Sunteți pe pagina 1din 5

COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE

DEPARTAMENTUL DE REALII INTERNAIONALE I INTEGRARE EUROPEAN

COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE FACULTATEA: DRIIE SPECIALIZAREA: POLITIC I ECONOMIE EUROPEAN FIA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Corporatiile transnationale si capitalismul global
Tipul de evaluare final **(Es/Ec) Numrul de credite Ob 119 Total ore pe semestru Es 7 175

Anul de studiu 2 1 Semestrul * Regimul disciplinei (Ob-obligatorie, As-asociat, Op-opional) Total ore din planul de Total ore 28+28 nvmnt studiu individual Titularul disciplinei Conf.univ.dr. Liviu Voinea

* Dac disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz cte o fi pentru fiecare semestru ** Es - evaluare sumativ, la sfritul semestrului, poate fi realizat prin examen scris (S), examen oral (O) sau examen scris i oral (SO)); Ec-evaluare continu pe parcursul semestrului. Munrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt (Ex. 28 la C dac disciplina are curs de 14 sptmni x 2 h curs pe sptmn) Total C** S L P S.I. 175 28 28 119

Facultatea

Relaii Internaionale i Integrare European

Catedra Domeniul Specializarea

Relaii Internaionale Relaii Internaionale i Studii Europene Politic i economie european

*C-curs, S- seminar, L- activiti de laborator, P- proiect sau lucrri practice, S.I. studiu individual Competene specifice (competene generale sunt menionate n fia specializrii) 1. Cunoatere i nelegere (cunoaterea i utilizarea adecavat a noiunilor specifice disciplinei) Pondere 70% Terminologia de specialitate, legata de corporatii si investitii straine Motivatii pentru investitii Relatia dintre firma-mama si filiale Teoriile prevalente despre relatia dintre stat si corporatii

COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


DEPARTAMENTUL DE REALII INTERNAIONALE I INTEGRARE EUROPEAN Explicare i interpretare (explicarea i interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum i a coninuturilor teoretice i practice ale disciplinei) Pondere 10% Impactul corporatiilor asupra statului gazda 2. Instrumental- aplicative (proiectarea, conducerea i evaluarea activitilor practice specifice: utilizarea unor metode, tehnici i instrumente de investigare i de aplicare) Pondere 10% Corporatiile transnationale in Romania: metode de cercetare si rezultate 4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive i responsabile fa de domeniul tiinific/centrat pe valori i relaii democratice/ promovarea unui sistem de valori culturale morale i civice / valorificarea optim i creativ a propriul potenial n activitile tiinifice / implicarea n dezvoltarea instituional i n promovarea inovaiilor tiinifice / angajarea n relaii de parteneriat cu alte persoane - instituii cu responsabilti similare / participarea la propria dezvoltare profesional). Pondere 10% Etica si responsabilitatea sociala corporatista 3.

La stabilirea notei finale se iau n considerare

- rspunsurile la examen/ colocviu (evaluarea final) - rspunsurile finale la lucrrile practice de laborator - testarea periodic prin lucrri de control - testarea continu pe parcursul semestrului 20% - activiti gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc 10% - alte activiti (precizai)................................................................... Descriei modalitatea practic de evaluare final, (Es/Ec) ( de exemplu : lucrare scris (descriptiv i/sau test gril i/sau probleme etc.), examinare oral cu bilete, colocviu individual ori n grup, proiect etc. ) Lucrare scrisa, text grila

Ponderea la notare, exprimat n % (Total = 100%) 70%

Cerine minime pentru nota 5 (sau cum se acord nota 5) Raspuns corect la 50% din intrebarile din grila de evaluare finala si Prezenta la cel putin 10% din orele din planul de invatamant

Cerine minime pentru nota 10 (sau cum se acord nota 10) Raspuns corect la 95% din grila de evaluare finala sau Raspuns corect la teste ad-hoc pe parcursul cursului Si Prezenta la cel putin 50% din orele din planul de invatamant

Bibliografie minimal indicat


Nr. crt. Lucrarea Liviu Voinea, Corporatiile transnationale si Editura Polirom Anul apariiei 2007 Paginaia 200 pg. Competene specifice realizate

COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


DEPARTAMENTUL DE REALII INTERNAIONALE I INTEGRARE EUROPEAN capitalismul global

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu zero activitile care nu sunt cerute) 1. Descifrarea i studiul notielor de curs 2. Studiul dup manual, suport de curs 3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4.Documentare suplimentar n bibliotec 5. Activitate specific de pregtire SEMINAR i/sau LABORATOR 6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 7. Pregtire lucrri de control 10 15 35 15 11. Documentare pe teren 15 0 0 12. Documentare pe INTERNET 13. Alte activiti................................... 14. Alte activiti.................................... 15 8. Pregtire prezentri orale 9. Pregtire examinare final 10. Tutoriat 0 0 12 2

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 119

Data completrii............................

Semntura titularului.......................

Fia disciplinei se va completa pentru fiecare nivel de studiu- licen, master, doctorat; Caseta privind competenele specifice va fi completat cu aspectele specifice disciplinei analizate ; casetele privind competenele specifice se vor completa pe baza recomandrilor generale menionate ntre paranteze ; V rugm s indicai, de asemenea i ponderea pe care o au cele patru categorii de competene specifice / abiliti n cadrul disciplinei respective ( ex. o disciplin introductiv, n anul I de studiu, va avea o pondere mai mare a competenelor / abilitilor de cunoatere i de nelegere n timp ce, o disciplin de laborator din anul al III -lea va accentua mai mult dimensiunea aplicativ; la finele procesului de prelucrare a fielor vor putea reiei cu claritate statutul fiecrei discipline n planul specializrii i ponderea acestora la nivelul Planului de nvmnt; compararea fielor disciplinelor ntre ele i a acestora cu Planul de nvmnt va permite identificarea aspectelor redundante ct i a eventualelor omisiuni n raport cu cerinele generale ale programului de studiu. .

COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


DEPARTAMENTUL DE REALII INTERNAIONALE I INTEGRARE EUROPEAN

COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE FACULTATEA: DRIIE SPECIALIZAREA: POLITIC I ECONOMIE EUROPEAN

P PR RO OG GR RA AM M
Titulatura cursului : Corporatiile transnationale si capitalismul global
Titular: conf.univ.dr. Liviu Voinea Numr credite 7 Numr de ore pe sptmn 2+2 Anul master 1 Semestrul 2

Condiii obligatorii de participare


Credite obinute la cursurile-laboratoarele: Nu Frecvena : Da (minimala) Alte condiii: Nu

Obiectivul general al cursului


Intelegerea modului de functionare a principalilor actori ai globalizarii corporatiile transnationale, si a modului de relationare dintre acestea si statele nationale.

Obiective
Intelegerea modului de internationalizare a firmei Intelegerea relatiei dintre firma-mama si filiale Analiza relatiei dintre corporatie si stat: definire si impact

Modalitatea de desfurare a activitilor de curs i de seminar


Dezvoltarea temelor din bibliografie, interactivitate

COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


DEPARTAMENTUL DE REALII INTERNAIONALE I INTEGRARE EUROPEAN

Evaluarea studenilor
Evaluare la sfarsit, test grila + evaluare pe parcurs

Tematic
Globalizarea si corporatiile transnationale Transnationalizarea firmei: motivatii si etape Axa centru-periferie si dilema global-local Structura competitiei intre corporatiile transnationale Corporatia si statul O dezvoltare a pardigmei eclectice Impactul corporatiilor transnationale asupra statului gazda Etica si responsabilitatea sociala corporatista

Bibliografie
Voinea, Liviu (2007), Corporatiile transnationale si capitalismul global, Ed. Polirom.

A An ne ex xa a s se em miin na ar r D Diis sc ciip plliin na a

S-ar putea să vă placă și