Sunteți pe pagina 1din 7

COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE

DEPARTAMENTUL DE REALII INTERNAIONALE I INTEGRARE EUROPEAN

COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE FACULTATEA: DEPARTAMENTUL DE RELAII INTERNAIONALE I INTEGRARE EUROPEAN SPECIALIZAREA: EVALUAREA POLITICILOR I PROGRAMELOR PUBLICE EUROPENE FIA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei Evaluarea proiectelor. Managementul fondurilor europene
Ob 133 Tipul de evaluare final **(Es/Ec) Numrul de credite: Total ore pe semestru: S+O 7 175

Anul de studiu I Semestrul* I Regimul disciplinei (Ob-obligatorie, As-asociat, Op-opional) Total ore din planul de 42 Total ore nvmnt studiu individual Titularul disciplinei Conf.univ.dr. Rzvan

Cotovelea

* Dac disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz cte o fi pentru fiecare semestru ** Es - evaluare sumativ, la sfritul semestrului, poate fi realizat prin examen scris (S), examen oral (O) sau examen scris i oral (SO)); Ec-evaluare continu pe parcursul semestrului. Facultatea Catedra Domeniul Specializare a DEPARTAMENTUL DE RELAII INTERNAIONALE I INTEGRARE EUROPEAN RELAII INTERNAIONALE RELAII INTERNAIONALE I STUDII EUROPENE ECONOMIE SOCIAL Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt (Ex. 28 la C dac disciplina are curs de 14 sptmni x 2 h curs pe sptmn) Total C** S L P S.I. 175 42 119

*C-curs, S- seminar, L- activiti de laborator, P- proiect sau lucrri practice, S.I. studiu individual Competene specifice (competene generale sunt menionate n fia specializrii) 1. Cunoatere i nelegere (cunoaterea i utilizarea adecvat a noiunilor specifice disciplinei ) Cunoaterea principiilor de programare a politicilor i programelor finanate de UE; Cunoaterea cadrului instituional, legislativ i procedural la nivel comunitar i naional pentru gestionarea programelor i proiectelor finanate de UE; Cunoaterea conceptelor specifice managementului proiectelor;

COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


DEPARTAMENTUL DE REALII INTERNAIONALE I INTEGRARE EUROPEAN 2. Explicare i interpretare (explicarea i interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum i a coninuturilor teoretice i practice ale disciplinei) Utilizarea conceptelor, enunurilor teoretice i aplicative n formularea, implementarea i evaluarea diverselor tipuri de proiecte; 3. Instrumental - aplicative (proiectarea, conducerea i evaluarea activitilor practice specifice: utilizarea unor metode, tehnici i instrumente de investigare i de aplicare) Se vor pune n practica conceptele de programare, monitorizare i evaluare a programelor i proiectelor finanate din fonduri comunitare pe baza conceptelor i teoriilor dezvoltate n cadrul pregtirii teoretice. Se vor simula aciuni de pregtire a unor programe i proiecte pe diferite sectoare economice pe baza unor parametrii macro economici identificai. 4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive i responsabile fa de domeniul tiinific/centrat pe valori i relaii democratice/ promovarea unui sistem de valori culturale morale i civice / valorificarea optim i creativ a propriul potenial n activitile tiinifice / implicarea n dezvoltarea instituional i n promovarea inovaiilor tiinifice / angajarea n relaii de parteneriat cu alte persoane - instituii cu responsabiliti similare / participarea la propria dezvoltare profesional). Cursul va dezvolta capacitatea de nelegere teoretica i practica a filosofiei de formulare a politicilor UE, modul de programare financiara i de gestionare a programelor comunitare; De asemenea, dimensiunea practica va fi materializata prin realizarea de proiecte concrete pe diferite domenii/sectoare economice. nelegerea dimensiunii instituionale va fi un alt element de baza al cursului , precum i modalitatea de cooperare instituional intre instituiile naionale i cele comunitare pentru implementarea politicilor i programelor finanate de UE.

La stabilirea notei finale se iau n considerare

Ponderea la notare, exprimat n % (Total = 100%) - rspunsurile la examen/ colocviu (evaluarea final) 80 % (60%+20%) - rspunsurile finale la lucrrile practice de laborator - testarea periodic prin lucrri de control - testarea continu pe parcursul semestrului - activiti gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc 20 % - alte activiti (precizai)................................................................... Descriei modalitatea practic de evaluare final, (Es/Ec) ( de exemplu : lucrare scris (descriptiv i/sau test gril i/sau probleme etc.), examinare oral cu bilete, colocviu individual ori n grup, proiect etc. ) Evaluarea va consta n realizarea unui proiect (pondere de 20%) dintr-un domeniu/sector economic pe care-l va alege fiecare cursant (de exemplu: sectorul mediu, IMM-uri, social, etc) . Examenul va fi compus din: Lucrare scrisa descriptiva (pondere de 60%). Examinare orala cu bilete (pondere de 20%). Cerine minime pentru nota 5 (sau cum se acord nota 5) Realizarea proiectului n sensul respectrii principiilor enunate n teoria ciclului de viata al proiectelor. Realizarea la nivel minim a lucrrii scrise i rspunderea corecta a unui subiect din examinarea orala. Cerine minime pentru nota 10 (sau cum se acord nota 10) Realizarea proiectului n sensul respectrii principiilor enunate n teoria ciclului de viata al proiectelor. Realizarea optima a lucrrii scrise i rspunderea corecta la examinarea orala.

Nr. crt.

Lucrarea

Bibliografie minimal indicat Editura Anul apariiei Paginaia

Competene specifice realizate

COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


DEPARTAMENTUL DE REALII INTERNAIONALE I INTEGRARE EUROPEAN 1. Regulamentele Europene privind gestionarea Fondurilor Structurale. Regulamentele Europene privind gestionarea Politicii Agricole Comune i Pescuit. Analiza Economica i financiara n dezvoltarea proiectelor Metode i concepte de evaluare a politicilor i programelor UE Analize, studii i cursuri privind politica de coeziune economica i sociala 2007 i 2008 Aprofundarea cunoaterii cadrului general instituional i procedural de gestionare a Fondurilor Europene. Aprofundarea cunoaterii cadrului general instituional i procedural de gestionare a Fondurilor Europene. Aprofundarea cunoaterii cadrului de formulare i implementare a proiectelor. Cunoaterea teoriei Ciclului de Viata al Proiectelor. Cunoaterea metodelor i teoriei privind evaluarea programelor i proiectelor la nivelul comunitar. Cunoaterea metodelor i teoriei privind finanarea i implementarea programelor i proiectelor la nivelul naional cu fonduri comunitare.

2.

2008

3.

Comisia Europeana

1997, revizuita n 2005

4.

Comisia Europeana Comisia Europeana Parlamentul European

2007

5.

2007,2008

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu zero activitile care nu sunt cerute) 1. Descifrarea i studiul notielor de curs 2. Studiul dup manual, suport de curs 3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4.Documentare suplimentar n bibliotec 5. Activitate specific de pregtire SEMINAR i/sau LABORATOR 6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri, etc. 7. Pregtire lucrri de control 7 14 28 10. Tutoriat 0 11. Documentare pe teren 28 0 22 12. Documentare pe INTERNET 13. Alte activiti................................... 14. Alte activiti.................................... 12 0 0 2 8. Pregtire prezentri orale 9. Pregtire examinare final 10 10 0

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 133

Data completrii.......................

Semntura titularului.......................

Fia disciplinei se va completa pentru fiecare nivel de studiu- licen, master, doctorat;

COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


DEPARTAMENTUL DE REALII INTERNAIONALE I INTEGRARE EUROPEAN Caseta privind competenele specifice va fi completat cu aspectele specifice disciplinei analizate ; casetele privind competenele specifice se vor completa pe baza recomandrilor generale menionate ntre paranteze; V rugm s indicai, de asemenea i ponderea pe care o au cele patru categorii de competene specifice / abiliti n cadrul disciplinei respective (ex. o disciplin introductiv, n anul I de studiu, va avea o pondere mai mare a competenelor / abilitilor de cunoatere i de nelegere n timp ce, o disciplin de laborator din anul al III-lea va accentua mai mult dimensiunea aplicativ); la finele procesului de prelucrare a fielor vor putea reiei cu claritate statutul fiecrei discipline n planul specializrii i ponderea acestora la nivelul Planului de nvmnt; compararea fielor disciplinelor ntre ele i a acestora cu Planul de nvmnt va permite identificarea aspectelor redundante ct i a eventualelor omisiuni n raport cu cerinele generale ale programului de studiu.

COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


DEPARTAMENTUL DE REALII INTERNAIONALE I INTEGRARE EUROPEAN

COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE FACULTATEA: DEPARTAMENTUL DE RELAII INTERNAIONALE I INTEGRARE EUROPEAN SPECIALIZAREA: EVALUAREA POLITICILOR I PROGRAMELOR PUBLICE EUROPENE

PROGRAM
Titulatura cursului: Titular: Detalii despre disciplin: Condiii obligatorii de participare: Obiectivul general al cursului: Obiective specifice: Evaluarea proiectelor. Managementul fondurilor europene Conf. univ. dr. Rzvan Cotovelea Numr credite 7 Numr ore pe sptmn 3s Anul n care se pred disciplina I Semestrul n care se pred disciplina I Credite obinute la cursurile-laboratoarele Frecvena Alte condiii Prezentarea principiilor i regulilor de finanare a programelor i proiectelor finanate de UE prin diferitele politici comunitare. familiarizarea studenilor cu problematica actual a programelor i proiectelor finanate de UE, cu un accent deosebit pe explicarea elementelor de baza a managementului: obiective, resurse i rezultate; prezentarea fazelor ciclului de via al proiectului i a responsabilitilor manageriale asociate fiecrei faze; nelegerea cadrului instituional naional de gestionare a Instrumentelor Structurale i prezentarea evoluiei asistenei financiare nerambursabile oferite Romniei de UE prin fondurile structurale; precum i a modului de programare, monitorizare i implementare la nivel naional; asimilarea cunotinelor necesare elaborrii i implementrii de proiect n diverse domenii de activitate; asimilarea cunotinelor necesare interpretrii i evalurii critice a procedeului de elaborare a unui proiect, ct i a modului de gestionare a fondurilor europene nerambursabile n Romnia. Cursurile i seminariile aferente se vor desfura astfel nct s mbine informaiile teoretice, legislative i procedurale cu elementele practice necesare pentru a facilita nelegerea problematicii managementului de program i proiect, precum i

Modalitatea de desfurare a activitilor de curs i de seminar:

COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


DEPARTAMENTUL DE REALII INTERNAIONALE I INTEGRARE EUROPEAN

Evaluarea studenilor: Tematic (structura cursului):

a principiilor alocrii i gestionrii fondurilor europene nerambursabile n Romnia. n acest scop, pe baza bibliografiei menionate la nceputul cursului, studenilor li se va oferi posibilitatea, att n cadrul orelor de curs ct i a celor de seminar, s interpreteze i s dezbat aspectele legate de managementul ciclului proiectului dar i n ceea ce privete evoluia asistenei financiare nerambursabile de care a beneficiat Romnia pn n prezent, dar i de cadrul instituional stabilit pentru gestionarea Instrumentelor Structurale. Examen scris i oral. Prezentare de proiect. Partea I: Managementul fondurilor comunitare 1. Prezentarea modalitilor de formulare a politicilor UE, cu accent deosebit pe Politica de Coeziune Economica i Sociala, Politica de Mediu i Transporturi i Politica Agricola Comuna. 2. Principiile de programare a politicilor i a fondurilor europene i corelarea lor pe politicile prezentate mai sus. 3. Prezentarea principalelor sisteme de monitorizare i implementare a politicilor i programelor finanate prin fonduri europene. 4. Formularea scopului, obiectivelor generale i specifice ale politicilor, programelor i proiectelor. Definirea mijloacelor i activitilor pentru atingerea obiectivelor specifice - studii de caz. 5. Prezentarea elementelor de baz ale managementului de program i de proiect. Prezentarea anticipat a rezultatelor vizate - studii de caz. 6. Matricea logic a unui proiect i formularea rezumatului studii de caz. 7. Evaluarea programelor i proiectelor - studii de caz. Partea II: Management de proiect 8. Definiia proiectului, tipurile de proiect (de cercetare, de dezvoltare, de educaie, de societate civil, de afaceri etc.) i particularitile lor legate de obiective i mijloace - studii de caz. 9. Abordarea n cadrul logic a managementului fondurilor comunitare 10. Faza de analiz. / Faza de planificare. 11. Aspecte ale implementrii proiectelor. / Formatul i structura documentelor proiectului. 12. Instrumente structurale i de coeziune: Evoluie, Cadrul Instituional Comunitar i Intern de Gestionare a Instrumentelor Structurale. 13. Programarea fondurilor structurale i de coeziune documente, criterii, obiective, programe operaionale.

COALA NAIONAL DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


DEPARTAMENTUL DE REALII INTERNAIONALE I INTEGRARE EUROPEAN

14.

Pregtirea unui proiect de succes i adaptarea formatului la cerinele unui finanator (identificarea, prezentarea contextului, justificarea / motivarea proiectului) - studii de caz pe diferitele programe operaionale: POS DRU; POS DCA, POR
2007 i 2008 2008

Bibliografie:

Regulamentele Europene privind gestionarea Fondurilor Structurale Regulamentele Europene privind gestionarea Politicii Agricole Comune i Pescuit Analiza Economica i financiara n dezvoltarea proiectelor , Comisia Europeana Metode i concepte de evaluare a politicilor i programelor UE, Comisia Europeana Analize, studii i cursuri privind politica de coeziune economica i sociala, Comisia Europeana, Parlamentul European

1997, revizuita n 2007 2007,2008

Anexa: Seminar