Sunteți pe pagina 1din 20

GHID RAPID DE

BUSINESS COACHING
SUMAR

1. Coachingul – definire şi scop

2. Ce este specific coachingului?

3. Ce nu este coachingul

4. Când, de ce şi pentru cine este util să se apeleze la coaching,


într-o companie

5. Beneficii pentru individ şi organizaţie

6. Clasificare: tipuri şi metode de coaching

7. Procesul de coaching: cum se desfăşoară?

8. Cine poate face coaching: coaching intern şi extern

9. Formările de coaching

10. Coachingul la nivel internaţional

www.mastercoach.ro
1. CE ESTE COACHINGUL?

Coachingul este o ramură a consultanţei, apărută din nevoia declarată de


performanţă, pe care omul contemporan a început să şi-o asume.

Are ca scop susţinerea şi ghidarea clientului pentru ca acesta să îşi poată stabili şi
atinge obiectivele în modul cel mai elegant şi mai convenabil cu putinţă, scopul final
fiind:

• menţinerea sau creşterea performanţei


• atingerea excelenţei, într-un anumit domeniu/context
• dezvoltarea potenţialului personal

Pe scurt, coachingul presupune:

a. Un client – care doreşte să facă progrese într-un anumit domeniu, bazân-


du-se pe forţe proprii şi dispus să se “antreneze” pentru asta, asemenea unui
sportiv care ştie că poate deveni din ce în ce mai bun
b. Un coach – o persoană care are o formare de coach şi abilităţile necesare
c. Procesul de coaching, efectiv - care cuprinde:

1. identificarea situaţiei prezente, aşa cum este ea percepută de către client (“unde
sunt”)
2. alegerea si definirea stării dorite – a obiectivului (“unde vreau să ajung”)
3. găsirea / construirea unei strategii de atingere a stării dorite
4. alegerea unor tehnici de activare a resurselor necesare
5. susţinerea clientului pe tot parcursul drumului de la starea actuala la starea
dorită, prin metode specifice coachingului.
2. CE ESTE SPECIFIC COACHINGULUI?

Apărut sub influenţa psihologiei umaniste şi a constructivismului, coachingul se


bazează pe prezumţia că fiecare om este menit să evolueze, că are o semnificativă
nevoie de autoafirmare şi că este plin de resurse – vizibile sau potenţiale – pe care
doreşte sau i se cere să le pună în valoare.

Mai mult, fiecare om îşi construieşte viaţa şi propria realitate într-un mod personal,
propriu şi este, în consecinţă, singurul capabil să decidă ce doreşte sa facă în
prezent sau cum doreşte să evolueze in viitor.

De aceea, coachingul nu se bazează pe a da sfaturi, a evalua sau a pune


diagnostice. Din contră, ideea centrală este de a acţiona asemenea unei raze de
lumină, care aduce în prim-plan tot ceea ce este bun în clientul său şi asemenea
unei voci provocatoare: punând anumite întrebari, vor apărea răspunsuri noi şi
inedite, care vor face ca oamenii să îşi transforme perspectiva asupra felului în care
gândesc, simt şi acţionează.

Am putea spune şi că omul este asemenea unui puzzle, însă nu este unul obişnuit…
Dacă într-un joc de puzzle oarecare poţi obţine doar o singură imagine finală,
“piesele” din care sunt alcatuite mintea si experienţa umană sunt aproape magice –
pot fi rearanjate şi asamblate în nenumărate feluri şi poţi obţine rezultate finale foarte
diferite! Un acelaşi om poate performa mediocru, bine sau excelent, în funcţie de mai
mulţi factori.

Scopul coachingului este de a obţine un aranjament excelent în acest puzzle numit


viaţă, profesie sau performanţă umană…
Primele idei şi concepte ale coachingului au apărut in anii ’70; in anii ’90,
coachingul a devenit, deja, o ramură celebră a consultanţei, iar în ultimii ani
a urcat pe primele locuri în topul metodelor de obţinere a performanţei
individuale şi de grup.

Specificul coachingului:

• Stimulează un mod de gândire şi/sau comportament


eminamente optimist şi constructiv

• Ne ajută să intelegem cum ne generăm problemele şi cum


am putea să creăm şi soluţii foarte performante

• Presupune existenţa unor scopuri care se doreşte a fi


atinse

• Este centrat pe rezultate, pe prezent şi pe viitor

• Construieşte strategii

• Lucrează cu schimbări generative – care conduc pe o


spirală ascendentă, a evoluţiei şi perfecţionării

• Pune clientul în cea mai buna lumină a lui, îl determină să


se autovalorizeze şi să se dezvolte

• Generează încredere, mulţumire, motivare, autocunoaştere


şi dezvoltare personală

COACHINGUL A APĂRUT DIN NEVOIA DE PERFORMANŢĂ ŞI DIN


CONŞTIENTIZAREA FAPTULUI CĂ SCHIMBAREA ESTE INERENTĂ, ATÂT LA
NIVEL DE INDIVID, CÂT ŞI DE ORGANIZAŢIE.

DE ACEEA, DEŞI NU PUTEM CONTROLA EXISTENŢA SCHIMBĂRII, PUTEM


CONTROLA DIRECŢIA ŞI SENSUL ÎN CARE SCHIMBAREA SE VA DESFĂŞURA,
LA NIVEL INDIVIDUAL ŞI ORGANIZAŢIONAL.
3. CE NU ESTE COACHINGUL?

Coachingul nu este:

a. Training: insemnând “instruire” sau “formare”, este un proces în cadrul


căruia unui grup de oameni i se transmit informaţii dintr-un anumit domeniu/
pe o anumita temă şi presupune ca instructorul să aibă experienţă în
domeniul abordat (să fie un expert). Este, în esenţă, structurat sub formă de
cursuri, seminarii sau workshopuri, poate avea şi o parte de formare practică
(“la locul de muncă”) şi, deseori, are ca scop dezvoltarea de noi abilităţi ăi
competenţe.

b. Consiliere psihologică: proces care se desfaşoară în prezenţa unui


psiholog, implică o evaluare psihologică şi instrumente de lucru specifice
acestei profesii.

c. Psihoterapie: este un demers adresat persoanelor aflate în situaţii dificile


de viaţă sau care manifestă simptomele unei tulburări psiho-emoţionale
(precum anxietatea sau depresia) şi se realizează cu ajutorul unui
psihoterapeut.

d. Mentoring: presupune un mentor (sau “senior”) şi un “învaţăcel” (sau


“junior”), scopul relaţiei fiind ca mentorul să îl sfatuiască şi să îi transmită din
experienţa sa profesională celuilalt.

e. Consultanţă de specialitate (managerială, de marketing, vânzări,


financiară etc): este preferată atunci când se doreşte părerea unui expert în
domeniu – consultantul. Acesta este angajat pentru a oferi sfaturi şi soluţii
pertinente, pe care clientul le va pune în practică, aşa cum au fost concepute
de către consultant.
4. CINE şi CÂND APELEAZĂ LA COACHING?

Cum se poate asigura o companie că are omul potrivit la locul potrivit, că omul
potrivit deţine informaţiile şi abilităţile dorite, că are atitudinea potrivită - în armonie cu
imaginea pe care compania doreşte să o promoveze?

Mai mult…

• Există oportunităţi tehnice de învăţare care nu sunt exploatate la maxim?


• Angajatii ştiu că pot mai mult dar nu ştiu, exact, cum anume şi-ar putea spori
performanţele?
• Există un nivel de stress mai greu de gestionat sau care afectează
performanţele individuale, pe perioade mai lungi de timp?
• Există o competitivitate internă, neproductivă şi o lipsă de comunicare între
departamente sau membrii echipei?
• Conexiunea dintre manageri şi angajaţi s-a erodat?
• Există un decalaj între implementările şi evoluţia IT şi pregătirea personalului
dvs.?

Dacă aţi raspuns DA la cel puţin una dintre întrebările de mai sus, atunci cu siguranţă
DA, este indicat să investiţi în coaching!

Când membrii echipei sau departamentele nu îşi împărtăşesc, suficient, experienţa


unii altora, când nu există sau nu se ţine seama de feedback-ul primit din piaţă, de la
clienţi, furnizori, management sau angajaţi, când nu se acordă suficient timp pentru
încurajarea şi managementul talentelor, când este nevoie de decizii, creativitate,
inovaţie, când provocările şi oportunităţile aduse de schimbare nu sunt, pe deplin,
înţelese sau acceptate…atunci DA, aveţi nevoie de coaching!
Şi, mai ales:

• Pentru a iniţia şi dezvolta un climat de învăţare şi evoluţie practică, pentru a


ajuta indivizii să treacă de la “a şti” la “a face”,
• pentru a genera performanţa individuală şi organizaţională,
• pentru a incuraja schimbarea,
• pentru a armoniza obiectivele individuale cu cele ale companiei,
• pentru a facilita comunicarea si relaţionarea,
• pentru a ajuta la dezvoltarea de noi comportamente, atitudini şi abilităţi,
• pentru crearea unei strategii proprii de dezvoltare, plecând de la imaginea
reală a poziţiei actuale,
pentru toate aceste motive şi, desigur si pentru altele, DA, coachingul este o
resursă de mare valoare.

Într-o organizaţie dinamică şi preocupată de propria-i imagine şi performanţă,


coachingul este necesar la toate nivelurile. Coachingul ar trebui sa facă parte din
cultura oricărei organizaţii şi, cu siguranţă, aceasta este o realitate pentru companiile
dinamice şi performante.

De coaching are nevoie:

• noul angajat – pentru a se integra cât mai rapid şi mai armonios în structura
organizaţiei.
• vechiul angajat – pentru a-şi menţine nivelul de cunoştiinţe, interes şi
motivaţie la un nivel corespunzător.
• managerul – pentru a face faţă presiunilor interne si externe, provocărilor
legate de obiective, relaţii, performanţă.
In concluzie, ce anume ne stimulează să apelăm la coaching?... Putem vorbi de:

a. coaching de remediere: când ajungem în faţa unei nevoi sau a unei probleme pe
care dorim să o soluţionăm rapid, elegant sau performant.

b. coaching de mentenanţă: atunci când este necesar să pastrăm un anumit


standard sau nivel deja obţinut anterior.

c. coaching de dezvoltare: atunci când dorim atingerea unui nou nivel, superior, în
oricare din domeniile vieţii noastre private sau profesionale.

Atitudinea esenţială în coaching este crearea unei mentalităţi de învingător şi


dezvoltarea abilităţii de a învăţa din toate experienţele de viaţă, astfel încât să
devenim tot mai performanţi, echilibraţi, puternici.

Există vreun angajat, în companie, căruia


nu-i este necesar un nivel ridicat
de cunoştiinţe,
performanţă şi motivaţie?...

Cu siguranţă, pentru a se simţi


omul potrivit la locul potrivit,
fiecare are nevoie de toate aceste lucruri

iar coachingul este cheia


unei armonii, productive,
între obiectivele personale
şi performanţa companiei!
5. BENEFICII PENTRU INDIVID ŞI
ORGANIZAŢIE

• Individul intrat într-un proces de coaching va conştientiza, în primul rând,


nivelul la care se află, aceasta fiind linia de start în dezvoltarea lui personală şi
profesională. Aceasta presupune, în mod necesar, asumare şi angajament.

• Îşi va stabili obiective clare şi realiste, ştiind în mod precis de unde pleacă,
precum şi etapele necesare pe care le va avea de parcurs.

• Va învăţa să fie proactiv, deschis şi flexibil, constructiv şi organizat. Fiind


acompaniat, pe parcursul procesului, de un coach profesionist, urmând un
program propriu de dezvoltare şi bifând pe parcurs etapele stabilite iniţial, va
căpăta încredere în forţele proprii, va dobândi cunoştiinţe şi abilităţi noi, îşi va
exersa calităţi şi abilităţi mai puţin dezvoltate. Toate aceste lucruri îi vor întări
încrederea în propria persoana şi îi vor construi motivaţia.

• Procesul de coaching îl va ghida în sondarea potenţialului personal de


dezvoltare şi va activa acele calităţi, abilităţi şi resurse latente de care are
nevoie pentru a deveni din ce în ce mai bun.

• Capitalul cel mai de preţ al unei organizaţii este potenţialul uman – tocmai
datorită posibilităţilor infinite pe care le oferă. Analizând diverse organizaţii,
statistici, studii de caz făcute de specialişti, oricine este interesat va constata:
cele mai performante companii, cele mai dinamice şi de succes sau
deschizătoare de drumuri, din diverse domenii, sunt cele care au un capital
uman de top. Asta inseamnă angajati implicaţi, dinamici, creativi, flexibili,
încrezatori în ei şi performanţi.

• Motivaţia oamenilor de top transcende dimensiunea financiară. Organizaţia


însăşi, prin imaginea pe care o are şi o menţine şi prin posibilităţile de evoluţie
pe care le oferă individului, devine un obiectiv de atins pentru oamenii dornici
de performanţă.

• Beneficiile finale sunt creşterea performanţei, productivităţii şi profitului.


6. CUM SE DESFĂŞOARĂ PROCESUL
DE COACHING?

• Ca la orice formă de colaborare, se realizează un contract – cu obiective,


termene şi condiţii.

• Procesul în sine presupune şedinţe individuale sau, după caz, de grup.

• Durata şedinţelor poate varia de la 30 minute până la 3 - 4 ore (cel mai


frecvent, intervalul de timp alocat unei sesiuni este de 1 oră).

In timpul sesiunii de coaching, care este rolul coachului?

1. Susţine clientul pentru ca acesta să hotărască ce anume îşi doreşte, să facă


distincţia între dorinţe şi obiective şi să decidă care sunt obiectivele sale.

2. Foloseşte seturi specifice de întrebări, al căror scop este de a se genera noi


perspective asupra unei situaţii, noi înţelegeri sau noi abordări.

3. Foloseşte diferite tehnici care îi vor permite clientului să îşi acceseze resursele
interioare - să se înţeleagă pe el însuşi, să se motiveze, să ia decizii, să se
“pună in formă”, să elaboreze noi strategii de acţiune, să îşi rafineze
comportamentele, atitudinile sau strategiile personale de lucru.

4. Oferă un anume fel de feed-back: constructiv şi generativ (care generează noi


înţelegeri asupra temei abordate)

5. Susţine clientul pentru a parcurge tot drumul de la problemă la cea mai


convenabilă soluţie.

6. Acţionează ca un partener de drum: de încredere, respectuos şi care asigură


confidenţialitatea.
La ce nivel acţionează coachingul?

1. Gândire şi atitudine

2. Strategie

3. Comportamente

4. Abilităţi

5. Implicit, emoţional

Ce teme abordează, cel mai frecvent, clienţii care investesc in business


coaching?

Managementul timpului
Comunicare
Leadership
Lucrul în echipă
Organizare şi planificare
Schimbări în carieră
Adaptare
Managementul stresului
Luarea de decizii
Evaluarea riscurilor
Motivare
Creativitate si inovaţie
Inteligenţa emoţională
Echilibru între viaţa profesională şi cea personală
Autocunoaştere şi autocontrol

În toate aceste arii, ei doresc să obţină performanţe crescute, într-un anumit interval
de timp.

Sesiunile de coaching pot fi convenţionale sau se pot desfăşura telefonic / pe


internet.
7. CLASIFICARE

Ce tipuri de coaching se folosesc, la ora actuală?

a. După metoda folosită, întâlnim:

- coaching nespecific, eclectic: coachul foloseşte diferite metode, aparţinând


unor sisteme diferite, pe baza unei strategii personale de lucru, prin care el ştie că
poate obţine rezultate foarte bune.

- coaching specific – coachul foloseste un sistem anume, cu o denumire


specifică, de tipul: NLP (programare neuro-lingvistică), focusing, analiză
tranzacţională (AT), coaching ontologic etc. sau elemente din psihologia pozitivă,
cognitiv-comportamentală, etc.

- informal, de exemplu coachingul bazat pe principii spirituale (rar întâlnit în


România, tot mai des folosit în ţările occidentale).

b. După nivelul de acţiune, se poate vorbi de coaching:

- facilitativ – se adresează preponderent minţii conştiente şi raţionale a clientului


(de exemplu, coachingul motivaţional sau cel bazat pe elemente cognitiv-
comportamentale) şi este caracterizat, de obicei, de o evoluţie gradată,
secvenţială - pe toată durata procesului de coaching.

- transformativ – operează atât cu mintea conştientă cât şi cu subconştientul şi


permite, în principiu, transformări rapide sau veritabile “salturi” în randamentul
personal, datorită accesului la imensele resurse ale subconştientului clientului.
Toate tipurile de coaching au în comun câteva trăsături:

• Coachul nu dă sfaturi

• Coachul nu trebuie să fie un expert în problema clientului

• Coachul adresează, in mod special, întrebari care îl ajută


pe client să privească altfel un subiect abordat, să aibă o nouă
perspectivă, noi înţelegeri

• Coachul are rolul de a susţine, motiva, încuraja clientul

• Scopul coachului este de a-l pune pe client


în contact deplin cu tot ceea ce înseamnă
resurse interioare şi calităţi personale

• Coachul ştie, în fiecare clipă, ce şi de ce face şi încotro


îl conduce pe client, în cadrul fiecarei sesiuni de lucru
(se bazează pe / foloseşte strategii de coaching exacte)

LA SFÂRŞITUL FIECĂREI ŞEDINŢE DE COACHING TREBUIE SĂ AVEŢI


SENTIMENTUL CĂ AŢI PROGRESAT, CĂ ANUMITE LUCRURI S-AU
CLARIFICAT, CĂ SUNTEŢI MAI APROAPE DE CEEA CE VĂ DORIŢI, CĂ
PERSPECTIVA DUMNEAVOASTRĂ ASUPRA UNEI SITUAŢII A DEVENIT
MAI BOGATĂ SAU CĂ STAREA DVS. INTERIOARĂ ESTE MULT MAI
BUNĂ.
8. CINE POATE FACE COACHING?

Orice coach profesionist are la bază o formare profesională specifică ce presupune


însuşirea anumitor cunoştiinţe, dobândirea şi exersarea unor abilităţi necesare.
Garanţia profesionalismului este o recunoaştere a statutului său de către asociaţii
naţionale şi internaţionale de profil, experienţa şi performanţele personale,
recomandările, stilul şi abordarea personală.

Dincolo de aceste lucruri, mai sunt necesare anumite calităţi şi abilităţi personale;
unui coach i se cere să fie o persoană de încredere şi un model prin comportament şi
valori personale, să aibă abilităţi de comunicare bine dezvoltate (întrebări
edificatoare, sumarizare, claritate, respect), să fie suportiv, să ştie să asculte, să le
dea oamenilor ocazia să se înţeleagă pe ei înşişi, să fie un partener, să creadă că
schimbarea şi evoluţia sunt întotdeauna posibile, să fie orientat spre rezultate şi, mai
ales, să dovedească eficienţă în ceea ce face.

Procesul de coaching este întotdeauna personalizat şi aplicat la organizaţie, trebuie


să fie cât mai legat de context, cât mai în acord cu profilul companiei şi cu specificul
afacerii.

De aceea, este o idee bună ca în companie să existe:

a. un coach intern. Acesta va cunoaşte foarte bine compania, punctele tari şi


punctele slabe, specificul afacerii şi climatul pieţei şi va lucra cu angajaţii companiei,
conform unui plan de coaching. De asemenea, unii lideri cu experienţă şi aptitudinile
necesare pot face coaching cu propria echipă.
Însa rolul şi eficienţa unui coach intern au şi limitări inerente.

b. un coach extern. Echipele manageriale lucrează, întotdeauna, cu un coach extern


iar atunci când este necesar se apelează la coaching extern şi pentru angajaţi, pe
perioade limitate de timp. Alteori, angajatii îşi anunţă, din start, preferinţa pentru un
coach extern sau chiar se adreseaza unui coach în timpul lor liber (plata fiind
realizată fie de ei, personal, fie de către companie).
IN A NEW WAY

Cu un coach extern, beneficiile sunt diverse:

• Schimbarea perspectivei

• Păstrarea obiectivităţii evaluărilor

• Încurajarea deschiderii angajaţilor şi construirea încrederii în eficienţa şi


confidenţialitatea procesului de coaching

• Crearea unui climat organizaţional de învăţare şi evaluare eficient şi


dinamic

• Provocarea propriilor limite

• Dezvoltarea abilităţilor de coach pentru managerii care au în subordine


echipe

COACHINGUL SATISFACE NEVOIA DE


AUTOCUNOAŞTERE, DORINŢA DE PERFORMANŢĂ ŞI
NECESITATEA DE ADAPTARE, ÎN ACELAŞI TIMP.
9. FORMĂRILE DE COACHING

Coachingul este profesat sub formă de servicii de consultanţă.

Formările de coaching (cursurile în urma cărora cineva poate


deveni coach) sunt, în mare majoritate, private
şi – rar şi doar în anumite ţări – iau
şi forma unor cursuri postuniversitare.

Cele mai dezvoltate şi căutate sunt firmele private


de training (formatoare de coach-i) care oferă
formări de o natură sau alta şi care
respectă, la ora actuală, o structură şi nişte standarde
internaţional acceptate şi recunoscute
pentru sistemul de coaching respectiv.

Durata formărilor – în funcţie de sistemul de coaching


folosit – poate varia de la 10 zile la 40 – 70 de zile.

Există, în plus, un număr de organizaţii profesionale, naţionale


şi internaţionale, care au ca scop promovarea şi
asigurarea calităţii coachingului.
10. COACHINGUL LA NIVEL
INTERNAŢIONAL

A WORLD OF COACHING

• In ţările cu o bună dezvoltare economică, coachingul de business este unul


din elementele de bază pentru creşterea performanţei şi a profitului
companiilor. Aproape fiecare companie cu o cultură organizaţională matură şi
bine structurată apelează la un coach, care facilitează îmbunătăţirea
rezultatelor unora dintre angajaţi şi a companiei, în general.

• Coachingul de business este, deja, o industrie care a trecut de pragul


miliardelor; 75% din companii folosesc coachingul, la nivel mondial şi
aproximativ 88% din firmele vest-europene îl folosesc in mod constant. ROI-ul
declarat de acestea a variat între 100% şi 600% iar beneficiarii sunt atât
managerii cât şi angajaţii*.

• Anumite studii au sugerat că trainingul de calitate combinat cu coachingul


ridică productivitatea cu pană la 86%, în timp ce trainingul, singur, ar genera
creşteri, în medie, de 23%.

• Foarte mulţi dintre managerii vestici apelează la serviciile unui coach


profesionist cu care dezvoltă, în timp, o relaţie de parteneriat stabilă, în
condiţiile în care trăim într-o societate în care trebuie să ne adaptăm la
schimbări care se petrec extrem de rapid, venim în contact cu o cantitate tot
mai mare de informaţie şi se pare că şi timpul alocat pentru a lua decizii a
devenit tot mai restrâns.

• În acest context, singura soluţie dezirabilă este, desigur, dezvoltarea


potenţialului propriu şi în aceasta stă forţa şi valoarea coachingului!

*dupa Auerbach, Jeffrey, 2005


Acest Ghid a fost elaborat de:
Carmen Todor – coach & trainer, psihiatru. Carmen este preşedintele
SRC, membru al Federaţiei Internaţionale de Coaching (ICF). Stilul său
de lucru a evoluat, în timp, în dezvoltarea unui model foarte eficient de
coaching, care include NLP şi elemente de gândire optimală, strategică şi
sistemică.

Este MasterTrainer NLP şi NLP Coach, a creat peste 40 de programe de


business şi dezvoltare personală, in cadrul firmei Genium. Este membru
şi trainer al Asociaţiei Române de NLP (ARONLP), al Societăţii Germane
de NLP (DVNLP) şi al Asociaţiei Internaţionale de NLP (IANLP).

Se ocupă de Centrul de Informare, Orientare şi Consiliere în Carieră a


Studenţilor, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice Cluj Napoca a
Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir” Bucureşti.

Angela Coca - coach & trainer, sociolog-psiholog. Are la bază formări


în NLP, Hipnoza Ericksoniană şi Psihoterapie Integrativă. Membru
SRC.

Angela dezvoltă programe de training şi workshop-uri experienţiale,


pentru dezvoltare personală şi profesională, îmbinând informaţia şi
abilităţile dobândite, prin formările parcurse, cu experienţa în business.
Activează ca şi colaborator Coaching Essence, având atât programe de
grup, cât şi sesiuni individuale de coaching.

Are o viziune eclectică asupra coachingului, utilizând elemente şi


tehnici din NLP, hipnoză sau psihologie. Apreciază gândirea strategică,
centrată pe obiective şi pe împlinirea individului prin dezvoltarea sa
integrală.

Carola Muller – coach & trainer. Carola este NLP MasterTrainer şi NLP
Coach şi activează ca business şi life coach. Printre metodele ei favorite
de lucru sunt WingWave®, Advanced Integrative Therapy (AIT) şi Identity
Method (IM).

Locuieşte în Germania, este trainer al Societăţii Germane de NLP,


membru al Asociaţiei Române de NLP precum şi al Societăţii Române de
Coaching şi trainer pentru România al metodei WingWave®.

Viziunea ei este exprimată, sintetic, printr-un motto: “Where coaching is a


pleasure!”

Vă mulţumim pentru colaborare şi


vă dorim mult succes!

E-mail: contact@mastercoach.ro
www.mastercoach.ro

Acest material electronic poate fi transmis mai departe, cu condiţia să nu i se aduca nici un fel de
modificări de formă sau conţinut. Citatele vor fi insoţite de menţionarea sursei.