Sunteți pe pagina 1din 470

MICA BIBLIOTEC DE PSIHOLOGIE Coordonatorul coleciei: dr.

LEONARD GAVRILIU Coperta: VENIAMIN & VENIAMIN

ALFREDADLER

CUNOATEREA OMULUI
Traducere, studiu introductiv i note de dr. LEONARD GAVRILIU

EDITURA IRI 1996

ISBN 973-97229-6-2

Coperta repro !"e: Sa#$a or Da#%& Autoportret moale cu slnin prjit, 19'1

CU(RINS

Traducere du!" volu#ul A#)re A #er& M

S t bi ol og is m ul ui fr eu di an *D r+ Le o, ar a$ r%# %!. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 7 C u $ a I Ca n p C a 2+ N e c e si ta te a vi e ii %n c o # u n& '.

(ecuritate i c* ada!tare& Re!re0ent"ril ). (enti#entul e& de co#uniune 3+ 2ante0ia& ). social"* ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Visele /9 +-eneralit"i*& Cap%to#!0II Copilul 3. i societatea Trans!unerea +,. (ituaia a/ectiv" su-arului& .. (Einfiihlung); 4. In/lu In/luena ena o#ului di/icult"ilor& asu!ra '. O#ul ca celorlali /iin" social"* ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +5i!no0a 6/ i su-estia*+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Cap%to#!# IV 7' Amprentele Cap%to#!# V lumii Sentimentul de exterioare inferioritate i +,. tendina de a se Generalit" impune +,. i !rivind (ituaia din conce!ia !ri#a co!il"rie& des!re .. Co#!ensarea lu#e& .. senti#entului de Ele#entel in/erioritate& e as!iraia de a se de0volt"rii !une %n valoare conce!iei i de a do16ndi des!re su!erioritatea& '. lu#e: a* Linia directoare i $erce!iile conce!ia & 1* des!re lu#e* +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ A#intirile& 9/

Capitolul VI Pregtirea pentru via ( 1 . Jocul; 2. Aten !" i distra-erea ei& '. Del"sarea i

uitarea& ). Incon tientul& /+ V%1e#e2 6+ Apt%t! %,%& ta#e,t. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 113 Cap%to#!# VII Relaiile dintre sexe +,. Divi0iunea #uncii i cele dou" se7e& .. (u!re#aia 1"r1atului %n civili0aia actual"& 3+ $re8udecata in/eriorit"ii /e#eii& ). 2u-a de rolul de /e#eie& 3. Tensiunea dintre cele dou" se7e& 4. %ncercare de re/or#"* +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 136 Cap%to#!# VIII Frai i surori .................................................. 163 Cara"tero#o4%e Cap%to#!# I Generaliti +,. Esena caracterului i /or#area sa& .. I#!ortana senti#entului de co#uniune social" !entru de0voltarea caracterului& '. Direcii ale de0volt"rii caracterului& '+ Deli#it"ri /a" de vec5ea coal" !si5olo-ic"& 3. Te#!era #entele i secreia endocrin"& 6+ Re"ap%t!#are.++++++++++ 165 Cap%to#!# II Trsturi de caracter de natur agresiv *1+ Va,%tatea2 .. Gelo0ia& '. Invidia& ). Avariia& 3. Ura* ++++++++++++++ 191 Cap%to#!# III Trsturi de caracter de natur neagresiv +,. I0olarea& . An-oasa& '. La itatea& ). I#!ulsii ne%n/r6nate, ca e7!resie a unei ada!t"ri de/iciente*+++++++++++++++++++++++++ 22' Cap%to#!# IV Alte forme de expresie ale caracterului +,. Voio ia& 2+ 9oduri de -6ndire i de e7!ri#are& '. Atitudinea col" reasc"& ). Oa#eni cu !rinci!ii i !edan%2 /+ S!6or o,area2 6+ In/atuarea& :. (usce!ti1ilitatea& ;. G5inioni ti i !ie0e<rele& 9+ Re#%4%o7%tatea.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2'3 Cap%to#!# V Afectele +A. A/ecte disociante: ,. 96nia& .. Tristeea& 3+ 2olosirea a1u0iv" a a/ectelor& ). De0-ustul& 3. 2rica +s!ai#a*& =. A/ecte asociante: ,. =ucuria& .. Co#!asiunea& '. Ru inea* +++ 2/1 Ane7" !servaii generale privind educaia Cuvnt de ncheiere .................................... Indice de nume ............................................ +++ 262 +++ 265 + + + 271

STUDIU INTRODUCTIV AL2RED ADLER < O REVAN>? A S8CIALULUI ASU(RA BI8L8-ISMULUI FREUDIAN

De o6%"e% ,!9e#e #!% A#)re A #er e1te a1o"%at "! p1%:a,a#%7a& care !entru #uli nu este de conce!ut /"r" /ai#osul ei @triu#virat: 2reud, Adler, Aun-. %n realitate %ns" a#1iiosul concet"ean al !"rintelui le-iti# al !si5anali0ei nu a )o1t 9a% 9!#t e";t !,!# %, e)e9e rii @tovar" i de dru#B ai lui (i-#und 2reud, /"r" a /i i un !si5analist %n adev"ratul %neles al cuv6ntului, cu toate c" %ntr<o vre#e a %nde!linit /uncia de !re edinte al Asociaiei $si5analitice %, V%e,a+ A #er !never practisedps"choanal"sis# (!nu a practicat niciodat psi"anali#a$%, susin a!odictic, !e dre!t cuv6nt, A. $. C5a!lin i T. (. CraDiec 1. 2reud %nsu i s<a v"0ut o1li-at s" /ac" !reci0area c" Adler !nu are nimic comun cu psihanali$a%&'( c" el a avut %nc" de la %nce!ut !ro!riul s"u @siste#B, doctrina sa, !e care %ncerca s" o su1stituie !si5anali0ei, atunci c6nd nu %ncerca s"< i revendice idei #ani/est /reudiene, str"duindu<se s" le travesteasc" %ntr<o ter#inolo-ie di/erit". Adev"rul este c" @!si5olo-ia individual"B !ro/esat" de Al/red Adler3 nu se %ncadrea0" i nici nu s< ar !utea %ncadra %n !si5anali0", nici ca teorie, nici ca !ractic", a a cu# lucrul este %n 1un" #"sur" !osi1il cu @!si5olo-ia analitic"B a lui Cari Gustav Aun-. Dar cu# conce!ia lui Adler s<a de0voltat !aralel cu !si5anali0a, sta1ilind cu aceasta i relevante !uncte de contact, ea !oate /i considerat" /oarte 1ine dre!t o conce!ie parapsi"analitic, cunosc6ndu<se c" eti#onul @!araB %nsea#n" %n -rece te @%n a/araB sau @!e l6n-"B, @vecinB. Ne

LEONARD GAVRILIU

STUDIU INTRODUCTIV

#u te $ #e % $! te & "' "( "%& )* !n cl u( e $ +n p ar a ps ih a n ali z (te rm en "ar e e7 cl ud e ori ce ta nen " cu a a< nu #i ta pa ra psi hol ogi c( dis ci !li n" ca re % i re cl a # " dr e! t o1 ie ct de ce rc et ar e /e no # en el e !s i5i ce @! ar

an o r< # al eB * !e to i ce i ca re do ve de sc , %nt r< un /el sa u alt ul, ra !o rt uri de @v ec in "t at eB cu /re ud is # ul, ac es te ra !o rt uri +d e o1 ic ei rel e* !u t6 nd # er -e !6 n" la o an tit e0 " ne t e7 !ri # at ", cu # es te ca 0u l lui Al/ re

A dl er i al a d e ! il or s "i + C ar i 2 ur t # iil le r, Er # in E e 7 1 er -, 2 er di n a n d =i rn 1 a u # , A rt 5 ur F ol u 1, Er n st Aa 5 n, Id a L o D G, O tt o C a u s, ( o ! 5i e L a 0 ar s/ el d, Al /r e d A

! ! el t i # ul i al ii * s a u al lu i R o er 9 u c c 5i el li, c ar e, c ul ti v 6 n d la %n c e ! ut c u d e 0i n v ol tu r" te 0 e ! si 5 a n al iti c e, la u n # o # e nt d at a tr e c ut %n o ! o 0i i e, /" c 6

nd c5 iar e7 ce s de 0e l %n ac ea st " dir ec ie . @$ ar a! si 5a na li0 "B se do ve de t e i so cio an ali $a lui Aa co 1 L. 9 or en o, ca re i<a i /o st el ev lui 2r eu d la V%e ,a& <,a %,t e e a e9 %4r a <, A 9e r%" a+ Mo re, o ,! 1" a! " ni ci o oc a0i e de a< i

re ve nd ic a # eri tul @i nv er s" rii te 5n ici i !s i5 an ali tic eB , /a !t ul de a /i te r# in at cu @e ra ve r1 al "B si # 1o li0 at " de @d iv an ul /re ud ia nB , s! re a ori en ta !e rs on ali ta te a @t ot al "B a !a ci en tul ui s! re ac iu ne a s! on ta n" ,

! e c ar e el o c o n si d er " # ul t # ai -r "i to ar e i # ai e/ ic ie nt " %n !l a n ! si 5 ot er a ! e ut ic . ! )e ch iu l di va n ps ih a n al iti c = 1" r%e >+ L+ M or e, o = a fo st &n d e p rt a t &n fa v o a r e a

t e a tr ul ui s p o n t a n ei t i i' A c e st t e a tr u &i o f e r p a ci e n t ul ui n o st r u p o si !i li t i n oi ' C ( n d st t e a &n ti n s p e di v a n i i s e &n t ( m pl a s s e g

(n de as c la ma ma sa u la sor a sa( vor be a des pre ele ( ast a era tot ce put ea fac e n po #i ia cu lc at' ) ar da to rit no ul ui ve "i cu l, m a m a i so ra po t s ap ar pe sc en , s ac io ne #e , s *i jo ac e pr op riu l rol , &n ti m p ce to at

lu m ea ar e pu tin a s as ist e la re pr e# en ta ie +*. Es te ce ea ce a0 i se cu no a te su 1 nu # el e de @! si 5o dr a # aB lui 9 or en o, ac es ta /ii nd , al "t uri de Ad ler , ce l # ai no ta 1il @! ar a! si 5a na lis tB, de si -u r %n /el ul s" u. A a

c u # d e s ! r e 2 r e u d s < a s ! u s c " a d e s c o ! e ri t @ c o # ! l e 7 u l l u i O e d i ! B ! e n t r u c " e l % n s u i a a v u t o # a # " c u d o u " d e c e n ii

# a i t 6 n " r " d e c 6 t t a t " l s " u i a c r e s c u t % n t r < o / a # il i e % n c a r e e l e r a u n c 5 i a l u n o r ! e r s o a n e # a i % n v 6 r s t " d e c 6 t d

6 n s ul +c o !i ii u n or a di nt re /r a ii s "i vi tr e -i *, to t a a d e sc o ! er ir e a lu i A dl er !r %$% , %, )e r% or %ta te a "o ,1 t%t !i o n al " a u n or or a n e, c ar e d e 0 v ol t" %n s u ! ra st r u ct u

r a ! si 5i c " u n @ s e n ti # e n t d e in /e ri o ri ta te B d e cl a n at o r al lu ! te i ! e n tr u o 1 i n er e a s u ! e ri o ri t " i i, a /o st ! u s " ! e s e a # a d e/ ic ie n el o r o r -

a n i c e a l e

" u t o % ul u! & e , #l !c " ! e # e c " % e el & ( e "l tel & o " u t o %! . e " . *. A (l e % " )o 1t& +n t% / " ( e 0 *% & u n c o !i l /ir a v, ra 5i ti c, ! e st e # " s ur " d e 1 ol n " vi ci o s, a a

%nc 6t %n #i nt ea lui s< a %n/ iri !a t %nc " di n co !il "ri e -6 nd ul de a se /a ce 9e %" pe, tr! a ,l up ta co nt ra m or ii$ + . Da r nu nu # ai @in /er ior it" %#e ? /i0i ce l< au sti # ul at la @c o # !e ns "ri B a # 1i io as e, ci i un el e co nsi d e< re, te e or

%, 1p% r%t! a#+ La #%" e!& e e@e 9p #!& )%%, )oa rte 1#a 6 #a # at e # ati c" , tat "l s" u ,< a o1 liat s" re !e te cl as a, %n ci ud a re co # a n< d" rii un ui !r o/ es or ca re< , s/ "t ui a s" < i de a )%!# !"e ,%" #a o "ro %tor %e+ ,) ac ta ta 1p! ,e A #er = ar fi as

c ul ta t d e p o v a a p ro fe s or ul ui , a fi d e v e ni t p ro ! a !i l u n ! u n cr oi to r, d ar to at vi a a a fi cr e # ut c a n u m ii o a m e ni a u c u a d e v r at . d a r ul / m at e m

a ti ci i+, . R ep et ;, "# a1 a& e# e$ !# A, e ot at ? a e $e ,%t "e # 9 a% 6! , 9 at e 9 at% "% a, + A le 6 n d e 7 e # !l e c a r e s " il u st r e 0 e t e o ri a s a a @ s e n ti # e n t ul ui d e in /e ri o ri t

at eB i a @c o # !e ns "ri iB su 1s ec ve nt e + i c5 iar a @s u! ra < co # !e ns "ri iB* , Ad ler !a re a se a e0 a %n co # !a ni a un or ce le 1ri t" i ca 0o 9e r& De 9o 1te ,e& M% #to ,& Be et: o$ e,& S9 eta ,a& Do 1to e$1 B%& 1a! A, ett e Ce ##er 9a ,,& (a a$ o N! r9 % et"

+ De a#t) e#& e Fre ! 1e $a 1ep ara +o !ri # " te nt ati v" a /" cu t i %n ,H I) J* !e nt ru c" av ea se n0 ai a c" %i es te su 1a lte rn , !e c6 nd el se vo ia, %n in co n tie nt ul s" u, un @s !ir %t! 1 re" tor ? 7. In tui nd u<i a # 1i iil e, 2r eu d ,< a %n sc "u na t

! re e di n te al ( o ci et " ii ! si 5 a n al iti c e, d ar A dl e r n u e ra o # ul c ar e s " s e # ul u # e a s< c " c u @ c o # ! e n s " ri B # in or e. %n , H , , el a in ii at o %n d r " 0 n e a " #

i < c a r e st r a t e -i c ", r e d a ct 6 n d o a c e r 1 " cr iti c " a t e o ri ei s e 7 u al is t e a vi e ii ! si 5i c e, cr iti c " %n c a r e, la d r e ! t v o r 1i n d, a ti n e a t o c # ai ! u n

ct el e ne vr al -i ce al e !s i5 an ali 0e i /r eu di en c di n ac el ti # !. U n dis ci! ol al lui Ad ler a/i r# ", nu /"r " te # ei, c" %n !ri # a ca rte de r" su ne t a # aist rul ui s" u, -tu die .ib er Mi nd er /e rli g0 eit vo n 1r ga ne n +E ie n, ,H I: *, !ri #i t"

cu ne %n cr ed er e de 2r eu d, ,e st e co n i* nu t &n ge r m en e to at te ori a ad ler ia n +0' $e de alt " !a rte , Cli //o rd All en es te de !" rer e c" , di n ,H ,' , c6 nd a e7 !u s un /el de @t a1 l" de #e4 %? a p1% :o# o4% e% %, %$% !a #e& A #er ,n u a m ai

p ro g re s at ni ci m c ar c u u n d e g et &n a ni i u r m t or i, ia r la sf (r i tu l vi e ii s al e, d u p u n sf er t d e s e c ol , p re di c a e x a ct a c el a i lu cr u c a &n 1 2 1 32 t3 . U n al t a dl

er ia n o 1 s er v " i el c ", ! n sti lu l fu gi lo r lu i 4o h a n n -e b as ti a n 5 ac h( A dl er r ei a a d e s e a a c e e a i id e e s u ! fo r m e di fe ri t e $ 4 ' D or %, "! tot % , adi n s ul s " ! u

n" un @/ un da # en t de ne 0d ru

nc in at B co nc e! ie i sal e, nu

LEONARD GAVRILIU

STUDIU INTRODUCTIV

e ) t e ( e $ !% " % e c * n u ( e # u ! n e o %! A ( le % )! $ # l! -! c " '! ( o 1 $ " t! . "& % * $ 2 n 2 n ( # %! . o n! e % ul # % o # %! !l o % ) "l e l! $ !t e '! % e c u % 1 2 n ( & $ "! $

u lt ( e c 2 t ) / " % # u t e " c % e ( e & l " ) # e c u l " ! ! $ e t " -! .! c e . O id ee = ci ti m n 6 er -i n n d es . e b e n s( D %e ,& 1 9 3 3 = & ! , se nt i m e nt s a u o a c i u

n e n u v o r f i c o n s i d e r a t e j u s t e d e c ( t d a c e l e s u n t a s t f e l s u ! s p e c i e a e t e r n it a ti s # 7 E + ( e "; , Fr e! a pr e# !a t e #a N% et 71 ": e 9

a% a# e1 % ee a pr %9 atu lu i s e 7 u al it " ii i a/ e ct iv it " ii, c a i c o n c e !t ul d e re /u la re , A dl er i <a a 7 at c o n c e ! ia ! e te or ia ni et 0s c 5 e e a n " a @v oi n ei d e ! ut er eB ( 8 ill e $u

r Ma cht )( ad a! t6 nd <o la !r o! ria sa te ori e a c" ut "ri i o1 sti na te a su !e rio rit "i i i a a a< 0is ul ui @! rot es t vir ilB ca ra ct eri sti c /e # eil or ca re nu < i ac ce !t " co nd ii a de in/ eri ori tat e, nic i su 1 ra !o rt 6%o #o4 %"& ,%" % 1!6 rap ort 1o" %a#+ &+

5o in a de pu te re i vo in a de a se fac e re ma rca t ale lui 9i et$ sc he = 1"r %e e# <, 1b er de n 9e rv os en C" ar ac te r ex pri m &n fo nd ac el a i lu cr u ca i co nc ep ia no as tr ca re, pe de alt pa rt e, se ap ro pi e de ac ee a a lui Fe re

i d e a c to rv a a ut or i m ai v e c "i , d u p c ar e s e nt i m e nt ul d e pl c er e ar fi e x pr e si a u n ui s e nt i m e nt d e p ut er e, &n vr e m e c e s e nt i m e nt ul d e n e pl c er e ar d

e c u r g e di n tr * u n s e n ti m e n t d e n e p u ti n $7% . L a a c e st e a s e a d a u " in /l u e n a /i c io n a 5 s # ul ui lu i F a n s V ai 5i n er . A r" t6 n d c ", d e ! ar te d e

a st a1 ili %nt re /e no # en el e lu #i i o! o0i ii riidi e, o # ul s" n" to s %nc ea rc " # ai de -r a1 " s"< i de ta e 0e -6 nd ire a i ac tiv ita te a de o lini e de ori en tar e @ir ea l"B , co n/ or # 6n du <le re ali t" ii, le -il or i e7i -e n el or ac es tei a

i se rvi nd u< se de /ic iu ni do ar ca !u nc t de !l ec ar e co # od %n a1 or da re a re ali t" ii i vi ei i, !e c6 nd ne vr oti cu l, di # !o tri v" , se aa " de /ic iu ni ca %n ec at ul de un /ir de !a i, rei /ic 6n du < le, iar !s i5 oti cu l # er -e i # ai de !a

rt e, /" c 6 n d di n /i c iu ni /o r e a nt ro ! o # or /i c e ir e0 is ti 1i le +@ A c io n e a0 " c a i c u # ai /i so rti t !i er 0" rii , c a i c u # ai /i c el # ai ta re , c a i c u # ai /i c el # ai d u # " ni tB et c*

, A dl er s u 1l i< ni a 0 ": ! -i m b ol ul ( "a 9 o !1 % "e , %& d o m in li m ! aj ul i g ( n di r e a n o a st r ' ) a r n e v r o ti c ul &l ia c a lit e r d e e v a n g " el ie , ia r p si " o ti c ul c

au t s *i co nf er e o ex ist en re al ' Ac es ta es te pu nc tul de ve de re pe ca re &l su si n eu i as up ra c rui a in sis t &n to at e lu cr ri le m el e ref eri to ar e la ne vr oti ci' 6i nu m ai pri ntr *o fer ici t &nt ( m pl ar e a m lu at cu no ti n

de ca rt ea ge ni al a lui 5a i"i ng er, D%e (:% #o1 op :%e er A#1 86 71 21 1%, &n ca re au to rul ar at va lo ar ea pe ca re o re pr e# int &n g( nd ire a

t ii n ifi c a c el e c o n st ru c ii in te le ct u al e c ar e d e m ul t m ia u d e v e ni t fa mi lia re pri n stu die re a ne vr oz elo r"1 3 . D ar nu nu m ai ne !r oti cu l" ci n #e ne ral ori ce o m ar e" po tri !it c o n c e # !e ! " (l e%

!e n e& te n (! n " ( e "/ '! (! )! $ ul " ) e n t! $ e n t ul ( e !n -e % !/ o% !t "t e +n ( *% *t ul u n o% -! c !u n! c " # u te %e "& " ct el e ( e %* . 3 u n "% e %9 a4 %,a re& t% *! % e " in te ri o ar " a u n or sa ti s/ a c ii vi

sat e etc . 2ic io nal is # ul lui Va% :%, 4er <% $a 1er $% #!% A # er <, 1pe "%a# #a re1 p%, 4er ea et er 9% ,%1# ul ui ca u0 al !e ca re %l !r o # ov a 2re ud i c" rui a %i va o! un e un /in ali s# co ntr ad ict ori u. Eil 5e l# Dil t5 eG !a re, de as e # en ea , s"< i /i e7 erc ita t in/l ue n a

as u! ra lui Ad ler , di n # o # en t ce ve de a %n via a !s i5i c" un tor en t co nti nu u, co ns t6 nd di n ac te de vo in " ori en tat e te# eo# o4% "& e )ap t %, ete r9% ,a6 %#e+ ( e i# !u ne s" e7 a #i n" #, %n cel e ce ur # ea 0", un cie as !e ct e co ntr ov er sa te !ri vi nd

@! si 5 ol o -i a in di vi d u al "? & op er a e p1% :o #o 4 i d e !r ac tic ia n a lui A dl er %n d o # e ni ul cu re i !s i5 ot er a ! e ut ic e sa u ! ur i si # !l u %n d o # e ni ul d e # er su ril or !s i5 o ! e d a o -i ce , ti ut /ii n

d c" di n a n ul , H . I el a lu at co nt ac t c u In st it ut ul ! e d a o -i c di n Vi e n a, u n d e # ai t6 r0 iu a i n ut o su it " d e !r el e er i %n c ar e % i !r o ! u n e a s" d e # o n st re 0e ! os i1 ili ta te a a !l

ic" rii co nc e! ie i sal e %n ed uc ar ea c ola ril or< !r o1l e # ". , . @$ (I FO LO GI A IN DI VI DU AL ?B >I IN CO N> TIE NT UL . De %nd at " ce 2re ud a e #i s !" rer ea c" %n luc rar ea lui Adl er 1b er den 9er vos en Ch ara cte r inc on ti en tul a! ar e do ar !ca o cur io$i tate

psi ho: lo gi c $, /"r " nic i o le -" tur " cu an sa # 1l ul !si ste mu lui #a dle ria n;( i c", de alt /el , Ad ler er a !r ea !u in a! t s" o! er e0 e cu # at eri ale le /ur ni< 0a te de inc on ti en t, ad es ea a /os t !u s" la %n do ial " di # en siu ne a a1 is al" a @! si5 olo -i ei

in di vi d u al eB . Cl i// or d All e n va a/ ir # a ca te or ic c" da c" A dl er ,r e c u n o a te in c o n ti e nt ul 7p e c ( n d, i n ( n d c o nt d e o p er a sa , n u p ar c s* o fi f c ut %, a c e as ta n u &n se a m n

, p e nt ru el , ni m ic $7+ . E n -l e0 ul es te d e ! "r er e c" !s i5 ol o -i a lu i A dl er es te es e n ial # e nt e o eg op si ho lo ;i c( a di c " u n st u di u al !r o c es el or ! si 5i c e c o n t ie nt e, /o n d at or ul ui .. !s

i5o loiei ind ivi du ale B /ii nd u<i ind i/e re nt da c" un /e no # en !si 5ic est e co n t ien t sa u nu1 6 + A ser iu nil e de ac est /el !o t s" de co nc ert e0 e, %, eo1 e6% at! 1 3

,"% c6 nd su nt /" cu te su 1 se # n" tur a un or au tor it" i. (e !a re tot u i c" !si 5i atr ul en -l e0 cu no a te co nc e! ia ad ler ia n" # ai mu lt di n c" ril e

1 1

LEONARD GAVRILIU

STUDIU INTRODUCTIV

lu i E r m in $ e% & er #" u n ul 'i nt re 'i (c ip ol ii ' e # a rc " ai te or et ici a n ul ui @ c o # !l e 7 ul ui d e in / e ri o ri t a t e B, ! e c a r e %l ci t e a 0 " # ul t # ai /r e c v e n t d e c 6 t

! e A d l e r, c u t o a t e c " s e r e / e r " la o ! e r a a c e s t u ia d i n u r # " . D at /ii nd c" %n r6 nd ul ad ler ie nil or se v" de a o /la -r an t" li! s" de !,a ,% 9%t ate <, a-1 "o, 1% era pe A #er !, p1% :o# o4 a6% 1a#

a! te ,t% " <! =i ef en ps "c ho lo ge #) , !r o 1l e # a a co ns tit ui t te # a e n er al " d e d e0 1 at er e a C o n/ er in e i U ni u nii In te rn a io n al e ! e nt ru $s i5 ol o -i c In di vi d u al ", al e c" re i lu cr "r i s< a

u d es /" u ra t %n Ol a n d a %n a n ul 19 66 17 . A 1s tr ac i e /" c6 n d d e co nc lu 0ii le ac es te i co n/ er in e , se cu v i< n e s" ar "t " # c" %n M en sc he n0 en nt ni s( ca rt e al c" tu it " ! e 1 a0 a u n ei #ar 4% 1er %% e pr

e#e 4er% in ut e du !" !ri # ul r"0 1oi # on dia l la Un ive r< sit at ea !o !ul ar " din Vie na, au dia te nu nu # ai de # ar ele !u 1li c, ci i de stu de ni , !r ele -e ri %n car e Adl er ur #" re a s"< i e7 !u n" c6t #a i cla r i e7 ac t co nc e! ia , el ad #i te %n # od e7 !li cit

e7i st en a i /u nc iil e %," on ti en tul ui, co nt es t6 nd c5i ar i at en ie i +!r ivi t" %n de o1 t e dr e! t e7 !r esi a ce a # ai !u r" a ac tul ui co n tie nt* ca ra ct er ul ei de !r oc es !si 5ic !r o! riu co n tii n ei. ,C u to at e c = 1"r% e e# = at en ia co n

ti e nt se o ! in e, &n tr* o a n u m it m s ur , pr in co ns tr ( n g er e, fo r a pr o p ul si v a at e n ie i n u re #i d &n co n tii n , ci &n in te re s, ia r ac es ta i n e &n c e a m ai m ar e p ar te d e sf er a

in c o n t ie nt ul ui ' A c e st a e st e &n &n tr e g ul s u u n pr o d u s ai or g a n ul ui p si "i c, i , to to d at , c el m ai p ut er ni c fa ct or al vi e ii p si "i c e' Ai ci s u nt d e c ut at i d e g si t

for el e ca re co nfi gu re a# lini a de mi c ar e a o m ul ui, pl an ul s u 7in co n tie nt% de via $ +0, %n co n t iin " K ne # ai s! un e Ad ler K ast /el de /or e # oti va io nal e nu su nt de c6t re/ lec tar ea inc on ti en tul ui. Va nit os ul, /ri vol ul, de cel e # ai #

ult e ori 5a 1a r n< au c" su nt cu # su nt. Va ni< tat ea , /ri vol ita te a nu %ns ea # n" i co n tii n a va nit "i i i /ri vol it" ii. E7i st " in div i0i ca re nu < i cu no sc nic i cal it" il e, nic i de /e ct ele , tr" in d %nt r<o tot al" ino ra n " de sin e. Ci ne va se !o at

e cr ed e u n o 9 6r a$& pe c6 n d to t ce ea ce /a ce el i0 vo r" t e di n e -o is # et c. @A a da r K sc ri e A #er = m ul i o a m e ni d e# v ol t &n ei fo r e ca re in tr &n ac i u n e f r t ir e a lo r' A ce st e fo r e al

e in c o n t ie nt ul ui in fl u e n e a # vi a a o a m e* ni lo r i , d a c n u v or fi id e nt ifi c at e, v or d u c e la ur m r i gr a v e' 8 n a s e m e n e a c a # a fo st d e sc ri s d e ) o st o e v

s9i &n ro m an ul s u I % ot! #& &nt r*o m an ier ca re nu co nt en e te s su sci te ad mi ra ia psi "o lo gil or' :s te ep iso du l &n ca re o do a m n , cu oc a#i a un ei re un iu ni de so cie tat e(

i sp u n e u n ui pr in , p er so n aj ul pr in ci p al al ro m a n ul ui , p e u n to n ca m r ut c io s, s !a ge de se a m s nu cu m va s r st oa rn e va su l c" in e* #e sc de va lo ar e di n ap ro pi er ea sa ; la ca re

el d a si g ur r i c v a fi at e nt ' C (t e v a m in ut e m ai t( r# iu &n s v a s ul # c e a f r( m e p e p o d e a' <i m e ni di n c ei c ar e a u a si st at la sc e n n u a v # ut &n e a

u n ef e ct al " a # ar d ul ui , ci u n a ct a ! s ol ut lo gi c, g e n er at d e &n tr e g ul c ar a ct er al a c e st ui o m , c ar e s e si m i s e ji g ni t d e c u vi nt el e d o a m n ei $7 > . < , 1 be

r den 9er vos en Ch ara cter ( at;t rec un oa te rea ca ata re, c6t i !o nd ere a ac ord at" inc on ti ent ulu i %n via a !si 5ic " su nt %n a/a r" de ori ce %nd oia l". ,C "ia r o m ul s n tos "%t% 9 a%"% = ar tre !ui s re nu n e =a sp er an a de a se ori en ta &n lu m e, da

c nu ar int ro du ce fic iu ni &n im ag in ea pe ca re i* o fa ce de sp re lu m e i pr op ria vi a ' A m i v #u t c ac es te fic iu ni se sp riji n pe ex pe rie n e ve c"i 7.r eg re* siu ne /%, &n m o m en tel e de ne lini t e i de ne sig ur an el e

se m a ni fe st ca o p ut er e d e os e !i t , d ev e ni n d i m p er at iv e al e cr e di n ei( id ea lul ui( li! cr ui ui * ar !i tr u' &n af ar a ac es to r m o m e nt e, el e ac i o n e a# &n su rd i* n , &n in co n ti

e nt , ca to at e m ec a ni s m el e ps i" ic e p e nt ru ca re el e n u co ns tit ui e de c t im ag ini ve rb al e# '77 . <, ?r ax is un d =h eo rie de r In di vi du al ps "c ho lo gi e( re) er% , !1e #a %," on ti en t i %n tr< u n ca !i to l

%1t %,"t *AF !r Ro# #" e1 U, 6e G!1 1te, %, er Ne !ro 1e?. & A # er a 9%te c" nu #a i e7i ste n a di #e nsi uni i a1i sal e a !e rso nal it" ii /ac e !o si< 1il e co #! ort a# en tel e ne vr oti ce i !si 5o tic e, @!l an ul de via "B al ind ivi dul ui str uct ur 6n du <se %n inc on ti en

tul ac est uia . $r e/ a 6n d ve rsi un ea %n li# 1a en -le 0" a ac est ei i# !o rta nt e scr ieri , el /ac e rel e< va nt a !r eci 0ar e c" inc on ti en tul se # ani /es t" %n ,n ep uti n a pa cie n* tul ui de a* i &n el eg e im pu lsu ril e &n ra po rt cu m ed iul so cia

l &n ca re tr i e te +*7. D e un de i ce rin a de 1a 0" a !s i5 ot er a! iei +c a i la 2r eu d* de a ad uc e %n co nu l de lu #i n" al co n tii n ei @ # on t rii B -e ne ra i de in co n tie nt , !e nt ru a<i an i5i la: ,> si " ot er a pi a p o

at e s &n ce a p ai ci pr in a d u ce re a &n co n tii n a id eii di re ct o ar e d e e x a g er ar ea pr o pr iei i m p or ta n e, f c( n d pr in ac e as ta i m p os i!i l in fl u e n a sa as u pr a vi e ii ac ti v e$

''

. E

st e li # !e de c" Ad ler !r o/ es ea 0" o @Ti e/ en !s Gc 5o lo -i eB, /ii nd c5 iar %n cr ed in at c" a sa es te # ai @!

ro/ un d" B de c6 t alt el e, !e ca re le ca tal o5e a0 " dr e! t @s u! er /ic %a# e?2 3 . N e/ "c 6n d !a ra d" de te r # en ul

LEONARD GAVRILIU

STUDIU INTRODUCTIV

4 ! n c o n ' t! e n t 5 & e l <# ) u 3 + n e l e 1 e + n $ " 6 o %! t " t e " t e , t e l o % ) " l e & ( 2 n ( u /! ! $ # o % t " n " e ri # o a re . 2 + DE CE )P SI H O

L O GI E IN DI 7I D U A L 8 5 Ne av i0 ai i su nt i# ed iat te nt ai s" cr ea d" c" o as e # en ea !s i5 ol oie !u ne ac ce nt ul !e in di vi du l ca in di vi d, /ii nd un /el de an tit e0 " la ce ea ce re !r e0 int " !s i5 ol oia so ci al ". ,C "i ar

i c u v ( n t ul g e r m a n I, % $% ! a# p1 H" :o #o 4% e = 1" r%e M a e# a% ,e a, 7 = d u o r lo c la in te r p r et ri g r e i te , c ci e t i &n cl in at s &n e le gi p ri n a c e a st a o p si " ol

o gi e c a r e s* a r a pl ic a in di vi d ul ui ' &n r e al it a t e &n s tr e ! ui e s n e r e f e ri m la s e n s ul e ti m o* lo gi c al c u v ( n t ul ui *% , %$ % !e re .+ n ac es t fe l c m p ul ei de a pl ic

are de vin e mu lt ma i nt ins . Est e vo rb a de o psi hol ogi e a un ui @to t in di vi #i !il / i ca re se ra po rt ea # &n ac el a i ti m p la in di vi du l &n si ne i la rel ai a sa cu co m un ita te a$ '* . Iat "< ne , !ri n ur # ar e, to c # ai la po# !# op !1

1e, 1!# !% 1! 4er at e 1% 9p #a per "e per e a ter 9e ,!# !% @! si 5o lo -i e in di vi du al "B . %nt r< ad ev "r, da c" cit e ti c" ri le lui Ad ler , ai di n ce %n ce # ai # ult i# !r es ia c" di sc i!l in a cu lti va t" de el es te so ci op si "o lo gi a' ,C er ce ta re a de

p si " ol o gi e in di vi d u al = $a s u 1l in ia el %n !r e/ a a la !r i # a e di i e a lu cr "r ii ?r ax is un = he or ie de r In di vi du al ps "c ho lo gi e = c a u t s o ! i n o a p r of u n d a r e a c u n o a

* t e ri i o m ul ui , p o si !i l d o a r p ri n &n el e g e r e a p o #i i ei in di vi d ul ui fa d e m is iu n e a s a s o ci al di st in ct $' + . ( c o ! ul # "r tu ri si t al o ! er ei lu i A dl er e st e

ac el a de a /a ce ca oa # en ii s" nu # ai tre ac " un ii !e l6 n" al ii ca ni t e # on ad e et an e , vo r1i nd u< i /"r " a !u te a st a1 ili re al e !u nc te de co nt ac t i co # un ic ar e, cu # se %nt 6 # !l " ad es ea , nu nu # ai %n # ed iil

e va st e al e so ci et "i i, ci i %n -r u! uri le re str 6n se & e or %,! # )a 9%# %e%+ ,C un oa t er ea o m ul ui ar at " Ad ler K co m po rt &n s &n c o la tu r , la fel de im po rt an t , re pr e# en ta t de a a* nu mi tu l as pe ct so ci al al ac

e st ei a' : st e n e& n d oi le ni c fa p t ul c o a m e ni i s* a r c o m p o rt a m ai !i n e u ni i fa d e al ii , c ei s* a r a p r o pi a m ai m ul t d a c s* a r &n el e g e m ai !i n e u ni i

p e al ii ' A c e a st p o si !i lit a t e d e in d u c e r e &n e r o a r e c o n st it ui e u n p e ri c ol i m e n s p e n tr u s o ci e t a t e' A c e st p e ri c ol tr e ! ui e s * 1 d e m o n st r

m no i co la !o ra to ril or no tr i, pe ca re vr e m s *i ini ie m &nt r* al e vi ei i' :i tr e! ui e s de vi n ca pa !il i s re cu no as c to t ce es te in co n tie nt &n vi a , to at e de g" i# r ile , di si m ul r ile , ir etl ic ur ile i pe rfi dii le,

sp re a* i pu te a av er ti# a pe ce i p( nd ii de

a s e m e n e a p ri m ej d ii i a le v e n i n aj u t o r. N u m ai c u n o a t e r e a o m ul ui , c o n ti e n t p r a c ti c a t , n e v a sl u ji n a c e s t s e n s "2 6 . P )! 9 ol o

1! " " (l e %! " n * % i a n e 7 e a 0 ", %n c o n s e ci n ", o e ti c i o pe d a g o gi e( ar e <, $e e re o ta 1l " d e v al or i # or al e i % i !r o ! u n e s "< i a si ur e !r o # o v ar e a. C a p si

"o lo gi e ax iol og ic i pe da go gi c 7, ei ne r Ar t vo n r t#l ic "e n > da go gi 9$ ? @u n soi de !e da -o -i e # ed ic al "B o va nu #i 2r eu d*2 7 & !si 5o lo -i a in di vi du al " va co nsi de ra c" at 6t ca 0u ril e di/ icil e di n !u nc t de ve de re

ed uc ai on al, c6 t i ce le di/ icil e di n !u nc t de ve de re !s i5 o< te ra !e uti c au un si nur re 9e %! $a# a6% #& "! "ar a"t er !,% $er 1a#& re" te de #v olt ar ea se nt im en tu lui de co m un iu ne so ci al , %ar #a 1"a ra 9a @%# " K de #v olt ar ea se nt im en tu lui

c o s m ic it ii o m ul ui ' , A c u ta s e n* s ul vi e ii = 1" r%e e# = n u ar e v al o ar e i i m p or ta n d e c (t d a c s e i n e c o n t d e si st e m ul d e r el a i e o m * c o s m o s' : st

e u o r d e &n el e s c c o s m o s ul di s p u n e &n a c e a st r el a i e d e o p u t e r e cr e a t o a r e' C o s m o s ul e st e, c a s s p u n e m a a, t a t l &n tr e gi i vi e i

' =ar vi a a &n to tal ita te a ei es te &n lu pt co nti nu pe nt ru sa tis fa ce re a ex ig en el or cos mo sul ui# ' &. A a da r, !s i5 ol oia in di vi du al " nu se # "r -i ne t e la st ud iul in di vi du lui ca en tit at e so ci al ", ci se e7 tin de lar la so

ci et at e, de /in in d o # ul ca /ii n " e #i na # en te so ci al ", an i# at " de un se nt im en t &n n s* cu t de co m u ni u ne u m an '> ( pe ,tr ! "a <n ce le di n ur # " ac ea st " !s i5 ol oie s" <, !ri ve as c" !e o # ca /ii n " co s #i c"

, a v 6 n d d e %n d e !l i< ,% t !, ro # <, C o1 9 o1 + , S e n ti m e n t ul s ol id a ri t ii , al c o m u ni u ni i s o ci al e, e st e i m pl a n t a t d e n a t u r &n s ul le t ul c o pi lu lu i i n u

p r s e t e in di vi d ul d e c ( t s u ! a c i u n e a c el o r m ai g r a v e m al a di i al e vi e i i p si "i c e' ) e * a lu n g ul &n tr e gi i vi e i , a c e st s e n ti m e n t e st e n u a n

a t, se re st r( ng e sa u se a m pli fic , &n ca #u ril e fa vo ra !il e de p i nd ce rc ul m e m !r ilo r fa mi lie i, sp re a cu pr in de tri !u l, po po ru l, u m an ita te a' >o at e s de p e as c c" ia r i ac es te li mi te i s ir ad ie #e as up ra

an im al el or, pl an te lo r sa u a al to r o! ie ct e, ne &n su fle it e, cu pr in #( n d &n ce le di n ur m co s m os ul u ni ve rs al $AB . 2 re ud ar e dr e! ta te c6 nd de nu n " !l aiat el e ad es ea a1 il tr av e s< tit e al e lui A dl er : ac

e st @ s e n ti # e n t al c o # u ni u ni i s o ci al e B, n at iv , c ar e %i u n e t e ! e o a # e ni %n tr e ei i %n tr e a a u # a ni ta te c u in /i ni t ul c o s # ic , n u e st e al tc e v a d e c 6t @

E r o s B< ul /r e u di a n, u n @ al t e r e o B al li bi d o ul ui u ni v er s al . $ e d e al t " ! a rt e %n s " ! ri n @ ! si 5 ol o -i a in di vi d u al " B a dl e ri a n " s o ci al ul % i ia o s ! e ct a

cu lo as " re va n " as 1 '

u! ra 1i ol ois # ul ui 1 /

LEONARD GAVRILIU

STUDIU INTRODUCTIV

*re u' ia n" a( pe ct mi ni m ali +at 'e ,r eu ' la un m o me nt 'a t-1. Re pu . ,; , n 'r ep tu ri di # en si un ea so ci al " de /in ito ri e a o # ul ui, @! si 5 o< lo -i a in di vi du al "B ad uc e !s i5 an ali 0e i 0i se @o rt od o7 eB un a # en d a<

# en t ca !i tal , ca re s< a do ve di t ul te ri or !e r/ ec t as i# ila 1il de c" tr e o co nc e! ie ca re, ori cu #, ori de c6 te ori a /o st so # at ", nu a e0 ita t s" < i #e4 %t% 9e 7e )! , a9 e,t e#e 1o "%a #e+ ' . @C O 9 $L EL UL D E IN 2E RI O RI TA

T E B L A ( C A R ? M 8 N D I A L A+ , S e n ti m e n t ul d e in f e ri o ri t a t e i c o m pl e x ul d e in f e r i* or it at e = ac es te co nc ep te fu n d a m en ta le al e ps ih ol o gi ei in di vi d u al e( c

a r e al t d at , a s e m e n e a p r ot e st ul ui vi ril , &i f c e a u p e p si " a n al i ti s v a d n e g r u &n ai n t e a o c "i lo r = s u n t a st #i +c o n st at " A dl er c u s at is /a c ie ,

n. n.) n nt re gi me ac ce pt ate de Cr eu d%, ' . C o, "ep te# e in vo ca te su nt cu ad ev "r at /u nd a # en tal e !e nt ru do ctr in a ad ler ia n" , !e ntr u ca re a /i o # %ns ea # n" a av ea un se nti # en t de in/ eri ori tat e, ca re ce re o co # !e ns ar e !e

r# an en t"3 <M, le -e a vie ii /ii nd tri u #/ ul as u! ra di/ ic ult "i lor . A # i v" 0u t, %n lin ii # ari , ce <n el ee Ad ler !ri n ac es te a. (e nti # en tul de in/ eri ori tat e, -e ne rat de se si0 ar ea +n u ne a! "r at co n tie nt "* a ins u/i cie n el or cu t"r ui sa

u c ut "r ui or a n, d e vi n e ! e nt ru in di vi d u n /a ct or st i # ul at or al d e 0v o l< t" rii ! si 5i c e. A a, d e e 7 e # !l u, st ra 1i s # ul , a n o # al iil e e a" o 9 o ar e a# e or 4a ,! #!% $% 7! a#& )o to )o 6%%

#e& :% po a" !7 %%# e& 9 !t% 1 9 !#& #o 4o ,e vr o0 a i al te tu l1 ur "r i d e v or 1i re , in co n v e ni e nt el e or a ni ce i !s i5 ic e ca u0 at e d e v e et a iil e a d e n oi d e, a/ ec i u ni le /r ec v e nt e al e or a

ne lor de si # , c" ilo r re s! ira to rii i di -e sti ve , # al/ or # ai ile i ur 6 en ia, se # ne le !e ri/ eri ce de de -e ne re sc en t" ca re tr" de a0 " in/ eri ori t" i # ai !r o/ un de , 5i dr oc e/ ali a, ra 5it is # ul, an o # ali ile sc 5e let ul ui +s col io0 ", ci/

o0 ", ge nu val gu m 1a! ge mi var um ( pes var us 1a! pes val gu s); ( inc on tin en a !e rsi st en t" an al " sa u ur etr al ", vic iile de co n/ or # ai e a#e or4 a,e #or 4e, %ta# e& e) e"t e a#e "or !# !%& art ere #or& a#e 4#a , e #or en do cri ne , ca i alt e ne nu # "r at e an o # alii ,

! e sc ur t, e 7i st e n a u n ui or a n d e/ ic it ar c a /o r # " i /u n c ie , !i m pu n tr ai ec te lo r ne rv oa se co re s p o n d e nt e i s u p ra st r u ct u rii p si "i c e u n ef or t d e n at u r s a d u

c di n p ar te a a c e st ei a o c o m p e n s a ie , &n c a # ul &n c ar e e a e st e p o si !i l , c a # &n c ar e le g t ur il e c ar e at a e a # or g a n ul in fe ri or d e lu m e a e xt er io ar tr e

!u ie s *i g se as c o &nt ri re &n su pr as tr uc tu r' r ga *

n ul ui vi z u al a ti n s d e in f e ri o ri t a t e o ri gi n a r i c o r e s p u n d e o p e rc e p i e vi z u al e a c e r ! a t 3 5 , un ap ar at di ge sti v ati ns de in fe ri or ita te va av ea dr ep t co ro la

r o i n t e n si fi c a r e a a c ti v it i i p s i " i c e , & n r a p o rt c u t o t c e e a c e p ri v e t e s a u a r e t a n g e n c u a li m e n t a i a ; a c e a s t i n t

e n s if i c a r e s e v a t r a n s p u n e & n l c o m i e , p o ft d e c ( ti g i, p ri n i n t e r m e d i u l e c " i v a l e n t u l u i r e p r e # e n t a t d e ! a n i, s

e v o r &n t ri s pi ri t ul d e e c o n o m ie i a v ar ii a $A, . C u at ari e7 !li ca ii su nt e # %n i# ed iat a @v ec in "t at eB a !s i5 an a< li0 ei /r eu di en e, c" ci, du !" 2r eu d, co !ii i ca re, 1u n" oa r" , # u c" s6 nu l # a # ei,

ca ad ul i de vi n ni t e ce rt "r ei i sa rc as tic i, ve n ic %n c" ut ar e de sc an da lur i, !e c6 nd ce i %n "r ca i !r ea de vr e # e vo r de ve ni 1e iv i, %n ce rc 6n d s" %nl oc ui as c" cu al co ol la !t el e de ca re au /o st !ri va i int e # !e sti

v. %n a c e e a i # a ni e r " @ ! a r a ! si 5 a n al iti c " B, A dl e r v a s u s< i n e c " %n ! ri v a iu ni le i s e n 0 a iil e d e in c o n/ o rt di n ! ri # ii a ni ai c o !i l" ri ei , %n s e n ti # e n

tu l d e in /e ri or it at e al c o !i lu lu i, e n er at d e %9 at !r %ta te a or a n el or s al e, d e li ! s a d e in d e ! e n d e n " %n re la ii le c u ! "r in ii et c. tr e 1 ui e c " ut at ! u n ct ul d e !l e c ar

e al un ui an u #i t nu # "r de tr "s "t uri de ca ra ct er, /o ar te -e ne ral e, ca re /a c di n co !il un in di vi d are si v, cu a # 1i ia a/i r # "ri i su !e rio rit "i i /a " de ce ila li. !A ce st se nti me nt de inf eri ori tat e K s! ec i/i c" Ad ler K est e ca

u$ a ne ast m: p rul ui co pil ul ui, a do rin ei sa le de ac iu ne , de a ju ca di ve rs e rol uri , de a* i m s ur a pu te re a cu al ii, ca i ca u# a vi #i un ilo r sa le an tic ip a* to ar e pr ivi nd vii to ru l, a pr eg ti ril or sa le pe pl an fi# ic i ps i"i

c &n a c e st s e n s' &n tr e a g a e d u c a !i li t a t e a c o pi lu lu i d e pi n d e d e a c e sl s e n ti m e n t d e in s u fi ci e n *I ,1 !) )% "% e, 74 e) %% :# .+ n fe lu l a ce st a vi it o r ul d e

vi n e p e n tr u el o a r a f g d ui n ei &n c e e a c e p ri v e t e c o m p e n s a ii le $A D . %n c " di n /r a e d " c o !i l" ri e, !r in tr < u n !r o c e s i n< c o n t ie nt , s e tr a s e

a0 " lin iil e un ui @s til de vi a "B , de re -u l" in va ria 1il , la 1a 0a c" ru ia st " co nc e! er ea un ui @! la n se cr et B, ca i cu # ar /i vo r1 a de !r e"ti re a un ui ac t su 1v er siv . ,T en di n a in fa ti ga !il sp re su pe ri or it at e &n ce

ar c s as cu nd ac es t co m pl ex 7d e inf er io rit at e, n.n .) pri ntr : un co mp lex de su pe rio rit ate ca re( nt otd ea un a n afa ra se nt im en tu lui de co m un iu ne so ci al , i nt e te la ap ar en a un ei su pe rio rit i pe rs on al e$ A7 & . <, a1e 9e ,ea "a7 !r%

1e % 9 p! ,e "a A1 t%# !# d e vi a " B s " /i e # o di /i c at r a di c al , %n s e n s ul in te r " 1 6

rii s o ci al e a %, % $% ! #!% e $% a, t& e oa re "e ! a fi o m n u es te d o ar u n fe l de a vo rb i(

1 /

LEONARD GAVRILIU

STUDIU INTRODUCTIV

ci a fi o p a rt e di n tr u n n tr e g, a t e si m i p a rt e di n tr u n n tr e g "3 9 . P 2% 1 9! " $ o (! -! c *% !! 4 )t !l ul u! ( e 0! " * 5 e )t e $ e% e u u n " '! " c e e " '! & co n( t0 n' n co n( oli

'a re a (e nti m en tul ui e co m un iu ne so ci al ". @T e5 no lo -i aB ! u ne rii %n !r ac tic " a ac es te i !6 r5ii nu e1t e 'e o6 %"e % d es cr is ", ci n u # ai !r es cr is ". C 5i ar i su /e ri n e cu # (u nt "e) a#e ea ne vr ot ic ", #i -r en a,

n e v r a l i a tr i e # e n u l u i i a c c e s e l e e ! il e ! t o i d e , a c o l o u n d e t u l 1 u r " ri l e o r a n ic e li ! s e s c K n e a si u r " A # er <, !# t% 9 a s

a c a rt e K v o r ! u t e a /i vi n d e c a t e , c 5 ia r i d e /i n it iv , ! ri n tr < o # o d i/ ic a r e a s ti l u l u i d e vi a " , ! ri n tr < o s c " d e r e a t e n si u n ii ! si 5 ic

e, !r in tr< o l" rir e a se nt i # e nt ul ui d e co # u ni u n e so ci al ", ! a n ac e ul s" u !, %$ er1 a#' 3 + D ar , su si ne !e de alt " !a rt e %n te # ei et or ul @! si 5o lo -i ei in di vi< du al eB , nu nu # ai in di vi du l ca at ar e, ci

i s! ec ia u # an " %n %nt re -u l ei s< a de 0v olt at to t da to rit " sl "1 ici un ii se nti # en tul ui de in/ eri ori ta te /a " de ce lel alt e s! ec ii, co # !e ns ar ea su !r e # " av 6n d lo c !r in "o ,1t %t! %re a so ci et "i i o # en e ti. ,& n ce ea ce

p ri v e t e s tr u c t u r a s a n a t u r a l = 1 "r %e A # er = o m u l e s t e o fi i n i n f e ri o a r ' ) a r a c e a s t i n f e ri o ri t a t e c o n s ti t u ti v , p e

c a r e i * o c o n ti e n ti # e a # c a p e u n s e n ti m e n t d e n e& m pl in ir e i d e in s e c u ri t a t e , a c i o n e a # p e r m a n e n t c a u n st i m ul e n t &n di r e c

i a d es co p er iri i u n ei c i d e a d a pt ar e la vi a , u n d e s *i cr e e# e si tu a ii &n ca re s fi e ec "i li !r at e d e# a v a nt aj el e p o# ii ei o m ul ui &n n at ur ' :s te v or ! a, &n fo n d, to t d es pr e or

ga n ul psi hic ( ca re ar c ca pa cit ate a de a re ali $a ad apt ar ea i se cu rit at ea $*7 . Co 9p #e@ !# e %,) er% or% tat e e1t e a1t )e# pre 7e ,ta t "a !, )e, o9 e, !,% $er 1a# "ar e a pre 7% at 4e ,e 7a o9 e,% r%%+ ! Eo ril a = 1"r %e e# a#t !, e $a =& c re ia &i ad mi r m fo

r a , ti g r u l, c e l m a i r e d u t a ! il d i n tr e a n i m a l e , n u a u n e v o i e d e c o m u n it a t e ' m u l, d a c n i* 1 r e p r e # e n t m l i p si t d e t o a t e

!i n e f a c e ri le c ul t u ri i, d e s p ui a t d e t o a t e m ijl o a c el e p e c a r e i le * a p r o c u r a t in t el ig e n a , a r fi f o st pi e r d u t &n c di n p ri m a #i , f r c

o o p er ar e, &n p d ur e a vi rg in ' !s er va i a n o as tr n e d uc e i m ai d e p ar te ' A c "i #i ii le ce le m ai pr e io as e al e o m ul ui i* a u v e ni t d e la in fe ri or it at e a sa +* : . C ar a ct er ul @

! ar a ! si 5 a n al iti cB al a c es te i s ! e c ul a ii d e a nt ro ! o< #o 4% e e1t e e$ % e, t+ <, T ot e m i T a ! u *1 91 3.& a# a 9 6% "; , o % ee a #!% D ar G% ,& 2r e u d s e st r" d ui e t e s " d e # o n st re 0 e c

" l a o ri i n e a u n o r ) e , o 9 e , e 1 o "% a# e& < , 1 p e "% a# e 1 p r% , e r e a o 9 ! # ! % % , A : o a r a p r% 9 % -

t ! 0 * 5 & " % ) t " 4 c o $ # l e , u l l u ! O e ( ! # 5 & + n t ! $ # c e A ( l e % # u n e + n t % e 1 u l U n ! 0 e % ) ) u 3 ) t * # 2 n ! % e " u n u ! 4 c

o $ # l e , ( e ! n e %! o %! t " t e 5 # %! $ o % 'i al " + n " c e ) t ( e $ e % ) e l e ) t e ( e o # e % ) e 0 e % e n * c " % e " ( e ) e " %! . e " . * " % t! -! c ! u l ' !

) t% ! ( e n " . A ) te l& ( ! n t% e c o # !! & c " ( e t u l " % -! ! n " $ !c u l 6 u % " t " l # %! n c! # !! l o % i r e ul il o r, u n a ' !e r( ar al p ut er ii (t a &i lit e" pe "a re ar e t e

n d i n a ( . o a t a c e % n o r i c e c o n d i i i , % n v e d e r e a r " s t u r n " r i i % n / a v o a r e a s a a r a ! o r t u l u i d e / o r

e . C r i # i n a li t a t e a n u a r / i d e c 6 t r e 0 u l t a t u l e 7 5 i 1 " r ii s e n t i # e n t u l u i d e s u ! e r i o r i t a t e . $ r o s t i t u i a

a r /i u n # i8l o c pr %, " ar e )e 9 e% #e & a ,% 9 at e e pr o $ er 6% a# !# A pr ot e1 t $% r% #? & <% ! 9 %# e1 " ! e 1 " r 1 a i , c a r e l e s o c o t e s c i n / e ri o a r e . C u # a r e l

o c a c e a st " ! a r a d o 7 al " u # ili r e N 2 o a rt e si # !l u : ! e c 6 n d 1 " r 1 a t ul c a r e s e s e r v e t e d e o ! r o st it u a t " c r e d e a < i d o v e di s u ! e ri

o r i t a t e a / a " d e e a , / e # e i a % l s t o a r c e d e 1 a n i i , % n / e l u l a c e s t a , % l d e r a d e a 0 " l a s t a r e a d e 9 %

I# o " d e s u 1 0 i s t e n " + J * N u # a i l a d o # a t i c ii ! a n s e 7 u a li s # u l u i s e # a i ! o t % n t 6 l n i i n t e r ! r e t " r i a t 6 t d e s

il u it e . ) . I N D IV IO I= IL IT A T E >I ( T R U C T U R ?. (i st e # ul ! si 5 o < et ic o< ! e d a o -i c al lu i Al /r e d A dl e r e st e lo -i c + ! 6 n " la a 1 s u r d J* %n a rt ic ul a iil e s al e

n u # ai d a c " s e ar e %n v e d er e te or ia @c o # !l e 7 ul ui d e in /e ri or it at eB . %n re st , c o nt ra di c iil e c el e # ai el e # e nt ar e a 1 u n d ". El s u s in e, d e e 7 e # !l u, ! e d e o ! ar te

i d e c a i n d i v i 0 i 1 il i t " ii ! e r s o n a li t " i i u # a n e ( i n d i v i d u u s J * , d a r ! e d e a lt " ! a r t e n u e 0 it " s " v o r 1 e a s c " l a /i e c a r e

! a s d e s ! r e @ s t r u c t u r a ! s i 5 i c " B s a u d e s ! r e s t r u c t u r a @ o r a n u l u i ! s i 5 i c B . ( t r u c t u r " i n d i v i 0 i 1 il " % n s " n u ! o

a t e e 7i st a. D a c " # at e # at ic ie ni i a d # it, %n lu # e a c o n st r u c iil or a 1 st ra ct e, @ # ul i # iB c o # ! u s e di n tr < u n si n u r el e # e n t +c a 0 %n c a r e c o ! ul a A" o # !

u s eB e st e o a 1 s ur di ta te * i @ # ul i # i vi d eB , %n lu # e a re al " n u e 7i st " i n u ! ot e 7i st a si st e # e @c o # ! u s eB di nt r< u n si n ur el e # e nt , a di c " st ru ct ur at e i %n a c el

a i ti # ! i n d i v i 0 i 1 il e ,% n t r u c 6 t o s t r u c t u r " ! r e s u ! u n e c e l ! u i n d o u " e l e # e n t e i r a ! o r t u r il e d i n t r e e # e & e r o d

i v i 0 i 1 il it a t e a c a o c o n s e c i n " n u n u # a i l o i c " , d a r i o n t o l o i c " . U n o r a n i s # u # a n , d e e 7 e # ! l u , % i ! o a t e c o

n ti n u a vi a a /" r " a ! e n di c e, /" r " s !l in ", /" r " u n ri ni c 5i s a u /" r " u n !l " # 6 n, /" r " a # id al e, /" r " o c 5i , /" r " u re c 5i , /" r " t u s ! at r u # e # 1 re le ,

d e i to at e a c e st e a s u nt el e # e nt e + i n u to at e a ! e n di c ul ar e J* al e or a ni s # ul ui c a st ru ct ur " si st e # ic ". O ra ni s # ul % i c o nt in u " vi a a i %n c a 0 ul u n or

LEONARD GAVRILIU

STUDIU INTRODUCTIV

! $ e n ) e l" c u n e +n )t % u ct u % " # )! 9! c ul u! & # % o 3 " -* c 2 n ( u / n e/ o e ,! )t e n " !( !o ! lo %& ( e #! l( *& n! 0 el ul c el $ "! ( e 6o ) "l ( e!c !e n e! $ !n t "l e. +n ) e '! % e%#

e a #er %e ,e 'e in /e ri or it at e a or a n el or i 'e "o 9 pe ,1 ar e1! pr a" o 9 pe ,1 ar e pr e1 !p !, st r i d e st ru ct ur i tr a n sf or m r i d e st ru ct ur , %, "# !1 %$ % ee a di vi #i !i lit ii st ru ct ur ii, <, "a 7!

r% #e < , " a r e d i n @ s ti l u l d e v i a " B tr e 1 u i e e li # i n a t e i, n e a s i u r " A d l e r, d e / a ! t s e i a 8 u n e l a e li # i n a r e a u n o r c o # ! o

n e n t e a n ti s o ci a l e d i n c o n c e ! i a d e s ! r e l u # e i v i a " a i n d i v i d u l u i i l a @% n l o c u ir e a B u n o r tr " s " t u ri d e c a r a c t e r ! ri n a

lt el e, # ai c o n/ or # e c u in te -r ar e a s o ci al ". L a dr e !t v or 1i n d, id e e a in di vi 0i 1i lit " ii !s i5 ic ul ui vi n e %n /l a -r a nt " co nt ra di c ie c u o !t i # is # ul ! e d a o -i c al ac es tu i oc ul

ist "o ,$ ert %t #a p1% :o #o 4%e i !s i5 ot er a! eu tic "'3 . El nu nu # ai c" ne a" or ic e !o te n ial sa u su 1s tr at %n n" sc ut !e nt ru tr "s "t ur ile de ca ra ct er
''

+c ee a ce , de si ur , es te ve ri di c, da r %n co nt ra di ci e cu !r o! ri a sa

c o n c e ! i e d e s ! r e @i n / e ri o ri t " i B % n n " s c u t e c a r e , d e / a ! t, d u ! " A d l e r, ar e t e r # i n a c a r a c t e r u l c a tr " s " t u r " a ! e r s o n

al it " ii o # ul ui *' / & "% n e a " i c a r a ct e r ul n a ti v a c e e a c e n oi n u # i # @t i! d e a ct iv it a t e n e r< v o a s " s u ! e ri o a r " B s a u, %n t e r # e ni i ! si 5 ol o -i ei cl

as ic e, @t e # ! er a< # e nt B, ! os tu l6 n d di sl oc ar e a /a cil " a ac es to ra , tr ec er e a /" r" di /ic ul t" i in su r # o nt a 1i le d e la u n ti ! la al tu l, ca i c u # ar /i v or 1 a d e %n lo c ui re a # ec a ni c" d

e ti ! ur i d e # ot oa re %n ca ro se ri a u n ui a!t o 9 o6 %#+ ,S e& nt ( m pl ' '' = 1"r %e e# = ca dif eri tel e te m pe ra me nt e s se d et a e# e u n ul d e al tu l' ) e e x e m pl u, u n co pi l ca re la n ce pu t es te co le ri c

v a d e v e n i m a i t ( r #i u m e l a n c o li c i p o a t e & n c e l e d i n u r m fl e g m a ti c ' & n l e g t u r c u s a n g u i n i c u l tr e ! u i e s c o n s t a t

m c & n el s e m a n if e s t i n d iv i d u l c a r e , c a c o p il , a f o s t c e l m a i p u i n e x p u s s * i e x e r ci t e s e n ti m e n t u l d e i n f e ri o ri t a t e ,

&n c ar e n u s* a u pr o d u s c (t u i d e p u in d ef ici e n e or g a ni c e i c ar e n* a s uf er it d e p e ur m a e x ci ta ii lo r p ut er ni c e, a a &n c (t s* a p ut ut d e # v ol ta &n li ni t e, o !i n

ui n d u* se s iu ! e as c vi a a i s &n ai nt e# e &n e a cu p a i sig uri #*, . D ac a ar /i s" se re1 pe "te <,t o" 9a % )! , a9 e,t e#e Ap 1%: o#o 4%e % %, %$% ! a#e ? a # er% e, e& ar tr e1 ui, di # !o tri v" , s" se tr a" co nc lu 0i a c" to i sa n -

u i n ic ii s u n t s o rt i i s " d e vi n " n i t e n u li t " i , d e o a r e c e l e li ! s e t e i # 1 o l d u l # a ic a l @ s e n ti # e n t u l u i d e %, )e r% or %t at e? + T i n 0 6

n d , a a c u # 1 i n e o 1 s e r v " A o s e / R a t t n e r, s " r e d u c " r o l u l d e t e r # i n i s # u l u i 1 i o l o i c i a l e r e d it " i i, s ! r e a / a c e c

6 t # ai # ul t lo c

# o) !3 !l! t* !l o% !n (! 0! ( u "l e1/ :c " '! cu $ o 40 oc " !e 5& u n 4 ( "% 5& u n ele me nt na ti! nu ar co n( tit ui n ac ela '! t! $ # '! o 4 # o) !3 !l! t" te !n (! 0! ( u "l *5 ;<& A (l e% )e " n 1 "6 e" .* # 2 n * l" u% $ * # e o c" le

( ! 0 e % 1 e n t * " * ( e # % o # %! " 1a ca le " (p ri 2i ni n ' u. (e n m o ' cr iti c 3 'i n p u n ct ul ) * u ( e v e d e r e K i ! e c u n o s c u t a lu cr ar e a lu i E r, e1 t C re t1 " :

9 er& C h ar a 0t er u n d =e m p er a m e nt + , H . , *, %n c ar e s e d e # o n st re a 0 " re l a< ii le di n tr e te # ! e r a # e n t i si st e # ul e n d o cr in '5 + D ar a" e1 t #! "r ! <# /a c e n u # ai ! e

nt ru c" -" se t e di n no u # at er ial a! t s" <i ilu st re 0e te or ia @c o # !l e7 ul ui d e in /e ri or it at eB . D u ! " ce n e ar at " c" ti ! ur ile su nt d e o ra r" /l e7 i1i lit at e i c" , d e e7 e # !l u, te # ! er a # e nt ul /l

e# ati c nu es te ni ci od at " alt ce va de c6 t @o m as c ar tif ici al $ , ,o m a ni er d e se cu ri #a re , u n r sp u ns se m ni fic at iv la &n tr e ! r ile p us e d e vi a $ i c" , !r in ur # ar e, cu -r eu s< ar !u te a ad #i te rol ul

s e cr e i il o r e , o "r %, e <, et er 9 %, ar ea te 9 p er a 9 e ,t !# !% '9 & A # er 1" r% e: ! 9 u p ut e m tr e c e u o r p e s t e a c e a s t o ! s e r v a i e s e m n if ic a ti v , c " i a

r d a c s* a r aj u n g e s s e d e m o n st r e # e c a u t e m p e r a m e n t fl e g m a ti c d o a r c ei la c a r e s* a d o v e di t o t ul ! u r a r e p a t ol o gi c &n s e c r e

i a gl an de i tir oi de . 9 u ac ea st a es te es e n a fe n o m e n ul ui , ci a v e m d e* a fa c e ai ci c u u n &n tr e g fa sc ic ul d e c a u #e i d e sc o p ur i, c u u n &n tr e g c o m pl e x d e fu n c iu ni

or g a ni ce i d e in fl u e n e ex te ri oa re , ca re g e n er ea # m ai &n t( i u n se nt i m e nt d e in fe ri or it at e or g a ni c , de un de po rn es c ap oi ten tat ive le in div id ul ui( di ntr e ca re un a po at e fi pr ot eF ar ea (

c u aF ut o r ul u n ui te m p e r a m e nt fl e g m at ic ( a s e n ti m e n t u l u i p e r s o n a li t i i, & m p o tr i v a l e # ri i a c e s t u i a ' C u a lt e c u v i n t e , n e r e

g si m ai ci &n f a a u n ui ti p d e s p r e c a r e a m m ai di s c u t a t, n u m ai c a c u m tr e ! ui e s s p e ci fi c m c p e p ri m ul pl a n tr e c in f e ri o ri t a t e a

or g a ni c a gl a n d ei tir oi d e i c o n se ci n el e ei , in fe ri o* rit at e c ar e d et er m in si tu ar e a p e o p o# ii e m ai m o d es t &n vi a i p e c ar e a c u m &n c e ar c s o c o m p e ns e#

e pr in tr* u n ar tifi ciu psi hic ( cu m es te n e p s ar ea $+B . Iar 9a % e par te: , ) at fii n d a p oi fa pt ul c su nt e m o !li g a i s a d m it e m c , &n re ali ta te , n u ex ist ni ci u n as p ec t al vi e ii ps i"i ce ca re s se

p o a t r a p o rt a d ir e c t l a f u n c i il e g l a n d e l o r s e x u a l e , c n u e x is t a s p e c t e c a r e s r e # u lt e d i n tr * o si t u a i e d e t e r m i n a

t , gl a n d e s e x u al e * ! o al $, &n s e a m n c i ai ci n e li p s e t e ! a # a s ol id p e n tr u o f u n d a m e n t a r e p si " ol o gi c ' > u t e m s st a !i li m d o a

r c i d e la gl a n d el e se x u al e e m a n a n u m it e i m p ul su ri n e c es ar

e vi e ii, i m p ul* su ri ca re p u n ! a# el e p o# ii ei co pil ul ui &n m e di ul s u sp ec ifi c, d ar 20

LEONARD GAVRILIU

___________STUDIU INTRODUCTIV444444444444444444444444
mai departe, datorm simului comun, ntrit de sentimental comuniunii sociale, aceast eli!erare de su! tirania unor ncercri e agerate de securitate i aprare, care sunt e presia unui peni!il sentiment de inferioritate i insecuritate. "azul care urmeaz, destul de o!inuit, dovedete ntre altele c acelai proces eronat se produce i la animale@ un celu a fost dresat s*i urme#e stp#nul pe strad' :ra destul de avansat &n aceast deprindere, c(nd, &ntr*o #i, nu re#ist impulsului de a sri asupra unui automo!il &n mers' Fu i#! it lateral( fr a fi rnit' :ra, desigur, o experien singular, pentru care nu putea avea de*a gata un rspuns &nnscut' <u s*ar putea vor!i dec(t cu greu de un rspuns condiionat, dac vom spune c acest c(ine a continuat s fac progrese &n dresajul su, dar c era cu neputin s*1 mai duci la locul accidentului' :l nu se temea nici de strad, nici de ve"icule, ci de locul &nt(mplrii, pentru c ajunsese la o conclu#ie general, din acelea din care trag uneori i oamenii@ locul este de vin, nu propria neatenie i lipsa de experien' >ericolul te p(ndete totdeauna din acelai loc' Auli oameni procedea# ca acest c(ine, &ntrein prejudeci asemntoare i reuesc cel puin performana de a nu mai putea fi prejudiciai .&ntr*un anumit loc/' -tructuri analoage gsim adesea &n nevro#$+*. Nu este !rea -reu de identi/icat %n structurile !si5ice descrise de Adler cores!ondeni ai structurilor @a!aratului !si5icB descris de 2reud. @$lanul de via"B, de e7e#!lu, des!re care Fer1ert (c5a/lPer ne s!une c" re!re0int" #otivaiile incon tiente !ro!rii /iec"rei /iine u#ane, o le-e incon tient" care -uvernea0" !ersonalitatea, cores p!, e AS%,e#!%? )re! %a, (das Es)( @idealul de !ersonalitateB cores!unde @Eului idealB, @stilul de via"B cores!unde @(u!raeuluiB * a1 Gberich)( @si#ul co#unB este ec5ivalentul @!rinci!iului realit"iiB, du!" cu#, de ase#enea, c5iar %n citatul de #ai sus se !ot distin-e o serie de @#ecanis#e de a!"rareB ale @EuluiB. Eul +con tiina de sine* se de0volt" ca o !utere de !revi0iune, de ada!tare antici!ativ", ca o /iciune !re#editat", ca un /el de @or-an al -6ndiriiB, -enerat de per9a,e,t!# 1e,t%9e,t e %,1e"!r%tate //. Con tiina ca atare !rinde consisten" !e #"sur" ce se constituie i se ra/inea0" li#1a8ul. im!a"ul = 1"r%e A #er = pre#int o semnificaie din cele mai profunde pentru de#voltarea vieii psi"ice umane' G(ndirea logic 23

care pot s provin i de la alte organe i care nu conduc n mod necesar la o structur psihic clar"51. Critica a1soluti0"rii deter#inis#ului 1ioc5i#ic al vieii !si5ice tre1uie s" ai1", 1ine%neles, votul nostru, dar Adler o /ace %n /avoarea #onoideis#ului s"u a1soluti0ant !rin de/iniie, !un6nd la 1a0a %ntre-ului co#!orta#ent u#an @co#!le7ul de in/erioritateB i ada!t6nd, "! 1a %19!# teoret%" e r%4oare& toate )apte#e #a a"e1t Apat a##!%(ro"!1t?+ Dac" Adler accentuea0" caracterul unitar i de unicat al /iec"rei !ersoane u#ane, a/ir#6nd c6teodat" c" divi0iunea !si5icului %n con tient i incon tient este arti/icial" /2 i %ncerc6nd s" esto#!e0e colurile i sci0urile structurii !si5icului +#itica indivi0i1ilitate a !ersonalit"ii*, el o /ace %n se#n de reacie, adesea necontrolat" #o4%"& <9potr%$a )re! %19!#!%& "are #e4%t%9a1e o $%7%!,e 1tr!"t!ra list" %n !si5olo-ie& %n realitate %ns" Adler % i su1#inea0" !ro!ria !o0iie teoretic" +!entru care s<a !ro!us denu#irea de monism psihic+A( ar pe,tr! "are 9a% "o,$e,a6%# ar )% ter9e,!# monolilism psihic)( /"c6nd /recvent u0 de sinta-#a @structur" !si5ic"B i distin-6nd un con tient i un incon tient, acesta din ur#" inclu06nd @!lanul de via"B, @stilul de via"B, @senti#entul de in/erioritateB, @senti#entul de co#uniune social"B etc. i de#onstr6nd ast/el, de /a!t, divi0i1ilitatea !ersonalit"ii, cu ose1ire %n ca0urile de re e !"are& reeducarea ne!ut6nd /i dec6t restructurare. Iat" %n acest sens un citat /oarte edi/icator, !e !otriva a nenu#"rate !a-ini din o!era su!rasaturat" de #otive iterative a lui Adler: ,>lan de via i opinie se completea# reciproc' Am(ndou &i au rdcinile &ntr*o perioad &n care copilul este incapa!il s formule#e &n cuvinte i concepte conclu#iile experienei sale' )ar deja &n acest stadiu el &ncepe s*i de$volte formele generale ale conduitei( pornind de la conclu$ii neverbale( adesea de la evenimente inconsistente sau de la experi ene inefa!ile, puternic afective' Aceste conclu#ii generale i tendin* ele corespun#toare, formate &ntr*o perioad &n care cuvintele i conceptele lipsesc, cu toate c se modific i se denaturea#, continu s acione#e ulterior, c(nd simul comun intervine ca factor mai mult sau mai puin corectiv i c(nd &i poate &mpiedica pe oameni s se !i#uie prea mult pe reguli, pe fra#e sau principii' Cum vom vedea 22

LEONARD GAVRILIU

STUDIU INTRODUCTIV

nu est e p os i! il d ec #t d ac dis pu ne de lim !a" , car e, sin gu r, per mit e fo r m ar ea no iu nil or $+,. < , 1b er de n 9e rvo sen Ch ara cte r 1e tra 4e o "o, "#! 7%e "ar e cal c5i a0 " co nc e# !" -% eu (! "n * a -!l! " ! e! $ "t e%! "l e " #) !9! cu lu! = ce

ea ce no i nu mi m vi a psi "ic , >s Bc "e , na t e di n vi a a or ga nic ( o!i ec tiv , di n ref lex sa u di n ins tin ct, di n via a pu lsi on al $+D. (r% ,"%!iu l ec on o# ic adl eri an +a nal o@li 1id oul uiB * se nu #e te voi n , %ar un eo ri, du !" Fe nri =e r-s

o n, el an vit al. (1% :o ,e $r o7 e#e ,! 1! ,t e ";t u n !r o d us al a # or ul ui < !r o !r iu , al a # 1i i ei i v a ni t" ii , se rv in d %n ul ti # " a n ali 0" la !r ot e8 ar e a in di vi d ul ui /a " d e u n co nt ac t !r e a d ur cu vi

a a i e7 ien e le ac es te ia. N ev ro tic ul, ca re % i st ru ct ur ea 0" u n @i de al de !e rs on ali ta te B ca u n co # !l e # en t al do ri n ei de se cu rit at e i la ca re !r i # ea 0" v oi n a de pu ter e( ca e7 !r es ie a c" ut "r ii ! er /e c<

iu nii/ 5 , c" ut ar e # ai /e 1ri l" de c6t la cei lal i ind ivi 0i, !u ne %n evi de n " # ar ca nt e str uc tur i s! eci /ic e %n ac es t se ns, /a !t ca re nu <i sc a! " lui Ad lcr , ca re, la un # o # en t da t, ne !u ne c5i ar i %n /a a un ei sc 5e # e 4ra )%"e a A% ea#

!#!% e per 1o, a#%t ate "a 1"o p? (!? ers onl ich 0eit sid eal als H/ ec0 #)+> ( !e car e ne< o e7 !li c" %nt r<o ter #i nol o-i e str uct ur ali st" +co # !o ne nt e, as oci ai i !o si1 ile %nt re @el e# en tel e co # !o ne nt eB et". + !Id eal ul de per son alit ate I 1"r% e e# = pr e#i nt , fir e te, cel pu in

&n m aj or it at e a c a # ur il or , u n m ar e n u m r d e n u a n e, fi e c ar e fii n d d et er m in at d e o in fe ri or it at e or g a ni c di st in ct , c ei m ai m ul i in di vi #i a v ( n d &n g e n er al m ai

m ul t d ec (t o in fe ri or it at e' =a t ai ci o sc " e m pr o vi #o ri e, c u si g ur a n in co m pl et , d e o ar ec e n u s* a i n ut se a m a d e re ct ifi c ril e a d us e d e se nt i m e nt el e al tr ui st e, sc " e

m ca re se po tri ve t e m ai m ult ps i"i cu lui a! str ac t al in di vi du lui ne vr oti c de c( t str uc tur ii co nc ret e i re al e a psi "i cu lui s n to s' Co ns ult (n d ac ea st sc "e m , de sti na t s ne of er e un mi jlo c de ori en tar e su pe r* fici

al , tre !u ie s ne g( nd im la ne nu m r at ele as oci ai i po si! ile &nt re ele me ntel e car e o co mp un# &&%. 2 ie ca re ve ct or al ne vr o0 ei, ca i # ec an is # ul !si 5i c !e ca re ac es ta se s! ri8i n" , ne s! un e Ad ler , !o at e de ve ni co n tie nt sa u !o at

e /i /" c ut a c c e si 1i l c o n t ii n ei c u a8 ut or ul u n ei i m a gi ni : a m in tir e (! E ri n ne ru n gs bi ld #) ,7 , c ar e ! o at e s "< i ai 1 " s ur s a %n e 7 ! er ie n a in /a nt il " s a u ! o at e /i d o

ar u n !r o d u s al i # a -i n a ie i, u n si # 1 ol , u n /e l e et ic 5 et " c ar e d e s e # n e a 0 " u n a n u # it # o d d e re a c ie . A c e a st "

im a#i ne ca re" co n* or m pri nci pi ul ui e*o rt ul ui mi ni m al lui A! en ari u(" %e . ul t* (! n te n (! n " ( e ec o n o $ !e " 1 2 n (! %!! & n u e) te ( ec 2t %e .! ( u ul u n u! e 0 e n! $ e nt # )! 9! c& #% !n !n te % $ e (! ul c *%

u! " )/ " %e "l !. "t la !, $ o $ e nt ( "t 0 o! n " ( e # ut e% e. D u # * A (l e% & ( o% !n " ( e ( o $ !n " !e " # "% e (! n ce " $ "! -% " 1 e ( * co #! l* %! e& co #! !n ( u n $ o ( el !n (! )c ut " 3! l& pl a( at la o

al ti tu 'i n e # a 7i # " , c o n ce p ut 'i n to at e ! e r/ e c i u n il e i m a #i n a &i le " p e c 0 n ' in 'i !i ' ul % i i m p u n e u n e* o rt ! ol u nt ar !r a 6% # , s p r e a u r m ri c u o c

" ii & n c " i i, c u o a s c u lt a r e o a r ! , i d e e a d ir e c t o a r e r e p r e # e n t a t d e v o i n a d e p u t e r e $, ' . O s e ri e d e @% n c e rc " ri d e t a t o n a

re B au dr e! t sc o! re ali 0a re a co # !e ns "r ii se nt i# en tu lui de in /e ri o< r%t ate pr% 9% t%$ + ,& nt r* o si tu a ie d e in fe ri or it at e ps i" ic , id e e a di re c* to ar e, p er so ni fic at , di vi ni #a t = 1"r %e A #er =& ap ar e ad es ea

ca un al d oil e a : u, ca o vo ce in te ri o ar ca re , as e m e n e a d e m o n ul ui lui S oc ra te , av er ti# ea # , &n cu ra je a# , p e d e ps e te , ac u# $ ,A . A$ e9 a%" % un ca lc c6 t se !o at e de str "v e0 iu al -u pr ae ul ui e)

%, %t e Fr e ! & )%% , v " di t / a ! t ul c " A dl e r n u a ! u t u t e vi t a e a / o d a8 ul st r u c t u r al al a a < n u < # it el o r @i n s t a n e al e ! si 5 ic u l u iB d e s c ri s

e d e ! " ri n t el e ! si 5 a n al i0 ei , ! e c a r e le c o # 1 a t e ! u r i si # !l u / o r # al , di n r a i u ni d e ! ol e # ic " ! r o r a # a t " a / e ct iv , d a r ! e c a r e, ! e d e

al t" ! ar te , le a d o !t " su 1 tr av es tir i le sn e d e st r" ! u ns . / + C A U F A LI TA T E S A U FI N A LI S M J 8 p! ,; , !1e #!% 2r e u d K ar at " Er n es t A e ! !li K , ac el ui 2r e u d ca re ce rc et e a0

" !r in e7 ce le n " ca u0 ali ta te a, # ot iv a ia in co n ti en t" a co # !o rt a # en tu lui , at ri 1 ui t" %n de os e1 i re /u l" rii in sti nc te lo r, A dl er , di # !o tri v" , ce rc e< te a0 " %n !r i# ul r6 nd /in ali ta te a, sc o! ul i di re ci a

d i/ e ri t e l o r a c t e a l e i n d iv i d u l u i6' . A a c u # a ! a r l u c r u ri l e d i n d is c u r s u ri l e 1a #e te or et %" e& c e l ! u i n , A d l e r s e a r a t " u n a d v

e r s a r n e% # ! " c a t al d e t e r # in is # ul ui c a u 0 al i c 5i a r al d e t e r # in is # ul ui %n e n e r e , in v o c 6 n d %n s ! ri 8i n ul a ti t u d i n ii s al e c o n c e ! i il e i n

d et er # in is te ca re a v e a u %n tr< o vr e # e # ar e tr ec er e %n /i0 ic a # o d er n ". ! nt re a g a c a u # al it at e a p ar e nt di n vi a a p si "i c 1"r %e e# <, 6 er -i nn de s .e be ns I es te re $u lta tul &n cl

in a ie i a n u m er o i ps i" ol o gi d e a* i pr e# e nt a d o g m a su ! o &n f i a re m ec a ni c sa u fi# ic ' '' ) e c( n d fi# ic a &n s i le *a lu at a p a de la m o ar a ca u# ali t ii , sp re a d a cu v ( nt ul , &n

d e s f u r a r e a e v e n i* m e n t e l o r, u n e i p r o ! a ! il 2 4

it i s t a ti s ti c e , n u m a i e s t e c u p u ti n s s e i a

2 5

LEONARD GAVRILIU

STUDIU INTRODUCTIV

n ser ios ata cu ril e m pot riv a psi hol ogi ei in div id ua le, ca re ne ag ca u$ alit ate a n do me ni ul psi hic ulu i#,+ . #ar , &n alt pa rte , av er ti# ea # ca te go ric @ ,T oi ce i ca re cr ed c vi a a ps i"i c u m an se !a #e a# pe ca u# ali ta te se &n e

al $ ,, . C au 0a lit "i i rel ie/ at e de (. 2r eu d el %i o! un e /in ali s # ul, de !a rt e de a 1" nu i c" /in ali ta te a %n s" i se de /in e te ca un ra !o rt ca u0 al %,e #ar6
7

i c" , !ri n ur # ar e, ne e7 cl u0 6n du < se un ul !e alt ul, ce le do u" co nc e!

te s e i # !l ic " re ci !r o c. C o n c e ! ia d es !r e o # c a to ta lit at e a 7 at " ! e o te le ol o -i e i # a< n e nt " K o 1 se rv " 9 . G a n 0 K %l a !r o !i e ! e A dl er d e ! si 5 ol o -i i e r< # a ni E

d u ar d ( !r a n er i E illi a # (t er n6 5 . $ ot ri vi t c o n c e ! ie i a dl e< ri e n e, es te c u n e ! ut in " s" n e re !r e0 e nt " # o vi a " ! si 5i c " %n a 1 se n a u n ui sc o ! +c e e a c e, d e si ur , e

st e %nt ru tot ul ad ev "r at* , da r sc o! ul co nc e! ut de d6 ns ul es te un det er mi na nt ne det er mi nat ( !, %9 p!# 1 o1 sc ur, ira io na l, c" rui a, cu to at " @i # an en aB in vo ca t", nu # ai Du #< ne 0e u i< ar !u te a da de ca !" t. @ 5i a a ps i"i c a o m

ul ui 1"r% e e# = e1) e de te r mi na t de un sc op ' <i ci un o m nu po at e g( nd i, si m i, vo i sa u c" iar vis a, fr ca to at e ac es te a s fie de te rm in at e, co nd ii on at e, li mi ta te, dir ija te de un sc op ca re &i st &n fa $, > . $ ro # ov 6n d o

as e # e n e a co nc e ! ie as u !r a vi e %% p1% :% "e& A # er /o r # ul e a0 " o se ri e d e @l e -i B i @r e uli B, cu # ar /i ur # "t o ar el e: ! 6 a: c pr iv i m m ai &n d e a pr o a p e pr o !l e m a, v o m d e sc o p

er i ur m t o ar e a le g e c ar e g u v er n e a # d e # v ol ta re a or ic r ui e v e ni m e nt p si "i c@ n u p ut e m g ( n di , si m i, v oi s a u a c io n a f r s av e m n mi nt e un sc op #DB ; , or ic e fe n

o m en ps i"i c, da c es te s ne of er e &n el eg er ea pe rs oa ne i re sp ec tiv e, po at e fi se si# at i de sci fra t nu m ai da c es te pri vit ca o pr eg ti re pe nt ru un sc op $D7; ,a m do ri s pr op un e m ur m t oa re a re gu l@ de &n da t ce sc op ul un ei

ac tiv it i ps i"i ce sa u pl an ul ei de vi a a fo st id en tifi ca t, pu te m pr eti nd e c &nt re ag a di na mi c a p ril or sa le co ns tit ue nt e va co in ci de cu sc op ul sa u cu pl an ul de via $ D' . S "o p!# po ate )% "o ,"e p!t "a )%@& "a tra ,1) or 9a 6%# 1a! "a !, !#

%, te -r al s u 1 st it ui 1i l, d ar , or ic u # , @ ! si 5 ol o -i a in di vi d u al "B !r iv e t e to at e /e n o # e n el e ! si 5i c e c a /ii n d %n dr e !t at e s !r e u n sc o !, di re c ia # i c "r ii a c e st or /e n o #

e n e /ii n d e # in a # e nt e vi it or ol o -i c ". ! ?s ih ic ul I s u 1l in ia 0 " A dl er K nu se su pu ne ni ci un ei le gi na tu ra le( de oa re ce s c o p ul c a r e &i st &n ai n t e n u e st e i m u a !i l, ci v a ri a !i l'

C( nd &n s

ci ne va nt re z re t e un sc op , mi c ar ea ps ihi c ar e loc n m od ne ce sar , ca i cu m ar gu ve rn a aic i o le ge a na tu rii du p ca m su nt e m co ns tr# ni s ac io n m. $o tu i, n vi a a ps ihi c nu e ist ni ci o le ge na tu ral , ci n ace st

do me ni u om ul n s u i i fa ce le gi le "$3 . A( t*e l A' ler *"e # !u in %n ca 0u l de /a ", c" ci vo # ve de a c" el nu es te co ns ec ve nt * tai e le -" tu ril e ca re co ne 7e a0 " !s i5i cu l la #i c ar ea i tr an s/ or # ar ea un iv er sa l" a #

at eri ei, re% nv iin d co nc e! ia li1 er ul ui< ar 1it ru , !e ur # e< le lui Au nQ Co # !., da r %n # od in de !e nd en t de c oa la ac ea st a !c u ant ec ed ent e teo log ice #D*( a Ap1 %:o #o4 %e% a, a#%t %"e ? I!, 4%e ,e+ !C au $a ef ici en t , at (t d e fe cu n d &n do

me niul mat erie i I not ea 0" 9a de< #e%, e -a, 7 =& nu ar pu tea fac e fa &n ac ela al psi "ic ulu i' )e ac ee a psi "ol ogi a adl eri an fac e ap el &n plu s la ca u# a fin al ' C( nd un co pil, de ex em plu , nu sp un e ad ev r ul, ea se &nt re a! nu nu ma i .c ar e est e cau

$a min ciu niiJ K, ci i .c ar e est e sc op ul pe car e &l ur m re te el &n felu l ace sta JK 6e oar ece tot cee a ce fac e un indi vid o fac e spr e a ati ng e un sc op pe car e i* 1 d el &ns ui , &n mo d co nt ien t sa u inc on* ti en t$7+ . 9a del ein e Ga n0 nu -re e te del oc atr i1u ind

u<i lui Ad ler as oc ier ea e7 !li ca ie i /in ali st e cu ce a ca u0 al ", !e nt ru c" , %n co nt r a< di ci e cu de cl ar ai ile sa le rit oa se , de ca re a # lu at ac t # ai su s, el nu re nu n " i nu !o at e re nu n a la e7 !li ca iil e ca u0 al e ce le # ai

au te nti ce , du !" cu # ni ci %n !e ri # et rul /a nt e0 ist al de ter 9% ,%1 9! #!% %,t rap 1%: %" nu !o at e r" # 6n e, de i % i !r o! un e ac es t lu cr u. Ca i %n ca 0u l !r o1 le # ei in di vi du ali t" ii, el % i au to a # en de a0 " de /a !t !r o! riil e te ori i,

o1l i-a t de loica nat ura l" a /a! tel or. 2 "r" %nd oia l", i# !re sia ce a #a i cla r" !e car e ne< o las " /or # u< l"ri le o1i n uit e ale lui Adl er est e ac ee a c" el se sit ue a0 " /er # !e !o 0ii ile /in ali s# ulu i i det er #i nis #u lui int ra !si 5ic . !In divi dul I scr ie el, de !il d"

K est e de ter mi na t de str uc tur a stil ulu i s u de via ' )e le gil e ac es tui a as cul t de ac u m &n ai nt e i pe du rat a &nt re gii exi ste n e, se nti m en tel e, e m oi ile, g( nd uri le i ac iu nil e' Ac tiv ita te a cr ea to ar e a stil ul ui de via &i &nc ep

e o p er a' >e nt ru a se fa cil it a ac e as t ac ti vi ta te , su nt el a ! or at e re g uli , pr in ci pii , tr s t ur i d e ca ra ct er i o co nc e p ie as u pr a lu m ii' sc " e m !i n e d et er m in at a a p er ce p iei se st

a !i le t e, ia r co nc lu #ii le , ac i u ni le su nt di vi #a te &n pl in co nc or d a n cu ac ea st fo r m fi n al id ea l la ca re as pi r ' C ee a ce &n co n ti e nt se d e# v l ui e ca n ef ii n d fa ct or d e p er tu r! a

ie, 2 6

ca 2 7

LEONARD GAVRILIU

STUDIU INTRODUCTIV

ac ion (n d &n co nfo rm ita te cu ac est se ns, est e me ni nu t aic i' Re stu l est e uit at, di mi nu at sa u ac ion ea # ca un mo del inc on ti ent , su str as mai mul t dec t de obi cei crit icii sau co mpr ehe nsi unii . Le$ ulta tul* fin al al ac est ei sc "e me , fie c &nt r et e

lini ile din am ice co nt ien te, fie c le ani "il ea # sa u le pa rali #e a# p rin tr* o rea ci un e, co nd uc (n d astf el la con fl ic te pri n in" i!i ie , est e &nt ot de au na de ter mi na t ma i din ain te de ct re stil ul de via $ D, . O !ri #" o1 ser va ie car e se i# !u ne est

e ac ee a c" Ad ler ad #i te de /a !t re/ ul ar ea %n /or # a de sc ris " i te or eti 0a t" de 2r eu d. O 1s er v" #, %n al do ile a r6 nd , c" ne a/l " # %n /a a un ui @ # od elB de de te r# ini s # str ict int ra !s i5i c, )e, o9 e,e #e p1% :%" e )%%, e@ p#% "at e

pr% , e#e <,1 e#e <, %,t er% or! # !, !%a i ac el ui a i in di vi d, ca re % i /i7 ea 0" sc o! uri le i @s til ul de vi a "B %n ca lit at e de va ria 1il " a1 sol ut in de !e nd en t", au to cr ea to ar e e $ar %a6 %#e de !e nd en te. Nu es te at un ci de #i ra re c" , !e nt

ru %n ele -er ea ind ivi dul ui, !e ntr u dia -n ost ica rea /en o# en elo r !si 5ic e, Adl er inv oc " nu #e tod ele tii ne i, ci @/a cul tat ea de div ina ie B. Cu # su 1li nia 0" i Aos e/ Rat tne r, Adl er !re co ni0 ea 0" o cu no a t ere a o# ulu i 1a 0at " !e !ur a @co #! re5 en siu ne B, 6

la D%# :e# 9 D%#t :eH (Id een iibe r ein e bes chr eib end e und $er glie der nde ?s" cho logi e( ,; H)* , !e @e #! ati eB, ind ic6 nd dre !t a8u toa re %n ac ea st" dir ec ie !e 9ar %% 1"r% %tor % *S: aBe 1pe are& -oe t:e& I61 e,& Do1 toe $1B % et c. * i #i ni #a li0 6n d util i0a rea tes tel or 77 i a #e tod elo r de inv

es tiai e !s i5 ol oic " o1 ie cti v" %n -e ne ral . 4 . $ RI 9 A T U L D I 9 E N (I U NI I ( O CI A L E. = re el e d et er # i< ni st < c a u 0 al e, /o ar te la ri %n d e/ in iti v, ! e c ar e A dl er %n s u i le /a c e

%n te or %a 1a e "# ar at )% ,a #%1 t" , % i " s e s c e 7 !l ic a ia %n a 1 or d ar e a /e n o # e< n el or ! ri n ! ri s # a re al it " il or s o ci al e, a e 7i st e n ei s o ci al e a o # ul ui , %n s o ci et at e in di vi 0i i

nu se !o t #i c a nu # ai !e 1a 0a @ # ot oa rel or B lor int eri oa re, /"r " ca r1 ur an tul rel ai ilo r int er !e rs on al e i, de ci, /"r " int er ve ni a un or ca u0 e e7 oen e, ca re in/ ir # " !r ec ar a co ns tr uc ie te or eti c" a de te r# ini s # ul ui int ra !s

i5i c. E7 a #i n6 nd %n # od !e rti ne nt es en a so ci al " a vi ei i !s i5i ce (! so $ia le 5e sc ha ffe nh eit de s -e ele nle be ns #)( Ad ler !a re s" uit e to at e as er iu nil e sa le /in a #% 1te + A 5i a a ps i"i c a o m ul ui 1"r %e e# e at a a"e a1t a = nu est e n

st ar e s s e g u v e r n e # e &n m o d li ! er , ci s e g s e t e &n p e r m a n e n &n ai n t e a

un or sa rci ni st a! ilit e de un de va di n af ar ' To at e ac es te sa rci ni su nt in se pa ra !il le ga te de lo gi ca vi ei i &n co m un a oa m en ilo r, co nd ii a es en ia l ca re ac io ne a# ne &nt re ru pt as up ra in di vi du lui i ca re nu se la s inf lu en a

t de el de c(t &nt r*o an um it m sur $D M . S!, te9 & a ad ar, la ant i!o dul /in alis #u lui e7c lusi vis t, Adl er ne e0i t6n d ac u# s" rec un oa sc" /a! tul c" via a !si 5ic " a o# ulu i est e det er #i nat " de e7i ste na soc ial ". Iar ce va #a i %nc olo Adl er ara t" c" ,c eri n ele col ect ivit ii au reg lat

&n a a fel rel aii le din tre oa me ni, &nc (t ele au ap ru t de la !u n &nc ep ut ca un .a de vr a! sol ut/ D> , de la sin e &n ele s, axi om ati c' )e oa rec e so cie tat ea a pr ee xis tat vie ii ind ivi du ale a oa me nil or' <u exi st &n ist ori a cul tur ii um an e nic i o for m de via fr car

ac te r so ci al' <i c ie ri oa m en ii nu au ap r ut alt fel de c( t &n so cie tat e#M B . <, 6e r-i nn de s .e be ns( si nt e0 " a %nt re -i% 1a# e op ere & e# c5 iar su si ne c" es te ne ce sa r s" se ai 1" %n ve de re !n atu ra fac tor ulu i ex og en ca re a de cl an a t si m pt

o m el e m or !i de $M7& e1 ":% 7; , pr% , ac ea st a c6 # ! de ac iu ne de ter #i ni s # ul ui so ci al %n !r ac tic a !s i5 ot e< ra !e uti c" . E7 tr e # de se # ni/ ic ati v %n ac es t se ns es te /a !t ul c" , %n >s i" ol og ia c ol ar ul ui gr eu ed uc a! il, Ad

ler #" rtu ris e t e c", ori c6 nd i se !re 0in t" un ca0 di/i cil +un ne vro tic, un cri #i nal *, el se str "d uie te s" de sco !er e @ca u0 ele ad ev "ra teB ale ac iun ilor -re it e, ant i< 1o"% a#e52 + D%, "a7 !ril e de scr ise i dis cut ate %n ac eas t" car te rei ese c" a a< nu #it ul @sti l de via "B nu est e nic ide cu

# o co nst ruc ie ar1 itra r" a ind ivi dul ui +o @li1 er" det er #i nar eB, cu # se e7 !ri #" A. Rat tne r, sa u #a i cur 6n d o @a uto det er #i nar eB* , ci o str uct ur" su 1ie cti v" re0 ult at" din int era ci un ea ca u0 al" cu un #e diu de via " dat . Ca s" nu #a i vor 1i # de /a! tul c" atu nci c6 nd !re

sc rie ac iu ni !e da -o -i ce de re !r o/i lat e a @s til ul ui de vi a "B Ad ler ar e %n ve de re /a ct ori i -e ne ra< tor % a% !, !% a#t "o 9p ort a9 e,t & e "% ca u$ e efi cie nte ( 1i ne %n el es re/ ra ct at e !ri n @s til ul de vi a "B a c" rui re # ed ier e se ar e %n ve de

re, ce ea ce , /"r " %n do ial ", es te %nt ru to tul re 0o na 1il . !E du cat oa rel e I 1"r %e e# = ia u n pri mi re co pii pe ca re nu :i pu te m co mp ar a cu o pa gi n ne sc ris ' Ca o an u mi t v( rst co pii i po se d de ja o in di vi du a* lit at e%; . D in /e lu

l %n ca re luc re a0 " %n ac ea st " dir ec ie Ad ler i col a1 o< rat ori i s"i , de ter #i n6 nd la co !il @! ri0 e de co n tii n "B i l"s 6n du <i ini ia tiv 2 8

a co ri8 "ri i co nd uit ei, !r ec u # i di n str uc tur a di al oul ui p1% :ot era pe! tpa cie nt, %n el ee # c" @! si5 ol oia in di vi du al "B es te 2 9

LEONARD GAVRILIU

STUDIU INTRODUCTIV

+n %e "l! t" te o #) !9 ol o1 !e ce nt %" t* #e #% o3 le $ "t! c" )o c! "l * " o $ ul u!& #e ne ce )!t "t e" !n te 1% *%! ! )o c! "l e " !n (! 0! (u lu! & #e l!n !" (e -o % * " un u! s" n" to s )(e nti me nt 'e co mu niu ne so cia l"B . %& dl er si m e a I re # ar<

c" pe 1u n" dr e! tat e 5a rol ' 5+ Mo 1aB = c o m ul nu po ate fi &n el es de c( t ca fii n so ci al ' &n co ns ec in , de *a lu ng ul &nt re gii sa le ca rie re a pri vit pr o! le m el e o m ul ui &n le g tu r cu sa rci nil e vi ei i$M* . $ ut e # s! un e, %n

co nc lu 0i e, c" ! u nc te le d e # a7 i # " re 0i st en " al e o! er ei lui Al /r e d A dl er su nt d e /a !t sit ua te %n a/ ar a !s i5 ol oiei pr op ri u< 0i se , %n et ic a sa so ci ali 0a nt " i %n ! e d a o -i a sa . D ac " @d es co ! er iri

le B i @i n ov a iil eB sa le %n !s i5 ol o -i e n u su nt a d es e a d ec 6t si # !l e re /o r # ul "r i sa u tr av es tir i te r # in ol o -i ce al e u n or id ei al e lui 2r e u d, a # 1i i a or i-i n ali t" ii i a su rc la s" rii a d ve rs ar

ilo r du c6 nd u< , la un ele inc on -r ue n e i inc on se cv en e /la -r an te, %n 1": %9 6 e# a av ut vo ca ie de ed uc at or, sol ui on 6n d cu su cc es nu # er oa se ca 0ur i di/i cil e +a se ve de a, %nt re alt ele , cel e do u" vol u # e Ne ile n un d 5il de n( 1"r% 1e <, "o# a6o

rar e "! Car i 2u rt #i ille r i E. De @6e r4 1a! Ind ivi du alp s"c hol ogi e in der -c hul e)( pe #%,% a int er"r ii so cia le, !e ca re o !r es cri e %nc " di n !ri # a co !il "ri e 5/+ Ce ntr ele de co ns ult ai i !si 5o !e da -o -ic e %n/i in at e de el la Vi en a i a"e #e AC :%# :o !1e 1? or4

a,% 7at e 9a % t;r 7%! %n (. U. A. ur # "r ea u s" %9 pr% 9e "o p%% #or !, 1o# % "o 9 po rta 9e ,t 1o "%a #& p! ,; , a" "e ,t !# ,! pe %,1 tr! %re & ,! pe in fo r m a ie 7, te te !i e n pl ei n e$ %, "% pe fo r m a ie C( tet e bi en fai teE ?.& <,t o" 9a % "a M o, ta% 4, e& Ro

!1 1e a!& (e 1ta #o7 7% 1a ! Fr oe 6e #+ 9 ar il e !r o 1l e # e al e vi e ii s u nt , d u ! " A dl er , tr ei : vi a a &n s o ci e t a t e, m u n c a i iu !i r e a, d e o ar e c e K n e e 7 !l ic " el K ,f ii n a u m a n

pri vit ca pr od us al ac es tei pl an et e nu i* a pu tu t m en in e i de #v olt a rel ai ile cu re st ul lu mi i de c( t pri n &n co rp or ar ea &n co m u: nit at e, pri n ap or tul m at eri al i sp iri tu al pe ca re i*1 fu rni #e a# ac e s* tei a, pri n di vi #i un

ea m un cii , pri n ef or t su si nu t i pri nt r* op ro pa ga re su fic ie nt a sp ec iei $M,. Ca i !e nt ru $e st al o0 0i, !e nt ru Ad ler # a # a es te ac ee a ca re ar e da to ria sa cr " de a< i ed !"a "o p%%% <, a"e 1t 1p% r%t+ Es te de re # ar ca t c" , # ai ev id

e nt d e c 6t %n c a 0 ul /r e u di s # ul ui , A dl er ! u n e !r o 1l e # a !r o 1 a 1i lit " ii st at is ti c e a c o # ! or ta # e nt ul ui u # a n, c u to at e c " i ai ci el o ! u n e %n # o d tr a n a nt !r o 1 a

1i lit at e a i c a u 0 al it at e a, " si n d u< le in c o # ! at i1 il e. @ A a c u m a m a r t at = 1" r%e e# = & e xi st i al te " a n di c a p u ri c ar e, c a i fa p t ul d e a r sf a u n c o pi l,

m pi ed ic de zv olt ar ea se nti m en tul ui de co m un iu ne so cia l. 'u #n d n con side rar e ace ste o!s tac ole, tre! uie, o da t m ai m ult , s re spi n% ge m oric e pri nci pi u fu nd a m en tal , dir ec io na l sa u ca u# al, v #( nd n ma nife star ea lor nu ma

i un ele me nt &n el tor car e po ate fi ex pri ma t &n ter me nii un ei pr o! a!i lit i sta tist ice ' )iv ers ita tea i sin gul ari tat ea fie cr ei ma nif est ri ind ivi du ale nu tre !ui e s ne sc ap e' ma nif es* tare de felu l ace sta este exp resi a put erii cre ato are( apr oap e arb itra re( a

co pil ulu i n for ma re a leg ii sal e din am ice #MD. C! toa te a"e 1te a& ca u0 ali ta te a es te # an i/e st i# !li ca t", i %n c" di n e7 te rio r +r "s /" ar ea co !il ul ui de c" tr e !" rin i* . D e i se i# !u ne s" nu co n/ un d" # no iu ne a de pr ob abi

lit ate "! a"e ea e po sib ilit ate ( cu to at " # ar ea as e # "n ar e di nt re el e55 , -r ad ul de !r o1 a1 ilit at e /ii nd %n /u nc ie de re ali ta te, nu ris c" # at un ci c6 nd ad #i te # co rel ai a ca u0 ali t" ii cu st ati sti cit at ea , !e nt ru c" e7 ist

" rea l# ent e ra! ort uri ca u0 ale sta tist ice , "! "ar a"te r pro 6a6 %#%1t + !C oefi cie ntul mai mar e sau mai mic de cer tit udi ne &n ca dr ul pr o! a!i lit ii o1 ser v" Ion Tu do ses cu K var ia# dir ect pr op or ion al cu fun ci a de dis tri !ui re a pa ra me tril or ca u# ali i co ndi

io nal i, ne ce sar i i &nt (m pl tor i, car act eri sti c st rii ini ial e' <u pu te m pr ev ed ea cu cer tit udi ne a! sol ut sta rea viit oar ea sis te mu lui, dar , o da t de sf ur at 7re ali #at % un a din po si! ilit il e sale ( ace ast sta re 7fi nal % co nst itui e efe ctu l st rii ini

ial e cu ca re se g se t e &n tr* un ra po rt ca u# al 7g en et ic% o! ie cti v' &n ac es t ra po rt ca u# al, ef ec tul nu a de pi ns nu m ai de ca u# a ini ia l ca re 1* a pr od us , de i ac ea st a ar e un rol pri m or di al &n pr od uc er ea sa ' &nt

r:o ma i ma re sa u m ai mi c m s ur 7a ici ap ar e pr o! a! ilit at ea , ne co in ci de n a re lat iv a ca u# ei i ef ec tu lui %, ef ec tu l es te ge ne ra t de op ot riv at (t de ce rc ul ini ia l de co nd iii i ca u# e, c( t i de co m pl

ex ele ult eri oa re de int er ac iun e i fac tor ii ale ato ri car e &ns oe sc pr oc es ul res pe cti v$M> . 8r% "!9 & A # er are 9er %t!# 9aI or ea )% #!at <, "o, 1% e rare pro 6#e 9a leilor !ro 1a 1ili ste ale co #! ort a# ent ulu i u# an, de !" in d din ac est !u nct de ve der e det er #i nis #u

l de /a! t ne sta tist ic al !si 5a nal i0ei lui (i#u nd 2re ud, %n car e tot u i No r1e rt Ei en er ve de a un re! re0 ent ant al pro 6a6 %#%1 9!# !% 9o er ,93, av 6n d !e se #n e %n ve der e i# !o nd er a< 1il ele !e car e le< a intr od us %n an ali0 a det er #i n"r ii #u lt%p# e *A1! pra-

et er 9% ,ar e?. a "o 3 0

9p ort a9 e,t !#! %+

3 1

LE8NARD -AVRILIU

STUDIU INTR8DUCTIV

U n! ! e , e 1 e ! l/ " u c o $ # " % " t # e A l% e ( A (l e % c u S o c% " t e& +n " 0 o " % e " 4 ) o c% " t! ) $ ul u! 5 ) * u -! !n ( !n 0 o c " t e& # e l2 n 1 * " ( o # t " % e " !

$ # e % " t! 0 u l u ! c u n o " ' t e %! ! ( e )! n e & u n e l e )! $ !l !t u ( ! n ! ) u # e %!c ! " l e *p a1 %! ,e a "! "a re A # er % a# o 4a <, a4 or a& #% p1 a 1a ' e e nt u +i a( m pe ,t r! e@ pr %

9 a r e a < , 1 " r% 1 et " .+ < , r e a# %t at e& A 1 o " r at %1 9 ! #? s " u e s t e ! , ! # 9 a% e a ; , "% 9 e& #a A #e r " ! , o 1 " ! t ! # p r e " e p t E n o t h i s e a u t o n

7 C u n o a t e * t e p e t i n e & n s u i D % c " ! " t 6 n d ! e ! a r c u r s d i # e n s i u n i d e ! r o / u n d " i a # ! l " r e 0 o n a n " s o c i a l "

: C u n o a t e i * v u ni i p e al ii D A "e 1t a e1 te& #a !r 9 a !r 9 e%& 9 e1 aI !# 9 aI or a# <, tr e4 %% 1a #e op er e+ ! 1 a m en ii = 1" r%e A # er = a r d u c e o vi a &n c o m u n m ul t m ai ! u n d

a c c u n o a t e r e a o m u l u i a r fi m ai p r o f u n d , d e o a r e c e a n u m it e f o r m e p e rt u r ! a t o a r e al e vi e i i & n c o m u n a r fi s u p ri m a t e

, f o r m e c a r e s u n t a s t # i p o s i ! il e p e n t r u c n u n e c u n o a t e m u n ii p e a l ii $
>7

. $ r e c e ! t u l a d l e ri a n % n s e a # n " , d e s

i u r , # u l t # a i # u l t d e c 6 t a c e l a a l l u i ( o c r a t e % n o r i 0 o n t u l e 7 i s t e n e i r e a l e i a l c o n d u i t e i r e a li s t e , d i n #

o # e nt c e ! 6 n " i si # !l a c u n o a t er e d e si n e e st e, d u ! " c u # o d e # o n st re a 0 " st u di il e # o d er n e9 2 , e s e n ia l # e nt e c o n di i o n at " d e d e sc i/r ar e a

! r o ! rii lo r r el a ii s o ci al e d e/ in it o rii ,c e e a c e e c 5i v al e a 0 ", %n d e/ in iti v, c u c u n o a t e r e a s e # e ni lo r c u c a r e a v e # d e< a /a c e i c a r e a! e -a )a "e "!

, o %+ D i n c o l o d e t e o r i e

e ! e n e t r a n t e

i e 7 a c t e o 1 s e r v a i i c a r a c t e < r o l o i c e l e o

i d e @ s i s t e # B , c i t i t o r u l " s e t e % n c " r i l e # ! % A l / r e d A d l e r e 7 t r e # d

i c " ! e ! l a n u l r e l a i il o r s o c i a l e c o n c r e t e % n c a r e /i e c a r e o # s e a /l " n e c e s a r # e n t e a n a 8 a t, c a /i i n " ! ri n e 7 c e

l e n " s o c i a l " , d u ! " c u # v a " s i i o s " n " t o a s " ! e d a o i e a i n t e r " r ii i a c o l a 1 o r " r ii , 1 a 0 a t " ! e e t i c a d a

# a r e u t i l i t a t e % n o r i e n t a r e a ! r a c t

t o r i e i , d e ! e r ! e t u " a c t u a l i t a t e . r+ L E 8 N A R D A V RI LI U N 8 T E
1

n d = h e o r i e s o f ? s " c h o l o g " (
0 o % t & R % , e : a r t & D % , 1 t o , & N e G K o r B & 1 9 6 5 & p + ' 3 3 +
2

! , F r e ! & H u r E e s c h i c h t e d e r p s " c h o a l a li ti s c h e n 5 e / e g u n g ( D e r , e r F r% t1 " : & M %% , " : e , & 1 9 6 6 & p + 6 1 +

> + ( + C : a p # % , & T + S + C r a G % e " & " s t e m s u

S % 4 9

Al/ red Adl er a v" 0ut lu #i na 0ile i Ia: /e1 rua rie ,; :I, %ntr <o /a #il ie #i c< 1ur -5 e0 ", car e loc uia la !er i/e ria Vie nei . Tat "l s" u se oc u! a cu co #e rul de cer eal e, av 6n d de cre scu t !at ru 1"i ei i do u" /et e. %ntr e ac e t ia, Al/ red era al doi lea n" sc ut, un co !il /oa

rt e !l "! 6n d, ra 5it ic. De #i c l< au i# !r esi on at !u ter ni c 1o al a i # oa rt ea . Nu av ea de c6 t ) an i c6 nd un ul di n /ra ii s" i a # uri t l6 n" d6 ns ul, %n !a tul %n ca re do r# ea u %# !r eu n" . Ac es t /a !t, ca i s" n" tat ea # er eu u 1r ed

" a # a # ei sa le, !e ca re el do re a di n to at " /ii n a s< o !o at " %n s" n" to i, i< au tr e0 it de ti # !u riu int er es ul !e nt ru # ed ici i # ed ici n" . C5 iar el a/i r # " c" %n c" de !e at un ci a lu at 5o t" r6 re a de a e $e ,% # ed ic, ori

ent are car e a r" #a s de/ init iv" . %n an ul ,; H3 a1s olv ea cu suc ces /ac ult ate a de #e dic in" din Vie na, s! eci ali0 6n du< se %n o/t al #o loie. %n ,; H;, ca ur #a re a !re oc u! "ril or sal e de lar ori 0o nt soc ial, !u 1lic " o 1ro ur " e 1)at !r% 9e %"a# e pe,t r! "ro% tor% (Ee sun dhe isb uch fiir "La1 -ch

nei der ge /e be)( %n car e se #n i/ic ati ve su nt rel ai a !e car e o sta 1il e t e %nt re sta rea de s" n"t ate i ,st ar ea ec on om ic $ a !o !ul ai ei, !re cu # i co nc e! ia sa de s!r e o# ca @!r od us soc ialB (!a ls Ecs elsc haft spr odu 0t#) . Un rol a! art e %n ev olu ia !e !la n !ro /es ion al a

t6 n" rul ui o/t al # ol ovi en e0 ,< a av ut %ns " 2r eu d, c" rui a, %nt re an ii ,H I. < ,H I; , i< a /o st un dis ci !o l # ai # ult sa u # ai !u in cr ed in ci os i de ca re, %n ,H ,, , s< a se !a ra t cu # ar e v6 lv ", %# !r eu n" cu ad e! ii s" %, re s! in

-6 nd vi 0i un ea e7 aer at se 7u ali st " a /r eu di en ilo r @o rt od oc iB i tr as 6n d tr e! ta t co or do na tel e a a< nu #i tei @! si 5o lo -ii in di vi du al eB , !e ca re Ad ler a !r o! aat <o cu o ra r" r6 vn " !6 n" la s/ 6r it ul vi ei i. Di n a #

ul ,H ,. %nc e! e s" orani 0e0 e %n 0ec i de co li vie ne 0e ce ntr e de co ns ult aii !si 5o !e da -o -ic e, 1a 0at e !e !ro !ri a sa co nc e! ie as u!r a nat urii u# an e i a ed uc a1i lit" ii co !iil or. Du !" ce, ca rea ci e i# edi at" la ru! tur ai cu !si 5a nal i0a /re udi an ", con stit uis e

de uren " 9a% <,t; % o AAs oci ai e !e ntr u !si 5a nal i0a li1 er" B +,, )er ein fiir frei e ?s" cho ana l"se #), ult eri or cre ea 0" @( oci eta tea de !si 5ol o-i e ind ivi du al" B *19 12.& %ar o% a,% 9a% t;r7 %! *19 1'. Inte rna tion ale Heit sch rift fiir Indi vid ua4 ps" cho logi e( !ui 1li ca ie car e a co ntr i1u it a1% !! #a "r%1

ta#% 7ar ea ori en t" rii no ii c oli , ad ler ie ne . $u n6 nd a! oi %n !r ac tic " !l an ul @c uc eri rii A # eri cii B, un de 2r eu d c" ilc as e vi ct ori os %n c" %n an ul ,H IH , %n ce !6 nd di n ,H .3 Ad ler %nt re !ri nd e to Rt # ai /re cv en te c" l"t ori i !e st e Atl

an tic , in 6n d co n/ eri n e %n # ai # ult e or ra e di n (t at el e U nit e al e A # eri cii , un de %n ce le di n ur # " se i st a1 ile t e. Di n ,H .: +a nu l a! ari ie i c" ri i C u n oa t er ea om ul ui) i se o/ er " !o si 1il itt at ea de a in

e un cur s de !si 5ol

o-i e #e dic al" la

32

LE8NARD -A VRILIU

STUDIU INTR8DUCTIV C o l u # 1 i a U n i v e r s i t G i l a N e D S o r T 9 e d i c a l C e n t e r , ! e n t r u c a % n a n u l , H ' . s " o c u ! e u n ! o s t d e ! v i s i t i n g p r o f e s s o r # # a L o , 4 I 1 # a ,

C o # # e 4 e ) o r M e % " % , e + T r e % a , % 9 a % t 6 r 0 i u , c 6 n d d e v i n e c e t " e

a n a # e r i c a n c u d r e ! t u r i d e ! l i n e , / o n d e a 0 " 4 o u r n a l o f l n d i v i d u a l ? s " c h o l o g " . 9 o a r e l a . ; # a

i , H ' : , l a A 1 e r d e e n , % n ( c o i a , u n d e v e n i s e s " c o n / e r e n i e 0 e ! e t e # e d e ! s i 5 o l o i e i n d i v i

d u a l " . A d e c e d a t % n ! li n " s t r a d " , n u d e ! a r t e d e 5 o t e l u l l a c a r e t r " s e s e , r " ! u s d e u n / u l e r " t o r a

t a c d e a ! o ! l e 7 i e . $ r i n c i ! a l e l e s a l e s c r i e r i s u n t : S t u d i u a s u p r a i n f e r i o r i t i i o r g a n e l o r * 1 9 3

7 . & C u p r i v i r e l a c a r a c t e r u l n e v r o t i c i l o r * 1 9 1 2 . & A v i n d e c a i a e d u c a * 1 9 1 ' & < , " o # a 6 o r a

r e " ! C a r % F ! r t 9 % % # # e r . & > r a c t i c a i t e o r i a p s i " o l o g i e i i n d i v i d u a l e * 1 9 2 3 . & C u n o a t e r e a

o m u l u i * 1 9 2 7 .& > s i " o l o g i a i n d i v i d u a l & n c o a l * 1 9 2 9 .& ? s i h o l o g i a c o l a r u l u i g r e u e d u c a ! i l + , H ' I

* i e n s u l $ % e * L % * 1 9 3 3 . +
'

>+ L+ Mor e,o& Con dcm ents de la soci ome trie( (+U+ F+& (ar% 1& 197 3& p+ 3 1 6+
/

C )+ ( a !# (# ot tB e& A v a n t: p r o p o s #a A #) re A # er & L e te m p e r a m e n t n e

r v e u x ( $ a G o t , $ a r i s , , H : I , ! . : & v e 0 i i O li v e r = r a c 5 / e l d , E i n l e it u n g ( n A lf r e d A d l e r( M e n s c h e n 0 e n n t n i s

( F % 1 " : e r B % % " : e r e % & F r a , B ) ! r t a 9 M a % , & 0 a 9 6 ! r 4 & 1 9 6 6 & p + 9 + ; Ibide m(p.l .


7

9 a n e s ( ! e r 1 e r c r e d e c " @ r u ! t

u r a B c u 2 r e u d a / o s t d e t e r # i n a t " d e ! , , i m p o r t a n t e l e m e n t c a r a c t e r o l o g i c $ @ , A d l e r, c u 1 E a n i m a i t ( n r d

e c ( t F r e u d , n u * 1 p u t e a r e c u n o a t e p e a c e s t a d r e p t a u t o r i t a t e p a t e r n ' : l e r a m a i d e g r a ! & n c

l i n a t ' ' ' s v a d & n e l u n f r a t e m a i 9 a r e ? * M a , e 1 S p e r 6 e r & A l f r e d A d l e r o d e r d a s E l e n d d e r ? s " c h o

l o g i e ( F % 1 " : e r T a 1 " : e , 6 ! " : V e r # a 4 & F r a , B ) ! r t a 9 M a % , & 1 9 7 1 & p + ' 3 . +


5

i s m e n t d u t r a d u c t e u r( < , A #) r e A # e r& . e s e n s d e l a v i e ( ( a H o t& ( a r% 1& 1 9 6 5 & p + 9 +


9

s d e c o u v e r t e s m o d e r n e s d e l a p s " c h i a t r i e ( ( a H o t & ( a r % 1 & 1 9 / 1 & p + 1 2 5 +


1 3

0 e r 6 e r t S " : a ) ) e r & A v e r t

C #% )) o r A ## e , & . e

M + L a % 4 , e

# L a $ a 1 t % , e & ? r e f a c e a 7 % e d i t i o n f r a n g a i s e ( < , A + A # e r & L e s e n s d e l a v i e ( p

+ 6 +
1M

A#)re A #er& Le sens de la vie( p+ 135+


1 2

A # ) r e & A # e r& 1 b e r d e n 9 e r v o s e n C h a r a c t e r . E r u n d $ u g e e i n e r v e r g l e i c h e n d e n I n d i v i

d u a l p s " c h o l o g i e u n d ? s " c h o t h e r a p i e ( V e r # a 4 $ o , > + F + B e r 4 9 a , , & D % e 1 6 a e , & 1 9 1 9 & p + / +


13

1'

S%4 9! , Fre ! & op. cit. (p. /9+


1/

C#%) )or A## e,& op. ctt. ( p+ 22+ l, Ib ide m( p. 13 5+


17

8#% $er Bra ":) e# & op. cit. ( p+ 7+


1 5

A#) re A #er& Me nsc he n0 en ntn is( Ver #a4 $o , S+ 0%r 7e#& Le% p7% 4& 19 27& pp+ 7775+
19

Ibi de m( pp. 7953+


23

%6% eL ,& p+ '3+

A#) re A # er& 1b er den 9e rvo sen Ch ara cte r(p. 16+

2 1

I e 9& 77% e ?r act ice an d =h eo r" ofl ndi vid ual ?r "c hol og "( 0a r"o !rt & Br a" e a, Co 9p a, H& Ne G Ko rB& Ce 4a , (a !#& Tr e, ":& Tr !6 ,er & Co Lt + Lo , o, &1 93 2& p+ V+
2 2

Ve r#a 4 $o , >+ F+ Be r4 9a ,& M% %, ": e, & 19 2' & p+ 16 '+


23

& p+ 11+
2 /

pp. 3233+
31

Ap! (a!# (#ott Be& op. cit.( p+ 13+


2 '

A#) re A # er& ?ra xis und =he ori e der Ind ivid ual ps" cho log ie( Vor Gor t 7!r er1t e, A!) #a4e & p+ 1/+
26

S%4 9! , Fre ! & op. cit. (p. 66+


32

A#) re A # er& Le 1e, 1 de la vie( p+ 61+


33

>6% e 9& p+ /6+


3 '

I e 9& ?r axi s un d =h eo rie de r In div id ua lps "c ho lo gie (

M a e# a% ,e -a ,7 & .a ps "c ho lo gi e d% Al fr ed A dl er et le de ve lo p: pe m en t de l%e nf an t( De #a ": a! @ et N% e1t #e& Ne !" :; te# & 19 36

I e 9& Me ns ch en 0e nn ini s( p. 5+
27

S%4 9! , Fre ! & op. cit .( p+ 35+


25

A#) re A #er& Le se ns de la vie ( p+ 19 3+


29

I e 9& Me ns ch en 0e nn tni s( p+ 32+


33

Ibi de m(

Ee nu val gu m( di/ or #i tat e co nst 6n d din de vie re a a7 ei -a #1 ei %n a/ ar " /a " de a7 a /e #u rul ui, %n a a /el %nc 6t ele /or #e a0 " un un -5i o1 tu0

de sc 5i s %n a/ ar "& %n ca 0u l c" di/ or #i ta te a es te 1il at er al ", 1o ln av ul ar e p%" %oa re# e <, N& cu -e nu nc 5ii li! ii . Ee nu va ru m( %) or 9% tat e <, "ar e de vi er ea es te in ve rs " /a " de ge nu val gu m( 6o# ,a $!# a$ ;, p%" %oa re# e

<, 8& cu e n u nc 5i i la di st a n " u n ul d e al tu l. ?e s va lg us ( %) or 9% tat ea p% "% or !# !% co ns t6 n d di n d ev ia i a sa %n a/ ar " /a " d e a7 a a # 1 ei , ! e c6 n d pe s va ru s co ns t" %n tr< o d ev

iai e %n" unt ru a !ic ior ulu i /a " de a7 a -a #1 ei.


3/

Ae% ,e ve rst r 9t e vis ue lle >s Bc "e $ &<, te@ t!# or% 4%, a#+ 3 5

3 4

LE8NARD -AVRILIU

STUDIU INTR8DUCTIV
36

A# )re A #er & G be rd en 9c rv os en Ch ar ac te r ( J. 13 +


37

I e9 & ?r ax is un d =h eo ri e de rI nd iv i du al ps "c ho lo gi e( ;. 9+
35

sch /e hre r$i eh bar en -c hul 0in des ( F%1 ":e r Ta1 ":e ,6 !": Ver #a4 & Fra ,B) !rt a9 Ma %,& 19 7'& p+ 16+
'3

I e 9& .e se ns de la vi e( p+ /9 +
'1

I e9 & .e se ns de la vi e( p+ 32 +
3 9

I e 9& Me ns ch en 0e nn tni s( p. '7 .


'2

I e 9& 6ie =ec hni 0 der Ind ivi du alp s"c hol ogi e( H/ eite r =ei i. 6ie -ee le des

I e 9& 6i e -e elc de s sc h/ er c$i eh ba re n -c hu l0i nd es( p+ 17+


' 3

%n # od

-r e it v or 1 e te dr . C o ns ta nt in G or os d es !r e , n e ur ol o g ul i ps ih ia tr ul au st ri ac # A# )r e A # er 7 )i c io n ar e n ci cl o p e di c d e p si "i at ri c, $o %+ I& E di tu ra 9 e di ca l" , = u c ur e ti,

, H ; :, !. : H* . G ra tu it " e st e i a/ ir # a ia c " A dl er e st e ! u n a ut or pr ol ifi c# ( c 6 n d el n u a ! u 1l ic at # ai # ul t d e , : c "r i, % , "a re tr e% <, "o #a 6o ra re & 9 !# te % , e# e e % 9 e, 1%

!,% re !1e + A # er e1t e #a i de -r a1 " pro lix de c6t !r oli /ic . El nu se a! uc a cu !l" cer e de scr is i nu <, !r eo cu !a in ut a sti lis tic " a te 7t ul ui !e ca re %l se #n a. Un ele di n c" ril e sal e au a! "r ut nu # ai da to r i t" /a !t ul ui c" s< au -" s it au d it

ori ca re s" <i st en ora/ ie0 e co n/ eri n el e, cu # es te i ca 0u l lu cr "ri i de /a ", Cu no a te re a om u lu i( @s al va t" B !e nt ru !o st eri tat e de un an u # e =r os er.
''

A#)r e A # er& Men s ch en0 cnnt s is ( pp. 125129


'/

C)+ (a!# (#ot tBe& op. cit.( p+ 5+


'6

A#)r e A # er& op. cit.(

pp+ 1'/1'6+
' 7

i l o r v a r i a i i c a r e s e " s e s c % n t r e v 6 r s t e l e a ! r o ! i a t e a l e

r a # e n t K s cr ie i D i # it ri e T o d o r a n u K tr e 1 ui e c " u ta t" %n /a ! t ul c " st r u ct u r a te # ! e r a # e n t ul ui e st e st r 6 n s c o n e 7 at " d e c 5i # is # ul o r

a n is # u l u i i d e s tr u c t u r a l u i s o # a ti c " c o n si d e r a t " % n t o t al it a t e a s a . A c e st c 5i # is # r " # 6 n e , %n c o n di i i n o r # al e d e vi a

> o 1 e ) R a tt , e r& I n d i v i d u a l p s " c h o l o g i e ( R % , e : a r

t& M %% , " : e , L B a 1 e #& 1 9 6 3 +


' 5

a c e l u i a i s e 7 c u ! r i v i r e l a t e # ! e

@ C a u 0 a # i c

" , a ! r o a ! e a c e l a i % n d e c u r s u l v i e i i i n d i v i d ! a # e + N ! 9 a % 6 o # % # e & ) % e p 1 % : % " e & ) % e / i 0 i o l o i c e , ! o t a

d u c e o t r a n s / o r # a r e r a d i c a l " a c 5 i # i s # u l u i i n t e r i o r i ! r i n a c e a s t a a c o n / i u r a i e i t e # ! e r a

# e n t ul ui B ( ? si h ol o gi a te m p er a m e nt ul ui . C# !I & 1 9 2 1& p+ 11 5. +
'9 3

/2

A#) re A # er& -oc ial Int ere st( Fa6 er B Fa6 er& 193 5& p+ 161 +
/

A#) re Far a!& 0e r6e rt S" :a) )er& .a ps" ch olo gie des pro fon de urs des ori gin es a nos Fou rs( (aH ot& (ar %1& 196 3& p+ 13' +
/'

A#)re A #e r& Men s chen 0enn tnis( p+ 1' 7+


/3

bid em.p p. 1'71'5+


+7

Ibid em( p. 1'9+

A#) re A # er& .e sen s de la vie ( pp+ 2223+


//

I e 9+ Me nsc hen 0en ntn is( pp+ 21 -22 +

/6

'+
6/

Me ns ch en 0e nn t n is ( p+ 13 +
73

Ma e# e%, e -a ,7& op. cit. ( p+ 12+


76

Ibid em( p+ 22+


/7

A#)r e A #e r& .e sens de la vie( p. 1'+


6:

A#)r e A # er& Gbe rd e n 9er vos cn Cha ract er(p . /6+


/5

I e 9& ?r axi s un d =h eo rie de r In div id ua lps "c ho lo gie ( p+ 2+


71

A#) re A # er& 6ie -ee le des sch /e rer $ie hb are n -ch ul0 ind es( p. 12+
77

I e 9& 6ie -eel e des sch /er cr$i ehb aren -ch ul0i nde s( p+ 76 +
6 7

Ibid em( p+ 39+


+>

Ibid em( J. *B.


N)

Ibid em.
61

Io , T! o 1e 1" !& ) et er m in is m ul i t ii n a, E di tu ra >t ii n i/i c ", = uc ur e t%& 19 7# &p + 97 +


65 '

>o1 e) Rat t,e r& op. cit. (p. 131 +


75

Ibi de m. p. A.
7'

L6L e 9+p +'1+


62

Ibi de m. p+' 5+
63

bi de m( p. *.
73

A#) re A # er& Me nsc he n0e nnt nis ( pp. 1519+


7 9

7/

I e 9&p +/3+
6 '

A#) re A #er& Me ns ch en 0e nn t n is ( p+ 1' +


7

Er ,e 1t A" pp# %& ?s "c ho lo gi e du co ns cie nt el de l%i nc on sci cn t( (a Hot & (a r%1 & 19 /3 & p+ 19

!E s gib t hei ne abs olu te 8a hrh eil( /a s abe r ein er sol che n noc h am n c"
7/

S%4 9! , Fre ! & Hu r Ee sch ich tc der ?s "ch oa nal "tis che n 5e ne gu ng( p. 6/+

Ma e#e% ,e -a, 7& op. cit.( p+ 9+


69

A#)r e A # er&

st

e n 9 o m m t, is t di e G e m ei n s c " af t$ es te , d u ! " Ol iv er =r a c 5/ el d (o p. cit .( p. 7)( u n

a di n te 0 el e a dl er ie n e c ar di n al e, ti !i c " ! e nt ru a n s a # 1l ul c o n c e ! ie i s al e.

3 6

3 7

LE8NARD -AVRILIU A#)re A #er& )er 6ina des Ce!ens, D%e,& 1933& p+ 19+ 51 I e9& Le sens de Va vie( p+ 33+ 52 I e9& 6ie -eele des sch/erer$iehbaren -chul0indes( p+ 2'+ 53 >6% e9&p+#52+ 5' 0 a ro# 0 + Mo 1a B * e + .& A lf re d Ad le rO Ni s In f lu en c e on ?s"cholog" =oda"( NoHe1 (re11&(arB R% 41&NeG >er1eH& 1973&p+ V+ 5/ Leo,ar -a$r%#%!& Alfred Adler i pro!lema integrrii precoce a copilului, co#unicare la (esiunea de co#unic"ri tiin %)%"e a I,1t%t!t!#!% $eda-o-ic din Constana, ..<.' octo#1rie ,H:,. 56 A#)re A #er& .e sens de la vie( p+ 36+ 57 Ibidem( p+ 39+ 55 A,to, D!9%tr%!& Cogica polivalent, Editura Enciclo!edic" Ro#6n", =ucure ti, ,H:,,!..:4. 59 Io, T! o1e1"!& op. cit.( p+ /3+ 93 Nor6ert D%e,er& C"bemetiPue et societe. .%usage humain des autreshumaines( U,%o, -e,era#e Ee %t%o,1& (ar%1& 1962&pp+ 13-11+ 91 A#)re A #er& Menschen0enntnis( p+ 23+ 92 Va1%#e (a$e#"!& =nvitaie la cunoaterea de sine, Editura >tiini/ic", =ucure ti, ,H:I, a se vedea !ara-ra/ul @$arado7ul cunoa terii de sineB, pp+63-67+
53

CUV6NT 7NAINTE

Cartea de /a" %ncearc" s" !re0inte celor #ai lar-i cercuri de cititori 1a0ele de ne0druncinat ale !si5olo-iei individuale i valoarea acestora !entru cunoa terea o#ului, ca i %nse#n"tatea !e care o au !e !lanul relaiilor interu#ane i al or-ani0"rii !ro!riei noastre viei. A# adunat aici !rele-eri !e care le<a# inut %n /aa unui !u1lic de #ai #ulte sute de !ersoane, %ntr<un c"#in cultural pop!#ar %, V%e,a . $rinci!ala sarcin" a acestei c"ri const" %n a ne /ace s" %nele-e# nea8unsurile activit"ii i creaiei noastre !e !lan social, ar"t6nd cu# decur- acestea din conduita eronat" a individului& !ro1le#a care se !une este ca acesta s"< i recunoasc" erorile i s" o1in" o #ai 1un" inte-rare a sa %n #ediul social. 2"r" %ndoial", erorile sunt re-reta1ile i d"un"toare %n !ro/esie i %n do#eniul cercet"rii tiini/ice. %n do#eniul cunoa terii o#ului, ele sunt %ns" de<a dre!tul !ericuloase. (!er c" acei con tiincio i cola1oratori care contri1uie la !ro-resul tiinei noastre vor ine sea#a c6tu i de !uin de constat"rile i e7!eriena !re0entate aici, cu# au /"cut<o i %n ca0ul lucr"rilor #ele anterioare. 9" si#t dator s" aduc #ulu#irile #ele cele #ai !ro/unde o#nului doctor %n tiine 8uridice =roser. Nu e7a-ere0 a/ir#6nd c", /"r" a8utorul s"u, cartea aceasta nu#ai cu -reu ar /i !utut vedea #!9%,a t%par!#!%+

38

AL,RED ADLER444444444444444444444444444

%i #ulu#esc, de ase#enea, /iicei #ele, dr. Ale7andra Adler, !entru revi0uirea corecturilor i !entru /inisarea, %n acela i ti#!, a te@t!#!%+ Editorul (. Fir0el a /avori0at %ntr<un #od e7e#!lar a!ariia c"rii i i<a !re-"tit o discret" !u1licitate, !si5olo-ia individual" /iindu<i deose1it de recunosc"toare !entru aceasta. $rele-erile noastre ur#"resc s" a!rind" o lu#in" !e dru#ul !e care %naintea0" u#anitatea. Lo, ra& 2' ,o%e96r%e 1926 r+ ALFRED ADLER

PARTEA GENERAL INTR8DUCERE

!Caracterul omului este destinul su'$ 0ER8D8T $rinci!iile cunoa terii o#ului sunt de a a natur" %nc6t s" nu !er#it" -enerarea unei !rea #ari in/atu"ri i tru/ii. Di#!otriv", adev"rata cunoa tere a o#ului nu !oate s" ins!ire dec6t o anu#it" #odestie, !rin aceea c" ne de#onstrea0" c" ave# de<a /ace cu o sarcin" de o e7ce!ional" %nse#n"tate, la a c"rei %nde!linire u#anitatea lucrea0" c5iar de la %nce!uturile civili0aiei, /"r" a o /i a1ordat %n #od siste#atic, cu o clar" con tiin" a sco!ului, %n a a /el %nc6t vede# #ereu ie ind %n /a" nu#ai c6iva oa#eni #ari, ici<colo, care au dis!us de o #ai 1un" cunoa tere a o#ului %n co#!araie cu #edia. Atin-e# aici un !unct sensi1il: dac" veri/ic"# !e nea te!tate -radul de cunoa tere a o#ului %ntr<un e antion oarecare, constat"# c" #a8oritatea su1iecilor % i declin" co#!etena %n aceast" #aterie. Ni#eni nu se !oate l"uda cu o !ro/und" cunoa tere a o#ului. Aceast" situaie ine de e7istena noastr" individualist". (e !oate a/ir#a c" niciodat" oa#enii nu au tr"it #ai i0olai dec6t a0i. %nc" din co!il"rie ave# !rea !uine ra!orturi %ntre noi, o sla1" coe0iune. 2a#ilia ne i0olea0". %ntre-ul nostru #od de via" ne re/u0" contactul #ai inti# cu se#enii no tri, care este de o a1solut" necesitate %n ela1orarea unei arte cu# este cunoa terea o#ului. Cele dou" ele#ente se a/l" %n interde!enden": nu !ute# resta1ili contactul cu ceilali oa#eni !entru c", %n li!sa unei #ai 1une co#!re5ensiuni #utuale, ei ne dau i#!resia a ceva c6t se !oate de str"in. '1

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

C on )e c! n " ce " $ "! 1% "0 * " "c e) tu ! ne "6 un ) e) te %e nu n "% e" car e (ur !in e apr oa pe nt ot' ea un a atu nci c0 n' (e im pu ne s" ne co #< !o rt" # %nt r< un an u #i t /el cu se # en ii no tr i i s" du ce # cu ei o vi a " %n co # un

. Es te un /a !t ad es ea do ve dit i su 1li ni at c" oa # en ii tr ec un ii !e l6 n" al ii i % i vo r1 es c /" r" a !u te a -" si un !u nc t de co nt ac t, co e0 iu ne a ne ce sa r", ei tr at 6n du < se ca ni t e str "i ni, nu nu # ai %n va st e< le

c a d r e a l e s o c i e t " i i , c i c 5 i a r

2 o a r t e / r e c v e n t s u n t e # c o n / r u n t a i c u ! l 6 n e r i l e ! " r i n i l o r c a r e n u < i

i % n s 6 n u l r u ! u l u i c e l u i # a i r e s t r 6 n s c a r e e s t e / a # i l i a .

% n e l e c o ! i i i

c u ac el ea al e co !ii lor ca re se co nsi de r" ne %n el e i de c" tre !" rin ii lor . Cu to at e ac est ea& <, "o , %iil e /u nd a # en tal e al e vi ei i u # an e co le cti ve se /a ce si # it" o vi e %n cli na ie s! re co # !r e5 en siu ne a re ci !r oc

", !e nt ru c" %nt re aa no a s< tr " co # !o rt ar e /a " de a! ro a! el e de !i nd e de ac ea st a. O a # en ii ar du ce o vi a " %n co # un # ult # ai 1u n" da c" cu no a te re a se # en ul ui ar /i # ai !r o/ un d" , de oa re ce an u #i te

/ o r # e ! e r t u r 1 a t o a r e a l e v i e i i % n c o # u n a r / i s u ! r i # a t e , / o r # e c a r e s u n t a s t " 0 i ! o s i 1 i l e

! e n t r u c " n u n e c u n o a t e # u n i i ! e a l i i , e 7 ! u n 6 n d u < n e ! e r i c o l u l u i d e a n e l " s a a # " i i d e

a !a re n e i de a c" de a !r ad " i! oc ri0 iei ce lor lal i. E st e n e c e s ar a c u # s " v e d e # d e c e to c # ai di n ! ar te a # e di ci n ei ar e lo c %n c er c ar e a d e a c o n st it ui %n a c e st v a

st d o # e ni u o di s ci !l in " a ! a rt e d e n u # it " c u n o a t e r e a o m u l u i i c a r e s u n t p re m is el e a" e1 te % t ii n e, s a rc in il e c a r e %i in c u # 1 ", r e 0 ul t

a t e l e ! e c a r e l e ! u t e # a t e ! t a d e l a c a . A e d i c i n a n e u r o l o g i c
7

o a t e , ! r e ti n d e o e 7 t r e # d e o ! e r a ti v " c u n o a t e r e a o # u l u i. $ e n t r u # e d i c u l n e u r o l o e s t e n e c e s a r c a ,% n c e l # a i s c

e s t e d e < a c u # o d i s c i ! li n " c a r e , % n a i n t e d e t

ur t ti # ! !o si 1il , s" < i /a c" o id ee de s! re vi a a !s i5i c" a bo ln av ul ui de ne rvi . <, a" e1t do # en iu al # ed ici ne i, !u te # e #i te o 8u de ca t" uti l" i !u te # in sti tui sa u !r o! un e in te rv en ii cu ra tiv e nu # ai %n ca 0u l %n

ca re n e es te cl ar "e 1e pe tre "e <, 1! )#e t!# pa "%e ,t !# !%+ S! pe r)% "%a #%t ate a e1t e a%" % a6 1 olu t co nt ra in di ca t" , er o ar e a /ii n d ur # at " d e o sa nc i o n ar e i # e di at ", d u ! " cu # , ! e d e al t" ! ar te ,

a ! r e c i e r e a c o r e c t " e s t e , c e l # a i a d e s e a , u r # a t " d e s u c c e s . ( e i # ! u n e , a a d a r, u n e 7 a # e n ri u r o s i n e % n t 6 r 0 i a

t % n a c e s t s e n s . % n v i a a s o c i a l " n e ! u t e # / o a r t e l e s n e % n e l a % n c e e a c e ! ri v e t e a ! r e c i e r e a u n u i o # . D e s i u r ,

de /ie ca re da t" -r e ea la se !l "t e te & se !o at e to tu i ca re ac ia s" se !r od uc " at 6t de t6 r0i u %n c6 t,

+n $" 6o% !t" te" c" .u% !lo% & )* nu $" ! -!$ +n $* )u% * )* )e )!. *$ co ne ,!/ un! le '! )* ne tul 3u %e co n)t "t" %e " c* o !ne ," ct! t"t e +n 6u( ec "% e" un u! o$ " (u )& -!e '! (u #* un (e ce n!u & l" 1% ele e' ec u%! '! 0!c !)!t u(! n!. A) e/ $e ne " +$ #% e6u %*% ! nu +nc et e" .* (e

" n e % e " $ ! n t ! n e c e s i t a t e a i o ! l i g a i a d e a d o ! ( n d i i d e a a p r o f u n d a c u n o a t e r e a o m u l u i . n c e r c e t " r i l e n o a s t r e a # a 8 u n s r e ! e d e l a c o n c l u 0 i a c " a c e s t e a n o # a l i i , c o n / l i c t e

i e e c u r i

!e !la n !si 5ic, at6 t de /re cve nt ine ren te ca0 uril or !at olo -ic e, de /a! t nu au %n str uct ura lor ni #ic str "in vie ii !si 5ic e a o# ulu i a a <0is nor #a l. (u nt ace lea i ele #e nte , ace lea i con dii i, nu #a i c" #a i reli e/a te, #a i des lu i t #a ni/ est ate i #a i u o r 'e ide nti/ ica t. Vo #

!ut ea !ro /ita de ac est e cu no ti ne i, !ri n co #! ara ie cu via a !si 5ic " nor #a l", s" ac u# ul" # o e7 !er ien " car e %n cel e din ur #" s" ne !er #it " s" aru nc "# o !ri vir e #a i !"t run 0"< toar e a1! pra rap ort! r%#o r ,or 9a# e+ <, "o, t%,! are& a$e 9 ,e$ o%e e e7 erc iiu , as oci at

c u a c e a d " r u i r e

s e i # ! u n e e s t e a c e e a c " s t i # u l e n % % c e i # a i ! u t e r n i c i ! e n t r u e d i / i c a r e a v i e i i ! s i 5 i c e a

i c u a c e a s t " r u i n " ! e c a r e l e c e r e o r i c e v o c a i e . $ r i # a c o n s t a t a r e c a r e n i

#u lui !ro vin din ce a #a i /ra -e d" co !il "ri e. Nu est e vor 1a de o de sco !er ire /or #i da 1il ", dat /iin d c" ase #e ne a co nst at" ri au /os t /"c ute de cer cet "to ri %n toa te ti# !ur ile. Ele #e ntu l no u con st" %n str " a ,%a e a cor ela %n #o d orani c tr"i rile , i# !re siil e i lu" rile

de atit udi ne din co !il "ri e, %n #" sur a %n car e ele se las " ide nti/ ica te cu /en o# en ele ult eri oar e ale vie ii !si 5ic e, e/e ctu 6n d o co #! ara ie %nt re an u# ite tr"i ri din !ri #a co !il "ri e i an u# ite sit ua ii i atit udi ni de #a i t6r 0iu. De os e1i t de i# !or tan t est e /a! tul c" /en o#

e n e l e i 0 o l a t e a l e v i e i i ! s i 5 i c e n u ! o t / i n i c i o d a t " c o n s i d e r a t e c a u n % n t r e % n c 5 i s % n

e & a c e s t e a n u ! o t / i % n e l e s e d e c 6 t c a ! " r i c o # ! o n e n t e a l e u n u i a , 1 a 9 6 # ! % , % $ % 7 % 6 % #

i s i n n u

#a i dac " %nc erc "# s" des co! eri # lini a de ori ent are a ind ivid ulu i, ti! aru l, stil ul s"u de via ", con vin -6 nd u< ne cla r c" sco !ul sec ret al con dui tei in/ ant ile est e ide nti c cu ace la al co #! ort "rii o# ulu i %n via a sa de #a i t6r 0iu. $e scu rt, se ve de cu o 1ur !ri n0" toa 4 2

re cla rit ate c" nu a int erv eni t nic i o #o di/i car e din !u nct ul de ve der e al act ivit "ii !si 5ic e, c", /"r " %nd oia l", /or #a e7t eri oar ", co ncr eti 0ar ea, tra du cer ea !e !la n ver 1al a a! are ne lor din 0! " " !si 5ic ", cu alt e cu vin te, /en o# en alu l est e su sc e pt%6 %# e 4 3

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

)c 9! $3 "% e& !n0 "%! "3! le %* $2 n2 n( +n) * 3" .el e +n) e'! & )c o# ul i %,a 9%" a a"e1 t!%a& tot cee a ce ori ent ea0 " 0!" " #)! 9!c * +n (!% ec !" 1"o p!#! %+ C;, & e e@e 9p# !& !, pa"% e,t )a"e 'o! a'a unu i "ara "ter an7 ios, /iin d #a rca t #e reu de sus !ici un e i %ncl in6 nd s" se

in " de< o !ar te, nu est e -re u de sta 1ili t c" ac ele a i ten din e %l car act eri 0a u de pe ";, ave a do ar tre i sa u !at ru ani , nu #a i c" tr" s"t uril e sal e de car act er av ea u !e atu nci si #! lita tea !ro !ri e ac ele i /ra -e de v6r ste i er au les ne de

s e s i 0 a t . % n c o n s e c i n " , n e < a # d a t s i l i n a s " n e c o n c e n t r " # s i s t e # a t i c a t e n i a % n ! r i # u l

r 6 n d a s u ! r a c o ! i l " r i e i ! a c i e n t u l u i . = a c 5 i a r a # r e u i t s " ! r e s u ! u n e # # u l t e l u c r u r i c u

!ri vir e la co !il "ri a un ui o# /"r " ca cin ev a s" ne /i vor 1it des !re a"e a1ta + Co, 1% e ra9 "ee a "e $e ea9 #a e# "a pe o e@p re1% ea !ri #e lor sal e tr"i ri din co! il"r ie, tr"i ri car e %l in/l ue na u !6 n" i %n !li n" #a tur itat e. Iar da c", !e de o !ar te, a/l "# de la cin ev a ce

ev eni #e nte din co !il "ri ei s< au !" str at %n #e #o rie, ac est ea ne da u, ";, 1!,t "ore "t %,te rpre tate& o %9a 4%,e a t%p! #!% e o9 "! "are a$e 9 de< a /ac e. Util i0" #, de as e# en ea, i o alt " co, 1tat are& a,! 9e a"e ea c" oa #e nii se det a e a0 " e7t re # de -re u de ti! aru l2 <, "are

a ! " r e 1 " ! t % n ! r i # i i a n i d e v i a " . $ u i n i s u n t c e i c a r e i 0 1 u t e s c s " s e a 1 a t " d e l a a c e s

t a , c 5 i a r

i a t u n c i c 6 n d , l a v 6 r s t a a d u l t " , v i a a l o r ! s i 5 i c " s e # a n i / e s t " % n a l t e s i t u

aii de via " i, dre !t ur #a re, %nr e-i str ea0 " i# !re sii di/ erit e. Ace ast a nu ec5 ival ea0 " cu o sc5 i# 1ar ea ti! aru lui de via "& via a !si 5ic " are %nt otd ea un a ace la i /un da #e nt, o# ul ne de0 v"l uie ace ea i lini e de #i car e (5c /cg ung slin ie) i ne !er #it e s" -5i ci# ace

la i el %n cel e do u" !er ioa de de v6r st" , %n co !il "ri e ca i la #a tur itat e. Iat " de ce se i# !u ne s" sit u" # co !il "ri a %n ce ntr ul ate ni ei no ast re, iar da c" !ro iec t" # o #o di/i car e, nu est e ne ces ar s" lu" # %n se a# " toa te ne nu #" rat ele tr"i ri i i#

! r e 1 % % a # e ! , ! % o 9 & " % # a i % n t 6 i s " < i d e s c o ! e r i # t i ! a r u l d e v i a "

s " < i % n e l e e # # o d u l ! e r s o n a l d e a / i
3

e car e ne int ere sea 0". % n / el ul a c e st a, e 7 a # in a r e a vi e ii ! si 5i c e in / a n til e d e vi n e c :e %a d e 1 ol t " a t ii n ei n o a st r e , d e u n d e e a % i tr a e / o r a in

i , % n a c e l a i t i # ! , 1 i 0 a r e l e / e n o # e n e ! a t o l o i c

i , ! o r n i n d d e a i c i ,

s tr u c ti v " . E 7 is t " o # u l i # e d e l u c r " ri c o n s a c r a t e s t u d i e ri i ! ri # il o r a n i d e v i a " . 9 a t e ri a l e l e s e a c u # u l e a 0 " , /

"r " a /i s u ! u s e u n or in v e st ia ii # ul u <

m i t o a r e 8 ' i ( p u n e m ' e c i ' e r e + e r ! e p e n t r u o c e % c e t " % e + n ( e l u n 1 " t * ' ! o % ! c ! n e # o " t e 1 * ) ! " ! c ! -

"# te !n e( !te & !$ #o %t" nt e '! (e $ ne (e !nt e% e). t!! n " "c e" )t" co n) t!t u!e #e nt% u no! & tot o( "t *& un $!6 loc ea pre !en i -re eli le& da c" a# cul tiv a o tii n" car e s" nu ai1 " rai un ea (a 'e a )% e" ;t <, ea %ns " i, nu a# a8u ne la cu no a t ere a o# ulu i. $e 1a

0a cu no ti n elo r no ast re %na int "# %nt r< un c5i ! a1 sol ut na tur al !e ter en ul #u nci i de ed uc ai e, !e car eo slu 8i# de ani i ani . Ed uc ai a est eo #i n" de au r !e ntr u ori cin e co nc e! e cu no a t er ea o# ulu i ca !e o tii n " i# !o rta nt " i do re te s"

" i < o % n s u e a s c " , s " o t r " i a s c " , s " i s e c o n s a c r e & d e / a ! t a c e a s t a n u e s t e n i c i d e c u # o l i v r e s c " , c i u n a c a r e n u ! o a t e / i % n v " a t " d e c 6 t % n s / e r a ! r a c t i c i i . T r e 1 u i e , c a s " s ! u n e

t i i n

# a a, s" !ar tici !i la din a# ica /ie c"r ui /en o# en al vie ii !si 5ic e, s"< , ret r"i e t i %n /or ul inti #, s"< , %ns oe ti !e o# %n 1u cur iile i te #e rile sal e, ca # la /el cu # un 1u n !ic tor nu !o ate %ntr uc 5i! a %n tr" s"t uril e cel ui c"r uia %i /ac e !or tre tul de c6t ce ea ce a /ilt rat

!ri n !r o! ria sa /iin ". Est e ca 0ul , !ri n ur #a re, sa co nc e! e# cu no a t er ea o# ulu i ca !e o art " car e dis !u ne de #u lti! le ins tru #e nt e, da r i ca !e o art " car e se 8u7 ta !u ne tut ur or cel orl alt e art e de ac ela i ra ni de car eo an u# it" cla s" de oa #e

n i , ! o e i i , s < a u / o l o s i t d i n ! l i n . A " e a 1 t a t r e 1 u i e s " n e s e r v e a s c " % n ! r i # u l r 6 n d l a % # 1 o "

i r e a c u n o < t i n e l o r , d 6 n d u < n e t u t u r o r ! o s i 1 i l i t a t e a u n e i # a i 1 u n e

!e !la n !si 5ic . 8 %)% "!#t ate %,te r$%, e )oar te a e 1ea <, a"e 1t o 9e, %!& pr%, /a! tul c" ,o%& oa9 e,%% & 1!,t e9 e@tr aor %,a r e 1e,1 %6%#% ";, $%,e vor 1a de co #! ete na no ast r" %n #a teri e de cu no a t ere a o# ulu i. $u ini su nt cei car e, cu toa te c" nu au /"c ut stu dii %n ace st sen s, sa nu se co

i # a i # a t u r e d e 0 v o l t " r i

nsi der e 1u ni cu no sc "to ri de oa #e ni, i %nc " i #a i !u ini su nt cei car e s" nu se de cla re o/e ns ai da c" vre # s"< i %nd e# n" # s" /ac " !ro -re se %n cu no a t ere a o# ulu i. Co nsi #t la ac ea sta do ar cei car e, %nt r< un /el sa u alt ul, au a8u ns s" rec un oa sc " val

o a r e a c u n o a t e r i i o # u l u i / i e ! r i n e 7 ! e r i e n a ! r o ! r i i l o r a # " r " c i u n i , / i e d a t o r i t " c a ! a c i < t "

i i l o r d e a s e t r a n s ! u n e % n t r " i r i l e c e l o r l a l i . R e 0 u l t " d e a i c i , ! e n t r u a n e a t i n e s c o ! u l

, ne ces itat ea ad o!t "rii un ei tact ici 6%,e ete r9%nat e. C" ci ni #i c nu est e #a i su !"r "to r i nu est e !ri vit cu #a i #u lt" a$er 1%!, e e"

;t )apt !l de a !ro iec ta !e ne a t e!t ate su 1 oc 5ii cui va in/ or #a iil e do 16 ndi te cu !ri vir e la via a sa !si 5ic ". $e to i cei car e 45

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

nu (o %e )c )* (e 0! n* "n t!# "t! c! +! 0o $ co n) !l! " )* )e "% "t e #% u( en ! +n "c e" )t * #%! 0! n *. Ce l $ "! 3u n $! 6lo c (e " c* #* t" o #% o" )t * %e #u t" !e co n) t* +n " te co $ #o %t " ne #% e0 *. *t o%& ut! l!. 2n ( +n $ o( a1 u0i v tii

n a cu no a te rii om ulu i" ; , !#e& (e #! l( *& (e +n e le ) o" $ en !lo % c" le -5 ic e ti -6 nd uri le i se nti # en tel e. La /el 'e !e ric ul os es te s" <i !r e0 in i un ui !r o/ an dr e! t ad ev "r uri de /in iti ve
'

co nc e! iil e de 1a 0" al e ac

e s t e i % n v " " t u r i . C 5 i a r

, % n a i n t e d e a c o n ti n u a a c e s t e c o n s i d e r a i i, s e i # ! u n e s " ! r e % n t 6 # ! i n " # o o 1 i e c i e c a r e , c u s i u r a n " , s e ! o a

t e n a t e % n # i n t e a # u lt o r a . C 6 n d / a c e # a /i r # a i a c " li n i a v i e i i + d Ue . e b e n sl i n i e ) ! , !% o # r " # 6 n e n e s c 5 i # 1 a t " , l u c r

i c e i c a r e # a i c u n o s c c 6 t e c e v a % n a c e a s < t " # a t e r i e s e s i # t a t u n c i

u l a c e s t a t r e 1 u i e s " ! a r " d e n e % n e l e s ! e n t r u # u l i, ! e n t r u c " , % n d e /i n i t i v , /i e c a r e t r " i e t e % n v i a a s a o # u l t

it u d i n e d e e 7 ! e ri e n e , c a r e d e t e r # i n " # o d i/ i c " ri a l e c o # ! o r t a # e n t u l u i s " u . ( " r e # a r c " # , t o t u i, c " u n / a ! t d e v

i a " n u a r e d o a r o s i n u r " s e # n i/ i c a i e . E s t e r e u d e " s it d o i o a # e n i c a r e , d i n u n a i a c e e a i e 7 ! e r i e n " d e v i a

" , s " t r a " a c e e a i c o n c l u 0 i e ! r a c ti c " . N u o ri c e ! " a n i e n e / a c e # a i % n e l e ! i . D a c " % n v " " # s " e v it " # c u s u c c e s

a n u # i t e n e ! l " " e r% & # e o p ! , e 9 " ! t a r e 1 a ! " ! t a r e a t% t ! % , e + D a r li n i a d u ! " c a r e n e o r i e n t " # r " # 6 n e n e s c 5 i # 1 a t

" . V o r n v e d e a , d e < a

l u

n1 ul e, #u ne %!l o% no ") t%e & c*& (! n $ ") " e, #e %!e n el o% )"l e& o $ ul nu e, t%" 1e (e c2 t o $ o% "l * )t% !ct l! $! t"t * i c*& #%! 0!t * $ "! +n (e "# %o "# e& "c e" )t * $ o% "l * )e "( "# te ". * +nt %/ un -el 1a! alt ul la lini a vie ii sal e, nt 0ri n'. o n

ti! ar el e sal e. Li # 1a a @s esi 0a tB 1i ne sit ua ia , c" ci se s! un e c" no i %n i ne su nt e # ce i ca re ne fac em e7 !e rie n a, ce ea ce ar at " c" /ie ca re es te st "! 6n !e a! re ci er ea !e ca re i<o a! lic ". Oil ni c !u te # co ns tat a c" oa # en ii

a c

" cin ev a ar do ri s" %nc erc e s" /or # e0 e oa # eni # ai 1u ni, s< ar -" si %nt r<o # ar e %nc ur c"t ur " %n ca 0ul %n car e nu ar dis !u ne de e7 !e rie n a i /a !t ele ac u # ula te ca ur # ar ea

cu no a te rii o # ul ui. $o at e c" va o! er a, ca i !6 n" at un ci, la su !r a/ a ", cr e0 6n d c" di n mo me nt ce lu cr ul a lu at un no u as !e ct, o alt " nu an ", a re u % t "! 9$ a

47

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

) * ! n t% o ( u c * o ) c 9 ! $ 3 " % e . P % e . e n t 2 n ( c " . u %! l e % e " l e & n e 0 o $ # u t e " "o , $% , 4e c 2 t ( e # u ! n !" la tr a n s/ o r # a r e a ! r a ct ic "

a u n ui o 9 a1 e 9 e, ea pr o" e ee 2 at ;t t% 9 p "; t li ni a d e # i c a r e a in di vi d ul ui n u a s u /e ri t e a %n s " i o # o di /i c a r e, n u ! o a t e /i v o r 1 a d e c 6 t d e ! u r " a

! a C u

l < $ r

p e ri te . n tr e & a r e " ( e $ " ! ) u ) n ! ) e ! $ # u n e ' ! ( " t o %! t * " # t u l u ! c * n o ! " $ % e ! n u t & ( ! n p er %o a a <, " ar e a m ) o 1t e ( u c " ! & $ u lt

# % e " # u ! n e ' ! u n e o ri %, e @ a "t e ' at e" a a % n c 6 t e d u c a i a n o a s tr " , c 9i a r i n p r e + e n t" n u e s t e i n d ic a t " s " n e / u r n i0 e 0 e o u ti l " c

n o D

a c " %i tr e c e # % n r e vi st " ! e c ei c a r e , %n 5 a o s ul c a r e d o # n e t e %n d o # e ni ul e d u c a i ei , a u c e a # ai / a v o r a 1i l" o c a 0i e d e a s e in i ia %n tr u c 6 t

v a %n c u n o a t e r e a o # ul ui , c o n st a t " # c " s u n t o a # e ni c a r e %n c " n u s< a u r u ! t di n a n r e n a8 ul s o ci al i c a r e, %n tr < u n / el s a u al t ul , # ai ! " st

'9

ALFRED ADLER

D!n cuno"'te%e" #)!9!culu! u$"n %e.ult* +n $o( "uto$"t o +n("to%!%e& o $!)!une c"%e& #e )cu%t& con)t* +n " )-*%2$" c"(%ul c"%e/> +n*3u'e #e o$& c"(%ul "are )e (o0e(e'te !$#%o#%!u #ent%u 0!" *& +nl*tu%2n( -"l)" !ers!ectiv" care l )a"e )* r"t"ceasc" i !re0ent6n<du<i o alt" !ers!ectiv", #ai /avora1il" vieii colective i !osi1ilit"ilor de /ericire !e care le o/er" acest #od de e7isten", o econo#ie intelectual" +einc 6en0d0onomie) sau, ca s" /i# #ai #ode ti, un alt cadru de via", dar unul %n care senti#entul co#uniunii sociale s" Ioa ce rolul !redo#inant. Nu intenion"# deloc s" a8un-e# la o con/i-uraie ideal" a de0volt"rii !si5ice. Dar se va recunoa te c" a e1ea p!,"t!# e reper )er9 (der -tandpun0t) "o,1t%t!%e pr%, e# %nsu i un a8utor enor# %n viaa celui care colind" i r"t"ce te, pe,tr! c", %n r"t"cirile sale, el are senti#entul si-ur al direciei %n care a e uat. Deter#ini tii ri-uro i, care /ac ca tot ceea ce i se %nt6#!l" o#ului s" de!ind" de interaciunea !er#anent" dintre cau0" i e/ect, nu vor ad#ite lesne acest considerent. C"ci este si-ur c" determinismul cau$al devine cu totul altceva, c" e/ectele unei e7!eriene de via" se trans/or#" radical %n ca0ul %n care %n o# e7ist" o /or", un #otiv viu, anu#e cunoaterea de sine, %nele-erea din ce %n ce #ai !ro/und" a ceea ce se !etrece %n sine i a surselor -eneratoare. Din acel #o#ent el devine un alt o#, de care niciodat" nu va !utea /ace a1stracie.

Cap%to#!# I

VIATA $(IFIC? A O9ULUI

N8TE
E !9crvenheil0undc#( n te@t!# or%4%,a#+ *Nota tra +. !von der -cl/blone#&<, te@t!# or%4%,a#+ *Nota tra +. !seine Eigenar)%.m te@t!# or%4%,a#+ *Nota tra +. ' !als fertiges ?rodu0l#( <, te@t!# or%4%,a#+ *Nota tra +.
2 3

,. NOVIUNEA DE $(IFIC >I CONDIVIA VIEVII $(IFICE. Fapt!# e a )% a,%9ate ,!-1 atr%6!%9 propr%!-7%1 e";t or4a,%19e#or $%% mobile. (1%:%"!#1 st" %n cea #ai inti#" relaie cu #i carea li1er", %n ca0ul or-anis#elor i#o1ile, solid %nr"d"cinate, cu -reu s<ar !utea vor1i de o via" !si5ic", aceasta /iindu<le, de alt/el, a1solut de !risos. (" re/lect"9 ,!9a% "e a61!r %tate ar repre7e,ta )apt!# e a atr%6!% senti#ente i -6nduri unei !lante i#o1ile care, a te!t6ndu<se la vreo su/erin", nu ar !utea s" se de!lase0e %n nici un /el s!re a se !une la ad"!ost& cu# s" ad#ite# c" !lanta ar avea raiune sau li1er" voin", din #o#ent ce acestea sunt din ca!ul locului e7cluseN Voina, raiunea !lantei ar r"#6ne ve nic sterile. Vede#, !rin ur#are, c6t de net" este deose1irea dintre !lant" i ani#al, dat" /iind a1sena sau !re0ena vieii !si5ice, i o1serv"# nu#aidec6t uria a %nse#n"tate !e care o are conexiunea dintre micare i viaa psi"ic' Re0ult" c" %n de0voltarea vieii !si5ice tre1uie inclus tot ceea ce ine de #i care, ceea ce !oate /i le-at de di/icult"ile unei de!las"ri i c" viaa !si5ic" este c5e#at" s" ela1ore0e !revi0iuni, s" acu#ule0e e7!erien", s" de0volte o #e#orie, /"c6ndu<le utile !entru !ractica dina#ic" a e7istenei. $ute# sta1ili ast/el, %n !ri#ul r6nd, c" de0voltarea vieii !si5ice este corelat" cu #i carea i c" !ro-resul /unciilor !si:%"e e1te condiionat de aceast" li1er" #o1ilitate a or-anis#ului, %ntruc6t #o1ilitatea este e7citant", ea care i sti#ulea0" de0voltarea tot #ai /1

50

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

i n t e n s " a v i e i i ! si 5 ic e . ( " n e i # a i n " # o ! e r s o a n " c " r e i a i s < a i n t e r< 0i s o ri c e # i c a r e & % n tr e a a s a v i a " ! si 5 i c " a

r /i c o n d a # n a t " la st a n a r e . @ N u # ai li 1 e rt a t e a 0 " # is le t e c ol o i , ! e c 6 n d c o n st r 6 n e r e a ! e r v e rt e t e i u ci d e .B . . 2 U N C V I A

O R C o

n a ' A T o D

a c " c u n o a t e # e l u l u n u i o #

i c u n o a t e #

i s e # n i / i c a i a a c t e l o r s a l e e 7 ! r e s i v e

i s u n t e # i n / o r # a i % n t r u c 6 t v a a s u ! r a l u # i i % n c a r e e l t r " i e t e , a t u n c

i l e ! u t e # i n t e r ! r e t a % n c o n t e 7 t u l ! r e " t i r i

5 2

5 3

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

) c 9 ! $ 3 * t o %. D " % c 2 n ( c ! n e 0 " + n t % e . * % e ' t e u n ) c o # & $ ! ' c " % e " # ) ! 9 ! c * " % e l o c + n $ o ( n e c e ) " %& c " ' ! c u $ " % 1 u 0

e % n " " !c ! o l e 1 e " n " t u %! !& ( u # * c " % e ) u n t e $ c o n ) t % 2 n '! ) * " c ! o n * $ . C u t o " t e " c e ) t e " & + n 0 ! " " ! si 5i c " n u e 7i st " ni ci o

l e E 7

t e E s

! n t e % # % e t * % ! $ u l t ! # l e . P u t e $ & ( e " l t e l & ) * l u * $ + n c o n ) ! ( e % " % e ' ! ) * c o $ # " % * $ $ " ! $ u l t e " c t e " l e

u n u ! o $ & ) * t % " ) * $ 0 e c t o % ! . P u t e $ " 6 u n 1 e l " ( e ) c ! % " % e " c " % " c t e % u l u ! u n u ! o $ + n c e % c 2 n ( ) * l e 1 * $

p r U

n 1 " r 1 a t % n v 6 r s t " d e ' I d e a n i, e 7 t r a o r d i n a r d e 0 e l o s , a o 1 i n u t, % n ! o /i d a r e u t " i l o r % n t 6 # ! i n a t e , 1 u n e r e 0 u lt a t

e i a d e v e n it o ! e r s o a n " d e ! r e s ti i u . $ r e 0 e ,t ; , ! 1 e #a 9 e % " <, tr o 1t ar e e a c c e n t u a t " d e ! r e si u n e ! si 5 ic " , e l a c u 0 a d e 0

5 4

5 5

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

S c o # u l ) # % e c " % e ) u n t + n ( % e # t " t e " c ! u n !l e # %! n c " % e ) e e , # %! $ * u n o $ n ! ) e c o n t u % e " . * c u cl " %! t " t e ( " c * ! n e $ ) e "

$ " ( e ! $ # % e )! " # % o ( u ) * c o # !l u l u ! ( e l u $ e " e , t e %! o " % * . I ( e " l u l& e l u l e ,! ) t e n ! " l a# o 9 !# !% 1e )o r 9 ea 7 " %n c " di n ! ri # el e s al e

l u N u

# ! O

c o n ) e % 0 * %! & " l ( e . 0 o lt * %! ! ) " l e " % $ o n ! o " ) e . P %! n " c e " ) t " + ' ! " c e l o c + n 0 ! " " ) " # ) ! 9 ! c * o n o u * ( ! n " $ ! c * . L in ia ' e

or ie nt ar e p e ca re o o 3 ) e % 0 * $ " !c ! o " % t e ( e )l u '! t e ) t e " c e e " " v a n it i i3 . C o pi lu l !r ea " + n t o c $ " ! c " u n " ( u lt & ) * o 3 ! n * $ " ! $ u lt (

e c

i (

e ! o a t e %n t 6 # !l a c a %n a c e st c a 0 /i 7 a r e a s c o ! ul ui s " ai 1 " lo c %n a a / el %n c 6 t in di vi d ul s " %n c e r c e ! ri n a c e a st a s " s c a ! e d e di /i c ul t " i . (

e ! o a t e c o n st a t a a ! a ri i a u n ui o # c a r e s " %n tr u c 5i ! e 0 e "e $a "; t 1e p oa te e o 9 e, e1 "& t% p !# e o 9 "a re & a) #a t #a a, a, 4 :% e& )% e c " d " %n a ! oi c u ! ri n s d e t e

/ 6

5 7

_______
OOOOOOOOOOOOO

ALFREDADLER

Dac" re/lect"# asu!ra sco!ului unui co!il care nu se crede ca!a1il s"< i duc" la 1un s/6r it sarcinile, ne !ute# re!re0enta %n acela i t%9p "eea "e 1e petre"e <, 1!)#et!# !,!% a1t)e# e "op%#+ De1"oper%9 aici ov"iala, ti#iditatea, %nc5iderea %n sine, ne%ncrederea i toate celelalte tr"s"turi !rin care cel sla1 %ncearc" s" se a!ere. (co!ul s"u este %n a/ara -ranielor !osi1ilului, de!arte %n s!atele /rontului vieii.

Cap%to#!# II

E(ENVA (OCIAL? A VIEVII (SI0ICE


1

N8TE

!die -eele#( <, te@t!# or%4%,a #+ *Nota tra +.


2

!einer einheitl ichen Lichtu ng#( n te@t!# or%4%,a #+ *No


3

!Gber hebung #( <, te@t!# or%4%,a #+ *Nota tra +. ' ,die Seele sic" ngst igt$,<, or%4%,a #+ *Nota tra +.

Ca s" %nele-e# ceea ce se !etrece %ntr<un o#, este necesar s" su!une# e7a#enul ui atitudinea acestuia /a" de se#eni. Ra!orturil e interu#an e sunt %n !arte date %n #od natural i, ca atare, sunt susce!< ti1ile de #odi/ic"ri , dar ele se %ncadrea0 " i %n relaii structurat e con/or# unui !lan, a a cu# se o1serv" %n s!ecial %n viaa !olitic" a !o!oarelo r, %n /or#area statelor, %n -eneral %n colectivit "i. Viaa !si5ic" a o#ului nu !oate /i %neleas" /"r" a cerceta %n acela i ti#! a1e9e,ea "o,e@%!,%+ ,. ADEV?RU L A=(OLUT. Viaa !si5ic" a o#ului nu este %n stare s" se -uverne0e %n #od li1er, ci se -"se te %n

!er#anen" %n /aa unor sarcini sta1ilite de undeva din a/ar". Toate aceste sarcini sunt %,1epara6%# #e4ate e logica vieii &n comun a oamenilor, condiie esenial" care acionea0" ne%ntreru!t asu!ra individului i care nu 1e las" in/luenat" de el dec6t %ntr<o anu#it" #"sur". A adar, dac" ine#

sea#a de /a!tul c" nu !ute# sesi0a totalitatea condiiilor vieii u#ane %n societate, dat /iind c" ele sunt !rea nu#eroase, i c" aceste condiii stau totu i la 1a0a unei anu#ite conduite, este li#!ede c" nu ne -"si# niciodat" %n situaia de a elucida co#!let o1scurit"ile unei viei !si5ice cu care ave# de<a /ace, di/icultate cu at6t #ai #are cu c6t ne %nde!"rt"# de relaiile sociale care ne sunt /a#iliare. /9

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

R e 0 u lt " , ! e d e al t " ! a rt e , c a o c e ri n " / u n d a # e n t al " a ! r o # o v " ri i c u n o a t e ri i o # u l u i, c " s e i # ! u n e s " i n cl u d e # % n c a lc

u l u l , o 1t r! & " a p e ! , a d e v r a ! s o l u t, re 4 !# %# e % 9 a , e ,t e e e @% s t e n " a l e ! , !% 4r ! p1 , a a c u # s e # a n i/ e s t " e l e d e l a si n e ! e a

c e O

t " .

2e n o # e n ul es te le sn e d e e7 !li ca t. %n %n tr e ul re n a ni # al !r e d o # in " le e a, !r in ci !i ul ! ot ri vi t c" ru ia to at e s! ec iil e ca re n u se d o v e d es c a )% aI !, 1& <,t r!, "o ,t e@ t ,a t!r a#& #a !,

4r a e e 7$ o#t ar e e o1 e6 %t e ri di c at n u a c u # ul e a 0 " n oi /o r e d e c 6t !r in a s o ci er e, c al e c ar e le ! er # it e a ! oi s " a c io n e 0 e %n e 7t er io r %n tr < u n # o d n o u, or iin al .

G e

e E

st e, !r in ur # ar e, d e %n e le s /a !t ul c" o # ul n u s< a ! ut ut # e n i< n e d e c 6t si tu 6 n d u< se %n c o n di ii e 7t re # d e /a v or a 1i le . A c es te a n u i< a u /o st d at e d e c 6t d e vi a a %n -r u

!, c ar e s< a d o v e di t o n e c e si ta te , d e o ar e c e n u # ai vi a a c ol e ct iv " %i ! er # it e o # ul ui , !r in tr < u n /e l d e di vi $i un e a m un cii ( s "< i a s u # e s ar ci ni c ar e ! e in di

63

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

ni c "i er i %n re n ul a ni # al K , at u n ci %n e le e # c 6t d e # ar e e st e -r i8 a ! e c ar e o s ol ic it " # e n in er e a s o ci et " ii o # e n e t i i in tu i # cl ar ,e "e 1%t at ea "o e7 %! ,%% 1o

"% a# e+ ' . (E C U RI TA TE >I A D A $T A R E. Av 6n d %n ve de re ce le e 7< ! us e !6 n" ai ci, se i # ! u ne s" a/ ir # " # c" , %n ce ea ce !r iv e te st ru ct ur a sa na tu ra l", o # ul es te o /ii n " in /e ri oa r" . D ar ac e

a s D a c " n e r e ! r e 0 e n t " # a c u # # o d u l % n c a r e s < a ! r o r e s a t # a i d e ! a r t e , a 8 u n e # l a o r i i n e a l o -

i c i i , c a r e ! o a r t " % n s i n e c e r i n a v a l i < d " r i i e n e r a l e . E s t e l o g i c n u m a i c e e a c e e s t e u n i v e r

sa l va la bi l. U , al t re 0 ul ta t cl ar al vi e ii s o ci al e %l id e nt i/i c " # %n li m b aF ( o o ! er " # in u n at ", c ar e %l di st in e ! e o # d e to at e c el el al te vi e ui to ar e. E st e c u n e ! ut in "

s " /a c e # a 1 st ra c ie d e /a !t ul c " u n ui a s e # e n e a )e ,o 9 e, "! 9 es te li # 1 a8 ul i s e a !l ic " %n tr u to tu l n o iu n e a d e v al a< 1i lit at e e n er al ", d e u n d e c o n cl u 0i a c

" e l % i a r e o r i i n e a % n v i a a s o c i a l " a o a # e n i l o r . L i # 1 a 8 u l e s t e a 1 s o l u t d e ! r i s o s ! e n t r u

o / i i n "

ca re ar vi e ui %nt r<o tot al " i0o lar e. El ar e se ns do ar %n ca 0u l vi ei i %n co # un a oa # en ilo r, ca 0 %n ca re es te i !r od us ul i lia nt ul un ei as e< # en ea vi ei .O do va d" !u ter ni c" a ac es tei co e0i un i co ns t" %n /a !t ul c" oa # en ii

ca re au tr" it %n co nd iii ca re le< au li #i tat sa u le< au int er 0is co nt ac tul cu se # en ii su /e r" a! ro a! e /" r" e7 ce !i e de ca re n e de li # 1a 8 sa u de in ca !a cit at ea de a co # un ic a !e ac ea st " ca le. Es te ca i cu # ac ea st " le -" tu

r " L u 6 2

6 3

AL,RED ADLER

colect!0!t* !!. Cee" ce nu$!$ 6u)t! !e& cee" ce con)!(e%*$ (%e#t l"tu%" lu$!no")* " c"%"cte%ulu! o$ene)c& nu e)te +n e)en * (ec2t tran(punerea <, realitate a %9perat%$e#or "are e"!r4 'in viaa %n comun a oa9e,%#or+ E#e (unt a"e#ea "are a! 4e,erat or4a,!# p1%:%"+ A a se /ace c" %ncrederea, /idelitatea, sinceritatea, dra-ostea de adev"r etc. sunt de /a!t cerine sta1ilite i #eninute !rintr<un !rinci!iu co#unitar de o vala1ilitate -eneral". Ceea ce nu#i# u, caracter 1un sau r"u nu !oate /i 8udecat dec6t din !unctul de vedere al co#unit"ii. Caracterele, ca i orice reali0are tiini/ic", !olitic" sau artistic", nu se vor dovedi niciodat" #ari i valoroase dec6t dac" au o valoare !entru o1 te. Un portret ideal (Idealbild)( du!" care #"sur"# individualul, nu !oate /i luat %n considerare dec6t !rin !ris#a valorii sale, a utilit"ii !entru o1 te. %l co#!ar"# !e individ "! portret!# % ea# a# o9!#!% "o9!,%tar (Eemeinscnaftsmensch)( o#ul care se ac5it" de sarcinile care i se %ncredinea0" %ntr<un #od 4e,era# $a#a6%#& o9!# "are a e7$o#tat #a 1%,e sentimentul de comuniune social 7Gemcinsc"aftsgefii"l% %n a a /el %nc6t K du!" o e@pre1%e a #!% Curtm8ler* K el @ur#ea0" re-ulile de e7isten" ale societ"ii o#ene tiB. Du!" cu# se va vedea %n cursul e7!unerii noastre, nici un o# nu se !oate de0volta !e de!lin /"r" a< i cultiva i !une %n valoare %ndea8uns senti#entul de co#uniune social".

Cap%to#!# III

C8(ILUL SI S8CIETATEA

N8TE
!immanenten -pielregeln einer Eruppe#( <, te@t!# or%4%,a#+ *Nota tra +.
' ,als ein fortF"render Rei#$, <, te@t!# or%4%,a#+ *Nota tra +. 3 Aa!1 diesem urspr;ncglichen =iermenschen#( <, or%4%,a#+ *Nota

' Cari 2url#iiller, unul dintre cola1oratorii cei #ai a!ro!iai ai lui Adler, %#!reun" cu care a redactat cele dou" $o#!9e %,t%t!#ate Neilcn und 5ilden( pr%9!# *191'.& p!rt;, 1!6t%t#!# Gr#rlic"*pdagogisc"e Ar!eiten des 5erdns fiir fndividualpsBc"ologF, %ar "e# e-a# o%#ea *1922.& #a "are cola1orea0" i Er#in Ee71er-, su1titlul Erundlagen der Er$ichungs0unst fiirGr#te und >dasogen' *Nota tra +.

Co#unitatea instituie un anu#it nu#"r de cerine i, !rin ele, % i e7ercit" in/luena asu!ra tuturor nor#elor i /or#elor vieii noastre, ca i asu!ra de0volt"rii or-anului nostru de -6 , %re+ Ea e1te de ase#enea %nte#eiat" din !unct de vedere or-anic. $unctele de le-"tur" cu co#unitatea se constat" c5iar i %n 1ise7ualitatea o#ului, toc#ai co#unitatea, i nu i0olarea, /iind ca!a1il" s" satis/ac" elanul $%ta# (.ebensdrang) a# %, %$% !#!%& s"<i -arante0e securitatea i 1ucuria de a tr"i. Dac" e7a#in"# lenta de0voltare a co!ilului, constat"# c" nu !oate /i vor1a de o de0voltare a vieii u#ane dec6t daca e7ist" o co#unitate !rotectoare. %n a/ar" de aceasta, le-"turile vieii aduc cu sine o divi$iune a muncii( care nu o!erea0" o de01inare a oa#enilor, ci, di#!otriv", deter#in" coe0iunea lor. 2iecare are datoria s" #unceasc" u#"r la u#"r cu ceilali, tre1uie s" se si#t" asociatul lor i, ast/el, iau na tere ra!orturile eseniale care, %ntr<o /or#" sau alta, !ree7ist" ca tendine %n su/letul oa#enilor. Vo# ur#"ri, %n continuare, c6teva dintre aceste le-"turi, !e care co!ilul le -"se te -ata /or#ate. ,. (ITUAVIA (UGARULUI. Co!ilul, care are at6ta nevoie 'e a8utorul co#unit"ii, se a/l" inclus %ntr<un #ediu care ia i d", cere i duce la %nde!linire. El se vede !e sine, cu i#!ulsurile sale, %n /aa unor anu#ite di/icult"i insur#onta1ile !entru d6nsul. Cur6nd va %nv"a s" cunoasc" su/erina -enerat" de situaia sa de co!il, situaie 65

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

c " % e )t % u ct u % e " . * " c el o % 1 " n # )! 9! c c e " % e ( % e # t /u n c ie s" # % e 0 " ( * i s " di st in " li ni a di re ct o ar e d e s a/ is /a c er e le s ni ci o a s " a %9 p! #1 !r% #or sa

le , d e a si ur ar e a u n ei vi e i s u ! or ta 1i le . El o 1 s er v " # er e u o a # e ni c a ! a 1i li s "< i s at is /a c " # ul t # ai u or i # ! ul s ur il e i c ar e, d e ci , a u u n a v a nt a8

o a $ e

" ( i

" 3 ) ol u t o )t !l. I $ # % e )! " ( e o )t !l! t " t e ) e " $ #l !-! c * ( e +n ( " t * c e c o #! lu l ) e c o n -% u n t * c u (! -! c ul t * ! $ "! $ " %! & c u $ ) e +n t 2 $ #l * +n ) # e c! "l c u

c o #! !! 9 " n (! c " # " ! /i 0i c. A c e t i c o !i i !o r a! ea 'e (p re m e' iu l lo r a m &i an to i # !r e si e di /e rit " d e a a ce #or a ca re au !e ni t pe lu m e cu o r. #a ne re# at% $ %,t e4 re& re 7% 1t e, te+ =n fe ri o ri

t a

e n .

. IN 2 L U E N V A D I2 IC U LT ? VI L O R. %n c e e a c e !r iv e t e di /i c ul t" il e ! e c ar e c o !i lu l le %n t6 # !i n " di n di /e ri te ! "r i i c ar e a u c a u 0 e d e a s e # e n e a di /e rit e, %n s

! e ci al %n c a 0 ul %n c ar e s e o 1 s er v " c " vi a a ! si 5i c " a c o !i lu lu i a /o st li ! si t" # ul t" vr e # e d e # o # e nt e pr %e# ,% "e pe ,t r! e 7$ o# ta re& e1 te #% 9 pe d e c " v a tr e 1 ui s " a v

6 6

6 7

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

m a ni fe st ar e al e u n ui o m & c " '! " c el e " "l e $ " ) e! ? n u p ot fi ni ci% d e c u m j u d e c a t e d u p a ! l o n . D !-! cu lt * !le "! "ar e "o p%# !# ar e e lu pt at <, cu r( ul de 0v olt "ri i

vi ei i sa le !s i5i ce i ca re , a! ro a! e /" r" e7 ce !i e, %l %# !i ed ic " s" < i cu lti ve se nti # en tul de co # un iu ne so ci al " %n to at " de !li n" ta te a sa , pot )% "#a 1%) %"a te <, %/ ic ul t" i ca re , -e ne ra te /ii nd de de /ic ie n el e

s o

e% $ " n e nt * # o .! ! e ( e lu #t *& %e 0 e n (! c 2 n ( # e nt %u e! +n '! '! $ * ) u% ! ) # e c! "l e ( e "t e n !e '! -!! n ( +n cl! n " ! ) * ) e 1 2 n ( e " )c * $ "! $ ul t l" )! n e ( e c 2t l" "l !! . C u

$ e! c o n )! ( e% * e ,! 1 e n el e 0! e !! (% e #t (! -! c ul t* ! '! n u (% e #t )t ! $ ul e nt e& +n -% u nt 2 n ( e 0 e n! $ e nt el e c u o #% e c " u !e e , " 1 e/ %" t* & +n t% e d 6 n ii i a nt ur a8 ul lo r se ca

i /

cu lt" i si #i lar e !o t su rv en i at un ci c6 nd a/ ec iu ne a # e # 1r i< lo r /a #i lie i co !il ul ui r" # 6n e su b un an u #i t ni ve l. Ac ea st " %# !r e8 u< ra re ar e i ea co ns ec in e i# !o rt an te !e nt ru de 0v ol ta re a co !il ul ui. C o

# !o rt a # en tu l s" u va av ea de su /e rit ca ur # ar e a /a !t ul ui c" el nu %n va " s" cu no as c" iu 1i re a i n u ti e s" /a c" u0 de ea , de oa re ce i# !u ls ul s" u a/ ec tiv nu %# 1o 1o ce t e. Ia r c6 nd a a st au lu cr ur ile %n /a #i lie ,

6 5

6 9

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

'! c * % o % " le / " o ) t # e ) t e # u t! n * ) * / '! e , t! n ( * + n cl ! n " ! " ) # % e c o $ u n ! u n e ( ! n c ol o ( e u n )! n 1 u % # " %t e n e% . E , e $ # l u l c o #

!l ul u! ' o c " t ( e co n )t " t " % e " c * " e c !u n e " $ " $ e! ) "l e ) e " ( % e ) " -% " t el u! ) * u & '! c " % e 'e at u nc i a r" t" ci t !r in vi a " %n c " ut ar e a c "l d ur ii s u/ le te

E s > i

$ ! T o T

o a t e / e n o # e n el e d e e n ul a c e st a a u %n c o # u n / a ! t ul c " u n c o !i l d e vi n e # ai # ul t s a u # ai ! u i n i0 ol a t. D e e 7 e # !l u , c o !i ii al c " r o r a ! a r

a t di e st iv ! r e 0i n t " d e /i ci e n e s e v o r c o # ! o rt a al t/ el %n c e e a c e ! ri v e t e al i # e n t a i a i , %n c o n s e ci n ", s< a r ! u t e a d e 0 v ol t a c u to t! #

7 0

7 1

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

c o n )t %2 n 1 *t o "% e& ( e o ) e 0 e% !t "t e e , c e )! 0 *. 7! " " n u le " # "% e n! c! lo % +n t% /o lu $ !n * -" 0 o% " 3! l* & # e n t% u c * ) e " 't e " # t* ) * # %! $ e " ) c * $ e% e u i 'e pr

et !t% , e, % 1e 9 ,e re# e+ E% )%e c * ) e )! $ t 9 art %r% "a re pr% 9 e1 " "! ! 9% #% n " to at e %n c er c "r il e, /i e c * ) e c o n si d er " lu !t "t or i at a to td e a u n a s " s e 1 at " c u u n # e di u re

'

+ n %

n e/ or tu l n o st ru d e a a8 u n e la c u n o a t er e a /ii n ei u # a n e a # c 6 t iat u n i # ! or ta nt 7 2

! u n ct d e s !r i8i n: &n e le g e r e a n e c e si t ii d e a e x a m in a o m ul c a p e o fii n s o ci al ' 7 3

CUNOATEREA OMULUI

Cap%to#!# IV

AM(RENTELE LUMII ENTERI8ARE1

,. GENERALIT?VI $RIVIND CONCE$VIA DE($RE LU9E. Condiionate de necesitatea de a se ada!ta la societate, ca!acitatea de a !erce!e lu#ea e7terioar" i caracteristica #ecanis#ului !si5ic de a ur#"ri %ntotdeauna un sco! ne conduc la ideea c" at;t concepia despre lume c(t i linia ideal de orientare 7=deale .eitlinie) ale unui o# a!ar de ti#!uriu %n su/letul co!ilului, nu -ata /or#ate i %ntr<o structur" sesi0a1il", dar evolu6nd cu#va %n s/erele care ne dau !l" "!ta %9pre1%e a "!,o1"!t!#!%& a %,te#%4%6%#!#!%& <,tot deauna %n antite0" cu senti#entul de inacccsi1ilitate. Actele !si5ice nu !ot avea loc dec6t atunci c6nd este %ntre0"rit un sco!. Du!" cu# este cunoscut, atin-erea acestuia !resu!une %n c5i! necesar !osi1ilitatea sau li1ertatea de a aciona. Iar c6 ti-ul care re0ult" din de!lina li1ertate de aciune nu tre1uie su1esti#at. Un co!il care, !entru !ri#a dat", s<a ridicat co!"cel, intr" din acea cli!" %ntr<o lu#e cu totul nou", si#indu<se oarecu# %ntr<o at#os/er" ostil". El !oate si#i %n !uterea cu care st" !e !ro!riile !icioare o s!eran" crescut" %n le-"tur" cu viitorul s"u i, risc6nd !ri#ele %ncerc"ri de loco#oie, !oate /ie s" ai1" di/erite -rade de di/icultate, /ie s" nu %nt6#!ine nici o di/icultate. Ase#enea i#!resii, eveni#ente care !entru aduli !ar insi-ni/iante #"runi uri, e7ercit" o enor#" in/luen" asu!ra vieii !si5ice a co!ilului i, %nainte de toate, asu!ra /or#"rii conce!iei sale des!re lu#e. Ast/el, co!iii care %nt6#!in" di/icult"i %n loco#oie vor avea de o1icei %n /aa oc5ilor o i#a-ine ideal" !uternic

!$#%e1n"t* (e $!'c*%! %"#!(e& -"#t u'o% (e con)t"t"t ("c* "ce't! co#!! )unt +nt%e3" ! ce 6ocu%! #%e-e%* )"u ce $e)e%!e '!/"% "le1e. R*)#un)ul (!i+itiu" con'uctor 'e tren" ta%ator la aut o3u.e etc.< 0" "%*t" c" %n (u*letul lor se /ace si#it" as!iraia de a de!" i toate di/icult"ile insu/icientei li1ert"i de #i care, de a a8un-e ntr.o situaie %n care )* nu #ai resi#t" nici o in/erioritate, nici o !9%#%re& 1e,t%9e,t "are !oate /i e7tre# de intens atunci c6nd co!iii se de0volt" lent sau #aladiv. Tot a a, adesea se constat" c" acei co!ii care, ca ur#are a unor de/ecte oculare, nu !ot vedea lu#ea dec6t lacunar se str"duiesc s" !rind" #ai co#!let i #ai intens i#a-inea vi0ual" a #!9%%& %ar co!iii cu o sensi1ilitate auditiv" deose1it" adesea nu #ani/est" %nele-ere i !redilecie dec6t !entru anu#ite tonuri, care sun" #ai %nc6nt"tor, !e scurt, ei sunt /iri #u0icale +=eet5oven*. $rintre or-anele !rin inter#ediul c"rora co!ilul caut" s" st"!6neasc" #ediul %ncon8ur"tor se nu#"r" %n !rinci!al or-anele de si# care sta1ilesc cu lu#ea e7terioar" relaii trainice. Ele sunt acelea care !artici!" ne#i8locit la edi/icarea conce!iei des!re lu#e. Dintre acestea tre1uie s" nu#i# #ai %nt6i oc5ii, %n /aa c"rora se desc5ide lar- lu#ea din 8ur. O#ului i se i#!une %n s!ecial lu#ea !erce!ti1il" !redo#inant vi0ual, /urni06ndu<i !rinci!alele ele#ente ale e7!erienei sale. (e constituie ast/el imaginea vi#ual a lumii, a c"rei i#!ortan" /"r" e-al const" %n aceea c" dis!une de o1iecte !er#anente, invaria1ile, contrar celorlalte or-ane de si# care, cel #ai adesea, sunt le-ate de surse !asa-ere de e7cita1ilitate, cu# sunt urec5ea, nasul, li#1a i, %n #are !arte, !ielea. %n alte ca0uri or-anul a!7!#!% este acela care !redo#in" i creea0" o ca!acitate !si5ic" !entru care contea0" %n !ri#ul r6nd lu#ea audi1il". (?s"che cu caracter acustic). Ma% rar% 1!,t chineste$icif( oa#eni re-lai %n a a /el %nc6t sensi1ilitatea lor este a7at" !e !rocesele #otricitatii. O !redo#inare a si#ului #irosului sau a celui al -ustului duce la "o,)%4!rarea a#tor t%p!r%& %, "are "e# %,t;% <, 1pe"%a#& "! apt%t! %,ea sa ol/activ", este ne/avora1il situat %n civili0aia noastr". Nu#ero i 1!,t& apo%& "op%ii la care or-anele de #i care 8oac" un rol i#!ortant. Unii vin !e lu#e d"ruii cu o #ai #are s!rinteneal", ei sunt #ereu %n #i care, iar #ai t6r0iu sunt constr6n i la o !er!etu" aciune& ace tia %nclin" %ndeose1i s!re !er/or#ane care i#!lic" utili0area 7/

74

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

(! n #l !n " $ u ) c ul " t u %! !. C 9! " % +n ) o $ n ! $ # ul ) ul ) # % e " c !u n e n u ) e l! n! 't e 't e i a d e s e a s e ! o at e o 1 s er v a cu m ei s e ro st o ol e sc %n c o a c e i %n

c ol o %n ! at . A ! ar i n a c el ei a i c at e or ii c o !i ii @ a -i ta i B, al c "r or n e a st 6 # ! "r a d e s e a e st e c o n si d er at dr e !t in /ir # it at e. %n e n er al , n u e 7i st " c o !i i

c a .

i 0 a .

( e ) # % e lu $ e c u # e %c e # !! " u (! t! 0 e. A ' " ( u # * c u $ " $ $ e n ! o n "t & " c e )t e # e% c e # !! n u ) u nt )t %! ct !( e nt !c e "! re ali tat ea. O m ul e1t e ca p a. &il s" d e a co nt ac te lo r

sa le c u lu # e a e 7t er io ar " /o r # a c er ut " d e in d i< vi d u al it at e a s a. A a d ar , c e e a c e u n o # ! er c e ! e i cu m o )a "e & <, a c e as ta c o n st " in di vi d u al it at e a sa di st in

c t

u < 6 . E

st e a c u # cl ar c " r" s ! u n s ul ! er so n al al or a n ul ui ! si 5i c la !r o 1l e # el e vi e ii la s" %n # o d n ec es ar ur # e %n !r oc es ul d e d e0 v ol ta re !s i5 ic " i c" , as t/ el , /u n c iil e # e # or iei

i e v al u "r ii su nt o 1 in ut e !r in c o n st r6 n er e a e 7 er ci ta t" d e te n di n a d e a d a !t ar e. To c # ai st o c ul d e a # in tir i %l d et er # in " ! e o # s" se %n -r i8 e as c " d e vi it or ul s" u, s"

7 6

7 7

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

c o #! l* %! e& o 6u ( e c " t * u n! l" t e % "l *& # o " t e& " t u n c! c 6 n d /a v or i0 e a 0 " ) c o # ul u % $ * %! t& s " di s ! ar " (! n ( o $ e n! ul !n c o n 't !e n t ul u! '! s " tr e a c "

<, <,t re 4% 9 e <, at it ud in e( <, s e n ti m e n t i in t ui i e' " . R e p r e # e n t ril e' %n c " i # ai d e sl u i t s e # a ni /e st " in di vi d u a< lit at e a o # ul ui %n re !r e 0 e nt "r il e s al e. $r

i n E 7 O E a

u % t " ) e ( ! n c " l e " " % * ( e % * u " ! )a ta & c e " % t " -! ! n ( l! # )! t * e or %" e m e n a2 a m e nt . C :% ar '! d u ! " c e e a a d a t n a t e r e u n ui c o !i l, ! " ri n ii

n u (. a u %n d u !l e c a t ni ci s " < , v a d ", ni ci s " s e a ! r o !i e %n v r e u n / el d e /ii c a lo r" ia r a c e a st a, d o # in a t " d e u n ! u t e r ni c si # al o n o a r ei , a d e 0

E s > i 2

! t ul n u a %n s ! "i # 6 n ta t< o, d ar e a i <a tr e 0i t s o ul i i< a ! o v e st it to t ul . A d o u a 0i a /o st %n c u n o t in a t # e di c ul . E r a v o r 1 a d e o 5 al u c i< n a ie . C u to at e

a c e st e a, /e # ei a st "r ui a %n c o n vi n er e a c " a v " 0 u t i a u 0i t c e e a c e ! o v e st is e. L a o ! ri # " ! ri vi re e st e ai ci c e v a d e n e% n el e s. N u # ai /o lo si n d ci /r ul n

7 5

7 9

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

% o " 1 * & " # t u l ,! ar *i m ir at pe ni m en i. D ar a" e1 t lu cr u ,o $ u l u $ e " & ea a$ ;, ,e $ o% e e ar 4 ! 9 e, te m ai ! u t e r ni c e. D e %n d a t " c e %n el e e # c " ! si 5i c ul

u # a n e st e c a ! a 1i l d e to t /e lu l d e a rt i/i ci i, ! ro 1l e # " % i !i e r d e c a r a ct e r ul e ni # at ic . O # ul c ar e vi s e a 0 " n u s e " s e t e o ar e %n tr <o si t u a ie a

C e

c o ( ! N

i s e i # ! u n e c o n s t a t a r e a c " / e n o # e n u l 5 a l u c i n a i e i n u ! r e 0 i n t " d e / a ! t n i # i c n o u ! e n t r u n o i, ! e n t r u c " a #

it si # il it u d i n i e s e n i a l e c u ! e r c e ! i a , a # i n ti r e a i r e ! r e 0 e n t a r e a , d u ! " c u # u r # e a 0 " s " " s i # a s e # e n e a s i # il it u d

i " s

5 a l u c i n a i a s e % n r u d e t e il u $ i a ( c a r e s e d e o s e 1 e t e d e c e a d i n t 6 i ! r i n e 7 i s t e n a u n u i ! u n c t d e c o n t a c t e 7 t e r

i o r , t " " d u it % n t r< u n 9 o " a r a " t e r% 1t % "& " a e e @ e 9 p # ! < , C r a i u l i e l e l o r d e E o e t h e . = a 0 a , a d i c " s t a r e a d e c ri 0 " ! s i

8 0

5 1

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

U n " l t c " . n e 0 " " % * t " c u $ e ) t e + n $ * ) u % * o % " c % e " t o " % e a o % 1 " n u l u ! # ) ! 9 ! c & + n c o n ( ! ii l e u n e i s t " ri ' e c ri 0 "

, s " # % o ( u c * ! e o 5 a l u c i n a i e , /i e o il u 0 i e . U n 1 " r 1 a t d e / a # il i e 1 u n " , c a r e % n s " , c a u r # a r e a u n e i ! r o a s t e e d u c a

% n

( u '

. 2 A N T E O I A . O a l t " a c t i v i t a t e ! r o d u c t i v " a o r a n u l u i ! s i 5 i c o c o n s t i t u i e / a n t e 0 i a . U r # e d e

a c e a s t " n a t u r " ! u t e # " s i % n t o a t e ) e , o 9 e , e # e e " a r e , " a # o c u ! a t ! 6 n " a c u # . E s t e c e v a a n a l o

8 2

5 3

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

o #

i ! e c a r e e l % n c e a r c " s " 1 e % ) % " e & p r e ) % 4 ! r ; , ! 1 < , p r o p r % a 1 a # a n i e r " . D a c " e 7 a # i ! " # ! r o d u s

e l e / a n t e 0 i e i c o ! ii l o r , " s i # c " 8 o c u l p ! t e r% % ( d a s p i e l d e r M a c h t ), c a / a c t o r e s e n i a l, o c u ! " u n s ! a i u l a r -

C 6 N u

( a E 7 )

. V I ( E L E + G E N E R A L I T ? V I * . % n a / a r " d e v i s e l e d i u r n e , d e s c r i s e # a i s u s , e 7 i s t "

e a ! a r e / o a r t e d e t i # ! u r i u

i c a r e r e / l e c t "

i , d e a s e # e n e a , s t " l a 1 a 0 a u n e % % , t e , 1 e a c t i v i t " i

i u n a l t / e n o # e n , c a r

85

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

D e o ) e 3 !% e " n e t * + n t % e 0 ! ) e l e ( ! u % n e ' ! c e l e n o c t u % n e e ) t e a c e e a c " ! e c 0 n ' " e# e ' i n t 0i ( u n t" la n e v o i e , % n e l e s e

, p e nt r u "e #e #a #t e )a pt !# a " e1 ta , ! e1 te p o 1% 6% # e " ;t e @t re 9 e ra r+ 8 6 1" !r %t at e a $% 1e #o r n o c t u r n e e s t e o c a r a c t e ri s ti c " d is ti n c t " a a c e s t

) c D a A

" a c u # s e n t i # e n t u l d e c o # u n i u n e s o c i a l " ! u n e % n e v i d e n " d i / e r i t e r a d e , t r a n s ! u n e r e a a / e c t i v c o # ! o r t "

i e a o r a d a r e , / a ! t o 1 s e r v a 1 il c 5 i a r i l a c o ! ii . E 7 i s t " c o ! ii c a r e s e o c u ! " d e ! " ! u i d e

I N 2 L U E N V A O 9 U L U I A ( U $ R A C E L O R L A L V I + F I $ N O O A > I ( U G E ( T I A * . D a c " n e % n t r e 1 " # % n c e / e l s e ! o a t e r e

a l i 0 a , % n e n e r a l , i n / l u e n a c e l o r l a l i o a # e n i , s t " % n s ! i r i t u l p 1 % : o # o 4 % e % % , % $ % ! a # e ( I n d i v i d u

57

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

" c e " )t * # %! 0! n * !n t e % 0! n e n o $ e n el e ( e ) ol !( " %! t " t e. +n t% e " 1 " n o " )t % * 0! " * ) e ( e )* ' o " % * 1! 6 ) e $ n ul # o )! 3! l! t * ! ! # %! $ o % (! "l e

" !n -l u e n * %! ! % e c! # % o c e . A c e " ) t " e ) t e ( e o ) e 3 !t ( e " c c e n t u " t * <, an u m ite ca +u ri" cu m (u nt ra po rt ur ile di nt re !r o/ e s or i el e! " ! "r in i i c o !i i, s o

A $

" ) D a %

n tr <o si t u a i e si # il a r " c u a a c el o r a c a r e, c a u r # a r e a %n cl in a i ei lo r d e a s e s u ! u n e n e c o n di i o n a t, s e c o n /o r # e a 0 " a ! r o a ! e /" r " e 7

c e ! i e c e ri n el o r # e di ul ui , s e " s e t e o ri c e # e di u U n M. A c e st ui a tr e 1 ui e d o a r s "< i /i e in d u s " in t e n i a d e a /a c e c 6 t v a ti # ! t o t c e e a c

59

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

i s e c er e. Ia t" !r o c e s ul c ar e st " la 1 a 0 a !r e di s ! o 0i i ei ! e nt r u "i p n o # ' %n le "t u r" c u a c e a st a s u n t d e /" c u t, %n e n e ra l, u r # "t o ar el e o 1 s e r< v

a ii: e st e ! o si 1i l c a u n o # s " d e cl ar e s a u s " cr e a d " c " ! o at e /i 5i ! n o< ti 0 at , c u to at e c " lu i %i li ! s e t e st ar e a d e ! re "t ir e ! si 5i c " /a v o r a 1i l" s

C 6 9 a

* l

i' mi (te ri o(" un ei pu te ri e% tr ao r' in ar e" ca re le. ar *i pr op rii . Ac ea (. ta 'u ce la ne m ai po m en ite (c an 'a lu ri" #a " 3 u . u %! & +n ( e o ) e 3! l" % e/ 0 ol t* t o " % e e 7c es e di n ! ar te a c el or c ar e !r a ct ic

" te le ! at ia i 5i ! n ot i s< # ul . L a dr e !t v or 1i n d, s e ! o at e a/ ir # a c " ei %n 8o s e sc %n a a # " s ur " d e # ni ta te a u # a n " %n c 6t n u o c ol e sc ni ci o ! o si 1i lit at e d e a lu cr a

a c e st c o nt e 7t e st e d e # e n io n at i su ge sti a. $ ut e # %n e le e e s e n a a c e st ei a n u # ai d a c " o in s er " # , %n c el # ai la rs e n s, %n s/ er a %9 pr e1 %%# or (E in dr ii c0 e) . E st e d

e la si n e %n e le s c " o # ul n u n u # ai c " !r i # e t e la u n # o # e nt d at i # !r e si i, ci c " i st " %n ! er # a n e n " s u 1 in /l u e n a lo r. R e c e !t ar e a d e i # !r e si i n u e st e

9 3

9 1

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

" c e )t e " c o n t! n u 2 n ( ) * " c !o n e . e " ) u # % " n o " )t % *. I" % c 2 n ( " c e )t e " ) u n t ( e $ e %) u %! (! n # " %t e " u n u! "l t o $ & +n c e %c * %! ( e " n e c o n 0!

n 1 e & ( e " n e n ' u pl ec a" n ac e( t ca + p ut e m !o r& i 'e (u #e (ti i+ A re #o " 9 o %)% "a re a 1a ! "o ,1 o# % ar ea u ne i c o n c e ! ii a ct iv e, ca re s e # a ni /e st " ( e )l u '! t #a ! o s e s o r

N
1 2

( E

A"L%e Moto ri0er #( <, te@t!# or%4% ,a#+ *Nota tra +.


3

,S ul%er deliri um#( <, te@t!# or%4% ,a#+ *Nota tra +.


'

rn (t :a 9n " Al *r e' A 'l er" ' eli gi o n u n d #n di vi d u al ps (c ) ol og ie, Ve rl a# (% . R ol -. P " ) ) e% & @ !e n& L e! # .! 1& > A B B& #. C D < % ele ct * ) e $ n! -! c " t! 0 " c e " )t * " ) #! % " !

e ) # % e # e %e c !u n e '! ) u # e %! o %! t " t e& (! n c " % e )/ " u n * ) c u t " n t " ) $ el e t u t u % o % % el !1 !!l o% . : N o t " t% " (. <
/

E1 te " ' "/ n u $ !t ul 4 #% ot e

6 7 1

er s o a n " e 7t re # d e s u e st i1 il ", le s n e d e 5i ! n ot i0 at s a u c ar e r" s ! u n d e c u u ur in " in d u c %e% pa ra p1 %: o# o4 %" e+ *N ot a tra +.


9

$ u n er e a %n # i c ar e a 5i ! n

ot i0 at ul ui di re ct d e c "t re c e nt rii # ot or i ai 5i ! n ot i0 at or ul ui e st e e 7 cl u s ", di n # o # e nt c e e/ e ct ul 5i ! n ot ic s e o 1 in e !r in "o 9 e, 7% $e r6 a# e& "a re a! a" "e 1 #a "e # :% p, ot% 7a

9 2

; -

ALFREDADLER de !e corte7, r"#ase ca atare !e /ondul in5i1iiei -enerali0ate re!re0entate de so#n. Dru#ul !6n" la centrii #otori este a!oi #ai lun- sau #ai scurt, %n /uncie de coninutul @instrucieiB date de 5i!noti0ator. +Nota trad.* 13 $roces care, %n esena sa, este de acela i ordin cu structurarea -upraeului( a a cu# o anali0ea0" 2reud. +Nota trad.*

Cap%to#!# V

SENTIMENTUL DE INFERI8RITATE (I TENDINVA DE A SE IM(UNE

,. (ITUAVIA DIN $RI9A CO$IL?RIE. Du!" cu# ti#, co!iii !e care natura i<a tratat cu vitre-ie sunt %nclinai s" ado!te o alt" atitudine /a" de via" i oa#eni dec6t cei care au cunoscut de t%9p!r%! 6!"!r%%#e e@%1te,ei. (e !oate statua, %n !rinci!iu, c" toi "op%%% cu organe deficiente (mit mindcr/ertigen 1rganen) 1e a,4a8ea0" !e ne-6ndite %ntr<o lu!t" cu viaa, ceea ce %i duce la o su-ru#are a senti#entului de co#uniune social", a a %nc6t ace ti oa#eni ado!t" lesne un #odel e-oist al -ri8ii e7clusive de sine i /a" de i# pre1%a pe "are o pro !" a1!pra a,t!raI!#!%& ,epreo"!p;, !-% %,tere sele altora. Ca i de/icienele /i0ice, in/luenele e7terioare e7ercitate asu!ra co!ilului sunt resi#ite ca o !ovar" #ai #ult sau #ai !uin a!"s"toare, !ut6nd deter#ina o atitudine ostil" /a" de #ediu. Cotitura decisiv" are loc /oarte de ti#!uriu. %nc" din al doilea an de via" !ute# constata c" ace ti co!ii sunt !rea !uin %nclinai s" se si#t" la /el de %n0estrai ca alii, de aceea i condiie i av6nd dre!turi e-ale cu ei, deci %ndre!t"ii de a le c"uta !rietenia i a /ace cau0" co#un" cu d6n ii, ci, di#!otriv", do#inai de un senti#ent al insuficienei ()er0urQ.theit), e7teriori0ea0" #ai !uternic dec6t ceilali co!ii un senti#ent al a te!t"rii, un dre!t de a e#ite !retenii. Dac" ne -6ndi# c", de /a!t, /iecare co!il se situea0" !e o !o0iie de in/erioritate %n /aa vieii i c" nu ar !utea e7ista /"r" a avea %ntr<o #"sur" a!reci< a1il" senti#entul co#uniunii cu cei a!ro!iai, dac" lu"# %n considerare /i0icul !l"!6nd i nea8utorarea co!ilului, acea stare de 9/

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

( e # e n ( e n * c " % e /! ( * ! $ # % e )! " c * n u $ " ! c u 1 % e u 0 " -! c " # " 3 !l ) * 0! e u !" ) c * & " t u n c! t% e 3 u !e ) * " ( $ !t e $ c * l" + n c e # u t u l o %!

c * % e ! 0 ! e ! # )! 9 !c e ) e " -l * u n $ " ! $ u lt ) " u $ " ! # u ! n # % o u n ( se nt i m e nt d e in fe ri o ri ta te ( M in d er / er ti g 0 ei ts g ef ii hl ). A "e a1 ta e( te / o r a ! r o

! u % n

l i L a

0 " "t %" 1 e "t e n !" -! e +n )e n ) ul c* el co n )t !t u! e o 3 u c u% !e # e nt %u " ( ul !& -! e& (! $ # ot %! 0 *& $ ot !0 ( e ( ec e # !e . P% ou n ( ul )e nt ! $ e nt ( e !n -e %! o/ rit ate " cul ti! at n ac e(t m o' la "o p%%

& # o "t e c u n o " 't e o e , " c e% 3 "% e& ( "t e -!! n ( " n u $ !t e # "% t! c ul "% !t * ! a#e 0! e !! n o " )t %e . P% !n t% e " c e )t e " ) e n u $ *% * o 3! c e! ul e a nu .i lu a pe "o p%% <, 1er %o1 & 'e a #e !0

< , 2 F

%@ ar ea 1c o ! ul ui c u !r ivi re la d o 1 6 n di re a su ! er io rit " ii v a /i /" cu t" 9 6

!r in in te r # e di ul # "r e ul ui se nt i # e nt d e c o # u ni u n e so ci al ".

9 7

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

N u pu te m ri( ca ni ci o ap re cie re pr i!i n' co pil ul (a u a' ult ul, d ac " n u /a ce # o co # ! ar a ie %n tr e se nt i # e nt ul d e co # u ni u n e so ci al " e7 ist e nt %n ei i ! o n d er e a n "0 ui n ei s! re ! ut er e i

s! re su ! er io rit at e as u !r a ce lo rl al i. (c o ! ul va /i %n a a /e l st a 1il it %n c6 t at in er e a sa s" <i o/ er e ! os i1 ili ta te a d e a< i si # i su ! er io rit at e a sa u d e a< i %n "l a %n a a # "s ur " !r o !r

i a D i

p r

" c e " )t * $ e t o ( * e u %! )t !c * c o n )t !t u! e $ "! $ ul t ( e c 2 t u n !n )t % u $ e n t ( e !n 0 e )t !1 " ! e& c " pr in ci pi ile s al e a c o ! er " %n $ " % e $ * ) u % * # % o c e ) el e

" c/ ti !e al e d e 0 v ol t" rii ! si 5i c e, ! ar te di n el e tr "i te la ni !e lu l c o n t ii n ei , "l t * ! ar te er u ! 6 n d di n in c o n t ie nt . A a d ar , st r" d ui n a c e nt ra t" ! e 1" op a vi e ii ! si

5 i C 6

l , E d E

ra d ul d e e fi ci e n al s e n ti # e n t ul ui d e in s e c u ri ta te i d e in / e< 9 5

r% or %ta te e p% , e&< , pr %, "% pa #& e c o n c e p i a 7 A u ff a s s u n g % "o p% #! #! %+ 9 9

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

E * % * +n ( o! "l * c * 1 % " ( ul o 3! e ct !0 ( e !n -e %! o %! t" te e )t e ! $ # o %t " n t '! c * !a *i (e (i+ at 'e co pil . D ar nu tr e& ui e s" n e " 't e # t * $ "a e )t ! $ * %! le /" c ut e 'e "o p%# +n " c e

" )t * !r iv in " s " /i e e 7 a ct e, c u at 6t # ai ! u in c u "; t ,% "% " ( ul ! ! n u i0 1 ut es c s" /a c " as e # e n e a es ti # "r i. R e0 ul t" , as t/ el , di /i c ul t" i e n or # e. U n c o !i l ! o at e

s " 9 e

n t D a

3! ." %!& #% o 0 o "c * # e% tu %3 " !! +n e ,! )t e n " "l to %" '! & -!% e' te & +! c o n )t %2 n/ 1 e )* )e " # e% e. E! ) u nt c o nt %" tu tu %o % '! to ! ) u nt c o nt %" lo %. N u to ! o )2% ' e )c +n $ o ( n e c e ) "% c

2t ) e # o "t e ( e %* u. E )t e # o )! 3! l c " u n " ) e/ $ e n e " c o #! l )* $ e "% 1 * t! $ # +n ( el u n 1 "t !e c" i ca re s" # "% * ,o r9 a#e & iar tr "s "t ur a sa d e ca ra ct er ca re se d e0 vo lt " cu !r io rit at e

$ r $

ri vi rii cu n os c" to ru lu i d e o a # e ni %i es te as t/ el , d es iur ,% n "< d ui t s" e7 a # in e0 e, cu ce a # ai # ar e !r ec a u ie , la cu n el e co r! or al e i !s i5 ic e, ca re %l /a c s" %n e le a " c" %n ca 0u l re s!

ec ti v a a v ut lo c o d e0 v ol ta re di /i cil " a vi e ii !s i5 ic e. D ac " n u !i er d e # di n v e d er e ac es te as ! ec te , %n # "s ur a %n ca re !r o !r iul n os tr u se nt i # e nt d e co # u< ni u n e so ci al " es te su

133

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

# u% t* to %!! u n o% ( e )!1 u% *% ! ) " u "! u n o% t% * ) *t u% ! ( e c "% " ct e% " nt !# "t !c e& c! le " # *% * $ # 2 n * l" c " # *t ( %e #t ul ( e " -! !n (! 1 n " !& c u "l te c u 0! nt e& ) u nt e $ c o n

't !e n ! d e vi n a co # u n " c" %n ac e as t" !r ivi n " n u a # ar "t at d es tu l" !r e v e d er e i, as t/ el , n e< a # /" cu t co # !li ci la # i0 er ia so ci al ". $o rn in d d e la ac es t ! u nc t d e v e d er e,

v o E 7

d a

) e n t! $ e n t ul ) * u ( e c o $ u n! u n e ) o c! "l *& +n ) * c e e " c e # u t e " el ) * o e % e ) o ! e! & # %! e t e n! lo % '! c el o %l "l ! (! n # % e "6 $ " ) " e % " +n * 3 u '! t ( e po

r,% re a (a 'e a< i i # ! u n e s u ! er io ri ta te a. L e at d e 1i o -r a/ ia sa , el ! ov es te a ur # "t oa re le : ! 6 n " la $; r1t a 'e , : a ni n u se d e0 vo lt as e co r! or al, n u cr es cu se c6 t tr e 1 ui a, av ea o vo

. '

a o li ni e, %n c e ! 6 n d c u o i # !r e si e di n c o !i l" ri e i ! 6 n " la st ar e a d e lu cr ur i e 7i st e nt ". %n /e lu l a c e st a s e re u e t e c a 1 3

%n # ul te c a 0 ur i s " /i e tr a s " li ni a s !i ri tu al " ! e c ar e a e v ol u at ! 6 n " la u n # o # e nt d at u n o # . E st e li ni a d e m i c a r e 1 3

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

(5 e / eg un gs lin ie) ! e ca re se d es /" o ar " ca ! e u n a 1l o n vi a a o # ul ui , %n c" di n co !il "r ie . $o at e c" # ul i vo r av e a i # !r es ia c" a u e -a )a "e "! o <, "e r" ar e e 6a 4a te# %7a re a e 1t% ,! #!% o 9

e, e1 "& "! o %n cli n a ie d e a n e a lib er ul ar bit ru ( /" ur ire a pr op r%! #!% e 1t% ,+ Fa pte #e su nt %n s" /a !t e. C e e a ce /u nc i o n e a0 " e/ ec ti v es te %n to td e a u n a lin ia d e # i ca re a o # ul ui , a c" re

i A

r i

e(t e n e ut ru , o 1li 6 n d u< , ! e co !il s" ia ! o0 ii e, s" se co # ! or te a a cu m o ce re 1 u n "s ta re a sa , v" 0u t" !r in !r is # a co nc e ! iei sa le d es !r e lu m e. D ac " # en i ne # ce le s! us e cu !r ivi re la /i na

lit at ea vi e ii !s i5i ce a o # ul ui, re 0u lt" cu cl ar ita te c" lin iei de #i c ar e tr e1 ui e s" <i /ie in er en t" , ca se # na l# en t, o un ita te in de st ru cti 1il ". Ac es t lu cr ! ne !e r #i te , de as e # en ea , s" %n e le -e # un o # %n ca lit

A $ %

!t ul c" el ra !o rt ea 0" /" r" oc ol or ic e tri u # / i or ic e c6 ti !e rs on al la in di vi< d ua lit at ea sa , ut ili 06 n d u< le ! en tr u co ns oli da re a a 1l oa ne lo r sa le, a #%, %e% 1a# e %r e"t oa re (. cit lin ie) . 2a !t ul es te !o si 1il n u

# ai ! e nt ru c" el la s" to tu l %n a/ ar a e7 a # en ul ui cri tic , %n o1 sc ur it at ea co n ti en tu lui sa u in co n ti e nt ul ui. N u # ai ti in a va a d uc e ai ci lu # in " i n e va d a !o si 1il it at ea s" cu !r in d e # %n tr e ul

1 3

1 3

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

+ n c 9 e! e $ (! ) c u ! !l e n o " )t % e " ) u # % " " c e )t e! c 9 e )t !u n! c u u n e% e m pl u" "! a2 ut or ul c "r ui a !r e m s " %n c er c " # s " a n al i0 " # i s " e 7 !l ic " # /i e c ar e

/e n o # e n ! ar ti c ul ar , ut ili 0 6 n d c u n o t in e le d e ! s i< 5 ol o -i e in di vi d u al " d o 1 6 n di te ! 6 n " ai ci . O t 6 n "r " ! a ci e nt " a c u 0 " o in s ur # o nt a 1i l" st ar e

C a D a C o n s t a t a r e a n o a s t r " v a / i c o n / i r # a t "

! r i e t e n " c a r e , % n # u l t e ! r i v i n e , / i i n d u < i r i v a l " ,

i d e o a l t " d e 0 v " l u i r e . E a n e < a ! o v e s t i t d e s ! r e o

t% *! " o c* )* to %! e n ee% !c! t* & # e c" %e "% -! ( o% !t )/ o ( e) -" c* . +n t% /o .! +'! 1 *) !) e #% !e te n " cu o c" %t e +n $ 2 n *& ( ec l" %2 n ( u/ ! )o u lu !& cu o 0o ce #l !c t! )! t* & c* n u 't !e ( "c * #% 2 n. ul 0" -!

1 "t " l" t! $ #& ce e " ce # e el >/ " !%! t" t "t 2t ( e t" %e +n c2 t )/ " ( e. l* n u! t +n c% !t! c! 0! ol e nt e l" a r e1a co n( oa rte i. In ci 'e nt ul i<a in s! ir at !a ci en te i no as tr e ur # "t oa re a %e -l ec ! e= @D ac " nu # " %n e

a t

" ce se !e tr ec e %n #i nt ea ac es tei /e # ei. %nt r<o # an ier " de rel ati v" ne vi no v" ie , se %n ce ar c" o1 in er ea un ui an u #i t as ce nd en t, sit ua re a de as u! ra ori c" rui re !r o , o !l ed oa rie !e nt ru un tr at a # en t i o e7 ist en " !li ne de

a/ ec iu ne . D at /ii nd c" ac ea st a %i re u e te, -6 nd ul de a re nu n a a! ar e de ne %n el es !e nt ru ea . A! el ul la -i n" ie, ca re, %n de /in iti v, es te i o c" ut ar e a su !e rio rit "i i /a " de ce ila li, ni ci od at " ,! e1t e 1!) %"% e,t e %,1 %1t

% 1 3 1 3

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

+n cl !n " ! ? c e e " c e ( e -" #t ) e +n t2 $ #l * ( e c el e $ "! $ ul te o% ! ? ) * " ( $ !t e $ c * $ "% !" 6u l "% e $ e n! %e " ) */ > le 1 e c 2t $ "! t" %e # o )! 3! l d e ca s" pe pa rte ,er + Or ic0 t d

e at r" "t o ar e ar pu te a s" a ! ar " ac e as t" c e< ri n ", pe nt ru !, o 9 a, 4a Iat nt r. o <, d el et ni ci re !r o/ es io n al " e a co # ! or t" di /i c ul t" i in su r # o nt a 1i le . D er e -l "r il e su nt in e vi ta

+ n A s A

na li0 6n du <, %n co nti nu ar e, ca 0u l de # ai su s se !r e0 int " ca un e7 e # !l u in st ru cti v cu !r ivi re la re tr oa ci un ea !e r # an en t" e7 er cit at " de i# !r es iil e di n co !il "r ie as u! ra vi ei i un ui o #. N u se !o at e ne -a c" , di

n ! u nc tu l sa u de ve de re , /e # ei a ac ea st a ar e dr e! ta te . C "c i da c" ci ne va i< a or ie nt at cu to at " en er -i a %n tr ea -a sa vi a " s! re o1 i ne re a c" ld ur ii su /le te ti ,a ad or a iei i -i n -" i ei, at u nc i #i 8lo cu

a c

" ce rc et " # !e ri oa da co !il "r iei !a ci en te i no as tr e, vo # a/l a c* %n c" la c oa l", c6 nd nu re u ea s" < i /a c" te # el 1 3

e, in tr a %n tr< o a -i t a< i e e7 tr a or di n ar ", co ns tr 6 n 6 n d u< , !r in ac e as ta ! e %n v" " to r s" o 1 3

AL,RED ADLER

CUNOA>TEREA O9ULUI

t % " t e . e c u $ u l t * ( e l ! c " t e e . M " ! " l * $ ( e l " ( 2 n ) " c * e % " c e " $ " ! m a r e ' i n t r e c e i t r e i c o ! ii c 6 i e % "

u l " # * % ! n ! & ! ! n ( u % $ " t * & + n o % ( ! n e & e u n * r a t e i o s o r " . C u / r a t e l e a v e a # e r e u c e v a d e % # ! " r i

t . % n

# e A a d a r , l u ! t a ! e n t r u e a l i t a t e e u a s e d e o c a # d a t " . ( e i # ! u n e s " s u 1 l i n i e # c " e e c u l u n e i l u !

t e ! e n t r u e a li t a t e n u / a c e n i c i o d a t " s " i n t e r v i n " u n # o # e n t d e r e ! a u s % n a c e s t ! r o c e s . N i # e n i n u s u ! o r t " o a s e # e

n e a s i t u a i e . D e a i c i v o r r e 0 u l t a t o t d e a u n a n o i e # o ii i n o i e / o r t u r i n u v o r % n c e t a s " c o n t r i 1 u i e l a /

o r # a r e a c a r a c t e r u l u i o # u l u i r e s ! e c t i v . % n e l e e # a c u # c e v a # a i 1 i n e # o / t u r i l e , a i t a i a , s t r "

d a < n i a d e a s e ! r e 0 e n t a # e r e u % n / a a c e l o r l a l i c a o / i i n " a s u ! r i t "

e s t e a s e a d r e s a u i n i i a l # a # e i, % n i n t e n i a d e a <i c o n s t r 6 n e ! e ! " r i n i s " <i a c o r d e i e i a t e n i a ! e c a r e o a c o r d a ! c e

l e il a l t e s u r o r i i , % n a c e l a i t i # ! , % n i n t e n i a d e a l e r e ! r o a a c e s <

i % # ! o v " r a t " . T o a t e a c

$ u U , A s

N
1

!die Hiel slre big0 eit der ?s" che #(m te@# !# or%4% ,a#+ *Not a tra + .
2

_________
3 '

ALFREDADLEROOOOOOOOOOO

ii"
Cap%to#!# VI

A Le Eigenart derEr$ieher#%(<, te@t!# or%4%,a#+ *Nota tra +. Te7tul adlerian este #ai laconic, dar i #ai con/u0, cel !uin dac" ar /i s"<, trans!une# %n ro#6ne te %n c5i! /idel: @ 8enn $/ei dasselbe tun( is es nicht dasselbe; /enn aber $/ei nicht dasselbe tun( so 0ann es doch dasselbe sein#. *Nota tra +. / !mitliebens/urdigenMitteln#(m te@t!# or%4%,a#+ *Nota tra +.

$REG?TIREA $ENTRU VIAV?

U, principiu a# p1%:o#o4%e% %, %$% !a#e 1p!,e: toate fenome nele vieii psi"ice sunt de conceput ca pregtiri pentru un scop &ntre#rit' (tructura vieii !si5ice descris" !6n" aici are !entru noi sensul !re-"tirii !entru un viitor %n care dorinele individului a!ar ca %nde!linite. Este un /eno#en -eneral u#an, to% oa9e,%% "o,)or9;, !-1e a"e1t!% pro"e1+ E1te "eea "e ,e 1p!, $e":%#e 9%t!r%& 6a19e i le-ende care vor1esc des!re o stare ideal" care va veni c6ndva sau care a /ost odinioar". Vine de aceasta convin-erea tuturor !o!oarelor "! pr%$%re #a para %1!# p%er !t& %ar !, e"o! a# a"e1te% ,o1ta#4%% a u#anit"ii r"sun" %n toate reli-iile, care !ro!ov"duiesc un viitor %n care toate -reut"ile vor /i %nvinse. Nu a# !utea inter!reta alt/el conce!ia des!re #6ntuire sau des!re eterna re%ntoarcere, credina care atri1uie su/letului !uterea de a lua #ereu o con/i-uraie nou". Toate !ove tile de!un #"rturie c" niciodat" nu s<a stins s!erana o9e,%r%% <,tr-!, $%%tor )er%"%t+ ,. AOCUL. E7ist" %n viaa co!ilului un /eno#en care arat" cu #a7i#" claritate c" ave# de<a /ace cu !re-"tirea !entru viitor: 8ocurile. Ele nu sunt nicidecu# de considerat ca ni te toane a#u< 0ante ale !"rinilor sau ale celorlali educatori, ci dre!t ni te au7iliare ale educaiei, sti#ulente !entru s!irit, !entru i#a-inaie i de7terit"i #otorii. %n 8oc trans!are %n #od /iresc !re-"tirea !entru viitor. (e %nscriu %n aceast" s/er" /elul %n care co!ilul a1ordea0" 113

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

I o " ! #& a # e 4 e r e a I o " ! # ! %& 1 e 9 , % / i c a i a ! e c a r e e l i < o a t r i 1 u i e . A o c u l d c v " l u i e , d e a s e # e n e a , # o d u l % n

c a r e s e s t r u c t u r e a 0 " r a ! o r t u r il e c o ! il u l u i c u # e d i u l s " u , a t i t u d i n e a a # i c a l " s a u o s t il " / a " d e s e # e n i

i , % n d e o s e 1 i , n e a r a t " c 6 t d e a c c e n t u a t " e s t e l a e l t e n d i n a d e a d o # i < , a + 8 6 1 e r $ a i i l e / " c u t e

a s u ! r a c o ! i l u l u i c a r e s e 8 o a c " n e ! e r # i t , d e a s e # e n e a , s " t r a e # c o n c l u 0 i i c u ! r i v i r e l a # o d u l %

n c a r e e s t e e l ! r e " t i t s u / l e t e t e ! e n t r u v i a " . $ e d e a l t " ! a r t e , 8 o c u l a r c o e 7 t r a o r d i n a r " i #

! o r t a n " ! e n t r u c o ! il . D e s c o ! e r i r e a a c e s t o r / a ! t e & p o t r % $ %t c " r o r a 8 o c u l c o ! ii l o r e s t e d e c o n c e ! u t c a o ! r e -

" t i r e ! e n t r u v i i t o r , o d a t o r " # l u i G r o o s , ! r o / e s o r d e ! e d a o i e , c a r e a a r " t a t c " a c c a s P " t e n d i

n " s t "

i l a 1 a 0 a 8 o c u l u i a n i # a l e l o r
1

e r e . % , a % , t e d e t o a t e , 8 o c u r il e r e ! r e 0 i n t "

+ ( u n t % n s " d e l u a t % n c o n s i d e r a r e

i o e 7 e r s a r e a s e n t i # e n t u l u i d e c o # u n i u n e s o c i a l " , c a

r e l a c o ! ii e s t e a t 6 t d e a c c e n t u a t % n c 6 t e l % n c e a r c " s 6 < , s a t i s / a c " % n o r i c e % # ! r e 8 u r a r e , / ii n d ! u t e r n i c # o

i a l t e ! u n c t e d e v e d

1 i l i 0 a t d e a c e s t s e n t i # e n t . C o ! i i i c a r e e v i t " 8 o c u l s u n t t o t d e a u n a s u s ! e c t a 1 i l i d e t r " i r e a

u n u i e e c . ( u n t c e i c a r e s e r e t r a c u ! l " c e r e

l t o r a s u n t d e o 1 i c e i d o a r s ! " r " t o r i d e 8 o c . T r " s " t u r i I c l o r / u n d a # e n t a l e s u n t o r o li u l, a u t o e v a l u a r e a

d e /i c i e n t " i. % n c o n s e c i n " , t e a # a d e a n u < i ! u t e a % n d e ! li n i 1 i n e r o l u l. % n e n e r a l, o 1 s e r v " n d u < s e / e l u l i n

i c a r e a t u n c i c 6 n d , t o t u i , i n t r " % n W o c u l a

c a r e s e 8 o a c " , s e v a ! u t e a d e t e r # i n a c u # u l t " c e r t i t u d i n e i n t e n s i t a t e a s e n t i # e n t u l u i d e c o

# u n i u n e s o c i a l " l a c o ! i i . U n a l t / a c t o r c a r e a ! a r e c l a r % n 8 o c e s t e d o r i n a d e s u ! e r % o r % t a t

e
2

, c a r e s e # a n i / e s t " i n % n c l i n a i a d e a c o # a n d a , d e a d o # i n a . A c e a s t a ! o a t e l i r e c u n o s c u t a l a

c o ! i i i c a r e c a u t " s " s e i # ! u n " , c a r e d e r e u l " ! r e / e r " 8 o c u r i l e c e I c ! e r # i t s 6 < i s a t i s / a c " a s

e # e n e a t e n < d i n e , s a 8 o a c e u n r o l d o # i n a n t . E 7 i s t " ! u i n e 8 o c u r i c a r e s " n u / a v o < r i 0 e 0 e c e l

! u i n u n u l d # a c e t i t r e i / a c t o r i : ! r e " t i r e a ! e n t r u v i a t " , 1 e , t % 9 e , t ! #

t e a e & o 9 % , + % r r i 0 e 0 e c e l ! u i n u n u l d # a c e t i t r e i / a c t o r i : ! r e e n t i # e n t u l d e c o # u n i u n e

s e t e a d e d o # i n a r e E 7 i s t " % n s "

% ! , a # t ) t < i d "

e " o 9 ! , % ! , e 1 % 1 e

A o . . A T E N V I A > I D I ( T R A G E R E A E I . O / a c u l t a t e a o r a n u l u i ! s i 5 i c , s i t u a t " % n ! r i # < ! l a n u l c a ! a c

i t " i i d e a c i u n e a o # u l u i , e s t e a t e n i a . C 6 n d # a n i / e s t " # a t e n i e % n ! u n e r e a % n r e l a i e a o r -

a n e l o r n o a s t r e d e s i # e u u n / e , o 9 e , " a r e 1 e p e t r e " e < , a ) a r a 1 a ! < , % , t e r % o r u l n o s t r u , a v e #

s e n 0 a i a u n e i t e n s i u n i a ! a r t e c a r e n u c u ! r i n d e % n t r e u l c o r ! , c i s e l i # i t e a 0 " d o a r l a d o # e n i u l u n u i

a n u # i t s i # . d e e 7 e # ! l u , v " 0 u l . A v e # s e n t i # e n t u l c " % n a c e s t d o # e n i u s e ! r e " t e t e c e v a . % n t r

< a d e v " r , s e ! o a t e a / i r # a c " a v e # a i c i d e < a / a c e c u / e n o # e n e d e # i c a r e + % n c a 0 u l n o s t r u , d i r e

c i a d e o r i e n t a r e a a 7 e i o c 5 i l o r * c a r e n e ! r i l e 8 u i e s c s e n 0 a i a a c e s t e i t e n s i u n i d e o s e 1 i t e . D a c " s

t a r e a d e a t e n i e s u s c i t " t e n s i u n e a u n e i 0 o n e d e t e r # i n a t e a o r 4 a n u l u i ! s i 5 i c

i a a ! a r a t u l u i n o s t r u

# o t o r , a c e a s t a i # ! l i c " o i n 5 i 1 a r e s i # u l t a n " a c e l o r l a l t e t e n s i u n i . A a s e e 7 ! l i c " d e c e . d e % n d

a t " c e n e % n d r e ! t " # a t e n i a a s u ! r a u n u i l u c r u , t i n d e # s " % n l " t u r " # o r i c e e l e # e n t c a r e n e < a r ! u t e a

t u l 1 u r a . A t e n i a % n s e a # n " p e , t r ! o r a n u l ! s i 5 i c i n s t a l a r e a u n e i s t " r i d e ! r e " t i r e , o c o n e c t a r e a

1 s o l u t s ! e c i a l " l a r e a l i t a t e , o ! r e " t i r e ! e n t r u a t a c s a u ! e n t r u a ! " r a r e , c a r e r e 0 u l t " d i n t r < o t

r e 1 u i n " , d i n t r < o s i t u a i e n e o 1 i n u i t " s i c a r e t r e 1 u i e s " # o 1 i l i 0 e 0 e % n t r e a a n o a s t r " e n e r i e %

n s e r v i c i u l u n u i a n u # i t s c o ! . C a ! a c i t a t e a d e a / i a t e n t o ! o s e d " o r i c e o # , c u c o n d i i a d e a n u / i 1 o l

n a v s a u d e / i c i e n t # i n t a l . C u t o a t e a c e s t e a , s e ! o a t e % n t 6 # ! l a c a l a u n i i o a # e n i a t e n i a s " l i ! s e a s

c " , d i n t r < o # u l i # e d e c a u 0 e . O 1 o s e a l a

i 1 o a l a s u n t / a c t o r i i c a r e , % n ! r i # u l r 6 n d , ! r e 8 u d i c i a 0 " ! r o

c e s u l d e r e a l i 0 a r e a a t e n i e i . $ e d e a l t "

! a r t e , e 7 i s t " o a # e n i l a c a r e l i ! s a d e 11 /

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

" t e n ! e ) e e , # l ! c * # % ! n " # t u l c * u n e l e o 3 ! e c t e n u c o n 0 ! n " t ! t u ( ! n ! ! l o % " * ( e 0 ! " * & n u )

e + n c " ( % e " . * + n l! n ! " l o % ( e " c ! u n e . + n ) c 9 ! $ 3 & " t e n ! " l o % ) e t % e . e ' t e ( e + n ( " t * c e e ) t e 0 o % 3 " e c e ! a c a

E 7 C e

c u L i T r L a # u l i o a # e n i n e a t e n i a e s t e o t r " s " t u r " d e c a r a c t e r . 2 o a r t e / r e c v e n t % n t 6 l n i # o a

' . D E L ? ( A R E A > I U I T A R E A . ( e s ! u n e d e o 1 i c e i c " e s t e v o r 1 a d e d e l " s a r e a t u n c i c 6 n d s e c u r i t a

t e a s a u s " n " t a t e a u n u i o # s u n t ! r i # e 8 d u i t e d i n n e l i 8 e n " s a u n e a t e n i e % n a d # i n i s t r a r e a % n

r i 8 i r i l o r n e c e s a r e . D e l " s a r e a e s t e u n / e n o # e n c a r e n e % n / " i e a 0 " t o t a l a l i ! s " d e a t e n i e a

u n u i o # . A t e n i a d e / i c i e n t " a r e l a 1 a 0 " i n t e r e s u l d e / i c i e n t / a " d e s e # e n i . D i n s e # n e l e d e d e l

" s a r e c a r e ! o t i n t e r v e n i % n 8 o c u r i l e c o ! i i l o r , d e e 7 e # ! l u , s e ! o a t e v e d e a d a c " e i s e 6 n d e s

c # a i # u l t l a s i n e d e c 6 t l a c e i l a l i . 2 e n o # e n e l e d e a c e s t / e l s u n t u n c e r t i n s t r u # e n t d e e v

a l u a r e a s i # u l u i c o l e c t i v , a s e n t i # e n t u l u i d e c o # u < n i u n e s o c i a l " a l o # u l u i . D a c " s e n t i # e n t

u l d e c o # u n i u n e s o c i a l " e s t e s l a 1 d e 0 v o l t a t , c 5 i a r s u 1 a # e n i n a r e a c u ! e d e a ! s a u n o # n u s e

a 117

a noastr". Un ase#enea o# vrea s"< i continue


AL,RED ADLER

#ute" !nte%e)" (e "l !! (ec2t cu $"%e 1%eut"te& #e c2n( l" un o$ cu un (e.0olt"t )!$ colect!0 "ce)t luc%u )e 0" -"ce -*%* e-o%t. Del*)"%e" e)te& #%!n u%$"%e& o (e-!c!en * " )ent!$entulu! (e co#uniune social". Cu toate acestea, o intoleran" e7a-erat" ar /i aici nelalocul ei. A adar, totdeauna se i#!une s" cercet"# de ce !, o# nu are interesul !e care noi %l a te!t" 9 e #a ;,1!#+ Gitarea( ca i pierderea o6%e"te#or 9a% %9porta,te#e rea#%7ea0" !rintr<o reducere a ateniei. E7ist", desi-ur, !osi1ilitatea unei atenii #ai concentrate, interesul, dar nu /"r" lacune, ci su/erind !ertur1"ri din !artea unei anu#ite aversiuni care aduce, /avori0ea0" 1a! pro !"e p%er erea 1a! !%tarea+ A"e1ta e1te& e e@e9p#!& "a7!# co!iilor care % i !ierd #anualele. De cele #ai #ulte ori este u or s" se sta1ileasc" /a!tul c" ei %nc" nu s<au ada!tat cu# se cuv %,e cerinelor vieii colare. E7ist", de ase#enea, #ena8ere care #ereu % i r"t"cesc sau % i !ierd c5eile. >i %n acest ca0 se va constata c" este vor1a de /e#ei care nu se !ot %#!"ca cu !ro/esia de #ena8er". Uitucii sunt oa#eni care nu se revolt" /"i , dar "are pr%, !%tare v"desc o anu#it" li!s" de interes !entru %ndatoririle lor. ). INCON>TIENTUL. Cititorul a i /ost /ra!at de acele descrieri ale noastre %n care adesea a# relatat des!re !rocese i /eno#ene asu!ra c"rora !urt"torul lor de #ulte ori nu ne poate 1p!,e dec6t !uine lucruri. O !ersoan" cu s!irit de o1servaie rareori ne va !utea, de e7e#!lu,e7!lica de ce vede i#ediat totul. E7ist", !rin ur#are, ca!acit"i ale or-anului !si5ic care nu sunt de -"sit %n do#eniul con tiinei. Cu toate c" atenia con tient" se o1ine, %ntr<o anu#it" #"sur", !rin constr6n-ere, /ora !ro!ulsiv" a ateniei nu re0id" %n con tiin", ci %n interes, iar acesta ine %n cea #ai #are !arte de s/era incon tientului. Acesta este %n %ntre-ul s"u un !rodus al or-a,!#!% p1%:%c i, totodat", cel #ai !uternic /actor al vieii !si5ice. Aici sunt de c"utat i de -"sit /orele care con/i-urea0" linia de #i care a o#ului, !lanul s"u +incon tient* de via". %n con tiin" -"si# doar o i#a-ine !alid" a acestora, uneori c5iar contrariul #or+ U, %,)at!at& de e7e#!lu, de cele #ai #ulte ori nu are nici o 1"nuial" des!re in/atuarea sa, co#!orta#entul s"u e7!ri#6nd, di#!otriv", o #odestie care sare tuturor %n oc5i. Ca s" /ii %n/u#urat, nu este nicidecu#

te !ui %n -ard". 4FGH; A$;, <, $e ere 9o !# #or e "o9portare& p!te9 "#a1%)%"a )* -!! oa#enii du!" cu# tiu #ai #ult sau #ai !uin, %n con't!en ra!ort cu #edia, des!re !rocesele ce se !etrec %n t (e interiorul lor, s/era lor de con tiin" )%%, & e"%& 9a% 9are "ce")t" 1a! 9ai #ic". E7ist", ast/el, oa#eni care se '! )*/ ! concentrea0" asu!ra unui sector #ai restr6ns al e,#l!c! o vieii, !e c6nd alii au relaii #ulti!le, interes6ndu< ")e$en sc de sectoare #ai lar-i ale vieii u#ane i ale e" t%*/ lu#ii. De ase#enea, !ute# %nele-e c" de o1icei )*tu%*. cei "are 1e 1%9t asu!rii a!arin celei dint6i dintre B" c9!"% aceste dou" cate-orii, li#it6ndu<se la un ori0ont n!c! nu %n-ust al vieii& ci sunt at6t de de0orientai %nc6t nu e)te +n !ot vedea cu aceea i claritate !ro1le#ele vieii ca -"0o"%e" ceilali, care se descurc" 1ine'+ E% ,! $or p!tea pr%"epe o$ulu! 1!1tilit"ile i, av6nd un interes li#itat, nu vor vedea %e)#ect! dintr<o c5estiune vital" dec6t o #ic" !arte& nu !ot 0& e7a#ina cu# se cuvine ansa#1lul lucrurilor, !entru #ent%u c" evit" s"< i iroseasc" /orele %n aceast" direcie. c* alt*el el Re/eritor la as!ectele !articulare ale vieii, adesea ,! ar se !oate o1serva c" un individ nu tie ni#ic des!re !utea ca!acit"ile sale, c" le su1esti#ea0", du!" cu# nu aciona este 1!)%"%e,t e %)%"at a1!pra e)e"te#or 1a#e& "o,1% er;, !-1e n !, o9 e is!rav", !e c6nd %n realitate !e toate le /ace direcia din e-ois# sau, di#!o triv", se socoate un e-oist, (copului !e c6nd, dac" a8un-i s" ai de<a /ace cu d6nsul #ai s"u. %ndea!roa!e, i se i#!une conclu0ia c" este un o# A'e(ea el cu totul de %neles. %n -eneral, nu contea0" ceea % i ce cineva -6nde te des!re sine +sau ce -6ndesc do16nde des!re d6nsul ceilali*, ci !o0iia de ansa#1lu !e te care i<a cucerit<o %n s6nul societ"ii u#ane, -raioas %ndeose1i a sa certitudi 1 1 ne teatral" atunci c6nd n ! $e e nimic din in/atuare a sa i % i %ndrea!t" atenia aiurea. 9are !arte din acest !roces !si5ic se des/" oa r" %n o1scurita te. Dac" %ncerc"# s" discut"# des!re aceasta, o1serv" # c" discuia l6nce0e t e, !entru c" res!ectiv ul %nclin" s" se /o/ile0e, s" elude0e te#a a1ordat", ca i cu# ar dori s" nu /ie deran8at. Acest co#!orta #ent nu /ace dec6t s" con/ir#e conce!i

CUNOA 8ocul i !e oricine %ncearc" s" ridice v"lul %l socoate TEREA un tul1ur"tor de lini te, %#!otriva c"ruia tre1uie s" OMULUI

1 1

AL,RED ADLER

"eea "e !rea el n aceast" lume" "eea ce %l interesea0", %l orientea0" i %l de/ine te. Ave# de<a /ace, de /a!t, cu dou" ti!uri de oa#eni. O cate-orie %i include !e cei care tr"iesc %n c5i! con tient, con/runt6ndu<se %n #od o1iectiv cu !ro1le#ele vieii, /"r" a !urta oc5elari de cal, !e c6nd o alt" cate-orie este a acelora care !rivesc trunc5iat viaa i lu#ea, !rin !ris#a unei o!inii !reconce!ute, orientarea i ar-u#entele lor av6nd un caracter incon tient. Este ast/el !osi1il ca doi oa#eni care tr"iesc %#!reun" s" %nt6#!ine di/icult"i, dat /iind /a!tul c" unul din ei este #ereu %n o!o0iie& ca0ul nu este rar i !ro1a1il c" /recvena sa nu este de!" it" dec6t de ca0ul %n care a#1ele !"ri se -"sesc %ntr<o !er#anent" o!o0iie. Res!ectivul nu !rice!e ni#ic, el crede c5iar, i are i ar-u#ente %n acest sens, c" acionea0" %ntot ea!,a <, )a$oarea !"cii i c" !reuie te #ai !resus de toate 1una<%nele-ere. 2a!tele %ns" %l de0#int i se constat" c" %n realitate a1ia dac" cineva !oate s!une o vor1" /"r" a /i atacat din /lanc i /"r" a i se da re!lica, oric6t de insi-ni/iant" i de discret" ar /i aceasta %n a!aren". $rivind lucrurile #ai %ndea!roa!e, re0ult" c" atitudinea aceasta decur-e dintr<o stare de s!irit ostil", 1elicoas". A adar, #uli oa#eni de0volt" %n ei /ore care intr" %n aciune /"r" tirea lor. Aceste /ore ale incon tientului in/luenea0" viaa oa#enilor i, dac" nu vor /i identi/icate, vor duce la ur#"ri -rave. Un ase#enea ca0 a /ost descris de DostoevsTi %n ro#anul s"u Idiotul( %ntr<o #anier" care nu contene te s" suscite ad#iraia !si5olo-ilor. Este e!isodul %n care o doa#n", cu oca0ia unei reuniuni de societate, %i s!une unui !rin, !ersona8ul !rinci!al al ro#anului, !e un ton ca# r"ut"cios, s" 1a-e de sea#" s" nu cu#va s" r"stoarne vasul c5ine0esc de valoare din a!ro!ierea sa& la care el d" asi-ur"ri c" va /i atent. C6teva #inute #ai t6r0iu %ns" vasul 0"cea /"r6#e !e !odea. Ni#eni din cei care au asistat la scen" nu a v"0ut %n ea un e)e"t a# :a7ar !#!%& "% !, a"t a61o#!t #o4%"& 4e,erat e <,tre4!# "ara"ter al acestui o#, care se si#ise 8i-nit de cuvintele doa#nei. <, apre"%ere a unui o# nu ne !ute# li#ita s" tra-e# conclu0ii doar din actele i #ani/est"rile sale con tiente. De cele #ai #ulte ori, detaliile ne%nse#nate ale -6ndurilor i aciunilor sale, care lui %i sca!", ne c"l"u0esc #ult #ai 1ine i #ai si-ur. A a, de e7e#!lu,

CUNOATEREA OMULUI

o"$en!! c"%e et"le".* )u%#%!n.*to"%e #%o")te $"n!e%e& cu$ )unt %o"(e%e" un19!!lo%& )co3!tul +n n") '! "ltele& 9"3"% n/"u c* #%!n "ce") ta % i de0v"luie caracterul s/id"tor i aro-ant, ei ,e"!,o1";, "e cone%iuni !" la aceste necuviine. C"ci este clar c" un "op%# "are e(te ad#onestat %n re!etate r6nduri !entru ase#enea i#!olitei i care, totu i, nu se de01"ra de ele, tre1uie s" /ie un individ s/id"tor. Dac" s!iritul nostru de o1servaie ar /i #ai e7ersat, atunci %n le-"tur" cu toate -esturile unui o# a# !utea tra-e cele #ai sur!rin0"toare conclu0ii, !e care res!ectivul nici nu le 1"nuie te. C"ci, de /a!t, %n toate aceste #"runi uri se a/l" %#!l6ntat" %ntrea-a sa /iin". E7a#inarea a dou" ca0uri ne va ar"ta c6t de i#!orta,t e1te "a !rocesele descrise #ai 8os s" r"#6n" incon tiente, du!" cu#, de ase#enea, ne va ar"ta c" su/letul o#enesc are ca!acitatea de a diri8a con tiina, adic" de a /ace ca un lucru s" devin" con tient, c6nd /a!t!# e1te ,e"e1ar %, p!,"t!# e $e ere al #i c"rii !si5ice i, invers, ceva s" /ie l"sat %n su1con tient sau s" devin" incon tient c6nd /a!tul !are necesar, %n acela i sco!. $ri#ul ca0 se re/er" la un t6n"r care a crescut %#!reun" cu sora sa #ai #ic" i care, la #oartea #a#ei lui, avea 0ece ani+ E !"area 1"iatului i<a revenit tat"lui, un 1"r1at /oarte inteli-ent, !lin de 1un"voin" i av6nd o %nalt" inut" etic", care s<a str"duit %n !er#anen" s" cultive i s" sti#ule0e a#1iia /iului s"u. Acesta, as!ir6nd el %nsu i s" se situe0e %n /runte, s<a de0voltat ad#ira1il i, datorit" calit"ilor sale #orale i intelectuale, real#ente a ocu!at #ereu !ri#ul loc %n do#eniul s"u, s!re #area 1ucurie a tat"lui, care de #ult %i 5"r"0ise un rol i#!ortant %n via". %n atitudinea /a" de via" a t6n"rului au a!"rut %ns" unele ele#ente %n-ri8or"toare !entru tat"l s"u, care a %ncercat s" le #odi/ice. T6n"rul i<a -"sit %n sora sa o rival" %nd6r8it". (e de0voltase i ea /oarte 1ine i se str"duia totdeauna s" %nvin-" cu a8utorul ar#elor propr%% "e#or 1#a6%& 1por indu< i i#!ortana !e socoteala /ratelui ei. Cucerise o !o0iie cu totul !rivile-iat" %n #ica /a#ilie i lu!ta cu ea era !entru t6n"r /oarte di/icil". Din !artea ei nu reu ea s" o1in" ceea ce din !artea altora si#ea c" o1ine at6t de u or, adic" res!ect, preuire i o anu#it" su!unere, ceea ce, ca ur#are a !ro-reselor sale, i se acorda totdeauna din !artea cole-ilor lui. Tat"l a o1servat cur6nd 1 2 1 2

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

c" 1" ia tu l, # ai al es de la v6 rs ta ! u 1e rt " ii, ad o! ta se o ! ur ta re ci u da t" %n so ci et at e, d ev en in d ! ur i si # !l u ne so ci a1 il, # an i/ es t6 n d av e r< si u ne /a " de %n t6 lni re a cu !e rs oa ne cu no sc ut e

i c5 ia r ne cu no sc ut e i lu 6n d< o de <a dr e! tu l la /u -" c6 nd er a vo r1 a s" /a c" cu no ti n " cu /e te . La %n ce !u t ta t"l ui i s< a !" ru t c" to tul e< n re -u l". D ar # ai t6 r0i u ac es te /e no # en e au lu at as e # en

e a C 6

a r I n

c " s< ar ! u n e %n lu # in " # ot iv a ia e s e n ia l" a u n ui a s e # e n e a o # , ! e c ar e ni ci el %n s u i n u i < ar ! er # it e s< o cl ar i/i c e, ! e nt ru c " al t/ el n u i < ar # ai ! ut e a # e n

in e c o # ! or ta # e nt ul , at u n ci /ir e t e c " %n tr e ul s " u # e c a ni s # ! si 5i c s< ar d er e -l a. In te rv in e, !r in ur # ar e, to c # ai c e e a c e tr e 1 ui a n e a ! "r at % # !i e di c at , a di

A 1 2

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

3! n e # % e 1 * t! t. +n ) o c! e t " t e e % " u n ul (! n t% e c e! $ "! " $ " 3! l! '! " 0 e " '! c 2 ! 0 " # %! e t e n! . C " $ # e l" 0 2 %) t " ( e > D " n! " ) u % 0 e n! t +n ) * o $ "

% e ) c 9! $ 3 " % e. D * ( e " +n ( * % *t l" to "t e& n! $ !c n u/ > $ "! 3 u c u % "& e % " !r 1! 7 '! e 1" !r aIa t+ A &i a #e 4a o !r ie te ni e, c " o i ru ! e a. To i a u /o st sc a n d al i0 a i d e c o

# < ( u A #

! i A ) 3 12/

AL,RED ADLER

Ce%cet"%e" 0!)elo% ("te".* (!n 0%e$u%! )t%*0ec9!. D!0e%)ele $o$ente (!n (e.0olt"%e" c!0!l!." !e! '! u%$ele "ce)to%"& +n(eo)e3! +n $!tu%! '! le1en(e& ne -"c s" "($!te$ c* +n "nt!c9!t"te o"$en!! e%"u $ult $"! #%eocu#" ! de vise dec6t ast"0i. De ase#enea, !e atunci visele erau i mult #ai 1ine %nelese. (" ne a#inti# de rolul enor# !e care ,<a avut visul %n Grecia, de e7e#!lu, ca i de /a!tul c" Cicero a scris des!re vise o carte, iar =i1lia !oveste te vise i le inter!retea0" cu o e7traordinar" a-eri#e, sau !ur i si#!lu evoc" un vis i toat" lu#ea tie de %ndat" des!re ce este vor1a +de e7e#!lu, visul lui Iosi/, cu sno!ii, !e care el ,<a !ovestit /railor s"i*. Din le-enda Ni1elun-ilor, -enerat" de o cu totul alt" civili0aie, !ute# conc5ide c" visele aveau odinioar" !utere !ro1atoare. Dac" ne !reocu!" desco!erirea %n vise a unor !uncte de s!ri8in !entru cunoa terea !si5icului o#enesc, tre1uie !reci0at c" sunte# de!arte de acele orient"ri /antastice care !resu!un intervenia %n vis a unor /ore su!ranaturale. Noi #er-e# nu#ai !e calea veri/icat" a e7!erienei i ne vo# s!ri8ini !e datele e7trase din vise nu#ai atunci c6nd ele vor /i %nt"rite, %n i!ote0ele noastre, de o1servaii !rovenind %, a#te o9e,%%+ Este sur!rin0"tor /a!tul c" !6n" %n 0ilele noastre s<a #eninut tendina de a atri1ui viselor o se#ni/icaie deose1it" cu !rivire la viitor. Ne vo# re/eri aici doar la acei /anta ti care #er- at6t de de!arte %nc6t se las" c"l"u0ii de visele lor. A a a a8uns unul din !acienii no tri s" renune la orice !ro/esiune onora1il", s!re a 8uca la 1urs". El a /"cut lucrul acesta con/or#6ndu<se viselor !e care le<a avut. Era c5iar ca!a1il s" aduc" dove0i @istoriceB c", %n ca0ul %n care %#!re8ur"rile nu<i erau %ntotdeauna /avora1ile, era !entru c" nu d"duse curs indicaiilor visului. Este evident c" nu visa des!re ni#ic altceva dec6t des!re ceea ce se a/la #ereu %n centrul ateniei sale %n starea de ve-5e i c", !e c6t se !rice!ea, %n vis el % i d"dea indicaii. A a c" !oate a/ir#a c", #ult" vre#e, su1 in/luena viselor a c6 ti-at o #uli#e de 1ani. De 9a% mult ti#! %ns", s!une el, visele sale nu #ai valorea0" ni#ic. Cu alte cuvinte, a ie it nu#ai %n !ierdere. 2ire te, asta se !oate %nt6#!la i /"r" $%1e2 ,!-% #a 9%I#o" ,%"% !, 9%ra"o#+ U, o9 !reocu!at intens de<ale lui nu are nici noa!tea lini te. Unii au %n

CUNOATEREA OMULUI

1ene%"l !n)o$n!! '! $e(!te".* -*%* +ncet"%e& #e c2n( "l !! (o%$ )*n*to)& -!!n( '! +n 0!)ele lo% cu-un(" ! +n #l"nu%!le c"%e +! -%*$2nt*. Ceea "e 1e petre"e& pe ";, 'ormim" n lumea #0n'urilor noa(tre" lu0n' )or9e at;t e 6%7are& ,! e1te a#t"e$a e";t o !unte aruncat" ntre o 0i i alta. >i dac" ti# ce atitudine /a" de via" are un o#, cum o1i nuie te el s" arunce !uni s!re viitor, !ute# de ase#enea %nele-e ciudata sa construcie de !ontoane e/ectuat" %n vis. tr"-6nd conclu0iile care se i#!un. La 1a0a visului, a adar, st" atitudinea fa de viaa 7Stcllungsna"me #um Cc!en%' O t6n"r" !oveste te ur#"torul vis: 1"r1atul ei a uitat de aniversarea 0ilei nunii i i<a /"cut re!ro uri %n le-"tur" cu aceasta. C5iar i !rivit %n sine, acest vis !oate se#ni/ica un anu#it lucru. A!ariia unei ase#enea !ro1le#e ne s!une c" %n acea c"snicie e7ist" a,!9%te %)%"!lt"i, %n sensul c" /e#eia cu !ricina se si#te su1a!reciat". Adau-" c" i ea uitase de aniversarea 0ilei nunii. Ea a /ost %ns" aceea care i<a a#intit %n cele din ur#" de eveni#ent, !e c6nd soul ei nici vor1" de a a ceva. Deci avanta8ul este de !artea ci. %n cursul dialo-ului %ns" ca a ar"tat c" %n realitate nu se %nt6#!lase ni#ic de /elul acesta, 1"r1atul ei neuit6nd niciodat" de aniversarea nunii. Visul tr"dea0", ast/el, tea#a !entru viitor: s<ar !utea ca o dat" /a!tul s" se !etreac". 9ai de!arte, !ute# conc5ide c" /e#eia aceasta era cusur-ie, c" %nclina s" avanse0e ar-u#ente inconsistente, re!ro 6n<du<i 1"r1atului ceea ce poate avea s" se %nt6#!le. A# r"#6ne %ns" %n incertitudine !er!etu", dac" nu a# avea la %nde#6n" i alte dove0i care s" ne con/ir#e deduciile. Intero-6nd<o cu !rivire la !ri#ele sale i#!resii din co!il"rie, ea ne<a !ovestit o %nt6#!lare care i<a r"#as !entru totdeauna %n #e#orie. $e c6nd avea trei ani, !ri#ise de la o #"tu " a ei o lin-ur" de le#n scul!tat", "are %-a pro !1 o 9are 6!curie. Auc6ndu<se %ntr<o 0i cu ea, a sc"!at<o %n -6rla i dus" a /ost. A 8elit<o 0ile %n ir, a a de tare c" a atras atenia "e#or %, I!r!# e%+ %n le-"tur" cu visul, s" o1serv"# doar c" acu# ea vede din nou !osi1ilitatea ca un anu#it lucru, c"s"toria, s" se @duc" !e a!a s6#1eteiB 6. E !osi1il ca 1"r1atul ei s" uite de aniversarea 0ilei nuntii< 1 = 1 =

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

A lt * ( " t * # " c! e n t " n o " )t % * " 0! ) " t c * 3 * % 3 " t ul e! " # u )/ o s " ur c e %n tr <o cl " di re %n al t" . U rc a $ e % e u '! & la 6 n d ul c " ar *i p ut ut s " ur c e !r e a s u

s, a a ! u c at <o o a # e e al " te ri 1i l" , i s< a /" c ut /ri c " i s< a !r "< 1 u i t. O s e n 0 a ie d e a c e st /e l s e ! o at e tr "i i %, 1t ar e e $e 4: e& "; , ci n e v a s u/ er " d e r" u d e %n "l i

# e C !

u l E 7

# e n t% u c " " ( o u " .! ) * ( e c! ( * c * lu c% ul c el $ "! 3 u n " % -! c " el %n s u i ) * ) e c * ) * t o % e " ) c *. I " t *& +n c el e c e ur # e a0 ", vi s ul u n ui o m %n v 6r st " e 25 e a, %+

Li ni a, al e c "r ei s ui ur i al te rn e a 0 " c u c o 1 or 6 ur il e, ar at " c a o c ur 1 " 'e te # ! er at ur ", re /l e ct 6 n d vi a a in te ri o ar " a a c e st ui o # . ( e nt i # e nt ul 'e in /e ri or it at e, di

a c

o e7 cu rsi e, cu u n -r u ! n u # er os . D at /ii n d c" va ! or ul cu ca re c" l" to ri # es te !r ea #i c, su nt e # o1 lia i s" co 1o r6 # %n tr< o st a ie in te r # e di ar " i s" %n n o !t " # %n or a . %n ti # ! ul n o ! ii vi n

e ve st e a c" va ! or ul se sc u/ u n d " i c" to i e7 cu rsi o ni ti i su nt c5 e # a i s" ! o # ! e0 e a ! a ca s" % # !i e di ce sc u/ u n d ar e a. % # i a # in te sc c" %n 1 a a8 el e # el e a # lu cr ur i d e va lo ar

1 2

1 2

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

D a c " n e i n / o r # " # c u ! ri v ir e l a a n t e c e d e n t e l e a u t o r u l u i v is u l u i, a /l " # % n ! ri # u l r 6 n d c " ! 6 n " l a v 6 r s t a d e , 3 a n i a

s u / e ri t # e r e u d e 1 o li r a v e i c " # a i t 6 r 0 i u a d e s e a a 0 " c u t l a ! a t. D a t /i i n d c " ! " ri n i i v e 5 e a u c u % n ri 8 o r a r e a s u !

r a % n

a A a d a r , d e t i # ! u r i u s < a i n s t a l a t o s t a r e d e s ! i r i t d e o s t i l i t a t e % n t r e ! " r i n i i c o ! i l . ( e n t i #

e n t u l d e i n / e r i o r i t a t e a l a c e s t u i a a c " ! " t a t a s e # e n e a ! r o ! o r ii % n c 6 t , % n t r < a d e v " r , %i e r a c u n e ! u t i n

" s " < , d e ! "

e a s c "
5

. L a

c o a l " , c a

i a c a s " , v i a a s a e r a u n l a n a ! r o a ! e n e % n t r e <

r u

! i A s % n % n C

a s" %n c5 ei e # , s" ! ov es ti # %n c" !, $%1 & !, !# % , )a% 9 oa 1e# e $%1 e pr o) et% "e: ( oet !# S% 9 o, % e 9 , ca re o da t" a -" sit la o # ar -i ne d e dr u # le u l u n ui ne cu no sc ut i s< a %n -r i8it de %n # or # 6n ta re a lui on or a1

il" , er a # ai t6 r0 iu ! e ca le s" %n tr e !r in d " o c" l" to ri e ! e # ar e& at u n ci %n vi s i< a a ! "r ut # or tu l, re c u n os c" to r, a v er ti 06 n d u< , c" d ac " v a !l ec a %n ac e a c" l" to ri e v a !i er i %n tr<

1 3

1 3

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

L u 2 n ( " t! t u (! n e " * ( e " c e )t c " .& t% e 3 u! e +n # %! $ ul % 2 n ( ) * " % * t * $ c * +n " c el e t! $ # u %! n " u -% " 1! !l e e % " u e , t% e $ ( e -% e c 0 e n t e '! c

*& <, a s e # e n e a % # ! re 8u r " ri , er a ! o si 1i l c a # ul i o a # e ni s " vi s e 0 e c " (e i # ! u n e a s " re n u n e la o c "l "t or ie i c a ! ri nt re a c e t ia s " (e " s e a s

c " C e

s u

R e 6 E

7 i

st " %n le "t ur " c u ca ! ac it at e a d e 8u d ec at " a o # ul ui K ce e a c e %n e n er al o 1i n ui # s" n u # i # ! ap tit ud in e# I o # ul i # e d e o 1s er v a ii, c o nt ro v er se , a n al i0 e, c ar e su

nt c u n os c ut e %n s ! e ci al di n %n c er c "r il e d e a st a 1i li c e e st e in te li e n a la c o !i i i la a d ul i. 9 " re )e r #a te st el e de ap tit ud in i. $ 6 n " %n !r e 0 e nt a c e st e te st e n u a u

1 3

AL,REDADLER

CUNOA>TEREA O9ULUI a e ni s se a d u o c v ei e di d n e a te n c u " # ap it tit e u' # ini e le di lo i, r c s< ar a e u d d u e0 c v o ol vi ta a t " d # e ai o c d u at !r " in e 0 7t "t re o # ar d e, e !r 1i in n re e. a U c n iil al e t lo /a r ct !r or o d # e !t # e, n d d et e er lu # at in %n at c e o ! n ur si i d si er # ar !l e u e d st e e o a a c n el u a # c it " " c e o 7 !i er ii s di ar n e, # d ar a il u e il or u a 0i a

!de r5e urte ilun g#( <, te@t !# or%4 %,a#+ *Not a tra + .
' / 6

!da von sch /im men #&<, te@t !# or%4 %,a#+ *No ta tra + .
7

Ae L, e -t ell un gs na h m e( di e na ch ei ne r N oc h$ eit sc hr eit #( <, te @t !# or% 4% ,a #+ *N ot a tra +.


5

! da ss es ei n E ei ih l de s 1 be ns ci ns ii be rh au pl ni ch t 0o nn te #( <, te @t !# or% 4% ,a #+ *N ot a tra +.


9

(o et #%r% " 4r e" */

/6 '6 7 <. C 5r .*, c ar e a sc ri s, %n tr e al te le , o /a i # o as " el e -i e d e di c at " er oi lo r 1 "t "l ie i d e la 9 ar at o n +) H I %. C 5r .*, ! e nt ru c ar e i s< a a c or d at !r e # iu l la u n c o n c ur s la

2 i l o s o / , ! s i 5 o ! e d a o -

) 4 * , a l c " r u i n u # e e s t e u n e o r i r a / i a t r o 1 1 & a ! t o r a # ! , o r % 9 p o r t a , t e 1 t ! % % a 1 ! p r a I o " ! # !

i e s t e t i c i a n e r # a n d e o r i e n t a r e n e o T a n t i a n " , C a r l G r o o s + , ; 4 , < , H

% # a a , % 9 a # e ( 6 i e p i e l e d e r = i e r e ( , ; H 4 *

a a " e 1 t / e n o # e n d r e ! t u n e 7 e r c i i u / u n d a # e n t a l d e d e 0 v o l t a r e a i n s t i n c t e l o r

i l a o # + D i e p i e l e d e r M e n s c h e n ( 1 5 9 9 . & " o , 1 % e r

% ! r e d i s ! o 0 i i

i l o r e r e d i t a r e , % n s e n s u l ! r e " t i r i i ! e n t r u e 7 i s t e n a d e # a i t 6 r 0 i u , c a a d u l t . I n / l u e n a t d

e ! s i 5 a n a l i 0 a / r e u d i a n " , u l t e r i o r

i < a r e v i 0 u i t t e o r i a , v " 0 6 n d % n 8 o c u n T a t 5 a r s i s , u n # i 8 l

o c d e @ ! u r i / i c a r e B ( 6 a s p i e l ( > e , a & 1 9 2 2 . + * N o t a t r a + .
'

!das Hiel der Gberlege nheit#( <, te@t!# or%4%,a#+ *Nota tra +. 1 3

II
Cap%to#!# VII

CUNOATEREA OMULUI

RELAVIILE DINTRE (ELE

,. DIVIOIUNEA 9UNCII >I CELE DOU? (ELE. Din cele e7!use !6n" aici re0ult" c" %n viaa !si5ic" !revalea0" dou" linii directoare, care in/luenea0" toate !rocesele !si5ice, /"c6nd ca o#ul, !rin reali0area i asi-urarea condiiilor sale de via", !rin %nde!linirea celor trei %ndatoriri ca!itale ale vieii +dra-oste, vocaie, societate*, s"< i satis/ac" at6t senti#entul de co#uniune social", c6t i str"duina de a se !une %n valoare, as!iraia la !utere i la su!erioritate. Va tre1ui s" ne o1i nui# s" a!recie# /iecare /eno#en !si5ic !rin !ris#a ra!orturilor cantitative i calitative ale acestor doi /actori i, dac" vre# s" ne a!ro!ie# de %nele-erea !si5icului, s"<, cercet"# totdeauna !otrivit acestei re-uli. C"ci e7istena acestor doi /actori deter#in" #"sura %n care un o# este ca!a1il s" sesi0e0e lo-ica vieii u#ane colective i s" se inte-re0e %n divi0iunea #unci% i#!us" de aceasta. 6ivi$iunea muncii este un /actor a1solut necesar !entru #eninerea societ"ii o#ene ti. Aceasta !resu!une ca /iecare s"< i ai1" locul s"u %ntr<o /uncie oarecare. Cine nu d" curs acestei cerine nea-" continuitatea vieii sociale, a -enului u#an %n -eneral, a1dic" de la rolul s"u de o# %ntre oa#eni i devine un 0ur1a-iu. %n ca0urile #ai 1eni-ne vor1i# de !roaste #aniere, indisci!lin", ca!riciu, iar %n cele #ai -rave de e7centricitate, dec"dere i, %n cele din ur#", delincvent". Conda#narea unor atari /eno#ene se e7!lic" !rin /a!tul c" ele sunt inco#!ati1ile cu e7i-enele vieii %n co#un.

+aloarea unu! o$ e)te ("t* (e -elul %n care % i onorea0" locul atri1uit 'e 1o"%etate <, %$%7%!,ea 9!,"%%+ >rin inte-rarea %n viaa co#un" el 'e!ine i#!ortant !entru ceilali, este una din veri-ile unui lan cu nenu#"rate articulaii, !e care se 1a0ea0" alc"tuirea vieii u#ane i !e care nu ni le !ute# i#a-ina %n nu#"r #ai #are %nl"turate /"r" ca viaa social" s" se !r"1u easc". Ca!acit"ile individului sunt acelea !e care i le dese#nea0" locul s"u %n !rocesul de !roducie co#un al societ"ii o#ene ti. 2ire te, intervin !e acest !lan #ulte %ncurc"turi, as!iraia c"tre !utere, !o/ta de do#inare i tot /elul de alte r"t"ciri st6n8enind sau 0"d"rnicind accesul la divi0iunea #uncii sau sta1ilind /alse criterii de 8udecare a valorii o#ului, du!" cu# %ncurc"turi intervin i atunci c6nd un individ ocu!" un loc !entru care este ina!t. Di/icult"i !ot /i -enerate, de ase#enea, e apet%t!# de !utere, de a#1iia cal!" a unor indivi0i care, %n !ro/itul intereselor lor e-oiste, !un !iedici vieii i #uncii colective. Alte co#!licaii % i au cau0a %n strati/icarea societ"ii %n clase, situaie %n care !uterea !ersonal" i interesele econo#ice in/luenea0" distri1uirea do#eniilor de #unc", %n a a /el %nc6t !osturile cele #ai -rase, care con/er" #ai #ult" !utere, sunt acordate anu#itor -ru!uri sociale, !e c6nd altele sunt e7cluse de la acestea. Cunoa terea rolului i#ens !e care %l 8oac" %n aceast" !rivin" as!iraia c"tre !utere ne !er#ite s" %nele-e# de ce !rocesul divi0iunii #uncii nu a avut niciodat" o evoluie neli!sit" de accidente. 2ora a intervenit #ereu s!re a /ace din #unc" !entru unii un soi de !rivile-iu, !entru alii un #o e opr%9are+ O ase#enea divi0iune a #uncii este trans#is" i !rin situaia celor dou sexe' 2e#eia, ca ur#are a con/or#aiei ei cor!orale, este din ca!ul locului e7clus" de la anu#ite activit"i, !e c6nd, !e de alt" !arte, e7ist" #unci care nu sunt re!arti0ate 1"r1ailor, !entru c" ei nu dau aici un randa#ent 1un, ne/iind de /a!t acolo la locul !otrivit !entru d6n ii. Aceast" divi0iune a #uncii ar /i /ost reali0at" /"r" nici un /el de idei !reconce!ute i, %n #"sura %n care #i carea /e#inist" nu a %ntins !rea tare coarda %n /ocul lu!tei, a ad#is i ea lo-ica a"e1t!% p!,"t e $e ere+ Ea e1te eparte e a e)e9%,%7a )e9e%a 1a! de a distru-e ra!orturile naturale dintre 1"r1at i /e#eie %n ceea ce !rive te convena1ilitatea locurilor de #unc". $e !arcursul evoluiei 1 3 1 3

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

u $ " n e & ( ! 0 ! . ! u n e " $ u n c !! ) / " c o n -! 1 u % " t + n " ' " e l& + n c 2 t e $ e ! " " # % e l u " t o # " % t e ( ! n " c e l e " c t! 0 !t * ! # e c " % e

( e o 3 ! c e ! l e e e c t u " u ' ! 3 * % 3 " ! !& # e n t % u c a a c e ti a d i n u r # " s " " ! 3 * ! o si 1 il it a t e a s " < i v a l o ri /i c e / o r e l e # a i c u

/ o .

a A T o

"

c * te n (! n " 3 *! "t ul u! ( e " ) e # u n e +n 0 "l o " % e " "t !n ) u n " n u/ $ !t 1 % " (& el 0 " " # u c " ( e # % e (! le c !e # e " c el ( % u $ c " % e % 1e pa re c" %i 1 " % " n t e " . * pr% $%#

e4 %%# e $ " ) c ul !n !t * ! !& ! e c ar e el le s e si 0 e a 0 " ! e st e to t. D u ! " c u # a # # e n io n at , e d u c a ia c ar e s e !r a ct ic " a 0i %n /a # ili e e( te a 7 at " ! e a s !i ra i a c "t re !

C 1 3

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

, ! a a $ !t -o e #a <, " e p !t 2 , ci a tr e 1 u it s < o c u c e r e a s c " . V ic t o ri a 1 " r 1 a t u l u i a e c 5 iv al a t c u s u 1 8 u a r e a / e # ei i i % n s ! e ci al %

n s c ri s u ri l e / " c u t e d e l e is la i e d e < a l u n u l ti # ! u l u i a d u c d e s ! r e a c e s t ! r o c e s d e s u 1 8 u a r e o # " rt u ri e e l o c v e n

t " A C o 1 '

6 C o

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

" ) # !% " ! " c * t % e # u t e % e % e c u % 1 e l " c e l e $ " ! ( !e %! t e t % * ) * t u %! ( e ca ra ct er . P e $ * ) u % * "e "o p% #! # c % e ' t e & ) u 3 l! n ! e % e " # a s c

ul in it " %% 1a #e e $% ,e p e nt r u el a ! r o a ! e o d a t o ri e. A # 1i i a, s e t e a s a d e ! u t e r e i d e s u ! e ri o ri t a t e s e a s o ci a 0 " t o t al , d e vi n d e< a d r e !

t u 2 i

n < ,

A 0 " n t " 6 e l e # e c " % e l e o e % * ( e $ u lt e or i m a( c ul in it at ea


1

1! ,t e , t% e $ ( e ) e ( u c * t o " % e . N u t% e 3 u ! e ) * n e s u r ! ri n d " " # t u l c * '! l "

e t e 1 * )! $ a e 1e a "a 7! r% c0 n ' #% ,% a lo r % re "t oa re ar e <, $e e re ! , % ea # m a( c ul in " )% e "a o d o ri n " ir e al i0 a 1i l" s a u c a e t al o n d e e v al u a r e a pr o p ri ei c o n d ui t

e ,

a r 3

+ ( R E > U D E C A T A I N F E R I 8 RI T ? VI I 2 E 9 EI I. %n tr u 8u st i/i c ar e a 5 e e # o ni ei s al e, %n a/ a r " d e ar u # e n t ul ! ot ri vi t c " r ui a si t u a ia s a !r o vi n e d e la n at u

r" , %n /a v o ar e a 1 "r 1 at ul ui s e # ai in v o c " id e e a c " /e # ei a ar /i o /ii n " in /e ri o ar ". A c e a st " id e e e st e at 6t d e la rr" s ! 6 n di t" , %n c 6t a ! ar e c a u n 1 u n c o # u n al u

1 '

1 '

AL,RED ADLER

4U'u%*t"te" /e#inin"B a /ost c5iar luat" ca ar#ument <, /unda#entarea unor le-i. Tot a a, /e#eia a /ost su1a!reciat" %n ceea ce !rive te re0istena, destoinicia i randa#entul ei. La toate !o!oarele, 0icalele, anecdotele, !rover1ele i -lu#ele sunt saturate de critici %n8ositoare la adresa /e#eii, i#!ut6ndu<i<se ara-ul, ne!unctualitatea, ori0ontul li#itat, !rostia +@#inte scurt", 5aine lun-iB*. (<a /"cut u0 de o ne#ai!o#enit" in-enio0itate ca s" se dovedeasc" in/erioritatea /e#eii, iar r6ndurile #iso-inilor K ne -6ndi# la (trind1er-, 9oe1ius, (c5o!en5auer, Eeinin-er K au /ost %n-ro ate de un nu#"r deloc ne-li8a1il de /e#ei care, %n rese#narea lor, au %#!"rt" it conce!ia des!re in/erioritatea /e#eii i rolul secundar ce<i revine. Aceea i su1esti#are se re/lect" %n retri1uirea #uncii /e#eii care, indi/erent dac" este sau nu ec5ivalent" cu aceea a 1"r1atului, este #ult #ai sla1 !l"tit". Co9par;, !-1e re7!#tate#e #a te1te#e e apt%t! %,%& 1-a "o,1tatat c" !entru anu#ite #aterii, de e7e#!lu, #ate#atica, #ai dota % se dovedesc 1"ieii, !e c6nd !entru altele, ca de e7e#!lu studiul li#1ilor, #ai a!te se arat" /etele. (<a de#onstrat c" de /a!t 1"ieii au un !lus de %n0estrare, /a" de /ete, la acele o1iecte de studiu care !re-"tesc !entru !ro/esiunile #asculine 7Annerberufc). Dar )apt!# a"e1ta nu#ai %n a!aren" !ledea0" !entru dotarea lor su!erioar". Dac" e7a#in"# #ai %ndea!roa!e situaia /etelor, re0ult" c" a/ir#aiile !rivind sla1a ca!acitate a /e#eii sunt n"scociri, o #inciun" cu #asc" de adev"r. O /at" a! e 7% e 7%& #a )%e"e pa1& pe toate to,!r%#e& repet;, !-1e c" /iinele de se7ul ei sunt inca!a1ile, a!te doar !entru #unci #ai u oare, au7iliare. Este a1solut clar c" /etia, %n i#!osi1ilitatea ei in/antil" de a veri/ica adev"rul unor ase#enea 8udec"i, $a 1o"ot% "a !e un destin i#!laca1il inca!acitatea /e#inin" i, %n cele din ur#", se va su!une ea %ns" i acestui !retins destin. De#orali0at", dac" cu#va a1ordea0" studii de s!ecialitate K ceea ce, %n -eneral, nu se %nt6#!l" K, %nc" de la %nce!ut nu va #a,%)e1ta %,tere1!# ,e"e1ar& sau dac" #ani/est" un ase#enea interes, %l !ierde !e !arcurs. At6t #otivaia e7terioar", c6t i cea interioar" %i li!sesc. %n ase#enea circu#stane, /ire te, dovada inca!acit"ii /e#inine !are evident". Eroarea are dou" cau0e. Ceea ce o /avori0ea0"

CUNOATEREA OMULUI

e)te -"#tul c* ? "(e)e" #e 3"." uno% $o3!lu%! un!l"te%"le& #u% e1o!)te ? "#%ec!e$ 0"lo"%e" o$ulu! (u#* #%o#%!!le no")t%e #e%-o%$"n e& (!nt%/ un #unct (e $e ere "o9er"%a#& punct 'e !e'ere %, "are& 'e(i#ur" !ute# o#ite s" ne !une# %ntre1area %n ce #"sur" !er/or#anele i randa#entul corelea0" cu de0voltarea !si5ic". Dac" a# acorda #ai #ult" atenie acestui as!ect, a# distin-e i cealalt" cau0" !rinci!al" a conce!iei eronate !otrivit c"reia randa#entul #ai r e !1 a# )e9e%% 1-ar atora <, "ea 9a% 9are parte ,at!r%% 1a#e e7isteniale7. $ierde# adesea din vedere /a!tul c" /e#eii, %nc" din co!il"rie, %ntrea-a lu#e %i %#!uia0" urec5ile cu o !re8udecat" care nu /ace dec6t s"<i 0druncine %ncrederea %n sine i s"<i su1#ine0e s!erana c" ar /i ca!a1il" s" reali0e0e ceva. C6nd toi i toate %i %nt"resc aceast" !re8udecat", c6nd ea vede cu# /e#eilor le sunt distri1uite doar roluri su1ordonate, atunci este de %neles c" % i !ierde cura8ul, c" nu #ai vrea s" #unceasc" cu#secade i c", %n /inal, se retra-e %ns!"i#6ntat" din /aa %ndatoririlor vieii. Atunci( "e-% rept& ea este ina!t" i ne/olositoare. Dar c6nd %nele-e# c" noi sunte# cei care a# de/or#at o /iin" o#eneasc", insu/l6ndu<i res!ectul datorat $o"%% "o#e"t%$it"ii5, i c6nd %i r"!i# orice s!eran" de a !utea %n/"!tui ceva, c6nd ast/el %i ni#ici# cute0ana, ca a!oi s" constat"# c" aceast" /iin" o#eneasc" nu este 1un" de ni#ic, atunci s" nu ne !er#ite# s" s!une# c" dre!tatea este de !artea noastr", ci s" re"!,oa te# c" noi a9 pro$o"at <,tre4!# e7a1tr!+ A adar, %n societatea noastr" nu este u or !entru o /at" s"< i #enin" %ncrederea %n sine i %ndr"0neala. De alt/el, c5iar cu !rile8ul a!lic"rii unor teste de a!titudini a ie it %n eviden" un /a!t re#ar"a6%#: o -ru!" de /ete, %n v6rst" de ,) !6n" la ,; ani, a o1inut re0ultate 1!per%oare "e#or a#e t!t!ror "e#or#a#te 4r!pe& %,"#!1%$ "e#e e 1"iei. Cercet"ri ulterioare au ar"tat c" toate acele /ete erau din /a#ilii unde i /e#eia, #a#a, sau nu#ai ea e7ercita o pro)e1%e <, #od inde!endent. %nsea#n" c" %n acele /a#ilii !re8udecata cu !rivire la inca!acitatea /e#eii nu avea trecere sau a1ia dac" se /"cea si#it", deoarece /etele vedeau cu oc5ii lor cu# #a#a % i c6 ti-a e7istena !rin !ro!riile ei str" a,%%+ (r%, !r9are& e#e 1e p!tea! e7 volta #ult #ai li1er i #ai inde!endent, a!roa!e nein/luenate de toate acele in5i1iii le-ate de !re8udecata la care ne re/eri#. 1 ' 1 '

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

U n " l t " % 1 u $ e n t + $ # o t % ! 0 " " c e ) t e ! # % e 6 u ( e c * ! e ) t e n u $ * % u l ( e ) t u l ( e $ " % e ( e e $ e ! c " % e & + n ( ! e % ! t e ( o $

e n !! & + n ( e o ) e 3 ! + n l! t e % " t u % * & " % t * & t e 9 n ! c * i # e d ic i n " , " u o 3 ! n u t r e a li 0 " r% p r o e m in e n te " c a re p ot (t a / " r " ni ci o r e 0

e r U n

" L a ) 1

e $ e ! ! & " 0 2 n ( ( % e # t c o n ) e c ! n * o ! n ) " t ! ) " c ! e " # % o " # e 1 e n e % " l * " * ( e % o l u l ( e e $ e ! e . 7

! " " # ) ! 9 ! c * ) e $ ! ' c * # e " c e l e " ' ! c o o % ( o n " t e ' ! + n " c e l e " ' ! c o n ( ! ! ! + n c " % e e 0 o l u e " . * ' ! " c e e

" % n

! A " e 1 t a e 1 t e t % p ! #

t r " s " t u r i l e e i ! r i n c i ! a l e e s t e a t i t u d i n e a d e r e s < ! i n e r e a r o l u l u i d e / e # e i e . C 6 t e o d a t " i s

e a ! l i c " e 7 ! r e s i a @ / e # e i e 1 " r 1 " t o a s " B ( M a n n / e i b e r ) . A c e a s t a s e 1 a 0 e a 0 " ! e o t e o r i e r e i t " ,

e ) e 9 e % e " a r e & " u u n / e l d e 1 " r 1 " i e , c a u t " s " % n d r e ! t e r " u l . U n a d i n

! o t r i v i t c " r e i a s e a d # i t e c " l a a s e # e n e a / e # e i e 7 i s t " u n / a c t o r e r e < d i t a r , o s u 1 s t a n " # a s

c u l i n " c a r e l e c o n s t r 6 n e l a o a t i t u d i n e d e a c e s t / e l . % n t r e a a i s t o r i e a c i v i l i 0 a i e i n e a

r a t " % n s " c " a s u ! r i r e a / e # e i i

n c "

i a s t " 0 i e s t e s u ! u s " s u n t

i e r e s t r i c i i l e l a c a r e % , e 1 ! p o r t a t p e , t r ! 1 1 /

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

o $ ' ! + l + $ # ! n 1 l " % e 0 o l t * . D " c * e $ e ! " " ( o # t * o o % ! e n t " % e # e % c e # u t * c " ! ! n ( 4 3 * % 3 * t e " ) c * 5

& o # ! u n e " ) e 3 " . e " . * # e " # t u l c * e , ! ) t * o a r d o u " # o ) ! 3 !l ! t * ! e a 1 e o ri e n t a n l u m e a a " e a 1t a2 *i e < , 9 a , %e r a )

e 9 C e

o U n V i C e l e l a l t e d o u " t i ! u r i s u n t ! a r t e , e l e # a n i / e s t " a t 6 t a s c e ! t i c i s # % n c 6 t c o ! i i i , c a r e s e s i 0 e a 0 " n u # a i d e c 6 t l i ! s a d e % n c

r e d e r e % n s i n e a # a # e i , % i s c a < ! " d e s u 1 c o n t r o l . A c e a s t a % i r e % n n o i e t e t e n t a t i v e l e d e a t r e c

e l a c 6 r # " , d " a v e r t i s # e n t e

i , d i n c 6 n d % n c 6 n d , a # e n i n " c " v a s ! u n e t o t u l t a t " l u i . % n d r e

i e l e l a / e l d e i n / r u c t u o a s e % n # a t e r i e d e e d u c a i e . $ e d e o

! t 6 n d u < i % n s " ! r i v i r e a s ! 1 '

r e a u t o r i t a t e a ! e d a o i c "

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

" 3 * % 3 " t u l u ! & e " + ' ! t % * ( e " . * ( ! n n o u l ! # ) " ( e + n c % e ( e % e + n ) u c c e ) u l " c t ! 0 ! t * ! ! ) " l e e ( u c "

! o n " l e . A ) t e l & " % e + n 0 e ( e % e o l ! n ! e ( e e n ) ! 0 * + n e ( u c " ! e & c " ' ! c u $ ( e ( " t o % ! " e ! " % )% ) * 6 u

) t > i

a r C 5 C o

$ ! $ e % n a c e s t c o n t e 7 t a a ! " r u t r a v a t u l 1 u r a r e n e r v o a s " a / e t e i , ! e c a r e n i # e n i n u

e 7 ! l i c a . ( u / e r i n a c o n s t a % n a c e e a c " e a s e s i # e a # e r e u t o r t u r a t " d e 6 n d u r i r e l e % n d r e ! t

a t e % # ! o t r i v a # a # e i , 6 n d u r i c a r e , c r e d e a e a , o a c a ! a r a u t o t a l . % n c e l e d i n u r # " , ! e n e a < t e

! t a t e , s < a c u / u n d a t % n r e l i i e , / " r " n i c i u n r e 0 u l t a t . D u ! " c 6 t v a t i # ! a " e 1 t e 4 ; , ! r % a ! r e

i < o ! u t e a

4 r e 1 a t & e ) e " t " a r e a ) o 1 t a t r % 6 ! % t ! , ! % 9 e % " a # e n t & ! r o 1 a 1 i l % n s " c " # a # a 1 " t u s e ! u i n % n

r e t r a e r e . N u r " # " s e s e , c a s e c 5 e l " a t u l 1 u r " r i i n e r v o a s e , d e c 6 t o 1 i 0 a r " t e a # " d e / u r t u n " .

1 /

AL,RED ADLER

E"t" +'! +nc9!#u!" c* -u%tun" nu #ute" 0en! (ec2t (!n #%!c!n" cu1etului ei nc*%c"t '! c* +nt%/o 0i avea s" se nt0mple o nenorocire %, cau0a aceasta. Vede# cu# co!ilul %nsu i /"cea e/orturi s" se eli1ere0e de ura %#!otriva #a#ei sale. 2ata a continuat s" se de0volte i la un #o#ent dat a !"rut s"<i sur6d" un viitor /ru#os. O i# pre1%e deose1it" a /"cut asu!ra ei vor1a unei %nv""toare care s!usese: /ata asta va !utea s" reu easc" %n toate, nu#ai s" vrea. Ase#enea cuvinte sunt %n ele %nsele li!site de i#!ortan", dar !entru d6nsa %nse#nau: dac" vrei s"</i asumi "e$a& e %9po1%6%# 1" nu ai succes. Aceast" inter!retare a avut dre!t ur#are dorina de a continua lu!ta %#!o tr%$a 9a9e% 1a#e+ A venit v6rsta !u1ert"ii i ea s<a /"cut o /at" /ru#oas", 1un" de #"ritat i a avut #uli !retendeni. Dar li#1a ei ascuit" t"ia #ere! or%"e po1%1ilitate de relaie. Nu#ai un 1"r1at #ai %n v6rst" a i01utit s" se a!ro!ie de d6nsa i ea se si#ea at6t de atras" de el, %nc6t a e7istat te#erea c" s<ar /i !utut c"s"tori cu d6nsul. Dar !6n" i acest 1"r1at s<a retras du!" c6tva ti#! i /ata a r"#as /"r" !retendent !6n" la .4 de ani. %n cercul de care a!arinea ea /a!tul trecea dre!t sur!rin0"tor i ni#eni nu i<, !utea e7!lica, deoarece nu se cuno tea trecutul /etei. Lu!ta dur" !e care o dusese %nc" din co!il"rie %#!otriva #a#ei sale /"cuse din ea o /iin" -6lcevitoare, insu!orta1il". Lu!ta era co#!ortarea ei de !redilecie, !o0iia care o avanta8a: $urt"rile #a#ei o a6aser" i o orientaser" s!re v6narea de noi i noi triu#/uri. Cearta la cuite era do#eniul ei !re/erat. (e re/lecta aici vanitatea )e tei. Atitudinea ei @#asculin"B se tr"da %n !re/erina !entru acele 8ocuri %n care avea !osi1ilitatea s" %n/r6n-" un adversar. La .4 de ani a /"cut cuno tin" cu un 1"r1at /oarte onora1il, care nu s<a ar"tat deran8at de /irea ei ar"-oas" i care i<a cerut <, #od serios #6na. El s<a dat dre!t /oarte #odest i su!us. La !resiunile rudelor ei de a<, lua de 1"r1at, ea a e7!licat %n re!etate r6nduri c" si#te o #are aversiune %#!otriva lui i c" o c"s"torie cu d6nsul nu ar !utea ie i 1ine. Dat" /iind /irea ei, o ase#enea !re0icere nu era, desi-ur, -reu de /"cut. Du!" ce s<a o!us ti#! de doi ani, a s/6r it !rin a s!une da, /er# convins" c" %n acest o# do16ndise un sclav, cu care va !utea /ace ce dore te. %n tain" ea s!erase s" -"seasc" %n el o a

CUNOATEREA OMULUI

(ou" e(! !e " t"t*lu! e!& c"%e +! -*ce" conce)!! tot(e"un" '! +n to"te #%!0!n ele. n 1"!rt timp a /ost li#!ede c" se %n elase. La numai ";te$a 7%#e (u#* nunt* soul !utea /i v"0ut e06nd %n ca#era lui, cu !i!a %n -ur" i citindu< i con/orta1il 0iarul. Di#ineaa dis!"rea %n 1iroul s"u, venind !unctual la #as" i 1o#1"nind dac" nu era totul -ata. $retindea cur"enie, duio ie, !unctualitate K lucruri e7a-erate, du!" cu# -6ndea ea, lucruri care nu<i st"teau %n o1icei. Relaiile nu era ! nici !e de!arte co#!ara1ile cu acelea care e7istaser" %ntre ea i tat"l ei. Visurile i se s!ul1eraser". Cu c6t i<o cerea #ai #ult, cu at6t #ai !uin %i %nde!linea el dorinele i, invers, cu c6t #ai #ult %i atr"-ea el atenia asu!ra rolului ei de -os!odin", cu at6t #ai !uin o vedea %nde!linindu< i<,. De alt/el nu !ierdea oca0ia s"<i a#inteasc" %n !er#anen" c" de /a!t el nu are nici un dre!t la ase#enea revendi < c"ri, din #o#ent ce ea %i s!usese cate-oric c" nu<i este dra-. Aceasta %ns" nu<, i#!resiona. El % i etala #ai de!arte !reteniile, cu o ne%ndu<!lecare care ei %i desc5idea o !ers!ectiv" /oarte tul1ure !entru viitor. Cinstit, !"truns de senti#entul datoriei, 1"r1atul %i ceruse #6na <,tr-!, a""e1 e !%tare e 1%,e& !%tare e 1%,e "are 1-a r%1%p%t rep ede, de %ndat" ce s<a considerat st"!6n !e o !o0iie si-ur". Discordia e7istent" %ntre ei nu s<a atenuat c6nd /e#eia a devenit #a#". Ea a tre1uit s" ia asu!ra< i noi %ndatoriri. $e de alt" !arte, ra!orturile ei cu !ro!ria<i #a#", care trecuse ener-ic de ! artea 4%,erelui, se %nr"ut"eau continuu. Ne%ntreru!tul r"01oi do#estic se ducea cu ar#e de ase#enea cali1ru %nc6t nu este de #irare c" 1"r1atul se !urta uneori ur6t i /"r" #ena8a#ente, iar /e#eia avea %n acest ca0 dre!tatea de !artea ei. Co#!ortarea 1"r1atului era o consecin" a !ro!riei ei inaccesi1ilit"i i ne%#!"c"ri cu rolul de /e#eie. Iniial ea % i i#a-inase c" nu va /i -reu s" ocu!e o !o0iie de suveran" i c" va !arcur-e viaa al"turi de un sclav care s"<i %nde!lineasc" toate dorinele. $ro1a1il c" %n acest ca0 acordul ar /i /ost !osi1il. Dar ce era acu# de /"cutN Tre1uia s" divore0e, s" se %ntoarc" la #a#a sa i s" se declare %nvins". (" tr"iasc" sin-ur" i inde!endent", nu se !utea, !entru c" nu era !re-"tit" %n acest sens. Divorul i<ar /i r"nit #6ndria, vanitatea. Viaa %i era un c5in. De<o !arte soul 1 / 1 /

AL,RED ADLER

care o &o(coro'ea ntr.una" 'e alta 9a9a cu artileria e% 4rea& pre %c6nd /"r" %ncetare cur"enia % 1p%r%t!# e or %,e+ Iat<o i !e ea, dintr<o dat", ade!ta cur"eniei i ordinii. (<a a!ucat s" s!ele i s" curee, c6t era 0iua de lun-". (e !are c" %nelesese, %n s/6r it, leciile cu care #a#a %i %#!uiase urec5ile. La %nce!ut #a#a desi-ur c" a !utut sur6de 1inevoitor, iar 1"r1atul s<a 1ucurat %ntruc6tva v"06ndu< i soia devenit" deodat" at6t de iu1itoare de ordine, aran86nd dula!urile, -olind i r6nduind sertarele. Dar se !oate i e7a-era& ceea ce s<a i %nt6#!lat %n ca0ul nostru. Ea s!"la, /reca, "!r"a i lustruia at6t de st"ruitor, !6n" ce %n %ntrea-a cas" n<a r"#as /ir de !ra/, i de!unea at6ta 0el %nc6t /iecare era st6n8enit de dereti<c"rile ei i,de ase#enea, ceilali o st6n8eneau !e d6nsa. Dac" s!"lase ceva i cineva se i atinsese de acel lucru tre1uia s" se a!uce s"<, s!ele din nou i numai ea o p!tea )a"e+ Aceast" a a<nu#it" manie a splatului 7Hasc"9ran9"eit% e1te un /eno#en e7tre# de /recvent. Toate aceste /e#ei, care %ncearc" %n /elul acesta s" a/i e0e un soi de !er/eciune i s" le !riveasc" de sus !e altele, care nu s!al" at6t de des ca d6nsele, %n /iecare 0i, sunt %n r"01oi %#!otriva rolului lor de /e#eie. La ur#a ur#elor %ns" rar se vede.la un o# at6ta #urd"rie ca la o ase#enea /e#eie. Ceea ce o interesea0" nu este cur"enia, ci !ertur1area !e care o !oate deter#ina !e aceast" cale. A# !utea de#onstra, cu a8utorul a nu#eroase ca0uri, c" o reconciliere real" cu rolul de /e#eie este cel #ai adesea o si#!l" a!aren". Dac" au0i# c" o ase#enea /e#eie nu are %n -eneral !rietene, c" nu se %nele-e cu ni#eni i nu are vreo consideraie !entru careva, toate acestea decur- din /irea ei. Ceea ce tre1uie s" ne dea viitorul a!ro!iat este o cale de educare a /etelor care s" le conduc" la o #ai 1un" reconciliere cu viaa. C"ci ast"0i nu constat"# dec6t c", !6n" i %n condiiile cele #ai /avora1ile, aceast" reconciliere de #ulte ori nu este o1inut". %n societatea noastr" in/erioritatea /e#eii, de i nu are o e7isten" real" i toi oa#enii cu 8udecat" o t"-"duiesc, e1te 1%1te9at%" sta1ilit" !rin le-e i !rin tradiie. 9otiv !entru care tre1uie s" /i# #ereu cu oc5ii desc5i i i s" identi/ic"# %ntrea-a te5nic" a acestor conduite -re ite ale or6nduirii noastre sociale, s!re

CUNOATEREA OMULUI

" o co$3"te. Totul nu #ent%u o e,"1e%"t* 0ene%"%e $"l"(!0* " -e$e!!& c! #ent%u c* o "t"%e )!tu" !e (!)t%u1e 0!" " no")t%* )oc!"l*. n aceast" ordine de idei se cuvine #enionat %nc" un )e,o9e,& ntruc0t !rile8uie te adesea o critic" %n8ositoare a /e#eii, a,!9e v(rsta periculoas, care se #ani/est" ca# !e la 3I de ani, aduc6nd cu sine #odi/ic"ri ale !si5icului, %n sensul e7acer1"rii anu#itor tr"s"turi de caracter. (u1 in/luena dec"derii /i0ice, /e#eia este !ersecutat" de -6ndul c" a venit ti#!ul c6nd ea va !ierde i ulti#ele resturi de valoare, trudnic !"strate, care i a a sunt ne%nse#nate. Cu #are c5eltuial" de ener-ie, ea %ncearc" tot ce i<ar !utea /i de /olos %n #eninerea !o0iiei sale, %n condiii care de<acu# se %n"s!resc. Dac" <, 1o"%etatea noastr" de a0i !rinci!iul do#inant al retri1uirii du!" #unc" lucrea0" %n -eneral %n de/avoarea oa#enilor %n v6rst", /a!tul este %ns" i #ai alar#ant %n !rivina /e#eilor %n v6rst". Deteriorarea care survine la /e#eile %n v6rst" i care le su1#inea0" cu tot!# $a#oarea, %ntr<o alt" /or#" atin-e universalitatea, %n a a /el %nc6t valoarea vieii noastre nu este de a!reciat du!" nu#"rul 0ilelor tr"ite. Ceea ce cineva a reali0at %n de!lin"tatea /orelor sale, va tre1ui trecut %n contul s"u, !entru ti#!ul %n care /orele i in/luena %i vor /i #ult sc"0ute. Nu este ad#isi1il ca un o#, !entru c" a %#1"tr6nit, s" /ie de acu# %ncolo !ur i si#!lu e7clus de la 1ene/iciile s!irituale i #ateriale, %ntr<o #anier" care %n ca0ul /e#eii 1"tr6ne de-enerea0" de<a dre!tul %n 1at8ocur". (e cuvine s" ne re!re0ent"# cu ce an7ietate se !oate -6ndi o adolescent" la o ase#enea !erioad" a vieii, care i !e ea o a tea!t". 2a!tul de a /i /e#eie (das 8eib:-ein) ,! e1te #ai !uin vala1il la v6rsta de 3I de ani, de#nitatea u#an" !ersist" %n toat" de!lin"tatea ei i dincolo de acest #o#ent i ea tre1uie !"0it". 3. TEN(IUNEA DINTRE CELE DOU? (ELE. La 1a0a tuturor acestor /eno#ene, !e care le<a# e7a#inat, se a/l" distorsiuni ale civili0aiei noastre. De %ndat" ce o !re8udecat" i<a /" "!t r!9 aici, ea se e7tinde i este de re-"sit !retutindeni. A a stau lucrurile cu !re8udecata re/eritoare la in/erioritatea /e#eii, ca i cu co#!le#entul acestei !re8udec"i, anu#e aro-ana 1"r1atului, care tul1ur" n !er#anen" ar#onia se7elor. Ur#area este o e7traordinar" 1 / 1 /

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

te n )! u n e& c "% e ) e !n -!l t% e " . * <, e o1 e6 % +n %e l" !! le e% ot !c e i ca re " $ e n! n * c o nt !n u u& "; , ,! o %1 tr! 4e pu r i si # !l u, or ic e ! os i< 1i lit at e d e a /i /e ri ci t. %n v e ni n at " d e ac e as t" te ns

iu n e, %n tr ea a no as tr " vi a " er ot ic " se us uc " i se ! us ti e te . A a se e7 !li c" /a !t ul c" ra r se %n t6 ln e te o c" sn ici e ar # on io as "& %ar "o p%% % "re 1" "! % e ea c" o c" s" to ri e es te ce va ne # ai !o # en it de co # !li ca t i

d e S e

t "

+ n t % e " 1 " u $ " n !t " t e . I ( e " l u l e , c e ) ! 0 " l $ " ) c u l! n !t * ! ! + n ) e " $ n * # % o 0 o c " % e & # e % $ " n e n t * ) e ( u c ! e & 0 e ' n !c n e " ) t 2 $ # * %& ( !

n c " % e ,! % e . u lt * d e c 6 t ! r e t e n ii al e v a ni t " ii , s a ti s/ a c ii u ni la t e r al e1 E& o ! o 0i i e ! ri vi le -i a t ", c e e a c e c o n tr a 0i c e c o n di ii le n a t u r al e al e vi e ii u #

a n 4

# a N u % n c a ! e % n d o i a l " c " % n a c e s t e c o n s t a t " r i

i % n a c e a s t " a r u < # e n t a i e e s t e

i c e v a a d e v "

r. A r u # e n t a i a e s t e v a l a 1 il " % n c a 0 u l % n c a r e c o e d u c a i a e s t e c o n c e ! u t " % n s e n s u l u n e i c o n c u r e n e a s e 7 e l o r& ! e n

tr u la u ri i u n ei # ai # a ri d e s t oi n ic ii. % n el e a s " % n a c e s t # o d d e c " tr e d a s c "l i i el e vi , /i r e t e c " e d u c a i a # i7 t " v a /i d " u n " t o a r e . D

1 /

1 /

ALFRED ADLER

CUNOA>TEREA O9ULUI

col a& or ar ea !ii to ar ea (e %el or" n !e 'e re a un or mi (iu ni co m un e" o " $ e n! c" %e )* # u n * "c e ") t* co n ce # !e l" 3 ". " "c t! 0! t* !! lo % # e ( "/ 1 o 1! ce & "t u n c! +n ce %c *% !l e ( e e ( u c" ! e $ !, t* 0

o% ) ue% ! +n to t( e " u n " e ' e c u% !. A ( 0 e% ) "% !! n u 0 o% 0 e ( e " +n e ' e c u% ! ( e c 2t c o n!% $ "% e " -" #t ul u! c* lu *% !l e lo % ( e # o. ! ! e ) u nt +n te $ e! "t e. A r tre &u i s" ai /o r

a N
1

" o = u
'

!eine allge mein e ?s"c he#( <, te@t!# or%4%, a#+ *Nota tra +.
2

,die m nnli c9e s Hes en$, &n te@t! # or%4% ,a#+ *Not a tra +. / @/e #ei a este #oti v de tul1 urar e !ent ru 1"r 1atB . +Not a trad .*
6

!sei nen 6ase in#( m te@t! # or%4% ,a#+ *Not a tra +.


5

!der -tim me der Eesa mthe it#( <, te@t! # or%4% ,a#+ *Not a tra +.
9

Al u0i e tra ns !a re nt " la co nc e! ia 1i ol oi0a nt " a lui C. G. Au nre/ eri to ar e la !a ni ma # i !a ni mu s# ca !ri nc i!i i ar 5e ti! al e, %n n" sc ut e, inc on ti en te, ca re s< ar # an i/e st a cu o /or " de de sti n i# !l ac a1 il %n via a oa # en ilo r, di

nc ol o de ori ce e7 !e rie n " e7 ist en ia l", de ori ce a # !r en t" so cio cul tur al ". +N ot a tra d.*
1 3

Li pof obi e I te a # " de -u no ai e, de # ur d" rie . !6 ie Lei nli ch 0ei t der Mu tte r#. <, te@ t!# or% 4%, a#+ *N ota tra +.
1 1

!elb stb cre ich eru ng# ( <, te@t !# or% 4%, a#+ *N

ota

tra +.

1 ?

1 /

CUNOATEREA OMULUI

Cap%to#!# VIII

2RAVI >I (URORI

A# a#intit adesea c" & pe,tr! apre"%erea !,!% o9& e1te %9!ortant s" se cunoasc" %#!re8ur"rile vieii sale. O %#!re8urare de acest /el este !o0iia !e care co!ilul a ocu!at<o %n r6ndul /railor i surorilor sale. Oa#enii !ot /i clasi/icai i din acest !unct de vedere i, dac" ave# su/icient" e7!erien", vo# /i %n stare s" recunoa te# c" cutare este !ri#<n"scut, cutare unicul co!il la !"rini, sau #e0inul .a.#.d. (e !are c" oa#enii tiu de #ult c" prslea e1te e "e#e 9a% #ulte ori un ti! deose1it. A a se vede dintr<o #uli#e e 6a19e& le-ende, din istorisirile 1i1lice, %n care ulti#ul n"scut este totdeauna !re0entat i descris %n acela i #od. De /a!t el cre te %n cu totul alte %#!re8ur"ri dec6t toi ceilali co!ii. $entru !"rini el este un co!il a!arte i, ca #e0in, are !arte de un trata#ent deose1it. Ca #e0in, el este totodat" i cel #ai #ic i, ca atare, cel care are cel #ai #ult nevoie de -ri8", !e c6nd ceilali /rai i surori se descurc" de< acu#, sunt co!ii #ari. De aceea, el cre te %ntr<o at#os/er" /a#ilial" #ai cald" dec6t ceilali. Din aceast" situaie re0ult" !entru el anu#ite tr"s"turi de caracter care %i in/luenea0" %n #od deose1it atitudinea /a" de via", /or#6ndu<se ca o !ersonalitate distinct". (e adau-" la acestea o cir< cu#stan" contradictorie %n a!aren". $entru un co!il nu este deloc o situaie !l"cut" s" se vad" totdeauna tratat ca un !u ti, %n care ni#eni nu are %ncredere i c"ruia nu i se %ncredinea0" ni#ic. Asta %l

+nt*%2t* -o"%te $ult #e co#!l c"%e& (e o3!ce!& )e )t%*(u!e'te )* arate c* el #o"te -"ce totul. A)#!%" !" )" c*t%e #ute%e )e !nten)!-!c*. A)t-el& $e.!nul 0" -! (e cele $"! $ulte o%! un !n(!0!( ne)"t!)-*cut (ec2t (e o )!tu" !e o#t!$*& (e.0olt2n( <, 1%,e ten(!n " (e "/! (e#*'! #e to ! ce!l"l !. A"e1t tip se %nt6lne te /oarte /recvent %n via". E7ist" o cate-orie de #e0ini care %i de!" esc !e toi, care au reali0at mult 9a% mult dec6t /raii i surorile lor. 9ai !uin /ericit este ca0ul acelei cate-orii de #e0ini care, de i au avut aceea i tendin", nu au des/" urat o activitate 1o-at" i nu au #ani/estat %ncredere %n sine, ceea ce li se !oate tra-e, de ase#enea, din relaiile cu /raii #ai #ari. Dac" ace tia nu se las" de!" ii, se !oate %nt6#!la ca #e0inul, la i !l6n-"re, s" dea 1ir cu /u-iii din /aa %ndatoririlor ce<i revin, s" /ie #ereu %n c"utarea unui !rete7t de a se esc5iva de la aceste %ndatoriri. El nu este #ai !uin a#1iios, dar este o a#1iie din cele care %i /ac !e oa#eni doar s" se descurce, %ncerc6nd s" i<o satis/ac" !e un teren al"turi de %ndatoririle vieii i evit6nd riscul de a tre1ui s" /ac" !ro1a ca!acit"ilor lor. 9uli au /ost sur!rin i de constatarea c" un #e0in se co#!ort" de o1icei ca i cu# ar /i 5andica!at i ar !urta %n el un senti#ent de in/erioritate. %n cursul cercet"rilor noastre a# "o,1tatat <,tot ea!,a acest senti#ent c5inuitor i alar#ant, %n care se !oate identi/ica un !uternic i#!uls !entru de0voltarea !si5ic". %n acest sens, #e0inul este !er/ect co#!ara1il cu un co!il care a venit !e lu#e cu or-ane de/iciente. Ca0ul !oate s" nu stea a a %n realitate, nu este aici vor1a de e7istena o1iectiv" a in/eriorit"ii, ci de ceea ce si#te o#ul. >ti# cu ce nes!us" u urin" se co#it erori %n viaa co!ilului. Ne a/l"# %n /aa a o #uli#e de !ro1le#e, !osi1ilit"i i consecine. Cu# se i#p!,e s" se co#!orte educatorulN (" invoce el noi sti#ulente, care s" suscite #ai de!arte vanitatea unui ase#enea co!ilN A insista doar asu!ra necesit"ii ca un ase#enea co!il s" /ie #ereu !ri#ul ar /i mult !rea !uin !entru o via" de o#, iar e7!eriena ne %nva" c" %n 0!" * ,! tot!# ep%, e e a )% pr%9!#+ Ma% 6%,e e1te "a& e@a4er;, !-1e %ntruc6tva, s" se s!un": nu ave# nevoie de !ri#i<clasai1+ De )apt ,% (e i /ace r"u de ei. Dac" trece# %n revist" istoria, !recu# i e7!eriena noastr", tre1uie s" constat"# c" /eno#enul nu este 1ene/ic. Un 161

163

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

" ) tel ( e # %! n c! # ! u " c e ( ! n c o # !l u n u n !l " t e % "l '! & + n "! n t e ( e t o " t e & +l + $ # !e ( !c * ) * ( e 0! n * u n 3 u n ) e $ e n . P %! $ " c o n ) e c! n *

e ) t e & ( e c e l e $ " ! $ u lt e o %! & " # t u l c * e l ) e 1 2 n ( e ' t e n u $ " ! l " )! n e '! c u $ ) * # % o c e ( e . e c " " l !! ) * n u !/ o ! " + n " ! n t e . E l

( e A c

s a A l

N !c ! u n ul (! n " c e )t e ( o u * t! # u% ! n u !n cl u ( e ( e o 3! c e! o " $ e n! ( e n * ( e6 ( e. C e/ ! (% e #t & c e! c "% e c o n )t !t u! e #% ! $ ul t! # ) e ( e )c u% c * $ "! 3! n e +n t%

/o # e% !o " ( * +n c "% e c o n c u %e n " ) e $ "! 3 u c u %* ( e o o "% e c "% e " # %e c! e% e. A c e )t t! # % i v a "s i ec 9il i& ru l ( o "% +n ( " u n " c el o% l" l ! & # e c0 n' ce l 'e .al d oi le a

v a > i D

a c

" d e0 vo lt ar ea %n ac ea st " di re ci e n u es te sti n 5 er it ", vo # "s i la !r i # ul < n "s cu t tr "s "t ur ile ca ra ct er ist ic e a ! "r "t or ul ui or di nii e7 ist e nt e. As e # e n ea oa # e ni a !r ec ia 0" %n # o

d cu to tu l d e os e 1i t ! ut er e a, at 6t ! ut er e a lo r ! er so n al ", c6 t i id e e a d e ! ut er e ca at ar e. $e nt ru !r i # ii< n "s cu i ! ut er e a es te ce v a d e la si n e %n e le s, ce v a d e # a 7i

1 6

1 6

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

La 1e "! ,7 % (H / ei ge bo re ne n) " si # a c e e a i a s !i ra i e c "t re ! u< te re i s u ! er io rit at e, c u n u a n el e d e ri o ar e. Ei st a u to t ti # ! ul s u 1 !r e si u n e, s e st r" d ui e sc s "

a8 u n " %n ! ri # < !l a n, c o # ! or ta # e nt ul lo r /ii n d d e a s e # e n e a al u n ui c o n c ur e n t in tr at %n c u rs a ! e n tr u vi a ". ( e c u n d ul s e si # te ! ut er ni c % # 1 ol di t

d e C o p i l u l u n i c a r e

c e a l e c e l o r d i n 8 u r u l s " u . $ " r i n i i n u a u , c a s " s ! u n e # a a , n i c i o ! o s i 1 i l i t a t e d e a l e e r

i e l o s i t u a i e s ! e c i / i c " . E l e s t e e 7 ! u s c u t o t u l d e # e r s u r i l o r ! e d a o i

e, ei a r u n c 6 n d u < s e c u t o t el a , !# #o r p e a 4 o 4% " a1 ! pr a a" e1 t! % 1% , 4 !r " o p% #+ A "e 1t a $ a )% " ! to t! # li ! si t d e in d e ! e n d e n ", v a a t e ! t a # e r e u

c a ci n e v a s " <i a r a t e d r u # u l d e u r # a t, v a /i % n ! e r # a n e n " % n c " u t a r e a u n u i s ! ri 8i n . A d e s e a r " 0 6 i a t, e l n u e s t e o 1 i n u it

s " s e a t e ! t e l a n i c i o d i / i c u l t a t e , d e o a r e c e % n t o t d e a u n a i < a / o s t n e t e 0 i t d r u # u l . C u # s e a

/ l " # e r e u % n c e n t r u l a t e n i e i , e l c a ! " t " c u u u r i n " s e n t i # e n t u l c " a r e o v a l o a r e d e o s e 1 i t "

. $ o 0i i a s a e st e a t 6 t d e d el ic a t ", %n c 6 t lu " ri le d e a ti t u di n e r e i t e s u n t a ! r o a ! e in e vi t a 1i le . 2i r e t e, d a c " ! " ri n i i t iu c e i # ! o rt a n

" a u a s e # e n e a si t u a i i, i c e ! e ri c o l e a s c u n d , a t u n ci e 7i s t " ! o si 1 ili t a t e a c o n tr a c a r " ri i l o r. R " # 6 n e , t o t u i , o ! r o 1 l e #

" d i / i c i l " . A d e s e a ! " r i n i e 7 t r e # d e c i r c u # s ! e c i , c a r e s o c o t c " v i a a e s t e d e o s e 1 i t d e r e

s i s e n si 1i li t a t e a c o !i lu lu i. %n ri 8o r a r e a ! e r # a <

i , d r e ! t u r # a r e , / a c t o a t e l u c r u r i l e c u o ! r u d e n " e 7 a e r a t " , i n / l u e n < e a 0 " % n a c e s t s e n

n e nt * # e nt %u )* n *t "t e " "o p%# !#! % <# $a )a" e pe ac e(t a s" !r iv ea sc " lu m ea ca !e o re ali ta te os til ". %n ac es t /el co !il ul ev ol ue a0 " cu ve < ni ca te a # " d e -r eu t" i, %n /a a c" ro ra el st " li! sit d e e7 ! er ie n ",

n e % n D u

1 6

1 6

ALFREDADLER ne a#inti# c6t de u or de inter!retat sunt anu#ite distorsiuni %n de0 $o#tarea "op%#!#! i care, de e7e#!lu, vine !e lu#e cu de/iciene cor!orale, stare care deter#in" o tensiune %ntre el i cerinele #ediului, e7act ca la tat"l s"u, care i el !oate c" a venit !e lu#e cu or-ane e)%"%e,te+ D%, a"e1t p!,"t e $e ere& teor%a tra,19%ter%% ere %tare a tr"s"turilor de caracter se dovede te li!sit" de %nte#eiere. Din e7!unerea de #ai sus re0ult" c" dintre distorsiunile care intervin %n de0voltarea co!ilului cea #ai -rav" !rive te as!iraia sa de a se ridica deasu!ra celorlali i de a tinde la o !o0iie de /or", care s"<i aduc" avanta8e !ersonale. Dac" aceast" tendin" !ro!rie societ"ii noastre !une st"!6nire !e su/letul o#ului, de0voltarea sa ia un curs o1li-atoriu. O !ro/ila7ie !eda-o-ic" %n acest do#eniu %nt6#!in" di/icult"i care recla#" o %nele-ere #ai !ro/und" a situaiilor. >i dac" e7ist" un !unct de vedere coerent, care s" ne a8ute la %nl"turarea tuturor di/icult"ilor, acesta se re/er" la cultivarea senti#entului de co#uniune u#an". Dac" lucrul acesta reu e te, toate di/icult"ile devin insi-ni/iante. Cu# %ns" %n vre#ea noastr" reu itele %n acest sens sunt relativ rare, di/icult"ile at6rn" -reu %n 1alan". Recunosc6nd /a!tul acesta, nu ne vo# #ai #ira c" %nt6lni# at6ia oa#eni care se lu!t" de<a lun-ul vieii s" se #enin" !e linia de p#!tire, e7istena /iind dur" !entru ei. >ti# c" ei sunt victi#ele unei de0volt"ri -re ite i c", %n consecin", i atitudinea lor /a" de via" este -re it". De aceea 8udecata noastr" re/eritoare la ei tre1uie s" /ie /oarte reinut" i, #ai !resus de orice, s" nu /ie o judecat moral, o 8udecat" asu!ra valorii +#orale* a o#ului. 9ai de-ra1" se i#!une s" %ncerc"# s" valori/ic"# cuno tinele !e care le<a# do16ndit, s" a1ord"# alt/el o#ul, dat /iind c" acu# sunte# %n stare s" ne /ace# o %9a4%,e 9!#t 9a% e@a ct" des!re viaa sa interioar". $entru educaie, de ase#enea, re0ult" i#!ortante !uncte de vedere, deoarece cunoa terea surselor de eroare ne o/er" #ulti!le !osi1ilit"i de intervenie. Av6nd o vi0iune cu!rin0"toare i !ro/und" a de0volt"rii !si5ice a o#ului, %n tr"s"turile !e care le e7a#in"# !ute# discerne nu nu#ai trecutul, ci, %ntruc6tva, i viitorul s"u. Nu#ai a a o#ul devine !entru noi cu adev"rat viu. El va /i !entru noi #ai #ult dec6t o si#!l" siluet" i vo# o1ine o alt" idee des!re valoarea sa dec6t ideea care are adesea curs %n societatea noastr".

CUNOA>TEREA O9ULUI NOTE !/ir brauchen 0eine Ersten#(<, te@t!# or%4%,a#+ *Nota tra +. 2 2iul lui Isac i al Re1ec"i, /ratele #ai #are al lui Iaco1, care, du!" cu# s!une =i1lia, i<a v6ndut !e un 1lid de linte dre!tul de !ri#<n"scut. +Nota trad.* 166
1

CARACTEROLOGIE
Cap%to#!# I

CUNOATEREA OMULUI

GENERALIT?VI

,. E(ENVA CARACTERULUI >I 2OR9AREA (A. $rin tr"s"tur" de caracter %nele-e# o anu#it" /or#" de #ani/estare !si5ic" a o#ului, %n %ncercarea sa de ada!tare la sarcinile vieii. @CaracterulB este, a adar, o noiune social' $ute# vor1i de o tr"s"tur" de caracter nu#ai dac" ine# sea#a de cone7iunea o#ului cu #ediul s"u s!eci/ic. %n ca0ul unui Ro1inson, 1un"oar", ar /i li!sit de i#!ortan" s" ti# ce caracter are. Caracterul este luarea de atitudine, #odul %n care o#ul se ra!ortea0" la #ediul s"u, o linie directoare i#!re-nat" de i#!ulsul de a/ir#are asociat cu senti#entul de "o9!niune social". A# i sta1ilit c" %ntre-ul co#!orta#ent al o#ului este a7at !e un sco! care nu vi0ea0" altceva dec6t o1inerea su!eriorit"ii, a !uterii, %nvin-erea altora. (co!ul in/luenea0" conce!ia des!re lu#e, #odul de a /i, ti!arul de via" al o#ului, diri86nd -esturile care %l e7!ri#". Tr"s"turile de caracter sunt, de aceea, doar /or#ele a!arente, e7terioare ale liniei de #i care a o#ului. Ca atare, ele ne #i8< locesc cunoa terea atitudinii sale /a" de #ediu, /a" de se#eni, %n -eneral /a" de co#unitate i /a" de !ro1le#ele sale de via". Ave# de<a /ace cu /eno#ene care ni se %n/"i ea0" ca miFloace e a p!,e %n valoare !ersonalitatea, ele#ente care se asa#1lea0" %ntr<o #etod" de via" (Methode des .ebens).

T%*)*tu%!le (e c"%"cte% nu )unt +nn*)cute& "'" cu$ $ul ! con)!(e%*& nu )unt ("te (e l" n"tu%*& -!!n( co$#"%"3!le cu l!n!" (!%ecto"%e& c"%e !nt%* +n con)t!tu !" o$ulu! c" un '"3lon '! +! #e%$!te& -*%* a me'ita prea mult" s"< i e%prime <, or%"e )!tu" !e #%o#%!" per(onalitate. Ele nu cores!und unor /ore sau su1straturi native, ci sunt dobndite %nc" %n !ri#ii ani de via", deter#in6nd un #od constant '! 1ine de/init de a /i. Lenea unui co!il, de !ild", nu este %nn"scut", ci el este lene !entru c" aceast" %nsu %re % 1e pare 9%I#o"!# "o,$e na1il de a< i u ura viaa i de a< i da i#!ortan". C"ci K %ntr<un anu#it sens K as!iraia c"tre !utere se /ace si#it" la o# c5iar i atunci c6nd el evoluea0" !e o linie a tr6nd"viei. El se !oate re/eri 9ere! #a a"ea1ta "a #a o de/icien" nativ" i atunci valoarea sa interioar" a!are ca intact". Re0ultatul /inal al unei ase#enea intros!ecii arat", invaria1il, ca# %n /elul ur#"tor: @Dac" nu a avea aceast" de/icien", #i<a !utea des/" ura %n #od str"lucit ca!acit"ile, din !"cate %ns" a# acest nea8unsB. Un altul, an-a8at %ntr<o lu!t" continu" cu antura8ul s"u, la care %l %#!in-e o s"l1atic" as!iraie c"tre !utere, % i va de0volta tr"s"turi de caracter necesare susinerii unei ast/el de lu!te, cu# sunt a#1iia, invidia, sus!iciunea, i altele de /elul acesta. (<ar crede c" ase#enea /eno#ene sunt to!ite laolalt" %n #a-#a !ersonalit"ii, av6nd un caracter nativ i irevoca1il, !e c6nd la o e7a#inare #ai a!ro/undat" reiese c" ele sunt necesare doar !entru linia de #i care a individului i au /ost ado!tate ca atare. Nu sunt /actori !ri#ari, ci secundari, o1inui %n virtutea sco!ului secret a# %, %$% !#!%& a$;, & pr%, !r9are& !, "ara"ter teleologic. (" ne a#inti# de cele e7!use #ai sus, !otrivit c"rora #odul u#an de a tr"i, de a aciona, de a< i sta1ili o !o0iie este %n c5i! necesar le-at de /i7area unui sco!. Nu !ute# ni#ic conce!e i !une %n a!licare, /"r" a !re/i-ura un anu#it el. Acesta se %ntre0"re te %nc" %n contururile con/u0e ale !si5icului in/antil i direcionea0" e7$o#tarea %ntre-ii sale viei !si5ice. Este /ora diri-uitoare, /or#ativ", care /ace ca /iecare individ s" /ie o unitate distinct", o !ersonalitate di/erit", dat /iind c" toate actele i /or#ele de e7!resie se %ndrea!t" s!re unul i acela i !unct, %n a a /el %nc6 t pe,tr! ,o% e# este incon/unda1il, acolo unde % i ur#ea0" !ro!ria sa cale. (e i#!une s" !"r"si# cu totul ideea i#!ortanei ereditii "! !rivire la /eno#enele !si5ice i %ndeose1i %n ceea ce !rive te -ene0a tr"s"turilor de caracter. Nu e7ist" nici un ar-u#ent care s" !oat" 1 6 1 6

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

)u ) ! ne "c ce #t "% e" te o% !e! e% e( !t * !! +n "c e) t (o $ en !u. D "c * u% $ *% !$ %e t% o) #e ct !0 u n -e n o $ en o" %e c" %e (! n 0! " " u n u! o $ & "6 u n 1e $ & -!/ %e 't e& l" #% !$ " .! ( e 0! " * '! "0 e $ !l u. !" c* to "t e

)u nt +n n *) cu te . E" #t ul c" e, !) t* t% *) *t u% ! e "ar a"t er co m un e un ei nt re #i )a 9%# %%& un ui !o !o r sa u ra se se e7 !li c" !u r i si # !l u !ri n ac ee a c" oa # en ii tr "i es c un ii l6 n" al ii, c" tr "s "t uri le !e ca re ei i le cu

l t L a ) e # 1 e p e t r e " # ! " r ! r % # e < , e o 1 e 6 % < , c e e a c e ! r i v e t e t e n d i n a

E e l t u n g s s t r e b e n ) . D i / i c u l t " i l e c u c a r e s e c o n / r u n t " / i e c e c o ! i l / a c c a a c e a s t " t e n d i n " s " /

e a 1 e p ! , e < , $ a # o a r e (

ie in di s! e ns a 1i l" ! e nt ru d e0 v ol ta re . 2o r # el e %n ca re a ! ar e te n di n a su nt , la ur # a ur # ei , in te r a n8 a 1i le , el e alt er ,; , & 9 o %)% "; , !1e& #! ;, a1 pe "te di /e rit e d e la u n in di vi d la al tu

l. L a a/ ir # a ia c" , %n ce e a ce !r iv e te tr " s "t ur il e lo r d e c ar a ct er , c o !i ii s e a # " n " c u ! "r in ii , tr e 1 ui e s "

c o

!u l de a o1 in e su !e rio rit at ea es te un sc o! se cr et. Ca ur # a< re a in/ lu en ei se nti # en tul ui de co # un iu ne so ci al ", nu se !o at e de s/ " ur a de c6 t %n tai n" , as cu n0 6n du < se %n !e r# an en " su 1 o # as c" !ri et en oa s" . Tr e1

ui e to tu i s" ar "t " # c" el nu ar !u te a ev ol ua %nt r<o /or # " at 6t de tr an s/i -u ra t" %n ca 0u l %n ca re ne < a # cu no a te # ai 1i ne un ii !e al ii. Da c" a # !r ore sa at 6t de # ult %n ac es t se ns %n c6 t /ie ca re s" /ie %n # "s ur " s"

1 7

1 7

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

u n 1 9 ! u l ( e 0 e ( e % e " l e , " c e % 3 * %! ! ) e n t! $ e n t u l u ! # % o # %! e ! n o " ) t % e # e % ) o n " l! t * ! & + n s e n s u l d e a a8 u n e s " o

c u ! " # o ! o 0i i e c a r e s " n e ! e r # it " u n s u r ! l u s d e ! u t e r e . . . I9 $ O RT A N V A ( E N TI 9 E N T U L UI D E C O 9 U NI U N E ( O CI A L ? $ E N

u pu te m ap rec ia un om 'e c0t ra po rt0 n' i'e ea 'e 1e, t%9 e,t 'e co mu niu ne so cia l" la atit u'i ne a 1a (e "n )" $ 3l u& l" 12 n( u% !le '! act ele sa le, !ri n !ri s # a un ei cu an ti/i c" ri. Ac es t !u nc t de ve de re re/ le ct " /a !t ul c" sit ua ia /ie c"

rui in di vi d %n so ci et at e !r eti nd e un se nti # en t !r o/ un d al str uc tu rii vi ei i, ca re ne /a ce s" int ui # # ai # ult sa u # ai !u in li # !e de , c6 te od at " ui #i to r de cl ar , ce ea ce da to r" # ce lor lal i. 2a !t ul c" ne a/l

1 7

1 7

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

U n t 2 n * % # o 0 e ) t e ' t e c * +n t% / o .! " +n o t " t +n $ " % e c u $ "! $ ul ! c " $ " % " .! ) # % e o !n ) ul *& u n ( e " u % * $ " ) c 2 t 0 " t! $ # . S / " +n t 2 $

# l" t c " u n ul di n ei , a !l e c 6 n d u< s e la # ar -i n e a st 6 n ci i, s "< i !i ar d " e c 5i li 1 r ul i s " c a d " %n # a r e. T 6 n " r ul n o st r u, a !l e c 6 n d u< s e i el , ,<

E , % n D

i # e n si u ni le s e nt i # e nt ul ui d e c o # u ni u n e s o ci al " v or a ! "r e a %n to at e # a ni /e st "r il e o # ul ui . El e s e v or e 7 !r i # a /o ar te cl ar , d e e 7 e # !l u, %n /e lu l %n c ar e ci

n e v a s e ui t" la u n s e # e n al s " u, %n /e lu l %n c ar e %i %n ti n d e # 6 n a s a u %i v or 1 e t e. %n tr e a a s a /ii n " n e v a !r o d u c e o i # !r e si e ! ur in tu iti v ". Di n c o # ! or ta

c u vi n e s " in si st " # a s u !r a /a !t ul ui c ", s !r e a a !r e ci a c ar a c< te ru l u n ui o # , %n to td e a u n a tr e 1 ui e s " a v e # %n v e d er e ! o 0i i a s a to ta l" , c a /a ct or e s e n ia

l, n e/ ii n d s u/ ic ie nt " e 7 a # in ar e a u n or /e n o< 9 e, e %7 o# at e& "! 9 ar )% d o ar 1! 61 tr at !# "o rp or a#& d o ar 9 e %! # 1a ! d o ar e d u c a ia . (t a 1i li n d a c e a st " # et o d ", s c ut i # lu

1 7

1 7

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

"l t o % "& +n ) # e c! "l " ) u # % " c o #! !l o% & e 0! t 2 n ( c " ( e )t !n ul lo % ) * ( e 0! n * u n fa tu m or !, e 0! t 2 n ( c " e! ) * % * $ 2 n * # e 0 e c! n e e %! c! ! & # e n t% u c *

" u " 0 u t n e n o % o c ul ) * ) e t% " 1 * (! n t% /o " $ !l! e <, "a re at m o( *e ra er a te n e 1r o a s ". D a c " v o # /i %n st ar e ) * /a c e # a c e st lu cr u, ci vi li0 a ia u # a n " v a /a c e

' D i

( e A # A

d a ! t a r e a la c e ri n el e c ol e ct iv it " i i ! r e s u ! u n e, a a d a r, o vi a " %n c o # u n a r # o ni o a s ". C o !i lu l ! o a t e /i u o r / " c u t s " s e a d a

! t e 0 e, at ;t a t% 9 p "; t , ! a a o pt at o at %t u di n e o st il " /a " d e a n t u r a8 ul s " u. Ia r c o n/ li ct ul %n in t e ri o r ul /a # ili ei e st e e vi t a 1i l d o a r d a c " e d u c

1 7

1 7

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

! 1 n o % * c u t o t u l " c e ) t e # % o c e ) e # )! 9 !c e c " % e " u l o c l " c o # !l & ) " u n u l e + n e l e 1 . > ut e m cl a si /i c a o a # e ni i i al t/ el , a di c " !

ot ri vi t m o' ul ui <, "a re %n /r u nt " di /i c ul t" il e. p ti m i tii 1! ,t a" e% oa 9 e, % #a "a re e 7$ o#t ar ea c ar a ct er ul ui ur # e a 0 ", %n a n s a # 1l u, o di re c ie li ! si t" d e o c ol ur i. Ei %n /r u nt " c

O ! L a C i 1

c " ( o r , % ,

i t u d i n e a a g r e s i v s e v " d e t e , % n a i n t e d e t o a t e , % n a # ! li t u d i n e a # i c " r il o r . D a c " i n d i v i 0 ii r e s ! e c t i v i s u n

t c u r a 8 o i, c u r a 8 u l l o r v a c " ! " t a ! r o ! o r i i, e i v o i n d s " < i d e # o n s t r e 0 e l o r % n il e i s " l e d e # o n s t r e 0 e i a lt o r a c

e # a ! , a # t p ! , " t

e $ e e r e & p ! t e 9 " # a 1 % ) % " a o a 9 e , % % % n a r e s o r i

i a r e s a i . A t

" s u n t c a ! a 1 i l i d e / a ! t e # a r i . E i % i t r " d e a 0 " a s t / e l ! r o / u n d u l s e n t i # e n t d e i n s e c u r i t a t e c

a r e , % n / o n d , % i s t " ! 6 n e t e . A l i i v o r % n c e r c a s " r e ! r i # e % n e i 1 l 6 n d e e a

i a / e c i u n e a , c a

r e l e a ! a r d r e ! t s e # n e d e s l " 1 i c i u n e . E i v o r v o i t o t d e a u n a s < o / a c " ! e r o 0 a v ii , a d e s e a c u o r o s o l " n i e / r a ! a n t

" . T i ! u l a r e s o r u l u i v a ! r e 0 e n t a d e # u lt e o ri i t r " s " t u ri c u # s u n t 1 r u t a li t a t e a i c r u 0 i # e a . D a c " % n c li n " s ! r e !

e s i # i s # , a d e s e a t o a t e r e l a i i l e l o r c u

o r d i n 8 u r , n e s i # ! a t i 0 6 n d c u a c e t i a

i # e d i u l s e s c 5 i # 1 " , e i n e % # ! " r t " i n d ! r e o c u ! " r i l e c e l o ! u n 6 n d u < s e t u t u r o r % n # o d o s t i l . A u t o e s t i # a r e a c o n

t i e n t " ! o a t e a t i n e l a e i u n r a d c o n s i d e r a 1 il , / " c 6 n d u <i s " s e u # /l e % n ! e n e d e # 6 n d r i e , a r o a n " i i n / a t u a r e

. E i p o t a /i a o a t a r e % n / u # u r a r e , d e ! a r c " a r /i o 1 i n u t r e a l # e n t e # a ri i 0 1 6 n 0 i. D a r r o s o l " n i a c u c a r e / a c t o t u l, s u

! e r / i c i a l i t " i l e l o r , n u n u # a i c " ! e r t u r 1 " v i a a

% n c o # u n , c i l a s " s " s e % n t r e v a d " c " t o t u l % n 1 7 9

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

e ! n u e ) t e ( e c 2 t o c o n ) t % u c ! e " % t ! ! c ! " l * & % ! ( ! c " t * # e o t e $ e l ! e n e ) ! 1 u % * ' ! c l " t i n " t o a r e . A a s e +

n ! % ! # * " t ! t u ( ! n e " l o % a r e s i v " , c a r e 1 e $ e n ! n e " ; t $ a ti m p . D e 0 v o lt a r e a u lt e ri o a r " a u n o r a s e # e n e a o a # e n i n u e

A c

( o

. D E L I 9 I T ? R I 2 A V ? D E V E C F E A > C O A L ? $ ( I F O L O G I C ? . N u s e ! o a t e r e a l i 0 a

l u i / " r " o o r i e n t a r e c o n t i e n t " c l a r " . D e o 1 i c e i s e i a u n # o 9 e , t p a r t i c u l a r a l d e 0 v o l t " r ii ! s i 5 i c e

i e 7 e r c i t a c u n o a t e r e a o # u

1 5

1 5

AL,RED ADLER

e-ect!0. St"3!l!n( "ce)te" +n)* "$ "6un1e l" )-2%'!tul ce%cet*%!lo% no")t%e& t%e3u!n( )* ne $ul u$!$& cu$ -"ce #)!9olo1!" )u#e%-lu*?" cu sta1ilirea /a!tului c" la unii se de0volt" #ai !uternic activitatea i#a-inativ", iar la alii /ora de aciune. Cu -reu ne<ar !utea satis/ace, dintr<o !ers!ectiv" #ai lar-", ase#enea re0ultate. %n realitate, ,o% a$e# nevoie s" ne /ace# o i#a-ine clar" asu!ra modului %n care s<a a8uns la aceast" stare de lucruri, dac" ea era necesar" i cu# ar /i !utut /i evitat" sau a#endat". De aceea ast/el de clasi/ic"ri ar1itrare, /"cute du!" criterii su!er/iciale, nu sunt utile !entru o cunoa tere raional" a o#ului, cu toate c" ase#enea ti!uri %nt6lni# #ereu. $si5olo-ia individual" a sesi0at direciile de0volt"rii studiind co#!orta#entul e7!resiv acolo unde este el de -"sit %n stare iniial", %n anii celei #ai /ra-ede co!il"rii 6. Ea a sta1ilit c" acest co#!orta#ent e7!resiv, %n %ntre-ul s"u, !oart" /ie !ecetea senti#entului de co#uniune social" !redo#inant, /ie !e aceea a as!iraiei c"tre !utere. Cu aceasta !si5olo-ia individual" se vede !e nea te!tate %n po1e1%a !,e% ":e%& "! a 8utorul c"reia !oate s" anali0e0e i s" clasi/ice cu destul" !reci0ie !e /iecare o#, /ire te /"c6nd u0 %ntotdeauna de acel s!irit de !revedere !ro!riu !si5olo-ului con tient de /a!tul c" o!erea0" %ntr<un do#eniu e7tre# de vast i de co#!le7. $resu!u ,;, <nde!linit" aceast" condiie ele#entar", o1ine# un instru#ent de #"sur" care ne !er#ite s" sta1ili# dac" un /eno#en !si5ic se caracteri0ea0" !rintr<o i#!ortant" !ro!orie a senti#entului de co#uniune social", %n care nu se a#estec" dec6t %n #ic" #"sur" a1piraia c"tre !utere i !resti-iu !olitic, sau dac" nu cu#va individul cercetat are o natur" a#1iioas", care vrea s"< i de#onstre0e sie i i celor din 8urul s"u c6t de #ult %i %ntrece el !e ceilali. $e aceast" 1a0" nu ne este -reu s" distin-e# cu #ai #ult" claritate o anu#it" tr"s"tur" de caracter, s" ine# sea#a de ea, s<o %nele-e# !rin !ris#a unit"ii !ersonalit"ii res!ective i, %n acela i ti#!, dis!une# de #i8loacele de a clasi/ica un o# i de a aciona asu!ra lui. 3. TE9$ERA9ENTELE >I (ECREVIA ENDOCRIN?. Una din cele #ai vec5i distincii /"cute %n !si5olo-ie cu !rivire la /or#ele de e7!resie ale !si5icului se re/er" la temperament. Nu este u or de s!us ce anu#e tre1uie s" %nele-e# !rin te#!era#ent: vite0a cu care

__________CUNOATEREA OMULUI444444444444444444444
cine!a #0n(e'te& -o% " )"u %!t$ul #%oce)elo% )"le !nte%!o"%e etc. D"c* t%ece$ +n %e0!)t* e,#l!c" !!le #)!9olo1!lo% ")u#%" e)en e! te$#e%"$entulu!& t%e3u!e )* )#une$ c*& (!n cele $"! 0ec9! t!$#u%!& 't!!n " c"%e e,"$!ne".* 0!" " #)!9!c* nu " t%ecut (!ncolo (e )t"3!l irea "e#or patru te9pera9e,te+ C#a1%)%"area oa9e,%#or <, oa9e,% "! te9pera#ent san-uin, coleric, #elancolic sau /le-#atic % i are ori-inea %n Grecia antic" i Fi!!ocrate a /ost cel care le<a denu#it, !entru ca a!oi s" le !reia ro#anii, !"str6ndu<se !6n" % , 7%!a e a7% <, !si5olo-ie ca un !rinci!iu sacru i venerat ca atare. Te9pera9e,t!# sanguin este atri1uit o#ului care #ani/est" o anu#it" !l"cere de a tr"i, nu ia lucrurile %n tra-ic i, cu# s<a s!us, nu las" u or s"<i creasc" !eri al1i, ale-6nd %n toate %#!re8ur"rile !artea cea #ai /ru#oas" i #ai a-rea1il" a lucrurilor, d6nd tristeii ce este al tristeii, dar /"r" a se l"sa do1or6t, 1ucur6ndu<se de eveni#entele /ericite, dar /"r" a a8un-e la e7cese. Anali0a detaliat" arat" c" oa#enii a!arin6nd acestui ti! de te#!era#ent au o s"n"tate a!roa!e !er/ect", ne tir1it" de su/erine -rave. Des!re celelalte trei ti!uri nu se !oate /ace aceea i a/ir#aie. Colericul este %n/"i at, %ntr<o vec5e !ara1ol", ca un o# care, /urios, arunc" c6t colo o !iatr" "are <% 6area0" dru#ul, !e c6nd san-uinul trece lini tit !e l6n-" ea. T"l#"cind cele de #ai sus %n li#1a8ul !si5olo-iei individuale, vo# s!une c" ti!ul coleric este acela la care as!iraia c"tre !utere este at6t de intens" %nc6t el tre1uie totdeauna s" /ac" -esturi a#!le, adev"rate de#onstraii de /or", i !rin !rocedee a-resiv<rectilinii, s"<i ia !e toi cu asalt. Odinioar" acest te#!era#ent a /ost !us %n le-"tur" cu secreia 5e!atic" +1ila* i s<a vor1it de te#!era#entul 1ilios. >i ast"0i se vor1e te des!re oa#eni care @vars" /iereB 7+ <, rea#%tate& e% sunt oa#eni cu o -esticulaie e7cesiv", cu# se vede la ei %nc" din !ri#a co!il"rie, oa#eni care nu nu#ai c" au un senti#ent de /or", ci vor s" i<, dea !e /a". Melancolicul las" o cu totul alt" i#!resie. %n !ara1ola #enionat", el este descris ca un o# care, la vederea !ietrei, @% i aduce a#inte de toate !"catele saleB, e cu!rins de -6nduri ne-re i /ace cale %ntoars". $si5olo-ia individual" vede %n acest ti! o#ul #ani/est ov"itor, care nu este si-ur c" va 1irui -reut"ile i c" va #er-e %nainte, #"sur6ndu< i cu #are !recauie !a ii, 1ucuros #ai de-ra1" s" 1 5 1 5

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

) t e " l o c u l u ! ) " u ) * ) e % e t % " 1 * & ( e c 2 t ) * %! ' t e . E ) t e & " ' " ( " %& u n o $ l " c " % e # % e ( o $ ! n * + n ( o ! " l " & c " % e ( e o 3 ! c e ! +

n c l! n * ) * ) e 1 2 n ( e " ) c * $ " ! $ u lt l " ) ! n e ( e c 2 t l " " l !! & " ' " + n c 2 t n ! c ! " c e ) t t! # n u " % e c * ! ( e " c c e ) l " $ " %! l e # o ) ! 3 !l !t *

! C l

a t ( r A i E s

p r o & l e $ e l e c " % " c t e % u l u ! ' ! t e $ # e % " $ e n t u l u ! l " o " $ e n ! & ) e ! $ # u n e ) * $ " ! ) # u n e $ c 2 t e 0 " c u 0 ! n t e . E )

t e $ " ! + n t 2 ! n e c e ) " % ) * e , # % ! $ * $ o t e $ e % e ) e % ! o " ) * . D a c " n e " -l * $ + n " " u n u ! c " . ( e + $ 3 o l n * 0 ! % e % e " l * & c " & (

D a T % N u ! u t e # t r e c e u o r ! e s t e a c e a s t " o 1 s e r v a i e s e # n i / i c a t i v " ,

c 5 i a r d a c " s < a r a 8 u n e s " s e d e # o n s t r e 0 e c " a u t e # ! e r a # e n t / l e < 1 5

1 5

AL,RED ADLER

$"t!c (o"% ce! l" c"%e )/" (o0e(!t o tul3u%"%e #"tolo1!c* " )ec%e !e! 1l"n(e! t!%o!(e. Nu "ce")t" e)te e)en " -eno$enulu!& c! "0e$ a%"% 'e.a )a"e cu un ntre# )a1"%"!# 'e cau0e i 'e 1"op!r%& cu un <,tre4 "o9p#e@ (e -unc !un! or-anice i (e !n-luen e e@ter%oare& "are 4e,erea0" #ai %nt6i un senti#ent de in/erioritate or-anic", de unde !or ,e1" apo% te,tat%$e#e %, %$% !#!%& %,tre "are !,a poate )% proteIarea& cu a8utorul unui te#!era#ent /le-#atic, a senti#entului !ersonalit"ii, %#!otriva le0"rii acestuia. Cu alte cuvinte, ne re-"si# aici %n /aa unui ti! des!re care a# #ai discutat, nu#ai c" acu# tre1uie s" s!eci/ic"# c" !e !ri#ul !lan trec in/erioritatea or-anic" a -landei tiroide i consecinele sale, in/erioritate care deter#in" situarea !e o !o0iie #ai #odest" %n via" i !e care acu# %ncearc" s" o co#!ense0e !rintr<un arti/iciu !si5ic, cu# este ne!"sarea (das ?hlegma). Conce!ia noastr" se consolidea0" dac" lu"# %n considerare i alte ano#alii ale secreiei endocrine i e7a#in"# te#!era#entele @cores!un0"toareB. E7ist" i oa#eni la care secreia -landei tiroide se dovede te %n e7ces, ca %n ca0ul 1olii lui =asedoD. Din !unct de $e ere "orpora#& #a a1e9e, ea 1olnavi se o1serv" o intensi/icare a activit"ii cardiace, %n s!ecial o cre tere a /recvenei !ulsului, ie irea oc5ilor din or1ite, 5i!ertro/ierea -landei tiroide, !recu# i tre#ur"<turi #ai #ult sau #ai !uin !er#anente ale %ntre-ului cor!, %n s!ecial ale #6inilor. (e trans!ir" cu u urin" i adesea survin tul1ur"ri di-estive, !ro1a1il su1 in/luena !ancreasului. =olnavii sunt a-itai, nervo i i su/er" adesea de st"ri an7ioase. 2aa unei !ersoane su/erinde de 1oala lui =asedoD o/er" as!ectul ne%ndoieln%" a# !,!% o9 a,@%o1 <, "e# 9a% <,a#t 4ra + Cine va -"si %ns" aici o identitate cu as!ectul !si5olo-ic al an7iet"ii va co#ite o -rav" eroare. 2a!tele !si5olo-ice o1servate %n ase#enea ca0uri sunt, cu# a# i #enionat, starea de a-itaie i o anu#it" inca!acitate !rivind activit"ile s!irituale sau cor!orale, o stare de sl"1iciune, condiionat" at6t !e !lan or-anic, c6t i !e !lan !si5ic. Dar co#!araia cu oa#enii care, &n afar de a-itaie, su/er" de o stare de e7citaie i de an7ietate, !une %n eviden" o 9are eo1e1ire. $e c6nd des!re 5i!ertiroidieni, oa#eni cu o secreie tiroidian" e7cesiv", !ute# s!une c" !re0int" /eno#enul unei into7icaii cro<

CUNOATEREA OMULUI

n!ce& )!$!l"% cu )t"%e" (e 3e !e& )unt '! o"$en! c"%e& #e l2n1* !%!t"3!/l!t"te& $"n!-e)t* o ne%*3("%e )#ec!-!c* '! c"( u'o% #%"(* "n1o")e!& "'" +nc2t& )!tu" !" -!!n( cu totul "lt"& #ute$ (e0elo#" "ntece(ente p(i9ice. A adar, ave# de<a /ace doar cu analogii( pe ";, elementele e planificare 77( cores!un0"toare caracterului i te9pera9e,t!#!%& #%p1e1"+ (e cuvine s" #enion"# i alte -lande cu secreie intern". Caracteristice sunt ra!orturile dintre toate aceste evoluii -landulare i glandele sexuale. +A se vedea i Adler, -tudie iiber die Minder: /ertig0eit von 1rganen.) Aceast" constatare re!re0int" ast"0i un verita1il !rinci!iu al cercet"rii 1iolo-ice, %n a a /el %nc6t nu e7ist" ano#alie a unei -lande oarecare care s" nu /ie %n acela i ti#! asociat" cu ano#alii ale -landelor se7uale. %nc" nu s<a identi/icat esena a"e1te% %,te rde!endene, 1a0a care cores!unde acestei in/eriorit"i. Dar nici re/eritor la aceste -lande nu !ute# vor1i des!re in/luene !si5ice, ta1loul la care a8un-e# /iind acela !e care %l i cunoa te#, adic" acela al unui o# cu or-ane de/iciente, care %nt6#!in" -reut"i %n ceea ce !rive te orientarea sa %n via" i, %n consecin", va recur-e la o #uli#e de arti/icii !si5ice i su!a!e de si-uran". (<a cre0ut c" secreia endocrin" a -landelor se7uale in/luenea0" %n s!ecial caracterul i te#!era#entul. Constat6ndu<se %ns" c" ano#aliile su1stanei -landelor se7uale cu ur#"ri #ai i#!ortante ,! 1!,t& <, 4e,era#& )re"$e,te #a o9& 1-a tra1 <, 9o ,e"e1ar "o,"#!0ia c", acolo unde e7ist" ast/el de /eno#ene !atolo-ice, ave# de<a /ace cu ca0uri e7ce!ionale. Dat /iind a!oi /a!tul c" sunte# o1li-ai s" ad#ite# c", %n realitate, nu e7ist" nici un as!ect al vieii !si5ice care s" se !oat" ra!orta direct la /unciile -landelor se7uale, c" nu e7ist" as!ecte care s" re0ulte dintr<o situaie deter#inat" de ra!ortul 4#a, e 1e@!a#e <1oal", %nsea#n" c" i aici ne li!se te 1a0a solid" !entru o /unda#entare !si5olo-ic". Ceea ce !ute# sta1ili este doar /a!tul c" i de la -landele se7uale e#an" anu#ite i#!ulsuri necesare vieii, i#!ulsuri care !un 1a0ele !o0iiei co!ilului %n #ediul s"u speci/ic, dar care !ot !roveni i de la alte or-ane i care nu conduc %n #od necesar la o structur" !si5ic" clar" +CarlGle*. Cunosc6nd c6t de delicat" i de di/icil" sarcin" este evaluarea unui o#, -re elile %n aceast" !rivin" !ut6nd avea consecine de<a 1 5 1 5

ALFRED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

( % e # t ul ( e . " )t % u o " ) e& ) e ! $ # u n e ) * o % $ ul * $ o " 0 e %t !. " % e= is pi ta c o #! !l o % c " % e 0! n # e lu $ e c u ( e 3! l! t * i co rp or al e co n# en ita le 'e a u+ a ( e "

%t !!c !! ) # e c! "l e& 0! . 2 n ( o ( e . 0 ol t " % e # )! 9! c * # " %t !c ul " % *& e )t e m ar e" d a r e a p o a t e fi n vi n s . N u e ,! )t * n! c! u n o % 1 " n& -! e el '! +n t% /o ! er ! et u

" 6 U n

! r

( e ) # % e ( 2 n ) u l. O %! c u $ & + n " ! n t e ( e o %! c e ! n t e % 0 e n ! e # e ( " 1 o 1 !c *" e( te ! n ( !) # e n ) " 3 !l ) * n e " c e $ + n # % e " l " 3 !l o ! $ " 1 ! n e " 3 ) o

l u t cl " % * " o 3 ! e c t u l u ! e ( u c " ! e !. A m 'i (c ut at" 'e a1 e 9 e, ea& 'e (p re 'i *e rit e mi 2lo ac e i pr oc e' ee 'e a aI !, 4e la u n a( t* el e )! )t e $ '! & +n " c e )t 1" op & a 9 ap e# at #a /e n o # e n e a

U r A

v 6

l u i d e c o # u n i u n e s o ci al " i d e a s ! ir a i a c " tr e ! u t e r e , / a c t o ri c a r e s e i n /l u e n e

a 0 " r e ci ! r o c. E s t e u n 8o c d e / o r e a c " r u i # a n i/ e s t a r e vi 0i 1 il " e1 te "e ea "e , ! 9 % 9 "a ra "t er + 159

AL,RED ADLER

NOTE !et/as /ie einen -chein des Eemeinschaftsgefuhl#( <, te@t!# or%4%,a#+ *Nota tra +. ' !seinem Macht$iel#( <, te@t!# or%4%,a#+ *Nota tra +. 3 A 8enn $/ei nicht dasselbe tun( so 0ann es doch dasselbe sein#( <, te@t!# or%4%,a#+ *Nota tra +. ' ,eine sc"dlic"e :inric"tung$, <, te@t!# or%4%,a#+ *Nota tra +. / !die tibrige ?s"chologie#(<, te@t!# or%4%,a#+ *Nota tra +. 6 !in den fruhesten Rindheitstagen#(<, te@t!# or%4%,a#+ *Nota tra +. 7 !Menschen( denen die @Ealle iibeigehtK#( %n te7tul ori-inal, adic" @oa#eni !e care %i !odide te /iereaB. +Nota trad.* 5 Ve7% Cret1":9er& Chara0ter und =emperament( Ber#%,& 1921+ 9 Du!" cu# este cunoscut, !ri#a carte de e, o"r%,o#o4%e pe p#a, #ondial a /ost cea intitulat" Secreiile interne +,HIH*, scris" de C. I+ (ar:o, <, "o#a6orare "! M+ -o# 1te%,+ *Nota tra +. 13 2oarte de!arte %n aceast" direcie #er-e L. =ruc"r care, %n a sa ?sihologie +Editura de (tat, ,H):*, susine !ur i si#!lu c" @datorit" /unciilor -landelor sale endocrine, o#ul are o !si5olo-ie individual", te#!era#ental". Datorit" /unciei -landelor endocrine destinul /iec"ruia nu se a#estec" i nu este identic cu destinul altuia. 2unciile sunt acelea i, ar o do0are %n !lus sau %n #inus a secreiilor creea0" o individualitate a!arte, cu un destin !ro!riu... Aceasta %nsea#n" c" o#ul se na te cu norocul sau nenorocul de a avea o /uncionare nor#al" sau anor#al" a -landelor endocrineB +!. )I*. Acela i autor, du!" ce citea0" cartea lui Ger5ard De,t79er 6eine Normone( dein -chic0sal( "o,":% e 1pe"!#at%$: AN! 9a% s!une# c" stelele i 0eii !ot s" /"ureasc" destinul nostru, ci s!une# c" #iracolul /unciei -landelor endocrine /"ure te acest destin. 9iracolul a"e1tor /uncii se asea#"n" voinei 0eilor sau #ersului stelelor..., /"c6ndu<ne /ericii sau ne/ericiiB +!. ),*. +Nota trad.* 17 Este vor1a de acea !lani/icare %n care se include a a<nu#itul @!lan al vieiiB (.ebensplan) invocat de teoria adlerian" a p1%:%"!#!%+ *Nota tra +. 12 !seine Mitmenschilch0eit#( <, te@t!# or%4%,a#+ *Nota tra +. 193
1

Capitolul II

TR?(?TURI DE CARACTER DE NATUR? AGRE(IV?

,. VANITATEA +A9=IVIA*. De %ndat" ce tendina de a se !une %n valoare devine !redo#inant", aceasta deter#in" o tensiune crescut" %n viaa !si5ic", ceea ce /ace ca o#ul s"< i conture0e #ai li#!ede sco!ul de a o1ine !utere i su!erioritate, intensi/ic6ndu< i totodat" aciunile %n acest sens. Viaa sa devine un /el de s!eran" a #arelui triu#/. Un ase#enea o# devi,e <, 9o ,e"e1ar ,eo6%e"t%$& deoarece % i !ierde le-"tura cu viaa, /iind %n !er#anen" !reocu!at de i#!resia !rodus" altora, de ceea ce -6ndesc ceilali des!re d6nsul. Li1ertatea sa de aciune este ast/el in5i1at" la #a7i#u# i %n caracterul s"u % i /ace loc cea #ai r"s!6ndit" tr"s"tur", vanitatea. (e !oate a/ir#a c" nu e7ist" o# la care vanitatea s" nu /ie !re0ent", /ie i doar su1 o /or#" !uin !ronunat". >i dat /iind /a!tul c" nu te !oi i#!une dac" %i a/i e0i ostentativ vanitatea, de cele #ai #ulte ori aceasta se ca#u/lea0", lu6nd di/erite %n/"i "ri. $oi /i vanitos i su1 #asca unei anu#ite #odestii. Un o# !oate /i at6t de vanitos %nc6t s" nu<i !ese de /elul %n care %l 8udec" ceilali, sau, toc#ai %n virtutea atitudinii sale, s"<i ca!tive0e i s" caute s"<i /oloseasc" avid %n !ro/itul s"u. C6nd vanitatea de!" e te un anu#it -rad, ea devine e7tre# de !ericuloas". 2"c6nd a1stracie de /a!tul c" %l constr6n-e !e o# la tot /elul de de#ersuri i e/orturi inutile, care vi0ea0" #ai #ult a!arena ec6t /iinarea autentic" i care %l /ace s" se -6ndeasc" #ai #ult la sine i s" nu in" sea#a dec6t, cel #ult, de /elul %n care este 8udecat

191

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

( e "l !! & 0 " n! t " t e " +l ( u c e c u u ' u %! n * l" #! e % ( e % e " c o n t " ct ul u! c u % e "/ l! t " t e ". C o $ # o %t " $ e n t ul ) * u t% * ( e " . * o l! # ) * e +n el e 1 e

% e a % el " ! !l o % !n t e % u $ " n e& +n ( e # * %t " % e " d e vi a ", ui ta re a c er in e lo r ac e( tei a" a n 'a to ri ril or 1a# e 'e o m. C a ni ci un alt $% "% !& $a ,%t at ea e1t e c " # " 3! l* ) */ > )t o # e .

e D e

# u V a O r

# e c 2 n ( + n 0 ! " * n u " c e " ) t " e ) t e # % o 3 l e $ " & c! " c e e " ( e " / ! " c e ( " t o ri a c u m (e c u 0 ! n e '! ( e " c o n t %! 3 u ! l " # % o 1 % e ) u l 1 e

n e % " l. + n l o c ( e " c e " ) t " & ( ! n 1 u % " 0 " n !t o ) u l u ! " u .! n u $ " ! c * ! n * %! '! 6 u ) t! -! c * %! . A !e m a% "% e -a )a "e c u ar ti* ic iil e (p ir it ul ui o m e n e( c" c u <,

s e ri ! o st e a 0 " a d e s e a c " # a ri le r e al i0 " ri al e u # a ni t " i i n u a r /i a v u t lo c / " r " e 7i st e n a a # 1i i ei . E st e %n s " o a ! a r e n " la # i8l o c, o / al s "

! e rs ! e ct iv ". C u # ni ci u n o # n u e st e li ! si t d e v a ni t a t e, d e si u r c " /i e c a r e e st e %n tr u c 6 t v a i a # 1i i o s. D a r c u si u r a n " c " n u a c e a st a d

% 1 9

1 9

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

( e $ u lt # % e 6 u ( !c ! " . * 0 " n !t " t e " ) e n t! $ e n t u l ( e c o $ u n ! u n e ) o c! " l * . 7 " n !t " t e " 'i (e nt i m en tu l 'e co m u ni u ne s o ci al " (u nt %, "o 9

pa t% 6% #e& <, tr !" ;t $a ,% ta te a n u s e ! o a t e s u 1 o r d o n a ! ri n ci !i ul ui c o # u ni t " ii . V a ni ta te a %n s " % i " s e t e %n e a %n s " i !r o !r iu <i d e st in . C " ci e

t % M u ( " %

n c a 0 ul v a ni t " ii a ! a r e c u cl a ri t a t e a c e a li ni e di r e ct o a r e a s c e n si o n al " c a r e a r a t " c " o # ul , # " ci n a t d e s e n ti # e n t ul in s u /i ci e n ei

, i <a /i 7 a t u n s c o ! e 7 a e r a t i c " el vr e a s " s e si t u e 0 e d e a s u ! r a c el o rl al i . ( " n e /i e ! e r # is s " ! r e s u ! u n e # c " o # ul la c a r e v a ni t a

ni t a t e a % i /a c e a ! a ri i a /o a rt e d e vr e # e %n vi a a ! si 5i c " a o 9 !# !% + L a r ep t $ or 6% , d, e a c o # ! o rt " t o t d e a u n a c e v a in /a n til & a ! r o a ! e %n t o t

d e a u n a v a ni to i i ni s e ! a r c o !i l" ro i . (i t u a iil e c ar e ! ot c o n d u c e la /o r # ar e a a c e st ei tr " s "t u ri d e c a r a ct e r s u n t di n tr e c el e # ai di v e rs e. C u t

1 9

1 9

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

"l ! !& u n el ( e t% " ( ! !e " $ !l! "l * !a *a !o ri +a 'e +! ol ta re a tr u* iei . Di n 1 u % " u n o % " ) e $ e n e " o " $ e n ! " ( e ) e " # u t e $ " u .! c * '! # * %! n ! ! lo % " 0 e "

u o " ) e $ e n e " ! n u t * 4 " %! )t o c% " t! c * 5 c " % e t% e 3 u! " ) */ ! (! )t !n 1 * ( e c e! l" l !. A c e ) t e " ) #! % " ! ! 1 e n e % o " ) e n u " ) c u n ( +n ) * ( e c 2 t

% n

+ n D a C

u # o ! e r e a 0 " v a n it a t e a , v o # v e d e a d i n c a 0 u l ! e c a r e %l % n / " i " # # a i 8 o s. O t 6 n " r " / e # e i e , c a r e e r a c e a # a i # ic " d i

n tr e /r a i i i s u r o ri l e e i, / u s e s e r " s/ " a t " % n c " d i n l e a " n . 9 a # a , <, e o1 e 6% & er a 9 er e ! #a " : er e 9 !# e% & < n d e ! li n i n d u <i o ri c e d o ri

1 ; @

1 9

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

A ' " ) e " c e c * ( o %! n e l e e t! e !& c " % e e % " ' ! o " % t e # l * # 2 n ( * & l u " % * # % o # o % ! ! n e $ * ) u % " t e . + n t % / o . ! e " " ( e ) c

o # e %! t c * # u t e % e " # e c " % e o e , e % c !t " " ) u # % " c e l o % ( ! n 6 u % c % e ' t e " " t u n c ! "; , 1e n t0 m pl a s " c a d " 3 o l n " 0 * . C u % 2 n ( 6

A s

A ) % n $

o a t e c " # u l i v o r o 1 i e c t a c " , ! r o c e d 6 n d a a , / e # e i a a c e a s t a n u o 1 i n e t r i u # / u r i ! r e a # a r i. D a r s 1 9

" a v e # % n v e d e r e c " ! r o c e d e u l e % " o , 1 t% t ! % e o a r o m i c p a r t e d i n t r * u n & n t r e g , ! , A I a 1 e a 9 a M ? 1 9

AL,RED ADLER

"#l!c"t tutu%o% %el" !!lo% 0!e !!& c* +n -elul "ce)t" e" "%e un %ol (e 'iri2or i reali0ea0" o 're(are a celorlali, c", n 'e*initi!" aceast" /e#eie este ani#at" de o ne%n/r6nat" sete de do#inaie, a c"rei satis/acere %i #ulu#e te i vanitatea. Dac" re/lect"#, acu#, c6te e/orturi %l cost" !e un ase#enea o# s"< i i#!un" voina, %nele-e# c" !entru aceast )e9e%e !, a1t)e# e "o9porta9e,t a e$e,%t a!roa!e o necesitate. Ea nu ar !utea tr"i lini tit" dac" "!$%,te#e e% ,! ar /i res!ectate !unct cu !unct i necondiionat. Desi-ur c" o convieuire nu se 1a0ea0" doar !e !unctualitatea celuilalt, dar o #uli#e de alte ra!orturi sunt re-late !rin aceast" conduit" i#!erativ" a /e#eii, care % i susine ordinele !rin st"rile sale de an7ietate. Ea se arat" at6t de %n-ri8orat", %nc6t i se /ace %n #od necondiionat !e voie. A adar, este evident, a purta astfel e grij altuia este un mijloc de a*i satisface propria vanitate' Aceast" atitudine #er-e at6t de de!arte %nc6t !entru un o# a8un-e s" devin" #ai i#!ortant" i#!unerea !ro!riei sale voine dec6t lucrul voit. Este ceea ce de#onstrea0" ca0ul unei /etie %n v6rst" de 4 ani, e7traordinar de &ncp(nat, care nu conce!ea s" nu i se %nde!lineasc" orice dorin" i< ar li trecut !rin ca! i care era cu totul !"truns" de as!iraia de a< i dovedi !uterea i de a<i u#ili !e ceilali& ceea ce se i %nt6#!la totdeauna. 9a#a, care ar /i /ost 1ucuroas" s" se a/le %n 1une ra!orturi cu d6nsa, nu#ai s" /i tiut @cu#B, a /"cut o dat" %ncercarea de a<i /ace o sur!ri0" !l"cut", aduc6ndu<i desertul /avorit i adres6ndu<i cuvintele: @$entru c" tiu c6t de #ult %i !lace, iat" c" i l<a# adusB. 2ata %ns" a aruncat dulciurile !e !odele, a 1"tut din !icior i a stri-at: @Toc#ai !entru c" #i le<ai adus, nu le #ai vreau, c"ci eu le vreau !entru c" le vreauB. Alt"dat" #a#a a %ntre1at<o ce ar vrea s" ai1" la -ustare, ca/ea sau la!te& la care co!ilul s<a o!rit %n u ", #ur#ur6nd a1solut !erce!ti1il: @Dac" 0ice la!te, atunci 1eau ca/ea, iar dac" 0ice ca/ea, o s" 1eau la!teB. Era un co!il care % i e7!ri#a clar ca!riciile. (" nu uit"# %ns" c" #uli nu< i de0v"luie -6ndurile %n /elul acesta i c" !oate %n /iece co!il 0ace ceva din acea tr"s"tur" care %l %#!in-e s" des/" oare o e7traordinar" ener-ie !entru a< i i#!une voina, c5iar dac" aceasta nu<i aduce nici un /olos sau nu<i aduce dec6t !a-u1". Este cel #ai

CUNOATEREA OMULUI

a'e(ea ca+ul acelor copii care" ntr.un *el" 'i(pun 'e pri!ile#iul unei 0o!n e proprii. Oca+ii pentru e%er(area ace(teia nu lip(e(c n +ilele noa(tre. Urmarea e(te c" #%!nt%e "(ul ! 1*)!$ $ult $"! $ul ! oa9e,% care vor s"< i i#!un" !ro!ria voin", dec6t 'in cei care se str"duiesc s"< i a8ute a!roa!ele. 9uli sunt at6t de vanito i % ,";t ,! 1!,t "apa1ili s" dea curs reco#and"rilor venite din !artea altora, c5iar dac" este vor1a de lucrul cel #ai de la sine %neles din lu#e i c5iar dac" este s!re !ro!riul lor 1ine& sunt oa#eni care, %n orice conversaie, !6ndesc %ntr<una #o#entul !rielnic unei intervenii %n contradictoriu. (u1 !intenul vanit"ii, #uli dintre ei s!un @nuB, c6nd ar tre1ui s" s!un" @daB. $er#anenta i#!unere a !ro!riei voine nu reu e te de /a!t dec6t %n cadrul /a#iliei, i nici aici %n toate ca0urile. De o1icei a!arin acestui ti! oa#enii care, %n ra!orturile cu str"inii, o/er" i#a-inea unei e7traordinare a#a1ilit"i i co#!le0ene. Ce<i dre!t, aceste ra!orturi nu sunt de durat", cur6nd sunt %ntreru!te i, de alt/el, nici n<au /ost dorite. Viaa /iind %ns" a a cu# este i !un6ndu<i #ereu !e oa#eni %n le-"tur" unii cu alii, nu rareori se !oate vedea c6te unul care c6 ti-" toate ini#ile, !entru ca a!oi s" le !un" de %ndat" !e toate !e 8"ratic. A!roa!e %ntotdeauna ace ti oa#eni tind s se limite$e la cercul familiei. Era i ca0ul !acientei noastre. Ca ur#are a a#a1ilit"ii !e care o #ani/esta %n societate, a /ost !retutindeni %ndr"-it". Dar ori de c6te ori ie ea de acas", re!ede si#ea nevoia de a se re%ntoarce. Tendina de a reveni %n /a#ilie i<o tr"da %n di/erite c5i!uri. De cu# ie ea %n societate, o a!ucau durerile de ca! i era nevoit" s" !lece acas". Asta !entru c", %n a/ara /a#iliei, nu avea acela i senti#ent al su!eriorit"ii ei a1solute. Dat /iind /a!tul c" /e#eia aceasta nu< i !utea re0olva !ro1le#a ei vital", !ro1le#a vanit"ii, dec6t %n /a#ilie, tre1uia s" se %nt6#!le #ereu c6te ceva care s<o readuc" aici, ceva care, %n a/ara /a#iliei, o tul1ura. Lucrurile au evoluat !6n" %ntr<acolo %nc6t, de /iecare dat" c6nd se a/la !rintre str"ini, avea st"ri de an7ietate i de a-itaie. Nu #ai !utea #er-e la teatru i, %n cur6nd, nici #"car !e strad" nu #ai !utea ie i. Aici ea % i !ierdea senti#entul c" ceilali se su!un voinei sale. (ituaia du!" care 8induia ea nu se -"sea n afara /a#iliei i %, 1pe"%a# nu !e strad". A a se e7!lic" aversiunea ei /a" de orice ie ire de 2 0 = A

AL,RED ADLER

"c")*& cu e,ce# !" c".u%!lo% +n c"%e e%" +n)o !t* (e c!ne0" (!n 4)u!t"5 )". De -"#t "ce")t" e%" #ent%u (2n)" )!tu" !" !(e"l*& c"%e +! #l*ce"= s" "!3* o"$en! +n 6u%ul e!& c"%e )* )e o"!pe <, #e%$"nen * (e ;,1a+ Du!" cu# " %e!e'!t din cercet"ri, acesta era un a1lon !e care<, !urta cu sine din /ra-eda co!il"rie. Ea era cea #ai #ic", /irav" i 1oln"vicioas" i de aceea, #ai #ult dec6t ceilali co!ii, a tre1uit s" /ie %ncon8urat" de a/eciune. (<a co#!l"cut %n aceast" situaie de co!il r"s/"at i ar /i !relun-it<o !e toat" viaa, dac" %n acest de#ers nu s<ar /i lovit de condiiile vieii, cu care a intrat %n contradicie. Nelini tea i cri0ele sale de an7ietate, care erau at6t de violente %nc6t ceilali nu %ndr"0neau s" i se %#!otriveasc", adevereau c", %n re0olvarea !ro1le#ei vanit"ii sale, ea se an-a8ase !e o cale -re it". (oluia era -re it", !entru c" %i li!sea voina de a se su!une condiiilor vieii u#ane %n co#un. (i#!to#ele au /ost %n /inal at6t e ":%,!%toare& <,";t 1-a ape#at #a 9e %"+ Ast/el, %ncet<%ncet, ea a tre1uit s"< i de0v"luie %ntre-ul !lan de via" !e care iK1 "o,1tr!%1e e-a #!,4!# a,%#or+ A! )o1t e <,)r;,t #ari re0istene, -enerate de /a!tul c", de i se adresase #edicului, %n )or!# e% %,ter%or ,! era 4ata pe,tr! o 1":%96are+ Ar )% a""eptat "! ra -" ini#" !ers!ectiva de a continua s" do#ine %n /a#ilie, /"r" a 9a% /i ur#"rit" !e strad" de st"ri de an7ietate. Era %ns" i#!osi1il s" ai una /"r" cealalt". (<a reu it s" i se arate c" este !ri0oniera !ro!riului ei !lan de via" incon tient, c" voia s" se 1ucure de avanta8e, dar c" %i era /ric" de de0avanta8ele aces t!%a+ E7e#!lul de #ai sus arat" c6t se !oate de li#!ede c" orice -rad de vanitate e7a-erat constituie o !ovar" !entru %ntrea-a via", in5i1" de0voltarea o#ului i, %n /inal, conduce la !r"1u ire. $rivirea nu sesi0ea0" aceast" relaie, at6ta ti#! c6t este aintit" doar asu!ra avanta8elor. De aceea at6ia oa#eni sunt convin i c" a#1iia, #ai e7act vanitatea, este o %nsu ire valoroas, neo1serv6nd c" aceast" tr"s"tur" %i /ace !e oa#eni ve nic ne#ulu#ii, r"!indu<le lini tea i 1o9,!#+ (" e7!une# i un alt ca0. Un 1"r1at %n v6rst" de .3 de ani avea de susinut ulti#ele sale e7a#ene universitare. Dar nu s<a !re0entat, !entru c" a8unsese la conclu0ia c" !ierduse orice interes !entru ele. $rad" unor st"ri de s!irit din cele #ai !eni1ile, s<a su!us unor a!to-

CUNOATEREA OMULUI

c%!t!c! nec%u *to"%e& #e%)ecut"t (e 12n(ul c* " "6un) un !nc"#"3!l. T%ec2n(u/'! +n %e0!)t* "$!nt!%!le (!n co#!l*%!e& )/" o#%!t ")u#%" uno% !e9emente re!ro uri a'u(e !"rinilor s"i, a c"ror li!s" de %nele-ere a n(emnat o !iedic" %n calea de0volt"rii sale. Uneori, de ase#enea, el nutrea -6ndul c" de /a!t oa#enii nu au nici o valoare, i c" nu !re0int" interes !entru d6nsul. Ase#enea -6nduri au s/6r it !rin a<, <,1%,4!ra+ >i aici tot vanitatea era /ora i#!ulsiv" ascuns" care st"tea la 1a0a co#!orta#entului, /urni06ndu<i !rete7te i su1ter/u-ii !entru a nu tre1ui s" se su!un" !ro1elor. A adar, e7act %naintea e7a#enelor %a! $e,%t a"e#e 4;, !r%& ;, !-% trac( o !uternic" aversiune, care %l reduceau la ne!utin". Toate acestea aveau %ns" !entru d6nsul o i#!ortan" decisiv". Din #o#ent ce acu# nu #ai reali0a ni#ic, senti#entul !ersonalit"ii era salvat. Avea acu# o !las" de salvare, ca acro1aii de la circuri, !ut6nd sc"!a de critic". (e !utea consola cu ideea c" este 1olnav, c" un destin #isterios %l /"cuse inca!a1il. Recunoa te# %n aceast" atitudine, care nu<i %n-"duie o#ului s" se e7!un" riscurilor, o alt" /or#" a vanit"ii. Ea %l deter#in" s" /ac" un vira8, e7act %n #o#entul %n care era !e cale s" treac" !rintr<o %ncer"are "are s"<i ateste a!titudinile. El se -6nde te %n !ri#ul r6nd la !resti-iul !e care un e ec l<ar /ace !ierdut i %nce!e a se %ndoi de ca!acit"ile sale. Iat" secretul celor care nu< i !ot asu#a riscul unei e"%7%%+ Acestei cate-orii de oa#eni %i a!arine !acientul nostru. Din cele relatate de d6nsul reiese c" a /ost de /a!t %ntotdeauna a a. De /iecare dat" c6nd i se i#!unea s" ia o 5ot"r6re, d"dea %na!oi, oscila. $entru noi cei !reocu!ai de studierea liniei directoare a de#ersurilor unui o# aceasta nu %nsea#n" altceva dec6t a recur-e la /r6ne, la sta-nare. El era cel #ai #are i sin-urul 1"iat %ntr<o cas" cu !atru /ete i, de ase#enea, sin-urul sortit s" studie0e, ca!ul lu#inat al /a#iliei, ca s" s!une# a a, %n care se !useser" #ari s!erane. Tat"l s"u nu <ncetase deloc s"<i a6e a#1iia, !rorocindu<i ce va deveni, a a c" a8unsese re!ede s" nu ai1" dec6t un sin-ur el %n /aa oc5ilor: s"<i %ntreac" !e toi. >i acu# iat"<, cu!rins de incertitudine, %ntre16ndu<se 2 0 2 0

AL,RED ADLER

("c* 0" #ute" %e"l!." to"te cele ce +'! #%o#u)e)e. 7"n!t"te" 1-a 1%#%t s" 3"t* <, retra#ere+ Ve'em cu#, %n de0voltarea !rinci!iului a#1iiei, al vanit"ii, 0arurile cad de la sine, /"c6nd i#!ractica1il dru#ul. Vanitatea intr" %ntr<o contradicie insolu1il" cu senti#entul de co#uniune, ni#erind %ntr<o /und"tur". Cu toate acestea, %nc" din co!il"rie, vanito ii nu %ncetea0" s" lu!te %#!otriva senti#entului co#uniunii sociale, %ncerc6nd s"< i croiasc" o cale !ro!rie. Ei sea#"n" cu o#ul care %n %ntoc#irea !lanului unui ora se las" -5idat de /ante0ie, ca a!oi, colind6nd ora ul, s" vrea s" -"seasc" /iecare edi/iciu acolo unde el ,< a locali0at !e !lanul s"u 1i0ar. 2ire te c" niciodat" el nu -"se te ce dore te i %nvinuit" este realitatea. Ca# acesta este destinul o#ului vanitos, !lin de ciud"enii. %n toate relaiile sale cu se#enii el %ncear < c" s"< i i#!un" !rinci!iul, /ie cu de<a sila, /ie !rin viclenie i iretlic. El !6nde te #ereu s"<i !rind" !e alii cu ocaua #ic" i s" le de#onstre0e c" au -re it. Este /ericit c6nd reu e te s" arate K cel !uin s" i<o arate sie i K c" este #ai de te!t sau #ai 1un dec6t alii, %n ti#! ce ace tia din ur#" nu !rea iau sea#a i acce!t" aceast" lu!t" %,ter9%tent", care duce 1a la victoria vanitosului, 1a la %n/r6n-erea lui, dar care niciodat" nu<i 0druncin" credina %n su!erioritatea i dre!tatea sa. Arti/icii ie/tine. %n /elul acesta oricine % i !oate %nc5i!ui ceea "e <% p#a"e+ Se poate <,t;9p#a& "a <, "a7!# <, "are #-a9 e@p!1 9a% 1!1& ca un o# s"< i a1andone0e deodat" studiile o1li-atorii, s" renune la a se su!une %nele!ciunii unei c"ri sau c5iar la un e7a#en !rin care tre1uie s" se veri/ice adev"rata stare a ca!acit"ilor sale, devenind !e de!lin con tien t e 9e %o"r%tatea 1a+ D%, per1pe"t%$a /als" din care !rive te el lucrurile, situaia ca!"t" !ro!orii e7a-erate, totul %i a!are ca i cu# %ntrea-a /ericire a vieii sale i %ntrea-a valoare ar /i !use %n 8oc. De aici acea tensiune i#!laca1il", pe "are ,%9e,% ,-ar )% <, 1tare 1-o 1!porte+ Orice alt" con/runtare ca!"t" !entru d6nsul !ro!oriile unui eveni#ent deose1it. 2iecare alocuiune, /iece cuv6nt sunt inter!retate sau evaluate de d6nsul din !unctul de vedere al !ro!riului s"u triu#/ sau al !ro!riei sale %n/r6n-eri. Este o lu!t" nes/6r it" care, /ire te, se duce %n ti!arul de via" /i7at de vanitate, de a#1iie i

CUNOATEREA OMULUI

o%1ol!u& 0"n!to)ul +nt2$#!n2n( +n #e%$"nen * no! (!-!cult* !& #e c2n( "(e0*%"tele 3ucu%!! "le 0!e !! +! )unt %*#!te. Pent%u c* "ce)te &ucurii nu le !oi avea dec6t dac" r"s!un0i a/ir#ativ condiiilor !e care i le o/er" viaa. Dar c6nd cineva !rocedea0" de<a<ndoaselea, 1ar6ndu< i calea s!re 1ucurie i /ericire, va constata c" tot "eea "e !entru alii %nsea#n" satis/acie i succes %n via", lui %i este re/u0at. $e /ondul senti#entului s"u de -randoare va reu i, %n cel #ai 1un ca0, s" o1in" su!erioritatea asu!ra celorlali doar %n vis, !e !lan i#a-inar, dar niciodat" i %n nici un /el %n realitate. C5iar dac" ar reu i vreodat", s<ar -"si destui oa#eni care s" se a#u0e !e aceast" te#", contest6ndu<i valoarea. Ni#ic de /"cut %n aceast" !rivin", !entru c" ni#eni nu !oate /i constr6ns s" recunoasc" su!erioritatea cuiva. %i r"#6ne doar !ro!ria sa 8udecat" des!re sine %nsu i, o1scur" i a1solut incert". Av6nd ase#enea !retenii, este -reu s" o1ii succese reale sau s" le /ii de /olos se#enilor. Nici un o# nu ieste 1iruitor %n /elul acesta, ci constituie inta atacurilor i este %n !er#anen" e7!us riscului de a /i do1or6t. Este ca i c6nd o#ul acesta ar /i o1li-at s" !ar" #ereu #"re i su!erior. A#t)e# 1ta! #!"r!r%#e at!,"% ";, valoarea unui om 1e #e4%t%9ea0" !rin utilitatea !entru ceilali. %n acest ca0 valoarea sa se i#!une <, ":%p )iresc, i c5iar dac" este contestat", contestaia nu st" %n !icioare. $ersoana res!ectiv" !oate /i a1solut lini tit", !entru c" nu a #i0at totul !e cartea vanit"ii sale. Esenial" !entru vanitos este or%e,tarea egocentric, !er#anenta %ncercare de a< i %n"la !ro!ria !ersonalitate. %i st" %n caracter s" r"#6n" %n e7!ectativ" i s" %n5ae tot ce !oate /i %n5"at. Vanitosului i se o!une ti!ul de o# care de< #onstrea0" un senti#ent de co#uniune social" de0voltat i care de<a lun-ul vieii % i !une %n /orul s"u %,ter%or <,tre6area: "e pot e! daN Vo# recunoa te nu#aidec6t o enor#" di/eren" de valoare. A8un-e# ast/el la o conce!ie !e care !o!oarele au intuit<o cu toat" certitudinea cu #ii de ani %n ur#" i !e care cuv6ntul 1i1lic o e7!ri#" du!" cu# ur#ea0": mai fericit cel ce d, dec(t cel ce ia' Dac" #edit"# la sensul acestor cuvinte, care sunt e7!resia unei e7tre# de %ndelun-ate e7!eriene a o#enirii, recunoa te# c" aici e1te $or6a e o &nclinaie, anu#e %nclinaia de a da, de a s!ri8ini, de a $e,% <, aI!tor& "are aduce cu sine ec5ili1rul, o ar#onie a vieii !si< 2 0

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

9 !c e c " % e ) e " $ * n * c u u n ( " % " l . e !l o % # e n t % u c e l c " % e ( * & # e c 2 n ( "e # n cl in at s " ia % * $ 2 n e + n 9 aI or %t at ea "a 7 !r %# or n e ) " t! ) * c u

t& v e ni c /r " # 6 n t a t ' e # 0 n ' ul "e ar m ai ! u t e a el lu a c a s " *i e p e e p# %, )e r% "% t+ C u # n u a r e ni ci o d a t " o c 5i p e nt r u n e v oi le al t o r a % " ! 9 )e

r % % n

" T o

" c # e c e !l " l ! ) * ) u e % e . A % -! ) * n u " c e $ ( e c 2 t ) * /! + n t * % 2 t * $ s " < i ! n t e n ) !! c e ' ! $ " ! $ u lt " t! t u ( ! n e " % e ) # e c t! 0 *

. + n " ) e $ e n e " " a 7 !r % ! e ' e m ' e o &i c ei p e c 0t e ci n e ! a" ' e e % e m pl u ! " ri n i i, in te r ! e ni n ' " ! % u 1 * $ ! n ! & %, $ o " ; , pr o pr %a #o r ( u % e % e + n

" A #

c i ,Ca trei #ec i de ani ori ce ent u#i ast m rs tig ne te ' )a r de &nd at ce lu me ao cu no ti, esc roc ul nu i se ma i par e u

n u g u 2 3

! $ '

2 0

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

< , # e n e r al & a c e( t ti p ' e o 9 ! a )%& e " e# e m ai m ul te or %& #e 1 , e e r e c u n o s c u t. N u n e ! l a c li n u e li l e , e l e s u n t r e s ! i n " t o a r e i

n e ! u n e # r e ! e d e %n a r d " / a " d e c ei c a r e le ! r a c ti c ". A # 1i i o i i a r tr e 1 ui # ai d e r a 1 " c o n si li a i s " n u # ai r e c u r " la a s e # e n e

a C u

a g F a E v

t " t * " 0 " n !t o ) u l u !& " ) c e n ) ! u n e " " ) # !% " ! e ! c * t % e # u t e % e # o " t e " 6 u n 1 e # 2 n * #a i d e a l u l i d e n ti fi c ri i c u d i v i n it a t e a '

N u t% e 3 u ! e ) * c * u t * $ pr ea %n d el u n c a s " d e s c o ! e ri # c " u n a s e # e n e a o # K c u # s e %n t 6 # !l " %n c a 0 u ril e c el e # ai r a v e K s e c o # ! o

r t

s % n 1 a s # u l I a r a t r ( n t o r i l o r , ! , e t o a t e

2 0

2 3

AL,RED ADLER

(o%!n ele "6un1 )* )e +n(e#l!ne")c*. De)!1u%& co#!!! nu c%e( "#%o"#e n!c!o("t* c* ")e$ene" !$"1!n! (e #o0e)te "% %e#%e.ent" %e"l!t"te". D"% ("c* ne 12n(!$ l" !nte%e)ul ne$*%1!n!t "l co#!!lo% #ent%u magie( e)te +n "-"%* (e o%!ce +n(o!"l* c" ei !or )% "e# #u !n is!itii s" e%plore+e 9a% pro*un' n aceast" direcie. Ideea #a-iei i a in/luenelor #a-ice asu!ra altora este /oarte !uternic" i adesea nu e a1andonat" nici la ad6nci 1"tr6nee. %ntr<un /el, !oate c" ,%"% !, o9 ,! e1te 1"!t%t de ase#enea idei. 9" -6ndesc, de !ild", la credina unora c" /e#eia ar e7ercita o in/luen" #a-ic" asu!ra 1"r1atului. (e #ai -"sesc %nc" destui 1"r1ai care se co#!ort" %n a a /el de !arc" s<ar a/la su1 <,r;!r%rea p!ter%#or 9a4%"e ale !artenerei lor de via" 1+ A"ea1ta ,e a#inte te de vre#ea c6nd aceast" credin" era %nc" #ult #ai r"s!6ndit", c6nd, su1 cele #ai ne%nse#nate !rete7te, o /e#eie risca s" /ie acu0at" c" este vr"8itoare sau 0ri!uroaic", ceea ce a /"cut ca Euro!a <,trea-" s" tr"iasc" un co #ar ce a l"sat ur#e ad6nci %n istoria sa. C"ci dac" ne -6ndi# c" un #ilion de /e#ei au c"0ut 8ert/" acestei ilu0ii, atunci nu !ute# vor1i !ur i si#!lu de r"t"ciri li!site de i#!ortan", ci le !ute# co#!ara doar cu !rocesele Inc5i0iie% 1a! "! r"01oiul #ondial. $e ur#ele as!iraiei de a /i ase#enea lui Du#ne0eu, %nt6lni# )e,o9e,!# satisfacerii tre!uineireligioase&ntr*un 9o a6!7%$& pr%, care se caut" #ulu#irea !ro!riei vanit"i. (" ne -6ndi# c6t de %9porta,t e1te& e e@e9p#!& pe,tr! !, o9 "are a 1!)er%t !, e7a1tr! su/letescs" se !oat" i0ola, situ6ndu<se deasu!ra celorlali, lu6nd contact cu Du#ne0eul s"u, dialo-6nd cu el, ca!a1il /iind ca, !rin acte !ioase i !rin ru-"ciuni, s" oriente0e voina divin" !e c"ile %"tate e propr%a ,e"e1%tate& p!t;, 1ta "! D!9,e7e! <,tre patr! oc5i i si#indu<se ast/el %n inti#itatea lui. Uneori ase#enea #ani/est"ri se a/l" /oarte de!arte de ceea ce !ute# nu#i reli-io0itate autentic", !roduc6nd o i#!resie de !atolo-ic. A a sunt cei care, de e7e#!lu, declar" c" nu !ot ador#i dac" nu au rostit o ru-"ciune oarecare& c"ci dac" n<ar /ace<o, s<ar !utea %nt6#!la ca !e unul de< ai s"i a/lat de!arte s"<, !asc" o nenorocire. %nele-e# sensul acestei !"l"vr"-eli -oale nu#ai dac" a$e9 <, $e ere ,e4at%$!# !,e% atare co#unic"ri: dac" %#i rostesc /or#ula, ni#ic nu i se !oate %nt6#!la. Este calea !e care un individ !oate a8un-e lesne s" ai1" senti#entul

CUNOATEREA OMULUI

#%o#%!e! )"le (!$en)!un! $"1!ce. Pent%u c* el c%e(e c* (e -"pt a %eu'!t )* +$#!e(!ce +n t!$# ut!l o neno%oc!%e c"%e +l #2n(e" #e c!ne0"; Se #o"te con)t"t" c* '! +n %e0e%!!le lo% ")e$ene" o"$en! (e#*'e)c o%!ce l!$!t* u$"n*. N! )e (e.0*lu!e 1e)tu%! !nut!le& "c !un! c"%e nu (ete%$!n* ,%"% o 1":%96are <, ,at!ra #!"r!r%#or& "% (e "o,1t%t!%e oar %n !lanul i#a-inaiei, %#!iedic6ndu<, !e autorul lor s" se aco#ode0e cu rea#%tatea+ %n civili0aia noastr" un lucru %nde!line te un rol !e care, desi-ur, nu de !uine ori %l !ute# !erce!e ca #a-ic. Este vor1a de bani. 9uli cred c" av6nd 1ani !oi /ace totul i nu este de #irare c" a#1iio ii i vanito ii sunt !reocu!ai, %ntr<un /el sau altul, de 1ani i avere. A!roa!e c" s<ar !utea crede c" setea de !ro!rietate se %nte#eia0" !e /actori !atolo-ici sau rasiali. %n realitate nu ave# de<a /ace dec6t cu /eno#enul vanit"ii, care %l /ace !e un individ s" adune tot #ai #ult, !entru a avea %n #6n" ceva din acea #ult dorit" !utere #a-ic" i, !rin aceasta, s" se si#t" su!erior. Unul din acei 1o-"ta i care, de i dis!unea, !ro!riu<0is, de destul" avere, continua s" aler-e du!" 1ani, du!" un %nce!ut de con/u0ie #ental" a s/6r it !rin a #"rturisi: @Da, tii, aceasta este toc#ai !uterea, care ne ade#ene te /"r" %ncetareB. O#ul acesta a reu it s"< i con tienti0e0e co#!orta 9e,t! l, dar #uli nici nu %ndr"0nesc s" !riveasc" %n"untrul lor. $osesiunea !uterii este a0i at6t de str6ns le-at" de 1ani i avere, %nc6t #ultora setea de 1o-"ie i de !ro!rietate li se !are natural", neo1serv6nd c" o #uli#e din cei care v6nea0" 1anii nu sunt !u i %n #i care de ni#ic altceva dec6t de vanitatea lor. (" !re0ent"#, %n %nc5eiere, %nc" un ca0, %n care vo# re%nt6lni toate acele detalii care ne sunt cunoscute i care, %n acela i ti#!, ne va !er#ite s" e7a#in"# #ai %ndea!roa!e i s" %nele-e# un alt /eno#en care 8oac" un rol i#!ortant %n ceea ce !rive te vanitatea, a,!9e 1tarea e decdere' Este vor1a de o !erec5e de /rai& /ratele 9a% 9%" tre"ea rept %,"apa6%#& pe ";, 1ora 1a a$ea )a%9a !,e% dot"ri dintre cele #ai str"lucite. Cu# /ratele nu a #ai !utut susine concurena cu ea, a a1andonat cursa. %nc" de la %nce!ut el a /ost desconsiderat i, de i acu# se %ncerca s" i se nete0easc" dru#ul, asu!ra sa a!"sa -reaua !ovar" de a ti c" probabil e1te !, %,"apa6%#+ Din co!il"rie i se tot re!etase c" sora sa !utea %nvin-e cu u urin" di/icult"ile vieii, %n ti#! ce el era sortit s" /ac" doar lucruri ne%n< 2 1 2 1

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

) e $ n " t e . D " t * -! ! n ( # o .! ! " $ " ! " 0 " n t " 6 o " ) * " ) u % o %! ! ) " l e & l u ! ! )/ " ( " t !l u .! " u n e ! ! n ) u -! c! e n e & c " % e n u ! ) e # o t% !0 e "

( el o c. C u " c e " ) t * )t " % e ( e ) #! %! t + $ # o 0 * % * t o " % e " +n c e # u t c o al a, u n 'e a e! ol ua t ca !, co pi l or ie nt at s !r e ! e si # is # , c ar e %n c er c a s " e $%t e cu or ic

n ! L " . L a E r a u n c o ! i l c u u n a n u # i t r a d d e a r i e r a i e , c u o c o n s t i t u i e d e s t u l d e / i r a v " c a s "

/ i e s c u t i t " d e o r i c e e / o r t / i 0 i c , a a % n c 6 t s e a / l a % n t r < o s i t u a i e r e l a t i v / a v o r a 1 i l " . A c e a

s t " s i t u a i e s < a s c 5 i # 1 a t 1 r u s c c 6 n d , e a % # ! l i n i n d

a s e a n i , % n / a # i l i e s < a n " s c u t o a l t " / e t

i " . % n e a s < a ! e t r e c u t a t u n c i o t r a n s / o r # a r e r a d i c a l "

a r a c u o u r " t u r 1 a t " . $ " r i n i i , d e 0 o r i e n t a i , a u a l e s c a l e a s e v e r i t " i i , a ! l i c 6 n d u < i c o r e c

i i c o ! i l u l u i ! e n t r u / i e c a r e r e e a l " , % n t r < o 0 i s < a % n t 2 1

6 # ! l a t c " % n ! 6 r " u l c a r e c u r e a ! e l 6 n " s a t s " / i e

2 1

i a % n c e ! u t s " < i u r # " < r e a s c " s u r i o

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

1 * ) ! t * o e t ! * $ o " % t * . + n # u ! n e . !l e c " . u l ) / " % e # e t " t & # e n t % u c " & + n ) 2 % ' ! t & 1 e l o " ) " ) * -! e # % ! n ) * " ) u # % "

" # t u l u !& # e c 2 n ( " % u n c " + n " # * o " l t * / e ti " . E a i< a # " r t u ri s it c ri # e l e , a / o s t ! u s " s u 1 o 1 s e r v a i e n tr . u n a 0i l d e a

l i A

% n D i O G e 2

c " % e ) / " 3 e n e ! c ! " t # 2 n * " t u n c ! + n c e e " c e # % ! 0 e ' t e 0 ! " " ) o c ! " l * . P o " t e e , ! ) t " o 1 e l o . ! e c " % e

) e $ ! ) t u ! e # e ) ! n e ) " u u n " c " % e ) e % e 0 " % ) * + n t % / o c o $ # o % t " % e t e $ e % " % * & e n e % 1 ! c * . L " e $ e ! " + n c l! n " t * ) * 6 o "

c e G e

. C a t r " s " t u r " d e c a r a c t e r , i n v i d i a e s t e i n d i s o l u 1 i l l e a t " d e a s ! i r a i a c " t r e ! u t e r e

s u ! e r i o r i t a t e . D i s t a n a c a r e %l d e s ! a r t e ! e o # d e e l u l s " u s u ! r a o # e n e s c d e v i n e ! e n t r u d 6 n s u l ! e r c e ! ti 1 il

" , d u ! " c u # e s t e ti u t, s u 1 / o r # a u n u i s e n ti # e n t d e i n / e ri o ri t a t e . A c e s t a %l a ! a s " i< , ! r e o c u ! " % n a a # " s u r " % n c

( e % n e l e e c " s e n t i # e n t u l i n v i d i e i , e 7 ! r i # a t ! r i n a c e a s t " ! e r # a n

e n t " e v a l u a r e a s i t u a i e i ! r o ! r i i % n r a ! o r t c u s u c c e s e l e a l t o r a , 2 1 /

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

n u # o "t e -" 0 o %! . " # o )! 3! l! t* ! le ( e " -! -e %! c! t. D " % o %! c 2t ( e %e ) #! n 1 *t o "% e ) u n t $ " n! -e )t *% !l e ( e !n 0! (! e ( " c * le # %! 0! $ # %! n pr i( m a (e nti m en tul ui 'e co m

un iu ne so ci al ", or ic 6t ( e " n t! # "t !c * e1t e +n 1 e n e % "l !n 0! (! "& ) u n t # u ! n! o a # e ni i c a ! a 1i li s" nu o 9 a, %)e 1te %n tr< u n /e l o ar e c ar e. Tr e 1 ui e s" re c u n o a te # c " ni #

e n A c

t! 0& ) * o % $ u l * $ o " ,! o $ * " ) o c! e t * ! ! o $ e n e ' t! & c " % e n u # o " t e -! ' t! % 3 !t * * % * c " "l t u n ( e 0 " ) * ) e # u n * ! $ e ( !" t + n $ !' c " % e o

% e co nt r a. re . A c e a st " a 7i o # " e st e: s fi e le g e e g al it at e a a to t c e p o a rt c )i p o m e n es c. E 7 ! r e si a in vi di ei e st e u o r d e r e c u n o s c u t %n # i # ic " i

% n $ e ) . A V A R I V I A . % n r u d i t " s t r 6 n s c u i n v i d i a

i a s o c i a t " c u e a e s t e a v a r i i a . N u n e 6 n d i # d o a r l a a c e l e / o r # e d e 2 1

i d e c e l e # a i # u l t e o r 2 1

AL,RED ADLER

.12%cen!e c"%e )e l!$!te".* l" "(un"%e" (e 3"n!& c! l" "ce" -o%$* 1ene%"l* c"%e& %n esen", se e7!ri#" %n *aptul c" cineva nu e1te preocupat s"<i /ac" altuia vreo 1ucurie, c" !re-et" s" se 8ert/easc" !entru colectivitate sau !entru o anu#it" !ersoan", c" ridic" %n 8urul s"u un /el de 0id, nu#ai !entru a /i si-ur de 1ietele sale co#ori. Recunoa te# aici cu u urin" a/initatea cu a#1iia i cu vanitatea, !e de o !arte, !recu# i cu invidia, !e de alt" !arte. Nu vo# e7a-era dac" vo# a/ir#a c" toate aceste tr"s"turi de caracter e7ist" la o# si#ultan, a a %nc6t cineva nu tre1uie s" treac" dre!t un -5icitor de -6nduri dac", sta1ilind e7istena unei anu#ite %nsu iri, va susine c" 1!,t pre7e,te i celelalte. O#ul civili0at al 0ilelor noastre d" la iveal" cel !uin c6teva as!ecte ale avariiei. El !oate cel #ult s" o t"inuiasc" sau s" o disi#ule0e %n s!atele unei -enero0it"i duse !6n" la e7tre#, care !ese#ne c" nu este altceva dec6t o poman, o %ncercare destinat" ca !rin -esturi -eneroase s" e7alte senti#entul !ro!riei sale !ersonalit"i, %n detri#entul altor oa#eni. %n anu#ite %#!re8ur"ri, ca atunci c6nd avariia este !us" %n slu81a unor interese sociale deter#inate 3, ea !oate s" !ar" c5iar o %nsu ire valoroas". A a este, de e7e#!lu, %n ca0ul %n care un o# % i econo#ise te ti#!ul sau /ora sa de #unc" i !rin aceasta, !oate, reali0ea0" o o!er" #"rea". E7ist" %n e!oca conte#!oran" o orientare, tiini/ic" i #oral", care a a0" de<a rept!# <, pri#<!lan aceast" utili0are cu 0-6rcenie a ti#!ului, cer6nd ca /iecare s" !rocede0e @econo#icB cu ti#!ul i cu !uterea de #unc" +la /el cu @/orele de #unc"B*. Aceasta sun" /oarte /ru#os %n teorie. Dar de %ndat" ce acest !rinci!iu este !us undeva %n !ractic" se !oate vedea cu# totul este aici !us e7clusiv %n serviciul as!iraiei c"tre !utere i su!erioritate. Cu acest !rinci!iu do16ndit !e cale teoretic" se va a8un-e de cele #ai #ulte ori doar la a1u0uri, cei care /olosesc cu 0-6rcenie ti#!ul i !uterea de #unc" %ncerc6nd s" !un" !e u#erii altora sarcinile ce le revin lor. Nu !ute# evalua i !reui o ast/el de conce!ie dec6t %n #"sura %n care ea este util" o1 tei. Este un atri1ut !ro!riu %ntre-ii de0volt"ri a erei noastre te5nice s" trate0e o#ul ca !e o #a in" i s"<i i#!un" !rinci!ii de via" care !oate c" % i au %ntr<o #"sur" oarecare 8usti/icarea %n ceea ce !rive te te5nica, dar care, %n ceea ce !rive te viaa %n co#un a oa#enilor, sunt %n #od

CUNOATEREA OMULUI

-"t"l (!.ol0"nte& 1ene%"to"%e (e !.ol"%e '! -%u)t%"nte. De "cee" ar -! $"! 3!ne )* o%2n(u!$ +n "'" -el luc%u%!le +nc2t $"! (e1%"3* s" (*$ dec6t s" econo#isi#, !rinci!iu care nu tre&uie 'enaturat" 'e care s" nu ne !er#ite# s" a1u0"#, lucru de alt/el i#!osi1 %# at!,"% ";, a$e9 <, $e ere )o#o1!# 1e9e,%#or+ 3. URA. Nu rareori la oa#enii a-resivi desco!eri# tr"s"turi s!eci/ice urii. Aceasta se %nt6lne te adesea %nc" din co!il"rie, atin 4;, !,eor% o 9are %,te,1%tate& "a <, a""e1e#e e )!r%e& 1a! 9a,%)e1-t; ndu<se su1 o /or#" #ai 1l6nd", ca %n ranc"iun' F%rea !,!% o9 $a /i /oarte !"trun0"tor caracteri0at" !rin aceast" !ris#" i se va c6 ti-a /oarte #ult %n evaluarea sa tiindu<se !6n" la ce !unct este ca!a1il de ur". Ura %i con/er" o nuan" individual", caracteristic". $unctele de atac vi0ate de ur" !ot /i di/erite. Ura se !oate ra!orta la sarcinile !e care le are de %nde!linit un o#, la o !ersoan", la un !o!or sau la o clas" social", la cel"lalt se7 sau la o ras" de oa#eni. (" nu uit"# %ns" c" #ani/est"rile de ur" nu sunt totdeauna directe i /"i e, ci se #asc5ea0" uneori !er/ect, !ut6nd lua, de e7e#!lu, /or#a #ai ra/inat" a atitudinii critice. (oate #!a& e a1e#enea, o /or#" at6t de radical" %nc6t o#ul s" res!in-" orice inte-rare social". C6teodat", ca su1 lu#ina unui /ul-er, vede# !6n" !, e poate 9er4e !ra !,!% o9+ E1te "a7!# !,e% pa"%e,te "are re#ata cu ce 1ucurie citea ea, care era scutit" de #o1ili0area !e /ront, tirile des!re ne#ai!o#enitele !ierderi %n oa#eni i des!re #util"rile 4ra$e+ M!#te din aceste #ani/est"ri sunt de -"sit %n s/era crimei. %ntr<un -rad #ai #oderat, /"r"dele-ile ca!"t" e7tindere %n societate, dar /"r" a %#1r"ca %n #od necesar /or#e revolt"toare. A a se %nt6#!l" cu acea /or#" care tr"dea0" un senti#ent de ur" intens", mi$antropia. E7ist" c5iar orient"ri /iloso/ice care sunt %n a a #"sur" !"trunse de ostilitate i ur" /a" de oa#eni %nc6t se !oate considera c" au aceea i ori-ine ca i actele du #"noase #ult #ai dure i /"i e. %n 1io-ra/iile oa#enilor #ai i#!ortani v"l !# e1te !,eor% at e-o !arte, iar c6nd Grill!ar0er, de e7e#!lu, s!unea o dat" c" %n arta !oetic" se tr"ie te /urtunos cru0i#ea o#ului, tre1uie s" ne -6ndi# #ai !uin la un adev"r nestr"#utat, ca acela e7!ri#at de el, c6t #ai 2 1 2 1

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

( e 1 % " 3 * l" " # t u l c * + n t% / u n " %t !) t& c " % e t% e 3 u !e ) * ) e " -l e + n % el " ! ! ) t% 2 n ) e c u u $ " n! t " t e "& ( " c * 0 % e " ) * -! e c " # " 3 !l ( e % e "l !.

* ri ar ti( tic e" # o t ) *l * 'l u! & +n t% e "l t el e& ) e n t! $ e n t e ( e u % * '! c% u .! $ e1 . R " $ !-! c " ! !l e ) e n t! $ e n t ul u! ( e u % * ) u n t u! $ !t o % ( e n u $ e % o " ) e. N u #e

$ o O

e ( e # l! n + n ( % e # t * ! t * -! ! n ( " c e e " c * e ! n u ) u n t o " $ e n ! ( e o $ e n ! e ? . D e ) ! 1 u % c * n ! c ! o ( " t * n u t % e 3 u ! e ) * n e 1 % * 3 ! $ c u

" # % e c ! e %! l e & c ! ) * " ' t e # t * $ c " ! # o t e . " ) * n e -! e c o n -! % $ " t * '! + n " lt e + $ # % e 6 u % * %! . D " % ( " c * ( e -! e c " % e ( " t * c o n ) t " t

a c e a st " ! e rs ! e ct iv ", d e # ul t e o ri # e ri t " s " a c o r d " # o a t e n i e d e o s e 1i t " vi e i i n o a s tr e e c o n o m ic e ' A c e a st a n u ! r e a e st e di s ! u s "

s " ne c o n vi n " c " i # ! r u d e n a n u ar e d e< a /a c e c u o st ili ta te a. C " ci a" te# e "a re a! #o " <n s/ e ra a/ a c e ril or d e # o n st re a 0 " %n e n e ra l c " n u e 7i st " ni ci u r # "

2 2

2 2

ALFREDADLER

CUNOA>TEREA O9ULUI a ! ar at ul ui ! si 5i c c ar e< i a d u c e c o nt ri 1 u ia s a %n a c e st d o # e ni u, %n se n s ul d e a t i c e ! ut e # %n e n er al !r et in d e i la c e n e ! ut e # a te !t a % , pa rte a %, % $% 7%# or s a u a c ol e ct iv it " il or . I # !r u n d e n a es te la rr" s! 6 n di t" %n /a # ili e, %n c o al " i %n vi a " %n e n er al . O ! ut e # "s i ! es te to t. 9 er e u a ! ar e u n d e v a %n !r i #

< ! D e N
1

n u

!ihre s Eesc hlech tspar tners #( <, te@t!# or%4%, a#+ *Nota tra +.
2 3

an e co ntr ad ict ori i: @E u %ns u #i nu er a # du # an al /ra nc e0i lor %n # ai #i c" # "s ur " de c6 t tat a, cu to at e as te a, Na !o le on # " atr "ea cu o /or " # aic" . Cu su /le tul cu !ri ns de ur " i /"r " s" /i /o st vr eo da t" a # at or de !a r" 0i

!auf ge/is se Corm en des .ebe ns#( <, te@t!# or%4% ,a#+ *Nota tra +.
'

#i lit ar e /a st uo as e, nu !i er de a # ni ci un a di n ins !e ci ile sal e de la (c 5o n1 ru nn sa u de !e c6 # !i a a a< 0is ei (c 5 # el0 . $a rc "< , # ai v" d i as t" 0i co 1o r6 nd sc ar a e7 ter ioa r" a ca st el ul ui (c 5o n1 ru nn , # ai # ult ale r6n

A1% e nic ht die bes ser en Me nc he nfr eu nd

e sin d#( <, te@ t!# or% 4%, a#+ *N ota tra +.

222

Cap%to#!# III

TR?S?TURI DE CARACTER DE NATUR? NEAGRESIV?

CUNOATEREA OMULUI

%n aceast" -ru!" de tr"s"turi de caracter se %,"#! a"e#e )or9e e 9a,%)e1tare pr%, "are a4re1%!,ea <9potr%$a 1e9e,!#!% ,! e$o#!ea0" !e o linie direct" i clar vi0i1il", ci o1servatorului din a/ar" i se las" i#!resia unei i#olri ostile' Este ca i cu# %ntre-ul /lu7 de ostilitate s<ar arcui i ar lua o cale ocolit". %n ase#enea ca0uri ave# e "e#e 9a% 9!#te or% %9a4%,ea !,!% o9 "are& e1%4!r& ,! )a"e pe ni#eni s" su/ere, dar se ine la distan" de oa#eni i de via", evit" orice contact i, %n sin-ur"tatea<i, le re/u0" altora cola1orarea sa. Dar cu# o1iectivele !e care i le /i7ea0" u#anitatea nu !ot /i reali0ate, <, 9area #or 9aIor%tate& e";t pr%,tr-o a"t%$%tate <, "o9!,& !, o9 care se i0olea0" este sus!ect de aceea i ostilitate ca unul care atac" i !"-u1e te /"i i direct colectivitatea, co#!orta#entul !asiv sustr"-6ndu<i acesteia #i8loacele necesare de conservare. (e desc5ide aici un i#ens do#eniu de cercetare, din care vre# s" su!une# anali0ei #ai detaliate c6teva /eno#ene /ra!ante. (" e7a#in"# %n !ri#ul r6nd: 1+ IF8LAREA+ A"ea1ta 1e poate 9a,%)e1ta <, %)er%te 9o !r%+ Oa#enii care se i0olea0" vor1esc !uin sau deloc, nu te !rivesc %n oc5i, nu ascult" sau nu sunt ateni atunci c6nd li se vor1e te. %n toate relaiile, c5iar i %n cele #ai si#!le, se /ace si#it" o r"ceal" de natur" s"<i %nde!"rte0e !e oa#eni unii de alii. Aceasta se si#te %n <,trea4a #or at%t! %,e& <, )e#!# #or e a a 9;,a& <, to,& <, "eea "e

)#un& +n $o(ul (e " )"lut" )"u (e " %*)#un(e l" )"lut. +ntot(e"un" luc%u%!le )e #et%ec +n "'" -el& (e #"%c* +nt%e e! '! ce!l"l ! )/"% +nt!n(e o distan. +n to"te "ce)te $"n!-e)t*%! (e !.ol"%e %e1*)!$ t%*)*tu%" (e c"%"cte% cuno)cut*& 0"n!t"te"& c"%e "!c! !" -o%$" (et"'*%!! (e ce!l"l !& #%!n "ce")t" !n(!0!(ul 0o!n( )* (e$on)t%e.e c* e)te (!-e%!t (e e! '! c* )e !ne l" (!)t"n *. P%oce(2n( ")t-el& "ce't! o"$en! nu -"c (ec2t )*/'! !$"1!ne.e o )u#e%!o%!t"te !ne,!)tent*. Du#* cu$ 0e(e$& o)t!l!t"te" 3el!co")* )e #o"te t%"0e)t! +n "t!tu(!ne" "#"%ent !no-en)!0* " +n)!n1u .%"tulu!. Eeno$enul "#"%e '! +n )2nul uno% $"%! 1%u#u%! (e o"$en!. E!ec"%e (!nt%e no! " lu"t (e)!1u% cuno't!n * (e -"$!l!! +nt%e1! c"%"cte%!."te (e -"#tul c* )e !.ole".* e%$et!c (e ce!l"l !. D"c* le #%!0!$ $"! +n(e"#%o"#e& 0o$ o3)e%0" c* n!c!o("t* nu l!#)e'te o)t!l!t"te" '! n!c! +ncl!n" !" (e " )e +nc9!#u! -!!n e $"! )u)/#u)e& $"! no3!le (ec2t celel"lte -*#tu%! o$ene't!. Ten(!n " (e !.ol"%e #o"te cu#%!n(e cl")e& %el!1!!& %")e '! n" !un! +nt%e1!; o !lu)t%"%e cu totul e(!-!c"to"%e +n "ce)t (en( o con(tituie cut"%e o%"' )t%*!n& (e e,e$#lu& un(e locu%!le (e #%o$en"(*& c2teo("t* c9!"% '! "%9!tectu%" c")elo% (e.0*lu!e $o(ul +n c"%e unele #*tu%! )oc!"le )e +nc9!( unele -" * (e "ltele. Un -eno$en "(2nc +n%*(*c!n"t +n )oc!et"te" no")t%* #%!0e'te !n)t!1"%e" oamenilo% (e " )e !.ol" +n n" !un!& con-e)!un! '! cl")e& (e un(e nu %e.ult* "ltce0" (ec2t con-l!cte %ec!#%oce& c"%e (u#* c2t0" t!$# (e0!n t%"(! !e c%on!c* '! ne#ut!nc!o")*. Nu (e #u !ne o%! l! )e o-e%* ")t-el uno% !n(!0!.! #o)!3!l!t"te" (e " e,#lo"t" o#o.! !!le l"tente '! (e " !nc!t" "ce)te 1%u#u%! )* )e +nc"!e%e& cu )!n1u%ul )co# (e " #une $"! u'o% $2n" #e -%2nele con(uce%!! '! (e "/'! )"t!)-"ce 0"n!t* !le #e%)on"le. O)t!l!t"te" nu l!#)e'te n!c!o("t* +n ")e$ene" c".u%!& ")t-el (e cl")e (au popoare con(i'er0n'u.(e e$!nente& #%e"$*%!n(u/'! )#!%!tu"l!t"te" (e el!t* '! necuno)c2n( (e)#%e "lte cl")e '! #o#o"%e (ec2t cee" ce "u ele %*u. Po)!3!l!t"te" une! "ccentu*%! #e%!culo")e " o)t!l!t* !! 0!ne (e "colo c*& (e %e1ul*& nu )e "#le"c* u%ec9e" (ec2t l" "nu$! ! "1!t" tori& c"%e +nce"%c* )* " 2 e o)t!l!t"te" #%!n #%!)$" #%o#%!!lo% lo% con0!n1e%! '! !nte%e)e. C2n( !nte%0!n e0en!$ente ne-e%!c!te& c" %*.3o!ul $on(!"l cu u%$*%!le )"le& "tunc! n!$en! nu )e )oco"te !$#l!c"t +n c"u."%e" lo%. E,!)t* un t!# (e o$ c"%e& +n #%o#%!" )" !n)ecu%!t"te& ")#!%* c*t%e )u#e%!o%!t"te '! !n(e#en(en *& #e c"%e c"ut* )* le o3 !n* +n (et%!$entul "lto%". I.ol"%e" e)te (e)t!nul uno% ")e$ene" !n(!0!.!& 2 2 2 2

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

! ec et e a %n s" i a %n tr e -ii lo r vi e i. ( e %n e le e d e la si n e c" ac e ti o a< # e ni n u su nt ca ! a 1il i s" /a vo ri0 e0 e !r o ! " ir e a, !r o -r es ul ci vil i0 a iei i cu lt ur ii. . . A N G O A ( A.

%n ati tu di ne a os til " a un ui o # /a " de # ed iul s" u -" si # ad es ea # an i/e st "ri de an 7i et at e, ca re co n/ er " un co lor it par t%" !#a r "ar a"t er! #!% a" e1t !% o9 + A, @%e tat ea e1t e !, )e, o9 e, e7 tr ao rdi na r de r" s! 6n dit , ca re %l %n so

e $ e

a I n

e(t e u n # o d di sc re t i d e ac e e a /o ar te a -r e at d e a te @! re oc u ! aB !r o< !r ia ! er so a n ". Te a # a d e # o ar te sa u d e 1 o al " es te , d e as e # e n e a, /r ec v e nt " la o a # e ni

i ca re se a/ l" %n c" ut ar e a u n or !r et e7 te ca s" re n u n e la or ic e ac ti vi ta te . (a u ei vo r ac ce nt ua c" to tu le ! ur i si # !l u d e er t" ci u ne , c" vi a a e at 6t d e sc ur t" sa u c" n u se !o at e ti ce

n e

e r < , 9

a ni /e st "r ile e 7t er io ar e al e a n o as ei in /a nt ile su nt %n e n er al c u n os c ut e. A ce as ta d e vi n e d e os e 1i t d e n et " at u n ci c6 n d st in er e a #! 9% ,%# or& ,o ap te a& e e@ e 9 p# !& )a

"e %) %"% # "o ,t a"t !# "! #! 9 ea e7 te ri o ar " sa u cu ! er so a n a d or it ". (t ri "t ul /ri cii re st a 1il e te , ca s" s! u n e # a a, le "t ur a ru !t " d e %n tu n er ic ul n o ! ii. D ac " vi n e ci n ev a re ! e

2 2

2 2

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

c o $ # o %t " $ e n t ( e ) u 0 e % " n # " % e " $ e n! n " t& t e " $ " % e 0! n e '! c o n ) ol !( e " . * ( o $ !n " ! " c o #! lu lu !. E e n o $ e n e " n "l o " 1 e e ,! )t * '! +n 0!

" " " ( ul !l o% . E) te "a 7!# oa me nil or ca re re /u 0" s" ia s" si nur i di n ca s" . A de se a %i pu te m $e e a pe )t %" ( * cri s! ai 'e /ri c" , !r ivi nd %n 8u ru l lo r sa u st 6n d %nl e # ni i de s! ai # ", c6 nd nu al ea r" ca

! u A n

a c I n = = B

# o " t e 't ! c e ! ) e # o " t e +n t 2 $ #l "; '! c 2 n ( e 't ! c u $ 0 " $ "! 3! n e + $ 3 % */ c " t& u ' o % # o ! ) * "! n e #l * c e %! . E !% e 't e& n e $ ul u $ !% e " i re !o lta era ! at un ci m

ari . Da r "e ea "e o c5 e a0 " es te *a pt ul c" nu m ai a n u m ii oa 9 e, % a! tra 1 "o ," #! 7%% #e # e n io n at e # ai su s. D e ce to c # ai ei a! 4; , %t a1t )e# J Fa pt !# ,! e1t e %n t6 # !l "t or , i n e d e li !s a d e co nt ac t

s o O

/ i ' $ s i 5 o l o i a i n d i v i d u a l " a d e / i n i t d r e ! t p r o ! l e m a d i s t a n e i ( ? r o b l e m d e r 6 i s t a n $ ) < , t r e 4

!# "o 9 p# e@ e a1 pe "t e

pr% $% , a" e1t 2 2 9 P

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

-e n o $ en #) !9! c e, t% e $ ( e %* )# 2n (! t. E" " el "3 o% "t o co nc e # !e "ar e ne !e r# ite s" e #i te # 8u de c" i 1i ne %nt e # ei at e as u! ra ati tu di nii /u n< da # en tal e a un ui o #, s" # "s ur " # di st an a la ca re se in

e /a " de re 0o lv ar ea ce lor tre i # ai !r o1 le # e al e vi ei i: !r o1 le # a %n de !li nir ii %n da to rir ilo r sa le so ci al e, !r o1 le # a ra !o rt ul ui s" u cu se # en ii (de r 5e $ie hu ng de s Ic h $u m 6u ) i ac ee a a # od ul ui %n

c a

c " A c N e U n C a ! r i # n " s c u t , e l e r a u n % n / l " c " r a t a d o r a t o r a l / o r e i

i c o n < s t r 6 n e r i i . T o t u l l a

el ! ur ta o a # !r e nt " d e i # ! er ia lis # . L a c o al " s< a 1%t !a t re ! e d e %n /r u nt e a cl a s ei . L a a 1 s ol vi re a st u di il or a !r el u at o c u ! a ia ta t" lu i s " u i /a " d e n ei ni i a i

s e c o # ! or ta a c u # c a u n di st ri 1 ui to r d e -r a ie ri. ( e e 7 !r i # a %n to td e a u n a %n te r # e ni a # ic al i, # u n ci to rii s" i n u o d u c e a u !r os t, le !l "t e a c el e # ai ri di c at e

s a l a r i i

s i 1 i l l a r u " # i n i l e l o r . 2 3

i e r a # e r e u a c c e 2 3

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

D u # * %e 0 ol u !" (! n > A > D +n ) * +n -e lu l ) * u 'e a *i a int er !e nit o )c 9! $ 3 "% e 0 * (! t* . N u c o nt e n e " ) * ) e #l 2 n 1 * c 2t ( e $ ul t +l +n 0 e n! n " ) e co m po rt a m

en tul ne cu !ii nc io( al sa la ri a ilo r ) *! . C e e " c e e! 9a % +n "! nt e ) ol !c! t" u '! l! 1e ( * ( e "& ac u # re ve n di ca u. A # "r "c iu ne a sa er a at; t e 9a re <," ;t 1e 4; , ea ) * se re tr a " di n a/ ac

e r $ e

% n V a D a

D "% el n u " e ' u "t c u " ( e 0 *% "t ( e c 2t "t u n c! c 2 n ( '! /" # u ) #% o 3l e/ $ " ( %" 1 o )t e! '! " c * ) *t o% !e !. D e )t !n ul ) * u " -o )t ( e " ' " n "t u %* +n " c e " )t * #% !0 !n * & +n c 2t ! )/ "% -! #

ut ut #% e. !c e c u $ ul t t! $ # +n "! nt e. D "t -!! n ( c * (% " 1 o )t e " #% e ) u # u n e o le 1 *t u% * ( e #% ou n ( * c " $ "% " ( e% !e & ea re 'u ce #a mi ni m u m se te a d e d o # in a ie a u n ui a si n ur . Vo in

d O #

c u N u < , A r 4 ! 9 e , t e # e % , $ o " a t e p e , t r ! I ! 1 t % ) % " a r e a ! , o r a 1 e 9 e , e a e $ a 7 % ! , % 1 ! , t a 6 1 o # ! t " a r a " t e r % 1 t % "

e+ S !, t "e # 9 a% a 2 3

e1 ea 9 ot% $e "a re pa r 2 3

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

0 "l " 3! le '! ( e l" )! n e +n e le )e & n u $ "! c* el e n u )e # ot " #l !c " +n "a 7!# re( pe cti !. A a, cu tar e !a e 1" op er%& e e% em pl u" c" tre &u ie s" /r e c< ve nt e0 e so ci et at ea i se va e7 er sa %n ac es t se ns in tr 6n d,

s" s! u ne # , <,t ro l ea 5t " d e 1 e iv an i, u n d e % i va !i er d e ti # ! ul 16 n d, 8u c6 n d c" ri , tr " nc " ni n d vr ut e i n ev ru te i cr e0 6 n d c" %n ac es t /e l se va %n co n8 ur a de !r ie te ni i cu no sc

u V e

cu m e(t e (pr e cul tul pu ter ii pr op riei pe r(o an e" o cal e car e l co n(t r0 n. 1 e ce l $ "! " ( e) e" )* /'! "t !n 1 * )c o # ul # e oc ol! te & n e !n 2 n ( )e " $ " ( e int ere (el e (e me nil or i t% e $ u% 2n ( -* %* +n ce t" %e l" 12 n ( ul +n

-% 2 n 1 e% !!+ Se in st al ea 0" , de as e # en ea , i fen om en e ne rv oa se( ca re au sc o! ul i se # ni/ ic ai a lor a! ar te, co ns t6 nd %n ai nt e de to at e %n a< , %# !i ed ic a !e in di vi d de la ori ce ac iu ne de s! re ca re e7 !e rie n a sa %i s!

u n %

so cie tat e nu es te loc !e ntr u tra ns /u -i. O an u #i t" # al ea 1i< lit at e i ad a! tar e su nt aic i ne ce sa re %n ve de re a col a1 or "ri i i %nt raI !tor "ri i, nu !e ntr u a ac a! ar a co nd uc er ea i a<i do #i na !e cei lal i. %n ce # "s ur " lu cr uri le se !e

tre c as t/e l, # ul i au !u tut s< o o1 se rv e la ei %n i i sa u la !e rs oa ne di n an tu ra8 ul lor . Un as t/e l de o # va /a ce $%7 %te& $a )% )oa rte pre $e, %tor & ,! $a t!# 6!r a pe ,% 9e ,%+ N! $a e4 aIa %n s" ni ci un /el de c" ld ur " su /le te as c" , !e nt ru c"

2 3

2 3

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

( o %! n " ( e " ( e )!! n a n oa pt ea . D e *a pt a( ta e ce ea ce pr et in 'e el" ( % e # t c o n ( ! !e " ! n t e 1 % * %! ! + n t% / o 0! " * n o % $ "l * ; P u n 2 n ( o a1 t)e # e c o n di i e i

# ! o si 1i l" , el % i tr " d e a 0 " %n a c el a i ti # ! re a u a in te n ie . E st e u n n e at iv is t. T o at e /e n o # e n el e n er v o as e d e ac es t /e l a u lu at n a ter e % , # o # e nt ul %n ca

r e '

o r

ic 0t 'e m ar i 'i (p ar ap ro ap e ne m e( te ca te" ca n tr. un a& i(" *ii n' 'e .a ( % e # t ul -" n t " )t !c * 0! t e . " c u c " % e ) u n t +n 1 u % 1! t " t e. E% " # " n t e n u ) u n t +n ) * n u $ "! a" e1t e *o r

m e 'e 9 a, %)e 1ta re& ci i c a nt it at e a i /r e c v e n a 9 e1 e# or+ N u e 7 a er " # s ! u n 6 n d c " e 7i st " o a # e ni ! e c ar e n u ,% -% pu te m re !r e 0 e nt a d e c 6t %n /u le c 6 n d. U n al t ti

" e

1t e )o r 9 e e 9 a, %) es ta re s u nt d e a a n at u r" %n c 6t n e o/ er " o c ar a ct er i0 ar e e 7t er io ar " a o a # e ni lo r !r o st cr e s c u i. El e s e # ni /i c " li # ! e d e /a !t ul c " re s ! e ct iv

ii n u !r o c e d e a 0 " c or e ct i v or s " s e %n al e d e a s u !r a c el or la li . O a # e ni i c ar e !r a ct ic " a s e # e n e a !r o a st e # a ni er e n e la s " %n to td e a u n a i # !r e si a c

D 2 3 2 3

ALFRED ADLER

CUNOA>TEREA O9ULUI

$ u % ( " % ) " u + n t % / u n 0 e ) t o n u . " t . C e t e / " % # u t e " e % ! $ " ! ) ! 1 u % ' ! 9 a % 3 ! n e ( e o 3 ! n e % e " u n

u ! l o c d e # u n c " u n d e e t i s u ! u s l u " r i i a # i n t e , c r i t i c i i

i c o n c u r e n e i a l t o r a , s a u c e a r

! u t e a ! u n e # a i 1 i n e ! e / u " ! e u n ! r e t e n d e n t l a c " s " t o r i e , d e c 6 t s " t e ! r e 0 i n i % n 5 a l u l a c

e s t a N A s t / e l s e e 7 c l u d e e l % n s u i d e l a o r i c e c o n c u r e n "

r e t e 7 t : c e n < a

! u t e a e u r e a l i 0 a , d a c " n u a

a v e a o 1 i c e i u l a c e s t a r e s ! i n " t o r N

i a r e ! e n t r u a c e a s < t a

l i u n 1 u n ! a m ( % n s " .

C a0ul e7!u s #ai 8os ne va ar"t a cu# un ase #en ea o1ic ei este /olos it la auto a!"r are, servi nd i ca #i8lo c de tiran i0are a celor din 8ur. Este vor1 a de o /at" %n v6rst " de .. ani, care su/er ea de incon tine n urin ar' Era !enu lti#a dintr e /raii i suror ile ei, co!il !l"< Q !6n d, care se 1ucu ra de o -ri8" deos e1it " din !art ea #a #ei sale, A c"rei a ea %i ar"t a un devo ta#

en t ie it di n co # un . 9 a # a, %n sc 5i # 1, & o su !r av e5e a 0i i no a! te, at 6t di n ca u0 a r" ul ui ei o1 ic ei, c6 t i di n ca u0 a st "ri lor de an 7i et at e i a i! et el or !e ca re le sc ot ea %n ti # !u l no !i i. (i -u r c" la %n ce

! ut a /o st o i0 1 6 n d " ! e nt ru d 6 n s a, u n 1 al s a # ! e nt ru v a ni ta te a ei /a !t ul c " o a v e a l6 n " si n e ! e # a # a ei # ai # ul t d e c 6t o ! ut e a u a v e a c ei la li c o !i i. D

e/init orie era !entr u ea i aver siune a /a" de coal ", !riete nie i societ ate %n -ener al. Deos e1it e an7io as" se ar"ta c6nd tre1ui a s" ias" de acas" i c5iar i #ai t6r0iu , c6nd cresc use, i era neces ar s" #ear -" seara du!" cu#! "r"tu ri& trece a !rintr< un adev" rat c5in. (e %ntorc ea e!ui0 at", #oart " de /ric" acas" , !oves tind !rin ce !ri#e 8dii %ns!"i #6nt "toar e trecu se. E s t e u o r d e % n e

l e s c " t o a t e a c e s t e s i # ! t o # e n e d e 0 v " l u i e ! u r 8 i si#! lu /a!t ul c" /ata acea sta nu dore a dec6 t s" stea %n !er #an en" X l 6 n " # a # a s a . C u # % n s " s

i t u a i a # a t e r i a l " a / a # i l i e i n u o ! e r # i t e a , s < a ! l " n u i t s " i s e c a u t e o s l u 8 1 " . ( < a r e u i t

c a e a s " a c c e ! t e , % n c e l e d i n u r # " , u n ! o s t . D a r n u d u ! " # a i # u l t d e d o u " 0 i l e i < a r e v e n i t

v e < c 5 e a # e t e a 5 n " , i n c o n t i n e n a u r i n a r " , a a % n c 6 t a t r e 1 u i t s " / i e c o n c e < d i a t " . 9 a # a , c a r e

n u c u n o t e a s e n s u l r e a l a l a c e s t e i s u / e r i n e , i < a / " c u t r e ! r o u r i a # a r e . D r e ! t u r # a r e , / a t a

a % n c e r c a t s " s e s i n u c i d "

r a t s " n u

n o a ! t e

e l a i s c o ! . $ e n t r u n o i e l e s u n t r " i t o a r e

i s e # a i d e s ! a r t " d e d e s i n u r " t a t e , c a

i a / o s t i n t e r n a t " % n s ! i t a l . % n c u l # e a d i s ! e r " r i i , # a # a i < a 8 u e a . T o a t e a c e s t e t r e i s i # ! t o # e K i n c o n t i n e n a u r i n a r " , t e a # a d e

i % n c e r c a r e a d e s i n u c i d e r e K s u n t o r i e n < t a t e s ! r e u n u l

i n e s ! u n

i a c

c" $ "' "= 4 T %e 3u !e )* %* $ 2n l2 n1 * $ " $ "5 & )" u= 4 M " $ " t% e3 u! e s" "! 3* $ e% eu -ri 8" (e $! ne 5. I" t* "! 9 o a(e me ne a ma ni* e(t are are o se # ni/ ic ai e !r o/ un d" , !e r# i6 nd u< ne , !e de o !a rt e, s" ev al u" # om ul" iar !e

d e al t" ! ar te , /" c 6 n d u< n e ! o si 1i l" %n l" tu ra re a !r in ci ! a< lu lu i si # !t o # , c a ur # ar e a %n e le er ii in te gr al e a o 9 !# !% re 1p e" t%$ & %n li ni i # ar i, c o n st at " # c " la c o !i i a

ctele de !roas t" cre t ere tind s" atra" asu!r a lor ateni a celor din 8ur, /"c6n du<i s" 8oace un rol deose 1it, s" le de#o nstre0 e adulil or sl"1ici unea i inca! acitat ea acest ora de a da !ove e, !un6n du<i !e co!iii cu !ricin a %ntr< o lu#in " #ai 1un", at6t %n !ro!ri ii lor oc5i, c6t i %n ai ce#or 9a% p!ter,% "%+ <, acela i sens este de inter! retat o1icei ul #ulto r co!ii de a se /ace re#ar cai !rin inuta lor 1i0ar" %n /aa !erso anelo r str"in

e venit e %n vi0it ". Co!ii care de o1ic ei sunt /oart e cu#i ni se !oart " ca a!uc ai de toi draci i de %ndat " ce un oas! ete intr" %n cas". Co!il ul vrea s" 8oace un rol i nu se va l"sa !6n" c6nd nu< i va /i atins sco! ul %ntr<o #ani er" care s"<, satis /ac". Deve nii adul i, ase #en ea in i nu vor !reeta s" e7!l oate 0e ast/e l de 1i0ar erii !ent ru a se sustr a-e de la e@ i-e nele vieii %n co# un sau !ent ru a

%n ce rc a ce l !u in s" !u n" alt or a 1e e %n ro at e. (e te a de do #i na ie i va nit at ea se as cu nd su 1 ac es te # an i/e st "ri ca re, at un ci c6 nd %# 1r ac " /or # e at 6t de str an ii, r" # 6n ad es ea ne cu no sc ut e %n ce ea ce !ri ve t e ad ev "r at

a lo r s e # ni /i c a ie .

N 8 T E
1

S% 9 pt o 9 "# ar a# ag or af ob iei ( a di c " al /ri cii d e s ! a iil e d e sc 5i s e, d e !i e e, d e st r" 0i la ri, c a 0 %n c ar e s e # a ni /e st " te n di n a d e a

nu !"r"si locuin a. Ase# enea oa#e ni se streco ar" te#"t ori !e l6n-" 0iduril e caselo r, r"#6n intuii locului c6nd au de traver sat un s!aiu ur1an sau un c6#!, iar %n %nc"! eri !re/er " coluri le retras e. +Nota trad.*
2

nden#( <, te@t!# or%4%, a#+ *Nota tra +.


'

! n e r v o s # ( < , t e @ t ! # o r % 4 % , a # + * N o t a t r a + .
/

, d i e s e s J o g e n g n g e r t u m s $ , <, te @t !# or %4 %, a# + * N ot a tr a + .
3

, j e n e f u r c " t ! a r e K a u s a l i t t $ , < , t e @ t ! # o r %

!siv durch 5elehr ung $u iiber/i

4%, a#+ *N ota tra +.


6

!ch mu t$i g0 2 3

eit# (n te@t !# or%4 %,a# + *No ta tra +.

2 3

CUNOATEREA OMULUI

Cap%to#!# IV

ALTE F8RME DE EN(RESIE ALE CARACTERULUI

,. VOIO>IA. A# i su1liniat /a!tul c" este u or de #"surat senti#entul de co#uniune social" al o#ului du!" c6t de dis!us se dovede te acesta de a< i a8uta se#enii, de a<i %ncura8a, de a l e )a"e 1ucurii. Aceast" a!titudine de a aduce 1ucuria /ace ca toi cei care o !osed" s" /ie %nt6#!inai cu #ai #are interes, /ie i datorit" %n/"i "rii lor e7terioare. Ni<i a!ro!ie# cu u urin" i !e o 1a0" !ur intuitiv" %i socoti# a /i #ult #ai si#!atici dec6t ceilali. Cu totul instinctiv si#i# c" tr"s"turile lor sunt de/initorii !entru senti#entul de co#uniune social". (unt oa#eni de o senin"tate i#!ertur1a1il" care, dac" au cu#va vreun neca0, nu i<l vars" !e ceilali,%n relaiile cu ace tia iradiind senin"tate, %n/ru#use6nd viaa i /"c6nd<o de#n" de tr"it. $e o#ul 1un %l recunoa te# nu nu#ai du!" actele sale, du!" /elul %n care ne a1ordea0", cu# ne vor1e te, du!" %nele-erea !e care o arat" /a" de interesele noastre, ci i du!" %ntrea-a sa /iin", du!" /i0iono#ia i -esticulaia sa, du!" /elul %n care rde. (ro)!, !# p1%:o#o4 "are e1te 6ostoevs0i s!une c" !e un o# %l vo# !utea cunoa te i %nele-e #ult #ai 1ine du!" /elul %n care r6de, dec6t du!" %ndelun-ate cercet"ri !si5olo-ice1. C"ci r6sul are at;t nuane de a#a1ilitate, c6t i su1%nelesuri du #"noase, a-resive, ca e e@e9p#! <, "a7!# !ucuriei rutcioase &n /aa neca0ului altora. E7ist" c5iar oa#eni care %n -eneral nu sunt %n stare s" r6d" i care sunt at6t de de!arte de le-"tura #ai str6ns" de #a o9 #a o9& <,";t #e li!se te a!roa!e cu des"v6r ire %nclinaia de a /ace 1ucurii altora i

(e " (ete%$!n" o )t"%e (e )#!%!t )en!n*. C" )* nu $"! 0o%3!$ (e ce! c"%e& (e)tu! l" nu$*%& ne o3l!1* )*/! con)!(e%*$ nu nu$"! !nc"#"3!l! (e " #%o(uce "lto%" 3ucu%!e& ("% c"%e& (!$#ot%!0*& +n orice situaie %n care inter!in" %nclin" s" otr"veasc" viaa celo%l"l !& pro"e ;, n a a *el de !arc" ar vrea s" stin-" orice lu#in". Ace ti oa#eni /ie c" nu pot s" r6d", /ie c" nu !ot r6de dec6t /orat, ceea ce atest" doar o aparent 1ucurie de a tr"i. Acu# ne este li#!ede de ce /aa unui o# poate tre7% simpatieO aceasta se %nt6#!l" atunci c6nd o#ul este ca!a1il s" lase i#!resia unui aduc"tor de 1ucurie. %n /elul acesta se risi!e te ceaa care %ncon8ura senti#entul de si#!atie i anti!atie, d6ndu<ni<se !osi1ilitatea unei inter!ret"ri e7acte. La anti!odul acestui ti! se situea0" acei oa#eni !e care i<a# !utea nu#i tul1ur"tori de senin"tate (Criedensstorer)( cei care sunt %nclinai #ereu s" !re0inte lu#ea ca !e o @Vale a !l6n-eriiB i care incit" la durere. Cute0ana lor #er-e at6t de de!arte %nc6t, c6nd /ace# 1ine cuno tin" cu ea, r"#6ne# stu!e/iai. (" vede# #ai %nt6i cu ce /el de !ersona8e ave# de<a /ace. E7ist" oa#eni v"dit %nclinai s" !arcur-" viaa ca i cu# ar duce !e u#eri o enor#" !ovar". Orice di/icultate c6t de #ic" ei o e7a-erea0", viitorul %l !rivesc dintr<o !ers!ectiv" su#1r" i cu orice !rile8 de 1ucurie las" s" r"sune stri-"tul lor de Casandr". (unt e#ina#ente !esi#i ti, !entru ei %n i i, ca i !entru toat" lu#ea, se indis!un dac" !e undeva !rin 8urul lor se #ani/est" 1ucuria i %n orice relaie u#an" %ncearc" s" introduc" !"ri %ntunecate. Nu nu#ai cu vor1a, ci i !rin aciunile i !rovoc"rile lor ei tul1ur" viaa senin" i e7u1erana se#enilor. .. 9ODURI DE GYNDIRE >I DE EL$RI9ARE. 9odul de a -6ndi i a se e7!ri#a al unor oa#eni !roduce uneori o i#!resie at6t de !lastic", %nc6t nu !ute# trece cu vederea /a!tul. A -6ndi i a vor1i este la ace ti oa#eni tot una cu @a %nc"l a "%79e 1pa,%o#e?2& e% -6ndind i vor1ind e7clusiv %n /ra0e< a1lon, cunoscute de toat" lu#ea, a a %nc6t %ntotdeauna tii dinainte ce vor1e le vor ie i din -ur". (tilul este cunoscut din naraiunile s!eci/ice a!"rute !rin -a0ete sau 'in ro9a,e#e 'e du0in"+ E1te o )ra7eo#o4%e "are a !"e "! !, 6!":et 'e /loricele din acelea ce se v6nd la toate colurile. Au0i# e7!resii 2'1

240

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

c a: @ s " ii c o n tB , @ s "< i ci te t i L e vi ti c ul B3 s a u @l o vi t u r" d e st il et B et c, %n c ar e s e %n t6 ln e s c te r # e ni st r "i ni d e to t /e lu l. A c e st e # o d ur i d e e 7 !r i #

ar e ! ot c o n tr i1 ui , d e si u r, la %n e l e< er e a u n ui o # . C " ci e 7i st " /o r # e d e 6 n di re % 9 o !r % e e@ pr % 9 ar e ! e c ar e n u tr e 1 ui e s a u n u s e c u vi n e s "

l e

i t

'

8u st ". D e ce le # ai # ult e ori as t/e l de oa # en i su nt i !e da ni . Ei ne la s" i# !r es ia c" su nt ni t e oa # en i ca re se si #t at 6t de ne si -u ri %n c6 t %n ce ar c" s" %n co rs et e0 e vi a a, %n to at " ne # "r -i nir ea ei, %n c6 te va re

-u li i /or # ul e, !u r i si # !l u !e nt ru c" alt /el , cu !ri n i de an 7i et at e, nu !o t # er -e # ai de !a rt e. Ei su nt -a ta s" int re %n 8o c nu # ai da c" re -u lil e le su nt cu no sc ut e di na int e, d6 nd 1ir cu /u -i ii di n /a a un ei sit ua ii

% n

, C

5i ar da c" as e # en ea oa # en i su nt # un cit ori s6 rui nc io i, ca ra ct eri sti ce r" # 6n !e nt ru ei !e da nt eri a i us c" ci un ea su /le te as c" . Ad es ea ac es te tr" s" tu ri in 5i 1" %n ei ori ce ini ia tiv ", /" c6 nd di ntr < %n ii /ii n e li! sit e de

ori 0o nt, !r ad " ca !ri ciil or. Un ii di nt re ei vo r co nt ra ct a 9a ,%a e a 9e r4e tot e a! ,a pe 9a r4% ,e a tro t!a r!# !% 1a ! e a ,! p! ,e p%" %or !# e ";t pe a, !9 %te pa $e# e+ U, a#t !# ,! 9a % "! 9a re -r eu ta te se va l" sa co nv in s s< o ia !e alt dr u # de

2 4

2 4

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

n e # o di /i ca 1i le , el e /ii n d re 0u lt at ul u n or at it u di ni er o n at e /a " d e vi a ", d ar ca re a u ! us c u at 6t a ! ut er e st " ! 6 ni re ! e %n tr e !s i5 ic ul o # ul ui , %n c6 t ac es ta , l" sa t %n

v oi a lu i, ni ci v or 1 " s" se ! o at " e#% 6e ra d e vi 0i u ni le er o n at e ca re %i d o # in ". 3 . ( U = O R D O N A R E A. U n ti ! d e o # la /e l d e ! u in in di ca t ! e nt ru !r o/ es iu nil e ca re ce r

i n E s

A 3 U n N o $

ro 1l e # a su !u ne rii nu int er es ea 0" do ar rel ai ile di nt re se 7e , ea nu .1 %# !o v" re a0 " do ar !e 1" r1 at cu o !u 0d eri e de di/ ic ult "i c" ro ra nu es te ca !a 1il s" le /a c" /a " , ci 8o ac " un rol i# !o rt an t i %n vi a a !o !o ar el or. D ac

" ne -6 nd i# c" %n tr ea -a an tic 5i ta te % i 1a 0a sit ua ia ec on o #i c" i rel ai ile de do #i na re !e scl av ag is m( da c" ne -6 nd i# c" !o at e ce i # ai # ul i di nt re oa # en ii ca re tr "i es c a0 i se tr adi n /a #i lii de sc la vi, da c" ne re !r e0

2 4

2 4

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

c "% e c el e ( o u * cl " ) e " u c u n o )c ut o o # o .! ! e "t 2t ( e %" (! c "l * u n " -" * ( e "l t" '! c *& " )t * .! +n c *& l" " n u $ !t e # o # o "% e ) #! %! tu l ( e c " )t * e )t e #% !n c! #! "l

#% e ( o $ !n " nt & " 3! " "t u n c! # ut e $ +n e le 1 e c" !r in ci !i ul 1! p! ,e r%% '! re ve n di ca re a ac es tu ia %i a ni # " n ec o nt e ni t ! e oa # e ni i ! oa te d uc e la /o r # ar ea u n ui ti ! ca at ar e. Es te

c u $ 6

n d 6

(e im pu ne un co m an 'a m en t" o or #a ni +a re. n a( e m en ea loc ur i ei !o r !e '! l" ) u # %" -" * " # %o " # e ( e l" )! n e. +n t! $ # u %! -% * $ 2 nt "t e& c 2 n ( # o # o% ul cl o c ot e 't e& " # "% d e o d at " as e #

e n e a /ir i ca re (e sit u e a0 " %n !r i # < !l a n ca d e la si n e. C "c i ei a! 4e 1t! r%# e& ati tu 'i ne a" as !i ra iil e '! & 'e "e# e 9 a% m ult e or i, c5 ia r i !r e "t ir e a '! " #t !t u (! n! le ,e "e 1ar e+ ( u nt ac ei o a #

n i :

. ( U ( C E $ TI =I LI T A T E A. >i %n c e< i ! ri v e t e ! e a c ei o a # e ni a c "r o r at it u di n e /a " d e vi a " i /a " d e %n d at o ri ril e lo r d e !i n d e %n 9 o e@ a4 er at e 1t ar ea #o r e 1p %r% t&

p1 %: o# o4 %a ar po r, % pe !, r ! 9 -r e i t d a c " ar c o n si d er a c " a v e # d e< a /a c e c u /e n o # e n e %n n " s c ut e. A c e t ia in tr " c u to ii %n c at e or ia c ar a ct er el or ! e st e # " s

7 i

st " o a # e ni a ni # a i d e o ! er # a n e nt " 1 u n " di s ! o 0i i e, c ar e %n c o n s e ci n " ti n d, c u o a n u # it " o st e nt a ie i in si st e n ", s " v al or i/i c e ! ar te a s e ni n " a vi e

ii, ! u n 6 n d la 1 a 0 a a c e st ei a 1 u c ur ia i v e s el ia . >i ai ci " si # to at e ni v el ur il e d e di /e re n ie re ! o si 1i le . E 7i st " !r in tr e a c e t ia o a # e ni c ar e v " d e sc o c o m p

2 '

2 4

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

+n ( e!n !t! 0 + $ 3 u c u% *t o "% e& # e nt %u c * e! n u/ '! o c ol e )c +n ( "t o% !%! le & c! le " 3 o% ( e " . * '! le ( u c l" +n ( e #l !n !% e +n t% /o $ " n! e% * lu (! c/ "% t! )t !c *. P o "t e c * n u e ,! )t *

t! # ( e o $ c "% e ) */ > +n t% e " c * # e " c e )t " +n c o $ # o% t" %e -% u $ o " ) * '! )! $ # "t !c *. S un t %n s" u nii ca re %# !i n !r ea de !a rt e co nc e! i a lo r se ni n" de s! re vi a " i ca re tr at ea 0"

o % A ) A

e s e a a c e a st " st ar e d e s !i ri t s e e 7 !r i # " %n i n ut ". Ei ar at " d e !r i # a i, # er e u a d u i d e s ! at e, c a to at " lu # e a s " %n e le a " c e e n or # " ! o v ar " %i a ! a

s ". %n /" i ar e a lo r n e a # in te t e in v ol u nt ar d e c ar ia ti d e, c o n d a # n at e s " !r o !t e a sc ", c 6t tr "i e sc , o i # e n s " ! o v ar "+ ( u nt o a # e ni c ar e ia u to tu l /o ar te %n s

. H

R E LI GI O OI T A T E A. O a # e ni i d e /e lu l a c e st a re u e sc u n e or i s "< i " s e a sc " u n re /u -i u %n re li -i e, /" r" a< i # o di /i c a c o # ! or t a< # e nt ul . Ei s e t6 n ui e i s e

la # e nt e a 0 ", %l !l ic ti s e sc ! e 1 u n ul D u # n e 0 e u c u n e c a 0 ur il e lo r, d or in d c a a c e st a s " n u s e o c u ! e d e ni # ic al tc e v a d e c 6t d e !r o !r ia lo r ! er s o a n

2 4

2 '

AL,RED ADLER e,"ct cu$ o -"c ce!l"l ! o"$en!& ne-*c2n( (ec2t )* )e 6elu!")c* '! )*/> #!)*lo1e")c*& -*%* c" e! +n'!'! )* $!'te un (e1et #ent%u +$3un*t* !%e" ) !tu" !e! +n c"%e ) e 1 *)e) c. A)t " e! o #% et !n( nu$" ! ' ! nu$"! (!n #"%te" celo%l"l !.

Cap%to#!# V

AFECTELE

P2n* un(e pot 9er4e #!"r!r%#e& ne arat" ca0ul unei /ete %n v6rst" de ,; ani. 2oarte cu#inte i 5arnic", dar, ce<i dre!t, i /oarte a#1iioas", ea se distin-ea i !rin i#!ortana acordat" reli-iei, %nde!linindu< i cu scru!ulo0itate toate %ndatoririle reli-ioase. %ntr< o 7% ea a &nceput s*i fac reprouri, acu06ndu< se c" nu este %ndea8uns de !ioas", c" a violat !oruncile 1i1lice i c" a nutrit 4;nduri nele-iuite. La un #o#ent dat a a8uns ca 0iua %ntrea-" s" nu /ac" dec6t s" se autoacu0e, a a %nc6t cei a!ro!iai au %nce!ut s" se tea#" serios de starea s"n"t"ii !si5ice a /etei. C"ci, %n realitate, ni#eni nu avea s"<i aduc" nici cel #ai #ic re!ro . 9ereu era de -"sit %ntr<un col, !l6n-6nd i aco!erindu<se de !"cate. Un du5ovnic a avut ideea s< o scuteasc" de toat" aceast" !ovar" a !"catelor i#a-inare i i<a e7!licat c" nu are nici o vin" i c" este /"r" !at". A doua 0i, !e strad", /ata i<a stri-at acestuia c" nu #ai este de#n s" calce %n 1iseric", dat /iind c" a luat asu!r"< i at6tea -rele !"cate. Nu este necesar s" e7a#in"# %n continuare ca0ul de #ai sus. Vede# cu# i %n acest do#eniu r"01ate a#1iia, cu# vanitatea %i /ace !e !urt"torii ei 8udec"tori ai virtuii i viciului, ai inocenei i /alsit"ii, ai 1inelui i r"ului.

N8TE
1 A 1e $e ea "ap%to#!# ADo1toIeG1B%? %, ?raxis und =heoric der Individual:ps"chologie(p. 21'+ *Nota tra +. 2 !spanische -tiefel# I ci0#" de tortur". +Nota trad.* 3 !.e/iten Icscn#( %n sensul de a<i /ace cuiva #oral". +Nota trad.*

A/ectele re!re0int" e7acer1area acelor /eno#ene !si5ice !e care le<a# denu#it tr"s"turi de caracter. Ele sunt /or#e de activitate e#%9%tate <, t%9p a#e or4a,!#!% p1%:%"& "are& 1!6 pre1%!,ea !,e% necesiti con tiente sau incon tiente, se #ani/est" !rintr<o desc"rcare 1rusc" i, ca i tr"s"turile de caracter, sunt orientate spre un scop. Nu sunt /eno#ene eni-#atice, de ne%neles& ele a!ar totdea!,a atunci c6nd au un sens, c6nd cores!und #etodei de via", liniei de conduit" a o#ului. Ele au sco!ul de a deter#ina o sc5i#1are %n situaia o#ului, care s" /ie %n /avoarea sa. (unt #ani/est"ri intense( care nu !ot avea loc dec6t la un o# care a renunat la alte !osi1ilit"i de a< i reali0a o1iectivul sau care, #ai 1ine 0is, nu crede, ori nu #ai crede %n alte !osi1ilit"i. A adar, unul din as!ectele a/ectelor se re/er" la acela i senti#ent de in/erioritate, la senti#entul de insu/icien" (Eefiihl der 8n#ulngic"9eit% care %l constr6n-e !e !urt"torul s"u s"< i adune toate /orele i s" e7ecute #i c"ri #ai a#!le dec6t cele o1i nuite. $rintr<o #o1ili0are #a7i#" a ener-iei, !ersoana res!ectiv" %ncearc" s" se situe0e %n !ri#<!lan, s"< i ad8udece victoria. A a cu#, 1un"oar", nu e7ist" /urie /"r" a e7ista du #an, nu se !oate ca acest a/ect s" nu ai1" dre!t sco! 1iruina asu!ra du #anului. Este o #etod" !re/erat", i %nc" !osi1il" %n societatea noastr", aceea de a te i#!une !rin ast/el de reacii su!radi#ensio ,ate+ A""e1e#e e 9;,%e ar )% 2 5 2 /

____________AL,RED ADLER444444444444444444444444444
$ult $"! #u !ne& ("c* nu "% e,!)t" #o)!3!l!t"te" (e " te !$#une #e "ce")t* c"le. A adar, la "e% "are nu se cred destul de ca!a1ili s"< i atin-" elul o1inerii su!eriorit"ii i care si#t c" le /u-e !"#6ntul de su1 !icioare, vo# constata c" de /a!t nu renun" la elul lor, ci vor s"<, atin-" !rin #i8loace /orte, cu a8utorul a/ectelor. Este o #etod" -enerat" de senti#entul de in/erioritate, care %l deter#in" %n #od i#!erios !e o# s"< i adune !uterile i s" caute s" se i#!un" %ntr<o #anier" 1rutal" i necivili0at". A/ectele sunt i ele str6ns le-ate de esena !ersonalit"ii i nu 1!,t "ara"ter%1t%"e pe,tr! %, dividul i0olat, ci sunt de -"sit, cu o anu#it" re-ularitate, la #uli oa#eni. 2iecare individ intr" %n aceea i cate-orie %n #"sura %n care el se i#!lic" %n situaia la care !artici!" ceilali. Nu#i# aceasta starea de alarm afectiv a or4a,!#!% p1%:%"+ S!,t /eno#ene ad6nc %nr"d"cinate %n /irea o#ului i /iecare din noi !oate dis!une de ele. Iar dac" cunoa te# %ntruc6tva un o#, ne !ute# re!re0enta ce a/ecte in de natura sa, /"r" s" le /i 1e1%7at pe $%!+ Dat" /iind !er/ecta /u0iune dintre !si5ic i cor!, %n #od necesar un at6t de 0-uduitor !roces !si5ic, cu# este a/ectul, % i e7teriori0ea0" e/ectele asu!ra cor!ului. A/ectele sunt %nsoite de /eno#ene /i0ice secundare, adic" de e/ecte asu!ra circulaiei san-uine i or-anelor res!iraiei +accelerarea !ulsului, ro ire, !aloare, #odi/ic"ri /uncionale %n res!iraie*.

CUNOATEREA OMULUI

A+ AFECTE DIS8CIANTE
,. 9ANIA. Un a/ect care si#1oli0ea0" clar as!iraia c"tre !utere i setea de do#inaie a o#ului este #6nia. Aceast" /or#" de #ani/estare tr"dea0" deslu it sco!ul de a %n/r6n- e rap% & "! aI!tor!# /orei, orice re0isten". $e 1a0a cuno tinelor do16ndite !6n" acu#, recunoa te# %n !ersoana #6niosului un individ care, des/" ur6n<du< i %ntrea-a /or", se str"duie te s" o1in" su!erioritatea. (tr"dania

'e a (e i$#une (e1ene%e".* uneo%! +nt%/un -el (e 3e !e " #ute%!! -.ac)trausc)/, 0*(!t* +n c".ul +n c"%e ")e$ene" o"$en! %*)#un(& l" ce" $"! $!c* le."%e " )ent!$entulu! #ute%!!& #%!nt%/un "cce) (e -u%!e. E! "u !$#%e)!" c* #%!n "ce")t* con(u!t*& #%o3"3!l #%o3"t* a e1ea e d6n ii, a8un- cel #ai u or s"< i do#ine adversarul i s"< i i#!un" voina. Aceasta nu este, desi-ur, o #etod" elevat", dar %n cele #ai #ulte ca0uri are e/ect i cine nu< i !oate a#inti cu#, !rintr< un acces de /urie, a !utut ie i dintr<o situaie di/icil". E7ist", /"r" %ndoial", situaii %n care un acces de #6nie este %n 1un" #"sur" %ndre!t"it. Nu ne ocu!"# aici de ase#enea ca0uri. Ave# %n vedere o a/ectivitate care se a/i ea0" nest"vilit, !ersoane la care #6nia se declan ea0" &n mod o!inuit' E7ist" oa#eni care % i /ac din aceasta un siste# de reacie i care se caracteri0ea0" !rin /a!tul c", %n -eneral, nu recur- la alt" #etod". (unt oa#eni aro-ani, e7tre# de susce!ti1ili, care nu su!ort" ca ni#eni s" /ie #ai sus ca e%& or% #a ,%$e#!# #or& "a re au #ereu nevoie s" se si#t" su!eriori, care #ereu stau la !6nd" s" vad" dac" nu cu#va cineva le i#!ietea0" do#eniul, dac" nu cu#va cineva nu le c6nt" %ndea8uns %n strun". La aceasta se asocia0" o do0" #a7i#" de sus!iciune, care %i deter#in" s" nu se %ncread" %n ni#eni. Cel #ai adesea la ast/el de oa#eni -"si# i alte tr"s"turi de caracter, indicate #ai sus ca li#itro/e. %n ca0urile #ai -rave, un o# at6t de a#1iios se va retra-e %ns!"i#6ntat din /aa unor %ndatoriri serioase i se va inte-ra -reu %n societate. Dac" i se re/u0" ceva, el nu cunoa te de /a!t dec6t un sin-ur #od de a !roceda: s" /ac" scandal, %ntr<o #anier" de o1icei %,tre "e#e 9a% !reroa1e pe,tr! per1oa,e#e "are <% 1!,t aprop%ate+ Va s!ar-e o o-lind", 1un"oar", sau va deteriora o1iecte e $a#oare+ Nu este cu !utin" s" i se dea dre!tate dac", du!" aceea, %ncearc" %n #od serios s" se de0vinov"easc", susin6nd c" nu tie ce a /"cut. C"ci intenia de a /i vrut s" loveasc" %n cei a!ro!iai era !rea evident". Acest a/ect va vi0a %ntotdeauna ceva de valoare, nu lucruri /"r" i#!ortan". Deduce# din aceasta c" ase#enea !rocedee sunt %n 9o ,e"e1ar re7!#tat!# !,!% plan pre9e %tat+ %ntr<un cerc restr6ns aceast" #etod" duce, desi-ur, la anu#ite re0ultate, dar care se !ierd de %ndat" ce se iese din "er"!# re1pe"t%$+ C"ci un ase#enea o# va intra %n #od /atal cu u urin" %n con/lict cu toat" lu#ea. 2 5 2 5

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

C 0t #% !0 e' te e , #% e) !" "t !t u (! n "l * " -u %! e! & e) te ) u!c! e nt )* /! )# u n e $ # e n u $ e c" )* '! " 0 e $ +n -" " oc 9! lo % ! $ " 1! n e " -u %! o) ul u! . E) te "t !t u (! n e " o) t!l * -" * ( e ce !l"

l ! & c" %e " # "% e +n #% ! $ / #l " n cu to at " int en (it ate a i cl "% !t "t e ". A ce )t eec t ( o 0 e ( e' te a6 o#% rea apr oa pe in te -r al " a se nt i# en tu lui de co # un iu ne so ci al ". As !i ra i a c" tr e !u te re a un ui o

# D i

c " L a

l! n! " )t %* ( " n! e! lo % ( e "/ '! "!% $ " #% o #% !" 0 "l o "% e. U n c o #! l !% " )c !3 !l n e ( o 0 e ( e 't e $ e% e u c * lu #t * # e nt %u " ) e # u n e +n 0 "l o "% e '! c * %e .! )/ te n el e ( e c "% e )

e lo 0 e 't e +! " # "% & ( " c * nu in( ur m on ta &il e" n or% "e "a 7 'e o( e& it 'e m ari . n a/ ar " de in2 ur ii" ca re /o r # ea 0" c o n !n ut ul o 3! ' n u! t a# a" "ese lo r de # 6n ie, ac te le de vi ol en " # er at 6t de de !a rt

e . R

e d

r, %i co # !" ti # es c, le vi n %n a8 ut or , le d" ce va , le in su /l" cu ra 8 et c. D ac " tri st e ea se d es ca rc " !r in la 2 /

cri #i i t6 n ui ri, se !a re c" !r in ac ea st a n u n u # ai c" se ini i a0 " u n at ac as u !r a # e di ul ui , ci i o 2 /

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

)! t u " % e " c el u! $ 2 9 n! t ( e " ) u # % " c el o % (! n 6u % ul ) * u& c " u n el ( e " c u . " t o% & 6u ( e c * t o % i cr iti c. > ot )% ,e t re "! ,o 1" !t e 1p %r% t!# re $e , %"a t%$ & at% t! % ,e

a e re "# a 9 a, t+ <,t ot e a! ,a 1e $o r 9 a, %)e 1ta & <,t r!, /e l s a u al tu l, !r et e n ii /a " d e a nt ur a8 . Tr is te e a e st e c a u n ar u # e nt # e ni t s "< i %n d u !l e c e ! e c ei la li , ar u

# e > i

s l ' A c

o ) t! l! t " t e . 7 o $ " ) e $ n !! c * o c o n ( " $ n " % e ' ! o u $ !l !% e " c e l o %l " l !. T %! ) t e e " "a a) e" t ! "e " ( e ) e " l " " 3 ! n e % e " ( e " ) e 9 %

* n !& " ' " <, "; t o m ul # 6 5 ni t ! a r e ! u r i si # !l u e # a ci a t, o / e ri n d u < n e o a d e v " r a t " @i # a -i n e a 8a le iB . A s e # e n e a / o r # e d e a 1 u 0 n u

t o a t " si # ! a ti a ! e c a r e n e < o c 6 ti " % n tr < o # " s u r " s a u al t a , / u ri a i tr is t e e a s u n t a / e c t e d is o ci a n t e . E le n u <i u n e s c !

e o a # e ni , ci %i o ! u n, le 0 6 n d s e n ti # e n t ul d e c o # u ni u n e s o ci al ". 2i r e t e, d a c " e st e # ai %n d el u n a t ", tr is t e e a d e t e r # in " o a ! r o !i e

) 2 /

2 5

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

C . E R IC A : S P A I M A <. O ! $ # o %t " n * c o 0 2 %' !t o " % e +n 0! " " o $ u lu ! " % e -% !c ". A c e )t "e ct ) e c o $ #l !c * # %! n -" # t ul c *& # e l2 n 1 * c * e1t e un a* ec t 'i

(o ci an t" c o n d u c e, c a i t% !) t e e "& l" o le "t ur " su i: ge ne ris c u c ei la li . D e e 7 e # !l u, u n c o !i l %n /ri c o at s e s # ul e di nt r< o si tu a ie , d ar al e ar " %n al ta , s !r

e A $

, $ 6 pr o* u n '0 n ' ce rc et ar ea ac e( tu i *e no m en " a2 u n# e m la a c el e a i c o n cl u .! ! # e c " % e le / " $ ( e ) # %! n ) (! n " n "l !. " " n ,! e t * ! ! c " t% * ) * t u % * 'e ca ra ct er. A !e m

'e .a *a ce cu o a # e ni c ar e c a ut " ) * ) e 1p r%I %, e pe ci n e v a %n vi a "& tr e 1 ui e c a ci n e v a s " le st e a to td e a u n a la di s ! o 0i i e, <, re a#% tat e e1t e $o r6 a e <, "e r" ar ea e a 1ta 6%# % un ra

p o

a n L

in ia a s c e n d e n t " n u li ! s e t e ni ci d e ai ci , /ii n d v o r 1 a d e u n o # c a r e tr e c e d e la u n s e n ti # e n t d e in s a ti s/ a c ie la u n ul d e s u ! e ri o ri t a t e. = u

c u ri a e st e, %n /o n d, e 7 ! r e si a a u t e n ti c " a 1i r ui ri i di /i c ul t " il or . 9 6 n " %n # 6 n " c u e a # er e r 6 s ul c u e/ e ct ul s " u el i1 e r at o r, re ! re 0 e n< t 6 n d o a r

2 5

2 /

ALFRED ADLER

CUNOA>TEREA 8MULUI E 7i st " i ai ci # an i/e st "r i a1 u0 iv e, co nd ii on at e de /ir ea o # ul ui re s! ec tiv . U nii !a ci en i ar "t au cl ar e se # ne de 1 uc ur ie i r6 de au la t ir ea cu tr e # ur ul ui d e la 9 es si n a. La o ce rc et ar e # ai at en t" s< a o $e dit c" ei r6 de au !e nt ru c" , de /a !t , nu vo ia u ca !ri n # 65 nir e s" la se s" tr an s! ar " un se nti # en t de sl "1 ici un e& %n ce rc 6n d s" %n de !" r< te 0e # 65 nir ea , ei ad o! ta se r" a/ ec tul co nt rar . D eo se 1it de

/ r 2

# u $ o % n

e a ) a " e d o a r c u o / i c i u n e , d i n c a r e s ! e r " # s " e 7 t r a e # % n v " " # i n t e ! e n t r u v i a a n o a s

t r " . ' . R U > I N E A . U n a / e c t a t 6 t a s o ci a n t, c 6 t i d is o ci a n t, e s t e r u i n e a . E s t e i a c e a s t a o s tr u c t u r " ! si 5 ic " d i n s/ e r a s e n

t i

s t e u n e s t r e t r a c t i l l e a t d e o ! r o a s t " d i s ! o 0 i i e , c a r e e s t e # a i d e r a 1 " o % n c l i n a i e d e

a o l u a l a / u " . % n t o a r c e r e a s ! a t e l u i, l " s a r e a % r i 8 o s a o c 5 il o r s u n t r e a c ii d e / u " , c a r e n e a r a t " li # ! e d e c a r a c t

e r u l d i s o c i a n t a l a c e s t u i a / e c t. D i s t i n e #

i / o r # e a 1 u 0 i v e . E 7 i s t " o a # e n i c a r e r o e s c s u r ! r i n 0 " t o r d e u o

r . ( e v a ! u t e a c o n s t a t a c " , d e o 1 i c e i , % n r e l a i i l e l o r c u s e # e n i i , l a a c e t i o a # e n i ! r e d o #

i n " t e n d i n e l e d i s o c i a n t e . A r o i e s t e ! e n t r u d 6 n i i u n # i 8 l o c d e a s c " ! a d e s o c i e t a t e . N O T

E
1

L a R o c 5 e / o u c a u l d , 9 a 7 i # e i r e f l e c i i , t r a d u c e r e , n o t e % % , % " e a n a li t i c d e A u r e l T i t a , E d i t u r a 9 i n e r

v a , = u c u r e ti , , H : . , ! . , ' . . G r " it o a r e e s t e , d i n a c e s t ! u n c t d e v e d e r e , # a i a l e s u r # " t o a r e a r e /l e c i e : @ A d e s e a d

" # d o v a d " # a i # u l t d e o r o l i u d e c 6 t d e 1 u n " t a t e d e ! l 6 n 6 n d n e n o r o c i r i l e d u # a n i l o r n o t r i & l

e d " # s e # n e d e c o # ! " t i # i r e c a s " < i / a c e # s " % n e l e a " c " s u n t e # # a i ! r e s u s d e c 6 t e i B + ! . , , , * . + 2 6

N o t a t

r a d .*

2 6

CUNOATEREA OMULUI

ANEL?

O=(ERVAVII GENERALE $RIVIND EDUCAVIA

A# vrea s" ad"u-"# aici c6teva cuvinte cu !rivire la o te#" care !6n" aici nu a !utut /i atins" dec6t %n treac"t i %n #od %nt6#!l"tor. Ne re/eri# la in/luena educaiei /"cute %n /a#ilie, %n coal" i %n via" asu!ra de0volt"rii or-anului !si5ic. E1te ,e %ndoielnic /a!tul c" educaia care se /ace ast"0i %n /a#ilie /avori0ea0" as!iraia c"tre !utere, de0voltarea vanit"ii. %n aceast" !rivin" oricine !oate da s/aturi, 1a0ate !e !ro!ria sa e7!erien". Ce< i dre!t, /a#ilia !re0int" avanta8e incontesta1ile i c ! -reu se !oate reco#anda o instituie %n care co!iii s" /ie #ai 1ine crescui dec6t %n /a#ilie sub raportul conduitei Fudicioase7. To"9a% %n ca0urile de %#1oln"vire /a#ilia se dovede te #ediul cel #ai !otrivit %n ceea ce !rive te conservarea -enului u#an. $"rinii sunt, e a1e9e,ea& 6!,% e !"ator%& "are %1p!, e per1p%"a"%tatea necesar" recunoa terii de la 1un %nce!ut a devierilor !si5ice ale co!iilor lor i co#1aterii acestora !rintr<un trata#ent adecvat, a a %nc6t vo# ad#ite /"r" re0erve c" nu e7ist" o instituie #ai convena1il" dec6t /a#ilia !entru cre terea unei u#anit"i a!te !entru o e7isten" #ai 1un". Din !"cate %ns" nu !ute# a/ir#a ca !"rinii sunt 1uni !si5olo-i sau 1uni !eda-o-i. Ceea ce deine ast"0i rolul !rinci!al %n educaia /a#ilial" est e !, egoism de familie e7art%"!#at& 9a,%)e1tat <, diverse -rade. Acesta !retinde %n #od ostentativ dre!tul ca !ro!riii co!ii s" /ie %n-ri8ii a!arte, ca ni te /iine care tre1uie s" se 1ucure

(e o con)!(e%" !e (eo)e3!t*& -!e '! +n (et%!$entul "lto%". A'" (e "6un1e l" )!tu" !" c* toc$"! e(uc" !" -"$!l!"l* s"v6r e te cele mai -rave erori, inocul6ndu<le, ca s" s!une# a a, co!iilor ideea c" ei tre1uie s" se situe0e totdeauna #ai sus dec6t ceilali i s" /ie considerai #ai 1uni. La aceasta se adau-" %nsu i #o !# e or4a ni0are a /a#iliei, care nu vrea s" se des!rind" de conce!ia cu !rivire la rolul de diri8or al tat"lui, o conce!ie a autoritii paterne' A a se /ace c" r"ul % i ur#ea0" cursul. Aceast" autoritate, %nte#eiat" doar %n /oarte sla1" #"sur" !e senti#entul de co#uniune social", deter#in" ra!id o re0isten" /"i " sau secret". Desi-ur c" aceasta nu< i /ace niciodat" loc /"r" di/icultate. Consecina cea #ai -rav" este aceea c" li se o/er" co!iilor un #odel de as!iraie c"tre !utere, le-at e e#onstrarea !l"cerii asociate cu e7ercitarea !uterii, ceea ce %i /ace laco#i de !utere, a#1iio i i vanito i. Dre!t ur#are, ei vor #er-e at6t de de!arte %nc6t s" !retind" consideraie din !artea tuturor, dorind ca ceilali s" le arate aceea i ascultare i 1!p!,ere pe care s<au o1i nuit s<o vad" /a" de cele #ai !uternice !ersoane din 8urul lor, intr6nd ast/el %n con/lict cu !"rinii i cu #ediul social %n 4e,era#+ %n /elul acesta, !e !lanul educaiei /a#iliale care se /ace la noi e1te aproape %,e$%ta6%# "a %n #intea co!ilului s" se %n/iri!e elul o1inerii su!eriorit"ii. Aceasta se !oate constata i la co!iii #ici de tot, c"rora le !lace s<o /ac" !e -ro0avii, /eno#enul !ersist6nd la aduli, care, !6n" i %n !erioade din cele #ai avansate din viaa lor, <9pin i uneori de a#intirea incon tient" (unbe/usste Erinnerung) a situaiei %n /a#ilie, tratea0" %ntrea-a u#anitate ca i cu# aceasta ar /i /a#ilia lor, sau, atunci c6nd, datorit" atitudinii lor, su/er" e ecuri, #ani/est" %nclinaia de a se retra-e din lu#ea devenit" ori1il" !entru d6n ii i de a duce o e7isten" solitar". Desi-ur, /a#ilia este de ase#enea cea indicat" s" de0volte senti#entul de co#uniune social", dar nu#ai !6n" la un anu#it !unct, date /iind cele ar"tate cu !rivire la as!iraia c"tre !utere i autoritate. $ri#ele #ani/est"ri de a/eciune sunt ur#area relaiilor cu mama' 9a#a este !entru co!il cea #ai relevant" %ntruc5i!are a a!roa!elui, de la care el %nva" s"< i recunoasc" i s"<, si#t" a!roa!e !e se#enul s"u, !e acel !tu# demn de ncredere. 9iet$sche s!une c" 263

262

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

-! e c " % e +' ! * u % e ' t e ! $ " 1 ! n e " ! ( e "l * " c el u ! ! u 3 !t ( u # * % " # o %t u %! le c " % e a u e% i(t at n t% e el '! $ " $ " ) " . P e ) t "l o . .! " " % * t " t ( e $

ul t c * $ " $ " e ) t e " c e e " c " % e +! ( * c o # !l ul u! lu $ !n " c *l * u .! t o " % e +n % el " ! !l e #!% "! c ei la li o " $ e n !& c * % el " ! !l e "! $ " $ " o % $ e " . * + n 1 e n

e % % n

e n 2

( e " t % * ! & " t u n c ! e ) t e l ! $ # e ( e c * c e " $ " ! $ " % e # " % t e " c o # ! ! l o % n u ) e ( e . 0 o l t * c " # % ! e t e n ! " ! 0

! e !! ' ! " ! ) o c ! e t * !! & n e !! n ( ) " t u % " ! ( e " c e l ) e n t ! $ e n t ( e c o $ u n ! u n e ) o c ! " l * c " % e " % # u t e " ) * + n l o % e " ) c

* < n

i 0 D a c " n e % n t r e 1 " # a c u # c e a l t " i n s t a n " a r ! u t e a / i % n # " s u r " s " r e # e d i e 0 e d e / i c i e n e l e d e

0 v o lt " ri i c o ! ii l o r, a t e n i a n o a s t r " s e v a < , r e p ta < , p r% 9 ! # r ; , 1 p r e c o a l ' O e 7 a # i n a r e ri u r o a s " n e a r a t " % n s " c

" n i c i c o a l a , % n / o r # a s a d e a s t " 0 i, n u e s t e ! o t ri v it " ! e n t r u a c e a s t " # is i u n e . C u r e u v o # " si u n ! r o / e s o r c a r e s "

s e ! o a t " l " u < d a , d a t " / i i n d s i t u a i a d e a 0 i a

e n e l e u n u i c o ! i l

i c " l e ! o a t e e l i # i n a . E l n u

c o l i i , c " e l r e c u n o a t e % n e s e n a l o r d e / i c i

e s t e n i c i d e c u # p r e " t i t % n a c e s t s c o !

i n i

c i n u a r e ! o s i 1 il it a t e a s " /i e , ! e n t r u c " e s t e o 1 li a t s " u r # e 0 e o ! r o r a # " a n a li ti c " , ! e c a r e t r e 1 u i e s < o t r a n s ! u n "

% n ! r a c ti c " / " r " a <i /i % n " d u it s " s e i n t e r e s e 0 e c u c e # a t e ri a l u # a n a r e d e l u c r a t. $ e d e a lt " ! a r t e , n u # " r u l ! r e a # a r e

d e e l e v i r u ! a i % n t r < o c l a s " / a c e c u n e ! u t i n " c a e l s " % n d e ! l i n e a s c " a c e a s t " s a r c i n " . T r e

1 u i e , d e a c e e a , s " c " u t " # % n a l t " ! a r t e o i n s t a n " c a ! a 1 i l " s " % n l " t u r e n e a 8 u n s u r i l e e d u c a

i e i % n / a # il i e , n e a 8 u n s u ri c a r e n e % # ! i e d i c " s " d e v e n i # u n ! o ! o r ! , %t & 6 % , e 1 ! at + U , %% 1 e $ o r 4 ; , %& ! o a t e , c " % n s "

i v i a a e s t e o a s e # e n e a i n s t a n " . D a r i e a a r e ! r o ! ri il e s a l e li # it e . C 5 i a r i d i n c e l e s ! u s e ! 6 n " a i c i % n a c e a s t " c a

r t e r e i e s e d e s t u l d e c l a r c " v i a a n u e s t e % n s t a r e s " s c 5 i # 1 e u n o # , d e i u n e o r i a p a r e n a

e s t e a l t a . V a n i t a t e a o # u l u i , a # 1 i i a s a s e o ! u n . C " c i c 5 i a r

d v " d it ! e o c a l e r e

it " , e l v a a v e a 2 6 /

i a t u n c i c 6 n d a ! o r n i t < o % n # o

AL,RED ADLER

CUNOATEREA OMULUI

$e%eu )ent!$entul -!e c* 0!n" #ent%u "ce")t" o #o"%t* "l !!& -!e c* nu #o"te )* -"c* "lt-el. R"%eo%! e)te (e 1*)!t c!ne0" c"%e )* )e -! #ot!cn!t +n 0!" * '! c"%e )* )e o#%e")c* ")u#%" 1%e'el!! )"le& %e-lect2n( l" ce e)te (e -*cut. :S* ne "$!nt!$ '! (e e,#une%e" no")t%* cu pr%$%re la $a#or%)%"area "e#or t%*!te.< Viaa, !rin ur#are, nu !oate deter#ina sc5i#1"ri eseniale, iar din !unct de vedere !si5olo-ic /a!tul este de %neles, !entru c" viaa ia %n !ri#ire oa#eni -ata /or#ai (schon fertige Menscheri). 8a9e,% care au vi0iunea lor 1ine consolidat" i care sunt !u i %n #i care de elul o1inerii su!eriorit"ii. Di#!otriv", viaa este c5iar un r"u dasc"l, deoarece nu este deloc dis!us" la toleran", nu ne averti0ea0", nu are r"1dare s" ne %nvee de dou" ori unul i acela i lucru, ci ne res!in-e cu r"ceal", l"s6ndu<ne s" ne !r"1u i#. E7a#in6nd acu# ansa#1lul !ro1le#ei, nu ne r"#6ne dec6t s" /or#ul"# ur#"toarea conclu0ie: sin-ura instan" ca!a1il" s" ne a8ute este coala. Ea ar /i ca!a1il" de aceasta, dac" nu ar avea -re elile i !racticile ei a1u0ive. C"ci !6n" %n !re0ent acela care aI!,4e s" conduc" coala /ace din ea un instru#ent !entru reali0area !ro!riilor sale !lanuri, de o1icei vanitoase, a#1iioase. Aceasta nu !oate !"e <, "o,t%,!are #a re7!#tate po7%t%$e+ Iar ";, & <, t%9p!r%#e 9a% noi, se cere resta1ilirea %n coal" a autorit"ii de alt"dat", tre1uie s" ne %ntre1"# ce a reali0at 1un, de /a!t, acea autoritate. La ce va slu8i o autoritate care, du!" cu# a# v"0ut, a /ost nociv" c5iar i %n /a#ilie, unde condiiile sunt #ai /avora1ile educaiei 8udicioase i unde, totu i, nu se a8un-e %n cele din ur#" dec6t la revolta tuturor %#!otriva eiN %n a/ar" de aceasta, de i ea va /i nu o dat" recunoscut" de la sine, o autoritate tre1uie i#!us" !rin constr6n-ere. $6n" i %n coal" autoritatea, c6nd %n -eneral ea e7ist", rareori va /i recunoscut" /"r" re0erve. >i, oricu#, co!ilul vine la coal" cu con tiina clar" a /a!tului c" dasc"lul este un slu81a al statului. Este i#!osi1il s"<i i#!ui co!ilului o autoritate /"r" ca aceasta s" ai1" consecine !"-u1itoare !entru de0voltarea sa !si5ic". Nu este !er#is ca senti#entul autorit"ii s" se 1a0e0e !e constr6n-ere, ci tre1uie s" se %nte#eie0e !e senti#entul de co#uniune social". %n coal" /iecare co!il este !us %ntr<o situaie care ur#"re te de0voltarea sa !si5ic". De aceea ea tre1uie s" satis/ac" cerinele unei

(e.0olt*%! #)!9!ce "0"nt"6o")e #ent%u co#!l '! )oc!et"te. 7" -! #o)!3!l )* 0o%3!$ (e o 'co"l* 3un* (o"% "tunc! c2n( e" 0" -! +n conco%("n * cu !$#e%"t!0ele (e.0olt*%!! o%1"nulu! p1%:%"+ Numai o a(emenea coal" o $o9 p!tea ,o% ,!9% coal social' NOTE
1 '

!unterrichtigerCuhrung#( n te@t!# or%4%,a#+ *Nota tra +. dcrCun0tion derMutter#( <, te@t!# or%4%,a#+ *Nota tra +. 3 #mit einer tropischcn 8rme#( <, te@t!# or%4%,a#+ *Nota tra +. 266

CUNOATEREA OMULUI

CUV6NT DE 7NC5EIERE

A# %ncercat s" e7!lic"# %n lucrarea de /a" /a!tul c" or-anul !si5ic re0ult" dintr<o su1stan" /uncional" %nn"scut", s!iritual" i cor!oral", i c" de0voltarea sa are loc %n %ntre-i#e %n condiii 1o"%a#e& "eea "e <,1ea9n" c" at6t cerinele or-anis#ului, c6t i acelea ale societ"ii o#ene ti tre1uie s"< i -"seasc" satis/acerea. Acesta este cadrul %n care se de0volt" or-anul !si5ic i de care va de!inde evoluia sa. %n continuare, a# ur#"rit aceast" de0voltare, anali06, "apacitatea de !erce!ie, re!re0entarea, !rocesele #e#oriei, sensi1ilit"ii i -6ndirii i aduc6nd %n discuie, %n cele din ur#", tr"s"turile de caracter i a/ectele. A# sta1ilit c" toate aceste /eno#ene se lea-" %ntre ele %ntr<o structur" coerent", c" pe e o parte e#e 1e 1!p!, !,e% le-i a co#unit"ii sociale i c", !e de alt" !arte, sunt diri8ate i #odelate !e o cale deter#inat", s!eci/ic", de as!iraia c"tre !utere i su!erioritate a /iec"rui individ. A# v"0ut c" sco!ul o#ului de a o1ine su!erioritatea, %n cone7iune cu senti#entul s"u de co#uniune social", %ntr<o nuanare -radat" a de0volt"rii !entru /iecare ca0 concret, conduc la con/i-urarea anu#itor tr"s"turi de caracter, care nu sunt %nn"scute, ci se de0volt" ca i cu#, de la %nce!utul vieii !si5ice i !6n" c6nd o#ul i<a conturat #ai #ult sau #ai !uin con tient sco!ul, ar ur#a o linie directoare. A# discutat %n detaliu des!re o serie de tr"s"turi de caracter i de a/ecte care ne sunt un -5id valoros %n %nele-erea o#ului, !e c6nd 265

"ltele "u -o)t "3!" )c9! "te. Pe%)#ect!0" c"%e n! )/ " (e)c9!) ne arat" c", !otrivit cu as!iraia c"tre putere a /iec"rui, %n o# se acu#ulea0" a#1iia i vanitatea, ale c"ror /or#e de #ani/estare !ot /i recunoscute clar %n tendinele i #odurile sale de aciune. A# ar"tat cu# toc#ai e7acer1area a#1iiei i a vanit"ii %#!iedic" !ro-resul rit#ic al individului, %i /r6nea0" sau /ace i#!osi1il" de0voltarea senti#entului de co#uniune social" i cu# tul1ur" #ereu colectivitatea o#eneasc" i %n e-al" #"sur" !e individ, /"c6nd s" e ue0e str"da ,%%#e 1a#e+ Aceast" le-e a de0volt"rii !si5ice ni se !are incontesta1il" i o socoti# cel #ai i#!ortant #i8loc de orientare !entru oricine nu vrea s" cad" !rad" i#!ulsurilor sale o1scure, ci n"0uie te s"< i edi/ice %n c5i! con tient destinul. Iniie# cu aceste cercet"ri cunoa terea o#ului, tiin" care a1ia dac" este cultivat", dar care nou" ne !are de o e7tre#" i#!ortan", indis!ensa1il" !entru toat" lu#ea.

269

INDICE DE NUME

ADLER& A#e@a, ra: 39 AE((LI&Er,e1t: 2/&37 ALLEN&C#%)or : 11&3' ANDERSEN& 0a,1 C:r%1t%a A((ELT& A#)re : 5 ARIST8FAN: 1/5 ASF8DK&L+:93 AVENAR#US&R%":ar :2/

C0A(LIN&>+(+:7&32 CICER8& Mar"!1 T!##%!1: 126 D DARDIN& C:ar#e1: 15&61 DEM8STENE: 9 DILT0EK+D%#:e#9: 11&25 D8ST8EVSCI&F+M+:9&12&25 123& 21/&2'3 DUMITRIU& A,to,: 35

BAC0&>o:a,,Se6a1t%a,:9 BEBEL+A!4!1t: 1/5&1/9 BEET08VEN& L! G%4 $a,: 9&7/ BER-S8N& 0e,r%: 2' BIRNBAUM&Fer %,a, :5 BRAC0FELD&8#%$er: 3'&3/ BR8SER:36&39 =RUC?R,L.: ,HI

EN-ELS&Fr+:63 ESAU: 16' ESC0IL: 13/

CA(8NE&AL+:93 CARLKLE+T:o9a1: 157

FARAU& A#)re : 37 FERE& C:ar#e1: 13 FREUD&S%49!, : 7&5&9&11&13& 16& 17&15&23&2/&26&25&33&32&33&3'& 3/&37&73&9' FR8EBEL&F+D+A+:33 FURTMULLER+Car#: 5&33&3'&6' 271

GANC.Ma'eleineD 11"=@"=/"-?"-/ GAVRILIU" Leo,ar : /&35 GOET5E" :o9ann Do#)4a,4 $o,: 25& 31&12/&125&237 -8LDSTEIN&M+:193 -8R-8S& Co,1ta,t%,: 36 -RI-8REa#VII-#ea: 1/9 -RILL(ARFER& Fra,7: 219&222 -R88S+Car#: 11'&13' 0 0ER8D8T: '1 0I((8CRATE: 153 0IRFEL&S+:'3 08LUB&Art:!r:5 08MER: 9

LA ROC5E,OUCAULDD 1;@"=@A" =@1 LAVATER.:.CD 13/ LIC5TENEERG"G.CD 12/&13/ LO$F" I a: 5 M MARN&Car#:63 MILT8N&>o:,:9 M8EBIUS& A!4!1t Fer %,a, : 1'' M8NTAI-NE& M%":e# EHR!e9 e: 33 M8REN8& >a"o6L+: 5&3' M8SAC&0aro# 0+:33&35 MUCC0IELLI&Ro4er:5 N

S5AGES>EARE.$illiamD =B SIMONIDE'inC9io(D1-1 SMETANA"Ee'ric9D; SOCRATED =?"-="1;1 S>EREER"Mane(D-1 S>RANGER"E'uar'D=@ STERN" $illiamD =@ STRINDEERG" A!4!1t: 1''

TODORANU.DimitrieD -@ TUDOSESCU" IonD 31&-/&-B

VAI0IN-ER&0a,1:13&## $ DENBER-&Er9%,: 5&12&33&6' DIENER& Nor6ert: 31&35 DEININ-ER: 1'' DENTFMER+-er:ar : 193

TITA& A!re#: 262

>A0N&Er ,1t:5&93 >UN-& Car% -!1ta$: 7&27&/9 G CAUS&8 tto:5 CELLER MANN& A,ette: 9 CRAD1 EC&T+S+: 7&32 CRETSC 0MER&E r,1t:21

IAC8B: 16'&167 IBSEN&0e,r%B::25 I8SIF: 1=@" 162 ISAC: 167

NA(8LE8N 1:223 NIELSEN&E,,e:131 NIETFSC0E+Fr%e r%":: 13&2'6&263 NURMI& (aa$o: 9

(AR08N+ C+I+: 193 (AVELCU& Va1%#e:35 (ESTAL8F FI& >o:a,, 0+: 33&26' (L8TTCE& (a!#: 3'&3/&36

RA TT NE R&> +: 23& 25& 36 RE BE CA : 16 7 R 8 US SE A U& >+>+ :33

LAI-NELLAVASTINE & M+: 3' LAFARSFE LD&Sop:%e:5

SAND&-eor 4e:93 SC0AFFER & 0er6ert: 23&3'&37 SC08(EN0 AUER&Art:! r: 1''

2 7

2 7

LA EDITURILE IRI I UNI7ERS ENCICLOPEDIC AU APRUT=


=u8or T. R%!eanu, Cristina Corciovescu < Dicionar de cine#a <ndre!tar orto-ra/ic, ortoe!ic i de !unctuaie Larousse < Dicionar de !si5iatrie Larousse < Dicionar de /iloso/ie Larousse < Dicionar de civili0aie #usul#an" Larousse < Dicionar de civili0aie e-i!tean" Larousse<Dicionar de !si5anali0" Larousse < Dicionarul s!aiului >a"R!e1 Derr% a - D%1e9%,area Br%"e (ara%, - Lo4o1!# p#ato,%"%a, 9arcel Gauc5et < Incon tientul cere1ral Mat%#a -:HBa - F%#oso/ia i #istica nu#"rului Aeanne Ancelet<Fustac5e < 9eister EcT5art i #istica renan" >atricia 5i'iro#lu < A!a divin" . 2ranois =rune < Fristos i Car#a Geor-es Du#e0il < Uitarea o#ului i onoarea 0eilor -+ D!9e7%# - Fe%% 1!$era,% a% %, o-e!rope,%#or R! o#) Ste%,er - M%1t%"a+ -;, !9a,& 4;, "o19%" Rudol/ (teiner < Evan-5elia du!" Luca Rudol/ (teiner < O#ul su!rasensi1il in conce!ia antro!oso/ic" >ea,,e -!e1,e - Corp!# 1p%r%t!a# D+ S:aBe1peare - Re4e#e Lear (#ato, - D%a#o4!r% *t%raI ,o!. Ar%1tote# - 8r4a,o, *$o%+ 1. Ar%1tote#-8r4a,o, *$o%+ IM. T5. Ri1ot < Voina i !atolo-ia ei T:+ R%6ot - Lo4%"a 1e,t%9e,te#or Caren ForneG < $ersonalitatea nevrotic" a e!ocii noastre Fr%e a For :a9 - I,tro !"ere <, p1%:o#o4%a #!% C+-+ >!,4 Leonard Gavriliu < Incon tientul %n vi0iunea lui Lucian =la-a Vasile Tonoiu < %n c"utarea unei !aradi-#e a co#!le7it"ii D%##%a9 -o# %,4 - 8a9e,% e :;rt%e Ir %1 M!r o":- D%#e9a %!% >a"B1o, S Eu-en (i#ion < Di#ineaa !oeilor $etru Creia< Norii Tudor O!ri < Ooolo-ia Co!acul /er#ecat < $ove ti '7+/33 lei 16+333 #e% '6+933 #e% 32+933 #e% 2'+933 #e% 22+/33 #e% 2'+933 #e% 32+333 #e% 26+933 #e% 19+933 #e% 1'+933 #e% 27+933 #e% 17+933 #e% 16+933 #e% 17+333 #e% 26+933 #e% 2'+933 #e% 1'+933 #e% 16+933 #e% 15+933 #e% 15+933 #e% 16+933 I"% 32+933 #e% 26+933 #e% '3+333 #e% 11+933 #e% 7+333 #e% 22+933 #e% 19+933 I"% 1'+933 #e% 11+933 #e% 1/+933 I"% 2'+T*.#e% 33+33MM &"% 7+/33 #e% 1'+933 #e% 3+/33 #e%

,lorin Con(tant!n!!I / O !)to%!e )!nce%* " #o#o%ulu! %o$2n :t!%"6 nou<11.;AA lei Mi9ai Rete#an" Cornel Lun#u . 1;?@ . E%plo+ia 1-.;AA lei Mircea Re&reanu . Optimi(mul no(tru -.;AA lei M!%ce" Re3%e"nu / Se$n!-!c" !" )ecolulu! no)t%u ;.;AA lei M!%ce" Re3%e"nu /+n )#" !ul cultu%"I "l C"%#" !lo% ;.;AA lei M!%ce" Re3%e"nu / G2n(!%e" -!lo)o-!c* %o$2n* B.;AA lei Al3u$ / Be%t9elot '! Ro$2n!" =/.AAA lei

LA EDITURILE --!l I UNI7ERS ENCICLOPEDIC 7OR APREA=


Al-%e( B!net / De(u3l"%e" #e%)on"l!t* !! '! !ncon't!entul M"%c (e S$e(t / Te9n!c! (e $e(!t" !e Ru(ol- Ste!ne%/ C%e't!n!)$ul e)ote%!c $illiam S9aHe(peare . Mac&et9 K".uo I)9!1u%o / A$!nt!%e" #"l!(* " $un !lo% Ari(totel . >oetica ==.;AA lei >A.AJJ le! 1@.B-A lei ==.;AA lei -=.AAA lei =1.;AA lei

Co9a, ;, pr%, po t" o carte a!"rut" la una din editurile IRI 1a! UNIVERS ENCICL8(EDIC o1inei o reducere de:

1?I
$entru co#en0i cu o valoare #ai #are de 4I III lei o1inei o reducere de:

20%
Costul e7!edierii !rin !o t" e su!ortat de edituri. Adresa: C$ ''<., =ucure t%& Ro9;,%a Te%H)a@: *'31.222 62 56&222/3 /2&222/' 23

,'00

S-ar putea să vă placă și