Sunteți pe pagina 1din 19

Extras din Regulamentul Concursurilor Internaţionale Şcolare WINNERS

[

]

4.

Fiecare secţiune de concurs se susţine simultan, la nivel internaţional, de regulă în instituţiile educaţionale şi constă într-un test grilă

în general cu 16-21 întrebări (16 la clasa I şi la matematică clasele V-XII şi 21 la clasele II – XII, excepţie la matematică, unde sunt 15 la clasele V - XII), fiecare având 5 variante de răspuns, dintre care numai una corectă, iar pentru clasele III - XII există încă un subiect, non - grilă, obligatoriu, pe verso-ul fişei de răspuns. Ultimul subiect non-grilă este de departajare, reprezintă proba de baraj şi Etapa Internaţională a Concursurilor Winners, permiţând accesul la marile premii. Numai daca se rezolvă corect toate subiectele grilă, se va corecta şi puncta ultimul subiect non-grilă. Prelungirea perioadei de înscriere se poate face în situaţiile de necesitate. Modificarea datei

de concurs se poate face în situaţiile de necesitate, cu acordul organizatorilor internaționali Winners. Este permisă utilizarea ciornelor în timpul concursului, dar acestea vor fi păstrate de către participanţi, împreună cu revistele. Atenţie!

Aviz amatorilor! Acolo unde suspiciunea de copiere va fi foarte mare, chiar evident- statistic sau în alt mod- subiectul non-grilă nu va mai fi corectat iar punctajul obţinut la subiectele tip grilă va fi scăzut considerabil inclusiv elevilor studioşi şi merituoşi care au permis altora, mai puţin studioşi şi merituoşi, să copieze după ei.

5. Revistele ce conţin şi subiectele Concursurilor Winners plus fişele de răspuns se trimit pe adresa şcolii, pe numele organizatorului

principal, iar dacă nu este stabilit, pe numele organizatorului cu cei mai mulţi concurenţi. Imediat după primire, coletul se desface în

prezenţa D-nei/ D-lui Director, se verifică numărul de reviste şi fişe-grilă primite, apoi se sigilează şi se redeschide doar în ziua stabilită pentru concurs. Nu răspundem pentru eventuala neprimire a revistelor înainte de proba de concurs datorată poştei, înscrierii incorecte, târzii sau incomplete şi nici pentru neprimirea răspunsurilor elevilor datorată poştei.

6. Programul din ziua concursului este următorul:

ora 8:40 - intrarea elevilor în săli, desigilarea coletelor;

ora 8:50 - se împart fişele de răspuns si se completează cu atenţie (a se vedea punctul 7); ora 9:10 - după ce fişele de răspuns s-au completat, se împart revistele conţinând subiectele de concurs; ora 9:15 - 10:55/11:15 -derularea concursului. Elevii vor lucra individual timp de maxim 100 de minute (cu excepţia concursului de Matematică şi Fizică la care vor lucra maxim 120 de minute). ora 10:55/11:15 -se strâng fişele speciale cu răspunsuri. Neapărat păstraţi un xerox sau o scanare a lucrărilor şi pentru a le verifica părinţii concurenţilor. Fişele trebuie orientate la fel, aranjate pe clase ascendent (clasa cea mai mică deasupra), separarate pe clase prin orice modalitate observabilă, expediate în aceeaşi zi, eventual împreună cu propuneri de organizare, sugestii de premiere şi observaţii clare şi argumentate cu obiectivitate, referitoare la subiectele de concurs, pe adresa din antet (prin curier, recomandat sau cu confirmare de primire). Solicităm cu insistenţă a nu se trimite fişele cu răspunsuri de la mai multe secţiuni în acelasi plic sau în aceeaşi zi. Nu este permisă desfăşurarea concursurilor în alte zile sau ore decât de comun acord cu coordonatorii Winners.

7. Înainte de începerea fiecărei probe de concurs, cadrele didactice îndrumătoare vor verifica completarea corectă şi obligatorie a

următoarelor opt rubrici:

Rubrica 1 - se completează numele şcolii, localitatea şi judeţul; Rubrica 2 - datele de contact ale elevului: e-mailul, tel. mobil şi tel. fix; Rubrica 3 -se umple cercul corespunzător clasei. ATENTIE! la concursul de limba engleză/franceză, în cazul în care cadrul didactic îndrumător va considera că subiectele primite sunt peste sau sub nivelul concurenţilor, le va indica acestora un alt test întreg de subiecte potrivite, de la o altă clasă, corespunzătoare nivelului lor de pregătire/anului de studiu (se va alege un singur test întreg corespunzător unei clase şi nu subiecte din diferite clase). Elevii vor bifa pe fişă doar clasa aleasă pentru test; Rubricile 4, 5 - scrierea numelui şi a primului prenume, apoi neapărat umplerea cercurilor corespunzător numelui şi prenumelui; Rubrica 6 - se umple cercul corespunzător secţiunii la care concurează elevul în acea zi; Rubrica 7 - se completează numerele de telefon şi e-mailurile părinţilor; Rubrica 8 - se umple (total, dar fară să se depăşească) un singur cerc corespunzător răspunsului ales, la fiecare dintre subiecte. Notă: se recomandă mai întâi rezolvarea pe ciorne, apoi completarea rubricii cu răspunsurile corecte, evitându-se astfel ştersăturile care conduc automat la anularea răspunsului respectiv.

8. Participanţii vor completa cerculeţele folosind pix cu pastă neagră sau albastră; pentru completarea răspunsurilor pe verso se vor

utiliza doar creionul sau pixul cu mină subţire (care nu lasă pete); pe faţă nu se va completa nimic în afara spaţiilor destinate; dacă din eroare s-a completat în afara zonelor, atunci testul trebuie refăcut complet. Cerculeţele se vor completa prin umplerea lor totală, fară a depăşi marginea; umplerea se va face în mod consistent (nu prin punctuleţ, x , bifare, etc.). Dacă s-a depăşit marginea, atunci testul

trebuie refăcut; dacă s-a completat din greşeală un alt cerculeţ (răspuns sau clasă) atunci testul trebuie refăcut complet. Tăierea răspunsului greşit nu este corectă (nu se admite pasta corectoare sau picul). Toate câmpurile trebuie completate. Nu se va îndoi testul; dacă testul s-a îndoit, atunci trebuie refăcut. Dacă din greşeală se pătează testul cu ceva, atunci acesta trebuie refăcut. Supraveghetorii trebuie să verifice pe parcursul concursului că fiecare candidat respectă întocmai instrucţiunile primite; să verifice la primirea testelor de la participanţi dacă acestea sunt completate corect, dacă cerculeţele sunt corect bifate, dacă toate informaţiile esenţiale sunt completate (nume, clasă, materie, şcoală), dacă testul nu a fost îndoit, pătat sau completat înafara zonelor destinate completării; dacă instrucţiunile nu au fost respectate, supraveghetorii vor permite înlocuirea şi refacerea testului. La trimiterea fişelor grilă către Organizatorul Internaţional Winners, acestea să fie neapărat în folie de plastic (aşa cum le şi primiţi) pentru a evita astfel eventualele ruperi, îndoiri, murdăriri sau orice alt tip de daune oricât de mici pe care fişa grilă de răspuns a elevilor ar putea-o suferi pe traseul către noi şi care ar putea afecta grav corectitudinea şi rapiditatea stabilirii rezultatelor participanţilor Concursurilor Winners. Xeroxurile sau scanările lucrărilor pe care le-aţi făcuţ, le păstraţi în şcoală, iar către noi trimiteţi şi sunt acceptate doar originalele completate de concurenţi. 10. Unele dintre subiecte ar putea depăşi programa şcolară extinsă, testându-le concurenţilor inteligenţa, intuiţia, imaginaţia şi spontaneitatea. În cazul unui subiect formulat greşit (existenţa mai multor variante corecte de răspuns, greşeală de tipografie sau alte erori) se acordă punctajul maxim pentru acel subiect. În acest sens, organizatorii pot trimite odată cu fişele de răspuns observaţii clare şi argumentate cu obiectivitate.

] [

Regulamentul complet îl puteţi citi pe site-ul minunilewinners.net.

Subiectele Concursului Internaţional Şcolar WINNERS, ed. a XVI-a, anul IX, anul şcolar 2009-2010 www.minunilewinners.net

CLASA I

anul ş colar 2009-2010 www.minunilewinners.net CLASA I 1. Câte litere are cuvântul “revist ă ”?  

1.

Câte litere are cuvântul “revistă”?

 

a)

7;

b) 3;

c) 5;

d) 9;

e) 6.

2.

Când avem de scos o măsea, mergem la:

 

a)

cofetar;

b) frizer;

c) stomatolog;

d) bibliotecar;

e) bucătar.

3.

În care din următoarele luni predomină anotimpul vara?

a)

Ianuarie;

b) Februarie;

c) Noiembrie;

d) Octombrie;

e) Iunie.

4.

Cu ce putem şterge calculele greşite făcute pe caiet?

a)

stiloul;

b) penarul;

c) guma de şters;

d) mouseul;

e) telefonul.

5.

Care din următoarele variante nu este o floare?

 

a)

ghiocelul;

b) trandafirul; c) garoafa;

d) crinul;

e) plăcinta.

6.

Căruţa este trasă de:

 

a)

g ă ini;

b) ra ţ e;

c) porumbei;

d) cai;

e) capre.

7.

Ce culoare au roşiile?

 

a)

roşii;

b) negre;

c) albe;

d) albastre;

e) violet.

8.

Iarna, când este ger afară şi turnăm apă pe jos se formează:

a)

noroi;

b) flori;

c) gheaţă;

d) iarbă;

e) nisip.

9.

…………

face cald în apartament.

 

a)

biroul;

b) caloriferul; c) patul;

d) frigiderul;

e) ventilatorul.

10.

Săptămâna are ……

 

a)

5;

b) 7;

c) 3;

d) 6;

e) 2.

11.

Cine nu are 4 picioare?

 

a)

trepiedul;

b) masa;

c) calul;

d) girafa;

e) câinele.

12.

La ce se ascultă muzică?

 

a)

boxe;

b) bec;

c) telecomandă;

d) tastatură;

e) aragaz.

13.

Care din următoarele cuvinte conţine de patru ori litera “i”?

a)

pixuri;

b) telecabină; c) artificii;

d) citire;

e) cărţi.

14.

Câte taste cu cifre conţine un telefon?

 

a)

3;

b) 9;

c) 10;

d) 12;

e) 24.

15.

Cu ce vopsim tocurile uşilor?

 

a)

ciocanul;

b) mătura;

c) pixul;

d) pensula;

e) peria de sârmă.

16.

Fulgii de zăpadă au formă de:

 

a)

ghiveci;

b) p ă trat;

c) stea;

d) pisic ă ;

e) triunghi.

MULT SUCCES!

~ 2 ~

Subiectele Concursului Internaţional Şcolar WINNERS, ed. a XVI-a, anul IX, anul şcolar 2009-2010 www.minunilewinners.net

anul IX, anul ş colar 2009-2010 www.minunilewinners.net CLASA A II-A 1. Dac ă luni îmi cump

CLASA A II-A

1. Dacă luni îmi cumpăr 5 caiete, iar marţi cu două mai multe, câte caiete voi avea miercuri?.

a)

5;

b) 0;

c) 12;

d) 7;

e) 9.

2.

Cuvântul cu înţeles asemănător cuvântului “cioban” este:

a)

cojocar;

b) stânar;

c) oier;

d) oaie;

e) ciob.

3.

Câte zile ale săptămânii au un număr par de litere în componenţa numelui?

a)

4;

b) 3;

c) 7;

d) 1;

e) 2.

4.

Unul din următoarele cuvinte este poziţionat greşit, care este acesta?

a)

birou;

b) monitor;

c) pat;

d) televizor;

e) şifonier.

5.

Cum se numeşte persoana care ne învaţă la şcoală să citim?

a)

învăţător;

b) bibliotecar;

c) secretar;

d) diriginte;

e) educator.

6.

Care din următoarele cuvinte are mai multe vocale?

 

a)

tastatură;

b) ceas;

c) maşină;

d) bicicletă;

e) condiţionat.

7.

O propoziţie începe întotdeauna cu:

 

a)

literă de tipar;

b) o vocală;

c) o consoană; d) literă mică;

e) semnul exclamării.

8.

Care este cea mai înaltă formă de relief?

 

a) dealul;

b) câmpia;

c) muntele;

d) depresiunea;

e) plaja.

9. Care este diferenţa dintre cel mai mare număr natural de 2 cifre şi cel mai mic număr natural

de o cifră?

a)

99;

b) 98;

c) 88;

d) 9;

e) 0.

10.

Tom şi ……

a)

John;

b) Garry;

c) Jerry;

d) Bugs;

e) Peggy.

11.

La care din următoarele sporturi avem nevoie de gheaţă?

a)

handbal;

b) hochei;

c) fotbal;

d) rugby;

e) golf.

12.

Banul la ………. trage.

 

13.

a)

ban;

b) om;

c) sărac;

d) bogat;

e) magazin.

14. Aranjând literele unui grup de mai jos se va obţine numele unui animal, care este grupul?

a)

x, p, r, v;

b) a, b, u, r;

c) c, b, e, r;

d) o, h, d, i;

e) c, d, e, u.

15.

Cum se numeşte pictura la care ne rugăm?

 

a)

rogvaiv;

b) poster;

c) icoană;

d) poză;

e) peisaj.

16.

Cărui personaj de desene animate îi creştea nasul atunci când minţea?

a)

Tom;

b) Bugs-Bunny;

c) Pinochio;

d) Jerry;

e) Nils.

17.

Lupii se adună în:

a)

gaşcă;

b) echipe;

c) haită;

d) oşti;

e) bandă.

 

~ 3 ~

Subiectele Concursului Internaţional Şcolar WINNERS, ed. a XVI-a, anul IX, anul şcolar 2009-2010 www.minunilewinners.net

18. Care dintre cuvintele de mai jos are înţeles diferit de celelalte 4?

a)

crâng;

b) codru;

c) pădure;

d) munte;

e) dumbravă.

19.

Câte roţi are o bicicleta?

a)

două;

b) patru;

c) trei;

d) una;

e) cinci.

20.

Din ce se fac merele?

a)

frunze;

b) rădăcini;

c) flori;

d) seminţe;

e) porumb.

21.

Cum recunoşti un iepure?

a)

după ochi;

b) după încălţăminte; c) după urechi;d) după nas;

e) după voce.

22. Melodia asociată fiecărui Stat se numeşte:

a)

hit;

b) imn;

c) sonerie;

d) horă;

e) steag.

23.

Cum se numeşte cercul de la care se menţine direcţia unei maşini?

a)

volan;

b) manetă;

c) ştergător;

d) roată;

e) oglindă.

; c) ş terg ă tor; d) roat ă ; e) oglind ă . MULT SUCCES!

MULT SUCCES!

CLASA A III-A

1.

Ce anotimp urmează după vară?

 

a)

primavară;

b) toamnă;

c) iarnă;

d) ianuarie;

e) cuptor.

2.

Care este pluralul cuvântului “soare”?

 

a)

sori;

b) soarei;

c) soari;

d) nu are;

e) stele.

3.

Care este diferenţa dintre suma vecinilor lui 14 şi suma vecinilor lui 7?

a)

7;

b) 14;

c) 9;

d) 12;

e) 17.

4.

Despăriţi în silabe cuvântul “tastatură”.

 

a)

tas-tatu-ră;

b) tasta-tură;

c) ta-sta-tu-ră;

d) ta-sta-tură; e) tas-tat-u-ră.

5.

Care este capitala Italiei?

 

a)

Paris;

b) Roma;

c) Verona;

d) Bucureşti;

e) Cairo.

6.

Din ce se face vinul?

a)

struguri;

b) porumb;

c) făină;

d) cartofi;

e) ulei.

7.

Din ce este alcătuită o poezie?

 

a)

semne de punctuaţie;

b) puncte;

c) versuri;

d) diacritice;

e) foi.

8.

Cum este numită o persoană care nu a împlinit înca 18 ani?

 

a)

bătrân;

b) minor;

c) major;

d) politician;

e) bunic.

9.

Care din următoarele operaţii nu are acelaşi rezultat ca: 3 luat de 4 ori?

a)

3x3x3x3;

b) 3x4;

c) 3+3+3+3;

d)

12+3-3+3-3;

e) 3x2+3x2.

~ 4 ~

Subiectele Concursului Internaţional Şcolar WINNERS, ed. a XVI-a, anul IX, anul şcolar 2009-2010 www.minunilewinners.net

10. Care este înţelesul cuvântului „nătăfleţ”?

a)

nătâng;

b) deştept;

c) laş;

d)

nepăsător;

e) posomorât.

11.

Câte oceane încep cu litera „A”?

 

a)

3;

b) 4;

c) 2;

d) 1;

e) 5.

12.

Cum se scrie corect 17?

a)

şaptisprezece;

b) şaptsprezece;

c) şaptesprezece;

d)

şeptesprezece;

e) şeptisprezece.

13.

Care din următoarele cuvinte nu respectă ordinea?

 

a)

pat;

b) pieton;

c) purice;

d) poet;

e) prefect.

14. Adăugaţi la „

„rezistent”.

u

re

cele trei litere lipsă pentru a obţine un cuvânt cu înţeles opus faţă de

a)

b, d, ş;

b) b, u, a;

c) r, c, d;

d) s, a, c;

e) t, ş, l.

15.

Care din următoarele animale nu este erbivor?

 

a)

capra;

b) lupul;

c) vaca;

d) oaia;

e) calul.

16.

Care din următoarele luni are 29 de zile în anul bisect?

 

a)

Ianuarie;

b) Martie;

c) Noiembrie;

d) Februarie;

e) Iunie.

17.

Care este a 6-a planetă de la soare?

a)

Uranus;

b) Saturn;

c) Pluto;

d) Marte;

e) Neptun.

18.

Ce denumire mai poartă „icrele negre”?

a)

caviar;

b) avatar;

c) negreală;

d) icre cenuşii;e) pateu.

19. Care din următoarele instrumente muzicale nu are corzi?

a)

chitara;

b) pianul;

c) vioara;

d) harpa;

e) trompeta.

20.

Câte zile are în mod normal un an calendaristic?

 

a)

12;

b) 365;

c) 366;

d) 356;

e) 345.

21.

Cine a facut primul ocol al Pământului?

a)

Magellan;

b) Columb;

c) Vespucci;

d) Einstein;

e) M. Polo.

22. Folosind două sticle goale, una de 5 litri şi una de 3 litri, împărţiţi apa dintr-o sticlă de 8 litri în

două părţi egale. Justificaţi pe etape. Andrei se gândeşte la 2 numere naturale diferite de zero. Calculează suma, câtul şi produsul acestora, rezultatele le adună şi obţine 324. Care sunt numerele la care se gândeşte Andrei?

ine 324. Care sunt numerele la care se gânde ş te Andrei? MULT SUCCES! CLASA A

MULT SUCCES!

CLASA A IV-A

1. Cel mai mare animal de pradă terestru este:

a) ursul polar; b) rechinul;

c) elefantul;

~ 5 ~

d) ghepardul;

e) leul.

Subiectele Concursului Internaţional Şcolar WINNERS, ed. a XVI-a, anul IX, anul şcolar 2009-2010 www.minunilewinners.net

2.

Ce număr urmează în şirul următor: 2, 5, 10, 17, …?

 

a)

15;

b) 25;

c) 26;

d) 20;

e) 34.

3.

Care este a doua limbă vorbită de pe planetă?

 

a)

engleza;

b) araba;

c) româna;

d) indiana;

e) chineza.

4.

Drapelul cărei ţări are aceleaşi culori cu al României?

 

a)

Moldova;

b) Franţa;

c) Turcia;

d) China;

e) Argentina.

5.

Câte culori are curcubeul?

a)

9;

b) 10;

c) 6;

d) 3;

e) 7.

6.

Ce se scrie între cuvintele unei enumerări?

 

a)

„ , ”;

b) „ . ” ;

c) „ ;”;

d) „ :”;

e) „ ! ”.

7.

Discuţia între două sau mai multe persoane se numeşte:

a)

monolog;

b) dialog;

c) propoziţie;

d) poezie;

e) epilog.

8.

Dacă un exerciţiu este dificil, înseamnă că nu este ……

 

a)

simplu;

b) greu;

c) curat;

d) înalt;

e) frumos.

9.

Câti mililitri au 10 litri?

a)

10;

b) 100;

c) 1000;

d) 10000;

e) 1.

10.

Care este procentul de oxigen al Pământului?

 

a)

19%;

b) 100%;

c) 21%;

d) 80%;

e) 60%.

11.

Care este înălţimea unui cangur la naştere?

 

a)

5 m;

b) 30 cm;

c) 200 cm;

d) 3 cm;

e) 150 cm.

12.

Ce se poate produce din seminţele de floarea soarelui?

 

a)

ulei;

b) bere;

c) lapte;

d) iaurt;

e) muştar.

13.

Câte vârfuri are un cub?

a)

6;

b) 12;

c) 4;

d) 8;

e) 16.

14.

Un cuvânt este în plus, care este acela?

 

a)

ursuz;

b) sociabil;

c) mut;

d) t ă cut;

e) posac.

15.

Ce este caricatura?

a)

farsă;

b) glumă;

c) pictură;

d) poezie;

e) parodie.

16.

Rezultatul operaţiei 1431-739+11 este:

 

a)

673;

b) 713;

c) 703;

d) 693;

e) 2181.

17.

Cum mai este numit lupul de prerie?

 

a)

hiena;

b) câine;

c) urs;

d) vârcolac;

e) coiot.

18.

Cum se mai numeşte coliba făcută din gheaţă şi zăpadă?

a)

hotel;

b) vilă;

c) iglu;

d) cort;

e) apartament.

19.

Cea mai mică planetă este:

a)

Saturn;

b) Pluto;

c) Terra;

d) Marte;

e) Uranus.

~ 6 ~

Subiectele Concursului Internaţional Şcolar WINNERS, ed. a XVI-a, anul IX, anul şcolar 2009-2010 www.minunilewinners.net

20. Câte numere între 2000 şi 3000 se împart exact la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10?

a) 1;

b) 7;

c) 3;

d) 5;

e) 10.

21.

Ce animal face ouă şi puii îi hrăneşte cu lapte?

 

a) găina;

b) ornitorincul;

c) struţul;

d) hipopotamul;

e) girafa.

- Un grup de copii îşi cumpără lacăte cu cifru. Alina spune că numărul de cod al ei este cel mai

mic număr natural de cinci cifre (fiecare literă a numelui reprezintă o cifră). Ce coduri vor avea la lacăt copii cu numele Ali, Allan, Lili, Ana şi Ina?

- Combinaţi cifrele 3, 4, 5, 6, 7 (fiecare fiind folosită o singură dată) şi toate cele 4 operaţii (fiecare fiind folosită o singură dată) astfel încât rezultatul obţinut să fie 14. Dar 9?

22.

încât rezultatul ob ţ inut s ă fie 14. Dar 9? 22. MULT SUCCES! CLASA A

MULT SUCCES!

CLASA A V-A

1.

Busola este instrumetul de măsură pentru determinarea:

 

a)

punctelor cardinale;

b) bulelor din apă;

c) ariei;

d) lungimii;

e) înălţimii.

2.

Câte pătratele sunt pe tabla de Scrabble?

 

a)

100;

b) 215;

c) 225;

d) 270;

e) 300.

3.

Câte note muzicale există?

 

a)

3;

b) 8;

c) 5;

d) 6;

e) 7.

4.

Sinonimul cuvântului „princiar” este:

 

a)

rege;

b) grav;

c) măreţ;

d) uşor;

e) util.

5.

Albinele sunt:

a)

păsări;

b) reptile;

c) mamifere;

d) insecte;

e) viruşi.

6.

Care sunt vestitorii primăverii?

 

a)

Uliul şi Bufnita;

b) rândunicile şi berzele;

c) privighetorile;

d)

vulturii şi pelicanii;

e) cocostârcii.

7.

Sunetul stimulează simţul ……

 

a)

gustului;

b) mirosului;

c) auzului;

d) văzului;

e) tactil.

8.

Care este semnificaţia cuvântului „a dosi”.

 

a)

a fugi;

b) a mânca;

c) a potrivi;

d) a ascunde;

e) a sparge.

9.

Care este capitala Bulgariei?

 

a)

Sofia;

b) Zagreb;

c) Belgrad;

d) Budapesta;

e) Kiev.

10.

Cum se numea soţia lui Saturn, zeul roman?

 

a)

Ops;

b) Vesta;

c) Rhea;

d) Hestia;

e) Gea.

11.

Ce număr urmează în şirul următor: 11, 18, 27, 38, ……?

 

a)

73;

b) 45;

c) 51;

d) 63;

e) 47.

12.

Câte pătrate albe sunt pe tabla de şah?

 

a)

23;

b) 64;

c) 12;

d) 18;

e) 32.

~ 7 ~

Subiectele Concursului Internaţional Şcolar WINNERS, ed. a XVI-a, anul IX, anul şcolar 2009-2010 www.minunilewinners.net

13. Care din următorii arbori poate trăi până la 5000 ani?

a)

baobabul;

b) teiul;

c) stejarul;

d) cedrul;

e) ulmul.

14.

Fulgerul loveşte pământul de aproximativ 6000 ori pe ……….

a)

minut;

b) secundă;

c) oră;

d) zi;

e) săptămână.

15.

Ţara de origine a „cuişoarelor” este:

a)

India;

b) Egipt;

c) Indonezia;

d) China;

e) Zambia.

16.

În ce an a fost folosită pentru prima dată denumirea de „dinozaur”?

a)

1841;

b) 1902;

c) 1432;

d) 1754;

e) 1963.

17.

ţi dinţi şi măsele permanente are un adult în gură?

 

a)

32;

b) 5;

c) 22;

d) 42;

e) 17.

18.

Care dintre următoarele cuvinte este în plus?

 

a)

Fontaine;

b) Paris;

c) Bordeaux;

d) Libourne;

e) Berna.

19.

Câte secunde au 987,5 ore?

a)

355500;

b) 360000;

c) 59250;

d) 36000;

e) 592500.

20.

Un cerc are ……. vârfuri.

a)

3;

b) 5;

c) 0;

d) 1;

e) 10.

21.

ţi ochi are un unicorn?

a)

2;

b) 1;

c) 3;

d) 0;

e) 4.

22.

Realizaţi o descriere a vieţii în munţii Carpaţi (faună, floră, peşteri, etc.).

 

MULT SUCCES!

 
CLASA A VI-A

CLASA A VI-A

 

1.

Volumul “Cei trei muşchetari” îi aparţine lui:

a)

A. Dumas;

b) Fraţii Grimm;

c) D. Defoe;

d) A. Christie;

e) L. Caroll.

2.

Ce pasare îşi poate depune ouăle în cuibul altor păsări?

 

a)

rândunica;

b) cioara;

c) cucul;

d) vrabia;

e) porumbelul.

3.

Câte feluri de rimă există?

a)

2;

b) 3;

c) 4;

d) 5;

e) 6.

4.

Cărei ţări îi aparţine Insula Cangurului?

 

a)

Suedia;

b) Thailanda;

c) Spania;

d) Australia;

e) Austria.

5.

Sinonimul cuvântului „novice” este:

a)

începător;

b) nou;

c) vicepreşedinte;

d) calculat;

e) bătrân.

6.

Prin ce se deosebeşte Matca din cadrul unei colonii de albine?

a)

produce cantitatea cea mai mare de miere;

c)

este cea mai puternică;

b) este singura care depune ouă; d) este mai mică;

e) este rozalie.

~ 8 ~

Subiectele Concursului Internaţional Şcolar WINNERS, ed. a XVI-a, anul IX, anul şcolar 2009-2010 www.minunilewinners.net

7.

Ce nume poartă unitatea de măsură a puterii?

 

a)

Watt;

b) Newton;

c) Joule;

d) Amper;

e) Volt.

8.

Parlamentul European are trei sedii : Strasbourg, Bruxelles şi …

 

a)

Paris;

b) Luxemburg;

c) Roma;

d) Madrid;

e) Budapesta.

9.

Cine a scris „Copiii căpitanului Grant”?

a)

M.D. Spenser;

b) P. Kerr;

c) J. Verne;

d) M. Twain;

e) P. Grace.

10.

Israelul mai poartă numele şi de:

a)

Ţara Sfântă;

b) Ţara Soarelui;

c) Ţara Rugăciunilor;

d)

Ţara Zâmbetelor; e) Ţara Florilor.

11.

Cum se numea zeiţa înţelepciunii la greci?

a)

Venus;

b) Minerva;

c) Diana;

d) Athena;

e) Ceres.

12.

Anul 2009 s-a numit în horoscopul chinezesc anul:

 

a)

oii;

b) bivolului;

c) calului;

d) peştelui;

e) dragonului.

13.

Cea mai mică pasăre zburătoare din lume se numeşte:

 

a)

privighetoare;

b) bufniţa;

c) colibri;

d) pupăza;

e) pitulice.

14.

Nurnberg este un oraş din:

a)

Spania;

b) Elveţia;

c) Croaţia;

d) Germania;

e) Austria.

15.

Jocurile olimpice din 2008 au avut loc la Beijing iar cele din 2004 la:

a)

Sydney;

b) Barcelona;

c) Bucureşti;

d) Londra;

e) Atena.

16. Care sunt limbile oficiale ale Rep. Cipru?

a)

spaniolă şi greacă;

b) greacă şi turcă;

c) italiană şi spaniolă;

d)

greacă şi italiană;

e) engleză şi franceză.

17. Istambul este capitala:

a) Spaniei;

b) Bulgariei;

c) Belgiei;

d) Turciei;

e) Portugaliei.

18. Stomacul vacii are 4 compartimente. Unul dintre ele poartă numele de burduf şi are o capacitate de

aproximativ:

a) 3 l;

b) 10 l;

c) 15 l;

d) 20 l;

e) 40 l.

19. Marea Nordului este partea Oceanului Atlantic situată între Norvegia şi ……… la extremitatea estică:

a)

Finlanda;

b) Portugalia;

c) Danemarca;

d) Polonia;

e) Spania.

20.

Semnificaţia cuvântului „bălărie” este:

a)

buruiană;

b) loc de scăldat;

c) căruţă;

d) grădină;

e) carte.

21.

În ce an a apărut jocul de „handbal”?

a)

1920;

b) 1915;

c) 1980;

d) 1879;

e) 2000.

22. Cu o balanţă şi două greutăţi, una de 50 g şi cealaltă de 200 g, să se împartă un pachet de orez, în două

pachete de 2 şi respectiv 7 kg, având voie doar la 3 cântăriri. Argumentaţi! Combinaţi cifrele 3, 4, 5, 6, 7 (fiecare fiind folosită o singură dată) şi toate cele 4 operaţii (fiecare fiind folosită o singură dată) astfel încât rezultatul obţinut să fie 77.

MULT SUCCES!

~ 9 ~

Subiectele Concursului Internaţional Şcolar WINNERS, ed. a XVI-a, anul IX, anul şcolar 2009-2010 www.minunilewinners.net

anul IX, anul ş colar 2009-2010 www.minunilewinners.net CLASA A VII-A 1. Cartea intitulat ă „Robin Hood”

CLASA A VII-A

1.

Cartea intitulată „Robin Hood” a fost scrisă de:

 

a)

J. Swift;

b) H. Gilbert;

c) R. Kipling;

d)

V. Hugo;

e) W. Shakespeare.

2.

Antonimul cuvântului „galant” este:

 

a)

amabil;

b) nepoliticos;

c) mărinimos;

d) gentil;

e) nepriceput.

3.

Care este capitala Braziliei?

a)

Porto;

b) Buenos Aires;

c) Brasilia;

d)

Rio de Janeiro;

e) Montevideo.

4.

Denumirea populară a clorurii de sodiu (NaCl) este:

 

a)

o ţ et;

b) piatra vân ă t ă ;

c) var;

d)

sare de bucătărie;

e) sare de lămâie.

5.

Oraşul cel mai poluat din lume care afectează aproximativ 5000000 de oameni zilnic se numeşte:

a)

La Oroya, Peru;

b) Vapi, India;

c) Kabwe, Zambia;

 

d)

Tianjin, China;

e) Cernobal, Ucraina.

6.

Din categoria pomilor fructiferi cel mai longeviv pom este:

 

a)

caisul;

b) măslinul;

c) dudul;

d) mărul;

e) vişinul.

7.

Guvernul este autoritate:

a)

executivă;

b) publică;

c) locală;

d)

legislativă;

e) judecătorească.

8.

Care este capitala Canadei?

a)

Londra;

b) Ottawa;

c) Praia;

d) Santiago;

e) Havana.

9.

Marea Britanie are în componenţă trei ţări: Anglia, Scoţia şi:

 

a)

Portugalia;

b) Spania;

c) Elvetia;

d)

Tara Galilor;

e) Franta.

10.

Unitatea de măsură pentru tensiunea electrică este:

 

a)

Hertz;

b) Volt;

c) Watt;

d) Amper;

e) Pascal.

11. În sec. al XVII-lea oraşul ………… din Olanda era un centru economic de importanţă mondială.

a) Almere;

b) Assen;

c) Buren;

d) Sittard;

e) Amsterdam.

12. Perioada Marilor descoperiri este o perioadă de timp ce cuprinde secolul al XV-lea până în secolul:

a)

XVI-lea;

b) XVII-lea;

c) XVIII-lea;

d) XIX-lea;

e) XX-lea.

13.

Lacrima este o secreţie lichidă a glandelor lacrimale, care se găsesc în:

 

a)

colţul extern al ochiului;

b) colţul intern al ochiului;

c) tâmplă;

d) nas;

e) frunte.

14.

Unul din următoarele romane nu îi aparţine lui Jules Verne.

 

a)

O catastrofă în aer;

b) Fraţii Karamazov;

c) Copiii căpitanului Grant;

 

d)

20000 de leghe sub mări;

e) O călătorie spre centrul Pământului.

 

15.

Planeta cea mai apropiată de Soare este:

a)

Venus;

b) Saturn;

c) Mercur;

d) Jupiter;

e) Uranus.

~ 10 ~

Subiectele Concursului Internaţional Şcolar WINNERS, ed. a XVI-a, anul IX, anul şcolar 2009-2010 www.minunilewinners.net

16. Ursul polar trăieşte în zona Oceanului ……….

a) Pacific;

b) Atlantic;

c) Indian;

d) Planetar;

e) Arctic.

17. Infrasunetele sunt sunetele cu frecvenţă cuprinsă între 0,001 HZ şi 20 Hz, fiind utilizate în special la

studiul:

a)

uraganelor;

b) tornadelor;

c) exploziilor;

d)

cutremurelor;

e) planetelor.

18. Una din următoarele componente nu face parte din echipamentul pentru scufundare liberă. Găsiţi-l!

a)

Vizor;

b) scuter subacvatic;

c) labe de înot;

d)

tub de respirat;

e) costum de scufundare.

19.

Zeiţa belşugului şi a recoltei la, greci, era:

 

a)

Demetra;

b) Hera;

c) Artemis;

d) Persefona;

e) Venus.

20.

Un cub are ……

muchii.

a)

12;

b) 24;

c) 8;

d) 16;

e) 4.

21.

Care este cea mai rapidă pasare din lume?

 

a)

găina;

b) rândunica;

c) şoimul;

d)

privighetoarea;

e) Vulturul.

22.

Funcţiile şi igiena organismului uman (definire, enumerare, exemplificare).

 
 

MULT SUCCES!

 
CLASA A VIII-A  

CLASA A VIII-A

 

1.

………………. a fost scrisă de către James Fenimore Cooper.

 

a)

„Cărţile junglei”;

b) „Ultimul mohican”;

c) „Dracula”;

d)

„Chemarea străbunilor”;

e) „Anna Karenina”.

2.

Vasco da Gama este exploratorul portughez care a descoperit calea maritimă dintre:

 

a)

Europa şi Asia;

b) Europa şi India;

c) America de Sud şi Europa;

d)

America de Nord şi America de Sud;

e) Africa şi Asia.

3.

Sinonimul cuvântului „perspicace” este:

 

a)

isteţ;

b) util;

c) nepriceput;

d) îngâmfat;

e) mărunt.

4.

Moneda oficială în Japonia se numeşte:

 

a)

Dolar;

b) Dinar;

c) Yen;

d) Rupie;

e) Rubla.

5.

Nodul este unitatea de măsură pentru:

 

a)

distanţă;

b) altitudine;

c) presiune;

d) viteză;

e) putere.

6.

Ziua Pământului se sărbătoreşte în fiecare an în ziua de:

 

a)

25 martie;

b) 22 aprilie;

c) 27 septembrie;

d)

17 noiembrie;

e) 4 decembrie.

7.