Sunteți pe pagina 1din 55

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I INOVRII

CURRICULUM
pentru clasa a IX-a
DOMENIUL RE!TIRII DE "A#
INDUSTRIE ALIMENTAR
$%%&
'
AUTORI(
I)ana "R*N#ARU Inginer, profesor grad didactic I, Colegiul de Industrie
Alimentar "Elena Doamna", Galai
Cr+st+na "RUMAR Inginer, profesor grad didactic I, Colegiul Tehnic de
Industrie Alimentar "Dumitru Mooc", Bucureti
Ana Dan+ela CRISTEA Inginer, profesor grad didactic I, Colegiul de Industrie
Alimentar "Elena Doamna", Galai
A,r+ana CO#A Inginer, profesor grad didactic I, Colegiul Tehnic de
Industrie Alimentar "Dumitru Mooc", Bucureti
Dana ION Inginer, profesor grad didactic I, Colegiul de Industrie
Alimentar "Elena Doamna", Galai
Ca-el+a !RO#AVU Inginer, profesor grad didactic I, Colegiul de Industrie
Alimentar "Elena Doamna", Galai
Mar+a Lu-+n+.a NIC/ITA Inginer, profesor grad didactic I, Colegiul de Industrie
Alimentar "Elena Doamna", Galai
El+sa0eta TAC/E Inginer, profesor grad didactic I, Colegiul Tehnic de
Industrie Alimentar "Dumitru Mooc", Bucureti
Ca-el+aVIERIU Inginer, profesor grad didactic I, Colegiul de Industrie
Alimentar "Elena Doamna", Galai
I)ana VLAD Inginer, profesor grad didactic I, Colegiul Tehnic de
Industrie Alimentar "Dumitru Mooc", Bucureti
CONSULTANI(
Cat+nca SCRIOTEANU E!pert C"DI#T
Clau,+a CLINESCU E!pert C"DI#T
$
MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I INOVRII
LAN DE 1NVM*NT
Clasa a IX-a
Ar+a curr+cular2 Te3n)l)4++
Domeniul pregtirii de baz n INDUSTRIE ALIMENTAR
Cultura ,e spec+al+tate 5+ pre42t+re pract+c2 s2pt2-6nal2
M),ulul I Mater++ pr+-e 5+ -ater+ale 7n +n,ustr+a al+-entar2
Total ore$an% &'
din care% la(orator tehnologic )*
M),ulul II Opera.++ 5+ ut+la8e 7n +n,ustr+a al+-entar2
Total ore$an% +,
din care% instruire practic )*
M),ulul III S2n2tatea 5+ secur+tatea -unc++
Total ore$an% &'
din care% la(orator tehnologic -
M),ulul IV M+cr)0+)l)4+a 5+ +4+ena 7n +n,ustr+a al+-entar2
Total ore$an% ./
din care% la(orator tehnologic )*
M),ulul V Opera.++ ,e 0a92 7n la0)rat)r
Total ore$an% ./
din care% la(orator tehnologic 01
T)tal )re:an( & )re s2pt; < => s2pt2-6n+ ? =$@ )re
Sta4++ ,e pre42t+re pract+c2 - Curr+culu- 7n ,e9A)ltare l)cal2
M),ulul V( B 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Total ore$an% ./
din care% la(orator tehnologic -
instruire practic ./
T)tal )re :an ? = s2pt; < C 9+le < > )re :9+ ? &% )re:an
TOTAL !ENERAL @'@ )re:an
N)t2( 3n clasa a I4-a stagiul de pregtire practic se desfoar 5n atelierele coal6
7 Denumirea i coninutul modulului 8a fi sta(ilit de ctre unitatea de 5n8m9nt cu a8i:ul
Inspectoratului ;colar, 5n 8ederea do(9ndirii unitilor de competen cheieRezolvarea de
probleme i Organizarea locului de munc din <tandardul de pregtire profesional.
=
LISTA UNITILOR DE COMETENE DIN STANDARDELE DE
RE!TIRE RODESIONAL E CARE SE DUNDAMENTEA#
CURRICULUMUL
Depo:itarea materiilor prime i a produselor finite - ni8el )
Transportul materiilor prime, a semifa(ricatelor i a produselor finite- ni8el )
Mrunirea materiilor de origine 8egetal i animal- ni8el )
<epararea amestecurilor- ni8el )
Amestecarea materialelor- ni8el )
#relucrarea termic a materiilor prime ni8el ,%
Igiena i securitatea muncii- ni8el )
Igiena i securitatea muncii- ni8el ,
=rgani:area locului de munc ni8el-)
>e:ol8area de pro(leme-ni8el )
@
MODULUL I( MATERII RIME I MATERIALE 1N INDUSTRIA
ALIMENTAR
'; N)t2 +ntr),uct+A2
Modulul Mater++ pr+-e 5+ -ater+ale 7n +n,ustr+a al+-entar2 face parte din cultura de
specialitate pentru domeniile de pregtire de (a: , clasa a I4-a liceu tehnologic i are alocat,
conform planului de 5n8m9nt, un numr de &' de ore, din care la(orator tehnologic )* ore6
Aspectele specifice pri8itoare la materiile prime i materialele folosite 5n industria
alimentar 8or fi preci:ate la modulele de specialitate, unde 8or fi pre:entate cerinele specifice
fiecrei tehnologii6
Din <tandardul de #regtire #rofesional competena% Apreciaz senzorial materiile prime
utilizate n industria alimentar se do(9ndete 5n cadrul pregtirii de (a: iar celelalte competene
din unitatea de competen 8or fi reali:ate la agentul economic i 5n cadrul ni8elului &6
$; Un+tatea: Un+t2.+le ,e c)-peten.e: re9ultate ale 7nA2.2r++ la care se reEer2 -),ulul Mater++
pr+-e 5+ -ater+ale 7n +n,ustr+a al+-entar2
Un+tatea ,e c)-peten.2(
Depo:itarea materiilor prime i a produselor finite - ni8el )
Re9ultatele 7nA2.2r++ la care se reEer2 -),ulul(
)6 Descrie materiile prime i materialele utili:ate 5n industria alimentar
,6 Aprecia: sen:orial materiile prime utili:ate 5n industria alimentar
&6 <ta(ilete destinaia materiilor prime i a materialelor
C
=; C)relarea re9ultatel)r 7nA2.2r++ 5+ cr+ter++l)r ,e eAaluare
DE"?MI>EA M=D?@?@?I% MATERII RIME I MATERIALE 1N INDUSTRIA ALIMENTAR
Cun)5t+n.e Depr+n,er+ Cr+ter++ ,e eAaluare
Re9ultatul 7nA2.2r++ '% Descrie materiile prime i materialele utili:ate 5n industria alimentar
Materii prime de origine 8egetal%
repre:entani
Materii prime de origine animal%
repre:entani
Materii prime de origine mineral%
repre:entani
Materiale% repre:entani
<electarea materiilor prime i materialelor
)6 Descrierea materiilor prime %
-de origine 8egetal% cereale Agr9u, or:, porum(B,
fin, legume, fructe, struguri, plante oleaginoase
Afloarea-soareluiB, sfecl pentru :ahr, cartof
- de origine animal% carne, pete, lapte, ouC
- de origine mineral% apa, sare comesti(il
,6 Descrierea materialelor% metalice, lemnoase,
celulo:ice, plastice, comple!e
&6 <electarea materiilor prime i a materialelor
utili:ate 5n industria alimentar
Re9ultatul 7nA2.2r++ $( Aprecia: sen:orial materiile prime utili:ate 5n industria alimentar
Metode de anali: sen:orial a materiilor prime
de origine 8egetal, animal i mineral
Anali:area sen:orial% a materiilor prime de
origine 8egetal
Anali:area sen:orial%a materiilor prime de
origine animal
Anali:area sen:orial% a materiilor prime de
origine mineral
)6 Identificarea materiilor prime de origine
8egetal, animal i mineral
,6 Efectuarea anali:ei sen:oriale a materiilor
prime de origine 8egetal, animal i mineral
dup% aspect, culoare, gust, miros, stare de
sntate, consisten6
>
Re9ultatul 7nA2.2r++ =( <ta(ilete destinaia materiilor prime i a materialelor
Domenii de utili:are a materiilor prime
de origine 8egetal, animal i mineral i a
materialelor
Gruparea materiilor prime i a materialelor
utili:ate 5n industria alimentar pe su(ramuri
)6 Enumerarea materiilor prime de origine
8egetal, animal i mineral i a materialelor
pentru%
-industria de morrit i panificaie
- industria prelucrrii legumelor i fructelor
-industria e!tracti8
- industria crnii
- industria petelui
- industria laptelui
F
@; C)n.+nutul E)r-2r++
"ecesitatea accenturii laturii formati8e a procesului de 5n8m9nt a condus la
proiectarea unui curriculum centrat pe competene6 = astfel de a(ordare urmrete centrarea
acti8itii ele8ilor nu pe asimilare mecanic a unor noiuni i concepte, ci pe de:8oltarea de
capaciti, priceperi, deprinderi i atitudini, care s duc la formarea de competene6
@a (a:a ela(orrii programei a stat <tandardul de #regtire #rofesional care conine%
?nitatea de competen
"i8elul
Daloarea creditului
Competene Are:ultatele 5n8riiB
Criterii de performan
Condiii de aplica(ilitate
#ro(e de e8aluare
Curriculum-ul se va utiliza mpreun cu Standardul de regtire ro!esional6
3n curriculum tre(uie s se regseasc coninuturi care s conduc la formarea tutur)r
re:ultatelor 5n8rii pre8:ute 5n standard6
<e 8or folosi metode de predare su( form de% studiu de ca:, Eocul de rol, re:ol8ri de
pro(leme i simulri6
Coninuturile corespun:toare re:ultatelor 5n8rii se corelea: cu numrul de credite
acordate pentru unitile de competen care corespund numrului de ore din planul de
5n8m9nt pentru cele trei tipuri de instruire% teoretic, practic sauFi de la(orator6
<e recomand ca orele de la(orator tehnologic s se efectue:e de ctre profesorul de
specialitate tehnic Ainginer industrie alimentarB, cu grupe de )/-)0 ele8i6
C)n.+nutul E)r-2r++ Nu-2r ,e )re al)cate
T)tal La0)rat)r
te3n)l)4+c
Materii prime de origine 8egetal% cereale Agr9u, or:, porum(B,
fin, legume, fructe, struguri, plante oleaginoase Afloarea-
soareluiB, sfecl pentru :ahr, cartof
Materii prime de origine animal% carne, pete, lapte, ou
Materii prime de origine mineral% apa, sare comesti(il
Materiale% metalice, lemnoase, celulo:ice, plastice, comple!e
'@ -
Metode de anali: sen:orial a materiilor prime de origine
8egetal, animal i mineral
$% 'G
G
Anali:a sen:orial% a materiilor prime de origine 8egetal
dup% aspect, culoare, gust, miros, stare de sntate, consisten6
Anali:a sen:orial%a materiilor prime de origine animal dup%
aspect, culoare, gust, miros, stare de sntate, consisten
Anali:a sen:orial% a materiilor prime de origine
mineral dup% aspect, culoare, gust, miros
Domenii de utili:are a materiilor prime de origine 8egetal,
animal i mineral i a materialelor
$ -
T)tal )re( => => 'G
"umrul de ore alocat pe teme este orientati8, rm9n9nd la latitudinea profesorului 5n
funcie de resursele materiale ale colii6
C; Resurse -ater+ale -+n+-e necesare parcur4er++ -),ululu+
#entru atingerea competenelor, pregtirea teoretic se 8a desfura 5n sli de clas sau
ca(inete tehnologice iar pregtirea practic de la(orator 5n la(oratoare de specialitate dotate
cu materiale, ustensile i aparatur specifice anali:ei sen:oriale a materiilor prime de origine
8egetal, animal i mineral6
>; Su4est++ -et),)l)4+ce
3ntregul demers didactic depus de profesor 5n procesul de predare-5n8are, tre(uie
s fie focali:at pe formarea re:ultatelor 5n8rii generale i speciali:ate cerute de domeniul
pregtirii de (a: 5n Industria alimentar6 #rofesorul are doar rolul de facilitator,
comunicator, cola(orator, implic9nd acti8 pe cel ce 5n8a6 <e pot utili:a metode ca%
o(ser8aia, munca independent, e!perimentul, simularea, pro(lemati:area, Eocul de rol,
e!erciiul, discuiile 5n grup care stimulea: g9ndirea critic, 5n8area prin proiecte, studiul
de ca:, (rainstormingul etc6
Aceasta se poate reali:a numai printr-o proiectare riguroas a acti8itii didactice,
prin folosirea celor mai adec8ate metode i miEloace de 5n8m9nt necesare unei pregtiri
performante 5n domeniu 6
Metodele de predare tre(uie s fie centrate pe ele8, s stimule:e participarea acti8 i
direct a ele8ilor 5n timpul procesului de 5n8are66
Dor fi promo8ate situaiile din 8iaa real i se 8a urmri aplicarea cunotinelor la
pro(leme reale, pentru a se ine cont 5n msur mai mare de ne8oile ele8ilor, ale angaEailor i
ale societii6 Ele8ilor li se 8a permite s aplice propriul mod de 5nelegere a coninutului,
prin descoperire, con8ersaie i reali:area de materiale cum ar fi% proiecte, scheme, portofolii6
>eparti:area numrului de ore pe coninuturi tematice se reali:ea: 5n funcie de
ritmul de 5n8are al ele8ilor i de comple!itatea coninutului6 Acti8itile la lecii 8or fi
&
8ariate, astfel 5nc9t, indiferent de stilul de 5n8are caracteristic, toi ele8ii s do(9ndeasc
competenele necesare6
<e recomand de asemenea organi:area predrii-5n8rii utili:9nd acti8iti
difereniate pe grupuri de ele8i care facilitea: procesul de 5n8are6 Aceast metod se poate
aplica pentru 8erificarea 5ntre colegi A8erificri i e8aluri ale lucrrilor 5ntre colegiB, Eoc de
rol Aele8ii se aEut reciproc, iar profesorul 5i 5ndrum pentru o 5n8are eficientB6
F; Su4est++ cu pr+A+re la eAaluare
EAaluarea se reali:e: 5n timpul parcurgerii modulului prin forme de 8erificare
continu a re:ultatelor 5n8rii6
E!ist trei tipuri de e8aluare %iniial, formati8 i sumati86
"valuarea ini#ial are rolul de a 8erifica dac ele8ul deine cunotinele i a(ilitile
necesare pentru a putea parcurge cu succes programul de formare6
"valuarea !ormativ asigur profesorului$ formatorului feed (acG-ul procesului de
predare i 5n8are6 #rin aceast e8aluare profesorul cunoate ni8elul de do(9ndire a noilor
cunotine i a(iliti de ctre ele8 i dac acesta este pregtit pentru a 5n8a noi su(iecte6
"valuarea !inal a modulului sau evaluarea sumativ ofer informaii asupra
5ndeplinirii criteriilor de reali:are a cunotinelor, a(ilitilor i atitudinilor i 8erific dac au
fost do(9ndite toate re:ultatele 5n8rii asociate modulului6 E8aluarea 8a cuprinde i
acti8iti practice 5n care se 8a urmri dac ele8ul este capa(il s lucre:e 5n echip, s re:ol8e
o pro(lem, s fac o pre:entare, s scrie un raport6
Aut)eAaluarea este una din metodele care capt o e!tindere tot mai mare datorit
faptului c ele8ii 5i e!prim li(er opinii proprii, 5i susin i moti8ea: propunerile6
Autoevaluarea i evaluarea n perec$i
#rofesorul 8a e!plica 5ntotdeauna ce se ateapt de la e8aluarea sumati8 i 8a discuta
i agreea cu ele8ii conte!tul de e8aluare pentru o 5ncheiere cu succes a modulului6
#rofesorul 5i 8a 5ncuraEa pe ele8i s se autoe8alue:e sau s se e8alue:e unul pe cellalt6
#rofesorul 8a pstra toate e8idenele e8alurii pentru a putea do8edi atingerea re:ultatelor
5n8rii din standardul de pregtire i din curriculum6
#ro(ele de e8aluare i autoe8aluare pot fi concepute su( form de fie de o(ser8aie,
fie de autoe8aluare, teste cu cele trei tipuri de itemi Ao(iecti8i, semio(iecti8i, su(iecti8iB6
#rofesorul de specialitate 8a folosi instrumente i metode de e8aluare di8erse,
corespun:toare i adaptate stilurilor de 5n8are ale ele8ilor, 5n funcie de coninutul
modulului, de posi(ilitile i resursele unitilor colare i nu 5n ultimul r9nd, 5n concordan
cu propria lor personalitate6
'%
#e parcursul parcurgerii modulului ele8ul tre(uie s fie supus e8alurii prin pro(e de
e8aluare diferite, 5n momente diferite, iar re:ultatul final al e8alurii Aatingerea
competenelorB 8a a8ea 5n 8edere progresul reali:at de acesta6
entru a pr)-)Aa -),ulul, eleA++ tre0u+e s2 ,e-)nstre9e c2 p)t 7ntrun+ t)ate
cr+ter++le as)c+ate cu t)ate re9ultatele;
Instru-ente ,e eAaluare rec)-an,ate(
Tema% &aterii prime de origine vegetal
';Ite-+ )0+ect+A+
';' Cu ale4ere ,ual2
Incercu+.+ l+tera A ,ac2 aE+r-a.++le sunt a,eA2rate 5+ D ,ac2 aE+r-a.++le sunt Ealse
)6 A H Gr5ul, fina, porum(ul, or:ul, ore:ul i secara sunt cereale6
,6 A H @egumele i fructele pot fi consumate numai dup o preala(il prelucrare6
&6 A H @egumele repre:int materia prim de (a: pentru o(inerea conser8elor6
>% )-AC ,-HC &-A6
';$ De t+p perec3e
Dace.+ c)resp)n,en.a ,+ntre c+Erele ,+n c)l)ana A care +n,+c2 le4u-e 5+ l+terele ,+n
c)l)ana " care +n,+c2 p2r.+le c)-est+0+le ale acest)ra
A-- -et),e ,e separare "-- aparate pentru separare
)6 ma:re
,6 conopid
&6 ceap
16 cartoful
a6 tu(erculi
(6 rdcin
c6 inflorescen
d6 (ul(i
e6 fruct
>% )-eC ,-cC &-dC 1-a6
';= Cu ale4ere -ult+pl2
1ncercu+.+ l+tera c)respun92t)are r2spunsulu+ c)rect(
#lantele oleaginoase constitue materia prim pentru fa(ricarea%
a6 :ahruluiC
(6 uleiuluiC
c6 igaretelor6
>% (
''
$; Ite-+ se-+)0+ect+A+
$;' Cu r2spuns scurt
Denumii dou fructe s9m(uroase6
>% 8iineC prune6
$;$ De c)-pletare
C)-pleta.+ spa.++le l+0ere ,+n te<tul ,e -a+ 8)s astEel 7nc6t aE+r-a.++le s2 capete
Aal)are ,e a,eA2r(
Gr9ul repre:int cereala destinat aproape 5n e!clusi8itate pentru o(inerea
IIIII66necesare o(inerii produselor de IIIIIII;
>% finiiC panificaie
$;= Intre02r+ structurate
Se ,2 ur-2t)area sc3e-2 +nc)-plet2 care repre9+n92 structura stru4urelu+;
se-+n.e
p+el+.2
stru4ure
c+)rc3+ne
a6 Denumii componentele ) i ,
(6 E!plicai rolul pieliei6
c6 Indicai dou domenii de utili:are a ciorchinilor
>% a; )-(oa(eC ,-mie:6
0; de proteEare a mie:ului6
c; furaEarea animalelor, drept com(usti(ili
'$
1
2
DI DE EVALUARE
Te-a: Materii prime de origine vegetal
Lec.+a: Analiza senzorial a cerealelor
Nr;
crt
Etapele ,e lucru uncta8
pr)pus
uncta8
)0.+nut
)6 E!plic principiul metodei la determinarea caracteristicilor
sen:oriale ale cerealelor6
,6 Alege din trusa de la(orator materialele necesare efecturii
anali:ei sen:oriale a cerealelor
&6 Anali:ea: culoarea pro(ei de cereale
16 Anali:ea: mirosul pro(ei de cereale
06 Anali:ea: gustul pro(ei de cereale
', Compar re:ultatele o(inute cu 8alorile din standard
+6 Hormulea: conclu:ii
*6 Timp de lucru )0 min6
TOTAL
#rofesorul 8a folosi instrumente i metode de e8aluare di8erse, date de propria lui
personalitate, de particularitile indi8iduale ale celor formai, c9t i de resursele materiale de
care dispune coala6
G; "+0l+)4raE+a
)6 Barariu I6 , 6a, &aterii prime i materiale !olosite n industria alimentar, Ed6 Didactic i
#edagogic, Bucureti, )..,
,6 Milcu D6, "ichita M6@6, 6a, regtire de baz n industria alimentar' Ed6 =scar #rint,
Bucureti, ,///
&6 "ichita @6M6, 6a6, Manual pentru cultura de specialitate, industria alimentar, Ed6 =scar
#rint, Bucureti, ,//1
16 "ichita @6M6, 6a6, Manual pentru pregtire practic, industria alimentar, Ed6 =scar #rint,
Bucureti, ,///
MODULUL II( OERAII I UTILAHE 1N INDUSTRIA ALIMENTAR
'; N)t2 +ntr),uct+A2
'=
Modulul Opera.++ 5+ ut+la8e 7n +n,ustr+a al+-entar2 face parte din cultura de
specialitate pentru domeniul Industrie alimentar, pregtire de (a:, clasa a I4-a liceu
tehnologic i are alocat un numr de +, de ore, din care instruire practic )* ore, conform
planului de 5n8m9nt6
Acest modul reunete unitile de competen Transportul materiilor prime,
semifa(ricatelor i a produselor finite, Mrunirea materiilor de origine 8egetal i animal,
<epararea amestecurilor, Amestecarea materialelor din <##-urile calificrilor din domeniul
Industrie alimentar de ni8el ) i #relucrarea termic a materiilor prime din <##-urile
calificrilor din domeniul Industrie alimentar de ni8el ,6
Aspectele specifice fiecrei calificri, pri8itoare la operaiile i utilaEele din industria
alimentar 8or fi studiate i aprofundate la modulele de specialitate 5n cadrul stagiilor de
practic de la agentul economic6
$; Un+t2.+le ,e c)-peten.e: re9ultate ale 7nA2.2r++ la care se reEer2 -),ulul
Un+t2.+le ,e c)-peten.2: re9ultate ale 7nA2.2r++ ,e n+Ael '(
Transp)rtul -ater++l)r pr+-e, a se-+Ea0r+catel)r 5+ a pr),usel)r E+n+te
Efectuea: transportul materialelor fluide6
Efectuea: transportul materialelor solide6
>eali:ea: transportul pneumatic6
M2run.+rea -ater++l)r ,e )r+4+ne Ae4etal2 5+ an+-al2
Definete operaia de mrunire
E!ecut mrunirea materialelor cu duritate mare
>eali:ea: mrunirea materialelor cu duritate medie
Mrunirea materialelor cu consisten mare
Separarea a-estecur+l)r
#re:int metodele de separare a amestecurilor
<epar prin sortare materialele solide
Efectuea: operaii de separare a amestecurilor eterogene lichide i ga:oase
A-estecarea -ater+alel)r
>eali:ea: amestecarea materialelor solideC
E!ecut amestecarea materiale pstoaseC
>eali:ea: amestecarea 5n mediu lichid
Un+t2.+le ,e c)-peten.2: re9ultate ale 7nA2.2r++ ,e n+Ael $(
relucrarea ter-+c2 a -ater++l)r pr+-e
Descrie modurile de transfer de cldur
'@
E!ecut operaii care asigur conser8area cu aEutorul temperaturilor ridicate i
co(or9te
Efecuea: operaii care asigur conser8area prin reducerea umiditii
E!ecut operaia de condensare
>eali:ea: operaia de distilare
'C
=; C)relarea re9ultatel)r 7nA2.2r++ 5+ cr+ter++l)r ,e eAaluare
DE"?MI>EA M=D?@?@?I OERAII I UTILAHE 1N INDUSTRIA ALIMENTAR
Cun)5t+n.e Depr+n,er+ Cr+ter++le ,e eAaluare
>e:ultatul 5n8rii )6 Ut+l+9ea92 ter-en+ spec+E+c+ unu+ pr)ces te3n)l)4+c
Termeni specifici unui proces
tehnologic6
=peraii unitare- clasificare6
?tili:area termenilor specifici unui proces tehnologic
Identificarea tipului de operaii
J E!plicarea termenilor specifici unui proces
tehnologic Amaterii prime, su(produse, deeuri,
operaie, proces tehnologic, schem de fa(ricaieB
J Clasificarea operaiilor unitare dup natura
transformrii materiei primeC 5n funcie de schim(area
strii materialelor
>e:ultatul 5n8rii ,6 EEectuea92 transp)rtul -ater+alel)r Elu+,e
#ompe pentru transportul
materialelor fluide
Tipuri de pompe pentru transportul
fluidelor Acentrifug, cu roi dinate,
suflant cu pistoane rotati8e, pompa
centrifugB
Alegerea tipului de pomp 5n funcie de
caracteristicile materialelor de transportat
E!ecutarea mane8relor de pornire-oprire
J Clasificarea tipurilor de pompe Adup natura
fluidului transportat i din punct de 8edere
constructi8B
J Enumerarea reperelor pompelor
J E!plicarea modului de funcionare a pompelor
J Alegerea tipului de pomp 5n funcie de
caracteristicile materialelor de transportat
>e:ultatul 5n8rii &6 EEectuea92 transp)rtul -ater+alel)r s)l+,e
Transportoare pentru materiale
solide
MiEloace de transport pentru
materiale solide Aplanul 5nclinat,
to(ogane, Eghea(uri, (anda
transportoare, ele8atorul i
transportorul elicoidalB
Alegerea aparatului$utilaEului$instalaiei de transport,
5n funcie de caracteristicile materialelor transportate
E!ecutarea mane8relor de pornire-oprire i reglare ai
unor parametri ai utilaEului$instalaiei de transport

J Clasificarea transportoarelor pentru materiale solide


Idup natura forelor care reali:ea: transportulB
J Enumerarea reperelor transportoarelor pentru
materiale solide
J E!plicarea modului de funcionare a transportoarelor
pentru materiale solide
J Alegerea aparatului$utilaEului$instalaiei de transport
'>
>e:ultatul 5n8rii 16 Real+9ea92 transp)rtul pneu-at+c
#rincipiul de reali:are a
transportului pneumatic
Instalaii de transport pneumatic
Identificarea aparatelor din cadrul unei instalaii de
transport pneumatic
J E!plicarea principiului de reali:are a transportului
pneumatic Aprin aspiraie i refulareB
J Enumerarea reperelor transportoarelor pneumatice
J E!plicarea modului de funcionare a transportoarelor
pneumatice

>e:ultatul 5n8rii 06 DeE+ne5te )pera.+a ,e -2run.+re


Definiia operaiei i a gradului de
mrunire
Metode i procede de mrunire
Calcularea gradului de mrunire J Definirea operaiei de mrunire
J Definirea gradului de mrunire
J Enumerarea metodelor i procedeelor de mrunire
>e:ultatul 5n8rii '6 E<ecut2 -2run.+rea -ater+alel)r cu ,ur+tate -are
Construcia i modul de funcionare
a utilaEelor pentru mrunirea
materialelor cu duritate mare%
concasorul AgranulatorulB cilindric,
moara cu ciocane
Alegerea utilaEului 5n funcie de caracteristicile
materialului de mrunit i dimensiunea final a
produsului
E!ecutarea mane8relor de pornire-oprire
J Enumerarea reperelor utilaEelor pentru mrunirea
materialelor cu duritate mare
J E!plicarea modului de funcionare a utilaEelor pentru
mrunirea materialelor cu duritate mare
J Identificarea utilaEelor pentru mrunirea
materialelor cu duritate mare
>e:ultatul 5n8rii +6 Real+9ea92 -2run.+rea -ater+alel)r cu ,ur+tate -e,+e
Construcia i modul de funcionare
a utilaEelor pentru mrunirea
Alegerea utilaEului 5n funcie de caracteristicile
materialului de mrunit i dimensiunea final a

J Enumerarea reperelor utilaEului pentru mrunirea


materialelor cu duritate medie
'F
materialelor cu duritate medie
A8alul automatB
produsului J E!plicarea modului de funcionare a utilaEului pentru
mrunirea materialelor cu duritate medie
J Identificarea utilaEului pentru mrunirea
materialelor cu duritate medie
>e:ultatul 5n8rii *6 Real+9ea92 -2run.+rea -ater+alel)r cu c)ns+sten.2 -are
Construcia i modul de funcionare
a utilaEelor pentru mrunirea
materialelor cu consisten mare
Amaina de tiat legume, 8olf, cuterB
Alegerea utilaEelor pentru mrunirea materialelor cu
consisten mare
J Enumerarea reperelor utilaEelor pentru mrunirea
materialelor cu consisten mare
J E!plicarea modului de funcionare a utilaEelor pentru
mrunirea materialelor cu consisten mare
J Identificarea utilaEului pentru mrunirea
materialelor cu consisten mare
>e:ultatul 5n8rii .6 re9+nt2 -et),ele ,e separare a a-estecur+l)r
Metode de separare a amestecurilor
#rincipii pe (a:a crora se
reali:ea: separarea amestecurilor
Identificarea metodelor de separare a
amestecurilor
J Enumerarea principiilor care stau la (a:a metodelor
de separare Asepararea dup diferena de mrime, dup
proprieti aerodinamice, dup mrime i form,
separarea pneumatic, separarea magnetic, separarea
prin sedimentare, separarea prin filtrare, separarea prin
centrifugareB
J Caracteri:area metodelor de separare a amestecurilor
>e:ultatul 5n8rii )/6 Separ2 pr+n s)rtare -ater+alele s)l+,e
Construcia i modul de funcionare
a utilaEelelor folosite pentru
separarea amestecurilor solide
Atararul, triorul cilindric, separatorul
electromagnetic, siteleB
Alegerea utilaEului de separare 5n funcie de
caracteristicile amestecului
E!ecutarea mane8relor de pornire-oprire
J Identificarea utilaEelor care reali:ea: separarea
materialelor solide
J Enumerarea reperelor utilaEelor pentru separarea
amestecurilor solide
J E!plicarea modului de funcionare a utilaEelor pentru
separarea amestecurilor solide
'G
>e:ultatul 5n8rii ))6 EEectuea92 )pera.++ ,e separare a a-estecur+l)r eter)4ene l+c3+,e 5+ 4a9)ase
<epararea amestecurilor eterogene
lichide i ga:oase6 Hactori%
-pentru sedimentare% concentraia
suspensiei, mrimea i structura
fa:ei solide, concentraia 5n
electrolii, temperatura suspensiei
-pentru !iltrare% diferena de
presiune, materialul filtrant,
granulaia particulelor, grosimea
stratului de precipitat, 8ite:a i
temperatura amestecului
Construcia i modul de funcionare
a utilaEelelor folosite pentru
separarea amestecurilor eterogene
lichide i ga:oase%
-utila(e pentru sedimentare% camere
de desprfuire, decantoare pentru
amestecuri lichid-solid, decantoare
pentru amestecuri lichid-lichidC
-utila(e pentru !iltrare% filtre pentru
amestecuri eterogene ga:oase, filtre
pentru amestecuri eterogene lichide
-utila(e pentru centri!ugare%
centrifuge decantoare 8erticale,
centrifuge filtrante, centrifuge fr
elemente 5n micare
Alegerea utilaEului de separare 5n funcie de
caracteristicile amestecului
J Descrierea factorilor care influenea: operaiile de
separare a amestecurilor eterogene lichide i ga:oase

J Enumerarea reperelor utilaEelor pentru separarea


amestecurilor eterogene lichide i ga:oase
J E!plicarea modului de funcionare a utilaEelor pentru
separarea amestecurilor eterogene lichide i ga:oase
>e:ultatul 5n8rii ),6 Real+9ea92 a-estecarea -ater+alel)r s)l+,e
Metode de amestecare J #re:entarea metodelor de amestecare
'&
Construcia i modul de funcionare
a aparatelor$utilaEelelor folosite
pentru amestecarea materialelor
solide Aamestector elicoidal
ori:ontal, 8ertical, amestectoare cu
micare de rotaieB
Alegerea utilaEului de amestecare 5n funcie de
caracteristicile amestecului
J Identificarea amestectoarelor pentru materiale
solide
J Enumerarea reperelor utilaEelor pentru amestecarea
materialelor solide
J E!plicarea modului de funcionare a utilaEelor pentru
amestecarea materialelor solide
>e:ultatul 5n8rii )&6 E<ecut2 a-estecarea -ater+ale p2st)ase
Construcia i modul de funcionare
a aparatelor$utilaEelelor folosite
pentru amestecarea materialelor
pstoase Aamestectoare cu (ra
ramificat i cu8a mo(il, cu cu8
du(laB
Alegerea utilaEului de amestecare 5n funcie de
caracteristicile amestecului
J Identificarea amestectoarelor pentru materiale
pstoase
J Enumerarea reperelor utilaEelor pentru amestecarea
materialelor pstoase
J E!plicarea modului de funcionare a utilaEelor pentru
amestecarea materialelor pstoase
>e:ultatul 5n8rii )16 Real+9ea92 a-estecarea 7n -e,+u l+c3+,
Construcia i modul de funcionare
a aparatelor$utilaEelelor folosite
pentru amestecarea 5n mediu lichid
Aamestectoare pneumatice, cu
recircularea lichidului, cu
amestectoare cu (raeB
Alegerea utilaEului de amestecare 5n funcie de
caracteristicile amestecului
J Identificarea amestectoarelor 5n mediu lichid
J Enumerarea reperelor amestectoarelor 5n mediu
lichid
J E!plicarea modului de funcionare a
amestectoarelor 5n mediu lichid
>e:ultatul 5n8rii )06 Descr+e -),ur+le ,e transEer ,e c2l,ur2
"oiunea de cldur
Moduri prin care se reali:ea:
transferul de cldur
Ageni termici utili:ai 5n industria
alimentar
Identificarea modurilor de transfer de cldur
Identificarea agenilor termici
J #re:entarea modurilor de transfer de cldur%
conducie, con8ecie radiaie, mi!t
J Identificarea modurilor de transfer de cldur 5n
diferite utilaEe
J Definirea i clasificarea agenilor termici Ade
5ncl:ire i rcire, ageni frigorificiB
J Descrierea agenilor termici
$%
>e:ultatul 5n8rii )'6 E<ecut2 )pera.++ care as+4ur2 c)nserAarea cu a8ut)rul te-peratur+l)r r+,+cate 5+ c)0)r6te
=peraii care asigur conser8area cu
aEutorul temperaturilor ridicate i
co(or9te
Efectele operaiilor care asigur
conser8area cu aEutorul
temperaturilor ridicate i co(or9te
asupra microorganismelor
Construcia aparatelor$ instalaiilor
care asigur conser8area cu aEutorul
temperaturilor ridicate i co(or9te
Aschim(torul de cldur cu plci,
cu manta, multitu(ular,
pasteuri:atorul tunelB
Modul de funcionare a
aparatelor$utilaEelor$instalaiilor
care asigur conser8area cu aEutorul
temperaturilor ridicate i co(or9te
Alegerea aparatului$ instalaiei 5n funcie de
caracteristicile operaiei care asigur conser8area cu
aEutorul temperaturilor ridicate i co(or9te
J Clasificarea operaiilor care asigur conser8area cu
aEutorul temperaturilor ridicate i co(or9te A5ncl:ire,
rcire, pasteuri:are, sterili:are, refrigerare, congelareB
J E!plicarea efectelor operaiilor care asigur
conser8area cu aEutorul temperaturilor ridicate i
co(or9te asupra microorganismelor A(actericid,
(acteriostaticB
J Enumerarea reperelor aparatelor$instalaiilor care
asigur conser8area cu aEutorul temperaturilor ridicate
i co(or9te
J E!plicarea modului de funcionare a
aparatelor$instalaiilor care asigur conser8area cu
aEutorul temperaturilor ridicate i co(or9te
>e:ultatul 5n8rii )+6 EEecuea92 )pera.++ care as+4ur2 c)nserAarea pr+n re,ucerea u-+,+t2.++
=peraii care asigur conser8area
prin reducerea umiditii
<copurile operaiei de concentrare
Mecanismul operaiei de uscare
Construcia aparatelor$ instalaiilor
care asigur conser8area prin
reducerea umiditii Ainstalaiile de
Alegerea aparatului$instalaiei 5n funcie de
caracteristicile operaiei unitare termice
J Clasificarea operaiilor care asigur conser8area prin
reducerea umiditii Aconcentrare prin 8apori:are,
uscareB
J #re:entarea scopurilor operaiei de concentrare i
uscare
J E!plicarea mecanismului operaiei de uscare
J Identificarea aparatelor i instalaiilor care reali:ea:
conser8area prin reducerea umiditii
$'
concentrare cu simplu efect i cu
efect multiplu, usctorul 5n strat
fluidi:at, turnul de uscareB
Modul de funcionare a instalaiilor
care asigur conser8area prin
reducerea umiditii
J Enumerarea reperelor aparatelor$instalaiilor care
asigur conser8area prin reducerea umiditii
J E!plicarea modului de funcionare a
aparatelor$instalaiilor care asigur conser8area prin
reducerea umiditii
>e:ultatul 5n8rii )*6 E<ecut2 )pera.+a ,e c)n,ensare
<copurile operaiei de condensare
Construcia condensatoarelor
Acondensatorul cu icane i talere,
condensatorul multitu(ularB
Modul de funcionare a
condensatoarelor
Alegerea aparatului 5n funcie de caracteristicile
operaiei de condensare
J #re:entarea scopurilor operaiei de condensare
J Clasificarea aparatelor de condensare
J Identificarea aparatelor de condensare
J Enumerarea reperelor condensatoarelor
J E!plicarea modului de funcionare a
condensatoarelor
>e:ultatul 5n8rii ).6 Real+9ea92 )pera.+a ,e ,+st+lare
#rincipiul reali:rii operaiei de
distilare
Metode de distilare
Construcia instalaiilor de distilare
i rectificare Acu (la: de distilare,
instalaia de rectificareB
Modul de funcionare a instalaiilor
de distilare i rectificare
Identificarea instalaiilor de distilare
Identificarea instalaiilor de rectificare
J E!plicarea principiului reali:rii operaiei de
distilare
J Descrierea metodelor de distilare
J Identificarea instalaiilor de distilare
J Identificarea instalaiilor de rectificare
$$
@; C)n.+nutul E)r-2r++
"ecesitatea accenturii laturii formati8e a procesului de 5n8m9nt a condus la
proiectarea unui curriculum centrat pe competene6 = astfel de a(ordare urmrete centrarea
acti8itii ele8ilor nu pe asimilare mecanic a unor noiuni i concepte, ci pe de:8oltarea de
capaciti, priceperi, deprinderi i atitudini, care s duc la formarea de competene6
@a (a:a ela(orrii programei a stat <tandardul de #regtire #rofesional care conine%
?nitatea de competen
"i8elul
Daloarea creditului
Competene Are:ultatele 5n8riiB
Criterii de performan
Condiii de aplica(ilitate
#ro(e de e8aluare
Cer+n.e cu pr+A+re la eAaluare
Curriculum-ul se va utiliza mpreun cu Standardul de regtire ro!esional6
3n curriculum tre(uie s se regseasc coninuturi care s conduc la formarea tutur)r
re:ultatelor 5n8rii pre8:ute 5n standard6 <e 8or folosi metode de predare acti8
participati8e6
Coninuturile corespun:toare re:ultatelor 5n8rii se corelea: cu numrul de credite
acordate pentru unitile de competen care corespund numrului de ore din planul de
5n8m9nt pentru cele dou tipuri de instruire% teoretic i practic6
<e recomand ca orele de pregtire practic s se efectue:e cu grupe de )/-)0 ele8i6
arcur4erea cr)n)l)4+c2 a c)n.+nutulu+ te-at+c(
Nr
crt
C)n.+nutul E)r-2r++ Nu-2r ,e )re al)cate
T)tal
)re
re42t+re
pract+c2
' Termeni specifici unui proces tehnologic Amaterii prime, su(produse,
deeuri, operaie, proces tehnologic, schem de fa(ricaieB
Clasificarea operaiilor unitare Adup natura transformrii materiei
primeC 5n funcie de schim(area strii materialelorB
& -
$ Transp)rtul -ater+alel)r Elu+,e
Clasificarea pompelor% Adup natura fluidului transportat i din punct de
8edere constructi8B
#ompe pentru transportul fluidelor
Acentrifug, cu roi dinate, suflant cu pistoane rotati8eB
Transp)rtul -ater+alel)r s)l+,e
Clasificarea transportoarelor pentru materiale solide Idup natura forelor
care reali:ea: transportulB
MiEloace de transport pentru materiale solide Aplanul 5nclinat, to(ogane,
. &
$=
Eghea(uri, (anda transportoare, ele8atorul i transportorul elicoidalB
Transp)rtul pneu-at+c
#rincipiul de reali:are a transportului pneumatic
Instalaii de transport pneumatic
= Opera.+a ,e -2run.+re
Definiia operaiei i a gradului de mrunire
Metode i procede de mrunire
M2run.+rea -ater+alel)r cu ,ur+tate -are
Construcia i modul de funcionare a utilaEelor pentru mrunirea
materialelor cu duritate mare Aconcasorul AgranulatorulB cilindric, moara cu
ciocaneB
M2run.+rea -ater+alel)r cu ,ur+tate -e,+e
Construcia i modul de funcionare a utilaEelor pentru mrunirea
materialelor cu duritate medie A8alul automatB
M2run.+rea -ater+alel)r cu c)ns+sten.2 -are
Construcia i modul de funcionare a utilaEelor pentru mrunirea
materialelor cu consisten mare Amaina de tiat legume, 8olf, cuterB
)) &
@ Met),e ,e separare a a-estecur+l)r
#rincipii pe (a:a crora se reali:ea: separarea amestecurilor Isepararea
dup diferena de mrime, dup proprieti aerodinamice, dup mrime i
form, separarea pneumatic, separarea magnetic, separarea prin
sedimentare, separarea prin filtrare, separarea prin centrifugareK
Separarea pr+n s)rtare a -ater+alel)r s)l+,e
Construcia i modul de funcionare a utilaEelelor folosite pentru separarea
amestecurilor solide Atararul, triorul cilindric, separatorul electromagnetic,
siteleB
Opera.++ ,e separare a a-estecur+l)r eter)4ene l+c3+,e 5+ 4a9)ase
-Hactorii care influenea: separarea amestecurilor eterogene lichide i
ga:oase%
Sedimentarea% Concentraia suspensiei, mrimea i structura fa:ei solide,
concentraia 5n electrolii, temperatura suspensiei
)iltrarea% Diferena de presiune, materialul filtrant, granulaia particulelor,
grosimea stratului de precipitat, 8ite:a i temperatura amestecului
-Construcia i modul de funcionare a utilaEelelor folosite pentru separarea
amestecurilor eterogene lichide i ga:oase%
Sedimentare% Camere de desprfuire, decantoare pentru amestecuri lichid-
solid, decantoare pentru amestecuri lichid-lichidC
)iltrare% Hiltre pentru amestecuri eterogene ga:oase, filtre pentru amestecuri
eterogene lichide
Centrifugare: Centrifuge decantoare 8erticale, centrifuge filtrante,
centrifuge fr elemente 5n micare
)0 &
C A-estecarea -ater+alel)r s)l+,e
Metode de amestecare
Construcia i modul de funcionare a aparatelor$utilaEelelor folosite pentru
amestecarea materialelor solide Aamestector elicoidal ori:ontal, 8ertical,
amestectoare cu micare de rotaieB
A-estecarea -ater+ale p2st)ase
Construcia i modul de funcionare a aparatelor$utilaEelelor folosite pentru
amestecarea materialelor pstoase Aamestectoare cu (ra ramificat i cu8a
mo(il, cu cu8 du(la, cu cu8 ra(ata(il, mi!ereB
A-estecarea 7n -e,+u l+c3+,
Construcia i modul de funcionare a aparatelor$utilaEelelor folosite pentru
amestecarea 5n mediu lichid Aamestectoare pneumatice, cu circularea
lichidului, cu amestectoare cu (rae i cu eliceB
+ &
>
M),ur+ ,e transEer ,e c2l,ur2
"oiunea de cldur
Moduri prin care se reali:ea: transferul de cldur
Ageni termici utili:ai 5n industria alimentar
Opera.++ care as+4ur2 c)nserAarea cu a8ut)rul te-peratur+l)r
r+,+cate 5+ c)0)r6te
,+ '
$@
=peraii care asigur conser8area cu aEutorul temperaturilor ridicate i
co(or9te A5ncl:ire, rcire, pasteuri:are, sterili:are, refrigerare, congelareB
Efectele operaiilor care asigur conser8area cu aEutorul temperaturilor
ridicate i co(or9te asupra microorganismelor A(actericid, (acteriostaticB
Construcia aparatelor$ instalaiilor care asigur conser8area cu aEutorul
temperaturilor ridicate i co(or9te
Aschim(torul de cldur cu plci, cu manta, multitu(ular, pasteuri:atorul
tunelB
Modul de funcionare a aparatelor$utilaEelor$instalaiilor care asigur
conser8area cu aEutorul temperaturilor ridicate i co(or9te
Opera.++ care as+4ur2 c)nserAarea pr+n re,ucerea u-+,+t2.++
=peraii care asigur conser8area prin reducerea umiditii Aconcentrare prin
8apori:are, uscareB
<copurile operaiei de concentrare
Mecanismul operaiei de uscare
Construcia aparatelor$ instalaiilor care asigur conser8area prin reducerea
umiditii Ainstalaiile de concentrare cu simplu efect i cu efect multiplu,
usctorul 5n strat fluidi:at, turnul de uscareB
Modul de funcionare a instalaiilor care asigur conser8area prin reducerea
umiditii
Opera.+a ,e c)n,ensare
<copurile operaiei de condensare
Construcia condensatoarelor Acondensatorul cu icane i talere,
condensatorul multitu(ularB
Modul de funcionare a condensatoarelor
Opera.+a ,e ,+st+lare
#rincipiul reali:rii operaiei de distilare
Metode de distilare
Construcia instalaiilor de distilare i rectificare Acu (la: de distilare,
instalaia de rectificareB
Modul de funcionare a instalaiilor de distilare i rectificare
TOTAL F$ 'G
"umrul de ore alocat pe teme este orientati8, rm9n9nd la latitudinea cadrului didactic s
fac distri(uia 5n funcie de specificul :onei, resursele materiale ale colii i ale agentului
economic6
C; Resurse -ater+ale -+n+-e necesare parcur4er++ -),ululu+
Hormarea unor deprinderi de lucru indi8iduale i 5n echip, asumarea de
responsa(iliti, stimularea curio:itii, imaginaiei, perse8erenei, 5ncrederii 5n forele proprii
prin acti8itile desfurate, toate acestea 8or fi posi(ile numai dac acti8itile 8or fi
desfurate 5ntr-un spaiu adec8at6 #regtirea teoretic se 8a desfura 5n sli de clas sau
ca(inete tehnologice iar pregtirea practic 5n atelierele coal sau la agenii economici6
>; Su4est++ -et),)l)4+ce
3ntreg demersul didactic depus de cadrul didactic 5n procesul de predare-5n8are,
tre(uie s fie focali:at pe formarea re:ultatelor 5n8rii generale i speciali:ate cerute de
domeniul pregtirii de (a: 5n Industria alimentar6 Aceasta se poate reali:a numai printr-o
proiectare riguroas a acti8itii didactice, prin folosirea celor mai adec8ate metode i
miEloace de 5n8m9nt necesare unei pregtiri performante 5n domeniu6
$C
Hiecare lecie poate (eneficia de folosirea a dou, trei metode de 5n8m9nt, 5n funcie
de ce se dorete a se forma, precum i de miEloacele didactice adec8ate6
E!ist numeroase metode i procedee didactice de predare - 5n8are, 5n care
acti8itatea didactic este centrat pe ele8 i care pot fi folosite 5n scopul formrii re:ultatelor
5n8rii6 3n selectarea lor tre(uie s se in seama de coninuturi i nu 5n ultimul r9nd, de
stilurile de 5n8are ale ele8ilor A8i:ual, auditi8 sau practicB6
Metode ca% studiul de ca:, 5n8area prin descoperire, pro(lemati:area, e!erciiul,
demonstraia au eficien ma!im 5n procesul de 5n8are, stimulea: g9ndirea logic, cau:al,
analitic, ca i imaginaia i creati8itatea ele8ilor6
F; Su4est++ cu pr+A+re la eAaluare
E8aluarea poate fi% iniial, formati8 i sumati86
EAaluarea +n+.+al2 are rolul de a 8erifica dac ele8ul deine cunotinele i a(ilitile
necesare pentru a putea parcurge cu succes programul de formare6
EAaluarea E)r-at+A2 asigur profesorului$ formatorului feed (acG-ul procesului de
predare i 5n8are6 #rin aceast e8aluare profesorul cunoate ni8elul de do(9ndire a noilor
cunotine i a(iliti de ctre ele8 i dac acesta este pregtit pentru a 5n8a noi su(iecte6
EAaluarea E+nal2 a -),ululu+ sau eAaluarea su-at+A2 8erific dac au fost
do(9ndite toate re:ultatele 5n8rii asociate modulului6 E8aluarea 8a cuprinde i acti8iti
practice 5n care se 8a urmri dac ele8ul este capa(il s lucre:e 5n echip, re:ol8e o
pro(lem, s fac o pre:entare s scrie un raport6 Huncie de specificul modulului, aceast
e8aluare poate fi fcut printr-un portofoliu sau miniproiect$proiect6 E8aluarea final a
modulului 8a 5ncorpora de asemenea i e8aluarea acelor competene cheie care se de:8olt 5n
cadrul modulului 5mpreun cu competenele tehnice specifice acestuia A de e!emplu% utili:area
IT, comunicarea 5n lim(a matern sau 5n lim(a strin, competene de calcul matematic, etc6B6
Aceste competene 8or aEuta ele8ul pentru 5n8area pe tot parcursul 8ieii6
Aut)eAaluarea 5+ eAaluarea 7n perec3+
#rofesorul 8a e!plica 5ntotdeauna ce se ateapt de la e8aluarea sumati8 i 8a discuta
i agreea cu ele8ii conte!tul de e8aluare pentru o 5ncheiere cu succes a modulului6
#rofesorul 5i 8a 5ncuraEa pe ele8i s se autoe8alue:e sau s se e8alue:e unul pe cellalt6
#rofesorul 8a pstra toate e8idenele e8alurii pentru a putea do8edi atingerea re:ultatelor
5n8rii din standardul de pregtire i din curriculum6
entru a pr)-)Aa -),ulul, eleA++ tre0u+e s2 ,e-)nstre9e c2 p)t 7ntrun+ t)ate
cr+ter++le as)c+ate cu t)ate re9ultatele; Ele8ii 8or duce la 5ndeplinire e!erciii practice,
proiecte, teme de lucru i$sau pro(leme care constituie e8aluarea modulului6
Instru-ente ,e eAaluare rec)-an,ate(
$>
E8aluarea se poate reali:a folosind fie de o(ser8aie, fie de autoe8aluare, teste de
e8aluare cu itemi Ao(iecti8i, semio(iecti8i, su(iecti8iB
E<e-ple(
Tema% Separarea sistemelor eterogene
';Ite-+ )0+ect+A+
';@ Cu ale4ere ,ual2
Incercu+.+ l+tera A ,ac2 aE+r-a.++le sunt a,eA2rate 5+ D ,ac2 aE+r-a.++le sunt Ealse
)6 A H <istemele eterogene sunt formate dintr-o singur fa:6
,6 A H <edimentarea are loc su( influena forei gra8itaionale6
&6 A H Hiltrul cu saci este folosit pentru separarea sistemelor eterogene ga:-solid6
16 A H @aptele este un sistem eterogen solid-lichid6
>% )-HC ,-AC &-AC 1-H6
';C De t+p perec3e
Dace.+ c)resp)n,en.a ,+ntre c+Erele ,+n c)l)ana A care +n,+c2 -et),e ,e separare 5+
l+terele ,+n c)l)ana " care +n,+c2 aparate pentru separare
A-- -et),e ,e separare "-- aparate pentru separare
06 sedimentarea
'6 centrifugarea
+6 filtrarea
a6 filtrul deschis
(6 camera de desprfuire
c6 centrifuga filtrant
d6 ele8atorul
>% )-(C ,-cC &-a6
';> Cu ale4ere -ult+pl2
1ncercu+.+ l+tera c)respun92t)are r2spunsulu+ c)rect(
Hiltrele cu rame i plci lucrea:%
a6 la presiunea atmosfericC
(6 su( presiuneC
c6 su( depresiune6
>% (
$; Ite-+ se-+)0+ect+A+
$;' Cu r2spuns scurt
#reci:ai categoria metodelor prin care pot fi separate sistemele eterogene6
>% Metode mecanice
$;@ De c)-pletare
C)-pleta.+ spa.++le l+0ere ,+n te<tul ,e -a+ 8)s astEel 7nc6t aE+r-a.++le s2 capete
Aal)are ,e a,eA2r(
Ha:ele unui sistem eterogen se numesc fa:a discontinu sau6666666666666666666, respecti8 fa:a
continu sau mediu de 66666666666666666666666;
$F
>% dispersatC dispersie6
$;C Intre02r+ structurate

I-a4+nea al2turat2 repre9+nt2 un
Aas El)rent+n s+-plu
a6 Denumii reperele , i &6
(6 E!plicai po:iia de amplasare
a conductei de alimentare cu
emulsie 16
c6 Indicai racordul prin care se
e8acuea: fa:a cu densitate
mare6
>( a6 )- racord e8acuare fa: cu densitate micC
0; conducta de alimentare cu emulsie se amplasea: acolo unde se 8a sta(ili ni8elul
de separare dintre cele dou lichide, pentru ca, at9t fa:a cu densitate mare, c9t i fa:a cu
densitate mic s parcurg drumul minim 5n 8ederea separriiC
c; )
DI DE O"SERVARE
Te-a( Separerea pr+n centr+Eu4are
Lec.+a( DeserA+rea centr+Eu4e+ E+ltrante
Opera.++:Da9e Da Nu
7nc2
O0ser-
Aa.++
Al+-entarea centr+Eu4e+
#ornete centrifuga la 8ite: mic
Co(oar Eghea(ul de alimentarecu amestec eterogeen @-<
Deschide registrul de la transportorul de amestec
3nchide registrul
Cur Eghea(ul
>idic Eghea(ul
3nchide capacele
Centr+Eu4area
Aduce tam(urul la turaia ma!im
Sp2larea
<chim( dispo:iti8ul de e8acuare pe Eghea(ul de filtrat diluat
Deschide 8entilul de ap
3nchide 8entilul de ap
Opr+rea 5+ ,esc2rcarea
Trece centrifuga pe 8ite: inferioar
Hr9nea:a centrifuga
Introduce plugul i taie stratul inferior de filtrat
Deschide complet centrifuga
$G
1 2 3
4
5
Hia de o(ser8are poate fi utili:at 5n diferite momente ale leciei de instruire practic,
drept fi de lucru, de e8aluare sau autoe8aluare6
Cadrul didactic 8a folosi instrumente i metode de e8aluare di8erse, 5n funcie de
propria-i personalitate, de particularitile indi8iduale ale celor formai, de resursele
materiale de care dispune coala6
G; "+0l+)4raE+a
Milcu D6, "ichita M6@6, 6a, regtire de baz n industria alimentar *teorie i practic+'
Ed6 =scar #rint, Bucureti, ,///
#etculescu E6, Teleoac >6, =nofrei I6 #rocese i aparate 5n industria alimentar, ED#
Bucureti, )..)
$&
MODULUL III( SNTATEA I SECURITATEA MUNCII
'; N)t2 +ntr),uct+A2
Modulul S2n2tatea 5+ secur+tatea -unc++ face parte din cultura de specialitate pentru
domeniile de pregtire de (a: , clasa a I4-a liceu tehnologic i are alocat un numr de ore
conform planului de 5n8m9nt6 Acest modul reunete unitile de competene cheie I4+ena 5+
secur+tatea -unc++ din standardele de pregtire de ni8el ) i , de calificare i ca urmare
8i:ea: competene general 8ala(ile 5n orice domeniu de pregtire de (a:6 Aspectele
specifice pri8itoare la securitatea i sntatea 5n munc 8or fi preci:ate la modulele de
specialitate, unde 8or fi pre:entate cerinele fiecrui loc de munc sau ale fiecrei tehnologii i
echipament6
$; Un+tatea: Un+t2.+le ,e c)-peten.e: re9ultate ale 7nA2.2r++ la care se reEer2
-),ulul
- Igiena i securitatea muncii- ni8el )
- Igiena i securitatea muncii- ni8el ,
=%
=; C)relarea re9ultatel)r 7nA2.2r++ 5+ cr+ter++l)r ,e eAaluare
DE"?MI>EA M=D?@?@?I% SNTATEA I SECURITATEA MUNCII
Cun)5t+n.e Depr+n,er+ Cr+ter++ ,e eAaluare
>e:ultatul 5n8rii )% Nu-e5te Eact)r++ ,e r+sc 5+ 0)l+le pr)Ees+)nale la l)cul ,e -unc2
o Hactori de risc% ageni patogeni,
su(stane to!ice, su(stane
e!plosi8e, factori de climat
A temperatur, umiditate, cureni de
aerB, 8i(raii, :gomote, radiaii, etc6
o >isc de 5m(oln8ire, risc de
accidentare, risc de in8aliditate
o Boli profesionale% (oli ale cilor
respiratorii, (oli ale pielii, afeciuni
ale diferitelor organe de sim, (oli
interne
)6Enumerarea factorilor de risc 5n
funcie de specificul locului de munc
,6>ecunoaterea riscului practicrii
unei calificri
&6Asocierea factorilor de risc cu (olile
profesionale 5n funcie de specificul
locului de munc
>e:ultatul 5n8rii ,( Ia -2sur+ pentru re,ucerea Eact)r+l)r ,e r+sc
o Msuri pentru reducerea factorilor
de risc% ageni patogeni, su(stane
to!ice, su(stane e!plosi8e, factori
de climat A temperatur, umiditate,
cureni de aerB, 8i(raii, :gomote,
radiaii, etc6
o >aportarea pre:enei factorilor de
risc sau a situaiilor de munc care
pre:int pericol pentru securitatea
i sntatea lucrtorilor
o >aportarea deficienelor sistemelor
de protecie

)6 Identificarea factorilor de risc
pentru fiecare loc de munc
,6 Descrierea consecinelor riscurilor
identificate6
='
>e:ultatul 5n8rii &( Apl+c2 le4+sla.+a 5+ re4le-ent2r+le pr+A+n, secur+tatea 5+ s2n2tatea la l)cul ,e -unc2, preAen+rea 5+
st+n4erea +ncen,++l)r
o Termeni i definiii specifice
o #olitica de sntate i securitate a
muncii- @egea securitii i sntii
5n munc
o >esponsa(iliti generale i
specifice% ale angaEatorilor,
angaEailor, managementului
5ntreprinderii, inspeciei muncii,
autoritilor locale, etc6
o MiEloace de protecie% echipamente
de protecie specifice locului de
munc
o ?tili:area termenilor i e!presiilor
specifice domeniului6
o 3nsuirea i respectarea legislaiei
din domeniul securitii i sntii
5n munc i a msurilor de aplicare
a acestora6
o ?tili:area corect a
echipamentului indi8idual de
protecie
)6 Identificarea persoanelor
responsa(ile cu sntatea i
securitatea la locul de munc
,6 Definirea regulilor specifice
pri8itoare la sntatea i securitatea
muncii descrise de reglementrile
de la locul de munc
&6 Descrierea echipamentelor de
protecie specifice locului de munc
>e:ultatul 5n8rii 1(Ac)r,2 pr+-ul a8ut)r 7n ca9 ,e acc+,ent
o Manifestri de alterare a strii de
sntate produse 5n ca: de accident%
stri de ameeal, lein, stop cardio
respirator, stri de grea,
hemoragii,etc6
o Trusa de prim aEutor
o Msuri de prim aEutor
o Anunarea situaiilor de accident i
incidentelor
o Acordarea primului aEutor folosind
trusele de prim aEutor
)6 Identificarea efectelor determinate
de accidentele de munc
,6 Descrierea ustensilelor din trusa de
prim aEutor
&6 Descrierea metodelor de prim
aEutor
>e:ultatul 5n8rii 0( Apl+c2 re4ul+le ,e s2n2tate 5+ +4+en2 +n,+A+,ual2 la l)cul ,e -unc2
o >eguli de igien % igiena corporal,
igiena 8estimentaiei, igiena
alimentaiei
o Materiale de 5ntreinere a igienei%
o Aplicarea regulilor de igien
indi8idual la locul de munc
o ?tili:area materialelor de igien
indi8idual la locul de munc
)6 Identificarea regulilor de igien
,6 Caracteri:area materialelor de
5ntreinere a igienei
&6 Descrierea consecinelor
=$
materiale igienico sanitare, produse
cosmetice, alimente de protecie
o Consecine ale nerespectrii
regulilor de igien% into!icaii,
to!iinfecii alimentare, (oli
para:itare, dermato:e, etc6
nerespectrii regulilor de igien
==
@; C)n.+nutul E)r-2r++
"ecesitatea accenturii laturii formati8e a procesului de 5n8m9nt a condus
la proiectarea unui curriculum centrat pe competene6 = astfel de a(ordare urmrete
centrarea acti8itii ele8ilor nu pe asimilare mecanic a unor noiuni i concepte, ci pe
de:8oltarea de capaciti, priceperi, deprinderi i atitudini, care s duc la formarea de
competene6
La 0a9a ela0)r2r++ pr)4ra-e+ a stat <tandardul de #regtire #rofesional
care conine%
?nitatea de competen
"i8elul
Daloarea creditului
Competene Are:ultatele 5n8riiB
Criterii de performan
Condiii de aplica(ilitate
#ro(e de e8aluare
Curriculum-ul se va utiliza mpreun cu Standardul de regtire
ro!esional6
3n curriculum tre(uie s se regseasc coninuturi care s conduc la formarea
tutur)r re:ultatelor 5n8rii pre8:ute 5n standard6
<e 8or folosi metode de predare su( form de% studiu de ca:, Eocul de rol,
re:ol8ri de pro(leme i simulri6
Coninuturile corespun:toare re:ultatelor 5n8rii se corelea: cu numrul de
credite acordate pentru unitile de competen care corespund numrului de ore din
planul de 5n8m9nt pentru cele trei tipuri de instruire% teoretic, practic sauFi de
la(orator6
<e recomand ca orele de pregtire practic s se efectue:e de ctre profesorul
de specialitate tehnic Ainginer industrie alimentarB, cu grupe de )/-)0 ele8i6
C)n.+nutul E)r-2r++ Nu-2r ,e )re al)cate
T)tal re42t+re
pract+c2
Hactori de risc% ageni patogeni, su(stane to!ice, su(stane
& -
Material elaborat prin finanare Phare
Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.0.01
4
e!plosi8e, factori de climat A temperatur, umiditate, cureni
de aerB,8i(raii, :gomote, radiaii, etc6
>isc de 5m(oln8ire, risc de accidentare, risc de in8aliditate
Boli profesionale% (oli ale cilor respiratorii, (oli ale pielii,
afeciuni ale diferitelor organe de sim, (oli interne
Termeni i definiii specifice pri8ind legislaia i
reglementrile pri8ind securitatea i sntatea la locul de
munc, pre8enirea i stingerea incendiilor
#olitica de sntate i securitate a muncii- @egea securitii i
sntii 5n munc
>esponsa(iliti generale i specifice% ale angaEatorilor,
angaEailor, managementului 5ntreprinderii, inspeciei muncii,
autoritilor locale, etc6
MiEloace de protecie% echipamente de protecie specifice
locului de munc
& -
Manifestri de alterare a strii de sntate produse 5n ca: de
accident% stri de ameeal, lein, stop cardio respirator, stri
de grea, hemoragii,etc6
Trusa de prim aEutor
Msuri de prim aEutor
& -
>eguli de igien % igiena corporal, igiena 8estimentaiei,
igiena alimentaiei
Materiale de 5ntreinere a igienei% materiale igienico sanitare,
produse cosmetice, alimente de protecie
Consecine ale nerespectrii regulilor de igien% into!icaii,
to!iinfecii alimentare, (oli para:itare, dermato:e, etc6
& -
T)tal )re( => => -
"umrul de ore alocat pe teme este orientati8, rm9n9nd la latitudinea
profesorului s fac distri(uia 5n funcie de specificul :onei, resursele materiale ale
colii i ale agentului economic6
C; Resurse -ater+ale -+n+-e necesare parcur4er++ -),ululu+
#entru atingerea re:ultatelor 5n8rii, pregtirea teoretic se 8a desfura 5n sli
de clas sau ca(inete speciali:ate dotate cu materiale, ustensile i aparatur specifice
acti8itilor de 5nsuire i aplicare a normelor de sntate i securitate a muncii6
>; Su4est++ -et),)l)4+ce
3ntreg demersul didactic depus de profesor 5n procesul de predare-5n8are,
tre(uie s fie focali:at pe formarea re:ultatelor 5n8rii generale i speciali:ate cerute
de pregtirea de (a: 5n industria alimentar. Aceasta se poate reali:a numai printr-o
proiectare riguroas a acti8itii didactice, prin folosirea celor mai adec8ate metode i
miEloace de 5n8m9nt necesare unei pregtiri performante 5n domeniu 6
Material elaborat prin finanare Phare
Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.0.01
!
Hiecare lecie (eneficia: de folosirea a dou, trei metode, 5n funcie de ce se
dorete a se forma, precum i de miEloacele didactice adec8ate6
E!ist numeroase metode i procedee didactice de predare - 5n8are, 5n care
acti8itatea didactic este centrat pe ele8 i care pot fi folosite 5n scopul formrii
re:ultatelor 5n8rii6 3n selectarea lor tre(uie s se in seama de coninuturi i nu 5n
ultimul r9nd, de stilurile de 5n8are ale ele8ilor A8i:ual, auditi8 sau practicB6
Metode ca% studiul de ca:, 5n8area prin descoperire, pro(lemati:area,
e!erciiul, demonstraia au eficien ma!im 5n procesul de 5n8are, stimulea:
g9ndirea logic, cau:al, analitic, ca i imaginaia i creati8itatea ele8ilor6
F; Su4est++ cu pr+A+re la eAaluare
E!ist trei tipuri de e8aluare% iniial, formati8 i sumati8
EAaluarea +n+.+al2 are rolul de a 8erifica dac ele8ul deine cunotinele i
a(ilitile necesare pentru a putea parcurge cu succes programul de formare6
EAaluarea E)r-at+A2 asigur profesorului$ formatorului feed (acG-ul
procesului de predare i 5n8are6 #rin aceast e8aluare profesorul cunoate ni8elul de
do(9ndire a noilor cunotine i a(iliti de ctre ele8 i dac acesta este pregtit
pentru a 5n8a noi su(iecte6
EAaluarea E+nal2 a -),ululu+ sau eAaluarea su-at+A2 8erific dac au fost
do(9ndite toate re:ultatele 5n8rii asociate modulului6 E8aluarea 8a cuprinde i
acti8iti practice 5n care se 8a urmri dac ele8ul este capa(il s lucre:e 5n echip,
re:ol8e o pro(lem, s fac o pre:entare s scrie un raport6 Huncie de specificul
modulului, aceast e8aluare poate fi fcut printr-un portofoliu sau
miniproiect$proiect6
C)-peten.ele c3e+e
EAaluarea E+nal2 a -),ululu+ 8a 5ncorpora de asemenea i e8aluarea acelor
competene cheie care se de:8olt 5n cadrul modulului 5mpreun cu competenele
tehnice specifice acestuia A de e!emplu% utili:area IT, comunicarea 5n lim(a matern
sau 5n lim(a strin, competene de calcul matematic, etc6B6 Aceste competene 8or
aEuta ele8ul pentru 5n8area pe tot parcursul 8ieii6
Material elaborat prin finanare Phare
Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.0.01
6
Aut)eAaluarea 5+ eAaluarea 7n perec3+
#rofesorul 8a e!plica 5ntotdeauna ce se ateapt de la e8aluarea sumati8 i 8a
discuta i agreea cu ele8ii conte!tul de e8aluare pentru o 5ncheiere cu succes a
modulului6
#rofesorul 5i 8a 5ncuraEa pe ele8i s se autoe8alue:e sau s se e8alue:e unul pe
cellalt6 #rofesorul 8a pstra toate e8idenele e8alurii pentru a putea do8edi atingerea
re:ultatelor 5n8rii din standardul de pregtire i din curriculum6
entru a pr)-)Aa -),ulul, eleA++ tre0u+e s2 ,e-)nstre9e c2 p)t 7ntrun+
t)ate cr+ter++le as)c+ate cu t)ate re9ultatele; Ele8ii 8or duce la 5ndeplinire e!erciii
practice, proiecte, teme de lucru i$sau pro(leme care constituie e8aluarea modulului6
Instru-ente ,e eAaluare rec)-an,ate(
TEMA( Acc+,ente ,e -unc2
'; Ite-+ )0+ect+A+
';' Cu ale4ere ,ual2
Scriei n dreptul afirmaiilor de mai jos litera A pentru rspuns adevrat i
litera pentru rspuns fals%
a6 Echipamentul de protecie se schim( :ilnic i ori de c9te ori se murdrete6
(6 3n ca:ul unor arsuri uoare se spal imediat cu ap mult cel puin )0 minute i se
transport de urgen la spital6
c6 M9inile se terg dup splare folosind orul, halatul sau c9rpe de (uctrie6
';$ De as)c+ere
!ealizai corespondena prin sgei ntre criteriile de clasificare din coloana A
i accidentele de munc corespunztoare acestora" din coloana #$
A; Cr+ter+ul "; Acc+,ente ,e -unc2
3n funcie de gra8itatea
accidentului
accidente electrice pro8ocate de aciunea
curentului electric, ce poate pro8oca
arsuri i electrocutri
3n funcie de numrul de persoane
implicate 5n accident
accidente mortale
3n funcie de natura factorilor ce
determin accidentul
accidente indi8iduale
(oli profesionale
Material elaborat prin finanare Phare
Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.0.01
7
)6& Cu ale4ere -ult+pl2
Indicai rspunsul corect prin 5ncercuirea literei corespun:toare6
)6 Declararea accidentului de munc se face de ctre%
a6 persoana accidentatC
(6 conductorul locului de muncC
c6 colegii persoanei accidentate
d6 conductorul unitii
$ $; Ite-+ se-+)0+ect+A+
$;' Cu r2spuns scurt
Definii inocuitatea alimentelor
$;$; De c)-pletare
Completai spaiile libere cu informaia corect:
K666prin accident de munc se 5nelege 6666666666A)B66666666666 8iolent a organismului,
precum i 6666666666A,B66666666666acut profesional, care au loc 5n timpul procesului de
munc sau 5n 5ndeplinirea acti8itilor de ser8iciu i car pro8oac 6666666666A&B66666666666
temporar de munc de cel puin & :ile, 6666666666A1B66666666666 ori deces6
=; Ite-+ su0+ect+A+
=;'; Eseu structurat
Alctii un eseu cu titlul LBoli para:itare M dup urmtorul plan %
definiia (olilor para:itare ,
tipuri de para:ii,
efectele (olilor para:itare C
msuri de igien recomandate pentru pre8enirea (olilor para:itare6
EXEMLUL $
Re9ultatul 7nA2.2r++( Nu-e5te Eact)r++ ,e r+sc 5+ 0)l+le pr)Ees+)nale la l)cul ,e
-unc2
Te-a% Boli transmisi(ile prin alimente
M+n+pr)+ectul este o acti8itate care 5i solicit pe ele8i%
< fac o cercetare$documentareC
< reali:e:e miniproiectul propriu :isC
< pre:inte pu(lic proiectulC
Etapele real+92r++ unu+ pr)+ect%
Alegerea temei -e!emplu% NContaminarea alimentelor cu microorgasnisme
patogeneN
#lanificarea acti8itii Ape perioada pacurgerii coninutului aferent
miniproiectuluiB
Cercetarea propriu-:is pe (a:a planului dat de ctre profesor Afia AB
Material elaborat prin finanare Phare
Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.0.01
8
>eali:area materialelor AcolaEeB
Ela(orarea lucrrii
#re:entarea miniproiectului
E8aluarea
3ntocmii Agrupe de & ele8iB un miniproiect cu tema% Contaminarea alimentelor cu
microorgasnisme patogene, dup urmtoarea structur%
D+5a A66
Nr
crt
A4ent
pat)4en
Sursa
,e
c)nta-+-
nare
Al+-ent
Ae3+cul
")ala pe
care )
pr)A)ac2
la )-
C)n,+.++ ,e
supraA+e.u+re
a -+cr)-
)r4an+s-ulu+
Se-nele
7-0)ln2A+r++
'; <almonella
$; <tafilococcus
aureus
=; Clostridium
(otulinum
@; Escherichia
Coli
C Clostridium
(otulinum
> Bacillus
cereus
"6 #re:entai imagini cu microorganismele su( form de colaEe6
Sugestii privind dovezile evalurii
Hia de e8aluare a miniproiectului tre(uie s fie ela(orat conform conte!tului de
reali:are i a a(ilitilor, cunotinelor i atitudinilor do(9ndite specificate 5n standard6
DIA DE EVALUARE A MINIROIECTULUI
"ume i prenume ele8iIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII6
Data e8aluriiIIIII
#unctaEIIIIIII66
E8aluator66666666666666666666666666666666666666666666666666
Un+tatea ,e c)-peten.2( Igiena i securitatea muncii
Re9ultatul 7nA2.2r++( Nu-e5te Eact)r++ ,e r+sc 5+ 0)l+le pr)Ees+)nale la l)cul ,e
-unc2
Te-a% Boli transmisi(ile prin alimente
Material elaborat prin finanare Phare
Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.0.01
"
CRITERII uncta8 EleA ' EleA $ EleA =
a; #reci:area surselor de contaminare )/
<pecificarea alimentului 8ehicul )/
#unctaE parial $%
0; #re:entarea (olilor ce pot fi
produse
#unctaE parial '%
c; #reci:area condiiilor de
supra8ieuire
a microorganismului%
- temperatur 0
- ph 0
- conditii de proliferare )/
#unctaE parial $%
,; <pecificarea modalitii de
distrugere
- temperatur )/
- timp )/
#unctaE parial $%
e; Descrierea semnelor 5m(oln8irii
- perioad de incu(aie )/
- simptome )/
#unctaE parial $%
E; #re:entarea imaginilor
microorganismelor
AcolaEB
#unctaE parial '%
uncta8 t)tal '%%
G; "+0l+)4raE+a
) "ichita @6, Manual pentru pregtire practic O Industrie alimentar, ;coala de
arte i meserii, cls6 a I4- a, ed6 =scar #rint, Bucureti, ,//1
, Tofan C, Igiena i securitatea produselor alimentare, Ed6 Agir, Bucureti, ,//)
& Grmad G6,3ndrumtor ethnic pentru 5ntreinerea igienic a 5ntreprinderilor din
industria alimentar, Ed6 Tehnic, Bucuret,i ).+/
Material elaborat prin finanare Phare
Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.0.01
40
MODULUL IV( MICRO"IOLO!IA I I!IENA 1N INDUSTRIA
ALIMENTAR
'; N)t2 +ntr),uct+A2
Modulul M+cr)0+)l)4+a 5+ +4+ena 7n +n,ustr+a al+-entar2 face parte din cultura de
specialitate pentru domeniul Industrie alimentar, pregtire de (a:, clasa a I4-a liceu
tehnologic i are alocat un numr de ./ de ore conform planului de 5n8m9nt6 Acest modul
reunete competene din unitile de compene ,epozitarea materiilor prime i a produselor
!inite i Ambalarea produselor din standardul de pregtire de ni8el ) i competene noi care
se regsesc 5n pregtirea general de la calificarea de ni8el &, Tehnician anali:e produse
alimentare6 Aspectele specifice pri8itoare la micro(iologia i igiena 5n industria alimentar
8or fi pre:ici:ate la modulele de specialitate unde 8or fi pre:entate cerinele fiecrei
tehnologii6
$; Un+tatea: Un+t2.+le ,e c)-peten.e: re9ultate ale 7nA2.2r++ la care se reEer2 -),ulul
Re9ultatul 7nA2.2r++( Identific grupele de microorganisme
Identific rolul microorganismelor 5n industria alimentar
Un+tatea ,e c)-peten.2( Depo:itarea materiilor prime i a produselor finite
Re9ultatul 7nA2.2r++( #regtete depo:itele
Un+tatea ,e c)-peten.2 ( Am(alarea produselor
Re9ultatul 7nA2.2r++( Igieni:ea: am(alaEele refolosi(ile
Material elaborat prin finanare Phare
Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.0.01
41
=; C)relarea re9ultatel)r 7nA2.2r++ 5+ cr+ter++l)r ,e eAaluare
DENUMIREA MODULULUI( MICRO"IOLO!IA I I!IENA 1N INDUSTRIA ALIMENTAR
Cun)5t+n.e Depr+n,er+ Cr+ter++ ,e eAaluare
Re9ultatul 7nA2.2r++ '% I,ent+E+c2 4rupele ,e -+cr))r4an+s-e
Bacterii, droEdii, mucegaiuri% clasificare
Morfologia microorganismelor% form, dimensiuni
Hi:iologia microorganismelor% nutriia, 5nmulirea
E!aminarea microscopic a (acteriilor
droEdiilor i mucegaiurilor
Clasificarea microorganismelor
#re:entarea morfologiei microorganismelor
#re:entarea fi:iologiei microorganismelor
Re9ultatul 7nA2.2r++ $( I,ent+E+c2 r)lul -+cr))r4an+s-el)r 7n +n,ustr+a al+-entar2
Microorganisme utile folosite 5n industria
alimentar
Microorganisme de alterare 5n industria alimentar
=(ser8area microscopic a microorganismelor
utile i de alterare
Descrierea microorganismelor utile 5n o(inerea unor
produse alimentare% (acterii Alactice, aceticeB,
droEdiiAde (ereB, mucegaiuri AKno(ileNB
#re:entarea microorganismelor de alterare A(acterii,
droEdii, mucegaiuriB
Re9ultatul 7nA2.2r++ =( re42te5te ,ep)9+tele
Igieni:area depo:itelor% operaii
Metode i materiale de igieni:are a deepo:itelor
Condiii de microclimat
E!ecutarea operaiilor de igieni:are a
depo:itelor cu respectarea regulilor specifice
?tili:area corect a materialelor de igieni:are
Derificarea condiiilor de microclimat
#re:entarea operaiilor de igieni:are A 5ndeprtarea
mecanic a impuritilor, de:insecia i de:infectarea
cu soluii specificeB 5n industria alimentar
Descrierea metodelor i a materialelor de igieni:are
Asu(stane chimice folosite la splare, de:infecie,
de:insecie, aparate, ustensileB
Enumerarea condiiilor de microclimat% temperatur,
umiditate relati8 a aerului, 8entilaie
Re9ultatul 7nA2.2r++ @( I4+en+9ea92 a-0ala8ele reE)l)s+0+le
Metode de igieni:are a am(alaEelor refolosi(ile
<u(stane pentru igieni:area am(alaEelor
refolosi(ile, soluii de de:infectare
E!ecutarea operaiilor de igieni:are a
am(alaEelor refolosi(ile
#repararea soluiilor de splare i de
de:infectare
Efectuarea splrii i de:infectrii am(alaEelor
cu respectarea regulilor specifice
Descrierea metodelor de igieni:are Amanual sau
mecanicB
#re:entarea modului de preparare a soluiilor de
splare Asod caustic, sod calcinat, fosfat (isodic,
acid gluconic, ageni tensioacti8i, etc6B i de
de:infectare A clorul i compuii si, sruri de amoniuB
@$
@; C)n.+nutul E)r-2r++
Un+t2.+ ,e
c)-peten.2
C)-peten.e +n,+A+,uale C)n.+nutur+ te-at+ce
Identific grupele de
microorganisme
"acter++, ,r)8,++, -uce4a+ur+%
clasificare
M)rE)l)4+a -+cr))r4an+s-el)r% form,
dimensiuni,
D+9+)l)4+a -+cr))r4an+s-el)r% nutriia,
5nmulirea
Identific rolul
microorganismelor 5n
industria alimentar
M+cr))r4an+s-e ut+le E)l)s+te 7n +n,ustr+a
al+-entar2% (acterii Alactice, aceticeB,
droEdii Ade (ereB, mucegaiuri AKno(ileNB
utili:ate 5n industria alimentar
M+cr))r4an+s-e ,e alterare 7n +n,ustr+a
al+-entar2( (acterii, droEdii, mucegaiuri
'$6 Depo:itarea
materiilor prime i a
produselor finite
'$;@ #regtirea depo:itelor Opera.++ ,e +4+en+9are 7n +n,ustr+a
al+-entar2% splare, de:infecie,
de:insecie
I4+en+9area ,ep)9+tel)r%
- Metode de igieni:are
- Materiale de igieni:are pentru depo:ite%
su(stane chimice folosite la splare,
de:infecie, de:insecie, aparate, ustensile
- =peraii% 5ndeprtarea mecanic a
impuritilor anorganice i organice,
prepararea soluiilor de splare i
de:infectare , splarea i de:infectarea cu
soluii specifice
- >eguli specifice pentru igieni:area
depo:itelor% principii, personal de curenie,
ritmicitatea operaiunilor, controlul
eficienei operaiilor de igieni:are, "<<M
C)n,+.++ ,e -+cr)cl+-at( temperatur,
umiditate relati8 a aerului, 8entilaie
'F; Am(alarea
produselor
'F;= Igieni:ea: am(alaEele
refolosi(ile
I4+en+9area a-0ala8el)r reE)l)s+0+le%
- Metode de igieni:are
- <u(stane pentru igieni:area am(alaEelor
refolosi(ile% soluii de splare Asod
caustic, sod calcinat, fosfat (isodic, acid
gluconic, ageni tensioacti8i, etc6B, soluii de
de:infectareA clorul i compuii si, sruri
de amoniu, etc6B
- =peraii% 5ndeprtarea mecanic a
impuritilor, prepararea soluiilor de
splare i de:infectare, splarea i
de:infectarea cu soluii specifice
- >eguli specifice pentru igieni:area
am(alaEelor refolosi(ile% principii, personal
de e!ecuie, ritmicitatea operaiilor,
controlul eficienei operaiilor de igieni:are,
"<<M
@=
C; Resurse -ater+ale -+n+-e necesare parcur4er++ -),ululu+
Aparatur, ustensile i sticlrie specifice lucrrilor de la(orator
#reparate umede i uscate
Mostre de produse alimentare Aproduse lactate acide, oet, (ere, (r9n:eturi cu mucegaiuri
Kno(ileN
Mostre de produse alimentare alterate
Materiale de igieni:are
- substan#e c$imice de splare- sod caustic, sod calcinat, polifosfaii, aci:i minerali, aci:i
organici, ageni tensioacti8i, su(stane deduri:ante6
- substan#e c$imice de dezin!ec#ie- clorul i compuii si, de:infectai tensioacti8i
- substan#e c$imice de dezinsec#ie- insecticide, (en:i lipicioase sau discuri, spraP-uri
Materiale pentru curenie -glei, cni gradate, mturi, mop-uri, perii, la8ete, couri pentru
gunoi, mnui, or, ochelari de protecie
- <ticlrie, ustensile i aparatur specifice lucrrilor de igieni:are

>; Su4est++ -et),)l)4+ce
"ecesitatea accenturii laturii formati8e a procesului de 5n8m9nt a condus la
proiectarea unui curriculum centrat pe re:ultate ale 5n8rii66 = astfel de a(ordare urmrete
centrarea acti8itii ele8ilor nu pe asimilare mecanic a unor noiuni i concepte, ci pe
de:8oltarea de capaciti, priceperi, deprinderi i atitudini6
@a (a:a ela(orrii curriculum-ului a stat <tandardul de #regtire #rofesional, care
are urmtoarea structur%
?nitatea de competen Criterii de performan
"i8elul Conte!t de reali:are
Daloarea creditului #ro(e de e8aluare
>e:ultatul 5n8rii A competeneB
Curriculum-ul se 8a utili:a 5mpreun cu <tandardul de #regtire #rofesional6
3n curriculum tre(uie s se regseasc coninuturi care s conduc la formarea tuturor
re:ultatelor 5n8rii pre8:ute 5n standard6
#entru modulul M+cr)0+)l)4+a 5+ +4+ena 7n +n,ustr+a al+-entar2 sunt alocate un numr de
&% )re din care 'G )re pentru la(orator tehnologic6
=rele de pregtire prin la(orator tehnologic se efectuea: de ctre profesorul de
specialitate tehnic Ainginer industrie alimentarB6
#arcurgerea cronologic a coninutului tematic%
Te-a Nr; )re al)cate
T)tal La0)rat)r te3n)l)4+c
Bacterii, droEdii, mucegaiuri% clasificare
Morfologia microorganismelor% form, dimensiuni
Hi:iologia microorganismelor% nutriia, 5nmulirea
&/ '
Microorganisme utile folosite 5n industria alimentar
Microorganisme de alterare
,1 '
=peraii de igieni:are 5n industria alimentar Asplare,
de:infecie, de:insecieB
Igieni:area depo:itelor
Condiii de microclimat 5n depo:ite
,1 &
Igieni:area am(alaEelor refolosi(ile ), &
&% 'G
"umrul de ore alocat pe teme este orientati8, rm9n9nd la latitudinea profesorului s le
foloseasc 5n funcie de resursele materiale de care dispune coala6
@@
#entru atingerea re:ultatelor 5n8rii, leciile se desfoar 5n sala de clas, 5n la(orator
i 5n atelierele colii cu profesorul de specialitate6
F; Su4est++ cu pr+A+re la eAaluare
Tipuri de e8aluare% iniial, formati8 i sumati8
EAaluarea +n+.+al2 are rolul de a 8erifica dac ele8ul deine cunotinele i a(ilitile
necesare pentru a putea parcurge cu succes programul de formare6
EAaluarea E)r-at+A2 asigur profesorului$ formatorului feed (acG-ul procesului de
predare i 5n8are6 #rin aceast e8aluare profesorul cunoate ni8elul de do(9ndire a noilor
cunotine i a(iliti de ctre ele8 i dac acesta este pregtit pentru a 5n8a noi su(iecte6
EAaluarea E+nal2 a -),ululu+ sau eAaluarea su-at+A2 8erific dac au fost
do(9ndite toate re:ultatele 5n8rii asociate modulului6 E8aluarea 8a cuprinde i acti8iti
practice 5n care se 8a urmri dac ele8ul este capa(il s lucre:e 5n echip, re:ol8e o
pro(lem, s fac o pre:entare, s scrie un raport6 3n funcie de specificul modulului, aceast
e8aluare poate fi fcut printr-un portofoliu sau miniproiect6
C)-peten.ele c3e+e
EAaluarea E+nal2 a -),ululu+ 8a 5ncorpora de asemenea i e8aluarea acelor
competene cheie care se de:8olt 5n cadrul modulului 5mpreun cu competenele tehnice
specifice acestuia A de e!emplu% utili:area IT, comunicarea 5n lim(a matern sau 5n lim(a
strin, competene de calcul matematic, etc6B6 Aceste competene 8or aEuta ele8ul pentru
5n8area pe tot parcursul 8ieii6
Aut)eAaluarea 5+ eAaluarea 7n perec3+
#rofesorul 8a e!plica 5ntotdeauna ce se ateapt de la e8aluarea sumati8 i 8a discuta i
agreea cu ele8ii criteriile de e8aluare pentru o 5ncheiere cu succes a modulului6 #rofesorul 5i
8a 5ncuraEa pe ele8i s se autoe8alue:e sau s se e8alue:e unul pe cellalt6 #rofesorul 8a
pstra toate e8idenele e8alurii pentru a putea do8edi atingerea re:ultatelor 5n8rii i a
criteriilor din standardul de pregtire i curriculum6
Instru-ente ,e eAaluare rec)-an,ate
E8aluarea se poate reali:a folosind ca instrumente de e8aluare% teste de e8aluare cu
itemi Ao(iecti8i, semio(iecti8i, su(iecti8iB, fie de o(ser8aie, fie de autoe8aluare6
#entru a promo8a modulul, ele8ii tre(uie s demonstre:e c pot 5ntruni toate criteriile
asociate cu toate re:ultatele6 Ele8ii 8or duce la 5ndeplinire e!erciii practice, proiecte, teme de
lucru i$sau pro(leme care constituie e8aluarea modulului6
EXEMLUL ' (
Re9ultatul 7nA2.2r++( Identific grupele de microorganisme
C)n.+nutur+ stu,+ate% Microorganisme( (acterii, droEdii, mucegaiuri
Morfologia microorganismelor( form, dimensiuni
Hi:iologia microorganismelor( nutriia, 5nmulirea
Sarc+n+ ,e lucru(
A; >eali:ai un ta(el comparati8 cu principalele grupe de microorganisme
M+cr))r4an+s-:caracter+st+c
+
"acter++ Dr)8,++ Muce4a+ur+
<tructur celular
Dimensiuni
3nmulire
Caractere specifice
@C
";
a; >eali:ai un preparat simplu lam-lamel Amucegai$droEdieB
0; Anali:ai microscopic preparatul reali:at
c; Identificai microorganismul din preparat
rec+92r+ pentru apl+carea pr)0e+ ,e eAaluare(
ele8ul 8a fi e8aluat 5n urma parcurgerii tuturor etapelor de 5n8are
pentru (una desfurare a e8alurii se recomand%
- folosirea unui spaiu amenaEat corespun:tor Ala(orator de micro(iologie
cu dotri specificeB
- e8aluarea ele8ilor pe durata desfurrii pro(ei se reali:ea: fr inter8enia
e8aluatorului6
5nregistrarea performanei se 8a reali:a printr-o fi de e8aluare completat de
profesor pe parcursul pro(ei6
DI DE EVALUARE
Nu-e can,+,at(
Nu-e eAaluat)r(
Re9ultatul 7nA2.2r++( Identific grupele de microorganisme
C)n.+nutur+ stu,+ate% Microorganisme( (acterii, droEdii, mucegaiuri
Morfologia microorganismelor( form, dimensiuni
Hi:iologia microorganismelor( nutriia, 5nmulirea
Nr;
crt;
Cer+n.e Da Nu Data
A; Identific caracteristicile microorga-nismelor
AdroEdii, (acterii, mucegaiuriB%
Horm
Dimensiuni
Horma de 5nmulire
Caractere speciale
"; Identific microscopic droEdia$mucegaiul%
>eali:ea: preparatul microscopic
?tili:ea: corect microscopul
>ecunoate microorganismul anali:at
e8aluatorul 8a (ifa fiecare sarcin 5ndeplinit corect de ctre ele86
certificarea competenei se o(ine dac toate sarcinile de lucru sunt 5ndeplinite6 <arcinile
ne5ndeplinite se 8or ree8alua dup o perioad de pregtire folosindu-se acelai instrument
de e8aluare6
competena se consider atins dac ele8ul 5ndeplinete sarcina o singur dat6
G; "+0l+)4raE+a
#oll "6, "oiuni fundamentale de igien, Ed6 Coresi, Bucureti, )..+
Marinescu, Q6, Drgnescu, C6, Micro(iologia produselor alimentare, Editura
Didactic i #edagogic, Bucureti, )..1
Milcu D6, Moisiu M6, Micro(iologia resurselor naturale, manual clasa a 4- a, @icee
tehnologice, profilul resurse, Editura =scar #rint, Bucureti, ,//)
Milcu D6, "ichita @6- coordonatori, #regtire de (a: 5n industria alimentar, Ed6
=scar #rint, Bucureti, ,//,
@>
MODULUL V( OERAII DE "A# 1N LA"ORATOR
'; N)t2 +ntr),uct+A2
Modulul Opera.++ ,e 0a92 7n la0)rat)r face parte din cultura de specialitate
pentru domeniul Industrie alimentar, pregtire de (a:, clasa a I4-a liceu tehnologic
i are alocat un numr de ./ ore, din care la(orator tehnologic 01 ore, conform
planului de 5n8m9nt6
Acest modul reunete competena Analizeaz !izico-c$imic materiile prime
utilizate n industria alimentar din unitatea de compen ,epozitarea materiilor
prime i a produselor !inite ce se regsete 5n Standardul de regtire ro!esional
de nivel -, cu competenele specifice disciplinei Instrumente i tehnici de la(orator ce
se studia 5n cadrul 5n8m9ntului secundar superior, 5n aria .e$nologii la
profilul ,,Resurse naturale i protec#ia mediului.
Aspectele specifice pri8itoare la anali:ele fi:ico-chimice ale materiilor prime
i produselor finite 8or fi preci:ate la modulele de specialitate, unde 8or fi pre:entate
anali:ele specifice fiecrei tehnologii6
$; Un+tatea: Un+t2.+le ,e c)-peten.e: re9ultate ale 7nA2.2r++ la care se reEer2
-),ulul
Un+tatea ,e c)-peten.2(
Depo:itarea materiilor prime i a produselor finite - ni8el )
Re9ultatele 7nA2.2r++ la care se reEer2 -),ulul(
)6 Descrie sticlria, ustensilele i aparatura de la(orator
,6 Msoar mrimi fi:ice
&6 #repar soluii
16 Efectuea: operaii curente de la(orator pentru separarea i purificarea su(stanelor
06 Efectuea: anali:e fi:ico-chimice 5n industria alimentar
@F
$; C)relarea re9ultatel)r 7nA2.2r++ 5+ cr+ter++l)r ,e eAaluare
DE"?MI>EA M=D?@?@?I OERAII DE "A# 1N LA"ORATOR
Cun)5t+n.e Depr+n,er+ Cr+ter++le ,e eAaluare
Re9ultatul 7nA2.2r++ '; Descr+e st+cl2r+a, ustens+lele 5+ aparatura ,e la0)rat)r
Dase, ustensile i aparatur
de la(orator;
<electarea 8aselor, ustensilelor i aparaturii de
la(orator 5n funcie de lucrarea e!ecutat6
?tili:area 8aselor, ustensilelor i aparaturii de
la(orator 5n funcie de lucrarea e!ecutat
)6 Identificarea %
vaselor de laborator% 8ase din sticl , 8ase din
porelan
ustensilelor% metal, lemn,
aparaturii% aparate pentru 5ncl:it - (ecurile de
ga:, (ile de ap, etu8ele electrice, termostatele,
cuptoarele electrice6
Re9ultatul 7nA2.2r++ $; M2s)ar2 -2r+-+ E+9+ce
Tipuri de (alane
>eguli de c9ntrire
>eguli de citire a 8olumelor
Metode de determinare a
densitii
>eguli de manipulare a
termometrelor
Determinarea mrimilor fi:ice
)6 #re:entarea tipurilor de (alane% tehnice i
analitice
,6 Efectuarea c9ntririi
&6 Citirea 8olumului de lichide incolore i
colorate
16 Msurarea 8olumului, densitii, temperaturii
Re9ultatul 7nA2.2r++ =; repar2 s)lu.++
Tipuri de soluii
Titrul soluiilor normale
?stensile i aparatur, mod de
lucru, norme de protecia
muncii la prepararea soluiilor
Calcularea concentraiilor soluiilor procentuale i
normale
#repararea soluiilor
)6 Efectuarea calculelor pentru prepararea
procentuale i normale
,6 #repararea soluiilor procentuale i normale
@G
Re9ultatul 7nA2.2r++ @; EEectuea92 )pera.++ curente ,e la0)rat)r pentru separarea 5+ pur+E+carea su0stan.el)r
=peraii curente de la(orator%
ustensile i aparatur, mod de lucru,
norme de protecia muncii

E!ecutarea operaiilor curente de la(orator )6#re:entarea operaiilor curente de la(orator%
)iltrarea( la presiune normal, su( 8id
Centri!ugarea
,istilarea ( la presiune normal
, E!ecutarea operaii de% filtrare, centrifugare,
distilare, cristali:are
Re9ultatul 7nA2.2r++ C; EEectuea92 anal+9e E+9+c)-c3+-+ce 7n +n,ustr+a al+-entar2
Metode fi:ice i fi:ico O chimice
de anali:% pricipiul metodei,
ustensile i aparatur, mod de lucru,
norme de protecia muncii
<electarea materialelor, ustensilelor, aparatelor i
instalaiilor necesare efecturii anali:elor
E!ecutarea anali:elor fi:ice i fi:ico-chimice
)6 Descrierea metodelor de anali:%
fi:ico O chimice6
,6 Efectuarea anali:elor fi:ico O chimice%
- determinarea umiditii Aprin uscare la
etu8,prin uscarea produsului direct la sursa de
5ncl:ire, prin metode electrometricB,
- determinarea su(stanei uscate Aprin c9ntrire,
refractometricB,
- determinarea aciditii i alcalinitii,
- determinarea coninutului de :aharuri%
fi:iceAcu areometre, refractometric, polarimetricB
@&
'; C)n.+nutul E)r-2r++
"ecesitatea accenturii laturii formati8e a procesului de 5n8m9nt a condus
la proiectarea unui curriculum centrat pe competene6 = astfel de a(ordare urmrete
centrarea acti8itii ele8ilor nu pe asimilare mecanic a unor noiuni i concepte, ci pe
de:8oltarea de capaciti, priceperi, deprinderi i atitudini, care s duc la formarea de
competene6
@a (a:a ela(orrii programei a stat <tandardul de #regtire #rofesional care
conine%
?nitatea de competen
"i8elul
Daloarea creditului
Competene Are:ultatele 5n8riiB
Criterii de performan
Condiii de aplica(ilitate
#ro(e de e8aluare
Cer+n.e cu pr+A+re la eAaluare
Curriculum-ul se va utiliza mpreun cu Standardul de regtire
ro!esional6
3n curriculum tre(uie s se regseasc coninuturi care s conduc la formarea
tutur)r re:ultatelor 5n8rii pre8:ute 5n standard6
<e 8or folosi metode de predare su( form de% studiu de ca:, Eocul de rol, re:ol8ri de
pro(leme i simulri6
Coninuturile corespun:toare re:ultatelor 5n8rii se corelea: cu numrul de
credite acordate pentru unitile de competen care corespund numrului de ore din
planul de 5n8m9nt pentru cele trei tipuri de instruire% teoretic, practic sauFi de
la(orator6
<e recomand ca orele de pregtire practic de la(orator s se efectue:e de
ctre profesorul de specialitate tehnic Ainginer industrie alimentarB, cu grupe de )/-
)0 ele8i6
C%
arcur4erea cr)n)l)4+c2 a c)n.+nutulu+ te-at+c(
C)n.+nutul E)r-2r++ Nu-2r ,e )re al)cate
T)tal )re re42t+re
pract+c2
Dase, ustensile i aparatur de la(orator;
> =
Tipuri de (alane
>eguli de c9ntrire
>eguli de citire a 8olumelor
Metode de determinare a densitii
>eguli de manipulare a termometrelor
'C &
Tipuri de soluii
E!primarea concentraiei soluiilor
Titrul soluiilor normale
'' >
=peraii curente de la(orator
)iltrarea( la presiune normal, su( 8id
Centri!ugarea
,istilarea ( la presiune normal
'% >
Metode fi:ico O chimice de anali:
&etode( - determinarea umiditii Aprin uscare la etu8,
prin uscarea produsului direct la sursa de 5ncl:ire, prin
metode electrometricB,
- determinarea su(stanei uscate Aprin c9ntrire,
refractometricB,
- determinarea aciditii i alcalinitii,- determinarea
coninutului de su(stane grase,
- determinarea coninutului de :aharuri%
prin metode !iziceAcu areometre, refractometric,
polarimetricB
prin metode c$imice Ametodele Bertrand i <choortB
#rincipiile teoretice de anali: fi:ico-chimic
@G =%
T)tal )re &% C@
"umrul de ore alocat pe teme este orientati8, rm9n9nd la latitudinea
profesorului s fac distri(uia 5n funcie de specificul :onei, resursele materiale ale
colii i ale agentului economic6
$; Resurse -ater+ale -+n+-e necesare parcur4er++ -),ululu+
Hormarea unor deprinderi de lucru indi8iduale i 5n echip, asumarea de
responsa(iliti, stimularea curio:itii, imaginaiei, perse8erenei, 5ncrederii 5n forele
proprii prin acti8itile desfurate, toate acestea 8or fi posi(ile numai dac acti8itile
8or fi desfurate 5ntr-un spaiu adec8at6 #regtirea teoretic se 8a desfura 5n sli de
clas sau ca(inete tehnologice iar pregtirea practic de la(orator 5n la(oratoare de
C'
specialitate dotate cu materiale, ustensile i aparatur specifice anali:elor materiilor
prime i produselor finite din industria alimentar6
'6 <ugestii metodologice
3ntreg demersul didactic depus de profesor 5n procesul de predare-5n8are,
tre(uie s fie focali:at pe formarea re:ultatelor 5n8rii generale i speciali:ate cerute
de domeniul pregtirii de (a: 5n Industria alimentar6 Aceasta se poate reali:a numai
printr-o proiectare riguroas a acti8itii didactice, prin folosirea celor mai adec8ate
metode i miEloace de 5n8m9nt necesare unei pregtiri performante 5n domeniu 6
Hiecare lecie (eneficia: de folosirea a dou, trei metode, 5n funcie de ce se
dorete a se forma, precum i de miEloacele didactice adec8ate6
E!ist numeroase metode i procedee didactice de predare - 5n8are, 5n care
acti8itatea didactic este centrat pe ele8 i care pot fi folosite 5n scopul formrii
re:ultatelor 5n8rii6 3n selectarea lor tre(uie s se in seama de coninuturi i nu 5n
ultimul r9nd, de stilurile de 5n8are ale ele8ilor A8i:ual, auditi8 sau practicB6
Metode ca% studiul de ca:, 5n8area prin descoperire, pro(lemati:area,
e!erciiul, demonstraia au eficien ma!im 5n procesul de 5n8are, stimulea:
g9ndirea logic, cau:al, analitic, ca i imaginaia i creati8itatea ele8ilor6
F; Su4est++ cu pr+A+re la eAaluare
E<+st2 tre+ t+pur+ ,e eAaluare( +n+.+al2, E)r-at+A2 5+ su-at+A2
EAaluarea +n+.+al2 are rolul de a 8erifica dac ele8ul deine cunotinele i
a(ilitile necesare pentru a putea parcurge cu succes programul de formare6
EAaluarea E)r-at+A2 asigur profesorului$ formatorului feed (acG-ul
procesului de predare i 5n8are6 #rin aceast e8aluare profesorul cunoate ni8elul de
do(9ndire a noilor cunotine i a(iliti de ctre ele8 i dac acesta este pregtit
pentru a 5n8a noi su(iecte6
EAaluarea E+nal2 a -),ululu+ sau eAaluarea su-at+A2 8erific dac au fost
do(9ndite toate re:ultatele 5n8rii asociate modulului6 E8aluarea 8a cuprinde i
acti8iti practice 5n care se 8a urmri dac ele8ul este capa(il s lucre:e 5n echip,
re:ol8e o pro(lem, s fac o pre:entare s scrie un raport6 Huncie de specificul
modulului, aceast e8aluare poate fi fcut printr-un portofoliu sau
miniproiect$proiect6
EAaluarea E+nal2 a -),ululu+ 8a 5ncorpora de asemenea i e8aluarea acelor
competene cheie care se de:8olt 5n cadrul modulului 5mpreun cu competenele
tehnice specifice acestuia A de e!emplu% utili:area IT, comunicarea 5n lim(a matern
C$
sau 5n lim(a strin, competene de calcul matematic, etc6B6 Aceste competene 8or
aEuta ele8ul pentru 5n8area pe tot parcursul 8ieii6
Aut)eAaluarea 5+ eAaluarea 7n perec3+
#rofesorul 8a e!plica 5ntotdeauna ce se ateapt de la e8aluarea sumati8 i 8a
discuta i agreea cu ele8ii conte!tul de e8aluare pentru o 5ncheiere cu succes a
modulului6
#rofesorul 5i 8a 5ncuraEa pe ele8i s se autoe8alue:e sau s se e8alue:e unul pe
cellalt6 #rofesorul 8a pstra toate e8idenele e8alurii pentru a putea do8edi atingerea
re:ultatelor 5n8rii din standardul de pregtire i din curriculum6
entru a pr)-)Aa -),ulul, eleA++ tre0u+e s2 ,e-)nstre9e c2 p)t 7ntrun+
t)ate cr+ter++le as)c+ate cu t)ate re9ultatele; Ele8ii 8or duce la 5ndeplinire e!erciii
practice, proiecte, teme de lucru i$sau pro(leme care constituie e8aluarea modulului6
Instru-ente ,e eAaluare rec)-an,ate(
Te-a% /ase' ustensile i aparatur de laborator
';Ite-+ )0+ect+A+
';= Cu ale4ere ,ual2
1ncercu+.+ l+tera A ,ac2 aE+r-a.++le sunt a,eA2rate 5+ D ,ac2 aE+r-a.++le sunt Ealse
)6 A H Baloanele cotate sunt utili:ate pentru distilarea unor amestecuri lichide6
,6 A H Cilindru gradat este utili:at pentru msurarea cu e!actitate a unui 8olum
de lichid 6
&6 A H #icnometrul este un 8as de sticl, utili:at pentru msurarea densitii6
>% )-HC ,-HC &-A6
';@ De t+p perec3e
Dace.+ c)resp)n,en.a ,+ntre c+Erele ,+n c)l)ana A care +n,+c2 Aase ,e la0)rat)r 5+
cele ,+n c)l)ana " care +n,+c2 )pera.+a pentru care sunt ut+l+9ate acestea
ALAase ,e la0)rat)r "-- )pera.+a pentru care sunt ut+l+9ate acestea
*6 (iuret
.6 moEar cu pistil
)/6 sticla de cea
))6 pipet
a6 c9ntrirea su(stanelor solide
(6 msurarea e!act a 8olumelor de lichid
c6 mrunirea su(stanelor solide
d6 titrri 8olumetrice
e6 separarea lichidelor ne misci(ile
>% )-dC ,-cC &-aC 1-d6
C=
';C Cu ale4ere -ult+pl2
1ncercu+.+ l+tera c)respun92t)are r2spunsulu+ c)rect(
<e utili:ea: pentru msurarea e!act a 8olumelor de lichide%
a6 cilindrii gradai, picnometrele, pipetele cu (ul ,(iureteleC
(6 (aloanele cotate, pipetele gradate, (iuretele, pipete cu (ulC
c6 6 (aloanele cotate, pipetele gradate, (iuretele, cilindrii gradai6
>% (
$; Ite-+ se-+)0+ect+A+
$;' Cu r2spuns scurt
Denumii dou 8ase de la(orator din porelan6
>% creu:ete, moEarul cu pistil, cristali:oare, capsule sau p9lnii Buchner6
$;> De c)-pletare
C)-pleta.+ spa.++le l+0ere ,+n te<tul ,e -a+ 8)s astEel 7nc6t aE+r-a.++le s2
capete Aal)are ,e a,eA2r(
Biuretele cu tu( de cauciuc i clem se utili:ea: pentru soluii IIIA)BII6 ,iar
cele cu ro(inet de sticl atunci c9nd se lucrea: cu soluii III66A,BII6 ;
>% )- alcaline, ,6 acide6
$;F 1ntre02r+ structurate
Vase 4ra,ate(
clas+E+ca.+ Aasele 4ra,ate ut+l+9ate 7n la0)rat)rul ,e anal+92M
+n,+ca.+ care sunt Aasele E)l)s+te pentru -2surarea ur-2t)arel)r A)lu-e ,e
l+c3+,e( Cc-
=
, '%c-
=
, $Cc-
=
, C%c-
=
, &Cc-
=
, $C%c-
=
,
Te-a( T+pur+ ,e s)lu.++ repararea solu#iilor procentuale
Sarcina de lucru:
#reparai o soluie de clorur de sodiu, de concentraie &R6
D+52 ,e )0serAare% #repararea soluiilor procentuale de clorur de sodiu
C@
Nr;
crt;
Etapele prepar2r++ s)lu.+e+ ,e sare EAaluat)r Data
'; Identific 8asele i ustensilele necesare preparrii
soluiei de clorur de sodiu
$ Calculea: cantitile de clorur de sodiu i ap
necesare, folosind formula de calcul 6
=; C9ntrete sarea folosind (alana din dotare
@; Msoar 8olumul de ap necesar folosind 8ase
gradate6
C; =mogeni:ea: componentele manual sau
mecanic
#rofesorul 8a folosi instrumente i metode de e8aluare di8erse, date de propria lui
personalitate, de particularitile indi8iduale ale celor formai, c9t i de resursele
materiale de care dispune coala
G; "+0l+)4raE+a
D+-+tr+u Mat+l,a %e&nica analizelor de laborator n industria alimentar E,;
D+,act+c2 5+ e,a4)4+c2 "ucure5t+ '&G$
"araru Mar+a %e&nica msurtorilor de specialitate n industria alimentar E,;
D+,act+c2 5+ e,a4)4+c2 "ucure5t+ '&&=
M+lcu V;, N+c3+ta M;L;, 5;a, 'regtire de baz n industria alimentar" E,;
Oscar r+nt, "ucure5t+, $%%%
Colecie de standarde 5n 8igoare6
CC