Sunteți pe pagina 1din 3

PROF. UNIV. DR.

Claudia Ana Moarcăş

SEMINARUL 6 - 6 NOIEMBRIE 2019

GRILE
1. Condițiile prevăzute de lege pentru încheierea valabilă a contractului individual de muncă sunt următoarele:

a) Încheierea contractului în formă scrisă;


b) Înregistrarea contractului de muncă în registrul de evidență al salariaților;
c) Înregistrarea contractului de muncă la inspectoratul teritorial de muncă;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

2. Clauza de neconcurență își produce efectele:

a) Numai pe durata executării contractului individual de muncă;


b) Dacă în cuprinsul contractului de muncă sunt prevăzute expres și cumulativ numai următoarele
elemente: activitățile ce sunt interzise salariatului, perioada pentru care își produce efectele, terții în
favoarea cărora se interzice prestarea activității, precum și aria geografică unde salariatul poate fi în
reală competiție cu angajatorul;
c) Pe o durată de 3 ani de la data încetării contractului individual de muncă;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

3. Clauza de neconcurență:

a) Își produce efectele pe o perioadă de maximum 3 ani de la data încetării contractului individual de
muncă
b) Își produce efectele numai dacă în cuprinsul contractului individual de muncă sunt prevăzute în mod
concret activitățile ce sunt interzise salariatului la data încetării contractului
c) Presupune plata unei indemnizații lunare
d) Presupune ca pe parcursul derulării contractului de muncă, dar și după încetarea acestuia, salariatul să
nu presteze, în interes propriu sau al unui terț, o activitate care se află în concurență cu cea prestată la
angajatorului său

4. Angajarea prin concurs sau examen este obligatorie la:

a) Asociații și fundații
b) Societăți comerciale cu capital de stat
c) Societăți comerciale cu capital privat
d) Instituții publice

5. Certificatul medical:

a) Are caracter facultativ la încadrarea în muncă


b) Are caracter obligatoriu numai la încadrarea într-o instituție bugetară
c) Are caracter obligatoriu
d) Este obligatoriu în cazul detașării sau trecerii în alt loc de muncă ori în altă activitate, dacă se schimbă
condițiile de muncă

6. Clauza de neconcurenţă:

a) este inadmisibilă pe perioada existenţei contractului individual de muncă;


PROF. UNIV. DR. Claudia Ana Moarcăş

b) poate fi dedusă sau subînţeleasă, nefiind obligatorie indicarea acesteia în cuprinsul contractului
individual de muncă;
c) presupune o restrângere a dreptului la muncă şi a libertăţii muncii cu caracter temporar;
d) îşi poate produce efectele pentru o durată de maximum 12 luni de la data încetării contractului
individual de muncă.

7. Cumulul de funcţii:

a) este admisibil pentru toate categoriile de salariaţi;


b) constă în existenţa a două sau mai multe contracte individuale de muncă, în aceeaşi perioadă, ale
aceluiaşi salariat;
c) ca şi regulă, nu este admisibil în lumina prevederilor Codului muncii;
d) incompatibilităţile privind cumulul de funcţii sunt prevăzute prin lege.

8. Persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz va fi informata cu privire cu privire la
urmatoarele elemente:

a) Locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca in diverse
locuri
b) Durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul
c) Conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia
d) Salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea platii
salariului la care salariatul are dreptul

9. In cazul in care persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, urmeaza sa isi desfasoare
activitatea in strainatate, angajatorul are obligatia:

a) De a-i comunica criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul


angajatorului
b) Identitatea colegilor de birou
c) Sarbatorile legale din acea tara
d) Conditiile de clima

10. In contractual individual de munca al unei persoane care urmeaza sa isi desfasoare activitatea in strainatate
trebuie sa se regaseasca:

a) Durata perioadei de munca ce urmeaza sa fie prestata in strainatate


b) Reglementarile principale din legislatia muncii din acea tara
c) Moneda in care vor fi platite drepturile salariale, precum si modalitatile de plata
d) Conditiile de repatriere a lucratorului, dupa caz.

11. In cazul in care angajatorul nu isi indeplineste obligatia de informare:

a) Persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, are dreptul sa sesizeze, in termen de 15
zile de la data neindeplinirii acestei obligatii, instant judecatoreasca competenta si sa solicite
despagubiri corespunzatoare prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a neexecutarii de catre
angajator a obligatiei de informare
b) Persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, are dreptul sa sesizeze, in termen de 20
zile de la data neindeplinirii acestei obligatii, instant judecatoreasca competenta si sa solicite
despagubiri corespunzatoare prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a neexecutarii de catre
angajator a obligatiei de informare
c) Persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, are dreptul sa sesizeze, in termen de 25
zile de la data neindeplinirii acestei obligatii, instant judecatoreasca competenta si sa solicite
despagubiri corespunzatoare prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a neexecutarii de catre
angajator a obligatiei de informare
PROF. UNIV. DR. Claudia Ana Moarcăş

d) Persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, are dreptul sa sesizeze, in termen de 30
zile de la data neindeplinirii acestei obligatii, instant judecatoreasca competenta si sa solicite
despagubiri corespunzatoare prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a neexecutarii de catre
angajator a obligatiei de informare

12. În cazul în care într-un contract individual de muncă este inserată și o clauză prin care salariatul renunță la unul
din drepturile ce îi sunt recunoscute prin lege, respectivul contract de muncă:

a) Va fi lovit de nulitate absolută și totală;


b) Va fi lovit de nulitate relativă și totală;
c) Doar respectiva clauză este lovită de nulitate relativă;
d) Niciuna din variantele de mai sus.

13. Acordul părinților la încheierea unui contract individual de muncă de către copilul lor:

a) Este necesar în toate situațiile, cât timp copilul nu a împlinit vârsta de 18 ani;
b) Poate fi dat și ulterior încheierii contractului de muncă;
c) Trebuie să fie prealabil încheierii contractului de muncă (sau cel mult concomitent), expres și
special;
d) Poate fi general, referindu-se la orice contract de muncă.

14. In cazul nerespectarii, cu vinovatie, a clauzei de neconcurenta:

a) Salariatul poate fi obligat la restituirea indemnizatiei


b) Salariatul poate fi obligat la restituirea salariilor primite
c) Salariatul poate fi obligat, dupa caz, la daune-interese corespunzatoare prejudiciului pe care l-a produs
angajatorului
d) Salariatul poate raspunde contraventional

15. Este adevarata urmatoarea afirmatie:

a) Prin clauza de confidentialitate partile convin ca dupa incetarea contractului salariatul sa nu presteze,
in interes propriu sau al unui tert, o activitate care se afla in concurenta cu cea prestata la angajatorul
sau
b) Prin clauza de confidentialitate partile convin ca, pe toata durata contractului individual de munca si
dupa incetarea acestuia, sa nu transmita date sau informatii de care au luat cunostinta in timpul
executarii contractului, in conditiile stabilite in regulamentele interne, in contractile de munc sa in
contractele individuale de munca
c) Prin clauza de confidentialitate partile convin ca doar dupa incetarea contractului individual de munca,
sa nu transmita date sau informatii de care au luat cunostinta in timpul executarii contractului, in
conditiile stabilite in regulamentele interne, in contractile de munc sa in contractele individuale de
munca
d) Prin clauza de confidentialitate partile convin ca in timpul executarii contractului salariatul sa nu
presteze, in interes propriu sau al unui tert, o activitate care se afla in concurenta cu cea prestata la
angajatorul sau

S-ar putea să vă placă și