Sunteți pe pagina 1din 14

STUDIU DE CAZ 4 - PLANUL DE AFACERI AL UNEI FIRME

1. Prezentarea planului de aa!eri


PREZENTAREA INTREPRINDERII
Denumire : "ICT#R C#NSULTIN$ SRL
Statut: Compania cu raspundere limitata, infintata
in Bucuresti, la 15 februarie 2012
Capital social: 200 lei
Cod CAEN 7022
consultanta si mana!ementul afacerilor"
Adresa fiscala: #omania, Bucuresti,
Str$ Aleea %lioara, nr$1, sector &, C'(0&21&1
"iziune
Compania )ictor Consultin! este dedicata scopului de a de*eni lider local si national in
domeniul consultantei in mana!ementul afacerilor or!ani+ational, strate!ic si de proces" si audit$
Mi%iune
,isiunea companiei )ictor Consultin! consta in producerea si reali+area unor pro!rame pentru
imbunatatirea pro*eselor de deci+ie in cadrul or!ani+atiilor cat si implementarea standardelor de
calitate si mana!ement inte!rat$
Noi *i+am atin!erea unei cote de piata de &- in urmatorii trei ani, reali+area unei cifre de
afaceri anuale de peste 1.0$000 lei, si a unui profit net de &$000 lei$ 'e parcursul primului an, ne
an!a/am sa implementam si sa respectam, standardele %S0 1001, pri*ind calitatea produselor si
ser*iciilor, cat si sa oferim personalului nostru an!a/at posibilitati e2celente de de+*oltare profesionala,
sa reducem pana la 5 ore timpul ma2im de raspuns la orice solicitare de oferta *enita din partea
clientilor, persoane /uridice sau administartie si sa depunem toate eforturile necesare pentru a satisface
celelalte obiecti*e ale firmei noastre$
"al&rile !&'paniei
Ne *om desfasura acti*itatile intr(un cadru strict definite de pre*ederile le!ale, de S# EN %S0
17021si S# EN %S0 1001 cat si a codului deondolo!ic al consultantului in mana!ement si audit$ )om
acorda atentie deosebita ec3ipei noastre de salariati si *om introduce masuri de promo*are a satisfactiei
profesionale si materiale$
A%&!iatii
SC )ictor Consultin! S#4 este o societate cu capital inte!ral romanesc si pri*at$ 5ondatorul
societatii este Andrei )ictor, in calitate de asociat unic$ 'articipatia este 100-, 20 p 2 10 lei"$
E!(ipa de 'ana)e'ent
Conducerea SC )ictor Consultin! *a cuprinde specialisti cu e2perienta solida si *asta in
domeniul de acti*itate, calificari adec*ate in domeniul mana!ementului cat si aptitudini
complementare$ Ei *or putea do*edi acest lucru prin numeroasele colaborari in reali+area de proiecte la
ni*el national cat si international$ )om e2emplifica acest lucru prin bio!rafiia asociatului unic care este
inclusa in Ane2a 5 $
1

5i!ura 1$ 0r!ani!rama SC )ictor Consultin! S#4
Departamentul audit este condus de Andrei )ictor$ Este unul dintre e2perti care a sesi+at
beneficiile speciali+ari care poate produce sc3imbari ma/ore in compartamentul proceselor de productie
la ni*el operational dar si in caliatatea produselor si ser*iciilor care sunt oferite de clienti pietei interne
si e2terne$
Departamentele operati*e ale companiei SC )ictor Consultin! *or fi conduse de specialisti in
domeniu cu *asta e2perienta profesionala si morala, care *or conduce la sporirea increderii clientilor in
ser*iciile oferite de firma$
6n rol foarte important *a re*eni departamentului de *anzari care *a trebui sa identifice ne*oile
clientilor si sa satisfaca aceste ne*oi astfel incat sa ne ofere un a*anta/ in competitia cu concurenta$
Seful departamentului trebuie sa fie acea persoana care sa ne poata arata cu e2actitate ca estimarile
pri*ind *an+arile nu este posibila, dar ne poate demostra in acelasi timp ca este posibila infirmarea
acestor estimari$
DESCRIEREA SER"ICIL#R
SC )ictor Consultin! prestea+a ser*icii de consultanta in mana!ementul si auditarea proceselor
pentru societatile comerciale si institutii publice care doresc sa isi imbunateasca procesele, produsele si
ser*iiile$
7abel cu produsele si ser*iciile oferite de SC )ictor Consultin!
Linii de +u%%ine%
Pr&du%e
Mana)e'ent Audit %i i'ple'entare IS#
Consultanta8audit
,ana!ement strate!ic %S0 1001
,ana!ement operational ,ana!ement inte!rat %S0
1001, %S0 19001, :;SAS
1.001"
,ana!ementul calitatii Audit de implementare
marca/ului CE
,ana!ementul productiei
,ana!ementul *an+arilor
2
Dire!t&r $eneral
Andrei "i!t&r
Departa'ent
Audit
Andrei "i!t&r
Ser*i!ii !lient
Ale,andra I&ne%!u
Mar-etin) ."anzari
Dudu I&ne%!u
Cer!etare- Dez*&ltare
Paun I&n
Ser*iciile oferite sunt *andute clientilor din sectorul pri*at cat si celor din sectorul public$
5iecare componenta a ser*iciilor oferite de )ictor Consultin! *or fi *andute clientilor prin distributie
directasi pre+entarea ofertei pesonali+ate$ 'rodusele sunt de/a *andute in piata, dar ceea ce ne
diferentia+a de concurenta sunt calitatea ser*iciului prestat, pretul, modul si perioada de implementare$
Sunt produse care l(am de+*oltat cu a/utorul unor modele de anali+a, modelare, simulare si prelucrare a
informatiilor$ Acestea *or conduce la sporirea acti*itatii clientului si totodata obtinerea calitatii care sa(
l diferentie+e de concurenta$
7abel cu pre*i+iunile *an+arilor

Nr$
crt
<"
Ser*iciu Descriere - din
*an+ari
1

,ana!ementul
stratete!ic
Consultanta, anali+a si proiectarea strate!iilor pe termen
scurt, mediu si lun! pentru or!ani+atie
/
2 ,ana!ement
operational
Anali+a si proiectarea acti*itatilor proceselor de productie
prin mana!ementul operational
1/
& ,ana!ementul
calitatii
Act*itati de anali+a, de+*oltare de procedee care sa
conduca la adoptarea deci+iilor inceea ce pri*este calitatea
produselor, ser*iciilor si proceselor de productie$
10
9 ,ana!ementul
productiei
Control, planificare, conducere si cresterea performantelor
prodselor si ser*iciilor
1/
5 ,ana!ementul
*an+arilor
De+*oltarea pre!atirii profesionale a membrilor
departamentelor de *an+ari, cresterea aptitudinilor de
*an+ari prin pro!ramul =A!entul de *an+ari in armura>$
'ro!ram care direa+a 9 luni$
10
? %S0 1001 Derularea acti*itatilor de implementare a %S0 1001 in
or!ani+atii$ Acti*itati de implementare, pre!atire auditori
interni, pesonal de control al productiei si C7C$
1/
7 ,ana!ement
inte!rat %S0 1001,
%S0 19001,
:;SAS 1.001"
Derularea de acti*itati de implementare a mana!ementului
inte!rat caliatate(mediu(securittate si si!uranta
ocupationala", pre!atire auditori interni
1/
. Audit de
implementare
marca/ului CE
're!atirea proceselor si a productiei pentru implementarea
marca/ului CE pentru produsele de tamplarie si materiale
de constructii$
/
100
<"
repre+inta po+itia Nr$ crt$" din tabelul cu pre*i+iunile *an+arilor SC )ictor Consultin!$
Exemplu: 1
<"
repre+inta produsul ser*iciul de consultanta in ,ana!ementul stratete!ic si care repre+inta o pondere de 5-
din total aciti*itate de *an+ari pre*i+ionata de SC )ictor Consultin! in !raficul din fi!ura 2$
&
5i!ura 2 're*i+iune *an+ari ser*icii de consultanta si audit
Strate)ia de aa!eri %i analiza !&n!urentiala
Ne(am planificat sa ne speciali+am pe domeniul consultanta in afaceri si audit si implementatrea
standardelor internationale %S0 1001, 19001, 1.001, 2?000", SA .000 cat si implementarea marca/ului
CE pentru produsele de tamplarie, pereti cortina si cupole$ Ser*iciile noastre *or satisface necesitatiile
aparute in de+*oltarea companiilor, cat si a proceselor de mana!ement si productie care sa fie conduse
conform specificatiilor incluse in proceduri si instructiuni care au la ba+a standardele nationale si
internationale$
7intim doua se!mente de piata:
'iata a!entilor economici pri*ati$ Acestia doresc sa produca plus *aloare prin produse de
calitate superioara care sa fie promo*ate pe piata interne cat si la ni*el european si
international$
'iata sectorului institutiilor publice$ Acest tip de or!ani+atii incearca sa(si eficienti+e+e
ser*iciile pe ba+a unor procese bine documentate si care sa respectecte proceduri si
instructiuni clare, transparente pe ba+a carora sa se adopte deci+iile cele mai eficiente$
E2ista in acest sens do*e+i si studii care demostrea+a ca aceste sectoare sunt interesate de acest tip de
ser*icii$ 'iata de consultanta in afaceri si audit dupa o perioada de sta!nare datorata cri+ei economice
internationale a inceput sa(si reia cresterea$ Aceste lucru este do*edit de firmele din domeniul pri*at cat
si institutiile de la ni*el central si locale care au inceput sa constienti+e cat este de necesar sa aiba
procese bine documentate, transparente care sa reduca birocratia, sa aibe produse si ser*icii de calitate
superioara$
Strate)ia de 'ar-etin) 2pr&du%3 pret3 pr&'&*are %i di%tri+utie4
Pr&du%ul oferit clientilor este sub forma de contracte de consultanta in domeniul:
,ana!ementul strate!ic, operational, productie, *an+ari, caliatate",
Controlul productiei si a produselor,
'erfectionare profesionala a mana!erilor si personalului de control si deci+ie,
Auditului si implementare standardelor %S0 1001,19001, 1.001, 2?000", SA .000,
%mplemetate mana!ement inte!rat calitate(mediu(securitate ocupationala,
Audit si implementare marca/ CE in domeniul tamplarie si fatade$
Pretul *a *aria in functie de tipul de ser*iciu oferit, de modul de implementare a deci+iilor de
mana!ement si audit$ )or e2ista preturi pentru fiecare tip de ser*iciu in functie de durata si
comple2itatea procesului de consultanta$
'romo*area se *a reali+a imbinand te3nicile de promo*are directa la sediului clientilor prin
pre+entarea si demonstrarea a*anta/ului ser*iciului si a plus *alorii adusa de produs$ 'romo*area
9
noastra se mai reali+ea+a si prin pre+entari a ser*iciilor oferite de noi in cadrul unor conferinte de
profil, prin articole care *or fi publicate pe blo!ul firmei, articole de specialitate pre+entate la
conferinte si simpo+ioane nationale si internationale, dar si in re*iste de specialitate nationala si
internationala$
6n alt de tip de promo*are este cel al reclamei pe internet in +iare si re*iste de specialitate
distribuite online$
Di%tri+utia se reali+ea+a prin pre+entarea informarilor si a raportului final conducerii sau
mana!ementului clientului$ Se *or pre+enta re+ultatele anali+ei si metodele folosite pentru
implementare cat si re+ultatele proiectului$
PLANUL FINANCIAR
'lanul financiar al SC )ictor Consultin! cuprinde e*aluarea urmatoarelor acti*itati:
acti*itatea de in*estitii,
acti*itatea de e2ploatare,
acti*itati financiare$
A!ti*itatea de in*e%titii
'lanul de in*estitii al SC )ictor Consultin! cuprinde dotarea cu mobilier si aparatura de birotica
si calcul necesara pentru desfasurarea acti*itatii de consultanta si audit in mana!ementul afacerilor$
Acti*itatea se *a desfasura intr(un spatiu inc3iriat de .0 mp compartimentat coresoub+ator cerintelor
unei companii de consultanta si audit, spatiu aflat intr(un imobil de clasa A@, in +ona de sud a orasului
Bucuresti$
'lanul de in*estitii cuprinde articole de acti* pre+entate in tabelul de ec3ipamente si dotari
pentu functionarea SC )ictor Consultin!$
7abelul de ec3ipamente si dotari
Nr$ crt$ Denumire acti* 6, )aloare, lei" 7otal, lei"
1 Set mobilier dotare birou de lucru & 2$500 5./00
2 Set mobilier dotare sala protocol 1 &$000 6.000
& Calculatoare Destop & &$000 7.000
9 )ideo(proiector 1 2$700 1.500
5 %mprimanta multifunctionala A9 1 2$000 1.000
? %mprimanta A& 1 2$000 1.000
7 'lotter( format A0 1 5$200 /.100
. 4icenta softAare . 1$000 8.000
T#TAL $ENERAL 67.400
'entru desfasurarea acti*itatii in conditii optime si de buna calitate sunt necesare o serie de
obiecte de in*entar cum ar fi flipc3arter, ecran de proiectie 1 2 2,5m, tele*i+or dia!onala 5?cm, D)D"
in *aloare de 29?0 lei$
C3iria B1&.? lei8luna, deci pe un an de +ile c3iria este in suma de:
1689lei:luna , 11luni ; 19.961 lei.
Planul de *anzari
'lanul de *an+ari este estimat pentu o perioada de trei ani an1, an2, an&"$ 'rincipalele ser*icii
pe care le prestea+a societate catre clienti pentru un an de +ile sunt pre+entate in tabelul de mai /os$
5
'lanul de *an+ari este pro!no+at utili+and unitatea de masura, +i, adica tariful pe +i de
consultanta sau audit$ 'entru calculele s(a luat in considerare fondul de timp disponibil pentru un an de
+ile, adica +ilele lucratoare dintr(un an$ Acesta este calculat cu a/utorul formulei:
57 B C&?5 DSED @ File S4 @ File C0"G 1",
unde: SED Dsambata si duminica dintr(un an B109 +ileH
File S4 D +ile sarbatoare le!ale intr(un an B 11 +ileH
File C0 B 1. +ile$
57 B C&?5 D 109@11@1."G B 2&2 +ile
Pr&)ra'ul de *anzari
7abel cu planul de *an+ari pe o perioada de trei ani
Nr.
!rt
Denu'ire %er*i!iu
UM
zi
Pret
*anzare3
lei
An 1 An 1 An 6
Cant Pret Cant Pret Cant Pret
1 ,ana!ementul
stratete!ic
//0 40 11.000 /0 15./00 60 19./00
1 ,ana!ement
operational
//0 10 11.000 10 11.000 /0 15./00
6 ,ana!ementul
calitatii
5/0 10 1/.000 60 11./00 40 60.000
4 ,ana!ementul
productiei
4/0 40 18.000 40 18.000 10 7.000
/ ,ana!ementul
*an+arilor 100
10 60.000 10 60.000 10 60.000
9 %S0 1001 500 60 11.000 10 14.000 60 11.000
5 ,ana!ement
inte!rat %S0 1001,
%S0 19001,
:;SAS 1.001"
//0 10 11.000 60 19./00 10 11.000
8 Audit de
implementare
marca/ului CE
1/0 10 /.000 10 /.000 10 /.000
T&tal )eneral 166.000 144./0
0
1/0.000
C(eltuieli !u 'ateriale %pe!ii!e
'entru desfasurarea acti*itatii in conditii normale si cu ser*icii de calitate superioara trebuiesc
facute c3eltuieli lunare cu diferite materiale specifice acti*itatii de consultanta si audit in afaceri$
Consumurile lunare de materiale sunt in functie de acti*itatile desfasurate in cadrul proiectelor in
derulare sau ofertare$ 'rincipalele materiale utili+ate in procesul de consultanta si audit sunt :
;artia pentru imprimanta format A9 si A&, culoare alba .0!8mpH
;artia de flipc3art format A0H
Set de consumabile birou instrumente de scris, a!rafe, marIare diferite culori, creioane
colorate, post(it diferite culori, s$a"H
?
Consumabile pentru aparatura de calculator CD, D)D, solutii de curatare si intretinere
calculatoare, sa"H
Di*erse obiecte de in*entar$
7abel cu c3eltuielile cu materialele specifice
Nr
!rt
Denu'ire !&n%u'a+ile An 1 An 1 An 6
1
,aterial consumabil pentru te3nica de calcul ?200 ?700 7000
,aterial consumabil pentru interes !eneral 500 ?00 1000
1 0biecte de in*entar specifice acti*itatii de
consultanta si audit in afaceri
.20 .20 .20
T#TAL $ENERAL 5./10 8.110 8.810
C(eltuieli !u apa %i ener)ia
7abel cu c3etuielile cu apa si ener!ie pe o perioada de trei ani
Nr.!rt Denu'ire An 1 An 1 An 6
1 Apa 10 11< 19
2 Ener!ia 140 180 640
T#TAL $ENERAL 197 601 699
C(eltuieli !u per%&nalul
0r!ani+area de personal si conducerea SC )ictor Consultin! este pre+entata in fi!ura 1, unde
este pre+entata or!ani!rama de conducere a societatii$
#esursele umane in conditiile tran+itiei economiei la economia de piata cat si efectele cri+ei economice
mondiale actuale a facut ca SC )ictor Consultin! sa(si dimensione+e structura de personal astfel incat
sa faca fata cerintelor actuale de piata$ Din acest puct de *edere structura de personal este formata din &
persoane:
1 persoana care conduce departamentul de #elatii cu Clientii si celelalte acti*itati de secretariat(
administrati*$
o Ale2andra %onescu Dmana!er departamentul relatia cu clientii D de profesie economist(
2. ani$
1 persoane in po+itia de consultant si e2pert care conduc departamentul de marIeti! si *ana+ari$
o Dudu %onescu( &5 ani, dr$ec$ in!$ speciali+area ,ana!ement si marIeti! conducel
departamentul de ,arIetin! D )an+ari$
1 persoana in po+itia de consultant, e2pert si auditor de terta parte care conduce acti*itatile de
cercetare, de+*oltare, auditare si implementare$
o 'aun %on( 90 ani, dr$ in!$ ec ,sc$ speciali+area ,ana!ement industrial, ,ecanica si
5inante Banci, acredidat ',' si ANE)A# conduce departamentul Cercetare si
De+*oltare$
7
7abel cu salariile personalului SC )ictor Consultin! in anul 1
Anul Nr
per%&ane
Salariul lunar T&tal %alariu
lunar
Salariu anual
2%al lunar , 11 luni4
An 1
1 1900 1900 1?$.00
2 2000 9000 9.$000
Contributia la asi!urari si protectia sociala B27, .-
<"
1.$019
T#TAL $ENERAL 81.841
<"
repre+inta contributia la asi!iurari sociale si protectie sociala datorata de antreprenor, defalcata in urmatoarele procente:
20, .- repre+inta contributia pentru asi!urari socialeH
5,2- repre+inta contributia pentru asi!urari sciale de sanatateH
0,5- repre+inta contributia pentru fondul de soma/H
0,.- repre+inta contributia pentru 5ondul National 6nic de Asi!urari Sociale de Sanatate 5N6ASS"H
0,25- repre+inta contributia pentru 5ondul de !arantare a creantelor de personalH
0,2- repre+inta contributia pentru 5ondul de accidente si boli profesionale$
7abel cu salariile personalului SC )ictor Consultin! in anul 2
Anul Nr
per%&ane
Salariul
lunar
T&tal %alariu lunar Salariu anual
2%al lunar , 11 luni4
An 1
1 1900 1900 1?$.00
2 2000 9000 9.$000
Contributia la asi!urari si protectia sociala B27, .-
<"
1.$019
T#TAL $ENERAL 81.841
7abel cu salariile personalului SC )ictor Consultin! in anul &
Anul Nr
per%&ane
Salariul
lunar
T&tal %alariu lunar Salariu anual
2%al lunar , 11 luni4
An6
1 1500 1500 1.$000
2 2900 9.00 57$?00
Contributia la asi!urari si protectia sociala B27, .-
<"
21$017
T#TAL $ENERAL 79.915
C(eltuieli !u a'&rtizarea a!ti*el&r
7abel cu amorti+area acti*elor
Nr
!rt
Denu'irea a!ti*ului "al&are
!&nta+il
a
Dn3
2ani4
"al&area a'&rtizare a
a!ti*ului
An 1 An 1 An 6
1 Set mobilier dotare birou de lucru 5./00 12 ?25 ?25 ?25
2 Set mobilier dotare sala protocol 6.000 12 250 250 250
6 Calculatoare Destop 7.000 & &$000 &$000 &$000
4 )ideo(proiector 1.500 & 100 100 100
/ %mprimanta multifunctionala A9 1.000 . 250 250 250
9 %mprimanta A& 1.000 . 250 250 250
.
Nr
!rt
Denu'irea a!ti*ului "al&are
!&nta+il
a
Dn3
2ani4
"al&area a'&rtizare a
a!ti*ului
An 1 An 1 An 6
5 'lotter( format A0 /.100 . ?50 ?50 ?50
4icenta softAare 8.000 9 2$000 2$000 2$000
T#TAL $ENERAL 5.71/ 5.71/ 5.71/
Alte !(eltuieli de e,pl&atare
Determinarea altor c3eltuieli de e2ploatare ser*icii prestate de terti" se *a reali+a prin
documentarea si anali+a pietei specifice domeniului in care urmea+a sa fie prestat ser*iciul$ 7oate
aceste c3eltuieli *or fi consemnate in anali+a pe ba+a inscrisurilor care *or fi inc3eiate intre firma si
prestatorul de ser*iciu$ Ser*iciile prestate de tert *or fi de natura resurselor umane, protectie si
si!uranta in munca, ser*icii de telefonie, intenet si mentanta, ser*icii de contabilitate, c3irii si alte
ser*icii prestate$
7abel cu alte c3eltiueli
Nr.!rt Denu'ire An 1 An 1 An 6
1 Ser*icii de contabilitate si anali+a financiara 2$900 2$?00 2$.00
1 Ser*icii de internet, telefonie fi2a si mobila,
mentenanta
9$000 9$900 5$000
6 Ser*icii de personal si resurse umane 1$200 1$200 1$290
4 Ser*icii de sanatate si securitate a muncii ?00 ?20 ?90
/ C3irii spatiu desfasurare acti*itate 1?$000 1?$000 1.$000
9 'restari ser*icii e2perti si consultanti 1?$000 20$000 29$000
5 Alte c3eltuieli cu ser*iciile 1$000 1$100 1$200
T#TAL $ENERAL 41.100 4/.710 /1.880
INF#RMATII FINANCIARE
'roiectia si e*olutia performantelor economico(financiare ale SC )ictor Consultin! pe o
perioada de & ani An1, An2, An&" a determinat stabilirea performantelor principalelor obiecti*e
urmarite de societate, dar si pro!no+a economico(financiara pe perioada stabilita de trei ani$
%n acest capitol *om anali+a e*olutia economico financiara a societatii prin intermediul
pro!no+ei Contul de profit sau pierdere, a anali+ei proiectiei flu2ului de numerar din companiei cat si
principalii indicatorii economico(financiari$ )or fi de asemenea anali+ate modul de pre*i+ionare si
reparti+are a c3eltuielilor si *eniturile care *or fi obtinute din *an+area si prestarea de ser*icii$
Din anali+a pro!no+ei contului de profit sau pierdere a re+ultat o e*olutie a profitului societatii
aratat si de !raficului$
1
5i!$ & Jraficul e*olutiei profitului
10
Ane2a 1
C#NTUL DE PR#FIT SAU PIERDERE
lei"
Nr.
!rt
Indi!at&r An 1 An 1 An 6
1 Cifra de afaceri neta, total
din care:
)enituri din *an+are
16/.000
1&5$000
149.000
19?$000
196.000
1?&$000
2 Alte *enituri din e2ploatare ( ( (
& C3eltuielile cu materiile prime 7$520 .$120 .$.20
9 C3eltuieli cu ener!ia si apa 2?1 &02 &??
5 C3eltuieli de personal( total
din care:
Salarii
C3eltuieli cu ai!urari sociale si protectie
sociala
.2$.19
?9$.00
1.$019
.2$.19
?9$.00
1.$019
.?$?17
?5$?00
21$017
? C3eltuieli pri*ind amorti+area 7$125 7$125 7$125
7 C3eltuieli de e2ploatare 91$200 95$120 52$..0
C(eltuieli de e,pl&atare- t&tal 161.806 165.1/9 1/9.908
. )enituri financiare - - -
1 C3eltuieli financiare - - -
10 'rofit8pierdere firma
'rofit8pierdere bruta &$117 .$.99 ?$&12
11 %mpo+it pe profit 512 1$915 1$022
Pr&it:pierdere neta 1.98/ 5.417 /.650
11
Ane2a 2
PR#IECTIA FLU=ULUI DE NUMERAR
lei"
Nr.
!rt
A!ti*itate An 1 An 1 An 6
A!ti*itatea de in*e%titii %i inantarea
1 T&tal intrari de nu'erar3 din care:
Aport actionari8asociati
)an+ari de acti*e imobili+ate
Credite pe termen lun!
%mprumuturi nerambursabile
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 T&tal ie%iri de nu'erar din in*e%titii, din care:
Ac3i+itii de imobili+ari corporale
Ac3i+itia de imobili+ari corporale
-
-
-
-
-
-
6 7otal iesiri de numerar prin finantare, din care:
#ambursarea de credite pe termen lun!,
'lati, doban+i pentru credite pe termen lun!$
-
-
-
-
-
-
Flu, de nu'erar din a!ti*itatea de in*e%titii %i
inantare
4 %ncasari din acti*ittatea de e2ploatare 1&5$000 19?$000 1?&$000
/ %ncasare din acti*itatea financiara pe termen scurt,
din care:
Credite bancare pe termen scurt - - -
T&tal intrari de nu'erar din a!ti*itatea !urenta 16/.000 149.000 196.000
9 Plati pentru a!ti*itatea de e,pl&atare,
din care:
C3eltuielile cu materiile prime
C3eltuieli cu ener!ia si apa
Costul marfurilor *andute
'lata personalului an!a/at
Alte c3eltuieli de e2ploatare
161.806
7$520
2?1
(
.2$.19
91$200
165.1/9
.$120
&02
(
.2$.19
95$120
144.880
.$.20
&??
(
.2$.19
52$..0
5 'lati pentru acti*itatea financiara pe termen scurt,
din care:
#ambursar de credite pe termen scurt,
'lati doban+i la credite pe termen scurt
(
(
(
(
(
(
Flu, +rut inainte de plata i'p&zitel&r pr&it %au
a>u%tarea T"A
6.175 8.844 18.100
8 'lati8incasari pentru impo+ite si ta2e, din care:
'lata 7)A,
#ambursare de 7)A,
%mpo+it pe profit
/11
-
-
512
1.41/
-
-
1$915
9.671
-
-
?$&12
5lu2 de numerar din acti*itatea curenta 2$?.5 7$921 11$.0.
12
7 5lu2 de numerar actuli+at 2$9.? ?$&50 1$&71
Ane2a &
INDICAT#RII EC#N#MIC#-FINANCIARI
lei"
Nr. !rt Indi!at&r UM An 1 An 1 An 6
1 )enituri din e2ploatare, )e" 4ei 1&5$000 19?$000 1?&$000
1 C3eltuieli de e2ploatare ,Ce" 4ei 1&1$.0& 1&7$15? 15?$?0.
6 #e+ultat din e2ploatare D profit, #e" 4ei &$117 .$.99 ?$&12
4 #ata re+ultatului din e2ploatare, r#e" - 2,&7 ?,0? &,12
/ Numar mediu de persoanal Nr & & &
9 )aloarea in*estitiei 4ei &1$900
5 5lu2 de numerar actuali+at mediu lei ?$0?1
8 Durata de recuperare a in*estitiei Ani ? ani si 5 luni
7 )aloarea actulia+ata neta )AN"
0
1&
Ane2a 9
F#RMULE DE CALCULUL
Re ; "e . CeH 2"
unde: #e ( re+ultatul din e2ploatareH
)e D *enituri din e2ploatareH
Ce D c3eltuieli de e2ploatare$
rRe ; 2Re : "e4 , 100H &"
unde: r#e D rata re+ultatului din e2ploatare$
1. ?ntre+@ri
A$ Anali+a i planul de afaceri identificKnd principalele trei puncte forte i puncte slabe$
B$ Elabora i trei recomandLri de perfec ionare a planului de afaceri$
19

S-ar putea să vă placă și