Sunteți pe pagina 1din 23

DREPTUL MUNCII GRILE

1.      La incheierea contractului individual de munca, persoana trebuie sa


aiba varsta minima de:

a)      14 ani;

b)      15 ani;

c)      16 ani;

d)      17ani;

e)      18 ani.

2.      Examenul medical:

a)      are caracter facultativ la incadrarea in munca;

b)      are caracter obligatoriu numai la incadrarea intr-o unitate bugetara;

c)      are caracter obligatoriu la incheierea oricarui contract de munca;

d)      are caracter obligatoriu numai la incadrarea salariatilor care urmeaza sa


desfasoare munca in conditii speciale;

e)      are caracter facultativ in cazul incadrarii la un angajator privat.

3.      Neincheierea in forma scrisa a contractului individual de munca:

a)      se sanctioneaza cu nulitatea absoluta a contractului de munca;

b)      se sanctioneaza cu nulitatea relativa a contractului;

c)      nu afecteaza valabilitatea contractului individual de munca;

d)      atrage raspunderea salariatului;

e)      atrage rezilierea contractului individual.

4.      Perioada de proba se aplica obligatoriu:

a)      in cazul functionarilor publici;

b)      in cazul cadrelor didactice;

1
c)      in cazul tuturor categoriilor de personal;

d)      in cazul persoanelor cu handicap;

e)      in cazul tinerilor sub 21 de ani.

5.      Incadrarea in munca a cetatenilor straini:

a)      este interzisa de lege;

b)      este permisa de lege independent de indeplinirea vreunei formalitati;

c)      este conditionata de obtinerea permisului de munca;

d)      este permisa numai in cazul persoanelor care au dobandit statutul de


refugiat pe teritoriul Romaniei;

e)      este permisa numai in cazul persoanelor care si-au stabilit domiciliul pe


teritoriul Romaniei.

6.      Incheierea contractului individual de munca pe durata


nedeterminata:

a)      constituie regula;

b)      este interzisa de lege;

c)      este obligatorie in cazurile expres enumerate de lege;

d)      este facultativa;

e)      nu este posibila daca salariatul refuza.

7.      Beneficiaza de reducere a timpului de lucru:

a)      persoanele cu functii de conducere;

b)      tinerii in vasta de pana la 18 ani;

c)      functionarii publici;

d)      persoanele care cumuleaza pensia cu salariul;

e)      persoanelor aflate in incapacitate de munca.

8.      Munca suplimentara:

2
a)      se compenseaza, de regula, in bani;

b)      se compenseaza, de regula, prin acordarea de timp liber corespunzator in


urmatoarele 30 de zile;

c)      se compenseaza, de regula, prin acordarea de timp liber corespunzator in


urmatoarele 60 de zile;

d)      se compenseaza, de regula, prin acordarea de timp liber corespunzator in


urmatoarele 90 de zile;

e)      nu se compenseaza.

9.      Nu pot presta munca de noapte:

a)      tinerii in varsta de pana la 18 ani;

b)      salariatii din sectorul bugetar;

c)      functionarii publici;

d)      persoanele cu functii de conducere;

e)      persoanele aflate in perioada de proba.

10.  Salariatul caruia i se desface contractul de munca din  motive


imputabile lui beneficiaza de:

a)                  un termen de preaviz;

b)                  o compensatie baneasca;

c)                  dreptul de a fi trecut intr-o alta munca corespunzatoare;

d)                  continuitatea vechimii in munca;

e)                  dreptul de a contesta in instanta decizia de desfacere.

11.  Suspendarea contractului individual de munca intervine prin actul


unilateral al angajatorului in urmatoarele situatii:

a)                  in cazul concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana


la 2 ani;

b)                  in cazul concediului de studii;


3
c)                  in cazul detasarii salariatului in alta unitate;

d)                  pe durata concediului pentru incapacitate temporara de munca;

e)                  pe durata concediului paternal.

12.  Este admisibila desfacerea contractului de munca din initiativa


angajatorului pe perioada:

a)      incapacitatii temporare de munca;

b)      concediului de maternitate;

c)      indeplinirii unei functii de conducere in sindicat;

d)      cat ingrijeste copilul bolnav in varsta de pana la 3 ani;

e)      concediului fara plata.

13.  Delegarea poate fi dispusa pe o perioada de:

a)                  60 de zile, fara posibilitatea prelungirii;

b)                  60 de zile, cu posibilitatea prelungirii, cu cel mult inca 60 de


zile;

c)                  30 de zile, fara posibilitatea prelungirii;

d)                  30 de zile, cu posibilitatea prelungirii, cu cel mult inca 60 de


zile;

e)                  60 de zile, cu posibilitatea prelungirii, cu cel mult inca 90 de


zile.

14.  Delegarea:

a)                presupune modificarea felului muncii;

b)                inceteaza la cererea salariatului;

c)                consta in trecerea definitiva intr-o alta munca;

d)                are caracter facultativ pentru salariat;

4
e)                presupune modificarea locului muncii.

15.  Decizia salariatului de incetare unilaterala a contractului individual


de munca (demisia):

a)                trebuie motivata;

b)                trebuie confirmata de catre angajator;

c)                trebuie redactata in scris;

d)                trebuie notificata angajatorului;

e)                trebuie notificata conducerii sindicatului.

16.  In cazul demisiei, salariatul care ocupa o functie de conducere


trebuie sa-i acorde angajatorului un termen de preaviz de:

a)                30 de zile;

b)                15 zile;

c)                30 de zile, cu exceptia cazului in care in contractul colectiv de


munca nu s-a prevazut un termen mai indelungat;

d)                30 de zile, cu exceptia cazului in care in contractul individual de


munca nu s-a prevazut un termen mai indelungat;

e)                15 de zile, cu exceptia cazului in care in contractul colectiv de


munca nu s-a prevazut un termen mai indelungat.

17.  In cazul demisiei, salariatul care ocupa o functie de executie trebuie


sa-i acorde angajatorului un termen de preaviz de:

a)      30 de zile;

b)      15 zile;

c)      30 de zile, cu exceptia cazului in care in contractul colectiv de munca nu


s-a prevazut un termen mai indelungat;

d)      30 de zile, cu exceptia cazului in care in contractul individual de munca


nu s-a prevazut un termen mai indelungat;

5
e)      15 de zile, cu exceptia cazului in care in contractul colectiv de munca nu
s-a prevazut un termen mai indelungat.

18.  Pe perioada satisfacerii serviciului militar in termen:

a)                contractul de munca al salariatului in cauza inceteaza prin vointa


partilor;

b)                contractul de munca inceteaza la initiativa angajatorului;

c)                contractul de munca se suspenda de drept;

d)                contractul de munca se suspenda prin actul unilateral al


angajatorului;

e)                contractul de munca al inceteaza la initiativa salariatului.

19.  Incadrarea prin concurs:

a)   nu mai este obligatorie, in conditiile legislatiei actuale, pentru nici o


categorie de salariati;

b)   este obligatorie in cazul salariatilor din sectorul bugetar;

c)   este obligatorie pentru ocuparea unei functii de conducere, atat in sectorul


privat, cat si in unitatile bugetare;

d)   este obligatorie in cazul salariatilor din sectorul privat;

e)   este obligatorie pentru toate categoriile de salariati.

20.  Concedierea membrilor in conducerea organului sindical:

a)                este admisibila numai pentru motive neimputabile;

b)                are loc numai cu acordul organului sindical ierarhic superior, in


toate cazurile;

c)                nu poate interveni pentru motive imputabile;

d)                nu poate interveni pentru nici un motiv;

6
e)                poate interveni pentru motive disciplinare.

21.  Suspendarea contractului individual de munca intervine prin actul


unilateral al salariatului:

a)                  in cazul concediului paternal;

b)                  in cazul detasarii;

c)                  in cazul delegarii;

d)                  ca sanctiune disciplinara;

e)                  pe durata carantinei.

22.  Daca salariatul nu corespunde, sub aspect profesional, postului in


care a fost incadrat:

a)                contractul de munca al acestuia se suspenda de drept;

b)                contractul de munca inceteaza de drept;

c)                contractul de munca se anuleaza;

d)                contractul de munca se poate desface, din initiativa


angajatorului;

e)                contractul de munca se poate desface, din initiativa salariatului.

23.  Desfacerea contractului de munca pentru necorespundere


profesionala poate interveni:

a)                  daca salariatul savarseste acte de indisciplina;

b)                  daca salariatul nu indeplinea conditiile cerute de lege pentru


ocuparea postului respectiv inca de la incheierea contractului de munca;

c)                  daca salariatul a savarsit o fapta penala, in legatura cu munca


sa;

d)                  daca salariatul refuza sa urmeze unitatea, la noul sediu al


acesteia;

7
e)                  daca salariatul, fara a fi vinovat, nu face fata obligatiilor sale de
serviciu.

24.  Intrarea in vigoare a unui act normativ care pretinde, pentru


executarea atributiilor de serviciu corespunzatoare postului, conditii
de studii superioare celor indeplinite de salariat atrage:

a)                  suspendarea de drept a contractului de munca;

b)                  incetarea de drept a contractului de munca;

c)                  suspendarea contractului de munca din initiativa angajatorului;

d)                  concedierea pentru necorespundere profesionala;

e)                  anularea contractului de munca.

25.  Contractul colectiv de munca se incheie:

a)      pe o perioada determinata, ce nu poate fi mai mica de 12 luni, sau pe


durata unei lucrari determinate;

b)      pe o durata determinata, ce nu poate fi mai mare de 12 luni, sau pe


durata unei lucrari determinate;

c)      pe o durata determinata de cel putin 2 ani;

d)      pe o durata determinata de cel putin 6 luni;

e)      pe o durata nedeterminata.

26.  Reprezentativitatea partenerilor sociali stabilita in conditiile legii


este valabila pentru orice contracte colective de munca incheiate in
termen de:

a)      5 ani de la data indeplinirii conditiilor de reprezentativitate;

b)      4 ani de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de


constatare a reprezentativitatii;

c)      2 ani de la data desfasurarii negocierii anterioare;

d)      1 an de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de


constatare a reprezentativitatii;

8
e)      3 ani de la data indeplinirii conditiilor de reprezentativitate.    

27.  Contractele colective de munca isi produc efectele:

a)      de la data semnarii;

b)      de la data inregistrarii;

c)      de la momentul in care s-a creat acordul de vointa intre partenerii sociali;

d)      de la momentul publicarii in Monitorul Oficial;

e)      dupa 60 de zile de la momentul incheierii negocierii.

28.  Contractele colective de munca nu vor fi inregistrate daca:

a)      lipseste semnatura unor asociatii patronale reprezentative care au fost


invitate la negociere si nu s-au prezentat;

b)      lipseste semnatura unor organizatii sindicale reprezentative care au fost


invitate la negociere si nu s-au prezentat;

c)      sunt incheiate fara sa se fi precizat unitatile in care se aplica clauzele


negociate;  

d)      unele asociatii patronale reprezentative au participat la negocieri, au fost


de acord cu clauzele negociate, dar refuza ulterior semnarea contractelor,
situatie care rezulta din actele depuse de parti;

e)      unele organizatii sindicale reprezentative au participat la negocieri, au


fost de acord cu clauzele negociate, dar refuza ulterior semnarea
contractelor, situatie care rezulta din actele depuse de parti.

29.  Pe durata desfasurarii grevei, contractul colectiv de munca:

a)       se suspenda, daca nu este posibila continuarea activitatii de catre


salariatii care nu participa la greva; 

b)      inceteaza in orice situatie;

c)       se renegociaza in mod obligatoriu;

9
d)      se intrerupe;

e)       se considera denuntat unilateral de catre salariati.

30.  Sunt supuse obligatoriu publicitatii prin Monitorul Oficial:

a)      contractele colective de munca la nivel de unitate;

b)      contractele colective de munca la nivel de subunitati;

c)      contractele colective de munca la nivel de ramura;

d)      nici un contract colectiv;

e)      contractele colective la nivel de grup de unitate;  

31.  Nu are caracter obligatoriu negocierea contractului colectiv de


munca:

a)      la nivelul institutiilor publice, indiferent de numarul de salariati;

b)      la nivelul societatilor comerciale cu capital privat cu un numar mai mic


de 50 de salariati;

c)      la nivelul angajatorilor persoane fizice;

d)      la nivelul societatilor comerciale cu unic asociat investitor strain,


indiferent de numarul de salariati;

e)      la nivelul regiilor autonome cu un numar mai mic de 50 de salariati.

32.  Durata negocierii colective nu poate depasi:

a)      30 de zile;

b)      90 de zile;

c)      6 luni;

d)      3 luni;

e)      60 de zile;

10
33.  Contractul individual de munca este:

a)      bilateral, cu titlu gratuit si care presupune obligatia salariatului de a


face;
b)      intuitu personae, afectat de conditie rezolutorie si cu executare
succesiva;
c)      cu titlu gratuit, afectat de conditie rezolutorie si bilateral;
d)      sinalagmatic, cu titlu oneros si comutativ;
e)      comutativ, cu executare imediata si intuitu personae.

34.  Au obligatia obtinerii permisului de munca:

a)      strainii care si-au stabilit, potrivit legii, domiciliul pe teritoriul Romaniei;


b)      strainii care au dobandit statutul de refugiat pe teritoriul Romaniei;
c)      strainii care desfasoara activitati didactice pe o perioada care nu
depaseste 30 de zile;
d)      cetatenii din Republica Moldova; 
e)      strainii care au calitatea de asociat unic al unei societati comerciale,
pentru munca depusa la societatea respectiva.

35.  Permisul de munca este valabil:

a)       pentru un interval de un an, cu posibilitatea prelungirii la cererea


titularului pe noi intervale de cate 6 luni;
b)      pentru un interval de o luna, cu posibilitatea prelungirii la cererea
titularului pe noi intervale de cate o luna;
c)       pentru un interval de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii la cererea
titularului pe noi intervale de cate 6 luni;
d)      pentru un interval de doi ani, cu posibilitatea prelungirii la cererea
titularului pe noi intervale de cate 1 an;
e)       pentru un interval de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii la cererea
titularului pe noi intervale de cate 6 luni.

36.  Indemnizatia anuala de concediu de odihna nu se restituie in situatia


in care salariatul a beneficiat integral de ea daca:

a)      contractul de munca s-a desfacut ca urmare a demisiei salariatului;

11
b)      contractul de munca s-a desfacut ca urmare a arestarii salariatului mai
mult de 60 de zile, iar ulterior a intervenit achitarea;
c)      contractul de munca s-a desfacut pentru motive disciplinare;
d)      contractul de munca a incetat deoarece salariatul a fost condamnat
printr-o hotarare definitiva pentru o infractiune in legatura cu munca sa;
e)      instanta penala a pronuntat interdictia de exercitare a profesiei temporar
sau definitiv.

37.  Reprezinta cauza de suspendare de drept a contractului individual de


munca:

a)      concediu fara plata;


b)      concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani;
c)      detasarea;
d)      concediul de maternitate;
e)      absentele nemotivate.

38.  In cazul in care un functionar nu promoveaza examenul de atestare


pe post pentru functia publica de conducere:

a)      va fi numit intr-o functie de executie;


b)      va fi suspendat din functie;
c)      i se va desface disciplinar contractul de munca;
d)      va fi demis din functie;
e)      va fi supus la o noua reexaminare in termen de 30 de zile.

39.  Reprezinta cauza de suspendare a contractului individual de munca


prin actul unilateral al salariatului:

a)      greva, in ce priveste salariatii grevisti;


b)      forta majora;
c)      suspendarea contractului pe durata intreruperii activitatii in constructii
datorita conditiilor meteorologice;
d)      scoaterea din productie a salariatului pentru a urma o scoala sau un
curs de perfectionare;
e)      somajul tehnic.

12
40.  Reprezinta cauza de suspendare a contractului individual de munca
prin actul unilateral al angajatorului:

a)      absentele nemotivate;
b)      somajul tehnic;
c)      concediul fara plata;
d)      detasarea;
e)       greva, in ce priveste salariatii grevisti.

41.  Contractul de munca se poate desface disciplinar:

a)      cand salariatul este arestat mai mult de 60 de zile;


b)      cand salariatul produce, fara culpa sa, rebuturi;
c)      cand salariatul da dovada de un comportament necorespunzator in afara
unitatii, indiferent de categoria profesionala din care face parte;
d)      cand salariatul savarseste fapte de concurenta neloiala;
e)      cand instanta penala a pronuntat interdictia de exercitare a profesiei
temporar sau definitiv.

42.  Acordarea preavizului de catre angajator la desfacerea contractului de


munca are caracter obligatoriu:

a)      in cazul incetarii contractului de munca prin acordul partilor;


b)      in cazul in care instanta penala a pronuntat interdictia de exercitare a
profesiei, temporar sau definitiv;
c)      in cazul in care salariatul a fost arestat o perioada mai mare de 60 de
zile;
d)      in cazul in care salariatul nu corespunde sub aspect profesional postului
in care a fost incadrat;
e)      in cazul desfacerii disciplinare a contractului de munca.      

43.  Destituirea din functie a functionarului public intervine in


urmatoarele situatii:

a)      a aparut un motiv legal de incompatibilitate;


b)      a pierdut cetatenia romana sau nu mai are domiciliul in Romania;

13
c)      incompetenta profesionala, in situatia in care in ultimii 2 ani a fost notat
cu calificativul „nesatisfacator” si nu accepta trecerea intr-o functie
inferioara;
d)      a fost pus sub interdictie judecatoreasca din cauza alienatiei sau
debilitatii mintale;
e)      ca sanctiune disciplinara, in cazul savarsirii repetate a unor abateri
disciplinare.    

44.  Nu constituie clauze esentiale ce trebuie cuprinse obligatoriu in


contractul individual de munca:

a)      ora inceperii si terminarii programului de lucru;


b)      durata contractului;
c)      felul muncii;
d)      concediul de odihna;
e)       locul muncii.

45.  Se considera ca a intervenit concedierea colectiva daca:

a)      sunt disponibilizati cel putin 10% din salariati, in masura in care in


unitate sunt incadrati intre 20 si 100 de salariati inclusiv;
b)      sunt disponibilizati cel putin 10% din salariati, in masura in care in
unitate sunt incadrati peste 300 de salariati;
c)      sunt disponibilizati cel putin 10% din salariati, in masura in care in
unitate sunt incadrati intre 101 si 300 de salariati inclusiv;
d)      sunt disponibilizati cel putin 10 salariati, in masura in care in unitate
sunt incadrati intre 101 si 300 de salariati inclusiv;
e)      sunt disponibilizati cel putin 20% din salariati, in masura in care in
unitate sunt incadrati peste 300 de salariati.

46.  Decizia de desfacere a contractului de munca in cazul concedierii


colective:

a)      imbraca forma unei decizii colective a angajatorului;


b)      se concretizeaza intr-un act anexa la hotararea consiliului de
administratie care a aprobat concedierea colectiva;
c)      are caracter individual;

14
d)      se publica in Monitorul Oficial;
e)      nu poate fi atacata in instanta, avand caracter definitiv si irevocabil.

47.  Detasarea reprezinta:

a)      modificarea temporara a locului muncii, prin actul unilateral al


salariatului;

b)      modificarea temporara a locului muncii, prin actul unilateral al


angajatorului;

c)      modificarea definitiva a locului muncii, prin actul unilateral al


salariatului;

d)      modificarea definitiva a locului muncii, prin actul unilateral al


angajatorului;

e)      o cauza de incetare a contractului de munca.

48.  Concediul de odihna nu se intrerupe automat:

a)      cand intervine o cauza de incapacitate temporara de munca;

b)      cand salariatul este chemat sa satisfaca obligatii militare, altele decat


serviciul militar in termen;

c)      cand salariatul pleaca la un curs de calificare, recalificare, perfectionare


sau specializare;

d)      cand salariatul este chemat sa indeplineasca indatoriri publice;

e)      cand salariatul incheie un nou contract de munca in regim de cumul.

Raspunsuri:

1 b 13 b 25 a 37 d
2 c 14 e 26 b 38 a
3 c 15 d 27 b 39 a
4 d 16 a 28 c 40 d
5 c 17 b 29 a 41 d
6 a 18 c 30 c 42 d
7 b 19 b 31 c 43 e
8 b 20 e 32 e 44 a

15
9 a 21 a 33 d 45 c
10 e 22 d 34 d 46 c
11 c 23 e 35 c 47 b
12 e 24

49. Contractul de confidentialitate poate interveni:

A) cand salariatul paraseste unitatea;

B) prealabil incheierii contractului individual de munca

C) dupa ce salariatul trece perioada de proba;

D) cand inspectia muncii impune acest contract

Răspuns corect: B

50. Clauza de neconcurenta se negociaza si se insereaza in contract


pentru ca salariatul sa fie obligat:

A) ca dupa incetarea contractului sa nu presteze la un tert o activitate care se


afla in concurenta;

B) ca pe timpul derularii contractului sa nu presteze la un tert o activitate care


se afla in concurenta;

C) ca pe timpul primirii pensiei sa nu presteze la un tert o activitate care se afla


in concurenta;

D) ca in caz de incapacitate de munca sa nu presteze la un tert o activitate care


se afla in concurenta;

Răspuns corect: B

51. Clauza de neconcurenta isi produce efectele numai daca in cuprinsul


contractului individual de munca sunt prevazute in mod concret:

A) activitatile ce sunt interzise salariatului la data incetarii contractului;

B) cuantumul indemnizatiei de neconcurenta lunare;

C) perioada pentru care isi produce efectele clauza de neconcurenta;

16
D) toate variantele de mai sus;

Răspuns corect: C

52. Contractul individual de munca inceteaza de drept:

A) pe durata detasarii;

B) pe durata cercetarii prealabile, in conditiile legii;

C) la data decesului salariatului;

D) in cazul in care angajatorul a formulat plangere penala impotriva


salariatului sau acesta a fost trimis in judecata pentru fapte penale
incompatibile cu functia detinuta, pana la ramanerea definitiva a hotararii
judecatoresti;

Răspuns corect: C

53. Indemnizatia de neconcurenta se impoziteaza:

A) fostului angajator;

B) persoanei fizice beneficiare;

C) actualului angajator;

D) nu este supusa impozitarii

Răspuns corect: B

54. Clauza de neconcurenta isi poate produce efecte:

A) pe durata existentei contractului de munca;

B) pe o perioada de 6 luni de la incetarea contractului individual de munca;

C) pentru o perioada de maximum 2 ani de la incetarea contractului individual


de munca;

D) legea lasa durata la intelegerea partilor;

Răspuns corect: A

55. Contractul individual de munca inceteaza de drept:

17
A) la data expirarii termenului contractului individual de munca incheiat pe
durata determinata;

B) de la data retragerii de catre autoritatile sau organismele competente a


avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei;

C) ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de


munca, de la data la care nulitatea a fost constatata prin acordul partilor
sau prin hotarâre judecatoreasca definitiva;

D) toate variantele de mai sus;

Răspuns corect: D

56 Identificati afirmatia adevarata:

A) demisia reprezinta actul unilateral de vointa a salariatului, care printr-o


notificare scrisa, comunica angajatorului incetarea contractului individual
de munca, dupa implinirea unui termen de preaviz;

B) demisia reprezinta actul unilateral de vointa a salariatului, care printr-o


notificare scrisa, comunica angajatorului incetarea contractului individual
de munca, inainte de implinirea termenului de preaviz;

C) demisia trebuie formulata in scris, aceasta forma este o conditie de


validitate;

D) demisia nu trebuie formulata in scris, fiind acceptata de lege si demisia


verbala sau tacita;

A) A+C

B) A+D

C) B+D

D) B+C

Răspuns corect: A

57. Termenul de preaviz este cel convenit de parti in contractul


individual de munca sau, dupa caz, cel prevazut de contractele
colective de munca si nu poate fi mai mare de:

A) 20 de zile calendaristice pentru salariatii cu functie de executie

18
B) 20 de zile lucraroare pentru salariatii cu functie de executie, respectiv 45
zile lucratoare pentru salariatii cu functie de conducere

C) 30 de zile pentru toti salariatii

Răspuns corect: B

58. Contractul individual de munca poate fi modificat:

A) când salariatul solicita;

B) când salariatul este programat la munca pe timp de noapte;

C) când salariatul este solicitat la ore suplimentare;

D) potrivit dispozitiilor Codului muncii, numai prin acordul partilor

Răspuns corect: D

59.  Elementele esentiale ale contractului individual de munca sunt:

a) salariul si conditiile de munca:

b) partile, felul muncii, salariul si munca prestata ;

c) programul de munca si disciplina muncii.

Răspuns corect: b

60. Contractul individual de munca constituie

a) doar o conventie a partenerilor sociali:

b) doar o lege a partilor:

c) act juridic (contract, conventie ) si totodata, izvor de drept

Răspuns corect: c

61. Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi:

a)  40 ore;

b)  44 ore;
19
c) 48 ore.

Răspuns corect: c

62. Solicitarea la angajare, a testelor de graviditate este:

a) interzisa;

b) ceruta de lege;

c) lasata la aprecierea angajatorului

Răspuns corect: a

63. Contractul individual de munca se suspenda de drept in cazul:

a) concediului de maternitate

b) absente nemotivate

c) detasarii

Răspuns corect: c

Răspuns corect: a

64. Contractul individual de munca este un contract oneros deoarece:

a) partile se obliga reciproc una fata de cealalta

b) fiecare parte doreste sa si procure un avantaj

c) obligatia unei parti este echivalentul celeilalte

Răspuns corect: b

65. Nerespectarea clauzei de confidentialitate va atrage obligarea celui in


culpa la:

a) restituirea salariului primit;

b) suspendarea contractului individual de munca

c) plata de daune interese

20
Răspuns corect: c

72. Clauza de neconcurenta in contractul individual de munca este:

a) facultativa;

b) obligatorie;

c) impusa de lege.

Răspuns corect: a

73. Incheierea contractului de confidentialitate prealabil incadrarii in


munca este:

a) impusa de lege;

b) obligatorie;

c) lasata la latitudinea partilor.

Răspuns corect: c

74. Durata minima a concediului de odihna, potrivit Codului


muncii este de:

a) 15 zile lucratoare;

b) 18 zile lucratoare;

c) 20 zile lucratoare.

Răspuns corect: c

75. Printre sanctiunile disciplinare prevazute de Codul Muncii se numara :

a) mustrarea;

b) suspendarea contractului individual de munca pentru o durata ce nu

poate depasi 10 zile lucratoare:

c) reducerea salariului pe o durata de 1-3 luni.

21
d) avertismentul

e) avertismentul scris

Răspuns corect: c si e

76. Detasarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult:

a) 60 zile; .

b) 6 luni ;

c) un an cu posibilitatea prelungirii, prin acordul partilor din 6 in 6 luni.

Răspuns corect: c

77.  In cazul detasarii se schimba:

a) locul muncii;

b) felul muncii;( cu consimtamantul scris al salariatului)

c) subordonarea ierarhica.

Răspuns corect: a

78. Capacitatea deplina de a incheiat un contract individual de munca se


dobandeste la implinirea varstei de:

a) 15 ani;

b) 16 ani;

c) 18 ani.

Răspuns corect: c

79. Cererile referitoare la conflictele de munca se adreseaza instantei


competente in a carei circumscriptie isi are domiciliul sau resedinta, ori
dupa caz, sediul:

a) reclamantul

22
b) paratul

c) angajatorul

Răspuns corect: a

80. Compensarea in bani a concediului ce odihna neefectuat este permisa:

a) prin acordul partilor

b) daca este prevazuta in contractul colectiv de munca aplicabil

c) numai in cazul incetarii contractului individual ele munca aplicabil

Răspuns corect: c

23

S-ar putea să vă placă și