Sunteți pe pagina 1din 15

CAUZELE DEGRADRII MONUMENTELOR I ALE ALTERRII ASPECTULUI LOR ORIGINAL n cursul vieii lor n!

elun"#$e% &onu&en$ele su'er( #ciune# )er&#nen$(% len$( !#r !es$ruc$iv(% # '#c$orilor n#$ur#li% c*$ +i # unor c#$#clis&e #cci!en$#le% 'eno&ene violen$e c#re le +$ir,esc in$e"ri$#$e# s#u le )un n )ericol c-i#r e.is$en#/ L# #ce#s$( #ciune # '#c$orilor n#$ur#li se #soci#0( in$erveniile o#&enilor/ n!re)$#$e s)re re0olv#re# unor cerine !e n#$ur( )r#c$ic1u$ili$#r( s#u es$e$ic(% le"#$e !e u$ili0#re# vec-ilor cl(!iri% ele )o$ 'i n !e$ri&en$ul conserv(rii &onu&en$elor su, #s)ec$ul soli!i$(ii +i # v#lorii lor is$orico1 #r$is$ice/ Din )unc$ !e ve!ere #l $eoriei "ener#le +i # &e$o!olo"iei res$#ur(rilor% cuno#+$ere# c#u0elor c#re #u !e$er&in#$ !e"r#!#re#% !is$ru"ere# )#ri#l( s#u $o$#l( +i $r#ns'or&#re# #s)ec$ului &onu&en$elor #re un rol i&)or$#n$ )en$ru #)reciere# s$(rii unui &onu&en$ !in )unc$ !e ve!ere #l re0is$enei% #l &o!i'ic(rilor !e n#$ur( )l#s$ic( su'eri$e n !ecursul vre&urilor% c*$ +i )en$ru s$#,ilire# &(surilor )reven$ive s#u # unor in$ervenii !irec$e n ve!ere# s$(vilirii )rocesului !is$ruc$iv/ C#r#c$erul in$erveniilor #su)r# unui &onu&en$% c#$e"oriile lucr(rilor !e res$#ur#re l# c#re se '#ce #)el% s)eci'ici$#$e# c#0ului n sine es$e% #!ese#% n &#re &(sur( !e$er&in#$( !e c#u0ele c#re #u )rovoc#$ !e"r#!(rile/ Aces$e c#u0e )o$ 'i ur&($o#rele2 I/ Aciune# )er&#nen$( # unor '#c$ori n#$ur#li2 "r#vi$#$e#3 cre+$ere# s$r#$ului ve"e$#l3 #"eni #$&os'erici2 #)ele &e$eorice% !i'erenele !e $e&)er#$ur( !in$re 0i +i no#)$e +i !in$re #no$i&)uri% v*n$urile% #$&os'er# vici#$(3 #)ele su,$er#ne3 '#c$ori ,iolo"ici2 ,#c$eriile% ciu)ercile% &u+c-ii% lic-enii% insec$ele/ II/ Aciune# #cci!en$#l(% violen$(% # unor '#c$ori n#$ur#li2 cu$re&urele% inun!#iile% ur#"#nele% $r(ne$ele/ III/ De'icienele inii#le !e cons$rucie/ I4/ In$erveniile o#&enilor cons$*n! n !is$ru"ere# unor cl(!iri s#u &o!i'ic#re# lor su, #s)ec$ 'uncion#l% cons$ruc$iv s#u )l#s$ic/ Gravitatea. Creterea stratului vegetal. Aciune# "r#vi$(ii% e.erci$#$( n $i&)% #re consecine #su)r# re!ucerii n(li&ii cl(!irilor )rin $#s#re# &#$eri#lelor !e cons$rucie% &#i #ccen$u#$( n )erio#!# !e !u)( e.ecu$#re# cons$ruciei +i &#i len$( ul$erior/ Or!inul !e &(ri&e #l #ces$ei re!uceri es$e rel#$iv ne nse&n#$% !#r e# $o$u+i e.is$(/ C# ur&#re # cre+$erii s$r#$ului ve"e$#l%se &o!i'ic( nivelul ori"in#l !e c(lc#re #l e!i'iciilor/ Ace#s$( sc-i&,#re in$erveni$( n $i&)% #re !re)$ consecin( &o!i'ic#re# )ro)oriilor &onu&en$elor/ n c#0ul unui co&)le. !e e!i'icii% re#li0#$ n cursul &#i &ul$or e$#)e !e cons$rucie% !#$ori$( #celui#+i )roces !e cre+$ere # s$r#$ului ve"e$#l% 'iec(rei co&)onen$e # #ns#&,lului i cores)un!e un #l$ nivel ori"in#l !e c(lc#re/ Revenire# l# nivelul inii#l )re$in!e% #!eseori% i&)or$#n$e !ec#)(ri !e $eren% i#r n c#0ul unor #ns#&,luri #le c(ror co&)onen$e sun$ !is$#n#$e cronolo"ic% !i'icile o)er#ii !e sis$e&#$i0#re ver$ic#l(/ Eroziune i coroziune. Aciune# )er&#nen$( # #"enilor #$&os'erici% # #)elor su,$er#ne% # '#c$orilor ,iolo"ici% c*$ +i unele 'eno&ene n#$ur#le cu c#r#c$er #cci!en$#l% #u #su)r# &#$eri#lelor !e cons$rucie &#i n$*i un e'ec$ &ec#nic% ur&#$ #)oi !e un e'ec$ !e n#$ur( 'i0ico1c-i&ic(/ 5eno&enul !e !e"r#!#re !e n#$ur( &ec#nic( )o#r$( !enu&ire# !e eroziune/ El cons$(% n )ri&ul r*n!% !in !isloc#re# &#$eri#lelor c#re #lc($uiesc o cons$rucie% ur&#$(

#)oi !e !e"r#!#re# #ces$or# )rin$r1o !esco&)unere l# nivelul &#cro)#r$iculelor/ 5eno&enul !e !e"r#!#re # &#$eri#lelor% !e n#$ur( 'i0ico1c-i&ic(% l# nivelul &icro)#r$iculelor )o#r$( !enu&ire# !e coroziune/ Av*n! c#r#c$erul unei #ciuni co&)le.e !e !esco&)unere )ro"resiv(% el se nc-eie )rin !is)#rii# coe0iunii !in$re &icro)#r$icule/ 5eno&enele !e ero0iune +i coro0iune% n "ener#l% se succe!% cons$i$uin! !e '#)$ $re)$ele unui )roces unic/ Agenii atmosferici i climatici. A)ele !e )reci)i$#ie% !e in'il$r#ie s#u su, 'or&( !e u&i!i$#$e #$&os'eric( se )ro)#"( )rin c#)il#ri$#$e +i elec$roos&o0( )e &#ri n$in!eri n &#s# &#$eri#lelor/ O !#$( cu #)# &i"re#0(% n sens unic% !in in$erior c($re e.$erior% n$r1o 'or&( solu,il(% !i'eri$e s(ruri s)eci'ice $erenurilor s#u &#$eri#lelor )rin c#re s1#u scurs/ A6un"*n! l# su)r#'## )ie$rei% #)# se ev#)or(% i#r s(rurile se recris$#li0e#0(/ D#$ori$( cre+$erii volu&ului% cris$#lele #'l#$e n )ori #cione#0( c# o )#n( #su)r# s$r#$ului su)er'ici#l% )rovoc*n! 'eno&enul !e e.'oliere s#u e'lorescen(/ De0#"re"#re# se )ro!uce n !ecursul #nilor% &#i n$*i &#i len$ +i invi0i,il% #)oi ns( !evine ,rusc(/ Di'erenele &#ri !e $e&)er#$ur( !in$re #no$i&)uri s#u !in$re 0i +i no#)$e% n!eose,i n cli&#$ele e.cesive% c#re )rovo#c( n"-eul +i !e0"-eul% &o!i'ic( volu&ul #)ei in'il$r#$e n &#s# &#$eri#lelor/ Prin re)e$#re# l# in$erv#le scur$e # v#ri#iilor !e volu& #re loc o #ciune &ec#nic(% !e ero0iune% '#vori0*n! #ciune# '#c$orilor coro0ivi c#re )rovo#c( &o!i'ic(rile !e n#$ur( 'i0ico1c-i&ic(/ A$&os'er# vici#$( cu)rin!e n s)eci#l !e"#6(ri nocive !e ,io.i! +i $rio.i! !e sul' c#re% n co&,in#ie cu u&i!i$#$e# #$&os'eric(% cre#0( &icro)#r$icule #ci!e% !eose,i$ !e virulen$e/ E.$re& !e &ici% ele )($run! cu &#re u+urin( n &#s# &#$eri#lelor% )rovoc*n! 'eno&enul !e coro0iune/ Ero0iune# eoli#n( es$e )ro!us( !e v*n$urile )u$ernice/ n re"iunile cu cli&#$ usc#$% v*n$ul #n$rene#0( )#r$icule silico#se% su, 'or&( !e )r#'uri% !e"r#!*n! )rin #ciune &ec#nic( !irec$( )#r#&en$ele e.)use/ Ero0iune# eoli#n(% n con$#c$ cu #)# !e )lo#ie% '#vori0e#0( &#ni'es$#re# #l$or '#c$ori coro0ivi/ Factorii biologici. 7#c$eriile sun$ !e 'o#r$e &ul$e ori c#u0# !e"r#!(rii unor ele&en$e !e cons$rucie% n s)eci#l !in )i#$r(/ As$'el% $io,#c$eriile o.i!e#0( sul'ul c#re se )o#$e "(si n u&e0e#l# #$&os'eric( s#u n #)ele c#re s1#u ri!ic#$ n 0i!(rii )rin #scensiune c#)il#r(/ Ionii !e SO8 +i SO9 )ro!u+i !e #ce#s$( o.i!#re se co&,in( cu c#lciul !in roc(% !e un!e re0ul$( sul'#$ul !e c#lciu% c#re cris$#li0e#0( su, 'or&( !e "-i)s !e#"re"*n! e.)#nsiv )i#$r#/ Ciu)ercile% &u+c-ii +i lic-enii% c#re se 'i.e#0( )e su)r#'## )ie$rei% c(r(&i0ii% # ele&en$elor cer#&ice% )e $encuieli s#u )e le&n% )($run!% s)re # se 'i.#% n )orii &#$eri#lului +i )rovo#c( !isloc(ri l# nce)u$ su)er'ici#le% !e n#$ur( &ec#nic(% c#re )o$ '#vori0# #ciune# #l$or '#c$ori coro0ivi/ Mu+c-ii +i lic-enii !e0vol$( ns( #ci0i c#re n$r( n re#cie cu &#$eri#lul/ De+i #ce+$i #ci0i #u o cons$#n$( !e !isociere &ic(% #ciune# lor se '#ce si&i$( n $i&)% n 'uncie !e re0is$en# &#$eri#lului #su)r# c(rui# #cione#0(/ Ar,u+$ii +i ier,urile c#re se 'i.e#0( )e 0i!uri +i l# ,#0# #ces$or# se &#ni'es$( &#i n$*i )rin$r1o #ciune &ec#nic( !e !isloc#re% ur&#$( !e o re#cie c-i&ic(% #se&(n($o#re cu ce# !e0vol$#$( !e &u+c-i +i lic-eni/ Insec$ele sun$ )rinci)#lul #"en$ !is$ruc$iv #l le&nului/ S()*n! c#n#le n &#s# 'i,ro#s(% insec$ele !is$ru" celulo0#% !esc-i0*n! c#le# !e )($run!ere # #l$or #"eni coro0ivi/ Insec$ele +i ,#c$eriile se )o$ 'i.# )e )i#$r(% !e0vol$*n! sucuri #ci!e c#re #$#c( n!eose,i rocile c#lc#ro#se/ C#n#lele +i cui,urile )e c#re le !e0vol$( )er&i$ s( se 'i.e0e

&u+c-i s#u lic-eni% )recu& +i )($run!ere# #)ei% ur&#$( !e e'ec$ul v#ri#iilor !e volu&% )rovoc#$e !e n"-e +i !e0"-e/ Procese clasice de degradare a materialelor de construcie. n cele ce ur&e#0( vo& #n#li0# c*$ev# #s)ec$e cl#sice #le #ciunii '#c$orilor n#$ur#li )er&#neni #su)r# cons$ruciilor/ A"enii #$&os'erici% #)ele &e$eorice% 0()e0ile% n #soci#ie cu &o!i'ic(rile !e $e&)er#$ur(% #cione#0( n!eose,i #su)r# su)r#'eelor su)erio#re #le 0i!(riei !e )i#$r( s#u c(r(&i!(% ne)ro$e6#$e inii#l s#u r(&#se '(r( )ro$ecie% cu& sun$ 0i!urile !e incin$(% !ru&urile !e s$r#6(% crenelurile% )rovoc*n! !e"r#!(ri i&)or$#n$e/ 4($(&#re# )(rilor su)erio#re #le 0i!urilor es$e un )roces c#re )o#$e 'i ur&(ri$ #)ro#)e n c#0ul $u$uror incin$elor 'or$i'ic#$e/ Cre&elurile !ecor#$ive% u$ili0#$e n secolul #l :4II1le# n Tr#nsilv#ni#% c# ele&en$e c#r#c$eris$ice #le s$ilului Ren#+$erii% $r#ns)l#n$#$e !in 0one cu o cli&( &#i ,l*n!(% )uin re0is$en$e n con!iiile !in #r# no#s$r(% #u #vu$ &#i &ul$ !e su'eri$/ Din$re cele ;< c#0uri cunoscu$e !e cl(!iri &)o!o,i$e n #ces$ 'el s1#u )(s$r#$ nu&#i crenelurile unui# !in $urnurile c#s$elului !e l# 7r#n =res$#ur#$e> +i cele #le 0i!ului !e incin$( #le c#s$elului !e l# L(0#re#% #'l#$ n s$#re !e ruin(/ A)ele !e )lo#ie% #soci#$e cu 'eno&enul !e n"-e +i !e0"-e +i cu e&#n#ii nocive #le or#+elor% #u o )u$ernic( #ciune !is$ruc$iv( #su)r# !e$#liilor $r#$#$e n relie'% e.ecu$#$e !in c(r(&i!( s#u )i#$r(% ne)ro$e6#$e !e nveli$ori/ Un e.e&)lu c#r#c$eris$ic% c#re ilus$re#0( #ces$ )roces !e !is$ru"ere% l o'er( !e$#liile scul)$#$e #le &onu&en$elor "o$ice ='i#le% )in#cluri% s$#$ui e$c/> c#re% c# ur&#re # 'eno&enului !e !e0#"re"#re # )ie$rei% +i )ier! n $i&) con$urul )recis% !*n! i&)resi# !e # 'i e.ecu$#$e !in$r1un &#$eri#l c#re se $o)e+$e/ Ase&ene# e.e&)le le o'er( unele !e$#lii #le ,isericii Ne"re !in 7r#+ov +i #le ,isericii Ev#n"-elice !in Se,e+/ Din c#u0# #ces$ui )roces con$inuu !e !is$ru"ere # ele&en$elor e.)use n #er li,er% un 'eno&en c#r#c$eris$ic )en$ru &onu&en$ele e.ecu$#$e !in )i#$r(% )rin$re c#re cele "o$ice ocu)( )ri&ul loc% es$e #cel# !e # 'i n$r1o con$inu( res$#ur#re/ R#reori o &#re ,iseric( "o$ic( )o#$e 'i v(0u$( '(r( c# un# !in )(rile ei s( nu 'ie &,r(c#$( n sc-ele/ Acel#+i 'eno&en se n$*&)l( +i cu e!i'iciile !e s$il neo"o$ic% !e+i sun$ &ul$ &#i recen$e/ Dis$ru"ere# inevi$#,il( # !e$#liilor !e )i#$r( '#ce c#% #!ese#% ele&en$e scul)$#$e )reio#se s( 'ie sco#se !in o)er(% #!()os$i$e n &u0ee +i nlocui$e )rin co)ii/ n 'elul #ces$# s1# )roce!#$% !e )il!(% n c#0ul unor s$#$ui c#re !ecor#u #,si!# ,isericii Ne"re !in 7r#+ov +i #l c(ror ori"in#l es$e )(s$r#$ n n#r$-e./ D#c( )reci)i$#iile #$&os'erice #u o #ciune rel#$iv ne nse&n#$( #su)r# )#r#&en$elor #)#ren$e =!e+i% n $i&)% s)#l( o )o6"-i( su,ire% su)er'ici#l( # lor>% n sc-i&,% u&e0e#l# cons$#n$( cre#0( un &e!iu '#vor#,il )en$ru !e0vol$#re# ,#c$eriilor +i # ciu)ercilor c#re !e$er&in( !e"r#!#re# cl(!irilor !e le&n s#u # co&)onen$elor e.ecu$#$e !in le&n #le unor e!i'icii !e 0i!/ Se )o#$e o,serv# #s$'el un 'eno&en% c#r#c$eris$ic )en$ru cl(!irile !e le&n% !e #)lec#re c($re nor!% )rovoc#$ !e '#)$ul c( u&e0e#l# &enin*n!u1se )e l#$urile )uin lu&in#$e !e so#re% !esc-i!e !ru& +i celorl#li '#c$ori !is$ruc$ivi/ C#se vec-i !e le&n% nclin#$e n$r1o )#r$e% )o$ 'i n$*lni$e n $o#$e s#$ele no#s$re/ Ase&ene# e.e&)le se n$*lnesc +i l# 7ucure+$i% n c#r$ierul C(l(r#+i ? Po)# N#n% un!e s1#u )(s$r#$ c*$ev# c#se !e le&n cons$rui$e% )ro,#,il% c($re s'*r+i$ul secolului $recu$/ S$#"n*n! n !oliile +i n 6"-e#,urile nveli$orilor !e le&n% #)ele !e )lo#ie )rovo#c( &#i n$*i )u$re0ire# nveli$o#rei% #)oi # ele&en$elor )ur$($o#re #le #ces$ei# =#s$ere#l(% +#r)#n$(>/ Pu$re0ire# succesiv( # nveli$orii +i # sc-ele$ului ei !e susinere% '#vori0#$( n

c#0urile n c#0ul n c#re )o!urile sun$ )ros$ ven$il#$e% !uce% n cele !in ur&(% l# )r(,u+ire# #co)eri+ului/ Procesul #ces$# !e !e"r#!#re $re)$#$(% +i n cele !in ur&( !e !is$ru"ere% # unor nveli$ori !e le&n )o#$e 'i ur&(ri$ n c#0ul cl(!irilor )(r(si$e un!e )(rile le&no#se #le #co)eri+urilor nu #u &#i cons$i$ui$ o,iec$ul unei n$reineri )er&#nen$e/ 5ierul u$ili0#$ n cons$rucii% c# &#$eri#l !e nveli$o#re% )en$ru $ir#ni% #ncore s#u &(!uve #le unor colo#ne% su, #ciune# u&e0elii% su'er( )rocesul !e coro0iune su, 'or&# s)eci'ic( &e!iului #"resiv res)ec$iv/ Cre+$ere# seciunii )ieselor !e 'ier% c# ur&#re # ru"inirii% #re consecine !is$ruc$ive #su)r# 0i!(riilor cu c#re #ces$e# in$r( n con$#c$% )rovoc*n! !es'#cere# ros$urilor +i 'isuri/ Apele subterane/ Mo!i'ic#re# re"i&ului #)elor 're#$ice% )rin ri!ic#re# +i co,or*re# nivelurilor% es$e !eose,i$ !e !(un($o#re )en$ru s$#re# cl(!irilor/ Ri!ic#re# #)elor 're#$ice !uce l# &,i,#re# 'un!#iilor cu #)( c#re% n #soci#ie cu n"-eul% )rovo#c( !e"r#!(ri% &ic+or*n!u1le re0is$en#/ Un e.e&)lu !eose,i$ !e in$eres#n$ l o'er( or#+ul R#ven# un!e% n cursul evului &e!iu% # #vu$ loc un )roces !e ri!ic#re # nivelului #)elor 're#$ice/ n consecin(% nivelul !e c(lc#re #l &onu&en$elor !in or#+% !e &#re v#lo#re% cu& #r 'i ,isericile S#n 4i$#le% S#n$@A)ollin#re Nuovo +i #l$ele% s1# #'l#$ su, #)(/ Aces$ 'eno&en # )re$ins e.ecu$#re# !e )#r!oseli noi% &#i ri!ic#$e n r#)or$ cu nivelul crescu$ #l #)elor 're#$ice/ As$(0i% l# S#n 4i$#le% se )o#$e ve!e#% )re0en$#$( &u0eis$ic% o )oriune !in vec-ile )#r!oseli% &)o!o,i$e cu un ,o"#$ &o0#ic% #'l#$e su, #)(/ n cursul secolului #l :4I1le#% ,iseric# S#n$@A)ollin#re Nuovo # 'os$ su)us( unei in$ervenii !eose,i$ !e n!r(0nee/ irurile !e #rce% &)reun( cu colo#nele !e susinere% c#re !es)#r$ n#vele% #u 'os$ !e&on$#$e =,ine neles !u)( ce s1#u lu#$ &(suri !e s)ri6inire # 0i!ului !e !e#su)r# lor% s$r()uns !e 'eres$re>% # 'os$ eli&in#$( un# !in$re '*+iile ori0on$#le #le #n$#,l#&en$ului% !u)( c#re% colo#nele +i #rcele #u 'os$ re&on$#$e l# loc/ n 'elul #ces$#% s1# o,inu$ un nou nivel !e c(lc#re% su)erior celui #l #)elor 're#$ice% &enin*n!u1se% $o$o!#$(% )ro)oriile #rc#!elor/ Aciune# violen$( # unor '#c$ori n#$ur#li #cci!en$#li% cu& sun$ cu$re&urele% inun!#iile% ur#"#nele% $r(ne$ele% c#re #u n )ri&ul r*n! un e'ec$ &ec#nic% )rovoc*n! !e$erior#re#% !is$ru"ere# )#ri#l( s#u $o$#l( # cl(!irilor% !esc-i!e $o$o!#$( c#le# )en$ru #ciune# celorl#li '#c$ori c#re '#vori0e#0( 'eno&enul !e coro0iune/ Monu&en$ele% si$u#$e n 0onele cu un "r#! ri!ic#$ !e seis&ici$#$e% #u #vu$ &ul$ !e su'eri$ n !ecursul $i&)urilor/ Cu$re&urele #u o #ciune !is$ruc$iv(% n s)eci#l #su)r# cl(!irilor !in 0i!(rie c#re #u o "reu$#$e i&)or$#n$( +i% n consecin(% un &#re &o&en$ !e inerie3 $o$o!#$(% o s$ruc$ur( Ari"i!(B% li)si$( !e el#s$ici$#$e% cee# ce '#ce c# )(rile lor co&)onen$e !in c#re sun$ A#s#&,l#$eB s( nu )o#$( s( ur&e0e% n &o! soli!#r% &i+c(rile sco#rei/ Mo!ul !i'eri$ l# c#re r(s)un! #ces$or &i+c(ri )(rile co&)onen$e #le unei cl(!iri )o#$e )rovoc# !e"r#!(ri% nce)*n! cu #)#rii# unor 'isuri +i &er"*n! )*n( l# )re6u!iciere# ec-ili,rului s$#$ic #l n$re"ului e!i'iciu/ Es$e !e l# sine neles c( n#in$e !e !esco)erire# sc-ele$ului !e &e$#l s#u !e ,e$on #r&#$% cl(!irile !e0vol$#$e n n(li&e% !eci cu un &o&en$ &#re !e r(s$urn#re% #ve#u n!eose,i !e su'eri$/ A+# se e.)lic( !e ce nu&ero#se ,iserici% si$u#$e n re"iunile Ro&*niei cu un "r#! ri!ic#$ !e seis&ici$#$e% +i1#u )ier!u$% cu oc#0i# !i'eri$elor cu$re&ure% $urlele lor ori"in#le/ n 7ucure+$i% &#re# &#6ori$#$e # e!i'iciilor !e cul$% )rin$re c#re ,isericile Cur$e# 4ec-e% Mi-#i 4o!(% S'/G-eor"-e Nou% Cole#% Creulescu% 4(c(re+$i% Sc#une +i1#u )ier!u$ $urlele !in c#u0# !i'eri$elor cu$re&ure !e &#re in$ensi$#$e% cele &#i &ul$e cu oc#0i# cu$re&urului !in ;D8E/ Cu )rile6ul cu$re&urului !in ;F9E # c(0u$ $urnul1clo)o$ni(

#l ,isericii S'/G-eor"-e1Nou% cons$rui$ !u)( )l#nurile #r-i$ec$ului :#vier/ Turlele ,isericii Precis$# !in G#l#i% recons$i$ui$e co&)le$ c($re ;D8E% #u 'os$ #v#ri#$e !e cu$re&urul !in ;F9E% nc*$ l# res$#ur#re # #)(ru$ c# o soluie 6us$i'ic#$( co&)le$# lor !e&ol#re +i #)oi re'#cere/ n$re#"# )#r$e su)erio#r( # ,isericii Goli# !in I#+i s1# n(rui$ cu oc#0i# cu$re&urului !in ;<8D/ Aces$ eveni&en$ # 'os$ conse&n#$% n "r#iul s(u color#$% !e c($re le$o)iseul cronic#rului Nicol#e Mus$e =c#)/III% )/;FG>2 A n zilele dlui Grigore GhicaB #r#$( cronic#rul% As-au fcut i un cutremur mare care a inut un minut de ceas =H>i multe ziduri au czut, care i mnstirea Golia, fiindc o tocmir ntr-acea var i o acoperia cu fier alb, c arsese n zilele lui Constantin Vod avrocordat i fiind meteri unguri din ara ungureasc, au czut toate cubelele mnstirii peste d!nii i au omor!t apte oameni dintr!nii care pre unii peste trei zile i-au gsit turtii supt pietreB/ Au su'eri$% n!eose,i% !e )e ur&# cu$re&urelor cl(!irile c#re #u #vu$ !e'ec$e inii#le !e cons$rucie/ Inun!#iile )o$ s)(l# solul% !e0"olin! 'un!#iile c#re% li)si$e 'iin! !e re0is$en# )(&*n$ului% )o$ 'i s$rivi$e su, "reu$#$e# su)r#s$ruc$urii% )rovoc*n! !e$erior(ri s#u )o#$e c-i#r !(r*&#re# e!i'iciului/ 5eno&enul invers% )e c#re l )o$ )rovoc# inun!#iile% es$e n"ro)#re# unor &onu&en$e n #luviuni/ 7iseric# "o$ic( !in loc#li$#$e# 4inul !e Ios !e l*n"( Al,# Iuli#% si$u#$( n !re)$ul !esc-i!erii unei v(i% )rin c#re% cu o 'recven( !e c*$ev# !ecenii% co,o#r( $oren$e )us$ii$o#re% # 'os$ $re)$#$ n"ro)#$( n #luviuni% cee# ce '#ce c# #s$(0i nivelul !e c(lc#re s( 'ie #)ro#)e !e n#+$ere# ,olilor/ Inun!#iile c#$#s$ro'#le c#re #u #vu$ loc n noie&,rie ;FJJ n I$#li# #u s&uls !e )e Pon$e 4ecc-io !in 5loren# !u"-enile !e ne"us$ori c#re +i1#u "(si$ loc l# &#r"ine# cori!orului re#li0#$ !e #r-i$ec$ul v#s#ri/ Princi)#lele !#une #u 'os$ ns( )rovoc#$e cl(!irilor !e &*lul #&es$ec#$ cu )(cur# !in re0ervo#re% #n$ren#$( !e #)(% c#re #u )($#$ )#r#&en$ul cl(!irilor +i )#r$e# in'erio#r( # &ul$or o)ere !e #r$( )l#s$ic(/ Cl(!irile !e le&n% n!eose,i cele !in ,*rne&% #le c(ror $(l)i sun$ #+e0#$e n "ener#l !irec$ )e )(&*n$% )o$ 'i lu#$e cu $o$ul !e #)(/ Punc$ul !e )lec#re #l #ciunii ro&#nului scrii$orului Mi-#il S#!ove#nu% A4ene# o &o#r( )e Sire$B% nu es$e !ec*$ $r#ns)unere# n$r1 o o)er( li$er#r( # unui# !in c#0urile 'recven$e n c#re cl(!iri !e le&n sun$ lu#$e !e c($re #)ele u&'l#$e #le r*urilor/ 4*n$urile )u$ernice% ur#"#nele% )o$ r(s$urn# +i s&ul"e #co)eri+uri% nveli$ori !e $urle% c*n! #ces$or# le li)se+$e o s$#,ili$#$e su'icien$( )en$ru # '#ce '#( solici$(rii/ Se )o$ r(s$urn# uneori% c-i#r +i co&)onen$e ver$ic#le #le cl(!irilor e.ecu$#$e !in 0i!(rie/ Tr(sne$ele #u #vu$ o #ciune !is$ruc$iv( #su)r# &ul$or cl(!iri% uneori )rovoc*n! incen!ii "r#ve/ n ul$i&ele !ou( !ecenii #u #vu$ !e su'eri$ !e )e ur&# incen!iilor )rovoc#$e !e $r(sne$e% $urnul !e nor!1ves$ #l &(n(s$irii Sucevi#% c#$e!r#l# Mi$ro)oliei !in I#+i% ,iseric# Mir(ui !in Suce#v#% ,iseric# S'/Nicol#e !in Doro-oi/ Erori de concepie structural. De'ec$ele inii#le !e cons$rucie sun$ o #l$( c#u0( # !e"r#!(rii cl(!irilor/ Gre+elile co&ise cu oc#0i# re#li0(rii unor e!i'icii cre#0(% $o$o!#$(% $eren '#vor#,il )en$ru #ciune# !is$ruc$iv( # 'orelor n#$urii/ Cuno+$inele &e+$erilor !in vec-i&e #su)r# )ro)rie$(ilor solului er#u re!use/ Re)#r$i0#re# ine"#l( # nc(rc(rilor #su)r# solului s#u i"nor#re# )#r$icul#ri$(ilor #ces$ui# #u !us% n &o! 'recven$% l# $#s(ri ine"#le/ Consecine #le #ces$or $#s(ri #u 'os$ nclin#re# cl(!irilor% #)#rii# !e cr()($uri n !re)$ul #r$icul#iilor !i'eri$elor cor)uri s#u ru)ere#

0i!(riei n !re)$ul 'isur(rii s$r#$urilor $#s#$e ine"#l/ T#s(rile ine"#le #u !us uneori l# )r(,u+ire# cl(!irilor/ E.e&)le cele,re !e nclin#re # unor cl(!iri% !in c#u0# $#s(rii ine"#le # solului% le cons$i$uie2 c#&)#nilul c#$e!r#lei !e l# Pis# =ie+i$ !in ver$ic#l( cu 9%GJ&>% $urnurile 'or$i'ic#$e #le locuinelor !e no,ili !e l# S#n Gi&ini#no3 l# 7olo"n#% Torre G#risen!# #)lec#$ c($re Toree Asinelli =ie+i$e !in ver$ic#l( res)ec$iv cu 8%8< +i G%ED&>/ M#i )uin s)ec$#culo#se% l# noi n #r(% e.e&)le !e nclin#re # unor cl(!iri !in c#u0# $#s(rilor ine"#le le cons$i$uie $urnul clo)o$ni( #l ,isericii S'/Du&i$ru !in Suce#v# +i $urnul ,isericii Ev#n"-elice !in Se,e+/ Al$( !#$(% unele cl(!iri &onu&en$#le #u 'os$ 'un!#$e n soluri cu un nivel ri!ic#$ #l #)elor 're#$ice/Te-nic# i0ol(rii 'iin! necunoscu$(% #)# &,i,# 'un!#iile% )rovoc*n! 'eno&enele #r($#$e/ C(!ere# ,olilor +i # cu)olelor% !in c#u0# unor !e'iciene !e cons$rucie% # 'os$ un 'eno&en conse&n#$ !e !ocu&en$e% n$*lni$ c-i#r +i cu oc#0i# re#li0(rii unor e!i'icii l# c#re #u )#r$ici)#$ cei &#i c#li'ic#i &e+$eri #i $i&)ului lor/ Pri&# cu)ol( # ,isericii S'*n$# So'i# !in Cons$#n$ino)ol% o)er# lui An$-e&ios !in Tr#lles +i Isi!or !in Mile$% s1# )r(,u+i$/ Cu)ol# conce)u$( !e 7r#&#n$e )en$ru c#$e!r#l# S'/ Pe$ru !in Ro&# nu # 'os$ re#li0#$(% )roiec$ul n'()$ui$ 'iin! #cel# #l lui Mic-el#n"elo c#re #si"ur# cl(!irii o s$#,ili$#$e s)ori$(/ L# I#+i% s1# )r(,u+i$ n ;D9;% n $i&)ul e.ecuiei% cu)ol# Noii Mi$ro)olii% '(r( # se &#i re'#ce vreo!#$(% c# ur&#re # #le"erii unei #l$e soluii !e #co)erire/ n #l$e c#0uri% !e+i #v#riile su'eri$e nu sun$ conse&n#$e n !ocu&en$e% cerce$#re# #$en$( # cl(!irii )er&i$e s( se $r#"( conclu0ii #su)r# c#u0elor c#re le1#u )rovoc#$/ L# ,iseric# !e l# Co,i#% c#re +i1# )ier!u$ #$*$ $url# n#osului% c*$ +i cele $rei $urle #le )ron#osului% ncerc#re# !e # recons$i$ui "r#'ic ,olile c(0u$e )une )e cerce$($or n si$u#i# !i'icil( !e # nu )u$e# nscrie% n &o! corec$% n con$urul n#osului )($r#$ul !e ,#0( 'or&#$ !e cele )#$ru #rce% )es$e c#re se ri!ic#% )rin in$er&e!iul )en!en$ivilor% cilin!rul $urlei/ A+#!#r% c#u0# )r(,u+irii $urlelor% l# c#re s1# #!(u"#$% )ro,#,il% #ciune# unor cu$re&ure% #u 'os$ !e'ec$ele inii#le !e $r#s#re # e!i'iciului/ L# ,iseric# !in T*r"+or% #'l#$( #s$(0i n s$#re !e ruin(% #,si!ele )#r s( 'i 'os$ )re# #)l#$i0#$e )en$ru # cons$i$ui un re#0e& su'icien$ #l #rcelor cilin!rice !e ,#0( +i )en$ru # )u$e# )relu# &)in"erile l#$er#le #le $urlei/ L# ,iseric# !in G-er"-i#% )r(,u+ire# cu)olei s1# !#$or#$% )ro,#,il% ri!ic(rii #ces$ei# )rin in$er&e!iul # )#$ru #rce &ul$ )re# ie+i$e n consol( n r#)or$ cu 0i!urile !e s)ri6in% cee# ce # '(cu$ c# nc(rc(rile n$re"ii $urle s( nu )o#$( 'i $r#ns&ise% n &(sur# neces#r(% 0i!urilor e!i'iciului/ Insu'icien$# !i&ension#re # #rcelor +i ,olilor% n r#)or$ cu "reu$#$e# +i !esc-i!ere# lor% !uce l# !e'or&#re# #ces$or# +i l# cr()#re# 0i!(riei !e !e#su)r#/ De'or&#re# s#u r(s$urn#re# re#0e&elor )o#$e 'i o consecin( # insu'icien$ei lor !i&ension(ri% # s)oririi &)in"erilor l#$er#le% # #,senei s#u # sl(,irii $ir#nilor c#re #r 'i $re,ui$ s( le )rei#/ Pr(,u+ire# 0i!urilor +i # s$*l)ilor )o#$e 'i )rovoc#$( +i !e su,!i&ension#re# lor n r#)or$ cu nc(rc(rile )e c#re le re)re0in$( nveli$orile +i sis$e&ul lor !e s)ri6inire s#u !e su,!i&ension#re# 'un!#iilor/ 5un!#iilor $urnurilor ce$(ii (r(ne+$i !e l# 7#i#% su,!i&ension#$e% ero!#$e !e #)e% !e0"oli$e% +i !eci r(&#se '(r( re0is$en# )(&*n$ului% #u ce!#$% cee# ce # !us l# )r(,u+ire# ,olilor +i l# )u$ernice !isloc(ri #le 0i!urilor nse+i% su)use )resiunii &olo0ului !in in$erior/

Interveniile ulterioare asupra structurilor. Un e'ec$ !(un($or )en$ru s$#,ili$#$e# cl(!irilor l )o$ #ve#% )e l*n"( !e'ec$ele inii#le !e cons$rucie% +i in$erveniile ul$erio#re #su)r# s$ruc$urii lor cons$ruc$ive/ Un e.e&)lu cele,ru l cons$i$uie cu)ol# ri!ic#$( !e 7runellesc-i !e#su)r# ,isericii "o$ice S#n$# M#ri# !el 5iore !in 5loren# c#re% !in c#u0# "reu$(ii s#le enor&e% # )us n )ericol s$#,ili$#$e# ele&en$elor !e susinere/ L# ,iseric# !in Pre6&er% &onu&en$ !in secolul #l :III1le#% su)r# n(l#re# $urnului1 l#n$ernou% si$u#$ !e#su)r# in$erseciei n#velor% e'ec$u#$(% )ro,#,il% n secolul #l :41le#% )#re s( 'i )rovoc#$ 'l#&,#6ul s$*l)ilor !e )i#$r(% )e c#re se !esc(rc# $urnul% +i s$rivire# #rcelor !e le"($ur(/ Mul$e !in ,#0ilicile ro&#nice er#u #co)eri$e cu $#v#ne s#u cu +#r)#n$( #)#ren$(/ n )erio#!# "o$ic(% #!eseori% +#r)#n$# #)#ren$( ori $#v#nul #u 'os$ nlocui$e cu ,oli% '(r( s( se in( se#&# !e '#)$ul c( 0i!urile nu er#u !i&ension#$e )en$ru # su)or$# un #l$ sis$e& !e #co)erire/ As$'el% n#v# cen$r#l( # ,isericii cu $rei n#ve !in Cric(u% cons$rui$( n secolul #l :III1le#% c#)($( n secolul #l :41le# ,oli "o$ice n ree# c#re !(!e#u &#ri &)in"eri l#$er#le/ C# ur&#re # !(r*&(rii col#$er#lelor% n$re)rins( n secolul #l :I:1le#% c#re cons$i$ui#u o con$r#v*n$uire% #u re0ul$#$ )u$ernice 'isuri #le 0i!urilor n#vei cen$r#le% )ericli$*n!u1se "r#v ec-ili,rul e!i'iciului/ L# ,iseric# S'/Mi-#il !in Clu6% ,olile "o$ice #le corului #u 'os$ nlocui$e n secolul #l :4III1le# cu ,oli !in 0i!(rie c#re% !in c#u0# "reu$(ii lor &ul$ &#i &#ri +i # unui &o! !i'eri$ !e $r#ns&i$ere # s#rcinilor% #u )ro!us &)in"eri l#$er#le s)ori$e% )un*n! n )ericol s$#,ili$#$e# e!i'iciului% )rovoc*n! ev#0#re# )(rii su)erio#re # 0i!urilor/ n vir$u$e# evoluiei $e-nicii% &e+$erii c#re #u in$erveni$ #su)r# s$ruc$urii &onu&en$elor% '(c*n! re)#r#ii +i consoli!(ri% #u #)el#$ l# )roce!eele cons$ruc$ive con$e&)or#ne% cee# ce% i&)lici$% # !us +i l# &o!i'ic(ri #le #s)ec$ului lor )l#s$ic/ Lucr(rile !e consoli!#re% '(cu$e '(r( # se ine se#&# !e conce)i# cons$ruc$iv( s#u )l#s$ic( inii#l( # &onu&en$elor% #u 'os$ #!ese# ner#ion#le s#u )uin e'icien$e )en$ru &,un($(ire# con!iiilor s$#$ice +i% $o$o!#$(% n !e'#vo#re# )(s$r(rii #s)ec$ului lor ori"in#l/ Cele &#i 'recven$e lucr(ri !e consoli!#re #u cons$#$ n e.ecu$#re# unor con$r#'ori s#u 0i!uri !e susinere% n c()$u+ire# unor 0i!uri !i0loc#$e% s#u n"ro+#re# unor s$*l)i c#re )re0en$#u )ericolul 'l#&,#6ului3 #l$( !#$(% #rc#!e s#u !esc-i!eri c#re% su, )resiune# "reu$(ii ele&en$elor )ur$#$e% )re0en$#u un )roces !e !e'or&#re% #u 'os$ )ur +i si&)lu u&)lu$e cu 0i!(rie/ n 'elul #ces$# # 'os$ &o!i'ic#$ #s)ec$ul s#u c-i#r #u 'os$ !es'i"ur#$e nenu&(r#$e &onu&en$e +i nu n $o#$e c#0urile lucr(rile !e res$#ur#re% !e &#i $*r0iu% #u )u$u$ s( nl($ure consecinele unor #se&ene# $en$#$ive !e consoli!#re/ 7iseric# S#n 4i$#le !in R#ven# +i1# )(s$r#$ )*n( #s$(0i con$r#'orii n 'or&( !e #rce ,u$#n$e% c#re i s)ri6in( colurile% cu "reu !isi&ul#i )rin )l#n$e #"(($o#re/ n ur&# unui incen!iu% )#r$e !in #rc#!ele "o$ice #le )#l#$ului Do"ilor !in 4enei#% orien$#$e c($re Riv# !e"li Sc-i#voni% #u s$#$ $i&) n!elun"#$ #s$u)#$e cu 0i!(rie !e c(r(&i!(% cu sco)ul !e # le )(s$r# s$#,ili$#$e#/ 7iseric# S'/Nicol#e Do&nesc !in Cur$e# !e Ar"e+ +i1# )(s$r#$ )*n( #s$(0i con$r#'or$ul e.ecu$#$ n secolul #l :4III1le#% )en$ru # susine 0i!ul ei orien$#$ c($re su!/ Din #cele#+i &o$ive !e s$#,ili$#$e% l# &(n(s$ire# Sucevi#% $urnul1clo)o$ni( #+e0#$ n colul !e nor!1ves$ #l incin$ei # 'os$ s)ri6ini$ n e.$erior cu con$r#'ori &#sivi% !*n!u1I un #s)ec$ s$r#niu% '(r( # 'i li)si$% $o$o!#$(% !e un #nu&i$ )i$oresc/ Turlele 0vel$e !e )e )ron#osul ,isericii Do&ne+$i !in T*r"ovi+$e +i cele #le ,isericii Mi$ro)oliei !in 7ucure+$i

#u 'os$ &,r(c#$e cu 0i!(rie% l# )#r$e# in'erio#r(% )rin$r1o n(l#re # ,#0elor lor )ris&#$ice/ In$ro!ucere# unor $ir#ni !e 'ier cu #ncorele lor% n ve!ere# re!ucerii &)in"erii l#$er#le #le unor #rce s#u ,oli% # #!us #!ese# )re6u!icii es$e$ice )erce)erii s)#iului +i # con$ri,ui$ l# v($(&#re# )#r#&en$elor/ Lucr(rile !e consoli!#re # unor cons$rucii !e le&n% ur&(rin! +i ele o 'in#li$#$e i&e!i#$(% #u #vu$ e'ec$e ne'#vor#,ile% #$*$ !in )unc$ul !e ve!ere #l conserv(rii cl(!irilor% c*$ +i #su)r# #s)ec$ului lor )l#s$ic2 in$ro!ucere# !e s$*l)i !e s)ri6in su, "rin0ile )ri!vo#relor% )ris)elor% 'oi+o#relor !e le&n c#re #u '(cu$ s("e#$(% c#0 'recven$ n$*lni$ l# cons$ruciile )o)ul#re% c()$u+ire# )ereilor !e ,*rne cu sc*n!uri% '#)$ c#re #re !re)$ consecin( #cu&ul#re# u&e0elii% cee# ce "r(,e+$e !is$ru"ere# &#$eri#lului le&nos +i% n orice c#0 es$e n !e'#vo#re# i&#"inii/ Aces$ !in ur&( c#0 es$e ilus$r#$ !e ,iseric# !e le&n !in 'un!ul Mol!ovei% c()$u+i$( n e.$erior cu sc*n!uri +i !e nu&ero#se #l$e ,iserici !e le&n/ Prin$re cele &#i 'recven$e lucr(ri !e n$reinere #le cl(!irilor sun$ cele le"#$e !e nlocuire# nveli$orilor !e le&n +i # sis$e&ului lor )or$#n$% ur&#re # '#)$ului c( )iesele !e le&n sun$ &#i cur*n! su)use !e"r#!(rii !ec*$ 0i!(ri# )e c#re o )ro$e6e#0(/ A!eseori% &e+$erii% c#re #u re'(cu$ nveli$orile% nu #u &#i ree!i$#$ 'or&ele co&)le.e% c#r#c$eris$ice% #le )(rii su)erio#re% #le cl(!irilor !in !i'eri$e e)oci% 'ie )en$ru c( #u ur&(ri$ #!o)$#re# unei soluii cons$ruc$ive co&o!e% 'ie c# ur&#re # !is)#riiei unor $r#!iii/ Aces$ 'eno&en es$e e.e&)li'ic#$ !e re'#cere# nveli$orilor ,isericilor ruse+$i !in secolele :III1:4% c#re ur&(re#u con$urul 'es$orn#$ #l '##!elor $er&in#$e )rin $i&)#ne/ A!use l# corni+e rec$ilinii% )rin co&)le$#re# s)#iilor !in$re $i&)#ne% noile #co)eri+uri #le #ces$or ,iserici% in$ersec$*n!u1se cu $url#% #co)er( o )#r$e # #ces$ei# !es$in#$( s( r(&*n( vi0i,il(/ Ase&ene# e.e&)le sun$ o'eri$e !e c($re ,iseric# A!or&irii =Us)ensKi So,or> !in Zveni"oro!sK =;8FF> +i ,iseric# S'/Trei&e =TroiKi So,or> !in c#!rul &(n(s$irii Troie1 Ser"-eev# =;9GG>/ O so#r$( si&il#r( #u #vu$ nveli$orile ,isericilor &ol!ovene+$i !in e)oc# lui $e'#n cel M#re +i Pe$ru R#re+% c#r#c$eri0#$e )rin #co)erire# se)#r#$( # 'iec(rei co&)onen$e volu&e$rice n )#r$e/ 5or&# ori"in#l( # #ces$or nveli$ori es$e #$es$#$( !e 'rescele vo$ive +i !e #l$e !ocu&en$e icono"r#'ice% 'iin!% $o$o!#$(% con'ir&#$( +i !e ur&ele )(s$r#$e )e ,#0ele $urlelor/ Me+$erii c#re #u re'(cu$ n secolele ur&($o#re nveli$orile ,isericilor &ol!ovene+$i nu #u inu$ se#&#% !e cele &#i &ul$e ori% !e 'or&# lor ori"in#l(/ C# ur&#re% noile nveli$ori #u n"lo,#$ ,#0ele s$el#$e #le $urlelor% +i c*$eo!#$( c-i#r% )#r$e# in'erio#r( # #ces$or#/ Dre)$ consecin( se &o!i'ic# )ro)ori# )(rilor $er&in#le #le ,isericilor% #nul*n!u1se $o$o!#$(% o 'or&ul( )l#s$ic( !e &#re in$eres/ n #ces$ 'el ne)o$rivi$% #u 'os$ re'(cu$e nveli$orile ,isericilor !e l# 4orone% Mol!ovi#% Sucevi#% S*n$ilie% P($r(ui/ L# Lu&or% cu )rile6ul re'#cerii nveli$orii ,isericii% s#1 renun#$ l# ie+in!ul n 'or&( !e u&,rel(% )(s$r#$ l# ,iseric# lui 7o"!#n !in R(!(ui +i l# ,iseric# !in s#$ul Ar,ore>/ Me+$e+u"ul #+e0(rii nveli$orilor cer#&ice% !irec$ )es$e e.$r#!osul ,olilor% )roce!eu !e )rovenien( ,i0#n$ino1,#lc#nic(% u$ili0#$ n #r-i$ec$ur# M(rii Ro&*ne+$i% s1# irosi$ +i el n !ecursul ve#curilor/ C# ur&#re% nveli$orile !e #ces$ 'el #u 'os$ n &o! 'recven$ nlocui$e cu nveli$ori !e +in!ril(% susinu$e !e o cons$rucie )ur$($o#re !e le&n/
N

Lucr(rile recen$e !e res$#ur#re #u re!#$ nveli$orilor $u$uror #ces$or &onu&en$e c#r#c$erul lor ori"in#l/

n 'elul #ces$#% nveli$o#re# !e cer#&ic( # ,isericii &(n(s$irii Co$&e#n#% #+e0#$( !irec$ )es$e e.$r#!osul ,olii% # 'os$ nlocui$( cu o nveli$o#re !e +in!ril( cu +#r)#n$( !e le&n/ L# ,olni# &(n(s$irii Co0i#% cu )rile6ul nlocuirii nveli$orii ori"in#le% nu s1# &#i inu$ se#&# !e re$r#"ere# c#r#c$eris$ic( # 0i!(riei n )#r$e# ei su)erio#r( =!e un!e re0ul$( o !u,l( corni+(% #ccen$u#$( !e o )o#l( !e #co)eri+>% nveli$o#re# !e +in!ril(% re'(cu$(% )rin0*n! !e!esu)$ul s(u corni+# su)erio#r(% cee# ce &o!i'ic#% n &o! -o$(r*$or% #s)ec$ul )(rii $er&in#le # &onu&en$ului/ Prin$re co&)onen$ele e!i'iciilor su)use cel &#i &ul$ u0urii sun$ )#r!oselile/ nlocuire# )#r!oselilor s1# re0olv#$% #!ese#% )rin #+e0#re# celor noi )es$e cele vec-i !e"r#!#$e% !e un!e # re0ul$#$ #$*$ &o!i'ic#re# succesiv( # nivelului !e c(lc#re% c*$ +i # )ro)oriilor in$eriorului/ ransformrile de natur funcional/ Cl(!irile &o+$eni$e !in $recu$ #u cons$i$ui$ )en$ru o#&eni% n )ri&ul r*n!% un ,un cu c#r#c$er u$ili$#r/ Pen$ru # le '#ce s( cores)un!( cerinelor vieii% s)eci'ice 'iec(rei e)oci% o#&enii le1#u $r#ns'or&#$ #!#)$*n!u1le noilor nevoi s#u sc-i&,*n!u1le cu $o$ul !es$in#i#/ Cerine cu c#r#c$er 'uncion#l #u )re$ins% n &o! curen$% &o!i'ic(ri cu& #r 'i2 !esc-i!eri !e noi "oluri +i #s$u)#re# #l$or# vec-i% !ivi0#re# s)#iilor n )l#n ori0on$#l s#u ver$ic#l )rin )l#n+ee s#u )erei% #!(u"iri !e noi cor)uri/ Mo!i'ic#re# !esc-i!erilor !e u+i +i 'eres$re cons$i$uie in$erveni# ce# &#i !es n$*lni$(/ A)ro#)e c( nu e.is$( cl(!ire res$#ur#$( c#re s( nu 'i )us )ro,le&e !e revenire l# 'or&# vec-e # !esc-i!erilor/ n secolul #l :I:1le#% )ro,#,il c# ur&#re # sc-i&,(rilor )e$recu$e n conce)i# )rivin! con!iiile )e c#re $re,uie s( le n!e)line#sc( s)#iile% in$erio#re #le e!i'iciilor !e cul$% se cunosc nu&ero#se e.e&)le !e l(r"ire # vec-ilor 'eres$re cu !esc-i!eri &ici c#re% !r(&uin! lu&in#% )er&i$e#u s( se )(s$re0e n in$erior o #$&os'er( !e &is$er/ 5eres$rele "ro)niei +i n#osului ,isericii &(n(s$irii Ne#&ului% !e &ici !i&ensiuni% nc#!r#$e cu c-en#re "o$ice !e )i#$r(% #u 'os$ l(r"i$e% s)(r"*n!u1se "oluri sensi,il &#i &#ri% v($(&*n! )#r#&en$ul )reios% !ecor#$ cu cer#&ic( s&(lui$(/ n locul vec-ilor c-en#re c#re #u 'os$ #runc#$e% noile "oluri #u 'os$ nc#!r#$e cu &uluri )seu!o"o$ice% e.ecu$#$e !in +$uc/ L# ,iseric# 7#rnovsc-i !in i#+i% 'eres$rele ori"in#le #u 'os$ 0i!i$e =#nc#!r#&en$ele lor% )rinse n 0i!(rie% #u r(&#s vi0i,ile>% 'iin! s$r()unse #l($uri #l$e !esc-i!eri &#i &#ri/ Nevoi# !e s)orire # su)r#'eei u$ile # !e$er&in#$ n !ecursul $i&)urilor #s$u)#re# "#leriilor !esc-ise c($re s$r#!( !e l# )#r$erul c#selor !in )i## co&erci#l( # or#+ului Si,iu =Pi## J M#r$ie ? Cleiner Rin">% n sco)ul o,inerii unei #!*nci&i &#i &#ri # nc()erilor #!i#cen$e "#leriilor/ De #se&ene#% !in #cele#+i &o$ive # 'os$ #s$u)#$( "#leri# !e )e '##!# l#$er#l( # C#sei Ne"us$orilor =Lirsc-er> !in 7r#+ov/ G#leri# !esc-is(% ,ol$i$(% c#re cons$i$ui# le"($ur# !in$re !ou( cor)uri #le c#sei !e locui$ !e )e s$r#!# Avr#& I#ncu nr/F !in Si,iu% # 'os$ #s$u)#$(% i#r 'iec#re !in$re $r#vei # 'os$ $r#ns'or&#$( n$r1o nc()ere !e locui$/ L# Pri&(ri# vec-e !in Si,iu s1# )ro!us o &)(rire # nc()erilor &#ri !e l# e$#6 n &#i &ul$e c#&ere &ici/ S#l# 'es$iv( # c#sei !o&ne+$i !in incin$# &(n(s$irii Lure0 # 'os$ !ivi0#$( &#i n$*i !e1# lun"ul +irului &e!i#n !e colo#ne% i#r #)oi un# !in n#ve # 'os$ &)(ri$( n $rei nc()eri cores)un0($o#re $r#veelor inii#le/ n in$eriorul &ul$or ,iserici &e!iev#le !in Tr#nsilv#ni# s1# )ro!us% n &o! 'recven$% !ivi0iune# )e ori0on$#l( # unei $r#vei n sco)ul in$ro!ucerii unui nivel in$er&e!i#r un!e s( 'ie ins$#l#$( or"# s#u s(1+i "(se#sc( loc corul/ In$eriorul ,isericii Ne"re !in 7r#+ov% !e

$i) -#l(% # 'os$ &o!i'ic#$ n cursul re'#cerii% c#re # #vu$ loc !u)( incen!iul !in ;JDF% )rin in$ro!ucere# unor "#lerii in$er&e!i#re c#re # !ivi0#$ col#$er#lele/ n cursul ve#cului #l :I:1le#% # e.is$#$ )#rc( o n$recere n # l(r"i s)#iile in$erio#re #le ,isericilor% recur"*n!u1se% n )ri&ul r*n!% l# nl($ur#re# 0i!urilor !es)(ri$o#re !in$re n#os +i )ron#os/ Ace#s$( &(sur( # '(cu$ s( su'ere n!eose,i ,isericile &ol!ovene+$i% cons$rui$e n secolele :41:4I% conce)u$e c# o succesiune !e s)#ii nc-ise% !ivers soluion#$e !in )unc$ !e ve!ere )l#s$ic/ Cu )rile6ul unor #se&ene# &o!i'ic(ri% ,iseric# &(n(s$irii Ne#&ului% ,isericile S'/ G-eor"-e +i S'/ Du&i$ru !e l# Suce#v#% ,iseric# E)isco)iei Ro&#nului +i #l$e &onu&en$e +i1#u )ier!u$ 0i!urile c#re !eli&i$#u nc()erile !is)use !u)( sis$e&ul #!iion#l% cl#sic )en$ru #r-i$ec$ur# Mol!ovei #celui $i&)% 'iin! nlocui$e )rin #rce l#r"i/ Aces$ '#)$ # #vu$ !re)$ e'ec$ &o!i'ic#re# soluiei s)#i#le # ces$or ,iserici>% c*$ +i !is)#rii# unor )reio#se )ic$uri n 'resc(% inclusiv # $#,lourilor vo$ive !is)use% n "ener#l% n n#os% )e )ere$ele c#re l !es)#r$e !e nc()ere# vecin( ="ro)ni# s#u )ron#osul>/ O consecin( ne'#vor#,il( )en$ru #s)ec$ul cl(!irilor # #vu$1o #!ese# #!(u"#re# !e noi nc()eri s#u cor)uri/ n Tr#nsilv#ni#% n or#+ele ncon6ur#$e !e ncin$e 'or$i'ic#$e% c# ur&#re # n!esirii )o)ul#iei% &#re# &#6ori$#$e # cl(!irilor !e locui$ #u 'os$ n()(!i$e !e e.crescene )#r#0i$#re c#re #u s)ori$ ocu)#re# solului% re!uc*n! l# &ini&u& s)#iul li,er !in in$eriorul cv#r$#lelor/ L# ,iseric# Cur$e# 4ec-e !in 7ucure+$i% cel &#i vec-i &onu&en$ )(s$r#$ #l or#+ului% s1# #!(u"#$ c($re &i6locul secolului #l :I:1le#% !ou( cor)uri% n !re#)$# +i n s$*n"# )ron#osului% +i #u 'os$ l(r"i$e )rosco&i!i# +i !i#coniconul/ n #'#r( !e incovenien$ul &o!i'ic(rii ines$e$ice # co&)o0iiei !e volu&e =)e c#re res$#ur#re# e!i'iciului # #nul#$1o>% #ces$e #ne.e #u )rovoc#$ !is$ru"ere# 0i!(riei +i # )#r#&en$ului ori"in#l )e )oriunile n c#re s1#u )roiec$#$ "oluri !e le"($ur( n$re e!i'iciul inii#l +i )iesele #li)i$e/ Silue$ele ,isericilor &(n(s$irilor Secu +i T#0l(u #u 'os$ !e0ec-ili,r#$e )rin #!(u"ire# !e noi nc()eri% !is)use n #.# cl(!irii )e l#$ur# ves$ic(/ L# Secu% cu #ces$ )rile6% # 'os$ !is$rus )ri!vorul !esc-is% ori"in#l2 $o$o!#$(% !e o )#r$e +i !e #l$# # #l$#rului #u 'os$ #li)i$e cor)uri )#r#0i$#re% n !e$ri&en$ul )erce)erii volu&ului inii#l #l &onu&en$ului/ Sun$ !iscu$#,ile% #$*$ su, #s)ec$ul v#lorii es$e$ice )ro)rii% c*$ +i su, #s)ec$ul consecinelor #su)r# &onu&en$ului inii#l% )ri!vo#rele #!(u"#$e ,isericilor &(n(s$irilor Co$&e#n#% ,#rnovsc-i !in I#+i +i M(rcu# !in 7ucure+$i/ Nici n )erio#!# !e !u)( #)#rii# unei +$iine # res$#ur(rilor% &onu&en$ele is$orice nu #u 'os$ scu$i$e !e #!#osuri !e n#$ur( 'uncion#l(% c#re le1#u !e0#v#n$#6#$ !in )unc$ !e ve!ere #l )erce)erii lor es$e$ice +i le1#u !i&inu#$ v#lo#re# lor is$oric(/ n colul !e su!1 ves$ #l incin$ei &(n(s$irii Lure0 s1# #!(u"#$ n secolul #l :I:1le#% un #&)lu cor) !e cl(!iri% &o!i'ic#$ n cel !e1#l $reile# !eceniu #l secolului nos$ru% n s$il Aneoro&*nescB% c#re !e'#vori0e#0( )erce)ere# silue$ei &(n(s$irii/ 4ec-e# Universi$#$e !in 7ucure+$i% conce)u$( !e #r-i$ec$ul Ale.#n!ru Or(scu% unul !in$re &onu&en$ele cele &#i v#loro#se #le cl#sicis&ului% # 'os$ &o!i'ic#$( +i e.$ins( l# nce)u$ul secolului nos$ru )rin su)r#e$#6#re +i co&)le$#re# ei cu o incin$( nc-is(% lucr#re re#li0#$( !e #r-i$ec$ul N/G-ic#1 7u!e+$i% cee# ce # &o!i'ic#$ #s)ec$ul inii#l #l e!i'iciului% sc-i&,*n!u1i c#r#c$erul/ A!#)$#re# vec-ilor cl(!iri l# cerinele vieii con$e&)or#ne% )rin n0es$r#re# lor cu con'or$ &o!ern% # !us% uneori% l# irosire# unor v#lori is$orice +i es$e$ice% )rin li)s# !e
N

De )il!( n#osul +i )ron#osul ,isericii S'/G-eor"-e !in Suce#v# se )erce) c# un s)#iu unic/

!iscern(&*n$ &#ni'es$#$( cu )rile6ul e.ecu$(rii ins$#l#iilor ceru$e !e in$ro!ucere# elec$ri'ic(rii% # $er&o'ic(rii s#u # "ru)urilor s#ni$#re/ !odificarea concepiilor estetice/ Un# !in$re c#u0ele )rinci)#le #le #l$er(rii #s)ec$ului inii#l #l &onu&en$elor # 'os$ &o!i'ic#re# "us$urilor es$e$ice/ 5or# noilor orien$(ri s$ilis$ice er# #$*$ !e )u$ernic(% nc*$ nu nu&#i &#s# consu&#$orilor !e #r-i$ec$ur(% !#r +i &#rile )erson#li$(i #r$is$ice #r($#u o $o$#l( ne nele"ere '#( !e cre#i# $recu$ului c#re +i )ier!e#% c*$eo!#$(% )en$ru ei% orice se&ni'ic#ie #r$is$ic(/ n consecin(% &onu&en$ele er#u consi!er#$e nu&#i )rin )ris&# v#lorii lor !e n$re,uin#re% i#r r(&(+iele unor cl(!iri% !e+i n0es$r#$e nc( cu o )u$ernic( e.)resivi$#$e% $r#$#$e e.clusiv c#% &#$eri#l !e cons$rucie/ Princi)#lele 'or&e !e &#ni'es$#re #le #ces$ui 'eno&en #u 'os$ reu$ili0#re# &#$eri#lului ,ru$ s#u )relucr#$% e.$r#s !in ruine% n"lo,#re# unor cl(!iri c(0u$e n )#r#"in( !e c($re e!i'icii noi !e #l$( '#c$ur(% !(r*&#re# unor &onu&en$e +i nlocuire# lor )rin cons$rucii noi% $r#ns'or&#re#% $er&in#re#% co&)le$#re# s#u recons$ruci# cl(!irilor &o+$eni$e '(r( # se ine se#&# !e c#r#c$erul lor% '(c*n!u1se #)el l# s$ilul e)ocii/ Lu&e# #n$ic( nu # cunoscu$ )reocu)#re# !e # )(s$r# s#u # ree!i$# #s)ec$ul inii#l #l cl(!irilor3 e!i'iciile c#re nu &#i cores)un!e#u !in )unc$ !e ve!ere s$#$ic s#u 'uncion#l s#u nu &#i s#$is'(ce#u cerinele es$e$ice er#u )(r(si$e s#u !e&ol#$e/ 4iolle$1le1Duc se&n#le#0( c( noiune# !e Ares$#ur#reB li)se# !in li&,# l#$in(% ne'iin! cunoscu$e !ec*$ $er&enele !e Ares$#,ilireB +i Are'#cereB/ n ur&# )r(,u+irii i&)eriului ro&#n% !ec(!ere# vieii ur,#ne% )rocesul !e !e)o)ul#re # or#+elor% '#c c# e!i'icii &onu&en$#le% r(&#se '(r( u$ili0#re% s( c#!( n ruin(/ Mul$e !in ele #u 'os$ #co)eri$e !e )(&*n$ +i !esco)eri$e% &ul$ &#i $*r0iu% )rin cerce$(ri #r-eolo"ice/ n $i&)ul evului &e!iu% n 'orurile !e l# Ro&# )#sc vi$ele/ De #ici +i !enu&ire# !e 5oru& 7o#riu& #l )ieei 7occ# !ell# 4eri$O% un!e se #'l( $e&)lul 4es$ei% cel #l 5or$unei 4irile +i #rcul lui I#nus s#u !enu&ire# !e C#&)o 4#ccino !#$( 5orului Re)u,lic#n/ Lu&e# 'eu!#l(% !e0vol$#$( )e ruinele i&)eriului ro&#n% nu # )(r(si$ e.)erien# #n$ic( n !o&eniul #r-i$ec$urii +i cons$ruciilor% )relu*n! cee# ce cores)un!e noilor nevoi #le socie$(ii/ To$u+i% n e)oc# 'eu!#lis&ului $i&)uriu% +i c-i#r &#i $*r0iu% &onu&en$ele #n$ice er#u $r#$#$e% n s)eci#l% c# o surs( !e &#$eri#le !e &#$eri#le !e cons$rucie "#$# '#son#$e/ Ar-i$ec$urile )#leo1cre+$in( +i )rero&#nic( recur" !in )lin l# !e$#lii s$ruc$ur#le cu& sun$ colo#nele% c#)i$elele% #n$#,l#&en$ele s#u orn#&en$ele% #)#rin*n! e!i'iciilor #n$ice/ Aces$ #rsen#l !e ele&en$e )re'#,ric#$e #ve# &enire# s( s#$is'#c( nevoile !e cons$rucie +i !e 'ru&os #le unei socie$(i c#re nu #ve#% n $o#$e c#0urile% &i6lo#cele &#$eri#le neces#re +i nici su'icien$( 'or( s)iri$u#l( c# s(1+i )ro!uc( )ro)riile ei v#lori/ Procesul #ces$# nce)e nc( !in '#0# $*r0ie # i&)eriului/ 7#0ilic# S'*n$ului Pe$ru !e l# Ro&# #$ri,ui$( inii#$ivei lui Cons$#n$in cel M#re =8GP> # 'os$ cl(!i$(% n )#r$e% !in &#$eri#l e.$r#s !in ruinele nvecin#$e #le circului lui Neron/ n secolul #l :II1le# e# # 'os$ #co)eri$( cu i"le !e ,ron0 lu#$e !e )e ,#0ilic# lui M#.eniu +i Cons$#n$in +i $e&)lul 4enerei +i #l Ro&ei !in vre&e# &)(r#$ului A!ri#n/ n$re#"# #r-i$ec$ur( # e!i'iciilor )#leocre+$ine =secolele I414II>% !in$re c#re ci$(& S#n Loren0o 'uori le Mur#% S#n$# M#ri# M#""iore% S#n S$e'#no Ro$on!o% $o#$e l# Ro&#% es$e re#li0#$( cu #6u$orul or!on#nelor )relu#$e !e l# e!i'icii #n$ice/ Colo#nele c#re s)ri6in( #rcele oc$o"onului cen$r#l #l c#)elei c#rolin"iene !e l# A#c-en =DEP>% e.ecu$#$e !in &#r&ur( !e Pelo)one0% #u 'os$ #!use !e l# Ro&#% R#venn# +i Trier/ n #ces$ 'el es$e

$ri,u$#r( #n$ic-i$(ii n$re#"# #c$ivi$#$e cons$ruc$iv( # vre&ii !in#s$iilor &erovin"i#n( +i c#rolin"i#n( =secolele 4I1:>/ D#r #r-i$ec$ur# &e!iev#l( +i el#,ore#0(% n cele !in ur&(% 'or&ule $i)olo"ice +i soluii es$e$ice s)eci'ice/ S$ilul "o$ic% cores)un0($or or*n!uirii 'eu!#le !e0vol$#$e% !e+i )rei# #nu&i$e $i)uri +i soluii 'uncion#le #le e$#)ei )re&er"($o#re% # c(ror surse n!e)(r$#$e se "(sesc n )erio#!# #n$ic(% "enere#0( $o$u+i su, #s)ec$ cons$ruc$iv +i )l#s$ic o #r-i$ec$ur( co&)le$ !is$inc$( '#( !e ce# cl#sic(% "reco1ro&#n(% cons$i$uin! o re'lec$#re elocven$( # nivelului 'orelor !e )ro!ucie% # conce)iilor +i i!eolo"iei e)ocii/ Ar-i$ecii "o$ici nu &#i recur" l# r(&(+iele cl(!irilor vec-i )en$ru # re0olv#% n 'elul #ces$#% )ro,le&ele cons$ruc$ive +i )l#s$ice #le noului s$il% #+# cu& #u )roce!#$ #r-i$ecii 'eu!#lis&ului $i&)uriu/ Di&)o$riv(% #$unci c*n! es$e vor,# !e re'#cere# s#u !e $er&in#re# unor cl(!iri ro&#nice% #r-i$ec$ul "o$ic% '(r( s( )re"e$e% '#ce #)el l# )roce!eele s$ilului )e c#re l s$()*ne+$e/ Is$ori# celor &#i i&)or$#n$e e!i'icii "o$ice #le 5r#nei% cu e.ce)i# c*$orv#% )rin$re c#re c#$e!r#l# No$re1D#&e !in P#ris% nce)e cu recons$ruci# ,isericii ro&#nice )ree.is$en$e% &is$ui$( !e incen!iu/ Cons$ruc$orii c#$e!r#lei !in C-#r$res #u n"lo,#$ res$urile e!i'iciului ro&#nic% # celei !in Rei&s le1#u ne"li6#$/ 5##!ele ,#)$iseriului ro&#nic !e l# Pis#% #le ,#0ilicii S#n M#rco !in 4enei# se &)o!o,esc cu ele&en$e !ecor#$ive "o$ice/ C#)elei )#l#$ine !in A#c-en i se #!#u"( un cor "o$ic/ Ren#+$ere# # su,#)reci#$ "o$icul soco$i$ c# un s$il ,#r,#r/ C# ur&#re% enele e!i'icii "o$ice sun$ &o!i'ic#$e !e &#ri &#e+$rii #i Ren#+$erii% '(r( nici un 'el !e scru)ule/ Leone 7#$$is$# Al,er$i $r#ns'or&( ,iseric# S#n 5r#ncesco !in Ri&ini =sec/:II> n Te&)lu M#l#$es$i#n% &,r(c*n! '##!ele s#le cu un )#r#&en$ re#li0#$ n s)iri$ul noului s$il3 An!re# P#ll#!io recons$ruie+$e "#leri# e.$erio#r(% ncon6ur($o#re # vec-iului P#l#00o !ell# R#""ione !in 4icen0#% $r#ns'or&*n!u1l n cele,r# s# 7#0ilic( P#ll#!i#n(/ Acel#+i P#ll#!io in$enion# s( $r#ns'or&e n s$ilul Ren#+$erii )#l#$ul Do"ilor !in 4enei#% c#re 'usese o,iec$ul unui incen!iu% !u)( e.e&)lul lucr(rii e.ecu$#$e !e el l# 4icen0#/ n con$r#!icie cu in$eresul #r($#$ '#( !e #n$ic-i$#$e% nu nu&#i e!i'iciile "o$ice% !#r +i unele cons$rucii renu&i$e #le #r-i$ec$urii cl#sice ro&#ne #u 'os$ !(r*&#$e% recons$rui$e% &o!i'ic#$e s#u u$ili0#$e c# surs( !e &#$eri#le !e cons$rucie% c-i#r !e &#ri #r-i$eci #i Ren#+$erii/ 7#0ilic# )#leocre+$in( nc-in#$( S'*n$ului Pe$ru% ri!ic#$( l# Ro&#% # 'os$ !(r*&#$( !e c($re #r-i$ec$ul 7r#&#n$e cu sco)ul !e # cons$rui un e!i'iciu c#re s( #!()os$e#sc( &or&*n$ul )#)ei Iuliu #l II1le#/ i $o$u+i vi0iune# noului e!i'iciu n s$ilul Ren#+$erii i1# 'os$ su"er#$( !e &#rile cons$rucii #le #n$ic-i$(ii/ Se +$ie c( 7r#&#n$e +i1# )ro)us elul n!r(0ne !e # re#li0# ec-iv#len$ul ri!ic(rii cu)olei P#n$-eonului )es$e #rcele ,#0ilicii lui M#.eniu/ Mic-el#n"elo # 'olosi$ ruinele T#,ul#riu&1ului ro&#n !e )e colin# C#)i$oliului !re)$ su,s$rucii )en$ru cl(!ire# Sen#$ului/ To$ el #&en#6e#0( n in$eriorul ruinelor $e)i!#riu&1ului $er&elor lui Dioclei#n !e l# Ro&#% )e c#re le re n$re"e+$e +i le co&)le$e#0(% un l(c#+ !e cul$% ,iseric# S#n$# M#ri# !e"li An"eli/ Cu $o#$( )reuire# )e c#re Ren#+$ere# o #cor!( #n$ic-i$(ii c# surs( !e ins)ir#ie% $oc&#i n vre&e# Ren#+$erii% Coloseul% &#re #&'i$e#$ru #l 5l#viilor% !evine un 'el !e c#rier( !e )i#$r(% "#$# '#son#$(/ Din Ac#rne#A Coloseului se e.ecu$( )#l#$ele 4ene0i# +i '#rnese% #ces$# !in ur&( o)er# unor #r-i$eci cele,ri )recu& An$onio !# S#n"ello cel T*n(r% Mic-el#n"elo 4i"nol# +i !ell# Por$#/

n )erio#!# !e s'*r+i$ # Ren#+$erii #)oi !e1# lun"ul )erio#!ei !e !o&in#ie # ,#rocului% o so#r$( si&il#r( cu ,#0ilic# s'*n$ului Pe$ru # #vu$1o ,#0ilic# S#n Giov#nni in L#$er#n% r#!ic#l &o!i'ic#$(% +i se!iul #l($ur#l #l )#)ilor% !(r*&#$ +i recons$rui$/ L# #ces$e #ciuni #u )#r$ici)#$ #r-i$eci !e se#&( c# Do&enico 5on$#n#% 5r#ncesco 7orro&ini% A/G#lilei/ M#rele &#es$ru #l ,#rocului i$#li#n% Gi#n Loren0o 7ernini% # soco$i$ )osi,il s( &)o!o,e#sc( #co)eri+ul )ron#osului P#n$-eonului !e l# Ro&#% unul !in$re cele &#i ,ine )(s$r#$e e!i'icii #le #n$ic-i$(ii ro&#ne% cu !ou( $urnulee )orecli$e #)oi Aurec-ile !e &("#r #le lui 7erniniB/ To$ el% n sc-i&,% s&ul"e ,ron0ul !e )e #co)eri+ul #celui#+i )ron#os cu sco)ul !e #1l 'olosi l# $urn#re# ,#l!#c-inului )e c#re l #+#0( su, cu)ol# c#$e!r#lei S'*n$ului Pe$ru/ 7#0ilic# )#leocre+$in( S#n$# M#ri# in Cos&e!in !e l# ro&# +i ,iseric# "o$ic( S#n$# C-i#r# !e l# Ne#)ole #u 'os$ n n$re"i&e &,r(c#$e cu o !ecor#ie !e s$il ,#roc/ Ce# !in$*i # 'os$ !e"#6#$( n &o! !eli,er#$ !e #ces$e su)r#)uneri% re!*n!u1i1 se #s)ec$ul inii#l% ce# !e1# !ou#% cu concursul ne!ori$ #l o)er#iilor !e r(0,oi c#re #u Ascu$ur#$B -#in# ,#roc(/ n0es$r#re# cu noi '##!e # ,isericii )#leocre+$ine re0ul$#$( !in $r#ns'or&#re# $e&)lului #r-#ic "rec #l A$-enei !e l# Sir#cu0# +i # ,isericii Ss/Cos&# e D#&i#no% #!()os$i$e !e c($re $e&)lul lui Au"us$in +i #l 5#us$inei !in 5orul Re)u,lic#n !e l# Ro&#% ri!ic#re# unor cu)ole !e#su)r# c#$e!r#lei siculo1nor&#n!e !in P#ler&o +i # ,isericii S#n$@An!re# !in M#n$ov#% o)er# lui Leone 7#$$is$# Al,er$i% re)re0in$( nu&#i c*$ev# !in in$erveniile n s$il ,#roc su)r# unor e!i'icii !#$or#$e e)ocilor )re&er"($o#re/ Su)r#)unere# 'or&elor Ren#+$erii +i #le ,#rocului )es$e #r-i$ec$ur# s$ilurilor )ree.is$en$e% c#re # c()($#$ #s)ec$ele cele &#i )re"n#n$e n I$#li#% )#$ri# Ren#+$erii +i # ,#rocului% es$e un )roces co&un #r-i$ec$urii $u$uror (rilor% c#re #u cunoscu$ succesiune# !e s$iluri% c#r#c$eris$ic( A)usului Euro)ei/ n cursul secolului #l :I:1le#% cl#sicis&ul +i curen$ul ro&#n$ic +i1#u )us% n r*n!ul lor% #&)ren$# #su)r# e!i'iciilor &#i vec-i/ 5eno&ene si&il#re sun$ cunoscu$e +i n Ro&*ni#/ Cons$ruire# unui nou 0i! !e incin$( #l or#+ului1ce$#$e Lis$ri#% c#re # #vu$ loc l# nce)u$ul secolului #l I41le#% n ur&# inv#0iei Goilor% se '#ce recur"*n!u1se l# &#$eri#le recu)er#$e !in e!i'icii "rece+$i +i ro&#ne &#i vec-i/ As$'el% l# ,#0# #ces$ui 0i! !e incin$(% se )o$ ve!e# !in e.$erior $#&,ururi !e colo#ne% i#r n !re)$ul )orii !e in$r#re es$e nc#s$r#$ n 0i!(rie un 6e !e )i#$r(% !in$re cele c#re n $e#$re er#u !es$in#$e re)re0en$#nilor #ris$ocr#iei/ L# ,iseric# !in Densu+% cu )rile6ul unei re'#ceri c#re # #vu$ loc% )ro,#,il% n )erio#!# 'eu!#lis&ului $i&)uriu% se 'olosesc ,locuri !e )i#$r( $(i#$e re"ul#$% colo#ne% "uri !e c#n#li0#re recu)er#$e !in &or&in$ele c(0u$e n ruin( #le c#)i$#lei ro&#ne # D#ciei% Ul)i# Tr#i#n#/ n secolul #l :I41le#% se !e&on$e#0( corul ro&#nic #l c#$e!r#lei S'/Mi-#il !in Al,#1Iuli# +i cel #l ,isericii Ev#n"-elice !in Se,e+ +i se re'#c n s$il "o$ic/ Din voi# lui Ne#"oe 7#s#r#, s1# !(r*&#$ ,iseric# vec-ii Mi$ro)olii # (rii !e l# Cur$e# !e Ar"e+% #6uns(% se )#re% n s$#re !e ruin(% 0i!in!u1se n loc o ,iseric( # &(n(s$irii Ar"e+ului s#u E)isco)#l(/ L# nu&#i c*$ev# !ecenii !e l# cons$ruire# lor% )#r#&en$ul )reios #l ,isericilor% c$i$orii #le lui $e'#n cel M#re% &)o!o,i$ cu cer#&ic( s&(lui$( +i )olicro&(% es$e $encui$ cu sco)ul !e # 'i #co)eri$ cu )ic$uri n 'resc(/ C#s# Reissen,er"er1Lull# !in Si,iu =sec/:4>% !e 'or&# unei locuine1$urn !e s$il "o$ic% &)reun( cu #l$e cons$rucii #l($ur#$e% sun$ n"lo,#$e n$r1o cl(!ire n s$ilul Ren#+$erii% cunoscu$( su, nu&ele !e c#s# L#ller =sec/:4I>/ Acee#+i so#r$( #u #vu$1o #l$e cl(!iri "o$ice% )rin$re c#re +i c#sele ce #!()os$e#u S'#$ul Co&un#l #l or#+ului Si,iu% 'iin! re'(cu$e )#ri#l n s$ilul Ren#+$erii/ In$erio#rele celor !ou( ,iserici "o$ice !in Tur!#% )ier0*n!u1+i ,olile lor ori"in#le% sun$ $r#ns'or&#$e n s$il ,#roc/ L# 'el se n$*&)l( cu ,isericile )rinse !e incin$e 'or$i'ic#$e !e

l# Aiu! +i T"/ Mure+/ Ari)ile )(s$r#$e #le c#s$elului n s$ilul Ren#+$erii !e l# 7oni!# =;JPE> sun$ co&)le$#$e% n # !ou# 6u&($#$e # secolului #l :4III1le#% cu ni+$e cor)uri !e s$il ,#roc% i#r #)oi% l# nce)u$ul secolului #l :I:1le#% re'(cu$e )#ri#l n s$il cl#sicis$/ C($re &i6locul secolului #l :I:1le#% c#s$elului i se #!#u"( ele&en$e noi% el#,or#$e n s$il neo"o$ic/ Desi"ur% sun$ su)use &o!i'ic(rilor s$ilis$ice n!eose,i #cele co&)onen$e #le cl(!irilor c#re se !e"r#!e#0( &#i re)e!e +i% n consecin(% se nnoiesc &#i !es/ A+# se e.)lic( )rocesul !e nlocuire # vec-ilor nveli$ori n#l$e +i #scui$e% c#re se )e$rece n Mol!ov# n secolele :4II1:I:% cu nveli$ori n 'or&( !e ,ul,/ Aces$ )roces se )o#$e ur&(ri n #r-i$ec$ur# #ns#&,lurilor &(n(s$ire+$i !e l# Ne#&% Pro,o$#% Secu e$c/ n unele c#0uri% &o!i'ic#re# 'or&ei nveli$orilor ##!us )re6u!icii v#lorii )l#s$ice # &onu&en$elor% sc-i&,*n!u1le c#r#c$erul3 #l$( !#$(% noile nveli$ori #u re)re0en$#$ soluii co&)#r#,ile c# in$eres cu cele )re&er"($o#re/ Un e.e&)lu evi!en$ !e nr*urire ne'#s$( # unei &o!e% c#re # ,*n$ui$% )#re1se% n 6urul #nului ;DDE% # 'os$ $en!in# !e # &,o"(i silue$# e!i'iciilor !e cul$ cu &#i &ul$e $urle o#r,e% # c(ror c#n$i$#$e )#re s( 'i !eveni$ un cri$eriu es$e$ic/ 7isericile &(n(s$irilor Do,rov( +i er,e+$i #u 'os$ A &)o!o,i$eB cu #se&ene# $urle% cee# ce le1# &o!i'ic#$ n &o! !e'#vor#,il silue$#/ Sc-i&,(rile )ro!use n i!eolo"i# socie$(ii% #'l#$( l# nce)u$ul secolului #l :I:1le# n '#0# !e $recere !e l# 'eu!#lis& l# c#)i$#lis&% $re,uie s( e.)lice )res$i"iul !e c#re se ,ucur( orien$#re# cl#sicis$( n #r$( +i #r-i$ec$ur( +i% $o$o!#$(% su,es$i&#re# v#lorilor )ro!use !e 'eu!#lis&/ Al$'el #r #)#re ine.)lic#,il cu& )#r#&en$e )reio#se c# cel #l ,isericii &(n(s$irii Co0i# s#u cel #l ,isericii &(n(s$irii Ne#&ului s( 'ie &,r(c#$e n$r1o -#in( !ecor#$iv( cl#sici0#n$(% n!oielnic( c# "us$% e.ecu$#$( !in $encui#l(/ I&)or$#n$e !#une% unele ire)#r#,ile% le1# #!us &onu&en$elor no#s$re 'eu!#le curen$ul ro&#n$ic% re)re0en$#$ n #r-i$ec$ur( )rin s$ilul -i,ri! neo"o$ic% c#re # ,*n$ui$ n Ro&*ni# n !eceniile 414I #le secolului #l :I:1le#/ 7iseric# Cur$e# 4ec-e/ 7isericile &(n(s$irilor R#!u 4o!( +i An$i& !in 7ucure+$i #u 'os$ !es'i"ur#$e )rin #!#osuri !e s$il neo"o$ic% i#r incin$ele &(n(s$irilor 7is$ri#% Tis&#n# s#u Arno$# #u 'os$ $o$#l s#u )#ri#l recosn$rui$e% )ier0*n!u1+i% n cee# ce )rive+$e e.$eriorul% orice ur&( !in n'(i+#re# lor ori"in#l(/ Din cele !e &#i sus% nu $re,uie neles c( orice in$ervenie #su)r# &onu&en$elor $recu$ului # 'os$ !(un($o#re% c( o&enire# nu # '(cu$ #l$cev#% n !ecursul is$oriei% !ec*$ s(1 +i !is$ru"( )ro)riile s#le re#li0(ri% c( succesiune# s$ilurilor # 'os$ !o#r un )rile6 !e #nul#re # conce)iilor es$e$ice #le e)ocilor )re&er"($o#re% concre$i0#$e n o)ere !e #r$( +i #r-i$ec$ur(/ Nu&ero#se &onu&en$e% re#li0#$e n cursul unei )erio#!e n!elun"#$e% sun$% n 'on!% un re0ul$#$ #l #)or$ului c*$orv# s$iluri +i !evin &#i )reio#se $oc&#i )en$ru c( )o#r$( #&)ren$# succesiunii #ces$or#/ n sc-i&,% #u 'os$ !(un($o#re in$erveniile unor orien$(ri s$ilis$ice &inore% n r#)or$ cu v#lo#re# &onu&en$elor n 'or&# lor ori"in#l(% in$er)re$(rile s$*n"#ce #le unor s$iluri !e )res$i"iu s#u% !i&)o$riv(% &(surile c#li'ic#$e su, #s)ec$ul re#li0(rii #r$is$ice% !#r c#re #u #ni-il#$ &onu&en$ul ori"in#l% #scun0*n!u1l s#u &o!i'ic*n!u1l r#!ic#l/ De #cee#% #l($uri !e #ciune# !is$ruc$iv(% )er&#nen$(% # n#$urii $re,uie inu$ se#&# +i !e #ciune# ne"#$iv( # o#&enilor c# o c#u0( # !e"r#!(rii &onu&en$elor su, #s)ec$ul !ur#,ili$(ii +i #l )(s$r(rii i&#"inii lor ori"in#le +i !e #1i o)une &(suri !e )ro$e6#re +i !e

)(s$r#re # )#$ri&oniului &o+$eni$% n li&i$e s$#,ili$e !e o !isci)lin( +$iini'ic( # res$#ur(rii &onu&en$elor/