Sunteți pe pagina 1din 142

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I TINERETULUI UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI PHARE TVET 01 08 .

01

STANDARD DE PREGTIRE PROFESIONAL COALA DE ARTE I MESERII Califi a!"a# L$ !%&'! () *'+,'-%!ia a*!'&$!i+&i % N$.%!$l -" alifi a!" -i) N'.") la&'! / 08 Ni1"l$l 1

0002

A$&'!ii: 1. 2. !. profesor gradul I Colegiul Naional Agricol ,,Carol I, Slatina; profesor def., Grup colar Agricol Curtea de Arge ; profesor gradul I, Grup colar de Industrie Ali"entar# ,, $lena %oa"na Galai; &. C')+&a)-a 5" Mi5a"la profesor gradul I Colegiul Co"ercial ,,Carol I Constana; '. Da+ %l$ Ma!"a profesor gradul I, Grup colar Agricol (ecuci; ). D!i)'1a) Ma!ia profesor gradul I, Grup colar Agricol *re+"er; ,. D$ $l"+ $ A)&'a)"&a profesor gradul I, Grup colar Agricol Curtea de Arge ; -. Ga8,a! A)*"la profesor gradul II, Grup colar Agricol .#lticeni; /. G5"'!*5i"8 E$*")ia profesor gradul I, Colegiul (e0nic ,,I.Creang# (g. Nea"; 11. Ili" Ma!ia profesor def., Grup colar Agricol *alas, Constana; 11. I')a8 $ Ma!ia profesor gradul I, Grup colar Agricol *re+"er; 12. Li1a-a!i$ Ga9!i"la profesor gradul I, Grup colar Agricol Castelu, Constana; 1!. Ma&"i M')i a profesor gradul I, Grup colar Agricol 2alea C#lug#reasc#; 1&. M'i+i$ Ma!ia doctor 3n "edicin# 4eterinar#, profesor gradul I, Grup colar Agricol *alas, Constana; 1'. M'i+i$ Si.')a profesor gradul I, Grup colar I.N 5o"an Constana 1). N"i % Ca!.") profesor gradul II, Grup colar Agricol .#lticeni; 1,. O) "a)$ Va+il" profesor gradul I, Grup colar Agricol ,,%. Cante"ir 6u i; 1-. O,!"a D"lia profesor gradul II, Grup colar Agricol *re+"er; 1/. O,!'i$ A)a profesor gradul I, Grup colar Agricol Curtea de Arge ; 21. Pa&a," Ma!i'a!a profesor gradul I , Grup colar Agricol *alas, Constana; 21. P"&!" A)*"la profesor gradul I, Grup colar Agricol Ciorog7rla; 22. S !i'8&"a)$ C'+&"l doctor 3n agrono"ie, profesor gradul I, Colegiul (e0nic de Industrie Ali"entar# ,,%. 8ooc, 9ucure ti; 2!. Va+ili$ P"&!')"la profesor gradul II, Grup colar Agricol .#lticeni; 3%l$4% I'a)a 3a*5i$ V"!')i a 3!6)7a!$ I'a)a

UNITI DE COMPETEN

UNITI DE COMPETEN CHEIE 1. C:8;NICA5$ I N;8$5A<I$ 2. ;(I=I>A5$A CA=C;=A(:5;=;I I *5$=;C5A5$A IN.:58A<I$I !. C:8;NICA5$ ?N =I89A S(5@IN@ &. %$>2:=(A5$ *5:.$SI:NA=@ '. IGI$NA I S$C;5I(A($A 8;NCII ). =;C5;= ?N $C6I*@ ,. :5GANI>A5$A =:C;=;I %$ 8;NC@ -. *5$G@(I5$A *$N(5; IN($G5A5$A =A =:C;= %$ 8;NC@ /. (5AN>I<IA %$ =A C:A=@ =A =:C;= %$ 8;NC@ 11. 5$>:=2A5$A %$ *5:9=$8$ 11. SA(IS.AC$5$A C$5IN<$=:5 C=I$N<I=:5 UNITI DE COMPETEN GENERALE 12. .AC(:5I C=I8A(ICI I $%A.ICI 1!. *5$G@(I5$A S:=;=;I I ?N.IIN<A5$A C;=(;5I=:5 1&. ?N(5$<IN$5$A I 5$C:=(A5$A C;=(;5I=:5 1'. %$*:>I(A5$A I 2A=:5I.ICA5$A *5:%;C<I$I 2$G$(A=$ 1). 65@NI5$A ANI8A=$=:5 1,. ?NG5IAI5$A I ?N(5$<IN$5$A ANI8A=$=:5 1-. 5$C;N:A($5$A AG5$GA($=:5 I INS(A=A<II=:5 .:=:SI($ ?N AG5IC;=(;5@ 1/. IN(5$*5IN%$5$A I 8$%I;= $C:N:8IC 21. $=$8$N($ %$ $C:=:GI$ UNITI DE COMPETEN SPECIALI:ATE 21. *@%;5$A I *5:%;S$=$ $I 22. :*$5A<II SI8*=$ %$ *5$=;C5A5$ A 8A($5II=:5 *5I8$ %$ :5IGIN$ 2$G$(A=@ I ANI8A=@ 2!. C;=(;5A *=AN($=:5 6:5(IC:=$ ?N G:S*:%@5IA AG5:(;5IS(IC@ 2&. IGI$NA ?N G:S*:%@5IA AG5:(;5IS(IC@ 2'. =;C5@5I %$ ?N(5$<IN$5$ A G:S*:%@5I$I AG5:(;5IS(IC$ 2). *5$*A5A($ C;=INA5$ SI8*=$ 2,. ?N8;=<I5$A ANI8A=$=:5 2-. *5:%;C<II ANI8A=I$5$

Ti&l$l $)i&%4i 1# Ni1"l# Val'a!" !"-i&#

COMUNICARE I NUMERAIE B1C 2.1

C'.,"&")4"# 1.1. Cite te i utiliDeaD# docu"ente si"ple 1.0. *articip# la discuii pe un suEiect si"plu 1.2. $laEoreaD# o preDentare scurt# pe un suEiect dat 1.;. ;tiliDeaD# li"Ea+ul specific de specialitate 1.<. 5ealiDeaD# calcule si"ple 1.=. *relucreaD# grafic reDultatele oEinute 3ntrFo operaie si"pl#

Ti&l$l $)i&%4ii 1# COMUNICARE I NUMERAIE

C'.,"&")4a 1.1. Cite te i utiliDeaD# docu"ente si"ple C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? Selectarea i citirea docu"entelor si"ple pe te"e fa"iliare >9? $Gtragerea infor"aiilor necesare pe un suEiect dat > ? SintetiDarea infor"aiilor oEinute dintrFun docu"ent si"plu

C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# D' $.")&" +i.,l", fa.ilia!"# I)f'!.a4ii )" "+a!": note de infor"are, articole dintrFun regula"ent de ordine interioar#, scrisori, eGtrase din nor"ele de protecia "uncii, prospecte, cataloage, pliante, Eonuri, foi tipiDate date, ter"ene, reguli, condiii, for"e de preDentare, para"etri, e4eni"ente eGtragerea ideilor principale, realiDarea unui reDu"at

Si)&"&i7a!"#

P!'9" -" "1al$a!" *roEe scrise i orale din care s# reDulte c# ele4ul a citit, a selectat i a sintetiDat infor"aii din docu"ente si"ple, confor" criteriilor de perfor"an# BaC, BEC i BcC, cu aplicarea condiiilor de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii 1# COMUNICARE I NUMERAIE

C'.,"&")4a 1.0. *articip# la discuii pe un suEiect si"plu C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? Identificarea suEiectului discuiei >9? *reg#tirea pentru participarea la o discuie pe un suEiect dat > ? Construirea unei inter4enii si"ple 3ntrFo discuie >-? $4aluarea propriei inter4enii prin raportare la suEiectul dat

C')-i4ii -" a,li a9ili&a&" # S$9i" &$l i) -i+ $4i"# P!"*%&i!": I)&"!1")4i" +i.,l%: te"e fa"iliare, din 4iaa cotidian# sau referitoare la operaiuni de lucru citirea con4ocatorului, a ordinii de Di, a notelor infor"ati4e for"ularea unui suEiect potri4it regulilor de con4ersaie ci4iliDat#, ascultare acti4#, li"Ea+ul trupului, atitudine desc0is# fa# de interlocutor ur"#rirea reaciilor participanilor, notarea r#spunsurilor pri"ite, 3nelegerea poDiiei audienei fa# de inter4enie

E1al$a!"a i)&"!1")4i"i#

P!'9" -" "1al$a!" *roEe orale prin care ele4ul de"onstreaD# capacitatea de a identifica un suEiect de interes, 3n situaii fa"iliare potri4it criteriilor de perfor"an# BaC i condiiilor de aplicaEilitate.
*roEa scris# Btip lista de 4erificareC prin care ele4ul de"onstreaD# capacitatea de a fi parcurs un suEiect pe o te"a dat#, confor" criteriului de perfor"an# BEC i condiiilor de aplicaEilitate.

*roEa practica Btip +oc de rolC prin care ele4ul de"onstreaD# capacitatea de a construi o inter4enie i de a o raporta la suEiectul dat, confor" criteriilor de perfor"an# BcC i BdC i condiiilor de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii 1# COMUNICARE I NUMERAIE C'.,"&")4a 1.2. $laEoreaD# o preDentare scurt# pe un suEiect dat

C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? ;tiliDarea surselor adec4ate >9? Construirea unui teGt de preDentare pe un suEiect dat > ? $Gpunerea clar# a suEiectului dat 3n faa unei audiene fa"iliare

C')-i4ii -" a,li a9ili&a&" a !i&"!iil'! -" ,"!f'!.a)4%# S$!+" # T"@& -" ,!"7")&a!"# c#ri, "anuale, re4iste, cataloage, Internet preDentarea propriei persoane, preDentarea unui e4eni"ent din 4iaa personal#, +ustificarea alegerii calific#rii, preDentarea colii, preDentarea fa"iliei, preDentarea grupului de prieteni, preDentarea unei localit#i colegi, profesorii clasei, p#rini, prieteni, 4ecini indic# sursele cercetate, folose te date, argu"enteaD#, contact 4iDual cu audiena, accentueaD# ideile principale

A$-i")4a fa.ilia!%# E@,$)"!" la!%#

P!'9" -" "1al$a!" *roEe orale i scrise prin care ele4ul de"onstreaD# capacitatea de a utiliDa diferite surse de infor"aii, de a reDu"a i eGpune un suEiect dat confor" criteriilor de perfor"an# BaC, BEC, 3n concordan# cu condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# capacitatea de a realiDa o eGpunere pe un suEiect si"plu 3n faa unei audiene fa"iliare, confor" criteriului de perfor"an# BcC, 3n concordan# cu condiiile de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii 1# COMUNICARE I NUMERAIE C'.,"&")4a 1.;. ;tiliDeaD# li"Ea+ul de specialitate

C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? ?nsu irea ter"inologiei de specialitate >9? Adaptarea li"Ea+ului de specialitate 3n di4erse conteGte i situaii > ? Co"pletarea docu"entelor si"ple de specialitate

C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# T"!.i)'l'*i" -" +," iali&a&": ter"eni din do"eniile profesionale cunoscute, ter"eni te0nici utiliDai frec4ent, ter"eni tiinifici cu aplicaEilitate 3n do"eniile profesionale cunoscute preDentarea unui produs Hser4iciu uDual, descrierea unei operaii te0nice, descrierea unui feno"en fiDic, eGplicaii pri4ind acti4itatea profesional# desf# urat#

C')&"@&" 8i +i&$a4ii#

D' $.")&" +i.,l" -" +," iali&a&": fi e de lucru, Eonuri, for"ulare tipiDate, registre

P!'9" -" "1al$a!" *roEe orale i scrise prin care ele4ul de"onstreaD# ca este capaEil s#F i 3nsu easc# i s#F i adapteDe li"Ea+ul specific la suEiectul discuiei, confor" criteriilor de perfor"an# BaC i BEC, 3n concordan# cu condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice i scrise prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# co"pleteDe docu"ente si"ple de specialitate, confor" criteriului de perfor"an# BcC i condiiilor de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii 1# COMUNICARE I NUMERAIE C'.,"&")4a 1.< 5ealiDeaD# calcule si"ple

C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? Aplicarea "etodelor de calcul indicate 3ntrFo sarcin# dat# >9? :perarea cu transfor"#ri 3n calcule > ? $sti"area i 4erificarea reDultatelor oEinute prin calcule

C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# M"&'-" -" al $l# operaii arit"etice si"ple Badunare, sc#dere, 3n"ulire, 3"p#rireC, ridic#ri la putere, "edie arit"etic#, "edie geo"etric#, eGpri"are procentual# unit#i de "#sur# B"ultipli, suE"ultipliC, con4ersii 3ntre 4alori Deci"ale, fracionare i procentuale reDultatul s# se 3ncadreDe 3ntre li"ite prestaEilite, esti"#ri 3n li"ite

T!a)+f'!.%!i: E+&i.a!" 8i 1"!ifi a!"#

P!'9" -" "1al$a!" *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# aplice "etodele de calcul indicate, confor" criteriului de perfor"an# BaC i condiiilor de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# realiDeDe transfor"#ri confor" criteriului de perfor"an# BEC i condiiilor de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# esti"eDe i s# 4erifice reDultatele oEinute confor" criteriului de perfor"an# BcC i condiiilor de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii 1# COMUNICARE I NUMERAIE C'.,"&")4a 1.=. *relucreaD# grafic reDultatele oEinute 3ntrFo operaie si"pl# C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%#

>a? Identificarea "#ri"ilor necesare 3ntoc"irii graficelor i diagra"elor >9? (rasarea graficelor i diagra"elor si"ple > ? Citirea graficelor i diagra"elor si"ple

C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# M%!i.i )" "+a!": Dia*!a." +i.,l"# "#ri"i specifice dispuse pe aEscis# i ordonat# liniare, radiale, 0istogra"e

P!'9" -" "1al$a!" *roEe practice i scrise prin care ele4ul de"onstreaD# ca este capaEil sa identifice "#ri"ile necesare 3ntoc"irii graficelor i diagra"elor, confor" criteriului de perfor"an# BaC i condiiilor de aplicaEilitate. *roEe practice i scrise prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# citeasc# i s# traseDe cu preciDie grafice i diagra"e, confor" criteriului de perfor"an# BEC i BcC i condiiilor de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii 0# UTILI:AREA CALCULATORULUI I PRELUCRAREA INFORMAIEI Ni1"l# Val'a!" !"-i&# B1C 2.1

C'.,"&")4"# 0.1. ;tiliDeaD# co"ponentele siste"ului de calcul 0.0. :pereaD# cu fi iere 0.2. *roceseaD# teGt i grafic# la ni4el ele"entar 0.;. Co"unic# prin Internet 0.<. ;tiliDeaD# editor de calcul taEelar

Ti&l$l $)i&%4ii 0# UTILI:AREA CALCULATORULUI I PRELUCRAREA INFORMAIEI C'.,"&")4a 0.1. ;tiliDeaD# co"ponente ale siste"ului de calcul C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%#

>a? Identificarea unor co"ponente fiDice ale calculatorului i a rolului lor >9? Clasificarea i rolul co"ponentelor softIare > ? :perarea cu dispoDiti4e periferice

C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# C'.,')")&": unitate central#, "onitor, tastatur#, "ouse, C%F5:8, floppJFdisK, i"pri"ant#, scanner

C'.,')")&" +'f&Aa!": siste"e de operare BLindoIsC, progra"e utilitare Di+,'7i&i1" ,"!if"!i "# "ouse, C%F5:8, floppJFdisK, i"pri"anta, scanner O,"!a4ii $ ,"!if"!i ": 8ouseB clicK stangaFdreapta, glisare, duElu clicK, Eara de derulareC C5F5:8B desc0idere, inc0idere, citireC; .loppJ disKBintroducere, citire, scriere, eGtragereC; I"pri"antaB introducere foi, i"pri"are si"pla sau "ultipl# iniialiDare 3nainte de i"pri"are, anulare operaiiC; Scanner Bpre4iDualiDare, setari, scanare, sal4areC. P!'9" -" "1al$a!" *roEe orale prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# identifice i s# defineasc# rolul co"ponentelor fiDice ale siste"ului de calcul confor" criteriului de perfor"an# BaC cuprinD7nd conditiile de aplicaEilitate. *roEe orale prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# clasifice i s# descrie rolul co"ponentelor softIare, a a cu" se preciDeaD# 3n criteriul de perfor"an# BEC confor" condiiilor de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# opereDe cu dispoDiti4ele periferice, a a cu" se preciDeaD# 3n criteriul de perfor"an# BcC confor" condiiilor de aplicaEilitate. Ti&l$l $)i&%4ii 0# UTILI:AREA CALCULATORULUI I PRELUCRAREA INFORMAIEI C'.,"&")4a 0.0. :pereaD# cu fi iere C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? :rganiDarea infor"aiilor pe disc

>9? %efinirea, clasificarea i specificarea fi ierelor > ? :perarea cu fi iere

C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# O!*a)i7a!"a i)f'!.a4iil'!# Fi8i"!": C'.")7i# directoare, fi iere caracteristici Bnu"e, eGtensie, di"ensiuneC, cale neI, copJHpaste, cutHpaste, sa4e, "o4e, rena"e, delete

P!'9" -" "1al$a!" *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# 4iDualiDeDe organiDarea infor"atilor pe disc, a a cu" se preciDeaD# 3n criteriul de perfor"an# BaC, confor" condiiilor de aplicaEilitate. *roEe orale i practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# defineasc# i s# clasifice fi ierele, a a cu" se preciDeaD# 3n criteriului de perfor"an# BEC, confor" condiiilor de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# creeDe, s# copieDe, s# sal4eDe, s# "ute, s# redenu"easc#, s# tearg# i s# caute fi iere, a a cu" se preciDeaD# 3n criteriul de perfor"an# BcC, confor" condiiilor de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii 0# UTILI:AREA CALCULATORULUI I PRELUCRAREA INFORMAIEI C'.,"&")4a 0. 2 *roceseaD# teGt i grafic# la ni4el ele"entar C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? $ditarea unui teGt >9? $ditarea unei i"agini grafice

> ? Inserarea i for"atarea unei i"agini 3ntrFun teGt >-? Inserarea i for"atarea taEelelor C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# O,"!a4ii -" "-i&a!" &"@&# O,"!a4ii -" "-i&a!" -" i.a*i)i *!afi ": O,"!a4ii $ i.a*i)i# O,"!a4ii $ &a9"l": eGerciii de te0noredactare, culegere de caractere, for"atare la ni4el de caracter, paragraf, docu"ent trasare figuri geo"etrice ele"entare, selectare culori, grosi"ea liniei, introducere teGt inserare, di"ensionare, 3ncadrare 3n pagin# inserare, redi"ensionare, trasare Eordura, alegerea unui for"at predefinit

P!'9" -" "1al$a!" *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# editeDe un teGt cu caracteristici predefinite, a a cu" se preciDeaD# 3n criteriul de perfor"an# BaC, confor" conditiilor de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# creeDe, s# prelucreDe i s# sal4eDe o repreDentare grafic#, a a cu" se preciDeaD# 3n criteriul de perfor"an# BEC, confor" condiiilor de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# insereDe, s# "odifice, s# i"porte i s# eGporte o i"agine, a a cu" se preciDeaD# 3n criteriul de perfor"an# BcC, confor" condiiilor de aplicaEilitate. P!'9" ,!a &i " ,!i) a!" "l"1$l -".')+&!"a7% % "+&" a,a9il +% i)+"!"7" 8i +% f'!.a&"7" &a9"l", a8a $. +" ,!" i7"a7% () !i&"!i$l -" ,"!f'!.a)4% >-?, ')f'!. ')-i4iil'! -" a,li a9ili&a&".

Ti&l$l $)i&%4ii 0# UTILI:AREA CALCULATORULUI I PRELUCRAREA INFORMAIEI C'.,"&")4a 0.; Co"unic# prin Internet C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? %esc0iderea unei pagini IeE, utiliDarea linKFurilor

>9? C#utarea infor"aiei in Internet, folosind "otoare de c#utare > ? (rans"iterea infor"aiei suE for"# de eF"ail, crearea unui cont i folosirea de progra"e specialiDate pentru eF"ail

C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# O,"!a4ii $ ,a*i)i B"9: desc0idere, consultare, preluare, sal4are, utiliDare linKFuri

O,"!a4ii -" %$&a!"# cu4inteFc0eie, grupuri de cu4inte O,"!a4ii ,")&!$ i)f'!.a4ii: crearea unui cont, accesare cont, eGpediere "esa+e

P!'9" -" "1al$a!" *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# desc0id# pagini LeE, s# utiliDeDe linKFuri, s# preia i s# sal4eDe infor"aii din reea, a a cu" se preciDeaD# 3n criteriul de perfor"an# BaC, confor" condiiilor de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# utiliDeDe un "otor de c#utare, a a cu" se preciDeaD# 3n criteriul de perfor"an# BEC, confor" condiiilor de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# creeDe i s# acceseDe un cont de eF"ail i s# eGpedieDe "esa+e, a a cu" se preciDeaD# 3n criteriul de perfor"an# BcC, confor" condiiilor de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii 0#

UTILI:AREA CALCULATORULUI I PRELUCRAREA INFORMAIEI

C'.,"&")4a 0.<. ;tiliDeaD# editor de calcul taEelar C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? Identificarea structurii unui taEel >9? :perarea asupra structurii unui taEel

> ? *relucrarea infor"aiilor dintrFun taEel >-? Setarea docu"entului 3nainte de listare C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# S&!$ &$!% &a9"l# denu"ire, coloane, linii, tipuri de date O,"!a4ii# P!"l$ !%!i# inserareH tergere, copiereHlipire, grupare linii i coloane, consultarea docu"entaiei auGiliare sortare, filtrare, suEtotaluri, funcii si"ple Badunare, sc#dere, "edie arit"etic#C

S"&a!"a -' $.")&$l$i: antet, suEsol, "argini, orientare, Dona de i"pri"are

P!'9" -" "1al$a!" *roEe oraleHpractice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# identifice structura unui taEel i s#Fl for"ateDe, a a cu" se preciDeaD# 3n criteriile de perfor"an# BaC i BEC, confor" condiiilor de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# prelucreDe infor"aiile dintrF un taEel, a a cu" se preciDeaD# 3n criteriul de perfor"an# BcC, confor" condiiilor de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# 4iDualiDeDe docu"entul 3nainte de listare, a a cu" se preciDeaD# 3n criteriul de perfor"an# BdC, confor" condiiilor de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii 2# COMUNICARE CN LIM3A MODERN Ni1"l# Val'a!" !"-i&# B1C 2.1

C'.,"&")4"# 2.1. 5ecepteaD# "esa+e orale

2.0. 5ecepteaD# "esa+e scrise 2.2. $Gpri"# "esa+e orale 2.;. $Gpri"# "esa+e scrise 2.<. *articip# la con4ersaii

Ti&l$l $)i&%4ii 2# COMUNICARE CN LIM3A MODERN C'.,"&")4a 2.1 5ecepteaD# "esa+e orale C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? ?nelegerea unor cu4inte i eGpresii uDuale frec4ent 3nt7lnite >9? %esprinderea de infor"aii eseniale ale "esa+ului cu rele4an# i"ediat# > ? $"iterea de r#spunsuri 4erEale sau nonF4erEale la un "esa+ e"is 3n rit" rar i clar

>-? StaEilirea unei leg#turi 3ntre "esa+ul audiat i propria eGperien# C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# E@,!"+ii 8i $1i)&" $7$al": nu"e cunoscute, cu4inteHpropoDiii si"ple, "ateriale pro"oionale M"+aD" $ !"l"1a)4% i."-ia&%: "ateriale cotidiene, "eniuri, prospecte, scrisori personale scurte L"*%&$!i ()&!" ."+aD": infor"aii si"ple despre lu"ea i"ediat# i acti4itatea profesional#

P!'9" -" E1al$a!" *roE# de e4aluare scris# Btip testC prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# 3neleag# "esa+ul i s# desprind# infor"aii, a a cu" se preciDeaD# 3n criteriile de perfor"an# BaC, BEC i 3n condiiile de aplicaEilitate *roE# de e4aluare oral# prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# reacioneDe i s# staEileasc# leg#turi 3ntre "esa+e a a cu" se preciDeaD# 3n criteriile de perfor"an# BcC, BdC i 3n condiiile de aplicaEilitate

Ti&l$l $)i&%4ii 2# COMUNICARE CN LIM3A MODERN

C'.,"&")4a 2.0 5ecepteaD# "esa+e scrise C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? $Gtragerea unor infor"aii si"ple i pre4iDiEile din di4erse "ateriale cotidiene >9? Identificarea unor co"ponente logice dintrFun teGt cunoscutHsi"plu > ? %educerea se"nificaiei unor ele"ente necunoscute de dificultate "edie dintrFun teGt

C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# Ma&"!ial" '&i-i")": C'.,')")&" l'*i ": El".")&" )" $)'+ $&": recla"e, prospecte, "eniuri, orar, afi e, re4iste de specialitate, "i+loace audioF4iDuale cu4inte i eGpresii, relaionarea de idei, aciuni i atitudini cu4inte, eGpresii noi de dificultate "edie referitoare la acti4itatea profesional#

P!'9" -" "1al$a!" *roE# de e4aluare scris# Btip testC prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# eGtrag# infor"aii i s# deduc# se"nificaii, a a cu" se preciDeaD# 3n criteriile de perfor"an# BaC, BcC i 3n condiiile de aplicaEilitate *roE# de e4aluare oral# prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# identifice co"ponentele logice, a a cu" se preciDeaD# 3n criteriul de perfor"an# BEC i 3n condiiile de aplicaEilitate

Ti&l$l $)i&%4ii 2# COMUNICARE CN LIM3A MODERN C'.,"&")4a 2.2 $Gpri"# "esa+e orale C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? ;tiliDarea unor eGpresii i fraDe pentru o descriere si"pl# pe te"e cotidiene >9? *reDentarea si"pl# a unor acti4it#i cotidiene, preDente sau recente > ? Argu"entare clar# a opiniilor personale

C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# T"." '&i-i")": O,i)ii ,"!+')al": fa"ilie, profesie, 3"pre+ur#ri concrete acord, deDacord, apreciere, "ulu"ire, ne"ulu"ire

P!'9" -" "1al$a!" *roE# de e4aluare scris# Btip testC i orale prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# utiliDeDe eGpresii, a a cu" se preciDeaD# 3n criteriul de perfor"an# BaC i 3n condiiile de aplicaEilitate. *roEe orale prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# enune i s# argu"enteDe opiniile personale, a a cu" se preciDeaD# 3n criteriile de perfor"an# BEC, BcC i 3n condiiile de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii 2# COMUNICARE CN LIM3A MODERN C'.,"&")4a 2.; S# eGpri"e "esa+e scrise C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? 5edactarea de "esa+e scurte i si"ple pe te"e de interes personal i cotidian, inclusi4 teGte funcionale >9? Solicitarea i oferirea de infor"aii despre e4eni"ente, eGperiene, acti4it#i de dificultate "edie > ? (ranspunerea 3n scris a infor"aiilor receptate

C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# T"." -" i)&"!"+ ,"!+')al 8i '&i-ia): I)f'!.a4ii: I)f'!.a4ii# scrisori personale, scrisori, felicit#ri, telegra"e, anunuri C2, scrisoare de intenie, co"pletare de for"ulare B0otel, inter4iu, facturi, c0itaneC anunuri de anga+are, puElicitate

P!'9" -" "1al$a!" *roE# de e4aluare scris# Btip testC prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# redacteDe "esa+e, s# solicite i ofere infor"aii i s# transpun# 3n scris infor"aiile, a a cu" se preciDeaD# 3n criteriile de perfor"an# BaC, BEC, BcC i 3n condiiile de aplicaEilitate specificate.

Ti&l$l $)i&%4ii 2# COMUNICARE CN LIM3A MODERN C'.,"&")4a 2.< *articip# la con4ersaii C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? Capacitatea de a co"unica 3n situaii si"ple i uDuale care presupun un sc0i"E de infor"aii cotidiene >9? *articiparea la discuii scurte, prin 3nelegerea gloEal#, folosind adec4at for"ule de con4ersaie > ? ;tiliDarea 4ocaEularului de specialitate "ini"al

C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# I)f'!.a4iiE+i&$a4iiE-i+ $4ii# F'!.$l" -" ')1"!+a4i"# V' a9$la!: produse, ser4icii, locaii ca reDultate ale acti4it#ilor specifice fiec#rui do"eniu de salut, de preDentare, de introducere ter"eni referitori la scule, dispoDiti4e, ec0ipa"ente de lucru i operaii specifice acestora

P!'9" -" "1al$a!" *roE# de e4aluare oral# prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# co"unice, s# participe la discuii i s# utiliDeDe 4ocaEularul de specialitate, a a cu" se preciDeaD# 3n criteriile de perfor"an# BaC, BEC, BcC i 3n condiiile de aplicaEilitate specificate.

Ti&l$l $)i&%4ii ;# DE:VOLTARE PERSONAL CN SCOPUL O3INERII PERFORMANEI Ni1"l# Val'a!" !"-i&# B1C 1.1

C'.,"&")4"# ;.1. *reDint# caracteristicile personale i"plicate 3n oEinerea perfor"anei profesionale ;.0. %escrie lu"ea profesiilor ;.2. %e"onstreaD# deprinderi eficiente de 3n4#are ;.;. $Gpri"# opiuni pri4ind traseul personal de educaie i for"are

profesional#

Ti&l$l $)i&%4ii ;# DE:VOLTARE PERFORMANEI C'.,"&")4a ;.1

PERSONAL

CN

SCOPUL

O3INERII

*reDint# caracteristicile personale i"plicate 3n oEinerea perfor"anei profesionale

C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? Identificarea caracteristicilor personale i a co"petenelor proprii >9? StaEilirea punctelor tari i a punctelor slaEe 3n raport cu deD4oltarea carierei > ? Selectarea factorilor eGterni fa4oraEili deD4olt#rii personale

C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# Ca!a &"!i+&i i ,"!+')al"# aEilit#i, deprinderi, interese, aptitudini, te"pera"ent, caracter

C'.,"&")4": P$) &" &a!i# P$) &" +la9": D"71'l&a!"a a!i"!"i# Fa &'!i "@&"!)i#

de cunoa tare Bprocese intelectualeC, de eGecuie BprofesionaleC, de relaionare BsocialeC caracteristicile personale care spri+in# deD4oltarea profesional# caracteristici personale care necesit# a"eliorare H deD4oltare plan de aciune pentru reu ita inseriei socioFprofesionale fa"ilia, societatea, dina"ica pieei "uncii, trasee de for"are profesional#

P!'9" -" "1al$a!" *roEe orale de e4aluare prin susinerea de inter4iu i preDentarea de Curriculu" 2itae, prin care candidatul do4ede te cunoa tere de sine, 3n condiiile criteriilor de perfor"an# BaC i BEC i cuprinD7nd toate condiiile de aplicaEilitate. *roEe orale de e4aluare prin care candidatul de"onstreaD# c# este capaEil s# identifice i s# selecteDe factorii eGterni fa4oraEili deD4olt#rii personale, 3n condiiile criteriului de perfor"an# BcC i cuprinD7nd toate condiiile de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii ;# DE:VOLTARE PERFORMANEI

PERSONAL

CN

SCOPUL

O3INERII

C'.,"&")4a ;.0 %escrie lu"ea profesiilor

C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? Identificarea surselor for"ale i infor"ale de oEinere a infor"aiilor despre profesiile de interes >9? %escrierea caracteristicilor profesiilor de interes pe EaDa infor"aiilor oEinute > ? 5elaionarea posiEilit#ilor proprii cu oportunit#ile de carier#

C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"#

S$!+" f'!.al"# S$!+" i)f'!.al"# O,'!&$)i&a&" -" a!i"!%#

agenii de :cupare a .orei de 8unc#, Diare, re4iste, consilierul colar reeaua personal# Bcolegi, prieteniC, "assF"edia oferta locurilor de "unc# 3n concordan# cu posiEilit#ile i aspiraiile proprii

Ca!a &"!i+&i il" ,!'f"+iil'!: cerinele "ini"e pentru profesie descrise 3n C:5

P!'9" -" "1al$a!" *roEe orale i scrise de e4aluare prin care candidatul do4ede te c# este capaEil s# utiliDeDe surse for"ale i infor"ale pentru identificarea profesiilor de interes i s#F i aleag# un loc de "unc#, a a cu" reiese din criteriile de perfor"an# BaC, BEC, BcC i cuprinD7nd toate condiiile de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii ;# DE:VOLTARE PERFORMANEI

PERSONAL

CN

SCOPUL

O3INERII

C'.,"&")4a ;. 2 %e"onstreaD# deprinderi eficiente de 3n4#are

C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? %escrierea eGperienei proprii i a stilului de 3n4#are >9? Identificarea propriilor co"peteneFc0eie transferaEile > ? Corelarea stilului personal de 3n4#are cu oEinerea perfor"anei i succesul 3n carier#

C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# S&il -" ()1%4a!": C'.,"&")4" 5"i" gloEal sau analitic, senDorial, eGperienial co"unicare, nu"eraie, utiliDarea calculatorului,

&!a)+f"!a9il"# S$ "+# P!'9" -" "1al$a!"

deD4oltare personal#, lucru 3n ec0ip#, reDol4area proEle"elor concordan# 3ntre aspiraii , co"petene i perfor"ane

*roEe orale de e4aluare prin care candidatul de"onstreaD# c# este capaEil s#F i identifice co"petenele transeferaEile i stilul de 3n4#are 3n condiiile criteriilor de perfor"an# BaC i BEC i cuprinD7nd toate condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice de e4aluare a stilului de 3n4#are indi4idual#, la care se adaug# oEser4aiile siste"atice ale e4aluatorilor din care s# reDulte capacitatea candidatului de corelare a stilului personal de 3n4#are cu oEinerea perfor"anei i succesului 3n carier#, 3n condiiile criteriului de perfor"an# BcC i cuprinD7nd toate condiiile de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii ;#

DE:VOLTARE PERSONAL PERFORMANEI

CN

SCOPUL

O3INERII

C'.,"&")4a ;.; $Gpri"# opiuni pri4ind traseul personal de educaie i for"are profesional# C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? >9? > ? >-? >"? Identificarea ofertelor educaionale i de for"are profesional# 5ecunoa terea factorilor i"plicai 3ntrFo carier# de succes $Gersarea unor ele"ente de "arKeting personal .or"ularea unor oEiecti4e realiste pentru traseul propriu de for"are i educaie StaEilirea aciunilor pentru atingerea oEiecti4elor

C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# Of"!&a "-$ a4i')al%# Fa &'!i# O9i" &i1" !"ali+&"# progra"e colare, progra"e de con4ersie profesional# calificare, progra"e de

influena fa"iliei, a colii, a co"unit#ii, a econo"iei i culturii oEiecti4e corelate cu posiEilit#ile proprii, cu necesit#ile socioF econo"ice

Ma!F"&i)* ,"!+')al:

"odalit#i de preDentare, de redactare a unui Curriculu" 2itae, a unei scrisori de intenie, co"unicare aserti4#, inter4iu

P!'9" -" "1al$a!" *roEe scrise i orale de e4aluare prin care candidatul de"onstreaD# c# este capaEil s# identifice oferte educaionale i de for"are profesional# 3n condiiile criteriului de perfor"an# BaC i cuprinD7nd toate condiiile de aplicaEilitate. *roE# practic# tip studiu de caD prin care candidatul de"onstreaD# c# este capaEil s# preDinte factorii i"plicai 3n cariere de succes, 3n condiiile criteriului de perfor"an# BEC i cuprinD7nd toate condiiile de aplicaEilitate. *roEe scrise i orale de e4aluare prin care candidatul de"onstreaD# aEilit#i de "arKeting personal 3n condiiile criteriului de perfor"an# BcC i cuprinD7nd toate condiiile de aplicaEilitate. *roEe scrise i orale de e4aluare prin care candidatul de"onstreaD# c# este capaEil s# for"uleDe oEiecti4e realiste i s# staEileasc# aciuni corespunD#toare traseului propriu de educaie i for"are 3n condiiile criteriilor de perfor"an# BdC i BeC i cuprinD7nd toate condiiile de aplicaEilitate. Ti&l$l $)i&%4ii <# IGIENA I SECURITATEA MUNCII Ni1"l# Val'a!" !"-i&# B1C 1.1

C'.,"&")4"# <.1. <.0. <.2. Nu"e te factorii de risc i Eolile profesionale la locul de "unc# Aplic# regulile de igien# indi4idual# a "uncii Aplic# nor"ele de securitate i s#n#tate la locul de "unc#, precu" i nor"ele de pre4enire i stingere a incendiilor Acord# pri"ul a+utor 3n caD de accident

<.;.

Ti&l$l $)i&%4ii <# IGIENA I SECURITATEA MUNCII MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'.,"&")4a <.1 Nu"e te factorii de risc i Eolile profesionale la locul de "unc# MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? $nu"erarea factorilor de risc 3n funcie de specificul locului de "unc# >9? Asocierea factorilor de risc cu Eolile profesionale 3n funcie de specificul locului de "unc# > ? 5ecunoa terea riscului practic#rii unei calific#ri C')-i4ii -" a,li a9ili&a&" # Fa &'!i -" !i+ # ageni patogeni, factori de cli"at, suEstane toGice, suEstane eGplosi4e, risc de inundare, preDena unor d#un#tori Eoli ale c#ilor respiratorii, Eoli ale pielii, afeciuni ale diferitelor organe de si", Eoli interne risc de 3"Eoln#4ire, risc de accidentare, risc de in4aliditate

3'li ,!'f"+i')al"# Ri+ -" ,!a &i %#

P!'9" -" "1al$a!" # *roEe orale prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# enu"ere, s# asocieDe i s# recunoasc# factorii de risc i Eolile profesionale, confor" criteriilor de perfor"an# BaC,BEC, BcC acoperind aria de aplicaEilitate specificat#.

Ti&l$l $)i&%4ii <# IGIENA I SECURITATEA MUNCII MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'.,"&")4a <.0 Aplic# regulile de s#n#tate i igiena indi4idual# la locul de "unc# MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? Adoptarea regulilor de igien# indi4idual# la locul de "unc# >9? .olosirea "aterialelor de igien# indi4idual# la locul de "unc# > ? $4aluarea consecinelor nerespect#rii regulilor de igien# indi4idual# la locul de "unc#

C')-i4ii -" a,li a9ili&a&" # R"*$li -" i*i")%# igiena corporal#, ali"entaiei igiena 4esti"entaiei, igiena

Ma&"!ial" -" ()&!"4i)"!" a i*i")"i: "ateriale igienicoFsanitare, produse cos"etice, ali"ente de protecie C')+" i)4"# intoGicaii, Eoli paraDitare, toGiinfecii ali"entare, der"atoDe, Eoli infectoFcontagioase

P!'9" -" "1al$a!" *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# adopte regulile de igien# i s# foloseasc# "aterialele igienicoFsanitare, confor" criteriului de perfor"an# BaC i BEC, acoperind aria de aplicaEilitate specificat#. *roE# oral# H scris# prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# e4alueDe consecinele nerespect#rii regulilor de igien#, confor" criteriului de perfor"an# BcC, acoperind aria de aplicaEilitate specificat#.

Ti&l$l $)i&%4ii <# IGIENA I SECURITATEA MUNCII MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'.,"&")4a <.2 Aplic# nor"ele de securitate la locul de "unc#, precu" i nor"ele de pre4enire i stingere a incendiilor MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? 5espectarea nor"elor de protecie i *SI din fi ele de instructa+ 3n situaii de lucru >9? Identificarea si"Eolurilor de a4ertiDare a pericolelor la locul de "unc# > ? ;tiliDarea ec0ipa"entului de lucru i de protecie specific locului de "unc#

C')-i4ii -" a,li a9ili&a&" # Si.9'l$!il" -" a1"!&i7a!"# E 5i,a.")& -" l$ !$ 8i -" ,!'&" 4i": se"nale sonore, 4iDuale, a4ertis"ente indicatoare, culori de securitate 4esti"entaie i ec0ipa"ente de protecie corporal#, dispoDiti4e de protecie specifice scrise,

P!'9" -" "1al$a!"

*roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# respecte nor"ele, s# identifice si"Eolurilor de a4ertiDare, s# utiliDeDe ec0ipa"entul de lucru i de protecie confor" criteriilor de perfor"an# BaC, BEC, BcC acoperind aria de aplicaEilitate specificat#.

Ti&l$l $)i&%4ii <# IGIENA I SECURITATEA MUNCII MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'.,"&")4a <.; Acord# pri"ul a+utor 3n caD de accident MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? 5ecunoa terea "anifest#rilor 3n caD de accident >9? ;tiliDarea "aterialelor din trusa de pri" a+utor > ? Aplicarea "asurilor de pri" a+utor

C')-i4ii -" a,li a9ili&a&" # Ma)if"+&%!i: Ma&"!ial"# M%+$!i# st#ri de a"eeal#, le in, stop cardioFrespirator, st#ri de grea#, ec0i"oDe, 0e"oragii targ#, atele, fe e, deDinfectant, Eanda+e sterile, garou 0e"ostaD#, resuscitare cardioFrespiratorie, i"oEiliDare, poDiionarea accidentatului, deDinfectarea i Eanda+area pl#gilor, transportul accidentatului la cea "ai apropiat# unitate "edical#

P!'9" -" "1al$a!" *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# recunoasc# "anifest#rile 3n caD de accident, s# utiliDeDe "aterialele din trusa de pri" a+utor, s# aplice "#surile de pri" a+utor, confor" criteriilor de perfor"an# BaC, BEC, BcC, acoperind aria de aplicaEilitate specificat#.

Ti&l$l $)i&%4ii =# Ni1"l# Val'a!" !"-i&#

LUCRUL CN ECHIP B1C 1.1

C'.,"&")4"# =.1. ? i preciDeaD# poDiia 3ntrFo ec0ip# de lucru pe EaDa acti4it#ilor desf# urate =.0. ? i asu"# rolurile care 3i re4in 3n ec0ip# =.2. ColaEoreaD# cu "e"Erii ec0ipei pentru 3ndeplinirea sarcinilor

Ti&l$l $)i&%4ii =# LUCRUL CN ECHIP C'.,"&")4a =.1 ? i preciDeaD# poDiia 3ntrFo ec0ip# de lucru pe EaDa acti4it#ilor desf# urate

C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? Identificarea propriilor sarcini 3n cadrul acti4it#ilor ec0ipei >9? .or"ularea de 3ntreE#ri pentru clarificarea sarcinilor de lucru > ? $Gplicarea relaiei dintre sarcinile proprii i sarcinile celorlali "e"Eri

C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# I-")&ifi a!"# Cla!ifi %!i ,!i1i)-# nu"e te sarcinile proprii, nu"e te oEiectul de acti4itate al ec0ipei atriEuii, relaii de colaEorare 3ntre "e"Erii ec0ipei, relaii ierar0ice

R"la4ia $ "ilal4i .".9!i: sarcini realiDate independent, sarcini realiDate prin colaEorare, sarcini realiDate 3n co"un prin inter4enii co"ple"entare P!'9" -" "1al$a!"

*roEe orale Btip discuie liEer#, con4ersaieC prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# identifice propriile sarcini, s# for"uleDe 3ntreE#ri i s# eGplice relaia dintre sarcinile proprii i sarcinile celorlali "e"Eri confor" criteriilor de perfor"an# BaC, BEC, BcC i a preciD#rilor din condiiile de aplicaEilitate

Ti&l$l $)i&%4ii =# LUCRUL CN ECHIP

C'.,"&")4a =.0 ? i asu"# rolurile care 3i re4in 3n ec0ip#

C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? *erceperea poDiiei indi4iduale fa# de ceilali >9? Asu"area atitudinilor constructi4e 3n grup > ? $fectuarea unor aciuni iniiate 3n grup >-? Asu"area reDultatelor de ec0ip# C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# P'7i4ia i)-i1i-$al% # A&i&$-i)i# A 4i$)i# R"7$l&a&"# P!'9" -" "1al$a!" inclus, eGclus, suEordonat spri+in, i"plicare, interes finaliDare de sarcini, raportare de sarcini proprii, organiDarea unor e4eni"ente 3n grup succes, e ec

P!'9" ,!a &i " >&i, D' -" !'l? ,!i) a!" "l"1$l -".')+&!"a7% % "+&" a,a9il +% ,"! "a,% ,'7i4ia i)-i1i-$al% fa4% -" "ilal4i, +%/8i a+$." a&i&$-i)i ')+&!$ &i1" () *!$,, +% "f" &$"7" a 4i$)i i)i4ia&" () *!$,, +%/8i a+$." !"7$l&a&"l" -" " 5i,% ')f'!. !i&"!iil'! -" ,"!f'!.a)4% >a?, >9?, > ?, >-? 8i a ,!" i7%!il'! -i) ')-i4iil" -" a,li a9ili&a&".

Ti&l$l $)i&%4ii =# LUCRUL CN ECHIP

C'.,"&")4a =.2 ColaEoreaD# cu "e"Erii ec0ipei pentru 3ndeplinirea sarcinilor C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? 5ecunoa terea co"petenei "e"Erilor ec0ipei >9? Corelarea propriilor sarcini cu cele ale ec0ipei > ? 8anifestarea spiritului de 3ntra+utorare C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# C'.,"&")4a# C'!"la!"# C)&!aD$&'!a!"# preg#tire profesional#, poDiia fa# de grup, atitudini de acord F deDacord eGplicaii ale sarcinii, 3ncadrare 3n ti"p, respectarea unui plan co"un preluarea unor sarcini 3n caD de urgen#, "anifestarea co"pasiunii, si"patiei

P!'9" -" "1al$a!" *roEe orale prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# recunoasc# co"petenele "e"Erilor ec0ipei i s# coreleDe propriile sarcini cu cele ale ec0ipei confor" criteriilor de perfor"an# BaC, BEC i a preciD#rilor din condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# "anifeste spirit de 3ntra+utorare confor" criteriului de perfor"an# BcC i a preciD#rilor din condiiile de aplicaEilitate

Ti&l$l $)i&%4ii G# ORGANI:AREA LOCULUI DE MUNC Ni1"l# Val'a!" !"-i&# B1C 1.1

C'.,"&")4"# G.1. Asigur# ordinea i cur#enia la locul de "unc# G.0. Aplic# principiile ergono"ice 3n organiDarea locului de "unc# G.2. .olose te instruciuni de lucru pentru 3ndeplinirea sarcinilor

Ti&l$l $)i&%4ii G# ORGANI:AREA LOCULUI DE MUNC MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'.,"&")4a G.1 Asigur# ordinea i cur#enia la locul de "unc# MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? Selectarea "i+loacelor de "unc# >9? :rdonarea "i+loacelor specifice acti4it#ii curente > ? ?ntreinerea cur#eniei la locul de "unc#

C')-i4ii -" a,li a9ili&a&" # MiDl'a " -" .$) %# O!-')a!"a# C$!%4")i"# "aterii pri"e i auGiliare, ec0ipa"ente i utila+e, instalaii, S.%.2.F uri respecta succesiunea operaiilor de lucru "ateriale de cur#enie specifice locului de "unc# Bla4ete, detergeni, deDinfectani, sol4eniC prin "etode "anuale, "ecanice sau se"iauto"ate

P!'9" -" "1al$a!"

*roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# selecteDe i s# ordoneDe "i+loacele de "unc#, confor" criteriilor de perfor"an# BaC, BEC acoperind aria de aplicaEilitate specificat#. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# 3ntrein# cur#enia la locul de "unc#, confor" criteriului de perfor"an# BcC, acoperind aria de aplicaEilitate specificat#.

Ti&l$l $)i&%4ii G# ORGANI:AREA LOCULUI DE MUNC MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'.,"&")4a G.0 Aplic# principiile ergono"ice 3n organiDarea locului de "unc# MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? $Gplicarea principiilor ergono"ice de EaD# >9? 8#suri indi4iduale de reducere a efortului fiDic > ? 8eninerea "icrocli"atului opti" de la locul de "unc#

C')-i4ii -" a,li a9ili&a&" # P!i) i,ii "!*')'.i "# Ma+$!i -" !"-$ "!" a "f'!&$l$i# M")4i)"!"a .i !' li.a&$l$i# "icrocli"at, econo"ia "i c#rilor, poDiia de lucru poDiia de lucru, succesiunea "i c#rilor, doDarea efortului 4entilaie, te"peratur#, ilu"inare, Dgo"ot

P!'9" -" "1al$a!" *roEe scrise prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# eGplice principiile ergono"ice de EaD#, confor" criteriului de perfor"an# BaC, acoperind aria de aplicaEilitate specificat#.

*roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s#F i reduc# efortul fiDic depus i s# "enin# condiiile opti"e de "icrocli"at la locul de "unc#, confor" criteriului de perfor"an# BEC, BcC acoperind aria de aplicaEilitate specificat#.

Ti&l$l $)i&%4ii G# ORGANI:AREA LOCULUI DE MUNC MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'.,"&")4a G.2 .olose te instruciunile de lucru pentru 3ndeplinirea sarcinilor MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? ;tiliDarea instruciunilor de lucru 3n funcie de sarcinile date >9? 2erificarea indi4idual# a realiD#rii sarcinii date pe EaDa instruciunilor de lucru > ? Corectarea erorilor de realiDare a sarcinilor de lucru, pe EaDa instruciunilor

C')-i4ii -" a,li a9ili&a&" # I)+&!$ 4i$)i -" l$ !$# V"!ifi a!"# C'!" 4ii -" "!'!i# fi e de lucru, regula"ente, sc0ie si"ple, eGplicaii co"parare, "#surare repetarea operaiei, a+ust#ri

P!'9" -" "1al$a!" *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# utiliDeDe instruciunile de lucru, s# 4erifice realiDarea sarcinii i s#F i corecteDe erorile, confor" criteriilor de perfor"an# BaC, BEC, BcC acoperind aria de aplicaEilitate specificat#.

Ti&l$l $)i&%4ii 8# PREGTIRE PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNC Ni1"l# Val'a!" !"-i&# B1C 1.'

C'.,"&")4"# 8.1. :Eine infor"aii despre cerinele locului de "unc# 8.0. Se 3ncadreaDa 3n cerinele locului de "unc# 8.2. %escrie structura unei organiDaii din do"eniul profesional 8.;. 8anifest# disponiEilitate fa# de sarcinile de lucru

Ti&l$l $)i&%4ii 8# PREGTIREA PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNC C'.,"&")4a 8.1 :Eine infor"aii despre cerinele locului de "unc#

C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? Identificarea surselor de infor"are. >9? Selectarea infor"aiilor 3n funcie de cerinele locului de "unc#. > ? Co"pararea aEilit#ilor doE7ndite cu cerinele locului de "unc#.

C')-i4ii -" a,li a9ili&a&" # S$!+" -" i)f'!.a!": C"!i)4"l" l' $l$i -" .$) %: pliante, Ero uri, "assF"edia, puElicaii de specialitate, Internet progra" de lucru, regula"ent de ordine interioar#, acti4it#ile desf# urate la locul de "unc#, instruciuni de utiliDare a utila+elor din dotare A9ili&%4i: eGecutarea de operaii si"ple, rutiniere suE supra4eg0ere i 3ndru"are, co"unicare, lucru 3n ec0ip#, igiena i securitatea "uncii P!'9" -" "1al$a!"

*roEe orale i practice prin care ele4ul treEuie s# de"onstreDe c# este capaEil s# identifice diferite surse de infor"are, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BaC i 3n condiiile de aplicaEilitate date. *roEe scrise i orale 3n care ele4ul treEuie s# de"onstreDe c# este capaEil s# selecteDe infor"aiile asupra cerinelor locului de "unc#, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BEC i 3n condiiile de aplicaEilitate date. *roEe scrise i orale prin care ele4ul treEuie s# de"onstreDe c# este capaEil s#F i co"pare aEilit#ile doE7ndite cu cerinele locului de "unc#, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BcC i 3n condiiile de aplicaEilitate date.

Ti&l$l $)i&%4ii 8# PREGTIREA PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNC C'.,"&")4a 8.0 Se 3ncadreaD# 3n cerinele locului de "unc# C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? 5espectarea ti"plui alocat progra"ului de lucru >9? ?ndeplinirea sarcinii de lucru. > ? 5espectarea regula"entului de ordine interioar#. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C')-i4i -" a,li a9ili&a&"# P!'*!a. -" l$ !$: Sa! i)i -" l$ !$: R"*$la.")& -" '!-i)" i)&"!i'a!%: drepturi, oEligaii, sanciuni, reco"pense or# de 3ncepere, pauDe, or# de ter"inare a progra"ului de lucru, ore de lucru efecti4 operaii i procese de rutin# suE supra4eg0ere i 3ndru"are

P!'9" -" "1al$a!" *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# respecte o sarcin# de lucru 3ncadr7nduFse 3n progra"ul de lucru staEilit de eful de ec0ip#, confor" criteriilor de perfor"an# BaC i BEC i 3n condiiile de aplicaEilitate date. *roEe scrise prin care ele4ul de"onstreaD# c# a sintetiDat infor"aiile din regula"entul de ordine interioar#, a a cu" se "enioneaD# 3n criteriul de perfor"an# BcC, 3n condiiile de aplicaEilitate date.

Ti&l$l $)i&%4ii 8# PREGTIREA PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNC

C'.,"&")4a 8.2 %escrie structura unei organiDaii din do"eniul profesional

C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? Identificarea funciilor unor ser4icii i departa"ente din cadrul organiDaiei. >9? 5ecunoa terea ni4elului ierar0ic. > ? *reciDarea propriei poDiii 3n cadrul ierar0iei. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# D",a!&a.")&": Ni1"l i"!a!5i : P'7i4ia: resurse u"ane, contaEilitate, producie, "anager, secretariat, "arKeting, salariDare. ni4eluri de calificare din sectorul de acti4itate unde se 3ncadreaD# de colaEorare cu "e"Erii ec0ipei, de co"unicare acti4# cu superiorii

P!'9" -" "1al$a!" *roEe scrise i orale prin care ele4ul de"onstreaD# c# identific# co"parti"entele din cadrul organiDaiei i funciile lor, a a cu" se preciDeaD# 3n criteriul de perfor"an# BaC i 3n condiiile de aplicaEilitate date. *roEe scrise i orale prin care ele4ul de"onstreaD# c# recunoa te ni4elurile ierar0ice i relaiile 3ntre persoanele pe diferitele ni4eluri, confor" preciD#rilor din criteriile de perfor"an# BEC i BcC i 3n condiiile de aplicaEilitate date.

Ti&l$l $)i&%4ii 8# PREGTIREA PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNC C'.,"&")4a 8.; 8anifest# disponiEilitate fa# de sarcinile de lucru C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? %eD4olt# o atitudine poDiti4# de tipul Npot face la locul de "unc# >9? 5#spunde solicit#rilor pentru acti4it#i supli"entare. > ? Se"naleaD# apariia unor situaii nepre4#Dute. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# A&i&$-i)" ,'7i&i1%: A &i1i&%4i +$,li.")&a!": Si&$a4ii )",!"1%7$&": recepti4itate la sarcin#, recepti4itate la lucru 3n colecti4, fleGiEilitate progra" prelungit, spri+in 3n cadrul ec0ipei, alte operaii solicitate defeciuni de utila+e sau ec0ipa"ente, disfuncionalit#i la locul de "unc# P!'9" -" "1al$a!" *roEe orale i practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# o atitudine poDiti4# fa# de "unc#, confor" criteriului de perfor"an# BaC i 3n condiiile de aplicaEilitate date. *roEe orale i practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# are disponiEilitatea de a desf# ura acti4it#i supli"entare, a a cu" se preciDeaD# 3n criteriul de perfor"an# BEC i 3n confor"itate cu condiiile de aplicaEilitate date.

*roEe orale i practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# sesiDeaD# i se"naleaD# situaii nepre4#Dute, confor" criteriului de perfor"an# BcC i 3n confor"itate cu condiiile de aplicaEilitate date.

Ti&l$l $)i&%4ii H # TRAN:IIA DE LA COAL LA LOCUL DE MUNC Ni1"l# Val'a!" !"-i&# B1C 1.'

C'.,"&")4"# H.1. ? i e4alueaD# ni4elul de preg#tire 3n raport cu cerinele unui loc de "unc# H.0. ? i asu"# responsaEilitatea fa# de sarcina pri"it# H.2. Se instruie te continuu 3n 4ederea i"Eun#t#irii propriei perfor"ane H.;. 8anifest# "oEilitate ocupaional# fa# de sc0i"E#rile de pe piaa "uncii

Ti&l$l $)i&%4ii H # TRAN:IIA DE LA COAL LA LOCUL DE MUNC

C'.,"&")4a H.1 ? i e4alueaD# ni4elul de preg#tire 3n raport cu cerinele unui loc de "unc#

C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? Identificarea cerinelor locului de "unc# >9? Co"pararea aEilit#ilor doE7ndite cu cerinele locului de "unc# > ? Solicitarea instruirii supli"entare 3n anu"ite situaii.

C')-i4ii -" a,li a9ili&a&" # C"!i)4": A9ili&%4i: Si&$a4ii# organiDare i distriEuire de sarcini, igien# i securitatea a "uncii, relaii de "unc# sociale, te0nice sarcini "odificate sau ad#ugate, utila+e i ec0ipa"ente noi

P!'9" -" "1al$a!" *roEe scrise i orale prin care ele4ul treEuie s# de"onstreDe c# este capaEil s# identifice cerinele unui loc de "unc# , a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BaC i BEC i 3n condiiile de aplicaEilitate date. *roEe practice 3n care ele4ul treEuie s# de"onstreDe c# este capaEil s# solicite instruire pentru aF i 3"Eun#t#i perfor"ana la locul de "unc#, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BcC i 3n condiiile de aplicaEilitate date.

Ti&l$l $)i&%4ii H# TRAN:IIA DE LA COAL LA LOCUL DE MUNC

C'.,"&")4a H.0 ? i asu"# responsaEilitatea fa# de sarcina pri"it#

C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? 5espectarea cerinelor din sarcina pri"it# >9? Acceptarea responsaEilit#ilor 3n cadrul ec0ipei > ? ?ncadrarea 3n cerine de ti"p i calitate IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# C"!i)4": fi a postului, instruciuni de eGploatare a utila+elor pentru operaii

si"ple, dispoDiiile organiDatorului de proces Bsuperiorul ierar0icC R"+,')+a9ili&%4i: C"!i)4": de 3ndeplinire a sarcinii pri"ite 3n ec0ip#, relaii de colaEorare nor"e interne de 3ndeplinire a sarcinii, siste"e de asigurare a calit#ii

P!'9" -" "1al$a!" *roEe scrise de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# identifice cerinele din fi a postului a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BaC 3n condiiile de aplicaEilitate date. *roEe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# c# poate 3ndeplini sarcini 3n cadrul ec0ipei confor" criteriului de perfor"an# BEC 3n condiiile de aplicaEilitate date.

*roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# se 3ncadreDe 3n cerinele de ti"p pentru efectuarea unor operaii si"ple confor" criteriului de perfor"an# BcC 3n condiiile de aplicaEilitate date.

Ti&l$l $)i&%4ii H # TRAN:IIA DE LA COAL LA LOCUL DE MUNC

C'.,"&")4a H.2 Se instruie te continuu 3n 4ederea i"Eun#t#irii propriei perfor"ane

C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? :Einerea de infor"aii despre nout#ile de la locul de "unc# >9? Selectarea infor"aiilor pri4ind necesitatea autoFinstruirii > ? =uarea unor deciDii pentru 3"Eun#t#irea propriei perfor"ane IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII C')-i4ii -" a,li a9ili&a&" # S$!+" -" i)f'!.a!": I)f'!.a4ii: D" i7ii: infor"ale B efi, colegi de ec0ip#C, a4iDiere, "entor din oEser4aii i reco"anda#ri ale grupului de lucru, din dispoDiiile organiDatorului de proces B efC studiu indi4idual, participare la progra"e de for"are continu#, 3n4#are infor"al#

P!'9" -" "1al$a!" *roEe orale i scrise de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# identifice sursele de infor"are legate de nout#iile unui loc de "unc# confor" criteriului de perfor"an# BaC i BEC i 3n condiiile de aplicaEilitate date. *roEe scrise de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# 3 i asu"e propriile deciDii, confor" criteriului de perfor"an# BcC 3n condiiile de aplicaEilitate date.

Ti&l$l $)i&%4ii H#

TRAN:IIA DE LA COAL LA LOCUL DE MUNC

C'.,"&")4a H.; 8anifest# "oEilitate ocupaional# fa# de sc0i"E#rile de pe piaa "uncii MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? :Einerea infor"aiilor despre ocupaiile posiEile in do"eniul de preg#tire >9? Selectarea ofertelor de locuri de "unc# confor" preg#tirii doE7ndite > ? .or"ularea unor opiuni profesionale cu asisten# de specialitate MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# S$!+" -" i)f'!.a!": S"l" &a!": A+i+&")4% -" +," iali&a&": C:5, profile ocupaionale, structura calific#rilor, centre de for"are, agenii specialiDate din oferta agenilor econo"ici, a4iDiere, agenii specialiDate, consiliere, prin relaii interpersonale consiliere indi4idual#

P!'9" -" "1al$a!" *roEe orale i scrise de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# identifice sursele de infor"are legate de ocupaiile posiEile in do"eniul de preg#tire confor" criteriului de perfor"an# BaC 3n condiiile de aplicaEilitate date. *roEe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# selecteDe din oferta fir"ei calific#ri posiEile confor" criteriului de perfor"an# BEC 3n condiiile de aplicaEilitate date. *roEe orale de e4aluare prin care este capaEil s#F i identifice optiunile profesionale cu a+utorul asistenei psi0oprofesionale confor" criteriului de perfor"an# BcC 3n condiiile de aplicaEilitate date.

Ti&l$l $)i&%4ii 10# RE:OLVAREA DE PRO3LEME Ni1"l# Val'a!" !"-i&# B1C 1.1

C'.,"&")4"# 10.1. Identific# proEle"e si"ple 10.0. Alc#tuie te i aplic# un plan de reDol4are a unei proEle"e si"ple 10.2. 2erific# reDultatele oEinute 3n ur"a aplic#rii planului de reDol4are a unei proEle"e si"ple

Ti&l$l $)i&%4ii 10# RE:OLVAREA DE PRO3LEME C'.,"&")4a 10.1 Identific# proEle"e si"ple C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? :Einerea de infor"aii necesare pentru definirea proEle"ei >9? %escrierea caracteristicilor proEle"ei > ? .or"ularea proEle"ei 3n funcie de caracteristicile deter"inate C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# I)f'!.a4ii )" "+a!"# infor"aii din docu"ente, infor"aii din eGperiena proprie, infor"aii din eGperiena grupului de cunoscui Bfa"ilie, prieteni, grup de lucruC grad de dificultate, condiii de ti"p i de loc, condiii de "etod# sau "od de aEordare

Ca!a &"!i+&i i#

P!'9" -" "1al$a!" P!'9" '!al" >-" &i, i)&"!1i$ +a$ -i+ $4i" li9"!%? ,!i) a!" "l"1$l -".')+&!"a7% % "+&" a,a9il +% '94i)% i)f'!.a4ii )" "+a!" ,")&!$ -"fi)i!"a ,!'9l"."i, +% -"+ !i" a!a &"!i+&i il" ,!'9l"."i 8i +% f'!.$l"7" ,!'9l".a () f$) 4i" -" a!a &"!i+&i il" -"&"!.i)a&", ')f'!. !i&"!iil'! -" ,"!f'!.a)4% >a?, >9? 8i > ? 8i a ,!" i7%!il'! -i) ')-i4iil" -" a,li a9ili&a&".

Ti&l$l $)i&%4ii 10# RE:OLVAREA DE PRO3LEME C'.,"&")4a 10.0 Alc#tuie te i aplic# un plan de reDol4are a unei proEle"e si"ple C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? Identificarea unei alternati4e de reDol4are a proEle"ei >9? Alegerea soluiei opti"e de reDol4are a proEle"ei > ? ?ntoc"irea planului de reDol4are a proEle"ei >-? Aplicarea planului de reDol4are a proEle"ei 3n conteGtul deter"inat C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# Al&"!)a&i1"# S'l$4i" ',&i.%: Pla) -" !"7'l1a!"# C')&"@& -"&"!.i)a&# consultare, eGersare, oEser4are, testare proiectarea unui reDultat deDiraEil 3ntrFo situaie dat# B3n funcie de alternati4ele de reDol4areC oEiecti4e, "etode, resurse, acti4it#i, "i+loace i cai de realiDare, "od de e4aluare ordinea de realiDare din plan, ti"pul de reDol4are, colaEorarea cu ali parteneri

P!'9" -" "1al$a!" *roEe orale Bde tip inter4iu sau discuie liEer#C prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# identifice o alternati4# de reDol4are a proEle"ei i s# aleag# soluia opti"# de reDol4are, confor" criteriilor de perfor"an# BaC, B EC i a preciD#rilor din condiiile de aplicaEilitate. *roEe scrise Bde tip elaEorare sc0e"atic#C prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# 3ntoc"easc# un plan de reDol4are a proEle"ei, confor" criteriului de perfor"an# BcC i a preciD#rilor din condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice Bde tip de"onstraieC prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# aplice planul de reDol4are a proEle"ei 3n conteGtul deter"inat, confor" criteriului de perfor"an# BdC i a preciD#rilor din condiiile de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii 10# RE:OLVAREA DE PRO3LEME C'.,"&")4a 10.2 2erific# reDultatele oEinute 3n ur"a aplic#rii planului de reDol4are a unei proEle"e si"ple

C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? Co"pararea reDultatului oEinut cu reDultatul planificat >9? Aprecierea reDultatului oEinut 3n ur"a co"par#rii > ? Aplicarea reDultatului oEinut 3n situaii si"ilare C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# C'.,a!a!"# A,!" i"!"# A,li a!"a () +i&$a4ii +i.ila!"# reDultate identice, ase"#n#toare sau diferite acceptare sau respingere, satisfacie sau insatisfacie preluarea reDultatului apreciat drept identic sau ase"#n#tor 3n situaii si"ple, care presupun acela i tip de reDol4are

P!'9" -" "1al$a!"# *roEe orale Bde tip inter4iu sau discuie liEer#C prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# co"pare reDultatul oEinut cu reDultatul planificat i s#Fl aprecieDe, confor" criteriilor de perfor"an# BaC, BEC i a preciD#rilor din condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice Bde tip eGerciiu C prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# aplice reDultatul oEinut 3n situaii si"ilare, confor" criteriului de perfor"an# BcC i a preciD#rilor din condiiile de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii 11# SATISFACEREA CERINELOR CLIENILOR Ni1"l# Val'a!" !"-i&# B1C 1.1

C'.,"&")4"# 11.1. 5ecunoa te drepturile clienilor 11.0. 5#spunde f#r# discri"inare cerinelor H ne4oilor clienilor 3n do"eniul s#u de acti4itate 11.2. :fer# clienilor ser4icii corespunD#toare standardelor 11.; *reDint# i"plicaiile socioFecono"ice ale ser4iciilor de calitate necorespunD#toare

Ti&l$l $)i&%4ii 11# SATISFACEREA CERINELOR CLIENILOR C'.,"&")4a 11.1 5ecunoa te drepturile clienilor C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? Identificarea surselor de infor"are cu pri4ire la drepturile clienilor >9? Selectarea i listarea drepturilor clienilor > ? %iferenierea dintre cerinele i drepturile legale ale clienilor

C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# S$!+" -" i)f'!.a!"# Cli")4i# Dif"!")4i"!"# D!",&$!il" li")&$l$i: standarde, legislaia din do"eniul proteciei consu"atorilor Eeneficiari interni i eGterni ai ser4iciilor unei organiDaii staEilirea +usteei cerinelor for"ulate de clieni drepturi regle"entate legal, drepturi coninute 3n codurile deontologice, drepturi ad"ise de practicile etice de pia#

P!'9" -" "1al$a!" *roE# scris# de e4aluare care s# reflecte aEilit#ile candidailor de a recunoa te drepturile legale ale clienilor a a cu" este specificat 3n criteriile de perfor"an# BaC, BEC, BcC. *roE# practic# de e4aluare prin care candidatul s# de"onstreDe c# poate 3ndeplini cerinele clienilor 3n confor"itate cu legislaia 3n 4igoare a a cu" este specificat 3n criteriul de perfor"an# BcC.

Ti&l$l $)i&%4ii 11# SATISFACEREA CERINELOR CLIENILOR C'.,"&")4a 11.0 5#spunde f#r# discri"inare cerinelor i ne4oilor clienilor 3n do"eniul de acti4itate

C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? Identificarea clienilor 3n do"eniul de acti4itate i a ne4oilor H cerinelor acestora >9? $4aluarea ne4oilor i cerinelor clienilor 3n raport cu un anu"it criteriu > ? StaEilirea "odalit#ii de aciune pentru 3ndeplinirea cerinelor clienilor >-? %eser4irea nediscri"inatorie a clienilor, confor" "odului de aciune staEilit

C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# Cli")4i# C!i&"!ii -" "1al$a!"# M'-ali&%4i -" a 4i$)"# furniDori, distriEuitori, consu"atori de Eunuri "e"Erii altor departa"ente din cadrul organiDaiei ti"p, politica fir"ei, costuri, urgena, i"portana social# scrisori personale adresate clienilor, "#suri de re"ediere a unui pre+udiciu se"nalat Bprodus defect, ser4iciu neadec4atC, co"unicate, notific#ri N')/-i+ !i.i)a!"# P!'9" -" "1al$a!" *roE# practic# de e4aluare tip +oc de rol prin care candidatul s# de"onstreDe c# poate aplica un trata"ent nediscri"inatoriu 3n 3ndeplinirea cerinelor clienilor a a cu" este specificat 3n criteriile de perfor"an# BaC, BEC, BcC, i BdC i cuprinD7nd toate condiiile de aplicaEilitate. 3n funcie de gen, ras#, 47rst#, religie, etnie, status social i ser4icii,

Ti&l$l $)i&%4ii 11# SATISFACEREA CERINELOR CLIENILOR C'.,"&")4a 11.2 :fer# clienilor ser4icii corespunD#toare standardelor C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? Identificarea para"etrilor calitati4i ai ser4iciilor >9? Adoptarea unui li"Ea+ 4erEal i non4erEal adec4at > ? .urniDarea unor infor"aii despre organiDaie

C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# Pa!a."&!i ali&a&i1i# Li.9aD 1"!9al# Li.9aD )')1"!9al# I)f'!.a4ii# pro"ptitudine, eficien#, politee, siguran# preciDarea ideii principale, a"aEilitate i atenie, ton "oderat inut# corespunD#toare, D7"Eet, li"Ea+ poDiti4 al trupului adres#, telefon, faG, IeEsite, e"ail, profil, ga"# de produse, indicarea unor surse specialiDate pentru infor"aii supli"entare P!'9" -" "1al$a!" *roE# practic# de e4aluare tip +oc de rol prin care candidatul de"onstreaD# c# este capaEil s# ofere clienilor ser4icii corespunD#toare standardelor, a a cu" este specificat 3n criteriile de perfor"an# BaC, BEC, BcC i cuprinD7nd toate condiiile de aplicaEilitate. *roE# practic# tip studiu de caD prin care candidatul de"onstreaD# c# este capaEil s# identifice para"etrii calitati4i ai ser4iciilor a a cu" se preciDeaD# 3n criteriul de perfor"an# BaC i cuprinD7nd toate condiiile de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii 11# SATISFACEREA CERINELOR CLIENILOR

C'.,"&")4a 11.;

*reDint# i"plicaiile socioFecono"ice ale ser4iciilor de calitate necorespunD#toare

C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? Identificarea ser4iciilor de calitate necorespunD#toare i a entit#ilor asupra c#rora se r#sfr7ng >9? %escrierea i"plicaiilor socioFecono"ice ale nonFcalit#ii

C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# E)&i&a&"# I.,li a4ii +' ial"# I.,li a4ii " ')'.i ": proces de faEricaie, produs, organiDaie, siste", persoan#, societate o"a+, sc#derea crediEilit#ii sc#derea 4eniturilor, 3ndep#rtarea in4estitorilor, sc#derea co"petiti4it#ii P!'9" -" "1al$a!" *roEe orale i scrise de e4aluare care s# reflecte aEilit#ile candidatului de a preDenta i"plicaiile socioFecono"ice ale ser4iciilor de calitate necorespunD#toare i aEilit#ile de identificare a ser4iciilor de calitate necorespunD#toare a a cu" reiese din criteriile de perfor"an# BaC i BEC i cuprinD7nd toate condiiile de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii# 10. FACTORII CLIMATICI I EDAFICI MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Ni1"l# 1

Val'a!" !"-i& # 1.1 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'.,"&")4"# 12.1 Identific# ele"ente de cli"atologie 12.2 Identific# principalele 3nsu iri fiDice i c0i"ice ale solului 12.! ;tiliDeaD# instru"ente necesare pentru deter"inarea principalilor factori cli"atici i edafici 12.& Identific# principalele tipuri de sol

Ti&l$l $)i&%4ii# 10 FACTORII CLIMATICI I EDAFICI MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'.,"&")4a# 12.1 Identific# ele"ente de cli"atologie ___________________________________________________________________ C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4% # BaC %efinirea principalelor ele"ente "eteorologice BEC 5eglarea factorilor cli"atici BcC ;tiliDarea progra"ulor pe calculator C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# $le"ente "eteorologice : te"peratura aerului i solului, u"iditatea aerului i solului

5eglarea factorilor cli"atici prin lucr#ri agrote0nice: lucr#ri ale solului, aplicarea gunoiului de gra+d, "ulcirea, arderea suEstanelor funigene, perdele de protecie, distrugerea Euruienilor, eli"inarea eGcesului de ap#, rotaia culturilor, irigaii *rogra"e pe calculator utiliDare: P!'9" -" "1al$a!"# *roEe scrise prin care ele4ul de"onstraD# c# este capaEil s# defineasc# principalele ele"ente "eteorologice, confor" criteriului de perfor"an# BaC i preciD#rilor din condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# regleDe te"peratura i u"iditatea aerului i a solului, confor" criteriilor de perfor"an# BEC, BcC i preciD#rilor din condiiile de aplicaEilitate. pentru prognoDa "eteo

Ti&l$l $)i&%4ii#

10 FACTORII CLIMATICI I EDAFICI

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

C'.,"&")4a# 12.2 Identific# principalele 3nsu iri fiDice i c0i"ice ale solului MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4% # BaC %efinirea 3nsu irilor fiDice i c0i"ice ale solului BEC %eter"inarea 3nsu irilor fiDice i c0i"ice ale solului MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# ?nsu irile solului: %eter"in#ri: 8ateriale: teGtur#, structur#, poroDitate, reacia soluiei solului eGa"inarea 4iDual# a proEelor de sol pentru teGtur# i structur#, p6 F ul solului

proEe de sol, sonde pentru recoltare, soluie indicatoare, pe0a"etru 6ellige, 4ase *etri MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P!'9" -" "1al$a!"# *roEe orale prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# defineasc# 3nsu irile fiDice i c0i"ice ale solului, confor" criteriului de perfor"an# BaC i ele"entelor din condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# deter"ine structura, teGtura folosind "etode directe, 3n teren, confor" criteriului de perfor"an# BEC i ele"entelor din condiiile de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii# 10 FACTORII CLIMATICI I EDAFICI MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'.,"&")4a# 12 .! ;tiliDeaD# instru"ente necesare pentru deter"inarea principalilor factori cli"atici i edafici MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? Identificarea instru"entelor necesare pentru deter"inarea principalilor factori cli"atici i edafici

>9? 8#surarea principalelor ele"ente cli"atice i edafice MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# Instru"ente: teren 8#sur#tori: ter"o"etre pentru "#surarea te"peraturii solului i aerului, truse de te"peratura aerului i a solului

P!'9" -" "1al$a!"# *roEe orale prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# identifice instru"entele necesare pentru deter"inarea principalilor factori cli"atici i edafici, confor" criteriului de perfor"an# BaC i preciD#rilor din condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# "#soare principalele ele"ente cli"atice i edafice, confor" criteriului de perfor"an# BEC i preciD#rilor din condiiile de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii#

10 FACTORII CLIMATICI I EDAFICI

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'.,"&")4a# 12.& Identific# principalele tipuri de sol

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? >9? > ? 5ecunoa terea principalelor tipuri de sol %escrierea oriDonturilor unui profil de sol $Gecutarea unui profil de sol

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# (ipuri de sol: cernoDio", E#lan, Erun ro cat de p#dure

5ecunoa terea tipurilor de sol: dup# caracteristici "orfologice Bculoare, neofor"aiuniC dup# propriet#i B teGtur#, structur#, p 6C :riDonturi de sol: *rofiluri de sol: 8ateriale: A, 9, C, % pentru solul cernoDio", solul E#lan, soluri Erun ro cate de p#dure rigl#, 07rle, rulet#, atlasul 8unsell Bculorile soluluiC, trus# pedologic#

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P!'9" -" "1al$a!" # *roEe scrise prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# descrie principalele tipuri de sol i oriDonturile lor, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# BaC i BEC, cuprinD7nd ele"entele din condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# eGecute, 3n ec0ip#, un profil de sol, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BcC cuprinD7nd ele"entele din condiiile de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii 12 PREGTIREA SOLULUI I CNFIINAREA CULTURILOR MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Ni1"l # 1

Val'a!" !"-i& # 1,' MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

C'.,"&")4" # 1!.1 Identific# principalele lucr#ri de EaD# ale solului i de preg#tire a patului ger"inati4 1!.2 $Gecut# lucr#rile "anuale de preg#tire a patului ger"inati4 1!.! *articip# la 3nfiinarea culturilor prin se"#nat 1!.& *articip# la 3nfiinarea culturilor agricole prin plantare

Ti&l$l $)i&%4ii#

12 PREGTIREA SOLULUI I CNFIINAREA CULTURILOR

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'.,"&")4a# 1!.1 Identific# principalele lucr#ri de EaD# ale solului i de preg#tire a patului ger"inati4 ___________________________________________________________________ C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# BaC Identificarea tipurilor de 3ngr# #"inte BEC %efinirea principalelor lucr#ri de EaD# i de preg#tire a patului ger"inati4 BcC Identificarea uneltelor i "a inilor folosite pentru lucr#rile de EaD# ale solului i pentru preg#tirea patului ger"inati4 C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# (ipuri de 3ngr# #"inte: organice Bgunoi de gra+dC c0i"ice B cu aDot, fosfor, potasiuC Eiopreparate Identificarea organoleptic# a 3ngr# #"intelor 8etode de aplicare a 3ngr# #"intelor: pe suprafaa solului, eGtraradicular, cu apa de irigaie pe toat# suprafaa solului, 3ntre r7durile de plante 3nainte de 3nfiinarea culturii Bde EaD#C, conco"itent cu 3nfiinarea culturii, 3n ti"pul 4egetaiei plantelor Bsupli"entar#C =ucr#ri "ecanice: ar#tura, gr#parea,lucrarea cu freDa, ni4elarea, t#4#lugirea, lucrarea cu co"Einatorul ;nelte i "a ini: tractor B ;F)'1C, pluguri B** & O !1C, grape BG% !,&, GS 1,)CC, freDe agricole B.** 1,2, .*=F&C, ni4elatoare BN( 2,-C, t#4#lugi B! N( 1,&, ! (I 1,'C, co"Einatoare B8C( 2,'C

P!'9" -" "1al$a!"# *roEe orale prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# identifice tipurile de 3ngr# #"inte, confor" criteriului de perfor"an# BaC i ele"entelor din condiiile de aplicaEilitate. *roEe orale prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# defineasc# lucr#rile de EaD# i de preg#tire a patului ger"inati4, confor" criteriului de perfor"an# BEC i ele"entelor din condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# identifice uneltele i "a inile necesare pentru preg#tirea patului ger"inati4, confor" criteriului de perfor"an# BcC i ele"entelor "enionate 3n condiiile de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii#

12 PREGTIREA SOLULUI I CNFIINAREA CULTURILOR

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'.,"&")4a# 1!.2 $Gecut# lucr#rile "anuale de preg#tire a patului ger"inati4

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4% # BaC Idenificarea uneltelor folosite la preg#tirea "anual# a patului ger"inati4 BEC $fectuarea lucr#rilor "anuale de preg#tire a patului ger"inati4 BcC Aplicarea nor"elor de igien# i protecie a "uncii MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# ;nelte: =ucr#ri eGecutate "anual: caD"a, sap#, greEl#, sfoar#, tasator s#pat, "#runit solul, ni4elat solul

.i e de protecie a "uncii, ec0ipa"ent specific de lucru MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P!'9" -" "1al$a!" # *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# identifice uneltele folosite la preg#tirea "anual# a patului ger"inati4, confor" criteriului de perfor"an# BaC cuprinD7nd ele"entele din condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# efectueDe lucr#rile "anuale pentru preg#tire a patului ger"inati4, confor" criteriului de perfor"an# BEC, BcC i ele"entelor din condiiile de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii# 12 PREGTIREA SOLULUI I CNFIINAREA CULTURILOR

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'.,"&")4a# 1!.! *articip# la 3nfiinarea culturilor agricole prin se"#nat

C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? %eter"inarea unor indici de calitate ai se"inelor >9? Identificarea "etodelor de se"#nat > ? Se"#natul "anual al unor specii de plante >-? Identificarea uneltelor i "a inilor pentru se"#nat

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# Indici de calitate: 8etode de se"#nat: 3"pr# tiere, 3n Situaii 3n care se sea"#n# "anual: puritate, ger"inaie, "asa a 1111 EoaEe 3n r7nduri dese, 3n r7nduri rare, prin

cuiEuri pe suprafee "ici, 3n gr#din#, 3n r#sadnie, 3n solarii, 3n sere 3n"ulitor 8ateriale, unelte i "a ini pentru se"#nat: sap#, greEl#, sfoar#, tractor B;F)'18C, se"#n#tori pentru se"#nat 3n r7nduri dese BS;*F21, 2/, &-C, se"#n#tori pentru se"#nat 3n r7nduri rare BS*CF), /C, +aloane, se"ine, c7ntar, rigl# .i e de protecie a "uncii, ec0ipa"ent specific de lucru MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P!'9" -" "1al$a!"# *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# deter"ine puritatea, ger"inaia, "asa a 1111 de EoaEe, confor" criteriului de perfor"an# BaC i ele"entelor din condiiile de aplicaEilitate. *roEe orale prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# identifice "etodele i "i+loacele de se"#nat, confor" criteriilor de perfor"an# BEC i BdC i ele"entelor din condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# efectueDe se"#natul "anual a unor culturi, confor" criteriului de perfor"an# BcC, i ele"entelor din condiiile de aplicaEilitate. Ti&l$l $)i&%4ii# 12 PREGTIREA SOLULUI I CNFIINAREA CULTURILOR

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'.,"&")4a# 1!.& *articip# la 3nfiinarea culturilor prin plantare

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4% # >a? 5ecunoa terea "aterialului de plantat folosit pentru 3nfiinarea culturilor >9? %escrierea "etodelor de plantat > ? Identificarea uneltelor i "a inilor folosite la plantat >-? *reg#tirea "aterialului 3n 4ederea plant#rii >"? $Gecutarea plant#rii "anuale MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# 8aterial pentru plantat: 8etode de plantat: ;nelte i "a ini : EulEi, tuEerculi, r#sad, 4ie altoite, po"i altoii, stoloni plantare "anual#, "ecaniDat# i se"i"ecaniDat# sape, s#p#ligi, plantatoare, sfori, pic0ei, g#lei, foarfeci, "arcatoare, "a ini pentru plantat B8*9F-, 8*5F', $*CF&C =ucr#ri de preg#tire: sortare, fasonare, "ocirlire *lantare "anual#: plantarea EulEilor, tuEerculilor, r#sadurilor, 4iei de 4ie i a po"ilor altoii .i e de protecie a "uncii, ec0ipa"ent specific de lucru MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P!'9" -" "1al$a!"# *roEe orale prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# descrie "etodele de plantat, confor" criteriului de perfor"an# BEC i ele"entelor din condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# identifice uneltele i "a inile folosite la plantare, confor" criteriului de perfor"an# BcC i ele"entelor din condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# identifice "aterialul de plantare, s# efectueDe preg#tirea "aterialului de plantat i s# planteDe "anual, confor" criteriilor de perfor"an# BaC, BdC, BeC i ele"entelor din condiiile de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii# 1; CNTREINEREA I RECOLTAREA CULTURILOR IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Ni1"l # Val'a!" !"-i&# C'.,"&")4"#

1 1,1

1&.1 Aplic# lucr#ri "anuale de 3ngri+ire la unele specii de plante 1&.2 $Gecut# recoltarea "anual# la unele specii de plante 1&.! *articip# 3n ec0ipa de lucru pentru recoltarea se"i"ecaniDat# a unor culturi

Ti&l$l $)i&%4ii#

1; CNTREINEREA I RECOLTAREA CULTURILOR

C'.,"&")4a#

1&.1 Aplic# lucr#ri "anuale de 3ngri+ire la unele specii de plante

C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4% # BaC %efinirea principalelor lucr#ri aplicate culturilor agricole BEC $Gecutarea lucr#rilor de co"Eatere a Euruienilor din culturile agricole BcC Identificarea "a inilor i uneltelor folosite la 3ngri+irea culturilor BdC $Gecutarea lucr#rilor de co"Eatere a Eolilor i d#un#torilor la culturile agricole BeC *articiparea 3n ec0ip# la irigarea culturilor BfC ;tiliDarea te0nologiei infor"aiei 3n protecia plantelor i irigarea culturilor MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# =ucr#ri de 3ngri+ire a culturilor: co"Eaterea Euruienilor, co"Eaterea Eolilor i d#un#torilor, irigarea, fertiliDarea supli"entar# Co"Eaterea Euruienilor: pli4itul Bpe suprafee "iciC, pr# itul "anual, erEicidare cu 4er"orelul B3n r#sadnie, sere, solarii sau c7"pC Specii de Euruieni: anuale, Eienale, perene Culturi: legu"e, flori, po"i, 4i# de 4ie, cartofi, sfecl#, poru"E, floarea soarelui Bsuprafee "iciC ;nelte, "a ini i ec0ipa"ente: sape, tractor B;F)'1C, "a ini de co"Eaterea Eolilor i d#un#torilor B8S(F/11; 8*S*F!O!11C, ec0ipa"ente de erEicidatB 8$(F1211C, culti4atoare BC=F),/,12; C*;F), -, /C instalaii de irigat 9oli: "an#, f#inarea, rugina, t#ciune %#un#tori: afide, g3ndacul din Colorado, ne"atoDi Co"Eatere Eoli, d#un#tori: cu aparate portaEile, folosind ec0ipa"ent de protecie *esticide: erEicide Bde contact, siste"iceC fungicide Bco"pu i "inerali, co"pu i organoF"inerali, co"pu i organici de sinteD#C insecticide Bco"pu i "inerali, co"pu i organoF"inerali, co"pu i organiciC Irigarea: pe EraDde, prin aspersiune *rogra"e pentru a4ertiDarea atacului de Eoli i d#un#tori, pentru deter"inarea u"idit#ii solului *rotecia "uncii: fi e de protecie a "uncii, ec0ipa"ente de protecie Bsalopete, "#nu iC P!'9" -" "1al$a!"# *roEe scrise prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# descrie principalele lucr#ri de 3ngri+ire a culturilor agricole, confor" criteriului de perfor"an# BaC i ele"entelor din condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# aplice lucr#ri de co"Eatere a Euruienilor, Eolilor i d#un#torilor, confor" criteriilor de perfor"an# BEC, BdC, BfC i ele"entelor din condiiile de aplicaEilitate.

*roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# identifice principalele "a ini i unelte utiliDate la efectuarea lucr#rilor de 3ngri+ire a culturilor agricole, confor" preciD#rilor criteriului de perfor"an# BcC i ele"entelor din condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# utiliDeDe ec0ipa"ente si"ple de irigat, confor" criteriului de perfor"an# BeC i ele"entelor din condiiile de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii#

1; CNTREINEREA I RECOLTAREA CULTURILOR

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

C'.,"&")4a#

1&.2 $Gecut# recoltarea "anual# la unele specii de plante

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4% # BaC Identificarea speciilor de plante care se recolteaD# "anual BEC Identificarea uneltelor i "aterialelor necesare pentru recoltarea "anual# a unor specii de plante BcC $fectuarea lucr#rii de recoltare "anual# BdC Aplicarea nor"elor de igien# i protecie a "uncii MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# Specii de plante: ;nelte i "ateriale: g#lei, 8etode de recoltare: *rotecia "uncii: plante legu"icole, plante po"icole, 4ia de 4ie, unele culturi de c7"p secera, sapa, foarfece, s#p#lig#, cosoare, coase, l#die, saci, co uri, sfoar#, sc#ri printrFo singur# trecere, prin "ai "ulte treceri, e alonat fi # de protecie a "uncii, ec0ipa"ent specific de protecie a "uncii

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P!'9" -" "1al$a!"# *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# identifice i s# recolteDe "anual specii de plante agricole, confor" criteriilor de perfor"an# BaC, BcC, BdC i ele"entelor din condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# identifice principalele "ateriale i unelte pentru recoltarea "anual# a plantelor, confor" criteriului de perfor"an# BEC i ele"entelor din condiiile de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii#

1; CNTREINEREA I RECOLTAREA CULTURILOR

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

C'.,"&")4a#

*articip# 3n ec0ipa de lucru pentru recoltarea se"i"ecaniDat# a unor culturi MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# BaC BEC BcC BdC 5ecunoa terea uneltelor i "a inilor folosite la recoltarea culturilor agricole Identificarea organelor acti4e ale "a inilor de recoltat 5ecoltarea se"i"ecaniDat# a unor culturi agricole Aplicarea nor"elor de igien# i protecie a "uncii

1&.!

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# ;nelte i "a ini: dislocatorul pentru r#d#cinoase B8%SF&C, "a ini pentru recoltat EulEi i tuEerculi B8SCF&C, "a ini pentru recoltat fructe, cositoarea purtat# BC*F&1C Er#Ddare de dislocat,aparate de t#iere efectueaD# operaiunile "anuale la recoltarea di4iDat# a unor culturi agricole Br#d#cinoase, EulEoase, tuEerculifere, culturi fura+ereC fi # de protecie a "uncii, ec0ipa"ent specific de protecie a "uncii

:rgane acti4e ale "a inilor de recoltat: 5ecoltare: *rotecia "uncii:

P!'9" -" "1al$a!" # *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# recunoac# uneltele i "a inile folosite la recoltarea culturilor agricole i organele lor acti4e, confor" criteriilor de perfor"an# BaC, BEC i ele"entelor din condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# efectueDe, 3n ec0ip#, operaii de recoltare se"i"ecaniDat#, confor" criteriului de perfor"an# BcC, BdC i ele"entelor din condiiile de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii# 1< DEPO:ITAREA I VALORIFICAREA PRODUCIEI VEGETALE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ni1"l # 1

Val'a!" !"-i&# C'.,"&")4" # 1'.1 1'.2 1'.!

1,'

CondiioneaD# produsele agricole *articip# la depoDitarea produselor agricole *articip# la 4alorificarea produselor agricole

Ti&l$l $)i&%4ii# 1< DEPO:ITAREA I VALORIFICAREA PRODUCIEI VEGETALE

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
C'.,"&")4a# 1'.1 CondiioneaD# produsele agricole. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# BaC Sortarea "anual# a produselor agricole BEC ;scarea produselor agricole BcC A"Ealarea produselor agricole BdC Identificarea "a inilor i instalaiilor folosite la condiionare MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# *roduse agricole sortate: 8etode de uscare: 8ateriale: cartof, sfecl# de Da0#r, legu"e, fructe eGpunere la soare i lop#tare, pe arie E#t#torit#, 3n "agaDii, cu instalaii de uscare lopei, saci, etic0ete, sfoar#, l#Di

8a ini i instalaii: 47ntur#tori, instalaii de uscare BI(;9C MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P!'9" -" "1al$a!"# *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# eGecute condiionarea produselor agricole, confor" criteriilor de perfor"an# BaC, BEC, BcC i ele"entelor din condiiile de aplicaEilitate. *roEe orale prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# identifice "a inile i instalaiile folosite la condiionare, confor" criteriilor de perfor"an# BcC i ele"entelor din condiiile de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii#

1< DEPO:ITAREA I VALORIFICAREA PRODUCIEI VEGETALE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII C'.,"&")4a# 1'.2 *articip# la depoDitarea produselor agricole MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? *reg#tirea spaiilor de depoDitare a produselor agricole >9? Identificarea uneltelor i "a inilor pentru depoDitarea produselor agricole > ? $Gecutarea operaiilor "anuale de preg#tire a produselor 3n 4ederea depoDit#rii MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# Spaii de depoDitare: (ipuri de lucr#ri: ;nelte i "a ini: :peraii "anuale: P!'9" -" "1al$a!" # *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# preg#teasc# spaiile de depoDitare, 3n ec0ip#, confor" criteriului de perfor"an# BaC i ele"entelor din condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# recunoasc# uneltele i "a inile folosite 3n depoDite i s# efectueDe operaii si"ple de preg#tire a produselor 3n 4ederea depoDit#rii, confor" criteriilor de perfor"an# BEC i BcC i ele"entelor din condiiile de aplicaEilitate. "agaDii, siloDuri, pi4nie reparaii, deDinsecii, deDinfecii lopei, EenDi transportoare, "otosti4uitor lop#tare, deser4ire EenDi transportoare

Ti&l$l $)i&%4ii#

1< DEPO:ITAREA I VALORIFICAREA PRODUCIEI VEGETALE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII C'.,"&")4a# 1'.! *articip# la 4alorificarea produselor agricole MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? *reg#tirea produselor agricole pentru 4alorificare >9? 2alorificarea produciei agricole MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# $tape ale preg#tirii: 8ateriale: 8etode de 4alorificare: sortare, a"Ealare, etic0etare, eGpunerea produselor saci, l#Di, pungi, etic0ete, c7ntar

47nDare pe piaa liEer#, eGpoDiii, la centrele de colectare, pentru se"#nat, pentru fura+are MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P!'9" -" "1al$a!"# *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# preg#teasc# produsele agricole 3n "od corespunD#tor, confor" criteriului de perfor"an# BaC i ele"entelor din condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# 4alorifice 3n "od eficient produsele agricole, confor" criteriilor de perfor"an# BEC i ele"entelor din condiiile de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii# 1=. HRNIREA ANIMALELOR IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ni1"l# Val'a!" !"-i&# 1 1,'

C'.,"&")4"# 1=.1 *reDint# aparatul digesti4 la ani"ale; 1=.0 Identific# sorti"entele de fura+e folosite pe specii i categorii de ani"ale; 1=.2 *relucreaD# i conser4# nutreurile; 1=.; $Gecut# 0r#nirea pe specii i categorii de ani"ale;

Ti&l$l $)i&%4ii#

1=. HRNIREA ANIMALELOR

C'.,"&")4a 1=.1 *reDint# aparatul digesti4 la ani"ale; MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# BaC $Gplicarea rolului aparatului digesti4 3n organis"ul ani"al;

BEC BcC BdC BeC

%escrierea co"ponentelor aparatului digesti4 la "a"ifere; %escrierea aparatului digesti4 la p#s#ri; %escrierea glandelor aneGe ale tuEului digesti4; 5ecunoasterea co"ponentelor aparatului digesti4 si a glandelor aneGe;

C')-i&ii -" a,li a9ili&a&"# 5ol: Aparat digesti4 la "a"ifere: Aparat digesti4 de p#s#ri: Glande aneGe: 5ecunoastere: P!'9" -" "1al$a!"

asi"ilaie, deDasi"ilaie; ca4itate Eucal#, B li"Ea, diniiC, faringe, esofag, sto"ac, intestin suEire, intestin gros cioc, esofag, gu #, sto"ac glandular, sto"ac "uscular, intestin suEire, intestin gros; glande sali4are, ficat, pancreas. "ula+e, piese anato"ice, planse, postere.

*roEe orale si scrise prin care ele4ul treEuie s# de"onstreDe c# este capaEil s# eGplice rolul aparatului digesti4 3n organis"ul ani"al, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BaC, cuprinD7nd ele"entele din condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul treEuie s# de"onstreDe c# este capaEil s# descrie co"ponentele aparatului digesti4 la "a"ifere i p#s#ri, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# BEC i BcC, acoperind toat# ga"a de organe "enionate 3n condiiile de aplicaEilitate. *roEe scrise si orale prin care ele4ul treEuie s# de"onstreDe c# poate descrie glandele aneGe ale aparatului digesti4, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BdC, cuprinD7nd ele"entele preciDate 3n condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul treEuie s# de"onstreDe c# este capaEil s# recunoasc# co"ponentele aparatului digesti4 i glandele aneGe la "a"ifere i p#s#ri, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BeC, acoperind toat# ga"a de ele"ente "enionate 3n condiiile de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii# C'.,"&")4a

1=. 1=.0

HRNIREA ANIMALELOR Identific# sorti"entele de fura+e folosite pe specii i categorii de ani"ale;

C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? $Gplicarea rolului 0ranei 3n organis"ul ani"al;

>9? *reDentarea co"poDiiei c0i"ice a nutreurilor; > ? Clasificarea fura+elor dup# origine; >-? Aprecierea organoleptic# a calit#ii fura+elor; >"? 5ecunoa terea sorti"entelor de fura+e; C')-i&ii -" a,li a9ili&a&"# 5ol: energetic, plastic; Co"poDiie: ap#, suEstan# uscat#; Clasificare: 4egetal#, ani"al#, "ineral#; :rganoleptic: "iros, culoare, gust, consisten#, aspect; Sorti"ente : suculente, fiEroase, grosiere, concentrate, f#inuri ani"ale, cret# fura+er#, sare de Euc#t#rie; P!'9" -" "1al$a!" *roEe orale i scrise prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# preDinte rolul i co"poDiia c0i"ic# a nutreurilor, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# BaC i BEC, cuprinD7nd ele"entele din condiiile de aplicaEilitate. *roEe orale si scrise prin care ele4ul treEuie s# de"onstreDe c# este capaEil s# clasifice fura+ele dup# origine, a a cu" se preciDeaD# 3n criteriul de perfor"an# BcC, acoperind ga"a de nutreuri "enionate 3n condiiile de aplicaEilitate. . *roE# practic# prin care ele4ul treEuie s# de"onstreDe capacitatea de a aprecia organoleptic calitatea fura+elor i de a recunoa te principalele sorti"ente de nutreuri, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# BdC i BeC, cuprinD7nd ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii C'.,"&")4a

1=.

HRNIREA ANIMALELOR

1=.2 *relucreaD# i conser4# nutreurile

C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? :Einerea f7nului; >9? *reg#tirea nutreului "urat;

> ? *repararea nutreurilor 3n condiii gospod#re ti; >-? 5espectarea nor"elor specifice de securitatea "uncii; C')-i&ii -" a,li a9ili&a&". :Einere: uscare natural#: pe sol; pe supori. *reg#tire: tipuri de siloD, plante, factori de influen#; *reparare: procedee: fiDice, Eiologice Nor"e specifice: la lucr#rile de prelucrare i conser4are a nutreurilor, P!'9" -" "1al$a!" *roEe practice prin care ele4ul treEuie s# de"onstreDe c# poate utiliDa "etodele de oEinere a f7nului i a nutreului "urat, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# BaC i BEC, cuprinD7nd ele"entele "entionate in condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul treEuie s# de"onstreDe c# este capaEil s# prepare nutreurile 3n condiii gospod#re ti, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BcC, cuprinD7nd ele"entele din condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul treEuie s# de"onstreDe c# este capaEil s# respecte nor"ele specifice de securitatea "uncii, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BdC, cuprinD7nd ele"entele din condiiile de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii# C'.,"&")4a#

1=. 1=.;

HRNIREA ANIMALELOR $Gecut# 0r#nirea pe specii i categorii de ani"ale

C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? *reciDarea condiiilor pe care treEuie s# le 3ndeplineasc# o raie i etapele de alc#tuire. >9? StaEilirea necesarului de 0ran# pentru ani"alele do"estice; > ? ?ntoc"irea listei de fura+e pe specii;

>-? Ad"ininistrarea 0ranei 3n condiii igienice pe specii i categorii de ani"ale; >"? 5espectarea progra"ului de 0r#nire al speciei respecti4e; >f? 5espectarea nor"elor specifice de securitatea "uncii; C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# Condiii: Necesarul de 0ran# pentru: =ista: Ad"inistrarea: Specii: Categorii: *rogra"ul: Nor"e specifice: P!'9" -" "1al$a!" *roEe orale si scrise prin care ele4ul treEuie s# de"onstreDe c# este capaEil s# preciDeDe condiiile i etapele de alc#tuire a unei raii, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BaC, cuprinD7nd ele"entele din condiiile de aplicaEilitate. *roEe orale si scrise prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# staEileasc# necesarul de 0ran# i s# 3ntoc"easc# lista de fura+e, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# BEC i BcC, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul treEuie s# de"onstreDe c# este capaEil s# ad"inistreDe 0rana pe specii i categorii de ani"ale respect7nd progra"ul de 0r#nire, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# BdC i BeC, cuprinD7nd ele"entele din condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul treEuie s# de"onstreDe c# este capaEil s# respecte nor"ele specifice de securitatea "uncii, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BfC, cuprinD7nd ele"entele din condiiile de aplicaEilitate.

co"plet#, igienic#, gustoas#, 4ariat#, econo"ic#; funcii 4itale, reproducie, producie; fura+e 3n funcie de seDon i posiEilit#i; cantitati4, calitati4, pe specii i categorii de 47rst#; taurine, EuEaline, o4ine, caprine, caEaline, suine, p#s#ri, iepuri, ani"ale de Elan# de 47rst#, de greutate, de producie; staEulaie, p# une; la lucr#rile de 0r#nire a ani"alelor;

Ti&l$l $)i&%4ii# Ni1"l# Val'a!" C!"-i&# 1 1,'

1G. CNGRIJIREA I CNTREINEREA ANIMALELOR

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

C'.,"&")4"# 1G.1 Identific# principalele specii de ani"ale do"estice;

1G.0 1G.2 1G.; 1G.<

Identific# aspectele de eGterior ale ani"alelor; $Gecut# lucr#ri de 3ngri+ire a ani"alelor; $fectueaD# lucr#ri de igieniDare a ad#posturilor; 5ecunoa te siste"ele de 3ntreinere a ani"alelor;

Ti&l$l $)i&%4ii# C'.,"&")4a

1G. CNGRIJIREA I CNTREINEREA ANIMALELOR 1G.1 Identific# principalele specii de ani"ale do"estice

C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? Nu"irea speciilor de ani"ale; >9? 5ecunoa terea speciilor de ani"ale dup# caracterele generale; > ? 5ecunoa terea speciilor de ani"ale do"estice dup# caracterele de eGterior; >-? %escrierea particularit#ilor producti4e ale speciilor de ani"ale;

>"? $fectuarea aEord#rii i conteniei ani"alelor; >f? 5espectarea nor"elor specifice de securitatea "uncii; C')-i&ii -" a,li a9ili&a&"# Specii de ani"ale: Caractere generale: Caractere de eGterior: Caractere producti4e: 8i+loace de contenie: Nor"e specifice: P!'9" -" "1al$a!" *roEe orale i scrise pri4ind perfor"ana prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# nu"easca si sa recunoasc# speciile de ani"ale dup# caracterele generale, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# BaC si BEC, acoperind ga"a de ele"ente "enionate 3n condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul treEuie s# de"onstreDe c# este capaEil s# recunoasc# speciile de ani"ale dup# caracterele de eGterior i cele producti4e, a a cu" se preciDeaD# 3n criteriile de perfor"an# BcC i BdC, cuprinD7nd toate ele"entele din condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul treEuie s# de"onstreDe c# poate aEorda i conteniona diferite specii de ani"ale, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BeC, acoperind ga"a de "i+loace de contenie "enionate 3n condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul treEuie s# de"onstreDe c# respect# nor"ele specifice de securitatea "uncii, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BfC, acoperind ga"a de ele"ente "enionat# 3n condiiile de aplicaEilitate. taurine, EuEaline, o4ine, caprine, suine, caEaline, p#s#ri; deD4oltare, 0r#nire, 3n"ulire, producie; cap, g7t, trunc0i, "e"Ere, deD4oltare corporal#; greutate corporal#, producia "edie, spor "ediu, consu", randa"ent la sacrificare; ia4a a, "ucarni#, fr7ng0ii, g7tar,c#p#stru,cle te, inel naDal; la aEordarea i contenia ani"alelor;

Ti&l$l $)i&%4ii# 1G. CNGRIJIREA I CNTREINEREA ANIMALELOR IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII C'.,"&")4a 1G.0 Identific# aspectele de eGterior ale ani"alelor MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? %eli"itarea regiunilor corporale; >9? %epistarea defectelor de aplo"E; > ? Aprecierea confor"aiei i constituiei corporale; >-? 5ecunoa terea culorilor; >"? %escrierea tipurilor "orfoproducti4e pe specii; C')-i&ii -" a,li a9ili&a&"#

5egiuni corporale: %efecte de aplo"E: Confor"atie si constituie: Culori: (ipuri "orfoFproducti4e: P!'9" -" "1al$a!"

ale capului, g7tului, trunc0iului, "e"Erelor; "e"Ere anterioare, "e"Ere posterioare ar"onioasa, defecte, fin#, roEust#, deEil#, grosolan#; si"ple, co"puse; lapte, carne, l7n#, ou#, pielicele, Elan#, "unc#, "iGt;

*roEe practice prin care ele4ul treEuie s# de"onstreDe c# este capaEil s# deli"iteDe regiunile corporale, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BaC, cuprinD7nd ele"entele din condiiile de aplicaEilitate *roEe practice prin care ele4ul treEuie s# de"onstreDe c# este capaEil s# depisteDe defectele de aplo"E i s# aprecieDe confor"aia i constituia, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# BEC i BcC, cuprinD7nd ele"entele din condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul treEuie s# de"onstreDe c# este capaEil s# recunoasc# culorile ani"alelor uia, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BdC cuprinD7nd ele"entele din condiiile de aplicaEilitate. *roEe orale i scrise prin care ele4ul treEuie s# de"onstreDe c# este capaEil s# descrie tipurile "orfoFproducti4e pe specii, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BeC, acoperind ga"a de ele"ente din condiiile de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii# 1G. CNGRIJIREA I CNTREINEREA ANIMALELOR MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'.,"&")4a# 1G.2 $Gecut# lucr#ri de 3ngri+ire a ani"alelor C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# (aC $fectuarea pansa+ului ani"alelor do"estice; BEC IgieniDarea copitelor si ung0iilor; BcC I"Eaierea ani"alelor; BdC Codinirea, decornutarea si ecornarea ani"alelor; BeC %escoperirea ani"alelor cu se"ne de Eoal#; >f? 5espectarea nor"elor specifice de securitatea "uncii; C')-i&ii -" a,li a9ili&a&"# *ansa+: ;stensile F tesala, perie, pieptene, carpe, so"oiog de paie, Eurete;

IgieniDare: I"Eaierea: Codinirea %ecornutarea $cornarea Se"ne de Eoal#:

(rusa de copite si ung0ii F foarfeca, Eisturie, cutite, 4aselina neutra, potcoa4e; EaDin, solutii "edica"entoase; :4ine F foarfeca, "asina de tuns, , :4ine F pieptene pentru decornutare; 9o4ine F creion de ecornat; tristee,nu "#n7nc#, nu Eea ap#,nu defec#, nu ru"eg#,nu urineaD#, spu"e la gur#, scurgeri 4aginale, u"fl#turi; Nor"e specifice: la lucr#rile de 3ngri+ire;
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

P!'9" -" "1al$a!" *roEe practice prin care ele4ul treEuie s# de"onstreDe c# este capaEil s# efectueDe pansa+ul ani"alelor do"estice, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BaC, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul treEuie s# de"onstreDe c# este capaEil s# efectueDe igeiniDarea copitelor si ung0iilor ani"alelor do"estice, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BEC, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul treEuie s# de"onstreDe c# este capaEil s# efectueDe i"Eaierea ani"alelor do"estice, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BcC, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul treEuie s# de"onstreDe c# este capaEil s# efectueDe codinirea, decornutarea si ecornarea , a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BdC, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul treEuie s# de"onstreDe c# este capaEil s# descopere ani"alele Eolna4e, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BeC, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul treEuie s# de"onstreDe c# respect# nor"ele specifice de securitatea "uncii, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BfC, acoperind ga"a de ele"ente "enionat# 3n condiiile de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii# 1G. CNGRIJIREA I CNTREINEREA ANIMALELOR MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'.,"&")4a 1G.; $fectueaD# lucr#ri de igieniDare a ad#posturilor

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# BaC %escrierea tipurilor de igieniDare; BEC $Gecutarea igieniDarii "ecanice a adaposturilor; BcC $Gecutarea igieniDarii c0i"ice a adaposturilor; BdC 5espectarea nor"elor specifice de securitatea "uncii; MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C')-i&ii -" a,li a9ili&a&"# (ipuri: Curenta, periodica; IgieniDarea "ecanica: ;stensile F raD, "atura, roaEa, carucior, lopata, furca, IgieniDare c0i"ica: ;stensile: po"pa de 4aruit, Eidinea, trafalet; Solutii: 4ar stins, for"ol, soda caustica, clorura de 4ar, =a lucr#rile de igeiniDare; Norme specifice: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII P!'9" -" "1al$a!" *roEe scrise si orale prin care ele4ul treEuie s# de"onstreDe c# este capaEil s# descrie tipurile de igieniDare, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BaC , cuprinD7nd ele"entele din condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreD# c# este capaEil s# eGecute igieniDarea "ecanica a adaposturilor, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BEC, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# eGecute igieniDarea c0i"ica a adaposturilor, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BcC, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul treEuie s# de"onstreDe c# respect# nor"ele specifice de securitatea "uncii, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BdC, acoperind ga"a de ele"ente "enionat# 3n condiiile de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii# #

1G. CNGRIJIREA I CNTREINEREA ANIMALELOR

C'.,"&")4a

1G.<

5ecunoa te siste"ele de 3ntreinere a ani"alelor

C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# BaC Identificarea tipurilor de adaposturi; BEC %escrierea caracteristicilor constructi4e ale ad#posturilor; BcC Clasificarea siste"elor de intreinere a ani"alelor; BdC CaracteriDarea siste"elor de intreinere a ani"alelor;

C')-i&ii -" a,li a9ili&a&"# (ipuri de adaposturi: Gra+duri, sai4ane, 0ale, puiernite,

Caracteristici constructi4e: A"plasare, di"ensiuni, "ateriale, co"ponentele adapostului, a"ena+are interioara si eGterioara. Clasificare: Gospodaresc, se"iintensi4, intensi4; CaracteriDare: A4anta+e si deDa4anta+e;

P!'9" -" "1al$a!" *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# identifice tipurile de adaposturi pe specii de ani"ale, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BaC, acoperind ga"a de ele"ente "enionate 3n condiiile de aplicaEilitate. *roEe scrise, orale si practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# descrie caracteristicile constructi4e ale adaposturilor, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BEC, acoperind ga"a de ele"ente "enionate 3n condiiile de aplicaEilitate. *roEe scrise si orale prin care ele4ul treEuie s# de"onstreDe c# este capaEil s# clasifice i s# caracteriDeDe siste"ele de intreinere a ani"alelor , a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# BcC i BdC, cuprinD7nd toate ele"entele din condiiile de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii:

18.

RECUNOATEREA AGREGATELOR I

INSTALAIILOR FOLOSITE CN AGRICULTUR MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Ni1"l# 1 Val'a!" !"-i&# 1,' MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

C'.,"&")4"# 18.1. 5ecunoa te tractoarele utiliDate 3n agricultur#. 18.0. 5ecunoa te "a inile folosite pentru preg#tirea solului, se"#nat i plantat 18.2. 5ecunoa te "a inile si instalaiile Doote0nice. 18.;. %escrie "a inile agricole folosite pentru 3ngri+irea i recoltarea culturilor agricole.

Ti&l$l $)i&%4ii:

18. RECUNOATEREA AGREGATELOR I INSTALAIILOR FOLOSITE CN AGRICULTUR

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'.,"&")4a: 18.1 5ecunoa te tractoarele utiliDate 3n agricultur# MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4% : BaC Clasificarea tractoarelor agricole. BEC Identificarea p#rilor principale ale tractorului. BcC %escrierea ec0ipa"entului de lucru al tractorului. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C')-i4ii -" a,li a9ili&a&" # Criteriile de clasificare: dup# destinaie, dup# putere, dup# tipul organelor de rulare. *#rile principale ale tractorului: "otorul, trans"isia, organele de rulare, organele de conducere, asiu, suspensia, utila+ul auGiliar i ec0ipa"entul electric . $c0ipa"entul de lucru al tractorului : dispoDiti4ul de traciune, priDa de putere, instalaia 0idraulic#, "ecanis"ul de suspendare. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P!'9" -" "1al$a!"# *roEe scrise prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# clasifice tractoarele agricole, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BaC , acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# identifice p#rile co"ponente principale ale tractoarelor, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BEC, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaEilitate. . *roEe orale prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# descrie ec0ipa"entul de lucru al tractorului, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BcC, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii:

18. RECUNOATEREA AGREGATELOR I INSTALAIILOR FOLOSITE CN AGRICULTUR

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'.,"&")4a# 18.0. 5ecunoa te "a inile folosite pentru preg#tirea solului, se"#nat i plantat MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4% : BaC Clasificarea dup# destinaie a "a inilor agricole folosite pentru preg#tirea solului, se"#nat i plantat BEC 5ecunoa terea "a inilor agricole folosite pentru preg#tirea solului, se"#nat i plantat BcC Identificarea p#rilor co"ponente ale "a inilor agricole folosite pentru preg#tirea solului, se"#nat i plantat MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# Clasificare: unelte i "a ini pentru lucr#rile solului , "a ini de se"#nat i plantat. 8a ini agricole: pluguri, grape, culti4atoare, t#4#lugi, freDe de lucrat solul, co"Einatoare, "a ini de s#pat gropi, se"#n#tori, "a ini de plantat tuEercule, r#saduri i EulEi. *#ri co"ponente: organe de lucru i organe a+ut#toare . P!'9" -" "1al$a!"# *roEe scrise prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# clasifice "a inile agricole folosite pentru preg#tirea solului, se"#nat i plantat, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BaC , acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# recunoasc# "a inile agricole folosite pentru preg#tirea solului, se"#nat i plantat, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BEC, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# identifice p#rile co"ponente ale "a inilor agricole folosite pentru preg#tirea solului, se"#nat i plantat, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BcC, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii:

18. RECUNOATEREA AGREGATELOR I INSTALAIILOR FOLOSITE CN AGRICULTUR MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

C'.,"&")4a# 18.2 5ecunoa te "a inile i instalaiile Doote0nice. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4% : BaC Clasificarea dup# destinaie a "a inilor i instalaiilor Doote0nice. BEC Identificarea organelor de lucru ale "a inilor i instalaiilor Doote0nice. BcC %escrierea "a inilor i instalaiilor Doote0nice. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# 8a ini i instalaii Doote0nice: "a inilor i instalaiilor pentru preg#tirea i distriEuirea 0ranei, instalaiilor pentru ali"entarea cu ap#, utila+elor pentru 3ntreinerea ani"alelor i ad#posturilor.

P!'9" -" "1al$a!"# *roEe scrise prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# clasifice dup# destinaie "a inile si instalaiile Doote0nice, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BaC , acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# identifice organele de lucru ale "a inilor si instalaiilor Doote0nice, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BEC, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaEilitate. *roEe scrise prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# descrie "a inile si instalaiile Doote0nice, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BcC, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaEilitate. .

Ti&l$l $)i&%4ii:

18. RECUNOATEREA AGREGATELOR I INSTALAIILOR FOLOSITE CN AGRICULTUR MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

C'.,"&")4a:

%escrie "a inile folosite pentru 3ngri+irea i recoltarea culturilor agricole. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4% : BaC Clasificarea "a inilor folosite pentru 3ngri+irea culturilor agricole. BEC 5ecunoa terea p#rilor co"ponente principale ale "a inilor folosite pentru 3ngri+irea culturilor agricole. BcC Clasificarea "a inilor folosite pentru recoltarea culturilor agricole. BdC 5ecunoa terea p#rilor co"ponente principale ale "a inilor folosite pentru recoltarea culturilor agricole. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# Cla+ifi a!"a .a8i)il'! ,")&!$ ()*!iDi!"a $l&$!il'! Criterii: - dup# felul "aterialului pe care 3l ad"inistreaD#, "odul de ad"inistrare i felul traciunii la "a inile pentru ad"inistrarea 3ngr# #"intelor i a"enda"entelor; - dup# destinaie, dup# "odul de pul4eriDare a soluiilor te0nice i dup# traciune la "a inile pentru co"Eaterea Eolilor i d#un#torilor; *#rile co"ponente: organe de lucru i a+ut#toare ale "a inilor pentru ad"inistrarea 3ngr# #"intelor i a"enda"entelor Cla+ifi a!"a .a8i)il'! a*!i 'l" -" !" 'l&a& # Criterii: - dup# tipul aparatului de t#iere i felul traciunii la "a inile de recoltat plante fura+ere; - dup# "etodele de recoltat la "a inile de recoltat cereale p#ioase; - dup# procesul te0nologic la "a inile de recoltat poru"E; - dup# traciune i proces de lucru la "a inile de recoltat culturi te0nice i legu"inoase; *#rile co"ponente: organe de lucru i a+ut#toare ale "a inilor agricole de recoltat P!'9" -" "1al$a!"# *roEe scrise prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# clasifice "a inile folosite pentru 3ngri+irea i recoltarea culturilor agricole, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BaC i BcC , acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# recunoasc# p#rile co"ponente principale ale "a inilor folosite pentru 3ngri+irea i recoltarea culturilor agricole, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BEC i BdC, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaEilitate.

18.;

Ti&l$l $)i&%4ii:

1H.

INTREPRINDEREA I MEDIUL EKTERN

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Ni1"l
Val'a!" !"-i&

1
1.'

C'.,"&")4"# 1/.1 1/.2 1/.! Identific# tr#s#turile caracteristice ale 3ntreprinderii *reDint# criteriile de clasificare a 3ntreprinderilor %escrie "ediului econo"ic al 3ntreprinderii

Ti&l$l $)i&%4ii

1H. CNTREPRINDEREA I MEDIUL EKTERN

C'.,"&")4a :

1H.1

Identific# tr#s#turile caracteristice ale 3ntreprinderilor

C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4% : BaC Identificarea caracteristicilor de EaD# ale 3ntreprinderilor BEC %escrierea acti4it#ii econo"ice a 3ntreprinderii

C')-i4ii -" a,li a9ili&a&" # Caracteristici: te0nicoFproducti4e econo"icoFsociale organiDatorico Pad"inistrati4e Acti4it#i econo"ice: producia, sc0i"Eul, distriEuia, consu"ul MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P!'9" -" "1al$a!": *roEe orale prin care ele4ul treEuie s# de"onstreDe c# este capaEil s# identifice caracteristicile de EaD# ale 3ntreprinderii confor" criteriului de perfor"an# BaC, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaEilitate. *roEe orale prin care ele4ul treEuie s# de"onstreDe c# este capaEil s# descrie acti4itatea econo"ic# a 3ntreprinderii confor" criteriului de perfor"an# BEC, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii:

1H. CNTREPRINDEREA I MEDIUL EKTERN

C'.,"&")4a# 1H. 0

*reDint# criteriile de clasificare a 3ntreprinderilor

C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%: BaC Clasificarea 3ntreprinderilor dup# criterii date BEC CaracteriDarea 3ntreprinderilor "ici i "i+locii BcC 5ecunoa terea diferitelor tipuri de 3ntreprinderi C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# Criterii de clasificare: 3n funcie de ra"ura de care aparin 3n funcie de gradul de "#ri"e dup# tipul de producie dup# statutul +uridic dup# for"a de proprietate asupra capitalului social al patri"oniului CaracteriDarea I.8.8. F lor : condiii de 3ncadrare funcii facilit#i a4anta+e ,deDa4anta+e (ipuri de 3ntreprinderi: S.5.=, S.A, S.N.C, I.8.8 P!'9" -" "1al$a!" # *roEe orale prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# clasifice 3ntreprinderile a a cu" se preciDeaD# 3n criteriul de perfor"an# BaC , acoperind ga"a de ele"ente din condiiile de aplicaEilitate . *roEe scrise prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# caracteriDeDe I88Furile a a cu" se preciDeaD# 3n criteriul de perfor"an# BEC , acoperind ga"a de ele"ente din condiiile de aplicaEilitate *roEe scrise prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# recunoasc# diferite tipuri de 3ntreprinderi a a cu" se preciDeaD# 3n criteriului de perfor"an# BcC, acoperind ga"a de ele"ente din condiiile de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii#

1H.

CNTREPRINDEREA I MEDIUL EKTERN

C'.,"&")4a # 1H. 2

%escrie "ediul eGtern al 3ntreprinderii

C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4% # BaC %escrierea aciunii diferiilor factori eGterni care influeneaD# 3ntreprinderea BEC *reDentarea principalelor organiDaii din "ediul eGtern 3ntreprinderii BcC Identificarea relaiilor eGterne ale 3ntreprinderii

C')-i4ii -" a,li a9ili&a&" # .actori : econo"ici, de"ografici ,ai "ediului, socioFculturali , +uridici,politici, te0nici :rganiDaii : clieni, furniDori, 3ntreprinderi concurente , instituii Eancare, societ#i de asigur#ri , Ca"erele de co"er i industrie , instituiile statului, asociaii co"erciale . 5elaii eGterne de: cooperare, infor"are, asigurare, finanare, control P e4aluare

P!'9" -" "1al$a!" # *roEe orale prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# descrie aciunea diferiilor factori eGterni asupra acti4it#ii 3ntreprinderii a a cu" se preciDeaD# 3n criteriul de perfor"an# BaC, acoperind ga"a de ele"entele din condiiile de aplicaEilitate. *roEe orale prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# preDinte principalele organiDaii din "ediul eGtern 3ntreprinderii a a cu" se preciDeaD# 3n criteriul de perfor"an# BEC,acoperind ga"a de ele"ente din condiiile de aplicaEilitate. *roEe orale prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# identifice relaiile eGterne ale 3ntreprinderii a a cu" se preciDeaD# 3n criteriul de perfor"an# BcC, acoperind ga"a de ele"ente din condiiile de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii# 00. ELEMENTE DE ECOLOGIE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ni1"l# Val'a!" !"-i&: 1 1,'

C'.,"&")4"# 21.1 %efine te co"ponentele ecosiste"ului 21.2 %efine te tipurile de relaii 3ntre co"ponentele ecosiste"ului 21.! Identific# tipurile de ecosiste"e: ac4atice, urEane, rurale, agroecosiste"e

Ti&l$l $)i&%4ii#

00.

ELEMENTE DE ECOLOGIE

C'.,"&")4a#

00.1

%efine te co"ponentele ecosiste"ului

C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# BaC Specificarea principalelor co"ponente ale "ediului natural, BEC 5ecunoa terea co"ponentelor structurale ale unui ecosiste" BcC %efinirea 3nsu irilor siste"elor Eiologice

C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# .actorii: Eiotici i aEiotici Co"ponentele ecosiste"elor: Eiotop, EiocenoD# Insu irile ecosiste"elor: e4oluia, caracterul infor"aional, integralitatea, ec0iliErul dina"ic, progra"ul, autoreglarea

P!'9" -" "1al$a!"# *roEe orale i practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaEil s# specifice ele"entele co"ponente ale "ediului natural folosind date din teren, confor" criteriului de perfor"an# BaC i preciD#rilor din condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaEil s#

recunoasc# co"ponentele structurale ale unui ecosiste" folosind date din teren, confor" criteriului de perfor"an# BEC i preciD#rilor din condiiile de aplicaEilitate. *roEe orale pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaEil s# defineasc# 3nsu irile siste"elor Eiologice, confor" criteriului de perfor"an# BcC i preciD#rilor din condiiile de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii#

00. ELEMENTE DE ECOLOGIE

C'.,"&")4a

00.0

%efine te tipurile de relaii 3ntre co"ponentele ecosiste"ului

C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# BaC *reDentarea relaiei EiotopFEiocenoD# BEC ?ntoc"irea unui lan i a unei pira"ide trofice BcC %efinirea relaiilor din cadrul EiocenoDei

C!i&"!ii -" a,li a9ili&a&": Categorii de relaii: aciuni, reaciuni, coaciuni intraspecifice i interspecifice circuitul trofic

P!'9" -" "1al$a!"# *roEe orale pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaEil s# eGplice relaia EiotopFEiocenoD# confor" criteriului de perfor"an# BaC i preciD#rilor din condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaEil s# 3ntoc"easc# un lan i o pira"id# trofic#, confor" criteriului de perfor"an# BEC i preciD#rilor din condiiile de aplicaEilitate. *roEe orale i practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaEil s# defineasc# relaiile din cadrul unei EiocenoDe confor" criteriului de perfor"an# BcC i preciD#rilor din condiiile de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii#

00. ELEMENTE DE ECOLOGIE

C'.,"&")4a# 00.2

Identific# tipurile de ecosiste"e: ac4atice, urEane, rurale, agroecosiste"e

C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# BaC Identificarea tipurilor de 0aEitat din Don# BEC 5ecunoa terea factorilor de "ediu care influeneaD# 4iaa s#lEatic# din 0aEitat Becosiste"C BcC Adunarea de infor"aii despre flora i fauna din 0aEitat Becosiste"C BdC ?ntreinerea 3"Eun#t#irile aduse 3n 0aEitat Becosiste"C

C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# 6aEitate locale: 0ele tee, ape dulci, ape s#rate, p#duri, pa+i ti, garduri 4ii, li4ada, trupuri cu 4i#FdeF4ie, gr#dini cu legu"e, cu flori, sole cu culturi de c7"p Caracteristici: altitudine, te"peratur#, u"iditate BprecipitaiiC, tip de sol, flor#, faun#, plante culti4ate, cl#diri, osele, turis" *opulaie: "igraiune, rata natalit#ii i "ortalit#ii, reDer4# de 0ran# Interaciuni: pr#d#toris", paraDitis", co"ensalis", si"EioD#, co"petiie I"Eun#t#iri 3n ecosiste": Eeneficiu pentru 4iaa s#lEatic#, pentru co"unitatea u"an#, ne4oia de a a4ea un "ediu de 4ia# s#n#tos "oti4ate de: negli+en#, poluare, Euruieni, etc.

P!'9" -" "1al$a!"# *roEe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaEil s# identifice tipuri de 0aEitate Becosiste"eC din Don# confor" criteriului de perfor"an# BaC i preciD#rilor din condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaEil s# recunoasc# factorii de "ediu care influeneaD# 4iaa s#lEatic# din 0aEitat confor" criteriului de perfor"an# BEC i preciD#rilor din condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaEil s# adune infor"aii despre flora i fauna din Don# confor" criteriului de perfor"an# BcC i preciD#rilor din condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaEil s# 3ntrein# 3"Eun#t#irile aduse 3n 0aEitat Becosiste"C confor" criteriului de perfor"an# BdC i preciD#rilor din condiiile de aplicaEilitate. Ti&l$l $)i&%4ii# Ni1"l# Val'a!" !"-i&# C'.,"&")4"# 01. PDUREA I PRODUSELE EI 1 1,'

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

21.1 Aplic# lucr#ri de regenerare a arEoretelor eGistente pe terenuri proprietate particular# 21.2 Aplic# lucr#ri de 3ngri+ire i conducere a arEoretelor eGistente pe terenuri proprietate particular# 21.! 2alorific# produsele accesorii ale p#durilor .

Ti&l$l $)i&%4ii#

01. PDUREA I PRODUSELE EI

C'.,"&")4a #

01.1

Aplic# lucr#ri de regenerare a arEoretelor eGistente pe terenuri proprietate particular#

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? >9? > ? Identificarea speciilor le"noase . :Einerea "aterialului necesar 3nfiin#rii culturilor forestiere . $Gecutarea lucr#rilor de 3"p#durire prin diferite procedee "anuale .

C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# Specii le"noase: 8ateriale necesare pentru 3nfiinarea culturilor forestiere: *rocedee de 3"p#durire "anuale : se"ine , puiei , Eut i se"#nare, plantare , Eut# ire recunoa tere dup# lu+eri , frunDe , "uguri , flori , fructe , se"ine

P!'9" -" "1al$a!" *roEe practice prin care candidatul de"onstreaD# c# este capaEil s# identifice speciile le"noase forestiere, a a cu" reiese din criteriul de perfor"an# BaC cuprinD7nd toate condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care candidatul s# de"onstreDe c# este capaEil s# oEin# "aterialul necesar 3nfiin#rii culturilor forestiere a a cu" este specificat 3n criteriul de perfor"an# BEC i cuprinD7nd toate condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care candidatul s# de"onstreDe c# este capaEil s# eGecute lucr#ri "anule de 3"p#durire a a cu" este specificat 3n criteriul de perfor"an# BcC i cuprinD7nd toate condiiile de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii#

01. PDUREA I PRODUSELE EI

C'.,"&")4a# 01.0

Aplic# lucr#ri de 3ngri+ire i conducere a arEoretelor eGistente pe terenurile proprietate particular#

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? >9? > ? $fectuarea lucr#rilor de dega+are i depresa+ $fectuarea lucr#rilor de cur#ite $Gecutarea lucr#rilor de elagare artificial#

C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# %escople irea: Cur#iri : $lagarea artificial# : "anual , cosoare , seceri , foarfeci "anual cu toporul de la sol p7n# la doi "etrii cu foarfeci i fier#straie

P!'9" -" "1al$a!" *roEe practice prin care candidatul s# de"onstreDe c# este capaEil s# eGecute lucr#ri "anule de dega+are i depresa+a a cu" este specificat 3n criteriul de perfor"an# BcC i cuprinD7nd toate condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care candidatul s# de"onstreDe c# este capaEil s# eGecute lucr#ri "anule de cur#ire a a cu" este specificat 3n criteriul de perfor"an# BEC i cuprinD7nd toate condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care candidatul s# de"onstreDe c# este capaEil s# eGecute lucr#ri de elagare artificial# a a cu" este specificat 3n criteriul de perfor"an# BcC i cuprinD7nd toate condiiile de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii#

01. PDUREA I PRODUSELE EI

C'.,"&")4a # 01.2 C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? >9? > ? >-?

2alorific# produsele accesorii le p#durii

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

5ecoltarea i prelucrarea "anual# a fructelor de p#dure 5ecoltarea i prelucrarea "anual# a ciupercilor co"estiEile 5ecoltarea i prelucrarea "anual# a produselor cu un coninut ridicat de tanani , r# ini , lacuri i 4opsele i a po"ilor de iarn# 5ecoltarea aro"atice i prelucrarea "anual# a plantelor "edicinale i

C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# .ructe de p#dure: Ciuperci co"estiEile: recoltare prin scuturare , Eatere , piept#nare , prelucrare prin DdroEire stoarcere , li"peDire respectarea regulilor de recoltare , prelucrare prin sortare , congelare , sara"urare , "arinare *roduse cu un coninut ridicat de tanani , r# ini , lacuri , 4opsele , po"i de iarn# : reDina+ , recoltare de coa+# , frunDe de scu"pie , gale , colani conuri de "olid , "uguri de plop , frunDe de anin , scoara de ste+ar *lante "edicinale i aro"atice : recoltare cu foarfeci , coasa , secera , prelucrare prin uscare

P!'9" -" "1al$a!" *roEe practice prin care candidatul s# de"onstreDe c# este capaEil s# recolteDe i s# prelucreDe "anual fructele de p#dure a a cu" este specificat 3n criteriul de perfor"an# BaC i cuprinD7nd toate condiiile de aplicaEilitate.

*roEe practice prin care candidatul s# de"onstreDe c# este capaEil s# recolteDe i s# prelucreDe "anual ciupercile co"estiEile a a cu" este specificat 3n criteriul de perfor"an# BEC i cuprinD7nd toate condiiile de aplicaEilitate *roEe practice prin care candidatul s# de"onstreDe c# este capaEil s# recolteDe i s# prelucreDe "anual produsele cu un coninut ridicat de tanani , r# ini , lacuri i 4opsele i po"i de iarn# a a cu" este specificat 3n criteriul de perfor"an# BcC i cuprinD7nd toate condiiile de aplicaEilitate *roEe practice prin care candidatul s# de"onstreDe c# este capaEil s# recolteDe i s# prelucreDe "anual plantele "edicinale a a cu" este specificat 3n criteriul de perfor"an# BdC i cuprinD7nd toate condiiile de aplicaEilitate

Ti&l$l $)i&%4ii#

00. OPERAII SIMPLE DE PRELUCRARE A MATERIILOR PRIME DE ORIGINE VEGETAL I ANIMAL IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ni1"l$l: Val'a!" !"-i&# 1 1,1

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII C'.,"&")4"# 22.1. 5ecunoa te "ateriile pri"e de origine 4egetal# i ani"al#. 22.2. CondiioneaD# "ateriile pri"e de origine 4egetal# i ani"al# . 22.!. *relucreaD# "ecanic "ateriile pri"e de origine 4egetal# i ani"al#. 22.&. *relucreaD# ter"ic "ateriile pri"e de origine 4egetal# i ani"al#.

Ti&l$l $)i&%4ii#

00. OPERAII SIMPLE DE PRELUCRARE A MATERIILOR PRIME DE ORIGINE VEGETAL I ANIMAL MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'.,"&")4a # 00.1 5ecunoa te "ateriile pri"e de origine 4egetal# i ani"al#.

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# BaC Identificarea "ateriilor pri"e de origine 4egetal# i ani"al#. BEC AnaliDarea senDorial# a "ateriilor pri"e de origine 4egetal# i ani"al#. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C')-i4ii -" a,li a9ili&a&": 8aterii: F 4egetale F ani"ale fructe, legu"e, f#in# de gr7u, f#in# de poru"E, oreD, arpaca , t#r7e; carne, lapte ;

AnaliD# senDorial#: aspect, culoare, consisten#, "iros, gust; MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P!'9" -" "1al$a!"# *roEe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# identifice "ateriile pri"e de origine 4egetal# i ani"al# confor" criteriului de perfor"an# >a? utiliD7nd condiiile de aplicaEilitate . *roEe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# analiDeDe senDorial "ateria pri"# de origine 4egetal# i ani"al# confor" criteriului de perfor"an# >9? utiliD7nd condiiile de aplicaEilitate .

Ti&l$l $)i&%4ii#

00. OPERAII SIMPLE DE PRELUCRARE A MATERIILOR PRIME DE ORIGINE VEGETAL I ANIMAL MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'.,"&")4a # 00.0 CondiioneaD# "ateriile pri"e de origine 4egetal# i ani"al# MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%: >a? >9? > ? >-? Identificarea "i+loacelor "ateriale necesare condiion#rii "ateriilor pri"e de origine 4egetal# i ani"al#; $Gecutarea operaiilor de condiionare a "ateriilor pri"e de origine 4egetal#; 5ealiDarea operaiilor de condiionare a "ateriilor pri"e de origine ani"al#; 5espectarea nor"elor specifice pentru securitatea "uncii. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# 8i+loace: F 4egetale site, ciururi, cu4e de sp#lare, "ese de sortare B f#in#, "#lai, oreD, arpaca , legu"e, fructeC; F ani"ale sit# deas# sau tifon, "as# de sortare Blapte, carneC; :peraii : F 4egetale sp#lare, sortare prin cernere dup# di"ensiuni, sortare 3n funcie de calitatea "ateriei pri"e B f#in#, "#lai, oreD, arpaca , legu"e, fructeC. :peraii : F ani"ale alesul, strecurare Bcarne, lapteC; Nor"e: specifice condiion#rii "ateriilor pri"e de origine 4egetal# i ani"al#. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P!'9" -" "1al$a!"# *roEe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# identifice "i+loacele "ateriale necesare condiion#rii "ateriilor pri"e de origine 4egetal# i ani"al# confor" criteriului de perfor"an# BaC utiliD7nd condiiile de aplicaEilitate . *roEe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# eGecute operaii de condiionare a "ateriilor pri"e de origine 4egetal# i ani"al# confor" criteriilor de perfor"an# BEC i BcC utiliD7nd condiiile de aplicaEilitate . *roEe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# respecte nor"ele specifice de securitatea "uncii confor" criteriului de perfor"an# BdC i a condiiilor de aplicaEilitate. Ti&l$l $)i&%4ii# 00. OPERAII SIMPLE DE PRELUCRARE A MATERIILOR

PRIME DE ORIGINE VEGETAL I ANIMAL MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'.,"&")4a# 00.2 *relucreaD# "ecanic "ateriile pri"e de origine 4egetal# i ani"al# .

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# BaC Identificarea "i+loacelor "ateriale necesare prelucr#rii "ecanice a "ateriilor pri"e de origine 4egetal# i ani"al#; BEC $Gecutarea operaiilor de prelucrare "ecanic# a "ateriilor BcC pri"e de origine 4egetal#; BdC *relucrarea "ecanic# a "ateriilor pri"e de origine ani"al#; BeC 5espectarea nor"elor specifice pentru securitatea "uncii. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C')-i4ii -" a,li a9ili&a&": 8i+loace: F 4egetale F ani"ale :peraii : F 4egetale Bt#ierea, radere, tocareC a "ateriilor pri"e 4egetale Blegu"e, fructeC; :peraii: F ani"ale "#runire Bt#iere, tocareC, separare centrifugal# B carne, lapteC; Nor"e: specifice prelucr#rii "ecanice a "ateriilor pri"e. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P!'9" -" "1al$a!"# *roEe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# identifice "i+loacele "ateriale necesare prelucr#rii "ecanice a "ateriilor pri"e de origine 4egetal# i ani"al# confor" criteriului de perfor"an# BaC utiliD7nd condiiile de aplicaEilitate . *roEe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# prelucreDe "ecanic "ateriile pri"e de origine 4egetal# i ani"al# confor" criteriilor de perfor"an# BEC i BcC utiliD7nd condiiile de aplicaEilitate . *roEe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# respecte nor"ele specifice de securitatea "uncii confor" criteriului de perfor"an# BdC i a condiiilor de aplicaEilitate. "ese de lucru, cuite, toc#tor; cuite, toc#tor, "a in# de tocat, separator centrifugal; 3ndep#rtarea p#rilor neco"estiEile Bcodie, s7"Euri, casa se"inelor, 3n4eli le"nosC, deco+irea, "#runire

Ti&l$l $)i&%4ii#

00. OPERAII SIMPLE DE PRELUCRARE A MATERIILOR

PRIME DE ORIGINE VEGETAL I ANIMAL MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'.,"&")4a # 00.; *relucreaD# ter"ic "ateriile pri"e de origine 4egetal# i ani"al# .

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# BaC Identificarea "i+loacelor "ateriale pentru prelucrarea ter"ic# a "ateriilor pri"e; BEC 5ealiDarea operaiilor de prelucrare ter"ic# a "ateriilor pri"e de origine 4egetal# i ani"al#; BcC 5espectarea nor"elor specifice pentru securitatea "uncii. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMM C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# 8i+loace: 4ase de capacit#i diferite, "a ina de g#tit, frigider, congelator :peraii : 3nc#lDire, fierEere, refrigerare, congelare; Nor"e: specifice prelucr#rii ter"ice a "ateriilor pri"e. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P!'9" -" "1al$a!"# *roEe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# identifice "i+loacele "ateriale de prelucrare ter"ic# a "ateriilor pri"e de origine 4egetal# i ani"al# confor" criteriului de perfor"an# BaC utiliD7nd condiiile de aplicaEilitate . *roEe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# prelucreDe ter"ic "ateriile pri"e de origine 4egetal# i ani"al# confor" criteriului de perfor"an# BEC utiliD7nd condiiile de aplicaEilitate . *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# respecte nor"ele specifice pentru securitatea "uncii confor" criteriului de perfor"an# BcC i condiiilor de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii #

02. CULTURA PLANTELOR HORTICOLE CN GOSPODRIA AGROTURISTIC

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Ni1"l$l Val'a!" !"-i&: 1 1.1

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'.,"&")&" : 2!.1 %escrie speciile 0orticole : po"i fructiferi, 4ia P de P 4ie, legu"e, flori de gradina, din gradina gospod#riei agroturistice 2!.2 *roduce "aterial s#ditor legu"icol si floricol 2!.! 5ealiDeaD# "aterial s#ditor po"icol si 4iticol 2!.& $fectueaD# lucr#ri de 3ntreinere cu caracter general la speciile 0orticole 2!.' $Gecuta recoltarea produselor 0orticole

Ti&l$l $)i&%4ii #

02. CULTURA PLANTELOR HORTICOLE CN GOSPODRIA AGROTURISTIC IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

C'.,"&")&a 02. 1

%escrie speciile 0orticole : po"i fructiferi, 4ia F de P 4ie, legu"e, flori de gradina. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)&a # BaC Identificarea speciilor de plante 0orticole , prin particularit#ile Eiologice . BEC CaracteriDarea speciilor de plante 0orticole , prin analiDa factorilor de "ediu . MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C')-i4ii -" a,li a9ili&a&" : Specii de plante 0orticole : po"i fructiferi: "#rul, parul, prunul, cire , 4i in, cais, piersic. 2ia P de F 4ie: soiuri pentru 4inuri ro ii, soiuri pentru 4inuri alEe, soiuri de "asa. legu"e: solano F fructoase, Eost#noase, r#d#cinoase, p#st#ioase, EulEoase, 4erdeuri. flori : anuale, Eienale, perene. *articularit#i Eiologice : r#d#cina, tulpina , frunDa, floare, fruct, se"ine, la po"ii fructiferi, 4ia P deF4ie, legu"e, flori. .actori de "ediu : c#ldura, lu"ina, apa, sol. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P!'9" -" "1al$a!"# *roEe practice, pri4ind perfor"anta ele4ului de a de"onstra ca este capaEil sa identifice speciile 0orticole dup# particularit#ile Eiologice , confor" criteriului de perfor"anta aC utiliD7nd condiiile de aplicaEilitate. *roEe oraleHscrise pri4ind perfor"anta ele4ului de a de"onstra ca este capaEil sa caracteriDeDe speciile 0orticole prin analiDa factorilor de "ediu, confor" criteriului de perfor"anta EC , utiliD7nd condiiile de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii #

02. CULTURA PLANTELOR HORTICOLE CN GOSPODRIA AGROTURISTIC MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

C'.,"&")&a# 02. 0 *roduce "aterial s#ditor legu"icol si floricol MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)&a: BaC *reg#tirea a"estecului de p#"7nt pentru producerea de r#saduri prin operaii de preparare. BEC $Gecuia lucr#rii de se"#nat prin "etode specifice speciilor de legu"e si flori. BcC $fectuarea lucr#rilor de 3ngri+ire aplicate se"#naturilor. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C')-i4ii -" a,li a9ili&a&" # A"estecuri de p#"7nt : :peraii de preparare: =ucrarea de se"#nat: 8etode : =ucr#ri de 3ngri+ire: 8i+loace necesare: "rani#, turEa, p#"7nt de frunDe, p#"7nt de gradina, nisip. staEilirea proporiilor, o"ogeniDarea, cernerea, deDinfecia. a eDarea p#"7ntului in l#die, tasarea solului. prin 3"pr# tiere, in r7nduri. udat, pli4it Euruieni, repicat. l#die, stropitoare,se"ine de flori si legu"e.

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P!'9" -" "1al$a!"# *roEa practica de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# ca este capaEil sa prepare a"estecuri de p#"7nt pentru se"#naturi, confor" criteriului de perfor"anta aC utiliD7nd condiiile de aplicaEilitate. *roEa practica de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# ca este capaEil sa eGecute lucrarea de se"#nat, confor" criteriului de perfor"anta EC utiliD7nd condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# ca este capaEil sa efectueDe lucr#ri de 3ngri+ire aplicate se"#naturilor, confor" criteriului de perfor"anta cC utiliD7nd condiiile de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii #

02. CULTURA PLANTELOR HORTICOLE CN GOSPODARIA AGROTURISTIC MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'.,"&")4a# 02. 2 5ealiDeaD# "aterial s#ditor po"icol si 4iticol.

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)&a # BaC %escrierea "etodelor de producere a "aterialului s#ditor po"icol si 4iticol BEC $Gecuia operaiei de oEinere a Euta ilor la po"ii fructiferi si 4ita de 4ie MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C')-i4ii -" a,li a9ili&a&" : 8etode : prin se"#nat direct la speciile po"icole , prin Eut# ire la 4ita de 4ie si po"ii fructiferi. 8aterial s#ditor : se"ine , Euta i. :peraii : efectuarea de Euta i la po"ii fructiferi si 4ita de 4ie, se"#natul la speciile po"icole, plantarea Euta ilor 3nr#d#cinai. 8i+loace : "aterial se"incer, Euta i , cuite, foarfece. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P!'9" -" "1al$a!"# *roEe orale i scrise de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# ca este capaEil sa descrie "etodele de producere a "aterialului s#ditor po"icol si 4iticol, confor" criteriului de perfor"anta aC , utiliD7nd condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice de e4aluare , prin care ele4ul de"onstreaD# ca este capaEil sa eGecute operaii de oEinere a Euta ilor la po"ii fructiferi si 4ita de 4ie, confor" criteriului de perfor"anta EC utiliD7nd condiiile de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii #

02. CULTURA PLANTELOR HORTICOLE CN GOSPODARIA AGROTURISTIC MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'.,"&")&a# 02. ; $fectueaD# lucr#ri de 3ntreinere cu caracter general la speciile 0orticole

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)&a : BaC $Gecuia lucr#rilor de 3ntreinere a solului prin operaii specifice. BEC $fectuarea lucr#rilor de 3ngri+ire la speciile 0orticole. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C')-i4ii -" a,li a9ili&a&" : =ucr#rile de 3ntreinere: :peraii specifice: =ucr#ri de 3ngri+ire: ;nelte : af7nat, pli4it Euruieni, udat, fertiliDat. s#pare, "#runire,distrugerea Euruienilor, udare, ad"inistrarea de 3ngr# #"inte. susinere, t#ieri la po"i si 4ita de 4ie, stropiri. sape, s#p#ligi,caD"ale, greEle, stropitori, 4er"orel.

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P!'9" -" "1al$a!" # *roEe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# ca este capaEil sa eGecute lucr#ri de 3ntreinere a solului, confor" criteriului de perfor"anta aC utiliD7nd condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# ca este capaEil sa efectueDe lucr#ri de 3ngri+ire a plantelor 0orticole, confor" criteriului de perfor"anta EC utiliD7nd condiiile de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii #

02. CULTURA PLANTELOR HORTICOLE CN GOSPODARIA AGROTURISTIC MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'.,"&")&a# 02.< $Gecut# recoltarea produselor 0orticole.

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)&a # BaC $fectuarea operaiei de recoltat a fructelor si legu"elor si sortarea acestora pe calit#i. BEC $Gecutarea operaiei de depoDitare a fructelor si legu"elor. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C')-i4ii -" a,li a9ili&a&" # :peraii de recoltare: "anuale, cu a+utorul ustensilelor. Sortarea : separarea produselor pe calit#i "ateriale: l#die, g#lei, scara, cuit, foarfece. :peraii : a eDarea in l#die, transport. %epoDitarea: pi4nie, Eeciuri. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P!'9" -" "1al$a!": *roEe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# ca este capaEil sa efectueDe operaiile de recoltat si sortare a produselor 0orticole confor" criteriului de perfor"anta aC, utiliD7nd condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# ca este capaEil sa eGecute operaiile de depoDitare a produselor 0orticole, confor" criteriului de perfor"anta EC, utiliD7nd condiiile de aplicaEilitate

Ti&l$l $)i&%4ii# 0;. IGIENA CN GOSPODRIA AGROTURISTIC IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ni1"l$l: 1

Val'a!" !"-i&# 1,' IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

C'.,"&")4"# 2&.1. 2&.2. 2&.!. 2&.&. Aplic# nor"ele de igien# indi4idual# $Gecut# cur#enia 3n spaiile de lucru i de depoDitare IgieniDeaD# utila+ele, aparatele, ustensilele i 4asele folosite 3n gospod#ria agroturistic# %escrie Eolile ce pot fi trans"ise prin ali"ente

Ti&l$l $)i&%4ii # 0;. IGIENA CN GOSPODRIA AGROTURISTIC MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'.,"&")4a # 0;.1 Aplic# nor"ele de igien# indi4idual# MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%#

BaC Identificarea "aterialelor necesare igienei indi4iduale; BEC Asigurarea igienei indi4iduale 3n 4ederea prest#rii acti4it#ilor 3ntrFo gospod#rie agroturistic#; BcC .olosirea ec0ipa"entului de lucru adec4at MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# 8ateriale: Igien#: $c0ipa"ent: ap#, s#pun, alcool "edicinal, prosop; igiena "7inilor, igiena corpului, igiena 4esti"entaiei; 0alat, Eonet#, or, 3nc#l#"inte adec4at#;

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P!'9" -" "1al$a!"# *roEe orale i scrise de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# identifice "aterialele necesare asigur#rii igienei indi4iduale, 3n confor"itate cu criteriul de perfor"an# BaC, respect7nd condiiile de aplicaEilitate. *roEe orale i scrise de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s#F i asigure igiena indi4idual# 3n 4ederea prest#rii acti4it#ilor 3ntrFo gospod#rie agroturistic#, 3n confor"itate cu criteriului de perfor"an# BEC respect7nd condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# foloseasc# adec4at ec0ipa"entul de lucru, 3n confor"itate cu criteriului de perfor"an# BcC respect7nd condiiile de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii # 0;. IGIENA CN GOSPODRIA AGROTURISTIC MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'.,"&")4a # 0;.0 $Gecut# cur#enia 3n spaiile de lucru i de depoDitare MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# BaC Selectarea "i+loacelor necesare realiD#rii cur#eniei 3n spaiile de lucru i de depoDitare; BEC ;tiliDarea soluiilor pentru igieniDare;

BcC $Gecutarea acti4it#ilor curente de igieniDare, deDinfecie, deDinsecie i deratiDare 3n spaiile de lucru i de depoDitare; BdC 5espectarea nor"elor specifice pentru securitatea "uncii. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# 8i+loace: aspirator, "#tur#, "op F uri, perii, la4ete, Soluii: soluii de sp#lare Bs#pun, detergeniC, soluii de deDinfectare Bclor, clora"in#, deDinfectani tensioacti4iC; Acti4it#i: "#turarea 3n spaiile desc0ise, aspirarea prafului, 3ndep#rtarea resturilor grosiere, 3n"uiere, sp#lare, deDinfecieFcl#tire, deDinsecia 3n spaii li"itate utiliD7nd spraJFuri speciale, deratiDare "ecanic# BcapcaneC ; Nor"e: specifice efectu#rii cur#eniei 3n spaiile de lucru i de depoDitare. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P!'9" -" "1al$a!"# *roEe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# selecteDe "i+loacele necesare pentru realiDarea cur#eniei, perfor"an# BaC respect7nd condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# utiliDeDe soluii pentru igieniDare, confor" criteriului de perfor"an# BEC respect7nd condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# eGecute acti4it#i de igieniDare, deDinfecie, deDinsecie i deratiDare 3n spaiile de lucru i de depoDitare, confor" criteriului de perfor"an# BcC respect7nd condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil respecte nor"ele specifice efectu#rii cur#eniei 3n spaiile de lucru i de depoDitare confor" criteriului de perfor"an# BdC, respect7nd condiiile de aplicaEilitate. Ti&l$l $)i&%4ii # 0;. IGIENA CN GOSPODRIA AGROTURISTIC MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'.,"&")4a # 0;.2 IgieniDeaD# utila+ele, aparatele, ustensilele i 4asele folosite 3n gospod#ria agroturistic# 3n confor"itate cu criteriului de

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%#

BaC Selectarea "aterialelor

i ustensilelor necesare igieniD#rii utila+elor, aparatelor,

ustensilelor i 4aselor folosite 3n gospod#rie; BEC $Gecutarea igieniD#rii utila+elor i aparatelor respect7nd etapele de lucru ale igieniD#rii; BcC 5espectarea nor"elor specifice pentru securitatea "uncii. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# 8ateriale, ustensile: $tape: Nor"e: sod# calcinat#, fosfat trisodic, aciDi organici, s#punuri, detergeni, deDinfectani B pe EaD# de clorC, perii, Eurei, furtun, la4ete; 3n"uiere, sp#lare, cur#ire, deDinfecie, cl#tire; specifice igieniD#rii utila+elor, ustensilelor i 4aselor folosite 3n gospod#ria agroturistic#.

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P!'9" -" "1al$a!"# *roEe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# selecteDe "aterialele i ustensilele necesare igieniD#rii utila+elor, aparatelor, ustensilelor i 4aselor folosite 3n gospod#rie, aplicaEilitate. *roEe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# eGecute igieniDarea utila+elor i aparatelor, confor" criteriului de perfor"an# BEC respect7nd condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# respecte nor"ele specifice de securitate a "uncii, confor" criteriului de perfor"an# BcC , respect7nd condiiile de aplicaEilitate. confor" criteriului de perfor"an# BaC respect7nd condiiile de

Ti&l$l $)i&%4ii # 0;. IGIENA CN GOSPODRIA AGROTURISTIC MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'.,"&")4a # 0;.; %escrie Eolile ce pot fi trans"ise prin ali"ente MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# BaC %enu"irea Eolilor ce pot fi trans"ise prin ali"ente;

BEC CaracteriDarea principalelor toGiinfecii ali"entare trans"ise prin ali"ente; BcC %escrierea Eolilor paraDitare i infecioase ce pot fi trans"ise prin ali"ente; MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# 9oli: toGiinfecii ali"entare Bproduse de sal"onele, de stafilococi, de clostridiiC, Eoli infecioase BtuEerculoDa, EruceloDa, feEra aftoas#C, Eoli paraDitare BascaridioDa, tenioDa, tric0ineloDaC; (oGiinfecii: cauDe, c#i de trans"itere, "od de "anifestare, "#suri de pre4enire; *araDitare i infecioase: cauDe, ciclul Eiologic la paraDii, c#i de trans"itere, se"ne caracteristice Eolilor, "#suri de pre4enire. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P!'9" -" "1al$a!"# *roEe orale i scrise de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# denu"easc# principalele Eoli ce pot fi trans"ise prin ali"ente, 3n confor"itate cu criteriului de perfor"an# BaC respect7nd condiiile de aplicaEilitate. *roEe orale i scrise de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# caracteriDeDe principalele tipuri de toGiinfecii ali"entare ce pot fi trans"ise prin ali"ente, 3n confor"itate cu criteriului de perfor"an# BEC respect7nd condiiile de aplicaEilitate. *roEe orale i scrise de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# descrie principalele Eoli paraDitare i infecioase ce pot fi trans"ise prin ali"ente, 3n confor"itate cu criteriului de perfor"an# BcC respect7nd condiiile de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii#

0<. LUCRRI DE CNTREINERE A GOSPODRIEI AGOTURISTICE

Ni1"l$l# Val'a!" !"-i&#

1 1,'

C'.,"&")4"#

2'.1 $Gecut# lucr#ri de 3ntreinere i reparaii 3n gospod#ria agroturistic# 2'.2 $fectueaD# lucr#ri de 3ntreinere a dot#rilor interioare din gospod#ria agroturistic# 2'.! $fectueaD# operaii de 3ntreinere a cur#eniei 3n spaiile de caDare din gospod#ria agroturistic#. 2'.& ?ntrein i igieniDeaD# rufele destinate folosinei turi tilor.

Ti&l$l $)i&%4ii# #

0<. LUCRRI DE CNTREINERE A GOSPODRIEI AGOTURISTICE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII C'.,"&")4a# 0<.1 $Gecut# lucr#ri de 3ntreinere i reparaii 3n gospod#ria agroturistic# MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# BaC $Gecutarea lucr#rilor si"ple de reparaii 3n gospod#ria agroturistic#. BEC $fectuarea lucr#rilor de 3ntreinere i cur#enie a spaiilor 4erDi.

BcC ?ngri+irea plantelor orna"entale din gospod#ria agroturistic#. BdC 5espectarea nor"elor de protecie a "uncii la eGecutarea lucr#rilor de reparaii MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# =ucr#ri de reparaii: reparat gard, reparat 0a"Ear, reparat f7nar, reparat pori i u i, 3nlocuit feronerie pentru u i i gea"uri, 3nlocuit corpuri de ilu"inat, 3nlocuit sigurane fuDiEile. =ucr#ri de 3ntreinere i cur#enie a spaiilor 4erDi: tuns iarEa, 3ntreinut ronduri cu flori, tuns gard 4iu. ?ngri+irea plantelor orna"entale de: gr#din#, florilor de ca"er#, florilor de Ealcon, plantelor c##r#toare. ;nelte: greEl#, "a in# de tuns iarEa, foarfece, sap#, stropitoare, 07rle, cle te, ciocan, dalt#, creion electric. Nor"e de protecie a "uncii nor"e de protecie a "uncii specifice do"eniului "ecanic, electric i electrocasnic MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P!'9" -" "1al$a!"# *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# eGecute lucr#ri si"ple de reparaii 3n gospod#ria agroturistic#, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BaC acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# eGecute lucr#ri de 3ntreinere i cur#enie a spaiilor 4erDi, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BEC acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# 3ngri+easc# plantele orna"entale din gospod#ria agroturistic#, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BcC acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# respect# nor"ele de protecie a "uncii la eGecutarea lucr#rilor de reparaii, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BdC acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaEilitate

Ti&l$l $)i&%4ii# #

0<. LUCRRI DE CNTREINERE A GOSPODRIEI AGOTURISTICE

$fectueaD# lucr#ri de 3ntreinere a dot#rilor interioare din gospod#ria agroturistic# IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# BaC Identificarea "aterialelor necesare efectu#rii lucr#rilor de 3ntreinere a dot#rilor din gospod#ria agroturistic#.

C'.,"&")4a# 0<. 0

BEC $fectuarea lucr#rilor de 3ntreinere a podelelor, pardoselelor i pereilor din gospod#ria agroturistic#.
BcC

?ntreinerea "oEilierului, u ilor i ferestrelor din gospod#ria agroturistic#.

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# Identificarea "aterialelor: detergent, sol4eni, suEstane pentru cur#at podele ipardoseli, 4opsea pe EaD# de ulei, 4opsea la4aEil#, lac, pensul#, perie, trafalete, Eidinea, g#leat#, Eurete, la4et#, 07rtie aEraDi4#. =ucr#ri de 3ntreinere pentru ur"#toarele tipuri de podele i pardoseli: podele din le"n, podele din parc0et, podele din parc0et la"inat, pardoseli din gresie, pardoseli din piatr#. =ucr#ri de 3ntreinere pentru ur"#toarele tipuri de "oEilier: "oEilier din le"n, "oEilier din "aterial plastic,"oEilier din r#c0it#, "oEil# tapiat# cu piele, tapierii din "aterial teGtil. =ucr#ri de 3ntreinere pentru ur"#toarele tipuri de u i: u i din le"n de Erad, u i din le"n de cire , u i din ste+ar, u i "etalice,. =ucr#ri de 3ntreinere pentru ur"#toarele tipuri de ferestre: ferestre din le"n 4opsit i l#cuit, ferestre din *2C, ferestre din alu"iniu. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P!'9" -" "1al$a!"# *roEe orale prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# identifice "aterialele necesare efectu#rii lucr#rilor de 3ntreinere a dot#rilor din gospod#ria agroturistic#, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BaC acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# efectueDe operaii de 3ntreinere a podelelor, pardoselilor i pereilor din gospod#ria agroturistic#, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BEC acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# 3ntrein# "oEilierul, u ile i ferestrele, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BcC acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii:

0<. LUCRRI DE CNTREINERE A GOSPODRIEI AGOTURISTICE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII C'.,"&")4a# 0<. 2 $fectueaD# lucr#ri de 3ntreinere a cur#eniei 3n spaiile de caDare din gospod#ria agroturistic#

C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# BaC *reciDarea etapelor de efectuare a cur#eniei.

BEC Selectarea "aterialelor

i aparatelor necesare efectu#rii lucr#rilor de 3ntreinere a

cur#eniei 3n spaiile de caDare. BcC $fectuarea operaiilor Dilnice de 3ntreinere a cur#eniei 3n spaiile de caDare. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# *reciDarea etapelor de efectuare a cur#eniei: Dilnice, periodice i generale. Selectarea "aterialelor i aparatelor : detergeni, soluii pentru cur#at co4oare, soluii pentru cur#at gea"uri, deDinfectani, prosoape, la4ete, "#tur#, g#leat#, "op, aspirator. :peraii Dilnice de 3ntreinerea cur#eniei : cur#enia in dor"itor, sc0i"Earea len+eriei, cur#enia 3n grupul sanitar, sc0i"Earea prosoapelor, cur#enia 3n sala de "ese i spaiul pentru petrecerea ti"pului liEer. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P!'9" -" "1al$a!"# *roEe scrise prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# preciDeDe etapele

efectu#rii cur#eniei, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BaC acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaEilitate. *roEe orale prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# selecteDe "aterialele i

aparatele necesare efectu#rii lucr#rilor de 3ntreinere a cur#eniei 3n spaiile de caDare, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BEC acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# efectueDe operaii de 3ntreinere a cur#eniei 3n spaiile de caDare, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BcC acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii#

0<. LUCRRI DE CNTREINERE A GOSPODRIEI AGOTURISTICE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII C'.,"&")4a# 0<.; ?ntrein i igieniDeaD# rufele destinate folosinei turi tilor

C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# BaC *reg#tirea rufelor pentru sp#lare. BEC Alegerea detergenilor i ec0ipa"entelor pentru sp#larea rufelor. BcC Sp#larea rufelor destinate folosinei turi tilor

BdC C#lcarea, 3"pac0etarea i p#strarea rufelor. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# *reg#tirea rufelor pentru sp#lare: selectarea rufelor dup# culoare, selectarea rufelor dup# tipul "aterialului. Alegerea ec0ipa"entelor i detergenilor: "a in# de sp#lat, cad#, lig0ean, detergent, soluie pentru 3n#lEire,detergent de parfu"are. Sp#larea rufelor: sp#lare "anual#, sp#lare "ecanic#. C#lcarea i 3"pac0etarea rufelor: len+erie de pat, fa# de "as#, er4et de Euc#t#rie, perdea, draperie. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P!'9" -" "1al$a!"# *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# preg#teasc# rufele pentru sp#lare, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BaC acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaEilitate. *roEe orale prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# aleag# detergentul i ec0ipa"entul pentru sp#larea rufelor, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BEC acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# spele rufele destinate folosinei turi tilor, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BcC acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# calce, s# 3"pac0eteDe i s# p#streDe rufele, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BdC acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii# 0=. PREPARATE CULINARE SIMPLE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ni1"l$l: 1

Val'a!" !"-i&# 1.1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII C'.,"&")4"# 2).1. 2).2. *relucreaD# "ateria pri"a in 4ederea oEinerii preparatelor culinare *reg#te te se"ipreparate culinare si"ple.

2).!. 2).&. 2).'.

5ealiDeaD# preparate culinare lic0ide si"ple de felul I $Gecut# preparate culinare si"ple de felul II . *repar# dulciuri de Euc#t#rie si"ple.

Ti&l$l $)i&%4ii # 0=. PREPARATE CULINARE SIMPLE MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'.,"&")4a# 0=.1 *relucreaD# "ateria pri"a 3n 4ederea oEinerii preparatelor culinare. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# BaC Identificarea "ateriilor pri"e ce ur"eaD# a fi prelucrate; BEC Identificarea "i+loacelor de prelucrare pri"ar# i ter"ic# a "ateriilor pri"e; BcC *relucrarea pri"ar# a "ateriilor pri"e 3n 4ederea oEinerii preparatelor culinare;

BdC *relucrarea ter"ic# a "ateriilor pri"e 3n 4ederea oEinerii preparatelor culinare; BeC 5espectarea nor"elor specifice pentru securitatea "uncii. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# 8aterii pri"e : 8i+loace: Fpri"ar#: carne, lapte, fructe, legu"e, faina, oua; 4ase de "#ri"i diferite, cuite, Elaturi de le"n, site, teluri, "a ini de tocat, roEot de Euc#t#rie ; F ter"ic#: 4ase de diferite "#ri"i, spu"iere, palete din le"n, strecur#toarea, gr#tar, frig#ruia, frigider, "a ina de g#tit, cuptor, cuptor cu "icrounde; *relucrarea pri"ar# : sp#lare, sortare, cur#ire, cernere, t#iere, tocare, porionare; *relucrarea ter"ic# : op#rire, fierEere, pr#+ire, sotare, frigere, fla"Eare, coacere, r#cire; Nor"e: specifice prelucr#rii pri"are i ter"ice a "ateriilor pri"e. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P!'9" -" "1al$a!"# *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# identifice "ateriile pri"e ce ur"eaD# a fi prelucrate 3n 4ederea oEinerii preparatelor culinare, confor" criteriului de perfor"an# BaC utiliD7nd condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# identifice "i+loacele de prelucrare pri"ar# i ter"ic# a "ateriilor pri"e, confor" criteriului de perfor"an# BEC utiliD7nd condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# prelucreDe pri"ar i ter"ic "ateriile pri"e 3n 4ederea oEinerii preparatelor culinare, confor" criteriilor de perfor"an# BcC i BdC , utiliD7nd condiiile de aplicaEilitate. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# respecte nor"ele specifice pentru securitatea "uncii, confor" criteriului de perfor"an# BeC, utiliD7nd condiiile de aplicaEilitate.

Ti&l$l $)i&%4ii # 0=. PREPARATE CULINARE SIMPLE MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'.,"&")4a# 0=.0 *reg#te te se"ipreparate culinare si"ple. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%# >a? >9? > ? >-? Clasificarea se"ipreparatelor culinare si"ple. 5ealiDarea se"ipreparatelor culinare si"ple reci. $Gecutarea se"ipreparatelor culinare si"ple calde. :Einerea se"ipreparate culinare auGiliare.

>"?

5espectarea nor"elor specifice pentru securitatea "uncii.

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# Se"ipreparate si"ple: Se"ipreparate reci: se"ipreparate culinare si"ple calde, reci, auGiliare; sos de usturoi, sos de 0rean, "aioneD#, sos de "u tar, sos de l#"7ie, sos de unt; sos to"at, sos de iaurt, sos de s"7nt7n#;

Se"ipreparate calde: Se"ipreparate Eor , t#ieei, Eai. auGiliare: Nor"e: specifice prelucr#rii pri"are i ter"ice a "ateriilor pri"e. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P!'9" -" "1al$a!"#

*roEe practice i orale de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# clasifice se"ipreparatele culinare si"ple confor" criteriului de perfor"an# BaC condiiilor de aplicaEilitate . *roEe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# eGecute se"ipreparatele culinare reci i calde confor" criteriilor de perfor"an# BEC i BcC i a condiiilor de aplicaEilitate . *roEe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# oEin# se"ipreparatele culinare auGiliare confor" criteriului de perfor"an# BdC i a condiiilor de aplicaEilitate pri4ind criteriile de perfor"an# . *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# respecte nor"ele specifice pentru securitatea "uncii, confor" criteriului de perfor"an# BeC, utiliD7nd condiiile de aplicaEilitate. Ti&l$l $)i&%4ii# 0=. PREPARATE CULINARE SIMPLE MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'.,"&")4a # 0=.2 5ealiDeaD# preparate culinare lic0ide si"ple de felul I i a

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%L BaC Clasificarea preparatelor lic0ide si"ple; BEC :Einerea preparatelor lic0ide si"ple ; BcC *#strarea preparatelor lic0ide si"ple la para"etrii corespunD#tori; BdC 5espectarea nor"elor specifice pentru securitatea "uncii.

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# supe, ciorEe, Eor uri; reete culinare pentru: sup# de DarDa4at, sup# cu t#iei de cas#, ciorE# #r#neasca, ciorE# de pas#re, ciorE# de fasole, Eor de pe te; *#strarea: 4ase e"ailate, de inoG, "a in# de g#tit, frigider; *ara"etrii: durat# i te"peratur#; Nor"e: specifice prelucr#rii pri"are i ter"ice a "ateriilor pri"e. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P!'9" -" "1al$a!"# *roEe orale de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# clasifice preparatele culinare lic0ide si"ple de felul I confor" criteriului de perfor"an# BaC i a condiiilor de aplicaEilitate . *roEe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# oEin# preparatele culinare lic0ide si"ple de felul I confor" criteriului de perfor"an# BEC i a condiiilor de aplicaEilitate . *roEe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# p#streDe corespunD#tor preparatele culinare lic0ide si"ple de felul I confor" criteriului de perfor"an# BcC i condiiilor de aplicaEilitate pri4ind criteriile de perfor"an#. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# respecte nor"ele specifice pentru securitatea "uncii, confor" criteriului de perfor"an# BdC, utiliD7nd condiiile de aplicaEilitate. Ti&l$l $)i&%4ii # 0=. PREPARATE CULINARE SIMPLE MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'.,"&")4a # 0=.; $Gecut# preparate culinare si"ple de felul II MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%L BaC Clasificarea preparatelor culinare si"ple de felul II. BEC 5ealiDarea preparatelor culinare si"ple de felul II. BcC *#strarea preparatelor culinare si"ple de felul II la para"etrii corespunD#tori. BdC 5espectarea nor"elor specifice pentru securitatea "uncii. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Clasificare: *reparate lic0ide:

C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# Clasificare: dup# "ateria pri"# Bde porc, 4it#, puiC i trata"entul ter"ic aplicat Bfriptur# la gr#tar, la cuptor, la frigare i pr#+iteC; *reparate: reete culinare pentru: friptur# la gr#tar Bde porc, de 4it#, de puiC, frig#rui si"ple i asortate, pe te pr#+it, toc0itur# din carne de porc; *#strarea 4ase e"ailate si de inoG, "a in# de g#tit, frigider; *ara"etrii: durat# i te"peratur#; Nor"e: specifice prelucr#rii pri"are i ter"ice a "ateriilor pri"e. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P!'9" -" "1al$a!"# *roEe orale de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# clasifice preparatele culinare si"ple de felul II confor" criteriului de perfor"an# BaC aplicaEilitate . *roEe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# de aplicaEilitate . *roEe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# condiiilor de aplicaEilitate pri4ind criteriile de perfor"an# . *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# respecte nor"ele specifice pentru securitatea "uncii, confor" criteriului de perfor"an# BdC, utiliD7nd condiiile de aplicaEilitate. Ti&l$l $)i&%4ii # 0=. PREPARATE CULINARE SIMPLE MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'.,"&")4a # 0=.< *repar# deserturi si"ple p#streDe realiDeDe i a condiiilor de

preparatele culinare si"ple de felul II confor" criteriului de perfor"an# BEC i a condiiilor

corespunD#tor preparatele culinare si"ple de felul II confor" criteriului de perfor"an# BcC i

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%L >a? >9? > ? >-? Clasificarea deserturilor si"ple. *repararea deserturilor si"ple. *#strarea deserturilor la para"etrii corespunD#tori. 5espectarea nor"elor specifice pentru securitatea "uncii.

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# %eserturi: dulciuri de Euc#t#rie BEudinci, pe EaD# de crupe i lapte, pe EaD# de aluaturiC i de patiserie B din foi de pl#cint#, din aluat dospitC. *repararea deserturilor: reete culinare pentru: Eudinc# de gri , oreD cu lapte, cl#tite, gogo i, pl#cint# cu "ere, pl#cint# cu Er7nD#. *#strare: 4ase e"ailate si de inoG, "a in# de g#tit, frigider; *ara"etrii: durat# i te"peratur#; Nor"e: specifice prelucr#rii pri"are i ter"ice a "ateriilor pri"e. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM P!'9" -" "1al$a!"# *roEe orale de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# clasifice deserturile si"ple confor" criteriului de perfor"an# BaC i a condiiilor de aplicaEilitate . *roEe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# prepare deserturi si"ple confor" criteriului de perfor"an# BEC i a condiiilor de aplicaEilitate . *roEe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# aplicaEilitate pri4ind criteriile de perfor"an# . *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# respecte nor"ele specifice pentru securitatea "uncii, confor" criteriului de perfor"an# BdC, utiliD7nd condiiile de aplicaEilitate. p#streDe

corespunD#tor deserturile si"ple confor" criteriului de perfor"an# BcC i condiiilor de

Ti&l$l $)i&%4ii:

0G. CNMULIREA ANIMALELOR

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ni1"l# Val'a!" !"-i&# C'.,"&")4"# 2,.1 *reDint# aparatul genital la ani"ale 2,.2 Alege ani"alele pentru reproducie 1 1,'

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

2,.! %escrie acti4itatea de reproducie

Ti&l$l $)i&%4ii:

0G.

CNMULIREA ANIMALELOR

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII C'.,"&")4a# 0G. 1. *reDint# aparatul genital la ani"ale

C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%: >a? >9? > ? $Gplicarea rolului aparatului genital %escrierea co"ponentelor aparatului genital "ascul %escrierea co"ponentelor aparatului genital fe"el

C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# rol co"ponente aparatului genital "ascul co"ponente aparatului genital fe"el elaEorare de celule seGuale testicule, epididi", uretr#, penis o4are, uter, 4agin, 4ul4#

P!'9" -" "1al$a!": *roEe orale i scrise prin care ele4ul treEuie s# de"onstreDe c# este capaEil s# eGplice rolul aparatului genital a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BaC cuprinD7nd ele"entele din condiiile de aplicaEilitate aplicaEilitatea criteriilor de perfor"an#. *roEe practice prin care ele4ul treEuie s# de"onstreDe c# este capaEil s# descrie co"ponentele aparatului genital "ascul de perfor"an#. i fe"el a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# BEC i BcC cuprinD7nd ele"entele din preciD#rile pri4ind aplicaEilitatea criteriilor

Ti&l$l $)i&%4ii:

0G. CNMULIREA ANIMALELOR

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'.,"&")4a# 0G. 0. Alege ani"alele pentru reproducie

C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%: >a? >9? > ? *reciDarea perioadei de folosire a ani"alelor la reproducie Identificarea ani"alelor apte pentru reproducie %escrierea ciclului seGual pe specii

C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# perioada pentru folosirea la reproducie criterii de identificare ciclul seGual pe specii caEaline, taurine, o4ine, porcine, p#s#ri 47rst# , greutate, stare de 3ntreinere, s#n#tate durat#, faDele la 4aci, iepe, scroafe, oi

P!'9" -" "1al$a!": *roEe orale i scrise prin care ele4ul treEuie s# de"onstreDe c# este capaEil s# preciDeDe perioada de folosire a ani"alelor la reproducie a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BaC cuprinD7nd ele"entele din condiiile de aplicaEilitate a criteriilor de perfor"an#. *roEe practice prin care ele4ul treEuie s# de"onstreDe c# este capaEil s# identifice ani"alele apte pentru reproducie a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BEC cuprinD7nd ele"entele din condiiile de aplicaEilitate a criteriilor de perfor"an#. *roEe orale i scrise prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# descrie ciclul seGual pe specii a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BcC cuprinD7nd ele"entele din condiiile de aplicaEilitate a criteriilor de perfor"an#

Ti&l$l $)i&%4ii:

0G. CNMULIREA ANIMALELOR

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII C'.,"&")4a 0G. 2 %escrie acti4itatea de reproducie

C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%: >a? >9? > ? >-? *reDentarea siste"ului de "ont# i particularit#ile acesteia pe specii %epistarea ani"alelor 3n c#lduri Supra4eg0erea gestaiei i f#t#rii Anunarea personalului sanitar 4eterinar despre f#t#rile distotice

C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"#

siste"e de "ont# depistare supra4eg0ere anunare

natural# B diri+at#, liEer#, 3n 0are"C, artificial# B 3ns#"7nare artificial# C se"ne eGteriore durat#, se"ne, 3ngri+iri acordate nouFn#scutului i fe"elei "esager, telefonie

P!'9" -" "1al$a!"# *roEe orale i scrise prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# preDinte siste"ele de "ont# i particularit#ile acesteia pe specii a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BaC cuprinD7nd toate ele"entele din condiiile de aplicaEilitate a criteriilor de perfor"an#. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# depisteDe ani"alele 3n c#lduri a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BEC condiiile de aplicaEilitate a criteriilor de perfor"an#. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# supra4eg0eDe gestaia, f#tarea i s# raporteDe personalului sanitar 4eterinar despre f#t#rile distocice a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BcC i BdC cuprinD7nd ele"entele din condiiile de aplicaEilitate a criteriilor de perfor"an#. cuprinD7nd ele"entele din

Ti&l$l $)i&%4ii# Ni1"l# Val'a!" !"-i&# C'.,"&")4"# 2-.1 2-.2 2-.!

08. PRODUCII ANIMALIERE 1 1,'

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Identific# produsele ani"aliere din fer"# $Gecut# recoltarea produselor *#streaD# produsele ani"aliere

Ti&l$l $)i&%4ii#

08. PRODUCII ANIMALIERE

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII C'.,"&")4a 08. 1 Identific# produsele ani"aliere din fer"#

C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%: >a? >9? > ? >-? $Gplicarea i"portanei produselor ani"aliere 3n ali"entaia o"ului %escrierea produselor ani"aliere *reDentarea co"poDiiei c0i"ice a laptelui, c#rnii i oului *reciDarea factorilor care influeneaD# produciile la ani"ale;

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# i"portan# produse co"poDiia c0i"ic# factori econo"ic#, social# lapte, carne, ou#, l7n#, pielicele, El#nuri, piei ap#, proteine, gr#si"i, glucide, s#ruri "inerale ereditari, interni, eGterni, te0nologici

P!'9" -" "1al$a!"# *roEe orale i scrise prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# eGplice i"portana produselor ani"aliere 3n ali"entaia o"ului a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BaC cuprinD7nd toate ele"entele din condiiile de aplicaEilitate a criteriilor de perfor"an#. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# descrie produsele ani"aliere a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BEC cuprinD7nd ele"entele din condiiile de aplicaEilitate a criteriilor de perfor"an#. *roEe orale prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# preDinte co"poDiia

c0i"ic# a laptelui, c#rnii i oului a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BcC cuprinD7nd ele"entele din condiiile de aplicaEilitate a criteriilor de perfor"an#. *roEe orale i scrise prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# preciDeDe factorii care influeneaD# produciile la ani"ale a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BdC cuprinD7nd ele"entele din condiiile de aplicaEilitate a criteriilor de perfor"an#.

Ti&l$l $)i&%4ii#

08. PRODUCII ANIMALIERE

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'.,"&")4a 08. 0 5ecolteaD# produsele

C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%: >a? >9? > ? %escrierea "etodelor de recoltare a produselor ani"aliere $fectueaD# "anual "ulsul i tunsul 3n condiii de igien# 5espectarea nor"elor de protecie a "uncii 3n acti4itatea de colectare a produselor pri"are

C')-i4ii ,!i1i)- a,li a9ili&a&"a# "etode "anual, "ecanic "ateriale g#leat#, Eidon, prosop, tifon, foarfece, cofra+e nor"e de protecie nor"e de securitate a "uncii pentru sectorul cre terii ani"alelor

a "uncii ec0ipa"ent de protecie

0alat, Eonet#, ciD"e, salopet#

P!'9" -" "1al$a!"# *roEe orale i scrise prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# descrie "etodele de recoltare a produselor ani"aliere a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BaC cuprinD7nd toate ele"entele din condiiile de aplicaEilitate a criteriilor de perfor"an#. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# efectueDe "anual "ulsul i tunsul 3n condiii de igien# a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BEC cuprinD7nd ele"entele din condiiile de aplicaEilitate a criteriilor de perfor"an#. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# respect# nor"ele de protecie a "uncii 3n acti4itatea de colectare a produselor pri"are a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BcC perfor"an#. cuprinD7nd ele"entele din condiiile de aplicaEilitate a criteriilor de

Ti&l$l $)i&%4ii#

08. PRODUCII ANIMALIERE

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM C'.,"&")4a 08. 2 *#streaD# produsele ani"aliere

C!i&"!ii -" ,"!f'!.a)4%: >a? >9? > ? *reg#tirea spaiilor de depoDitare 5espectarea regulilor de igien# pri4ind p#strarea produselor ani"aliere Asigurarea condiiilor opti"e de depoDitare a produselor ani"aliere

C')-i4ii -" a,li a9ili&a&"# spaii de depoDitare reguli de igien# condiii opti"e de depoDitare c#"ar#, spaii frigorifice, "agaDie sp#lare, op#rire, cl#tire, deDinfecie te"peratur#, u"iditate

P!'9" -" "1al$a!"# *roEe orale i scrise prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# preg#teasc# spaiile de depoDitare a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BaC cuprinD7nd toate ele"entele din condiiile de aplicaEilitate a criteriilor de perfor"an#. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# respecte nor"ele de igien# pri4ind p#strarea produselor ani"aliere a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BEC cuprinD7nd ele"entele din condiiile de aplicaEilitate a criteriilor de perfor"an#. *roEe practice prin care ele4ul de"onstreaD# c# este capaEil s# asigure condiiile opti"e de depoDitare a produselor ani"aliere a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# BcC i BdC cuprinD7nd ele"entele din condiiile de aplicaEilitate a criteriilor de perfor"an#.