Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ȘTIINCE ECONOMICE

PROGRAM DE STUDII – MANAGEMENT

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Coordonator științific:

Conf. univ.dr. Iulia Pârvu

Student : Stoicescu Cornel

1 din 5
Curs 1 - ASPECTE GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL PROIECTELOR

4. Definiți managementul proiectului.

Managementul proiectului este un set de instrumente care are avantajul de a deţine toate
informaţiile disponibile pentru planificarea şi managementul muncii de elaborare, astfel încât să se
atingă obiectivele, calendarul, costurile şi scopul proiectului.

6.Definiți dimensiunea tehnică, respectiv dimensiunea socio-culturală a proiectului.

Dimensiunea tehnică – se referă la aspectele logice, formale ale proiectuluii reprezentate de:
stabilirea obiectivelor, elaborarea diagramei de activități, a programelor, alocarea resurselor,
elaborarea rapoartelor de evoluție a proiectului.

Dimensiunea socio-culturală – se referă la calitățile de leader ale managerului, capacitatea


echipei de a funcționa bine, capacitatea managerului de a negocia, cultura pe care managerul
reușește să o construiască în interiorul echipei.

Curs 2 - TEHNICI DE IDENTIFICARE A OPORTUNITĂŢII ŞI SCOPULUI


IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

2.Dați exemple de surse ale problemelor ce pot fi rezolvate prin intermediul unor proiecte.

➢ finanţatorii proiectului, managementul organizației care este beneficiara proiectului;

➢ organele administraţiei centrale şi locale;

➢ consultanţi externi;

➢ analiza nevoilor unui anumit sector (realizarea analizei poate constitui ea însăşi obiectul unui
proiect).

5. Ce înseamnă un obiectiv SMART?

Specific – este clar, precizând ce trebuie făcut în avantajul cui trebuie atins;

Măsurabil – poate fi măsurat;

Accesibil (Abordabil, de Atins) – este un obiectiv care poate fi atins şi duce la realizarea
scopului;

Realist – poate fi atins cu resursele/mijloacele avute la dispoziţie;

Temporal determinat – se raportează la un anumit termen, la o perioadă de realizare.

Curs 3 - IDENTIFICAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI ESTIMAREA TIMPULUI ALOCAT


PROIECTULUI

2 din 5
1. Care este diferența dintre WBS și Diagrama relațiilor de precedență?

- fiecare activitate trebuie să conţină sub-activităţi interdependente şi continue iar acestea să poată
fi realizate de către acelaşi salariat sau grupuri de salariaţi;

- dimensiunea structurii de descompunere a activităţilor nu trebuie să fie foarte extinsă


(dimensiunea medie este de 3 niveluri);

- activităţile trebuie scrise ca activităţi orientate spre acţiune

4. Elaborați Diagrama GANTT a proiectului.

Managementul proiectului - Promovarea proiectului Achiziţii de bunuri necesare -Elaborarea


programei de instruire- Organizarea conferinţei de lansare- Organizarea cursurilor -Realizarea
unui ghid de bune practici -Organizarea unei conferinţe de încheiere a proiectului- Controlul
calităţii şi analiza impactului

4.Curs - IDENTIFICAREA RESURSELOR ȘI COSTURILOR ALOCATE


PROIECTULUI ELABORAREA METODOLOGIEI PROIECTULUI

NU Știu!

Curs 5 - ASIGURAREA RESURSELOR OPERAȚIONALE ALE PROIECTULUI

1. Prezentați codurile CPV pentru următoarele achiziții: - Computere portabile – 30213100-6,


videoproiector-38652120-7, Router-32413100-2, Hartie copiator-30197642-8, Biblioraft-
30197210-1

2. Prezentați câte trei oferte de preț pentru una dintre următoarele achiziții și precizați ce
furnizor ați alege în situația în care ați fi responsabilul pentru achiziții în cadrul unui proiect. -
laptopuri / computer

Curs 6 - MANAGEMENTUL RISCURILOR PROIECTULUI

2.Ce tipuri de riscuri este recomandabil să fie monitorizate? Exemplificați.

a.Resursele umane necesare nu sunt disponibile atunci când este nevoie de ele.

b.O parte din echipa inițială nu se mai implică în proiect.

5. Ce tipuri de riscuri este recomandabil să fie temperate? Exemplificați.

a.Echipa de implementare nu știe să utilizeze tehnologia la întregul potential.

b. Echipamentele nu funcționează atunci când este nevoie de ele.

Curs 7 - MANAGEMENTUL ECHIPEI DE PROIECT

3 din 5
1.Care sunt competențele pe care ați urmări să le identificați dacă ar trebui să decideți în ceea
ce privește angajarea unor persoane în cadrul echipelor de proiect?

Încredere în sine, cunoștințe și experiență în domeniu, aptitudini pentru munca în echipă.

3.Care considerați că ar trebui să fie atitudinea dumneavoastră, în calitate de manager de


proiect, față de membrii echipei?

• Să se gândească la fiecare membru al echipei şi să-i înţeleagă nevoile;

• Să le stabilească obiective realiste;

• Să le aducă critici justificate şi constructive atunci când este nevoie;

• Să le aducă aprecieri atunci când este cazul;

• Să-i ajute să se întreacă pe ei înşişi; • Să fie concis, corect şi deschis oricăror informaţii şi să
le comunice în mod corespunzător.

Curs 8 - MONITORIZAREA, EVALUAREA ȘI RAPORTAREA ÎN CADRUL


PROIECTULUI

1.Prezentați structura unui plan de monitorizare a unui proiect.

Informațiile obținute în urma procesului de monitorizare și evaluare - Sistemul de colectare a


informațiilor necesare - Modalitățile de analiză și interpretare a informațiilor - Funcționarea
sistemului de evaluare.

CURS 9 - MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN CADRUL PROIECTULUI

1. Prezentați modul în care se poate asigura respectarea principiului orientarea către


client în cadrul managementului proiectelor.
- derularea unor activităţi de cercetare a nevoilor şi aşteptărilor clienţilor (grupului
țintă – GT), pentru a înţelege ce îşi doresc aceştia în legătură cu livrabilele
proiectului;
- exprimarea obiectivelor proiectului în strânsă relaţie cu nevoile şi aşteptările
grupului ţinntă;
- comunicarea nevoilor şi aşteptărilor grupului țintă tuturor membrilor echipei de
proiect; - măsurarea periodică a satisfacţiei grupului țintă;
- asigurarea unei balanţe echilibrate între satisfacţia grupului țintă şi a celorlalţi
stakeholder-i ai proiectului (acţionari, angajaţi, furnizori, creditori, societatea în
ansamblul ei).

2. Prezentați modul în care se poate asigura respectarea principiului leadership în cadrul


managementului proiectelor.
- cunoaşterea şi luarea în considerare a intereselor tuturor stake-holder-ilor proiectului;
- existenţa unei viziuni clare asupra finalităţii proiectului; • crearea şi promovarea în
cadrul proiectului a unor modele bazate pe etică şi morală;
- crearea, la nivelul membrilor echipei de proiect, a unui sentiment de încredere şi nu al
unuia de teamă;

4 din 5
- furnizarea tuturor resurselor de care are nevoie proiectul pentru a se fi implementat în
bune condiţii;
- încurajarea şi recunoaşterea contribuţiei membrilor echipei la succesul proiectului.

5 din 5