Sunteți pe pagina 1din 212

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I TINERETULUI

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI PHARE TVET 01.08 .01

STANDARD DE PREGTIRE PROFESIONAL

COALA DE ARTE I MESERII Califi a!"a# L$ !%&'! () !"*&"!"a a)i+al"l'! N$+%!$l ," alifi a!" ,i) N'+") la&'! - .0 Ni/"l$l 1

000.

A$&'!ii: 1. 2. !. profesor gradul I Colegiul Naional Agricol ,,Carol I, Slatina; profesor def., Grup colar Agricol Curtea de Arge ; profesor gradul I, Grup colar de Industrie Ali"entar# ,, $lena %oa"na Galai; &. C')7&a),a 4" Mi4a"la profesor gradul I Colegiul Co"ercial ,,Carol I Constana; '. Da7 %l$ Ma!"a profesor gradul I, Grup colar Agricol (ecuci; ). D!i)'/a) Ma!ia profesor gradul I, Grup colar Agricol *re+"er; ,. D$ $l"7 $ A)&'a)"&a profesor gradul I, Grup colar Agricol Curtea de Arge ; -. Ga*8a! A)3"la profesor gradul II, Grup colar Agricol .#lticeni; /. G4"'!34i"* E$3")ia profesor gradul I, Colegiul (e0nic ,,I.Creang# (g. Nea"; 11. Ili" Ma!ia profesor def., Grup colar Agricol *alas, Constana; 11. I')a* $ Ma!ia profesor gradul I, Grup colar Agricol *re+"er; 12. Li/a,a!i$ Ga9!i"la profesor gradul I, Grup colar Agricol Castelu, Constana; 1!. Ma&"i M')i a profesor gradul I, Grup colar Agricol 2alea C#lug#reasc#; 1&. M'i7i$ Ma!ia doctor 3n "edicin# 4eterinar#, profesor gradul I, Grup colar Agricol *alas, Constana; 1'. M'i7i$ Si+')a profesor gradul I, Grup colar I.N 5o"an Constana 1). N"i % Ca!+") profesor gradul II, Grup colar Agricol .#lticeni; 1,. O) "a)$ Va7il" profesor gradul I, Grup colar Agricol ,,%. Cante"ir 6u i; 1-. O8!"a D"lia profesor gradul II, Grup colar Agricol *re+"er; 1/. O8!'i$ A)a profesor gradul I, Grup colar Agricol Curtea de Arge ; 21. Pa&a8" Ma!i'a!a profesor gradul I , Grup colar Agricol *alas, Constana; 21. P"&!" A)3"la profesor gradul I, Grup colar Agricol Ciorog7rla; 22. S !i'*&"a)$ C'7&"l doctor 3n agrono"ie, profesor gradul I, Colegiul (e0nic de Industrie Ali"entar# ,,%. 8ooc, 9ucure ti; 2!. Va7ili$ P"&!')"la profesor gradul II, Grup colar Agricol .#lticeni; 1%l$2% I'a)a 1a34i$ V"!')i a 1!5)6a!$ I'a)a

UNITI DE COMPETEN

UNITI DE COMPETEN CHEIE 1. 2. !. &. '. ). ,. -. /. 11 11. C:8;NICA5$ I N;8$5A<I$ ;(I=I>A5$A CA=C;=A(:5;=;I I *5$=;C5A5$A IN.:58A<I$I C:8;NICA5$A ?N =I89A 8:%$5N@ %$>2:=(A5$A *$5S:NA=@ ?N SC:*;= :9<IN$5II *$5.:58AN<$I IGI$NA I S$C;5I(A($A 8;NCII =;C5;= ?N $C6I*@ :5GANI>A5$A =:C;=;I %$ 8;NC@ *5$G@(I5$A *$N(5; IN($G5A5$ =A =:C;= %$ 8;NC@ (5AN>I<IA %$ =A C:A=@ =A =:C;= %$ 8;NC@ 5$>:=2A5$A %$ *5:9=$8$ SA(IS.AC$5$A C$5IN<$=:5 C=I$N<I=:5

UNITI DE COMPETEN GENERALE# 12. 1!. 1&. 1'. 1). 1,. 1-. 1/. 21. .AC(:5I C=I8A(ICI I $%A.ICI *5$G@(I5$A S:=;=;I I ?N.IIN<A5$A C;=(;5I=:5 ?N(5$<IN$5$A I 5$C:=(A5$A C;=(;5I=:5 %$*:>I(A5$A I 2A=:5I.ICA5$A *5:%;C<I$I 2$G$(A=$ 65@NI5$A ANI8A=$=:5 ?NG5IAI5$A I ?N(5$<IN$5$A ANI8A=$=:5 5$C;N:A($5$A AG5$GA($=:5 I INS(A=A<II=:5 .:=:SI($ ?N AG5IC;=(;5@ IN(5$*5IN%$5$A I 8$%I;= $B($5N $=$8$N($ %$ $C:=:GI$

UNITI DE COMPETEN SPECIALI:ATE# 21. 22. 2!. ?N8;=<I5$A ANI8A=$=:5 *5:%;C<II=$ ANI8A=I$5$ ?NG5IAI5$A I 5$C:=(A5$A *=AN($=:5 .;5AA$5$

Ti&l$l $)i&%2i 1# Ni/"l# Val'a!" !",i&#

COMUNICARE I NUMERAIE C1D 2.1

C'+8"&")2"# 1.1. Cite te i utiliEeaE# docu"ente si"ple 1.0. *articip# la discuii pe un suFiect si"plu 1... $laForeaE# o preEentare scurt# pe un suFiect dat 1.;. ;tiliEeaE# li"Fa+ul specific de specialitate 1.<. 5ealiEeaE# calcule si"ple 1.=. *relucreaE# grafic reEultatele oFinute 3ntrGo operaie si"pl#

Ti&l$l $)i&%2ii 1# COMUNICARE I NUMERAIE C'+8"&")2a 1.1. Cite te i utiliEeaE# docu"ente si"ple C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? Selectarea i citirea docu"entelor si"ple pe te"e fa"iliare >9? $Htragerea infor"aiilor necesare pe un suFiect dat > ? SintetiEarea infor"aiilor oFinute dintrGun docu"ent si"plu

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# D' $+")&" 7i+8l", fa+ilia!"# I)f'!+a2ii )" "7a!": note de infor"are, articole dintrGun regula"ent de ordine interioar#, scrisori, eHtrase din nor"ele de protecia "uncii, prospecte, cataloage, pliante, Fonuri, foi tipiEate date, ter"ene, reguli, condiii, for"e de preEentare, para"etri, e4eni"ente eHtragerea ideilor principale, realiEarea unui reEu"at

Si)&"&i6a!"#

P!'9" ," "/al$a!" *roFe scrise i orale din care s# reEulte c# ele4ul a citit, a selectat i a sintetiEat infor"aii din docu"ente si"ple, confor" criteriilor de perfor"an# CaD, CFD i CcD, cu aplicarea condiiilor de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii 1# COMUNICARE I NUMERAIE C'+8"&")2a 1.0. *articip# la discuii pe un suFiect si"plu C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? Identificarea suFiectului discuiei >9? *reg#tirea pentru participarea la o discuie pe un suFiect dat > ? Construirea unei inter4enii si"ple 3ntrGo discuie >,? $4aluarea propriei inter4enii prin raportare la suFiectul dat

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&" # S$9i" &$l i) ,i7 $2i"# P!"3%&i!": I)&"!/")2i" 7i+8l%: te"e fa"iliare, din 4iaa cotidian# sau referitoare la operaiuni de lucru citirea con4ocatorului, a ordinii de Ei, a notelor infor"ati4e for"ularea unui suFiect potri4it regulilor de con4ersaie ci4iliEat#, ascultare acti4#, li"Fa+ul trupului, atitudine desc0is# fa# de interlocutor ur"#rirea reaciilor participanilor, notarea r#spunsurilor pri"ite, 3nelegerea poEiiei audienei fa# de inter4enie

E/al$a!"a i)&"!/")2i"i#

P!'9" ," "/al$a!"

*roFe orale prin care ele4ul de"onstreaE# capacitatea de a identifica un suFiect de interes, 3n situaii fa"iliare potri4it criteriilor de perfor"an# CaD i condiiilor de aplicaFilitate. *roFa scris# Ctip lista de 4erificareD prin care ele4ul de"onstreaE# capacitatea de a fi parcurs un suFiect pe o te"a dat#, confor" criteriului de perfor"an# CFD i condiiilor de aplicaFilitate. *roFa practica Ctip +oc de rolD prin care ele4ul de"onstreaE# capacitatea de a construi o inter4enie i de a o raporta la suFiectul dat, confor" criteriilor de perfor"an# CcD i CdD i condiiilor de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii 1# COMUNICARE I NUMERAIE C'+8"&")2a 1... $laForeaE# o preEentare scurt# pe un suFiect dat C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? ;tiliEarea surselor adec4ate >9? Construirea unui teHt de preEentare pe un suFiect dat > ? $Hpunerea clar# a suFiectului dat 3n faa unei audiene fa"iliare

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&" a !i&"!iil'! ," 8"!f'!+a)2%# S$!7" # T"@& ," 8!"6")&a!"# c#ri, "anuale, re4iste, cataloage, Internet preEentarea propriei persoane, preEentarea unui e4eni"ent din 4iaa personal#, +ustificarea alegerii calific#rii, preEentarea colii, preEentarea fa"iliei, preEentarea grupului de prieteni, preEentarea unei localit#i colegi, profesorii clasei, p#rini, prieteni, 4ecini indic# sursele cercetate, folose te date, argu"enteaE#, contact 4iEual cu audiena, accentueaE# ideile principale

A$,i")2a fa+ilia!%# E@8$)"!" la!%#

P!'9" ," "/al$a!"

*roFe orale i scrise prin care ele4ul de"onstreaE# capacitatea de a utiliEa diferite surse de infor"aii, de a reEu"a i eHpune un suFiect dat confor" criteriilor de perfor"an# CaD, CFD, 3n concordan# cu condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# capacitatea de a realiEa o eHpunere pe un suFiect si"plu 3n faa unei audiene fa"iliare, confor" criteriului de perfor"an# CcD, 3n concordan# cu condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii 1# COMUNICARE I NUMERAIE C'+8"&")2a 1.;. ;tiliEeaE# li"Fa+ul de specialitate C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? ?nsu irea ter"inologiei de specialitate >9? Adaptarea li"Fa+ului de specialitate 3n di4erse conteHte i situaii > ? Co"pletarea docu"entelor si"ple de specialitate

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# T"!+i)'l'3i" ," 78" iali&a&": ter"eni din do"eniile profesionale cunoscute, ter"eni te0nici utiliEai frec4ent, ter"eni tiinifici cu aplicaFilitate 3n do"eniile profesionale cunoscute preEentarea unui produs Iser4iciu uEual, descrierea unei operaii te0nice, descrierea unui feno"en fiEic, eHplicaii pri4ind acti4itatea profesional# desf# urat#

C')&"@&" *i 7i&$a2ii#

D' $+")&" 7i+8l" ," 78" iali&a&": fi e de lucru, Fonuri, for"ulare tipiEate, registre

P!'9" ," "/al$a!" *roFe orale i scrise prin care ele4ul de"onstreaE# ca este capaFil s#G i 3nsu easc# i s#G i adapteEe li"Fa+ul specific la suFiectul discuiei, confor" criteriilor de perfor"an# CaD i CFD, 3n concordan# cu condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice i scrise prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# co"pleteEe docu"ente si"ple de specialitate, confor" criteriului de perfor"an# CcD i condiiilor de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii 1# COMUNICARE I NUMERAIE C'+8"&")2a 1.< 5ealiEeaE# calcule si"ple C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? Aplicarea "etodelor de calcul indicate 3ntrGo sarcin# dat# >9? :perarea cu transfor"#ri 3n calcule > ? $sti"area i 4erificarea reEultatelor oFinute prin calcule

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# M"&'," ," al $l# operaii arit"etice si"ple Cadunare, sc#dere, 3n"ulire, 3"p#rireD, ridic#ri la putere, "edie arit"etic#, "edie geo"etric#, eHpri"are procentual#

T!a)7f'!+%!i: E7&i+a!" *i /"!ifi a!"#

unit#i de "#sur# C"ultipli, suF"ultipliD, con4ersii 3ntre 4alori Eeci"ale, fracionare i procentuale reEultatul s# se 3ncadreEe 3ntre li"ite prestaFilite, esti"#ri 3n li"ite

P!'9" ," "/al$a!" *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# aplice "etodele de calcul indicate, confor" criteriului de perfor"an# CaD i condiiilor de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# realiEeEe transfor"#ri confor" criteriului de perfor"an# CFD i condiiilor de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# esti"eEe i s# 4erifice reEultatele oFinute confor" criteriului de perfor"an# CcD i condiiilor de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii 1# COMUNICARE I NUMERAIE C'+8"&")2a 1.=. *relucreaE# grafic reEultatele oFinute 3ntrGo operaie si"pl# C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? Identificarea "#ri"ilor necesare 3ntoc"irii graficelor i diagra"elor >9? (rasarea graficelor i diagra"elor si"ple > ? Citirea graficelor i diagra"elor si"ple

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"#

M%!i+i )" "7a!": Dia3!a+" 7i+8l"#

"#ri"i specifice dispuse pe aFscis# i ordonat# liniare, radiale, 0istogra"e

P!'9" ," "/al$a!" *roFe practice i scrise prin care ele4ul de"onstreaE# ca este capaFil sa identifice "#ri"ile necesare 3ntoc"irii graficelor i diagra"elor, confor" criteriului de perfor"an# CaD i condiiilor de aplicaFilitate. *roFe practice i scrise prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# citeasc# i s# traseEe cu preciEie grafice i diagra"e, confor" criteriului de perfor"an# CFD i CcD i condiiilor de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii 0# UTILI:AREA CALCULATORULUI I PRELUCRAREA INFORMAIEI Ni/"l# Val'a!" !",i&# C1D 2.1

C'+8"&")2"# 0.1. ;tiliEeaE# co"ponentele siste"ului de calcul 0.0. :pereaE# cu fi iere

0... *roceseaE# teHt i grafic# la ni4el ele"entar 0.;. Co"unic# prin Internet 0.<. ;tiliEeaE# editor de calcul taFelar

Ti&l$l $)i&%2ii 0# UTILI:AREA CALCULATORULUI I PRELUCRAREA INFORMAIEI C'+8"&")2a 0.1. ;tiliEeaE# co"ponente ale siste"ului de calcul C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? Identificarea unor co"ponente fiEice ale calculatorului i a rolului lor

>9? Clasificarea i rolul co"ponentelor softJare > ? :perarea cu dispoEiti4e periferice

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# C'+8')")&": unitate central#, "onitor, tastatur#, "ouse, C%G5:8, floppKGdisL, i"pri"ant#, scanner

C'+8')")&" 7'f&Aa!": siste"e de operare CMindoJsD, progra"e utilitare Di78'6i&i/" 8"!if"!i "# "ouse, C%G5:8, floppKGdisL, i"pri"anta, scanner O8"!a2ii $ 8"!if"!i ": 8ouseC clicL stangaGdreapta, glisare, duFlu clicL, Fara de derulareD C5G5:8C desc0idere, inc0idere, citireD; .loppK disLCintroducere, citire, scriere, eHtragereD; I"pri"antaC introducere foi, i"pri"are si"pla sau "ultipl# iniialiEare 3nainte de i"pri"are, anulare operaiiD; Scanner Cpre4iEualiEare, setari, scanare, sal4areD. P!'9" ," "/al$a!" *roFe orale prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice i s# defineasc# rolul co"ponentelor fiEice ale siste"ului de calcul confor" criteriului de perfor"an# CaD cuprinE7nd conditiile de aplicaFilitate. *roFe orale prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# clasifice i s# descrie rolul co"ponentelor softJare, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# CFD confor" condiiilor de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# opereEe cu dispoEiti4ele periferice, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# CcD confor" condiiilor de aplicaFilitate. Ti&l$l $)i&%2ii 0# UTILI:AREA CALCULATORULUI I PRELUCRAREA INFORMAIEI C'+8"&")2a 0.0. :pereaE# cu fi iere

C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? :rganiEarea infor"aiilor pe disc >9? %efinirea, clasificarea i specificarea fi ierelor > ? :perarea cu fi iere

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# O!3a)i6a!"a i)f'!+a2iil'!# Fi*i"!": C'+")6i# delete directoare, fi iere caracteristici Cnu"e, eHtensie, di"ensiuneD, cale neJ, copKIpaste, cutIpaste, sa4e, "o4e, rena"e,

P!'9" ," "/al$a!" *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# 4iEualiEeEe organiEarea infor"atilor pe disc, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# CaD, confor" condiiilor de aplicaFilitate. *roFe orale i practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# defineasc# i s# clasifice fi ierele, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriului de perfor"an# CFD, confor" condiiilor de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# creeEe, s# copieEe, s# sal4eEe, s# "ute, s# redenu"easc#, s# tearg# i s# caute fi iere, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# CcD, confor" condiiilor de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii 0# UTILI:AREA CALCULATORULUI I PRELUCRAREA INFORMAIEI

C'+8"&")2a 0. . *roceseaE# teHt i grafic# la ni4el ele"entar C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? $ditarea unui teHt >9? $ditarea unei i"agini grafice > ? Inserarea i for"atarea unei i"agini 3ntrGun teHt >,? Inserarea i for"atarea taFelelor C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# O8"!a2ii ," ",i&a!" &"@&# O8"!a2ii ," ",i&a!" ," i+a3i)i 3!afi ": O8"!a2ii $ i+a3i)i# O8"!a2ii $ &a9"l": eHerciii de te0noredactare, culegere de caractere, for"atare la ni4el de caracter, paragraf, docu"ent trasare figuri geo"etrice ele"entare, selectare culori, grosi"ea liniei, introducere teHt inserare, di"ensionare, 3ncadrare 3n pagin# inserare, redi"ensionare, trasare Fordura, alegerea unui for"at predefinit

P!'9" ," "/al$a!" *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# editeEe un teHt cu caracteristici predefinite, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# CaD, confor" conditiilor de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# creeEe, s# prelucreEe i s# sal4eEe o repreEentare grafic#, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# CFD, confor" condiiilor de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# insereEe, s# "odifice, s# i"porte i s# eHporte o i"agine, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# CcD, confor" condiiilor de aplicaFilitate.

P!'9" 8!a &i " 8!i) a!" "l"/$l ,"+')7&!"a6% % "7&" a8a9il 7% i)7"!"6" *i 7% f'!+a&"6" &a9"l", a*a $+ 7" 8!" i6"a6% () !i&"!i$l ," 8"!f'!+a)2% >,?, ')f'!+ '),i2iil'! ," a8li a9ili&a&".

Ti&l$l $)i&%2ii 0# UTILI:AREA CALCULATORULUI I PRELUCRAREA INFORMAIEI C'+8"&")2a 0.; Co"unic# prin Internet C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? %esc0iderea unei pagini JeF, utiliEarea linLGurilor >9? C#utarea infor"aiei in Internet, folosind "otoare de c#utare > ? (rans"iterea infor"aiei suF for"# de eG"ail, crearea unui cont i folosirea de progra"e specialiEate pentru eG"ail

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# O8"!a2ii $ 8a3i)i B"9: desc0idere, consultare, preluare, sal4are, utiliEare linLGuri

O8"!a2ii ," %$&a!"# cu4inteGc0eie, grupuri de cu4inte O8"!a2ii 8")&!$ i)f'!+a2ii: crearea unui cont, accesare cont, eHpediere "esa+e

P!'9" ," "/al$a!" *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# desc0id# pagini MeF, s# utiliEeEe linLGuri, s# preia i s# sal4eEe infor"aii din reea, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# CaD, confor" condiiilor de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# utiliEeEe un "otor de c#utare, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# CFD, confor" condiiilor de aplicaFilitate.

*roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# creeEe i s# acceseEe un cont de eG"ail i s# eHpedieEe "esa+e, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# CcD, confor" condiiilor de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii 0#

UTILI:AREA CALCULATORULUI I PRELUCRAREA INFORMAIEI

C'+8"&")2a 0.<. ;tiliEeaE# editor de calcul taFelar C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? Identificarea structurii unui taFel >9? :perarea asupra structurii unui taFel > ? *relucrarea infor"aiilor dintrGun taFel >,? Setarea docu"entului 3nainte de listare C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# S&!$ &$!% &a9"l# denu"ire, coloane, linii, tipuri de date O8"!a2ii# P!"l$ !%!i# inserareI tergere, copiereIlipire, grupare consultarea docu"entaiei auHiliare linii i coloane,

sortare, filtrare, suFtotaluri, funcii si"ple Cadunare, sc#dere, "edie arit"etic#D

S"&a!"a ,' $+")&$l$i: antet, suFsol, "argini, orientare, Eona de i"pri"are

P!'9" ," "/al$a!"

*roFe oraleIpractice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice structura unui taFel i s#Gl for"ateEe, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriile de perfor"an# CaD i CFD, confor" condiiilor de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# prelucreEe infor"aiile dintrGun taFel, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# CcD, confor" condiiilor de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# 4iEualiEeEe docu"entul 3nainte de listare, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# CdD, confor" condiiilor de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii .# COMUNICARE CN LIM1A MODERN Ni/"l# Val'a!" !",i&# C1D 2.1

C'+8"&")2"# ..1. 5ecepteaE# "esa+e orale ..0. 5ecepteaE# "esa+e scrise .... $Hpri"# "esa+e orale ..;. $Hpri"# "esa+e scrise ..<. *articip# la con4ersaii

Ti&l$l $)i&%2ii .# COMUNICARE CN LIM1A MODERN C'+8"&")2a ..1 5ecepteaE# "esa+e orale C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? ?nelegerea unor cu4inte i eHpresii uEuale frec4ent 3nt7lnite >9? %esprinderea de infor"aii eseniale ale "esa+ului cu rele4an# i"ediat# > ? $"iterea de r#spunsuri 4erFale sau nonG4erFale la un "esa+ e"is 3n rit" rar i clar >,? StaFilirea unei leg#turi 3ntre "esa+ul audiat i propria eHperien# C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# E@8!"7ii *i $/i)&" $6$al": nu"e cunoscute, cu4inteIpropoEiii si"ple, "ateriale pro"oionale M"7aD" $ !"l"/a)2% i+",ia&%: "ateriale cotidiene, "eniuri, prospecte, scrisori personale scurte

L"3%&$!i ()&!" +"7aD": infor"aii si"ple despre lu"ea i"ediat# i acti4itatea profesional#

P!'9" ," E/al$a!" *roF# de e4aluare scris# Ctip testD prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# 3neleag# "esa+ul i s# desprind# infor"aii, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriile de perfor"an# CaD, CFD i 3n condiiile de aplicaFilitate *roF# de e4aluare oral# prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# reacioneEe i s# staFileasc# leg#turi 3ntre "esa+e a a cu" se preciEeaE# 3n criteriile de perfor"an# CcD, CdD i 3n condiiile de aplicaFilitate

Ti&l$l $)i&%2ii .# COMUNICARE CN LIM1A MODERN

C'+8"&")2a ..0 5ecepteaE# "esa+e scrise C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? $Htragerea unor infor"aii si"ple i pre4iEiFile din di4erse "ateriale cotidiene >9? Identificarea unor co"ponente logice dintrGun teHt cunoscutIsi"plu > ? %educerea se"nificaiei unor ele"ente necunoscute de dificultate "edie dintrGun teHt C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"#

Ma&"!ial" '&i,i")": C'+8')")&" l'3i ": El"+")&" )" $)'7 $&":

recla"e, prospecte, "eniuri, orar, afi e, re4iste de specialitate, "i+loace audioG4iEuale cu4inte i eHpresii, relaionarea de idei, aciuni i atitudini cu4inte, eHpresii noi de dificultate "edie referitoare la acti4itatea profesional#

P!'9" ," "/al$a!" *roF# de e4aluare scris# Ctip testD prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# eHtrag# infor"aii i s# deduc# se"nificaii, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriile de perfor"an# CaD, CcD i 3n condiiile de aplicaFilitate *roF# de e4aluare oral# prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice co"ponentele logice, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# CFD i 3n condiiile de aplicaFilitate

Ti&l$l $)i&%2ii .# COMUNICARE CN LIM1A MODERN C'+8"&")2a ... $Hpri"# "esa+e orale C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? ;tiliEarea unor eHpresii i fraEe pentru o descriere si"pl# pe te"e cotidiene >9? *reEentarea si"pl# a unor acti4it#i cotidiene, preEente sau recente > ? Argu"entare clar# a opiniilor personale

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# T"+" '&i,i")": O8i)ii 8"!7')al": fa"ilie, profesie, 3"pre+ur#ri concrete acord, deEacord, apreciere, "ulu"ire, ne"ulu"ire

P!'9" ," "/al$a!" *roF# de e4aluare scris# Ctip testD i orale prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# utiliEeEe eHpresii, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# CaD i 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe orale prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# enune i s# argu"enteEe opiniile personale, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriile de perfor"an# CFD, CcD i 3n condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii .# COMUNICARE CN LIM1A MODERN C'+8"&")2a ..; S# eHpri"e "esa+e scrise C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? 5edactarea de "esa+e scurte i si"ple pe te"e de interes personal i cotidian, inclusi4 teHte funcionale

>9? Solicitarea i oferirea de infor"aii despre e4eni"ente, eHperiene, acti4it#i de dificultate "edie > ? (ranspunerea 3n scris a infor"aiilor receptate

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# T"+" ," i)&"!"7 8"!7')al *i '&i,ia): I)f'!+a2ii: I)f'!+a2ii# scrisori personale, scrisori, felicit#ri, telegra"e, anunuri C2, scrisoare de intenie, co"pletare de for"ulare C0otel, inter4iu, facturi, c0itaneD anunuri de anga+are, puFlicitate

P!'9" ," "/al$a!" *roF# de e4aluare scris# Ctip testD prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# redacteEe "esa+e, s# solicite i ofere infor"aii i s# transpun# 3n scris infor"aiile, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriile de perfor"an# CaD, CFD, CcD i 3n condiiile de aplicaFilitate specificate.

Ti&l$l $)i&%2ii .# COMUNICARE CN LIM1A MODERN C'+8"&")2a ..< *articip# la con4ersaii

C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? Capacitatea de a co"unica 3n situaii si"ple i uEuale care presupun un sc0i"F de infor"aii cotidiene >9? *articiparea la discuii scurte, prin 3nelegerea gloFal#, folosind adec4at for"ule de con4ersaie > ? ;tiliEarea 4ocaFularului de specialitate "ini"al

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# I)f'!+a2iiE7i&$a2iiE,i7 $2ii# F'!+$l" ," ')/"!7a2i"# V' a9$la!: produse, ser4icii, locaii ca reEultate ale acti4it#ilor specifice fiec#rui do"eniu de salut, de preEentare, de introducere ter"eni referitori la scule, dispoEiti4e, ec0ipa"ente de lucru i operaii specifice acestora

P!'9" ," "/al$a!" *roF# de e4aluare oral# prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# co"unice, s# participe la discuii i s# utiliEeEe 4ocaFularul de specialitate, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriile de perfor"an# CaD, CFD, CcD i 3n condiiile de aplicaFilitate specificate.

Ti&l$l $)i&%2ii ;# DE:VOLTARE PERSONAL CN SCOPUL O1INERII PERFORMANEI

Ni/"l# Val'a!" !",i&#

C1D 1.1

C'+8"&")2"# ;.1. *reEint# caracteristicile personale i"plicate 3n oFinerea perfor"anei profesionale ;.0. %escrie lu"ea profesiilor ;... %e"onstreaE# deprinderi eficiente de 3n4#are ;.;. $Hpri"# opiuni pri4ind traseul personal de educaie i for"are profesional#

Ti&l$l $)i&%2ii ;# DE:VOLTARE

PERSONAL

CN

SCOPUL

O1INERII

PERFORMANEI C'+8"&")2a ;.1 *reEint# caracteristicile personale i"plicate 3n oFinerea perfor"anei profesionale C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? Identificarea caracteristicilor personale i a co"petenelor proprii >9? StaFilirea punctelor tari i a punctelor slaFe 3n raport cu deE4oltarea carierei > ? Selectarea factorilor eHterni fa4oraFili deE4olt#rii personale

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# Ca!a &"!i7&i i 8"!7')al"# C'+8"&")2": P$) &" &a!i# P$) &" 7la9": D"6/'l&a!"a a!i"!"i# Fa &'!i "@&"!)i# aFilit#i, deprinderi, interese, aptitudini, te"pera"ent, caracter de cunoa tare Cprocese personale personale intelectualeD, care care spri+in# necesit# de eHecuie CprofesionaleD, de relaionare CsocialeD caracteristicile profesional# caracteristici deE4oltare plan de aciune pentru reu ita inseriei socioGprofesionale fa"ilia, societatea, dina"ica pieei "uncii, trasee de for"are profesional# a"eliorare I deE4oltarea

P!'9" ," "/al$a!" *roFe orale de e4aluare prin susinerea de inter4iu i preEentarea de Curriculu" 2itae, prin care candidatul do4ede te cunoa tere de sine, 3n condiiile criteriilor de perfor"an# CaD i CFD i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate.

*roFe orale de e4aluare prin care candidatul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice i s# selecteEe factorii eHterni fa4oraFili deE4olt#rii personale, 3n condiiile criteriului de perfor"an# CcD i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii ;# DE:VOLTARE

PERSONAL

CN

SCOPUL

O1INERII

PERFORMANEI

C'+8"&")2a ;.0 %escrie lu"ea profesiilor

C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? Identificarea surselor for"ale i infor"ale de oFinere a infor"aiilor despre profesiile de interes >9? %escrierea caracteristicilor profesiilor de interes pe FaEa infor"aiilor oFinute > ? 5elaionarea posiFilit#ilor proprii cu oportunit#ile de carier#

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# S$!7" f'!+al"# S$!7" i)f'!+al"# O8'!&$)i&a&" ," a!i"!%# agenii de :cupare a .orei de 8unc#, Eiare, re4iste, consilierul colar reeaua personal# Ccolegi, prieteniD, "assG"edia oferta locurilor de "unc# 3n concordan# cu posiFilit#ile i aspiraiile proprii Ca!a &"!i7&i il" 8!'f"7iil'!: cerinele "ini"e pentru profesie descrise 3n C:5

P!'9" ," "/al$a!"

*roFe orale i scrise de e4aluare prin care candidatul do4ede te c# este capaFil s# utiliEeEe surse for"ale i infor"ale pentru identificarea profesiilor de interes i s#G i aleag# un loc de "unc#, a a cu" reiese din criteriile de perfor"an# CaD, CFD, CcD i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii ;# DE:VOLTARE

PERSONAL

CN

SCOPUL

O1INERII

PERFORMANEI

C'+8"&")2a ;. . %e"onstreaE# deprinderi eficiente de 3n4#are

C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? %escrierea eHperienei proprii i a stilului de 3n4#are >9? Identificarea propriilor co"peteneGc0eie transferaFile > ? Corelarea stilului personal de 3n4#are cu oFinerea perfor"anei i succesul 3n carier#

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# S&il ," ()/%2a!": C'+8"&")2" 4"i" &!a)7f"!a9il"# S$ "7# P!'9" ," "/al$a!" *roFe orale de e4aluare prin care candidatul de"onstreaE# c# este capaFil s#G i identifice co"petenele transeferaFile i stilul de 3n4#are 3n condiiile criteriilor de perfor"an# CaD i CFD i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate. gloFal sau analitic, senEorial, eHperienial co"unicare, nu"eraie, utiliEarea calculatorului, deE4oltare personal#, lucru 3n ec0ip#, reEol4area proFle"elor concordan# 3ntre aspiraii , co"petene i perfor"ane

*roFe practice de e4aluare a stilului de 3n4#are indi4idual#, la care se adaug# oFser4aiile siste"atice ale e4aluatorilor din care s# reEulte capacitatea candidatului de corelare a stilului personal de 3n4#are cu oFinerea perfor"anei i succesului 3n carier#, 3n condiiile criteriului de perfor"an# CcD i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii ;#

DE:VOLTARE PERSONAL CN SCOPUL O1INERII PERFORMANEI

C'+8"&")2a ;.; $Hpri"# opiuni pri4ind traseul personal de educaie i for"are profesional# C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? Identificarea ofertelor educaionale i de for"are profesional# >9? 5ecunoa terea factorilor i"plicai 3ntrGo carier# de succes > ? $Hersarea unor ele"ente de "arLeting personal >,? .or"ularea unor oFiecti4e realiste pentru traseul propriu de for"are i educaie >"? StaFilirea aciunilor pentru atingerea oFiecti4elor C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# Of"!&a ",$ a2i')al%# Fa &'!i# culturii O9i" &i/" !"ali7&"# progra"e colare, progra"e de con4ersie profesional# calificare, progra"e de

influena fa"iliei, a colii, a co"unit#ii, a econo"iei i oFiecti4e corelate cu posiFilit#ile proprii, cu necesit#ile socioGecono"ice

Ma!F"&i)3 8"!7')al:

"odalit#i de preEentare, de redactare a unui Curriculu" 2itae, a unei scrisori de intenie, co"unicare aserti4#, inter4iu

P!'9" ," "/al$a!" *roFe scrise i orale de e4aluare prin care candidatul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice oferte educaionale i de for"are profesional# 3n condiiile criteriului de perfor"an# CaD i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate. *roF# practic# tip studiu de caE prin care candidatul de"onstreaE# c# este capaFil s# preEinte factorii i"plicai 3n cariere de succes, 3n condiiile criteriului de perfor"an# CFD i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate. *roFe scrise i orale de e4aluare prin care candidatul de"onstreaE# aFilit#i de "arLeting personal 3n condiiile criteriului de perfor"an# CcD i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate. *roFe scrise i orale de e4aluare prin care candidatul de"onstreaE# c# este capaFil s# for"uleEe oFiecti4e realiste i s# staFileasc# aciuni corespunE#toare traseului propriu de educaie i for"are 3n condiiile criteriilor de perfor"an# CdD i CeD i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate. Ti&l$l $)i&%2ii <# IGIENA I SECURITATEA MUNCII Ni/"l# Val'a!" !",i&# C1D 1.1

C'+8"&")2"# <.1. <.0. <... Nu"e te factorii de risc i Folile profesionale la locul de "unc# Aplic# regulile de igien# indi4idual# a "uncii Aplic# nor"ele de securitate i s#n#tate la locul de "unc#, precu" i nor"ele de pre4enire i stingere a incendiilor <.;. Acord# pri"ul a+utor 3n caE de accident

Ti&l$l $)i&%2ii <# IGIENA I SECURITATEA MUNCII NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'+8"&")2a <.1 Nu"e te factorii de risc i Folile profesionale la locul de "unc# NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? $nu"erarea factorilor de risc 3n funcie de specificul locului de "unc# >9? Asocierea factorilor de risc cu Folile profesionale 3n funcie de specificul locului de "unc# > ? 5ecunoa terea riscului practic#rii unei calific#ri

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&" # Fa &'!i ," !i7 # ageni patogeni, factori de cli"at, suFstane toHice, suFstane eHplosi4e, risc de inundare, preEena unor d#un#tori Foli ale c#ilor respiratorii, Foli ale pielii, afeciuni ale diferitelor organe de si", Foli interne risc de 3"Foln#4ire, risc de accidentare, risc de in4aliditate

1'li 8!'f"7i')al"# Ri7 ," 8!a &i %#

P!'9" ," "/al$a!" # *roFe orale prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# enu"ere, s# asocieEe i s# recunoasc# factorii de risc i Folile profesionale, confor" criteriilor de perfor"an# CaD, CFD, CcD acoperind aria de aplicaFilitate specificat#.

Ti&l$l $)i&%2ii <# IGIENA I SECURITATEA MUNCII NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'+8"&")2a <.0 Aplic# regulile de s#n#tate i igiena indi4idual# la locul de "unc# NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? Adoptarea regulilor de igien# indi4idual# la locul de "unc#

>9? .olosirea "aterialelor de igien# indi4idual# la locul de "unc# > ? $4aluarea consecinelor nerespect#rii regulilor de igien# indi4idual# la locul de "unc#

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&" # R"3$li ," i3i")%# igiena corporal#, igiena 4esti"entaiei, igiena ali"entaiei

Ma&"!ial" ," ()&!"2i)"!" a i3i")"i: "ateriale igienicoGsanitare, produse cos"etice, ali"ente de protecie C')7" i)2"# intoHicaii, Foli paraEitare, toHiinfecii ali"entare, der"atoEe, Foli infectoGcontagioase

P!'9" ," "/al$a!" *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# adopte regulile de igien# i s# foloseasc# "aterialele igienicoGsanitare, confor" criteriului de perfor"an# CaD i CFD, acoperind aria de aplicaFilitate specificat#. *roF# oral# I scris# prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# e4alueEe consecinele nerespect#rii regulilor de igien#, confor" criteriului de perfor"an# CcD, acoperind aria de aplicaFilitate specificat#.

Ti&l$l $)i&%2ii <# IGIENA I SECURITATEA MUNCII NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN

C'+8"&")2a <.. Aplic# nor"ele de securitate la locul de "unc#, precu" i nor"ele de pre4enire i stingere a incendiilor NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? 5espectarea nor"elor de protecie i *SI din fi ele de instructa+ 3n situaii de lucru >9? Identificarea si"Folurilor de a4ertiEare a pericolelor la locul de "unc# > ? ;tiliEarea ec0ipa"entului de lucru i de protecie specific locului de "unc#

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&" # Si+9'l$!il" ," a/"!&i6a!"# E 4i8a+")& ," l$ !$ *i ," 8!'&" 2i": se"nale sonore, 4iEuale, a4ertis"ente scrise, indicatoare, culori de securitate 4esti"entaie i ec0ipa"ente de protecie corporal#, dispoEiti4e de protecie specifice

P!'9" ," "/al$a!" *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# respecte nor"ele, s# identifice si"Folurilor de a4ertiEare, s# utiliEeEe ec0ipa"entul de lucru i de protecie confor" criteriilor de perfor"an# CaD, CFD, CcD acoperind aria de aplicaFilitate specificat#.

Ti&l$l $)i&%2ii <# IGIENA I SECURITATEA MUNCII NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'+8"&")2a <.; Acord# pri"ul a+utor 3n caE de accident NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? 5ecunoa terea "anifest#rilor 3n caE de accident >9? ;tiliEarea "aterialelor din trusa de pri" a+utor > ? Aplicarea "asurilor de pri" a+utor

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&" # Ma)if"7&%!i: Ma&"!ial"# M%7$!i# st#ri de a"eeal#, le in, stop cardioGrespirator, st#ri de grea#, ec0i"oEe, 0e"oragii targ#, atele, fe e, deEinfectant, Fanda+e sterile, garou 0e"ostaE#, resuscitare cardioGrespiratorie, i"oFiliEare, poEiionarea accidentatului, deEinfectarea i Fanda+area pl#gilor, transportul accidentatului la cea "ai apropiat# unitate "edical#

P!'9" ," "/al$a!" *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# recunoasc# "anifest#rile 3n caE de accident, s# utiliEeEe "aterialele din trusa de pri" a+utor, s# aplice "#surile de pri" a+utor, confor" criteriilor de perfor"an# CaD, CFD, CcD, acoperind aria de aplicaFilitate specificat#.

Ti&l$l $)i&%2ii =# Ni/"l# Val'a!" !",i&#

LUCRUL CN ECHIP C1D 1.1

C'+8"&")2"# =.1. ? i preciEeaE# poEiia 3ntrGo ec0ip# de lucru pe FaEa acti4it#ilor desf# urate =.0. ? i asu"# rolurile care 3i re4in 3n ec0ip# =... ColaForeaE# cu "e"Frii ec0ipei pentru 3ndeplinirea sarcinilor

Ti&l$l $)i&%2ii =# LUCRUL CN ECHIP C'+8"&")2a =.1 ? i preciEeaE# poEiia 3ntrGo ec0ip# de lucru pe FaEa acti4it#ilor desf# urate

C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? Identificarea propriilor sarcini 3n cadrul acti4it#ilor ec0ipei >9? .or"ularea de 3ntreF#ri pentru clarificarea sarcinilor de lucru > ? $Hplicarea relaiei dintre sarcinile proprii i sarcinile celorlali "e"Fri

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# I,")&ifi a!"# Cla!ifi %!i 8!i/i),# nu"e te sarcinile proprii, nu"e te oFiectul de acti4itate al ec0ipei atriFuii, relaii de colaForare 3ntre "e"Frii ec0ipei, relaii ierar0ice

R"la2ia $ "ilal2i +"+9!i: sarcini realiEate independent, sarcini realiEate prin colaForare, sarcini realiEate 3n co"un prin inter4enii co"ple"entare P!'9" ," "/al$a!"

*roFe orale Ctip discuie liFer#, con4ersaieD prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice propriile sarcini, s# for"uleEe 3ntreF#ri i s# eHplice relaia dintre sarcinile proprii i sarcinile celorlali "e"Fri confor" criteriilor de perfor"an# CaD, CFD, CcD i a preciE#rilor din condiiile de aplicaFilitate

Ti&l$l $)i&%2ii =# LUCRUL CN ECHIP

C'+8"&")2a =.0 ? i asu"# rolurile care 3i re4in 3n ec0ip#

C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? *erceperea poEiiei indi4iduale fa# de ceilali >9? Asu"area atitudinilor constructi4e 3n grup > ? $fectuarea unor aciuni iniiate 3n grup >,? Asu"area reEultatelor de ec0ip# C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# P'6i2ia i),i/i,$al% # A&i&$,i)i# A 2i$)i# inclus, eHclus, suFordonat spri+in, i"plicare, interes finaliEare de sarcini, raportare de sarcini proprii, organiEarea unor e4eni"ente 3n grup

R"6$l&a&"# P!'9" ," "/al$a!"

succes, e ec

P!'9" 8!a &i " >&i8 D' ," !'l? 8!i) a!" "l"/$l ,"+')7&!"a6% % "7&" a8a9il 7% 8"! "a8% 8'6i2ia i),i/i,$al% fa2% ," "ilal2i, 7%-*i a7$+" a&i&$,i)i ')7&!$ &i/" () 3!$8, 7% "f" &$"6" a 2i$)i i)i2ia&" () 3!$8, 7%-*i a7$+" !"6$l&a&"l" ," " 4i8% ')f'!+ !i&"!iil'! ," 8"!f'!+a)2% >a?, >9?, > ?, >,? *i a 8!" i6%!il'! ,i) '),i2iil" ," a8li a9ili&a&".

Ti&l$l $)i&%2ii =# LUCRUL CN ECHIP

C'+8"&")2a =.. ColaForeaE# cu "e"Frii ec0ipei pentru 3ndeplinirea sarcinilor C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? 5ecunoa terea co"petenei "e"Frilor ec0ipei >9? Corelarea propriilor sarcini cu cele ale ec0ipei > ? 8anifestarea spiritului de 3ntra+utorare C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"#

C'+8"&")2a# C'!"la!"# C)&!aD$&'!a!"#

preg#tire profesional#, poEiia fa# de grup, atitudini de acord G deEacord eHplicaii ale sarcinii, 3ncadrare 3n ti"p, respectarea unui plan co"un preluarea unor sarcini 3n caE de urgen#, "anifestarea co"pasiunii, si"patiei

P!'9" ," "/al$a!" *roFe orale prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# recunoasc# co"petenele "e"Frilor ec0ipei i s# coreleEe propriile sarcini cu cele ale ec0ipei confor" criteriilor de perfor"an# CaD, CFD i a preciE#rilor din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# "anifeste spirit de 3ntra+utorare confor" criteriului de perfor"an# CcD i a preciE#rilor din condiiile de aplicaFilitate

Ti&l$l $)i&%2ii G# ORGANI:AREA LOCULUI DE MUNC Ni/"l# Val'a!" !",i&# C1D 1.1

C'+8"&")2"# G.1. Asigur# ordinea i cur#enia la locul de "unc#

G.0. Aplic# principiile ergono"ice 3n organiEarea locului de "unc# G... .olose te instruciuni de lucru pentru 3ndeplinirea sarcinilor

Ti&l$l $)i&%2ii G# ORGANI:AREA LOCULUI DE MUNC NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'+8"&")2a G.1 Asigur# ordinea i cur#enia la locul de "unc# NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%#

>a? Selectarea "i+loacelor de "unc# >9? :rdonarea "i+loacelor specifice acti4it#ii curente > ? ?ntreinerea cur#eniei la locul de "unc#

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&" # MiDl'a " ," +$) %# O!,')a!"a# C$!%2")i"# "aterii pri"e i auHiliare, ec0ipa"ente i utila+e, instalaii, S.%.2.G uri respecta succesiunea operaiilor de lucru "ateriale de cur#enie specifice locului de "unc# Cla4ete, detergeni, deEinfectani, sol4eniD prin "etode "anuale, "ecanice sau se"iauto"ate

P!'9" ," "/al$a!" *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# selecteEe i s# ordoneEe "i+loacele de "unc#, confor" criteriilor de perfor"an# CaD, CFD acoperind aria de aplicaFilitate specificat#. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# 3ntrein# cur#enia la locul de "unc#, confor" criteriului de perfor"an# CcD, acoperind aria de aplicaFilitate specificat#.

Ti&l$l $)i&%2ii G# ORGANI:AREA LOCULUI DE MUNC NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN

C'+8"&")2a G.0 Aplic# principiile ergono"ice 3n organiEarea locului de "unc# NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? $Hplicarea principiilor ergono"ice de FaE# >9? 8#suri indi4iduale de reducere a efortului fiEic > ? 8eninerea "icrocli"atului opti" de la locul de "unc#

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&" # P!i) i8ii "!3')'+i "# Ma7$!i ," !",$ "!" a "f'!&$l$i# M")2i)"!"a +i !' li+a&$l$i# "icrocli"at, econo"ia "i c#rilor, poEiia de lucru poEiia de lucru, succesiunea "i c#rilor, doEarea efortului 4entilaie, te"peratur#, ilu"inare, Ego"ot

P!'9" ," "/al$a!" *roFe scrise prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# eHplice principiile ergono"ice de FaE#, confor" criteriului de perfor"an# CaD, acoperind aria de aplicaFilitate specificat#. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s#G i reduc# efortul fiEic depus i s# "enin# condiiile opti"e de "icrocli"at la locul de "unc#, confor" criteriului de perfor"an# CFD, CcD acoperind aria de aplicaFilitate specificat#.

Ti&l$l $)i&%2ii G# ORGANI:AREA LOCULUI DE MUNC NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'+8"&")2a G.. .olose te instruciunile de lucru pentru 3ndeplinirea sarcinilor NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? ;tiliEarea instruciunilor de lucru 3n funcie de sarcinile date >9? 2erificarea indi4idual# a realiE#rii sarcinii date pe FaEa instruciunilor de lucru > ? Corectarea erorilor de realiEare a sarcinilor de lucru, pe FaEa instruciunilor

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&" # I)7&!$ 2i$)i ," l$ !$# V"!ifi a!"# C'!" 2ii ," "!'!i# fi e de lucru, regula"ente, sc0ie si"ple, eHplicaii co"parare, "#surare repetarea operaiei, a+ust#ri

P!'9" ," "/al$a!" *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# utiliEeEe instruciunile de lucru, s# 4erifice realiEarea sarcinii i s#G i corecteEe erorile, confor" criteriilor de perfor"an# CaD, CFD, CcD acoperind aria de aplicaFilitate specificat#.

Ti&l$l $)i&%2ii 8# PREGTIRE PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNC Ni/"l# Val'a!" !",i&# C1D 1.'

C'+8"&")2"# 8.1. :Fine infor"aii despre cerinele locului de "unc# 8.0. Se 3ncadreaEa 3n cerinele locului de "unc# 8... %escrie structura unei organiEaii din do"eniul profesional 8.;. 8anifest# disponiFilitate fa# de sarcinile de lucru

Ti&l$l $)i&%2ii 8# PREGTIREA PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNC C'+8"&")2a 8.1 :Fine infor"aii despre cerinele locului de "unc#

C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? Identificarea surselor de infor"are. >9? Selectarea infor"aiilor 3n funcie de cerinele locului de "unc#. > ? Co"pararea aFilit#ilor doF7ndite cu cerinele locului de "unc#.

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&" # S$!7" ," i)f'!+a!": C"!i)2"l" l' $l$i ," +$) %: pliante, Fro uri, "assG"edia, puFlicaii de specialitate, Internet progra" de lucru, regula"ent de ordine interioar#, acti4it#ile desf# urate la locul de "unc#, instruciuni de utiliEare a utila+elor din dotare A9ili&%2i: eHecutarea de operaii si"ple, rutiniere suF supra4eg0ere i 3ndru"are, co"unicare, lucru 3n ec0ip#, igiena i securitatea "uncii

P!'9" ," "/al$a!" *roFe orale i practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# identifice diferite surse de infor"are, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CaD i 3n condiiile de aplicaFilitate date. *roFe scrise i orale 3n care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# selecteEe infor"aiile asupra cerinelor locului de "unc#, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CFD i 3n condiiile de aplicaFilitate date. *roFe scrise i orale prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s#G i co"pare aFilit#ile doF7ndite cu cerinele locului de "unc#, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CcD i 3n condiiile de aplicaFilitate date.

Ti&l$l $)i&%2ii 8# PREGTIREA PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNC C'+8"&")2a 8.0 Se 3ncadreaE# 3n cerinele locului de "unc# C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? 5espectarea ti"plui alocat progra"ului de lucru >9? ?ndeplinirea sarcinii de lucru. > ? 5espectarea regula"entului de ordine interioar#. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN C'),i2i ," a8li a9ili&a&"# P!'3!a+ ," l$ !$: Sa! i)i ," l$ !$: R"3$la+")& ," '!,i)" i)&"!i'a!%: drepturi, oFligaii, sanciuni, reco"pense or# de 3ncepere, pauEe, or# de ter"inare a progra"ului de lucru, ore de lucru efecti4 operaii i procese de rutin# suF supra4eg0ere i 3ndru"are

P!'9" ," "/al$a!" *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# respecte o sarcin# de lucru 3ncadr7nduGse 3n progra"ul de lucru staFilit de eful de ec0ip#, confor" criteriilor de perfor"an# CaD i CFD i 3n condiiile de aplicaFilitate date. *roFe scrise prin care ele4ul de"onstreaE# c# a sintetiEat infor"aiile din regula"entul de ordine interioar#, a a cu" se "enioneaE# 3n criteriul de perfor"an# CcD, 3n condiiile de aplicaFilitate date.

Ti&l$l $)i&%2ii 8# PREGTIREA PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNC

C'+8"&")2a 8.. %escrie structura unei organiEaii din do"eniul profesional

C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? Identificarea funciilor unor ser4icii i departa"ente din cadrul organiEaiei. >9? 5ecunoa terea ni4elului ierar0ic. > ? *reciEarea propriei poEiii 3n cadrul ierar0iei. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN N C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"#

D"8a!&a+")&": Ni/"l i"!a!4i : P'6i2ia:

resurse u"ane, contaFilitate, producie, "anager, secretariat, "arLeting, salariEare. ni4eluri de calificare din sectorul de acti4itate unde se 3ncadreaE# de colaForare cu "e"Frii ec0ipei, de co"unicare acti4# cu superiorii

P!'9" ," "/al$a!" *roFe scrise i orale prin care ele4ul de"onstreaE# c# identific# co"parti"entele din cadrul organiEaiei i funciile lor, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# CaD i 3n condiiile de aplicaFilitate date. *roFe scrise i orale prin care ele4ul de"onstreaE# c# recunoa te ni4elurile ierar0ice i relaiile 3ntre persoanele pe diferitele ni4eluri, confor" preciE#rilor din criteriile de perfor"an# CFD i CcD i 3n condiiile de aplicaFilitate date.

Ti&l$l $)i&%2ii 8# PREGTIREA PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNC C'+8"&")2a 8.; 8anifest# disponiFilitate fa# de sarcinile de lucru C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? %eE4olt# o atitudine poEiti4# de tipul Opot face la locul de "unc# >9? 5#spunde solicit#rilor pentru acti4it#i supli"entare. > ? Se"naleaE# apariia unor situaii nepre4#Eute.

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# A&i&$,i)" 8'6i&i/%: A &i/i&%2i 7$8li+")&a!": Si&$a2ii )"8!"/%6$&": recepti4itate la sarcin#, recepti4itate la lucru 3n colecti4, fleHiFilitate progra" prelungit, spri+in 3n cadrul ec0ipei, alte operaii solicitate defeciuni de utila+e sau ec0ipa"ente, disfuncionalit#i la locul de "unc# P!'9" ," "/al$a!" *roFe orale i practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# o atitudine poEiti4# fa# de "unc#, confor" criteriului de perfor"an# CaD i 3n condiiile de aplicaFilitate date. *roFe orale i practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# are disponiFilitatea de a desf# ura acti4it#i supli"entare, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# CFD i 3n confor"itate cu condiiile de aplicaFilitate date. *roFe orale i practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# sesiEeaE# i se"naleaE# situaii nepre4#Eute, confor" criteriului de perfor"an# CcD i 3n confor"itate cu condiiile de aplicaFilitate date.

Ti&l$l $)i&%2ii H # TRAN:IIA DE LA COAL LA LOCUL DE MUNC Ni/"l# Val'a!" !",i&# C1D 1.'

C'+8"&")2"# H.1. ? i e4alueaE# ni4elul de preg#tire 3n raport cu cerinele unui loc de "unc# H.0. ? i asu"# responsaFilitatea fa# de sarcina pri"it# H... Se instruie te continuu 3n 4ederea i"Fun#t#irii propriei perfor"ane H.;. 8anifest# "oFilitate ocupaional# fa# de sc0i"F#rile de pe piaa "uncii

Ti&l$l $)i&%2ii H # TRAN:IIA DE LA COAL LA LOCUL DE MUNC

C'+8"&")2a H.1 ? i e4alueaE# ni4elul de preg#tire 3n raport cu cerinele unui loc de "unc#

C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? Identificarea cerinelor locului de "unc# >9? Co"pararea aFilit#ilor doF7ndite cu cerinele locului de "unc# > ? Solicitarea instruirii supli"entare 3n anu"ite situaii.

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&" # C"!i)2": A9ili&%2i: Si&$a2ii# organiEare i distriFuire de sarcini, igien# i securitatea a "uncii, relaii de "unc# sociale, te0nice sarcini "odificate sau ad#ugate, utila+e i ec0ipa"ente noi

P!'9" ," "/al$a!" *roFe scrise i orale prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# identifice cerinele unui loc de "unc# , a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CaD i CFD i 3n condiiile de aplicaFilitate date. *roFe practice 3n care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# solicite instruire pentru aG i 3"Fun#t#i perfor"ana la locul de "unc#, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CcD i 3n condiiile de aplicaFilitate date.

Ti&l$l $)i&%2ii H# TRAN:IIA DE LA COAL LA LOCUL DE MUNC

C'+8"&")2a H.0 ? i asu"# responsaFilitatea fa# de sarcina pri"it#

C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? 5espectarea cerinelor din sarcina pri"it# >9? Acceptarea responsaFilit#ilor 3n cadrul ec0ipei > ? ?ncadrarea 3n cerine de ti"p i calitate IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# C"!i)2": fi a postului, instruciuni de eHploatare a utila+elor pentru operaii si"ple, dispoEiiile organiEatorului de proces Csuperiorul ierar0icD R"78')7a9ili&%2i: C"!i)2": de 3ndeplinire a sarcinii pri"ite 3n ec0ip#, relaii de colaForare nor"e interne de 3ndeplinire a sarcinii, siste"e de asigurare a calit#ii

P!'9" ," "/al$a!" *roFe scrise de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice cerinele din fi a postului a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CaD 3n condiiile de aplicaFilitate date. *roFe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# poate 3ndeplini sarcini 3n cadrul ec0ipei confor" criteriului de perfor"an# CFD 3n condiiile de aplicaFilitate date. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# se 3ncadreEe 3n cerinele de ti"p pentru efectuarea unor operaii si"ple confor" criteriului de perfor"an# CcD 3n condiiile de aplicaFilitate date.

Ti&l$l $)i&%2ii H # TRAN:IIA DE LA COAL LA LOCUL DE MUNC

C'+8"&")2a H.. Se instruie te continuu 3n 4ederea i"Fun#t#irii propriei perfor"ane

C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? :Finerea de infor"aii despre nout#ile de la locul de "unc# >9? Selectarea infor"aiilor pri4ind necesitatea autoGinstruirii > ? =uarea unor deciEii pentru 3"Fun#t#irea propriei perfor"ane IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII C'),i2ii ," a8li a9ili&a&" # S$!7" ," i)f'!+a!": infor"ale C efi, colegi de ec0ip#D, a4iEiere, "entor I)f'!+a2ii: D" i6ii: din oFser4aii i reco"anda#ri ale grupului de lucru, din dispoEiiile organiEatorului de proces C efD studiu indi4idual, participare la progra"e de for"are continu#, 3n4#are infor"al#

P!'9" ," "/al$a!" *roFe orale i scrise de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice sursele de infor"are legate de nout#iile unui loc de "unc# confor" criteriului de perfor"an# CaD i CFD i 3n condiiile de aplicaFilitate date. *roFe scrise de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# 3 i asu"e propriile deciEii, confor" criteriului de perfor"an# CcD 3n condiiile de aplicaFilitate date.

Ti&l$l $)i&%2ii H#

TRAN:IIA DE LA COAL LA LOCUL DE MUNC

C'+8"&")2a H.; 8anifest# "oFilitate ocupaional# fa# de sc0i"F#rile de pe piaa "uncii NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN N C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? :Finerea infor"aiilor despre ocupaiile posiFile in do"eniul de preg#tire >9? Selectarea ofertelor de locuri de "unc# confor" preg#tirii doF7ndite > ? .or"ularea unor opiuni profesionale cu asisten# de specialitate NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# S$!7" ," i)f'!+a!": S"l" &a!": A7i7&")2% ," 78" iali&a&": C:5, profile ocupaionale, structura calific#rilor, centre de for"are, agenii specialiEate din oferta agenilor econo"ici, a4iEiere, agenii specialiEate, consiliere, prin relaii interpersonale consiliere indi4idual#

P!'9" ," "/al$a!" *roFe orale i scrise de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice sursele de infor"are legate de ocupaiile posiFile in do"eniul de preg#tire confor" criteriului de perfor"an# CaD 3n condiiile de aplicaFilitate date.

*roFe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# selecteEe din oferta fir"ei calific#ri posiFile confor" criteriului de perfor"an# CFD 3n condiiile de aplicaFilitate date. *roFe orale de e4aluare prin care este capaFil s#G i identifice optiunile profesionale cu a+utorul asistenei psi0oprofesionale confor" criteriului de perfor"an# CcD 3n condiiile de aplicaFilitate date.

Ti&l$l $)i&%2ii 10# RE:OLVAREA DE PRO1LEME Ni/"l# Val'a!" !",i&# C1D 1.1

C'+8"&")2"# 10.1. Identific# proFle"e si"ple 10.0. Alc#tuie te i aplic# un plan de reEol4are a unei proFle"e si"ple 10... 2erific# reEultatele oFinute 3n ur"a aplic#rii planului de reEol4are a unei proFle"e si"ple

Ti&l$l $)i&%2ii 10# RE:OLVAREA DE PRO1LEME C'+8"&")2a 10.1 Identific# proFle"e si"ple C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? :Finerea de infor"aii necesare pentru definirea proFle"ei >9? %escrierea caracteristicilor proFle"ei > ? .or"ularea proFle"ei 3n funcie de caracteristicile deter"inate C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# I)f'!+a2ii )" "7a!"# infor"aii din docu"ente, infor"aii din eHperiena proprie, infor"aii din eHperiena grupului de cunoscui Cfa"ilie, prieteni, grup de lucruD grad de dificultate, condiii de ti"p i de loc, condiii de "etod# sau "od de aFordare

Ca!a &"!i7&i i#

P!'9" ," "/al$a!"

P!'9" '!al" >," &i8 i)&"!/i$ 7a$ ,i7 $2i" li9"!%? 8!i) a!" "l"/$l ,"+')7&!"a6% % "7&" a8a9il 7% '92i)% i)f'!+a2ii )" "7a!" 8")&!$ ,"fi)i!"a 8!'9l"+"i, 7% ,"7 !i" a!a &"!i7&i il" 8!'9l"+"i *i 7% f'!+$l"6" 8!'9l"+a () f$) 2i" ," a!a &"!i7&i il" ,"&"!+i)a&", ')f'!+ !i&"!iil'! ," 8"!f'!+a)2% >a?, >9? *i > ? *i a 8!" i6%!il'! ,i) '),i2iil" ," a8li a9ili&a&".

Ti&l$l $)i&%2ii 10# RE:OLVAREA DE PRO1LEME C'+8"&")2a 10.0 Alc#tuie te i aplic# un plan de reEol4are a unei proFle"e si"ple C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? Identificarea unei alternati4e de reEol4are a proFle"ei >9? Alegerea soluiei opti"e de reEol4are a proFle"ei > ? ?ntoc"irea planului de reEol4are a proFle"ei >,? Aplicarea planului de reEol4are a proFle"ei 3n conteHtul deter"inat C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# Al&"!)a&i/"# consultare, eHersare, oFser4are, testare

S'l$2i" '8&i+%: Pla) ," !"6'l/a!"# C')&"@& ,"&"!+i)a&#

proiectarea unui reEultat deEiraFil 3ntrGo situaie dat# C3n funcie de alternati4ele de reEol4areD oFiecti4e, "etode, resurse, acti4it#i, "i+loace i cai de realiEare, "od de e4aluare ordinea de realiEare din plan, ti"pul de reEol4are, colaForarea cu ali parteneri

P!'9" ," "/al$a!" *roFe orale Cde tip inter4iu sau discuie liFer#D prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice o alternati4# de reEol4are a proFle"ei i s# aleag# soluia opti"# de reEol4are, confor" criteriilor de perfor"an# CaD, C FD i a preciE#rilor din condiiile de aplicaFilitate. *roFe scrise Cde tip elaForare sc0e"atic#D prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# 3ntoc"easc# un plan de reEol4are a proFle"ei, confor" criteriului de perfor"an# CcD i a preciE#rilor din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice Cde tip de"onstraieD prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# aplice planul de reEol4are a proFle"ei 3n conteHtul deter"inat, confor" criteriului de perfor"an# CdD i a preciE#rilor din condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii 10# RE:OLVAREA DE PRO1LEME C'+8"&")2a 10.. 2erific# reEultatele oFinute 3n ur"a aplic#rii planului de reEol4are a unei proFle"e si"ple

C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? Co"pararea reEultatului oFinut cu reEultatul planificat >9? Aprecierea reEultatului oFinut 3n ur"a co"par#rii > ? Aplicarea reEultatului oFinut 3n situaii si"ilare

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# C'+8a!a!"# A8!" i"!"# A8li a!"a () 7i&$a2ii 7i+ila!"# reEultate identice, ase"#n#toare sau diferite acceptare sau respingere, satisfacie sau insatisfacie preluarea reEultatului apreciat drept identic sau ase"#n#tor 3n situaii si"ple, care presupun acela i tip de reEol4are

P!'9" ," "/al$a!"# *roFe orale Cde tip inter4iu sau discuie liFer#D prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# co"pare reEultatul oFinut cu reEultatul planificat i s#Gl aprecieEe, confor" criteriilor de perfor"an# CaD, CFD i a preciE#rilor din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice Cde tip eHerciiu D prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# aplice reEultatul oFinut 3n situaii si"ilare, confor" criteriului de perfor"an# CcD i a preciE#rilor din condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii 11# SATISFACEREA CERINELOR CLIENILOR Ni/"l# Val'a!" !",i&# C1D 1.1

C'+8"&")2"#

11.1. 5ecunoa te drepturile clienilor 11.0. 5#spunde f#r# discri"inare cerinelor I ne4oilor clienilor 3n do"eniul s#u de acti4itate 11... :fer# clienilor ser4icii corespunE#toare standardelor 11.; *reEint# i"plicaiile socioGecono"ice ale ser4iciilor de calitate necorespunE#toare

Ti&l$l $)i&%2ii 11# SATISFACEREA CERINELOR CLIENILOR C'+8"&")2a 11.1 5ecunoa te drepturile clienilor C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%#

>a? Identificarea surselor de infor"are cu pri4ire la drepturile clienilor >9? Selectarea i listarea drepturilor clienilor > ? %iferenierea dintre cerinele i drepturile legale ale clienilor

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# S$!7" ," i)f'!+a!"# Cli")2i# Dif"!")2i"!"# D!"8&$!il" li")&$l$i: standarde, legislaia din do"eniul proteciei consu"atorilor Feneficiari interni i eHterni ai ser4iciilor unei organiEaii staFilirea +usteei cerinelor for"ulate de clieni drepturi regle"entate legal, drepturi coninute 3n codurile deontologice, drepturi ad"ise de practicile etice de pia#

P!'9" ," "/al$a!" *roF# scris# de e4aluare care s# reflecte aFilit#ile candidailor de a recunoa te drepturile legale ale clienilor a a cu" este specificat 3n criteriile de perfor"an# CaD, CFD, CcD. *roF# practic# de e4aluare prin care candidatul s# de"onstreEe c# poate 3ndeplini cerinele clienilor 3n confor"itate cu legislaia 3n 4igoare a a cu" este specificat 3n criteriul de perfor"an# CcD.

Ti&l$l $)i&%2ii 11# SATISFACEREA CERINELOR CLIENILOR

C'+8"&")2a 11.0

5#spunde f#r# discri"inare cerinelor do"eniul de acti4itate

i ne4oilor clienilor 3n

C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? Identificarea clienilor 3n do"eniul de acti4itate i a ne4oilor I cerinelor acestora >9? $4aluarea ne4oilor i cerinelor clienilor 3n raport cu un anu"it criteriu > ? StaFilirea "odalit#ii de aciune pentru 3ndeplinirea cerinelor clienilor >,? %eser4irea nediscri"inatorie a clienilor, confor" "odului de aciune staFilit

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# Cli")2i# C!i&"!ii ," "/al$a!"# M',ali&%2i ," a 2i$)"# furniEori, distriFuitori, consu"atori de Funuri i ser4icii, "e"Frii altor departa"ente din cadrul organiEaiei ti"p, politica fir"ei, costuri, urgena, i"portana social# scrisori personale adresate clienilor, "#suri de re"ediere a unui N')-,i7 !i+i)a!"# P!'9" ," "/al$a!" *roF# practic# de e4aluare tip +oc de rol prin care candidatul s# de"onstreEe c# poate aplica un trata"ent nediscri"inatoriu 3n 3ndeplinirea cerinelor clienilor a a cu" este specificat 3n criteriile de perfor"an# CaD, CFD, CcD, i CdD i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate. pre+udiciu se"nalat Cprodus defect, ser4iciu neadec4atD, co"unicate, notific#ri 3n funcie de gen, ras#, 47rst#, religie, etnie, status social

Ti&l$l $)i&%2ii 11# SATISFACEREA CERINELOR CLIENILOR C'+8"&")2a 11.. :fer# clienilor ser4icii corespunE#toare standardelor C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? Identificarea para"etrilor calitati4i ai ser4iciilor >9? Adoptarea unui li"Fa+ 4erFal i non4erFal adec4at > ? .urniEarea unor infor"aii despre organiEaie

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# Pa!a+"&!i ali&a&i/i# Li+9aD /"!9al# Li+9aD )')/"!9al# I)f'!+a2ii# pro"ptitudine, eficien#, politee, siguran# preciEarea ideii principale, a"aFilitate "oderat inut# corespunE#toare, E7"Fet, li"Fa+ poEiti4 al trupului adres#, telefon, faH, JeFsite, e"ail, profil, ga"# de produse, indicarea unor surse specialiEate pentru infor"aii supli"entare P!'9" ," "/al$a!" *roF# practic# de e4aluare tip +oc de rol prin care candidatul de"onstreaE# c# este capaFil s# ofere clienilor ser4icii corespunE#toare standardelor, a a cu" este specificat 3n criteriile de perfor"an# CaD, CFD, CcD i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate. *roF# practic# tip studiu de caE prin care candidatul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice para"etrii calitati4i ai ser4iciilor a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# CaD i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate. i atenie, ton

Ti&l$l $)i&%2ii 11# SATISFACEREA CERINELOR CLIENILOR C'+8"&")2a 11.; *reEint# i"plicaiile socioGecono"ice ale ser4iciilor de calitate necorespunE#toare

C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? Identificarea ser4iciilor de calitate necorespunE#toare i a entit#ilor asupra c#rora se r#sfr7ng >9? %escrierea i"plicaiilor socioGecono"ice ale nonGcalit#ii

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# E)&i&a&"# I+8li a2ii 7' ial"# I+8li a2ii " ')'+i ": proces de faFricaie, produs, organiEaie, siste", persoan#, societate o"a+, sc#derea crediFilit#ii sc#derea 4eniturilor, 3ndep#rtarea in4estitorilor, sc#derea co"petiti4it#ii P!'9" ," "/al$a!" *roFe orale i scrise de e4aluare care s# reflecte aFilit#ile candidatului de a preEenta i"plicaiile socioGecono"ice ale ser4iciilor de calitate necorespunE#toare i aFilit#ile de identificare a ser4iciilor de calitate necorespunE#toare a a cu" reiese din criteriile de perfor"an# CaD i CFD i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2i 1# Ni/"l# Val'a!" !",i&#

COMUNICARE I NUMERAIE C1D 2.1

C'+8"&")2"# 1.1. Cite te i utiliEeaE# docu"ente si"ple 1.0. *articip# la discuii pe un suFiect si"plu 1... $laForeaE# o preEentare scurt# pe un suFiect dat 1.;. ;tiliEeaE# li"Fa+ul specific de specialitate 1.<. 5ealiEeaE# calcule si"ple 1.=. *relucreaE# grafic reEultatele oFinute 3ntrGo operaie si"pl#

Ti&l$l $)i&%2ii 1# COMUNICARE I NUMERAIE C'+8"&")2a 1.1. Cite te i utiliEeaE# docu"ente si"ple C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? Selectarea i citirea docu"entelor si"ple pe te"e fa"iliare >9? $Htragerea infor"aiilor necesare pe un suFiect dat > ? SintetiEarea infor"aiilor oFinute dintrGun docu"ent si"plu

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# D' $+")&" 7i+8l", fa+ilia!"# I)f'!+a2ii )" "7a!": note de infor"are, articole dintrGun regula"ent de ordine interioar#, scrisori, eHtrase din nor"ele de protecia "uncii, prospecte, cataloage, pliante, Fonuri, foi tipiEate date, ter"ene, reguli, condiii, for"e de preEentare, para"etri, e4eni"ente eHtragerea ideilor principale, realiEarea unui reEu"at

Si)&"&i6a!"#

P!'9" ," "/al$a!" *roFe scrise i orale din care s# reEulte c# ele4ul a citit, a selectat i a sintetiEat infor"aii din docu"ente si"ple, confor" criteriilor de perfor"an# CaD, CFD i CcD, cu aplicarea condiiilor de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii 1# COMUNICARE I NUMERAIE C'+8"&")2a 1.0. *articip# la discuii pe un suFiect si"plu C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? Identificarea suFiectului discuiei >9? *reg#tirea pentru participarea la o discuie pe un suFiect dat > ? Construirea unei inter4enii si"ple 3ntrGo discuie >,? $4aluarea propriei inter4enii prin raportare la suFiectul dat

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&" # S$9i" &$l i) ,i7 $2i"# te"e fa"iliare, din 4iaa cotidian# sau referitoare la operaiuni de lucru

P!"3%&i!": I)&"!/")2i" 7i+8l%:

citirea con4ocatorului, a ordinii de Ei, a notelor infor"ati4e for"ularea unui suFiect potri4it regulilor de con4ersaie ci4iliEat#, ascultare acti4#, li"Fa+ul trupului, atitudine desc0is# fa# de interlocutor ur"#rirea reaciilor participanilor, notarea r#spunsurilor pri"ite, 3nelegerea poEiiei audienei fa# de inter4enie

E/al$a!"a i)&"!/")2i"i#

P!'9" ," "/al$a!" *roFe orale prin care ele4ul de"onstreaE# capacitatea de a identifica un suFiect de interes, 3n situaii fa"iliare potri4it criteriilor de perfor"an# CaD i condiiilor de aplicaFilitate. *roFa scris# Ctip lista de 4erificareD prin care ele4ul de"onstreaE# capacitatea de a fi parcurs un suFiect pe o te"a dat#, confor" criteriului de perfor"an# CFD i condiiilor de aplicaFilitate. *roFa practica Ctip +oc de rolD prin care ele4ul de"onstreaE# capacitatea de a construi o inter4enie i de a o raporta la suFiectul dat, confor" criteriilor de perfor"an# CcD i CdD i condiiilor de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii 1# COMUNICARE I NUMERAIE C'+8"&")2a 1... $laForeaE# o preEentare scurt# pe un suFiect dat C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? ;tiliEarea surselor adec4ate >9? Construirea unui teHt de preEentare pe un suFiect dat > ? $Hpunerea clar# a suFiectului dat 3n faa unei audiene fa"iliare

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&" a !i&"!iil'! ," 8"!f'!+a)2%#

S$!7" # T"@& ," 8!"6")&a!"#

c#ri, "anuale, re4iste, cataloage, Internet preEentarea propriei persoane, preEentarea unui e4eni"ent din 4iaa personal#, +ustificarea alegerii calific#rii, preEentarea colii, preEentarea fa"iliei, preEentarea grupului de prieteni, preEentarea unei localit#i colegi, profesorii clasei, p#rini, prieteni, 4ecini indic# sursele cercetate, folose te date, argu"enteaE#, contact 4iEual cu audiena, accentueaE# ideile principale

A$,i")2a fa+ilia!%# E@8$)"!" la!%#

P!'9" ," "/al$a!" *roFe orale i scrise prin care ele4ul de"onstreaE# capacitatea de a utiliEa diferite surse de infor"aii, de a reEu"a i eHpune un suFiect dat confor" criteriilor de perfor"an# CaD, CFD, 3n concordan# cu condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# capacitatea de a realiEa o eHpunere pe un suFiect si"plu 3n faa unei audiene fa"iliare, confor" criteriului de perfor"an# CcD, 3n concordan# cu condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii 1# COMUNICARE I NUMERAIE C'+8"&")2a 1.;. ;tiliEeaE# li"Fa+ul de specialitate C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? ?nsu irea ter"inologiei de specialitate >9? Adaptarea li"Fa+ului de specialitate 3n di4erse conteHte i situaii > ? Co"pletarea docu"entelor si"ple de specialitate

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# T"!+i)'l'3i" ," 78" iali&a&": ter"eni din do"eniile profesionale cunoscute, ter"eni te0nici utiliEai frec4ent, ter"eni tiinifici cu aplicaFilitate 3n do"eniile profesionale cunoscute preEentarea unui produs Iser4iciu uEual, descrierea unei operaii te0nice, descrierea unui feno"en fiEic, eHplicaii pri4ind acti4itatea profesional# desf# urat#

C')&"@&" *i 7i&$a2ii#

D' $+")&" 7i+8l" ," 78" iali&a&": fi e de lucru, Fonuri, for"ulare tipiEate, registre

P!'9" ," "/al$a!" *roFe orale i scrise prin care ele4ul de"onstreaE# ca este capaFil s#G i 3nsu easc# i s#G i adapteEe li"Fa+ul specific la suFiectul discuiei, confor" criteriilor de perfor"an# CaD i CFD, 3n concordan# cu condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice i scrise prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# co"pleteEe docu"ente si"ple de specialitate, confor" criteriului de perfor"an# CcD i condiiilor de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii 1# COMUNICARE I NUMERAIE C'+8"&")2a 1.< 5ealiEeaE# calcule si"ple C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? Aplicarea "etodelor de calcul indicate 3ntrGo sarcin# dat#

>9? :perarea cu transfor"#ri 3n calcule > ? $sti"area i 4erificarea reEultatelor oFinute prin calcule

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# M"&'," ," al $l# operaii arit"etice si"ple Cadunare, sc#dere, 3n"ulire, 3"p#rireD, ridic#ri la putere, "edie arit"etic#, "edie geo"etric#, eHpri"are procentual# unit#i de "#sur# C"ultipli, suF"ultipliD, con4ersii 3ntre 4alori Eeci"ale, fracionare i procentuale reEultatul s# se 3ncadreEe 3ntre li"ite prestaFilite, esti"#ri 3n li"ite

T!a)7f'!+%!i: E7&i+a!" *i /"!ifi a!"#

P!'9" ," "/al$a!" *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# aplice "etodele de calcul indicate, confor" criteriului de perfor"an# CaD i condiiilor de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# realiEeEe transfor"#ri confor" criteriului de perfor"an# CFD i condiiilor de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# esti"eEe i s# 4erifice reEultatele oFinute confor" criteriului de perfor"an# CcD i condiiilor de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii 1# COMUNICARE I NUMERAIE C'+8"&")2a 1.=. *relucreaE# grafic reEultatele oFinute 3ntrGo operaie si"pl#

C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? Identificarea "#ri"ilor necesare 3ntoc"irii graficelor i diagra"elor >9? (rasarea graficelor i diagra"elor si"ple > ? Citirea graficelor i diagra"elor si"ple

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# M%!i+i )" "7a!": Dia3!a+" 7i+8l"# "#ri"i specifice dispuse pe aFscis# i ordonat# liniare, radiale, 0istogra"e

P!'9" ," "/al$a!" *roFe practice i scrise prin care ele4ul de"onstreaE# ca este capaFil sa identifice "#ri"ile necesare 3ntoc"irii graficelor i diagra"elor, confor" criteriului de perfor"an# CaD i condiiilor de aplicaFilitate. *roFe practice i scrise prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# citeasc# i s# traseEe cu preciEie grafice i diagra"e, confor" criteriului de perfor"an# CFD i CcD i condiiilor de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii 0# UTILI:AREA CALCULATORULUI I PRELUCRAREA INFORMAIEI

Ni/"l# Val'a!" !",i&#

C1D 2.1

C'+8"&")2"# 0.1. ;tiliEeaE# co"ponentele siste"ului de calcul 0.0. :pereaE# cu fi iere 0... *roceseaE# teHt i grafic# la ni4el ele"entar 0.;. Co"unic# prin Internet 0.<. ;tiliEeaE# editor de calcul taFelar

Ti&l$l $)i&%2ii 0# UTILI:AREA CALCULATORULUI I PRELUCRAREA INFORMAIEI C'+8"&")2a 0.1. ;tiliEeaE# co"ponente ale siste"ului de calcul C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? Identificarea unor co"ponente fiEice ale calculatorului i a rolului lor >9? Clasificarea i rolul co"ponentelor softJare > ? :perarea cu dispoEiti4e periferice

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# C'+8')")&": unitate central#, "onitor, tastatur#, "ouse, C%G5:8, floppKGdisL, i"pri"ant#, scanner

C'+8')")&" 7'f&Aa!": siste"e de operare CMindoJsD, progra"e utilitare Di78'6i&i/" 8"!if"!i "# "ouse, C%G5:8, floppKGdisL, i"pri"anta, scanner O8"!a2ii $ 8"!if"!i ": 8ouseC clicL stangaGdreapta, glisare, duFlu clicL, Fara de derulareD C5G5:8C desc0idere, inc0idere, citireD; .loppK disLCintroducere, citire, scriere, eHtragereD; I"pri"antaC introducere foi, i"pri"are si"pla sau "ultipl# iniialiEare 3nainte de i"pri"are, anulare operaiiD; Scanner Cpre4iEualiEare, setari, scanare, sal4areD. P!'9" ," "/al$a!" *roFe orale prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice i s# defineasc# rolul co"ponentelor fiEice ale siste"ului de calcul confor" criteriului de perfor"an# CaD cuprinE7nd conditiile de aplicaFilitate. *roFe orale prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# clasifice i s# descrie rolul co"ponentelor softJare, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# CFD confor" condiiilor de aplicaFilitate.

*roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# opereEe cu dispoEiti4ele periferice, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# CcD confor" condiiilor de aplicaFilitate. Ti&l$l $)i&%2ii 0# UTILI:AREA CALCULATORULUI I PRELUCRAREA INFORMAIEI C'+8"&")2a 0.0. :pereaE# cu fi iere C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? :rganiEarea infor"aiilor pe disc >9? %efinirea, clasificarea i specificarea fi ierelor > ? :perarea cu fi iere

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# O!3a)i6a!"a i)f'!+a2iil'!# Fi*i"!": C'+")6i# delete directoare, fi iere caracteristici Cnu"e, eHtensie, di"ensiuneD, cale neJ, copKIpaste, cutIpaste, sa4e, "o4e, rena"e,

P!'9" ," "/al$a!" *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# 4iEualiEeEe organiEarea infor"atilor pe disc, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# CaD, confor" condiiilor de aplicaFilitate. *roFe orale i practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# defineasc# i s# clasifice fi ierele, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriului de perfor"an# CFD, confor" condiiilor de aplicaFilitate.

*roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# creeEe, s# copieEe, s# sal4eEe, s# "ute, s# redenu"easc#, s# tearg# i s# caute fi iere, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# CcD, confor" condiiilor de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii 0# UTILI:AREA CALCULATORULUI I PRELUCRAREA INFORMAIEI C'+8"&")2a 0. . *roceseaE# teHt i grafic# la ni4el ele"entar C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? $ditarea unui teHt >9? $ditarea unei i"agini grafice > ? Inserarea i for"atarea unei i"agini 3ntrGun teHt >,? Inserarea i for"atarea taFelelor C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# O8"!a2ii ," ",i&a!" &"@&# O8"!a2ii ," ",i&a!" ," i+a3i)i 3!afi ": O8"!a2ii $ i+a3i)i# O8"!a2ii $ &a9"l": eHerciii de te0noredactare, culegere de caractere, for"atare la ni4el de caracter, paragraf, docu"ent trasare figuri geo"etrice ele"entare, selectare culori, grosi"ea liniei, introducere teHt inserare, di"ensionare, 3ncadrare 3n pagin# inserare, redi"ensionare, trasare Fordura, alegerea unui for"at predefinit

P!'9" ," "/al$a!"

*roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# editeEe un teHt cu caracteristici predefinite, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# CaD, confor" conditiilor de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# creeEe, s# prelucreEe i s# sal4eEe o repreEentare grafic#, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# CFD, confor" condiiilor de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# insereEe, s# "odifice, s# i"porte i s# eHporte o i"agine, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# CcD, confor" condiiilor de aplicaFilitate. P!'9" 8!a &i " 8!i) a!" "l"/$l ,"+')7&!"a6% % "7&" a8a9il 7% i)7"!"6" *i 7% f'!+a&"6" &a9"l", a*a $+ 7" 8!" i6"a6% () !i&"!i$l ," 8"!f'!+a)2% >,?, ')f'!+ '),i2iil'! ," a8li a9ili&a&".

Ti&l$l $)i&%2ii 0# UTILI:AREA CALCULATORULUI I PRELUCRAREA INFORMAIEI C'+8"&")2a 0.; Co"unic# prin Internet C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? %esc0iderea unei pagini JeF, utiliEarea linLGurilor >9? C#utarea infor"aiei in Internet, folosind "otoare de c#utare > ? (rans"iterea infor"aiei suF for"# de eG"ail, crearea unui cont i folosirea de progra"e specialiEate pentru eG"ail

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# O8"!a2ii $ 8a3i)i B"9: desc0idere, consultare, preluare, sal4are, utiliEare linLGuri

O8"!a2ii ," %$&a!"# cu4inteGc0eie, grupuri de cu4inte O8"!a2ii 8")&!$ i)f'!+a2ii: crearea unui cont, accesare cont, eHpediere "esa+e

P!'9" ," "/al$a!" *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# desc0id# pagini MeF, s# utiliEeEe linLGuri, s# preia i s# sal4eEe infor"aii din reea, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# CaD, confor" condiiilor de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# utiliEeEe un "otor de c#utare, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# CFD, confor" condiiilor de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# creeEe i s# acceseEe un cont de eG"ail i s# eHpedieEe "esa+e, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# CcD, confor" condiiilor de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii 0#

UTILI:AREA CALCULATORULUI I PRELUCRAREA INFORMAIEI

C'+8"&")2a 0.<. ;tiliEeaE# editor de calcul taFelar C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? Identificarea structurii unui taFel >9? :perarea asupra structurii unui taFel > ? *relucrarea infor"aiilor dintrGun taFel >,? Setarea docu"entului 3nainte de listare C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# S&!$ &$!% &a9"l# denu"ire, coloane, linii, tipuri de date

O8"!a2ii# P!"l$ !%!i#

inserareI tergere, copiereIlipire, grupare consultarea docu"entaiei auHiliare

linii

coloane,

sortare, filtrare, suFtotaluri, funcii si"ple Cadunare, sc#dere, "edie arit"etic#D

S"&a!"a ,' $+")&$l$i: antet, suFsol, "argini, orientare, Eona de i"pri"are

P!'9" ," "/al$a!" *roFe oraleIpractice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice structura unui taFel i s#Gl for"ateEe, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriile de perfor"an# CaD i CFD, confor" condiiilor de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# prelucreEe infor"aiile dintrGun taFel, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# CcD, confor" condiiilor de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# 4iEualiEeEe docu"entul 3nainte de listare, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# CdD, confor" condiiilor de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii .# COMUNICARE CN LIM1A MODERN Ni/"l# Val'a!" !",i&# C1D 2.1

C'+8"&")2"# ..1. 5ecepteaE# "esa+e orale ..0. 5ecepteaE# "esa+e scrise .... $Hpri"# "esa+e orale ..;. $Hpri"# "esa+e scrise

..<. *articip# la con4ersaii

Ti&l$l $)i&%2ii .# COMUNICARE CN LIM1A MODERN C'+8"&")2a ..1 5ecepteaE# "esa+e orale C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? ?nelegerea unor cu4inte i eHpresii uEuale frec4ent 3nt7lnite >9? %esprinderea de infor"aii eseniale ale "esa+ului cu rele4an# i"ediat# > ? $"iterea de r#spunsuri 4erFale sau nonG4erFale la un "esa+ e"is 3n rit" rar i clar

>,? StaFilirea unei leg#turi 3ntre "esa+ul audiat i propria eHperien# C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# E@8!"7ii *i $/i)&" $6$al": nu"e cunoscute, cu4inteIpropoEiii si"ple, "ateriale pro"oionale M"7aD" $ !"l"/a)2% i+",ia&%: "ateriale cotidiene, "eniuri, prospecte, scrisori personale scurte L"3%&$!i ()&!" +"7aD": infor"aii si"ple despre lu"ea i"ediat# i acti4itatea profesional#

P!'9" ," E/al$a!" *roF# de e4aluare scris# Ctip testD prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# 3neleag# "esa+ul i s# desprind# infor"aii, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriile de perfor"an# CaD, CFD i 3n condiiile de aplicaFilitate *roF# de e4aluare oral# prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# reacioneEe i s# staFileasc# leg#turi 3ntre "esa+e a a cu" se preciEeaE# 3n criteriile de perfor"an# CcD, CdD i 3n condiiile de aplicaFilitate

Ti&l$l $)i&%2ii .# COMUNICARE CN LIM1A MODERN

C'+8"&")2a ..0 5ecepteaE# "esa+e scrise C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%#

>a? $Htragerea unor infor"aii si"ple i pre4iEiFile din di4erse "ateriale cotidiene >9? Identificarea unor co"ponente logice dintrGun teHt cunoscutIsi"plu > ? %educerea se"nificaiei unor ele"ente necunoscute de dificultate "edie dintrGun teHt C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# Ma&"!ial" '&i,i")": C'+8')")&" l'3i ": El"+")&" )" $)'7 $&": recla"e, prospecte, "eniuri, orar, afi e, re4iste de specialitate, "i+loace audioG4iEuale cu4inte i eHpresii, relaionarea de idei, aciuni i atitudini cu4inte, eHpresii noi de dificultate "edie referitoare la acti4itatea profesional#

P!'9" ," "/al$a!" *roF# de e4aluare scris# Ctip testD prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# eHtrag# infor"aii i s# deduc# se"nificaii, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriile de perfor"an# CaD, CcD i 3n condiiile de aplicaFilitate *roF# de e4aluare oral# prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice co"ponentele logice, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# CFD i 3n condiiile de aplicaFilitate

Ti&l$l $)i&%2ii .# COMUNICARE CN LIM1A MODERN

C'+8"&")2a ... $Hpri"# "esa+e orale C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? ;tiliEarea unor eHpresii i fraEe pentru o descriere si"pl# pe te"e cotidiene >9? *reEentarea si"pl# a unor acti4it#i cotidiene, preEente sau recente > ? Argu"entare clar# a opiniilor personale

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# T"+" '&i,i")": O8i)ii 8"!7')al": fa"ilie, profesie, 3"pre+ur#ri concrete acord, deEacord, apreciere, "ulu"ire, ne"ulu"ire

P!'9" ," "/al$a!" *roF# de e4aluare scris# Ctip testD i orale prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# utiliEeEe eHpresii, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# CaD i 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe orale prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# enune i s# argu"enteEe opiniile personale, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriile de perfor"an# CFD, CcD i 3n condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii .# COMUNICARE CN LIM1A MODERN C'+8"&")2a ..; S# eHpri"e "esa+e scrise C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? 5edactarea de "esa+e scurte i si"ple pe te"e de interes personal i cotidian, inclusi4 teHte funcionale >9? Solicitarea i oferirea de infor"aii despre e4eni"ente, eHperiene, acti4it#i de dificultate "edie > ? (ranspunerea 3n scris a infor"aiilor receptate

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# T"+" ," i)&"!"7 8"!7')al *i '&i,ia): I)f'!+a2ii: I)f'!+a2ii# scrisori personale, scrisori, felicit#ri, telegra"e, anunuri C2, scrisoare de intenie, co"pletare de for"ulare C0otel, inter4iu, facturi, c0itaneD anunuri de anga+are, puFlicitate

P!'9" ," "/al$a!" *roF# de e4aluare scris# Ctip testD prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# redacteEe "esa+e, s# solicite i ofere infor"aii i s# transpun# 3n scris infor"aiile, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriile de perfor"an# CaD, CFD, CcD i 3n condiiile de aplicaFilitate specificate.

Ti&l$l $)i&%2ii .# COMUNICARE CN LIM1A MODERN C'+8"&")2a ..< *articip# la con4ersaii C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? Capacitatea de a co"unica 3n situaii si"ple i uEuale care presupun un sc0i"F de infor"aii cotidiene >9? *articiparea la discuii scurte, prin 3nelegerea gloFal#, folosind adec4at for"ule de con4ersaie > ? ;tiliEarea 4ocaFularului de specialitate "ini"al

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# I)f'!+a2iiE7i&$a2iiE,i7 $2ii# F'!+$l" ," ')/"!7a2i"# V' a9$la!: produse, ser4icii, locaii ca reEultate ale acti4it#ilor specifice fiec#rui do"eniu de salut, de preEentare, de introducere ter"eni referitori la scule, dispoEiti4e, ec0ipa"ente de lucru i operaii specifice acestora

P!'9" ," "/al$a!" *roF# de e4aluare oral# prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# co"unice, s# participe la discuii i s# utiliEeEe 4ocaFularul de specialitate, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriile de perfor"an# CaD, CFD, CcD i 3n condiiile de aplicaFilitate specificate.

Ti&l$l $)i&%2ii ;# DE:VOLTARE PERSONAL CN SCOPUL O1INERII PERFORMANEI Ni/"l# Val'a!" !",i&# C1D 1.1

C'+8"&")2"# ;.1. *reEint# caracteristicile personale i"plicate 3n oFinerea perfor"anei profesionale ;.0. %escrie lu"ea profesiilor ;... %e"onstreaE# deprinderi eficiente de 3n4#are ;.;. $Hpri"# opiuni pri4ind traseul personal de educaie i for"are profesional#

Ti&l$l $)i&%2ii ;# DE:VOLTARE

PERSONAL

CN

SCOPUL

O1INERII

PERFORMANEI C'+8"&")2a ;.1 *reEint# caracteristicile personale i"plicate 3n oFinerea perfor"anei profesionale C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? Identificarea caracteristicilor personale i a co"petenelor proprii >9? StaFilirea punctelor tari i a punctelor slaFe 3n raport cu deE4oltarea carierei > ? Selectarea factorilor eHterni fa4oraFili deE4olt#rii personale

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# Ca!a &"!i7&i i 8"!7')al"# C'+8"&")2": P$) &" &a!i# P$) &" 7la9": D"6/'l&a!"a a!i"!"i# aFilit#i, deprinderi, interese, aptitudini, te"pera"ent, caracter de cunoa tare Cprocese personale personale intelectualeD, care care spri+in# necesit# de eHecuie CprofesionaleD, de relaionare CsocialeD caracteristicile profesional# caracteristici deE4oltare plan de aciune pentru reu ita inseriei socioGprofesionale a"eliorare I deE4oltarea

Fa &'!i "@&"!)i#

fa"ilia, societatea, dina"ica pieei "uncii, trasee de for"are profesional#

P!'9" ," "/al$a!" *roFe orale de e4aluare prin susinerea de inter4iu i preEentarea de Curriculu" 2itae, prin care candidatul do4ede te cunoa tere de sine, 3n condiiile criteriilor de perfor"an# CaD i CFD i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate. *roFe orale de e4aluare prin care candidatul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice i s# selecteEe factorii eHterni fa4oraFili deE4olt#rii personale, 3n condiiile criteriului de perfor"an# CcD i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii ;# DE:VOLTARE

PERSONAL

CN

SCOPUL

O1INERII

PERFORMANEI

C'+8"&")2a ;.0 %escrie lu"ea profesiilor

C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >9? Identificarea surselor for"ale i infor"ale de oFinere a infor"aiilor despre profesiile de interes >9? %escrierea caracteristicilor profesiilor de interes pe FaEa infor"aiilor oFinute > ? 5elaionarea posiFilit#ilor proprii cu oportunit#ile de carier#

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# S$!7" f'!+al"# agenii de :cupare a .orei de 8unc#, Eiare, re4iste, consilierul colar

S$!7" i)f'!+al"# O8'!&$)i&a&" ," a!i"!%#

reeaua personal# Ccolegi, prieteniD, "assG"edia oferta locurilor de "unc# 3n concordan# cu posiFilit#ile i aspiraiile proprii

Ca!a &"!i7&i il" 8!'f"7iil'!: cerinele "ini"e pentru profesie descrise 3n C:5

P!'9" ," "/al$a!" *roFe orale i scrise de e4aluare prin care candidatul do4ede te c# este capaFil s# utiliEeEe surse for"ale i infor"ale pentru identificarea profesiilor de interes i s#G i aleag# un loc de "unc#, a a cu" reiese din criteriile de perfor"an# CaD, CFD, CcD i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii ;# DE:VOLTARE

PERSONAL

CN

SCOPUL

O1INERII

PERFORMANEI

C'+8"&")2a ;. . %e"onstreaE# deprinderi eficiente de 3n4#are

C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? %escrierea eHperienei proprii i a stilului de 3n4#are >9? Identificarea propriilor co"peteneGc0eie transferaFile > ? Corelarea stilului personal de 3n4#are cu oFinerea perfor"anei i succesul 3n carier#

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# S&il ," ()/%2a!": gloFal sau analitic, senEorial, eHperienial

C'+8"&")2" 4"i" &!a)7f"!a9il"# S$ "7# P!'9" ," "/al$a!"

co"unicare, nu"eraie, utiliEarea calculatorului, deE4oltare personal#, lucru 3n ec0ip#, reEol4area proFle"elor concordan# 3ntre aspiraii , co"petene i perfor"ane

*roFe orale de e4aluare prin care candidatul de"onstreaE# c# este capaFil s#G i identifice co"petenele transeferaFile i stilul de 3n4#are 3n condiiile criteriilor de perfor"an# CaD i CFD i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice de e4aluare a stilului de 3n4#are indi4idual#, la care se adaug# oFser4aiile siste"atice ale e4aluatorilor din care s# reEulte capacitatea candidatului de corelare a stilului personal de 3n4#are cu oFinerea perfor"anei i succesului 3n carier#, 3n condiiile criteriului de perfor"an# CcD i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii ;#

DE:VOLTARE PERSONAL CN SCOPUL O1INERII PERFORMANEI

C'+8"&")2a ;.; $Hpri"# opiuni pri4ind traseul personal de educaie i for"are profesional# C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? Identificarea ofertelor educaionale i de for"are profesional# >9? 5ecunoa terea factorilor i"plicai 3ntrGo carier# de succes > ? $Hersarea unor ele"ente de "arLeting personal >,? .or"ularea unor oFiecti4e realiste pentru traseul propriu de for"are i educaie >"? StaFilirea aciunilor pentru atingerea oFiecti4elor C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"#

Of"!&a ",$ a2i')al%# Fa &'!i# culturii O9i" &i/" !"ali7&"# Ma!F"&i)3 8"!7')al:

progra"e colare, progra"e de con4ersie profesional#

calificare, progra"e de

influena fa"iliei, a colii, a co"unit#ii, a econo"iei i oFiecti4e corelate cu posiFilit#ile proprii, cu necesit#ile socioGecono"ice "odalit#i de preEentare, de redactare a unui Curriculu" 2itae, a unei scrisori de intenie, co"unicare aserti4#, inter4iu

P!'9" ," "/al$a!" *roFe scrise i orale de e4aluare prin care candidatul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice oferte educaionale i de for"are profesional# 3n condiiile criteriului de perfor"an# CaD i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate. *roF# practic# tip studiu de caE prin care candidatul de"onstreaE# c# este capaFil s# preEinte factorii i"plicai 3n cariere de succes, 3n condiiile criteriului de perfor"an# CFD i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate. *roFe scrise i orale de e4aluare prin care candidatul de"onstreaE# aFilit#i de "arLeting personal 3n condiiile criteriului de perfor"an# CcD i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate. *roFe scrise i orale de e4aluare prin care candidatul de"onstreaE# c# este capaFil s# for"uleEe oFiecti4e realiste i s# staFileasc# aciuni corespunE#toare traseului propriu de educaie i for"are 3n condiiile criteriilor de perfor"an# CdD i CeD i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate. Ti&l$l $)i&%2ii <# IGIENA I SECURITATEA MUNCII Ni/"l# Val'a!" !",i&# C1D 1.1

C'+8"&")2"# <.1. Nu"e te factorii de risc i Folile profesionale la locul de "unc#

<.0. <.;.

Aplic# regulile de igien# indi4idual# a "uncii Aplic# nor"ele de securitate i s#n#tate la locul de "unc#, precu" i nor"ele de pre4enire i stingere a incendiilor Acord# pri"ul a+utor 3n caE de accident

<.;.

Ti&l$l $)i&%2ii <# IGIENA I SECURITATEA MUNCII NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'+8"&")2a <.1 Nu"e te factorii de risc i Folile profesionale la locul de "unc# NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN

C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? $nu"erarea factorilor de risc 3n funcie de specificul locului de "unc# >9? Asocierea factorilor de risc cu Folile profesionale 3n funcie de specificul locului de "unc# > ? 5ecunoa terea riscului practic#rii unei calific#ri C'),i2ii ," a8li a9ili&a&" # Fa &'!i ," !i7 # ageni patogeni, factori de cli"at, suFstane toHice, suFstane eHplosi4e, risc de inundare, preEena unor d#un#tori Foli ale c#ilor respiratorii, Foli ale pielii, afeciuni ale diferitelor organe de si", Foli interne risc de 3"Foln#4ire, risc de accidentare, risc de in4aliditate

1'li 8!'f"7i')al"# Ri7 ," 8!a &i %#

P!'9" ," "/al$a!" # *roFe orale prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# enu"ere, s# asocieEe i s# recunoasc# factorii de risc i Folile profesionale, confor" criteriilor de perfor"an# CaD, CFD, CcD acoperind aria de aplicaFilitate specificat#.

Ti&l$l $)i&%2ii <# IGIENA I SECURITATEA MUNCII

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'+8"&")2a <.0 Aplic# regulile de s#n#tate i igiena indi4idual# la locul de "unc# NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? Adoptarea regulilor de igien# indi4idual# la locul de "unc# >9? .olosirea "aterialelor de igien# indi4idual# la locul de "unc# > ? $4aluarea consecinelor nerespect#rii regulilor de igien# indi4idual# la locul de "unc#

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&" # R"3$li ," i3i")%# igiena corporal#, igiena 4esti"entaiei, igiena ali"entaiei

Ma&"!ial" ," ()&!"2i)"!" a i3i")"i: "ateriale igienicoGsanitare, produse cos"etice, ali"ente de protecie C')7" i)2"# intoHicaii, Foli paraEitare, toHiinfecii ali"entare, der"atoEe, Foli infectoGcontagioase

P!'9" ," "/al$a!" *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# adopte regulile de igien# i s# foloseasc# "aterialele igienicoGsanitare, confor" criteriului de perfor"an# CaD i CFD, acoperind aria de aplicaFilitate specificat#. *roF# oral# I scris# prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# e4alueEe consecinele nerespect#rii regulilor de igien#, confor" criteriului de perfor"an# CcD, acoperind aria de aplicaFilitate specificat#.

Ti&l$l $)i&%2ii <# IGIENA I SECURITATEA MUNCII NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'+8"&")2a <.. Aplic# nor"ele de securitate la locul de "unc#, precu" i nor"ele de pre4enire i stingere a incendiilor NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? 5espectarea nor"elor de protecie i *SI din fi ele de instructa+ 3n situaii de lucru >9? Identificarea si"Folurilor de a4ertiEare a pericolelor la locul de "unc# > ? ;tiliEarea ec0ipa"entului de lucru i de protecie specific locului de "unc#

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&" # Si+9'l$!il" ," a/"!&i6a!"# E 4i8a+")& ," l$ !$ *i ," 8!'&" 2i": se"nale sonore, 4iEuale, a4ertis"ente scrise, indicatoare, culori de securitate 4esti"entaie i ec0ipa"ente de protecie corporal#, dispoEiti4e de protecie specifice

P!'9" ," "/al$a!" *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# respecte nor"ele, s# identifice si"Folurilor de a4ertiEare, s# utiliEeEe ec0ipa"entul de lucru i de protecie confor" criteriilor de perfor"an# CaD, CFD, CcD acoperind aria de aplicaFilitate specificat#.

Ti&l$l $)i&%2ii <# IGIENA I SECURITATEA MUNCII NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'+8"&")2a <.; Acord# pri"ul a+utor 3n caE de accident NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? 5ecunoa terea "anifest#rilor 3n caE de accident >9? ;tiliEarea "aterialelor din trusa de pri" a+utor > ? Aplicarea "asurilor de pri" a+utor

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&" # Ma)if"7&%!i: Ma&"!ial"# M%7$!i# st#ri de a"eeal#, le in, stop cardioGrespirator, st#ri de grea#, ec0i"oEe, 0e"oragii targ#, atele, fe e, deEinfectant, Fanda+e sterile, garou 0e"ostaE#, resuscitare cardioGrespiratorie, i"oFiliEare, poEiionarea accidentatului, deEinfectarea i Fanda+area pl#gilor, transportul accidentatului la cea "ai apropiat# unitate "edical#

P!'9" ," "/al$a!"

*roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# recunoasc# "anifest#rile 3n caE de accident, s# utiliEeEe "aterialele din trusa de pri" a+utor, s# aplice "#surile de pri" a+utor, confor" criteriilor de perfor"an# CaD, CFD, CcD, acoperind aria de aplicaFilitate specificat#.

Ti&l$l $)i&%2ii =# Ni/"l# Val'a!" !",i&#

LUCRUL CN ECHIP C1D 1.1

C'+8"&")2"# =.1. ? i preciEeaE# poEiia 3ntrGo ec0ip# de lucru pe FaEa acti4it#ilor desf# urate =.0. ? i asu"# rolurile care 3i re4in 3n ec0ip# =... ColaForeaE# cu "e"Frii ec0ipei pentru 3ndeplinirea sarcinilor

Ti&l$l $)i&%2ii =# LUCRUL CN ECHIP C'+8"&")2a =.1 ? i preciEeaE# poEiia 3ntrGo ec0ip# de lucru pe FaEa acti4it#ilor desf# urate

C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? Identificarea propriilor sarcini 3n cadrul acti4it#ilor ec0ipei >9? .or"ularea de 3ntreF#ri pentru clarificarea sarcinilor de lucru > ? $Hplicarea relaiei dintre sarcinile proprii i sarcinile celorlali "e"Fri

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# I,")&ifi a!"# nu"e te sarcinile proprii, nu"e te oFiectul de acti4itate al ec0ipei

Cla!ifi %!i 8!i/i),#

atriFuii, relaii de colaForare 3ntre "e"Frii ec0ipei, relaii ierar0ice

R"la2ia $ "ilal2i +"+9!i: sarcini realiEate independent, sarcini realiEate prin colaForare, sarcini realiEate 3n co"un prin inter4enii co"ple"entare P!'9" ," "/al$a!" *roFe orale Ctip discuie liFer#, con4ersaieD prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice propriile sarcini, s# for"uleEe 3ntreF#ri i s# eHplice relaia dintre sarcinile proprii i sarcinile celorlali "e"Fri confor" criteriilor de perfor"an# CaD, CFD, CcD i a preciE#rilor din condiiile de aplicaFilitate

Ti&l$l $)i&%2ii =# LUCRUL CN ECHIP

C'+8"&")2a =.0 ? i asu"# rolurile care 3i re4in 3n ec0ip#

C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? *erceperea poEiiei indi4iduale fa# de ceilali >9? Asu"area atitudinilor constructi4e 3n grup > ? $fectuarea unor aciuni iniiate 3n grup >,? Asu"area reEultatelor de ec0ip#

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# P'6i2ia i),i/i,$al% # A&i&$,i)i# A 2i$)i# R"6$l&a&"# P!'9" ," "/al$a!" P!'9" 8!a &i " >&i8 D' ," !'l? 8!i) a!" "l"/$l ,"+')7&!"a6% % "7&" a8a9il 7% 8"! "a8% 8'6i2ia i),i/i,$al% fa2% ," "ilal2i, 7%-*i a7$+" a&i&$,i)i ')7&!$ &i/" () 3!$8, 7% "f" &$"6" a 2i$)i i)i2ia&" () 3!$8, 7%-*i a7$+" !"6$l&a&"l" ," " 4i8% ')f'!+ !i&"!iil'! ," 8"!f'!+a)2% >a?, >9?, > ?, >,? *i a 8!" i6%!il'! ,i) '),i2iil" ," a8li a9ili&a&". inclus, eHclus, suFordonat spri+in, i"plicare, interes finaliEare de sarcini, raportare de sarcini proprii, organiEarea unor e4eni"ente 3n grup succes, e ec

Ti&l$l $)i&%2ii =# LUCRUL CN ECHIP

C'+8"&")2a =.. ColaForeaE# cu "e"Frii ec0ipei pentru 3ndeplinirea sarcinilor

C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? 5ecunoa terea co"petenei "e"Frilor ec0ipei >9? Corelarea propriilor sarcini cu cele ale ec0ipei > ? 8anifestarea spiritului de 3ntra+utorare C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# C'+8"&")2a# C'!"la!"# C)&!aD$&'!a!"# preg#tire profesional#, poEiia fa# de grup, atitudini de acord G deEacord eHplicaii ale sarcinii, 3ncadrare 3n ti"p, respectarea unui plan co"un preluarea unor sarcini 3n caE de urgen#, "anifestarea co"pasiunii, si"patiei

P!'9" ," "/al$a!" *roFe orale prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# recunoasc# co"petenele "e"Frilor ec0ipei i s# coreleEe propriile sarcini cu cele ale ec0ipei confor" criteriilor de perfor"an# CaD, CFD i a preciE#rilor din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# "anifeste spirit de 3ntra+utorare confor" criteriului de perfor"an# CcD i a preciE#rilor din condiiile de aplicaFilitate

Ti&l$l $)i&%2ii G# ORGANI:AREA LOCULUI DE MUNC Ni/"l# C1D

Val'a!" !",i&#

1.1

C'+8"&")2"# G.1. Asigur# ordinea i cur#enia la locul de "unc# G.0. Aplic# principiile ergono"ice 3n organiEarea locului de "unc# G... .olose te instruciuni de lucru pentru 3ndeplinirea sarcinilor

Ti&l$l $)i&%2ii G# ORGANI:AREA LOCULUI DE MUNC NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'+8"&")2a G.1 Asigur# ordinea i cur#enia la locul de "unc# NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? Selectarea "i+loacelor de "unc# >9? :rdonarea "i+loacelor specifice acti4it#ii curente > ? ?ntreinerea cur#eniei la locul de "unc#

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&" # MiDl'a " ," +$) %# O!,')a!"a# C$!%2")i"# "aterii pri"e i auHiliare, ec0ipa"ente i utila+e, instalaii, S.%.2.G uri respecta succesiunea operaiilor de lucru "ateriale de cur#enie specifice locului de "unc# Cla4ete, detergeni, deEinfectani, sol4eniD prin "etode "anuale, "ecanice sau se"iauto"ate

P!'9" ," "/al$a!" *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# selecteEe i s# ordoneEe "i+loacele de "unc#, confor" criteriilor de perfor"an# CaD, CFD acoperind aria de aplicaFilitate specificat#. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# 3ntrein# cur#enia la locul de "unc#, confor" criteriului de perfor"an# CcD, acoperind aria de aplicaFilitate specificat#.

Ti&l$l $)i&%2ii G# ORGANI:AREA LOCULUI DE MUNC NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'+8"&")2a G.0 Aplic# principiile ergono"ice 3n organiEarea locului de "unc# NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? $Hplicarea principiilor ergono"ice de FaE# >9? 8#suri indi4iduale de reducere a efortului fiEic > ? 8eninerea "icrocli"atului opti" de la locul de "unc#

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&" # P!i) i8ii "!3')'+i "# Ma7$!i ," !",$ "!" a "f'!&$l$i# M")2i)"!"a +i !' li+a&$l$i# "icrocli"at, econo"ia "i c#rilor, poEiia de lucru poEiia de lucru, succesiunea "i c#rilor, doEarea efortului 4entilaie, te"peratur#, ilu"inare, Ego"ot

P!'9" ," "/al$a!" *roFe scrise prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# eHplice principiile ergono"ice de FaE#, confor" criteriului de perfor"an# CaD, acoperind aria de aplicaFilitate specificat#. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s#G i reduc# efortul fiEic depus i s# "enin# condiiile opti"e de "icrocli"at la locul de "unc#, confor" criteriului de perfor"an# CFD, CcD acoperind aria de aplicaFilitate specificat#.

Ti&l$l $)i&%2ii G# ORGANI:AREA LOCULUI DE MUNC NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'+8"&")2a G.. .olose te instruciunile de lucru pentru 3ndeplinirea sarcinilor NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? ;tiliEarea instruciunilor de lucru 3n funcie de sarcinile date >9? 2erificarea indi4idual# a realiE#rii sarcinii date pe FaEa instruciunilor de lucru > ? Corectarea erorilor de realiEare a sarcinilor de lucru, pe FaEa instruciunilor

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&" # I)7&!$ 2i$)i ," l$ !$# V"!ifi a!"# C'!" 2ii ," "!'!i# fi e de lucru, regula"ente, sc0ie si"ple, eHplicaii co"parare, "#surare repetarea operaiei, a+ust#ri

P!'9" ," "/al$a!"

*roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# utiliEeEe instruciunile de lucru, s# 4erifice realiEarea sarcinii i s#G i corecteEe erorile, confor" criteriilor de perfor"an# CaD, CFD, CcD acoperind aria de aplicaFilitate specificat#.

Ti&l$l $)i&%2ii 8# PREGTIRE PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNC Ni/"l# Val'a!" !",i&# C1D 1.'

C'+8"&")2"# 8.1. :Fine infor"aii despre cerinele locului de "unc# 8.0. Se 3ncadreaEa 3n cerinele locului de "unc# 8... %escrie structura unei organiEaii din do"eniul profesional 8.;. 8anifest# disponiFilitate fa# de sarcinile de lucru

Ti&l$l $)i&%2ii 8# PREGTIREA PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNC C'+8"&")2a 8.1 :Fine infor"aii despre cerinele locului de "unc#

C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >,? Identificarea surselor de infor"are. >"? Selectarea infor"aiilor 3n funcie de cerinele locului de "unc#. >f? Co"pararea aFilit#ilor doF7ndite cu cerinele locului de "unc#.

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&" #

S$!7" ," i)f'!+a!": C"!i)2"l" l' $l$i ," +$) %:

pliante, Fro uri, "assG"edia, puFlicaii de specialitate, Internet progra" de lucru, regula"ent de ordine interioar#, acti4it#ile desf# urate la locul de "unc#, instruciuni de utiliEare a utila+elor din dotare

A9ili&%2i:

eHecutarea de operaii si"ple, rutiniere suF supra4eg0ere i 3ndru"are, co"unicare, lucru 3n ec0ip#, igiena i securitatea "uncii

P!'9" ," "/al$a!" *roFe orale i practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# identifice diferite surse de infor"are, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CaD i 3n condiiile de aplicaFilitate date. *roFe scrise i orale 3n care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# selecteEe infor"aiile asupra cerinelor locului de "unc#, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CFD i 3n condiiile de aplicaFilitate date. *roFe scrise i orale prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s#G i co"pare aFilit#ile doF7ndite cu cerinele locului de "unc#, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CcD i 3n condiiile de aplicaFilitate date.

Ti&l$l $)i&%2ii 8# PREGTIREA PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNC C'+8"&")2a 8.0 Se 3ncadreaE# 3n cerinele locului de "unc# C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >,? 5espectarea ti"plui alocat progra"ului de lucru >"? ?ndeplinirea sarcinii de lucru. >f? 5espectarea regula"entului de ordine interioar#. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN C'),i2i ," a8li a9ili&a&"#

P!'3!a+ ," l$ !$: Sa! i)i ," l$ !$: R"3$la+")& ," '!,i)" i)&"!i'a!%:

or# de 3ncepere, pauEe, or# de ter"inare a progra"ului de lucru, ore de lucru efecti4 operaii i procese de rutin# suF supra4eg0ere i 3ndru"are drepturi, oFligaii, sanciuni, reco"pense

P!'9" ," "/al$a!" *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# respecte o sarcin# de lucru 3ncadr7nduGse 3n progra"ul de lucru staFilit de eful de ec0ip#, confor" criteriilor de perfor"an# CaD i CFD i 3n condiiile de aplicaFilitate date. *roFe scrise prin care ele4ul de"onstreaE# c# a sintetiEat infor"aiile din regula"entul de ordine interioar#, a a cu" se "enioneaE# 3n criteriul de perfor"an# CcD, 3n condiiile de aplicaFilitate date.

Ti&l$l $)i&%2ii 8# PREGTIREA PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNC

C'+8"&")2a 8.. %escrie structura unei organiEaii din do"eniul profesional

C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >,? Identificarea funciilor unor ser4icii i departa"ente din cadrul organiEaiei. >"? 5ecunoa terea ni4elului ierar0ic. >f? *reciEarea propriei poEiii 3n cadrul ierar0iei. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN N C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# D"8a!&a+")&": Ni/"l i"!a!4i : P'6i2ia: resurse u"ane, contaFilitate, producie, "anager, secretariat, "arLeting, salariEare. ni4eluri de calificare din sectorul de acti4itate unde se 3ncadreaE# de colaForare cu "e"Frii ec0ipei, de co"unicare acti4# cu superiorii

P!'9" ," "/al$a!" *roFe scrise i orale prin care ele4ul de"onstreaE# c# identific# co"parti"entele din cadrul organiEaiei i funciile lor, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# CaD i 3n condiiile de aplicaFilitate date. *roFe scrise i orale prin care ele4ul de"onstreaE# c# recunoa te ni4elurile ierar0ice i relaiile 3ntre persoanele pe diferitele ni4eluri, confor" preciE#rilor din criteriile de perfor"an# CFD i CcD i 3n condiiile de aplicaFilitate date.

Ti&l$l $)i&%2ii 8# PREGTIREA PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNC C'+8"&")2a 8.; 8anifest# disponiFilitate fa# de sarcinile de lucru C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >,? %eE4olt# o atitudine poEiti4# de tipul Opot face la locul de "unc# >"? 5#spunde solicit#rilor pentru acti4it#i supli"entare. >f? Se"naleaE# apariia unor situaii nepre4#Eute. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# A&i&$,i)" 8'6i&i/%: A &i/i&%2i 7$8li+")&a!": Si&$a2ii )"8!"/%6$&": recepti4itate la sarcin#, recepti4itate la lucru 3n colecti4, fleHiFilitate progra" prelungit, spri+in 3n cadrul ec0ipei, alte operaii solicitate defeciuni de utila+e sau ec0ipa"ente, disfuncionalit#i la locul de "unc# P!'9" ," "/al$a!" *roFe orale i practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# o atitudine poEiti4# fa# de "unc#, confor" criteriului de perfor"an# CaD i 3n condiiile de aplicaFilitate date. *roFe orale i practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# are disponiFilitatea de a desf# ura acti4it#i supli"entare, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# CFD i 3n confor"itate cu condiiile de aplicaFilitate date. *roFe orale i practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# sesiEeaE# i se"naleaE# situaii nepre4#Eute, confor" criteriului de perfor"an# CcD i 3n confor"itate cu condiiile de aplicaFilitate date.

Ti&l$l $)i&%2ii H # TRAN:IIA DE LA COAL LA LOCUL DE MUNC Ni/"l# Val'a!" !",i&# C1D 1.'

C'+8"&")2"# H.1. ? i e4alueaE# ni4elul de preg#tire 3n raport cu cerinele unui loc de "unc# H.0. ? i asu"# responsaFilitatea fa# de sarcina pri"it# H... Se instruie te continuu 3n 4ederea i"Fun#t#irii propriei perfor"ane H.;. 8anifest# "oFilitate ocupaional# fa# de sc0i"F#rile de pe piaa "uncii

Ti&l$l $)i&%2ii H # TRAN:IIA DE LA COAL LA LOCUL DE MUNC

C'+8"&")2a H.1 ? i e4alueaE# ni4elul de preg#tire 3n raport cu cerinele unui loc de "unc#

C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? Identificarea cerinelor locului de "unc# >9? Co"pararea aFilit#ilor doF7ndite cu cerinele locului de "unc# > ? Solicitarea instruirii supli"entare 3n anu"ite situaii.

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&" # C"!i)2": A9ili&%2i: Si&$a2ii# organiEare i distriFuire de sarcini, igien# i securitatea a "uncii, relaii de "unc# sociale, te0nice sarcini "odificate sau ad#ugate, utila+e i ec0ipa"ente noi

P!'9" ," "/al$a!" *roFe scrise i orale prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# identifice cerinele unui loc de "unc# , a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CaD i CFD i 3n condiiile de aplicaFilitate date.

*roFe practice 3n care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# solicite instruire pentru aG i 3"Fun#t#i perfor"ana la locul de "unc#, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CcD i 3n condiiile de aplicaFilitate date.

Ti&l$l $)i&%2ii H# TRAN:IIA DE LA COAL LA LOCUL DE MUNC

C'+8"&")2a H.0 ? i asu"# responsaFilitatea fa# de sarcina pri"it#

C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >,? 5espectarea cerinelor din sarcina pri"it# >"? Acceptarea responsaFilit#ilor 3n cadrul ec0ipei >f? ?ncadrarea 3n cerine de ti"p i calitate IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# C"!i)2": fi a postului, instruciuni de eHploatare a utila+elor pentru operaii si"ple, dispoEiiile organiEatorului de proces Csuperiorul ierar0icD R"78')7a9ili&%2i: C"!i)2": de 3ndeplinire a sarcinii pri"ite 3n ec0ip#, relaii de colaForare nor"e interne de 3ndeplinire a sarcinii, siste"e de asigurare a calit#ii

P!'9" ," "/al$a!" *roFe scrise de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice cerinele din fi a postului a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CaD 3n condiiile de aplicaFilitate date. *roFe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# poate 3ndeplini sarcini 3n cadrul ec0ipei confor" criteriului de perfor"an# CFD 3n condiiile de aplicaFilitate date. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# se 3ncadreEe 3n cerinele de ti"p pentru efectuarea unor operaii si"ple confor" criteriului de perfor"an# CcD 3n condiiile de aplicaFilitate date.

Ti&l$l $)i&%2ii H # TRAN:IIA DE LA COAL LA LOCUL DE MUNC

C'+8"&")2a H.. Se instruie te continuu 3n 4ederea i"Fun#t#irii propriei perfor"ane

C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >,? :Finerea de infor"aii despre nout#ile de la locul de "unc# >"? Selectarea infor"aiilor pri4ind necesitatea autoGinstruirii >f? =uarea unor deciEii pentru 3"Fun#t#irea propriei perfor"ane IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII C'),i2ii ," a8li a9ili&a&" # S$!7" ," i)f'!+a!": infor"ale C efi, colegi de ec0ip#D, a4iEiere, "entor I)f'!+a2ii: D" i6ii: din oFser4aii i reco"anda#ri ale grupului de lucru, din dispoEiiile organiEatorului de proces C efD studiu indi4idual, participare la progra"e de for"are continu#, 3n4#are infor"al#

P!'9" ," "/al$a!" *roFe orale i scrise de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice sursele de infor"are legate de nout#iile unui loc de "unc# confor" criteriului de perfor"an# CaD i CFD i 3n condiiile de aplicaFilitate date. *roFe scrise de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# 3 i asu"e propriile deciEii, confor" criteriului de perfor"an# CcD 3n condiiile de aplicaFilitate date.

Ti&l$l $)i&%2ii H#

TRAN:IIA DE LA COAL LA LOCUL DE MUNC

C'+8"&")2a H.; 8anifest# "oFilitate ocupaional# fa# de sc0i"F#rile de pe piaa "uncii NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN N C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >,? :Finerea infor"aiilor despre ocupaiile posiFile in do"eniul de preg#tire >"? Selectarea ofertelor de locuri de "unc# confor" preg#tirii doF7ndite >f? .or"ularea unor opiuni profesionale cu asisten# de specialitate NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# S$!7" ," i)f'!+a!": S"l" &a!": A7i7&")2% ," 78" iali&a&": C:5, profile ocupaionale, structura calific#rilor, centre de for"are, agenii specialiEate din oferta agenilor econo"ici, a4iEiere, agenii specialiEate, consiliere, prin relaii interpersonale consiliere indi4idual#

P!'9" ," "/al$a!" *roFe orale i scrise de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice sursele de infor"are legate de ocupaiile posiFile in do"eniul de preg#tire confor" criteriului de perfor"an# CaD 3n condiiile de aplicaFilitate date. *roFe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# selecteEe din oferta fir"ei calific#ri posiFile confor" criteriului de perfor"an# CFD 3n condiiile de aplicaFilitate date. *roFe orale de e4aluare prin care este capaFil s#G i identifice optiunile profesionale cu a+utorul asistenei psi0oprofesionale confor" criteriului de perfor"an# CcD 3n condiiile de aplicaFilitate date.

Ti&l$l $)i&%2ii 10# RE:OLVAREA DE PRO1LEME Ni/"l# Val'a!" !",i&# C1D 1.1

C'+8"&")2"# 10.1. Identific# proFle"e si"ple 10.0. Alc#tuie te i aplic# un plan de reEol4are a unei proFle"e si"ple 10... 2erific# reEultatele oFinute 3n ur"a aplic#rii planului de reEol4are a unei proFle"e si"ple

Ti&l$l $)i&%2ii 10# RE:OLVAREA DE PRO1LEME C'+8"&")2a 10.1 Identific# proFle"e si"ple C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? :Finerea de infor"aii necesare pentru definirea proFle"ei >9? %escrierea caracteristicilor proFle"ei > ? .or"ularea proFle"ei 3n funcie de caracteristicile deter"inate C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# I)f'!+a2ii )" "7a!"# infor"aii din docu"ente, infor"aii din eHperiena proprie, infor"aii din eHperiena grupului de cunoscui Cfa"ilie, prieteni, grup de lucruD grad de dificultate, condiii de ti"p i de loc, condiii de "etod# sau "od de aFordare

Ca!a &"!i7&i i#

P!'9" ," "/al$a!" P!'9" '!al" >," &i8 i)&"!/i$ 7a$ ,i7 $2i" li9"!%? 8!i) a!" "l"/$l ,"+')7&!"a6% % "7&" a8a9il 7% '92i)% i)f'!+a2ii )" "7a!" 8")&!$ ,"fi)i!"a 8!'9l"+"i, 7% ,"7 !i" a!a &"!i7&i il" 8!'9l"+"i *i 7% f'!+$l"6" 8!'9l"+a () f$) 2i" ," a!a &"!i7&i il" ,"&"!+i)a&", ')f'!+ !i&"!iil'! ," 8"!f'!+a)2% >a?, >9? *i > ? *i a 8!" i6%!il'! ,i) '),i2iil" ," a8li a9ili&a&".

Ti&l$l $)i&%2ii 10# RE:OLVAREA DE PRO1LEME C'+8"&")2a 10.0 Alc#tuie te i aplic# un plan de reEol4are a unei proFle"e si"ple C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? Identificarea unei alternati4e de reEol4are a proFle"ei >9? Alegerea soluiei opti"e de reEol4are a proFle"ei > ? ?ntoc"irea planului de reEol4are a proFle"ei >,? Aplicarea planului de reEol4are a proFle"ei 3n conteHtul deter"inat C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# Al&"!)a&i/"# S'l$2i" '8&i+%: Pla) ," !"6'l/a!"# C')&"@& ,"&"!+i)a&# consultare, eHersare, oFser4are, testare proiectarea unui reEultat deEiraFil 3ntrGo situaie dat# C3n funcie de alternati4ele de reEol4areD oFiecti4e, "etode, resurse, acti4it#i, "i+loace i cai de realiEare, "od de e4aluare ordinea de realiEare din plan, ti"pul de reEol4are, colaForarea cu ali parteneri

P!'9" ," "/al$a!" *roFe orale Cde tip inter4iu sau discuie liFer#D prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice o alternati4# de reEol4are a proFle"ei i s# aleag# soluia opti"# de reEol4are, confor" criteriilor de perfor"an# CaD, C FD i a preciE#rilor din condiiile de aplicaFilitate. *roFe scrise Cde tip elaForare sc0e"atic#D prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# 3ntoc"easc# un plan de reEol4are a proFle"ei, confor" criteriului de perfor"an# CcD i a preciE#rilor din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice Cde tip de"onstraieD prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# aplice planul de reEol4are a proFle"ei 3n conteHtul deter"inat, confor" criteriului de perfor"an# CdD i a preciE#rilor din condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii 10# RE:OLVAREA DE PRO1LEME C'+8"&")2a 10.. 2erific# reEultatele oFinute 3n ur"a aplic#rii planului de reEol4are a unei proFle"e si"ple

C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? Co"pararea reEultatului oFinut cu reEultatul planificat >9? Aprecierea reEultatului oFinut 3n ur"a co"par#rii > ? Aplicarea reEultatului oFinut 3n situaii si"ilare C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# C'+8a!a!"# A8!" i"!"# A8li a!"a () 7i&$a2ii 7i+ila!"# reEultate identice, ase"#n#toare sau diferite acceptare sau respingere, satisfacie sau insatisfacie preluarea reEultatului apreciat drept identic sau ase"#n#tor 3n situaii si"ple, care presupun acela i tip de reEol4are

P!'9" ," "/al$a!"# *roFe orale Cde tip inter4iu sau discuie liFer#D prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# co"pare reEultatul oFinut cu reEultatul planificat i s#Gl aprecieEe, confor" criteriilor de perfor"an# CaD, CFD i a preciE#rilor din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice Cde tip eHerciiu D prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# aplice reEultatul oFinut 3n situaii si"ilare, confor" criteriului de perfor"an# CcD i a preciE#rilor din condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii 11# SATISFACEREA CERINELOR CLIENILOR Ni/"l# Val'a!" !",i&# C1D 1.1

C'+8"&")2"# 11.1. 5ecunoa te drepturile clienilor 11.0. 5#spunde f#r# discri"inare cerinelor I ne4oilor clienilor 3n do"eniul s#u de acti4itate 11... :fer# clienilor ser4icii corespunE#toare standardelor 11.; *reEint# i"plicaiile socioGecono"ice ale ser4iciilor de calitate necorespunE#toare

Ti&l$l $)i&%2ii 11# SATISFACEREA CERINELOR CLIENILOR C'+8"&")2a 11.1 5ecunoa te drepturile clienilor C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? Identificarea surselor de infor"are cu pri4ire la drepturile clienilor >9? Selectarea i listarea drepturilor clienilor > ? %iferenierea dintre cerinele i drepturile legale ale clienilor

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# S$!7" ," i)f'!+a!"# Cli")2i# Dif"!")2i"!"# D!"8&$!il" li")&$l$i: standarde, legislaia din do"eniul proteciei consu"atorilor Feneficiari interni i eHterni ai ser4iciilor unei organiEaii staFilirea +usteei cerinelor for"ulate de clieni drepturi regle"entate legal, drepturi coninute 3n codurile deontologice, drepturi ad"ise de practicile etice de pia#

P!'9" ," "/al$a!" *roF# scris# de e4aluare care s# reflecte aFilit#ile candidailor de a recunoa te drepturile legale ale clienilor a a cu" este specificat 3n criteriile de perfor"an# CaD, CFD, CcD. *roF# practic# de e4aluare prin care candidatul s# de"onstreEe c# poate 3ndeplini cerinele clienilor 3n confor"itate cu legislaia 3n 4igoare a a cu" este specificat 3n criteriul de perfor"an# CcD.

Ti&l$l $)i&%2ii 11# SATISFACEREA CERINELOR CLIENILOR C'+8"&")2a 11.0 5#spunde f#r# discri"inare cerinelor do"eniul de acti4itate i ne4oilor clienilor 3n

C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? Identificarea clienilor 3n do"eniul de acti4itate i a ne4oilor I cerinelor acestora >9? $4aluarea ne4oilor i cerinelor clienilor 3n raport cu un anu"it criteriu > ? StaFilirea "odalit#ii de aciune pentru 3ndeplinirea cerinelor clienilor >,? %eser4irea nediscri"inatorie a clienilor, confor" "odului de aciune staFilit

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# Cli")2i# C!i&"!ii ," "/al$a!"# M',ali&%2i ," a 2i$)"# furniEori, distriFuitori, consu"atori de Funuri i ser4icii, "e"Frii altor departa"ente din cadrul organiEaiei ti"p, politica fir"ei, costuri, urgena, i"portana social# scrisori personale adresate clienilor, "#suri de re"ediere a unui N')-,i7 !i+i)a!"# P!'9" ," "/al$a!" pre+udiciu se"nalat Cprodus defect, ser4iciu neadec4atD, co"unicate, notific#ri 3n funcie de gen, ras#, 47rst#, religie, etnie, status social

*roF# practic# de e4aluare tip +oc de rol prin care candidatul s# de"onstreEe c# poate aplica un trata"ent nediscri"inatoriu 3n 3ndeplinirea cerinelor clienilor a a cu" este specificat 3n criteriile de perfor"an# CaD, CFD, CcD, i CdD i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii 11# SATISFACEREA CERINELOR CLIENILOR C'+8"&")2a 11.. :fer# clienilor ser4icii corespunE#toare standardelor C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? Identificarea para"etrilor calitati4i ai ser4iciilor >9? Adoptarea unui li"Fa+ 4erFal i non4erFal adec4at > ? .urniEarea unor infor"aii despre organiEaie

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# Pa!a+"&!i ali&a&i/i# Li+9aD /"!9al# Li+9aD )')/"!9al# I)f'!+a2ii# pro"ptitudine, eficien#, politee, siguran# preciEarea ideii principale, a"aFilitate "oderat inut# corespunE#toare, E7"Fet, li"Fa+ poEiti4 al trupului adres#, telefon, faH, JeFsite, e"ail, profil, ga"# de produse, indicarea unor surse specialiEate pentru infor"aii supli"entare P!'9" ," "/al$a!" *roF# practic# de e4aluare tip +oc de rol prin care candidatul de"onstreaE# c# este capaFil s# ofere clienilor ser4icii corespunE#toare standardelor, a a cu" este specificat 3n criteriile de perfor"an# CaD, CFD, CcD i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate. *roF# practic# tip studiu de caE prin care candidatul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice para"etrii calitati4i ai ser4iciilor a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# CaD i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate. i atenie, ton

Ti&l$l $)i&%2ii 11# SATISFACEREA CERINELOR CLIENILOR C'+8"&")2a 11.; *reEint# i"plicaiile socioGecono"ice ale ser4iciilor de calitate necorespunE#toare

C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? Identificarea ser4iciilor de calitate necorespunE#toare i a entit#ilor asupra c#rora se r#sfr7ng >9? %escrierea i"plicaiilor socioGecono"ice ale nonGcalit#ii

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# E)&i&a&"# I+8li a2ii 7' ial"# I+8li a2ii " ')'+i ": proces de faFricaie, produs, organiEaie, siste", persoan#, societate o"a+, sc#derea crediFilit#ii sc#derea 4eniturilor, 3ndep#rtarea in4estitorilor, sc#derea co"petiti4it#ii P!'9" ," "/al$a!" *roFe orale i scrise de e4aluare care s# reflecte aFilit#ile candidatului de a preEenta i"plicaiile socioGecono"ice ale ser4iciilor de calitate necorespunE#toare i aFilit#ile de identificare a ser4iciilor de calitate necorespunE#toare a a cu" reiese din criteriile de perfor"an# CaD i CFD i cuprinE7nd toate condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii# 10. FACTORII CLIMATICI I EDAFICI NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN Ni/"l# 1

Val'a!" !",i& # 1.1 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'+8"&")2"# 12.1 Identific# ele"ente de cli"atologie 12.2 Identific# principalele 3nsu iri fiEice i c0i"ice ale solului 12.! ;tiliEeaE# instru"ente necesare pentru deter"inarea principalilor factori cli"atici i edafici 12.& Identific# principalele tipuri de sol

Ti&l$l $)i&%2ii# 10 FACTORII CLIMATICI I EDAFICI NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'+8"&")2a# 12.1 Identific# ele"ente de cli"atologie ________________________________________________________________ ___ C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2% # >a? %efinirea principalelor ele"ente "eteorologice >9? 5eglarea factorilor cli"atici > ? ;tiliEarea progra"ulor pe calculator C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# $le"ente "eteorologice : solului te"peratura aerului i solului, u"iditatea aerului i

5eglarea factorilor cli"atici prin lucr#ri agrote0nice: lucr#ri ale solului, aplicarea gunoiului de gra+d, "ulcirea, arderea suFstanelor funigene, perdele de protecie, distrugerea Furuienilor, eli"inarea eHcesului de ap#, rotaia culturilor, irigaii *rogra"e pe calculator utiliEare: P!'9" ," "/al$a!"# *roFe scrise prin care ele4ul de"onstraE# c# este capaFil s# defineasc# principalele ele"ente "eteorologice, confor" criteriului de perfor"an# CaD i preciE#rilor din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# regleEe te"peratura i u"iditatea aerului i a solului, confor" criteriilor de perfor"an# CFD, CcD i preciE#rilor din condiiile de aplicaFilitate. pentru prognoEa "eteo

Ti&l$l $)i&%2ii#

10 FACTORII CLIMATICI I EDAFICI

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN

C'+8"&")2a# 12.2 Identific# principalele 3nsu iri fiEice i c0i"ice ale solului NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2% # >a? %efinirea 3nsu irilor fiEice i c0i"ice ale solului >9? %eter"inarea 3nsu irilor fiEice i c0i"ice ale solului NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# ?nsu irile solului: %eter"in#ri: 8ateriale: teHtur#, structur#, poroEitate, reacia soluiei solului eHa"inarea 4iEual# a proFelor de sol pentru teHtur# i structur#, p6 G ul solului

proFe de sol, sonde pentru recoltare, soluie indicatoare, pe0a"etru 6ellige, 4ase *etri NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN P!'9" ," "/al$a!"#

*roFe orale prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# defineasc# 3nsu irile fiEice i c0i"ice ale solului, confor" criteriului de perfor"an# CaD i ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# deter"ine structura, teHtura folosind "etode directe, 3n teren, confor" criteriului de perfor"an# CFD i ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii# 10 FACTORII CLIMATICI I EDAFICI NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'+8"&")2a# 12 .! ;tiliEeaE# instru"ente necesare pentru deter"inarea principalilor factori cli"atici i edafici NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? Identificarea instru"entelor necesare pentru deter"inarea principalilor factori cli"atici i edafici

>9? 8#surarea principalelor ele"ente cli"atice i edafice NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# Instru"ente: de teren 8#sur#tori: ter"o"etre pentru "#surarea te"peraturii solului i aerului, truse te"peratura aerului i a solului

P!'9" ," "/al$a!"# *roFe orale prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice instru"entele necesare pentru deter"inarea principalilor factori cli"atici i edafici, confor" criteriului de perfor"an# CaD i preciE#rilor din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# "#soare principalele ele"ente cli"atice i edafice, confor" criteriului de perfor"an# CFD i preciE#rilor din condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii#

10 FACTORII CLIMATICI I EDAFICI

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'+8"&")2a# 12.& Identific# principalele tipuri de sol

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%#

>a? >9? > ?

5ecunoa terea principalelor tipuri de sol %escrierea oriEonturilor unui profil de sol $Hecutarea unui profil de sol

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# (ipuri de sol: cernoEio", F#lan, Frun ro cat de p#dure

5ecunoa terea tipurilor de sol: dup# caracteristici "orfologice Cculoare, neofor"aiuniD dup# propriet#i C teHtur#, structur#, p 6D :riEonturi de sol: *rofiluri de sol: 8ateriale: A, 9, C, % pentru solul cernoEio", solul F#lan, soluri Frun ro cate de p#dure rigl#, 07rle, rulet#, atlasul 8unsell Cculorile soluluiD, trus# pedologic#

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN P!'9" ," "/al$a!" # *roFe scrise prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# descrie principalele tipuri de sol i oriEonturile lor, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# CaD i CFD, cuprinE7nd ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# eHecute, 3n ec0ip#, un profil de sol, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CcD cuprinE7nd ele"entele din condiiile de aplicaFilitate.

1. PREGTIREA SOLULUI I CNFIINAREA CULTURILOR NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN

Ti&l$l $)i&%2ii

Ni/"l #

Val'a!" !",i& # 1,' NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN

C'+8"&")2" # 1!.1 Identific# principalele lucr#ri de FaE# ale solului i de preg#tire a patului ger"inati4 1!.2 $Hecut# lucr#rile "anuale de preg#tire a patului ger"inati4 1!.! *articip# la 3nfiinarea culturilor prin se"#nat 1!.& *articip# la 3nfiinarea culturilor agricole prin plantare

Ti&l$l $)i&%2ii#

1. PREGTIREA SOLULUI I CNFIINAREA CULTURILOR

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'+8"&")2a# 1!.1 Identific# principalele lucr#ri de FaE# ale solului i de preg#tire a patului ger"inati4 ________________________________________________________________ ___ C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? Identificarea tipurilor de 3ngr# #"inte >9? %efinirea principalelor lucr#ri de FaE# i de preg#tire a patului ger"inati4 > ? Identificarea uneltelor i "a inilor folosite pentru lucr#rile de FaE# ale solului i pentru preg#tirea patului ger"inati4

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# (ipuri de 3ngr# #"inte: organice Cgunoi de gra+dD c0i"ice C cu aEot, fosfor, potasiuD Fiopreparate Identificarea organoleptic# a 3ngr# #"intelor 8etode de aplicare a 3ngr# #"intelor: pe suprafaa solului, eHtraradicular, cu apa de irigaie pe toat# suprafaa solului, 3ntre r7durile de plante 3nainte de 3nfiinarea culturii Cde FaE#D, conco"itent cu 3nfiinarea culturii, 3n ti"pul 4egetaiei plantelor Csupli"entar#D =ucr#ri "ecanice: ar#tura, gr#parea,lucrarea cu freEa, ni4elarea, t#4#lugirea, lucrarea cu co"Finatorul ;nelte i "a ini: tractor C ;G)'1D, pluguri C** & B !1D, grape CG% !,&, GS 1,)DD, freEe agricole C.** 1,2, .*=G&D, ni4elatoare CN( 2,-D, t#4#lugi C! N( 1,&, ! (I 1,'D, co"Finatoare C8C( 2,'D

P!'9" ," "/al$a!"# *roFe orale prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice tipurile de 3ngr# #"inte, confor" criteriului de perfor"an# CaD i ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate.

*roFe orale prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# defineasc# lucr#rile de FaE# i de preg#tire a patului ger"inati4, confor" criteriului de perfor"an# CFD i ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice uneltele i "a inile necesare pentru preg#tirea patului ger"inati4, confor" criteriului de perfor"an# CcD i ele"entelor "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. Ti&l$l $)i&%2ii# 1. PREGTIREA SOLULUI I CNFIINAREA CULTURILOR

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'+8"&")2a# 1!.2 $Hecut# lucr#rile "anuale de preg#tire a patului ger"inati4

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2% # >a? Idenificarea uneltelor folosite la preg#tirea "anual# a patului ger"inati4 >9? $fectuarea lucr#rilor "anuale de preg#tire a patului ger"inati4 > ? Aplicarea nor"elor de igien# i protecie a "uncii

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# ;nelte: =ucr#ri eHecutate "anual: caE"a, sap#, greFl#, sfoar#, tasator s#pat, "#runit solul, ni4elat solul

.i e de protecie a "uncii, ec0ipa"ent specific de lucru NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN P!'9" ," "/al$a!" #

*roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice uneltele folosite la preg#tirea "anual# a patului ger"inati4, confor" criteriului de perfor"an# CaD cuprinE7nd ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# efectueEe lucr#rile "anuale pentru preg#tire a patului ger"inati4, confor" criteriului de perfor"an# CFD, CcD i ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii# 1. PREGTIREA SOLULUI I CNFIINAREA CULTURILOR NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'+8"&")2a# 1!.! *articip# la 3nfiinarea culturilor agricole prin se"#nat

C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? %eter"inarea unor indici de calitate ai se"inelor >9? > ? >,? Identificarea "etodelor de se"#nat Se"#natul "anual al unor specii de plante Identificarea uneltelor i "a inilor pentru se"#nat

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# Indici de calitate: 8etode de se"#nat: 3"pr# tiere, 3n puritate, ger"inaie, "asa a 1111 FoaFe 3n r7nduri dese, 3n r7nduri rare, prin cuiFuri

Situaii 3n care se sea"#n# "anual:

pe suprafee "ici, 3n gr#din#, 3n r#sadnie, 3n solarii, 3n sere 3n"ulitor 8ateriale, unelte i "a ini pentru se"#nat: sap#, greFl#, sfoar#, tractor C;G)'18D, se"#n#tori pentru se"#nat 3n r7nduri dese CS;*G21, 2/, &-D, se"#n#tori pentru se"#nat 3n r7nduri rare CS*CG), /D, +aloane, se"ine, c7ntar, rigl# .i e de protecie a "uncii, ec0ipa"ent specific de lucru NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN P!'9" ," "/al$a!"# *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# deter"ine puritatea, ger"inaia, "asa a 1111 de FoaFe, confor" criteriului de perfor"an# CaD i ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate. *roFe orale prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice "etodele i "i+loacele de se"#nat, confor" criteriilor de perfor"an# CFD i CdD i ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# efectueEe se"#natul "anual a unor culturi, confor" criteriului de perfor"an# CcD, i ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate. Ti&l$l $)i&%2ii# 1. PREGTIREA SOLULUI I CNFIINAREA CULTURILOR

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'+8"&")2a# 1!.& *articip# la 3nfiinarea culturilor prin plantare

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2% # >a? 5ecunoa terea "aterialului de plantat folosit pentru 3nfiinarea culturilor >9? %escrierea "etodelor de plantat > ? Identificarea uneltelor i "a inilor folosite la plantat >,? *reg#tirea "aterialului 3n 4ederea plant#rii

>"? $Hecutarea plant#rii "anuale NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# 8aterial pentru plantat: 8etode de plantat: ;nelte i "a ini : FulFi, tuFerculi, r#sad, 4ie altoite, po"i altoii, stoloni plantare "anual#, "ecaniEat# i se"i"ecaniEat# sape, s#p#ligi, plantatoare, sfori, pic0ei, g#lei, foarfeci, "arcatoare, "a ini pentru plantat C8*9G-, 8*5G', $*CG&D =ucr#ri de preg#tire: sortare, fasonare, "ocirlire *lantare "anual#: plantarea FulFilor, tuFerculilor, r#sadurilor, 4iei de 4ie i a po"ilor altoii .i e de protecie a "uncii, ec0ipa"ent specific de lucru NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN P!'9" ," "/al$a!"# *roFe orale prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# descrie "etodele de plantat, confor" criteriului de perfor"an# CFD i ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice uneltele i "a inile folosite la plantare, confor" criteriului de perfor"an# CcD i ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice "aterialul de plantare, s# efectueEe preg#tirea "aterialului de plantat i s# planteEe "anual, confor" criteriilor de perfor"an# CaD, CdD, CeD i ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii# 1; CNTREINEREA I RECOLTAREA CULTURILOR IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII Ni/"l # Val'a!" !",i&# C'+8"&")2"# 1&.1 Aplic# lucr#ri "anuale de 3ngri+ire la unele specii de plante 1 1,1

1&.2 $Hecut# recoltarea "anual# la unele specii de plante 1&.! *articip# 3n ec0ipa de lucru pentru recoltarea se"i"ecaniEat# a unor culturi

Ti&l$l $)i&%2ii# C'+8"&")2a#

1; CNTREINEREA I RECOLTAREA CULTURILOR 1&.1 Aplic# lucr#ri "anuale de 3ngri+ire la unele specii de plante

C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2% # >a? %efinirea principalelor lucr#ri aplicate culturilor agricole >9? $Hecutarea lucr#rilor de co"Fatere a Furuienilor din culturile agricole > ? Identificarea "a inilor i uneltelor folosite la 3ngri+irea culturilor >,? $Hecutarea lucr#rilor de co"Fatere a Folilor i d#un#torilor la culturile agricole >"? *articiparea 3n ec0ip# la irigarea culturilor >f? ;tiliEarea te0nologiei infor"aiei 3n protecia plantelor i irigarea culturilor NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# =ucr#ri de 3ngri+ire a culturilor: co"Faterea Furuienilor, co"Faterea Folilor i d#un#torilor, irigarea, fertiliEarea supli"entar# Co"Faterea Furuienilor: pli4itul Cpe suprafee "iciD, pr# itul "anual, erFicidare cu 4er"orelul C3n r#sadnie, sere, solarii sau c7"pD Specii de Furuieni: anuale, Fienale, perene Culturi: legu"e, flori, po"i, 4i# de 4ie, cartofi, sfecl#, poru"F, floarea soarelui Csuprafee "iciD ;nelte, "a ini i ec0ipa"ente: sape, tractor C;G)'1D, "a ini de co"Faterea Folilor i d#un#torilor C8S(G/11; 8*S*G!B!11D, ec0ipa"ente de erFicidatC 8$(G1211D, culti4atoare CC=G),/,12; C*;G), -, /D instalaii de irigat 9oli: "an#, f#inarea, rugina, t#ciune %#un#tori: afide, g3ndacul din Colorado, ne"atoEi Co"Fatere Foli, d#un#tori: cu aparate portaFile, folosind ec0ipa"ent de protecie *esticide: erFicide Cde contact, siste"iceD fungicide Cco"pu i "inerali, co"pu i organoG"inerali, co"pu i organici de sinteE#D insecticide Cco"pu i "inerali, co"pu i organoG"inerali, co"pu i organiciD Irigarea: pe FraEde, prin aspersiune *rogra"e pentru a4ertiEarea atacului de Foli i d#un#tori, pentru deter"inarea u"idit#ii solului *rotecia "uncii: fi e de protecie a "uncii, ec0ipa"ente de protecie Csalopete, "#nu iD P!'9" ," "/al$a!"# *roFe scrise prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# descrie principalele lucr#ri de 3ngri+ire a culturilor agricole, confor" criteriului de perfor"an# CaD i ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate.

*roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# aplice lucr#ri de co"Fatere a Furuienilor, Folilor i d#un#torilor, confor" criteriilor de perfor"an# CFD, CdD, CfD i ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice principalele "a ini i unelte utiliEate la efectuarea lucr#rilor de 3ngri+ire a culturilor agricole, confor" preciE#rilor criteriului de perfor"an# CcD i ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# utiliEeEe ec0ipa"ente si"ple de irigat, confor" criteriului de perfor"an# CeD i ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii#

1; CNTREINEREA I RECOLTAREA CULTURILOR

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'+8"&")2a# 1&.2 $Hecut# recoltarea "anual# la unele specii de plante

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2% # >a? >9? Identificarea speciilor de plante care se recolteaE# "anual Identificarea uneltelor i "aterialelor necesare pentru recoltarea "anual# a unor specii de plante > ? $fectuarea lucr#rii de recoltare "anual# >,? Aplicarea nor"elor de igien# i protecie a "uncii NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# Specii de plante: c7"p ;nelte i "ateriale: co uri, g#lei, 8etode de recoltare: *rotecia "uncii: "uncii plante legu"icole, plante po"icole, 4ia de 4ie, unele culturi de secera, sapa, foarfece, s#p#lig#, cosoare, coase, l#die, saci, sfoar#, sc#ri printrGo singur# trecere, prin "ai "ulte treceri, e alonat fi # de protecie a "uncii, ec0ipa"ent specific de protecie a

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN P!'9" ," "/al$a!"#

*roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice i s# recolteEe "anual specii de plante agricole, confor" criteriilor de perfor"an# CaD, CcD, CdD i ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice principalele "ateriale i unelte pentru recoltarea "anual# a plantelor, confor" criteriului de perfor"an# CFD i ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii#

1;

CNTREINEREA I RECOLTAREA CULTURILOR

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'+8"&")2a# *articip# 3n ec0ipa de lucru pentru recoltarea se"i"ecaniEat# a unor culturi NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? >9? > ? >,? 5ecunoa terea uneltelor i "a inilor folosite la recoltarea culturilor agricole Identificarea organelor acti4e ale "a inilor de recoltat 5ecoltarea se"i"ecaniEat# a unor culturi agricole Aplicarea nor"elor de igien# i protecie a "uncii 1&.!

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# ;nelte i "a ini: dislocatorul pentru r#d#cinoase C8%SG&D, "a ini pentru recoltat FulFi i tuFerculi C8SCG&D, "a ini pentru recoltat fructe, cositoarea purtat# CC*G&1D Fr#Edare de dislocat,aparate de t#iere

:rgane acti4e ale "a inilor de recoltat:

5ecoltare: *rotecia "uncii:

efectueaE# operaiunile "anuale la recoltarea di4iEat# a unor culturi agricole Cr#d#cinoase, FulFoase, tuFerculifere, culturi fura+ereD fi # de protecie a "uncii, ec0ipa"ent specific de protecie a "uncii

P!'9" ," "/al$a!" # *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# recunoac# uneltele i "a inile folosite la recoltarea culturilor agricole i organele lor acti4e, confor" criteriilor de perfor"an# CaD, CFD i ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# efectueEe, 3n ec0ip#, operaii de recoltare se"i"ecaniEat#, confor" criteriului de perfor"an# CcD, CdD i ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii# 1< DEPO:ITAREA I VALORIFICAREA PRODUCIEI VEGETALE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII Ni/"l # Val'a!" !",i&# C'+8"&")2" # 1'.1 1'.2 1'.! CondiioneaE# produsele agricole *articip# la depoEitarea produselor agricole *articip# la 4alorificarea produselor agricole 1 1,'

Ti&l$l $)i&%2ii# 1< VEGETALE

DEPO:ITAREA I VALORIFICAREA PRODUCIEI

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NN
C'+8"&")2a# 1'.1 CondiioneaE# produsele agricole. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# CaD Sortarea "anual# a produselor agricole CFD ;scarea produselor agricole CcD A"Falarea produselor agricole

CdD Identificarea "a inilor i instalaiilor folosite la condiionare NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# *roduse agricole sortate: 8etode de uscare: 8ateriale: cartof, sfecl# de Ea0#r, legu"e, fructe eHpunere la soare i lop#tare, pe arie F#t#torit#, 3n "agaEii, cu instalaii de uscare lopei, saci, etic0ete, sfoar#, l#Ei

8a ini i instalaii: 47ntur#tori, instalaii de uscare CI(;9D NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN P!'9" ," "/al$a!"# *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# eHecute condiionarea produselor agricole, confor" criteriilor de perfor"an# CaD, CFD, CcD i ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate. *roFe orale prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice "a inile i instalaiile folosite la condiionare, confor" criteriilor de perfor"an# CcD i ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii# 1< DEPO:ITAREA I VALORIFICAREA PRODUCIEI VEGETALE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII

C'+8"&")2a# 1'.2 *articip# la depoEitarea produselor agricole NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? *reg#tirea spaiilor de depoEitare a produselor agricole >9? Identificarea uneltelor i "a inilor pentru depoEitarea produselor agricole > ? $Hecutarea operaiilor "anuale de preg#tire a produselor 3n 4ederea depoEit#rii NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# Spaii de depoEitare: (ipuri de lucr#ri: ;nelte i "a ini: :peraii "anuale: P!'9" ," "/al$a!" # *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# preg#teasc# spaiile de depoEitare, 3n ec0ip#, confor" criteriului de perfor"an# CaD i ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# recunoasc# uneltele i "a inile folosite 3n depoEite i s# efectueEe operaii si"ple de preg#tire a produselor 3n 4ederea depoEit#rii, confor" criteriilor de perfor"an# CFD i CcD i ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate. "agaEii, siloEuri, pi4nie reparaii, deEinsecii, deEinfecii lopei, FenEi transportoare, "otosti4uitor lop#tare, deser4ire FenEi transportoare

Ti&l$l $)i&%2ii# 1< DEPO:ITAREA I VALORIFICAREA PRODUCIEI VEGETALE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII C'+8"&")2a# 1'.! *articip# la 4alorificarea produselor agricole NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? *reg#tirea produselor agricole pentru 4alorificare >9? 2alorificarea produciei agricole NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# $tape ale preg#tirii: 8ateriale: 8etode de 4alorificare: sortare, a"Falare, etic0etare, eHpunerea produselor saci, l#Ei, pungi, etic0ete, c7ntar

47nEare pe piaa liFer#, eHpoEiii, la centrele de colectare, pentru se"#nat, pentru fura+are NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN P!'9" ," "/al$a!"# *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# preg#teasc# produsele agricole 3n "od corespunE#tor, confor" criteriului de perfor"an# CaD i ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# 4alorifice 3n "od eficient produsele agricole, confor" criteriilor de perfor"an# CFD i ele"entelor din condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii# 1=. HRNIREA ANIMALELOR IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII Ni/"l# Val'a!" !",i&# 1 1,'

C'+8"&")2"# 1=.1 *reEint# aparatul digesti4 la ani"ale; 1=.0 Identific# sorti"entele de fura+e folosite pe specii i categorii de ani"ale; 1=.. *relucreaE# i conser4# nutreurile; 1=.; $Hecut# 0r#nirea pe specii i categorii de ani"ale;

Ti&l$l $)i&%2ii#

1=. HRNIREA ANIMALELOR

C'+8"&")2a 1=.1 *reEint# aparatul digesti4 la ani"ale; NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# i. $Hplicarea rolului aparatului digesti4 3n organis"ul ani"al; ii. %escrierea co"ponentelor aparatului digesti4 la "a"ifere; iii. %escrierea aparatului digesti4 la p#s#ri; i4. %escrierea glandelor aneHe ale tuFului digesti4; 4. 5ecunoasterea co"ponentelor aparatului digesti4 si a glandelor aneHe;

C'),i&ii ," a8li a9ili&a&"# 5ol: Aparat digesti4 la "a"ifere: sto"ac, Aparat digesti4 de p#s#ri: "uscular, Glande aneHe: 5ecunoastere:

asi"ilaie, deEasi"ilaie; ca4itate Fucal#, C li"Fa, diniiD, faringe, esofag, intestin suFire, intestin gros cioc, esofag, gu #, sto"ac glandular, sto"ac intestin suFire, intestin gros; glande sali4are, ficat, pancreas. "ula+e, piese anato"ice, planse, postere.

P!'9" ," "/al$a!" *roFe orale si scrise prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# eHplice rolul aparatului digesti4 3n organis"ul ani"al, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CaD, cuprinE7nd ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# descrie co"ponentele aparatului digesti4 la "a"ifere i p#s#ri, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# CFD i CcD, acoperind toat# ga"a de organe "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe scrise si orale prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# poate descrie glandele aneHe ale aparatului digesti4, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CdD, cuprinE7nd ele"entele preciEate 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# recunoasc# co"ponentele aparatului digesti4 i glandele aneHe la "a"ifere i p#s#ri, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CeD, acoperind toat# ga"a de ele"ente "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii# C'+8"&")2a

1=. 1=.0

HRNIREA ANIMALELOR Identific# sorti"entele de fura+e folosite pe specii i categorii de ani"ale;

C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? $Hplicarea rolului 0ranei 3n organis"ul ani"al; >9? *reEentarea co"poEiiei c0i"ice a nutreurilor; > ? Clasificarea fura+elor dup# origine; >,? Aprecierea organoleptic# a calit#ii fura+elor; >"? 5ecunoa terea sorti"entelor de fura+e; C'),i&ii ," a8li a9ili&a&"# 5ol: energetic, plastic;

Co"poEiie: Clasificare: :rganoleptic: Sorti"ente : cret#

ap#, suFstan# uscat#; 4egetal#, ani"al#, "ineral#; "iros, culoare, gust, consisten#, aspect; suculente, fiFroase, grosiere, concentrate, f#inuri ani"ale, fura+er#, sare de Fuc#t#rie;

P!'9" ," "/al$a!" *roFe orale i scrise prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# preEinte rolul i co"poEiia c0i"ic# a nutreurilor, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# CaD i CFD, cuprinE7nd ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. *roFe orale si scrise prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# clasifice fura+ele dup# origine, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# CcD, acoperind ga"a de nutreuri "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. . *roF# practic# prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe capacitatea de a aprecia organoleptic calitatea fura+elor i de a recunoa te principalele sorti"ente de nutreuri, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# CdD i CeD, cuprinE7nd ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii C'+8"&")2a

1=.

HRNIREA ANIMALELOR

1=.. *relucreaE# i conser4# nutreurile

C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? :Finerea f7nului; >9? *reg#tirea nutreului "urat; > ? *repararea nutreurilor 3n condiii gospod#re ti; >,? 5espectarea nor"elor specifice de securitatea "uncii;

C'),i&ii ," a8li a9ili&a&". :Finere: uscare natural#: pe sol; pe supori. *reg#tire: tipuri de siloE, plante, factori de influen#; *reparare: procedee: fiEice, Fiologice Nor"e specifice: la lucr#rile de prelucrare i conser4are a nutreurilor, P!'9" ," "/al$a!" *roFe practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# poate utiliEa "etodele de oFinere a f7nului i a nutreului "urat, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# CaD i CFD, cuprinE7nd ele"entele "entionate in condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# prepare nutreurile 3n condiii gospod#re ti, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CcD, cuprinE7nd ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# respecte nor"ele specifice de securitatea "uncii, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CdD, cuprinE7nd ele"entele din condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii# C'+8"&")2a#

1=. 1=.;

HRNIREA ANIMALELOR $Hecut# 0r#nirea pe specii i categorii de ani"ale

C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? *reciEarea condiiilor pe care treFuie s# le 3ndeplineasc# o raie i etapele de alc#tuire. >9? StaFilirea necesarului de 0ran# pentru ani"alele do"estice; > ? ?ntoc"irea listei de fura+e pe specii; >,? Ad"ininistrarea 0ranei 3n condiii igienice pe specii i categorii de ani"ale; >"? 5espectarea progra"ului de 0r#nire al speciei respecti4e; >f? 5espectarea nor"elor specifice de securitatea "uncii; C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# Condiii: Necesarul de 0ran# pentru: =ista: Ad"inistrarea: Specii: p#s#ri, Categorii: *rogra"ul: Nor"e specifice: P!'9" ," "/al$a!" *roFe orale si scrise prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# preciEeEe condiiile i etapele de alc#tuire a unei raii, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CaD, cuprinE7nd ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. *roFe orale si scrise prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# staFileasc# necesarul de 0ran# i s# 3ntoc"easc# lista de fura+e, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# CFD i CcD, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# ad"inistreEe 0rana pe specii i categorii de ani"ale respect7nd progra"ul de 0r#nire, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# CdD i CeD, cuprinE7nd ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# respecte nor"ele specifice de securitatea "uncii, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CfD, cuprinE7nd ele"entele din condiiile de aplicaFilitate.

co"plet#, igienic#, gustoas#, 4ariat#, econo"ic#; funcii 4itale, reproducie, producie; fura+e 3n funcie de seEon i posiFilit#i; cantitati4, calitati4, pe specii i categorii de 47rst#; taurine, FuFaline, o4ine, caprine, caFaline, suine, iepuri, ani"ale de Flan# de 47rst#, de greutate, de producie; staFulaie, p# une; la lucr#rile de 0r#nire a ani"alelor;

Ti&l$l $)i&%2ii#

1G. CNGRIJIREA I CNTREINEREA ANIMALELOR

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NN
Ni/"l# Val'a!" C!",i&# 1 1,'

C'+8"&")2"# 1G.1 Identific# principalele specii de ani"ale do"estice; 1G.0 1G.. 1G.; 1G.< Identific# aspectele de eHterior ale ani"alelor; $Hecut# lucr#ri de 3ngri+ire a ani"alelor; $fectueaE# lucr#ri de igieniEare a ad#posturilor; 5ecunoa te siste"ele de 3ntreinere a ani"alelor;

Ti&l$l $)i&%2ii# C'+8"&")2a

1G. CNGRIJIREA I CNTREINEREA ANIMALELOR 1G.1 Identific# principalele specii de ani"ale do"estice

C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? Nu"irea speciilor de ani"ale; >9? 5ecunoa terea speciilor de ani"ale dup# caracterele generale; > ? 5ecunoa terea speciilor de ani"ale do"estice dup# caracterele de eHterior; >,? %escrierea particularit#ilor producti4e ale speciilor de ani"ale; >"? $fectuarea aFord#rii i conteniei ani"alelor; >f? 5espectarea nor"elor specifice de securitatea "uncii; C'),i&ii ," a8li a9ili&a&"# Specii de ani"ale: Caractere generale: Caractere de eHterior: Caractere producti4e: 8i+loace de contenie: Nor"e specifice: P!'9" ," "/al$a!" *roFe orale i scrise pri4ind perfor"ana prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# nu"easca si sa recunoasc# speciile de ani"ale dup# caracterele generale, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# CaD si CFD, acoperind ga"a de ele"ente "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# recunoasc# speciile de ani"ale dup# caracterele de eHterior i cele producti4e, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriile de perfor"an# CcD i CdD, cuprinE7nd toate ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. taurine, FuFaline, o4ine, caprine, suine, caFaline, p#s#ri; deE4oltare, 0r#nire, 3n"ulire, producie; cap, g7t, trunc0i, "e"Fre, deE4oltare corporal#; greutate corporal#, producia "edie, spor "ediu, consu", randa"ent la sacrificare; ia4a a, "ucarni#, fr7ng0ii, g7tar,c#p#stru,cle te, inel naEal; la aFordarea i contenia ani"alelor;

*roFe practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# poate aForda i conteniona diferite specii de ani"ale, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CeD, acoperind ga"a de "i+loace de contenie "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# respect# nor"ele specifice de securitatea "uncii, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CfD, acoperind ga"a de ele"ente "enionat# 3n condiiile de aplicaFilitate. Ti&l$l $)i&%2ii# 1G. CNGRIJIREA I CNTREINEREA ANIMALELOR

C'+8"&")2a 1G.0 Identific# aspectele de eHterior ale ani"alelor NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# >a? %eli"itarea regiunilor corporale; >9? %epistarea defectelor de aplo"F; > ? Aprecierea confor"aiei i constituiei corporale; >,? 5ecunoa terea culorilor; >"? %escrierea tipurilor "orfoproducti4e pe specii; C'),i&ii ," a8li a9ili&a&"# 5egiuni corporale: ale capului, g7tului, trunc0iului, "e"Frelor; %efecte de aplo"F: "e"Fre anterioare, "e"Fre posterioare Confor"atie si constituie: ar"onioasa, defecte, fin#, roFust#, deFil#, grosolan#; Culori: si"ple, co"puse; (ipuri "orfoGproducti4e: lapte, carne, l7n#, ou#, pielicele, Flan#, "unc#, "iHt; P!'9" ," "/al$a!" *roFe practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# deli"iteEe regiunile corporale, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CaD, cuprinE7nd ele"entele din condiiile de aplicaFilitate *roFe practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# depisteEe defectele de aplo"F i s# aprecieEe confor"aia i constituia, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# CFD i CcD, cuprinE7nd ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# recunoasc# culorile ani"alelor uia, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CdD cuprinE7nd ele"entele din condiiile de aplicaFilitate.

*roFe orale i scrise prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# descrie tipurile "orfoGproducti4e pe specii, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CeD, acoperind ga"a de ele"ente din condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii# 1G. CNGRIJIREA I CNTREINEREA ANIMALELOR NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'+8"&")2a# 1G.. $Hecut# lucr#ri de 3ngri+ire a ani"alelor ________________________________________________________________ ___ C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# CaD $fectuarea pansa+ului ani"alelor do"estice; CFD IgieniEarea copitelor si ung0iilor; CcD I"Faierea ani"alelor; CdD Codinirea, decornutarea si ecornarea ani"alelor; CeD %escoperirea ani"alelor cu se"ne de Foal#; >f? 5espectarea nor"elor specifice de securitatea "uncii; C'),i&ii ," a8li *ansa+: IgieniEare: I"Faierea: Codinirea %ecornutarea $cornarea Se"ne de Foal#: a9ili&a&"# ;stensile G tesala, perie, pieptene, carpe, so"oiog de paie, Furete; (rusa de copite si ung0ii G foarfeca, Fisturie, cutite, 4aselina neutra, potcoa4e; FaEin, solutii "edica"entoase; :4ine G foarfeca, "asina de tuns, , :4ine G pieptene pentru decornutare; 9o4ine G creion de ecornat; tristee,nu "#n7nc#, nu Fea ap#,nu defec#, nu ru"eg#,nu urineaE#, spu"e la gur#, scurgeri 4aginale, u"fl#turi; Nor"e specifice: la lucr#rile de 3ngri+ire;
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN

P!'9" ," "/al$a!" *roFe practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# efectueEe pansa+ul ani"alelor do"estice, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CaD, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# efectueEe igeiniEarea copitelor si ung0iilor ani"alelor do"estice, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CFD, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# efectueEe i"Faierea ani"alelor do"estice, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CcD, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# efectueEe codinirea, decornutarea si ecornarea , a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CdD, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# descopere ani"alele Folna4e, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CeD, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# respect# nor"ele specifice de securitatea "uncii, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CfD, acoperind ga"a de ele"ente "enionat# 3n condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii# 1G. CNGRIJIREA I CNTREINEREA ANIMALELOR NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'+8"&")2a 1G.; $fectueaE# lucr#ri de igieniEare a ad#posturilor

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# CaD %escrierea tipurilor de igieniEare; CFD $Hecutarea igieniEarii "ecanice a adaposturilor; CcD $Hecutarea igieniEarii c0i"ice a adaposturilor; CdD 5espectarea nor"elor specifice de securitatea "uncii; NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'),i&ii ," a8li a9ili&a&"# (ipuri: Curenta, periodica; IgieniEarea "ecanica: ;stensile G raE, "atura, roaFa, carucior, lopata, furca, IgieniEare c0i"ica: ;stensile: po"pa de 4aruit, Fidinea, trafalet; Solutii: 4ar stins, for"ol, soda caustica, clorura de 4ar, Nor"e specifice: =a lucr#rile de igeiniEare; IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII P!'9" ," "/al$a!" *roFe scrise si orale prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# descrie tipurile de igieniEare, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CaD , cuprinE7nd ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreE# c# este capaFil s# eHecute igieniEarea "ecanica a adaposturilor, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CFD, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# eHecute igieniEarea c0i"ica a adaposturilor, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CcD, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# respect# nor"ele specifice de securitatea "uncii, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CdD, acoperind ga"a de ele"ente "enionat# 3n condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii# #

1G. CNGRIJIREA I CNTREINEREA ANIMALELOR

C'+8"&")2a

1G.<

5ecunoa te siste"ele de 3ntreinere a ani"alelor

C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# CaD Identificarea tipurilor de adaposturi; CFD %escrierea caracteristicilor constructi4e ale ad#posturilor; CcD Clasificarea siste"elor de intreinere a ani"alelor; CdD CaracteriEarea siste"elor de intreinere a ani"alelor;

C'),i&ii ," a8li a9ili&a&"# (ipuri de adaposturi: Gra+duri, sai4ane, 0ale, puiernite,

Caracteristici constructi4e: A"plasare, di"ensiuni, "ateriale, co"ponentele adapostului, a"ena+are interioara si eHterioara. Clasificare: Gospodaresc, se"iintensi4, intensi4; CaracteriEare: A4anta+e si deEa4anta+e;

P!'9" ," "/al$a!" *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice tipurile de adaposturi pe specii de ani"ale, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CaD, acoperind ga"a de ele"ente "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe scrise, orale si practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# descrie caracteristicile constructi4e ale adaposturilor, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CFD, acoperind ga"a de ele"ente "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate.

*roFe scrise si orale prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# clasifice i s# caracteriEeEe siste"ele de intreinere a ani"alelor , a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# CcD i CdD, cuprinE7nd toate ele"entele din condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii:

RECUNOATEREA AGREGATELOR I INSTALAIILOR FOLOSITE CN AGRICULTUR NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN Ni/"l# 1 Val'a!" !",i&# 1,' NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'+8"&")2"# 18.1. 5ecunoa te tractoarele utiliEate 3n agricultur#. 18.0. 5ecunoa te "a inile folosite pentru preg#tirea solului, se"#nat i plantat 18... 5ecunoa te "a inile si instalaiile Eoote0nice. 18.;. %escrie "a inile agricole folosite pentru 3ngri+irea i recoltarea culturilor agricole.

18.

Ti&l$l $)i&%2ii: I

18. RECUNOATEREA AGREGATELOR

INSTALAIILOR FOLOSITE CN AGRICULTUR NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'+8"&")2a: 18.1 5ecunoa te tractoarele utiliEate 3n agricultur# NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2% : CaD Clasificarea tractoarelor agricole. CFD Identificarea p#rilor principale ale tractorului. CcD %escrierea ec0ipa"entului de lucru al tractorului. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'),i2ii ," a8li a9ili&a&" #

Criteriile de clasificare: dup# destinaie, dup# putere, dup# tipul organelor de rulare. *#rile principale ale tractorului: "otorul, trans"isia, organele de rulare, organele de conducere, asiu, suspensia, utila+ul auHiliar i ec0ipa"entul electric . $c0ipa"entul de lucru al tractorului : dispoEiti4ul de traciune, priEa de putere, instalaia 0idraulic#, "ecanis"ul de suspendare. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN P!'9" ," "/al$a!"# *roFe scrise prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# clasifice tractoarele agricole, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CaD , acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice p#rile co"ponente principale ale tractoarelor, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CFD, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. . *roFe orale prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# descrie ec0ipa"entul de lucru al tractorului, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CcD, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii:

18. RECUNOATEREA AGREGATELOR I INSTALAIILOR FOLOSITE CN AGRICULTUR NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'+8"&")2a# 18.0. 5ecunoa te "a inile folosite pentru preg#tirea solului, se"#nat i plantat NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN

C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2% : CaD Clasificarea dup# destinaie a "a inilor agricole folosite pentru preg#tirea solului, se"#nat i plantat CFD 5ecunoa terea "a inilor agricole folosite pentru preg#tirea solului, se"#nat i plantat CcD Identificarea p#rilor co"ponente ale "a inilor agricole folosite pentru preg#tirea solului, se"#nat i plantat NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# Clasificare: unelte i "a ini pentru lucr#rile solului , "a ini de se"#nat i plantat. 8a ini agricole: pluguri, grape, culti4atoare, t#4#lugi, freEe de lucrat solul, co"Finatoare, "a ini de s#pat gropi, se"#n#tori, "a ini de plantat tuFercule, r#saduri i FulFi. *#ri co"ponente: organe de lucru i organe a+ut#toare . P!'9" ," "/al$a!"# *roFe scrise prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# clasifice "a inile agricole folosite pentru preg#tirea solului, se"#nat i plantat, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CaD , acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# recunoasc# "a inile agricole folosite pentru preg#tirea solului, se"#nat i plantat, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CFD, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice p#rile co"ponente ale "a inilor agricole folosite pentru preg#tirea solului, se"#nat i plantat, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CcD, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii:

18. RECUNOATEREA AGREGATELOR I INSTALAIILOR FOLOSITE CN AGRICULTUR

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'+8"&")2a# 18.. 5ecunoa te "a inile i instalaiile Eoote0nice. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2% : CaD Clasificarea dup# destinaie a "a inilor i instalaiilor Eoote0nice. CFD Identificarea organelor de lucru ale "a inilor i instalaiilor Eoote0nice. CcD %escrierea "a inilor i instalaiilor Eoote0nice. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# 8a ini i instalaii Eoote0nice: "a inilor i instalaiilor pentru preg#tirea i distriFuirea 0ranei, instalaiilor pentru ali"entarea cu ap#, utila+elor pentru 3ntreinerea ani"alelor i ad#posturilor.

P!'9" ," "/al$a!"# *roFe scrise prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# clasifice dup# destinaie "a inile si instalaiile Eoote0nice, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CaD , acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice organele de lucru ale "a inilor si instalaiilor Eoote0nice, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CFD, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe scrise prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# descrie "a inile si instalaiile Eoote0nice, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CcD, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. .

Ti&l$l $)i&%2ii:

18. RECUNOATEREA AGREGATELOR I INSTALAIILOR FOLOSITE CN AGRICULTUR NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'+8"&")2a: %escrie "a inile folosite pentru 3ngri+irea i recoltarea culturilor agricole. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2% : CaD Clasificarea "a inilor folosite pentru 3ngri+irea culturilor agricole. CFD 5ecunoa terea p#rilor co"ponente principale ale "a inilor folosite pentru 3ngri+irea culturilor agricole. CcD Clasificarea "a inilor folosite pentru recoltarea culturilor agricole. CdD 5ecunoa terea p#rilor co"ponente principale ale "a inilor folosite pentru recoltarea culturilor agricole. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# Cla7ifi a!"a +a*i)il'! 8")&!$ ()3!iDi!"a $l&$!il'! Criterii: - dup# felul "aterialului pe care 3l ad"inistreaE#, "odul de ad"inistrare i felul traciunii la "a inile pentru ad"inistrarea 3ngr# #"intelor i a"enda"entelor; - dup# destinaie, dup# "odul de pul4eriEare a soluiilor te0nice i dup# traciune la "a inile pentru co"Faterea Folilor i d#un#torilor; *#rile co"ponente: organe de lucru i a+ut#toare ale "a inilor pentru ad"inistrarea 3ngr# #"intelor i a"enda"entelor Cla7ifi a!"a +a*i)il'! a3!i 'l" ," !" 'l&a& # Criterii: - dup# tipul aparatului de t#iere i felul traciunii la "a inile de recoltat plante fura+ere; 18.;

dup# "etodele de recoltat la "a inile de recoltat cereale p#ioase; dup# procesul te0nologic la "a inile de recoltat poru"F; dup# traciune i proces de lucru la "a inile de recoltat culturi te0nice i legu"inoase;

*#rile co"ponente: organe de lucru i a+ut#toare ale "a inilor agricole de recoltat P!'9" ," "/al$a!"# *roFe scrise prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# clasifice "a inile folosite pentru 3ngri+irea i recoltarea culturilor agricole, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CaD i CcD , acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# recunoasc# p#rile co"ponente principale ale "a inilor folosite pentru 3ngri+irea i recoltarea culturilor agricole, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CFD i CdD, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. Ti&l$l $)i&%2ii# 1H. INTREPRINDEREA I MEDIUL EKTERN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN Ni/"l 1 Val'a!" !",i&# 1.' NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'+8"&")2"# 1/.1. Identific# tr#s#turile caracteristice ale intreprinderii; 1/.2. *reEint# criteriile de clasificare a intreprinderilor; 1/.!. %escrie "ediul econo"ic al intreprinderii;

Ti&l$l $)i&%2ii

1H. CNTREPRINDEREA I MEDIUL EKTERN

C'+8"&")2a :

1H.1 Identific# tr#s#turile caracteristice ale 3ntreprinderilor

C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2% : CaD Identificarea caracteristicilor de FaE# ale 3ntreprinderilor CFD %escrierea acti4it#ii econo"ice a 3ntreprinderii

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&" # Caracteristici: te0nicoGproducti4e

econo"icoGsociale organiEatorico Pad"inistrati4e Acti4it#i econo"ice: producia, sc0i"Ful, distriFuia, consu"ul NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN N P!'9" ," "/al$a!": *roFe orale prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# identifice caracteristicile de FaE# ale 3ntreprinderii confor" criteriului de perfor"an# CaD, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. *roFe orale prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# descrie acti4itatea econo"ic# a 3ntreprinderii confor" criteriului de perfor"an# CFD, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii:

1H. CNTREPRINDEREA I MEDIUL EKTERN

C'+8"&")2a#

1H. 0

*reEint# criteriile de clasificare a 3ntreprinderilor

C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%: CaD Clasificarea 3ntreprinderilor dup# criterii date CFD CaracteriEarea 3ntreprinderilor "ici i "i+locii CcD 5ecunoa terea diferitelor tipuri de 3ntreprinderi

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# Criterii de clasificare: 3n funcie de ra"ura de care aparin 3n funcie de gradul de "#ri"e dup# tipul de producie dup# statutul +uridic dup# for"a de proprietate asupra capitalului social al patri"oniului CaracteriEarea I.8.8. G lor : condiii de 3ncadrare funcii facilit#i a4anta+e ,deEa4anta+e (ipuri de 3ntreprinderi: S.5.=, S.A, S.N.C, I.8.8

P!'9" ," "/al$a!" # *roFe orale prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# clasifice 3ntreprinderile a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# CaD , acoperind ga"a de ele"ente din condiiile de aplicaFilitate . *roFe scrise prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# caracteriEeEe I88G urile a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# CFD , acoperind ga"a de ele"ente din condiiile de aplicaFilitate *roFe scrise prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# recunoasc# diferite tipuri de 3ntreprinderi a a cu" se preciEeaE# 3n criteriului de perfor"an# CcD, acoperind ga"a de ele"ente din condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii#

1H.

CNTREPRINDEREA I MEDIUL EKTERN

C'+8"&")2a#

1H. .

%escrie "ediul eHtern al 3ntreprinderii

C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2% # CaD %escrierea aciunii diferiilor factori eHterni care influeneaE# 3ntreprinderea

CFD *reEentarea principalelor organiEaii din "ediul eHtern 3ntreprinderii CcD Identificarea relaiilor eHterne ale 3ntreprinderii

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&" # .actori : econo"ici, de"ografici ,ai "ediului, socioGculturali , +uridici,politici, te0nici :rganiEaii : clieni, furniEori, 3ntreprinderi concurente , instituii Fancare, societ#i de asigur#ri , Ca"erele de co"er i industrie , instituiile statului, asociaii co"erciale . 5elaii eHterne de: cooperare, infor"are, asigurare, finanare, control P e4aluare

P!'9" ," "/al$a!" # *roFe orale prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# descrie aciunea diferiilor factori eHterni asupra acti4it#ii 3ntreprinderii a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# CaD, acoperind ga"a de ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. *roFe orale prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# preEinte principalele organiEaii din "ediul eHtern 3ntreprinderii a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# CFD,acoperind ga"a de ele"ente din condiiile de aplicaFilitate. *roFe orale prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice relaiile eHterne ale 3ntreprinderii a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# CcD, acoperind ga"a de ele"ente din condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii# 00. ELEMENTE DE ECOLOGIE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII Ni/"l# 1

Val'a!" !",i&#

0,<

C'+8"&")2"# 21.1 %efine te co"ponentele ecosiste"ului 21.2 %efine te tipurile de relaii 3ntre co"ponentele ecosiste"ului 21.! Identific# tipurile de ecosiste"e: ac4atice, urFane, rurale, agroecosiste"e

Ti&l$l $)i&%2ii#

00.

ELEMENTE DE ECOLOGIE

C'+8"&")2a# 00.1

%efine te co"ponentele ecosiste"ului

C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# CaD Specificarea principalelor co"ponente ale "ediului natural, CFD 5ecunoa terea co"ponentelor structurale ale unui ecosiste" CcD %efinirea 3nsu irilor siste"elor Fiologice

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# .actorii: Fiotici i aFiotici Co"ponentele ecosiste"elor: Fiotop, FiocenoE# Insu irile ecosiste"elor: e4oluia, caracterul infor"aional, integralitatea, ec0iliFrul dina"ic, progra"ul, autoreglarea

P!'9" ," "/al$a!"# *roFe orale i practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaFil s# specifice ele"entele co"ponente ale "ediului natural folosind date din teren, confor" criteriului de perfor"an# CaD i preciE#rilor din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaFil s# recunoasc# co"ponentele structurale ale unui ecosiste" folosind date din teren, confor" criteriului de perfor"an# CFD i preciE#rilor din condiiile de aplicaFilitate. *roFe orale pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaFil s# defineasc# 3nsu irile siste"elor Fiologice, confor" criteriului de perfor"an# CcD i preciE#rilor din condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii#

00. ELEMENTE DE ECOLOGIE

C'+8"&")2a#

00.0

%efine te tipurile de relaii 3ntre co"ponentele ecosiste"ului

C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# CaD *reEentarea relaiei FiotopGFiocenoE# CFD ?ntoc"irea unui lan i a unei pira"ide trofice CcD %efinirea relaiilor din cadrul FiocenoEei

C!i&"!ii ," a8li a9ili&a&": Categorii de relaii: aciuni, reaciuni, coaciuni intraspecifice i interspecifice circuitul trofic

P!'9" ," "/al$a!"# *roFe orale pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaFil s# eHplice relaia FiotopGFiocenoE# confor" criteriului de perfor"an# CaD i preciE#rilor din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaFil s# 3ntoc"easc# un lan i o pira"id# trofic#, confor" criteriului de perfor"an# CFD i preciE#rilor din condiiile de aplicaFilitate.

*roFe orale i practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaFil s# defineasc# relaiile din cadrul unei FiocenoEe confor" criteriului de perfor"an# CcD i preciE#rilor din condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii#

00. ELEMENTE DE ECOLOGIE

C'+8"&")2a#

00.. Identific# tipurile de ecosiste"e: ac4atice, urFane, rurale, agroecosiste"e

C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# CaD Identificarea tipurilor de 0aFitat din Eon# CFD 5ecunoa terea factorilor de "ediu care influeneaE# 4iaa s#lFatic# din 0aFitat Cecosiste"D CcD Adunarea de infor"aii despre flora i fauna din 0aFitat Cecosiste"D CdD ?ntreinerea 3"Fun#t#irile aduse 3n 0aFitat Cecosiste"D

C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# 6aFitate locale: 0ele tee, ape dulci, ape s#rate, p#duri, pa+i ti, garduri 4ii, li4ada, trupuri cu 4i#GdeG4ie, gr#dini cu legu"e, cu flori, sole cu culturi de c7"p Caracteristici: altitudine, te"peratur#, u"iditate CprecipitaiiD, tip de sol, flor#, faun#, plante culti4ate, cl#diri, osele, turis" *opulaie: "igraiune, rata natalit#ii i "ortalit#ii, reEer4# de 0ran# Interaciuni: pr#d#toris", paraEitis", co"ensalis", si"FioE#, co"petiie I"Fun#t#iri 3n ecosiste": Feneficiu pentru 4iaa s#lFatic#, pentru co"unitatea u"an#, ne4oia de a a4ea un "ediu de 4ia# s#n#tos "oti4ate de: negli+en#, poluare, Furuieni, etc.

P!'9" ," "/al$a!"#

*roFe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaFil s# identifice tipuri de 0aFitate Cecosiste"eD din Eon# confor" criteriului de perfor"an# CaD i preciE#rilor din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaFil s# recunoasc# factorii de "ediu care influeneaE# 4iaa s#lFatic# din 0aFitat confor" criteriului de perfor"an# CFD i preciE#rilor din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaFil s# adune infor"aii despre flora i fauna din Eon# confor" criteriului de perfor"an# CcD i preciE#rilor din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaFil s# 3ntrein# 3"Fun#t#irile aduse 3n 0aFitat Cecosiste"D confor" criteriului de perfor"an# CdD i preciE#rilor din condiiile de aplicaFilitate. Ti&l$l $)i&%2ii # 01. CNMULIREA ANIMALELOR NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN Ni/"l# 1

Val'a!" !",i&# 2.1 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN

C'+8"&")2"# 01.1 01.0 01.. 01.; 01.< *reEint# aparatul genital la ani"ale; Alege ani"alele pentru reproducie; .olose te siste"ele de "ont# la ani"ale; Supra4eg0eaE# ani"alele gestante; Acord# asisten# la f#tare;

Ti&l$l $)i&%2ii # 01. CNMULIREA ANIMALELOR NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'+8"&")2a# 01.1 *reEint# aparatul genital la ani"ale NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNN C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# CaD $Hplicarea rolului aparatului genital 3n organis"ul ani"al; CFD %escrierea co"ponentelor aparatului genital "ascul; CcD %escrierea co"ponentelor aparatului genital fe"el; NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# 5ol: Aparat genital "ascul P co"ponente Aparat genital fe"el P co"ponente elaForare de celule seHuale; copulaie; testicule, epididi", uretr#, penis; o4are, uter, g7t uterin, 4agin, 4ul4#;

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN P!'9" ," "/al$a!" *roFe orale i scrise prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# eHplice rolul aparatului genital 3n organis"ul ani"al, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CaD, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# descrie co"ponentele aparatului genital "ascul i fe"el, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# CFD i CcD, acoperind co"ponentele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii# 01. CNMULIREA ANIMALELOR NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'+8"&")2a 01.0 Alege ani"alele pentru reproducie NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# CaD 5espectarea perioadei de folosire a ani"alelor la reproducie; CFD %escrierea stadiilor ciclului seHual; CcD *reciEarea criteriilor de introducere a ani"alelor la reproducie; CdD %epistarea se"nelor la ani"alele 3n c#lduri; NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NN C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# Specii de ani"ale: G caFaline, taurine, FuFaline,o4ine, porcine, p#s#ri, carni4ore, iepuri, ani"ale de Flan#

Stadii: proestru, estru, "etestru, diestru Criterii: 4arst#, greutate, stare de 3ntreinere; %epistare: se"ne de eHterior; IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII P!'9" ," "/al$a!" *roFe scrise i orale prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# respecte perioadele de folosire a ani"alelor la reproducie, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CaD , cuprinE7nd toate ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. *roFe scrise i orale prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# descrie stadiile ciclului seHual la ani"ale, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CFD , cuprinE7nd toate ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreE# c# este capaFil s# depisteEe ani"alele 3n c#lduri i s# le introduc# la reproducie, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# CcD i CdD, cuprinE7nd ele"entele din condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii# 01 CNMULIREA ANIMALELOR NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'+8"&")2a 01.. .olose te siste"ele de "ont# la ani"ale; IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2% CaD *reEentarea siste"elor de "ont#; CFD *articulariEarea "ontei pe specii; CcD Supra4eg0erea "ontei; CdD 5espectarea nor"elor specifice de securitatea "uncii; IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# Siste"e: G liFer#, diri+at# *articularit#i: G gonit, 4ierit, F#taia, "7rlitul; Supra4eg0ere: G 3"perec0erea, 3nse"narea i notarea ani"alelor; Nor"e specifice: G la aFordare i contenia ani"alelor; IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII P!'9" ," "/al$a!"# *roFe scrise i orale prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# preEinte siste"ele de "ont# i particularit7ile acesteia pe specii, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# CaD i CFD, cuprinE7nd toate ele"entele din condiiile de aplicaFilitate.

*roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# supra4eg0eEe "onta, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CcD, cuprinE7nd ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# respecte nor"ele specifice de securitatea "uncii, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CdD, cuprinE7nd ele"entele din condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii# 01. CNMULIREA ANIMALELOR NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'+8"&")2a# 01.; Supra4eg0eaE# ani"alele gestante IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# CaD *reciEeaE# perioadele de gestaie pe specii de "a"ifere; CFD *reciEeaE# perioada de incuFaie la speciile de p#s#ri; CcD %escrie se"nele gestaiei pe specii; CdD :Fser4# co"porta"entul ani"alelor gestante pentru pre4enirea a4orturilor; IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# Specii "a"ifere Specii p#s#ri Se"nele gestaiei G taurine, FuFaline, o4ine, caprine, suine, iepuri, ani"ale de Flan#, carni4ore G g#in#, curc#, g7sc#, ra#, stru; G lipsa c#ldurilor, cre terea aFdo"enului, stau lini tite;

Co"porta"ent

G agitaie, scurgeri 4aginale, atitudini forate;

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII P!'9" ," "/al$a!"# *roFe scrise i orale prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# preciEeEe perioadele de gestaie pe specii de "a"ifere, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CaD, cuprinE7nd toate ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. *roFe scrise i orale prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# preciEeEe perioadele de incuFaie la speciile de p#s#ri, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CFD, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. *roFe scrise i orale prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# descrie se"nele gestaiei pe specii de ani"ale, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CcD, cuprinE7nd toate ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# oFser4e co"porta"entul ani"alelor gestante pentru pre4enirea a4orturilor, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CdD, cuprinE7nd toate ele"entele din condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii# 01 CNMULIREA ANIMALELOR NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'+8"&")2a 01.< Acord# asisten# la f#tare IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2% CaD *reEentarea se"nelor f#t#rii pe specii de ani"ale; CFD *reciEarea stadiilor f#t#rii; CcD *reg#tirea "aterialelor i instru"entelor necesare asistenei la f#tare; CdD ;r"#rirea f#t#rii i a eli"in#rii 3n4elitorilor fetale; Ce D Anunarea personalului sanitar 4eterinar despre f#t#rile distocice; CfD Acordarea 3ngri+irilor nouGn#scuilor; CgD Acordarea 3ngri+irilor "a"elor dup# f#tare; C0D 5espectarea nor"elor specifice de securitatea "uncii;

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# Se"nele f#t#rii: se"nele prodro"ice; Stadii: desc0iderea g7tului uterin, eHpulEarea f#tului, eli"inarea 3n4elitorilor fetale; 8ateriale i instru"ente: fr7ng0ii, Fisturie, felinar, lantern#, alcool, tinctur# de iod ;r"#rirea f#t#rii: ti"p Anunare: "esager, telefonic; ?ngri+iri nou G n#scut: scoaterea "ucoEit#ilor, scurtarea cordonului o"Filical, pensularea o"Filicului, tergerea corpului, al#ptarea cu colostru; ?ngri+iri "a"#: igien# corporal#, 0r#nire specific#, ad#pare; Nor"e specifice: reguli la f#tare, aFordare, 3ngri+ire; NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNI III P!'9" ," "/al$a!"# *roFe scrise, orale i practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# preEinte se"nele f#t#rii pe specii de ani"ale, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CaD, cuprinE7nd toate ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. *roFe scrise i orale prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# preciEeEe stadiile f#t#rii, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CFD, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. *roFe scrise, orale i practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# preg#teasc# "aterialele i instru"entele necesare acord#rii asistenei la f#tare, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CcD, cuprinE7nd toate ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# ur"#resc# f#tarea i eli"inarea 3n4elitorilor fetale i s# anune personalul 4eterinar 3n caEul f#t#rilor distocice, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# CdD i CeD, cuprinE7nd toate ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. *roFe scrise, orale i practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# acorde 3ngri+iri nou n#scuilor i "a"elor dup# f#tare, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# CfD i CgD, cuprinE7nd toate ele"entele din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# respecte regulile specifice de protecia "uncii, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# C0D, cuprinE7nd toate ele"entele din condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii# 00. PRODUCIILE ANIMALIERE NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN Ni/"l# 1 Val'a!" !",i&# 2.1 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'+8"&")2"# 00.1 Identific# produsele furniEate de ani"alele do"estice; 00.0 :Fine lapte de la diferite specii de ani"ale; 00.. :Fine carne de la diferite specii de ani"ale; 00.; :Fine l7n#, pielicele, piei i Fl#nuri de la diferite specii de ani"ale; 00.< :Fine ou# de la diferite specii de p#s#ri; 00.= :Fine produse apicole i sericicole 00.G 2alorific# produciile de origine ani"al#;

Ti&l$l $)i&%2ii# 00. PRODUCIILE ANIMALIERE NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'+8"&")2a 00.1 Identific# produsele furniEate de ani"alele do"estice NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# CaD $Hplicarea i"portanei produselor ani"aliere 3n ali"entaia o"ului; CFD $nu"erarea principalelor producii ani"aliere; CcD 5ecunoa terea produselor ani"aliere; NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# I"portan#: econo"ic#, social#; *roduse: lapte, carne, ou#, l7n#, piei, pielicele, Fl#nuri, gr#si"e, "unc#, "iere, gogo i; 5ecunoa tere: origine, 3nsu iri organoleptice; NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN P!'9" ," "/al$a!" *roFe orale i scrise prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# eHplice i"portana produselor ani"aliere 3n ali"entaia o"ului, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CaD, acoperind ele"entele "enionate 3n criteriile de aplicaFilitate. *roFe orale i scriseprin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# enu"ere principalele producii ani"aliere, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CFD, cuprinE7nd ga"a de produse "enionat# 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreaEe c# este capaFil s# recunoasc# produsele ani"aliere, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CcD, cuprinE7nd ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii# 00. PRODUCIILE ANIMALIERE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII C'+8"&")2a: 00.0 :Fine lapte de la diferite specii de ani"ale NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# CaD $Hplicarea structurii glandei "a"are pe specii; CFD *reEintarea co"poEiie c0i"ice a laptelui i a colostrului pe specii; CcD $Hplicarea aciunii colostrului. CdD Clasificarea factorilor care influeneaE# fa4oraFil producia de lapte; CeD Aplicarea "etodelor de "uls 3n funcie de specie; CfD 5espectarea nor"elor specifice de securitatea "uncii; NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# Specii: taurine, FuFaline, o4ine, caprine; Structur#: esut glandular, siste" de canale, capsula fiFroas#, piele ; Co"poEiie: ap#, lipide, proteine, glucoE#, s#ruri "ineral; Aciune: nutriti4#, i"unologic#, laHati4#; .actori: ereditari, interni, eHterni; 8etode: "anual i "ecanic; Nor"e specifice: pentru "ulsul "anual i "ulsul "ecanic; NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN P!'9" ," "/al$a!" *roFe scrise i orale prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# eHplice structura glandei "a"are, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CaD, cuprinE7nd toate ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate.

*roFe scrise i orale prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# preEinte co"poEiia c0i"ic# a laptelui i a colostrului, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CFD, cuprinE7nd toate ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe scrise i orale prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# eHplice aciunea colostrului, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CcD, cuprinE7nd toate ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe scrise i orale prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# clasifice factorii care influeneaE# poEiti4 producia de lapte, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CdD, cuprinE7nd toate ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# aplice "etodele de "uls, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CeD, cuprinE7nd toate ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# respecte nor"ele specifice de securitatea "uncii, , a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CfD, cuprinE7nd toate ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii# 00. PRODUCIILE ANIMALIERE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII C'+8"&")2a: 00.. :Fine carne de la diferite specii de ani"ale NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# Ca D %efinirea caracteristicilor produciei de carne; CFD Co"pararea co"poEiiei c0i"ice a c#rnii la diferite specii de ani"ale; CcD Clasificarea factorilor care influeneaE# fa4oraFil producia de carne; CdD $Hecutarea sacrific#rii ani"alelor; CeD 5espectarea nor"elor specifice de securitatea "uncii; NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# Caracteristici: spor "ediu Eilnic, coeficient de utiliEare a 0ranei; co"ponentele carcasei; Co"poEiie: ap#, lipide, proteine, s#ruri "inerae; .actori: ereditari, interni, eHterni;

Sacrificare: "anual Nor"e specifice: pentru sacrificare; NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN P!'9" ," "/al$a!" *roFe scrise i orale prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# defineasc# caracteristicile produciei de carne, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CaD, cuprinE7nd toate ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe scrise i orale prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# co"pare co"poEiia c0i"ic# a c#rnii la diferite specii de ani"ale, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CFD, cuprinE7nd toate ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe scrise i orale prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# clasifice factorii care influeneaE# fa4oraFil producia de carne, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CcD, cuprinE7nd toate ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# eHecute sacrificarea ani"alelor, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CdD, cuprinE7nd toate ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# respecte nor"ele specifice de securitatea "uncii, , a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CeD, cuprinE7nd toate ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii# 00. PRODUCIILE ANIMALIERE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII C'+8"&")2a: 00.; :Fine l7n#, pielicele, piei i Fl#nuri de la diferite specii de ani"ale NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# CaD %enu"irea categoriilor de fiFre; CFD CaracteriEarea fiFrei de l7n# i a pielicelelor;

CcD Clasificarea factorilor care influeneaE# fa4oraFil producia de l7n#, pielicele, piei i Fl#nuri; CdD $Hecutarea tunsului i sacrificarea ani"alelor pentru oFinerea l7nii, pielicelelor, pieilor i Fl#nurilor; CeD 5espectarea nor"elor specifice de securitatea "uncii; NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# Categorii de fiFre: scurte i suFiri, groase i lungi, inter"ediare; .iFra: structur# i 3nsu iri "ecano fiEice; *ielicele: culoare, Fucla+ .actori: ereditari, interni, eHterni; (uns: "anual i "ecanic; Sacrificare: "anual; Nor"e specifice: pentru tuns i sacrificare; NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN P!'9" ," "/al$a!" *roFe scrise, orale i practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# denu"easc# categoriile de fiFre de l7n#, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CaD, cuprinE7nd toate ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe scrise, orale i practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# caracteriEeEe fiFrele de l7n# i pielicelele, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CFD, cuprinE7nd toate ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe scrise i orale prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# clasifice factorii care influeneaE# fa4oraFil producia de l7n#, pielicele, piei i Fl#nuri, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CcD, cuprinE7nd toate ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# eHecute tunsul i sacrificarea ani"alelor pentru oFinerea l7nii, pielicelelor, pieilor i Fl#nurilor, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CdD, cuprinE7nd toate ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# respecte nor"ele specifice de securitatea "uncii, , a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CeD, cuprinE7nd toate ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii# 00. PRODUCIILE ANIMALIERE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII C'+8"&")2a: 00.< :Fine ou# de la diferite specii de p#s#ri; NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# CaD *reEentarea co"poEiiei c0i"ice a oului; CFD $Hplicarea for"#rii oului 3n seg"entele tractusului genital; CcD $nu"erarea factorilor care influeneaE# producia de ou#; CdD 5ecoltarea ou#lor; NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# Co"poEiie : ap#, proteine, lipide, s#ruri "inerale; Seg"ente : pa4ilionul tro"pei, ca"era alFu"inogen#, ist", uter, 4agin; .actori: instinctul de clocit, pauEa din ti"pul iernii, 47rsta pri"ului ouat; 5ecoltare: "anual; NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN P!'9" ," "/al$a!" *roFe scrise i orale prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# preEinte co"poEiia c0i"ic# a oului, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CaD, cuprinE7nd toate ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe scrise i orale prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# eHplice for"area oului 3n seg"entele tractusului genital, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CFD, cuprinE7nd toate ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe scrise i orale prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# enu"ere factorii care influeneaE# producia de ou#, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CcD, cuprinE7nd toate ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice, prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# recolteEe producia de ou#, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CdD, cuprinE7nd toate ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii# 00. PRODUCIILE ANIMALIERE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII C'+8"&")2a: 00.= :Fine produse apicole i sericicole NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# CaD 5ecunoa terea produselor apicole i sericicole; CFD CaracteriEarea organoleptic# a produselor apicole; CcD Clasificarea "ierii de alFine; CdD 5ecoltarea produselor apicole i sericicole; CeD 5espectarea nor"elor specifice de securitatea "uncii; NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNN C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# *roduse: alFine, "iere, cear#, l#pti or de "atc#, polen, propolis, 4enin de

gogo i de "#tase; Caractere organoleptice : culoare, gust, "iros, i"purit#i, 47scoEitate; Clasificare: dup# pro4enien#; 5ecoltare: "anual, "ecanic; Nor"e specifice: pentru recoltarea produselor; NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN P!'9" ," "/al$a!" *roFe practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# recunoasc# produsele apicole i sericicole, , a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CaD, cuprinE7nd toate produsele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate.

*roFe practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# caracteriEeEe organoleptic produsele apicole, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CFD, cuprinE7nd toate caracterele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe scrise, orale i practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# clasifice "ierea de alFine, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CcD, cuprinE7nd toate ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice, prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# recolteEe produsele apicole i sericicole, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CdD, cuprinE7nd toate ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# respecte nor"ele specifice de securitatea "uncii, , a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CeD, cuprinE7nd toate ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii# 00. PRODUCIILE ANIMALIERE NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'+8"&")2a. 00.G 2alorific# produsele de origine ani"al# NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# CaD 2alorificarea produselor 3n gospod#ria proprie; CFD Co"ercialiEarea surplusului de produse; CcD Infor"area consu"atorilor despre produsul ce ur"eaE# a fi co"ercialiEat; NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C!i&"!ii ," a8li a9ili&a&"# 2alorificare: Co"ercialiEare: colectare; 8etode de infor"are: stare proasp#t#, prelucrat#; piaa liFer#, unit#i prelucr#toare, unit#i de direct, indirect, 4erFal, scris;

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN P!'9" ," "/al$a!"

*roFe orale, scrise i practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe c# este capaFil s# 4alorifice produsele oFinute 3n gospod#ria proprie, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CaD, cuprinE7nd toate ele"entele "enionate 3n criteriile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul treFuie s# de"onstreEe practic c# este capaFil s# co"ercialiEeEe surplusul de produse infor"7nd consu"atorii, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# CFD i C cD, cuprinE7nd toate ele"entele "enionate 3n criteriile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii#. 0.. CNGRIJIREA I RECOLTAREA PLANTELOR FURAJERE NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN Ni/"l# 1

Val'a!" !",i&: 1,' NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'+8"&")2"# 0..1 Identific# principalele specii de plante fura+ere.

0..0 CaracteriEeaE# plantele fura+ere; 0... Aplic# lucr#rile de 3ngri+ire la culturile fura+ere. 0..; 5ecolteaE# i depoEiteaE# plantele fura+ere.

Ti&l$l $)i&%2ii#. 0.. CNGRIJIREA I RECOLTAREA PLANTELOR FURAJERE NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN

C'+8"&")2a# 0..1 Identific# principalele specii de plante fura+ere. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# CaD %enu"irea principalelor specii de plante fura+ere; CFD ?ncadrarea speciilor de plante 3n grupe repreEentati4e; CcD $Hplicarea i"portaei plantelor fura+ere; NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'),i&ii ," a8li a9ili&a&"# Specii I grupe: aristat; G gra"inee anuale: orE, secar#, o4#E, poru"F pentru siloE, raigras

G legu"inoase anuale: "aE#re, "#E#ric0e, Forceagurile: G legu"inoase perene: lucern#, trifoi; G r#d#cinoase: sfecla fura+er#; G Fost#noase: do4leacul; G alte plante: rapia fura+er#; I"portan#: G econo"ic#, agrote0nic#; NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN P!'9" ," "/al$a!" # *roFe scrise i orale prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# denu"easc# principalele specii de plante fura+ere i s# le 3ncadreEe pe grupe, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# CaD i CFD, acoperind ga"a de ele"ente "enionat# 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe scrise i orale prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# eHplice i"portana plantelor fura+ere, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CcD, acoperind ga"a de ele"ente "enionat# 3n condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii#. 0.. CNGRIJIREA I RECOLTAREA PLANTELOR FURAJERE ________________________________________________________________ ___ C'+8"&")2a# 0..0 CaracteriEeaE# plantele fura+ere; NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# CaD CFD CcD CdD CeD 5ecunoa terea plantelor fura+ere dup# particularit#i "orfologice; %escrierea particularit#ilor Fiologice ale plantelor fura+ere perene; $Hplicarea necesit#ilor fiEiologice ale plantelor fura+ere; *reEentarea para"etrilor de apreciere a 4alorii econo"ice a plantelor fura+ere; %escrierea faEelor te0nologice pre"erg#toare lucr#rilor de 3ngri+ire a culturilor fura+ere; NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# 8orfologice: 9iologice: .iEiologice: lu"in#, *ara"etrii: digestiFilitate; .aEe te0nologice: pe specii G r#d#cin#, tulpin#, frunEe, inflorescen#, fructe; G regenerare, rit" de deE4oltare, 4i4acitate; G regi" ter"ic, regi" de ap#, regi" de nutriie, regi" de reacia solului; G producti4itate, calitatea fura+ului, consu"aFilitate, G rotaia, fertiliEare, lucr#rile solului, s#"7na i se"#natul

de plante fura+ere; NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN P!'9" ," "/al$a!" # *roFe orale, scrise i practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# recunoasc# plantele fura+ere dup# particularit#i "orfologice, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# CaD, acoperind ga"a de ele"ente "enionat# 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe orale, scrise i practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# descrie particularit#ile Fiologice ale plantelor fura+ere perene, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul

de perfor"an# CFD, acoperind ga"a de ele"ente "enionat# 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe orale, scrise i practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# eHplice necesit#ile fiEiologice ale plantelor fura+ere, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# CcD, acoperind ga"a de ele"ente "enionat# 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe orale, scrise i practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# preEinte para"etrii de apreciere a 4alorii econo"ice a plantelor fura+ere, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# CdD, acoperind ga"a de ele"ente "enionat# 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe orale i scrise prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# descrie faEele te0nologice pre"erg#toare lucr#rilor de 3ngri+ire a culturilor fura+ere, a a cu" se preciEeaE# 3n criteriul de perfor"an# CeD, acoperind ga"a de ele"ente "enionat# 3n condiiile de aplicaFilitate. Ti&l$l $)i&%2ii#. FURAJERE 0.. CNGRIJIREA I RECOLTAREA PLANTELOR

C'+8"&")2a# 0... Aplic# lucr#rile de 3ngri+ire la culturile fura+ere. NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# CaD Identificarea agregatelor folosite la lucr#rile de 3ngri+ire a culturilor fura+ere; CFD *articiparea la efectuarea lucr#rilor "ecanice de 3ngri+ire a culturilor fura+ere; CcD $Hecutarea pra ilelor "anuale; CdD Asigurarea u"idit#ii solului prin "ontarea ec0ipa"entelor de irigare; CeD 5espectarea nor"elor specifice de protecia "uncii; NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"# Agregate: "a ini de =ucr#ri: fertiliEare, Praile: $c0ipa"ent: G tractor, t#4#lugi, culti4ator, instalaii de erFicidat, pr#fuit i stropit, grape, instalaii de irigat, "a ini de ad"inistrat 3ngr# #"inte, G t#4#lugire, co"Fatere Furuieni, Foli i d#un#tori, irigare, pr# it "ecanic; - I-a, II-a , G arip# de ploaie, furtun, aspersor;

Nor"e specifice: G la lucr#ri de 3ngri+ire a culturilor fura+ere; folosite; NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN P!'9" ," "/al$a!"# *roFe orale i practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice agregatele folosite la lucr#rile de 3ngri+ire a culturilor fura+ere, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CaD, cuprinE7nd ga"a de ele"ente "enionat# 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe orale i practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# efectueEe lucr#ri "ecanice de 3ngri+ire a culturilor fura+ere, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CFD, cuprinE7nd ga"a de ele"ente "enionat# 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe orale, scrise i practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# eHecute pra ile "anuale, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CcD, cuprinE7nd ga"a de ele"ente "enionat# 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe orale, scrise i practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# asigurare u"iditatea solului prin "ontarea ec0ipa"entelor de irigare,a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CdD, cuprinE7nd ga"a de ele"ente "enionat# 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# respecte nor"ele specifice de protecia "uncii, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CeD, cuprinE7nd ga"a de agregate "enionat# 3n condiiile de aplicaFilitate.

Ti&l$l $)i&%2ii#. 0.. CNGRIJIREA I RECOLTAREA PLANTELOR FURAJERE NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'+8"&")2a# 0..; 5ecolteaE# i depoEiteaE# plantele fura+ere. C!i&"!ii ," 8"!f'!+a)2%# CaD 5espectarea epocii de recoltare a culturilor fura+ere; CFD Identificarea agregatelor folosite la recoltarea i depoEitarea plantelor fura+ere; CcD *articiparea la efectuarea lucr#rilor "ecanice de recoltare a plantelor fura+ere; CdD 5ecoltarea "anual# a plantelor fura+ere; CeD Conser4area i depoEitarea plantelor fura+ere; CdD 5espectarea nor"elor specifice de securitatea "uncii; NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN C'),i2ii ," a8li a9ili&a&"#

$poca de recoltare:

G pentru "as# 4erde G la 3"FoFocire. G pentru f7n G de la 3"FoFocire p7n# la 3nflorire. Agregate: G tractor, cositori "ecanice, re"orci 5ecoltare: G coase, secere, furci, care; Conser4are: G uscare G natural#, artificial#. %epoEitare: G c#pie, stoguri, ire, f7nare. Nor"e: G la lucr#rile de recoltare, conser4are i depoEitare; NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NNNN P!'9" ," "/al$a!"# *roFe scrise, orale i practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# respecte epoca de recoltare a culturilor fura+ere, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# CaD, cuprinE7nd ga"a de ele"ente "enionate din condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# identifice agregatele folosite la recoltarea i depoEitarea plantelor fura+ere,a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CFD cuprinE7nd ga"a de ele"ente "enionat# 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# participe la efectuarea lucr#rilor "ecanice de recoltare a plantelor fura+ere, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CcD, cuprinE7nd ga"a de ele"ente "enionat# 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# recolteEe "anual plantele fura+ere, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CdD, cuprinE7nd ga"a de ele"ente "enionat# 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# conser4e i s# depoEiteEe plantele fura+ere, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CdD, cuprinE7nd ga"a de ele"ente "enionat# 3n condiiile de aplicaFilitate. *roFe practice prin care ele4ul de"onstreaE# c# este capaFil s# respecte nor"elor specifice de securitatea "uncii, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# CfD cuprinE7nd ga"a de ele"ente "enionat# 3n condiiile de aplicaFilitate.