Sunteți pe pagina 1din 110

MINISTERUL EDUCAIEI,CERCETRII I TINERETULUI CENTRUL NAIONAL PENTRU DEZVOLTAREA NVMNTULUI PROFESIONAL I TEHNIC

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR PHARE TVET RO 0108.01 PHARE TVET RO 0108.03 STANDARD DE PREGTIRE PROFESIONAL CALIFICAREA COAFOR STILIST

NIVEL 3

UCURETI !00"

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


1

UNITATI DE COMPETENTA #NIVELUL III$

1. Comunicare si numeraie 3 2. Utilizarea calculatorului si prelucrarea informaiei 3 3. Comunicare in lim a str!ina 3 ". #sigurarea calit!ii 3 $. %ezvoltare personala 3 &. Igiena si securitatea muncii 3 '. (ucrul in ec)ipa 3 *. +ranziia ,e la coala la locul ,e munca 3 -. .ezolvare ,e pro leme 3 1/. 0anagementul salonului ,e estetica si ngrijire a corpului omenesc 11. .ealizarea ca,rului am iental 12. 1rganizarea activit!ii 13. .elaia cu clienii 3 1". #,aptarea lucr!rilor la caracteristicile clientului 3 1$. 2unerea in valoare a lucr!rilor 1&. 3ormarea culturii ,e specialitate 1'. #plicaiile artei plastice in coafura 1*. 4ngrijirea parului 1-. +unsori 2/. 2igmentarea si ,epigmentarea parului 21. Coafarea parului 22. 0ac)iaj

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


2

T%&'(' U)%&*+%%, N%-.', V/'0/1. C1.2%&,

1 COMUNICARE I NUMERAIE #NIVEL 3$ 3 2./

C034.&.)+., 1.1 Ela oreaz! prezent!ri comple5e 1.2 Con,uce ,iscuii pe teme profesionale 1.3 +ransmite informaii si urm!rete circulaia lor 1." Coor,oneaz! grupe ,e lucru specializate 1.$ 2relucreaz! si interpreteaz! rezultate in ca,rul unui proiect

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


3

T%&'(' U)%&*+%%, C034.&.)+/ 1.1, C1%&.1%% 2. 4.16013/)+*, #/$ #7$ #8$ #2$

1 COMUNICARE SI NUMERAIE #NIVEL 3$ ELA OREAZ PREZENTRI COMPLE5E

6electarea informaiilor ,in surse multiple 2relucrarea informaiilor in ve,erea prezent!rii #legerea tipului ,e prezentare in funcie ,e situaie si ,e au,ienta E5punerea prezent!rii in formatul ales

C0)2%+%% 2. /4'%8/7%'%&/&., 6urse ,e informaii7 2relucrare7 +ipuri ,e prezentare7 E5punere, c!ri8 reviste ,e specialitate8 Internet8 filme ,ocumentare8 vizite ,e ,ocumentare8 ,ocumentaii te)nice8 cataloage8 rouri8 fie ,e lectur!8 fie ,e ,ocumentaie8 e5perimente8 rezumate8 lin9:uri ;e cu suport au,io : vizual clar!8 concis!8 contact vizual8 structurat! n jurul unor i,ei centrale8 interactiv!

P107. 2. .-/'(/1. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaz! ca este capa il sa selecteze8 sa prelucreze informaiile i s! realizeze o prezentare comple5!8 conform criteriilor ,e performanta <a=8 < =8 <c= i <,= i con,iiilor ,e aplica ilitate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


4

T%&'(' U)%&*+%%, C034.&.)+/ 1.!, C1%&.1%% 2. 4.16013/)+*, #/$ #7$ #8$ #2$

1 COMUNICARE SI NUMERAIE #NIVEL 3$ CONDUCE DISCUII PE TEME PROFESIONALE

Ela orarea materialelor informative pentru o activitate Iniierea unei ,iscuii pe o tema profesionala 0o,erarea ,iscuiei ntr:o reuniune profesional! 2rezentarea concluziilor ,esprinse in urma ,iscuiei

C0)2%+%% 2. /4'%8/7%'%&/&., 0ateriale informative7 Iniierea unei ,iscuii7 0o,erare7 2rezentare concluzii7 P107. 2. .-/'(/1. 2ro e practice i orale prin care elevul ,emonstreaz! ca este capa il sa ela oreze materiale informative8 sa iniieze si sa monitorizeze o ,iscuie profesionala si sa prezinte concluziile ,esprinse in urma acesteia8 conform criteriilor ,e performanta <a=8 < =8 <c= si con,iiilor ,e aplica ilitate. 2ro e scrise prin care elevul ,emonstreaz! ca este capa il sa ela oreze ,ocumente finale ,e tip raport8 conform criteriului ,e performan! <,= i con,iiilor ,e aplica ilitate rapoarte8 note informative8 analize8 corespon,ent! ,e afaceri8 stu,ii ,e pia! lansarea unei i,ei8 propunerea unei sc)im !ri8 m!suri ,e organizare8 relaii ,e munc!8 ,escrieri te)nice ,e operaiuni controleaz! participarea grupului8 sintetizeaz! tempereaz! comportamente8 ec)ili reaz! intervenii sinteze i recoman,!ri8 rapoarte finale opinii8

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


5

T%&'(' U)%&*+%%, C034.&.)+/ 1.3,

1 COMUNICARE SI NUMERAIE #NIVEL 3$ TRANSMITE INFORMAII SI URMRETE CIRCULAIA LOR

C1%&.1%% 2. 4.16013/)+*, #/$ #7$ #8$ #legerea canalelor ,e transmitere a informaiilor in ve,erea unei comunic!ri eficiente +ransmiterea informaiilor la grupul ,e lucru prin mijloace ,iverse 0onitorizarea circulaiei informaiilor transmise

C0)2%+%% 2. /4'%8/7%'%&/&., +ipuri ,e canale7 0ijloace ,e transmitere7 0onitorizare7 oral sau scris8 au,io>vi,eo8 suport magnetic avizier8 reuniuni8 scrisori circulare8 telefon8 e:mail8 fa58 comunicare interpersonal! sistem ,e nregistrare a notelor i scrisorilor circulare8 procese: ver ale8 fee,: ac9 interpersonal8 ,iscuii informale

P107. 2. .-/'(/1. 2ro e orale i practice prin care elevul ,emonstreaz! ca este capa il sa transmit! si sa monitorizeze circulaia informaiilor8 conform criteriilor ,e performanta <a=8 < = si <c= si con,iiilor ,e aplica ilitate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


6

T%&'(' U)%&*+%%, C034.&.)+/ 1.", C1%&.1%% 2. 4.16013/)+*, #/$ #7$ #8$

1 COMUNICARE SI NUMERAIE #NIVEL 3$ COORDONEAZ GRUPE DE LUCRU SPECIALIZATE

(uarea ,eciziilor in grupul ,e lucru in funcie ,e sarcini 6upraveg)erea realiz!rii sarcinilor in grupul ,e lucru Evaluarea realiz!rii sarcinilor n grupul ,e lucru

C0)2%+%% 2. /4'%8/7%'%&/&., %ecizii7 iniiere ,e operaiuni8 alegere ,e con,iii i ,e parametrii8 selecia ,e materiale i ,e ec)ipamente8 avertizare pentru o posi il! ntrerupere a procesului te)nologic8 reme,ieri8 relaii ,e munc!8 propuneri ,e m un!t!ire a muncii meninerea posturilor ,e lucru n activitate8 semnaleaz! posi ile acci,ente8 intervine n situaii limit!8 ofer! informaii eseniale pentru ,esf!urarea sarcinilor ntocmete rapoarte8 completeaz! uletine ,e calitate8 recoman,! reme,ieri i mo,ific!ri n procesul te)nologic

6upraveg)ere7

Evaluarea realiz!rii7

P107. 2. .-/'(/1. 2ro e practice <tip7 e5erciii ,e luare ,e ,ecizii= prin care elevul ,emonstreaz! ca este capa il sa ia ,ecizii8 sa traseze sarcini si sa supraveg)eze realizarea lor in interiorul grupului ,e lucru8 conform criteriilor ,e performanta <a=8 < = si <c= si con,iiilor ,e aplica ilitate

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


7

T%&'(' U)%&*+%%,

1 COMUNICARE SI NUMERAIE #NIVEL 3$

C034.&.)+/ 1.9, PRELUCREAZ SI INTERPRETEAZ REZULTATE IN CADRUL UNUI PROIECT C1%&.1%% 2. 4.16013/)+*, #/$ #7$ #8$ 2relucrarea informaiilor ,in ca,rul proiectului pe aza unor calcule comple5e 6electarea meto,elor ,e ilustrare a rezultatelor prin estim!ri i comparaii Evaluarea meto,elor aplicate i a rezultatelor proiectului

C0)2%+%% 2. /4'%8/7%'%&/&., Calcule comple5e7 Estim!ri i comparaii7 Evaluarea7 ,erivate8 integrale simple8 sume8 iruri8 progresii analize8 prognoze8 analize comparate8 eneficiu8 ,etermin!ri ale pro,uctivit!ii ilan8 calcul cost:

c)estionare8 interviuri cu eneficiarii8 scale ,e apreciere a nivelului ,e realizare

P107. 2. .-/'(/1. 2ro e practice <tip proiect= prin care elevul ,emonstreaz! ca este capa il sa prelucreze informaiile8 sa selecteze meto,ele ,e ilustrare a rezultatelor prin estim!ri si comparaii8 i s! evalueze rezultatele unui proiect8 conform criteriilor ,e performanta <a=8 < = i <c=8 respect?n, con,iiile ,e aplica ilitate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


8

T%&'(' U)%&*+%%, N%-.', V/'0/1. C1.2%&,

! UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMATIEI 3 2./

C034.&.)+., 2.1 E5ploateaz! aze ,e ,ate 2.2 Utilizeaz! soft:uri a,ecvate 2.3 .ealizeaz! pagini @e 2." Utilizeaz! e,itori ,e calcul ta elar 2.$ 6tructureaz! i prezint! informaii ,in surse variate

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


9

T%&'(' U)%&*+%%,

! UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMATIEI #3$ E5PLOATEAZ AZE DE DATE

C034.&.)+/ !.1,

C1%&.1%% 2. 4.16013/)+*, #/$ #7$ #8$ #2$ #.$ %efinirea tipurilor ,e ,ate 2rezentarea operatorilor si funciilor Crearea structurii unei aze ,e ,ate Completarea azei ,e ,ate Utilizarea unei aze ,e ,ate

C0)2%+%% 2. /4'%8/7%'%&/&., +ipuri ,e ,ate7 1peratori7 6tructura7 Utilizare7 numerice8 logice8 ,ate calen,aristice8 ir ,e caractere8 memo aritmetici8 logici8 relaionali si funcii pre,efinite ta ele <nume componente8 tip8 ,imensiune= vizualizare8 sortare8 filtrare8 c!utare8 relationare8 ntreinere8 consultarea ,ocumentaiei au5iliare

P107. 2. .-/'(/1. 2ro e scrise>orale prin care elevul ,emonstreaz! ca este capa il sa ,efineasc! tipurile ,e ,ate8 conform criteriului ,e performanta <a= cuprinz?n, con,iiile ,e aplica ilitate. 2ro e practice si scrise>orale prin care elevul ,emonstreaz! ca este capa il sa prezinte operatorii si funciile corespunz!toare tipurilor ,e ,ate8 aa cum se precizeaz! in criteriul ,e performanta < = conform con,iiilor ,e aplica ilitate. 2ro e practice si orale prin care elevul ,emonstreaz! ca este capa il sa creeze si sa completeze o aza ,e ,ate8 aa cum se precizeaz! in criteriile ,e performanta <c= si <,=8 conform con,iiilor ,e aplica ilitate. Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist
10

2ro e practice prin care elevul ,emonstreaz! ca este capa il sa utilizeze o aza ,e ,ate8 aa cum se precizeaz! in criteriul ,e performanta <e=8 conform con,iiilor ,e aplica ilitate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


11

T%&'('

U)%&*+%%,

UTILIZAREA

CALCULATORULUI SI INFORMATIEI # 3$

PRELUCRAREA

C034.&.)+/ !.!,

UTILIZEAZA SOFT:URI ADECVATE

C1%&.1%% 2. 4.16013/)+*, #/$ #7$ #8$ #2$ I,entificarea instrumentelor ,e lucru proprii soft:ului Utilizarea instrumentelor ,e lucru .ezolvarea unei sarcini cu ajutorul soft:ului Compararea meto,elor tra,iionale cu cele mo,erne

C0)2%+%% 2. /4'%8/7%'%&/&., Instrumente ,e lucru7 Criterii ,e comparare7 6oft:uri7 elemente ,e interfaa8 meniu principal8 ,ocumentaie au5iliara timp ,e rezolvare8 resurse8 con,iii ,e aplica ilitate programe specializate unui profil

P107. 2. .-/'(/1. 2ro e practice si orale prin care elevul ,emonstreaz! ca este capa il sa i,entifice si sa utilizeze instrumentele ,e lucru proprii soft:ului si sa rezolve o sarcina ,ata8 aa cum se precizeaz! in criteriile ,e performanta <a=8 < = si <c=8 conform con,iiilor ,e aplica ilitate. 2ro e orale prin care elevul ,emonstreaz! ca este capa il sa compare meto,ele tra,iionale cu cele mo,erne8 aa cum se precizeaz! in criteriul ,e performanta <,=8 conform con,iiilor ,e aplica ilitate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


12

T%&'('

U)%&*+%%,

UTILIZAREA

CALCULATORULUI SI INFORMATIEI # 3$

PRELUCRAREA

C034.&.)+/ !.3,

REALIZEAZA PAGINI ;E

C1%&.1%% 2. 4.16013/)+*, #/$ #7$ #8$ #2$ 2rezentarea instrumentelor ,e lucru necesare Utilizarea instrumentelor ,e lucru (egarea mai multor pagini @e .ealizarea unor pagini ,inamice

C0)2%+%% 2. /4'%8/7%'%&/&. , Instrumente ,e lucru7 (egare pagini7 2agina ,inamica7 e,itoare ,e te5te si ,e calcul ta elar care salveaz! ,ocumentele ca pagini @e 8 servere ,e,icate lin9:uri8 utoane aciune viteza ,e nc!rcare8 raport te5t>imagine8 ,esign

P107. 2. .-/'(/1. 2ro e practice si orale prin care elevul ,emonstreaz! ca este capa il sa prezinte si sa utilizeze instrumente ,e lucru8 aa cum se precizeaz! in criteriile ,e performanta <a= si < = si sa creeze legaturi intre pagini @e 8 aa cum se precizeaz! in criteriul ,e performanta <c=8 conform con,iiilor ,e aplica ilitate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


13

T%&'('

U)%&*+%%,

UTILIZAREA

CALCULATORULUI INFORMATIEI # 3$

SI

PRELUCRAREA

C034.&.)+/ !.",

UTILIZEAZA EDITORI DE CALCUL TA ELAR

C1%&.1%% 2. 4.16013/)+*, #/$ #7$ #8$ #2$ 2relucrarea ,atelor ,intr:un ta el Utilizarea funciilor +rasarea ,iagramelor Inserarea o iectelor

C0)2%+%% 2. /4'%8/7%'%&/&. , 2relucrare7 3uncii7 1 iecte7 pivotarea ta elului logice8 matematice8 statistice imagini8 grafice8 a loane prezent!ri8 ecuaii8 fiiere multime,ia8 ,ocumente te5t

P107. 2. .-/'(/1. 2ro e practice si orale prin care elevul ,emonstreaz! ca este capa il sa prelucreze ,ate8 sa utilizeze funcii8 sa traseze ,iagrame si sa insereze o iecte8 aa cum se precizeaz! in criteriile ,e performanta <a=8 < =8 <c= si <,=8 conform con,iiilor ,e aplica ilitate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


14

T%&'('

U)%&*+%%,

UTILIZAREA

CALCULATORULUI INFORMATIEI # 3$

SI

PRELUCRAREA

C034.&.)+/ !.9,

STRUCTUREAZA SI PREZINTA INFORMATII RAPORTATE LA DOMENIUL DE ACTIVITATE SI DIN SURSE VARIATE

C1%&.1%% 2. 4.16013/)+*, #/$ #7$ #8$ Culegerea informaiilor ,in mai multe surse 4m inarea informaiilor intr:un mo, coerent 2rezentarea materialului realizat

C0)2%+%% 2. /4'%8/7%'%&/&. / C1%&.1%%'01 2. P.16013/)+*, 6urse ,e informaii7 0o, coerent7 2rezentare7 aze ,e ,ate8 materiale scanate8 Internet8 fiiere ,e pe 3loppA si C%:.108 ,icionare8 cataloage8 normative coninut unitar8 ,e la simplu la comple58 lim aj operaii comple5e ,e calcul ta elar8 ,iagrame8 grafice8 aze ,e ,ate corespunz!toare ,omeniului ,e activitate

P107. 2. .-/'(/1. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaz! ca este capa il sa culeag! si sa m ine informaii ,in mai multe surse8 aa cum se precizeaz! in criteriile ,e performanta <a= si < =8 tinan, cont ,e con,iiile ,e aplica ilitate. 2ro e practice si orale prin care elevul ,emonstreaz! ca este capa il sa prezinte materialul realizat8 aa cum se precizeaz! in criteriul ,e performanta <c=8 tinan, cont ,e con,iiile ,e aplica ilitate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


15

T%&'(' U)%&*+%%, N%-.', V/'0/1. C1.2%&,

3 COMUNICARE N LIM A STRIN 3 2./

C034.&.)+., 3.1 .ecepteaz! mesaje orale 3.2 .ecepteaz! mesaje scrise 3.3 E5prim! mesaje orale 3." E5prim! mesaje scrise 3.$ 2articip! la conversaii

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


16

T%&'(' U)%&*+%%, C034.&.)+/ 3.1,

3 COMUNICARE IN LIM A STRIN < NIVELUL 3 RECEPTEAZ MESA=E ORALE

C1%&.1%% 2. 4.16013/)+* #/$ #7$ #8$

,
%eco,area lim ajului stan,ar, i a celui utilizat n mas:me,ia8 au,io>vi,eo 4nelegerea unor conferine i ,iscursuri ,e lungime me,ie8 urm!rin, sensul .ealizarea ,e cone5iuni ntr:un te5t parial cunoscut ,in ,omeniul ,e activitate

C0)2%+%% 2. /4'%8/7%'%&/&., (im aj stan,ar,7 Conferine8 ,iscursuri7 Cone5iuni7 termeni specifici emisiunilor ra,io i +B8 filme8 tiri i tal9: s)o;:uri prezentare ,e pro,use8 t?rguri ,e specialitate asocieri cuvinte:,efiniii8 activitate:,omenii8 o iecte ,e activitate:meserii

P107. 2. .-/'(/1. 2ro ! ,e evaluare scris! <tip test= i oral! prin care elevul ,emonstreaz! c! este capa il s! ,eco,eze lim ajul stan,ar,8 s! neleag! ,iscursuri i s! realizeze cone5iuni n ,omeniu8 aa cum se precizeaz! n criteriile ,e performan! <a=8 < =8 <c= i n con,iiile ,e aplica ilitate

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


17

T%&'(' U)%&*+%%,

3 COMUNICARE N LIM A STRIN : NIVELUL 3

C034.&.)+/ 3.!, C1%&.1%% 2. 4.16013/)+*, #/$ #7$ #8$

RECEPTEAZ MESA=E SCRISE

I,entificarea lim ajului stan,ar, 4nelegerea lim ajului te)nic ,in literatura ,e specialitate8 presa scris 2relucrarea informaiilor cuprinse n literatura>,ocumente ,e specialitate8 pentru ,omeniul ,e specializare i cele cone5e

C0)2%+%% 2. /4'%8/7%'%&/&., (im aj stan,ar,>te)nic7 Informaii7 (iteratura ,e specialitate7 cuvinte8 e5presii specifice ,omeniului8 formule ,e a,resare comune8 formule ,e jargon profesional specifice ,omeniului8 materii prime8 materiale i pro,use finite8 operaii i procese te)nologice c!ri8 manuale ,e specialitate8 prospecte8 ,ocumente8 pagini Internet

P107. 2. .-/'(/1. 2ro ! ,e evaluare scris! <tip test= prin care elevul ,emonstreaz! c! este capa il s! i,entifice lim ajul stan,ar, i s! neleag! lim ajul te)nic8 aa cum se precizeaz! n criteriile ,e performan! <a=8 < = i n con,iiile ,e aplica ilitate 2ro ! ,e evaluare oral! prin care elevul ,emonstreaz! c! este capa il s! prelucreze informaiile8 aa cum se precizeaz! n criteriul ,e performan! <c= i n con,iiile ,e aplica ilitate

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


18

T%&'(' U)%&*+%%,

3 COMUNICARE N LIM A STRIN < NIVELUL 3

C034.&.)+/ 3.3, C1%&.1%% 2. 4.16013/)+*, #/$ #7$ #8$

E5PRIM MESA=E ORALE

2rezentarea ,e ,escrieri clare i ,etaliate a unei game vaste ,e su iecte legate ,e ,omeniul ,e interes propriu i profesional #rgumentarea propriilor opinii8 su liniin, posi ilele opiuni #nalizarea avantajelor i ,ezavantajelor unor situaii i luarea ,e ,ecizii

C0)2%+%% 2. /4'%8/7%'%&/&., %escrieri clare i ,etaliate7 1pinii7 6ituaii7 familie8 coal!8 comunitate8 organizaie8 situaii pro i contra n susinerea unor i,ei personale8 situaii familiare8 sarcini ,e lucru specifice locului ,e munc!8 conflicte i soluii

P107. 2. .-/'(/1. 2ro ! oral! prin care elevul ,emonstreaz! c! este capa il s! ,escrie8 s!:i argumenteze opiniile i s! analizeze ,iverse situaii8 aa cum se precizeaz! n criteriile ,e performan! <a=8 < =8 <c= i n con,iiile ,e aplica ilitate

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


19

T%&'(' U)%&*+%%, C034.&.)+/ 3.", C1%&.1%% 2. 4.16013/)+*, #/$ #7$ #8$

COMUNICARE N LIM A STRIN : NIVELUL 3

E5PRIM MESA=E SCRISE

4ntocmirea ,e scrisori ce conin puncte ,e ve,ere personale i re,actarea unor te5te funcionale mai comple5e .ealizarea ,e eseuri>rapoarte argumentate E5primarea clar!8 viz?n, aspecte importante ,in ,omeniul ,e activitate

C0)2%+%% 2. /4'%8/7%'%&/&., 6crisori7 Eseuri i rapoarte7 c!tre prieteni8 colegi8 mem rii organizaiei8 ierar)ii i te5te funcionale mai comple5e voca ular i te)nici ,e argumentare8 te5te ,e lege8 ,ocumente i stan,ar,e <facturi8 facturi pro:form!8 fiele ,e evi,en!8 fie ,e pro,ucie8 ,ocumente ,e evi,en! primar!= organizarea locului ,e munc!8 calitatea serviciilor>pro,uselor

#specte ,in ,omeniul ,e activitate7

P107. 2. .-/'(/1. 2ro ! ,e evaluare scris! prin care elevul ,emonstreaz! c! este capa il s! ntocmeasc! scrisori8 te5te funcionale mai comple5e8 sa realizeze eseuri>rapoarte privin, aspecte importante8 aa cum se precizeaz! n criteriile ,e performan! <a=8 < =8 <c= i n con,iiile ,e aplica ilitate

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


20

T%&'(' U)%&*+%%, C034.&.)+/ 3.9, C1%&.1%% 2. 4.16013/)+*, #/$ #7$ #8$

3 COMUNICARE N LIM A STRIN < NIVELUL 3 PARTICIP LA CONVERSAII

E5primare fluent! i spontan!8 con,uc?n, la conversaie cu vor itorii nativi Utilizarea eficient! a lim ajului n scopuri profesionale 3ormularea cu claritate a punctelor ,e ve,ere legate ,e ,omeniul ,e activitate

C0)2%+%% 2. /4'%8/7%'%&/&., E5primare fluent!7 6copuri profesionale> ,omenii ,e activitate7 folosirea ,e e5presii i te)nici ,e conversaie a,ecvate prezent!ri ,e pro,use8 te)nologii8 negocieri8 contract!ri

P107. 2. .-/'(/1.

2ro ! ,e evaluare oral! prin care elevul ,emonstreaz! c! este capa il s! converseze i s! ,escrie aspecte comune mai multor ,omenii8 aa cum se precizeaz! n criteriile ,e performan! <a=8 < =8 <c= i n con,iiile ,e aplica ilitate

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


21

T%&'(' ()%&*+%%, N%-.', V/'0/1. 81.2%&,

" ASIGURAREA CALITII 3 /8$

C034.&.)+., ".1 #nalizeaz! procese i faze ,e proces pentru m un!t!irea calit!ii acestora. ".2 #plic! proce,uri a,ecvate ,e implementare a managementului calit!ii

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


22

T%&'(' ()%&*+%% ,

" ASIGURAREA CALITII

C034.&.)+/ )1. ".1 ,

ANALIZEAZ

PROCESE

FAZE

DE

PROCES

PENTRU M UNTIREA CALITII ACESTORA.

C1%&.1%% 2. 4.16013/)+*, #/$ #7$ #8$ #2$ %escrierea etapelor ,in ca,rul unui proces ,e asigurare a calit!ii #socierea in,icatorilor ,e calitate corespunz!toare etapelor ,escrise #plicarea unui mo,el ,e calitate la un proces ,efinit Evaluarea aplic!rii mo,elului ,e calitate

C0)2%+%% 2. /4'%8/7%'%&/&., Etape7 In,icatori7 2roces ,efinit7 Evaluare7 spirala calit!ii7 4lanificare8 %mplementare8 .valuare8 6ee,: ac9 i >c)im are in,icatori calitativi i cantitativi8 in,icatori ,e pro,ucie8 in,icatori ,e organizare8 in,icatori asociai evalu!rii proces te)nologic sau social8 convenional a,mis pentru ilustrarea mo,ului n care se aplic! spirala calit!ii ,eficiene constatate8 m!suri propuse8 soluii ,e sc)im are i relansare a procesului P107. 2. .-/'(/1. 2ro e scrise prin care can,i,atul ,emonstreaz! c! este capa il s! alc!tuiasc! sc)ema unui proces i s! asocieze normele ,e calitate etapelor acestuia aa cum este specificat n criteriile ,e performan! <a= i < = i cuprinz?n, toate con,iiile ,e aplica ilitate. Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist
23

2ro e practice prin care can,i,atul ,emonstreaz! c! este capa il s! aplice i s! evalueze un mo,el ,e calitate i s! propun! soluii ,e m un!t!ire a calit!ii8 aa cum este specificat n criteriile ,e performan! <c= i <,= i cuprinz?n, toate con,iiile ,e aplica ilitate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


24

T%&'(' ()%&*+%% ,

" ASIGURAREA CALITII

C034.&.)+/ )1. ".!,

APLIC

PROCEDURI

ADECVATE

DE

IMPLEMENTARE A MANAGEMENTULUI CALITII CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC C1%&.1%% 2. 4.16013/)+*, #/$ #7$ #8$ 6ta ilirea m!surilor la nivelul unei organizaii8 pentru aplicarea unui mo,el ,e management al calit!ii 0onitorizarea proceselor organizaionale n asigurarea calit!ii .aportarea propriei activit!i la politica organizaiei

C0)2%+%% 2. /4'%8/7%'%&/&., 0!suri a,ecvate7 autonomie ,ecizional!8 viziune comun!8 o iective pe termen me,iu i lung8 spirit ,e ec)ip!8 ,isponi ilitate la sc)im are8 resurs! uman! calificat! 0onitorizare7 6istem ,e m un!t!ire a calit!ii7 .aportare la politica organizaiei7 auto:evaluarea activit!ii n raport cu o iectivele generale i politica organizaiei m!suri concrete i intele acestora n scopul eficientiz!rii activit!ilor aplicarea unui mo,el ,e autoevaluare organizaional!

P107. 2. .-/'(/1. 2ro e orale i scrise ,e evaluare nsoite ,e ,ovezi ,in o servaiile sistematice ale evaluatorilor ,in care s! rezulte capacitatea can,i,atului ,e a aplica mo,ele ,e implementare Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist
25

a calit!ii8 prin aplicarea unor m!suri a,ecvate n con,iiile criteriilor ,e performan! <a= D <c= i cuprinz?n, toate con,iiile ,e aplica ilitate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


26

T%&'(' ()%&*+%%,

9 DEZVOLTARE PERSONAL N SCOPUL O INERII PERFORMANEI

N%-.', V/'0/1. 81.2%&,

3 1

C034.&.)+., $.1 .ealizeaz! managementul resurselor personale $.2 %emonstreaz! competene antreprenoriale $.3 3ormuleaz! proiecte personale ,e formare continu! $." Balorific! e5periena personal! pentru ,ezvoltarea carierei

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


27

T%&'(' ()%&*+%%,

DEZVOLTARE

PERSONAL

SCOPUL

O INERII PERFORMANEI : 3 C034.&.)+/ )1. 9.1, REALIZEAZ MANAGEMENTUL RESURSELOR PERSONALE C1%&.1%% 2. 4.16013/)+*, #/$ Estimarea perio,ic! a progresului n ,ezvoltarea personal! #7$ Evaluarea rolului atitu,inii pozitive fa! ,e sine n alegerea traseului profesional #8$ #,optarea r!spunsului pozitiv la sc)im are #2$ #lc!tuirea portofoliului pentru e,ucaia permanent! #.$ E5ersarea meto,elor ,e management al timpului i resurselor financiare

C0)2%+%% 2. /4'%8/7%'%&/&., .!spuns pozitiv7 2rogres n ,ezvoltarea personal!7 2ortofoliul personal7 comple5itatea a ilit!ilor8 nivel ,e motivare8 competene noi rezultate la teste8 ,iplome8 premii8 Curriculum Bitae8 )!ri ale resurselor personale8 pro,use reprezentative ale activit!ii 0anagementul timpului i financiar7 agen,a personal!8 proiectarea unor activit!i pe termen lung8 alc!tuirea ugetului personal optimism8 sc)im are iniiativ!8 toleran!8 ,esc)i,ere fa! ,e

P107. 2. .-/'(/1.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


28

2ro e orale ,e evaluare prin care can,i,atul ,emonstreaz! c! este capa il s! i evalueze perio,ic progresul n ,ezvoltarea personal! n con,iiile criteriilor ,e performan! <a= : <c= i cuprinz?n, toate con,iiile ,e aplica ilitate. 2ro ! oral! ,e evaluare const?n, n prezentarea portofoliului personal pentru e,ucaie permanent!. 2ro ! practic! ,e evaluare prin care can,i,atul ,emonstreaz! c! este capa il s! gestioneze eficient timpul i resursele financiare n con,iiile criteriului ,e performan! <e= i cuprinz?n, toate con,iiile ,e aplica ilitate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


29

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


30

T%&'(' ()%&*+%%,

DEZVOLTARE

PERSONAL

SCOPUL

O INERII PERFORMANEI : 3 C034.&.)+/ )1. 9.!, DEMONSTREAZ ANTREPRENORIALE C1%&.1%% 2. 4.16013/)+*, #/$ I,entificarea nevoilor pieei pentru lansarea unei afaceri personale #7$ Ela orarea unui plan simplu ,e afaceri n conformitate cu legislaia n vigoare #8$ #nalizarea posi ilit!ilor ,e implementare a planului ,e afaceri #2$ Evaluarea renta ilit!ii unui plan ,e afaceri COMPETENE

C0)2%+%% 2. /4'%8/7%'%&/&., #facere personal!7 2lan simplu7 investiie ipotetic! cu un capital limitat o iect ,e activitate8 forma juri,ic!8 resurse materiale i umane8 elemente ,e mar9eting <stu,iu ,e pia! i pu licitate=8 Implementare7 .enta ilitate7 locaie8 investiii pro a ile8 organizaii ,e sprijin i promovare ilan conta il pentru ,eterminarea profitului8 propuneri ,e reinvestire

P107. 2. .-/'(/1. 2ro e scrise ,e evaluare prin care can,i,atul ,emonstreaz! c! este capa il s! ntocmeasc! un plan simplu ,e afaceri n con,iiile criteriilor ,e performan! <a= : <,= i cuprinz?n, toate con,iiile ,e aplica ilitate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


31

T%&'(' ()%&*+%%,

DEZVOLTARE

PERSONAL

SCOPUL

O INERII PERFORMANEI : 3 C034.&.)+/ )1. 9.3, FORMULEAZ PROIECTE PERSONALE DE

FORMARE CONTINU C1%&.1%% 2. 4.16013/)+*, #/$ I,entificarea tipurilor i furnizorilor ,e formare continu! #7$ 6electarea tipului ,e formare continu! corespunz!tor nevoilor personale #8$ #rgumentarea necesit!ii ,e formare continu! #2$ 2lanificarea form!rii profesionale pe termen lung n conte5t ,at

C0)2%+%% 2. /4'%8/7%'%&/&., +ipuri7 3urnizori7 stu,iu in,ivi,ual8 cursuri ,e calificare8 conversie profesional!8 specializare8 aprofun,are centre i agenii ,e formare profesional!8 organizaii pu lice i private care ofer! servicii ,e formare8 agenii ,e consultan! +ermen lung7 Conte5t7 peste $ ani naional <,efinit prin con,iiile socio:economice actuale i ,e perspectiv! ,escrise n strategii i planuri naionale ,e ,ezvoltare socio:economic!=E local <preg!tirea profesional! a mem rilor organizaiei8 ten,ine n comunitatea local!= P107. 2. .-/'(/1.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


32

2ro e orale i scrise ,e evaluare prin care can,i,atul ,emonstreaz! c! este capa il s! proiecteze strategii ,e formare continu! n con,iiile criteriilor ,e performan! <a= : <,= i cuprinz?n, toate con,iiile ,e aplica ilitate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


33

T%&'(' ()%&*+%%,

DEZVOLTARE

PERSONAL

SCOPUL

O INERII PERFORMANEI : 3 C034.&.)+/ )1. 9.", VALORIFIC E5PERIENA PERSONAL

PENTRU DEZVOLTAREA CARIEREI C1%&.1%% 2. 4.16013/)+*, #/$ 6ta ilirea priorit!ilor ,e ,ezvoltare a carierei #7$ Corelarea priorit!ilor profesionale cu planificarea vieii #8$ #nalizarea factorilor implicai n opiunile privin, ,ezvoltarea carierei #2$ #rgumentarea ,eciziilor luate i a mo,alit!ilor ,e aplicare

C0)2%+%% 2. /4'%8/7%'%&/&., Corelare7 3actori7 asocierea nevoilor profesionale cu ,iferite etape ale ,ezvolt!rii personale mo,ific!ri n portofoliul ,e competene profesionale8 mo,ific!ri ale profilului personal. ale aspiraiilor8 ale motivaiei pentru munc! 0o,alit!i ,e aplicare7 plan in,ivi,ual ,e aciune <o iective8 aciuni8 termene8 alternative8 riscuri poteniale8 estimarea rezultatelor=

P107. 2. .-/'(/1. 2ro e orale ,e evaluare nsoite ,e o servaii sistematice ale evaluatorilor prin care can,i,atul ,emonstreaz! c! este capa il s! valorifice e5periena personal! pentru ,ezvoltarea carierei n con,iiile criteriilor ,e performan! <a= : <c= i cuprinz?n, toate con,iiile ,e aplica ilitate. 2ro ! practic! ,e evaluare prin care can,i,atul ,emonstreaz! c! este capa il s! propun!8 s! aplice i s! argumenteze un plan in,ivi,ual ,e aciune pentru ,ezvoltarea

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


34

carierei n con,iiile criteriului ,e performan! <,= i cuprinz?n, toate con,iiile ,e aplica ilitate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


35

T%&'(' U)%&*+%%, N%-.', V/'0/1. C1.2%&,

? IGIENA I SECURITATEA MUNCII 3 /.$

C034.&.)+., &.1 6upraveg)eaz! aplicarea legislaiei privin, securitatea i s!n!tatea la locul ,e munc! i prevenirea i stingerea incen,iilor &.2 2lanific! aciuni ,e evitare a riscurilor legate ,e s!n!tatea i securitatea locului ,e munc! &.3 Coor,oneaz! activit!ile n caz ,e acci,ent

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


36

T%&'(' U)%&*+%%, ? IGIENA I SECURITATEA MUNCII #3$ CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC C C034.&.)+/ )1.?.1, SUPRAVEGHEAZ APLICAREA LEGISLAIEI PRIVIND SECURITATEA I SNTATEA LA LOCUL DE MUNC I PREVENIREA I STINGEREA INCENDIILOR CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC C C1%&.1%% 2. 4.16013/)+*, #/$ Informarea persoanelor ,in su or,ine asupra riscurilor la care acestea sunt e5puse la locul ,e munc! #7$ Controlarea mo,ului ,e aplicare a m!surilor te)nice8 sanitare i organizatorice #sigurarea funcion!rii permanente i corecte a sistemelor i ,ispozitivelor ,e protecie

#8$

C0)2%+%% 2. /4'%8/7%'%&/&. , Informare7 Control7 Instructaje iniiale8 curente8 perio,ice8 afie8 filme8 cataloage8 rouri8 pliante 3ia in,ivi,ual! ,e instructaj8 ec)ipamente ,e lucru i protecie8 trus! ,e prim ajutor8 materiale igienico:sanitare 6pecifice locului ,e munc! <ap!r!tori ,e protecie=

6isteme i ,ispozitive ,e protecie7

P107. 2. .-/'(/1. , 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaz! c! este capa il s! selecteze mijloacele ,e informare necesare instructajului8 s! controleze i s! asigure una funcionare a mijloacelor ,e protecie conform criteriilor ,e performan! <a=8 < =8 <c= acoperin, aria ,e aplica ilitate specificat!.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


37

T%&'(' U)%&*+%%,

? IGIENA I SECURITATEA MUNCII #3$

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC C C034.&.)+/ )1.?.!, PLANIFIC ACIUNI DE EVITARE A RISCURILOR LEGATE DE SNTATEA I SECURITATEA LOCULUI DE MUNC CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC C C1%&.1%% 2. 4.16013/)+*, <a= < = #8$ Finerea evi,enei locurilor ,e munc! periculoase 0onitorizarea situaiilor ,eose ite ,in sectorul supraveg)eat 6ta ilirea necesarului ,e ec)ipament in,ivi,ual ,e protecie

C0)2%+%% 2. /4'%8/7%'%&/&. , Evi,en!7 6ituaii ,eose ite7 6ta ilire necesar7 Gurnale8 registre8 statistici #cci,ente ,e munc!8 oli profesionale8 avarii 2erio,ic

P107. 2. .-/'(/1. , 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaz! c! este capa il s! in! evi,ena locurilor ,e munc! periculoase i s! monitorizeze situaiile ,eose ite conform criteriilor ,e performan! <a=8 < = acoperin, aria ,e aplica ilitate specificat!. 2ro e scrise prin care elevul ,emonstreaz! c! n funcie ,e ,urata ,e utilizare i gra,ul ,e uzur! este capa il s! sta ileasc! necesarul ,e ec)ipamente ,e protecie conform criteriului ,e performan! <c=8 acoperin, aria ,e aplica ilitate specificat!.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


38

T%&'(' U)%&*+%%,

? IGIENA I SECURITATEA MUNCII #3$

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC C034.&.)+/ )1.?.3 COORDONEAZ ACTIVITILE N CAZ DE ACCIDENT CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC C1%&.1%% 2. 4.16013/)+*, <a= 4ntocmirea unui plan ,e aciune n caz ,e acci,ent la o situaie ,at! <c= <c= 6ta ilirea sarcinilor pe ec)ipe ,e intervenii Evaluarea interveniei n caz ,e acci,ent

C0)2%+%% 2. /4'%8/7%'%&/&. , 2lan ,e aciune7 6arcini7 Evaluare7 Eliminarea cauzelor8 evacuarea acci,entailor8 anunarea organelor a ilitate In,ivi,uale i ,e grup Corectitu,inea interveniei8 nca,rarea n timp8 vitez! ,e reacie8 estimarea pagu elor

P107. 2. .-/'(/1. , 2ro ! practic! prin simulare prin care elevul ,emonstreaz! c! este capa il s! coor,oneze o activitate n caz ,e acci,ent7 planificarea aciunilor8 trasarea sarcinilor i evaluarea interveniilor conform criteriilor ,e performan! <a=8 < =8 <c= acoperin, aria ,e aplica ilitate specificat!.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


39

T%&'(' U)%&*+%%, N%-.', V/'0/1. C1.2%&,

@ LUCRUL N ECHIP #3$ 3 /8$

C034.&.)+., '.1 2lanific! i coor,oneaz! activitatea n ca,rul ec)ipei '.2 0onitorizeaz! activitatea ec)ipei '.3 Consoli,eaz! spiritul ,e ec)ip!

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


40

T%&'(' U)%&*+%%,

' LUCRUL N ECHIP #3$

C034.&.)+/ @.1,

PLANIFIC I COORDONEAZ ACTIVITATEA N CADRUL ECHIPEI

C1%&.1%% 2. 4.16013/)+*,
#/$ #7$ #8$ 3ormularea o iectivelor ,e lucru ale ec)ipei 2rogramarea resurselor8 termenelor i aciunilor necesare pentru n,eplinirea o iectivelor %istri uirea rolurilor n ec)ip!

C0)2%+%% 2. /4'%8/7%'%&/&., 1 iective7 formulate prin consultarea mem rilor ec)ipeiE ,up! mo,elul 60#.+ <6pecifice8 0!sura ile8 #plica ile8 .ealiste8 n +ermen= resurse materiale i umane8 ,urate ,e lucru8 aciuni ,e organizare8 e5ecuie8 coor,onare i control ,up! competena profesional!8 a ilit!i in,ivi,uale8 interese8 afinit!i

.esurse8 termene8 aciuni7 %istri uire ,e roluri

P107. 2. .-/'(/1. P107. >81%>. #&%4 410%.8&$, prin care elevul ,emonstreaz! c! este capa il s! formuleze o iectivele ,e lucru ale ec)ipei i s! programeze resursele8 termenele i aciunile necesare pentru n,eplinirea o iectivelor conform criteriilor ,e performan! /$, 7$ i a preciz!rilor ,in con,iiile ,e aplica ilitate. P107. 41/8&%8., prin care elevul ,emonstreaz! c! este capa il s! ,istri uie rolurile n ec)ip!8 conform criteriului ,e performan! 8$ i a preciz!rilor ,in con,iiile ,e aplica ilitate

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


41

T%&'(' U)%&*+%%,

@ LUCRUL N ECHIP #3$

C034.&.)+/ @.!,

MONITORIZEAZ ACTIVITATEA ECHIPEI

C1%&.1%% 2. 4.16013/)+*, #/$ #7$ #8$ #,optarea unor m!suri ,e asigurare a calit!ii Corecii ale procesului ,e lucru n ec)ip! #nalizarea i interpretarea rezultatelor activit!ii ec)ipei

C0)2%+%% 2. /4'%8/7%'%&/&., #sigurarea calit!ii7 Corecii7 #naliz! i interpretare 7 nivel ,e participare8 gra, ,e profesionalizare8 gra, ,e receptivitate la sc)im are8 fle5i ilitate re,efiniri ,e rol8 re,istri uiri ,e sarcini8 m un!t!iri ale climatului ,e lucru puncte sla e8 puncte tari8 oportunit!i8 amenin!ri8 nregistrarea progreselor ,e ec)ip! <ran,ament8 coeziune=

P107. 2. .-/'(/1. 2ro e 01/'. A% >81%>. #%)8'(>%- >&(2%( 2. 8/B$ prin care elevul ,emonstreaz! c! este capa il s! a,opte unele m!suri ,e asigurare a calit!ii8 s! analizeze i s! interpreteze rezultatele activit!ii ec)ipei8 conform criteriilor ,e performan! /$, 8$ i a preciz!rilor ,in con,iiile ,e aplica ilitate. 2ro e 41/8&%8. #&%4 .C.18%+%($ prin care elevul ,emonstreaz! c! este capa il s! realizeze corecii ale procesului ,e lucru n ec)ip!8 conform criteriului ,e performan! 7$ i a preciz!rilor ,in con,iiile ,e aplica ilitate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


42

T%&'(' U)%&*+%%,

@ LUCRUL N ECHIP #3$

C034.&.)+/ @.3,

CONSOLIDEAZ SPIRITUL DE ECHIP

C1%&.1%% 2. 4.16013/)+*, #/$ #7$ #8$ 6usinerea unui ,ialog n ec)ip! legat ,e aciunile ntreprinse #sigurarea unui climat favora il ,esf!ur!rii activit!ii #,optarea opiniei comune a ec)ipei n leg!tur! cu mo,ul ,e n,eplinire a sarcinilor ,e lucru in,ivi,uale i colective

C0)2%+%% 2. /4'%8/7%'%&/&.,
%ialog7 ,esc)is8 civilizat8 critic8 constructiv

Climat favora il7

sprijin8 ncurajare8 umor8 am ian!8 rezolvarea amia il! a conflictelor participare la ,ecizie8 consens8 formularea e5plicit! a opiniei

#,optarea opiniei comune 7

P107. 2. E-/'(/1. P107. 01/'. prin care elevul ,emonstreaz! c! este capa il s! susin! un ,ialog n ec)ip! legat ,e aciunile ntreprinse i s! a,opte opinia comun! a ec)ipei n leg!tur! cu mo,ul ,e n,eplinire a sarcinilor ,e lucru in,ivi,uale i colective8 conform criteriilor ,e performan! /$, 8$ i a preciz!rilor ,in con,iiile ,e aplica ilitate. P107. 41/8&%8. #&%4 D08 2. 10'$ prin care elevul ,emonstreaz! c! este capa il s! asigure un climat favora il ,esf!ur!rii activit!ii8 conform criteriului ,e performan! 7$ i a preciz!rilor ,in con,iiile ,e aplica ilitate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


43

T%&'(' ()%&*+%% ,

8 TRANZIIA DE LA COAL LA LOCUL DE MUNC #)%-.' III$

N%-.', V/'0/1. C1.2%&,

3 1

C034.&.)+., *.1 4i evalueaz! nivelul ,e preg!tire n raport cu locul ,e munc!. *.2 4i asum! responsa ilit!i n ca,rul organizaiei *.3 6e instruiete continuu pentru ,ezvoltarea carierei. *." 0anifest! mo ilitate ocupaional! n raport cu sc)im !rile ,e pe piaa muncii

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


44

T%&'(' ()%&*+%%,

8 TRANZIIA DE LA COAL LA LOCUL DE MUNC #III$

C034.&.)+/ 8.1,

I EVALUEAZ NIVELUL DE PREGTIRE N RAPORT CU CERINELE ORGANIZAIEI.

C1%&.1%% 2. 4.16013/)+*, <a= < = <c= I,entificarea responsa ilit!ilor locului ,e munc!. Compararea nivelului ,e preg!tire cu cerinele locului ,e munc!. (uarea unor ,ecizii n ve,erea m un!t!irii propriei performane.

C0)2%+%% 2. /4'%8/7%'%&/&., S(1>. 2. 208(3.)&/1.7 N%-.' 2. 41.E*&%1.7 37()*&*+%1./ 4.16013/)+.%7 organigrama8 fia postului8 regulament ,e or,ine interioar!8 normative te)nice i ,e calitate structura calific!rii autoinstruire8 programe ,e formare continu!

P107. 2. .-/'(/1. 2ro e scrise i orale prin care elevul tre uie s! ,emonstreze c! este capa il s! i,entifice atri uiile locului ,e munc! ,up! ,iferite surse ,e ,ocumentare8 aa cum se specific! n criteriul ,e performan! <a= n con,iiile ,e aplica ilitate ,ate. 2ro e scrise i orale n care elevul tre uie s! ,emonstreze c! este capa il s! i compare nivelul ,e preg!tire cu cerinele locului ,e munc!8 aa cum se specific! n criteriul ,e performan! < = i n con,iiile ,e aplica ilitate ,ate. 2ro e scrise i orale n care elevul tre uie s! ,emonstreze c! este capa il s! ia ,ecizii8 aa cum se specific! n criteriul ,e performan! <c= i n con,iiile ,e aplica ilitate ,ate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


45

T%&'(' ()%&*+%%, #III$ C034.&.)+/ 8.!,

8 TRANZIIA DE LA COAL LA LOCUL DE MUNC

I ASUM RESPONSA ILITI N CADRUL FIRMEI

C1%&.1%% 2. 4.16013/)+*, <a= <c= <,= 2recizarea propriei poziii n ca,rul organizaiei. 2lanificarea i organizarea activit!ilor ,in ca,rul organizaiei. 2ropunerea ,e sugestii ,e eficientizare a activit!ii. < = 4n,eplinirea responsa ilit!ilor n ca,rul organizaiei.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC C0)2%+%% 2. /4'%8/7%'%&/&., S(1>. 2. %)6013/1.7 R.>40)>/7%'%&*+%7 P'/)%6%8/1. A% 01E/)%B/1.7 S(E.>&%%7 organigrama8 fia postului8 ,ocumente ,e politic! a organizaiei i ,epartamentului n raport cu sarcina8 n relaiile ,e munc!8 fa! ,e propria formare8 n raport cu evoluia me,iului ,e lucru nca,rarea n normele ,e timp i calitate8 programare sarcinilor pe niveluri ,e calificare propuneri specifice ,omeniului8 propuneri ,e or,in social <comunicare8 logistic!8 relaii= F013. 2. 1./'%B/1. / >(E.>&%%'017 P107. 2. .-/'(/1. 2ro e orale i scrise prin care elevul ,emonstreaz! c! este capa il s!:i precizeze poziia n firm! aa cum se specific! n criteriul ,e performan! <a= i n con,iiile ,e aplica ilitate ,ate. 2ro e scrise i orale prin care elevul ,emonstreaz! c! i asum! responsa ilit!i8 conform criteriului ,e performan! < = n con,iiile ,e aplica ilitate ,ate. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaz! c! este capa il s! organizeze activit!i ,in ca,rul firmei8 respect?n, normele ,e timp i calitate8 aa cum se specific! n criteriul ,e performan! <c= i n con,iiile ,e aplica ilitate ,ate. Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist
46

scris! <eseu=8 grafic!

2ro e orale prin care elevul ,emonstreaz! capacitatea ,e a formula sugestii ,e eficientizare a activit!ii8 conform criteriului ,e performan! <,=8 n con,iiile ,e aplica ilitate ,ate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


47

T%&'(' ()%&*+%%, MUNC #III$

8 TRANZIIA DE LA COAL LA LOCUL DE

C034.&.)+/ 8.3 ,

SE INSTRUIETE CONTINUU PENTRU DEZVOLTAREA CARIEREI.

C1%&.1%% 2. 4.16013/)+*, <a= Cercetarea unor surse variate ,e formare continu!. cu cerinele ,e auto:intruire c= 6olicitarea instruirii suplimentare pentru m un!t!irea propriei performane. CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC C0)2%+%% 2. /4'%8/7%'%&/&., S(1>. 2. 6013/1.7 I)6013/+%%7 I)>&1(%1. >(4'%3.)&/1*7 P107. 2. .-/'(/1. 2ro e orale prin care elevul ,emonstreaz! c! poate s!:i procure informaii ,in ,iverse surse ,e instruire aa cum se specific! n criteriul ,e performan! <a= i n con,iiile ,e aplica ilitate ,ate. 2ro e orale i scrise prin care elevul ,emonstreaz! c! poate s! selecteze informaii aa cum se specific! n criteriul ,e performan! < = i n con,iiile ,e aplica ilitate ,ate. centre ,e formare profesional!8 programe ,e formare continu! la locul ,e munc!8 consultan! specializat! cercetare on:line8 articole ,e specialitate8 manuale8 consultan! specializat!8 stu,iu in,ivi,ual8 specializare8 conversie profesional!8 aprofun,are

< = 6electarea informaiilor privin, formarea continu! n conformitate

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


48

T%&'(' ()%&*+%%,

8 TRANZIIA DE LA COAL LA LOCUL DE MUNC #III$

C034.&.)+/ 8.",

MANIFEST MO ILITATE OCUPAIONAL N RAPORT CU SCHIM RILE DE PE PIAA MUNCII.

C1%&.1%% 2. 4.16013/)+*, <a= < = <c= 1 inerea informaiilor ,espre locuri ,e munc! poteniale. Evaluarea profilului personal n raport cu ofertele unor ageni economici 3ormularea opiunii profesionale cu asistena specializat! a unor furnizori ,e formare continu! CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC C0)2%+%% 2. /4'%8/7%'%&/&. , I)6013/+%%7 on:line8 agenii ,e ocupare a forei ,e munc!8 pu licitate8 ten,ine semnalate ,e planurile ,e ,ezvoltare local! i regional!8 programe ,e formare profesional! E-/'(/1./ 4106%'('(%7 F(1)%B01%7 P107. 2. .-/'(/1. 2ro e scrise8 orale i practice prin care elevul ,emonstreaz! c! este capa il s! o in! informaii aa cum se specific! n criteriul ,e performan! <a= i n con,iiile ,e aplica ilitate ,ate. 2ro e scrise8 orale i practice prin care elevul ,emonstreaz! c! este capa il s! i evalueze profilul personal8 aa cum se specific! n criteriul ,e performan! < = i n con,iiile ,e aplica ilitate ,ate. Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist
49

teste ,e autoevaluare8 orientare profesional!8 consiliere n carier!8 n,rum!ri ale unor persoane cu e5perien! coli8 agenii specializate8 centre ,e preg!tire profesional!8 universit!i

2ro e scrise8 orale i practice prin care elevul ,emonstreaz! c! este capa il s! fac! opiuni fun,amentate8 aa cum se specific! n criteriul ,e performan! <c= i n con,iiile ,e aplica ilitate ,ate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


50

T%&'(' U)%&*+%%,

F REZOLVAREA DE PRO LEME #3$

N%-.', V/'0/1. C1.2%&,

3 /8$

C034.&.)+., -.1 I,entific! pro leme comple5e -.2 2lanific! aciuni pentru rezolvarea unei pro leme comple5e -.3 #nalizeaz! i interpreteaz! rezultatele o inute

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


51

T%&'(' U)%&*+%%,

- REZOLVAREA DE PRO LEME #3$

C034.&.)+/ F.1,

IDENTIFIC PRO LEME COMPLE5E

C1%&.1%% 2. 4.16013/)+*, #/$ #7$ #8$ 1 inerea ,e informaii necesare pentru ,efinirea pro lemei %escrierea caracteristicilor pro lemei 3ormularea pro lemei n funcie ,e caracteristicile ,eterminate

C0)2%+%% 2. /4'%8/7%'%&/&., Informaii necesare7 informaii ,in ,ocumente8 cercet!ri online8 informaii ,in e5periena personal! i profesional!8 informaii ,in e5periena altor grupuri i organizaii gra, ,e ,ificultate8 con,iii ,e timp i ,e loc8 con,iii ,e meto,! sau mo, ,e a or,are8 nca,rare ntr:o clas! sau mo,el ,e pro leme similare

Caracteristici7

P107. 2. .-/'(/1., P107. 01/'. <2. &%4 %)&.1-%( >/( 2%>8(+%. '%7.1*= prin care elevul ,emonstreaz! c! este capa il s! o in! informaii necesare pentru ,efinirea pro lemei8 conform criteriului ,e performan! /$ i a preciz!rilor ,in con,iiile ,e aplica ilitate. P107. 01/'. A% >81%>. #2. &%4 41.B.)&/1., .>.($ prin care elevul ,emonstreaz! c! este capa il s! ,escrie caracteristicile pro lemei i s! formuleze pro lema n funcie ,e caracteristicile ,eterminate8 conform criteriilor ,e performan! 7$ i 8$ i a preciz!rilor ,in con,iiile ,e aplica ilitate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


52

T%&'(' U)%&*+%%,

F REZOLVAREA DE PRO LEME #3$

C034.&.)+/ F.!,

PLANIFIC ACIUNI PENTRU REZOLVAREA UNEI PRO LEME COMPLE5E

C1%&.1%% 2. 4.16013/)+*, #/$ #7$ #8$ #2$ I,entificarea alternativelor ,e rezolvare a pro lemei #legerea soluiei optime ,e rezolvare a pro lemei 4ntocmirea planului ,e rezolvare a pro lemei #plicarea planului ,e rezolvare a pro lemei n conte5tul ,eterminat

C0)2%+%% 2. /4'%8/7%'%&/&., #lternative7 6oluie optim!7 2lan ,e rezolvare7 Conte5t ,eterminat7 consultare8 e5ersare8 o servare8 eantionare8 testare8 m!surare proiectarea unui rezultat ,ezira il ntr:o situaie ,at! <n funcie ,e alternativele ,e rezolvare= analiza cost : eneficii8 o iective8 meto,e8 resurse8 activit!i8 mijloace i c!i ,e realizare8 mo, ,e evaluare or,inea ,e realizare ,in plan8 timpul ,e rezolvare8 cola orarea cu ali parteneri8 anticip!ri ,e riscuri personale8 o stacole i efecte secun,are

P107. 2. .-/'(/1., P107. 01/'. <2. &%4 %)&.1-%( >/( 2%>8(+%. '%7.1*= prin care elevul ,emonstreaz! c! este capa il s! i,entifice alternativele ,e rezolvare a pro lemei i s! aleag! soluia optim! ,e rezolvare8 conform criteriilor ,e performan! /$ i 7$ i a preciz!rilor ,in con,iiile ,e aplica ilitate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


53

P107. &%4 410%.8& prin care elevul ,emonstreaz! c! este capa il s! ntocmeasc! i s! aplice planul ,e rezolvare a pro lemei n conte5tul ,eterminat8 conform criteriilor ,e performan! 8$ i 2$ i a preciz!rilor ,in con,iiile ,e aplica ilitate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


54

T%&'(' U)%&*+%%,

- REZOLVAREA DE PRO LEME #3$

C034.&.)+/ F.3,

ANALIZEAZ I INTERPRETEAZ REZULTATELE O INUTE

C1%&.1%% 2. 4.16013/)+*,
#/$

#naliza i compararea rezultatului o inut cu rezultatul planificat #precierea rezultatului o inut n urma compar!rii #plicarea i interpretarea rezultatului o inut n conte5te ,iferite

#7$ #8$

C0)2%+%% 2. /4'%8/7%'%&/&., #naliza i comparare7 #preciere7 Conte5te ,iferite7 raportarea rezultatului o inut la in,icatorii proiectai8 analiza punctelor tari i sla e acceptare sau respingere8 satisfacie sau insatisfacie8 asigurarea calit!ii mo,ific!ri ,e parametri8 mo,ific!ri ,e meto,! i ,e resurse

P107. 2. E-/'(/1., P107. 01/'. A% >81%>. prin care elevul ,emonstreaz! c! este capa il s! analizeze8 s! comparare rezultatul o inut cu rezultatul planificat8 i s! aprecieze rezultatul n urma compar!rii8 conform criteriilor ,e performan! /$ i 7$ i a preciz!rilor ,in con,iiile ,e aplica ilitate. P107. 2. &%4 410%.8& prin care elevul ,emonstreaz! c! este capa il s! aplice i s! interpreteze rezultatul o inut n conte5te ,iferite8 conform criteriului ,e performan! 8$ i a preciz!rilor ,in con,iiile ,e aplica ilitate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


55

T%&'(' ()%&*+%%, N%-.', V/'0/1. 81.2%&, C034.&.)&.,

10.MANAGEMENTUL SALONULUI DE ESTETICA SI INGRI=IRE A CORPULUI OMENESC 3 1

10.1 #lc!tuiete sc)ema ,e nca,rare 10.! #provizioneaz! cu materiale si pro,use 10.3 2romoveaz! serviciile oferite

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


56

T%&'(' ()%&*+%%,

10. MANAGEMENTUL SALONULUI DE ESTETICA SI IGIENA A CORPULUI OMENESC 10.1 ALCATUIESTE SCHEMA DE INCADRARE

C034.&.)&/,

C1%&.1%% 2. 4.16013/)&/7 a= sta ilirea categoriilor ,e angajai in funcie ,e serviciile oferite = ,eterminarea num!rului ,e angajai ,in fiecare categorie c= realizarea sc)emei ierar)ice ,= ela orarea fisei postului pentru fiecare angajat C0)2%+%% 2. /4'%8/7%'%&/&.7 Categorii ,e angajai Num!rul ,e angajai 3isa postului

personal pentru cur!enie8 casier8 frizer8 coafor8 manic)iurist8 pe,ic)iurist8 coafor stilist in funcie ,e m!rimea unit!ii conform contractului ,e munca8 la care se a,aug! sarcini in ca,rul salonului <ef ,e tura8 responsa il 26I etc.=

P107. 2. .-/'(/1.7 2ro e scrise prin care elevul ,ove,ete ca este capa il sa sta ileasc! categoriile ,e angajai in funcie ,e serviciile oferite8 sa ,etermine num!rul angajailor ,in fiecare categorie si sa realizeze sc)ema ierar)ica a personalului ,in unitate aa cum este specificat in criteriile ,e performanta a=8 = si c= si respect?n, con,iiile ,e aplica ilitate. 2ro e scrise prin care elevul ,ove,ete ca este capa il sa ela oreze fisele postului pentru fiecare angajat al unit!ii aa cum este specificat in criteriul ,e performanta ,= si respect?n, con,iiile ,e aplica ilitate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


57

T%&'(' ()%&*+%%7

10. MANAGEMENTUL SALONULUI DE ESTETICA SI IGIENA A CORPULUI OMENESC 10.! APROVIZIONEAZA CU MATERIALE SI PRODUSE

C034.&.)&/,

C1%&.1%% 2. 4.16013/)&/, a= sta ilirea necesarului ,e materiale si pro,use pentru o perioa,a ,eterminata = selectarea celor mai une oferte ,e materiale si pro,use c= ,epozitarea materialelor si pro,uselor in con,iii corespunz!toare8 conform in,icaiilor ,in prospecte si respect?n, con,iiile ,e igiena ,= monitorizarea consumului ,e pro,use si materiale C0)2%+%% 2. /4'%8/7%'%&/&., 6ta ilirea necesarului 0ateriale si pro,use Cele mai une oferte Con,iii ,e ,epozitare In,icaii ,in prospecte 0onitorizarea consumului

in funcie ,e serviciile oferite si num!rul clienilor preconizat pentru lucr!ri ,e specialitate8 pentru cur!enie si igienizare cel mai un raport pret> calitate rafturi8 ,ulapuri in ,epozit temperatura8 umi,itate8 luminozitate repartizarea ,e materiale si pro,use8 informarea asupra consumurilor stan,ar,

P107. 2. .-/'(/1. 2ro e practice prin care elevul ,ove,ete ca este capa il sa sta ileasc! necesarul ,e materiale si pro,use pentru o perioa,a ,eterminata si sa selecteze cele mai une oferte aa cum este specificat in criteriile ,e performanta a= si = si respect?n, con,iiile ,e aplica ilitate. 2ro e practice prin care elevul ,ove,ete ca este capa il sa ,epoziteze materialele si pro,usele in con,iii corespunz!toare8 conform in,icaiilor ,in prospect si respect?n, con,iiile ,e igiena aa cum este specificat in criteriul ,e performanta c= si respect?n, con,iiile ,e aplica ilitate. 2ro e practice prin care elevul ,ove,ete ca este capa il sa monitorizeze consumul ,e materiale si pro,use aa cum este specificat in criteriul ,e performanta ,= si respect?n, con,iiile ,e aplica ilitate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


58

T%&'(' ()%&*+%%7

10. MANAGEMENTUL SALONULUI DE ESTETICA SI IGIENA A CORPULUI OMENESC 10.3 PROMOVEAZA SERVICIILE OFERITE

C034.&.)&/,

C1%&.1%% 2. 4.16013/)&/7 a= prezentarea c!tre clieni si a gamei ,e servicii oferite = folosirea mijloacelor ,e reclama vizuale si au,itive c= conceperea unor oferte atractive pentru clieni C0)2%+%% 2. /4'%8/7%'%&/&.7 2rezentarea serviciilor 1ferte atractive

e5plicarea sumara a te)nicii ,e lucru8 a pro,uselor folosite si a efectelor enefice a onamente8 re,uceri ,e pre8 ,emonstraii etc.

P107. 2. .-/'(/1., 2ro e orale prin care elevul ,ove,ete ca este capa il sa prezinte clienilor gama ,e servicii oferite aa cum este specificat in criteriul ,e performanta a= si respect?n, con,iiile ,e aplica ilitate. 2ro e practice prin care elevul ,ove,ete ca este capa il sa foloseasc! mijloace ,e reclama vizuale si au,itive si sa conceap! oferte atractive pentru clinti aa cum este specificat in criteriile ,e performanta = si c= si respect?n, con,iiile ,e aplica ilitate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


59

T%&'(' ()%&*+%%7 N%-.', V/'0/1. 81.2%&, C034.&.)&.,

11. REALIZAREA CADRULUI AM IENTAL 3 0,9

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 11.1 #rmonizeaz! culorile si formele in salonul ,e estetica si ngrijire a corpului omenesc 11.! Creeaz! o am ianta pl!cuta in salon 11.3 1fer! mijloace ,e ,estin,ere

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


60

T%&'(' ()%&*+%%, C034.&.)&/,

11. REALIZAREA CADRULUI AM IENTAL 11.1 ARMONIZEAZA CULORILE SI FORMELE IN SALONUL DE ESTETICA SI INGRI=IRE A CORPULUI OMENESC

C1%&.1%% 2. 4.16013/)&/, a= alegerea culorilor si formelor finisajelor astfel nc?t sa creeze o atmosfera tonica8 rela5anta = alegerea si nca,rarea mo ilierului si a aparaturii c= asortarea lenjeriei si a ec)ipamentului ,e protecie cu culorile ,in salon C0)2%+%% 2. /4'%8/7%'%&/&.7 3inisaje #legerea si nca,rarea

gresie8 faiana8 linoleum8 var8 vopsea etc. culori si forme compati ile intre ele8 ,ar si cu finisajele

P107. 2. .-/'(/1., 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaz! ca este capa il sa armonizeze culorile si formele in salonul ,e estetica si ngrijire a corpului omenesc aa cum este specificat in criteriile ,e performanta a=8 = si c= si respect?n, con,iiile ,e aplica ilitate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


61

T%&'(' ()%&*+%%, C034.&.)&/,

11. REALIZAREA CADRULUI AM IENTAL 11.! CREEAZA O ATMOSFERA PLACUTA IN SALON

C1%&.1%% 2. 4.16013/)&/, a= asigurarea unui fon, muzical pl!cut8 rela5ant = purtarea ,iscuiilor pe un ton calm c= selectarea ,ecoraiunilor potrivite C0)2%+%% 2. /4'%8/7%'%&/&.7 %iscuii %ecoraiuni

cu colegii8 cu clienii8 cu furnizorii etc. plante8 ta louri8 postere etc.

P107. 2. .-/'(/1.7 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaz! ca este capa il sa asigure un fon, muzical pl!cut8 rela5ant in salonul ,e estetica si ngrijire a corpului omenesc aa cum este specificat in criteriul ,e performanta a=. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaz! ca este capa il sa poarte ,iscuii pe un ton calm aa cum este specificat in criteriul ,e performanta = si respect?n, con,iiile ,e aplica ilitate. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaz! ca este capa il sa selecteze ,ecoraiunile potrivite aa cum este specificat in criteriul ,e performanta c= si respect?n, con,iiile ,e aplica ilitate

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


62

T%&'(' ()%&*+%%, C034.&.)&/,

11. REALIZAREA CADRULUI AM IENTAL 11.3 OFERA MI=LOACE DE DESTINDERE

C1%&.1%% 2. 4.16013/)&/, /$ crearea unei am iante rela5ate in sala ,e ateptare 7$ ,otarea fiec!rui post ,e lucru cu reviste ,e specialitate C0)2%+%% 2. /4'%8/7%'%&/&.7 #m ianta rela5ata

mijloace au,io: vizuale <ra,io8 televizor8 vi,eo8 filme ,e specialitate= 8 cataloage ,e specialitate8 reviste cu ru rici ,e mo,a8 coafura8 mac)iaj etc.

P107. 2. .-/'(/1.7 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaz! ca este capa il sa creeze o am ianta rela5ata in sala ,e ateptare si sa ,oteze fiecare post ,e lucru cu reviste ,e specialitate aa cum este specificat in criteriile ,e performanta a= si = si respect?n, con,iiile ,e aplica ilitate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


63

T%&'(' ()%&*+%%, N%-.', V/'0/1. 81.2%&,

1!. ORGANIZAREA ACTIVITATII 3 1

C034.&.)&., 12.1 Eficientizeaz! activitatea in salon 12.2 .epartizeaz! sarcinile ,e lucru 12.3 #sigura cola orarea in ca,rul ec)ipei

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


64

T%&'(' ()%&*+%%, C034.&.)&/,

1!. ORGANIZAREA ACTIVITATII 1!.1 EFICIENTIZEAZA ACTIVITATEA IN SALON

C1%&.1%% 2. 4.16013/)&/7 a= ,iagnosticarea clientului = sta ilirea formei finale a coafurii si lucr!rile necesare pentru o inerea ei c= monitorizarea e5ecut!rii operaiilor ,e c!tre lucratori ,= intervenia pentru o inerea coafurii propuse C0)2%+%% 2. /4'%8/7%'%&/&.7 %iagnosticare 6ta ilirea formei finale 0onitorizarea Intervenia

e5aminare8 realizarea profilului clientului ,iscuii cu clientul o servarea e5ecut!rii operaiilor ,e c!tre lucratori8 corecturi necesare ajustarea tunsorii8 reglarea volumelor8 armonizarea forma: culoare

P107. 2. .-/'(/1., 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaz! ca este capa il sa ,iagnostic)eze clientul si sa sta ileasc! forma finala a coafurii si lucr!rile necesare pentru o inerea acesteia aa cum este specificat in criteriile ,e performanta a= si = si respect?n, con,iiile ,e aplica ilitate. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaz! ca este capa il sa monitorizeze e5ecutarea operaiilor ,e c!tre lucratori si sa intervin! pentru o inerea coafurii propuse aa cum este specificat in criteriile ,e performanta c= si ,= si respect?n, con,iiile ,e aplica ilitate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


65

T%&'(' ()%&*+%%, 1!. ORGANIZAREA ACTIVITATII GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG C034.&.)&/, 1!.! REPARTIZEAZA SARCINILE DE LUCRU

C1%&.1%% 2. 4.16013/)&/, a= testarea lucratorilor pentru sta ilirea operaiilor pe care le e5ecuta cel mai ine = sta ilirea succesiunii lucratorilor si a operaiilor pe care le vor e5ecuta pentru o inerea unei coafuri c= planificarea operaiilor e5ecutate ,e un lucrator C0)2%+%% 2. /4'%8/7%'%&/&., +estarea 1peraii 2lanificarea

lucr!ri practice8 o servarea activitatii on,ularea prin montarea parului pe igu,iuri8 on,ulaia permanenta8 tunsori ,e ,ama8 tunsori ar atesti8 ,ecolorarea parului 8vopsirea parului8 sta ilirea timpului necesar unei operaii si a succesiunii clienilor pentru evitarea suprapunerilor si a timpilor mori

P107. 2. .-/'(/1., 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaz! ca este capa il sa realizeze testarea lucratorilor pentru a sta ili operaiile pe care acetia le e5ecuta cel mai ine aa cum este specificat in criteriul ,e performanta a= si respect?n, con,iiile ,eaplica ilitate. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaz! ca este capa il sa sta ileasc! succesiunea lucratorilor si a operaiilor pe care acetia le vor e5ecuta pentru o inerea unei coafuri si sa planifice operaiile e5ecutate ,e un lucrator aa cum este specificat in criteriile ,e performanta = si c= si respect?n, con,iiile ,e aplica ilitate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


66

T%&'(' ()%&*+%%, 1!. ORGANIZAREA ACTIVITATII GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG C034.&.)&/, 1!.3 ASIGURA COLA ORAEA IN CADRUL ECHIPEI C1%&.1%% 2. 4.16013/)&/, a= favorizarea specializ!rii lucratorilor = incurajarae sc)im ului ,e i,ei pentru g!sirea celor mai une soluii c= cola orarea pentru o inerea unei coafuri C0)2%+%% 2. /4'%8/7%'%&/&., 6pecializarea in funcie ,e inclinatii pentru on,ularea prin montarea igu,iurilor8 on,ulaia permanenta8 tunsori8 ,ecolorarea parului8 vopsirea parului 6lutii te)nici ,e lucru8 pro,use etc. Cola orarea transmiterea informaiilor ,espre operaiile e5ecutate colegilor cu care cola oreaz! pentru realizarea coafurii P107. 2. .-/'(/1., 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaz! ca este capa il sa favorizeze specializarea lucratorilor aa cum este specficat in criteriul ,e performanta a= si respect?n, con,iiile ,e aplica ilitate. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaz! ca este capa il sa ncurajeze sc)im ul ,e i,ei pentru g!sirea celor mai une soluii si sa asigure cola orarea pentru o inerea unei coafuri aa cum este specficat in criteriile ,e performanta = si c= respect?n, con,iiile ,e aplica ilitate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


67

T%&'(' ()%&*+%%, N%-.', V/'0/1. 81.2%&, C034.&.)&.,

13. RELATIA CU CLIENTII 3 3 1

13.1 Isi asuma statutul ,e coafor stilist 13.2 6tapaneste mo,ul ,e a,resare c!tre clienti 13.3 %ove,este a,apta ilitate

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


68

T%&'(' ()%&*+%%, C034.&.)&/,

13. RELATIA CU CLIENTII 3 13.1 ISI ASUMA STATUTUL DE COAFOR STILIST

C1%&.1%% 2. 4.16013/)&/, a= constientizarea rolului coaforului stilist = perfectionarea continua c= a,optarea tinutei si comportamentului specifice coaforului stilist C0)2%&%% 2. /4'%8/7%'%&/&.7 .olul coaforului stilist 2erfectionare

+inuta si comportament

creator ,e mo,a ,easigner:ul unei imagini in care clientul sa se regaseasca o tinerea ,e informatii noi ,espre ten,intele mo,ei8 pro,use si te)nici ,e lucru folosirea noilor pro,use si te)nici ,e lucru ,ocumentarea asupra istoriei artei8 mo,ei8 mac)iajului8 coafurii si te)nicilor ,e coafura manieratE organizat in gan,ire8 imaginatie si actiuneE ,emonstreaza siguranta si profesionalism

P107. 2. .-/'(/1., 2ro e orale> scrise prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa isi asume rolul coaforului stilist si sa se perfectioneze continuu asa cum este specficat in criteriile ,e performanta a= si = si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa a,opte tinuta si comportamentul specifice coaforului stilist asa cum este specficat in criteriul ,e performanta c= si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


69

T%&'(' ()%&*+%%, 13. RELATIACU CLIENTII 3 GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG G C034.&.)&/, 13.! STAPANESTE MODUL DE ADRESARE CATRE CLIENTI GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG G C1%&.1%% 2. 4.16013/)&/, a= alcatuirea formulelor ,e prezentare eficiente = folosirea8 in relatiile cu clientii8 a unui lim aj accesi il c= formularea ,e mesaje clare8 sugestive pentru prezentarea coafurilor propuse C0)2%&%% 2. /4'%8/7%'%&/&., 3ormule ,e prezentare (im aj

ofera clientului informatii ,espre numele salonului si al lucratorului si ,espre serviciile oferite inclu,e si termeni ,e specialitate

P107. 2. .-/'(/1. 7 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa alcatuiasca formule ,e prezentare eficiente asa cum este specificat in criteriul ,e performanta a= si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa foloseasca8 in relatiile cu clientii8 un lim aj accesi il si sa formuleze mesaje clare8 sugestive pentru prezentarea coafurii asa cum este specificat in criteriile ,e performanta = si c= si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


70

T%&'(' ()%&*+%%, 13. RELATIA CU CLIENTII 3 GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG G C034.&.)&/, 13.3 DOVEDESTE ADAPTA ILITATE

C1%&.1%% 2. 4.16013/)&/, a= asimilarea noilor ten,inte ale mo,ei si noilor te)nici ,e lucru = a,aptarea la cerintele clientilor C0)2%&%% 2. /4'%8/7%'%&/&.7 #similarea cunoasterea8 prelucrarea si aplicarea in practica #,aptarea intelegerea ,orintei clientuluiE capacitatea ,e a raspun,e stilurilor variate ale clientilor CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC P107. 2. .-/'(/1.7 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa asimileze noile ten,inte ale mo,ei si noile te)nici ,e lucru asa cum este specificat in criteriul ,e performanta a= si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sase a,apteze la cerintele clientilor asa cum este specificat in criteriul ,e performanta = si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


71

T%&'(' ()%&*+%%, N%-.'(', V/'0/1. 81.2%&, C034.&.)&.,

1". ADAPTAREA LUCRARILOR LA CARACTERISTICILE 3 ! CLIENTULUI 3

1".1 #lcatuieste profilul clientului 1".2 .aspun,e cerintelor clientului 1".3 Consiliaza clientul

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


72

T%&'(' ()%&*+%%,

1". ADAPTAREA LUCRARILOR LA CARACTERISTICILE CLIENTULUI 3 1".1 ALCATUIESTE PROFILUL CLIENTULUI

C034.&.)&/,

C1%&.1%% 2. 4.16013/)&/, a= sta ilirea caracteristicilor fizice = ,eterminarea tipului psi)ologic si a statutului social c= o servarea ,ominantelor comportamentale C0)2%&%% 2. /4'%8/7%'%&/&., Caracteristici fizice +ipul psi)ologic 6tatutul social %ominante

tipul si culoarea tenuluiE tipul8 calitatea8 cantitatea si culoarea paruluiE forma si imperfectiunile fetei si ale craniuluiE constitutia corporala temperament8 personalitate ,omeniu ,e activitate8 functie impetuozitate8 siguranta8 timi,itate8 rezervat etc.

P107. 2. .-/'(/1.7 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa sta ileasca caracteristicile fizice ale clientului asa cum este specificat in criteriul ,e performanta a= si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa ,etermine tipul psi)ologic si statul social al clientului asa cum este specificat in criteriul ,e performanta = si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa o serve ,ominantele comportamentale ale clientului asa cum este specificat in criteriul ,e performanta c= si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


73

T%&'(' ()%&*+%%,

1". ADAPTAREA LUCRARILOR LA CARACTERISTICILE CLIENTULUI 3 1".! RASPUNDE CERINTELOR CLIENTULUI

C034.&.)&/,

C1%&.1%% 2. 4.16013/)&/, a= i,entificarea cerintei clientului = crearea coafurii potrivite c= intro,ucerea unor elemente ce in,ivi,ualizeaza coafura propusa C0)2%&%% 2. /4'%8/7%'%&/&.7 I,entificarea prin ,iscutii8 folosirea ,e imagini8 programe ,e calculator %orinta referitoare la tunsoare8 forma8 culoare8 stil Coafura potrivita pune in valoare calitatile si masc)eza imperfectiunile fizice este in armonie cu stilul clientului pentru ocazia in care va fi purtata P107. 2. .-/'(/1.7 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa i,entifice ,orinta clientului asa cum este specificat in criteriul ,e performanta a= si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa creeze coafuri potrivite si sa intro,uca elemente ce in,ivi,ualizeaza coafura propusa asa cum este specificat in criteriul ,e performanta = si c= si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


74

T%&'(' ()%&*+%%,

1". ADAPTAREA LUCRARILOR LA CARACTERISTICILE CLIENTULUI 3 1".3 CONSILIAZA CLIENTUL

C034.&.)&/,

C1%&.1%% 2. 4.16013/)&/, a= prezentarea clara si sugestiva a tunsorii8 formei si culorii propuse = sustinerea propunerii c= sta ilirea8 ,e comun acor, cu clientul8 a tunsorii8 formei si culorii C0)2%&%% 2. /4'%8/7%'%&/&., 6ustinerea argumente teoretice8 mo,alitati ,e a,aptare a coafurii la profilul clientului8 prezentarea elementelor ,e in,ivi,ualizare a coafurii8 simulari8 sc)ite8 programe ,e calculator 6ta ilirea ,iscutii P107. 2. .-/'(/1., 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa prezinte clar si sugestiv tunsoarea8 forma si culoarea propuse asa cum este specificat in criteriul ,e performanta a=. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa sustina propunerea facuta asa cum este specificat in criteriul ,e performanta = si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa sta ileasca 8 ,e comun acor, cu clientul8 tunsoare8 forma si culoarea asa cum este specificat in criteriul ,e performanta c= si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


75

T%&'(' ()%&*+%%, N%-.'(', V/'0/1. 81.2%&

19. PUNEREA IN VALOARE A LUCRARILOR 3 1,9

C034.&.)&., 1$.1 2rezinta ver al lucrarile realizate 1$.2 Haseste mo,alitatile optime ,e prezentare vizuala 1$.3 Creeza ansam lul estetic

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


76

T%&'(' ()%&*+%%, C034.&.)&/,

19. PUNEREA IN VALOARE A LUCRARILOR 19.1 PREZINTA VER AL LUCRARILE REALIZATE

C1%&.1%% 2. 4.16013/)&/, a= folosirea unei e5primari elevate pentru prezentarea lucrarii = infatisarea viziunii ,e ansm lu asupra lucrarii realizate c= evi,entierea elementelor ce au stat la aza conceperii coafurii C0)2%&%% 2. /4'%8/7%'%&/&., E5primare elevata Biziune ,e ansam lu

Elemente

corecta gramatical8 voca ular ogat8 folosirea termenilor ,e specialitate8 fraze clare8 succesiune logica a i,eilor : pentru coafurile cu tema: viziunea artistica8 multitu,inea ipostazelor temei8 unitatea tematica a lucrarilor : pentru coafurile ,estinate situatiilor o isnuite: mo,alitatile ,e regasire a profilului clientului in imaginea creata prin coafura si mac)iaj caracteristicile clientului8 te)nicile ,e lucru8 notiuni ,e culoare8 notiuni ,e geometrie8 elemente ,e stilistica8 ritmuri compozitionale8 elemente ,ecorative

P107. 2. .-/'(/1., 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa foloseasca o e5primare elevata pentru prezentarea lucrarii realizate asa cum este specificat in criteriul ,e performanta a= si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa infatiseze viziunea sa ,e ansam lu asupra lucrarii realizate asa cum este specificat in criteriul ,e performanta = si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa evi,entieze elementele ce au stat la aza conceperii coafurii asa cum este specificat in criteriul ,e performanta c= si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


77

T%&'(' ()%&*+%%, C034.&.)&/,

19. PUNEREA IN VALOARE A LUCRARILOR 19.! GASESTE MODALITATI OPTIME DE PREZENTARE VIZUALA

C1%&.1%% 2. 4.16013/)&/, a= asezarea manec)inului pentru punerea in evi,enta a coafurii = amplasarea sursei ,e lumina C0)2%&%% 2. /4'%8/7%'%&/&.7 #sezarea 2unerea in evi,enta #mplasarea

pozitii pentru fotografiere8 filmare8prezentare imagini ,e ansam lu ale elementelor constitutive8 ale coafurii astfel incat ung)iul ,e iluminare sa puna in valoare elementele coafurii

P107. 2. .-/'(/1., 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa aseze manec)inul pentru punerea in evi,enta a coafurii asa cum este specificat in criteriul ,e performanta a= si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa amplaseze sursa ,e lumina pentru prezentarea coafurii asa cum este specificat in criteriul ,e performanta = si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


78

T%&'(' ()%&*+%%, C034.&.)&/,

19. PUNEREA IN VALOARE A LUCRARILOR 19.3 CREEZA ANSAM LUL ESTETIC

C1%&.1%% 2. 4.16013/)&/, a= complentarea8 prin mac)iaj8 a imaginii create prin coafura = recoman,area aspectului final al manic)iurii c= propunerea unor variante ,e asortare a im racamintei si a ijuteriilor C0)2%&%% 2. /4'%8/7%'%&/&., 0ac)iaj forme8 culori 0anic)iura forma ung)iilor8 culoare8 mo,elul manic)iurii fantezie #sortare stil8 culori8 accesorii P107. 2. .-/'(/1., 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa completeze prin mac)iaj imginea creata prin coafura asa cum este specificat in criteriul ,e performanta a= si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa recoman,e aspectul final al manic)iurii asa cum este specificat in criteriul ,e performanta = si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa propuna variante ,e asortare a im racamintei asa cum este specificat in criteriul ,e performanta c= si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


79

T%&'(' ()%&*+%%7 N%-.'(', V/'0/1. 81.2%&, C034.&.)&.

1?. FORMAREA CULTURII DE SPECIALITATE 3 1,9

1&.1 2rezinta principalele curente istorice ale mo,ei 1&.2 %escrie evolutia stilurilor si te)nicilor in ,omeniul coafurii 1&.3 Inoveaza pe aza elementelor clasice

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


80

T%&'(' ()%&*+%%7 C034.&.)&/,

1?. FORMAREA CULTURII DE SPECIALITATE

1?.1 PREZINTA PRINCIPALELE CURENTE ISTORICE ALE MODEI GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG G C1%&.1%% 2. 4.16013/)&/7 a= inca,rarea in epoca a curentelor mo,ei = reflectarea mo,ului in care evolutia societatii si a artei au influentat mo,a c= evi,entierea elementelor ,efinitorii pentru principalele curente ale mo,ei C0)2%&%% 2. /4'%8/7%'%&/&.7 Inca,rarea in epoca 0o,a

prezentarea ta loului istoric im racaminte8 ijuterii8 mac)iaj8 coafura

P107. 2. .-/'(/1., 2ro e orale> scrise prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa inca,reze in epoca curentele mo,ei asa cum este specificat in criteriul ,e performanta a= si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate. 2ro e orale> scrise prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa reflecte mo,ul in Care evolutia societatii si a artei au influentat mo,a asa cum este specificat in criteriul ,e performanta = si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate. 2ro e orale> scrise prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa evi,entieze elementele ,efinitorii pentru principalele curente ale mo,ei asa cum este specificat in criteriul ,e performanta c= si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


81

T%&'(' ()%&*+%%7 C034.&.)&/,

1?. FORMAREA CULTURII DE SPECIALITATE 1?.! DESCRIE EVOLUTIA STILURILOR SI TEHNICILOR IN DOMENIUL COAFURII

C1%&.1%% 2. 4.16013/)&/, a= prezentarea evolutiei stilurilor in coafura ,e: a lungul istoriei = caracterizarea principalelor scoli ,e coafura c= precizarea momentelor cruciale si a personalitatilor ce au marcat evolutia te)nicilor ,e lucru in coafura ,= evi,entierea elementelor estetice care caracterizeaza mo,a in prezent e= e5plicarea te)nicilor ,e lucru mo,erne C0)2%&%% 2. /4'%8/7%'%&/&., 6coli ,e coafura Caracterizarea scolilor ,e coafura

engleza8 franceza s.a. stil8 particularitati8 contri utii la evolutia mo,ei si a te)nicilor in coafura

P107. 2. .-/'(/1.7 2ro e orale> scrise prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa prezinte evolutia stilurilor ,e coafura ,e: a lungul istoriei asa cum este specificat in criteriul ,e performanta a=. 2ro e orale> scrise prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa caracterizeze principalele scoli ,e coafura asa cum este specificat in criteriul ,e performanta = si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate. 2ro e orale> scrise prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa precizeze momentele cruciale si personalitatile ce au marcat evolutia te)nicilor ,e lucru in coafura asa cum este specificat in criteriul ,e performanta c=. 2ro e orale> scrise prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa evi,entieze elentele estetice care caracterizeaza mo,a in prezent si sa e5plice te)nicile ,e lucru mo,erne coafura asa cum este specificat in criteriile ,e performanta ,= si e=.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


82

T%&'(' ()%&*+%%7 C034.&.)&/,

1?. FORMAREA CULTURII DE SPECIALITATE 1?.3 INOVEAZA PE AZA ELEMENTELOR CLASICE

C1%&.1%% 2. 4.16013/)&/, a= prezentarea tunsorilor si coafurilor clasice = e5plicarea te)nicilor ,e e5ecutare a coafurilor si tunsorilor clasice c= crearea ,e noi tunsori si coafuri pornin, ,e la cele clasice ,= folosirea cunostintelor ,espre istoria mo,ei in conceperea coafurilor cu tema C0)2%&%% 2. /4'%8/7%'%&/&.7 +unsori clasice Coafuri clasice Coafuri cu tema

,reapta8 ovala8 in ung)i8 in scara8 garcon8 ,emigarcon e5ecutate pe aza on,ularii prin montarea pe igu,iuri8 prin realizarea melcilor8 a on,ulelor ,irecte coafuri create prin stilizarea unei teme

P107. 2. .-/'(/1., 2ro e orale> scrise prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa prezinte tunsorile si coafurile clasice si sa e5plice te)nicile ,e e5ecutare a acestora asa cum este specificat in criteriile ,e performanta a= si = si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa creeze noi tunsori si coafuri pornin, ,e la cele clasice asa cum este specificat in criteriul ,e performanta c= si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa foloseasca cunostintele ,espre istoria mo,ei in conceperea coafurilor cu tema asa cum este specificat in criteriul ,e performanta ,= si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


83

T%&'(' ()%&*+%%, N%-.'(', V/'0/1. 81.2%&, C034.&.)&.,

1@. APLICATIILE ARTELOR PLASTICE IN COAFURA 3 !.9

1'.13oloseste notiunile ,e culoare pentru colorarea parului 1'.2 Concepe frizuri pe aza ritmurilor compozitonale ,ecorative 1'.3 .ealizeaza frizuri cu centre ,e interes 1'." 6tilizeaza elemente ,in natura pentru o tinerea unor frizuri

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


84

T%&'(' ()%&*+%%,

1@. APLICATIILE ARTELOR PLASTICE IN COAFURA

C034.&.)&/,

1@.1 FOLOSESTE NOTIUNILE DE CULOARE PENTRU COLORAREA PARULUI

C1%&.1%% 2. 4.16013/)&/, a= realizarea nuantarii culorilor = o tinerea griurilor cromatice c= folosirea tonurilor cromatice si acromatice ,= aplicarea cunostintelor ,espre ,ominanta ,e culoare8 armonia si contrastele cromatice in colorarea parului e= e5plicarea semnificatiei culorilor C0)2%&%% 2. /4'%8/7%'%&/&., Nuantarea culorilor Hriuri cromatice

+onuri cromatice si acromatice P107. 2. .-/'(/1., 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa realizeze nuantarea culorilor si sa o tina griurile cromatice asa cum este specificat in criteriile ,e performanta a= si = si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate.

amesteacarea culorilor pentru o tinerea ,iferitelor nuante grizarea culorilor ,e gal en8 portocaliu si rosu prea puternice inc)ise si ,esc)ise

2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa foloseasca tonurile cromatice si acromatice si sa aplice cunostintele ,espre ,ominanta ,e culoare8 armonia si contrastele cromatice in colorarea parului asa cum este specificat in criteriile ,e performanta c= si ,= si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa e5plice semnificatia culorilor asa cum este specificat in criteriul ,e performanta e=.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


85

T%&'(' ()%&*+%%,

1@. APLICATIILE ARTELOR PLASTICE IN COAFURA 1@.!CONCEPEREA FRIZURILOR PE AZA RITMURILOR COMPOZITIONALE DECORATIVE

C034.&.)&/,

C1%&.1%% 2. 4.16013/)&/, a= folosirea simetriei8 asimetriei si antisimetriei in o tinerea frizurilor = aplicarea repetitiei8 alternantei si gra,atiei in realizarea tunsorilor si coafurilor c= realizarea frizurilor prin inclu,erea suprapunerii si ec)ili rului C0)2%&%% 2. /4'%8/7%'%&/&., 6imetria .epetitie #lternanta Hra,atia 6uprapunerea Ec)ili rul

ine proportionat8 ec)ili rat8 concor,anta mai multor parti8 care formeaza un tot unitar repetarea unui element prin sucesiuni la ,istante egale si in pozitii i,entice8 pe o ,irectie ,ata o succesiune a ,oua forme sau ,oua culori sau ,oua pozitii ,iferite8 care revin pe ran, in insiruire trecere lenta ,e la o marime la alta8 ,e la o culoare mai inc)isa la una mai ,esc)isa ,oua motive ,e acelasi fel sau ,iferite asezate suprapus8 acoperin,u:se partial proportionarea ,iverselor forme8 culori8 contraste

P107. 2. .-/'(/1., 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa foloseasca simetria8 asimetria si antisimetria in o tinerea unei frizuri asa cum este specificat in criteriul ,e performanta a= si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa aplice repetitia8 alternanta si gra,atia in realizarea tunsorilor si a coafurilor asa cum este specificat in criteriul ,e performanta = = si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa realizeze frizuri prin inclu,erea suprapunerii si ec)ili rului asa cum este specificat in criteriul ,e performanta c= si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate. .

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


86

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


87

T%&'(' ()%&*+%%, C034.&.)&/,

1@. APLICATIILE ARTEI PLASTICE IN COAFURA 1@.3 REALIZEAZA FRIZURI CU CENTRE DE INTERES

C1%&.1%% 2. 4.16013/)&/, a= o tinerea centrelor ,e interes prin culoare = crearea centrelor ,e interes prin forma c= com inarea formei si culorii pentru o tinerea centrelor ,e interes ,= folosirea elementelor ,ecorative ce centre ,e interes intr:o coafura CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC C0)2%&%% 2. /4'%8/7%'%&/&., Centre ,e interes unul singur sau unul principal si unulsau ,oua secun,are Culoare pigmentarea sau ,epigmentarea parului 3orma tunsoare sau element al coafurii Elemente ,ecorative flori8 clame ,ecorative8 scoici8 voal 8panglici etc. CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC P107. 2. .-/'(/1. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa o tina centre ,e interes prin culoare8 sa creeze centre ,e interes prin forma si sa com ine forma si culoarea pentru o tinerea centrelor ,e interes asa cum este specificat in criteriile ,e performanta a=8 = si c= si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa foloseasca elemente ,ecorative ca centre ,e interes intr:o coafura asa cum este specificat in criteriul ,e performanta ,= si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


88

T%&'(' ()%&*+%%, C034.&.)&/,

1@. APLICATIILE ARTEI PLASTICE IN COAFURA 1@.". STILIZEAZA ELEMENTE DIN NATURA PENTRU O TINEREA UNEI FRIZURI

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG C1%&.1%% 2. 4.16013/)&/, a= e5plicarea regulilor si mo,urilor ,e stilizare = stilizarea elementelor ,in natura c= o tinerea ,e coafuri prin aplicare ,iferitelor mo,uri ,e stilizare CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC C0)2%&%% 2. /4'%8/7%'%&/&., .eguli ,e stilizare e5tragerea caracterului particular ,intr:o forma ,etaliataE simplificarea8 geometrizarea8 amplificarea si a,aptarea formelor ,in natura Ee5tragerea esentialuluiE reprezentarea prin sim ol Elemente ,in natura componente ale florei si faunei8 apa8 focul8 anotimpurile etc. 0o,uri ,e stilizare prin culoare8 in forma si culoare CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC P107. 2. .-/'(/1., 2ro e orale> scrise prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa e5plice regulile si mo,urile ,e stilizare asa cum este specificat in criteriul ,e performanta a= si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa stilizeze elemente ,in natura asa cum este specificat in criteriul ,e performanta = si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa o tina coafuri prin aplicarea ,iferitelor mo,uri ,e stilizare asa cum este specificat in criteriul ,e performanta c= si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


89

T%&'(' ()%&*+%%, N%-.'(', V/'0/1. 81.2%&, C034.&.)&.,

18. INGRI=IREA PARULUI 3 1

1*.1 .ealizeza sc)ema ,e tratament 1*.2 0entine starea ,e sanatate a parului si pielii capului 1*.3 E,uca clientul pentru mentinerea sanatatii parului si pielii capului

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


90

T%&'(' ()%&*+%%, C034.&.)&/,

18. INGRI=IREA PARULUI 18.1 REALIZEAZA SCHEMA DE TRATAMENT

C0)2%&%% 2. /4'%8/7%'%&/&., a= e5aminarea starii pielii capului si parului = alegerea pro,uselor pentru ingrijire si tratament c= planificarea aplicarii pro,uselor alese pentru tratament C0)2%&%% 2. /4'%8/7%'%&/&., 2ro,use pentru ingrijire si tratament

alsam8 masca pentru par8 creme nutritive8 lotiuni etc.

P107. 2. .-/'(/1., 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa e5amineze pielea capului si parul cum este specificat in criteriul ,e performanta a=. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa aleaga pro,usele pentru ingrijire si tratament si sa planifice aplicarea pro,uselor alese pentru tratament asa cum este specificat in criteriile ,e performanta = si c= si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


91

T%&'(' ()%&*+%%, 18. INGRI=IREA PARULUI GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG C034.&.)&/ 18.! MENTINE STAREA DE SANATATE A PIELII CAPULUI SI A PARULUI

C1%&.1%% 2. 4.16013/)&/, a= ree5aminarea perio,ica a starii pielii capului si a parului = alegerea te)nicilor ,e lucru si a pro,uselor in functie ,e starea ,e sanatate a pielii capului si a parului c= efectuarea cu responsa ilitate a ,iferitelor lucrari ,e coafura ,= prevenirea ,eteriorarii firului ,e par CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC C0)2%&%% 2. /4'%8/7%'%&/&.7 .esponsa ilitate ,ozarea corecta a pro,uselor8 conform instructiunilor ,in prospect respectarea timpului ,e actiune evitarea supraincalzirii parului aplicarea perio,ica ,e pro,use pentru )ranirea si protejarea firului ,e par

2revenirea

P107. 2. .-/'(/1.7 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa realizeze ree5aminarea perio,ica a starii pielii capului si parului asa cum este specificat in criteriul ,e performanta a= . 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa aleaga te)nicile ,e lucru si pro,usele in functie ,e starea ,e sanatate a pielii capului si a parului asa cum este specificat in criteriul ,e performanta = . 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa efectueze cu responsa ilitate ,iferitele lucrari ,e coafura asa cum este specificat in criteriul ,e performanta c= si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa previna ,eteriorarea firului ,e par asa cum este specificat in criteriul ,e performanta ,= si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


92

T%&'(' ()%&*+%%, C034.&.)&/,

18. INGRI=IREA PARULUI 18.3 EDUCA CLIENTUL PENTRU MENTINEREA SANATATII PIELII CAPULUI SI A PARULUI

C1%&.1%% 2. 4.16013/)&/, a= recoman,area pro,uselor pentru ingrijirea parului = e5plicarea mo,ului ,e folosire a pro,uselor ,e stAling c= prezentarea sc)emei ,e tratament propuse C0)2%&%% 2. /4'%8/7%'%&/&.7 .ecoman,are 2ro,use pentru ingrijirea parului 2ro,use ,e stAling 6c)ema ,e tratament

enumerarea pro,uselor si e5plicarea actiunii lor potrivite clientului sampon8 alsam8 masca pentru par etc. fi5ativ8 gel8 spuma fi5atoare8 ceara etc. pro,use8 succesiune si intervalele ,e timp pentru aplicare8 mo,ul ,e aplicare

P107. 2. .-/'(/1., 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa recoman,a pro,use pentru ingrijirea parului asa cum este specificat in criteriul ,e performanta a= si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa e5plice mo,ul ,e folosire a pro,uselor ,e stAling asa cum este specificat in criteriul ,e performanta = si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa prezinte sc)ema ,e tratament propusa asa cum este specificat in criteriul ,e performanta c= si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


93

T%&'(' ()%&/&%%, N%-.'(', V/'0/1. 81.2%&, C034.&.)&.,

1F. TUNSORI 3 !

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 1-.1 .ealizeaza tunsori folosin, ,iferite te)nici ,e lucru 1-.2 Creeaza tunsorea potrivita clientului

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


94

T%&'(' ()%&/&%%, C034.&.)&/ ,

1F. TUNSORI 1F.1 REALIZEAZA TUNSORI FOLOSIND DIFERITE TEHNICI DE LUCRU

C1%&.1%% 2. 4.16013/)&/, a= efectuarea ,e tunsori clasice ,e ,ama si ar atesti = asimilarea te)nicilor mo,erne ,e tun,ere a parului c= e5ecutarea ,e tunsori mo,erne C0)2%&%% 2. /4'%8/7%'%&/&., +unsori clasice ,e ,ama +unsori clasice ar atesti

+e)nici mo,erne

in linie ,reapta8 in scara8 in ung)i8ovala8 garcon8 ,emigarcon tunsoarea cu reton8 tunsoare scurta cu carare pentru aieti8 nemteasca8 carre8tunsoarea clasica cu carare > fara carare8 englezeasca8 italiana8 sport8 tunsori plastice te)nici actuale

P107. 2. .-/'(/1., 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa efectueze tunsori clasice ,e ,ama si ar atesti asa cum precizeaza criteriul ,e performanta a= si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa asimileze te)nicile mo,erne ,e tun,ere a parului si sa e5ecute tunsori mo,erne asa cum precizeaza criteriul ,e performanta a= si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


95

T%&'(' ()%&/&%%, C034.&.)&/, CLIENTULUI

1F. TUNSORI 1F.! CREEAZA TUNSOEREA POTRIVITA

C1%&.1%% 2. 4.16013/)&/, a= conceperea tunsorii potrivite clientului = folosirea cunostintelor ,e geometrie pentru conceperea tunsorii potrivite c= corelarea tunsorii cu forma coafurii propuse si culoarea parului ,= com inarea te)nicilor ,e lucru pentru o tinerea tunsorii concepute C0)2%&%% 2. /4'%8/7%'%&/&., Conceperea

+e)nici ,e lucru

tine cont ,e profilul clientului intro,uce elemente ,e in,ivi,ualizarea tunsorii aplica cunostintele ,espre ritmurile compozitionale ,ecorative clasice si mo,erne

P107. 2. .-/'(/1., 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa conceapa tunsoarea potrivita clientului8 sa foloseasca cunstintele ,e geometrie pentru conceperea tunsorii potrivite si sa coreleze tunsoarea cu forma coafurii propuse si culoarea parului asa cum precizeaza criteriile ,e performanta a=8 = si c= si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa com ine te)nicile ,e lucru pentru o tinerea tunsorii concepute asa cum precizeaza criteriul ,e performanta ,= si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


96

T%&'(' ()%&/&%%, N%-.'(' V/'0/1. 81.2%& C034.&.)&., 2/.1 Bopseste parul 2/.2 %epigmenteaza parul

!0. PIGMENTAREA SI DEPIGMENTAREA PARULUI 3 !

2/.3 Concepe colorarea parului 2/." 6e preocupa ,e mentinerea starii ,e sanatate a pielii capului si parului

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


97

T%&'(' ()%&/&%%, PARULUI C034.&.)&/,

!0. PIGMENTAREA SI DEPIGMENTAREA

!0.1 VOPSESTE PARUL

C1%&.1%% 2. 4.16013/)&/, a= efectuarea vopsirii totale sau partiale a parului 7$ realizarea suvitelor si a meselor C0)2%&%% 2. /4'%8/7%'%&/&., Bopsirea totala Bopsirea partiala

la ra,acina8 pe lungime si varfurile firului ,e par la ra,acina

2ro e ,e evaluare7 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa efectueze vopsirea totala sau partiala a parului asa cum precizeaza criteriul ,e performanta a= si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa realizeze suvite si mese asa cum precizeaza criteriul ,e performanta = si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


98

T%&'(' ()%&/&%%,

!0. PIGMENTAREA SI DEPIGMENTAREA PARULUI !0.! DEPIGMENTEAZA PARUL

C034.&.)&/,

C1%&.1%% 2. 4.16013/)&/, a= e5ecutare ,iferitelor proce,ee ,e ,ecolorare = realizarea ,epigmentarii prin ,iferite mo,uri ,e ,ecolorare c= efectuarea ,ecapajului folosin, ,iferite meto,e in functie ,e efectul ,orit C0)2%&%% 2. /4'%8/7%'%&/&., 2roce,ee ,e ,ecolorare 0o,uri ,e ,ecolorare 0eto,e ,e ,ecapaj

cu apa o5igenata sau cu pu,ra ,ecoloranta totala< la ra,acina8 pe lungimea si pe varfurile firului ,e par=8 la ra,acina8 prin samponare aia ,e ulei8 pu,ra ,ecoloranta in amestec cu apa o5igenata8 aplicarea unei vopsele mai ,esc)isa la culoare fara o5i,ant

P107. 2. .-/'(/1., 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa e5ecute ,iferite proce,ee ,e ,ecolorare asa cum precizeaza criteriul ,e performanta a= si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa realizeze ,epigmentarea parului prin ,iferite mo,uri ,e ,ecolorare asa cum precizeaza criteriul ,e performanta a= si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa efectueze ,ecapajul folosin, ,iferite meto,e ,e asa cum precizeaza criteriul ,e performanta c= si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


99

T%&'(' ()%&/&%%, PARULUI C034.&.)&/,

!0. PIGMENTAREA SI DEPIGMENTAREA

!0.3 CONCEPE COLORAREA PARULUI

C1%&.1%% 2. 4.16013/)&/, a= alegerea culorilor ,upa ten,intele mo,ei = selectarea culorilor in functie ,e caracteristicile clientului c= com inarea culorilor >nuantelor pentru colorarea parului in functie ,e efectul ,orit ,= corelarea culorii> culorilor> nuantei> nuantelor cu forma parului e= intro,ucerea unor elemente ,e in,ivi,ualizare a colorarii propuse C0)2%&%% 2. /4'%8/7%'%&/&., Caracteristicile clientului Efectul 3orma

culoarea tenului 8 a oc)ilor8 a sprancenelor stilul acestuia ,ominanta ,e culoare8 armonie sau contrast cromatic tunsoare8 coafura

P107. 2. .-/'(/1., 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa aleaga culorile ,upa ten,intele mo,ei si in functie ,e caracteristicile clientului asa cum precizeaza criteriile ,e performanta a= si = si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa com ine culorile> nuantele pentru colorarea parului in functuie ,e efctul ,orit asa cum precizeaza criteriul ,e performanta c= si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa coreleze culoarea> culorile> nuanta> nuantele cu forma parului asa cum precizeaza criteriul ,e performanta ,= si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa intro,uca elemente ,e in,ivi,ualizare a colorarii propuse asa cum precizeaza criteriul ,e performanta e= .

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


100

T%&'(' ()%&/&%%,

!0. PIGMENTAREA SI DEPIGMENTAREA PARULUI !0." SE PREOCUPA DE MENTINEREA SANATATII PIELII CAPULUI SI A PARULUI

C034.&.)&/,

C1%&.1%% 2. 4.16013/)&/, a= selectarea pro,uselor ,e calitate = alegerea pro,uselor in functie ,e scopul urmarit c= respectarea mo,ului ,e aplicare si a timpului ,e actiune ,= aplicarea pro,uselor ,e ingrijire si tratament al parului in,icate ,upa pigmentare>,epigmentare C0)2%&%% 2. /4'%8/7%'%&/&., 2ro,use ,e calitate 0o, ,e aplicare si timp ,e actiune

pentru a evita ,egra,area parului in,icate in prospect

P107. 2. .-/'(/1., 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa selecteze pro,usele ,e calitate si in functie ,e scopul urmarit asa cum precizeaza criteriile ,e performanta a= si = si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa respecte mo,ul ,e aplicare si timpul ,e actiune al pro,uselor asa cum precizeaza criteriul ,e performanta c= si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa aplice pro,usele ,e ingrijire si ,e tratament al parului in,icate ,upe pigmentarea> ,epigmentarea parului asa cum precizeaza criteriul ,e performanta ,= si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


101

T%&'(' ()%&/&%%, N%-.'(' V/'0/1. 81.2%& C034.&.)&.,

!1.COAFAREA PARULUI 3 !,9

21.1 1n,uleaza parul folosin, ,iferite te)nici 21.2 Concepe coafura 21.3 .ealizeaza coafarea parului 21." .e,a prin coafura ,iferite teme

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


102

T%&'(' ()%&/&%%, C034.&.)&/,

!1.COAFAREA PARULUI !1.1 ONDULEAZA PARUL FOLOSIND DIFERITE TEHNICI

C1%&.1%% 2. 4.16013/)&/H a= e5ecutarea on,ularii prin montarea parului pe igu,iuri = realizarea melcilor si a on,ulelor ,irecte c= efectuarea ,e coafuri cu foenul si peria rotativa ,= e5ecutarea on,ulatiei permanente P107. 2. .-/'(/1., 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa e5ecute on,ularea prin montarea parului pe igu,iuri asa cum precizeaza criteriul ,e performanta a=. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa realizeze melcii si on,ulele ,irecte asa cum precizeaza criteriul ,e performanta =. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa efectueze coafuri cu foenul si cu peria rotativa asa cum precizeaza criteriul ,e performanta c=. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa e5ecute on,ularea permanenta a asa cum precizeaza criteriul ,e performanta ,=.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


103

T%&'(' ()%&/&%%, C034.&.)&/,

!1.COAFAREA PARULUI !1.! CONCEPE COAFURA

C1%&.1%% 2. 4.16013/)&/, a= a,aptarea coafurii la profilul clientei si la situatia in care va fi purtata = crearea coafurii in spiritul ten,intelor mo,ei c= armonizarea forma: culoare ,= intro,ucerea unor elemente ,e originalitate e= crearea unei ,iversitati ,e coafuri pornin, ,e la tunsori si culori asemanatoare C0)2%&%% 2. /4'%8/7%'%&/&., 6ituatia etc. 3orma

serviciu8 spectacol8 aniversare8 ,ineu oficial8 al mascat tunsoare si coafura

P107. 2. .-/'(/1., 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa a,apteze coafura la profilul clientei si la situatia in care va fi purtata asa cum precizeaza criteriul ,e performanta a= si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa creeze coafuri in spiritul ten,intelor mo,ei asa cum precizeaza criteriul ,e performanta =. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa creeze armonia forma: culoare si sa intro,uca elemente ,e originalitate asa cum precizeaza criteriile ,e performanta c= si ,= si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa creeze o ,iversitate ,e coafuri pornin, ,e la tunsori si culori asemanatoare asa cum precizeaza criteriul ,e performanta e=.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


104

T%&'(' ()%&/&%%, C034.&.)&/,

!1.COAFAREA PARULUI !1.3 REALIZEAZA COAFAREA PARULUI

C1%&.1%% 2. 4.16013/)&/, a= im inarea te)nicilor ,e on,ulare a parului pentru o tinerea coafurii = pieptanarea parului pentru o tinerea formei propuse c= amplasarea volumelor in functie ,e caracteristicile clientei ,= finisarea coafurii C0)2%&%% 2. /4'%8/7%'%&/&., Caracteristicile clientei

forma si imperfectiunile fetei si craniului8 formaa si lungimea gatului8 silueta8 inaltime

P107. 2. .-/'(/1., 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa im ine te)nicile ,e on,ularea parului pentru o tinerea coafurii asa cum precizeaza criteriul ,e performanta a=. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa pieptene parul8 sa amplaseze volumele in functie ,e caracteristicile clientei si sa finiseze coafura asa cum precizeaza criteriile ,e performanta =8 c= si ,= si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


105

T%&'(' ()%&/&%%, C034.&.)&/,

!1.COAFAREA PARULUI !1." REDA PRIN COAFURA DIFERITE TEME

C1%&.1%% 2. 4.16013/)&/, a= surprin,erea esentialului unei teme = intelegerea mesajului artistic al unei opere literare sau muzicale c= stilizarea temei pentru transpunerea in coafura si mac)iaj ,= e5primarea unei teme printr:o multitu,ine ,e forme pastran, unitatea tematica C0)2%&%% 2. /4'%8/7%'%&/&., +ema elemente ale naturii7 componente ale florei8 faunei8 anotimpurile8 apa8 focul8 fulgi ,e nea etc.E imaginea viitoruluiE a un,enta s.a. 1pere literare piesa ,e teatru8 poezie s.a. 1pere muzicale alet8 opera s.a. P107. 2. .-/'(/1., 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa surprin,a esentialul unei teme 8 sa inteleaga mesajul artistic al unei opere literare sau muzicale si sa stilizeze tema pentru transpunerea ei in coafura si mac)iaj asa cum precizeaza criteriile ,e performanta a=8 = si c= si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa e5prime o tema printr:o multitu,ine ,e forme pastan, unitatea tematica asa cum precizeaza criteriul ,e performanta ,=.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


106

T%&'(' ()%&/&%%, N%-.'(', V/'0/1. 81.2%&,

!!. MACHIA= 3 1,9

C034.&.)&., 22.1 Concepe mac)iajul potrivit profilului clientei 22.2 #plica te)nica ,e mac)iaj 22.3 Completeaza prin mac)iaj stilizarea unei teme

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


107

T%&'(' ()%&/&%%, C034.&.)&/,

!!. MACHIA= !!.1 CONCEPE MACHIA=UL POTRIVIT PROFILULUI CLIENTEI

C1%&.1%% 2. .-/'(/1., a= e5aminarea fetei = realizarea fisei ,e mac)iaj c= aplicarea notiunilor ,e culoare in armonizarea mac)iaj: culoarea oc)ilor:culoarea tenului: coafura: im racaminte: ijuterii ,= alegerea mac)iajului potrivit ocaziei e= corectarea imperfectiunilor fetei cu ajutorul far,urilor C0)2%&%% 2. /4'%8/7%'%&/&., E5aminare 1cazia P107. 2. .-/'(/1., 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa e5amineze fata si realizeze fisa ,e mac)iaj asa cum precizeaza criteriile ,e performanta a= si = si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa aplice notiunila ,e culoare in armonizarea mac)iaj: culoarea oc)ilor:culoarea tenului: coafura: im racaminte: ijuterii si sa aleaga mac)iajul potrivit ocaziei asa cum precizeaza criteriile ,e performanta c= si ,= si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa carecteze imperfectiunile fetei cu ajutorul far,urilor asa cum precizeaza criteriul ,e performanta e= si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate.

tipul ,e ten8 caracteristici morfologice8 imperfectiuni serviciu8 spectacol8 ,ineu oficial8 nunta etc.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


108

T%&'(' ()%&/&%%, C034.&.)&/,

!!. MACHIA= !!.! APLICA TEHNICA DE MACHIA=

C1%&.1%% 2. 4.16013/)&/, a= alegerea pro,uselor in functie ,e tipul ,e mac)iaj = pregatirea tenului pentru aplicarea pro,uselor ,e mac)iaj c= realizarea tipului ,e mac)iaj respectan, succesiunea etapelor C0)2%&%% 2. /4'%8/7%'%&/&., 2ro,use ,e mac)iaj +ip ,e mac)iaj 2regatirea tenului

fon, ,e ten8 pu,ra8 rujuri8 rimel etc. ,e zi8 ,e seara8 fantezie8 pentru scena ,emac)iere

P107. 2. .-/'(/1., 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa aleaga pro,usele ,e mac)iaj in functie ,e tipul ,e mac)iaj asa cum precizeaza criteriul ,e performanta a= si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate. 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa pregateasca tenul pentru aplicarea pro,uselor ,e mac)iaj si sa realizeze tipul ,e mac)iaj respectan, succesiunea etapelor asa cum precizeaza criteriile ,e performanta = si c= si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate.

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


109

T%&'(' ()%&/&%%, C034.&.)&/,

!!. MACHIA= !!.3 COMPLETEAZA PRIN MACHIA= STILIZAREA UNEI TEME

C1%&.1%% 2. 4.16013/)&/, a= conceperea unitara a re,arii temei prin coafura si mac)iaj = folosirea mo,urilor ,e stilizare a temei prin mac)iaj C0)2%&%% 2. /4'%8/7%'%&/&., 0o,uri ,e stilizare P107. 2. .-/'(/1., 2ro e practice prin care elevul ,emonstreaza ca este capa il sa coceapa unitar re,area unei teme prin coafura si mac)iaj si sa foloseasca mo,urile ,e stilizare a temei prin mac)iaj asa cum precizeaza criteriile ,e performanta a= si = si respectan, con,itiile ,e aplica ilitate.

prin forma8 prin culoare8 prin forma si culoare

Estetica i ngrijirea corpului omenesc Nivelul III Coafor stilist


110

S-ar putea să vă placă și