Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA NR. 2 LA FISA POSTULUI NR. 2566/24.07.

2012

FUNCTIA / MESERIA : BIBLIOTECAR COMUNA

1.Rspunde de activitatea de arhivare i pstrare a documentelor produse de


compartimentele insituiei;
2.Asigura activitatea privind arhivarea, conform nomenclatorului arhivistic
aprobat, a documentelor care indeplinesc condiiile legale pentru a putea f
arhivate din cadrul compartimentelor institutiei;
3.Convoac comisia de selectionare a arhivei in vederea analizrii dosarelor
cu termene de pstrare expirate i care, in principiu, pot f propuse pentru
eliminare, ca find nefolositoare;
4.Pentru buna desfurare a activitii instituiei, pune la dispoziia salariailor
documente aflate in arhiv, pe baza de semnatura, in vederea consultrii
acestora, necesare intocmirii diferitelor documente sau acte administrative;
5.Asigur evidena tuturor documentelor intrate i ieite din depozitul de
arhiv pe baza registrului de eviden curent;
6.Verifc i preia de la compartimente, pe baza de inventare, dosarele
constituite.Intocmeste inventare pentru documentele fara evident aflate in
deposit;
7.Indeplinete orice alte sarcini transmise de conducerea serviciului i a
instituiei.
8.ntocmete rspunsuri ctre persoanele fzice sau juridice care solicit
eliberri de copii, extrase sau certifcate ale actelor pe care le creaz sau
deine Primria, in conformitate cu prevederile legale privind informaiile de
interes public;
9.Colaboreaz cu Arhivele Naionale pentru intocmirea, aprobarea sau dupa
caz reactualizarea nomenclatorului de arhivare a documentelor i pentru
stabilirea msurilor ce se impun a f luate in vederea defsurrii activitii
arhivistice, conform prevederilor legale Asigura legatura cu Arhivele
Nationale in vederea veritifcarii si confrmarii nomenclatorului, urmareste
modul de aplicare a nomenclatorului la constituirea dosarelor;
10.Pune la dispoziia Arhivelor Naionale toate documentele solicitate cu
prilejul efecturii aciunii de control privind situaia arhivelor de la creatori;
11.Organizeaza depozitul de arhiva dupa criterii prealabil stabilite, conform
prevederilor Legii arhivelor Nationale, mentine ordinea si asigura curatenia in
depozitul de arhiva;
12.Asigur respectarea normelor de protecie a muncii i PSI pentru depozitul
de arhiv pe care l gestioneaz;

Intocmit de:
1.Numele si prenumele : Serif Sibel
2. Functia: secretar comuna
3.Semnatura:.
4. Data intocmirii: 02.09.2016

Luat la cunostinta de catre ocupantul postului


1. Numele si prenumele: Enache Elena
2. Semnatura:..
3. Data: 02.09.2016
Avizat de:
1. Numele si prenumele: Serbanescu Dorina Cicilia
2. Functia: Primar comuna Adamclisi;
3. Semnatura:.
4. Data : 02.09.2016