Sunteți pe pagina 1din 2

TESTUL 1

1. Persoana fizica dobandeste capacitate de munca la implinirea varstei de:


a) 18 ani
b) 15 ani
c) 16 ani art. 13
2. Incadrarea salariatilor la institutiile si autoritatile publice si la alte unitati bugetare se face:
a) prin analiza documentelor aflate la dosar
b) numai prin concurs sau examen, dupa caz art 30
c) prin solicitarea de recomandari de la vechiul loc de munca
3. Perioada de proba se constituie vechime in munca?
a) nu
b) da
c) da, numai daca s-a stipulat in contractul individual de munca
4. Concedierea poate fi dispusa:
a) pentru motive care tin de persoana salariatului
b) pentru motive care tin de situatia economica a tarii
c) pentru motive care nu tin de persoana salariatului
5. Contractul individual de munca se suspenda de drept in urmatoarele cazuri:
a) concediu de maternitate, incapacitate temporara de munca, carantina
b) detasarea sau delegarea salariatului
c) in urma absentelor nemotivate de la locul de munca
6. Concedierea salariatului nu poate fi dispusa:
a) pentru absente nemotivate si abateri discilinare repetate de la locul de munca
b) pe durata concediului de maternitate, concediului de odihna, pe durata in care femeia
salariata este gravida si angajatorul a luat cunostiinta de aceasta
c) pentru absente nemotivate si pe durata concediului de maternitate
7. Durata maxima legala a timpului de munca este:
a) 40 de ore
b) 45 de ore
c) 48 de ore pe saptamanal, inclusiv orele suplimentare Art.114( 1) CM
8. In cazul registrului general de evidenta a salariatilor se pastreaza si completeaza :
a) de catre Inspectoratul Teritorial de munca
b) de catre Inspectoratul de munca sau, cu aprobarea acestuia de catre angajator
c) de catre angajator
9. Munca prestata in temeiul unui contract de munca ii confera salariatului:
a) dreptul la asigurari sociale
b) dreptul la ajutor de somaj
c) vechimea in munca
10. Modificarea contractului individual de munca se refera la:
a) durata contractului, felul muncii, conditiile de munca, salariul
b) durata contractului, felul muncii, conditiile de munca, salariul; timpul de munca
c) durata contractului, felul muncii, conditiile de munca, salariul; timpul de munca si timpului de odihna

Testul nr. 1 – Inspector Resurse Umane


11. Detasarea poate fi dispusa pe o perioada de:
a) cel mult un an cu acordul salariatului
b) cel mult un an si cu acordul ambelor parti, iar din 6 in 6 luni se poate prelungi
c) cel putin un an
12. Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa salariatului in urmatoarelor cazuri:
a) concediu paternal, participarea la greva, concediul pentru formare profesionala
b) la demisia salariatului
c) in situatiii neprevazute
13. Durata saptamanala de lucru a unui salariat angajat cu contract individual de munca cu timp
partial este:
a) inferioara fata de cea a unui salariat cu norma intreaga
b) de 50% din norma intreaga
14. Contractul individual de munca pe durata determinata nu poate fi incheiat pe o durata mai mare
de:
a) 36 luni
b) 18 luni
c) 24 luni
15. In cazul incetarii contractului de munca cu demisie articolul care sta la baza este:
a) 81 alin 1
b) 55 lit b
c) 97 lit a
16. Contractul individual de munca inceteaza de drept:
a) la data comunicarii deciziei de pensionare pentru limita de varsta, pensionare anticipata, la
expirarea contractului individual de munca pe durata determinata
b) la data comunicarii deciziei de pensionare pentru limita de varsta, pensionare anticipata, la
expirarea contractului individual de munca pe durata nedeterminata
c) in cazul abaterilor discilinare grave de la locul de munca
17. Nerespectarea oricarei dintre conditiile legale necesare pentru incheierea valabila a contractului
individual de munca atrage:
a) sanctionarea acestuia
b) nulitatea acestuia
c) sanctionarea salariatului care l-a intocmit
18. Concedierea salariatilor nu poate fi dispusa:
a) pe durata incapacitatii temporare de munca, stabilita prin certificat medical conform legii
b) pe durata concediului de odihna
c) pe durata grevei anuntate
19. Decizia de concediere poate produce efecte de la data:
a) comunicarii ei salariatului
b) expirarii termenului de contestare
c) expirarii preavizului
20. La incetarea contractului individual de munca, din initiativa salariatului si cu acordul
angajatorului decizia se incheie conform :
a) Art.52 lit b din Codul Muncii ;
b) Art.55 lit. b din Codul Muncii
c) Art. 65 lit b din Codul Muncii.

Testul nr. 1 – Inspector Resurse Umane

S-ar putea să vă placă și