Sunteți pe pagina 1din 21

Facultatea de Stiinte juridice si administrative, Brasov Dreptul muncii si securitatii sociale - administratie anul II

MULTIPLE CHOICE 1. Ce sunt patronatele? a. Potrivit art. 230 al.1 din Codul muncii, patronatele, denumite si organizatii de

angajatori, constituite n conditiile legii, sunt organizatii ale angajatorilor, autonome, fr caracter politic, nfiintate ca persoane juridice de drept privat, fr scop patrimonial. b. sunt constituite de ctre salariai pe baza dreptului de liber asociere, n scopul promovrii intereselor lor profesionale, economice i sociale, precum i al aprrii drepturilor individuale i colective ale acestora prevzute n contractele colective i individuale de munc sau n acordurile colective de munc c. sunt organizatii constituite conform legii ai caror membrii pot adera de la implinirea vrstei de 16 ani, fr a fi necesara ncuviintarea prealabila a reprezentantilor lor legali
2. Ce fel de capacitate de munca recunoaste legea, persoanei, incepand cu varsta de 15 ani si

pana la 16 ani ?
a. totala; b. restransa; c. persoana nu are capacitate de munca 3.

Statutele organizaiilor sindicale cuprind cel puin urmtoarele prevederi cu privire la: A) scopul constituirii, denumirea si sediul organizaiei sindicale; B) modul in care se dobndete si nceteaz calitatea de membru al organizaiei sindicale; C) drepturile si ndatoririle membrilor; D) modul de stabilire si ncasare a cotizaiei; E) organele executive de conducere, denumirea acestora, modul de alegere si de revocare, durata mandatelor si atribuiile lor;
a. b. c. d. 4. A+B B+C A+B+C+D A+B+C+D+E

Poate avea calitate de salariat:


a. Doar persoana care a implinit vrsta de 14 ani; b. Doar o persoan juridic care a dobndit personalitate juridic; c. Doar o persoan fizic;

d. Doar o persoan cu studii preuniversitare. 5. Ce este contractul colectiv de munca, potrivit Legii dialogului social nr.62/2011? a. este conventia incheiata n forma scrisa intre angajator sau organizatia

patronalasi reprezentantii angajatilor, prin care se stabilesc clauze privind drepturile si obligatiile ce decurg din relatiile de munc. b. este convenia ncheiata intre angajator si salariat c. este conventia incheiata intre 2 parti in care fiecare parte se obliga una in favoarea celeilalte
6. Identificati varianta adevarata: a. negocierea colectiv este obligatorie, cu exceptia cazului n care angajatorul are

ncadrati mai putin de 21 de salariati.


b. Codul muncii nu aduce precizari in legatura cu negocierea colectiva c. legiuitorul lasa angajatorului posibilitatea de a face sau nu negocierea d. negocierea colectiv este obligatorie, cu exceptia cazului n care angajatorul are

ncadrati mai putin de 15 salariati.


7. Ce stiti despre durata contractului colectiv de munca? a. contractul colectiv de munca se incheie pe o perioada determinata b. contractul colectiv de munca se incheie pe o perioada nedeterminata c. contractul colectiv de munca se incheie pe o perioada determinata, care nu poate fi

mai mica de 12 luni si mai mare de 24 luni, prtile pot hotar prelungirea acestuia, o singur dat cu cel mult 12 luni d. contractul colectiv de munca se incheie pe o perioada determinata, care nu poate fi mai mica de 12 luni, prtile pot hotar prelungirea acestuia, o singur dat cu cel mult 12 luni
8. Legea prevede limitativ situatiile n care contractele colective de munca nu vor fi

nregistrate. Identificati varianta adevarata: a. prtile nu au depus dosarul in conformitate cu prevederile art. 143 alin (2) astfel: contractul colectiv de munca, in original, redactat in attea exemplare cate parti semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, dovada convocrii prtilor ndrepttite sa participe la negociere; mputernicirile scrise pentru reprezentanii desemnati in vederea negocierii si semnrii contractului colectiv de munca; dovezile de reprezentativitate ale prtilor. b. nu sunt semnate de ctre organizaii sindicale care reprezint mai mult de jumtate din totalul angajatilor din sectorul sau grupul de uniti pentru care s-a negociat contractul; c. reprezentantul oricrei prti care a participat la negocieri, nu a fost de acord cu oricare dintre clauzele contractului si acest fapt a fost consemnat in procesul-verbal de negociere. d. toate variantele sunt corecte
9. Contractul colectiv de munc nceteaz de drept n urmtoarele cazuri:

a.

la implinirea termenului sau la terminarea lucrarii pentru care a fost incheiat, daca partile nu convin prelungirea aplicarii acestuia, in conditiile legii; b. la data dizolvarii sau lichidarii judiciare a unitatii; c. prin acordul partilor. d. toate variantele sunt corecte
10. Ca urmare a modificrii Codului muncii prin Legea nr. 40/2011, Contractul individual de

munca se incheie: a. in forma scrisa si reprezint o condiie de validitate a acestuia a crei nclcare atrage nulitatea absoluta. Obligaia de ncheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului. b. forma scrisa nu reprezinta o conditie de validitate a acestuia; c. legiuitorul lasa la latitudinea partilor modul in care se incheie contractul individual de munca.
11.

Persoana fizic poate fi angajat cu contract de munc nc de la vrsta de 15 ani:


a. b. c. d.

Cu acordul angajatorului; Cu acordul prinilor ori a reprezentantilor legali; Legea nu permite; Cu acordul su i al angajatorului

12. ncadrarea n munc n locuri vtmtoare sau periculoase se poate face: a. b. c. d.

Cu acordul salariatului; Numai dup vrsta de 16 ani; Dup mplinirea vrstei de 18 ani; Legea nu stabilete interdicii

13. Identificati varianta adevarata: a. o persoan poate fi angajat n munc numai n baza unui certificat medical; b. certificatul medical este obligatoriu pentru toate categoriile de salariati. c. incadrarea n munc a unei persoane, fr prezentarea prealabil a avizului medical

este nelegal, contractele individuale de munc ncheiate fr respectarea acestei conditii fiind lovite de nulitate d. toate variantele sunt corecte
14.

Salariatul ncadrat cu contract individual de munc pe durat determinat poate fi supus unei perioade de prob, care nu va depsi: a. 15 zile lucrtoare pentru o durat a contractului individual de munc mai mic de 3 luni; b. 20 zile lucrtoare pentru o durat a contractului individual de munc cuprins ntre 3 si 6 luni;

c.

30 de zile lucrtoare pentru o durat a contractului individual de munc mai mare de 6 luni;

15.

Perioada de prob este reglementat diferit n cazul contractului individual de munc ncheiat pe perioad determinat, astfel, salariatul ncadrat cu contract individual de munc pe durat determinat poate fi supus unei perioade de prob, care nu va depsi:
a. 45 de zile lucrtoare n cazul salariailor ncadrai n funcii de conducere, pentru

o durat a contractului individual de munc mai mare de 6 luni.


b. 20 zile lucrtoare pentru o durat a contractului individual de munc cuprins ntre

3 si 6 luni;
c. 15 zile lucrtoare pentru o durat a contractului individual de munc mai mic de 3

luni;
16. Instituia delegrii este reglementat de Codul muncii n art. 43 si reprezint exercitarea

temporar, din dispoziia angajatorului, de ctre salariat, a unor lucrri sau sarcini corespunztoare atribuiilor de serviciu n afara locului su de munc. a. delegarea este o msur dispus de ctre unitate si are drept consecin schimbarea numai n ceea ce priveste locul muncii, salariatul pstrndu-si functia si toate celelalte drepturi prevzute n contractul individual de munc b. delegarea este o msur dorita de salariat c. delegarea este o msur dispus de ctre unitate si are drept consecint schimbarea n ceea ce priveste locul muncii cat si felul muncii, salariatul nu-si pastreaza nici functia si nici celelalte drepturi prevzute n contractul individual de munc
17.

Identificati varianta adevarata: a. delegarea poate fi dispus pe o perioad limitat de timp, de cel mult 60 de zile calendaristice n 12 luni si se poate prelungi pe perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. b. refuzul salariatului pentru prelungirea delegrii poate constitui motiv pentru sanctionarea disciplinar a acestuia c. salariatul delegat este subordonat numai unitii n cadrul creia si exercit sarcinile de serviciu pe perioada delegrii.
18. Detasarea poate nceta prin una din urmtoarele modalitti: a. prin expirarea termenului pentru care a fost dispus; b. prin revocarea dispozitiei de detasare; prin ncetarea n orice mod a contractului

individual de munc;
c. prin anularea judectoreasc a dispozitiei de detasare; d. toate variantele sunt corecte

19. Contractul individual de munca se suspenda de drept in urmatoarele situatii: a. b. c. d.

concediu pentru incapacitate temporara de munca; indeplinirea unei functii de conducere salarizate in sindicat; concediu de maternitate; toate variantele de mai sus;

20. Clauza de neconcurenta se negociaza si se insereaza in contract pentru ca salariatul sa fie

obligat:
a. ca dupa incetarea contractului sa nu presteze la un tert o activitate care se afla in

concurenta;
b. ca pe timpul derularii contractului sa nu presteze la un tert o activitate care se afla

in concurenta; c. ca pe timpul primirii pensiei sa nu presteze la un tert o activitate care se afla in concurenta; d. ca in caz de incapacitate de munca sa nu presteze la un tert o activitate care se afla in concurenta;
21. Clauza de neconcurenta isi produce efectele numai daca in cuprinsul contractului

individual de munca sunt prevazute in mod concret:


a. b. c. d.

activitatile ce sunt interzise salariatului la data incetarii contractului; cuantumul indemnizatiei de neconcurenta lunare; perioada pentru care isi produce efectele clauza de neconcurenta; toate variantele de mai sus;

22. Dupa incetarea contractului de munca: a. b. c. d. 23.

clauza de neconcurenta nu isi mai poate produce efectele; clauza de neconcurenta isi produce efectele pentru o perioada de maximum 2 ani; clauza de neconcurenta isi produce efectele pentru o perioada de maximum 6 luni; niciuna din variantele de mai sus;

Contractul individual de munca inceteaza de drept:


a. b. c. d.

pe durata detasarii; pe durata cercetarii prealabile, in conditiile legii; la data decesului salariatului; in cazul in care angajatorul a formulat plangere penala impotriva salariatului sau acesta a fost trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti;

24. Indemnizatia de neconcurenta se impoziteaza: a. fostului angajator;

b. persoanei fizice beneficiare; c. actualului angajator; d. nu este supusa impozitarii. 25.

Contractul individual de munca inceteaza de drept:


a. la data expirarii termenului contractului individual de munca incheiat pe durata

determinata;
b. de la data retragerii de catre autoritatile sau organismele competente a avizelor,

autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei


c. ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca, de la

data la care nulitatea a fost constatata prin acordul partilor sau prin hotarre judecatoreasca definitiva; d. toate variantele de mai sus;
26. Identificati varianta adevarata: a. Constatarea nulitatii contractului individual de munca produce efecte atat pentru trecut cat si pentru viitor b. Constatarea nulitatii contractului individual de munca produce efecte pentru viitor c. Persoana care a prestat munca in temeiul unui contract individual de munca nul nu are dreptul la remunerarea acesteia, corespunzator modului de indeplinire a atributiilor de serviciu; 27. Contractul individual de munca se suspenda de drept in urmatoarele situatii: a. concediu pentru incapacitate temporara de munca cat si pentru concediu de maternitate b. concediu pentru formare profesionala; c. pe durata cercetarii disciplinare prealabile, in conditiile legii; d. pe durata detasarii; 28. Contractul individual de munca se suspenda de drept in urmatoarele situatii: a. la data decesului salariatului sau al angajatorului persoana fizica, precum si in cazul dizolvarii angajatorului persoana juridica, de la data la care angajatorul si-a incetat existenta conform legii; b. concediu pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani sau in cayul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani c. concediu pentru formare profesionala d. de la data expirarii perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei,. Daca in termen de 6 luni salariatul nu si-a reinnoit avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de munca inceteaza de drept. 29. Identificati situatia in care contractul individual de munca inceteaza de drept: a. in situatia absentelor nemotivate ale salariatului, in conditiile stabilite p[rin contractl colectiv de munca aplicabil, contractul individual de munca si regulamentul intern; b. in situatia in care salariatul este arestat preventiv, in conditiile Codului de procedura penala; c. ca urmare a condamnarii la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti d. indeplinirea unei functii de conducere in sindicat

30. Contractul individual de munca poate fi suspendat din intiativa salariatului, in urmatoarele situatii: a. pe durata cercetarii disciplinare, in conditiile legii; b. in cazul in care angajatorul a formulat o plangere penala impotriva salariatului sau acesta afost trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti c. exercitarea unor functii elective in cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toata durata mandatului; d. pe durata detasarii; 31. Contractul individual de munca poate fi suspendat din intiativa angajatorului in urmatoarele situatii: a. in cazul intreruperii sau reducerii temporare a cativitatii, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare b. partciparea la greva; c. concediu paternal; d. forta majora; 32. Identificati varianta adevarata: a. clauza de neconcurenta isi poate produce efectele pentru o perioada de maximum 1 an de la data incetarii contractului individual de munca; b. clauza de neconcurenta poate avea ca efect interzicerea in mod absolut a exercitarii profesiei salariatului sau a specialiarii pe care o detine in caz de nerespectare cu vinovatie a acesteia; c. indemnizatia de neconcurenta reprezinta o cheltuiala efectuata de angajator, este deductibila la calculul profitului impozabil si se impoziteaza la persoana fizica beneficiara; 33. Indemnizatia de neconcurenta lunara datorata salariatului este in cuantum de : a. b. c. d.

este de natura salariala; se negociaza si este de cel puti 25% din salariul lunar; nu se negociaza ci se stabileste prin regulamentul intern; se negociaza si este de cel putin 50% din media salariilor brute din ultimele 6 luni.

34. Contractul individual de munca este: a. intuitu personae, afectat de conditie rezolutorie si cu executare succesiva; b. bilateral, afectat de conditie rezolutorie; c. consensual, cu executare succesiva si intuitu personae; d. niciuna din variantele de mai sus; 35. Potrivit dispozitiilor Codului munvii, delegarea reprezinta: a. exercitarea temporara, din dispozitia angajatorului, de catre salariat, a unor lucrari

sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu in afara locului sau de munca;


b. actul prin care se dispune, schimbarea temporara a locului de munca, din dispozitia

angajatorului, la un alt angajator, in scopul executarii unor lucrari in interesul acestuia;

c. exercitarea temporara, din dispozitia angajatorului, de catre salariat, a unor lucrari

sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu in afara locului sau de munca ce poate fi dispusa pe o perioada de cel mult 1 an; d. niciuna din variantele de mai sus;
36.

Prin clauza de mobilitate salariatul beneficiaza de:


a. prestatii suplimentare doar in natura; b. prestatii suplimentare in sporuri pentru conditii deosebite de munca; c. prestatii suplimentare in bani sau in natura, cuantumul prestatiilor suplimentare in

bani sau modalitatile prestatiilor suplimentare in natura sunt specificate in contractul individual de munca; d. decontarea cheltuielilor de transport;
37. Care din urmatoarele afirmatii considerati ca sunt adevarate? a. perioada de proba nu constituie vechime in munca; b. potrivit dispozitilor din Codul muncii pe durata executarii unui contract individual

de munca pot fi stabilite mai multe perioade de proba;


c. pe durata perioadei de proba salariatul nu se bucura de toate drepturile si are toate

obligatiile prevazute in legislatia muncii, in contractul colectiv de munca aplicabil, in regulamentul intern, precum si in contractul individual de munca;
d. pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia; 38. Contractul individual de munca inceteaza de drept: a. in cazul retragerii acordului parintilor sau al reprezentantilor legali, in cazul

salariatilor cu vrsta cuprinsa intre 15 si 16 ani;


b. in cazul in care salariatul este arestat preventiv, in conditiile Codului de procedura

penala;
c. in cazul concediului pentru incapacitate temporara de munca; d. niciuna din variantele de mai sus; 39. Comitetul de securitate si sanatate in munca se organizeaza:

A)la angajatorii persoane juridice la care sunt incadrati cel putin 50 de salariati ; B) la angajatorii persoane juridice la care sunt incadrati cel putin 25 de salariati ; C) in cazul in care conditiile de munca sunt grele, vatamatoare sau periculoase, inspectorul de munca poate cere infiintarea acestor comitete si la angajatorii la care sunt incadrati mai putin 50 de salariati ; D) in cazul in care conditiile de munca sunt grele, vatamatoare sau periculoase, inspectorul de munca poate cere infiintarea acestor comitete si la angajatorii la care sunt incadrati mai putin de 25 de salariati ;
a. A+C b. B+D

c. B+C 40. Pentru verificarea aptitudinilor salariatului la incheierea contractului individual de munca

se poate stabili o perioada de proba pentru functiile de executie:


a. b. c. d.

de cel mult 30 de zile calendaristice; de cel mult 10 zile lucratoare; de cel mult 90 de zile calendaristice; durata perioadei este stabilita prin lege, pentru fiecare profesie.

41. Munca suplimentara: a. b. c. d.

este munca prestata in afara duratei normale a timpului de munca saptamanal; poate fi efectuata fara acordul salariatului; este interzisa, legea nu prevede exceptii cu privire la efectuarea acesteia se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 30 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia;;

42. Sanctiunile pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul savarseste o

abatere disciplinara sunt:


a. retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a

dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 90 de zile;


b. reducerea salariului de baza pe o perioada de 1-6 luni cu 5-15%; c. reducerea salariului de baza si/sau ,dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o

perioada de 1-6 luni cu 5-15% d. niciuna din variantele de mai sus;


43. Sporul pentru munca suplimentara, acordat in conditiile prevazute la art.120 al.1 se

stabileste: a. prin negociere,in cadrul contractului colectiv de munca sau, dupa caz al contractului individual de munca si nu poate fi mai mic de 75% din salariul de baza b. prin negociere,in cadrul contractului colectiv de munca sau, dupa caz al contractului individual de munca si nu poate fi mai mic de 50% din salariul de baza c. prin negociere in cadrul regulamentului intern
44. n cazul tinerilor in vrsta de pna la 18 ani, durata timpului de munca este de: a. b. c. d.

4 ore pe zi; intre 4 si 6 ore pe zi; 6 ore pe zi; intre 8 si 10 ore pe zi.

45. Sunt considerati salariati cu munca la domiciliu acei salariati care:

a. nu au reusit sa incheie un contract individual de munca; b. indeplinesc atributii stabilite prin contractul de prestari servicii; c. indeplinesc la domiciliu atributiile specifice functiei pe care o detin; d. indeplinesc la domiciliu atributii specifice gradului de handicap. 46. Prin contractul de munca temporara incheiat pentru o perioada cuprinsa intre 1-si 3 luni se

poate stabili o perioada de proba a carei durata nu poate fi mai mare de:
a. b. c. d.

2 zile lucratoare; 2 zile calendaristice; 5 zile lucratoare; 7 zile lucratoare

47. Pe durata misiunii salariatul temporar beneficiaza de salariul platit de: a. b. c. d.

inspectia muncii; agentul de munca temporara; utilizator; unitatea cesionara.

48. Perioada de proba la care poate fi supus salariatul incadrat cu contract individual de munca

pe durata determinata cuprinsa intre 3 si 6 luni nu va depasi:


a. b. c. d.

5 zile lucratoare; 15 zile lucratoare; 30 zile lucratoare; 45 zile lucratoare;

49. Contractul individual de munca pe perioada determinata nu poate fi incheiat: a. pe o perioada mai mare de 36 de luni b. pe o perioada mai mare de 24 luni c. pe o perioada de 12 luni sau pe durata unei lucrari determinate 50. Contractul individual de munca poate fi incheiat pe durata determinata numai in

urmatoarele cazuri:
a. angajarea unei persoane care in termen de 5 ani va indeplini conditiile de

pensionare pentru limita de vrsta;


b. angajarea pensionarilor care, in conditiile legii, nu pot cumula pensia cu salariul; c. angajarea unei persoane care in termen de 1 an va indeplini conditiile de

pensionare pentru limita de vrsta


51. Elementele raspunderii disciplinare sunt:

A) calitatea de salariat; B) calitatea de salariat si membru de sindicat;

C) existenta unei fapte ilicite, savarsite cu vinovatie; D) un rezultat daunator si legatura de cauzalitate intre fapta si rezultat;
a. A+C+D b. B+C+D c. C+D 52. Judecarea conflictelor de munca este de competenta instantelor stabilite conform Codului

de procedura civila, iar termenele de judecata: a. cerereile referitoare la solutionarea conflictelor de munca se judeca in regim de urgenta iar termenele nu pot fi mai mari de 15 zile; b. cerereile referitoare la solutionarea conflictelor de munca se judeca in regim de urgenta iar termenele nu pot fi mai mari de 30 zile; c. cerereile referitoare la solutionarea conflictelor de munca se judeca in regim de urgenta iar termenele nu pot fi mai mari de 45 zile;
53. Pot fi parti in conflictele de munca: a. salariatii, precum si orice alta persoana titulara a unui drept sau a unei obligatii in

temeiul prezentului cod, al altor legi sau al contractelor colective de munca;


b. angajatorii - persoane fizice si/sau persoane juridice -, agentii de munca temporara,

utilizatorii, precum si orice alta persoana care beneficiaza de o munca desfasurata in conditiile prezentului cod; c. sindicatele si patronatele; d. )toate variantele sunt corecte
54. Angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara in raport cu gravitatea abaterii disciplinare savarsite de salariat, avad in vedere urmatoarele: a. imprejurarile in care fapta a fost savarsita; b. gradul de vinovatie al salariatului; c. consecintele abaterii disciplinare d. comprtarea generala in serviciu a salariatului e. toate variantele sunt corecte 55. Decizia de sanctionare se comunica salariatului in termen de: a. b. c. d.

10 zile de la data emiterii 15 zile de la data emiterii 5zile de la data emiterii 7 zile de la data emiterii

56. In litigiile de munca procedura citarii se considera legal indeplinita daca se realizeaza: a. cu cel putin 15 zile inainte de primul termen de judecata b. daca cel citat nu a primit citatia, dar cu toate astea el este prezent si se pune la

dispozitia instantei
c. cu cel putin 5 zile inainte de termenul de judecata

d. cu cel putin 24 de ore inainte de termenul de judecata 57. Concedierea incetarea contractului individual de munca din initiativa unitatii are loc in

urmatoarele situatii: A) din motive care tin de persoana angajatului; B) din motive care nu tin de persoana angajatului;
a. A+B b. B c. A 58. Identificati afirmatia/afirmatiile adevarate: a. in cazul delegarii, elementul contractului de munca supus modificarii este salariul; b. in cazul delegarii, elementele esentiale ale contractului supuse modificarii sunt:

felul muncii si locul muncii;


c. pe timpul delegarii, salariatul nu ramane in raport juridic de munca cu angajatorul

care l-a delegat, fiind subordonat numai unitatii la care efectueaza delegarea;
d. niciuna din variantele de mai sus; 59.

Identificati afirmatia/afirmatiile adevarate: A) tinerii in varsta de pana la 18 ani pot presta munca suplimentara; B) munca suplimentara poate fi efectuata fara acordul salariatului, fara nicio execeptie; C) munca suplimentara nu poate fi efectuata fara acordul salariatului, cu exceptia cazului de forta majora sau pentru lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor unui accident; D) sporul pentru munca suplimentara, acordat in conditiile prevazute de lege se stabileste prin negociere, in cadrul contractului colectiv de munca sau, dupa caz, al contractului individual de munca, si nu poate fi mai mic de 75% din salariul de baza;
a. b. c. d. B+D C+D A+B+C+D A+B

60. Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului in

urmatoarele situatii: A) in cazul in care salariatul a savrsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern, ca sanctiune disciplinara; B) in cazul in care salariatul este arestat preventiv pentru o perioada mai mare de 20 de zile; C) in cazul in care, prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, se constata inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sa isi indeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat; D) in cazul in care salariatul corespunde profesional locului de munca in care este incadrat

a. b. c. d.

A+B+C A+D A+C B+C

61. Munca prin agent de munca temporara este munca prestata de un salariat temporar in

favoarea:
a. b. c. d.

nevoilor proprii; agentului de munca temporara; unui utilizator; unitatilor bugetare.

62. Despre demisie se pot mentiona urmatoarele :

A) este un act unilateral de vointa al salariatului care , printr-o notificare scrisa comunica angajatorului incetarea contractului individual de munca, dupa indeplinirea unui termen de preaviz; B) salariatul este obligat sa motiveze demisia; C) angajatorul trebuie sa o aprobe; D) pe durata preavizului contractul individual de munca nu isi mai produce efectele;
a. b. c. d. 63. A+C A+B+C+D A A+B

Potrivit dispozitiilor din Codul muncii, constituie infractiune: A) neexecutarea unei hotarri judecatoresti definitive privind plata salariilor in termen de 30 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de catre partea interesata; B) neexecutarea unei hotarri judecatoresti definitive privind reintegrarea in munca a unui salariat; C) incadrarea in munca a minorilor cu nerespectarea conditiilor legale de vrsta; D) neexecutarea unei hotarri judecatoresti definitive privind plata salariilor in termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de catre partea interesata;
a. b. c. d. A+B B+C+D C+D A+C

64. Dispozitiile cuprinse in Codul muncii se aplica: a. cetatenilor romni incadrati cu contract individual de munca si care presteaza

activitatea in strainatate, in baza unor contracte incheiate cu un angajator romn, cu exceptia cazului in care legislatia statului pe al carui teritoriu se executa contractul individual de munca este mai favorabila; b. persoanelor care au dobndit statutul de refugiat si se incadreaza cu contract individual de munca pe teritoriul Romniei, in conditiile legii;

c. cetatenilor straini sau apatrizi incadrati cu contract individual de munca, care

presteaza munca pentru un angajator romn pe teritoriul Romniei;


d. toate variantele sunt corecte; 65. Salariul reprezinta:

A) contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca; B) salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri; C) nu este confidential, angajatorul neavand obligatia de a lua masurile necesare pentru asigurarea confidentialitatii; D) o prioritate si se platesc inaintea oricaror alte obligatii banesti ale angajatorilor;
a. b. c. d. A+B+D A+B+D+C A+B+C A+B

66. Potrivit doctrinei sunt considerate izvoare specifice dreptului muncii: a. b. c. d.

statutele profesionale sau disciplinare; contractele colective de munca; regulamentele interne, regulamentele de organizare si functionare; toate variantele de mai sus;

67. n cazul demisiei, termenul de preaviz nu poate fi mai mare: a. b. c. d.

facultativ; de 10 zile;
de 45 de zile lucratoare poentru salariatii care ocupa functii de conducere de 30 de zile lucratoare poentru salariatii care ocupa functii de executie

68. Decizia de concediere produce efecte: a. b. c. d.

de la data emiterii; de la data comunicarii salariatului; de la data prezentarii la oficiul postal; de la data hotarrii consiliului de administratie

69. Concedierea colectiva presupune concedierea intr-o perioada de 30 de zile calendaristice a

unui numar de:


a. b. c. d.

cel putin 2 salariati; cel putin 5 salariati; cel putin 10 salariati daca angajatorul are mai mult de 100 de salariati; cel putin 10 salariati daca angajatorul are incadrati mai multi de 20 de salariati si mai putin de 100 de salariati.

70. Principalele trasaturi caracteristice ale sindicatelor:

A) se constituie in temeiul dreptului de asociere consacrat de Constitutie; B) functioneaza in baza statutelor proprii; C) nu se constituie in temeiul dreptului de asociere consacrat de Constitutie; D) scopul sindicatelor consta in apararea drepturilor membrilor lor, precum si in promovarea intereselor profesionale, economice si sociale ale acestora.
a. b. c. d. A+B B+C A+B+D C+D

71. Perioada detasarii poate fi prelungita daca: a. b. c. d.

angajatorul considera necesar; salariatul nu s-a achitat de sarcinile prevazute la plecare; salariatul isi exprima acordul; legea nu impune restrictii.

72. Potrivit atat Codului muncii si Legii nr. 62/2011, patronatele sunt:

A) organizatii ale patronilor ; B) autonome; C) fara caracter politic; D) infiintate ca persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial.
a. b. c. d. B+C+D C+D A+B+C A+B+C+D

73. Durata delegarii: a. nu poate fi prelungita; b. se prelungeste din dispozitia angajatorului, pe o perioada nedeterminata ori pana la

terminarea lucrarii;
c. se poate prelungi cu acordul salariatului cu cel mult 60 de zile; d. se poate prelungi pe perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice

numai cu acordul salariatului;


74. Contractul colectiv de munc nceteaz de drept n urmtoarele cazuri: a.

la implinirea termenului sau la terminarea lucrarii pentru care a fost incheiat, daca partile nu convin prelungirea aplicarii acestuia, in conditiile legii; b. la data dizolvarii sau lichidarii judiciare a unitatii; c. prin acordul partilor. d. toate variantele sunt corecte

75. Durata contractului colectiv de munca: a. contractului colectiv de munca se incheie pe o peroada nedeterminata; b. se incheie pe o perioada determinata, care nu poate fi mai mica de 12 luni si mai

mare de 24 luni, prile pot hotar prelungirea acestuia, o singur dat cu cel mult 12 luni c. se incheie pe o perioada determinata, care nu poate fi mai mica de 24 luni
76. Salariatul incadrat cu contract de munca pe perioada determinata poate fi supus unei

perioade de proba , care nu va depasi: A) 5 zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mica de 3 luni; B) 30 de zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni; C)45 de zile lucratoare in cazul salariatilor incadrati in functii de conducere, pentru o durata a contractului de munca mai mica de 6 luni; D)15 zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca cuprinsa intre 3 si 9 luni;
a. b. c. d. A+B+C+D A+B B+C+D A+C

77. Repausul saptamanal poate fi suspendat:

A) in cazul unor lucrari urgente a caror executare imediata este necesara pentru organizarea unor masuri de salvare a unor bunuri sau a persoanelor; B) pentru evitarea unor accidente iminente; C) pentru inlaturarea efectelor pe care accidentele le-au produs asupra materialelor, instalatiilor sau cladirilor unitatii;
a. b. c. d. A+B+C A+C B+C A+C

78. Care dintre urmatoarele afirmatii considerati ca fiind trasaturi esentiale pentru un

contract individual de munca cu timp partial?


a. contractele individuale de munca cu timp partial pot avea o durata determinata sau

una nedeterminata;
b. salariatul cu fractiune de norma este salariatul al carui numar de ore normale de

lucru, calculate saptamnal sau ca medie lunara, este inferior numarului de ore normale de lucru al unui salariat cu norma intreaga comparabil; c. contractul individual de munca se incheie numai in forma scrisa ; d. toate variantele de mai sus ;
79. Angajatorul poate modifica temporar locul si felul muncii, fara consimtamntul

salariatului, in urmatoarele cazuri :

A)dispozitiile din Codul muncii interzic modificarea temporara a locului si felului muncii fara consimtamantul salariatului B) ca masura de protectie a salariatului; C) cu titlu de sanctiune disciplinara ; D) in caz de forta majora ;
a. b. c. d. A B+C B+C+D C+D

80. Contractul individual de munca poate fi modificat: a. b. c. d.

cnd salariatul solicita; cnd salariatul este programat la munca pe timp de noapte; cnd salariatul este solicitat la ore suplimentare; potrivit dispozitiilor Codului muncii, numai prin acordul partilor;

81. Este posibila, constituirea unui Comitet de securitate si sanatate in munca la nivelul

fiecarui angajator, persoana juridica, cu un numar de


a. cel putin 30 salariati; b. cel mult 30 salariati; c. mai putin de 50 salariati ,in cazul in care conditiile de munca sunt grele,

vatamatoare si periculoase,la solicitarea inspectorului de munca;


d. minim 50 de salariati si maxim 300 82. In cazul in care persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, urmeaza sa

isi desfasoare activitatea in strainatate, angajatorul are obligatia de a-i comunica: A) conditiile de clima; B) obiceiurile locului a caror nerespectare i-ar pune in pericol viata, libertatea sau siguranta personala; C) conditiile de repatriere a lucratorului;
a. A+B+C b. B+C c. A+B 83. In cazul in care angajatorul intentioneaza sa efectueze concedieri colective acesta are

obligatia de a initia, in timp util si in scopul ajungerii la o intelegere,in conditiile prevazute de lege, consultari cu sindicatul, sau dupa caz cu reprezentantii salariatilor, cu privire cel putin la: A) masurile avute in vedere pentru limitarea numarului concedierilor; B) numarul si categoriile de salariati ce nu vor fi afectati de concediere; C) numarul total si categoriile de salariati; D) atenuarea consecintelor concedierii prin recurgerea la masuri sociale care vizeaza, printre altele , sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesionala

a salariatilor concediati;
a. A+C+D b. B+D c. A+B+C+D 84. In privinta continutului, contractul individual de munca la domiciliu trebuie sa contina

aceleasi elemente ca ale unui contract obisnuit si in plus: A) precizarea expresa ca salariatul lucreaza la domiciliu; B) programul in cadrul caruia angajatorul este in drept sa controleze activitatea salariatului; C) modalitatea concreta de realizare a controlului; D) obligatia angajatorului de a asigura transportul la si de la domiciliul salariatului, dupa caz, al materiilor prime si materialelor pe care le utilizeaza in activitate precum si al prduselor finite pe care le realizeaza;
a. b. c. d. 85. A+B+C+D A+B A+B+C A

Conflictele de munca reprezinta un dezacord intervenit intre:


a. b. c. d.

Salariati si seful direct; Federatiile sindicale si confederatiile patronale Partenerii sociali; Salariatii nemultumiti de drepturile primite si guvern.

86. Contractul de munca temporara este un contract individual de munca ce se incheie intre: a. agent de munca temporara si utilizator b. agent de munca temporara si salariatul temporar c. salariat temporar si utilizator 87. Prin concediere colectiva se intelege concedierea intr-o perioada de 30 de zile

calendaristice,din unul sau mai multe motive care nu tin de persoana salariatului , a unui numar de : A)cel putin 10 % salariati, daca angajatorul care disponibilizeaza are incadrati mai mult de 20 de salariati si mai putin de 100 de salariati; B) cel putin 30 de salariati, daca angajatorul care disponibilizeaza are incadrati cel putin 300 de salariati; C) cel putin 10 salariati, daca angajatorul care disponibilizeaza are incadrati mai mult de 100 de salariati si mai putin de 300 de salariati;
a. b. c. d. A+B+C A C B

88.

Sunt reprezentative la nivel national, organizatiile sindicale care ndeplinesc cumulativ urmtoarele conditii:
a. organizatiile sindicale componente cumuleaz un numr de membri de cel putin

5% din efectivul angajatilor din economia nationala


b. au statut legal de federatie sindicala c. organizatiile sindicale componente cumuleaza un numar de membri de cel putin

7% din efectivul angajatilor din sectorul de activitate sau grupul de unitati respectiv
89. Sunt reprezentative la nivel de sector de activitate, de grup de unitti, organizatiile

sindicale care ndeplinesc cumulativ urmtoarele conditii:


a. au statut legal de sindicat b. organizatiile sindicale componente cumuleaza un numar de membri de cel putin

7% din efectivul angajatilor din sectorul de activitate sau grupul de unitati respectiv c. numarul de membri ai sindicatului reprezinta cel putin jumatate plus unu din numarul angajatilor unitatii.
90. Pentru a putea fi reprezentative la nivel national, patronatele trebuie s ndeplineasc

cumulativ urmtoarele conditii:


a. au structuri teritoriale in cel putin jumtate plus unu din judeele Romniei,

inclusiv in municipiul Bucuresti;


b. au ca membri patroni ale cror unitti cuprind cel putin 10% din efectivul

angajatilor sectorului de activitate, cu exceptia angajatilor din sectorul bugetar


c. au statut legal de federatie patronala 91.

Pentru a putea fi reprezentative la nivel de sector de activitate, patronatele trebuie s ndeplineasc cumulativ urmtoarele conditii:
a. au statut legal de federatie patronala b. au structuri teritoriale in cel puin jumtate plus unu din judetele Romniei,

inclusiv in municipiul Bucuresti


c. au ca membri patroni ale cror unitti cuprind cel puin 7% din angajatii din

economia national, cu exceptia angajatilor din sectorul bugetar


92. Ca o msur suplimentar de protecie, pentru anumite categorii de salariai Codul muncii

prevede, la art. 28 , obligativitatea certificatului medical, n anumite situatii. Identificati varianta adevarata: a. la renceperea activitii dup o ntrerupere mai mare de 6 luni, pentru locurile de

munc avnd expunere la factori nocivi profesionali, si de un an, n celelalte situatii; b. n cazul detasrii sau trecerii n alt loc de munc ori n alt activitate, dac se schimb conditiile de munc; c. n cazul detasrii sau trecerii n alt loc de munc ori n alt activitate, dac se schimb conditiile de munc;
d. toate variantele sunt corecte 93. Conditiile de reprezentativitate impuse de lege organizatiilor sindicale pentru participarea

la negocierea contractului colectiv de munca la nivel national:


a. au in componenta structuri sindicale proprii in cel putin din numarul total al

judetelor, inclusiv in municipiul Bucuresti; au in componenta structuri sindicale proprii in cel putin 1/3 din numarul total al judetelor, inclusiv in municipiul Bucuresti; c. au in componenta structuri sindicale proprii in cel putin jumatate din numarul total al judetelor, inclusiv in municipiul Bucuresti; d. au in componenta structuri sindicale proprii in cel putin 10% din numarul total al judetelor, inclusiv in municipiul Bucuresti;
b. 94. Salariatul incadrat cu contract de munca pe perioada determinata poate fi supus

unei perioade de proba , care nu va depasi: A) 5 zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mica de 3 luni; B) 30 de zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca mai mare de 6 luni; C)45 de zile lucratoare in cazul salariatilor incadrati in functii de conducere, pentru o durata a contractului de munca mai mica de 6 luni; D)15 zile lucratoare pentru o durata a contractului individual de munca cuprinsa intre 3 si 9 luni;
a. b. c. d. A+B+C+D A+B B+C+D A+C

95. Contractul individual de munca pe durata determinata :

A) reprezinta o derogare de la regula; B) se incheie numai in forma scrisa; C) trebuie precizata perioada pentru care se incheie; D) contractul individual de munca pe durata determinata poate fi prelungit si dupa expirarea termenului initial, cu acordul scris al partilor, dar numai inauntrul termenului prevazut in lege si de cel mult doua ori consecutiv;
a. b. c. d. A+B B+C+D A+B+C B+C

96. Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului,in

urmatoarele situatii:
a. n cazul in care salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este

incadrat;
b. in cazul incapacitatii temporare de munca, stabilite prin certificat medical conform

legii;
c. in cazul exercitarii unei functii eligibile intr-un organism sindical; d. niciuna din variantele de mai sus; 97. Locul muncii poate fi modificat unilateral de catre angajator: a. normele legale interzic,fara exceptii modificarea unilaterala a contractului

individual de munca;
b. prin schimbarea conditiilor de munca; c. prin micsorarea salariului, cnd nu dispune de fondurile necesare; d. prin delegare; 98. Principalele trasaturi caracteristice ale sindicatelor:

A) se constituie in temeiul dreptului de asociere consacrat de Constitutie; B) functioneaza in baza statutelor proprii; C) nu se constituie in temeiul dreptului de asociere consacrat de Constitutie; D) scopul sindicatelor consta in apararea drepturilor membrilor lor, precum si in promovarea intereselor profesionale, economice si sociale ale acestora.
a. b. c. d. A+B B+C A+B+D C+D

99. Contractul individual de munca se suspenda de drept in urmatoarele situatii: a. b. c. d.

la cererea salariatului; din dispozitia angajatorului; indeplinirea unei functii de conducere salarizate in sindicat; legea nu limiteaza situatiile.

100. Contractul individual de munca inceteaza de drept: a. b. c. d.

prin acordul partilor; prin declansarea grevei; la data comunicarii deciziei de pensionare pentru limita de vrsta; prin modificarea contractului

S-ar putea să vă placă și