Sunteți pe pagina 1din 17

MINISTERUL EDUCAIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA FACULTATEA TIINE ECONOMICE

Catedra Marketing i REI

Agenda !ra"ti"ii de #!e"ia$itate

A %a#terand&$&i'ei()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 'N&%e$e i !ren&%e$e( S!e"ia$itatea* )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

S!e"ia$i+area))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) An&$))))))))gr&!a))))))))

C,iin-& ./01 ORDIN DE REPARTI2ARE

U.S.M. n baza Regulamentului cu privire la organizarea stagiilor de practica i n baza contractului nr.___________din___________a.20_________________________ repartizeaz masterandul(a _______________________________________________ (numele i prenumele pentru a e!ectua practica de specialitate_____________________________________ la________________________________________________________________ (denumirea ntreprinderii "aracterul practicii(sau tema tezei de master __________________________________________________________________

#urata practicii______________________________________________________ (sptmni$ zile %ocul de munc_____________________________________________________________ (con!orm programei

ORDONAN3 Masterandul___________________________________________________________ (numele i prenumele &acultatea 'tiin(e )conomice USM *nul___________specialitatea_________________________________________ Specializarea__________________________________________________a USM )ste repartizat la_____________________________________________________ (denumirea ntreprinderii$ organiza(iei

(adresa +uridic a ntreprinderii ,entru a-i e!ectua practica de specialitate ____________________________________________

(caracterul practicii

#urata practicii
#e la________________________________________________a. 20___ ,n la_______________________________________________a. 20___ * plecat de la institu(ie__________________________________a. 20___ _____________________________#ecanul !acult(ii _______________________'e! catedr * sosit la ntreprindere__________________________________a. 20_________ * plecat de la ntreprindere______________________________a. 20__________

%. '.

_____________________________*dministra(ia ntreprinderii
(semntura

4n "adr&$ de#5-&r-rii !ra"ti"ii* I6 Ma#terand&$ e#te 78$igat* /. 2. .. 2. 3. 4. 5. s se prezinte la ntreprindere n ziua !i0at n ordinul de repartizare1 s !ac cunoscut programul practicii$conductorului de la ntreprindere1 s realizeze sarcinile speci!icate n programul practicii1 s respecte indica(iile administra(iei ntreprinderii$ institu(iei$ organiza(iei1 s respecte indica(iile conductorului practicii de la ntreprindere1 s se con!ormeze regulamentului intern al !irmei$ ntreprinderii$ organiza(iei1 s respecte cu stricte(e regulile de protec(ie a muncii$ te6nicii securit(ii i igienei de produc(ie1 7. s participe activ n via(a colectivului !irmei$ institu(iei$ organiza(iei1 8. s completeze agenda practicii$ n care vor !i nscrise con(inutul activit(ilor1 /0.s prezinte agenda practicii pentru veri!icare conductorului practicii de la !irma$ nu mai rar de doua ori pe saptamn.1 //.s prezinte la control$ dup terminarea practicii agenda practicii nso(it de raport i ane0e$ catedrei de pro!il1 /2.s prezinte i s sus(in un raport privind rezultatele practicii. II6 Ma#terand&$ are dre!t&$* - s bene!icieze de consultan( de la coordonatorul tiin(i!ic repartizat de la catedr$ privind organizarea practicii la ntreprindere i elaborarea tezei de master1 - s bene!icieze de sus(inere din partea conductorului practicii de la ntreprindere. Not: 9nainte de plecare de la locul practicii$ studentul trebuie s ob(in pentru aceasta acordul conductorului de la ntreprindere$ s-i aplice n *gend viza de plecare$ con!irmat prin tampil. *genda practicii i Raportul trebuie s !ie completate deplin la locul practicii i tot acolo s !ie prezentate conductorului practicii de la ntreprindere pentru concluzii i re!erin(e. Raportul va con(ine 23-.0 pagini$ te0tul cu caractere :imes ;e< Roman$ !on /2 pt.$ intervalul ntre rnduri = /$3. Raportul prezentat spre evaluare trebuie sa !ie nso(it de caracteristica semnat de coordonatorul practicii din partea entit(ii economice.

P$an&$ "a$endari#ti" de %&n"(se elaboreaz de ctre masterand i se aproba de conductorii practicii de la Universitate i de la &irm
Nr6 Den&%irea a"ti9it-:i$7r . P$an ;n"e!&t&$ < d&rata ';n +i$e( 1 De 5a"t7 ;n"e!&t&$ d&rata ';n +i$e( = >

"onductorul practicii din partea ntreprinderii _______________________20_____


3

"onductorul practicii din partea institu(iei de nv(mnt ______________20_____ INSTRUCIUNI PENTRU MASTERANDUL?PRACTICANT'STA@IAR( I6 4nainte de !$e"are $a !ra"ti"-A e ne"e#ar* a determina cu e0actitate caracterul i termenele practicii1 a ob(ine agenda practicii$ repartizarea la practic cu denumirea !irmei i adresa +uridic corect1 a coordona programul practicii de specialitate cu catedra1 a e0amina detaliat cu conductorul tezei de master sarcinile ce urmeaz a !i ndeplinite la ntreprindere (privind proiectul de master$ activitatea de cercetare$ studierea anumitor elemente ale produc(iei .a. 1 a solicita catedrei de pro!il instruc(iuni privind problemele organizrii i des!urrii practicii. II6 Ma#terand&$?!ra"ti"ant #7#it $a $7"&$ !ra"ti"iiA e#te 78$igat* /. 2. .. 2. 3. 4. 5. 7. s se prezinte la direc(ia ntreprinderii i s con!irme n agend data sosirii1 s primeasc un document de practicant al ntreprinderii (adeverin($ permis 1 s coordoneze cu conductorul practicii de la ntreprindere> programul practicii1 sarcinile individuale primite la plecare din institu(ia de nv(mnt1 locul de munc1 planul calendaristic al des!urrii practicii1 ordinea de utilizare a ec6ipamentului ntreprinderii. s ia cunotin( i s respecte regulamentul privind ordinea in!erioar i te6nica securit(ii la ntreprindere1 s precizeze cu conductorul practicii de la ntreprindere cine va diri+a munca masterandului-practicant nemi+locit la locul de munc$ ordinea i locul de primire a consulta(iilor1 s lucreze la ntreprindere nentrerupt pn n ultimul termen al practicii$ semnnd zilnic !ia de ponta+1 s respecte cu stricte(e regulile de pstrare a mi+loacelor te6nice utilizate n produc(ie1 s completeze sistematic agenda practicii. 9nsemnrile !cute n agend trebuie s demonstreze abilit(ile masterandului de a se orienta att n organizarea$ ct i n te6nologia produc(iei$ n economia ei$ privind economia i organizarea procesului de produc(ie1 n baza agendei$ s elaboreze un raport despre activitatea realizat n cadrul stagiului de practic.

/. 2. .. 2. 3.

8.

PRO@RAMUL !ra"ti"ii de #!e"ia$itate !entr& %a#teran+iA Fa"&$tatea tiin:e E"7n7%i"e #!e"ia$itatea )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) S"7!&$ !ra"ti"ii de #!e"ia$itate const n analiza activit(ii economice practice a !irmelor$ ntreprinderilor$ organiza(iilor i institu(iilor din economia na(ional. O8ie"ti9e$e !ra"ti"ii de #!e"ia$itate /. s acumuleze in!orma(ii despre evolu(ia domeniului de activitate1 2. s opereze e!icient cu cunotin(ele teoretice acumulate pe parcursul anilor de studii n institu(ia n care i des!oar stagiul practic1 .. s dezvolte capacit(ile de analiz a activit(ii economico-!inanciare a agen(ilor economici din Republica Moldova1 2. s !le0ibilizeze gndirea i modalit(ile de operare cu programele$ conceptele$ metodele i te6nicile aplicate n activitatea economic concret1 3. s acumuleze e0perien( i capacit(i de realizare a ideilor noi n spa(iul economic na(ional1 4. s identi!ice problemele institu(iei i s contribuie la rezolvarea lor1 5. s analizeze punctele slabe i !orte (pozitive i negative n activitatea ntreprinderii1 7. s elaboreze proiecte de optimizare a activit(ii !irmei1 8. s mani!este interes !a( de via(a?activitatea institu(iei n care i des!oar practica1 /0.s acumuleze material pentru elaborarea tezei de master. S&%ar&$ a"ti9it-:i$7r ;n !eri7ada !ra"ti"ii de #!e"ia$itate A6 Cara"teri#ti"a genera$- a ;ntre!rinderii

/. &orma +uridic i de organizare a activit(ii la ntreprindere. 2. @aza +uridic i normativ de activitate a ntreprinderii (acte normative$ statutul$ regulamentul intern etc. . .. Astoria !ondrii ntreprinderii. 2. S!era de activitate a ntreprinderii. 3. Structura organizatoric a ntreprinderii. 4. Structura administrativ a ntreprinderii. 5. Brganizarea muncii personalului administrativ i salarizarea lui. 7. Resursele de munc a ntreprinderii.
5

8. *naliza activit(ii obiectului> indicatorii generali1 resursele disponibile$ structura produsului$ serviciilor1 strategia dezvoltrii$ planul de a!aceri1 veniturile i c6eltuielile$ investi(iile i sistemul de recompense$ e!ectul i e!icien(a activit(ii. /0.9ntreprinderea ca sistem opera(ional n rela(iile economice interna(ionale. B6 Cara"teri#ti"a #i#te%&$&i de ge#ti&ne a a"ti9it-:ii e"7n7%i"e /. Brganizarea !ormal i ne!ormal a !irmei$ rela(iile cu reziden(ii i nereziden(ii Republicii Moldova1 2. ,rocesele verbale de inten(ii$ acorduri$ contracte comerciale1 .. &unc(iile direc(iilor sec(iilor economice a !irmei. 2. *naliza mecanismelor de plani!icare$ organizare$ e0ecutare a procesului decizional. 3. Cestiunea utila+ului de produc(ie$ a materiei prime$ a resurselor energetice$ aprovizionarea te6nico-material. 4. Cestiunea resurselor !inanciare. 5. Cestiunea resurselor in!ormationale$ a produselor intelectuale i a propriet(ii intelectuale (brand-uri$ inven(ii$ mrci comerciale etc. . 7. ,rogramarea i controlul opera(iunilor te6nologice. 8. *rmonizarea cererii cu o!erta pe pia(. /0.*naliza modelelor de optimizare a stocurilor. //.*naliza activit(ii de marDeting$ de atragerea investi(iilor$ promovarea e0porturilor$ rela(iilor interna(ionale$ etc. C6 Ra:i7na$i+area a"ti9it-:ii e"7n7%i"e a 7rgani+a:iei /. *naliza activit(ii economice a !irmei$ organiza(iei n sistemul economiei na(ionale i ramurale i depistarea de!icien(elor ma+ore n domeniu. 2. )laborarea propunerilor cu privire la per!ec(ionarea activit(ii economice n cadrul !irmei$ ntreprinderii$ organiza(iei. .. )laborarea i argumentarea propunerilor$ menite s contribuie la per!ec(ionarea activit(ii economice studiate. 6D Rea$i+area te+ei de %a#ter

"oncomitent cu practica de specialitate$ n con!ormitate cu tema tezei de master selectat i aprobat n modul stabilit n Universitate$ masterandul ob(ine in!orma(ia necesar pentru tez$ o sistematizeaz i o prelucreaz. 9n !inal$ masterandul prezint conductorului tiin(i!ic$ prima variant a tezei de master.

A"ti9it-:i rea$i+ate ;n "adr&$ !ra"ti"ii de #!e"ia$itate


Data eBe"&t-rii $&"r-ri$7r C7n:in&t&$ re+&%ati9 a$ $&"r-ri$7r eBe"&tate6 O8#er9a:ii$e !ra"ti"ant&$&i6 N7te$e "7nd&"-t7r&$&i !ra"ti"ii6

C7n:in&t&$ "7n5erin:e$7r de !r7d&":ie


Data L7"&$ de %&n"- '#e"t7r&$A #e":ia(6 C,e#ti&ni$e di#"&tate $a "7n5erin:-A !r7!&neri$e i #&ge#tii$e #tagiar&$&i

/0

AC&t7r&$ a"7rdat !r7d&":ieiA a"ti9itatea de "er"etare tiin:i5i"- i de ra:i7na$i+are a #t&den:i$7r $a !ra"ti"Nr6 C7n:in&t&$ $&"r-ri$7r eBe"&tate A9i+&$ ;ntre!rinderii !ri9it7r $a a"ti9itatea #t&dent&$&i

//

A"ti9itatea %a#terand&$&i re5erit7r $a #t&dierea n7i$7r rea$i+-ri a$e te,ni"iiA a %et7de$7r !r7gre#i#te de %&n"- i a !r78$e%e$7r a"ti9it-:ii ;ntre!rinderii ;n e"7n7%ia de !ia:Nr6 C7n:in&t&$ $&"r-ri$7r N7te$e "7nd&"-t7r&$&i !ra"ti"ii de $a ;ntre!rindere

/2

C7n"$&+ia i #&ge#tii$e %a#terand&$&i re5erit7r $a !ra"ti"DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

/.

DDDDDDDD? Se%n-t&ra #tagiar&$&i

A!re"ierea a"ti9it-:ii %a#terand&$&i?#tagiar "oncluziile ntreprinderii privind activitatea stagiarului$ abilit(ile te6nice$ volumul de lucrri i calitatea lor$ spiritul de ini(iativ i nivelul de disciplin$ rezultatele e0amenelor !unc(ionale i altele se consemneaz de conductorul ntreprinderii i se certi!ic prin semntura i tampil. EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE======== EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
C7nd&"-t7r&$ !ra"ti"ii %.'. ================================= FEEEEF =================20====

Sar"ina indi9id&a$- "7%!$e%entar- !r7gra%&$&i !ra"ti"ii (se !ormuleaz la catedr :ema sarcinii>=============================================================== ===================================================================== ===================================================================== ===================================================================== ===================================================================== ===================================================================== #ata !ormulrii FEE==F======================= 20===== :ermenul de e0ecutare F=======F=================20=====
/2

Semntura conductorului care a !ormulat sarcina============================= O8#er9a:ii$e i indi"a:ii$e "7nd&"-t7r&$&i !ra"ti"ii de $a "atedrDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Re+&$tate$e !ra"ti"ii "oncluziile conductorului din partea institu(iei de nv(mnt EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE========================== EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Re+&$tate$e #&#:inerii EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Se! catedr EEEEEEEE=EEEEEEEE
/3

FEEEFEEEEEEEEEE20EEE

4ntiin:are Masterandul Universit(ii de Stat din Moldova


(numele$ prenumele (anul de studii$ specialitatea (localitatea

a sosit n localitatea _____________________________________________________ la ____________________________________________________________________


(denumirea ntreprinderii

la data de G_____H ________________________________20________ i a nceput practica de specialitate con!orm programului. "onductor al practicii de la ntreprindere a !ost numit

(numele$ prenumele

(!unc(ia

C7nd&"at7r&$ ;ntre!rinderii ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) L66 Ma#terand&$ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

F)))))))) )))))))))))))))))))./)))))))
/4

/5

S-ar putea să vă placă și