Sunteți pe pagina 1din 5

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURETI FACULTATEA DE MANAGEMENT DEPARTAMENTUL MANAGEMENT Program masterat: MANAGEMENTUL PROIECTELOR

RECOMANDRI PRIVIND ELABORAREA CAIETULUI DE PRACTIC - model orientativ


Dis i!lina" Practic de specialitate An#l $% &emestr#l '% An#l #niversitar" $()* $()' Coodonator" Con+,#niv, dr, C-t-lin DOBREA

B# #re.ti $()'

CUPRINS
A. Descrierea orga i!a"iei #i a me$i%&%i ' care aceasta acti(ea!) /s #rt istori % domeni#l de a tivitate% anali0a sinteti a !e #ltimii * ani% evol#1ia .i !arti #larit-1ile domeni#l#i et ,2 B. A a&i!a sit%a"iei act%a&e a orga i!a"iei ' *&a %& $er%&)rii *roiecte&or /eviden1ierea mod#l#i 3n are se inte4rea0- !roie tele 3n str# t#ra or4ani0a1iei5 e6!erien1a anterioar-" n#m-r de !roie te ela7orate% de!#se% 8.ti4ate% im!lementate et , a#0e% !ers!e tive% ne esit-1i alternative .i o!ort#nit-1i de !roie te2 C. Doc%me ta"ii s*eci+ice *rograme&or #i *roiecte&or /!re0entarea .i e6em!li+i area do #menta1iei s!e i+i e !entr# !ro4ram9 !roie t #tili0at- 3n adr#l or4ani0a1iei5 ir #it#l do #menta1iei intra .i e6tra or4ani0a1ie2 D. Pre!e tarea mo$%&%i $e +% $ame tare #i e&a,orare a % %i *roiect /anali0a mod#l#i de +#ndamentare a !roie t#l#i" ne esitate% o!ort#nitate% #tilitate% +e0a7ilitate5 de+inirea s o!#l#i% o7ie tivelor% a !lan#l#i de a tivit-1i% in l#siv :B&% +a tori de in+l#en1-% sisteme de restri 1ii et , 2 E. A a&i!a mo$%&%i $e im*&icare a res%rse&or %ma e ' *roiecte /sele 1ie% re r#tare% riterii s!e i+i e% sisteme de motivare .i ointeresare2 F. Criterii $e e(a&%are #i se&ec"ie a *roiecte&or / riterii 4enerale .i s!e i+i e #tili0ate 3n eval#area !roie telor 3n adr#l or4ani0a1iei2 G. Co tro&%&- mo itori!area #i a%$it%& *roiecte&or /!re0entarea #nor !ro ed#ri s!e i+i e de ontrol% monitori0are .i a#dit a !roie telor2 .. Risc%ri&e s*eci+ice *roiecte&or /ti!olo4ie% te;ni i de anali0- .i eval#are a ris #rilor #tili0ate% elemente din str# t#ra or4ani0atori - # atri7#1ii 3n domeni#l mana4ement#l#i de ris % m-s#ri de r-s!#ns la ris #tili0ate 3n !roie te sa# 3n adr#l or4ani0a1iei2 I. As*ecte *ri(i $ com% icarea #i tra s*are "a $eci!io a&) ' *roiecte $i orga i!a"ia a a&i!at) /!ro ed#ri de om#ni are% res!onsa7ilitatea om#ni -rii% mod#l 3n are se asi4#rtrans!arenta in !roie t% +eed-7a <-#l la nivel#l or4ani0a1iei sa# la nivel de !roie t2 /. O*ort% it)"i $e $e!(o&tare a *roiecte&or *e tr% accesarea +o $%ri&or e%ro*e e i ca$r%& orga i!a"iei a a&i!ate. /ti!#ri de !roie te% anali0a de eli4i7ilitate% re0#ltate estimate% +a tori de om!etitivitate si trans+er te;nolo4i % 2 0. Bi,&iogra+ie L. A e1e

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURETI FACULTATEA DE MANAGEMENT Program masterat: MANAGEMENTUL PROIECTELOR

CAIET DE PRACTIC
Dis i!lina" Pra ti - de s!e ialitate

Coodonator !ra ti -" Con+,#niv, dr, C-t-lin DOBREA

C#rsant" N#mele .i !ren#mele"===== An 9 &erie 9 >r#!-"======,,

B# #re.ti $()'

I. DESCRIERE DE ANSAMBLU

Tota& $e ore $e *ractic)" =========, Perioa$a $e $es+as%rare de la data ,,, 9 (* 9 $()' Pana la ==9=,,9,,,,,,,,,,, Firma Ga!$) - den#mire " =============================== - adresa " =============================== - !ersoan- de onta t" ==============================,,, - date de onta t /n#me% +#n tie% tele+on% adresa de onta t2" ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, II. DESCRIERE DE CON2INUT 3(e!i c%*ri s orie tati( *ro*%s4 III. APRECIEREA DIN PARTEA REPRE5ENTANTULUI FIRMEI GA5D6 3$%*) mo$e& ata#at4.

Re omandari de ordin !ra ti " d#rata sta4i#l#i de !ra ti -" $( ore 9 sa!t-m8n-5 aiet#l de !ra ti - se !red- 3n !en#ltima si #ltima s-!t-m8na din semestr#% and va a ea lo .i olo vi#l de eval#are5 olo vi#l va onsta 3n s#s1inerea l# r-rii 3n +a1a #nei omisii de eval#are5 dis i!lina se +inali0ea0- # not- 3ntre ) )(% +iind !rev-0#t- # )( redite trans+era7ile,

Antet +irm-

APRECIERE PRI7IND PRACTICA DESF6URAT6 8N CADRUL: 9999999999999999

Prin !re0enta se adevereste a dna9dn#l ?????????????????????????????????% CNP ???????????????????????% a e+e t#at !ra ti a de s!e ialitate la , ===,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3n !erioada" ============,% on+orm Plan#l#i de Inv-1-m8nt al @a #lt-1ii de MANA>EMENT, Criterii" a, n#m-r#l de ore e+e t#ate" =================,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7, dis i!lina .i !#n t#alitatea 3n des+-.#rarea a tivit-1ilor" ============, , alitatea a tivit-1ii des+-.#rate" ==========================,, d, 4rad#l 3ns#.ire a #no.tin1elor teoreti e .i !ra ti e" =============,====,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (Obs! aprecierea se va realiza pentru criteriile b, c i d pe baz de calificativ: Foarte bine, Bine, Satisfactor, Nesatisfctor)

Andr#m-tor desemnat +irma 4a0d-" &emnat#ra .i stam!ila

S-ar putea să vă placă și