Sunteți pe pagina 1din 14

PARTEA INTAI

CAPITOLUL 1: FUNDAMENTELE MANAGEMENTULUI PUBLIC


MOD DE LUCRU

CUPRINS
1.1. Necesitatea cunoasterii managementului public
1.2. Definirea managementului public si principalele caracteristici
1.2.1.Caracteristici ale managementului public
1.2.2.Evolutia managementului public pe plan mondial si in Romania
1.3. Abordari majore ale managementului public
1.3.1.Abordarea politica
1.3.2.Abordarea legala
1.3.3.Abordarea manageriala
1.4. Principiile managementului public
1.5. Functiile managementului public
1.6. Interdependentele managementului public cu alte domenii ale stiintei
1.7. Caracteristici ale domeniului managementului public
1.7.1.Interesul public
1.7.2.Serviciul public
1.7.3.Puterea publica

REZUMAT

CUVINTE CHEIE

BIBLIOGRAFIE SUPLIMANTARA

INTREBARI RECAPITULATIVE
CONCEPTE

Managementul public si caracteristicile sale
Evolutia managementului public pe plan mondial si in Romania
Abordari majore ale managementului public
Principiile managementului public
Functiile managementului public
Interdependente cu alte domenii
Caracteristici ale domeniului managementului public
MOD DE LUCRU
1. Parcurgeti, cu atentie, continutul capitolului, al
anexelor si al informatiilor suplimentare primite la
curs sau prin notele de curs.


2. Localizati, in text, conceptele din rezumat si cuvintele
cheie.

3. Parcurgeti bibliografia suplimentara.


4. Raspundeti la intrebarile recapitulative sub forma unor
expuneri verbale, dar si in scris


5. Realizati testele de autoevaluare, fara a apela la
raspunsuri. Evaluati raspunsurile si reluati documentarea
pe baza manualului si a bibliografiei suplimentare.

6. Rezolvati studiile de caz si exercitiile, consemnandu-le in
caietul de lucrari pentru seminar.

7. Completati caietul de seminar cu exercitiile rezolvate in
cadrul seminarului, cu referatul intocmit de
dumneavoastra si cu concluziile din dezbateri sau din
referate intocmite de ceilalti colegi de grupa.
(1) Manual, notite
(2) Rezumat si
cuvinte -cheie
(3) Consultare
bibliografie
suplimentara
(4) Intrebari
(5) Teste de
autoevaluare
(6) Studii de caz ,
exercitii
(7) Seminar
Caiet de seminarCapitolul 1

FUNDAMENTELE MANAGEMENTULUI PUBLIC


11@L1L11U1 _U111L >L LLZNL11 L LL1L11U L1>111L1 1 _1111 L1 _L1111L LL 1 L1L1L11L1L >1L
1U1L1L111L. 11 LL1111U1L >U11 _1LZL111L L1LN LL1LL_1L, 1LL111, _111L1_11 LL 1Z , L1L 1L1111LZ
LU1L_1L1L, 11 L1L@L1L _1 U1111Z1L LL1L>_U1Z 1L1L 1L1L 111L1, 11>11U1L11L1L1, 1L1LLL1L1 _1
tehnicilor dL 11@L1L11 _U111L LU L1L L_L1LZ 1U1L 1L1111 L11 11>111U 111L _U111LL.

.. iVLVbV LMMgV MMVMVMMM @ML

11Z1 1 >_1L LLL1L11 LL _1 LL1L1111 _1L1U1LL 1U1 11 11 1L1L LL1L1111L N1L 11 >LL11L,
LN1LL11 _1 11 >LL1L1U1 _U111L. 111 LL1 11U1U1 > U, 11@L1L11U1 _U111L 1L_1LZ111 >U_L11U1 1LL1L11L _1
_1L11L 1LLL>1 11_1L1L11 111 >L1111 111L1 11 11>111U 111L _U111LL.
Procesul de restructurare a sectorului public, in general, si a sistemului administrativ, in
special, necesita inalt profesionalism, respectiv functionari publici cu o pregatire corespunzatoare de
specialitate si in domeniul managementului public.
Se contureaza din ce in ce mai mult tendinta de profesionalizare a functionarilor publici
permanenti. Evident, aceasta mutatie semnificativa determina o foarte buna cunoastere a continutului
managementului public.

Figura nr. 1. Continutul managementului public

1.2. 1VMV MMVMVMMM @ML g @ML@VV LLVbL

1LL@CHCM [ML C[C LLHM [LCC Q CL LC HLL@CHC, C
determinate, existente ntre componente ale sistemului administrativ, prin care, n regim de putere
publL , C LLML L LC[C C@C Q/LM C [LjL , @LCL , LLCL , @CCL Q
LCL LL1 C H[LLC CLLCL C1L LLC LjLL CCM [ML.
MANAGEMENTUL
PUBLIC
1LVbV g V WV MMVMVM
1ML@ g V
MZV g MML MV MbM
publice
Valorile economice, politice, sociale, culturale
Interesul public
studiaz
1L11LZ
_L11LL 1L1LZ
L>1L 1111UL1 1 LL
_1 1111UL1 LZ
U11 1L_1L
Caracteristici ale managementului public


CARACTER
INTEGRATOR
CARACTER
POLITIC
CARACTER
DE
DIVERSITATE

CARACTER
COMPLEX
CARACTER
DE
SINZ
11 LL1111 1L LL>_111LL1 U11 1L1L1L caracteristici:
- managementU1 _U111L 1LU1L_1L U1 MbMM WV @LVbV g V WV management, care apar
ntre componentele sistemului administrativ;
- _1LLL>L1L LL>1 _U11L 11 >LL1L1U1 _U111L >U11 11 procese de management, L1 _1 WV VVLM V;

1.2.1. Caracteristici ale managementului public

Multidimensionalitatea managementului public atrage, n mod evident, o serie de
L1L1L11>11L1, L1L LL11111U1L 1 L 1U1 11 L1L@L1L LL1 11U1U1U1 LL>1U1 [NLZ1 11@U1 11. Z.
Caracteristici ale managementului public).

Figura nr. 2. Caracteristici ale managementului public

1.2.2. 1M MMVMVMMM @ML @V @M MMW g M 1MM

11@L1L11U1 _U111L, L _1111 , >- LL1>111U11 11 LLLU1>U1 111_U1U1 L1L111 _1LLLU_ 111L1
LL1111UL 1L >_LL111_111L1 _L111U _L11LL 1L11L L11N11 11 11 LL1L11U1 L1111>11 1L1 _U111LL.
11LL_U1U111L _1111 L1 L1111>11 1L1 >L 11 U1LLN 11 >LLL1U1 1 .11-lea. Germenii viitoarei
_1111 L 11@L1L11U1U1 _U111L U _ 1U1 11 VL1111 _1 1U>111, 11 11 L1L U 1L>1 L1@11Z1L cursuri
LL _1111 L L1L11L, 1L>_LL11N LL L1111>111L 1111 L1L1 _U111LL. 11L11L1, LL1LL1 111L U LU_111>
1111L@ L1111>11 1L LL >11.
1L111 L11N11 11 L1L111_111L1, 11 >LLL1U1 1 .1.-lea, n Austro-Ungaria a fost creat un
aparat administrativ 111L L1@11Z1. 1111L L1L111_11 >-au remarcat Lorenz von Stein, profesor la
U11NL1>11 11L L11 1LN _1 1L1 -1845-1885 _1
L. Gumplovitz, profesor la Universitatea din Granz-1838-1909.
U_ U1>11L [``Hj, 1111-L >LL1L11L LL1LL111L LL1 L111 U L1L_1U1 > _111L1_L 1
_11111L1L, 11_1L1L111L, LN1U1L _1 1L1L11 >L1N1L111L1 _U111LL. 111 U111L, LL_11 _L1 11
11_11L 1 L11LL1 11 _1LLL>L1L LL 11@L1L11 _1 LL L?LLU 1L L11 >LL1L1U1 _U111L.
L_1 11 TL111 LL1LL_1U1 LL 11@L1L11 _U111L 1L>1 1111LLU> LU_ ``\, LLN11L L11 LL 11
LL 11 LN1LL11 1LLL>111L LLZNL11 111 LL1LL1 111L1 _L111U LL1L1>111L 1_1U1U1 L managementul
[ML CC M LHCM LL, LLC C LCHCL LL LC LC LHC, respectiv LLHL C
[ML , LC[ LLHinistrativ.

.. 1W V MMVMVMMM @ML

?1>1 11L1 1L1L 11 LU _11N11L 1 11@L1L11U1 _U111L LU1L>LU1L _1 11 111L11U1 1L11L1 LL
specialitate.
1L11L111L 11@L1L11U1U1 _U111L L>1L 1L1L1 L11 11L1 _L1>_LL11NL. _L1111L , 1L@1 ,
11@L111 . 111 U111L, U 1LZU111 11L1 1L1L 11 1]L1L.
. 11L1L1L _L1111L
Z. 11L1L1L 1L@1
O. 11L1L1L 11@L111 .

... 1WV @L

1 1L>1 L?_11L1 _1 >U> 11U1 LL 11LL `_1L, L1L LL1>1LL1 L 11@L1L11U1 _U111L L>1L 11
ult11U1 11L L _1L11L1 LL 1LL11L _L1111L . 1L11L1 1U1L1L111 1111-L LL1LL1 1L, 1111 L1, L>1L
responsabilitatea pentru un control total.
11L1L1L _L1111L 11@L1L11U1U1 _U111L _U1L LLL11 _L N1L11 L reprezentativitate,
sensibilitate, receptivitate. `L LL1>1LL1 L LL>1L >U11 L>L1 11L _L111U 1L1 11L1L LL1LL1 1L1
LL1>111U 1L11L _1 _L1 11 111L@11L 11 11@L1L11U1 _U111L.
Structura managementului public devine una politizata de diferite grupuri care cauta
permanent reprezentare. Se intampla frecvent ca unele organizatii sa creasca in timp, in principal ca
un raspuns la cererea politica de a satisface interesele de reprezentare. Dar, asa cum afirma Seidman,
aceste dispute vor continua intrucat organizatiile administrative sunt frecvent abordate ca fiind
dominate de probleme politice, accentuand astfel rolul valorilor politice in domeniul managementului
public.

..Z. 1WV V

1LL>1 1L1L1L 1L>1 U1LL11 111111Z1 L 11_L111 , 11 >_LL11 LL 1L_1LZL111 11 1L1L 111
11@L111L. 11 `1 11> L>1L LL11111 L U1 L1111L LL1L 11 11_L1111L _L111U 11 L1L@L1L _1 LL11111L
managementului public.
Abordarea legala a managementului public reuneste trei valori. Prima se refera la procedura
folosita pentru a desfasura procesele administrative. Aceasta trebuie sa fie precis definita deoarece a
fost recunoscuta mult timp ca valoare care nu poate fi limitata la un singur set de cerinte sau standarde.
A doua valoare se refera la drepturile individuale reale ale fiecarui functionar public. Acestea
sunt mentionate intr-o Carta a drepturilor si in alte amendamente.
A treia valoare se refera la aspectele juridice care influenteaza rezultatele conflictelor aparute
intre persoanele private si stat. Acestea definesc puterea de dispunere pe care o au curtile de a milita
impotriva nedreptatilor, a abaterilor de la prevederile legii si a acorda protectie legala pentru toti
cetatenii care au fost afectati de aplicarea unor decizii administrative.

1.3.3. Abordarea manageriala

Intelegerea celei de a treia abordari, abordarea manageriala, este conditionata de cunoasterea
teoriei managementului stiintific si a abordarii birocratice care vor fi prezentate in continuare (vezi
figura nr.3. Abordari majore ale managementului aplicabile in managementul public).WEBER LEWIS GULICK/URWICK
ABORDAREA
BIROCRATICA
ABORDAREA
MANAGEMENTULUI
_11i 11V
ABORDAREA
T1 1Vi1
Compartimente
specializate
Diviziune a muncii
1L1111L 111L LL1L11111
VL1LULL1L _1 11L U1L1
persoane
P1L1LN1L 1L 1 1Z
1LZU111L1L L1 11U1L
Dimensiune mare a
L1@11Z 111L1
Caracterul formal al
>11UL1U111, LL1U11L 111 _1
managementului
Dezumanizarea
managementului ca
urmare a formalismului
accentuat
T1@1L111L 1L1 111L1
manager public -
subordonat
Respectarea unor
regulamente bine definite
Rolul accentuat al
leadershipului
Managerul public trebuie
> 11 L111 1, _111UL111,
LU1L_111 L
11>111U 1 _U111L
1L_1LZ111 U1 LL1U 11
care sunt realizate
obiectivele de grup
11>111U 1 _U111L _L1L
determ11 >L1111 11 11
structura politicului
V1@11Z 1 _U111L
>1@U1 >11UL1U1 _L111U
exercitarea puterii politice
11L1L1L >11U 1L11
leadershipului
- Accentul se pune pe valori
L. L11L1L1 , L11LL111L
11L1 1 LLL>L111 LL1-
L1 _1LLL>U1U1 Le
LLL1LL11L _1 LL1U11L 111
Preocuparea pentru
N1L1111L1L _L1L1 11U1U1
L1L11N 1 1@] 11L1
Managementul este
realizat de un maestru
?1>1L1 11 1U11L1 11_U11
LL L1@11Z 11 _U111LL 11
1U1L 1L LL 1_1>1L11 _1
L11LL11NL1L U11 111L
Evaluarea anga] 11L1 11
>LL1L1U1 _U111L 11 1U1L 1L
de rezultatele muncii lor
Figura nr. 3. 11L1L 11 1]L1L 1L 11@L1L11U1U1 _11L111L 11 11@L1L11U1 _U111L

1.4. Principiile managementului public

1Z 11@L1L11U1U1 _U111L >L 11 U1 1>111U LL _111L1_11, 1L11U11L 11 U11 U1L1
11@U1L>L _1 _1L1U1L1L LL1LL1 11, U1L1 11LL1U1@1L L?_L11L1 L.
Principiile managementului public au menirea de a asigura cad1U1 @L1L11 _L111U L 1U1
LL>1 _U11L L11N11 11 L1111>1111NL [NLZ1 11@U1 11. H. 111L1_111L 11@L1L11U1U1 _U111Lj.

Figura nr. 4. Principiile managementului public

Principiul Conducerii Unitare
Principiul Conducerii Autonome
Principiul Flexibili1 11
111L1_1U1 TL>11UL1U1 111
111L1_1U1 L11LL 1L1 111 VL1111UL
PRINCIPIUL
111L1_1U1 1L@111 11
.. 1MML V MMVMVMMM @ML

Cunoasterea si exercitarea de catre functionarii publici a functiilor managementului public
constituie un element esential pentru eficienta institutiilor administrative. In opinia noastra (vezi
figura nr.5. Functiile managementului public) functiile managementului public sunt: previziune,
organizare-coordonare, motivare, administrare, control-evaluare.

Figura nr. 5. U1L 111L 11@L1L11U1U1 _U111L. 1MML WV @VZMMV LL1>1 11 ansamblul [LCC LC HML , [ CHCLM L L
C LCCH [L[LCC CL1C LC M [MLC, @CCL, HjLLCC Q CMCC
necesaC CL .
Z. 1MML WV MZV-coordonare presupune un LLHM LC [LCC LC HML [
CHCLM L L C L@M LLLM M L CLCL CL L LC Q CjLCC L
obiectivelor previzionate n domeniul managementului publiL [ LLLCL L L L CMC.
. 1MML WV MV 1LU1L_1L 1>111U1 _1LLL>L1L1 LL 1U1L _111 L1L >L LL1L1111
_L1>L11U1 11>111U 1L1 _U111LL > LL11111U1L 1 1LL11111L1L _1 >11>1LL1L 111L1L>U1U1 _U111L, _L 1Z
1U 111 11 LL1>1LL11L 1L1L111L1 L1L 11 1L11NLZ _L111U 1L11Z1L L11LL11NL1L1.
H. 1MML WV WMMbV LL1>1 1111-un LLHM LC [LCC LC HML [ LLC C
L@M @CLC @ML L MM CMC CCC Q LLC 1CLCCL CL
obiectivelor sistemului administrativ, respectiv satisfacerea intereselor publice generale.
. 1MML WV LM-evaluare 1L_1LZ111 U1 LLHM LC [LCC LC HML [ LLC C
LH[L CMLCC LM CL1CC LC, C 1CjL LjHLCL LL M M [MLC LM
C@CHC C jMLLC 1@LC Q LM HMCL L@LjL LC L LjLLC CCM @CCL LM

PREVIZIUNE
MOTIVAREA
CONTROL
EVALUARE
ORGANIZARE-
COORDONARE
ADMINISTRARE
1i 1111
MANAGEMENTULU
PUBLIC
C[CLLCL LC[M Q C jMLLHCLC LC [CLC Q jL C LCCH LLCC
LC L ML C HLC 1CLCCL CH .
Functionalitatea managementului public este determinata de modul in care functionarii publici
permanenti si/sau alesi in functii publice inteleg sa exercite cu inalt profesionalism cele 5 functii
prezentate. Eficacitatea managerilor publici este conditionata de abilitatile lor mangeriale manifestate
in procesele de management cu ocazia exercitarii acestor functii.

1.6. 1MVWV@VMWVM VV MMVMVMMM @ML LM V
WMVM V gM V

Multidimensionalitatea managementulu1 _U111L 1LZU11 L11 1U1L1L>L1L LL1L?1U11 LU 11L
domenii distincte. n continuare sunt abordate doar cteva dintre acestea.

Figura nr.6. Interdependentele managementului public cu alte domenii ale stiintei


Management
general
Marketing Informatica
social administrativa
Alte domenii Stiinte
politiceMANAGEMENT Drept
PUBLIC international
ErgonomieSociologie

Demografie

Psihologie Stiinte
economice
ntre HLL@CHCM @CCL Q HLL@CHCM [ML L?1>1 >111>L 111L1LL_L1LL1 L, 11 >L1>U1
L L >L11L 1111L@ LL _111L1_11 _1 1L@11 1 1L 11@L1L11U1U1 1_1 @ >L>L _11L111111L 11 11>111U 111L
_U111LL. L@ 1U1 1111L LL1L LLU L>1L LL 11_U1 _11L-ntreg n care managementul public este un
domeniu de aplicabilitate a teoriei generale a managementului, desigur n forme specifice determinate
LL _111LU1111 11L LL1L11U1U1 _1 L11L111L _L >11>1LL1L 111L1L>U1U1 _U111L.
11 LL1U1 L1@11Z 111 >111L, 11L1U1L > L?1>1L L _L111L11 LL11L11L 1111L 11@L111 _U111L1
L11 L1111>11 1L _1 11>111U 111L _L1111LL, 1111UL1 L1111>11 1 LL1>111U1L U1U1 L11 11>11U1L11L1L LL1L 11
11_L1111L U1111Z1L LL 11>111U 111L _L1111LL _L111U LL1LULL1L >LL1L1 11. VL11L11L ntre factorii
_L1111L1 _1 L1111>11 1 LL >11 LL1>111U1L L @11 1L L1 11L111 U1L1 1LZU111L >U_L11L1L 11 LL1LULL1L
>LL1L1 11.
111L 111L1LL_L1LL1 L L?1>1 1111L HLL@CHCM [ML Q LC[M LLHL1.
In cercetarea managementului public nu se poate face o separare intre aspectele juridice si cele
manageriale, intrucat acestea nu pot fi tratate separat.
1LL>1L1 LL111 L 1- 1 >_U1> 11@L1L11U1 _U111L L11 1U111_1L _U1L1L LL NLLL1L, 1 1
1L@11], 11> , >_LL1U1 ]U11L1L LLL>L111 LL 11_L11nt. n cercetarea managementului public nu se
_L1L 1LL L >L_11L 1111L >_LL1L1L ]U11L1LL _1 LL1L 1L]U11L1LL, 1111UL1 LL>1L 1U _L1 11 1111L
separat. Sistemul administrativ 1U _L1L 1U1L 1L1 11 11 1L@U111L1 ]U11L1LL. 1111L@ L1@11Z1L _1
LL>1 _U11L _1LLL>L1L1 _1 1L1 111L1 LL 11@L1L11 L11 L1111>11 1 _U111L >U11 1L@1L1L111L LL
1L11L ]U11L1LL. L LLL, LL1LL11L 11@L1L11U1 _U111L, L1111>11 1, _1111 L1111>11 1L1
11L1U1L 11L1L_11 _1 >_1L LL1LL11L 1L@1L1L11 111L1 ]U11L1LL, 1 cnd apel la rezultatele oferite de
_1111 L1L_1U1U1 L1111>1111N.
111L1LL_L1LL1 L L?1>1 _1 1111L HLL@CHCM [ML Q L@C.
L>1@U1 L _1LLL>U1 _1 1L1 111L LL 11@L1L11 >L LL1U1LZ 1111-un mediu social organizat, n
LL1U1 L 1U1 >L LL>1 _L1 L11N11 11L >111111L _111 1L11L ]U11L1LL. L 1L1 1LZU11 1LLL>111L
LLL11U 111 _1LLLU_ 111L1 _L111U LL1LL11L _1L11L1L1L1 >LL11L, L1L 1111UL1 LZ _1LLL>L1L LL
management.
n acest sens, putem exemplifica CLC[CLC CC HLL@CHCMM [ML LM Q CC CLHLC,
L1L >1UL1Z 11 LL111U 1L1L >_LL1L1L L11N11 11 LLL1L11LL-financiare.
?1>1 L >L11L LL CLC[CLC C C HLL@CHCM [ML Q [@C. Managerii publici,
_1 1U 1U11 L1, _L1LZ 1 1LZU111L1L LL1LL1 111L1 _>1hologice, la instrumentarul specific acestui
LL1L11U _L111U NL1111L _111UL1111L, L1L1L1U1 L1L. 1 LL1L1 L1L U11LZ > 1111L 11 >1>1L1U1
L1111>1111N. 1>11L1, >U11 U1111Z1L 1L>1L N111L L1L > LN1LL1 1LZL, LL _11L , L_L111L LL
1 1L11L11 1L@1L 1 U1L1 _L1>L1L, L_L111L LL 111Z _1 >111LZ , L1L11N111L _1 11NL111N111L,
>11L L1L 1L11 L1L.
1 11 LL1L11U L1>111L1, LU L1L >L 11 11 >111> 1L@ 1U1 managementul public, este
ergonomia. VL1LL1 111L 11 LL>1 LL1L11U U L >LL_ _111L1_1 LL_11L LL 1 >U11, _111 L1L > 11L
L1L1L LL1L1 11 LL 1U1L LL11L11111L, _L111U L1 11L1L U1L1 L11L1L1 L 1?11L. L1L>11L LL1L1UZ111L
L1@L1L11L1 _1 LL1L1UZ111L _1L_1111L1 11NL>11@ 11, LL1LL1 1L111 11 LL1L11U1 11@L1L11U1U1 _U111L L1L1
>L1U 11 _L111U LL1111U _L11LL 1L11L _1LLL>L1L1 _1 1L1 111L1 LL 11@L1L11, L 1L11LU-se, n acest
>LL_, _1 >U_1 LL1L1 111L1 LL 1U1L L11 L1111>11 1L.
11@L1L11U1 _U111L >L 11 11 111L1LL_L1LL1 _1 LU demografia. L1L@111 >1UL1Z
variate aspecte 1L1L111L1L 1 _L_U1 1L. 1LL>1L 111L1L>LZ 1111-L 1U111 1 >U1 _1 1U1L 1L1111 L11
11>111U 111L _U111LL. 1>11L1, LL1L@111 LL1LL1LZ >11UL1U1 _L_U1 1L1 _L @1U_L LL N1>1 , _L >L?L,
1_1>1L _L_U1 1L1 11 L11L111L1L ZL1L 1L 111, 11 1LL1U1 1U11 >U U111, _1LLU1 _1 1L1L11 L1L
1_1> 111, L11L111L _1L11L1L >LL1L_1L1L>1L11L, _L1>_LL11NL1L 11111 11, 1L111L11 11 _1 1L11111 11,
11NL1U1 LU11U11 1 _L_U1 1L1 L1L. 1L1L L1 11U1L L11 LL1LL1 111L LL1L@111LL >U11 U1111Z1L 11
managementul publiL 11 >LL_U1 L_1 111 L1111>11 1L1 1 LL1L1 111L >_LL111LL LL 1LL _1 111_, _L111U
satisfacerea ntr-U1 @1L 1L1 11 11L1L1 LL111 L1L1 >LL11L.
L>1@U1 L L?1>1 _1 11L LL1L111 1L _1111 L1 L1L >L 11 11 111L1LL_L1LL1 LU 11@L1L11U1
public, noi 1 >U_U> 1L1 1L1 LL1 L1LN L1111L LL>1L.

1.7. Caracteristici ale domeniului de aplicabilitate a
managementului public

1 11LL11 , 11 L1L@L1L LL>1U1 LL1L11U L1>111L1 _1L>U_U1L LU1L_1L1L U1L1 >_LL1L
_111LU11L, 1L111L > _L1111 L _1LZL111L LL1U1U1 @L1L11, 11 L1L >L LL1U1LZ _1LLL>L1L LL
management din ad1111>11 1 _U111L L11 TL111 [NLZ1 11@U1 11.. 1L1L11L L1L1L11>11LL
domeniului de aplicabilitate al managementului public).

1.7.1. Interesul public

Astfel, scopu1 11@L1L11U1U1 _U111L 11 11>111U 111L L1111>11 1L1 _U111LL L>1L satisfacerea
interesului general, 1 1 >L NL 11 NLLL1L U1 _1L111, 11 111_ LL 11@L111 L11 L1@11Z 111L _111LU11L
U11 1L>L 11 1LL LL1>111 U1 LQ@ HLCL.
Este foarte important LL _1LL1Z1 L L11LL11NU1 U1L1 11>111U 11 _U111LL L>1L >L1N11L 111L1L>U1U1
_U111L. ?1>1 11> LL111 L _L L1L 111 111N _111LU11 1U 1L-1 _U1L >11>1LL _1 L1L >U11 L>L1 11L
_L111U >LL1L11L, 11 @L1L11, _1 _L111U 11LL1L 1L111U 11 _11L. 1>L1L1L LL111 L, L1L 1L 1U1L>L
111L1L>U1 _U111L, LL1>111U1L LL1L11U1 _1L_11U 1 11@L1L11U1U1 11 L1111>11 1 _U111L .
VL1 11U1U1 111L1L>U1U1 _U111L N11Z 11 1_L11 LL _L11LLL1L 1>1L11LL 1L >LL1L1 11, 1L11L1L
sociale, tehnicile folosite n fiecare pe11LL .
L_1 LL1 11U1U1 N11Z , L11LL11NU1 11@L1L11U1U1 _U111L 1 11L LL1>1.

Figura nr.7. Elemente caracteristice domeniului managementului public


ELEMENTELE
CARACTERISTICE
MANAGEMENTULUI PUBLICINTERESUL PUBLIC SERVICIUL PUBLIC AUTORITATEA


1.7.2. Serviciul public

1 11 >_LL1 L11 _1L11L111L 11@L1L11U1U1 _U111L, >U_1 L 1U1 11>1>1 1 11 LL1111U1L,
L>1L 1L 1U1L LL >L1N1L1U _U111L. 11 TL111, LL>1 1L 1U1L LL 1Z L>1L 1L1L>11 11 11
11@L1L11U1 _U111L, L1 _1 11 L1L_1U1 L1111>1111N.
Corelat strns cu conceptul prezentat anterior, serviciul public poate fi explicat ca un ansamblu
LC LL1 @LLC Q LMLC LC LLHL L [ML [CM L LjLLC evoi sociale n
interes public.
JCMC C M jL[M L M LC LL1LC LC CC [ML CC C1LM [ML, L MHL
LLCC LL1 , LLC, LQL LMH LH HL [CLL, M CLCLC [CM LjLLCCL M C1 LLC
apreciate de puterea politL LL jL LC CC [ML.
11 LL>1 LL11L?1 L>1L 11_L1111 LL L?_11L1 LL1LL_1U1 LL _U1L1L _U111L , 1L>_LL11N 11 LL LL1>1
_U1L1L 11@L111L1 _1 U1L111 11L1 L1111>1111NL.

... 1MVV @ML

MCCL [ML C[C LLHM LC[M [CLLC [C LLC C LC M C
LLHL1 , C LC LMLC LC C[C Q L[ CCM [ML, LLC, HL @LM,
CMC C H[M LCM [LLML, _ LU1 1LZU11 L11 VL1>111U 1L _1 1L@11L L1@11LL.CAPITOLUL 1: REZUMAT


I. Definitia managementului public:
Managementul public este o disciplina specializata care are ca obiect cunoasterea proceselor
si relatiilor de management din administratia publica in toata complexitatea lor in vederea
formularii de principii si legitati pentru perfectionarea permanenta a organizarii si functionarii
structurilor administrative, in functie de valorile puterii politice, de necesitatile economico-sociale,
de gradul de inzestrare tehnica, de nivelul general, de cultura si civilizatie, cu scopul realizarii unor
servicii publice eficiente, corespunzatoare nevoii sociale generale si satisfacerii interesului public.
Caracteristicile managementului public sunt: caracter integrator, caracter politic, caracter de
diversitate, caracter complex, caracter de sinteza.

II. Abordari ale managementului public
1.Abordarea politica sustinuta de Wallace Sayre si Norton Long care pun accentul pe valori
ca: reprezentativitate, sensibilitate, receptivitate
Conform acestei abordari structura managementului public devine una politizata de diferite
grupuri care cauta permanent reprezentare.
2.Abordarea legala sustinuta de Marschall Dimock si Kenneth Davis.
Marschall Dimock scria ca, pentru administratorul publi, legea este ceva pozitiv si concret
care precizeaza autoritatea acestuia.
Kenneth Davis argumenteaza ca organizatiile publice sunt cel mai bine definite in termenii
legii.
3.Abordarea manageriala premisele abordarii manageriale se afla in sec. al IX-lea cand
realitatea a demonstrat ca dominatia politicului a condus la dezvoltarea la toate nivelurile a
coruptiei, ineficientei si a permis formarea unei clase de politicieni incapabili, in fond sa conduca
natiunea.
In concluzie, rolul politicului trebuie diminuat pentru ca produce ineficienta.

III. Principiile managementului public: principiul conducerii autonome, principiul
conducerii unitare, principiul flexibilitatii, principiul restructurarii, principiul perfectionarii
continue, principiul legalitatii.

IV. Functiile managementului public: functia de previziune, functia de organizare-
coordonare, functia de motivare, functia de administrare, functia de control-evaluare.

V. Caracteristici ale domeniului managementului public: interesul public, puterea
publica, autoritatea publica, serviciul public.


CUVINTE CHEIE

Autoritate publica
Interes public
Putere publica
Sreviciu public
Stabiliment public
Stabiliment de utilitate publica
Institutie publica
BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARA
Armenia Androniceanu- Management Public, Ed. Economica, Bucuresti, 1999.
Alexandru I.-Structuri Mecanisme si Institutii Administrative, Ed. Sylvi, Bucuresti, 1996
Taylor F.-The principles of Scientific Management, New York 1917
Waldo D.-What is Public Administration, New York, 1978
Laufer R-Management Public, Dalloz, Reading, 1980
Garson D.-Public Administration, Concepts, Readings, Random House, New York, 1991
Farnham D. New Public Managers in Europe, ICSA, Publishing Cambridge, 1996
Herbert S.-Administrative Behavior, 3rd, Free Press, New York, 1976

INTREBARI RECAPITULATIVE


1. Care sunt factorii care influenteaza continutul managementului public?
2. Enumerati caracteristicile managementului public
3. Ce interdependente exista intre managementul public si marketing?
4. Ce este interesul public?
5. Reprezentantii abordarii manageriale au contestat abordarea legala? Motivati raspunsul.

S-ar putea să vă placă și