Sunteți pe pagina 1din 9

Lucrare de absolvire Program de formare Formator Cod COR 241205 13-18.02.

2012

Baciu Mihail-Fabian

OPIS

1.Prezentarea ocupatiei 2.Stabilirea tipului de program 3.Obiective generale 4.Plan de formare 5.Program de formare 6.Organizarea si efectuarea programului de formare 7.Modalitati de evaluare

CAPITOLUL I Prezentarea ocupatiei


Ocupaia manager proiect are n vedere toate persoanele care au responsabilitatea de a realiza i implementa proiecte la nivel operaional. Managementul de proiect nu poate fi complet separat de funciile de management organizaional, sau de sarcinile tehnice specifice proiectrii i dezvoltrii. Cercetarea i literatura indic o serie de domenii funcionale care sunt componente eseniale ale competenei i performanei managementului de proiect la acest nivel. Competenele managerului proiect se coreleaz cu funciile ce ilustreaz ntregul proces de management de proiect, respectiv: autorizarea i delegarea; stabilirea echipei proiectului; identificarea factorilor interesai n proiect; stabilirea planului proiectului; stabilirea sarcinilor de realizat; elaborarea structurii proiectului, pe activiti; stabilirea rolurilor i responsabilitilor n cadrul echipei de proiect; elaborarea unui plan de lucru pentru fiecare sarcin de realizat; alctuirea graficului de derularea a proiectului, stabilirea resurselor necesare, a costurilor i identificarea i nregistrarea riscurilor; contractarea serviciilor, bunurilor i/ sau lucrrilor necesare n desfurarea proiectului; comunicarea planului proiectului i obinerea aprobrii din partea factorilor interesai; pregtirea unui buget pentru finanarea proiectului; asigurarea de rezerve i eliberarea de fonduri; pregtirea lucrrilor pentru ncepere, ntrerupere, sau continuare; monitorizarea progresului proiectului; analizarea i comunicarea rezultatelor; negocierea schimbrilor, indiferent de sursa acestora; modificarea planurilor (att fizic, ct i financiar). Dac, uneori, pot aprea diferene fat de cele menionate, ele reflect faptul c managementul de proiect este o activitate de echip, ce include aciuni de strategie, operaionale i de specialitate, care nu pot fi urmrite integral de managerul de proiect individual, conform nivelului precizat de prezentul standard ocupaional. Standardul ocupaional Manager proiect se aplic la toate sectoarele social-economice, n care activitile se concep i se deruleaz pe baza unor proiecte de diferite mrimi i complexiti, indiferent de sursa de finanare, beneficiar, sau organizaia care implementeaz proiectul (proiecte de dezvoltare organizaional sau local, finanate din fonduri proprii,guvernamentale, comunitare/ internaionale, de tip fonduri structurale, Leonardo da Vinci, Erasmus, programe-cadru de cercetare-dezvoltare .a.)

CAPITOLUL II Stabilirea tipului de program


Pentru stabilirea tipului de program am identificat urmatorii pasi:

1. Am identificat ocupatia in COR:

Manager de proiect cod COR 241919

2. Am verificat daca aceasta ocupatie are Standard Ocupational, drept urmare am intrat pe site-ul CNFPA (www.cnfpa.ro ; so.cnfpa.ro/so/ ) 3. Am verificat daca aceasta ocupatie se afla in Nomenclatorul calificarilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare si am constatat ca aceasta nu se gaseste in acesta. Asadar, se pot organiza doar programe de initiere, perfectionare si specializare. 4. In functie de codul COR 241919 am stabilit nivelul minim al studiilor necesare pentru inscrierea la programul de formare sa fie studiile superioare ( grupa majora 2 ). 5. In final am stabilit tipul de program pentru care voi pregati planul si programa de pregatire si anume specializarea. Scopul cursului este de a pregati un numare de 10 persoane pentru ocupatia de Manager de proiect oferindu-le un program de specializre, in urma caruia cursantii sa obtina cunostinte specifice despre si in aceasta ocupatie. Numarul de ore va fi de 60; 30 teorie si 30 de practica.

Criteriile de selectie: a. Pregatirea minima: studii superioare b. Abilitati de comunicare c. Cunostinte de utilizare PC (navigarea pe internet)

CAPITOLUL III Obiectivele urmarite

1. Sa stabileasca scopul i obiectivul proiectului. 2. Sa stabileasca specificaiile proiectului. 3. Sa stabileasca criteriile de succes ale proiectului. 4. Sa stabileasca activitatile specifice proiectului si esalonarea lor in timp. 5. Sa estimeze si sa asigure resursele necesare realizarii proiectului. 6. Sa estimeze si sa bugeteze costurile. 7. Sa estimeze si sa controleze resursele. 8. Sa gestioneze si sa controleze utilizarea resurselor. 9. Sa planifice si sa controleze achizitiile si contractele. 10. Sa managerieze contractele. 11. Sa managerieze financiar proiectul. 12. Sa identifice, sa documenteze, sa prioritizeze si sa cuantifice riscurile. 13. Sa urmareasca si sa controleze riscurile. 14. Sa selecteze si managerieze echipa de proiect. 15. Sa stabileasca un sistem de comunicare dedicat proiectului. 16. Sa stabileasca nivelul de calitate pentru activitati si rezultate. 17. Sa managerieze implementarea proiectului.

CAPITOLUL IV
Planul de formare
Program de pregatire Manager de proiect Cod COR 241919 Tipul de program Specializare Nr. Total de ore 60 ore
Nr. Crt.
1

Modul de disciplina
Stabilirea scopului proiectului

Total ore 60 Teorie Practica


2 2

Competente dobandite
-stabileste obiectivele strategice ale proiectului -identifica si selecteaza optiunile pentru proiect -fundamenteaza necesitatea si fezabilitatea proiectului -pregateste propunerea de proiect -stabilete obiectivele operaionale ale proiectului -descompune proiectul in structuri elementare -pregateste specificatiile proiectului -asigura conformitatea cu cerintele de reglementare -identifica si prioritizeaza activitatile si evenimentele cheie ale proiectului -elaboreaza planul detaliat al proiectului -monitorizeaza si adapteaza planul proiectului pentru a corecta devierile -propune solutii pentru rezolvarea problemelor aparute -planifica resursele si costurile necesare proiectului -recomanda modalitatile de procurare a resurselor proiectului -stabileste modalitatile de asigurare a resurselor pentru proiect -asigura managementul financiar al proiectului -elaboreaza documentele necesare contractelor de achizitii pentru proiect -selecteaza furnizorii -realizeaza negocierea -verifica contractele -identifica riscurile ce pot afecta proiectul -implementeaza masuri de control al riscurilor -controleaza eficacitatea masurilor adoptate pentru minimizarea riscurilor -stabileste conditiile de recrutare si angajare a membrilor echipei de proiect -elaboreaza planurile si metodele de lucru pentru echipa de proiect -repartizeaza sarcinile, monitorizeaza si controleaza performantele echipei de proiect -evalueaza performantele echipei si asigura feedback-ul necesar -identifica si stabileste cerintele de comunica in cadrul organizatiei -asigura comunicarea cu toate persoanele interesate in proiect -asigura un sistem de monitorizare si raportare a progresului proiectului -identifica cerintele de calitate in cadrul proiectului -stabileste proceduri de planificare, urmarire si control a calitatii -evalueaza calitatea rezultatelor proiectului

Stabilirea cerinelor de management integrat al proiectului

Planificarea activitilor i jaloanelor proiectului

Gestiunea utilizrii costurilor i a resurselor operaionale pentru proiect

Realizarea procedurilor de achiziii pentru proiect

Managementul riscurilor

Managementul echipei de proiect

Managementul comunicrii n cadrul proiectului

Managementul calitii proiectului

CAPITOLUL V Program de formare


Program de pregatire Manager proiect Tipul de program Specializare Nr. de ore 60 Modulul nr.1 Durata in ore de pregatire 4 ore Unitati de compententa Managementul calitatii proiectului

Obiective referinta

de

Continuturile de baza pe capitole/secvente de pregatire teoretica sau practica


-stabileste nivelul calitatii proiectului pentru activitati si rezultate

Metode de formare

Mijloace de instruire/invatare

Criterii de evaluare
-modul de stabilire a nivelului calitatii proiectului

-sa stabileasca nivelul de calitate pentru activitati si rezultate

-prelegerea -lucru in grup

-demonstratia -proiectorul

CAPITOLUL VI Organizarea si efectuarea programului de formare

Pentru ca programul de formare sa se deruleze in conditii optime, am pus la punct urmatoarele aspecte organizatorice:

- am pregatit materialele (suportul de curs, fisele de lucru, teste, materiale auxiliare) pentru programul de formare in ocupatia Consilier de orientare profesionala; - am stabilit locatia pentru desfasurarea programului de instruire; - am efectuat pregatirea logisita a cursului: mapa cursului care cuprinde agenda programului de formare, suportul de curs, materialele necesare cursantilor pentru insusirea cunostintelor, laptopul si proiectorul. - pentru efectuarea formarii am identificat stilurile de invatare ale participantilor la programul de formar, prin aplicarea unor chestionare in vederea aplicarii metodelor si tehnicilor de formare, a tehnicilor de comunicare, pentru organizarea timpului si continutului informatiilor.

CAPITOLUL VII Modalitati de evaluare


In vederea evaluarii participantilor si a programului de formare vom efectua:

- evaluarea initiala ce are ca scop verificarea indeplinirii conditiilor de acces la curs a solicitantilor si stabilirea nivelului de cunostinte a acestora, prin interviu si chestionar de evaluare initiala, in vederea stabilirii continutului, metodelor de formare si mijloacelor de invatare utilizate in cadrul programului de formare. - pe parcursul programului de formare vom efectua evaluarea formativa si sumativa a cursantilor, in evederea verificarii cunostintelor si deprinderilor acumulate pana la acel moment, prin aplicarea unor teme de lucru, ce vor fi notate de catre formator. Aceste tipuri de evaluare vor fi insotite pe parcursul programului si de evaluearea formala - verbala pentru a incuraja invatarea si a motiva cursantii. - programul de formare se va finaliza cu examenul de absolvire, ce consta in prezentarea si sustinerea unei lucrari specifice programului de formare profesionala Consilier de orientare profesionala, in conditiile in care acestia au frecventat cursul, au obtinut cel putin nota 6 la evaluarea realizate pe parcursul formarii si au solicitat inscrierea la examenul final. - examenul final este sustinut in fata unei comisii constituite din 2/3 specialisti din afara furnizorului de formare profesionala si 1/3 reprezentati ai furnizorului de formare profesionala care au organizat programul de formare. - comisia de evaluare va fi nominalizata de catre CNFPA. In urma absolvirii examenului final, cursantii vor primi un certificat de absolvire + supliment descriptiv.

Evaluarea programului de formare are ca scop testarea capacitatilor formatorului de a califica persoane in aceasta ocupatie, prin aplicarea de chestionare cu intrebari specifice participantilor.