Sunteți pe pagina 1din 3

FIA DISCIPLINEI

*Dac disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz cte o fi pentru fiecare semestru
Facultatea Management Financiar
Bancar
Numrul total de ore (pe semestru)
din planul de nvmnt
(Ex. !" la # dac disciplina are curs de
$% sptmni x ! & curs pe sptmn'
#atedra (tiinte Economice
Domeniul fundamental
de tiin), art, cultur
*tiin)e economice !otal C"" S L P
Domeniul pentru studii
uni+ersitare de licen)
#onta,ilitate si informatica
de gestiune
!" !" - - -
Direc)ia de studii #onta,ilitate si informatica
de gestiune
** #-curs, (-seminar, .-acti+it)i de la,orator, /-proiect sau lucrri practice
Discipline
anterioare
0,ligatorii (condi)ionate' -
1ecomandate -
Estima)i timpul total (ore pe semestru) al acti+it)ilor de studiu indi+idual pretinse studentului
(completa)i cu zero acti+it)ile care nu sunt cerute'
$. Descifrarea i studiul noti)elor de curs $2 ". /regtire prezentri orale 3
!. (tudiu dup manual, suport de curs 4 5. /regtire examinare final $2
3. (tudiul ,i,liografiei minimale indicate $2 $2. #onsulta)ii !
%. Documentare suplimentar 6n ,i,liotec 4 $$. Documentare pe teren 2
4. 7cti+itate specific de pregtire
(EM8971 i:sau .7B017;01
!% $!. Documentare pe 89;E19E; $%
<. 1ealizare teme, referate, eseuri, traduceri
etc.
4 $3. 7lte acti+it)i======.. 2
>. /regtire lucrri control < $%. 7lte acti+it)i======.. 2
;0;7. ore studiu indi+idual (ore pe semestru'?5%
Competene generale
1. Competene instrumentale:
Capacitatea de analiz i sintez
Capacitatea de organizare
Cunotine generale de baz
Cunotine de baz necesare unei profesii
Stpnirea limbajului economic
Capacitatea de a soluiona probleme
Capacitatea de a lua decizii
Voina de a asigura promovarea i respectarea legalitii
2. Competene interpersonale:
Capacitatea de evaluare i autoevaluare
Capacitatea de a lucra n echip
Abiliti interpersonale
Abilitatea de negociere i elaborare de proiecte i contracte financiare
Denumirea disciplinei Evaluarea ntreprinderii
7nul de studiu 888 @8 (emestrul* 88 ;ipul de e+aluare final(E:A:#' E
#ategoria formati+ a disciplinei
DF-fundamental, D#-general, DS-de specialitate, DE-economic:managerial, D$-umanist D(
1egimul disciplinei (%&-o,ligatorie, %p-op)ional, F-facultati+' %& 9umrul de credite 4
;otal ore din planul de
6n+)mnt
!" ;otal ore studiu
indi+idual
5% ;otal ore pe
semestru
$!!
;itularul disciplinei Le't( univ( drd( Ale)andru *olo+a
Abilitatea de a colabora cu specialitie!perii din alte domenii
Abilitatea de a lucra ntr"un conte!t internaional
Capacitatea de a avea un comportament etic i de respectarea a regulilor deontologiei profesionale
3. Competene sistemice:
Capacitatea de a transpune n practic cunotinele dobndite
Abiliti de cercetare
Capacitatea de adaptare la noi situaii
Creativitate
#ntuiie
Capacitatea de a se adapta procesului decizional
Abilitatea de a lucra independent
Capacitatea de a concepe proiecte i de a le derula
$reocuparea pentru obinerea calitii
Voina de a reui
#ompeten)e
specifice
disciplinei
,( Cunoa-tere -i nele+ere
Bn)elegerea i aplicarea principiilor de e+aluare i creare de +aloare.
Bn)elegerea situa)iilor financiare i utilitatea informa)iei respecti+e 6n
e+aluarea 6ntreprinderiiC
Dez+oltarea teDnicilor de analiz i estimare utile 6n e+aluarea 6ntreprinderii
0,)inerea informa)iilor necesare pentru aplicarea corect a di+erselor a,ordri
i metode de e+aluare.
;emele de curs i
seminar $. /rincipiile e+aluriiC
!. 7,ordri 6n e+aluareC
3. 7naliza situa)iilor financiare 6n scopul e+aluriiC
%. Estimarea fluxurilor de numerar i pre+iziunea acestoraC
4. Estimarea costului capitaluluiC
<. Estimarea +alorii terminaleC
>. Modelele de e+aluare ,azate pe actualizarea di+idendelorC
". Modele de e+aluare ,azate pe actualizarea casD floE-ului disponi,il,
respecti+ casD floE-ului disponi,il al ac)ionarilorC
5. Multiplii profitului, multiplii +alorii conta,ile, multiplii cifrei de afaceri,
respecti+ alti multiplii specifici sectorului de acti+itate
$2. E+aluarea prin compara)ieC
$$. #azuri speciale in e+aluare.
Bi,liografia ,( *%L%#A. AL(. Finanele ntreprinderii. Suport de curs. 7cademia #omercial (atu Mare,
Fz intern, !224
/( *%L%#A. AL(. D%0%. I( Static. Noiuni introductive i aplicaii. Editura Dacia, #luG
9apoca, !22%
1( *0E2EAN$. P( Gestiunea financiar a ntreprinderii, Editura 7(E, #8EDD, Bucureti,
!222
3( CI%*AN$. A. H Analiza performanei ntreprinderii, Ed. 7(E, !22<
4( 5AN%LESC$. #6( Managementul financiar, Editura Economic, Bucureti, $55<
7( S!0%E. 0( Gestiunea financiar a ntreprinderii, Editura 7(E, #8EDD, Bucureti, !22$
8( S!AN. S( ('oord) !valuarea ntreprinderii, Ed. !, Editura 810A7., !22<
9.S!AN. S. H "oerene i corelaii n evaluarea ntreprinderii, Editura 810A7., !22$
.ista materialelor
didactice necesare
Curs%
.a sta,ilirea notei finale se iau 6n considerare /onderea 6n notare,
exprimat 6n I
(;otal ? $22I'
- rspunsurile la examen: coloc+iu (e+aluarea final' >2I
- rspunsurile finale la lucrrile practice de la,orator -
- testarea periodic prin lucrri de control -
- testarea continu pe parcursul semestrului
- acti+itatea de gen teme: referate: eseuri: traduceri: proiecte, etc. 32I
- alte acti+it)i (preciza)i'================.. -
&ucrarea scris const n'
intrebari grila i probleme
&ucrarea practic'
referat cu tema stabilita de titularul de
curs
#erin)e minime pentru nota 4
((au cum se acord nota 4'
#erin)e pentru nota $2
(sau cum se acord nota $2'
(ota ) se acord pentru studenii care au media ponderat a
celor dou evaluari mai mare dect )
(ota *+ se acord pentru o lucrare scris si un
proiect, corect realizate i pentru o activitate
deosebit la seminar
Data completriiJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ (emntura titularuluiJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ