Sunteți pe pagina 1din 117

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I TINERETULUI

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI PHARE TVET 01.08.01

STANDARD DE PREGTIRE PROFESIONAL COALA DE ARTE I MESERII Califi a!"a # AGRICULTOR CULTURI DE C$MP N%&'!%l (" alifi a!" (i) )*&") la+*! , -.

NIVELUL /

/000

A%+*!ii: 1. 2. !. profesor gradul I Colegiul Naional Agricol ,,Carol I, Slatina; profesor def., Grup colar Agricol Curtea de Arge ; profesor gradul I, Grup colar de Industrie Ali"entar# ,, $lena %oa"na Galai; &. C*)7+a)(a 4" Mi4a"la profesor gradul I Colegiul Co"ercial ,,Carol I Constana; '. Da7 'l% Ma!"a profesor gradul I, Grup colar Agricol (ecuci; ). D!i)*8a) Ma!ia profesor gradul I, Grup colar Agricol *re+"er; ,. D% %l"7 % A)+*a)"+a profesor gradul I, Grup colar Agricol Curtea de Arge ; -. Ga9:a! A)3"la profesor gradul II, Grup colar Agricol .#lticeni; /. G4"*!34i"9 E%3")ia profesor gradul I, Colegiul (e0nic ,,I.Creang# (g. Nea"; 11. Ili" Ma!ia profesor def., Grup colar Agricol *alas, Constana; 11. I*)a9 % Ma!ia profesor gradul I, Grup colar Agricol *re+"er; 12. Li8a(a!i% Ga;!i"la profesor gradul I, Grup colar Agricol Castelu, Constana; 1!. Ma+"i M*)i a profesor gradul I, Grup colar Agricol 2alea C#lug#reasc#; 1&. M*i7i% Ma!ia doctor 3n "edicin# 4eterinar#, profesor gradul I, Grup colar Agricol *alas, Constana; 1'. M*i7i% Si&*)a profesor gradul I, Grup colar I.N 5o"an Constana 1). N"i ' Ca!&") profesor gradul II, Grup colar Agricol .#lticeni; 1,. O) "a)% Va7il" profesor gradul I, Grup colar Agricol ,,%. Cante"ir 6u i; 1-. O:!"a D"lia profesor gradul II, Grup colar Agricol *re+"er; 1/. O:!*i% A)a profesor gradul I, Grup colar Agricol Curtea de Arge ; 21. Pa+a:" Ma!i*a!a profesor gradul I , Grup colar Agricol *alas, Constana; 21. P"+!" A)3"la profesor gradul I, Grup colar Agricol Ciorog7rla; 22. S !i*9+"a)% C*7+"l doctor 3n agrono"ie, profesor gradul I, Colegiul (e0nic de Industrie Ali"entar# ,,%. 8ooc, 9ucure ti; 2!. Va7ili% P"+!*)"la profesor gradul II, Grup colar Agricol .#lticeni; 1'l%2' I*a)a 1a34i% V"!*)i a 1!5)6a!% I*a)a

UNITI DE COMPETEN

UNITI DE COMPETEN CHEIE 1. 2. !. &. '. ). ,. C:8;NICA5$ I N;8$5A<I$ ;(I=I>A5$A CA=C;=A(:5;=;I I *5$=;C5A5$A IN.:58A<I$I C:8;NICA5$A ?N =I89A 8:%$5N@ ASIG;5A5$A CA=I(@<II %$>2:=(A5$A *$5S:NA=@ ?N SC:*;= :9<IN$5II *$5.:58AN<$I IGI$NA I S$C;5I(A($A 8;NCII =;C5;= ?N $C6I*@

UNITI DE COMPETEN GENERALE -. /. 11. 11. *5$2$NI5$A I C:89A($5$A *:=;@5II 8$%I;=;I $=$8$N($ %$ C:N(A9I=I(A($ $C:N:8I$ I 8A5A$(ING CI5C;=A<I$ 5;(I$5@, C:N%;C$5$A (5AC(:5;=;I I A;(:

UNITI DE COMPETEN SPECIALI<ATE 12. 1!. 1&. 1'. 1). 1,. 1-. 1/. 21 *A5(IC;=A5I(@<I=$ 8:5.:=:GIC$, 9I:=:GIC$ SI C$5IN<$=$ .A<@ %$ C=I8@ I S:= A=$ *=AN($=:5 %IN G5;*A C;=(;5I=:5 %$ CB8* I5IGA5$A C;=(;5I=:5 %$ CB8*. $C*=:A(A5$A AG5$GA($=:5 I INS(A=A<II=:5 .:=:SI($ ?N C;=(;5A *=AN($=:5 %$ CB8* ($6N:=:GIA %$ C;=(I2A5$ A C$5$A=$=:5 *$N(5; 9:A9$. ($6N:=:GIA %$ C;=(I2A5$ A =$G;8IN:AS$=:5 *$N(5; 9:A9$ ($6N:=:GIA %$ C;=(I2A5$ A *=AN($=:5 :=$AGIN:AS$. ($6N:=:GIA %$ C;=(I2A5$ A *=AN($=:5 (;9$5C;=I.$5$ I 5@%@CIN:AS$ ($6N:=:GIA %$ C;=(I2A5$ A *=AN($=:5 ($C(I=$ ($6N:=:GIA %$ C;=(I2A5$ A *=AN($=:5 .;5AD$5$

Ti+l%l %)i+'2ii 1# Ni8"l# Val*a!" !"(i+#

C:8;NICA5$ I N;8$5A<I$ E2 F 1,1

C*&:"+")2"# 1. 1 .or"uleaG# opinii personale pe o te"# dat#. 1. 2 5ealiGeaG# o scurt# preGentare utiliG7nd i"agini ilustrati4e. 1. ! Cite te i utiliGeaG# docu"ente scrise 3n li"Ha+ de specialitate. 1. & *relucreaG# i interpreteaG# grafic reGultatele oHinute pe o sarcin# dat#.

Ti+l%l %)i+'2ii 1 # C*&:"+")2a 1.1# C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# =a> =;> = >

C:8;NICA5$ I N;8$5A<I$ .or"uleaG# opinii personale pe o te"# dat#.

$laHorarea opiniilor personale pe o te"# dat# . $Ipunerea de "oti4e 3n li"Ha+ de specialitate. $4aluarea inter4eniei personale 3n funcie de opiniile celorlali.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# :pinii personale: $Ipunere de "oti4e $4aluarea inter4eniei: oHser4aii, +udec#i de 4aloare, scurte infor"#ri docu"entare argu"ent#ri pe HaGa eIperienei, pe HaGa unui eIperi"ent realiGat, prelu#ri de "oti4e din "anuale i articole de specialitate ur"#rirea reaciilor participanilor, notarea r#spunsurilor pri"ite, reconsiderarea propriei poGiii 3n funcie de opiniile audienei

P!*;" (" "8al%a!"# *roHe orale i scrise Etip eseuF prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# elaHoreGe opinii personale pe o te"a dat# , 3n li"Ha+ de specialitate, a a cu" se preciGeaG# 3n criteriul de perfor"an# EaF i cuprinG7nd toate condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice Etip +oc de rolF prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# eIpun# o inter4enie i s# o e4alueGe 3n funcie de opinia celorlali, a a cu" se preciGeaG# 3n criteriile de perfor"an# EHF i EcF i cuprinG7nd toate condiiile de aplicaHilitate

Ti+l%l %)i+'2ii 1# C*&:"+")2a 1./# C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# =a> =;> = >

C:8;NICA5$ I N;8$5A<I$ 5ealiGeaG# o scurt# preGentare utiliG7nd i"agini ilustrati4e.

Selectarea i ordonarea logic# a teItului i i"aginilor asociate, din surse 4ariate. Alegerea unei "odalit#i ilustrati4e de eIpunere a infor"aiilor. *reGentarea ilustrat# a "aterialului folosind diferite "i+loace de ilustrare .

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# I"agini asociate: 8odalit#i i "i+loace de ilustrare: $Ipunerea infor"aiilor: desene, diagra"e, sc0ie, fotografii, grafice postere, diapoGiti4e, fil"e, aplicaii grafice pe calculator indic# sursele cercetate, folose te date, argu"enteaG#, contact 4iGual cu audiena, accentueaG# ideile principale, li"Ha+ul trupului, 4orHire clar# te0nici de preGentare cu suport 4iGual

*reGentare ilustrat#: P!*;" (" "8al%a!"#

*roHe practice prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# selecteGe, s# ordoneGe infor"aiile, s# aleag# "odalit#i ilustrati4e de eIpunere a acestora si s# preGinte "aterialul realiGat a a cu" se preciGeaG# 3n criteriile de perfor"an# EaF, EHF i EcF i cuprinG7nd toate condiiile de aplicaHilitate

Ti+l%l %)i+'2ii 1 # C*&:"+")2a 1.0# C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# =a> =;> = >

C:8;NICA5$ I N;8$5A<I$ Cite te si utiliGeaG# docu"ente scrise in li"Ha+ de specialitate.

Selectarea docu"entelor din surse specialiGate . ;tiliGarea infor"aiilor 3n acti4it#i profesionale . Co"pletarea sau redactarea corect# a docu"entaiei pentru sarcini de lucru.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# Surse specialiGate: Acti4it#i profesionale: 5edactarea corect#: %ocu"entaie: "anuale, articole, re4iste, studii, Internet, docu"entaii te0nice acti4it#i definite 3n cadrul calific#rii ortografie, punctuaie, for"# structurat# registre, Honuri, e4idene si"ple, +urnale, coresponden# oficiala, C2J uri

P!*;" (" "8al%a!"# *roHe orale i scrise prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# selecteGe docu"entele, s# eItrag# i s# sintetiGeGe infor"aiile necesare pe o anu"it# te"#, a a cu" se preciGeaG# 3n criteriul de perfor"an# EaF i cuprinG7nd toate condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# utiliGeGe li"Ha+ul de specialitate 3n acti4it#i profesionale, a a cu" se preciGeaG# 3n criteriul de perfor"an# EHF i cuprinG7nd toate condiiile de aplicaHilitate. *roHe scrise sau practice prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# co"pleteGe docu"ente, a a cu" se preciGeaG# 3n criteriul de perfor"an# EcF i cuprinG7nd toate condiiile de aplicaHilitate

Ti+l%l %)i+'2ii 1 # C*&:"+")2a 1.?#

C:8;NICA5$ I N;8$5A<I$ *relucreaG# i interpreteaG# grafic reGultatele oHinute pe o sarcin# dat#.

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# =a> =;> = > =(> $fectuarea de calcule cu grad "ediu de dificultate 3ntrJo sarcin# dat#. Selectarea "etodelor grafice adec4ate. 5epreGentarea grafic# corecta a reGultatelor prin diferite "i+loace grafice. ;tiliGarea "i+loacelor grafice pentru interpretarea reGultatelor.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+" # Calcule cu grad "ediu de dificultate: for"ule de calcul, algorit"i de calcul 8i+loace grafice 5epreGentare corect#: Interpretare: sc0ie, grafice, diagra"e, 0#ri, sc0e"e te0nologice scar#, legend#, for"a 3ngri+it#, acuratee, toleran# condiii de ad"isiHilitate a para"etrilor calculai, co"paraii cu 4alori, proHe etalon sau standarde

P!*;" (" "8al%a!"# *roHe practice prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# calculeGe, s# opereGe cu "i+loace grafice i s# interpreteGe reGultatele oHinute, a a cu" se preciGeaG# 3n criteriile de perfor"an# EaF, EHF i EcF i cuprinG7nd toate condiiile de aplicaHilitate

Ti+l%l %)i+'2ii / # Ni8"l# Val*a!" !"(i+#

;(I=I>A5$A CA=C;=A(:5;=;I I *5$=;C5A5$A IN.:58A(I$I E 2F 1,1

C*&:"+")2"# 2.1 $IploateaG# HaGe de date. 2.2 *reGint# infor"aii incluG7nd teIt, nu"ere i i"agini. 2.! Co"unic# prin Internet.

Ti+l%l %)i+'2ii / # ;(I=I>A5$A CA=C;=A(:5;=;I SI *5$=;C5A5$A IN.:58A(I$I C*&:"+")2a /.1# C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# =a> =;> = > =(> Ilustrarea tipurilor de date. *reGentarea structurii unei HaGe de date. ?nc#rcarea unei HaGe de date. ?ntreinerea unei HaGe de date. $IploateaG# HaGe de date.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# (ipuri de date: Structura HaGei de date: ?nc#rcare: ?ntreinerea HaGei de date: nu"erice, alfanu"erice, date calendaristice, ir de caractere, "e"o taHele Enu"e co"ponente, tip, di"ensiuneF introducere i 4alidare date ad#ugare, actualiGare, tergere, sal4are, consultarea docu"entaiei auIiliare

P!*;" (" "8al%a!"# *roHe orale prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# eIe"plifice tipuri de date a a cu" se preciGeaG# 3n criteriul de perfor"an# EaF i cuprinG7nd toate condiiile de aplicaHilitate. *roHe scriseKorale prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# descrie structura unei HaGe de date a a cu" se preciGeaG# 3n criteriul de perfor"an# EHF i cuprinG7nd toate condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# 3ntrein# o HaG# de date a a cu" se preciGeaG# 3n criteriile de perfor"an# EcF i EdF i cuprinG7nd toate condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# utiliGeGe o HaG# de date a a cu" se preciGeaG# 3n criteriul de perfor"an# EeF i cuprinG7nd toate condiiile de aplicaHilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii / # C*&:"+")2a /.1#

;(I=I>A5$A CA=C;=A(:5;=;I SI *5$=;C5A5$A IN.:58A(I$I *reGint# infor"aii incluG7nd teIt, nu"ere i i"agini.

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# =a> =;> = > =(> Indicarea for"atelor de preGentare a infor"aiilor. Co"pletarea unui for"at cu teIt, nu"ere i i"agini. 5ealiGarea unei eIpuneri adec4ate te"ei alese. *reGentarea aplicaiei.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# .or"ate de preGentare: Co"pletare for"ate: 5ealiGarea eIpunerii: tipuri predefinite, Hutoane de aciune editare teIt, inserare i"agini, sunet, taHel 3nl#nuirea paginilor, crearea leg#turilor

*reGentarea aplicaiei: derularea paginilor Eauto"at, "anualF, ani"aie

P!*;" (" "8al%a!"# *roHe practice i orale prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# co"pleteGe for"atul de preGentare, s# realiGeGe i s# preGinte o eIpunere, a a cu" se preciGeaG# 3n criteriile de perfor"an# EaF ,EHF , EcF i EdF i cuprinG7nd toate condiiile de aplicaHilitate

Ti+l%l %)i+'2ii /# ;(I=I>A5$A CA=C;=A(:5;=;I SI *5$=;C5A5$A IN.:58A(I$I C*&:"+")2a /.0# C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# =a> =;> = > ;tiliGarea te0nicilor de c#utare adec4ate surselor de infor"aii. $Itragerea infor"aiilor rele4ante. .olosirea "etodelor de sc0i"H a infor"aiilor. Co"unicare prin Internet.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# Surse de infor"aii: (e0nici de c#utare: 8etode de sc0i"H: Internet, fi iere de pe disc0ete, C%J5:8Juri "otoare de c#utare Internet, cu4inteJc0eie, grupuri de cu4inte eJ"ail, dialog, deGHatere onJline, foru", liste de discuie a infor"aiilor

P!*;" (" "8al%a!"# *roHe practice prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# utiliGeGe te0nici de c#utare, s# eItrag# i s# fac# sc0i"H de infor"aii, a a cu" se preciGeaG# 3n criteriile de perfor"an# EaF , EHF i EcF i cuprinG7nd toate condiiile de aplicaHilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii 0 #

C:8;NICA5$ ?N =I89A 8:%$5N@

Ni8"l# Val*a!" !"(i+#

E2F 1,1

C*&:"+")2"# !.1 5ecepteaG# "esa+e orale. !.2 5ecepteaG# "esa+e scrise. !.! $Ipri"# "esa+e orale. !.& $Ipri"# "esa+e scrise. !.' *articip# la con4ersaii .

Ti+l%l %)i+'2ii 0 # C*&:"+")2a 0.1# C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2' # =a> =;> = >

C:8;NICA5$ ?N =I89A 8:%$5N@ 5ecepteaG# "esa+e orale .

?nelegerea punctelor eseniale 3n 4orHirea standard clar# pe te"e fa"iliare Eacti4it#i cotidiene, petrecerea ti"pului liHerF. %esprinderea ideilor principale din e"isiuni radio i (2 pe te"e de actualitate, interes personalKprofesional. StaHilirea leg#turilor 3ntre "esa+ul audiat i propria eIperien#.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# 2orHire standard: (e"e de actualitate: *ropria eIperien#: P!*;" (" "8al%a!"# *roH# de e4aluare scris# Etip testF prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# 3neleag# punctele eseniale i s# desprind# ideile principale, a a cu" se preciGeaG# 3n criteriile de perfor"an# Ea F i EHF i cuprinG7nd toate condiiile de aplicaHilitate. *roH# de e4aluare oral# prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# staHileasc# leg#turi 3ntre "esa+e, a a cu" se preciGeaG# 3n criteriul de perfor"an# EcF i cuprinG7nd toate condiiile de aplicaHilitate. cu4inte, eIpresii, propoGiii, fraGe legate de propriul Leu i leg#turi afecti4Je"oionale dintrJun teIt aspecte legate de organiGarea 4ieii cotidiene, econo"ice, sociale, culturale acti4itateKe4eni"ente profesionale, tr#ire afecti4Je"oional#

Ti+l%l %)i+'2ii 0 # C*&:"+")2a 0./# C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# =a> =;> = >

C:8;NICA5$ ?N =I89A 8:%$5N@ 5ecepteaG# "esa+e scrise.

?nelegerea unor teIte redactate 3ntrJun li"Ha+ uGual sau specific personalKprofesional. *relucrarea infor"aiilor oHinute din descrierea e4eni"entelor. %ecodarea infor"aiilor cuprinse 3n taHele, sc0e"e, diagra"e.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# =i"Ha+ uGualKspecific: *relucrarea infor"aiei: %ecodare: cu4inte, eIpresii, ter"eni specifici i 3ncadrare 3n conteIt 3nelegere, adaptare, utiliGare de ter"eni i ter"inologii specifice do"eniului desprinderea sensului, codurilor ling4istice

P!*;" (" "8al%a!"# *roH# de e4aluare scris# Etip testF prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# 3neleag# teIte i s# prelucreGe infor"aii, a a cu" se preciGeaG# 3n criteriile de perfor"an# EaF i EHF i cuprinG7nd toate condiiile de aplicaHilitate. *roH# de e4aluare oral# prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# decodeGe infor"aii, a a cu" se preciGeaG# 3n criteriul de perfor"an# EcF i cuprinG7nd toate condiiile de aplicaHilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii 0 # C*&:"+")2a 0. 0# C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# =a> =;> = >

C:8;NICA5$ ?N =I89A 8:%$5N@ $Ipri"# "esa+e orale.

;tiliGarea unor eIpresii coerente 3n descrierea eIperienelor i a altor acti4it#i din proIi"itate. *reGentarea unei acti4it#i legate de profesiune. Argu"entarea opiniilor, proiectelor personale i profesionale.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# *roIi"itate: Acti4it#i :pinii: coal#, colegi, co"unitate, do"eniu profesional specifice fiec#rui do"eniu profesional pro i contra 3n susinerea unor sarcini de lucru

P!*;" (" "8al%a!"# *roH# de e4aluare scris# Etip testF i orale prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# utiliGeGe eIpresii i s# preGinte acti4it#i, a a cu" se preciGeaG# 3n criteriile de perfor"an# EaF i EHF i cuprinG7nd toate condiiile de aplicaHilitate. *roHe orale prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# enune i s# argu"enteGe opiniile personale, a a cu" se preciGeaG# 3n criteriile de perfor"an# EcF i cuprinG7nd toate condiiile de aplicaHilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii 0 # C*&:"+")2a 0.?# C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# =a> =;> = >

C:8;NICA5$ ?N =I89A 8:%$5N@ $Ipri"# "esa+e scrise.

5edactarea unui teIt coerent pe te"e fa"iliare sau de interes personalKprofesional. $laHorarea corespondenei personale i co"pletarea docu"entelor de lucru. %escrierea i"presiilor asupra e4eni"entelor cotidiene i a eIperienelor profesionale.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# (e"e fa"iliare: Coresponden#K docu"ente de lucru: $Iperiene profesionale: descrierea fa"iliei, progra"ul Gilnic, o Gi de lucru, acti4it#i profesionale repetate scrisori personale, facturi proJfor"#, facturi, docu"ente de e4iden# pri"ar#, in4entarieri, C2Jul european realiG#ri i succese 3n acti4itate, ne7"pliniri profesionale, "oti4aie, relaii 3n ec0ip#, interese

P!*;" (" "8al%a!"# *roH# de e4aluare scris# prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# redacteGe teIte, s# elaHoreGe corespondena i s# descrie i"presiile, a a cu" se preciGeaG# 3n criteriile de perfor"an# EaF, EHF i EcF i cuprinG7nd toate condiiile de aplicaHilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii 0 # C*&:"+")2a 0.@# C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# =a> =;>

C:8;NICA5$ ?N =I89A 8:%$5N@ *articip# la con4ersaii.

Susinerea spontan# de con4ersaii pe te"e fa"iliare, de interes personal i profesional. %escrierea aspectelor co"une "ai "ultor do"enii de acti4itate.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# Con4ersaie pe te"e fa"iliare:

3n di4erse "i+loace de transport 3ntrJo regiune unde se 4orHe te li"Ha sau li"Ha este selectat# con4enional, despre ti"pul liHer, fa"ilie, operaiuni de lucru, "etode de operare, interaciuni cu alte "eserii i relaii de lucru operaiuni de lucru co"une sau de interes reciproc 3n cadrul aceleia i organiGaii sau cu ali Heneficiari EfurniGoriKdistriHuitoriF

Aspecte co"une:

P!*;" (" "8al%a!"# *roH# oral# prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# con4erseGe i s# descrie aspecte co"une "ai "ultor do"enii, a a cu" se preciGeaG# 3n criteriul de perfor"an# EHF i cuprinG7nd toate condiiile de aplicaHilitate

Ti+l%l %)i+'2ii ? #

ASIG;5A5$A CA=I(@<II

Ni8"l# Val*a!" !"(i+#

E2F 1,'

C*&:"+")2"# &.1 Aplic# nor"ele de calitate 3n do"eniul de acti4itate. &.2 ;tiliGeaG# "etode standardiGate de asigurare a calit#ii.

Ti+l%l %)i+'2ii ? # C*&:"+")2a ?.1# C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# =a> =;> = >

ASIG;5A5$A CA=I(@<II Aplic# nor"ele de calitate 3n do"eniul de acti4itate.

Identificarea nor"elor de calitate specifice do"eniului propriu de acti4itate. 5elatarea cerinelor de calitate i"puse de nor"ati4e pentru propriul loc de "unc#. ;tiliGarea nor"elor de calitate 3n acti4itatea curent#.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# Nor"e de calitate: Cerine de calitate: instruciuni de lucru, caiet de sarcini, nor"e interne, criterii i indicatori naionale, europene i internaionale care regle"enteaG# acti4itatea ca proces Eintr#ri, deG4oltare, ie iriF

P!*;" (" "8al%a!"# *roHe orale i practice prin care candidatul de"onstreaG# c# este capaHil s# identifice i s# utiliGeGe nor"e de calitate specifice do"eniului s#u de acti4itate, a a cu" reiese din criteriile de perfor"an# EaF i EcF i cuprinG7nd toate condiiile de aplicaHilitate. *roHe orale prin care candidatul de"onstreG# c# este capaHil s# preGinte criteriile de calitate din nor"e specifice locului s#u de "unc# a a cu" este specificat 3n criteriul de perfor"an# EHF i cuprinG7nd toate condiiile de aplicaHilitate.

)!

Ti+l%l %)i+'2ii ?#

ASIG;5A5$A CA=I(@<II

C*&:"+")2a ?./ #

;tiliGeaG# "etode standardiGate de asigurare a calit#ii.

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# =a> =;> = > $nu"erarea "etodelor standardiGate de asigurare a calit#ii. %escrierea procedurilor specifice "etodelor standardiGate de asigurare a calit#ii . Aplicarea "etodelor standardiGate de asigurare a calit#ii 3n acti4itatea proprie.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# 8etode standardiGate: Aplicare: definite 3n funcie de "odelul de "anage"ent al calit#ii adoptat de organiGaie autoe4aluarea propriei acti4it#i 3n raport cu indicatori i criterii din standardele internaionale pri4ind calitatea, adoptate de "odelul de "anage"ent al calit#ii 3n organiGaie *roceduri specifice: etapele i aciunile de e4aluare, autoe4aluare i control M ordonate logic definite "ai sus corespunG#toare "etodelor standardiGate

P!*;" (" "8al%a!"# *roHe orale i practice prin care candidatul de"onstreaG# c# este capaHil s# eIplice i s# aplice "etode standardiGate de asigurare a calit#ii, a a cu" este specificat 3n criteriile de perfor"a# EaF, EHF, EcF i cuprinG7nd toate condiiile de aplicaHilitate.

)&

Ti+l%l %)i+'2ii @ #

%$>2:=(A5$

*$5S:NA=@

?N

SC:*;=

:9<IN$5II *$5.:58AN<$I Ni8"l# Val*a!" !"(i+# E2F 1,'

C*&:"+")2"# '.1 AnaliGeaG# caracteristicile personale i"plicai 3n deG4oltarea carierei. '.2 $Ipri"# opiuni pri4ind traseul personal de educaie i for"are profesional# . i factorii

)'

Ti+l%l %)i+'2ii @ #

%$>2:=(A5$ *$5S:NA=@ ?N SC:*;= :9<IN$5II *$5.:58AN<$I

C*&:"+")2a @.1#

AnaliGeaG# caracteristicile personale deG4oltarea carierei.

i factorii i"plicai 3n

=a> =;> = >

Identificarea progresului 3n deG4oltarea personal# . AnaliGarea factorilor care influeneaG# deG4oltarea carierei . $sti"area potenialului de sc0i"Hare personal# i profesional#.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# .actori: *otenial de sc0i"Hare personal#: *otenial de sc0i"Hare profesional#: raportul dintre co"petenele personale i co"anda social# diferena dintre aspiraii , interese i posiHilit#i personali, sociali; fa4oraHiliJnefa4oraHili; interniJeIterni

P!*;" (" "8al%a!"# *roHe orale de e4aluare prin care candidatul de"onstreaG# c# este capaHil s# analiGeGe caracteristicile personale i factorii i"plicai 3n deG4oltarea carierei, 3n condiiile criteriilor de perfor"an# EaF i EHF i cuprinG7nd toate condiiile de aplicaHilitate. *roHe orale de e4aluare prin care candidatul de"onstreaG# c# este capaHil s# esti"eGe potenialul de sc0i"Hare personal# i profesional# 3n condiiile criteriului de perfor"an# EcF i cuprinG7nd toate condiiile de aplicaHilitate.

))

Ti+l%l %)i+'2ii @ #

%$>2:=(A5$ *$5S:NA=@ ?N SC:*;= :9<IN$5II *$5.:58AN<$I

C*&:"+")2a @. /#

$Ipri"# opiuni pri4ind traseul personal de educaie i for"are profesional#.

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2' # =a> Identificarea traseelor posiHile de educare profesional# . =;> Corelarea cerinelor de for"are profesional# cu posiHilit#ile proprii . = > *roiectarea opiunii de for"are profesional# pe ter"en scurt i "ediu. i for"are

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# Strategie: (er"en scurt: (er"en "ediu: oHiecti4e, aciuni, "etode, "i+loace 1 an 2J! ani

P!*;" (" "8al%a!"# *roHe orale de e4aluare prin care candidatul de"onstreaG# c# este capaHil s# proiecteGe o opiune de for"are profesional# pe ter"en scurt i "ediu, in7nd cont de traseele posiHile i 3n corelare cu posiHilit#ile proprii, 3n condiiile criteriilor de perfor"an# EaF ,EHF i EcF i cuprinG7nd toate condiiile de aplicaHilitate.

),

Ti+l%l %)i+'2ii . # Ni8"l# Val*a!" !"(i+#

IGI$NA I S$C;5I(A($A 8;NCII E2F 1,'

C*&:"+")2"# ).1 Aplic# legislaia i regle"ent#rile pri4ind securitatea i s#n#tatea la locul de "unc#, pre4enirea i stingerea incendiilor. ).2 Ia "#suri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de "unc#.

)-

Ti+l%l %)i+'2ii . # IGI$NA I S$C;5I(A($A 8;NCII NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNNNNNNN C*&:"+")2a .. 1# Aplic# legislaia i regle"ent#rile pri4ind securitatea i s#n#tatea la locul de "unc#, pre4enirea i stingerea incendiilor .

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# =a> ?nsu irea drepturilor i responsaHilit#ilor la locul de "unc# 3n funcie de nor"ele pre4#Gute la instructa+ele de protecia "uncii . 2erificarea eIistenei i integrit#ii "i+loacelor de protecie la locul de "unc# . 5aportarea situaiilor care pun 3n pericol securitatea indi4idual# i colecti4#.

=;> = >

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+" # %repturi : 5esponsaHilit#i: 8i+loace de protecie: Situaii: instructa+ periodic, ec0ipa"ent de protecie 3nsu irea, respectarea, aplicarea nor"elor ec0ipa"ente de protecie specifice locului de "unc# Eecrane de protecie, casc#, "asc# de gaG, or, "#nu iF aHsena "i+loacelor de protecie, integritatea "i+loacelor de protecie

P!*;" (" "8al%a!" # *roHe oraleKscrise prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# recunoasc# drepturile i responsaHilit#ile confor" criteriilor de perfor"an# EaF , acoperind aria de aplicaHilitate specificat#. *roHe practice prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# 4erifice eIistena i integritatea "i+loacelor de protecie la locul de "unc# i s# raporteGe situaiile care pun 3n pericol securitatea indi4idual# i colecti4# confor" criteriilor de perfor"an# EHF , EcF acoperind aria de aplicaHilitate specificat#.

)/

Ti+l%l %)i+'2ii . # IGI$NA I S$C;5I(A($A 8;NCII NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN C*&:"+")2a .. /# Ia "#suri pentru reducerea factorilor de risc .

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# =a> =;> = > Identificarea factorilor de risc . 5aportarea preGenei factorilor de risc. ?nl#turarea factorilor de risc.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+" # .actori de risc : suHstane periculoase, 4iru i, Hacterii, cureni de aer, te"peratur#, u"iditate, 4entilaie, Ggo"ote, 4iHraii, radiaii oral# sau scris# re"edierea defeciunilor ap#rute la ec0ipa"entele de protecie, respectarea nor"elor de protecie

5aportare: ?nl#turare:

P!*;" (" "8al%a!" # *roHe practice prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# identifice i s# 3nl#ture factorii de risc de la locul de "unc# confor" criteriilor de perfor"an# EaF i EcF acoperind aria de aplicaHilitate specificat#. *roHe scrise Korale prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# raporteGe factorii de risc de la locul de "unc# confor" criteriului de perfor"an# EHF acoperind aria de aplicaHilitate specificat#.

,1

Ti+l%l %)i+'2ii A # Ni8"l# Val*a!" !"(i+#

=;C5;= ?N $C6I*@ E2F 1,'

C*&:"+")2"# ,.1 Identific# sarcinile i resursele necesare pentru atingerea oHiecti4elor. ,.2 ? i asu"# rolurile care 3i re4in 3n ec0ip#. ,.! ColaHoreaG# cu "e"Hrii ec0ipei pentru 3ndeplinirea sarcinilor.

,1

Ti+l%l %)i+'2ii A # C*&:"+")2a A.1#

=;C5;= ?N $C6I*@ Identific# sarcinile i resursele necesare pentru atingerea oHiecti4elor.

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'#


=a> =;> = > Identificarea oHiecti4elor lucrului 3n ec0ip#. %escrierea sarcinilor de lucru 3n ec0ip#. Selectarea resurselor necesare atingerii oHiecti4elor.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"#


:Hiecti4e: Sarcini : 5esurse : infor"aionale, organiGatorice, acionale profesionale, sociale infor"aii, "ateriale, u"ane

P!*;" (" "8al%a!"# *roHe orale i scrise prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# identifice oHiecti4ele lucrului 3n ec0ip# i s# descrie sarcinile de lucru 3n ec0ip#, confor" criteriilor de perfor"an# EaF i EHF i a preciG#rilor din condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice Etip eIerciiuF prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# selecteGe resursele necesare atingerii oHiecti4elor, confor" criteriului de perfor"an# EcF i a preciG#rilor din condiiile de aplicaHilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii A #

=;C5;= ?N $C6I*@ ,2

C*&:"+")2a A./#

? i asu"# rolurile care 3i re4in 3n ec0ip#.

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'#


=a> =;> = > 5aportarea poGiiei indi4iduale la ceilali. Asu"area i pro"o4area atitudinilor constructi4e 3n grup. Iniierea aciunilor 3n grup.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"#


*oGiia indi4idual#: Atitudini: Aciuni: inclus, eIclus, suHordonat, coordonator, iniiator, raportor spri+in, i"plicare, interes, 3ncura+are, "oti4are, solidariGare finaliGare de sarcini proprii, distriHuire de sarcini 3n ec0ip#, supra4eg0erea finaliG#rii unor operaiuni, raportarea reGultatelor

P!*;" (" "8al%a!"#


*roHe practice Etip eIerciiu, +oc de rolF prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# raporteGe poGiia indi4idual# fa# de ceilali, s#J i asu"e i s# pro"o4eGe atitudini constructi4e 3n grup, s# iniieGe aciuni 3n grup, confor" criteriilor de perfor"an# EaF, E HF i EcF i a preciG#rilor din condiiile de aplicaHilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii A #

=;C5;= ?N $C6I*@

C*&:"+")2a 0#

ColaHoreaG# cu "e"Hrii ec0ipei pentru 3ndeplinirea sarcinilor. ,!

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'#


=a> =;> = > 5ecunoa terea co"petenei "e"Hrilor ec0ipei. Corelarea propriilor sarcini cu ale ec0ipei. Adoptarea unor "#suri de eficientiGare a lucrului 3n ec0ip#.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"#


Co"petena: Corelare de sarcini: 8#suri: preg#tire profesional#, poGiia fa# de grup, atitudini, grad de "oti4are, interese eIplicaii de sarcini, 3ncadrare 3n ti"p, respectarea unui plan co"un, asigurarea ec0iliHrului de sarcini 3n ec0ip#, negocierea sarcinilor 4erific#ri ale calit#ii sarcinilor, corecii i adapt#ri ale planului co"un, recunoa terea "eritelor

P!*;" (" "8al%a!"#


*roHe orale i scrise Etip fi e de autoe4aluareF , prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# recunoasc# co"petenele "e"Hrilor ec0ipei i s# coreleGe propriile sarcini cu ale ec0ipei, confor" criteriilor de perfor"an# EaF i E HF i a preciG#rilor din condiiile de aplicaHilitate. *roHe scrise i practice Etip eIerciiuF , prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# adopte unele "#suri de eficientiGare a lucrului 3n ec0ip# confor" criteriului de perfor"an# EcF i a preciG#rilor din condiiile de aplicaHilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii#

8. PREVENIREA I COM1ATEREA POLURII MEDIULUI BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Ni8"l# Val*a!" !"(i+# 2 1.1

C*&:"+")2"# 8.1. Identific# sursele de poluare a "ediului 8./. ;tiliGeaG# "etodele de analiGa a poluarii "ediului 8.0. Aplica "asuri de pre4enire a poluarii "ediului. 8.?. Aplic# "#suri de co"Hatere a polu#rii "ediului.

,&

Ti+l%l %)i+a2ii#

8. PREVENIREA I COM1ATEREA POLURII MEDIULUI

C*&:"+")2a

8.1. Identific# sursele de poluare a "ediului

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2a# EaF 5ecunoa terea surselor de poluare a "ediului EHF %escrierea "odificarilor aparute 3n "ediu din cauGa polu#rii EcF Identificarea c#ilor de dispersie a factorilor poluani

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# S%!7" (" :*l%a!"# *&"! ial" l* %i)2", i)7+i+%2ii, 7:'l'+*!ii, 7:i+al", 9 *li, 4*+"l%!i, %)i+'2i i de ali"entaie, ind. "iner#, ind. "etalurgic#, ind. c0i"ic#, agricultur#, Goote0nia, ,'

ploaia, G#pad#, uGine de celuloG# i 07rtie, ind. ali"entar# 8odific#ri: Caile de dispersie: deteriorarea calit#ii aerului, apei, solului datorita poluarii apa, aer, sol, ani"ale, o"

P!*;" (" E8al%a!" *roHe scrise i orale prin care ele4ul de"onstraGa ca a retinut sursele de poluare a "ediului confor" criteriului de perfor"an# E a F i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate *roHe practice prin care ele4ul de"onstreaGa ca este capaHil sa recunoasca agentii poluanti din apa, aer, sol. confor" criteriului de perfor"an# E H F i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate *roHe practice prin care ele4ul de"onstreaGa ca este capaHil sa recunoasca "odificarile aparute in apa, aer, sol, din cauGa agenilor poluani confor" criteriului de perfor"an# EcF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate

Ti+l%l %)i+a2ii#

8.PREVENIREA I COM1ATEREA POLURII MEDIULUI

C*&:"+")2a 8./. ;tiliGeaG# "etode de analiGa a poluarii "ediului BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# EaF EHF EcF EdF Identificarea cu a+utorul organelor de si" a gradului de poluare a "ediului .olosirea indicatorilor Hiologici pentru caracteriGarea gradului de poluare $fectuarea analiGelor de laHorator pentru deter"inarea gradului de poluare a "ediului 5espectarea regulilor specifice de protecia "uncii

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+" Si&+%!il"# Agentii poluanti: Indicatorii Hiologici: 8"("!"a, &i!*7%l, 3%7+%l, a%6%l fu"ul, s"ogul, petele de ulei, a"oniac, HioIid de sulf, 0idrogen sulfurat, pesticide diferite populatii de 4ietuitoare, de specii de plante, sorturi de ,)

lic0eni, ani"ale "iciEcanariiF, specii de Hacterii feruginoase, sulfoHacterii colorate diferit, alge, lar4ele unor specii ani"ale sarea 8etode de analiGa: Nor"e : c0i"ice, fiGice si fiGicoJc0i"ice specifice "etodelor de analiG# a polu#rii "ediului ;

P!*;" (" E8al%a!" *roHe orale i practice prin care ele4ul trHuie sa de"onstreGe ca este capaHil sa efectueGe o analiGa organoleptica a unei proHe de apa sau sol poluat,confor" criteriului de perfor"an# EaF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice prin care ele4ul teHuie sa de"onstreGe ca este capaHil sa efectueGe deter"inarea unui agent poluant folosind anu"iti indicatorii Hiologici ,confor" criteriului de perfor"an# EHF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice prin care ele4ul treHuie sa de"onstreGe ca este capaHil sa efectueGe o analiGa de laHorator in scopul deter"inarii agentilor poluanti din "ediu. confor" criteriului de perfor"an# EcF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice prin care ele4ul treHuie sa de"onstreGe ca este capaHil sa respecte regulile specifice de protecia "uncii confor" criteriului de perfor"an# Ed F i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. . Ti+l%l %)i+a+ii 8. PREVENIREA I COM1ATEREA POLURII MEDIULUI

C*&:"+")2a

8.0 Aplic# "#suri de pre4enire a polu#rii "ediului

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# EaF ;tiliGarea "#surilor de pre4enire a polu#rii aerului EHF ;tiliGarea "#surilor de pre4enire a polu#rii apei EcF ;tiliGarea "#surilor de pre4enire a polu#rii solului EdF 5espectarea regulilor specifice de protecia "uncii.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# 8ateriale utiliGate: "aterial de se"#nat i plantat neinfestat, fero"oni, Hr7ieJcapcan# 3ngr# #"inte naturale, du "ani naturali ai d#un#torilor, 4apori de ap# i propan, preparate din cenu #, energia solar#, prelate i plase de plastic, perii de s7r"#, foarfeci, cuiHuri i garduri 4ii, "ulci, ape purificate ,,

8etode

Nor"e:

gaG#ri, fertiliGare ec0iliHrat#, rotaia culturilor, irigarea cu ape epuJ rat#, alegerea unor specii si 4ariet#i de plante reGistente la Holi i d#un#tori, folosirea de capcane i distriHuitori auto"ai, distrugeJ rea 4etrelor de Huruieni afectate de Holi i d#un#tori, fla"Harea focarelor de o"iGi. specifice lucr#rilor de pre4enire a polu#rii "ediului;

P!*;" (" "8al%a!"# *roHe practice prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# utiliGeGe "#suri de pre4enire a polu#rii aerului confor" criteriului de perfor"ant# Ea F i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# utiliGeGe "#suri de pre4enire a polu#rii apei confor" criteriului de perfor"ant# EH F i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate *roHe practice prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# utiliGeGe "#suri de pre4enire a polu#rii solului confor" criteriului de perfor"ant# Ec F i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate *roHe practice prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# respecte "#suri de protecia "uncii specifice confor" criteriului de perfor"ant# Ec F i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate Ti+l%l %)i+'2ii# 8. PREVENIREA I COM1ATEREA POLURII MEDIULUI

C*&:"+")2a

8.?. Aplic# "#suri de co"Hatere a polu#rii "ediului

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# EaF 5ealiGarea epur#rii apelor uGate prin diferite "etode EHF ;tiliGarea "etodelor de purificare a at"osferei EcF Aplicarea "#surilor de di"inuare a 4iHraiilor i Ggo"otelor EdF $fectuarea lucrarilor de desecare si drena+ a terenurilor EeF .olosirea raionala a 3ngr# #"intelor si pesticidelor 3n agricultur# i sil4icultur# EfF 5espectarea regulilor specifice de protecia "uncii BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB C*)(i2ii (" a:li a;ilia+"#

,-

;tila+e:

decantor pri"ar radial; gratare si site; HaGin de aerare cu na"ol acti4; decantor secundar radial; cicloanele; filtrele fiHraose si cu strat granular; rotociclonul reacti4i c0i"ici; populatii de "icroorganis"e 4egetale si ani"ale 3ngr# #"inte organice, "ateriale de construcii; drenurii; pietre; ec0ipa"ent specific de protecia "uncii 0alate, "asc#, oc0elari de protecie, cis"e, "#nu i specifice de protecia "uncii pentru lucr#rile eIecutate;

8ateriale: $c0ipa"ente: Nor"e:

P!*;" (" E8al%a!"# *roHe practice prin care ele4ul treHuie s# de"onstreGe c# este capaHil s# cunoasc# i s# realiGeGe epurarea apelor cu a+utorul instalatiilor de epurare confor" criteriului de perfor"an# Ea F i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe pratice prin care ele4ul treHuie sa de"onstreGe c# este capaHil s# aplice "asurile te0nicoJorganiGatorice de purificare a aerului confor" criteriului de perfor"an# EH F i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice prin care ele4ul treHuie s# de"onstreGe ca este capaHil sa ia "asuri pentru co"Haterea sau atenuarea ni4elului de Ggo"ot confor" criteriului de perfor"an# Ec F i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice prin care ele4ul treHuie s# de"onstreGe c# este capaHil s# cunoasca i s# efectueGe lucr#ri de desecare si drena+ 3n 4ederea fiIarii si staHiliGarii terenurilor confor" criteriului de perfor"an# Ed F i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice prin care ele4ul treHuie s# de"onstreGe c# este capaHil s# foloseasc# 3n "od raional 3ngr# #"intele si pesticidele confor" criteriului de perfor"an# Ee F i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice prin care ele4ul treHuie s# de"onstreGe c# este capaHil s# foloseasc# ec0ipa"ente specifice de protecia "uncii confor" criteriului de perfor"an# Ef F i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate.

,/

Ti+l%l %)i+'2ii# -. ELEMENTE DE CONTA1ILITATE NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Ni8"l# Val*a!" !"(i+# 2 1,'

C*&:"+")2": /.1. %escrie patri"oniul 3ntreprinderii /.2. Identific# c0eltuielile i 4eniturile 3ntreprinderii /.!. Co"pleteaG# docu"ente de e4iden# specifice intr#rilor i ie irilor de "#rfuri, 3ncas#rilor i pl#ilor

-1

Ti+l%l %)i+'2ii#

-. ELEMENTE DE CONTA1ILITATE

C*&:"+")2a#

-.1. %escrie patri"oniul 3ntreprinderii

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# =a> %efinirea patri"oniului 3ntreprinderii =;> Identificarea structurilor patri"oniale de acti4 i de pasi4 = > %escrierea patri"oniului unei 3ntreprinderi locale . NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# *atri"oniu: Structuri de acti4: Structuri de pasi4: Hunuri econo"ice, drepturi , oHligaii acti4e i"oHiliGate, acti4e circulante, acti4e de regulariGare i asi"ilare

capitaluri proprii, pro4iGioane pentru riscuri i c0eltuieli, datorii, pasi4e de regulariGare *atri"oniul 3ntreprinderii : identificarea ele"entelor patri"oniale , gruparea ele"entelor 3n structuri de acti4 i pasi4 -1

P!*;" (" "8al%a!"# *roH# oral# prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# defineasc# patri"oniul 3ntreprinderii a a cu" se specific# 3n criteriului de perfor"an# EaF , cuprinG7nd ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaHilitate. *roHe scrise i orale prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# identifice structurile patri"oniale de acti4 i de pasi4, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# EHF , cuprinG7nd ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# descrie patri"oniul unei 3ntreprinderi locale, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# EcF, cuprinG7nd ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaHilitate .

Ti+l%l %)i+'2ii #

-. ELEMENTE DE CONTA1ILITATE

C*&:"+")2a #

-./. Identific# c0eltuielile i 4eniturile 3ntreprinderii

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2' # =a> =;> Clasificarea c0eltuielilor 3ntreprinderii 3n funcie de criterii date. Clasificarea 4eniturilor 3ntreprinderii 3n funcie de criteriile date

= > Calcularea reGultatului eIerciiului financiar NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# Criterii de clasificare a c0eltuielilor dup# : natura acti4it#ii, natura resurselor utiliGate, destinaia c0eltuielilor, dependena fa# de 4olu"ul produciei Criterii de clasificare a 4eniturilor dup# : natura acti4it#ii, natura reGultatelor oHinute,

5eGultatul : de eIploatare,l financiar, eItraordinar,reGultatul eIerciiului NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN *roHe de e4aluare: -2

*roHe orale i scrise prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# clasifice 4eniturile i c0eltuielile 3ntreprinderii, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# EaF i EHF, cuprinG7nd condiiile de aplicaHilitate. *roHe scrise prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# staHileasc# reGultatul eIerciiului 3ntreprinderii, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# EcF, cuprinG7nd condiiile de aplicaHilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii#

-. ELEMENTE DE CONTA1ILITATE

C*&:"+")2a #

-.0. Co"pleteaG# docu"ente de e4iden# specifice intr#rilor i ie irilor de "#rfuri, 3ncas#rilor i pl#ilor

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# EaF *reGentarea docu"entelor de e4iden# EHF ?ntoc"irea docu"entelor de e4iden# EcF 2erificarea docu"entelor de e4iden#

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# %ocu"ente: a4iG de 3nsoire a "#rfii, factur# fiscal#.,not# de intrare recepie , dispoGiie de li4rare, Hon de 47nGare, c0itan# , fi e de "agaGie, Hon de predare, restituire, transfer, Hon de consu", registru de "ateriale, registru de cas# , ordin de plat# ?ntoc"ire: 2erificare: co"pletarea docu"entelor de fond i de for"#

P!*;" (" "8al%a!"# *roHe orale i scrise prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# preGinte, s# 3ntoc"easc# i s# 4erifice docu"entele de e4iden#, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# EaF, EHF i EcF, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaHilitate. -!

Ti+l%l %)i+'2ii # 10 ECONOMIE I MARCETING NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Ni8"l# Val*a!" !"(i+ # 2 1

C*&:"+")2" # 11. 1.%escrie "odalitatea de 3nfiinare a unei 3ntreprinderi i legislaia sa 11. 2 %escrie calitatea produselor si ser4iciilor 11. !. *reGint# HaGele "arOetingului .

-&

Ti+l%l %)i+'2ii#

10. ECONOMIE I MARCETING

C*&:"+")2a#

10.1 %escrie "odalitatea de 3nfiinare a unei 3ntreprinderi agricole.

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2' # =a> *reGentarea cadrului +uridic de 3nfiinare a unei 3ntreprinderi =;> ?nfiinarea unei 3ntreprinderi agricole

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# Cadrul +uridic: J =egea !1K 1//1 pri4ind societ#ile co"ercial J =egea '1,K2112 pri4ind organiGarea i desf# urarea unor acti4it#i econo"ice de c#tre persoanele fiGice J =egea 1!!K1/// M3nfiinare a i deG4oltarea I88Jurilor. ?nfiinarea : 3ntoc"irea docu"entelor specifice pentru doH7ndirea personalit#ii +uridice

P!*;" (" "8al%a!"# *roH# oral# prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# preGinte cadrul +uridic de 3nfiinare a unei 3ntreprinderi a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# EaF cuprinG7nd ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaHilitate. *roHa practic# prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# 3nfiineGe o 3ntreprindere a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# EHF cuprinG7nd ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaHilitate.

-'

Ti+l%l %)i+'2ii #

10. ECONOMIE I MARCETING

C*&:"+")2a#

10./ Calitatea produselor i ser4iciilor

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# =a> %efinirea calit#ii i ipostaGele calit#ii produselor i ser4iciilor. =;> Asigurarea proteciei consu"atorului. = > *reGentarea factorilor deter"inani ai co"petiti4it#ii unui produs K ser4iciu. =(> %escrierea caracteristicilor calitati4e ale produselor i ser4iciilor agricole. ="> *reGentarea cadrului legislati4 pri4ind calitatea produselor i ser4iciilor, protecia consu"atorului C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# Conceptul de calitate confor" standardului internaional IS: -&12 : 1//' IpostaGele calit#ii : calitatea cerut# i a teptat# de client,calitatea furniGat# de "arOeting,calitatea furniGat# de proiectare ,calitatea repreGentat# de confor"itatea produselorKser4iciilor cu proiectul s#u. *rotecia consu"atorului :drepturile consu"atorului , cadrul instituional . .actori deter"inani ai co"petiti4it#ii unui produsKser4iciu:te0nici,financiari,suport Easistena post M 47nGareF ,47nGare Eter"enul de 47nGare , condiiile de 47nGareF Caracteristici calitati4e ale produselor agricole : tipologice ,calitati4e E de proces,de HaGa,de eIploatare F Caracteristicile ser4iciului :cantitati4e,atriHuti4Jcalitati4e. 5egle"ent#ri +uridice : =egea 12K1//1 ,co"pletat# i "odificat# prin =egea &2K1//1, 6.G. 1&&1K1//1 pri4ind organiGarea Centrului Naional pentru ?ncercarea i $IpertiGarea produselor, =egea 11K1//& i :.G. '-K2111 pri4ind protecia consu"atorului , =egea 1/K1//' pri4ind calitatea 3n construcii, =egea 1!,K1//' pri4ind "ediul a"Hiant, 6.G.22!K1//' pri4ind organiGarea i funcionarea :ficiului pentru protecia consu"atorului, 6.G. 1)-K1//, pri4ind regi"ul produselor i ser4iciilor care pun 3n pericol 4iaa, s#n#tatea ,securitatea "uncii i protecia "ediului 3ncon+ur#tor NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN -)

P!*;" (" "8al%a!" # *roH# oral# prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# preGinte conceptul de calitate i drepturile consu"atorului a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# EaF i EHF, cuprinG7nd ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaHilitate. *roH# oral# prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# preGinte factorii deter"inani ai co"petiiei, caracteristicile calitati4e ale produselor, cadrul legislati4 pri4ind calitatea produselor i ser4iciilor, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# EcF, EdF i EeF, cuprinG7nd ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaHilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii #

10. ECONOMIE I MARCETING

C*&:"+")2a#

10.0 *reGint# HaGele "arOetingului

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2' # EaF *reGentarea noiunilor ele"entare de "arOeting EHF %escrierea pieeiJco"ponent# esenial# a "ediului eItern EcF AnaliGarea relaiilor de piaa ale 3ntreprinderilor agricole EdF $Iplicarea factorilor de influen# asupra cererii i ofertei. EeF Identificarea funciilor preului

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+" # Noiuni de "arOeting : concept de "arOeting , condiii de apariie ,etape 3n e4oluia "arOetingului , funciile "arOetingului , do"eniile "arOetingului. *iaa : piaa total# , piaa 3ntreprinderii , piaa produsului , di"ensiunile pieei profilul, capacitatea, aria ElocaliGareaF,structura cererea , oferta , preul. AnaliGarea relaiilor de piaa 3n funcie de : oHiectul relaiilor,frec4ena desf# ur#rii lor, gradul de concentrare,relaii de concuren#. .actorii de influen# ai cererii : "odificarea preului altor Hunuri,"odificarea 4eniturilor consu"atorilor ,perspecti4ele e4oluiei pieei ,sc0i"Harea preferinelor consu"atorilor .actorii de influen# ai ofertei: preul produselor ,preul altor Hunuri, nu"#rul ofertanilor Hunului respecti4e ,perspecti4ele pieei,taIe si suH4enii,cadrul social politic .unciile preului : de recuperare a costurilor ,de "oti4are a produc#torilor,de infor"are a participanilor la sc0i"H,de corelare a cererii cu oferta NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN P!*;" (" "8al%a!" # *roHe orale prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# preGinte noiunile ele"entare de "arOeting confor" criteriului de perfor"an# EaFcuprinG7nd ele"entele din condiiile de aplicaHilitate.

-,

*roHe scrise i orale prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# descrie piaa ca o co"ponent# esenial# a "ediului eItern confor" criteriului de perfor"an# EHF cuprinG7nd ele"entele din condiiile de aplicaHilitate. *roHa scrisa i orala prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# analiGeGe relaiile de pia# ale 3ntreprinderii confor" criteriului de perfor"ana EcF cuprinG7nd ele"entele din condiiile de aplicaHilitate.. *roHa scris# i oral# prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# eIplice influena factorilor de influen# asupra cererii i ofertei confor" criteriului de perfor"an# EdF cuprinG7nd ele"entele din condiiile de aplicaHilitate. *roHa scris# i orala prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# identifice funciile preului confor" criteriului de perfor"an# EeF, cuprinG7nd ele"entele din condiiile de aplicaHilitate. Ti+l%l %)i+'2ii# 11. CIRCULAIA RUTIER, CONDUCEREA TRACTORULUI I AUTO

Ni8"l # Val*a!" !"(i+#

2 1,'

C*&:"+")2"# 11.1 11.2 11.! 11.& 5ecunoa te "i+loacele de se"naliGare rutier#. %escrie regulile de circulaie pre4#Gute 3n Codul 5utier 5o"7n. 5eGol4# c0estionare de legislaie rutier#. $Iecut# conducerea tractorului i auto"oHilului.

--

Ti+l%l %)i+'2ii#

11. CIRCULAIA RUTIER, CONDUCEREA TRACTORULUI I AUTO

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB C*&:"+")2a 11.1 5ecunoa te "i+loacele de se"naliGare rutier#.

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# EaF Identificarea "i+loacelor de se"naliGare rutier#. EHF $Iplicarea rolului "i+loacelor de se"naliGare rutier# . EcF 5espectarea se"nificaiei "i+loacelor de se"naliGare rutier#.

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+": 8i+loace de se"naliGare: indicatoare, "arca+e rutiere, se"naliGare lu"inoas#, se"naliGare acustic#, se"nalele agentului de circulaie. 5olul "i+loacelor: de a4ertiGare, de regle"entare, de orientare, de infor"are

P!*;" (" "8al%a!"# *roHe orale prin care ele4ul din condiiile de aplicaHilitate. *roHe orale prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# eIplice rolul "i+loacelor de se"naliGare rutier#, a a cu" se "enioneaG# 3n criteriul de perfor"an# EHF, acoperind ele"entele cuprinse 3n condiiile de aplicaHilitate. de"onstreaG# c# este capaHil s# identifice "i+loacele de se"naliGare rutier#, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# EaF acoperind ele"entele

-/

*roHe practice prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# respecte se"nificaia "i+loacelor de se"naliGare rutier#, a a cu" se "enioneaG# 3n criteriul de perfor"an# EcF, acoperind ele"entele cuprinse 3n condiiile de aplicaHilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii#

11. CIRCULAIA RUTIER, CONDUCEREA TRACTORULUI I AUTO

C*&:"+")2a

11. / Aplic# regulile de circulaie pre4#Gute 3n Codul 5utier 5o"7n.

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# EaF $Iplicarea regulilor de circulaie pre4#Gute 3n Codul 5utier. EHF $nu"erarea infraciunilor i pedepselor din Codul 5utier. EcF Aplicarea "#surilor de pri" a+utor 3n caG de accident. C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+": 5eguli de circulaie: circulaia pe dru"urile cu dou# sensuri, circulaia pe dru"urile cu sens unic, circulaia 3n intersecii. Infraciuni i pedepse, r#spundere contra4enional#. 8#suri de pri" a+utor 3n caG de: stop cardiac, fractur#, 0e"oragie, arsur#. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB P!*;" (" "8al%a!"# *roHe orale prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# eIplice regulile de circulaie, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# EaF, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaHilitate.

/1

*roHe orale prin care ele4ul condiiile de aplicaHilitate.

de"onstreaG# c# este capaHil s# enu"ere infraciunile i

pedepsele, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# EHF, acoperind ele"entele din

*roHe practice prin care ele4ul treHuie s# de"onstreGe c# este capaHil s# aplice "#surilor de pri" a+utor 3n caG de accident, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# EcF, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaHilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii#

11. CIRCULAIA RUTIER, CONDUCEREA TRACTORULUI I AUTO

C*&:"+")2a

11.0 5eGol4# c0estionare de legislaie rutier#.

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# EaF Aplicarea cuno tinelor teoretice 3n reGol4area c0estionarelor de legislaie rutier#. EHF Interpretarea reGultatelor oHinute 3n ur"a reGol4#rii c0estionarelor de legislaie rutier#. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+" # C0estionare standard si"ilare cu cele de la eIa"enul pentru oHinerea per"isului de conducere. Grile de corectare a c0estionarelor de legislaie rutier#.

P!*;" (" "8al%a!"# *roHe scrise prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# reGol4e c0estionare de legislaie rutier#, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# EaF, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaHilitate. *roHe oral# prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# interpreteGe reGultatele oHinute 3n ur"a reGol4#rii c0estionarelor de legislaie rutier#, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# EHF, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaHilitate. /1

Ti+l%l %)i+'2ii#

11. CIRCULAIA RUTIER, CONDUCEREA TRACTORULUI I AUTO

C*&:"+")2a

11.? $Iecut# conducerea tractorului i auto"oHilului.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# EaF $Iersarea "ane4relor de HaG# necesare conducerii tractorului i auto"oHilului. EHF Conducerea tractorului i auto"oHilului respect7nd regulile de circulaie. EcF ?nsu irea te0nicilor de conducere pre4enti4#. EcF 5espectarea nor"elor de protecia "uncii specifice conducerii tractorului auto"oHilului. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# 8ane4re de HaG#: pornirea de pe loc, oprirea, "ersul 3n linie dreapt# sau curH#, plecarea din ra"p#, "ersul 3napoi. Conducerea: plecarea i oprirea pe un dru" 3n ranp# sau 3n pant#, parcarea , 3ntoarcerea, dep# irea 3n di4erse condiii. (e0nici: conducerea 3n condiii de 4re"e nefa4oraHil#, conducerea pe ti"p de noapte. Nor"e de protecia "uncii specifice conducerii tractorului i auto"oHilului. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN P!*;" (" "8al%a!"# *roHe practice prin care ele4ul treHuie s# de"onstreGe 3nsu irea "ane4relor de HaG# necesare conducerii tractorului i auto"oHilului, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# EaF, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice prin care ele4ul treHuie s# de"onstreGe c# este capaHil s# conduc# tractorul i auto"oHilul, respect7nd regulile de circulaie, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# EHF, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaHilitate. /2 i

*roHe practice prin care ele4ul treHuie s# de"onstreGe c# este capaHil s#J i 3nsu easc# te0nicile de conducere pre4enti4#, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# EcF, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice prin care ele4ul treHuie s# de"onstreGe c# este capaHil s#J i 3nsu easc# nor"ele de protecia "uncii specifice conducerii tractorului i auto"oHilului, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# EcF, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaHilitate. Ti+l%l %)i+'2ii # PARTICULARITAILE MORFOLOGICE, 1IOLOGICE I CERINELE FA DE CLIMA SI SOL ALE PLANTELOR DE C$MP BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Ni8"l # 2 Val*a!" !"(i+ # C*&:"+")2" # -.1. Identific# particularit#ile "orfologice ale principalelor specii de culturi de c7"p pe grupe te0nologice -./. Identific# particularit#ile Hiologice ale principalelor specii de culturi de c7"p i cerinele fa# de cli"# i sol -.0. 5egleaG# factorii de 4egetaie 3n funcie de cerinele speciilor de plante fa# de cli"# i sol 1 1/.

/!

Ti+l%l %)i+'2ii #

1/.

PARTICULARITAILE MORFOLOGICE, 1IOLOGICE I CERINELE FA DE CLIMA SI SOL ALE PLANTELOR DE C$MP

C*&:"+")2a #

Identific# particularit#ile "orfologice ale principalelor specii de culturi de c7"p pe grupe te0nologice NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2' # =a> Clasificarea speciilor de plante de c7"p pe grupe te0nologice =;> 5ecunoa terea particularit#ilor "orfologice ale principalelor specii de culturi de c7"p pe grupe de culturi : cereale pentru HoaHe, legu"inoase pentru HoaHe, oleaginoase, tuHerculifere si r#d#cinoase , plante teItile, plantele fura+ere = > *reGentarea soiurilor i 0iHriGilor din speciile de culturi de c7"p culti4ate 3n 5o"7nia C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+" # Specii de culturi de c7"p din grupele : cereale Egr7u, orG, poru"HF, legu"inoase pentru HoaHe E"aG#re, fasole, soiaF, plante oleaginoase E floareaJsoareluiF, plante r#d#cinoase si tuHerculifereEsfecl# de Ga0#r, cartofF, plante teItile Ein pentru fiHr#, c7nep#F, plante fura+ere E lucerna, trifoi, Horceaguri de toa"n# i pri"#4ar#F. Soiuri i 0iHriGi culti4ai 3n 5o"ania : poru"H : grupa 111J211 : Sucea4a //,Sucea4a 11-, (urda 1), grupa 211J!11 : (urda 211,5aissa,So"e grupa !11J&11 : Saturn,Ilona,8ilco4 grupa &11J'11 : .undulea !21,Granit,A"irol grupa '11J)11 : 5uHin,2olga,5i4al peste )11 : .undulea &11,.undulea &1gr3u de toa"na : AlHota, AleI, Ani4ersar, Apullu", Arie an, %elia, %ropia,.la"ura -', .undulea2/, GaHriela, =o4rin !&, 8oldo4a -!, Sucea4a -&, i"nic !1, (ransil4ania. (urda -1, (urda /'. orG de toa"na : Adi, :riGont, %ana, 8#d#lin, 8ira+, *recoce, *roducti4. floarea soarelui : %ecor, AleI, .a4orit, .esti4, .lorina, .undulea 21) Select, 5ecord, 9anat, .lora, =aguna, .lorena, .lores. .asole pentru HoaHe : /&

1/.1

Ardeleana, A4ans, A4ersa, Ceal3 de %oHrogea, $"iliana, 2era, Star 8aG#rea pentru HoaHe : Atol, Alfila, Corina, %ora, 8arena, Alina, 8ona, Caracal !/, 5enata, 8ontana. Soia pentru HoaHe : %ia"ant, Atlas, Agat, %anuHiana, *erla, Colu"na 5o"7nesc //, (riu"f, =ena, Stil.. In pentru fiHre : Codruta, Ada, Alia, %aniela, =aura, Carolina, Cos"in, $lena, 8ures,5ares. C7nepa : =o4rin 111, .iHra"ulta 1'1, Secuieni 1, %enisa, Irene, >enit.. Sfecla pentru Ga0ar : Soiurile pluriger"e : 9ra o4, *oliro", 9rad AJ2. Solurile "onoger"e : 97rsa, 9ra o4 '1/, 8onoro", AleIa, Cleo, *ris"a, Aristal, %ana, %ora, $lHa, 5uHin. Cartof : Soiuri ti"purii : :stara, Agata, Suce4ita, e"nic, Soiuri se"itarGii : Super, %esirPe, 8ure an, =uiGa. Soiuri de iarna : Superstar, (itus, *ro4ento. *lante fura+ere : =ucerna : Adonis, Selena, (riu"f, topaG, 8agnat, Super. (rifoi ro u : Apollo, (erra, Napoca (etra, Select, %acia, .lora. 8etode de lucru : deter"inarea particularit#ilor "orfologice dup# : r#d#cin#, tulpin#, frunG#, floare, fruct, 889, G6

$c0ipa"ente i utila+e : lupe, truse de "#surat te"peratura, u"ido"etre, Halane te0nice i 0ectolitrice P!*;" (" "8al%a!" # *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# clasifice speciile de plante de c7"p pe grupe te0nologice confor" criteriului de perfor"an# EaF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# recunoasc# speciile de plante din grupele de culturi de c7"p dup# 3nsu irile lor "orfologice confor" criteriului de perfor"an# EHF i concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# preGinte soiuri si 0iHriGi din speciile de plante din grupele de culturi de c7"p confor" criteriului de perfor"an# EcF i concordan# cu condiiile de aplicaHilitate.

/'

Ti+l%l %)i+'2ii #

1/.

PARTICULARITAILE MORFOLOGICE, 1IOLOGICE I CERINELE FA DE CLIMA SI SOL ALE PLANTELOR DE C$MP

C*&:"+")2a

Identific# particularit#ile Hiologice ale principalelor specii de culturi de c7"p NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2' # =a> %escrierea principalelor faGe de 4egetaie ale plantelor de c7"p pe grupe de culturi =;> %escrierea cerinelor fa# cli"# i sol ale plantelor de c7"p pe faGe de 4egetaie C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+" # Specii de culturi de c7"p din grupele : cereale Egr7u, orG, o4#G, poru"HF, legu"inoase pentru HoaHe E"aGare, fasole, soiaF, plante oleaginoase E floareaJsoareluiF, plante r#d#cinoase si tuHerculifere Esfecl# de Ga0#r, cartofF, plante teItile E inul de fiHr#, c7nepaF, fura+ere E lucerna, trifoi, Horceaguri de toa"n# i pri"#4ar#F. %eter"inarea particularit#ilor Hiologice pe faGe de 4egetaie : cereale : ger"inarea, r#s#rirea, 3nr#d#cinarea, 3nfr#irea for"area paiului, apariia inflorescenei, 3nflorirea, for"area i coacerea HoaHelor oleaginoase :ger"inarea, r#s#rirea, for"area tulpinii, 3nflorirea, for"area fructelor tuHerculifere : r#s#rirea, for"area stolonilor, for"area tulpinilor suHterane EtuHerculiF, for"area tulpinii aeriene, for"area florilor i a fructelor r#d#cinoase : ger"inaia, faGa de cotiledoane, faGa de for"are a roGetei de frunGe, de cre tere a r#d#cinii 3n lungi"e, de 3ngro are a r#d#cinii i de acu"ulare a Ga0#rului Cerinele fa# de cli"# i sol : fa# de te"peratur# pe faGe de 4egetaie, fa# de u"iditate pe faGe de 4egetaie fa# de sol P!*;" (" "8al%a!" # /)

1/./

*roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# descrie principalele faGe de 4egetaie ale plantelor de c7"p confor" criteriului de perfor"an# EaF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# descrie cerinele fa# de cli"# i sol ale plantelor de c7"p, pe faGe de 4egetaie confor" criteriului de perfor"an# HF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. Ti+l%l %)i+'2ii # 1/. PARTICULARITAILE MORFOLOGICE,1IOLOGICE I CERINELE FA DE CLIMA SI SOL ALE PLANTELOR DE C$MP

C*&:"+")2a

5egleaG# factorii de 4egetaie 3n funcie de cerinele speciilor de plante BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2' # = a F 5eglarea factorului lu"in# 3n funcie de cerinele plantelor E H F 5eglarea factorului c#ldur# 3n funcie de cerinele plantelor E c F 5eglarea factorului aer 3n funcie de cerinele plantelor E d F 5eglarea factorului ap# 3n funcie de cerinele plantelor E e F 5eglarea factorului 0ran# 3n funcie de cerinele plantelor C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+" # 8etode agrote0nice de reglare a factorilor cli"atici: lucr#rile solului i irigarea culturilor, co"Haterea Huruienilor eli"inarea eIcesului de ap# aplicara 3ngr# #"intelor i a"enda"entelor perdele de protecie "ulcirea, Gonarea culturilor 3n funcie de cerinele plantelor Instru"ente de "#surat te"peratura : ter"o"etre de aer i sol, ter"ografe Instru"ente de "#surat u"iditatea : 0igrograf, plu4io"etru, u"ido"etre Instru"ente de "asurat "isc#rile aerului : ane"o"etre Ad#postul "eteorologic : co"ponen#, instalare (ruse de teren pentru deter"inarea p6Jului, structurii, teIturii 8ateriale folosite: 3ngr# #"inte organice i c0i"ice, a"enda"ente, "ateriale fu"igene, P!*;" (" "8al%a!"# *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# aplice "etode de reglare a factorului lu"in# pentru specii de plante de c7"p, confor" criteriului de perfor"an# EaF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# aplice "etode de reglare a factorului c#ldur# pentru specii de plante de c7"p, confor" criteriului de perfor"an# EHF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# aplice "etode de reglare a factorului aer pentru specii de plante de c7"p, confor" criteriului de perfor"an# EcF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. /,

1/.0.

*roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# aplice "etode de reglare a factorului ap# pentru specii de plante de c7"p, confor" criteriului de perfor"an# EdF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# aplice "etode de reglare a factorului 0ran# pentru specii de plante de c7"p, confor" criteriului de perfor"an# EeF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. Ti+l%l %)i+a2ii # 10. IRIGAREA CULTURILOR DE C$MP BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Ni8"l # Val*a!" !"(i+ # C*&:"+")2" # 10.1. Identific# ec0ipa"entele necesare efectu#rii irigarii 10./. Identific# "etodele de irigare pentru culturile de c7"p 10.0. $Iecut# operaii de irigare 2 1

/-

Ti+l%l %)i+'2ii #

10. IRIGAREA CULTURILOR DE C$MP

C*&:"+")2a 10.1. Identific# ec0ipa"entele necesare efectu#rii irigarii NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2' # a> 5ecunoa terea tipurilor de ec0ipa"ente folosite la irigarea culturilor; ;> 5ecunoa terea p#rilor co"ponente ale fiec#rui ec0ipa"ent, > 8ontarea co"ponentelor ec0ipa"entelor 3n ordinea lor funcional#. (>%eG"e"Hrarea i stocarea ec0ipa"entelor pentru perioda de repaus "> 5espectarea regulilor de protecia "uncii C!i+"!ii (" a:li a;ili+a+" # $c0ipa"ente de irigare utiliGate la irigarea culturilor : conducte "oHile fleIiHile, conduct# fleIiHil# de transport, de udare, tuHuri de udare, instalaie $;9A 1'1, aripa de aspersiune IIA, IIA8, instalaia IA(=, IA(, IA%., IA*&'1. P!*;" (" "8al%a!" # *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# recunoasc# tipurile de ec0ipa"ente folosite la irigarea culturilor; confor" criteriului de perfor"an# EaF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# recunoasc# p#rilor co"ponente ale fiec#rui ec0ipa"ent,confor" criteriului de perfor"an# EHF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# deG"e"HreGe si s# stoc0eGe ec0ipa"entul pe perioda de repaus, confor" criteriului de perfor"an# EdF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# respecte reguli specifice de protecia "uncii, confor" criteriului de perfor"an# EeF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate.

//

Ti+l%l %)i+a2ii # C*&:"+")2a

10. IRIGAREA CULTURILOR DE C$MP 10./ Identific# "etodele de irigare pentru culturile de c7"p

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)+a # =a> %efinirea "etodelor de irigare pentru culturile de c7"p =;> %efinirea principalelor ele"ente ale regi"ului de irigare = > Selectarea ec0ipa"entelor de irigare 3n funcie de "etoda de irigare aleas# C*)(i2ii (" a:li a;li+a+" # $c0ipa"ente utiliGate : IIA8J !1), IA(.J!119, IA(J!11, IA*J&'1 "etode de irigare sursa de irigare prin scurgere la suprafa#, prin picurare, prin aspersiune

.lu4iul %un#rea, r7urile interioare ale #rii, lacurile de acu"ulare i naturale culturi la care se aplic# irigarea : de c7"p, 0orticole, legu"icole, 3n sere epoca de irigare : toa"na i pri"#4ara E de apro4iGionareF, 4ara, 3n perioda de 4egetaie la faGele critice ale plantelor NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN P!*;" (" "8al%a!"# *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# defineasc# "etodele de irigare pentru culturile de c7"p confor" criteriului de perfor"an# EaF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# defineasc# principalele ele"ente ale regi"ului de irigare confor" criteriului de perfor"an# EHF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# selecteGe ec0ipa"ente de irigare 3n funcie de "etoda de irigare aleas# confor" criteriului de perfor"an# EcF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate.

111

Ti+l%l %)i+'2ii C*&:"+")2a

10. IRIGAREA CULTURILOR DE C$MP 10.0 $Iecut# operaii de irigare

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2' # EaF 8ontarea instalaiei 3n parcela de lucru EHF *unerea 3n funciune i oprirea instalaiei; EcF Supra4eg0erea instalatiei 3n ti"pul funcion#rii EdF 8utarea instalaiei confor" graficului de udare EeF ;tiliGarea te0nologiei infor"aiei 3n aplicarea progra"elor de irigare la culturile de c7"p EfF 5espectarea nor"elor specifice de protecia "uncii la irigarea culturilor C*)(i2ii (" a:li a;li+a+" # Co"ponentele instalaiei de irigat folosit# : conducte, furtune, coturi, 3"Hin#ri, aspersoare Nor"ele de irigare i nor"ele de irigare pe culturi Graficul de ud#ri 8etodele de irigare folosite la culturile de c7"p (i"pul de "utare *rogra""e pe calculator de planificare i organiGare a lucr#rilor de irigare la culturile de c7"p

P!*;" (" "8al%a!" # *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# "onteGe instalaia 3n parcela de lucru confor" criteriului de perfor"an# EaF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# pun# 3n funciune i s# opreasc# instalaia confor" criteriului de perfor"an# EHF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate.

111

*roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# supra4eg0eGe instalatia 3n ti"pul funcion#rii confor" criteriului de perfor"an# EcF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# respecte regulile specifice de protecia "uncii la lucrarea de irigare a culturilor, confor" criteriului de perfor"an# EeF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii:

1?. EDPLOATAREA AGREGATELOR I INSTALAIILOR FOLOSITE EN CULTURA PLANTELOR DE C$MP

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Ni8"l# 2 Val*a!" !"(i+# 1,' BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN C*&:"+")2"# 1?.1. .olose te agregatele pentru fertiliGarea solului. 1?./. ;tiliGeaG# agregatele pentru preg#tirea solului. 1?.0. $IploateaG# agregatele pentru 3nfiinarea culturilor de c7"p. 1?.?. .olose te "a inile agricole pentru 3ngri+irea culturilor de c7"p. 1?.@. $IploateaG# "a inile i instalaiile de recoltarea culturilor de c7"p.

112

Ti+l%l %)i+'2ii:

1?. EDPLOATAREA AGREGATELOR I INSTALAIILOR FOLOSITE EN CULTURA PLANTELOR DE C$MP NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN C*&:"+")2a # 1?.1 .olose te agregatele pntru fertiliGarea solului. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2' : EaF *reg#tirea agregatelor pentru fertiliGarea solului. EHF $Iecutarea lucr#rilor de fertiliGare a solului. EcF 5espectarea nor"elor de protecia "uncii specifice eIploat#rii agregatelor pentru fertiliGat solul. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# *reg#tirea tractorului i a "a inilor E8IGJ', 8AJ!,'F, for"area i reglarea agregatului. =ucr#ri: fertiliGat cu 3ngr# #"inte organice i c0i"ice. Nor"e : specifice eIploat#rii agregatelor pentru fertiliGarea solului.

P!*;" (" "8al%a!"# *roHe practice prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# preg#teasc# agregatele pentru eIecutarea fertiliG#rii solului, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# EaF, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# eIecute lucr#ri de fertiliGat solul, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# EHF, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# respecte nor"ele de protecia "uncii specifice eIploat#rii agregatelor pentru fertiliGarea solului, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# EcF, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de plicaHilitate.

11!

Ti+l%l %)i+'2ii 1?. EDPLOATAREA AGREGATELOR I INSTALAIILOR FOLOSITE EN CULTURA PLANTELOR DE C$MP NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN C*&:"+")2a# 1?./ ;tiliGeaG# agregatele pentru preg#tirea solului .

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2' : EaF *reg#tirea agregatelor pentru lucr#rile solului. EHF *reg#tirea terenului 3n 4ederea 3nfiin#rii culturilor de c7"p. EcF 5espectarea nor"elor de protecia "uncii specifice eIploat#rii agregatelor pentru prelucrarea solului. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# *reg#tirea tractorului, plugurilor purtate i tractate, grapelor cu discuri i cu coli, culti4aorului, t#4#lugului, for"area i reglarea agregatului. =ucr#ri: arat, gr#pat, culti4aie total#, t#4#lugit. Nor"e : specifice eIploat#rii agregatelor pentru preg#tirea solului .

P!*;" (" "8al%a!"# *roHe practice prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# preg#teasc# agregatele pentru eIecutarea lucr#rilor solului, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# EaF, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# preg#teasc# solul 3n 4ederea 3nfiin#rii culturilor de c7"p, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# EHF, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# respecte nor"ele de protecia "uncii specifice eIploat#rii agregatelor pentru prelucrarea solului, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# EcF, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaHilitate.

11&

Ti+l%l %)i+'2ii:

1?. EDPLOATAREA AGREGATELOR I INSTALAIILOR FOLOSITE EN CULTURA PLANTELOR DE C$MP

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN C*&:"+")2a # 1?.0 $IploateaG# agregatele pentru 3nfiinarea culturilor de c7"p. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2' : EaF *reg#tirea agregatelor pentru 3nfiinarea culturilor de c7"p. EHF $Iecutarea lucr#rilor de 3nfiinarea culturilor de c7"p. EcF 5espectarea nor"elor de protecia "uncii specifice eIploat#rii agregatelor pentru 3nfiinarea culturilor de c7"p. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# *reg#tirea tractorului, a se"#n#torilor ESCJ!1C, S*CJ)F, "a inilor de plantat cartofi, r#saduri, HulHi, for"area i reglarea agregatului. =ucr#ri: se"#nat i plantat culturi de c7"p . Nor"e : specifice eIploat#rii agregatelor pentru 3nfiinarea culturilor de c7"p.

P!*;" (" "8al%a!"# *roHe practice prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# preg#teasc# agregatele pentru 3nfiinarea culturilor de c7"p, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# EaF, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# eIecute 3nfiinarea culturilor de c7"p, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# EHF, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# respecte nor"ele de protecia "uncii specifice eIploat#rii agregatelor pentru 3nfiinarea culturilor de c7"p, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# EcF, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaHilitate.

11'

Ti+l%l %)i+'2ii:

1?. EDPLOATAREA AGREGATELOR I INSTALAIILOR FOLOSITE EN CULTURA PLANTELOR DE C$MP BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB C*&:"+")2a # 1?.? .olose te "a inile agricole pentru 3ngri+irea plantelor de c7"p. C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2' : EaF *reg#tirea agregatelor agricole pentru 3ngri+irea plantelor de c7"p. EHF ?ngri+irea culturilor de c7"p. EcF 5espectarea nor"elor de protecia "uncii specifice eIploat#rii agregatelor pentru 3ngri+irea plantelor de c7"p. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# *reg#tirea tractorului, a culti4atorului C*;J) E-F, a "a inii pentru co"Haterea Holilor i d#un#torilor plantelor de c7"p E8$( 1211, 8*S*J!I !11F, for"area i reglarea agregatului. =ucr#ri: pr# it, stropit i pr#fuit; Nor"e: specifice eIploat#rii agregatelor pentru 3ngri+irea culturilor de c7"p. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN P!*;" (" "8al%a!"# *roHe practice prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# preg#teasc# agregatele pentru eIecutarea 3ngri+irii plantelor de c7"p, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# EaF, acoperind ele"entele "enionate 3n preciG#rile pri4ind aplicaHilitatea criteriilor de perfor"an#. *roHe practice prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# eIecute 3ngri+irea culturilor de c7"p, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# EHF, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# respecte nor"ele de protecia "uncii specifice eIploat#rii agregatelor pentru 3ngri+irea culturilor de c7"p, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# EcF, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaHilitate.

11)

Ti+l%l %)i+'2ii:

1?. EDPLOATAREA AGREGATELOR I INSTALAIILOR FOLOSITE EN CULTURA PLANTELOR DE C$MP

C*&:"+")2a #

1?.@ $IploateaG# "a inile i instalaiile pentru recoltarea culturilor de c7"p

C!i+"!ii (" :"!f*!f*!&a)2' # EaF $Iplicarea procesului de lucru al "a inilor i instalaiilor pentru recoltarea culturilor de c7"p. EHF 5ecoltarea culturilor de c7"p. EcF 5espectarea nor"elor de protecia "uncii specifice eIploat#rii agregatelor pentru recoltarea culturilor de c7"p. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# 8a ini i instalaii: co"Hina CJ1& ; i ec0ipa"entele specifice culturilor de c7"p, S$8A M11, =ucr#ri: "a ina pentru recoltat plante legu"inoase E 858J2,2 i 85.F, r#d#cinoase, tuHerculifere i oleaginoase. recoltarea culturilor de c7"p, recoltat plante legu"inoase , r#d#cinoase i tuHerculifere, oleaginoase. Nor"e : specifice eIploat#rii agregatelor pentru recoltarea culturilor de c7"p.

P!*;" (" "8al%a!"# *roHe orale i scrise prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# eIplice procesul de lucru al "a inilor i instalaiilor pentru recoltarea culturilor de c7"p, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# EaF, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# eIecute recoltarea culturilor de c7"p, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# EHF, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaHilitate.

11,

*roHe practice prin care ele4ul de"onstreaG# c# este capaHil s# respecte nor"ele de protecia "uncii specifice eIploat#rii agregatelor pentru recoltarea culturilor, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# EcF, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaHilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii

1@. TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A CEREALELOR PENTRU

1OA1E BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Ni8"l%l# 2 Val*a!" !"(i+# 1

C*&:"+")2"# 1@.1. *reg#te te patul ger"inati4 pentru 3ns#"7narea cerealelor pentru HoaHe 1@./. ?nfiineaG# culturile de cereale pentru HoaHe 1@.0. Aplic# lucr#ri de 3ngri+ire a plantelor 1@.?. 5ecolteaG# i depoGiteaG# producia principal# i secundar#

11-

Ti+l%l %)i+'2ii 1@. TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A CEREALELOR PENTRU 1OA1E

C*&:"+")2a 1@.1. *reg#te te patul ger"inati4 pentru 3ns#"7narea cerealelor pentru HoaHe

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# a> Selectarea utila+elor i "a inilor agricole folosite pentru fertiliGarea terenului i preg#tirea solului pentru 3nfiinarea culturilor de cerealele pentru HoaHe ;> *reg#tirea utila+elor folosite pentru fertiliGarea terenului i preg#tirea solului pentru 3nfiinarea culturilor de cerealele pentru HoaHe > Aplicarea 3ngr# #"intelor organice i "inerale (> $fectuarea lucr#rilor de arat, discuit, "#runit i ni4elat "> Instruirea i respectarea regulilor specifice de protecia "uncii, de pre4enire i stingerea incendiilor

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# (ipurile de utila+e: tractorul ; )'18Qplugul **J!J!18, grapa cu discuri, grapa cu coli reglaHili, ni4elatorul N(J2,-, co"Hinatorul, 8IA, 8ICJ1,& 8ateriale: $c0ipa"ente 3ngr# #"inte organice i c0i"ice pe HaG# de N, * i A HraGdo"etru, +aloane

:peraii de preg#tire: reglarea utila+elor folosite Indici de calitate a lucr#rilor solului $poca de aplicare: ad7nci"ea, gradul de "#runire a terenului, gradul de 3ncorporare a resturilor 4egetale, lipsa gre urilor, unifor"itatea toa"na i pri"#4ara 11/

Nor"e de protecia "uncii, fise de protecia "uncii i ec0ipa"ente specifice de protecie P!*;" (" "8al%a!"# *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# selecteGe utila+ele i "a inile agricole, confor" criteriului de perfor"an# EaF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# preg#teasc# i s# regleGe utila+ele folosite la preg#tirea patului ger"inati4 confor" criteriului de perfor"an# EHF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# efectueGe lucr#rile de fertiliGare, confor" criteriului de perfor"an# EcF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# efectueGe lucr#rile agricole de arat, discuit, "#runit i ni4elat, confor" criteriului de perfor"an# EdF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# instriasc# i s# respecte regulile specifice lucr#rilor solului, confor" criteriului de perfor"an# EdF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate.

111

Ti+l%l %)i+'2ii#

1@. TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A CEREALELOR PENTRU 1OA1E

C*&:"+")2a

1@./. ?nfiineaG# culturile de cereale pentru HoaHe

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# a> Selectarea utila+elor folosite pentru se"#natul plantelor din grupa cereale pentru HoaHe ;> *reg#tirea utila+elor folosite pentru se"#natul culturilor de gr7u de toa"n#, orG de toa"n#, o4#G i poru"H pentru HoaHe > $fectuarea lucr#rii de se"#nat poru"H pentru HoaHe (> $fectuarea lucr#rii de se"#nat cereale nepr# itoare Egr7u de toa"n#, orG de toa"n#, o4#GF "> Instruirea i respectarea regulilor specifice de protecia "uncii, de pre4enire i stingerea incendiilor

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# ;tila+ele: 8(SJ&, tractorul ;.)'18Qse"#n#tori uni4ersale pentru se"#nat 3n r7nduri oHi nuite i 3n r7nduri apropiate ESCJ!1CF, se"#n#tori pentru se"#nat 3n r7nduri dep#rtate ES*CJ)F, grape stelate, t#4#lugi 8ateririi pri"e : sa"7na din soiurile sau 0iHriGii corespunG#tori care s# 3ndeplineasc# indicii de calitate,

8ateriale i accesorii: 3ngr# #"inte c0i"ice, fungicide, saci, sfoar# g#lei, cuite, "ese de lucru, folii, c3ntare 8etodele de se"#nat: *roHa se"#n#torii: $poca de se"#nat 3n r7nduri dese, 3n r7nduri rare, 3n HenGi la se"#n#torile de se"#nat cereale p#ioase la se"#n#torile de se"#nat cereale pr# itoare toa"na E1' sept M 2' octF i pri"#4ara E11 M!1 aprilieF 111

Indici de calitate

operaiuni de co"pletare a gre urilor i golurilor

Nor"e de protecia "uncii, fi e indi4iduale de protec ia "uncii, ec0ipa"ente specifice de protecia "uncii

P!*;" (" "8al%a!"# *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# selecteGe utila+ele i "a inile pentru se"#natul gr7ului i poru"Hului, confor" criteriului de perfor"an# EaF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# preg#teasc# i s# regleGe "a inile de se"#nat, confor" criteriului de perfor"an# EHF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# efectueGe lucr#rile de se"#nat cereale nepr# itoare i pr# itoare, confor" criteriului de perfor"an# EcF, EdF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# instruiasc# i respecte reguli specifice de protecia "uncii, de pre4enire i stingerea incendiilor la lucr#rile de se"#nat confor" criteriului de perfor"an# EeF i n concordan cu condiiile de aplicaHilitate.

112

Ti+l%l %)i+'2ii#

1@. TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A CEREALELOR PENTRU 1OA1E

C*&:"+")2a

1@.0. Aplic# lucr#ri de 3ngri+ire a plantelor

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2' # a> Selectarea utila+elor folosite pentru efectuarea lucr#rilor de 3ngri+ire a cerealelor pentru HoaHe ;> *reg#tirea utila+elor folosite pentru efctuarea lucr#rilor de 3ngri+ire a cerealelor pentru HoaHe > $fectuarea lucr#rilor de pr# it, fertiliGat, erHicidat i co"Haterea Holilor i d#un#torilor (> Irigarea culturilor "> ;tiliGarea te0nologiei infor"aiei 3n aplicarea progra"elor de irigare i de aplicare a trata"entelor la plante f> Instruirea i respectarea regulilor specifice de protecia "uncii, de pre4enire i stingerea incendiilor

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# ;tila+ele folosite: tractorul ;J)'18Q culti4atorul purtat uni4ersal C*;J)E-F, ec0ipa"ente cu fertiliGator de (ip .J)E-F, C=J)E-F, "a ini de erHicidat, "a ini de pr#fuit, t#4#lugi,8a ini de co"Hatere a Holilor i d#un#torilor, 8S(J/11, 8$(J1211, 8*S*J!I!11, 8etode de irigat prin aspersiune

Instalaii de irigat: IIA8 M!1), IA(.J!119, IA(J!11, IA*J&'1 $poca de aplicare: 3n perioadele critice de consu" pentru ap# ale plantelor ?ngr# #"inte : 8etode folosite: c0i"ice pe HaG# de N, *, A, pe r7nduri, pe toat# suprafaa

9uletine de a4ertiGare pentru atacGurile de Holi i d#un#tori 11!

*roduse folosite pentru co"Haterea Huruienilor erHicide de contact i siste"ice *roduse pentru co"Haterea Holilor: fungicide din grupele anorganice, organice i Hiologice *roduse pentru co"Haterea daun#torilor: organoJclorurate, organoJfosforice, carHa"ate i Hiologice 8etode de trata"ent: pr#fuiri i stropiri 5eglarea utila+elor: pentru pr# it, fertiliGat, erHicidat, co"Haterea Holilor i d#un#torilor 8etode de 4erificare a st#rii de 4egetaie: "etoda "onoliilor

*rogra"e pe calculator de planificare i organiGare a lucr#rilor de irigare a culturilor i a celor de aplicare a trata"entelor la plante Nor"e de protecia "uncii, fi e de protecia "uncii, ec0ipa"ent de protecie specific

P!*;" (" "8al%a!"# *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# selecteGe utila+ele i "a inile necesare efectu#rii lucr#rilor de 3ngri+ire, confor" criteriului de perfor"an# EaF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# preg#teasc# i s# regleGe utila+ele folosite pentru efectuarea lucr#rilor de 3ngri+ire, confor" criteriului de perfor"an# EHF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# efectueGe lucr#rile de 3ngri+ire la gr7u i poru"H, confor" criteriului de perfor"an# EcF, i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# supra4eg0eGe i s# participe la lucr#rile de irigare , confor" criteriului de perfor"an# EdF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# fooseasc# progra"e pe calculator de planificare i organiGare a lucr#rilor de irigare a culturilor i a celor de aplicare a trata"entelor la plante, confor" criteriului de perfor"an# EeF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# instruiasc# i respecte reguli specifice de protecia "uncii, de pre4enire i stingerea incendiilor la lucr#rile de 3ngri+ire a culturilor confor" criteriului de perfor"an# EfF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. 11&

Ti+l%l %)i+'2ii#

1@. TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A CEREALELOR PENTRU 1OA1E

C*&:"+")2a

1@.?. 5ecolteaG# i depoGiteaG# producia principal# i secundar#

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# a> $4aluarea produciei de cereale pentru HoaHe ;> *reg#tirea utila+elor i "a inilor pentru recoltarea cerealelor pentru HoaHe > 5ecoltarea i condiionarea produciei (> %epoGitarea produciei principale i secundare "> Instruirea i respectarea regulilor specifice de protecia "uncii, de pre4enire i stingerea incendiilor

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# ;tila+ele folosite: co"Hina pentru recoltat HoaHe CJ1&;, 4indro4erul, S$8AJ11E1&1F, Co"Hina pentru recoltat tulei de poru"H CJ)*, CJ!*, CJ128, ec0ipat# cu ec0ipa"entul CSJ&Q$%, CJ12QCSJ&, ec0ipa"entul de treier $( sau ec0ipa"entul de recoltare integral# 5I 8ateriale: suHstane folosite pentru deGinfectarea depoGitelor, ra"# "etric#, rulet#, c3ntar

5eglarea utila+elor de recoltat 8etode de e4aluare: pentru culturile se"#nate 3n r3nduri dese pentru culturile se"#nate 3n r3nduri rare %eter"in#ri : nu"#rul de spice,nu"#rul "ediu de HoaHe, greutatea tiuleilor,889

8etode de recoltat: "anuale, se"i"ecaniGate, "ecaniGate , di4iGat sau printrJo singur# trecere $poca de recoltare: la "aturitatea deplin# Spaii de depoGitare: "agaGii, siloGuri, pi4nie, poduri Nor"e de protecia "uncii, fi e indi4iduale de protecia "uncii, ec0ipa"ente de lucru P!*;" (" "8al%a!"# *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# realiGeGe e4aluarea produciei 3n diferite etape, confor" criteriului de perfor"an# EaF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. 11'

*roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# preg#teasc# i s# regleGe utila+ele folosite la recoltat, confor" criteriului de perfor"an# EHF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# eIecute recoltarea "anual#, "ecaniGat# i se"i"ecaniGat# a culturilor , confor" criteriului de perfor"an# EcF, i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# recunoasc# i s# foloseasc# dispoGiti4ele utiliGat 3n depoGite i s# efectueGe operaii de preg#tire a unor produse cerealiere 3n 4ederea depoGit#rii, confor" criteriului de perfor"an# , EdF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# instruiasc# i respecte reguli specifice de protecia "uncii, de pre4enire i stingerea incendiilor la lucr#rile de recoltare i depoGitare confor" criteriului de perfor"an# EeF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate.

11)

Ti+l%l %)i+'2ii 1.. TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A LEGUMINOASELOR PENTRU 1OA1E BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Ni8"l%l# Val*a!" !"(i+# 2 1,'

C*&:"+")2"# 1..1. *reg#te te patul ger"inati4 pentru 3ns#"7narea legu"inoaselor HoaHe 1../ ?nfiineaG# culturile de legu"inoase pentru HoaHe E"aG#re,fasole i soiaF 1..0 Aplic# lucr#ri de 3ngri+ire a plantelor 1..? 5ecolteaG# i depoGiteaG# producia principal# i secundar#

11,

Ti+l%l %)i+'2ii

1.. TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A LEGUMINOASELOR PENTRU 1OA1E

C*&:"+")2a 1..1. *reg#te te patul ger"inati4 pentru 3ns#"7narea legu"inoaselor pentru HoaHe

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# EaF Selectarea utila+elor i "a inilor agricole folosite pentru fertiliGarea terenului i preg#tirea solului pentru 3nfiinarea culturilor de legu"inoase pentru HoaHe EHF *reg#tirea utila+elor folosite pentru fertiliGarea terenului i preg#tirea solului pentru 3nfiinarea culturilor de legu"inoase pentru HoaHe EcF Aplicarea 3ngr# #"intelor "inerale EdF $fectuarea lucr#rilor de arat, discuit, "#runit i ni4elat EeF Instruirea i respectarea regulilor specifice de protecia "uncii, de pre4enire i stingerea incendiilor

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# (ipurile de utila+e: tractorul ; )'18Qplugul **J!J!18, grapa cu discuri, grapa cu coli reglaHili, ni4elatorul N(J2,-, co"Hinatorul, 8IA, 8ICJ1,& 8ateriale: $c0ipa"ente 3ngr# #"inte c0i"ice pe HaG# de N, * i A HraGdo"etru, +aloane

:peraii de preg#tire: reglarea utila+elor folosite Indici de calitate a lucr#rilor solului $poca de aplicare: ad7nci"ea, gradul de "#runire a terenului, gradul de 3ncorporare a resturilor 4egetale, lipsa gre urilor, unifor"itatea toa"na i pri"#4ara

Nor"e de protecia "uncii, fise de protecia "uncii i ec0ipa"ente specifice de protecie P!*;" (" "8al%a!"# *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# selecteGe utila+ele i "a inile agricole, confor" criteriului de perfor"an# EaF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate.

11-

*roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# preg#teasc# i s# regleGe utila+ele folosite la preg#tirea patului ger"inati4 confor" criteriului de perfor"an# EHF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# efectueGe lucr#rile de fertiliGare, confor" criteriului de perfor"an# EcF i 3n concordan# cu 3n condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# efectueGe lucr#rile agricole de arat, discuit, "#runit i ni4elat, confor" criteriului de perfor"an# EdF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# instruiasc# i respecte reguli specifice de protecia "uncii, de pre4enire i stingerea incendiilor la lucr#rile de preg#tire a patului ger"inati4 confor" criteriului de perfor"an# EeF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate.

11/

Ti+l%l %)i+'2ii

1.. TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A LEGUMINOASELOR PENTRU 1OA1E

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB C*&:"+")2a 1../. ?nfiineaG# culturile de legu"inoase pentru HoaHe

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# EaF Selectarea utila+elor folosite pentru se"#natul plantelor din grupa legu"inoase pentru HoaHe EHF *reg#tirea utila+elor folosite pentru se"#natul culturilor EcF $fectuarea lucr#rii de se"#nat "aG#re EdF $fectuarea lucr#rii de se"#nat fasole i soia EeF Instruirea i respectarea regulilor specifice de protecia "uncii, de pre4enire i stingerea incendiilor

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# ;tila+ele: 8(SJ&, tractorul ; )'1Qse"#n#tori uni4ersale pentru se"#nat 3n r7nduri oHi nuite i 3n r7nduri apropiate ESCJ!1CF, se"#n#tori pentru se"#nat 3n r7nduri dep#rtate ES*CJ)F, grape stelate, t#4#lugi 8ateriale necesare: 8etodele de se"#nat: $poca de se"#nat Indici de calitate sa"7na din soiurile sau 0iHriGii corespunG#tori care s# 3ndeplineasc# indicii de calitate, fungicide, 3ngr# #"inte, Hiopreparate 3n r7nduri dese, 3n r7nduri rare, 3n HenGi pri"#4ara pentru "aG#re epoca I urgena I, pentru fasole i soia 11 M !1 aprilie operaiuni de co"pletare a gre urilor i golurilor

Nor"e de protecia "uncii, fi e indi4iduale de protec ia "uncii, ec0ipa"ente specifice de protecia "uncii

P!*;" (" "8al%a!"# *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# selecteGe utila+ele i "a inile pentru se"#natul culturilor de legu"inoase pentru HoaHe, confor" criteriului de perfor"an# EaF i 3n confor"itate cu condiiile de aplicaHilitate.

121

*roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# preg#teasc# i s# regleGe "a inile de se"#nat, confor" criteriului de perfor"an# EHF i 3n confor"itate cu in condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# efectueGe lucr#rile de se"#nat "aG#re, fasole i soia, confor" criteriului de perfor"an# EcF, EdF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# instruiasc# i respecte reguli specifice de protecia "uncii, de pre4enire i stingerea incendiilor la lucr#rile de se"#nat confor" criteriului de perfor"an# EeF i 3n concordana cu condiiile de aplicaHilitate.

121

Ti+l%l %)i+'2ii 1.. TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A LEGUMINOASELOR PENTRU 1OA1E NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN C*&:"+")2a 1..0. Aplic# lucr#ri de 3ngri+ire a plantelor

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2' # EaF Selectarea utila+elor folosite pentru efctuarea lucr#rilor de 3ngri+ire a culturilor de "aG#re, fasole i soia EHF *reg#tirea utila+elor folosite pentru efctuarea lucr#rilor de 3ngri+ire a culturilor de "aG#re, fasole i soia EcF $fectuarea lucr#rilor de pr# it, fertiliGat, erHicidat i co"Haterea Holilor i d#un#torilor EdF Irigarea culturilor EeF ;tiliGarea te0nologiei infor"aiei 3n aplicarea progra"elor de irigare i de aplicare a trata"entelor la plante EfF Instruirea i respectarea regulilor specifice de protecia "uncii, de pre4enire i stingerea incendiilor

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# ;tila+ele folosite: tractorul ;J)'18Q culti4atorul purtat uni4ersal C*;J)E-F, ec0ipa"ente cu fertiliGator de (ip .J)E-F, C=J)E-F, "a ini de erHicidat, "a ini de pr#fuit, t#4#lugi,8a ini de co"Hatere a Holilor i d#un#torilor, 8S(J/11, 8$(J1211, 8*S*J!I!11, 8etode de irigat prin aspersiune

Instalaii de irigat: IIA8 M!1), IA(.J!119, IA(J!11, IA*J&'1 $poca de aplicare: 3n perioadele critice de consu" pentru ap# ale plantelor ?ngr# #"inte : 8etode folosite: c0i"ice pe HaG# de N, *, A, pe r7nduri, pe toat# suprafaa

*roduse folosite pentru co"Haterea Huruienilor erHicide de contact i siste"ice *roduse pentru 122

co"Haterea Holilor: fungicide din grupele anorganice, organice i Hiologice *roduse pentru co"Haterea daun#torilor: organoJclorurate, organoJfosforice, carHa"ate i Hiologice 8etode de trata"ent: pr#fuiri i stropiri 5eglarea utila+elor: pentru pr# it, fertiliGat, erHicidat, co"Haterea Holilor i d#un#torilor *rogra"e pe calculator de planificare i organiGare a lucr#rilor de irigare a culturilor i a celor de aplicare a trata"entelor la plante Nor"e de protecia "uncii, fi e de protecia "uncii, ec0ipa"ent de protecie specific

P!*;" (" "8al%a!"# *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# selecteGe utila+ele i "a inile necesare efectu#rii lucr#rilor de 3ngri+ire, confor" criteriului de perfor"an# EaF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# preg#teasc# i s# regleGe utila+ele folosite pentru efectuarea lucr#rilor de 3ngri+ire, confor" criteriului de perfor"an# EHF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# efectueGe lucr#rile de 3ngri+ire la "aG#re i fasole, soia confor" criteriului de perfor"an# EcF, i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# supra4eg0eGe i s# participe la lucr#rile de irigare , confor" criteriului de perfor"an# EdF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# fooseasc# progra"e pe calculator de planificare i organiGare a lucr#rilor de irigare a culturilor i a celor de aplicare a trata"entelor la plante, confor" criteriului de perfor"an# EeF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# instruiasc# i respecte reguli specifice de protecia "uncii, de pre4enire i stingerea incendiilor la lucr#rile de 3ngri+ire a culturilor confor" criteriului de perfor"an# EeF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate.

12!

Ti+l%l %)i+'2ii

1.. TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A LEGUMINOASELOR PENTRU 1OA1E 1..?. 5ecolteaG# i depoGiteaG# producia principal# i secundar#

C*&:"+")2a

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# EaF $4aluarea produciei de legu"inoase pentru HoaHe EHF *reg#tirea utila+elor i "a inilor pentru recoltarea legu"inoaselor pentru HoaHe EcF 5ecoltarea i condiionarea produciei EdF %epoGitarea produciei principale i secundare EeF Instruirea i respectarea regulilor specifice de protecia "uncii, de pre4enire i stingerea incendiilor C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# ;tila+ele folosite: "a ina de recoltat "aG#re 858J2,2, "a ina de recoltat fasole 85., GreHla oHlic# G:J!, co"Hina CJ128, secer#tori, re"orci 8ateriale: suHstane folosite pentru deGinfectarea depoGitelor

5eglarea utila+elor de recoltat 8etode de recoltat: "anuale, se"i"ecaniGate, "ecaniGate , di4iGat sau printrJo singur# trecere $poca de recoltare: la "aturitatea deplin# Spaii de depoGitare: "agaGii, siloGuri, pi4nie, poduri Nor"e de protecia "uncii, fi e de protecia "uncii, ec0ipa"ente de protecie P!*;" (" "8al%a!"# *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# realiGeGe e4aluarea produciei 3n diferite etape, confor" criteriului de perfor"an# EaF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# preg#teasc# i s# regleGe utila+ele folosite la recoltat, confor" criteriului de perfor"an# EHF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# eIecute recoltarea "anual#, "ecaniGat# i se"i"ecaniGat# a culturilor , confor" criteriului de perfor"an# EcF, i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. 12&

*roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# recunoasc# i s# foloseasc# dispoGiti4ele utiliGat 3n depoGite i s# efectueGe operaii de preg#tire a unor produse cerealiere 3n 4ederea depoGit#rii, confor" criteriului de perfor"an# , EdF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# instruiasc# i respecte reguli specifice de protecia "uncii, de pre4enire i stingerea incendiilor la lucr#rile de recoltare i depoGitare confor" criteriului de perfor"an# EeF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate.

12'

Ti+l%l %)i+'2ii

1A. TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A PLANTELOR OLEAGINOASE

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Ni8"l%l# 2 Val*a!" !"(i+# 1,'

C*&:"+")2"# 1A.1. *reg#te te patul ger"inati4 pentru 3ns#"7narea plantelor oleaginoase 1A./. ?nfiineaG# culturile de plante oleaginoase 1A.0. Aplic# lucr#ri de 3ngri+ire a plantelor 1A.?. .5ecolteaG# i depoGiteaG# producia principal# i secundar#

Ti+l%l %)i+'2ii

1A. TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A PLANTELOR 12)

OLEAGINOASE

C*&:"+")2a 1A.1. *reg#te te patul ger"inati4 pentru 3ns#"7narea plantelor oleaginoase

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# EaF Selectarea utila+elor i "a inilor agricole folosite pentru fertiliGarea terenului i preg#tirea solului pentru 3nfiinarea culturilor oleginoase EHF *reg#tirea utila+elor folosite pentru fertiliGarea terenului i preg#tirea solului pentru 3nfiinarea culturilor oleginoase EcF Aplicarea 3ngr# #"intelor organice i "inerale EdF $fectuarea lucr#rilor de arat, discuit, "#runit i ni4elat EeF Instruirea i respectarea regulilor specifice de protecia "uncii, de pre4enire i stingerea incendiilor

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# (ipurile de utila+e: plugul **J!J!18, grapa cu discuri, grapa cu coli reglaHili, ni4elatorul N(J2,-, co"Hinatorul, 8IA, 8ICJ1,& 8ateriale: $c0ipa"ente 3ngr# #"inte organice i c0i"ice pe HaG# de N, * i A HraGdo"etru, +aloane

:peraii de preg#tire: reglarea utila+elor folosite Indici de calitate a lucr#rilor solului $poca de aplicare: ad7nci"ea, gradul de "#runire a terenului, gradul de 3ncorporare a resturilor 4egetale, lipsa gre urilor, unifor"itatea toa"na i pri"#4ara

Nor"e de protecia "uncii, fise de protecia "uncii i ec0ipa"ente specifice de protecie

P!*;" (" "8al%a!"# *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# selecteGe utila+ele i "a inile agricole, confor" criteriului de perfor"an# EaF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# preg#teasc# i s# regleGe utila+ele folosite la preg#tirea patului ger"inati4 confor" criteriului de perfor"an# EHF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate.

12,

*roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# efectueGe lucr#rile de fertiliGare, confor" criteriului de perfor"an# EcF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# efectueGe lucr#rile agricole de arat, discuit, "#runit i ni4elat, confor" criteriului de perfor"an# EdF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# instruiasc# i respecte reguli specifice de protecia "uncii, de pre4enire i stingerea incendiilor la lucr#rile solului confor" criteriului de perfor"an# EeF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii

1A. TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A PLANTELOR 12-

OLEAGINOASE BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB C*&:"+")2a 1A./. ?nfiineaG# culturile de plante oleaginoase

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# EaF Selectarea utila+elor folosite pentru se"#natul plantelor oleaginoase EHF *reg#tirea utila+elor folosite pentru se"#natul culturilor oleaginoase EcF $fectuarea lucr#rii de se"#nat EdF Instruirea i respectarea regulilor specifice de protecia "uncii, de pre4enire i stingerea incendiilor C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# ;tila+ele: : 8(SJ&, tractorul ;.)'18Qse"#n#tori uni4ersale pentru se"#nat 3n r7nduri oHi nuite i 3n r7nduri apropiate ESCJ!1CF, se"#n#tori pentru se"#nat 3n r7nduri dep#rtate ES*CJ)F, grape stelate, t#4#lugi 8ateriale necesare: 8etodele de se"#nat: $poca de se"#nat Indici de calitate sa"7na din soiurile sau 0iHriGii corespunG#tori care s# 3ndeplineasc# indicii de calitate, fungicide, 3ngr# #"inte, Hiopreparate 3n r7nduri dese, 3n r7nduri rare, 3n HenGi pri"#4ara operaiuni de co"pletare a gre urilor i golurilor

Nor"e de protecia "uncii, fi e indi4iduale de protec ia "uncii, ec0ipa"ente specifice de protecia "uncii P!*;" (" "8al%a!"# *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# selecteGe utila+ele i "a inile pentru se"#natul culturilor oleaginoase, confor" criteriului de perfor"an# EaF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# preg#teasc# i s# regleGe "a inile de se"#nat, confor" criteriului de perfor"an# EHF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# efectueGe lucr#rile de se"#nat , confor" criteriului de perfor"an# EcF, i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# instruiasc# i respecte reguli specifice de protecia "uncii, de pre4enire i stingerea incendiilor la lucr#rile de se"#nat confor" criteriului de perfor"an# EeF i n concordan cu condiiile de aplicaHilitate. Ti+l%l %)i+'2ii# 1A. TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A PLANTELOR OLEAGINOASE 12/

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN C*&:"+")2a 1A.0. Aplic# lucr#ri de 3ngri+ire a plantelor

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2' # EaF Selectarea utila+elor folosite pentru efctuarea lucr#rilor de 3ngri+ire la plantele oleaginoase EHF *reg#tirea utila+elor folosite pentru efctuarea lucr#rilor de 3ngri+ire la plantele oleaginoase EcF $fectuarea lucr#rilor de pr# it, fertiliGat, erHicidat i co"Haterea Holilor i d#un#torilor EdF Irigarea culturii EeF ;tiliGarea te0nologiei infor"aiei 3n aplicarea progra"elor de irigare i de aplicare a trata"entelor la plante EfF Instruirea i respectarea regulilor specifice de protecia "uncii, de pre4enire i stingerea incendiilor C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# ;tila+ele folosite: tractorul ;J)'18Q culti4atorul purtat uni4ersal C*;J)E-F, ec0ipa"ente cu fertiliGator de (ip .J)E-F, C=J)E-F, "a ini de erHicidat, "a ini de pr#fuit, t#4#lugi,8a ini de co"Hatere a Holilor i d#un#torilor, 8S(J/11, 8$(J1211, 8*S*J!I!11, 8etode de irigat prin aspersiune

Instalaii de irigat: IIA8 M!1), IA(.J!119, IA(J!11, IA*J&'1 $poca de aplicare: 3n perioadele critice de consu" pentru ap# ale plantelor ?ngr# #"inte : 8etode folosite: c0i"ice pe HaG# de N, *, A, pe r7nduri, pe toat# suprafaa

*roduse folosite pentru co"Haterea Huruienilor erHicide de contact i siste"ice *roduse pentru co"Haterea Holilor: fungicide din grupele anorganice, organice i Hiologice *roduse pentru co"Haterea daun#torilor: organoJclorurate, organoJfosforice, carHa"ate i Hiologice 8etode de trata"ent: pr#fuiri i stropiri 5eglarea utila+elor: pentru pr# it, fertiliGat, erHicidat, co"Haterea Holilor i d#un#torilor *oleniGare supli"entar#: cu stupi 1!1

*rogra"e pe calculator de planificare i organiGare a lucr#rilor de irigare a culturilor i a celor de aplicare a trata"entelor la plante Nor"e de protecia "uncii, fi e de protecia "uncii, ec0ipa"ent de protecie specific P!*;" (" "8al%a!"# *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# selecteGe utila+ele i "a inile necesare efectu#rii lucr#rilor de 3ngri+ire, confor" criteriului de perfor"an# EaF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# preg#teasc# i s# regleGe utila+ele folosite pentru efectuarea lucr#rilor de 3ngri+ire, confor" criteriului de perfor"an# EHF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# efectueGe lucr#rile de 3ngri+ire , confor" criteriului de perfor"an# EcF, i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# supra4eg0eGe i s# participe la lucr#rile de irigare la floarea soarelui, confor" criteriului de perfor"an# EdF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# fooseasc# progra"e pe calculator de planificare i organiGare a lucr#rilor de irigare a culturilor i a celor de aplicare a trata"entelor la plante, confor" criteriului de perfor"an# EeF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# instruiasc# i respecte reguli specifice de protecia "uncii, de pre4enire i stingerea incendiilor la lucr#rile de 3ngri+ire a culturilor confor" criteriului de perfor"an# EfF i n concordan cu condiiile de aplicaHilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii#

1A. TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A PLANTELOR OLEAGINOASE 1!1

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN C*&:"+")2a 1A.?. 5ecolteaG# i depoGiteaG# producia principal# i secundar#

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# EaF $4aluarea produciei EHF *reg#tirea utila+elor i "a inilor pentru recoltare EcF 5ecoltarea i condiionarea produciei EdF %epoGitarea produciei principale i secundare EeF Instruirea i respectarea regulilor specifice de protecia "uncii, de pre4enire i stingerea incendiilor

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# ;tila+ele folosite: co"Hina CJ128 ec0ipat# cu ec0ipa"ente corespunG#toare, 4indro4er, =A2J &(, presa **. Instalaii 8ateriale: de uscat se"ine, selectoare suHstane folosite pentru deGinfectarea depoGitelor

5eglarea utila+elor de recoltat 8etode de recoltat: "anuale, se"i"ecaniGate, "ecaniGate , di4iGat sau printrJo singur# trecere $poca de recoltare: la "aturitatea deplin# Spaii de depoGitare: "agaGii, siloGuri, pi4nie, poduri Nor"e de protecia "uncii, fi e indi4iduale de protecia "uncii, ec0ipa"ente de lucru P!*;" (" "8al%a!"# *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# realiGeGe e4aluarea produciei 3n diferite etape, confor" criteriului de perfor"an# EaF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# preg#teasc# i s# regleGe utila+ele folosite la recoltat, confor" criteriului de perfor"an# EHF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# eIecute recoltarea "anual#, "ecaniGat# i se"i"ecaniGat#, confor" criteriului de perfor"an# EcF, i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate.

1!2

*roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# recunoasc# i s# foloseasc# dispoGiti4ele utiliGat 3n depoGite i s# efectueGe operaii de preg#tire a unor produse 3n 4ederea depoGit#rii, confor" criteriului de perfor"an# , EdF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# instruiasc# i respecte reguli specifice de protecia "uncii, de pre4enire i stingerea incendiilor la lucr#rile de recoltare i depoGitare confor" criteriului de perfor"an# EeF i n concordan cu condiiile de aplicaHilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii#

18. TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A PLANTELOR 1!!

TU1ERCULIFERE I RDCINOASE BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Ni8"l%l: 2 Val*a!" !"(i+: 1,'

C*&:"+")2"# 18.1. *reg#te te patul ger"inati4 pentru 3ns#"7narea culturilor r#d#cinoase i tuHerculifere 18./. ?nfiineaG# culturile de plante r#d#cinoase i tuHerculifere

18.0. Aplic# lucr#ri de 3ngri+ire plantelor 18.?. 5ecolteaG# i depoGiteaG# producia principal# i secundar#

Ti+l%l %)i+'2ii#

18. TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A PLANTELOR TU1ERCULIFERE I RDCINOASE 1!&

C*&:"+")2a 18.1. *reg#te te patul ger"inati4 pentru 3ns#"7narea plantelor r#d#cinose i tuHerculifere

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# EaF Selectarea utila+elor i "a inilor agricole folosite pentru fertiliGarea terenului i preg#tirea solului pentru 3nfiinarea culturilor r#d#cinoase i tuHerculifere EHF *reg#tirea utila+elor folosite pentru fertiliGarea terenului i preg#tirea solului pentru 3nfiinarea culturilor r#d#cinoase i tuHerculifere EcF Aplicarea 3ngr# #"intelor organice i "inerale EdF $fectuarea lucr#rilor de arat, discuit, "#runit i ni4elat EeF Instrue te i respect# reguli specifice de protecia "uncii, de pre4enire i stingerea incendiilor

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# (ipurile de utila+e: plugul **J!J!18, grapa cu discuri, grapa cu coli reglaHili, ni4elatorul N(J2,-, co"Hinatorul, 8IA, 8ICJ1,& 8ateriale: $c0ipa"ente 3ngr# #"inte organice i c0i"ice pe HaG# de N, * i A HraGdo"etru, +aloane

:peraii de preg#tire: reglarea utila+elor folosite Indici se calitate a lucr#rilor solului $poca de aplicare: ad7nci"ea, gradul de "#runire a terenului, gradul de 3ncorporare a resturilor 4egetale, lipsa gre urilor, unifor"itatea pri"#4ara

Nor"e de protecia "uncii, fise de protecia "uncii i ec0ipa"ente specifice de protecie

P!*;" (" "8al%a!"# *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# selecteGe utila+ele i "a inile agricole, confor" criteriului de perfor"an# EaF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# preg#teasc# i s# regleGe utila+ele folosite la preg#tirea patului ger"inati4 confor" criteriului de perfor"an# EHF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. 1!'

*roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# efectueGe lucr#rile de fertiliGare, confor" criteriului de perfor"an# EcF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# efectueGe lucr#rile agricole de arat, discuit, "#runit i ni4elat, confor" criteriului de perfor"an# EdF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# instruiasc# i respecte reguli specifice de protecia "uncii, de pre4enire i stingerea incendiilor la lucr#rile solului confor" criteriului de perfor"an# EeF i n concordan cu condiiile de aplicaHilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii#

18. TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A PLANTELOR TU1ERCULIFERE I RDCINOASE 1!)

C*&:"+")2a

18./. ?nfiineaG# culturile de r#d#cinoase i tuHerculifere

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# EaF Selectarea utila+elor folosite pentru se"#nat i plantat EHF *reg#tirea utila+elor folosite pentru se"#nat i plantat EcF $fectuarea lucr#rii de se"#nat sfecl# de Ga0#r EdF $fectuarea lucr#rii de plantat cartof EeF Instruirea i respectarea# regulilor specifice de protecia "uncii, de pre4enire i stingerea incendiilor

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# ;tila+ele: se"#n#tori pentru se"#nat 3n r7nduri dep#rtate ES*CJ)F, "a ina de *lantat tuHerculi, culti4atoare ec0ipate cu rari# i organe pentru 8arcarea cuiHurilor 8ateriale necesare: 8etodele de se"#nat: $poca de se"#nat Indici de calitate sa"7na din soiurile sau 0iHriGii corespunG#tori care s# 3ndeplineasc# indicii de calitate, fungicide, 3ngr# #"inte, Hiopreparate 3n r7nduri dese, 3n r7nduri rare, 3n HenGi pri"#4ara operaiuni de co"pletare a gre urilor i golurilor

Nor"e de protecia "uncii, fi e indi4iduale de protec ia "uncii, ec0ipa"ente specifice de protecia "uncii P!*;" (" "8al%a!"# *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# selecteGe utila+ele i "a inile pentru se"#nat i plantat, confor" criteriului de perfor"an# EaF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# preg#teasc# i s# regleGe "a inile de se"#nat i plantat, confor" criteriului de perfor"an# EHF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# efectueGe lucr#rile de se"#nat sfecl# de Ga0#r i plantat cartofi, confor" criteriului de perfor"an# EcF, EdF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# instruiasc# i respecte reguli specifice de protecia "uncii, de pre4enire i stingerea incendiilor la lucr#rile 1!,

de se"#nat i plantat confor" criteriului de perfor"an# EeF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii#

18. TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A PLANTELOR TU1ERCULIFERE I RDCINOASE

C*&:"+")2a

18.0. Aplic# lucr#ri de 3ngri+ire a plantelor 1!-

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2' # EaF Selectarea utila+elor folosite pentru efctuarea lucr#rilor de 3ngri+ire la sfecla de Ga0#r i cartof EHF *reg#tirea utila+elor folosite pentru efctuarea lucr#rilor de 3ngri+ire la sfecla de Ga0#r i cartofi EcF $fectuarea lucr#rilor de pr# it, fertiliGat, erHicidat i co"Haterea Holilor i d#un#torilor EdF Irigarea culturilor EeF ;tiliGarea te0nologiei infor"aiei 3n aplicarea progra"elor de irigare i de aplicare a trata"entelor la plante EfF Instrue te i respect# reguli specifice de protecia "uncii, de pre4enire i stingerea incendiilor

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# ;tila+ele folosite: culti4atorul purtat uni4ersal C*;J)E-F, ec0ipa"ente cu fertiliGator de (ip .J)E-F, C=J)E-F, "a ini de erHicidat, "a ini de pr#fuit, 8a ini de co"Hatere a Holilor i d#un#torilor, 8S(J/11, 8$(J1211, 8*S*J!I!11, culti4atoare cu rari# 8etode de irigat prin aspersiune, pe HraGde

Instalaii de irigat: IIA8 M!1), IA(.J!119, IA(J!11, IA*J&'1 $poca de aplicare: 3n perioadele critice de consu" pentru ap# ale plantelor ?ngr# #"inte : 8etode folosite: c0i"ice pe HaG# de N, *, A, pe r7nduri, pe toat# suprafaa

*roduse folosite pentru co"Haterea Huruienilor erHicide de contact i siste"ice *roduse pentru co"Haterea Holilor: fungicide din grupele anorganice, organice i Hiologice *roduse pentru co"Haterea daun#torilor: organoJclorurate, organoJfosforice, carHa"ate i Hiologice 8etode de trata"ent: pr#fuiri i stropiri 5eglarea utila+elor: pentru pr# it, fertiliGat, erHicidat, co"Haterea Holilor i d#un#torilor *rogra"e pe calculator de planificare i organiGare a lucr#rilor de irigare a culturilor i a celor de aplicare a trata"entelor la plante 1!/

Nor"e de protecia "uncii, fi e de protecia "uncii, ec0ipa"ent de protecie specific P!*;" (" "8al%a!"# *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# selecteGe utila+ele i "a inile necesare efectu#rii lucr#rilor de 3ngri+ire, confor" criteriului de perfor"an# EaF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# preg#teasc# i s# regleGe utila+ele folosite pentru efectuarea lucr#rilor de 3ngri+ire, confor" criteriului de perfor"an# EHF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# efectueGe lucr#rile de 3ngri+ire la sfecla de Ga0#r i cartof, confor" criteriului de perfor"an# EcF, i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# supra4eg0eGe i s# participe la lucr#rile de irigare , confor" criteriului de perfor"an# EdF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# fooseasc# progra"e pe calculator de planificare i organiGare a lucr#rilor de irigare a culturilor i a celor de aplicare a trata"entelor la plante, confor" criteriului de perfor"an# EeF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# instruiasc# i respecte reguli specifice de protecia "uncii, de pre4enire i stingerea incendiilor la lucr#rile de 3ngri+ire a culturilor confor" criteriului de perfor"an# EfF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii#

18. TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A PLANTELOR TU1ERCULIFERE I RDCINOASE

C*&:"+")2a

18.?. 5ecolteaG# i depoGiteaG# producia principal# i secundar# 1&1

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# EaF $4aluarea produciei de sfecl# de Ga0#r i cartof EHF *reg#tirea utila+elor i "a inilor pentru recoltarea sfeclei de Ga0#r i cartof EcF 5ecoltarea i condiionarea produciei EdF %epoGitarea produciei principale i secundare EeF Instruirea i respectarea regulilor specifice de protecia "uncii, de pre4enire i stingerea incendiilor

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# ;tila+ele folosite: co"Hina pentru recoltat sfecla, "a ina de recoltat cartofi, 8SCJ2, dislocator, furci specialiGate, 8ateriale: suHstane folosite pentru deGinfectarea depoGitelor

5eglarea utila+elor de recoltat 8etode de e4aluare: pentru culturi se"#nate i plantate 3n r3nduri rare %eter"in#ri : greutatea "edie a r#d#cinilor i tuHerculilor 3ntrJun cuiH

8etode de recoltat: "anuale, se"i"ecaniGate, "ecaniGate , di4iGat sau printrJo singur# trecere $poca de recoltare: la "aturitatea deplin# Spaii de depoGitare: "agaGii, siloGuri, pi4nie, poduri

P!*;" (" "8al%a!"# *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# realiGeGe e4aluarea produciei 3n diferite etape, confor" criteriului de perfor"an# EaF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate.

*roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# preg#teasc# i s# regleGe utila+ele folosite la recoltat, confor" criteriului de perfor"an# EHF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# eIecute recoltarea "anual#, "ecaniGat# i se"i"ecaniGat# a culturilor de sfecl# de Ga0#r i cartof, confor" criteriului de perfor"an# EcF, i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. 1&1

*roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# recunoasc# i s# foloseasc# dispoGiti4ele utiliGat 3n depoGite i s# efectueGe operaii de preg#tire a unor produse cerealiere 3n 4ederea depoGit#rii, confor" criteriului de perfor"an# , EdF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# instruiasc# i respecte reguli specifice de protecia "uncii, de pre4enire i stingerea incendiilor la lucr#rile de reco tare i depoGitare confor" criteriului de perfor"an# EeF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii#

1-. TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A PLANTELOR TEDTILE

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Ni8"l%l# 2 1&2

Val*a!" !"(i+#

1,'

C*&:"+")2"# 1-.1. *reg#te te patul ger"inati4 pentru 3ns#"7narea plantelor teItile 1-./. ?nfiineaG# culturile teItile 1-.0. Aplic# lucr#ri de 3ngri+ire a plantelor 1-.?. .5ecolteaG# i depoGiteaG# producia principal# i secundar#

Ti+l%l %)i+'2ii#

1-. TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A PLANTELOR TEDTILE

C*&:"+")2a

1-.1. *reg#te te patul ger"inati4 pentru 3ns#"7narea plantelor teItile

1&!

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# EaF Selectarea utila+elor i "a inilor agricole folosite pentru fertiliGarea terenului i preg#tirea solului pentru 3nfiinarea culturilor teItile EHF *reg#tirea utila+elor folosite pentru fertiliGarea terenului i preg#tirea solului pentru 3nfiinarea culturilor teItile EcF Aplicarea 3ngr# #"intelor organice i "inerale EdF $fectuarea lucr#rilor de arat, discuit, "#runit i ni4elat EeF Instruirea i respectarea regulilor specifice de protecia "uncii, de pre4enire i stingerea incendiilor

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# (ipurile de utila+e: plugul **J!J!18, grapa cu discuri, grapa cu coli reglaHili, ni4elatorul N(J2,-, co"Hinatorul, 8IA, 8ICJ1,& 8ateriale: $c0ipa"ente 3ngr# #"inte organice i c0i"ice pe HaG# de N, * i A HraGdo"etru, +aloane

:peraii de preg#tire: reglarea utila+elor folosite Indici se calitate a lucr#rilor solului $poca de aplicare: ad7nci"ea, gradul de "#runire a terenului, gradul de 3ncorporare a resturilor 4egetale, lipsa gre urilor, unifor"itatea toa"na i pri"#4ara

Nor"e de protecia "uncii, fise de protecia "uncii i ec0ipa"ente specifice de protecie P!*;" (" "8al%a!"# *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# selecteGe utila+ele i "a inile agricole, confor" criteriului de perfor"an# EaF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# preg#teasc# i s# regleGe utila+ele folosite la preg#tirea patului ger"inati4 confor" criteriului de perfor"an# EHF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# efectueGe lucr#rile de fertiliGare, confor" criteriului de perfor"an# EcF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# efectueGe lucr#rile agricole de arat, discuit, "#runit i ni4elat, confor" criteriului de perfor"an# EdF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. 1&&

*roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# instruiasc# i respecte reguli specifice de protecia "uncii, de pre4enire i stingerea incendiilor la lucr#rile solului confor" criteriului de perfor"an# EeF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii#

1-. TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A PLANTELOR TEDTILE

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB C*&:"+")2a 1-./. ?nfiineaG# culturile de plante teItile 1&'

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# EaF Selectarea utila+elor folosite pentru se"#natul plantelor teItile EHF *reg#tirea utila+elor folosite pentru se"#natul culturilor teItile EcF $fectuarea lucr#rii de se"#nat EdF Instruirea i respectarea regulilor specifice de protecia "uncii, de pre4enire i stingerea incendiilor

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# ;tila+ele: : 8(SJ&, tractorul ;.)'18Qse"#n#tori uni4ersale pentru se"#nat 3n r7nduri oHi nuite i 3n r7nduri apropiate ESCJ!1CF, grape stelate, t#4#lugi 8ateriale necesare: 8etodele de se"#nat: $poca de se"#nat Indici de calitate sa"7na din soiurile sau 0iHriGii corespunG#tori care s# 3ndeplineasc# indicii de calitate, fungicide, 3ngr# #"inte, 3n r7nduri dese, pri"#4ara operaiuni de co"pletare a gre urilor i golurilor

Nor"e de protecia "uncii, fi e indi4iduale de protec ia "uncii, ec0ipa"ente specifice de protecia "uncii

P!*;" (" "8al%a!"# *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# selecteGe utila+ele i "a inile pentru se"#natul culturilor teItile, confor" criteriului de perfor"an# EaF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# preg#teasc# i s# regleGe "a inile de se"#nat, confor" criteriului de perfor"an# EHF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# efectueGe lucr#rile de se"#nat , confor" criteriului de perfor"an# EcF, i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# instruiasc# i respecte reguli specifice de protecia "uncii, de pre4enire i stingerea incendiilor la lucr#rile de se"#nat confor" criteriului de perfor"an# EeF i n concordan cu condiiile de aplicaHilitate.

1&)

Ti+l%l %)i+'2ii#

1-. TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A PLANTELOR TEDTILE

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN C*&:"+")2a 1-.0. Aplic# lucr#ri de 3ngri+ire a plantelor

1&,

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2' # EaF Selectarea utila+elor folosite pentru efctuarea lucr#rilor de 3ngri+ire la plantele teItile EHF *reg#tirea utila+elor folosite pentru efctuarea lucr#rilor de 3ngri+ire la plantele teItile EcF $fectuarea lucr#rilor de pr# it, fertiliGat, erHicidat i co"Haterea Holilor i d#un#torilor EdF Irigarea culturii EeF ;tiliGarea te0nologiei infor"aiei 3n aplicarea progra"elor de irigare i de aplicare a trata"entelor la plante EfF Instruirea i respectarea regulilor specifice de protecia "uncii, de pre4enire i stingerea incendiilor C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# ;tila+ele folosite: tractorul ;J)'18Q "a ini de erHicidat, "a ini de pr#fuit, t#4#lugi,8a ini de co"Hatere a Holilor i d#un#torilor, 8S(J/11, 8$(J1211, 8*S*J!I!11, 8etode de irigat prin aspersiune

Instalaii de irigat: IIA8 M!1), IA(.J!119, IA(J!11, IA*J&'1 $poca de aplicare: 3n perioadele critice de consu" pentru ap# ale plantelor ?ngr# #"inte : 8etode folosite: c0i"ice pe HaG# de N, *, A, pe toat# suprafaa

*roduse folosite pentru co"Haterea Huruienilor erHicide de contact i siste"ice *roduse pentru co"Haterea Holilor: fungicide din grupele anorganice, organice i Hiologice *roduse pentru co"Haterea daun#torilor: organoJclorurate, organoJfosforice, carHa"ate i Hiologice 8etode de trata"ent: pr#fuiri i stropiri 5eglarea utila+elor: pentru pr# it, fertiliGat, erHicidat, co"Haterea Holilor i d#un#torilor *rogra"e pe calculator de planificare i organiGare a lucr#rilor de irigare a culturilor i a celor de aplicare a trata"entelor la plante Nor"e de protecia "uncii, fi e de protecia "uncii, ec0ipa"ent de protecie specific P!*;" (" "8al%a!"# 1&-

*roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# selecteGe utila+ele i "a inile necesare efectu#rii lucr#rilor de 3ngri+ire, confor" criteriului de perfor"an# EaF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# preg#teasc# i s# regleGe utila+ele folosite pentru efectuarea lucr#rilor de 3ngri+ire, confor" criteriului de perfor"an# EHF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# efectueGe lucr#rile de 3ngri+ire , confor" criteriului de perfor"an# EcF, i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# supra4eg0eGe i s# participe la lucr#rile de irigare la floarea soarelui, confor" criteriului de perfor"an# EdF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# fooseasc# progra"e pe calculator de planificare i organiGare a lucr#rilor de irigare a culturilor i a celor de aplicare a trata"entelor la plante, confor" criteriului de perfor"an# EeF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# instruiasc# i respecte reguli specifice de protecia "uncii, de pre4enire i stingerea incendiilor la lucr#rile de 3ngri+ire a culturilor confor" criteriului de perfor"an# EfF i n concordan cu condiiile de aplicaHilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii#

1-. TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A PLANTELOR TEDTILE

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN C*&:"+")2a 1-.?. 5ecolteaG# i depoGiteaG# producia principal# i secundar# 1&/

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# EaF $4aluarea produciei EHF *reg#tirea utila+elor i "a inilor pentru recoltare EcF 5ecoltarea i condiionarea produciei EdF %epoGitarea produciei principale i secundare EeF Instruirea i respectarea regulilor specifice de protecia "uncii, de pre4enire i stingerea incendiilor

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# ;tila+ele folosite: (=>J&, (=>2J&, =A2J&, =AJ&(, 85CJ2,&, DSAJ2,1 Instalaii 8ateriale: de uscat se"ine, selectoare suHstane folosite pentru deGinfectarea depoGitelor

5eglarea utila+elor de recoltat 8etode de recoltat: "anuale, se"i"ecaniGate, "ecaniGate , di4iGat sau printrJo singur# trecere $poca de recoltare: la "aturitatea te0nic# Spaii de depoGitare: "agaGii, siloGuri, pi4nie, poduri Nor"e de protecia "uncii, fi e indi4iduale de protecia "uncii, ec0ipa"ente de lucru P!*;" (" "8al%a!"# *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# realiGeGe e4aluarea produciei 3n diferite etape, confor" criteriului de perfor"an# EaF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# preg#teasc# i s# regleGe utila+ele folosite la recoltat, confor" criteriului de perfor"an# EHF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# eIecute recoltarea "anual#, "ecaniGat# i se"i"ecaniGat#, confor" criteriului de perfor"an# EcF, i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# recunoasc# i s# foloseasc# dispoGiti4ele utiliGat 3n depoGite i s# efectueGe operaii de preg#tire a unor produse 3n 4ederea depoGit#rii, confor" criteriului de perfor"an# , EdF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate.

1'1

*roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# instruiasc# i respecte reguli specifice de protecia "uncii, de pre4enire i stingerea incendiilor la lucr#rile de recoltare i depoGitare confor" criteriului de perfor"an# EeF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii#

/0. TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A PLANTELOR FURAFERE

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Ni8"l%l# 2 Val*a!" !"(i+# 1,'

1'1

C*&:"+")2"#. /0.1. *reg#te te patul ger"inati4 pentru 3ns#"7narea plantelor fura+ere /0./. ?nfiineaG# culturile fura+ere

/0.0. Aplic# lucr#ri de 3ngri+ire a plantelor /0.?. 5ecolteaG# i depoGiteaG# producia principal# i secundar#

Ti+l%l %)i+'2ii#

/0. TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A PLANTELOR FURAFERE

C*&:"+")2a

/0.1. *reg#te te patul ger"inati4 pentru 3ns#"7narea culturilor fura+ere

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# 1'2

EaF Selectarea utila+elor i "a inilor agricole folosite pentru fertiliGarea terenului i preg#tirea solului pentru 3nfiinarea culturilor fura+ere EHF *reg#tirea utila+elor folosite pentru fertiliGarea terenului i preg#tirea solului pentru 3nfiinarea culturilor fura+ere EcF Aplicarea 3ngr# #"intelor organice i "inerale EdF $fectuarea lucr#rilor de arat, discuit, "#runit i ni4elat EeF Instruirea i respectarea regulilor specifice de protecia "uncii, de pre4enire i stingerea incendiilor

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# (ipurile de utila+e: tractorul ;J)'1Qplugul **J!J!18, grapa cu discuri, grapa cu coli reglaHili, ni4elatorul N(J2,-, co"Hinatorul, 8IA, 8ICJ1,& 8ateriale: $c0ipa"ente 3ngr# #"inte organice i c0i"ice pe HaG# de N, * i A HraGdo"etru, +aloane

:peraii de preg#tire: reglarea utila+elor folosite Indici de calitate a lucr#rilor solului $poca de aplicare: ad7nci"ea, gradul de "#runire a terenului, gradul de 3ncorporare a resturilor 4egetale, lipsa gre urilor, unifor"itatea pri"#4ara

Nor"e de protecia "uncii, fise de protecia "uncii i ec0ipa"ente specifice de protecie P!*;" (" "8al%a!"# *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# selecteGe utila+ele i "a inile agricole, confor" criteriului de perfor"an# EaF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# preg#teasc# i s# regleGe utila+ele folosite la preg#tirea patului ger"inati4 confor" criteriului de perfor"an# EHF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate.

*roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# efectueGe lucr#rile de fertiliGare, confor" criteriului de perfor"an# EcF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# efectueGe lucr#rile agricole de arat, discuit, "#runit i ni4elat, confor" criteriului de perfor"an# EdF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. 1'!

*roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# instruiasc# i respecte reguli specifice de protecia "uncii, de pre4enire i stingerea incendiilor la lucr#rile solului confor" criteriului de perfor"an# EeF i n concordan cu condiiile de aplicaHilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii#

/0. TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A PLANTELOR FURAFERE

C*&:"+")2a

/0./. ?nfiineaG# culturile de plante fura+ere

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# EaF Selectarea utila+elor folosite pentru se"#natul plantelor fura+ere 1'&

EHF *reg#tirea utila+elor folosite pentru se"#natul plantelor fura+ere EcF $fectuarea lucr#rii de se"#nat plante fura+ere EdF Instruirea i respectarea regulilor specifice de protecia "uncii, de pre4enire i stingerea incendiilor

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# ;tila+ele: se"#n#tori uni4ersale pentru se"#nat 3n r7nduri oHi nuite 3n r7nduri apropiate , se"#n#tori pentru se"#nat 3n r7nduri dep#rtate 8ateriale necesare: 8etodele de se"#nat: $poca de se"#nat Indici de calitate sa"7na din soiurile sau 0iHriGii corespunG#tori care s# 3ndeplineasc# indicii de calitate, fungicide, 3ngr# #"inte, 3n r7nduri dese, 3n r7nduri rare, 3n HenGi pri"#4ara operaiuni de co"pletare a gre urilor i golurilor

Nor"e de protecia "uncii, fi e indi4iduale de protec ia "uncii, ec0ipa"ente specifice de protecia "uncii

P!*;" (" "8al%a!"# *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# selecteGe utila+ele i "a inile pentru se"#natul plantelor fura+ere, confor" criteriului de perfor"an# EaF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# preg#teasc# i s# regleGe "a inile de se"#nat, confor" criteriului de perfor"an# EHF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# efectueGe lucr#rile de se"#nat plante fura+ere confor" criteriului de perfor"an# EcF, i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# instruiasc# i respecte reguli specifice de protecia "uncii, de pre4enire i stingerea incendiilor la lucr#rile de se"#nat confor" criteriului de perfor"an# EeF i n concordan cu condiiile de aplicaHilitate.

1''

Ti+l%l %)i+'2ii#

/0. TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A PLANTELOR FURAFERE

C*&:"+")2a /0.0. Aplic# lucr#ri de 3ngri+ire a plantelor

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2' # EaF selectarea utila+elor folosite pentru efctuarea lucr#rilor de 3ngri+ire a plantelor fura+ere 1')

EHF *reg#tirea utila+elor folosite pentru efctuarea lucr#rilor de 3ngri+ire a plantelor fura+ere EcF $fectuarea lucr#rilor de pr# it, fertiliGat, erHicidat i co"Haterea Holilor i d#un#torilor EdF Irigarea culturilor EeF ;tiliGarea te0nologiei infor"aiei 3n aplicarea progra"elor de irigare i de aplicare a trata"entelor la plante EfF Instruirea i respectarea regulilor de protecia "uncii specifice, pre4enirea i stingerea incendiilor

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# ;tila+ele folosite: culti4atorul purtat uni4ersal C*;J)E-F, ec0ipa"ente cu fertiliGator de (ip .J)E-F, C=J)E-F, "a ini de erHicidat, "a ini de pr#fuit, t#4#lugi, 8a ini de co"Hatere a Holilor i d#un#torilor, 8S(J/11, 8$(J1211, 8*S*J!I!11, 8etode de irigat prin aspersiune, pe HraGde

Instalaii de irigat: IIA8 M!1), IA(.J!119, IA(J!11, IA*J&'1 $poca de aplicare: 3n perioadele critice de consu" pentru ap# ale plantelor ?ngr# #"inte : 8etode folosite: c0i"ice pe HaG# de N, *, A, pe r7nduri, pe toat# suprafaa

*roduse folosite pentru co"Haterea Huruienilor erHicide de contact i siste"ice *roduse pentru co"Haterea Holilor: fungicide din grupele anorganice, organice i Hiologice *roduse pentru co"Haterea daun#torilor: organoJclorurate, organoJfosforice, carHa"ate i Hiologice 8etode de trata"ent: pr#fuiri i stropiri 5eglarea utila+elor: pentru pr# it, fertiliGat, erHicidat, co"Haterea Holilor i d#un#torilor *rogra"e pe calculator de planificare i organiGare a lucr#rilor de irigare a culturilor i a celor de aplicare a trata"entelor la plante Nor"e de protecia "uncii, fi e de protecia "uncii, ec0ipa"ent de protecie specific

P!*;" (" "8al%a!"# 1',

*roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# selecteGe utila+ele i "a inile necesare efectu#rii lucr#rilor de 3ngri+ire, confor" criteriului de perfor"an# EaF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# preg#teasc# i s# regleGe utila+ele folosite pentru efectuarea lucr#rilor de 3ngri+ire, confor" criteriului de perfor"an# EHF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# efectueGe lucr#rile de 3ngri+ire la culturile fura+ere, confor" criteriului de perfor"an# EcF, i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# supra4eg0eGe i s# participe la lucr#rile de irigare culturilor fura+ere, confor" criteriului de perfor"an# EdF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# supra4eg0eGe i s# participe la lucr#rile de irigare culturilor fura+ere, confor" criteriului de perfor"an# EdF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# instruiasc# i respecte reguli specifice de protecia "uncii, de pre4enire i stingerea incendiilor la lucr#rile de 3ngri+ire a culturilor confor" criteriului de perfor"an# EeF i n concordan cu condiiile de aplicaHilitate.

Ti+l%l %)i+'2ii# /0. TEHNOLOGIA DE CULTIVARE A PLANTELOR FURAFERE

C*&:"+")2a

/0.?. 5ecolteaG# i depoGiteaG# producia principal# i secundar#

C!i+"!ii (" :"!f*!&a)2'# EaF $4aluarea produciei de plante fura+ere 1'-

EHF *reg#tirea utila+elor i "a inilor pentru recoltarea plantelor fura+ere EcF 5ecoltarea i condiionarea produciei EdF %epoGitarea produciei principale i secundare EeF Instruirea i respectare regulilor de protecia "uncii incendiilor i de pre4enire i stingerea

C*)(i2ii (" a:li a;ili+a+"# ;tila+ele folosite: cositori, 4indro4ere, greHle, "a ini de adunat i c#piat, "a ini de adunat, 3nc#rcat, transportat, re"orci, auto3nc#rc#toare, "a ini de transportat c#pie presate, prese de adunat i Halotat, co"Hina de recoltat plante fura+ere 8ateriale: suHstane folosite pentru deGinfectarea depoGitelor

5eglarea utila+elor de recoltat 8etode de recoltat: "anuale, se"i"ecaniGate, "ecaniGate , di4iGat sau printrJo singur# trecere $poca de recoltare: la "aturitatea deplin# Spaii de depoGitare: "agaGii, siloGuri, pi4nie, poduri

P!*;" (" "8al%a!"# *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# realiGeGe e4aluarea produciei 3n diferite etape, confor" criteriului de perfor"an# EaF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# preg#teasc# i s# regleGe utila+ele folosite la recoltat, confor" criteriului de perfor"an# EHF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# eIecute recoltarea "anual#, "ecaniGat# i se"i"ecaniGat# a culturilor fura+ere, confor" criteriului de perfor"an# EcF, i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# recunoasc# i s# foloseasc# dispoGiti4ele utiliGat 3n depoGite i s# efectueGe operaii de preg#tire a unor produse cerealiere 3n 4ederea depoGit#rii, confor" criteriului de perfor"an# , EdF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. *roHe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaHil s# instruiasc# i respecte reguli specifice de protecia "uncii, de pre4enire i stingerea incendiilor la lucr#rile de recoltare i depoGitare confor" criteriului de perfor"an# EeF i 3n concordan# cu condiiile de aplicaHilitate. 1'/

1)1