Sunteți pe pagina 1din 4

INTREBARI INTERVIU

a) Abilitatile de comunicare
Va rugam sa va prezentati pe scurt si sa detaliati activitatea dumneavoastra profesionala pana in
prezent.
Ma numesc Slabu Marian, am varsta de 44 ani, sunt casatorit si am un copil minor.

Activitatea profesionala am inceput-o in anul 1996 cand, in urma unui concurs, am obtinut
postul de agent fiscal in cadrul DGFPCFS Constanta- Perceptia Rurala Cobadin, avand ca
atributii principale urmarirea si incasarea impozitelor la bugetul de stat.
In anul 1999, ca urmare a modificarilor legislatiei fiscale, stabilirea, urmarirea si incasarea
impozitelor si taxelor locale au fost date in competenta autoritatilor publice locale, unde au
fost constituite compartimente de specialitate. In urma transerului in interes de serviciu
aprobat , am fost angajat pe postul de referent cu atributii in urmarirea , incasarea si
executarea silita a creantelor datorate bugetului local.
Din anul 2009, mi-a fost completata fisa postului cu atributii de contabil, ca urmare a
vacantarii postului si imposibilitatea de a angaja nou personal ca urmare a disponibilizarilor
din anul 2010, si a conditiilor de angajare in administratia publica locala.
Am fost numit la inceput , odata cu aparitia Legii 188/1999 privind Statutul functionarilor
publici, pe functia publica de executie de referent , clasa a III-a,unde am promovat toate
exmenele de avansare in grad professional, iar ulterior in urma absolvirii studiilor superioare
si promovarii examenului de avansare in clasa, am fost numit in functia publica de executie
de Inspector, clasa I, grad professional asistent in cadrul compartimentului contabilitate,
buget-finante , impozite sit axe locale.
In toata aceasta perioada am cautat sa ma perfectionez continuu, urmand diferite cursuri de
perfectionare in vederea dezvoltarii profesionale si in interesul institutiei publice
Doresc in continuare, sa-mi continui activitatea profesionala ca functionar public in
administratia publica locala,sa fiu util sa particip la dezvoltarea comunitatii din care fac parte
si sa fiu mereu in slujba cetateanului.
b) Capacitatea de analiza si sinteza

Va rugam sa prezentati in cateva fraze ,principalele prevederi cuprinse in Legea 82/1991,


republicata,- Legea contabilitatii, cu modificarile si completarile ulterioare.
Raspuns:
-

Legea 82/1991- Legea contabilitatii, a aparut ca o necesitate ca urmare a evolutiei societatii


romanesti in general si a domeniului financiar -contabil in special;
Legea este structurata pe mai multe capitole, respectiv 7,care, in prima parte sunt prezentate
entitatile care au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea financiara iar in cadrul
entitatii, cui ii revine raspunderea pentru organizarea si conducerea acesteia.

Legea stabileste care sunt registrele contabile obligatorii care trebuie intocmite, termenele
de pastrare a acestora in arhiva unitatii cat si a documentelor justificative care stau la baza
intocmirii inregistrarilor contabile.
O alta prevedere a legii, o constituie obligatia persoanelor juridice si fizice care desfasoara
activitati producatoare de venituri, sa intocmeasca si sa depuna la organele teritoriale ale
MFP a situatiilor financiare si documentele care trebuie sa insoteasca aceste situatii
financiare.
Legea reintroduce dupa multi ani, contabilitatea Trezoreriei Statului, care se organizeaza si
functioneaza pe principiul executiei de casa, care asigura inregistrarea operatiunilor de
incasari si plati in conturile de venituri si cheltuieli deschise pe bugete, ordonatori de credite
si subdiviziunile clasificatiei bugetare.
Legea mai stabileste, faptele care constituie contraventii si infractiuni cu privire la
organizarea si conducerea contabilitatii, si modul de sanctionare a acestora.
De-a lungul timpului legea a suferit mai multe modificari si completari, datorita schimbarilor
legislatiei in domeniu.

c) Abilitatile impuse de functie


Va rugam sa prezentati implicarea dumneavoastra, la elaborarea proiectului bugetului local,
actiunile pe care le-ati desfasurat in vederea elaborarii unui proiect de buget cat mai realist.
Raspuns:
-

Bugetele locale se constituie si se executa in baza Legii finantelor publice locale-Legea


273/2006 si are la baza principiul autonomiei si a descentralizarii serviciilor publice
In virtutea principiului autonomiei, consiliile locale, stabileste impozitele si taxele locale,
precum si taxele special iar urmarirea si incasarea acestora se face de catre compartimentul
de specialitate din cadrul UAT-urilor.
Fiind functioar in cadrul acestui compartiment am cautat impreuna cu ordonatorul de credite
sa colectam cat mai efficient aceste impozite si taxe la bugetul local si sa cream un buget cat
mai realist.
In vederea realizarii acestui scop:
am propus si realizat , o inventariere a masei impozabile in vederea dimensionarii
corecte a veniturilor;
am propus si realizat incadrarea corecta si calculul impozitelor locale in functie de rangul
localitatii si pe zone in cadrul localitatii in vederea stabilirii coeficientului de corectie
corespunzator;
am demarat procedurile de executare silita in vederea cresterii gradului de colectare a
impozitelor;
am propus inchirierea sau concesionarea bunurilor (cladiri , terenuri-pasuni) din
domeniul public si privat al UAT-ului pentru suplimentarea veniturilor;
am propus si aprobat in consiliul local un regulament in vederea stabilirii si incasarii
taxelor speciale pentru serviciile create pentru cetateni;

am propus o corecta repartizare a cheltuielilor pe cele doua sectiuni ale bugetului,


inclusive pe capitol si articole bugetare in functie de necesitatile reale;
am realizat o prioritizare a lucarilor de investitii in vederea stabilirii surselor de finantare
si cuprinderea acestora in bugetul local
am propus masuri de reducere a cheltuielilor si de incadrare in prevederile bugetare in
vederea reducerilor platilor restante si arieratelor
am propus o corecta dimensionare a personalului pe fiecare compartiment functional in
vederea incadrarii in plafonul cheltuielile de personal repartizat

d) Motivatia candidatului
Va rugam sa prezentati comisiei care au fost motivele care v-au determinat sa participati la
concursul pentru promovare -Inspector clasa I, grad profesional principal, compartimentul
contabilitate, buget-finante, impozite si taxe locale.
-

Aceasta promovare reprezinta un pas important in cariera profesionala;


Promovarea reprezinta oportunitatea de dezvoltare profesionala si personala
Stabilitate a locului de munca;
Ma ajuta in acumularea de experienta;
Avand o treapta superioara (grad) imi voi putea ajuta colegii sa promoveze
Prin responsabilitatile date ca urmare a promovarii imi voi aduce si mai mult contributia la
luarea deciziilor, implicarea in activitatile institutiei, crestere a responsabilitatii fata de
cetatean.
e) Comportamentul in situatiile de criza

Sunteti functionar public la compartimentul contabilitate, buget-finante, impozite si taxe locale


iar reprezentantul unui furnizor, mai recalcitrant va cerea sa-i efectuati plata facturii cat mai
urgent pentru serviciile efectuate primariei. Cum va comportati in aceasta situatie.
Raspuns :
-

Voi cauta sa am un comportament de amabilitate si de respect, o atitudine concilianta si sa


evit generarea unui conflict datorata schimbului de parerei fata de reprezentantul
furnizorului;
I-i voi face cunoscut ca plata se dispune de catre ordonatorul de credite, dupa ce sunt
verificate toate documentele justificateive care sa justifice plata, eventual, voi solicita
completarea acestora daca este cazul;
I-i voi prezenta succint etapele care trebuie urmate in vederea achitarii facturii : verificarea
existentei creditelor bugetare si incadrarea acestor cheltuieli in prevederile bugetare, daca
sunt credite deschise si repartizate, daca documentele prezentate au primit viza de la toate
persoanele cu putere de decizie si daca nu care au fost cauza neacordarii acesteia ;
I-i voi aduce la cunostinta, faptul ca in cazul institutiilor publice, platile se fac in urma
planificarilor acestora la Trezoreria Statului, deci exista un anumit interval de timp intre
inaintarea facturii si plata acesteia.

S-ar putea să vă placă și