Sunteți pe pagina 1din 8

REPUBLICA MOLDOVA

REPUBLIC OF MOLDOVA

MINISTERUL EDUCAIEI

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL

THE MINISTRY OF EDUCATION

TIRASPOL STATE UNIVERSITY

SUPLIMENT LA DIPLOM
DIPLOMA SUPPLEMENT
valabil la prezentarea diplomei seria
valid with diploma seria

ALII nr. 000066159

numrul de nregistrare
511410973328
registration number
Acest Supliment la Diplom urmeaz modelul elaborat de
ctre
Comisia
European,
Consiliul
Europei
i
UNESCO/CEPES. Scopul Suplimentului este de a furniza
suficiente date personale despre deintor, precum i de a spori
gradul de transparen internaional, dar i recunoaterea
academic i profesional a calificrilor (diplome, grade,
certificate) corect. Suplimentul este orientat s furnizeze o
descriere a naturii, nivelului, contextului, coninutului i
statutului studiilor urmate i finalizate cu succes de ctre
deintorul acestuia. Suplimentul la Diplom nu va conine
comentarii i judeci de valoare, declaraii privind gradul de
echivalen cu alte Suplimente la Diplom sau sugestii privind
recunoaterea lui. Toate cele 8 compartimente vor fi
completate cu informaia corespunztoare. n cazul n care la
un compartiment nu se furnizeaz informaii, se va explica
motivul.

This Diploma Supplement model was developed by the


European
Commission,
Council
of
Europe
and
UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to
provide sufficient independent data about the holde, to
improve the international transparency and fair academic
and professional recognition of qualifications (diplomas,
degrees, certificates etc.). It is designed to provide a
description of the nature, level, context, content and status of
the studies that were pursued and successfully completed by
the individual named on the original qualification to which
this supplement is appended. It should be free from any value
judgements, equivalence statements or suggestions about
recognition. Information in all eight sections should be
provided. When information is not provided, an explanation
should give the reason why.

1. INFORMAII DESPRE TITULARUL DIPLOMEI


INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION
1.1 Nume
Family name(s)

Nicolaeva
1.3 Data naterii (ziua, luna, anul)
Date of birth (day, month, year)

14/03/1989

1.2 Prenume
Given name(s)

Diana
1.4 Anul nmatriculrii
Year of enrollment

2009

Pagina 1 din 8

2. INFORMAII PRIVIND CALIFICAREA


INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION
2.1 Denumirea calificrii i titlul conferit (n limba
romn)
Name of qualification and (if applicable) title
conferred (in original language)

Diplom de licen.
Liceniat n tiine ale naturii.
Diploma of Licentiate.
Licentiate in Natural Sciences.

2.2 Domeniul de studii


Qualification main field(s) of study

tiine ale naturii


Natural Sciences

2.3 Denumirea i statutul instituiei care acord diploma (n limba romn)


Name and status of awarding institution (in original language)
Universitatea de Stat din Tiraspol, acreditat n anul 2003 de ctre Colegiul Ministerului Educaiei al
Republicii Moldova.
Tiraspol State University, accredited in 2003 by the National Council for Academic Evaluation and
Accreditation of Educational Institutions of the Republic of Moldova.
2.4 Denumirea i statutul instituiei (dac difer de 2.3) care administreaz studiile (n limba romn)
Name and status of institution (if different from 2.3) administering studies (in original language)
Aceeai universitate / The same as in 2.3
2.5 Limba (limbile) de studiu / examinare
Language(s) of instruction / examination

Romn
Romanian
3. INFORMAII PRIVIND NIVELUL DE CALIFICARE
INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION
3.1 Nivelul calificrii
Level of qualification

Studii universitare de licen.


Higher education of Licentiate (Equivalent to bachelor).
3.2 Durata oficial a programului de studiu
Official length of programme
3 ani. Anul I - 30 sptmni, anul II - 30 sptmni, anul III - 30 sptmni cu un numr mediu de
30 ore pe sptmn, inclusiv ore opionale (prelegeri, seminare, lucrri de laborator) de contact direct
cu profesorul. n total s-au realizat 2700 ore de activiti n auditoriu i 2700 ore de lucru individual.
Durata stagiilor de practic a constituit 540 ore, inclusiv durata proiectrii de licen 2 sptmni.
3 years. 1st - year 30 weeks, 2nd 30, 3rd 30. An average number of contact teaching hours (lectures,
seminars, laboratory work) per week is 30 including hours for optional course. In total there were
implemented 2700 hours of direct teaching and 2700 hours of individual work. The total length of
practical training is 540 of hours, the duration of the thesis preparing is 2 weeks.
3.3 Criterii de admitere
Admittance requirements
Admis n anul 2009 prin concurs n baza Diplomei de bacalaureat (conform cerinelor stabilite de
ctre Ministerul Educaiei i Tineretului al Republicii Moldova).
Admitted in 2009 on the basis of the Diploma of Baccalaureate (in accordance with general requirement
established by the Ministry of Education and Youth of Republic of Moldova).

Pagina 2 din 8

4. INFORMAII PRIVIND PROGRAMUL DE STUDII I REZULTATELE OBINUTE


INFORMATION ON THE CONTENTS AND OBTAINED RESULTS
4.1 Forma de nvmnt
Mode of study

nvmnt cu frecven la zi
Full time section
4.2 Cerinele, obiectivele i finalitile programului de studii1
Programme requirements, objectives and outputs
Realizarea integral a planului de nvmnt.
Acest plan prevede disciplinile de instruire cu
formele respective de activitate didactic
(prelegeri, seminarii/lucrri practice, lucrri de
laborator cu numrul corespunztor de ore,
proiecte i lucrri de an, lucrri grafice i de
calcul), stagiile de practic, formele de
verificare a cunotinelor teoretice i a
deprinderilor practice, examenul de licen,
care include probe teoretice, una la o disciplin
fundamental (de profil) i la disciplinele de
specialitate
(specializare),
susinerea
proiectului de licen. Examenele, inclusiv
examenul de licen i colocviile difereniate
sau promovat cel puin cu nota 5 conform
sistemului de notare n Republica Moldova
cuprins ntre 1 i 10 puncte. Programul de
studii s-a bazat pe obiectivele i cerinele
standardului educaional al specialistului la
profilul Biologie, specializarea Biologie.

Accomplishment in the full measure of the study


programme. The programme envisages the
following: courses with different forms of didactic
activity (lectures, seminars, practical works,
laboratory works with the required number of
hours, annual thesis, individual works), practical
training, forms of evaluation of theoretical
knowledge, and practical skills, final examination
which
includes
major
speciality
exam,
specialisation exams and defence of a final thesis.
All exams including the final one were passed with
at least passing mark 5, out of the grading scale
of the Republic of Moldova from 1 to 10 grades.
The study programme was based on the objectives
and requirements of the professional standard for
the speciality Biology and specialisation
Biology.

4.3 Detalii privind programul de studii (ex.: module sau uniti de studii) i asupra
calificativelor/notelor/creditelor obinute
Programme details: (e.g. modules or units studied), and the individual grades/marks/credits obtained:
Gradarea ECTS indic performana studentului n cadrul grupei: A-10%; B-25%; C-30%; D-25%, E-10%
The ECTS Grade is a relative grading indicating the learners performance within the cohorty: A top10%; B next 25%; C next 30%; D next 25%; E next
10%

Numrul
de ore
Number of
hours
Anul 1 de studii / 1-st study-year

Denumirea disciplinei
Name of the discipline
Zoologia nevertebratelor I
Zoology of invertebrates I
Morfologia plantelor I
Plant morphology I
Citologia
Cytology
Histoembriologia
Histoembriology
Limba modern I
Modern language I
Tehnici de comunicare
Communication Psychology
Educaia fizic I
Physical Education I
Matematica
Mathematic
Limba modern II
Modern language II
Zoologia nevertebratelor II
Zoology of invertebrates II
1

60
180
150
120
60
60
60
150
60
180

Nota
Mark
8(opt)
8(eight)
7(apte)
7(seven)
5(cinci)
5(five)
6 (ase)
6 (six)
8(opt)
8(eight)
7(apte)
7(seven)
Admis
Admitted
7(apte)
7(seven)
8(opt)
8(eight)
8(opt)
8(eight)

Nota
ECTS
Mark
ECTS2

Nr. de
credite
ECTS
grade3

Dac informaia este accesibil pe site-ul Universitii se indic adresa

Pentru instituiile care implementeaz sistemul de credite / For those HEIs, which implement ECTS
3
Ibidem

Pagina 3 din 8

Morfologia plantelor II
Plant morphology II
Microbiologia
Microbiology
Bazele chimiei
The Bases of Chemistry
Culturologia
Culturology
CCultura informaional
Informational Culture
Educaia fizic II
Physical Education II

Media de promovare a anului de


studii*
Average Mark for each study-year

180
120
120
150
90
60

7,29 (seven,29)
Anul 2 de studii / 2-nd study-year
180
180
150
60
90
90
150
180
180
120
120
120
180

8(opt)
8(eight)
8(opt)
8(eight)
8(opt)
8(eight)
8(opt)
8(eight)
8(opt)
8(eight))
9 (nou)
9 (nine)
5(cinci)
5(five)
9 (nou)
9 (nine)
8(opt)
8(eight)
8(opt)
8(eight)
8(opt)
8(eight)
8(opt)
8(eight)
7(sapte)
7(sapte)

7, 85(apte, 85)
7, 85 (seven, 85)
Anul 3 de studii / 3-rd study-year

Fiziologia uman I
Human Physiology I
Ecologia
Ecology
Biogeografia
Biogeography
Hidrobiologia
Hydrobiology
Anatomia i fiziologia sistemului nervos
Anatomy and Physiology of the Nervous System
Evoluionismul
Evolutionism
Etica profesional
Professional ethics
Fiziologia uman II
Human Physiology II
Psihofiziologia
Psihophiziology
Fiziologia vegetal
Plant Physiology
Vegetaia Moldovei
Vegetation of Moldova

Media de promovare a
anului de studii*
Average Mark for each study-year

7,29 (apte, 29)

Zoologia vertebratelor I
Zoology of vertebrates I
Sistematica plantelor I
Plant Taxonomy I
Anatomia I
Anatomy I
Integrarea economic european
European Economical Integration
Civilizaia european
European civilisation
Fauna Moldovei
Fauna of Moldova
Genetica
Genetic
Zoologia vertebratelor II
Zoology of vertebrates II
Sistematica plantelor II
Plant Taxonomy II
Anatomia II
Anatomy II
Bazele biologice ale agriculturi
Biological Bases of Agriculture
Etologia ecologic
Ecological Ethology
tiine filosofice
Philosophical Sciences

Media de promovare a anului de


studii*
Average Mark for each study-year

6 (ase)
6 (six)
8(opt)
8(eight)
8(opt)
8(eight)
7(apte)
7(seven)
9 (nou)
9 (nine)
Admis
Admitted

180
180
120
90
120
150
60
60
60
150
60

6(ase)
6(six)
7 (apte)
7 (seven)
7 (apte)
7 (seven)
9 (nou)
9 (nine)
6(ase)
6(six)
5(cinci)
(five)
7 (apte)
7 (seven)
8(opt)
8(eight)
8(opt)
8(eight)
8(opt)
8(eight)
7 (apte)
7 (seven)

7,09(apte, 09)
7,09(seven, 09)

Media general pe anii de studii*


Average mark for all years of study

7,41(apte,41)
7,41(seven,41)
Este a 5-a din 16 absolveni ai specializrii Biologie.
Is the 5-th out of 16 graduates of the Biology specialisation.
Pagina 4 din 8

Stagii de practic
Practical training

Practica

Practical training
Practica de licen / Licentiate training
Practica de producie / Production training
Practica de specialitate /
Teza de licen cu tema
Final thesis (to indicate theme)

cu nota
with the mark
Media examenului de licen*
Average mark for the final
examination
Media general de licen*

Average general mark

Numrul Semestrul
Nr. de
de ore Semester
credite
Number
ECTS grade4
of hours
60
6
2
360
6
12
120
2, 4
4

Nota
Mark
-

Specificl unor indici clinici i de laborator n diverse


tipuri de pneumonii i bronite

8,00 (opt / eight,00)


7,50 (apte, 50/ seven, 50)
7,56 (apte, 56/seven,56)

Din 76 de absolveni ai facultii, 46 au media general de licen cuprins ntre 10 i 8; 30

- ntre 8 i

6; 0 - ntre 6 i 5.
Out of 76 of graduate
of the faculty 46 have an
avera
e general mark within gr
des 10 and 8; 30 - within 8 and 6; 0 - within 6 and 5.
4.4

Sistemul de notare, i, dac sunt disponibile, informaii privind distribuia statistic a notelor
Grading scheme and, if available, grade distribution guidance
Sistemul de notare n Republica Moldova este
cuprins ntre 1 i 10 puncte. 5 este nota minim de
promovare. Corelarea dintre sistemul naional de
notare i sistemul ECTS, vezi site-ul Ministerului
Educaiei www.edu.md

Grading scale from 1 to 10, the highest


grade being 10. The minimal grade for being
pased is 5. The correlation between national
grading scheme and the ECTS system, see at
the W-syte of the Ministry of Education
www.edu.md

4.5 Clasificarea general a diplomei conferite (nu exist gradri la nivel naional)
Overall classification of the qualification (there is no classification at the national level)
Diplom de licen
Diploma of licence

5. INFORMAII PRIVIND DREPTURILE CONFERITE DE CALIFICARE


INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION
5.1 Acces la continuarea studiilor
Access to further study

Titularul diplomei are acces la studii de masterat i de doctorat.


The holder of the diploma has access to master and doctoral studies.
4

Pagina 5 din 8

5.2

Statutul professional (dac este cazul)


Professional status (if applyable)
Titularul poate ndeplini funcii de biolog.
The holder of the qualification can execute the following functions : research worker in biology.

6. INFORMAII SUPLIMENTARE
ADDITIONAL INFORMATION
6.1 Informaii suplimentare
Additional information
Nu sunt.
There is no additional information.
6.2

Alte surse de informare


Further information sources

Site-ul Ministerului Educaiei www.edu.md


W-syte of the Ministry of Education www.edu.md

7. LEGALITATEA SUPLIMENTULUI
CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT
7.1 Data
Date

7.2 Semntura
Signature

07/07/2015
7.3 Funcia semnatarului
Capacity

7.4 tampila sau sigiliul oficial


Official stamp or seal

Rector

Pagina 6 din 8

8. INFORMAII PRIVIND SISTEMUL NAIONAL AL NVMNTULUI SUPERIOR


INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM

Sistemul de nvmnt din Republica Moldova


Education System in the Republic of Moldova

Vrsta/clasa
Age/Grades

Postdoctorat
Post-doctorate

6
25

Doctorat
Doctorate

22
21
20
19

****Ciclul II
Masterat 1-2 ani
Second cycle Master 1-2 years

****

________________________
Ciclul I Licen 3-4 ani
First cycle Licentiate
3-4 years

****

18
17 XII

Liceu 3 ani

16 XI

coal de
3 meserii
1 an

Trade School
1 year

coal
profesional
3 ani
Professional
School 3 years

****
3

Lyceum 3 years

15 X

Colegii
2-5 ani
College
2-5 years

NVMNT OBLIGATORIU
COMPULSORY EDUCATION

23

nvmnt superior
Higher Education

24

coal medie de cultur


general 2 ani
General Secondary
School 2 years

****

14 IX 2
Gimnaziu
5 ani

13 VIII
12 VII

Gymnasium
5 years

11 VI
10 V
9 VI
8 III

coala primar
4 ani

7 II

Primary school
4 years

6I
5
4

Pregtirea obligatorie pentru coal / One-year compalsory pre-school training

Educaie precolar
Kindergarten

i
****

- Nivelul ISCED;
ISCED level;

- bacalaureat;
bacalaureat exam;

- ieire pe piaa muncii;


exit to labour market;

- admitere n baz de concurs;


competition based enrolment;

Note:
durata studiilor la masterat constituie 1-2 ani;
durata studiilor la doctorat constituie 3-4 ani;
durata studiilor la postdoctorat este de pn la 2
ani;
coala de meserii are ieire doar pe piaa muncii;
examenele de trecere se susin dup fiecare nivel,
cu excepia educaiei precolare i a pregtirii
obligatorii pentru coal;
educaia ntre 3 i 18 ani este nsoit de educaia
special i facultativ (extracolar).

Explanatory notes:
master studies last for 1-2 years;
doctorate studies last for 3-4 years;
post-doctorate studies last up to 2 years;
the trade school has exit to the labour market only;
leaving examinations are to be passed after each level of
education, excluding the kindergarten and compulsory
one-year pre-school preparation
the education from 3 to 18 years old is accompanied by
special education and by complementary education.

Pagina 7 din 8

Descrierea sistemului de nvmnt superior din Moldova


Description of the higher education system of the Republic of Moldova
Informaii generale privind nvmntul superior

Overview of Higher Education in Republic of Moldova

nvmntul superior din Republica Moldova este organizat n universiti,


academii i institute. nvmntul superior se realizeaz n instituii de stat i
private.

Higher education programs are delivered through several types of


higher education institutions: universities, institutes and academies. Higher
education in the Republic of Moldova is provided by both state and private
higher education institutions.
The Higher Education degree structure in Republic of Moldova,
excepting medical and pharmaceutical programs is based on two-cycles
system: I-st cycle (Bachelor) Licena degree studies, II-nd cycle Master
degree studies.
Each degree program in Higher Education corresponds to a certain
number of transferable credits ECTS: the length of (Bachelor) Licenta degree
studies is 3-4 years and corresponds to 60 credits for one year of study; the
length of Master degree studies is 1-2 years and corresponds to 60-90-120
credits of studies.
The admission to higher education is contest-based, organised
according to the general requirements established by the Ministry of
Education and Youth. The admission to I-st cycle university studies is based
on the following types of secondary school leaving certificates: Atestat de
Studii Medii de Cultur General, Diplom de Bacalaureat, Diploma de
studii superioare de scurt durat (colegii), Diploma de studii medii de
specialitate (colegii). The admission to II-nd cycle university studies is based
on Diploma de licena (or equivalent).
For the students admitted on the basis of Atestat de Studii Medii
de Cultur General, universities are organizing one year of studies which is
not credit quantified and is meant to complete the undergraduate studies .
An academic year begins on the 1 of September and lasts up to 42
weeks. It is divided into two equal semesters and includes two periods of
exams and practical trainings (internships).
A student can simultaneously study two specialities
(specializations).
Licena university studies are offered full-time and part-time.
Master university studies are offered usually full-time. Part-time degree
programs require one additional year of study. Specialties that are excluded
for part-time studies are the following: medicine, pharmaceutics, veterinary
medicine, psychology, arts, architecture, modern and classic languages.
Licena university studies finalize with a Licena exam that
comprises one test on the field of study topic, one test on speciality subjects
and a Licena thesis/project. Medical higher education is finalizing with a
final examination and awarding of the diploma of specialist, Diploma of
License is awarded after the cycle of rezideniat.
Diploma of licentiate (Diplom de Licen) is awarded to those
graduates who have promoted the two tests of the final Licena exam and
defended the final Licena thesis. The graduates are awarded the title of
Licentiate in a specific field of study. The graduates that have not passed the
final Licena Examine have the right to demand a certificate.
Master university studies finalize with the sustenance of Master
Thesis. Graduates which have successfully defended Master Thesis are
awarded the Title of Master in the field of study and the specialization chosen
and are conferred a Master Diploma. (www.edu.md)

nvmntul superior, cu excepia nvmntului medical i farmaceutic, se


realizeaz n dou cicluri: ciclul I - studii superioare de licen; ciclul II - studii
superioare de masterat. Studiile superioare corespund unui anumit numr de
credite de studiu transferabile ECTS: durata studiilor superioare de licen este
de 3-4 ani i corespunde unui numr de 60 de credite pentru un an de studiu;
durata studiilor superioare de masterat este de 1-2 ani i corespunde unui numr
de 60-90-120 de credite de studiu.
Admiterea n nvmntul superior se realizeaz prin concurs, dup criterii
generale stabilite de Ministerul Educaiei i Tineretului, respectiv, la ciclul I n
baza atestatului de studii medii de cultur general, diplomei de bacalaureat,
diplomei de studii medii de specialitate (colegiu), iar la ciclul II - n baza
diplomei de licen (sau echivalent).
Pentru studenii admii n baza atestatului de studii medii de cultur general
se organizeaz un an de completare a studiilor, care nu se cuantific n
credite.
Anul de studii n nvmntul superior ncepe la 1 septembrie i are o durat de
pn la 42 de sptmni, repartizate n dou semestre relativ egale, care include
dou sesiuni de examene i stagiile de practic.
Studenii instituiilor de nvmnt superior pot urma concomitent dou
specialiti (specializri).
Studiile superioare de licen se organizeaz prin nvmnt de zi i nvmnt
cu frecven redus. Studiile superioare de masterat se efectueaz, de regul,
prin nvmnt de zi. Durata studiilor n nvmntul cu frecven redus este
mai mare cu un an fa de nvmntul de zi. Nu se ofer studii cu frecven
redus la urmtoarele specialiti: medicin, farmacie, medicin veterinar,
psihologie, arte, arhitectur, limbi moderne i clasice.
Studiile superioare de licen se finalizeaz cu susinerea examenului de licen
care include o prob de profil, o prob de specialitate i un proiect/teza de
licen. nvmntul superior medical se ncheie cu susinerea examenului de
absolvire i cu eliberarea diplomei de specialist. Diploma de licen se
elibereaz dup absolvirea ciclului de rezideniat.
Absolvenilor care au promovat cele dou probe ale examenului de licen i au
susinut teza de licen li se acord titlul de liceniat n domeniul general de
studiu urmat i li se elibereaz diploma de licen. Absolvenii care nu au
promovat examenul de licen primesc, la solicitare, o adeverin.
Studiile superioare de masterat se finalizeaz cu susinerea tezei de master.
Absolvenilor care au susinut teza de master li se acord titlul de master n
profilul i la specializarea urmat i li se elibereaz diplom de master.
(www.edu.md)
nvmntul postuniversitar
n Republica Moldova nvmntul postuniversitar se realizeaz prin doctorat,
postdoctorat, rezideniat, secundariat, cursuri de specializare i perfecionare. n
nvmntul medical pregtirea postuniversitar prin rezideniat este obligatorie.
Doctoratul se realizeaz prin activitate de cercetare tiinific, activitate
profesional i creativ cu durat de 3 ani la cursurile de zi i de 4 ani la
cursurile cu frecven redus. Criteriile de admitere, organizarea i desfurarea
doctoratului sunt stabilite prin hotrre de Guvern. Doctoratul se ncheie cu
susinerea public a unei teze n faa unui consiliu tiinific specializat, acreditat
n acest scop, i prin conferirea titlului tiinific de doctor (n domeniul tiinific
respectiv).
Persoanele deintoare a titlului de doctor n tiine pot urma studiile
postdoctorale. Pentru obinerea titlului de doctor habilitat este necesar de a
elabora i susine teza de doctor habilitat, ce include o contribuie inovativ ntrun anumit domeniu de cercetare.
(www.edu.md)

Post-university education
Nowadays, in the Republic of Moldova there are the following forms of
postgraduate education: doctoral and post-doctoral studies, resident ship,
secundariat-ship specialization and qualification improvement trainings. In
medical degree formation the resident ship is mandatory.
Doctoral study is a level of education, carried out mainly by means of
comprehensive scientific research, professional activity and creative work
with a length of 3 years for full-time studies and 4 years for part-time form of
studies. Admission requirements, the organisational regulations are
established by the Government resolution. Doctoral studies finalise by the
public presentation of an original research thesis in front of an accredited
specialised scientific Council.
The holder of a doctoral diploma is granted the Ph.D. title in
the respective field of science or arts.
The holders of doctor degree diploma can apply for post-doctoral studies. The
degree requires public defense of a doctoral thesis presenting an original
contribution in a particular field of science (Teza de Doctor Habilitat). Postdoctoral studies finalise with by the conferring of the second scientific degree
- Doctor Habilitat.
(www.edu.md)

Pagina 8 din 8