Sunteți pe pagina 1din 8

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTRREA NR. 160


Consiliul Local al Municipiului Craiova, ntrunit n edina ordinar din data de
28.04.2011;
Avnd n vedere raportul nr.2303/2011 ntocmit de Direcia Economico -
Financiar, prin care se propune aprobarea Regulamentului privind ndrumarea i
coordonarea asociaiilor de proprietari, precum i desfurarea controlului financiar
contabil la asociaiile de proprietari/locatari din municipiul Craiova i rapoartele
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.64, 65, 66, 67
i 68/2011;
n conformitate cu prevederile Legii nr.230/2007 privind nfiinarea, organizarea
i funcionarea asociaiilor de proprietari i Ordonanei Guvernului nr.2/2001 privind
regimul juridic al contraveniilor, modificat i completat, aprobat prin Legea
nr.180/2002;
n temeiul art.36 alin.9, art.45 alin.1 i art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001,
republicat, privind administraia public local;HOTRTE:


Art.1. Se aprob Regulamentul privind ndrumarea i coordonarea asociaiilor de
proprietari, precum i desfurarea controlului financiar contabil la asociaiile
de proprietari/locatari din municipiul Craiova, prevzut n anexa care face parte
integrant din prezenta hotrre.
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraie Public Local i Direcia Economico - Financiar vor aduce la
ndeplinire prevederile prezentei hotrri.


PREEDINTE DE EDIN, CONTRASEMNEAZ,
SECRETAR,
Lucian MINCU Nicoleta MIULESCU


ANEXA LA HOTRREA NR.160/2011

Regulament privind ndrumarea i coordonarea asociaiilor de
proprietari precum i desfurarea controlului financiar - contabil la
asociaiile de proprietari/ locatari din Municipiul Craiova


CAP. I
PREVEDERI LEGALE


Art. 1 Consiliile locale ale municipiilor, oraelor, comunelor i ale sectoarelor
Municipiului Bucureti sprijin activitatea asociaiilor de proprietari pentru realizarea
sarcinilor i scopurilor ce le revin conform prevederilor art. 52 din Legea nr.
230/2007 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea asociaiilor de proprietari cu
modificrile ulterioare.
Art. 2 Consiliile locale ale municipiilor, oraselor, comunelor si ale sectoarelor
Municipiului Bucuresti indruma si sprijina asociatiile de proprietari pentru
indeplinirea obligatiilor locale ce le revin asupra proprietatii comune.
Art. 3 Controlul asupra activitii financiar-contabile din cadrul asociaiilor de
proprietari se exercit de ctre Consiliile locale cu sprijinul aparatului propriu al
consiliilor judeene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureti
conform prevederilor art. 55 din Legea nr. 230 / 2007 privind nfiinarea, organizarea
i funcionarea asociaiilor de proprietari, cu modificrile ulterioare i ale art.59, alin.
1 din Hotrrea Guvernului nr. 1588/2007 pentru aprobarea normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 230/2007.

Art. 4 Prevederi legale:

LEGEA Nr. 230/2007, privind nfiinarea, organizarea i funcionarea
asociaiilor de proprietari, cu modificrile ulterioare:

,,Art. 55 Consiliile locale cu sprijinul aparatului propriu al consiliilor judeene,
respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureti, exercit controlul asupra
activitii financiar-contabile din cadrul asociaiilor de proprietari, din oficiu ori la
solicitarea unuia sau mai multor membri ai asociaiei de proprietari.
HOTRREA DE GUVERN NR. 1588/2007, pentru aprobarea Normelor
Metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind nfiinarea, organizarea i
funcionarea asociaiilor de proprietari, cu modificrile ulterioare:
,Art. 59-(1) Exercitarea controlului asupra activitii financiar-contabile din
cadrul asociaiilor de proprietari se realizeaz n conformitate cu prevederile art.55
din Legea nr. 230/2007, de ctre organele competente, potrivit legislaiei financiar-
contabile.

CAP. II
NDRUMAREA I COORDONAREA ASOCIAIILOR DE PROPRIETARI

n exercitarea atribuiilor sale Serviciul Coordonare Asociaii de Proprietari
asigur ndrumarea metodologic i sprijinirea asociaiilor de proprietari n realizarea
scopurilor i sarcinilor ce le revin, n conformitate cu prevederile legale n vigoare.
Art. 5 Serviciul Coordonare Asociaii de Proprietari are n principal
urmtoarele atribuii n ndrumarea i sprijinirea asociaiilor de proprietari:
a) asigur ntocmirea i distribuirea materialelor informative de interes pentru
asociaiile de proprietari prin care s contribuie la buna desfurare a activitii
acestora;
b) asigur participarea la toate aciunile i discuiile unde se analizez
problemele de ndrumare, sprijin i control ale asociaiilor de proprietari;
c) acord consultan privind transformarea asociaiilor de locatari n asociaii
de proprietari, precum i pentru constituirea asociaiilor de proprietari pe scri sau
tronsoane;
d) organizeaz i asigur exercitarea controlului financiar-contabil i gestionar
la solicitarea asociaiilor de proprietari.
e) ndrum i sprijin asociaiile de proprietari pentru ndeplinirea de ctre
acestea a obligaiilor ce le revin pentru ntreinerea i repararea construciilor i
instalaiilor din condominiu;
f) ndrum i sprijin asociaiile de proprietari pentru respectarea de ctre
acestea a prevederilor legale n vigoare.


CAP. III
CONTROLUL FINANCIAR, CONTABIL I DE GESTIUNE LA
ASOCIAIILE DE PROPRIETARI

Art. 6 Prin prezentul act normativ se reglementeaz modul de efectuare a
controlului financiar - contabil i de gestiune la asociaiile de proprietari, de ctre
persoanele mputernicite, n limita competenelor date de normele legale n vigoare.
Art.7 Obiectivul controlului este de a reda erorile, deficienele, lipsurile pentru
a le remedia i a le evita pe viitor.
Art.8 Asociaiile de proprietari supuse verificrii vor fi anunate despre
desfurarea controlului prin adres scris.
Art.9 Controlul se va efectua n prezena a minim 2 angajai ai Serviciului
Coordonare Asociaii de Proprietari i are ca obiectiv verificarea, controlul i
ndrumarea activitii asociaiei de proprietari, pentru funcionarea acesteia, conform
reglementrilor legale n vigoare, n mod eficient i n interesul proprietarilor pe care
i reprezint.
Art.10 Controlul va fi efectuat prin sondaj i n baza documentelor i actelor
justificative puse la dispoziia personalului de specialitate, pe un an de zile, i numai
n situaia n care se constat deficiene se va extinde verificarea i asupra
documentelor aferente anilor anteriori.
Art.11 n exercitarea atribuiilor sale, Serviciul Coordonare Asociaii de
Proprietari efectueaz control financiar contabil i de gestiune, din oficiu, ori la
solicitarea unuia sau mai multor membrii ai asociaiei de proprietari.
Art. 12 Pe parcursul desfurrii controlului vor fi avute n vedere urmtoarele
obiective:
1. modul de ndeplinire a atribuiilor comitetului executiv i al comisiei de
cenzori;
2. verificarea concordanei dintre soldul scriptic nscris n registru de cas i
numerarul faptic existent n casieria asociaiei n acel moment, conform procesului -
verbal de verificare a casieriei;
3. modul de efectuare a operaiunilor de incasri i pli prin cas;
a) existena registrului de cas;
b) confruntarea valorilor nscrise n duplicatele chitanelor emise, cu suma
nscris n registrul de cas la poziia ncasri;
c) verificarea operaiunilor de pli prin cas;
d) verificarea existenei referatelor de necesitate ntocmite de administratorul
asociaiei de proprietari i aprobate de preedintele asociaiei, pentru cheltuielile
administrativ-gospodreti;
4. verficarea formularelor cu regim special i a celorlalte formulare, comune pe
economie, privind activitatea financiar i contabil, precum i existena registrelor
contabile obilgatorii:
- Registrul - jurnal (cod 14-1-1/A);
- Registrul - inventar (cod 14-1-2).
5. verificarea existenei urmtoarelor registre contabile:
-Registrul pentru evidenta fondului de rulment cod 14-6-25/a
-Registrul pentru evidenta fondului de reparatii cod 14-6-25/b
-Registrul pentru evidenta sumelor speciale cod 14-6-25/c
-Registrul pentru evidenta fondului de penalizari cod 14-6-25/d,
6. verificarea ntocmirii lunare a Situaiei soldurilor elementelor de activ i
pasiv, cod 14-6-30/d, pentru verificarea nregistrrii corecte n contabilitate a
operaiunilor efectuate, aa cum prevede Ordinul Ministrului Economiei i Finanelor
nr. 1969 / 2007 privind aprobarea reglementrilor contabile pentru persoanele juridice
fr scop patrimonial, precum i depunerea acesteia la datele stabilite de lege la
Serviciul Coordonare Asociaii de Proprietari;
7. respectarea prevederilor legale referitoare la ncadrarea personalului, salarii,
prime, verificarea respectrii bugetului de venituri i cheltuieli;
8. legalitatea i realitatea celorlaltor pli i cheltuieli fcute prin numerar sau
virament;
9. verificarea respectrii criteriilor legale de repartizare a cheltuielilor sau a
obligaiilor financiare pe fiecare proprietate individual;
10. utilizarea listei de plat a cotelor de ntreinerere la cheltuielile asociaiei de
proprietari - cod 14-6-28;
11. urmrirea modului de repartizare a penalizrilor facturate de furnizorii de
utiliti precum i a modului de repartizare a penalizrilor stabilite de ctre asociaia
de proprietari pentru orice sum cu titlu de restan, afiate pe lista de plat;
12. verificarea existenei garaniei materiale prevzute de lege pentru
casier/administrator, cenzori( conform hotrrii adunrii generale a proprietarilor);
13. verificarea utilizrii fondurilor de reparaii i a fondurilor speciale
constituite din veniturile obinute din exploatarea propietii comune;
14. verificarea existenei fondului de rulment i a fondului de reparaii;
15. verficarea existenei tuturor documentelor necesare efecturii unei reparaii
la prile comune;
16. verificarea i altor registre i formulare, comune pe economie, privind
activitatea financiar si contabil, utilizate de persoanele juridice fr scop
patrimonial care organizeaz i conduc contabilitatea n partida simpl.


CAP. IV
STABILIREA URMTOARELOR OBLIGAII PENTRU CONDUCERILE I
SALARIAII ASOCIAIILOR DE PROPRIETARI/LOCATARI


n vederea ndeplinirii prevederilor art .55 din Legea nr. 230 / 2007
privind nfiinarea, organizarea i funcionarea asociaiilor de proprietari, cu
modificrile ulterioare, conducerile i salariaii asociaiilor de proprietari au
urmtoarele obligaii:
Art. 13 Pentru buna desfurare a controlului financiar, contabil i de gestiune
la asociaiile de proprietari, acestea sunt obligate s pun la dispoziia persoanelor
mputernicite de ctre Primar, prin dispoziie, pentru efectuarea controlului, toate
documentele solicitate conform listei de mai jos:
- Statutul asociaiei de proprietari, Acordul de Asociere al asociaiei de proprietari,
Codul fiscal, atestatul administratorului, contractele ncheiate cu furnizorii i ali
prestatori de servicii, contracte de munc i convenii civile ncheiate cu personalul
asociaiei, contractul de administrare (dac este cazul), procese - verbale ncheiate de
comisia de cenzori, rapoarte de activitate, expertize contabile i tehnice, .a.m.d., n
urma controalelor efectuate;
- Registrul jurnal;
- Extrasul de cont lunar (sau oglinda soldului i operaiunilor bancare), pentru fiecare
cont;
- Registrul de eviden a cererilor, solicitrilor i reclamaiilor proprietarilor;
-Listele de plat a cotelor de contribuie la cheltuielile asociaiei de proprietari;
- Situaia soldurilor elementelor de pasiv i de activ/Bilan;
- Registrul cu Procese Verbale ale Adunrii Generale a asociaiei de proprietari;
- Registrul de Decizii ale Comitetului Executiv;
- Bugetele anuale de Venituri i Cheltuieli ale asociaiei de proprietari;
- Chitaniere cu ncasrile efectuate;
- Registru de cas;
- Documente bancare (Ordine de Plat, CEC-uri, extrase de cont, etc.);
- Bonuri de consum, facturi fiscale i chitane pentru cheltuielile efectuate;
- Decont de cheltuieli;
- Jurnal de operaiuni diverse;
- Fie pentru operaiuni diverse;
- Contract de garanie n numerar sau suplimentar;
- Registrul pentru evidena fondului de rulment;
- Registrul pentru evidena fondului de reparaii;
- Registrul inventar, lista de inventariere, fia de eviden a obiectelor de inventar;
- Registru pentru evidena sumelor speciale;
- Registru pentru evidena fondului de penalizri;
- Fiele de atribuii pentru personalul angajat al asociaiei de proprietari;
- Alte documente justificative, solicitate, care s lmureasc situaia de fapt a
asociaiei de proprietari.
Imprimatele documentelor de mai sus, vor avea OBLIGATORIU forma i
coninutul conform O.M.F. nr. 1969/2007 pentru aprobarea reglementrilor contabile
pentru persoanele juridice fr scop patrimonial.
Art. 14 S prezinte spre verificare valorile oferite de orice fel pe care le
gestioneaz sau le au n pstrare, care, potrivit legii intr sub incidena controlului, la
cererea organelor de control din cadrul Serviciului Coordonare Asociaii de
Proprietari.
Art. 15 Constituie obligaii ale reprezentantului legal al asociaiei de
proprietari s prezinte n cadrul adunrilor generale ale asociaiilor de proprietari
procesele-verbale de control ntocmite de ctre organele de control cu prezentarea
concluziilor i msurilor impuse n urma controlului.
Art. 16 S respecte toate msurile dispuse n cadrul proceselor-verbale de
control i termenele acestora, precum i s comunice modul de ndeplinire a acestor
msuri Serviciului Coordonare Asociaii de Proprietari din cadrul Primriei
Municipiului Craiova.
Art. 17 S depun la compartimentele specializate din cadrul autoritatii publice
locale a tuturor modificrilor intervenite n structura organizatoric a asociaiei de
proprietari, n termen de 30 de zile de la data modificrii.
Art. 18 n cazul schimbrii conducerii asociaiei de proprietari, aceasta are
obligaia de a preda pe baz de proces-verbal toate documentele contabile i bunurile
asociaiei, noii conduceri alese a asociaiei de proprietari.
Art. 19 Predarea tuturor documentelor contabile, bunurilor i valorilor bneti
pe baz de proces-verbal, de ctre administrator/contabil/casier, n situaia n care, din
diverse motive nu mai ocup aceast funcie, comitetului executiv al asociaiei de
proprietari sau persoanei nou angajate.
Art. 20 ntocmirea Situaiei soldurilor elementelor de activ i pasiv i n cazul
fuziunii sau divizrii asociaiilor de proprietari n condiiile legii, necesare ncheierii
protocolului de predare primire, de ctre conducerile asociaiilor de propietari.
Art. 21 Afiarea la avizier a hotrrilor adunrii generale a proprietarilor i a
deciziilor comitetului executiv .
CAP. V
CONTRAVENII

Art. 22 Constituie contravenie, i se sancioneaz cu amend cuprins ntre
250 lei - 2.500 lei pentru administratorul asociaiei de proprietari, casier, contabil,
urmtoarele fapte:
1. refuzul colaborrii i prezentrii documentelor solicitate pentru controlul efectuat
de ctre reprezentanii Serviciului Coordonare Asociaii de Proprietari;
2. neprezentarea spre verificare a valorilor oferite de orice fel, pe care le gestioneaz
sau le au n pstrare, care, potrivit legii intr sub incidena controlului, la cererea
organelor de control din cadrul Serviciului Coordonare Asociaii de Proprietari;
3. neeliberarea documentelor solicitate n original sau copii certificate la cererea
organelor de control;
4. neluarea de msuri conform ndrumrilor i recomandrilor ce decurg din procesul-
verbal ncheiat n urma controlului efectuat de ctre organele de control, n termenul
precizat n actul de control;
5. predarea tuturor documentelor contabile, bunurilor i valorilor bneti pe baz de
proces-verbal, de ctre administrator/contabil/casier, n situaia n care, din diverse
motive nu mai ocup aceast funcie, comitetului executiv al asociaiei de proprietari
sau persoanei nou angajate;
6. nentocmirea Situaiei soldurilor elementelor de activ i pasiv i n cazul fuziunii
sau divizrii asociaiilor de proprietari n condiiile legii, necesare ncheierii
protocolului de predare primire;
7. nedepunerea n termen legal a Situaiei Soldurilor Elementelor de Activ i de Pasiv
(n cazul organizrii contabilitii n partid simpl);

Art. 23 Constituie contravenie, i se sancioneaz cu amend cuprins ntre
250 lei - 2.500 lei pentru conducerea asociaiei de proprietari, urmtoarele fapte:
1. refuzul colaborrii i prezentrii documentelor solicitate pentru controlul efectuat
de ctre reprezentanii Serviciului Coordonare Asociaii de Proprietari;
2. neluarea de msuri conform ndrumrilor i recomandrilor ce decurg din procesul-
verbal ncheiat n urma controlului efectuat de ctre organele de control, n termenul
precizat n actul de control;
3. nepredarea tuturor documentelor contabile i bunurilor asociaiei de proprietari pe
baz de proces-verbal n cazul schimbrii conducerii asociaiei de proprietari;
4. neprezentarea Serviciului Coordonare Asociaii de Proprietari a tuturor
modificrilor intervenite n structura organizatoric a asociaiei de proprietari, n
termen de 30 de zile de la data modificrii;
5. neprezentarea n cadrul adunrilor generale de ctre reprezentantul legal al
asociaiei de proprietari a proceselor-verbale de control ntocmite de ctre organele
de control, cu prezentarea concluziilor i msurilor impuse n urma controlului;
6. neafiarea la avizier a hotrrilor adunrii generale a proprietarilor i a deciziilor
comitetului executiv .CAP. VI
DISPOZIII FINALE

Art. 24 Contraveniile prevzute se constat i se sancioneaz cu amend de
ctre persoanele mputernicite de Primarul Municipiului Craiova, din cadrul
serviciului de specialitate-Serviciul Coordonare Asociaii de Proprietari.
Art. 25 Dispoziiile prezentului regulament se completeaz cu prevederile O.G.
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificrile i completrile
ulterioare, aprobat prin Legea nr.180/2002, cu modificrile i completrile
ulterioare.
Art. 26 Plngerile formulate mpotriva proceselor - verbale de constatare a
contraveniei se depun spre soluionare Judectoriei Municipiului Craiova.


PREEDINTE DE EDIN,

Lucian MINCU