Sunteți pe pagina 1din 1

LICITATIA.

RO
SERVICII DE MO NIT O RIZ ARE LICIT AT II
De 9 ani Impreuna Site-ul tau de Licitatii Publice

ID T IT LU LICIT AT IE
213060 Achizit ie servicii expert i formare profesionala în cadrul cont ract ului de finant are POSDRU/130/5.1/G/129326

COD CPV
80530000-8 (Servicii de formare profesională)
DESCRIERE SCURT A
Achizit ie servicii expert i formare profesionala în cadrul cont ract ului de finant are POSDRU/130/5.1/G/129326
DET ALII ORGANIZAT OR
Nume ASOCIATIA EUROPA SOCIALA
Adresa Unirii
Localit at e GAESTI
Judet Dambovit a
Telefon 0736629774
Fax
DET ALII LICIT AT IE
Dat a publicarii Dat a limit a Dat a licit at iei
25.08.2014 02.09.2014 02.09.2014
Sursa/t ip/nr seap Licit at ii fonduri europene nr. 49610
Document at ii Document at ie_at ribuire_servicii_formare_profesionala_129326.docx
Garant ii
Valoare est imat a 201532 RON
T EXT UL LICIT AT IEI
Servicii de formare profesională - COD CPV: 80530000-8, 3 post uri de expert :
- expert coordonat or formare
- expert formare
- expert asist ent formare
pent ru două programe de formare profesională:
1. Operat or int roducere, validare si prelucrare dat e;
2. Asist ent relat ii publice si comunicare;
pent ru grupul-țint ă al Proiect ului „Abilit ăți de ocupare în regiunea Sud-Vest Olt enia” ID 129326.

SC IOANA SRL Pagina 1


St r. Arany Janos 13/2, CP 540064 Tel/Fax: +40 265-311129, +40 265-263442 E-mail: office@licit at ia.ro
Targu M ures, Jud. M ures, Romania Mobil: +40 757 113318 Web: www.licit at ia.ro