Sunteți pe pagina 1din 20

Simulare Examen Inspector Referent Resurse Umane CECCAR

1. Completai cuvintele care lipsesc:


Contractul individual de munc se ncheie n baza .............................................................. , n ......................................, in forma .................................... . 2. Pe durata reducerii si/sau a intreruperii temporare a activitatii, salariatii implicati in activitatea redusa sau intrerupta, care nu mai desfasoara activitate, beneficiaza de o indemnizatie, platita din fondul de salarii: a) ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat; b) ce nu poate fi mai mica de 65% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat; c) nu beneficiaza de nici o indemnizatie; 3. Contractul individual de munca poate inceta astfel: a) de drept; b) ca urmare a acordului partilor, la data convenita de acestea; c) ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, in cazurile si in conditiile limitativ prevazute de lege; d) numai cu acordul partilor. 4. Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca pe perioada nedeterminata, se poate stabili: a) o perioada de proba de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de conducere. b) o perioada de proba de 20 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de 40 de zile calendaristice pentru functiile de conducere. c) o perioada de proba de cel mult 120 de zile calendaristice pentru functiile de executie si de cel mult 90 de zile calendaristice pentru functiile de conducere. 5. Solicitarea, la angajare, a testelor de graviditate este: a) interzisa; b) obligatorie, in cazul in care salariata ocupa o functie in mass-media;

6. Concedierea reprezinta incetarea contractului individual de munc din: a) initiativa salariatului; b) din initivativa prilor, in cazurile prevazute limitativ de lege; c) din initiativa angajatorului.

7. Concedierea pentru motive care nu in de persoana salariatului reprezint ncetarea contractului individual de munc: a) determinat de desfiinarea locului de munc ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia; b) determinata de necorespunderea salariatului sub aspect profesional locului de munc n care este ncadrat; c) in cazul in care salariatul este arestat preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile in conditiile Codului de procedura penala;

8. Completai cuvintele care lipsesc: Desfiinarea locului de munc trebuie s fie ................................ cauz ......................... i ............................................................... . i s aib o

9. Modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele elemente: a) durata contractului; b) locul muncii; c) felul muncii; d) conditiile de munca; e) salariul; f) timpul de munca si timpul de odihna.

10. In cazul tinerilor in varsta de pana la 18 ani, durata timpului de munca este de ................./ore/zi si de .........................../ore pe saptamana si beneficiaza de un concediu suplimentar de ...................zile.

11. Munca prin agent de munca temporara este: a) munca prestata de un salariat temporar care a incheiat un contract de munca temporara cu un agent de munca temporara si care este pus la dispozitia utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea si conducerea acestuia din urma. b) munca prestata de un salariat care a incheiat un contract de munca cu un utilizator, si care este pus la dispozitia agentului de munca temporara pentru a lucra temporar sub supravegherea si conducerea acestuia din urma.

12. Judecarea conflictelor de munc este de competena: a) Instanelor judectoreti competente in a carui circumscriptie reclamantul isi are domiciliul sau resedinta ori, dupa caz sediul; b) Instanelor judectoreti competente in a carui circumscriptie paratul isi are domiciliul sau resedinta ori, dupa caz sediul.

13. Contractul individual de munc este nul de drept cnd: a) n contract se prevede locul unde se va desfura n mod obligatoriu munca; b) cnd salariatul a fost obligat s se angajeze i s semneze contractul de munc; c) cnd muncete forat n caz de for major; d) cnd munca este ilicit sau imoral.

14. Caracteristicile contractului individual de munca cu timp partial sunt: a) durata muncii si repartizarea programului de lucru; b) conditiile in care se poate modifica programul de lucru; c) interdictia de a efectua ore suplimentare, cu execeptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor acestora; d) durata minima a contractului de munca cu timp partial este de minim 2/ore/zi/10 ore/saptamana.

15. Angajatorul este obligat, ca: a) anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca al salariatului sa-l inregistreaze in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca. b) anterior inceperii activitatii, sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca.

16. Principiul egalitii de tratament fa de toii salariaii i angajatorii presupune: a) excluderea numai a discriminrilor directe; b) excluderea discriminrilor directe i indirecte bazate pe criterii de: sex, orientare sexual, caracteristici genetice, vrst, apartenen naional, ras, culoare etnie, religie, opiune politic, origine social, handicap, situaie sau responsabilitate familial, apartenen sau activitate sindical; c) angajarea numai pe baz de concurs.

17. Sunt cunoscute urmtoarele metode de recrutare : a) Publicitatea; b) Reeaua de cunotine ; c) Folosirea consilierilor sau firmelor de recrutare; d) Fisierul cu potentiali angajati; e) Targuri de locuri de munca.

18. Persoana fizica dobandeste capacitate de munca: a) la implinirea varstei de . ani. b) persoana fizica poate incheia un contract de munca in calitate de salariat si la implinirea varstei de ani, cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali, pentru activitati potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele sale, daca astfel nu ii sunt periclitate sanatatea, dezvoltarea si pregatirea profesionala. c) incadrarea in munca a persoanelor sub varsta de ani este interzisa. 19. Munca suplimentar : a) Se efectueaz din dispoziia angajatorului numai dac este pltit suficient. b) Nu poate fi efectuat fr acordul salariatului; c) Se efectueaz din dispoziia angajatorului numai n caz de for major, sau pentru alte lucrri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau nlturrii consecinelor unui accident.

20. ncadrarea salariailor la instituiile i autoritile publice se face: a) prin negociere, concurs sau examen; b) numai prin concurs; c) numai prin concurs sau examen.

21. Contractul individual de munca pe durata determinata se poate incheia numai in ..............................................., cu precizarea expresa a ........................................pentru care se incheie. 22. Contractul individual de munc se ncheie: a) numai pe durat nedeterminat; b) pe durat nedeterminat, iar numai prin excepie, se poate ncheia i pe durat determinat, n condiiile expres prevzute de lege; c) potrivit legii sub form de convenie civil sau contract de colaborare.

23. Persoana fizic dobndete capacitate de munc: a) la mplinirea vrstei de 16 ani; b) numai la mplinirea vrstei de 18 ani.

24. Angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite de salariat, avandu-se in vedere urmatoarele: a) imprejurarile in care a fost savarsita fapta; b) gradul de vinovatie al salariatului; c) consecintele abaterii disciplinare; d) comportarea generala in serviciu a salariatului; e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta; f) gradul de pericol social al salariatului. 25. Salariatii care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesionala, in conditiile prevazute de codul muncii, nu pot avea initiativa incetarii contractului individual de munca pentru o .................................................................................................. 26. Prin demisie se intelege: a) actul unilateral de vointa al salariatului care printr-o notificare scrisa comunica angajatorului incetarea contractului de munca, dupa implinirea unui termen de preaviz; b) actul unilateral de vointa al angajatorului care printr-o notificare scrisa comunica salariatului incetarea contractului de munca.

27. Contractul individual de munc poate fi suspendat din iniiativa salariatului, n urmtoarele situaii: a) concediu pentru creterea copilului n vrst de pn la 2 ani sau, n cazul copilului cu handicap, pn la mplinirea vrstei de 3 ani; b) concediu pentru ngrijirea copilului bolnav n vrst de pn la 7 ani sau, n cazul copilului cu handicap, pentru afeciuni intercurente, pn la mplinirea vrstei de 18 ani; c) concediu paternal; d) concediu pentru formare profesionala; e) exercitarea unor functii elective in cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toata durata mandatului; f) participarea la greva. g) cercetare disciplinara prealabila.

28. Prin concediere contractul individual de munc nceteaz: a) de drept; b) ca urmare a acordului prilor; c) din initiativa angajatorului.

29. Modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele elemente: a) durata contractului; b) locul muncii; c) felul muncii; d) conditiile de munca; e) salariul; f) timpul de munca si timpul de odihna g) tichete de masa si tichete cadou.

30. Registrul general de evidenta a salariatilor se intocmeste in forma electronica, se completeaza in ordinea angajarii si cuprinde urmatoarele elemente: a) elementele de identificare a tuturor salariatilor: numele, prenumele, codul numeric personal (CNP); b) data angajarii; c) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarilor Ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative; d) tipul contractului individual de munca; e) salariul si alte sporuri ale salariatului; f) data si temeiul suspendarii contractului individual de munca; g) data si temeiul incetarii contractului individual de munca.

31. Sanctiunile disciplinare prevazute de Codul muncii, pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt: a) avertismentul verbal b) avertismentul scris; c) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile; d) reducerea salariului de baza pe o durata de 13 luni cu 510%; e) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 13 luni cu 510%; f) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

32. Persoanele care in perioada in care sunt indreptatite sa beneficieze de concediul pentru cresterea copilului si indemnizatia lunara si obtin venituri supuse impozitului, inainte de implinirea de catre copil a varstei de un an, au dreptul la un stimulent de insertie in cuantum lunar de ........................... pentru perioada ramasa pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani.

33. Salariatii au dreptul la zile libere platite pentru evenimente deosebite in familie sau pentru alte situatii, dupa cum urmeaza: a) casatoria salariatului 5 zile; b) casatoria unui copil 2 zile; c) casatoria parintilor 3 zile; d) nasterea unui copil 5 zile + 10 zile daca a urmat un curs de puericultura; e) decesul sotului, copilului, patintilor, socrilor 3 zile; f) donatorii de sange, conform legii; g) la schimbarea locului de munca in cadrul aceleiasi unitati, cu mutarea domiciliului in alta localitate.

34. O persoana poate fi angajata in munca numai in baza unui ..................................................., care constata faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci. Nerespectarea acestor prevederi atrage ................................................. contractului individual de munca.

35. Nu pot presta munca de noapte: a) tinerii care nu au implinit varsta de 18 ani; b) tinerii care nu au implinit varsta de 16 ani ; c) femeile gravide, lauzele si cele care alapteaza, nu pot fi obligate sa presteze munca de noapte.

36. Indicatorul social de referin al asigurrilor pentru omaj i stimulrii ocuprii forei de munc, denumit n continuare indicator social de referin, reprezint unitatea exprimat n lei la nivelul creia se raporteaz prestaiile bneti suportate din bugetul asigurrilor pentru omaj, acordate att n vederea asigurrii proteciei persoanelor n cadrul sistemului asigurrilor pentru omaj, ct i n vederea stimulrii anumitor categorii de persoane pentru a se ncadra n munc, precum i a angajatorilor pentru a ncadra n munc persoane n cutarea unui loc de munc si este in cuntum de ........................., pentru anul 2011.

37. Salariatul are dreptul: a) de a demisiona fr acordul angajatorului; b) de a demisiona numai cu acordul angajatorului; c) de a nu motiva demisia; d) de a demisiona numai cu respectarea termenului de preaviz, daca angajatorul si-a indeplinit obligatiile asumate prin contractul de munca.

38. Contractul individual de munc cu timp parial se ncheie : a) sub form scris sau verbal; b) numai sub form scris; c) nu este prevzut de lege.

39. Angajatorul : a) va tine trimestrial evidenta orelor de munca prestate de fiecare salariat; b) va ine lunar evidena orelor de munc prestate zilnic de fiecare salariat; c) va supune controlului inspeciei muncii aceast eviden, ori de cte ori este solicitat.

40. Accidentul de munc, conform Legii 319/2006, legea securitii i sntii n munc, reprezinta: a) vtmarea violent a organismului, precum i intoxicaia acut profesional, care au loc n timpul procesului de munc sau n ndeplinirea ndatoririlor de serviciu i care provoac incapacitate temporar de munc de cel puin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces; b) vtmarea corporala a salariatului, precum i orice boala profesional, care au loc n timpul programului de munc sau n intervalul in care salariatul isi indeplineste ndatoririle de serviciu i care provoac, invaliditate ori deces; 41. Nu constituie munc forat, munca sau activitatea impus de autoritile publice: a) n temeiul legii privind serviciul militar obligatoriu; b) pentru ndeplinirea obligaiilor civice stabilite prin lege; c) n baza unei hotrri judectoreti de condamnare, rmas definitiv, n condiiile legii; d) in caz de forta majora, respectiv in caz de razboi, catastrofe sau pericol de catastrofe precum: incendii, inundatii, cutremure, epidemii sau epizootii violente, invazii de animale sau insecte si, in general, in toate circumstantele care pun in pericol viata sau conditiile normale de existenta ale ansamblului populatiei ori ale unei parti a acesteia.

42. Conform Legii zilierilor, zilierul este: a) persoana fizica, cetatean roman sau strain, ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, in conditiile legii; b) persoana fizica care presteaza activitati, cu caracter ocazional, pentru beneficiari, cetateni romani sau straini, in conditiile legii;

43. n sistemul public de pensii, conform legii, se acord urmtoarele categorii de pensii: a) pensia pentru limit de vrst; b) pensia anticipata partiala pentru urmas; c) pensia anticipat; d) pensia anticipat parial; e) pensia de invaliditate; f) pensia anticipata de invaliditate; g) pensia de urma.

44. Obligatia incheierii contractului revine ............................................

individual

de

munca

in

forma

scrisa

45. Munca suplimentar : a) se efectueaz din dispoziia angajatorului numai dac este pltit suficient. b) nu poate fi efectuat fr acordul salariatului; c) se efectueaz din dispoziia angajatorului numai n caz de for major, sau pentru alte lucrri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau nlturrii consecinelor unui accident.

46. Sunt considerati salariati cu munca la domiciliu acei salariati care indeplinesc, atributiile specifice functiei pe care o detin: a) la domiciliul lor; b) la domiciliul angajatorului; c) la domiciliul salariatului si/sau la domiciliul angajatorului;

47. Contractul individual de munca de poate fi suspendat prin acordul partilor, in urmatoarele cazuri: a) pentru concedii fara plata pentru studii; b) pentru interese personale; 48. Dosarul de personal al angajatului trebuie s cuprind : a) actele necesare angajrii; b) contractul individual de munc; c) acte privind modificarea, suspendarea si executarea contractului individual de munca; d) actele societii. 49.Contractul Individual de Munc se nregistreaz la I.T.M., n termen de : a) 20 de zile de la data incheierii; b) 21 de zile de la data incheierii. 50. Contractul individual de munc poate fi modificat: a) numai prin acordul prilor; b) cu titlu de excepie, modificarea unilateral a contractului individual de munc este posibil numai n cazurile i n condiiile prevzute de lege; c) exclusiv de angajat. 51. Indemnizaia de neconcuren lunar datorat salariatului nu este de natur salarial, se negociaz i este de cel puin ........................... din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele ............. luni anterioare datei ncetrii contractului individual de munc.

52. Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la ................................................. lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna. 53. Sunt cunoscute urmtoarele metode de recrutare : a) Publicitatea; b) Reeaua de cunotine ; c) Folosirea consilierilor sau firmelor de recrutare; d) Fisierul cu potentiali angajati.

54. In cadrul raspunderii patrimoniale, salariatii:

a) raspund patrimonial, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor; b) nu raspund patrimonial de pagubele provocate de forta majora; c) nu raspund patrimonial de pagubele care se incadreaza in riscul normal al serviciului;

55. Somerul este persoana care ndeplineste cumulativ urmatoarele conditii: a) este n cautarea unui loc de munca de la vrsta de minimum 16 ani si pna la ndeplinirea conditiilor de pensionare; b) starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice o fac apta pentru prestarea unei munci; c) nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici dect valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca, n vigoare; d) este disponibila sa nceapa lucrul n perioada imediat urmatoare, daca s-ar gasi un loc de munca. e) are un loc de munca si obtine venituri mai mici decat indemnizatia de somaj.

56. Sanctiunile prevazute in regulamentul de ordine interioara, pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt: a) avertismentul verbal; b) avertismentul scris; c) pentru abatere disciplinara grava, reducerea salariului de baza pe o durata de 6 luni de zile cu 30%; d) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%. 57. Decizia de concediere produce efecte: a) de la data comunicrii ei salariatului; b) de la data lurii la cunotin a salariatului n orice mod; c) de la data emiterii.

58. Ucenicul este: a) persoana fizic ncadrat n munc n baza unui contract de ucenicie la locul de munc; b) persoana fizic ncadrat n munc n baza unui contract individual de munca; c) persoana fizic care desfasoara activitate la un angajator, in baza legii zilierilor.

59. Plata salariului se dovedeste prin semnarea si prin orice alte ......................... care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul indreptatit.

60. Dreptul la aciune cu privire la drepturile salariale, precum i cu privire la daunele rezultate din neexecutarea n totalitate sau n parte a obligaiilor privind plata salariilor se prescrie n termen de .................. de la data la care drepturile respective erau datorate.

61. Nu constituie munc forat, munca sau activitatea impus de autoritile publice: a) n temeiul legii privind serviciul militar obligatoriu; b) pentru ndeplinirea obligaiilor civice stabilite prin lege; c) n baza unei hotrri judectoreti de condamnare, rmas definitiv, n condiiile legii.

62. Perioada de proba: a) constituie vechime in munca; b) nu constituie vechime in munca.

63. Detasarea este: a) actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului de munca, din dispozitia angajatorului, la un alt angajator, in scopul executarii unor lucrari in interesul acestuia; b) actul prin care se dispune schimbarea definitiva a locului de munca, din dispozitia angajatorului, la un alt angajator, partener de afaceri, in scopul executarii unor lucrari in interesul acestuia.

64. n cazul n care concedierea se dispune pentru motive ce in de persoana salariatului, decizia de concediere: a) se emite n scris; b) sub sanciunea nulitii absolute, trebuie s fie motivat n fapt i n drept i s cuprind precizri cu privire la termenul n care poate fi contestat i la instana judectoreasc la care se contest; c) se emite ntotdeauna numai dup ndeplinirea de ctre angajator a cercetrii disciplinare prealabile.

65. Concedierea pentru motive care nu in de persoana salariatului, reprezint ncetarea contractului individual de munc:

a) determinat de desfiinarea locului de munc ocupat de salariat ca urmare a dificultilor economice, a transformrilor tehnologice sau a reorganizrii activitii; b) determinata de necorespunderea salariatului sub aspect profesional locului de munc n care este ncadrat; c) in cazul in care salariatul indeplineste conditiile de varsta standard si stagiu de cotizare si nu a solicitat pensionarea in conditiile legii.

66. Completai cuvintele care lipsesc: Desfiinarea locului de munc trebuie s fie ...................................... i s aib o cauz ......................... i ..........................................................

67. Termenul de preaviz in cazul demisiei este cel convenit de parti in contractul individual de munca sau, dupa caz, cel prevazut in contractele colective de munca aplicabile si nu poate fi mai mare de ...............zile calendaristice pentru salariatii cu functie de executie, respectiv de ............ zile calendaristice pentru salariatii care ocupa functii de conducere.

68. Contractul individual de munca: a) poate inceta pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, numai printr-o notificare scrisa, la initiativa oricareia dintre parti; b) poate inceta numai dupa efectuarea integrala a perioadei de proba, printr-o notificare scrisa, la initiativa oricareia dintre parti; c) nu poate inceta in perioada de proba.

69. Angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite de salariat, avandu-se in vedere urmatoarele: a) imprejurarile in care a fost savarsita fapta; b) gradul de vinovatie al salariatului; c) consecintele abaterii disciplinare; d) comportarea generala in serviciu a salariatului; e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta; f) gradul de pericol social al salariatului.

70. Contractul colectiv de munca este conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala, de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege, de cealalta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea,

precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca. Negocierea colectiva la nivel de unitate este obligatorie, cu exceptia cazului in care angajatorul are incadrati mai putin de ........................ de salariati.

71. Modificarea contractului de munca se refera la oricare dintre urmatoarele elemente: a) durata contractului; b) locul muncii; c) felul muncii; d) conditiile de munca; e) salariul; f) timpul de munca si timpul de odihna; g) tichete de masa, tichete de vacanta si tichete cadou; h) fisa postului.

72. Sanctiunile disciplinare prevazute de Codul muncii, pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt: a) avertismentul scris; b) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile; c) reducerea salariului de baza pe o durata de 13 luni cu 510%; d) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 13 luni cu 510%; e) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. f) amenda disciplinara.

73. Zilele de srbtoare legal n care nu se lucreaz sunt: a) 1 i 2 ianuarie; b) 24 ianuarie; c) prima i a doua zi de Pati; d) 1 mai; e) prima i a doua zi de Rusalii; f) Adormirea Maicii Domnului; g) 1 decembrie; h) prima i a doua zi de Crciun; i) dou zile pentru fiecare dintre cele 3 srbtori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele dect cele cretine, pentru persoanele aparinnd acestora.

74. Concediul si indemnizatia de maternitate:

a) asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcina si lauzie pe o perioada de 126 de zile calendaristice, perioada in care beneficiaza de indemnizatie de maternitate; b) asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcina si lauzie pe o perioada de 63 de zile calendaristice, perioada in care beneficiaza de indemnizatie de maternitate.

75.Munca de noapte este: a) munca prestat ntre orele 22,00-6,00; b) munca prestata intre orele 6,00-22,00.

76. n vederea cercetrii disciplinare prealabile, salariatul urmeaz s fie convocat n scris de persoana mputernicit de angajator s realizeze cercetarea, precizndu-se : a) obiectul; b) data; c) ora; d) locul ntrevederii; e) scopul si cauza.

77. Agentii de munca temporara trebuie sa constituie o garantie financiara prin depunerea unei sume intr-un cont distinct deschis la o banca din Romania, care sa acopere contravaloarea a ................... de salarii de baza minime brute pe tara, garantate in plata, la care se adauga contributiile datorate de catre angajator bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii. 78. Salariatul cu fractiune de norma este: a) salariatul al carui numar de ore normale de lucru, calculate saptamanal sau ca medie lunara este inferior numarului de ore normale de lucru al unui salariat cu norma intreaga; b) salariatul care efectueaza obligatoriu 2 ore/zi/10 ore pe saptamana si numarul de ore este inferior numarului de ore normale de lucru al unui salariat cu norma intreaga.

79. Durata normal a timpului de munc este de: a) 8 ore pe zi i de 40 de ore pe sptmn, pentru salariaii angajai cu norm ntreag; b) 6 ore pe zi i de 30 de ore pe sptmn, n cazul tinerilor n vrst de pn la 18 ani; c) 10 ore pe zi i de 50 de ore pe sptmn, pentru salariaii angajai cu norm ntreag. 80. Concedii prevzute de legi speciale (asigurri sociale), asiguraii sistemului public au dreptul la:

a) concediu i indemnizaie pentru incapacitate temporar de munc, cauzat de boli obinuite sau de accidente n afara muncii, boli profesionale i accidente de munc; b) prestaii pentru prevenirea mbolnvirilor i recuperarea capacitii de munc; c) concediu i indemnizaie pentru maternitate; d) concediu i indemnizaie pentru creterea copilului; e) concediu i indemnizaie pentru ngrijirea copilului bolnav; f) concediu paternal;

81. Detasarea este: a) actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului de munca, din dispozitia angajatorului, la un alt angajator, in scopul executarii unor lucrari in interesul acestuia; b) actul prin care se dispune schimbarea definitiva a locului de munca, din dispozitia angajatorului, la un alt angajator, partener de afaceri, in scopul executarii unor lucrari in interesul acestuia.

82. Intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de ............................................................. pentru reapararea prejudiciului produs salariatului.

83. Salariatii au dreptul la zile libere platite pentru evenimente deosebite in familie, sau pentru alte situatii, prevazute in regulamentul de ordine interioara, sau dupa caz in contractul colectiv de munca aplicabil, dupa cum urmeaza: a) casatoria salariatului - 5 zile; b) casatoria unui copil - 2 zile; c) nasterea unui copil - 5 zile + 10 zile daca a urmat un curs de puericultura; d) decesul sotului, copilului, parintilor, socrilor - 3 zile; e) decesul bunicilor, fratilor, surorilor - 1 zi; f) donatorii de sange - conform legii; g) la schimbarea locului de munca in cadrul aceleiasi unitati, cu mutarea domiciliului in alta localitate - 5 zile. h) orice alte cazuri prevazute in contractele colective de munca la nivel de unitate/ramura sau prevazute in regulamentul de ordine interioara.

84. Concedierea pentru motive care nu in de persoana salariatului reprezint ncetarea contractului individual de munc:

a) determinat de desfiinarea locului de munc ocupat de salariat ca urmare a dificultilor economice, a transformrilor tehnologice sau a reorganizrii activitii; b) determinata de necorespunderea salariatului sub aspect profesional locului de munc n care este ncadrat; c) ca urmare a unei abateri disciplinare grave sau abateri repetate de la regulile de disciplina muncii.

85. Salariat are dreptul: a) de a munci la angajatori diferii, n baza unor contracte individuale de munc, beneficiind de salariul corespunztor pentru fiecare dintre acestea; b) de a munci la acelasi angajator, n baza unor contracte individuale de munc, beneficiind de salariul corespunztor pentru fiecare dintre acestea.

86. Angajatorul poate dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de ............... de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de ................... luni de la data savarsirii faptei.

87. Completai cuvintele care lipsesc: Contractul individual de munc se ncheie n baza .............................................................. , n ................................................................., in forma .................................... .

88. Angajatorii au obligatia sa asigure accesul salariatilor la serviciul medical de medicina muncii in urmatoarele cazuri: a) cand unitatea are cel putin 21 de salariati; b) cand unitatea are peste 50 de salariati.

89. Salariul se plateste: a) direct titularului sau persoanei imputernicite de catre acesta; b) sotului sau sotiei dupa caz; c) oricarui membru al familiei pana la gradul IV inclusiv.

90. Salariatii au dreptul in fiecare an calendaristic la un concediu de odihna platit, de minim ............................... de zile lucratoare. Fac execeptie, salariatii care au varsta sub 18 ani si care au dreptul la un concediu platit de .... ........... zile lucratoare.

91. In fiecare saptamana, salariatul are dreptul, de regula la ........ zile consecutive de repaus saptamanal.

92. Munca suplimentar: a) se efectueaz din dispoziia angajatorului numai dac este pltit suficient; b) nu poate fi efectuat fr acordul salariatului; c) se efectueaz din dispoziia angajatorului numai n caz de for major, sau pentru alte lucrri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau nlturrii consecinelor unui accident.

93. Contractul individual de munca poate inceta astfel: a) de drept; b) ca urmare a acordului partilor, la data convenita de acestea; c) ca urmare a vointei unilaterale a uneia din parti, in cazurile si conditiile limitativ prevazute de lege.

94. Potrivit art.126 din Codul muncii norma de munc cuprinde: a) timpul productiv; b) timpul pentru ntreruperi impuse de desfurarea procesului tehnologic; c) timpul pentru pauze legale n cadrul programului de munc.

95. In caz de deces al salariatului plata drepturilor salariale datorate pana la data decesului sunt platite in ordine: a) sotului supravietuitor; b) copiilor majori ai defunctului sau parintilor acestuia; c) altor mostenitori in conditiile dreptului comun.

96. Contractul individual de munc pe durata determinata se ncheie: a) numai sub form scris; b) cu precizarea expresa a duratei pentru care se incheie.

97. Clauza de neconcurenta isi produce efectele dupa cum urmeaza:

a) in timpul executarii contractului individual de munca; b) de la data inceperii activitatii salariatului pentru o perioada de maxim 2 ani; c) pentru o perioada de maxim 2 ani de la data incetarii contractului individual de munca.

98. Angajatorul : a) este obligat de a ine evidena orelor de munc prestate de fiecare salariat; b) va ine lunar evidena orelor de munc prestate zilnic de fiecare salariat; c) va supune controlului inspeciei muncii aceast eviden, ori de cte ori este solicitat.

99. Perioada de proba: a) constituie vechime in munca; b) nu constituie vechime in munca; c) numai in anumite conditii prevazute de lege. 100. n cazul reducerii temporare a activitii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depesc 30 de zile lucrtoare, angajatorul va avea posibilitatea: a) reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe sptmn; b) reducerea corespunztoare a salariului, pn la remedierea situaiei care a cauzat reducerea programului, dup consultarea prealabil a sindicatului reprezentativ de la nivelul unitii sau a reprezentanilor salariailor, dup caz.