Sunteți pe pagina 1din 101

AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a

CUPRINS
Argument
1. MODUL I ECOLOGIE GENERAL
1.1 Fie de lucru 3
1.2 Teste de evaluare 4
1.3 Soluii 30
1.4 Bibliografie 3
2. MODULUL II METODE PRACTICE DE INVESTIGARE A
ECOSISTEMELOR
2.1 Fie de documentare 42
2.2 Fie de lucru 43
2.3 Teste de evaluare !1
2.4 Soluii "2
2. Bibliografie "
Argument
Prezentul material se adreseaz profesorilor i elevilor din ciclul inferior al liceului
tehnologic clasa a-IX-a domeniul pregtirii de !az "Protec#ia mediului$ calificarea profesional
%ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului Au&iliarul curricular este realizat pentru
modulele '
- ecologie general
- metode practice de investigare a ecosistemelor
care se studiaz (n cadrul curriculum-ului o!ligatoriu pe parcursul a )* de
sptm+ni (ntr-un numr de ,-. ore distri!uite astfel '
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - , -
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
- /0 ore de instruire teoretic
- )* ore de la!orator tehnologic
Prin con#inuturi au&iliarul curricular dorete s realizeze o mai !un motivare a elevului
i o cretere a interesului acestuia pentru cunotin#ele i a!ilit#ile ce se formeaz (n domeniul
tehnic1
2copul au&iliarului este acela de a orienta activitatea profesorului i de a stimula
creativitatea acestuia prin modelele cuprinse (n material1 Au&iliarul nu acoper (n (ntregime
cerin#ele programei fiind doar un material orientativ care cuprinde activit#i diverse care au
rolul de a forma elevului a!ilit#i cheie i de a-l face s-i (nsueasc cunotin#ele de
specialitate 1
3aterialul con#ine'
- fie de documentare
- fie de lucru
- fie de o!serva#ie
- teste de evaluare
- teste de autoevaluare
Alegerea activit#ilor s-a fcut #in+nd seama c cei care (nva# sunt elevi av+ndu-se (n
vedere diferen#ierea sarcinelor i a timpului acordat1 4n desfurarea activit#ilor profesorul va
respecta principiile educa#iei centrate pe elev1 Activit#ile practice e&erci#iile i testele propuse i
rezolvate urmresc atingerea criteriilor de performan#1
5valuarea rezultatelor activit#ii elevilor se poate realiza at(t ca evaluare formativ
continu dup secven#e de (nv#are c+t i ca evaluare sumativ prin teste finale portofoliu (n
concordan# cu criteriile de evaluare specifice fiecrui rezultat al (nv#rii1
A fost utilizat un lim!a6 simplu uor accesi!il elevilor1 2-au folosit ta!ele grafice imagini
pentru a face testul mai stimulator i mai atractiv pentru elevi1
Au&iliarul curricular este un model pe care profesorii (l pot adapta (n func#ie de
particularit#ile elevilor1
Prof1 %atiana 7ladiuc 8 Colegiul %ehnic de Ind1 Alimentar
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - 0 -
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
AutorI:
prof. Nicui!" Cio#!"r Co$%iu T$&!ic 'P$tru Mu("t) Suc$"*"
prof. Lii"!" To+"#ciuc Co$%iu Si*ic ',uco*i!") C-+puu!% Mo.o*$!$#c
/0L 121 0L 121 0L 134
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - ) -
MODULUL I
ECOLOGIE GENERAL
MODULUL I
ECOLOGIE GENERAL
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
0I5A DE LUCRU NR.1
NO6IUNEA DE SISTEM ,IOLOGIC. 7NSU5IRILE SISTEMELOR ,IOLOGICE
1. Completa#i schemele de mai 6os'
a.
b.
c.
2. 5&plica#i succint cum se realizeaz autoreglarea temperaturii corpului omenesc1
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - 9 -
SISTEMELE
din punct de vedere
fizic pot fi'
1. 2. 8.
#nsuirile
S$ST%&%'()
B$('(*$+%
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
0I5A DE LUCRU NR.2
()*A,$-A)%A %+(S$ST%&%'()
Completa#i spa#iile li!ere de mai 6os'
a. :rganizarea ecosistemelor presupune studiul'
,1 11111111111111111111111111111111111111111111111111
01 11111111111111111111111111111111111111111111111111
b. 5cosistemul este format din dou componente care se intercondi#ioneaz1
0I5A DE LUCRU NR.8
B$(T(./'. ST)/+T/)0 1$ +A)A+T%)$ST$+$
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - ; -
$. +om2onenta anorganic3
<111111111111111111111111111111=
$$. +om2onenta organic3
<1111111111111111111111111111111=
Co+po!$!t$ "$
$co#i#t$+uui
a.S/BST)AT
suport material al viului
b. &$+)(+'$&AT
clima local
1.
2.
3.
4.
.
4.
5.
!.
111111111111111111111111111111111111111
2.......................................
311111111111111111111111111111111111111
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
1.Completa#i schema'
2. Completa#i ta!elul de mai 6os'
Or%"!i#+$ C"r"ct$ri9"r$ E:$+p$
$urit$r+$
#t$!ot$r+$
+$9ot$r+$
poi;iot$r+$
&o+$ot$r+
$
3. 4n raport cu nevoile fa# de ap organismele se clasific (n'
- hidrofile- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111e&' nufrul>
- mezofile- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111e&' salamandra>
- &erofile- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111e&1 cactui>
- higrofile- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111e&' feriga1
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - * -
B
$
(
T
(
.
/
'
Factori geografici
Factori mecanici
Factori fi6ici
Factori geomorfologici
Factori c7imici
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
4. 5numera#i adaptrile care apar la animale pentru reducerea pierderilor de ap'
. Preciza#i (n ce const influen#a direct a luminii asupra activit#ii organismelor'
4. Caracteriza#i din punct de vedere al salinit#ii <preciz+nd valoarea='
a. apele dulci'
b. apele salmastre'
c. apele srate'
5. 2olul con#ine su!stan#e nutritive1 Acestea sunt reprezentate de'
macroelemente'11111111111111111111111111111111111111111111111111111
microelemente'111111111111111111111111111111111111111111111111111111
!. 5&ometa!oli#ii sunt su!stan#e rezultate (n urma activit#ii meta!olice a organismelor1 Preciza#i
c+te ) e&emple de'
atractan#i'
repelen#i'
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - / -

AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a


0I5A DE LUCRU NR.2
,$1A %+('(*$+0
Ni(" $coo%ic< r$pr$9i!t< u!it"t$" fu!c=io!"< c"r$ i!.ic< .i#tri>u=i" u!$i #p$cii
.$t$r+i!"t< .$ co!.i=ii$ .$ >iotop (i r$#ur#$$ .$ &r"!<.
1. ?efini#i principalele componente ale niei1
#ntr8o ni3 nu 2ot e9ista dou3 s2ecii cu aceleai cerine ecologice.
2. Preciza#i valorile componentelor niei ecologice pentru speciile de mai 6os'
5&plica#i dac cele dou specii pot ocupa aceeai ni ecologic1
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - . -
,$1A
%+('(*$+0
1. Ni(" #p"=i"<:
2. Ni(" f$!oo%ic<:
8. Ni(" pu*io+$tric<:
2. Ni(" trofic<:
Ateni
e:
PELICANUL
Tem2eratura o2tim3;
<ran3;
.erioada de
re2roducere;
ST?RCUL RO5U
Tem2eratura o2tim3;
<ran3;
.erioada de re2roducere;
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
0I5A DE LUCRU NR.3
ST)/+T/)A T)(F$+0 A B$(+%,(-%$
1. 4ncadra#i (n categoriile trofice corespunztoare urmtoarele organisme' cartof om r+m
!acterii aflate pe cadavre pstrv alge g+ndac de Colorado gr+u gin ste6ar ciuperci care
descompun celuloza de origine vegetal omida ste6arului ciocnitoare ciuperci parazite la om1
1. .roduc3tori 2. +onsumatori 3. =escom2un3tori
21Alctui#i dou lan#uri trofice utiliz+nd speciile de mai sus <minim ) verigi trofice fiecare=1
31Alctui#i o re#ea trofic cu cel pu#in 9 lan#uri trofice i identifica#i nodurile trofice1
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - @ -
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
0I5A DE LUCRU NR.@
.(./'A>$A
1. Preciza#i prin ce se diferen#iaz indivizii popula#iei din figura de mai 6os'
2. Popula#iile difer (ntre ele prin'AAAAAAAA11A1 AAAAAAAAA1
AAAAAAAA11 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
3. Completa#i ru!ricile ta!elului de mai 6os'
Tip .$ r$%"r$ Mo."it<=i .$
r$"i9"r$
C"r"ct$ri9"r$AD$#cri$r$ E:$+p$
CBIMIC -
ACTIV
3igrarea
Aprarea activ
Cani!alismul
2uccesiunea la
hran
COMPLEC
Longevitatea
Bactorul stress
0I5A DE LUCRU NR.D
$,=$+$ ST)/+T/)A'$ A$ B$(+%,(-%$
1.5numera#i modalit#ile prin care se poate determina efectivul numeric'
a=
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - ,- -
1. 2. 31 4.
41 .
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
!=
c=
d=
2.4n urma analizelor de teren s-au o!#inut datele din ta!elul de mai 6os i se cere s se
calculeze frecven#a i a!unden#a relativ a speciilor1
,r. 2rob3
S2ecia
.roba 1 .roba 2 .roba 3 .roba 4
Buburu63 , - , -
?ies2e , 0 0 -
Albin3 , - - -
.3duc7i de 2lante , ; . @
3.Reprezenta#i grafic structura pe v+rste a unei popula#ii (n care'
a. predomin indivizii 6uvenili b. predomin indivizii senescen#i <!tr+ni=
4.Calcula#i rata medie de cretere lunar <Rm= dac la , mai 0--) popula#ia de cer!i din
ecosistemul X avea ,,0* cer!i iar la , mai 0--; popula#ia avea un afectiv numeric de ,,**
cer!i1
. Recunoate#i tipurile de distri!u#ie spa#ial a popula#iilor i completa#i ta!elul de mai 6os'
Ti2 distribuie +aracteri6are %9em2le de s2ecii
C C C C C C
C C C C C C
C C C C C C

Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - ,, -
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
C C
C C
C C
C C

C CC C

CC
4. 3igra#ia const (n deplasarea individual sau (n mas dintr-un ha!itat (n altul cu revenire la
ecosistemul ini#ial1 5&emplifica#i organisme din fiecare categorie care migreaz1
0I5A DE LUCRU NR.E
F/,+>$$'% %+(S$ST%&/'/$
11 Analizeaz cu aten#ie careul de mai 6os i vei gsi care sunt func#iile unui ecosistem1
Doteaz-le (n caseta alturat1
,1 01 )1 91 ;1 *1 /1 .1 @1 ,-1
,1 ? I R 5 A L P 5 E 5
01 : 2 ? A L A F I I D
)1 7 G D U G 5 2 3 % 5
91 2 D ? % I C L I F R
;1 B A R : R 5 2 U I E
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - ,0 -
&$*)A>$A
este @ntAlnit3 la;
2eti 23s3ri mamifere
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
*1 C I R C U L A F I 5
/1 I U I : E ? : R L %
.1 C ? L D A R 5 U I I
@1 L : A % U I ? A D C
,-1 A L I R R 5 A H E I
,,1 R 5 D : 3 E % : R X
,01 2 L I L I D 5 F 5 3
21 4n figura de mai 6os este prezentat un ecosistem terestru1 2e cere'
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - ,) -
s identifica#i tipul de ecosistem>
s preciza#i care este rolul energiei solare (n
func#ionarea acestuia>
s realiza#i schematic modul (n care circul materia (n
acest ecosistem utiliz+nd i no#iunile de la tema
"Structura trofic a biocenozei$1
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
0I5A DE LUCRU NR.F
ST)/+T/)A S.A>$A'0 A %+(S$ST%&/'/$
1. 2tudia#i cu aten#ie imaginile de mai 6os'

2e cere s'
a. identifica#i tipul de ecosistem>
b. delimita#i pe vertical structura spa#ial a fiecrui ecosistem>
c. preciza#i pentru fiecare eta6 c+te ; specii componente>
2. Completa#i coloanele ta!elului de mai 6os'
Ti2ul de ecosistem +aracteri6are B'C lC @D %9em2le
1.
pduri
lacuri
2.
pa6ite alpin
!alta
3.
#rmul mrii
liziera pdurii
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - ,9 -
1. ecosistemul............................. 2. ecosistemul..............................
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
0I5A DE LUCRU NR.1G
=$,A&$+A %+(S$ST%&/'/$
1. Preciza#i c+te 0 e&emple de varia#ii ale !iocenozei'
2. Clasifica#i organismele urmtoare (n func#ie de perioada (n care (i desfoar activitatea>
preciza#i minim 0 adaptri ale acestora1
1.mierl3 2.fluture 3.bufni3 4.cioc3nitoare .liliac 4.cucuvea
(rganisme ,r. imagine Ada2t3ri
nocturne
diurne
ce2usculare
3. 2ta!ili#i coresponden#a dintre elementele celor dou coloane'
S%-(, .%)$(A=A
1. prevernal a. ,; septem!rie 8 ,; noiem!rie
2. serotinal b. ,; august 8 ,; septem!rie
3. estival c. martie - aprilie
4. autumnal d. noiem!rie - martie
. vernal e. mai 8 ,; iunie
4. hiemal f. ,; iunie 8 ,; august
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - ,; -
?ariaii ale bioceno6ei
aritmice
e&111111111111111111111111111111111111111111111111 ritmice
e&111111111111111111111111111111111111111111111
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
0I5A DE LUCRU NR.11
S/++%S$/,%A %+('(*$+0
1. Completa#i schema de mai 6os enumer+nd (n ordine logic etapele succesiunilor'
2. Identifica#i i numi#i tipurile de modificriJtransformri prezente la ecosistemul din figura de
mai 6os'
3. Completa#i ta!elul de mai 6os'
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - ,* -
S / + + % S $ / , % A
% + ( ' ( * $ + 0
.)$&A)0
S%+/,=A)0
1.
2.
3.
4.
.
4.
1.
2.
3.
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
,r.
crt.
+aracteristica %cosistem tAn3r %cosistem matur
1. Dr1 de specii
2. Rela#ii
interspecifice
3. Giotop
4. Re#ea trofic
. Capacitate de
refacere a
popula#iilor
4. Realiza#i un minidic#ionar cu termenii noi care au aprut pe parcursul lec#iei i v sunt strini
de voca!ularul vostru1
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - ,/ -
minidicionar
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
0I5A DE LUCRU NR.12
%+(S$ST%&/' .0=/)%
Utiliz+nd manualul completa#i (n ta!elul de mai 6os informa#iile corespunztoare'
.0=/)%A =% F($(AS% .0=/)%A =% +(,$F%)%
,iotopu
8tem2eratura medie;
8cureni de aer;
8coninut de o9igen;
8solul;
,ioc$!o9"
8s2ecii de arbori;
8s2ecii de animale;
8etaEarea BstratificareaD 2lantelor;
,iotopu
8altitudine;
8tem2eratura medie;
82reci2itaii;
8ti2 de sol;
82< sol;
,ioc$!o9"
8etaEarea 2lantelor;
1.
2.
3.
4.
8flora;
8fauna;
.3durea de fag .3durea de steEar
,iotopu
8altitudine;
8tem2eratur3 medie;
82reci2itaii;
8ti2 de sol;
82< sol;
,ioc$!o9"
8flora;
8fauna;
,iotopu
8altitudine;
8ti2 de sol;
,ioc$!o9"
8flora;
8fauna;
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - ,. -
1.
2.
3.
4.
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
0I5A DE LUCRU NR.18
.AF$1T$
Completa#i ta!elul cu informa#iile solicitate utiliz+nd manualul'
C"r"ct$ri#tic" P"Hi(ti "pi!$ P"Hi(ti #u>"pi!$ P"Hi(ti .$ #t$p<
"titu.i!$
pr$cipit"=ii
t$+p$r"tur"
u+i!o9it"t$

for"
#p$cii
"."pt<r
i

f"u!"
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - ,@ -
.AF$1T$'%
ecosisteme terestre @n care 2roduc3torii 2rimari sunt
re2re6entai de o vegetaie ierboas3 s3rac3.
+'AS$F$+A)%
dup origine dup altitudine
1. al2ine
2. subal2ine
3. de ste23
1.naturale
2. amenaEate
(bs.
0oo#i=i (i "t$ #ur#$ .$ i!for+"r$1 cu+ "r fi: "t"#u1 i!t$r!$tu1 $tc.
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
0I5A DE LUCRU NR.12
%+(S$ST%&% A+?AT$+% G )H/'
1. Completa#i informa#iile lips din ta!el utiliz+nd manualul sau alte surse de informare'
+
o
m
2
o
n
e
n
t
e

a
l
e

b
i
o
c
e
n
o
6
e
i
f
a
u
n
a

v
e
g
e
t
a

i
a
+
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
i

a
l
e

b
i
o
t
o
2
u
l
u
i


Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - 0- -
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
S
e
c
t
o
r

d
e

r
A
u
-
o
n
a

g
e
o
g
r
a
f
i
c
3
S
e
c
t
o
r
u
l

s
u
2
e
r
i
o
r
Z
o
n
a

m
o
n
t
a
n

S
e
c
t
o
r
u
l

m
i
E
l
o
c
i
u


Z
o
n
a

d
e

d
e
a
l
S
e
c
t
o
r
u
l

i
n
f
e
r
i
o
r
Z
o
n
a

d
e

e
s
2. 5numera#i adaptrile !iocenozei din zona pstrvului1
3. ?efini#i termenii'
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - 0, -
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - 00 -
&$,$=$+>$(,A)
F$T(.'A,+T(, .'A,+T(,
-((.'A,+T(,
B%,T(S
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
0I5A DE LUCRU NR.13
%+(S$ST%&% A+?AT$+% G )H/'
Realiza#i o compara#ie (ntre caracteristicile !iotopului unui r+u (n cursul su superior
<amonte= i cursul inferior <aval=1
E
C
O
S
I
S
T
E
M
U
L

A
C
V
A
T
I
C

I

R
?
U
L
S
%
+
T
(
)
/
'

$
,
F
%
)
$
(
)

B
a
v
a
l
D
S
%
+
T
(
)
/
'

S
/
.
%
)
$
(
)

B
a
m
o
n
t
e
D
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - 0) -
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
+
A
)
A
+
T
%
)
$
S
T
$
+
$
A

>
i
"
P
"
!
t
"

"

>
i
$
i
V
i
t
$
9
"

.
$

c
u
r
%
$
r
$

"

"
p
$
i
V
o

u
+
u


.
$

"
p
<
S
u
>
#
t
r
"
t
u

T
$
+
p
$
r
"
t
u
r
"

"
p
$
i
C
"
!
t
i
t
"
t
$
"

.
$

#
u
>
#
t
"
!
=
<

o
r
%
"
!
i
c
<
C
"
!
t
i
t
"
t
$
"

.
$

o
:
i
%
$
!
C
o
!
=
i
!
u
t

J
!

#
<
r
u
r
i
T
r
"
!
#
p
"
r
$
!
=
"
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - 09 -
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
0I5A DE LUCRU NR.1@
%+(S$ST%&/' 'A+/ST)/
1. Analiza#i cu aten#ie careul de mai 6os1 4n acesta ve#i gsi ascunse tipurile de lacuri <pe
vertical= i regiunile acestora <pe orizontal=1 Esi#i i marca#i aceste elemente1
,1 01 )1 91 ;1 *1 /1 .1 @1 ,-1 ,01 ,)1 ,91 ,;1
,1 I L K 5 P A C I F A 3 5 2 B
01 L A 3 5 % R L I 3 D I C I R
)1 B P 5 A 3 A % L R I 5 U C %
91 M I R % U D ? 5 E : 3 N R 5
;1 : ? ? U D A F I I H 5 A A C
*1 A U D 5 % I 7 3 % 5 R N P L
/1 2 L ? A 5 C L 4 P 2 C I I U
.1 B C R 5 R : 2 U I L 5 D 2 D
@1 : 5 O L I % : R A L I U I E
,-1 R L I C 2 ? : R U 3 I P R I
,,1 Q U L : A R A L I A L % A 3
,01 2 C P R : B U D ? I A L % 5
,)1 A I I C R 5 A D E B R A I %
2. Erupa#i tipurile de lacuri identificate (n func#ie de altitudine i dup ad+ncimea i calitatea
apei'

3. 5numera#i principalele elemente ale !iotopului unui lac'
AAAAAAAAAAAAAAAAAA1
AAAAAAAAAAAAAAAAAA1
AAAAAAAAAAAAAAAAAA1
AAAAAAAAAAAAAAAAAA1
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAA11
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - 0; -
'A+/)$
1. dup altitudine
2. dup ad+ncime
i calitatea apei
a. b. a. b.
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
4. Caracteriza#i cele ) regiuni ale unui lac din punct de vedere al !og#iei i componen#ei
!iocenozei1
-ona +aracteri6are
1.
2.
3.
. 4n caseta de mai 6os se cere s descrie#i succint fenomenul de eutrofizare a apei1
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - 0* -
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
0I5A DE LUCRU NR.1D
%+(S$ST%&/' &A)%A ,%A*)0
Caracteriza#i succint factorii a!iotici i !iotici ai 3rii Degre1
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - 0/ -
IDCLU?5PIC%UR5 Rhttp'JJt01gstatic1comJimag
esSTUt!n'cgae-nzL0VRLc3'http'JJga!rieladsavit
sVW1files1Xordpress1comJ0--@J-/Jpla6a-oltenia
16pgR YZ 35RE5B:R3A%ID5%

IDCLU?5PIC%UR5 Rhttp'JJt)1gstatic1comJimag
esSTUt!n'-cdvlL.%Uu&2r3'http'JJXXX1aventurila
pescuit1roJoutJarticlesJreadJarticlesJgallerW
Jlufar[fedd0)d16pgR YZ 35RE5B:R3A%ID5%

IDCLU?5PIC%UR5 Rhttp'JJt)1gstatic1comJim
agesSTUt!n'GIh6[WKhWtE:G3'http'JJXXX1ziuaco
nstanta1roJimagesJstoriesJ0--@J,-J0/JpicsJm
area[neagra16pgR YZ 35RE5B:R3A%ID5%
&A)%A ,%A*)0
'/&$,A T%&.%)AT/)A SA'$,$TAT%A
+A,T$TAT%A =% (I$*%, B$(+%,(-A &$1+0)$'% A.%$
-ona litoral3 -ona 2elagic3
-ona abisal3
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
0I5A DE LUCRU NR.1E
%+(S$ST%&% A,T)(.$+%
1. Completa#i schema de mai 6os utiliz+nd manualul dar i alte surse de informare'
2. Identifica#i (n imaginile de mai 6os ecosistemele naturale i cele antropizate denumi#i-le'
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - 0. -
Agroecosisteme
%cosistemele
ae63rilor
umane
%+(S$ST%&%
A,T)(.$-AT%
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a


Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - 0@ -
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
3. Recunoate#i tipul aezrilor umane denumi#i-le i rezolva#i cerin#a de mai 6os'

4. Recunoate#i tipul de ecosistem din imaginile de mai 6os. Rezolva#i cerin#ele'
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - )- -
a. Prin ce se deose!esc agroecosistemele din cele dou imaginiS
b. Prin ce activit#i agricole omul modific (n agroecosisteme urmtorii factori de !iotop' solul
umiditatea luminozitateaS
Care sunt asemnrile i deose!irile dintre cele dou ecosistemeS
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
0I5A DE LUCRU NR.1F
()*A,$-A)%A %+(SF%)%$
1. Completa#i aritmograful de mai 6os i ve#i descoperi pe verticala colorat denumirea
sistemului ecologic care cuprinde totalitatea ecosistemelor de pe Pm+nt1
1.
2.
3.
4.
.
4.
5.
!.
1 G (nveliul solid de la suprafa#a Pm+ntului>
2 G componenta vie a a ecosistemului>
3 G ptura gazoas situat (n 6urul Pm+ntului>
4 G locul unde se produc fenomenele meteorologice>
G stratul de aer cu grosimea de *--,-- Vm>
4 G reprezint ---,\ din volumul atmosferei>
5 G stratul superior al atmosferei>
! G (nveliul de ap al Pm+ntului>
2. Caracteriza#i rela#iile care se (nt+lnesc la nivelul ecosferei'
+ategorii de
relaii
+aracteri6are
)elaii dintre
individ i
2o2ulaie
)elaii dintre
2o2ulaie i
ecosistem
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - ), -
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
0I5A DE LUCRU NR.2G
+$)+/$T% B$(*%(+<$&$+%
1. Completa#i aritmograful de mai 6os'
B
1. $
2.
3.
(
*
4. %
. (
4. +
5. <
!. $
".
10.
&
$
+
1 G tip de com!usti!il prin arderea cruia se elimin C:
0
>
2 G compus chimic su! care se afl car!onul (n aer>
3 G elemente componente ale lan#urilor trofice>
4 G alga Dostoc folosete azotul pentru sinteza acestor su!stan#e>
G element cu rol important (n fi&area azotului din atmosfer>
4 G form a azotului pus (n li!ertate de !acteriile de putrefac#ie>
5 G tip de !acterie care fi&eaz azotul (n nodozit#ile plantelor leguminoase>
! G scheletele animalelor de pe fundul oceanelor intr (n alctuirea acestui tip de roci>
" G prin intermediul lan#urilor trofice fosforul a6unge (n acest tip de organism>
10 G acest tip de animale (i procur sulful din plante>
2. ?escrie#i succint rolul apei (n realizarea circuitelor !iogeochimice ale principalelor elemente
chimice <C D P 2=1
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - )0 -
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
TEST DE EVALUARE I
()*A,$-A)%A S$ST%&$+0 A &AT%)$%$ ?$$
$. #ncercuii litera cores2un63toare r3s2unsului corect; 1C2
,1Reglarea proceselor (n cadrul sistemelor !iologice se face prin'
a1feed-!acV>
!1cone&iune direct>
c1echili!ru dinamic>
d1evolu#ie>
01Asigurarea fidelit#ii informa#iei genetice transmise se realizeaz prin fenomenul de'
a1integralitate
!1redundan#>
c1programare
d1autoreglare
)1Rocile care se degradeaz su! ac#iunea factorilor de mediu sunt sisteme'
a1(nchise>
!1deschise>
c1izolate>
d1ideale>
$$..reci6ai valoarea de adev3r a 2ro2o6iiilor; 1C 2
,14nsuirile unui sistem reprezint suma (nsuirilor pr#ilor componente1 A B
012istemele !iologice evolueaz pentru creterea diversit#ii lor interne1 A B
)13ediul ac#ioneaz asupra sistemelor !iologice cu tendin#a de a le dezorganiza1 A B
91Ierarhia sistemelor !iologice este o trstur esen#ial a materiei vii1 A B
;1Integralitatea este specific doar sistemelor !iologice1 A B
$$$.Stabilii cores2ondena @ntre elementele celor dou3 coloane; 1C 2
a.programe pentru sine$ 1. starea de repaus
2. urmrirea przii
b.programe pentru specie$ 3. (mperecherea
4. deplasarea
. cutarea partenerului
$?.+om2letai s2aiile libere; 1C 2
4nsuirile generale ale sistemelor !iologice sunt'
-
-
-
-
-
-
?.#ntocmii un eseu cu tema CCAutor$%"r$" #i#t$+$or >ioo%ic$J du23 urm3toarea
structur3 de idei;
-defini#ie generalit#i>
-schema de autoreglare>
-parametri regla#i1 3 2
NOT: Se acord 1 punct din oficiu. Timp de lucru 1or.
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - )) -
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
TEST DE EVALUARE II
B$(T(./'. B$(+%,(-A. ST)/+T/)A T)(F$+0
$.#ncercuii litera cores2un63toare r3s2unsului corect; 2 2
,1Prima verig a unui lan# trofic este reprezentat de'
a1 plante verzi>
!1 specii carnivore>
c1 descompuntori>
d1 organisme omnivore>
012peciile euriterme sunt cele care'
a1 suport varia#ii mari de temperatur>
!1 au temperature corpului constant>
c1 triesc numai (n ap>
d1 sunt sensi!ile la ac#iunea luminii>
)1Giocenoza este un sistem'
a1 deschis fr autoreglare proprie>
!1 (nchis>
c1 deschis individual i cu reglare proprie>
d1 deschis supraindividual i cu reglare proprie>
91Giocenoza reprezint'
a1 componenta anorganic>
!1 componenta organic>
c1 totalitatea productorilor de su!stan# organic>
d1 totalitatea factorilor a!iotici dintr-un ecosistem>
;1Productorii de su!stan# organic sunt reprezenta#i de'
a1 ciuperci>
!1 specii omnivore>
c1 plante verzi>
d1 specii carnivore i ier!ivore>
*1Rela#iile trofice sunt !azate pe'
a1 hrnire>
!1 rsp+ndire>
c1 reproducere>
d1 aprare>
/1?escompuntorii au rolul de a'
a1 transforma materia mineral (n materie organic>
!1 atrage indivizi din aceeai specie sau din specii diferite>
c1 descompune materia organic moart (n sruri minerale>
d1 respinge indivizi din aceeai specie sau din specii diferite>
.1:&igenul intr (n compozi#ia aerului (n procent de'
a1 -0,\>
!1 0,\>
c1 /.\>
d1 -/.\>
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - )9 -
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
@13igra#ia psrilor reprezint adaptarea acestora la'
a1 temperaturi sczute>
!1 umiditate ridicat a !iotopului>
c1 salinitate sczut>
d1 temperaturi ridicate>
,-1Lan#ul trofic poate avea '
a1 minim ;-* verigi trofice>
!1 ma&im * verigi trofice>
c1 un numr nelimitat de verigi trofice>
d1 ma&im /-. verigi trofice>
$$. #ncercuii litera A dac3 enunul este adev3rat i litera F dac3 acesta este fals; 10 2
,1Qaria#iile concentra#iei de o&igen din ap pot avea caracter pertur!ator1 A B
01Lumina influen#eaz activitatea organismelor direct prin cantitate i calitate1 A B
)1%otalitatea lan#urilor trofice dintr-un ecosistem formeaz re#eaua trofic1 A B
913uchii i lichenii fac parte din categoria descompuntorilor1 A B
;1Consumatorii primari sunt consumatori de ordinul I deoarece se hrnesc cu animale1 A B
$$$. =efinii noiunile de bioto2 i s2ecii 7omeoterme. 10 2
$?.Stabilii cores2ondena @ntre cifrele din coloana A re2re6entAnd ti2uri de factori abiotici
i literele din coloana B re2re6entAnd e9em2le de factori abiotici. 1 2
A G factori abiotici B G e9em2le
1. fizici a. altitudinea
21 chimici b. salinitatea
3. mecanici c. umiditatea
4. geografici d. curen#i oceanici
e. con#inutul (n o&igen
?. Alc3tuii 2atru lanuri troficeC cu cAte minim 2atru verigi fiecareC care s3 se intersecte6e
la nivelul consumatorului secundar. 30 2
NOT: Se acord 10 puncte din oficiu. Timp de lucru 1 or.
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - ); -
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
TEST DE AUTOEVALUARE
%+(S$ST%&/'; F/,+>$$C ST)/+T/)0 S.A>$A'0C
=$,A&$+0C S/++%S$/,% %+('(*$+0
$. #ncercuii litera cores2un63toare r3s2unsului corect; 22
11 2uccesiunea ecologic reprezint o modificare'
a1 reversi!il>
!1 ireversi!il>
c1 par#ial reversi!il>
d1 discontinu>
2. 2ezonul estival se succede (n perioada'
a1 ,; septem!rie 8 ,; noiem!rie>
!1 martie 8 aprilie>
c1 ,; iunie 8 ,; august>
d1 mai 8 prima 6umtate a lunii iunie>
3. Pdurea este un ecosistem'
a1 adimensional>
!1 unidimensional>
c1 !idimensional>
d1 tridimensional>
4. %recerea energiei prin ecosistem de la productori la consumatori se numete'
a1 flu& de energie>
!1 consum de energie>
c1 pierdere de energie>
d1 circuit energetic>
. 4ntr-o popula#ie reprezentat grafic su! forma unei piramide cu !aza larg'
a1 predomin maturii>
!1 predomin tinerii>
c1 senescen#ii sunt (n numr mare>
d1 toate categoriile sunt apro&imativ egale ca numr>
$$. .reci6ai valoarea de adev3r a 2ro2o6iiilor; 12
a. 5fectivul numeric se poate afla prin numrare direct1
b. Principala surs de energie a unei pduri de conifere este energia solar1
c. 4ntr-un ecosistem ac#iunea factorilor de mediu este constant (n timp1
d. 4ntr-o !iocenoz plantele (nfloresc i fructific (n acelai timp1
$$$. %numerai fa6eleKstadiile succesiunii 2rimare. 1C2
$?. +om2letai s2aiile libere din 2ro2o6iiile de mai Eos; 1C2
a. 5cosistemul este un sistem mi&t alctuit dintr-o component111111<,=1111 i o
component11111<0=1111
b. 3etoda capturrii i 1111<)=1111const (n prinderea indivizilor dintr-un ha!itat marcarea
i 1111<9=1111acestora1
c. Longevitatea sau durata de via# a indivizilor reflect capacitatea de 11111<;=11111a
acestora1
?. )e2re6entai grafic i descriei modul de distribuie s2aial3 a indivi6ilor unei 2o2ulaii
32
NOT:Se acord 1p din oficiu.Timp de lucru 1 or.
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - )* -
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
TEST DE EVALUARE INI6IAL #$+ II
I. #ncercuii litera cores2un63toare r3s2unsului corect: 113p
,1 Componenta anorganic a ecosistemului se numete'
a= !iocenoz>
!= !iotop>
c= microclimat>
d= su!strat1
01 5chili!rul dinamic este o proprietate a'
a= sistemelor !iologice>
!= ha!itatului>
c= microclimatului>
d= sistemelor ne!iologice1
)1 5volu#ia ontogenetic presupune trecerea'
a= de la ou la adult>
!= de la adult la ou>
c= de la stadii inferioare spre stadii superioare>
d= de la stadii superioare spre stadii inferioare1
91 ?in categoria productorilor primari fac parte'
a= algele verzi-al!astre>
!= insectele carnivore>
c= organismele parazite>
d= !acteriile descompuntoare1
;1 Lumina face parte din categoria factorilor'
a= mecanici>
!= chimici>
c= !iologici>
d= fizici1
II.Pr$ci9"=i *"o"r$" .$ ".$*<r " $!u!=urior .$ +"i Ho#: 113p
,1 Integralitatea este specific doar sistemelor !iologice1
01 2istemele izolate fac schim! doar de materie cu mediul (ncon6urtor1
)1 Cani!alismul este o rela#ie intraspecific1
91 Un lan# trofic are ma&im ,- verigi trofice1
;1 Un organ este format din mai multe #esuturi1
III. St">ii=i cor$#po!.$!=" .i!tr$ $$+$!t$$ c$or .ou< coo"!$: 112p
A. S2ecii B. +aracteri6are
1. stenoterme a. se (nt+lnesc (n zone aride
2. homeoterme b. ocup !iotopi cu umiditate moderat
3. mezofile c. au temperatura intern a corpului aproape constant indiferent de
cea a mediului
4. &erofile d. suport varia#ii mici de temperatur
IV. D$fi!i=i !o=iu!i$ .$ #i#t$+ (i >iotop. 1p
V. Co+p$t"=i #p"=ii$ i>$r$: G1Ep
,1 ?escompuntorii transform materia11111<,=11111 (n sruri minerale1
01 Atractan#ii au rolul de a 11111<0=11111 indivizi din aceeai specie sau specii diferite1
)1 2istemele !iologice11111<)=11111 din mediu diverse informa#ii1
91 La plante i la animale nia ecologic este alctuit din 11111<9=11111componente1
VI. Ac<tui=i o r$=$" trofic< .i!trIu! $co#i#t$+ " p<.urii .$ "+$#t$c c"r$ #< co!=i!< 3
"!=uri trofic$. 8p
NOT:Se acord 1p din oficiu.Timp de lucru 1 or
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - )/ -
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
SOLU6II
0I5A DE LUCRU NR.D
D.2
100
4
2
=
buburuz
F
;
% 50 =
buburuz
F

100
31
2
=
buburuz
A
;
% 45 , 6 =
buburuz
A
100
4
3
=
viespe
F
;
% 75 =
viespe
F

100
31
5
=
viespe
A
;
% 12 , 16 =
viespe
A

100
4
1
=
albin
F
;
% 25 =
albin
F

100
31
1
=
albin
A
;
% 22 , 3 =
albin
A

100
4
4
=
p
F
;
% 100 =
p
F

100
31
23
=
p
A
;
% 20 , 74 =
p
A


D.2
t
N
R
m

=
; 1126 1166 = N ; luni t 24 = ;
24
40
=
m
R
;
lun indivizi R
m
/ 66 , 1 =
;
0I5A DE LUCRU NR.E
E.1
,1 01 )1 91 ;1 *1 /1 .1 @1 ,-1
,1 ? I R 5 A L P 5 E %
01 : 2 ? A L A F I I ,
)1 7 G D / G 5 2 3 % %
91 2 D ? T I C L I F )
;1 B A R ( R 5 2 U I *
*1 + $ ) + / ' A > $ %
/1 I U I ( E ? : R L T
.1 C ? L , A R 5 U I $
@1 L : A T U I ? A D +
,-1 A L I ) R 5 A H E 0
,,1 R 5 D ( 3 E % : R X
,01 2 L I ' I D 5 F 5 3
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - ). -
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
0I5A DE LUCRU NR.1@
14.1
,1 01 )1 91 ;1 *1 /1 .1 @1 ,-1 ,01 ,)1 ,91 ,;1
,1 I L K 5 P A C I F A 3 5 2 B
01 L A 3 5 % R ' $ & , $ + 0 R
)1 B . 5 A & A % L R I 5 U C %
91 M 0 R % / D ? 5 E : 3 N R 5
;1 : = ? U , A F I I 1 5 A A C
*1 A / D 5 T I 7 3 % % R N . L
/1 2 ' ? A % C L 4 P S C I 0 U
.1 B + R 5 R : 2 U I L 5 D S D
@1 : % O ' $ T ( ) A ' 0 U 0 E
,-1 R L I C 2 ? : R U 3 I P ) I
,,1 Q U L : A R A L I A L % A 3
,01 2 C . ) ( F / , = 0 A L T 5
,)1 A I I C R 5 A D E B R A 0 %
0I5A DE LUCRU NR.1F
1F.1
1. ' $ T ( S F % ) A
2. B $ ( + % , ( - A
3. A T & ( S F % ) A
4. T ) ( . ( S F % ) A
. & % - ( S F % ) A
4. T % ) & ( S F % ) A
5. % I ( S F ) A
!. < $ = ) ( S F % ) A
0I5A DE LUCRU NR.2G
2G.1
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - )@ -
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
B
1. F ( S $ '
2.
3.
= $ ( I $ =
( ) * A , $ S & %
4. . ) ( T % $ + %
. & ( ' $ B = % ,
4. A & ( , $ A +
5. ) < L S ( B $ / &
!. S % = $ & % , T A ) %
".
10.
/ & A ,
F $ T ( F A * %
+
TEST DE EVALUARE I ORGANIKAREA SISTEMIC A MATERIEI VII
$. 1 8 a 2 8 b 3 8 b 390C 2
$$. 1 8 F 2 8 A 3 8 A 4 8 A 8 F 90C3 2
$$. a G 1M 2M 4M b G 3M M 90C3 2
$?. 490C2 2
1 G evolu#iaM 2 G caracterul informa#ionalM 3 G integralitateaM 4 G autoreglareaM
G echili!rul dinamicM 4 G programareaM
?. 3 2
-defini#ie 8 0C 2
- generalit#i 8 0C5 2
-schema de autoreglare 8 1 2
-parametri regla#i 8 0C5 2
TEST DE EVALUARE II ,IOTOPUL. ,IOCENOKA. STRUCTURA TRO0IC

$. 1 8a 2 8a 3 8 d 4 8 b 8 c 4 8 a 5 8 c ! 8 b " 8 a 10 8 b 1092C 2
$$. 1 8 A 2 8 A 3 8 A 4 8 F 8 F 92 2
$$$. 29 2
$?. 1 8 c 2 GbMe 3 8 d 4 8 a 93 2
?. 29 2
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - 9- -
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a

-realizare corect a an#urilor trofice 8 490C2 2
- intersec#ie la C II 8 0C 2
-aezare logic a organismelor 8 490C2 2
-realizare nr1 verigi impuse 8 0C 2
TEST DE AUTOEVALUARE

$. 1 8b 2 8c 3 8 d 4 8 a 8 b 90C4 2
$$. a 8 A b 8 A c 8 F = 8 F 490C2 2
$$$. 490C2 2
denudarea> imigrarea> eceza <colonizarea=> concuren#a interspecific> reac#ia !iocenotic>
sta!ilizarea <clima&=>
$?. 90C2 2
1 G anorganicM 2 G organicM 3 G recapturriiM 4 G eli!erareaM G supravie#uireM
?. 3 2

- realizare corect a lan#urilor trofice 8 490C2 2
- intersec#ie la C II 8 0C 2
- aezare logic a organismelor (n lan#ul trofic 8 490C2 2
- realizare nr1 verigi impuse 8 0C 2


TEST DE EVALUARE INI6IAL #$+$#tru II

$. 1 8 b 2 8 a 3 8 a 4 8 a 8 d 90C3 2
$$. 1 8 F 2 8 F 3 8 A 4 8 F 8 A 90C3 2
$$$. 1 8 d 2 8 c 3 8 b 4 8 a 490C3 2
$?. 290C 2
?. 490C22

1 G organicM 2 G atrageM 3 G schim!M 4 G patruM
?$. 32
- realizare corect a lan#urilor trofice 8 90C2 2
- intersec#ia lan#urilor ptr1 a forma o re#ea 8 0C 2
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - 9, -
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
- aezare logic a organismelor 8 90C2 2


,I,LIOGRA0IE
1. Ciarnu R1 1a1 Ecologie i protecia mediului! manual ptr1 clasa a X-a 5ditura
5conomic Preuniversitaria Gucureti 0--9
2. Eldean D1 2taicu E1 Ecologie i protecia mediului! manual ptr1 clasa a XI-a
5ditura 5conomic Preuniversitaria Gucureti 0--,
3. Eldean D11a1 Ecologie i protecia mediului! manual ptr1 clasa a XII-a
5ditura 5conomic Preuniversitaria Gucureti 0--0
4. Ehenescu D1 1a1 Ecologie! manual ptr1 clasa a IX-a 5ditura LQ2 Crepuscul
Gucureti 0--9
. 3ohan Eh1 Ardelean
A1
Ecologie i protecia mediului! manual preparator 5ditura
2caiul Gucureti ,@@)
4. Curriculum clasa a "#$a! ?omeniul pregtirii de !az 8
Protec#ia mediului Gucureti 0--@
5. %eodorescu I1 1a1 Ecologie i protecia mediului! manual ptr1 clasa a X-a 5ditura
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - 90 -
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
Constela#ii Gucureti 0--,
!. %%%.google.ro
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - 9) -
MODULUL II
METODE PRACTICE DE
INVESTIGARE A
ECOSISTEMELOR
MODULUL II
METODE PRACTICE DE
INVESTIGARE A
ECOSISTEMELOR
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
Autor:
prof. Nicui!" Cio#!"r Co$%iu T$&!ic 'P$tru Mu("t) Suc$"*"
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - 99 -
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
0I5 DE DOCUMENTARE NR.1
SISTEM ECOLOGIC
Conceptul de ecosistem a fost introdus (n tiin# dup ce ecologia se constituise (n
ramur de sine stttoare a !iologiei1 Do#iunea de ecosistem apar#ine !otanistului englez
A1E1%ansleW <,@);=1
5cosistemul ca orice sistem are o structur unitar1 3icroorganismele plantele i
animalele sunt reunite (ntr-un tot unitar cu !iotopul su! ac#iunea unor for#e materiale i energii
ale realit#ii fizico-chimice1
5cosistemele naturale s-au constituit treptat i dup o anumit distan# (n timp fa# de
apari#ia primelor vie#uitoare1 ?up o concep#ie tradi#ionalist mai mult morfologic dec+t
func#ional ecosistemul este alctuit din dou componente' >iotop i >ioc$!o9<. ?ei o!iectul
care ne intereseaz mai mult poate fi organismul totui c+nd (ncercm s ptrundem (n esen#a
lucrurilor nu putem separa organismul de mediul su (n asociere cu care se formeaz un
sistem1
Rezult astfel sisteme care din punct de vedere ecologic sunt unit#i de !az ale
naturii ale !iosferei1 Aceste ecosisteme sunt de cele mai variate feluri i dimensiuni1 5le
formeaz o categorie din mul#imea sistemelor universului de la (ntregul univers p+n la atom1
Aadar ecosistemul este un sistem comple& alctuit din'
bioto2 8 su!sistem primar anorganic respectiv partea nevie <a!iotic= sau cadrul
natural cu condi#iile sale fizice i chimice>
bioceno63 8 su!sistem !iologic respectiv partea vie <!iotic= format din popula#iile
diferitelor specii aflate (n interac#iune1
Aceste dou componente nu sunt separate fizic (n natur1 Giocenoza are func#ie de
reglator al meta!olismului atomilor elementelor chimice (n !iotop al ciclului !iogeochimic local
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - 9; -
%cosistemul este un com2le9 de organisme i factori fi6ici care formea63 ceea
ce numim mediul biomului. <%ansleW ,@);=
N/nitatea care include toate organismele BcomunitateaD de 2e un teritoriu dat i
care interacionea63 cu mediul fi6ic @n aa fel @ncAt curentul de energie creea63 o
anumit3 structur3 trofic3C o densitate de s2ecii i un circuit de substane @n
interiorul sistemului Bsc7imbul dintre 2artea biotic3 i abiotic3D re2re6int3 un
sistem ecologic sau ecosistemJ. <:dum ,@/,=
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
ca acumulator i captator de atomi i energie solar1 4mpreun cele dou componente
formeaz su! aspect structural i func#ional o arhitectur unic un sistem deschis1 Acest
sistem 8 $co#i#t$+u 8 constituie unitatea de lucru a biosferei care utilizeaz constructiv su!
raport dinamic i structural curentul de energie captat de la 2oare sau introdus pe alte ci (n
interiorul unit#ii1
4n fig.1.1 se prezint schema general a unui ecosistem care cuprinde principalele sale
componente i schim!urile e&istente (ntre ele1 ?eci fiin#ele vii sunt insepara!ile de mediul lor
(ncon6urtor elementele !iotice i a!iotice ale unui ecosistem sunt supuse unui ir de
interac#iuni const+nd din schim!uri sau transferuri de su!stan#e energie i informa#ie1 Limitele
dintre ecosisteme nu sunt !rute deci nu au grani#e liniare ci sunt materializa!ile prin por#iuni
de teritorii de dimensiuni varia!ile1
Bunc#iunile principale ale ecosistemului sunt cele legate de flu&ul de elemente nutritive i
de energie de autoreglrile necesare pentru asigurarea echili!rului (ntregului sistem i de
procesele (n care este implicat !iocenoza1
4n (ntreaga ecosfer deose!im dou categorii principale de zone ecologice'
ecosisteme terestre>
ecosisteme acvatice1
%cosistemele terestre au o capacitate mare de acumulare energetic !iotopul lor este o
por#iune de uscat1%cosistemele acvatice includ ecosistemele dulcicole i cele marine1
5cosistemele dulcicole sunt reprezentate de lacuri i r+uri care acoper 08)\ din suprafa#a
%errei1 cosistemele marine sunt reprezentate de oceane i mri i acoper circa /,\ din
suprafa#a %errei1
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - 9* -
-ona de trecere sau de contact dintre dou3 ecosistemeC 2rin care are loc
intercalarea lor Barie de Ntensiune ecologic3JDC se numete ecoton.
fig.1.1 - 2chema general a unui ecosistem
<dup C. &udeanu! E. Clinescu=
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
5cosistemul include (n componen#a sa !iocenoza i !iotopul (ntre care e&ist multiple
interrela#ii1 Giocenoza este un component activ al ecosistemului i (n permanen# influen#eaz
!iotopul prin modificrile geochimiei solului i apei precum i prin modificrile locale ale
microclimatului1 5vident organismele locuitoare (n ecosisteme sunt influen#ate de o serie de
factori prin distri!u#ia hranei prin particularit#ile climatice edafice chimice !iotice1 Ac#iunile
acestor factori au consecin#e hotr+toare (n desfurarea vie#ii organismelor prin'
influen#ele lor asupra natalit#ii i mortalit#ii>
limitarea rsp+ndirii lo teritoriale i densit#ii popula#iilor>
favorizarea apari#iei modificrilor adaptative1
3ultiplele interrela#ii dintre elementele !iocenotice i !iotopice se grupeaz (n ) categorii 8
fig.1.' '
ac#iunile <generate de factorii a!iotici ai mediului=>
reac#iunile <rspunsurile corespunztoare ale fiin#elor vii=>
coac#iunile <comple&ul integru de rela#ii dintre organismele de aceeai specie sau de
specii
diferite=1


Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - 9/ -
B$(+%,(-0
B$(T(.
A R
%+(S$ST%&
C
TERMENI DE RE6INUT
biom ecosistem reaciuni
biosfer3 ecoton aciuni
sistem ecologic coaciuni
(egend:
A 8 ac#iuni
G 8 reac#iuni
C 8 coac#iuni
8 organisme
fig.1.' 8 Rela#ii (ntre componentele ecosistemului
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
0I5 DE DOCUMENTARE NR.2
'$&$T% =% T('%)A,>0
:rganismele vii pot fi caracterizate prin capacitatea lor de a supravie#ui la ac#iunea
factorilor ecologici de limitele de toleran# (n fiecare domeniu de e&isten# - fig.'.11 Biecare
specie poate avea un factor limitant !iotic sau a!iotic care influen#eaz cel mai eficient asupra
organismelor (n timpul prezen#ei lor (n mediul (ncon6urtor1
%emperatura
este unul dintre
factorii ecologici
principali cu rol
limitativ pentru
structura
!iocenozelor (n
sensul c (n anumite
condi#ii la unele
organisme
schim!urile
meta!olice aproape (nceteaz spre a fi reluate (n condi#ii favora!ile de temperatur i umiditatate1
4n func#ie de specie sau de factorul de mediu limitele de toleran# sunt foarte variate1
?e e&emplu (n privin#a temperaturii mediului intervalul de toleran# pentru organismele vii este
cuprins (ntre -] i ;-]C1 4ns sunt i e&cep#ii' unele !acterii triesc (n ape termale i rezist la
temperaturi de ^.-]C> mediul lichid al unor molute are ^9*]C> crustaceele (i desfoar via#a
(n ap la ^;;]C> miriapoda e&ist la temperaturi de 8;-]C unele insecte la 8.-]C> renul cu
uurin# suport temperaturi de 8*-]C1
Un factor ecologic nu ac#ioneaz limitativ (n permanen# ci numai atunci c+nd
concentra#ia s depete anumite valori limit care nu mai pot fi tolerate de fiin#ele vii1 Biecare
organism viu prezint (n raport cu diferi#i factori ecologici anumite limite de toleran# (ntre care
se situeaz o zon numit opti+ $coo%ic.
4n func#ie de limite se disting organisme'
oligotermale care tolereaz temperaturi foarte sczute>
politermale care tolereaz temperaturi (nalte1
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - 9. -

fig.'.1 8 2chema de principiu a limitelor de
toleran# cu men#inerea unei zone de
optimum corespunztoare celor mai !une
condi#ii de via# <dup C. &udeanu i E.
Clinescu)
Factor limitant @nseamn3 orice factor din mediu care 2rintr8o concentraie 2rea
mare sau 2rea mic3 are efect in7ibitor asu2ra 2lantelor sau animalelor <GlaVman=1
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
Hi (n prima i (n a doua categorie limitele de toleran# pot fi stenotermale <foarte apropiate= sau
euritermale <foarte largi= - fig.'.'1
Pe l+ng limitele de toleran# se distinge i un interval de preferin# sau de optimum1
2pre e&emplu unele Coleoptere supuse la temperatura de ,;8,.]C prezint un interval
preferen#ial de 0;80*]C (ns dac sunt men#inute la temperatura de 0;]C timp de )- de zile
intervalul de preferin# se deplaseaz la @8,-]C1
Creterea !iomasei i creterea numeric a speciei este posi!il (ntre anumite valori limit adic
(ntre concentra#ia minim i ma&im a factorului limitativ la care nu mai este posi!il realizarea func#iilor
vitale1 Aceste valori limit sunt denumite valori pessimum1 4ntre ele se (ntinde domeniul de toleran 1
?e e&emplu larvele de Cicindella lumulata <caram!id= se dezvolt numai atunci c+nd
sunt (ndeplinite anumite condi#ii (n ceea ce privete mediul a!iotic solul (n care e depus ponta
e af+nat nisipos cu un con#inut sczut de humus !ine drenat i cu o anumit temperatur i
umiditate1
:rice specie prezint toleran# cu o amplitudine caracteristic fiecarui factor ecologic (n
parte1 4n intervalul amplitudinii tolerante factorii ecologici ac#ioneaz asupra indivizilor cu
intensitate diferit ceea ce a determinat clasificarea de ctre 2helford (n ; clase de toleran#1
Aceste clase sunt'
clasa de pesim <unde nu tolereaz= - arat limitarea e&isten#ei individului prin valori
e&treme de toleran#>
dou clase de toleran# medii - cuprind condi#ii care asigur e&isten#a popula#iilor (n
condi#ii medii>
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - 9@ -
fig.'.' 8 2chema i definirea
termenilor
'%*%A T('%)A,>%$ ; O Succesul unei s2ecii @n bioto2 este ma9im atunci cAnd se
reali6ea63 din 2unct de vedere calitativ i cantitativ com2le9ul de condiii de care
de2inde re2roducerea s2eciei P.
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
o clas de optim - se mai numete preferendum i reprezint zona (n care meta!olismul
se desfoar cu eficien# ma&im1
:rganismul este un sistem unitar care func#ioneaz (ntr-un anumit mediu1 5l este
permanent influen#at de factorii !iotici i a!iotici ai mediului1 Aceast influen# poate fi pozitiv
sau negativ1 ?ac organismul nu dispune de mecanisme necesare pentru rezisten#a la factorii
negativi are loc dezorganizarea total a lui i (n sf+rit moartea1 ?ar de o!icei (n aceste
cazuri la nivelul su!celular al organitelor i la nivelul celular al organismului e&ist o serie de
mecanisme de reglare care (i asigur organismului un echili!ru intern permanent numit
*omeostazie1
2istemul de reglare este unul fiziologic al homeostaziei prevzut cu multe mecanisme ce
reac#ioneaz imediat dac unul dintre parametrii de su! control depesc limitele valorilor
normale1 Aceste reac#ii depind de gradul de evolu#ie a organismelor1 :rganismele
monocelulare de e&emplu reac#ioneaz la schim!rile mediului lor de via# doar prin c+teva
micri simple ale (ntregului lor corp1 Animalele pluricelulare (ns au (nsuiri de diferen#iere a
#esuturilor i de specializare pentru (ndeplinirea diverselor func#ii' unele celule au propriet#i
necesare tegumentului altele necesare fi!relor musculare func#iunilor digestive respiratorii etc1
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - ;- -
TERMENI DE RE6INUT
factor limitant domeniu de toleran3 euritermal
limite de toleran3 7omeosta6ie
oligotermal
o2tim ecologic stenotermal 2olitermal
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
0I5 DE DOCUMENTARE NR.8
FA+T()$ '$&$TA,>$
3ediul este un sistem de componente materiale ale universului care influen#eaz
func#ionarea sistemelor !iologice1
3ediile se pot clasifica din punct de vedere al componentelor astfel'
mediul cosmic 8 radia#ia solar micarea planetelor lumina lunii>
mediul geofizic 8 c+mp gravita#ional c+mp magnetic>
mediul geomorfologic 8 tectonica continentelor reliefului>
mediul geochimic 8 compozi#ia chimic a apelor terenurilor>
mediul hidrologic 8 apa su! toate formele sale>
mediul edafic sau pedologic 8 sol uscat fund de mare ocean lac>
mediul !iotic 8 componente dependente de alte organisme1
Bactorii de mediu sunt componente ale mediului care produc modificri (n fiziologia i
comportamentuul organismelor1
Bactorul ecologic reprezint orice mediu suscepti!il de a ac#iona asupra organismelor vii
cel pu#in (n perioada unei faze a ciclului lor de dezvoltare1 Bactorii ecologici ac#ioneaz diferit i
anume'
elimin anumite specii din teritoriile ale cror caracteristici climatice i fizico-chimice nu mai
corespund>
modific gradele de fecunditate i de mortalitate ale diferitelor specii action+nd asupra
ciclurilor de dezvoltare provoc+nd migra#ia>
favorizeaz apari#ia modificrilor adaptative' cantitative-de meta!olism i calitative-de clim1
%o#i factorii ecologici <temperatura lumina srurile minerale nutritive i hrana= sunt
succepti!ili la un moment dat i (n anumite condi#ii <atunci c+nd acetia se afl la nivelul cel mai
apropiat de minimul critic= s se comporte ca factori limitan#i1
La multe organisme poiViloterme temperatura mediului e&tern este factorul limitant de care
depinde numrul anual de genera#ii1
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - ;, -
Factorii de mediu limitani sunt acei factori care 2rin 2re6ena lor @n anumite
concentraii @ngr3desc 2osibilitatea de de6voltare a sistemelor biologice B2entru
organisme terestre a2a i aerul sunt factori limitani de im2ortan3
fundamental3D.
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
Apa este constituentul esen#ial al fiin#elor1 4n natur apa 6oac rolul de factor limitant (n
dezvoltarea i distri!u#ia speciilor pe glo!1 ?e e&emplu reducerea precipita#iilor anuale su! /;-
mm oprete dezvoltarea ar!orilor iar su! 0;- mm determin apari#ia deetului1
4n mediul acvatic o&igenul se afl dizolvat (n cantit#i mai reduse uneori lipsind complet
din ap fapt care limiteaz dezvoltarea vie#ii1
4n ecosistem sunt vala!ile legile factorilor a!iotici'
Ulterior formulrii legii minimului s-a constatat c efectele limitative apar i (n cazul factorilor
care au concentra#ii foarte ridicate (n mediu depind ma&imul cerin#elor organismelor respective i
sum+nd aceste o!serva#ii se constat c (n cazul organismelor creterea i dezvoltarea indivizilor
!iologici e (ntre#inut pentru fiecare factor a!iotic (ntre o valoare minim i ma&im1 Aceast lege
nu se aplic numai elementelor esen#iale vie#ii sau macroelementelor ci tuturor factorilor ecologici1
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - ;0 -
TERMENI DE RE6INUT
factori limitani factori ecologici mediu cosmic
mediu geofi6ic mediu edafic mediu geomorfologic
mediu geoc7imic mediu 7idrologic mediu biotic
'%*%A &$,$&/'/$ ; O +reterea unui organism nu este 2osibil3 decAt @n m3sura
@n care toate elementele necesare 2entru de6voltare sunt @n cantit3i suficiente P.
'%*%A T('%)A,>%$ ; O .entru fiecare factor de mediu e9ist3 un domeniu de
valoriC numit interval de toleran3C @n care orice 2roces ecologic va 2utea s3 se
efectue6e @n condiii normale P.
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
0I5 DE DOCUMENTARE NR.2
,$?%' T)(F$+. .$)A&$=A T)(F$+0
Partea ecologiei care se ocup cu studiul structurii trofice compozi#ia i volumul de hran al
diferitelor specii constituie trofo$coo%i" sau $coo%i" !utri=i$i.
Categoriile trofice care definesc aceast structur sunt reprezentate de'
1. .roduc3tori B2rimariD - sunt organisme capa!ile s produc su!stan#e organice pornind de la
su!stan#e anorganice prin utilizarea unei surse de energie de natur ne!iologic <organisme
autotrofe=1Cele mai importante sunt'
plantele superioare <cu clorofil= care produc su!stan# organic prin fotosintez>
microorganisme cum sunt !acteriile fotosintetizante i chemosintetizante <care folosesc
energia chimic a unor reac#ii de o&idare anorganice=1
2. +onsumatori B2roduc3tori secundariD 8 sunt organisme capa!ile s produc su!stan#
organic proprie pornind de la su!stan#e organice pree&istente <organisme heterotrofe=1 4n marea
lor ma6oritate sunt reprezentate de animale dar i de microorganisme parazite1 4n func#ie de
regimul de hran se deose!esc mai multe categorii de consumatori astfel'
primari - organisme er!ivore sau fitofage>
secundari - organisme carnivore sau zoofage+
teriari - organisme carnivore sau zoofage1
3. =escom2un3tori Breduc3toriD - au ca !az trofic su!stan#a organic moart <#esuturi moarte
frunze czute cadavre e&cremente etc1= pe care o transform (n su!stan# anorganic prin aa
numitul proces de mineralizare1 2unt reprezenta#i de microorganisme <!acterii ciuperci saprofage=
care degradeaz succesiv resturile organice rezultate din activitatea celorlalte categorii de
organisme1
Categoriile func#ionale men#ionate aa cum s-a su!liniat au roluri !ine definite (n raport cu
transferul materiei su! cele trei forme ale sale 8 su!stan# energie informa#ie1
2tructura trofic a ecosistemului poate fi analizat folosind dou modalit#i de a!ordare'
piramida trofic i reeaua trofic1
Realizarea piramidei trofice are la !az o!serva#ia c e&ist o diferen#iere (ntre organisme
pe !aza regimului de hran $ fig.,.1.
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - ;) -
Pir"+i." trofic< /$to!i"!<1 $coo%ic<4 re2re6int3 o modalitatea tiinific3 de
ilustrare a diferenierii funcionaleC sub as2ect troficC @ntr8o bioceno63.
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
?ac productorii primari constituie (n ansam!lul lor un singur nivel trofic pentru
consumatori e&ist o diferen#iere pe mai multe niveluri1
Piramida trofic rezult din reprezentarea (ntr-un sistem de a&e rectangulare <pe ordonat
not+nd nivele trofice la intervale egale i pe a!scis numrul de indivizi= a fiecrui nivel trofic1
Borma caracteristic rezult din scderea numrului de indivizi de la un nivel la altul1 3rimea
fiecrui nivel se poate e&prima nu numai prin numr de indivizi ci i prin !iomasa sau energia
(nglo!at (n aceasta rezult+nd astfel trei tipuri de piramide'
numeric>
a !iomaselor>
energetic $ fig. ,.'.
5&plica#ia const (n faptul c nivelurile inferioare 8 plantele apoi animalele mici 8 posed un
poten#ial de (nmul#ire mai ridicat comparativ cu animalele mari precum i faptul c un animal mare
consum mai multe animale mici1
4nregistr+nd !iomasa nivelurilor trofice succesive constatm faptul c productorii au
cantitatea cea mai mare de !iomas ier!ivorele (nsumeaz o cantitate mai mic pentru ca la
consumatorii de ordin trei <carnivore de ordin doi= s fie cantitatea cea mai mic de !iomas1 5ste
logic aceast micorare a !iomasei deoarece nivelurile inferioare servesc drept hran nivelurilor
superioare i nu toat su!stan#a ingerat prin hran este convertit (n !iomas proprie> o parte din
hran nu este digerat iar o alt parte este transformat (n cata!oli#i1
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - ;9 -
Totalitatea organismelor similare din 2unctul de vedere al 7ranei Ba2arin
aceleeai categorii troficeD i 2rin 2o6iia lor fa3 de 2roduc3torii 2rimari Bacelai
num3r de intermediariD constituie un nivel trofic.
fig.,.1 8 Piramida trofic
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
Pir"+i." .$ >io+"#< e&prim greutatea indivizilor de pe diferite nivele trofice1 Acest mod
de reprezentare avanta6eaz speciile de talie mare1
Pir"+i.$ !u+$ric$ pot fi sta!ilite pentru toate !iocenozele terestre sau acvatice chiar
dac unele dintre medii sunt imperfecte ca de e&emplu mediul acvatic1
Pir"+i." $!$r%$tic< reprezint modul cel mai satisfctor de prezentare cantitativ a
organismelor dintr-un ecosistem1
0I5 DE DOCUMENTARE NR.3
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - ;; -
TERMENI DE RE6INUT
biomas3 2iramid3 trofic3 nivel trofic
fig.,.' 8 Dumrul de indivizi !iomasa i cantitatea de energie din diverse niveluri
trofice ale unui ecosistem natural de tipul unei pduri ecuatoriale <dup Sta*ler! 1-.,=
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
'A,>/)$ T)(F$+%
Popula#iile din categorii trofice diferite sunt dependente unele de altele din punct de vedere
trofic fiind legate ca verigile unui lan# prin rela#ii de hrnire1
7rana circul (n !iocenoze numai de la st+nga la dreapta iar popula#iile constituie un fel de
verigi ale unui lan#1
Forma general3 a lanului trofic;
. Q + $ Q + $$ Q + $$$ Q + $? Q =
+lasificarea lanurilor trofice
La nivelul ecosistemului lan#urile trofice se diferen#iaz (n func#ie de'
lungime>
caracteristicile primei verigi>
importan#1
a. 'ungime
Lungimea unui lan# trofic reflect favora!ilitatea !iotopului1 Astfel su!stan#a i energia
aduse de productor limiteaz uneori numrul de verigi (ntr-un lan# trofic e&ist+nd situa#ii (n care
acesta se reduce la productor _ consumator primar1 2upraoferta de hran contri!uie la o cretere
a numrului de verigi (ntr-un lan# trofic1
b. +aracteristicile 2rimei verigi
Prima verig a unui lan# trofic poate fi reprezentat de mai multe tipuri de organisme1 Pe
aceast !az se diferen#iaz'
lanuri trofice erbi/ore <ale productorilor= de tipul P _ C I _ C II _ C III _ ?>
lanuri trofice detriti/ore <ale descompuntorilor= (n care prima verig este reprezentat de
materia organic moart <detritus=1 4n solul i frunzarul din pdure e&ist numeroase lan#uri
de acest gen la fel ca i (n ecosistemele acvatice>
lanuri trofice bacteri/ore care depind direct de !acterii1 Astfel (n sol (n pelicula de ap
protozoarele consum !acterii>
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - ;* -
'anul trofic este o unitate trofodinamic3 de transformare i circulaie a 7raneiC @n
care substana organic3 circul3 de la o s2ecie la alta @ntr8un singur sens.
Fiecare organism care intr3 @n com2onena lanului trofic formea63 o verig3
trofic3.
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
lanuri trofice parazitice care au ca punct de plecare organismul gazd transferul
realiz+ndu-se apoi spre parazit i un ir de hiperparazi#i sau al#i consumatori1 ?e e&emplu
spic de gr+u _ rugina gr+ului <0uccinia graminis= _ !acteria #ant*omonas uredo/orus _
!acteriofage1
lanuri trofice deri/ate 1minore=1 ?in lan#urile trofice er!ivore sunt derivate c+teva tipuri de
lan#uri trofice speciale prin hrana utilizat astfel'
lanuri trofice grani/ore care lucreaz pe !aza energiei din semin#ele plantelor
superioare>
lanurile trofice nectari/ore lucreaz pe !aza energiei con#inute (n nectarul florilor >
lanuri trofice brio/ore! baza trofic o alcatuiesc !riofitele> consumatorii pot fi psri
sau mamifere> se (nt+lnesc (n zona de tundr >
lanuri trofice micetofage !aza trofic o alctuiesc diferitele grupe de ciuperci>
consumatorii pot fi artropodele melcii unele mamifere>
lanuri trofice bazate pe plante carni/ore - plantele carnivore apar ca prdtori
foarte specializa#i (n anumite categorii de lan#uri trofice' prdtori de nematode 8
cuprind ciupercile carnivore care consum nematode> plante insectivore 8 consum
diferite specii de insecte triesc pe soluri srace (n azot 8 tur!rii> planctonofagii 8
plante carnivore acvatice <utricularia= care consum diferite neverte!rate planctonice
c. $m2ortan3
4n func#ie de importan#a lor se disting '
lanuri trofice principale alctuite din specii dominante ca numr i !iomas i care au un
rol esen#ial (n transferul de su!stan# i energie (n ecosistem>
lanuri trofice secundare conectate la ele prin verigi care sporesc sau dimpotriv
anuleaz o parte din productivitate form+nd (n am!ele cazuri re#eaua trofic a
!iocenozei1
Dumeroase lan#uri trofice din !iocenoz se (ntretaie (n anumite noduri1 4n natur sunt specii cu un
regim alimentar diversificat i de aceea pot func#iona (n mai multe lan#uri trofice1
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - ;/ -
TERMENI DE RE6INUT
lan trofic verig3 trofic3 nod trofic
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
0I5 DE DOCUMENTARE NR.@
)%>%A T)(F$+0
4n !iocenoze lan#urile trofice nu sunt izolate ci legate prin verigi comune1 4n felul acesta
lan#urile trofice se (ntretaie la nivelul unor verigi trofice comune i alctuiesc o reea trofic mai
comple& sau mai simpl func#ie de numrul de specii ce alctuiesc !iocenoza respectiv - fig1 *1,
Re#elele trofice nu sunt sisteme izolate deoarece lan#urile trofice depesc (n ac#iunea lor
limitele ecosistemului1 ?e e&emplu la ecosistemele terestre limitrofe ale unor lacuri e&ist lan#uri
trofice care conduc materia i energia din mediul terestru (n cel acvatic sau invers1 ?e e&emplu'
- lcustele migreaz dintr-un ecosistem de lunc (ntr-un ecosistem agricol> acestea la r+ndul lor
vor servi drept hran psrilor insectivore din ecosistemele (nvecinate cu ecosistemele agricole
invadate>
- uliul consumator ter#iar (i procur hrana din puni f+ne#e terenuri ara!ile pduri sau chiar din
intravilan1 Psrile insectivore <consumatori secundari= sunt v+nate de ulii1 Acestea se deplaseaz
(n terenurile cultivate puni realiz+nd "conectri$ trofice (ntre ecosistemele respective>
- la limita dintre lacuri i uscat lan#urile trofice conduc materia i energia (n am!ele direc#ii1
4n ecosistemele naturale re#elele trofice sunt de o!icei mai !ogate dec+t (n cele
antropizate deoarece (n cele din urm omul intervine (nltur+nd unele specii <!uruienile i fitofagii
instala#i din culturi speciile prdtoare din !azinele piscicole1=
0I5 DE DOCUMENTARE NR.D
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - ;. -
)eeaua trofic3 re2re6int3 reele de lanuri trofice interconectate la diferite
niveleC fiind un sistem dinamic condiionat de organi6area flu9ului de materie @n
ecosistem.
INCLUDEPICTURE "http://www.!"t#$%p!.$"/%p$"&'()%t/!()#*+%p$"&'()%t+#,!"-!-t#.+%$t!/"0#+("t!'(!+#0#.#(t%$#+)#+#/"0"1!#+2EDI3+2.4p1" 56 2ER7E89R23TINET
fig.2.1 8 Re#ea trofic (ntr-o

pdure
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
T%&.%)AT/)A A%)/'/$
%emperatura este principala caracteristic a climei de ea depinz+nd valoarea i regimul
celorlalte elemente meteorologice1 5a caracterizeaz starea de rcire sau de (nclzire a unui corp1
$nstrument de m3sur3' termometrul
/nit3i de masur3;
gradul Celsius <
o
C=> se consider -
o
C punctul de (nghe# i ,--
o
C punctul de fier!ere a apei>
gradul 3el/in <
o
K=> ca valoare ,
o
KU,
o
C dar -
o
K este zero a!solut rezult+nd'
-
o
K U -0/)1,;
o
C> -
o
C U 0/)1,;
o
K> ,--
o
C U )/)1,;
o
K>
gradul 4a*nren*eit <folosit (n #rile anglo-sa&one=> -)0
o
B este valoarea punctului de (nghe# al
apei i 0,0
o
B valoarea punctului de fier!ere a apei>
,
o
C U @J;
o
B> ,
o
B U ;J@
o
C1
%ermometrele utilizate pentru msurarea temperaturii sunt introduse (n adposturi
meteorologice concepute dup criterii standard ale :rganiza#iei 3ondiale de 3eteorologie <:33=1
Ad32ostul meteorologic propriu-zis - fig. ..1 este construit din lemn prevzut cu o scar
ua adpostului fiind orientat spre nord1 4nl#imea la care este construit aceast csu# asigur
plasarea (n interiorul ei a rezervoarelor termometrelor la o (nl#ime de 0 m fa# de suprafa#a solului1
Adpostul prezint ca pere#i laterali 6aluzele din lemn (nclinate la 9;
-
fiind astfel asigurat
ventilarea instrumentelor aceasta fiind realizat i prin partea inferioar a adpostului1 Acoperiul
acestuia este du!lu partea e&terioar fiind vopsit (n al! iar cea interioar (n negru1
?e o!icei pe platformele meteorologice e&ist dou adposturi meteorologice unul pentru
instrumentele cu citire direct i cel de-al doilea pentru instrumentele (nregistratoare1
.latforma meteorologic3 5 fig ..' este locul unde sunt instalate ma6oritatea aparatelor i
instrumentelor meteorologice cu care este dotat o sta#ie1 5ste situat pe un teren deschis
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - ;@ -
Tem2eratura Eoac3 un rol maEor ca factor de control al structurii i funciilor
sistemelor ecologice. Al3turi de umiditateC tem2eratura determin3 ti2ul de biom
care se instalea63 @ntr8o regiune dat3.
fig. ..1 8 Adpost meteorologic
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
reprezentativ pentru regiunea unde este amplasat sta#ia1 Platformele meteorologice standard au
forma unui ptrat cu laturile de 0* m orientate D-2 i 5-Q1 5le sunt (ncon6urate cu gard de s+rm
care nu (mpiedic circula#ia aerului i nu permite iarna formarea troienelor de zpad1 Ba# de
platformele standard (n condi#ii speciale la sta#iile cu volum redus de informa#ii sau amplasare (n
zone cu relief dificil se admite reducerea suprafe#ei p+n la ,* & 0- m1 4n acelai timp dimensiunile
parcelelor la care se efectueaz programe speciale pot fi mai mari decat cele standard1
Conform
recomandarilor
:33 (n 6urul
platformei
meteorologice
tre!uie s e&iste o
zon de protec#ie
meteorologic
a!solut adic un
teren de )- m de la fiecare latur a ei (n care sunt interzise e&ecutarea oricror instala#ii
supraterane de iriga#ii i plantarea de culturi forestiere sau culturi agricole (nalte1 : recomandare
special tre!uie respectat (n cazul (n care sta#iile sunt in apropierea suprafe#elor mari de ap'
platforma (n acest caz tre!uie s se afle la cel pu#in ,-- m de limita #rmului1 2olul platformei
tre!uie s fie acoperit cu iar! iar circula#ia se face pe crri special amena6ate1 Accesul la
platform precum i la aparatele instalate pe ea cu e&cep#ia heliografului se face pe latura
nordic1
?ac temporar sau permanent pe platform se instaleaz i alte instrumente dec+t cele
standard se recomand ca prezen#a acestora s nu influen#eze func#ionarea aparatelor de !az1
0I5 DE DOCUMENTARE NR.E
$,T)/&%,T% =% &0S/)A)% A T%&.%)AT/)$$ A%)/'/$
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - *- -
TERMENI DE RE6INUT
ad32ost meteorologic 2latform3 meteorologic3
fig. ..' 8 Platforma meteorologic
,1giruet cu plac uoar> 01giruet cu plac grea>
)1chiciurometru> 9 i ;1adposturi> *1pluviograf>
/ i .1pluviometru I3 i %retiaVov> @1heliograf>
,-1comple& actinometric> ,,1termometre de sol>
,01termometre de sol cu tragere vertical>
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
4n determinrile meteorologice pentru temperatura aerului se utilizeaz'
1. Termometre ordinare <cu rezervor cu mercur= cu citire direct care msoar temperatura la
orele de o!serva#ie climatologice> limitele scalei de o!icei (ntre -);
-
C i ^*-
-
C sunt alese (n
func#ie de specificul zonei geografice> (n adpost sunt montate dou termometre ordinare unul
dintre ele av+nd rezervorul (nfurat (n tifon pentru a fi umezit indica#ia acestuia put+nd permite
determinarea umezelii relative a aerului1 Biecare grad este (mpr#it (n ; diviziuni ceea ce permite
aprecierea zecimii de grad1 Eradele sunt (nscrise cu valori din ,- (n ,-1
2. Termometre s2eciale pentru msurarea temperaturilor e&treme' ma&imeJminime - fig.6.1'
2.1. Termometru pentru determinarea temperaturii minime are ca lichid termometric alcoolul
etilic sau toluenul <datorit fluidit#ii mai mari= av+nd rezervorul (n form de furc pentru un contact
mai !un cu mediul de msurat14n interiorul tu!ului capilar se afl un indice din por#elan (nchis la
culoare (ngroat la am!ele capete1 %ermometrul este pus (n stare opera#ional prin aducerea
indicelui la captul coloanei lichidului termometric 8 opus rezervorului1 2cderile de temperatur
determin contrac#ia alcoolului care va antrena i indicele ce va indica cel mai redus nivel de
temperatur deoarece atunci c+nd temperatura crete alcoolul se prelinge pe l+ng indice fr a-l
deplasa1 %emperatura minim se citete la captul indicelui opus rezervorului1
2cara termometrului este gradatde la - 9-
-
C la ^9-
-
C cu diviziuni de -;
-
C1
2.2 . Termometru pentru determinarea temperaturii ma7ime are ca lichid termometric mercurul
i asemntor termometrului ordinar deose!indu-se de acesta printr-un tift de sticl situat (n
partea inferioar a rezervorului i care ptrunde (n captul inferior al tu!ului capilar1 ?etermin+nd
un orificiu inelar prin care mercurul trece mai greu su! forma unor picturi fine1 4n cazul scderii
temperaturii for#ele de frecare ce iau natere depesc for#ele de coeziune ale mercurului ce se
contract astfel (nc+t coloana se (ntrerupe meniscul rm+n+nd (n dreptul dilatrii ma&ime a
acestuia corespunztoare celei mai ridicate valori de temperatur (nregistrate1
Pozi#ia termometrului este orizontal pe suport fiind (nclinat spre rezervor1 Repunerea (n stare
func#ional se face prin scuturare1 2cara termometrului este gradat (ntre -)-
-
C i ^;-
-
C cu
diviziuni din -; (n -;
-
C1
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - *, -
Termometrul de minim3 se utili6ea63 2entru m3surarea celei mai sc36ute
tem2eraturi ce a avut loc @n intervalul dintre dou3 citiri consecutive.
Termometrul de ma9im3 2ermite m3surarea i @nregistrarea celei mai ridicate
tem2eraturi 2roduse @n intervalul dintre dou3 citiri.
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
3. A2arate 2entru @nregistrarea variaiei tem2eraturii numite termografe $ fig. 6.'.
Termograful este cel mai utilizat aparat cu lam !imetalic care red mersul temperaturilor cu
a6utorul unui dispozitiv de (nregistrare1 5ste alctuit din ) module'
partea receptoare <element sensi!il=>
mecanismul de transmisie>
mecanismul de (nregistrare1
Piesa receptoare este alctuit din lame !imetaliceiar mecanismul de ceasornic poate fi reglat
fie pentru regim de (nregistrare zilnic fie pentru regim de (nregistrare sptm+nal <acesta
corespunde mai !ine metodelor de studiu din ecosisteme forestiere=1
0I5 DE DOCUMENTARE NR.F
T%&.%)AT/)A A.%$
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - *0 -
fig. 6.1 8 a1 %ermometru de ma&im i de
minim> !1 pozi#ia corect pe suport
fig. 6.' 8 %ermograful
#n staiile meteorologiceC orele de observaie la care se fac m3sur3tori ale
tem2eraturii aerului sunt 01C 05C 13 i 1". #n intervalele dintre aceste ore se fac numai
determin3ri ale tem2eraturilor ma9ime i minime.
a
!
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
%emperatura apei este unul din elementele hidrologice cele mai importante ale apei r+urilor
acest element influen#+nd via# plantelor i a animalelor acvatice fenomene de (nghe# din r+uri i
gradul de folosire a apei r+urilor <pentru iriga#ii piscicultur industrie etc1=1
Pentru msurarea temperaturii apei se folosesc termometre clasificate'
a. du23 ti2ul constructiv;
termometre cu mercur>
termometre cu alcool>
termometre reversi!ile cu mercur>
termometre electrice>
b. du23 locul unde se m3soar3 tem2eratura;
termometre de suprafa#>
termometre de ad+ncime1
Termometrul de su2rafa3 $ fig. -.1! este format dintr-un termometru ordinar cu mercur sau cu
alcool montat (ntr-un cadru metalic sau (ntr-un toc de lemn aa (nc+t s rm+n vizi!il numai
scara gradat1
Termometre de adAncime se utilizeaz pentru msurarea temperaturii apei la ad+ncimi
mai mari de -9- m i se folosesc'
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - *) -
fig. -.1 8 %ermometru pentru ap
a1(n carcas de metal>
!1(n toc de lemn
Cadrul metalic sau tocul de lemn se termin (n partea inferioar cu
un mic rezervor cu guri care are rolul pe de o parte s fereasc
rezervorul de mercur iar pe de alt parte s colecteze apa (n care va sta
rezervorul de mercur (n timpul citirii scrii gradate1
2cara termometrului este gradat p+n la )- 8 *-
-
C cu notare prin
cifre din ; (n ; grade sau din ,- (n ,- grade1 Un grad poate fi (mpr#it (n
dou sau (n cinci pr#i egale1
Precizia de msurare este (n primul caz de -;
-
C iar (n al doilea
caz de -0
-
C1
(bservaie; Biecare termometru are imperfec#iuni de construc#ie>
certificatul emis de fa!ric prevede corec#ia care tre!uie aplicat la diferite
valori le temperaturii citite la termometru1
Cu aceste termometre se poate msura temperatura apei p+n la ad+ncimi
de -9- m1
a1 Termometre cu mecur i cu rezer/or pentru ap utiliza!il
pentru ad+ncimi de c+#iva metri este asemntor cu
termometrul de suprafa# cu deose!irea c rezervorul pentru
ap este mai mare i c accesul apei este comandat de la
suprafa# c+nd termometrul a a6uns la ad+ncimea dorit1
!1 Termometru re/ersibil cu mercur 5 fig. -.' este alctuit din
dou termometre unul de !az i unul au&iliar am!ele st+nd
fi&ate ntr-un tu! de sticl1 Aproape de rezrvorul de mercur tu!ul
capilar este (ndoit (n form de !ucl astfel (nc+t prin rsturnarea
termometrului cu rezervorul (n sus coloana de mercur se rupe
iar mercurul aflat deasupra !uclei cade (n captul tu!ului capilar>
astfel mercuruldin rezervorul termometrului nu mai are
posi!ilitatea de a depi !ucla> (n+l#imea acestei coloane de
mercur arat temperatura din punctul de la ad+ncimea unde s-a
produs rsturnarea termometrului1
4n timpul ridicrii la suprafa# termometrul str!t+nd
straturi mai calde se dilat ceea ce are ca efecto reducere a
(nl#imii coloanei de mercur1 Pentru a se o!#ine corec#ia
necesar citirilor la termometrul principal la scoaterea din ap
se citete termometrul au&iliar i se folosete o ta!el sau o
formul de corec#ie care d mrimea corec#iei (n func#ie de
valoarea de pe termometrul au&iliar1
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
)eguli de m3surare;
se vor evita locurile de l+ng mal cu ap pu#in ad+nc locurile unde se vars apele
reziduale (nclzite sau locul unde apar izvoare naturale calde>
temperatura apei la suprafa# se msoar #in+ndu-se termometrul de ap (n loc um!rit (n
pozi#ie vertical cu rezervorul (n ap cel pu#in ; min1>
temperatura apei la ad+ncime se msoar cu termometrul reversi!il citindu-se am!ele
termometre <cel de !az i cel au&iliar=>
msurtorile se fac la orele / ,) ,/1
0I5 DE DOCUMENTARE NR.1G
T%&.%)AT/)A S('/'/$
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - *9 -
fig. -.' 8 %ermometru reversi!il cu
mercur
,1rezervor de mercur
01termometru de !az
)1captul tu!ului capilar
91termometru au&iliar
;1!ucl
*1tu! de sticl
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
Profilul termic i profilul hidric reprezint coordonate de !az ce definesc clima solului1
Pentru msurarea temperaturii solului se folosesc (n mod o!inuit la sta#iile meteorologice
termometre cu mercur - fig.10.11 %ermometrele cu mercur pot fi folosite la orice ad+ncime dar nu (n
aceleai condi#ii'
termometru de tip Sa/ino/ utilizat p+n la ad+ncimi de )- cm termometrele sunt (ndoite la
un unghi deasupra rezervorului de ,)-
-
pentru a putea fi citite uor deoarece rezervorul se
introduce orizontal (n pm+nt >
termometrul tip sond utilizat la ad8ncimi mai mari+
termometru ordinar aezat cu rezervorul direct pe sol utilizat pentru msurarea temperaturii
la suprafa#a solului1
%emperatura solului se msoar actualmente i cu termometre electronice <fig.'=1
Mo. .$ ucru:
solul neaf+nat se sec#ioneaz (n cruce cu un h+rle#>
se introduce termometrul la punctul de (ntretiere a sec#iunilor>
se acoper cu pm+nt pentru a fi izolat de influen#ele e&terne ls+ndu-se ,- min1>
se scoate termometrul i se citete valoarea care se noteaz (n caietul de teren1
O>#$r*"=i$:
2e msoar temperatura solului la ad+ncimi de ; ,- ,; i 0- cm1
0I5 DE DOCUMENTARE NR.11
/&$=$TAT%A A%)/'/$
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - *; -
fig.10.1 8 %ermometre de sol
a1 tip 2avinov> !1 tip MunValor> c1 tip cu tragere
vertical> d1 tip sond
fig. 10. ' 8 %ermometru electronic
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
Cantitatea de vapori din atmosfer reprezint (mpreun cu temperatura factori
fundamentali de control al sistemelor ecologice at+t la nivel glo!al c+t i la nivel local de
microha!itat1Umiditatea atmosferic se determin at+t (n valori a!solute c+t i (n valori relative1
Umiditatea a!solut ma&im <Um= este masa cea mai mare de vapori de ap pe care un
volum dat de aer aflat la o anumit temperatur este capa!il s o con#in1
)elaie de calcul; /rC R S 100 /aK/m
A2arate de m3sur3;
*igrometrul c*imic pentru msurarea umidit#ii a!solute>
*igrometrul 3oppe $ fig.11.1 i psi*rometrul - fig. 11.' pentru msurarea umidit#ii relative>
*igrograful pentru msurarea i (nregistrarea continu a valorilor umezelii aerului1
<igrometrul To22e este format dintr-un cadru metalic din ta!l (n interiorul cruia se afl
un suport metalic (n form de U de care la partea superioar prin intermediul unui uru! de
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - ** -
/miditatea absolut3 B/aD re2re6int3 masa va2orilor de a23 dintr8un volum de aer.
/miditatea relativ3 B/rD este ra2ortul dintre umiditatea absolut3 a aerului umed i
umiditatea absolut3 ma9im3 de saturaie la aceeai tem2eratur3 i aceeai
2resiune.
fig.11.1 8 7igrometrul Koppe fig. 11.' 8 Psihrometrul Assmann
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
reglare se prinde i se (nfoar un capt al firului de pr care se fi&eaz cu un tift (ntr-un orificiu1
Birul de pr este fi&at de a&ul unui scripete i se (nfoar de 0-) ori pe an#ul din spatele acestuia1
4n an#ul din fa# se afl un fir de a# al crui capt se ataeaz de o ti6 metalic cu rolul de a
men#ine firul de pr (ntins1
2u! influen#a varia#iei umezelii atmosferice firul de pr se lungete sau se scurteaz
ac#ion+nd asupra scripetelui care se va roti cu un unghi oarecare odat cu acul indicator fi&at de
a&ul scripetelui1 Acul se deplaseaz (n fa#a scrii care este gradat din ; (n ; procente de
umezeal1
.si7rometrul Assmann este un instrument special cu care se pot face determinri chiar
(n plin soare deoarece prezint o montur metalic nichelat care reflect radia#iile1 5ste format
din dou termometre ordinare <t, 8 cel din dreapta 8 termometru umed i t0= fi&ate (ntr-o montur
metalic1 Aceast montur este format dintr-un tu! central % din care la partea inferioar se
desfac dou ramuri la care se pot fi&a cu a6utorul unui inel din material plastic c+te un sistem de 0
tu!uri concentrice de aspira#ie1 La partea superioar a tu!ului se fi&eaz etan prin (nuru!are
ventilatorul psihrometrului care la partea lui superioar are o cheie de (ntoarcere a arcului
(ncasetat1
Pentru determinarea umidit#ii relative func#ie de citirile la termometrul uscat i diferen#a
psihrometric <dintre valorile temperaturii la termometrul uscat i cel umed= se utilizeaz ta!ele
speciale1
<igrograful este utilizat pentru a se putea urmri continuu varia#iile umezelii relative a
aerului1 Acesta are ca pies receptoare pentru umezeal un mnunchi de )--9- fire de pr
omenesc !londdegresate fi&at la capte (ntr-un cadru metalic1 3nunchiul acesta este men#inut
(ntins de un dispozitiv cu contragreutate iar un c+rlig (l prinde de mi6loc1
2chim!area su! influen#a umezelii a pozi#iei punctului (n care mnunchiul de fire este
men#inut (ntins se transmite printr-un sistem de p+rghii la un dispozitiv de (nregistrare care
deplaseaz peni#a (nregistratoare pe o diagram din h+rtie1
0I5 DE DOCUMENTARE NR.12
/&$=$TAT%A S('/'/$
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - */ -
TERMENI DE RE6INUT
umiditate absolut3 7igrograf 2si7rometru
umiditate relativ3 7igrometru
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
Umiditatea solului este dependent de clim natura solului vegeta#ie i influen#eaz (n
mare msur activitatea !iologic i deci posi!ilitatea de autopurificare1
?eterminarea umiditat#ii se poate face "in situ$ prin metode conductometrice fie (n sol
recoltat aplic+nd metoda gravimetric sau car!idimetric1
1. &etoda gravimetric3C cea mai utilizat ce const (n prelevarea de pro!e de sol ce se usuc (n
etuv la temperatura de ,-;
-
C1 Pierderile (n greutate reprezint con#inutul (n ap al solului1
)elaie de calcul;
100

=
uscat
uscat ud
s
G
G G
U
, %
unde' Eug 8 greutatea pro!ei umede g>
Euscat 8 greutatea pro!ei uscate g>
2. &etoda carbidimetric3C const (n msurarea presiunii pe care o produce (ntr-un spa#iu (nchis
reac#ia dintre apa din sol i o cantitate !ine determinat de car!id1
: metod direct i simpl presupune efectuarea de o!serva#ii directe i aprecierea
umidit#ii conform scrii urmtoare'
0I5 DE DOCUMENTARE NR.18
.)%+$.$TA>$$ S('$=% 1$ '$+<$=%
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - *. -
*radul 1 8 sol uscat ce nu rcete m+inile nu se decoloreaz la soare>
*radul 2 8 sol cu aspect proaspt rcete m+inile i se decoloreaz foarte pu#in la soare>
*radul 3 8 sol umed produce o rcire vizi!il a m+inilor iar prin uscare se decoloreaz>
*radul 4 8 sol umed ce (nc nu lucete dar la soare se decoloreaz puternic1 La pipit
este rece i umed iar dac se pune deasupra o foaie de h+rtie aceasta se umezete>
*radul 8 sol umed strlucete datorit acoperirii lui cu o pelicul de ap1 2e
caracterizeaz prin fluiditate nu se leag ci mai mult se (ntinde1
/miditatea sau coninutul @n a23 al solului este re2re6entat3 2rin cantitatea de a23
legat3 @n mod fi6ic de 23mAnt @n momentul cAnd se face recoltarea i care se
eva2or3 la 10
0
+.
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
Precipita#iile atmosferice constituie un element climatic caracterizat prin discontinuitate i
mari varia#ii (n timp i spa#iu1 Precipita#iile solide sau lichide sunt factori meteorologici cu efecte
ecologice comple&e ele fiind principala surs de ap pentru ecosistemele terestre unica pentru
cele mai multe dintre ele1
Particularit#ile sistemelor ecologice sunt (n mare msur influen#ate de'
cantitatea>
intensitatea>
frecven#a>
durata>
forma su! care cad precipita#iile1
Ti2uri de 2reci2itaii:
solide' zpad grindin etc1>
lichide>
$nstrument de m3sur3'
pluviometrul tip I1318 fig.19.1 sau %retiaVov 8 fig. 19.'>
pluviograful' msurare i (nregistrare continu 8 fig. 19.9>
/nitate de m3sur3; mmJ m
0
> lJm
0
1
(bservaie' Precipa#iile solide se msoar prin grosimea stratului de ap rezultat prin topirea lor1
.'/?$(&%T)/' ti2 $.&. este instrumentul clasic pentru determinarea cantit#ii de ap
provenit din precipita#ii asigur+nd colectarea precipita#iilor fr (ntrerupere1
.3ri com2onente'
corpul plu/iometrului! un cilindru metalic cu (nl#imea de 9- cm i o suprafa# receptoare cu
aria de 0-- cm
0
> este prevzut cu capac>
colectorul! reprezentat de un vas cu capacitatea de 0; litri !ine centrat (n interiorul corpului
pluviometrului diametrul su fiind mai mic ceea ce diminueaz riscul (nc i evaporrii apei
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - *@ -
fig.19.1 8 Pluviometru
a1 epru!eta pluviometric> !1 corpul <c= vas
pluviometric <d=> c1 instalarea pluviometrului
<dup Cristea Stoica! 1-22=
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
colectate <(n acela scop (n partea superioar a corpului pluviometrului e&ist c+teva
orificii ce permit ptrunderea i circula#ia aerului printre pere#ii corpului pluviometrului i ai
colectorului=>
dispoziti/ul de zpad este format din dou plci de ta!l de zinc dispuse cruci1 Acest
dispozitiv se folosete numai (n timpul iernii pentru ca zpada s nu fie spul!erat din
pluviometru1 ?ispozitivul se scoate primvara (n caz contrar prin (nclzire se poate
produce evaporarea apei colectate>
eprubeta plu/iometric (n care se introduce apa colectat este un cilindru din sticl gradat
(n ,-- unit#i pluviometricedin ,- (n ,- care reprezint (nl#imea (n mm a stratului de ap
raportat la suprafa#a receptoare de 0--cm
0
a pluviometrului1 Pe epru!et sunt marcate
,-- de diviziuni care din ,- (n ,- sunt marcate cu cifre1
1 .i*i9iu!$ L 1++ J!<=i+$" #tr"tuui .$ "p< c"r$ " c<9ut p$ #upr"f"=" .$ 2GG c+
2
4n partea superioar a pluviometrului (n interiorul corpului su este plasat o p+lnie prin care
ptrunde apa (n colector1 P+lnia este fi&at astfel (nc+t partea sa inferioar s (nchid perfect gura
colectorului1
)eguli de montare;
se fi&eaz pe un st+lp de lemn sau metal la cel pu#in *- cm de la suprafa#a solului>
v+rful st+lpului va fi mai 6os de gura pluviometrului cu cel pu#in ; cm pentru ca picturile de
ploaie ce se fragmenteaz la lovirea de el s nu fie proiectate (n pluviometru>
pluviometrele se instaleaz pe direc#ia 5 8 Q i se fi&eaz !ine pe st+lp>
st+lpul i pluviometrele tre!uie s fie perfect verticale>
se va avea gri6 ca acestea s nu fie influen#ate de cldiri>
(bservaie' Pluviometrele tre!uie men#inute (n perfect stare de cur#enie deoarece praful sau
nisipul fin depus pe pere#ii p+lniei receptoare i ai colectorului re#in apa provenit din precipita#ii1
)eguli de citire;
determinarea i (nregistrarea cantit#ii de precipita#ii se face zilnic la ora .>
primvara i vara c+nd precipita#iile sunt scurte dar intense se sta!ilete cantitatea de ap
czut dup fiecare avers> dac sunt mai multe averse pe zi se face suma cantit#ilor
determinate pentru a afla volumul de precipita#ii din 09 ore1
.'/?$(&%T)/' TretiaUov este format din dou corpuri pluviometrice un ecran cu palete un
st+lp de sus#inere i o epru!et pluviometric1
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - /- -
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
:asul plu/iometric este de form cilindric cu (nl#imea de 9- cm terminat la partea
superioar cu un inel de !ronz cu marginea ascu#it1 2uprafa#a receptoare este de 0-- cm
0
corespunz+nd unui diametru de ,;@ ; mm1 4n interiorul acestui vas este sudat diafragma care
are forma unui trunchi de con1 :rificiul central al acestei diafragme se poate (nchide cu a6utorul
unei p+lnii (n perioada cald a anului cu scopul reducerii evaporrii apei colectate1 Acest tu! de
scurgere se acoper cu un cpcel care este legat de corpul pluviometrului1 Acest tip de
pluviometru nu are vas colector astfel (nc+t apa provenit din precipita#ii se scurge (n partea
inferioar a corpului1
Corpul mai este prevzut cu un capac care se scoate (n momentul c+nd acesta se
instaleaz pe suportul respectiv (nlocuind pe cel cu care se efectueaz msurtoarea1
Ecranul este format din ,* palete de form trapezoidal fi&ate pe un inel metalic1
Eprubeta cu care se efectueaz msurarea apei provenit din precipita#ii este aceeai
utilizat i la pluviometrul de tip I131
.'/?$(*)AF/' se utilizeaz pentru (nregistrarea cantit#ii de precipita#ii1 4n vasul
colector al acestuia e&ist un plutitor de care este fi&at printr-o ti6 !ra#ul unei p+rghii la captul
acestuia fiind prins peni#a (nregistratoare1 Prin umplerea vasului colector plutitorul se ridic i
astfel peni#a va trasa pe diagram cur!a ce descrie modul (n care variaz (ntr-un interval de timp
dat cantitatea de precipita#ii atmosferice lichide1
0I5 DE DOCUMENTARE NR.12
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - /, -
fig.19.)- Pluviograf fig. 19.' 8 Pluviometrul %retiaVov
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
?H,T/'
Q+ntul este provocat de diferen#a de presiune <pe orizontal= de la loc la loc1 Aceste diferen#e
pe orizontal e&ist at+t la nivelul solului c+t i la (nl#ime1 Cauza principal a acestor diferen#e o
constituie (nclzirea inegal a suprafe#ei terestre deci i a maselor de aer din vecintatea acestora1
?Antul produce efecte ecologice'
directe intensific+nd anumite procese fiziologice <respira#ie1 transpira#ie fotosintez= sau
!iologice <polenizare z!orul insectelor etc1=>
indirecte contri!uind la modificarea altor factori <climatici hidrologici edafici=1
&3rimile ce definesc v+ntul sunt'
direcia+
/iteza+
intensitatea 1fora)1
Direcia const (n indicarea punctului cardinal din care sufl i (nspre care se (ndreapt v+ntul1
?irec#ia v+ntului dar i viteza este indicat la sol de giruete - fig. 1,.11
:iteza reprezint spa#iul parcurs (ntr-un interval de timp <mJs sau VmJh=> se msoar cu
anemometre mecanice <cu palete sau cu cupe= - fig.1,.' magnetice sau termice1
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - /0 -
&icarea ori6ontal3 a aeruluiC dintr8o 6on3 cu 2resiune ridicat3 @ntr8o 6on3 cu
2resiune sc36ut3C se numete vAnt.
*irueta Vild prezint ) componente'
- o component pentru indicarea direc#iei v+ntului format dintr-o
ti6 metalic orizontal prevzut la unul din capete cu o sfer metalic
iar la cellalt capt cu dou plci metalice <aa numita pan de v+nt=
acest dispozitiv orient+ndu-se cu contragreutatea (n direc#ia din care !ate
v+ntul>
- o component pentru indicarea valorii vitezei v+ntului format
dintr-o plac metalic suspendat (n partea superioar <orientat
permanent perpendicular pe direc#ia v+ntului aceasta rotindu-se su!
ac#iunea v+ntului <valoarea vitezei se indic (n mJs=>
- o component pentru indicarea punctelor cardinale format din
mai multe ti6e metalice su!#iri nordul fiind marcat distinct1
fig.1,.1 8 Eirueta Pild
Anemometrele mecanice cu cu2e sunt cele mai
simple fiind alctuite dintr-un sistem de cupe orientate cu
fe#ele concave (n aceeai direc#ie put+ndu-se astfel roti su!
ac#iunea v+ntului1 3icarea este transmis unui instrument
al crui ac va indica deplasarea prin numrul de rota#ii
efectuate pentru intervalul de timp al msurtorii1 4mpr#ind
indica#ia instrumentului anemometrului la intervalul de timp
se va determina valoarea vitezei v+ntului (n mJs1
Anemometrele magnetice se !azeaz pe
fenomenul de induc#ie electromegnetic1
Anemometrele termice se !azeaz pe rcirea
produs de v+nt asupra unui fir (nclzit1
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
"ntensitatea este msura efectelor produse de coloana de aer (n micare Aceasta este
codificat pe scara Beaufort.
0I5 DE DOCUMENTARE NR.13
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - /) -
fig.1,.' 8 Anemometru cu cupe
*radul 0 8 aer calm se ridic vertical viteza - 8 -; mJs>
*radul 1 8 aer aproape linitit fumuluor a!tut de v+nt viteza -* 8 ,/ mJs>
*radul 2 8 pu#in v+nt se sinte adierea sa pe fa# frunzele fonesc viteza ,. 8 )) mJs>
*radul 3 8 v+nt sla! care mic frunzele i crengu#ele viteza )9 8 ;0 mJs>
*radul 4 8 v+nt potrivit care ridic praful i !uc#ile de h+rtie viteza ;) 8 /9 mJs>
*radul 8 v+nt relativ puternic care !alanseaz copacii mai mici i formeaz unde pe ap
viteza /; 8 @. mJs>
*radul 4 8 v+nt destul de puternic care agit crengile mari i face s uiere s+rmele de
telegraf viteza @@ 8 ,09 mJs>
*radul 5 8 v+nt puternic care agit copacii mari i face greu mersul (mpotriva curentului
viteza ,0; 8 ,;0 mJs>
*radul ! 8 v+nt foarte puternic care rupe crengile copacilor i face imposi!il mersul
(mpotriva curentului viteza ,;) 8 ,.0 mJs>
*radul " 8 vi6elie care provoac mici avarii <dr+m hornuri deplaseaz olanele de pe
acoperi= viteza ,.) 8 0,; mJs>
*radul 10 8 vi6elie puternic care provoac pagu!e (nsemnate i smulge copacii din
rdcini viteza 0,* 8 0;, mJs>
*radul 11 8 distrugeri pe scar mare viteza 0;0 8 0@ mJs>
*radul 12 8 uragan calamitate natural care distruge tot ce (nt+lnete viteza peste 0@ mJs>
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
'$STA F'()(8FA/,$ST$+0
)eleveul sau ridicarea fitocenologic3 este metod de !az (n studiul vegeta#iei i const
(ntr-un inventar floristic <structur calitativ= al suprafe#ei de pro! <al fitocenozei= completat cu
informa#ii de ordin cantitativ <a!unden# frecven# dominan#= topografic geomorfologic
climatologic etc1
&3rimea su2rafeei de 2rob3 variaz cu tipul vegeta#iei i are valorile'
, 8 0; m
0
(n cazul st+ncriilor i gruprilor acvatice>
@ 8 0; m
0
(n cazul mlatinilor>
* 8 0; m
0
pentru !uruieniuri>
0; 8 ,-- m
0
(n cazul pa6itilor punilor f+ne#elor>
9-- 8 ,--- m
0
pentru pduri1
Forma su2rafeei variaz (n func#ie de stadiul de dezvoltare a fitocenozei fiind su! form de'
ptrat>
dreptunghi>
cerc1
.erioada o2tim3 de efectuare a releveelor variaz cu'
tipul de vegeta#ie>
altitudinea1
Pentru (ntocmirea acestei liste tre!uie cunoscut !ine flora1 2peciile necunoscute se
identific pe loc cu a6utorul determinatoarelor iar dac acest lucru nu este posi!il acele plante se
colecteaz i se analizeaz (n la!orator1
(bservaie; 4n aceast list sunt o!ligatoriu nota#i i indicii fitocenologici cantitativi a!unden#a-
dominan#a i eventual frecven#a1
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - /9 -
'ista floristic3 re2re6int3 releveul fitocenologic reali6at 2e o su2rafa3 de 2rob3.
.entru 2aEitiC 23duri i tuf3riuri din etaEul colinar i cam2estru se recomand3
lunile a2rilie G iunieC iar 2entru cele montaneC subal2ine i al2ine 2recum i
buruieniuri lunile iunie G august.
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
0I5 DE DOCUMENTARE NR.1@
F)%+?%,>A. AB/,=%,>A )%'AT$?0
Borma elementar de prezentare a datelor referitoare la o !iocenoz este lista floro-
faunistic const+nd (n denumiea ta&onilor identifica#i (n pro!e i denumirea sau codurile pro!elor
(n care au fost gsi#i1
.arametrii cantitativi ai !iocenozei sunt'
frecven#a>
a!unden#a>
dominan#a>
constan#a>
indice de semnifica#ie ecologic>
indice de afinitate cenotic1
p
)elaie de calcul; B U -------- ` ,-- \
P
unde' p 8 nr1 de pro!e (n care apare specia datJanalizat>
P 8 nr1 total de pro!e adunateJprelevate>
Brecven#a poate fi determint i folosind procedeul RaunViaer <numai pentru pa6iti=' un
dispozitiv standard 8 un cerc de s+rm cu aria de -, m
0
se arunc la (nt+mplarede ;- 8 ,-- ori pe
teren i se numrr cazurile c+nd (n cerc era mcar un individ din specia analizat1
Brecven#a speciilor poate fi influen#at de'
densitate>
distri!u#ia spa#ial a indivizilor1
n
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - /; -
Ta9onul Bdin grecescul t":i# L or.i!$D este re2re6entat de o s2ecie.
Frecvena unui ta9on este re2re6entat3 de ra2ortul 2rocentual dintre num3rul de
2robe care conin s2ecia considerat3 i num3rul total de 2robe adunate @n
acelai tim2.
Abundena unui ta9on este re2re6entat3 de ra2ortul 2rocentual dintre num3rul
indivi6ilor a2arinAnd unei s2ecii sau biomasa lor i num3rul sau biomasa tuturor
indivi6ilor s2eciilorC dintr8o 2rob3C din mai multe sau din totalul 2robelor recoltate
la un moment dat.
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
n
)elaie de calcul; A U -------- ` ,-- \
D
unde' n 8 nr1 de indivizi din specia datJanalizat>
D 8 nr1 total de indivizi ai tuturor speciilor prezente
Ti2uri de abunden3;
a!unden#a numeric>
a!unden#a (n !iomas1
(bservaie'
1. 5ste corect s se e&prime am!ele tipuri de a!unden# deoarece fiecare d alte indica#ii
asupra rolului popula#iilor (ntr-o !iocenoz1
2. A!unden#a numeric are valori (n cazul speciilor de talie mic meta!olism foarte intens dar
via# scurt iar a!unden#a (n !iomas are valori mari (n cazul speciilor de talie mare
meta!olism pu#in intens dar via# mai lung1
3. A!unden#a sufer fluctua#ii (n timp i spa#iu1
4n practic se folosesc sc3ri semicantitative de abunden3 mai pu#in precise dar mult mai rapide1
4n fitocenologie este larg utilizat scara Braun8BlanWuet;
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - /* -
TERMENI DE RE6INUT
ta9on biomas3 frecven3 abunden3
0 8 ta&onul este a!sent din pro!a respectiv>
1 8 doar indivizi izola#i>
2 8 indivizi numeroi
3 8 ta&onul este dominat (n pro!1
X 8 indivizi e&trem de rari>
1 8 indivizi foarte rari>
2 8 indivizi rari>
3 8 indivizi pu#in numeroi>
4 8 indivizi numeroi>
8 indivizi foarte numeroi1
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
0I5 DE DOCUMENTARE NR.1D
=(&$,A,>A. +(,STA,>A
=ominana numeric3 B=D a unui ta&on msoar influen#a e&ercitat de acesta (ntr-o
comunitate !iologic1
)elaie de calcul' = S 100 Y nK,
unde' n 8 numrul de indivizi apar#in+nd ta&onului considerat>
D 8 numrul total al indivizilor din comunitatea studiat1
?ominan#a ta&onilor vegetali se apreciaz utiliz+ndu-se o scar cu ; trepte < scara Graun-GlanTuet=
=ominana @n biomas3 B*D se calculeaz prin raportarea greut#ii unui ta&on la greutatea
total a indivizilor colecta#i (n pro!1
)elaie de calcul' * S 100 Y mK&
unde' m 8 greutatea total a indivizilor apar#in+nd ta&onului considerat>
3 8 greutatea total a tuturor indivizilor din pro!a studiat1
+onstana unui ta&on <K= se e&prim de o!icei prin clase de frecven# <Tisc*ler! 1-;;)'
specii accidentale <(nt+mpltoare= B este p+n la 0;\>
specii accesorii B U 0; 8 ;-\>
specii constante B U ;- 8 /;\>
specii euconstante B U /; 8 ,--\1
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - // -
=ominana este un indice care e92rim3 influena unei s2ecii @n structura i
funcionarea unei bioceno6e.
1 8 acoperire sla! su! ;\ din suprafa#a de pro!>
2 8 (ntre ; 8 0;\>
3 8 (ntre 0; 8 ;-\>
4 8 (ntre ;- 8 /;\>
8 (ntre /; 8 ,--\1
+onstana se refer3 la 2re6ena unei s2ecii @n una sau mai multe 2robe sau
bioceno6e.
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
0I5 DE DOCUMENTARE NR.1E
$,=$+% =% S%&,$F$+A>$% %+('(*$+0
$,=$+% =% AF$,$TAT% +%,(T$+0
)elaie de calcul' V S BF Y A Y 100DK10000
unde' B 8 frecven#a>
A 8 a!unden#a1
4n func#ie de valorile o!#inute pentru acest indice speciile se grupeaz (n urmtoarele clase'
4nainte de a calcula indicele de afinitate cenotic se calculeaz c+te trei valori pentru fiecare
pereche de pro!e studiate' a 8 numrul de ta&oni care apar concomitent (n am!ele pro!e> b -
numrul de ta&oni prezen#i doar (n prima pro!> c - numrul de ta&oni prezen#i doar (n cea de a
doua pro!1 Pe !aza acestor valori se calculeaz indicele de afinitate cenotic1
)elaii de calcul;
$ndicele Faccard S aKBa X b X cDM
$ndicele SZrensen S 2aKB2a X b X cDM
(bservaie;
1. Qalorile rezultat oscileaz (ntre - <nici o specie (n comun a U -= i , <toate speciile e&ist (n
am!ele pro!e ! U c U -=1
2. 4nmul#ind rezultatele o!#inute cu ,-- se o!#ine afinitatea 2rocentual31
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - /. -
$ndicele de semnificaie ecologic3 BVD reflect3 mai 2recis 2o6iia unei s2ecii @n
bioceno63C 2rin combinarea frecvenei BFD i abundenei BAD @ntr8o singur3 valoare.
V1 8 valori su! -,\>
V2 8 valori de -, 8 ,\>
V3 8 valori de ,, 8 ;\>
V4 8 valori de ;, 8 ,-\>
V 8 valori peste ,-\1
5&ist o coresponden# (ntre clasele de constan# <K= i
clasele indicelui de semnifica#ie ecologic <P='
specii accidentale corespund clasei P,>
specii accesorii clasele P0 i P)>
specii caracteristice clasele P9 i P;1
$ndicele de afinitate cenotic3 B[D m3soar3 asem3narea dintre com2o6iiile a dou3
comunit3i biologice Bbioceno6eD.
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
3. ?iferen#a dintre indicii Maccard i 2arensen este c cel de al doilea d o pondere sporit
speciilor (nt+lnite (n am!ele pro!e <a este (nmul#it cu 0=1
0I5 DE DOCUMENTARE NR.1F
A++$=%,T% =% &/,+0
Gaza reglementrilor privind accidentele de munc (n Rom+nia o constituie
'egea nr. 31"K2004 i normele de aplicare ale acesteia1 Potrivit acestei legi'
?e asemenea se pot considera accidente de munc'
accidentul suferit de persoane aflate (n vizit la (ntreprindere iJsau unitate cu permisiunea
anga6atorului>
accidentul suferit de orice persoan ca urmare a unei ac#iuni (ntreprinse din proprie
ini#iativ pentru prevenireaJ(nlturarea unui pericol care amenin# avutul pu!lic sau privat>
accidentul de traseu dac deplasarea s-a fcut (n timpul i pe traseul normal de la
domiciliul lucrtorului la locul de munc organizat de anga6ator i invers>
accidentul suferit de orice persoan ca urmare a unei ac#iuni (ntreprinse din proprie
ini#iativ pentru salvarea de vie#i omeneti>
accidentul suferit (nainte sau dup (ncetarea lucrului dac victima prelua sau preda unelte
de lucru locul de munc utila6ul ori materialele dac schim!a (m!rcmintea personal
echipamentul individual de protec#ie sau orice alt echipament pus la dispozi#ie de anga6ator>
accidentul determinat de calamit#i naturale cum ar fi furtun viscol cutremur inunda#ie
alunecri de teren trsnet <electrocutare= dac victima se afl (n timpul procesului de
munc sau (n (ndeplinirea sarcinilor de serviciu1
+lasificarea accidentelor de munc3
a. (n raport cu urmrile produse i cu numrul de persoane accidentate'
A++$=%,T
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - /@ -
.rin accident de munc3 se @nelege v3t3marea violent3 a organismului i into9icaia
acut3 2rofesioanl3C care au loc @n tim2ul 2rocesului de munc3 sau @n @nde2linirea
@ndatoririlor de serviciu i careC 2rovoac3 inca2acitate tem2orar3 de munc3 B$T&D de
cel 2uin 3 6ile calendaristiceC invaliditate B$,?D ori deces B=D.
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
care produce incapacitate
temporar de munc de cel
pu#in ) zile calendaristice
care produce
invaliditate
mortal colectiv c+nd sunt
accidentate cel pu#in )
persoane (n acelai timp i
din aceeai cauz
b. (n func#ie de natura factorului de risc care determin accidentul'
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - .- -
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
0I5 DE DOCUMENTARE NR.2G
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - ., -
ACCIDENTE
ACCIDENTE
%'%+T)$+%
provocate de trecerea curentului electric prin
corpul uman care pot fi urmate de arsuri iJsau
electrocutri
+<$&$+%
provocate de contactul cu
su!stan#e corozive caustice iJsau
to&ice care pot provoca into&ica#ii
sau arsuri chimice
+(&B$,AT%
sunt produse de mai mul#i
factori de natur diferit
T%)&$+%
provocate de contactul cu flacra
deschis radia#ii calorice intense sau de
temperatura ridicat din spa#iul de lucru
)A=$(A+T$?%
determinate de lucrul cu surse
radioactive care pot provoca iradierea
organismului
&%+A,$+%
provocate de corpuri (n micare
sau de o!iecte dure ascu#ite
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
)%*/'$ =% .)$& AF/T()
%ta2ele 2rimului aEutor;
(ncercm s sta!ilim comunicarea cu persoana rnitJaccidentat>
dac nu rspunde i nu reac#ioneaz (n nici un fel la stimulii ver!ali sau la atingeri
(nseamn c nu este contient i atunci tre!uie verificate imediat cele dou func#ii vitale'
respiraia i circulaia <controlul pulsului la nivelul g+tului la nivelul (ncheieturii m+inii=>
realizarea resuscitrii1
1. .rimul aEutor @n ca6 de 2l3gi;
dezgolirea regiunii vtmate>
oprirea hemoragiei>
!adi6onarea tegumentului din 6urul plgii cu alcol sanitar sau tinctur de iod>
splarea plgii cu solu#ii antiseptice>
acoperirea plgii cu comprese sterile>
fi&area pansamentului1
2. .rimul aEutor @n ca6 de 7emoragii;
se aeaz acidentatul (n de!itul dorsal cu capul mai 6os dec+t trunchiul i e&tremit#ile>
se identific tipul de hemoragie>
se efectueaz hemostaza provizorie prin compresiune' digital sau prin aplicarea garoului>
se iau msuri urgente pentru transportul rnitului>
hidratarea rnitului1
3. .rimul aEutor @n ca6 de lu9aiiKentorse;
se administreaz vtmatului calmante pentru a-i suprima durerea>
se aplic circular la nivelul articula#iei un manon (m!i!at (n ap rece pe o por#iune c+t mai
(ntins din mem!ru>
se fi&eaz manonul cu a6utorul unei fee efectu+nd un !anda6 compresiv>
se transport accidentatii la spital1
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - .0 -
.rimul aEutor re2re6int3 o serie de te7nici medicale sim2le 2entru salvarea vieiiC
2e care un om obinuit 2oate fi antrenet s3 le foloseasc3 @n situaii de urgen3
medical3C @nainte de intervenia te7nicienilor @n urgenele medicale sau a
doctorilor.
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
4. .rimul aEutor @n ca6 de @n ca6 de fracturi Bimobili6area 2rovi6orieD;
efectuarea hemostazei i pansarea plgii <(n caz de fractur deschis=>
imo!ilizarea provizorie a fracturii <se imo!ilizeaz prin aezarea atelelor deasupra i
dedesu!tul fracturii fi&+nd cele dou articula#ii vecine locului fracturrii cu a6utorul feei=>
transportul accidentatului 8 cu terga cu autosanitara la unitatea sanitar cu profil
chirurgical1
. .rimul aEutor @n ca6 de arsuri;
se scoate de su! ac#iunea agentului vulnerant>
se administreaz calmante pentru a preveni ocul>
se face tratamentul local al plgii 8 dac transportul va dura mult1
4. .rimul aEutor @n ca6 de oc;
se (ntinde !olnavul pe spate i se rid picioarele la )- cm de la sol>
se eli!ereaz cile respiratorii>
se oprete hemoragia>
se (nvelete accidentatul pentru a evita pierderile de cldur>
se imo!ilizeaz fracturile>
se urmrete starea de cunotin# i semnele vitale>
nu se administreaz nimic pe cale !ucal>
se cheam a6utor pentru transport la o unitate medical1
SUNA6I LA 112 DAC AVE6I O URGEN6M ?ac suna#i la ,,0 tre!uie s anun#a#i'
ce urgen# ave#i>
unde este urgen#a>
unde v afla#i>
de la ce numr de telefon suna#i>
cum v numi#i1
:peratorul evalueaz urgen#a apelantului (n func#ie de informa#iile primite i transmite
aceste informa#ii la agen#iaJagen#iile de urgen# a!ilitate (n rezolvarea cazului respectiv1 ?ac este
nevoie de interven#ia tuturor agen#iilor datele preliminare ale cazului se transmit simultan (n
ma&imum 0 8 ) secunde1 ?up furnizarea acestor datetre!uie s rm+ne#i la telefon pentru a fi
pui (n legtur cu agen#ia de urgen# de are ave#i nevoie i pentru a primi eventualele
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - .) -
E ,INE DE 5TIUTM
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
recomandri1 ?ac legtura cu numrul ,,0 se (ntrerupe tre!uie s suna#i din nou1 Rm+ne#i calmi
i rspunde#i la toate (ntre!rile> nu (nchide#i p+n nu vi se spune1
0I5A DE LUCRU NR.1
FA+T()$ '$&$TA,>$. '$&$T% =% T('%)A,>0
Sarcin3 de lucru;
1. 2ta!ili#i factorii limitan#i i limitele de toleran# pentru urmtoarele specii'
S.%+$A FA+T()
'$&$TA,T
'$&$T% =%
T('%)A,>
0
FA+T()
'$&$TA,T
'$&$T% =%
T('%)A,>
0
FA+T()
'$&$TA,T
'$&$T% =%
T('%)A,>
0
Qra!ia
Bluture de
mtase
3slin
Crap
2. 2e tie c atunci c+nd varia#iile factorilor a!iotici sunt regulate nu sunt foarte accentuate i
nu depesc limitele de toleran# organismele se adapteaz <prin modificri morfologice fiziologice
comportamentale=1 2pecifica#i minim ) adaptri ale organismelor la temperaturi ridicate i sczute
precum i la umidit#i ridicate i sczute1
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - .9 -
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a

0I5A DE LUCRU NR.2
'A,> T)(F$+
Sarcin3 de lucru; 4nscrie (n csu#ele li!ere categoriile trofice corespunztoare de consumatori1
4ncearc s gseti i specii care se pot (ncadra (n aceste categorii i sunt legate prin rela#ii de
hrnire1 Po#i face mai multe variante1
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - .; -
.roduc3tori 2rimari
.'A,T%
$%)B(AS%
=%T)$T(FA*$
=%S+(&./,0T()$
.roduc3tori 2rimari
A)B()$
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
0I5A DE LUCRU NR.8
'A,>/)$ T)(F$+%
Sarcin3 de lucru; Alctui#i lan#uri trofice ier!ivore (ntr-o !iocenoz forestier folosind speciile din
ta!elul de mai 6os'
.roduc3tori
B2lanteD
,iveluri trofice ale consumatorilor
$erbivore
Fitofage
B+1D
-oofage de ordin $$
B+2D
+arnivore de
ordin $$$ B+3D
+arnivore
2ara6ite
Brunzi -cer! cprior
-iepure
-melci
-urs lup vulpe
-!ursuc vulpe dihor
hermin nevstuic
!ufni# oim
-!roasc !roasc
r+ioas viper arpe
op+rl arici
-privighetoare pi#igoi
cintez himenoptere
grangur cuc muscar
pitulice
-liliac c+rti# erete
oim
-purici
-arici vulpe oim
-erete
-oim vulpe
-purici cpue
Rdcini -mistre#
oarece de
c+mp
oarece de
pdure
-lup !ufni# hermin
nevstuic vulpe
cucuvea erete dihor
-purici cpue
Bructe -porum!el
turturea
gai# mierl
strurz
-p+r
veveri#
-g+ndaci
viespi
-6der dihor pisic
sl!atic uliu erete
orli# cpue
-6der dihor pisic
sl!atic cucuvea
-himenoptere prigorie
-purici cpue
Lemn coa6 -!uprestide
scolitide
-ciocnitoare
himenoptere
-cpue
himenoptere
,ot3; speciile necunoscute identifica#i-le utiliz+nd determinatoarele atlasul au alte surse de
informare1
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - .* -
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
0I5A DE LUCRU NR.2
)%>%A T)(F$+0
Sarcin3 de lucru; 2ta!ilete o re#ea trofic (nscriind (n fiecare csu# o specie trofic legat de
celelalte conform sge#ilor1 Hterge pe r+nd fiecare specie i analizeaz consecin#ele dispari#iei ei
din !iocenoz1
AT%,>$% : 8 Du uita c sge#ile indic sensul circula#iei materiei i nu speciile care costituie hran1
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - ./ -
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
0I5A DE LUCRU NR.3
T%&.%)AT/)A A.%$
+erin3; 3sura#i temperatura apei r+ului 111111111111111 trece#i datele (n ta!elul cu forma de mai 6os i
prelucra#i-le #in+nd cont de urmtoarele reguli de 2relucrare a temperaturii apei'
prelucrarea temperaturii apei const (n calculul valorilor medii decadale i e&tragerea
valorilor ma&ime i minime lunare>
temperaturile medii decadale ale apei se calculeaz ca medii aritmetice ale valorilor
corectate de la ora / diminea#a din decada respectiv> dac lipsesc , 8 0 valori media se
face cu cele . 8 @ valori>
temperatura medie lunar reprezint media aritmetic a mediilor decadale din luna
respectiv>
temperatura ma&im i minim se alege din toate citirile <de la ora / i ,/= ale lunii
respective1
'una;........................

=ata
Tem2eraturaC
0
+ Tem2. medie
decadal3C
0
+
Tem2. medie
lunar3C
0
+
Tem2.
ma9.C
0
+
Tem2.
min.C
0
+ (ra 5 (ra 13 (ra 15
1
2
3
4

4
5
!
"
10
11
..........
..........
30
31
0I5A DE LUCRU NR.@
/&$=$TAT%A S('/'/$
Tema; Determinarea umiditii solului prin metoda gra/imetric
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - .. -
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
.rinci2iul metodei; : pro! de sol c+ntrit la !alan#a analitic se usuc (n etuv la ,-;
-
C p+n
la greutate constant i apoi se rec+ntrete1 ?iferen#a de greutate o!#inut (nainte i dup uscare
e&primat procentual reprezent umiditatea1
)eactivi A2aratur3 &od de lucru +alculul re6ultatelor
-se recolteaz solul (n vase cre
au (nchidere ermetic put+nd fi
pstrate (n frigider ma&1 09 ore>
-se c+ntresc la !alan#a
analitic (ntr-o fiol de c+ntrire
,- g de sol>
-se introduce fiola (n etuv cu
capacul alturi>
- se usuc pro!a timp de 9 ore>
- se scoate pro!a i se introduce
(n e&icator pentru rcire timp de
b ore>
-se c+ntrete pro!a>
-se introduce din nou pro!a (n
etuv i se las (nc 9 ore>
- se scoate pro!a i se introduce
(n e&icator pentru rcire timp de
b ore>
-se c+ntrete pro!a>
-dac diferen#a dintre cele dou
c+ntriri nu este mai mare de -9
mg se consider c pro!a a
a6uns la greutate constant'
-(n caz contar se repet
opera#iile de uscare rcire i
rec+ntrire1
100

=
uscat
uscat ud
s
G
G G
U
unde'
Eug 8 greutatea pro!ei
umede g>
Euscat 8 greutatea pro!ei
uscate g>
0I5A DE LUCRU NR.D
F)%+?%,>A. AB/,=%,>A
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - .@ -
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
1. ?efini#i frecven#a i a!unden#a preciza#i rela#iile de calcul cu denumirea termenilor care intervin
(n aceste rela#ii1
2. Calcula#i frecven#a speciilor pentru !iocenoza A i a!unden#a speciilor pentru !iocenoza G'
a. 'A+
,r.
crt.
S2ecia ,um3r de
indivi6i
F
, Lipitoare 0
0 2coic de lac 0)
) Larv de coleopter 9
9 Crustaceu ))
; Caras ,,
* Gi!an 0
b. .0=/)%
,r.
crt.
S2ecia ,um3r de
indivi6i
A
, Bluture 0)
0 Qiespe ,,
) 3iriapod /
9 Groasc .
; Ciocnitoare )
* Qulpe 0
/ Pduche l+nos *
0I5A DE LUCRU NR.E
$,?%ST$*A)%A +A,T$TAT$?0 A
.(./'A>$$'() B$(+%,(-%'()
1. Pentru ecosistemul unei culturi agricole cu suprafa#a de ,-- m
0
s-a (ntocmit (n urma
analizei prin metoda suprafe#elor de pro! urmtoarea list floristic'
,r. ,r. indivi6i
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - @- -
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
crt. S2ecia K ta9onul su2rafaa A su2rafaa B su2rafaa +
, Porum! * * .
0 Lo!od roie 0 9 -
) Ppdie ) ) ,
9 Coada calului - 0 0
; Basole , , 0
* 2fecl roie 0 , 9
2e cere s calcula#i'
frecven#a speciilor prezente>
a!unden#a relativ a ta&onilor1
2. Calcula#i dominan#a (n !iomas a speciilor fitocenozei de mai sus utiliz+nd datele din
ta!elul de mai 6os1 Interpreta#i rezultatele o!#inute1
,r.
crt.
S2ecia K ta9onul &asaC g
, Porum! 0;--
0 Lo!od roie ,*-
) Ppdie ,0-
9 Coada calului .-
; Basole ,,-
* 2fecl roie ,,--
0I5A DE LUCRU NR.F
$,=$+$ ST)/+T/)A'$ A$ B$(+%,(-%$
Sarcini de lucru;
1. instala#i capcane la nivelul solului pentru colectarea de material !iologic <insecte melci etc=
2. (ntocmi#i lista floristic>
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - @, -
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
3. estima#i frecven#a speciilor din pro!ele colectate>
4. estima#i a!unden#a speciilor din pro!ele colectate>
. compara#i pro!ele din diferite zone ale aceluiai ecosistem dar i din ecosisteme diferite>
4. sta!ili#i speciile constante>
5. sta!ili#i speciile dominante (n !iocenoza investigat>
!. compara#i !iocenozele cu a6utorul indicelui de afinitate cenotic>
)ecomand3ri;
a!unden#a speciilor sau a unor grupe de organisme se poate reprezenta grafic su!
form de histograme>
cercetarea se poate face (n amonte sau (n aval de un punct de deversare a unor
poluan#i>
compara#i rezultatele o!#inute de diverse grupe de lucru1
,ot3; Bia de lucru se va completa pe parcursul (ntregului interval orar (n care se discut
con#inuturile temei "n/estigarea cantitati/ a populaiilor biocenozelor1
0I5 DE O,SERVA6IE PENTRU ECOSISTEMELE
TERESTRE
A. $,F()&A>$$ .)$?$,= -(,A (BS%)?AT0 1$ .%)S(A,%'% +A)% A/ .A)T$+$.AT;
A.11Coordonatele geografice ale zonei'AAAAAAAAAAAAAAAA11
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - @0 -
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
A.21?enumirea locului unde au loc o!serva#iile'
a= denumirea oficial < (nscris pe hr#i =AAAAAAAAAAAAAAAA
!= denumirea localAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA11
A.3.Dumele celui care realizeaz o!serva#iaAAAAAAAAAAAAAA11
A.4.?ata o!serva#ieiAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
A..Cunoate#i zona
!ine pu#in sunt aici pentru prima oar
A.4.Care este gradul de acces la zona o!servat'
uor cu maina uor cu piciorul dificil foarte greu
A.5.Ce tipuri de activit#i antropice o!serva#i (n zon'
turism punat construc#ii culturi agricole defriri altele
B. +A)A+T%)$ST$+$'% B$(T(./'/$;
B.11Bactori geografici1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
B.2.Bactori geologici'111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
B.31Bactori mecanici1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
B.41Bactori fizici' - caracteriza#i condi#iile climatice din ziua (n care a#i vizitat zona
- msura#i cu termometrul temperatura'
apeiAAAA1
aeruluiAAAA1
soluluiAAAAA11
- aprecia#i umiditatea soluluiAAAAAA
+. +A)A+T%)$ST$+$'% B$(+%,(-%$;
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - @) -
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
+.1.Popula#ia'
- lista floro-faunistic
Fitoceno6a -ooceno6a
+.2.2tructura fitocenozei'- vertical < vegeta#ie deas =AAAAAAAAAA1
- orizontal < vegeta#ie rar =AAAAAAAAAA11
+.3.Identificarea tipurile lan#urilor trofice <e&emple='
- ier!ivorAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA11
- detrivorAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA11
- !acterivor111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
- parazitic1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
- alte tipuri1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
=. +(&%,TA)$$K +(,+'/-$$;
S/*%ST$$ .)$?$,= )%A'$-A)%A (BS%)?A>$$'();
Pentru fiecare fi de o!serva#ie se alege o suprafa# de 0;J0;m1 4n total se aleg ; astfel de
suprafe#e care s acopere toate tipurile de ecosisteme din aria respectiv1
TEST DE EVALUARE I
T$./)$ =% %+(S$ST%&%
I.7!c$rcui=i it$r" cor$#pu!9<to"r$ r<#pu!#uui cor$ct: 2Gp
1. 2istemele ecologice sunt sisteme'
a1 (nchise>
!1 deschise>
c1 izolate>
d1 semideschise>
2. Pentru organismele terestre factorii limitan#i fundamentali sunt'
a1 lumina i aerul>
!1 apa i compozi#ia chimic a solului'
c1 apa i aerul>
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - @9 -
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
d1 micrile aerului i gravita#ia>
3. :rganismele cu aceeai func#ie trofic alctuiesc'
a1 un ciclu trofic>
!1 o re#ea trofic>
c1 un nivel trofic>
d1 un lan# trofic>
4. 4n cadrul piramidei trofice'
a1 fiecare organism este controlat de organisme de pe acelai nivel>
!1 organismele nu interac#ioneaz>
c1 fiecare nivel trofic este controlat de alte nivele>
d1 organismele interac#ioneaz la (nt+mplare>
. 4n lan#urile trofice detrivore prima verig este reprezentat de'
a1 materia organic moart>
!1 materia mineral>
c1 materia organic vie>
d1 plante verzi>
II.Pr$ci9"=i *"o"r$" .$ ".$*<r " $!u!=urior .$ +"i Ho#: 13
p
,1 Piramida trofic se mai numete i piramid eltonian1 A B
01 3ediul cosmic este component al !iotopului 1 A B
)1 ?in categoria consumatorilor fac parte !acteriile i ciupercile1 A B
91 Apa su! toate formele sale alctuiete mediul hidrologic1 A B
;1 3rimea unui nivel trofic se poate e&prima doar prin numrul indivizilor1 A B
III. Co+p$t"=i #p"=ii$ i>$r$: 1Gp
,1 7rana circul (n !iocenoze numai de la 11111<,=11111 la 11111<0=111111
01 Biin#ele vii sunt 11111<)=111111 de mediul lor (ncon6urtor1
)1 :rganismele oligotermale tolereaz 11111<9=11111 foarte sczute1
91 4n clasa de optim 11111<;=11111 se realizeaz cu eficien# ma&im1
$?. %nunai legea toleranei. 102
?. .re6entai sc7ematic relaiile dintre com2onentele unui ecosistemC definii relaiile i
e9em2lificai8le 2rin cAte 2 e9em2le 2entru fiecare ti2. 32
NOT:Se acord 10p din oficiu.Timp de lucru 1 or
TEST DE EVALUARE II
FA+T()$ AB$(T$+$
$.#ncercuii litera cores2un63toare r3s2unsului corect; 12
1. %ermometrele ordinare au rezervorul umplut cu'
a1 ulei> !1 mercur> c1 acid acetic> d1 ap>
2. Eirueta Pild se folosete pentru msurarea'
a1 temperaturii> !1 umezelii> c1 direc#iei v+ntului> d1 presiunii atmosferice>
3. Pluviometrele se instaleaz'
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - @; -
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
a1 la nivelul solului> !1 (n ar!ori> c1 pe st+lpi> d1 oriunde>
$$. Stabilii valoarea de adev3r a enunurilor de mai EosC @ncercuind litera A dac3 enunul este
adev3rat sau litera F dac3 acesta este fals; 102
,1 Umiditatea solului se poate determina prin metod volumetric1 A B
01 %ermometru de tip 2avinov este utilizat p+n la ad+ncimi de )- cm1 A B
)1 Adpostul meteorologic este construit din metal1 A B
91 7igrometrul chimic se utilizeaz pentru msurarea umidit#ii a!solute1 A B
$$$. +lasificai termometrele du23 ti2ul constructiv. 202
$?. Stabilii cores2ondena dintre elementele celor dou3 coloane; 102
A. 2arametru B. instrument de m3sur3
,1 viteza v+ntului
01 cantitatea de precipita#ii
)1 umezeal relativ
a1 higrograf
!1 anemometru
c1 pluviograf
d1 termograf

?. )ecunotei a2aratul din figura de mai Eos. Se cere s3; 32
- a1 denumi#i aparatul>
- !1 enumera#i elementele componente>
- c1descrie#i func#ionarea acestuia>

NOT:Se acord 10p din oficiu.Timp de lucru 1 or
0I5 DE AUTOEVALUARE
$,?%ST$*A)%A +A,T$TAT$?0 A .(./'A>$$'() B$(+%,(-%'()
+erinte;
1. Privi#i cu aten#ie timp de *- secunde desenul din figura de mai 6os>
Calcula#i valorile a!unden#ei i frecven#ei speciilor dac rezultatele sunt o!#inute (n urma
e&ecutrii releveului (ntr-o pune pe o suprafa# de pro! de 0; m
0
> 402
Caracteriza#i din punct de vedere al constan#ei speciile prezente> 102
Calcula#i indicele de semnifica#ie ecologic pentru fiecarea specie prezent1 202
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - @* -
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
c 8 specia ,
d 8 specia 0
e 8 specia )
f 8 specia 9
2. =efinii indicele de afinitate cenotic3. .reci6ai relaiile de calcul i semnificaia termenilor
care intervin @n relaii. 202
NOT:Se acord 10p din oficiu.Timp de lucru 1 or
Compar rezola/area cu cea a profesorului.
SOLU6II
0I5A DE LUCRU NR.D
D.2
".
100
1
1
= = = = = =
b c c l s l
F F F F F F
;
% 100 = = = = = =
b c c l s l
F F F F F F
;
>.
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - @/ -
:
; < ; : ;
=
= = <
: :
:
: = = ;
=
= < ; <
<
=
; : ; : =
= <
: <
; : = ; :
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
100
60
23
=
f
A
;
% 33 , 3> =
f
A

100
60
3
=
c
A
;
% 5 =
c
A

100
60
11
=
v
A
;
% 33 , 1> =
v
A

100
60
2
=
v
A
;
% 33 , 3 =
v
A


100
60
7
=
m
A
;
% 66 , 11 =
m
A

100
60
6
=
p
A
;
% 10 =
p
A

100
60
>
=
b
A
;
% 33 , 13 =
b
A

0I5A DE LUCRU NR.E
E.1
100
3
3
=
p
F
;
% 100 =
p
F

100
4>
20
=
p
A
;
% 66 , 41 =
p
A

100
3
2
=
lr
F
;
% 66 , 66 =
lr
F 100
4>
6
=
lr
A
;
% 50 , 12 =
lr
A
100
3
3
=
p
F
;
% 100 =
p
F

100
4>
7
=
p
A
;
% 5> , 14 =
p
A

100
3
2
=
cc
F
;
% 66 , 66 =
cc
F 100
4>
4
=
cc
A
;
% 33 , > =
cc
A

100
3
3
=
f
F
;
% 100 =
f
F

100
4>
4
=
f
A
;
% 33 , > =
f
A

100
3
3
=
sr
F
;
% 100 =
sr
F

100
4>
7
=
sr
A
;
% 5> , 14 =
sr
A

E.2
100
4070
2500
=
p
G
;
% 42 , 61 =
p
G

100
4070
>0
=
cc
G
;
% ?6 , 1 =
cc
G

100
4070
160
=
lr
G
;
% ?3 , 3 =
lr
G 100
4070
110
=
f
G
;
% 70 , 2 =
f
G

100
4070
120
=
p
G
;
% ?4 , 2 =
p
G

100
4070
1100
=
sf
G
;
% 02 , 27 =
sf
G


TEST DE EVALUARE I TIPURI DE ECOSISTEME

Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - @. -
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
$. 1 8b 2 8c 3 8 c 4 8 c 8 a 94 2
$$. 1 8 A 2 8 A 3 8 F 4 8 A 8 F 93 2
$$$. 92 2

1 G st+ngaM 2 G dreaptaM 3 G dependenteM 4 G temperaturiM G meta!olismulM
$?. 10 2
?. 32

-realizare corect a schemei 8 " 2
- definirea lui A R C 8 393 2
-e&emplificare corect ptr1 A R C 8 2B394D 2
TEST DE EVALUARE II 0ACTORI A,IOTICI

$. 1 8b 2 8c 3 8 c 39 2
$$. 1 8 F 2 8 A 3 8 F 4 8 A 492C 2
$$$. 49 2
=u23 ti2ul constructivC termometrele 2ot fi;
termometre cu mercur>
termometre cu alcool>
termometre reversi!ile cu mercur>
termometre electrice>
$?. 1 8 b 2 8 c 3 Ga 393C33 2
?. 32

-a1 Pluviometru I3 8 2
- !1 5lemente componente' 8 93 2
corpul pluviometrului>
colectorul>
dispozitiv de zpad>
epru!eta pluviometric>
p+lnie>
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - @@ -
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
-c1 func#ionare 8 1 2
0I5 DE AUTOEVALUARE I INVESTIGAREA CANTITATIV A POPULA6IILOR ,IOCENOKEI
100
1
1
4 3 2 1
= = = = F F F F
;
% 100
4 3 2 1
= = = = F F F F
;
100
3>
?
1
= A
; % 6> , 23
1
= A
100
3>
11
2
= A
; % ?4 , 2>
2
= A
100
3>
11
3
= A
;
% ?4 , 2>
3
= A

100
3>
7
4
= A
; % 42 , 1>
4
= A
%oate cele patru specii sunt din punct de vedere al constan#ei euconstante deoarece B g /;\>
100
10000
6> , 23 100
1

= W
; % 6> , 23
1
= W
100
10000
?4 , 2> 100
2

= W
; % ?4 , 2>
2
= W
100
10000
?4 , 2> 100
3

= W
;
% ?4 , 2>
3
= W

100
10000
42 , 1> 100
4

= W
; % 42 , 1>
4
= W
,I,LIOGRA0IE
1. A&inte 21 1a1 <ndrumar practic de ecologie! 5ditura 2am 2onhs Iai 0--)
2. Cenu R1 =eteorologie i climatologie!Lucrri de la!orator Universitatea
"Htefan cel 3are$ 2uceava,@@*
3. Ciarnu R1 1a1 Ecologie i protecia mediului! manual ptr1 clasa a X-a 5ditura
5conomic Preuniversitaria Gucureti 0--9
4. ?iaconu C1 1a1 >idraulic i *idrologie! 51?1P1 Gucureti ,@.-
. ?rgulescu C1 2(r!u I1 0racticum de fitocenologie! edi#ia a II-a Bacultatea de Htiin#e
2i!iu ,@@.
4. Eldean D11a1 Ecologie i protecia mediului! manual ptr1 clasa a XII-a
5ditura 5conomic Preuniversitaria Gucureti 0--0
5. Ehenescu D1 1a1 Ecologie! manual ptr1 clasa a IX-a 5ditura LQ2 Crepuscul
Gucureti 0--9
!. 3ohan Eh1 Ardelean A1 Ecologie i protecia mediului! manual preparator 5ditura
2caiul Gucureti ,@@)
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - ,-- -
AUXILIAR CURRICULAR clasa a IX-a
". Ra!olu H1 ?1 "giena i protecia muncii ?n domeniul proteciei mediului!
(ndrumar au&iliar 5ditura Universit#ii Piteti 0--@
10. 2tnescu ?1 1a1 "nstrumente i te*nici de laborator! manual ptr1 clasa a X-a
5ditura LQ2 Crepuscul Ploieti 0--;
11. 2urp#eanu 31 C*imia mediului! %ipografia Universit#ii %ehnice "Eh1 Asachi$
Iai ,@@@
12. %eodorescu I1 1a1 Ecologie i protecia mediului! manual ptr1 clasa a X-a 5ditura
Constela#ii Gucureti 0--,
13. Curriculum clasa a "#$a! ?omeniul pregtirii de !az 8
Protec#ia mediului Gucureti 0--@
14. %%%.google.ro
Domeniul pregtirii de baz' Protec#ia mediului
Calificarea profesional' %ehnician ecolog i protec#ia calit#ii mediului - ,-, -