Sunteți pe pagina 1din 10

Lista calificărilor avizate favorabil (cu titlu provizoriu1

după data de 1 martie 2011) ce urmează a fi publicate prin


ordin comun al MMFPS şi MECTS în Monitorul Oficial al României, Partea I

I. Calificări nou introduse în Nomenclatorul calificărilor:

1. Operator instalaţii apă şi canalizare – cod NC: 7136.2.6 – 11 martie 2011


2. Electrician de întreţinere în construcţii – cod NC: 7137.2.2 – 11 martie 2011
3. Scafandru – cod NC: 7216.2.1 – 28 martie 2011
4. Scafandru lucrător subacvatic – cod NC: 7216.2.2 - 28 martie 2011
5. Scafandru greu – cod NC: 7216.2.3 – 28 martie 2011
6. Scafandru salvator – cod NC: 7216.2.4 - 28 martie 2011
7. Montator subansamble – cod NC: 8287.2.1 – 08 aprilie 2011
8. Tehnician acustician - audioprotezist – cod NC: 3230.3.1 – 30 mai 2011
9. Agent de securitate – cod NC: 5169.1.3 – 02 iunie 2011.
10. Salvamar - cod NC: 5149.2.1 – 01 iulie 2011
11. Lutier - cod NC: 7312.2.2 - 11 iulie 2011
12. Electromecanic staţii pompare apă-canal - cod NC: 7241.2.14 – 12 iulie 2011
13. Educator specializat - cod NC: 5131.3.1 - 22 iulie 2011
14. Supraveghetor de noapte servicii sociale - cod NC: 5132.2. 2 - 22 iulie 2011
15. Asistent personal al persoanei cu handicap grav - cod NC:5133.2. 2–
22.07.2011
16. Îngrijitor la domiciliu - cod NC: 5133.2. 3 – 22 iulie 2011
17. Operator prestaţii sociale - cod NC: 5139.2. 3 – 22 iulie 2011
18. Fierar – betonist - cod NC: 7123.2.3 - 29 iulie 2011
19. Asistent maternal - cod NC: 5131.2.1 – 18 august 2011
20. Operator însămânţări artificiale la animale - cod NC: 3213.2.1 - 22 august 2011
21. Confecţioner produse pirotehnice – cod NC: 8222.2.2 – 11 octombrie 2011

1
Până la publicarea în Monitorul Oficial, a calificărilor pentru care Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale şi-a dat acordul de includere în Nomenclatorul Calificărilor, codurile respective
pot fi folosite cu titlu provizoriu. Modificările şi completările operate vor fi incluse în următorul
Ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului, care va fi publicat în Monitorul Oficial, Partea I.
Durata minimă a programelor de formare profesională este pentru: nivelul 1=360 ore; nivelul
2=720 ore; nivelul 3=1080 ore.
Lista calificărilor avizate favorabil (cu titlu provizoriu2
după data de 1ianuarie 2012) ce urmează a fi publicate prin
ordin comun al MMFPS şi MECTS în Monitorul Oficial al României, Partea I

I. Calificări nou introduse în Nomenclatorul calificărilor:


1. Tehnician în reconstrucţie ecologică - cod NC 3143.3.4; - 30 ian 2012
2. Tehnician cadastru forestier - cod NC 3143.3.5; - 30 ian.2012
3. Tehnician amenajist - cod NC 3143.3.6; - 30 ian.2012
4. Tehnician proiectant în reconstrucţie ecologică - cod NC 3143.3.7; 30 ian.2012
5. Mecanic mașini agricole - cod NC 7233.2.6; - 31 ian.2012
6. Lăcătuș mecanic - cod NC 7214.2.8; - 31 ian.2012
7. Operator interviu - cod NC 4227.2.1; - 24 febr. 2012
8. Asistent relații publice și comunicare - cod NC 3339.2.1; - 24 febr. 2012
9. Crescător de oi montan - cod NC 6121.1.2; - 11 mai 2012
10. Oier montan - cod NC 6121.2.2; - 11 mai 2012
11. Operator abatorizare păsări - cod NC 7511.2.2; - 22 mai 2012
12. Agent marketing pensii private” - cod NC 3311.3.2; - 28 iunie 2012
13. Artificier la lucrări de suprafață – cod NC 7542.2.2; - 09. nov 2012
14. Animator socio-educativ – cod NC 5169.3.1. - 26. nov 2012

II. Calificări radiate din Nomenclatorul calificărilor


1. - Agent de pază și ordine – cod nomenclator 5169.1.1
2. - Agent de protecție, însoțire și gardare persoane fizice și valori –
cod nomenclator 5169.1.2

2
Până la publicarea în Monitorul Oficial, a calificărilor pentru care Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale şi-a dat acordul de includere în Nomenclatorul Calificărilor, codurile respective
pot fi folosite cu titlu provizoriu. Modificările şi completările operate vor fi incluse în următorul
Ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului, care va fi publicat în Monitorul Oficial, Partea I.
Durata minimă a programelor de formare profesională este pentru: nivelul 1=360 ore; nivelul
2=720 ore; nivelul 3=1080 ore.
Lista calificărilor avizate favorabil (cu titlu provizoriu3
după data de 1 ianuarie 2013) ce urmează a fi publicate prin
ordin comun al MMFPSPV şi MEN în Monitorul Oficial al României, Partea I

I. Calificări nou introduse în Nomenclatorul calificărilor:

1) Baci montan – cod nomenclator 6121.1.3 - 10 ian 2013


2) Cioban montan - cod nomenclator 6121.1.4 - 10 ian 2013
3) Instructor educație acvatică – cod nomenclator 3422.3.1 - 26 aprilie 2013
4) Însoțitor de bord – cod nomenclator 5111.3.1. - 28 iunie 2013

II. Calificări radiate din Nomenclatorul calificărilor


1) Drujbist – cod nomenclator 6141.1.2 - 26 aprilie 2013

Precizare

Calificarea”agent nave” care se regăsește în Nomenclatorul calificărilor la codul


3429.3.1, a fost publicată eronat în Ordinul comun nr. 48/3533/2006 privind modificarea
Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de
calificare emis de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și Ministerul Educației
și Cercetării, publicat în Monitorul Oficial nr.488/2006, denumirea corectă fiind „agent de
navă”, conform avizului emis de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei.
Corectarea acestei erori se va face în următorul ordin de actualizare a Nomenclatorului
calificărilor.

3
Până la publicarea în Monitorul Oficial, a calificărilor pentru care Ministerul Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice şi-a dat acordul de includere în Nomenclatorul
Calificărilor, codurile respective pot fi folosite cu titlu provizoriu. Modificările şi completările
operate vor fi incluse în următorul Ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale și
persoanelor vârstnice şi al ministrului educaţiei naționale care va fi publicat în Monitorul Oficial,
Partea I.
Durata minimă a programelor de formare profesională este pentru: nivelul 1=360 ore; nivelul
2=720 ore; nivelul 3=1080 ore.
Lista calificărilor avizate favorabil (cu titlu provizoriu4
după data de 1 ianuarie 2014) ce urmează a fi publicate prin
ordin comun al MMFPSPV şi MEN în Monitorul Oficial al României, Partea I

I. Calificări nou introduse în Nomenclatorul calificărilor:


1) Operator cameră comandă pentru fabrica de ciment –
cod nomenclator: 8114.2.4. - 01.04.2014
2) Operator flux pentru fabrica de ciment –
cod nomenclator: 8114.2.5. - 01.04.2014
3) Confecţioner îmbrăcare volane în piele -
cod nomenclator: 7318.1.1 - 02.09.2014
4) Montator sisteme opace de termoizolare pentru clădiri -
cod nomenclator: 7124.2.5 – 10.09.2014

5) Montator sisteme tâmplărie termoizolantă -


cod nomenclator : 7124.2.6 - 10.09.2014

II. Calificări radiate din Nomenclatorul calificărilor

Precizări:

I) Calificarea ”operator polistireni armați cu fibră de sticlă” care se regăsește în


Nomenclatorul calificărilor în tabelul nr.6 și are codul 8152.1.2, a fost publicată eronat în
Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 48/3533/2006. Denumirea corectă a calificării este „operator poliesteri armați
cu fibră de sticlă”, așa cum este prevăzută și în standardul ocupațional. Corectarea acestei
erori se va face în următorul ordin de actualizare a Nomenclatorului calificărilor.

II) Calificarea ”docher, mecanizator (muncitor portuar)” cod 8333.1.4 a fost redenumită în
anul 2005 ca ”docher” cod 8333.1.4. Deoarece dintr-o eroare nu s-a publicat redenumirea în
ordinul publicat în Monitorul Oficial din 2006, corectarea acestei erori se va realiza în
următorul ordin de actualizare a Nomenclatorului calificărilor.

4
Până la publicarea în Monitorul Oficial, a calificărilor pentru care Ministerul Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice şi-a dat acordul de includere în Nomenclatorul
Calificărilor, codurile respective pot fi folosite cu titlu provizoriu. Modificările şi completările
operate vor fi incluse în următorul Ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale și
persoanelor vârstnice şi al ministrului educaţiei naționale care va fi publicat în Monitorul Oficial,
Partea I.
Durata minimă a programelor de formare profesională este pentru: nivelul 1=360 ore; nivelul
2=720 ore; nivelul 3=1080 ore.
Lista calificărilor avizate favorabil (cu titlu provizoriu5
după data de 1 ianuarie 2015) ce urmează a fi publicate prin
ordin comun al MMFPSPV şi MECS în Monitorul Oficial al României, Partea I

I. Calificări nou introduse în Nomenclatorul calificărilor:

1. Legumicultor – cod nomenclator 6111.1.4. – 04.05.2015


2. Lucrător interpret în limbaj mimico–gestual –
cod nomenclator 5169.1.4 – 15.06.2015
3. Confecționer cabluri și arbori de cabluri -
cod nomenclator 8212.2.1 – 23.09.2015

4. Lucrător calificat în irigații – cod nomenclator 6113.1.1 – 02.12.2015

II. Calificări radiate din Nomenclatorul calificărilor

5
Până la publicarea în Monitorul Oficial, a calificărilor pentru care Ministerul Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice şi-a dat acordul de includere în Nomenclatorul
Calificărilor, codurile respective pot fi folosite cu titlu provizoriu. Modificările şi completările
operate vor fi incluse în următorul Ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale și
persoanelor vârstnice şi al ministrului educaţiei și cercetării științifice care va fi publicat în
Monitorul Oficial, Partea I.
Durata minimă a programelor de formare profesională este: nivelul 1=360 ore; nivelul 2=720 ore;
nivelul 3=1080 ore.
Lista calificărilor avizate favorabil (cu titlu provizoriu6
după data de 1 ianuarie 2016) ce urmează a fi publicate prin
ordin comun al MMFPSPV şi MENCS în Monitorul Oficial al României, Partea I

I. Calificări nou introduse în Nomenclatorul calificărilor:

1) Pirotehnician - cod nomenclator 7542.2.1 – 06.06.2016

2) Electrician montare și reparații linii electrice aeriene –

cod nomenclator 7413.2.2. - 14.07.2016

3) Tehnician în fizică – cod nomenclator 3111.4.4. – 29.07.2016

II. Calificări radiate din Nomenclatorul calificărilor

6
Până la publicarea în Monitorul Oficial, a calificărilor pentru care Ministerul Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice şi-a dat acordul de includere în Nomenclatorul
Calificărilor, codurile respective pot fi folosite cu titlu provizoriu. Modificările şi completările
operate vor fi incluse în următorul Ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale și
persoanelor vârstnice şi al ministrului educaţiei naționale și cercetării științifice care va fi publicat
în Monitorul Oficial, Partea I.
Începând cu data de 1 ianuarie 2016, nivelul calificărilor nou introduse în Nomenclatorul
Calificărilor este echivalat conform Ordinului ministrului educației naționale nr. 3973 din 28 iulie 2014
privind echivalarea nivelurilor de calificare obţinute prin sistemul naţional de învăţământ şi formarea
profesională a adulţilor, anterior momentului intrării în vigoare a Cadrului naţional al calificărilor, cu
nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul naţional al calificărilor, publicat în Monitorul Oficial nr. 595
din 8 august 2014.
Durata minimă a programelor de formare profesională este pentru: nivelul 2=360 ore; nivelul
3=720 ore; nivelul 4=1080 ore.
Lista calificărilor avizate favorabil (cu titlu provizoriu7
după data de 1 ianuarie 2017) ce urmează a fi publicate prin
ordin comun al MMJS şi MEN în Monitorul Oficial al României, Partea I

I. Calificări nou introduse în Nomenclatorul calificărilor:

1) Agent de turism - cod nomenclator 4221.3.1 – 05.05.2017

II. Calificări radiate din Nomenclatorul calificărilor

7
Până la publicarea în Monitorul Oficial, a calificărilor pentru care Ministerul Muncii și Justiției
Sociale şi-a dat acordul de includere în Nomenclatorul Calificărilor, codurile respective pot fi
folosite cu titlu provizoriu. Modificările şi completările operate vor fi incluse în următorul Ordin
comun al ministrului muncii și justiției sociale şi al ministrului educaţiei naționale care va fi
publicat în Monitorul Oficial, Partea I.
Începând cu data de 1 ianuarie 2016, nivelul calificărilor nou introduse în Nomenclatorul
Calificărilor este echivalat conform Ordinului ministrului educației naționale nr. 3973 din 28 iulie 2014
privind echivalarea nivelurilor de calificare obţinute prin sistemul naţional de învăţământ şi formarea
profesională a adulţilor, anterior momentului intrării în vigoare a Cadrului naţional al calificărilor, cu
nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul naţional al calificărilor, publicat în Monitorul Oficial nr. 595
din 8 august 2014.
Durata minimă a programelor de formare profesională este pentru: nivelul 2=360 ore; nivelul
3=720 ore; nivelul 4=1080 ore.
Lista calificărilor avizate favorabil (cu titlu provizoriu8
după data de 1 ianuarie 2018) ce urmează a fi publicate prin
ordin comun al MMJS şi MEN în Monitorul Oficial al României, Partea I

I) Calificări nou introduse în Nomenclatorul calificărilor:

1) Îngrijitoare la unități de ocrotire socială și sanitară -


cod nomenclator 5321.3.1 – 05.07.2018;
2) Crescător de porci - cod nomenclator 6121.2.2- 20.08.2018;
3) Operator în verificarea, întreținerea și repararea instalațiilor speciale de
prevenire și stingere a incendiilor - cod nomenclator 7421.3.1 - 03.10.2018;
4) Ghid canioning - cod nomenclator 5113.3.1. – 05.11.2018;
5) Ghid turism speologic - cod nomenclator 5113.3.2. - 05.11.2018;
6) Ghid turistic pentru peșterile amenajate- cod nomenclator 5113.3.3. -05.11.2018;
7) Însoțitor speolog - cod nomenclator 5113.3.4. - 05.11.2018;
8) Instructor speologie - cod nomenclator 3423.4.1. - 05.11.2018;
9) Instructor canioning - cod nomenclator 3423.4.2. - 05.11.2018;
10) Instructor salvaspeo - cod nomenclator 3423.4.3.- 05.11.2018;
11) Salvator din mediul subacvatic speologic - cod nomenclator 5419.3.2.- 05.11.2018;
12) Salvator din mediul subteran speologic - cod nomenclator 5419.3.3.- 05.11.2018;
13) Speolog utilitar - cod nomenclator 7119.3.11.- 05.11.2018;

II. Calificări radiate din Nomenclatorul calificărilor

8
Până la publicarea în Monitorul Oficial, a calificărilor pentru care Ministerul Muncii și Justiției
Sociale şi-a dat acordul de includere în Nomenclatorul Calificărilor, codurile respective pot fi
folosite cu titlu provizoriu. Modificările şi completările operate vor fi incluse în următorul Ordin
comun al ministrului muncii și justiției sociale şi al ministrului educaţiei naționale care va fi
publicat în Monitorul Oficial, Partea I.
Începând cu data de 1 ianuarie 2016, nivelul calificărilor nou introduse în Nomenclatorul
Calificărilor este echivalat conform Ordinului ministrului educației naționale nr. 3973 din 28 iulie 2014
privind echivalarea nivelurilor de calificare obţinute prin sistemul naţional de învăţământ şi formarea
profesională a adulţilor, anterior momentului intrării în vigoare a Cadrului naţional al calificărilor, cu
nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul naţional al calificărilor, publicat în Monitorul Oficial nr. 595
din 8 august 2014.
Durata minimă a programelor de formare profesională este pentru: nivelul 2=360 ore; nivelul
3=720 ore; nivelul 4=1080 ore.
Lista calificărilor avizate favorabil (cu titlu provizoriu9
după data de 1 ianuarie 2019) ce urmează a fi publicate prin
ordin comun al MMJS şi MEN în Monitorul Oficial al României, Partea I

I) Calificări nou introduse în Nomenclatorul calificărilor:

1) Administrator de condominii - cod nomenclator 5153.3.1 - 18.06.2019;


2) Operator punct de lansare - cod nomenclator 8189.3.1 – 18.06.2019;

II) Calificări radiate din Nomenclatorul calificărilor

9
Până la publicarea în Monitorul Oficial, a calificărilor pentru care Ministerul Muncii și Justiției
Sociale şi-a dat acordul de includere în Nomenclatorul Calificărilor, codurile respective pot fi
folosite cu titlu provizoriu. Modificările şi completările operate vor fi incluse în următorul Ordin
comun al ministrului muncii și justiției sociale şi al ministrului educaţiei naționale care va fi
publicat în Monitorul Oficial, Partea I.
Începând cu data de 1 ianuarie 2016, nivelul calificărilor nou introduse în Nomenclatorul
Calificărilor este echivalat conform Ordinului ministrului educației naționale nr. 3973 din 28 iulie 2014
privind echivalarea nivelurilor de calificare obţinute prin sistemul naţional de învăţământ şi formarea
profesională a adulţilor, anterior momentului intrării în vigoare a Cadrului naţional al calificărilor, cu
nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul naţional al calificărilor, publicat în Monitorul Oficial nr. 595
din 8 august 2014.
Durata minimă a programelor de formare profesională este pentru:
nivelul 2=360 ore; nivelul 3=720 ore; nivelul 4=1080 ore.