Sunteți pe pagina 1din 33

SUBIECT 1. Enumerai sanciunile disciplinare ale funcionarilor publici i comentai modul de aplicare al acestora. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.

77 alin. (3) i art. 78 - enumerarea sanciunilor disciplinare 4 sanciuni x 1punct - aplicarea mustrrii scrise 3 puncte - aplicarea celorlalte sanctiuni 5 puncte - condiiile de aplicare a sanciunii (cercetare prealabil, audiere) 3 puncte - capacitatea de analiza i sintez, claritatea, coerena i logica exprimarii ideilor 5 puncte Sanctiunile disciplinare sunt: a) mustrare scrisa; b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioada de pana la 3 luni; c) suspendarea dreptului de avansare in gradele de salarizare sau, dupa caz, de promovare in functia publica pe o perioada de la 1 la 3 ani; d) retrogradarea in functia publica pe o perioada de pana la un an. e) destituirea din functia publica. Sanctiunea disciplinara de mustrare scris se poate aplica direct de catre persoana care are competenta legala de numire in functia publica. Restul sanctiunilor disciplinare se aplica de persoana care are competenta legala de numire in functia publica, la propunerea comisiei de disciplina. La individualizarea sanctiunii disciplinare se va tine seama de cauzele si gravitatea abaterii disciplinare, imprejurarile in care aceasta a fost savarsita, gradul de vinovatie si consecintele abaterii, comportarea generala in timpul serviciului a functionarului public, precum si de existenta in antecedentele acestuia a altor sanctiuni disciplinare care nu au fost radiate in conditiile prezentei legi. Sanctiunile disciplinare nu pot fi aplicate decat dupa cercetarea prealabila a faptei savarsite si dupa audierea functionarului public. Audierea functionarului public trebuie consemnata in scris, sub sanctiunea nulitatii. Refuzul functionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaratie privitoare la abaterile disciplinare care i se imputa se consemneaza intr-un proces-verbal. Functionarul public nemultumit de sanctiunea aplicata se poate adresa instantei de contencios administrativ, solicitand anularea sau modificarea, dupa caz, a ordinului sau dispozitiei de sanctionare. 2. Tipuri de rspundere aplicabile funcionarilor publici pentru nclcarea cu vinovie a ndatoririlor de serviciu. Definii fiecare tip de rspundere n parte- 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 75, art. 83, art. 84, art. 85, art. 86 - Rspundere disciplinar, contravenional, civil sau penal 3 puncte - Rspunderea disciplinar - 3 puncte - Rspunderea contravenional a funcionarilor publici - 3 puncte - Rspunderea civil a funcionarului public 3 puncte - Rspunderea funcionarului public pentru infraciunile svrite n timpul serviciului sau n legtur cu atribuiile funciei publice pe care o ocup - 3 puncte - capacitatea de analiza i sintez, claritatea, coerena i logica exprimarii ideilor 5 puncte

Art. 75. Incalcarea de catre functionarii publici, cu vinovatie, a indatoririlor de serviciu atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, civila sau penala, dupa caz. Art. 83. Raspunderea contraventionala a functionarilor publici se angajeaza in cazul in care acestia au savarsit o contraventie in timpul si in legatura cu sarcinile de serviciu. Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii functionarul public se poate adresa cu plangere la judecatoria in a carei circumscriptie isi are sediul autoritatea sau institutia publica in care este numit functionarul public sanctionat. Art. 84. Raspunderea civila a functionarului public se angajeaza: a) pentru pagubele produse cu vinovatie patrimoniului autoritatii sau institutiei publice in care functioneaza; b) pentru nerestituirea in termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit; c) pentru daunele platite de autoritatea sau institutia publica, in calitate de comitent, unor terte persoane, in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile. Art. 85. - (1) Repararea pagubelor aduse autoritatii sau institutiei publice in situatiile prevazute la art. 84 lit. a) si b) se dispune prin emiterea de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice a unui ordin sau a unei dispozitii de imputare, in termen de 30 de zile de la constatarea pagubei, sau, dupa caz, prin asumarea unui angajament de plata, iar in situatia prevazuta la lit. c) a aceluiasi articol, pe baza hotararii judecatoresti definitive si irevocabile. (2) Impotriva ordinului sau dispozitiei de imputare functionarul public in cauza se poate adresa instantei de contencios administrativ. (3) Dreptul conducatorului autoritatii sau institutiei publice de a emite ordinul sau dispozitia de imputare se prescrie in termen de 3 ani de la data producerii pagubei. Art. 86. - (1) Raspunderea functionarului public pentru infractiunile savarsite in timpul serviciului sau in legatura cu atributiile functiei publice pe care o ocupa se angajeaza potrivit legii penale. (2) In cazul in care functionarul public este trimis in judecata pentru savarsirea unei infractiuni de natura celor prevazute la art. 54 lit. h), persoana care are competenta legala de numire in functia publica va dispune suspendarea functionarului public din functia publica pe care o detine. (3) Daca instanta judecatoreasca dispune achitarea sau incetarea procesului penal, suspendarea din functia publica inceteaza, iar functionarul public respectiv isi va relua activitatea in functia publica detinuta anterior si ii vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare. (4) In situatia in care nu sunt intrunite conditiile pentru angajarea raspunderii penale, iar fapta functionarului public poate fi considerata abatere disciplinara, va fi sesizata comisia de disciplina competenta. (5) De la momentul inceperii urmaririi penale, in situatia in care functionarul public poate influenta cercetarea, persoana care are competenta numirii in functia publica are obligatia sa dispuna mutarea temporara a functionarului public in cadrul altui compartiment sau altei structuri fara personalitate juridica a autoritatii ori institutiei publice. 3. n cadrul instituiei publice au fost sancionai disciplinar doi funcionari publici. Primului funcionar public i-a fost aplicat sanciunea mustrrii scrise n urm cu 6 luni, iar celui de-al doilea sanciunea retrogradrii n funcia public pe o perioad de 6 luni, n urm cu 3 luni. Precizai i motivai dac se impune n vreun caz radierea de drept a sanciunii disciplinare.- 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 82

- Se radiaz sanciunea mustrrii scrise 4 puncte - Radiere mustrare scris - n termen de 6 luni de la aplicare 3 puncte - Motivare prin efectul legii 4 puncte - Retrogradarea n funcia public pe o perioad de pn la un an se radiaz n termen de un an de la expirarea termenului pentru care a fost aplicat. 4 puncte - Capacitatea de analiza i sintez, claritatea, coerena i logica exprimarii ideilor 5 puncte Art. 82. - (1) Sanctiunile disciplinare se radiaza de drept, dupa cum urmeaza: a) in termen de 6 luni de la aplicare, sanctiunea disciplinara prevazuta la art. 77 alin. (3) lit. a); b) in termen de un an de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate, sanctiunile disciplinare prevazute la art. 77 alin. (3) lit. b)-d); c) in termen de 7 ani de la aplicare, sanctiunea prevazuta la art. 77 alin. (3) lit. e). (2) Radierea sanctiunilor disciplinare prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se constata prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice.

SUBIECT 4. Aplicarea sanciunilor disciplinare i competena aplicrii acestora, cu precizarea termenelor, condiiilor de aplicare i de radiere.Dai un exemplu de sanciune disciplinar i precizai termenul de radiere a acesteia.- 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 77 alin. (5), art. 78, art. 79 alin. (1) , art. 82 - identificarea termenului de aplicare a sanciunii 1 punct - identificarea modalitilor de aplicare: persoana care are competena numirii, la propunerea comisiei de disciplin 1 punct, direct de ctre conductor 1 punct - identificarea condiiilor de aplicare: cercetare prealabil 2 puncte, audiere funcionar public 2puncte, - termenele de radiere 3 puncte - constatare prin act administrativ, cu excepia destituirii 2 puncte - exemplul prezentat - 3 puncte - capacitatea de analiza i sintez, claritatea, coerena i logica exprimarii ideilor 5 puncte Art. 77. - (5) Sanctiunile disciplinare se aplica in termen de cel mult 1 an de la data sesizarii comisiei de disciplina cu privire la savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 2 ani de la data savarsirii abaterii disciplinare. Art. 78. - (1) Sanctiunea disciplinara prevazuta la art. 77 alin. (3) lit. a) se poate aplica direct de catre persoana care are competenta legala de numire in functia publica. (2) Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 77 alin. (3) lit. b)-e) se aplica de persoana care are competenta legala de numire in functia publica, la propunerea comisiei de disciplina. (3) Sanctiunile disciplinare nu pot fi aplicate decat dupa cercetarea prealabila a faptei savarsite si dupa audierea functionarului public. Audierea functionarului public trebuie consemnata in scris, sub sanctiunea nulitatii. Refuzul functionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaratie privitoare la abaterile disciplinare care i se imputa se consemneaza intr-un proces-verbal. Art. 79. - (1) Pentru analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare si propunerea sanctiunii disciplinare aplicabile functionarilor publici din autoritatile sau institutiile publice se constituie comisii de disciplina.

Art. 82. - (1) Sanctiunile disciplinare se radiaza de drept, dupa cum urmeaza: a) in termen de 6 luni de la aplicare, sanctiunea disciplinara prevazuta la art. 77 alin. (3) lit. a); b) in termen de un an de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate, sanctiunile disciplinare prevazute la art. 77 alin. (3) lit. b)-d); c) in termen de 7 ani de la aplicare, sanctiunea prevazuta la art. 77 alin. (3) lit. e). (2) Radierea sanctiunilor disciplinare prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se constata prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice.

SUBIECT 5. Comentai situaiile n care este angajat rspunderea civil a funcionarului public.- 20 puncte BAREM CORECTARE - enumerarea situaiilor n care acesta se angajeaz 3 situaii x 2 p=6 puncte - enumerarea modalitilor prin care se dispune repararea pagubei.- 2x2p= 4 puncte - precizarea termenului de 30 de zile 1 puncte - enunarea posibilitii funcionarului de a se adresa instanei de contencios.- 2 puncte - precizarea termenul de prescripie de 3 ani, a dreptului conductorului instituiei de a emite ordinului/dispoziiei de imputare de la data producerii pagubei.- 2 puncte - capacitatea de analiza i sintez, claritatea, coerena i logica exprimarii ideilor 5 puncte SUBIECT 6. Analizai prevederile legale privind rspunderea funcionarului public pentru infraciunile svrite n timpul serviciului sau n legtur cu atribuiile funciei publice pe care o ocup.- 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 86 - modalitatea de angajare a rspunderii 3 puncte - condiiile n care are loc suspendarea 4 puncte - msurile dispuse n caz de achitare sau ncetare a procesului penal 4 puncte - condiiile de sesizare a comisiei de disciplin 2 puncte - condiiile de mutare 2 puncte - capacitatea de analiza i sintez, claritatea, coerena i logica exprimarii ideilor 5 puncte Art. 86. - (1) Raspunderea functionarului public pentru infractiunile savarsite in timpul serviciului sau in legatura cu atributiile functiei publice pe care o ocupa se angajeaza potrivit legii penale. (2) In cazul in care functionarul public este trimis in judecata pentru savarsirea unei infractiuni de natura celor prevazute la art. 54 lit. h), persoana care are competenta legala de numire in functia publica va dispune suspendarea functionarului public din functia publica pe care o detine. (3) Daca instanta judecatoreasca dispune achitarea sau incetarea procesului penal, suspendarea din functia publica inceteaza, iar functionarul public respectiv isi va relua activitatea in functia publica detinuta anterior si ii vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare. (4) In situatia in care nu sunt intrunite conditiile pentru angajarea raspunderii penale, iar fapta functionarului public poate fi considerata abatere disciplinara, va fi sesizata comisia de disciplina competenta. (5) De la momentul inceperii urmaririi penale, in situatia in care functionarul public poate influenta cercetarea, persoana care are competenta numirii in functia publica are obligatia sa dispuna mutarea temporara a functionarului public in cadrul altui compartiment sau altei structuri fara personalitate juridica a autoritatii ori institutiei publice.

SUBIECT Detaliai prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcionarilor publici (r2) cu modificrile i completrile ulterioare referitoare la perfecionarea funcionarilor publici.- 20 puncte BAREM CORECTARE art.50 din Legea nr.188/1999 -este un drept i o obligaie- 1punct -obligaiile autoritilor /instituiilor publice - 2 puncte -drepturile funcionarilor publici pe perioada perfecionrii- 3 puncte -obligaiile funcionarilor publici n cazul cursurilor cu durat mai mare de 90 de zile- 5 puncte -precizarea studiilor ce nu constituie forme de perfecionare profesional- 1 puncte -obligaiile autoritilor /instituiilor publice privind planul de perfecionare 3 puncte -capacitate de analiz i sintez, claritate, coeren i logica exprimrii ideilor-5 puncte Art. 50. - Functionarii publici au dreptul si obligatia de a-si imbunatati in mod continuu abilitatile si pregatirea profesionala. Art. 51. - (1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa prevada in bugetul anual propriu sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de perfectionare profesionala a functionarilor publici organizata la initiativa ori in interesul autoritatii sau institutiei publice. (2) Pe perioada in care functionarii publici urmeaza forme de perfectionare profesionala, beneficiaza de drepturile salariale cuvenite, in situatia in care acestea sunt: a) organizate la initiativa ori in interesul autoritatii sau institutiei publice; b) urmate la initiativa functionarului public, cu acordul conducatorului autoritatii sau institutiei publice. (3) Functionarii publici care urmeaza forme de perfectionare profesionala, a caror durata este mai mare de 90 de zile intr-un an calendaristic, organizate in tara sau in strainatate, finantate din bugetul de stat sau bugetul local, sunt obligati sa se angajeze in scris ca vor lucra in administratia publica intre 2 si 5 ani de la terminarea programelor, proportional cu numarul zilelor de perfectionare profesionala, daca pentru programul respectiv nu este prevazuta o alta perioada. (4) Functionarii publici care au urmat forme de perfectionare profesionala, in conditiile alin. (3), ale caror raporturi de serviciu inceteaza, potrivit dispozitiilor art. 97 lit. b), d) si e), ale art. 98 alin. (1) lit. f) si g) sau ale art. 99 alin. (1) lit. d), inainte de implinirea termenului prevazut sunt obligati sa restituie contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfectionare, precum si, dupa caz, drepturile salariale primite pe perioada perfectionarii, calculate in conditiile legii proportional cu perioada ramasa pana la implinirea termenului. (5) Prevederile alin. (4) nu se aplica in cazul in care functionarul public nu mai detine functia publica din motive neimputabile acestuia. (6) In cazul in care persoanele care au urmat o forma de perfectionare, dar nu au absolvit-o din vina lor, sunt obligate sa restituie institutiei sau autoritatii publice contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfectionare, precum si drepturile salariale primite in perioada perfectionarii, calculate in conditiile legii, daca acestea au fost suportate de autoritatea sau institutia publica. Art. 52. - Nu constituie forme de perfectionare profesionala si nu pot fi finantate din bugetul de stat sau din bugetul local studiile universitare sau studiile de doctorat. Art. 53. - Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa comunice anual Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in conditiile legii, planul de perfectionare profesionala a functionarilor publici,

precum si fondurile prevazute in bugetul anual propriu pentru acoperirea cheltuielilor de perfectionare profesionala a functionarilor publici, organizate la initiativa ori in interesul autoritatii sau institutiei publice.

SUBIECT Evaluarea performanelor profesionale individuale ale funcionarilor publici. Consecine asupra carierei funcionarului public. Obligaiile funcionarilor publici de conducere n acest proces. ( Legea nr.188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare i Legea nr.7/ 2004, privind Codul de conduit al funcionarilor publici, republicat)- 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 69 din Legea nr. 188/1999 (r2), cu modificrile i completrile ulterioare - Procesul de evaluare. Calificative.- 5 puncte - Consecine asupra carierei -5 puncte - Obligaiile funcionarilor publici de conducere. Obiectivitatea n evaluare- 5 puncte - capacitatea de analiza i sintez, claritatea, coerena i logica exprimarii ideilor 5 puncte Art. 69. - (1) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se face anual. (2) In urma evaluarii performantelor profesionale individuale, functionarului public i se acorda unul dintre urmatoarele calificative: "foarte bine", "bine", "satisfacator", "nesatisfacator". (3) Calificativele obtinute la evaluarea profesionala sunt avute in vedere la: a) Abrogata prin punctul 4. din Legea nr. 284/2010 incepand cu 01.01.2011. b) promovarea intr-o functie publica superioara; c) eliberarea din functia publica. (4) In cadrul procesului de evaluare a performantelor profesionale ale functionarilor publici se stabilesc cerintele de formare profesionala a functionarilor publici. (5) Metodologia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, dupa consultarea organizatiilor sindicale ale functionarilor publici, reprezentative la nivel national. SUBIECT Modalitatea de planificare a resurselor umane prin raportare la planul de ocupare a funciilor publice, ca instrument managerial, conform dispoziiilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici (r2), cu modificrile i completrile ulterioare.- 20 puncte. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.23 din Legea nr.188/1999 -previzionarea modalitilor de ocupare a funciilor publice pentru anul viitor- 6 puncte -elaborarea planului de ocupare a funciilor publice (coninut, transmitere, aprobare)- 9 puncte -capacitate de analiz i sintez, claritate, coeren i logica exprimrii ideilor-5 puncte Art. 23. - (1) Planul de ocupare a functiilor publice stabileste: a) numarul maxim al functiilor publice rezervate promovarii functionarilor publici; b) numarul maxim al functiilor publice care vor fi rezervate in scopul promovarii rapide; c) numarul maxim al functiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare; d) numarul maxim al functiilor publice care vor fi infiintate;

e) numarul maxim al functiilor publice care vor fi supuse reorganizarii; f) numarul maxim de functii publice pe fiecare clasa, categorie si pe grade profesionale; g) numarul maxim al functiilor publice de conducere si al functiilor publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici. (2) Planul de ocupare a functiilor publice se elaboreaza anual, cu consultarea sindicatelor reprezentative ale functionarilor publici, astfel: a) de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite, pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala; b) de catre primar sau, dupa caz, de catre presedintele consiliului judetean, prin aparatul de specialitate, pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica locala. (3) Planul de ocupare a functiilor publice se intocmeste centralizat, pe fiecare ordonator principal de credite si pe fiecare institutie din subordinea acesteia sau finantata prin bugetul sau. (4) In situatia prevazuta la alin. (2) lit. a), planul de ocupare a functiilor publice se aproba prin hotarare a Guvernului. In situatia prevazuta la alin. (2) lit. b), planul de ocupare a functiilor publice se aproba prin hotarare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean. (5) Pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica locala, proiectul planului de ocupare a functiilor publice se transmite Agentiei Nationale a Functionarilor Publici cu 45 de zile inainte de data aprobarii. In situatia in care Agentia Nationala a Functionarilor Publici constata neregularitati in structura acestuia, autoritatile sau institutiile publice au obligatia de a modifica proiectul planului de ocupare a functiilor publice, pe baza observatiilor Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in conformitate cu prevederile legale.

SUBIECT Numirea, eliberarea din funcia public i evaluarea performanelor individuale a nalilor funcionari publici, conform Legii nr. 188/1999 rep. 2 privind Statutul funcionarului public.- 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 19 i art. 20 - enumerarea entitilor competente a numi i a elibera nalii funcionari publici, ident ificarea funciilor publice corespunztoare categoriei nalilor funcionari publici raportat la acestea; 2x5 puncte 10 puncte - evaluarea anual 1 punct - evaluarea general 1 punct - competena de evaluare (comisia) - 1 punct, numirea comisiei 2 puncte - capacitatea de analiza i sintez, claritatea, coerena i logica exprimarii ideilor 5 puncte Art. 19. - (1) Numirea, modificarea, suspendarea, incetarea raporturilor de serviciu, precum si sanctionarea disciplinara a inaltilor functionari publici se fac, in conditiile legii, de catre: a) Guvern, pentru functiile publice prevazute la art. 12 lit. a), c) si e); b) primul-ministru, pentru functiile publice prevazute la art. 12 lit. b), d) si f). (2) Numirea intr-o functie publica prevazuta la art. 12 lit. a), b) si d) se face dintre persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 16 alin. (2) si (3).

(3) La eliberarea din functia publica, inaltii functionari publici au dreptul la compensatii materiale, stabilite potrivit legii privind sistemul unitar de salarizare a functionarilor publici. Art. 20. - (1) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale inaltilor functionari publici se face anual, in conditiile legii. (2) Evaluarea generala a inaltilor functionari publici se face o data la 2 ani, in scopul confirmarii cunostintelor profesionale, aptitudinilor si abilitatilor necesare exercitarii functiei publice. (3) Inaltii functionari publici au obligatia de a urma anual cursuri de perfectionare profesionala, in conditiile legii. (4) Evaluarea anuala prevazuta la alin. (1) si evaluarea generala prevazuta la alin. (2) se fac de catre o comisie de evaluare, ai carei membri sunt numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului internelor si reformei administrative. SUBIECT Comentai obligaia autoritilor i instituiilor publice de a rezerva postul aferent funciei publice de execuie, pe perioada suspendrii raportului de serviciu precum i msurile pe care le poate lua conductorul autoritii sau instituiei publice n vederea desfurrii n condiii normale a activitii.20 puncte BAREM CORECTARE art. 4 alin.(3), art.36, art. 96 alin. (3) - prezentarea obligaiei 5 puncte - ocuparea postului pe durata suspendrii prin concurs/redistribuire 2 puncte - ncetarea i modificarea raportului de serviciu pe perioada suspendrii 3 puncte - comentarii asupra impedimentelor generate de reorganizarea activitii instituiei sau autoritii publice care necesit reducere de posturi, inclusiv posturi ale cror titulari au raportul de serviciu suspendat 5 puncte - capacitatea de analiza i sintez, claritatea, coerena i logica exprimarii ideilor 5 puncte
Art. 4. - (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), functiile publice de executie temporar vacante pe o perioada de cel putin o luna pot fi ocupate pe perioada determinata, astfel: a) prin redistribuirea functionarilor publici din corpul de rezerva care indeplinesc conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice respective; b) prin numire pe perioada determinata, prin concurs in conditiile legii, in situatia in care in corpul de rezerva nu exista functionari publici care sa indeplineasca cerintele specifice pentru a fi redistribuiti in conformitate cu dispozitiile prevazute la lit. a). Persoana numita in aceste conditii dobandeste calitatea de functionar public numai pe aceasta perioada si nu beneficiaza la incetarea raportului de serviciu de dreptul de a intra in corpul de rezerva al functionarilor publici. Art. 36. - In perioada concediilor de boala, a concediilor de maternitate si a celor pentru cresterea si ingrijirea copiilor, raporturile de serviciu nu pot inceta si nu pot fi modificate decat din initiativa functionarului public in cauza. Art. 96. - (3) Pe perioada suspendarii raportului de serviciu autoritatile si institutiile publice au obligatia sa rezerve postul aferent functiei publice. Ocuparea acestuia se face, pe o perioada determinata, in conditiile legii. Pe perioada suspendarii, raporturile de serviciu ale functionarilor

publici nu pot inceta si nu pot fi modificate decat din initiativa sau cu acordul functionarului public in cauza.

SUBIECT Prezentai situaiile n care raportul de serviciu al funcionarului public poate nceta din motive imputabile acestuia. Termenul de comunicare al actelor administrative- 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 99 alin. (1) lit. d.), art. 99 alin. (2), art. 101 - Pentru incompetena profesional, n cazul obinerii calificativului "nesatisfctor" la evaluarea performanelor profesionale individuale 3 puncte - Ca sanciune disciplinar 3 puncte - Situaii: svrirea repetat a unor abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare care a avut consecine grave 3 puncte, s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar funcionarul public nu acioneaz pentru ncetarea acestuia ntr-un termen de 10 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate. 3 puncte - Actele administrative se comunic funcionarului public n termen de 5 zile lucrtoare de la data emiterii 3 puncte - capacitatea de analiza i sintez, claritatea, coerena i logica exprimarii ideilor 5 puncte Art. 99. - (1) Persoana care are competenta legala de numire in functia publica va dispune eliberarea din functia publica prin act administrativ, care se comunica functionarului public in termen de 5 zile lucratoare de la emitere, in urmatoarele cazuri: d) pentru incompetenta profesionala, in cazul obtinerii calificativului "nesatisfacator" la evaluarea performantelor profesionale individuale; ALIN 2???? Art. 101. - (1) Destituirea din functia publica se dispune, in conditiile art. 78, prin act administrativ al persoanei care are competenta legala de numire in functia publica, ca sanctiune disciplinara aplicata pentru motive imputabile functionarului public, in urmatoarele cazuri: a) pentru savarsirea repetata a unor abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare care a avut consecinte grave; b) daca s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar functionarul public nu actioneaza pentru incetarea acestuia intr-un termen de 10 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate. (2) Actul administrativ prevazut la alin. (1) se comunica functionarului public in termen de 5 zile lucratoare de la date emiterii. Comunicarea actului administrativ trebuie sa se faca anterior datei destituirii din functia publica.

SUBIECT Prezentai i comentai cazurile n care sunt consultate comisiile paritare, atribuiile acestora precum i msurile care pot fi cuprinse n acordurile colective. - 20 puncte BAREM CORECTARE art.72 alin.(1), art. 74 - 4 cazuri x 1 punct- 4 puncte - atribuii comisii paritare - 3 x 2 puncte - 6 puncte - msuri acord colectiv 5 x 1 5 puncte - capacitatea de analiza i sintez, claritatea, coerena i logica exprimarii ideilor 5 puncte
Art. 72. - (1) Autoritatile si institutiile publice pot incheia anual, in conditiile legii, acorduri cu sindicatele reprezentative ale functionarilor publici sau cu reprezentantii functionarilor publici, care sa cuprinda numai masuri referitoare la:

a) constituirea si folosirea fondurilor destinate imbunatatirii conditiilor la locul de munca; b) sanatatea si securitatea in munca; c) programul zilnic de lucru; d) perfectionarea profesionala; e) alte masuri decat cele prevazute de lege, referitoare la protectia celor alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale. Art. 74. - (1) Comisiile paritare sunt consultate in urmatoarele situatii: a) la stabilirea masurilor de imbunatatire a activitatii autoritatilor si institutiilor publice pentru care sunt constituite; b) la stabilirea oricaror masuri privind pregatirea profesionala a functionarilor publici, daca costurile acestora sunt suportate din fonduri bugetare; c) la stabilirea programului de lucru de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice; d) alte situatii prevazute de lege. (2) In exercitarea atributiilor, comisiile paritare emit avize consultative. (3) Comisiile paritare urmaresc permanent realizarea acordurilor stabilite intre sindicatele reprezentative sau reprezentantii functionarilor publici cu autoritatile sau institutiile publice. (4) Comisia paritara intocmeste rapoarte trimestriale cu privire la respectarea prevederilor acordurilor incheiate in conditiile legii, pe care le comunica conducerii autoritatii sau institutiei publice, precum si conducerii sindicatelor reprezentative ale functionarilor publici.

SUBIECT Prezentai modalitile de ncetare a raportului de serviciu. Tratai i comentai ncetarea de drept a raportului de serviciu. - 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 97 i art. 98 - 5 modaliti x 1 punct = 5 puncte; - enumerarea situaiilor de ncetare de drept 8x1punct - 8 puncte; - termenul de constatare a cazului de ncetare a raportului de serviciu - 1 punct ; - termenul de comunicare a actului administrativ de ncetare a raportului de serviciu 1 punct - capacitatea de analiza i sintez, claritatea, coerena i logica exprimarii ideilor 5 puncte
Art. 97. - Incetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici se face prin act administrativ al persoanei care are competenta legala de numire in functia publica si are loc in urmatoarele conditii: a) de drept; b) prin acordul partilor, consemnat in scris; c) prin eliberare din functia publica; d) prin destituire din functia publica; e) prin demisie. Art. 98. - (1) Raportul de serviciu existent inceteaza de drept: a) la data decesului functionarului public; b) la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii functionarului public; c) daca functionarul public nu mai indeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 54 lit. a), d) si f); d) la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; e) ca urmare a constatarii nulitatii absolute a actului administrativ de numire in functia publica, de la data la care nulitatea a fost constatata prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila; f) cand functionarul public a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru o fapta prevazuta la art. 54 lit. h) sau prin care s-a dispus aplicarea unei sanctiuni privative de libertate, la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii de condamnare; g) ca urmare a interzicerii exercitarii profesiei sau functiei, ca masura de siguranta ori ca pedeapsa complementara, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus interdictia;

h) la data expirarii termenului in care a fost ocupata pe perioada determinata functia publica. (2) Constatarea cazului de incetare de drept a raportului de serviciu se face, in termen de 5 zile lucratoare de la intervenirea lui, prin act administrativ al persoanei care are competenta legala de numire in functia publica. Actul administrativ prin care s-a constatat incetarea de drept a raporturilor de serviciu se comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in termen de 10 zile lucratoare de la emiterea lui.

SUBIECT Prezentai modalitile de ncetare a raportului de serviciu. Tratai i comentai eliberarea din funcia public a funcionarului public.- 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 97 i art. 99 - prezentarea modalitilor de ncetare a raportului de serviciu: 5 modaliti x 0,5 puncte = 2,5 puncte; - cazurile de eliberare din funcia public = 7 cazuri x 1 punct =7 puncte: - obligaiile instituiei n ceea ce privete eliberarea funcionarilor publici din motive neimputabile lor (preaviz, reducere program, posturi vacante, lista ANFP) 4 puncte - prioritatea funcionarului public de conducere 1 punct - realizarea transferului 0,5 punct - capacitatea de analiza i sintez, claritatea, coerena i logica exprimarii ideilor 5 puncte
Art. 97. - Incetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici se face prin act administrativ al persoanei care are competenta legala de numire in functia publica si are loc in urmatoarele conditii: a) de drept; b) prin acordul partilor, consemnat in scris; c) prin eliberare din functia publica; d) prin destituire din functia publica; e) prin demisie. Art. 99. - (1) Persoana care are competenta legala de numire in functia publica va dispune eliberarea din functia publica prin act administrativ, care se comunica functionarului public in termen de 5 zile lucratoare de la emitere, in urmatoarele cazuri: a) autoritatea sau institutia publica si-a incetat activitatea ori a fost mutata intr-o alta localitate, iar functionarul public nu este de acord sa o urmeze; b) autoritatea sau institutia publica isi reduce personalul ca urmare a reorganizarii activitatii, prin reducerea postului ocupat de functionarul public; c) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia publica ocupata de catre functionarul public a unui functionar public eliberat sau destituit nelegal ori pentru motive neintemeiate, de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus reintegrarea; d) pentru incompetenta profesionala, in cazul obtinerii calificativului "nesatisfacator" la evaluarea performantelor profesionale individuale; e) functionarul public nu mai indeplineste conditia prevazuta la art. 54 lit. g); f) starea sanatatii fizice sau/si psihice a functionarului public, constatata prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, nu ii mai permite acestuia sa isi indeplineasca atributiile corespunzatoare functiei publice detinute; g) ca urmare a refuzului neintemeiat al inaltului functionar public de acceptare a numirii in conditiile art. 93. (2) Situatiile prevazute la alin. (1) lit. a)-c) si e)-g) reprezinta motive neimputabile functionarilor publici. (3) In cazul eliberarii din functia publica, autoritatea sau institutia publica este obligata sa acorde functionarilor publici un preaviz de 30 de zile calendaristice.

(4) In perioada de preaviz, persoana care are competenta legala de numire in functia publica poate acorda celui in cauza reducerea programului de lucru, pana la 4 ore zilnic, fara afectarea drepturilor salariale cuvenite. (5) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. b), c), si e), in perioada de preaviz, daca in cadrul autoritatii sau institutiei publice exista functii publice vacante corespunzatoare, aceasta are obligatia de a le pune la dispozitie functionarilor publici. (6) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. a)-c) si e), daca nu exista functii publice vacante corespunzatoare in cadrul autoritatii sau institutiei publice, autoritatea ori institutia publica are obligatia de a solicita Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in perioada de preaviz, lista functiilor publice vacante. In cazul in care exista o functie publica vacanta corespunzatoare, identificata in perioada de preaviz, functionarul public va fi transferat in interesul serviciului sau la cerere. (7) Functionarul public de conducere are prioritate la ocuparea unei functii publice vacante la nivel inferior.

SUBIECT Prezentai situaiile n care funcionarii publici care urmeaz forme de perfecionare profesional beneficiaz de drepturile salariale cuvenite. Precizai care sunt studiile care nu constituie forme de perfecionare profesional. Obligaia de comunicare a planului de perfecionare profesional.- 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 51 alin. (1) i (2), art. 52 i art. 53 - identificarea situaiilor : 2 situaii x 3 puncte 6 puncte - identificarea studiilor care nu constituie forme de perfecionare profesional: 2 tipuri x 3 puncte 6 puncte - comunicarea ctre Agenia Naional a Funcionarilor Publici - 3 puncte - capacitatea de analiza i sintez, claritatea, coerena i logica exprimarii ideilor 5 puncte
Art. 51. - (1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa prevada in bugetul anual propriu sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de perfectionare profesionala a functionarilor publici organizata la initiativa ori in interesul autoritatii sau institutiei publice. (2) Pe perioada in care functionarii publici urmeaza forme de perfectionare profesionala, beneficiaza de drepturile salariale cuvenite, in situatia in care acestea sunt: a) organizate la initiativa ori in interesul autoritatii sau institutiei publice; b) urmate la initiativa functionarului public, cu acordul conducatorului autoritatii sau institutiei publice. Art. 52. - Nu constituie forme de perfectionare profesionala si nu pot fi finantate din bugetul de stat sau din bugetul local studiile universitare sau studiile de doctorat. Art. 53. - Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa comunice anual Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in conditiile legii, planul de perfectionare profesionala a functionarilor publici, precum si fondurile prevazute in bugetul anual propriu pentru acoperirea cheltuielilor de perfectionare profesionala a functionarilor publici, organizate la initiativa ori in interesul autoritatii sau institutiei publice.

SUBIECT Comparai modalitile de elaborare, aprobare i transmitere a planului de ocupare a funciilor publice, pentru autoritile i instituiile publice din administraia public central i pentru cele din administraia public local. Consideraii privind acest instrument. 20 puncte BAREM CORECTARE -instituia care elaboreaz planul - art. 23, alin (2) -5 puncte

-modalitatea de ntocmire art. 23, alin (3) 4 puncte -aprobarea i transmiterea planului, comparativ pentru cele dou tipuri de instituii - 23, alin (4), alin (5) 6 puncte -capacitate de analiz i sintez, claritate, coeren i logica exprimrii ideilor-5 puncte Art. 23. - (2) Planul de ocupare a functiilor publice se elaboreaza anual, cu consultarea sindicatelor reprezentative ale functionarilor publici, astfel: a) de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite, pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala; b) de catre primar sau, dupa caz, de catre presedintele consiliului judetean, prin aparatul de specialitate, pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica locala. (3) Planul de ocupare a functiilor publice se intocmeste centralizat, pe fiecare ordonator principal de credite si pe fiecare institutie din subordinea acesteia sau finantata prin bugetul sau. (4) In situatia prevazuta la alin. (2) lit. a), planul de ocupare a functiilor publice se aproba prin hotarare a Guvernului. In situatia prevazuta la alin. (2) lit. b), planul de ocupare a functiilor publice se aproba prin hotarare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean. (5) Pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica locala, proiectul planului de ocupare a functiilor publice se transmite Agentiei Nationale a Functionarilor Publici cu 45 de zile inainte de data aprobarii. In situatia in care Agentia Nationala a Functionarilor Publici constata neregularitati in structura acestuia, autoritatile sau institutiile publice au obligatia de a modifica proiectul planului de ocupare a functiilor publice, pe baza observatiilor Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in conformitate cu prevederile legale. SUBIECT Prezentai modalitile de realizare i condiiile n care se efectueaz redistribuirea funcionarilor publici de ctre Agenia Naional a Funcionarilor Publici. 20 puncte BAREM CORECTARE - modalitile de redistribuire n funcie de distan 3 puncte art. 104, alin (1), lit. a)- b) - redistribuirea pe funcii de conducere i execuie 4 puncte - art. 104, alin (2)-(4) - redistribuirea pe funcii temporar vacante i testarea 3 puncte - art. 104, alin (5) - etapele finale ale redistribuirii 5 puncte - art. 104, alin (6)-(8) - capacitate de analiz i sintez, claritate, coeren i logica exprimrii ideilor-5 puncte
Art. 104. - (1) Redistribuirea functionarilor publici se face de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, astfel: a) in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice din aceeasi localitate sau dintr-o localitate aflata la o distanta de pana la 50 km de localitatea de domiciliu; b) in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice din alt judet sau aflate la o distanta mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu, la cererea functionarului public. (2) Redistribuirea functionarilor publici se face intr-o functie publica de aceeasi categorie, clasa si acelasi grad profesional cu functia publica detinuta de functionarul public. (3) Redistribuirea se poate face si intr-o functie publica inferioara vacanta, cu acordul scris al functionarului public. (4) Redistribuirea intr-o functie publica de conducere se face cu respectarea alin. (2) sau, dupa caz, a alin. (3) numai daca functionarul public a indeplinit atributii similare cu atributiile functiei publice de pe care se efectueaza redistribuirea. (5) Agentia Nationala a Functionarilor Publici va asigura redistribuirea pe functii publice temporar vacante, ca urmare a suspendarii titularului pe o perioada de cel putin o luna, a functionarilor publici din corpul de rezerva care indeplinesc conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice respective. In cazul in care exista mai multi functionari publici care indeplinesc conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice respective, Agentia Nationala a Functionarilor Publici organizeaza, in colaborare cu autoritatea sau institutia publica in cadrul careia se afla functia publica vacanta, o testare profesionala pentru selectarea functionarului public care urmeaza sa fie redistribuit.

(6) Redistribuirea functionarilor publici din corpul de rezerva se dispune prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici. (7) Conducatorii autoritatilor si institutiilor publice au obligatia de a numi functionarii publici redistribuiti cu caracter permanent sau temporar. (8) In cazul in care conducatorii autoritatilor si institutiilor publice refuza incadrarea functionarilor publici in conditiile alin. (7), functionarul public se poate adresa instantei de contencios administrativ competente.

SUBIECT Analizai comparativ reorganizarea i ncetarea activitii unei instituii publice i consecinele acesteia asupra carierei funcionarilor publici - 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 99 , art. 100 - Asemnri: motive neimputabile 1 punct, dispus prin act administrativ 1 punct, termen comunicare act 1 punct, preaviz 1 punct, reducere program lucru 1punct, solicitare la ANFP list funcii publice vacante 1 punct, prioritate funcionar public conducere 1 punct, - Deosebiri: - Reorganizarea: are loc prin reducerea postului ocupat 1 punct, punere la dispoziie funcii vacante 1 punct, cazuri numire 2 puncte, criterii numire 2 puncte, organizare examen 1 punct, justificare reducere post/ interdicie nfiinare post 1 punct - capacitatea de analiz si sintez, claritatea, coerena i logica exprimrii ideilor 5 puncte
Art. 99. - (1) Persoana care are competenta legala de numire in functia publica va dispune eliberarea din functia publica prin act administrativ, care se comunica functionarului public in termen de 5 zile lucratoare de la emitere, in urmatoarele cazuri: a) autoritatea sau institutia publica si-a incetat activitatea ori a fost mutata intr-o alta localitate, iar functionarul public nu este de acord sa o urmeze; b) autoritatea sau institutia publica isi reduce personalul ca urmare a reorganizarii activitatii, prin reducerea postului ocupat de functionarul public; c) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia publica ocupata de catre functionarul public a unui functionar public eliberat sau destituit nelegal ori pentru motive neintemeiate, de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus reintegrarea; d) pentru incompetenta profesionala, in cazul obtinerii calificativului "nesatisfacator" la evaluarea performantelor profesionale individuale; e) functionarul public nu mai indeplineste conditia prevazuta la art. 54 lit. g); f) starea sanatatii fizice sau/si psihice a functionarului public, constatata prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, nu ii mai permite acestuia sa isi indeplineasca atributiile corespunzatoare functiei publice detinute; g) ca urmare a refuzului neintemeiat al inaltului functionar public de acceptare a numirii in conditiile art. 93. (2) Situatiile prevazute la alin. (1) lit. a)-c) si e)-g) reprezinta motive neimputabile functionarilor publici. (3) In cazul eliberarii din functia publica, autoritatea sau institutia publica este obligata sa acorde functionarilor publici un preaviz de 30 de zile calendaristice. (4) In perioada de preaviz, persoana care are competenta legala de numire in functia publica poate acorda celui in cauza reducerea programului de lucru, pana la 4 ore zilnic, fara afectarea drepturilor salariale cuvenite. (5) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. b), c), si e), in perioada de preaviz, daca in cadrul autoritatii sau institutiei publice exista functii publice vacante corespunzatoare, aceasta are obligatia de a le pune la dispozitie functionarilor publici. (6) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. a)-c) si e), daca nu exista functii publice vacante corespunzatoare in cadrul autoritatii sau institutiei publice, autoritatea ori institutia publica are obligatia de a solicita Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in perioada de preaviz, lista functiilor publice vacante. In cazul in care exista o functie publica vacanta corespunzatoare,

identificata in perioada de preaviz, functionarul public va fi transferat in interesul serviciului sau la cerere. (7) Functionarul public de conducere are prioritate la ocuparea unei functii publice vacante la nivel inferior. Art. 100. - (1) In caz de reorganizare a autoritatii sau institutiei publice, functionarii publici vor fi numiti in noile functii publice sau, dupa caz, in noile compartimente in urmatoarele cazuri: a) se modifica atributiile aferente unei functii publice mai putin de 50%; b) sunt reduse atributiile unui compartiment; c) este schimbata denumirea fara modificarea in proportie de peste 50% a atributiilor aferente functiei publice; d) este schimbata structura compartimentului. (2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se face cu respectarea urmatoarelor criterii: a) categoria, clasa si, dupa caz, gradul profesional ale functionarului public; b) indeplinirea criteriilor specifice stabilite pentru functia publica; c) pregatirea profesionala; d) sa fi desfasurat activitati similare. (3) In cazul in care exista mai multi functionari publici, se organizeaza examen de catre autoritatea sau institutia publica. (4) Reducerea unui post este justificata daca atributiile aferente acestuia se modifica in proportie de peste 50% sau daca sunt modificate conditiile specifice de ocupare a postului respectiv, referitoare la studii. (5) In cazul reorganizarii activitatii prin reducerea posturilor, autoritatea sau institutia publica nu poate infiinta posturi similare celor desfiintate pentru o perioada de un an de la data reorganizarii.

SUBIECT Care sunt etapele reorganizrii unei autoriti sau instituii publice? Drepturile funcionarilor publici i obligaiile instituiilor publice n caz de reorganizare. - 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 99, art. 100, art. 107 alin. (1) lit.c.) i alin. (3), art. 105 alin. (1) - stabilirea funcii publice, aviz ANFP, emitere act administrativ reorganizare/eliberare din funcie4 puncte - numire n noile funcii publice/criterii legale 4 puncte - termen de preaviz i drepturi ce decurg din el 3 puncte - solicitare ANFP lista funcii publice vacante-1punct - prioritate funcionar de conducere-1punct - eliberarea din funcia public i trecerea n corpul de rezerv -2 puncte - capacitatea de analiz si sintez, claritatea, coerena i logica exprimrii ideilor 5 puncte
Art. 99. - (1) Persoana care are competenta legala de numire in functia publica va dispune eliberarea din functia publica prin act administrativ, care se comunica functionarului public in termen de 5 zile lucratoare de la emitere, in urmatoarele cazuri: a) autoritatea sau institutia publica si-a incetat activitatea ori a fost mutata intr-o alta localitate, iar functionarul public nu este de acord sa o urmeze; b) autoritatea sau institutia publica isi reduce personalul ca urmare a reorganizarii activitatii, prin reducerea postului ocupat de functionarul public; c) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia publica ocupata de catre functionarul public a unui functionar public eliberat sau destituit nelegal ori pentru motive neintemeiate, de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus reintegrarea; d) pentru incompetenta profesionala, in cazul obtinerii calificativului "nesatisfacator" la evaluarea performantelor profesionale individuale; e) functionarul public nu mai indeplineste conditia prevazuta la art. 54 lit. g);

f) starea sanatatii fizice sau/si psihice a functionarului public, constatata prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, nu ii mai permite acestuia sa isi indeplineasca atributiile corespunzatoare functiei publice detinute; g) ca urmare a refuzului neintemeiat al inaltului functionar public de acceptare a numirii in conditiile art. 93. (2) Situatiile prevazute la alin. (1) lit. a)-c) si e)-g) reprezinta motive neimputabile functionarilor publici. (3) In cazul eliberarii din functia publica, autoritatea sau institutia publica este obligata sa acorde functionarilor publici un preaviz de 30 de zile calendaristice. (4) In perioada de preaviz, persoana care are competenta legala de numire in functia publica poate acorda celui in cauza reducerea programului de lucru, pana la 4 ore zilnic, fara afectarea drepturilor salariale cuvenite. (5) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. b), c), si e), in perioada de preaviz, daca in cadrul autoritatii sau institutiei publice exista functii publice vacante corespunzatoare, aceasta are obligatia de a le pune la dispozitie functionarilor publici. (6) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. a)-c) si e), daca nu exista functii publice vacante corespunzatoare in cadrul autoritatii sau institutiei publice, autoritatea ori institutia publica are obligatia de a solicita Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in perioada de preaviz, lista functiilor publice vacante. In cazul in care exista o functie publica vacanta corespunzatoare, identificata in perioada de preaviz, functionarul public va fi transferat in interesul serviciului sau la cerere. (7) Functionarul public de conducere are prioritate la ocuparea unei functii publice vacante la nivel inferior. Art. 100. - (1) In caz de reorganizare a autoritatii sau institutiei publice, functionarii publici vor fi numiti in noile functii publice sau, dupa caz, in noile compartimente in urmatoarele cazuri: a) se modifica atributiile aferente unei functii publice mai putin de 50%; b) sunt reduse atributiile unui compartiment; c) este schimbata denumirea fara modificarea in proportie de peste 50% a atributiilor aferente functiei publice; d) este schimbata structura compartimentului. (2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se face cu respectarea urmatoarelor criterii: a) categoria, clasa si, dupa caz, gradul profesional ale functionarului public; b) indeplinirea criteriilor specifice stabilite pentru functia publica; c) pregatirea profesionala; d) sa fi desfasurat activitati similare. (3) In cazul in care exista mai multi functionari publici, se organizeaza examen de catre autoritatea sau institutia publica. (4) Reducerea unui post este justificata daca atributiile aferente acestuia se modifica in proportie de peste 50% sau daca sunt modificate conditiile specifice de ocupare a postului respectiv, referitoare la studii. (5) In cazul reorganizarii activitatii prin reducerea posturilor, autoritatea sau institutia publica nu poate infiinta posturi similare celor desfiintate pentru o perioada de un an de la data reorganizarii. Art. 107. - (1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia de a solicita Agentiei Nationale a Functionarilor Publici avizul privind functiile publice in oricare dintre urmatoarele situatii: c) reorganizarea activitatii autoritatii sau institutiei publice. (3) Avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici este prealabil si obligatoriu in toate situatiile prevazute la alin. (1).( a) stabilirea sau modificarea structurii de functii publice pentru fiecare autoritate si institutie publica, in parte, de catre conducatorul acesteia ori prin hotarare a consiliului judetean sau, dupa caz, a consiliului local, pe baza activitatilor prevazute la art. 2 alin. (3); b) modificarea calitatii posturilor, potrivit art. 111 alin. (1) sau (5); c) reorganizarea activitatii autoritatii sau institutiei publice.) Art. 105. - (1) Corpul de rezerva este format din functionarii publici care au fost eliberati din functia publica in conditiile art. 99 alin. (1) lit. a)-c), e) si g) si este gestionat de Agentia Nationala a Functionarilor Publici.

SUBIECT Scopul cazierului administrativ. Prezentai situaiile n care funcionarului public i este necesar cazierul administrativ, pentru dezvoltarea carierei acestuia. 20 puncte BAREM CORECTARE art. 65 alin. (2) lit.d.), art. 66 lit. e.), art. 70 alin. (2) lit. c.), art.81. art. 92 - concurs sau examenul de promovare n gradul profesional 3 puncte - concursul de promovare ntr-o funcie public de conducere 3 puncte - promovare rapid 3 puncte - exercitarea cu caracter temporar a unei funcii publice de conducere vacante sau temporar vacante 3 puncte - scopul evideniere situaie disciplinar 3 puncte - capacitate de analiz i sintez, claritate, coeren i logica exprimrii ideilor-5 puncte SUBIECT Prezentai trei situaii care ar putea constitui impedimente n gestionarea eficient a resurselor umane n cadrul unei instituii publice din administraia public central/local precum i msurile corelative de diminuare a acestora. 20 puncte BAREM CORECTARE -prezentarea impedimentelor 3x3puncte - 9puncte -msuri de diminuare a efectelor 6 puncte -capacitate de analiz i sintez, claritate, coeren i logica exprimrii ideilor - 5 puncte

SUBIECT Analizai comparativ eliberarea din funcia public, urmare a reorganizrii activitii, prin reducerea postului ocupat de funcionarul public i destituirea din funcia public. Consecine asupra carierei funcionarilor publici - 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 99, art. 101, art. 105 alin. (1) Asemnri: - ncetare a raporturilor de serviciu 1 punct - dispus prin act administrativ, termen comunicare 1 punct Deosebiri: - eliberare - 7 puncte din care: - motiv neimputabil, intrare n corpul de rezerv: - 2 puncte - drepturi funcionar public/obligaii instituie: preaviz 1 punct, reducere program 1 punct, punere la dispoziie funcii publice vacante 1 punct, solicitare la ANFP list funcii publice vacante 1 punct, prioritate funcionar de conducere 1 punct - destituire - 6 puncte din care: - sanciune disciplinar, motiv imputabil 1 punct - identificarea celor dou situaii 1 punct - art. 105 alin. (1) - nu se intr n corpul de rezerv 2 puncte

- art. 54 lit. i.) - interdicia de ocupare a unei funcii publice 2 puncte - capacitatea de analiz si sintez, claritatea, coerena i logica exprimrii ideilor 5 puncte SUBIECT Analizai comparativ destituirea din funcie public i demisia - 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 101, art. 102, art. 105 alin. (1) - ambele - situaii de ncetare 2 puncte - nu se intr n corpul de rezerv 1 punct - destituirea - prin act administrativ al persoanei care are competena legal de numire, ca sanciune disciplinar aplicat pentru motive imputabile funcionarului public 3 puncte - situaii 2 puncte - comunicare act administrativ - 2 puncte - demisia manifestarea voinei funcionarului public 1punct - notificare scris persoanei care are competena legal de numire 2 puncte - nu se motiveaz 1 punct - producere efecte 1 punct - capacitatea de analiz si sintez, claritatea, coerena i logica exprimrii ideilor 5 puncte

SUBIECT Cazuri n care autoritatea ori instituia public are obligaia de a solicita Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici, n perioada de preaviz, lista funciilor publice vacante. Cazurile i criteriile de numire a funcionarilor publici la reorganizare. - 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 99 alin. (1) lit. a)-c) i e.)i alin. (6), art. 100 alin. (1) i (2) - enumerarea cazurilor 4x1 punct/-4 puncte - dac nu exist funcii vacante corespunztoare 1 punct - cazuri de numire - 4 x1punct/-4 puncte - criterii 4x1punct - 4puncte - justificare reducere post i organizare examen, interdicie nfiinare posturi similare 2 puncte - capacitatea de analiz si sintez, claritatea, coerena i logica exprimrii ideilor 5 puncte SUBIECT Analizai n mod comparativ detaarea funcionarilor publici i exercitarea cu caracter temporar a unei funcii publice de conducere. - 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 89 , art. 92 Asemnri: - modaliti de modificare a raporturilor de serviciu - 1 punct - perioada de dispunere 1 punct - se pot realiza pe funcii de conducere 1 punct; - situaia de excepie privind funciile din categoria nalilor funcionari publici 1 punct - posibilitatea realizrii pe funcii publice cu statut special 1 punct Deosebiri: - prelungire detaare, necesitate acord funcionarului public 1 punct;

- condiiile de realizare detaare 3 puncte - condiiile de realizare exercitare cu caracter temporar 3 puncte - situaii n care este necesar avizul ANFP ( detaare conducere, exercitare funcie public conducere vacant) 3 puncte - capacitatea de analiz si sintez, claritatea, coerena i logica exprimrii ideilor 5 puncte SUBIECT Prezentai modalitile de modificare a raportului de serviciu. Tratai exercitarea cu caracter temporar a unei funcii publice de conducere vacante. - 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 87 alin. (2), art. 92 - prezentare modaliti modificare raport de serviciu -5x1punct- 5 puncte - condiii realizare pe funcii publice conducere vacante sau temporar vacante 3 puncte - excepia funciei publice corespunztoare categoriei nalilor funcionari publici 2 puncte - perioad dispunere vacant 1 punct - excepia, prelungire exercitare vacant 1punct - perioad dispunere temporar vacant-2 puncte - salariul 1punct - capacitatea de analiz si sintez, claritatea, coerena i logica exprimrii ideilor 5 puncte SUBIECT Prezentai modalitile de modificare a raportului de serviciu. Tratai i comentai mutarea n cadrul autoritii sau instituiei publice ori n cadrul altei structuri fr personalitate juridic a autoritii sau instituiei publice - 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 87 alin.(2), art. 91 - cazuri de modificare a raporturilor de serviciu 5x1 punct - 5 puncte - tipuri de mutare - 1 punct - mutarea definitiv, dispus de conductor 2puncte, la solicitarea funcionarului public 1punct, n alte situaii prevzute de lege 1punct, cazul nalilor funcionari publici-1punct - mutarea temporar 1punct - excepia mutare definitiv/temporar solicitat de funcionarul public 1 punct - mutarea n alt localitate 1punct - refuz mutare 1punct - capacitatea de analiz si sintez, claritatea, coerena i logica exprimrii ideilor 5 puncte SUBIECT Descriei competena de organizare a concursurilor de recrutare pentru ocuparea funciilor publice din cadrul autoritilor i instituiilor publice.Comentai rolul responsabilului de procedur. 20 pct BAREM CORECTARE - Stabilirea competenei de organizare a concursurilor 5 puncte - Reguli specifice aplicabile autoritilor i instituiilor publice 4 puncte - Competena ANFP de organizare a concursurilor 2 puncte - Coninutul ntiinrii transmise ctre ANFP 2 puncte

- Rolul responsabilului de procedur 2 puncte - Capacitatea de analiz i sintez, claritatea, coerena i logica exprimrii ideilor - 5 puncte SUBIECT Definii rspunderea funcionarilor publici. Prezentai i comentai rspunderea civil i rspunderea penal a funcionarilor publici. - 20 puncte BAREM CORECTARE Art.75, art. 84, art. 85, art.86 - considerente generale cu privire la rspunderea funcionarilor publici 1punct - rspunderea civil situaii 3x1 punct -3 puncte - recuperarea pagubelelor 4 puncte - funcionarul public se poate adresa instanei 1 punct - prescriere 1 punct - rspunderea penal- cnd se angajeaz -1punct - obligaia angajatorului n situaia trimiterii n judecat a funcionarului public-1punct - obligaia angajatorului n situaia achitrii sau ncetrii procesului penal-1punct - n ce situaie este sesizat comisia de disciplin-1punct - obligaia angajatorului n situaia nceperii urmririi penale-1punct - capacitatea de analiz si sintez, claritatea, coerena i logica exprimrii ideilor 5 puncte SUBIECT Precizai i comentai n ce const dreptul funcionarilor publici de a beneficia de protecia legii n exercitarea atribuiilor de serviciu. 20 puncte BAREM CORECTARE - obligativitatea autoritii sau instituiei n asigurarea proteciei funcionarului public -4 puncte - msurile speciale de protecie pentru anumite categorii de funcionari publici, propunere i avizare - 6 puncte - obligativitatea autoritii sau instituiei publice de a acorda despgubiri funcionarului public n situaia n care acesta a suferit un prejudiciu n exercitarea atribuiilor de serviciu - 5 puncte - capacitatea de analiz i sintez, claritatea, coerena i logica exprimrii ideilor- 5 puncte SUBIECT Rspunderea contravenional i civil a funcionarilor publici, precum i repararea pagubelor produse. - 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 83 art. 85 - rspunderea contravenional condiii angajare 2 puncte - posibilitate contestare de ctre funcionarul public 2 puncte - rspunderea civil situaii 3x2puncte-6puncte - recuperarea pagubelelor 3puncte - funcionarul public se poate adresa instanei 1 punct - prescriere 1 punct - capacitatea de analiz si sintez, claritatea, coerena i logica exprimrii ideilor 5 puncte

SUBIECT Prezentai principiul subordonarrii ierarhice i limitele acestuia 20 puncte BAREM CORECTARE Art.3, art.45, art.48 - principiu care st la baza exercitrii funciei publice 4 puncte - obligaia de a rezolva lucrrile n termenele stabilite i de a nu primi direct cereri care intr n competena lor 5 puncte - situaia de excepie de a refuza ndeplinirea unei dispoziii primite de la superiorii ierarhici, dac o consider ilegal. 6 puncte - capacitatea de analiz i sintez, claritatea, coerena i logica exprimrii ideilor- 5 puncte SUBIECT Prezentai rolul compartimentelor de resurse umane n gestiunea funciilor publice i a funcionarilor publici, formulai i fundamentai minim 3 propuneri de mbuntire a modului de gestiune.- 20 puncte BAREM CORECTARE - art. 24 obligaii compartimente RU realizare gestiune curent a resurselor umane i a funciilor publice 2 puncte - colaborarea direct cu ANFP 1 punct - formulare de propuneri 3 x 2 - 6 puncte - fundamentare propuneri 3 x 2 - 6 puncte - capacitatea de analiz i sintez, claritatea, coerena i logica exprimrii ideilor- 5 puncte SUBIECT Rolul i importana depunerii jurmntului de credin prevzut de Statut pentru funcionarii publici. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.62 alin.(6) i (7). - procedura obligatorie a depunerii jurmntului -5 puncte - termenul de depunere a jurmntului i forma depunerii- 5puncte - consecinele refuzului depunerii jurmntului -5 puncte - capacitatea de analiz i sintez, claritatea, coerena i logica exprimrii ideilor- 5 puncte SUBIECT Reguli ce sunt aplicabile pentru ocuparea prin recrutare a unei funcii publice de execuie din cadrul unei instituii publice locale. - 20 puncte BAREM CORECTARE Art.54, art.57, art.58 - Condiii generale de ocupare a unei funcii publice 5 puncte - Condiiile de vechime - 5 puncte - Organizarea concursului de recrutare 5 puncte - Capacitatea de analiz i sintez, claritatea, coerena i logica exprimrii ideilor - 5 puncte SUBIECT Prezentai n ce baz se nasc i se exercit raporturile de serviciu ale funcionarilor publici, care este

perioada de exercitare a raporturilor de serviciu ale funcionarilor publici, precum i modalitile de ocupare a unei funcii publice temporar vacante. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.2 alin.(2), art.4, - precizarea c este act administrativ de numire- 1 punct - precizarea c perioada este nedeterminat- 1 punct - prezentarea modalitilor de ocupare a funciei temporar vacante- 9 puncte (2x 4,5puncte) - prezentarea efectelor asupra carierei persoanei care ocup funcia temporar vacant, respectiv c dobndete calitatea de funcionar public pentru perioada n care ocup temporar funcia public i c nu beneficiaz de dreptul de a intra n corpul de rezerv al funcionarilor publici dup ncetarea raportului de serviciu.-4puncte (2x2puncte) - capacitatea de analiz i sintez, claritatea, coerena i logica exprimrii ideilor - 5 puncte SUBIECT Prezentai i comentai modalitile de ocupare a funciilor publice de execuie i de conducere temporar vacante. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.4 alin.(3), art.92 alin.(4), - prin redistribuire din corpul de rezerv al funcionarilor publici de ctre ANFP - 5 puncte - prin concurs- 5 puncte - prin exercitare cu caracter temporar a unei funcii publice de conducere temporar vacante- 5 puncte - capacitatea de analiz i sintez, claritatea, coerena i logica exprimrii ideilor - 5 puncte SUBIECT Descriei modalitile de ocupare a funciilor publice de conducere cu caracter temporar, condiiile i procedurile aplicabile. 20 puncte BAREM CORECTARE - art. 89 alin. (2), art. 92 - identificare modaliti (detaare, exercitare cu caracter temporar) 2 puncte - descrierea condiiilor i procedurilor 13 puncte din care: - detaarea: termen ( 6 luni cu prelungire 3 luni) 1 punct, aviz ANFP 1 punct, ndeplinire condiii studii 1punct, vechime 1 punct, inexistena funcionarilor publici n instituie care s fie promovai 2 puncte exercitarea cu caracter temporar: identificarea celor 2 situaii 2 puncte, condiie studii 1punct, vechime 1punct, situaia disciplinar 1 punct, termen vacante ( 6 luni cu prelungire 3 luni) 1 punct, termen temporar vacante 1punct - capacitatea de analiz i sintez, claritatea, coerena i logica exprimrii ideilor - 5 puncte SUBIECT Prezentai modalitile de ocupare a funciilor publice. Detaliai promovarea funcionarilor publici.20 puncte BAREM CORECTARE Art.56, art. 63, art. 64, art. 65, art.66, art.68, art.70 - modalitile de ocupare a funciilor publice-5 puncte - noiuni generale privind promovarea funcionarilor publici- 1 puncte

- promovarea n gradul profesional imediat superior celui deinut - 4 puncte - promovarea n clas -1 puncte - promovarea ntr-o funcie public de conducere -4 puncte - capacitatea de analiz i sintez, claritatea, coerena i logica exprimrii ideilor - 5 puncte SUBIECT Prezentai modalitile de ocupare a funciilor publice. Detaliai transferul funcionarilor publici. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.56, 90 - modalitile de ocupare a funciilor publice - 5 puncte - transferul n interesul serviciului - 4 puncte - transferul la cerere- 4 puncte - publicitatea funciilor publice vacante care pot fi ocupate prin transfer la cerere- 2 puncte - capacitatea de analiz i sintez, claritatea, coerena i logica exprimrii ideilor - 5 puncte SUBIECT Prezentai modalitile de ocupare a funciilor publice. Detaliai redistribuirea funcionarilor publici. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.56, art.104 - modalitile de ocupare a funciilor publice - 5 puncte - cine realizeaz redistribuirea -1 puncte - situaiile n care se poate realiza redistribuirea- 3 puncte - condiiile redistribuirii-3 puncte - condiia obligatorie n situaia redistribuirii ntr-o funcie public vacant de conducere-2 puncte - actul administrativ prin care se dispune redistribuirea-1 punct - capacitatea de analiz i sintez, claritatea, coerena i logica exprimrii ideilor - 5 puncte SUBIECT Un funcionar public aflat n corpul de rezerv, care a ocupat n urm cu 6 luni ntr-o instituie public funcia de consilier superior, solicit redistribuirea la o instituie public aflat la 60 de km de localitatea de domiciliu, pe funcia public vacant de consilier asistent.Precizai i motivai dac n acest caz poate opera redistribuirea. Precizai instituia care realizeaz redistribuirea i cea care realizeaz numirea. 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 104 - Identificare soluiei ( situaie posibil) 4 puncte - Motivare: - Redistribuirea funcionarilor publici se face n cadrul autoritilor sau instituiilor publice din alt jude sau aflate la o distan mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu, la cererea funcionarului public - 3 puncte - Redistribuirea se poate face i ntr-o funcie public inferioar vacant, cu acordul scris al funcionarului public 3 puncte - Redistribuire ANFP 3 puncte

- numire conductor instituie public 2 p - capacitatea de analiz i sintez, claritatea, coerena i logica exprimrii ideilor - 5 puncte SUBIECT Prezentai modalitile de ocupare a funciilor publice. Analizai comparativ concursul de recrutare i concursul de promovare. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.56, art.57, art.65 alin.(2) i alin.(3), art. 66, art.70 - prezentarea modalitilor de ocupare - 5 puncte - analiza comparativ 10 puncte - capacitatea de analiz i sintez, claritatea, coerena i logica exprimrii ideilor - 5 puncte SUBIECT Identificai modalitile de ocupare a unei funcii publice de conducere i dezvoltai una dintre acestea. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.56, art.57, art.66, art.89, art.90, art.91, art.92, art.106 alin.(2) - distincia ntre ocuparea pe perioad determinat i ocuparea pe perioad nedeterminat; - 2 puncte - identificarea modalitilor de ocupare a unei funcii publice de conducere pe perioad nedeterminat i pe perioad determinat 8 x 1 - 8 puncte ( recrutare, promovare, transfer, redistribuire, detaare, mutare, exercitare cu caracter temporar, hotrre judectoreasc) - descrierea unei modaliti de ocupare a unei funcii publice de conducere 5 puncte - capacitatea de analiz i sintez, claritatea, coerena i logica exprimrii ideilor - 5 puncte SUBIECT Dezvoltarea carierei funcionarilor publici de execuie prin ocuparea n mod definitiv a unei funcii publice superioare. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.65, art.66, art.68, art.70 - identificarea modalitilor de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funcii publice superioare 4 puncte - identificarea aspectelor specifice ce in de promovarea n clas -3 puncte - identificarea aspectelor specifice ce in de promovarea n gradul profesional -4 puncte - identificarea condiiilor prevzute de lege pentru participarea la concursul organizat n vederea promovrii rapide n funcia public 2 puncte - identificarea condiiilor prevzute de lege pentru participarea la concursul organizat n vederea promovrii ntr-o funcie public de conducere -2 puncte - capacitatea de analiz i sintez, claritatea, coerena i logica exprimrii ideilor - 5 puncte SUBIECT Enumerai i comentai 10 drepturi ale funcionarilor publici. 20 puncte BAREM CORECTARE Capitolul V, seciunea 1 - enumerarea a 10 drepturi 1 punct fiecare- 10 puncte

- comentarea celor 10 drepturi 5 puncte -capacitatea de analiz i sintez, claritatea, coerena i logica exprimrii ideilor - 5 puncte SUBIECT Prezentai comparativ rolul Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici ( ANFP ) i rolul autoritilor i instituiilor publice privind evidena funciilor publice i a funcionarilor publici i dosarul profesional. Obligaia persoanelor care au acces la datele cuprinse n evidena naional i la dosarul profesional. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.25, art.26 - rolul ANFP privind administrarea evidenei naionale i dosarul profesional 4 puncte - obligaiile autoritilor i instituiilor publice privind evidena funciilor publice i a funcionarilor publici i dosarul profesional 10 puncte - obligaia asigurrii confidenialitii - 1 punct - capacitatea de analiz i sintez, claritatea, coerena i logica exprimrii ideilor - 5 puncte SUBIECT Enumerai principiile care stau la baza exercitrii funciei publice. Comentai transpunerea a dou dintre principii n dispoziiile legale din Statut. - 20 puncte BAREM CORECTARE - enumerarea principiilor ( art.3) 7x 1puncte = 7 puncte - comentarea i transpunerea principiilor 2 x 4 puncte = 8 puncte - capacitatea de analiz i sintez, claritatea, coerena i logica exprimrii ideilor - 5 puncte SUBIECT Asemnri i deosebiri ntre delegare i detaare, ca modaliti de modificare a raporturilor de serviciu ale funcionarilor publici de execuie i funcionarilor publici de conducere. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.88, art. 89 - situaii n care funcionarul public poate refuza delegarea sau detaarea 3x0,5p -1,5 puncte - situaii n care funcionarul public poate refuza detaarea 6x0,5p-3 puncte - drepturi salariale i costuri suportate de instituia public la delegare 1 puncte - drepturi salariale i costuri suportate de instituia public la detaare 1 puncte - durata delegrii n cursul unui an calendaristic i acordul scris al funcionarului public 2 puncte - durata detarii n cursul unui an calendaristic i acordul scris al funcionarului public 2 puncte - detaarea pe o funcie public de conducere 1,5 puncte - detaarea pe o funcie public din categoria nalilor funcionari publici 1 puncte - detaarea funcionarilor publici cu statut special 2 puncte - capacitatea de analiz i sintez, claritatea, coerena i logica exprimrii ideilor - 5 puncte SUBIECT Prezentai modalitile de modificare a raporturilor de serviciu ale funcionarilor publici de execuie i funcionarilor publici de conducere. Comparaie ntre transferul la cerere i transferul n interesul serviciului. 20 puncte

BAREM CORECTARE Art.87, art.90 - prezentarea modalitilor de modificare a raporturilor de serviciu 5x0,5p - 2,5 puncte - transferului n interesul serviciului 4 puncte - transferul la cerere 4 puncte - analiza comparativ - 4,5 puncte - capacitatea de analiz i sintez, claritatea, coerena i logica exprimrii ideilor - 5 puncte SUBIECT Formulai o propunere de reorganizare a unei instituii publice.Identificai 5 prevederi legale aplicabile n situaia reorganizrii unei instituii publice.-20 puncte BAREM CORECTARE Art.99, art.100, art.107 - prezentarea propunerii de reorganizare -10 puncte - identificarea prevederilor legale aplicabile propunerii avansate -1x 5 prevederi - 5 puncte - capacitatea de analiz i sintez, claritatea, coerena i logica exprimrii ideilor - 5 puncte SUBIECT Prezentai i comparai modalitile de promovare a funcionarilor publici de execuie. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.63, art.64, art.65, art.68, art.70 - prezentarea modalitilor de promovare a funcionarilor publici de execuie - 3 puncte - promovarea n clas - 2 puncte - promovarea n grad profesional - 2 puncte - promovarea rapid - 2 puncte - comparaie ntre promovarea n clas i promovarea n grad profesional - 6 puncte - capacitatea de analiz i sintez, claritatea, coerena i logica exprimrii ideilor - 5 puncte SUBIECT Avnd n vedere atribuiile Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici v rugm s identificai 5 situaii n care o instituie public colaboreaz cu Agenia. - 20 puncte BAREM CORECTARE Exemplu: art.24, art.25, art.26, art.53, art.54, art.57, art.99, art.104, art.107 - identificarea situaiilor 5 x 3 puncte -15 puncte - capacitatea de analiz i sintez, claritatea, coerena i logica exprimrii ideilor - 5 puncte SUBIECT Prezentai modalitatea de stabilire a necesarului de cursuri de perfecionare a pregtirii profesionale pentru funcionarii publici.-20 puncte BAREM CORECTARE Capitolul V, seciunea a 3-a, art.69 - evaluarea performanelor profesionale ale funcionarilor publici stabilete cerinele de formare - 5 puncte - planul de perfecionare - 5 puncte - fondurile prevzute n bugetul anual propriu pentru acoperirea cheltuielilor de perfecionare profesional a funcionarilor publici, organizate la iniiativa ori n interesul autoritii sau

instituiei publice - 5 puncte - capacitatea de analiz i sintez, claritatea, coerena i logica exprimrii ideilor - 5 puncte SUBIECT Precizai scopul realizrii mobilitii n corpul funcionarilor publici i enumerai modalitile prevzute de Statutul funcionarilor publici, prin care se poate modifica raportul de serviciu al funcionarilor publici. Detaliai detaarea funcionarilor publici. 20 p BAREM CORECTARE - Art. 87. art. 89 - modificarea raporturilor de serviciu - 5 situaii x 0,5- 2,5 puncte - scopul mobilitii - 2 puncte - detaarea se dispune n interesul instituiei/perioada - 1 punct - detaarea funcionarilor publici de conducere - 1,5 puncte - condiii -1 punct - detaarea nalilor funcionari publici - 2 puncte - detaarea funcionarilor publici cu statut special - 2 puncte - cazurile de refuz al detarii 6 situaii x0,5 - 3 puncte - capacitatea de analiz si sintez, claritatea, coerena i logica exprimrii ideilor -5 p SUBIECT Prezentai i comentai asemnrile i deosebirile dintre mutarea temporar i mutarea definitiv a funcionarilor publici. - 20 puncte BAREM CORECTARE - Art. 77 alin. (7), art. 86 alin. (5), art. 91 - prezentarea elementelor comune celor dou tipuri de mutare (se dispune de conductor sau se solicit de funcionarul public, pe funcie public echivalent de aceeai categorie, clas i, dup caz, de acelai grad profesional cu ndeplinirea condiiilor specifice) -3 x 2 - 6 puncte - prezentarea deosebirilor pentru fiecare tip de mutare (pe funcie public de nivel inferior se poate dispune numai mutarea definitiv, cu repartizarea postului numai mutarea definitiv sau temporar dispus de conductor, perioadele)- 3 x 2 - 6 puncte - mutarea nalilor funcionari publici - 1 punct - alte situaii ( cercetare administrativ, urmrire penal) - 2 puncte - capacitatea de analiz si sintez, claritatea, coerena i logica exprimrii ideilor - 5 p SUBIECT Identificai norma de conduit aplicabil i precizai dac, n cazul n care, fiind funcionar public, vi se propune ocuparea unei funcii de preedinte al unui partid politic, acceptai? 20 de puncte BAREM CORECTARE - identificare norm de conduit general art. 44 alin. (1) Legea 188/1999 5 puncte - identificare soluie ( pozitiv/negativ) 5 puncte - motivare soluie Am n vedere faptul c, n calitate de funcionar public mi este interzis s fac parte din organele de conducere ale partidelor politice -5 puncte - capacitate de analiz, claritate n exprimare, logica exprimrii ideilor 5 puncte

SUBIECT Enumerai condiiile n care poate avea loc ncetarea raporturilor de serviciu. Dezvoltai i comentai destituirea ca sanciune disciplinar. - 20 puncte BAREM CORECTARE - Art. 78, art. 97, art. 101 - condiii 5x1 5 puncte - destituirea se dispune prin act administrativ al persoanei care are competena legal de numire n funcia public, ca sanciune disciplinar aplicat pentru motive imputabile funcionarului public 2 puncte - cazuri 2 cazuri x3 6 puncte - comunicare act administrativ 2 puncte - capacitatea de analiz si sintez, claritatea, coerena i logica exprimrii ideilor 5 puncte SUBIECT Descriei o situaie care constituie abatere disciplinar i conduita superiorului ierarhic n cazul n care o constat. ncadrai fapta, descriei i motivai msurile care se impun a fi luate n acest caz. 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 77, art. 79 alin. (1) - descrierea situaiei 6 puncte - ncadrarea faptei - 4 puncte - descrierea conduitei superiorului ierarhic: sesizarea comisie de disciplin 3 puncte - motivarea msurilor dispuse: obligaie prevzut de lege - 2 puncte - capacitate de analiz i sintez, claritate, coeren i logica exprimrii ideilor - 5 puncte SUBIECT Descriei, n mod punctual i succint, activitile ce presupun exercitarea prerogativelor de putere public ce se desfoar n cadrul instituiei pentru care candidai i conduita funcionarilor publici n procesul de folosire a prerogativelor de putere public. - 20 puncte BAREM CORECTARE -Statut art. 2 alin. (3) / Cod art 17 - identificarea activitilor care implic prerogative de putere public - 5 puncte - aplicarea la situaia concret a instituiei - 5 puncte - folosirea prerogativelor de putere public; interdicii- 5 puncte - capacitate de analiz i sintez, claritate, coeren i logica exprimrii ideilor - 5 puncte SUBIECT Care sunt modalitile de ocupare a funciilor publice? Prezentai patru cazuri de alte modaliti de ocupare prevzute expres de Legea nr. 188/1999 - 20 puncte BAREM CORECTARE art. 56 - modalitile de ocupare a funciilor publice - 5 puncte - alte modalitati prevazute expres de prezenta lege minim 4 cazuri - 4 x 2,5 - 10 puncte art. 106 alin. (2), art. 111 alin. (3), art. 100 alin. (1) i (3), art. 99 alin. (5), art. 91 alin. (2) - capacitate de analiz i sintez, claritate, coeren i logica exprimrii ideilor - 5 puncte

SUBIECT Numirea funcionarilor publici. Comentarii privind posibilitatea de negociere a elementelor prevzute n mod obligatoriu n actul administrativ de numire.- 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 62 - competena de numire 3 puncte - identificarea formei, a elementelor cuprinse obligatoriu n actul administrativ de numire i anexa fia postului 8 x 0,5 puncte 4 puncte - depunerea jurmntului i consecina nedepunerii acestuia 3 puncte - comentarii asupra posibilitii de negociere - consecin a regimului juridic aplicabil funcionarilor publici 5 puncte - capacitatea de analiz i sintez, claritatea, coerena i logica exprimrii ideilor. - 5 puncte SUBIECT Identificai i comentai cinci obligaii ale funcionarilor publici de conducere fa de funcionarii publici de execuie. -20 puncte BAREM CORECTARE - identificarea i comentarea obligaiilor 5 x 3 puncte 15 puncte Exemple: - obligaii care deriv din principiul subordonrii ierarhice (coordonarea) art. 3 lit.g) - informarea cu privire la deciziile care l privesc n mod direct art.28 - sprijinirea iniiativelor i propunerilor motivate care pot conducere la eficientizarea activitii autoritii /instituiei publice art.43 alin.(2) - obligaii n procesul de stabilire a necesitilor de perfecionare profesional art.28 - capacitatea de analiz i sintez, claritatea, coerena i logica exprimrii ideilor. - 5 puncte SUBIECT Analizati si comentati asemanarile si deosebirile dintre functionarii publici si functionarii publici cu statute speciale - 20 puncte BAREM CORECTARE - art. 2 alin. 1-3 5 puncte - art. 5 alin 1- 3 5 puncte - comentariu 5 puncte - capacitatea de analiz i sintez, claritatea, coerena i logica exprimrii ideilor - 5 puncte SUBIECT Ordonai minim 7 ndatoriri ale funcionarilor publici n funcie de importana pe care considerati ca o are fiecare.Alegeti cate un exemplu de indatorire a carei incalcare atrage rspunderea funcionarului public, pentru fiecare categorie de rspundere a functionarului public 20 puncte BAREM CORECTARE - Art. 43-49 ( 7x1) - 7 puncte - Art. 77 - exemplu - 2 puncte - Art. 83 - exemplu - 2 puncte - Art. 84 - exemplu - 2 puncte - Art. 86 - exemplu - 2 puncte - Capacitatea de analiz i sintez, claritatea, coerena i logica exprimrii ideilor - 5 puncte

SUBIECT Alegeti dou dintre cele mai eficiente i rapide modaliti de ocupare a posturilor vacante din instituiile publice i argumentati care dintre ele este cea mai indicat, n funcie de etapele care trebuiesc ndeplinite pn la numire. 20 puncte BAREM CORECTARE - identificarea modalitilor de ocupare - 2 x 3 - 6 puncte - argumentarea soluiei - 2 x 4,5 - 9 puncte Exemple (art. 90 alin(1)-(8), art. 66 lit. a)-e), art. 104 alin (1)-(8)) - Capacitatea de analiz i sintez, claritatea, coerena i logica exprimrii ideilor - 5 puncte SUBIECT Enumerai modalitile de modificare a raporturilor de serviciu ale funcionarilor publici. Prezentai situaiile n care pentru realizarea mobilitii este necesar acordul scris expres al funcionarului publi c. 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 87 alin. (2), art. 88 alin. (3), art. 89 alin. (1) i (3), art. 90 alin. (3), art. 91 alin. (2) lit.a.) - enumerarea modalitilor 5 x1 p 5 puncte - delegarea peste 60 zile/an 2 puncte - detaarea peste 6 luni 2 puncte - detaare pe funcie public inferioar 2 puncte - transfer n interesul serviciului 2 puncte - mutare definitiv dispus de conductor 2 puncte - capacitatea de analiz si sintez, claritatea, coerena i logica exprimrii ideilor 5 puncte SUBIECT Un funcionar public solicit suspendarea raporturilor de serviciu pentru creterea copilului n vrst de pn la 2 ani. Precizai care sunt obligaiile funcionarului public i ale autoritii sau instituiei publice pentru suspendarea raporturilor de serviciu i reluarea activitii. 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 26, alin. (3), 94 alin. (2), art. 95, art. 96 - obligaii funcionar public ( la suspendare - cerere scris, termen, la revenire - cerere scris, termen) 4x2 puncte 8 puncte - obligaie instituie (suspendarea - se constat prin emiterea actului administrativ, se comunic la ANFP n 10 zile lucrtoare, se rezerv postul, nu pot fi modificate/ nceta raporturile de serviciu, reluarea - se dispune prin act administrativ , se comunic la ANFP n 10 zile lucrtoare 6 puncte competena emiterii actului administrativ 1 punct - capacitatea de analiz si sintez, claritatea, coerena i logica exprimrii ideilor 5 puncte SUBIECT La nivelul unei instituii publice, doi funcionari publici au svrit infraciuni n legtur cu serviciul. Unul dintre acetia este trimis n judecat, iar pentru cel de-al doilea s-a nceput urmrirea penal. Descriei obligaiile instituiei publice n aceast situaie, precum i n situaia n care se dispune achitarea sau ncetarea procesului penal. 20 puncte

BAREM CORECTARE Art. 26 alin. (3), 86, art. 94 alin. (1) lit. m.) - urmrire penal dac fapta poate influena cercetarea, se dispune mutarea temporar 5 puncte - trimitere n judecat se constat suspendarea de drept, se emite act administrativ, actul administrativ se comunic la ANFP n 10 zile lucrtoare, la achitare sau ncetare proces penal suspendarea nceteaz, funcionarul public i reia activitatea, vor fi achitate drepturile salariale, se rezerv postul, nu pot fi modificate/ nceta raporturile de serviciu, reluarea - se dispune prin act administrativ , se comunic la ANFP n 10 zile lucrtoare 10 puncte - capacitatea de analiz si sintez, claritatea, coerena i logica exprimrii ideilor 5 puncte SUBIECT Tratai perioada de stagiu a funcionarilor publici. 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 11, art. 60, art. 61 - obiectul perioadei de stagiu 4 puncte - durata 3 puncte - realizarea evalurii 1 punct - rezultatul evalurii ( numire/eliberare ) 2x3 puncte 6 puncte - la eliberare, perioada de stagiu nu constituie vechime necesar pentru ocuparea unei funcii publice 1 punct - capacitatea de analiz si sintez, claritatea, coerena i logica exprimrii ideilor 5 puncte SUBIECT Precizai dac funcionarii publici beneficiaz de dreptul de asociere i dac da, n ce condiii 20 de puncte BAREM CORECTARE Art. 29 - precizarea c dreptul de asociere sindical este garantat.- 1 punct - precizarea c funcionarii publici pot nfiina, adera i exercita orice mandat n cadrul organizaiilor sindicale.- 2 puncte - prezentarea situaiei nalilor funcionari publici ce au calitatea de ordonatori principali de credite alei n organele de conducere ale organizaiilor sindicale.- 3 puncte - prezentarea situaiei celorlali funcionari publici.-5 puncte - precizarea c funcionarii publici se pot organiza n asociaii profesionale sau cu scop n protejarea intereselor profesionale- 4 puncte - capacitatea de analiz i sintez, claritatea, coerenta i logica exprimrii ideilor - 5 puncte SUBIECT Prezentai sintetic asemnrile i deosebirile dintre promovarea i recrutarea funcionarilor publici 20 puncte BAREM CORECTARE - Promovarea n grad profesional (art. 64 -65) 2 puncte - Promovarea n clas (art. 68) 1 punct - Promovarea rapid (art. 70-71) 1 punct - Promovarea pe funcii publice de conducere (art. 66) 2 puncte

- condiiile generale prevzute la art. 54 - 2 punct - condiiile de vechime n specialitatea studiilor pentru recrutare (art. 57 alin. (5) i (6)) - 2 puncte - competenele de organizare a concursului de recrutare pentru funciile publice (art. 58 alin. (1) i (2)) - 2 puncte - prezentare comparativ-sintetic 3 puncte - capacitatea de analiz i sintez, claritatea, coerenta i logica exprimrii ideilor 5 puncte SUBIECT Un serviciu de resurse umane are n componen 8 posturi din care un post de conducere de ef serviciu, 4 posturi de consilier superior i 3 posturi de referent superior. Sunt ocupate 6 posturi de executie, 1 post este vacant (referent). Acest serviciu se reorganizeaza la nivel de compartiment cu 5 posturi de consilier superior. Ce obligaii revin conductorului instituiei publice n aceast situaie n conformitate cu Statutul funcionarilor publici? - 20 puncte BAREM CORECTARE - obligativitatea solicitrii avizului privind funciile publice, potivit art.107 alin.(1) 2 puncte - eliberarea din funcie a funcionarilor publici crora li s-au desfiinat posturile i prezentarea procedurii potrivit art.99 alin (1) lit b) si alin.(2)-(7) 8 puncte - numirea funcionarilor publici n condiiile art.100 alin.(1) lit.a) i alin.(2) 5 puncte - capacitate de analiza i sinteza, claritatea, coerena i logica exprimrii ideilor 5 puncte SUBIECT Unul dintre principiile care stau la baza exercitrii funciei publice este principiul responsabilitii n conformitate cu prevederile legale. Ce reprezinta acest principiu i precizati care sunt dispozitiile Statutul funcionarilor publici n care este materializat acesta.- 20 puncte BAREM CORECTARE - conform principiului responsabilitii, funcia public trebuie exercitat n conformitate cu prevederile legale, iar inclcarea acestora atrage rspunderea titularului funciei publice art.3 lit.d -5 puncte - identificarea celor patru tipuri de rspunere aplicabile funcionarilor publici - 10 puncte ( raspunderea disciplinara 2,5 puncte, raspunderea contraventionala- 2,5puncte, raspunderea civila-2,5puncte, raspunderea penala-2,5puncte) - capacitate de analiza si sinteza, claritatea, coerenta si logica exprimarii ideilor 5 puncte SUBIECT Ce presupune modificarea calitatii posturilor de natur contractual n funcii publice n conformitate cu prevederile Statutului funcionarilor publici i care sunt obligaiile conductorului instituiei/autoritii publice? - 20 puncte BAREM CORECTARE - stabilirea de functii publice potrivit art. 111 alin.(3) 5 puncte - obligativitatea solicitarii avizului privind functiile publice, potivit art.107 alin.(1) 5 puncte - alta modalitate de ocupare a unei functii publice, prevazuta de lege, potrivit art 56 lit. e) 5 puncte - capacitate de analiza si sinteza, claritatea, coerenta si logica exprimarii ideilor 5 puncte

SUBIECT n cuprinsul Statutului funcionarilor publici se face referire la raportul de serviciu al functionarului public. Raportul de serviciu reprezint un raport de munc, n intelesul legii? Argumentai din punct de vedere al noiunii, al atribuiilor exercitate, al numirii i al incompatibilitii. - 20 puncte BAREM CORECTARE - noiunea de funcie public - art. 2 alin.(1) - 1 punct - identificarea activitatilor care implic exercitarea prerogativelor de putere public - art.2 alin.(3)- 4 puncte - identificarea activitilor/categoriilor care nu intra sub incidenta Statutului, potrivit art.6 4 puncte - prezentarea raportului de serviciu potrivit art.4 alin.(1) i alin.(2) 3 puncte - obligativitatea respectarii conflictului de interese si al incompatibilitatii art. 49 3 puncte - capacitatea de analiz i sintez, claritatea, coerena i logica exprimrii ideilor 5 puncte