Sunteți pe pagina 1din 95

UNIVERSITATEA DANUBIUS GALAI

FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE


SPECIALIZAREA: FINANE - BNCI

LUCRARE DE LICEN

Tema l !"#"$$ : MANAGEMENTUL FINANRII IMM %N ROM&NIA

%'(" m#)*"+ Le!), '$-, (", C*"'el$a T "ea! A./*l-e')+

GALAI 0 1223

Cuprins

CAPITOLUL I.......................................................................................................................4 LUMEA NTREPRINDERILOR MICI I MIJLOCII..........................................................4 1.1. Definirea IMM - urilor................................................................................................ 1.2. Cara!"eri#"i!a e#en$ial% a IMM & 'i(er#i"a"ea.........................................................1) 1. *. Co+,onen"a IMM a e!ono+iei ro+-ne#"i..............................................................1. CAPITOLUL II....................................................................................................................2/ 0INANTAREA NTREPRINDERILOR MICI I MIJLOCII N ROM1NIA...................2/ 2.1. 2ur#e in"erne 'e finan"are..........................................................................................2/ 2.2. 2ur#e e3"erne 'e finan"are........................................................................................* 2.*. 2,ri4in ,en"ru finan"are.............................................................................................. ) 2.4. Pro+o(area finan"arii ,en"ru 'e5(ol"are................................................................... 6 CAPITOLUL III...................................................................................................................6/ 2TUDIU DE CA78 MANA9EMENTUL 0INAN:;RII IMM N ROM1NIA.................6/ *.1. Anali5a ,ro!e#ului 'e finan$are a IMM <n Ro+-nia................................................6/ *.2. I'en"ifi!area !elor +ai =une ,ro!e'uri 'e finan"are a IMM <n Ro+-nia..................>> CONCLU7II.........................................................................................................................> ?I?LIO9RA0IE................................................................................................................../)

CAPITOLUL I LUMEA NTREPRINDERILOR MICI I MIJLOCII

E!ono+iile $%rilor !on#i'era"e fie!are #e,ara" #au <n in"era!"iunea lor la #!ara @lo=ala re,re5in"a o reali"a"e e3"re+ 'e 'iferi"a !are <n +i#!area #% for+ea5a un #i#"e+ e!ono+i! 'e na"ur% !a,i"ali#"% 'enu+i"A a'e#eaA 'in +o"i(e i'eolo@i!e BiC#au ,oli"i!e e!ono+ie 'e ,ia$%A iar <n anu+i"e #i"ua$ii e!ono+ie 'e ,ia$% fun!"ional%. Pri(i"e 'in a!e#" ,un!" 'e (e'ereA e!ono+iile $%rilor au un !ara!"er rela"i( uni"ar 'e"er+ina" 'e fa,"ul !% #i#"e+ul e!ono+i! !a,i"ali#" e#"e ,re'o+inan" <n lu+e. Deri@ile fie!areia 'in"re a!e#"e e!ono+ii #un" uni"a$ile e!ono+i!e & a!ele !o+,onen"e #"ru!"urale !e reali5ea5% a!"ele e!ono+i!e ,rin 'e!i5ii au"ono+e ,o"ri(i" !u ,rofilul fie!areia Bi ,rin rela"ii <n"re ele. Uni"a"ile e!ono+i!e a!o,era ,rin #,e!ifi!i"a"ile lor "oa"e ne(oile Bi 'e a!eea ele re!on#"i"uie #u= al"a for+%A ,e e#i!Eierul ,ro'u!"iei +o5ai!ul #i#"e+ului 'e ne(oi. Din a!ea#"a +ul"i+e 'e a!"ori e!ono+i!iA ,reo!u,arile noa#"re #e <n'rea,"a nu+ai !%"re o anu+i"a !a"e@orie Bi anu+eA !%"re uni"a"ile e!ono+i!e 'enu+i"e fir+e Bi ele 'e#"ul 'e 'iferi"e 'in nu+eroa#e ,un!"e 'e (e'ereA 'ar e3"re+ 'e i+,or"an"eA 'e"er+ina"e !Eiar ,en"ru na"ura !a,i"ali#"% a e!ono+iilor. A#"a5i #e #,une !% ,ia$% reali5ea5a alo!area o,"i+a a re#ur#elorA 'ar !ele 'oua ,ro=le+e !u 'e'e#u="urile Bi e3"in'erile lor #un" +ai a!"uale !Eiar 'e!-" a"un!i. In"ere#ul "o" +ai +are 'e !are #e =u!ura a!ea#"a ,ro=le+a"i!a 'u,% 1/>) 'e!ur@e 'in a,ari"ia noilor !uren"e <n #"iin"a e!ono+i!a & "eoriile !o#"urilor 'e "ran5a!"ieA in!i"a"iilorA re#ur#elor e"!. !are a#ea5a fir+a !% or@an5a"ie ala"uri 'e ,ia$%. O al"a e3,li!a"ie !on#"a <n ero'area i+a@inii an"erioare a fir+ei a#i+ila"a !u fun!"ia 'e ,ro'u!"ie !are "re=uie #% reali5e5e <n "er+eni e3!lu#i( "eEnolo@i!i rela"ia in"rari & ie#iri 'iri4a"aA 'e ,referin$%A 'e un ,ro,rie"ar !are #"a=ile#"e Fla fi3G rela"ia 3 in"rari & H ie#iri & 5 ,rofi" +a3i+A a#i+il-n' ,er#onalul au"o+a"elor Bi e3!lu5an' i'eea unei ,ro=le+e 'e fron"iere ,en"ru fir+a. n #f-rBi"A nu+eroa#ele "ran#for+%ri !are au #ur(eni" <n !a'rul fir+elor au 'e"er+ina" 'e"eriorarea i+a@inii fir+ei 'e "i, for'i#" & "aHlori#" !are a a"in# a,o@eul <n ,ri+ele "rei 'e!enii 'u,% al 'oilea r%5=oi +on'ial.

n"re,rin'erile +i!i Bi +i4lo!ii <n e!ono+iile "%rilor !% Bi <n e!ono+ia +on'ial% re,re5in"a o reali"a"e e3"re+ 'e 'iferi"a <n fun!"ie 'e nu+eroa#ele !ri"erii lua"e <n !on#i'erare a"un!i !an' (or=i+ 'e#,re ele1. Noi a=or'a+ ,rin"r-un #in@ur !on!e," & !el 'e IMM & a!ea#"a reali"a"e ,e !are o in@ra+a'i+ <n"r-o 'efini"ie 'e#"ul 'e lar@a ,en"ru a le !u,rin'e ,e "oa"e. n ,lu#A ni!i aBa #in"e"i!a Bi !u,rin5a"oareA 'efini"ia nu e#"e ,rea uni"ara. 2e folo#e#"e <n#% ,e#"e "o" <n lu+e ,en"ru !% #-a a4un# la un anu+i" !on#en# "a!i" ,o"ri(i" lo@i!ii a!!e,"a"e ,re"u"in'eni !% a!e#"e uni"a"i e!ono+i!e#un" +ai +i!i 'e!-" !ele +ari. ABa !u+ ne-a+ 'eli+i"a" ,un!"ul 'e (e'ere <n <n"ro'u!ere <n#% F+ai +i!iGA are +ul"e "re,"e 'e !o+,ara"ie Bi in!lu'e <n !ele 'in ur+a o lu+e fa#!inan"a ,rin !eea !e fa!eA !u+ fa!e Bi !-" fa!e. 0%r% #% ,une+ la in'oiala 'efini"ia 'a"a +ai a'au@%+ !% 'e fa," #in"a@+a IMM 'eli+i"a"a <n +o' 'e"er+inan" +ul"% (re+e nu+ai 'u,% nu+%rul 'e #alaria"i in!lu'e a#"a5iA 'u,% ,ra!"i!ile 'in +ai "oa"e "arile Bi uni"a"i e!ono+i!e f%r% #alaria"i <n !are for"a 'e +un!a o re,re5in"a <n"re,rin5a"orul Bi uneori +e+=rii ai fa+iliei #ale. Lu+ea lor #e lar@e#"e a#"fel Bi +ai +ul".

1.1. Definirea IMM - urilor


2"u'iul no#"ru ,ri(e#"e <n"re,rin'erea a(-n' <n (e'ere nu+ai o ,ar"e a in"re,rin'erilor & !ele ,en"ru !are #-a #"a"orni!i" #in"a@+a <n"re,rin'eri +i!i Bi +i4lo!ii #au IMM-uri. A!u+ #e i+,une #% 'eli+i"%+ !on!e,"ul !-" +ai ,re!i# ,en"ru a e(i"a 'era,%rile ,o#i=ile <n 'iferi"e 'ire!$ii ne'ori"e Bi e(i'en" inu"ile #au 'e"urnan"e. De#,re a!e#"e <n"re,rin'eri #e (or=e#"e 'in"o"'eauna ,en"ru !% fie!are a ,er!e,u" e3i#"en"a unor 'eo#e=iri <n"re <n"re,rin'eri 'u,% nenu+ara"e !ri"erii. ABa !% fie!are !an' #-a referi" la <n"re,rin'eri +i!i Bi +i4lo!ii a a(u" <n (e'ere <n +o' 'eo#e=i" !ri"erii !an"i"a"i(e & nu+%r 'e #alaria"iA (olu+ul ,ro'u!"ieiA al (-n5%rilorA nu+%rul 'e +aBiniA u"ila4eA in#"ala"ii e"!. Mo'ul 'efinirii <n"re,rin'erilor +i!i Bi +i4lo!ii e#"e a'e#ea 'iferi" ,e @ru,uri 'e $%ri Bi ,e $%ri. Diferen"ierea #e fa!e +ai <n"-i <n"re 'efinirea 4uri'i!a Bi !ea #"a"i#"i!a. A!ea#"a #e refera la fa,"ul !% #e re"inA ,e 'e o ,ar"eA 'iferi"e !ri"erii ,re!u+ (eni"ul +ini+A efe!"i(ul 'e ,er#onalA !ifra 'e afa!eri e"!.A iar ,e 'e al"a ,ar"eA #e #"a=ile#! +ari+i 'iferi"e ,e fie!are !ri"eriu. Con!re"8 'a!% <n 'ou% #au +ai +ul"e $%ri #e a'o,"a un !ri"eriu anu+e #au +ai
1

A=ru'an I.A Lo=on"iu 9.A Lo=on"iu M. n"re,rin'erile +i!i Bi +i4lo!ii Bi +ana@e+en"ul lor #,e!ifi!A E'i"ura Da!iaA Clu4 Na,o!aA 2))*

+ul"e !ri"erii !are #un" a!eleaBiA +ari+ea a!elui !ri"eriu #au a!elor !ri"erii ,oa"e fi 'iferi"a 'e la o $ar% la al"a #au ,e @ru,uri 'e $%ri. n ,lu#A 'a!% "oa"e $%rile ar a'o,"a un nu+%r 'e !ri"erii !o+une Ia!eleaBiJ 'i+en#iunile lor ar ,u"ea fi 'iferi"e 'e la o $ara la al"a. Dar e#"e ,o#i=il !% <n a!ela#i "i+, nu+%rul 'e !ri"erii re"inu"e #% fie 'iferi" Bi !ri"eriile #% nu fie nea,ara" a!eleaBi. n "i+, #-a fa!u" 'e#i@ur o anu+i"a !larifi!are Bi a,ro,iere 'arunele 'iferen"e !on"inua #% e3i#"e in'iferen" 'a!% a!e#"ea #un" !u+(a 4u#"ifi!a"e #au nu 'in ,un!" 'e (e'ere #"iin"ifi! #au,ra!"i!.n a!e#" #en# a+in"i+ !% ,en"ru a'e,"ii +en"inerii 'iferen"ierilor !ele +ai 'e# in(o!a"e #un" 'oua +o"i(e8 'eo#e=irea '<n"re ni(elurile 'e 'e5(ol"are ale "arilor +ai ale# a"un!i !an' e#"e (or=a 'e#,re $%ri foar"e 'e5(ol"a"e Bi foar"e ra+a#e <n ur+a Bi ne!e#i"a"ea refle!"arii a'e!(a"e a #,e!ifi!ului na"ional. Difi!ul"a"ile ,e !are le @enerea5a +en"inerea 'iferen"ierilor ,en"ru anali5ele !o+,ara"i(e <n"re $%riA ,en"ru !unoa#"erea e3,erien"elor e3i#"en"e <n lu+e !u #!o,ul ela=orarii unor ,oli"i!i ,ro,rii 'e 'e5(ol"are a I.M.M.A ,re!u+ Bi ,en"ru #"u'iul ,ie"elor la !are #e a'au@a a(an"a4ele u"ili5arii unei re"ele uni!e 'e +a#urare Bi anali5aA +ai ale# <n ul"i+ii aniA au i+,ul#iona" orien"area !%"re un +o'el uni! f%r% !% a!e#"a #% fie o=li@a"oriu ,en"ru "oa"e "arile #au #% fi fo#" !er"ifi!a" <n (reun fel 'e (reo au"ori"a"e !% a(an' !ara!"er uni!. De al"felA e#"e ne!e#ar #% o=#er(a+ !% o a#e+enea e(olu"ie e3i#"aA 'ar 'e#,re un +o'el uni! <n #en# ,ro,riu #e (or=e#"e Bi #e a!"ionea5a <n !a'rul @ru,arilor in"e@ra"ioni#"e re@ional-in"erna"ionale ,re!u+ Uniunea Euro,eana. 2u= a!e#" a#,e!" !el ,u$inA Uniunea Euro,eana a fa!u" ,a#ul Eo"%r-"or. Prin"ro Re!o+an'are a Co+i#iei 2))*C*61CEC 'in 6 +ai 2))* #e inl!uie#"e o re!o+an'are +ai (e!Ee Bi #e ,ro+o(ea5a un +o'el uni! 'e !on#i'erare a <n"re,rin'erilor +i!i Bi +i4lo!ii. Noua 'efinire a <n"ra" <n (i@oare la 1 ianuarie 2)) . Tra"a"ul CEE ,er+i"e Con#iliului Euro,ean Bi Co+i#iei Euro,ene #% e+i"a re!o+an'ari Bi o,inii. Re!o+an'arile 'e a!ea#"a ,ro(enien"a #un" a!"e le@i#la"i(e !o+uni"are !are nu au !ara!"er o=li@a"oriu. Mo'elul uni! are 4 !ri"erii ,rin !are #e a#i@ura 'efinirea 4uri'i!a a IMMA 'ar fa,"ul !% a,li!area a!e#"uia r%+-ne la a,re!ierea fie!arei $%ri a ,er+i# Un@ariei #% re"ina Bi #% a,li!e o 'efini"ie 4uri'i!a #i+,lifi!a"a la nu+ai 'oi in'i!a"ori & efe!"i(ul 'e ,er#onal Bi !ifra 'e afa!eriK Olan'a Bi 2,ania n-au a'o,"a" 'efini"ii a'+i#e 4uri'i! !o+uni"arA iar <n 'efinirea #"a"i#"i!a 'ifera ni(elul in'i!a"orilor re#,e!"i(i. Po"ri(i" +o'elului uni! al U.E. 'efinirea 4uri'i!a Bi #"a"i#"i!a a IMM #e ,re5in"a 6

a#"fel8 Ta.el l '",4 De5$'$"ea /)a)$/)$!# 6$ 7 "$($!# a IMM


IMM E5e!)$8e"/*'al 9/ala"$a)$: +i!ro-<n"re,rin'eri <n"re,rin'ere +i!a <n"re,rin'ere +i4lo!ie 1&/ 1) & 4/ ) & 24/ C$5"a (e a5a!e"$ a' ala 9e "*: L 2 +ilioane L 1) +ilioane L ) +ilioane T*)al .$la') a' al 9e "*: L 2 +ilioane L 1) +ilioane L 4* +ilioane

Definirea IMM 'eBi are un +o'el uni! <n U.E. nu e#"e uni"ar% Bi ni!i 'e#"ul 'e a,ro,ia"a <n"re "oa"e "arile +e+=re ,en"ru a a#i@ura o !o+,ara=ili"a"e #a"i#fa!a"oare la "o"i ,ara+e"rii. In#u#irea +o'elului uni! r%+-ne o ,ro=le+a 'e!i ,en"ru $%rile +e+=re ale U.E. Ro+-nia e#"e a+,lu i+,li!a"% Bi <n ,ro=le+ele ,e !are le ,une 'eli+i"area !on!e,"ului 4uri'i!o-#"a"i#"i! a <n"re,rin'erilor +i!i Bi +i4lo!ii. Nu au fo#" <n!% a'o,"a"e <n +o' o=li@a"oriu 'eli+i"arile +o'elului euro,eanA 'ar ni!i nu #un"e+ ,rea 'e,ar"e 'e ele. n +o'ul 'e o,erare <n !eea !e ,ri(e#"e $ara noa#"r%A 'in !ri"eriile 4uri'i!e euro,ene au fo#" re$inu"e8 aJ efe!"i(ul 'e #alaria"i <n for+ularea F!la#e 'e +%ri+e 'u,% nu+%rul +e'iu 'e #alaria$iGA 'eli+i"a"e e3a!" <n a!eleaBi in"er(ale a'i!% <n in'i!a"ori #"a"i#"i!i i'en"i!i =J !ifra 'e afa!eri f%r% a #e ,re!i5a in'i!a"orii #"a"i#"i!i ai a!e#"eia Ia'i!% in"er(alele 'e +ari+eJ. n ,lu#A #e +ai folo#e#! ur+a"oarele !ri"erii8 M M M M in(e#"i"ii =ru"eA e3,or"uri 'ire!"eA (aloarea a'au@a"a =ru"a la !o#"ul fa!"orilorA re5ul"a" al e3er!i"iului Ifinan!iarJ.

E#"e foar"e in"ere#an" !% ni!i <n U.E. Bi ni!i <n Ro+-nia ,e =a5a in'i!a"orilor a'o,"a"i nu #-a ela=ora" un in'i!a"or !o+,o5i" 'e ni!i un fel ,en"ru IMM. Du,% +o'ul <n !are #e o,erea5a <n $ara noa#"r% !u !ri"erii 'e 'eli+i"are a IMM #e ,oa"e 'e'u!e !% 'e"er+inan" e#"e !el 'enu+i" !la#e 'e +ari+eA 'u,% nu+%rul +e'iu 'e #alaria"i. A!ea#"a >

<n#ea+na !% ,en"ru a i'en"ifi!a <n"re,rin'erile 'in a!e#"e !a"e@orii #e reali5ea5a re,ar"i5area lor ,e !la#e 'e +ari+e !ore#,un5a"oare li+i"elor re#,e!"i(eA iar !eilal"i in'i!a"ori #e !al!ulea5a nu+ai ,en"ru <n"re,rin'erile in!lu#e <n !la#ele 'e #alaria"i. Pen"ru !% nu e3i#"a !la#e Iin'i!a"ori #"a"i#"i!iJ !ore#,un5a"oare I!ore#,un5a"oriJ !elorlal"i in'i!a"ori 4uri'i!iA la o !la#a 'e <n"re,rin'eri 'u,% nu+%rul 'e #alaria"i #% 5i!e+ 'e la 1) la 4/A <i ,oa"e !ore#,un'e o !ifra 'e afa!eri 'e ori!e +ari+e. La fel (a fi #i"ua"ia Bi ,en"ru in'i!a"orii 4uri'i!i !eilal"i. De#i@urA #-ar ,u"ea !on#"i"ui !la#e #au @ru,ari #"a"i#"i!e Bi ,en"ru ei ,e =a5a 'a"elor e3i#"en"e aBa !u+ re5ul"a 'in reali"a"e 'ar !orela"iile '<n"re in'i!a"orii 4uri'i!i Bi #"a"i#"i!i lua"i <n an#a+=lul lor <Bi ,ier' 'in #e+nifi!a"ii. Da"a fiin' i+,or"an"a IMM <n e!ono+iile "arilor lu+ii a!e#"ora li #e a!or'a ,e#"e "o" o a"en"ie 'eo#e=i"%. De ai!i Bi ,reo!u,area ,en"ru 'eli+i"area lor !-" +ai a'e!(a"aA <n in"en"ia 'e a le !rea !on'i"ii ,en"ru o ,ar"i!i,are +ai a+,la Bi +ai efi!ien"a la a!"i(i"a"ile e!ono+i!e <n !are #-au i+,li!a". n a!e#" #en#A li"era"ura Bi ,ra!"i!a a=or'ea5a i'eea +o'erni5arii 'efini"iei IMM. 2u=#"an"a a!e#"ei +o'erni5ari 'eBi #e #i"uea5a <n"r-o +are ,la4a 'e 'iferen"ieri 'e la $ara la $ara #au ,e @ru,ari in"e@ra"ioni#"e areA "o"u#i !a"e(a a#,e!"e !o+une !are #un" lua"e <n !o#i'erare !u o in"en#i"a"e 'iferi"a <n fun!"ie 'e i+,re4urari 'e +o+en". Pe ,ri+ul ,lan <n a!ea#"a ,reo!u,are #e afla ,ro+o(area unor +o'ifi!ari fe5a=ileA (ia=ile 'in ,un" 'e (e'ere 4uri'i! Bi ,e 'e,lin a!!e,"a=ile ,ro,rie"arilor 'e IMM. A,oi #un" foar"e i+,or"an"e ur+a"oarele a#,e!"e8 'efinirea I#au 'eli+i"areaJ IMM #% ,er+i"a in!lu'erea "u"uror "i,urilor 'e <n"re,rin'eri +i!i Bi +i4lo!iiA in'iferen" 'e #"a"u"ul lor 4uri'i!. 2e re+ar!a ai!i <n +o' 'eo#e=i" in!lu'erea <n"re,rin'erilor ar"i5anale Bi fa+iliale f%r% #alaria"i #au !u +un!a #alariala in"a+,la"oare Bi !are ar "re=ui #% fie #,ri4ini"e ,en"ru a-Bi !on"inua a!"i(i"a"ea Bi a #e !on#oli'aK 'eli+i"area !u +ai +ul"a !lari"a"e a +i!ro<n"re,rin'erilor ,ornin' 'e la i'eea !% a!e#"ea ar "re=ui #% fie +ai fa(ori5a"e <n ,ro@ra+ele na"ionale ,en"ru IMMA a!e#"e ,ro@ra+e ,a#"ran' 'iferen"ierea #,ri4inului ,e +arile !a"e@orii 'e IMM f%r% a le in'u!e a(an"a4e !on!uren"iale 'e ,ia$% !are ar ,u"ea #% ,una <n inferiori"a"e <n"re,rin'erile +ari Bi foar"e +ariK reali5area unor +e"o'olo@ii +ai !lare Bi +ai #i+,le 'e !al!ul ,en"ru ,lafoanele & li+i"a ale in'i!a"orilor #,e!ifi!i IMM ,en"ru a nu 'e"urna a(an"a4ele !e li #e ofera ,rin ,ier'erea in'e,en'en"ei Bi ,reluarea lor 'e +ari fir+eA ,en"ru a le a#i@ura un .

"ra"a+en" e@al <n"re eleA 'ar Bi !u al"e !a"e@orii 'e a@en"i e!ono+i!i. Mo'erni5area #au ,erfe!"ionarea 'efinirii IMM are la =a5a o anu+i"a ra"ionali"a"e !are a e3i#"a" Bi <n "re!u" 'ar !are "re=uie +ai =ine fun'a+en"a"a <n fun!"ie 'e !on'i"iile a!"uale ale +e'iilor e!ono+i!e na"ionale Bi a !elui @lo=al. Mo"i(a"ia ,rofun'a a +o'erni5arii 'e!ur@e 'in ne!e#i"a"ea ,ro"e4arii IMM !% o re!unoa#"ere i+,li!i"a a e3i#"en"eiA ,er,e"uarii Bi a!!en"uarii 'ifi!ul"a"ilor #,e!ifi!e lor <n +e'iile !on!uren"iale 'e a5i Bi ,en"ru a le ,re@a"i <n (e'erea !elor (ii"oare. n"re,rin'erile +i!i Bi +i4lo!ii #e !onfurn"a ,e ,ie"ele ,e !are a!"ionea5a !u =ariere e(i'en"e8 la <n"rareA ,en"ru a!!e#ul la finan"areA la "eEnolo@iiA ,ie"e 'e 'e#fa!ere Bi al"ele. Pen"ru eleA a!e#"ea #un" +ai 'ure 'e!-" ,en"ru !eilal"i a!"ori 'e ,e ,ia$% Bi unele #un" ,ro(o!a"e !Eiar 'e !o+,or"a+en"ul lor. 2u= a#,e!" #"iin"ifi!A =arierele rele(a e#e!ul ,ie"elorA a#i+e"ria infor+a"iilorA ine3i#"en"a e!ono+iilor 'e #!ara Bi al"e !au5e !are ,en"ru IMM #un" @reu 'e 'e,a#i" #au i+,o#i=ile. Al"e 'ifi!ul"a"i #un" @enera"e 'e #i#"e+ele fi#!ale <n (i@oare !are in!lu' a'e#ea <n a!eleaBi !a"e@orii 'e i+,o5i"are ala"uri 'e +arile fir+e Bi anu+i"e IMM in'u!an'u-le noi 'i#"ori#uni. Pe 'e al"a ,ar"e e3i#"a Bi 'e5a(an"a4e !are ,o" fi @enera"e 'e o a!"iune in(er#a8 a#i@urarea ,ro"e!"iei Bi 'i#"ri=uirea 'e a4u"oare ,rea +ari ,en"ru anu+i"e IMM Bi al"e !a"e@orii 'e fir+e in!lu#e ,r<n"re ele f%r% #% fie ne!e#arA ri#,in'u-#e a#"fel re#ur#e !are ar fi "re=ui" #% re(in% !elor +ai ne@a"i( afe!"a"e. A!e#" ul"i+ a#,e!" e(o!a fa,"ul !% +o'erni5area 'efinirii "re=uie #% a#i@ure 'iferen$ieri +ul" +ai !lareA #% ofere !er"i"u'inea !% <n"re,rin'erile +i!i 'in #"ru!"urile +arilor !o+,anii nu (or fi in!lu#e <n IMM ,en"ru a =enefi!ia 'e #,ri4inul !are #e a!or'% a!e#"oraA 'in ur+a. To!+ai 'e a!eea noua Re!o+an'are a Co+i#iei Euro,ene la !are nea+ referi" +ai inain"e <n"ro'u!e <n 'efini"ie !on'i"ia au"ono+iei !are ,re#u,une !% o <n"re,rin'ere e#"e IMM 'a!% ni!i o al"a <n"re,rin'ere nu 'e"ine +ai +ul" 'e 2 N 'in !a,i"alul #auA ori 'in ,u"erea 'e (o"A iar ea nu 'e"ine la al"a !o"e +ai +ari ,en"ru ,ara+e"rii re#,e!"i(i. De#i@urA ,o5i"ionarea unei <n"re,rin'eri <n +e'iul #au e!ono+i! e#"e a'e#ea +ul" +ai !o+,le3% Bi !on'i"ia 'e au"ono+ie nu "re=uie #% i+,li!e li,#a le@a"urilor Bi ,ar"eneria"elor !u al"ele. De a!eea re!o+an'area a +ai ,re(a5u" ,o#i=ili"a"ea unei IMM 'e a fi F+a+aG al"eia 'ar <n a#e+enea #i"ua"ii #un" ne!e#are 'eli+i"ari ,rin !al!ule +ai !o+,le3e. La fel #e ,un ,ro=le+ele Bi ,en"ru ,ar"eneria"e. Da!% a(e+ <n (e'ere e!ourile @enera"e 'e a!ea#"a re!o+an'are n-ar fi i+,o#i=il !% !ele 'oua ,on'eri #% !rea#!a <n !uran' ,-n% la )N ur+arin'u-#e 'e fa," #% nu fie i+,ie'i!a"e !u+(a in(e#"i"iile <n IMM. Pro=le+a"i!a +o'erni5arii #au i+=una"a"irii !on!e,"ului 'e <n"re,rin'eri +i!i Bi /

+i4lo!ii #e !on"urea5a <n +o' a#e+ana"or +ai <n "oa"e "arile nu+ai !% 'ifera in"en#i"a"ea 'i#!u"iilorA uneori a!ui"a"ea #olu"iilor Bi =inein"ele# 'i+en#iunile in'i!a"orilor #"a"i#"i!i. Ro+-nia nu fa!e e3!e,"ie 'e la a!ea#"a #i"ua"ie. 2-au "o" #!Ei+=a" re@le+en"arile referi"oare la IMM Bi nu #-a @a#i" <n!% o (arian"a #a"#ifa!a"oare ,en"ru o 'ura"a !e(a +ai lun@a. :ara noa#"r% (a "re=ui #% ,reia <n !uran' +o'elul euro,ean Bi ,erfe!"ionarea 'efinirii IMM #e (a reali5a <n a!e#" !on"e3"A 'u,% "oa"e ,ro=a=ili"a"ile !u ,a#"rarea #au <n"ro'u!erea unor ,ar"i!ulari"a"i #,e!ifi!e <n li+i"ele ,er+i#e 'e Re!o+an'arile Co+i#iei Euro,ene. A+ a=or'a" <n"rea@a !o+,le3i"a"e a #u=ie!"ului ,ornin' 'e la re@le+en"%rile <n (i@oare Bi !eea !e #-a fa!u" ,-n% a!u+ referi"or la IMM a(an' <n (e'ere !% 'o+eniul 'e #"u'iu e#"e !en"ra" ,e ,ro=le+a finan"arii <n (arian"a e3"erna iar a!ea#"a are o rela"i(% au"ono+ie Bi unele ,ar"i!ulari"a"i i+,or"an"e.

1.2. Caracteristica esenial a IMM diversitatea

IMMA !on#i'era"e <n an#a+=lul lorA oriun'e Bi ori!-n' (o+ <n!er!a #% B"i+ 'e#,re ele +ai +ul"A (o+ !on#"a"a !% !ea +ai e(i'en"% !ara!"eri#"i!% a lor e#"e ($-e"/$)a)ea, Lo!ul Bi rolul lor #un" 'iferi"e +ai in"-i ,e $%ri a,oi ,e re@iuni ale lu+ii. Ai!i a(e+ <n (e'ere nu+%rul Bi ,on'erile !a"e@oriilor 'e IMM 'u,% !ri"eriile 'e4a !uno#!u"eA la !are ar "re=ui #% a'au@a+ a,or"ul lor la PI?A la folo#irea for"ei 'e +un!aA la (alorifi!area re#ur#elorA i+,or"A e3,or" e"!. E#"e foar"e in"ere#an" #% o=#er(a+ <n#% !% a!ea#"a 'i(er#i"a"e e3i#"a <n"r-un !on"e3" ,ro,riu "u"uror "arilor !are !on#"a <n fa,"ul !% IMM !on#"i"uie ,e#"e "o" o (eri"a=ila !oloana (er"e=rala a e!ono+iilor. Da"ele #"a"i#"i!e 'eBi nu #un" foar"e uni"are rele(a 'in ,lin a!ea#"a #"are 'e fa," #u= +ul"i,le a#,e!"e. Re"ine+ +ai <n"-i !% ,o"ri(i" unui #"u'iu reali5a" <n #,a"iul euro,ean !are !u,rin'e Euro,a !elor 1 #"a"e +e+=re ale UE ,lu# I#lan'aA Nor(e@iaA Lie!E"en#"ein Bi El(e"ia 2A e3i#"au ,e#"e 1/A +ilioane 'e fir+e 'in !are ,u$in ,e#"e //N erau IMM. 0oar"e i+,or"an" e#"e !% '<n"re a!e#"ea /2N #un" +i!ro<n"re,rin'eriA 6A N <n"re,rin'eri +i!i Bi a,roa,e 1N <n"re,rin'eri 'e "alie +i4lo!ie. n"re,rin'erile +ari I,e#"e 2 ) #alaria"iJ
2

?a#i! #"a"i#"i!# on 2ME# an' !re'i" in#"i"u"ion#A ?riefin@ 2TAT )6 ENA Lu3e+=our@A 4ulH 2))*

1)

re,re5en"au )A2N. Din "o"alul IMM !ir!a )N nu a(eau an@a4a"i #alaria"iA <n 'o+eniul !o+er"ului en @ro# Bi en 'e"ail. IMM a#i@ur% <n a!e#" @ru, 'e $%ri ,e#"e 2C* I,e#"e 66NJ 'in nu+%rul lo!urilor 'e +un!a a(-n' o +e'ie 'e 6 lo!uri 'e +un!% ,e o uni"a"e e!ono+i!a. Nu+%rul 'e <n"re,rin'eri +i!i Bi +i4lo!ii e#"e foar"e 'iferi" ,e $%riA la fel ,on'erile 'iferi"elor !a"e@orii ale a!e#"ora <n "o"alul fir+elor Bi a,or"ul lor <n !a'rul fie!arei e!ono+ii. Mari+ea +e'ie a unei IMM e#"e +ai ri'i!a"a <n "arile !u un PI? ,e lo!ui"or +ai +are. E#"e !a5ul Lu3e+=ur@A 9er+ania Bi Olan'a. La ,olul o,u#A a!olo un'e PI?Clo!ui"or e#"e +ai #!a5u" Bi +ari+ea +e'ie a unei uni"a"i e!ono+i!e 'e a!e#" @en e#"e +ai #!a5u"a. A!ea#"a e#"e #i"ua"ia <n Por"u@aliaA 9re!ia Bi 2,ania. n !a'rul Uniunii Euro,ene 'i(er#i"a"ea IMM are Bi al"e +o"i(e I!au5eJ. Diferen"a 'e PI? ,e lo!ui"or '<n"re "arile +e+=re nu ,oa"e e3,li!a "oa"e 'i#,ari"a"ile IMM 'e ,e "eri"oriile lor. n a!e#" #en# +ai "re=uie a'au@a"e8 'i(er#i"a"ile !ul"urale Bi #"ru!"uraleA fra@+en"area ,ie"elor euro,ene Bi na"ionaleA 'iferen"ierile <n"re $%ri <n !eea !e ,ri(e#"e fa!ili"a"ile Bi ,ie'i!ile e3i#"en"e <n reali5area fu5iunilor '<n"re <n"re,rin'eri Bi a!Ei5i"ionarea lorA +i4loa!ele 'e ,ro"e!"ie ,e !are le au fir+ele la in'e+ana ,en"ru a #e a,ara i+,o"ri(a ofer"elor ,u=li!e a@re#i(e 'e !u+,arare e"!. Pen"ru a !o+,le"a i+a@inea ,o"en"ialului IMM <n !a'rul e!ono+iei U.E. +en"iona+ !% ele reali5ea5a ,e#"e 2C* 'in PI? al a!e#"eia. De#i@ur Bi !on"ri=u"iile 'e a!e#" @en #un" 'e +ari+e Bi #"ru!"ura 'iferi"e 'e la o $ara la al"a. IMM re,re5in"a o reali"a"e foar"e i+,or"an"a Bi <n e!ono+iile "arilor !en"ral Bi e#" euro,ene !are au 'e(eni" +e+=re ale UE rela"i( 'e !uran' 'ar Bi <n "arile !are #un" <n ,re5en" !an'i'a"e. Du,% ru,"ura 'e !o+uni#+ "oa"e a!e#"e $%ri au ,ar!ur# un ,ro!e# 'e #!Ei+=ari #"ru!"urale ,rofun'e <n !a'rul !aruia in!e,an' 'in 1//) ,e un lo! !en"ral #-a #i"ua" 'e5(ol"area <n"re,rin'erilor +i!i Bi +i4lo!ii. 0eno+enul e#"e fire#!A 'a!% a(e+ <n (e'ere !% li,#a #au in#ufi!ien"a !a,i"alurilor au"oE"one ala"uri 'e al"e !au5e nu ,u"eau !on'u!e 'ire!" la !on#"i"uirea 'e +ari <n"re,rin'eri !a,i"ali#"e. n a!e#" !on"e3" +ai e#"e 'e #e+nala" !% a!ea#"a @ri4a ,en"ru IMM a fo#" !u+(a ,relua"a 'e +ai "oa"e @u(ernele !are #-au #u!!e'a" <n "arile re#,e!"i(e. Au fo#" !rea"e a#"fel +ul"e a#e+enea <n"re,rin'eri noi Bi au fo#" lar@ ,ro+o(a"e an"re,renoria"ele ,rin ,ri(a"i5area #au 'e5(ol"area fo#"elor <n"re,rin'eri 'e #"a". Nu for+ea5a o=ie!"ul ,reo!u,arilor noa#"re #% anali5a+ !e a fo#" =ine reali5a" Bi !e nu <n"r-un a#e+enea 'e+er#A 'ar a#"a5i o'a"a !u "re!erea "i+,ului #-a 'e+on#"ra" !% nu "o"ul a fo#" i'eal aBa !u+ #e #u#"inea la (re+ea re#,e!"i(a. n +%#ura <n !are a!ea#"a #!Ei+=are 11

a in#e+na" "re!erea 'e la a!"i(i"a"ea e!ono+i!a 'in <n"re,rin'eri 'e #"a" inefi!ien"e la <n"re,rin'eri ,ri(a"e +ai efi!ien"e e#"e e(i'en" !% ,ro!e#ul a fo#" =ine @an'i" Bi reali5a". La ni(elurile e!ono+iilor na"ionale !are au ,ar!ur# #au +ai ,ar!ur@ a!e#" ,ro!e#A efe!"ele ,o5i"i(e in'u#e 'e !rearea 'e noi lo!uri 'e +un!a Bi 'e ,ro'u!"ia reali5a"a 'e IMM nou !on#"i"ui"e au !o+,en#a" ,ar"ial ,ier'erile 'e lo!uri 'e +un!a Bi ,ro'u!"ia #u=(en"iona"a 'in +arile <n"re,rin'eri 'e #"a". n a!e#" @ru, 'e $%ri !en"ral Bi e#" euro,ene !an'i'a"e la <n"rarea <n U.E. la <n!e,u"ul anilor 2))) e3i#"au a,roa,e 6 +ilioane IMM <n !are lu!rau ,e#"e 2)A +ilioane 'e ,er#oane. 2"a"i#"i!ile 'in ul"i+i ani rele(a !% '<n"re a!e#"e <n"re,rin'eri / N #e in!lu' <n !a"e@oria +i!ro a(an' fie!are <n +e'ie 2 an@a4a"iA 4N #un" +i!i <n"re,rin'eri <n +e'ie !u !a"e 22 'e ,er#oane o!u,a"e Bi #u= 1N #un" <n"re,rin'eri +i4lo!ii !are au <n +e'ie !a"e 1)> ,er#oane an@a4a"e. Din nu+%rul "o"al al ,er#oanelor o!u,a"e <n !a'rul IMM e3i#"en"e <n a!e#"e $%riA 4u+a"a"e lu!rea5a <n +i!or<n"re,rin'eriA 24N <n <n"re,rin'eri +i!i Bi 26N <n <n"re,rin'eri +i4lo!ii. A#"fel a,are !lar !% <n !o+,ara"ie !u #"ru!"urile 'e a!ela#i @en 'in U.E. #i"a"ia e#"e foar"e 'iferi"a 'eBi !el +ai +are nu+%r 'e ,er#oane o!u,a"e #e afla Bi <n !a5ul "arilor !en"ral Bi e#" euro,ene !an'i'a"e "o" <n #e!"orul +i!ro<n"re,rin'erilor. Pen"ru a #u=linia i+,or"an"a IMM ,en"ru o!u,area for"ei 'e +un!a 'in !ele 5e!e $%ri lua"e <n !al!ul +en"iona+ !% <n a!ela#i an <n !a'rul lor +ai e3i#"au a,roa,e 1) +ii 'e <n"re,rin'eri +ari <n !are lu!rau !ir!a 1) +ilioane 'e an@a4a"iA a'i!% **N 'in ,o,ula"ia #alaria"a. Pen"ru a!e#"e $%ri #e !on"urea5a ,e an#a+=lu o !ara!"eri#"i!a !o+una8 <n ,erioa'a 'e ,rea'erare ,re'o+inan"e <n e!ono+iile lor #un" IMMA iar feno+enul e#"e 'iferi" 'e la o $ara la al"a*. n $ara noa#"r%A IMM 'eBi au e(olua" <n +o' oare!u+ a#e+ana"or !u !ele 'in @ru,ul "arilor !en"ral Bi e#"-euro,ene !an'i'a"e au inre@i#"ra" nu+eroa#e 'eo#e=iriA !are lua"e i+,reunaA ne ,er+i" #% !on#i'era+ !% 'in a!e#" ,un!" 'e (e'ere Ro+-nia for+ea5a o anu+i"a en"i"a"e !are !o+,le"ea5a 'i(er#i"a"ea e3i#"en"a <n Euro,a. Pro=le+a"i!a IMM 'in $ara noa#"r% (a fi 'e5(ol"a"a <n"r-un al" ,ara@raf 'in a!e#" !a,i"ol <n"ru!a" "re=uie #% fun'a+en"a+ a#"fel #u#"inerea anali5ei #ur#elor 'e finan"are & ,un!"ul for"e ,en"ru reu#i"a "en"a"i(ei noa#"re. Di(er#i"a"eaA !a "r%#%"ura e#en$iala a IMMA <+=ra!a Bi al"e a#,e!"e. Da"ele ne !onfir+a !% <n linii @eneraleA ,e "er+en +e'iu I2))2 & 2)).JA nu+%rul +i!ro<n"re,rin'erilor a !re#!u" nu+ai !u )A).NA r%+-n' 'e fa," !a+ la ni(elul e3i#"en" !u 6 ani <n ur+a. Diferen"ele 'in"re !ele 'oua li+i"e ale in"er(alului n-au fo#" <n#% a!eleaBi ,en"ru
*

Euro,ean E!ono+HA 2u,,le+en" AA MaH 2))*K OECD & E!ono+i! Ou"looO nr. >1A 4une 2))*

12

"oa"e !ele 1

$%riK <n unele au fo#" +ai +ariA iar <n al"ele a #!a5u". De al"felA #"a"i#"i!ile

ar%"a Bi ,en"ru "arile !an'i'a"e o uBoara "en'in$% 'e #"a=ili5are a nu+%rului 'e +i!ro<n"re,rin'eri <n#% ,e fon'ul unei 'ina+i!i +ul" +ai a#!en'en"e Bi al unei flu!"ua"ii <n"rari-ie#iri +ul" +ai +ari. Un fel 'e a,ro,iere 'e #"a=ili"a"e !u nu+ere +ari 'e noi uni"a"i Bi 'e fali+en"e. n !eea !e ,ri(e#"e nu+%rul +e'iu al !elor !e lu!rea5a <n"r-o IMM <n !a'rul $%rilor UE lua"e i+,reuna #e ri'i!a la >A iar e3"re+ele #un" Olan'a !u 12 Bi 9re!ia !u 2. Diferen"a '<n"re +a3i+ Bi +ini+ e#"e 'e 1) lu!ra"ori. Tarile #e ,olari5ea5a 'e fa," ,e 'ou% +ari !a"e@orii8 aJ !u o +e'ie 'e la 2 la > ,er#oane o!u,a"e 'in !are fa! ,ar"e > $%ri =J !u o +e'ie 'e la . la 12 ,er#oane o!u,a"e <n !are <n"ra . $%ri. Nu+%rul IMM 'in "arile !u,rin#e <n ,ri+a !a"e@orie re,re5in"% 2N 'in "o"alul a!e#"ui @en 'e uni"a"i e!ono+i!eA iar ,on'erea !elor 'in !a"e@oria a 'oua #e ri'i!a la 4.N. Rela$ia 'in"re nu+%rul IMM e3i#"en"e <n"r-o $ar% Bi nu+%rul +e'iu al ,er#oanelor o!u,a"e ,e o fir+% e#"e #la=% Bi nu ,er+i"e re$inerea (reunei !on!lu5ii rele(an"e. 2i"ua$ia e#"e #i+ilar% Bi <n !eea !e ,ri(e#"e rela"ia 'in"re +%ri+ea Bi 'e5(ol"area e!ono+iei $%rilorA ,e 'e o ,ar"e Bi nu+%rul +e'iu 'e ,er#oane o!u,a"e ,e o IMMA ,e 'e al"a ,ar"e. A+ ,u"ea #,une !% 'in a!e#" ,un!" 'e (e'ere e3i#"a un a+e#"e! a,roa,e ,erfe!". Din ,un!" 'e (e'ere al ,re,on'eren"ei unui "i, 'e <n"re,rin'ere +i!roA +a!roA +i4lo!ie #au +areA <n "o"alul ,o,ula"iei o!u,a"e <n #en#ul !% 'e"ine !ea +ai +are !o"a <n !a'rul a!e#"eiaA ,en"ru $%ri ale UE #i"ua"ia #e ,re5in"a a#"fel8 <n Au#"riaA ?el@iaA 0ran"aA 9re!iaA I"aliaA 2,ania Bi 2ue'ia ,re,on'eren"e #un" +i!ro<n"re,rin'erileK <n Dane+ar!aA Irlan'aA IMMK <n 0inlan'aA 9er+aniaA Olan'a Bi Marea ?ri"anie ,re,on'eren"e #un" +arile <n"re,rin'eriK ,e an#a+=lulA ,re,on'eren"e #un" +i!ro <n"re,rin'erile. Lu3e+=ur@ Bi Por"u@alia ,re,on'eren"e #un"

Tinan' #ea+a 'e a!ea#"a #i"ua"ie ,u"e+ "ra@e !on!lu5ia !% <n U.E.A IMM !on#i'era"e <n "o"ali"a"ea lor au un rol 'e"er+inan" <n o!u,area for"ei 'e +un!a. n ,lu#A ar "re=ui #u=linia" !% <n"re a!e#"ea lo!ul !el +ai i+,or"an" re(ine +i!ro-<n"re,rin'erilor.

1*

Nu e#"e 'e!i 'e +irare 'e !e IMM #e =u!ura 'e o a"en"ie #,ori"a 'in ,ar"ea @u(ernelor <n ,oli"i!ile e!ono+i!e ,e !are le ,ro+o(ea5%. Un a#,e!" 'e +are i+,or"an$% ,en"ru e3i#"en$aA ,er,e"uarea Bi a#!en#iunea #au 'e!a'erea IMM <n e!ono+ia ori!arei $%ri <l re,re5in"a a,or"ul lor la !rearea 'e (aloare noua #au a#"fel #,u# la (aloarea a'au@a"a IDAJ !are ,en"ru a fi +ai rele(an" "re=uie lua" <n #"ran#a le@a"ura !u nu+%rul 'e an@a4a"i. De!i (o+ o,era !u ,on'erea !e re(ine DA ,e o ,er#oana o!u,a"a <n !a'rul IMM 'in"r-o $ar% fa$% 'e DA ,e o ,er#oan% an@a4a"% 'in e!ono+ia $%rii re#,e!"i(e I!are e#"e !on#i'era"% P 1))J. 2i"ua$ia ne rele(% ur+%"oarele8 ,e ,ri+ul lo! e#"e 9er+ania !u 1)1NK ,e ul"i+ul lo! e#"e Irlan'a !u )NK +e'ia ,en"ru F!ele 1 G e#"e >4NK <n 1) $%ri ,on'erea #e ri'i!a ,-n% la /)NK <n !elelal"e $%riA re#,e!"i( ?el@iaA Dane+ar!aA Olan'aA 9re!ia Bi 9er+aniaA

,on'erea (aria5a 'e la /*N la 1)1N. Di(er#i"a"ea #e 'o(e'eB"e Bi la a!e#" in'i!a"or e3"re+ 'e +are Bi "re=uie #% re!unoa#"e+ !% +o'ul <n !are #e !orelea5a !on"ri=u"ia la !rearea DA !u nu+%rul +e'iu 'e ,er#oane ,e IMM Bi nu+%rul "o"al 'e IMM 'in fie!are $ara ne ofera o al"a !oloana a unei 'i(er#i"a"i Bi +ai a+,le. A!"i(i"a"ea IMM nu #e re5u+a <n ni!i o $ara la ,ro'u!"ie <n #en# #"ri!"K ele ,ar"i!i,% 'eo,o"ri(% la e3,or"uri Bi i+,or"uri ,en"ru a-Bi ,u"ea a"in@e #!o,urile ur+ari"e 'e ,ro,rie"ari. 2"a"i#"i!ile 'e !are 'i#,une+ nu ne ofera 'a"e !u ,ri(ire la i+,or"uri 'eBi a!e#"ea #e ,are !% e3i#"a <n +ai "oa"e "arile. Dar ,en"ru !% 'i#,une+ 'e 'a"e referi"oare la e3,or"urile IMMA (o+ anali5a #u!!in"A ,e $%riA #i"ua"ia la in'i!a"orul ,on'erea e3,or"urilor <n !ifra 'e afa!eri INJ a IMM <n "o"alul ,e $ara I!on#i'era" P 1))J. Co+,ara"iile ne o=li@a la e3"in'erea ariei 'i(er#i"a"ii IMM ,en"ru !% ,on'erea re#,e!"i(a a"e#"a !% in!lina"ia !%"re e3,or" <n 2))* a a"in# !el +ai inal" ni(el <n 0ran"a & >N un'e 'o+inan"e #un" +i!ro<n"re,rin'erile Bi nu+%rul +e'iu 'e ,er#oane o!u,a"e ,e un IMM e#"e .A iar !ea +ai #!a5u"a ,on'ere #-a inre@i#"ra" <n 9re!ia & 1N <n !on'i"iile <n !are <n a!ea#"a $ara ,re'o+inan"e #un" "o" +i!ro<n"re,rin'erile iar +e'ia 'e ,er#oane o!u,a"e ,e o fir+a e#"e !ea +ai +i!a I2J. Me'ia ,e F!ele 1 G $%ri ,en"ru ,on'erea e3,or"urilor <n !ifra 'e afa!eri e#"e A iar +a4ori"a"ea "arilor I/J #e ,la#ea5a 'in a!e#" ,un!" 14

'e (e'ere <n 4u+a"a"ea #u,erioara a in"er(alului '<n"re +a3i+ Bi +ini+ a'i!% <n"re 4 Bi >. Co+,aran' <n!% o'a"a #i"ua"ia IMM 'in "arile +e+=re ale UE IF!ele 1 GJ !u !ele ,e !are le-a+ nu+i" !en"ral Bi e#"-euro,ene !an'i'a"eA la +o+en"ul 2))* I!an' 1) '<n"re a!e#" ul"i+ @ru, 'e $%ri <n"ra#era <n UE 'e foar"e ,u$in "i+,J #e 'e#,rin' !a"e(a !on!lu5ii e#en"iale ,rin !are ,u"e+ +ar!a Bi +ai =ine !ara!"eri#"i!ile 'i(er#i"a"ii48 !u "oa"e !% 'i#"ri=u"ia IMM ,e !la#e 'e +%ri+e e#"e a#e+ena"oare <n $%rile !an'i'a"e Bi <n !ele +e+=reA ,re(al-n' IMMA nu+%rul "o"al 'e IMM 'in Euro,a $%rilor +e+=re e#"e 'e * ori +ai +are 'e!-" <n "arile !an'i'a"eA iar nu+%rul "o"al 'e an@a4a"i <n a!e#"e <n"re,rin'eri e#"e 'e +i!i Bi +i4lo!iiK 'i#"ri=u"ia for"ei 'e +un!a o!u,a"e ,e !la#e 'e +ari+e ale <n"re,rin'erilor a"e#"a o 'iferen"a a,re!ia=ila <n"re ,on'erea +ai +i!a a an@a4a"ilor 'in +i!ro<n"re,rin'erile 'in "arile !an'i'a"e Bi ,on'erea +ul" +ai +are a a!e#"ora <n Euro,a !elor 2> $%ri +e+=reK 'u,% 1// <n "arile !an'i'a"e #-a o=#er(a" o "en'in"a 'e 'i+inuare a +%ri+ii <n"re,rin'erilorA !eea !e !on'u!e la !on!lu5ia unei e(olu"ii !on(er@en"e #,re +%ri+ea +e'ie a <n"re,rin'erilor 'in Euro,aK e(olu"ia nu+arului 'e an@a4a"i 'in "arile !an'i'a"e ,e "i,uri 'e <n"re,rin'eri e#"e 'iferi"a 'e !ea 'in "arile Euro,ei !elor 2>8 #!a'e rolul +i!ro<n"re,rin'erilor Bi #e 'i+inea5a e(i'en" rolul <n"re,rin'erilor +ari <n o!u,area for"ei 'e +un!aA 'ar !re#"e #en#i=il nu+%rul an@a4a"ilor 'in <n"re,rin'erile +i!i Bi +i4lo!ii. O anali5a a IMM Bi 'u,% al"e !ri"erii ne re5er(a #ur,ri5a !onfir+arii <n"r-o +a#ura Bi +ai +are a 'i(er#i"a"ii lor. Ai!i a(e+ <n (e'ere !% #"a"i#"i!ile in!lu' <n ran'urile IMM Bi !oo,era"i(ele 'e 'iferi"e feluri. Mo"i(a"ia e#"e le@a"a 'ire!" 'e +o'ul ofi!ial <n !are #un" 'efini"e !oo,era"i(ele. n U.E.A !oo,era"i(a Fe#"e o #o!ie"a"e au"ono+a 'e ,er#oane reuni"e <n +o' (olun"ar ,en"ru a-Bi #a"i#fa!e a#,ira"iile Bi ne(oile e!ono+i!eA #o!iale Bi !ul"urale !o+une ,rin"r-o <n"re,rin'ere a !arei ,ro,rie"a"e e#"e !ole!"i(a Bi <n !are ,u"erea #e e3er!i"a 'e+o!ra"i!G . Prin analo@ie o <n"re,rin'ere !are nu e#"e !oo,era"i(a ,oa"e fi !on#i'era"a o a#o!ia"ie 'e !a,i"aluri a3a"a ,e ne(oile in(e#"i"orilor ,e !an' o !oo,era"i(% e#"e o a#o!ia"ie 'e ,er#oane Bi (i5ea5a ne(oile a!e#"ora.
4

ori +ai +areK

<n U.E. +a4ori"a"ea IMM #un" 'e "i,ul +i!roA iar <n "arile !an'i'a"e 'e "i,ul

An@Eela!Ee C. - Ro+-nia 2))2. 2"area e!ono+i!a la <n!e,u" 'e +ileniuA E'i"ura E!ono+i!aA ?u!ure#"iA 2))2 R. 9Ei"a & Mon'iali5area fir+eiA "e5a 'e 'o!"ora" la A2E ?u!ure#"iA 2)) A ,.*>

Du,% ,re,on'eren"a ne(oilor la !are #e refera !oo,era"i(ele #e 'i#"in@8 !oo,era"i(e 'e !on#u+a"ori un'e <n"re,rin'erea a,ar"ine !on#u+a"orilor !oo,era"i(e 'e ,ro'u!a"ori un'e ,ro'u!a"orii #un" ,ro,rie"arii <n"re,rin'eriiK !oo,era"i(e ale #alaria"ilor un'e ,ro,rie"arii #un" #alaria"ii. #er(i!iilor oferi"eK

n 2))*A !oo,era"i(ele e3i#"en"e <n 2,a"iul Euro,ean erau a,re!ia"e la un nu+%r 'e ,e#"e *)).))) Bi a#i@urau o!u,area a 4A. +ilioane ,er#oane influen"an'A "o"o'a"aA ,o5i"i( o!u,area <n al"e re"ele. n unele $%ri !oo,era"i(ele !on#"i"uie re"ele ,ro,rii 'e uni"a"i au"ono+e. n 0ran"a e3i#"a re"eaua 2COP I2o!ie"a"i Coo,era"i(e 'e Pro'u!"ieJA re"eaua 2CIC I2o!ie"a"i Coo,era"i(e 'e In"ere# Cole!"i(JA re"eaua CAE ICoo,era"i(e 'e A!"i(i"a"i Bi Mun!aJ. n I"alia e3i#"a re"eaua 2UPERCOOP e"!6. Con"rar a !eea !e #-ar ,u"ea !re'eA !oo,era"i(ele <n 2,a"iul Euro,ean 'e"in ,on'eri i+,or"an"e <n a!"i(i"a"ile =an!areA 'e a#i@urariA !o+er"ul !u ,ro'u#e ali+en"are !u a+anun"ulA !u ,ro'u#e far+a!eu"i!e Bi <n a!"i(i"a"ile a@ri!ole. n Olan'a #e e#"i+ea5a !% ,on'erea lor <n ,ro'u!"ia a@ri!ola a4un@e la .*NA iar <n 0inlan'a la >/N Bi N <n I"alia. n !o+er"ul !u a+anun"ulA !oo,era"i(ele 'in 0inlan'a 'e"in * NA iar <n 2ue'ia 2)N. n #e!"orul =an!ar al e!ono+ieiA !oo,era"i(ele #un" a,re!ia"e !% 'e"in 4)N 'in ,ia$% <n 0ran"aA * N <n 0inlan'a Bi 21N <n 9er+ania. De#i@ur e3i#"a Bi !oo,era"i(e !are ,o" fi !on#i'era"e fir+e +ariA 'ar <n +o' !o(ar#i"or ele #un" IMM <n "oa"e "arile>. Al%"uri 'e !oo,era"i(e 'in IMM fa! ,ar"e Bi o al"% !a"e@orie 'e <n"re,rin'eri !are au un !ara!"er !u "o"ul 'eo#e=i" & <n"re,rin'erile ar"i5anale. C% "i,A a!e#"ea #un" nu+ai 'e "alie +i!a #au +i!ro Bi #un" foar"e ,er#onali5a"e. n !ele +ai +ul"e !a5uri e#"e (or=a 'e#,re un <n"re,rin5a"or !are a !rea" fir+aA a ,relua"-o #au a !e'a"-o !u ,u"erni!a +o"i(a"ie 'e afe!"i(i"a"e Bi a"a#a+en". Tran#+i"erea unei a#e+enea fir+e !%"re al"!ine(a #e fa!e foar"e @reu Bi <n ul"i+ul +o+en" #u= !on#"ran@erea ,en#ionariiA 'e!e#uluiA i+=olna(iriiA 'i(or"ului e"!. Cei !e 'e"in a#e+enea uni"a"i e!ono+i!e #un" foar"e @ri4ulii !u ,ereni"a"ea lorA uneori au Bi #alaria"i foar"e ,u"ini Bi #un" ,reo!u,a"i 'e +en"inerea lorA ,re!u+ Bi 'e onorarea !lien"ilor. Mo"i(a"ia e3i#"en"ei <n"re,rin'erilor ar"i5anale e#"e foar"e !o+,le3a Bi #e refera la8
6 >

An@Eela!Ee C. - o,. !i". & ,a@ 6> ?a#no C.A Dar'a! N.A 0lori!el C. Crearea Ca'rului ne!e#ar 'e5(ol"arii ,ie"ei unor ,ro'u#e Bi #er(i!ii =an!areA ?u!ure#"iA 2))*

16

a#i@urarea ,ro,riului lo! 'e +un!aK 'o=an'irea unei ,o5i"ii e!ono+i!e Bi #o!iale #au a unui anu+i" #"a"u"K 'e5(ol"area unei afa!eri ,e =a5a unei ,re@a"iri anu+e Bi unei e3,erien"e ,a#iunea 'e a-Bi @e#"iona ,ro,ria afa!ere <n !are 'eBi ,rofi"ul nu le e#"e

#,e!ifi!e a!u+ula"e #au "ran#+i#eK #"rain <n"re,rin5a"orilor !% #!o, finalA "re=uie in"er,re"a" !% fiin' ,rofi" re5i'ual <n !are #e ,oa"e in!lu'e 'e +ul"e ori ,rofi" ,ro,riu-5i# <n 'iferi"e ,ro,or"iiA #alariuA ren"a #au 'o=an'aA 're,"uri 'e au"or e"!K ,en"ru unele a#e+enea <n"re,rin'eri ,ro=le+a !are #e ,une nu e#"e nea,ara" ,rofi"ulA !i o="inerea unui (eni" !are 'in ,un!" 'e (e'ere #"iin"ifi! ar ,u"ea re,re5en"a 'oar un #alariu #au o ren"a. n a!"i(i"a"ile e!ono+i!e ,e !are le 'e#fa#oaraA IMM 'in ori!e $ara ,en"ru a reu#i "re=uie #% 'e,a#ea#!a a'e#ea !on#"ran@eriA re#"ri!"ii Bi 'ifi!ul"a"i 'e 'iferi"e @enuri.. Di#a-(i# 'e a!ea#"a ,ro=le+aA !er!e"arile e!ono+i!e 'e ,-n% a!u+ Bi <n +o' 'eo#e=i" !ele e+,iri!e reali5a"e <n 'iferi"e $%ri au !on'u# !%"re o !on!lu5ie !u (ala=ili"a"e foar"e lar@a8 nu e3i#"a 'a"e #ufi!ien"e 'in !are #% #e ,oa"a !on#"a"a !% ,erfor+an"ele IMM #un" afe!"a"e ,e "i,uri Bi !la#e 'e +ari+e <n +o' 'iferi"A 'ar ,en"ru !% <n fie!are +o+en" ori!e a#e+enea <n"re,rin'ere #e ,o5i"ionea5a <n +o' 'iferi" <n +e'iul e!ono+i! ,ro,riu ea (a fi afe!"a"a 'e a!eleaBi re#"ri!"ii !% "oa"e !elelal"e <n#%A <n +o' 'iferi" !u in"en#i"a"e 'iferi"a fa$% 'e al"ele. 2on'a4ele 'e o,inie efe!"ua"e <n "arile (e#"-euro,ene rele(a !%8 ,rin!i,ala !on#"ran@ere !are afe!"ea5a IMM 'in a!ea#"a 5ona o for+ea5% ,u"erea 'e !u+,arare #!a5u"% a !lien"ilor in"ere#a"i 'e ,ro'u#ele a!e#"or fir+e <n !on'i"iile !li+a"ului e!ono+i! 'e 'u,% anul 2))) !ara!"eri5a" ,rin"r-o !re#"ere e!ono+i!a len"a. DeBi a!ea#"a F!au5aG are !ara!"er @eneralA ea e#"e ,er!e,u"a <n +o' 'iferi" 'e anu+i"e @ru,uri 'e IMM <n fun!"ie 'e #i"ua"ia ,e !are fie!are @ru, o are <n +e'iul e!ono+i!o-#o!ial !are-i e#"e ,ro,riu. 2u= a!e#" a#,e!" #-a !on"ura" i'eea ,o"ri(i" !areia !u !-" <n"re,rin'erea e#"e +ai +i!a !u a"a" a!ea#"a !on#"ran@ere e#"e +ai +areA iar !onfir+area ,ri(e#"e !ir!a *>N 'in +i!ro-<n"re,rin'eriK/ ur+a"oarele "rei !on#"ran@eriA <n or'ineA #un" in#ufi!ien"a for"ei 'e +un!a !u @ra' inal" 'e !alifi!areA a!!e#ul la finan"are Bi re@le+en"arile a'+ini#"ra"i(e !are nu 'e!ur@ nea,ara"A <n <n"re@i+e Bi <n +o' 'ire!" 'in #"area e!ono+ieiA 'ar !are #un" foar"e
. /

Po,e#!u D. Co+,e"i"i(i"a"ea <n"re,rin'erilor +i!i Bi +i4lo!iiA E'i"ura E!ono+i!aA ?u!ure#"iA 2))1 ;;;,!e"*8e,"*

1>

i+,or"an"e ,en"ru !ei !e iau 'e!i5iile <n <n"re,rin'eri. Li,#a for"ei 'e +un!a !u !alifi!are inal"a e#"e +ai i+,or"an"a ,en"ru <n"re,rin'erile +i4lo!iiA <n "i+, !e finan"area e#"e +ai 'ifi!ila ,en"ru <n"re,rin'erile +i!ro Bi +i!iK al"e !on#"ran@eri #e#i5a"e 'ar !u i+,a!" +ai re#"ran# a#u,ra afa!erilor #un" infra#"ru!"uraA i+,le+en"area noilor "eEni!i Bi "eEnolo@iiA i+,le+en"area noului "i, 'e @u(ernan"a a fir+eiA !ali"a"ea +ana@e+en"ului. Toa"e a!e#"ea au !ara!"er +ai +ul" #au +ai ,u$in @eneralA a'i!% #e in"-lne#! <n "oa"e "arileA ,ri(e#! "oa"e "i,urile Bi !la#ele 'e IMMA 'ar <n"re,rin'erile le ,er!e, <n +o' 'iferi" <n fu!n"ie 'e #i"ua"ia 'e an#a+=lu a e!ono+iei $%rii un'e-Bi au lo!a"iaA 'e !elelal"e !on'i"ii !are le #un" ,ro,rii Bi <n +o' ine(i"a=il 'iferi"e 'e ale !elorlal"e fir+e. Cu a!e#"ea a+ +ai !onfir+a" <n!% o'a"a !% 'i(er#i"a"ea e#"e !ar!a"eri#"i!a @enerala a IMM.

1. 3. Componenta IMM a economiei romnesti


n e!ono+ia Ro+-nieiA IMM #un" o ,re5en$% !uren"% 'u,% 1//) <n #en#ul !ara!"eri5arii f%!u"e <n ,ri+ul !a,i"olA ,en"ru a!ea#"a !a"e@orie 'e <n"re,rin'eri. De#i@urA fir+ele 'e 'i+en#iunile IMM ,e !are le a(e+ <n (e'ere <n #"u'iul no#"ru au e3i#"a" Bi inain"e 'e +o+en"ul =a#!ularii (e!Eiului re@i+ ,oli"i! 'ar a(eau al"e #e+nifi!a"ii 'e!-" !ele 'e a!u+. Ti,urile a!"uale 'e IMM <n $ara noa#"r% au a,aru" <n e#en"a ,e 'oua !ai8 ,rin ,ri(a"i5area fir+elor 'e #"a" Bi ,rin li=era ini"ia"i(a a ,er#oanelor #au a#o!ia"iilor 'e ,er#oane I'e !e"a"enie ro+ana BiC#au #"rain%J !are ,en"ru a-Bi #a"i#fa!e in"ere#ele Bi-au a#u+a" ri#!urile !ore#,un5a"oare. n !eea !e ,ri(e#"e !on!e,"ul 'e IMMA <n $ara noa#"r% e#"e folo#i" <n a!ela#i #en# Bi <n e#en$% !u a!eleaBi !ara!"eri#"i!i !% <n U.E 1). n ,lu#A e#"e 'e +en"iona" !% au fo#" ,relua"e !ri"eriile 4uri'i!e 'ar ,en"ru !ele #"a"i#"i!e <n!% +ai ,er#i#"a anu+i"e in!on#e!(en"e !are ,ro=a=il (or 'i#,are !uran' 'a!% nu !u+(a aBa #-a Bi in"a+,la" <n ul"i+a ,erioa'a. Cu "oa"e a!e#"ea a(e+ o #,e!ifi!i"a"e ,e !are n-o +ai in"-lni+ <n al"e $%ri8 <n Ro+-nia nu e3i#"% I!el ,u$in ofi!ialJ +i!ro<n"re,rin'eri !u 5ero an@a4a"i <n"ru!a"A ,rin le@eA IMM #un" o=li@a"e #% ai=a !el ,u$in un an@a4a". n a 'oua 4u+%"a"e a anului 2)) #-au a(an#a" ,ro,uneri 'e !%"re @u(ern !a <n!e,an' 'in 2))6 +i!ro<n"re,rin'erile #% ai=% !el ,u$in an@a4a$i. Ne+ul$u+irile ,e !are le-a @enera" a!ea#"a ,ro,unere au 'e"er+ina" "re!erea ei ,e ,lan
1)

Po,e#!u D. O,. !i". ,a@ >>

1.

#e!un'ar a#"fel in!a" a!u+ ,are #% fi fo#" a=an'ona"%. i <n Ro+-nia !ara!"eri#"i!a e#en$"ial% a lu+ii IMM e#"e 'i(er#i"a"eaA 'ar #"u'ierea a!e#"or <n uni"a"ea in"era!"iunilor !e le #un" ,ro,rii ne rele(a un #e@+en" 'e e!ono+ie !are e#"e ,re,on'eren". Nu e#"e (or=a 'e ,re,on'eren"a <n e!ono+ia ro+-nea#!a a +i!ro<n"re,rin'erilor !a <n Uniunea Euro,eanaA !i 'e ,re,on'eren"a IMM. Din a!e#" ,un!" 'e (e'ereA #i"ua"ia #e ,re5in"a a#"fel8 <n 2)). 'in nu+%rul "o"al al <n"re,rin'erilor a!"i(e e3i#"en"e 'e */4. 1/ ,e#"e //N #un" IMM a'i!% */2. 44A iar !ifra 'e afa!eri ,e !are a!e#"ea au reali5a"-o #e #i"uea5a la >A N 'in "o"alul e!ono+iei na"ionale 11. n a!ela#i an <n"re !la#ele 'e +ari+e ale IMM !on#i'era"e <n "o"ali"a"ea lorA <n"re,rin'erile +i!i #un" !ele +ai nu+eroa#e & *4....1 Bi 'e"in o ,on'ere 'e ..N <n "o"alul <n"re,rin'erilor e3i#"en"e <n Ro+-nia Bi 'e ./N <n !a'rul IMM. Pon'erea a!e#"ei !la#e 'e <n"re,rin'eri <n "o"alul !ifrei 'e afa!eri a fir+elor 'in $araA a4un@e la a,ro3i+a"i( *4NA iar <n !ifra 'e afa!eri a IMM #e ri'i!a la .N. Ca o !iu'a"enie ,ro,rie e!ono+iei noa#"reA <n"re,rin'erile +i!i reali5ea5% (-n5ari 'in a!"i(i"a"ile ,ro,rii !are a"in@ o ,on'ere 'e /6N 'in !ifra 'e afa!eri a <n"re,rin'erilor foar"e +ari I!u ,e#"e )) 'e #alaria"iJ. Con!lu5ia e#"e e(i'en"a & IMM #un" ,re'o+inan"e 'e ne!on"e#"a" !% nu+%rA 'ar a,or"ul lor la a!"i(i"a"ea e!ono+i!a 'eBi ,re'o+inan" a nu+arului I"o"al 'e <n"re,rin'eriJ #e #i"uea5a la ,on'eri #u= ni(elul !elor 'in +ul"e e!ono+ii euro,ene12. A!ea#"a #"are 'e fa," nu e#"e nou%A !i #-a in#"ala" rela"i( re,e'eA nu+ai <n !-$i(a ani 'u,% 1//). n ul"i+ul 'e!eniu #-a o=#er(a" <n#% o u#oara !re#"ere a nu+arului I"o"alJ 'e <n"re,rin'eri. Mai <n"-i a(e+ <n (e'ere !% a !re#!u" nu+%rul "o"al al <n"re,rin'erilorK <n ,erioa'a 2))4 & 2)).A a !re#!u" !on"inuu !ea +ai #!%5u"% !reB"ere fiin' inre@i#"ra"% <n 2)) !u *.1/6 'e <n"re,rin'eriA iar !ea +ai +are <n 2)). !u 'e anul ,re!e'en" !u 1).6>2. O e(olu"ie #i+ilar% au a(u" Bi IMM. n"re 2))4 Bi 2)). !re%"erea nu+%rului lor a a(u" lo! <n fie!are anA ,er "o"al !u .6.4>1 'e <n"re,rin'eri !eea !e re,re5in"% o !re#"ere +ai +are 'e!-" a nu+arului "o"al al <n"re,rin'erilor 'in Ro+-nia. Cele +ai #,e!"a!uloa#e !re#"eri ale nu+arului 'e IMM au a(u" lo! <n 2))> !u **./) Bi <n 2)). !u 4 .4.). E#"e 'e re"inu" fa,"ul !% anul 2))4 a fo#" nefa#" Bi ,en"ru IMMA nu+%rul lor 'i+inuan'u-#e fa$% 'e 2))* !u 1). 2) !e(a +ai ,u$in 'e!-" nu+%rul "o"al al
11

.4 .. A!ea#"a e(olu"ie a #ur(eni"

'u,% un #o! inre@i#"ra" <n anul 2))4 !an' nu+%rul "o"al al <n"re,rin'erilor a #!a5u" fa$%

I.N.2. in!lu'e <n nu+arul "o"al al IMM ,e !ele 'in in'u#"rieA !on#"ru!"iiA !o+er" Bi al"e #er(i!ii Bi <n a!e#" #en# (o+ u"ili5a Bi noi ,e#"e "o" "er+enul 'e IMM 12 Ni!ole#!u O. Mana@e+en"ul n"re,rin'erilor +i!i Bi +i4lo!iiA E'i"ura E!ono+i!aA ?u!ure#"iA 2))1

1/

<n"re,rin'erilor. Nu+%rul 'e IMM-uri infiin"a"e <n anul 2))> l-a 'e,%Bi" ,e !el al fir+elor !are au 'a" fali+en" <n a!eea#i ,erioa'%A fa," !e a 'e"er+ina" o !reB"ere a nu+%rului fir+elor +i!i Bi +i4lo!ii !u ,e#"e NA fa$% 'e 2))6. In"rarea Ro+aniei <n #,a$iul !o+uni"ar a a(u" !% efe!" !re#"erea nu+arului 'e IMM-uri !are au 'a" fali+en"A <n#% (olu+ul fir+elor !are au in"ra" ,e ,ia$% <n a!ela#i an a fo#" +ai +are 1*. A#"fel !%A <n 2)).A nu+%rul "o"al al fir+elor +i!i #i +i4lo!ii a in"e@i#"ra" o !re#"ere 'e !in!i ,ro!en"e fa$% 'e 2))>. Toa"e a!e#"eaA <n !iu'a (eEi!ularilorA 'e a!u+ 'oi aniA !onfor+ !arora in"e@rarea Ro+aniei <n Uniunea Euro,eana ar fali+en"a 4u+a"a"e 'in IMM-uri. In"e@rarea Ro+aniei <n UE a fa(ori5a" +e'iul 'e afa!eri au"oE"onA a+,lifi!area in(e#"i"iilor #i a ,ie"ei in"erne 'e"er+inan' Qna#"erea 'e noi fir+eQ. n +o+en"ul 'e fa$%A !ele +ai ,rolifi!e 'o+enii #un" in'u#"ria ITA !on#"ru!"iileA #er(i!iileA ,re!u+ #i in'u#"ria +i4loa!elor 'e "ran#,or"A la ,olul o,u#A ,rin"re #e!"oarele !are au inre@i#"ra" un re@re# #e+nifi!a"i( #e nu+ara in'u#"ria "e3"il%. n !e ,ri(e#"e ,ro=le+ele !u !are #e !onfrun"a IMM-urileA ,rin!i,alii fa!"ori ,er"ur=a"ori in'i!a"i 'e fir+e #un" fi#!ali"a"eaA !oru,"ia #i li,#a re#ur#ei u+ane. De a#e+eneaA Qneo,era"ionali"a"ea fon'urilor #"ru!"urale a fo#" un fa!"or !are a i+,ie'i!a" 'e5(ola"area +e'iului 'e afa!eri <n ,ara+e"rii o,"i+i. n !eea !e ,ri(e#"e 'ina+i!a IMM 'u,% 2))) <n Ro+-nia #e ,o" o=#er(a 'oua feno+ene i+,or"an"e8 M o 'ina+i!a +ai #,e!"a!uloa#% la "en'in"a 'e !re#"ere <n ra,or" !u in"re,rin'erile +ai +ariK M o 'i+inuare +ai len"a a nu+arului lor <n anii !u 'ifi!ul"a"i. Da!% ar fi #% in"er,re"a+ a!e#"e feno+ene a4un@e+ la !on!lu5ia !% IMM au !a,a!i"a"e +ai +are 'e a fa!e fa$% 'ifi!ul"a"ilor Bi 'e a #e !on#"i"ui <n ra,or" !u <n"re,rin'erile +ari Bi foar"e +ari. Din"re !la#ele 'e IMM !ele +ai +ari 'i#,oni=ili"a"i <n a!e#" #en# <n al"e $%ri le au +i!ro<n"re,rin'erile !u 5ero an@a4a"i Bi a,oi !ele !u ) & / an@a4a"i. n $ara noa#"r% <n a!ea#"a i,o#"a5a #un" +i!ro<n"re,rin'erile I) & / an@a4a"iJ. E3,li!a"iile a!e#"ei !a,a!i"a"i #un" le@a"e 'e fa,"ul !% ,en"ru e3i#"en"a Bi fun!"ionarea lor #un" ne!e#are !a,i"aluri +ul" +ai +i!iA iar ,ro,rie"arii lor 'e,un efor"uri 'eo#e=i"e #u= for+a 'e +un!aA +i4loa!e 'e "ran#,or" Iau"o+o=il ,ro,riuJA #,a"ii !on#"rui"e Iunerori !a+ere 'in ,ro,ria lo!uin"aJA "erenuri e"!A a!!e,"an' "oa"e a!e#"ea ,en"ru !% <n"re,rin'erea e#"e #ur#a 'e #u#"inere a e3i#"en"ei lor.
1*

E"",8CCRRR.=anOneR#.ro

2)

n a!ea#"a !la#a 'e IMM e3i#"a !el +ai +are nu+%r 'e #i"ua"ii <n !are nu #e ,une ,ro=le+a ,rofi"uluiA !i 'oar a unui (eni" ,en"ru #u#"inerea !Eel"uielilor 'e#,re !are nu ,u"e+ #,une !u ,re!i5ie !-" e#"e 'in +un!aA 'in #,a"iile !on#"rui"e I!la'iriJA folo#irea unui +i4lo! 'e "ran#,or" !are are Bi fun!"ia 'e au"o+o=il #au "erenuri ,ro,rii u"ili5a"e <n a!"i(i"a"ile fir+ei. n @eneral e3i#"en"a ,rofi"ului ai!i e#"e 'e foar"e +ul"e ori ,rofi" re5i'ual 'eBi a!e#"a e3i#"a a'e#ea Bi la !elelal"e !la#e 'e IMM14. N m#" l <')"e8"$'(e"$l*" a!)$-e ($' $'( /)"$e+ !*'/)" !)$$+ !*me"= 6$ al)e /e"-$!$$ <' R*m>'$a 1222 0 122? Tabelul nr.2 1222 TOTAL *).)64 1221 *1126) 122@ *1 1) *1*1 / 122A *4/)61 *4>)64 122? */4 1/ */2 44

IMM *)6)>* *)/*)* S "/a: IN2. Anuarul #"a"i#"i! 2)).

IMM 'in Ro+-nia !% Bi !ele 'in al"e $%ri au i+,or"an"e !on"ri=u"ii <n !a'rul e!ono+iei Bi ,rin in(e#"i"iile ,e !are le reali5ea5%. 2u= a!e#" a#,e!" #e o=#er(a !% <n ul"i+ii ani in(e#"i"iile IMM au !re#!u" +ai ra,i' 'e!-" "o"alul !elor reali5a"e 'e <n"re,rin'erile 'in Ro+-nia. Cea +ai #,e!"a!uloa#a !reB"ere #-a reali5a" <n 2)).. n a!ela#i anA IMM au reali5a" */N 'in in(e#"i"iile "u"uror <n"re,rin'erilor. Pe fon'ul a!e#"ei #i"ua"ii #e !on#"a"a !% <n IMMA in(e#"i"iile ,ri(a"e au rolul !el +ai i+,or"an". In(e#"i"iile ,ro,rie"a"e +a4ori"ar ,ri(a"a <n !a'rul IMM au !re#!u" +ai ra,i' 'e!-" <n !elelal"e <n"re,rin'eriA iar ,on'erea lor <n "o"alul in(e#"i"iilor reali5a"e 'e IMM <n 2)). #-a ri'i!a" la /.N !eea !e in#ea+na !% ele !on#"i"uie =a5a e3i#"en"ei a!e#"ei !a"e@orii 'e <n"re,rin'eri. 2ur#ele 'e al"a ,ro(enien"a #un" ,ra!"i! infi+e.

Tabelul nr.3 I'-e/)$)$$le ." )e "eal$Ba)e (e <')"e8"$'(e"$le "*ma'e/)$ <' 122? 8e !la/e (e ma"$me 6$ 8"*-e'$e')a4C milioane lei RON
14 1

IN2. Anuarul #"a"i#"i! 2)). IN2 & Anuarul #"a"i#"i! 2)).

21

Val*a"ea ReB l)a) l Cla/e (e m#"$me+ ( 8# C$5"a (e I'-e/)$)$$ ED8*") "$ a(a Ea)a ." ) al ." )a la ' m#" l me($ (e /ala"$a=$ a5a!e"$ ." )e ($"e!)e eDe"!$)$ l $ !*/) l T*)al 4 ).41A6 62>4.A. *>4)A1 5a!) ./2 "$l*" .A6 22226A1 'in "o"al8 */>)*)A1 4*61.A> ) >.A6 >4 21A1 21*..A ,ro,rie"a"e +a4ori"ar ,ri(a"a 2 0 @3 161 1/A) 14.44A* 6/> A4 6/> A2 *) *A> *)46A6 6)12A6 / 1A6 646>A2 6*6/A) *12*1A2 2.2*6A2 226>*A 226*>A/ >1 .A> >)) A4 1)2) A) /6 .A* .*6 A. > 41A1 4). A6 .. *A6 /4*/A 24/ A. 2 2*A/ 26.)A6 2>2)A4 16 )A 16 2A 6 4 A6 ) 2A2 'in !are8 1612.2A1 14.) A6 ,ro,rie"a"e +a4ori"ar ,ri(a"a C2 0 33 'in !are8 ,ro,rie"a"e +a4ori"ar ,ri(a"a 422 0 1@3 'in !are8 ,ro,rie"a"e +a4ori"ar ,ri(a"a 1C2 0 @33 'in !are8 ,ro,rie"a"e +a4ori"ar ,ri(a"a C22 6$ 8e/)e 44.42A) 44*.1A6 )/1>A) 4/4).A2 */ .)A4 *>)6*A) 4)4.A> *>4/A/ .66A) 6)/A 4/))A2 44*>A2

1 */.*A2 **)./A6

'in !are8 1)4./ A2 1 )16A ,ro,rie"a"e +a4ori"ar ,ri(a"a S "/a: IN2 & Anuarul #"a"i#"i! 2)).

2>6>.A4

A,or"ul IMM la !o+er"ul e3"erior #u= for+a e3,or"urilor 'ire!"e e#"e o al"a fa$e"% a +o'ului <n !are a!ea#"a !a"e@orie 'e a@en"i e!ono+i!i #e in#!rie <n a!"i(i"a"ile e!ono+i!e 'in $ara noa#"r%. i ai!i 'a"ele e3i#"en"e ,en"ru ul"i+ii ani rele(a o anu+i"a !re#"ere a !on"ri=u"iei IMM !u un ,lu# +ai e(i'en" <n 2)). !an' a!ea#"a a #,ori" fa$% 'e anul ,re!e'en" !u 264N. Pon'erea e3,or"urilor 'ire!"e ale IMM <n "o"al e3,or"uri 'ire!"e reali5a"e 'e ,e "oa"e <n"re,rin'erile e3i#"en"e <n 2)).A a fo#" 'e 4/NA +ul" +ai +are 'e!-" !ea 'in anul ,re!e'en" !an' a4un#e#e la 2/N. Toa"e !la#ele 'e +ari+e ale IMM Bi-au #,ori" !on"ri=u"ia la a!e#" in'i!a"or <n#% !el +ai #,e!"a!ulo# #-au afir+a" <n a!ea#"a e(olu"ie <n"re,rin'erile 'in !la#a !u 1)) & 24/ an@a4a"i ale !aror e3,or"uri au !re#!u" !u 4NA 'e!i +ul" ,e#"e !on"ri=u"iile !elorlal"e 'oua !la#e 'e +ari+e ale !aror e3,or"uri a #,ori" !u *.N Bi re#,e!"i( !u 4*N. To"o'a"aA e#"e i+,or"an" #% !unoa#"e+ !% #,orul a=#olu" reali5a" 'e <n"re,rin'erile 'in !la#a !u ) & / #alaria"i <n 2)). a fo#" a,roa,e e@al !u !el reali5a" 'e "oa"e !elelal"e IMM la un lo!. I+,li!area IMM <n e!ono+ie in'u!e <n +o' ine(i"a=il ,ar"i!i,area la !rearea 'e 22

(aloare noua #au (aloare a'au@a"a !are i+,reuna !u a+or"i5area !a,i"alului fi3 for+ea5a (aloarea a'au@a"a =ru"a IDA?J - #ur#a ,ro,rie 'in !are #e finan"ea5a ori!e fir+a. Mari+ea DA? e#"e 'e!i 'e"er+inan"a ,en"ru e3i#"en"a Bi (ii"orul ori!arei <n"re,rin'eri. n i'eea 'e a rele(a ,o"en"ialul IMM 'in a!e#" ,un!" 'e (e'ere (o+ anali5a !a"e(a a#,e!"e ale ,ar"i!i,arii a!e#"ora la for+area DA? <n 2)). Bi a,oi !o+,ara"i( !u 2))>. 2e re+ar!a <n ,ri+ul ran' "en'in$a 'e !re#"ere a (olu+ului DA? !rea" 'e IMM 'in Ro+-nia <n !on'i"iile <n !are a!e#" in'i!a"or !re#"e Bi la ni(elul e!ono+iei na"ionale. n 2)).A IMM au reali5a" o DA? #u,erioara anului ,re!e'en" !u 2*N <n "i+, !e la ni(elul "u"uror fir+elor !re#"erea a fo#" +ai +are *4N. Cre#"ereA 'ar <n +o' rela"i(8 !on"ri=u"ia IMM la a!e#" feno+en #-a 'i+inua" <n fa(oarea !elorlal"e !la#e 'e <n"re,rin'eri I+ari Bi foar"e +ariJ. Pon'erea IMM <n +ari+ea DA? ,e !ei 'oi ani a e(olua" 'e la 4/N la 44N inre@i#"ran' o u#oara #!a'ere !eea !e !onfir+a !on!lu5ia 'e +ai inain"e ilu#"ran' 'e fa," o 'i+inuare a efi!ien"ei a!e#"ei !a"e@orii 'e <n"re,rin'eri <n 2)).. Ul"i+ul !ri"eriu ur+ari" <n #"a"i#"i!a 'in $ara noa#"r% !u ,ri(ire la a!"i(i"a"ea <n"re,rin'erilor e#"e re5ul"a"ul =ru" al e3er!i"iului finan!iar !are ne ,la#ea5a 'in ,un!" 'e (e'ere al #!o,ului ur+ari" 'e a@en"ii e!ono+i!i lu!ra"i(i <n"r-o e!ono+ie !a,i"ali#"a <n an"i!a+era ,rofi"ului Bi la !are #e ,oa"e a4un@e ,rin 'e'u!erea unor +ari+i ilu#"ran' feno+ene o,u#e. Pri(i"e 'in a!e#" un@EiA <n"re,rin'erile 'in $ara noa#"r% au reali5a" !re#"eri <n ul"i+ii ani. n 2)). fa$% 'e 2))> a!ea#"a a fo#" 'e 111NA iar ,en"ru IMM !re#"erea e#"e 'e *1N !eea !e 'eno"a !% a,or"ul !elorlal"e "i,uri 'e <n"re,rin'eri a fo#" 'e"er+inan". 0a,"ul !% a!e#" in'i!a"or e#"eA 'e#i@urA ,o5i"i( 'e+on#"rea5a !% e#"e ,o#i=ilA 'ar a#"e,"arile #un" +ul" +ai +ari ,en"ru "oa"e <n"re,rin'erile <n +o' 'eo#e=i" ,en"ru !ele +i!i Bi +i4lo!ii. n "oa"% ,erioa'a 2))) & 2)). rele(a"a <n "a=elul nr. 4 ,on'erea !ifrei 'e afa!eri a IMM <n "o"alul <n"re,rin'erilor 'in Ro+-nia #-a +en"inu" <n"re 4N Bi >A N !eea !e !onfir+a !% <n (olu+ul (an5arilor a!ea#"a !a"e@orie 'e <n"re,rin'eri a fo#" 'o+inan"a. Tabelul nr. 4 D$'am$!a 8*'(e"$$ !$5"e$ (e a5a!e"$ "eal$Ba)a (e IMM ($' $'( /)"$e+ !*'/)" !)$$+ !*me") 6$ al)e /e"-$!$$ 8e a!)$-$)a)$ ale e!*'*m$e$ 'a)$*'ale (n %)

2*

A!)$-$)a)ea P*'(e"ea !$5"e$ (e a5a!e"$ "eal$Ba)a (e $')"e8"$'(e"$le a!)$-e m$!$ 6$ m$7l*!$$ TOTAL Din !are8 In'u#"rie e3"ra!"i(a In'u#"rie ,relu!ra"oare Ener@ia "er+i!a Bi ele!"ri!aA @a5e Bi a,a Con#"ru!"ii Co+er" !u ri'i!a"a Bi !u a+anun"ulA re,ararea Bi <n"re"inerea au"o(eEi!ulelor Bi +o"o!i!le"elor Bi a =unurilor ,er#onale Bi !a#ni!e So"eluri Bi re#"auran"e

1222 1221 CC+3 2A2 *6A/ 4A) .A ./A* >4A> CF+1 *A1 *.A) 2A) 61A. ./A6 >4A) *4A. .6A4

122@ 122A 122? CC+3 *A. *.A 1A> 66A) .6A6 >6A1 *>A2 .>A CF+@ 4A1 4)A1 2A4 6/A) .4A >/A1 4)A1 ./A CF+C A4 */A *A4 >)A2 .2A* >>A. 41A/ ..A.

Tran#,or"A 'e,o5i"are Bi !o+uni!a"ii *)A/ Tran5a!"ii i+o=iliareA in!Eirieri Bi a!"i(i"a"i 'e #er(i!ii ,re#"a"e <n ,rin!i,alele .4A* <n"re,rin'eri In(a"a+an" 2ana"a"e Bi a#i#"en"a #o!iala Al"e a!"i(i"a"i 'e #er(i!ii !ole!"i(eA #o!iale Bi ,er#onale S "/a: INS 0 A' a" l /)a)$/)$! 122? .>A> .A

1))A) 1))A) 1))A) 1))A) 1))A) /)A4 /A. /*A2 4A. /*A. 44A/ /2A6 2A1

Din"re a!"i(i"a"ile <n !are #un" i+,li!a"eA IMM #un" 'o+inan"e <n !on#"ru!"ii !u ,on'eri !re#!a"oare an 'e an in!e,an' 'e la A4N <n 2))) la >)A2N <n 2)).. 9ra'ul 'e F'o+ina"ieG al a!e#"ora e#"e <n#% +ul" +ai +are <n al"e a!"i(i"a"i8 M <n !o+er"ul !u ri'i!a"aA !u a+anun"ul Bi <n"re"inerea au"o(eEi!ulelorA +o"o!i!le"elor Bi a =unurilor ,er#onale Bi !a#ni!eA ,on'erea lor a e(olua" <n"re /)N <n 2))) Bi .2N <n 2)). a(an' "en'in"a #% #e 'i+inuea5e 'eBi !ifra lor 'e afa!eri e3,ri+a"% <n #u+e a=#olu"e a !uno#!u" o u#oara !re#"ereK M la ,o5i"ia Eo"eluri Bi re#"auran"e ,on'erea IMM a fo#" ,er+anen" !re#!a"oare & >4N <n 2)))A >.N <n 2)).K M <n 'o+eniul "ran5a!"iilor i+o=iliareA in!Eirieri Bi a!"i(i"a"i 'e #er(i!ii ,re#"a"e <n ,rin!i,al <n"re,rin'erilorA IMM 'e"in ,on'eri anuale !u "en'in"a @enerala 'e !re#"ereA 'ar Bi !u o#!ila"ii <n"re o +ini+a 'e .4.*N <n 2))) Bi o +a3i+a 'e ./A <n 2))>K M <n in(a"a+an"A IMMA ,o"ri(i" anuarului #"a"i#"i! ,e 2))4A au reali5a" o !ifr% 'e afa!eri in#u+a"a !are le a#i@ura o ,on'ere 'e .6N <n 1/// Bi a,oi 1))N ,-n% <n 2))4K

24

M <n a!"i(i"a"ile #ana"a"e Bi a#i#"en"a #o!iala 'o+inan"a a e(olua" <n +o' o#!ilan" 'e la +ini+ ..N la +a3i+ /4N Bi 'e la /1N <n 1/// la /*N <n 2))4K M <n linii @eneraleA IMM au fo#" 'o+inan"e Bi <n al"e a!"i(i"a"i 'e #er(i!ii !ole!"i(eA #o!iale Bi ,er#onale un'e !u e3!e,"ia anului 2))* !an' ,on'erea lor a fo#" 'e 4 N iar <n !eilal"i ani #-a #i"ua" <n"re 2N Bi 6)N. Din 11 'o+enii 'e a!"i(i"a"i +ai +ul" #au +ai ,u$in !o+,le3e re"inu"e <n #"a"i#"i!a na"ionalaA <n ,erioa'a 2))) & 2)).A IMM au fo#" 'o+inan"e <n > 'in"re ele. Po5i"ionarea IMM la !eilal"i in'i!a"ori la !are ne-a+ +ai referi"A a'i!% la in(e#"i"iile =ru"eA e3,or"urilor 'ire!"eA (aloarea a'au@a"a =ru"a la !o#"ul fa!"orilor Bi re5ul"a"ul =ru" al e3er!i"iului finan!iar ne rele(aA aBa !u+ a+ +en"iona" !a"e(a ,a@ini <n ur+aA 'oar i!i-!olo au ,on'eri 'e ,e#"e )N !eea !e nu ne ,er+i"e #% (or=i+ 'e o 'o+inan"a a lor <n #en#ul <n !are a+ fa!u"-o la !ifra 'e afa!eri. De#i@urA anali5a reali5a"% a"e#"% !% <n unele !a5uri !on"ri=u"ia IMM la a!e#"i in'i!a"ori a a"in# ,on'eri 'e 4. & 4/N <n anul 2)).. A!e#"e ,on'eri #un" <n#% 'oar ale anului re#,e!"i(A <n anii an"eriori au fo#" e(i'en" +ai +i!i Bi ,en"ru a (or=i 'e 'o+inan"aA IMM "re=uie #% 'e(ina +a4ori"are Bi #% #e +en"ina ,en"ru +ai +ul"i ani. Tabelul nr. 5 P*B$)$*'a"ea IMM <' "a8*") ! <')"e8"$'(e"$le a!)$-e ($' R*m>'$a <' 122? +ilioane lei ,re"uri !uren"e Bi <n N
N m#" C$5"a (e a5a!e"$ I'-e/)$)$$ ." )e 62>4... 24> /.) ReB l)a) l ." ) al G G eDe"!$)$ l $ G 1)) ./2 ..6 1)) 22226.1 1)) */ 4))*>.2 4/ 14)*).) 6* ED8*") ($"e!)

G G TOTAL */4 1./ 1)) 4 ).41.6 1)) IMM */2 4.4 // 2 >2>..) >

Sursa: Anuarul statistic 2008

Ta=elul re!a,i"ula"i( al ,o5i"ionarii IMM ne o=li@a #% re"ine+ !a"e(a a#,e!"e 'eo#e=i" 'e #e+nifi!a"i(e ,en"ru ,re5en"ul lor 'ar +ai ale# ,en"ru (ii"orul lor Bi al e!ono+iei ro+ane#"i8 #un" <n"re,rin'eri Ilua"e <n "o"ali"a"eJ 'o+inan"e !% nu+%rA <n !ifra 'e afa!eri Bi <n re5ul"a"ul =ru" al e3er!i"iului finan!iar Bi =a" la ,or"ile 'o+inan"ei ,en"ru !eilal"i in'i!a"oriA "en"a"i(a <n !are ,oa"e !% (or reu#i #au nuK

@ra'ul 'e 'o+ina"ie !a nu+%r e#"e 5'ro=i"or Bi 'e+on#"rea5a !% o,erea5a !u foar"e +ul"e re#ur#e Bi <n +o' 'eo#e=i" !u for"a 'e +un!aA 'ar (olu+ul a!"i(i"a"ilor ,e !are le reali5ea5a e#"e +i!A iar 'o+ina"ia <n !eea !e ,ri(e#"e re5ul"a"ul =ru" al e3er!i"iului finan!iar anali5a"a <n !orela"ie !u ,rofi"ul efe!"i( o="inu" e#"e 'e#!ura4an" <n"ru!a" <n ul"i+ul an !are n-a fo#" !Eiar aBa 'e rau ,en"ru IMMA 42A N '<n"re ele au reali5a" ,rofi"A */A6N au a(u" ,ier'eriA iar 1>A/N au a(u" re5ul"a" e!ono+i! nulK <n @eneralA "oa"e ,ro=le+ele IMM #un" @rele 'ar "inan' #ea+a 'e re5ul"a"ele

finan!iare e#"e !lar !% ,ro=le+a !ea +ai @rea e#"e a!eea a =anilorA a re#ur#elor finan!iare la !are au a!!e# !u 'ifi!ul"a"i +ari Bi a"un!i !an' le i+,ru+u"a au 'ifi!ul"a"i Bi +ai +ari ,en"ru a le re#"i"ui. Re5ul"a"ele inre@i#"ra"e #un" rele(an"e Bi #u= a!e#" a#,e!" ra"a ren"a=ili"a"ii lor <n ul"i+ul e3er!i"iu finan!iar anual la ni(el na"ional a fo#" !ea !o+er!iala 'e A.4N Bi !ea finan!iara 'e 2A1NA iar ra"a a!o,eririi 'a"oriilor a fo#" 'e 21A6N1H 'a"e fiin' 'ifi!ul"a"ile +ul"i,le !u !are #e !onfrun"a IMM in!lu#i( !ele 'e @e#"ionare a fon'urilorA <n $ara noa#"r%A ele au o ra"a 'e !re'i"are foar"e #!a5u"a a,re!ia"a la !ir!a 24N fa$% 'e !ea inre@i#"ra"a <n Uniunea Euro,eana un'e a"in@e >. & .)N. A!!e#i=ili"a"ea la !re'i" e#"e 'e!i e(i'en"a !% fa,"A 'ar e3,li!a"iile ,o" fi Bi !Eiar #un" +ul"i,leK !au5ele !ele +ai fre!(en"e !are fa! 'ifi!ila !re'i"area IMM #un" !on#i'era"e !(a#i-ine3i#"en"a !on#ul"an"ei <n afa!eri ,en"ru a!ea#"a !a"e@orie 'e <n"re,rin'eriA a,oi =iro!ra"iaA i+,o5i"area ri'i!a"aA ni(elul #!a5u" al 'e'u!erilor fi#!ale ,en"ru in(e#"i"ii Bi al"eleK a"a" au"ori"a"ea na"ionala !-" Bi !ea ro+anea#!a 'e @aran"are a !re'i"elor ,en"ru IMM ,e =a5a #on'a4elor reali5a"eA e#"i+ea5a !% !ir!a > N 'in a!ea#"a !a"e@orie 'e <n"re,rin'eri #e au"ofinan"ea5aA !% +a4ori"a"ea lor nu au a!!e# la i+,ru+u"uri !u #!a'en"a 'e . & 1) aniA iar ,o#i=ili"a"ea finan"arii al"erna"i(e !o+=ina"e 'e "i,ul lea#in@ & !re'i" & al"e #ur#e e#"e foar"e ,u$in !uno#!u"aK 'ina+i!a nu+arului 'e IMM e#"e re5ul"an"a unor flu3uri +ari 'e noi fir+e !on#"i"ui"e Bi 'e 'i#,ari"ie ,rin fali+en" #au !on!en"rare ale al"ora 'in !ele e3i#"en"e. Mar4a ri'i!a"a a a!e#"or flu!"ua"ii a"e#"a un @ra' ri'i!a" 'e in#"a=ili"a"e. Nu+%rul +are 'e IMM e3i#"en"e Bi "en'en"ial 'e !re#"ere nu e3!lu'e e3i#"en"a unui nu!leu i+,or"an" 'e fir+e 26

#"a=ile #au rela"i( #"a=ile 'ar a!ea#"a 'ina+i!a e(o!a efe!"ul =ul@arelui 'e 5a,a'a. Toa"e a!e#"e a#,e!"e i+,reuna !u al"ele la !are nu ne-a+ referi" ne rele(a 'e fa," !% #i"ua"ia IMM <n $ara noa#"r% #e afla <n +o' 'e"er+inan" #u= in!i'en"a fa(ora=ili"a"ii +e'iului in"ern 'e afa!eri. A!e#"ea le !on'i"ionea5a 'ire!" Bi in'ire!" ,rin +o'ul <n !are #e +i#!a 'oua (aria=ile 'e i+,or"an$% !a,i"al%8 !ererea in"ern% 'e ,ro'u#e au"oE"one Bi !on!uren$a ,ro'u#elor ,ro(eni"e 'in al"e $%ri. Da!% !ererea in"ern% 'e ,ro'u#e au"oE"one (a fi <n #!%'ere Bi !on!uren"a !elor 'e ,ro(enien"a e3"erna #e (a a!!en"uaA <n +o' ine(i"a=il 'ifi!ul"a"ile !u !are #e !onfrun"a IMM (or !re#"e Bi in(er#. 0a$% 'e a!e#" "a=lou e3"re+ 'e #i+,lifi!a" !ea +ai ,ro=a=ila e(olu"ieA 'a!% "ine+ #ea+a Bi 'e <n"rarea <n U.E.A e#"e in%#,rirea Iin"en#ifi!area Bi 'i(er#ifi!areaJ !on!uren"ei ,ro'u#elor ,ro(eni"e 'in al"e $%ri. Pen"ru a fa!e fa$% unei a#e+enea #i"ua"ii Bi a a!"iona !on!o+i"en" ,en"ru e3"in'erea !ererii in"erne 'e ,ro'u#e au"oE"oneA IMM au +ai +ul"e o,or"uni"a"i !are ,o" fi a=or'a"e <n +o' !orela"8 !re#"erea ,on'erii (an5arilor !%"re !lien"ii e3i#"en"i Bi fi'eli5area a!e#"oraA orien"area #,re noi #e@+en"e 'e ,ia$%A u"ili5area 'e noi "eEni!i Bi "eEnolo@ii 'e ,ro'u!"ieA a"ra@erea 'e noi #ur#e in(e#"ionale <n 'o+eniile 'e a!"iuneA !re#"erea re!e,"i(i"a"ii fa$% 'e ,ro=le+ele !lien"ilor Bi 'e e3i@en"ele lor !ali"a"i(e #au 'e ,un!"uali"a"eA !re#"erea re#,on#a=ili"a"ii fa$% 'e ,ro'u#ele ,ro+o(a"e e"!.

n reali5area "en"a"i(elor 'e a!e#"e @enuri rolul !el +ai i+,or"an" re(ine !o+uni!arii <n afa!eriA !a,i"ol la !are IMM au foar"e +ul"e 'e fa!u" ,en"ru a-Bi a+eliora #i"ua"ia e!ono+i!o-finan!iara Bi #"a=ili"a"ea. n a!e#" #en# 'eo#e=i" 'e u"ila #-a 'o(e'i" <n "i+, a fi !o+uni!area ,er#ua#i(a a <n"re,rin'erii !u !lien"iiA !unoa#"ereaA a,ro,ierea Bi #en#i=ili5area !lien"ilor fa$% 'e ,ro'u#ele lor Bi !on'i"iile 'e li(rare & ,unere <n o,era ale a!e#"ora. E3,erien"ele "rai"e 'e $%rile a(an#a"e a"e#"a !% ,e o a#e+enea =a5aA <n"re,rin'eri 'e "alie +i!a Bi !u re#ur#e e!ono+i!o-finan!iare +o'e#"e ,rin a!"iuni =ine !on!e,u"e Bi #u#"inu"e au a4un# #% !on!ure5e !u #u!!e# fir+e +ari !u "ra'i"ie <n 'o+eniu. De#i@urA "oa"e a!e#"ea ,re#,un li=er"a"ea o,"iunii #au ale@erii !eea !e in'u!e un anu+i" @en 'e rela"ie <n"re <n"re,rin'ere Bi +e'iul 'e afa!eri <n !are !on#"ien"i5area ori!arei

2>

a!"iuniA i+a@ina"iaA !on#"iin"a +oral% e"!. #un" ra,or"a"e la un anu+i" #i#"e+ 'e nor+e Bi (alori f%r% !on#"ran@eri 'ar a!!e,"a"e li=er Bi 'e +are folo# <n orien"area a@en"ilor e!ono+i!i16. E(i'en" <n a!e#" #i#"e+A <n"re,rin'erea "re=uie #% ai=a !a,a!i"a"ea 'e a-Bi reali5a ,ro,riile in"ere#e <n !on'i"iile re#,e!"arii !ri"eriilor ,e !are #o!ie"a"ea re#,e!"i(% #e in"e+eia5%.

16

9ri@ore A. & MarOe"in@A E'i"ura TERRA NO2TRAA IaBiA 2))>

2.

CAPITOLUL II FINANTAREA NTREPRINDERILOR MICI I MIJLOCII N ROMNIA

Mo'ul <n !are IMM 'in Ro+-nia #e ,o5i"ionea5% <n !a'rul e!ono+iei na$ionaleA !ara!"eri#"i!ile a!e#"ora Bi #"area lor a!"uala ,e !are le-a+ a=or'a" <n ,ri+ul !a,i"ol ne-au ,er+i# #% !on!lu5iona+ !% !ea +ai i+,or"an"a !o+,onen"a 'in (a#"a lor ,ro=le+a"i!a e#"e !ea finan!iara <n"ru!a" e!ono+ia !a,i"ali#"% <Bi are e,i!en"rul <n ,ia$%A a !arei e3i#"en"a Bi fun!"ionare #un" !on'i"iona"e 'e ,re5en$a =anilor. A!e#"ia !on#"i"uie flui'ul !are iri@a 'eo,o"ri(a e!ono+ia a!e#"ei +ari !a"e@orii !o+,le3e 'e <n"re,rin'eri. Pro=le+a finan!iara a IMM 'e!ur@e 'in #,e!ifi!i"a"ile a!e#"oraA 'ar <n $ara noa#"r% #e a+,lifi!a Bi 'e(in +ai !o+,le3e !% ur+are a nenu+ara"elor #!Ei+=ari !e au lo! <n e!ono+ieA a ,er#,e!"i(ei i+inen"e 'e a'erare la Uniunea Euro,eana Bi a in"en#ifi!arii ,ro!e#ului 'e @lo=ali5are. Tinan' #ea+a 'e "oa"e a!e#"eaA nu e#"e "o"u#i in"a+,la"or !% ,ro=le+a"i!a IMM Bi in'eo#e=i !o+,onen"a finan!iara a a!e#"eia 'e"in un lo! 'eo#e=i" 'e i+,or"an" <n ,reo!u,arile ,oli"i!ii 9u(ernului Ro+aniei. Pen"ru a #a"i#fa!e ne!e#i"%$ile 'e finan$are ale a!e#"ei !a"e@orii 'e <n"re,rin'eri <n !on'i"ii !-" +ai a(an"a4oa#eA <n"re,rin5a"orii "re=uie #% !unoa#!% foar"e =ine !are #un" #ur#ele ,o#i=ileA ,re!u+ Bi !on'i"iile <n !are re#ur#ele re#,e!"i(e ,o" fi o="inu"eA !are #un" a(an"a4ele Bi 'e5a(an"a4ele fie!arui +e!ani#+ 'e finan"are. n fun!"ie 'e #"a'iul 'e 'e5(ol"are a <n"re,rin'eriiA 'i+en#iunea a!"i(i"a"ii e3i#"en"e #au ,roie!"a"eA 'ar Bi 'e 'o+eniul 'e a!"i(i"a"eA finan"area IMM #e ,oa"e reali5a ,e 'oua !ai8 M M a!e#"eia. #ur#e in"erneA ale <n"re,rin'erii - re#,e!"i( fon'urile ,ro,riiK #ur#e e3"erne Ial"ele 'e!-" !ele in"erneJA !are #un"A 'e fa,"A 'a"orii ale

2.1. Surse interne de finantare


IMM #e finan"ea5% <n ,ri+ul ran' 'in re#ur#ele ,ro,rii fie!arei uni"a"i e!ono+i!eA re#,e!"i( fon'urile ,ro,rii. n fun!$ie 'e #"a'iul 'e 'e5(ol"are al <n"re,rin'erii #ur#ele #ale 'e finan$are #e ,o" @ru,a <n 'ou% !a"e@orii8

2/

aJ / "/e 8"*8"$$ ale <')"e8"$'Ba)*" l $ 9/a

<')"e8"$'Ba)*"$l*": ne!e#are <n

e"a,ele ,re+er@a"oare 'e=u"ului afa!eriiA ,en"ru infiin"area <n"re,rin'eriiA !on#"i"uirea !a,i"alului #o!ial ne!e#ar ,en"ru ini"ierea a!"i(i"a"ii Iinain"e 'e a #e reali5a (eni"uriJ Bi ,en"ru !a,i"alul ini"ial ne!e#ar ,-n% la a"in@erea ,ra@ului 'e ren"a=ili"a"e. Da"e fiin' ri#!urile ineren"e <n a!e#"e e"a,e 'e 'e+arare a ori!arei a!"i(i"a"i e!ono+i!eA 'e re@ulaA re#ur#ele finan!iare ne!e#are #un" a#i@ura"e 'e <n"re,rin5a"orA fiin' foar"e 'ifi!il 'e o="inu" 'in #ur#e e3"erne. 2ur#ele fon'urilor ,er#onale ,o" fi e!ono+iile ,ro,rii BiC#au ale fa+ilieiA (eni"urile a!u+ula"e 'in ,la#a+en"e finan!iareA 'ona"iiA i+,ru+u"uri 'e la ,er#oane a,ro,ria"eA =a5a"e ,e ,re#"i@iul Bi !re'i=ili"a"ea ri'i!a"a a ,ro,riei ,er#oaneA i+,ru+u"uri =an!are ale <n"re,rin5a"oruluiA e"!. A!!e#i=ili"a"ea a!e#"or fon'uri 'e,in'e 'e ,o5i"ia #o!iala Bi !re'i=ili"a"ea <n"re,rin5a"oruluiA 'e ,o"en"ialul e!ono+i! Bi !ara!"eri#"i!ile +e+=rilor 'e fa+ilie Bi ale a,ro,ia"ilor lui. Un rol "o" +ai i+,or"an" <n a!e#" #en# re(ine !re'i=ili"a"ii reu#i"ei ,roie!"ului !eea !e nu "ine nu+ai 'e ,er#onali"a"ea <n"re,rin5a"orului. A!e#"e #ur#e #un"A 'e re@ulaA #"ri!" li+i"a"eA iar <n"re,rin5a"orul "re=uie #% #e a#i@ure !% #un" #ufi!ien"e ,en"ru a!o,erirea "u"uror !Eel"uielilor 'e infiin"are a fir+ei Bi 'e 'e+arare a afa!eriiA ,en"ru a!o,erirea !a,i"alului !u !are o,erea5aA ne!e#ar ,-n% la reali5area 'e (eni"uri la ni(elul la !are #%-i ,er+i"a !on"inui"a"ea afa!erii.Toa"e a!e#"e #ur#e #e re@a#e#! <n !on"a=ili"a"ea <n"re,rin'erii <n !a8$)al l /*!$al, =J <n !a5ul <n"re,rin'erilor <n a!"i(i"a"e 'e +ai +ul" "i+,A #ur#ele ,ro,rii +ai in!lu'A ,e lan@% !ele enu+era"e Ila !are #e fa!e a,el la 'e+ararea afa!erii BiC#au <n #i"ua"ii 'e !ri5a #au !u o!a5ia 'e5(ol"ariiA +o'erni5arii #au re#"ru!"urarii a!"i(i"a"iiJA 8"*5$) "$le "e$'-e/)$)e 6$ 5*'( "$le (e (eB-*l)a"e !on#"i"ui"e la ni(elul fie!arei <n"re,rin'eri. DeBi #un" <n!% +i!i Bi nu a!o,era ni!i ,e 'e,ar"e ne!e#arul 'e finan"are al IMMA a!e#"e #ur#e re5ul"a"e 'in in#a#i reu#i"a <n"re,rin'eriiA nu #un" li,#i"e 'e i+,or"an"a <n"ru!a"8 M <n "i+, au !re#!u". De fa," #"a"i#"i!ile 'in ul"i+ii ani a"e#"% a!ea#"a e(olu"ie. n 2))1 fa$% 'e anul ,re!e'en"A fon'ul 'e 'e5(ol"are efe!"i( u"ili5a" 'e IMM a #,ori" a"-" <n "er+eni no+inali !-" Bi <n "er+eni reali I16/A4N BiA re#,e!"i( 126A)NJ. Pe for+e 'e ,ro,rie"a"eA <n"re,rin'erile !u !a,i"al ,ri(a" au reali5a" !ea +ai +are !reB"ere I1>*A N BiA re#,e!"i( 12/A)NJA <n !a'rul lor e(i'en$iin'u-#e <n"re,rin'erile +i4lo!ii I1/6A)N BiA re#,e!"i( 14 A>NJ <n "i+, !e !ele !u !a,i"al 'e #"a" Bi !u !a,i"al +i3" <nre@i#"rea5% 'i+inu%riA <n !a'rul lor nereali5%rile !ele +ai +ari fiin' 'e$inu"e 'e <n"re,rin'erile +i!i. n 2))2A !re#"erile re#,e!"i(e au fo#"A ,ro!en"ualA a,ro,ia"e 'e !ele 'in 2))1A 'ar <n 2))* au fo#" +ai +i!i. *)

M M

a,roa,e 'oua "rei+i 'in IMM au reali5a" a#e+enea !re#"eriA !u "oa"e !% <n"re,rin'erile !u !a,i"al ,ri(a" !on"ri=uie <n +o' 'e"er+inan" la !on#"i"uirea

,en"ru unele feno+enul e#"e 'oar #i+=oli!A 'e+on#"ran' !% #e ,oa"e fon'ului 'e 'e5(ol"are u"ili5a" <n !a'rul IMMA a(an' ,on'eri anuale !are o#!ilea5a <n"re .>N Bi /.NJ. n"re,rin'erile !u !a,i"al +a4ori"ar 'e #"a" Bi +i3" <Bi 'i+inuea5a !on"ri=u$ia la fon'ul 'e 'e5(ol"areA a"a" ,e "o"alA !-" Bi ,e !la#e 'e +%ri+e ale <n"re,rin'erilorA 'e e(i'en"ia" fiin' +i!ro<n"re,rin'erile !u !a,i"al +a4ori"ar 'e #"a" !are nu au ni!i o !on"ri=u$ie. Pe an#a+=lul IMMA <n 2))6 Bi 2))>A !on"ri=u$ia !ea +ai +are la fon'ul 'e 'e5(ol"are re(ine <n"re,rin'erilor +i!i Bi <n"re,rin'erilor +i4lo!iiA iar ,e for+e 'e ,ro,rie"a"eA <n a+=ii aniA e#"e 'e #e+nala" a,or"ul +ai +are al <n"re,rin'erilor +i4lo!ii !u !a,i"al +a4ori"ar 'e #"a" Bi +i3". Tabelul nr. 6 2"ru!"ura fon'ului 'e 'e5(ol"are al IMMA ,e !la#e 'e +ari+e Bi for+e 'e ,ro,rie"a"e1> 2))> 0or+a 'e ,ro,rie"a"e Ca,i"al ,ri(a" INJ 2)).

To"al To"al Mi!ro Mi!i Mi4lo!ii Mi!ro Mi!i Mi4lo!ii IMM IMM 1)).) *1.6 ).1 .4 *>.2 21.1 42.2 *1.1 >... 2.* 1)).) 1)).) 1)).) 1)).) *).. ).. /.4 *).* *4.1 1 .6 *).* **./ * .2 .*.6 6).* * ..

Ca,i"al +a4ori"ar 'e #"a" 1)).) Ca,i"al +i3" 1)).)

To"al 1)).) *).4 *>.* *2.* Sursa: Raportul anual al ANIMMC, 2008

Din ,un!" 'e (e'ere al na"urii #aleA fon'ul 'e 'e5(ol"are !on#"i"uie o ,ar"e !e r%+-ne la 'i#,o5i"ia <n"re,rin'erilor 'in (aloarea a'au@a"a ,e !are a!e#"ea au reali5a"-o. E3i#"a 'e!i o rela"ie 'ire!"a Bi #"ran#a <n"re !on"ri=u"ia IMM la for+area (alorii a'au@a"e8 !re#"erea (alorii a'au@a"e #au DA? e#"e ,re+i#a Bi !au5a a !re#"erii fon'ului 'e 'e5(ol"are. Rela"ia e#"eA 'e#i@urA 'ire!" ,ro,or"ionala 'ar nu Bi linearaK fon'ul 'e 'e5(ol"are nu #e +o'ifi!a nea,ara" !u a!ela#i ,ro!en" !u !are #,ore#"e DA?. Da"ele 'e !are 'i#,une+ ,e 2))> Bi 2)). !u ,ri(ire la (aloarea a'au@a"% Bi ,e !are le-a+ anali5a" <n !a,i"olul IA !onfir+a ,e 'e,lin a!ea#"a !orela"ie. Pe "o"al in'u#"rie Bi <n ra+urile <n !are (aloarea a'au@a"a !rea"a 'e IMM e#"e 'e ,e#"e 6)N 'in (aloarea a'au@a"a reali5a"a 'e "oa"e <n"re,rin'erile 'in Ro+-nia Bi-au !on#"i"ui" fon'uri 'e
1>

Raportul anual al ANIMMC, 2008

*1

'e5(ol"are ale !aror ,on'eri 'e,%Be#! )N 'in (aloarea a'au@a"%A a"in@an' a'e#ea ,e#"e /) N Bi <n !a"e(a !a5uri I"e3"ileA ,ielarieA in!al"a+in"eJ a4un@ la /.N - //N. n afara 'e !ele ,e !are le-a+ +en"iona" an"eriorA ra+uri !u a#e+enea re5ul"a"e #un" !on#"ru!"iile +e"ali!e Bi ,ro'u#e 'in +e"alA !o+er"ulA !on#"ru!"iileA "ran#,or"urile Bi al"ele.Ten'in"ele <n a!ea#"a ,ri(in"a nu #un" i'en"i!e ,e ra+uri 'e a!"i(i"a"e Bi ni!i ,e !la#e 'e +ari+e ale IMMA 'ar <n +a4ori"a"ea !a5urilor #e in#!riu <n a!ela#i "ren'. !J o al"a !a"e@orie 'e #ur#e ,ro,rii ale <n"re,rin'erii ,o" fi !on#i'era"e / mele a( /e !a a8*") la !a8$)al 'e !%"re a#o!ia"ii e3i#"en"i #au 'e !%"re noi a#o!ia"i !oo,"a"i <n afa!ere. 2e !on#"a"% !%A <n ul"i+ii aniA "o" +ai+ul"i an"re,renori !on#"ien"i5ea5a fa,"ul !% <n"r-un +e'iu e!ono+i! !on!uren"ial Bi !o+,e"i"i(A <n"re,rin'erile !u #ur#e ,ro,rii +ai ,u$in nu+eroa#e Bi 'e +i!i 'i+en#iuni nu ,o" re5i#"aA a#"fel !% Bi-a fa!u" lo! 'in !e <n !e +ai ,u"erni! "en'in"a 'e a#o!iereA !ea !e a a(u" !% re5ul"a" "re!erea "o" +ai +ul"or IMM la !on#"i"uirea 'e a#o!ieri 'e ,er#oaneA a#o!ia"ul uni! r%+-nan' !ara!"eri#"i! +i!ro<n"re,rin'erilor. n ul"i+ul "i+,A feno+enul #-a a+,lifi!a" "o" +ai +ul"A !eea !e fa!e !% #% in"alni+ "o" +ai 'e# a#o!ieri <n"re ,er#oane ro+ane Bi #"raine. Pe fon'ul 'e5(ol"arii #!Ei+=urilor e!ono+i!e in"erna"ionaleA a!e#"e a#o!ieri fru!"ifi!a !el +ai =ine a(an"a4ele fie!arei ,%r$i. Pen"ru fir+ele ro+ane#"i #e fa!ili"ea5a a!!e#ul ,e 'iferi"e ,ie"e e3"erne Bi o="inerea unor a(an"a4e !o+er!ialeA finan!iare #au 'e "ran5a!"ionare Bi ,en"ru !% ,ar"ea ro+ana !unoa#"e +ai =ine reali"a"ile 'in e!ono+ia ro+anea#!aA +e!ani#+ele 'e fun!"ionare ale a!e#"eiaA re#ur#ele u+ane Bi +a"eriale ne!e#are 'e5(ol"arii afa!erilorA 'i#,unan' "o"o'a"a 'e rela"iile ne!e#are fun!"ionarii <n"re,rin'erii <n a!e#" +e'iu e!ono+i! 'e "ran5i"ieA ofera ,ar"ii #au ,ar"ilor #"raine ,o#i=ili"a"ea e3,loa"arii !u +ai =une re5ul"a"eA <n a#o!iereA a o,or"uni"a"ilor e3i#"en"e la noi. O (arian"a 'e +a4orare a !a,i"alului #o!ial Bi !oo,"are 'e noi a#o!ia"i o !on#"i"uie a/*!$e"ea ! /*!$e)a)$le (e $'-e/)$)$$ . A!e#" "i, 'e finan"area !unoa#"e o 'e5(ol"are #e+nifi!a"i(a <n ul"i+a ,erioa'a <n Ro+-nia Bi e#"eA 'u,% !a"e #e ,areA 'eo#e=i" 'e a@rea"a 'e <n"re,rin'erile +i4lo!iiA ,en"ru !% ,er+i"e <n"re,rin'erilor #% #e finan"e5e f%r% a afe!"a @ra'ul 'e in'a"orareA f%r% #u,or"area !o#"urilor ri'i!a"e 'e !re'i"are Bi re'u!e ri#!ul 'e fali+en". 2o!ie"a"ile 'e in(e#"i"ii #un" !on#"i"ui"e 'e o=i!ei !% fon'uri 'e in(e#"i"ii !are ,ar"i!i,a 'ire!" la !a,i"alul <n"re,rin'eriiA ,rin a,or" #u,li+en"arA !% a!"ionar #au a#o!ia"A 'e(enin' a#"fel !o,ro,rie"ar al <n"re,rin'erii.

*2

Pe l-n@a a#i@urarea finan"arii <n"re,rin'eriiA fon'urile 'e in(e#"i"ii a4u"a la 'e5(ol"area <n"re,rin'erii ,rin furni5area 'e !uno#"in"e Bi e3,erien"a <n 'o+eniu IOnoREoRJ <n ,rin!i,alele a!"i(i"a"i ale <n"re,rin'erii I+ana@e+en"A +arOe"in@A ,ro'u!"ieJ. n !ali"a"e 'e !o,ro,rie"arA 'u,% 'e5(ol"area afa!erii Bi a"in@erea unui anu+i" ni(el 'e ren"a=ili"a"eA #o!ie"a"ile 'e in(e#"i"ii #e ,o" re"ra@e 'in <n"re,rin'ere ,rin (an5area a!"iunilor 'e"inu"eA !%"re a#o!ia"ii ini"iali #au !%"re o "er$% ,ar"eA o="inan' un ,rofi" !ore#,un5a"or fa$% 'e in(e#"i"ia ini"ialaA !% ur+are a ,reluarii ri#!urilor finan!iare ,e ,erioa'a in(e#"i"iei. ?inein"ele# !% nu e#"e e3!lu#a ni!i ,o#i=ili"a"ea !% #o!ie"a"ea 'e in(e#"i"ii #% 'e(ina +a4ori"ara <n <n"re,rin'ere #au #% o ,reia "e+,orarA <n <n"re@i+e. 'J #u= a#,e!" for+alA anu+i"i !er!e"a"ori Bi ,ra!"i!ieni in!lu' <n !a"e@oria #ur#elor ,ro,rii IMM Bi nu nu+ai a a!e#"oraA #u+ele !u !are a#o!ia"ii unei en"i"a"i e!ono+i!e o i+,ru+u"a ,e a!ea#"a !u !"e($)e 'in ,ar"ea lor. A!e#"e #u+e ,ro(in 'in8 M afa!eri reali5a"e 'e <n"re,rin'erile un'e !re'i"orii #un" a#o!ia"i Bi re,re5in"a ,rofi" re,ar"i5a" <n 'i(i'en'eA ,o"ri(i" 're,"urilor 'e ,ar"i!i,are !are a fo#" ,la"i" <n e3er!i"ii finan!iare an"erioareK M 'i(i'en'e re,ar"i5a"e 'ar ne,l%"i"eA uneoriA 'e +ai +ul$i aniK

n !on"a=ili"a"ea <n"re,rin'erilor a#e+enea #u+e #un" ur+ari"e Bi inre@i#"ra"e !a 'a"oriiA 'ar !are #e ,la"e#! foar"e rar. A#e+enea #i"ua"ii #e <in"-lne#! <n +o' fre!(en" <n IMM. E3,li!a"ia e#"e ,u$in !a+ !iu'a"%8 a#o!ia"ii refu5a #% a!!e,"e <nre@i#"rarea 'e !%"re uni"a"ea e!ono+i!a a a!e#"or #u+e <n !a"e@oria fon'urilor ,ro,rii <n"re,rin'eriiK ei ,refera !a <n"re,rin'erea #% le inre@i#"re5e !% 'a"orii !%"re a#o!ia"i.Mo"i(a"ia e#"e =i5ara BiA ,ro=a=ilA 'e na"ura 4uri'i!a8 <n !a5ul unui fali+en"A uni"a"ea e!ono+i!a ,oar"a ra#,un'erea <n li+i"a !a,i"alului #o!ialA iar a#o!ia"ii ,o" #%-Bi re"ra@a !u ,riori"a"e Bi <n +o' le@al #u+ele !u !are au !re'i"a"-o. A!e#"e #u+e ar ,u"ea fi <n#% ,ier'u"e 'a!% a#o!ia"ii le-ar fi inre@i#"ra" 're," !on"ri=u"ii la !a,i"al. In!lu'erea a!e#"or #u+e #u+e <n !a"e@oria #ur#elor ,ro,rii ale <n"re,rin'erii are la =a5a fa,"ul !% ele ,ar"i!i,a <n +o' real la finan"area #% ,e "er+en neli+i"a"A f%r% #!a'en"e Bi !o#"uri ,en"ru <n"re,rin'ereA fiin' re"ra#e 'e <n"re,rin5a"or nu+ai !an' #i"ua"ia finan!iara a <n"re,rin'erii o ,er+i"e BiC#au nu+ai a"un!i !-n' are ne(oie #%-Bi a!o,ere !Eel"uielile ,ro,riiA !% ,er#oana fi5i!%. O al"a #ur#a 'e finan"are a <n"re,rin'erii 'e !%"re a#o!ia"iA !are ia a+,loare <n ul"i+a ,erioa'aA e#"e re,re5en"a"a 'e $m8" m ) "$le .a'!a"e !on"ra!"a"e 'e a!e#"ia Bi u"ili5a"e ,en"ru finan"area <n"re,rin'erii. n ul"i+ii aniA #e !on#"a"a o e3,lo5ie a !re'i"ului =an!ar **

a!or'a" ,er#oanelor fi5i!eA <n #,e!ial a !"e($) l $ (e !*'/ m 5#"# (e/)$'a)$e, A!ea#"a a a4un# #% !on#"i"uie o ,rin!i,ala #ur#a 'e finan"are a <n"re,rin'erilor +i!i Bi +i4lo!iiA <n #,e!ial <n ,ri+ele fa5e ale infiin"arii Bi 'e5(ol"arii lor. DeBi ?an!a Na"ionala a lua" o #erie 'e +a#uri ,en"ru li+i"area a!e#"ui "i, 'e !re'i"A in(o!an' ne!e#i"a"ea re'u!erii !ererii 'e =unuri 'e !on#u+ 'in i+,or"A !are afe!"ea5a =alan"a 'e ,la"i e3"erneA <n reali"a"eA o =una ,ar"e 'in !re'i"ele 'e !on#u+ au !% 'e#"ina"ie reala finan"area +i!ro<n"re,rin'erilorA <n"re,rin'erilor +i!i Bi +i4lo!ii. Da"ori"a !on!uren"ei 'e ,e ,ia$% !re'i"ului 'e !on#u+ 'in"re +arii !o+er!ian"iA ,e 'e o ,ar"eA Bi #i#"e+ului =an!ar ,e 'e al"a ,ar"eA ,re!u+ Bi 'a"ori"a !on!uren"ei a!er=e 'in in"eriorul #i#"e+ului =an!ar Bi li+i"arilor i+,u#e 'e ?an!a Na"ionala a Ro+anieiA =%n!ile au rea!"iona" ,rin e3"in'erea re"elei 'e #u!ur#ale Bi u"ili5area unor !anale al"erna"i(e 'e (-n5areA #i+,lifi!area ,ro!e'urilor 'e a!or'are I!-" +ai ,u"ine 'o!u+en"e 4u#"ifi!a"i(eA re'u!erea "i+,ului 'e ra#,un#JA a!!e,"area unei +ul"i"u'ini 'e #ur#e 'e (eni" I(eni"uri ale <n"re@ii fa+ilii 'in #alariiA 'i(i'en'eA !EiriiA 're,"uri 'e au"orA ,en#iiA ren"e (ia@ereA 'iurneA 'in e3er!i"area ,rofe#iilor li=ereA 'in a!"i(i"a"i a@ri!oleA in(e#"i"ii finan!iareAe"!JA +a4orarea ,lafonului 'e !re'i"are in'i(i'uala Bi 'i(er#ifi!area ,ro'u#elorA !u un #i#"e+ fle3i=il 'e @aran"areA Bi nu <n ul"i+ul ran' !u e3"in'erea #u=#"an"iala a ,erioa'ei 'e ra+=ur#are. A#"felA e3i#"a =%n!i !are a!or'a !re'i"e 'e !on#u+Gf%r% 'e#"ina"ieG !are ,o" a4un@e la ni(elul a ).)))-1)).))) EUROA #au !Eiar +ai +ul"A ,e ,erioa'e !are ,o" a4un@e ,-n% la 2)-2 'e aniA <n !on'i"ii 'e !o#" 'in !e <n !e +ai a(an"a4oa#e. n a!ea#"a #i"ua"ie e#"e e(i'en" !% <n"re,rin5a"orii ,refera !re'i"ul 'e !on#u+ f%r% 'e#"ina"ie Bi nu ,e !el !on"ra!"a" 'e <n"re,rin'ereA fiin' +ul" +ai a!!e#i=il Bi +ai a(an"a4o# 'in +ul"e ,un!"e 'e (e'ereA a!e#" "i, 'e !re'i" =an!ar !rean' o !on!uren"a <n"re ,ro'u#ele 'e !re'i"are !Eiar Bi <n in"eriorul a!eleia#i =%n!i. Reali"a"ea ara"a !% #un" +ul"e +i!ro<n"re,rin'eri Bi <n"re,rin'eri +i!iA !are nu ,u"eau a!!e#a un !re'i" =an!arA #au 'a!% reu#eauA 'ura"a o="ineriiA "er+enii Bi !on'i"iile I<n #,e!ial !o#"urileJ erau ne" inferioare !re'i"ului 'e !on#u+. Con#e!in"a e#"e !% ,rin 'e5(ol"area a!e#"ui "i, 'e !re'i" 'e !on#u+ #un" <n"re,rin5a"ori !are o="inA !a ,er#oana fi5i!%A i+,ru+u"uri +ul" +ai +ariA !u a!eea#i @aran"ieA ,e "er+en foar"e lun@A !u !o#"uri +ai re'u#eA u"ili5in' o ,ar"e 'in a!e#"e #u+e ,en"ru refinan"area !re'i"elor !on"ra!"a"e 'e <n"re,rin'ereA !Eiar 'e la a!eea#i =an!aA Bi re#"ul ,en"ru 'e5(ol"area <n"re,rin'erii. Tinan' #ea+a 'e !ara!"eri#"i!ile 'eo#e=i" 'e e(i'en"e ,e !are le au ul"i+ele 'oua #ur#e 'e finan"are ,e !are le-a+ in!lu# <n !a"e@oria !elor !on#i'era"e ,ro,rii ,o"ri(i" unor ,un!"e 'e (e'ere Bi e3,li!a"ii 'e#"ul 'e ra#,an'i"eA <n #,e!ial <n +e'iul =an!arA ne *4

e3,ri+a+ ,arerea !% ,en"ru a fi !u+(a u#or 'e i'en"ifi!a" <n ori!e "e3" e!ono+i! #au 'i#!u"ie 'e afa!eri ar "re=ui #% li #e 'ea o 'enu+ire !o+una !are #% rele(e "o!+ai fa,"ul !% <n 'i#!u"ie #e afla #u#r#e 'e finan"are!are #un" Bi nu #un" ,ro,rii <n"re,rin'erii. n 'o+eniul finan!iar #e (or=e#"e 'e#,re ,ro'u#e 'eri(a"eA 'e e3e+,lu. Prin analo@ieA ai!i a+ ,u"ea (or=i 'e #ur#e 'e finan"are ,ro,rii-'eri(a"e #au 'e !(a#i #ur#e ,ro,rii 'e finan"are. Ul"i+aA ni #e ,are !ea +ai ,o"ri(i"a !u #i"ua"ia a!e#"or #ur#e Bi a!o,era foar"e =ine reali"a"ile !are le #un" ,ro,rii.

2.2. Surse e terne de finantare


IMM ne rele(a o +ul"i"u'ine 'e !ara!"eri#"i!i 'u,% !are ar ,u"ea fi #"u'ia"e #ur#ele lor e3"erne 'e finan"are8 "i, 'e finan"a"orA for+ula I+e!ani#+J 'e finan"areA +ari+ea #u+elorA (alu"a la !are #e re!ur@eA "er+eneA @aran"ieA +o' 'e ra+=ur#areA 'a!% #un" ra+=ur#a=ile #au nuA e"!.Do+ a=or'a +ai <n"-i ,rin!i,alele #ur#e e3"erne ra+=ur#a=ile 'e finan"are. a: !"e($)ele !*me"!$ale #un" !ele +ai a+,leA +ai 'e# u"ili5a"e Bi +ai 'i(er#e. Ele #un" 'e fa," re#ur#ele ,ar"enerilor 'e afa!eri Bi re,re5in"a una '<n"re !ele +ai (e!Ei Bi efi!ien"e +o'ali"a"i 'e a"ra@ere 'e re#ur#e finan!iare 'e !%"re un <n"re,rin5a"or. Po" fi ,ra!"i!a"e <n rela"iile !u furni5orii 'e +a"erii ,ri+eA +a"erialeA u"ili"a"iA e"!. ,e 'e o ,ar"eA 'ar Bi !u 'i#"ri=ui"orii Bi !lien"ii fir+ei ,e 'e al"a ,ar"e. n a!"i(i"a"ea !uren"aA a"ra@erea 'e re#ur#e finan!iare 'e la ,ar"eneri #e reali5ea5a ,rin 'e!alarea "er+enului 'e ,la"a al "ran5a!"iei !o+er!iale 'e ,reluare BiC#au re#,e!"i( e3,e'ierea ,ro'u#ului !are for+ea5a o=ie!"ul rela"iei !o+er!iale 'in"re ,ar"eneri. Mai !on!re"A <n rela"iile !u furni5orii #e ,ri+e#! +a"erii ,ri+eA +a"erialeA +arfuriA u"ili"a"iA e"!. Bi #e "re!e la u"ili5area lor <n ,ro'u!"ie #au (an5area lorA ,la"a a!e#"or furni5ori efe!"uan'u-#e <n#% 'u,% o anu+i"a ,erioa'a 'e "i+,A ,re(a5u"a <n !on"ra!". U"ili5area re#ur#elor +a"eriale li(ra"e 'e furni5ori f%r% a le ,la"iA e!Ei(alea5a !u a"ra@erea 'e !%"re fir+a a unui !a,i"al !ore#,un5a"or (alorii a!e#"oraA f%r% 'o=an'a. Re!ur@an'u-#e la o a#"fel 'e a=or'areA #e e(i"a u"ili5area re#ur#elor ,ro,rii #au a,elarea la un !re'i" !uren" ,en"ru ,la"a furni5orilor. n +o' analo@ #e 'erulea5a rela"ia Bi !u !lien"ii fir+ei. A!e#"ia (irea5a <n a(an# o #u+a 'e =ani fir+ei ,ro'u!a"oare #au furni5oare ,en"ru +arfa !e ur+ea5a a le fi li(ra"a ul"erior. A!ea#"a #u+a ,ri+i"a <n a(an# !on#"i"uie o finan"are a fir+ei ,ro'u!a"oare !areA al"+ineriA ar fi "re=ui" #% u"ili5e5e ,ro,riile li!Ei'i"a"i #au #% a,ele5e la !re'i"eA !u !o#"urile 'e ri@oare.

A!e#" +o' 'e finan"areA !are #e +ai nu+e#"e Bi finan"are ,rin !a,i"al !o+er!ialA #e ,ra!"i!a 'e re@ulaA <n"re fir+e !are au rela"ii !o+er!iale in'elun@a"e Bi in!re'ere re!i,ro!a. 0urni5orii Bi !lien"ii a!!e,"a un a#e+enea #i#"e+A 'e re@ulaA !-n' au in"ere#e 'eo#e=i"e <n rela"ia !u <n"re,rin5a"orul Bi fir+a #%. n +o' o=i#nui"A <n a#e+enea #i"ua"iiA ,ar"enerii 'e afa!eri ,ri+e#! <n !on"ra,ar"i'a anu+i"e fa!ili"a"i la ,re". 0urni5orii #oli!i"a ,re"uri !e(a +ai +ari 'e!-" !ele ,ra!"i!a"e <n +o' !uren" ,e ,ia$%A iar !lien"ii !are ,la"e#! <n a(an#A 'i+,o"ri(aA !u+,ara la ,re"uri +ai re'u#e 'e!-" !ele o=i#nui"e. Pen"ru <n"re,rin5a"or Bi fir+a #%A o="inerea 'e !re'i" !o+er!ial 'e la furni5orii BiC#au !lien"ii #%i e#"e 'eo#e=i" 'e a(an"a4oa#aA <n"ru!a" o="in !a,i"alul !ir!ulan" ne!e#ar <n +o' ra,i'A f%r% @aran"ii Bi 'o=an'aA ,e +a#ura ne!e#i"a"ilor a,ro(i5onarii BiC#au (an5arii. De5a(an"a4ele re5i'a <n oferirea <n !on"ra,ar"i'a 'e a(an"a4e 'e ,re" furni5orilor BiC#au !lien"ilorA Bi <n !rearea unei anu+i"e 'e,en'en"e fa$% 'e a!e#"ia. Anali5a a!e#"ui "i, 'e finan"are a <n"re,rin'erii #!oa"e <n e(i'en"a a#,e!"ele +ul"i,le ,rin !are #e +o"i(ea5a a+-narea "er+enelor 'e ,la"%. n e#en$%A a!e#"ea ,o" fi @ru,a"e <n "rei !o+,onen"e8 -!*m8*'e')a )"a($)$*'ala e#"e a!eea !are 'e!ur@e 'in in"ere#ele !o+une ale ,ar"ilor 'e a !re#"e flui'i"a"ea #!Ei+=urilor !o+er!iale Bi 'e a 'i+inua !o#"urile 'e or@ani5are. 2e re'u! a#"fel !Eel"uielile 'e 'e,o5i"are ne!e#areA <n !a5ul <n !are li(rarile ar fi !on'i"iona"e 'e ,o#i=ili"a"ile 'e ,la"a realeA ,re!u+ Bi !o#"urile 'e ,ro!urare a +i4loa!elor 'e ,la"a ,en"ru !u+,ara"oriA 'a!% ,la"a ar fi o=li@a"orie la ,ri+irea +arfii. n a!e#" felA ela#"i!i"a"ea 'o(e'i"a 'e furni5orA ,rin !re'i"ul !o+er!ialA #er(e#"e in"ere#elor a+=elor ,%r$i Bi fa!ili"ea5a !ir!ula"ia +arfurilor. -!*m8*'e')a !*me"!$al# i+,li!% u"ili5area !re'i"ului !o+er!ial !% un +i4lo! 'e na"ura !o+er!ial% ,rin !are #e ,ro+o(ea5a (-n5%rile. E#"e ,ra!"i!a"a 'e fie!are furni5or <n fun!"ie 'e !on'i"iile !are <i #un" ,ro,rii Bi a!e#" fa," in'u!e o +are (arie"a"e a "er+enelor 'e ,la"aA a 'ura"eiA Bi ,rin a!ea#"a a 'i+en#iunilor !re'i"ului !o+er!ial. -!*m8*'e')a 5$'a'!$a"a 8"*8"$ -B$/a A i+,li!a ,unerea la 'i#,o5i"ia !lien"uluiA ,en"ru o ,erioa'a 'a"aA a unei ,%r$i a !a,i"alului !e a,ar"ine furni5oruluiA #u= for+a 'e +arfaA a !arei ,la"a e#"e a+ana"a. n 'e#fa#urarea ra,or"urilor 'e !re'i" !o+er!ial "re=uie #u=linia" !% <n"re,rin'erile #un" ,oli(alen"e8 ,e 'e o ,ar"e ele ,ri+e#! !re'i"eA <n !ali"a"e 'e !u+,ara"ori #au in!a#ea5a <n a(an#A fa," !e le a#i@ura un flu3 'e re#ur#eA iar ,e 'e al"a ,ar"e a!or'a !re'i"e ,ro,riilor *6

!u+,ara"ori #au #un" ne(oi"i #% ,la"ea#!a <n a(an#. De!iA ,e an#a+=luA #e ,oa"e a,re!ia un "ran#fer re!i,ro! 'e re#ur#eA !are a(an"a4ea5a ,e fie!are <n"re,rin5a"or. n fun!"ie 'e (aloarea !re'i"elor !o+er!iale ,ri+i"e Bi a!or'a"eA <n"re,rin'erile ,o" a(ea o ,o5i"ie neu"raA <n !are e3i#"a un e!Eili=ru <n"re !re'i"ele !o+er!iale ,ri+i"e Bi !ele a!or'a"eA fa(ora=ila I!an' =enefi!ia5a 'e un aflu3 'e re#ur#eJ #au nefa(ora=ila I!an' a!"ionea5a !u an@a4ari i+,or"an"e <n =enefi!iul !lien"ilorJ. Pra!"i!a e!ono+i!% ara"% !% o="inerea 'e !re'i" !o+er!ial 'e la ,ar"enerii 'e afa!eri e#"e una 'in"re !ele +ai ,rofi"a=ile +o'ali"a"i 'e finan"are a ,ro,riei afa!eriA !are #e re!o+an'a ori 'e !a"e ori e#"e ,o#i=il. Pen"ru a #e a4un@e la o a#e+enea in"ele@ere !u ,ar"eneriiA rela"iile 'e afa!eri "re=uie #% #e 'erule5e f%r% in!i'en"e o ,erioa'a 'e "i+,A 'u,% !are #e ,oa"e 'e!ala "er+enul 'e ,la"aA in#o"i" 'e o #!ri#oare 'e @aran"ie =an!ara 'e ,la"aA iar 'u,% !e rela"iile #e !on#oli'ea5aA !re'i"ul !o+er!ial #e ,oa"e a!or'a !Eiar f%r% al"e !on'i"ii #u,li+en"are. Pe an#a+=luA 'a!% o +are ,ar"e a "ran5a!"iilor !o+er!iale #e e!Eili=rea5a ,rin #"in@ere re!i,ro!aA e#"e e(i'en" !% un a,or" <n !on#"i"uirea re#ur#elor ne!e#are finan"arii a!"i(elor !ir!ulan"e "re=uie #% re(in% !re'i"ului =an!ar. A#"felA unele <n"re,rin'eriA <n !ali"a"ea lor 'e furni5oriA 'e(in $')e"me($a"$ a$ !"e($) l $ .a'!a"8 ele o="in !re'i"e =an!are ,e !areA <n ,ar"eA le re'i#"ri=uie !lien"ilor ,rin in"er+e'iul !re'i"ului !o+er!ial. n ,lu#A =%n!ile ,o" in!ura4a a!ea#"a in"er+e'iereA ,la#an' Bi 'ele@an' ,ar"ial #ar!ina i'en"ifi!arii Bi #ele!"iei ri#!ului !%"re fir+ele furni5oare. Pe 'e al"% ,ar"eA <n"re,rin'erile !are a!or'a !re'i"e !o+er!iale ,o" o="ine finan"are i+e'ia"a ,en"ru !on"inuarea a!"i(i"a"ii !uren"eA 'e la =%n!i #au #o!ie"a"i #,e!iali5a"eA ,rin !e#iunea <n!a#arilor #ale 'in fa!"urile e+i#eA o,era"iune !uno#!u"% #u= nu+ele 'e fa!"orin@. 2u+a o="inu"% 'e (-n5%"orA e#"e e@ala !u (aloarea !rean$ei 'in !are #e 'e'u! !o+i#ioanele Bi 'o=an'a ,er!e,u"% 'e #o!ie"a"ea 'e fa!"orin@. O al"a ,ra!"i!% u"ili5a"a <n 'e5(ol"area !re'i"ului !o+er!ial e#"e re,re5en"a"a 'e folo#irea $'/)" me')el*" (e 8la)a !% in#"ru+en" 'e !re'i"A re#,e!"i( 'e @aran"are a !re'i"ului !o+er!ial. A#"fel are lo! a!Ei5i"ionarea 'e +arfa <n #!Ei+=ul unor in#"ru+en"e 'e ,la"a I?ile"e la Or'in Bi Ce!uriJ e+i#e 'e <n"re,rin'erea !u+,ara"oareA !u #!a'en"a la "er+en I6)A /) #au 12) 'e 5ileJA e(en"ual a(ali5a"e 'e =an!a a!e#"eia. n a!e#" fel !re'i"ul !o+er!ial e#"e a!o,eri" 'e o=li@a"ia !u+,ara"orului 'e a efe!"ua ,la"a la #!a'en"a !on(eni"aA in#!ri#a <n in#"ru+en"ul 'e ,la"a. Prin u"ili5area a!e#"or in#"ru+en"e 'e ,la"aA la ran'ul #auA (an5a"orul ,oa"e o="ine finan"are <n =a5a !e#ionarii 're,"urilor !e 'e!ur@ *>

'in a!e#"e in#"ru+en"e 'e ,la"aA re#,e!"i( ,rin @irarea a!e#"ora <n fa(oarea =%n!ii #au <n fa(oarea furni5orilor #%i. A#"felA in#"ru+en"ele 'e ,la"a !on"ri=uie la 'e5(ol"area !re'i"ului !o+er!ial Bi !o+=inarea lui !u !re'i"ele =an!are. n !a5ul !o+er"ului in"erna"ional #e +ai u"ili5ea5a Bi al"e in#"ru+en"e 'e ,la"a !are ,er+i" Bi fa(ori5ea5a 'e5(ol"area !re'i"ului !o+er!ialA re#,e!"i( a!"e($)$- l (*! me')a" 6$ $'!a//*- lA #i#"e+ul =an!ar a(an' un i+,or"an" rol <n 'erularea a!e#"or "ran5a!"ii. Cre'i"ul !o+er!ial +ai ,oa"e fi fa(ori5a" ,rin u"ili5area unui al" in#"ru+en" =an!arA re#,e!"i( /!"$/*a"ea (e Ea"a')$e .a'!a"aA u"ili5a"a 'e o=i!ei 'e <n"re <n"re,rin'eri !are nu au rela"ii "ra'i"ionaleA !% o @aran"ie a efe!"uarii ,la"ii la "er+enul !on(eni". n a!e#" !a5A furni5orul ,oa"e (in'e +arfa !u ,la"a la "er+enA a(an' @aran"ia !% <n !a5ul <n !are !u+,ara"orul nu <Bi (a onora o=li@a"ia la #!a'en"aA a"un!i (a #oli!i"a =%n!ii #ale efe!"uarea ,la"iiA !onfor+ o=li@a"iei a#u+a"e ,rin e+i"erea #!ri#orii 'e @aran"ie =an!ara. A(an"a4ul !u+,ara"orului e#"e a!ela !% ,oa"e o="ine un !re'i" !o+er!ial !u !o#"uri +ai +i!i 'e!-" 'a!% ar fi efe!"ua" ,la"%A la +o+en"ul a!Ei5i"ionariiA !u =ani ,ro(eni"i '<n"r-un !re'i" =an!arA !o#"urile ,en"ru e+i"erea #!ri#orii 'e @aran"ie =an!ara fiin' #en#i=il +ai +i!i 'e!-" <n !a5ul !re'i"ului =an!ar. De5a(an"a4ul <n"re,rin'erii e#"e a!ela !% ,en"ru o="inerea unei #!ri#ori 'e @aran"ie =an!ara a!ea#"a "re=uie #% ,ar!ur@a "oa"e e"a,ele Bi #% in'e,linea#!a "oa"e !on'i"iile !% Bi ,en"ru o="inerea !re'i"ului =an!ar. O al"a for+a a !re'i"ului !o+er!ial o re,re5in"a ! m8a"a"ea (e 8"*( /e ! 8la)a <' "a)eA re#,e!"i( ,la"a unei ,%r$i 'in ,re" #e fa!e la +o+en"ul !u+,ararii iar re#"ul <n ra"eA ,e o ,erioa'a 'e "i+, 'e"er+ina"a. Tran#ferul ,ro,rie"a"ii a#u,ra =unului are lo! la +o+en"ul a!Ei"arii in"e@rale a ,re"uluiA <n !a5 !on"rar (an5a"orul a(an' 're,"ul #%-Bi re!u,ere5e =unul (an'u". .: C"e($)ele .a'!a"e re,re5in"a o al"a i+,or"an"a #ur#a 'e finan"are e3"erna a <n"re,rin'erilorA ,rin in"er+e'iul in#"i"u"iilor 'e !re'i" #,e!iali5a"eA re#,e!"i( =%n!ile. A!e#"ea ,un la 'i#,o5i"ia <n"re,rin'erilor re#ur#ele finan!iare ne!e#are ,r<n"r-o +ul"i"u'ine 'e ,ro'u#e 'e !re'i" !are ,o" fi @ru,a"eA <n fun!"ie 'e 'e#"ina"ia lorA <n !re'i"e ,en"ru finan"area a!"i(i"a"ii !uren"eA ,e "er+en #!ur"A Bi !re'i"e ,e "er+en +e'iu #au lun@ ,en"ru finan"area ,roie!"elor 'e in(e#"i"ii ne!e#are +o'erni5arii #au 'e5(ol"arii <n"re,rin'erilor. Cre'i"ele =an!are #e a!or'a <n =a5a unui !on"ra!" 'e !re'i" =an!arA <n !are #e #"a=ile#! "o"i "er+enii Bi !on'i"iile 'e a!or'are Bi !areA 'e re@ulaA #e refera !el ,u$in la #u+a a!or'a"aA 'e#"ina"ieA !o#"uriA @aran"ii Bi al"e o=li@a"ii ale ,ar"ilor.

*.

n (e'erea o="inerii 'e !re'i"e =an!areA <n"re,rin'erile "re=uie #% in'e,linea#!a o #erie 'e !on'i"iiA !are 'ifera 'e la o =an!a la al"aA 'ar !are <n @eneral #e refer% la8 - !on#"i"uirea Bi fun!"ionarea le@alaA ,re5en"an' <n a!e#" #en# "oa"e 'o!u+en"ele ne!e#areA <n fun!"ie 'e a!"i(i"a"ea 'e#fa#ura"aK - in'e,linirea !on'i"iilor 'e =oni"a"e #"a=ili"e 'e =%n!iA !are #e refera la o #erie 'e in'i!a"ori e!ono+i!o-finan!iari ,ro,rii <n"re,rin'erii !are #oli!i"a !re'i"ulK - anali5a =u@e"ului 'e (eni"uri Bi !Eel"uieli ,re!u+ Bi a flu3urilor 'e nu+erar in"o!+i"e ,en"ru ,erioa'a 'e !re'i"areA 'in !are "re=uie #% re5ul"e !% <n"re,rin'erea #oli!i"an"a are !a,a!i"a"ea 'e ra+=ur#are a !re'i"ului Bi 'e ,la"a a 'o=an5iiK - ,re5en"area unor #i"ua"ii 'e"alia"e !u ,ri(ire la rela"iile !u !lien"iiA furni5oriiA =u@e"ul 'e #"a" #au =u@e"ele lo!aleA ,re!u+ Bi !u ,ri(ire la an@a4a+en"ele finan!iare !on"ra!"a"e an"eriorK - !on#ul"area Cen"ralei Ri#!urilor ?an!are #au a Cen"ralei In!i'en"elor 'e Pla"i ,en"ru a !on#"a"a !% <n"re,rin'erea #oli!i"an"a 'e !re'i" nu fi@urea5a <n e(i'en"ele a!e#"ora !u in!i'en"e 'e ,la"a #au !re'i"e re#"an"eK - 'o(a'a 'e"inerii 'e @aran"ii reale BiC#au ,er#onale a!!e,"a=ile ,en"ru =%n!i 'in ,un!" 'e (e'ere al "i,ului Bi (alorii a!e#"oraA !are #% a!o,ere ri#!ul 'e !re'i". A!or'area 'e !re'i"e 'e#fa#ura"a 'e uni"a"ile =an!are e#"e o a!"i(i"a"e !are #e =a5ea5a <n ,ri+ul ran' ,e anali5a (ia=ili"a"ii Bi reali#+ul afa!erilor 'erula"e 'e <n"re,rin'ereA <n (e'erea i'en"ifi!arii Bi e(aluarii !a,a!i"a"ii 'e ,la"a a a!e#"oraA re#,e!"i( 'e a @enera in!a#ari #ufi!ien"e !are #% a#i@ure ra+=ur#area !re'i"ului Bi ,la"a 'o=an5ilor aferen"e a!e#"uia. De"er+inarea !a,a!i"a"ii 'e ,la"a #e fa!eA <n ,rin!i,alA ,e =a5a anali5ei a#,e!"elor finan!iare Bi !u luarea <n !on#i'erare a !elor nefinan!iare ale afa!erilor. Anali5a refle!"a a"-" e(olu"ia ,e ,erioa'a i#"ori!aA inain"e 'e a!or'area !re'i"uluiA 'ar Bi ,e ,erioa'a 'e !re'i"areA a(an' la =a5a infor+a"iile re5ul"a"e 'in 'o!u+en"a"ia #oli!i"a"a o'a"a !u 'e,unerea !ererii 'e !re'i"A infor+a"iile furni5a"e 'e Re@i#"rul Co+er"uluiA Cen"rala Ri#!urilor ?an!areA Cen"rala In!i'en"elor 'e Pla"iA ,re!u+ Bi al"e infor+a"ii o="inu"e !u o!a5ia (i5i"elor la !lien"i. De a#e+enea #e au <n (e'ere Bi fa!"ori e3"erni <n"re,rin'erii !u+ ar fi !a'rul le@i#la"i( !are re@le+en"ea5a a!"i(i"a"ea !uren"a a #oli!i"an"ului 'e !re'i"A fa!ili"a"ile fi#!aleA (a+aleA e(olu"ia !ur#ului 'e #!Ei+=A e(olu"ia ra"ei infla"ieiA e"!. Cre'i"ele =an!are <+=ra!% o "i,olo@ie 'e o 'i(er#i"a"e e3"re+%A !are 'u,% "oa"e ,ro=a=ili"a"ileA n-ar ,u"ea fi re'a"a <n "o"ali"a"ea #% 'e ni+eni. De a!eea noi (o+ reali5a */

o oare!are #ele!"ie !are #% ofere "o"u#i o i+a@ine #ufi!ien" 'e !u,rin5a"oare. Cre'i"ele =an!are #e ,o" !la#ifi!a <n8 M !"e($)e 8e )e"me' /! ")+ !are #e a!or'%A 'e re@ulaA ,en"ru finan"area ,re#u,un #"a=ilirea unei li+i"e +a3i+e 'e a!"i(i"a"ii !uren"e. D<n"re a!e#"ea +en"iona+ 8 - l$'$$le (e !"e($) "e-*l-$'EA !are finan"are #"a=ili"a 'e =an!a Bi <n"re,rin'ereA <n fun!"ie 'e ni(elul a!"i(i"a"ii !uren"e Bi 'e ne!e#i"a"ile 'e finan"are ale <n"re,rin'eriiK a!e#"e linii 'e finan"are ,er+i" <n"re,rin'erii #% efe!"ue5e ,la"ile ne!e#are =unei 'e#fa#urari a a!"i(i"a"ii ,-n% la in!a#area !rean"elor #aleA a!o,erin'u-#e <n a!e#" fel 'e!ala4ul e3i#"en" <n"re in!a#arile Bi ,la"ile fir+ei. n !a'rul a!e#"or linii 'e finan"are =%n!ile efe!"uea5a 'ire!" ,la"a furni5orilor 'e =unuri Bi #er(i!iiA ,la"a o=li@a"iilor =u@e"areA ,la"a #alariilorA e"!.A nefiin' ,er+i#e ,la"i ,en"ru finan"area in(e#"i"iilorK ra+=ur#area !re'i"ului #e fa!e 'in in!a#arile !uren"e ale <n"re,rin'eriiA re<n"re@in'u-#e a#"fel ,lafonul 'e !re'i"are a,ro=a"A ,en"ru a ,u"ea fi 'in nou u"ili5a" la #"in@erea ne(oilor !uren"e. Pra!"i! a!e#" "i, 'e !re'i" ,er+i"e u"ili5ari Bi ra+=ur#ari +ul"i,le 'e fon'uriA <n li+i"a +a3i+a a #u+ei !on"ra!"a"e. A!e#" "i, 'e !re'i"e #e a!or'a 'e re@ula ,e "er+en #!ur"A ,e ,erioa'e 'e *A 6A / #au 12 luniK -!"e($)ele (e )"eB*"e"$e 8e .aBa (e (*! me')e <' ! "/ (e $'!a/a"e A re,re5in"a o al"a +o'ali"a"e 'e ,ro!urare a fon'urilor ne!e#areA <n"re,rin'erile !e#ionan' =%n!ilor 're,"urile !e 'e!ur@ 'in 'o!u+en"ele <n !ur# 'e in!a#are aferen"e li(rarilor efe!"ua"e 'e fir+a !re'i"a"a I!e!uriA =ile"e la or'inA or'ine 'e ,la"a <n lei Bi (alu"aA fa!"uri in"erne #au e3"erneA 'o!u+en"e 'e e3,or"A e"!.J. n a!e#" !a5A =an!a ,une la 'i#,o5i"ie #u+ele #oli!i"a"eA ur+-n' !% la +o+en"ul in!a#arii re#,e!"i(elor 'o!u+en"e #% efe!"ue5e ra+=ur#area !re'i"ului. A!e#" "i, 'e !re'i" are o ra#,an'ire +ai re'u#a 'a"ori"a fa,"ului !% ,re#u,une a#u+area 'e !%"re =an!a a ri#!ului 'e nein!a#are a 'o!u+en"elorA ,reluan' <n a!e#" fel ri#!ul 'e !re'i" a#o!ia" unor !lien"i 'e#,re !areA 'e re@ulaA nu 'e"ine infor+a"ii. U5ualA #un" a!!e,"a"e 'o!u+en"e e+i#e 'e fir+e !are au un nu+e ,e ,ia$% #au 'o!u+en"e !are au !% ,la"i"or #"a"ul I!are e#"e un ,la"i"or #i@urA 'eBi "er+enul 'e ,la"a nu e#"e in"o"'eauna re#,e!"a"J. Ter+enul 'e !re'i"are 'e,in'e 'e "er+enul 'e in!a#are a 'o!u+en"elor ,re5en"a"eA a!e#"a ,u"an' (aria 'e la o 5iA la !a"e(a luni !alen'ari#"i!e. Daloarea a!e#"ui !re'i" #e #"a=ile#"e ,rin 'e'u!erea 'in (aloarea no+inala a !rean"elor 'e in!a#a" a 'o=an5ilor !al!ula"e ,-n% la 'a"a e#"i+a"a a in!a#arii a!e#"ora. Da"ori"a ri#!ului 'e nein!a#are ri'i!a" Bi fa,"ului !% nu #e !on#"i"uie al"e @aran"ii #u,li+en"areA a!e#" "i, 'e !re'i" e#"e u"ili5a" 'e un nu+%r re#"ran# 'e =%n!i Bi e#"e 'e#"ina" <n #,e!ial <n"re,rin'erilor !are au un i#"ori! 'e !re'i"are !u =an!a re#,e!"i(a. n !iu'a 4)

a!e#"or 'e5a(an"a4eA un a#e+enea !re'i" are Bi a(an"a4e a"a" ,en"ru =%n!iA !are efe!"uea5a ,la#a+en"e ,e "er+en #!ur" !u 'o'an5i +ul" +ai +ari 'e!-" <n !a5ul !re'i"elor !u @aran"ii +a"eriale I'a"ori"a ri#!ului a#o!ia"JA !-" Bi ,en"ru <n"re,rin'eriA !are ,o" o="ine ra,i' re#ur#ele ne!e#are ,en"ru ,la"ile i+e'ia"e I'e o=i!ei ,en"ru a!Ei"area in#"ru+en"elor 'e ,la"a e+i#e Bi a4un#e la #!a'en"aA <n !on'i"iile <n !are <n"re,rin'erea nu 'i#,une 'e #u+ele !ore#,un5a"oare <n !on"urile =an!areJA e(i"an' a#"fel a,ari"ia in!i'en"elor 'e ,la"aA !are le 'i+inuea5a !on#i'era=il a!!e#ul la !re'i"ele !o+er!iale Bi !re'i"ele =an!are <n (ii"or. - ,en"ru <n"re,rin'erile !are a,elea5a <n +o' fre!(en" la a#"fel 'e !re'i"eA =%n!ile a!or'a l$'$$ (e !"e($) 8e .aBa (e (*! me')e <' ! "/ (e $'!a/a"e A !are re,re5in"a o !o+=ina"ie a !elor 'oua "i,uri 'e !re'i"e'e#!ri#e +ai inain"eA Bi !are ,re#u,un #"a=ilirea unei li+i"e +a3i+e 'e !re'i"areA e(en"ual !on#"i"uirea unor @aran"ii +a"eriale !are a!o,era ,ar"ial #u+a !re'i"a"aA u"ili5area a!e#"or linii ur+an' a fi efe!"ua"a nu+ai ,e +a#ura !e#ionarii 'o!u+en"elor <n !ur# 'e in!a#are a!!e,"a"e 'e =an!aA (aloarea u"ili5arilor Bi "er+enele 'e a!or'are ,en"ru fie!are "ra@ere 'in !re'i" fiin' <n !on!or'a"a !u a!e#"ea. -5a!$l$)a)$le (e (e/!*8e"$) (e !*')A #au o(er'raf"A re,re5in"a !re'i"ele a!or'a"e ,e "er+en foar"e #!ur" I!a"e(a 5ileJA ,e =a5a unei 'e,line !unoa#"eri a !lien"ului. 2un" ne@aran"a"e Bi #un" folo#i"e <n #i"ua"iile <n !are <n"re,rin'erile au in!a#ari +e'ii 5ilni!e ,rin =an!a la un anu+i" ni(el Bi !areA <n +o' a!!i'en"alA ,o" a4un@e <n #i"ua"ia 'e a nu a(ea #ufi!ien"e 'i#,oni=ili"a"i =ane#"i <n !on"ul !uren" 'e#!Ei# la =an!aA ,en"ru efe!"uarea ,la"ilor 5ilni!e. n a!e#"e #i"ua"ii =%n!ile efe!"uea5a ,la"ile !lien"uluiA ur+an' !% 'in in!a#arile !uren"e ale 5ilelor ur+a"oare #% efe!"ue5e ra+=ur#area !re'i"ului. M !"e($)e .a'!a"e 8e )e"me' me($ 6$ l 'E #e a!or'a 'e o=i!ei ,en"ru finan"area ,roie!"elor 'e in(e#"i"ii !are (i5ea5a +o'erni5area #au 'e5(ol"area !a,a!i"a"ilor e3i#"en"eA e3"in'erea o=ie!"ului 'e a!"i(i"a"eA ,re!u+ Bi ,en"ru a!Ei5i"ia ,a!Ee"elor 'e a!"iuni ale al"or #o!ie"a"i #au finan"area in(e#"i"iilor ne!e#are 'e5(ol"arii a!e#"ora. A!e#"e !re'i"e #e a!or'a 'in #ur#ele ,ro,rii ale =%n!ilorA 'ar Bi 'in #ur#e 'e finan"are e3"ernaA !a5 <n !are #oli!i"an"ii 'e !re'i" "re=uie #% in'e,linea#!a o #erie 'e !on'i"ii #u,li+en"areA i+,u#e 'e in#"i"u"iile finan!iare in"erna"ionaleA <n !on!or'a"a !u #!o,urile ur+ari"e 'e a!e#"eaA !u 'o+eniile 'e a!"i(i"a"e #au 5onele @eo@rafi!e <n !are <Bi 'e#fa#oara a!"i(i"a"ea. Ra+=ur#area a!e#"or !re'i"e #e fa!e <n ra"eA e@ale #au ine@aleA a !aror fre!(en"a e#"e #"a=ili"a la a!or'area !re'i"ului Ilunar "ri+e#"rialA #e+e#"rialA anualA e"!JA <n fun!"ie 'e 'e#"ina"ia !re'i"ului Bi !a,a!i"a"ea 'e ra+=ur#are re5ul"a"a 'in anali5a finan!iara a <n"re,rin'erii. n (e'erea a!!e#ari a!e#"or fon'uri ,e "er+en +e'iu #au lun@A ,e lan@a !on'i"iile ,re5en"a"eA <n"re,rin'erile "re=uie #% +ai ,re5in"e =%n!ii un ,lan 'e afa!eri 41

BiC#au un #"u'iu 'e fe5a=ili"a"e al ,roie!"ului 'e in(e#"i"ii !e #e #oli!i"a a fi finan"a"A 'in !are #% re5ul"e efi!ien"a a!e#"uia ,re!u+ Bi !a,a!i"a"ea 'e ra+=ur#are a !re'i"ului #oli!i"a". n (e'erea e(i'en"ierii e(olu"ieiA (olu+ului Bi #"ru!"urii !re'i"elor =an!are a!or'a"e IMM ,re5en"a+ +ai 4o# 'a"ele aferen"e anilor 2))> Bi 2)). Tabelul 7 C"e($)ele a!*"(a)e IMM+ 8e 5*"me (e 8"*8"$e)a)e a !a8$)al l $ 6$ !la/e (e m#"$me (n milioane lei)
0or+a 'e ,ro,rie"a"e Ca,i"al ,ri(a" 122F T*)al IMM Mi!ro Mi!i Mi4lo!ii 2>21A6> ./*A22 * A1/ T*)al IMM 122? Mi!ro Mi!i Mi4lo!ii

A3@4+F? 2)>*A . 2146A 4*A*2 /4A>) 24A/) 241A .

3?2A,@C *.)6A>/ 2.4.A2 *1 1A4) 442I,I1 3IA+IA 4.A1. *4A2* 1)2)A/) >)A**

Ca,i"al +a4ori"ar 'e 3A4+@@ #"a" Ca,i"al +i3" T*)al ?F4+@?

1*.A6/ 22>A**

?FF@+F2 1144+C3 1@4I+2 @4C2+23

44?@A+4I I33I+AF I423+? @F@1+A@

2ur#a8 Ra,or"ul anual al ANIMMC ,e 2)). Pe for+e 'e ,ro,rie"a"eA <n"re,rin'erile !u !a,i"al ,ri(a" <nre@i#"rea5a o !reB"ere a !re'i"elor ,ri+i"e +ai +are ,e "o"al I141A*N <n "er+eni no+inali Bi 1) A)N <n "er+eni realiJA iar <n !a5ul +i!ro<n"re,rin'erilor I1.*A6N Bi re#,e!"i( 1*6A NJA <n "i+, !e <n"re,rin'erile +i!i Bi +i4lo!ii <nre@i#"rea5% o 'i+inuare <n "er+eni reali I/.A>N BiA re#,e!"i( .6A1NJ. n"re,rin'erile !u !a,i"al +a4ori"ar 'e #"a" Bi !u !a,i"al +i3" <nre@i#"rea5a o !reB"ere a !re'i"elor a!or'a"e <n "er+eni no+inali 'e 114A.N BiA re#,e!"i( 1)>A4N Bi o 'i+inuare <n "er+eni reali 'e . A*N BiA re#,e!"i( >/A/N. Pe !la#e 'e +%ri+eA <n"re,rin'erile +i!i !u !a,i"al +i3" <nre@i#"rea5a o 'i+inuare a"a" <n "er+eni no+inali !-" Bi <n "er+eni realiA iar <n"re,rin'erile +i4lo!ii !uno#! o 'i+inuare <n "er+eni reali <n !a5ul <n"re,rin'erilor !u !a,i"al +a4ori"ar 'e #"a" Bi +i3". Ten'in$a @eneral% a e(olu"iei e#"e ur+%"oarea8 -!re#! e3"re+ 'e re,e'e !re'i"ele a!or'a"e IMM !u !a,i"al ,ri(a"K -'<n"re !la#ele 'e +ari+eA !ele +ai +ari =enefi!iare 'e !re'i" r%+-n <n"re,rin'erile +i!iA !u un ri"+ 'e !re#"ere e(i'en" +ai ri'i!a" 'e!-" la !elelal"e !la#e 'e +ari+eK -#!a' rela"i( Bi nu+ai in"a+,la"or <n +o' a=#olu" !re'i"ele ,en"ru uni"a"ile e!ono+i!e +i!i Bi +i4lo!ii ,ro,rie"a"e 'e #"a" #au +i3"aK 42

-'i#"ri=uirea !re'i"elor ,e <n"re,rin'eri 'u,%

,rofilul a!"i(i"a"ii a!e#"ora e#"e

e3"re+ 'e fa(ora=ila a!elora !are #un" +ai !rea"oare 'e (aloare a'au@a"a 'in 'o+eniile "e3"ileA ,ielarieA in!al"a+in"eA ali+en"arA !elulo5a Bi Ear"ieA !on#"ru!"ii +e"ali!eA !on#"ru!"iiA !o+er"A e"!. !: *8e"a)$ '$le (e lea/$'E #un" Bi ele 'in !e <n !e +ai 'e# u"ili5a"e !% +o'ali"a"e 'e finan"are a IMM 'in $ara noa#"r%A 'eBi 'u,% (olu+ul (alori! al a!or'urilor in!Eeia"e ar "re=ui #% le !on#i'era+ !% #un" 'e a=ia la <n!e,u". A!e#"ea !on#"au <n in!Eirierea unor =unuri Ii+o=ileA e!Ei,a+en"eA au"o(eEi!uleA e"!J Bi ,re#"area unor #er(i!ii ,en"ru anu+i"i =enefi!iari !are #un" ,er#oane 4uri'i!e #au fi5i!e !e nu 'i#,un 'e re#ur#ele finan!iare ne!e#are a!Ei5i"ionarii =unurilor re#,e!"i(eA 'ar !are ,o"A <n #!Ei+=A #% ,la"ea#!aA ,erio'i! IlunarA "ri+e#"rialA #e+e#"rialA anualJA anu+i"e #u+e <n #!Ei+=ul folo#in"ei a!elor =unuri. A!e#" @en 'e o,era"iune 'e finan"are #e ,oa"e reali5a 'ire!" 'e !%"re furni5orul ,ro'u!a"orA fie in'ire!"A ,rin #o!ie"a"i 'e lea#in@ #,e!iali5a"e. De re@ulaA la #far#i"ul ,erioa'ei 'e lea#in@A =enefi!iarii ,o" o,"a ,en"ru a!Ei5i"ionarea re#,e!"i(ului =un Iau 're,"ulA nu o=li@a"iaJA <n #!Ei+=ul ,la"ii unei (alori re5i'ualeA !are re,re5in"a <n"re -1 N 'in (aloarea =unului. O=ie!"ul o,era"iunilor 'e lea#in@ Bi i+,li!i" al !on"ra!"ului 'e lea#in@ <l for+ea5%8 -=unuri 'e in(e#"i"ii +o=ile #au i+o=ile 'in #fera ,ro'u!"iei Iu"ila4e Bi +a#ini a@ri!oleA +a#ini au"o+a"i5a"eA +a#ini unel"eA e!Ei,a+en"e in'u#"rialeA +i4loa!e 'e "ran#,or" e"!JA ,re!u+ Bi =unuri 'e folo#in"a in'elun@a"aK -=unuri 'in 'o+eniul i+o=iliar !are #e a're#ea5a a"a" fir+elorA <n !a5ul in!Eirierii unor #,a"ii !o+er!iale #au #e'ii a'+ini#"ra"i(eA !-" Bi ,er#oanelor fi5i!eA #u= for+a in!Eirierii re#,e!"i(elor i+o=ileK Pe "oa"% ,erioa'a 'e lea#in@A =unurile !e fa! o=ie!"ul a!e#"ui "i, 'e finan"are #un" a#i@ura"e 'e !%"re finan"a"orA !u re!u,erarea !Eel"uielilor ,e !are le fa!e 'e la =enefi!iar. Pa")$!$8a'=$$ la a#"fel 'e o,era"iuni 'e lea#in@ #un"8 - 5 "'$B*" l =unuluiA !are r%+-ne ,ro,rie"ar ,e ,erioa'a !on"ra!"ului 'e lea#in@A in"ere#ul a!e#"uia fiin' 'e a-Bi (in'e ,ro'u#ulK - 5$'a')a)*" l Ilo!a"orulJ !are e#"eA 'e re@ulaA o #o!ie"a"e finan!iara #au o =an!a #,e!iali5a"a <n ,la#area !a,i"alului <n in(e#"i"ii ,e "er+en +e'iu #au lun@A <n !on'i"ii 'e ren"a=ili"a"eA ,rin !u+,ararea =unului oferi" 'e furni5orA <n =a5a !ererii =enefi!iarului Iu"ili5a"orului lo!a"arJ Bi in!Eirierea lui. 4*

)$l$Ba)*" l Ilo!a"arA =enefi!iarJ a'i!% !el in"ere#a" <n a folo#i un =unA f%r% a

i+o=ili5a re#ur#ele ne!e#are a!Ei5i"ionarii luiA re#ur#e finan!iare 'e !are nu 'i#,uneA #au <n !a5ul <n !are le 'e"ineA #% le ,oa"a u"ili5a <n al"e #!o,uri. n fun!"ie 'e !ali"a"ea ,ar"i!i,an"ilor la o,era"iunea 'e lea#in@ #e in"alne#! o,era"iuni 'e lea#in@ 'ire!"A <n !are #e in!Eeie un !on"ra!" 'ire!" <n"re furni5or Bi =enefi!iarA furni5orul in'e,linin' Bi !ali"a"ea 'e finan"a"orA #au lea#in@ in'ire!"A <n !are in"er(in #o!ie"a"ile #,e!iali5a"e 'e lea#in@ !are ,reiau fun!"ia 'e finan"a"orA !u+,aran' =unurile 'e la furni5or ,e !are a,oi le in!Eiria5a =enefi!iaruluiA a#u+an'u-Bi 're,"urile 'e ,ro,rie"arA 'ar Bi ri#!urile aferen"e o,era"iunii 'e lea#in@. n fun!"ie 'e "er+enii !on"ra!"uali #e 'i#"in@ 'oua "i,uri 'e o,era"iuni 'e lea#in@8 - lea/$'E 5$'a'!$a" - e#"e o,era"iunea 'e lea#in@ !are in'e,line#"e una #au +ai +ul"e 'in ur+a"oarele !on'i"ii8 M M M ri#!urile Bi =enefi!iile aferen"e 're,"ului 'e ,ro,rie"a"e "re! a#u,ra ,ar"ile au ,re(a5u" e3,re# !%A la e3,irarea !on"ra!"ului 'e lea#in@A #e u"ili5a"orul ,oa"e o,"a ,en"ru !u+,ararea =unului iar ,re"ul 'e !u+,arare (a u"ili5a"orului 'in +o+en"ul in!Eeierii !on"ra!"ului 'e lea#in@K "ran#fera u"ili5a"oruluiA 're,"ul 'e ,ro,rie"a"e a#u,ra =unuluiK re,re5en"a !el +ul" )N 'in (aloarea 'e in"rare I,ia$%J ,e !are a!e#"a o areA la 'a"a la !are o,"iunea ,oa"e fi e3,ri+a"%K M "ran#fera". - lea/$'E *8e"a)$*'al - e#"e o,era"iunea 'e lea#in@ !are nu in'e,line#"e ni!i una 'in !on'i"iile enu+era"e +ai #u#. n !a5ul lea#in@ului finan!iarA #o!ie"a"ea 'e lea#in@ <Bi re!u,erea5% ,re$ul 'e a!Ei5i"ie a =unuluiA in!lu#i( !o#"urile au3iliare <n!% 'e la ,ri+a in!Eiriere a =unului Bi o="ine "o"o'a"% un anu+i" ,rofi". Pri+a ,erioa'a 'e in!Eiriere a =unului #e nu+eB"e ,erioa'a 'e =a5a Bi e#"e +ai #!ur"a 'e!-" ,erioa'a 'e (ia"a a a!e#"uia. n !a5ul lea#in@ului o,era"ionalA #e re!u,erea5a 'oar o ,ar"e 'in !o#"uri <n ,erioa'a 'e =a5aA ra"ele #un" +ai +ariA "er+enul e#"e +ai #!ur" 'e!-" <n !a5ul lea#in@ului finan!iarA iar i#!ul !re#"e 'a"ori"a u5urii +orale a =unului. A!e#" "i, 'e lea#in@ +ai e#"e 'enu+i" Bi finan"are 44 ,erioa'a 'e folo#ire a =unului <n #i#"e+ 'e lea#in@ a!o,er% !el ,u$in > N 'in 'ura"a nor+al% 'e u"ili5are a =unuluiA !Eiar 'a!% <n finalA 're,"ul 'e ,ro,rie"a"e nu e#"e

e3"ra=ilan"ieraA 'eoare!e o=li@a"ia ,en"ru ,la"ile (ii"oare ale ra"elor 'e lea#in@ nu a,are !% o 'a"orie <n =ilan"ul lo!a"arului. A-a')a7ele lea/$'E l $ ,en"ru =enefi!iar #un" 8 - u#urin"a Bi ,erioa'a +ai #!ur"% aferen"% reali5arii lea#in@uluiA !o+,ara"i( !u o="inerea unui !re'i" ,en"ru in(e#"i"ii 'e la o =an!%K - a,or"ul ini"ial <n li!Ei'i"a"i al =enefi!iarului e#"e +ai re'u# 'e!-" <n !a5ul unui !re'i" =an!arK - finan$area +a#i(% 'e !%"re #o!ie"a"ea 'e lea#in@ a a!Ei5i"ion%rii a!"i(uluiA !are ,oa"e #% a4un@% ,-n% la 1))N 'in ,re$ul 'e a!Ei5i"ieK - eli+inarea ne!e#i"a"ii 'e a a'u!e @aran$ii ,en"ru o=$inerea finan$%rii 'e la !o+,ania 'e lea#in@K - !EiriaA <n !o+,ara"ie !u ,re$ul 'e !u+,arare al ,ro'u#uluiA nu ne!e#i"% !a,i"aluri ,ro,rii #e+nifi!a"i(eA iar <n !a5ul <n !are <n"re,rin'erea 'i#,une 'e a!e#"e fon'uriA le ,oa"e in(e#"i ren"a=il <n al"e #e!"oareK - #i"ua$ia li!Ei'i"%$ilor fir+ei nu e#"e afe!"a"% #e+nifi!a"i( 'e efe!"uarea lea#in@uluiK -,o"en$ialul fir+ei 'e a !on"ra!"a !re'i"e =an!are r%+-ne ne#!Ei+=a"K -=unurile a!Ei5i"iona"e <n #i#"e+ lea#in@ nu #un" e(i'en"ia"e <n =ilan" !a fon'uri fi3e 'e!-" <n +o+en"ul "ran#ferului ,ro,rie"%$ii BiA !a ur+areA !Eiria ,oa"e fi !on#i'era"% !% o !Eel"uial% 'e'u!"i=il% a #o!ie"%$iiK -+%ri+ea !on#"an"% a !Eiriei fa!ili"ea5% ,ro@ra+area +ai ri@uroa#% a !Eel"uielilorK -'ura"a 'e in!Eiriere ,oa"e fi #"a=ili"% a#fel <n!-" fir+a #% fie 'o"a"% ,er+anen" !u !a,a!i"a"i 'e ,ro'u!"ie +o'erne Bi 'e +are ran'a+en"K -(alorifi!area 'e !%"re <n"re,rin'ere a fa!ili"a"ilor fi#!ale a#o!ia"e lea#in@uluiA e3i#"en"e <n fie!are $araK -"ri,la o,"iune la in!Eeierea ,erioa'ei 'e in!Eiriere - #% renun"e la !on"ra!"A #% ,relun@ea#!a "er+enulA #au #% !u+,ere =unul la (aloarea re5i'ual%K -,er+i"e 'e5(ol"area <n"re,rin'erilorA !are nu =enefi!ia5% 'e fon'urile ne!e#are a!Ei5i"ionarii =unurilor 'in #ur#e ,ro,rii Bi ni!i nu au ,o#i=ili"a"ea 'e a @aran"a un !re'i" =an!ar ne!e#ar a!Ei5i"ionarii a!e#"oraK DeBa-a')a7ele lea#in@ului ,en"ru <n"re,rin'erile =enefi!iare #e !on!en"rea5a <n 5ona !o#"urilor. Con#"i"uin' o 5ona #en#i=il% <n !o+,ara"ie !u al"e #ur#e 'e finan"areA ra"ele 'e lea#in@ in!lu'A ,e l-n@% 'o=an5iA Bi al"e !o#"uri #u,li+en"are aferen"e finan"arii ,re!u+ !o+i#ioane 'e @e#"ionare a afa!eriiA ,ri+a 'e ri#!A e"!. 4

Ori!u+A ,en"ru <n"re,rin'erile +i!i Bi +i4lo!ii 'in Ro+-niaA !are nu 'i#,un 'e fon'urile ne!e#are efe!"uarii in(e#"i"iilor Bi ni!i nu au ,o#i=ili"a"ea !on"ra!"arii unui !re'i" =an!arA lea#in@ulA !Eiar 'a!% e#"e +ai !o#"i#i"orA r%+-ne ,rin!i,ala #ur#a 'e finan"are a <n"re,rin'erii ,e "er+en +e'iu Bi lun@. (: al)e / "/e (e 5$'a')a"e a IMM #un" !on#i'era"e in"-r5ierile la ,la"a 'a"oriilor ,e !are le au IMMA unele 'in"re a!e#"ea a!u+ul-n' anual un (olu+ i+,or"an" 'e 'a"orii. i a!ea#"a #ur#aA !% Bi al"ele la !are ne-a+ referi" +ai inain"e <n ,a@inile a!e#"ui !a,i"olA nu re,re5in"% ,rin na"ura lor un +i4lo! 'e finan"are 'ar ,o" reali5a "e+,orar o a#e+enea fun!"ie. n"re,rin'erile =enefi!iare +i5ea5a ,e !le+en$a !re'i"orilorA a+-n-n' ,e !-" ,o#i=il ,la"a a!e#"oraA o="inan' uneori !Eiar Bi a(an"a4e 'in ,ar"ea a!e#"ora I'e e3e+,lu re'u!erea 'a"oriilor #au #!u"irea la ,la"a a unei ,%r$i 'in a!e#"ea <n !a5ul 'a"oriilor !%"re =u@e"A #au <n !a5ul unor !re'i"e =an!areJ. A!e#"e #u+e re#"an"e la ,la"aA 'enu+i"e a"$e"a)e ofera <n"re,rin5a"orilor a(an"a4ul finan"arii ,e "er+en #!ur" a a!"i(i"a"ii !uren"e a <n"re,rin'eriiA 'e !ele +ai +ul"e ori f%r% !o#"uri #u,li+en"areA <n#% ,re5in"a 'e5a(an"a4ul ina!!e#a=ili"a"ii la !re'i"e =an!are #au ,ro@ra+e 'e finan"are e3"erna 'erula"e 'e #"a"ul ro+an #au !u @aran"ia #"a"ului ro+anA ,re!u+ Bi <n !on"inuarea rela"iilor !o+er!ialeA !are ,o" !on'u!e !Eiar la fali+en"ul <n"re,rin'erii. Ori!-" ar ,%rea 'e !iu'a" <n !on"e3"ul unei e!ono+ii 'e ,ia$% !are $ine #% fie +o'ern% Bi o,era"ional% aBa !u+ e#"e e!ono+ia ro+anea#!%A ariera"ele r%+-n o ,reo!u,are in@ri4ora"oare 'eBi a <n"ra" <n"r-un !on 'e u+=r% Bi <n"r-o 5ona a "a!erii. FCo+,o5i"iaG ariera"elor e#"e for+a"a 'in furni5ori re#"an"iA !re'i"ori re#"an"iA o=li@a"ii re#"an"e fa$% 'e =u@e"ul 'e #"a" Bi fa$% 'e !ele lo!aleA !re'i"e =an!are nera+=ur#a"e la "er+en Bi 'o=an5i nea!Ei"a"e la #!a'en"a. n "oa"a ,erio'a 'e 'u,% anul 2)))A ,on'erea !ea +ai i+,or"an"a <n (olu+ul ariera"elor a re(eni" furni5orilor re#"an"iA iar ni(elul a!e#"ora a re,re5en"a" in"o"'eauna ,e#"e )NA a'i!% +ai +ul" 'e!-" !elelal"e #ur#e la un lo!. Cele +ai +ari ariera"eA +ai ale# la ,la"a furni5orilorA #e inre@i#"rea5a la IMM 'in in'u#"ria !elulo5ei Bi Ear"ieiA "uri#+ Bi a@ri!ul"ura. E#"e foar"e in"ere#an" !% "o" IMM 'in a!e#"e 'o+enii 'e a!"i(i"a"e e!ono+i!a au Bi !ele +ai +ari ariera"e Bi fa$% 'e al"i !re'i"ori. Nu "re=uie #% o!oli+ <n#% fa,"ul !% <n +a#ura <n !are au <n"ra" <n rela"ii unele !u al"eleA !Eiar <n"re eleA IMM 'in 'o+eniile enu+era"e au inre@i#"ra" ariera"e i+,or"an"e. E3i#"a 'e!i o oare!are "en'in"a 'e !on#oli'are a ariera"elor ,e anu+i"i Eai #% le #,une+ rau ,la"ni!iA 'ar Bi ,e anu+i"e !a"e@orii 'e furni5ori-!re'i"ori. Ra,or"an'u-ne la #i"ua"ia ariera"elor e3i#"en"a ,e e!ono+ia na"ionalaA ,on'erea ariera"elor inre@i#"ra"e 'e IMM 'in unele ra+uri 'e a!"i(i"a"e 46

e#"e 'o+inan"a I+ai +are 'e )NJ. A#e+enea ra+uri #un"8 !o+er"ulA "uri#+ulA in'u#"ria ali+en"ara. Tre=uie #% ,re!i5a+ <n#% !% 'eBi e3i#"a o anu+i"a "en'in"a 'e Ffi3areG a a!e#"ei #i"ua"iiA a'i!% 'e r%+-nere ,e ,o5i"ia re#,e!"i(a a IMM 'in ra+urile +en"iona"e ,e "er+en +e'iu I2-* aniJA uneori !Eiar anual #ur(in "o"u#i +o'ifi!ari <n lo!urile o!u,a"e 'e fie!are ra+uraA iar unele !a' #u= )NA Fur!aG Bi <n"ra <n F"o,ulG !elor !u ,e#"e )N ,on'ere <n ariera"ele ra+urilor e!ono+iei na"ionale 'in !are ele fa! ,ar"e. e: !"e($)ele E -e"'ame')ale re,re5in"a o al"a !a"e@orie 'e #ur#e 'e finan"are a IMM !are e#"e ,u#a la 'i#,o5i"ie 'e @u(ernul ro+an ,en"ru !ofinan"areaA ala"uri 'e in#"i"u"ii finan!iare Bi or@ani#+e in"erna"ionaleA a ,ro@ra+elor 'e re#"ru!"urare a e!ono+ieiA 'e 'e5(ol"are a anu+i"or re@iuni 'efa(ori5a"eA ,en"ru !rearea 'e noi lo!uri 'e +un!a ,en"ru ,er#onalul 'i#,oni=ili5a" <n ur+a ,ro!e#ului 'e re#"ru!"urareA ,en"ru 'e5(ol"area e!ono+i!a Bi a infra#"ru!"urii <n 5onele rurale #au ,ro@ra+e !are (i5ea5a <n +o' #,e!ial #,ri4inirea infiin"arii Bi 'e5(ol"arii 'e <n"re,rin'eri +i!i Bi +i4lo!ii <n #!o,ul ,reluarii for"ei 'e +un!a Bi a!"i(elor 'i#,oni=ili5a"e <n ur+a ,ro!e#ului 'e re#"ru!"urare a e!ono+iei ro+ane#"i. n a!e#" !on"e3" #e in#!riu Bi ,ro@ra+ele 'e finan"are a IMM ,rin i+,ru+u"uri !are au <n (e'ere #a"i#fa!erea #e,ara"a #au !u+ula"i(a a 'oua !a"e@orii 'e !erin$e8 -a#i@urarea a!!e#ului IMM la !re'i"eA a(an' <n (e'ere 'ifi!ul"a"ile o="inerii lor 'e la =%n!i !o+er!iale 'a"ori"% nein!re'erii <n a!ea#"a !a"e@orie 'e !lien"i Bi a li,#ei OnoREoR-ului ne!e#arK -#u=(en"ionarea ,ar"iala a 'o=an5ilor la !re'i"eA "inan' !on" 'e ni(elul foar"e ri'i!a" al 'o=an5ilor =an!are Bi ni(elul lor flu!"uan". n Ro+-nia #-au 'e#!Ei# +ai +ul"e linii 'e !re'i"e ,en"ru IMMA !ea +ai +are ,ar"e !u finan"are ,re,on'eren" in"erna"ionala & ?an!a Mon'ialaA ?an!a Euro,eana ,en"ru Re!on#"ru!"ie Bi De5(ol"areA Pro@ra+ele PEareA I2PA Bi 2APARD ale Uniunii Euro,eneA e"!. 0ire#"eA la "oa"e liniile re#,e!"i(eA @u(ernul ro+an a ,ar"i!i,a" !u o anu+i"a !o"a. A!e#"e linii 'e !re'i"e #un" a!!e#i=ile #ele!"i( <n"re,rin'erilor +i!i Bi +i4lo!ii 'in anu+i"e ra+uri ale e!ono+iei BiC#au 'in anu+i"e 5one ale "arii Bi ,en"ru anu+i"e "i,uri 'e afa!eri. 5: 5$'a')a"$le 'e"am. "/a.$le 9/a E"a') "$le: #un" #ur#e 'e finan"are 'e#"ina"e #,ri4inirii 'e#fa#urarii unor a!"i(i"a"i i+,or"an"e ,en"ru anu+i"e #e@+en"e ale #o!ie"a"ii #au ,en"ru 'e5(ol"area 'e an#a+=lu a +e'iului e!ono+i! Bi #o!ialA 'in 'o+enii ,en"ru !areA 'in !au5a #i"ua"iei !on4un!"uraleA nu e3i#"a re#ur#e finan!iare #ufi!ien"eA a!!e#i=ile <n +o' 4>

!uren" I'e e3e+,lu rea=ili"area infra#"ru!"urii <n re@iuni +ai ,u$in 'e5(ol"a"eA re!alifi!are ,rofe#ionalaA #,ri4inirea ON9 <n !ali"a"e 'e ,ar"ener al au"ori"a"ii ,u=li!eJ #au 'in 'o+enii <n !are e3i#"a <n +o' "ra'i"ional o ne(oie 'e re#ur#e finan!iare +ai +are 'e!-" 'i#,oni=ili"a"ile I'e e3e+,lu a!"i(i"a"ile !u !ara!"er #o!ialJ. E#"e foar"e !lar !% <n fun!"ie 'e 'o+eniile <n !are a!"ionea5a foar"e +ul"e IMM ,o" !an'i'a Bi a!!e#a @ran"urile 'e a!e#" @enA fa," !are 'e al"fel #-a Bi in"a+,la". Cele +ai +ul"e finan"ari 'e a!e#" "i,A !are #e a're#ea5a IMMA ,ro(in 'in finan"ari nera+=ur#a=ile a!or'a"e Ro+aniei 'e al"e #"a"e #au in#"i"u"ii in"erna"ionale. 2i#"e+ul finan"arilor nera+=ur#a=ile ,u=li!e e3"erne e#"e o (eri@a a +e!ani#+elor +ai a+,le 'e !ola=orare 'in"re 'i(er#e #"a"eA el a(an' !ara!"erul unui a4u"or a!or'a" ,en"ru #,ri4inirea re5ol(arii unor #i"ua"ii e3!e,"ionale <n !are #"a"ul =enefi!iar al a!e#"ui a4u"or nu are e3,erien"a #au re#ur#ele u+ane Bi +a"eriale ne!e#are ,en"ru a in!er!a o re5ol(are efi!ien"a a a!e#"ora ,e !on" ,ro,riu. Din a!e#"e +o"i(eA re#ur#ele finan!iare ,ro,riu-5i#e #un" <n#o"i"e 'e o <n"rea@a +e"o'olo@ie ,ro,rie !are "re=uie re#,e!"a"a <n ,ro!e#ul 'e a!or'are a finan"arilor Bi ,rin !are #e ur+are#"e i+,le+en"area unor ele+en"e 'e filo#ofie #o!iala !are Bi-au 'o(e'i" (ali'i"a"ea <n #i"ua"ii #i+ilare in"alni"e <n al"e #"a"e. 0inan"a"orii ur+are#! a"in@erea unor o=ie!"i(e @enerale Ie!ono+i!eA #o!ialeA !ul"uraleJ ,rin #,ri4inirea finan!iara a a!"i(i"a"ilor unor or@ani5a"ii Ifir+eA ON9A in#"i"u"ii ,u=li!eA e"!J. 2!Ee+ele 'e finan"are ,rin @ran"uri a IMM oferaA <n anu+i"e !on'i"iiA fon'uri nera+=ur#a=ile. De re@ul%A a!e#"e ,ro@ra+e au <n (e'ere fir+ele 'in anu+i"e ra+uri ale e!ono+iei #au 5one ale $%rii. Cel +ai a'e#ea #e finan"ea5a in(e#"i"ii <n e!Ei,a+en"e Bi u"ila4e BiA +ai rarA <n !a,i"al !ir!ulan". Prin!i,iul 'e =a5a al a!or'arii @ran"urilor e#"e !o,ar"i!i,area finan!iaraA <n #en#ul alo!arii 'e !%"re IMM a unei ,%r$i 'in fon'urile ne!e#are <n"re@ului ,roie!"A <n li+i"a unor !o"e +ini+eA e3,re# ,re!i5a"e. A#e+enea #!Ee+e 'e finan"are au fo#" o,era"ionali5a"e ,rin in"er+e'iul unor fun'a"ii & CRIMMA 0IMAN & #au a@en"ii @u(erna+en"ale & A@en"ia Na"ionala a n"re,rin'erilor Mi!i Bi Mi4lo!iiA A@en"ia Na"ionala 'e De5(ol"are Re@ionalaA A@en"ia Na"ionala 'e O!u,are a 0or"ei 'e Mun!a & Bi +ini#"ere ,re!u+ Mini#"erul Tran#,or"urilorA Mini#"erul Mun!ii Bi Pro"e!"iei 2o!ialeA Mini#"erul ,en"ru In"e@rare Euro,eanaA e"!. n !a'rul a!e#"ui ,ro!e# 'e finan"are nera+=ur#a=ila e#"e ne!e#ar% ,ar!ur@erea ur+a"oarelor e"a,e8 M <n"r-o ,ri+% e"a,%A finan"a"orul #"a=ile#"eA ,rin !ola=orare !u au"ori"a"ile #"a"ului !are =enefi!ia5a 'e re#,e!"i(ele finan"ari I<n !a5ul unor ,ro@ra+e +a#i(e 'e 4.

finan"are !u+ ar fi !ele oferi"e 'e Uniunea Euro,eana #au ?an!a Mon'ialaJA 'o+eniul #au 'o+eniile (i5a"e Bi o=ie!"i(ele ,e !are in"en"ionea5a #% le reali5e5eA a!"i(i"a"ile Bi =enefi!iarii ,o"en"iali ,e !are a!!e,"a #%-i finan"e5e 'in re#ur#ele #ale. n a!ea#"a e"a,a e#"e ela=ora"a +e"o'olo@ia !are (a ,er+i"e #ele!"ia ,rin li!i"a"ie ,u=li!% 'e ,roie!"e Bi finan"area efe!"i(a a a!"i(i"a"ilor !are a#i@ura in'e,linirea <n !on'i"ii !-" +ai =une a o=ie!"i(elor finan"a"oruluiK M a 'oua e"a,a o for+ea5a 'e li!i"a"ia 'e ,roie!"e. 0inan"a"orul lan#ea5a <n +o' ,u=li! ,ro@ra+ul 'e finan"are re#,e!"i(A oferin' "u"uror !elor in"ere#a"i un ,a!Ee" infor+a"i( !are !on"ine un @Ei' al ,ro@ra+ului Ie3,li!an' +ai 'e"alia" !e in"en"ionea5a #% reali5e5e ,ro@ra+ul Bi !e !on'i"ii "re=uie #% in'e,linea#!% !ei !are (or #% o=$in% finan"are 'in a!ea#"a #ur#aA <n ,ri+ul ran' 'a"a li+i"a ,-n% la !are ,o" fi 'e,u#e ,roie!"e <n (e'erea ,ar"i!i,arii la li!i"a"ieA li+i"ele +ini+e Bi +a3i+e ale #u+elor !are ,o" fi #oli!i"a"e ,r<n"run #in@ur ,roie!"A in"er(alul 'e "i+, ,en"ru !are #e a#i@ura finan"area ,en"ru ,roie!"ele !a#"i@a"oareJ Bi o !erere 'e finan"areA 'e re@ula #u= for+a unui for+ular #"an'ar'i5a". n !a5ul anu+i"or ,ro@ra+e 'e finan"areA ,a!Ee"ul infor+a"i( in!lu'e Bi al"e 'o!u+en"e I+o'elul 'e ,lan 'e afa!eri a!!e,"a" 'e finan"a"orA ni(eluri +a3i+e a!!e,"a"e ,en"ru anu+i"e !a"e@orii 'e !Eel"uieliA e"!JK #oli!i"an"ii 'e,un ,roie!"ele 'e a!"i(i"a"i ,en"ru !are #e #oli!i"a finan"ari nera+=ur#a=ileA reali5a"e <n !onfor+i"a"e !u !on'i"iile ,re5en"a"e <n @Ei'ul ,ro@ra+uluiK M 'u,% e3,irarea ,erioa'ei 'e "i+, <n !are ,o" fi 'e,u#e ,roie!"eleA a!e#"ea #un" e(alua"e 'e !%"re !o+i#ia 'e e(aluare !on#"i"ui"a <n e"a,a <n"-iA fie!arui ,roie!" fiin'u-i a!or'a" un anu+i" ,un!"a4A fun!"ie 'e !ri"eriile ,re5en"a"e #oli!i"an"ului <n !a'rul ,a!Ee"ului infor+a"i(. Proie!"ele #un" a,oi ierarEi5a"e 'e#!re#!a"or <n fun!"ie 'e ,un!"a4ul o="inu"A fiin' 'e!lara"e !a#"i@a"oare ,roie!"ele !are au o="inu" ,un!"a4ele !ele +ai +ari Bi !are #oli!i"aA <n "o"alA o #u+a +ai +i!a #au e@ala !u =u@e"ul "o"al oferi" 'e finan"a"or ,en"ru ,ro@ra+ul 'e finan"are re#,e!"i(. M M !ea 'e-a ,a"ra e"a,a e#"e re,re5en"a"% 'e ,erioa'a 'e i+,le+en"are a ul"i+a e"a,% e#"e !ea 'e e(aluare a re5ul"a"elor ,roie!"ului ,roie!"elor ,en"ru !are a fo#" o="inu"a finan"area nera+=ur#a=ila UneoriA finan"a"orul ,oa"e #"a=ili !% finan"area nera+=ur#a=ila ,oa"e 'e(eni efe!"i(a nu+ai 'u,% reali5area Bi i+,le+en"area ,roie!"ului 'in #ur#e ,ro,riiA iar a!ea#"a #e fa!e ,e =a5a e(aluarii re5ul"a"elor. n a!ea#"a #i"ua"ie e#"e (or=a 'e fa," 'e o re"rofinan"are nera+=ur#a=ilaA !eea !e ,re#u,une <n +o' ,ra!"i! re#"i"uirea !Eel"uielilor efe!"ua"e 'e #oli!i"an"ul @ran"ului. 4/

2.3. Spri!in pentru finantare


Le@a" 'ire!" 'e finan"are Bi ,ornin' 'e la 'ifi!ul"a"ile ,e !are le in"a+,ina IMM 'in Ro+-nia <n "en"a"i(ele lor 'e a-Bi a#i@ura +i4loa!ele =ane#"i a 'e(eni" ne!e#ara !on#"i"uirea unor +o'ali"a"i Bi +e!ani#+e 'e #,ri4in a a!e#"ei !a"e@orii 'e <n"re,rin'eri. Da"e fiin' rolul i+,or"an" ,e !are <l au IMM <n a!"uala e"a,a 'e 'e5(ol"are a e!ono+iei ro+ane#"i <n 'ru+ul #au #,re o e!ono+ie 'e ,ia$% fun!"ionala Bi in!a,a!i"a"ea e!ono+iei na"ionaleA i+,li!i" a #"a"ului 'e a finan"a 'e5(ol"area lorA a!!e#ul @reoiA 'a"ori"a li,#ei @aran"iilor +a"eriale !ore#,un5a"oareA la #ur#ele 'e finan"are e3"erna I<n ,rin!i,al la !re'i"eJA a 'e(eni" 'eo#e=i" 'e i+,or"an"a infiin"area unor 5*'( "$ (e Ea"a')a"e a !"e($)el*" A ,rin !are #"a"ul ofera @aran"area ,ar"iala a !re'i"elor #oli!i"a"e 'e la in#"i"u"iile finan!iare. P-n% <n ,re5en"A #-au infiin"a" Bi fun!"ionea5% +ai +ul"e a#e+enea fon'uri 'e @aran"are 8 M M M 0on'ul Ro+an 'e 9aran"are a Cre'i"elorA ,roie!"a" Bi finan"a" !u !on"ri=u$ia 0on'ul 'e 9aran"are a Cre'i"ului RuralA infiin"a" <n 1//4 'e Mini#"erul 0on'ul Na"ional 'e 9aran"are a Cre'i"elor ,en"ru n"re,rin'erile Mi!i Bi @u(ernelor ro+-nA !ana'ian Bi au#"ria!A <nfiin$a" <n 1//2K A@ri!ul"uriiA i+,reuna !u un @ru, 'e =%n!i ro+ane#"iA =enefi!iin' 'e a#i#"en"a PSAREK Mi4lo!iiA infiin"a" 'e @u(ernul ro+an <n anul 2))1. Cara!"eri#"i!a lor ,rin!i,ala !on#"a <n 'i(i5area ri#!ului aferen" !re'i"arii <n anu+i"e ,ro,or"iiA <n"re or@ani5a"ia furni5oare 'e !re'i"eA 'e re@ula =an!aA Bi fon'ul 'e @aran"are. Pra!"i!a finan"arilor 'e a!e#" "i, rele(a !% fon'ul 'e @aran"are <Bi a#u+a !ea +ai +are ,ar"e a ri#!uluiA !el +ai a'e#ea <n"re 6)-.) N. 0on'ul Na"ional 'e 9aran"are a Cre'i"elor ,en"ru IMM e#"e 'e"inu" <n <n"re@i+e 'e #"a" 'ar e#"e a'+ini#"ra" 'e A@en"ia Na"ionala ,en"ru IMM Bi Coo,era"ieA !are ,une la 'i#,o5i"ia uni"a"ilor e!ono+i!e 8 -@aran"ii a!o,erin' > N 'in (aloarea "o"ala a i+,ru+u"urilor ,e "er+en +e'iu Bi lun@K -@aran"ii a!o,erin' 6)N 'in (aloarea i+,ru+u"urilor ,e "er+en #!ur" Bi a liniilor 'e !re'i"K -#!ri#ori 'e @aran"ie ,en"ru ,roie!"ele a,ro=a"e Bi !on#ul"an"a !ore#,un5a"oareK La 'a"a 'e *1.)1.2)) A 0N9CIMM 'i#,unea 'e un !a,i"al #o!ial !are #e ri'i!a la /)..42.2)) RON. 0on'ul Ro+an 'e 9aran"are a Cre'i"elor ,en"ru <n"re,rin5a"orii ,ri(a"i )

e#"e or@ani5a" ,rin !on#"i"uirea unui a!"ionaria" ,ro(enin' 'in +e'iul =an!ar Bi al in#"i"u"iilor finan!iareK ofera @aran"ii a!o,erin' +a3i+ >)N 'in (aloarea "o"ala a i+,ru+u"urilor ,e "er+en #!ur"A +e'iu #au lun@A ,re!u+ Bi ,en"ru liniile 'e !re'i"K ,une la 'i#,o5i"ie #!ri#ori 'e @aran"ie =an!araA a!or'a !on#ul"an"a ,en"ru uni"a"ile e!ono+i!e ale !aror ,roie!"e au fo#" a,ro=a"e. A!e#"e fon'uri !on#"i"uie #in@ura #olu"ie ,o#i=ila a"un!i !an' !on'i"iile 'e !re'i"are #e ina#,re#!. Po"ri(i" ,un!"ului 'e (e'ere al ?%n!ii Na"ionale a Ro+anieiA re#ur#ele unui a#e+enea fon' #un" a#i@ura"e 'e in#"i"u"ii finan!iar-=an!are Bi ne=an!are Bi are rolul 'e a ,relua o ,ar"e 'in ri#!ul 'e !re'i"are unei uni"a"i !re'i"oareA ,rin @aran"area unei ,%r$i 'in #er(i!iul 'a"oriei unui 'e=i"orA <n !a5ul in!a,a!i"a"ii 'e ,la"a. n"re,rin5a"orul #au <n"re,rin'erea !are a,elea5a la fon'urile 'e @aran"are "re=uie #%-Bi a!Ei"eA ,e l-n@% 'a"oria !ore#,un5a"oare fa$% 'e =an!aA un !o+i#ion 'e @aran"areA !are (aria5a <n"re )A.N Bi *N. n"r-un #"u'iu 'e ,ia$% reali5a" 'e A@en"ia Na"ionala ,en"ru IMM referi"or la ne!e#i"a"ile a!e#"oraA #-a re+ar!a" !% *>A N 'in e#an"ionul 'e <n"re,rin'eri !Ee#"iona"e au ne(oie a!u"a 'e 'e5(ol"area unui #i#"e+ +ul" +ai a+,lu 'e @aran"ii. Cele "rei in#"i"u"ii e3i#"en"e <n Ro+-niaA ,e !are le-a+ +en"iona" Bi au !% o=ie!" 'e a!"i(i"a"e "o!+ai @aran"area !re'i"elorA au <nre@i#"ra" i+,reun%A <n 2))2 un nu+%r 'e )) !lien"iA iar a!e#"a a !re#!u" <n 2))* la !ir!a 1.)))A ,en"ru !% <n a,rilie 2)). #% 'e,%Bea#!% *.))). De#i@urA !re#"erea e#"e #,e!"a!uloa#% 'arA 'a!% $ine+ #ea+a !% <n $ara noa#"r% e3i#"a a,roa,e ,a"ru #u"e 'e +ii 'e IMM a!"i(eA !u ne(oi foar"e +ari 'e finan"areA reali5area re#,e!"i(% re,re5in"a !u a'e(ara" o ,i!a"ur% <n"r-un o!ean. n e#en$%A +e!ani#+ul 'e @aran"are fun!$ionea5% a#"fel8 M <n"re,rin5a"orulA <n"re,rin'erea +i!a #au +i4lo!ieA <n !ali"a"e 'e #oli!i"an" 'e !re'i"eA #e a're#ea5a unei =%n!i #au unei al"e in#"i"u"ii finan!iare ,en"ru a o="ine finan"area ne!e#ara Bi <n a!e#" #!o, furni5ea5a 'o!u+en"a"ia #oli!i"a"aA 'in !are #% reia#a (ia=ili"a"ea afa!erii !are for+ea5a o=ie!"ul finan"arii #oli!i"a"eK M <n !a5ul <n !are 'in anali5a a!e#"ei !ereri re5ul"a !% afa!erea ,en"ru !are #e #oli!i"a !re'i"ul e#"e (ia=ilaA 'ar <n"re,rin5a"orul re#,e!"i( nu ,o#e'a @aran"iile #oli!i"a"e 'e =an!aA a!ea#"a ,oa"e a!!e,"a finan"area #% 'e ,rin!i,iu Bi <l re!o+an'a unui fon' 'e @aran"are a !re'i"ului ,e !are =an!a re#,e!"i(a ur+ea5a #%-l a!or'eK M <n"re,rin5a"orul ,re5in"a fon'ului 'e @aran"are un e3e+,lar al 'o!u+en"a"iei ,en"ru !re'i" 'e,u#% la =an!% Bi e3a+ina"% 'e a!ea#"a.

Da!% <n ur+a anali5eiA fon'ul 'e @aran"are !on#i'era !% ,roie!"ul ,oa"e fi @aran"a"A <Bi 'a a!or'ul 'e ,rin!i,iu #u= for+a unui +an'a" #au !er"ifi!a" 'e @aran"are ,en"ru <n"re,rin5a"orul re#,e!"i(K M M <n"re fon'ul 'e @aran"are Bi =an!a #e in!Eeie un !on"ra!" 'e @aran"are a <n"re fon'ul 'e @aran"are Bi <n"re,rin'ere #e in!Eeie un !on"ra!" <n !are #e !re'i"ului !u ,re!i5area !lar% a !on'i"iilor I+%ri+ea @aran$ieiA ,erioa'aA e"!JK #,e!ifi!a o=li@a"iile a#u+a"e <n @aran"area !re'i"ului Bi #e ,re(a' o=li@a"iile #oli!i"an"ului 'e !re'i" fa$% 'e fon'ul 'e @aran"areA !are #e referaA 'e re@ulaA la un !o+i#ion 'e anali5a a !ererii 'e @aran"are Bi la un !o+i#ion anual 'e @aran"areA !al!ula" !% ,ro!en" 'in (aloarea @aran"ieiA ,en"ru #u+a ra+a#a 'e ra+=ur#a"K M e"!JK M M a!or'area efe!"i(a a !re'i"ului !onfor+ 'e#"ina"iei !on"ra!"a"eK ra+=ur#area !re'i"ului Bi ,la"a 'o=an5ilor aferen"eA ,re!u+ Bi ,la"a <n"re <n"re,rin'ere Bi =an!a #e in!Eeie !on"ra!"ul 'e !re'i" =an!ar !u ,re!i5area "u"uror !on'i"iilor !re'i"ului I(aloareA !o#"uriA ,erioa'a 'e ra+=ur#areA @aran"iiA

!o+i#ionului 'e @aran"are. n #i"ua"ia <n !are <n"re,rin'erea !are a !on"ra!"a" !re'i"ul nu reuBeB"e ,erfor+an$ele e!ono+i!e ,roie!"a"e Bi nu e#"e <n +a#ura #% ra+=ur#e5e !re'i"ulA ,ar"ialA #au "o"alA a"un!i #e a,li!a ,re(e'erile !on"ra!"ului 'e @aran"are Bi fon'ul 'e @aran"are ,la"e#"e =%n!ii #u+ele aferen"e @aran"iei a#u+a"eA !orela" !u (aloarea !re'i"ului nera+=ur#a". Prin!i,alul a(an"a4 al finan"arii IMM <n !on'i"iile i+,li!%rii fon'ului 'e @aran"are e#"e o="inerea 'e !re'i"e f%r% a a(ea @aran"iile ne!e#areA !are al"fel nu ar fi a!or'a"e. De5a(an"a4ele a!e#"ei +e"o'e 'e @aran"are a finan"arilor ra+=ur#a=ile re5i'a 'in ,ro!e#ul +ai !o+,li!a" 'e o="inere a !re'i"ului Bi <n !o#"urile #u,li+en"are i+,li!a"e I!o#"urile 'e @aran"are nefiin' ne@li4a=ileJ. Un al" +e!ani#+ #i+ilar @aran"iilor oferi"e 'e fon'urile 'e @aran"are a !re'i"elorA #,e!ial !on#"i"ui"e <n a!e#" #!o,A <l re,re5in"a a/$E "a"ea "$/! l $ (e !"e($) 'e !%"re o #o!ie"a"e 'e a#i@urare. A!e#" #i#"e+ ,er+i"e o="inerea 'e !re'i"e f%r% @aran"ii +a"erialeA <n"re,rin'erile #u,or"an' <n #!Ei+= !o#"ul ,ri+ei 'e a#i@urare in!Eeia"e 'e =an!a !u #o!ie"a"ea 'e a#i@urare a@rea"%A ,ro!e'ura fiin' a#e+ana"oare !u !ea 'e#!ri#a la fon'urile 'e @aran"are. A+-n'ou% a!e#"e +o'ali"%$i 'e #,ri4in ,en"ru finan"area IMM 'in Ro+-niaA aBa !u+ au fo#" ele !on#"i"ui"e Bi fun!"ionea5a 'e fa,"A ,e =a5e !o+er!ialeA 'e5(ol"a !o#"uri 'e 2

"ran5a!"ii ri'i!a"eA #un" @reu a!!e#i=ile ,rin for+ali"a"ile +ul"i,le ,e !are le ,re#u,un Bi ,ro!e'urile !e "re=uie ur+a"e. De a!eeaA <n"re,rin'erile a,elea5a la ele nu+ai a"un!i !an' !Eiar au e,ui5a" "oa"e !elelal"e ,o#i=ili"a"i. Tinan' #ea+a 'e "oa"e a!e#"e a#,e!"e !e !ara!"eri5ea5a fun!"ionarea #ur#elor 'e finan"are ale IMMA 'e in#ufi!ien"a @ra(% <n !ea !e ,ri(e#"e !a,a!i"a"ea 'e in"er(en"ie Bi !on'i"iile @rele ,e !are le ,un in#"i"u"iile !are @e#"ionea5a +o'ali"a"ile 'e #,ri4in ,en"ru finan"area IMM Bi (i5a(i 'e ,ro=le+a"i!a !u !are #e !onfrun"a <n ,re5en" a!ea#"a !a"e@orie 'e uni"a"i e!ono+i!e a"a" 'e nu+eroa#%A #e 'e@a4a ne!e#i"a"ea re@-n'irii Bi i+=una"a"irii +o'ului 'e fun!"ionare a "u"uror (eri@ilor ,en"ru a a#i@ura #u,or"ul finan!iar +ul" +ai a,roa,e 'e ne(oile reale Bi 'e o,or"uni"a"ile ,e !are <n"re,rin5a"oriiA <n"re,rin'erile le au. n a!e#" #en#A a(e+ <n (e'ere !% e#"e a+,lu 'i#!u"a"a #oar"% a IMMA <n#%Bi e3i#"en$a +ul"ora 'in"re ele. Pre#a Bi +ai ale# au"ori"%$ile #u#$inA 'e e3e+,luA !% <n ,ri+ul an 'e 'u,% a'erarea la U.E. <n Polonia Bi <n al"e 'oua $%ri re!en" in"ra"e <n a!ea#"a or@ani5a"ie in"e@ra"ioni#"%A au 'a" fali+en" nu+ai 1 N 'in IMMA 'eBi +e'iul !on!uren"ial 'u,% !u+ #e #"ie e#"e a#,ru. 2% lu%+ 'e =a5a a!e#" ,ro!en". Da!% <l a,li!a+ a!u+ la !ir!a 4)).))) 'e IMM e3i#"en"e a!u+ <n Ro+-niaA a'+i"an' !% Bi <n"re,rin'erile noa#"re au a!eea#i !a,a!i"a"e 'e re5i#"en"a !u !ele ,olone5eA in#ea+na !% (or 'i#,are !ir!a 4.))) 'in"re eleA !eea !eA la o +e'ie 'e / lo!uri 'e +un!a ,e o <n"re,rin'ere <n#ea+na *6.))) Bo+eriA la !are #e a'au@% 'i+inuarea PI?A 'e"eriorarea #au ,ier'erea unor re#ur#e +a"eriale Bi nu nu+aiA e"!. 2un" 'e!i a=#olu" ne!e#are #olu$ii 'e finan$are foar"e !lareA !are #% #e ,oa"% a,li!a <n +o' #u#$inu" Bi efi!ien". Referi"or la a!ea#"a ,reo!u,areA !eea !e a(e+ a!u+ 'e ,u# ,e +a#%A la (e'ereA #un" ofer"ele =%n!ilorA uni"a"i e!ono+i!e orien"a"e ,e o="inerea unor ,rofi"uri !-" +ai +ari Bi nu nea,ara" ,en"ru a4u"orarea IMM. P-n% la ur+a <n#%A a"-" =%n!ile !-" Bi IMM ar "re=ui #% fun!"ione5e 'e#i@urA <n !on'i$ii ,rofi"a=ileA 'ar 'a!% =%n!ile ,o" a"in@e a!ea#"a ,erfor+an"aA IMM au +ari 'ifi!ul"a"i Bi "re=uie #,ri4ini"e <n +o' #erio# ,en"ru a a4un@e la un a#e+enea o=ie!"i(. n a!e#" #en#A <n +e'iul e!ono+i! ,ro,riu IMM Bi +ai lar@ <n !el al "arii noa#"reA a#"e,"arile fa$% 'e 0N9CIMM #un" enor+eA iar la ,ri+a (e'ere #e ,are !% la a!ea#"a (eri@a +i#!area e#"e ,rea li,#i"a 'e for"a ,en"ru a ,u"ea fi lua"a <n #erio#. Dar e3i#"a +i#!are Bi #,eran"e. A!e#" fon' a(ea <n 2))6 !a,a!i"a"ea 'e @aran"are 'e *)) +ilioane euro Bi 'a #e+nale !% in"en"ionea5% #% #e i+,li!e +ai +ul" <n ,ro@ra+ele 'e finan"are a IMM Bi 'e ,re@a"ire a a!e#"ora ,en"ru !o+,e"i"ia ,e ,ia$% uni!%. *

n !eea !e ,ri(e#"e #,ri4inul #ur#elor 'e finan"are Bi !re'i"area !% a"areA "re=uie f%!u" +ai +ul" Bi <n ,ri(in"a orien"arii ,e 'e#"ina"ii a !re'i"elor a!or'a"e IMM. Ma4ori"a"ea !re'i"elor ,ri+i"e 'e a!e#"e <n"re,rin'eri <n ul"i+ii 'oi ani au !% #!o, a!o,erirea ne!e#arului 'e !a,i"al ,en"ru o,era$iuni !uren"eA iar !ele ,en"ru 'e5(ol"are ,e "er+en lun@ au fo#" foar"e ,u$ine. n a#e+enea i+,re4urariA e#"e !-" #e ,oa"e 'e !lar !% ,re@a"irea IMM 'in $ara noa#"r% ,en"ru !on!uren"a ,e ,ia$% euro,eana e#"e <n #uferin"a. To"o'a"aA 'u,% !u+ rele(a ,re#e'in"ele ANIMMC la un #e+inar 'in fe=ruarie 2)).A +i!ii <n"re,rin5a"ori au +ari ,ro=le+e !u a!!e#area fon'urilor euro,ene 'e 'e5(ol"are. De a!eea ar "re=ui !on#"i"ui"a o #o!ie"a"e 'e !on#ul"an$% <n a!e#" 'o+eniu <n i'eea 'e a ,une la ,un!" ,ro!e'uri !are o'a"a in#u#i"e ,er+i" IMM #% ela=ore5e ,roie!"e eli@i=ile. C% #i"ua"ia #"% aBa o 'e+on#"rea5% a!!e#area fon'urilor a!or'a"e 'e U.E. ,rin Pro@ra+ul 2a,ar' ,-n% la +o+en"ul a'erarii Bi !are e#"e a"a" 'e #la=% <n!-" in@ri4orea5a ,e "oa"% lu+ea. Au ra+a# neu"ili5a"e #u+e foar"e +ari ,en"ru !% ,roie!"ele 'e,u#e au fo#" ,u"ine Bi #la=eA neeli@i=ile. Ne@o!ia"orul #ef al Ro+aniei !u U.E. ,re!i5a !% 'oar 2A24 N 'in IMM au fo#" !a,a=ile #% a!!e#e5e fon'uri euro,ene nera+=ur#a=ileA iar uni"a"ile e!ono+i!e re#,e!"i(e <Bi 'e#fa#oara a!"i(i"a"ea <n +o' ,re,on'eren" <n 'o+eniul "e3"ilelorA +ineri"ului Bi #er(i!iilor. Difi!ul"a"ile !u !are <n"re,rin'erile ro+ane#"i <n @eneral Bi !ele +i!i Bi +i4lo!ii <n #,e!ial #e (or !onfrun"a nu "re=uie lua"e <n @lu+a. 9u(erna"orul ?NRA la in"alnirea !u Pre#e'in"ele 0on'ului Euro,ean 'e 9aran"are 'e la ?u!ure#"i 'in luna +ai 2))>A e(alua !% 'e la +o+en"ul in"e@rariiA a,ro3i+a"i( 6)N 'in fir+ele !u !a,i"al ro+ane#! (or 'i#,area 'e ,e ,ia$% Bi (or a,area !u !ir!a >)N +ai +ul"e fir+e !u !a,i"al #"r%inA !are #"iu #% a!!e#e5e Bi #% folo#ea#!% =anii 'e la ?ru3elle#. IMM 'in Ro+-niaA lua"e <n an#a+=luA #un" #u= ni(elul !elor 'in U.E.A 'o+eniile !ele +ai ra+a#e <n ur+a fiin' a!!e#ul la #er(i!iiA finan$%ri Bi infor+a$ii. 2i"ua$ia e#"e Bi +ai @ra(% <n !eea !e ,ri(e#"e ra"a 'e na#"ere a noilor IMM !are <n U.E. e#"e 'e ,e#"e 4 ori +ai +are. A!Ei5i"ia 'e "eEnolo@ii 'e !%"re a!e#"e <n"re,rin'eri e#"e #!a5u"a. Pon'erea <n"re,rin'erilor +i4lo!ii !are au a!Ei5i"iona" <n 2)). "eEnolo@ii noi e#"e 'e */A N Bi e#"e #u,erioara +e'iei IMM !are #e ri'i!a la 21A2 N Bi a,roa,e 'u=la fa$% 'e +i!ro<n"re,rin'eri I2)A2 NJ. Deo#e=i" 'e r%+a#e <n ur+a #un" IMM la <n"ro'u!erea #i#"e+ului 'e +ana@e+en" al !ali"a"ii. E#"e alar+an" !% IMM au "o"o'a"a o ,ar"i!i,are foar"e #la=a la a!"i(i"a"ile e!ono+i!e <n !ali"a"e 'e #u=!on"ra!"an"e. A!eea#i #ur#a ne 'e5(aluie +ul"e al"e 'ifi!ul"a"i ale IMM ,en"ru !are #,ri4inul #e i+,une #% 'e(ina o reali"a"e. Ra,or"ul ANIMMC & 2i"ua"ia Bi ne!e#i"a"ile IMM <n 2))> a"ra@e a"en"ia a#u,ra +o'ului <n !are a!e#"e uni"a"i e!ono+i!e !on#i'era !% "re=uie #% fie a4u"a"e I#,ri4ini"eJ <n 4

@eneralA 'ar +ai ale# ,en"ru a#i@urarea finan"arii lor. n a!e#" #en#A +a4ori"a"ea IMM #oli!i"a 9u(ernului Ro+aniei #% 4oa!e un rol a!"i( <n #u#"inerea #er(i!iilor ,en"ru 'e5(ol"area afa!erilor. Uni"a"ile e!ono+i!e 'in a@ri!ul"ura Bi-au e3,ri+a" a!e#" ,un!" 'e (e'ere <n ,ro,or"ie 'e //A1 N. Pro=le+ele i'en"ifi!a"e 'e IMM ,en"ru a !%ror re5ol(are ele !on#i'era !% @u(ernul are un rol 'e"er+inan"A #un"8 -i+=una"a"irea le@i#la"ieiK -a+eliorarea +e!ani#+elor @u(erna+en"ale 'e !on#ul"are a IMM !u ,ri(ire la ,roie!"ele 'e a!"e nor+a"i(eK -'e5(ol"area #er(i!iilor 'e !on#ul"an"aA #u#"inu"e ,rin efor"uri @u(erna+en"ale Bi in'eo#e=i a #er(i!iilor 'e a!e#" @en ,en"ru 'o+enii o,era"ionale ,re!u+ finan"eA +arOe"in@A ,ro'u!"ieA !rea"ieA ,roie!"areK -furni5area 'e infor+a"ii I+ai ale# 'e !%"re ANIMMCJ !u ,ri(ire la le@i#la"ie Bi la nor+ele 'e a,li!are a re@le+en"arilorK -'e5(ol"area a!"iunilor 'e #i+,lifi!are a ,ro!e'urilor a'+ini#"ra"i(e Bi 'e ,reluare !ore!"a a a!Tui#-ului euro,eanK -a#i@urarea "ran#,aren"ei a'+ini#"ra"iilor ,u=li!e lo!ale Bi !en"rale ,en"ru o,era"iunile 'e a!Ei5i"ii ,u=li!eK -#u#"inerea orien"arii IMM <n fa5a 'e ini"iere ,rin or@ani5area Bi fun!"ionarea in!u=a"oarelor 'e afa!eri Bi "eEnolo@i!eK -#u#"inerea IMM ino(a"i(e +ai ale# ,rin #i#"e+ul 'e @aran"are Bi 'e !a,i"al 'e ri#!K -'i+inuarea !o#"ului !re'i"ului Bi 'e5(ol"areaA in!lu#i( a'a,"areaA #i#"e+ului 'e @aran"are. IMM <Bi lea@a #,eran"ele 'e rolul @u(ernului Bi ,en"ru +ul"e al"e ,ro=le+e ,e !are nu le-a+ enu+era"A <n#% "oa"e i+,li!a re#ur#e finan!iareA Bi 'e a!eea #e in(ar"e#! <n 4urul a!e#"ei ,ro=le+e. Pen"ru a a(an#a <n 'ire!"ia #u#"inerii finan"arii IMMA "re=uie #% #e ,ornea#!a 'e la rela"ia @enerala !are e3i#"a <n"re 'i+en#iunea in(e#"i"iilor Bi +ari+ea <n"re,rin'erilorA !ara!"eri#"i!% <n ,re5en" a!e#"or en"i"a"i e!ono+i!e 'in $ara noa#"r%. Nu+ai aBa ele Bi-ar ,u"ea 'e5(ol"a Bi !on#oli'a ,o5i"ia ,e ,ie"ele ,e !are a!"ionea5a.

2.". #romovarea finantarii pentru de$voltare

Pen"ru a #e afir+a <n (ia"a e!ono+i!a Bi #o!iala ,o"ri(i" ,o"en"ialul lor Bi a#"e,"arilor 'e la eleA IMM 'in Ro+-niaA aBa !u+ 'e+on#"rea5a e3,erien"ele 'in $%rile 'e5(ol"a"eA "re=uie #% #e =u!ure 'e ,re5en"a Bi a!"iunile fa(ora=ile ,e !are nu+eroa#e or@ani5a"ii le ,o" ,ro+o(a #,re a a#i@ura finan"area ,en"ru 'e5(ol"area lor. E(i'en"A ai!i nu e#"e (or=a 'e#,re a!"iuni !ari"a=ileA !i !o+er!ialeA ,rofi"a=ileA 'ar a#e5a"e ,e =a5e reali#"e <n fun!"ie 'e !on'i"iile e3i#"en"e <n $ara noa#"r%A ale +e'iului 'e afa!eri ,e !are-l a(e+ <n"ru!a" nu+ai <n a!e#" fel e#"e ,o#i=ila o 'e5(ol"are #ana"oa#a Bi IMM (or ,u"ea fa!e fa$% !o+,e"i"iei 'in ,ia$% euro,eana uni!%. a: S$/)em l .a'!a" e#"e un !on@lo+era" 'e a#e+enea or@ani5a"ii 'e 'iferi"e +ari+i Bi #,e!iali5ari !are 'i#,un 'e re#ur#e e!ono+i!e Bi al"e !a,a!i"a"i foar"e +ariA a"a" fie!are (eri@a lua"a #e,ara"A !-" Bi <n !o+unA ,en"ru a ,ro+o(a finan"area 'e5(ol"arii IMM reali5an'u-Bi ,e a!ea#"a !ale ,ro,riile lor afa!eri. 2i#"e+ul =an!ar in'e,lineB"e fun!$ia 'e a"ra@ere Bi !on!en"rare a e!ono+iilor #o!ie"%$ii Bi 'e !anali5are a a!e#"ora ,rin"r-un ,ro!e# o=ie!"i( Bi i+,ar"ial 'e alo!are a !re'i"uluiA !%"re !ele +ai efi!ien"e in(e#"i$ii. ?%n!ile a#i@ur% Bi fa!ili"ea5% efe!"uarea ,l%"ilorA ofer% #er(i!ii 'e @e#"ionare a ri#!ului Bi re,re5in"a ,rin!i,alul !anal 'e "ran#+i#ie Bi i+,le+en"are a ,oli"i!ii +one"are. Lo!ul Bi rolul =%n!ilor <n e!ono+ie #un" #"ran# le@a"e 'e !ali"a"ea lor 'e in"er+e'iar ,rin!i,al <n rela$ia e!ono+ii-in(e#"i$iiA rela$ie Eo"%ra"oare <n !reB"erea e!ono+i!%. A(an' <n (e'ere rolul Bi i+,or"an$a ,e !are le au =%n!ile <n =una fun!$ionare a e!ono+iei <n an#a+=luA #-a i+,u# !rearea unui #i#"e+ +o'ernA !a,a=il #% ofere o @a+% lar@a 'e ,ro'u#e Bi #er(i!ii =an!are 'e un ni(el !ali"a"i( #u,eriorA !are #% !ore#,un'% !erin$elor "u"uror !a"e@oriilor 'e a@en$i e!ono+i!i Iin!lu#i( IMMJ. Ofer"a 'e #er(i!ii finan!iare e#"e 'ire!$iona"% <n #,e!ial ,en"ru finan$area e!ono+iei realeA 'ar nu o e3!lu'e ni!i ,e !ea #,e!ula"i(a #au !Eiar ,e !ea #u="eranaA aBa !u+ au 'o(e'i" <n 'iferi"e i+,re4urari. Cre'i"ele au fo#" 'e#"ina"e in"o"'eauna <n #,e!ial finan$%rii a!"i(i"a$ilor 'in #fera ,ro'u!"iei Bi #er(i!iilor. Dina+i!a !re'i"ului 'e#"ina" !lien$ilor 'in #e!"orul ,ri(a" a fo#" #u,erioara !re'i"elor "o"ale an@a4a"e. Unul 'in ,rin!i,alii =enefi!iari ai a!"i(i"a$ii 'e finan$are e#"e re,re5en"a" 'e #e!"orul <n"re,rin'erilor +i!i Bi +i4lo!ii. 6

n afara 'e a!or'area 'e !re'i"eA =%n!ile !on"ri=uie la finan"area <n"re,rin'erilor ,rin !on#"i"uirea unor #o!ie"a"i #,e!iali5a"e 'e lea#in@ Bi #o!ie"a"i 'e a#i@urariA !are fun!"ionea5a !onfor+ le@i#la"iei <n (i@oareA #,e!ifi!e a!e#"or "i,uri 'e a!"i(i"a"iA +ul"e '<n"re #o!ie"a"ile =an!are for+in' aBa nu+i"ele @ru,uri finan!iareA <n !are #e +ai in!lu' fon'uri 'e in(e#"i"ii Bi #o!ie"a"i 'e (alori +o=iliareA in!er!an' #% ofere !lien"ilor #ai "oa"e ,ro'u#ele Bi in#"ru+en"ele #,e!ifi!e ,ie"ei finan!iareA 'e !a,i"al Bi 'e a#i@urari. n $ara noa#"r% #-au i+,li!a" a!"i( <n finan$area <n"re,rin'erilor +i!i Bi +i4lo!ii <n +o' 'eo#e=i" uni"a"i 'in #i#"e+ul =an!ar ro+ane#! 'ar Bi =%n!i #"raineA euro,ene <n #,e!ialA ,re!u+8 ?an!a Euro,ean% ,en"ru Re!on#"ru!$ie Bi De5(ol"are & Re#i'en" Offi!e I?.E.R.D.JA ?an!a Raiffei#enA ?an!a Co+er!ial% Ro+ana I?.C.R.JA ?an!a Ro+ana ,en"ru De5(ol"are I?.R.D.J - 9rou,e 2o!ie"e 9eneraleA ?an!a Co+er!ial% QIon :iria!QA Ca#a 'e E!ono+ii Bi Con#e+na$iuni IC.E.C.JA ?an!a Mon'ial%A ?an!a 'e E3,or"-I+,or" a Ro+aniei EUIM?ANV 2.A.A ?ANC PO2TA ?an!a Ro+anea#!% 2.A.A ?an!a Tran#il(ania 2.A.A Al,Ea ?anO Ro+-niaA DOLV2?ANV Ro+-niaA ?an!a Co+er!ial% QCar,a"i!aQ 2.A. .: S*!$e)a)$le (e lea/$'E a !%ror a!"i(i"a"e <n Ro+-nia e#"e re@le+en"a"a <n!% 'in 1//> 'e Or'onan"a 9u(ernului nr. 1C2..)..1//>A !u +o'ifi!%rile Bi !o+,le"%rile ul"erioare ,ri(in' o,era"iunile 'e lea#in@A #o!ie"a"ile 'e lea#in@ Bi nor+ele 'e inre@i#"rare <n !on"a=ili"a"e a o,era"iunilor 'e lea#in@. DeBi ,ia$% o,era"iunilor 'e lea#in@ a !uno#!u" o 'e5(ol"are a!!en"ua"a <n ul"i+a ,erioa'aA #e !on#i'era !% e#"e <n!% in#ufi!ien" 'e5(ol"a"a Bi #"ru!"ura"a la a!e#" +o+en". O !au5a ,rin!i,ala e#"e li,#a infor+a"iilor 'e#,re a!"i(i"a"ea #o!ie"a"ilor 'e lea#in@A fiin' 'ifi!il 'e e#"i+a" Bi ur+ari" e(olu"ia a!e#"ui #e!"or <n li,#a unui or@ani#+ #,e!ial 'e #u,ra(e@Eere. n Ro+-nia e3i#"a +ii 'e #o!ie"a"i !o+er!iale a(an' !% o=ie!" 'e a!"i(i"a"e lea#in@ulA <n#% nu+ai un nu+%r re'u# 'in"re a!e#"ea #un" +e+=re ale Uniunii Na"ionale a 2o!ie"a"ilor 'e Lea#in@ 'in Ro+-nia IUN2LRJ Bi ra,or"ea5a infor+a"ii !u ,ri(ire la !on"ra!"ele 'e lea#in@ in!Eeia"e. 2,re e3e+,luA nu "oa"e fir+ele 'e lea#in@ ale +arilor i+,or"a"ori 'e au"o(eEi!ule IPor#!EeA 0or'A Mer!e'e#A Peu@eo"A Reanaul"J #un" +e+=re ale UN2LRA a#"fel !% nu e3i#"a infor+a"ii !er"e !u ,ri(ire la (aloarea !on"ra!"elor in!Eeia"e.2e e#"i+ea5a <n#% !% un nu+%r re#"ran# 'e #o!ie"a"i 'e lea#in@ I2 -*) 'in"re eleJ 'e"in !!a . N 'in (olu+ul "o"al al o,era"iunilor 'e lea#in@.

>

Prin!i,alele #o!ie"a"i !are 'e#fa#oara o,era"iuni 'e lea#in@ ,o" fi @ru,a"e <n "rei !a"e@orii 8 M #o!ie"a"i 'e lea#in@ infiin"a"e 'e @ru,uri finan!iareA !are =enefi!ia5a 'e finan"areA !lien"i Bi ,ro!e'uri 'e anali5a 'in ,ar"ea @ru,uluiA 'ar !are #e !onfor+ea5aA 'e re@ul% unor ,ro!e'uri ri@i'e Bi !on#u+a"oare 'e "i+,K M #o!ie"a"i 'e lea#in@ infiin"a"e 'e ,ro'u!a"ori #au i+,or"a"ori ai anu+i"or !a"e@orii 'e =unuri Iau"o(eEi!uleA =unuri 'e folo#in"a in'elun@a"aA e"!J !are =enefi!ia5a 'e re'u!eri 'e ,re"uri 'in ,ar"ea fir+elor ,ro'u!a"oareA 'ar !are a!"ionea5a 'oar !% in#"ru+en"e 'e ,ro+o(are a (an5arilorK M #o!ie"a"i 'e lea#in@ in'e,en'en"e !areA ,en"ru a #e afir+a ,e ,ia$%A ,ro+o(ea5a 'ina+i#+ulA o,era"i(i"a"ea Bi !a,a!i"a"ea 'e a a!o,eri #e@+en"e 'e ni#a ra+a#e nea!o,eri"e 'e ,ri+ele 'oua !a"e@orii 'e #o!ie"a"i. Prin!i,alele #o!ie"a"i 'e lea#in@A +e+=re ale UN2LR #un"8 Afin Ro+-niaA Al,Ea Lea#in@ Ro+-niaA A#Ror"E In"erlea#in@A Au"o I"aliaA SD? Lea#in@A 0inan# Lea#in@A In"erna"ional Lea#in@A Mo"ora!"i(eA Uni!re'i" Lea#in@A e"!. Din infor+a"iile 'e"inu"e 'e UN2LRA !ea +ai +are ,ar"e a o,era"iunilor 'e lea#in@ #un" 'e "i, lea#in@ finan!iarA iar !% 'o+eniu 'e a!"i(i"a"ea ,on'erea e#"e 'e"inu"a au"o(eEi!uleA ur+a" 'e e!Ei,a+en"eA i+o=ileA u"ila4e a@ri!ole Bi al"e =unuri 'e folo#in"a <n'elun@a"%. Prin!i,alii fa!"ori 'e #u!!e# <n a!"i(i"a"ea fir+elor 'e lea#in@ #un" !on#i'era"i a fi 'i#,oni=ili"a"ea #ur#elor 'e finan"are Bi anali5a ri@uroa#% a =oni"a"ii finan!iare a !lien"ilor. Prin!i,alele #ur#e 'e finan"are 'i#,oni=ile fir+elor 'e lea#in@ #un" =%n!ileA ur+a"e 'e a!"ionari Bi fon'urile 'e in(e#"i"ii. De al"felA a"ra@erea #ur#elor 'e finan"are a a!"i(i"a"ii re,re5in"a ,rin!i,ala 'ifi!ul"a"e a #o!ie"a"ilor 'e lea#in@A fiin' a(an"a4a"e #o!ie"a"ile !e fa! ,ar"e 'in @ru,urile finan!iar-=an!are. O al"a ,ro=le+a !u !are #e !onfrun"a #er(i!iile finan!iare ro+ane#"iA o re,re5in"% ni(elul re'u# 'e !unoa#"ere Bi in"ele@ere a +e!ani#+elor finan!iare <n ran'ul ,o"en"ialilor !lien"i. A(an' <n (e'ere 'e5(ol"area e!ono+iei ro+ane#"i <n an#a+=lu 'in ul"i+ii aniA Bi ,er#,e!"i(a a'erarii la Uniunea Euro,eana #e e#"i+ea5a !% a!e#" #e!"or ,re5in"a un +are ,o"en"ial 'e 'e5(ol"areA !% o al"erna"i(a a!!e#i=ila 'e finan"are a <n"re,rin'erilor +i!i Bi +i4lo!ii. .

!J F*'( "$le (e Ea"a')a"e, A!e#"ea au rolul 'e a oferi @aran"ii <n fa(oarea in#"i"u"iilor finan!iare ,en"ru <n"re,rin'erile !are #oli!i"a !re'i"e 'ar nu 'i#,un 'e #ufi!ien"e @aran"iiA !onfor+ !erin"elor a!e#"or in#"i"u"ii 'e !re'i". 0on'urile 'e @aran"are ,o" a!o,eri nu+ai ,ar"ial ne!e#arul 'e @aran"ii #oli!i"a"eA i+,ar"in' a#"fel ri#!ul !u #oli!i"an"ul 'e !re'i". A!or'area a!e#"or @aran"ii #e fa!e nu+ai 'u,% ,ro,ria anali5a a#u,ra #i"ua"iei finan!iare a #oli!i"an"ului Bi a !re'i"ului !e ur+ea5a a fi @aran"a". F*'( l Na=$*'al (e Ga"a')a"e a C"e($)el*" 8e')" IMM e#"eA #e ,areA !ea +ai +are in#"i"u"ie 'e a!e#" @en 'in Ro+-nia. A fo#" infiin$a" ,rin S.9. 1211C2))1A !% #o!ie"a"e !o+er!ial% ,e a!$iuniA <n !on'i$iile Le@ii nr. *1C1//) ,ri(in' #o!ie"a"ile !o+er!ialeA re,u=li!a"%A !u +o'ifi!%rile Bi !o+,le"%rile ul"erioare. 0on'ul are !% o=ie!" 'e a!"i(i"a"e e3!lu#i( @aran"area !re'i"elor #au a al"or in#"ru+en"e 'e finan$are !are ,o" fi o=$inu"e 'e <n"re,rin'erile +i!i Bi +i4lo!iiA ,er#oane fi5i!e #au 4uri'i!e ro+aneA 'e la =%n!i ori 'e la al"e in#"i"u$ii finan!iareA <n !on'i$iile le@ii. ?enefi!iarii @aran"iei #un"8 #o!ie"a$ile !o+er!iale +i!roA +i!i Bi +i4lo!iiA ,er#oane 4uri'i!e ro+ane or@ani5a"e !onfor+ Le@ii nr. *1C1//)A re,u=li!a"aA ,er#oane fi5i!e #au a#o!ia$ii fa+iliale ro+ane au"ori5a"e ,rin De!re"ul-Le@e nr. 4C1//) !are in'e,line#! !on'i$iile ,re(a5u"e 'e Le@ea nr. 1**C1/// Bi !are 'e#faBoara a!"i(i"a$i <n 'o+eniul in'u#"rialA !o+er!ialA al !on#"ru!$iilorA "ran#,or"urilorA "uri#+uluiA ,re#"arilor 'e #er(i!ii. 9aran$iile a!or'a"e =%n!ilor !o+er!ialeCin#"i"u$ii finan$a"oare ,en"ru #oli!i"an$ii 'e !re'i"e <n lei #au (alu"%A IMMA ,er#oane fi5i!eCa#o!ia"ii fa+iliale IaBa !u+ au fo#" 'efini"e la =enefi!iarii @aran"ieiJA a!o,er%8 - !re'i"e ,e "er+en #!ur"A +e'iu Bi lun@ 'e#"ina"e finan$%rii ,roie!"elor 'e in(e#"i$ii #au finan$%rii !i!lului 'e ,ro'u!"ie Iin!lu#i( !a,i"al 'e lu!ruJ. Po"ri(i" a!e#"or re@le+en"ariA #un" !on#i'era"e in(e#"i$ii reali5area 'e noi o=ie!"i(e BiC#au !a,a!i"a$i 'e ,ro'u!$ieA 'e5(ol"areaA +o'erni5area BiC#au re"eEnolo@i5area o=ie!"i(elor 'e in(e#"i$iiA a !a,a!i"%$ilor 'e ,ro'u!$ieA u"ila4elor Bi +aBinilorA in#"ala"iilorA a !la'irilor Bi !on#"ru!$iilor e3i#"en"eA ,ro!urarea 'e +aBini Bi u"ila4eA +i4loa!e 'e "ran#,or"A in!lu#i( a!Ei5i$ii 'e ,ro'u#e <n #i#"e+ lea#in@K - #!ri#ori 'e @aran$ie =an!ar%K - !on"ra!"e 'e lea#in@ I+a3i+ * ra"e !on#e!u"i(eJK - linii 'e !re'i". ?%n!ile !u !are 0N9CIMM are !on(en$ii 'e i+,%r"ire a ri#!ului #un"8 ?an!a Co+er!ial% Ro+an%A ?RD-929A ?an!a Ro+anea#!%A ?an!a Co+er!ial% Car,a"i!aA Raiffei#en ?anOA CECA ?an! Po#"A EUIM?ANV /

F*'( l (e Ga"a')a"e a C"e($) l $ R "al Are !% =enefi!iari 'e @aran"ii a!or'a"e #o!ie"%"ile !o+er!iale +i!i Bi +i4lo!ii infiin$a"e !onfor+ Le@ii nr. *1C1//) Bi Le@ii nr. *6C1//1 !are iBi 'e#faBoar% a!"i(i"a"ea <n a@ri!ul"ura. 9aran$iile #un" a!or'a"e =%n!ilor !o+er!iale <n !a5ul8 - cre itelor pe termen me iu !i lun", 'e#"ina"e reali5%rii 'e in(e#"i$ii !on"ra!"a"e 'e a@en$ii e!ono+i!i +i!i Bi +i4lo!ii !u !a,i"al ,ri(a"A !are nu 'e$in @aran"ii #ufi!ien"e Bi 'e#faBoara a!"i(i"%"i <n 'o+eniul ,ro'u!$iei a@ri!oleK - scrisorilor e "aran#ie $ancar%, ,en"ru !re'i"ele furni5or 'in #ur#e e3"erneK - cre itului pe termen scurt, complementar in&esti#iei, #er(in' ,ri+ului !i!lu 'e fa=ri!a$ie I+a"erii ,ri+eA +a"eriale au3iliareA ener@ieA !o+=u#"i=iliA #alariiA al"e !Eel"uieli ne!e#are a!e#"ui !i!luJA ,l%$ii "a3elor (a+ale Bi !o+i#ioanelor (a+aleA TDAK - cre itelor pe termen me iu a!or'a"e 'e =%n!i ,en"ru !u+,ararea ,a!Ee"ului +a4ori"ar 'e a!$iuni 'e$inu" 'e APAP2 la #o!ie"a$ile !o+er!iale a@ri!oleK - cre itelor pe termen scurt a!or'a"e pro uc%torilor pri&a#i ,en"ru reali5area ,ro'u!$iei (e@e"ale Bi ani+aleA re#,e!"i( ,en"ru efe!"uarea !Eel"uielilor ,re(%5u"e <n "eEnolo@iile 'e ,ro'u!$ie Bi 'e(i5ele 'e !Eel"uieli in"o!+i"e ,e fie!are !ul"ur% Bi !a"e@orie 'e ani+aleK - opera#iunilor e leasin" 'erula"e 'e !%"re ,ro'u!a"orii Bi ,relu!r%"orii a@ri!oli <n !ali"a"e 'e u"ili5a"oriK 2u+a +a3i+% @aran"a"% nu ,oa"e 'e,a#i >)N 'in (aloarea !on"ra!"a"aA <n !a5ul !re'i"elor ,en"ru in(e#"i$iiA re#,e!"i( 8 - e!Ei(alen"ul a 1> .))) EUROA la 'a"a a!or'arii @aran"ieiA <n !a5ul !re'i"elor 'e#"ina"e #o!ie"%"ilor +i!i Bi +i4lo!iiK - e!Ei(alen"ul a .>. )) EUROA la 'a"a a!or'%rii @aran$ieiA <n !a5ul !re'i"elor 'e#"ina"e fer+ierilor ,ri(a$iA n !a5ul !re'i"elor ,e "er+en #!ur" ,en"ru ,ro'u!$ia a@ri!ol%A #u+a +a3i+% @aran"a"a e#"e 'e8 - 2A +iliar'e leiA <n !a5ul !re'i"elor 'e#"ina"e #o!ie"%$ilor +i!i Bi +i4lo!iiK )) +ilioane leiA <n !a5ul !re'i"elor 'e#"ina"e fer+ierilor ,ri(a"i. 9aran$ia )N 'in (aloarea !re'i"elorA <n !a5ul !elor ,e 0.9.C.R. ,oa"e re,re5en"a +a3i+u+ "er+en #!ur".

6)

n !a5ul o,era$iunilor 'e lea#in@A #u+a +a3i+% @aran"a"%A re,re5in"a8 - e!Ei(alen"ul a 1)).))) EUROA la 'a"a a!or'%rii @aran$ieiA <n !a5ul !on"ra!"elor 'e lea#in@ 'e#"ina"e #o!ie"a$ilor +i!i Bi +i4lo!iiK - e!Ei(alen"ul a ).))) EUROA la 'a"a a!or'%rii @aran$ieiA <n !a5ul !on"ra!"elor 'e lea#in@ 'e#"ina"e fer+ierilor ,ri(a$i Bi a#o!ia"iilor 'e fer+ieri ,ri(a$i . 9aran$ia 0.C.9.R. ,oa"e re,re5en"a +a3i+u+ *)N 'in (aloarea !u+ula"a a ra"elor 'e lea#in@. ?%n!ile !u !are 0.9.C.R are in!Eeia"e Con(en$ii 'e i+,%r$ire a Ri#!ului ,en"ru @aran"area !re'i"elor 'e in(e#"i$ii Bi 'e ,ro'u!$ie #un"8 Raiffei#enA ?.R.D. 929A ?.C.R.A ?an!a Co+er!ial% Ion :iria!A EUIM?ANVA CECA ?an! Po#". F*'( l R*ma' (e Ga"a')a"e a C"e($)el*" 8e')" %')"e8"$'B#)*"$$ P"$-a=$,

?enefi!iarii @aran$iei ,e !are a!e#" fon' o ,oa"e oferi #un" #o!ie"%$ile !o+er!iale !are in'e,line#!A !u+ula"i(A ur+%"oarele !on'i$ii8 #un" ,er#oane 4uri'i!e ro+aneA au !a,i"al +a4ori"ar ,ri(a" I 1 NJA iBi 'e#faBoara a!"i(i"a"ea <n 'o+eniul ,ro'u!$iei #au al #er(i!iilor Bi =enefi!ia5% 'e re!o+an'area uneia 'in"re =%n!ile ,ar"enere ale 0R9C ,en"ru a!or'area !re'i"ului. O$iectul "arantiei ,e !are a!e#" fon' o ofera #un" !re'i"ele ,en"ru ,roie!"e 'e in(e#"i$iiA !re'i"ele ,en"ru !a,i"al 'e lu!ruA #!ri#orile 'e @aran$ii =an!are Bi o,era$iunile 'e lea#in@. De a#e+eneaA fon'ul ofera !on#ul"an"a ,en"ru in"o!+irea ,lanului 'e afa!eri Bi a 'o#arului 'e !re'i"eA #"u'iu 'e ,ia$%Co,or"uni"a$i ,en"ru in(e#"i$iiA #ur#e al"erna"i(e 'e finan$areA in"er+e'ieri <n afa!eri <n"re fir+e ro+aneB"i Bi #"raine. 'aloarea "arantat% #au al"fel #,u# #,ri4inul fon'ului e#"e li+i"a" la >) N 'in (aloarea no+inala a !re'i"ului Ie3!lu#i( 'o=an'aJ. ?%n!i ,ar"enere8 ?an!a Co+er!iala Ro+an%A ?an!a Ro+an% ,en"ru De5(ol"areA EUIM?ANVA Raiffei#en ?anOA ?an!a Co+er!ial% lon :iria!A ?an!a ,en"ru Mi!% In'u#"rie Bi Li=era Ini$ia"i(aA ?an!a Ro+anea#!a . (: F*'( "$ (e $'-e/)$=$$, A!e#"ea !on#"i"uie o #ur#a al"erna"i(a 'e finan"are la !ea ,e !are o re,re5in"a =%n!ile !o+er!iale Bi ,reiau ri#!uri +ai +ari 'e!-" a!e#"eaA 'e(enin' a#o!ia"i <n <n"re,rin'eri. n +o' o=i#nui"A a!e#"e fon'uri @e#"ionea5a #ur#e ,ro(enin' 'in fon'uri @u(erna+en"aleA in#"i"u"ii finan!iareA !o+,anii 'e a#i@urariA fon'uri 'e ,en#ieA fon'uri ,ri(a"e Bi in(e#"i"ori !or,ora"i. De o=i!eiA a!e#"e fon'uri in(e#"e#! <n #o!ie"a"i 61

,ri(a"e !u un +are ,o"en"ial 'e !re#"ere Bi 'e ,rofi"A ,rin in(e#"i"ii <n a!"iuniA in#"ru+en"e !on(er"i=ile #au !re'i"e. F*'( l R*ma'*-Ame"$!a' 8e')" I'-e/)$=$$ 9FRAI:, E#"e o !o+,anie non-

,rofi" inre@i#"ra"a <n 2UA <n 1//4.0on'ul a fo#" !a,i"ali5a" ,rin"r-un i+,ru+u" nera+=ur#a=il a!or'a" 'e @u(ernul 2UA ,rin U2AID. A!e#" fon' e#"e u"ili5a" <n ,rin!i,alA ,en"ru 'e5(ol"area <n"re,rin'erilor +i!i Bi +i4lo!ii !are ,re5in"a ,o"en"ial 'e 'e !re#"ere <n"r-o e!ono+ie 'e ,ia$% li=eraA ,rin a,or" la !a,i"al Bi a!or'area 'e !re'i"e. 2u+a alo!a"a 'e Con@re#ul A+eri!an a fo#" 'e ) +ilioane 'e 'olari. F*'( l R*ma' P*/)-P"$-a)$Ba"e 0 FRPP, 0inan$a"orii a!e#"ui fon' #un" ?an!a Euro,ean% ,en"ru Re!on#"ru!$ie Bi De5(ol"areA Co+i#ia Euro,ean% I,rin 0un'a$ia Po#"Pri(a"i5are 'in !a'rul A@en"iei ,en"ru n"re,rin'erile Mi!i Bi Mi4lo!iiJA 9ED Ea#"ern 0un'. E#"e un fon' 'e in(e#"i$ii a(an' !% #!o, finan$areaA re#"ru!"urarea ,o#"-,ri(a"i5are Bi +o'erni5area IMM ,ri(a"e #au ,ri(a"i5a"e ro+aneB"i. n anu+i"e !a5uriA 0on'ul ,oa"e in(e#"i Bi <n <n"re,rin'eri +ari. Me!ani#+ul ,rin !are #e in(e#"eB"e re,re5in"a a!Ei5i$ia 'ire!"% a a!$iunilor <n"re,rin'erilorA ,re!u+ Bi al"e in#"ru+en"e finan!iare Ii+,ru+u"uri !on(er"i=ileJA !areA <n @eneralA #e ,o" !on(er"i <n a!$iuni ale !o+,aniei. 2!o,ul in(e#"i$iilor e#"e 'e a #,ri4ini ,ro!e#ul 'e 'e5(ol"areA !reB"erea e!ono+i!a a <n"re,rin'erii Bi o=$inerea unei ra"e 'e ren"a=ili"a"e !are !o+,en#ea5a ri#!ul in(e#"i$iei. Par"i!i,a$ia ,oa"e lua (alori <n"re )A* - 4A4 +ilioane EUROA 'ar e#"e ,en"ru o ,erioa'a li+i"a"a BiA <n +o' nor+al re,re5in"% o ,o5i$ie +inori"ar% <n !o+,anie. e: AEe'=$$le (e (eB-*l)a"e "eE$*'ala 6$ (e 8"*m*-a"e a $'-e/)$=$$l*" M AEe')$$le (e DeB-*l)a"e ReE$*'al# 9ADR: #un" !ea +ai i+,or"an"a !o+,onen"a a a!e#"ui @ru, 'e or@ani5a"ii !are finan"ea5a 'e5(ol"area IMM. Una 'in ,rin!i,alele a!"i(i"%$i ale A@en$iilor 'e De5(ol"are Re@ional% a !on#"i"ui"-o i+,le+en"area ,ro@ra+elor PSARE. Prin!i,alele ,ro@ra+e i+,le+en"a"e #e refera la ,oli"i!ile 'e 'e5(ol"are re@ionala Bi !oe5iune #o!iala Bi ,ro@ra+ele !o+,le+en"are ,ri(in' 5onele 'efa(ori5a"e.Unul 'in"re a!e#"e ,ro@ra+e e#"e PSARE RO /.)>.)1- Poli"i!i 'e De5(ol"are Re@ional% Bi Coe5iune ,rin !are au fo#" finan$a"e I!u o alo!a$ie finan!iar% nera+=ur#a=ila +a3i+% 'e 62. )) EURO ,e ,roie!"J ,roie!"e 'e 'e5(ol"are =ine 'efini"e a,ar$inan' <n @eneral IMM-urilor !are 'e+on#"rau !% au un i+,a!" ,o5i"i( a#u,ra re@iunii <n !are <Bi au lo!a"ia I#e'iulJ. 62

ADR au i+,le+en"a" <n a!eeaBi ,erioa' a un ,ro@ra+ !u finan$are 'in 0on'ul Na$ional ,en"ru De5(ol"are Re@ional%A !o+,le+en"ar ,ro@ra+ului PSARE RO /.)>.)1. n a!e#" #en# ,roie!"ele finan$a"e au fo#" #ele!"a"e !% ur+are a!eloraBi li!i"a$ii or@ani5a"e ,en"ru reali5area ,ro,riilor lor o=ie!"i(e. ADR au 'e#faBura" o a!"i(i"a"e i+,or"an"a <n ,erioa'a re!en"a Bi <n 'o+eniul 5onelor 'efa(ori5a"e. De!lararea 5onelor 'efa(ori5a"e a a(u" lo! <n e"a,eA 'u,% !u+ ur+ea5a8 - 4 5one au fo#" 'e!lara"e <n ,erioa'a noie+=rie-'e!e+=rie 2)))A ,e !ri"eriul ,on'erii Bo+erilor <n ,o,ula$ia a!"i(% lo!al%A re#,e!"i( Cu@irA 7i+ni!eaA Co,#a Mi!a Bi Sune'oaraK - 6 5one au fo#" 'e!lara"e <n !ur#ul anului 2))1A ,e !ri"eriul ,on'erii Bo+erilor <n "o"alul re#ur#elor 'e +un!% ale 5oneiA re#,e!"i( Ne@re#"iA NeEoiuA Mara#e#"iA Mi5ilA Na'la@ Bi S-rBo(a. E(olu$ia in'i!a"orilor #o!io-e!ono+i!i ,ri(in' a!"i(i"a"ea a@en$ilor e!ono+i!i !u !er"ifi!a" 'e in(e#"i"or 'in 5onele 'efa(ori5a"eA ,e re@iuni 'e 'e5(ol"areA a fo#" ,re(a5u"% ,rin * ,ro@ra+e #,e!iale ,en"ru 5one 'efa(ori5a"eA ela=ora"e 'e Mini#"erul De5(ol"arii Bi Pro@no5ei Ifo#"a ANDRJ Bi a,ro=a"e ,rin So"arari ale 9u(ernului <n !ur#ul lunii iunie 2))). A!e#"ea #un"8 (ro"ramul special pentru )one e*a&ori)ate +,e)&oltarea a*acerilor(./ nr0 12022000), (ro"ramul special pentru )one e*a&ori)ate +Spri3inirea in&esti#iilor(./ nr0 12422000) !i (ro"ramul special pentru )one e*a&ori)ate +Spri3inirea acti&it%#ilor in me iul rural- (./ nr0 12222000)0 O=ie!"i(ul !elor "rei Pro@ra+e 2,e!iale ,en"ru 5one 'efa(ori5a"e a fo#" !rearea 'e noi lo!uri 'e +un!% #au al"erna"i(e 'e o!u,are a for"ei 'e +un!% 'i#,oni=ileA !u 'o+i!iliul <n a!e#"e 5oneA ,rin #,ri4inirea in!e,eriiA 'e5(ol"%rii #au finali5arii unor in(e#"i$ii ,ro'u!"i(e. Pro!e#ul 'e e(aluare Bi #ele!$ie a ,roie!"elor 'e,u#e <n !a'rul !elor "rei ,ro@ra+e #,e!iale #-a in!Eeia" <n !ur#ul lunii 'e!e+=rie 2)))A !u e"a,a final% 'e (erifi!are ,e "eren a ,roie!"elor ,ro,u#e ,en"ru finan$are. La #farBi"ul lunii 'e!e+=rie 2))) a a(u" lo! #e+narea !on"ra!"elor 'e finan$are. Din luna ianuarie 2))1 a 'e+ara" ,ro!e#ul 'e i+,le+en"are a a!e#"or ,ro@ra+e #,e!iale (ro"ramul Special pentru )one e*a&ori)ate ,,,e)&oltarea a*acerilor- . Pro@ra+ul #-a a,li!a" <n "oa"e 5onele !are erau 'e!lara"e 'efa(ori5a"e ,-n% la 'a"a 'e 22 iunie 2))) Bi #-a a're#a" #o!ie"%"ilor !o+er!iale !u !a,i"al ,ri(a" in"e@ral ro+ane#! !are 'e#faBurau o a!"i(i"a"e e!ono+i!a ,ro'u!"i(% nea@ri!ola <n !a'rul unei 5one 'efa(ori5a"e. 2,ri4inirea <n"re,rin5%"orilor ,rin a!e#" ,ro@ra+ a !on#"a" <n a!or'area 'e a4u"oare finan!iare nera+=ur#a=ile ,en"ru a!Ei5i$ionarea 'e +aBiniA u"ila4eA in#"ala$ii Bi e!Ei,a+en"e ,en"ru 6*

a!"i(i"%$i ,ro'u!"i(e nea@ri!ole <n 5onele 'efa(ori5a"e. ?u@e"ul alo!a" ,en"ru Pro@ra+ul 2,e!ial ,en"ru 5one 'efa(ori5a"e QDe5(ol"area afa!erilorQ a fo#" 'e >) +iliar'e leiA 'in !are > +iliar'e ,en"ru a#i#"en$a "eEni!% ,en"ru i+,le+en"area ,ro@ra+ului. Do+eniile eli@i=ile 'e a!"i(i"a"e au fo#"8 in'u#"ria ,relu!r%"oare a le+nuluiA in'u#"ria ali+en"araA a !onfe!$iilor 'e i+=r%!%+in"eA ,ro'u!"ia ar"i!olelor 'in +a"erial ,la#"i!A in'u#"ria +aBinilor Bi e!Ei,a+en"elorA in'u#"ria !on#"ru!$iilor +e"ali!e. (ro"ramul Special pentru )one e*a&ori)ate +Spri3inirea in&esti#iilor- ?enefi!iarii a!e#"ui ,ro@ra+ au fo#" #o!ie"a$ile !o+er!iale !u !a,i"al ,ri(a" in"e@ral ro+ane#! !are <Bi 'e#fa#urau a!"i(i"a"ea <n in"eriorul 5onei 'efa(ori5a"e Bi !are 'oreau #% iBi 'e5(ol"e afa!erea #au #% 'e+are5e o in(e#"i$ie nou%A <n una 'in"re !ele Ba#e 5one 'efa(ori5a"e & ,ilo"8 ?u!o(inaA 0ili,eB"iA Mo"ru - Ro(inariA Dalea JiuluiA ?aia MareA A,u#eni. 2,ri4inirea <n"re,rin5%"orilor ,rin a!e#" ,ro@ra+ a !on#"a" <n a!or'area 'e a4u"oare finan!iare nera+=ur#a=ile ,en"ru <n!e,ereaA 'e5(ol"area #au finali5area unor in(e#"i$ii ,ro'u!"i(e +ari <n 5onele 'efa(ori5a"e. ?u@e"ul alo!a" ,en"ru Pro@ra+ul 2,e!ial ,en"ru 5one 'efa(ori5a"e Q2,ri4inirea in(e#"i$iilorQ a fo#" 'e 1/*A1 +iliar'e leiA 'in !are 4A/ +iliar'e ,en"ru a#i#"en$% "eEni!% ,en"ru i+,le+en"area ,ro@ra+ului. (ro"ramul Special pentru )one e*a&ori)ate +Spri3inirea acti&ita#ilor in me iul rural- #-a a,li!a" <n !a'rul 5onelor 'e!lara"e 'efa(ori5a"e ,an% la 'a"a 'e 22 iunie 2))). ?enefi!iarii a!e#"ui Pro@ra+ au fo#" <n"re,rin'erile +i!i !u !a,i"al +a4ori"ar ,ri(a" in"e@ral ro+ane#! I!u +ai ,u$in 'e ) 'e an@a4a$iJA a#o!ia$iile a@ri!ole !on#"i"ui"e !onfor+ Le@ii nr. *6C1//1 ,ri(in' #o!ie"%$ile a@ri!ole Bi al"e for+e 'e a#o!iere <n a@ri!ul"ur%A <n"re,rin5%"orilor ,ar"i!ulari #au a#o!ia$iilor fa+ilialeA au"ori5a"e !onfor+ De!re"ului-le@e nr. 4C1//) ,ri(in' or@ani5area Bi 'e#faBurarea unor a!"i(i"%$i e!ono+i!e ,e =a5a li=erei ini$ia"i(eA !u +o'ifi!arile ul"erioareA !are 'e#faBoara o a!"i(i"a"e a@ri!ola #au 'e #,ri4inire a a!"i(i"%$ii a@ri!oleA <n +e'iul ruralA <n in"eriorul unei 5one 'efa(ori5a"e Bi !are 'oreau #% iBi 'e5(ol"e afa!erea. ?u@e"ul alo!a" Pro@ra+ului 2,e!ial ,en"ru 5one 'efa(ori5a"e F2,ri4inirea a!"i(i"a$ilor a@ri!ole 'in +e'iul ruralQ a fo#" 'e 4A. +iliar'e leiA 'in !are )A +iliar'e ,en"ru a#i#"en$% "eEni!% ,en"ru i+,le+en"area ,ro@ra+ului. Do+eniile 'e a!"i(i"a"e eli@i=ile au fo#"8 !ul"ura le@u+elorA !reB"erea ani+alelorA ,re!u+ Bi ,re#"%ri #er(i!ii ,en"ru a@ri!ul"ur% - +e!ani5areA !Ei+i5areA ,ro"e!$ie. M AEe'=$a R*ma'a 8e')" I'-e/)$=$$ S)"#$'e 9ARIS:, A fo#" !on#"i"ui"a <n

=a5a Le@ii nr. */)C2))2 !% or@an 'e #,e!iali"a"e al a'+ini#"ra$iei ,u=li!e !en"raleA <n #u=or'inea 9u(e+uluiA fiin' uni!a in#"i"u$ie a=ili"a"a #% a,li!e ,oli"i!a 9u(e+ului ,en"ru 64

,ro+o(area Bi a"ra@erea in(e#"i$iilor #"raine 'ire!"e <n e!ono+ie. Mi#iunea ARI2 e#"e 'e a a"ra@e Bi +en"ine !a,i"alul #"rain <n e!ono+ieA !% efe!" al !rearii unui +e'iu 'e afa!eri ,rie"eno# Bi a"ra!"i( ,en"ru 'e5(ol"area ,roie!"elor 'e in(e#"i"ii. O$iecti&e: -!reB"erea #e+nifi!a"i(a a (olu+ului in(e#"i$iilor #"raine <n Ro+-niaA -!rearea unei i+a@ini ,o5i"i(e a Ro+aniei !% 'e#"ina"ie ,en"ru in(e#"i"ori la ni(el 'e $ar%A re@iuneA ra+ur% e!ono+i!aA -a=or'area ,ro-a!"i(a a in(e#"i"orilor #"raini ,rin reali5area unei ofer"e 'e ,roie!"e Bi ,ro,uneri !on!re"e 'e in(e#"i"iiA -oferirea unor #er(i!ii ,rofe#ionale 'e a#i#"en$a ,re'e!i5ionalaA ,e 'ura"a reali5%rii in(e#"i$iei Bi ul"erior a!e#"eia. Atri$u#ii0 n ,rin!i,alA 'o+eniul 'e a!"i(i"a"e al ARI2 #e refera la8 !oor'onarea ela=or%rii #"ra"e@iilor Bi ,ro@ra+elor 'e a!$iune ,en"ru a"ra@erea !a,i"alului #"r%in <n e!ono+ieA ,re!u+ Bi a a!"i(i"a$ii efe!"i(e 'e ,ro+o(are ,e ,lan in"ern Bi in"erna$ional a ,roie!"elor 'e in(e#"i$ii <n Ro+-niaK +oni"ori5area re#,e!"arii le@i#la$iei <n 'o+eniul in(e#"i$iilor #"r%ine <n !rearea !on'i$iilor ne!e#are a#i@urarii unui +e'iu 'e afa!eri fa(ora=il a!or'area 'e a#i#"en$% 'e #,e!iali"a"e in(e#"i"orilor #"r%ini in"ere#a$i 'e Ro+-nia Bi inain"area 'e ,ro,uneri ,en"ru i+=una"a"irea a!e#"eiaK ,ro+o(arii in(e#"i"iilor 'ire!"eK 'e5(ol"area unor ,roie!"e 'e in(e#"i$ii <n Ro+-niaA ,re+er@%"or Bi ul"erior reali5%rii in(e#"i$iilorA <n !ola=orare !u al"e in#"i"u$ii Bi or@ani5a$iiA @u(e+a+en"ale #au non@u(e+a+en"aleK i'en"ifi!area Bi ,ro+o(area 'o+eniilor ,riori"are 'e in(e#"i$ii Bi a o,or"uni"a$ilor e3i#"en"e <n a!e#"e 'o+enii ,re!u+ Bi !rearea unei =a5e 'e 'a"e !u infor+a$ii 'i#,oni=ile ,en"ru in(e#"i"ori referi"oare la ,roie!"e 'e in(e#"i"iiA #ur#e 'e finan$areA ,ar"eneri ,o"en$iali 'e afa!eriA lo!a$ii 'i#,oni=ileK ,ro+o(area in(e#"i$iilor #"r%ine <n !onfor+i"a"e !u #"ra"e@iile !elorlal"e in#"i"u$ii Bi or@ani5a$ii i+,li!a"e <n ,ro!e#ul 'e a"ra@ere a !a,i"alului #"rain <n e!ono+ie IAu"ori"a"ea ,en"ru Pri(a"i5are Bi A'+ini#"rarea Par"i!i,a$iilor 2"a"uluiA Au"ori"a"ea ,en"ru Dalorifi!area A!"i(elor ?an!areA +ini#"ereJA ,re!u+ Bi a i+a@inii Ro+aniei Bi a !li+a"ului in(e#"i"ional e3i#"en"A u"ili5an' "oa"e +i4loa!ele #,e!ifi!e 'e ,ro+o(areK 6

infor+area ,erio'i!% a 9u(e+ului a#u,ra (olu+uluiA #"ru!"uriiA 'o+eniilor

Bi "en'in$elor in(e#"i$iilor #"r%ine ,e ,lan in"ern Bi in"e+a$ionalA ,rin !ola=orarea !u al"e in#"i"u$iiA or@ani5a$ii #au #"ru!"uri ,u=li!e #au ,ri(a"e #,e!iali5a"eA !are inre@i#"rea5% Bi 'e$in infor+a$ii <n 'o+eniu. 5: O"Ea'$Ba=$$le (e "e8"eBe')a"e a $')e"e/el*" *ame'$l*" (e a5a!e"$+ 5 '(a=$$+ a/*!$a=$$ 8a)"*'ale M O"Ea'$Ba)$$le 8a)"*'ale #un" !-" #e ,oa"e 'e in"ere#a"e ,en"ru ,ro+o(area finan"arii <n (e'erea 'e5(ol"arii IMMA <n"ru!a" foar"e +ul"i ,a"roni 'e IMM #un" +e+=rii ai a!e#"or or@ani5a"ii 'ar Bi ,en"ru !% a!e#"e <n"re,rin'eri for+ea5a un +e'iu 'e afa!eri ,rofi"a=il Bi nu "re=uie #!a,a" 'in (e'ere A!e#"e or@ani5a$ii au ur+%"oarele a"ri=u$ii8 re,re5in"% in"ere#ele +e+=rilor <n ra,or" !u @u(ernul Bi !u #in'i!a"ele ,ro+o(ea5a in"ere#ele ,a"ronilor <n 'o+eniul e!ono+i! Bi #o!ialA <n Ia!e#"e or@ani5a$ii au re,re5en"an"i <n Con#iliul E!ono+i! Bi 2o!ialJK !on'i"iile e!ono+iei 'e ,ia$aA ,rin ,ar"i!i,area !% ,ar"ener la ne@o!ierea !on"ra!"elor !ole!"i(e 'e +un!%A la a#anarea !onfli!"elor #o!iale Bi a#i@urarea e@ali"a"ii 'e Ban#e ,en"ru <n"re,rin5a"ori. Re,re5in"a Bi a,ara in"ere#ele le@i"i+e ale +e+=rilor lorA u"ili5an' +i4loa!ele le@aleA fa$a 'e or@anele 'e #"a" Bi "er"ele ,er#oaneK ,ro,riiK a!$ionea5a !% ,ar"eneri re,re5en"a"i(i la ne@o!ierea !on"ra!"elor !ole!"i(e 'e +un!aA la +e'ierea li"i@iilor 'e +un!a #au a al"or ,ro=le+e !e a,ar <n rela$iile #o!iale '<n"re ,a"roni Bi #alaria$i Bi ,ar"i!i,% la #olu$ionarea !onfli!"elor '<n"re fir+ele +e+=reK ,ro+o(ea5% le@ali"a"ea Bi !ore!"i"u'inea ,rofe#ional% <n a!"i(i"a$ile e!ono+i!e Bi rela$iile '<n"re +e+=rii #ai. In"er(in la or@anele <n !au5% ,en"ru ,ro+o(area unor ,oli"i!i e!ono+i!eA fi#!aleA !o+er!ialeA +4u'i!iareA (a+ale Bi #alariale !ore!"eA ,re!u+ Bi ,en"ru !o+=a"erea !on!uren$ei neloialeK a#i@ura +e+=rilor lor !on#ul"a$iiA a#i#"en$a Bi e3,er"i5a <n 'o+eniul e!ono+i!A #o!ialA !o+er!ialA fi#!al Bi 4uri'i!A !on"ri=uin' la fun'a+en"area 'e!i5iilor ,ro,rii a!"i(i"a"ilor ,a"ronaleK 66 e'i"ea5a 5iareA re(i#"e Bi !%r"iK or@ani5ea5a !ur#uri 'e +ana@e+en" ,re!u+ Bi !ur#uri 'e for+are Bi in#"ruire ,rofe#ionalaA Bi ,oa" 'e#faBura a!"i(i"%$i e!ono+i!e

re,re5in"a Bi a,ara in"ere#ele +e+=rilor lor <n or@ani5a$iile Bi or@ani#+ele ofer% +e+=rilor ,o#i=ili"a"ea 'e a o="ine !re'i"e Bi finan"ariA 'e a in"o!+i

na$ionale Bi in"e+a$ionale #i+ilare !u !are in!Eeie !ola=orari Bi la !are #e ,oa"e afilia K ,roie!"eA a !on!e,e ,ro@ra+e <n a!e#" #en# !ola=oran' !u 'iferi"e or@ani#+e Bi =%n!i !are ofer% a#"fel 'e #er(i!iiK ,%#"rea5a o le@a"ura ,er+anen"a !u Ca+era 'e Co+er$ Bi In'u#"rieK ofera ,o" ini$ia unele ,roie!"e 'e le@i Bi +o'ifi!ari 'e le@iA a(an' !% o=ie!" a#i@ur% ,rin filialele lor 4u'e$ene o <n"rea@a @a+% 'e #er(i!ii 'e infor+are Bi +e+=rilor noi o,or"uni"a$i 'e afa!eriK re@le+en"area e3er!i"%rii 're,"urilor +e+=rilor lorK in'ru+areA ,ro@ra+e 'e #,ri4in Bi ,ro+o(areA !ur#uri 'e #,e!iali5areA #!Ei+=uri 'e e3,erien$a <n $ara Bi <n #"r%in%"a"eA #i+,o5ioaneA +ul"i,le al"e +anife#"%ri +eni"e #% #"i+ule5e #u!!e#ul <n afa!eri al +e+=rilor !o"i5an$i. Pen"ru 'e5=a"erea ,ro=le+elor !u i+,a!" 'ire!" a#u,ra #e!"orului IMMA e#"e or@ani5a"a Co+i#ia 'e 'ialo@ #o!ial a ANIMMCA <n !are fie!are ,a"rona" re,re5en"a"i( ,en"ru #e!"orul IMM are un re,re5en"an". Prin!i,alele or@ani5a$ii ,a"ronale #un"8 Con#iliul Na$ional al n"re,rin'erilor Pri(a"e Mi!i Bi Mi4lo!ii 'in Ro+-nia - CNIPMMRA Con#iliul Na$ional al Pa"ronilor 'in Ro+-nia - CONPRA Confe'era$ia Na$ionala a Pa"rona"ului Ro+an - CNPRA Uniunea Na$ionala a Pa"rona"ului Ro+an - UNPRA Pa"rona"ul Na$ional Ro+an- PNRA Confe'era$ia Pa"ronal% 'in In'u#"ria Ro+aniei & CONPIROM. M A/*!$a=$$le 6$ 5 '(a=$$le #un" or@ani5a"ii a !aror e3i#"en"a e#"eA <n @eneralA

'e'i!a"a =inelui ,u=li! Bi nu #un" afilia"e ,oli"i!. 2!o,ul a#o!ia$iilor e#"e 'e a #,ri4ini !rearea !on'i$iilor B"iin$ifi!eA nor+a"i(e Bi 'e ,ia$a ne!e#are 'e5(ol"%rii ra,i'e Bi efi!ien"e a e!ono+iei.Un nu+%r +are 'e or@ani5a$ii non@u(e+a+en"ale non,rofi" au !on#"i"ui" a#o!ia$ii Bi fun'a$iiA !are au !% o=ie!" 'e a!"i(i"a"e #,ri4inirea 'e5(ol"%rii #e!"orului IMM Bi a +e'iului 'e afa!eri. n"re a!e#"eaA e3i#"% unele re,re5en"a"i(e la ni(el na$ionalA !u+ ar fi fun'a"iile !are au i+,le+en"a" ,roie!"e 'e an(er@ur% ,e arii @eo@rafi!e r%#,an'i"eA a#i@uran' o 'e5(ol"are rela"i( uni"ar% la #!ara na$ional% #au a#o!ia$iile ,rofe#ionaleA !e reune#! a!"orii e!ono+i!i '<n"r-un anu+i" 'o+eniu 'e a!"i(i"a"e. n ,aralelA e3i#"% <n "oa"e 4u'e$ele $arii a#o!ia$ii ,u"erni!e Bi re,re5en"a"i(e ,e ,lan lo!alA a !%ror a!"i(i"a"e a#i@ur% !reB"erea !o+,e"i"i(i"a"ii Bi a in"ere#ului in(e#"i"ional <n 5on%. Mi#iunea a!e#"or or@ani5a$ii !on#"a <n8 6>

- 'e5(ol"area re#ur#elor u+ane - fa!"or !Eeie <n ,ro!e#ul #!Ei+=arii - la ni(el in'i(i'ualA in#"i"u$ional Bi !o+uni"arA 'o(e'e#! o +are fle3i=ili"a"e <n rela$iile !u !lien$ii a(an' un #,e!"ru (aria" 'e aB"e,"ari Bi #a"i#fa! !ele +ai inal"e ni(eluri 'e e3i@en$%. Por"ofoliul or@ani5a$iilor 'e+on#"rea5a !a,a!i"a"ea a!e#"ora 'e a a"in@e o=ie!"i(ele ,roie!"elor <n "i+,ul ,ro,u# la un #"an'ar' inal" 'e ,erfor+an$aA <n !on'i$iile 'ifi!ile ale unei e!ono+ii 'e ,ia$a <n!% <n for+are. - furni5area unei (a#"e ,ale"e 'e #er(i!ii ,en"ru ri'i!area !ul"urii Bi ,erfor+an$elor +ana@eriale ale <n"re,rin5%"orilor 'in Ro+-niaA <n ,aralel +!u i+,le+en"area unui !li+a" 'e !oo,erare ,e ,lan lo!al. Prin!i,alele fun'a$ii !u re,re5en"are na$ionala #un"8 0un'a$ia QCen"rul Ro+an ,en"ru n"re,rin'eri Mi!i Bi Mi4lo!iiQ - CRIMMA 0un'a$ia In"e+a$ionala 'e Mana@e+en" 0IMANA 0un'a$ia ,en"ru A#i#"en$a <n"re,rin5%"orilor 'in Ro+-nia - 0AIRA Cen"rul ,en"ru I+,le+en"area Mana@e+en"ului Perfor+an" - CIMPA 0un'a$ia Ro+ano-9er+anaA Cen"rele 'e De5(ol"are ,en"ru n"re,rin'eri Mi!i Bi Mi4lo!ii & CDIMM.

6.

CAPITOLUL III STUDIU DE CAZ: MANAGEMENTUL FINANRII IMM N ROMNIA

2"u'iul a#u,ra finan$%rii IMM <l ,ra!"i!% 'in ,lin <n ,ri+ul r-n' !ei i+,li!a"i 'ire!" <n o,era"iuni 'e a!e#" fel & =%n!ileA <n"re,rin'erile afla"e <n !au"are 'e #ur#e 'e finan"areA 'e"ina"orii #ur#elor 'e finan"areA #"ru!"urile a'+ini#"ra"i(e in"ere#a"e 'e in'e,linirea o=li@a"iilor lor fa$% 'e in"ere#ele e!ono+i!e Bi #o!iale !ole!"i(e. O ,ri(ire a"en"a a#u,ra rela"iei 'e !re'i" <n @eneral Bi <n #,e!ial a#u,ra a!eleia !are i+,li!a uni"a"ile e!ono+i!e ,e !are le 'enu+i+ IMM ne 'e5(aluie !% !ei !e reali5ea5a !o+,ara"ii a#u,ra rela"iilor 'e !re'i" o fa! 'in in"ere# Bi +ai a,oi 'in al"e +o"i(a"ii 'a!% a!e#"ea +ai e3i#"a. n"r-o e!ono+ie !a,i"ali#"a !u+ e#"e !ea !are ,re'o+ina <n +o' 'e ne!on"e#"a" a#"a5i <n lu+eA fie!are <Bi ur+are#"e ,ro,riul in"ere#A a'i!% #a"i#fa!erea ne(oilor 'e !are el e#"e !on#"ien" Bi !are #u= a#,e!" e!ono+i! Bi #o!ial are #en#uri !o+,le3e8 #% !a#"i@eA #% !a#"i@e +ai +ul"A #% !Eel"uia#!a ,ro,or"ional #au a=#olu" +ai ,u$inA #% e!ono+i#ea#!aA #% ai=a a!!e# la re#ur#e e"!. De#i@urA reali5area #au nereali5area in"ere#ului <n rela"ia 'e !re'i" <i afe!"ea5a ne+i4lo!i" ,e !ei i+,li!a"i 'ire!"A 'ar 'in neferi!ire i+,a!"ul nu #e o,re#"e la eiA !i e#"e +ul" +ai lar@ <n"ru!a" fie!are '<n"re ei e#"e le@a" ,rin +ii 'e fire 'e al"iiA 'e fa," 'e "o"i !eilal"i. ABa !% ,en"ru a-Bi 'a #ea+a !e #e in"a+,la !u eiA !u in"ere#ele lor Bi !e-ar "re=ui #% <n"re,rin'a a"a" fie!areA !-" Bi "o"i i+,reun%A ,ar"i!i,an$ii la rela"ia 'e finan"are & !re'i" "re=uie #% fa!a +ai <n"-i !o+,ara"ii ,en"ru a #"a=ili 'a!% le e#"e +ai =ineA +ai rauA +ai +ul"A +ai ,u$inA "o" la fel e"! Bi a,oi #% !on!ea,a !ele 'e ur+a".

3.1. %nali$a procesului de finanare a IMM &n 'omnia


Pro!e#ul 'e finan$are a IMM <n Ro+-nia 'e reali5ea5% ur+-n'u-#e unele ,rin!i,ii !e au fo#" ela=ora"e Bi ,erfe!"iona"e "inan' #ea+a 'e foar"e +ul"e !on'i"ionari. Ne (o+ referi la !a"e(a 'in"re a!e#"ea f%r% a a(ea ,re"en"ia !% le-a+ re,re5en"a" <n "oa"a a+,loarea Bi i+,or"an"a lor. DeBi nu ,rea #e +en"ionea5a a"a" Bi aBa !u+ ar "re=uiA ,ri+a Bi !ea +ai i+,or"an"a !on'i"ionare 'eri(a 'in ra,or"area la ,rin!i,iile euro,ene <n"ru!a" a!e#"ea #un" re5ul"a"ul

6/

unor nu+eroa#e Bi =o@a"e e3,erien"e reu#i"eA 'eBi nu <n "o"ali"a"ea lor. Ele re,re5in"a un +o'el 'u,% !are #un"e+ +oni"ori5a"i <n Pro@ra+ele 'e !are $ara noa#"r% =enefi!ia5a 'in ,ar"ea U.E. Bi ,e !are <n"r-o =una +a#ura le-a+ a#i+ila" Bi ,en"ru !% ele (or fi +o'elul !u !are Ro+-nia (a o,era 'e la +o+en"ul <n"rarii <n U.E. !are nu e#"e 'e,ar"e. Prin!i,iul !o+,ara"iei a fun!"iona" a,roa,e <n +o' i'eal <n a!ea#"a orien"are. A !on"a" Bi +ai !on"ea5a <n!% e3,erien"a ro+anea#!a 'ar <n filonul a!e#"eia au fo#" Bi r%+-n 'e i+,or"an"a enor+a e3i@en"ele I!erin"eleJ IMM 'in $ara noa#"r% !arora le e#"e 'e#"ina"a finan"area. Prin!i,iile "re=uie a'a,"a"eA !o+,ara"i(A a!e#"ora ,en"ru a a#i@ura efi!ien"a Bi +ai +are #i@uran"aA <n#% <n !on'i"ii 'e 4u#"e"e Bi reali#+A ,o"ri(i"e #i"ua"iei noa#"re. Alune!an' <n ,rofun5i+e ,e a!e#"e a'e(ara"e +a@i#"rale !o+,ara"i(e Bi #ur#e 'e ,erfe!"ionare 'e#!o,eri+ o infini"a"e 'e al"e !on'i"ionari !are !Eiar 'a!% nu ,o" fi ,e 'e,lin refle!"a"e <n ,rin!i,iile finan"arii 'e !are ne o!u,a+A nu "re! neo=#er(a"e Bi a,roa,e !% e#"e i+,o#i=il !% +ai 'e(re+e #au +ai "ar5iu #% nu !on#"a"a+ !% au la#a" "o"u#i ur+e re(ela"oare. 2"area reali"a"ilor ro+ane#"i <n a!e#" 'o+eniuA <n !on"e3"ul <n !are anu+i"e "raie!"orii ne #un" 'e4a "ra#a"e Bi nu +ai ,o" fi #!Ei+=a"e !el ,u$in un anu+i" "i+, 'e-ai!i in!oloA !i 'oar ,erfe!"iona"e Ia+eliora"eJA ne 'e"er+ina #% a#e5a+ <n !en"rul ,reo!u,arilor noa#"re <n a!e#" ,ara@raf !ele +ai i+,or"an"e ,rin!i,ii 'e finan"are !are ,orne#! 'e la !erin"ele IMM Bi ale in#"i"u"iilor finan!iare !e a!or'a re#ur#ele =ane#"i. Ce"$')ele IMM au <n (e'ere "i,urile 'e in(e#"i"ii ne!e#are 'e-a lun@ul 'e5(ol"arii a!"i(i"a"ii lor !o+er!ialeA ri#!urile le@a"e 'e in(e#"i"iile !e ur+ea5a a fi finan"a"e ,re!u+ Bi fa!"orii lua"i <n !on#i'erare <n ale@erea #ur#ei 'e finan"are. In'iferen" 'e a!"i(i"a"ea Bi "alia lorA IMM #un" uni"a"i e!ono+i!e !u #!o, lu!ra"i( !areA ,en"ru a fi reali5a"A i+,li!a 'e5(ol"area unei #u!!e#iuni 'e a!"i(i"a"i !one3e !e for+ea5a lan"ul a!"i(i"a"ii !o+er!iale ,en"ru reali5area !aruiaA <n "oa"e #e@+en"ele #aleA ,re#u,une in(e#"i"ii. n a!e#" #en# 'i#"in@e+8 - in(e#"i"ia 'inain"ea in!e,erii afa!eriiK e#"e ne!e#ara !er!e"ariiA "e#"arii Bi 'e5(ol"arii i'eii ini"iale 'e afa!eriA inain"e 'e in!e,erea afa!eriiK - in(e#"i"ia la <n!e,u" e#"e ne!e#ara ini"ial <n"re,rin'erilor ,en"ru 'e5(ol"area ,ro'u#elor lor Bi ,en"ru a!"i(i"a"ea 'e +arOe"in@ ini"iala. n"re,rin'erile ne!e#i"a finan"are ,en"ru a!e#"e "i,uri 'e a!"i(i"a"i la in!e,u"ul a!"i(i"a"ii lorA inain"ea (an5arii ,ro'u#elorC#er(i!iilorK - in(e#"i"ia ,en"ru in!e,erea a!"i(i"a"ii. Du,% e"a,a 'e 'e5(ol"are a ,ro'u#ului Bi >)

o,era"iilor 'e +arOe"in@A <n"re,rin'erea ne!e#i"a finan"are ,en"ru !a,i"alul 'e lu!ru ini"ial I,en"ru a ,u"ea in!e,e efe!"i( ,ro'u!"ia Bi (an5areaJK - in(e#"i"ia ,en"ru 'e5(ol"area Ce3,an#iunea afa!erii re,re5in"a finan"area unei <n"re,rin'eri la ,ra@ul 'e ren"a=ili"a"e #au !are ,oa"e @enera ,rofi" unifor+ #au !on"inuu. A!ea#"a in(e#"i"ie ,oa"e fi folo#i"a ,en"ru a 'e5(ol"a !a,a!i"a"ea 'e ,ro'u!"ieA ,en"ru 'e5(ol"area 'e noi ,ro'u#eA e3"in'erea #au 'e5(ol"area ,ie"elor #au ,ro!urarea 'e !a,i"al 'e lu!ru #u,li+en"ar. n 'e#fa#urarea lor in(e#"i"iile #un" in#o"i"e 'e nu+eroa#e ri#!uri ,en"ru a#i@urarea i+,o"ri(aA !aroraA IMM "re=uieA 'e a#e+eneaA #% fie ini"ia"e. Co#"ul finan"arii e#"e 'ire!" le@a" 'e ni(elul 'e ri#!A aBa !u+ e#"e ,er!e,u" 'e in"er+e'iari <n i+,le+en"area finan"arii IMM. Cre'i"ele !e ne!e#i"a @aran"ii (or a,area le@a"e 'e IMM !u !el +ai ri'i!a" ri#! finan!iarA a"a"a "i+, !-" 'o=an'a "re=uie ,la"i"a !Eiar <n ,erioa'a 'e i+,le+en"are a in(e#"i"ieiA !an' <n"re,rin'erea nu are ni!i a!"i(i"a"eA ni!i ,rofi". A,oiA ra"ele "re=uie ,la"i"e la #!a'en"a ,lanifi!a"a la +o+en"ul #e+narii !on"ra!"ului 'e !re'i". Pen"ru fie!are 5i 'e in"ar5iereA "re=uie ,la"i"e ,enali5ariA Da!% <n"re,rin'erea nu ,oa"e ra+=ur#a !re'i"ulA @aran"ia e#"e e3e!u"a"a. Uneori <n"re,rin'erile !u un @ra' finan!iar ri'i!a" 'e in'a"orare Ira,or"ul '<n"re !re'i" Bi !a,i"aluri ,ro,riiJ "re=uie #% <n"re <n li!Ei'are. Inain"e 'e a #oli!i"a finan"are un an"re,enor "re=uie #% #e @an'ea#!a !u a"en"ie la finan"area 'e !are are ne(oie ,en"ru un o=ie!"i( 'efini"A la !o#"urile Bi ri#!urile i+,li!a"e 'u,% ,ri+irea finan"arii. Pie"ele finan!iare ofera 'iferi"e "i,uri 'e finan"areA '<n"re !are "re=uie ale# a!ela !are e#"e !el +ai ,o"ri(i" ,en"ru o=ie!"i(ul afa!erii Bi ,o"en"ialul fir+ei. n ale@erea #ur#ei 'e finan"areA IMMau in"o"'eauna <n (e'ere nu+eroa#e a#,e!"e8 !e "i, 'e #ur#a 'e finan"are e#"e !el +ai ,o"ri(i" ,en"ru o=ie!"i(ele afa!eriiA !e 'i+en#iune a finan"arii ,oa"e #a"i#fa!e ne!e#i"a"ile afa!erii Bi ,ro,ria e(aluare a <n"re,rin'eriiA !are "re=uie fa!u"a !u #!o,ul 'e a a,re!ia !a,a!i"a"ea 'e afa!eri a <n"re,rin'erii ,en"ru a a(ea a!!e# la finan"are Bi ,en"ru a o ra+=ur#a. La ale@erea #ur#ei 'e finan"areA ur+a"orii fa!"ori "re=uie lua"i <n !on#i'erare8 M !o#"urile in!lu#e <n o="inerea finan"ariiK 'iferi"ele "i,uri 'e finan"are i+,li!a !o#"uri 'iferi"eA ,re!u+ !o#"urile #er(i!iilor 'e finan"areA !are ,o" fi ra"ele 'o=an5iiA "a3eA !o+i#ioane e"!. 'ar Bi !o#"ul an"i!i,a"A !are in!lu'e "oa"e !o#"urile 'inain"ea ,ri+irii a,ro=arii 'e finan"areA 'e e3e+,luA e(aluarea a!"i(elorA "a3e ,en"ru ,ro!e#area !ererilor 'e a,li!areA for+ulareA au"ori5a"iiA a,ro=ariA "a3e fi#!ale Bi 4u'i!iareA e"!.K M 'i#,oni=ili"a"ea fon'urilorK afa!erea ne!e#i"a fon'uri <n !on!or'an"a !u ,lanurile #ale. De a!eeaA <n #ele!"area #ur#ei 'e finan"areA "re=uie lua"e <n !on#i'erare >1

'i#,oni=ili"a"ea fon'urilor ,en"ru finan"areA ,erioa'a ne!e#ara ,ro!e#ului 'e a,ro=are Bi "i,ul 'e ra+=ur#are oferi". M "er+enii 'e finan"are Ifinan"ariiJ !eea !e ,re#u,une #% "ina #ea+aA inain"e 'e !ri"eriile 'e eli@i=ili"a"e !eru" a fi in'e,lini"e 'e !%"re a,li!an"i ,en"ru a 'i+en#iunea finan"arii oferi"eK a!ea#"a "re=uie #% #e ,o"ri(ea#!a !u ne(oia e3i#"en"a @aran"iilor BiC#au "i,ul Bi +ari+ea @aran"iilor !eru"eA "er+enii +o+en"ul #oli!i"arii finan"arii 'e ur+a"oarele ,ro=le+e8 ,ri+i finan"areK reala a afa!eriiK e(aluarii @aran"iilor !eru"e 'e "i,urile 'e finan"are. Da!% <n"re,rin'erea <Bi are ,ro,riile @aran"ii ,en"ru a a!o,eri ne!e#arul 'e @aran"iiA !o#"urile #er(i!iilor 'e finan"are #un" +ai +i!iA <n !o+,ara"ie !u !a5ul <n !are "re=uie #% !eara a4u"orul unui 0on' 'e 9aran"areK ,erioa'a 'e !re'i"are Bi ,erioa'a 'e @ra"ie oferi"e 'e "i,ul 'e finan"are. An"re,renorul "re=uie #% (erifi!e 'a!% a!e#"ea #e ,o"ri(e#! "i,ului 'e afa!ereA #"a'iul #au 'e 'e5(ol"are Bi ,o#i=ili"a"ea 'e a ra+=ur#a finan"areaK ra"a 'o=an5ii !eru"a 'e finan"a"orA !are ,oa"e fi fi3a #au (aria=ilaK +one'a 'e finan"are. Pen"ru (alu"aA e#"e a(an"a4o# ,en"ru <n"re,rin'eri #% "i,ul 'e ra+=ur#are !eru"K e3i#"a a!"i(i"a"i #e5oniereA !eea !e in#ea+na !%

fa!a e3,or"K <n a!e#" !a5A ri#!ul Bi !o#"urile #!Ei+=ului (alu"ar ,o" fi e(i"a"eK ,en"ru !re'i"e 'e in(e#"i"ii ,e "er+en lun@ e#"e ,o#i=il #% nu e3i#"e (an5ari #e+nifi!a"i(e 'e-a lun@ul anu+i"or #e5oaneA !eea !e ,oa"e @enera in!a#ari !e fa! ,o#i=ila ra+=ur#area <n ra"e lunare #au "ri+e#"riale. n a!e#" !a5A finan"area "re=uie #% ofere o fle3i=ili"a"e a ,la"ilor 'e ra+=ur#areA !u+ ar fi ra+=ur#area in"e@rala la #far#i"ul ,erioa'ei 'e !re'i"are. M ,ro,ria e(aluare a <n"re,rin'erii !eea !e #e refera 'ire!" la +ari+ea <n"re,rin'erii Bi !a,a!i"a"ea #% 'e a a(ea a!!e# la finan"areA ,oli"i!a 'e 'i(i'en'e I<n"re,rin'erea ,oa"e !ere !o-finan"are 'in #ur#e e3"erne Bi ,en"ru a!"i(i"a"ea !uren"a 'a!% Bi a!"ionarii rein(e#"e#! ,rofi"ulJA 'orin"a a!"ionarilor 'e a a!!e,"a ,ar"i!i,area re,re5en"an"ilor fina"a"orilor <n +ana@e+en"ul <n"re,rin'eriiA ,lanurile <n"re,rin'erii ,en"ru (ii"or Bi ,en"ru#"ra"e@ii 'e 'e5(ol"are I'e e3e+,luA ,lanuri 'e in(e#"i"iA 'e5(ol"area 'e noi ,ie"eA 'e5(ol"area 'e noi ,ro'u#eJK M u"ili5area fon'urilorK <n !au"area finan"arilorA ori!e IMM #"ie e3a!" ,en"ru !e #!o, <i "re=uie i+,le+en"a"a in(e#"i"ia Bi !u+ "re=uie #% !rea#!a afa!erea. n !on!or'an"a !u "oa"e a!e#"eaA <n"re,rin5a"orul "re=uie #% "ina #ea+a 'e ofer"a 'e finan"are <n fun!"ie 'e >2

!a,a!i"a"ea <n"re,rin'erii 'e a ra+=ur#a finan"area <n !on!or'an"a !u @rafi!ul 'e ra+=ur#are I'a"ele 'e ,la"a ,lanifi!a"eJA a'e!(area finan"arii !u e(olu"ia afa!erii Bi !a,a!i"a"ea #% 'e a ra+=ur#a finan"area I!re'i"A lea#in@ e"!.JA +ana@e+en"ul ,re(i5iunii finan!iare a <n"re,rin'eriiA !e re,re5in"a ,oli"i!a +ana@eriala referi"oare la !ole!"area =anilor 'e la !lien"i Bi ,la"a funri5orilorA fa!"ori !e 'e"er+ina !a,a!i"a"ea <n"re,rin'erii 'e a ra+=ur#a finan"area #au 'e a a!!e#a noi #ur#e 'e finan"areA 'u,% !e ,ri+ele (or fi ra+=ur#a"eK Ce"$')e ale $'/)$) )$$l*" 5$'a'!$a"e 5a=# (e IMM, Da!% in(e#"i"orii ,rofe#ioni#"iA =an!EeriiA !a,i"ali#"ii afa!eri#"i Bi al"i a!"ori #un" ra"ionaliA a"un!i (or in(e#"i 'oar 'a!% #e a#"ea,"a !% <n"re,rin'erea #% ai=a ran'a+en" Bi 'a!% ,o" an"i!i,a un !-B"i@ 'e !a,i"al. E#"e "rea=a lor #% e(alue5e <n"re,rin'eri Bi ,roie!"e !u ,ri(ire la ,rofi"a=ili"a"ea a#"e,"a"a. O="inerea 'e !%"re IMM a unui i+,ru+u" e#"e o o,era"iune 'e (an5are ,en"ru finan"a"orA lu!ru ,e !are +ul"i '<n"re !ei i+,ru+u"a"i IBi i+,ru+u"a"oriJ au "en'in"a #%-l ui"e. n"re,rin5a"orii !u afa!eri la <n!e,u" "re=uie #% (an'a (ia=ili"a"ea Bi ,o"en"ialul afa!erilor lor =an!Eerilor. Cu !-" #un" +ai =une +a"erialele infor+a"ionaleA ,e !are <n"re,rin5a"orii le ,o" furni5a ,en"ru a 'e+on#"ra !re'i=ili"a"ea afa!erii lorA !u a"a" +ai u#or Bi ra,i' (a fi ,en"ru ei #% o="ina o 'e!i5ie 'e i+,ru+u" ,o5i"i(a. Da"ele !eru"e "re=uie #% fie ,u#e la 'i#,o5i"ie ,ro+," Bi <n"r-o for+a !are ,oa"e fi u#or in"elea#a. Mai +ul"A un ,lan 'e afa!eri =ine ,re@a"i" i+,reuna !u o =a5a 'e !a,i"aluri ,ro,rii #oli'a ,oa"e a"ra@e in"ere#ul unui i+,ru+u"a"orA !Eiar ,en"ru o afa!ere afla"a la <n!e,u" #au foar"e "-n%r%. 2un" ,a"ru <n"re=ari-!Eeie la !are un =an!Eer #au ori!e al" i+,ru+u"a"or (rea #% i #e ra#,un'% #a"i#fa!"or8 !e (a fa!e fir+a !u =aniiW 'e !e #u+% are ne(oieW !-n' Bi !u+ (or fi <na,oia$i =aniiW !u+ are ne(oie 'e =aniW

Cu al"e !u(in"eA ,o"en"ialul !re'i"or (a (rea #% #"ie !u+ (or fi folo#i"i =anii Bi 'a!% folo#irea lor #e ,o"ri(e#"e ne(oilor ,en"ru !are a fo#" !eru". El (a 'oriA 'e a#e+eneaA #% #"ie 'a!% afa!erea e#"e !a,a=ila #% @enere5e #ufi!ien"i =ani ,en"ru ra+=ur#area i+,ru+u"uluiA !Eiar 'a!% !on'i"iile ,ie"ei nu #un" la fel 'e fa(ora=ile !% a!elea ,e !are le ara"a ,re(i5iunile. Mai +ul"A un i+,ru+u" ne!e#ar i+e'ia" ,oa"e in'u!e #!e,"i!i#+. >*

Ra#,un#urile la a!e#"e <n"re=ari (or 'e"er+ina "i,ul 'e !re'i"A iar "er+enii (or fi ,o"ri(i"i unor ne(oi #,e!ifi!e ale IMM Bi a=ili"ia"i 'e a-i folo#i !ore!". E3i@en"ele finan"a"orului #e 'e5(ol"a <n "oa"a a+,loarea lor ,rin +ai +ul"e ,ro!e#e Bi a!$iuni. P"*!e/ l (e e-al a"e, De!i5iile 'e i+,ru+u" #un" <n ,rin!i,al =a5a"e ,e !ele !in!i !ara!"eri#"i!i ale !re'i"ului8 -!ara!"erul. Mai ,re#u# 'e "oa"eA i+,ru+u"a"orul (a 'a =ani !u i+,ru+u" nu+ai ,er#oanelor <n !are are in!re'ere Bi !are <l i+,re#ionea5a ,rin in"e@ri"a"ea lorK -!a,a!i"a"ea. E#"e anali5a"a !a,a!i"a"ea i+,ru+u"a"ului 'e a ra+=ur#a i+,ru+u"ulK -!a,i"alul. Un i+,ru+u"a"or (a 'ori #% (a'a o 'i+en#iune a'e!(a"a 'e !a,i"al ,ro,riu 'in ,ar"ea a!"ionarilor in"erni #au e3"erni #au 'in ,ar"ea "u"uror !elor !are au in(e#"i" <n afa!ereK -!on'i"iile. Ai!i #un" in!lu#eA 'e o=i!eiA ,areri 'e#,re ,ro'u#ul i+,ru+u"a"ului Bi ,o5i"ia #% !o+,e"i"(a ,e ,ia$%A 'ar Bi !on'i"ia @enerala a ra+urii e!ono+i!e 'in !are fa!e ,ar"eK -@aran"iile. A!ea#"a e#"e 'e!i5ia !are 'e"er+ina 'a!% i+,ru+u"ul "re=uie #au nu #% fie @aran"a" Bi 'a!% 'aA !u !e. P"*!e/ l (e a'al$Ba, 0ie!are i+,ru+u"a"or in!er!a #% in"elea@a !on'i"ia afa!erii i+,ru+u"a"ului la fel !% Bi ,lanurile 'e (ii"or. A!e#"a e#"e +o"i(ul ,en"ru !are #e !ere ,re5en"area !a"or(a "i,uri 'e #i"ua"ii finan!iare !are 'au =%n!ii o #an#a 'e a (e'ea !u+ anu+i"e a#,e!"e !ri"i!e ale afa!erii #e lea@a unul 'e !elelal". De!$B$a (e a (a ! $m8" m ), Da!% un i+,ru+u"a"or e#"e fa(ora=il i+,re#iona" 'e !eea !e a (a5u"A a au5i" Bi a !i"i" (a !ere infor+a"ii Bi referin"e #u,li+en"are Bi (a in!e,e #% 'i#!u"e +ari+ea Bi #in!roni5area ,e !are =an!a le ,oa"e a#i@ura afa!eriiA re#,e!"i(eK <n +o' nor+alA 'e!i5ia 'e a 'a !u i+,ru+u" ,oa"e fi lua"a <n"r-o ,erioa'a 'e o #a,"a+ana ,-n% la "rei #a,"a+ani. O a#e+enea 'e!i5ie e#"e re5ul"a"ul unor ne@o!ieri !u =enefi!iarul final ,en"ru a fi 'e a!or' <n "er+eni a!!e,"a=ili ,en"ru =an!a Bi ,en"ru el Bi a,oi o="ine a!or'ul +e+=rilor !o+i"e"ului 'e !re'i"e 'e a a4un@e la un !on#en# a#u,ra unei anu+i"e #u+e ,en"ru finan"are. NeE*!$e"$le !*')"a!) l $ (e !"e($), Un !on"ra!" 'e !re'i" e#"e un 'o!u+en" !are 'efine#"e "er+enii Bi !on'i"iile <n !a'rul !arora un i+,ru+u"a"or ofera !a,i"al. Un i+,ru+u"a"orA ,rin !lau5ele ,o5i"i(e ,e !are le ,uneA 'efine#"e !e "re=uie #% fa!a !el i+,ru+u"a" BiA 'e o=i!eiA a!ea#"a in#ea+na8 ra+=ur#area !re'i"ului Bi a 'o=an5ii !onfor+ !u "er+enii !on"ra!"uluiK >4

+en"inerea unei (alori +ini+e a !a,i"alului 'e lu!ruK ,la"a ,ro+,"a a "u"uror "a3elor 'a"ora"eK +en"inerea unei a#i@urari !ore#,un5a"oare a ,ro,rie"a"iiK ,re5en"area #i"ua"iilor finan!iare ,erio'i!e.

I+,ru+u"a"orul ,une <n#% Bi !lau5e ne@a"i(e Ia'i!% li+i"e Bi re#"ri!"ii !e 'e,in' <n +are ,ar"e 'e ,er!e,"ia i+,ru+u"a"orului a#u,ra ri#!ului i+,li!a"J !are #un" no+inali5ari !o+,or"a+en"aleA ,e !are i+,ru+u"a"ul nu "re=uie #% le fa!a f%r% a,ro=area ,reala=ila a i+,ru+u"a"orului. A!e#"ea in!lu' re#"ri!"ii 'e @enul8 #% nu !rea#!a #e+nifi!a"i( 'a"oriiile "o"aleK #% nu @aran"e5e ,en"ru al"ii !u =unurile #aleK #% nu ,la"ea#!a 'i(i'en'eK #% nu #!Ei+=e +ana@e+en"ul #au ,er#oanele !EeieK #% nu fa!a a!Ei5i"ii #au (an5ari 'e a!"i(eK #% nu 'e5(ol"e a!"i(i"a"i noi.

n @eneralA "er+enii #un" ne@o!ia=ili ,-n% la un anu+i" ,un!". O'a"a !e "er+enii #un" a!!e,"a"i Bi i+,ru+u"ul e#"e fa!u"A <n"re,rin5a"orul Bi !o+,ania #% (or fi le@a"i 'e a!e#"i "er+eni. Nere#,e!"area "er+enilor !on"ra!"ului 'e !re'i" Bi e#e!ul "en"a"i(ei 'e a !ore!"a #i"ua"ia <n"r-o anu+i"a ,erioa'a 'e "i+, ,oa"e ,une !re'i"ul <n #i"ua"ia 'e nein'e,linire a unei o=li@a"ii #au +ai +ul"ora. O.)$'e"ea (e E"a') "$, Pen"ru a!ea#"aA in#"i"u"ia finan"a"oare #e a#"ea,"a !%8 -fon'urile #% fie folo#i"e !onfor+ !u "er+enii 'e finan"are ai ,roie!"ului Bi o=ie!"i(ele Pro@ra+ului 'e finan"areK - i+,ru+u"a"ul "re=uie #% <n"runea#!a "oa"e !ri"eriile 'e eli@i=ili"a"e referi"oare la "i,ul 'e =enefi!iarA "i,ul 'e a!"i(i"a"eA "i,ruile 'e ,roie!"e Bi "i,urile 'e !Eel"uieli !e "re=uie finan"a"eK - ,roie!"ele !e #un" finan"a"e "re=uie #% 'o(e'ea#!a #u#"ena=ili"a"e 'u,% !e finan"area (a lua #far#i"K - #% #e a#i@ure "ran#,aren"a u"ili5a"orii fon'urilorA a a!"i(i"a"ilor <n"re,rin'erii Bi re5ul"a"elorK - =enefi!iarii (or ,a#"ra inre@i#"rari 'e"alia"e ,ri(in' u"ili5area @ran"urilor Bi re5ul"a"ele a!"i(i"a"ii lor Bi (or ,une la 'i#,o5i"ie ra,oar"e la !ererea au"ori"a"ilor !e <i +oni"ori5ea5a. >

Prin!i,iile 'e =a5a <n finan"area IMM #-au 'eli+i"a" <n "i+, "inan' #ea+a 'e "oa"e !ele #e+nala"e +ai inain"eA <n !a'rul unor e3,erien"e 'e ,e#"e 2 'e aniA la !are o !on"ri=u"ie 'eo#e=i"a au a(u" in#"i"u"iile finan!iare in"erna"ional II0IJ Bi ,ro@ra+ele =%n!ilor !o+er!iale 'e finan"are a IMM a!"i(e ,e ,ie"ele "arilor lu+ii. Ro+-nia a a(u" 'e a#e+enea o #erie 'e ,ro@ra+e 'e-a lun@ul ul"i+ilor 16 ani ini"ia"e ,rin 'iferi"e a@en"ii @u(erna+en"ale Bi or@ani5a"ii ale #e!"orului ,ri(a". Ro+-nia ,oa"e a!u+ =enefi!ia 'e le!"iile in(a"a"e ,rin a!e#"e 'iferi"e ,ro@ra+e. Prin!i,iile 'e finan"areA !are #-au 'e5(ol"a" a#"fel ne ,er+i" #% #,era+ !% a!u+ 'i#,une+ 'e !a,a=ili"a"ea 'e a e(i"a +ul"e '<n"re !a,!anele finan"arii IMM 'e ,-n% <n ,re5en" Bi ,rin ur+areA #% #e e!ono+i#ea#!a "i+, Bi #% #e ,er+i"a fon'urilor 'e'i!a"e IMM #% a4un@a la =enefi!iarii finali +ai re,e'e. Pa"ru o=ie!"i(e (i5a"e 'e finan"area IMM re,re5in"a ,ia"ra 'e "e+elie a ,rin!i,iilor 'e finan"are8 M Me($ l (e a5a!e"$: !rearea unui +e'iu 'e afa!eri fa(ora=il !u o =iro!ra"ie +ini+a ,en"ru IMM Bi o #"ru!"ura a "a3elor !are ofera #"i+ulen"e +ai 'e@ra=a 'e!-" ,ie'i!i ,en"ru #e!"orul IMM e#"e !Eeia !%"re ori!e !re#"ere a a!e#"uia. Un +e'iu 'e afa!eri !are a'o,"a o a"i"u'ine fa(ora=ila fa$% 'e 'e5(ol"area #e!"orului (a in#e+na 'e a#e+enea o infra#"ru!"ura le@ala #oli'a <n !are le@ile ,ri(i"oare la IMM-uri nu #e +o'ifi!a foar"e 'e#. M A!!e/ l la !a8$)al8 o="inerea 'e #ur#e 'e finan"are 'e na'e4'e ,e "er+en +ai lun@ ,e =a5a unor "er+eni re5ona=ili #un" 'e i+,or"an"a e3"re+a ,en"ru 'e5(ol"area IMM-urilor. A!!e#ul la !a,i"al "re=uie #% fie ,e !-" 'e "ran#,aren" ,o#i=il Bi #% fie fa!u" !uno#!u" "u"uror IMM-urilor ,o"en"iali a,li!an"i ,rin (aria"e !anale 'e !o+uni!are ale #e!"orului ,u=li! Bi ,ri(a". M I'5*"ma)$a 6$ )eJ'*l*E$a: !a#"i@area a!!e#ului la in"erne" Bi la <n"rea@a lu+e a infor+a"iilor 'e#,re afa!eri ,oa"e a4u"a !% IMM-uri afla"e <n ora#e +i!i #% o="in% !uno#"in"e 'e in'u#"rie Bi #% i'en"ifi!e ,ar"eneri ,o"en"iali 'e afa!eri ,en"ru a-Bi fa(ori5a 'e5(ol"area. A!e#" lu!ru ,oa"e !Eiar a4u"a IMM-urile <n a,ararea ,ie"elor lor lo!ale e3i#"en"e i+,o"ri(a !o+,e"i"orilor in"erni Bi #"raini. M C*'/)" $"ea !a8a!$)a)$$8 lu!rul !u or@ani5a"iile lo!ale ,en"ru i+=una"a"irea a=ili"a"ilor +an@eriale Bi finan!iare Bi !a,a!i"a"ilor in#"i"u"iilor finan!iareA !o+,aniilor 'e !on#ul"an"aA a@en"iilor 'e 'e5(ol"are re@ionale Bi al"ele #un" ine#"i+a=ile ,en"ru !re#"erea #e!"orului IMM. Cu !-" e#"e +ai ,erfor+an" #i#"e+ul in#"i"u"ional 'e 'i#"ri=uire !are ,oa"e >6

fa!ili"a finan"area IMM-urilorA !u a"a" +ai =ine (a fi ,en"ru 'e5(ol"area 'e #u!!e# a a!e#"ora. Pornin' 'e la "oa"e a!e#"ea Bi a(an' <n (e'ere ne!e#i"a"ile IMM !% !el +ai nu+ero# #e!"or e!ono+i! Bi 'in !e <n !e +ai i+,or"an"A 'e(eni" 'o+inan" <n nu+eroa#e ra+uri Bi #u=ra+uri 'e a!"i(i"a"e 'in e!ono+ia na"ionala a+ a4un# la !on!lu5ia e3i#"en"ei unei infini"a"i 'e ,rin!i,ii ,en"ru finan"area IMMA nu nu+ai <n Ro+-niaA !i Bi <n al"e $%ri. Pre5en"area "u"uror a!e#"or ,rin!i,ii <n "oa"e a+,loarea lor e#"e 'e#i@urA i+,o#i=ila. n ,lu# 'a!% a+ ,ro!e'a aBaA ne-a+ e3,une unei re,e"ari 'e ,ro,or"ii <n"ru!a" <n !elelal"e !a,i"ole Bi ,ara@rafe ale "e5ei 'e 'o!"ora" le- a+ a=or'a" ,e foar"e +ul"e 'in"re eleA a"a" <n e#en"a !-" BiC#au <n 'e"alii 'e#"ul 'e a'-n!iA !u o!a5ia ,re5en"arii !re'i"elor =an!are !-" Bi a ,rin!i,alelor ,ro@ra+e 'e finan"are a're#a"e IMM 'in Ro+-nia.

3.2. Identificarea celor mai (une proceduri de finantare a IMM &n 'omnia
A"-" "eoria !-" Bi ,ra!"i!a ne 'e+on#"rea5% !% ,rin!i,iile finan"arii #un" (ala=ile 'oar al%"uri 'e F!ele +ai =une ,ro!e'uriG. n!% o 'a"aA e3,erien"a 'e ,e#"e 2 'e ani a finan"arii IMM ,e ,ie"e 'e5(ol"a"e Bi !uno#!u"e re,re5in"a un @Ei' e3!elen" ,en"ru !ele +ai =une ,ro!e'uri !are #un" rele(an"e <n +o' 'ire!" ,en"ru Ro+-nia. Cei !in!i#,re5e!e ani 'e finan"are a IMM <n Ro+-nia ne ara"a !are 'in"re a!e#"e ,ro!e'uri au a(u" #u!!e# Bi !are nu ar +ai "re=ui re,e"a"e ni!io'a"a. 2,re 'eo#e=ire 'e a!ele $%ri !are au o "ra'i"ie a IMMA Ro+-nia a <n!e,u" <n 1//) !u o noua @enera"ie 'e an"re,renoriA <n"r-o e!ono+ie !are nu +ai era !en"rali5a"aA !i afla"a <n"r-o +i#!are ra,i'a #,re o ,ia$% li=era. Cu "oa"e a#"eaA "ran5i"ia a 'ura" +ai +ul" 'e!-" #e a#"e,"aA fiin' !o+,anii 'e #"a" !are <n!% +ai a#"ea,"a ,ri(a"i5area. Ceea !e a re5ul"a" a fo#" o e(olu"ie +ul" +ai len"a a #e!"orului IMM BiA =inein"ele#A o in"ar5iere a re5ol(arii ,ro=le+elor a!e#"ora. Re!*ma'(a"$le 6$ *8$'$le 8a")$!$8a')$l*" la 5$'a')a"$le IMM #un" #ur#a ,ro!e'urilor in"erna"ionale a!!e,"a"e BiA "o"o'a"aA !a'rul <n !are !ele +ai =une ,ro!e'uri au <n!e,u" #% #e 'e5(ol"e Bi <n Ro+-nia. Preo!u,arile !elor +ai i+,or"an"e !in!i !a"e@orii 'e ,ar"i!i,an"i la finan"area IMM 'in Ro+-niaA re#,e!"i( #"a"ulA Pro@ra+ul PSAREA In#"i"u"iile finan!iare in"erna"ionale II0IJA =%n!ile ro+ane#"i Bi al"ele ,re!u+ ON9A !on#ul"an"iA ADR e"!. ,en"ru ela=orarea

>>

!elor +ai =une ,ro!e'uri <n a!ea#"a a!"i(i"a"e #-au !on!re"i5a" <n nu+eroa#e o,iniiA ,areri #au ,ro,uneri le@i#la"i(e lan#a"e <n reuniuni & 'e5=a"eri !o+une <n ul"i+ii 5e!e ani Bi ,e !are le ,re5en"a+ <n"r-o for+ulare rela"i( !on!i#% #"ra'uin'u-ne #% le a#i@ura+ !-" +ai =ine fi'eli"a"ea. n a!ela#i "i+, <n#% le-a+ @ru,a" ,e ,ar"i!i,an"ii !are #un" (i5a"i ne+i4lo!i" ,rin !on"inu"ul i'eilor. S)a) l $ <i re(ine ur+%"oarele #ar!ini8 - #% a#i@ure #"a=ili"a"ea e!ono+i!a !are #% ofere !on'i"ii +ai =une ,en"ru finan"area IMMK - #% 'e5(ol"e o ,oli"i!% na"ional% !oeren"a ,ri(in' IMMA iar o=ie!"i(ele ,oli"i!ii e!ono+i!e !u ,ri(ire la !o+,e"i"i(i"a"eA #er(i!iiA 'e5(ol"are re@ionala e"!. #% fie +ai rele(an"e8 - #% #"i+ule5e =%n!ile ,en"ru finan"are #e!"orului IMMA ,rin +a#uri !u+ ar fi #!u"irea 'e i+,o5i"e ,e ,rofi" #au al"e "a3eK - #% #"i+ule5e IMM ,en"ru a a!!e'e la #!Ee+ele 'e finan"areK - #% i+,le+en"e5e ,ro@ra+e 'e re!on(er#ie #o!iala #,e!ial !rea"e i+,reuna !u ,ro@ra+e 'e #u,or" finan!iar ,en"ru 5onele 'efa(ori5a"eK - #% a!o,ere ri#!ul 'e #!Ei+= (alu"ar ,en"ru IMMK - #% in"ro'u!a #!Ee+e 'e finan"are a ,ie"elor la ni(el na"ional ,en"ru a a#i@ura a!!e#ul lar@ la infor+a"ie ,en"ru IMM ,o"en"iale =enefi!iare. Pro@ra+ului PKARE i #e #oli!i"a #%8 - 'e5(ol"e ,ro@ra+ele !e furni5ea5a Fa'i"ionali"a"eG Bi nu inlo!uirea lor !u al"e for+e 'e finan"areK - !ree5e ,ro@ra+e al"erna"i(e 'e #,ri4in +ai a!!e#i=ileA a"ra!"i(e Bi +ai ,u$in !o#"i#i"oare ,en"ru =enefi!iarii ,o"en"ialiK - !ree5e #"an'ar'e 'e finan"are a IMM !u "ran#,aren"a ,erfe!"a la !ri"eriile 'e eli@i=ili"a"eA ,ro!e#ele 'e #ele!"ieA a,ro=areA +oni"ori5are Bi +ana@e+en" al ,ro@ra+elorK - i'en"ifi!e fa!"orii !are #u#"in finan"area ,roie!"elor ,en"ru ,ro@ra+e (ii"oareK - u"ili5e5e i+,ru+u"urile a!or'a"e ,en"ru #er(i!ii 'e #u,or" <n re"ele noiA "rainin@ ,en"ru IMM Bi #% reali5e5e !erin"ele ,ri(i"oare la !a,i"alul 'e ri#!K - a#i@ure !% #!Ee+ele 'e !re'i" #un" in#o"i"e 'e a#i#"en"a "eEni!a furni5a"a 'e e3,er"i finan!iari foar"e =uniA !are or@ani5ea5a <n una-'oua #a,"a+ani !ur#uri "eore"i!e Bi !el ,u$in "rei luni 'e ,ra!"i!a <n a!"i(i"a"ile 'e !re'i"are ala"uri 'e ,rofe#ioni#"i e3,eri+en"a"i. >.

I'/)$) )$$l*" F$'a'!$a"e I')e"'a)$*'ale li #e #oli!i"a ini"ierea 'i#!u"iilor la F+a#a ro"un'aG !u "oa"e Mini#"erele aferen"eA ADRA ON9A or@ani5a"ii finan!iareA =enefi!iariA re,re5en"an"i ai =%n!ilorA fir+e 'e !on#ul"an"aA la ni(el na"ional Bi re@ional ,en"ru a e(alua i+,a!"ul ,e !are <l are finan"area IMM a#u,ra e!ono+iei na"ionale Bi re@ionale Bi #% fa!a re!o+an'ari !on#"ru!"i(e =a5a"e ,e a!e#"e 'i#!u"ii. Tran#ferul e3,erien"ei Bi #of"Rare-ului IT 'e ,e ,ie"ele <n 'e5(ol"are <n #e!"orul IMM ,en"ru a fi +ai a!!e#i=ila la ni(el na"ional Bi re@ional. B#'!$le "*ma'e/)$ #un" !Ee+a"e #% !ree5e ,ro@ra+e 'e finan"are a IMM !are #a"i#fa! !erin"ele =enefi!iarilor <n !eea !e ,ri(e#"e +ari+eaA !o#"urileA 'ura"aA @aran"iileA !ererea 'e finan"are ,ro,rieA u"ili5area !u un anu+e #!o, 'e#e+na"C in'i!a" al finan"ariiA ,ro@ra+ 'e ra+=ur#are e"!. To" =%n!ilor li #e #oli!i"% #e a#i@ure !% #!Ee+a i+,le+en"arii ,ro@ra+elor 'e finan"are a IMMA in!lu#i( ,re5en"area for+ularelor 'e a,li!are ,en"ru finan"areA #"a=ilireaCe(aluareaA a,ro=area ,ro!e#elorA e(aluarea @aran"iilorA !erin"ele 'e @aran"iiA +oni"ori5areaA ,la"ile Bi ur+arirea #un" aBa !u+ "re=uieA a#"fel in!a" o o,era"iune #% fie +ai ,u$in =iro!ra"i!a Bi +ai ,u$in <n"reru,"a 'e ,la"i Bi ra+=ur#ari !e nu ar "re=ui #% ai=a lo!. De a#e+enea =%n!ile ar "re=ui #% +o"i(e5e ,er#onalului ,rin #!Ee+e !u =onu#uri #au al"e a(an"a4e ,en"ru a !on#"rui ,or"ofolii 'e IMM 'e #u!!e#A f%r% in"ar5ieri la ,la"a Bi nera+=ur#ari #au #% folo#ea#!a e3,erien"a 'e finan"are a IMM !-B"i@a"a <n #!o,ul 'e5(ol"arii unor ,ro@ra+e 'e finan"are +ai =ine a'a,"a"e ne!e#i"a"ilor a!e#"ora. Al)$ 8a")$!$8a')$ "re=uie #% ia +a#uri ,en"ru8 - or@ani5area 'e #e+niarii !u "e+a F!ele +ai =une ,ro!e'uriG Bi !ur#uri !u a!e#" !on"inu" <n re@iuni ,en"ru ADR Bi or@ani5a"iile finan!iare #,re a li #e i+,ar"a#i e3,erien"e Bi a in(a"a unul 'e la !elelal"K - i'en"ifi!area re#"ri!"iilor !ele +ai i+,or"an"e 'in ,ro@ra+ele 'e finan"are ale IMM Bi a!or'area 'e a4u"or ,en"ru re5ol(area lorA ,re!u+ Bi ,en"ru in"o!+irea ,lanurilor 'e afa!eri #au re5ol(area !erin"elor "e+,orare 'e +ana@e+en" e"!.K - in"ro'u!erea ,rin ,ra!"i!a Bi #e+inariiA a unei anali5e F!a#E floR (er#u# @aran"iiG <n a4u"orarea IMM !are !au"a finan"areA !u #!o,ul 'e a ,er+i"e <n"re,rin'erilor ,o"en"iale 'e a o="ine finan"ari !u @aran"ii li+i"a"eK - 'efinirea !lara a rolului ,e !are ADR <l auA <n #,e!ial <n #!Ee+ele 'e finan"areA 'e +arOe"in@A i+,le+en"are Bi +oni"ori5are. >/

IMM a,re!ia5a !% ,en"ru ele finan"area "re=uie #% fie in#o"i"a Bi 'e al"e #"i+ulen"eA "er+enele I,erioa'ele 'e !re'i"areJ Bi ,erioa'ele 'e @ra"ie ar "re=ui #% fie le@a"e 'e reali"a"ile !a#E-floR-ului 'in ,roie!" ,en"ru a fi finan"a"e iar !erin"ele !ofinan"arii #% fie fle3i=ile refle!"an' re#ur#ele IMM. n +o' !er" e3i#"a Bi al"e e3i@en"eA 'ar a!e#"ea #un" !ele +ai 'e# in"alni"e. n ,lu#A unele '<n"re !ele for+ula"e ai!iA 'a!% #un" anali5a"e <n (e'erea "ra'u!erii lor <n fa,"eA (o+ !on#"a"a !% #un" e3"re+ 'e !o+,le3e Bi !%A <n reali"a"eA ar ,u"ea fi for+ula"e <n 'ouaA "rei #au +ai +ul"e !erin"e Ine(oiJ. E#"e !-" #e ,oa"e 'e #i@ur !% <n "i+,A (or fi noi Bi noi e3i@en"eA !% 'e fa," a!e#"ea (or +er@e <n ,a# !u (re+urile. Prin ur+are !on#i'era+ !%A <n e"a,a a!"ualaA refle!"area e3i@en"elor Bi o=#er(a"iilorA #u#"inu"e 'e !a"e@oriile 'e a@en"i e!ono+i!i i+,li!a"i 'ire!" <n rela"iile 'e finan"are a IMMA <n ,ro!e'urile 'e finan"are #au ,oa"e !EiarA ,reluarea lor fi'ela #au rela"i( fi'ela ar a#i@ura !u a'e(ara" !ele +ai =une ,ro!e'uri. ?inein"ele# (a fi (or=a 'e ,ro!e'urile ,erioa'ei i+e'ia" ur+a"oareA 'ar (or ur+a Bi al"e ,erioa'e !arora (a "re=ui #% li #e a#i@ureA 'e a#e+enea !ele +ai =une ,ro!e'uri 'e finan"are. 0or+al Bi la ,ri+a (e'ere aBa #"au lu!rurileA 'ar #% nu ui"a+ !% ,ar"i!i,an"ii la rela"iile 'e finan"are a IMM #un" uni"a"i e!ono+i!e BiC#au ,oli"i!e !u in"ere#e ,e !areA 'e re@ulaA Bi le !uno#! =ine Bi le a,ara #au ,ro+o(ea5a Bi 'e#i@urA (or #% Bi le #a"i#fa!a. 2un"e+ !u anali5a noa#"r% <n e!ono+ia !a,i"ali#"a aBa !% refle!"area #au ,reluarea a#"e,"arilor la !are ne-a+ referi" +ai inain"e Bi in!lu'erea lor <n rela"iile 'e finan"are a IMM ,rin !ele +ai =une ,ro!e'uri nu #e ,o" reali5a 'e!-" ,rin ne@o!ieri <n !are ,ar"enerii <Bi (or #u#"ine in"ere#ele Bi #e (or in"ele@e !on#i+"an' la !o+,ro+i#uri <n +o' re!i,ro!. To!+ai 'e a!eea 'ru+ul #,re !ele +ai =une ,ro!e'uri nu ,oa"e fi ,ar!ur# nu+ai enun"an' =une in"en"iiA e3i@en"e #au ne(oi. Pro=le+a !elor +ai =une ,ro!e'uri 'e finan"are a IMM #e ,une Bi la #!ara @lo=alaA ,en"ru "oa"e "arileA <n"ru!a"A rela"iile <n !a'rul unor a#e+enea o,era"ii "ran#!e' @rani"ele na"ionale. E3i#"a ,ro@ra+e 'e finan"are !u #ur#e ,ro(enin' 'in $%ri 'iferi"eA 'e#"ina"ii <n $%ri 'iferi"eA 'ar al"ele 'e!-" !ele 'e un'e ,ro(in #ur#eleA Bi in"er+e'iari 'in al"e $%ri. Reali5area !elor +ai =une ,ro!e'uri 'e finan"are a IMM <n a!e#" !on"e3" e#"e +ul" +ai !o+,le3aA 'ar la #"a'iul a!"ual al @lo=ali5arii e!ono+iei 'e+er#ul #-a 'o(e'i" ,o#i=il. De a!eeaA (o+ a(ea <n (e'ere !ele ma$ . 'e 8"*!e( "$ El*.ale ,ornin' 'e la in"ere#ele finan"arii IMM 'in Ro+-nia. A!ea#"a ne o=li@a #% a=or'a+ ,ro=le+a <n +o' #e!(en$ial. .)

A, A/$/)e')a 5$'a'!$a"a, E3i#"a lo! ,en"ru a i+=una"a"i 'in a!e#" ,un!" 'e (e'ere for+ele "ra'i"ionale 'e a#i#"en"a finan!iara Bi anu+e #u=(en"ii 'e #"a"A i+,ru+u"uriA #u=(en"ii !u 'o=an'aA a!o,erirea ri#!ului 'e #!Ei+= (alu"arA !a,i"al ,ri(a"A e"!. IMM au ne(oie 'e o,"iuni 'e finan"are fle3i=ilaA !e ra#,un' la ne(oile lor <n !re#"ere. De al"felA ele ne!e#i"a o #ur#a 'e infor+are "ran#,aren"a ,en"ru a afla !e #!Ee+e 'e finan"are #un" 'i#,oni=ileA !u !e "er+eni Bi <n !e !a'ru 'e "i+,. In"er+e'iarii !are (or oferi a#i#"en"a finan!iara - !o+,anii 'e +i!rofinan"areA =%n!i !o+er!ialeA fon'uriA fun'a"iiA a@en"ii 'e 'e5(ol"are re@ionalaA !o+,anii 'e lea#in@A !o+,anii #,e!iali5a"e <n a!or'area 'e !re'i"e +i!i ,er#oanelor fi5i!e Bi al"eleA "re=uie #% fie <n "o"ali"a"e an@a4a"i I'e'i!a"iJ Bi #"i+ula"i <n furni5area #er(i!iilor finan!iare #e!"orului IMM. A!e#" lu!ru in#ea+na a'o,"area ,rin!i,iilor 'e finan"are a IMM Bi o,erarea !u un ,er#onal =ine in#"rui" Bi 'e'i!a"A re!e,"i( !erin"elor IMM. MarOe"in@ul ,roa!"i( ,rin in"er+e'iari e#"e e#en"ial !u #!o,ul 'e a a!!e#a a!ele IMM !areA e(en"ualA #e (or !alifi!a ,en"ru a#i#"en"a finan!iara. Mul"i 'in"re ei #e (or "e+e Bi nu (or fi 'ori"ori 'e a i+,ru+u"a =ani ,en"ru a-Bi 'e5(ol"a afa!erea. Tra'i"ia =%n!ii !e i+,ru+u"a e#"e <n!% rela"i( noua <n Ro+-nia la ni(elul IMM Bi ,rin ur+are "re=uie #% fie a!"i( 'e5(ol"a"a. Cerin"ele finan!iare ale unei IMM (or fi 'e"er+ina"e ,rin "i,urile 'e in(e#"i"ii Bi !a,i"alul !eru" <n !i!lul e!ono+i! al <n"re,rin'erii. Pa"ru "i,uri 'i#"in!"e 'e finan"are ar "re=ui i'en"ifi!a"e la <n!e,u" <n 'efinirea "i,ului 'e a#i#"en"a finan!iara Bi !lau5elor !are (or fi ,o"ri(i"e ,en"ru ori!e IMM8 M F!a,i"alul 'e #a+an"aG e#"e !eru" la un #"a'iu foar"e "i+,uriu 'in (ia"a <n"re,rin'erii ,en"ru !er!e"areaA "e#"area Bi 'e5(ol"area i'eii ini"iale 'e afa!eri inain"ea 'e in!e,erea afa!eriiK M F!a,i"alul 'e lan#areG e#"e !eru" 'e <n"re,rin'eri ,en"ru a-Bi 'e5(ol"a ,ro'u#ele ,en"ru o ,erioa'a ini"iala 'e +arOe"in@A inain"e 'e in!e,erea e3,an#iunii 'e5(ol"arii ,ro'u#elor Bi #er(i!iilorK M M F!a,i"alul 'e lu!ruG (a fi ne!e#ar o'a"a !e +arOe"in@ul ini"ial ,are a fi 'e F!a,i"alul 'e e3,an#iuneG (a fi !ri"i! ,en"ru <n"re,rin'erea !are a a"in# #u!!e# Bi 'e5(ol"area ,ro'u#ului "re=uie #% in!ea,a <n a(an#K un ni(el 'e ren"a=ili"a"e <n o,era"iunile #ale BiA ,o#i=ilA a @enera" ,rofi". Ca,i"alul 'e e3,an#iune <i (a ,er+i"e #% 'e5(ol"e noi ,ro'u#eA #%-Bi e3"in'a ,ie"ele e3i#"en"e #au !Eiar #% 'e5(ol"e unele noi. .1

A#i#"en"a finan!iara ne!e#i"a F!ea +ai =una ,ra!"i!aG nu nu+ai a =unei !unoa#"eriA <n a(an#A a ,o"en"ialului IMM Bi !erin"elor lor 'e furni5are a a#i#"en"eiA 'ar !are o'a"a a#i@ura"e i+,li!a +oni"ori5area !ore!"aA !on"rolul !ali"a"ii Bi +ana@e+en"ul ri#!ului. 0%r% "oa"e a!e#"eaA a#i#"en"a ,oa"e #far#i <n"r-o li,#a 'e #u!!e# ,en"ru a+=ele ,%r$i. A!e#" lu!ru in#ea+na !% #i#"e+ele "re=uie #% fie or@ani5a"e inain"e !% a#i#"en"a finan!iara #% fie a!or'a"aA <n aBa fel in!a" 'e-a lun@ul <n"re@ii ,erioa'e 'e finan"are #% e3i#"a o F!ur@ere linaG 'e infor+a"ie reinnoi"a a ,ro@re#ului finan"arii IMM. Cunoa#"erea !lien"uluiA re@ula nr.1 <n 'o+eniul =an!arA 'e-a lun@ul ,erioa'ei ,ro@ra+ului 'e a#i#"en"a finan!iaraA e#"e a=#olu" e#en"iala ,en"ru #u!!e#ul a!e#"uia. B, P"*!e/a"ea, Ori!e ,ro@ra+ 'e finan"are e#"e u"il nu+ai ul"i+ului =enefi!iar 'a!% are a!!e# la el <n"r-o ,erioa'a 'e "i+, re5ona=ila 'u,% !e a fo#" fa!u"a a,li!a"ia. O in"ar5iere <n ,ro!e#area a,li!a"iei ,en"ru o anu+e #!Ee+a ,oa"e infir+a ,re(i5iunile 'e !a#E floR Bi ,lanurile 'e afa!eri in"o!+i"e ,en"ru finan"area !eru"a. Di"e5a e#"eA ,rin ur+areA e#en"iala <n ,ro!e#area ori!arui ,ro@ra+ 'e finan"are. A!ea#"a in#ea+naA <n ,ri+ul ran'A #i+,lifi!area for+ularelor 'e a,li!are !eru"e Bi a#i@urarea unui ra#,un# ra,i' 'in ,ar"ea in"er+e'iarului finan!iar. C, E-al a"ea, 2"an'ar'ele unifor+e ,en"ru e(aluarea @aran"iilor "re=uie #% fie fa!u"e <n aBa fel in!a" #% #e re!ur@a <n +o' li+i"a" la in"er,re"ari @re#i"e Bi la 'e5=a"eri. Parerea 'e#,re (aloare a =enefi!iarului (a 'iferi in"o"'eauna 'e !ea a in"er+e'iarului finan!iar. E#"eA ,rin ur+areA e#en"ial !% #"an'ar'e !lar 'efini"e 'e e(aluare #% fie 'i#!u"a"e <n ,reala=il !u =enefi!iarul final ,o"en"ial Bi a@rea"e. E(aluarea ofi!iala "re=uie #% ia <n !on#i'erare ra"a inal"a a infla"iei aBa in!a" a!"i(ele fi3e #% nu fie e(alua"e la !o#"A !i +ai 'e@ra=a la o a,ro3i+are a (alorii 'e ,ia$%. D, I'/)" $"ea. 0%r% !ele +ai =une ,ro!e'uriA ,ro@ra+ele 'e finan"are a IMMA !are #un" +eni"e #% ai=a o !on"ri=u"ie ,o5i"i(a la !re#"erea e!ono+i!a a "ariiA furni5an' Fa'i"ionalG Bi un efe!" e!ono+i! +ul"i,li!a"orA e#"e ,o#i=il #% nu <Bi a"in@a o=ie!"i(ele. Ca,i"alul u+an e#"e la fel 'e i+,or"an" !% Bi !a,i"alul finan!iar ,en"ru #u#"ena=ili"a"ea ,e "er+en lun@ a ori!arui ,ro@ra+ 'e finan"are a IMM. 9ru,urile "in"a !are ar =enefi!ia !el +ai +ul" 'e ,re@a"irea ,en"ru 'e5(ol"area ,e "er+en lun@ a !ul"urii IMM "re=uie #% in!lu'a ,er#onalul IMMA "o"i in"er+e'iarii finan!iari Bi a@en"iile 'e 'e5(ol"are. Da"e fiin' !erin"ele 'e ,re@a"ire foar"e (aria"e e3i#"a o ne!e#i"a"e !lara ,en"ru !% #!Ee+ele #% fie ,er#onali5a"e Bi a"en" F!roi"eG ,en"ru a #a"i#fa!e a!e#"e @ru,uri "in"a. A(er#iunea Bi in!a,a!i"a"ea finan!iara a IMM 'e a in(e#"i <n ,ro@ra+ele 'e 'e5(ol"are a ,er#onalului Bi 'e a a!or'a ,re@a"irii i+,or"an"a ,e !are o +eri"aA #u=linia5a .2

ne(oia 'e a a'o,"a o a=or'are ,roa!"i(a !u #!o,ul 'e a ,ro+o(a in(e#"i"ii +ai +ari ale IMM <n ,re@a"irea ,er#onalului. 2!Ee+ele ino(a"i(e 'e ,re@a"ire !e "in"e#! anu+i"e @ru,uri !u+ ar fi fe+eileA "inerii Bi #o+eriiA #un" +eni"e #% 'e5(ol"e !ali"a"ile 'e =a5a. Pre@a"irea +ai a(an#a"aA !are e#"e #,e!ifi!a fie!arui #e!"or !are lu!rea5a in'ea,roa,e !u #!Ee+ele 'e ,la#a+en"A e#"e +ai efi!ien"a Bi +ai rele(an"a ,en"ru ne(oile #,e!ifi!e ale IMM. E, Rela)$a ! !l$e') l, 0inan"area IMM-urilor e#"e un ,ro'u# Bi un #er(i!iu i+,or"an" !are (a ,er+i"e in"er+e'iarului finan!iarA <n +o' no"a=il =%n!ileA #%-Bi 'e5(ol"e =a5a 'e !lien"i ,e "er+en lun@. E#"eA ,rin ur+areA !ri"i! fa,"ul !% un an@a4a+en" fa!u" ,en"ru a+eliorarea !ali"a"ii Bi (alorii #er(i!iului are lo! ,en"ru =ani. Reali5area an@a4a+en"ului i+,li!a lu!rul !u !lien"ii <n"r-un +o' "ran#,aren"A oferin'u-le !u e3a!"i"a"e infor+a"ii a#u,ra ,ro'u#elor Bi #er(i!iilor !are le (or fi furni5a"e. Ori a!e#" lu!ru in#ea+na in!re'ere <n #er(i!iiA re5ol(area ,ro+,"a a !ererilor Bi ,lan@erilor Bi o ,ro!e#are ,roa!"i(a le@a"a 'e ne!e#i"a"ile !lien"ilor. Rolul in"er+e'iarului finan!iar nu e#"e nu+ai #% a#i@ure (ar#area fon'urilor 'ar Bi !ole!"area la "i+, a 'o=an5ilor Bi ra"elor 'e !re'i"A !eea !e ,re#u,une +oni"ori5area afa!erii IMM !u (i5i"e re@ula"e la #e'iu Bi 'i#!u"ii !u +ana@e+en"ul. Toa"e a!e#"ea in#ea+na !ele +ai =une ,ro!e'uriA 'ar ele "re=uie 'efini"e "i+,uriu <n rela"ia !u !lien"ulA <n aBa fel in!a" #% nu e3i#"e lo! 'e nein"ele@eri 'in ,ar"ea IMM Bi ni!i 'in ,ar"ea in"er+e'iarului finan!iar. F, Rela)$$ "eE$*'ale, Ne(oia 'e a furni5a finan"are IMM ,en"ru 'e5(ol"area anu+i"or re@iuni Bi #e!"oare 'e a!"i(i"a"e e!ono+i!a r%+a#e <n ur+a #un" a#,e!"e i+,or"an"e al ori!arui ,ro@ra+ 'e finan"are ale IMM. Prin ur+areA !oo,erarea !u au"ori"a"ile lo!aleA a@en"iile 'e 'e5(ol"are re@ionalaA !en"rele 'e !on#ul"an"a <n afa!eriA !on#ul"an"iiA =%n!ile !o+er!iale Bi al"e or@ani5a"ii finan!iare e#"e e#en"iala ,en"ru #u!!e#ul ,e "er+en lun@ al ori!arui ,ro@ra+. A!e#"ea "re=uie #% in"elea@a i+,or"an"a IMMA !are au o !on"ri=u"ie foar"e +are #au 'o+inan"a la 'e5(ol"area e!ono+i!a a re@iunii lor Bi a "arilor. Prin 'e,lina !oo,erare a a!e#"or 'iferi"e (eri@i !are (erifi!a ,rin!i,iile 'e finan"are ale IMM #e ,o" ela=ora Bi a,li!a !ele +ai =une ,ro!e'uri. Li,#a !ara!"erului !on!ilian" al !o+,aniilor fa$% 'e anu+i"e "a3e i+,o(ara"oare Bi le@i#la"ia nereali#"a referi"oare la IMM #un" !ele +ai =ine "ra"a"e ,rin efor"urile 'e lo==H ale or@ani5a"iilor ofi!iale ale IMM <n aBa fel in!a" ,re#iunea ,oa"e fi fa!u"a ,en"ru a influen"a @u(ernul #% #!Ei+=e le@i#la"ia aBa !u+ #e a,re!ia5a a fi reali#" Bi .*

ne!e#ar. n finalA ra#,un'erea ,en"ru i+=una"a"irea +e'iului 'e in(e#"i"ii Bi ,en"ru li=erali5area e!ono+iei <n aBa fel in!a" #% a4un@a +ai a"ra!"i(a ,en"ru #e!"orul IMM re(ine @u(ernului "arii. G, A )*"$)a)ea IMM, n #e!"orul !or,ora"i( +ai +areA au"ori"a"ea e#"e un !on!e," =ine 'efini"A <n#% ,en"ru #e!"orul IMM e#"e +ai ,u$in e(i'en"A 'a" fiin' nu+%rul li+i"a" 'e a!"ionari #au #alaria"i. Ori!u+A unele (erifi!ari Bi =alan"e 'e re#ur#e ,o" fi 'e4a <n"ro'u#e <n"re,rin'erilor +i4lo!ii !are an@a4ea5a +ai +ul" 'e ) 'e ,er#oane. A!e#" lu!ru e#"e ne!e#ar ,en"ru a a#i@ura in"e@ri"a"ea <n 'erulare a <n"re,rin'erii Bi rela"ia #% !u in#"i"u"ii rele(an"eK e#"e =a5a" ,e ,rin!i,iile @enerale 'e ,ro,a@areC 'e5(aluireA ,e re#,on#a=ili"a"ea +ana@e+en"ului I2IM & #i#"e+e 'e infor+are a +ana@e+en"uluiJ Bi #e,ararea re#,on#a=ili"a"ii <n !on'i"iile e3er!i"arii !on"rolului a#u,ra +ana@e+en"ului 'e ri#! in"ern. Pen"ru =%n!ile finan"a"oareA e#"e i+,or"an" !% liniile 'e ra,or"are finan!iara #% fie !lar 'efini"e 'e la <n!e,u" a#"fel in!a" IMM #% ,oa"a furni5a infor+a"ia !eru"a la "i+, Bi <n"r-o +aniera e3a!"a ,er#oanei re#,on#a=ile 'e la =an!a. A!e#" flu3 'e infor+a"ii re@ula"Ce3a!" 'e(ine 'eo#e=i" 'e !ri"i! 'a!% e3i#"a a(er"i#+en"e "i+,urii ,en"ru a ur+ari a"en" o,era"iunile IMMA +ai 'e@ra=a 'e!-" #% le a#!un'a ,-n% !an' e#"e ,rea "ar5iu. K, F*'( "$le /)" !) "ale, Un'e fon'urile #"ru!"urale au fo#" ale#e ,en"ru a4u"area IMMA a!olo #e a!"ionea5a 'e fa," ,en"ru #u,ra(ie"uirea in'elun@a"a a lor Bi !rearea 'e lo!uri 'e +un!a. A!ea#"a +a#ura #e in!a'rea5a <n ,oli"i!ile 'e !oe5iune #o!iala ale UE Bi au !% o=ie!"i( re'u!erea 'iferen"elor e!ono+i!e Bi #o!ialeA +ai ale# <n !ele +ai #la=e re@iuni. 7onele 'e in"ere# 'eo#e=i" !u ,o"en"ial +are 'e !re#"ere ,ro+o(ea5a <n a!e#" #en# <n +o' 'eo#e=i" "eEnolo@iile noiA "eEnolo@iile 'e !ura"are a +e'iului Bi #er(i!iile 'e #,ri4in ,en"ru afa!eri. Turi#+ul @eneral Bi "uri#+ul le@a" 'e !ul"ura e#"e 'e a#e+enea ,er!e,u" !% 'e(enin' una '<n"re in'u#"riile <n !re#"ere +a4ora !are "re=uie ,ro+o(a". I, La'/a"ea /!Jemel*" (e 5$'a')a"e a IMM . Nu "oa"e #!Ee+ele 'e finan"are a IMM "re=uie #% fie lan#a"e ,rin ofer"eA iar !ea +ai +i!a 'in"re "oa"e ,rin"r-o ofer"a @lo=alaA <n"ru!a" nu+%rul 'e =%n!i a!!e,"a=ileA 'ori"oare Bi !a,a=ile #% lu!re5e <n re@iuni 'i(er#e e#"e +i!. Cu "oa"e a!e#"eaA "u"uror #!Ee+elor ,o"en"iale "re=uie #% li #e fa!% #ufi!ien"% ,u=li!i"a"e a#"fel in!a" "oa"e IMM #% fie !on#"ien"e 'e e3i#"en"a lor Bi #% li #e 'ea o!a5ia #% le a,li!e. O a"en$ie 'eo#e=i"a "re=uie 'a"a <n 'efinirea unei anu+i"e #!Ee+eA a,li!a=ila unui anu+e "i, 'e IMM. A!e#" lu!ru in#ea+naA 'e a#e+eneaA i'en"ifi!area "i,ului 'e finan"are 'i#,oni=ilA fie !a,i"al 'e ,ornireA fie 'e lu!ruA finan"are 'e in(e#"i"ie #au 'e e3,an#iune. Un #!reenin@ "i+,uriu al a!e#"or ele+en"e (a ,re(eni ,ier'erea 'e "i+, Bi 'e5a+a@irile IMM .4

!e o,"ea5a ,en"ru #!Ee+a @re#i"a. Mari+ea finala a unei anu+i"e #!Ee+e (a #"a=ili nu+%rul 'e =%n!i ne!e#are ,en"ru i+,le+en"area ei Bi nu+%rul final al IMM !are (or 'e(eni 'e fa,"A =enefi!iare. E3,erien"a a ara"a" !% =%n!ile !are i+,le+en"ea5a ,ro@ra+e nu 'ore#! #% fie i+,li!a"e <n #!Ee+e !are #un" ,rea +i!i <n "i+, !e !o#"urile ,e "ran5a!"ie 'e(in ,rea +ari. ?%n!ile !on#i'era finan"area IMM a"ra!"i(a 'oar 'a!% e3i#"a o +a#a i+,or"an"a 'e afa!eri #ufi!ien" 'e +are ,en"ru a #u#"ine !o#"urile fi3e ale o,erarii finan"arii IMM !% ,ro'u# =an!ar. L, G"a') "$ -e"/ / C"e($)e, Nu #e ,une ,ro=le+a 'e @ran"uri (er#u# !re'i"e <n +o' #i+,li#"A !i +ai 'e@ra=a e#"e (or=a 'e a #"a=ili 'a!% IMM la un +o+en" 'a"A "inan' #ea+a 'e #"a'iul 'e 'e5(ol"are la !are #e aflaA <n"r-o #i"ua"ie anu+eA au ne(oie 'e o finan"are ,rin @ran" #au ,rin !re'i"e. Mai i+,or"an"A !an"i"a"ea 'e =ani 'i#,oni=ila ,rin @ran"uri e#"e +ereu +ai +i!a 'e!-" !ea ,rin !re'i"e Bi 'i#,oni=ila 'oar ,en"ru anu+i"e <n"re=uin"ari. To"u#iA fir+ele afla"e la <n!e,u" !u ,lanuri 'e afa!eri (erifi!a"e #au afa!eri +i!i infiin"a"e 'e !uran' !are au o =a5a 'e !a,i"al foar"e #!%5u"aA !u #i@uran"a au ne(oie Bi ,o" =enefi!ia 'e @ran"uri in're,"a"e #,re ne!e#i"a"i 'e in(e#"i"ii #,e!ifi!e lor. E3,erien"a a ara"a" !% le@area unei IMM <n"r-o #!Ee+a 'e !re'i"A !are ne!e#i"a ,la"a ra"elor Bi a o=li@a"iilor !one3eA ,ro'u!e efe!"e =enefi!e ,e "er+en lun@ ,en"ru IMM <n !eea !e ,ri(e#"e 'i#!i,lina finan!iara Bi !on!en"rarea +ana@e+en"ului ,e afa!ere. ?%n!ile !e i+,le+en"ea5a a#e+enea ,ro@ra+e =enefi!ia5a Bi ele 'e #!Ee+ele 'e !re'i"are nu nu+ai ,en"ru !% ,o" "a3a o +ar4a a 'o=an5ii ,en"ru #er(i!iile lor 'ar Bi ,en"ru !% a!ea#"a le a4u"a la 'e5(ol"area =a5ei 'e !lien"i ,e "er+en lun@. Ma#a !ri"i!a ,en"ru o =an!aA 'e a (e'ea afa!erea IMM !% ,rofi"a=ilaA ,oa"e fi 'e5(ol"a"a 'oar ,rin !re'i"e. Derularea 'e @ran"uri ,rin in"er+e'iul =%n!ii ,oa"e 'oar #% ,re4u'i!ie5e ,ro!e#ul Bi ,rin ur+are "ran#ferul @ran"urilor !%"re IMM ar "re=ui fa!u" ,rin al"e !anale. Cri5a finan!iara !are #e +anife#"% la ni(el +on'ial (a afe!"a !u #i@uran$% #e!"orul IMM. n ra,or"ul anual1. 'in #e!"orul IMM-urilorA reali5a" 'e Mini#"erul ,en"ru In"re,rin'erile Mi!i #i Mi4lo!iiA Co+er"A Turi#+ #i Profe#ii Li=eraleA <n 2))>A nu+%rul IMM-urilor a !re#!u" !u ,e#"e 1.N fa$% 'e anul 2))). Pe fon'ul !ri5ei finan!iareA #i"ua"ia #e (a #!Ei+=a <n#%. Dor a(ea 'e #uferi" IMM - urile !are nu Bi-au fa!u" un ,lan 'e afa!eriA !are nu #un" #ufi!ien" !a,i"ali5a"e Bi !are 'e,in'A ,rin !on"ra!"eA 'e +arile in"re,rin'eri. Pri+ele +%#uri ,en"ru finan"area in"re,rin'erilor +i!i Bi +i4lo!ii #un" o +ai =un%
1.

Ra,or" anual Mini#"erul ,en"ru In"re,rin'erile Mi!i #i Mi4lo!iiA Co+er"A Turi#+ #i Profe#ii Li=eraleA 2))>

@e#"ionare a fon'urilor 'e la =u@e"ul 'e #"a"A 'e=lo!area 0on'ului Na"ional 'e 9aran"areA ,re!u+ Bi reluarea !re'i"arii ,rin =%n!i Bi !on"ra!"area fon'urilor euro,ene. Dor "re=ui @%#i"e #olu"ii ,en"ru finan"areA iar !-n' #,une+ #olu"iiA nu ne referi+ la !ele oferi"e 'e =%n!ile !o+er!iale <n ,re5en" !i ,u"e+ a#"e,"a o rela"ie +ai =un% !u 0on'ul 'e 9aran"are ,en"ru IMM-uri. Cu #i@uran$%A anul 2))/ (a fi foar"e @reuA iar ,ro=le+ele #e (or a!!en"uaA <n !a5ul <n !are !ri5a #e (a ,relun@i Bi <n anul ur+a"or. n a!ea#"a ,erioa'aA 'e5(ol"area #e!"orului IMM (a 'e,in'e foar"e +ul" 'e +o'ul <n !are in"re,rin5a"orii i#i (or @an'i ,roie!"ul ,e "er+en lun@. n ,re5en"A 'oar N 'in"re IMM-uri a,elea5a la !on#ul"an"iA 'ar folo#irea lor ar "re=ui #% 'e(in% o o=i#nuin$%. NiBele ,e !are #e (or 'e5(ol"a noi afa!eri <n ,erioa'a !ri5ei ar ,u"ea fi re!u,erarea 'e !re'i"eA ,re#"%rile 'e #er(i!ii #au !on#ul"an$%. Pen"ru 'o+eniul !on#ul"an"eiA 2)). a fo#" un an 'e !on#oli'are. Pen"ru !ei !are au +i5a" ,e fru!"ifi!area o,or"uni"a"ilor le@a"e 'e ,re@a"irea 'e ,roie!"e ,en"ru finan"are ,rin fon'uri UE a fo#" ,ri+ul an <n !are #-au ,u"u" (e'ea re5ul"a"e !on!re"e. Cri5a !re#"e Bi +ai +ul" ,o"en"ialul ,ie$ei 'e 'e5(ol"are 'e #olu"ii #of"Rare. n +o+en"ul 'e fa$%A ,ia$% 'in Ro+ania e#"e #u=infor+a"i5a"%A iar #olu"iile #of"Rare +eni"e #% @enere5e re'u!eri 'e !o#"uri la ni(el a'+ini#"ra"i( Bi 'e e3,loa"are <n !a'rul !o+,aniilor nu au re,re5en"a" o ,riori"a"e ,-n% a!u+ ,en"ru fir+ele lo!ale. n !on"e3"ul e!ono+i! a!"ual ele (or !on#"ien"i5a a!ea#"a ne(oie.

.6

CONCLUZII

n"re,rin'erile +i!i Bi +i4lo!ii <n e!ono+iile $%rilor !% Bi <n e!ono+ia +on'ial% re,re5in"a o reali"a"e e3"re+ 'e 'iferi"% <n fun!"ie 'e nu+eroa#ele !ri"erii lua"e <n !on#i'erare a"un!i !an' (or=i+ 'e#,re ele. Noi a=or'%+ ,rin"r-un #in@ur !on!e," & !el 'e IMM & a!ea#"a reali"a"e ,e !are o <n@r%+%'i+ <n"r-o 'efini$ie 'e#"ul 'e lar@% ,en"ru a le !u,rin'e ,e "oa"e. Cea +ai e(i'en"% !ara!"eri#"i!% a IMMA !on#i'era"e <n an#a+=lul lorA e#"e ($-e"/$)a)ea, Lo!ul Bi rolul lor #un" 'iferi"e +ai <n"-i ,e $%ri a,oi ,e re@iuni ale lu+ii a(-n' <n (e'ere nu+%rul Bi ,on'erile !a"e@oriilor 'e IMM 'u,% !ri"eriile 'e4a !uno#!u"eA la !are +ai a'au@%+ a,or"ul lor la PI?A la folo#irea for"ei 'e +un!aA la (alorifi!area re#ur#elorA i+,or"A e3,or" e"!. n U.E.A IMM !on#i'era"e <n "o"ali"a"ea lor au un rol 'e"er+inan" <n o!u,area for$ei 'e +un!%. n ,lu#A ar "re=ui #u=linia" !% <n"re a!e#"ea lo!ul !el +ai i+,or"an" re(ine +i!ro<n"re,rin'erilor. Nu e#"e 'e!i 'e +irare 'e !e IMM #e =u!ura 'e o a"en$ie #,ori"% 'in ,ar"ea @u(ernelor <n ,oli"i!ile e!ono+i!e ,e !are le ,ro+o(ea5%. n e!ono+ia Ro+-nieiA <n"re,rin'erile +i!i reali5ea5a (-n5%ri 'in a!"i(i"a"ile ,ro,rii !are a"in@ o ,on'ere 'e /6N 'in !ifra 'e afa!eri a <n"re,rin'erilor foar"e +ari I!u ,e#"e )) 'e #alaria$iJ. Con!lu5ia e#"e e(i'en"% & IMM #un" ,re'o+inan"e 'e ne!on"e#"a" !% nu+%rA 'ar a,or"ul lor la a!"i(i"a"ea e!ono+i!% 'eBi ,re'o+inan" a nu+%rului I"o"al 'e <n"re,rin'eriJ #e #i"uea5a la ,on'eri #u= ni(elul !elor 'in +ul"e e!ono+ii euro,ene. O,or"uni"a"ile ,e !are le ofera ,ro@re#ele e!ono+iei na"ionale 'ar +ai ale# !ele ,e !are le 'e#!Ei' in"e@rarea <n U.E. Bi @lo=ali5area e!ono+iei ,o" fi a!!e#i=ile Bi IMM ro+-neB"i nu+ai <n !on'i"iile <n !are ele 'i#,un 'e +i4loa!ele finan!iare !ore#,un5a"oare Bi 'e !on#ul"an"a 'e ,rofil a'e!(a"e. 0inan"area e#"e !u a"a" +ai i+,or"an"% !u !-" <n +o' ofi!ial #e re!unoa#"e o anu+i"a in#ufi!ien"a Ir%+-nere <n ur+aJ <n a!e#" 'o+eniuA iar #"a"ul ro+anA in#"i"u"iile finan!iare Bi !elelal"e or@ani#+e Bi or@ani5a"ii 'in $ara noa#"r% nu ,o" a#i@ura finan"area #e!"orului IMM 'in #ur#e in"erneA !ea !e fa! ne!e#are i+,or"an"e !on"ri=u"ii 'in ,ar"ea finan"a"orilor e3"erniA ,rin in"er+e'iul in#"i"u"iilor finan!iare in"erna"ionale Bi a al"or or@ani#+e e3"erne .

.>

n e#en$%A !a,i"olul 2 reali5ea5% "a=loul !o+,ara"i( al #ur#elor 'e finan"are in"erne I,ro,riiJ Bi e3"erne Ial"ele 'e!-" !ele ,ro,riiJ a IMMA +o'ul !u+ fun!"ionea5a a!e#"eaA rolul 'iferi"elor (eri@i - =%n!iA #o!ie"a"i #,e!iali5a"eA fon'uriA a#o!ia"iiA e"!.- <n a!e#" ,ro!e# 'e"er+inan" ,en"ru e3i#"en"a Bi afir+area ori!arei e!ono+ii. 0inan"area IMM a ,ar!ur# un 'ru+ lun@ <n ul"i+ii !in!i#,re5e!e ani <n Ro+-nia. To"u#iA !% <n +ul"e al"e $%ri 'in re@iuneA <n!% +ai e#"e un 'ru+ lun@ 'e ,ar!ur# ,-n% #e (a a4un@e la un #u,or" !ore#,un5a"or ,o"en"ialului 'e 'e5(ol"are a IMM. Nu e#"e (or=a 'oar 'e nu+%rul +ai #!a5u" al IMM 'in Ro+-niaA !are ,ro'u! !e(a +ai +ul" 'e )N 'in PI?A <n "i+, !e <n UE a!e#"ea ,ro'u! ,e#"e >)NA !i Bi 'e re5i#"en"a Bi (ia=ili"a"ea ,e "er+en lun@ a lorA !are #un" <n 4o!. 2"i+ulen"eleA !u+ ar fi #!a'erea "a3elorA a#i#"en"a "eEni!aA #u=(en"iile #,e!iale ,e o=ie!"A e"!. #un" ne!e#areA 'ar "re=uie i+,le+en"a"e Bi +oni"ori5a"e !u @ri4aA ,en"ru a +o'ifi!a #u#"inerea 'e5(ol"arii #e!"orului IMM. 2un" ,a"ru #"a'ii C fa5e 'iferi"e <n 'e5(ol"area IMM ,-n% la "ran#for+area C#!Ei+=area <n"r-o <n"re,rin'ere !on#a!ra"%8 1. #"a'iul 'e <n!e,u"A 2. #"a'iul +i!roA *. <n"re,rin'eri F+i!iGA 4. <n"re,rin'eri F+i4lo!iiG <n 'e5(ol"are. Prin ur+areA <n finan"area IMM "re=uie #% #e ai=a <n (e'ere !% a!e#"e #"a'ii 'iferi"e ne!e#i"a 'iferi"e "i,uri 'e finan"are !u "er+ene Bi !on'i"ii 'iferi"e. Cre'i"ele =an!are #un" rele(an"e ,en"ru #"a'iile * Bi 4 Bi +ai ,u$in ,en"ru ,ri+ele 'ouaA !are ,o" =enefi!ia <n !ea +ai +are ,ar"e 'e i+,ru+u"uri 'e =ani Bi finan"area !a,i"alului 'e ri#!. n @eneralA #!Ee+ele #u=(en"ion"e e3e!u"a o fun!"ie li+i"a"aA !u o #in@ura "ra@ereA Bi nu #e lea@a !u ni!i un ,ro@ra+ #u#"ena=il ,e "er+en +ai lun@ 'e a#i#"en$% a #e!"orului IMM. n ,lu# ni!i nu reu#e#! #% 'e5(ol"e (reo in#"i"u"ie finan!iar% nou% ,en"ru a#i#"en"a IMM. Cu "oa"e a!e#"eaA ele ,o" fi un !a"ali5a"or +a4or ,en"ru <n"re,rin'erile !are au un !a,i"al li+i"a" <n ,ri+ul #"a'iuA iar ,en"ru !ele 'in #"a'iul al 'oilea #% #e !eara finan$%ri #,e!ifi!e ,en"ru o 'e5(ol"are (ii"oare. A!e#"ea ,o" fi 'e a#e+enea folo#i"e ,en"ru a fi furni5a"e @aran"iile ne!e#are ,en"ru o="inerea 'e !re'i"e i+,reuna !u fon'urile 'e @aran"are a i+,ru+u"urilor. Da!% +ai ,u$in 'e 2 N 'in "oa"e IMM a,elea5% la !re'i"e ,en"ru finan"are a"un!i o +are ,ar"e 'in ,ia$% ,oa"e fi a!o,eri"a. Cu "oa"e a!e#"eaA a"a" ,e ,ar"ea 'e ofer"a !-" Bi ,e !ea 'e !erereA e3i#"a nu+eroa#e +o"i(e #u=linia"e <n a!e#" #"u'iu ,en"ru !are ..

(olu+ele nu #un" +ai +ari. Da"ori"a !erin"elor 'e @aran"ii i+,u#e in'ire!" 'e ?an!a Na"ionala I'e e3e+,lu un +ini+ 'e 12)N ,lu# 'o=an'a 'in (aloarea !re'i"uluiJA e#"e 'ifi!il ,en"ru IMM #% #e in"alnea#!a !u un ,ro@ra+ 'e finan"areA !Eiar Bi <n $%ri +ai 'e5(ol"a"e. A,oi ur+ea5% un ,ro!e# lun@ 'e inre@i#"rare a @aran"iilor <n !onfor+i"a"e !u ,re(e'erile le@ale. Prin ur+areA nu e#"e #ur,rin5a"or fa,"ul !% <n Ro+-nia nu e3i#"a o +ai +are 'e5(ol"are <n a!e#" #en#. 0on'urile 'e @aran"are !are #un" 'i#,oni=ile ,en"ru a !o+,le"a !erin"ele 'e @aran"ii nu furni5ea5a #olu"ii !lare. 0on'urileA ,rin in"er+e'iul a!"ionarilor Bi =%n!ilor !u !are a!e#"ea !ola=orea5aA ,o" a!o,eri "oa"e !ol"urile Ro+aniei. Da"ori"a =iro!ra"iei Bi ,ro!e'urilor ane(oioa#eA 'ura"ei BiC#au !Eel"uielilor in!lu#e <n o="inerea @aran"iilor 'e la fon'uri 'e !%"re IMMA !ele +ai +ul"e 'in"re a!e#"e <n"re,rin'eri #e i+,o"ri(e#! unor a#e+enea a!"iuni. DeBi e3i#"a o +ul"i"u'ine 'e !on(en"ii in!Eeia"e !u +a4ori"a"ea =%n!ilor a!"i(e 'in Ro+-nia ,en"ru #e!"orul IMMA a!ea#"a #olu"ie nu e#"e <n!% (ia=ila. Di(er#ele #!Ee+e 'e finan"are a IMM ,o" fi !on#i'era"e u"ile 'oar 'a!% a!e#"ea a"in@ ,ia$% "in"a Bi #un" !ore!" i+,le+en"a"e. 0ie!are 'in"re a!e#"e #!Ee+e ,e !are le-a+ anali5a" are a"a" ,%r$i =une !-" Bi ,%r$i #la=e I,roa#"eJ. Ni!i una 'in"re ele nu ar ,u"ea #er(i 're," +o'el !o+,le" ,en"ru #!Ee+e (ii"oareA a(an' <n (e'ere nu+%rul +are 'e #oli!i"ari 'e finan"are a IMM afla"e <n 'iferi"e #"a'ii ale 'e5(ol"arii lor. Co+=ina"e !u 'iferen"ele re@ionale Bi +o'ifi!arile le@i#la"i(e nu e3i#"a un nu+i"or !o+un ,en"ru a!e#"ea. De a#e+eneaA nu e3i#"a ni!i o a@en"ie #,e!iali5a"a !are #% ofere finan"are a!e#"ei !a"e@orii 'e <n"re,rin'eriA 'e!i =%n!ile 'in Ro+-nia re,re5in"a ,rin!i,alul #i#"e+ 'e finan"are ,en"ru ,ro@ra+ele in#"i"u"iilor finan!iare in"erna"ionaleA iar ON9 Bi ADR 4oa!a 'e a#e+enea un rol i+,or"an" <n a!e#" ,ro!e#. Pe fon'ul !ri5ei finan!iareA #i"ua"ia #e (a #!Ei+=a in#a. Dor a(ea 'e #uferi" IMM urile !are nu #i-au fa!u" un ,lan 'e afa!eriA !are nu #un" #ufi!ien" !a,i"ali5a"e #i !are 'e,in'A ,rin !on"ra!"eA 'e +arile in"re,rin'eri. Pri+ele +a#uri ,en"ru finan"area in"re,rin'erilor +i!i #i +i4lo!ii #un" o +ai =una @e#"ionare a fon'urilor 'e la =u@e"ul 'e #"a"A 'e=lo!area 0on'ului Na"ional 'e 9aran"areA ,re!u+ #i reluarea !re'i"arii ,rin =%n!i #i !on"ra!"area fon'urilor euro,ene. Dor "re=ui @a#i"e #olu"ii ,en"ru finan"areA iar !an' #,une+ #olu"iiA nu ne referi+ la !ele oferi"e 'e =%n!ile !o+er!iale <n ,re5en" !i ,u"e+ aB"e,"a o rela"ie +ai =un% !u 0on'ul 'e 9aran"are ,en"ru IMM-uri.

./

I LIOGRAFIE

1J A=ru'an I.A Lo=on"iu 9.A Lo=on"iu M.

n"re,rin'erile +i!i Bi +i4lo!ii Bi

+ana@e+en"ul lor #,e!ifi!A E'i"ura Da!iaA Clu4 Na,o!aA 2))* 2J An@Eela!Ee C. - Ro+-nia 2))2. 2"area e!ono+i!a la <n!e,u" 'e +ileniuA E'i"ura E!ono+i!aA ?u!ure#"iA 2))2 *J ?a#no C.A Dar'a! N.A 0lori!el C. Crearea Ca'rului ne!e#ar 'e5(ol"arii ,ie"ei unor ,ro'u#e Bi #er(i!ii =an!areA ?u!ure#"iA 2))* 4J Con#"an"ine#!u D. E!ono+ia n"re,rin'eriiA E'i"ura Uni(er#i"ariaA Craio(aA 2)). J De+e"re#!uA M.C. - Me"o'e 'e anali5% <n +arOe"in@ & ?u!ureB"iA E'i"ura TeoraA 2))) 6J Dia!one#!uA M. & MarOe"in@ & ?u!ureB"iA E'i"ura Uni(er#i"ar%A 2)) >J Dinu M.A 2o!ol C.A Marina# M. E!ono+ie euro,eanaA E'i"ura E!ono+i!aA ?u!ure#"iA 2))4 .J Do=ro"a N. E!ono+ie Poli"i!aA E'i"ura E!ono+i!aA ?u!ure#"iA 1//> /J 9ri@ore A. & MarOe"in@A E'i"ura TERRA NO2TRAA IaBiA 2))> 1)J VeHne# J.M. Teoria @enerala a folo#irii +ainii 'e lu!ruA a 'o=an5ii Bi a =anilorA E'i"ura 2"iin"ifi!aA ?u!ure#"iA 1/>2 11J Vo"ler PE. Mana@e+en"ul MarOe"in@uluiA E'i"ura TerraA ?u!ure#"iA 1//. 12J Ni!ole#!u O. Mana@e+en"ul n"re,rin'erilor +i!i Bi +i4lo!iiA E'i"ura E!ono+i!aA ?u!ure#"iA 2))1 1*J Po,e#!u D. Co+,e"i"i(i"a"ea <n"re,rin'erilor +i!i Bi +i4lo!iiA E'i"ura E!ono+i!aA ?u!ure#"iA 2))1 14J Pri,oaieA R. & 0inan$ele Bi @e#"iunea finan!iar% a fir+eiA ?u!ureB"iA E'i"ura Di'a!"i!% i Pe'a@o@i!%A 2))4 1 J Pri,oaie R. si al#ii +Cunostin#e economice *un amentale si e specialitate pentru e5amenul e licen#%6, specializarea Finane Bnci E'. 0un'a$iei A!a'e+i!e Danu=iu# 9ala$iA 2))> 16J PuB!a!iuA D. C PuB!a!iuA 0.D. - Rela$ii finan!iare in"erna$ionale - Poli"i!i !o+er!iale & ?r%ilaA E'i"ura E(riOaA 2))) /)

1>J Turea! C. & Di!$ionar e!ono+i!. Cule@ere 'e "er+eni e!ono+i!iA E'. Di'a!"i!% Bi ,e'a@o@i!%A ?u!ureB"iA 2)). 1.J XXX ANIMMC - 2i"ua"ia Bi ne!e#i"a"ile IMMA ra,or"A 2)). 1/J XXX C.N.I.P.M.M.R. - Car"a al=a IMM-urilor 'in Ro+-niaA E'i"ura Ar(in Pre##A ?u!ure#"iA 2))* 2)J XXX 9u(ernul Ro+aniei So"ararea nr. 22C22.)6.2))) ,ri(in' a,ro=area Pro@ra+ului #,e!ial ,en"ru 5onele 'efa(ori5a"e Q2,ri4inirea a!"i(i"a"ilor a@ri!ole 'in +e'iul ruralQA Moni"orul Ofi!ial nr. *14 C 1>.11.2))1 21J XXX 9u(ernul Ro+aniei So"ararea nr. .) C14.11.1//4 ,ri(in' fa!ili"a"ile e!ono+i!o- finan!iare a!or'a"e <n"re,rin'erilor +i!i Bi +i4lo!iiA Moni"orul Ofi!ial nr. *** C )1.12.1//4 22J XXX Anuarul 2"a"i#"i! al Ro+aniei 2))1- 2)). 2*J RRR.Rorl'=anO.ro 24J RRR.ri!o,.ro 2 J RRR.,Eare.ro 26J RRR.infoeuro,a.ro 2>J RRR.i++.ro 2.J RRR.finan"are.ro

/1

ReB ma) l l !"#"$$ M MANAGEMENTUL FINANRII IMM %N ROM&NIA N

n !a8$)*l l 4 a+ a=or'a" <n"rea@a !o+,le3i"a"e a #u=ie!"ului ,ornin' 'e la re@le+en"%rile <n (i@oare Bi !eea !e #-a fa!u" ,-n% a!u+ referi"or la IMM a(an' <n (e'ere !% 'o+eniul 'e #"u'iu e#"e !en"ra" ,e ,ro=le+a finan"arii <n (arian"a e3"erna iar a!ea#"a are o rela"i(% au"ono+ie Bi unele ,ar"i!ulari"a"i i+,or"an"e. n a!e#" !a,i"olul a+ +ai !onfir+a" <n!% o'a"% !% 'i(er#i"a"ea e#"e !ar!a"eri#"i!% @eneral% a IMM. 2"u'ierea a!e#"or <n uni"a"ea in"era!"iunilor !e le #un" ,ro,riiA ne rele(a un #e@+en" 'e e!ono+ie !are e#"e ,re,on'eren" <n $ara noa#"r%. IMM e#"e o !a"e@orie !o+,le3a <n !are ,e#"e "o" <n lu+e ,re'o+inan"e #un" +i!ro<n"re,rin'erile Bi !ele +i!iA 'e e3i#"en"a Bi e(olu"ia !%rora 'e,in' foar"e +ul"e 'in !ele !e #e in"-+,l% <n e!ono+ia unei $%ri. E3,li!an' 'iferen"ele 'in"re <n"re,rin'eri Bi <n +o' 'eo#e=i" ,e !ele '<n"re !la#ele 'e +%ri+e ale IMM a+ a4un# 'e fa," #% !on"ur%+ ,aien4eni#ul 'e in"era!"iuni 'e "oa"e felurile !are au lo! <n"re ele 'ar !are <n !ele 'in ur+% #e ,o" re'u!e la !ara!"erul lor +one"ar-finan!iar Bi <Bi au e,i!en"rul <n ,ro=le+a"i!a finan$%rii. Toa"e ,ro=le+ele IMM ,e an#a+=lu Bi ,e !la#e 'e +%ri+e #un" i+,or"an"eA <n#% !ea finan!iar% le 'e,aBeB"e 'e 'e,ar"e ,e "oa"e. Ea re,re5in"%A 'ire!" #au in'ire!" !Eeia ,en"ru re5ol(area +arilor ,ro=le+e ale IMM.

n e#en$%A !a8$)*l l 1 reali5ea5% "a=loul !o+,ara"i( al #ur#elor 'e finan"are in"erne I,ro,riiJ Bi e3"erne Ial"ele 'e!-" !ele ,ro,riiJ a IMMA +o'ul !u+ fun!"ionea5a a!e#"eaA rolul 'iferi"elor (eri@i - =%n!iA #o!ie"a"i #,e!iali5a"eA fon'uriA a#o!ia"iiA e"!.- <n a!e#" ,ro!e# 'e"er+inan" ,en"ru e3i#"en"a Bi afir+area ori!arei e!ono+ii. Referi"or la a!ea#"% ,reo!u,areA !eea !e "re=uie a(u" <n (e'ere #un" ofer"ele =%n!ilorA uni"%"i e!ono+i!e orien"a"e ,e o=$inerea unor ,rofi"uri !-" +ai +ari Bi nu nea,ara" ,en"ru a4u"orarea IMM. P-n% la ur+a <n#%A a"-" =%n!ile !-" Bi IMM ar "re=ui #% fun!"ione5e 'e#i@urA <n !on'i$ii ,rofi"a=ileA 'ar 'a!% =%n!ile ,o" a"in@e a!ea#"a ,erfor+an"aA IMM au +ari 'ifi!ul"a"i Bi "re=uie #,ri4ini"e <n +o' #erio# ,en"ru a a4un@e la un a#e+enea o=ie!"i(. n a!e#" #en#A <n +e'iul e!ono+i! ,ro,riu IMM Bi +ai lar@ <n !el al $%rii noa#"reA a#"e,"arile fa$% 'e #ur#ele e3"erne 'e finan$are #un" enor+e.

n !eea !e ,ri(e#"e #,ri4inul #ur#elor 'e finan"are Bi !re'i"area !% a"areA "re=uie f%!u" +ai +ul" Bi <n ,ri(in"a orien"arii ,e 'e#"ina"ii a !re'i"elor a!or'a"e IMM. IMM <Bi lea@a #,eran"ele 'e rolul @u(ernului Bi ,en"ru +ul"e al"e ,ro=le+e ,e !are nu le-a+ enu+era"A <n#% "oa"e i+,li!a re#ur#e finan!iareA Bi 'e a!eea #e in(ar"e#! <n 4urul a!e#"ei ,ro=le+e. Pen"ru a a(an#a <n 'ire!"ia #u#"inerii finan"arii IMMA "re=uie #% #e ,ornea#!a 'e la rela"ia @enerala !are e3i#"a <n"re 'i+en#iunea in(e#"i"iilor Bi +ari+ea <n"re,rin'erilorA !ara!"eri#"i!% <n ,re5en" a!e#"or en"i"a"i e!ono+i!e 'in $ara noa#"r%. %' Ca8$)*l l I a+ reali5a" un /) ($ (e !aB <n !are a+ reali5a" un #"u'iu

!o+,ara"i(A <n i'eea 'e a a"ra@e a"en$ia !% o=ie!"ul !o+,ara"iei <n a!ea#"a "e+% are ra+ifi!a"ii !are ne o=li@a #% <i a!or'a+ i+,or"an"a ne!e#ara Bi #% a4un@e+ la !on!lu5ii u"ile Bi efi!ien"e nu nu+ai ,en"ru (eri@ile i+,li!a"e ne+i4lo!i"A !i Bi ,en"ru <n"re@ lan"ul 'e in"ere#e. E(i'en"A ,e =a5e !o+,ara"i(eA rela"ia 'e !re'i" ,oa"e fi i+=unan"a"i"a Bi (a a(ea efe!" 'ire!" a#u,ra #a"i#fa!erii in"ere#elor !elor 'ire!" i+,li!a"iA 'ar ,ro,a@area efe!"ului <n re"ea ar ,u"ea fi li+i"a"aA +ai +ul" #au +ai ,u$in 'ra#"i!A #"arnin' ne+ul"u+iri. Din ,un!" 'e (e'ere al ,reo!u,arilor noa#"re <n#%A !on!lu5iile ,e !are ni le furni5ea5a #"u'iul !o+,ara"i( ,en"ru #a"i#fa!erea +ai =una a in"ere#elor <n rela"ia 'e !re'i" #e !ir!u+#!riu la !ei i+,li!a"i 'ire!" <n a!ea#"a. Pro=le+a #a"i#fa!erii in"ere#elor 'in!olo 'e a!ea#"a in"in'ere nu e#"e a(u"a <n (e'ere 'ar a=or'area noa#"r% la#a #% #e in"elea@a foar"e !lar !% ,erfe!"ionarea rela"iei 'e !re'i" <n #en# #"ri!" 'e#!Ei'e ,o#i=ili"a"i Bi ,en"ru !elelal"e (eri@i 'in Ylan$G. n a!e#" #en#A ,ar"i!i,an"ii la finan"area ra+=ur#a=ila #au nu a IMM 'in Ro+-nia ,ra!"i!a fie!are in"en# #"u'iul !o+,ara"i( al a!"iunilor <n !are #e i+,li!a #au fa! a!ea#"a <n !ola=orare ,en"ru a-Bi ,ro+o(a in"ere#ele !u +ai +ul" #u!!e#. 2olu"iile ,e !are ei le 'e#,rin' 'in a#e+enea a!"iuni (i5ea5a ,erfe!"ionarea rela"iei 'e finan"are & !re'i"are a IMM #au al"fel #,u# i+=una"a"irea a!e#"eia. n 'e!ur#ul a!e#"ui !a,i"ol a+ reuBi" #% !on"ur%+ ur+a"oarele ,rin!i,ii ,en"ru finan"area IMM 'in Ro+-nia M 'e#fa#urarea unor a!"i(i"a"i 'e +arOe"in@ 'ire!" !are #% fa!a !uno#!u"e 'i#,oni=ili"a"ea finan"arii Bi !ri"eriile 'e eli@i=ili"a"e !e "re=uie in'e,lini"eK <n a!e#" fel #e i'en"ifi!a IMM !are !ore#,un' !erin"elorA 'ar "re5e#! Bi in"ere#ul !elorlal"i 'e a-Bi ,re@a"i ,ro,ria afa!ere a#"fel in!a" #% 'e(ina finan"a=ilaK M !ola=orareaA !oo,erarea Bi infor+area <n"re "oa"e (eri@ile e!ono+i!eA a'+ini#"ra"i(e Bi ,oli"i!e i+,li!a"e 'ire!" BiC#au in'ire!" <n 'erularea ,ro@ra+elor 'e 2

finan"areK M M M finan"areK M M M ,ar"i!i,an"iK M a#u+area !o#"urilor ,ar"i!i,arii la rela"ia 'e finan"are ,o"ri(i" re@le+en"arilor <n (i@oare Bi o=li@a"iilor ne@o!ia"e <n fun!"ie 'e ,o5i"ionarea ,ar"i!i,an"ilor la rela"ia re#,e!"i(aK M ,ar"i!i,area la =enefi!iile o="inu"e <n rela"ia 'e finan"are a ,ar"i!i,an"ilor !ore#,un5a"or !u ,o5i"ionarea Bi rolul ,e !are <l auA <n fun!"ie 'e ri#!urile #u,or"a"e Bi ,o"ri(i" re@le+en"arilor <n (i@oareK M M a#i@urarea !u =una !re'in"a a @aran"iilor in#"i"ui"e <n rela"ia 'e finan"are Bi re#,e!"area #"ri!"a a "er+enelor i+,li!a"e 'e !o+uni!are Bi ,la"ile !e re#"i"uirea #au a"ri=uirea lor !elor !e li #e !u(inK "re=uie reali5a"e aBa !u+ #un" ,re(a5u"e <n le@e BiC#au !on"ra!"ele #e+na"e <n rela"ia 'e finan"are 'e !%"re "o"i ,ar"i!i,an"ii 'ire!"i #au in'ire!"i la a!ea#"aK M #an!"ionarea a=a"erilor 'e la nere#,e!"area "er+enelor ,en"ru !o+uni!are Bi ,la"i !u #u,or"areaA !ore#,un5a"oareA a 'aunelor ,ro(o!a"e ,e a!ea#"a !aleA 'e#,a@u=irea !elor afe!"a"i ne@a"i( Bi ,ier'erea folo#elor ne!u(eni"e ,e !are le-au o="inu" (ino(a"ii. De a#e+enea a+ #ur,rin# ,reo!u,arile !elor +ai i+,or"an"e !in!i !a"e@orii 'e ,ar"i!i,an"i la finan"area IMM 'in Ro+-niaA re#,e!"i( #"a"ulA Pro@ra+ul PSAREA In#"i"u"iile finan!iare in"erna"ionale II0IJA =%n!ile ro+ane#"i Bi al"ele ,re!u+ ON9A !on#ul"an"iA ADR e"!. ,en"ru ela=orarea !elor +ai =une ,ro!e'uri <n a!ea#"a a!"i(i"a"e !on!re"i5a"e <n nu+eroa#e o,iniiA ,%reri #au ,ro,uneri le@i#la"i(e lan#a"e <n reuniuni & 'e5=a"eri !o+une <n ul"i+ii 5e!e ani. * !ore!"i"u'inea infor+a"iilor @enera"eA "ran#+i#e Bi folo#i"eK ra#,un'erea I'e "oa"e @enurileJ ,en"ru infor+a"iile e+i#e I"ran#+i#eJA re!e,"i(i"a"e la ini"ia"i(ele Bi ne(oile a'u#e la !uno#"in"a 'e !%"re @enerarea infor+a"iilor 'e !%"re fie!are (eri@a i+,li!a"a ,o"ri(i" !u anali5a infor+a"iilor ,ri+i"eA ela=orarea Bi "ran#+i"erea fee'=aO-ului 'e in#u#irea Bi ,ra!"i!area !ore!"a 'e !%"re "o"i ,ar"i!i,an"ii a +e"o'elor Bi ,o5i"ionarea #% <n ,ro!e#ul finan"arii Bi a#i@urarea "ran#+i"erii a!e#"eia "u"urorK !%"re fie!are (eri@a !%"re "oa"e !elelal"e !are #un" #au ,o" fi (i5a"eK ,ro!e'eelor !u !are "re=uie #% o,ere5e <n "oa"e +o+en"ele ,e !are le ,re#u,une rela"ia 'e

ini"ia"i(ele ,ro+o(a"e Bi a!"i(i"a"ile reali5a"e #au nereali5a"e 'e !%"re ,ar"i!i,an"iK

:in-n' #ea+a 'e "oa"e a!e#"e a#,e!"e !e !ara!"eri5ea5% fun!"ionarea #ur#elor 'e finan"are ale IMMA 'e in#ufi!ien"a @ra(% <n !ea !e ,ri(e#"e !a,a!i"a"ea 'e in"er(en"ie Bi !on'i"iile @rele ,e !are le ,un in#"i"u"iile !are @e#"ionea5a +o'ali"a"ile 'e #,ri4in ,en"ru finan"area IMM Bi (i5a(i 'e ,ro=le+a"i!a !u !are #e !onfrun"a <n ,re5en" a!ea#"a !a"e@orie 'e uni"a"i e!ono+i!e a"a" 'e nu+eroa#%A #e 'e@a4a ne!e#i"a"ea re@-n'irii Bi i+=una"a"irii +o'ului 'e fun!"ionare a "u"uror (eri@ilor ,en"ru a a#i@ura #u,or"ul finan!iar +ul" +ai a,roa,e 'e ne(oile reale Bi 'e o,or"uni"a"ile ,e !are <n"re,rin5a"oriiA <n"re,rin'erile le au.