Sunteți pe pagina 1din 238

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o

gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.


Program II Achiziii publice

MANUAL DE FORMARE

1
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Cuprins
CAPITOLUL I - Descrierea cadrului legislativ i instituional ................................................ 7
CAPITOLUL II - Instituiile cele mai importante care reglementeaz /supravegheaz/
controleaz procedurile, menionate n legislaia achiziiilor publice.................................... 23
2.1. Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice
(A.N.R.M.A.P.) ....................................................................................................................... 223
2.2. Unitatea pentru Coordonarea i Verificarea Achiziiilor Publice (U.C.V.A.P.) ........... 223
2.3. Agenia Naional de Integritate (A.N.I.)......................................................................... 24
2.4. Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor (C.N.S.C.)...................................... 244
2.5. Curtea de Apel (C.A.) ........................................................................................................ 24
CAPITOLUL III - Domeniul de aplicare al legislaiei achiziiilor publice ......................... 255
3.1. Domeniu de aplicare ....................................................................................................... 255
3.1.1. Exceptii de la domeniul de aplicare ......................................................................... 266
3.2. Autoriti contractante, reguli de estimare a valorii contractelor de achizitie public.. 30
3.2.1. Autoriti contractante ............................................................................................... 30
3.2.2. Reguli de estimare a valorii contractelor de achiziie public .................................. 30
3.3. Tipuri de contracte i de proceduri ................................................................................. 388
CAPITOLUL IV - Conflicte de interese i incompatibiliti .................................................. 40
4.1. Consideraii introductive ................................................................................................... 40
4.2. Incompatibiliti privind funcionarii publici .................................................................. 41
4.3. Modaliti de identificare, prevenire i soluionare a situaiilor de conflict de
interese/incompatibilitate, nereguli, frauda, n contextul fondurilor structurale ................. 43
4.4. Conflictul de interese n materia achiziiilor publice ......... Error! Bookmark not defined.8
CAPITOLUL V Planificarea i managementul achiziiilor publice ................................. 576
5.1. Programul anual de achiziii publice instrument managerial ....... Error! Bookmark not
defined.6
CAPITOLUL VI Proceduri de atribuire ............................................................................... 60
6.1. Licitaia deschis ............................................................................................................... 60
6.1.1. Termene: ..................................................................................................................... 62
6.1.2. Etapele procedurii licitaie deschis: ...................................................................... 63
6.1.3. Anularea procedurii de licitaie deschis..................... Error! Bookmark not defined.6
6.2. Licitaia restrns ............................................................................................................ 687
2
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

6.1.2. Termene .................................................................................................................... 698


6.2.2. Etapele procedurii: licitaie restrns ........................................................................ 69
6.2.3. Anularea procedurii licitaie restrns ........................ Error! Bookmark not defined.4
6.3. Negocierea cu/fr publicarea prealabil a unui anun de participare .......................... 74
6.3.1. Negocierea cu publicarea prealabil a unui anun de participare ........................... 74
6.3.1.1. Reducere termene: ............................................................................................. 76
6.3.1.2. Etapele procedurii: negociere cu publicare a unui anun de participare ..... 78
6.3.2. Negocierea fr publicarea prealabil a unui anun de participare ........................ 82
6.3.2. 1. Etapele procedurii: negociere fr publicarea prealabil a unui anun de
participare ....................................................................................................................... 84
6.4. Dialogul competitiv............................................................................................................ 87
6.4.1. Termene ...................................................................................................................... 88
6.4.2. Etapele procedurii: dialog competitiv ........................................................................ 91
6.5. Cererea de oferte ............................................................................................................... 98
6.5.1. Termene ...................................................................................................................... 98
6.5.2. Etapele procedurii: cerere de oferte ........................................................................... 98
6.6. Concursul de soluii .......................................................................................................... 99
6.6.2. Etapele procedurii: concurs de soluii ................................................................. 10301
6.7. Achiziia direct ........................................................................................................... 10604
6.8. Derularea procedurilor de atribuire off line i on line ................................................ 1075
6.8.1. Etapa premergtoare deschiderii ofertelor ............................................................ 1085
6.8.1.1. Punerea la dispoziie a documentaiei de atribuire .................................... 1085
6.8.1.2. Dreptul operatorul economic de a solicita clarificri i obligaia corelativ a
autoritii contractante de a rspunde...................................................................... 1086
6.8.2. Depunerea/deschiderea ofertelor ......................................................................... 10907
6.8.2.1. Primirea ofertelor ............................................................................................ 109
6.8.2.2. Deschiderea ofertelor ..................................................................................... 1108
6.8.2.2.1. Obligaiile prilor n etapa de deschidere ............................................. 11008
Obligaiile i interdiciile autoritii contractante ............................................. 11008
6.8.2.3. Comisia de evaluare ..................................................................................... 11311
Componena comisiei de evaluare ............................. Error! Bookmark not defined.11
Atribuiile comisiei de evaluare ........................................................................... 11512
3
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Modul de lucru al comisiei de evaluare................................................................... 115


6.8.2.4. Examinarea i evaluarea ofertelor ............................................................. 11614
6.8.2.4.1. Viciile de form i erorile ......................................................................... 116
6.8.2.4.2. Solicitarea de clarificri ........................................................................... 117
Clarificri privind propunerea tehnic i calificarea ............................................ 117
Preul aparent neobinuit de sczut ........................................................................ 118
6.8.2.5. Respingerea ofertelor................................................................................... 11916
6.8.2.6. Stabilirea ofertei ctigtoare ..................................................................... 12017
6.8.2.7. Raportul procedurii de atribuire................................................................ 12118
6.8.2.8. Comunicarea rezultatului ........................................................................... 12119
CAPITOLUL VII Modaliti speciale de atribuire a contractului de achiziie public
................................................................................................................................................. 12320
7.1. Acordul-cadru.............................................................................................................. 12320
7.1.1. Definiie ................................................................................................................. 12320
7.1.2. Legislaie relevant ..................................................... Error! Bookmark not defined.20
7.1.3. Aplicabilitate ......................................................................................................... 12420
7.1.4. Condiii impuse de legislaie n vederea semnrii unui acord-cadru ..................... 124
7.1.5. ncheierea acordului-cadru cu un singur operator economic................................ 126
7.1.6. ncheierea acordului-cadru cu mai muli operatori economici.............................. 126
7.2. SISTEMUL DE ACHIZIIE DINAMIC ................................................................... 12824
7.2.1. Definiie ................................................................................................................... 1284
7.2.2. Legislaie relevant .................................................................................................. 128
7.2.3. Aplicabilitate ............................................................................................................ 128
7.2.4. Condiii impuse de legislaie n cazul sistemului de achiziie dinamic ................... 128
7.3. Licitaia electronic ......................................................................................................... 130
7.3.1. Definiie ..................................................................................................................... 130
7.3.2. Legislaie relevant ................................................................................................... 130
7.3.3. Aplicabilitate ............................................................................................................. 130
7.3.4. Condiii impuse de legislaie n cazul licitaiei electronice ..................................... 131
7.3.5. Finalizarea procesului de licitaie electronic ....................................................... 133
CAPITOLUL VIII Documentaia de atribuire ................................................................. 1340
8.1. Informaii generale.......................................................................................................... 134
4
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

8.2. Fia de date ...................................................................................................................... 136


8.3. Caietul de sarcini ............................................................................................................. 136
CAPITOLUL IX Reguli de publicitate pentru contractele de achiziie publica ......... 14239
9.1. Anunul de intenie ...................................................................................................... 14340
9.2. Anunul de participare ................................................................................................ 14441
9.2.1. Invitaia de participare ......................................................................................... 14541
9.3. Anunul de atribuire ........................................................................................................ 145
9.4. Declaratia de participare ................................................................................................. 145
9.5. Notificare ANRMAP cu privire la contractul de achizitie publica / acordul cadru
ncheiat.................................................................................................................................... 146
9.6. Reguli speciale de transparen aplicabile achiziiei publice de servicii de publicitate
media ....................................................................................................................................... 146
9.7. Reguli de publicitate pentru beneficiari privati conform Ordinului MFE nr. 1120/2013
................................................................................................................................................. 147
9.8. Reguli de comunicare i transmitere a datelor............................................................... 147
9.9. Punerea la dispoziie a documentaiei de atribuire/selectare/preselectare. .................. 148
9.10. Solicitrile de clarificri ................................................................................................ 149
CAPITOLUL X Criterii de calificare/selecie i criterii de atribuire ........................... 15147
10.1. Criterii de calificare si selectie .................................................................................. 15147
10.1.1. Situaia personal a operatorului economic.......................................................... 153
10.1.2. Capacitatea de exercitare a activitii profesionale............................................... 154
10.1.3. Capacitatea economic i financiar ..................................................................... 154
10.1.4. Capacitatea tehnic i/sau profesional ................................................................ 154
10.1.5. Standarde de asigurare a calitii .......................................................................... 155
10.2. Criterii de atribuire a contractului de achiziie public ............................................... 156
CAPITOLUL XI Incidente procedurale: Contestaia, Anularea procedurii ................... 158
11.1. Contestaia ..................................................................................................................... 158
11.1.1. Contestaii soluionate de Consiliul Naional de Solutionare a Contestaiilor. ... 160
11.1.1.1. Ci de atac mpotriva deciziilor Consiliului Naional de Soluionare a
Contestaiilor ................................................................................................................. 161
11.1.2. Soluionarea litigiilor n instan ........................................................................... 162
11.2. Anularea aplicarii procedurii de atribuire. .................................................................. 164
5
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

11.3. Riscuri n domeniul achiziiilor publice. Recomandrile comisiei europene ............. 165
CAPITOLUL XII Tehnici i metode de elaborare a contractelor. Coninutul clauzelor.
Atribuirea contractelor de achiziii publice. Oferte alternative. Subcontractani. ............ 171
12.1. Generaliti .................................................................................................................... 171
12.2. Semnarea contractului de achiziie .............................................................................. 174
12.3. Constituirea garaniei de bun execuie ....................................................................... 174
12.4. Derularea contractului. ................................................................................................. 177
12.5. Modificarea contractului .............................................................................................. 180
CAPITOLUL XIII Gestionarea contractelor de achiziie public finanate din fonduri
europene ..................................................................................................................................... 184
13.1. Particularitile contractului de achiziie finanat din fonduri europene ................... 184
13.2. Instituii responsabile n gestionarea contractului de achiziie public finanat din
fonduri europene .................................................................................................................... 192
13.2.1. Corecii financiare/Reducerea procentual aplicabil ......................................... 193
13.3. Rspunderea juridic specific n materia fondurilor europene a autoritilor
contractante ........................................................................................................................ 21006
CAPITOLUL XIV Bune practici in achiziiile publice .................................................. 21409

6
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

CAPITOLUL I - DESCRIEREA CADRULUI LEGISLATIV I INSTITUIONAL


Crearea i funcionarea pieei comune reprezint elementul cel mai important din cadrul
dreptului Uniunii Europene. Tratatele Uniunii Europene au conturat un cadru de integrare
tripartit cuprinznd reguli juridice, economice i politice spre care politicile economice naionale
ale statelor membre au tins s se armonizeze n mod progresiv1.
Conceptul de pia comun cuprinde o dinamic legal i economic a procesului de
integrare european impulsionat de voina politic n scopul definitivrii realizrii acestuia,
dezvoltnd ntr-un final caracteristicile unei piee comune integrate i autentice. Piaa comun
este supus unui regim juridic i economic aparte, fiind garantat mobilitatea factorilor de producie2. Totodat, regimul concurenial este efectiv i nedistorsionat datorit reglementrilor
stricte de care este guvernat. Regimul juridic i economic al pieei comune cuprinde cele patru
liberti fundamentale ale uniunii vamale3 (libera circulaie a mrfurilor, a persoanelor, a
capitalurilor i a serviciilor) sub rezerva transformrii ntr-o uniune economic i monetar4 prin
adoptarea unei politici economice comune i prin introducerea monedei unice. Aderarea statelor
membre la principiile fundamentale de integrare economic european anterior menionate va
determina eliminarea oricror restricii n ceea ce privete schimburile comerciale interstatale.
Nivelul succesului integrrii economice n Europa va determina nivelul succesului politicii de
integrare a statelor membre care este cel din urm obiectiv stipulat n tratatele constitutive.
Integrarea economic european a statelor membre a fost materializat n mod planificat
de instituiile europene prin elaborarea unor msuri care au fost transpuse n legislaiile i
politicile naionale de ctre statele membre. Astfel, primul set de msuri a inclus o serie de
aciuni i msuri economice adoptate n scopul eliminrii barierelor tarifare i nontarifare
1 A se vedea art. 2 i art. 3 din Tratatul de Instituire a Comunitii Economice Europene, denumit i Tratatul de la
Roma, accesibil pe pagina de internet oficial de legislaie a Uniunii Europene Uniunii Europene: http://eurlex.europa.eu.
2 A se vedea art. 48 i art. 67 din Tratatul de Instituire a Comunitii Economice Europene, denumit i Tratatul de la
Roma, accesibil pe pagina de internet oficial de legislaie a Uniunii Europene Uniunii Europene: http://eurlex.europa.eu.
3 Curtea de Justiie a Uniunii Europene de la Luxemburg a admis n cauza C-286/82 & C-26/83, Luis & Carbone v.
Ministero del Tesoro Rec./Rep. 1984, p. 377, i n cauza C-308/86 Ministere Public v. Lambert, Rec./Rep. 1984, p.
4369 existena unei a 5-a liberti, i anume cea a liberei circulaii a plilor, aceasta fiind n strns legtur cu
libera circulaie a capitalurilor. De asemenea, Tratatul de la Roma conine, n art. 67 alin. (2) i art. 106, dispoziii
referitoare la ndeplinirea acestei a 5-a liberti. Libera circulaie a plilor, ca principiu complementar la libera
circulaie a capitalurilor, privit ca factor de producie, deine un rol foarte important n procesul integrrii pieelor
publice, iar n particular, n ceea ce privete finanarea proiectelor prin investiii directe sau indirecte.
4 A se vedea art. 102a din Tratatul de Instituire a Comunitii Economice Europene, denumit i Tratatul de la Roma,
accesibil pe pagina de internet oficial de legislaie a Uniunii Europene Uniunii Europene: http://eur-lex.europa.eu.
7
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

existente n schimburile comerciale intracomunitare. Al doilea set de msuri a constat n


instituirea unui regim concurenial eficient, funcional i nedistorsionat, mpotriva abuzului de
poziie dominant, ct i mpotriva segmentrii pieei, factori perturbatori ce pot determina
disfuncionaliti economice majore n organizarea i funcionare pieei comune. Astfel, primul
set de msuri a fost adresat administraiilor naionale, n exclusivitate, iar cel de-al doilea
sectorului industrial, unde a avut un efect mult mai dinamic i de permanent aplicabilitate.
Barierele tarifare au fost eliminate pn la sfritul primei perioade de tranziie, n
conformitate cu prevederile art. 8 alin. (7) din Tratatul Comunitii Economice Europene din
1957 (Roma), respectiv de la instituirea Comunitii Europene pn la data de 31.12.1969.
Aadar, taxele vamale, cotele sau alte forme de restricii cantitative nu au mai reprezentat
obstacole n comerul liber dintre statele membre. n cazul barierelor nontarifare ns, situaia nu
a fost aceeai, fiind mai dificil de eliminat datorit faptului c implicau practici comerciale i
reguli utilizate de foarte mult vreme, modificarea lor uno ictu fiind imposibil. Barierele
nontarifare reprezint, de altfel, o form ascuns de protecie discriminatorie i poate fi
exercitat att prin mijloace administrative, ct i prin acte juridice ce pot institui monopoluri
publice, fiscalitate (de exemplu: taxe indirecte), ajutoare de stat, standarde tehnice i, n final,
achiziii publice. Totodat, existena barierelor nontarifare este un fenomen rspndit n pieele
din ntreaga lume, iar eliminarea acestora reprezint obiectivul principal al instrumentelor legale
ale comerului internaional, ntruct barierele nontarifare ar putea pune n pericol chiar procesul
integrrii europene, prin distorsionarea bunei funcionri a pieei comune cu libertile sale
fundamentale.
n Cartea Alb5 pentru Finalizarea Pieei Interne6, Comisia European a identificat
existena barierelor nontarifare i a formulat recomandri pentru msuri legislative7 specifice,
5 Cartea alb (White paper) reprezint acele documente care conin propuneri de aciuni comunitare ntr-un anumit
domeniu de competen. n unele cazuri, acestea urmeaz publicrii prealabile a unei Cri verzi (Green paper) n
vederea lansrii unui proces de consultare la nivel european. Atunci cnd o Carte alb a fost acceptat favorabil de
ctre Consiliu, aceasta poate s genereze un program de aciuni pentru Uniunea European n domeniul cruia i-a
fost adresat.Exemple de Cri albe: Carte alb pentru Finalizarea Pieei Interne (1985), Carte alb privind creterea
economic, concuren, ocuparea forei de munc (1993) i Carte alb privind guvernana european (2001). Recent,
Cartea alb privind serviciile de interes general (2004) i Cartea alb privind politica european de comunicare
(2006) au modelat, de asemenea, dezvoltarea politicilor comunitare. Definiiile sunt accesibile pe pagina oficial de
internet
a
Uniunii
Europene
la
urmtoarea
adres
de
internet:
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/white_paper_en.htm.
6 A se vedea Comunicarea Comisiei Europene (COM) 85 310 Final, 1985: White Paper for the Completion of the
Internal Market (Cartea alb pentru Finalizarea Pieei Interne). Documentul este accesibil pe pagina oficiala de
internet a Uniunii Europene: http://europe.eu.
7 Finalizarea pieei comune a necesitat adoptarea la nivel comunitar a 300 de Directive avnd ca obiect aspectele
menionate n Cartea Alb a Comisiei europene. A se vedea, de asemenea, Comunicarea Comisiei Europene (COM)
8
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

toate acestea fiind ncadrate ca soluii la nivel naional. A fost necesar adoptarea unui set de
Directive pentru finalizarea pieei interne pn la sfritul anului 1992, termen fixat prin Actul
Unic European, care a modificat i completat Tratatul de la Roma. Aceast din urm modificare
a introdus n cadrul juridic european conceptul de pia intern. Piaa intern ar putea fi
considerat ca fiind mai restrns dect piaa comun, dar este cel mai important element din
cadrul acesteia din urm, deoarece va furniza () contextul economic pentru regenerarea
industriei europene a bunurilor i serviciilor i va implanta o cretere permanent n ceea ce
privete prosperitatea poporului Europei i bineneles a lumii privit ca un ntreg8.
Piaa intern, din punct de vedere economic, ar putea fi descris ca fiind o zon fr
frontiere interne, unde este permanent i n orice condiii asigurat libera circulaie a mrfurilor
i libera prestaie a serviciilor n paralel cu libera circulaie a factorilor de producie 9. Conceptul
de pia intern este fundamentat i pe principiul uniunii vamale, acesta reprezentnd piatra de
temelie a pieei comune. Astfel, datorit absenei elementelor de integrare economic i
monetar, piaa intern, din punct de vedere al ansamblului de competene, reprezint o instituie
fundamental inferioar pieei comune.
Actul Unic European, n calitate de act juridic de modificare i completare a Tratatului de
la Roma, prezint caracteristici evidente de drept public, datorit faptului c intenia de
reglementare a dispoziiilor sale se rezum asupra unor chestiuni importante, care anterior
acestuia reprezentau subiecte tabu. Rezultatul a constat n centralizarea i descentralizarea
controlului reglementar ctre instituiile europene, de statele membre i viceversa, asupra
politicii de mediu, politicii industriale, politicii regionale i reglementarea achiziiilor publice.
Politicile anterior menionate au reprezentat obiective prioritare n crearea i finalizarea pieei
interne a Uniunii Europene.
Achiziiile publice au fost menionate expres ca fiind o barier nontarifar, fapt ce a
presupus elaborarea unui plan de aciuni detaliat n vederea eliminrii acesteia. Comisia
European i-a fundamentat decizia pe dou studii10 de notorietate, care au furnizat att dovezi

88, 134 Final, Third Report of the Commission to the European Parliament on the Implementation of the White
Paper (Al treilea raport al Comisiei Europene pentru Parlamentul European asupra implementrii Crii Albe).
Documentul este accesibil pe pagina oficiala de internet a Uniunii Europene: http://europe.eu/documents.
8 A se vedea citatul Lord-ului Cockfield cu privire la Raportul Cecchini, 1992: The European Challenge, The Benefits of
a Single Market (Provocarea European, Beneficiile unei piee unice), Wildwood House, 1988, p. 15.
9 A se vedea: Christopher H. Bovis, EU Public Procurement Law (Dreptul achiziiilor publice n Uniunea
European), Ed. Edward Elgar Publishing, 2007, p. 3.
10 Studiile n cauz sunt materializate n urmtoarele documente: Comisia European, The Cost of Non-Europe
(Costul Non-European), Basic Findings, Vol. 5, Partea A: The cost of Non-Europe in Public Sector Procurement
9
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

incontestabile privind condiiile de pia n sectorul achiziiilor publice, ct i beneficiile unei


reglementri unitare a achiziiilor publice.
Reglementarea achiziiilor publice n Uniunea European a fost influenat n mod
semnificativ de proiectul crerii pieei interne. Astfel, Cartea Alb pentru Finalizarea Pieei
Interne i Actul Unic European reprezint documentele oficiale fundamentale n reglementarea
pieelor publice11 din statele membre. Principalele argumente pentru liberalizarea cadrelor
specifice ale cererii din sectorul public i utilitilor publice i ofertei industriale au fost:
economiile bneti i convergena preurilor la nivelul Uniunii Europene12. Reglementarea
achiziiilor publice presupune luarea n considerare a dou argumente, respectiv unul economic
i altul juridic, toate acestea n scopul crerii unei piee publice integrate la nivelul Uniunii
Europene. Astfel, existena principiilor transparenei, nediscriminrii i tratamentului egal n
atribuirea contractelor de achiziii publice presupune faptul c sistemul normativ al achiziiilor
publice va asigura: concurena n pieele geografice sau de produse relevante; penetrarea
importurilor de produse i servicii destinate sectorului public; flexibilitatea contractelor publice
n cadrul pieei comune cu impact n sectorul convergenei preurilor, ct i n ceea ce privete
raionalizarea i restructurarea sectorului industrial european13.
Reglementarea juridic a achiziiilor publice, pe de alt parte, creeaz cadrul necesar n
vederea asigurrii ndeplinirii funciilor pieei comune. Astfel, n paralel cu argumentele
economice, argumentele juridice au dat natere necesitii reglementrii achiziiilor publice, fiind
considerate un ingredient necesar aferent principiilor fundamentale ale Tratatelor, respectiv cel
privind libera circulaie a bunurilor i serviciilor, dreptul de liber stabilire i interzicerea
discriminrii pe criterii de naionalitate14. Semnificaia juridic a reglementrilor din materia
achiziiilor publice a fost temeinic documentat i de Curtea de Justiie a Uniunii Europene de la
Luxemburg. Liberalizarea achiziiilor publice semnific intenia instituiilor europene de
(Costul Non-European n sectorul achiziiilor publice), Oficiul Publicaiilor Uniunii Europene, Luxembourg, 1988
i, de asemenea, Raportul Cecchini, op. cit.
11 Prin pia public se nelege acel cadru economico-administrativ n care sunt atribuite i implementate
contractele de achiziie public. Cu alte cuvinte, reprezint acel cadru de reglementare pentru contractele avnd ca
surs de finanare fonduri publice de provenien intern sau extern n cadrul bugetului de stat.
12 Comisia European a estimat faptul c reglementarea achiziiilor publice ar putea aduce economii de
20 de miliarde de ECU (European Currency Unit) sau 0,5% din Produsul Intern Brut la nivelul sectorului public
european. A se vedea Comisia European, The Cost of Non-Europe, op. cit., p. 745.
13 A se vedea: Comisia Comunitilor Europene: Statistical performance for Keeping Watch over Public
Procurement, 1992, i Comisia European, The Cost of Non-Europe, op. cit.
14 A se vedea: Christopher H. Bovis, Recent case law relating to public procurement: A beacon for the integration
of public markets, Common market Law Review (Revista de Dreptul Pieei Comune), nr. 39, anul 2002, p. 10251056.
10
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

eliminare a practicilor comerciale prefereniale i discriminatorii ntlnite n sectorul public i


crearea unui cadru comercial unitar la nivel european care s reglementeze raporturile juridice
dintre sectorul public i cel privat. Achiziiile publice realizate de autoritile contractante din
statele membre sunt deseori susceptibile de favoritism pentru piaa naional, prin campionii
naionali,15 n dauna unor competitori locali sau intracomunitari mult mai eficieni. n urma
faptului c pieele relevante (de producie i geografice) au fost protejate mpotriva competiiei,
s-au dezvoltat practici concureniale distorsionate n comerul furnizrii bunurilor, lucrrilor i
serviciilor destinate sectorului public. Aceste practici concureniale distorsionate reprezint un
impediment major n funcionarea pieei comune i restrng ndeplinirea i respectarea
principiilor menionate n Tratate16.
Aadar, legislaia, deciziile politice i jurisprudena au determinat necesitatea instituirii
pieelor publice integrate n Uniunea European, unde un nivel satisfctor al concurenei ar
asigura cadrul optim de alocare a resurselor necesare pentru funcionarea sectorului public,
inclusiv cel al utilitilor publice prin achiziia de bunuri, servicii i lucrri. Achiziiile publice au
fost ncadrate ca fiind un element cheie n atingerea obiectivului Uniunii Europene de a deveni
cea mai competitiv economie din lume pn n 201017.
Principiile care guverneaz achiziiile publice menionate n Directivele europene au
ca surs Tratatul de Instituire a Comunitii Economice Europene semnat la Roma n anul 1957,
care prevedea crearea unei Piee Comune, a unei uniuni vamale i elaborarea unor politici
comune. Tratatul interzice msurile discriminatorii si tratamentul incorect datorit faptului c
acestea interfereaz cu principalul lui obiectiv constnd n crearea pieei comune. Tratatul de la
Roma a stabilit acest obiectiv i anumite principii legate de el, acestea fiind extinse ulterior de
Comisia European i Curtea European de Justiie i pentru sfera achiziiilor publice.

15 Aceast expresie definete un operator economic a crui cifr de afaceri este compus n proporie de cel puin
1/3 din activiti economice desfurate n ara de origine a acestuia ca urmare a protejrii intereselor sale de ctre
administraia naional n mod formal sau informal. Termenul a fost definit de autorii Roger Abravanel i David
Ernst n Alliance and aquisition strategies for European national champions (Aliane i strategii pentru campionii
naionali europeni), The McKinsez Quarterly (2), 1992, p. 45-62.
16 A se vedea: Phedon Nicolaides (ed), Industrial Policy in the European Community: A Necessary Response to
Economic Integration (Politica industrial n Comunitatea European: Un rspuns necesar pentru integrarea
economic), Ed. Martinus Nijhoff Publishers, 1993.
17 A se vedea: Comunicarea Comisiei Europene ctre Consiliul COM (2001) 198 final din 11 aprilie 2001,
Parlamentul European, Comitetul Economic i Social i Comitetul Regiunilor: Working together to maintain
momentum, 2001, Revista de Strategie a Pieei Interne, Bruxelles. De asemenea, Comunicarea Comisiei Europene
COM (98) 143 11 martie 1998 ctre Comisia de Comunicaii: Achiziiile publice n Uniunea European (Public
Procurement in the European Union), Bruxelles.
11
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Legislaia ce guverneaz achiziiile publice este, la nivel comunitar, conceput s


deschid piaa achiziiilor publice ctre competiie, pentru a preveni politicile de cumprare
naional i pentru a promova libera circulaie a capitalurilor.
Pentru Romnia armonizarea legislaiei n domeniul achiziiilor publice a reprezentat o
obligaie asumat nc de pe parcursul procesului de negociere a aderrii la Uniunea European.
Autoritile contractante sunt obligate s respecte legislaia referitoare la asigurarea
conformitii cu politicile Uniunii Europene i cele naionale, n special prevederile legale
privind achiziiile publice, ntreprinderile mici i mijlocii, ajutorul de stat, egalitatea de anse,
dezvoltarea durabil, informarea i publicitatea.
n procesul de elaborare i desfurare a procedurilor de atribuire a contractelor de
achiziii publice, autoritatea contractant/comisia de evaluare trebuie s aib n vedere c
achiziiile publice din Romnia nu funcioneaz izolat, ci sunt parte a unui conglomerat cu
legislaie aferent, ce funcioneaz la nivel internaional i european, prezentat succint n figura
de mai jos:
a) La nivel internaional, Acordul privind Achiziiile Publice (AAP) este n prezent singurul
acord oficial n cadrul Organizaiei Mondiale a Comerului (OMC) i abordeaz n principal
domeniul achiziiilor guvernamentale. Versiunea actual a fost negociat de ctre Comunitatea
European n paralel cu Runda Uruguay n 1994 (prin Decizia Consiliului 94/800/EC din 22
decembrie 1994) i a intrat n vigoare la 1 ianuarie 1996. Este un tratat plurilateral, administrat
de o comisie specializat n achiziii guvernamentale, care include membrii OMC, pri
semnatare ale Acordului privind Achiziiile Publice. Acordul a fost semnat de 39 de ri
(Canada, Hong Kong China, Islanda, Israel, Japonia, Coreea, Liechtenstein, Aruba (Olanda),
Norvegia, Singapore, Elveia, Statele Unite ale Americii i Uniunea European (27 State
Membre).
ntruct Uniunea European este parte a AAP, drepturile i obligaiile ce decurg din acest
Acord interzic orice discriminare n legtur cu atribuirea contractelor de achiziie public i
stabilete reguli procedurale, urmrind garantarea concurenei loiale la nivel internaional.
Acordul pune un accent deosebit pe asigurarea, de ctre fiecare Membru n parte, a transparenei
procesului de achiziii publice. Acordul prevede n anexele sale, pentru fiecare Membru n parte,
entitile guvernamentale precum i categoriile de bunuri i servicii care intr sub incidena

12
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Acordului. Informaii detaliate cu privire la coninutul Acordului privind achiziiile publice


(AAP) se gsesc la adresa: http://www.wto.org/english/tratope/gproce/gpgpae.htm.
b) La nivel european, legislaia care guverneaz achiziiile publice, aplicabil pentru toate
statele membre ale Uniunii Europene, se mparte n 3 categorii:
Aquis Comunitar
1. Legislaie primar 2. Legislaie secundar

3. Legislaie teriar

Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European i a


Consiliului, privind achiziiile publice i de abrogare a
Directivei 2004/18/CE
Directiva 2007/66/CE
Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European i a
Consiliului privind achiziiile efectuate de entitile
Tratate ratificate de care i desfoar activitatea n sectoarele apei, Cazuri
parlamente

energiei, transporturilor i serviciilor potale i de Curtea European

naionale

abrogare a Directivei 2004/17/C

de Justiie

Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European i a


Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea
contractelor de concesiune
Regulamentul (CE) nr. 1182/1971 al Consiliului
Regulamentul (CE) nr. 1564/2005 al Consiliului
Regulamentul (CE) nr. 213/2008 al Consiliului

Legislaia primar care include coninutul, principiile i obiectivele politice cuprinse n


tratatele originare ale Comunitilor Europene i n cele ulterioare:
tratatele fondatoare: tratatele prin care au fost instituite Comunitile Europene
(Tratatul de la Roma se refer la tratatul prin care a fost instituit Comunitatea
Economic European (EEC) i a fost amendat prin Tratatul de la Maastricht);
principalele tratate modificatoare ale tratatelor care au instituit Comunitile
Europene i ale Tratatului privind Uniunea European: Tratatul de fuziune, Actul
Unic European, Tratatul de la Amsterdam, Tratatul de la Nisa, Tratatul de la
Lisabona;
tratatele adiionale, prin care sunt modificate anumite sectoare acoperite de tratatele
fondatoare,
13
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

tratatele de aderare la Comunitile Europene, respectiv la Uniunea European.

Legislaia secundar este reprezentat de actele adoptate de instituiile UE pentru punerea


n practic a prevederilor Tratatelor:
Regulamente - sunt direct aplicabile i obligatorii pentru toate Statele Membre fr a
fi nevoie de msuri de implementare la nivel naional;
Directive - sunt obligatorii pentru Statele Membre n privina obiectivelor de atins
ntr-un interval de timp prestabilit, lsnd la alegerea autoritilor naionale forma i
mijloacele de implementare. Directivele trebuie s fie transpuse n legislaia naional
n concordan cu procedurile fiecrui Stat Membru;
Decizii - sunt obligatorii n ntregime pentru cei crora le sunt adresate. Prin urmare,
deciziile nu necesit implementarea n legislaia naional. O decizie poate fi adresat
unuia sau tuturor statelor membre sau operatorilor economici;
Opinii i recomandri - nu sunt obligatorii.
Legislaia secundar actualizat, n materie de achiziii publice la nivel european, este

disponibil pe site-ul:
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/legislation_en.htm i pe site-ul:
http://eur-lex.europa.eu, cu meniunea c varianta autentic este cea publicat n JOUE.
Directiva 89/665/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere
de lege i actelor administrative privind aplicarea procedurilor privind cile de atac fa de
atribuirea contractelor de achiziii publice de produse i a contractelor publice de lucrri;
Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 26 februarie 2014 privind
atribuirea contractelor de concesiune;
Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 26 februarie 2014 privind
achiziiile publice i de abrogare a Directivei 2004/18/CE;
Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 26 februarie 2014 privind
achiziiile efectuate de entitile care i desfoar activitatea n sectoarele apei, energiei,
transporturilor i serviciilor potale i de abrogare a Directivei 2004/17/C;
Regulamentul (CE) nr. 213 al Comisiei din 28 noiembrie 2007 de modificare a Regulamentului
(CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European i al Consiliului privind Vocabularul comun
privind achiziiile publice (CPV);
Regulamentul (CE) nr. 1336/2013 n ceea ce privete pragurile de aplicare a acestora n cazul
14
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

procedurilor de atribuire a contractelor de achiziii.

Legislaia teriar include jurisprudena Curii Europene de Justiie.

Legislaia teriar cu privire la achiziii publice este disponibil pe site-ul http://curia.europa.eu,


cu meniunea c varianta autentic este cea publicat n JOUE, adic http://eur-lex.europa.eu.

Cadrul legislativ european - Fonduri Europene Structurale i de Investiii

Legislaia privind procesul de verificare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziie


public n cadrul proiectelor finanate din fonduri post-aderare - Fondul European de Dezvoltare
Regional, Fondul Social European i Fondul de Coeziune (lista non-exhaustiv). Legislaia
actualizat, cu toate modificrile i completrile ulterioare, n materie de achiziii publice este
disponibil pe site-ul http://www.fonduri-ue.ro.
Exerciiul bugetar 2014-2020
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17
decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul european de
dezvoltare regional, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol
pentru dezvoltare rural i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime, precum i de
stabilire a unor dispoziii generale privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul
social european, Fondul de coeziune i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime
i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17
decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regional i dispoziiile specifice
aplicabile obiectivului referitor la investiiile pentru cretere economic i locuri de munc
i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006
Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17
decembrie 2013 privind Fondul social european i de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1081/2006 al Consiliului
Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17
decembrie 2013 privind dispoziii specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de
dezvoltare regional pentru obiectivul de cooperare teritorial european
Regulamentul (UE) nr. 1302/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17
decembrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 privind o grupare
european de cooperare teritorial (GECT) n ceea ce privete clarificarea, simplificarea i
15
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

mbuntirea constituirii i funcionrii unor astfel de grupri


Regulamentul (UE) nr. 1300/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17
decembrie 2013 privind Fondul de coeziune i de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1084/2006
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17
decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rural acordat din Fondul european
agricol pentru dezvoltare rural (FEADR) i de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
1698/2005 al Consiliului
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European i al Consiliului din
25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii i de
abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului

Exerciiul bugetar 2007-2013


Regulamentul Comisiei (CE) nr.

1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare

Regional (FEDR) i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1783/1999;


Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1081/2006 privind Fondul Social European (FSE) i de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1784/1999;
Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1082/2006 privind o Grupare European de Cooperare
Teritorial (GECT);
Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1083/2006 stabilire a prevederilor generale privind Fondul
European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de Coeziune (FC) i
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999;
Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1828/2006 care stabilete regulile de implementare a
Regulamentului (CE) Consiliului nr. 1083/2006 de stabilire a prevederilor generale privind
Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de Coeziune
i a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European i al Consiliului privind
Fondul European pentru Dezvoltare Regional - amendat prin (EC) nr. 846/2009;
Regulamentul Comisiei (CE) nr.

1084/2006 de creare a Fondului de Coeziune i de

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1164/94;


Regulamentul Comisiei (CE, Euratom) nr.

1605/2002 privind Regulamentul financiar

aplicabil bugetului general al Comunitilor Europene;


16
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Regulamentul Comisiei (CE, Euratom) nr. 2342/2002 privind stabilirea regulilor pentru
implementarea Regulamentului Consiliului (EC, Euratom) nr.

1605/2002 privind

Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitilor Europene, cu


modificrile ulterioare;
Regulamentul Comisiei (CE, Euratom) nr. 1248/2006 de modificare a Regulamentului (CE,
Euratom) nr. 2342/2002 privind stabilirea regulilor pentru implementarea Regulamentului
Consiliului (EC, Euratom) nr.

1605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil

bugetului general al Comunitarilor Europene;


Regulamentul Comisiei (EC, Euratom) nr.

1261/2005 de amendare a Regulamentului

Comisiei (CE, Euratom) nr. 2342/2002 privind stabilirea regulilor pentru implementarea
Regulamentului Consiliului (EC, Euratom) nr. 1605/2002 privind Regulamentul financiar
aplicabil bugetului general al Comunitilor Europene, cu modificrile ulterioare;
(EC, Euratom) nr.

1995/2006 de modificare a Regulamentului (EC, Euratom) nr.

1605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitilor


Europene;
(CE) nr. 994/98 privind aplicarea articolelor 92 i 93 (n prezent 87 i 88) ale Tratatului CE
anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale;
(CE) nr. 1998/2006 privind aplicarea articolelor 87 i 88 ale Tratatului CE privind ajutorul
de minimis;
(CE) nr. 800/2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaa
comun n aplicarea articolelor 87 i 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe
categorii de ajutoare);
Comunicare a Comisiei Europene nr. 2009/C 83/01 Cadru comunitar temporar pentru
msurile de ajutor de stat de sprijinire a accesului la finanare n contextul actualei crize
financiare i economice;
Convenia UE din 26 iulie 1995 privind protejarea intereselor financiare ale Comunitilor
Europene (cunoscut i sub numele de Convenia PIF);
Regulamentul Consiliului nr.

2988/95 privind protecia intereselor financiare ale

Comunitilor Europene (cunoscut i sub numele de Regulamentul PIF);


Regulamentul Consiliului (EC, Euratom) nr. 2185/1996 privind verificrile la faa locului i
inspeciile desfurate de Comisie n scopul protejrii intereselor financiare ale CE
mpotriva fraudei i a altor nereguli;
17
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Decizia Comisiei nr. 352/1999 (EC) din 28 aprilie privind nfiinarea Oficiului European
Antifraud (OLAF);
Regulamentul Parlamentului European i al Consiliului (CE) nr. 1073/99 i 1074/99 privind
investigaiile Oficiului European Antifraud (OLAF);
Document de lucru: Solicitarea de notificare a neregulilor: Soluii practice: 19/2002
COCOLAF.
c) La nivel naional, legislaia aferent achiziiilor publice face referire la:

legislaia specific a achiziiilor publice;

cadrul legislativ naional specific pentru Fondurile Structurale i de Coeziune;

legislaia complementar relevant pentru domeniul achiziiilor publice.

Ordonana de urgen nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a

contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu


modificrile i completrile ulterioare;

Hotrrea Guvernului nr.

925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din O.U.G. nr. 34/2006,
cu modificrile i completrile ulterioare, cu modificrile i completrile ulterioare;

Hotrrea Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea i funcionarea Autoritii

Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice;

Hotrrea Guvernului nr.

1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public prin mijloace electronice


din OUG nr. 34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare;

Ordonana de urgen nr.

30/2006 privind funcia de verificare a aspectelor

procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public, cu modificrile


i completrile ulterioare;

Hotrrea Guvernului nr.

942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a

Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 30/2006, cu modificrile i completrile ulterioare;

Ordin nr. 302/2011, al Preedintelui Autoritii Naionale pentru Reglementarea i

Monitorizarea Achiziiilor Publice, privind aprobarea formularelor standard ale Procesuluiverbal al edintei de deschidere a ofertelor i Raportului procedurii, aferente procedurilor de
atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrri publice /
servicii;

Ordin nr. 509/2011, al Preedintelui Autoritii Naionale pentru Reglementarea i


18
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Monitorizarea Achiziiilor Publice privind formularea criteriilor de calificare i selecie;

Ordin nr. 138/2012 al Preedintelui Autoritii Naionale pentru Reglementarea i

Monitorizare privind aprobarea modelelor de documentaii standardizate pentru atribuirea


contractelor de lucrri pentru proiectele de investiii din domeniul de transport rutier care
utilizeaz condiiile contractuale ale Federaiei Internaionale a Inginerilor Consultani n
Domeniul Construciilor (FIDIC) CARTE ROIE i CARTE GALBEN (plus Anexe);

Ordinul Nr. 2266 / Nr .335 din 25/2012 al Ministrului Mediului i Pdurilor i al

Preedintelui Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor


Publice cu privire la aprobarea modelelor de documentaii standardizate aferente procedurilor
de atribuire a contractelor de achiziie de lucrri publice pentru proiectele de proiectare i
execuie de staie de tratare a apei / staie de epurare de ape reziduale, execuie de reele de
canalizare i reele de alimentare cu ap, proiectare i execuie de staie de sortare,
compostare i tratare mecano-biologic a deeurilor, execuie de depozit conform de
deeuri, cu modificrile i completrile ulterioare;

Legea nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i

mijlocii;

Instruciunea nr. 1/2013 a Preedintelui Autoritii Naionale pentru Reglementarea i

Monitorizare, emise n aplicarea prevederilor art.188 alin.(2) lit.d) i art.188 alin.(3) din
O.U.G.nr. 34/2006;

Ordinul nr. 543/2013 al Ministrului Fondurilor pentru aprobarea Ghidului privind

principalele riscuri identificate n domeniul achiziiilor publice i recomandrile Comisiei


Europene ce trebuie urmate de autoritile de management i organismele intermediare n
procesul de verificare a procedurilor de achiziii publice;

Ordinul nr. 1120/2013 al Ministrului Fondurilor Europene privind aprobarea Procedurii

simplificate aplicate de beneficiarii privai n cadrul proiectelor finanate din instrumente


structurale, obiectivul "Convergen", precum i n cadrul n cadrul proiectelor finanate prin
mecanismele financiare SEE i norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii
sau lucrri.

Ordinul nr. 129/25.06.2013 al Preedintelui ANRMAP pentru aprobarea modelului de

documentaie de atribuire standard privind ncheierea acordului-cadru pentru servicii de


transport aerian
19
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Ordinul nr. 171 din 15 Mai 2012 al Preedintelui Autoritii Naionale pentru

Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice cu privire la clarificrile ce vizeaz


coninutul documentaiei de atribuire

Ordinul Nr. 136 din 6 aprilie 2012 al Presedintelui Autoritatii Nationale pentru

Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, privind notificarea cu privire la


incheierea contractului de achizitie publica /acordului-cadru, etc

Principiile care guverneaz achiziiile publice menionate n Directivele europene au ca surs


Tratatul de Instituire a Comunitii Economice Europene semnat la Roma n anul 1957 a instituit
cele 4 liberti (a mrfurilor, a serviciilor, a persoanelor, a capitalurilor), ce au fost transpuse n
legislaia privind achiziiile publice sub forma celor apte principii.
n HG 925/2006 se face precizarea expres la Art 2 alin 1 c, n procesul de aplicare a
procedurilor de atribuire a contractelor de achiziie public, orice situaie pentru care nu exist
o reglementare explicit se interpreteaz prin prisma principiilor.
CELE 7 PRINCIPII
1. Nediscriminarea - Asigurarea condiiilor de manifestare a concurenei reale astfel nct,
orice Operator Economic (persoan fizic, persoan juridic, de drept public sau de drept privat
sau asociere de astfel de persoane), indiferent de naionalitate, s poat participa la procedura de
atribuire si s aib ansa de a deveni contractant.
2. Tratamentul egal - Stabilirea i aplicarea oricnd pe parcursul procedurii de atribuire de
reguli, cerine, criterii, IDENTICE pentru toi operatorii economici, astfel nct acetia s
beneficieze de anse egale de a deveni contractani.

n conformitate cu Art 67 din OUG 34-2006, Autoritatea Contractanta are dreptul de a


achiziiona servicii de consultan, n scopul elaborrii documentaiei de atribuire i/sau aplicrii
procedurii de atribuire.

20
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Persoana fizic sau juridic care a participat la ntocmirea DA are dreptul, n calitate de Operator
Economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai n cazul n care
implicarea sa n elaborarea DA nu este de natur s distorsioneze concurena.
3. Recunoaterea reciproc - Se nelege acceptarea produselor, serviciilor, lucrrilor oferite
n mod licit pe piaa UE, a diplomelor, certificatelor, a altor documente, emise de autoritile
competente din statele UE, si a specificaiilor tehnice, echivalente cu cele solicitate la nivel
naional.
4. Transparena - Aducerea la cunotina publicului a tuturor informaiilor referitoare la
aplicarea procedurii de atribuire.

Pentru asigurarea transparenei, Autoritatea Contractanta este obligat sa publice, cel puin n
SEAP, anunul de intenie (dac este cazul), anunul de participare/invitaia de participare i
anunul de atribuire.
Legislaia n domeniul achiziiilor publice NU interzice Autoritatii Contractante ca, pe lng
publicitatea obligatorie, s mai publice anunuri i n presa local sau central, pe pagina proprie
de web, etc, cu obligativitatea expres ca acest lucru s se fac numai dup apariia
respectivelor anunuri n SEAP.
ntregul Dosar al achiziiei se supune regulilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la
informatiile de interes public, cu excepia acelor date din ofert pe care OpEc le-a declarat
ca fiind proprietate intelectual sau secret comercial.
OUG 34/2006 la Art. 24 prevede ca, Fr a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei
ordonane de urgen, autoritatea contractant are obligaia de a asigura garantarea protejrii
acelor informaii pe care operatorul economic le precizeaz ca fiind confideniale, n
msura n care, n mod obiectiv, dezvluirea acestor informaii ar prejudicia interesele legitime
ale operatorului economic, n special n ceea ce privete secretul comercial i proprietatea
intelectual.
5. Proporionalitatea - Se nelege asigurarea corelaiei ntre necesitatea autoritii contractante,
obiectul contractului de achiziie public si cerinele solicitate a fi ndeplinite.

21
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

6. Eficiena utilizrii fondurilor - Se nelege aplicarea procedurilor de atribuire competiionale


i utilizarea de criterii care s reflecte n primul rnd avantajele de natur economic ale
ofertelor n vederea obinerii raportului optim ntre calitate i pre.

Se vor lua n considerare, dac este cazul, i efectele concrete preconizate a se obine n
domeniul social sau domeniul proteciei mediului i promovrii dezvoltrii durabile.
n conceptul de Dezvoltare durabil, cel mai sczut pre nu nseamn ntotdeauna cea mai bun
valoare pentru bani.
7. Asumarea rspunderii - Determinarea clar a sarcinilor i responsabilitilor persoanelor
implicate n procesul de achiziie public, urmrindu-se asigurarea profesionalismului,
imparialitii si independenei deciziilor adoptate pe parcursul derulrii acestui proces.

22
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

CAPITOLUL

II

REGLEMENTEAZ

INSTITUIILE

CELE

/SUPRAVEGHEAZ/

MAI

IMPORTANTE

CONTROLEAZ

CARE

PROCEDURILE,

MENIONATE N LEGISLAIA ACHIZIIILOR PUBLICE


n vederea aplicrii regulilor impuse de Uniunea European de a exista entiti distincte
de reglementare, monitorizare i control al procedurilor de atribuire a contractelor de achiziii,
Romnia a desemnat urmtoarele instituii cu atribuii specifice:
2.1. Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice
(A.N.R.M.A.P.)
Organism cu atribuii de armonizare a legislaiei naionale la prevederile comunitare, i
monitorizarea aplicrii conforme a legislaiei achiziiilor publice de ctre autoritile
contractante, instituie nfiinat conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 74 din 29
iunie 2005 privind nfiinarea Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea
Achiziiilor Publice, aprobat cu modificri i completri prin Legea 111 din 27 aprilie 2006.
A.N.R.M.A.P. este instituia public independent, n subordinea Guvernului, care:

elaboreaz, promoveaz i implementeaz strategia n domeniul A.P.;

reprezint Romnia in cadrul comitetelor consultative, grupurilor de lucru


si retelelor de comunicare, organizate de catre institutiile europene;

acord consilierea metodologica autoritatilor contractante in procesul de


atribuire a contractelor de achizitie publica, cu rol de suport in aplicarea
corecta a legislatiei in acest domeniu;

monitorizeaz sistemul achiziiilor publice;

verific documentaiile de atribuire, sub aspectul conformitii, nainte de

publicarea anunului/invitaiei de participare.

Numrul de documentatii de atribuire admise n 2013 a fost de peste 19.000, n timp ce


numrul celor respinse peste 31.000.
2.2. Unitatea pentru Coordonarea i Verificarea Achiziiilor Publice (U.C.V.A.P.)
Este structura din cadrul Ministerului Finanelor Publice, care are atribuii de verificare a
aspectelor de legalitate procedural a achiziiilor, stabilite conform Ordonanei de urgen a
Guvernului nr.

30/2006 privind funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente


23

Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

procesului de atribuire a contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri


publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu completrile i modificrile ulterioare.
U.C.V.A.P. verific etapele procesului de achiziie public, dup publicarea anunului/
invitaiei de participare i pn la semnarea contractului. Deasemenea este instituia ce verific
conflictul de interese n procedurile de achiziie public.
2.3. Agenia Naional de Integritate (A.N.I.)
Prin prevederile H.G. nr. 183 din 16 aprilie 2013 este instituia desemnat s verifice
aspectele legate de conflictul de interese, la sesizarea U.C.V.A.P., potrivit prevederilor art.76
alin.(6) din H.G. nr. 925/2006.
2.4. Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor (C.N.S.C.)
Organism administrativ jurisdicional, independent, de soluionare a contestaiilor
formulate de orice persoan care se consider vtmat ntr-un drept ori ntr-un interes legitim
printr-un act al autoritii contractante, prin nclcarea dispoziiilor legale n materia achiziiilor
publice, a crui activitate este reglementat prin Hotrrea Guvernului 1037 din 12 octombrie
2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Naional de
Soluionare a Contestaiilor
C.N.S.C. soluioneaz contestaiile formulate cu privire la procedura de atribuire, prin 11
complete, formate din 3 consilieri de soluionare a contestaiilor, dintre care unul are calitatea de
preedinte de complet.

2.5. Curtea de Apel (C.A.)


Este instituia unde, potrivit prevederilor art. 281 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006, pot fi
atacate deciziile C.N.S.C. de ctre autoritatea contractant i/sau de ctre orice persoan
vtmat, n sensul art. 255 alin. (2), n termen de 10 zile de la comunicare, att pentru motive de
nelegalitate, ct i de netemeinicie.

24
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

CAPITOLUL III - DOMENIUL DE APLICARE AL LEGISLAIEI ACHIZIIILOR


PUBLICE

3.1. Domeniu de aplicare


3.1.1. Domeniile de aplicare a legislatiei achiziiilor publice sunt urmtoarele:

atribuirea contratelor de achizitie publica, inclusiv a contractelor sectoriale

incheierea acordurilor cadru

atribuirea contractului de achiziie publica, inclusiv a contractului sectorial, n acest din


urm caz fiind aplicabile prevederile cap. VIII privind contractele sectoriale din O.U.G. nr.
34/2006;

atribuirea, de ctre o entitate juridic fr calitate de autoritate contractant, a unui contract


de lucrri, n cazul n care se ndeplinesc n mod cumulativ urmtoarele condiii:

respectivul contract este finanat/subvenionat n mod direct, n proporie de mai


mult de 50%, de ctre o autoritate contractant;

valoarea estimat a respectivului contract este egala sau mai mare dect
echivalentul n lei a 5.186.000 euro.

atribuirea, de ctre o entitate juridic fr calitate de autoritate contractant, a unui contract


de servicii, n cazul n care se ndeplinesc n mod cumulativ urmtoarele condiii:

respectivul contract este finanat/subvenionat n mod direct, n proporie de mai


mult de 50%, de ctre o autoritate contractant;

valoarea estimat a respectivului contract este egala sau mai mare dect
echivalentul n lei a 207.000 euro.

atribuirea contractului de achiziie publica de ctre o autoritate contractanta, n numele i


pentru o alt persoana fizic/juridic, n cazul n care respectivul contract este
finanat/subvenionat n mod direct, n proporie de mai mult de 50%, de ctre o autoritate
contractant;

atribuirea contractului de concesiune de lucrri publice si a contractului de concesiune de


servicii, in acest caz fiind aplicabile prevederile cap. VII din ordonan privind contractele
de concesiune.

organizarea concursului de solutii

25
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

3.1.2 Excepii de la domeniul de aplicare


Excepii condiiile n care nu se aplic legea achiziiilor publice:

n cazul n care se ndeplinete cel puin una dintre urmtoarele condiii:

contractul este inclus n categoria informaiilor secrete de stat, n conformitate cu


legislaia n vigoare privind protecia informaiilor clasificate;

ndeplinirea contractului necesita impunerea unor msuri speciale de siguran,


pentru protejarea unor interese naionale, potrivit prevederilor legale in vigoare;

Atunci cnd valoarea contractului, (estimat potrivit prevederilor seciunii a 2-a din cap. II
privind selecia si calificarea ofertanilor) este mai mic dect pragurile valorice prevzute
la art. 124 de ctre structuri ale autoritilor contractante care funcioneaz pe teritoriul
altor state.

Pentru atribuirea contractului de servicii care:

are ca obiect cumprarea sau nchirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri,
cldiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora. Atribuirea
contractelor de servicii financiare care se ncheie, indiferent de form, n legtura
cu contractul de cumprare sau de nchiriere respectiv, se supune prevederilor
ordonanei de urgen;

se refera la cumprarea, dezvoltarea, producia sau coproducia de programe


destinate difuzrii, de ctre instituii de radiodifuziune si televiziune;

se refera la prestarea de servicii de arbitraj si conciliere;

se refera la prestarea de servicii financiare n legtura cu emiterea, cumprarea,


vnzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, n
special operaii ale autoritii contractante efectuate n scopul atragerii de resurse
financiare i/sau de capital, precum i prestarea de servicii de ctre bnci centrale;

se refera la angajarea de for de munc, respectiv ncheierea de contracte de


munca;

se refera la prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate n totalitate de


ctre autoritatea contractanta i ale cror rezultate nu sunt destinate, n mod
exclusiv, autoritii contractante pentru propriul beneficiu.

Atunci cnd contractul de achiziie publica este atribuit ca urmare a:

26
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

unui acord internaional ncheiat n conformitate cu prevederile Tratatului cu unul


sau mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene i care vizeaz
furnizarea de produse, prestarea de servicii sau execuia de lucrri, destinate
implementrii ori exploatrii unui proiect n comun cu statele semnatare, i numai
dac prin acordul respectiv a fost menionat o procedur specific pentru atribuirea
contractului respectiv;

unui acord internaional referitor la staionarea de trupe i numai daca prin acordul
respectiv a fost prevzuta o procedura specific pentru atribuirea contractului
respectiv;

aplicrii unei proceduri specifice unor organisme i instituii internaionale.

aplicrii unei proceduri specifice prevzute de legislaia comunitar, n contextul


programelor i proiectelor de cooperare teritorial.

Pentru atribuirea contractului de servicii unei alte autoriti contractante sau unei asocieri
de autoriti contractante, n cazul n care acestea beneficiaz de un drept exclusiv pentru
prestarea serviciilor respective, n virtutea legii ori a altor acte cu caracter normativ care
sunt publicate, n msura n care acestea sunt compatibile cu prevederile Tratatului.

O.U.G. nr. 34/2006 nu se aplic in cazul in care contractul de concesiune: (a) este atribuit
ntr-una dintre situaiile prevzute la art. 12-14; (b) se atribuie de ctre o autoritate
contractant ce desfoar ntre activitile sale una sau mai multe dintre activitile
relevante prevzute la art. 232-241, n cazul n care contractul de concesiune are ca obiect
efectuarea respectivelor activiti; sau (c) are ca scop concesionarea bunurilor publice, dar
numai n cazul n care, prin obiectul respectivului contract, autoritatea contractant nu
urmrete dobndirea execuiei unei lucrri sau a unui serviciu, fapt care ar ncadra
contractul respectiv fie in categoria contractelor de achiziie public, fie n categoria
contractelor de concesiune a cror atribuire este reglementata O.U.G. nr. 34/2006.

O.U.G. nr. 34/2006 nu se aplic atunci cnd este necesara achiziionarea unor lucrri sau
servicii suplimentare/adiionale care nu au fost incluse in contractul de concesiune iniial,
dar care datorita unor circumstane neprevzute au devenit necesare pentru ndeplinirea
contractului n cauz, dac se respect, n mod cumulativ, urmtoarele condiii: (a)
atribuirea

sa

fie

fcuta

contractantului

iniial;

(b)

lucrrile

sau

serviciile

suplimentare/adiionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic si economic, separate de


27
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

contractul iniial fr apariia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractanta


sau, dei separabile de contractul iniial, sunt strict necesare n vederea ndeplinirii
acestuia; (c) valoarea cumulat a contractelor atribuite pentru lucrri i servicii
suplimentare/adiionale nu depete 50% din valoarea contractului iniial.

O.U.G. nr. 34/2006 nu se aplic pentru contractele sectoriale care sunt atribuite cu scopul
de a se achiziiona: (i) produse care urmeaz s fie revndute sau nchiriate unor tere pri,
n condiiile n care autoritatea contractanta nu beneficiaz de un drept special sau exclusiv
n acest sens, iar alte persoane au i ele dreptul de a vinde sau de a nchiria produse
similare n aceleai condiii ca i autoritatea contractant; (ii) produse, servicii sau lucrri
destinate efecturii unor activiti relevante ntr-un stat ter Uniunii Europene, n condiiile
n care n efectuarea respectivelor activiti nu intervine utilizarea fizic a unei reele sau a
unui areal geografic din Comunitatea Europeana.

O.U.G. nr.

34/2006 nu se aplica pentru contractele atribuite de ctre autoritatea

contractanta care se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. d) sau e) i
care au ca obiect achiziia de produse, servicii sau lucrri destinate desfurrii altor
activiti dect activitile relevante. De asemenea, pentru contractul care are ca obiect
cumprarea de ap, daca acesta este atribuit de o autoritate contractanta care efectueaz
activiti relevante de natura celor prevzute la art. 232. Totodat, nu se aplic pentru
contractul care are ca obiect cumprarea de energie, de produse energetice ale industriei
extractive sau de ali combustibili destinai produciei de energie, dac acesta este atribuit
de o AC care efectueaz activiti de natura celor prevzute la art. 235 i art. 241 lit. a).

O.U.G. nr. 34/2006 nu se aplic pentru atribuirea contractului sectorial: (i) de ctre o
autoritate contractanta unei ntreprinderi afiliate acesteia; (ii) de ctre o asociere de mai
multe autoriti contractante, format exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevant,
unei ntreprinderi afiliate la una dintre autoritile contractante respective. Aceste prevederi
sunt aplicabile: (*) n cazul unui contract de furnizare, numai dac cel puin 80% din cifra
medie de afaceri n domeniul furnizrii de produse, din ultimii 3 ani, a ntreprinderii
afiliate provine din furnizarea de astfel de produse pentru ntreprinderile cu care este
afiliat; (**) n cazul unui contract de servicii, numai dac cel puin 80% din cifra medie de
afaceri n domeniul serviciilor, din ultimii 3 ani, a ntreprinderii afiliate provine din
prestarea de astfel de servicii pentru ntreprinderile cu care este afiliat; (***) n cazul unui
28
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

contract de lucrri, numai dac cel puin 80% din cifra medie de afaceri n domeniul
lucrrilor, din ultimii 3 ani, a ntreprinderii afiliate provine din execuia de astfel de lucrri
pentru ntreprinderile cu care este afiliat.

O.U.G. nr. 34/2006 nu se aplic pentru atribuirea contractului sectorial: (i) de ctre o
asociere de mai multe autoriti contractante, formata exclusiv cu scopul de a derula o
activitate relevant, uneia dintre autoritile contractante respective; (ii) de ctre o
autoritate contractanta unei asocieri de autoriti contractante din care ea nsi face parte
i care a fost formata exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevant. Aceste prevederi
sunt aplicabile numai dac asocierea a fost nfiinat pentru efectuarea activitii relevante
pe o perioada de cel puin 3 ani, iar instrumentul juridic prin care s-a nfiinat asocierea
prevede ca autoritile contractante n cauz vor face parte din asocierea respectiv pentru
o perioada cel puin egala cu cea menionat.

O.U.G. nr. 34/2006 nu se aplic pentru atribuirea contractelor sectoriale n cazul n care
activitatea relevant pentru care sunt destinate este expus direct concurenei, pe o pia la
care accesul nu este restricionat.

In cazul achizitionarii de Servicii dintre cele cuprinse in Anexa 2B:

aplicarea ordonanei se impune numai pentru contracte a cror valoare este mai mare sau
egal cu cea prevzut la art. 57 alin. (2) (publicarea in JOUE a anunul de atribuire) i se
limiteaz la prevederile art. 35-38 (caietul de sarcini) i art. 56 (obligativitatea publicrii
anunului de atribuire) i la aplicarea pe tot parcursul procedurii de atribuire a principiilor
prevzute la art. 2 alin. (2) (principiile AP). Contestaiile privind procedura de atribuire a
contractelor de servicii din categoria celor incluse n anexa nr. 2B, a cror valoare este
egal sau mai mare dect cea prevzut la art. 57 alin. (2), se soluioneaz potrivit
dispoziiilor cap. IX (soluionarea contestaiilor).

Serviciile cuprinse n cadrul Anexei 2B + Anexa 2A - n cazul n care contractul de


achiziie public are ca obiect, alturi de prestarea de servicii din categoria celor incluse n
anexa nr.

2B, i prestarea de servicii din categoria celor incluse n anexa nr.

2A,

prevederile acestea sunt aplicabile numai dac valoarea estimat a serviciilor incluse n
anexa 2B este mai mare dect valoarea estimat a serviciilor incluse in anexa 2A.

29
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Combinarea serviciilor din Anexa 2B i Anexa 2A - autoritatea contractant nu are dreptul


de a combina, in cadrul aceluiai contract, servicii incluse att n anexa nr. 2B, ct i n
anexa nr. 2A, cu scopul de a beneficia de aplicarea prevederilor de mai sus, atunci cnd
atribuie respectivul contract de achiziie public.

3.2. Autoriti contractante, reguli de estimare a valorii contractelor de achiziie public


3.2.1. Autoriti contractante
Este autoritate contractant n sensul O.U.G. nr. 34/2006:
a) oricare organism al statului - autoritate public sau instituie public - care acioneaz la
nivel central ori la nivel regional sau local;
b) oricare organism, altul dect unul dintre cele prevzute la lit. a), cu personalitate juridic,
care a fost nfiinat pentru a satisface nevoi de interes general fr caracter comercial sau
industrial i care se afl cel puin n una dintre urmtoarele situaii:
- este finanat, n majoritate, de ctre o autoritate contractant, astfel cum este definit la lit.
a), sau de ctre un alt organism de drept public;
- se afl n subordinea sau este supus controlului unei autoriti contractante, astfel cum este
definit la lit. a), sau unui alt organism de drept public;
- n componena consiliului de administraie/organului de conducere sau de supervizare, mai
mult de jumtate din numrul membrilor acestuia sunt numii de ctre o autoritate contractant,
astfel cum este definit la lit. a), sau de ctre un alt organism de drept public;
c) oricare asociere format de una sau mai multe autoriti contractante dintre cele prevzute
la lit. a), b), d) sau e);
d) oricare ntreprindere public ce desfoar una sau mai multe dintre activitile prevzute la
cap. VIII seciunea 1, atunci cnd aceasta atribuie contracte de achiziie public sau ncheie
acorduri-cadru destinate efecturii respectivelor activiti;
e) oricare subiect de drept, altul dect cele prevzute la lit. a) - d), care desfoar una sau mai
multe dintre activitile prevzute la cap. VIII seciunea 1, n baza unui drept special sau
exclusiv, astfel cum este acesta definit la art. 3 lit. k), acordat de o autoritate competent, atunci
cnd acesta atribuie contracte de achiziie public sau ncheie acorduri-cadru destinate efecturii
respectivelor activiti.
3.2.2. Reguli de estimare a valorii contractelor de achiziie public
Principalele aspecte avute n vedere n cazul valorii estimate sunt urmtoarele:
30
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

- Determinarea valorii estimate:


Autoritatea contractant are obligaia de a estima valoarea contractului de achiziie
public pe baza calculrii i nsumrii tuturor sumelor pltibile pentru ndeplinirea
contractului respectiv, fr taxa pe valoarea adugat, lund n considerare orice
forme de opiuni i, n msura n care acestea pot fi anticipate la momentul estimrii,
orice eventuale suplimentri sau majorri ale valorii contractului. n cazul n care
autoritatea contractant a prevzut, n conformitate cu prevederile ordonanei de
urgent, posibilitatea de acordare a unor premii/prime pentru candidai/ofertani,
atunci determinarea valorii estimate a contractului de achiziie publica trebuie sa
includ i valoarea premiilor/primelor respective.
- Momentul determinrii valorii estimate:
Valoarea estimata a contractului de achiziie public trebuie sa fie determinata
nainte de iniierea procedurii de atribuire a contractului respectiv. Aceasta valoare
trebuie sa fie valabil la momentul transmiterii spre publicare a anunului de
participare sau, n cazul n care procedura de atribuire nu presupune publicarea unui
astfel de anun, la momentul transmiterii invitaiei de participare.

Determinarea valorii estimate n cazul contractelor de furnizare:


n cazul n care autoritatea contractant i propune sa dobndeasc produse care
necesit i operaiuni/lucrri de instalare i punere n funciune, atunci valoarea
estimata

acestui

contract

trebuie

sa

includ

valoarea

estimat

operaiunilor/lucrrilor respective.
Ve = Vp+ Vmipf,
unde: Ve

=valoare estimat
Vp =valoarea produselor =numr buci x pre unitar
Vmipf =valoare manoper, instalare i punere n funciune

n cazul in care, la data estimrii valorii contractului de furnizare, autoritatea


contractant nu are nc stabilita modalitatea de dobndire a produselor, respectiv,
cumprare, inclusiv n rate, nchiriere sau leasing, cu sau fr opiune de cumprare,
atunci valoarea estimat a acestui contract trebuie s fie considerata ca fiind egal cu
cea mai mare dintre valorile ce corespund fiecrui mod de dobndire a produselor.
Ve = Vpmax,
31
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

unde: Ve = valoare estimat


Vpmax = valoarea cea mai mare aferent dobndirii produselor

n cazul in care, la data estimrii valorii contractului de furnizare, autoritatea


contractant a stabilit modalitatea de dobndire a produselor, respectiv prin
cumprare n rate, prin nchiriere sau prin leasing cu sau fr opiune de cumprare,
atunci metoda de estimare variaz n funcie de durata contractului respectiv, astfel:
-

dac durata contractului este stabilit i este mai mic sau egal cu 12 luni,
atunci valoarea estimat trebuie calculat prin nsumarea tuturor ratelor pltibile
pe ntreaga durat a contractului respectiv;

Ve = Vr x n,
unde: Ve= valoare estimat
Vr = valoare rat pltibil
n = numr de luni < 12 luni
-

dac durata contractului este stabilit i este mai mare de 12 luni, atunci
valoarea estimat trebuie calculata prin nsumarea valorii totale a ratelor
pltibile pe ntreaga durat a contractului respectiv, la care se adaug i valoarea
rezidual estimat a produselor la sfritul perioadei pentru care s-a ncheiat
contractul;

Ve = (Vr x N) + Vprez
unde: Ve= valoare estimat
Vr = valoare rat pltibil
n = numr de luni > 12 luni
Vprez = valoare rezidual estimat
-

dac contractul se ncheie pe o durata nedeterminat sau dac durata acestuia nu


poate fi determinat la data estimrii, atunci valoarea estimat trebuie calculat
prin multiplicarea cu 48 a valorii ratei lunare pltibile.

Ve = Vr x 48 luni
unde: Ve= valoare estimat
Vr = valoare rat pltibil
n cazul n care autoritatea contractanta i propune sa atribuie un contract de
furnizare care trebuie rennoit ntr-o perioad dat, atunci estimarea valorii acestui
contract trebuie sa aib ca baza de calcul:
32
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

fie valoarea total a tuturor contractelor de furnizare similare, atribuite n


ultimele 12 luni, ajustat, dac este posibil, cu modificrile previzibile ce pot
surveni n urmtoarele 12 luni n privina cantitilor achiziionate i valorilor
aferente;

Ve = Vpsa
unde: Ve = valoarea estimat
Vpsa = valoarea contractelor de furnizare similare atribuite n ultimul an,
ajustat
-

fie valoarea estimat total a tuturor contractelor de furnizare similare care se


anticipeaz c vor fi atribuite n urmtoarele 12 luni, ncepnd din momentul
primei livrri.

Ve = Vpsv
unde: Ve = valoarea estimat
Vpsv = valoarea contractelor de furnizare similare care urmeaz a fi
atribuite n urmtoarele 12 luni, ncepnd din momentul primei livrri
n cazul n care autoritatea contractant i propune s achiziioneze produse similare,
dar defalcate pe LOTURI a cror cumprare se realizeaz prin atribuirea mai multor
contracte de furnizare distincte, atunci valoarea estimata se consider a fi valoarea
cumulat a tuturor loturilor. n cazul n care valoarea cumulat a tuturor loturilor
depete pragul valoric prevzut la art. 124 lit. a), atunci autoritatea contractant are
dreptul de a aplica procedura cererii de ofert numai pentru loturile care ndeplinesc,
n mod cumulativ, urmtoarele condiii:
-

valoarea estimat, fr TVA, a lotului respectiv este mai mic sau egal cu
echivalentul n lei a 75.000 euro;

valoarea cumulat a loturilor pentru care se aplic procedura cererii de ofert nu


depete 20% din valoarea total a produselor care urmeaz sa fie furnizate.

Determinarea valorii estimate n cazul contractelor de servicii:


n cazul in care autoritatea contractant i propune s atribuie un contract de servicii
pentru care nu se poate anticipa preul total al prestaiei, dar este posibil estimarea
unui tarif mediu lunar, atunci metoda de estimare variaz n funcie de durata
contractului respectiv, astfel:
33
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

cnd durata contractului este stabilit i nu depete 48 de luni, atunci


valoarea estimat trebuie calculat avnd n vedere ntreaga durat a
contractului;

Ve = Vtm x N, unde:
Vtm = valoarea tarifului lunar mediu
N = numr de luni
-

cnd durata contractului nu poate fi determinat sau depete 48 de luni,


atunci valoarea estimat trebuie calculat multiplicnd valoarea lunara cu 48.

Ve = Vtm x 48 luni, unde:


Vtm = valoarea tarifului lunar mediu
n cazul in care autoritatea contractant i propune s atribuie un contract de servicii
care trebuie rennoit ntr-o perioada dat, atunci estimarea valorii acestui contract
trebuie sa aib ca baz de calcul:
-

fie valoarea totala a tuturor contractelor de servicii similare atribuite n ultimele


12 luni, ajustat, daca este posibil, cu modificrile previzibile ce pot surveni n
urmtoarele 12 luni, n privina cantitilor achiziionate i valorilor aferente;

Ve = Vssa, unde:
Ve = valoarea estimat
Vssa = valorilor contractelor de servicii similare atribuite n ultimele 12 luni,
ajustat
-

fie valoarea estimat total a tuturor contractelor de servicii similare care se


anticipeaz ca vor fi atribuite n urmtoarele 12 luni, ncepnd din momentul
primei prestaii.

Ve = Vssv, unde:
Ve = valoarea estimat
Vssv = valorilor contractelor de servicii similare atribuite n ultimele 12 luni
n cazul n care autoritatea contractant i propune s achiziioneze servicii similare,
dar defalcate pe LOTURI, a cror achiziionare face obiectul unor contracte distincte
de servicii, atunci valoarea estimat se consider a fi valoarea cumulat a tuturor
loturilor. n cazul n care valoarea cumulat a tuturor loturilor depete pragul
valoric prevzut la art. 124 lit. b), atunci autoritatea contractant are dreptul de a
34
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

aplica procedura cererii de ofert numai pentru loturile care ndeplinesc, n mod
cumulativ, urmtoarele condiii:
-

valoarea estimat, fr TVA, a lotului respectiv este mai mic sau egal cu
echivalentul n lei a 75.000 euro;

valoarea cumulat a loturilor pentru care se aplic procedura cererii de oferta


nu depete 20% din valoarea totala a serviciilor care urmeaz s fie prestate.

n cazul in care autoritatea contractanta i propune s achiziioneze servicii de


asigurare, atunci valoarea estimat a acestor contracte de servicii se calculeaz pe
baza primelor de asigurare ce urmeaz a fi pltite, precum i a altor forme de
remuneraii aferente serviciilor respective.
Ve = Vpa x n, unde:
Ve = valoarea estimat
Pa = prima de asigurare
n = numr de luni
n cazul n care autoritatea contractant i propune s achiziioneze servicii bancare
sau alte servicii financiare, atunci valoarea estimat a acestor contracte de servicii se
calculeaz pe baza taxelor, comisioanelor, dobnzilor i a oricror alte forme de
remuneraii aferente serviciilor.
Ve = T + C + D + A, unde:
Ve = valoarea estimat
T = taxe
C = comisioane
D= dobnzi
A = alte remuneraii aferente

n cazul n care autoritatea contractant i propune s achiziioneze servicii de


proiectare, urbanism, inginerie i alte servicii tehnice, atunci valoarea estimat a
acestor contracte de servicii se calculeaz pe baza onorariilor ce urmeaz a fi pltite
i a oricror alte forme de remuneraii aferente serviciilor respective.
Ve = O + A, unde:
Ve = valoarea estimat
O = onorarii
A = alte remuneraii aferente
35
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

n cazul contractelor de servicii aferente realizrii investiiilor publice i/sau a


lucrrilor de intervenie asupra acestora, valoarea estimat cuprinde i cuantumul
aferent procentului de diverse i neprevzute, astfel cum acestea au fost definite de
ctre proiectant n devizul general, prin raportarea acestui procent la valoarea
estimat a contractului i fr a aduce atingere prevederilor art. 122 lit. i), respectiv
art. 252 lit. j).
Determinarea valorii estimate n cazul contractelor de lucrri:
n cazul n care autoritatea contractant i propune s achiziioneze lucrri pentru
care urmeaz s pun la dispoziie executantului materiale, utilaje, echipamente
tehnologice sau orice alte amenajri i dotri necesare execuiei lucrrilor, atunci
valoarea estimata a respectivului contract de lucrri trebuie s includ att costul
lucrrii care urmeaz sa se execute, ct i valoarea total a facilitilor menionate.
Ve = Cl + Vf, unde:
Ve = valoarea estimat
Vl = valoarea lucrrii
Vf = valoarea facilitilor
n cazul n care obiectul contractului de lucrri l constituie execuia unui ansamblu
de lucrri care presupune, dup caz, i furnizarea de echipamente, instalaii, utilaje
sau alte dotri aferente, atunci valoarea estimat se determin avndu-se n vedere
valoarea totala a ntregului ansamblu.
Ve = Vee + Vei + Veu + Ved, unde:
Ve = valoarea estimat
Vee = valoarea estimat a echipamentelor
Vei =valoarea estimat a instalaiilor
Veu = valoarea estimat a utilajelor
Ved = valoarea estimat a dotrilor aferente

Valoarea estimata cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si


neprevzute, astfel cum acestea au fost definite de ctre proiectant n devizul general,
prin raportarea acestui procent la valoarea estimat a contractului i fr a aduce
atingere prevederilor art. 122 lit. i), respectiv art. 252 lit. j).

36
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

n cazul n care o lucrare permite execuia pe obiecte / loturi, pentru care autoritatea
contractant i propune s atribuie, unuia sau mai multor executani, contracte
distincte de lucrri, atunci valoarea estimat trebuie determinat avndu-se n vedere
valoarea cumulat a tuturor obiectelor/loturilor care intr n componena lucrrii
respective. n cazul n care valoarea cumulat a tuturor obiectelor/loturilor care intr
n componena lucrrii respective depete pragul valoric prevzut la art. 124 lit. c),
atunci autoritatea contractant are dreptul de a aplica procedura cererii de ofert
numai pentru obiectele/loturile care ndeplinesc n mod cumulativ, urmtoarele
condiii:
-

valoarea estimat, fr TVA, a obiectului/lotului respectiv este mai mic sau


egal cu echivalentul n lei a 500.000 euro;

valoarea estimat cumulat a obiectelor/loturilor pentru care se aplica prezenta


excepie nu depete 20% din valoarea totala estimata a lucrrii.

Determinarea valorii estimate n cazul concursului de soluii:


In cazul in care autoritatea contractanta i propune s organizeze un concurs de soluii, valoarea
estimat care trebuie luat n considerare se determin astfel:
a)

dac concursul de soluii este organizat ca o procedur independent, valoarea


estimat include valoarea tuturor premiilor/sumelor care urmeaz a fi acordate
concurenilor, inclusiv valoarea estimat a contractului de servicii care ar putea fi
ncheiat ulterior, conform prevederilor art. 122 lit. h) sau art. 252 lit. i), n cazul n
care autoritatea contractanta nu a exclus aceasta posibilitate n anunul de participare
la concurs;

Ve = Vp + Ves, unde:
Ve = valoarea estimat
Vp = valoarea unui premiu
Ves = valoarea estimat a contractului de servicii care poate fi ncheiat
b)

dac concursul de soluii este organizat ca parte a unei proceduri de atribuire a unui
contract de servicii, atunci valoarea estimat luat in considerare este valoarea
estimat a contractului de servicii respectiv, n care se include valoarea eventualelor
premii/sume.
37

Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Determinarea valorii estimate n cazul unui acord-cadru:


In cazul in care autoritatea contractanta i propune s ncheie un acord cadru, atunci valoarea
estimat se consider a fi valoarea maxima estimat, fr TVA, a tuturor contractelor de
achiziie public ce se anticipeaz c vor fi atribuite n baza acordului-cadru respectiv, pe
ntreaga sa durat.
Ve = Ve max, unde:
Ve = valoarea estimat
Ve max = valoarea maxim estimat, fr TVA, a tuturor contractelor de achiziie public care
se anticipeaz c vor fi atribuite n baza acordului-cadru respectiv, pe ntreaga sa durat

Determinarea valorii estimate n cazul unui sistem dinamic de achiziii:


In cazul in care autoritatea contractanta i propune sa utilizeze un sistem dinamic de achiziie,
atunci valoarea estimata se consider a fi valoarea maxima estimat, fr TVA, a tuturor
contractelor de achiziie public ce se anticipeaz ca vor fi atribuite prin utilizarea sistemului de
achiziie dinamic respectiv, pe ntreaga sa durat.
Ve = Ve max, unde:
Ve = valoarea estimat
Ve max = valoarea maxim estimat, fr TVA, a tuturor contractelor de achiziie public care
se anticipeaz c vor fi atribuite n baza sistemului dinamic de achiziie, pe ntreaga sa durat

3.3 Tipuri de contracte i de proceduri


3.3.1. Tipuri de contracte
Contractele de achiziie public sunt: contracte de furnizare (bunuri), contracte de servicii si
contracte de lucrari.
Contractul de lucrri este acel contract care are ca obiect
a) fie executia de lucrari legate de una dintre activitatile cuprinse in Anexa nr. 1 (OUG 34/2006)
sau executia unei constructii;
b) fie atat proiectarea, cat si executia de lucrari legate de una dintre activitatile cuprinse in Anexa
nr.

(OUG

34/2006)

sau

atat

proiectarea,

cat

si

executia

unei

constructii;

38
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

c) fie realizarea prin orice mijloace a unei constructii care corespunde necesitatii si obiectivelor
AC, in masura in care acestea nu corespund prevederilor lit. a) si b).
Contractul de servicii este acel contract care:
a)are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii din Anexa 2A sau 2B
b) are ca obiect principal prestarea unor servicii i, cu titlu accesoriu, desfurarea unor lucrari
Contractul de achizitie publica care are ca obiect principal prestarea unor servicii si, cu titlu
accesoriu, desfasurarea unor activitati dintre cele prevazute in Anexa nr. 1 este considerat
contract de servicii.
Contractul de furnizare este acel contract care:
a) are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, prin cumprare /rate /nchiriere
/leasing/ cu sau fr opiune de cumprare.
b) are ca obiect principal furnizarea de produse i, cu titlu accesoriu, operaiuni/lucrri de
instalare i punere n funciune a acestora.

3.3.2 Tipuri de proceduri


Procedurile de atribuire a contractului de achiziie public sunt:
a) licitaia deschis, respectiv procedura la care orice operator economic interesat are dreptul
de a depune oferta;
b) licitaia restrns, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-i
depune candidatura, urmnd ca numai candidaii selectai s aib dreptul de a depune oferta;
c) dialogul competitiv, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-i
depune candidatura i prin care autoritatea contractant conduce un dialog cu candidaii admii,
n scopul identificrii uneia sau mai multor soluii apte s rspund necesitilor sale, urmnd ca,
pe baza soluiei/soluiilor, candidaii selectai s elaboreze oferta final;
d) negocierea, respectiv procedura prin care autoritatea contractant deruleaz consultri cu
candidaii selectai i negociaz clauzele contractuale, inclusiv preul, cu unul sau mai muli
dintre acetia. Negocierea poate fi:
- negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare;
- negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare;
e) cererea de oferte, respectiv procedura simplificat prin care autoritatea contractant solicit
oferte de la mai muli operatori economici.

39
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

f) concursul de solutii, procedur special prin care autoritatea contractanta poate achiziiona,
ndeosebi n domeniul amenajrii teritoriului, al proiectrii urbanistice i peisagistice, al
arhitecturii sau n cel al prelucrrii datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe
baze concureniale de ctre un juriu, cu sau fr acordarea de premii.
Procedurile de regula pentru atribuirea contractelor de achiziie public sunt licitaia deschisa i
licitaie restrns , celelalte proceduri putand fi aplicate numai cu justificarea incadrarii in
prevederile ordonantei.

40
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

CAPITOLUL IV - CONFLICTE DE INTERESE I INCOMPATIBILITI


4.1. Consideraii introductive
ntr-un mediu aflat ntr-o schimbare rapid cum este sectorul public, conflictele de
interese vor fi ntotdeauna o problem de ngrijorare. O abordare mult prea strict menit a
controla exercitarea intereselor personale poate fi n conflict cu alte drepturi, sau poate fi
inaplicabil sau contra-productiv n practic, sau se poate dovedi descurajatoare pentru cei care
vor s accead n funcia public. Prin urmare, o politic modern de reglementare a unui
conflict de interese ar trebui s ncerce s ajung la un echilibru, prin identificarea riscurilor de
integritate pentru organizaiile publice i pentru funcionarii publici, s interzic formele
inacceptabile de conflict, s administreze ntr-un mod adecvat situaiile de conflict de interese i
fcnd n acelai timp ca organizaiile publice i oficialii publici s fie contieni de incidena i
rezultatului unei astfel de situaii, s asigure proceduri efective pentru identificarea,
managementul i rezolvarea unor astfel de situaii.
Conflictele de interese reprezint starea de incompatibilitate ntre obiectivele a doi sau
mai muli actori publici. Dei de cele mai multe ori conflictul de interese este considerat n
legislaia celor mai multe state drept o abatere administrativ, impactul acestei forme de
corupie, pentru c vorbim de o form soft a corupiei este major. Scderea ncrederii publice n
actul de guvernare este cel mai nociv rezultat. Judecnd dup natura interesului, conflictul de
interese poate fi mprit n interese patrimoniale i nepatrimoniale.
Interesele patrimoniale se refer la existena unui ctig imediat sau potenial care poate
fi obinut de un oficial public, numit sau ales, ctig care se obine prin intermediul unui membru
al familiilor acestor categorii de persoane, care au proprieti, dein aciuni, sau au o anumit
poziie ntr-o companie care particip la o licitaie pentru obinerea de contracte guvernamentale,
accept cadouri sau alte atenii sau primesc un venit dintr-o a doua slujb. Interesele
nepatrimoniale de obicei se afl n legtur cu puterea politic sau un control sporit. Ele pot
aprea din relaii personale sau de familie, sau din implicarea n diverse activiti.
Un conflict de interese implic un conflict ntre datoria public i interesul personal al
oficialului public, unde interesul personal al unui oficial public ar putea influena n mod
necorespunztor ndeplinirea sarcinilor i obligaiilor oficiale. Prin conflict de interese se
nelege situaia n care persoana ce exercit o demnitate public sau o funcie public are un
interes personal de natur patrimonial, care ar putea influena ndeplinirea cu obiectivitate a
41
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

atribuiilor care i revin potrivit Constituiei i altor acte normative. 18 Aceste norme se aplic
persoanelor care exercit urmtoarele demniti publice i funcii publice:
consilier prezidenial i consilier de stat din Administraia Prezidenial;
prim-ministru, ministru, ministru delegat, secretar de stat, subsecretar de stat i funciile
asimilate acestora, prefect i subprefect;
alei locali;
funcionari publici, numii sau care i desfoar activitatea n baza Legii nr. 188/1999
privind Statutul funcionarilor publici
Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese n exercitarea demnitilor i
funciilor publice sunt:
imparialitatea,
integritatea,
transparena deciziei i
supremaia interesului public.19
4.2. Incompatibiliti privind funcionarii publici
Calitatea de funcionar public este incompatibil cu orice alt funcie public dect cea n
care a fost numit, precum i cu funciile de demnitate public. Funcionarii publici nu pot deine
alte funcii i nu pot desfura alte activiti, remunerate sau neremunerate, dup cum urmeaz:
a) n cadrul autoritilor sau instituiilor publice;
b) n cadrul cabinetului demnitarului, cu excepia cazului n care funcionarul public este
suspendat din funcia public, n condiiile legii, pe durata numirii sale;
c) n cadrul regiilor autonome, societilor reglementate de Legea nr.

31/1990,

republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, ori n alte uniti cu scop lucrativ din
sectorul public;
d) n calitate de membru al unui grup de interes economic.20
18

Art.70 din Legea nr.161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea demnitilor
publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr.279 din 21.04.2003.
19
Art.71 din Legea nr.161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea demnitilor
publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr.279 din 21.04.2003
20
Art. 94 din Legea nr.161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea demnitilor
publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr.279 din 21.04.2003
42
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Funcionarii publici care, n exercitarea funciei publice, au desfurat activiti de


monitorizare i control cu privire la societi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, sau alte uniti cu scop lucrativ, nu pot s-i desfoare
activitatea i nu pot acorda consultan de specialitate la aceste societi timp de 3 ani dup
ieirea din corpul funcionarilor publici.
Funcionarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane n ceea ce privete efectuarea
unor acte n legtur cu funcia public pe care o exercit.
Nu se afl n situaie de incompatibilitate funcionarul public care:
a) este desemnat printr-un act administrativ, emis n condiiile legii, s reprezinte
interesele statului n legtur cu activitile desfurate de operatorii economici cu capital ori
patrimoniu integral sau majoritar de stat, n condiiile rezultate din actele normative n vigoare;
b) este desemnat printr-un act administrativ, emis n condiiile legii, s participe n
calitate de reprezentant al autoritii ori instituiei publice n cadrul unor organisme sau organe
colective de conducere constituite n temeiul actelor normative n vigoare;
c) exercit un mandat de reprezentare, pe baza desemnrii de ctre o autoritate sau
instituie public, n condiiile expres prevzute de actele normative n vigoare.21
Nu se afl n situaie de incompatibilitate funcionarul public care este desemnat prin act
administrativ pentru a face parte din echipa de proiect finanat din fonduri comunitare
nerambursabile post-aderare, precum i din mprumuturi externe contractate sau garantate de stat
rambursabile sau nerambursabile, cu excepia funcionarilor publici care exercit atribuii ca
auditor sau atribuii de control asupra activitii derulate n cadrul acesteia i a funcionarilor
publici care fac parte din echipa de proiect, dar pentru care activitatea desfurat n cadrul
respectivei echipe genereaz o situaie de conflict de interese cu funcia public pe care o ocup.
Funcionarii publici nu pot fi mandatari ai unor persoane n ceea ce privete efectuarea
unor acte n legtur cu funcia public pe care o exercit.
Nu sunt permise raporturile ierarhice directe n cazul n care funcionarii publici
respectivi sunt soi sau rude de gradul I. Aceast regul se aplic i n cazul n care eful ierarhic
direct are calitatea de demnitar.

21

Art 94. Alin (21) din Legea nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea
demnitilor publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.279 din 21.04.2003.
43
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Funcionarii publici pot exercita funcii sau activiti n domeniul didactic, al cercetrii
tiinifice i al creaiei literar-artistice.
Funcionarul public poate candida pentru o funcie eligibil sau poate fi numit ntr-o
funcie de demnitate public.
Raportul de serviciu al funcionarului public se suspend:
pe durata campaniei electorale, pn n ziua ulterioar alegerilor, dac nu este ales;
pn la ncetarea funciei eligibile sau a funciei de demnitate public, n cazul n care
funcionarul public a fost ales sau numit.22
Funcionarii publici pot fi membri ai partidelor politice legal constituite.
Funcionarilor publici le este interzis s fie membri ai organelor de conducere ale
partidelor politice i s exprime sau s apere n mod public poziiile unui partid politic.
Funcionarii publici care, potrivit legii, fac parte din categoria nalilor funcionari publici
nu pot fi membri ai unui partid politic, sub sanciunea destituirii din funcia public.
4.3. Modaliti de identificare, prevenire i soluionare a situaiilor de conflict de
interese/incompatibilitate, nereguli, frauda, n contextul fondurilor structurale
Procesul de implementare a fondurilor europene nerambursabile presupune pentru
personalul implicat n gestionarea programelor finanate din aceste fonduri, pe lng respectarea
principiilor ce guverneaz statutul funciei lor, i aplicarea cerinelor regulamentelor UE privind
managementul financiar sntos, ceea ce implic i utilizarea corect i transparent a
fondurilor europene nerambursabile.23
Din aceste considerente, ndeplinirea cu strictee a cerinelor legale n ceea ce privete
regimul incompatibilitilor i evitarea apariiei situaiilor de conflicte de interese de ctre
personalul implicat n gestionarea programelor finanate din fondurile europene nerambursabile
constituie o cerin fundamental, n vederea protejrii intereselor financiare ale Uniunii
Europene.24
22

Art. 97 alin. (2) din Legea nr.161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea
demnitilor publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.279 din 21.04.2003.
23
Cod de conduit privind evitarea situaiilor de incompatibilitate i conflicto de interese de ctre personalul
implicat n gestionarea programelor finanate din fonduri europene nerambursabile.pag 3.accesibil la adresa
www.fonduri-ue.ro/posdru/images/.../cod_de_conduita_optimizat.pdf
24

Cod de conduit privind evitarea situaiilor de incompatibilitate i conflicto de interese de ctre personalul
implicat n gestionarea programelor finanate din fonduri europene nerambursabile.pag 3.accesibil la adresa
www.fonduri-ue.ro/posdru/images/.../cod_de_conduita_optimizat.pdf

44
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Conduita acestui personal trebuie s aib n vedere nu doar respectarea literei legii, ci i
respectarea unor valori mai largi, cum ar fi: integritatea moral, imparialitatea, corectitudinea,
profesionalismul, lipsa intereselor private i prioritatea interesului public.25
Apariia situaiilor de conflict de interese/incompatibilitate, nereguli, frauda, n contextul
fondurilor structurale determin aplicarea legislaiei n vigoare i atrage, dup caz, rspunderea
disciplinar, civil ori penal, n condiiile legii.
n exercitarea atribuiilor sale oficialul public de execuie are obligaia de a respecta
urmtoarele reguli care sunt desprinse din analiza cadrului legal privind prevenirea, constatarea
i sancionarea neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a
fondurilor publice naionale aferente acestora.
1.

Oficialul public nu poate exercita funcii n alte domenii de activitate din

sectorul privat care sunt n legtur direct cu atribuiile funciei publice.


2.

Oficialul public nu poate exercita funcii n alte domenii de activitate din

sectorul privat care sunt n legtur indirect cu atribuiile funciei publice.


Noiunea de legtur indirect cu atribuiile funciei publice nu este explicat de
legislaia n vigoare i nu exist o interpretare unitar a autoritilor competente. Astfel,
stabilirea legturii indirecte cu atribuiile funciei publice se face de la caz la caz, pe baza
interpretrii autoritilor competente s se pronune cu privire la situaiile de incompatibilitate.
Codul de conduit nu poate oferi o interpretare general aplicabil situaiilor care reprezint
activitate aflat n legtur indirect cu atribuiile funciei publice.
Oficialul public nu poate fi implicat n activiti din domeniul privat care au legtur
direct sau indirect cu proiectele finanate din programul n cadrul cruia desfoar activiti
de gestionare, astfel:
a)

Participarea n proiectele finanate din programul n cadrul cruia desfoar

activiti de gestionare:

Nu poate participa n domeniul privat la elaborarea de proiecte pentru

finanare din programul n cadrul cruia oficialul public desfoar activiti n legtur cu:

25

pregtirea i lansarea apelurilor de proiecte;

evaluarea i selecia proiectelor;

aplicarea vizei de control financiar preventiv propriu;

Cod de conduit privind evitarea situaiilor de incompatibilitate i conflict de interese de ctre personalul implicat
gestionarea programelor finanate din fonduri europene nerambursabile.pag 4. www.fonduri-

ue.ro/posdru/images/.../cod_de_conduita_optimizat.pdf

45
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

verificarea cererilor de rambursare/plat i autorizarea sumelor de rambursat.

Nu poate participa n domeniul privat la managementul proiectelor finanate

din programul n cadrul cruia oficialul public desfoar activiti n legtur cu:

evaluarea i selecia proiectelor;

monitorizarea proiectelor;

verificarea cererii de rambursare/plat i autorizarea sumelor de rambursat;

aplicarea vizei de control financiar preventiv propriu;

constatarea neregulilor, stabilirea debitelor i/sau a coreciilor financiare.

Nu poate participa n domeniul privat la realizarea activitilor de

implementare a proiectelor finanate din programul n cadrul cruia oficialul public are
atribuii legate de:

evaluarea i selecia proiectelor;

monitorizarea proiectelor;

verificarea cererii de rambursare i autorizarea sumelor de rambursat;

aplicarea vizei de control financiar preventiv propriu;

constatarea neregulilor, stabilirea debitelor i/sau a coreciilor financiare.

Nu poate fi implicat n procesul de evaluare i selecie a proiectelor sau de

verificare i autorizare a cererilor de rambursare/plat oficialul public care deine pri


sociale, pri de interes, aciuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitani/ beneficiari sau
face parte din consiliul de administraie/organul de conducere ori de supervizare a unuia dintre
solicitani/beneficiari.

Oficialul public care este so/soie, rud sau afin pn la gradul II inclusiv26 cu

persoane care dein pri sociale, pri de interes, aciuni din capitalul subscris al unuia dintre
solicitani/beneficiari, ori care fac parte din consiliul de administraie/organul de conducere sau
de supervizare a unuia dintre solicitani/beneficiari nu poate fi implicat n:

evaluarea i selecia proiectelor,

monitorizarea proiectelor,

verificarea cererilor de rambursare i autorizarea sumelor de rambursat,

acordarea vizei de control financiar preventiv propriu

26

Art.11 din OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute n obinerea i
utilizarea fondurilor europene i-sau a fondurilor publice naionale aferente acestora, Publicat n Monitorul Oficial,
Partea I nr. 461 din 30/06/2011.
46
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

constatarea neregulilor, stabilirea debitelor i/sau a coreciilor financiare.

Oficialul public din Autoritatea de certificare i/sau Autoritatea de certificare i

plat care are responsabilitatea verificrii declaraiilor de cheltuieli/cererilor de plat n vederea


certificrii sumelor ctre Comisia European nu poate fi implicat n managementul sau
implementarea proiectelor finanate din fonduri europene nerambursabile.
b)

Activiti de formator:

Oficialul public nu poate desfura activiti remunerate de formator n

cadrul proiectelor finanate din fonduri europene nerambursabile dac a fost implicat n cadrul
Autoritii n evaluarea i selecia proiectului finanat din programul pe care acea Autoritate l
gestioneaz.

Oficialul public nu poate fi implicat n monitorizarea, verificarea i

autorizarea sumelor solicitate la rambursare/plat pentru proiectele finanate din programul


gestionat de Autoritate, n cadrul crora desfoar activiti de formator.
c)

Implicarea n contractele de achiziie public ncheiate n cadrul proiectelor

finanate din programul pe care l gestioneaz respectiva Autoritate:

Nu poate participa n domeniul privat din partea ofertantului ctigtor la

elaborarea documentaiei de atribuire i/sau n cadrul contractelor de achiziie public realizate


pentru implementarea proiectelor finanate din programul n cadrul cruia oficialul public are
atribuii legate de:

evaluarea i selecia proiectelor

monitorizarea proiectelor

verificarea cererii de rambursare/plat i autorizarea sumelor de rambursat

aplicarea vizei de control financiar preventiv propriu

constatarea neregulilor, stabilirea debitelor i/sau a coreciilor financiare

d)

Implicarea n proiectele finanate din axa prioritar de asisten tehnic a

programului gestionat:

Pentru realizarea activitilor proprii, Autoritatea poate achiziiona servicii de

consultan specializate, prin achiziie public. Oficialul public din Autoritate nu poate fi
implicat n realizarea activitilor externalizate, din partea ofertantului ctigtor, dac
respectivele atribuii sunt prevzute n fia postului.

47
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Oficialul public nu poate fi implicat n realizarea acelor atribuii din fia postului

care vizeaz urmrirea realizrii contractelor de achiziie public ncheiate de Autoritate n


calitate de autoritate contractant, dac o rud sau un afin pn la gradul IV inclusiv27 este
implicat n realizarea activitilor n cadrul contractului de achiziie public, din partea
ofertantului ctigtor.
e) Contractarea serviciilor de evaluare a proiectelor i/sau de verificare a cererilor de
rambursare:

Oficialul public responsabil cu verificarea i/sau aprobarea listei de proiecte

propuse de evaluatori nu poate fi implicat n elaborarea, managementul i implementarea


proiectelor finanate prin programul gestionat.

Oficialul public responsabil de verificarea i/sau aprobarea sumelor propuse spre

autorizare de experii crora le-a fost externalizat aceast atribuie, nu poate fi implicat n
managementul sau implementarea proiectelor finanate din programul gestionat.
f) Utilizarea de ctre oficialul public n scop personal a informaiilor la care are acces
n temeiul activitii pe care o desfoar n cadrul programului

Oficialul public nu are dreptul de a utiliza informaiile obinute n virtutea

funciei, n scopul de a obine pentru sine sau pentru altul bani, bunuri ori alte foloase necuvenite
B. n exercitarea atribuiilor oficialul public de conducere i demnitarul au obligaia
de a respecta urmtoarele reguli:
1.

Oficialul public de conducere nu poate fi implicat n domeniul privat n

elaborarea, managementul sau implementarea proiectelor finanate n cadrul programului


gestionat.
2.

Demnitarul coordonator nu poate deine funcia de preedinte, vicepreedinte,

director general, director, administrator, membru al consiliului de administraie sau cenzor la


societile comerciale, bncile sau alte instituii de credit, societile de asigurare i cele
financiare, precum i la instituiile publice beneficiare de proiecte finanate din programul pe
care l gestioneaz.
3.

Demnitarul coordonator nu poate fi implicat n luarea deciziilor privind

aprobarea, managementul i implementarea proiectelor finanate din programul pe care l


27

Art 69 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de
lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, publicat n Monitorul Oficial nr. 418 / 15/05/2006
48
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

gestioneaz, dac o rud sau afin pn la gradul II inclusiv este implicat, n domeniul privat
sau public, n proiectele finanate din acel program.
4.4. Conflictul de interese n materia achiziiilor publice
Sediul materiei
Reglementri naionale
Ordonana de Urgen a Guvernului nr.

34/2006 privind atribuirea contractelor de

achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de


concesiune de servicii (OUG nr. 34/2006)
Art. 331;
Art. 66-70.
Hotrrea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 34/2006 ( HG nr. 925/2006);
Art. 2;
Art. 74-76.
Ordinul Preedintelui ANRMAP nr. 170/2012 privind interpretarea art. 691 din
Ordonana de urgen Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie
public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de
servicii.
Ordinul Preedintelui ANRMAP nr. 543/2.366/1.446/1.489/1.441/879/2013 pentru
aprobarea Ghidului privind principalele riscuri identificate n domeniul achiziiilor
publice i recomandrile Comisiei Europene ce trebuie urmate de autoritile de
management i organismele intermediare n procesul de verificare a procedurilor de
achiziii publice.
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i
sancionarea neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a
fondurilor publice naionale aferente acestora ( OUG nr. 66/2011);
Art. 14-16.
Conform OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute n obinerea i
utilizarea fondurilor europene i-sau a fondurilor publice naionale aferente acestora, Publicat n Monitorul Oficial,
Partea I nr.461 din 30/06/2011
49
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Hotrrea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare


a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea,
constatarea i sancionarea neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor
europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora (HG nr. 875/2011).
Legea nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea
demnitilor publice, a funciei publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea
corupiei:
Art.70-79;
Art.111
Legea nr. 176/2010 privind integritatea n exercitarea funciilor i demnitilor publice,
pentru modificarea i completarea Legii nr. 144/2007 privind nfiinarea, organizarea i
funcionarea Ageniei Naionale de Integritate, precum i pentru modificarea i
completarea altor normative:
Art.20-26.
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit a funcionarilor publici
Art.4
Reglementri europene:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European i al Consiliului
din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii
i de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului:
Art. 57;
Art. 107.
Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 26 februarie 2014
privind achiziiile publice i de abrogare a Directivei 2004/18/CE
Art. 24.
Comunicarea Comisiei Carte verde privind modernizarea politicii UE n domeniul
achiziiilor publice Ctre o pia european a achiziiilor publice mai performant
(COM(2011) 15 final).
Not informativ privind indicatorii de fraud pentru FEDR, FSE i FC, elaborat de
Comisia European (COCOF 09/0003/00-RO).

50
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Comunicarea Comisiei Carta verde privind modernizarea politicii UE n domeniul


achiziiilor publice Ctre o pia european a achiziiilor publice mai performant [COM(2011)
15 final] a evideniat, n cadrul mai larg al eforturilor de reformare a reglementrilor privind
achiziiile publice, necesitatea definirii, la nivel comunitar, a unor norme specifice privind
prevenirea i sancionarea conflictelor de interese, n vederea mbuntirii standardului
european comun de protecie mpotriva practicilor comerciale neloiale. 28 Aceste demersuri sunt
cu att mai necesare cu ct directivele din materia achiziiilor Directiva 2004/17/CE a
Parlamentului European i a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de
atribuire a contractelor de achiziii publice n sectoarele apei, energiei, transporturilor i
serviciilor potale i Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 31
martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziii publice de
lucrri, de bunuri i de servicii nu includ dispoziii exprese cu privire la conflictul de interese.29
Comunicarea Comisiei definete conflictul de interese ca reprezentnd acea situaie n
care anumite persoane implicate n deciziile de atribuire a contractelor au obligaii profesionale
sau personale concurente sau interese personale

sau financiare care le mpiedic s i

ndeplineasc atribuiile n mod corect i imparial, sau n care o persoan are capacitatea de a
influena procesul decizional al autoritii contractante pentru a-i proteja propriile interese.30
Prima referire expres la conflictul de interese a fost consacrat legal n art. 24 din
Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 26 februarie 2014 privind
achiziiile publice i de abrogare a Directivei 2004/18/CE, potrivit cruia statele membre se
asigur c autoritile contractante iau msurile adecvate pentru a preveni, identifica i remedia
conflictele de interese aprute n desfurarea procedurilor de achiziie, astfel nct s se evite

28

Ghid de bune practici n domeniul achiziiilor publice aferente proiectelor finanate din instrumente structurale
Document realizat n cadrul proiectului Sprijin pentru factorii implicai n gestiunea instrumentelor structurale n
vederea optimizrii sistemului de achiziii publice Proiect Cofinanat din Fondul European de dezvoltare Regional
prin programul Operaional de Asisten Tehnic 2007-2014. Ghid editat de asocierea dintre Relians Corp SRL i
Global Services Group SRL,pag105, Data publicrii,Ianuarie 2014
29
Ghid de bune practici n domeniul achiziiilor publice aferente proiectelor finanate din instrumente structurale
Document realizat n cadrul proiectului Sprijin pentru factorii implicai n gestiunea instrumentelor structurale n
vederea optimizrii sistemului de achiziii publice Proiect Cofinanat din Fondul European de dezvoltare Regional
prin programul Operaional de Asisten Tehnic 2007-2014. Ghid editat de asocierea dintre Relians Corp SRL i
Global Services Group SRL,pag105, Data publicrii,Ianuarie 2014
30
Ghid de bune practici n domeniul achiziiilor publice aferente proiectelor finanate din instrumente structurale
Document realizat n cadrul proiectului Sprijin pentru factorii implicai n gestiunea instrumentelor structurale n
vederea optimizrii sistemului de achiziii publice Proiect Cofinanat din Fondul European de dezvoltare Regional
prin programul Operaional de Asisten Tehnic 2007-2014. Ghid editat de asocierea dintre Relians Corp SRL i
Global Services Group SRL,pag105, Data publicrii,Ianuarie 2014
51
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

orice denaturare a concurenei i s se asigure un tratament egal pentru toi operatorii


economici. Potrivit tezei a 2-a a aceleiai prevederi legale, conceptul de conflict de interese
acoper cel puin orice situaie n care membrii personalului autoritii contractante sau ai unui
furnizor de servicii de achiziie care acioneaz n numele autoritii contractante care sunt
implicai n desfurarea procedurii de achiziie sau care pot influena rezultatul acesteia au, n
mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea
fi perceput ca element care compromite imparialitatea sau independena lor n contextul
procedurii de achiziie.
Legislaia romneasc din material achiziiilor publice adopt o soluie mixt pentru
msurile menite s asigure evitarea i prevenirea conflictelor de interese stabilind pe de o parte
situaii concrete n care prezumia de conflict de interese opereaz, iar, pe de alt parte, a
prevzut i referine mai flexibile, care s permit adaptarea la alte situaii dect cele concret
individualizate.
Incidena unui conflict de interese n materia achiziiilor este condiionat, pe de o parte,
de calitatea persoanelor vizate, iar, pe de alt parte, de existena unui interes privat al
respectivelor persoane, care este de natur s mpiedice ndeplinirea obiectiv i imparial a
sarcinilor ce le revin fie n cadrul procedurii de atribuire, fie ca persoane cu funcii de decizie n
cadrul autoritii contractante.
Legislaia naional din materia achiziiilor publice (n spe, O.U.G. nr. 34/2006 i H.G.
nr. 925/2006) nu conine o definiie propriu-zis a noiunii de conflict de interese, legiuitorul
romn optnd n schimb pentru stabilirea, clar i precis, a situaiilor de natur s determine
apariia unui conflict de interese i/sau manifestarea concurenei neloiale.
Analiznd formularea situaiilor de conflict de interese din OUG nr. 34/2006 se poate
deduce, implicit, c, n ceea ce privete persoanele implicate n procesul de verificare/evaluare a
candidaturilor/ofertelor, conflictul poate fi generat de un interes de natur s afecteze
imparialitatea respectivelor persoane pe parcursul procesului de verificare/evaluare.
OUG nr. 34/2006 face trimitere la reglementarea dat conflictului de interese prin Legea
nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea demnitii
publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei. n
conformitate cu acest act normativ,conflictul de interese reprezint situaia n care persoana
ce exercit o demnitate public sau o funcie public are un interes personal de natur

52
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

patrimonial, care ar putea influena ndeplinirea cu obiectivitate a atribuiilor care i revin


potrivit Constituiei i altor acte normative.31
Definiia privind conflictul de interese citat din Legea nr. 161/2003 vizeaz o anumit
categorie de persoane (demnitarii i funcionarii publici), iar prin comparaie cu reglementrile
comunitare n domeniu, relev un domeniul de aplicare mult mai restrns, prin raportare
exclusiv la dimensiunea material a interesului privat. n contextul de fa i cu referire strict
la funcionarii publici, prezint importan i definiia conform creia conflictului de interese
reprezint: acea situaie sau mprejurare n care interesul personal, direct ori indirect, al
funcionarului public contravine interesului public, astfel nct afecteaz sau ar putea afecta
independena i imparialitatea sa n luarea deciziilor ori ndeplinirea la timp i cu
obiectivitate a ndatoririlor care i revin n exercitarea funciei publice deinute.32 Legea nr.
7/2004 nu limiteaz conflictul doar la interesele de natur patrimonial, permind astfel o
abordare similar reglementrilor comunitare.
Din perspectiva acestei reglementri, se constat faptul c n situaia n care persoanele
implicate n procedura de atribuire sau cele cu funcii de decizie sunt funcionari publici,
autoritatea contractant trebuie s verifice incidena conflictului de interese inclusiv prin
raportare la definiia din Legea nr. 7/2004, fr a se limita la situaiile expres prevzute de
OUG nr. 34/2006.
n mod similar cu OUG nr. 34/2006, nici OUG nr. 66/2011 nu include o definiie a
conflictului de interese, utilizndu-se n schimb o referin generic pentru determinarea acestei
noiuni precizndu-se faptul c: Termenii autoritate de management, organism
intermediar() conflict de interese () au semnificaia dat de reglementrile incidente i
de ghidurile lor de aplicare, emise de Uniunea European.33.
Folosirea acestei norme de trimitere este justificat i de domeniul de aplicare al OUG nr.
66/2011, respectiv prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute n obinerea i
utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora, care
31

Art 70 din Legea nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea demnitilor
publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr.279 din 21.04.2003.
32

Art.4 lit e, din Legea 7/2007, lege privind codul de conduit a funcionarilor publici, republicat Monitorul
Oficial, Partea I nr. 525 din 02/08/2007.
33
Art 2 alin (4) din OUG nr. 66/2011. privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute n
obinerea i utilizarea fondurilor europene i-sau a fondurilor publice naionale aferente acestora, Publicat n
Monitorul Oficial, Partea I nr.461 din 30/06/2011
53
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

reclam o flexibilitate mai mare a termenilor utilizai, pentru a rspunde cerinelor specifice
asociate fiecrui tip de fond.
Textul de lege permite, preluarea n ceea ce privete aplicarea OUG nr. 66/2011, a
definiiilor din reglementrile comunitare, astfel c, interpretarea extins a conflictului de
interese se aplic i n cazul acelor beneficiari de fonduri comunitare, persoane fizice/juridice
de drept privat, care au obligaia de a lua toate msurile necesare pentru a evita situaiile de
natur s determine apariia unui conflict de interese, i anume a situaiei n care exist legturi
ntre structurile acionariatului beneficiarului i ofertanii acestuia, ntre membrii comisiei de
evaluare i ofertani sau n care ofertantul ctigtor deine pachetul majoritar de aciuni n dou
firme participante pentru acelai tip de achiziie34
Constatm astfel c noiunea de conflict de interese trebuie interpretat ntr-o manier ct
mai extins.
Prin urmare, beneficiarii fondurilor comunitare, care desfoar achiziii guvernate de
dispoziiile OUG nr. 34/2006, au obligaia de a verifica incidena oricrui tip de interes
personal, care ar putea s compromit ndeplinirea, n mod obiectiv i cu imparialitate, a
atribuiilor

ce

revin

persoanelor

implicate

procesul

de

verificare/evaluare

candidaturilor/ofertelor sau persoanelor cu funcii de decizie n cadrul respectivilor beneficiari.


n analiza situaiilor de conflicte de interese reglementate de legislaia naional, este
necesar efectuarea unor diferenieri.
Situaii de conflicte de interese care vizeaz persoanele implicate, din partea
autoritii contractante, n procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor
Conform art. 69 din OUG nr. 34/2006, nu au dreptul s fie implicai n procesul de
verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor:
a) Persoanele care dein pri sociale, pri de interes, aciuni din capitalul subscris al unuia
dintre ofertani/candidai sau subcontractani ori persoanele care fac parte din consiliul de
administraie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertani/candidai
sau subcontractani;

34

Art 14 alin. (1) din OUG nr. 66/2011. privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute n
obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora, Publicat n
Monitorul Oficial, Partea I nr.461 din 30/06/2011
54
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

b) Soul/soia, rud sau afinul, pn la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte
din consiliul de administraie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertani/candidai;
c) Persoanele despre care se constat c pot avea un interes de natur s le afecteze
imparialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor;
d) Persoanele care n exercitarea funciei pe care o dein la nivelul autoritii contractante se
afl n situaia existenei unui conflict de interese astfel cum este aceasta reglementat de
Legea nr. 161/2003.
Plecnd de la situaiile de conflict de interese menionate mai sus, noiunea de persoan
implicat n procesul de evaluare de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor se refer att la
membrii comisiei de evaluare, ct i la experii cooptai.
Textul prevzut la art. 69, lit. c) din OUG nr. 34/2006 ofer o definiie extins a
conflictului de interese, fcnd aplicabil aceast dispoziie legal n situaie incidenei oricrui
interes de natur s afecteze imparialitatea; se acord astfel autoritii contractante o capacitate
decizional sporit, precum i o responsabilitate mai mare n ceea ce privete evitarea i
identificarea conflictelor de interese.
Art. 69 lit. c) i d) prezint o formulare ce lrgete prin comparaie cu literele a) i b) ale
aceluiai articol sfera de cuprindere a conflictului de interese.
n definiia dat conflictului de interese, Legea nr. 161/2003, se raporteaz la interese
personale de natur patrimonial, dar distinge ntre urmtoarele categorii de conflicte de
interese:
-

Conflictul de interese n exercitarea funciei de membru al Guvernului i a altor funcii


publice de autoritate din administraia public central i local;

Conflictul de interese privind aleii locali;

Conflictul de interese privind funcionarii publici.


Punctele comune ale acestor conflicte de interese le reprezint, cu unele nuane,

ntrunirea cumulativ a urmtoarelor circumstane:


-

Existena unui interes patrimonial;

Legturile de cauzalitate ntre exercitarea atribuiilor ce revin demnitarului/funcionarului


public n cauz i obinerea interesului patrimonial;

Interesul patrimonial aparine unor anumii subieci chiar demnitarul/funcionarul


public n cauz, soul/soia acestuia sau unei rude de gradul I al acestuia.
55

Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Trebuie subliniat c, dac situaiile de conflict de interese aplicabile demnitarilor/


funcionarilor publici sunt de strict interpretare i aplicare, astfel c nu pot fi extinse la persoane
care nu se regsesc n aceste dou categorii, situaiile prevzute la art. 9, lit. c) sunt aplicabile
tuturor persoanelor implicate n procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor, deci
inclusive demnitarilor/funcionarilor publici. Prin urmare, n cazul categoriilor cu aceast
calificare special, incidena conflictului de interese nu este limitat doar la situaiile subscrise
art.69, lit. d).
Situaiile de conflict de interese care vizeaz operatorii economici
Nu au dreptul de a fi candidat/ofertant/ofertant asociat/subcontractant:
-

n conformitate cu art. 67 din OUG nr. 34/2006, persoana fizic sau juridic care a
participat la ntocmirea documentaiei de atribuire, cu excepia cazului n care implicarea
sa n elaborarea documentaiei de atribuire nu este de natur s distorsioneze concurena
(Se poate constata astfel c reglementrile naionale n domeniu, prevd n consecin,
dreptul persoanei care particip la ntocmirea documentaiei de atribuire de a proba, prin
raportarea la particularitile fiecrui caz n parte, c aceast participare nu este de natur
s distorsioneze concurena.).

n conformitate cu art. 68 din OUG nr. 34/2006, persoanele fizice sau juridice care
particip direct n procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor , respectiv
att membri comisiei de evaluare, ct i experii cooptai.

Conform art. 69 din OUG nr. 34/2006, operatorii economici care au drept membrii n
cadrul consiliului de administraiei /organ de conduce ori de supervizare i/sau are
acionari ori asociai persoane care sunt so/soie, rud sau afin pn la gradul al patrulea
inclusiv ori care se afl n relaii comerciale astfel cum sunt acestea prevzute la art.69,
lit. a), persoane care dein funcii de decizie n cadrul autoritii contractante. Terii
susintori si subcontractantii sunt i ei vizai de aceast interdicie.

56
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

CAPITOLUL V PLANIFICAREA I MANAGEMENTUL ACHIZIIILOR PUBLICE


Calendarul achiziiilor publice are un caracter orientativ, fiind necesar pentru:
planificarea procesului de achiziie public;
evitarea suprapunerilor i ntrzierilor;
monitorizarea permanent a procesului de achiziie.
n general, la ntocmirea unui astfel de calendar se va ine seama de urmtoarele elemente:
termenele prevzute n ordonan att pentru publicarea anunurilor, ct i pentru
depunerea ofertelor/candidaturilor;
durata necesar pentru examinarea i evaluarea ofertelor/candidaturilor;
perioada de ateptare.
Calendarul achiziiilor publice are in vedere etapele principale ale procesului general de
achiziie public:
- planificarea (elaborarea) PAAP
- elaborarea documentaiei de atribuire
- iniierea procedurii
- clarificri referitoare la documentaie
- nvestirea comisiei de evaluare a ofertelor
- depunerea ofertelor
- evaluarea ofertelor
- elaborarea raportului procedurii
- comunicarea rezultatelor procedurii
- comunicarea rezultatului evaluarii
- perioada de ateptare pentru eventuale contestatii
- incheierea contractului/ acordului cadru
- notificarea ANRMAP-ului
57
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

- anunul de atribuire.
Descriere a procesului de pregtire i derulare a procedurii:
- Elaborarea Programul anual de achiziii publice PAAP - se face de catre compartimentul de
achizitii, pe baza necesitilor transmise (referatele de necesitate) de compartimentele autoritatii
contractante, si cuprinde toate achizitiile pe care autoritatea le va face in anul calendaristic.
PAAP-ul este un instrument de lucru necesar atat pentru planificarea procedurilor cat si pentru
alegerea corecta a acestora,
PAAP-ul se elaboreaz ntr-o prim form pn la sfritul ultimului trimestru al anului n curs.
Fiind un instrument de lucru al compartimentului de achizitii, dar si al conducerii autoritatii
contractante, este indicat ca PAAP sa cuprinda inclusiv achizitiile directe.
Dup aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractant i definitiveaz PAAP-ul pe baza
necesitilor identificate, luand in considerare fondurile aprobate dar i posibilitile de atragere a
unor noi fonduri.
- ntocmirea specificaiilor tehnice de ctre specialitii din cadrul autoritatii contractante sau
specialisti externi (proiectanti/ consultanti etc)
- Numirea Comisiei de evaluare formata din:
Preedinte cu sau fara drept de vot (art. 72 din HG925/2006)
Reprezentant(ti) al (ai) compartimentului intern specializat.
Specialiti n domeniul obiectului contractului din alte compartimente
Persoana responsabil pentru atribuirea contractului mentionata in PAAP, va fi numita
presedinte al comisiei de evaluare si are dreptul de a propune conducerii autoritii contractante
cooptarea in cadrul comisiei a unor experi din cadrul altor compartimente ale autoritatii
contractante sau experti externi.
- Intocmirea Notelor justificative:
-

Nota privind Valoarea estimata a achizitiei;

Nota justificativa privind alegerea procedurii (alta decat Licitatia deschisa sau Licitatia
restransa)

Nota justificativa privind alegerea criteriilor minime de calificare;

Nota justificativa privind alegerea factorilor de evaluare si ponderilor , cu descrierea


algoritmului de calcul, in cazul in care se foloseste criteriul de atribuire oferta cea mai
avantajoasa din punct de vedere economic
58

Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Nota justificativa pentru accelerarea procedurii

- Intocmirea Declaraiei pe propria rspundere a reprezentantului legal privind persoanele ce


dein funcii de decizie n cadrul autoritii contractante, cu specificarea datelor lor personale.
- Intocmirea Documentaiei de atribuire :
Documentaia de atribuire trebuie s fie clar, complet i fr echivoc. Documentaia de
atribuire va cuprinde minim urmatoarele:
a) Fia de date a achiziiei se va completa direct in SEAP.
b) Caietul de sarcini - reprezint descrierea obiectiv a produselor/ serviciilor/lucrrilor
necesare autoritii contractante. Va conine in mod obligatoriu specificaii tehnice, prescripii,
caracteristici tehnice cu ajutorul crora sunt descrise produsele/serviciile/lucrrile, ce urmeaz a
fi achiziionate.
c) Formulare: documentatia de atribuire va cuprinde, dup caz, acele formulare pe care
autoritatea contractanta considera ca ofertantii trebuie sa le completeze, tinand cont de
prevederile fisei de date.
d)Clauze contractuale obligatorii

- Validarea de catre ANRMAP a documentatiei de atribuire (exceptie facand caietul de sarcini)


- Initierea Invitatiei/ Anuntului de participare in SEAP
- Validarea de catre ANRMAP a Invitatiei/Anuntului de participare si publicarea acestuia in
SEAP
- Perioada de elaborare a ofertelor si raspuns la eventualele solicitari de clarificari
- Depunerea ofertelor de catre operatorii economici - in conformitate cu cerintele din
documentaia de atribuire.
- Semnarea declaratiilor de conformitate si imparialitate de catre membrii comisiei de
evaluare si expertii cooptati
- Intocmirea Procesului verbal de deschidere a ofertelor in cazul procedurilor desfasurate
offline: se va intocmi de ctre membrii comisiei de evaluare, in urma verificrii existentei
documentelor referitoare la garantiile de participare, a documentelor de calificare, propunerilor
tehnice i financiare, in funcie de cerinele descrise in documentaia de atribuire.
- Evaluarea ofertelor - Termenele de analiz a ofertelor de ctre autoritile contractante nu
trebuie sa depeasc 25 de zile. n cazuri temeinic motivate, autoritatea contractant poate

59
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

prelungi perioada de evaluare o singura data, fara necesitatea specificarii duratei, dar cu
obligativitatea anuntarii ofertantilor in maxim 2 zile de la luarea deciziei .
Evaluarea ofertelor se finalizeaza prin elaborarea Raportului procedurii de atribuire a
contractului de achiziie public - acesta se va ntocmi de ctre membrii comisiei de evaluare, in
urma verificrii i evalurii ofertelor, in funcie de criteriile i cerinele descrise in documentaia
de atribuire. Raportul procedurii se semneaza de toti membrii comisiei de evaluare (inclusiv cu
obiectiile referitoare la atribuire daca acestea exista). In cazul in care procedura a fost
supravegheata de observatori UCVAP, raportul procedurii va fi semnat si de catre acestia.
Raportul procedurii se aproba de catre conducatorul autoritatii contractante.
- Comunicarea rezultatului evaluarii fertelor: se face in scris i nu mai trziu de 3 zile
lucrtoare de la semnarea Raportului procedurii de catre conducatorul autoritatii .
- Perioada de ateptare: pn la semnarea contractului. In functie de valoarea estimata,
autoritatea contractant nu poate semna contractul dect dup trecerea a 6/11 zile de la
comunicarea rezultatului, iar ofertantii care se simt nedreptatiti de decizia autoritatii contractante
pot depune contestatii in termen de 5/10 zile de la luarea la cunostinta a rezultatului evaluarii
ofertelor.
- Semnarea contractului - autoritatea contractanta nu are dreptul sa ntrzie, din motive
imputabile acesteia, ncheierea contractului sau a acordului-cadru cu mai mult de 7 zile
calendaristice de la finalizarea perioadei de ateptare.
In functie de valoarea estimata, daca nu a fost depusa contestatie, contractul/acordul-cadru poate
fi semnat dupa :
- 6/11 zile de la luarea la cunostinta a rezultatului procedurii, daca comunicarea a fost transmisa
prin posta si fax sau mijloace electronice, cu confirmare de primire, sau
- 6/11zile plus 5 zile de la luarea la cunostinta a rezultatului procedurii, daca comunicarea a fost
transmisa numai prin posta
- Notificarea ANRMAP - se va face pe site-ul acesteia, n cel mult 48 ore de la data semnarea
contractului de achiziie de catre ambele parti
- Anuntul de atribuire se completeaz n SEAP, n maxim 48 zile de la semnarea contractului.

60
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

CAPITOLUL VI PROCEDURILE DE ATRUBUIRE


Procedura de atribuire reprezint modul de derulare a etapelor ce trebuie parcurse de autoritatea
contractant i de ctre candidai/ofertani pentru ca acordul prilor privind angajarea n
contractul public s fie valabil.
n luarea deciziei de selectare a unei anumite proceduri de achiziie public, se va ine seama de:

complexitatea contractului de achiziie public;

costurile rezultate din atribuirea contractului respectiv;

nivelul de dezvoltare i concurena pe pia din domeniul unde va avea loc achiziia, pentru
a se putea alege ntre licitaie deschis i licitaie restrns;

constrngeri cum ar fi: urgena, compatibilitatea cu produse, servicii deja existente unui
singur furnizor, prestator sau executant.

n conformitate cu principiul asumrii rspunderii, stabilirea circumstanelor de


ncadrare prevzute de ordonana de urgen pentru aplicarea fiecrei proceduri sau
pentru cumprarea direct intr n responsabilitatea exclusiv a autoritii contractante
(Art. 2 alin. 4 din HG 925/2006)
Autoritatea contractanta atribuie contractul de achizitie public prin aplicarea de regula a
procedurilor de licitaie deschis sau licitaie restrns.
Prin exceptie de la prevederile de mai sus, autoritatea contractant poate aplica celelalte
proceduri prevzute n ordonan la art. 18 alin. (1), dialogul competitiv, negocierea cu/fr
publicarea in prealabil a unui anunt de participare, concursul de solutii si cererea de oferta.
6.1. Licitaia deschis
Legislaia relevant :
Capitolul III, Seciunea 2 din O.U.G. nr. 34/2006
Capitolul IV, Seciunea 1 din H.G. nr. 925/2006 i Art. 1326 din HG 1660/2006
Ordin ANRMAP nr. 171/2012
Licitaia deschis reprezint procedura de atribuire a contractului de achiziie public la care
orice operator economic interesat are dreptul s depun o ofert. Licitaia deschis se desfoar
61
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

ntr-o singur etap i se iniiaz prin transmiterea spre publicare a unui anun de participare, n
conformitate cu prevederile art. 55 din ordonan, prin care se solicit operatorilor economici
depunerea de oferte.
Licitatia deschisa se poate organiza atat in format offline, cat si in format online.
Autoritatea contractanta are dreptul de a decide organizarea unei etape suplimentare de licitaie
electronic, caz in care are obligaia de a anuna aceast decizie n anunul de participare i n
Fisa de date.
6.1.1. Termene
Anunul de participare trebuie trimis spre publicare cu cel puin 52 de zile nainte de data limit
de depunere a ofertelor, pentru valoarea estimat a achiziiei egal sau mai mare dect pragurile
valorice de la art. 55 din OUG 34/2006.
1. Dac valoarea estimat a contractului este egal sau mai mare dect pragurile pentru
publicarea n JOUE i nu a fost publicat un anun de intenie
Art 55 alin 2: f/s = 134.000 euro ; sectoriale 414.000 euro; l = 5.186.000 euro
Termen minim de
Daca AP a fost
Daca DA este
depunere a ofertelor transmis electronic accesibil integral
la JOUE
n SEAP
Minim 52 zile
- 7 zile
-5 zile

Termen minim pentru depunerea


ofertelor rezultat
Minim 40 zile

2. Dac valoarea estimat a contractului este egal sau mai mare dect pragurile pentru
publicarea n JOUE i a fost publicat un Anun de intenie
Art 55 alin 2: f/s = 134.000 euro ; sectoriale 414.000 euro; l = 5.186.000 euro

Termen minim de
Daca AP a fost
Daca DA este
Termen minim pentru depunerea
depunere a ofertelor transmis electronic accesibil integral n
ofertelor rezultat
la JOUE
SEAP
Minim 36 zile
- 7 zile
-5 zile
Minim 24 zile
3. Dac valoarea estimat a contractului este mai mic dect pragurile pentru publicarea n
JOUE, exist doar obligaia publicrii anunului de participare n SEAP.
Art 55 alin 2: f/s = 134.000 euro ; sectoriale 414.000 euro; l = 5.186.000 euro
Termen minim de
depunere a ofertelor

Daca DA este accesibil integral n


SEAP

Termen minim pentru depunerea


ofertelor rezultat

62
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Minim 20 zile

-5 zile

Minim 15 zile

6.1.2. Etapele procedurii licitaie deschis:


Sursa: Manualul operaional pentru atribuirea contractelor de achiziie public (ANRMAP)

1.

Identificarea necesitilor i a fondurilor necesare


Mijloc probant:

2.

Referatul de necesitate

Fia de buget / aprobare obinere credit

Alegerea procedurii de licitaie deschis


Mijloc probant:

3.

Nota privind determinarea valorii estimate

Identificarea obiectului achizitiei in Programul Anual al Achiziiilor Publice (PAAP)

Transmiterea spre publicare a anunului de intenie


Mijloc probant:

4.

Anunul de intenie publicat, dac este cazul (extras din SEAP / JOUE / M. Of.)

Elaborarea documentaiei de atribuire (D.A.)

Elaborarea caietului de sarcini

Mijloc probant:

Caietul de sarcini
Elaborarea clauzelor contractuale

Mijloc probant:

Model contract
Stabilirea cerinelor minime de calificare referitoare la situaia economica i
financiar sau la capacitatea tehnic i/sau profesional i elaborarea notei
justificative

Mijloc probant:

Nota justificativ pentru stabilirea cerinelor minime de calificare referitoare la


situaia economica si financiara sau la capacitatea tehnica si/sau profesionala
Stabilirea criteriului de atribuire i elaborarea notei justificative in cazul alegerii
63

Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

criteriului de atribuire oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic
Mijloc probant:

Nota justificativ pentru stabilirea factorilor de evaluare si a ponderilor, cu


explicarea algoritmului de calcul
Finalizarea fiei de date a achiziiei / Documentaiei de atribuire

Mijloc probant:

5.

Documentaia de atribuire postat n SEAP

Transmiterea in SEAP a Documentatiei de atribuire in vederea validarii de catre


ANRMAP
Mijloc probant:
- Mesajul de confirmare a validarii, transmis pe email

6.

Transmiterea spre validarea de catre ANRMAP a anunului de participare si


publicarea acestuia
Mijloc probant:

7.

Anunul de participare publicat (extras din SEAP/ JOUE / M. Of.) i erate, dac este
cazul

Numirea comisiei de evaluare


Mijloc probant:

8.

Actul administrativ de numire a comisie de evaluare

Actul administrativ de numire a experilor cooptati (dac este cazul)

Punerea la dispoziia operatorilor economici a documentaiei de atribuire in cazul


in care aceasta nu a fost publicata in SEAP din motive temeinice
Mijloc probant:

9.

Tabelul operatorilor economici care au ridicat Documentatia de atribuire de la sediul


autoritatii contractante

Perioada de ateptare in vederea elaborarii ofertelor


Primirea solicitrilor de clarificri i transmiterea rspunsurilor aferente in SEAP

Mijloc probant:

Adresele privind solicitrile de clarificri cu numere de inregistrare i rspunsurile


aferente publicate in SEAP
Elaborare eratelor (in cazul modificarii prevederilor Anuntului de participare) si
64

Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

validarea acestora de catre ANRMAP


Mijloc probant:

Erat ataat Anunului de paricipare Dac este cazul, prelungirea perioadei pentru
elaborarea ofertelor (art. 72 din O.U.G. nr. 34/2006 coroborat cu art 33 alin 1 din
HG 925/2006)
Primire contestaii (dac este cazul)

Mijloc probant:

Contestaia depus, cu numr de inregistrare;

Publicarea in SEAP a contestatiei (max 1 zi de la primire)

Decizia de remediere/ Decizia de continuare/ Suspendarea procedurii

In cazul suspendarii : Punctul de vedere a autoritii contractante privitor la


contestaia depus i probele administrate

Decizia CNSC i/sau Decizia Curii de Apel (dac este cazul)

In cazul remedierii: publicarea in SEAP a eratelor privind remedierea;

In cazul continuarii procedurii: Decizia publicata in SEAP

Depunere oferte (la sediul autoritatii contractante sau in SEAP)

Mijloc probant:

10.

Inregistrarea ofertelor la sediul autoritatii in cazul procedurilor offline;

Descarcarea ofertelor pe CD in cazul procedurilor online;

Completarea declaraiilor privind confidenialitatea si conflictul de interese


Declaraiile privind confidenialitatea i conflictul de interese

Mijloc probant:

Actul administrativ de numire a comisiei de evaluare i a experilor externi cooptai,


dac este cazul (art. 72, 73 i 75 din O.U.G. nr. 34/2006)

Declaraiile completate de membrii comisiei de evaluare i de ctre experii externi


cooptai, dac este cazul (art. 69, 691, 692 din O.U.G. nr. 34/2006 i Ordinul
ANRMAP 170/2012)
n cazul apariiei conflictului de interese, se ia decizia modificrii comisiei de
evaluare prin modificarea actuuil administrativ de numire a acesteia

Mijloc probant:

Actul administrativ modificat de numire a comisiei de evaluare i a experilor


65

Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

externi cooptai
11.

Desfurarea edinei de deschidere a ofertelor in cazul procedurilor desfasurate


offline

Deschidere a ofertelor , intocmirea PV al sedintei de deschidere si transmiterea lui


catre ofertanti in maxim 1 zi lucratoare;

Mijloc probant:

12.

Procesul verbal al edinei de deschidere a ofertelor (conform Ordin ANRMAP nr.


302/2011);

Confirmarea transmiterii Procesul verbal al edinei de deschidere

Examinare i evaluare oferte


Verificare condiiilor de Eligibilitate; Calificare; Corespondenta tehnic i financiar

Mijloc probant:

Formularele de ofert depuse n cadrul procedurii de atribuire


Solicitare de clarificri privind oferta (dac este cazul)

Mijloc probant:

Adresele privind solicitrile de clarificri, respectiv adresele cu rspunsurile aferente


primite, cu numere de nregistrare
Aplicarea criteriului de atribuire i stabilirea ofertei ctigtoare

Mijloc probant:

Procesul-verbal intermediar de evaluare, dup caz

Raportul de specialitate din partea experilor externi cooptai

Elaborare raport procedura si aprobarea acestuia

Mijloc probant:
- Raportul procedurii de atribuire (conform Ordinului ANRMAP nr. 302/2011)- semnat
de comisia de evaluare, observatorii UCVAP (daca procedura a fost monitorizata) si
aprobat de catre conducatorul autoritatii contractante.
13.

Transmiterea comunicrilor privind rezultatul procedurii de atribuire


Mijloc probant:

Comunicarea rezultatului procedurii ctre ofertani (conform art. 206-207 din O.U.G.
nr. 34/2006)
66

Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

14.

Confirmarea primirii de catre ofertanti a comunicarilor

Perioada de ateptare pentru formularea eventualelor contestatii


Primire contestaii (dac este cazul)

Mijloc probant:

15.

Contestaia depus de ctre ofertani, cu numr de nregistrare

Publicarea in SEAP a contestatiei print screen

Punctul de vedere a autoritii contractante la contestaia depus

Decizia CNSC - publicarea acesteia in SEAP (print screen)

Documentele referitoare la funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente


procesului de atribuire a contractelor de achiziie public (dac este cazul)

Semnare contract / acord-cadru dupa minim 6/11 zile de la comunicarea rezultatului


procedurii si maxim 7 zile de la finalizarea termenului de asteptare
Mijloc probant:

16.

Contractul / acordul-cadru semnat, n original

Notificare ANRMAP in maxim 48 de ore

Transmiterea spre publicare a anunului de atribuire in maxim 48 zile de la semnarea


contractului
Mijloc probant:

17

Anunul de atribuire publicat (extras din SEAP/ JOUE / M. Of.)

Documentul constatator privind ndeplinirea obligaiilor contractuale de ctre


contractant

Eliberarea documentului constatator


Mijloc probant:
- Documentul constatator privind ndeplinirea obligaiilor contractuale de ctre
contractant

Atenie! Documentele care reprezint mijloace probante ale realizrii fiecrui pas al procedurii
constituie file ale dosarului de achiziie public. Fiecare document trebuie s aib un numr de
nregistrare n ordinea cronologic a ntocmirii.

6.1.3. Anularea procedurii de licitaie deschis


Procedura se va anula dac:
67
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

(i)

au fost depuse numai oferte inacceptabile sau neconforme;

(ii)

au fost depuse oferte care nu pot fi comparate datorit modului neuniform de


abordare a soluiilor tehnice i/sau financiare;

(iii)

abateri grave de la prevederile legislative afecteaz procedura de atribuire sau este


imposibil ncheierea contractului.

Autoritatea contractant are obligaia de a comunica n scris, tuturor participanilor la procedura


de atribuire, n cel mult 3 zile lucrtoare de la data anulrii acesteia, att ncetarea obligaiilor pe
care acetia i le-au creat prin depunerea de oferte, ct i motivul concret care a determinat
decizia de anulare.
6.2. Licitaia restrns
Legislaia relevant :
Capitolul III, Seciunea 3 din OUG 34/2006
Capitolul IV, Seciunea 2 din HG 925/2006; Art. 1326 din HG 1660/2006
Ordin ANRMAP nr. 171/2012

Licitaia restrns reprezint procedura la care orice operator economic are dreptul s-i depun
candidatura i numai candidaii selectai s poat depune oferta.
Procedura de licitaie restrns se desfoar, de regul, n dou etape:
1.

Etapa de selectare a candidailor, prin aplicarea criteriilor de selecie;

2.

Etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidaii selectai, prin aplicarea criteriului de


atribuire.

Autoritatea contractant poate decide organizarea unei etape suplimentare de licitaie


electronic, dar numai dac se specific acest lucru n anunul de participare i n documentaia
de atribuire.
Licitaia restrns se iniiaz prin transmiterea spre publicare a unui anun de participare prin
care se solicit operatorilor economici depunerea de candidaturi.
Prin publicarea documentaiei de atribuire n SEAP, accesul la aceasta este asigurat complet,
direct i necondiionat, de la momentul publicrii anunului, tuturor operatorilor economici.

68
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

6.2.1 Termene aplicabile


A: Etapa de selecie a candidailor
1. Dac: valoarea estimat a contractului este mai mare sau cel putin egala cu pragurile pentru
publicarea n JOUE,
prag : Art 55 alin 2: f/s = 134.000 euro ; sectoriale 414.000 euro; l = 5.186.000 euro
Ve prag

procedura normala
Procedura

accelerata

Data transmiterii AP la JOUE


data de depunere a
candidaturilor
Min 37 zile

AP transmis
electronic
la JOUE
- 7 zile

Termen rezultat

Min 15 zile

- 5 zile

Min 10 zile

Min 30 zile

(nota justificativa)
2. Dac valoarea estimat a contractului este mai mic dect pragurile pentru publicarea n
JOUE,
Art 55 alin 2: f/s = 134.000 euro ; sectoriale 414.000 euro; l = 5.186.000 euro:

Ve < prag

Data transmiterii AP la SEAP


data de depunere a
AP transmis electronic la JOUE
candidaturilor
Min 10 zile

n perioada cuprins ntre data publicrii anunului de participare i data limit de depunere a
candidaturilor, autoritatea contractant are obligaia de a asigura oricrui operator economic
posibilitatea de a obine informaii suplimentare cu privire la condiiile de participare la
procedura de atribuire.
Dup expirarea datei-limit de depunere a candidaturilor, comisia de evaluare poate stabili
candidaii selectai aplicnd numai criteriile de selecie prevzute n anunul de participare.
B: Etapa de evaluare a ofertelor
Etapa de evaluare a ofertelor se iniiaz prin transmiterea invitaiei de participare la etapa a doua,
concomitent, tuturor candidailor selectai, nsoit de un exemplar al documentaiei de atribuire
(in situatia in care aceasta nu a fost publicata in SEAP concomitent cu Anuntul de participare).

69
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Termene aplicabile:
Perioada de timp cuprins ntre data transmiterii invitaiei de participare la etapa a II-a a
procedurii i data limit de depunere a ofertelor poate fi redus dup cum urmeaz:
1. Dac valoarea estimat a contractului este mai mare sau cel putin egala dect pragurile
pentru publicarea n JOUE;
Art 55 alin 2 f/s = 134.000 euro ; sectoriale 414.000 euro; l = 5.186.000 euro
Ve prag

procedura normala

DA publicata in SEAP

Nu - AI

Data transmiterii IP catre


candidatii selectati data de
depunere a ofertelor
Min 40 zile

Da - AI

Min 36 22 zile

procedura accelerata

- 5 zile

Min 10 zile

(nota justificativa)

2. Dac valoarea estimat a contractului este mai mica dect pragurile pentru publicarea n
Art 55 alin 2 f/s = 134.000 euro ; sectoriale 414.000 euro; l = 5.186.000 euro

Ve < prag

procedura normala

Data transmiterii IP
catre candidatii selectati
Indiferent
data de depunere a
daca are sau
ofertelor
nu Anunt de
Min 15 zile
intentie

DA publicata in SEAP
- 5 zile

procedura accelerata
Nu se aplica

(nota justificativa)
6.2.2. Etapele procedurii: licitaie restrns

Sursa: Manualul operaional pentru atribuirea contractelor de achiziie public (ANRMAP)

ETAPA I-a - SELECTAREA CANDIDAILOR


1.

Identificarea necesitilor i a fondurilor necesare


Mijloc probant:

Referatul de necesitate
70

Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

2.

Fia de buget / aprobare obinere credit

Alegerea procedurii de licitaie restrns


Mijloc probant:

3.

Nota privind determinarea valorii estimate

Identificarea poziiei n PAAP

Nota justificativ privind accelerarea procedurii de atribuire (dac este cazul)

Transmiterea spre publicare a anunului de intenie (daca este cazul)


Mijloc probant:

4.

Anunul de intenie publicat, dac este cazul (extras din SEAP / JOUE / M. Of.)

Elaborarea documentaiei de atribuire (D.A.) i stabilirea criteriilor de selecie

Stabilirea criteriilor minime de calificare/selectie

Mijloc probant:

Nota justificativa privind criteriile minime de calificare/ selectie Atenie! Criteriile de


selecie se pot referi numai la situaia economic i financiar i/sau la capacitate tehnic
i/sau profesional.

Nota justificativa privind criteriul de atribuire/ factori de evaluare


Elaborarea documentatiei de atribuire

Mijloc probant:

5.

Caietul de sarcini

Fisa de date

Proiectul de contract

Transmiterea spre publicare a anunului de participare si a DA


Mijloc probant:

6.

Anunul de participare publicat in SEAP si JOUE

Numirea comisiei de evaluare


Mijloc probant:

Actul administrativ de numire a comisie de evaluare

Actul administrativ de numire a experilor cooptati (dupa caz)


71

Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

7.

Perioada de elaborare a candidaturilor


Primire solicitri de clarificri i transmiterea rspunsurilor aferente acestora

Mijloc probant:

Adresele privind solicitrile de clarificri, cu numere de nregistrare

Adresele privind rspunsurile la solicitrile de clarificri, cu numere de nregistrare


Primire contestaii, dac este cazul

Mijloc probant:
- Contestaia depus de ctre ofertani, cu numr de nregistrare
- Publicarea in SEAP a contestatiei print screen
- Punctul de vedere a autoritii contractante la contestaia depus
- Decizia CNSC - publicarea acesteia in SEAP (print screen)

Depunere candidaturi

Mijloc probant:

9.

Procesul verbal de deschidere a ofertelor (in cazul procedurii desfasurate in format


offline)

Completarea declaraiilor privind confidenialitatea i conflictul de interese


Declaraiile privind confidenialitatea i conflictul de interese

Mijloc probant:

Actul de numire a comisiei de evaluare i a experilor externi cooptai, dac este


cazul (art. 72, 73 i 75 din O.U.G. nr. 34/2006)

Declaraiile completate de membrii comisiei de evaluare i de ctre experii externi


cooptai, dac este cazul (art. 69, 691, 692 din O.U.G. nr. 34/2006 i Ordinul
ANRMAP 170/2012)
n cazul apariiei conflictului de interese, se ia decizia modificrii comisiei de
evaluare i se modific actul juridic de numire a acesteia

Mijloc probant:

10.

Actul modificat de numire a comisiei de evaluare i a experilor externi cooptai

Examinarea candidaturilor i selectarea candidailor

Verificarea indeplinirii condiiilor de (i) Eligibilitate i (ii) Calificare

72
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Mijloc probant:

Formularele de ofert depuse n cadrul procedurii de atribuire


Aplicarea criteriilor de selectie

Mijloc probant:

11

Raport intermediar al primei etape de selectie

Raportul de specialitate din partea experilor externi cooptai, dac este cazul

Informarea candidailor cu privire la rezultatul primei etape


Mijloc probant:

Comunicrile ctre candidai. Atenie ! Candidailor neselectai li se comunic i


motivele respingerii candidaturii
ETAPA II-a - EVALUAREA OFERTELOR

12.

Transmiterea invitaiei de participare i a documentaiei de atribuire candidailor


selectai (in cazul in care nu a fost publicata integral in SEAP)
Mijloc probant:

13.

Invitaiile de participare ctre candidatul/candidaii selectat/selectai

Confirmarea primirii invitatiilor de participare

Perioada de ateptare
Primire solicitri de clarificri i transmiterea rspunsurilor aferente, dac este cazul

Mijloc probant:

Adresele privind solicitrile de clarificri, cu numere de nregistrare

Adresele privind rspunsurile la solicitrile de clarificri, cu numere de nregistrare


Primire contestaii, dac este cazul

Mijloc probant:

Contestaia depus, cu numr de inregistrare

Decizia de suspendare a procedurii

Rezoluia motivat a autoritii contractante la contestaia depus i probele


administrate

Decizia CNSC i Decizia Curii de Apel (dac este cazul)

73
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Depunere oferte de ctre operatorii economici

Mijloc probant:

14.

Lista cu ofertanii/numrul, data i ora de inregistrare a ofertelor primite

Deschiderea ofertelor (la procedurile offline)

ntocmirea procesului verbal de deschidere a ofertelor

Mijloc probant:

15.

Procesul-verbal al edinei de deschidere a ofertelor (conform Ordin ANRMAP


302/2011)

Examinare i evaluare oferte


Verificarea ofertelor tehnice i financiare

Mijloc probant:

Formularele de ofert depuse n cadrul procedurii de atribuire


Solicitare de clarificri privind ofertele, dac este cazul

Mijloc probant:

Adresele privind solicitrile de clarificri, respectiv adresele cu rspunsurile aferente


primite, cu numere de inregistrare
Aplicarea criteriului de atribuire i stabilirea ofertei ctigtoare

Mijloc probant:

Procesul-verbal intermediar de evaluare, dup caz

Raportul de specialitate din partea experilor externi cooptai

Elaborarea raportului si aprobarea acestuia

Mijloc probant:

16.

Raportul procedurii de atribuire (conform Ordinului ANRMAP nr. 302/2011)

Transmiterea comunicrii privind rezultatul procedurii de atribuire


Mijloc probant:

17.

Comunicarea rezultatului procedurii ctre ofertani (conform art. 206-207 din O.U.G.
nr. 34/2006)

Perioada de ateptare

74
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Primire contestaii (dac este cazul)

Mijloc probant:

18.

Contestaia depus de ctre ofertani, cu numr de nregistrare

Publicarea contestatiei in SEAP

Punctul de vedere a autoritii contractante la contestaia depus i probele


administrate

Contestaiile formulate n cadrul procedurii de atribuire, nsoite de deciziile motivate


pronunate de CNSC (dac este cazul)

Documentele referitoare la funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente


procesului de atribuire a contractelor de achiziie public (dac este cazul)

Decizia CNSC i Decizia Curii de Apel (dac este cazul)

Semnare contract / acord-cadru


Mijloc probant:

19.

Contractul/acordul-cadru semnat, n original

Notificarea ANRMAP in termen de maxim 48 ore de la semnarea contrctului

Transmiterea spre publicare a anunului de atribuire


Mijloc probant:

Anunul de atribuire publicat in SEAP (extras din SEAP/JOUE / M. Of.)

Documentul constatator care conine informaii referitoare la ndeplinirea obligaiilor


contractuale de ctre contractant

Atenie! Documentele care reprezint mijloace probante ale realizrii fiecrui pas al procedurii
constituie file ale dosarului de achiziie public. Fiecare document trebuie s aib un numr de
nregistrare n ordinea cronologic a ntocmirii.

6.2.3. Anularea procedurii licitaie restrns


Dac numrul candidailor selectai este mai mic dect numrul minim indicat n anunul de
participare atunci autoritatea contractant are dreptul de a anula procedura.
Procedura de licitaie restrns se va anula, dac:

au fost depuse numai oferte inacceptabile, neconforme sau necorespunztoare;

au fost depuse oferte care, dei pot fi luate n considerare, nu pot fi comparate datorit
modului neuniform de abordare a soluiilor tehnice i/sau financiare;
75
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

abateri grave de la prevederile legislative afecteaz procedura de atribuire sau este


imposibil ncheierea contractului;

n cel mult 3 zile lucrtoare de la data anulrii, se comunic n scris tuturor participanilor la
procedura de atribuire, att ncetarea obligaiilor pe care acetia i le-au creat prin depunerea de
oferte, ct i motivul concret care a determinat decizia de anulare.
6.3. Negocierea cu/fr publicarea prealabil a unui anun de participare
Legislaia relevant :
Cap. III, Seciunea 5 i 6 din OUG 34/2006
Cap. IV, Seciunea 4 din HG 925/2006
Ordin ANRMAP nr. 171/2012
Procedura prin care autoritatea contractant deruleaz negocieri cu fiecare candidat n parte (se
negociaz clauzele contractuale, inclusiv preul, cu unul sau mai muli candidai). Legislaia n
materie de achiziii publice reglementeaz dou tipuri de proceduri de negociere:

Negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare;

Negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare.

Nu exist limite de timp prevzute pentru niciun fel de negocieri care pot avea loc dup
depunerea ofertelor iniiale, ci orice astfel de negocieri trebuie realizate ntr-o modalitate corect
i transparent ntr-o perioad de timp proporional cu complexitatea obiectului contractului.
Pentru fiecare din cele dou tipuri de negocieri legea prevede expres i limitativ situaiile n care
acestea pot fi aplicate i caracteristicile asociate fiecreia.
Caracteristica esenial a unei proceduri de atribuire a unui contract de achiziie public prin
negociere (cu sau fr publicarea unui anun de participare) o constituie existena etapei de
negociere propriu-zis care se desfoar ntre reprezentanii autoritii contractante i
reprezentanii fiecrui candidat selectat.
6.3.1. Negocierea cu publicarea prealabil a unui anun de participare
In conformitate cu prevederile Art. 110 din OUG 34/2006, se poate aplica in urmatoarele situatii:

76
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

a) Dac n urma aplicrii uneia dintre procedurile Licitatie deschisa, Licitatie restrans, Dialog
competitiv, Cerere de oferta, nu a fost depus nicio ofert sau au fost depuse numai oferte
inacceptabile sau neconforme;
Aplicarea Negocierii cu publicarea in prealabil a unui anunt de participare se poate face numai
dup anularea procedurii respective i numai dac Documentatia de atribuire nu s-a modificat
substanial.
b) Situaii excepionale, temeinic motivate, cnd natura lucrarilor/produselor/serviciilor sau
riscurile implicate de executarea/livrarea/prestarea acestora nu permit o estimare iniial global
a preului viitorului contract;
c) Cnd serviciile, ndeosebi serviciile financiare (Anexa 2A) sau serviciile intelectuale (ex:
proiectarea lucrrilor), sunt de aa natur nct caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia
impus de Licitatia deschisa sau Licitatia restransa.
d) Cnd lucrrile ce urmeaz a fi executate sunt necesare exclusiv n scopul cercetrii tiinifice,
experimentrii sau dezvoltrii tehnologice, i numai dac acestea nu se realizeaz pentru
obinerea unui profit.
Iniierea procedurii de Negociere cu publicarea in prealabil a unui anunt de participare se face
prin publicarea unui Anunt de participare.
Negociere cu publicarea in prealabil a unui anunt de participare se desfoar, de regul, n dou
etape:

etapa de selectare - pe baza criteriilor de selecie (situaia economico-financiar /


capacitatea tehnic i profesional) (HG 925-2006 Art 12 alin 2)

etapa de NEGOCIERE

Autoritatea contractanta poate decide ca etap suplimentar Licitatia electronica cu obligaia


anunrii n Anuntul de participare i n Documentaia descriptiv.
Criteriul de atribuire folosit n Negocierea cu publicarea in prealabil a unui anunt de participare
nu poate fi decat Oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic.

77
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Documentaia descriptiv trebuie s conin o descriere a: necesitilor, obiectivelor,


constrngerilor autoritii contractante, pe baza crora se vor derula negocierile.
Anunul de participare trebuie s cuprind cel puin: criteriile de selecie, regulile aplicabile,
numrul minim / maxim al candidailor
Numrul minim al candidailor ce vor fi selectai este mai mare sau cel putin egal cu 3.
6.3.1.1. Reducere termene:
1. Dac valoarea estimat a contractului este mai mare sau cel putin egala cu pragurile de la
Art 55 alin 2 f/s = 134.000 euro ; sectoriale 414.000 euro; l = 5.186.000 euro

Ve prag
procedura normal

Data transmiterii AP la
AP transmis
JOUE data de depunere a
electronic la JOUE
candidaturilor
Min 37 zile
- 7 zile

Procedura accelerat

Min 15 zile

- 5 zile

(nota justificativa)
2. Dac valoarea estimat a contractului este mai mica decat pragurile de la
Art 55 alin 2 f/s = 134.000 euro ; sectoriale 414.000 euro; l = 5.186.000 euro
Data transmiterii AP la SEAP
data de depunere a
candidaturilor

AP transmis
electronic la
JOUE

10 zile

Ve < prag

Care sunt principalele riscuri i situaii ce determin abateri procedurale i practici


defectuoase ntlnite n activitatea de urmrire direct a edinelor de negociere?
n tabelul de mai jos se prezint relaia dintre poteniale riscuri n activitatea de urmrire direct
a edinelor de negociere i de verificare a documentelor emise n legtur cu aceast etap i
prevederile legislative aferente.
Ce se verific procedural? Ce articol din legislaie se ncalc?
1. Respectarea dreptului oricrui operator economic de a-i depune candidatura pentru a
participa la procedura de negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare.
78
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Art. 116, alin. (1), din O.U.G. nr. 34/2006


2. Modul de aplicare a criteriilor de preselecie sunt obiective, nediscriminatorii i prevzute
n anunul de participare pentru preselectarea candidailor.
Art. 116, alin. (2), din O.U.G. nr. 34/2006
3. Modul de transmitere a invitaiei de participare la etapa a doua a procedurii de negociere
cu publicarea prealabil a unui anun de participare tuturor candidailor preselectai.
Art. 118, alin. (2), din O.U.G. nr. 34/2006
4. Lista candidailor crora li s-a transmis invitaie la etapa a doua a procedurii de negociere
pentru a se evita situaia n care autoritatea contractant ar invita un operator economic
care nu a depus candidatura sau care nu a ndeplinit criteriile de preselecie.
Art. 118, alin. (2), din O.U.G. nr. 34/2006
5. Existena n invitaia de participare a urmtoarelor informaii: (i) referine privind anunul
de participare publicat, (ii) adresa la care vor avea loc negocierile, data i ora lansrii
acestora, (iii) limba/ limbile n care se vor derula negocierile, (iv) precizri referitoare la
documentele suplimentare care trebuie aduse n scopul verificrii declaraiilor sau
completrii documentelor prezentate n prima etap a negocierii, (v) informaii detaliate i
complete privind criteriul de atribuire.
Art. 119, din O.U.G. nr. 34/2006

9. Modul de transmitere a rspunsurilor ctre toi candidaii selectai, fr a fi dezvluit


identitatea celui care a solicitat clarificrile respective.
Art. 1191, alin. (3), din O.U.G. nr. 34/2006
10. Modul de derulare a negocierilor, respectiv negocierea s fie derulat cu fiecare candidat
preselectat n parte. Determinarea tuturor aspectelor viitorului contract de natur tehnic,
financiar i juridic n cadrul negocierilor cu fiecare candidat n parte.
Art. 120, alin. (1), din O.U.G. nr. 34/2006
11. Modul de respectare a principiului tratamentului egal fa de toi candidaii, respectiv
furnizarea informaiilor s fie fcut ntr-o manier nediscriminatorie ctre toi candidaii,
fr a fi creat un avantaj unuia n raport cu ceilali.
Art. 120, alin. (2), din O.U.G. nr. 34/2006

79
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

6.3.1.2.Etapele procedurii: negociere cu publicare prealabil a unui anun de participare.


Sursa: Manualul operaional pentru atribuirea contractelor de achiziie public (ANRMAP)

ETAPA I-a - SELECTAREA CANDIDATILOR


1. Identificarea necesitilor i a fondurilor necesare
Mijloc probant:
Referatul de necesitate
Fia de buget / aprobare obinere credit
2. Alegerea procedurii de negociere cu publicare anun de participare
Mijloc probant:
Nota privind determinarea valorii estimate
Poziie n PAAP
Nota justificativ privind aplicarea procedurii de negociere cu publicare
prealabil a unui anun de participare.
3. Transmiterea spre publicare a anunului de intenie
Mijloc probant:
Anunul de intenie publicat, dac este cazul (extras din SEAP/JOUE)
4. Elaborarea D.A.
Mijloc probant:
Documentaia
Elaborarea clauzelor contractuale
Mijloc probant:
Model contract
Stabilirea criteriilor minime de calificare/preselectie i elaborarea notei justificative
Mijloc probant:
Nota
justificativ
pentru
stabilirea
criteriilor
minime
de
calificare/preselectie
Stabilirea criteriului de atribuire/ factorilor de evaluare i elaborarea notei justificative cu
privire la acesta
Mijloc probant:
Nota justificativ pentru stabilirea criteriului de atribuire, a factorilor de
evaluare, a ponderilor si algoritmului de calcul
Finalizarea fiei de date a achiziiei
Mijloc probant:
Documentaia de atribuire aprobat
5. Transmiterea spre publicare a anunului de participare si a DA
Mijloc probant:
Anunul de participare publicat si Erate(dac este cazul - extras din SEAP/
JOUE)
6. Numirea comisiei de evaluare
Mijloc probant:
Actul administrativ de numire a comisie de evaluare
Nota privind cooptarea de experi externi (dac este cazul)
80
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

7. Perioada de ateptare
Primire solicitri de clarificri i transmiterea rspunsurilor aferente acestora
Mijloc probant:
Adresele privind solicitrile de clarificri i rspunsurile aferente, cu numere
de nregistrare
Primire contestaii, dac este cazul
Mijloc probant:
Contestaia depus, cu numr de inregistrare
Publicarea in SEAP a contestatiei
Elaborarea punctului de vedere a autoritii contractante la contestaia depus
Decizia CNSC/instan
Primirea i nregistrarea candidaturilor
Mijloc probant:
Lista cu candidai/numrul, data, ora de nregistrare a candidaturilor primite
8. Completarea declaraiilor privind confidenialitatea/conflictul de interese
Declaraiile privind confidenialitatea i conflictul de interese
Mijloc probant:
Actul administrativ de numire a comisiei de evaluare i a experilor externi
cooptai, dac este cazul (art. 72, 73 i 75 din O.U.G. nr. 34/2006)
Declaraiile completate de membrii comisiei de evaluare i de ctre experii
externi cooptai, dac este cazul (art. 69, 691, 692 din O.U.G. nr. 34/2006 i
Ordinul 170/2012)
Modificarea actului administrativ de numire a comisiei de evaluare n cazul conflictului
de interese
Mijloc probant:
Actul administrativ modificat de numire a comisiei de evaluare i a experilor
externi cooptai
9. Deschiderea si verificarea candidaturilor
Verificare condiiilor de Eligibilitate i Calificare
Mijloc probant:
- Procesul-verbal al sedintei de deschidere a candidaturilor
Raport privind verificarea ndeplinirii cerinelor minime de calificare
Solicitare de clarificri privind candidatura depus, dac este cazul
Mijloc probant:
Adresele privind solicitrile de clarificri, cu numere de nregistrare
Adresele privind rspunsurile la solicitrile de clarificri, cu nr. de
nregistrare
Preselectarea candidaturilor
Mijloc probant:
Procesul-verbal intermediar al primei etape de preselectie / raport de
specialitate experi externi
Atenie! Numrul de candidai selectai trebuie s fie cel puin egal cu nr. minim
indicat in anunul de participare, care nu poate fi mai mic de 3. Dac nr. minim al
candidailor selectai este mai mic dect nr. minim indicat in anunul de participare,
atunci AC are dreptul: fie, de a anula procedura, fie de a continua procedura
numai cu acel candidat/candidaii care ndeplinesc criteriile solicitate
81
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

10. Informarea candidailor cu privire la rezultatul primei etape


Mijloc probant:
Comunicrile ctre candidai cu privire la procesul de selecie
Atenie ! Candidailor neselectai li se comunic i motivele respingerii
ETAPA II-a - NEGOCIEREA
11. Invitaia de participare i documentaia de atribuire
Transmiterea invitaiei de participare i a documentaiei de atribuire ctre candidaii
preselectai
Mijloc probant:
Invitaiile de participare ctre candidaii preselectai i D.A.(daca nu a fost
publicata anterior in SEAP)
Atenie! Dac documentaia de atribuire este publicat n SEAP, atunci invitaia de
participare trebuie s cuprind informaii privind modul de accesare a D.A.
12. Elaborarea i depunerea ofertelor preliminare. Perioada de ateptare
Transmiterea raspunsurilor la solicitarile de clarificari privitor la documentatie
Mijloc probant:
- Adresele candidatilor prin care se solicita clarificari
- Adresele autoritatii contractante prin care li se transmit raspunsurile la
solicitarile de clarificari si confirmarile de primire a acestora
Depunerea ofertelor preliminare
Mijloc probant:
Lista cu candidaii preselectati care au depus oferte preliminare, numrul de
nregistrare al ofertelor preliminare, data i ora nregistrrii
13. Derularea rundei/rundelor de negocieri, cu fiecare candidat n parte, pn cnd acesta
declar sau autoritatea contractant constat c oferta nu mai poate fi mbuntit
substanial
La sfritul fiecrei runde de negociere comisia de evaluare consemneaz problemelor
discutate i aspectelor convenite ntr-un proces-verbal de edin.
Mijloc probant:
PV ale edinelor de negociere de la sfritul fiecrei runde cu fiecare
candidat n parte. Identificare cerin minim, necesitate, constrngere i
obiectiv n documentaia descriptiv.
Prezentarea propunerilor tehnice si/sau financiare partiale
Mijloc probant:
- Invitatiile pentru depunerea ofertelor partiale si confirmarile de primire
- Raportul fazei intermediare
- comunicarea rezultatului fazei intermediare si confirmarile de primire

Intalnirea finala cu fiecare participant in parte


Mijloc probant:
- Procesul verbal al sedintei finale, incheiat cu fiecare participant in parte
ETAPA III-a - EVALUAREA OFERTELOR
14. Evaluarea ofertelor
Verificarea corespondenei tehnice i financiare
Mijloc probant:
Formularele de ofert depuse n cadrul procedurii de atribuire. Verificarea
82
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

modului n care elementele negociate se regsesc n oferta final

Aplicare criteriu de atribuire i stabilirea ofertei ctigtoare


Mijloc probant:
Procesul-verbal intermediar de evaluare. Identificare opinie/decizie comisie
de evaluare privind aspectele tehnice, financiare i juridice asociate n raport
cu necesitile, obiectivele i constrngerile autoritii contractante
Raportul de specialitate din partea experilor externi cooptai
Elaborare raport de atribuire i aprobarea acestuia
Mijloc probant:
Raportul privind evaluarea ofertelor
15. Organizarea unei etape finale de licitaie electronic, dac este cazul
a) Completarea invitaiilor n S.E.A.P. ctre ofertani, n cazul unei etape de licitaie electronic
b) Derularea rundei/rundelor de licitaie electronic i finalizarea procesului repetitiv de ofertare
(dup[ caz)
Mijloc probant:
Invitaia cu privire la licitaia electronic completat n S.E.A.P. de ctre AC
Documentul general al S.E.A.P. cu privire la noile propuneri financiare i la
clasamentul final
16. Transmiterea comunicrii privind rezultatul procedurii de atribuire
Mijloc probant:

Comunicarea rezultatului procedurii ctre ofertani


Atenie! Comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire ctre ofertanii a
cror ofert a fost declarat nectigtoare trebuie s motiveze aceast decizie i s
indice numele ofertantului ctigtor. n cazul ofertelor declarate admisibile
comunicarea respectiv trebuie s indice i caracteristicile i avantajele relative ale
ofertei ctigtoare fa de oferta respectivului ofertant.
17. Perioada de ateptare pentru semnarea contractului
Primire contestaii (dac este cazul)
Mijloc probant:
Contestaia depus de ctre ofertani, cu numr de nregistrare
Publicarea in SEAP a contestatiei
Punctul de vedere a autoritii contractante la contestaia depus
Deciziile motivate pronunate de CNSC (dac este cazul)
Documentele referitoare la funcia de verificare a aspectelor procedurale
aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public (dup caz)
18. Semnarea contractului
Mijloc probant:
Contractul semnat, n original
Notificare ANRMAP
19. Transmiterea spre publicare a anunului de atribuire
Mijloc probant:
Anunul de atribuire publicat (extras din SEAP/ JOUE / M. Of.)
Documentul constatator privind ndeplinirea obligaiilor contractuale de ctre
contractant

83
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

6.3.2. Negocierea fr publicarea prealabil a unui anun de participare


nainte de iniierea procedurii, autoritatea contractant are obligaia de a elabora o not
justificativ privind ntrunirea condiiilor de aplicare a procedurii. Iniierea procedurii se
realizeaz prin transmiterea unei invitaii de participare la negocieri ctre un operator sau ori de
cte ori este posibil ctre mai muli operatori economici. n cazul n care acest lucru este posibil,
cu excepia cazurilor prevzute la art. 122 lit. b), e), g), h), i) i j) din OUG nr. 34/2006,
autoritatea contractant are obligaia de a invita la negocieri un numr de operatori economici
care s asigure o concuren real.
Aceast procedur se aplic atunci cnd:
1) din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protecia unor drepturi de
exclusivitate, contractul de achiziie public poate fi atribuit numai unui anumit operator
economic;
2) ca o msur strict necesar atunci cnd perioadele de aplicare a licitaiei deschise, a
licitaiei restrnse sau a negocierii cu publicare prealabil a unui anun de participare nu pot fi
respectate din motive de extrem urgen, determinate de evenimente imprevizibile i care nu se
datoreaz sub nicio form unei aciuni sau inaciuni a autoritii contractante;
3) produsele ce urmeaz a fi livrate sunt fabricate exclusiv n scopul cercetrii tiinifice,
experimentrii, studiilor sau dezvoltrii tehnologice, i numai dac acestea nu se realizeaz
pentru obinerea unui profit i nici nu urmresc acoperirea costurilor aferente;
4) este necesar achiziionarea de la furnizorul iniial a unor cantiti suplimentare de
produse destinate nlocuirii pariale sau extinderii echipamentelor/instalaiilor livrate anterior i
numai dac schimbarea furnizorului iniial ar pune autoritatea contractant n situaia de a
achiziiona produse care determin incompatibiliti sau dificulti tehnice mai mari de operare i
ntreinere;
5) produsele sunt cotate la bursa de mrfuri, iar achiziia acestora se realizeaz prin
operaiuni pe piaa de disponibil;
6) produsele pot fi achiziionate n condiii deosebit de avantajoase de la un operator
economic care i lichideaz definitiv afacerile, de la un administrator judiciar care
administreaz afacerile unui operator economic n stare de faliment sau lichidare ori printr-o alt
procedur similar cu cele anterioare, reglementat prin lege;

84
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

7) ca urmare a unui concurs de soluii, contractul de soluii trebuie s fie atribuit


concurentului ctigtor sau unuia dintre concurenii ctigtori ai concursului respectiv;
8) este necesar achiziionarea unor lucrri sau servicii suplimentare sau adiionale, care
nu au fost incluse n contractul iniial dar care, datorit unor circumstane neprevzute, au
devenit necesare pentru ndeplinirea contractului n cauz i numai dac se respect, n mod
cumulativ urmtoarele condiii:
i)atribuirea s fie fcut contractantului iniial;
ii)lucrrile sau serviciile suplimentare/adiionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic i
economic, separate de contractul iniial fr apariia unor inconveniente majore pentru
autoritatea contractant sau, dei separabile de contractul iniial, sunt strict necesare n
vederea ndeplinirii acestuia;
iii)valoarea cumulat a contractelor care vor fi atribuite i a actelor adiionale care vor fi
ncheiate pentru lucrri i/sau servicii suplimentare ori adiionale nu depete 20% din
valoarea contractului iniial.
9) ulterior atribuirii unui contract de lucrari sau de servicii, autoritatea contractanta isi
propune sa achizitioneze noi lucrari, respectiv noi servicii, care sunt similare lucrarilor sau
serviciilor achizitionate prin atribuirea contractului initial si numai daca se respecta, in mod
cumulativ, urmatoarele conditii:
a) atribuirea se face contractantului initial, iar noile lucrari, respectiv noile servicii,
constau in repetarea unor lucrari sau servicii similare celor prevazute in contractul
atribuit initial si sunt conforme cu cerintele prevazute in caietul de sarcini elaborat cu
ocazia atribuirii respectivului contract;
b) contractul de lucrari/servicii initial a fost atribuit prin procedura de cerere de oferte,
licitatie deschisa sau restransa;
c) valoarea estimata a contractului initial de lucrari/servicii s-a determinat prin luarea in
considerare inclusiv a lucrarilor/serviciilor similare care pot fi achizitionate ulterior;
d) in anuntul de participare iniial procedurii s-a precizat faptul ca autoritatea contractanta
are dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari similare, respectiv
noi servicii similare, de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata
castigatoare in cadrul procedurii respective;
e) autoritatea contractanta are dreptul de a aplica aceasta procedura intr-un interval care
nu poate depasi 3 ani de la atribuirea contractului initial.
85
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

6.3.2.1. Etapele procedurii: negociere fr publicarea prealabil a unui anun de


participare
Care sunt paii de urmat n cadrul procedurii de negociere fr publicare anun de participare?
ETAPA I-a - SELECTAREA CANDIDATILOR
1. Identificarea necesitilor i a fondurilor necesare
Mijloc probant:
Referatul de necesitate
Fia de buget / aprobare obinere credit
2. Alegerea procedurii de negociere fr publicare anun de participare
Mijloc probant:
Nota privind determinarea valorii estimate
Poziie n PAAP
Nota justificativ privind aplicarea procedurii de negociere fr publicare
prealabil a unui anun de participare.
3. Elaborarea documentaiei de atribuire care conine documentaia descriptiv
Elaborarea documentaiei descriptive
Mijloc probant:
Documentaia descriptiv
Elaborarea clauzelor contractuale
Mijloc probant:
Model contract
Stabilirea criteriului de atribuire i elaborarea notei justificative
Mijloc probant:
Nota justificativ pentru stabilirea criteriului de atribuire numai in cazul in
care criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere
economicd
Finalizarea fiei de date a achiziiei
Mijloc probant:

Documentaia de atribuire aprobat

Solicitarea adresat U.C.V.A.P., potrivit prevederilor O.U.G. nr. 30/2006


4. Transmiterea invitaiei de participare i a documentaiei descriptive
Transmiterea invitaiei de participare, precum i a documentaiei descriptive
Transmiterea notificarii catre UCVAP
Mijloc probant:
Invitaiile de participare transmise, cu numr de nregistrare
Notificarea catre UCVAP
5. Numirea comisiei de evaluare
Dispoziia de numire a comisiei de evaluare
Mijloc probant:
Actul administrativ de numire a comisie de evaluare
Actul administrativ de numire a experilor externi cooptati, dac este cazul
6. Perioada de ateptare pentru depunerea ofertei preliminare
Depunerea i nregistrarea candidaturilor
86
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Mijloc probant:
Lista cu candidai / numrul, data, ora de nregistrare a candidaturilor primite
7. Completarea declaraiilor privind confidenialitatea/conflictul de interese
Declaraiile privind confidenialitatea i conflictul de interese
Mijloc probant:
Declaraiile completate de membrii comisiei de evaluare i de ctre experii
externi cooptai, dac este cazul (art. 69, 691, 692 din O.U.G. nr. 34/2006 i
Ordinul ANRMAP 170/2012)
n cazul apariiei conflictului de interese, se ia decizia modificrii comisiei de evaluare i
se modific actul juridic de numire a acesteia
Mijloc probant:
Actul administrativ modificat de numire a comisiei de evaluare i a experilor
externi cooptai
8. Examinarea ofertelor preliminare
Verificare corespondenei cu documentaia descriptiv
Mijloc probant:
Raport privind verificarea corespondenei cu documentaia descriptiv.
Identificare opinie/decizie comisie de evaluare privind aspectele tehnice,
financiare i juridice asociate n raport cu necesitile, obiectivele i
constrngerile autoritii contractante
Solicitare de clarificri privind ofertele preliminare depuse, dac este cazul
Mijloc probant:
Adresele privind solicitrile de clarificri i rspunsurile aferente, cu nr. de
nregistrare
ETAPA II-a - NEGOCIEREA
9. Derularea negocierilor cu fiecare candidat n parte pn cnd acesta declar sau
autoritatea contractant constat c oferta nu mai poate fi mbuntit substanial
La sfritul fiecrei ntlniri comisia de evaluare consemneaz problemelor discutate i
aspectelor convenite ntr-un proces-verbal de edin.
Mijloc probant:
PV ale edinelor de negociere de la sfritul fiecrei ntlniri cu fiecare
candidat n parte. Identificare cerin minim, necesitate, constrngere i
obiectiv n documentaia descriptiv.
Stabilirea ntlnirii finale i depunerea ofertelor finale
Mijloc probant:
Procesul-verbal al ntlnirii finale
ETAPA III-a - EVALUAREA OFERTELOR
10. Depunerea ofertelor finale
Verificarea corespondenei tehnice i financiare
Mijloc probant:
Formularele de ofert depuse n cadrul procedurii de atribuire. Verificarea
modului n care elementele negociate se regsesc n oferta final
Aplicare criteriu de atribuire i stabilirea ofertei ctigtoare
Mijloc probant:
Procesul-verbal intermediar de evaluare.
Raportul de specialitate din partea experilor externi cooptai
87
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Elaborare raport procedura i aprobarea acestuia


Mijloc probant:
Raportul procedurii de atribuire
11. Transmiterea comunicrii privind rezultatul procedurii de atribuire
Mijloc probant:
Comunicarea rezultatului procedurii ctre ofertani
Atenie! Comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire ctre ofertanii a
cror ofert a fost declarat nectigtoare trebuie s motiveze aceast decizie i s
indice numele ofertantului ctigtor. n cazul ofertelor declarate admisibile
comunicarea respectiv trebuie s indice i caracteristicile i avantajele relative ale
ofertei ctigtoare fa de oferta respectivului ofertant.
12. Perioada de ateptare pentru semnarea contractului
Primire contestaii (dac este cazul)
Mijloc probant:
Contestaia depus de ctre ofertani, cu numr de nregistrare
Punct de vedere a autoritii contractante la contestaia depus
Contestaiile formulate n cadrul procedurii de atribuire, nsoite de deciziile
motivate pronunate de CNSC (dac este cazul)
Documentele referitoare la funcia de verificare a aspectelor procedurale
aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public (dup caz)
13. Semnarea contractului
Mijloc probant:
Contractul semnat, n original
14. Transmiterea spre publicare a anunului de atribuire
Mijloc probant:
Anunul de atribuire publicat - extras din SEAP/ JOUE
Documentul constatator privind ndeplinirea obligaiilor contractuale de ctre
contractant

6.4. Dialogul competitiv


Legislaia relevant :
Capitolul III, Seciunea 4 din OUG 34/2006
Capitolul IV, Seciunea 3 din HG 925/2006
Ordin ANRMAP nr. 171/2012
Dialogul competitiv reprezint procedura la care orice operator economic are dreptul si depun candidatura i prin care autoritatea contractant conduce un dialog cu candidaii
88
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

admii n scopul identificrii uneia sau mai multor soluii care s rspund necesitilor sale,
urmnd ca, pe baza soluiei identificate, candidaii selecionai s elaboreze oferta final.
Autoritatea contractant are dreptul de a aplica procedura cnd se ndeplinesc cumulativ
condiiile: (i) contractul n cauz este considerat a fi de complexitate deosebit (pentru care nu se
poate s se defineasc specificaiile tehnice i/sau s se stabileasc mecanismul juridic sau
financiar al achiziiei) i (ii) aplicarea procedurii de licitaie deschis sau licitaie restrns nu ar
permite atribuirea contractului de achiziie public.
Din punct de vedere procedural, se desfoar n 3 etape, respectiv:
1.

Etapa de preselecie candidai, prin aplicarea criteriilor de selecie;

2.

Etapa de dialog cu unul sau mai muli dintre candidaii selectai pentru identificarea a

uneia sau mai multor soluii apte s rspund necesitilor autoritii contractante i care s
devin caiet de sarcini pentru elaborarea ofertei finale; aceast etap se poate desfura n
runde succesive;
Etapa de evaluare a ofertelor i stabilirea ofertei ctigtoare se realizeaz pe baza

3.

criteriului de atribuire prevzut n documentaia de atribuire (care nu poate fi dect oferta cea
mai avantajoas din punct de vedere economic; este imposibil aplicarea criteriului preul cel
mai sczut). Autoritatea contractant are dreptul de a decide organizarea unei etape
suplimentare de licitaie electronic.
Caracteristicile dialogului competitive pot fi sintetizate astfel:
reprezint o excepie de la regula enunat la art. 20 din O.U.G. nr. 34/2006, autoritatea

(i)

contractant avnd posibilitatea de a alege aceast form de atribuire numai dac sunt
ndeplinite condiiile stabilite la art. 94, respectiv art. 95 din O.U.G. nr. 34/2006;
(ii)

difer de procedurile de licitaie deschis sau restrns prin interaciunea direct n etapa de
dialog ntre

reprezentanii

autoritii

contractante i

cei

ai

fiecrui candidat

preselectat/selectat;
(iii) necesit abiliti i competene specifice pentru membrii comisiei de evaluare, att din
punct de vedere al subiectului dialogului, ct i din punct de vedere al modului de
administrare a procedurii; este o procedur complex datorit anvergurii, duratei i
complexitii i caracteristicilor resurselor implicate.
Dialogul competitiv se iniiaz prin transmiterea spre publicare, n conformitate cu
prevederile art. 55, a unui anun de participare prin care se solicit operatorilor economici
interesai depunerea de candidaturi (art. 97, O.U.G. nr. 34/2006).
89
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Anunul de participare trebuie trimis spre publicare cu cel puin 37 de zile nainte de data limit
de depunere a candidaturilor

6.4.1. Termene
Perioada de timp cuprins ntre data transmiterii spre publicare a anunului de participare la
etapa I a procedurii i data limit de depunere a candidaturilor poate fi redus dup cum
urmeaz:
1. Dac valoarea estimat a contractului este mai mare sau cel putin egala cu pragurile (Art 55
alin 2) de publicare in JOUE: f/s 134.000 euro ; l 5.186.000 euro:
- zile Data transmiterii AP la JOUE data de AP transmis electronic
depunere a candidaturilor
la JOUE
Ve > prag

37 zile

- 7 zile

2. Dac valoarea estimat a contractului este mai mic dect pragurile (Art 55 alin 2) de
publicare in JOUE: f/s 134.000 euro ; l 5.186.000 euro:
Data transmiterii AP la SEAP data de depunere a
candidaturilor
Ve prag

20 zile

Riscuri i situaii ce determin abateri procedurale i practici defectuoase ntlnite n


activitatea de derulare a dialogului competitiv
n tabelul de mai jos se prezint relaia dintre poteniale riscuri n activitatea de urmrire
direct a rundelor de dialog i de verificare a documentelor emise n legtur cu aceast etap i
prevederile legislative aferente.
Ce se verific procedural? Ce articol din legislaie se ncalc?
1. Analiza celor dou condiii cumulative privind dreptului autoritii contractante de a
aplica procedura de dialog competitiv, respectiv:

contractul este considerat a fi de complexitate deosebit;


90

Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

aplicarea procedurii de licitaie deschis sau restrns nu ar permite atribuirea


contractului.
Art. 94, din O.U.G. nr. 34/2006

2. Respectarea dreptului oricrui operator economic de a-i depune candidatura pentru a


participa la procedura de dialog competitiv.
Art. 100, din O.U.G. nr. 34/2006
2. Modul de transmitere a invitaiei de participare la etapa a doua a procedurii de dialog
competitiv tuturor candidailor admii Lista candidailor crora li s-a transmis invitaie la
etapa a doua a procedurii de negociere pentru a se evita situaia n care autoritatea
contractant ar invita un operator economic care nu a depus candidatura sau care nu a
ndeplinit criteriile de preselecie.
Art. 103, alin. (1) i (2), din O.U.G. nr. 34/2006
4. Existena urmtoarelor documente, cerine i informaii:

existena n invitaia de participare a urmtoarelor informaii: referine privind


anunul de participare publicat adresa la care va avea loc dialogul, precum i data i
ora lansrii acestuia, limba/limbile n care se va derula dialogul i, dac este cazul,
precizri referitoare la documentele suplimentare care trebuie aduse n scopul
verificrii declaraiilor sau completrii documentelor prezentate n prima etap.

existena documentaiei de atribuire, care include documentaia descriptiv ca


ataament la invitaia de participare nsoit de un exemplar al documentaiei de
atribuire.

existena n invitaia de participare a informaiilor privind modul de accesare a


documentaiei de atribuire, n cazul n care documentaia este accesibil direct prin
mijloace electronice n SEAP.
Art. 104, alin. (1), (2) i (3), din O.U.G. nr. 34/2006

5. Existena urmtoarelor informaii din cadrul documentaiei descriptive:

existena n cadrul documentaiei descriptive a informaiilor pe baza crora se va


derula dialogul pentru identificarea soluiilor viabile, respectiv descrierii privind:
necesitile, obiectivele, constrngerile, primele care vor fi acordate participanilor,
dac este cazul.

existena n documentaia descriptiv a informaiilor privind posibilitatea realizrii


91

Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

dialogului n runde succesive, cu scopul de a reduce numrul de soluii discutate.

utilizarea numai a factorilor de evaluare stabilii n documentaia de atribuire pentru


reducerea succesiv a soluiilor discutate.

maniera n care sunt furnizate, pe durata dialogului, informaii fr a crea


unuia/unora dintre participani un avantaj suplimentar n raport cu ceilali.
Art. 105, alin. (1) i (2), din O.U.G. nr. 34/2006

6. Existena acordului participantului n cauz atunci cnd autoritatea contractant decide s


dezvluie soluia propus i alte informaii confideniale prezentate de acesta.
Art. 106, alin. (3), din O.U.G. nr. 34/2006
7. Perioada stabilit pentru elaborarea ofertelor finale:

Dac perioada acordat de autoritatea contractant este suficient nct fiecare


participant selectat beneficiaz de o perioad rezonabil pentru elaborarea ofertei
finale.

Dac perioada acordat pentru elaborarea ofertei finale este cel puin egal cu cea
minim stabilit de comun acord cu participanii selectai pe parcursul derulrii celei
de-a doua etape a procedurii de dialog competitiv.
Art. 107, alin. (1) i (2), din O.U.G. nr. 34/2006

8. Existena n invitaia de depunere a ofertei finale a referinelor privitoare la:

anunul de participare publicat;

data i ora limit stabilite pentru depunerea ofertelor;

adresa la care se transmit ofertele;

limba sau limbile n care trebuie elaborat oferta;

adresa, data i ora deschiderii ofertelor;

documentele suplimentare care trebuie prezentate n scopul verificrii declaraiilor


sau completrii documentelor depuse n prima etap pentru demonstrarea capacitii
tehnice i economico-financiare, dac este cazul.
Art. 108, lit. a), din O.U.G. nr. 34/2006

9. Autoritatea contractant are obligaia de a anuna toi participanii la dialog cu privire la


modalitatea de desfurare a rundei intermediare, precum i la factorii de evaluare
aplicabili i la modul concret de aplicare a acestora pentru reducerea numrului de
participani. Existena informaiilor transmise ctre toi participanii privind:
92
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

modalitatea de desfurare a rundei intermediare;

factorii de evaluare aplicabili;

modul concret de aplicare a acestora pentru reducerea numrului de participani.


Art. 50, alin. (3), din H.G. nr. 925/2006

6.4.2. Etapele procedurii de dialog competitiv


Care sunt paii de urmat n cadrul procedurii de dialog competitiv ?
ETAPA I-a - PRESELECTAREA CANDIDAILOR
1.

Identificarea necesitilor i a fondurilor necesare


Mijloc probant:

Referatul de necesitate

Fia de buget / aprobare obinere credit

2.

Alegerea procedurii de dialog competitiv

3.

Transmiterea spre publicare a anunului de intenie


Mijloc probant:

4.

Anunul de intenie publicat, dac este cazul (extras din SEAP / JOUE / M. Of.)

Elaborarea documentaiei de atribuire (D.A.) care conine documentaia descriptiv

Elaborarea documentaiei descriptive


Mijloc probant:

Documentaia descriptiv

Elaborarea clauzelor contractuale


Mijloc probant:

Model contract

Stabilirea cerinelor minime de calificare referitoare la situaia economic i financiar


sau la capacitatea tehnic i/sau profesional i elaborarea notei justificative
Mijloc probant:

Nota justificativ pentru stabilirea cerinelor minime de calificare referitoare la


situaia economica i financiar sau la capacitatea tehnic i/sau profesional

Stabilirea criteriului de atribuire i elaborarea notei justificative cu privire la acesta


93

Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Mijloc probant:

Nota justificativ pentru stabilirea criteriului de atribuire

Finalizarea fiei de date a achiziiei


Mijloc probant:

5.

Documentaia de atribuire aprobat

Transmiterea spre publicare a anunului de participare care conine criteriile de selecie


i numrul minim al candidailor ce vor fi selectai (minim 3)
Mijloc probant:

6.

Anunul de participare publicat (extras din SEAP/ JOUE / M. Of.) care conine
dovada privind criteriile obiective i nediscriminatorii privind selecia
candidailor

Erate, dac este cazul

Numirea comisiei de evaluare


Mijloc probant:

7.

Actul administrativ de numire a comisie de evaluare

Actul administrativ privind cooptarea de experi externi, dac este cazul

Perioada de ateptare pentru depunerea candidaturilor

Primire solicitri de clarificri i transmiterea rspunsurilor aferente acestora


Mijloc probant:

Adresele privind solicitrile de clarificri, cu numere de nregistrare

Adresele privind rspunsurile la solicitrile de clarificri, cu numere de


nregistrare

Primire contestaii, dac este cazul


Mijloc probant:

Contestaia depus, cu numr de nregistrare

Publicarea contestatiei in SEAP

Punctul de vedere a autoritii contractante la contestaia depus

Decizia CNSC

Depunere candidaturi
94

Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Mijloc probant:

9.

Lista cu candidai / numrul, data i ora de nregistrare a candidaturilor primite

Completarea declaraiilor privind confidenialitatea i conflictul de interese

Declaraiile privind confidenialitatea i conflictul de interese


Mijloc probant:

Actul administrativ de numire a comisiei de evaluare i a experiilor externi


cooptai, dac este cazul (art. 72, 73 i 75 din O.U.G. nr. 34/2006)

Declaraiile completate de membrii comisiei de evaluare i de ctre experii


externi cooptai, dac este cazul (art. 69, 691, 692 din O.U.G. nr. 34/2006 i
Ordinul ANRMAP 170/2012)

n cazul apariiei conflictului de interese, se ia decizia modificrii comisiei de evaluare i


se modific actul administrativ de numire a acesteia
Mijloc probant:

10.

Actul administrativ modificat de numire a comisiei de evaluare i a experiilor


externi cooptai

Examinarea candidaturilor

Verificare condiii de (i) Eligibilitate i (ii) Calificare


Mijloc probant:

Formularele de ofert depuse n cadrul procedurii de atribuire

Aplicarea punctajului de selecie


Mijloc probant:

Procesul-verbal intermediar de evaluare, dup caz

Raportul de specialitate din partea experilor externi cooptai, dac este cazul

Solicitare de clarificri privind candidatura depus, dac este cazul


Mijloc probant:

Adresele privind solicitrile de clarificri, cu numere de nregistrare

Adresele privind rspunsurile la solicitrile de clarificri, cu numere de


nregistrare

Preselectarea candidaturilor
Mijloc probant:
95

Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Procesul-verbal intermediar de evaluare / raport de specialitate experi externi,


dup caz
Atenie! Numrul de candidai selectai trebuie sa fie cel puin egal cu numrul
minim indicat in anunul de participare, care nu poate fi mai mic de 3. Dac
numrul minim al candidailor selectai este mai mic dect numrul minim
indicat in anunul de participare, atunci autoritatea contractanta are dreptul:
fie, de a anula procedura, fie de a continua procedura numai cu acel
candidat/candidaii care ndeplinesc criteriile solicitate

Elaborarea raportului intermediar al primei etape a procedurii de atribuire de ctre


comisia de evaluare i naintarea spre aprobare conductorului autoritii contractante
Mijloc probant:

11

Raportul privind preselectarea candidailor aprobat, cu numr de nregistrare

Informarea candidailor cu privire la rezultatul primei etape


Mijloc probant:

Comunicrile ctre candidai.


Atenie ! Candidailor neselectai li se comunic i motivele respingerii
candidaturii

ETAPA II-a - DIALOGUL CU CANDIDAII ADMII


12.

Transmiterea invitaiei de participare i a documentaiei de atribuire candidailor


preselectai
Mijloc probant:

Invitaiile de participare ctre candidatul/candidaii preselectat/preselectai


Atenie! Daca documentaia de atribuire este publicata in SEAP, atunci
invitaia de participare trebuie sa cuprind informaii privind modul de
accesare a D.A.

13.

Perioada de ateptare pentru depunerea soluiilor

Elaborarea i depunerea soluiilor


Mijloc probant:

14.

Lista cu ofertanii care depun soluii / numrul, data i ora de inregistrare a


ofertelor primite

Derularea discuiilor cu fiecare candidat preselectat n parte


96
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

La sfritul fiecrei ntlniri comisia de evaluare consemneaz problemelor discutate i


aspectelor convenite ntr-un proces-verbal de edin.
Mijloc probant:

Procese-verbale de edin de la sfritul fiecrei ntlniri

Rapoartele aprobate privind fazele intermediare, dac este cazul

Comunicrile ctre participani privind rezultatul fiecrei faze intermediare


Atenie! n cadrul documentaiei descriptive se poate prevede posibilitatea
realizrii dialogului n runde succesive cu scopul de a reduce numrul de
soluii discutate. Reducerea succesiv a soluiilor se realizeaz numai pe baza
factorilor de evaluare care au fost stabilii in documentaia de atribuire.
Atenie! Se pot organiza una sau mai multe faze intermediare n care
participanii la dialog urmeaz s prezinte propuneri tehnice sau financiare
pariale. Se anun toi participanii cu privire la: (i) modalitatea de
desfurare a fazei intermediare; (ii) factorii de evaluare; (iii) modul de
aplicare a acestora. Dup finalizarea unei faze intermediare comisia de
evaluare elaboreaz un raport i il nainteaz spre aprobare conductorului
autoritii. Se informeaz toi participanii cu privire la rezultatul fazei
intermediare.

Identificarea soluiei sau soluiilor viabile


Mijloc probant:

Raport privind identificarea soluiei/soluiilor viabile


Atenie! Daca nu se poate identifica o soluie viabil, procedura se poate
anula.

nchiderea etapei de dialog

Mijloc probant:

Raportul privind etapa de dialog

ETAPA III-a - EVALUAREA OFERTELOR


15.

Anunarea participanilor cu privire la rezultatul etapei de dialog nsoit de invitaia de


participare la etapa de evaluare a ofertelor finale

Invitaiile de participare care cuprind i data limita de depunere a ofertelor finale


Mijloc probant:
97

Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

16.

Comunicrile privind rezultatul etapei de dialog

Invitaiile de participare la etapa de evaluare a ofertelor

Desfurarea edinei de deschidere a ofertelor

ntocmirea procesului verbal de deschidere a ofertelor


Mijloc probant:

17.

Procesul verbal al edinei de deschidere a ofertelor (conform Ordin ANRMAP


302/2011)

Examinare i evaluare oferte

Verificarea corespondenei tehnice i financiare


Mijloc probant:

Formularele de ofert depuse n cadrul procedurii de atribuire

Solicitare de clarificri, detalieri i nuanri privind oferta final, dac este cazul
Mijloc probant:

Adresele privind solicitrile de clarificri, cu numere de inregistrare

Adresele cu rspunsurile aferente primite, cu numere de inregistrare

Aplicare criteriu de atribuire i stabilirea celei mai avantajoase oferte din punct de vedere
economic
Mijloc probant:

Procesul-verbal intermediar de evaluare, dup caz

Raportul de specialitate din partea experilor externi cooptai

Solicitarea reconfirmrii unor elemente ale ofertei sau anumitor angajamente asumate,
ofertantului identificat c a depus cea mai avantajoas ofert din punct de vedere
economic
Mijloc probant:

Solicitarea de reconfirmare a anumitor elemente ale ofertei

Rspunsul la solicitare

Elaborare raport i aprobarea acestuia


Mijloc probant:

Raportul de evaluare a ofertelor


98

Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

18.

Transmiterea comunicrii privind rezultatul procedurii de atribuire


Mijloc probant:

Comunicarea rezultatului procedurii ctre ofertani (conform art. 206-207 din


O.U.G. nr. 34/2006)
Atenie! Comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire ctre ofertanii
a cror ofert a fost declarat admisibil i nectigtoare trebuie s motiveze
aceast decizie i s indice numele ofertantului ctigtor. n cazul ofertelor
declarate admisibile comunicarea respectiv trebuie s indice i
caracteristicile i avantajele relative ale ofertei ctigtoare fa de oferta
respectivului ofertant.

19.

Perioada de ateptare pentru semnarea contractului

Primire contestaii (dac este cazul)


Mijloc probant:

20.

Contestaia depus de ctre ofertani, cu numr de nregistrare

Publicarea contestatiei in SEAP

Punctul de vedere al autoritii contractante la contestaia depus

Contestaiile formulate n cadrul procedurii de atribuire, nsoite de deciziile


motivate pronunate de CNSC (dac este cazul)

Documentele referitoare la funcia de verificare a aspectelor procedurale


aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public (dac este
cazul)

Semnarea contractului
Mijloc probant:

21.

Contractul semnat, n original

Notificarea ANRMAP

Transmiterea spre publicare a anunului de atribuire


Mijloc probant:

Anunul de atribuire publicat (extras din SEAP/ JOUE / M. Of.)

Documentul constatator care conine informaii referitoare la ndeplinirea


obligaiilor contractuale de ctre contractant

Atenie! Documentele care reprezint mijloace probante ale realizrii fiecrui pas al procedurii
constituie file ale dosarului de achiziie public. Fiecare document trebuie s aib un numr de
99
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

nregistrare n ordinea cronologic a ntocmirii.

6.5. Cererea de oferte


Legislaia relevant :
Cap. III, Seciunea 7 din OUG 34/2006
Art. 6164 din HG 925/2006;
Art. 3537 din HG 1660/2006
Ordin ANRMAP nr. 171/2012

Cererea de oferte este o procedur dintr-o singur etap, n care poate participa orice operator
economic interesat, conform prevederilor documentaiei de atribuire.
Peste pragul prevzut la art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006, autoritatea contractant poate aplica
procedura de cerere de oferte n cazul n care valoarea estimat, fr TVA, a contractului de
achiziie public este mai mic dect echivalentul n lei al urmtoarelor praguri pentru:
Contractul de furnizare

130.000 euro

Contractul de servicii

130.000 euro

Contractul de lucrri

5.000.000 euro

6.5.1. Termene
Data transmiterii spre publicare n SEAP a IP data limit de depunere a ofertelor

Dac DA este publicat n SEAP &


Contractul este de furnizare

min 10 zile

- 4 zile

6.5.2. Etape de desfurare


Ca desfurare, dup publicarea invitaiei de participare i a DA n SEAP, Cererea de oferte este
identic cu procedura Licitaie deschisa (etape precizate la pag. 68).
Autoritatea contractant are dreptul de a decide organizarea unei etape suplimentare de licitaie
electronic, dac se specific expres aceast posibilitate, n invitaia de participare i n
documentaia de atribuire.
100
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

6.6. Concursul de soluii


Legislaia relevant :
Cap. III, Seciunea 8 din OUG 34/2006

Reprezint procedura prin care se achiziioneaz servicii, n special n domeniul amenajrii


teritoriului, al proiectrii urbanistice i peisagistice, al arhitecturii sau n cel al prelucrrii datelor,
un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concureniale de ctre un juriu cu sau fr
acordarea de premii. Concursul de soluii se poate organiza ca o procedur independent, n care
concurenii pot obine premii/prime de participare sau parte a unei alte proceduri care conduce la
atribuirea unui contract de servicii.
Procedura concursului de soluii poate fi: a) de sine stttoare/independent, deschis sau
restrns (cu preselectare de concureni), iar obiectul achiziiei l constituie un plan sau un
proiect, iar concurenii primesc premii i/sau prime de participare sau b) parte a unei alte
proceduri (vom vedea n cele de urmeaz c aceasta este o negociere fr publicarea prealabil a
unui anun de participare), situaie n care procedura va conduce la atribuirea unui contract de
servicii, fr acordarea de premii.
Autoritatea contractant are dreptul de a organiza un concurs de soluii, astfel cum este descris la
art. 18 alin. (2), ca o procedur independent, n care concurenii pot obine premii i/sau prime
de participare, sau ca parte a unei alte proceduri care conduce la atribuirea unui contract de
servicii (art. 131, O.U.G. nr. 34/2006). Autoritatea contractant are obligaia de a preciza n
cadrul documentaiei de concurs orice informaie, cerin, regul, criteriu sau altele asemenea,
necesare pentru a asigura potenialilor concureni o informare complet i corect cu privire la
modul de aplicare a concursului de soluii (art. 132, O.U.G. nr. 34/2006).
Documentaia de concurs trebuie s cuprind cel puin (art. 133, OUG 34 / 2006):
a)

informaii generale privind autoritatea contractant;

b)

instruciuni privind date limit care trebuie respectate i formaliti care trebuie ndeplinite
n legtur cu participarea la concurs;

c)

cerinele minime de calificare pe care autoritatea contractant a hotrt s le solicite,


precum i documentele care urmeaz s fie prezentate de concureni pentru dovedirea
ndeplinirii cerinelor respective;
101
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

d)

ansamblul cerinelor pe baza crora concurenii urmeaz s elaboreze i s prezinte


proiectul;

e)

cuantumul premiilor care urmeaz s fie acordate, n cazul n care concursul este organizat
ca o procedur independent;

f)

angajamentul autoritii contractante de a ncheia contractul de servicii cu ctigtorul sau


cu unul dintre ctigtorii concursului respectiv, n cazul n care concursul este organizat
ca parte a unei alte proceduri de atribuire a contractului de servicii;

g)

informaii

detaliate

complete

privind

criteriul

aplicat

pentru

stabilirea

proiectului/proiectelor ctigtor/ctigtoare.
Concursul de soluii se iniiaz prin publicarea, n conformitate cu prevederile art. 55, a
unui anun de participare prin care solicit operatorilor economici interesai depunerea de
proiecte. Anunul trebuie s cuprind cel puin informaiile prevzute n anexa nr. 3 D i se
elaboreaz n conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia European (art. 134, alin.
1, O.U.G. nr. 34/2006).
Numrul de zile dintre data publicrii anunului de participare i data depunerii
proiectelor trebuie s fie stabilit astfel nct operatorii economici s beneficieze de o perioad
rezonabil pentru elaborarea acestora (art. 134, alin. 2, O.U.G. nr. 34/2006). Autoritatea
contractant are obligaia de a transmite spre publicare anunul de participare cu cel puin 52 de
zile nainte de data limit de depunere a proiectelor (art. 134, alin. 3, O.U.G. nr. 34/2006). n
cazul n care autoritatea contractant solicit transmiterea electronic a proiectelor, condiiile
prevzute la art. 64 i 65 se aplic n mod corespunztor (art. 135, O.U.G. nr. 34/2006).
Autoritatea contractant are obligaia de a lua toate msurile necesare pentru ca
schimburile de mesaje, comunicrile i arhivarea informaiilor s se realizeze ntr-o astfel de
manier nct s asigure integritatea i confidenialitatea deplin a tuturor informaiilor
comunicate de concureni (art. 136, alin. 1, O.U.G. nr. 34/2006). Coninutul planurilor sau
proiectelor prezentate trebuie s rmn confidenial cel puin pn la data stabilit pentru
deschiderea acestora, juriul urmnd a lua cunotin de coninutul respectivelor proiecte numai
dup aceast dat (art. 136, alin. 2, O.U.G. nr. 34/2006).
Autoritatea contractant are dreptul de a realiza o selecie preliminar a concurenilor,
utiliznd n acest sens criterii clare, obiective, nediscriminatorii, care trebuie s fie precizate n
mod explicit n documentaia de concurs (art. 137, alin. 1, O.U.G. nr. 34/2006). Numrul de

102
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

concureni selectai trebuie s fie suficient astfel nct s asigure o concuren real (art. 137,
alin. 2, O.U.G. nr. 34/2006).
n scopul evalurii proiectelor prezentate ntr-un concurs de soluii, autoritatea
contractant are obligaia de a numi un juriu format din cel puin 3 membri, persoane fizice
independente fa de concureni, cu pregtire profesional i experien relevant n domeniu,
precum i cu probitate moral recunoscut (art. 138, alin. 1, O.U.G. nr. 34/2006).
n cazul n care concurenilor li s-a solicitat o anumit calificare profesional, atunci cel
puin o treime din numrul membrilor juriului trebuie s aib acea calificare sau una echivalent
(art. 138, alin. 2, O.U.G. nr. 34/2006).
Proiectele trebuie s fie prezentate anonim, acest anonimat urmnd a fi pstrat pn n
momentul n care juriul a adoptat o decizie sau a formulat o opinie (art. 139, alin. 1, O.U.G. nr.
34/2006).
Juriul este autonom n deciziile i opiniile pe care le emite (art. 139, alin. 2, O.U.G. nr.
34/2006). Juriul are obligaia de a evalua proiectele depuse exclusiv n baza criteriilor de
evaluare indicate n anunul de concurs (art. 140, alin. 1, O.U.G. nr. 34/2006). Juriul are
obligaia de a ntocmi un raport, semnat de toi membrii si, care trebuie s cuprind evaluarea
calitativ a fiecrui proiect, observaii specifice, precum i, dac este cazul, lista de probleme
care urmeaz a fi clarificate (art. 140, alin. 2, O.U.G. nr. 34/2006). Juriul are dreptul de a invita
concurenii s rspund la problemele care au fost consemnate n raportul prevzut la art. 140
alin. (2), n vederea clarificrii oricror aspecte referitoare la soluia/proiectul propus (art. 141,
alin. 1, O.U.G. nr. 34/2006). Juriul are obligaia de a elabora procese-verbale complete ale
discuiilor derulate conform prevederilor alin. (1) (art. 141, alin. 2, O.U.G. nr. 34/2006).

6.6.2. Etapele procedurii: concurs de soluii


Care sunt paii de urmat n cadrul procedurii de concurs de soluii ?.
1.

Identificarea necesitilor i a fondurilor necesare


Mijloc probant:

2.

Referatul de necesitate

Fia de buget / aprobare obinere credit

Alegerea procedurii de concurs de soluii


Mijloc probant:
103
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

3.

Nota privind determinarea valorii estimate

Poziie n PAAP

Nota justificativ privind aplicarea procedurii de concurs de soluii

Transmiterea spre publicare a anunului de intenie


Mijloc probant:

4.

Anunul de intenie publicat, dac este cazul (extras din SEAP / JOUE / M.
Of.)

Elaborarea documentaiei de concurs


Mijloc probant:

5.

Documentaia de concurs aprobat

Transmiterea spre publicare a anunului de participare si a Documentatiei de


concurs
Mijloc probant:

6.

Anunul de participare publicat (extras din SEAP / JOUE i erate, dac este
cazul)

Numirea juriului
Mijloc probant:

7.

Actul administrativ de numire a juriului

Perioada de ateptare

Primire solicitri de clarificri i transmiterea rspunsurilor aferente


Mijloc probant:

Adresele privind solicitrile de clarificri, cu numere de inregistrare

Rspunsurile la solicitrile de clarificri aferente, cu numere de inregistrare

Elaborare proiecte de ctre operatorii economici


Mijloc probant:

Erat Dac este cazul, prelungirea perioadei pentru elaborarea ofertelor

Primire contestaii, dac este cazul


Mijloc probant:

Contestaia depus, cu numr de nregistrare


104

Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Publicarea contestatiei in SEAP

Punctul de vedere a autoritii contractante la contestaia depus, cu numr


de nregistrare

Decizia CNSC

Depunere proiecte de ctre operatorii economici


Mijloc probant:

8.

Lista cu proiectele depuse / numrul, data i ora de nregistrare a proiectelor


primite

Completarea declaraiilor privind confidenialitatea i conflictul de interese

Declaraiile privind confidenialitatea i conflictul de interese


Mijloc probant:

Declaraiile completate de membrii juriului

n cazul apariiei conflictului de interese, se ia decizia modificrii juriului i se


modific actul administrativ de numire a acesteia
Mijloc probant:

9.

Actul administrativ modificat de numire a juriului

Examinarea i evaluarea proiectelor depuse

Verificare cerine privind elaborarea proiectului


Mijloc probant:

Proiectul depus n cadrul procedurii de atribuire

Solicitare de clarificri privind proiectul, dac este cazul


Mijloc probant:

Adresele privind solicitrile de clarificri, cu numere de nregistrare

Adresele cu rspunsurile la solicitrile de clarificri aferente primite, cu nr.


de nregistrare

Stabilirea proiectului ctigtor


Mijloc probant:

Procesul-verbal intermediar de evaluare, dup caz

Raportul de specialitate din partea experilor externi cooptai


105

Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Elaborare raport de evaluare i aprobarea acestuia


Mijloc probant:

10.

Raportul de evaluare a proiectelor

Transmiterea comunicrii privind rezultatul procedurii de atribuire


Mijloc probant:

Comunicarea rezultatului procedurii ctre ofertani (conform art. 206-207 din


O.U.G. nr. 34/2006)

Atenie! Comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire ctre ofertanii a


cror ofert a fost declarat nectigtoare trebuie s motiveze aceast decizie i
s indice numele ofertantului ctigtor. n cazul ofertelor declarate admisibile
comunicarea respectiv trebuie s indice i caracteristicile i avantajele relative
ale ofertei ctigtoare fa de oferta respectivului ofertant.
11.

Perioada de ateptare

Primire contestaii (dac este cazul)


Mijloc probant:

12.

Contestaia depus de ctre ofertani, cu numr de nregistrare

Publicarea contestatiei in SEAP

Punctul de vedere a autoritii contractante la contestaia depus

Semnare contract
Mijloc probant:

13.

Contractul semnat, n original

Transmiterea spre publicare a anunului de atribuire


Mijloc probant:

Anunul de atribuire publicat (extras din SEAP/ JOUE / M. Of.)

Documentul constatator privind ndeplinirea obligaiilor contractuale de ctre


contractant

Atenie! Documentele care reprezint mijloace probante ale realizrii fiecrui pas al procedurii
constituie file ale dosarului de achiziie public. Fiecare document trebuie s aib un numr de
nregistrare n ordinea cronologic a ntocmirii.

6.7. Achiziia direct


106
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Legislaia relevant :
Art. 19 i 191 din OUG 34/2006
Art. 5 din H.G. nr. 925/2006
Ordin ANRMAP nr. 313/2011
Autoritatea contractant achiziioneaz direct produse, servicii sau lucrri, n msura n care
valoarea achiziiei, fr TVA, a contractului de achiziie public este mai mic dect
echivalentul n lei al urmtoarelor praguri prevzute la art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006:
Contractul de furnizare

30.000 euro

Contractul de servicii

30.000 euro

Contractul de lucrri

100.000 euro

n conformitate cu principiul asumrii rspunderii, stabilirea circumstanelor de ncadrare


prevzute de ordonana de urgen pentru aplicarea fiecrei proceduri sau pentru cumprarea
direct intr n responsabilitatea exclusiv a autoritii contractante.
Achiziia se realizeaz pe baz de document justificativ: factura i/sau contract.
n situaia prevzut la art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006, autoritatea contractant transmite n
SEAP o notificare cu privire la achiziia direct a crei valoare depete echivalentul n lei al
sumei de 5.000 euro fr TVA, n cel mult 10 zile de la data primirii documentului justificativ
ce st la baza achiziiei realizate.
Transmiterea notificrii prevzute mai sus se va efectua n format electronic prin utilizarea
aplicaiei disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro i va cuprinde urmtoarele
informaii:
a.

denumirea si datele de identificare ale operatorului economic;

b.

obiectul achiziiei;

c.

codul CPV;

d.

valoarea achiziiei;

e.

cantitatea achiziionata;

f.

data realizrii/atribuirii achiziiei

6.8. Derularea procedurilor de atribuire offline i online

107
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

6.8.1. Etapa premergtoare deschiderii ofertelor


6.8.1.1. Punerea la dispoziie a documentaiei de atribuire
Autoritatea contractant are obligaia de asigura obinerea documentaie de atribuire de ctre
orice operator economic. n acest sens aceasta este obligat s publice pe SEAP documentaia de
atribuire ceea ce implic accesul gratuit i nerestricionat al operatorilor economici interesai.
Excepia de la regula mai sus amintit o constituie obinerea documentaiei de atribuire de la
autoritatea contractant, excepie care trebuie s aib la baz imposibilitatea tehnic imputabil
operatorului SEAP de a posta pe site acest document.
6.8.1.2. Dreptul operatorul economic de a solicita clarificri i obligaia corelativ a
autoritii contractante de a rspunde
Dup ce au luat la cunotin despre coninutul documentaiei de atribuire, operatorii economici
interesai au dreptul legal de a solicita clarificri privind coninutul acesteia, iar autoritatea
contractant are obligaia corelativ de a rspunde clar, complet, fr ambiguiti n termen de
cel mult 3 zile lucrtoare de la primirea solicitrii.
Este important de subliniat faptul c autoritatea contractant nu are obligaia doar de a rspunde
la solicitare ci i de a nsoi rspunsurile de ntrebrile efective pstrnd anonimatul operatorului
economic care le-a formulat; operaiune prin care se respect principiul tratamentului egal ntre
operatorii economici interesai, avnd n vedere faptul c dezvluirea identitii operatorului
economic interesat s participe la o procedur i-ar putea aduce dezavantaje n raport cu
concurenii si.
Solicitrile de clarificrile trebuie efectuate n timp util, astfel nct autoritatea contractant s
poat publica rspunsul nu mai trziu de 6 zile nainte de data-limit stabilit pentru depunerea
ofertelor.
n situaia n care autoritatea contractant nu va putea respecta acest termen de 6 zile datorit
solicitrii de clarificri in perioada celor 6 zile, aceasta va rspunde la solicitarea de clarificare
doar dac ndeplinete, n mod cumulativ, urmtoarele cerine:

perioada necesar pentru elaborarea i transmiterea rspunsului face posibil

primirea acestuia de ctre operatorii economici nainte de data-limit de depunere


a ofertelor;
108
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

rspunsul nu modific informaiile deja publicate, nu afecteaz modul de

elaborare a ofertelor i nici nu devine necesar publicarea unei erate.


Mai mult, legiuitorul prevede c reprezint abateri grave de la prevederile legislative n sensul
art. 209 alin. (1) lit. c) urmtoarele:

cazul n care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare n timp

util, punnd astfel autoritatea contractant n imposibilitate de a respecta termenul prevzut


la alin. (1), i prin rspunsul la solicitarea de clarificare se modific informaiile deja
publicate, se afecteaz modul de elaborare a ofertelor i devine necesar publicarea unei
erate;

cazul n care autoritatea contractant constat din oficiu c sunt necesare

clarificri cu privire la documentaia de atribuire i prin clarificarea adus se modific


informaiile deja publicate, se afecteaz modul de elaborare a ofertelor i devine necesar
publicarea unei erate, situaii care vor conduce n mod obligatoriu la anularea procedurii de
atribuire
6.8.2. Depunerea/deschiderea ofertelor
6.8.2.1. Primirea ofertelor
n cazul procedurilor offline, operatorul economic are dreptul de a transmite oferta prin pot
sau sa o depuna direct la adresa specificat in fisa de date, riscurile aferente transmiterii acestora
cazand n sarcina sa.
n schimb n cazul procedurilor online oferta va fi transmis numai prin mijloace electronice
(depusa in SEAP) potrivit H.G. nr. 1660/2006.
Indiferent de tipul procedurii de atribuire ales de ctre autoritatea contractant, respectiv
online sau offline, autoritatea contractant are obligaia de asigura i garanta integritatea i
confidenialitatea datelor primite/recepionate.
Cnd procedura este organizat online (prin mijloace electronice) operatorii economici nu pot
opta cu privire la modalitatea de transmitere a ofertelor, acetia avnd obligaia de a depune
ofertele (care includ i propunerile tehnice i propunerile financiare) numai n format
electronic semnate cu semntur electronic i numai pn la data limit de depunere a
ofertelor la fel ca n cazul procedurilor offline.

109
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Cu toate acestea, de la regula general de depunere a ofertelor n format electronic, legiuitorul a


stabilit i o excepie, respectiv depunerea ofertei pe format de hrtie la autoritatea contractant,
ns doar dac nu este posibil transmiterea ei din motive tehnice. Astfel operatorii economici
pentru a uza de aceast excepie trebuie s dovedeasc c s-au aflat n imposibilitate din motive
tehnice.
Oferta de pre n cadrul procedurilor de atribuire online trebuie introdus n rubrica din
sistemul electronic i obligatoriu trebuie criptat i apoi salvat. Nerespectarea acestei etape va
conduce ulterior la imposibilitatea vizualizrii de ctre autoritatea contractant a documentelor
ncrcate n sistem de ofertant35 i implicit la respingerea ofertei.

6.8.2.2. Deschiderea ofertelor


Ofertele se deschid doar la data i locul indicate n anunul de participare i n documentaia de
atribuire.
n situaia n care din diverse motive nu se pot respecta condiiile iniiale, respectiv data i locul,
termenul de deschidere a ofertelor va trebui prelungit i n acelai timp adus la cunotina
operatorilor economici interesai prin publicarea n SEAP a unui anun tip erata cu cel puin 3
zile36 nainte de data anunat iniial pentru deschiderea ofertelor.
n cadrul etapei de deschidere a ofertelor, respectiv la edina de deschidere pot fi prezeni pe
lng membrii comisiei de evaluare i reprezentaii ofertanilor. Neprezentarea ofertantului la
edina de deschidere a ofertelor nu poate constitui motiv de respingere a ofertei sale sau de
netransmitere a procesului verbal de deschidere, n termen de 1 zi lucrtoare.
6.8.2.2.1. Obligaiile prilor n etapa de deschidere
Obligaiile i interdiciile autoritii contractante
Procedur desfasurat n format offline
n aceast etap a procedurii autoritatea contractant, prin comisia de evaluare, are urmtoarele
obligaii i interdicii:

35
36

s deschid ofertele i alte documente prezentate de participani

Pentru detalii a se vedea Manualul (...) ofertant op. cit. pag. 33 i urm.
Calculate potrivit regulilor impuse de art. 3 lit. z) din O.U.G. nr. 34/2006
110

Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

s nu resping nicio ofert cu excepia ofertelor care se ncadreaz n urmtoarele

situaii:

au fost depuse dup data i ora limit de depunere expres menionat n


anunul/invitatia de participare i n documentaia de atribuire sau au fost depuse la
alt adres dect cea stabilit de autoritatea contractant, situaie n care oferta se va
returna nedeschis

nu este nsoit de garania de participare, n cuantumul, forma i nu are

perioada de valabilitate solicitate n documentaia de atribuire

s finalizeze aceast etap prin elaborarea unui proces verbal de deschidere a

ofertelor n cadrul cruia se vor consemna urmtoarele:

aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor cum ar fi spre

exemplu:

denumirea ofertanilor;

modificrile i retragerile de oferte;

existena garaniilor de participare

elementele principale ale fiecrei oferte , cum ar fi spre exemplu;

preul

ceilali

factori

de

evaluare

dac

autoritatea

contractant a ales s aplice criteriul de atribuire oferta cea mai


avantajoas din punct de vedere economic;

cursul de referin care va sta la baza comparrii preurilor la

evaluarea ofertelor prezentate ntr-o alt moned;

existena propunerilor alternative dac acest lucru a fost

permis prin documentaia de atribuire

va inventaria documentele depuse de fiecare ofertant.

semnturile membrilor comisiei i reprezentanilor ofertanilor

care sunt prezeni la deschiderea ofertelor.

s transmit un exemplar al procesului verbal tuturor ofertanilor n cel mult 1 zi

lucrtoare de la deschidere indiferent dac acesia au fost prezeni la edina de deschidere a


ofertelor sau nu.
Procedur desfurat n format online
111
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

In cazul procedurii desfurate in format online, autoritatea contractant nu va mai elabora


procesul-verbal al edinei de deschidere a ofertelor, avnd posibilitatea de a vizualiza
documentele depuse de ctre ofertani direct in SEAP. Evaluarea ofertelor in aceste conditii se
face in doua etape.
Astfel, in prima etapa, sistemul electronic permite achizitorului (comisiei de evaluare)

vizualizeze documentele de calificare si propunerea tehnic. Dup evaluarea lor, se ia decizia de


a califica sau descalifica oferta (in/admisibil). Acest moment determin nceputul celei de-a
doua etape, vizulizarea automat a propunerii tehnice.
In a doua etap, propunerea financiara este accesat de comisia de evaluare prin SEAP (exist
cmpuri dedicate atarii formularului de ofert, dar i editrii valorii acesteia, de ctre ofertant).

Garantia de participare
Garania de participare se depune pn cel mai trziu la data i ora stabilite de autoritatea
contractant pentru deschiderea ofertelor in cazul procedurilor desfasurate in format offline si
pana la termenul limita de depunere a ofertelor in cazul procedurilor desfasurate in format
online.
Garania de participare se stabilete n sum fix, in cuantum de maxim 2% din valoarea
estimat a contractului de achiziie public. n cazul ofertanilor din categoria ntreprinderilor
mici i mijlocii37, garania de participare se constituie n procent de 50% din cuantumul stabilit
n documentaia de atribuire.
Perioada de valabilitate a garaniei de participare va fi cel puin egal cu perioada de valabilitate
a ofertei cu luarea n considerare a prevederilor art. 276 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006,
respectiv termenul de soluionare a contestaiilor.
Modaliti de constituire:
- prin virament bancar (ordin de plata) ;
- instrument de garantare emis de o societate de asigurri/societate bancar;
- prin depunerea la casieria autoritii contractante:
Instrumentul de garantare trebuie s fie irevocabil, si s prevad dac plata garaniei se va
executa condiionat, respectiv dup constatarea culpei persoanei garantate, n conformitate cu

37

potrivit art. 16 alin. (2) din Legea nr. 346/2004


112
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

contractul garantat; sau necondiionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza


declaraiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
Instrumentul de garantare trebuie s fie prezentat n original i anexat/ataat la coletul cu oferta
n cazul procedurilor offline; de asemenea, trebuie s fac referire expres la procedura
organizat de autoritatea contractant, s conin n clar denumirea autoritii contractante n
favoarea creia s-a constituit, s conin valoarea garaniei care s corespund sumei fixe
solicitate prin documentaia de atribuire, s aib nscris valabilitatea pentru care a fost
constituit, care trebuie s corespund cu cea nscris n documentaie, s conin parafa lizibil
a bncii emitente i/sau semntura autorizat si s fie emis pentru operatorul economic care a
depus oferta.
Este interzis autoritii contractante s impun sau s interzic prezentarea unui instrument de
garantare emis de ctre o anumit societate bancar ori societate de asigurri, nominalizat n
mod expres n documentaia de atribuire, s limiteze posibilitatea de prezentare a instrumentelor
de garantare numai la cele care sunt emise de ctre societi bancare sau numai la cele care sunt
emise de ctre societi de asigurri, s impun sau s interzic prezentarea Instrumentelor de
garantare n oricare dintre formele prevzute de lege ori sa acorde, n cadrul procesului de
evaluare, un punctaj suplimentar uneia dintre formele de constituire a garaniei.
n situaia n care, reprezentaii ofertanilor constat anumite inadvertene, sau c autoritatea
contractant nu a consemnat toate aspectele, acetia au dreptul s formuleze obieciuni la
semnarea procesului verbal de deschidere a ofertelor.

6.8.2.3. Comisia de evaluare


Membrii comisiei de evaluare sunt nominalizai, n general din cadrul compartimentului intern
de achiziii, ns membrii altor compartimente au obligaia de a sprijini activitatea acestui
compartiment i chiar pot face parte din aceast comisie38.
Persoana responsabil pentru atribuirea contractului este preedintele comisiei.
Preedintele comisiei poate s fie membru cu drept de vot n cadrul comisiei de evaluare sau
poate s aib doar rol organizatoric i de reprezentare, situaie n care nu va avea drept de vot n
procesul de evaluare a ofertelor.
38

Art. 3 alin. (2) coroborat cu art. 71 alin. (2) H.G. nr. 925/2006
113

Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Trebuie subliniat faptul c oricare ar fi rolul preedintelui n cadrul procedurii de atribuire,


acesta are obligaia de a semna raportul procedurii.
Legiuitorul nu stabilete numrul minim sau maxim al membrilor comisiei de evaluare, ns
avnd n vedere faptul c deciziile comisiei se iau cu 2/3 din voturi, se recomand ca numrul
membrilor cu drept de vot s fie impar, i stabilit n funcie de natura i complexitatea
contractului.
Pe lng membrii plini ai comisiei de evaluare, autoritatea contractant va nominaliza i membri
supleani, acetia ncepndu-i activitatea doar n situaia n care persoana care urmeaz s fie
nlocuit nu are posibilitatea, din motive obiective, de a-i ndeplini atribuiile n cadrul comisiei
de evaluare. Membrul supleant, odat ce a preluat locul membrului plin n cadrul comisiei de
evaluare, va trebui s i exercite atribuiile aferente pn la finalizarea procedurii de atribuire.
Experii cooptai
n scopul sprijinirii activitii de evaluare, autoritatea contractant poate s desemneze pe lng
membrii comisiei de evaluare, specialiti externi.
Momentul desemnrii nu este condiionat de nceputul procesului de evaluare, legiuitorul
permind ca n orice moment al etapei de evaluare, raportat la problemele care apar i impun
elaborarea unei expertize, autoritatea contractant s poat desemna experi.
Avnd n vedere faptul c pe parcursul derulrii procedurii, pot aprea oricnd probleme care s
impun efectuarea unei expertize de specialitate, pentru a nu lsa loc la interpretri, autoritatea
contractant are obligaia ca n cadrul deciziei de numire a experilor cooptai s precizeze n
mod clar i detaliat atribuiile i responsabilitile specifice ale acestora i s justifice necesitatea
participrii lor la procesul de evaluare, cum ar fi:
- verificarea documentelor de calificare
- evaluarea propunerile tehnice;
- verificarea ofertelor financiare;
- verificarea clauzelor contractuale.
Experii cooptati au obligaia de a elabora un raport de specialitate, pe baza
expertizei/experienei/cunotinelor avute n care s i exprime un punct de vedere n limitele
investirii sale (aspecte, tehnice, financiare i/sau juridice), raport care are doar rol consultativ,
114
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

pentru a facilita adoptarea deciziei de ctre comisia de evaluare i care prin ataarea la raportul
procedurii devine astfel parte a dosarului achiziiei.
Atribuiile comisiei de evaluare
Atribuiile comisiei de evaluare n cadrul procedurii de atribuire sunt expres reglementate de
legiuitor. Astfel, aceasta trebuie s:
- deschid ofertele i documentele care le nsoesc;
- verifice ndeplinirea criteriilor de calificare de ctre ofertani, dac acestea au fost solicitate
prin documentaia de atribuire;
- verifice propunerile tehnice prezentate de ofertani, din punctul de vedere al modului n care
acestea corespund cerinelor minime din caietul de sarcini;
- verifice propunerile financiare prezentate de ofertani, din punctul de vedere al ncadrrii n
fondurile care pot fi disponibilizate pentru ndeplinirea contractului de achiziie public
respectiv, precum i din punctul de vedere al ncadrrii acestora n situaia prevzut la art. 202
din O.U.G. nr. 34/2006;
- stabileasc ofertele inacceptabile / neconforme i motivele care au determinat o astfel de
ncadrare;
- stabileasc ofertele admisibile;
- aplice criteriul de atribuire, prevzut n documentaia de atribuire i s stabileasc oferta
ctigtoare;
- elaboreze propunerea de anulare a procedurii de atribuire n situaii justificate conform
prevederilor art. 209 din O.U.G. nr. 34/2006;
- elaboreze raportul procedurii de atribuire.
Modul de lucru al comisiei de evaluare
Modul de lucru al comisiei de evaluare este stabilit de membrii acesteia de comun acord, avnd
n vedere calendarul estimativ de aplicare al procedurii i perioada solicitat pentru valabilitatea
ofertelor.
La ntrunirile comisiei de evaluare au dreptul s participe numai membrii acesteia si observatorii
UCVAP , daca procedura este supravegheata de aceasta.
Evaluarea ofertelor i a documentelor depuse se pot desfura de membrii comisiei fie n mod
individual fie n edine comune.
115
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Deciziile se vor lua cu votul a cel puin 2/3 dintre membrii comisiei de evaluare i se vor
formaliza, prin elaborarea Proceselor verbale de evaluare intermediare.
n situaia n care o decizie nu va ndeplini numrul de voturi pentru a fi validat, preedintele
comisiei va solicita reanalizarea punctelor de divergen. Dac nu se ajunge la un acord, decizia
final se va adopta cu votul majoritii membrilor39.
n situaia n care oferta ctigtoare se va stabili pe baza unui punctaj, votul membrilor comisiei
de evaluare se va reflecta n cadrul punctajului invidual acordat fiecrei oferte.
Opiniile contradictorii ale membrilor comisiei se vor prezenta n scris, sens n care se va elabora
o not individual care va fi ataat la Raportul procedurii de atribuire.
6.8.2.4. Examinarea i evaluarea ofertelor
Ofertantii pot opta
- fie de a depune toate documentele de calificare solicitate n documentaia de atribuire,
- fie de a depune o declaraie pe propria raspundere n sensul respectrii cerinelor minime
impuse, insotita de o anexa in care sa fie descrisa pe larg modul de indeplinire a criteriilor
minime de calificare.
Lipsa uneia dintre aceste dou variante duce la excluderea ofertei.
6.8.2.4.1. Viciile de form i erorile
Viciul de form reprezint eroarea, omisiunea existent n cadrul unui document, ns a crui
corectare nu va crea niciun avantaj evident n raport cu ceilali participani i nu va altera sensul
i coninutul informaiilor existente iniial n documentul respectiv cu att mai mult cu ct
corectarea sa este susinut de sensul i coninutul altor informaii existente n alte documente
prezentate sau corectarea are rol de clarificare / confirmare.
n situaia n care comisia de evaluare constat existena unor vicii de form n cadrul
documentelor i ofertelor depuse de ctre operatorii economici le va corecta/remedia ns numai
dup ce obine acceptul acestora.

39

Art. 76 alin. (2) coroborat cu alin. (4) H.G. nr. 925/2006


116

Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Dac operatorul economic nu va accepta corectarea/ remedierea viciilor constatate de ctre


comisia de evaluare, atunci oferta sa se consider a fi neconform.
La fel i viciile i erorile aritmetice se vor putea corecta numai cu acceptul ofertantului iar n
situaia n care acesta nu va accepta corecia, oferta sa va fi respins ca neconform.
Erorile aritmetice constatate se vor corecta astfel:
- se va lua n considerare preul unitar n situaia n care exist o discrepan ntre preul unitar i
preul total, astfel c preul total va fi corectat corespunztor;
- se va lua n considerare valoare exprimat n litere n situaia n care exist o discrepan ntre
litere i cifre, astfel c valoarea exprimat n cifre va fi corectat corespunztor40.
6.8.2.4.2. Solicitarea de clarificri
Clarificri privind propunerea tehnic i calificarea
In etapa de analiz i verificare a ofertelor i documentelor aferente, comisia de evaluare va
putea s uzeze de dreptul su de a solicita clarificri sau completri ns doar ale
documentelor existente/prezentate de ofertani n vederea demonstrrii criteriilor de calificare,
sau n vederea demonstrrii conformitii ofertelor cu cerinele solicitate de autoritatea
contractant n cadrul caietului de sarcini astfel c aceasta are obligaia de a stabili care sunt
clarificrile i completrile formale / de confirmare care sunt necesare n procesul de evaluare
al ofertelor.
Clarificrile solicitate de ctre autoritatea contractant trebuie s fie clare, precise, s defineasc
n mod explicit i detaliat n ce const solicitarea comisiei i de asemenea trebuie menionat i
termenul de transmitere al rspunsului, termen care dac nu este respectat de ctre ofertant va fi
sancionat cu respingerea ofertei ca neconform.
Sanciunea respingerii ofertei ca neconform se aplic i n situaia n care ofertantul rspunde
la solicitrile de clarificri n termen, ns:
- explicaiile prezentate de ofertant nu sunt concludente;
- modific coninutul propunerii tehnice, cu excepiile
- corectrii erorilor aritmetice i viciilor de form
- corectrii abaterilor tehnice minore, care dac implic o modificare de pre, aceasta s
nu conduc i la modificarea clasamentului ofertanilor
40

Art. 80 alin. (2) H.G. nr. 925/2006


117

Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

- modific coninutul propunerii financiare, cu excepia corectrii erorilor aritmetice.


La fel se va proceda i n cazul procedurilor online cu precizarea c solicitarea de clarificri se
va face folosind tot mijloacele electronice.

Preul aparent neobinuit de sczut


n situaia n care comisia de evaluare constat existena unui pre aparent neobinuit de sczut,
are obligaia de a solicita justificarea lui i de a verifica documentele privind preurile la
furnizori, situaia stocurilor de materii prime i materiale, modul de organizare i metodele
utilizate n cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a forei de munc, performanele i
costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru.
Avnd n vedere faptul c oferta depus reprezint angajamentul asumat de ctre ofertant n
scopul realizrii obiectului contractului, astfel preurile consemnate n propunerea financiar nu
sunt elemente pur formale ale ofertei prezumate a fi valabile i admise, fr probe concludente,
ci reprezint elementele eseniale ale propunerii financiare a cror realitate trebuie s fie
verificat de comisia de evaluare, n baza art. 72 alin. (2) lit. g) din H.G. nr. 925/2006 i
confirmate de ofertant prin documentele naintate autoritii contractante, sens n care autoritatea
contractant va lua n considerare justificrile primite de la ofertant, care se refer la:
- fundamentarea economic a modului de formare a preului, aferent metodelor de execuie
utilizate, procesului de producie sau serviciilor prestate;
- soluiile tehnice adoptate i/sau orice condiii deosebit de favorabile de care beneficiaz
ofertantul pentru executarea lucrrilor, pentru furnizarea produselor sau prestarea serviciilor;
- originalitatea ofertei din punct de vedere al ndeplinirii tuturor cerinelor prevzute n caietul de
sarcini;
- respectarea dispoziiilor privind protecia muncii i condiiile de lucru aplicabile pentru
executarea lucrrii, prestarea serviciului sau furnizarea produselor;
- posibilitatea ca ofertantul s beneficieze de un ajutor de stat.
Justificrile aduse de ctre ofertani ca urmare a solicitrii de clarificri, trebuie s aib la baz
justificri legale, concludente i pertinente, i nu simple supoziii ale ofertantului.

118
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

6.8.2.5. Respingerea ofertelor


Potrivit prevederilor legale (art. 81 din HG nr. 925/2006), comisia de evalure are obligaia s
resping ofertele care sunt inacceptabile i neconforme.
Oferta inacceptabil (art. 36 alin. (1) din HG nr. 925/2006) este oferta care:
- a fost depus dup data i ora limit de depunere a ofertelor;
- a fost depus la o alt adres dect cea stabilit n anunul de participare;
- nu a fost nsoit de garania de participare astfel cum a fost solicitat prin documentaia de
atribuire;
- a fost depus de un ofertant care nu ndeplinete una / mai multe dintre cerintele de calificare
stabilite n documentaia de atribuire / nu a prezentat, conform prevederilor art. 11 alin. (4) -(5),
documente relevante in acest sens;
- eprezint o alternativ la prevederile caietului de sarcini, alternativ care nu poate fi luat n
considerare, deoarece:
- n anunul de participare nu este precizat n mod expres c se pot depune oferte alternative;
- respectiva ofert alternativ nu respect cerinele minime prevzute n caietul de sarcini;
- preul depete valoarea estimat comunicat prin anunul/invitaia de participare i nu exist
posibilitatea disponibilizrii de fonduri suplimentare pentru ndeplinirea contractului de achiziie
public respectiv sau dac exist posibilitatea disponibilizarii de fonduri suplimentare pretul este
mai mare cu 10% fa de valoarea estimat iar ncheierea contractului ar conduce la eludarea
ordonanei;
- prezint un pre neobinuit de sczut n raport cu ceea ce urmeaz a fi furnizat, executat sau
prestat, urmare a verificrilor prevzute la art. 202 i 203 din ordonana de urgen;
Oferta neconform (art. 36 alin. (2) din HG nr. 925/2006) este oferta care:
- nu satisface cerinele caietului de sarcini;
- conine propuneri referitoare la clauze contractuale care sunt n mod evident dezavantajoase
pentru autoritatea contractant;
- preurile din cadrul propunerii financiare nu sunt rezultatul liberei concurene i nu pot fi
justificate;
- n cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevzut defalcarea pe loturi, oferta este
prezentat fr a se realiza distincia pe loturile ofertate, din acest motiv devenind imposibil
aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot n parte;
119
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

- conine vicii de form sau erori aritmetice a cror remediere nu a fost acceptat de ofertant;
- ofertantul nu a rspuns la solicitrile de clarificri ori rspunsurile nu sunt concludente;
- este revocat/modificat ulterior deschiderii, cu excepia licitaiei electronice;
Oferta admisibil este oferta care este corespunztoare din punct de vedere al documentaiei de
atribuire adic nu se ncadreaz n niciuna din situaiile antemenionate41.
6.8.2.6. Stabilirea ofertei ctigtoare
Comisia de evaluare, dup respingerea ofertelor inacceptabile i neconforme, are obligaia s
stabileasc oferta ctigtoare, doar dintre ofertele admisibile i numai urmare a aplicrii
criteriului de atribuire stabilit n documentaia de atribuire i n anunul de participare, n maxim
25 zile de la deschiderea ofertelor42. n cazuri de excepie, este posibil prelungirea perioadei
de evaluare o singur dat, cu ntocmirea unei note aprobate de conductorul autoritii
contractante, sub sanciunea aplicrii unei amenzi contravenionale.
n situaia n care autoritatea contractant a stabilit criteriul de atribuire oferta cea mai
avantajoas din punct de vedere economic, evaluarea ofertelor se va realiza prin acordarea,
punctajului rezultat ca urmare a aplicrii algoritmului de calcul stabilit n documentaia de
atribuire i ntocmirea clasamentului.
Dac criteriul de atribuire stabilit de autoritatea contractant este preul cel mai sczut,
nseamn c evaluarea ofertelor se va realiza prin compararea preului, fr TVA, al fiecrei
oferte n parte i prin ntocmirea, n ordinea descresctoare a preurilor respective, a
clasamentului pe baza cruia se stabilete oferta ctigtoare.
Fa de aceste aspecte, legiuitorul reglementeaz n mod expres o excepie, respectiv, n situaia
n care nu poate fi ncheiat contractul cu ofertantul ctigtor datorit faptului c acesta se afl
ntr-o situaie de for major sau n imposibilitatea fortuit de a executa contractul, se poate
desemna ctigtoare oferta situat pe locul doi, potrivit art. 204 alin. (11) din OUG 34/2006.
Oferta declarat ctigtoare nu va putea fi modificat i constituie parte integrant a
contractului de achiziie public care urmeaz s fie ncheiat.

41

Art. 37 din H.G. nr. 925/2006


n cadrul acestui termen intr i termenul de comunicare a rezultatului procedurii potrivit art. 206 O.U.G.
nr. 34/2006
120
42

Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Dac se depune o singur ofert , iar aceasta este declarata admisibil, autoritatea contractant va
atribui contractul ofertantului respectiv.

6.8.2.7. Raportul procedurii de atribuire


Raportul procedurii reprezint ultimul document ntocmit de comisia de evaluare si cuprinde
informaii referitoare la toate etapele procedurii de atribuire.
Raportul procedurii de atribuire trebuie s cuprind43, printre altele:
- denumirea i sediul autoritii contractante;
- obiectul contractului de achiziie public;
- numele ofertanilor participani la procedur;
- informaii privind existena proceselor-verbale intermediare de analiz a ofertelor / de evaluare
i a fielor individuale de punctaj ale membrilor comisiei de evaluare;
- informaii privind existena documentelor de consemnare a evalurii mostrelor prezentate;
- numele participanilor respini i motivele care au stat la baza acestei decizii;
- motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca urmare a
considerrii preurilor prezentate ca fiind deosebit de sczute;
- numele ofertantului/ofertanilor a crui/cror ofert a fost declarat ctigtoare i motivele
care au stat la baza acestei decizii;
- n cazul ofertantului/ofertanilor ctigtori, partea din contract pe care acesta/acetia au
declarat c o subcontracteaz i denumirea subcontractailor;
- dac este cazul, justificarea hotrrii de anulare a procedurii de atribuire
Acest document este naintat n vederea aprobrii conductorului autoritii contractante.

6.8.2.8. Comunicarea rezultatului


Autoritatea contractant, urmare a derulrii procedurii de atribuire este obligat s informeze
ofertanii, n termen de 3 zile lucrtoare de la emitere, cu privire la deciziile luate referitoare la:
- atribuirea contractului de achiziie public;
- anularea procedurii de atribuire
Ofertantul ctigtor este informat n legtur cu acceptarea ofertei sale i termenul de semnare a
contractului.

43

A se vedea si Ordinul ANRMAP nr. 302/2011


121

Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Ofertanii respini sunt informai n legtur cu motivele care au stat la baza deciziei respective
astfel:
- pentru fiecare ofert respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere
detaliindu-se argumentele n temeiul crora oferta a fost considerat inacceptabil i/sau
neconform, n mod special elementele ofertei care nu au corespuns cerinelor de funcionare i
performan prevzute n caietul de sarcini;
- pentru fiecare ofert acceptabil i conform, deci admisibil, dar nectigtoare, se vor
meniona caracteristicile i avantajele relative ale ofertei ctigtoare n raport cu oferta sa,
numele ofertantului ctigtor;
- data-limit pana la care se pot depune contestatii.
n situaia n care informaiile anterior menionate ar prejudicia interesele comerciale legitime ale
operatorilor economici, concurena loial dintre acetia sau ar conduce la neaplicarea
prevederilor legale, ar constitui un obstacol n aplicare lor sau ar fi contrar interesului public,
autoritatea contractant are dreptul de a nu comunica aceste informaii.

122
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

CAPITOLUL VII MODALITI SPECIALE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI


DE ACHIZIIE PUBLIC

7.1. Acordul-cadru
7.1.1. Definiie
Acordul-cadru reprezint nelegerea scris intervenit ntre una sau mai multe autoriti
contractante i unul sau mai muli operatori economici, al crei scop este stabilirea
elementelor/condiiilor eseniale care vor guverna contractele de achiziie public ce urmeaz
a fi atribuite ntr-o perioad dat, n mod special n ceea ce privete preul i, dup caz,
cantitile avute n vedere.
ATENIE!
Acordul-cadru nu este o procedur, ci este una din modalitile speciale de atribuire prin care se
poate finaliza derularea unei proceduri.
n urma ncheierii acordului-cadru, autoritatea contractant i asuma, fa de operatorul/
operatorii economic/economici care este/sunt parte a acordului respectiv, urmtoarele obligaii
principale:
a) s nu ncheie cu alt operator economic, pe durata acordului-cadru, un contract avnd ca obiect
achiziionarea produselor/serviciilor/lucrrilor care fac obiectul acordului-cadru respectiv, cu
excepia urmtoarelor cazuri:
- operatorul/operatorii economici semnatar/semnatari ai acordului nu mai are/au capacitatea de a
rspunde solicitrilor autoritii contractante; sau
- autoritatea contractant se afl n situaia depirii pragului sub care s-a derulat procedura
respectiv, n acest din urm caz fr a aduce atingere regulilor de estimare a valorii contractului
de achiziie public;
b) s atribuie contracte operatorului/operatorilor economic/economici semnatar/semnatari, ori de
cte ori intenioneaz sa achiziioneze produsele/serviciile/lucrrile care au fcut obiectul
acordului-cadru respectiv, respectnd condiiile eseniale stabilite la ncheierea acestuia.

123
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

7.1.2. Aplicabilitate
Acordul-cadru se ncheie, de regul, n urma aplicrii procedurilor de licitaie deschis sau
licitaie restrns. Cu toate acestea, ncheierea acordului-cadru poate avea loc i n urma aplicrii
procedurilor prevzute la articolul 18, n circumstanele specifice prevzute n Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 34/2006.
Acordul-cadru este aplicabil n cazul achiziiei unor produse/servicii/lucrri similare, cu
repetabilitate aleatorie, cum ar fi:
- Lucrri de ntreinere drumuri, cldiri;
- Servicii de consultan: financiar: asigurri, audit; de management de proiect: elaborare de
cereri de finanare, realizarea de studii de marketing, realizare de analize cost-beneficiu pentru
proiecte investiionale, management de proiecte cu finanare nerambursabil, etc.; de proiectare
de investiii standard: drumuri urbane, cldiri civile uzuale (garaje, sli de sport, centre
educaionale/sociale, etc.), poduri de mici dimensiuni, dezvoltri ale PUG/PUZ, sau de reabilitri
cldiri, etc.; Servicii de publicitate a deciziilor, hotrrilor sau altele asemenea ale autoritii
contractante; Servicii i/sau produse de curenie/ntreinere; Servicii de telefonie/internet sau
mentenan IT&C; Achiziie de produse consumabile: uniforme, birotic, alimente,
medicamente, materiale sanitare, echipamente i materiale consumabile de lucru etc.
7.1.3. Condiii impuse de legislaie n vederea semnrii unui acord-cadru
Pentru a nu mpiedica, restrnge sau distorsiona concurena, autoritatea contractanta nu are
dreptul de a utiliza n mod abuziv sau impropriu acordurile-cadru.
Valoarea estimat se consider a fi valoarea maxim estimat, fr TVA, a tuturor contractelor
subsecvente ce se anticipeaz c vor fi atribuite pe ntreaga durat de derulare a acordului-cadru.
Autoritatea contractant nu are dreptul de a impune sau de a accepta modificri substaniale ale
elementelor/condiiilor stabilite iniial prin acordul-cadru respectiv.
Autoritatea contractant are obligaia de a stabili operatorul/operatorii economic/economici care
va/vor fi parte a acordului-cadru respectiv, prin aplicarea criteriilor de selecie si atribuire
stabilii de legislaie.

124
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Durata unui acord-cadru nu trebuie s depeasc mai mult de 4 ani, dect in cazuri excepionale
i pe care autoritatea contractant le poate justifica n special prin obiectul specific al
contractelor ce urmeaz a fi atribuite n baza acordului-cadru respectiv.
Contractele subsecvente care se atribuie in baza semnrii acordului-cadru se vor ncheia doar
ntre autoritatea/autoritile contractante i operatorul/operatorii economici, care sunt semnatari
ai acordului-cadru respectiv.
Nu pot fi atribuite contracte subsecvente care au ca obiect prestaii de alt natur dect cele
stabilite prin acordul-cadru respectiv.
Condiiile minime de calificare trebuie s se raporteze cel mult la valoarea estimat a celui mai
mare contract subsecvent care se anticipeaz ca va fi atribuit pe durata acordului-cadru
respectiv.
Valoarea garaniei de participare este de maxim 2% din valoarea estimat maxima a acorduluicadru ce urmeaz a fi ncheiat.
Autoritatea contractant nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente a cror valoare
cumulat este mai mare dect o valoare a crei depire ar conduce la eludarea aplicrii acelor
prevederi ale ordonanei de urgen care instituie obligaii ale autoritii contractante n raport cu
anumite praguri valorice.
Autoritatea contractant este obligat s atribuie contractele subsecvente acordului-cadru numai
cu respectarea condiiilor tehnice i financiare stabilite n acordul-cadru respectiv.
Documentaia de atribuire trebuie sa conin, pe lng fia de date, caietul de
sarcini/documentaia descriptiv, clauze contractuale obligatorii i un set minim de informaii
specifice referitoare la:
- numrul sau intervalul n care se va ncadra numrul de operatori economici care vor fi parte a
acordului-cadru ce urmeaz sa fie ncheiat;
- opiunea de a atribui contractele subsecvente ncheierii acordului-cadru fr reluarea
competiiei sau prin reluarea competiiei, n cazul n care acordul-cadru urmeaz sa fie ncheiat
cu mai muli operatori economici;

125
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

- criteriul de atribuire/factorii de evaluare care urmeaz sa se aplice pentru atribuirea contractelor


subsecvente, precum i orice alte reguli aferente, n cazul n care atribuirea contractelor
respective urmeaz sa se realizeze prin reluarea competiiei;
- calendarul estimativ de aplicare a procedurii, precum i calendarul estimativ de atribuire a
contractelor subsecvente;
- estimri ale cantitilor minime i maxime care ar putea fi solicitate pe durata ntregului acordcadru;
- estimri ale cantitilor minime i maxime care ar putea face obiectul unui singur contract
subsecvent dintre cele care urmeaz sa fie atribuite pe durata acordului-cadru.
7.1.5. ncheierea acordului-cadru cu un singur operator economic
Dac autoritatea contractant decide s semneze acordul-cadru cu un singur operator economic,
atunci acordul-cadru respectiv trebuie sa prevad cel puin:
- obligaiile pe care operatorul economic respectiv i le-a asumat prin propunerea tehnic;
- preul unitar pe care operatorul economic l-a precizat n propunerea financiar i pe baza cruia
se va determina preul fiecrui contract subsecvent.
De fiecare dat cnd intenioneaz s atribuie un contract subsecvent acordului-cadru respectiv,
autoritatea contractant are obligaia de a se consulta, n scris, cu respectivul operator economic
semnatar, solicitndu-i acestuia, n funcie de necesiti, completarea ofertei.
7.1.6. ncheierea acordului-cadru cu mai muli operatori economici
Dac autoritatea contractant decide s semneze acordul-cadru cu mai muli operatori
economici, atunci numrul acestora nu poate fi mai mic de 3, n msura n care exist un numr
suficient de operatori economici care au ndeplinit criteriile de calificare i selecie i care au
prezentat oferte admisibile.
n cazul n care numrul operatorilor economici care au ndeplinit criteriile de calificare i
selecie i care au prezentat oferte admisibile este mai mic dect numrul minim indicat n
anunul/invitaia de participare, autoritatea contractant are dreptul:
- fie de a anula procedura de atribuire pentru ncheierea acordului-cadru;
- fie de a continua procedura de atribuire pentru ncheierea acordului-cadru numai cu acel/acei
operator/operatori economic/economici care ndeplinete/ndeplinesc criteriile de calificare i
selecie solicitate i care au prezentat ofert admisibil.
126
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Dac autoritatea contractant decide s semneze acordul-cadru cu mai muli operatori


economici, atunci acordul-cadru respectiv trebuie s prevad cel puin:
- obligaiile pe care fiecare dintre operatorii economici i le-au asumat prin propunerea tehnic;
- preul unitar pe care fiecare operator economic l-a prevzut n propunerea financiar.
Autoritatea contractant are dreptul de a atribui contracte subsecvente unui acord-cadru incheiat
cu mai multi operatori economici:
- fie prin reluarea competiiei ntre operatorii economici semnatari ai acordului-cadru;
- fie fr reluarea competiiei;
Autoritatea contractanta are dreptul de a atribui contractele subsecvente n condiiile de mai sus
numai dac toate elementele/condiiile care vor guverna contractele respective au fost stabilite n
acordul-cadru.
Atribuirea contractelor subsecvente prin reluarea competiiei se face:
- fie respectnd elementele/condiiile prevzute n acordul-cadru;
- fie, dac nu toate elementele/condiiile au fost clar prevzute n acordul-cadru, prin detalierea
acestora sau prin utilizarea, dac se consider necesar, a unor alte elemente/condiii prevzute n
caietul de sarcini elaborat pentru ncheierea acordului-cadru respectiv.
n cel de-al doilea caz autoritatea contractanta are obligaia de a relua competiia respectnd
urmtoarea procedura:
1. pentru fiecare contract subsecvent care urmeaz a fi atribuit, autoritatea contractant
consult n scris operatorii economici semnatari ai acordului-cadru respectiv;
2. autoritatea contractant fixeaz un termen limit suficient pentru prezentarea
ofertelor, n acest sens avnd obligaia de a ine cont de aspecte precum complexitatea
obiectului contractului i timpul necesar pentru transmiterea ofertelor;
3. ofertele se prezint n scris, iar coninutul lor rmne confidenial pn cnd termenul
limit precizat pentru deschidere a expirat;
4. autoritatea contractant atribuie fiecare contract subsecvent ofertantului care a
prezentat cea mai buna ofert, pe baza criteriului de atribuire precizat n documentaia
de atribuire.

127
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

7.2. SISTEMUL DE ACHIZIIE DINAMIC


7.2.1. Definiie
Conform definiiei date de O.U.G. nr. 34/2006, prin sistemul de achiziie dinamic se nelege
acel proces n ntregime electronic, limitat n timp i deschis pe ntreaga sa durat oricrui
operator economic care ndeplinete criteriile de calificare i selecie i care a prezentat o
ofert orientativ conform cu cerinele caietului de sarcini.
Pe parcursul derulrii sistemului de achiziie dinamic, autoritatea contractant are obligaia de a
respecta prevederile referitore la:

regulile aferente procedurii de licitaie deschis;

regulile de comunicare i transmitere a datelor;

semntura electronic a documentelor.

7.2.2. Legislaie relevant


- O.U.G. nr. 34/2006, CAP. IV, SECIUNEA 2, ART. 151 160.
7.2.3. Aplicabilitate
Autoritatea contractant are dreptul de a utiliza un sistem de achiziie dinamic numai prin
intermediul SEAP si numai pentru achizitia unor produse de uz curent, ale caror caracteristici
general disponibile pe pia satisfac nevoile acesteia.
7.2.4. Condiii impuse de legislaie n cazul sistemului de achiziie dinamic
- pentru a nu mpiedica, restrnge sau distorsiona concurena, autoritatea contractanta nu are
dreptul de a utiliza n mod abuziv sau impropriu sistemul de achiziie dinamic;
- valoarea estimat se consider a fi valoarea maxim estimat, fr TVA, a tuturor contractelor
de achiziie public ce se anticipeaz c vor fi atribuite prin utilizarea sistemului de achiziie
dinamic respectiv, pe ntreaga sa durat;
- se interzice solicitarea de taxe operatorilor economici interesai sau participanilor la sistemul
de achiziie dinamic;
- durata unui sistem de achizitie dinamic nu trebuie s depeasc 4 ani, dect n cazuri
excepionale, temeinic justificate;
- atunci cnd lanseaz un sistem de achiziie dinamic, autoritatea contractant are obligaia:

s publice un anun de participare n care se precizeaz clar faptul c, pentru


atribuirea contractului/contractelor de achiziie public, se utilizeaz un sistem
128

Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

dinamic de achiziie, precum i adresa de internet la care documentaia de atribuire


este disponibil;

s precizeze n caietul de sarcini, alturi de caracteristicile produselor care urmeaz


s fie achiziionate, i informaiile relevante privind caracteristicile sistemului
utilizat, echipamentul electronic folosit, posibiliti i instruciuni de accesare;

s permit, prin mijloace electronice, ncepand cu momentul publicrii anunului de


participare i pn la nchiderea sistemului de achiziie dinamic, accesul
nerestricionat, direct i complet la coninutul documentaiei de atribuire.

- dup lansarea sistemului de achiziie dinamic i pe ntreaga perioad de existen a acestuia,


autoritatea contractant are obligaia de a permite oricarui operator economic interesat s depun
o ofert orientativ, cu scopul de a fi admis n sistem.
- dup primirea unei oferte orientative, autoritatea contractant are obligaia de a verifica dac
ofertantul ndeplinete criteriile de calificare stabilite i dac propunerea tehnic prezentat este
conform cu cerinele din caietul de sarcini. Verificarea trebuie s se ncheie n cel mult 15 zile
de la primirea unei oferte orientative. n urma finalizrii procesului de verificare autoritatea
contractant are obligaia de a informa ofertantul cu privire la admiterea lui n sistemul de
achiziie dinamic sau, dup caz, asupra deciziei de respingere a ofertei orientative;
- ofertantul admis are dreptul de a-i mbunti oferta orientativ n orice moment, cu condiia
ca propunerea tehnic s respecte n continuare cerinele din caietul de sarcini;
- n scopul atribuirii contractelor de achiziie public prin sistemul dinamic de achiziie public,
autoritatea contractant are obligaia de a publica, pentru fiecare contract n parte, un nou anun
de participare simplificat, prin care toi operatorii economici interesai sunt invitai s depun
oferte orientative;
- dat limit de depunere a ofertelor orientative de ctre operatorii economici, raportat la data
publicrii anunului de participare simplificat, nu trebuie s fie mai devreme de 15 zile, n cazul
n care valoarea estimat, este egal sau mai mare dect echivalentul n lei al sumei de 130.000
euro, i 5 zile, n cazul n care valoarea estimat, este mai mic dect echivalentul n lei al sumei
de 130.000 euro.
- autoritatea contractant are obligaia, dupa finalizarea verificrii, de a invita toi ofertanii
admii n sistemul dinamic de achiziie s depun o ofert ferm pentru contractul de achiziie
public care urmeaz s fie atribuit, stabilind n acest sens o dat limit pentru depunere;

129
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

- contractul de achiziie public va fi atribuit ofertantului care prezint cea mai avantajoas
ofert ferm, pe baza aplicrii criteriilor de atribuire stabilite n anuntul de participare publicat
cu ocazia lansrii sistemului de achiziie dinamic.

7.3. Licitaia electronic


7.3.1. Definiie
Conform definiiei date de O.U.G. nr. 34/2006, prin licitaie electronic se nelege procesul
repetitiv realizat dup o prima evaluare complet a ofertelor, n care ofertanii au
posibilitatea, exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, de a reduce preurile
prezentate i/sau de a mbunti alte elemente ale ofertei; evaluarea final trebuie s se
realizeze n mod automat prin mijloacele electronice utilizate.
7.3.2. Legislaie relevant
- O.U.G. nr. 34/2006, CAP. IV, SECIUNEA 3, ART. 161 169.
- H.G. nr. 925/2006, CAP. IV, SECIUNEA 1, ART. 38;
- HG nr. 1660/2006, CAP. IV, ART. 38 44.
7.3.3. Aplicabilitate
Autoritatea contractant are obligaia de a anuna decizia de utilizare a licitaiei electronice n
anunul/invitaia de participare i n documentaia de atribuire.
SEAP pune la dispoziia autoritilor contractante faciliti tehnice pentru utilizarea licitaiei
electronice.
Licitaia electronic se poate organiza numai n msura n care facilitile tehnice disponibile n
cadrul SEAP permit aplicarea algoritmului de calcul stabilit de autoritatea contractant.
Utilizarea licitaiei electronice se poate face n urmatoarele situaii:
a)

ca o etap final a licitaiei deschise, a licitaiei restrnse, a negocierii cu publicarea


prealabil a unui anun de participare, aplicate n cazurile prevzute n O.U.G. nr. 34/2006
la art. 110 lit. a) sau n cele prevzute la art. 251 alin. (1), ori a cererii de oferte, nainte de
atribuirea contractului de achiziie public, i numai dac specificaiile tehnice au fost
definite cu precizie n caietul de sarcini;
130
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

b)

la reluarea competiiei ntre operatorii economici care au semnat un acord-cadru, n


condiiile prevzute la art. 149 alin. (4) i art. 150 din O.U.G. nr. 34/2006;

c)

cu ocazia depunerii ofertelor ferme n vederea atribuirii unui contract de achiziie public
prin utilizarea unui sistem de achiziie dinamic.

ATENIE!
n cazul contractelor de lucrri i servicii care presupun prestaii intelectuale, cum ar fi
consultan, proiectare i altele asemenea, nu pot face obiectul licitaiei electronice acele aspecte
ale ofertei care implic evaluarea unor elemente necuantificabile, respectiv care nu pot fi
exprimate n cifre sau n procente.
n cazul n care licitaia electronic reprezint etapa final a unei proceduri de atribuire care a
fost aplicat prin utilizarea integral a mijloacelor electronice, aceasta poate fi iniiat de
autoritatea contractant numai dup transmiterea de ctre SEAP a informaiilor privind:
a) propunerile financiare ale ofertanilor ale cror oferte au fost considerate admisibile;
b) clasamentul ofertanilor ale cror oferte au fost considerate admisibile.
n cazul n care licitaia electronic reprezint etapa final a unei proceduri de atribuire care a
fost aplicat prin utilizarea parial a mijloacelor electronice sau la reluarea competiiei dintre
operatorii economici care au semnat un acord-cadru, aceasta poate fi iniiat numai dup
introducerea de ctre autoritatea contractant n SEAP a informaiilor solicitate n mod automat
de sistemul informatic.
7.3.4. Condiii impuse de legislaie n cazul licitaiei electronice
- pentru a nu mpiedica, restrnge sau distorsiona concurena, autoritatea contractanta nu are
dreptul de a utiliza n mod abuziv sau impropriu licitaia electronic;
- autoritatea contractant nu are dreptul de a utiliza n mod abuziv sau impropriu licitaia
electronic astfel nct s modifice obiectul contractului de achiziie public, astfel cum a fost
acesta prevzut n anunul de participare i n documentaia de atribuire;
- documentaia de atribuire trebuie sa conin, pe lng fia de date, caietul de sarcini, clauze
contractuale obligatorii i un set minim de informaii specifice referitoare la:
131
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare, cu condiia ca
respectivele elemente s fie cuantificabile i s poat fi exprimate n cifre sau
procente;
eventuale limite ale valorilor pn la care elementele prevazute mai sus pot fi
mbuntite, astfel cum rezult acestea din specificaiile care definesc obiectul
contractului;

informaiile care urmeaz a fi puse la dispoziie ofertanilor n cursul licitaiei


electronice i momentul cnd aceste informaii vor fi disponibile;

informaiile relevante privind procesul licitaiei electronice;

condiiile n care ofertanii vor avea dreptul s liciteze, cu referire n special la


diferenele minime care, daca este cazul, vor fi solicitate pentru licitarea noilor oferte;

informaiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condiiile tehnice


i modalitile concrete de realizare a conectrii.

- nainte de lansarea unei licitaii electronice, autoritatea contractanta are obligaia de a realiza
evaluarea ofertelor,;
- autoritatea contractant are obligaia de a-i invita pe toi ofertanii care au depus oferte
admisibile s prezinte preuri noi i/sau, dup caz, valori noi ale elementelor ofertei. Invitaia se
transmite pe cale electronic, simultan, tuturor ofertanilor respectivi. Invitaia trebuie s
precizeze data i momentul de start al licitaiei electronice, precum i orice informaie necesar
pentru realizarea conectrii individuale la echipamentul electronic utilizat;
- autoritatea contractant are obligaia de a introduce n SEAP informaii cu privire la numrul
de runde ale licitaiei electronice pe care le organizeaz, calendarul de desfurare a acestora,
precum i elementele ofertei care urmeaz s fac obiectul procesului repetitiv de ofertare;
- licitatia electronica nu va ncepe mai devreme de doua zile lucrtoare dup data la care au fost
trimise invitatiile;
- procesul de licitaie electronic se poate desfura n una sau mai multe runde succesive;
- durata unei runde de licitaie electronic se stabilete n zile i este de minimum o zi, iar ntre
runde trebuie s existe intervale stabilite n zile, a cror durat minim este de o zi.
- n cazul criteriului de atribuire "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic",
invitaia de mai sus trebuie s conin i informaii referitoare la:
rezultatul primei evaluari a ofertei depuse de ctre ofertantul destinatar;

132
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

formula matematic care va fi utilizat pentru stabilirea automat a clasamentului


final, n funcie de noile preuri i/sau noile valori prezentate de ofertani. Formula
matematic utilizat ncorporeaz ponderile factorilor de evaluare ce urmeaz a fi
aplicai pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere
economic, conform precizrilor din anunul de participare sau din documentaia de
atribuire.
- procesul repetitiv de ofertare se refer:
fie numai la preuri, n cazul n care criteriul de atribuire este preul cel mai sczut;
fie la preuri i/sau la alte elemente ale ofertei, dup cum au fost prevzute n
documentaia de atribuire, n cazul n care criteriul de atribuire este oferta cea mai
avantajoas din punct de vedere economic.
- pe parcursul efectuarii rundelor de licitare sistemul informatic nu va dezvlui identitatea
ofertantilor participani;
- n orice moment pe parcursul desfurrii licitaiilor electronice, sistemul informatic pune la
dispoziia participanilor la procesul repetitiv de ofertare informaii necesare acestora pentru a-i
determina poziia pe care o ocup n clasament;
- sistemul informatic pune la dispoziia participanilor la procesul repetitiv de ofertare informaii
referitoare la preuri sau valori noi prezentate n cadrul licitaiei electronice, precum i numrul
participanilor la licitaia electronic respectiv, n situaia n care autoritatea contractant a
prevzut la iniierea acestei faze posibilitatea comunicrii acestor informaii;
- ofertele depuse n cadrul licitaiei electronice de ctre ofertanii participani nu pot dect s
mbunteasc ofertele depuse anterior organizrii acestei faze.
7.3.5. Finalizarea procesului de licitaie electronic
Licitaia electronic se finalizeaz printr-una sau printr-o combinaie a urmatoarelor modaliti:
la un moment precis stabilit n prealabil i comunicat ofertanilor n invitaia de
participare;
dup un numr de runde de licitare al cror calendar de desfurare a fost precis
stabilit n prealabil i comunicat ofertanilor n invitaia de participare;
atunci cnd nu se mai primesc preuri i/sau valori noi care ndeplinesc cerinele cu
privire la diferenele minime impuse; n acest caz, invitaia de participare trebuie s

133
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

precizeze un termen limit care va fi lsat s curg de la primirea ultimei oferte pn


la finalizarea licitaiei electronice.

CAPITOLUL VIII DOCUMENTAIA DE ATRIBUIRE


8.1. Informaii generale
Documentaia de atribuire cuprinde condiiile desfurrii procedurii de atribuire i termenii de
execuie a contractului, iar omisiunile sau ambiguitile pe care, eventual, le-ar conine, pot avea
ca rezultat:

neconcordane procedurale pe perioada derulrii procedurii;

ntrzieri n derularea procedurii de atribuire (n cazul n care modificrile la documentaia


de atribuire/invitaia la ofertare sunt substaniale i procesul de achiziie ar putea fi
prelungit);

ntrzieri i dificulti n evaluarea ofertelor primite;

nedepunerea unor oferte ori depunerea unor oferte ce nu pot fi comparate ntre ele, datorit
soluiilor tehnice sau economice neuniforme adoptate de ofertani;

depunerea de contestaii de ctre ofertanii interesai;

anularea procedurii de atribuire.

Documentaia de atribuire trebuie s ofere o imagine clar i detaliat a modului n care


autoritatea contractant pune n aplicare procedura de atribuire pentru a asigura o informare
clar, complet i explicit tuturor operatorilor economici poteniali ofertani (dar i altor pri
interesate), att n momentul derulrii procedurii ct i n etapa de verificare ex-post. De
asemenea, aceasta trebuie s fie guvernat de principiile specificate n legislaia ce guverneaz
achiziiile publice. Pentru aceste motive trebuie s fie ntocmit i analizat cu deosebit atenie
i diligen de ctre responsabilul desemnat pentru procedura respectiv.
Autoritatea contractant are obligaia de a preciza n cadrul documentaiei de atribuire orice
cerin, criteriu, regul i alte informaii necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o
informare complet, corect i explicit cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire.
Documentaia de atribuire cuprinde:
a) fia de date;

134
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

b) caietul de sarcini sau documentaia descriptiv, aceasta din urm fiind utilizat n cazul
aplicrii procedurii de dialog competitiv ori de negociere;
c) informaii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.
Cerinele/Criteriile de calificare i/sau selecie, care se regsesc n caietul de sarcini ori
documentaia descriptiv i care nu sunt preluate n fia de date/invitaia de participare/anunul
de participare, sunt considerate clauze nescrise.
Orice factor de evaluare cuprins n documentaia de atribuire, care nu se regsete n invitaia de
participare/anunul de participare, este considerat clauz nescris.
Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice evalueaz,
nainte de transmiterea spre publicare a invitaiei de participare/anunului de participare,
conformitatea cu legislaia aplicabil n domeniul achiziiilor publice a documentaiei de
atribuire aferente contractelor de achiziie public care intr sub incidena prevederilor
ordonanei de urgen, fr ca aceast evaluare s aib n vedere caietul de sarcini sau
documentaia descriptiv, dup caz.
n termen de 3 zile lucrtoare de la data primirii documentaiei n SEAP, Autoritatea Naional
pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice:
a) emite autoritii contractante acceptul n vederea iniierii procedurii de atribuire; sau
b) informeaz autoritatea contractant asupra neconformitilor constatate la nivelul
documentaiei de atribuire i a motivului pentru care acestea nu sunt n concordan cu
prevederile legale privind achiziiile publice.
Documentaia de atribuire retransmis de autoritatea contractant ca urmare a incidenei
prevederilor art. 331, alin. (2) lit. b) este evaluat de ctre Autoritatea Naional pentru
Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice n termen de maximum 3 zile de la data
repostrii acesteia n SEAP.
Documentele transmise n SEAP de ctre autoritile contractante vor fi semnate cu semntur
electronic extins, bazat pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de
certificare acreditat.
Autoritatea contractant ncarc n SEAP, odat cu documentaia de atribuire, o declaraie pe
propria rspundere a reprezentantului legal ce va conine datele de identificare ale persoanelor
135
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

ce dein funcii de decizie n cadrul autoritii contractante. Acest document nu are caracter de
document public.
8.2. Fia de date
Fia de date a achiziiei conine informaii despre elementele cheie ale procedurii/instruciuni
ctre ofertani, care au impact major asupra modului de derulare a procedurii de atribuire,.
Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice a elaborat i
actualizat permanent modele de fie de date ale achiziiei.
Acestea cuprind capitolele:
- Seciunea I: Autoritatea contractant (denumire, adres, puncte de contact), Tipul autoritii
contractante i activitatea principal;
- Seciunea II: Descriere, Cantitatea sau Domeniul contractului, Durata contractului sau termen
de finalizare, Ajustarea preului contractului;
- Seciunea III:Condiii referitoare la contract, Condiii de participare, Condiii specifice pentru
contractele de servicii;
- Seciunea IV: Procedura, Criterii de atribuire/Criterii de evaluare a proiectelor, Informaii
administrative, prezentarea ofertei;
- Seciunea VI:Informaii suplimentare.

8.3. Caietul de sarcini


Caietul de sarcini, respectiv Documentaia descriptiv, reprezint centrul documentaiei aferente
unei proceduri. Astfel, n momentul analizrii documentaiei aferente unei proceduri, orice
verificare realizat cu privire la coninutul celorlalte pri ale unei documentaii de atribuire
trebuie s se raporteze la coninutul Caietului de sarcini. Principala obligaie a autoritii
contractante, n raport cu coninutul Caietului de sarcini/documentaiei descriptive, este
specificarea cerinelor sale n mod clar, coerent i obiectiv. Aceast obligaie izvorte din
aplicarea principiul transparenei i se concretizeaz prin definirea specificaiilor tehnice (art. 35,
alin. 6 din O.U.G. nr. 34/2006) de ctre autoritile contractante fie prin referire la standarde, fie
la parametri/norme tehnice de performan sau cerine funcionale, fr a aduce ns atingere
reglementrilor tehnice naionale obligatorii i n msura n care acestea sunt compatibile cu
dreptul comunitar. Este important s se identifice ntotdeauna n cadrul unui caiet de sarcini care
face referire la standarde, expresia sau echivalent (art. 35, alin. 6 din OUG nr. 34/2006).
136
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

CAIETUL DE SARCINI conine, n mod OBLIGATORIU, specificaii tehnice (art. 35, alin. 1,
OUG nr. 34/2006).
SPECIFICAIILE TEHNICE reprezint cerine, prescripii, caracteristici de natur tehnic, ce
permit fiecrui produs, serviciu sau lucrare s fie descris, n mod obiectiv, n aa manier nct
s corespund necesitii autoritii contractante.
Specificaiile tehnice definesc, dup caz i fr a se limita la cele ce urmeaz, caracteristici
referitoare la nivelul calitativ, tehnic i de performan, cerine privind impactul asupra mediului
nconjurtor, sigurana n exploatare, dimensiuni, terminologie, simboluri, teste i metode de
testare, ambalare, etichetare, marcare i instruciuni de utilizare a produsului, tehnologii i
metode de producie, precum i sisteme de asigurare a calitii i condiii pentru certificarea
conformitii cu standarde relevante sau altele asemenea. n cazul contractelor pentru lucrri,
specificaiile tehnice pot face referire, de asemenea, i la prescripii de proiectare i de calcul al
costurilor, la verificarea, inspecia i condiiile de recepie a lucrrilor sau a tehnicilor,
procedeelor i metodelor de execuie, ca i la orice alte condiii cu caracter tehnic pe care
autoritatea contractant este capabil s le descrie, n funcie i de diverse acte normative i
reglementri generale sau specifice, n legtur cu lucrrile finalizate i cu materialele sau alte
elemente componente ale acestor lucrri.
Specificaiile tehnice se definesc astfel nct s corespund, atunci cnd este posibil,
necesitilor/exigenelor oricrui utilizator, inclusiv ale persoanelor cu dizabiliti .
Specificaiile tehnice trebuie s permit oricrui ofertant accesul egal la procedura de atribuire i
nu trebuie s aib ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natur s restrng
concurena ntre operatorii economici.
Fr a aduce atingere reglementrilor tehnice naionale obligatorii, n msura n care acestea sunt
compatibile cu dreptul comunitar, autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a defini
specificaiile tehnice (art. 35, alin. 6, OUG 34 / 2006) :
a) fie prin referire, de regul n urmtoarea ordine de prioritate, la standarde naionale care
adopt standarde europene, la omologri tehnice europene, la standarde internaionale sau la alte
referine de natur tehnic elaborate de organisme de standardizare europene; n cazul n care
137
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

acestea nu exist, atunci specificaiile tehnice se definesc prin referire la alte standarde,
omologri sau reglementri tehnice naionale privind utilizarea produselor sau proiectarea,
calculul i execuia lucrrilor. Orice astfel de referire trebuie s fie nsoit de meniunea sau
echivalent;
b) fie prin precizarea performanelor i/sau cerinelor funcionale solicitate, care trebuie s fie
suficient de precis descrise nct s permit ofertanilor s determine obiectul contractului de
achiziie public, iar autoritii contractante s atribuie contractul respectiv;
c) fie att prin precizarea performanelor i/sau cerinelor funcionale solicitate, astfel cum sunt
acestea prevzute la lit. b), ct i prin referirea la standardele, omologrile tehnice, specificaiile
tehnice comune, prevzute la lit. a), ca mijloc de prezumie a conformitii cu nivelul de
performan i cu cerinele funcionale respective;
d) fie prin precizarea performanelor i/sau cerinelor funcionale solicitate, astfel cum sunt
acestea prevzute la lit. b), pentru anumite caracteristici, i prin referirea la standardele sau
omologrile tehnice, prevzute la lit. a), pentru alte caracteristici.
n sensul prevederilor alin. (1) i (2), un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu
specificaiile tehnice solicitate l poate reprezenta dosarul tehnic al productorului sau un
raport de ncercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, dup caz, un laborator
neutru de ncercri i calibrare sau un organism de certificare i inspecie care asigur
respectarea standardelor europene aplicabile; autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a
accepta certificate emise de organisme recunoscute n oricare dintre statele membre ale Uniunii
Europene.
Performanele i cerinele funcionale prevzute la art. 35 alin. (6) lit. b), prin care se definesc
specificaiile tehnice, pot include i caracteristici de mediu.
n cazul n care autoritatea contractant solicit ndeplinirea anumitor caracteristici de mediu n
ceea ce privete performanele i cerinele funcionale, atunci aceasta ARE DREPTUL DE A
UTILIZA, integral sau parial, specificaii definite prin "etichete ecologice" europene, (multi)
naionale sau prin orice alte "etichete ecologice", dac se ndeplinesc, n mod cumulativ
urmtoarele condiii:
a) specificaiile respective sunt adecvate pentru definirea caracteristicilor produselor sau
serviciilor a cror furnizare/prestare reprezint obiect al contractului de achiziie public;
b) cerinele pentru "eticheta ecologic" au fost elaborate pe baze tiinifice;
138
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

c) "eticheta ecologic" a fost adoptat printr-o procedur specific ce a permis implicarea


tuturor prilor interesate - organisme guvernamentale, consumatori, productori, distribuitori,
organizaii de mediu;
d) "eticheta ecologic" este accesibil/disponibil oricrei persoane interesate.
SE INTERZICE definirea n caietul de sarcini a unor specificaii tehnice care indic o anumit
origine, surs, producie, un procedeu special, o marc de fabric sau de comer, un brevet de
invenie, o licen de fabricaie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori
economici sau a anumitor produse.
Adiional dispoziiilor legale referitoare la specificaiile tehnice din caietul de sarcini, la nivelul
Uniunii Europene exist o real preocopare n stabilirea unor politici publice care s ncurajeze
utilizarea unor cerine minime de natur s respecte i s protejeze mediul nconjurtor. Aceste
specificaii tehnice, n jargonul Uniunii Europene, fac parte din aa-numitele achiziii publice
verzi44. Acestea pot susine eforturile Uniunii Europene n a obine i consolida economia

44

Temeiul legal pentru promovarea unor documentaii avnd n coninut elemente de achiziii publice verzi pot fi
regsite n:
- Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiena
energetic, de modificare a Directivelor 2009/125/CE i 2010/30/UE i de abrogare a Directivelor 2004/8/CE i
2006/32/CE Text cu relevan pentru SEE;
- Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 19 mai 2010 privind performana energetic a
cldirilor
- Directiva 2010/30/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea, prin etichetare
i informaii standard despre produs, a consumului de energie i de alte resurse al produselor cu impact energetic
(Text cu relevan pentru SEE )
- Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European i al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta
UE ecologic (Text cu relevan pentru SEE)
- Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru
pentru stabilirea cerinelor n materie de proiectare ecologic aplicabile produselor cu impact energetic (Text cu
relevan pentru SEE)
- Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European i al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind
participarea voluntar a organizaiilor la un sistem comunitar de management de mediu i audit (EMAS) i de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 i a Deciziilor 2001/681/CE i 2006/193/CE ale Comisiei
- Regulamentul (CE) nr. 106/2008 al Parlamentului European i al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind un
program comunitar de etichetare referitoare la eficiena energetic a echipamentelor de birou (versiune reformat)
- Directiva 2009/33/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea
vehiculelor de transport rutier nepoluante i eficiente din punct de vedere energetic (Text cu relevan pentru SEE)
- Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European i al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind
nregistrarea, evaluarea, autorizarea i restricionarea substanelor chimice (REACH), de nfiinare a Ageniei
Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE i de abrogare a Regulamentului (CEE)
nr. 793/93 al Consiliului i a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum i a Directivei 76/769/CEE a
Consiliului i a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE i 2000/21/CE ale Comisiei (Text cu relevan
pentru SEE)
- Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European i al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor
condiii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcii i de abrogare a Directivei 89/106/CEE a
Consiliului (Text cu relevan pentru SEE).
- Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restriciile de utilizare a
anumitor substane periculoase n echipamentele electrice i electronice (Text cu relevan pentru SEE)
139
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

eficient din punctul de vedere al utilizrii resurselor. Achiziiile verzi pot stimula o mas critic
de cerere pentru bunuri i servicii care, alteori, ar fi fost dificil s ptrund n pia. Achiziiile
verzi reprezint un stimul pentru eco-inovare45.
Succesul achiziiilor verzi poate fi asigurat prin inserarea unor criterii verificabile, att la nivelul
cerinelor minime de calificare, ct i la nivelul factorilor de evaluare, n scopul asigurrii
garaniei respectrii mediului nconjurtor pentru servicii i produse.
La nivelul Comisei Europene, respectiv sub coordonarea Direciei Generale Mediu-nconjurtor
(DG Environment), au fost redactate exemple de criterii i factori de evaluare n materie de
achiziii publice verzi de produse, servicii i lucrri, din urmtoarele domenii:
- Hrtie de copiat i hrtie grafic46;
- Produse i servicii de curenie47;
- Echipamente IT de birou48;
- Construcii49;
- Transporturi50;

- Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizrii
energiei din surse regenerabile, de modificare i ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE i 2003/30/CE (Text
cu relevan pentru SEE)
Pe lng cadrul legal mai sus expus, amintim i alte reglementri n materia standardelor referitoare la specificaii
tehnice determinate n urma consensului dintre partenerii din mediul asociativ al IMM-urilor care au ca rol
asigurarea unui tratament egal ntre potenialii operatori economici ofertani la procedurile de achiziie public .
Un alt set de reguli se regsete i n materie de alimentaie public, stabilit la nivelul ntregii Uniunii Europene,
materializate n:
- REGULAMENTUL (CE) NR. 834/2007 AL CONSILIULUI din 28 iunie 2007 privind producia ecologic i
etichetarea produselor ecologice, precum i de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91;
- REGULAMENTUL (CE) NR. 889/2008 AL COMISIEI din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare
a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producia ecologic i etichetarea produselor ecologice
n ceea ce privete producia ecologic, etichetarea i controlul.
n materia gestionrii deeurilor, au fost de asemenea edictate anumite reguli avnd ca scop gestionare eficient a
acestora cu respectarea mediului nconjurtor .
Prelucrarea lemnului reprezint un alt domeniu reglementat la nivelul achiziiilor publice verzi. Astfel, au fost
stabilite reguli stricte de respectare a mediului nconjurtor n urmtorul act normativ:
- Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European i al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a
obligaiilor care revin operatorilor care introduc pe pia lemn i produse din lemn (Text cu relevan pentru SEE).
45
O parte din statele membre ale Uniunii Europene dein deja criterii naionale, iar provocarea este acum la nivelul
meninerii uniformitii acestora la nivelul ntregii Uniuni.
46
Mai mult detalii pot fi regsite la urmtoarea adres de internet gestionat de DG Environment din cadrul
Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_product_sheet_ro.pdf
47
Mai mult detalii pot fi regsite la urmtoarea adres de internet gestionat de DG Environment din cadrul
Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/cleaning_GPP_product_sheet_ro.pdf
48
Mai mult detalii pot fi regsite la urmtoarea adres de internet gestionat de DG Environment din cadrul
Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/office_it_equipment_ro.pdf
49
Mai mult detalii pot fi regsite la urmtoarea adres de internet gestionat de DG Environment din cadrul
Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/construction_GPP_product_sheet_ro.pdf
50
Mai mult detalii pot fi regsite la urmtoarea adres de internet gestionat de instituiile Uniunii Europene:
140
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

- Mobil51;
- Energie electric52;
- Alimente i servicii de catering53;
- Textile54;
- Produse i servicii de grdinrit55;
- Izolaie termic56;
- Panouri de perete57;
- Cogenerare58;
- Sisteme de iluminat stradal i semnalizatoare rutiere59;
- Sisteme de iluminat interior60;
- Toalete cu ap i pisoare61;
- Robinetria sanitar62;
- Echipamente de procesare a imaginii63;

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/transport_ro.pdf
51
Mai mult detalii pot fi regsite la urmtoarea adres de internet gestionat de DG Environment din
Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/furniture_GPP_product_sheet_ro.pdf
52
Mai mult detalii pot fi regsite la urmtoarea adres de internet gestionat de DG Environment din
Comisiei Europene:http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/electricity_ro.pdf
53
Mai mult detalii pot fi regsite la urmtoarea adres de internet gestionat de DG Environment din
Comisiei Europene:http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/food_GPP_product_sheet_ro.pdf
54
Mai mult detalii pot fi regsite la urmtoarea adres de internet gestionat de DG Environment din
Comisiei Europene:http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/textiles_ro.pdf
55
Mai mult detalii pot fi regsite la urmtoarea adres de internet gestionat de DG Environment din
Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/gardening_ro.pdf
56
Mai mult detalii pot fi regsite la urmtoarea adres de internet gestionat de DG Environment din
Comisiei Europene:http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/insulation/ro.pdf
57
Mai mult detalii pot fi regsite la urmtoarea adres de internet gestionat de DG Environment din
Comisiei Europene:http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/wall/ro.pdf
58
Mai mult detalii pot fi regsite la urmtoarea adres de internet gestionat de DG Environment din
Comisiei Europene:http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/chp/ro.pdf
59
Mai mult detalii pot fi regsite la urmtoarea adres de internet gestionat de DG Environment din
Comisiei Europene:http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting_ro.pdf
60
Mai mult detalii pot fi regsite la urmtoarea adres de internet gestionat de DG Environment din
Comisiei Europene:http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/indoor_lighting_ro.pdf
61
Mai mult detalii pot fi regsite la urmtoarea adres de internet gestionat de DG Environment din
Comisiei Europene:http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/toilets/criteria_Toilets_ro.pdf
62
Mai mult detalii pot fi regsite la urmtoarea adres de internet gestionat de DG Environment din
Comisiei Europene:http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/sanitary/RO.pdf
63
Mai mult detalii pot fi regsite la urmtoarea adres de internet gestionat de DG Environment din
Comisiei Europene:http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/imaging/RO.pdf
141

cadrul
cadrul
cadrul
cadrul
cadrul
cadrul
cadrul
cadrul
cadrul
cadrul
cadrul
cadrul
cadrul

Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

- Echipamente electrice i electronice utilizate n sectorul asistenei medicale (EEE pentru


asisten medical)64.
Astfel, prin folosirea cerinelor minime specifice achiziiilor verzi, se vor putea atinge intele
referitoare la protejarea mediului nconjurtor, plasnd autoritile contractante n rndul
factorilor de referin n materie de contribuie la o producie i un consum sustenabil.

CAPITOLUL IX REGULI DE PUBLICITATE PENTRU CONTRACTELE DE


ACHIZIIE PUBLIC
Anunurile (de intenie, de participare, de atribuire) i invitaia de participare se transmit spre
publicare, n mod obligatoriu, ctre operatorul SEAP.
Transmiterea i publicarea se realizeaz:
numai prin mijloace electronice
prin utilizarea aplicaiei disponibile la adresa de Internet www.e-licitaie.ro
ctre JOUE, prin accesarea adresei de internet: http://simap.europa.eu.
Anunurile care trebuie publicate n JOUE se redacteaz de ctre autoritatea contractant n
limba romn, dar un sumar al celor mai importante informaii ale anunului respectiv trebuie s
fie redactat i ntr-o alt limb oficial a Uniunii Europene.
n cazul unor dificulti de natur tehnic, ce mpiedic operatorul SEAP s transmit ctre
JOUE un anun, obligaia transmiterii acestuia incumb autoritii contractante.
Dup transmiterea anunurilor ctre operatorul SEAP, ANRMAP are obligaia de a verifica
anunurile respective (i eratele) din punctul de vedere al respectrii regulilor formale de
completare, n cel mult 3 zile lucrtoare de la data primirii acestora n SEAP.

64

Mai mult detalii pot fi regsite la urmtoarea adres de internet gestionat de DG Environment din cadrul
Comisiei Europene:http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/health/RO.pdf
142
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Atunci cnd stabilete perioadele limit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractant
trebuie s ia n calcul i marja de timp de 3 zile lucrtoare, necesar pentru verificarea
anunurilor de participare, care sunt n legtur cu aplicarea procedurii de atribuire a unui
contract cu o valoare estimat egal sau mai mare dect pragurile valorice prevzute la art. 55
alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, de ctre ANRMAP, la care se adaug o zi lucrtoare n cazul
transmiterii acestora ctre JOUE de ctre operatorul SEAP.
ANRMAP are obligaia s comunice autoritatii contractante acceptul de publicare sau respingere
a publicrii anunului. n cazul n care ANRMAP constat, n cursul verificrii anunului
transmis de autoritatea contractant ctre operatorul SEAP, c n forma sau n coninutul acestuia
exist erori ori omisiuni, aceasta are obligaia: (i) de a comunica operatorului SEAP respingerea
publicrii anunului; (ii) de a informa autoritatea contractant asupra deciziei de respingere a
publicrii anunului, motivnd decizia respectiv i indicnd modul n care erorile/omisiunile pot
fi remediate.
Operatorul SEAP public n SEAP anunul prevzut la art. 49 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr.
34/2006, n cel mult dou zile lucrtoare de la primirea acceptului de publicare, dar n nici un
caz nainte de data transmiterii acestuia spre publicare n JOUE. Operatorul SEAP public n
SEAP invitaia de participare/anunul de participare n cel mult 1 zi lucrtoare de la primirea
acceptului de publicare
Modificarea si/sau completarea criteriilor de calificare si selectie, in conditiile prevazute la art.
179 alin. (4) din O.U.G. nr. 34/2006, se face in mod obligatoriu prin publicarea unei erate si
cu prelungirea perioadei necesare elaborarii candidaturilor/ofertelor. Eratele se verifica de
ANRMAP n termen de 2 zile de la data primirii n SEAP. n cazul contractelor a cror valoare
este egal sau mai mare dect pragurile valorice prevzute la art. 55 alin.(2) din O.U.G. nr.
34/2006, autoritatea contractant public orice modificare/completare a informaiilor cuprinse in
anunul de participare, prin intermediul eratei, att n SEAP, ct i n JOUE.
Este interzis modificarea/completarea informaiilor cuprinse n invitaia de participare/
anunul de participare prin intermediul clarificrilor i fr publicarea unei erate.
9.1. Anunul de intenie

143
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Anunul de intenie se public obligatoriu atunci cnd se urmrete beneficierea de reducere a


termenelor i dac:
- valoarea total estimat a contractelor sau a acordurilor-cadru, care urmeaz s fie atribuite,
respectiv ncheiate n urmtoarele 12 luni pentru achiziionarea de produse din aceeai grup
CPV, este egal sau mai mare dect echivalentul n lei a 750.000 euro;
- valoarea total estimat a contractelor sau a acordurilor-cadru, care urmeaz s fie atribuite,
respectiv ncheiate n urmtoarele 12 luni pentru achiziionarea de servicii care sunt din aceeai
categorie din punct de vedere al modului de grupare din anexa nr. 2A din OUG nr. 34/2006,
este egal sau mai mare dect echivalentul n lei a 750.000 euro;
- valoarea estimat a contractelor sau a acordurilor-cadru de lucrri, care urmeaz sa fie atribuite,
respectiv ncheiate n urmtoarele 12 luni, este egal sau mai mare dect echivalentul n lei a
5.186.000 euro.
Publicarea anunului de intenie nu creeaz autoritii contractante obligaia de a efectua
respectiva achiziie public.
9.2. Anunul de participare
Anunul de participare trebuie transmis spre publicare de autoritatea contractant atunci cnd:
1.iniiaz procedura de licitaie deschis, licitaie restrns, dialog competitiv, negociere cu
publicarea prealabil a unui anun de participare,

pentru atribuirea contractului de achiziie

public sau pentru ncheierea acordului-cadru;


2.lanseaz un sistem dinamic de achiziie;
3.iniiaz procesul de atribuire a unui contract de achiziie public printr-un sistem dinamic de
achiziii, n acest caz publicndu-se un anun simplificat;
4.organizeaz un concurs de soluii.
Anunul de participare se public n: SEAP si Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dac este
cazul.
Publicarea n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie n toate situaiile n care:
valoarea estimat a contractului de furnizare sau servicii este egal sau mai mare dect
echivalentul n RON a 134.000 euro pentru sistemul clasic;
valoarea estimat a contractului de furnizare sau servicii este egal sau mai mare dect
echivalentul n RON a 414.000 euro pentru sistemul de utiliti;
144
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

valoarea estimat a contractului de lucrri este egal sau mai mare dect echivalentul n
RON a 5.186.000 euro.
9.2.1. Invitaia de participare
Are rolul anunului de participare, n procedurile derulate prin Cerere de oferte. Coninutul ei
asigur o informare minimal, precizat la art. 125 alin. (2), i este verificat, ca i cel al
anunurilor de participare, de ctre ANRMAP, odat cu coninutul documentaiei de atribuire (ce
se transmite acesteia, prin intermediul SEAP, spre validare).
A nu se confunda cu invitaia de participare a ofertantului/candidatului n etapele intermediare
din procedurile ce se deruleaz n mai mult de o etap (negocierea, licitaia restrns).
9.3. Anunul de atribuire
Anunul de atribuire se public n cel mult 48 de zile dup ce:
1.s-a finalizat procedura de licitaie deschis, licitaie restrns, cerere de oferte, dialog
competitiv, negociere, prin atribuirea contractului de achiziie public sau prin ncheierea
acordului-cadru;
2.s-a finalizat un concurs de soluii prin stabilirea concurentului ctigtor;
3.s-a atribuit un contract de achiziie public printr-un sistem dinamic de achiziii.
Pentru serviciile incluse n anexa nr. 2B din OUG nr. 34/2006, obligaia de publicare a
anunului de atribuire este aplicabil numai contractelor a cror valoare estimat este mai mare
dect pragul valoric minim de publicare a achiziiei n JOUE.
De inut minte! Publicarea anunului de atribuire n JOUE este obligatorie pentru toate
situaiile n care este obligatorie i publicarea unui anun de participare (pragurile valorice
la care se raporteaz obligaia de publicare a lor sunt identice).

9.4. Declaratia de participare


O.U.G. nr. 34/2006, art. 69^2 alin. (2): Autoritatea contractant public n SEAP denumirea i
datele de identificare ale ofertantului/ candidatului/ ofertantului asociat/ subcontractantului/
terului susintor, n termen de maximum 5 zile de la expirarea termenului-limit de depunere
a candidaturilor/ofertelor, cu excepia persoanelor fizice, pentru care se public numai numele.
145
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Declaratia privind participantii la procedura de atribuire se publica in SEAP de catre Autoritatea


contractanta, pe pagina dedicata procedurii respective, la sectiunea Procese verbale / Declaratii,
in termenul precizat.

9.5. Notificare ANRMAP cu privire la contractul de achizitie publica / acordul cadru


incheiat
H.G. nr. 925/2006, Art. 93 alin. (6): Autoritatea contractant are obligaia de a transmite
Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, prin mijloace
electronice, n cel mult 48 de ore de la data ncheierii contractului de achiziie
public/acordului-cadru, o notificare cu privire la contractul de achiziie public/acordul-cadru
ncheiat.
In acest scop, Autoritatea contractanta trebuie sa-si creeze un cont pe site-ul www.anrmap.ro,
sectiunea Formulare online conform HG 219/2012. Datele privind contractul de achizitie publica
incheiat vor fi completate in Formularul online, dupa validarea contului.
Operatorii economici implicati in procedura de atribuire pot, de asemenea, sa sesizeze
ANRMAP in legatura cu incalcarea termenelor legale privind incheierea contractului de
achizititie publica cu ofertantul declarat castigator.
9.6. Reguli speciale de transparen aplicabile achiziiei publice de servicii de publicitate
media

Este contract de publicitate media contractul de servicii care are drept obiect crearea, producerea
i/sau difuzarea de reclam sau alte forme de promovare prin intermediul mass-media (scris,
audio-vizual, electronic).
Pentru contractele de acest tip, cu o valoare cumulat anual mai mare de 30.000 euro, se
public obligatoriu un anun de participare i un anun de atribuire, la adresa dedicat n sistemul
informatic de utilitate public de pe internet (www.publicitatepublica.ro) i pe pagina proprie de
internet.

146
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Anunul de participare, va indica obligatoriu: criteriile de calificare i selecie; algoritmul de


calcul al punctajului, n cazul criteriului de atribuire oferta cea mai avantajoas din punct de
vedere economic i va fi nsoit de un referat de oportunitate.
Prin contractul de publicitate se menioneaz posibilitatea de acces a publicului la informaiile
legate de derularea acestuia, respectiv la: destinatarii finali ai fondurilor, criteriile de alocare a
acestora, sumele alocate i termenele de ndeplinire a contractelor.
Materialele publicitare, obligatoriu, vor meniona denumirea autoritii contractante.
Dup finalizarea contractului, dar nu mai trziu de 120 zile, autoritatea contractant va publica,
n mod similar anunurilor, un raport de evaluare asupra impactului achiziiei serviciilor de
publicitate.

9.7. Reguli de publicitate pentru entitile juridice ce nu au calitate de autoritate


contractant, conforme Ordinului MFE nr. 1120/2013
Pentru achiziia de bunuri de peste 30.000 de euro, de servicii cu o valoare cuprins n
intervalul 30.000-200.000 de euro, de lucrri cu o valoare cuprins n intervalul 100.000
5.000.000 de euro, entitatile juridice beneficiare ale finanrilor n cauz trebuie s publice un
anun n seciunea Achizitii privati a paginii web a Ministerului Fondurilor Europene
www.fonduri-ue.ro
Beneficiarii care nu respect principiul transparenei suport corecii financiare. Astfel,
nepublicarea anunurilor de achiziie pe pagina web a Ministerului Fondurilor Europene va fi
sancionat cu o corectie de 25%.
Nepublicarea anunului de atribuire, in termen de 5 zile de la finalizarea procedurii, va fi
penalizat cu o corecie de 5% a valorii contractului de finanare.
9.8. Reguli de comunicare i transmitere a datelor (Art. 59-65 din OUG nr. 34/2006)
Orice comunicare, solicitare, informare, notificare i altele asemenea trebuie s se transmit n
scris.
Orice document scris trebuie nregistrat n momentul transmiterii i n momentul primirii lui
(obligaie corelativ, opozabil att autoritii contractante ct i operatorului economic).

147
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Trebuie asigurat integritatea i confidenialitatea informaiilor i datelor pe parcursul


comunicrii, transmiterii i stocrii lor.
Documentele scrise pot fi transmise prin oricare din urmtoarele modaliti:
prin pot;
prin fax;
prin mijloace electronice;
prin orice combinaie a celor de mai sus.
Prin documentaia de atribuire se pot impune modalitile de comunicare utilizate pe
parcursul procedurii, dar acestea nu trebuie s restricioneze accesul operatorilor economici la
procedur.

Instrumentele utilizate pentru comunicarea electronic, precum i caracteristicile lor


tehnice trebuie s fie disponibile n mod facil oricrui operator economic i s asigure
interoperabilitatea cu tehnologiile uzuale de informare i comunicare.
9.9. Punerea la dispoziie a documentaiei de atribuire/selectare/preselectare.
Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita i de a obine documentaia de
atribuire/selectare/preselectare, n mod gratuit:

prin accesarea direct i nerestricionat a unui fiier electronic, care va fi


disponibil n SEAP (n cazuri impuse de condiii tehnice, pe suport magnetic sau
pe pagina de internet proprie autoritii contractante ori suport de hrtie) odat cu
anunul/invitaia de participare sau

n urma unei solicitri a fiecrui operator economic interesat.

Not: Se specific n anunul/invitaia de participare modul n care poate fi obinut


documentaia de atribuire/selectare/preselectare. Atenie! Participarea la procedur nu
poate fi condiionat de procurarea direct sau nu a documentaiei de atribuire.
Orice operator economic interesat s participe la o Licitaie deschis are dreptul de a solicita i
de a obine documentaia de atribuire, n cazul n care aceasta/pri din ea nu a/au fost postat/ n
SEAP.
Licitaie restrns, dialog competitiv

148
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Punerea la dispoziie a documentaiei de atribuire/selectare/preselectare, la cerere, n cazul n


care nu a fost publicat, complet, n SEAP sau pe pagina de net proprie autoritii contractante,
trebuie fcut ntr-o perioad care nu trebuie s depeasc 4 zile de la primirea solicitrii.
n perioada cuprins ntre data publicrii anunului de participare i data limit de depunere a
candidaturilor, autoritatea contractant are obligaia de a asigura oricrui operator economic
posibilitatea de a obine informaii suplimentare cu privire la condiiile de participare la
procedura de atribuire.
n cazul procedurilor de licitaie restrns, dialog competitiv, negociere, autoritatea contractant
va transmite, odat cu invitaia de participare n etapa de ofertare i documentaia de atribuire.

9.10. Solicitrile de clarificri (art. 78 i 79 din OUG nr. 34/2006)


Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificri privind documentaia de
atribuire/selectare/preselectare.
n cel mult 3 zile lucrtoare de la primirea unei solicitri de clarificri, autoritatea contractant
are obligaia de a rspunde n mod clar, complet i fr ambiguiti.

Rspunsurile - nsoite de ntrebrile aferente se transmit ctre toti operatorii economici care
au obinut documentaia de atribuire, fr a aduce modificri acesteia65.
Not: Dac documentaia este disponibil n SEAP, clarificrile acesteia se fac cunoscute prin
crearea unui nou fiier electronic la care se va asigura accesul direct i nerestricionat.

Identitatea celui care a solicitat clarificrile nu se dezvluie.


Rspunsul la clarificri se transmite cu cel puin 6 zile nainte de data limit de depunere a
ofertelor, n msura n care clarificrile sunt solicitate n timp util (termen minimal de rspunsnainte de data limit de depunere a ofertelor). Orice decalare a termenului limit de depunere a
ofertelor, cauzat de rspunsurile de clarificare a documentaiei de atribuire, se va face
cunoscut printr-un anun tip erat.
65 A se vedea Ordinul nr. 171/2012 al ANRMAP.
149
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

150
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

CAPITOLUL X CRITERII DE CALIFICARE/SELECIE I CRITERII DE


ATRIBUIRE
Criteriile de calificare i selecie, astfel cum sunt prevzute la art. 176 din ordonana de urgen,
au ca scop demonstrarea potenialului tehnic, financiar i organizatoric al fiecrui operator
economic participant la procedur, care trebuie s reflecte posibilitatea concret a acestuia de a
ndeplini contractul i de a rezolva eventualele dificulti legate de ndeplinirea contractului, n
cazul n care oferta sa va fi declarat ctigtoare (art. 7, HG 925 /19.07.2006).
Criterii utilizate n procesul de atribuire a contractelor de achiziii publice
- Criteriile de calificare i selecie;
- Criteriul de atribuire a contractului de achiziie public.
Criteriile de calificare i selecie se stabilesc n funcie de exigenele specifice ale contractului,
avnd o legtur evident cu obiectul acestuia i, ntotdeauna, cu respectarea principiului
proporionalitii. n acest sens, autoritatea contractant va elabora o not justificativ privind
cerinele minime de calificare privind capacitatea tehnic i economic, ce se ataeaz dosarului
achiziiei publice.
n cazul atribuirii pe loturi a contractului de achiziie, autoritatea contractant va putea solicita
ndeplinirea criteriilor de calificare doar prin raportare la fiecare lot n parte i nu la ntregul
contract.
Criteriile de calificare se public n anunul/invitaia de participare i n documentaia de
atribuire, obligatoriu, fiind concordante n cele dou documente. Pe durata procedurii, nu este
permis, sub sanciunea anulrii procedurii, modificarea ori completarea criteriilor, cu excepia
celor impuse de CNSC/instan ori prin remedieri dispuse de autoritatea contractant, urmare a
unei notificri/contestaii din partea unui operator economic.

10.1. Criterii de calificare si selectie utilizate n procesul de atribuire a contractelor de


achiziii publice (art. 176 196 din OUG nr. 34/2006 i art. 7 12 din HG nr. 925/2006)
Criteriile de calificare i selecie, precizate n lege, se refer numai la:

situaia personal a candidatului sau ofertantului;

capacitatea de exercitare a activitii profesionale;

situaia economic i financiar;

capacitatea tehnic i/sau profesional;


151

Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

standarde de asigurare a calitii;

standarde de protecie a mediului, dac este cazul.

Autoritatea contractant nu are dreptul de a restriciona participarea la procedura de atribuire a


contractului de achiziie public prin introducerea unor cerine minime de calificare care (art. 8,
alin. 1, HG 925 /19.07.2006):
a) nu prezint relevan n raport cu natura i complexitatea contractului de achiziie
public ce urmeaz s fie atribuit;
b) sunt disproporionate n raport cu natura i complexitatea contractului de achiziie
public ce urmeaz s fie atribuit.
Atunci cnd impune cerine minime de calificare referitoare la situaia economic i financiar
ori la capacitatea tehnic i/sau profesional, astfel cum este prevzut la art. 178 alin. (1) din
ordonana de urgen, autoritatea contractant trebuie s fie n msur s motiveze aceste
cerine, elabornd n acest sens o not justificativ care se ataeaz la dosarul achiziiei (art. 8,
alin. 2, HG 925 /19.07.2006).
n sensul prevederilor art. 8 alin. (1), se prezum c cerinele minime de calificare sunt
disproporionate n raport cu natura i complexitatea contractului de achiziie public ce urmeaz
s fie atribuit, dac se impune ndeplinirea unor condiii cum ar fi (art. 9,alin. 1,

HG 925

/19.07.2006):
a) suma valorilor/cantitilor de produse furnizate, servicii prestate i lucrri executate, incluse n
contractul/contractele prezentat/prezentate de ctre operatorul economic ca dovad a experienei
lui similare, s fie mai mare dect valoarea/cantitatea de produse/servicii/lucrri ce vor fi
furnizate/presate/executate n baza contractului care urmeaz s fie atribuit;
b) valoarea cifrei de afaceri a operatorului economic s fie mai mare dect valoarea estimat a
contractului, multiplicat cu 2;
c) demonstrarea unui nivel minim al indicatorului financiar lichiditate general n cazul
atribuirii unui contract cu durata de ndeplinire mai mic de 3 luni sau n cazul atribuirii unui
contract cu executare succesiv, avnd o durat mai mare de 3 luni, dar pentru care plile
aferente prestaiilor urmeaz s se efectueze la intervale mai mici de 60 de zile de la data
efecturii acestora;
d) nivelul indicatorului financiar lichiditate general s depeasc cota de 100%, n cazul
atribuirii unui contract care nu se ncadreaz n categoria celor prevzute la lit. c);
152
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

e) demonstrarea unui nivel minim al indicatorului financiar solvabilitate n cazul n care


operatorul economic a prezentat documente din care s rezulte c nu se afl n niciuna dintre
situaiile prevzute la art. 181 lit. a) sau b) din ordonana de urgen.
10.1.1. Situaia personal a operatorului economic (art. 180-182 din OUG nr. 34/2006)
Pentru a evita excluderea dintr-o procedur de atribuire a contractului de achiziie public,
operatorul economic trebuie s prezinte documente edificatoare prin care s fac dovada c :
1). Nu se ncadreaz n situaia de a fi fost condamnat n ultimii 5 ani printr-o hotrre
judectoreasc definitiv pentru: participare la activiti ale unei organizaii criminale, corupie,
fraud, splare de bani.
2).Nu se afl ntr-una sau mai multe din situaiile de mai jos i numai dac s-a solicitat expres
aceasta, respectiv, c :

Nu este n stare de faliment;

i-a ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri


sociale ctre bugetul general consolidat;

nu se regaseste in situatia ca n ultimii 2 ani nu-i fi ndeplinit sau sa-i fi ndeplinit n


mod defectuos obligaiile contractuale, din motive imputabile lui, fapt care a produs sau
este de natur s produc grave prejudicii beneficiarilor sai;

nu a fost condamnat, n ultimii 3 ani, prin hotrrea definitiv pentru o fapt care a adus
atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie profesional;

nu prezint informaii false sau nu prezint informaiile solicitate de ctre autoritatea


contractant n legtur cu situaiile de mai sus.

Pentru nendeplinirea oricreia din cerinele de la punctul 1, autoritatea contractant are obligaia
excluderii operatorului economic din procedur, pe cnd n cazul intervenirii uneia din/tuturor
situaiile/lor de la punctul 2 aceasta are doar dreptul excluderii lui. Prin urmare, autoritatea
contractant, sub imperiul principiului asumrii rspunderii, are posibilitatea suveran de a
aprecia dac trebuie s exclud operatorul economic n cauz, doar n privina situaiilor din
urm, cu condiia de a preciza acest aspect n documentaia de atribuire66.

66 Ca expresie a nevoii de respectare a principiilor transparenei i egalitii de tratament.


153
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

10.1.2. Capacitatea de exercitare a activitii profesionale (Art. 183 din OUG nr. 34/2006)
n documentaia de atribuire se precizeaz dac trebuie demonstrat, de operatorii economici
interesai, capacitatea de exercitare a activitii profesionale, forma de nregistrare (ca persoana
fizic sau juridic) i, dac este cazul, atestarea ori apartenena din punct de vedere profesional,
la o organizaie/statut profesional, n conformitate cu prevederile din ara n care
ofertantul/candidatul este stabilit.
10.1.3. Capacitatea economic i financiar (Art. 184-186 din OUG nr. 34/2006)
Capacitatea economic i financiar reprezint un indicator prin a crui demonstrare operatorul
este considerat calificat pentru ndeplinirea contractului de achiziie public respectiv. Fisa de
date va indica informaiile pe care operatorii le vor furniza, gen: media cifrei de afaceri globale/
in obiectul achizitiei, pe ultimii trei ani, indicatori de solvabilitate67, lichiditate68, profit, acces la
resurse financiare etc.
De asemenea, in Fisa de date se vor specifica documentele relevante pe care ofertantii trebuie sa
le prezinte pentru demonstrarea indeplinirii cerintelor minime de calificare : bilanturi contabile,
declaratii bancare, polite de asigurare pentru risc profesional, etc.
Cerinele minime de calificare, obligatoriu, vor fi precizate i n anunul de participare.
Capacitatea economic i financiar a operatorului economic poate fi susinut i de o alt
persoan, numita tert sustinator, indiferent de natura relaiilor juridice existente ntre operatorul
economic i persoana respectiv. n acest caz, se va prezenta un angajament ferm, prin care se
confirm punerea la dispoziie, pentru executarea contractului, a resurselor financiare necesare.
Terul susintor va trebui sa respecte condiiilor precizate la art. 180 i ale art. 181 lit. a), c1) i
d) din ordonana de urgen (s nu fie n niciuna din acele situaii de excludere).

10.1.4. Capacitatea tehnic i/sau profesional


Capacitatea tehnic i/sau profesional reprezint un indicator prin a crui demonstrare
operatorul poate fi considerat calificat pentru ndeplinirea contractului de achiziie public
respectiv.

67 Nu se va solicita ofertantului care nu se afl n faliment vezi art. 9 din HG nr. 925/2006.
68 Nu este indicat a se solicita n contracte cu executare imediat (cu durat scurt sau cu pli la intervale mai mici
de 60 zile de la furnizare) i nu poate depi cota de 100% - idem.
154
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Obligatoriu, se indic n anunul de participare i n documentaia de atribuire cerinele minime


privind capacitatea tehnic i/sau profesional pe care operatorul economic trebuie s le
ndeplineasc pentru a fi considerat calificat (experin n domeniu, personal calificat, dotri,
mostre, etc.).
Capacitatea tehnic i/sau profesional poate fi susinut i de o ter persoan, indiferent de
natura relaiilor juridice existente ntre operatorul economic susinut i persoana respectiv. n
acest caz, se va prezenta un angajament ferm, prin care se confirm punerea la dispoziie, pentru
executarea contractului, a resurselor tehnice i profesionale invocate. Terul susintor este inut
de ndeplinirea condiiilor precizate la art. 180 i 181 lit. a), c1) i d) din ordonana de urgen (s
nu fie n niciuna din acele condiii de excludere).
In situatia in care autoritatea contractanta impune indeplinirea de catre ofertanti a unor cerinte
minime de calificare, ce privesc capacitatea economico/finaciar i/sau capacitatea
tehnic/profesional, autoritatea contractant, obligatoriu, va ntocmi o not justificativ de
alegere a cerinelor, ce se va ataa la dosarul achiziiei publice.
10.1.5. Standarde de asigurare a calitii
Dac se solicit prezentarea unor certificate, prin care sa se ateste respectarea anumitor standarde
de asigurare a calitii, atunci aceast solicitare trebuie s se raporteze la sistemele de asigurare a
calitii bazate pe seriile de standarde Europene relevante, certificate de organisme conforme cu
seriile de standarde Europene privind certificarea.
n practic, sunt cunoscute grupele de standarde 9001:2001, actualizate n 2008. Este
recomandabil ca, n cazul n care legislaia din domeniul n care se va face achiziia nu prevede
obligativitatea implementrii standardului n cauz, autoritatea contractant s nu impun
aceast cerin fr a discerne asupra necesitii ei. Cele mai frecvente cazuri de solicitare a
acestuia sunt n achiziiile de lucrri sau de servicii.
Standarde de protecie a mediului
Dac se solicit prezentarea unor certificate (n special, n cazul atribuirii unor contracte de
servicii sau lucrri), prin care operatorii economici trebuie s dovedeasc c respect anumite
standarde de protecie a mediului, atunci autoritatea contractant trebuie s se raporteze:
- fie, la Sistemul Comunitar de Management Ecologic i Audit (EMAS);
155
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

- fie, la standarde de gestiune ecologic bazate pe seriile de standarde Europene sau


internaionale n domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaia comunitar ori cu
standardele Europene sau internaionale privind certificarea.
10.2. Criterii de atribuire a contractului de achiziie public (Art. 197-199 din OUG nr.
34/2006 i art. 13 15 din HG nr. 925/2006)
Criteriul de atribuire a contractului de achiziie public se precizeaz, n mod obligatoriu, n
anunul de participare i n cadrul documentaiei de atribuire.
Criteriul de atribuire, odat stabilit, nu poate fi schimbat pe toat durata de aplicare a procedurii
de atribuire.
Criteriul de atribuire a contractului de achiziie public, poate fi:

oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic sau

n mod exclusiv, preul cel mai sczut.

n cazul primului criteriu de atribuire, se stabilesc factori de evaluare i ponderi relative ori un
algoritm de calcul al punctajelor aferente.
n cazul n care criteriul utilizat este preul cel mai sczut, astfel cum este prevzut la art. 198
alin. (1) lit. b) din ordonana de urgen, stabilirea ofertei ctigtoare se realizeaz numai prin
compararea preurilor prezentate n cadrul ofertelor admisibile, fr s fie cuantificate alte
elemente de natur tehnic sau alte avantaje care rezult din modul de ndeplinire a contractului
de ctre operatorii economici participani la procedura de atribuire (art. 13, alin. 1, HG 925
/19.07.2006).
Oferta care este declarat ctigtoare n acest caz trebuie s ndeplineasc specificaiile
tehnice minime considerate obligatorii, astfel cum au fost acestea stabilite n caietul de sarcini
(art. 13, alin. 2, HG 925 /19.07.2006).
n cazul n care criteriul utilizat este oferta cea mai avantajoas din punct de vedere
economic, astfel cum este prevzut la art. 198 alin. (1) lit. a) din ordonana de urgen,
stabilirea ofertei ctigtoare se realizeaz prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare
pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm specific de calcul (art. 14, alin. 1, HG
925 /19.07.2006).
156
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Algoritmul de calcul, precum i factorii de evaluare a ofertelor, care vor fi luai n considerare n
cazul aplicrii criteriului "oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic", se
precizeaz n mod clar i detaliat n cadrul documentaiei de atribuire i vor reflecta metodologia
concret de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice i financiare
prezentate de ofertani (art. 14, alin. 2, HG 925 /19.07.2006).
Este interzis a se utiliza criteriile de calificare, ca factori de evaluare a ofertelor.
Atenie: Dup stabilirea factorilor de evaluare sau a algoritmului de calcul, acestea nu se mai
pot modifica pn la finalizarea procedurii de atribuire.
Autoritatea contractant are obligaia ntocmirii unei note justificative privind alegerea factorilor
de evaluare, ce va fi ataat dosarului achiziiei publice.
Caracteristicile ofertei ce va fi desemnat ctigtoare prin raportare la factorii de evaluare vor fi
consemnate n contract, drept clauze obligatorii.
Spre exemplu, n cazul propunerii unui termen scurt de realizare a investiiei, pentru care oferta a
primit punctaj superior/sau nu celorlalte, acest termen se va impune ca i clauz a contractului de
care contractantul va fi inut la respectarea ntocmai.
n practic, de multe ori, exist tentaia ca ofertanii s propun i autoritatea contractant s
accepte oferte care prezint elemente de punctare nerealiste. Spre exemplu, garania lucrrilor
executate ce depete durata de via a construciilor69 sau termenul de executare/livrare.
Ar fi de preferat, n aceste cazuri, ca autoritatea contractant s precizeze n cuprinsul
documentaiei de atribuire avertismentul asupra necesitii ca operatorii economici s probeze
posibilitatea concret de respectare a unor astfel de elemente de ofertare.

69 Garania lucrrilor de construcii este definit ca perioada dintre recepia terminrii lucrrilor i recepia final a acestora, pe
durata creia constructorul se oblig s fac orice reparaii, pe cheltuiala sa, n cazul deteriorrilor intervenite din utilizarea
conform vezi HG nr. 273/1994. De asemenea, este de interes a se cunoate durata normal de via pentru lucrri, aa cum
este normat prin HG nr. 2139/2004 de aprobare a Catalogului ce cuprinde duratele respective, pentru diferite tipuri de lucrri.

157
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

CAPITOLUL XI INCIDENTE PROCEDURALE: CONTESTATIA, ANULAREA


PROCEDURII70
11.1. Contestaia
Orice etap a procedurii de atribuire poate fi expus unor riscuri71 care ar putea conduce
la afectarea acesteia, inclusiv riscului de a fi ntrziat ori anulat, ca urmare a intervenirii
unei contestaii ce se dovedete a fi ntemeiat ori ca urmare a demersului voluntar al
autoritii contractante.
n cazul apariiei unui astfel de incident procedural, autoritii contractante i revin obligaii dar
i drepturi specifice, ce in de necesitatea gestionrii momentului ntr-o manier care s asigure
respectarea tuturor regulilor de transparen, competitivitate, drept la aprare, contradictorialitate
dar i asumare a rspunderii, cu echilibru.
Pentru aceasta, este indicat i necesar ca reprezentanii implicai ai autoritii contractante s
aib o cunoatere complet a drepturilor i responsabilitilor ce deriv din calitatea acesteia de
parte nvinuit.
Chiar anterior primirii unei contestaii, dar i dup acest moment, autoritatea contractant este n
msur s dispun msuri de remediere a procedurii de atribuire, precum suspendarea procedurii
ori revocarea uni act emis n aceasta.
Prealabil formulrii unei contestaii, persoana vtmat se poate adresa autoritii contractante cu
o notificare coninnd pretinsa nclcare a dispoziiilor legale i intenia de a nvesti CNSC cu o
contestaie.
Notificarea n cauz nu duce la suspendarea procedurii. Lipsa notificrii nu mpiedic partea
vtmat la formularea direct a contestaiei.

70 Legislaia relevant
Reglementri naionale: Capitolul IX din OUG nr. 34/2006 - Soluionarea contestaiilor, dar i Art. 16 alin. (2) i
Art. 207 alin. (2) lit. d); Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificrile si completrile ulterioare;
Codul de procedur civil
Reglementri comunitare: Directiva 89/665/CEE privind coordonarea actelor cu putere de lege i a actelor
administrative privind aplicarea procedurilor care vizeaz cile de atac fa de atribuirea contractelor de achiziii
publice de produse i a contractelor publice de lucrri (Directiva 89/665/CEE); Directiva 92/13/CEE privind
coordonarea actelor cu putere de lege i actelor administrative referitoare la aplicarea normelor comunitare cu
privire la procedurile de achiziii publice ale entitilor care desfoar activiti n sectoarele apei, energiei,
transporturilor i telecomunicaiilor (Directiva 92/13/CEE). Directiva 2007/66/CE a Parlamentului European i a
Consiliului din 11 decembrie 2007 de modificare a Directivelor 89/665/CEE i 92/13/CEE ale Consiliului n ceea ce
privete ameliorarea eficacitii cilor de atac n materie de atribuire a contractelor de achiziii publice
71 Precum i cele tratate in subcapitolul urmtor.
158
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Din definiia72 dat la art. 255 din OUG nr. 34/200673, se desprind urmtoarele elemente
principale ale contestaiei:

A. Titularul dreptului de a contesta


Dreptul de a formula contestaie aparine celor (operatori economici) care, dovedindu-i interesul
n cauz, pretind c sunt vtmai de o conduit (act sau fapt) a autoritii contractante, n
legtur cu procedura de atribuire, contrar regulilor de derulare a acesteia, vtmare care ar
atrage un prejudiciu.
B. Actul autoritii contractante
Conform detalierii de la alin. (3) al art. 255 din OUG nr. 34/2006, prin act al autoritii
contractante (care poate determina depunerea unei contestaii) se nelege:
a) orice act administrativ;
b) orice alt operaiune administrativ care produce sau poate produce efecte juridice;
c) nendeplinirea n termenul legal a unei obligaii prevzute de OUG nr. 34/2006;
d) omisiunea ori refuzul de a emite un act, n legtur cu sau n cadrul procedurii de
atribuire;
e) omisiunea ori refuzul de a efectua o anumit operaiune, n legtur cu sau n cadrul
procedurii de atribuire.
C. Obiectul contestaiei
Prin contestaia formulat n cadrul procedurii administrativ-jurisdicionale, persoana care se
consider vtmat poate solicita:
a) anularea actului autoritii contractante;
b) obligarea autoritii contractante s emit un act;
c) recunoaterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativjurisdicional.
72 Aproape similar cu definiia din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, dar concord i cu textul
reglementrilor comunitare relevante [art. 1 alin. (3) din Directiva 89/665/CEE i art. 1 alin. (3) din Directiva
92/13/CEE], cu referire la interes i prejudiciu.
73Orice persoan vtmat intr-un drept ori intr-un interes legitim printr-un act al autoritii contractante, care
ncalc dispoziiile legale n materia achiziiilor publice, poate solicita anularea actului, obligarea autoritii
contractante de a emite un act, recunoaterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativjurisdicional (art. 255).
159
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Indicarea obiectului contestaiei este esenial pentru desfurarea procedurii de


soluionare a disputei (administrativ-jurisdicionale sau judectoreti), acesta fiind un element
obligatoriu al contestaiei, a crui lips poate atrage respingerea ei. Alturi de celelalte elemente
obligatorii ale contestaiei74, obiectul acesteia poate fi precizat, n cazul n care lipsete la
momentul iniial, dup solicitarea lui de ctre CNSC sau instan.
Depunerea i soluionarea contestaiilor
naintarea contestaiei poate avea loc numai n format scris, prin ntrebuinarea
mijloacelor de comunicare general acceptate n procedura de atribuire, conform ordonanei de
urgen (pot, pot electronic, fax), dar i prin depunerea direct n faa Serviciului de
registratur aparinnd C.N.S.C. ori instanei competente.
11.1.1. Contestaii soluionate de Consiliul Naional de Solutionare a Contestaiilor.
Ci de atac mpotriva deciziilor C.N.S.C.
A. Competena de soluionare a contestaiei formulate mpotriva actelor din procedura
de atribuire aparine CNSC - pe cale administrativ-jurisdicional75.
Contestaia naintat Consiliului se formuleaz n scris, de ctre partea care se consider
vtmat i trebuie s conin urmtoarele elemente (art. 270 din ordonan):

numele, domiciliul sau reedina contestatorului, ori pentru persoanele juridice,


denumirea, sediul lor i codul unic de nregistrare. n cazul persoanelor juridice
se vor indica i persoanele care le reprezint i n ce calitate;

denumirea i sediul autoritii contractante;

denumirea obiectului contractului de achiziie public, i procedura de atribuire


aplicat;

obiectul contestaiei;

dovedirea interesului legitim;

motivarea n fapt i n drept a cererii;

mijloacele de prob pe care se sprijin contestaia, n msura n care este


posibil;

74 Precizate la art. 270 din Ordonana de urgen nr. 34/2006


75 Conform Curii Constituionale, dispoziiile OUG nr. 34/2006, privitoare la competena CNSC de a soluiona
contestaii n legtur cu procedura de atribuire nu exclud dreptul consacrat de Legea contenciosului administrativ
ca cei interesai s nainteze contestaia la instana judectoreasc competent - tribunal.
160
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

semntura prii sau a reprezentantului persoanei juridice.

Dac Consiliul apreciaz c n contestaie nu sunt cuprinse toate informaiile necesare, atunci
acesta va cere contestatorului, ca, n termen de 3 zile de la ntiinare, s completeze contestaia.
Neconformarea contestatorului la obligaia impus de Consiliu duce la respingerea
contestaiei.
n aceast situaie, autoritatea contractant are dreptul de a invoca lipsa elementelor formale de
prezentare a contestaiei.
B. Corelativ demersului su, contestatorul are obligaia de a constitui o garanie de bun
conduit pentru ntreaga perioad cuprins ntre data depunerii contestaiei/cererii/plngerii i
data rmnerii definitive a deciziei Consiliului/hotrrii instanei de judecat de soluionare a
acesteia, in beneficiul autoritii contractante, cu valabilitate de minim 90 zile, in cuantumul
precizat de OUG nr. 51/201476.
Garania de bun conduit este primit de autoritatea contractant sub oricare form de
constituire a ei (virament, ordin de plat, scrisoare bancar, poli de asigurare), iar la nevoie
(precum solicitarea CNSC sau a instanei), trebuie s fie n msur s dea informaii privind
existena garaniei la dispoziia sa.
Elementele de interes ale garaniei de bun conduit, pentru autoritatea contractant,
sunt:
-

forma original a documentului de garantare;

corespondena informaiilor din document cu cele de identificare a procedurii de


atribuire;

termenul de valabilitate;

valoarea.

76 a) 1% din valoarea estimat, dac aceasta este mai mic dect pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2) lit.
a) i b);
b) 1% din valoarea estimat, dac aceasta este mai mic dect pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2) lit.
c), dar nu mai mult dect echivalentul n lei a 10.000 euro, la cursul BNR de la data constituirii garaniei;
c) 1% din valoarea estimat, dac aceasta este egal sau mai mare dect pragurile valorice prevzute la art. 55
alin. (2) lit. a) i b), dar nu mai mult dect echivalentul n lei a 25.000 euro, la cursul BNR de la data constituirii
garaniei;
d) 1% din valoarea estimat, dac aceasta este egal sau mai mare dect pragurile valorice prevzute la art. 55
alin. (2) lit. c), dar nu mai mult dect echivalentul n lei a 100.000 euro, la cursul BNR de la data constituirii
garaniei.
161
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Forma documentului de garantare (original) este de interes pentru autoritatea contractant doar
n acele situaii n care cel ce a constituit-o nu a fcut un virament direct (chiar i prin plat
electronic), caz n care s-ar impune executarea, eventual, prin intermediul pltitorului (banc ori
societate de asigurare).
Autoritatea contractant are dreptul de a solicita prelungirea valabilitii garaniei, n cazul n
care litigiul nu a fost soluionat definitiv, la momentul expirrii acesteia.
n cazul respingerii contestaiei ori al renunrii la aceasta n mod voluntar, autoritatea
contractant va reine garania de bun conduit, cu excepia cazurilor n care respingerea ca
rmas fr obiect ori renunarea la contestaie s-a datorat msurilor de remediere aparinnd
autoritii.
C. Sub sanciunea tardivitii contestaiei, aceasta va fi transmis de ctre contestator att
Consiliului ct i autoritii contractante n termenul impus de lege.
Termenul de depunere a contestaiei se calculeaz de la data lurii la cunotin de ctre
contestator, despre actul autoritii contractante pe care acesta l consider nelegal.
Termenul77 de depunere a contestaiei este de, cel mult:
10 zile, n cazul n care valoarea estimat a contractului este egal sau mai mare
dect pragurile valorice de la art. 55 din Ordonan78;
5 zile, n cazul n care valoarea estimat a contractului este mai mic dect
valorile de mai sus.
Termenul se calculeaz ncepnd cu ziua urmtoare lurii la cunotin despre un act al
Autoritii contractante considerat nelegal. Ziua lurii la cunotin este ziua n care, efectiv, este
primit documentul (cu informaiile complete) considerat nelegal.

77 Calculat n concordan cu prevederile art. 3 lit. z) din OUG nr. 34/2006: z) zile - zilele calendaristice, n afara
cazului n care se prevede expres c sunt zile lucrtoare. Termenul exprimat n zile ncepe s curg de la nceputul
primei ore a primei zile a termenului i se ncheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua n cursul
creia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al autoritii contractante nu este luat n calculul
termenului. Dac ultima zi a unui termen exprimat altfel dect n ore este o zi de srbtoare legal, o duminic sau
o smbt, termenul se ncheie la expirarea ultimei ore a urmtoarei zile lucrtoare..
78 -134.000 euro pentru contractul de furnizare i contractul de servicii, atribuit de autoritatea contractant
menionat la art. 8 lit. a-c;
- 414.000 euro pentru acelai contract atribuit de autoritatea contractant de la art. 8 lit. d sau e;
- 5.186.000 euro pentru contractul de lucrri.
162
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

ATENIE!
Datorit parcursului potal, este posibil ca autoritatea contractant s ia la cunotin despre
depunerea contestaiei dup epuizarea termenului de ateptare prevzut la art. 205 din OUG nr.
34/2006. Acest incident nu este pasibil de a reprezenta o nclcare a interdiciei de ncheiere a
contractului cu respectarea termenului de ateptare, respectiv nu poate duce la nulitatea lui.
Devin incidente n cauz i prevederile art. 183 din Codul de procedur civil, privind depunerea
la pot a contestaiei, cu recipis de confirmare a primirii.
Autoritatea contractant are obligaia s transmit Consiliului, n termen de 5 zile lucrtoare de
la data primirii contestatiei, dosarul achiziiei i orice documente solicit acesta, relevante pentru
soluionarea cauzei, sub sanciunea unei amenzi, n cuantum de 10.000 lei, aplicat
conductorului acesteia.
Decizia privind amenda, neatacat n termen, constituie titlu executoriu i se execut de ctre
organele competente, potrivit dispoziiilor legale privind executarea silit a creanelor fiscale i
cu procedura prevzut de aceste dispoziii.
Odat cu dosarul achiziiei, autoritatea contractant comunic Consiliului i (obligatoriu)
contestatoarei un punct de vedere.
Lipsa punctului de vedere nu mpiedic soluionarea contestaiei.

D. Efecte asupra procedurii de atribuire


Depunerea contestaiei conduce la imposibilitatea ncheierii contractului nainte de soluionarea
ei de ctre CNSC, n caz contrar acesta fiind lovit de nulitate absolut .
Contestaia nu suspend procedura de atribuire, iar autoritatea contractant i poate asuma
continuarea ei.
Pentru nlturarea riscurilor de afectare a procedurii, autoritatea contractant are dreptul s
dispun suspendarea procedurii, caz n care notific ofertanilor implicai n aceasta msura sa.
nainte de soluionarea contestaiei, la cererea temeinic motivat a contestatorului, Consiliul
poate dispune suspendarea procedurii de atribuire.

163
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

E. Aspecte procedurale.
Procedura n faa Consiliului este scris. Contestaia i actele ce o nsoesc, precum i punctul
de vedere la aceasta, ori alte cereri naintate, se comunic Consiliului i prii adverse i se face
dovada de comunicare a lor.
Autoritatea contractant are obligaia ncunotiinrii ofertanilor implicai despre coninutul
contestaiei, n termen de o zi lucrtoare de la primirea ei.
Prile79 pot fi audiate, numai dac acest lucru este considerat necesar de ctre completul de
soluionare a contestaiei.
Prile pot fi reprezentate de avocai i pot depune concluzii scrise n cursul procedurii.
Prile pot solicita s depun concluzii oral n faa Consiliului, fr ca prin aceasta s fie
afectate termenele de soluionare a contestaiei.
Consiliul, din oficiu, ori la solicitarea prilor, poate admite administrarea de probe, inclusiv
expertiza, dar poate solicita acestora ori terilor, informaii relevante privind cauza.
Termenul de soluionare a contestaiei este de 20 zile de la data primirii dosarului achiziiei
publice de la autoritatea contractant, iar n cazuri temeinic justificate acest termen poate fi
prelungit cu 10 zile.
Pluralitatea de contestatori, ori de cereri80, precum i complexitatea procedurii de atribuire,
inclusiv existena unui caz, n paralel, n instan, pot reprezenta, n practic, cazuri justificate de
prelungire a perioadei de soluionare a contestaiei.
Consiliul va decide asupra continurii sau anulrii procedurii de achiziie public, n funcie de
soluia pronunat.
Decizia prin care Consiliul anuleaz n parte sau n tot actul atacat sau oblig autoritatea
contractant s emit un act sau s dispun orice alt msur necesar pentru nlturarea actelor
ce afecteaz procedura de atribuire, este obligatorie.

79 Pe lng contestator i autoritatea contractant, n procedura de soluionare pot apare i intervenieni (n interes
propriu sau n interesul uneia dintre pri) ori asociai la cererea iniial.
80 Contestaiile din aceiai procedur de atribuire se conexeaz, pentru emiterea unei soluii unitare.
164
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Msurile de remediere dispuse de Consiliu vor fi nsoite de un termen de ducere la ndeplinire


de ctre autoritatea contractant.
n cazul admiterii contestaiei, la cerere, Consiliul poate obliga partea n culp, la plata
cheltuielilor efectuate n cursul soluionrii contestaiei.
n cazul respingerii contestaiei, autoritatea contractant va reine garania de bun
conduit.
Obligaia de a monitoriza ndeplinirea msurilor de remediere dispuse de Consiliu revine
ANRMAP.
Consiliul poate sesiza ANRMAP i UCVAP cu privire la alte acte/aspecte, contrare legii, ce nu
au fost semnalate prin contestaie.
11.1.1.1. Ci de atac mpotriva deciziilor Consiliului Naional de Soluionare a
Contestaiilor
Plngerea formulat mpotriva deciziei Consiliului se depune la sediul instanei i nu suspend
ncheierea contractului. Autoritatea contractant are, de asemenea, dreptul de a formula plngere
mpotriva deciziei Consiliului.
Plngerea va fi formulata n scris i motivat, n termen de 10 zile de la comunicarea deciziei
Consiliului, i se soluioneaz de instan dup regulile privind apelul n procedura civil.
Regulile privind constituirea garantiei de buna conduita se aplica in mod corespunzator, la
initierea unei plangeri81.
Plngerea va fi nsoit i de taxa de timbru, n limita a 50% din valorile indicate la art. 28717 din
ordonana de urgen.
Instana competent s soluioneze plngerea este Curtea de Apel, secia de contencios
administrativ i fiscal pe raza creia se afl sediul autoritii contractante (excepie: doar Curtea
de Apel Bucureti n cauzele privind servicii/lucrri n legtur cu infrastructura de transport de
interes naional).
Partea care promoveaz plngerea va nainta prii adverse, n termenul de atac, copia
plngerii i a documentelor doveditoare i va depune dovada aceasta pn la primul termen de
judecat.
Instana, n cazul n care admite plngerea, va soluiona cauza pe fond, inclusiv n situaia n care
Consiliul a emis o decizie pe cale de excepie.
81 Vezi pct. 29, Subsol.
165
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

La cererea prilor, instana poate suspenda procedura de atribuire, caz n care, eventuala
ncheiere a contractului n perioada de suspendare este lovit de nulitate.
Hotrrea pronunat de instan este definitiv, iar n 15 zile de la redactare se comunic
ANRMAP, ce are obligaia s o publice n SEAP, conform prevederilor de la alin. (6) al art.
285 din OUG nr. 34/2006.
11.1.2. Soluionarea litigiilor n instan
A. Soluionarea litigiilor n instan, privitor la drepturile i obligaiile ce decurg din
contracte (inclusiv la despgubirile cauzate de prejudicii din cadrul procedurii de atribuire) se
asigur conform procedurii din Seciunea a 9-a Capitolului IX din OUG nr. 34/2006 art. 286
i urmtoarele.
Contestaiile se pot adresa tribunalului de la sediul autoritii contractante, secia de
contencios administrativ.
Instana poate decide suspendarea derulrii contratului, la cererea ntemeiat a prii interesate,
nainte de soluionarea cauzei pe fond.
Instana de judecat are competena exclusiv n soluionarea:

litigiilor privind acordarea de despgubiri pentru prejudiciul cauzat n cadrul


procedurii de atribuire (prin aciune separat de alte cereri);

litigiilor aprute dup ncheierea contractului de achiziie public.

Persoana care solicit plata de despgubiri, trebuie s dovedeasc faptul c:


prevederile ordonanei de urgen au fost nclcate; i
ar fi avut o ans real de a ctiga contractul; i
ansa a fost compromis ca urmare a nclcrii prevederilor legii.
Litigiile se soluioneaz de ctre instan, de urgen i cu precdere.
Dup primirea cererii i verificarea ndeplinirii condiiilor de form ale ntocmirii acesteia,
judectorul stabilete primul termen de judecat, ce nu va fi mai lung de 20 de zile de la primirea
contestaiei i o va comunica autoritii contractante. Termenele ulterioare nu vor fi mai mari de
10 zile.
Cererile n faa instanelor sunt, obligatoriu, nsoite de taxa de timbru stabilit la art. 28717 din
ordonan.
Autoritatea contractant va nainta, n 3 zile de la primirea cererii, sub sanciunea decderii din
drept, ntmpinarea necesar, ce va fi comunicat, de ndat, reclamantului.
166
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Comunicarea actelor de procedur se poate realiza prin fax, prin pot electronic sau prin alte
mijloace care asigur transmiterea textului actului i confirmarea primirii lui.
Instana poate dispune, o singur dat, amnarea cauzei, pentru motive ntemeiate, neimputabile
prii.
Instana constat nulitatea contractului n urmtoarele cazuri:
a)

Autoritatea contractant a atribuit contractul fr s respecte obligaiile referitoare la


publicarea unui anun de participare conform prevederilor legale n vigoare;

b)

Autoritatea contractant nu a respectat prevederile legale privind mplinirea termenelor de


ateptare specifice ncheierii contractelor, dac aceast nclcare a privat un operator
economic interesat de posibilitatea de formula o cale de atac nainte de ncheierea
contractului, n cazul n care aceast nclcare este coroborat cu nclcarea altor dispoziii
n materia achiziiilor publice i concesiunilor care a afectat ansele operatorului economic
interesat de a obine contractul.

In cazul n care instana consider, dup analizarea tuturor aspectelor relevante, c motive
imperative de interes general impun meninerea efectelor contractului, aceasta va dispune, n
schimb, sanciuni alternative, dup cum urmeaz:
a)

limitarea efectelor contractului, prin reducerea termenului de execuie al acestuia; i/sau

b)

aplicarea unei amenzi autoritii contractante, cuprins ntre 2% i 15% din valoarea
obiectului contractului, cuantumul acesteia fiind invers proporional cu posibilitatea de a
limita efectele contractului, conform dispoziiilor lit. a).

n cazul imposibilitii anulrii contractului, datorat executrii integrale a obligaiilor


contractuale, instana va aplica, obligatoriu, msura amenzii mai sus artate.
La aplicarea acestor sanciuni alternative, instana va avea n vedere ca acestea s fie eficiente,
proporionate i descurajante. Acordarea de despgubiri nu reprezint o sanciune
alternativ adecvat.
Hotrrile instanei sunt atacabile cu apel, n 5 zile de la comunicare, la Curtea de apel.
B. Soluionarea litigiilor n instan, privitor la derularea procedurii de atribuire.
Pentru soluionarea litigiilor aprute n cadrul procedurii de atribuire, altele dect cele privind
acordarea de despgubiri pentru prejudiciul cauzat n cadrul procedurii de atribuire, Instana va
aplica dispoziiile Legii contenciosului administrativ i cele ale Codului de procedur civil.
167
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Not: 1.Orice documentaie de atribuire trebuie s conin informaii despre cile de


atac/soluionarea contestaiilor precum i datele de contact ale Consiliului, ori precizarea
instanei competente.
2. Toate documentele decizii,hotrri- emise n etapa de soluionare a contestaiei, inclusiv
aceasta, fac parte din dosarul achiziiei publice.

11.2. Anularea aplicarii procedurii de atribuire.


Dei scopul oricrei proceduri de atribuire este ncheierea contractului de achiziie public
(obligatoriu, cu ofertantul desemnat ctigtor), n circumstanele precis delimitate de ordonana
de urgen, aceasta poate/va fi anulat.
I. Anularea procedurii de atribuire prin decizia unilateral a autoritii contractante poate surveni
numai n urmtoarele situaii expres prevzut de lege:
1. autoritatea contractant se afl n una dintre situaiile prevzute la art. 86 alin. (2) lit. a),
art. 102 alin. (2) lit. a) sau art. 117 alin. (2) lit. a) din OUG nr. 34/2006,
2. ca urmare a deciziei CNSC ori a instanei de eliminare a unor specificaii tehnice din
caietul de sarcini.
II. Anularea procedurii de atribuire este obligatorie dac:
1. au fost depuse numai oferte inacceptabile i/sau neconforme;
2. nu a fost depus nicio ofert sau au fost depuse oferte care, dei pot fi luate n
considerare, nu pot fi comparate datorit modului neuniform de abordare a
soluiilor tehnice i/sau financiare;
3. abateri grave de la prevederile legislative afecteaz procedura de atribuire sau
este imposibil ncheierea contractului;
4. a fost emis o hotrre judectoreasc ori o decizie a CNSC de anulare.
Procedura de atribuire se consider afectat n cazul n care se ndeplinesc, n mod cumulativ,
urmtoarele condiii:
o criteriile de calificare i selecie i/sau criteriul de atribuire sau factorii de evaluare au
fost modificai unilateral de ctre autoritate, n lipsa unei decizii ale instanelor sau ca
msuri de remediere a acestora dup depunerea unor contestaii;
o pe parcursul analizei, evalurii sau finalizrii procedurii se constat erori sau omisiuni ce
nu ar fi remediabile dect prin msuri care ar nclca principiile din domeniu ;
168
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

o aplicarea altor criterii de calificare i/sau selecie dect cele menionate n anunul de
participare.
Autoritatea contractant nu are dreptul de a crea circumstane artificiale de anulare a
procedurii, cum ar fi:
o ntrzierea adoptrii unei decizii de finalizare a procedurii;
o ntrzierea semnrii contractului de achiziie;
o Adoptarea unor msuri, directe sau indirecte, de natur s conduc la ncadrarea n
condiiile de anulare.
Autoritatea contractant are obligaia de a comunica n scris tuturor participanilor la procedura
de atribuire, n cel mult 3 zile lucrtoare de la data anulrii, att ncetarea obligaiilor pe care
acetia i le-au creat prin depunerea de oferte, ct i motivul concret care a determinat decizia de
anulare.
Notificarea respectiv se va transmite, precum orice alt rezultat al procedurii, prin pot, prin fax
sau mijloace electronice.
Msura anulrii se transmite de Autoritatea contractant n SEAP, n maxim 48 zile de la luarea
ei, cu excepia anulrii procedurii de negociere fr publicarea unui anun de participare.
11.3. Riscuri n domeniul achiziiilor publice. Recomandrile comisiei europene82
n aplicarea legislaiei privind achiziiile publice n procesul de verificare a procedurilor de
achiziii finanate din instrumente structurale au fost identificate o serie de deficiene, care vor fi
tratate dup cum urmeaz:
1. Reducerea nejustificat a termenelor ca urmare a publicrii unui anun de intenie:
Note generale
Reducerea termenelor-limit de depunere a ofertelor, aferente procedurilor de licitaie deschis
i restrns, ca urmare a transmiterii spre publicare a unui anun de intenie, este operabil numai
n situaia n care n coninutul anunului de intenie sunt incluse toate criteriile de calificare i
selecie, precum i criteriul de atribuire, regsite i la nivelul anunului de participare.

82 ORDIN COMUN nr. 543/2.366/1.446/1.489/1.441/879/2013 pentru aprobarea Ghidului privind principalele


riscuri identificate n domeniul achiziiilor publice i recomandrile Comisiei Europene ce trebuie urmate de
autoritile de management i organismele intermediare n procesul de verificare a procedurilor de achiziii publice
Publicat n Monitorul Oficial nr. 481 din 01.08.2013.
169
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

n ceea ce privete factorii de evaluare, n cuprinsul anunului de intenie vor fi detaliai doar n
msura n care acetia se cunosc la momentul transmiterii anunului de intenie.
Concluzii
Simpla publicare a unui anun de intenie nu poate conduce n mod automat la aplicarea
reducerii termenului cuprins ntre data transmiterii spre publicare a anunului de participare i
data-limit de depunere a ofertelor.
Simpla afirmaie c autoritatea contractant a publicat n anunul de intenie toate informaiile
pe care le cunoate la momentul transmiterii spre publicare a acestuia nu este suficient.
2. Alegerea unei proceduri accelerate de atribuire a contractului
Note generale
Accelerarea procedurilor de licitaie restrns, respectiv negociere cu publicarea prealabil a
unui anun de participare poate fi realizat dac exist o justificare a situaiei de urgen ce a
impus reducerea termenelor, situaie ce nu a fost generat de o aciune sau inaciune a autoritii
contractante.
Reducerea de termene ntr-una din etapele procedurii trebuie s fie corelat cu durata celorlalte
etape din procedura de achiziie, inclusiv cu durata alocat semnrii contractului i cu calendarul
de implementare a proiectului finanat.
Concluzii
Simpla accelerare a procedurii de atribuire, fr o justificare a situaiei care a determinat
urgena, nu poate conduce la reducerea termenelor.
Accelerarea procedurii de atribuire nu poate fi susinut n msura n care, din culpa autoritii
contractante, generat de inaciunea acesteia (de exemplu, neformalizarea deciziilor luate de
membrii comisiei de evaluare), perioada de evaluare a candidaturilor i/sau ofertelor i/sau
atribuirea/semnarea contractului s-a prelungit nejustificat.
3. Publicarea unor criterii de calificare i selecie discriminatorii, insuficient detaliate sau
incomplete
Note generale
Criteriile de calificare i selecie, nu pot fi utilizate ca factori de evaluare n cadrul criteriului
de atribuire oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic.
La stabilirea criteriilor de calificare se va avea n vedere ca acestea s fie: obiective,
nediscriminatorii i proporionale cu complexitatea i obiectul contractului i s reflecte
posibilitatea concret a operatorului economic de a ndeplini contractul.
170
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Criteriile de calificare i selecie publicate n anunul de participare trebuie s fie aceleai cu


cele precizate n documentaia de atribuire.
Greeli frecvente care trebuie evitate:
publicarea parial a criteriilor de calificare n anunul de participare, n raport cu informaiile
cuprinse n documentaia de atribuire, documentaie ce cuprinde fia de date a achiziiei i
caietul de sarcini.
NOT:
Nota de justificare privind alegerea criteriilor de calificare i selecie, anunul de participare i
documentaia de atribuire trebuie s conin aceleai criterii.
Solicitarea unor criterii prin raportare la o anumit arie geografic restrns (de exemplu: o
unitate de producie stabilit n Romnia sau n zona de referin a proiectului, o staie de asfalt
situat n limitele judeului).
Restrngerea artificial a concurenei prin solicitarea de experien similar specific unui
anumit tip de construcie (de exemplu, construirea de coli n loc de construcii civile).
Solicitarea de dovezi nerezonabile pentru demonstrarea ndeplinirii unui anumit criteriu de
calificare (de exemplu, copia facturilor pentru dovedirea ndeplinirii unui anumit nivel al cifrei
de afaceri n domeniul de activitate aferent obiectului contractului).
Restricionarea competiiei prin solicitarea unor certificate sau autorizaii care nu sunt
relevante pentru ndeplinirea contractului (de exemplu, ISO 9001 de la productor).
4. Utilizarea criteriului de atribuire oferta cea mai avantajoas din punct de vedere
economic cu includerea unor factori de evaluare nerelevani i/sau necuantificabili
Note generale
Factorii de evaluare trebuie s aib legtur direct cu obiectul contractului de achiziie public
i s reflecte avantaje reale i evidente pe care autoritatea contractant le poate obine.
Ponderea stabilit pentru factorii de evaluare nu trebuie s conduc la distorsionarea
rezultatului procedurii de atribuire.
Factorii de evaluare i metodologia de aplicare a acestora trebuie s permit o departajare
adecvat a ofertelor i s evite pe ct posibil aprecierile subiective ale comisiei de evaluare.
Greeli frecvente care trebuie evitate:
utilizarea ca factor de evaluare a timpului de remediere a defeciunilor, dei perioada
necesar remedierii difer n funcie de natura i tipul defeciunii i nu poate fi estimat la
momentul procedurii de atribuire;
171
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

utilizarea ca factor de evaluare nelegerea caietului de sarcini i a obiectivelor proiectului,


factor de evaluare ce nu poate fi cuantificat i care induce aprecieri subiective ale membrilor
comisiei de evaluare.
5. Excluderea automat a ofertantului cu preul cel mai sczut pentru a compensa/a
justifica eventualele probleme care pot aprea n derularea ulterioar a contractului, fapt
care denot c proiectul a fost conceput i pregtit insuficient sau prost.
Note generale
Autoritatea contractant trebuie s verifice ofertele din punctul de vedere al elementelor
tehnice propuse i din punctul de vedere al aspectelor financiare pe care le implic.
Autoritatea contractant, nainte de a lua o decizie de respingere a unei oferte ce prezint un
pre neobinuit de sczut n raport cu ceea ce urmeaz s fie furnizat/prestat/executat, are
obligaia de a solicita clarificri (detalii i precizri semnificative), precum i de a verifica
rspunsurile care justific respectivul pre.
Respingerea ofertelor se face ca urmare a ncadrrii acestora n una sau mai multe dintre
circumstanele prevzute la art. 36 din Hotrrea Guvernului nr. 925/2006, i nu ca urmare a
faptului c preul ofertat este cel mai sczut/mic.
6. Modificarea anunului de participare prin clarificri, nu prin publicarea unei erate
Note generale
Modificarea pe parcursul procedurii a oricruia/oricreia dintre elementele/informaiile
obligatorii ale anunului de participare trebuie publicat sub form de erat att n SEAP, ct i
(n funcie de valoarea contractului) la nivel european, n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Modificrile aduse informaiilor cuprinse n anunul de participare trebuie publicate pe baz de
erat, i nu de clarificri, deoarece pentru asigurarea principiului transparenei este necesar ca
modificrile intervenite s fie aduse la cunotina tuturor operatorilor economici.
Modificarea/Completarea criteriilor de calificare i selecie, n condiiile prevzute de
Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006, se face obligatoriu prin publicarea unei erate i
cu prelungirea perioadei necesare elaborrii candidaturilor/ofertelor.
Prelungirea termenului de depunere a candidaturilor/ofertelor trebuie, de asemenea, publicat
prin erat n SEAP (i n funcie de valoarea contractului, la nivel european), ntruct este vorba
de modificarea unei informaii obligatorii a anunului iniial.
Greeli frecvente care trebuie evitate:

172
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

publicarea n mod eronat a unei clarificri n loc de erat, motivat de faptul c modificarea
criteriilor de calificare a vizat relaxarea cerinelor impuse iniial;
modificarea unor informaii din anunul de participare care au impact asupra modului de
elaborare a ofertelor, fr publicarea unei erate care s vizeze prelungirea termenului de
depunere a ofertelor, astfel nct s existe un timp suficient inclusiv pentru adaptarea ofertelor la
noile condiii.
7. Respingerea solicitrii de modificare a datei-limit de depunere a ofertelor, la cererea
ofertanilor
Note generale
Atunci cnd stabilete perioada necesar elaborrii ofertelor, autoritatea contractant trebuie s
in cont de complexitatea contractului, de cerinele specifice, astfel nct operatorii economici
s beneficieze de un interval de timp adecvat i suficient pentru elaborarea ofertelor i pentru
pregtirea documentelor de calificare solicitate.
Autoritatea contractant are obligaia de a prelungi perioada pentru elaborarea ofertelor atunci
cnd:
acestea nu pot fi elaborate dect dup vizitarea amplasamentelor sau dup consultarea la faa
locului a unor documente anex la caietul de sarcini;
autoritatea contractant nu are posibilitatea de a transmite documentaia de atribuire sau
rspunsul la solicitarea de clarificri n termenele-limit stabilite;
perioada de timp stabilit nu este suficient pentru elaborarea ofertelor i/sau pregtirea
documentelor de calificare care sunt solicitate prin documentaia de atribuire, existnd solicitri
ntemeiate/justificate primite din partea operatorilor economici de decalare a datei-limit de
depunere a ofertelor.
Greeli frecvente care trebuie evitate:
stabilirea termenului minim prevzut de legislaia n domeniul achiziiilor publice pentru
elaborarea ofertelor, spre exemplu de 24 de zile, din care o perioad semnificativ este acoperit
de srbtori legale i, dei au existat solicitri din partea operatorilor economici de decalare a
datei-limit de depunerea ofertelor i a celei de deschidere, autoritatea contractant nu le-a dat
curs.
8. Solicitarea de clarificri n timpul procesului de evaluare a candidaturilor/ofertelor n
mod discriminatoriu (nerespectarea principiului tratamentului egal)
Note generale
173
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

n procesul de evaluare a documentelor de calificare/selecie i/sau a ofertelor, comisia de


evaluare trebuie s asigure respectarea principiului tratamentului egal ntre candidaii/ofertanii
participai la procedura de atribuire, respectiv:
clarificrile solicitate cu privire la acelai aspect s fie formulate de aceeai manier i s fie
solicitate tuturor candidailor/ofertanilor ale cror oferte necesit respectivele clarificri;
perioadele de timp necesare elaborrii rspunsului de ctre candidai/ofertani, cu privire la
acelai aspect necesar a fi clarificat, trebuie s fie aceleai.
Termenul acordat candidailor/ofertanilor pentru transmiterea rspunsului/rspunsurilor la
clarificarea/clarificrile solicitate de comisia de evaluare trebuie s fie stabilit n funcie de
volumul i complexitatea informaiilor necesar a fi furnizate/prezentate.
9. Lipsa informaiilor obligatorii a fi cuprinse la nivelul comunicrilor privind rezultatul
procedurii de atribuire, situaie care duce la depunerea de contestaii.
Comunicarea rezultatului procedurii de atribuire transmis candidailor/ofertanilor respini
trebuie s cuprind:
a) motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a candidaturii;
b) motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a ofertei, detaliindu-se
argumentele n temeiul crora oferta a fost considerat inacceptabil i/sau neconform,
ndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerinelor de funcionare i performan
prevzute n caietul de sarcini;
c) data-limit pn la care au dreptul de a depune contestaie.
Comunicarea rezultatului procedurii de atribuire transmis ofertanilor nectigtori (cei care
au prezentat oferte acceptabile i conforme, prin urmare admisibile, dar care nu au fost declarate
ctigtoare) trebuie s cuprind:
a) caracteristicile i avantajele relative ale ofertei/ofertelor ctigtoare n raport cu oferta lor,
numele ofertantului cruia urmeaz s i se atribuie contractul de achiziie public sau, dup caz,
ale ofertanilor cu care urmeaz s se ncheie un acord-cadru;
b) data-limit pn la care au dreptul de a depune contestaie.
10. Neacordarea unui interval rezonabil de timp pentru activitatea de evaluare a
ofertelor/negocierea modificrilor contractuale

174
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

CAPITOLUL XII Tehnici i metode de elaborare a contractelor. Coninutul clauzelor.


Atribuirea contractelor de achiziii publice. Oferte alternative. Subcontractani.83
12.1. Generaliti
Atribuirea contractului de achiziie public are n vedere respectarea tuturor cerinelor i etapelor
stabilite de legislaie n ceea ce privete stabilirea criteriilor de calificare i atribuire, stabilirea
ofertelor respinse, admisibile i a celei ctigtoare, informarea candidailor asupra rezultatului
procedurii i dup caz anularea procedurii.
Dup emiterea i aprobarea Raportului procedurii, autoritatea contractant, prin reprezentantul
legal, are obligaia de a transmite comunicri privind rezultatul procedurii de atribuire ctre
ofertani.
Comunicarea ctre ofertantul ctigtor a rezultatului procedurii de atribuire trebuie s specifice
momentul de la care contractul poate fi semnat, i eventual alte documente pe care ofertantul
ctigtor trebuie s le prezinte n vederea semnrii contractului.
Avnd n vedere prevederile art. 93 din HG nr. 925/2006, perioada maxim n care acest
contract poate fi semnat nu trebuie s depeasc 7 zile de la data transmis prin comunicare.
Orice depire, dac nu este din culpa sa, d dreptul ofertantului s se considere lezat, cu toate
consecinele ce decurg din aceast situaie. De asemenea, autoritatea contractant este penalizat
dac ntrzie semnarea contractului din culpa sa84.
Refuzul ofertantului declarat ctigtor de a semna contractul este asimilabil situaiei potrivit
creia, n ultimii 2 ani, acesta nu i-a ndeplinit sau i-a ndeplinit n mod defectuos obligaiile
contractuale, din motive imputabile lui, fapt care a produs sau este de natur s produc grave
prejudicii beneficiarilor acestuia. Fac excepie situaia forei majore sau imposibilitatea fortuit
de a executa contractul.

83 Legislaia relevant :
Noul Cod Civil art. 1166-1181
Capitolul I, Seciunea 3; Capitolul IV, Seciunea 1; Capitolul VII, Seciunea 2 din OUG 34/2006
Capiolul V; Capitolul VII, Seciunea 2; Capitolul VIII din HG 925/2006. Ordinul ANRMAP nr.136/2012
84 Fapta contituie contravenie, conform art. 293 din OUG nr. 34/2006, sancionat cu amend, ntre 20.000 i
40.000 lei.
175
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Autoritatea contractant, conform art. 93, alin. (6) din HG nr.

925/2006, are obligaia

transmiterii unei Notificri ctre ANRMAP, n maxim 48 de ore de la data semnrii


contractului de achiziie.
Autoritatea contractant are obligaia85 transmiterii unui anun de atribuire, n maxim 48 de
zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziie.
Contractul de achiziie public se ncheie n form scris, ntre cel puin dou pri, n urma
procedurii de atribuire sau pe baza unui acord-cadru, pe baza ofertei desemnate ctigtoare.
Indiferent de momentul iniierii procedurii de atribuire, AC are obligaia de a verifica, nainte
de ncheierea contractului, respectarea dispoziiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din
bugetele care intr sub incidena legislaiei privind finanele publice.
Contractul de achiziie public este structurat, n mare, 3 pri distincte:
o introducere (numele prilor contractante, definiiile aplicabile i interpretarea termenilor
contractuali),
o clauze contractuale obligatorii (obiectul principal al contractului, preul contractului i
metodele de plat, durata contractului, sanciunile pentru nendeplinirea culpabil a
obligaiilor prilor, documentele contractului, principalele obligaii ale prilor)86,
o clauze contractuale specifice (propunerea tehnic i financiar, termenele de plat).
Care sunt caracteristicile unui contract i care este legtura dintre clauzele contractuale
obligatorii, clauzele contractuale specifice i clauzele contractuale imperative ?

CARACTERISTICI ALE CONTRACTULUI:

guvernat de dreptul public

n esen consensual

cu titlu oneros avantaje pentru ambele pri

comutativ ntinderea obligaiilor este cunoscut

sinalagmatic drepturi i obligaii pentru fiecare parte

numit dup aciunea preponderent valoric

85 Sub sanciunea aplicrii unei amenzi contravenionale ntre 20.000 i 100.000 lei.
86 Cunoscute nc de la momentul publicrii documentaiei de atribuire, conform art. 33 alin. (2) lit. c) din OUG nr.
34/2006.
176
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII - referitoare la:

obiectul principal al contractului

preul contractului i modaliti de plat, inclusiv termen de plat

durata contractului

sanciuni pentru neexecutarea culpabil a obligaiilor

perioadele de garanie

garania de bun execuie - constituire

documentele contractului

obligaiile principale ale prilor

ajustarea/actualizarea preului

CLAUZELE CONTRACTUALE SPECIFICE

Modalitatea de stabilire a versiunii finale a acestora (n funcie de necesitile


obiective ale autoritii contractante i de coninutul ofertei declarate ctigtoare)

CLAUZELE CONTRACTUALE IMPERATIVE

Anexele contractului, ce devin parte a acestuia, sunt stabilite de art. 95 din HG nr. 925/2006:
o Caietul de sarcini;
o Propunerea tehnic i cea financiar;
o Graficul de ndeplinire a contractului;
o Graficul de pli;
o Garania de bun execuie, dac este cazul;
o Angajamentul ferm de susinere din partea unui ter, dac este cazul.
Ofertarea alternativ
Propunerea tehnic i cea financiar, parte ale unei oferte alternative desemnate ctigtoare,
trebuie s concorde cu specificaiile explicite ale documentaiei de atribuire, n special, caietul
de sarcini, dar i ale anunului de participare, care au determinat condiiile de ofertare.
Autoritatea contractant nu poate lua n considerare ofertele alternative, deci nu ar putea atribui
contractul unui astfel de ofertant, n cazul n care nu a specificat n anunul de participare i n
documentaie de atribuire c permite depunerea lor.

177
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

De asemenea, Autoritatea contractant avnd obligaia de a indica condiiile minimale


obligatorii impuse prin caietul de sarcini, nu va lua n considerare ofertele alternative ce nu le
respect.
De reinut! ntruct Ofertele alternative pot fi permise numai n proceduri avnd criteriul de
atribuire oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic, propunerea tehnic i
propunerea financiar din cuprinsul acestora trebuie s aib concordan complet i cu caietul
de sarcini.
12.2. Semnarea contractului de achiziie
Conform art. 204, alin. (1) din OUG nr. 34/2006, autoritatea contractant are obligaia de a
ncheia contractul de achiziie public cu ofertantul a crui ofert a fost stabilit ca fiind
ctigtoare. Astfel, n cazul n care oferta declarat ctigtoare a fost depus de o asociere de
operatori economici, constituit n temeiul art. 44 din OUG nr. 34/2006, autoritatea contractant
are obligaia s ncheie contractul cu respectiva asociere.
Sub aspect formal, aceast obligaie se traduce prin includerea n formatul de contract a
denumirii complete a asocierii, autoritatea contractant trebuind s procedeze, n mod similar, i
pentru celelalte obligaii de publicitate, precum anunul de atribuire (este greit practica de a
indica drept contractor doar pe liderul asocierii declarate ctigtoare).
12.3. Constituirea garaniei de bun execuie
Conform art. 89, alin. (1) din HG nr. 925/2006, garania de bun execuie a contractului se
constituie de ctre contractant n scopul asigurrii autoritii contractante de ndeplinirea
cantitativ, calitativ i n perioada convenit a contractului.
n cazul unui contract de achiziie atribuit unui ofertant constituit, n temeiul art. 44 din OUG nr.
34/2006, ca o asociere de operatori economici, contractantul l constituie asocierea, aa cum s-a
artat i cu privire la semnarea contractului. Scop, cuantum, tipuri, exceptii

Garania de buna execuie a contractului se constituie de ctre contractant n scopul


asigurrii autoritii contractante de ndeplinirea cantitativ, calitativ i n perioada
convenit a contractului.

178
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Autoritatea contractant are obligaia de a stabili n documentaia de atribuire


modalitatea de constituire a garaniei de buna execuie, precum i cuantumul
acesteia, care ns nu trebuie sa depeasc 10% din preul contractului, fr TVA.

In cazul atribuirii unui contract de furnizare sau de servicii - cu excepia serviciilor


de proiectare -, a crui valoare estimat este mai mica dect valoarea prevzut la
art. 124 din ordonana de urgenta, precum i n cazul unui contract atribuit n urma
aplicrii procedurii de negociere fr publicarea prealabil a unui anun de
participare, autoritatea contractant are dreptul de a nu solicita contractantului
constituirea garaniei de buna execuie.

Forme de constituire a garantiei de buna executie

INSTRUMENT DE GARANTARE
De regul, garania de bun execuie se constituie prin virament bancar sau printr-un
instrument de garantare emis n condiiile legii de o societate bancar sau de o societate
de asigurri, care devine anex la contract. Prevederile art. 86 alin. (2) - (4) se aplic n
mod corespunztor.

SUME IN NUMERAR
In cazul n care valoarea garaniei de buna execuie este redus ca valoare, autoritatea
contractant are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a
unor sume in numerar.

RETINERI SUCCESIVE DIN FACTURI PARTIALE 87


Dac autoritatea contractant a prevzut n invitaia de participare/anunul de participare,
garania de bun execuie se poate constitui i prin reineri succesive din sumele datorate
pentru facturi pariale. n acest caz contractantul deschide un cont la dispoziia autoritii
contractante, la o banc agreat de ambele pri. Suma iniial care se depune de ctre
contractant n contul astfel deschis trebuie s nu fie mai mic de 0,5% din preul
contractului. Pe parcursul ndeplinirii contractului, autoritatea contractant urmeaz s

87 Dispoziiile art. II din HOTRREA nr. 1.045 din 19 octombrie 2011, publicat n MO. 757 din 27.10. 2011.
(1) Dac n contractele n curs de executare la data intrrii n vigoare a prezentei hotrri nu sunt clauze care s
dispun altfel, procedura prevzut la <LLNK 12006 925 20 302 90 55>art. 90 alin. (3) din HG. 925/2006, astfel
cum a fost modificat prin prezenta hotrre, se aplic i reinerilor succesive din sumele datorate pentru facturi
pariale, care se achit de ctre AC.
(2) Sumele reprezentnd garanii de bun execuie existente la data intrrii n vigoare a prezentei hotrri n conturi
deschise la bnci comerciale se utilizeaz conform prevederilor legale n vigoare la data constituirii acestora.
179
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

alimenteze acest cont prin reineri succesive din sumele datorate i cuvenite
contractantului pn la concurena sumei stabilite drept garanie de bun execuie n
documentaia de atribuire. Autoritatea contractant dispune ca banca s ntiineze
contractantul despre vrsmntul efectuat, precum i despre destinaia lui. Contul astfel
deschis este purttor de dobnd n favoarea contractantului.

Pretentii asupra garantiei de buna executie


Autoritatea contractant are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de buna
execuie, oricnd, pe parcursul ndeplinirii contractului, n limita prejudiciului creat, n
cazul n care contractantul nu i ndeplinete obligaiile asumate prin contract. Anterior
emiterii unei pretenii asupra garaniei de buna execuie autoritatea contractant are
obligaia de a notifica pretenia contractantului, preciznd obligaiile care nu au fost
respectate.

Restituirea garaniei de bun execuie


(1) contract de furnizare
In cazul

contractului de furnizare, autoritatea contractant are obligaia de a elibera/restitui

garania de buna execuie n cel mult 14 zile de la data ntocmirii procesului-verbal de recepie a
produselor care fac obiectul contractului si/sau de la plata facturii finale, dac nu a ridicat pana la
acea data pretenii asupra ei.
(2) contract de servicii
In cazul contractului de servicii, autoritatea contractant are obligaia de a elibera/restitui
garania de bun execuie n cel mult 14 zile de la data ndeplinirii de ctre contractant a
obligaiilor asumate prin contractul respectiv, dac nu a ridicat pn la acea data pretenii asupra ei
(3) contract servicii de proiectare
In cazul contractelor de servicii de proiectare, autoritatea contractant are obligaia de a
elibera/restitui garania de buna execuie dup cum urmeaz:
a) valoarea garaniei de buna execuie aferent studiilor de prefezabilitate si/sau
fezabilitate, n termen de 14 zile de la data predrii i nsuirii/aprobrii documentaiei
tehnico-economice respective, dac nu a ridicat pana la acea data pretenii asupra ei;
b) valoarea garaniei de buna execuie aferent proiectului tehnic si/sau detaliilor de
execuie, n termen de 14 zile de la data ncheierii procesului-verbal de recepie la
terminarea lucrrilor executate n baza proiectului respectiv, dac nu a ridicat pana la
180
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

acea data pretenii asupra ei.


c) n termen de 5 zile lucrtoare de la adoptarea deciziei de a nu se realiza execuia
lucrrilor aferente proiectului tehnic i/sau detaliilor de execuie, dac nu a ridicat
pn la acea dat pretenii asupra ei.
(4) contract de lucrari
In cazul

contractelor de lucrari, autoritatea contractant are obligaia de a elibera/restitui

garania de buna execuie dup cum urmeaz:


a) 75% din valoarea garaniei, n termen de 14 zile de la data ncheierii procesului-verbal
de recepie la terminarea lucrrilor, dac nu a ridicat pn la acea dat pretenii asupra
ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
b) 25% din valoarea garaniei, la expirarea perioadei de garanie a lucrrilor executate,
pe baza procesului-verbal de recepie finala.
Procesele-verbale de recepie finala pot fi ntocmite i pentru pri din lucrare, dac acestea sunt
distincte din punct de vedere fizic i funcional.

12.4. Derularea contractului.


Pe durata executrii contractului de achiziie, autoritatea contractant va avea n vedere
meninerea obiectului i scopului achiziiei, precum i a duratei iniiale.
Autoritatea contractant nu va fi de acord cu modificarea preului ori a calitii
produselor/serviciilor inferioar propunerii tehnice. Verificarea concordanei produselor cu
mostrele prezentate trebuie s reprezinte o conduit absolut necesar.
n orice situaie care relev diferene, la executarea contractului, ntre ofert i caietul de sarcini,
prevederile acestuia din urm au prevalen.

Contractele de subantrepriz/subcontractarea

n cazul n care pri din contractul de achiziie public urmeaz s se ndeplineasc de unul sau
mai muli subcontractani, AC are obligaia de a solicita, la ncheierea contractului de achiziie
public respectiv, prezentarea contractelor ncheiate ntre viitorul contractant i subcontractanii
nominalizai n ofert, precum i atestatele/autorizaiile/certificatele subcontractanilor ce

181
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

dovedesc capacitatea acestora de exercitare a activitii profesionale, astfel cum au fost definite
n FDA n conformitate cu reglementrile specifice domeniului.

Ajustarea pretului contractului

Pretul contractului de achiziie public se poate exprima n lei sau, dup caz, n valut.
Pe parcursul ndeplinirii contractului, preul poate fi ajustat n situaia n care pe pia au aprut
anumite condiii, n urma crora s-a constatat creterea/diminuarea indicilor de pre pentru
elemente constitutive ale ofertei, al cror efect se reflect n creterea/diminuarea costurilor pe
baza crora s-a fundamentat preul contractului.
Pentru a se respecta principiul transparenei, posibilitatea de ajustare a preului trebuie s fie
precizat att n documentaia de atribuire, ct i n contractul care urmeaz s fie ncheiat, prin
clauze speciale n acest sens. Autoritatea contractant precizeaz totodat i modul concret de
ajustare a preului, indicii care vor fi utilizai, precum i sursa informaiilor cu privire la evoluia
acestora, cum ar fi buletine statistice sau cotaii ale burselor de mrfuri. Lipsa, modificarea sau
completarea respectivelor informaii/clauze determin inaplicabilitatea prevederilor referitoare la
posibilitatea de ajustare a preului contractului de achiziie public.
Ajustarea preului fr a fi ndeplinite condiiile prevzute mai sus este posibil numai n
urmtoarele cazuri:
-

atunci cnd survin circumstane imprevizibile i/sau independente de voina


prilor, cum ar fi i fr a se limita la modificri legislative, modificri ale
normelor tehnice sau au fost emise de ctre autoritile locale acte
administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunarea la
anumite taxe/impozite locale; sau

atunci cnd durata de aplicare a procedurii de atribuire se prelungete, n mod


neprevzut, peste perioada preconizat iniial i din motive care exclud orice
culp a ofertantului/ contractantului.

Preul contractului poate fi ajustat doar n msura strict necesar pentru acoperirea
costurilor pe baza crora s-a fundamentat preul contractului. Modul de ajustare a preului
contractului de achiziie public nu trebuie s conduc n niciun caz la alterarea rezultatului
procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza cruia
contractantul respectiv a fost declarat ctigtor n urma finalizrii respectivei proceduri.
n cazul n care durata de ndeplinire a contractului se prelungete peste termenele
stabilite iniial n respectivul contract, din motive care nu se datoreaz culpei contractantului,
182
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

este posibil invocarea prevederilor de la art. 97 alin. (2) sau alin. (4) lit. a) din H.G. nr.
925/2006.
Obligaiile autoritii contractante fa de operatorul/operatorii economici semnatari ai
unui acordul-cadru:

s nu ncheie cu alt operator economic, pe durata acordului-cadru, un contract


avnd ca obiect achiziionarea produselor/serviciilor/lucrrilor care fac obiectul
acordului-cadru respectiv, cu excepia urmtoarelor cazuri:
-

operatorul/operatorii economici semnatar/semnatari ai acordului nu mai


are/au capacitatea de a rspunde solicitrilor autoritii contractante; sau

autoritatea contractant se afl n situaia prevzut la art. 65 lit. g), n acest


din urm caz fr a aduce atingere regulilor de estimare a valorii contractului
de achiziie public;

s atribuie contracte subsecvente operatorului/operatorilor economic/economici


semnatar/semnatari,

ori

de

cte

ori

intenioneaz

sa

achiziioneze

produsele/serviciile/lucrrile care au fcut obiectul acordului-cadru, respectnd


condiiile eseniale stabilite la ncheierea lui.

Obligaiile operatorului economic semnatar/semnatari al/ai acordului-cadru i asuma ca


obligaie principala fata de autoritatea contractant furnizarea de produse/prestarea de
servicii/execuia de lucrri, astfel cum a fost prevzut n acordul-cadru respectiv, ori de
cte ori autoritatea contractant solicita acest lucru. Solicitarea autoritii contractante,
adresat operatorului economic pentru a furniza/ presta/ executa, se materializeaza prin
ncheierea unui contract subsecvent acordului-cadru.

Elemente i condiii eseniale ale Contractelor subsecvente unui acord-cadru:

obligaiile pe care operatorul/operatorii economic/economici i le-a/le-au asumat


prin propunerea tehnica prezentat n cursul procedurii de atribuire, n special n
ceea ce privete caracteristicile tehnice - functionale i de performanta - ale
produselor care urmeaz sa fie furnizate, descrierea serviciilor care urmeaz sa fie
prestate i nivelul calitativ al acestora, descrierea lucrrilor care urmeaz sa fie
executate i nivelul calitativ al acestora, duratele/termenele de livrare, de prestare
sau de execuie ncepnd din momentul ncheierii contractului, garaniile acordate,
orice alte elemente care au fost luate n considerare n procesul de analiza i
evaluare a propunerilor tehnice;
183

Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

preul/tariful unitar sau preurile/tarifele unitare, alte angajamente financiare sau


comerciale, pe care operatorul/operatorii economic/economici le-a/le-au prevzut n
propunerea financiar;

condiii specifice i formule de ajustare a preurilor, dup caz;

orice alte elemente/clauze pe care autoritatea contractant le considera necesare.

n cazul n care acordul-cadru este ncheiat cu mai muli operatori economici, iar
contractele subsecvente urmeaz sa fie atribuite prin reluarea competiiei, acordulcadru prevede:
-

elementele/condiiile neschimbabile pe ntreaga durata a respectivului acord;

elementele/condiiile care vor face obiectul reluarii competiiei pentru


atribuirea contractelor subsecvente.

12.5. Modificarea contractului


Contractul de achiziie va putea fi modificat dar fr a se afecta drastic condiiile iniiale de
contractare regsite n documentaia de atribuire. Sub acest aspect, pe durata execuiei
contractului, condiiile contractuale obligatorii se menin.
Modificarea contractului se va realiza numai n perioada de valabilitate, cu prezentarea
justificrilor motivate a constrngerilor care au condus la aceast modificare.
Atenie! Nu este permis contractantului cesiunea obligaiilor contractuale, ci doar a drepturilor
rezultnd din contract88.
1. Subcontractani. n cazul n care pe parcursul execuiei contractului devine necesar
schimbarea unui subcontractant, autoritatea poate admite aceasta numai dac, prin respectiva
schimbare nu se aduce atingere elementelor avute n vedere la evaluarea ofertei i atribuirea
contractului. Contractantul nu are dreptul de a schimba subcontractanii declarai, fr acordul
autoritii contractante.
n cazul n care ofertantul nu a declarat subcontractani, autoritatea are dreptul de a permite
includerea subcontractanilor numai dac prin acest fapt nu se modific avantajul competitiv al
contractantului prin raportare la elementele n baza cruia acesta a fost desemnat ctigtor al
procedurii.
88 Art. 2041 din OUG nr. 34/2006.
184
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

nlocuirea unor subcontractani sau includerea unora noi, pe parcursul execuiei contractului, nu
trebuie s aib efecte financiare, de extindere de timp sau de modificare a soluiei tehnice
ofertate i contractate.
Scopul urmrit de autoritatea contractant, atunci cnd i exercit dreptul de a permite
subcontractarea, ulterior semnrii contractului de achiziie, este i trebuie s rmn cel al
satisfacerii necesitii, n condiiile de timp i resurse tehnico-financiare solicitate i contractate.

2. Asociai. Autoritatea nu are dreptul de a accepta nlocuirea vreunui asociat al ofertei


ctigtoare pe parcursul execuiei obligaiilor contractuale. Fa de aceast situaie, face
excepie cazul n care asociatul se afl n una din situaiile de excludere prevzut de art. 180 din
OUG nr. 34/2006, caz n care autoritatea are dreptul i nu obligaia de rezilia contractul, dac
asociatul sau asociaii ramai nu prezint suficiente dovezi privind capacitatea de finaliza
contractul.
3. Teri. Intervenirea terului susintor al ofertantului/asocierii de ofertani, se va limita, pe ct
posibil, la cele precizate n angajamentul de susinere, fr a pune n pericol finalizarea
contractului.
4. Clauzele de variaie pentru lucrri (cheltuieli diverse i neprevzute), sunt acele mici
modificri ale cantitilor de lucrri, msurate pe parcursul execuiei lucrrilor, fa de cantitile
estimate de lucrri, care nu modific obiectul contractului, i care trebuie menionate n caietele
de sarcini i n obligaiile contractuale obligatorii transmise odat cu publicarea
anunului/invitaiei de participare.
Lipsa acestor meniuni atrage nerecunoaterea respectivelor cheltuieli, pe considerentul c au
fost aduse modificri obiectului contractului cu nclcarea principiului transparenei i
tratamentului egal, ntruct nu a fost cunoscut de la nceput acceptul autoritii contractante
asupra modalitilor de calculare a variaiilor contractului.
Informaiile privind clauzele de variaie trebuie s asigure precizarea valorii i a procentului
maxim admis n calculul valorii estimate, ct i a modalitii prin care aceste variaii vor fi
acceptate i decontate.

185
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

5. Suplimentarea serviciilor/lucrrilor. Contractarea serviciilor/lucrrilor adiionale poate avea


caracter de neprevzut, art. 122, lit. i) i art 252, lit j) din OUG nr. 34/2006, sau caracter similar
si suplimentar cantitativ, art 122, lit. j) i art. 252, lit. k) din OUG nr. 34/2006.
Caracterul neprevzut trebuie demonstrat de ctre autoritatea contractant, i nu poate fi asociat
culpei vreuneia dintre pri (autoritate, contractant, ter proiectant, etc.) implicate direct n
derularea proiectului de investiie.
Circumstanele imprevizibile trebuie s fie obiective i s fac referire la situaii pe care orice
entitate nu ar fi putut s le prevad, sau nu aveau anse de a apare n perioada de derulare a
investiiei, cum ar fi:
o Dezastre naturale;
o Noi reglementri tehnice sau legislative, aprute dup finalizarea procedurii de atribuire;
o Condiionri tehnice sau naturale constatate n perimetrul execuiei care nu ar fi putut fi
prevzute cu diligen de ctre autoritate sau reprezentanii/contractanii si;
o Condiionri juridice sau de alt gen care nu au fost cunoscute nici de autoritate nici de
teri care aveau responsabiliti n acest sens.

6. Finalizarea contractului
Autoritatea contractant are obligaia emiterii unui document constatator privind respectarea
clauzelor contractuale, a rezultatului obinut, a calificativului acordat contractorului i a altor
informaii relevante, n urmtoarele cazuri:
o Contractantul refuz semnarea contractului;
o Atunci cnd contractul este reziliat nainte de termen;
o Atunci cnd obiectul principal al contractului a fost realizat;
o Atunci cnd a expirat perioada de garanie de bun execuie a contractului, sau garania
lucrrii realizate, sau garania bunului furnizat.
7. Aspecte administrative. Principalele activiti cu caracter administrativ ce trebuie avute n
vedere pe perioada derulrii contractului:
- Numirea unui responsabil de contract, care s asigure att relaia cu contractantul ct i
supervizarea modului de administrare a contractului;
- ntocmirea unui opis al documentelor contractului, n ordine cronologic, cu actualizare
sistematic;
186
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

- Transmiterea garaniilor de bun execuie departamentului economic pentru nregistrarea


acestora n contabilitatea autoritii contractante (nregistrare extra bilanier);
- Estimarea fondurilor necesare pe perioada derulrii contractului pe baza graficului de livrare a
produselor, a graficului de realizare a lucrrilor sau graficului de prestare a serviciului, aa cum
sunt acestea anexate la contract i n baza clauzelor contractuale referitoare la pli;
- Emiterea documentelor de recepie.
Modele de contracte utilizate n practic
n cele mai multe cazuri, sunt utilizate modelele de contract aflate n Manualul operaional de
derulare a procedurilor, publicat de ANRMAP (aflat pe site-ul acesteia www.anrmap.ro).
De asemenea, unele autoriti de management al proiectelor au adoptat modele standardizate de
contracte, utilizabile n cadrul procedurilor de achiziie ce beneficiaz de finanri din cadrul
programelor cu finanare comunitar (precum POS MEDIU, POS TRANSPORT).
Prin HG nr. 1405/2010 s-au aprobat condiiile contractuale tip FIDIC n atribuirea contractelor
de servicii i lucrri n legtur cu infrastructura de interes naional89.

89 De vzut i ORDIN Nr. 138 privind aprobarea modelelor de documentaii standardizate pentru atribuirea
contractelor de lucrri pentru proiectele de investiii din domeniul de transport rutier care utilizeaz condiiile
contractuale ale Federaiei Internaionale a Inginerilor Consultani n Domeniul Construciilor (FIDIC) CARTE
ROIE i CARTE GALBEN. Publicat n: Monitorul Oficial Nr. 324 din 14 mai 2012
187
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

CAPITOLUL XIII GESTIONAREA CONTRACTELOR DE ACHIZIIE PUBLIC


FINANATE DIN FONDURI EUROPENE
13.1. Particularitile contractului de achiziie finanat din fonduri europene
Potrivit reglementrilor n vigoare90, contractul de achiziie public finanat din fonduri
europene91 este un contract, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, cu titlu oneros, ncheiat
n scris ntre una sau mai multe autoriti contractante, pe de o parte, i unul sau mai muli
operatori economici, pe de alt parte, avnd ca obiect execuia de lucrri, furnizarea de produse
sau prestarea de servicii i a crui surs de finanare este asigurat din fonduri provenite de la
bugetul Uniunii Europene.
Contractul de achiziie public poate fi clasificat astfel:
a) n funcie de obiectul contractului de achiziie public, acesta poate fi: de furnizare de
produse; de executare de lucrri; de prestare de servicii. Uneori, un contract de lucrri poate
include i prestarea unor servicii (exempli gratia: servicii de proiectare a lucrrii), ct i
furnizarea unor bunuri care sunt necesare execuiei. n acest caz, contractul respectiv va fi
90 A se vedea art. 3 lit. f) din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor
de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii (M.Of. nr. 625 din
20 iulie 2006), cu modificrile i completrile ulterioare.
91 Legiuitorul european a ales s defineasc contractul de achiziie public n mod distinct n funcie de speciile
acestuia care se difereniaz n funcie de obiectul contractului, dup cum urmeaz:
(a) Contractele de achiziii publice sunt contracte cu titlu oneros, ncheiate n scris ntre unul sau mai muli
operatori economici i una sau mai multe autoriti contractante i care au ca obiect execuia de lucrri, furnizarea
de produse sau prestarea de servicii n sensul prezentei directive.
(b) Contractele de achiziii publice de lucrri sunt contracte de achiziii publice, avnd ca obiect fie execuia, fie
att proiectarea, ct i execuia unor lucrri referitoare la una dintre activitile menionate la anexa I sau a unei
lucrri, fie realizarea, prin orice mijloace, a unei lucrri care s rspund unor necesiti precizate de autoritatea
contractant. O lucrare este rezultatul unui ansamblu de lucrri de construcie sau de lucrri publice destinat s
ndeplineasc ea nsi o funcie economic sau tehnic.
(c) Contractele de achiziii publice de bunuri sunt contracte de achiziii publice, altele dect cele prevzute la
litera (b), care au ca obiect achiziia de produse, cumprarea lor n rate, nchirierea sau leasingul, cu sau fr opiune
de cumprare. Un contract de achiziii publice care are ca obiect furnizarea de produse i care acoper, n mod
accesoriu, lucrri de montaj i de instalare, este considerat contract de achiziii publice de bunuri.
(d) Contractele de achiziii publice de servicii sunt contracte de achiziii publice, altele dect contractele de
achiziii publice de lucrri sau de bunuri, care au ca obiect prestarea de servicii prevzute n anexa II. Un contract de
achiziii publice care are ca obiect att produse, ct i servicii prevzute n anexa II este considerat contract de
achiziii publice de servicii, n cazul n care valoarea serviciilor n cauz este mai mare dect valoarea produselor
cuprinse n contract. Un contract de achiziii publice care are ca obiect att produse, ct i servicii prevzute n
anexa II (include servicii prioritare i neprioritare - s.n.) este considerat contract de achiziii publice de servicii, n
cazul n care valoarea serviciilor n cauz este mai mare dect valoarea produselor cuprinse n contract. Un contract
de achiziii publice care are ca obiect servicii n nelesul anexei II i care cuprinde numai incidental activiti n
nelesul anexei I, n raport cu obiectul principal al contractului, este considerat contract de achiziii publice de
servicii.
188
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

considerat ca fcnd parte din categoria contractului de lucrri, avnd n vedere modalitatea de
organizare n scopul obinerii rezultatului, care implic un ansamblu de elemente cum ar fi: fora
de munc implicat, aranjarea materialelor (bunurilor) pentru edificarea construciei,
nchirierea unor utilaje de mare tonaj, servicii juridice de expropriere etc. Se poate observa o
alternan a obiectelor contractului de furnizare i al celui de servicii, sub rezerva faptului c
nsumarea acestora se materializeaz ntr-un edificiu. i n cazul contractelor de achiziie public
avnd ca obiect furnizarea unor bunuri pot fi incidente unele servicii cum sunt cele de expediere,
livrare, punere n funciune i testare. n cazul n care costul acestora este mai mare dect
valoarea bunului ce se intenioneaz a fi achiziionat, atunci obiectului contractului se modific
din furnizare bunuri n prestare de servicii. O abordare similar este i n cazul contractelor de
servicii care includ i fumizarea unor echipamente necesare operrii serviciilor respective (e.g.
achiziionarea unui program informatic de gestionare a documentelor care necesit pentru
operare un sistem de echipamente hardware dedicat, a crui valoare estimat este inferioar
serviciilor de creaie i construcie a programului informatic);
b) n funcie de durata de execuie, acesta poate fi: anual i multianual. Contractul de
achiziiei multianual prezint dificulti la nivel practic datorit faptului c entitile contrac tante finanate integral de la bugetul statului trebuie s se asigure c sursele bugetare aferente
plii preului sunt ndestultoare i c acestea vor fi pltite conform unui grafic strict. Sunt
ntlnite situaii cnd sursele preconizate pentru plata preului au fost redistribuite altor
capitole de cheltuieli, iar executarea contractului a avut de suferit n mod grav. Mai mult, sunt
situaii n care administraia estimeaz efectuarea unui numr de pli ntr-o perioad determinat, iar n realitate acestea nu sunt efectuate din culpa contractorului, fapt ce atrage
rectificarea sumelor respective i imposibilitatea asigurrii acestora n timp util.
c) n funcie de sursa de finanare, acestea pot fi finanate de la bugetul de stat sau pot fi
finanate din fonduri externe sau de la bugetul unor donori92 internaionali. n cea de-a doua
categorie se ncadreaz i contractul de achiziie public finanat din fonduri europene, act
juridic ce face obiectul analizei noastre.

92 Prin donor internaional se nelege acea entitate de drept internaional (e.g. Uniunea European, Banca
European de Investiii, Republica Popular Chinez, Organizaia Naiunilor Unite, Federaia Rus etc.) care pune
la dispoziie unui stat sau unei asocieri de state sau unei organizaii nonstatale o sum de bani avnd o destinaie sau
destinaii concrete, n general n vederea satisfacerii unor interese publice sau ajustrii nivelului de dezvoltare dintrun anumit domeniu.
189
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Caracterele juridice ale contractului de achiziie public finanat din fonduri europene
rezult din prevederile legii civile93 i doctrin94 astfel:
a) contract numit (tipic), respectiv care este expres reglementat de dispoziii de ordine
public;
b) contract sinalagmatic95 (bilateral) datorit faptului c obligaiile nscute din acesta sunt
reciproce i interdependente. Interdependena obligaiilor se explic prin faptul c orice obligaie
trebuie s aib la rndul ei o alt obligaie corelativ, respectiv reciproc. n situaia n care
raportul de interdependen nu poate fi suficient delimitat n cazul tuturor obligaiilor, atunci
contractul ar putea deveni cu caracter unilateral;
c) contract cu titlu oneros96 sau patrimonial, n care fiecare parte urmrete s i procure
un avantaj n schimbul obligaiilor asumate. Acest caracter este evideniat chiar n definiia
legal a contractului de achiziie public. n interpretarea Curii de Justiie a Uniunii Europene,
caracterul oneros al contractului de achiziie public trebuie privit lato sensu, contraprestaiile n
bani nefiind singurul mijloc de stingere a obligaiilor ntre pri, ci trebuie incluse orice fel de
obligaii asumate de autoritatea contractant, n schimbul executrii contractului de achiziie
public97;
d) contract comutativ98 datorit certitudinii i determinabilitii ntinderii drepturilor i
obligaiilor prilor, la momentul ncheierii sale.

93 A se vedea art. 1171-1177 din Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009 (M.Of. nr. 511 din 24 iulie 2009).
94 A se vedea Daniel-Dumitru erban, Achiziiile publice Teoria i practica jurisdiciei administrative, Ed.
Hamangiu, Bucureti, 2012, p. 111-122; Anton Trilescu, Drept administrativ, Ed. 4, Ed. C.H. Beck, Bucureti,
2010; C. Sttescu, C. Brsan, Drept civil. Teoria general a obligaiilor, Ed. ALL, Bucureti 1995,
p. 28-40; T.R. Popescu, P. Anca, Teoria general a obligaiilor, Ed. tiinific, Bucureti, 1968, p. 28-40.
95 A se vedea art. 1171 din noul Cod civil.
96 A se vedea art. 1172 din noul Cod civil.
97 Cauza C-399/98 Ordine degli Architetti delle province di Milano e Lodi, Piero De Amicis, Consiglio Nazionale
degli Architetti i Leopoldo Freyrie mpotriva Comune di Milano, n prezena Pirelli SpA, Milano Centrale Servizi
SpA i Fondazione Teatro alla Scala. Cererea a avut ca obiect pronunarea unei hotrri preliminare: Tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia - Italia. Directiva 93/37/CEE. Recueil/Repertoriu (Rec./Rep.) I- 05409
din 2001 (accesibil n format electronic pe pagina oficial de internet a Curii de Justiie a Uniunii Europene
www.curia.eu). Avocatul general ntr-o alt cauz (C-306/08 Comisia European mpotriva Regatului Spaniei
avnd ca obiect nendeplinirea obligaiilor de ctre un stat membru - Directivele 93/37/CEE i 2004/18/CE Proceduri de atribuire a contractelor de achiziii publice de lucrri - Legislaia de urbanism a Comunitii autonome
Valencia din 2011 nepublicat) a precizat, n mod ntemeiat, c existena caracterului oneros este condiionat de
necesitatea ca autoritatea contractant s suporte atingerea unui obiectiv economic fie n mod pozitiv, sub forma
unei obligaii fa de operatorul economic, fie n mod negativ, sub forma unei pierderi a veniturilor sau resurselor
care altfel ar fi rmas necheltuite. Aadar, caracterul oneros presupune folosirea de ctre autoritatea public a
propriilor resurse, fie n mod direct prin folosirea concret a resurselor proprii financiare, fie indirect cnd sufer o
atingere din punct de vedere economic.
98 n legtur cu acest tip de contract, a se vedea art. 1173 din noul Cod civil.
190
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

e) contract solemn99, fiind valabil doar n cazul ndeplinirii tuturor formalitilor prevzute
de lege, adiacent voinei prilor. Formalitile prevzute de lege sunt:
- referitoare la modalitatea specific de exprimare a acordului de voin, care include
existena unei competiii ntre mai muli concureni care i-au manifestat, deopotriv, intenia de
a contracta;
- includerea unor clauze contractuale specifice fr de care nu poate fi semnat contractul de
achiziie public;
- exprimarea acordului entitii finanatoare n cazul contractelor finanate din fonduri
externe. n cazul contractelor de achiziie finanate din fonduri europene, finanatorul poate
oricnd s intervin i s constate ad-hoc ndeplinirea oricrei cerine obligatorii;
- ncheierea n form scris a contractului ce constituie i o condiie ad validitatem100 i ad
probationem.
n practic, un contract de achiziie public nencheiat n form scris este inexistent,
ntruct lipsa fizic a documentului juridic face imposibil executarea din partea autoritii
contractante, care este supus unor reguli stricte n ceea ce privete trasabilitatea efecturii
cheltuitelor. n acest context, intervenia persoanelor special abilitate101 prin legislaia din
domeniul finanelor publice s i exprime punctul de vedere la momentul semnrii contractului nu
ar avea pe ce s i-l materializeze n concret102.
Contractul de achiziie public de furnizare sau de lucrri are caracter real, deoarece acestea
implic, pentru validitate, remiterea unui bun sau a unei construcii;
f) contract cu executarea imediat (uno ictu) sau cu executare succesiv n funcie de
specificitatea obligaiilor prevzute ntre pri. n afara celor de furnizare de complexitate redus,
restul speciilor contractelor de achiziie public sunt ntotdeauna cu executare succesiv;
g) contract principal pentru contractele de achiziie obinuite i contract accesoriu n
cazul n care acesta este finanat din fonduri europene a cror derulare se realizeaz n baza
contractului de finanare care are caracterul principal celui de achiziie;
99 n legtur cu acest tip de contract, a se vedea art. 1174 din noul Cod Civil.
100 A se vedea G.N. Goga, Dreptul administrativ al bunurilor, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2011, p. 107 i
Madlin Irinel Niculeasa, Legislaia achiziiilor publice Comentarii i explicaii, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2007,
p. 226.
101 Este vorba de controlul financiar preventiv propriu i delegat reglementat prin Ordonana Guvernului
nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul financiar preventiv, cu modificrile i completrile
ulterioare (M.Of. nr. 430 din 31 august 1999), obligatoriu a fi exercitat potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanele
publice (M.Of. nr. 597 din 13 august 2002).
102 D.D. erban, Achiziiile publice Teoria i practica jurisdiciei administrative, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2012,
p. 112.
191
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

f) contract de adeziune, datorit faptului c clauzele sale eseniale sunt impuse ori sunt
redactate de una dintre pri, pentru aceasta sau ca urmare a instruciunilor sale, cealalt parte
neavnd dect s le accepte ca atare.
Celelalte elemente, cum ar fi: temeiul juridic al ncheierii, prile, obiectul, durata, drepturile
i obligaiile, i clauzele de reziliere, sunt similare unor contracte obinuite, cu excepia unor
aspecte (particulariti) precum cele ce urmeaz.
O prim particularitate este cea referitoare la temeiul juridic care, pe lng cel din
legislaia din materia achiziiilor publice, este contractul de finanare n baza cruia este
justificat demararea procedurii de atribuire.
A doua particularitate o reprezint faptul c ntr-un contract de achiziie finanat din
fonduri europene pot aprea, din partea autoritii contractante, mai multe structuri ale acesteia
fr personalitate juridic, ceea ce poate crea anomalii n implementarea contractului. Inserarea
mai multor structuri interne din cadrul unei entiti contractante ntr-un contract este, de regul,
justificat de faptul c fiecare din acestea este beneficiarul unui contract de finanare distinct, iar
n implementarea acestuia se cumuleaz mai multe activiti din contracte de finanare distincte
ntr-un singur contract de achiziie103.
A treia particularitate a contractelor de achiziie public finanate din fonduri europene
este cea referitoare la obiectul acestora, ce trebuie, obligatoriu, s fie prevzut deoarece orice
activitate, echipament, lucrare ce excede cadrului de reglementare a acestuia va fi declarat
neeligibil, n momentul rambursrii cheltuielilor din fondurile europene corespunztoare.
A patra particularitate o reprezint faptul c toate contractele de achiziie din fonduri
europene trebuie s conin dispoziii exprese cu privire la publicitatea104 aferent obiectului
contractului, care este strict i limitativ reglementat la nivelul legislaiei Uniunii Europene. n
acest sens, toate aciunile de informare i publicitate includ, n mod obligatoriu, urmtoarele
elemente:

103 E.g. n cazul n care o autoritate de management i dou organisme intermediare fiineaz n aceeai persoan
juridic (o anomalie de altfel s.n.), iar fiecare aplic i ncheie un contract de finanare pentru nchirierea unui
spaiu locativ. Fiecare structur intern are propriul su contract de finanare, iar contractul de achiziie se ncheie pe
baza tuturor contractelor de finanare avnd acelai obiect. Acest caz reprezint o birocratizare inutil i o lips de
coordonare intern la nivel instituional.
104 A se vedea art. 1-10 din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei de stabilire a normelor de punere n
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziii generale privind
Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de coeziune i a Regulamentului (CE)
nr. 1080/2006 al Parlamentului European i al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regional,
publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 371 din data de 27.12.2006, p. 1.
192
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

a) emblema Uniunii Europene, n conformitate cu standardele grafice stabilite expres, i o


trimitere la Uniunea European;
b) indicarea fondului n cauz: pentru FEDR: Fondul European de Dezvoltare Regional;
pentru Fondul de coeziune: Fondul de coeziune; pentru FSE: Fondul Social European;
c) o meniune, aleas de autoritatea de gestionare i impus contractorului, prin care se
subliniaz valoarea adugat a interveniei comunitare, de preferin Investim n viitorul
dumneavoastr.
A cincea particularitate corespunde drepturilor i obligaiilor prilor a cror realizare este
condiionat de corelarea acestora n mod strict cu cele prevzute de contractul de finanare. n
situaia n care se constat c anumite echipamente, prestaii, executri de lucrri nu sunt n
concordan cu cele stabilite n actele n temeiul crora a fost ncheiat contractul de achiziie
public, acestea fie nu vor mai fi furnizate sau executate, fie, dac acestea au fost deja furnizate
sau executate, se va proceda la plata lor din bugetul statului.
A asea particularitate o constituie sistemul de raportare specific contractelor finanate din
fonduri europene, acesta cuprinznd anumite documente ce necesit a fi ntocmite de-a lungul
perioadei de implementare. Astfel, n general, la momentul demarrii executrii contractului de
achiziie public finanat din fonduri europene, contractorul ntocmete i transmite spre
aprobare un raport iniial sau de nceput n care descrie etapele contractuale majore, activitile
coninute n fiecare etap contractual, resursele materiale i umane implicate n fiecare etap.
Raportul n cauz reprezint un plan de aciune ce detaliaz implementarea n concret a
obiectului contractului.
De asemenea, de-a lungul implementrii, contractorul ntocmete i transmite rapoarte de
progres care pot fi, n funcie de durata contractului, sptmnale, lunare, trimestriale.
Acceptarea unei durate mai mari de raportare a progresului poate afecta trasabilitatea activitilor
din punct de vedere material i financiar, atrgnd dup sine declararea neeligibilitii sumelor
pltite contractorului. La finalizarea perioadei de implementare se prezint, de regul, un raport
final coninnd o prezentare a modului de derulare a contractului i evidenierea atingerii
obiectivului raportat la indicatorii de performan stabilii n mod obligatoriu.

193
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

A aptea particularitate o constituie modalitatea de efectuare a plii105, care este


caracterizat de principiul rambursrii cheltuielilor. Astfel, plata obligaiilor izvorte din
contractul de achiziie public finanat din fonduri europene este efectuat, ntr-o prim etap,
din bugetul de stat, iar ulterior, cheltuielile efectuate din bugetul statului sunt avansate spre
rambursare din bugetul Uniunii Europene. Pentru a derula contracte de achiziie public
finanate din fonduri europene este necesar asigurarea unui disponibil bnesc consistent 106 n
bugetul statului, care s deserveasc buna implementare a activitilor la care Romnia s-a
angajat prin programele operaionale sectoriale. Rentregirea bugetului naional se va realiza
ulterior aprobrii rambursrii sumelor de ctre serviciile specializate ale Comisiei Europene,
care, dup caz, nu va fi egal cu cheltuiala deja efectuat. Sistemul prezent este caracterizat de
lips de performan i necesit implicarea unui numr impresionant de resurse umane care
necesit s dein cunotine de specialitate juridic i economic solide i care se dobndesc dea lungul unei lungi perioade de timp.
A opta particularitate const n aceea c din punct de vedere al controlului derulrii
contractului, acesta poate fi efectuat fr nicio prealabil ntiinare de ctre orice reprezentant al
finanatorului, iar contractorul este obligat s pun la dispoziia acestuia orice documente
solicitate.
n ceea ce privete modalitile de ncetare a raporturilor contractuale, acestea sunt, de
regul, detaliate exhaustiv i cuprind urmtoarele situaii107:
a) contractorul nu furnizeaz/execut obligaiile conform contractului la calitatea prevzut
n ofert;
b) contractorul nu se conformeaz notificrii entitii contractante, ntr-o anumit perioad,
prin care i se solicit remedierea executrii necorespunztoare sau neexecutrii obligaiilor din
contract care afecteaz n mod grav obiectivul i executarea la timp a acestuia;

105 Cadrul legal naional n cauz este asigurat de dispoziiile O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiar a
instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen (M.Of. nr. 413 din
17 iunie 2009), cu modificrile i completrile ulterioare.
106 Considerm c acest mod de gestionare a fondurilor europene este total ineficient i determin statul s se
mprumute de la instituii financiare internaionale sau bnci pentru a putea asigura plata contractorilor. n acest caz
i avnd n vedere posibilele fluctuaii ale economiei mondiale, se poate ajunge n situaia n care aportul fondurilor
europene s fie deficitar raportat la dobnzile pe care statul romn trebuie s le achite pentru mprumuturile
contractate prin Direcia Trezorerie i Datorie Public din cadrul Ministerului Finanelor Publice.
107 Situaiile sunt cu caracter exemplificativ i sunt prevzute n contractele gestionate de Ministerul Finanelor
Publice. Acestea au fost preluate din contractele de achiziii publice finanate din fondurile de preaderare,
considerate a fi cele mai complexe din punct de vedere al clauzelor coninute.
194
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

c) contractorul refuz sau omite s aduc la ndeplinire orice instruciuni emise de ctre
entitatea contractant;
d) contractorul cesioneaz creanele108 nscute din contract sau subcontracteaz fr a avea
acordul scris al entitii contractante;
e) contractorul face obiectul unei proceduri de insolven, i-a suspendat activitatea sau se
afl ntr-o situaie asemntoare rezultnd dintr-o procedur similar reglementat de legislaia
sau reglementrile la nivel naional;
f) contractorul a fost condamnat pentru o infraciune printr-o hotrre judectoreasc
definitiv;
g) n cadrul unei alte proceduri de achiziie sau procedur de selecie pentru acordarea unei
finanri din bugetul Uniunii Europene, a fost declarat culpabil de nclcarea grav a contractului
ca rezultat al neexecutrii obligaiilor sale contractuale;
h) are loc orice modificare intern statutar care implic o schimbare cu privire la
personalitatea juridic, natura sau controlul contractorului, cu excepia situaiei n care asemenea
modificri sunt nregistrate ntr-un act adiional la contract;
i) contractorul se afl n imposibilitatea de a respecta prevederile legale care ntrzie/mpiedic executarea contractului, cu excepia situaiei cnd aceast imposibilitate este cauzat de
fora major;
j) contractorul eueaz n a furniza garaniile sau asigurrile solicitate sau persoana care
furnizeaz garania sau asigurarea nu este n msur s i ndeplineasc angajamentele.
n contractele de achiziie public finanate din fonduri europene pot fi introduse i clauze
compromisorii pentru soluionarea cu mai mare rapiditate a conflictelor izvorte din executarea
obligaiilor109. Aceast prevedere a fost uzitat n toate contractele de achiziie public finanate
din fondurile de preaderare, fiind stabilit ca procedur arbitral cea prevzut de regulile
Camerei Internaionale de Comer110.

108 Potrivit art. 2041 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de
concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii (M.Of. nr. 625 din 20 iulie 2006), cu
modificrile i completrile ulterioare, ntr-un contract de achiziie public este permis doar cesiunea creanelor
nscute din acel contract, obligaiile nscute rmnnd n sarcina prilor contractante, astfel cum au fost stipulate i
asumate iniial.
109 Introducerea clauzelor compromisorii nu este prevzut expres de lege. Prin urmare, este aplicabil principiul
Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.
110 Procedura este accesibil pe pagina oficial de internet a Camerei Internaionale de Comer la urmtorul link:
http://www.iccwbo.org/.
195
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

A noua particularitate a contractului de achiziie public finanat din fonduri europene


const n aceea c, pe lng rspunderea contractual sau civil delictual, raporturile
contractuale sunt supuse unei forme de rspundere legal specifice, reglementate printr-un cadru
normativ distinct111 i a crei aplicare are caracter secundar i tinde s sublinieze sensibilitatea
domeniului fondurilor europene. Regimul sancionator al rspunderii legale specifice se
manifest prin aplicarea unor sanciuni cu caracter procentual din valoarea estimat a
respectivului contract (corecii financiare).

13.2. INSTITUII RESPONSABILE N GESTIONAREA CONTRACTULUI DE


ACHIZIIE PUBLIC FINANAT DIN FONDURI EUROPENE
Sistemul de gestionare a contractelor de achiziie public finanate din fonduri europene este
compus att din instituii publice ct i din entiti de drept privat.
Astfel, pe lng autoritatea contractant responsabil de iniierea procedurii de atribuire i,
ulterior, de implementarea contractului de achiziie public, n acest sistem mai ntlnim112:
- autoriti de management;
- organisme intermediare;
- autoritate de certificare;
- autoritatea de audit.
Autoritile de management sunt n Romnia ministerele, respectiv, pentru perioada de
programare 2014-2020: Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Dezvoltrii Regionale i
Administraiei Publice i Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale. Particularitatea autoritii
de management este aceea c aceasta are ca rol gestionarea programelor operaionale n
conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare n baza crora se ncheie contractele de
finanare. Contractele de finanare permit iniierea de ctre autoritile contractante a
111 Rspunderea legal specific va este guvernat de O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i
sancionarea neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale
aferente acestora (M.Of. nr. 461 din 30 iunie 2011).
112 A se vedea art. 123 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European i al Consiliului din 17
decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziii comune privind Fondul european de dezvoltare regional, Fondul
social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rural i Fondul european pentru
pescuit i afaceri maritime, precum i de stabilire a unor dispoziii generale privind Fondul european de dezvoltare
regional, Fondul social european, Fondul de coeziune i Fondul european pentru pescuit i afaceri maritime i de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
196
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

contractelor de achiziie public. O autoritate contractant care deruleaz un contract de


finanare are calitatea de BENEFICIAR.
Organismul intermediar nseamn orice organism public sau privat care acioneaz sub
responsabilitatea unei autoriti de management sau de certificare sau care ndeplinete sarcini n
numele unei astfel de autoriti n raport cu operaiunile implementate de beneficiari. Exemple
de organisme intermediare sunt: Ageniile de Dezvoltare Regional, ministere, agenii etc.
Att autoritatea de management ct i organismul intermediar pot ndeplini funcia de
verificare a achiziiilor publice derulate n cadrul contractelor de finanare, iar n cazul
nclcrii legislaiei, pot aplica beneficiarului finanrii reduceri procentuale/corecii
financiare, n conformitate cu legislaia specific aplicabil113.
Autoritate de certificare reprezint acel organism care transmite i solicit Comisiei Europene
rambursarea banilor cheltuii n implementarea contractelor de finanare. Astfel, orice cheltuial
efectuat ntr-un contract de achiziie public finanat din fonduri europene trebuie solicitat la
rambursare autoritii de management sau organismului intermediar, care o transmit la rndul
lor, autoritii de certificare, care o va nainta Comisiei Europene.
Autoritatea de audit este nfiinat n cadrul Curii de Conturi a Romniei. Aceasta are rol de a
se asigura de regularitatea funcionrii ntregului sistem de gestionare a fondurilor europene.
Aceasta poate aplica, la rndul ei, reduceri procentuale/corecii financiare n conformitate cu
legislaia specific aplicabil.
Reducerile procentuale/coreciile financiare n cazul contractelor de achiziie public sunt:
A) Contracte a cror valoare este egal sau mai mare dect plafonul/pragul stabilit n legislaia
naional privind achiziiile publice pentru care exist obligaia publicrii n Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene
13.2.1. Corecii financiare/Reducerea procentual aplicabil
ANUNUL DE PARTICIPARE I DOCUMENTAIA DE ATRIBUIRE
113 Cadrul general specific al rspunderii legale specifice este guvernat de O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea,
constatarea i sancionarea neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor
publice naionale aferente acestora, cu modificrile i completrile ulterioare.
Cuantumul i cazurile de aplicare a reducerilor procentuale/ coreciilor financiare sunt regsite n Hotrrea nr.
519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/coreciilor financiare aplicabile pentru abaterile
prevzute n anexa la Ordonana de urgen a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea
neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente
acestora
197
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Nr.
crt.

Tipul de
abatere/neregul

Descrierea abaterii/ neregulii

Corecia financiar/Reducerea

constatate

procentual aplicabil

constatat

1. Nepublicarea unui
anun de participare

Anunul de participare nu a fost 100%


publicat n conformitate cu

25% dac publicarea unui

regulile aplicabile [de exemplu anun de participare este


publicarea n Jurnalul Oficial al prevzut n directive i acest
Uniunii Europene (JOUE)

anun nu a fost publicat n

atunci cnd aceasta este

JOUE, dar au fost publicate

prevzut de directive/legislaia suficiente informaii care pot


naionali]

garanta c o ntreprindere
situat ntr-un alt stat membru
poate avea acces la
informaiile relevante privind
procedura de achiziie public
respectiv, nainte ca aceasta
s fie atribuit, astfel c
aceast ntreprindere s fie n
msur s prezinte o ofert sau
s i manifeste interesul n
vederea obinerii acestui
contract. n practic aceasta
nseamn fie c anunul de
participare a fost publicat la
nivel naional (n conformitate
cu legislaia sau cu
reglementrile naionale
aplicabile), fie c normele de
baz privind publicarea unui
anun de participare au fost
respectate.
198

Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

2. Divizarea artificial a
contractelor de

Lucrrile care urmeaz s fie

100%

executate sau bunurile/serviciile 25% dac publicarea unui

lucrri/produse/servicii care urmeaz s fie


livrate/prestate sunt divizate

anun de participare este


prevzut n directive i acest

pentru ca procedura de achiziie anun nu fost publicat n


respectiv s nu mai fie sub

JOUE, dar au fost publicate

incidena directivelor/legislaiei suficiente informaii care pot


naionale i pentru a nu face

garanta c o ntreprindere

obiectul publicrii anunului de situat ntr-un alt stat membru


participare n JOUE aferent

poate avea acces la

totalitii lucrrilor, bunurilor i informaiile relevante privind


serviciilor propuse a fi

procedura de achiziie public

achiziionate.

respectiv, nainte ca aceasta


s fie atribuit, astfel c
aceast ntreprindere s fie n
msur s prezinte o ofert sau
s i manifeste interesul n
vederea obinerii acestui
contract. n practic aceasta
nseamn fie c anunul de
participare a fost publicat la
nivel naional (n conformitate
cu legislaia sau cu
reglementrile naionale
aplicabile), fie c normele de
baz privind publicarea unui
anun de participare au fost
respectate.

199
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

3. Nerespectarea (de ctre Termenul-limit de primire a

25% dac reducerea

autoritatea

ofertelor sau de primire a

termenelor este mai mare de

contractant) a

candidaturilor este mai scurt

50%;

termenului-limit de

dect termenele fixate prin

10% dac reducerea

depunere a ofertelor sau directiv/legislaia naional.

termenelor este mai mare de

a datei de primire a

30%;

candidaturilor (din

5% pentru orice alt reducere

partea potenialilor

de termene (corecia

ofertani)

financiar/reducerea
procentual poate fi ntre 2%
i 5%, n cazul n care natura i
gravitatea consecinelor
abaterii nu justific o corecie
financiar/reducere
procentual de 5%.)

4. Potenialii

Timpul n care potenialii

ofertani/candidai au la ofertani/candidai dispun

25% dac timpul de care


dispun potenialii

dispoziie un termen

pentru obinerea documentaiei ofertani/candidai pentru

prea scurt pentru

de atribuire este prea scurt, ceea obinerea documentaiei de

obinerea documentaiei ce are ca efect crearea unui

atribuire este mai mic de 50%

de atribuire

obstacol nejustificat n ceea ce

din termenul legal de primire a

privete asigurarea cadrului

ofertelor

concurenial al procedurii

10% dac timpul de care

organizate.

dispun potenialii

Coreciile/Reducerile sunt

ofertani/candidai pentru

aplicate de la caz la caz. Pentru obinerea documentaiei de


determinarea ratei se va ine

atribuire este mai mic de 60%

cont de eventuale circumstane din termenul legal de primire a


atenuante legate de

ofertelor

specificitatea i complexitatea

5% dac timpul de care dispun

procedurii de achiziie, n

potenialii ofertani/candidai

200
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

special de sarcina

pentru obinerea documentaiei

administrativ suplimentar pe de atribuire este mai mic de


care o creeaz sau de

80% din termenul legal de

dificultile ntmpinate n

primire a ofertelor

furnizarea documentaiei de
atribuire.

5. Nepublicarea prin erat Termenul de primire a ofertelor 10%


a prelungirii termenelor sau de primire a candidaturilor Corecia/Reducerea poate fi
de depunere a ofertelor au fost prelungite fr a se
sau a prelungirii

redus la 5% n funcie de

respecta regulile de publicitate gravitate.

termenului de primire a aplicabile n domeniu (respectiv


candidaturilor

publicarea n JOUE dac


procedura de atribuire intr sub
incidena directivelor).

6. Cazul n care nu se

Autoritatea contractant atribuie 25%

justific atribuirea unui un contract de servicii

Corecia/Reducerea poate fi

contract prin procedura recurgnd la o procedur de

redus la 10% sau la 5% n

de negociere cu

funcie de gravitate.

negociere cu publicarea

publicarea prealabil a prealabil a unui anun de


unui anun de

participare, dar aceast

participare

procedur nu este justificat n


raport cu prevederile legale
aplicabile.

201
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

7. n cazul n care se

Autoritatea contractant atribuie 100%

organizeaz o

un contract n domeniul aprrii Corecia/Reducerea poate fi

procedur de atribuire

sau al securitii naionale

diminuat la 25%, la 10% sau

n domeniul aprrii

recurgnd la o procedur de

la 5% n funcie de gravitate.

sau al securitii

dialog competitiv sau de

naionale pentru care se negociere fr publicarea


aplic prevederile

prealabil a unui anun de

Directivei 2009/81/CE/ participare n cazuri n care


legislaiei naionale i

circumstanele nu justific

nu este elaborat o

aplicarea unei astfel de

justificare adecvat

proceduri.

pentru nepublicarea
unui anun de
participare
8. n anunul de

Anunul de participare nu

25%

participare i/sau n

descrie suficient de detaliat

Corecia/Reducerea poate fi

documentaia de

criteriile de selecie i/sau nici

redus la 10% sau la 5% dac

atribuire nu sunt

n anunul de participare i nici criteriile de selecie/atribuire

menionate criteriile de n documentaia de atribuire nu erau enunate n anunul de


selecie i/sau criteriile sunt descrise suficient de
de atribuire, dup caz.

participare (sau n

detaliat criteriile de atribuire i documentaia de atribuire, n


ponderea acestora.

ceea ce privete criteriile de


atribuire), dar erau insuficient
detaliate.

9. Prin anunul de

n cazul n care operatorii

25%

participare sau prin

economici sunt descurajai s

Corecia/Reducerea poate fi

documentaia de

participe la o procedur din

redus la 10% sau 5% n

atribuire sunt stabilite

cauza unor criterii de selecie

funcie de gravitate.

criterii de

i/sau atribuire ilegale stabilite

selecie/atribuire ilegale prin anunul de participare sau


i/sau discriminatorii.

prin documentaia de atribuire,


202

Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

de exemplu: Obligaia
ofertantului de a avea deja un
sediu sau un reprezentant n ara
sau n regiunea respectiv.
Obligaia ofertantului de a avea
experien n ara sau n
regiunea respectiv.
10.

Criteriile de selecie nu Cnd se poate demonstra c

25%

sunt nici n legtur

nivelul minim de capacitate

Corecia/Reducerea poate fi

i/sau nu sunt

tehnic solicitat nu este nici n

redus la 10% sau 5% n

proporionale cu

legtur i/sau nici proporional funcie de gravitate.

obiectul contractului.

cu obiectul contractului, astfel


nu se poate garanta egalitatea
de acces a ofertanilor sau are
ca efect crearea de obstacole
nejustificate n ceea ce privete
concurena.

11.

Specificaii tehnice

Stabilirea de norme tehnice prea 25%

discriminatorii

specifice nu permite asigurarea Corecia/Reducerea poate fi


egalitii de acces a ofertanilor redus la 10% sau 5% n
sau are ca efect crearea de

funcie de gravitate.

obstacole nejustificate n ceea


ce privete concurena.
12.

Definirea insuficient a Descrierea din anunul de

10%

obiectului contractului participare i/sau din

Corecia/Reducerea poate fi

documentaia de atribuire este

diminuat la 5% n funcie de

insuficient ca s permit

gravitate. n cazul n care

potenialilor ofertani/candidai lucrrile executate nu au fcut


s determine care este obiectul obiectul unei publicri, pentru
suma respectiv se aplic o

contractului.

203
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

corecie/reducere de 100%.

EVALUAREA OFERTELOR

Nr.
crt.

Tipul de

Descrierea

abatere/neregul

abaterii/neregulii

constatat

constatate

1. Modificarea

Criteriile de selecie au

Corecia financiar/Reducerea
procentual aplicabil
25%

criteriilor de

fost modificate n faza de Corecia/Reducerea poate fi redus la

selecie dup

selecie, ceea ce a

deschiderea

determinat acceptarea

ofertelor,

unui ofertant care nu ar fi

determinnd

fost selectat dac criteriile

10% sau 5% n funcie de gravitate.

selectarea incorect de selecie publicate ar fi


a unui participant
2. Modificarea

fost respectate.
Criteriile de selecie au

25%

criteriilor de

fost modificate n faza de Corecia/Reducerea poate fi redus la

selecie dup

selecie, ceea ce a

deschiderea

determinat respingerea

ofertelor,

unui ofertant care nu ar fi

determinnd

fost respins dac criteriile

respingerea

de selecie publicate ar fi

incorect a unui

fost respectate.

10% sau 5% n funcie de gravitate.

participant

204
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

3. Evaluarea ofertelor n cursul evalurii

25%

pe baza unor criterii ofertelor, criteriile de

Corecia/Reducerea poate fi redus la

de selecie sau

selecie au fost folosite

10% sau 5% n funcie de gravitate.

atribuire ilegale

drept criterii de atribuire


sau criteriile de atribuire
(sau subcriteriile ori
ponderea acestora)
indicate n anunul de
participare sau n
documentaia de atribuire
nu au fost respectate, ceea
ce a dus la aplicarea de
criterii de selecie ori
atribuire nelegale.
Exemplu: subcriteriile de
atribuire utilizate ntr-o
procedur de atribuire nu
au nicio legtur cu
criteriile de atribuire
indicate n anunul de
participare/documentaia
de atribuire.

4. n timpul evalurii

Justificarea punctajului

25%

nu sunt respectate

acordat fiecrei oferte nu Corecia/Reducerea poate fi redus la

principiile

este suficient de clar/este 10% sau 5% n funcie de gravitate.

transparenei i al

lipsit de transparen sau

tratamentului egal. este inexistent i/sau


raportul de evaluare nu
exist sau nu conine
toate elementele solicitate
conform normelor
205
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

juridice.

5. Modificarea unei

Comisia de evaluare

25%

oferte n cursul

permite

Corecia/Reducerea poate fi redus la

evalurii

candidailor/ofertanilor

10% sau 5% n funcie de gravitate.

s i modifice ofertele n
timpul evalurii.
6. Negocierea n

n cadrul unei proceduri

cursul procedurii de deschise sau restrnse


atribuire

autoritatea contractant

25%
Corecia/Reducerea poate fi redus la
10% sau 5% n funcie de gravitate.

negociaz cu ofertanii n
timpul evalurii, ceea ce
determin o modificare
substanial a condiiilor
iniiale cuprinse n
anunul de participare sau
n documentaia de
atribuire.
7. Procedur de

n contextul unei

25%

negociere cu

proceduri de negociere cu Corecia/Reducerea poate fi redus la

publicarea

publicare prealabil a

prealabil a unui

unui anun de participare,

anun de

condiiile iniiale din

10% sau 5% n funcie de gravitate.

participare, n urma contract au fost


creia condiiile

substanial modificate,

enunate n anunul ceea ce ar fi justificat


de participare sau n publicarea unei noi
documentaia de

proceduri.

atribuire au fost
206
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

modificate
substaniali

8. Respingerea unei
oferte cu pre

n cazul n care comisia

25%

de evaluare respinge

neobinuit de sczut ofertele cu pre neobinuit


de sczut n ceea ce
privete produsele,
lucrrile sau serviciile
ofertate fr s solicite n
scris clarificri pe care le
consider necesare
privind fundamentarea
ofertei
9. Conflictul de

Un conflict de interese a

interese

fost stabilit de o instituie

100%

administrativ sau
judiciar competent, fie
n ceea ce privete
beneficiarul contribuiei
din partea UE, fie n ceea
ce privete autoritatea
contractant

IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI

207
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Nr.
crt.

Tipul de

Descrierea

abatere/neregul

abaterii/neregulii

constatat

constatate

1. Modificarea

Corecia financiar/Reducerea
procentual aplicabil

Elementele eseniale ale 25% din valoarea contractului

substanial a

atribuirii contractului

plus

contractului n raport

includ, dar nu se

valoarea suplimentar a contractului

cu anunul de

limiteaz: preulvi,

care este determinat de modificarea

participare sau cu

natura lucrrilor,

substanial a condiiilor iniiale

documentaia de

termenul de execuie,

atribuire

modalitatea de plat i
materialele utilizate.
Este totdeauna necesar
o analiz caz cu caz
pentru determinarea
elementelor eseniale.

2. Reducerea obiectului
contractului

Contractul a fost atribuit Valoarea corespunztoare diminurii


n conformitate cu

obiectului contractul

directivele/ legislaia

plus

naional, dar, ulterior,

25% din valoarea final a contractului

obiectul contractului a

(numai dac reducerea obiectului

fost redus.

contractului este substanial, n


sensul c afecteaz scopul
contractului)

208
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

3. Atribuirea de
contracte de

Contractul iniial a fost 100% din valoarea contractelor


atribuit n conformitate suplimentare

lucrri/servicii/bunuri cu dispoziiile legale

n cazul n care totalul valorii

suplimentare (dac o

aplicabile, dar a fost

contractelor care se refer la lucrri,

astfel de atribuire

urmat de mai multe

bunuri i servicii suplimentare (

constituie o

contracte de

formalizate sau nu n scris) atribuite

modificare

suplimentare a lucrrilor fr respectarea dispoziiilor

substanial a

executate/bunurilor

condiiilor iniiale ale livrate/serviciilor


contractului), fr o

directivelor nu depete pragul de


50% al contractului iniial,

presate (formalizate sau corecia/reducerea poate fi redus la

procedur competitiv nu n scris) care nu au

25%.

n cazul n care nu au avut la baz proceduri


fost respectate

care respect prevederile

urmtoarele condiii: - directivelor/legislaiei


o situaie de urgen

naionale, aplicabile

care rezult dintr-un

negocierii fr publicare

eveniment

pentru un motiv de

imprevizibil; - o

urgen, rezultat din

circumstan

evenimente

neprevzut n cazul

imprevizibile sau

lucrrilor, serviciilor

privind atribuirea

sau bunurilor

contractelor de lucrri,

suplimentare.

bunuri i servicii
suplimentare.

4. Lucrri sau servicii

Contractul iniial a fost 100% din valoarea care depete

suplimentare a cror

atribuit n conformitate limita de 50% din valoarea

valoare depete

cu dispoziiile legale

contractului iniial.

limita fixat de

aplicabile, dar a fost

Pentru situaiile n care depete

dispoziiile legale

urmat de mai multe

valoarea contractului iniial cu un

aplicabile

contracte de

procent cuprins ntre 20% i 49% din

suplimentare a cror

valoarea acestuia se aplic prevederile

209
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

valoare depete

Ordonanei de urgen a Guvernului

procentul de 50% din

nr. 34/2006 privind atribuirea

valoarea contractului

contractelor de achiziie public, a

iniiali.

contractelor de concesiune de lucrri


publice i a contractelor de concesiune
de servicii, aprobat cu modificri i
completri prin Legea nr. 337/2006,
cu modificrile i completrile
ulterioare

B) Contracte a cror valoare este sub plafonul/pragul stabilit, conform legislaiei n vigoare,
pentru publicarea n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
n conformitate cu prevederile legislaiei europene i ale jurisprudenei Curii Europene de
Justiie n cazul contractelor pentru care aplicarea directivelor din domeniul achiziiilor publice
nu este obligatorie sau este parial obligatorie i se constat abateri de la aplicarea prevederilor
legislaiei naionale n domeniul achiziiilor publice autoritile cu competene n gestionarea
fondurilor europene/structurile de control aplic reducerile procentuale/coreciile financiare
prevzute la lit. A).
Pe lng instituiile mai sus amintite, mai precizm faptul c sistemul de gestionare a fondurilor
europene mai cuprinde i Departamentul pentru Lupt Antifraud, i Ministerul Public.
Aceste dou entiti sunt organe de ordine public i au competene extinse n materia verificrii
fondurilor europene.
13.3. Rspunderea juridic specific n materia fondurilor europene a autoritilor
contractante
Raporturile juridice ntre autoritile publice finanatoare (autoritile de management), pe de-o
parte, i beneficiarii finanrilor, pe de alt parte, sunt reglementate de acte juridice denumite
contracte de finanare. Acestea stabilesc:
- cadrul general i specific de organizare a implementrii, precum i
210
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

- implementarea propriu-zis a celor asumate n cererea de finanare depus n prealabil spre


analiz, evaluare i punctare la autoritile de management sau organismele intermediare
n situaia n care beneficiarii finanrii sunt autoriti contractante n sensul definit
de legislaia din materia achiziiilor publice, acetia sunt obligai pe parcursul implementrii
obiectului contractului de finanare s se conformeze regulilor prevzute pentru atribuirea
contractelor de achiziie public. Acelai regim de implementare se aplic i beneficiarilor
privai ai finanrilor, n cazul n care achiziiile din contractul de finanare depesc un prag
valoric minim stabilit de lege.
Pentru achiziiile sub pragul valoric minim pentru achiziia direct, beneficiarii privai
sunt ndrumai s respecte principiile normele procedurale stabilite de autoritatea finanatoare
care poate fi o autoritate de management sau un organism intermediar.
Implementarea contractului de finanare nu este lipsit de incidente, ce pot deveni
adevrate obstacole n atingerea obiectului contractului de finanare. Mai mult, surmontarea unor
situaii juridice conflictuale depete uneori limitele contractuale stabilite iniial i necesit
intervenia prompt i imediat a forei coercitive a statului. Or, statul aplic, n caz de
neconformare voluntar la respectarea ordinii de drept, sanciuni consistente de natur pecuniar
celor n culp. Izvorul culpei n aceast situaie este, in genere, derivat din ndeplinirea
defectuoas sau nendeplinirea obligaiilor contractului de finanare. Totodat, culpa contractual
poate fi invocat i n situaia n care beneficiarul finanrii nu se conformeaz n mod strict unor
prevederi legale imperative sau oricror alte acte juridice normative naionale sau europene cu
inciden direct n justificarea cheltuielilor aferente contractului de finanare.
DEFINIIE: rspunderea specific n materia fondurilor europene este acel raport
juridic n care statul, prin Ministerul Finanelor Publice, autoritile de management,
organismele intermediare sau organele puterii judectoreti, sancioneaz un beneficiar al
unui contract de finanare a crui aciune sau inaciune a constituit o abatere de la
legalitate, regularitate i conformitate n raport cu dispoziiile naionale i/sau europene,
precum i cu prevederile contractelor ori a altor angajamente legal ncheiate n baza
acestor dispoziii, i care a prejudiciat sau care poate prejudicia bugetul Uniunii
Europene/bugetele donatorilor publici inter-naionali i/sau fondurile publice naionale
aferente acestora printr-o sum pltit necuvenit.

211
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Abaterea autoritii contractante svrit n derularea unei proceduri de atribuire


finanate din fonduri europene este denumit neregul. Aceasta se constat de ctre structura cu
care autoritatea contractant a ncheiat contractul de finanare, respectiv fie cu autoritatea de
management, fie cu organismul intermediar la momentul depunerii cererilor de rambursare.
Cererea de rambursare reprezint acel document prin care o autoritate contractant,
beneficiar al unui contract de finanare, solicit spre rambursare cheltuielile efectuate n
implementarea contractului de finanare. Cu alte cuvinte, aceasta cumuleaz toate documentele
justificative (dosarul achiziiei publice, facturi etc.) care au fost necesare pentru efectuare plii
ctre contractorul a crei ofert a fost desemnat ctigtoare.
Actul prin care sunt sancionate neregulile din achiziii publice se numete not de
constatare a neregulilor i de stabilire a coreciilor financiare. Coreciile financiare au natur
juridic de crean bugetar.
Atenie! Pentru neregulile rezultate din abateri de la aplicarea prevederilor privind
procedurile de achiziie, care nu au niciun impact financiar, nu se aplic corecii financiare.
n cazul n care, pentru aceeai procedur de achiziie sau pentru acelai contract,
se constat mai multe nereguli, ratele de corecie financiar nu se cumuleaz, fiind
aplicabil exclusiv rata cea mai mare a coreciei financiare.
Pentru alte abaterile care nedefinite n legislaie, coreciile financiare aplicate vor fi n
concordan cu principiul proporionalitii sau, acolo unde este posibil, prin analogie cu
abaterile prevzute n legislaie.
mpotriva notei de constatare a neregulilor i de stabilire a coreciilor financiare,
autoritatea contractant, beneficiar a unui contract de finanare, poate formula contestaie n
condiiile prevzute de Ordonana de urgen a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea,
constatarea i sancionarea neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene
i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora, cu modificrile i completrile ulterioare.
Soluionarea contestaiei se realizeaz prin emiterea unei decizii, iar mpotriva ei autoritatea
contractant se poate adresa instanei de judecat competente, n condiiile Legii nr. 554/2004
privind contenciosul administrativ. Gradul de jurisdicie stabilit de legiuitor pentru soluionarea
cauzelor avnd ca obiect fonduri europene determin curtea de apel, ca prim instan.
Rspunderea juridic din materia fondurilor europene are i o latur penal prin
prevederea unei categorii de infraciuni denumite generic fraude. Legiuitorul a instituit doar o
denumire generic i fr o finalitate specific - frauda, fiind n realitate doar o simpl trimitere
212
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia pentru o
gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

la actele normative n care sunt prevzute infraciuni reale, respectiv Codul penal i alte legi
penale speciale.

213
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia
pentru o gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

CAPITOLUL XIV Bune practici n achiziiile publice

INCHEIEREA SI MONITORIZAREA CONTRACTULUI


Contractul semnat n urma unei proceduri de achiziie public trebuie s respecte nu doar
prevederile legale privind achiziiile publice, dar i prevederile colaterale ce influeneaz
realizarea contractului.
Cel mai adesea, Autoritile de Management verific modul de derulare a
contractelor de achiziii semnate de beneficiarii de fonduri europene, mai mult dect
o fac chiar beneficiarii de fonduri, motiv pentru care unele cheltuieli efectuate de
beneficiari pot deveni neeligibile.
Pe parcursul administrrii contractului de achiziie se vor evita situaiile urmtoare:

contract i finanate n cadrul acestuia;


i fr existena unei motivaii legale, i mai ales cu
afectarea condiiilor iniiale de atribuire;

formane sau caracteristici inferioare


propunerii tehnice.
CONTRACTELE N ASOCIERE114
Conform art. 204, alin. (1) din OUG nr. 34/2006, autoritatea contractant are obligaia de
a ncheia contractul de achiziie public cu ofertantul a crui ofert a fost stabilit ca fiind
ctigtoare. Astfel, n cazul n care oferta declarat ctigtoare a fost depus de o
asociere de operatori economici, constituit n temeiul art. 44 din OUG nr. 34/2006,
autoritatea contractant are obligaia s ncheie contractul cu respectiva asociere. La nivel

114 Exemplele de bune practice de mai sus sunt prezentate pe larg in Ghidul de bune practici n domeniul
achiziiilor publice aferent proiectelor finanate din instrumente structurale ANRMAP, 2013
214
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n
vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia
pentru o gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

formal, aceast obligaie se traduce prin includerea n formatul de contract a denumirii


complete a asocierii, autoritatea contractant trebuind s procedeze, n mod similar, i
pentru celelalte obligaii de publicitate, ce revin autoritii contractante, precum anunul
de atribuire (este greit practica de a indica drept contractor doar pe liderul asocierii
declarate ctigtoare).
n ceea ce privete semnarea propriu-zis a contractului de achiziie, autoritile
contractante au la dispoziie urmtoarele variante:
- Semnarea contractului de ctre toi membrii asocierii;
- Semnarea contractului doar de ctre liderul asocierii. n aceast situaie, este necesar s
se verifice dac liderul asocierii a fost mputernicit n acest sens:
o fie prin acordul de asociere depus n cadrul ofertei (ca bun practic, prin acordul de
asociere, asociaii pot conveni ca, n cazul n care oferta depus de asocierea constituit n
temeiul respectivului acord este declarat ctigtoare, liderul asocieri s fie mputernicit
s semneze contractul de achiziie n numele i pe seama asocierii);
o fie prin procuri speciale semnate de ceilali membri ai asocierii (procuri ce trebuie
prezentate, cel trziu, la momentul semnrii contractului i trebuie pstrate la dosarul
achiziiei).
CONSTITUIREA GARANIEI DE BUN EXECUIE115
Conform art. 89, alin. (1) din HG nr. 925/2006, garania de bun execuie a contractului
se constituie de ctre contractant n scopul asigurrii autoritii contractante de
ndeplinirea cantitativ, calitativ i n perioada convenit a contractului.
n cazul unui contract de achiziie atribuit unui ofertant constituit, n temeiul art. 44 din
OUG nr. 34/2006, ca o asociere de operatori economici, contractantul l constituie
asocierea, aa cum s-a artat i cu privire la semnarea contractului. n mod similar cu
logica enunat n cazul constituirii garaniei de participare de ctre o asociere de
operatori economici, i n cazul garaniei de bun execuie este recomandabil ca
instrumentul de garantare s fie emis n numele asocierii i s cuprind meniunea
115 idem
215
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n
vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia
pentru o gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

expres c respectivul instrument de garantare acoper, n mod similar, toi membrii


asocierii (cu nominalizarea acestora), emitentul instrumentului de garantare declarnd c
va plti, din garania de bun execuie, sumele prevzute de dispoziiile legale i
contractuale aplicabile, n situaia cnd oricare dintre membrii asocierii nu i ndeplinete
obligaiile asumate prin contract.
MODIFICAREA CONTRACTULUI116
Contractul de achiziie semnat i aflat n derulare poate fi modificat numai la acele
prevederi care nu contravin condiiilor iniiale comunicate prin procedura de
atribuire. Sub acest aspect, pe tot parcursul duratei contractului, condiiile contractuale
obligatorii vor rmne aceleai.
Sunt indirect asumate ca i condiii contractuale obligatorii, indiferent dac au fost
menionate sau nu n modelul de contract transmis n cadrul documentaiei de atribuire,
informaiile privind:
e acestui obiect astfel
cum au fost ele descrise n caietul de sarcini (cantitile de lucrri nu reprezint
componente majore, ci doar obiectul de lucrare n care aceste cantiti apar);
directe impuse prin
criterii de calificare, de atribuire sau caiet de sarcini;

evaluare;
sau diverse
i neprevzute, justificate corespunztor, nu depete procentul maxim comunicat prin
anun i/sau admis de lege;

prin procedura
de atribuire.

116 idem
216
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n
vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia
pentru o gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Modificarea contractului se va realiza numai n perioada de valabilitate, cu prezentarea


justificrilor motivate a constrngerilor care au condus la aceast modificare.
SCHIMBARE SUBCONTRACTANT117
n cazul n care pe parcursul execuiei contractului devine necesar schimbarea unui
subcontractant, autoritatea poate admite aceasta numai dac, prin respectiva schimbare
nu se aduce atingere elementelor avute n vedere la evaluarea i atribuirea contractului.
Contractantul nu are dreptul de a modifica subcontractanii declarai, fr acordul
autoritii contractante.
n cazul n care ofertantul nu a declarat subcontractani, autoritatea are dreptul de a
permite includerea subcontractanilor numai dac prin acest fapt nu se modific avantajul
competitiv al contractantului prin raportare la elementele n baza cruia acesta a fost
desemnat ctigtor al procedurii.
Modificarea sau includerea unor subcontractani pe parcursul execuiei contractului nu
trebuie s aib efecte financiare, de extindere de timp sau de modificare a soluiei tehnice
ofertate i contractate.
Scopul urmrit de autoritatea contractant atunci cnd i exercit dreptul de a permite
subcontractarea, ulterior semnrii contractului de achiziie, este i trebuie s rmn cel al
satisfacerii necesitii, n condiiile de timp i resurse tehnico-financiare solicitate i
contractate.
Autoritatea nu are dreptul de a accepta nlocuirea vreunui asociat al ofertei ctigtoare,
nici pe parcursul evalurii, nici pe parcursul execuiei. Fa de aceast situaie, face
excepie cazul n care asociatul se afl n una din situaiile de excludere prevzut de art.
180 din OUG nr. 34/2006, caz n care autoritatea are dreptul i nu obligaia de rezilia
contractul, dac asociatul sau asociaii ramairmai prezint suficiente dovezi privind
capacitatea de finaliza contractul.

LUCRARI SUPLIMENTARE
117 idem
217
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n
vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia
pentru o gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Contractarea serviciilor/lucrrilor adiionale poate avea caracter de neprevzut, art. 122,


lit. i) i art 252, lit j) din OUG nr. 34/2006, sau caracter similar si suplimentar cantitativ,
art 122, lit. j) i art. 252, lit. k) din OUG nr. 34/2006.
Prin adresa DG Markt C3/EP/ff(2010)629234 din 09.09.2010 Comisia European a
rspuns adresei 6206/25.08.2010 a ANRMAP n sensul clarificrii modalitii de
calculare a valorii lucrrilor suplimentare prevzute de art. 31(4) al Directivei
2004/18/CE, n cazul aplicrii procedurii de negociere fr publicarea unui anun de
participare. Acest rspuns precizeaz c: pragul de 50% reprezint raportul dintre
valoarea lucrrilor/serviciilor suplimentare i valoarea contractului iniial, ceea ce
nseamn c notele de renunare la anumite lucrri/servicii prevzute iniial nu au nici
un impact asupra modului de calcul i ntocmirea de note de renunare nu justific
achiziionarea de lucrri/servicii suplimentare pe motiv c n urma compensaiei ntre
valoarea

lucrrilor/serviciilor

suplimentare

valoarea

lucrrilor/serviciilor

abandonate, valoarea plilor efectiv efectuate nu depete 50% din valoarea


contractului iniial.
Caracterul neprevzut trebuie demonstrat de ctre autoritatea contractant, i el nu poate
fi n culpa vreunei pri (autoritate, contractant, ter proiectant, etc.) implicate direct n
derularea proiectului de investiie.
Circumstanele imprevizibile trebuie s fie obiective i s fac referire la situaii pe care
orice entitate nu ar fi putut s le prevad, sau nu aveau anse de a apare n perioada de
derulare a investiiei, cum ar fi:
tehnice sau legislative, aprute dup finalizarea procedurii de
atribuire;
fi prevzute cu diligen de ctre autoritate sau reprezentanii/contractanii si;
ndiionri juridice sau de alt gen care nu au fost cunoscute nici de autoritate nici de
teri care aveau responsabiliti n acest sens.

218
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n
vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia
pentru o gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Fr a fi exhaustive, urmtoarele exemple pot fi asimilate caracterului imprevizibil care


d dreptul aplicrii procedurii de atribuire de negociere fr anun conform art. 122 lit. i)
sau art. 252 lit. j) din OUG nr. 34/2006, cu precizarea c n cazul contractelor sectoriale
sunt aplicabile doar situaiile viznd lucrrile:
-zise se constat c anumite determinri,
avize, studii avute n vedere la elaborarea detaliilor de proiectare nu corespund situaiei
din teren, i respectivele studii, avize, determinri nu sunt susceptibile de a fi eronate sau
fr valabilitate la data lansrii procedurii;
necesar revizuirea continurii execuiei, sau sunt afectate lucrrile deja executate;
le terenului ulterior atribuirii
contractului de achiziie;
-uri sau normative tehnice, cu sau fr
aplicare imediat, care determin obligaii de respectare n timpul sau dup finalizarea
execuiei lucrrilor, i numai dac aceste modificri nu existau la momentul demarrii
procedurii;
alunecri de versani datorit defririlor sau execuiei lucrrilor contractate, etc.), fie
scurgerii unor perioade n care nu s-a putut interveni (vreme neprielnic, locaie
inaccesibil datorit terenului sau condiionate de lucrri pregtitoare, etc.);
exproprieri suplimentare la terenuri adiacente celui destinat construciei;

au fost efectuate cu respectarea normativelor;


iti, funcionale, pe care autoritile
competente nu le-au adus la cunotin la momentul emiterii avizelor, sau dei a fost
acordat un aviz de principiu, nu s-au fcut precizri asupra existenei acestora sau a
necesitii de relocare a lor;

219
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n
vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia
pentru o gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

irea de situri arheologice importante, ce impun devierea lucrrilor, sau


execuia unor lucrri de protejare cu asigurarea accesului ulterior;
creteri de debite ale apei datorit precipitaiilor abundente pentru respectiva perioad;
modificri la elementele avute n vedere la demararea procedurii de atribuire;
anumite elemente constructive se afl ntr-un stadiu de
degradare sub estimrile iniiale, i pentru care recondiionrile previzionate sunt
insuficiente impunndu-se lucrri de nlocuire;
e autoritate impun pentru
prestatorii de servicii angajri de personal suplimentar, diferit de cel existent;
extinderii duratei contractelor de execuie nu din culpa autoritii;
documentaiilor tehnice specializate, i numai dac aceste documentaii ce urmeaz a fi
revizuite sunt supuse drepturilor de autor sau exclusivitate, i numai dac nu se
ncadreaz n prevederile art. 122 lit.b) din OUG nr. 34.2006;
rmase de executat n urma rezilierii contractelor de lucrri iniiale, sub aciunea unor
constrngeri de timp sau de drepturi de exclusivitate;
suplimentarea unor servicii pentru finalizarea contractului iniial, i numai pentru a face
fa unei perioade scurte de timp. Evenimentele imprevizibile sunt considerate a fi
evenimentele ce depesc limitele normale ce pot fi determinate cu diligen de orice
persoan sau instituie, sau care au o probabilitate extrem de sczut de apariie, dar care
necesit o aciune imediat pentru atenuarea efectelor. Aciunea imediat permis de
procedura de atribuire de negociere fr anun de participare are scopul de a putea
continua executarea i finalizarea contractului iniial.

220
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n
vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia
pentru o gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

De multe ori, evenimentul imprevizibil aduce cu sine i urgen. Extrema urgen poate fi
invocat numai pentru achiziia de produse/servicii/lucrri necesare ndeplinirii nevoilor
imediate neprevzute i pentru care nu pot fi aplicate alte proceduri de atribuire. Extrema
urgen trebuie dovedit de ctre autoritatea contractant, i nu se poate referi la elemente
precum:
- Execuia unor lucrri la construcii afectate de alunecri de terenuri, n condiiile n care
acele construcii nu prezint importan sub aspectul utilizrii sau nu pericliteaz
activitatea n perimetrul ei;
- Contractarea unor servicii de deszpezire n zone cu trafic extrem de redus;
- Execuia unor lucrri sub ameninarea expirrii valabilitii autorizaiilor;
- Orice alte lucrri sau servicii care nu sunt de natur s afecteze securitatea persoanelor
sau integritatea altor bunuri pe o perioad care s permit efectuarea unei proceduri
competitive.
Exemple de evenimente care nu pot fi considerate imprevizibile, sau de extrem urgen,
fr a fi limitativ la cele de mai jos:
determinate de predictibilitatea calendaristic, sau raportate la specificul
zonei, cum ar fi: ninsorile abundente n zonele montane, sau inundaii frecvente n zonele
aluvionare;
inat
contractarea unor lucrri pariale prin contractul iniial;
construciilor contractate, ca de exemplu:
-

execuia lucrrilor de instalaii gaze ca urmare a oportunitii determinate de


finalizarea magistralei n apropriere;

prelungirea reelei de utiliti sau de drum;

execuia unor corpuri de cldire suplimentare, etc.;


ii

legate fizic de cel pentru care exist contractul iniial (servicii de dirigenie de antier
pentru dou contracte de lucrri separate dar aflate n aceeai zon);
221
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n
vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia
pentru o gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

urgen, prin raportare la cele enumerate mai sus.


Atribuirea de contracte de achiziie (acte adiionale) pentru lucrri, servicii sau bunuri
suplimentare fr aplicarea unei proceduri competitive, fr respectarea condiiilor
prevzute de legislaia naional i comunitar, inclusiv n absena unei urgene extreme
determinate de apariia unor evenimente imprevizibile sau n absena unor circumstane
neprevzute poate atrage o corecie/reducere ce poate ajunge la 100% din valoarea total
a contractelor suplimentare (actelor adiionale) n cauz.
Atribuirea de lucrri sau servicii suplimentare/ adiionale, care datorit unor circumstane
neprevzute au devenit necesare, cu depirea procentului din valoarea contractului
iniial, stabilit ca limit prin legislaia naional i comunitar privind achiziiile publice
atrage o corecie/reducere ce poate ajunge la 100% din valoarea cumulat a contractelor
suplimentare (actelor adiionale) n cauz.
n cazul atribuirii de contracte de achiziii (acte adiionale) pentru bunuri, lucrri sau
servicii suplimentare, atribuite fr competiie adecvat, n absena unei urgene
imperative rezultate din evenimente imprevizibile sau n absena unor circumstane
neprevzute corecia/reducerea va fi de 25% din valoarea contractelor atribuite fr
lansarea unei proceduri competitive.
NEGOCIEREA FARA PUBLICAREA UNUI ANUNT118
Atribuirea contractelor adiionale pentru achiziie de produse, servicii sau lucrari
suplimentare trebuie s respecte prevederile legale, procedura de negociere fr
publicarea unui anun de participare fiind o excepie la care autoritatea are dreptul i
nu obligaia de a recurge.
Autoritatea are dreptul de a achiziiona produse sau servicii suplimentare la un contract
iniial numai dac prezint dovezi incontestabile a ncadrrii n prevederile art. 122 sau

118 Idem
222
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n
vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia
pentru o gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

art. 252 din OUG nr. 34/2006, cu o justificare argumentat a nerespectrii obligaiei de
aplicare a prevederilor art. 18 din OUG nr. 34/2006.
Contractarea unor produse suplimentare este reglementat de art. 122, lit. e) sau 252, lit
e) din OUG nr. 34/2006, fr a limita la un anumit procent, existnd regula ca aceste
achiziii suplimentare s nu fie efectuate pe o durat mai mare de 3 ani de la atribuirea
contractului iniial.
Nu poate fi admisibil contractarea unor produse software de la acelai productor, pe
considerentul c ar exista incompatibiliti tehnice sporite de operare, dac aceste produse
software nu sunt intrinsec legate sub aspectul securitii informaiei sau dreptului de
exclusivitate reglementat conform legii.
n cazul n care autoritatea dorete s achiziioneze produse de larg consum, sau servicii
de larg utilizare, cu scopul realizrii unor activiti de cercetare sau artistice, nu se poate
considera c sunt ndeplinite condiiile aplicrii procedurii de negociere fr anun de
participare. Simpl meniune c anumite produse sau servicii sunt destinate mediului
artistic, sau mediului tiinific sau de cercetare/experimentare nu prezint relevan i nu
poate constitui o motivaie a aplicrii procedurii de negociere fr anun.
Dac n urma unei proceduri de licitaie deschis/restrns sau a cererii de ofert,
autoritatea dorete s achiziioneze alte dotri opionale ale respectivului produs,
autoritatea este obligat s verifice ncadrarea n condiiile de aplicabilitate prevzute de
art. 122 sau art. 252 din OUG nr.

34/2006, autoritatea avnd dreptul de a aplica

procedura de negociere fr anun numai dac la momentul lansrii procedurii pentru


atribuirea contractului iniial nu avea cunotin de respectivele opiuni, sau a informat n
acest sens operatorii economici att sub aspectul unei eventuale viitoare proceduri ct i
sub aspectul estimrii valorii iniiale a contractului de achiziie.
n continuarea celor de mai sus, din practica CNSC, frecvena bunelor/relelor practici
legate de derularea procedurilor de atribuire sunt regsite cel mai des n urmtoarele
tipuri de cazuri:
I. n etapa de elaborare a documentaie de atribuire autoritatea contractant trebuie s
in cont de urmtoarele aspecte:
223
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n
vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia
pentru o gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

detalierea specificaiilor tehnice trebuie fie fcut astfel nc s fie permis accesul
egal la procedura de atribuire i, mai mult, nu trebuie s conin niciun element
care s aib ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natur s
restrng concurena;

Consiliul a reinut cu privire la criticile contestatorului referitoare la obligarea autoritii


contractante de a impune n cadrul documentaiei de atribuire ca produsele s fie testate
conform unor standarde [spre exemplu SR EN 1276 (bactericid), SR EN 1650 (fungicid),
SR EN 14348 (microbactericid), SR EN 14476 (virucid), SR EN 13704 sau SR EN 14347
(sporicid)] i la eliminarea criteriilor nemsurabile i subiective la care face referire
autoritatea contractant i anume remanena i compatibilitatea cu materialele i la timpii
de aciune maximi stabilii urmtoarele:
Normele tehnice privind curarea, dezinfecia i sterilizarea n unitile sanitare aprobate
prin Ordinul ministrului sntii publice nr. 261/2007 prevd la art. 34 faptul c pentru
realizarea unei dezinfecii eficiente se iau n considerare urmtorii factori care influeneaz
dezinfecia: a) spectrul de activitate i puterea germicid (tipul de microorganism,
rezistena microorganismelor); b) natura microorganismelor pe suportul tratat; c) prezena
de material organic pe echipamentul/suportul care urmeaz s fie tratat; d) natura
suportului care urmeaz s fie tratat; e) concentraia substanei dezinfectante; f) timpul de
contact i temperatura; g) susceptibilitatea dezinfectanilor chimici de a fi inactivai de
diferite substane, aa cum este prevzut n autorizaia/nregistrarea produsului; h) tipul de
activitate antimicrobian (bacterii, virusuri, fungi) din care rezult eficacitatea produsului;
i) efectul pH-ului; j) stabilitatea produsului ca atare sau a soluiilor de lucru iar art. 35
dispune c criteriile de alegere corect a dezinfectantelor sunt urmtoarele: a) spectrul de
activitate adaptat obiectivelor fixate; b) timpul de aciune; c) n funcie de secie, acestea
trebuie s aib eficien i n prezena substanelor interferente: snge, puroi, vom, diaree,
ap dur, materii organice; d) s aib remanen ct mai mare pe suprafee; e) s fie
compatibile cu materialele pe care se vor utiliza; f) gradul de periculozitate (foarte toxic,
toxic, nociv, coroziv, iritant, oxidant, foarte inflamabil i inflamabil) pentru personal i
pacieni; g) s fie uor de utilizat; h) s fie stabile n timp; i) s fie biodegradabile n acord
224
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n
vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia
pentru o gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

cu cerinele de mediu.
Prin urmare, impunerea n cadrul caietului de sarcini a cerinei c produsele s aibe
remanen mare pe suprafee i compatibilitate cu materialele pe care le folosete,
autoritatea contractant nu a restricionat participarea la procedur a operatorilor
economici i nici nu a stabilit cerine care s indice o anumit surs, origine, procedeu
special, marc de fabricaie sau de comer, etc., acest criteriul de alegere al dezinfectanilor
fiind expres reglementat de legislaia n vigoare.
Astfel, ndeplinirea necesitilor de dezinfecie i sterilizare a unitii spitaliceti este
realizat prin eficacitatea produselor, concentraiilor de utilizare, timpilor de aciune,
periculozitatea i remanena acestora, etc., performane evaluate, certificate i avizate de
ctre organele n drept.
Din analiza criticilor contestatoarei ndreptate mpotriva modului n care a fost elaborat
documentaia de atribuire, considernd c acesta este nelegal ntruct nu conine criteriile
obligatorii pentru produsele ofertate, prin raportare la standardele impuse pentru fiecare
din spectrele de aciune impuse, Consiliul constat netemeinicia acestora.
n aprecierea sa, Consiliul a avut n vedere c pentru produsele ce urmeaz a fi atribuite,
autoritatea contractant a impus urmtoarele cerine: spectru larg cu aciune bactercid,
inclusiv asupra mycobacterium terrae i mycobacterium avium, fungicid, virucid, sporicid
(Referat de expertiza tehinica intocmit de ISP) legalizat i Aviz al Ministerului
Sntii pentru utilizarea produsului n unitile sanitare.
Totodat, Consiliul a avut n vedere prevederile Criteriilor de acceptare a produsului
biocid i de emitere a avizului de plasare pe pia, aflate pe site-ul Institutului Naional de
Sntate Public www.insp.gov.ro, potrivit crora tipul produsului trebuie s fie conform
cu tipul de produs pentru care substana/substanele active respect Regulamentul (CE) nr.
1451/2007 din 4 decembrie 2007 privind a doua etap a programului de lucru de 10 ani
prevzut la art. 16 alin. (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European i a
Consiliului privind introducerea pe pia a produselor, i corespund rapoartelor de testare a
eficacitii biocide prezentate n dosarul tehnic.
Consiliul a mai avut n vedere prevederile Anexei nr. 2 din HG nr. 956/2005 privind
225
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n
vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia
pentru o gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

plasarea pe pia a produselor biocide, n privina corespondenei domeniului de utilizare a


produsului avut n vedere cu tipul de produs n care solicitantul a ncadrat produsul biocid.
n acelai sens, au fost avute n vedere i prevederile art. 4 alin. (1) lit. g) din Ordinul nr.
10/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe
pia pe teritoriul Romniei. Potrivit actului normativ evocat, cu referire la documentele pe
care dosarul tehnic al unui produs biocid trebuie s le conin pentru a fi plasat pe pia pe
teritoriul Romniei, se precizeaz: rapoartele de testare pentru demonstrarea eficacitii
biocide n funcie de tipul de produs, activitatea afirmat pe eticheta produsului i n
recomandrile de utilizare vor fi efectuate n Romnia sau ntr-un stat membru al Uniunii
Europene, conform unor metode elaborate de Organizaia Internaional de Standardizare
(ISO), de Comitetul European de Standardizare (CEN). Rapoartele de testare efectuate
prin standarde europene (EN) sunt acceptate cu condiia efecturii n Romnia sau ntr-un
stat membru al Uniunii Europene. Pentru susinerea activitii produsului biocid asupra
altor organisme dect cele pentru care sunt prevzute standardele europene se accept
rapoarte de testare efectuate prin metode asimilate, metode naionale sau metode
individuale standardizate dup dezbatere n cadrul CNPB, la propunerea evaluatorului.
Mai mult, nsi autoritatea contractant, n cadrul adresei nr. .... postat pe SEAP,
comunic operatorilor economici interesai faptul c la loturile 1, 2, 3, 4 i 6 n ceea ce
privete solicitarea ca dezinfectanii s fie testai conform SR.EN (bactericid, fungicid,
microbactericid, virucid, sporicid), noi am solicitat ca spectru de aciune cel specificat n
caietul de sarcini pentru fiecare tip de sperilizant n parte urmnd ca dumneavoastr s
facei aceast dovad potrivit standardelor n vigoare.
n aceste condiii, Consiliul consider suficiente menionarea spectrului de aciune al
produsului avnd n vedere c Avizul sanitar eliberat de Ministerul Sntii sau Comisia
Naional pentru Produse Biocide, solicitat pentru aceste produse, nu poate fi eliberat
dect cu respectarea prevederilor OMSP 261/2007, SR EN 14885/2007 i ghidului pentru
Prevenirea infeciilor nosocomiale. Cu att mai mult cu ct, aa cum a indicat n punctul
de vedere la contestaie, autoritatea contractant a avut n vedere la definirea spectrului de
aciune al produselor solicitate, cerinele spitalului n aa fel nct s permit participarea
226
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n
vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia
pentru o gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

la procedur a unui numr ct mai mare de operatori economici astfel nct s se asigure
respectarea principiilor care guverneaz legislaia achiziiilor publice.
Pentru motivele mai sus precizate, Consiliul respinge ca nefondate aceste critici, n
condiiile n care autoritatea contractant a indicat prin punctul de vedere la contestaie c
nu

exist

alte

standarde

pentru

demonstrarea

aciunii

bactericid,

fungicid,

microbactericid, virucid, sporicid a dezinfectanilor impuse dect cele la care face


referire contestatorul, considernd astfe inutil solicitarea acestora. Astfel informaiile
puse la dispoziie pentru ntocmirea ofertei reflect propriile nevoi ale unitii achizitoare
potrivit prevederilor art. 35 alin. (2) din OUG nr. 34/2006. n sensul prevederilor evocate,
specificaiile tehnice reprezint cerine, prescripii, caracteristici de natur tehnic ce
permit fiecrui produs, serviciu sau lucrare s fie descris, n mod obiectiv, n aa manier
nct s corespund necesitii autoritii contractante.
Potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) i (2) coroborat cu alin. (5) din O.U.G. nr. 34/2006
caietul de sarcini trebuie s conin n mod obligatoriu specificaiile tehnice,
caracteristicile de natur tehnic care s permit fiecrui produs s fie descris n mod
obiectiv, n aa manier nct s corespund necesitilor autoritii contractante i s
permit oricrui ofertant accesul egal la procedura de atribuire i nu trebuie s aib ca
efect introducerea unor obstacole nejustificate de natur s restrng concurena ntre
operatorii economici.
Necesitatea sau oportunitatea achiziionrii de produse de o anumit performan, precum
i caracteristicile tehnice impuse pentru acestea i timpii de aciune, sunt stabilite de
fiecare autoritate contractant n parte, n funcie de necesitile obiective i prioritile
comunicate de compartimentele din cadrul autoritii contractante, relevante n acest caz
fiind dispoziiile art. 3 alin. (1) lit. a) i art. 4 alin. (3) lit. a) din H.G. nr. 925/2006.
Niciunde n legislaia n vigoare nu se prevede dreptul operatorilor economici de a solicita
sau propune modificarea documentaiei de atribuire i, cu att mai mult, obligaia
autoritii contractante de a modifica documentaia de atribuire dup cum solicit sau
propune fiecare operator economic care apreciaz c este necorespunztor ntocmit.
Mai mult riscul, ca n cadrul procedurii s participe i chiar s ctige procedura un
227
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n
vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia
pentru o gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

operator economic care nu poate executa n bune condiii contractul, datorit faptului c n
cadrul caietului de sarcini nu au fost impuse participanilor anumite cerine tehnice care s
corespund necesitii, aparine autoritii contractante119.

se interzic specificaii tehnice prin care se indic o anumit origine, surs,


producie, un procedeu special, o marc de fabric sau de comer, un brevet de
invenie, o licen de fabricaie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea
anumitor operatori economici sau anumitor produse.

Consiliul reine referitor la critica contestatorului cu privire la specificaiile tehnice


descrise n documentaia de atribuire, faptul c acesta consider c specificaiile tehnice
antemenionate au un caracter restrictiv trimind n mod indirect, dar neechivoc, ctre un
unic productor.
Avnd a verifica critica contestatorului, Consiliul constat c n documentaia de atribuire
autoritatea contractant a precizat caracteristicile tehnice exacte/fixe pentru fiecare
articol. Procednd n acest fel, autoritatea contractant a nclcat prevederile art. 38 alin.
(1) din O.U.G. nr. 34/2006, nedefinind specificaiile tehnice din caietul de sarcini n
concordan cu prevederile acestui articol.
Analiznd aceste cerine, care trebuie ndeplinite cumulativ, rezult c sunt att de
precise/stricte nct doar un singur productor poate produce un produs care respect
cerinele. Astfel, chiar dac un productor va ndeplini cerina cu privire la liniaritatea
balanei analitice de 0,2 mg, nu va ndeplini cerina autoritii contractante expres
menionat cu privire la capacitatea de 120 g sau cu privire la alt cerin.
Consiliul constat c aceste caracteristici nu sunt minimale sau maximale, nefiind
prevzut o plaj de valori, ofertanii neavnd posibilitatea s oferteze orice produs cu
caracteristici superioare celor stabilite n cadrul documentaiei de atribuire.
Avnd n vedere cele de mai sus, Consiliul consider c autoritatea contractant a
restricionat participarea operatorilor economici, critica contestatorului fiind ntemeiat.

119 Decizia nr. 3627/3924/26.08.2011


228
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n
vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia
pentru o gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Consiliul consider c autoritatea contractant, prin stabilirea unor valori exacte ale
specificaiilor tehnice, nu a respectat scopul legislaiei privind achiziiile publice, respectiv
acela de a asigura accesul ct mai multor operatori economici la procedurile de atribuire,
de promovare a concurenei ntre acetia i de garantare a tratamentului egal i
nediscriminatoriu.
n conformitate cu prevederile art. 35 din ordonan, caietul de sarcini conine, n mod
obligatoriu, specificaii tehnice. Specificaiile tehnice reprezint cerine, prescripii,
caracteristici de natur tehnic ce permit fiecrui produs, serviciu sau lucrare s fie descris,
n mod obiectiv, n aa manier nct s corespund necesitii autoritii contractante.
Specificaiile tehnice definesc, dup caz i fr a se limita la cele ce urmeaz, caracteristici
referitoare la nivelul calitativ, tehnic i de performan, cerine privind impactul asupra
mediului nconjurtor, sigurana n exploatare, dimensiuni, terminologie, simboluri, teste i
metode de testare, ambalare, etichetare, marcare i instruciuni de utilizare a produsului,
tehnologii i metode de producie, precum i sisteme de asigurare a calitii i condiii
pentru certificarea conformitii cu standarde relevante sau altele asemenea.
Consiliul nu poate reine susinerea autoritii contractante formulat n punctul de vedere
potrivit cruia pe piaa echipamentelor de laborator exist numeroase tipuri de aparate
care se ncadreaz n parametrii specificai sau chiar i depesc, specificaiile tehnice
cuprinse n caietul de sarcini fiind cerine minime, asigurnd astfel posibilitatea unei
concurene reale, avnd n vedere urmtoarele:
- cerinele din caietul de sarcini sunt att de exacte nct un produs echivalent nu ar putea
fi considerat admisibil datorit limitrii impuse de ctre autoritatea contractant;
- n cadrul documentaiei de atribuire nu sunt menionai parametrii n care produsele s se
ncadreze, ci sunt stabilii parametrii fici i, de asemenea, nu se precizeaz c aceti
parametrii ar constitui nivelul minimal admis de autoritatea contractant;
- ofertarea unui produs cu caracteristici superioare nu s-ar justifica avnd n vedere, pe de
o parte, faptul c acesta ar avea un pre corespunztor acestor caracteristici, iar pe de alt
parte criteriul de atribuire este preul cel mai sczut, criteriu care implic, potrivit art. 13
din H.G. nr. 925/2006, doar compararea preurilor.
229
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n
vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia
pentru o gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Dac autoritatea contractant ar fi prevzut anumite marje minimale i maximale n care s


se ncadreze aceste specificaii, ar fi dat posibilitatea ofertanilor s prezinte o mare
varietate de oferte.
Fa de aspectele anterior reinute, coroborat cu alegerea criteriului de atribuire preul cel
mai sczut, autoritatea contractant a pus ofertanii n imposibilitatea de a oferta
echipamente care au caracteristici tehnice superioare celor solicitate de autoritatea
contractant, avnd n vedere c acestea vor fi n mod evident mai scumpe i nu vor avea
anse de a ctiga procedura de atribuire n cauz120.

Cu toate acestea legiuitorul a reglementat i o excepie de la aceast regul astfel


c este permis indicarea originii, sursei, produciei, procedeului special, marcii
de fabric sau de comer, brevetului de invenie, licenei de fabricaie, care au ca
efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor
produse, cu ndeplinirea urmtoarelor condiii cumulative:
o s nu fie posibil elaborarea unei descrieri suficient de precise i
inteligibile a obiectului contractului,
o aceste indicaii s fie nsoite de meniunea sau echivalent .

Referitor la cererea contestatoarei de a aduga meniunea sau echivalent, autoritatea contractant arat c
potrivit prevederilor art. 35 alin. (6) din OUG nr. 34/2006, are patru modaliti alternative de a preciza n
cuprinsul caietului de sarcini specificaiile tehnice ale produselor pe care urmeaz s le achiziioneze.
n descrierea fcut acestor produse, autoritatea contractant a ales varianta prevzut la art. 35 alin. (6) lit.
b) din ordonana de urgen sus citat, adic a neles s se raporteze la precizarea performanelor i a
cerinelor funcionale ale produselor, ... prin introducerea sintagmei materiale consumabile originale
OEM, n condiiile n care obligativitatea introducerii sintagmei sau echivalent se impune atunci cnd
descrierea produselor se face prin alegerea variantei prevzute la art. 35 alin. (6) lit. a) din acelai act
normativ sus citat, adic n situaiile n care autoritatea contractant face referire la standarde internaionale
sau naionale.
n acest sens, autoritatea contractant susine c sintagma materiale consumabile originale, face trimitere la
performanele produselor date de productorul acestora i de necesitile funcionale ale echipamentelor
pentru care vor fi folosite.

120 Decizia nr. 4590/4880/21.10.2011


230
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n
vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia
pentru o gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

n continuare, autoritatea contractant, arat c se impune ca n situaia n care vor accepta consumabile
care nu sunt originale, acestea s fie nsoite de o declaraie scris din partea productorului echipamentelor.
(...)
Avnd n vedere aspectele mai sus reinute, Consiliul constat c n spe sunt incidente dispoziiile art. 38
din OUG nr. 34/2006, care stipuleaz c: (1) Se interzice definirea n caietul de sarcini a unor specificaii
tehnice care indic o anumit origine, surs, producie, un procedeu special, o marc de fabric sau de
comer, un brevet de invenie, o licen de fabricaie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor
operatori economici sau a anumitor produse.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se admite o astfel de indicaie, dar numai n mod excepional, n
situaia n care o descriere suficient de precis i inteligibil a obiectului contractului nu este posibil prin
aplicarea prevederilor art. 35 i 36 i numai nsoit de meniunea sau echivalent. n acest sens, este clar c
cerina impus de autoritatea contractant privind ... materiale consumabile originale OEM (Original
Equipment Manufacturer) se refer la o anumit origine surs, producie, un procedeu special, o marc de
fabric sau de comer, ceea ce face necesar introducerea meniunii sau echivalent.
n acest context, n temeiul prevederilor art. 278 alin. (4) din OUG nr. 34/2006, Consiliul va admite n
parte, contestaia formulat de X, respectiv cererea privind adugarea meniunii sau echivalent pentru
materiale consumabile originale OEM, fabricate de ctre productorii echipamentelor, i va dispune
adugarea meniunii sau echivalent pentru piesele de schimb i materialele consumabile originale OEM, n
cadrul caietului de sarcini, anexa 1.1, i n cadrul fiei de date a achiziiei la pct. IV. 4) b). 121

legiuitorul a reglementat dreptul autoritii contractante de a solicita criterii de


calificare a operatorilor economici interesai i nu obligaia de a solicita aceste
criterii, motiv pentru care la momentul stabilirii lor autoritatea contractant
trebuie ia n calcul exigenele specifice ale contractului i respectarea principiului
proporionalitii. Fa de aceste aspecte autoritatea contractant nu va putea fi
sancionat deoarece nu a impus n cadrul documentaiei de atribuire o anumit
cerin de calificare, deoarece riscul elaborrii acestor documente cade n sarcina
sa, la fel i alegerea unui operator economic, care n final se dovedete
neputincios pentru ndeplinirea contractului datorit faptului c nu s-a impus o
anumit cerin de calificare, sanciunea n acest caz fiind anularea procedurii de

121 Decizia 2788/3001, 3156/01.07.2011


231
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n
vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia
pentru o gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

atribuire122 sau chiar a contractului. Pe de alt parte autoritatea contractant va fi


sancionat, n situaia n care restricioneaz participarea la procedura de atribuire
prin stabilirea unor cerine de calificare care nu au relevan sau sunt
disproporionate n raport cu natura i complexitatea contractului de achiziie
public, ntr-o prim faz cu respingerea documentaiei de atribuire urmare a
controlului ex ante exercitat de ANRMAP, sau cu admiterea contestaiei i
remedierea documentaiei de atribuire urmare a depunerii unei contestaii sau cu
amend de la 80.000 lei 100.000 lei123.
Nu este obligatoriu ca autoritatea contractant s solicite prezentarea certificatului referitor
la standardele de asigurarea calitii n cadrul unei proceduri de atribuire pentru ncheierea
unui contract de furnizare produse ns este recomandabil s l solicite n cadrul unei
proceduri de atribuire pentru ncheierea unui contract de lucrri sau de servicii, deoarece
executarea respectivei lucrri sau prestarea respectivului serviciu n condiii de calitate
poate juca un rol important pentru autoritatea contractant, calitate care poate fi
demonstrat prin implementarea n cadrul firmei a standardului ISO 9001, implementare
care poate fi dovedit cu prezentarea unui certificat eliberat de instituii / organisme
abilitate.

Factorii de evaluare a ofertei, ponderea relativ a acestora, algoritmul de calcul


trebuie s fie definii n mod clar i detaliat n documentaia de atribuire.
Acordarea de puncte spre exemplu prin raportare la informaiile detaliate,
complete i aplicabile i informaiile sumare, incomplete sau neaplicabile, nu
constituie o metodologie de acordare a punctelor stabilite acestor factori, conform
prevederilor legale fiind lsat la latitudinea autoritii contractante aprecierea
ndeplinirii factorului de evaluare pentru fiecare ofertant n parte, rezultnd astfel
caracterul su subiectiv. Prin nestabilirea unui algoritm de calcul obiectiv nu va fi
permis efectuarea unei evalurii corecte.

122 Art. 209 O.U.G. nr. 34/2006


123 Art. 293 lit. i) coroborat cu art. 294 alin. (3) O.U.G. nr. 34/2006
232
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n
vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia
pentru o gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Consiliul a reinut c n ceea ce privete critica contestatoarei referitoare la factorul de


evaluare planul de management al riscurilor i la modalitatea de punctare a acestuia,
Consiliul constat c impunerea acestui factor de evaluare prezint importan pentru
autoritatea contractant ntruct ofer acesteia imaginea riscurilor care pot interveni pe
parcursul derulrii contractului i a modului de soluionare a acestora de ctre ofertani,
astfel c sub acest aspect contestaia este nentemeiat. Pe de alt parte ns, modalitatea
de punctare a subfactorilor stabilii pentru acest factor de evaluare este una subiectiv, n
condiiile n care autoritatea contractant utilizeaz n explicitarea modalitii de punctare
sintagme de genul riscuri eseniale i riscuri cu impact semnificativ asupra execuiei
contractului, fr ns s acestea s fie definite pentru a se respecta principiul
transparenei, astfel c sub acesta aspect contestaia apare ca fiind ntemeiat124.
II. n etapa de deschidere-evaluare oferte autoritatea contractant trebuie s in cont de
urmtoarele aspecte
-

Toate ofertele se deschid doar la data i locul indicate n anunul de participare i


n documentaia de atribuire cu excepie.

Ofertele se vor deschide atta vreme ct nu exist nicio prevedere legal care s interzic
autoritii contractante ca ofertele, care nu au prezentat garania de participare s rmn
nchise, potrivit principiul de drept ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus,
cu att mai mult cu ct legiuitorul a reglementat n mod expres situaiile n care ofertele
rmn nchise i se returneaz125 .
n situaia n care autoritatea contractant nu ar deschide oferta a crui garanie consider
c nu ndeplinete cerinele sale impuse prin documentaia de atribuire, iar urmare a
soluionrii contestaiei Consiliul constat c garania de participare respect cerinele, o
eventual remediere a acestei situaii ar fi imposibil, deoarece nu s-ar mai putea deschide
ulterior aceast ofert. ns n cazul n care aceasta ar fi fost deschis n acelai moment cu
celelalte oferte i s-ar fi menionat toate elementele n cadrul procesului verbal de

124 Decizia nr. 4106/4564/23.09.2011


125 Art. 172 alin. (3) O.U.G. nr. 34/2006
233
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n
vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia
pentru o gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

deschidere, Consiliul ar putea dispune remedierea prin evaluarea ofertei care din eroare a
fost respins pe motiv c nu a depus garania n forma impus de autoritatea contractant
n cadrul documentaiei de atribuire.
Spre exemplu: dac autoritatea contractant a solicitat n cadrul documentaiei de atribuire
depunerea garaniei ntr-un anumit cont, iar n cadrul edinei de deschidere un ofertant
depune ordinul de plat vizat de banc ns, deoarece banii au fost virai cu o zi nainte, n
a doua parte a zilei, acetia nu vor fi evideniai n extrasul de cont emis n ziua deschiderii
ofertelor, ntruct n cadrul acelui extras sunt evideniate operaiunile efectuate cu o zi n
urm, n prima parte a zilei, aceasta nu implic faptul c respectivul operator economic nu
a constituit garania de participare, autoritatea contractant avnd posibilitatea potrivit
prevederilor legale s efectueze i alte demersuri n vederea verificrii constituirii garaniei
de participare. n aceast situaie dac autoritatea contractant alege s nu solicite
informaii suplimentare la banc i respinge oferta fr a o deschide, Consiliul urmare a
depunerii unei contestaii avnd ca obiect acest aspect nu va mai putea dispune msura
remedierii fiind nevoit s anuleze procedura de atribuire, deoarece deschiderea ofertelor
este singura etap care nu se poate relua.

Verificarea cu rigurozitate a preului aparent nejustificat de sczut (sanciune respingerea ofertei ca inacceptabil) i a celui de dumping (sanciune respingerea ofertei ca neconform)

Procednd la analiza pe fond a cauzei, Consiliul reine faptul c prin contestaia ce


formeaz obiectul prezentului dosar, formulat de asocierea (...) se contest modalitatea n
care autoritatea contractant a neles c evalueze oferta financiar a asocierii (...) .
n soluionarea aspectelor sesizate, innd seama de propunerea financiar, mbuntit
urmare a derulrii etapei suplimentare de licitaie electronic, i de dispoziiile art. 36 1
alin. (2) din H.G. nr. 925/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, Consiliul
constat c autoritatea contractant a solicitat ofertanilor justificarea preului aparent
neobinuit de sczut al ofertei, respectiv prezentarea de documente privind, dup caz
preurile la furnizori, situaia stocurilor de materii prime i materiale, modul de
234
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n
vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia
pentru o gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

organizare i metodele utilizate n cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a forei


de munc, performaele i costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru
etc., aspect consemnat n Procesul-verbal al edinei de evaluare a ofertelor nr. .....
Urmare a adresei nr. .. a autoritii contractante de solicitare a justificrii preului aparent
neobinuit de sczut, asocierea (...) a rspuns la data de ... prin adresa nregistrat la
autoritatea contractant sub nr. ... n sensul c am primit un suport puternic din partea
principalulor furnizori de echipamente (). Asocierea noastr dispunede autorizaii ()
care ne permit montajul echipamentelor de msurare n medii Ex, astfel nct nu a fost
necesar s apelm la subcontractant pentru instalarea celor 14 grupuri de conde conform
CS () Pachetul software ... , o component important n configurarea preului final,
este un soft dezvoltat de ... i este proprietatea ().
Analiznd acest rspuns, Consiliul reine, cu titlu de exemplu urmtoarele aspecte:
- asocierea (...)

nu prezint nicio fundamentare economic a modului de formare a

preului ofertat furnizarea produselor ce fac obiectul prezentei proceduri ci a ales s


menioneze c ..., principalul partener, furnizeaz calculatoarele de debit i
traductoarele multivariabile. () a fost n msur s asigure o reducere a calculatoarele
de debit 5,10, 15 i la traductoare multivariabile Pentru aceste echipamente am obinut un
discount de 48%. (), furnizorul nostru de RTD ne-a acordat un discount de 15%. ()
Un alt partener important este ..., care furnizeaz manifolduri de inox. Discountul acordat
de acetia a fost de 25% fa de preul de list.
- analiznd adresele invocate n susinerea celor reinute anterior, Consiliul reine faptul c
din traducerea din limba englez a documentului facsimil (fila 000083 din dosar) care
reprezint traducerea adresei emis de ... rezult c ... a fost n msur s asigure o
reducere la calculatorarele de debit 5, 10, 15 i la traductoare multivariabile. Valoarea
medie a reducerii s-a ridicat la 48%.
- nu a depus niciun document justificativ cu privire la discountul de 15% oferit de
furnizorul ...;
- a indicat nivelul mediul salarial al Departamentul de service i al Departamentului
Software, fr a depune niciun document justificativ, cum ar fi, spre exemplu, documente
235
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n
vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia
pentru o gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

din contabilitatea proprie, n susinerea celor menionate.


Consiliul reine faptul c declararea ca i ofert ctigtoare a ofertei depus de asocierea
(...) de ctre comisia de evaluare s-a fcut n mod incorect i nelegal avnd n vedere pe
de o parte faptul c indicarea unui discount mediu oferit de un furnizor, sau a nivelului
mediu salarial nu echivaleaz cu fundamentarea economic a modului de formare a
preului expres reglementat de art. 202 din O.U.G. nr. 34/2006 coroborat cu art. 361 din
H.G. nr. 925/2006.
Alegaia autoritii contractante din cadrul punctului de vedere cu privire la modalitate de
analiz a justificrii preurilor prin prisma discounturi-lor menionate raportat la preurile
unitare ofertate conform formularului nr. 10 ct i valoarea precizat de ... n adresa nr. ...
menionat la pag. 6, respectiv 4.669 dolari, nu poate fi reinut de ctre Consiliu n
soluionarea contestaiei avnd n vedere urmtoarele aspecte:
-

discounturile menionate n cadrul adresei emis de .... sunt unele generale, avnd o

valoare medie pentru mai multe produse, respectiv calculatorarele de debit 5, 10, 15 i
traductoare multivariabile astfel c autoritatea contractant nu a putut verifica veridicitatea
ofertei de pre mbuntit urmare a licitaiei electronice de ctre asocierea (...) ;
-

preul indicat n adresa nr. ... menionat la pag. 6, respectiv 4.669 dolari este unul

exemplificativ
Fa de aceste aspecte, rspunsul la clarificri nu poate fi reinut ca fiind relevant n
declararea ca fiind ofert ctigtoare, atta vreme ct oferta depus reprezint
angajamentul asumat de ctre ofertant n scopul realizrii obiectului contractului, astfel
preul aferent furnizrii echipamentelor ce face obiectul prezentei proceduri nu este
element pur formal ale ofertei prezumate a fi valabile i admise, fr probe concludente, ci
reprezint elementele eseniale ale propunerii financiare a cror realitate trebuie s fie
verificat de comisia de evaluare, n baza art. 72 alin. (2) lit. g) din H.G. nr. 925/2006 i
confirmate de ofertant prin documentele naintate autoritii contractante.
Urmare a rspunsului la solicitrile de clarificri, asocierea (...)

nu depune niciun

document n vederea justificrii, fundamentrii modului de formare a preului ofertat,


realitatea preului sau a unor documente n care s fie stabilite preuri ferme, valabile.
236
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n
vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia
pentru o gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

Faptul c n cadrul justificrii preului, asocierea (...) s-a raportat la nite discouturi medii
oferite de unii furnizori pentru care a ales s depun doar o parte din documentele
justificative, sau la niste salarii medii ale unor departamente din cadrul su, fr a depune
niciun mijloc de prob sau pe simpla afirmaie c deine n proprietate un soft, nu
reprezint o justificare a preului ofertei n cadrul prezentei proceduri de atribuire.
Avnd n vedere cele antemenionate, Consiliul constat c verificarea veridicitii preului
ofertat nu a putut fi efectuat atta vreme ct asocierea (...) nu a depus documente
edificatoare n acest sens.
Orice decizie a autoritii privind admiterea sau respingerea unei oferte trebuie
fundamentat pe o evaluare temeinic a ofertei, sub toate aspectele acesteia, i pe probe
concludente, iar nu pe elemente insuficiente/neclare sau incerte sau a unei decizii
comerciale - care nu permit realizarea unei evaluri obiective a ofertei. Anterior finalizrii
evalurii ofertelor, autoritatea contractant a trebuit s stabileasc cu exactitate dac
propunerea financiar a asocierii (...) este una real i ferm.
Numai n urma obinerii i verificrii detalierii preului ofertat, autoritatea contractant
putea stabili realitatea i corectitudinea formrii acestuia.
Consiliul reine faptul c operatorii economici, n elaborarea ofertei financiare trebuie s
in cont de toate prevederile legale n vigoare, astfel nu poate propune preuri care nu sunt
rezultatul liberei concurene sau care nu pot fi justificate doar n baza unei simple decizii
comerciale. n ncercarea de a oferta un pre ct mai sczut, operatorii economici nu pot
face reduceri de costuri avnd la baz simpla prezumie c urmare a declarrii ca i
ctigtoare a ofertei sale, va obine preurile de la furnizori, ofertate.
Ofertanii nu trebuie s vicieze rezultatul procedurii, prin ofertarea unor preuri fr suport
legal, n baza unor supoziii proprii, fapt pentru care autoritatea contractant are obligaia
de a evalua ofertele financiare innd seama de toate elementele avute n vedere la
stabilirea preului, pentru a se asigura de fezabilitatea i sustenabilitatea preului propus n
acest sens.
Consiliul reine faptul c autoritatea contractant n mod nelegal a declarat ctigtoare
oferta asocierii (...) , avnd n vedere prevederile art. 78 din H.G. nr. 925/2006, care
237
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n
vigoare.

Proiectul ,, Instruire aplicat pentru continuarea ntririi capacitii instituionale a administraiei publice din Romnia
pentru o gestionare eficient a fondurilor structurale,, cod SMIS 48159.
Program II Achiziii publice

dispune n sarcina sa obligaia de a stabili care sunt clarificrile i completrile formale


sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecrei oferte, precum i perioada de timp
acordat pentru transmiterea clarificrilor. Comunicarea transmis n acest sens ctre
ofertant trebuie s fie clar, precis si s defineasc n mod explicit i suficient de detaliat
n ce const solicitarea comisiei de evaluare. Autoritatea contractant nu i poate
ndeplini aceast obligaie doar n mod formal ci trebuie s solicite i s analizeze
rspunsurile primite n mod temeinic
n spe aceast ofert a fost declarat ctigtoare de ctre autoritatea contractant n baza
unor supoziii ale comisiei de evaluare fr o fundamentare economic concret i corect.
Raportat la cele evocate i innd seama c printre atribuiile comisiei de evaluare sunt i
cele de verificare a propunerilor financiare prezentate de ctre ofertani din punct de
vedere al ncadrrii acestora n situaia prevzut la art. 202 din O.U.G. nr. 34/2006, aa
cum este prevzut la art. 72 alin. (2) lit. g) din H.G. nr. 925/2006, Consiliul constat c
aceast verificare nu s-a fcut cu rigurozitatea impus de legislaia n domeniu i, pe cale
de consecin, critica contestatorului privind nelegalitatea evalurii ofertei asocierii (...)
este fondat, urmnd s fie admis.
n spe, autoritatea contractant trebuia s aprecieze c exist un risc asupra realitii
ofertei asocierii (...) . Numai n urma obinerii i verificrii detalierii preului, autoritatea
contractant putea stabili realitatea i corectitudinea formrii acestuia.
Din cele de mai sus, reiese c autoritatea contractant avea obligaia de a verifica dac
preurile ofertate sunt rezultatul liberei concurene i pot fi justificate i de a solicita
clarificri potrivit prevederilor legale fr a determina apariia unui avantaj evident n
favoarea unui ofertant126.

126 Decizia nr. 411/179/11.02.2014


238
Acest document este proprietatea Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, cu aplicarea prevederilor legale n
vigoare.

S-ar putea să vă placă și