Sunteți pe pagina 1din 104

3/27/2013

EXPERT ACHIZITII PUBLICE


Bucuresti, 21-24 martie 2013

Diana Spinciu DatesRO

CINE? Orice entitate definita cf art. 8, lit a-e din OUG 34 CE? Orice contract de achizitie publica aflat sub incidenta art. 9 din OUG 34 CUM? Respectand baza legala constituita din OUG 34/2006 si HG 925/2006

3/27/2013

TERMINOLOGIE
Contractul de achzitie publica sau achizitia publica - AP Documentatia de atribuire sau documentatia cuprinde si caietul de sarcini Fisa de date a achizitie sau FDA Anuntul de participare sau anuntul Invitatia de participare sau invitatia Autoritatea contractanta sau AC

BAZA LEGALA
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
back

3/27/2013

AUTORITATI CONTRACTANTE
definite conform art. 8 din OUG 34, lit.a - e

Organism al statului Intreprindere publica/subiect de drept

Organism de drept public

Asociere

RA/CN/SC
back

AUTORITATI CONTRACTANTE (A)


I. organism al statului autoritate publica - ex. Autoritatea Nationala a Vamilor institutie publica ex. Institutul National de Cercetare in Domeniul Nuclear
back

3/27/2013

II. organism de drept public, cu personalitate juridica, care a fost infiintat pentru a satisface nevoi de interes general, fara caracter comercial sau industrial si care: este finantat, in majoritate, de catre o AC, sau se afla in subordinea sau este supusa controlului unei AC sau in componenta consiliului de administratie/ organului de conducere mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia sunt numiti de catre o AC
Ex. ADMINISTRATIA LACURI PARCURI AGREMENT BUCURESTI back

AUTORITATI CONTRACTANTE II (B)

AUTORITATI CONTRACTANTE II (E)


Regie Autonoma (RA) Companie Nationala (CN) Societate Comerciala cu capital integral sau majoritar detinut de o AC (SC)
EX: EXIMBANK
back

3/27/2013

AUTORITATI CONTRACTANTE (C)


III. Este AC si asocierea formata de una sau mai multe AC dintre cele prevazute la lit. a), b), d) sau e), conform art. 8 din OUG 34.
back

AUTORITATI CONTRACTANTE (D)


IV. intreprindere publica sau oricare subiect de drept ce desfasoara una sau mai multe activitati relevante in sectoarele de utilitate publica Apa ex. Apa Nova Energie ex. Cez Distributie Transport ex. Tarom Posta ex. CN Posta Romana
back

3/27/2013

DOMENIU DE APLICARE
definit conform art. 9 din OUG 34

Atribuirea contractelor de achizitie publica


Inclusiv contracte de concesiune lucrari publice si servicii si contracte sectoriale, cf. Cap. VIII Cu exceptia celor incluse in Anexa 2B

Incheierea acordului cadru Atribuirea de catre o entitate juridica fara calitate a AC a unui contract de achizitie
conditii

DOMENIU DE APLICARE

Atribuirea contractului de achizitie publica de catre o AC, in numele si pentru o alta persoana fizica/juridica

Organizarea concursului de solutii

3/27/2013

DOMENIU DE APLICARE I - TERTI


atribuirea, de catre un operator economic, fara calitate de autoritate contractanta, a unui contract de lucrari, daca: - contractul este finantat/subventionat direct, in proportie de mai mult de 50%, de catre o AC* si - valoarea estimata este mai mare de 5.000.000 euro
back

DOMENIU DE APLICARE II - TERTI


atribuirea, de catre un operator economic, fara calitate de autoritate contractanta, a unui contract de servicii, daca: - contractul este finantat/subventionat direct, in proportie de mai mult de 50%, de catre o AC* si - valoarea estimata este mai mare de 200.000 euro
Nota- In cazul prevazut la art.9 lit. c) si c1) autoritatea contractanta are obligatia de a impune, prin contractul de finantare, aplicarea prevederilor prezentei legi pentru atribuirea contractelor respective back

3/27/2013

DOMENIU DE APLICARE III- TERTI


atribuirea contractului de catre o autoritate contractanta, in numele si pentru o alta persoana fizica/juridica, in cazul in care respectivul contract este finantat/ subventionat in mod direct, in proportie de mai mult de 50% de catre o autoritate contractanta; -ex. ELECTRICA SERV SRL
back

CAZURI SPECIALE
AC din domeniul apararii nationale are obligatia de a aplica prevederile prezentei legi. Exceptii: - interese legate de securitatea tarii - contracte legate de apararea nationala, siguranta si securitatea nationala

3/27/2013

ALTE EXCEPTII DE LA PREVEDERILE OUG 34/2006


contracte de cumparare sau inchiriere, de terenuri, cladiri existente, alte bunuri imobile programe destinate difuzarii radio si TV servicii de arbitrare si conciliere servicii de intermediere financiara angajarea de forta de munca servicii de cercetare-dezvoltare acord international intre state

EXCEPTII
In situatii justificate (interese legate de securitatea ale tarii), prin HG se poate stabili, ca atribuirea unui anumit contract de achizitie publica al carui obiect este in legatura directa cu productia sau comertul de arme, munitie si materiale/sisteme de razboi, urmeaza sa se realizeze prin aplicarea unei proceduri specifice.
back

3/27/2013

EXCEPTII II
Contractul de AP, care in concordanta cu prevederile legale referitoare la apararea nationala, siguranta si securitatea nationala indeplineste una din urmatoarele conditii: a) a fost declarat cu caracter secret; b) necesita impunerea unor masuri speciale de securitate pe parcursul indeplinirii; c) implica protectia unor interese majore ale tarii
back

EXCEPTII III
Contractul ce are ca obiect: a) cumpararea sau inchirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, cladiri existente, alte bunuri imobile, sau a drepturilor asupra acestora; Nota- atribuirea contractelor pentru achizitia serviciilor de intermediere financiare, care se incheie, indiferent de forma, in legatura cu contractul de cumparare sau de inchiriere respectiv, se supune prevederilor prezentei legi;
back

10

3/27/2013

EXCEPTII IV
b) cumpararea, dezvoltarea, productia sau coproductia de programe destinate difuzarii, de catre institutii de radiodifuziune si televiziune; c) prestarea de servicii de arbitrare si conciliere; d) prestarea de servicii de intermediere financiara in legatura cu emiterea, cumpararea, vanzarea sau transferul valorilor mobiliare ori a altor instrumente financiare, precum si prestarea de servicii de catre Banca Nationala a Romaniei;
back

EXCEPTII V
e) angajarea de forta de munca, respectiv incheierea de contracte de munca; f) prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare finantate integral de catre autoritatea contractanta si ale caror rezultate nu sunt necesare autoritatii contractante in mod exclusiv pentru propriul beneficiu.
back

11

3/27/2013

EXCEPTII VI
Legea nu se aplica atunci cand contractul de achizitie publica este atribuit ca urmare a: a) unui acord international intre state, care vizeaza implementarea sau exploatarea unui proiect, in comun cu unul sau mai multi parteneri care nu sunt membri ai Uniunii Europene, si numai daca prin acordul respectiv a fost mentionata o procedura specifica pentru atribuirea contractului respectiv

EXCEPTII VII
b) acord international referitor la stationarea de trupe, si numai daca prin acordul respectiv a fost prevazuta o procedura specifica pentru atribuirea contractului respectiv; c) aplicarii unei proceduri specifice unei organizatii internationale, si numai daca finantarea contractului este conditionata de aplicarea respectivei proceduri. *Nota - In cazul prevazut la alin. (1) lit. a), AC are obligatia de a
transmite ANRMAP o notificare cu privire la incheierea acordului respectiv.
back

12

3/27/2013

EXCEPTII VIII
Nota

1) In cazul contractului de AP ce are ca obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse in Anexa 2B (anumite servicii), - daca valoarea de achizitie e mai mica decat:
Pt AC, prev. de art. 8 din 34 lit.a)-c) furnizare si servicii-130.000 euro Pt AC , prev. de art. 8 din 34 lit. d)-e) furnizare si servicii 400.000 euro Pt AC , prev. de art. 8 din 34 lit.a)-e) lucrari 5.000.000 euro
Back

EXCEPTII VIII
Un serviciu din anexa 2B + un serviciu din anexa 2A exceptie numai daca serviciul din anexa 2B e mai mare decat cel din anexa 2A EXEMPLU: - servicii de curatenie (2A) si servicii de transport personal (2B) - daca 2A 2B atunci aplicam
Back

13

3/27/2013

NOTA
AC nu are dreptul de a combina, in cadrul aceluiasi contract, servicii incluse atat in Anexa 2B cat si in Anexa 2A, cu scopul de a beneficia de aplicarea prevederilor de la alin. (1) atunci cand atribuie respectivul contract de achizitie publica.
Back

PROCEDURI DE ATRIBUIRE

14

3/27/2013

TIPURI DE PROCEDURI
licitatie deschisa licitatie restransa dialog competitiv negociere cerere de oferte concurs de solutii

LICITATIA DESCHISA
Definitie Mod de desfasurare Licitatie deschisa mica Licitatie deschisa mare Conditii de anulare a procedurii

15

3/27/2013

LICITATIA DESCHISA (I)


Tip de procedura de achizitie la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta
back

LICITATIA DESCHISA (II)

Se desfasoara de regula, intr-o singura etapa Se desfasoara in baza unui anunt de participare
back

16

3/27/2013

LICITATIE DESCHISA MICA


Conditii AC lit.d)-e)servicii min 130.000 euro - max 400.000 euro Termen Regula: 20 zile de la data publicarii anuntului de participare in SEAP: Exceptie 15 zile de la data publicarii anuntului de participare in SEAP daca documentatia se publica in SEAP
back

LICITATIE DESCHISA MARE


Conditii AC a)-c) furnizare si servicii peste 130.000 euro AC d)-e) servicii peste 400.000 euro AC a)-e) lucrari peste 5.000.000 euro Termene
back

17

3/27/2013

LICITATIE DESCHISA MARE TERMENE DE PUBLICITATE


Regula: 52 zile de la data publicarii anuntului de participare in JOUE Daca a fost publicat un anunt de intentie (intre 12 luni si 52 de zile atunci termenul se reduce la 36 zile Daca se publica anunt electronic si in JOUE 52 -7 sau 36-7 Daca documentatia se publica in SEAP 52-7-5 sau 36-7-5
back

LICITATIA DESCHISA
ANULAREA PROCEDURII

a) nici unul dintre ofertanti nu indeplineste criteriile de calificare; b) ofertele nu pot fi comparate datorita modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/sau financiare; c) nu a fost depusa nici o oferta; d) au fost depuse numai oferte necorespunzatoare;
back

18

3/27/2013

LICITATIA DESCHISA
ANULAREA PROCEDURII

In cazurile a) si b) autoritatea contractanta poate sa aplice: negocierea cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, daca documentatia de atribuire nu se schimba substantial; licitatia deschisa, modificand, daca este cazul, documentatia de atribuire initiala.
back

LICITATIA DESCHISA
ANULAREA PROCEDURII

In cazurile c) si d) autoritatea contractanta poate sa aplice: negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, daca documentatia de atribuire nu se modifica substantial; licitatia deschisa, modificand, daca este cazul, documentatia de atribuire initiala.
back

19

3/27/2013

CEREREA DE OFERTE
Definitie Conditii de aplicare Termene Procedura Anularea procedurii

CEREREA DE OFERTE
Procedura simplificata Procedura initiata prin transmiterea unei invitatii de participare in SEAP
back

20

3/27/2013

CEREREA DE OFERTE
Se aplica numai daca valoarea estimata, fara TVA, a contractului de achizitie publica este egala sau mai mica decat echivalentul in lei a urmatoarelor praguri: a) pentru contractul de furnizare: 130.000 euro b) pentru contractul de servicii: 130.000 euro c) pentru contractul de lucrari: 5.000.000 euro
back

CEREREA DE OFERTE
TERMENE

Publicare: Cu cel putin 10 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor LA CERERE DE OFERTA nu mai este prevazut de lege termen de solicitare de clarificare si raspuns acesta trebuie identificat in FDA
back

21

3/27/2013

CEREREA DE OFERTE
Autoritatea contractanta publica in SEAP intreaga documentatie de atribuire permite, incepand cu data publicarii anuntului de participare, accesul direct si nerestrictionat al operatorilor economici la aceasta documentatie

Aici SEAP !

back

SEAP
Sistem electronic de achiziii publice (SEAP), utilizat de ctre instituiile publice din Romnia n scopul aplicrii prin mijloace electronice a procedurilor de achizitie publica
back

22

3/27/2013

CEREREA DE OFERTE
ANULAREA PROCEDURII

a) nu a fost depusa nici o oferta b) au fost depuse numai oferte care nu pot fi considerate adminsibile (innacceptabile sau neconforme)
back

LICITATIA RESTRANSA
Definitie Procedura de desfasurare Licitatie restransa mica Licitatie restransa mare Etapele desfasurarii procedurii

23

3/27/2013

LICITATIA RESTRANSA (I)


Orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura, urmand ca numai candidatii selectati sa aiba dreptul de a depune oferta
back

LICITATIE RESTRANSA (II)


Procedura se desfasoara, de regula, in doua etape: etapa de selectare a candidatilor, prin aplicarea criteriilor de selectie etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidatii selectati, prin aplicarea criteriilor de atribuire Procedura se aplica atunci cand oferta este excedentara Autoritatea contractanta poate decide organizarea unei etape suplimentare de licitatie electronica*
*

Nota: obligatia anuntarii in anuntul de participare si in documentatia de atribuire.


back

24

3/27/2013

LICITATIE RESTRANSA MICA

AC d)-e)furnizare si servicii max 400.000 euro Regula 10 zile de la data publicarii anuntului de participare in SEAP
back

LICITATIE RESTRANSA MARE


AC a)-c) furnizare si servicii peste 130.000 euro AC d)-e) servicii peste 400.000 euro AC a)e) lucrari peste 5.000.000 euro

Regula - 37 zile de la data publicarii anuntului de participare in JOUE Exceptie - 15 zile de la data publicarii anuntului de participare in JOUE numai in cazuri urgente Daca se publica anunt electronic si in JOUE 37 -7 sau 15 5
back

25

3/27/2013

ETAPE DESFASURARE LICITATIE RESTRANSA


Publicare anunt de participare In anumite conditii se poate decide accelerarea procedurii Situatii de anulare a procedurii Transmiterea invitatiei de participare candidatilor selectati, cu data organizarii procedurii in functie de termenul de publicitate

LICITATIA RESTRANSA
ETAPA I Autoritatea contractanta are obligatia de a indica in anuntul de participare: - criteriile de selectie - regulile aplicabile - numarul minim al candidatilor - numarul maxim al acestora, daca este cazul. Nota: Numarul minim nu poate fi mai mic de 5.
back

26

3/27/2013

LICITATIE RESTRANSA
Accelerarea procedurii de licitatie restransa accelerata se justifica prin NOTA JUSTIFICATIVA http://www.anrmap.ro/indexro.php contine elemente informative si reglementatoare
back

LICITATIA RESTRANSA ETAPA I


Daca nr. candidatilor selectati nr. minim indicat Atunci autoritatea contractanta are dreptul de a: anula procedura; continua procedura numai cu acei candidati selectati care indeplinesc criteriile solicitate.
back

27

3/27/2013

LICITATIA RESTRANSA ETAPA I


Dupa anularea procedurii autoritatea contractanta are dreptul de a: aplica procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, cu conditia de a nu schimba in mod substantial documentatia de atribuire initiala; aplica o noua procedura de licitatie restransa, modificand, daca este cazul, documentatia de atribuire initiala.
back

LICITATIA RESTRANSA ETAPA II


Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite o invitatie de participare la etapa a doua tuturor candidatilor selectati.
back

28

3/27/2013

TERMENE DE PUBLICITATE INVITATIE LICITATIE RESTRANSA MARE


Regula 40 zile de la data transmiterii invitatiei de participare Exceptie Daca a fost publicat un anunt de intentie (intre 12 luni si 52 de zile atunci termenul se reduce la 36 zile dar nu mai putin de 22 de zile Daca documentatia se publica in SEAP 40 5 Din motive de urgenta termenele se pot reduce la 10 zile procedura accelerata.

TERMENE DE PUBLICITATE INVITATIE LICITATIE RESTRANSA MICA


AC d)-e) furnizare si servicii max 400.000 eur Regula: 15 zile de la data transmiterii invitatiei de participare Exceptie 10 zile daca a fost documentatia a fost publicata in SEAP
back

29

3/27/2013

LICITATIA RESTRANSA
ANULAREA PROCEDURII
a) au fost depuse oferte care nu pot fi comparate datorita modului neuniform de abordare a solutiilor tehnice si/sau financiare; b) nu a fost depusa nici o oferta c) au fost depuse numai oferte care nu pot fi considerate admisibile
back

LICITATIA RESTRANSA
ANULAREA PROCEDURII

In cazul a) autoritatea contractanta poate sa aplice negocierea cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, daca documentatia nu se schimba substantial; o noua licitatie restransa, modificand, daca este cazul, documentatia.
back

30

3/27/2013

LICITATIA RESTRANSA
ANULAREA PROCEDURII

In cazurile b) si c) autoritatea contractanta poate sa aplice: negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, daca documentatia nu este substantial modificata; o noua licitatie restransa, modificand, daca este cazul, documentatia de atribuire initiala.
back

NEGOCIERI EXCEPTIILE II SI III

31

3/27/2013

NEGOCIERI
DEFINITIE TIPURI DE NEGOCIERI TERMENE DE PUBLICITATE Negociere mare Negociere mica MOD DE DESFASURARE Negociere cu anunt Negociere fara anunt

NEGOCIERI
Tipuri de proceduri prin care autoritatea contractanta deruleaza consultari cu candidatii selectati si negociaza clauzele contractuale, inclusiv pretul, cu unul sau mai multi dintre acestia.
back

32

3/27/2013

TIPURI DE NEGOCIERI
- Negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare; - Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt.
back

NEGOCIERE CU PUBLICARE
AC are dreptul de a o aplica atunci cand: in urma aplicarii licitatiei deschise, licitatiei restranse sau a dialogului competitiv, ori a cererii de oferta nu a fost depusa nicio oferta sau au fost depuse numai oferte inacceptabile ori neconforme. in situatii exceptionale, temeinic motivate, atunci cand natura lucrarilor/produselor/serviciilor sau riscurile implicate de executarea/livrarea/prestarea acestora, nu permit o estimare globala a pretului viitorului contract de achizitie publica;

33

3/27/2013

atunci cand serviciile care urmeaza sa fie achizitionate, indeosebi serviciile financiare sau serviciile intelectuale, sunt de asa natura incat caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achizitie publica prin licitatie deschisa sau licitatie restransa. Ex: achizitia unui credit bancar atunci cand lucrarile ce urmeaza a fi executate sunt necesare exclusiv in scopul cercetarii stiintifice, experimentarii sau dezvoltarii tehnologice, si numai daca acestea din urma nu se realizeaza pentru obtinerea unui profit si nici nu urmaresc acoperirea costurilor aferente Ex: Facultatea de Medicina achizitioneaza lucrari de reabilitare laborator de cercetare
back

NEGOCIERE CU PUBLICARE

EXCEPTIE
DACA anuleaza procedura initiala si nu modifica cerintele initiale in mod substantial In situatia anterioara AC are dreptul de a nu mai transmite anunt de participare DACA SI NUMAI DACA invita la negocieri NUMAI SI PE TOTI ofertantii care au indeplinit criteriile de calificare si de selectie si au depus oferte conform regulilor formale prevazute in documentatia de atribuire.
back

34

3/27/2013

MOD DE DESFASURARE NEGOCIERE CU ANUNT


Procedura se desfasoara, de regula, intr-o singura etapa Autoritatea contractanta are obligatia de a publica anuntul de participare si documentatia in termenele prevazute de OUG 34 Autoritatea contractanta poate decide organizarea unei etape suplimentare de licitatie electronica Clarificari Derularea de negocieri
back

AC are obligatia de mentionare a etapei de licitatie electronica in anuntul de participare si in documentatia descriptiva Orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura Documentatia trebuie sa contina descrierea necesitatilor a obiectivelor si a constrangerilor AC pe baza carora se defasoara negocierile
back

35

3/27/2013

TERMENE PUBLICARE NEGOCIERE MARE


AC a)-c) furnizare si servicii peste 130.000 euro AC d)-e) furnizare si servicii peste 400.000 euro AC a)e) lucrari peste 5.00.000 euro Regula 37 zile de la data transmiterii anuntului de participare in JOUE Exceptie 30 zile de la data transmiterii anuntului de participare electronic in JOUE Exceptie 15 zile minim din motive de urgenta, iar daca anuntul este transmis electronic in JOUE 20 de zile
back

TERMENE PUBLICARE NEGOCIERE MICA


AC d)-e) furnizare si servicii max 400.000 euro Regula: 10 zile de la data transmiterii anuntului de participare in SEAP
back

36

3/27/2013

NEGOCIERE CU ANUNT
Autoritatea contractanta are obligatia de a indica in anuntul de participare: criteriile de selectie regulile aplicabile numarul minim al candidatilor numarul maxim al acestora, daca este cazul. Nota: Numarul minim nu poate fi mai mic de 3.
back

NEGOCIERE CU ANUNT
Daca nr. candidatilor selectati nr. minim indicat Atunci autoritatea contractanta are dreptul de a: - anula procedura; - continua procedura numai cu acei candidati selectati, in cazul in care numarul acestora este suficient pentru a asigura o concurenta reala.
back

37

3/27/2013

NEGOCIERE CU ANUNT
TOTI si NUMAI candidatii preselectati sunt invitati concomitent la etapa a II a INVITATIA cuprinde: referinte privind anuntul de participare publicat detalii despre locatia, data si ora la care va avea loc lansarea negocierilor limba/limbile in care vor avea loc negocierile precizari cu privire la documente suplimentare in scopul verificarii declaratiilor sau completarii documentelor prezentate in prima tapa informatii detaliate despre criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare
back

NEGOCIERE CU ANUNT
Orice candidat are dreptul de a solicita clarificari fata de documentatia descriptiva, AC obligata sa raspunda clar, complet si fara ambiguitati de regula in 3 zile lucratoare de la primire dar cu cel mult 6 zile inainte de data limita pentru inceperea negocierilor sau cu maxim 4 zile inainte de data limita in cazul procedurii accelerate Raspunsul se transmite catre toti candidatii selectati, insotit de intrebari, indiferent de momentul in care este solicitat, dar oricum inainte de data limita In raspuns nu se dezvaluie identitatea celui ce le-a formulat back

38

3/27/2013

NEGOCIERE CU ANUNT
Autoritatea contractanta deruleaza negocieri, in runde succesive, cu fiecare candidat preselectat in parte. In cadrul negocierilor se determina toate aspectele tehnice, financiare si juridice ale viitorului contract. Pe tot parcursul negocierilor AC este obligata sa asigure aplicarea principiului tratamentului egal precum si aspecte legate de confidentialitatea ofertelor propuse de fiecare candidat
back

NEGOCIEREA CU ANUNT
Documentatia descriptiva poate cuprinde: posibilitatea realizarii negocierilor in runde succesive, cu scopul de a reduce numarul de propuneri de oferta care intra in negociere; reducerea solutiilor se realizeaza numai pe baza factorilor de evaluare stabiliti in documentatia de atribuire
back

39

3/27/2013

NEGOCIERE CU ANUNT
Negocierile se realizeaza pana la identificarea si stabilirea ofertei castigatoare intr-un termen de maxim 20 de zile de la data deschiderii ofertelor In cazuri temeinic motivate perioada poate fi prelungita cu inca 20 de zile - atentie numai pe baza unei note justificative intocmite si aprobate de ordonatorul de credite al AC
back

NEGOCIEREA FARA PUBLICAREA PREALABILA A UNUI ANUNT

40

3/27/2013

NEGOCIEREA FARA ANUNT


Se aplica atunci cand: din diferite motive, contractul de AP poate fi atribuit numai unui anumit operator economic nu pot fi respectate perioadele de aplicare a procedurilor cu publicare din motive de extrema urgenta produsele ce urmeaza a fi livrate sunt fabricate in scopuri exclusive este necesara achizitionarea, de la furnizorul initial, a unor cantitati suplimentare de produse

NEGOCIEREA FARA ANUNT


Se aplica atunci cand: produsele sunt cotate la bursa de marfuri - iar achizitia
acestora se realizeaza prin operatiuni pe piata de disponibil

produsele pot fi achizitionate conditii deosebit de avantajoase ca urmare a unui concurs de solutii este necesara achizitionarea unor lucrari/servicii suplimentare/aditionale ulterior atribuirii unui contract, se intentioneaza a se achizitiona lucrari/servicii similare

41

3/27/2013

NEGOCIEREA FARA ANUNT


Motive - tehnice, - artistice - protectia unor drepturi de exclusivitate, Ex: O trupa pentru serbarile zapezii
back

NEGOCIEREA FARA ANUNT


Nu pot fi respectate perioadele de aplicare a - licitatiei deschise, - licitatiei restrnse - negocierii cu publicarea prealabila a unui anunt de participare.
back

42

3/27/2013

NEGOCIERE FARA ANUNT


Din motive de extrema urgenta care nu se datoreaza sub nici o forma unei actiuni sau inactiuni a autoritatii contractante. NOTA:
Durata contractului nu va depasi perioada necesara pentru a face fata situatiei de urgenta Ex: un pod surpat de o viitura
back

Scopuri - cercetari stiintifice, - experimentari, - studii - dezvoltari tehnologice,

NEGOCIERE FARA ANUNT

Si numai daca acestea nu se realizeaza pentru obtinerea unui profit si nici nu urmaresc acoperirea costurilor aferente
Ex: Facultatea de medicina achizitoneaza broaste pt studiul muschilor
back

43

3/27/2013

NEGOCIERE FARA ANUNT


Produsele sunt destinate inlocuirii partiale sau extinderii echipamentelor/instalatiilor livrate anterior, si numai daca schimbarea furnizorului initial ar conduce la a achizitionarea de produse care ar determina incompatibilitati sau dificultati tehnice disproportionate de operare si intretinere.
Nota: Procedura se aplica intr-un interval care nu va depasi, de regula, 3 ani de la atribuirea contractului de furnizare initial Ex: transformatoare de curent electric
back

NEGOCIERE FARA ANUNT


De la un operator economic care isi lichideaza definitiv afacerile, de la un judecator-sindic care administreaza afacerile unui operator economic in stare de faliment sau lichidare, printr-un aranjament cu creditorii unui operator in stare de faliment sau lichidare
back

44

3/27/2013

NEGOCIERE FARA ANUNT


Contractul de servicii trebuie sa fie atribuit, conform regulilor stabilite initial, concurentului cstigator sau unuia dintre concurentii cstigatori, in acest din urma caz, existand obligatia de a transmite invitatie la negocieri tuturor concurentilor castigatori;
back

NEGOCIERE FARA ANUNT


este necesara achizitionarea unor lucrari/servicii suplimentare / aditionale, care nu au fost incluse in contractul initial, dar care, datorita unor circumstante neprevazute au devenit necesare pentru indeplinirea contractului in cauza, cu respectarea, in mod cumulativ, a urmatoarelor conditii:
-

atribuirea sa fie facuta contractantului initial, si - lucrarile/serviciile suplimentare/aditionale nu pot fi, tehnic si economic, separate de contractul initial fara aparitia unor inconveniente majore, ori - lucrarile/serviciile suplimentare/aditionale desi separabile de contractul initial sunt strict necesare in vederea indeplinirii acestuia; - iar valoarea cumulata a contractelor atribuite pentru lucrari si servicii suplimentare/aditionale nu depaseste 20 % din valoarea contractului initial

Ex: O parcare subterana vestigii arheologice back

45

3/27/2013

NEGOCIERE FARA ANUNT


ulterior atribuirii unui contract de lucrari/servicii, se intentioneaza a se achizitiona lucrari si servicii noi, care sunt similare cu cele achizitionate initial si numai daca se respecta, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
Nota: procedura se poate aplica intr-un interval care nu poate depasi 3 ani de la atribuirea contractului initial. back

NEGOCIERE FARA ANUNT


- atribuirea se face contractantului initial, iar lucrarile si serviciile noi, constau in repetarea unor lucrari sau servicii similare celor prevazute in caietul de sarcini al contractul atribuit initial; - contractul de lucrari/servicii initial a fost atribuit prin procedura de licitatie deschisa sau restransa - valoarea estimata a contractului initial de lucrari/servicii s -a determinat prin luarea in considerare a lucrarilor/serviciilor similare care pot fi achizitionate ulterior; - in anuntul de participare la procedura initiala s-a precizat faptul ca autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari similare, respectiv noi servicii similare, de la castigator;
back

46

3/27/2013

PROCEDURA DE ATRIBUIRE PE LOTURI 139007/19.09.2012


Aplicare Norme procedurale Participare Atribuire Modalitati de atribuire

PROCEDURA DE ATRIBUIRE PE LOTURI APLICARE


Se aplica atunci cand AC intentioneaza achizitia unor produse/servicii sau lucrari interdependente dar separabile Ex: servicii de curatenie si servicii de DDD - se decide organizarea unei singure proceduri care raspunde nevoii de igienizare a AC
back

47

3/27/2013

LOTIZARE NORME PROCEDURALE


Valoarea estimata a procedurii de achizitie este reprezentata de suma valorii estimate a fiecarui lot. Garantia de participare si criteriile de calificare se stabilesc proportional cu valoarea estimata a fiecarui lot Criteriul de atribuire trebuie sa fie acelasi pentru toate loturile
back

LOTIZARE - PARTICIPARE
Un ofertant poate depune oferta pentru unul sau mai multe loturi (atentie la precizarea AC facuta in documentatia de atribuire)

back

48

3/27/2013

LOTIZARE - ATRIBUIRE
Fiecare lot presupune incheierea unui contract de achizitie publica Contestatia asupra unui lot nu afecteaza derulararea procedurii pentru celelalte loturi.
back

MODALITATI DE ATRIBUIRE
contract de achizitie - incheiat de regula, ca durata pana la 31.12. a anului in curs acord cadru incheiat de regula pentru maxim 4 ani
back

49

3/27/2013

ACORD CADRU 138954/19.09.2012


Definitie Modalitatea de atribuire Norme procedurale Alte clauze

ACORD CADRU
un cumul de contracte de achizitie publica denumite contracte subsecvente promisiunea de a contracta la anumite termene si in anumite conditii (pret, calitate cantitate) bunuri/servicii sau lucrari achitionate printr-o procedura de achizitie publica
back

50

3/27/2013

ACORD CADRU

Acordul cadru se incheie cu unul sau mai multi operatori economici Acordul cadru se incheie cu reluarea competitiei sau fara reluarea competitiei
back

ACORD CADRU NORME PROCEDURALE


CONTRACTUL SUBSECVENT CU VALOAREA CEA MAI MARE determina: criteriile de calificare GARANTIA DE PARTICIPARE se stabileste la nivelul a 2% din valoarea estimata a intregului ACORD CADRU
back

51

3/27/2013

ACORD CADRU
Pe perioada existentei acordului cadru, AC ii este interzis sa achizitioneze bunurile/ serviciile/lucrarile achizitionate de la terti ce nu sunt semnatari ai acordului cadru Durata maxima a unui acord cadru 4 ani Se supun contractelor subsecvente numai bunuri/servicii sau lucrari de natura si tipul celor cuprinse in acordul cadru
back

DIALOG COMPETITIV EXCEPTIA I


Conditii Etape Termene de publicitate Conditii de participare Principii

52

3/27/2013

DIALOG COMPETITIV
Se desfasoara pentru: contractul in cauza este considerat de complexitate deosebita* aplicarea procedurii de licitatie deschisa sau restransa nu ar permite atribuirea acelui contract
Complexitate deosebita situatia in care autoritatea contractanta nu este in masura Sa defineasca specificatiile tehnice capabile sa ii stabileasca necesitatile/exigentele si/sau Sa stabileasca montajul financiar si/sau cadrul juridic de implementare a proiectului
back

DIALOG COMPETITIV
Se desfasoara in 3 etape: etapa de preselectie a candidatilor etapa de dialog cu candidatii admisi in urma preselectiei, pentru identificarea solutiilor apte sa raspunda nevoilor AC si in baza carora vor fi elaborate ofertele finale etapa de evaluare a ofertelor finale depuse
back

53

3/27/2013

DIALOG COMPETITIV - MARE


ANUNT DE PARTICIPARE
AC a)-c) furnizare si servicii peste 130.000 eur AC d)-e) furnizare si servicii peste 400.000 eur AC a)e) lucrari peste 5.000.000 eur Regula 37 zile de la data transmiterii anuntului de participare in JOUE Exceptie 30 zile de la data transmiterii anuntului de participare electronic in JOUE

DIALOG COMPETITIV MIC


ANUNT DE PARTICIPARE AC d)-e) furnizare si servicii max 400.000 eur Regula: 20 zile de la data transmiterii anuntului de participare in SEAP
back

54

3/27/2013

DIALOG COMPETITIV
Orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura, dar numai candidatii selectati participa la consultari pentru identificarea solutiilor optime Pe baza acestora candidatii selectati depun oferta finala
back

DIALOG COMPETITIV ETAPA I


Autoritatea contractanta are obligatia de a indica in anuntul de participare: criteriile de selectie (obiective si nediscriminatorii) - regulile aplicabile - numarul minim al candidatilor - numarul maxim al acestora, daca este cazul. Nota: Numarul minim nu poate fi mai mic de 3.
back

55

3/27/2013

DIALOG COMPETITIV ETAPA II


Numarul de ofertanti admisi in etapa a II a trebuie sa fie cel putin egal cu numarul minim indicat in anunt Daca NU: fie se anuleaza procedura fie se continua NUMAI cu cei ce indeplinesc criteriile solicitate
back

DIALOG COMPETITIV ETAPA II


TOTI si NUMAI candidatii admisi sunt invitati concomitent la etapa a II a INVITATIA cuprinde: referinte privind anuntul de participare publicat
detalii despre locatia, data si ora la care va avea loc lansarea dialogului limba/limbile in care va avea loc dialogul precizari cu privire la documente suplimentare in scopul verificarii declaratiilor sau completarii documentelor prezentate in prima etapa
back

56

3/27/2013

DIALOG COMPETITIV ETAPA II


INVITATIA de participare se transmite insotita de un exemplar al documentatiei de atribuire ce curpinde si documentatia descriptiva Documentatia poate fi accesibila si direct prin mijloace electronice in SEAP aspect ce trebuie insa precizat in invitatia de participare
back

Documentatia descriptiva cuprinde:

DIALOG COMPETITIV ETAPA II

o descriere a necesitatilor, obiectivelor si constrangerilor AC/ului, pe baza carora se va derula dialogul pentru identificarea solutiilor viabile, eventuale prime ce pot fi acordate participantilor la dialog posibilitatea realizarii dialogului in runde succesive, cu scopul de a reduce numarul de solutii discutate; reducerea solutiilor se realizeaza numai pe baza factorilor de evaluare stabiliti in documentatia de atribuire.
back

57

3/27/2013

DIALOG COMPETITIV ETAPA II


Se deruleaza consultari, in runde succesive, cu fiecare candidat admis in parte Se discuta optiunile referitoare la:
- aspectele tehnice, - montaje financiare, - mod de rezolvare a unor probleme legate de montajul juridic - alte elemente ale viitorului contract
back

DIALOG COMPETITIV ETAPA II


Pe tot parcursul dialogului AC este obligata sa asigure aplicarea principiului tratamentului egal precum si aspecte legate de confidentialitatea solutiilor propuse de fiecare candidat
back

58

3/27/2013

DIALOG COMPETITIV ETAPA II

Dialogul se deruleaza pana cand se identifica solutia corespunzatoare necesitatilor obiective ale AC
back

DIALOG COMPETITIV FINALIZARE


Autoritatea contractanta invita participantii selectati sa depuna oferta finala dupa inchiderea etapei de dialog si anuntarea tuturor participantilor Oferta finala se elaboreaza pe baza solutiei indentificate in cursul etapei de dialog si care contine toate elementele necesare referitoare la viitorul contract
back

59

3/27/2013

DIALOG COMPETITIV OFERTA FINALA


INVITATIA pentru depunerea ofertei finale se transmite cu un numar suficient de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, pentru ca fiecare candidat selectat sa beneficieze de o perioada rezonabila pentru elaborarea ofertei finale Perioada nu poate fi mai mica decat perioada minima stabilita de comun acord cu toti participantii selectati
back

DIALOG COMPETITIV OFERTA FINALA


INVITATIA pentru depunerea ofertelor finale: referinte privind anuntul de participare publicat data si ora limita de depunere a ofertelor finale precum si locul limba/limbile in care trebuie elaborata oferta adresa, data si ora deschiderii ofertelor precizari cu privire la documente suplimentare in scopul verificarii declaratiilor sau completarii documentelor prezentate in prima etapa
back

60

3/27/2013

DIALOG COMPETITIV OFERTA FINALA

Pe parcursul etapei de evaluare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita clarificari, detalieri si nuantari ale ofertei.
back

DIALOG COMPETITIV OFERTA FINALA


Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantului identificat ca a depus cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere economic sa reconfirme anumite elemente ale ofertei sau anumite angajamente asumate in cadrul acesteia
back

61

3/27/2013

DIALOG COMPETITIV OFERTA FINALA


Ofertantul nu are dreptul ca, prin: -clarificarile, -detalierile, -nuantarile, -informatii suplimentare -reconfirmarile prezentate, sa aduca modificari caracteristicilor de baza ale ofertei care ar putea conduce la: - distorsionarea concurentei si la - crearea unui avantaj suplimentar in raport cu ceilalti ofertanti
back

CONCURS DE SOLUTII EXCEPTIA VI


DEFINIRE PROCEDURA TERMENE DESFASURARE JURIUL

62

3/27/2013

CONCURS DE SOLUTII
Procedura prin care se achizitioneaza un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurentiale de catre un juriu, cu sau fara acordarea de premii
Nota: in special in domeniul - amenajarii teritoriului, - proiectarii urbanistice si peisagistice, - arhitecturii - prelucrarii datelor
back

CONCURS DE SOLUTII
Poate fi organizat ca: o procedura independenta parte a unei alte proceduri Autoritatea contractanta poate solicita transmiterea electronica a solutiilor
back

63

3/27/2013

CONCURS DE SOLUTII
? Cu cel putin 52 de zile

Anunt de participare

inainte de data limita de depunere a solutiilor

back

CONCURS DE SOLUTII
Autoritatea contractanta are dreptul de a realiza o selectie preliminara a concurentilor. Se folosesc criterii clare, obiective, nediscriminatorii Se precizeaza in mod explicit in documentatia de concurs.
back

64

3/27/2013

CONCURS DE SOLUTII
JURIU
Format din cel putin trei membri, Persoane fizice independente fata de concurenti, Cu pregatire profesionala in domeniu, Experienta relevanta in domeniu, Cu probitate morala recunoscuta
In cazul in care concurentilor li s-a solicitat o anumita calificare profesionala, atunci cel putin o treime din membrii juriului trebuie sa aiba acea calificare sau una echivalenta.
back

CONCURS DE SOLUTII
Juriul este autonom in deciziile si opiniile pe care le emite Atributii: evalueaza solutiile exclusiv in baza criteriilor de evaluare indicate in anuntul de concurs. intocmeste raport, semnat de toti membrii sai, care trebuie sa cuprinda o evaluare calitativa a fiecarei solutii, observatii specifice, precum si, daca este cazul, lista de probleme care urmeaza a fi clarificate. elaboreaza un proces-verbal complet al discutiilor derulate
back

65

3/27/2013

CONCURS DE SOLUTII
Solutiile trebuie sa fie prezentate anonim Anonimatul este pastrat pana in momentul in care juriul a adoptat o decizie sau a formulat o opinie
back

CONCURS DE SOLUTII
Juriul are dreptul de a invita concurentii sa raspunda la problemele care au fost consemnate in raport in vederea clarificarii oricaror aspecte referitoare la solutia/proiectul propus
back

66

3/27/2013

CRITERII DE CALIFICARE SITUATIA PERSONALA A CANDIDATULUI SITUATIA PROFESIONALA A CANDIDATULUI SITUATIA ECONOMICO FINANCIARA CAPACITATEA TEHNICA SI PROFESIONALA NORME DE APLICARE

REGULI DE CALIFICARE SI SELECTIE A CANDIDATILOR/OFERTANTILOR

CRITERII
Autoritatea contractanta are dreptul de a include in documentatia de atribuire criterii de calificare si selectie referitoare numai la:
situatia personala a candidatului sau ofertantului; capacitatea de exercitare a activitatii profesionale; situatia economica si financiara; capacitatea tehnica si profesionala; standarde de asigurare a calitatii; standarde de protectie a mediului.
back

67

3/27/2013

CRITERII DE CALIFICARE
Criteriile de calificare se stabilesc printr-o NOTA JUSTIFICATIVA - Nota justificativa se aproba de conducatorul autoritatii contractante - Nota justificativa contine NECESITATEA - Nota justificativa devine parte a dosarului achizitiei.
back

SITUATIA PERSONALA
AC are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant/candidat despre care are cunostinta ca, in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru:
participare la activitati ale unei organizatii criminale coruptie frauda spalare de bani
back

68

3/27/2013

SITUATIA PERSONALA
AC are dreptul de a exclude din cadrul unei proceduri orice ofertant/candidat care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:
a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul sindic nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, si taxelor si contributiilor de asigurari sociale in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit; In ultimii 2 ani si-a indeplinit defectuos obligatii contractuale
back

SITUATIA PERSONALA
a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale comiterea unei greseli in materie profesionala; prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie Situatia personala in cazul tertului sustinator
back

69

3/27/2013

TERT SUSTINATOR
Tertul sustinator va prezenta in nume propriu: - Declaratie referitoare la neincadrarea in art. 180 nu a fost condamant in ultimii 5 ani pt fapte de coruptie - Declaratie referitoare la art. 181 lit. a), c1) si d)
nu a intrat in faliment, si-a indeplinit obligatiile contractuale in ultimii 2 ani, nu a fost condamant in ultimii 3 ani pt etica profesionala

back

SITUATIA PERSONALA
AC are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se incadreaza intr-una dintre situatiile prevazute anterior, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit. In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, AC are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute mai sus.
back

70

3/27/2013

SITUATIA PROFESIONALA
AC are dreptul de a solicita oricarui operator economic sa prezinte documente edificatoare care sa dovedeasca in conformitate cu prevederile din tara in care este stabilit
forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare CERTIFICATUL CONSTATATOR Emis de ORC apartenenta din punct de vedere profesional
back

SITUATIA ECONOMICO FINANCIARA


AC are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participa la procedura de atribuirea contractului de achizitie publica sa faca dovada situatiei sale economice si financiare.
Nota: In cazul in care AC solicita demonstrarea situatiei economice si financiare, atunci aceasta are obligatia de a indica in documentatia de atribuire si documentele prin care operatorii economici urmeaza sa le prezinte in acest scop.
back

71

3/27/2013

SITUATIA ECONOMICO FINANCIARA


Ofertantul/candidatul are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara, dupa caz, prin sustinere, sau prin prezentarea unor documente relevante cum ar fi: rapoarte financiare emise de societati de audit independente, bilantul contabil sau extrase de bilant, declaratii bancare corespunzatoare, dovezi privind asigurarea riscului profesional, declaratii privind cifra de afaceri globala sau in domeniul de activitate aferent obiectului contractului intr-o perioada anterioara care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani; in acest caz AC are obligatia de lua in considerare si data la care operatorul economic a fost infiintat sau si-a inceput activitatea comerciala.
back

SITUATIA ECONOMICO FINANCIARA


Capacitatea economica si financiara a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de - dar numai de aceasta o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva Conditii: prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa fi fost condamnata in ultimii 5 ani prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale coruptie frauda spalare de bani.
back

72

3/27/2013

SITUATIA ECONOMICO FINANCIARA


Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului - cumul In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute anterior.
back

CAPACITATEA TEHNICA SI PROFESIONALA


AC are dreptul de a solicita ca operatorul economic care participa la procedura de atribuirea contractului de achizitie publica sa faca dovada capacitatii sale tehnice si profesionale.
Nota: In cazul in care AC solicita demonstrarea capacitatii tehnice si profesionale, atunci aceasta are obligatia de a indica in documentatia de atribuire si documentele prin care operatorii economici urmeaza sa le prezinte in acest scop.
back

73

3/27/2013

CAPACITATEA TEHNICA SI PROFESIONALA


Capacitatea tehnica si profesionala a unui ofertant/candidat se apreciaza in functie de:
experienta aptitudinile eficienta si eficacitatea acestuia

rezultate in urma analizarii informatiilor prezentate pe parcursul procedurii de atribuire.


back

CAPACITATEA TEHNICA SI PROFESIONALA


Pentru atribuirea unui contract de furnizare sau servicii, AC are dreptul de a le solicita ofertantilor/ candidatilor: o lista a principalelor livrari de produse/ prestari de servicii efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare/ prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati;
back

74

3/27/2013

CAPACITATEA TEHNICA SI PROFESIONALA


Nota Livrarile de produse / prestarile de servicii se confirma prin:

- certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar - declaratie a operatorului economic in cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia
back

CAPACITATEA TEHNICA SI PROFESIONALA


Suplimentar la contractul de servicii si la contractul de lucrari, se vor solicita:
declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii precum si, daca este cazul, la resursele de studiu si cercetare; informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii; certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care sa ateste conformitatea produselor/ serviciilor cu standarde relevante; mostre, descrieri si/sau fotografii a caror autenticitate trebuie sa poata fi demonstrata in cazul in care autoritatea contractanta solicita acest lucru;
back

75

3/27/2013

CAPACITATEA TEHNICA SI PROFESIONALA


informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii; o declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani; informatii privind masurile de protectie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica in timpul indeplinirii contractului de servicii; informatii referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii; informatii privind proportia in care contractul de servicii urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti si specializarea acestora.

back

CAPACITATEA TEHNICA SI PROFESIONALA


Pentru atribuirea unui contract de lucrari, AC are dreptul de a le solicita ofertantilor/ candidatilor:
o lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani, confirmate prin certificari de buna executie care vor indica beneficiari, valori, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza conformitatea cu normele in domeniu precum si daca au fost finalizate
back

76

3/27/2013

STANDARDE DE ASIGURARE A CALITATII


In cazul in care solicita prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta anumite standarde de asigurare a calitatii, AC trebuie sa se raporteze la sistemele de asigurare a calitatii bazate pe standarde Europene relevante. AC are obligatia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene. In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de AC, aceasta din urma are obligatia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.
back

STANDARDE DE PROTECTIA MEDIULUI


In cazul in care solicita prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul economic respecta anumite standarde de protectie a mediului, atunci AC trebuie sa se raporteze la standarde Europene sau internationale in domeniu. AC are obligatia de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene. In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de AC, aceasta din urma are obligatia de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului.
back

77

3/27/2013

NORME DE APLICARE
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani maxim *2 valoarea estimata a contractului de achizitie Experienta similara unul sau mai multe contracte in valoare maxima egala cu valoarea estimata a contractului de achizitie Toate documentele de calificare pot fi sustinute printr-o declaratie a ofertantului insotita de o anexa ce cuprinde detaliile documentelor pe care le sustine prin declaratie AC are dreptul ca cel mai devreme in 3 zile si cel mai tarziu inainte de elaborarea raportului de atribuire sa solicite confirmarea declaratiei prin prezentarea documentelor
back

REGULI DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE


DREPTUL DE PARTICIPARE DREPTUL DE ASOCIERE DREPTUL DE A SUBCONTRACTA INTERDICTII

78

3/27/2013

DREPTUL DE PARTICIPARE
Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire
individual intr-un grup de operatori

Ofertantul/candidatul care, in conformitate cu legislatia statului in care este stabilit, este abilitat sa presteze o anumita activitate, nu poate fi exclus dintr-o procedura de atribuire pentru singurul motiv ca, in conformitate cu legislatia nationala, acest tip de activitate poate fi prestat numai de catre persoane juridice sau numai de catre persoane fizice.
back

EXCEPTIE LIMITAREA DREPTULUI DE PARTICIPARE


Autoritatea contractanta are dreptul de a impune ca participarea la procedura de atribuire sa fie permisa numai unor ateliere protejate sau acelor ofertanti care se angajeaza sa indeplineasca contractul in contextul unor programe de angajare protejata, in cadrul carora majoritatea angajatilor implicati sunt persoane cu dizabilitati care, prin natura sau gravitatea deficientelor lor, nu pot exercita o activitate profesionala in conditii normale
Nota: In cazul in care AC decide sa limiteze participarea la procedura de atribuire conform prevederilor de mai sus, atunci aceasta decizie trebuie sa fie precizata explicit in anuntul de participare back

79

3/27/2013

DREPTUL DE ASOCIERE
Mai multi operatori economici au dreptul de se asocia cu scopul de a depune candidatura sau oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze, din punct de vedere formal, asocierea. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata numai in cazul in care
oferta comuna este declarata castigatoare o astfel de masura reprezinta o conditie necesara pentru buna indeplinire a contractului.
back

DREPTUL DE A SUBCONTRACTA
Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv In cazul in care autoritatea contractanta solicita, ofertantul are obligatia de a preciza
partea/partile din contrat pe care urmeaza sa le subcontracteze datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi
back

80

3/27/2013

INTERDICTII
Candidatul/ofertantul nu are dreptul, in cadrul aceleiasi proceduri:
de a participa in doua sau mai multe asocieri de operatori economici de a depune candidatura/oferta individuala si o alta candidatura/oferta comuna de a depune oferta individuala si de a fi nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte
Back

INTERDICTII
Intreprinderile afiliate au dreptul de a participa in cadrul aceleiasi proceduri numai in cazul in care participarea acestora nu este de natura sa distorsioneze concurenta Prin intreprindere afiliata se intelege orice subiect de drept:
asupra caruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o influenta dominanta; sau care poate exercita o influenta dominanta asupra altui subiect de drept; sau care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se afla sub influenta dominanta a unui alt subiect de drept
back

81

3/27/2013

COMISIA DE EVALUARE
COMPONENTA EXPERTI ATRIBUTII

COMISIA DE EVALUARE
Se desemneaza pentru fiecare contract de achizitie publica sau pentru mai multe contracte de complexitate redusa In componenta: membri din compartimentul intern specializat Presedintele - membru sau doar calitati reprezentative si de organizare
back

82

3/27/2013

COMISIA DE EVALUARE - EXPERTI


Se pot coopta si experti pe probleme tehnice, financiare si juridice Nu au drept de vot Elaboreaza un raport de specialitate ce devine parte a dosarului de atribuire
back

COMISIA DE EVALUARE
Atributiile comisiei:
intocmeste procesul verbal de deschidere stabileste si solicita clarificari, completari formale sau de confirmare ale ofertelor stabileste ofertele admisibile, neconfome, inacceptabile stabileste clasamentul ofertelor admisibile intocmeste raportul de evaluare
back

83

3/27/2013

REGULI PROCEDURALE
DESCHIDEREA OFERTELOR EVALUAREA OFERTELOR OFERTE RESPINSE CRITERII DE EVALUARE INCHEIEREA CONTRACTULUI

CONSIDERATIE GENERALA
Raspunsurile la solicitarile de clarificari se publica in SEAP ATENTIE
Clarificari pot aparea in orice moment, solicitate de orice operator economic
back

84

3/27/2013

DESCHIDEREA OFERTELOR I
Ofertele se deschid la data, ora si locul anuntate pe SEAP Sedinta de deschidere reguli generale
Offline Online

Daca se modifica datele, AC trebuie sa anunte tot in SEAP cu 3 ZILE inainte de data limita de depunere
back

DESCHIDEREA OFERTELOR II
Sedinta de deschidere a ofertelor offline i. in prezenta membrilor comisiei ii. In prezenta expertilor cooptati iii. In prezenta ofertantilor interesati iv. Se finalizeaza cu un proces verbal de deschidere ce se comunica tuturor ofertantilor
back

85

3/27/2013

DESCHIDEREA OFERTELOR III


La procedurile derulate on line sistemul SEAP comunica automat rezultatele deschiderii ofertelor nu se mai emite proces verbal de deschidere comunicat ofertantilor
back

REZUMAT
La deschidere nu se califica/refuza oferte La deschidere nu se evalueaza oferte La deschidere se inventariaza documente La deschidere se resping oferte intarziate sau fara garantie
back

86

3/27/2013

EVALUAREA OFERTELOR
Se realizeaza in sedinte ulterioare celei aferente deschiderii ofertei Se realizeaza pe baza unui calendar al evaluarii parte a dosarului achizitiei Fiecare sedinta se finalizeaza cu un raport intermediar al evaluarii parte a dosarului achizitiei proces verbal de deschidere PVDV Procesul de evaluare
back

EVALUAREA OFERTELOR
precizarile clarificarile completarile FORMALE sau DE CONFIRMARE pot fi solicitate de AC oricand pe perioada evaluarii ofertelor atat pentru calificare cat si pentru tehnic PVDV Nu si pentru documente lipsa la depunere
back

87

3/27/2013

EVALUAREA OFERTELOR - PVDV


DOCUMENTE nu mai exista posibilitatea completarii unor documente lipsa AC poate solicita pentru documentele prezentate precizari sau confirmari suplimentare intr-o perioada rezonabila se pot aduce doar documente care sustin declaratiile deja existente in cel mai devreme 3 zile sau cel tarziu pana la incheierea raportului de atribuire
back

OFERTE RESPINSE
INACCEPTABILE NECONFORME

back

88

3/27/2013

OFERTE RESPINSE
INACCEPTABILE
respinse la deschidere intarziate sau neinsotite de garantia de participare trebuie sa se afle in afara plicului cu oferta respinse la evaluare deoarece: - oferta alternativa - protectia muncii - pret: peste valoarea fondurilor cu mai mult de 10% sau cu majorare se trece de prag aparent neobisnuit de scazut ATENTIE LA DESCHIDERE
back

OFERTE FINANCIARE
OFERTA FINANCIARA aparent neobisnuit de scazute 70% din valoarea estimata publicata de autoritatea contractanta 85% din media aritmetica a 5 sau > oferte admisibile
back

89

3/27/2013

OFERTE RESPINSE
NECONFORME nu satisfac cerintele caietului de sarcini contin propuneri dezavantajoase fata de contract deci se pot face propuneri la contract preturile sunt nejustificate (daca sunt aparent neobisnuit de scazute) nu se realizeaza distinctia pe loturi atunci cand este cazul
back

CRITERII DE EVALUARE
PRET OFERTA CEA MAI AVANTAJOASA ECONOMIC ATENTIE criteriile de calificare nu pot constitui factori de evaluare achizitia pe loturi trebuie sa contina aceleasi criterii de evaluare pentru fiecare lot, nu neaparat si aceeasi factori
back

90

3/27/2013

PROCES DE EVALUARE I
procesul de evaluare nu poate depasi de regula 25 de zile la data deschiderii ofertelor poate fi insa prelungit o singura data ofertantii se anunta cu 2 zile inainte
back

INCHEIEREA CONTRACTULUI
In termen de 3 zile de la intocmirea RAPORTULUI DE ATRIBUIRE se COMUNICA fiecarui ofertant rezultatul aplicarii procedurii COMUNICAREA contine, dupa caz: informatii despre oferta declarata castigatoare si invitatia de semnare a contractului cauzele respingerii ofertei adresantului
back

91

3/27/2013

INCHEIEREA CONTRACTULUI
Contractul se incheie in situatia in care NU exista nicio contestatie nesolutionata pe rol: - Pentru proceduri mici si cereri de oferta in termen de 6 zile de la data comunicarii rezultatului aplicarii procedurii - Pentru proceduri mari in termen de 11 zile de la data comunicarii rezultatului aplicarii procedurii
back

INCHEIEREA CONTRACTULUI
In situatia unei proceduri derulate pe loturi, termenele de asteptare, respectiv 6 zile sau 11 zile se raporteaza la valoarea estimata a fiecarui lot

92

3/27/2013

INCHEIEREA CONTRACTULUI
Daca la data intocmirii raportului de atribuire exista o contestatie inregistrata sau Daca dupa comunicarea rezultatului aplicarii procedurii se introduce o contestatie, SEMNAREA CONTRACTULUI SE SUSPENDA PANA LA SOLUTIONAREA ACESTEIA
back

OBLIGATIVITATEA INCHEIERII CONTRACTULUI


autoritatea contractanta nu are dreptul sa intarzie, din motive imputabile acesteia, incheierea contractului sau a acordului-cadru cu mai mult de 7 zile calendaristice peste termenele legale de asteptare. autoritatea contractanta are obligatia de a transmite catre ANRMAP, prin mijloace electronice, in cel mult 48 ore de la data incheierii contractului de achizitie, o notificare cu privire la contractul sau acordul incheiat.
back

93

3/27/2013

CONTESTATII CAPITOLUL VI

CONTESTATII

CINE CAND

CE

UNDE DE CAND

94

3/27/2013

CINE CONTESTA?
- are, sau a avut un interes legitim cu respectiva procedura - a suferit, sufera sau risca sa sufere un prejudiciu
back

Orice persoana interesata:

CE SE CONTESTA?
un act emis de autoritate o operatiune administrativa care produce sau poate produce efecte juridice neindeplinirea de catre autoritate, in termenul legal, a unei obligatii care ii revine prin lege omisiunea/refuzul autoritatii de a emite un act sau de a efectua o operatiune
back

95

3/27/2013

UNDE SE CONTESTA?
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC)
back

CAND SE CONTESTA?
5 ZILE calendaristice 130 000 eur sau 400.000 eur sau 5.000.000 eur

10 ZILE calendaristice

> 130 000 eur sau 400.000 eur sau 5.000.000 eur
back

96

3/27/2013

DE CAND?
Incepand cu ziua urmatoare datei la care s-a luat la cunostinta despre: actul operatiunea omisiunea/refuzul autoritatii de a emite un act anuntul sau documentatia de la data publicarii acestora in SEAP
back

ATENTIE!

CNSC solutioneaza contestatiile formulate in cadrul procedurii, inainte de semnarea contractului


back

97

3/27/2013

ELEMENTELE FORMALE ALE CONTESTATIEI


Enumerate in art. 270 alin.1 din OUG 34/2006 Atentie!! CNSC poate solicita completarea contestatiei in termen de 5 zile calendaristice de la data instiintarii, sub sanctiunea respingerii contestatiei.
back

OBLIGATIILE AUTORITATII
instiinteaza ceilalti participanti la procedura

In termen de 1 zi lucratoare de la primirea contestatiei

ataseaza copie dupa contestatie

98

3/27/2013

u u t r n e i i r c m d a e : A n c u r t o d e o n e m r t e i e 1 d t s i a t z e t a r i e t e l a o , u a r c r u i r le n a u c t id l o a r u a le s r t p e i o t v r u d s l e u p s a d l p r e a e t : a n i d c o a i p r p t e a a n r t p e i r C o N c S e C d u r i i

MASURI DE REMEDIERE

VARIANTA I - IDEALA
autoritatea adopta masuri corective participantilor si CNSC notificare de renuntare transmisa autoritatii si CNSC

comunicarea acestora renuntarea de catre contestator la contestatie

99

3/27/2013

VARIANTA II
nu este de acord cu masurile corective Contestatorul nu renunta la contestatie procedura continua

VARIANTA III

Autoritatea nu adopta masuri corective

continua procedura

100

3/27/2013

OBLIGATIILE AUTORITATII (in cazul variantelor II si III)


CNSC + copie dosar achizitie publica obligatoriu dupa 3 zile de la data expirarii termenelor de asteptare contestatorului

punct de vedere transmis

DREPTURILE CONTESTATORULUI
poate solicita CNSC desemnarea unui expert tehnic sau financiar, cu suportarea costurilor expertizei poate solicita depunerea de concluzii orale in fata CNSC

101

3/27/2013

DREPTURILE CNSC
de a solicita lamuriri partilor de a administra probe de a solicita orice alte date/documente relevante in raport cu obiectul contestatiei Atentie! CNSC poate solicita orice date pe care le considera necesare pentru solutionarea contestatiei si de la alte persoane fizice sau juridice.

DECIZIA CNSC
Obligatorie si executorie Poate fi atacata cu plangere in instanta de contencios administrativ in termen de 10 zile de la comunicare

102

3/27/2013

NOU

Contestatiile respinse pe fond se taxeaza prin retinerea unei sume din garantia de participare

NOU II
Contestatiile pentru anexa 2B si cele privind regimul concesiunilor se solutioneaza de catre CNSC Contestatiile pentru proceduri ce privesc infrastructura nationala se solutioneaza de CNSC dar se ataca la Curtea de Apel Bucuresti

103

3/27/2013

VA MULTUMESC

DIANA SPINCIU EXPERT ACHIZITII PUBLICE CONSILIER JURIDIC 0722767207 www.datesro.ro d.spinciu@datesro.ro

104