Sunteți pe pagina 1din 7

INCHEIEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA

Contractul individual de munc este contractul n temeiul cruia o persoan fizic, denumit salariat, se oblig s presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoan fizic sau juridic, n schimbul unei remuneratii denumite salariu. Clauzele contractului individual de munc nu pot contine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de munc. Contractul individual de munc se ncheie pe durat nedeterminat, dar se poate ncheia si pe durat determinat, n conditiile expres prevzute de lege. In momentul incheierii unui contract de munca, angajatorul trebuie sa se tina cont de urmatoarele: - o persoana fizic dobndeste capacitate de munc la mplinirea vrstei de 16 ani. - o persoana fizic poate ncheia un contract de munc n calitate de salariat si la mplinirea vrstei de 15 ani, cu acordul printilor sau al reprezentantilor legali, pentru activitt potrivite cu dezvoltarea fizic, aptitudinile si cunostinele sale, dac astfel nu i sunt periclitate sntatea, dezvoltarea si pregtirea profesional. - incadrarea n munc a persoanelor sub vrsta de 15 ani este interzis. - incadrarea n munc a persoanelor puse sub interdictie judectoreasc este interzis. - incadrarea n munc n locuri de munc grele, vtmtoare sau periculoase se poate face dup mplinirea vrstei de 18 ani (aceste locuri de munc se stabilesc prin hotrre a Guvernului). - este interzis, sub sanctiunea nulittii absolute, ncheierea unui contract

individual de munc n scopul prestrii unei munci sau a unei activitti ilicite ori imorale. Angajatorul (cel care incheie contractul de munca cu persoana pe care doreste sa o angajeze) este persoana fizic sau juridic ce poate, potrivit legii, s angajeze fort de munc pe baz de contract individual de munc. Persoana juridic (SA, SRL) poate ncheia contracte individuale de munc, n calitate de angajator, din momentul dobndirii personalittii juridice, iar persoana fizic dobndeste capacitatea de a ncheia contracte individuale de munc n calitate de angajator, din momentul dobndirii capacittii depline de exercitiu. Contractul individual de munc se ncheie n baza consimtmntului prtilor, n form scris, n limba romn. Obligatia de ncheiere a contractului individual de munc n form scris revine angajatorului. Angajatorul persoan juridic, persoana fizic autorizat s desfsoare o activitate independent, precum si asociatia familial au obligatia de a ncheia, n form scris, contractul individual de munc anterior nceperii raporturilor de munc. n situatia n care contractul individual de munc nu a fost ncheiat n form scris, se prezum c a fost ncheiat pe o durat nedeterminat, iar prtile pot face dovada prevederilor contractuale si a prestatiilor efectuate prin orice alt mijloc de prob. IMPORTANT Munca prestat n temeiul unui contract individual de munc i confer salariatului vechime n munc. Anterior ncheierii sau modificrii contractului individual de munc, angajatorul are obligatia de a informa persoana selectat n vederea angajrii ori, dup caz, salariatul, cu privire la clauzele esentiale pe care intentioneaz s le nscrie n contract sau s le modifice. Obligatia de informare a persoanei selectate n vederea angajrii sau a salariatului se consider ndeplinit de ctre angajator la momentul semnrii contractului individual de munc sau a actului aditional, dup caz. Persoana selectat n vederea angajrii ori salariatul, dup caz, va fi

informat cu privire la cel putin urmtoarele elemente (care trebuie s se regseasc si n continutul contractului individual de munc, iar orice modificare a unuia dintre elementele prevzute mai jos n timpul executrii contractului individual de munc impune ncheierea unui act aditional la contract, ntr-un termen de 15 zile de la data ncunostintrii n scris a salariatului, cu exceptia situatiilor n care o asemenea modificare rezult ca posibil din lege sau din contractul colectiv de munc aplicabil): a) identitatea prtilor; b) locul de munc sau, n lipsa unui loc de munc fix, posibilitatea ca salariatul s munceasc n diverse locuri; c) sediul sau, dup caz, domiciliul angajatorului; d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificrii ocupatiilor din Romnia sau altor acte normative si atributiile postului; e) riscurile specifice postului; f) data de la care contractul urmeaz s si produc efectele; g) n cazul unui contract de munc pe durat determinat sau al unui contract de munc temporar, durata acestora; h) durata concediului de odihn la care salariatul are dreptul; i) conditiile de acordare a preavizului de ctre prtile contractante si durata acestuia; j) salariul de baz, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea pltii salariului la care salariatul are dreptul; k) durata normal a muncii, exprimat n ore/zi si ore/sptmn; l) indicarea contractului colectiv de munc ce reglementeaz conditiile de munc ale salariatului; m) durata perioadei de prob. La negocierea, ncheierea sau modificarea contractului individual de munc, oricare dintre prti poate fi asistat de terti, conform propriei optiuni, cu respectarea prevederilor cu privire la informatiile furnizate salariatului (prealabil ncheierii contractului individual de munc, ntre prti poate interveni un contract de confidentialitate).

n cazul n care persoana selectat n vederea angajrii ori salariatul, dup caz, urmeaz s si desfsoare activitatea n strintate, angajatorul are obligatia de a-i comunica n timp util, nainte de plecare, informatiile prevzute mai sus, precum si informatii referitoare la (care trebuie s se regseasc si n continutul contractului individual de munc): a) durata perioadei de munc ce urmeaz s fie prestat n strintate; b) moneda n care vor fi pltite drepturile salariale, precum si modalittile de plat; c) prestatiile n bani si/sau n natur aferente desfsurrii activittii n strintate; d) conditiile de clim; e) reglementrile principale din legislatia muncii din acea tar; f) obiceiurile locului a cror nerespectare i-ar pune n pericol viata, libertatea sau siguranta personal; g) conditiile de repatriere a lucrtorului, dup caz. n situatia n care angajatorul nu si execut obligatia de informare (prevzute mai sus), persoana selectat n vederea angajrii ori salariatul, dup caz, are dreptul s sesizeze, n termen de 30 de zile de la data nendeplinirii acestei obligatii, instanta judectoreasc competent si s solicite despgubiri corespunztoare prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a neexecutrii de ctre angajator a obligatiei de informare. n afara clauzelor esentiale prevzute mai sus, ntre prti pot fi negociate si cuprinse n contractul individual de munc si alte clauze specifice: a) clauza cu privire la formarea profesional; b) clauza de neconcurent: - la ncheierea contractului individual de munc sau pe parcursul executrii acestuia, prtile pot negocia si cuprinde n contract o clauz de neconcurent prin care salariatul s fie obligat ca dup ncetarea contractului s nu presteze, n interes propriu sau al unui tert, o activitate care se afl n concurent cu cea prestat la angajatorul su, n schimbul unei indemnizatii de neconcurent lunare pe care angajatorul se oblig s o plteasc pe toat perioada de neconcurent.

- clauza de neconcurent si produce efectele numai dac n cuprinsul contractului individual de munc sunt prevzute n mod concret activittile ce sunt interzise salariatului la data ncetrii contractului, cuantumul indemnizatiei de neconcurent lunare, perioada pentru care si produce efectele clauza de neconcurent, tertii n favoarea crora se interzice prestarea activittii, precum si aria geografic unde salariatul poate fi n real competitie cu angajatorul. - indemnizatia de neconcurent lunar datorat salariatului nu este de natur salarial, se negociaz si este de cel putin 50% din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei ncetrii contractului individual de munc sau, n cazul n care durata contractului individual de munc a fost mai mic de 6 luni, din media veniturilor salariale lunare brute cuvenite acestuia pe durata contractului. - indemnizatia de neconcurent reprezint o cheltuial efectuat de angajator, este deductibil la calculul profitului impozabil si se impoziteaz la persoana fizic beneficiar, potrivit legii. - clauza de neconcurent si poate produce efectele pentru o perioad de maximum 2 ani de la data ncetrii contractului individual de munc. - clauza de neconcurent nu poate avea ca efect interzicerea n mod absolut a exercitrii profesiei salariatului sau a specializrii pe care o detine. - la sesizarea salariatului sau a inspectoratului teritorial pentru munc instanta competent poate diminua efectele clauzei de neconcurent. - in cazul nerespectrii, cu vinovtie, a clauzei de neconcurent salariatul poate fi obligat la restituirea indemnizatiei si, dup caz, la daune-interese corespunztoare prejudiciului pe care l-a produs angajatorului. c) clauza de mobilitate Prin clauza de mobilitate prtile n contractul individual de munc stabilesc c, n considerarea specificului muncii, executarea obligatiilor de serviciu de ctre salariat nu se realizeaz ntr-un loc stabil de munc. n acest caz salariatul beneficiaz de prestatii suplimentare n bani sau n natur.

d) clauza de confidentialitate: - prin clauza de confidentialitate prtile convin ca, pe toat durata contractului individual de munc si dup ncetarea acestuia, s nu transmit date sau informatii de care au luat cunostint n timpul executrii contractului, n conditiile stabilite n regulamentele interne, n contractele colective de munc sau n contractele individuale de munc. - nerespectarea acestei clauze de ctre oricare dintre prti atrage obligarea celui n culp la plata de daune-interese. O persoan poate fi angajat n munc numai n baza unui certificat medical, care constat faptul c cel n cauz este apt pentru prestarea acelei munci (nerespectarea acestor prevederilor atrage nulitatea contractului individual de munc). n situatia n care salariatul prezint certificatul medical dup momentul ncheierii contractului individual de munc, iar din cuprinsul certificatului rezult c cel n cauz este apt de munc, contractul astfel ncheiat rmne valabil. Competenta si procedura de eliberare a certificatului medical, precum si sanctiunile aplicabile angajatorului n cazul angajrii sau schimbrii locului ori felului muncii fr certificat medical sunt stabilite prin legi speciale. Certificatul medical este obligatoriu si n urmtoarele situatii: a) la renceperea activittii dup o ntrerupere mai mare de 6 luni, pentru locurile de munc avnd expunere la factori nocivi profesionali, si de un an, n celelalte situatii; b) n cazul detasrii sau trecerii n alt loc de munc ori n alt activitate, dac se schimb conditiile de munc; c) la nceperea misiunii, n cazul salariatilor ncadrati cu contract de munc temporar; d) n cazul ucenicilor, practicantilor, elevilor si studentilor, n situatia n care urmeaz s fie instruiti pe meserii si profesii, precum si n situatia schimbrii meseriei pe parcursul instruirii; e) periodic, n cazul celor care lucreaz n conditii de expunere la factori nocivi profesionali, potrivit reglementrilor Ministerului Snttii; f) periodic, n cazul celor care desfsoar activitti cu risc de transmitere a

unor boli si care lucreaz n sectorul alimentar, zootehnic, la instalatiile de aprovizionare cu ap potabil, n colectivitti de copii, n unitti sanitare, potrivit reglementrilor Ministerului Snttii; g) periodic, n cazul celor care lucreaz n unitti fr factori de risc, prin examene medicale diferentiate n functie de vrst, sex si stare de sntate, potrivit reglementrilor din contractele colective de munc. Contractul individual de munc se ncheie dup verificarea prealabil a aptitudinilor profesionale si personale ale persoanei care solicit angajarea, iar modalittile n care urmeaz s se realizeze aceasta verificare sunt stabilite n contractul colectiv de munc aplicabil, n statutul de personal profesional sau disciplinar si n regulamentul intern, n msura n care legea nu dispune altfel. Informatiile cerute, sub orice form, de ctre angajator persoanei care solicit angajarea cu ocazia verificrii prealabile a aptitudinilor nu pot avea un alt scop dect acela de a aprecia capacitatea de a ocupa postul respectiv, precum si aptitudinile profesionale. Angajatorul poate cere informatii n legtur cu persoana care solicit angajarea de la fostii si angajatori, dar numai cu privire la functiile ndeplinite si la durata angajrii si numai cu ncunostintarea prealabil a celui n cauz. ncadrarea salariatilor la institutiile si autorittile publice si la alte unitti bugetare se face numai prin concurs sau examen, dup caz. Posturile vacante existente n statul de functii vor fi scoase la concurs, n raport cu necesittile fiecrei unitti prevzute mai sus. n cazul n care la concursul organizat n vederea ocuprii unui post vacant nu s-au prezentat mai multi candidati, ncadrarea n munc se face prin examen. Conditiile de organizare si modul de desfsurare a concursului/examenului se stabilesc prin regulament aprobat prin hotrre a Guvernului