Sunteți pe pagina 1din 1

Test grila nr.

1:
Intrebare 1. Informarea viitorului salariat/salariatului cu privire la elementele ce urmeaza a fi introduse/modificate in contractului individual de munca: a. se face cel mai tarziu la data incheierii contractului individual de munca; b. in termen de 20 de zile de la data modificarii cim; c. este facultativa. Raspuns: Varianta a: Angajatorul are obligatia de a informa salariatul sau viitorul salariat asupra clauzelor esentiale ce urmeaza a fi introduse/modificate in cim, anterior incheierii sau modificarii contractului; obligatia de informare se considera indeplinita la momentul semnarii cim sau al actului aditional de catre salariat (art. 17 alin. (1) si alin. (11) din Codul muncii. Intrebare 2. Incadrarea in munca a unei persoane se poate realiza: a. numai in baza unui certificat medical emis de medicul de medica a muncii, sub sanctiunea nulitatii contractului individual de munca; b. in baza unei adeverinte medicale emise de medicul de familie; c. in baza unui certificat medical emis de medicul de intreprindere. Raspuns Varianta a: O persoana poate fi angajata in munca numai in baza unui certificat medical, care constata faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci. Nerespectarea acestei obligatii atrage nulitatea contractului individual de munca (art. 27 alin. (1) si (2) din Codul muncii. Conform legislatiei privind sanatatea si securitate in munca, la care face trimitere art. 27 alin. (4) din Codul muncii, medicii indreptatiti sa emita certificate de aptitudine in munca sunt medicii de medicina a muncii. Intrebare 3. Incetarea contractului individual de munca pe parcursul sau la finele perioadei de proba poate interveni in urmatoarele conditii: a. dupa evaluarea corespunderii profesionale a salariatului, conform procedurii stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil/regulamentul intern; b. prin notificarea scrisa emisa de angajator, motivata in fapt si in drept; c. prin notificarea scrisa emisa de angajator, nefiind necesara motivarea acesteia.

S-ar putea să vă placă și