Sunteți pe pagina 1din 136

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII I TINERETULUI UITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI PHARE TVET 01 08 .

01

STANDARD DE PREGTIRE PROFESIONAL COALA DE ARTE I MESERII Califi a!"a# L$ !%&'! () $l&$!a *la)&"l'! N$+%!$l ," alifi a!" ,i) N'+") la&'! - ./ Ni0"l$l 1

.001

A$&'!ii: 1. 2. !. profesor gradul I Colegiul Naional Agricol ,,Carol I, Slatina; profesor def., Grup colar Agricol Curtea de Arge ; profesor gradul I, Grup colar de Industrie Ali"entar# ,, $lena %oa"na Galai; &. C')8&a),a 5" Mi5a"la profesor gradul I Colegiul Co"ercial ,,Carol I Constana; '. Da8 %l$ Ma!"a profesor gradul I, Grup colar Agricol (ecuci; ). D!i)'0a) Ma!ia profesor gradul I, Grup colar Agricol *re+"er; ,. D$ $l"8 $ A)&'a)"&a profesor gradul I, Grup colar Agricol Curtea de Arge ; -. Ga9*a! A)4"la profesor gradul II, Grup colar Agricol .#lticeni; /. G5"'!45i"9 E$4")ia profesor gradul I, Colegiul (e0nic ,,I.Creang# (g. Nea"; 11. Ili" Ma!ia profesor def., Grup colar Agricol *alas, Constana; 11. I')a9 $ Ma!ia profesor gradul I, Grup colar Agricol *re+"er; 12. Li0a,a!i$ Ga:!i"la profesor gradul I, Grup colar Agricol Castelu, Constana; 1!. Ma&"i M')i a profesor gradul I, Grup colar Agricol 2alea C#lug#reasc#; 1&. M'i8i$ Ma!ia doctor 3n "edicin# 4eterinar#, profesor gradul I, Grup colar Agricol *alas, Constana; 1'. M'i8i$ Si+')a profesor gradul I, Grup colar I.N 5o"an Constana 1). N"i % Ca!+") profesor gradul II, Grup colar Agricol .#lticeni; 1,. O) "a)$ Va8il" profesor gradul I, Grup colar Agricol ,,%. Cante"ir 6u i; 1-. O*!"a D"lia profesor gradul II, Grup colar Agricol *re+"er; 1/. O*!'i$ A)a profesor gradul I, Grup colar Agricol Curtea de Arge ; 21. Pa&a*" Ma!i'a!a profesor gradul I , Grup colar Agricol *alas, Constana; 21. P"&!" A)4"la profesor gradul I, Grup colar Agricol Ciorog7rla; 22. S !i'9&"a)$ C'8&"l doctor 3n agrono"ie, profesor gradul I, Colegiul (e0nic de Industrie Ali"entar# ,,%. 8ooc, 9ucure ti; 2!. Va8ili$ P"&!')"la profesor gradul II, Grup colar Agricol .#lticeni; 2%l$3% I'a)a 2a45i$ V"!')i a 2!6)7a!$ I'a)a

UNITI DE COMPETEN

UNITI DE COMPETEN CHEIE# 1 C:8;NICA5$ I N;8$5A<I$ 2 ;(I=I>A5$A CA=C;=A(:5;=;I I *5$=;C5A5$A IN.:58A<I$I ! C:8;NICA5$A ?N =I89A 8:%$5N@ & %$>2:=(A5$ *$5S:NA=@ ?N SC:*;= :9<IN$5II*$5.:58AN<$I ' IGI$NA I S$C;5I(A($A 8;NCII ) =;C5;= ?N $C6I*@ , :5GANI>A5$A =:C;=;I %$ 8;NC@ - *5$G@(I5$ *$N(5; IN($G5A5$A =A =:C;= %$ 8;NC@ / (5AN>I<IA %$ =A C:A=@ =A =:C;= %$ 8;NC@ 11 5$>:=2A5$A %$ *5:9=$8$ 11 SA(IS.AC$5$A C$5IN<$=:5 C=I$N<I=:5 UNITI DE COMPETEN GENERALE# 12 1! 1& 1' 1) 1, 1.AC(:5II C=I8A(ICI I $%A.ICI *5$G@(I5$A S:=;=;I I ?N.IIN<A5$A C;=(;5I=:5 ?N(5$<IN$5$A I 5$C:=(A5$A C;=(;5I=:5 %$*:>I(A5$A I 2A=:5I.ICA5$A *5:%;C<I$I 2$G$(A=$ 65@NI5$A ANI8A=$=:5 ?NG5IAI5$A I ?N(5$<IN$5$A ANI8A=$=:5 5$C;N:A($5$A AG5$GA($=:5 I INS(A=A<II=:5 .:=:SI($ ?N AG5IC;=(;5@ 1/ IN(5$*5IN%$5$A I 8$%I;= $B($5N 21 $=$8$N($ %$ $C:=:GI$ UNITI DE COMPETEN SPECIALI;ATE# 21 22 2! 2& 2' ?NG5IAI5$A I 5$C:=(A5$A C;=(;5I=:5 %$ CC8* ?N.IIN<A5$A, ?NG5IAI5$A I 5$C:=(A5$A C;=(;5I=:5 =$G;8IC:=$ ?N.IIN<A5$A, ?NG5IAI5$A I 5$C:=(A5$A C;=(;5I=:5 .=:5IC:=$ ?NG5IAI5$A S*$CII=:5 *:8IC:=$ I 5$C:=(A5$A .5;C($=:5 ?NG5IAI5$A 2I<$I %$ 2I$ I 5$C:=(A5$A S(5;G;5I=:5

Ti&l$l $)i&%3i 1#

COMUNICARE I NUMERAIE

Ni0"l# Val'a!" !",i&#

D1E 2.1

C'+*"&")3"# 1.1. Cite te i utiliFeaF# docu"ente si"ple 1... *articip# la discuii pe un suGiect si"plu 1.1. $laGoreaF# o preFentare scurt# pe un suGiect dat 1.<. ;tiliFeaF# li"Ga+ul specific de specialitate 1.=. 5ealiFeaF# calcule si"ple 1.>. *relucreaF# grafic reFultatele oGinute 3ntrHo operaie si"pl#

Ti&l$l $)i&%3ii 1# COMUNICARE I NUMERAIE C'+*"&")3a 1.1. Cite te i utiliFeaF# docu"ente si"ple C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ Selectarea i citirea docu"entelor si"ple pe te"e fa"iliare ?:@ $Itragerea infor"aiilor necesare pe un suGiect dat ? @ SintetiFarea infor"aiilor oGinute dintrHun docu"ent si"plu

C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# D' $+")&" 8i+*l", fa+ilia!"# I)f'!+a3ii )" "8a!": note de infor"are, articole dintrHun regula"ent de ordine interioar#, scrisori, eItrase din nor"ele de protecia "uncii, prospecte, cataloage, pliante, Gonuri, foi tipiFate date, ter"ene, reguli, condiii, for"e de preFentare, para"etri, e4eni"ente eItragerea ideilor principale, realiFarea unui reFu"at

Si)&"&i7a!"#

P!':" ," "0al$a!" *roGe scrise i orale din care s# reFulte c# ele4ul a citit, a selectat i a sintetiFat infor"aii din docu"ente si"ple, confor" criteriilor de perfor"an# DaE, DGE i DcE, cu aplicarea condiiilor de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii 1# COMUNICARE I NUMERAIE C'+*"&")3a 1... *articip# la discuii pe un suGiect si"plu C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ Identificarea suGiectului discuiei ?:@ *reg#tirea pentru participarea la o discuie pe un suGiect dat ? @ Construirea unei inter4enii si"ple 3ntrHo discuie ?,@ $4aluarea propriei inter4enii prin raportare la suGiectul dat

C'),i3ii ," a*li a:ili&a&" # S$:i" &$l i) ,i8 $3i"# P!"4%&i!": I)&"!0")3i" 8i+*l%: te"e fa"iliare, din 4iaa cotidian# sau referitoare la operaiuni de lucru citirea con4ocatorului, a ordinii de Fi, a notelor infor"ati4e for"ularea unui suGiect potri4it regulilor de con4ersaie ci4iliFat#, ascultare acti4#, li"Ga+ul trupului, atitudine desc0is# fa# de interlocutor ur"#rirea reaciilor participanilor, notarea r#spunsurilor pri"ite, 3nelegerea poFiiei audienei fa# de inter4enie

E0al$a!"a i)&"!0")3i"i#

P!':" ," "0al$a!" *roGe orale prin care ele4ul de"onstreaF# capacitatea de a identifica un suGiect de interes, 3n situaii fa"iliare potri4it criteriilor de perfor"an# DaE i condiiilor de aplicaGilitate.
*roGa scris# Dtip lista de 4erificareE prin care ele4ul de"onstreaF# capacitatea de a fi parcurs un suGiect pe o te"a dat#, confor" criteriului de perfor"an# DGE i condiiilor de aplicaGilitate.

*roGa practica Dtip +oc de rolE prin care ele4ul de"onstreaF# capacitatea de a construi o inter4enie i de a o raporta la suGiectul dat, confor" criteriilor de perfor"an# DcE i DdE i condiiilor de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii 1# COMUNICARE I NUMERAIE C'+*"&")3a 1.1. $laGoreaF# o preFentare scurt# pe un suGiect dat C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ ;tiliFarea surselor adec4ate ?:@ Construirea unui teIt de preFentare pe un suGiect dat ? @ $Ipunerea clar# a suGiectului dat 3n faa unei audiene fa"iliare

C'),i3ii ," a*li a:ili&a&" a !i&"!iil'! ," *"!f'!+a)3%# S$!8" # T"A& ," *!"7")&a!"# c#ri, "anuale, re4iste, cataloage, Internet preFentarea propriei persoane, preFentarea unui e4eni"ent din 4iaa personal#, +ustificarea alegerii calific#rii, preFentarea colii, preFentarea fa"iliei, preFentarea grupului de prieteni, preFentarea unei localit#i colegi, profesorii clasei, p#rini, prieteni, 4ecini indic# sursele cercetate, folose te date, argu"enteaF#, contact 4iFual cu audiena, accentueaF# ideile principale

A$,i")3a fa+ilia!%# EA*$)"!" la!%#

P!':" ," "0al$a!" *roGe orale i scrise prin care ele4ul de"onstreaF# capacitatea de a utiliFa diferite surse de infor"aii, de a reFu"a i eIpune un suGiect dat confor" criteriilor de perfor"an# DaE, DGE, 3n concordan# cu condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# capacitatea de a realiFa o eIpunere pe un suGiect si"plu 3n faa unei audiene fa"iliare, confor" criteriului de perfor"an# DcE, 3n concordan# cu condiiile de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii 1# COMUNICARE I NUMERAIE C'+*"&")3a 1.<. ;tiliFeaF# li"Ga+ul de specialitate C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ ?nsu irea ter"inologiei de specialitate ?:@ Adaptarea li"Ga+ului de specialitate 3n di4erse conteIte i situaii ? @ Co"pletarea docu"entelor si"ple de specialitate

C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# T"!+i)'l'4i" ," 8*" iali&a&": ter"eni din do"eniile profesionale cunoscute, ter"eni te0nici utiliFai frec4ent, ter"eni tiinifici cu aplicaGilitate 3n do"eniile profesionale cunoscute preFentarea unui produs Jser4iciu uFual, descrierea unei operaii te0nice, descrierea unui feno"en fiFic, eIplicaii pri4ind acti4itatea profesional# desf# urat#

C')&"A&" 9i 8i&$a3ii#

D' $+")&" 8i+*l" ," 8*" iali&a&": fi e de lucru, Gonuri, for"ulare tipiFate, registre

P!':" ," "0al$a!" *roGe orale i scrise prin care ele4ul de"onstreaF# ca este capaGil s#H i 3nsu easc# i s#H i adapteFe li"Ga+ul specific la suGiectul discuiei, confor" criteriilor de perfor"an# DaE i DGE, 3n concordan# cu condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice i scrise prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# co"pleteFe docu"ente si"ple de specialitate, confor" criteriului de perfor"an# DcE i condiiilor de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii 1# COMUNICARE I NUMERAIE C'+*"&")3a 1.= 5ealiFeaF# calcule si"ple C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ Aplicarea "etodelor de calcul indicate 3ntrHo sarcin# dat# ?:@ :perarea cu transfor"#ri 3n calcule ? @ $sti"area i 4erificarea reFultatelor oGinute prin calcule

C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# M"&'," ," al $l# operaii arit"etice si"ple Dadunare, sc#dere, 3n"ulire, 3"p#rireE, ridic#ri la putere, "edie arit"etic#, "edie geo"etric#, eIpri"are procentual# unit#i de "#sur# D"ultipli, suG"ultipliE, con4ersii 3ntre 4alori Feci"ale, fracionare i procentuale reFultatul s# se 3ncadreFe 3ntre li"ite prestaGilite, esti"#ri 3n li"ite

T!a)8f'!+%!i: E8&i+a!" 9i 0"!ifi a!"#

P!':" ," "0al$a!" *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# aplice "etodele de calcul indicate, confor" criteriului de perfor"an# DaE i condiiilor de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# realiFeFe transfor"#ri confor" criteriului de perfor"an# DGE i condiiilor de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# esti"eFe i s# 4erifice reFultatele oGinute confor" criteriului de perfor"an# DcE i condiiilor de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii 1# COMUNICARE I NUMERAIE C'+*"&")3a 1.>. *relucreaF# grafic reFultatele oGinute 3ntrHo operaie si"pl# C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ Identificarea "#ri"ilor necesare 3ntoc"irii graficelor i diagra"elor ?:@ (rasarea graficelor i diagra"elor si"ple ? @ Citirea graficelor i diagra"elor si"ple

C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# M%!i+i )" "8a!": Dia4!a+" 8i+*l"# "#ri"i specifice dispuse pe aGscis# i ordonat# liniare, radiale, 0istogra"e

P!':" ," "0al$a!" *roGe practice i scrise prin care ele4ul de"onstreaF# ca este capaGil sa identifice "#ri"ile necesare 3ntoc"irii graficelor i diagra"elor, confor" criteriului de perfor"an# DaE i condiiilor de aplicaGilitate. *roGe practice i scrise prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# citeasc# i s# traseFe cu preciFie grafice i diagra"e, confor" criteriului de perfor"an# DGE i DcE i condiiilor de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii .# UTILI;AREA CALCULATORULUI I PRELUCRAREA INFORMAIEI Ni0"l# Val'a!" !",i&# D1E 2.1

C'+*"&")3"# ..1. ;tiliFeaF# co"ponentele siste"ului de calcul .... :pereaF# cu fi iere ..1. *roceseaF# teIt i grafic# la ni4el ele"entar ..<. Co"unic# prin Internet ..=. ;tiliFeaF# editor de calcul taGelar

Ti&l$l $)i&%3ii .# UTILI;AREA CALCULATORULUI I PRELUCRAREA INFORMAIEI C'+*"&")3a ..1. ;tiliFeaF# co"ponente ale siste"ului de calcul C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ Identificarea unor co"ponente fiFice ale calculatorului i a rolului lor ?:@ Clasificarea i rolul co"ponentelor softKare ? @ :perarea cu dispoFiti4e periferice

C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# C'+*')")&": unitate central#, "onitor, tastatur#, "ouse, C%H5:8, floppLHdisM, i"pri"ant#, scanner

C'+*')")&" 8'f&Ba!": siste"e de operare DNindoKsE, progra"e utilitare Di8*'7i&i0" *"!if"!i "# "ouse, C%H5:8, floppLHdisM, i"pri"anta, scanner O*"!a3ii $ *"!if"!i ": 8ouseD clicM stangaHdreapta, glisare, duGlu clicM, Gara de derulareE C5H 5:8D desc0idere, inc0idere, citireE; .loppL disMDintroducere, citire, scriere, eItragereE; I"pri"antaD introducere foi, i"pri"are si"pla sau "ultipl# iniialiFare 3nainte de i"pri"are, anulare operaiiE; Scanner Dpre4iFualiFare, setari, scanare, sal4areE. P!':" ," "0al$a!"

*roGe orale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice i s# defineasc# rolul co"ponentelor fiFice ale siste"ului de calcul confor" criteriului de perfor"an# DaE cuprinF7nd conditiile de aplicaGilitate. *roGe orale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# clasifice i s# descrie rolul co"ponentelor softKare, a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"an# DGE confor" condiiilor de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# opereFe cu dispoFiti4ele periferice, a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"an# DcE confor" condiiilor de aplicaGilitate. Ti&l$l $)i&%3ii .# UTILI;AREA CALCULATORULUI I PRELUCRAREA INFORMAIEI C'+*"&")3a .... :pereaF# cu fi iere C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ :rganiFarea infor"aiilor pe disc ?:@ %efinirea, clasificarea i specificarea fi ierelor ? @ :perarea cu fi iere

C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# O!4a)i7a!"a i)f'!+a3iil'!# Fi9i"!": C'+")7i# directoare, fi iere caracteristici Dnu"e, eItensie, di"ensiuneE, cale neK, copLJpaste, cutJpaste, sa4e, "o4e, rena"e, delete

P!':" ," "0al$a!" *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# 4iFualiFeFe organiFarea infor"atilor pe disc, a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"an# DaE, confor" condiiilor de aplicaGilitate.

*roGe orale i practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# defineasc# i s# clasifice fi ierele, a a cu" se preciFeaF# 3n criteriului de perfor"an# DGE, confor" condiiilor de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# creeFe, s# copieFe, s# sal4eFe, s# "ute, s# redenu"easc#, s# tearg# i s# caute fi iere, a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"an# DcE, confor" condiiilor de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii .# UTILI;AREA CALCULATORULUI I PRELUCRAREA INFORMAIEI C'+*"&")3a .. 1 *roceseaF# teIt i grafic# la ni4el ele"entar C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ $ditarea unui teIt ?:@ $ditarea unei i"agini grafice ? @ Inserarea i for"atarea unei i"agini 3ntrHun teIt ?,@ Inserarea i for"atarea taGelelor C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# O*"!a3ii ," ",i&a!" &"A&# O*"!a3ii ," ",i&a!" ," i+a4i)i 4!afi ": O*"!a3ii $ i+a4i)i# O*"!a3ii $ &a:"l": eIerciii de te0noredactare, culegere de caractere, for"atare la ni4el de caracter, paragraf, docu"ent trasare figuri geo"etrice ele"entare, selectare culori, grosi"ea liniei, introducere teIt inserare, di"ensionare, 3ncadrare 3n pagin# inserare, redi"ensionare, trasare Gordura, alegerea unui for"at predefinit

P!':" ," "0al$a!"

*roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# editeFe un teIt cu caracteristici predefinite, a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"an# DaE, confor" conditiilor de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# creeFe, s# prelucreFe i s# sal4eFe o repreFentare grafic#, a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"an# DGE, confor" condiiilor de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# insereFe, s# "odifice, s# i"porte i s# eIporte o i"agine, a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"an# DcE, confor" condiiilor de aplicaGilitate. P!':" *!a &i " *!i) a!" "l"0$l ,"+')8&!"a7% % "8&" a*a:il 8% i)8"!"7" 9i 8% f'!+a&"7" &a:"l", a9a $+ 8" *!" i7"a7% () !i&"!i$l ," *"!f'!+a)3% ?,@, ')f'!+ '),i3iil'! ," a*li a:ili&a&".

Ti&l$l $)i&%3ii .# UTILI;AREA CALCULATORULUI I PRELUCRAREA INFORMAIEI C'+*"&")3a ..< Co"unic# prin Internet C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ %esc0iderea unei pagini KeG, utiliFarea linMHurilor ?:@ C#utarea infor"aiei in Internet, folosind "otoare de c#utare ? @ (rans"iterea infor"aiei suG for"# de eH"ail, crearea unui cont i folosirea de progra"e specialiFate pentru eH"ail

C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# O*"!a3ii $ *a4i)i C":: desc0idere, consultare, preluare, sal4are, utiliFare linMHuri

O*"!a3ii ," %$&a!"# cu4inteHc0eie, grupuri de cu4inte O*"!a3ii *")&!$ i)f'!+a3ii: crearea unui cont, accesare cont, eIpediere "esa+e

P!':" ," "0al$a!" *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# desc0id# pagini NeG, s# utiliFeFe linMHuri, s# preia i s# sal4eFe infor"aii din reea, a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"an# DaE, confor" condiiilor de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# utiliFeFe un "otor de c#utare, a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"an# DGE, confor" condiiilor de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# creeFe i s# acceseFe un cont de eH "ail i s# eIpedieFe "esa+e, a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"an# DcE, confor" condiiilor de aplicaGilitate.

Ti&l$l

$)i&%3ii

.#

UTILI;AREA

CALCULATORULUI INFORMAIEI

PRELUCRAREA

C'+*"&")3a ..=. ;tiliFeaF# editor de calcul taGelar C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ Identificarea structurii unui taGel ?:@ :perarea asupra structurii unui taGel ? @ *relucrarea infor"aiilor dintrHun taGel ?,@ Setarea docu"entului 3nainte de listare C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# S&!$ &$!% &a:"l# denu"ire, coloane, linii, tipuri de date O*"!a3ii# P!"l$ !%!i# inserareJ tergere, copiereJlipire, grupare linii docu"entaiei auIiliare i coloane, consultarea

sortare, filtrare, suGtotaluri, funcii si"ple Dadunare, sc#dere, "edie arit"etic#E

S"&a!"a ,' $+")&$l$i: antet, suGsol, "argini, orientare, Fona de i"pri"are

P!':" ," "0al$a!" *roGe oraleJpractice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice structura unui taGel i s#Hl for"ateFe, a a cu" se preciFeaF# 3n criteriile de perfor"an# DaE i DGE, confor" condiiilor de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# prelucreFe infor"aiile dintrHun taGel, a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"an# DcE, confor" condiiilor de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# 4iFualiFeFe docu"entul 3nainte de listare, a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"an# DdE, confor" condiiilor de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii 1# COMUNICARE DN LIM2A MODERN Ni0"l# Val'a!" !",i&# D1E 2.1

C'+*"&")3"# 1.1. 5ecepteaF# "esa+e orale 1... 5ecepteaF# "esa+e scrise 1.1. $Ipri"# "esa+e orale 1.<. $Ipri"# "esa+e scrise 1.=. *articip# la con4ersaii

Ti&l$l $)i&%3ii 1# COMUNICARE DN LIM2A MODERN C'+*"&")3a 1.1 5ecepteaF# "esa+e orale C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ ?nelegerea unor cu4inte i eIpresii uFuale frec4ent 3nt7lnite ?:@ %esprinderea de infor"aii eseniale ale "esa+ului cu rele4an# i"ediat# ? @ $"iterea de r#spunsuri 4erGale sau nonH4erGale la un "esa+ e"is 3n rit" rar i clar ?,@ StaGilirea unei leg#turi 3ntre "esa+ul audiat i propria eIperien# C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# EA*!"8ii 9i $0i)&" $7$al": nu"e cunoscute, cu4inteJpropoFiii si"ple, "ateriale pro"oionale M"8aE" $ !"l"0a)3% i+",ia&%: "ateriale cotidiene, "eniuri, prospecte, scrisori personale scurte L"4%&$!i ()&!" +"8aE": infor"aii si"ple despre lu"ea i"ediat# i acti4itatea profesional#

P!':" ," E0al$a!" *roG# de e4aluare scris# Dtip testE prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# 3neleag# "esa+ul i s# desprind# infor"aii, a a cu" se preciFeaF# 3n criteriile de perfor"an# DaE, DGE i 3n condiiile de aplicaGilitate *roG# de e4aluare oral# prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# reacioneFe i s# staGileasc# leg#turi 3ntre "esa+e a a cu" se preciFeaF# 3n criteriile de perfor"an# DcE, DdE i 3n condiiile de aplicaGilitate

Ti&l$l $)i&%3ii 1# COMUNICARE DN LIM2A MODERN

C'+*"&")3a 1.. 5ecepteaF# "esa+e scrise C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ $Itragerea unor infor"aii si"ple i pre4iFiGile din di4erse "ateriale cotidiene ?:@ Identificarea unor co"ponente logice dintrHun teIt cunoscutJsi"plu ? @ %educerea se"nificaiei unor ele"ente necunoscute de dificultate "edie dintrHun teIt C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# Ma&"!ial" '&i,i")": C'+*')")&" l'4i ": El"+")&" )" $)'8 $&": recla"e, prospecte, "eniuri, orar, afi e, re4iste de specialitate, "i+loace audioH4iFuale cu4inte i eIpresii, relaionarea de idei, aciuni i atitudini cu4inte, eIpresii noi de dificultate "edie referitoare la acti4itatea profesional#

P!':" ," "0al$a!" *roG# de e4aluare scris# Dtip testE prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# eItrag# infor"aii i s# deduc# se"nificaii, a a cu" se preciFeaF# 3n criteriile de perfor"an# DaE, DcE i 3n condiiile de aplicaGilitate *roG# de e4aluare oral# prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice co"ponentele logice, a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"an# DGE i 3n condiiile de aplicaGilitate

Ti&l$l $)i&%3ii 1# COMUNICARE DN LIM2A MODERN C'+*"&")3a 1.1 $Ipri"# "esa+e orale C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ ;tiliFarea unor eIpresii i fraFe pentru o descriere si"pl# pe te"e cotidiene ?:@ *reFentarea si"pl# a unor acti4it#i cotidiene, preFente sau recente ? @ Argu"entare clar# a opiniilor personale

C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# T"+" '&i,i")": O*i)ii *"!8')al": fa"ilie, profesie, 3"pre+ur#ri concrete acord, deFacord, apreciere, "ulu"ire, ne"ulu"ire

P!':" ," "0al$a!"

*roG# de e4aluare scris# Dtip testE i orale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# utiliFeFe eIpresii, a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"an# DaE i 3n condiiile de aplicaGilitate. *roGe orale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# enune i s# argu"enteFe opiniile personale, a a cu" se preciFeaF# 3n criteriile de perfor"an# DGE, DcE i 3n condiiile de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii 1# COMUNICARE DN LIM2A MODERN C'+*"&")3a 1.< S# eIpri"e "esa+e scrise C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ 5edactarea de "esa+e scurte i si"ple pe te"e de interes personal i cotidian, inclusi4 teIte funcionale ?:@ Solicitarea i oferirea de infor"aii despre e4eni"ente, eIperiene, acti4it#i de dificultate "edie ? @ (ranspunerea 3n scris a infor"aiilor receptate

C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# T"+" ," i)&"!"8 *"!8')al 9i '&i,ia): scrisori personale, scrisori, felicit#ri, telegra"e, anunuri

I)f'!+a3ii: I)f'!+a3ii#

C2, scrisoare de intenie, co"pletare de for"ulare D0otel, inter4iu, facturi, c0itaneE anunuri de anga+are, puGlicitate

P!':" ," "0al$a!" *roG# de e4aluare scris# Dtip testE prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# redacteFe "esa+e, s# solicite i ofere infor"aii i s# transpun# 3n scris infor"aiile, a a cu" se preciFeaF# 3n criteriile de perfor"an# DaE, DGE, DcE i 3n condiiile de aplicaGilitate specificate.

Ti&l$l $)i&%3ii 1# COMUNICARE DN LIM2A MODERN C'+*"&")3a 1.= *articip# la con4ersaii C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ Capacitatea de a co"unica 3n situaii si"ple i uFuale care presupun un sc0i"G de infor"aii cotidiene ?:@ *articiparea la discuii scurte, prin 3nelegerea gloGal#, folosind adec4at for"ule de con4ersaie ? @ ;tiliFarea 4ocaGularului de specialitate "ini"al

C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"#

I)f'!+a3iiF8i&$a3iiF,i8 $3ii# F'!+$l" ," ')0"!8a3i"# V' a:$la!:

produse, ser4icii, locaii ca reFultate ale acti4it#ilor specifice fiec#rui do"eniu de salut, de preFentare, de introducere ter"eni referitori la scule, dispoFiti4e, ec0ipa"ente de lucru i operaii specifice acestora

P!':" ," "0al$a!" *roG# de e4aluare oral# prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# co"unice, s# participe la discuii i s# utiliFeFe 4ocaGularul de specialitate, a a cu" se preciFeaF# 3n criteriile de perfor"an# DaE, DGE, DcE i 3n condiiile de aplicaGilitate specificate.

Ti&l$l $)i&%3ii <# DE;VOLTARE PERSONAL DN SCOPUL O2INERII PERFORMANEI Ni0"l# Val'a!" !",i&# D1E 1.1

C'+*"&")3"# <.1. *reFint# caracteristicile personale i"plicate 3n oGinerea perfor"anei profesionale <... %escrie lu"ea profesiilor <.1. %e"onstreaF# deprinderi eficiente de 3n4#are

<.<. $Ipri"# opiuni pri4ind traseul personal de educaie i for"are profesional#

Ti&l$l $)i&%3ii <# DE;VOLTARE PERFORMANEI C'+*"&")3a <.1

PERSONAL

DN

SCOPUL

O2INERII

*reFint# caracteristicile personale i"plicate 3n oGinerea perfor"anei profesionale

C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ Identificarea caracteristicilor personale i a co"petenelor proprii ?:@ StaGilirea punctelor tari i a punctelor slaGe 3n raport cu deF4oltarea carierei ? @ Selectarea factorilor eIterni fa4oraGili deF4olt#rii personale

C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# Ca!a &"!i8&i i *"!8')al"# C'+*"&")3": P$) &" &a!i# P$) &" 8la:": D"70'l&a!"a a!i"!"i# Fa &'!i "A&"!)i# aGilit#i, deprinderi, interese, aptitudini, te"pera"ent, caracter de cunoa tare Dprocese intelectualeE, de eIecuie DprofesionaleE, de relaionare DsocialeE caracteristicile personale care spri+in# deF4oltarea profesional# caracteristici personale care necesit# a"eliorare J deF4oltare plan de aciune pentru reu ita inseriei socioHprofesionale fa"ilia, societatea, dina"ica pieei "uncii, trasee de for"are profesional#

P!':" ," "0al$a!" *roGe orale de e4aluare prin susinerea de inter4iu i preFentarea de Curriculu" 2itae, prin care candidatul do4ede te cunoa tere de sine, 3n condiiile criteriilor de perfor"an# DaE i DGE i cuprinF7nd toate condiiile de aplicaGilitate. *roGe orale de e4aluare prin care candidatul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice i s# selecteFe factorii eIterni fa4oraGili deF4olt#rii personale, 3n condiiile criteriului de perfor"an# DcE i cuprinF7nd toate condiiile de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii <# DE;VOLTARE PERFORMANEI

PERSONAL

DN

SCOPUL

O2INERII

C'+*"&")3a <.. %escrie lu"ea profesiilor

C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ Identificarea surselor for"ale i infor"ale de oGinere a infor"aiilor despre profesiile de interes ?:@ %escrierea caracteristicilor profesiilor de interes pe GaFa infor"aiilor oGinute

? @ 5elaionarea posiGilit#ilor proprii cu oportunit#ile de carier#

C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# S$!8" f'!+al"# S$!8" i)f'!+al"# O*'!&$)i&a&" ," a!i"!%# agenii de :cupare a .orei de 8unc#, Fiare, re4iste, consilierul colar reeaua personal# Dcolegi, prieteniE, "assH"edia oferta locurilor de "unc# 3n concordan# cu posiGilit#ile aspiraiile proprii i Ca!a &"!i8&i il" *!'f"8iil'!: cerinele "ini"e pentru profesie descrise 3n C:5

P!':" ," "0al$a!" *roGe orale i scrise de e4aluare prin care candidatul do4ede te c# este capaGil s# utiliFeFe surse for"ale i infor"ale pentru identificarea profesiilor de interes i s#H i aleag# un loc de "unc#, a a cu" reiese din criteriile de perfor"an# DaE, DGE, DcE i cuprinF7nd toate condiiile de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii <# DE;VOLTARE PERFORMANEI

PERSONAL

DN

SCOPUL

O2INERII

C'+*"&")3a <. 1 %e"onstreaF# deprinderi eficiente de 3n4#are

C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ %escrierea eIperienei proprii i a stilului de 3n4#are ?:@ Identificarea propriilor co"peteneHc0eie transferaGile ? @ Corelarea stilului personal de 3n4#are cu oGinerea perfor"anei i succesul 3n carier#

C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# S&il ," ()0%3a!": C'+*"&")3" 5"i" &!a)8f"!a:il"# S$ "8# P!':" ," "0al$a!" *roGe orale de e4aluare prin care candidatul de"onstreaF# c# este capaGil s#H i identifice co"petenele transeferaGile i stilul de 3n4#are 3n condiiile criteriilor de perfor"an# DaE i DGE i cuprinF7nd toate condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice de e4aluare a stilului de 3n4#are indi4idual#, la care se adaug# oGser4aiile siste"atice ale e4aluatorilor din care s# reFulte capacitatea candidatului de corelare a stilului personal de 3n4#are cu oGinerea perfor"anei i succesului 3n carier#, 3n condiiile criteriului de perfor"an# DcE i cuprinF7nd toate condiiile de aplicaGilitate. gloGal sau analitic, senForial, eIperienial co"unicare, nu"eraie, utiliFarea calculatorului, deF4oltare personal#, lucru 3n ec0ip#, reFol4area proGle"elor concordan# 3ntre aspiraii , co"petene i perfor"ane

Ti&l$l $)i&%3ii <#

DE;VOLTARE PERSONAL PERFORMANEI

DN

SCOPUL

O2INERII

C'+*"&")3a <.< $Ipri"# opiuni pri4ind traseul personal de educaie i for"are profesional# C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ ?:@ ? @ ?,@ ?"@ Identificarea ofertelor educaionale i de for"are profesional# 5ecunoa terea factorilor i"plicai 3ntrHo carier# de succes $Iersarea unor ele"ente de "arMeting personal .or"ularea unor oGiecti4e realiste pentru traseul propriu de for"are i educaie StaGilirea aciunilor pentru atingerea oGiecti4elor

C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# Of"!&a ",$ a3i')al%# Fa &'!i# O:i" &i0" !"ali8&"# Ma!G"&i)4 *"!8')al: progra"e colare, progra"e de calificare, progra"e de con4ersie profesional# influena fa"iliei, a colii, a co"unit#ii, a econo"iei i culturii oGiecti4e corelate cu posiGilit#ile proprii, cu necesit#ile socioH econo"ice "odalit#i de preFentare, de redactare a unui Curriculu" 2itae, a unei scrisori de intenie, co"unicare aserti4#, inter4iu

P!':" ," "0al$a!" *roGe scrise i orale de e4aluare prin care candidatul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice oferte educaionale i de for"are profesional# 3n condiiile criteriului de perfor"an# DaE i cuprinF7nd toate condiiile de aplicaGilitate. *roG# practic# tip studiu de caF prin care candidatul de"onstreaF# c# este capaGil s# preFinte factorii i"plicai 3n cariere de succes, 3n condiiile criteriului de perfor"an# DGE i cuprinF7nd toate condiiile de aplicaGilitate. *roGe scrise i orale de e4aluare prin care candidatul de"onstreaF# aGilit#i de "arMeting personal 3n condiiile criteriului de perfor"an# DcE i cuprinF7nd toate condiiile de aplicaGilitate. *roGe scrise i orale de e4aluare prin care candidatul de"onstreaF# c# este capaGil s# for"uleFe oGiecti4e realiste i s# staGileasc# aciuni corespunF#toare traseului propriu de educaie i for"are 3n condiiile criteriilor de perfor"an# DdE i DeE i cuprinF7nd toate condiiile de aplicaGilitate. Ti&l$l $)i&%3ii =# IGIENA I SECURITATEA MUNCII Ni0"l# Val'a!" !",i&# D1E 1.1

C'+*"&")3"# =.1. =... Nu"e te factorii de risc i Golile profesionale la locul de "unc# Aplic# regulile de igien# indi4idual# a "uncii

=.1. i

Aplic# nor"ele de securitate i s#n#tate la locul de "unc#, precu" nor"ele de pre4enire i stingere a incendiilor

=.<.

Acord# pri"ul a+utor 3n caF de accident

Ti&l$l $)i&%3ii =# IGIENA I SECURITATEA MUNCII OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C'+*"&")3a =.1 Nu"e te factorii de risc i Golile profesionale la locul de "unc# OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ $nu"erarea factorilor de risc 3n funcie de specificul locului de "unc# ?:@ Asocierea factorilor de risc cu Golile profesionale 3n funcie de specificul locului de "unc#

? @ 5ecunoa terea riscului practic#rii unei calific#ri C'),i3ii ," a*li a:ili&a&" # Fa &'!i ," !i8 # ageni patogeni, factori de cli"at, suGstane toIice, suGstane eIplosi4e, risc de inundare, preFena unor d#un#tori Goli ale c#ilor respiratorii, Goli ale pielii, afeciuni ale diferitelor organe de si", Goli interne risc de 3"Goln#4ire, risc de accidentare, risc de in4aliditate

2'li *!'f"8i')al"# Ri8 ," *!a &i %#

P!':" ," "0al$a!" # *roGe orale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# enu"ere, s# asocieFe i s# recunoasc# factorii de risc i Golile profesionale, confor" criteriilor de perfor"an# DaE,DGE, DcE acoperind aria de aplicaGilitate specificat#.

Ti&l$l $)i&%3ii =# IGIENA I SECURITATEA MUNCII OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C'+*"&")3a =.. Aplic# regulile de s#n#tate i igiena indi4idual# la locul de "unc# OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ Adoptarea regulilor de igien# indi4idual# la locul de "unc# ?:@ .olosirea "aterialelor de igien# indi4idual# la locul de "unc#

? @

$4aluarea consecinelor nerespect#rii regulilor de igien# indi4idual# la locul de "unc#

C'),i3ii ," a*li a:ili&a&" # R"4$li ," i4i")%# igiena corporal#, igiena 4esti"entaiei, igiena ali"entaiei

Ma&"!ial" ," ()&!"3i)"!" a i4i")"i: "ateriale igienicoHsanitare, produse cos"etice, ali"ente de protecie C')8" i)3"# intoIicaii, Goli paraFitare, toIiinfecii ali"entare, der"atoFe, Goli infectoHcontagioase

P!':" ," "0al$a!" *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# adopte regulile de igien# i s# foloseasc# "aterialele igienicoHsanitare, confor" criteriului de perfor"an# DaE i DGE, acoperind aria de aplicaGilitate specificat#. *roG# oral# J scris# prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# e4alueFe consecinele nerespect#rii regulilor de igien#, confor" criteriului de perfor"an# DcE, acoperind aria de aplicaGilitate specificat#.

Ti&l$l $)i&%3ii =# IGIENA I SECURITATEA MUNCII OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C'+*"&")3a =.1 Aplic# nor"ele de securitate la locul de "unc#, precu" i nor"ele de pre4enire i stingere a incendiilor OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ 5espectarea nor"elor de protecie i *SI din fi ele de instructa+ 3n situaii de lucru

?:@ Identificarea si"Golurilor de a4ertiFare a pericolelor la locul de "unc# ? @ ;tiliFarea ec0ipa"entului de lucru i de protecie specific locului de "unc#

C'),i3ii ," a*li a:ili&a&" # Si+:'l$!il" ," a0"!&i7a!"# E 5i*a+")& ," l$ !$ 9i ," *!'&" 3i": se"nale sonore, 4iFuale, indicatoare, culori de securitate a4ertis"ente scrise,

4esti"entaie i ec0ipa"ente de protecie corporal#, dispoFiti4e de protecie specifice

P!':" ," "0al$a!" *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# respecte nor"ele, s# identifice si"Golurilor de a4ertiFare, s# utiliFeFe ec0ipa"entul de lucru i de protecie confor" criteriilor de perfor"an# DaE, DGE, DcE acoperind aria de aplicaGilitate specificat#.

Ti&l$l $)i&%3ii =# IGIENA I SECURITATEA MUNCII OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C'+*"&")3a =.< Acord# pri"ul a+utor 3n caF de accident OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%#

?a@ 5ecunoa terea "anifest#rilor 3n caF de accident ?:@ ;tiliFarea "aterialelor din trusa de pri" a+utor ? @ Aplicarea "asurilor de pri" a+utor

C'),i3ii ," a*li a:ili&a&" # Ma)if"8&%!i: Ma&"!ial"# M%8$!i# st#ri de a"eeal#, le in, stop cardioHrespirator, st#ri de grea#, ec0i"oFe, 0e"oragii targ#, atele, fe e, deFinfectant, Ganda+e sterile, garou 0e"ostaF#, resuscitare cardioHrespiratorie, i"oGiliFare, poFiionarea accidentatului, deFinfectarea i Ganda+area pl#gilor, transportul accidentatului la cea "ai apropiat# unitate "edical#

P!':" ," "0al$a!" *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# recunoasc# "anifest#rile 3n caF de accident, s# utiliFeFe "aterialele din trusa de pri" a+utor, s# aplice "#surile de pri" a+utor, confor" criteriilor de perfor"an# DaE, DGE, DcE, acoperind aria de aplicaGilitate specificat#.

Ti&l$l $)i&%3ii ># Ni0"l# Val'a!" !",i&#

LUCRUL DN ECHIP D1E 1.1

C'+*"&")3"# >.1. ? i preciFeaF# poFiia 3ntrHo ec0ip# de lucru pe GaFa acti4it#ilor desf# urate >... ? i asu"# rolurile care 3i re4in 3n ec0ip# >.1. ColaGoreaF# cu "e"Grii ec0ipei pentru 3ndeplinirea sarcinilor

Ti&l$l $)i&%3ii ># LUCRUL DN ECHIP C'+*"&")3a >.1 ? i preciFeaF# poFiia 3ntrHo ec0ip# de lucru pe GaFa acti4it#ilor desf# urate

C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ Identificarea propriilor sarcini 3n cadrul acti4it#ilor ec0ipei ?:@ .or"ularea de 3ntreG#ri pentru clarificarea sarcinilor de lucru ? @ $Iplicarea relaiei dintre sarcinile proprii i sarcinile celorlali "e"Gri

C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# I,")&ifi a!"# Cla!ifi %!i *!i0i),# nu"e te sarcinile proprii, nu"e te oGiectul de acti4itate al ec0ipei atriGuii, relaii de colaGorare 3ntre "e"Grii ec0ipei, relaii ierar0ice

R"la3ia $ "ilal3i +"+:!i: sarcini realiFate independent, sarcini realiFate prin colaGorare, sarcini realiFate 3n co"un prin inter4enii co"ple"entare P!':" ," "0al$a!" *roGe orale Dtip discuie liGer#, con4ersaieE prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice propriile sarcini, s# for"uleFe 3ntreG#ri i s# eIplice relaia dintre sarcinile proprii i sarcinile celorlali "e"Gri confor" criteriilor de perfor"an# DaE, DGE, DcE i a preciF#rilor din condiiile de aplicaGilitate

Ti&l$l $)i&%3ii ># LUCRUL DN ECHIP

C'+*"&")3a >.. ? i asu"# rolurile care 3i re4in 3n ec0ip#

C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ *erceperea poFiiei indi4iduale fa# de ceilali ?:@ Asu"area atitudinilor constructi4e 3n grup ? @ $fectuarea unor aciuni iniiate 3n grup ?,@ Asu"area reFultatelor de ec0ip# C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# P'7i3ia i),i0i,$al% # A&i&$,i)i# A 3i$)i# R"7$l&a&"# P!':" ," "0al$a!" P!':" *!a &i " ?&i* E' ," !'l@ *!i) a!" "l"0$l ,"+')8&!"a7% % "8&" a*a:il 8% *"! "a*% *'7i3ia i),i0i,$al% fa3% ," "ilal3i, 8%-9i a8$+" a&i&$,i)i ')8&!$ &i0" () 4!$*, 8% "f" &$"7" a 3i$)i i)i3ia&" () 4!$*, 8%-9i a8$+" !"7$l&a&"l" ," " 5i*% ')f'!+ !i&"!iil'! ," *"!f'!+a)3% ?a@, ?:@, ? @, ?,@ 9i a *!" i7%!il'! ,i) '),i3iil" ," a*li a:ili&a&". inclus, eIclus, suGordonat spri+in, i"plicare, interes finaliFare de sarcini, raportare de sarcini proprii, organiFarea unor e4eni"ente 3n grup succes, e ec

Ti&l$l $)i&%3ii ># LUCRUL DN ECHIP

C'+*"&")3a >.1 ColaGoreaF# cu "e"Grii ec0ipei pentru 3ndeplinirea sarcinilor C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ 5ecunoa terea co"petenei "e"Grilor ec0ipei ?:@ Corelarea propriilor sarcini cu cele ale ec0ipei ? @ 8anifestarea spiritului de 3ntra+utorare C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# C'+*"&")3a# C'!"la!"# D)&!aE$&'!a!"# preg#tire profesional#, poFiia fa# de grup, atitudini de acord H deFacord eIplicaii ale sarcinii, 3ncadrare 3n ti"p, respectarea unui plan co"un preluarea unor sarcini 3n caF de urgen#, "anifestarea co"pasiunii, si"patiei

P!':" ," "0al$a!" *roGe orale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# recunoasc# co"petenele "e"Grilor ec0ipei i s# coreleFe propriile sarcini cu cele ale ec0ipei confor" criteriilor de perfor"an# DaE, DGE i a preciF#rilor din condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# "anifeste spirit de 3ntra+utorare confor" criteriului de perfor"an# DcE i a preciF#rilor din condiiile de aplicaGilitate

Ti&l$l $)i&%3ii H# ORGANI;AREA LOCULUI DE MUNC Ni0"l# Val'a!" !",i&# D1E 1.1

C'+*"&")3"# H.1. Asigur# ordinea i cur#enia la locul de "unc# H... Aplic# principiile ergono"ice 3n organiFarea locului de "unc# H.1. .olose te instruciuni de lucru pentru 3ndeplinirea sarcinilor

Ti&l$l $)i&%3ii H# ORGANI;AREA LOCULUI DE MUNC OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C'+*"&")3a H.1 Asigur# ordinea i cur#enia la locul de "unc# OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ Selectarea "i+loacelor de "unc# ?:@ :rdonarea "i+loacelor specifice acti4it#ii curente ? @ ?ntreinerea cur#eniei la locul de "unc#

C'),i3ii ," a*li a:ili&a&" # MiEl'a " ," +$) %# O!,')a!"a# C$!%3")i"# "aterii pri"e i auIiliare, ec0ipa"ente i utila+e, instalaii, S.%.2.H uri respecta succesiunea operaiilor de lucru "ateriale de cur#enie specifice locului de "unc# Dla4ete, detergeni, deFinfectani, sol4eniE prin "etode "anuale, "ecanice sau se"iauto"ate

P!':" ," "0al$a!" *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# selecteFe i s# ordoneFe "i+loacele de "unc#, confor" criteriilor de perfor"an# DaE, DGE acoperind aria de aplicaGilitate specificat#. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# 3ntrein# cur#enia la locul de "unc#, confor" criteriului de perfor"an# DcE, acoperind aria de aplicaGilitate specificat#.

Ti&l$l $)i&%3ii H# ORGANI;AREA LOCULUI DE MUNC OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C'+*"&")3a H.. Aplic# principiile ergono"ice 3n organiFarea locului de "unc# OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ $Iplicarea principiilor ergono"ice de GaF# ?:@ 8#suri indi4iduale de reducere a efortului fiFic ? @ 8eninerea "icrocli"atului opti" de la locul de "unc#

C'),i3ii ," a*li a:ili&a&" # P!i) i*ii "!4')'+i "# Ma8$!i ," !",$ "!" a "f'!&$l$i# M")3i)"!"a +i !' li+a&$l$i# "icrocli"at, econo"ia "i c#rilor, poFiia de lucru poFiia de lucru, succesiunea "i c#rilor, doFarea efortului 4entilaie, te"peratur#, ilu"inare, Fgo"ot

P!':" ," "0al$a!" *roGe scrise prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# eIplice principiile ergono"ice de GaF#, confor" criteriului de perfor"an# DaE, acoperind aria de aplicaGilitate specificat#. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s#H i reduc# efortul fiFic depus i s# "enin# condiiile opti"e de "icrocli"at la locul de "unc#, confor" criteriului de perfor"an# DGE, DcE acoperind aria de aplicaGilitate specificat#.

Ti&l$l $)i&%3ii H# ORGANI;AREA LOCULUI DE MUNC OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C'+*"&")3a H.1 .olose te instruciunile de lucru pentru 3ndeplinirea sarcinilor OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ ;tiliFarea instruciunilor de lucru 3n funcie de sarcinile date ?:@ 2erificarea indi4idual# a realiF#rii sarcinii date pe GaFa instruciunilor de lucru ? @ Corectarea erorilor de realiFare a sarcinilor de lucru, pe GaFa instruciunilor

C'),i3ii ," a*li a:ili&a&" # I)8&!$ 3i$)i ," l$ !$# V"!ifi a!"# C'!" 3ii ," "!'!i# fi e de lucru, regula"ente, sc0ie si"ple, eIplicaii co"parare, "#surare repetarea operaiei, a+ust#ri

P!':" ," "0al$a!" *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# utiliFeFe instruciunile de lucru, s# 4erifice realiFarea sarcinii i s#H i corecteFe erorile, confor" criteriilor de perfor"an# DaE, DGE, DcE acoperind aria de aplicaGilitate specificat#.

Ti&l$l $)i&%3ii 8# PREGTIRE PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNC Ni0"l# Val'a!" !",i&# D1E 1.'

C'+*"&")3"# 8.1. :Gine infor"aii despre cerinele locului de "unc# 8... Se 3ncadreaFa 3n cerinele locului de "unc# 8.1. %escrie structura unei organiFaii din do"eniul profesional 8.<. 8anifest# disponiGilitate fa# de sarcinile de lucru

Ti&l$l $)i&%3ii 8# PREGTIREA PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNC C'+*"&")3a 8.1 :Gine infor"aii despre cerinele locului de "unc#

C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ Identificarea surselor de infor"are. ?:@ Selectarea infor"aiilor 3n funcie de cerinele locului de "unc#. ? @ Co"pararea aGilit#ilor doG7ndite cu cerinele locului de "unc#.

C'),i3ii ," a*li a:ili&a&" # S$!8" ," i)f'!+a!": C"!i)3"l" l' $l$i ," +$) %: pliante, Gro uri, "assH"edia, puGlicaii de specialitate, Internet progra" de lucru, regula"ent de ordine interioar#, acti4it#ile desf# urate la locul de "unc#, instruciuni de utiliFare a utila+elor din dotare A:ili&%3i: eIecutarea de operaii si"ple, rutiniere suG supra4eg0ere i 3ndru"are, co"unicare, lucru 3n ec0ip#, igiena i securitatea "uncii P!':" ," "0al$a!" *roGe orale i practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# identifice diferite surse de infor"are, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DaE i 3n condiiile de aplicaGilitate date. *roGe scrise i orale 3n care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# selecteFe infor"aiile asupra cerinelor locului de "unc#, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DGE i 3n condiiile de aplicaGilitate date. *roGe scrise i orale prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s#H i co"pare aGilit#ile doG7ndite cu cerinele locului de "unc#, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DcE i 3n condiiile de aplicaGilitate date.

Ti&l$l $)i&%3ii 8# PREGTIREA PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNC C'+*"&")3a 8.. Se 3ncadreaF# 3n cerinele locului de "unc# C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ 5espectarea ti"plui alocat progra"ului de lucru ?:@ ?ndeplinirea sarcinii de lucru. ? @ 5espectarea regula"entului de ordine interioar#. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C'),i3i ," a*li a:ili&a&"# P!'4!a+ ," l$ !$: Sa! i)i ," l$ !$: R"4$la+")& ," '!,i)" i)&"!i'a!%: drepturi, oGligaii, sanciuni, reco"pense or# de 3ncepere, pauFe, or# de ter"inare a progra"ului de lucru, ore de lucru efecti4 operaii i procese de rutin# suG supra4eg0ere i 3ndru"are

P!':" ," "0al$a!" *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# respecte o sarcin# de lucru 3ncadr7nduHse 3n progra"ul de lucru staGilit de eful de ec0ip#, confor" criteriilor de perfor"an# DaE i DGE i 3n condiiile de aplicaGilitate date. *roGe scrise prin care ele4ul de"onstreaF# c# a sintetiFat infor"aiile din regula"entul de ordine interioar#, a a cu" se "enioneaF# 3n criteriul de perfor"an# DcE, 3n condiiile de aplicaGilitate date.

Ti&l$l $)i&%3ii 8# PREGTIREA PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNC

C'+*"&")3a 8.1 %escrie structura unei organiFaii din do"eniul profesional

C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ Identificarea funciilor unor ser4icii i departa"ente din cadrul organiFaiei. ?:@ 5ecunoa terea ni4elului ierar0ic. ? @ *reciFarea propriei poFiii 3n cadrul ierar0iei. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# D"*a!&a+")&": Ni0"l i"!a!5i : P'7i3ia: resurse u"ane, contaGilitate, producie, "anager, secretariat, "arMeting, salariFare. ni4eluri de calificare din sectorul de acti4itate unde se 3ncadreaF# de colaGorare cu "e"Grii ec0ipei, de co"unicare acti4# cu superiorii

P!':" ," "0al$a!" *roGe scrise i orale prin care ele4ul de"onstreaF# c# identific# co"parti"entele din cadrul organiFaiei i funciile lor, a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"an# DaE i 3n condiiile de aplicaGilitate date. *roGe scrise i orale prin care ele4ul de"onstreaF# c# recunoa te ni4elurile ierar0ice i relaiile 3ntre persoanele pe diferitele ni4eluri, confor" preciF#rilor din criteriile de perfor"an# DGE i DcE i 3n condiiile de aplicaGilitate date.

Ti&l$l $)i&%3ii 8# PREGTIREA PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNC C'+*"&")3a 8.< 8anifest# disponiGilitate fa# de sarcinile de lucru C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ %eF4olt# o atitudine poFiti4# de tipul Ppot face la locul de "unc# ?:@ 5#spunde solicit#rilor pentru acti4it#i supli"entare. ? @ Se"naleaF# apariia unor situaii nepre4#Fute. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# A&i&$,i)" *'7i&i0%: A &i0i&%3i 8$*li+")&a!": Si&$a3ii )"*!"0%7$&": recepti4itate la sarcin#, recepti4itate la lucru 3n colecti4, fleIiGilitate progra" prelungit, spri+in 3n cadrul ec0ipei, alte operaii solicitate defeciuni de utila+e sau ec0ipa"ente, disfuncionalit#i la locul de "unc# P!':" ," "0al$a!" *roGe orale i practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaF# o atitudine poFiti4# fa# de "unc#, confor" criteriului de perfor"an# DaE i 3n condiiile de aplicaGilitate date. *roGe orale i practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# are disponiGilitatea de a desf# ura acti4it#i supli"entare, a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"an# DGE i 3n confor"itate cu condiiile de aplicaGilitate date. *roGe orale i practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# sesiFeaF# i se"naleaF# situaii nepre4#Fute, confor" criteriului de perfor"an# DcE i 3n confor"itate cu condiiile de aplicaGilitate date.

Ti&l$l $)i&%3ii / # TRAN;IIA DE LA COAL LA LOCUL DE MUNC Ni0"l# Val'a!" !",i&# D1E 1.'

C'+*"&")3"# /.1. ? i e4alueaF# ni4elul de preg#tire 3n raport cu cerinele unui loc de "unc# /... ? i asu"# responsaGilitatea fa# de sarcina pri"it# /.1. Se instruie te continuu 3n 4ederea i"Gun#t#irii propriei perfor"ane /.<. 8anifest# "oGilitate ocupaional# fa# de sc0i"G#rile de pe piaa "uncii

Ti&l$l $)i&%3ii / # TRAN;IIA DE LA COAL LA LOCUL DE MUNC

C'+*"&")3a /.1 ? i e4alueaF# ni4elul de preg#tire 3n raport cu cerinele unui loc de "unc#

C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ Identificarea cerinelor locului de "unc# ?:@ Co"pararea aGilit#ilor doG7ndite cu cerinele locului de "unc# ? @ Solicitarea instruirii supli"entare 3n anu"ite situaii.

C'),i3ii ," a*li a:ili&a&" # C"!i)3": A:ili&%3i: Si&$a3ii# organiFare i distriGuire de sarcini, igien# i securitatea a "uncii, relaii de "unc# sociale, te0nice sarcini "odificate sau ad#ugate, utila+e i ec0ipa"ente noi

P!':" ," "0al$a!" *roGe scrise i orale prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# identifice cerinele unui loc de "unc# , a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DaE i DGE i 3n condiiile de aplicaGilitate date. *roGe practice 3n care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# solicite instruire pentru aH i 3"Gun#t#i perfor"ana la locul de "unc#, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DcE i 3n condiiile de aplicaGilitate date.

Ti&l$l $)i&%3ii /# TRAN;IIA DE LA COAL LA LOCUL DE MUNC

C'+*"&")3a /.. ? i asu"# responsaGilitatea fa# de sarcina pri"it#

C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ 5espectarea cerinelor din sarcina pri"it# ?:@ Acceptarea responsaGilit#ilor 3n cadrul ec0ipei ? @ ?ncadrarea 3n cerine de ti"p i calitate IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# C"!i)3": fi a postului, instruciuni de eIploatare a utila+elor pentru operaii si"ple, dispoFiiile organiFatorului de proces Dsuperiorul ierar0icE R"8*')8a:ili&%3i: C"!i)3": de 3ndeplinire a sarcinii pri"ite 3n ec0ip#, relaii de colaGorare nor"e interne de 3ndeplinire a sarcinii, siste"e de asigurare a calit#ii

P!':" ," "0al$a!" *roGe scrise de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice cerinele din fi a postului a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DaE 3n condiiile de aplicaGilitate date. *roGe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaF# c# poate 3ndeplini sarcini 3n cadrul ec0ipei confor" criteriului de perfor"an# DGE 3n condiiile de aplicaGilitate date.

*roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# se 3ncadreFe 3n cerinele de ti"p pentru efectuarea unor operaii si"ple confor" criteriului de perfor"an# DcE 3n condiiile de aplicaGilitate date.

Ti&l$l $)i&%3ii / # TRAN;IIA DE LA COAL LA LOCUL DE MUNC

C'+*"&")3a /.1 Se instruie te continuu 3n 4ederea i"Gun#t#irii propriei perfor"ane

C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ :Ginerea de infor"aii despre nout#ile de la locul de "unc# ?:@ Selectarea infor"aiilor pri4ind necesitatea autoHinstruirii ? @ =uarea unor deciFii pentru 3"Gun#t#irea propriei perfor"ane IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII C'),i3ii ," a*li a:ili&a&" # S$!8" ," i)f'!+a!": I)f'!+a3ii: D" i7ii: infor"ale D efi, colegi de ec0ip#E, a4iFiere, "entor din oGser4aii i reco"anda#ri ale grupului de lucru, din dispoFiiile organiFatorului de proces D efE studiu indi4idual, participare la progra"e de for"are continu#, 3n4#are infor"al#

P!':" ," "0al$a!" *roGe orale i scrise de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice sursele de infor"are legate de nout#iile unui loc de "unc# confor" criteriului de perfor"an# DaE i DGE i 3n condiiile de aplicaGilitate date.

*roGe scrise de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# 3 i asu"e propriile deciFii, confor" criteriului de perfor"an# DcE 3n condiiile de aplicaGilitate date.

Ti&l$l $)i&%3ii /#

TRAN;IIA DE LA COAL LA LOCUL DE MUNC

C'+*"&")3a /.< 8anifest# "oGilitate ocupaional# fa# de sc0i"G#rile de pe piaa "uncii OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ :Ginerea infor"aiilor despre ocupaiile posiGile in do"eniul de preg#tire ?:@ Selectarea ofertelor de locuri de "unc# confor" preg#tirii doG7ndite ? @ .or"ularea unor opiuni profesionale cu asisten# de specialitate OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# S$!8" ," i)f'!+a!": S"l" &a!": A8i8&")3% ," 8*" iali&a&": C:5, profile ocupaionale, structura calific#rilor, centre de for"are, agenii specialiFate din oferta agenilor econo"ici, a4iFiere, agenii specialiFate, consiliere, prin relaii interpersonale consiliere indi4idual#

P!':" ," "0al$a!" *roGe orale i scrise de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice sursele de infor"are legate de ocupaiile posiGile in do"eniul de preg#tire confor" criteriului de perfor"an# DaE 3n condiiile de aplicaGilitate date.

*roGe practice de e4aluare prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# selecteFe din oferta fir"ei calific#ri posiGile confor" criteriului de perfor"an# DGE 3n condiiile de aplicaGilitate date. *roGe orale de e4aluare prin care este capaGil s#H i identifice optiunile profesionale cu a+utorul asistenei psi0oprofesionale confor" criteriului de perfor"an# DcE 3n condiiile de aplicaGilitate date.

Ti&l$l $)i&%3ii 10# RE;OLVAREA DE PRO2LEME Ni0"l# Val'a!" !",i&# D1E 1.1

C'+*"&")3"# 10.1. Identific# proGle"e si"ple 10... Alc#tuie te i aplic# un plan de reFol4are a unei proGle"e si"ple 10.1. 2erific# reFultatele oGinute 3n ur"a aplic#rii planului de reFol4are a unei proGle"e si"ple

Ti&l$l $)i&%3ii 10# RE;OLVAREA DE PRO2LEME C'+*"&")3a 10.1 Identific# proGle"e si"ple C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ :Ginerea de infor"aii necesare pentru definirea proGle"ei ?:@ %escrierea caracteristicilor proGle"ei ? @ .or"ularea proGle"ei 3n funcie de caracteristicile deter"inate C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# I)f'!+a3ii )" "8a!"# infor"aii din docu"ente, infor"aii din eIperiena proprie, infor"aii din eIperiena grupului de cunoscui Dfa"ilie, prieteni, grup de lucruE grad de dificultate, condiii de ti"p i de loc, condiii de "etod# sau "od de aGordare

Ca!a &"!i8&i i#

P!':" ," "0al$a!" P!':" '!al" ?," &i* i)&"!0i$ 8a$ ,i8 $3i" li:"!%@ *!i) a!" "l"0$l ,"+')8&!"a7% % "8&" a*a:il 8% ':3i)% i)f'!+a3ii )" "8a!" *")&!$ ,"fi)i!"a *!':l"+"i, 8% ,"8 !i" a!a &"!i8&i il" *!':l"+"i 9i 8% f'!+$l"7" *!':l"+a () f$) 3i" ," a!a &"!i8&i il" ,"&"!+i)a&", ')f'!+ !i&"!iil'! ," *"!f'!+a)3% ?a@, ?:@ 9i ? @ 9i a *!" i7%!il'! ,i) '),i3iil" ," a*li a:ili&a&".

Ti&l$l $)i&%3ii 10# RE;OLVAREA DE PRO2LEME C'+*"&")3a 10.. Alc#tuie te i aplic# un plan de reFol4are a unei proGle"e si"ple C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ Identificarea unei alternati4e de reFol4are a proGle"ei ?:@ Alegerea soluiei opti"e de reFol4are a proGle"ei ? @ ?ntoc"irea planului de reFol4are a proGle"ei ?,@ Aplicarea planului de reFol4are a proGle"ei 3n conteItul deter"inat C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# Al&"!)a&i0"# S'l$3i" '*&i+%: Pla) ," !"7'l0a!"# C')&"A& ,"&"!+i)a&# consultare, eIersare, oGser4are, testare proiectarea unui reFultat deFiraGil 3ntrHo situaie dat# D3n funcie de alternati4ele de reFol4areE oGiecti4e, "etode, resurse, acti4it#i, "i+loace i cai de realiFare, "od de e4aluare ordinea de realiFare din plan, ti"pul de reFol4are, colaGorarea cu ali parteneri

P!':" ," "0al$a!" *roGe orale Dde tip inter4iu sau discuie liGer#E prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice o alternati4# de reFol4are a proGle"ei i s# aleag# soluia opti"# de reFol4are, confor" criteriilor de perfor"an# DaE, D GE i a preciF#rilor din condiiile de aplicaGilitate. *roGe scrise Dde tip elaGorare sc0e"atic#E prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# 3ntoc"easc# un plan de reFol4are a proGle"ei, confor" criteriului de perfor"an# DcE i a preciF#rilor din condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice Dde tip de"onstraieE prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# aplice planul de reFol4are a proGle"ei 3n conteItul deter"inat, confor" criteriului de perfor"an# DdE i a preciF#rilor din condiiile de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii 10# RE;OLVAREA DE PRO2LEME C'+*"&")3a 10.1 2erific# reFultatele oGinute 3n ur"a aplic#rii planului de reFol4are a unei proGle"e si"ple

C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ Co"pararea reFultatului oGinut cu reFultatul planificat ?:@ Aprecierea reFultatului oGinut 3n ur"a co"par#rii ? @ Aplicarea reFultatului oGinut 3n situaii si"ilare C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# C'+*a!a!"# A*!" i"!"# A*li a!"a () 8i&$a3ii 8i+ila!"# reFultate identice, ase"#n#toare sau diferite acceptare sau respingere, satisfacie sau insatisfacie preluarea reFultatului apreciat drept identic sau ase"#n#tor 3n situaii si"ple, care presupun acela i tip de reFol4are

P!':" ," "0al$a!"#

*roGe orale Dde tip inter4iu sau discuie liGer#E prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# co"pare reFultatul oGinut cu reFultatul planificat i s#Hl aprecieFe, confor" criteriilor de perfor"an# DaE, DGE i a preciF#rilor din condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice Dde tip eIerciiu E prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# aplice reFultatul oGinut 3n situaii si"ilare, confor" criteriului de perfor"an# DcE i a preciF#rilor din condiiile de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii 11# SATISFACEREA CERINELOR CLIENILOR Ni0"l# Val'a!" !",i&# D1E 1.1

C'+*"&")3"# 11.1. 5ecunoa te drepturile clienilor 11... 5#spunde f#r# discri"inare cerinelor J ne4oilor clienilor 3n do"eniul s#u de acti4itate 11.1. :fer# clienilor ser4icii corespunF#toare standardelor 11.< *reFint# i"plicaiile socioHecono"ice ale ser4iciilor de calitate necorespunF#toare

Ti&l$l $)i&%3ii 11# SATISFACEREA CERINELOR CLIENILOR C'+*"&")3a 11.1 5ecunoa te drepturile clienilor C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ Identificarea surselor de infor"are cu pri4ire la drepturile clienilor ?:@ Selectarea i listarea drepturilor clienilor ? @ %iferenierea dintre cerinele i drepturile legale ale clienilor

C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# S$!8" ," i)f'!+a!"# Cli")3i# Dif"!")3i"!"# standarde, legislaia din do"eniul proteciei consu"atorilor Geneficiari interni i eIterni ai ser4iciilor unei organiFaii staGilirea +usteei cerinelor for"ulate de clieni

D!"*&$!il" li")&$l$i:

drepturi regle"entate legal, drepturi coninute 3n codurile deontologice, drepturi ad"ise de practicile etice de pia#

P!':" ," "0al$a!" *roG# scris# de e4aluare care s# reflecte aGilit#ile candidailor de a recunoa te drepturile legale ale clienilor a a cu" este specificat 3n criteriile de perfor"an# DaE, DGE, DcE. *roG# practic# de e4aluare prin care candidatul s# de"onstreFe c# poate 3ndeplini cerinele clienilor 3n confor"itate cu legislaia 3n 4igoare a a cu" este specificat 3n criteriul de perfor"an# DcE.

Ti&l$l $)i&%3ii 11# SATISFACEREA CERINELOR CLIENILOR C'+*"&")3a 11.. 5#spunde f#r# discri"inare cerinelor i ne4oilor clienilor 3n do"eniul de acti4itate

C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ Identificarea clienilor 3n do"eniul de acti4itate i a ne4oilor J cerinelor acestora ?:@ $4aluarea ne4oilor i cerinelor clienilor 3n raport cu un anu"it criteriu ? @ StaGilirea "odalit#ii de aciune pentru 3ndeplinirea cerinelor clienilor ?,@ %eser4irea nediscri"inatorie a clienilor, confor" "odului de aciune staGilit

C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# Cli")3i# C!i&"!ii ," "0al$a!"# M',ali&%3i ," a 3i$)"# furniFori, distriGuitori, consu"atori de Gunuri i ser4icii, "e"Grii altor departa"ente din cadrul organiFaiei ti"p, politica fir"ei, costuri, urgena, i"portana social# scrisori personale adresate clienilor, "#suri de re"ediere a unui pre+udiciu N')-,i8 !i+i)a!"# P!':" ," "0al$a!" *roG# practic# de e4aluare tip +oc de rol prin care candidatul s# de"onstreFe c# poate aplica un trata"ent nediscri"inatoriu 3n 3ndeplinirea cerinelor clienilor a a cu" este specificat 3n criteriile de perfor"an# DaE, DGE, DcE, i DdE i cuprinF7nd toate condiiile de aplicaGilitate. se"nalat Dprodus defect, ser4iciu neadec4atE, co"unicate, notific#ri 3n funcie de gen, ras#, 47rst#, religie, etnie, status social

Ti&l$l $)i&%3ii 11# SATISFACEREA CERINELOR CLIENILOR C'+*"&")3a 11.1 :fer# clienilor ser4icii corespunF#toare standardelor C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ Identificarea para"etrilor calitati4i ai ser4iciilor ?:@ Adoptarea unui li"Ga+ 4erGal i non4erGal adec4at ? @ .urniFarea unor infor"aii despre organiFaie

C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# Pa!a+"&!i ali&a&i0i# Li+:aE 0"!:al# Li+:aE )')0"!:al# I)f'!+a3ii# pro"ptitudine, eficien#, politee, siguran# preciFarea ideii principale, a"aGilitate i atenie, ton "oderat inut# corespunF#toare, F7"Get, li"Ga+ poFiti4 al trupului adres#, telefon, faI, KeGsite, e"ail, profil, ga"# de produse, indicarea unor surse specialiFate pentru infor"aii supli"entare P!':" ," "0al$a!" *roG# practic# de e4aluare tip +oc de rol prin care candidatul de"onstreaF# c# este capaGil s# ofere clienilor ser4icii corespunF#toare standardelor, a a cu" este specificat 3n criteriile de perfor"an# DaE, DGE, DcE i cuprinF7nd toate condiiile de aplicaGilitate. *roG# practic# tip studiu de caF prin care candidatul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice para"etrii calitati4i ai ser4iciilor a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"an# DaE i cuprinF7nd toate condiiile de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii 11# SATISFACEREA CERINELOR CLIENILOR C'+*"&")3a 11.< *reFint# i"plicaiile socioHecono"ice ale ser4iciilor de calitate necorespunF#toare

C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ Identificarea ser4iciilor de calitate necorespunF#toare i a entit#ilor asupra c#rora se r#sfr7ng ?:@ %escrierea i"plicaiilor socioHecono"ice ale nonHcalit#ii

C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# E)&i&a&"# I+*li a3ii 8' ial"# I+*li a3ii " ')'+i ": proces de faGricaie, produs, organiFaie, siste", persoan#, societate o"a+, sc#derea crediGilit#ii sc#derea 4eniturilor, 3ndep#rtarea in4estitorilor, sc#derea co"petiti4it#ii P!':" ," "0al$a!" *roGe orale i scrise de e4aluare care s# reflecte aGilit#ile candidatului de a preFenta i"plicaiile socioHecono"ice ale ser4iciilor de calitate necorespunF#toare i aGilit#ile de identificare a ser4iciilor de calitate necorespunF#toare a a cu" reiese din criteriile de perfor"an# DaE i DGE i cuprinF7nd toate condiiile de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii#
Ni0"l#

1.. FACTORII CLIMATICI I EDAFICI


D1E

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Val'a!" !",i& # 1.1 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C'+*"&")3"# 12.1 Identific# ele"ente de cli"atologie 12.2 Identific# principalele 3nsu iri fiFice i c0i"ice ale solului 12.! ;tiliFeaF# instru"ente necesare pentru deter"inarea principalilor factori cli"atici i edafici 12.& Identific# principalele tipuri de sol

Ti&l$l $)i&%3ii# 1. FACTORII CLIMATICI I EDAFICI OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C'+*"&")3a# 12.1 Identific# ele"ente de cli"atologie ______________________________________________________________________ C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3% # ?a@ %efinirea principalelor ele"ente "eteorologice ?:@ 5eglarea factorilor cli"atici ? @ ;tiliFarea progra"ulor pe calculator C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# $le"ente "eteorologice : te"peratura aerului i solului, u"iditatea aerului i solului

5eglarea factorilor cli"atici prin lucr#ri agrote0nice: lucr#ri ale solului, aplicarea gunoiului de gra+d, "ulcirea, arderea suGstanelor funigene, perdele de protecie, distrugerea Guruienilor, eli"inarea eIcesului de ap#, rotaia culturilor, irigaii *rogra"e pe calculator utiliFare: P!':" ," "0al$a!"# *roGe scrise prin care ele4ul de"onstraF# c# este capaGil s# defineasc# principalele ele"ente "eteorologice, confor" criteriului de perfor"an# DaE i preciF#rilor din condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# regleFe te"peratura i u"iditatea aerului i a solului, confor" criteriilor de perfor"an# DGE, DcE i preciF#rilor din condiiile de aplicaGilitate. pentru prognoFa "eteo

Ti&l$l $)i&%3ii#

1. FACTORII CLIMATICI I EDAFICI

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

C'+*"&")3a#

12.2 Identific# principalele 3nsu iri fiFice i c0i"ice ale solului

C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3% # ?a@ %efinirea 3nsu irilor fiFice i c0i"ice ale solului ?:@ %eter"inarea 3nsu irilor fiFice i c0i"ice ale solului C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# ?nsu irile solului: %eter"in#ri: 8ateriale: P!':" ," "0al$a!"# *roGe orale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# defineasc# 3nsu irile fiFice i c0i"ice ale solului, confor" criteriului de perfor"an# DaE i ele"entelor din condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# deter"ine structura, teItura folosind "etode directe, 3n teren, confor" criteriului de perfor"an# DGE i ele"entelor din condiiile de aplicaGilitate. teItur#, structur#, poroFitate, reacia soluiei solului eIa"inarea 4iFual# a proGelor de sol pentru teItur# i structur#, p6 H ul solului proGe de sol, sonde pentru recoltare, soluie indicatoare, pe0a"etru 6ellige, 4ase *etri

Ti&l$l $)i&%3ii# C'+*"&")3a#

1. FACTORII CLIMATICI I EDAFICI

12 .! ;tiliFeaF# instru"ente necesare pentru deter"inarea principalilor factori cli"atici i edafici

C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ Identificarea instru"entelor necesare pentru deter"inarea principalilor factori cli"atici i edafici

?:@ 8#surarea principalelor ele"ente cli"atice i edafice C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# Instru"ente: 8#sur#tori: ter"o"etre pentru "#surarea te"peraturii solului i aerului, truse de teren te"peratura aerului i a solului

P!':" ," "0al$a!"# *roGe orale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice instru"entele necesare pentru deter"inarea principalilor factori cli"atici i edafici, confor" criteriului de perfor"an# DaE i preciF#rilor din condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# "#soare principalele ele"ente cli"atice i edafice, confor" criteriului de perfor"an# DGE i preciF#rilor din condiiile de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii#

1. FACTORII CLIMATICI I EDAFICI

C'+*"&")3a#

12.& Identific# principalele tipuri de sol

C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ ?:@ ? @ 5ecunoa terea principalelor tipuri de sol %escrierea oriFonturilor unui profil de sol $Iecutarea unui profil de sol

C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# (ipuri de sol: cernoFio", G#lan, Grun ro cat de p#dure

5ecunoa terea tipurilor de sol: dup# caracteristici "orfologice Dculoare, neofor"aiuniE dup# propriet#i D teItur#, structur#, p 6E :riFonturi de sol: *rofiluri de sol: 8ateriale: A, 9, C, % pentru solul cernoFio", solul G#lan, soluri Grun ro cate de p#dure rigl#, 07rle, rulet#, atlasul 8unsell Dculorile soluluiE, trus# pedologic#

P!':" ," "0al$a!" # *roGe scrise prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# descrie principalele tipuri de sol i oriFonturile lor, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# DaE i DGE, cuprinF7nd ele"entele din condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# eIecute, 3n ec0ip#, un profil de sol, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DcE cuprinF7nd ele"entele din condiiile de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii Ni0"l # Val'a!" !",i& #

11 PREGTIREA SOLULUI I DNFIINAREA CULTURILOR 1 1,'

C'+*"&")3" # 1!.1 Identific# principalele lucr#ri de GaF# ale solului i de preg#tire a patului ger"inati4 1!.2 $Iecut# lucr#rile "anuale de preg#tire a patului ger"inati4 1!.! *articip# la 3nfiinarea culturilor prin se"#nat 1!.& *articip# la 3nfiinarea culturilor agricole prin plantare

Ti&l$l $)i&%3ii#

11 PREGTIREA SOLULUI I DNFIINAREA CULTURILOR

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C'+*"&")3a# 1!.1 Identific# principalele lucr#ri de GaF# ale solului i de preg#tire a patului ger"inati4 ______________________________________________________________________ C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ Identificarea tipurilor de 3ngr# #"inte ?:@ %efinirea principalelor lucr#ri de GaF# i de preg#tire a patului ger"inati4 ? @ Identificarea uneltelor i "a inilor folosite pentru lucr#rile de GaF# ale solului i pentru preg#tirea patului ger"inati4 C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# (ipuri de 3ngr# #"inte: organice Dgunoi de gra+dE c0i"ice D cu aFot, fosfor, potasiuE Giopreparate Identificarea organoleptic# a 3ngr# #"intelor 8etode de aplicare a 3ngr# #"intelor: pe suprafaa solului, eItraradicular, cu apa de irigaie pe toat# suprafaa solului, 3ntre r7durile de plante 3nainte de 3nfiinarea culturii Dde GaF#E, conco"itent cu 3nfiinarea culturii, 3n ti"pul 4egetaiei plantelor Dsupli"entar#E =ucr#ri "ecanice: ar#tura, gr#parea,lucrarea cu freFa, ni4elarea, t#4#lugirea, lucrarea cu co"Ginatorul ;nelte i "a ini: tractor D ;H)'1E, pluguri D** & B !1E, grape DG% !,&, GS 1,)EE, freFe agricole D.** 1,2, .*=H&E, ni4elatoare DN( 2,-E, t#4#lugi D! N( 1,&, ! (I 1,'E, co"Ginatoare D8C( 2,'E

P!':" ," "0al$a!"# *roGe orale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice tipurile de 3ngr# #"inte, confor" criteriului de perfor"an# DaE i ele"entelor din condiiile de aplicaGilitate. *roGe orale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# defineasc# lucr#rile de GaF# i de preg#tire a patului ger"inati4, confor" criteriului de perfor"an# DGE i ele"entelor din condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice uneltele i "a inile necesare pentru preg#tirea patului ger"inati4, confor" criteriului de perfor"an# DcE i ele"entelor "enionate 3n condiiile de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii#

11 PREGTIREA SOLULUI I DNFIINAREA CULTURILOR

C'+*"&")3a#

1!.2 $Iecut# lucr#rile "anuale de preg#tire a patului ger"inati4

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3% # ?a@ Idenificarea uneltelor folosite la preg#tirea "anual# a patului ger"inati4 ?:@ $fectuarea lucr#rilor "anuale de preg#tire a patului ger"inati4 ? @ Aplicarea nor"elor de igien# i protecie a "uncii

C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# ;nelte: =ucr#ri eIecutate "anual: caF"a, sap#, greGl#, sfoar#, tasator s#pat, "#runit solul, ni4elat solul

.i e de protecie a "uncii, ec0ipa"ent specific de lucru

P!':" ," "0al$a!" # *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice uneltele folosite la preg#tirea "anual# a patului ger"inati4, confor" criteriului de perfor"an# DaE cuprinF7nd ele"entele din condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# efectueFe lucr#rile "anuale pentru preg#tire a patului ger"inati4, confor" criteriului de perfor"an# DGE, DcE i ele"entelor din condiiile de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii# 11 PREGTIREA SOLULUI I DNFIINAREA CULTURILOR

C'+*"&")3a#

1!.! *articip# la 3nfiinarea culturilor agricole prin se"#nat

C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ %eter"inarea unor indici de calitate ai se"inelor ?:@ ? @ ?,@ Identificarea "etodelor de se"#nat Se"#natul "anual al unor specii de plante Identificarea uneltelor i "a inilor pentru se"#nat

C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# Indici de calitate: 8etode de se"#nat: puritate, ger"inaie, "asa a 1111 GoaGe 3n r7nduri dese, 3n r7nduri rare, prin 3"pr# tiere, 3n cuiGuri Situaii 3n care se sea"#n# "anual: pe suprafee "ici, 3n gr#din#, 3n r#sadnie, 3n solarii, 3n sere 3n"ulitor 8ateriale, unelte i "a ini pentru se"#nat: sap#, greGl#, sfoar#, tractor D;H)'18E, se"#n#tori pentru se"#nat 3n r7nduri dese DS;*H21, 2/, &-E, se"#n#tori pentru se"#nat 3n r7nduri rare DS*CH), /E, +aloane, se"ine, c7ntar, rigl# .i e de protecie a "uncii, ec0ipa"ent specific de lucru

P!':" ," "0al$a!"# *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# deter"ine puritatea, ger"inaia, "asa a 1111 de GoaGe, confor" criteriului de perfor"an# DaE i ele"entelor din condiiile de aplicaGilitate. *roGe orale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice "etodele i "i+loacele de se"#nat, confor" criteriilor de perfor"an# DGE i DdE i ele"entelor din condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# efectueFe se"#natul "anual a unor culturi, confor" criteriului de perfor"an# DcE, i ele"entelor din condiiile de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii#

11 PREGTIREA SOLULUI I DNFIINAREA CULTURILOR

C'+*"&")3a#

1!.& *articip# la 3nfiinarea culturilor prin plantare

C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3% # ?a@ 5ecunoa terea "aterialului de plantat folosit pentru 3nfiinarea culturilor ?:@ %escrierea "etodelor de plantat ? @ Identificarea uneltelor i "a inilor folosite la plantat ?,@ *reg#tirea "aterialului 3n 4ederea plant#rii ?"@ $Iecutarea plant#rii "anuale C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# 8aterial pentru plantat: 8etode de plantat: ;nelte i "a ini : GulGi, tuGerculi, r#sad, 4ie altoite, po"i altoii, stoloni plantare "anual#, "ecaniFat# i se"i"ecaniFat# sape, s#p#ligi, plantatoare, sfori, pic0ei, g#lei, foarfeci, "arcatoare, "a ini pentru plantat D8*9H-, 8*5H', $*CH&E =ucr#ri de preg#tire: sortare, fasonare, "ocirlire *lantare "anual#: plantarea GulGilor, tuGerculilor, r#sadurilor, 4iei de 4ie i a po"ilor altoii .i e de protecie a "uncii, ec0ipa"ent specific de lucru OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO P!':" ," "0al$a!"# *roGe orale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# descrie "etodele de plantat, confor" criteriului de perfor"an# DGE i ele"entelor din condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice uneltele i "a inile folosite la plantare, confor" criteriului de perfor"an# DcE i ele"entelor din condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice "aterialul de plantare, s# efectueFe preg#tirea "aterialului de plantat i s# planteFe "anual, confor" criteriilor de perfor"an# DaE, DdE, DeE i ele"entelor din condiiile de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii# 1< DNTREINEREA I RECOLTAREA CULTURILOR IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ni0"l # Val'a!" !",i&# C'+*"&")3"# 1&.1 Aplic# lucr#ri "anuale de 3ngri+ire la unele specii de plante 1&.2 $Iecut# recoltarea "anual# la unele specii de plante 1&.! *articip# 3n ec0ipa de lucru pentru recoltarea se"i"ecaniFat# a unor culturi 1 1,1

Ti&l$l $)i&%3ii# C'+*"&")3a#

1< DNTREINEREA I RECOLTAREA CULTURILOR 1&.1 Aplic# lucr#ri "anuale de 3ngri+ire la unele specii de plante

C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3% # ?a@ %efinirea principalelor lucr#ri aplicate culturilor agricole ?:@ $Iecutarea lucr#rilor de co"Gatere a Guruienilor din culturile agricole ? @ Identificarea "a inilor i uneltelor folosite la 3ngri+irea culturilor ?,@ $Iecutarea lucr#rilor de co"Gatere a Golilor i d#un#torilor la culturile agricole ?"@ *articiparea 3n ec0ip# la irigarea culturilor ?f@ ;tiliFarea te0nologiei infor"aiei 3n protecia plantelor i irigarea culturilor OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# =ucr#ri de 3ngri+ire a culturilor: co"Gaterea Guruienilor, co"Gaterea Golilor i d#un#torilor, irigarea, fertiliFarea supli"entar# Co"Gaterea Guruienilor: pli4itul Dpe suprafee "iciE, pr# itul "anual, erGicidare cu 4er"orelul D3n r#sadnie, sere, solarii sau c7"pE Specii de Guruieni: anuale, Gienale, perene Culturi: legu"e, flori, po"i, 4i# de 4ie, cartofi, sfecl#, poru"G, floarea soarelui Dsuprafee "iciE ;nelte, "a ini i ec0ipa"ente: sape, tractor D;H)'1E, "a ini de co"Gaterea Golilor i d#un#torilor D8S(H/11; 8*S*H!B!11E, ec0ipa"ente de erGicidatD 8$(H1211E, culti4atoare DC=H),/,12; C*;H), -, /E instalaii de irigat 9oli: "an#, f#inarea, rugina, t#ciune %#un#tori: afide, g3ndacul din Colorado, ne"atoFi Co"Gatere Goli, d#un#tori: cu aparate portaGile, folosind ec0ipa"ent de protecie *esticide: erGicide Dde contact, siste"iceE fungicide Dco"pu i "inerali, co"pu i organoH"inerali, co"pu i organici de sinteF#E insecticide Dco"pu i "inerali, co"pu i organoH"inerali, co"pu i organiciE Irigarea: pe GraFde, prin aspersiune *rogra"e pentru a4ertiFarea atacului de Goli i d#un#tori, pentru deter"inarea u"idit#ii solului *rotecia "uncii: fi e de protecie a "uncii, ec0ipa"ente de protecie Dsalopete, "#nu iE P!':" ," "0al$a!"# *roGe scrise prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# descrie principalele lucr#ri de 3ngri+ire a culturilor agricole, confor" criteriului de perfor"an# DaE i ele"entelor din condiiile de aplicaGilitate.

*roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# aplice lucr#ri de co"Gatere a Guruienilor, Golilor i d#un#torilor, confor" criteriilor de perfor"an# DGE, DdE, DfE i ele"entelor din condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice principalele "a ini i unelte utiliFate la efectuarea lucr#rilor de 3ngri+ire a culturilor agricole, confor" preciF#rilor criteriului de perfor"an# DcE i ele"entelor din condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# utiliFeFe ec0ipa"ente si"ple de irigat, confor" criteriului de perfor"an# DeE i ele"entelor din condiiile de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii#

1< DNTREINEREA I RECOLTAREA CULTURILOR

C'+*"&")3a#

1&.2 $Iecut# recoltarea "anual# la unele specii de plante

C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3% # ?a@ ?:@ Identificarea speciilor de plante care se recolteaF# "anual Identificarea uneltelor i "aterialelor necesare pentru recoltarea "anual# a unor specii de plante ? @ $fectuarea lucr#rii de recoltare "anual# ?,@ Aplicarea nor"elor de igien# i protecie a "uncii C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# Specii de plante: ;nelte i "ateriale: 8etode de recoltare: *rotecia "uncii: plante legu"icole, plante po"icole, 4ia de 4ie, unele culturi de c7"p secera, sapa, foarfece, s#p#lig#, cosoare, coase, l#die, saci, co uri, g#lei, sfoar#, sc#ri printrHo singur# trecere, prin "ai "ulte treceri, e alonat fi # de protecie a "uncii, ec0ipa"ent specific de protecie a "uncii

P!':" ," "0al$a!"# *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice i s# recolteFe "anual specii de plante agricole, confor" criteriilor de perfor"an# DaE, DcE, DdE i ele"entelor din condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice principalele "ateriale i unelte pentru recoltarea "anual# a plantelor, confor" criteriului de perfor"an# DGE i ele"entelor din condiiile de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii# C'+*"&")3a#

1< DNTREINEREA I RECOLTAREA CULTURILOR 1&.! *articip# 3n ec0ipa de lucru pentru recoltarea se"i"ecaniFat# a unor culturi

C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ ?:@ ? @ ?,@ 5ecunoa terea uneltelor i "a inilor folosite la recoltarea culturilor agricole Identificarea organelor acti4e ale "a inilor de recoltat 5ecoltarea se"i"ecaniFat# a unor culturi agricole Aplicarea nor"elor de igien# i protecie a "uncii

C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# ;nelte i "a ini: dislocatorul pentru r#d#cinoase D8%SH&E, "a ini pentru recoltat GulGi i tuGerculi D8SCH&E, "a ini pentru recoltat fructe, cositoarea purtat# DC*H&1E Gr#Fdare de dislocat,aparate de t#iere efectueaF# operaiunile "anuale la recoltarea di4iFat# a unor culturi agricole Dr#d#cinoase, GulGoase, tuGerculifere, culturi fura+ereE fi # de protecie a "uncii, ec0ipa"ent specific de protecie a "uncii

:rgane acti4e ale "a inilor de recoltat: 5ecoltare: *rotecia "uncii:

P!':" ," "0al$a!" # *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# recunoac# uneltele i "a inile folosite la recoltarea culturilor agricole i organele lor acti4e, confor" criteriilor de perfor"an# DaE, DGE i ele"entelor din condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# efectueFe, 3n ec0ip#, operaii de recoltare se"i"ecaniFat#, confor" criteriului de perfor"an# DcE, DdE i ele"entelor din condiiile de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii# 1= DEPO;ITAREA I VALORIFICAREA PRODUCIEI VEGETALE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ni0"l # Val'a!" !",i&# C'+*"&")3" # 1'.1 1'.2 1'.! CondiioneaF# produsele agricole *articip# la depoFitarea produselor agricole *articip# la 4alorificarea produselor agricole 1 1,'

Ti&l$l $)i&%3ii# 1= DEPO;ITAREA I VALORIFICAREA PRODUCIEI VEGETALE

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
C'+*"&")3a# 1'.1 CondiioneaF# produsele agricole. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# DaE Sortarea "anual# a produselor agricole DGE ;scarea produselor agricole DcE A"Galarea produselor agricole DdE Identificarea "a inilor i instalaiilor folosite la condiionare OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# *roduse agricole sortate: 8etode de uscare: 8ateriale: cartof, sfecl# de Fa0#r, legu"e, fructe eIpunere la soare i lop#tare, pe arie G#t#torit#, 3n "agaFii, cu instalaii de uscare lopei, saci, etic0ete, sfoar#, l#Fi

8a ini i instalaii: 47ntur#tori, instalaii de uscare DI(;9E OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO P!':" ," "0al$a!"# *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# eIecute condiionarea produselor agricole, confor" criteriilor de perfor"an# DaE, DGE, DcE i ele"entelor din condiiile de aplicaGilitate. *roGe orale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice "a inile i instalaiile folosite la condiionare, confor" criteriilor de perfor"an# DcE i ele"entelor din condiiile de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii# 1= DEPO;ITAREA I VALORIFICAREA PRODUCIEI VEGETALE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII C'+*"&")3a# 1'.2 *articip# la depoFitarea produselor agricole OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ *reg#tirea spaiilor de depoFitare a produselor agricole ?:@ Identificarea uneltelor i "a inilor pentru depoFitarea produselor agricole ? @ $Iecutarea operaiilor "anuale de preg#tire a produselor 3n 4ederea depoFit#rii OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# Spaii de depoFitare: (ipuri de lucr#ri: ;nelte i "a ini: :peraii "anuale: P!':" ," "0al$a!" # *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# preg#teasc# spaiile de depoFitare, 3n ec0ip#, confor" criteriului de perfor"an# DaE i ele"entelor din condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# recunoasc# uneltele i "a inile folosite 3n depoFite i s# efectueFe operaii si"ple de preg#tire a produselor 3n 4ederea depoFit#rii, confor" criteriilor de perfor"an# DGE i DcE i ele"entelor din condiiile de aplicaGilitate. "agaFii, siloFuri, pi4nie reparaii, deFinsecii, deFinfecii lopei, GenFi transportoare, "otosti4uitor lop#tare, deser4ire GenFi transportoare

Ti&l$l $)i&%3ii# 1= DEPO;ITAREA I VALORIFICAREA PRODUCIEI VEGETALE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII C'+*"&")3a# 1'.! *articip# la 4alorificarea produselor agricole OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ *reg#tirea produselor agricole pentru 4alorificare ?:@ 2alorificarea produciei agricole OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# $tape ale preg#tirii: 8ateriale: 8etode de 4alorificare: sortare, a"Galare, etic0etare, eIpunerea produselor saci, l#Fi, pungi, etic0ete, c7ntar

47nFare pe piaa liGer#, eIpoFiii, la centrele de colectare, pentru se"#nat, pentru fura+are OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO P!':" ," "0al$a!"# *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# preg#teasc# produsele agricole 3n "od corespunF#tor, confor" criteriului de perfor"an# DaE i ele"entelor din condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# 4alorifice 3n "od eficient produsele agricole, confor" criteriilor de perfor"an# DGE i ele"entelor din condiiile de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii# 1>. HRNIREA ANIMALELOR IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ni0"l# Val'a!" !",i&# 1 1,'

C'+*"&")3"# 1>.1 *reFint# aparatul digesti4 la ani"ale; 1>.. Identific# sorti"entele de fura+e folosite pe specii i categorii de ani"ale; 1>.1 *relucreaF# i conser4# nutreurile; 1>.< $Iecut# 0r#nirea pe specii i categorii de ani"ale;

Ti&l$l $)i&%3ii#

1>. HRNIREA ANIMALELOR

C'+*"&")3a 1>.1 *reFint# aparatul digesti4 la ani"ale; OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# i. $Iplicarea rolului aparatului digesti4 3n organis"ul ani"al; ii. %escrierea co"ponentelor aparatului digesti4 la "a"ifere; iii. %escrierea aparatului digesti4 la p#s#ri; i4. %escrierea glandelor aneIe ale tuGului digesti4; 4. 5ecunoasterea co"ponentelor aparatului digesti4 si a glandelor aneIe;

C'),i&ii ," a*li a:ili&a&"# 5ol: Aparat digesti4 la "a"ifere: Aparat digesti4 de p#s#ri: Glande aneIe: 5ecunoastere: P!':" ," "0al$a!"

asi"ilaie, deFasi"ilaie; ca4itate Gucal#, D li"Ga, diniiE, faringe, esofag, sto"ac, intestin suGire, intestin gros cioc, esofag, gu #, sto"ac glandular, sto"ac "uscular, intestin suGire, intestin gros; glande sali4are, ficat, pancreas. "ula+e, piese anato"ice, planse, postere.

*roGe orale si scrise prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# eIplice rolul aparatului digesti4 3n organis"ul ani"al, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DaE cuprinF7nd ele"entele din condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# descrie co"ponentele aparatului digesti4 la "a"ifere i p#s#ri, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# DGE i DcE, acoperind toat# ga"a de organe "enionate 3n condiiile de aplicaGilitate. *roGe scrise si orale prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# poate descrie glandele aneIe ale aparatului digesti4, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DdE, cuprinF7nd ele"entele preciFate 3n condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# recunoasc# co"ponentele aparatului digesti4 i glandele aneIe la "a"ifere i p#s#ri, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DeE, acoperind toat# ga"a de ele"ente "enionate 3n condiiile de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii# C'+*"&")3a

1>. 1>..

HRNIREA ANIMALELOR Identific# sorti"entele de fura+e folosite pe specii i categorii de ani"ale;

C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ $Iplicarea rolului 0ranei 3n organis"ul ani"al; ?:@ *reFentarea co"poFiiei c0i"ice a nutreurilor; ? @ Clasificarea fura+elor dup# origine; ?,@ Aprecierea organoleptic# a calit#ii fura+elor; ?"@ 5ecunoa terea sorti"entelor de fura+e; C'),i&ii ," a*li a:ili&a&"# 5ol: energetic, plastic; Co"poFiie: ap#, suGstan# uscat#; Clasificare: 4egetal#, ani"al#, "ineral#; :rganoleptic: "iros, culoare, gust, consisten#, aspect; Sorti"ente : suculente, fiGroase, grosiere, concentrate, f#inuri ani"ale, cret# fura+er#, sare de Guc#t#rie; P!':" ," "0al$a!" *roGe orale i scrise prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# preFinte rolul i co"poFiia c0i"ic# a nutreurilor, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# DaE i DGE, cuprinF7nd ele"entele din condiiile de aplicaGilitate. *roGe orale si scrise prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# clasifice fura+ele dup# origine, a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"an# DcE, acoperind ga"a de nutreuri "enionate 3n condiiile de aplicaGilitate. . *roG# practic# prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe capacitatea de a aprecia organoleptic calitatea fura+elor i de a recunoa te principalele sorti"ente de nutreuri, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# DdE i DeE, cuprinF7nd ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii C'+*"&")3a

1>.

HRNIREA ANIMALELOR

1>.1 *relucreaF# i conser4# nutreurile

C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ :Ginerea f7nului; ?:@ *reg#tirea nutreului "urat; ? @ *repararea nutreurilor 3n condiii gospod#re ti; ?,@ 5espectarea nor"elor specifice de securitatea "uncii; C'),i&ii ," a*li a:ili&a&". :Ginere: uscare natural#: pe sol; pe supori. *reg#tire: tipuri de siloF, plante, factori de influen#; *reparare: procedee: fiFice, Giologice Nor"e specifice: la lucr#rile de prelucrare i conser4are a nutreurilor, P!':" ," "0al$a!" *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# poate utiliFa "etodele de oGinere a f7nului i a nutreului "urat, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# DaE i DGE, cuprinF7nd ele"entele "entionate in condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# prepare nutreurile 3n condiii gospod#re ti, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DcE, cuprinF7nd ele"entele din condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# respecte nor"ele specifice de securitatea "uncii, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DdE, cuprinF7nd ele"entele din condiiile de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii# C'+*"&")3a#

1>. 1>.<

HRNIREA ANIMALELOR $Iecut# 0r#nirea pe specii i categorii de ani"ale

C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ *reciFarea condiiilor pe care treGuie s# le 3ndeplineasc# o raie i etapele de alc#tuire. ?:@ StaGilirea necesarului de 0ran# pentru ani"alele do"estice; ? @ ?ntoc"irea listei de fura+e pe specii; ?,@ Ad"ininistrarea 0ranei 3n condiii igienice pe specii i categorii de ani"ale; ?"@ 5espectarea progra"ului de 0r#nire al speciei respecti4e; ?f@ 5espectarea nor"elor specifice de securitatea "uncii; C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# Condiii: Necesarul de 0ran# pentru: =ista: Ad"inistrarea: Specii: Categorii: *rogra"ul: Nor"e specifice: P!':" ," "0al$a!" *roGe orale si scrise prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# preciFeFe condiiile i etapele de alc#tuire a unei raii, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DaE, cuprinF7nd ele"entele din condiiile de aplicaGilitate. *roGe orale si scrise prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# staGileasc# necesarul de 0ran# i s# 3ntoc"easc# lista de fura+e, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# DGE i DcE, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# ad"inistreFe 0rana pe specii i categorii de ani"ale respect7nd progra"ul de 0r#nire, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# DdE i DeE, cuprinF7nd ele"entele din condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# respecte nor"ele specifice de securitatea "uncii, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DfE, cuprinF7nd ele"entele din condiiile de aplicaGilitate.

co"plet#, igienic#, gustoas#, 4ariat#, econo"ic#; funcii 4itale, reproducie, producie; fura+e 3n funcie de seFon i posiGilit#i; cantitati4, calitati4, pe specii i categorii de 47rst#; taurine, GuGaline, o4ine, caprine, caGaline, suine, p#s#ri, iepuri, ani"ale de Glan# de 47rst#, de greutate, de producie; staGulaie, p# une; la lucr#rile de 0r#nire a ani"alelor;

Ti&l$l $)i&%3ii# Ni0"l# Val'a!" C!",i&# 1 1,'

1H. DNGRIJIREA I DNTREINEREA ANIMALELOR

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

C'+*"&")3"# 1H.1 Identific# principalele specii de ani"ale do"estice; 1H.. 1H.1 1H.< 1H.= Identific# aspectele de eIterior ale ani"alelor; $Iecut# lucr#ri de 3ngri+ire a ani"alelor; $fectueaF# lucr#ri de igieniFare a ad#posturilor; 5ecunoa te siste"ele de 3ntreinere a ani"alelor;

Ti&l$l $)i&%3ii# C'+*"&")3a

1H. DNGRIJIREA I DNTREINEREA ANIMALELOR 1H.1 Identific# principalele specii de ani"ale do"estice

C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ Nu"irea speciilor de ani"ale; ?:@ 5ecunoa terea speciilor de ani"ale dup# caracterele generale; ? @ 5ecunoa terea speciilor de ani"ale do"estice dup# caracterele de eIterior; ?,@ %escrierea particularit#ilor producti4e ale speciilor de ani"ale; ?"@ $fectuarea aGord#rii i conteniei ani"alelor; ?f@ 5espectarea nor"elor specifice de securitatea "uncii; C'),i&ii ," a*li a:ili&a&"# Specii de ani"ale: Caractere generale: Caractere de eIterior: Caractere producti4e: 8i+loace de contenie: Nor"e specifice: P!':" ," "0al$a!" *roGe orale i scrise pri4ind perfor"ana prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# nu"easca si sa recunoasc# speciile de ani"ale dup# caracterele generale, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# DaE si DGE, acoperind ga"a de ele"ente "enionate 3n condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# recunoasc# speciile de ani"ale dup# caracterele de eIterior i cele producti4e, a a cu" se preciFeaF# 3n criteriile de perfor"an# DcE i DdE, cuprinF7nd toate ele"entele din condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# poate aGorda i conteniona diferite specii de ani"ale, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DeE, acoperind ga"a de "i+loace de contenie "enionate 3n condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# respect# nor"ele specifice de securitatea "uncii, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DfE, acoperind ga"a de ele"ente "enionat# 3n condiiile de aplicaGilitate. taurine, GuGaline, o4ine, caprine, suine, caGaline, p#s#ri; deF4oltare, 0r#nire, 3n"ulire, producie; cap, g7t, trunc0i, "e"Gre, deF4oltare corporal#; greutate corporal#, producia "edie, spor "ediu, consu", randa"ent la sacrificare; ia4a a, "ucarni#, fr7ng0ii, g7tar,c#p#stru,cle te, inel naFal; la aGordarea i contenia ani"alelor;

Ti&l$l $)i&%3ii#

1H. DNGRIJIREA I DNTREINEREA ANIMALELOR

C'+*"&")3a 1H.. Identific# aspectele de eIterior ale ani"alelor OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ %eli"itarea regiunilor corporale; ?:@ %epistarea defectelor de aplo"G; ? @ Aprecierea confor"aiei i constituiei corporale; ?,@ 5ecunoa terea culorilor; ?"@ %escrierea tipurilor "orfoproducti4e pe specii; C'),i&ii ," a*li a:ili&a&"# 5egiuni corporale: ale capului, g7tului, trunc0iului, "e"Grelor; %efecte de aplo"G: "e"Gre anterioare, "e"Gre posterioare Confor"atie si constituie: ar"onioasa, defecte, fin#, roGust#, deGil#, grosolan#; Culori: si"ple, co"puse; (ipuri "orfoHproducti4e: lapte, carne, l7n#, ou#, pielicele, Glan#, "unc#, "iIt; P!':" ," "0al$a!" *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# deli"iteFe regiunile corporale, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DaE, cuprinF7nd ele"entele din condiiile de aplicaGilitate *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# depisteFe defectele de aplo"G i s# aprecieFe confor"aia i constituia, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# DGE i DcE, cuprinF7nd ele"entele din condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# recunoasc# culorile ani"alelor uia, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DdE cuprinF7nd ele"entele din condiiile de aplicaGilitate. *roGe orale i scrise prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# descrie tipurile "orfoHproducti4e pe specii, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DeE, acoperind ga"a de ele"ente din condiiile de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii# 1H. DNGRIJIREA I DNTREINEREA ANIMALELOR OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C'+*"&")3a# 1H.1 $Iecut# lucr#ri de 3ngri+ire a ani"alelor ______________________________________________________________________ C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# (a) Efectuarea pansajului animalelor domestice; DGE IgieniFarea copitelor si ung0iilor; DcE I"Gaierea ani"alelor; DdE Codinirea, decornutarea si ecornarea ani"alelor; DeE %escoperirea ani"alelor cu se"ne de Goal#; ?f@ 5espectarea nor"elor specifice de securitatea "uncii; C'),i&ii ," a*li a:ili&a&"# *ansa+: IgieniFare: I"Gaierea: Codinirea %ecornutarea $cornarea Se"ne de Goal#: ;stensile H tesala, perie, pieptene, carpe, so"oiog de paie, Gurete; (rusa de copite si ung0ii H foarfeca, Gisturie, cutite, 4aselina neutra, potcoa4e; GaFin, solutii "edica"entoase; :4ine H foarfeca, "asina de tuns, , :4ine H pieptene pentru decornutare; 9o4ine H creion de ecornat; tristee,nu "#n7nc#, nu Gea ap#,nu defec#, nu ru"eg#,nu urineaF#, spu"e la gur#, scurgeri 4aginale, u"fl#turi; Nor"e specifice: la lucr#rile de 3ngri+ire;
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

P!':" ," "0al$a!" *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# efectueFe pansa+ul ani"alelor do"estice, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DaE, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# efectueFe igeiniFarea copitelor si ung0iilor ani"alelor do"estice, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DGE, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# efectueFe i"Gaierea ani"alelor do"estice, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DcE, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# efectueFe codinirea, decornutarea si ecornarea , a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DdE, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# descopere ani"alele Golna4e, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DeE, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# respect# nor"ele specifice de securitatea "uncii, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DfE, acoperind ga"a de ele"ente "enionat# 3n condiiile de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii# 1H. DNGRIJIREA I DNTREINEREA ANIMALELOR OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C'+*"&")3a 1H.< $fectueaF# lucr#ri de igieniFare a ad#posturilor

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# DaE %escrierea tipurilor de igieniFare; DGE $Iecutarea igieniFarii "ecanice a adaposturilor; DcE $Iecutarea igieniFarii c0i"ice a adaposturilor; DdE 5espectarea nor"elor specifice de securitatea "uncii; OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C'),i&ii ," a*li a:ili&a&"# (ipuri: Curenta, periodica; IgieniFarea "ecanica: ;stensile H raF, "atura, roaGa, carucior, lopata, furca, IgieniFare c0i"ica: ;stensile: po"pa de 4aruit, Gidinea, trafalet; Solutii: 4ar stins, for"ol, soda caustica, clorura de 4ar, =a lucr#rile de igeiniFare; Norme specifice: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII P!':" ," "0al$a!" *roGe scrise si orale prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# descrie tipurile de igieniFare, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DaE , cuprinF7nd ele"entele din condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreF# c# este capaGil s# eIecute igieniFarea "ecanica a adaposturilor, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DGE, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# eIecute igieniFarea c0i"ica a adaposturilor, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DcE, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# respect# nor"ele specifice de securitatea "uncii, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DdE, acoperind ga"a de ele"ente "enionat# 3n condiiile de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii# #

1H. DNGRIJIREA I DNTREINEREA ANIMALELOR

C'+*"&")3a

1H.=

5ecunoa te siste"ele de 3ntreinere a ani"alelor

C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# DaE Identificarea tipurilor de adaposturi; DGE %escrierea caracteristicilor constructi4e ale ad#posturilor; DcE Clasificarea siste"elor de intreinere a ani"alelor; DdE CaracteriFarea siste"elor de intreinere a ani"alelor;

C'),i&ii ," a*li a:ili&a&"# (ipuri de adaposturi: Gra+duri, sai4ane, 0ale, puiernite,

Caracteristici constructi4e: A"plasare, di"ensiuni, "ateriale, co"ponentele adapostului, a"ena+are interioara si eIterioara. Clasificare: Gospodaresc, se"iintensi4, intensi4; CaracteriFare: A4anta+e si deFa4anta+e;

P!':" ," "0al$a!" *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice tipurile de adaposturi pe specii de ani"ale, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DaE, acoperind ga"a de ele"ente "enionate 3n condiiile de aplicaGilitate. *roGe scrise, orale si practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# descrie caracteristicile constructi4e ale adaposturilor, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DGE, acoperind ga"a de ele"ente "enionate 3n condiiile de aplicaGilitate. *roGe scrise si orale prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# clasifice i s# caracteriFeFe siste"ele de intreinere a ani"alelor , a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# DcE i DdE, cuprinF7nd toate ele"entele din condiiile de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii:

RECUNOATEREA AGREGATELOR I INSTALAIILOR FOLOSITE DN AGRICULTUR OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Ni0"l# 1 Val'a!" !",i&# 1,' OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C'+*"&")3"# 18.1. 5ecunoa te tractoarele utiliFate 3n agricultur#. 18... 5ecunoa te "a inile folosite pentru preg#tirea solului, se"#nat i plantat 18.1. 5ecunoa te "a inile si instalaiile Foote0nice. 18.<. %escrie "a inile agricole folosite pentru 3ngri+irea i recoltarea culturilor agricole.

18.

Ti&l$l $)i&%3ii:

18. RECUNOATEREA AGREGATELOR I INSTALAIILOR FOLOSITE DN AGRICULTUR OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C'+*"&")3a: 18.1 5ecunoa te tractoarele utiliFate 3n agricultur# OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3% : DaE Clasificarea tractoarelor agricole. DGE Identificarea p#rilor principale ale tractorului. DcE %escrierea ec0ipa"entului de lucru al tractorului. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C'),i3ii ," a*li a:ili&a&" # Criteriile de clasificare: dup# destinaie, dup# putere, dup# tipul organelor de rulare. *#rile principale ale tractorului: "otorul, trans"isia, organele de rulare, organele de conducere, asiu, suspensia, utila+ul auIiliar i ec0ipa"entul electric . $c0ipa"entul de lucru al tractorului : dispoFiti4ul de traciune, priFa de putere, instalaia 0idraulic#, "ecanis"ul de suspendare. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO P!':" ," "0al$a!"# *roGe scrise prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# clasifice tractoarele agricole, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DaE , acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice p#rile co"ponente principale ale tractoarelor, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DGE, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaGilitate. . *roGe orale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# descrie ec0ipa"entul de lucru al tractorului, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DcE, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii:

18. RECUNOATEREA AGREGATELOR I INSTALAIILOR FOLOSITE DN AGRICULTUR OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 18... 5ecunoa te "a inile folosite pentru preg#tirea solului, se"#nat i plantat OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3% : DaE Clasificarea dup# destinaie a "a inilor agricole folosite pentru preg#tirea solului, se"#nat i plantat DGE 5ecunoa terea "a inilor agricole folosite pentru preg#tirea solului, se"#nat i plantat DcE Identificarea p#rilor co"ponente ale "a inilor agricole folosite pentru preg#tirea solului, se"#nat i plantat OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# Clasificare: unelte i "a ini pentru lucr#rile solului , "a ini de se"#nat i plantat. 8a ini agricole: pluguri, grape, culti4atoare, t#4#lugi, freFe de lucrat solul, co"Ginatoare, "a ini de s#pat gropi, se"#n#tori, "a ini de plantat tuGercule, r#saduri i GulGi. *#ri co"ponente: organe de lucru i organe a+ut#toare . P!':" ," "0al$a!"# *roGe scrise prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# clasifice "a inile agricole folosite pentru preg#tirea solului, se"#nat i plantat, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DaE , acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# recunoasc# "a inile agricole folosite pentru preg#tirea solului, se"#nat i plantat, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DGE, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice p#rile co"ponente ale "a inilor agricole folosite pentru preg#tirea solului, se"#nat i plantat, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DcE, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaGilitate. C'+*"&")3a#

Ti&l$l $)i&%3ii:

18. RECUNOATEREA AGREGATELOR I INSTALAIILOR FOLOSITE DN AGRICULTUR OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C'+*"&")3a# 18.1 5ecunoa te "a inile i instalaiile Foote0nice. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3% : DaE Clasificarea dup# destinaie a "a inilor i instalaiilor Foote0nice. DGE Identificarea organelor de lucru ale "a inilor i instalaiilor Foote0nice. DcE %escrierea "a inilor i instalaiilor Foote0nice. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# 8a ini i instalaii Foote0nice: "a inilor i instalaiilor pentru preg#tirea i distriGuirea 0ranei, instalaiilor pentru ali"entarea cu ap#, utila+elor pentru 3ntreinerea ani"alelor i ad#posturilor.

P!':" ," "0al$a!"# *roGe scrise prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# clasifice dup# destinaie "a inile si instalaiile Foote0nice, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DaE , acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice organele de lucru ale "a inilor si instalaiilor Foote0nice, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DGE, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaGilitate. *roGe scrise prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# descrie "a inile si instalaiile Foote0nice, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DcE, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaGilitate. .

Ti&l$l $)i&%3ii:

18. RECUNOATEREA AGREGATELOR I INSTALAIILOR FOLOSITE DN AGRICULTUR OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C'+*"&")3a: %escrie "a inile folosite pentru 3ngri+irea i recoltarea culturilor agricole. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3% : DaE Clasificarea "a inilor folosite pentru 3ngri+irea culturilor agricole. DGE 5ecunoa terea p#rilor co"ponente principale ale "a inilor folosite pentru 3ngri+irea culturilor agricole. DcE Clasificarea "a inilor folosite pentru recoltarea culturilor agricole. DdE 5ecunoa terea p#rilor co"ponente principale ale "a inilor folosite pentru recoltarea culturilor agricole. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# Cla8ifi a!"a +a9i)il'! *")&!$ ()4!iEi!"a $l&$!il'! Criterii: - dup# felul "aterialului pe care 3l ad"inistreaF#, "odul de ad"inistrare i felul traciunii la "a inile pentru ad"inistrarea 3ngr# #"intelor i a"enda"entelor; - dup# destinaie, dup# "odul de pul4eriFare a soluiilor te0nice i dup# traciune la "a inile pentru co"Gaterea Golilor i d#un#torilor; *#rile co"ponente: organe de lucru i a+ut#toare ale "a inilor pentru ad"inistrarea 3ngr# #"intelor i a"enda"entelor Cla8ifi a!"a +a9i)il'! a4!i 'l" ," !" 'l&a& # Criterii: - dup# tipul aparatului de t#iere i felul traciunii la "a inile de recoltat plante fura+ere; - dup# "etodele de recoltat la "a inile de recoltat cereale p#ioase; - dup# procesul te0nologic la "a inile de recoltat poru"G; - dup# traciune i proces de lucru la "a inile de recoltat culturi te0nice i legu"inoase; *#rile co"ponente: organe de lucru i a+ut#toare ale "a inilor agricole de recoltat P!':" ," "0al$a!"# *roGe scrise prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# clasifice "a inile folosite pentru 3ngri+irea i recoltarea culturilor agricole, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DaE i DcE , acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# recunoasc# p#rile co"ponente principale ale "a inilor folosite pentru 3ngri+irea i recoltarea culturilor agricole, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DGE i DdE, acoperind ele"entele "enionate 3n condiiile de aplicaGilitate. 18.<

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Ti&l$l $)i&%3ii# 1/. INTREPRINDEREA I MEDIUL EKTERN OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Ni0"l 1 Val'a!" !",i&# 1.' OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO C'+*"&")3"# 1/.1. Identificarea tr#s#turilor caracteristice ale intreprinderii 1/.2. *reFenterea criteriilor de clasificare a intreprinderilor 1/.!. %escrierea "ediului econo"ic al intreprinderii

Ti&l$l $)i&%3ii

1/. DNTREPRINDEREA I MEDIUL EKTERN

C'+*"&")3a : 1/.1

Identific# tr#s#turile caracteristice ale 3ntreprinderilor

C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3% : ?a@ Identificarea caracteristicilor de GaF# ale 3ntreprinderilor ?:@ %escrierea acti4it#ii econo"ice a 3ntreprinderii

C'),i3ii ," a*li a:ili&a&" # Caracteristici: te0nicoHproducti4e econo"icoHsociale organiFatorico Qad"inistrati4e Acti4it#i econo"ice: producia, sc0i"Gul, distriGuia, consu"ul OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO P!':" ," "0al$a!": *roGe orale prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# identifice caracteristicile de GaF# ale 3ntreprinderii confor" criteriului de perfor"an# DaE, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaGilitate. *roGe orale prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# descrie acti4itatea econo"ic# a 3ntreprinderii confor" criteriului de perfor"an# DGE, acoperind ele"entele din condiiile de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii:

1/. DNTREPRINDEREA I MEDIUL EKTERN

C'+*"&")3a# 1/. . C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%: ?a@ ?:@ ? @

*reFint# criteriile de clasificare a 3ntreprinderilor

Clasificarea 3ntreprinderilor dup# criterii date CaracteriFarea 3ntreprinderilor "ici i "i+locii 5ecunoa terea diferitelor tipuri de 3ntreprinderi

C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# Criterii de clasificare: 3n funcie de ra"ura de care aparin 3n funcie de gradul de "#ri"e dup# tipul de producie dup# statutul +uridic dup# for"a de proprietate asupra capitalului social al patri"oniului CaracteriFarea I.8.8. H lor : condiii de 3ncadrare funcii facilit#i a4anta+e ,deFa4anta+e (ipuri de 3ntreprinderi: S.5.=, S.A, S.N.C, I.8.8

P!':" ," "0al$a!" # *roGe orale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# clasifice 3ntreprinderile a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"an# DaE , acoperind ga"a de ele"ente din condiiile de aplicaGilitate . *roGe scrise prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# caracteriFeFe I88Hurile a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"an# DGE , acoperind ga"a de ele"ente din condiiile de aplicaGilitate

*roGe scrise prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# recunoasc# diferite tipuri de 3ntreprinderi a a cu" se preciFeaF# 3n criteriului de perfor"an# DcE, acoperind ga"a de ele"ente din condiiile de aplicaGilitate. Ti&l$l $)i&%3ii# 1/. DNTREPRINDEREA I MEDIUL EKTERN

C'+*"&")3a # 1/. 1

%escrie "ediul eItern al 3ntreprinderii

C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3% # i. %escrierea aciunii diferiilor factori eIterni care influeneaF# 3ntreprinderea ii. *reFentarea principalelor organiFaii din "ediul eItern 3ntreprinderii iii. Identificarea relaiilor eIterne ale 3ntreprinderii

C'),i3ii ," a*li a:ili&a&" # .actori : econo"ici, de"ografici ,ai "ediului, socioHculturali , +uridici,politici, te0nici :rganiFaii : clieni, furniFori, 3ntreprinderi concurente , instituii Gancare, societ#i de asigur#ri , Ca"erele de co"er i industrie , instituiile statului, asociaii co"erciale . 5elaii eIterne de: cooperare, infor"are, asigurare, finanare, control Q e4aluare

P!':" ," "0al$a!" # *roGe orale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# descrie aciunea diferiilor factori eIterni asupra acti4it#ii 3ntreprinderii a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"an# DaE, acoperind ga"a de ele"entele din condiiile de aplicaGilitate. *roGe orale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# preFinte principalele organiFaii din "ediul eItern 3ntreprinderii a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"an# DGE,acoperind ga"a de ele"ente din condiiile de aplicaGilitate.

*roGe orale prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice relaiile eIterne ale 3ntreprinderii a a cu" se preciFeaF# 3n criteriul de perfor"an# DcE, acoperind ga"a de ele"ente din condiiile de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii# .0. ELEMENTE DE ECOLOGIE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ni0"l# Val'a!" !",i&# 1 0,=

C'+*"&")3"# 21.1 %efine te co"ponentele ecosiste"ului 21.2 %efine te tipurile de relaii 3ntre co"ponentele ecosiste"ului 21.! Identific# tipurile de ecosiste"e: ac4atice, urGane, rurale, agroecosiste"e

Ti&l$l $)i&%3ii#

.0.

ELEMENTE DE ECOLOGIE

C'+*"&")3a# .0.1

%efine te co"ponentele ecosiste"ului

C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ ?:@ ? @ Specificarea principalelor co"ponente ale "ediului natural, 5ecunoa terea co"ponentelor structurale ale unui ecosiste" %efinirea 3nsu irilor siste"elor Giologice

C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# .actorii: Giotici i aGiotici Co"ponentele ecosiste"elor: Giotop, GiocenoF# Insu irile ecosiste"elor: e4oluia, caracterul infor"aional, integralitatea, ec0iliGrul dina"ic, progra"ul, autoreglarea

P!':" ," "0al$a!"# *roGe orale i practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaGil s# specifice ele"entele co"ponente ale "ediului natural folosind date din teren, confor" criteriului de perfor"an# DaE i preciF#rilor din condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaGil s# recunoasc# co"ponentele structurale ale unui ecosiste" folosind date din teren, confor" criteriului de perfor"an# DGE i preciF#rilor din condiiile de aplicaGilitate.

*roGe orale pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaGil s# defineasc# 3nsu irile siste"elor Giologice, confor" criteriului de perfor"an# DcE i preciF#rilor din condiiile de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii#

.0. ELEMENTE DE ECOLOGIE

C'+*"&")3a .0..

%efine te tipurile de relaii 3ntre co"ponentele ecosiste"ului

C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ ?:@ ? @ *reFentarea relaiei GiotopHGiocenoF# ?ntoc"irea unui lan i a unei pira"ide trofice %efinirea relaiilor din cadrul GiocenoFei

C!i&"!ii ," a*li a:ili&a&": Categorii de relaii: aciuni, reaciuni, coaciuni intraspecifice i interspecifice circuitul trofic

P!':" ," "0al$a!"# *roGe orale pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaGil s# eIplice relaia GiotopHGiocenoF# confor" criteriului de perfor"an# DaE aplicaGilitate. *roGe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaGil s# 3ntoc"easc# un lan i o pira"id# trofic#, confor" criteriului de perfor"an# DGE i preciF#rilor din condiiile de aplicaGilitate. i preciF#rilor din condiiile de

*roGe orale i practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaGil s# defineasc# relaiile din cadrul unei GiocenoFe confor" criteriului de perfor"an# DcE preciF#rilor din condiiile de aplicaGilitate. i

Ti&l$l $)i&%3ii#

.0. ELEMENTE DE ECOLOGIE

C'+*"&")3a# .0.1

Identific# tipurile de ecosiste"e: ac4atice, urGane, rurale, agroecosiste"e

C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ ?:@ ? @ ?,@ Identificarea tipurilor de 0aGitat din Fon# 5ecunoa terea factorilor de "ediu care influeneaF# 4iaa s#lGatic# din 0aGitat Decosiste"E Adunarea de infor"aii despre flora i fauna din 0aGitat Decosiste"E ?ntreinerea 3"Gun#t#irile aduse 3n 0aGitat Decosiste"E

C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# 6aGitate locale: 0ele tee, ape dulci, ape s#rate, p#duri, pa+i ti, garduri 4ii, li4ada, trupuri cu 4i#HdeH4ie, gr#dini cu legu"e, cu flori, sole cu culturi de c7"p Caracteristici: altitudine, te"peratur#, u"iditate DprecipitaiiE, tip de sol, flor#, faun#, plante culti4ate, cl#diri, osele, turis" *opulaie: "igraiune, rata natalit#ii i "ortalit#ii, reFer4# de 0ran# Interaciuni: pr#d#toris", paraFitis", co"ensalis", si"GioF#, co"petiie I"Gun#t#iri 3n ecosiste": Geneficiu pentru 4iaa s#lGatic#, pentru co"unitatea u"an#, ne4oia de a a4ea un "ediu de 4ia# s#n#tos "oti4ate de: negli+en#, poluare, Guruieni, etc.

P!':" ," "0al$a!"# *roGe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaGil s# identifice tipuri de 0aGitate Decosiste"eE din Fon# confor" criteriului de perfor"an# DaE i preciF#rilor din condiiile de aplicaGilitate.

*roGe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaGil s# recunoasc# factorii de "ediu care influeneaF# 4iaa s#lGatic# din 0aGitat confor" criteriului de perfor"an# DGE i preciF#rilor din condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaGil s# adune infor"aii despre flora i fauna din Fon# confor" criteriului de perfor"an# DcE i preciF#rilor din condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice pri4ind perfor"ana ele4ului de a de"onstra c# este capaGil s# 3ntrein# 3"Gun#t#irile aduse 3n 0aGitat Decosiste"E confor" criteriului de perfor"an# DdE i preciF#rilor din condiiile de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii#

.1 DNGRIJIREA I RECOLTAREA CULTURILOR DE CLMP

Ni0"l# Val'a!" !",i&#

1 1,'

C'+*"&")3"# 21.1. $fectueaF# lucrarea de co"Gatere a Guruienilor la culturile de c7"p 21.2. $Iecut# lucr#ri "anuale de co"Gatere a Golilor i d#un#torilor 21.!. Identific# unelte i "ateriale necesare pentru recoltarea "anual# i se"i"ecaniFat# a plantelor de c7"p 21.& $fectueaF# lucr#ri de recoltare "anual#

Ti&l$l $)i&%3ii# CLMP

.1 DNGRIJIREA I RECOLTAREA CULTURILOR DE

C'+*"&")3a# 21.1 $fectueaF# lucrarea de co"Gatere a Guruienilor la culturile de c7"p

C!i&"!iil" ," *"!f'!+a)3%# ?a@ 5ecunoa terea speciilor de Guruieni din culturile de c7"p ?:@ Identificarea "etodelor de co"Gatere a Guruienilor ? @ Co"Gaterea "anual# a Guruienilor ?,@ Aplicarea nor"elor de igien# i protecie a "uncii OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# Culturi de c7"p: Specii de Guruieni: 8ateriale: 8etode de co"Gatere: Co"Gaterea "anual#: cereale, legu"inoase, r#d#cinoase i tuGerculifere, oleaginoase, "edicinale i aro"atice, fura+ere anuale, Gienale, perene neparaFite, paraFite ierGare, atlase Gotanice, specii de Guruieni Dplante 4iiE, sape agrote0nice, "ecanice, c0i"ice, Giologice pr# it, pli4it

.i e de protecie a "uncii, ec0ipa"ent de protecie

P!':" ," "0al$a!"#

*roGe orale i scrise prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice speciile de Guruieni i "etodele de co"Gatere, confor" criteriilor de perfor"an# DaE, DGE i ele"entelor din condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# eIecute co"Gaterea "anual# a Guruienilor, confor" criteriului de perfor"an# DcE, DdE i ele"entelor preciFate 3n condiiile de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii#

.1. DNGRIJIREA I RECOLTAREA CULTURILOR DE CLMP

C'+*"&")3a#

21.2. $Iecut# lucr#ri "anuale de co"Gatere a Golilor i d#un#torilor

C!i&"!iil" ," *"!f'!+a)3%# ?a@ Identificarea "aterialelor i ec0ipa"entelor necesare 3n co"Gaterea Golilor i d#un#torilor ?:@ Co"Gaterea "anual# a Golilor i d#un#torilor ? @ ;tiliFarea te0nologiei infor"aiei 3n protecia plantelor

C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# 8ateriale i ec0ipa"ente: sape, aparate portaGile, ec0ipa"ente de protecie, fungicide, insecticide 9oli i d#un#tori: repreFentati4i pentru culturile de c7"p studiate Aciuni de co"Gatere "anual#: distrugerea resturilor de plante Golna4e Dprin ardere sau 3ngropareE, str7ngerea d#un#torilor *rogra"e utiliFate: pentru a4ertiFarea Golilor i d#un#torilor

P!':" ," "0al$a!"#

*roGe orale i scrise prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice "aterialele i ec0ipa"entele de co"Gatere a Golilor i d#un#torilor, confor" criteriului de perfor"an# DaE i ele"entelor "enionate 3n condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# eIecute co"Gaterea "anual# a Golilor i d#un#torilor, confor" criteriului de perfor"an# DGE i ele"entelor preciFate 3n condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreF# c# este capaGil s# utiliFeFe progra"ul pe calculator pentru a4ertiFarea Golilor i d#un#torilor, confor" criteriului de perfor"an# DcE i ele"entelor preciFate 3n condiiile de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii#

.1. DNGRIJIREA I RECOLTAREA CULTURILOR DE CLMP

C'+*"&")3a#

21.! Identific# unelte i "ateriale necesare pentru recoltarea "anual# i se"i"ecaniFat# a plantelor de c7"p

C!i&"!iil" ," *"!f'!+a)3%# ?a@ Identificarea speciilor de plante care se recolteaF# "anual i se"i"ecaniFat ?:@ Identificarea uneltelor i "aterialelor necesare pentru recoltarea "anual# i se"i"ecaniFat# a plantelor de c7"p

C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# Culturi de c7"p recoltate "anual: poru"G, fasole, sfecl# de Fa0#r, cartof, plante "edicinale D"enta, 4aleriana, coriandruE, plante fura+ere Dlucern#, trifoi, loliu"E

;nelte i "ateriale:

coase, secere, furci speciale, cuite pentru decoletare, foarfece, co uri, saci, g#lei, cutii de carton, l#die, sfoar#

P!':" ," "0al$a!"# *roGe scrise prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# identifice plantele care se recolteaF# "anual i se"i"ecaniFat, confor" criteriului de perfor"an# DaE i ele"entelor "enionate 3n condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s#H i staGileasc# necesarul de "ateriale i unelte specifice fiec#rei culturi, confor" criteriului de perfor"an# DGE i ele"entelor preciFate 3n condiiile de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii# .1. DNGRIJIREA I RECOLTAREA CULTURILOR DE CLMP

C'+*"&")3a#

21.& $fectueaF# lucr#ri de recoltare "anual#

C!i&"!iil" ," *"!f'!+a)3%# ?a@ Identificarea "etodelor de recoltare ?:@ $Iecutarea recolt#rii "anuale a plantelor de c7"p ? @ Aplicarea nor"elor de protecie a "uncii

C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# 8etode de recoltare: printrHo singur# trecere, di4iFat#, e alonat#

=ucr#ri "anuale de recoltare:

dep#nu area poru"Gului, t#ierea cocenilor, legarea snopilor, str7ngerea p#st#ilor, s"ulgerea tufelor, str7ngerea calatidiilor i a tulpinilor, dislocarea i decoletarea sfeclei de Fa0#r, str7ngerea plantelor "edicinale, cosirea plantelor fura+ere

.i e de protecie a "uncii, ec0ipa"ent specific de lucru

P!':" ," "0al$a!"# *roGe orale prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# identifice "etodele de recoltare a plantelor de c7"p corelate cu particularit#ile te0nologice, confor" criteriului de perfor"an# DaE i ele"entelor din condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# eIecute recoltarea "anual# a culturilor de c7"p, confor" criteriului de perfor"an# DGE, DcE i ele"entelor incluse 3n condiiile de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii#

... DNFIINAREA, DNGRIJIREA I RECOLTAREA CULTURILOR LEGUMICOLE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII Ni0"l# 1

Val'a!" !",i&# 1 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO C'+*"&")3"# 22.1. *roduce r#saduri de specii legu"icole 22.2. $Iecut# plantatul i se"#natul speciilor legu"icole

22.!. Aplic# lucr#ri de 3ngri+irea culturilor legu"icole 22.&. $Iecut# recoltarea "anual# i depoFitarea speciilor legu"icole

Ti&l$l $)i&%3ii#

... DNFIINAREA, DNGRIJIREA I RECOLTAREA CULTRILOR LEGUMICOLE OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO C'+*"&")3a# 22.1. *roduce r#saduri de legu"e

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ ?:@ ? @ ?,@ Identificarea "aterialelor folosite la producerea r#sadurilor de legu"e *reg#tirea a"estecului de p#"7nt $fectuarea se"#natului speciilor legu"icole pentru oGinerea r#sadurilor $Iecutarea lucr#rilor de 3ngri+ire aplicate r#sadurilor

?"@ Aplicarea nor"elor de igien# i protecie a "uncii OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# =ucr#ri specifice: alegerea terenului, instalarea r#sadniei, preg#tirea suGstratului nutriti4, se"#natul 3n r#sadni#, diri+area factorilor de 4egetaie, repicatul r#sadurilor, co"Gaterea Golilor Dc#derea r#sadului, "ana , p#tarea alG#, f#inareaE i a d#un#torilor Dafide, coropi niaE, c#lirea r#sadurilor 3n r7nduri , prin 3"pr# tiere

8etode de se"#nat: ;nelte i "ateriale:

greGl#, sfoar#, se"ine, "arcator de r7nduri, stropitori, a"estec de p#"7nturi, tocuri de r#sadni# i ra"e, 4er"orel, g0i4ece i insecto Q fungicide .i e de protecie a "uncii, ec0ipa"ent de protecie a "uncii OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO P!':" ," "0al$a!"# *roGe scrise i orale prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# identifice "aterialele i uneltele folosite 3n te0nologia producerii r#sadurilor de legu"e, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DaE cuprinF7nd ele"ente din condiiile de aplicaGilitate. *roGe orale i practice prin care ele4ul de"onstreaF# c# este capaGil s# eIecute a"estecuri de p#"7nturi, se"#natul i lucr#rile de 3ngri+ire, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# DGE, DcE, DdE, DeE cuprinF7nd ele"entele din condiiile de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii#

... DNFIINAREA, DNGRIJIREA I RECOLTAREA CULTURILOR LEGUMICOLE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII C'+*"&")3a# 22. 2 $Iecut# plantatul i se"#natul speciilor legu"icole OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%: ?a@ 5ecunoa terea "aterialului de plantat i a se"inelor ?:@ *reg#tirea terenului 3n 4ederea lucr#rilor de plantat i se"#nat ? @ $Iecutarea plantatului i se"#natului plantelor legu"icole ?,@ Aplicarea nor"elor de igien# i protecie a "uncii OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# =ucr#ri specifice: e4acuarea resturilor 4egetale, preg#tirea terenului aplicarea 3ngr# #"intelor organice i "inerale pe suprafee "ici , gr#dini, sere, solarii 3n r7nduri, 3n GenFi, 3n cuiGuri

Situaii 3n care se sea"#n# "anual: 8etode de se"#nat i plantat:

8ateriale i unelte:

sap#, greGl#, sfoar#, l#die, "arcator de r7nduri, plantator, stropitori, 3ngr# #"inte organice i "inerale, r#saduri, GulGi, tuGerculi, se"ine

.i e de protecie a "uncii OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO P!':" ," "0al$a!"# *roGe scrise i orale prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# recunoasc# "aterialul de plantat a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DaE acoperind ga"a de "ateriale din condiiile de aplicaGilitate.

*roGe orale i practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# eIecute preg#tirea terenului, plantatul i se"#natul a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# DGE, DcE i DdE cuprinF7nd ele"ente din condiiile de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii# ... DNFIINAREA, DNGRIJIREA I RECOLTAREA CULTURILOR LEGUMICOLE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII C'+*"&")3a# 22.! Aplic# lucr#rile de 3ngri+ire speciilor legu"icole OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ $Iecutarea lucr#rilor "anuale de 3ntreinere a solului ?:@ Aplicarea lucr#rilor de 3ngri+ire cu caracter general la speciile legu"icole ? @ Aplicarea lucr#rilor de 3ngri+ire cu caracter special la speciile legu"icole ?,@ Aplicarea nor"elor de igien# i protecie a "uncii OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# =ucr#ri specifice: Hlucr#rile solului Daf7narea, "u uroitul, pli4itul, pr# itul, "ulcitulE Hlucr#ri cu caracter general Dco"pletarea golurilor, fertiliFarea, irigarea i co"Gaterea Golilor i a d#un#torilor H afide, g7ndacul din Colorado, o"iFiE H lucr#ri cu caracter special Dr#ritul, susinerea plantelor, diri+area cre terii prin t#ieriH copilitul, ciupitul, c7rnitul H af7narea solului, "u uroitul, pli4it, pr# it, "ulcit 8ateriale i unelte: H sap#, greGl#, sfoar#, s7r"#, folie de polietilen#, paie, "ateriale 4egetale, insectoHfungicide, 4er"orel .i e de protecie a "uncii OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO

P!':" ," "0al$a!"# *roGe scrise practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# eIecute lucr#rile "anuale de 3ntreinere a solului a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# DaE cuprinF7nd ele"ente din condiiile de aplicaGilitate. *roGe orale i practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# eIecute lucr#rile de 3ngri+ire a plantelor, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# DGE, DcE i DdE cuprinF7nd ele"ente din condiiile de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii# ... DNFIINAREA, DNGRIJIREA I RECOLTAREA CULTURILOR LEGUMICOLE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII C'+*"&")3a# 22. &. $Iecut# recoltarea "anual#, condiionarea i depoFitarea legu"elor OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ Identificarea uneltelor i "aterialelor folosite la recoltare ?:@ $fectuarea "anual# a lucr#rii de recoltare a speciilor legu"icole ? @ *reg#tirea spaiului de depoFitare i depoFitarea produselor legu"icole ?,@ Aplicarea nor"elor de igien# i protecie a "uncii OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# 8ateriale i unelte: H l#die, saci, g#lei, foarfec, sape, furci, cuite, caF"a =ucr#ri specifice de recoltare: H recoltarea "anual#, sortarea, a"Galarea, depoFitarea

8etode de recoltare: H printrHo singur# trecere H prin "ai "ulte treceri Spaii de depoFitare : H "agaFii, siloFuri, 0ale =ucr#ri specifice de preg#tire a spaiilor : H deFinfecia, deFinsecia, cur#irea .i e de protecie a "uncii OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO P!':" ," "0al$a!"# *roGe scrise i orale prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# identifice "aterialele folosite la recoltare a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DaE acoperind ele"entele cuprinse 3n condiiile de aplicaGilitate. *roGe orale i practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# eIecute recoltarea, sortarea, a"Galarea i depoFitarea legu"elor, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# DGE, DcE i DdE acoperind ele"entele din condiiile de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii#

.1. DNFIINAREA, DNGRIJIREA I RECOLTAREA CULTURILOR FLORICOLE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII Ni0"l# 1

Val'a!" !",i&# 1,1 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO C'+*"&")3"# 2!.1 *roduce r#saduri de culturi floricole 2!.2 $Iecut# plantatul i se"#natul culturilor floricole

2!.! Aplic# lucr#ri de 3ngri+ire culturilor floricole 2!.& $Iecut# recoltarea "anual# i 4alorificarea culturilor floricole

Ti&l$l $)i&%3ii#

.1.DNFIINAREA, DNGRIJIREA I RECOLTAREA CULTURILOR FLORICOLE

C'+*"&")3a#

2!.1. *roduce r#saduri de culturi floricole

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO

C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%#

?a@ *reg#tirea suGstratului nutriti4 pentru oGinerea r#sadului de culturi floricole ?:@ $fectuarea se"#natului culturilor floricole ? @ $Iecutarea lucr#rilor de 3ntreinere a r#sadurilor ?,@ Aplicarea nor"elor de igien# i protecie a "uncii OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# =ucr#ri specifice: H preg#tirea r#sadniei H preg#tirea suGstratului nutriti4 H se"#natul H 3ngri+irea r#sadurilor Dudatul , pli4itul, trata"ente fitosanitare,

repicatulE 8etode de se"#nat: H 3n r7nduri H prin 3"pr# tiere ;nelte i "ateriale: H greGl#, sfoar#, se"ine, "arcator de r7nduri, stropitori, a"estec de p#"7nt, l#die, g0i4ece .i e de protecie a "uncii, salopete, "#nu i OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO P!':" ," "0al$a!"# *roGe scrise i practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# identifice i s# preg#teasc# a"estecul de p#"7nt folosit la producerea r#sadurilor a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DaE acoperind ele"entele cuprinse 3n condiiile de aplicaGilitate. *roGe orale i practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# eIecute se"#natul i lucr#rile de 3ngri+ire, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# DGE, DcE i DdE cuprinF7nd ele"entele din condiiile de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii#

.1. DNFIINAREA, DNGRIJIREA I RECOLTAREA CULTURILOR FLORICOLE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII C'+*"&")3a# 2!.2. $Iecut# plantatul i se"#natul culturilor floricole
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO

C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ 5ecunoa terea "aterialului de plantat i se"#nat ?:@ *reg#tirea terenului 3n 4ederea lucr#rilor de plantat i se"#nat ? @ $Iecutarea plantatului i se"#natului culturilor floricole ?,@ Aplicarea nor"elor de igien# i protecie a "uncii OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# 8aterial 4egetal: H se"ine, GulGi, r#saduri =ucr#ri specifice: H af7narea solului H "#runirea, ni4elarea, "odelarea, plantatul , se"#natul , udatul 8etode de se"#nat i plantat: H r7nduri a eFate 3n raGate, "oFaic, ronduri 8ateriale i unelte: H sap#, greGl#, sfoar#, l#die, "arcator de r7nduri, plantator, H stropitori, se"ine , r#sad de plante floricole, organe 4egetati4e .i e de protecie a "uncii, ec0ipa"ent de protecie OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO P!':" ," "0al$a!"# *roGe scrise i orale prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# recunoasc# "aterialul de plantat a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DaE acoperind ele"entele cuprinse 3n condiiile de aplicaGilitate.

*roGe orale i practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# eIecute preg#tirea terenului, plantatul i se"#natul speciilor floricole, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# DGE, DcE i DdE cuprinF7nd ele"ente din condiiile de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii# .1. DNFIINAREA, DNGRIJIREA I RECOLTAREA CULTURILOR FLORICOLE OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO C'+*"&")3a# 2!.! Aplic# lucr#rile de 3ngri+ire culturilor floricole
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO

C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ $Iecutarea lucr#rilor "anuale de 3ntreinere a solului ?:@ $Iecutarea lucr#rilor de 3ngri+ire, specifice culturilor floricole din c7"p ? @ $Iecutarea lucr#rilor de 3ngri+ire, specifice culturilor floricole culti4ate 3n g0i4ece ?,@ Aplicarea nor"elor de igien# i protecie a "uncii OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# =ucr#ri specifice: Haf7narea solului, "ulcirea, distrugerea Guruienilor H 3n c7"p : tutoratul, tunsul l#starilor, GoGocitul, cur#irea plantelor, transplantarea, udatul, t#ieri, prote+area 3"potri4a 3ng0eului H 3n spaii prote+ate: sc0i"Garea g0i4ecelor, 3ndep#rtarea 47rfului de cre tere, copilit, 3ndep#rtat dra+oni, palisat, cur#it plante, distrugerea Guruienilor, af7nat solul, "ulcit

8ateriale i unelte: H g0i4ece, foarfece, sfoar#, l#die, "aterial 4egetal, stropitori, sap#, greGl# , plase de s7r"#, tutori, erGicide $c0ipa"ent de protecie, fi e de protecie a "uncii

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO P!':" ," "0al$a!"# *roGe scrise i practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# eIecute lucr#rile "anuale de 3ntreinere a solului a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DaE acoperind ele"entele din condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# eIecute lucr#rile de 3ntreinere a speciilor floricole, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# DGE, DcE i DdE cuprinF7nd ele"ente din condiiile de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii# .1.DNFIINAREA, DNGRIJIREA I RECOLTAREA CULTURILOR FLORICOLE OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO C'+*"&")3a# 2!.&. $Iecut# recoltarea "anual# i 4alorificarea produselor floricole OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ ?:@ $Iecutarea recolt#rii "anuale a produselor floricole Sortarea i a"Galarea produselor floricole

? @ 2alorificarea produselor floricole OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# =ucr#ri specifice: H 5ecoltarea speciilor floricole 3n funcie de destinaie, sortarea, a"Galarea i 4alorificarea

8etode de recoltare: H printrHo singur# trecere H prin "ai "ulte treceri ;nelte i "ateriale : H l#die, foarfece, "ateriale de a"Galat, g#lei

2alorificarea prin : H eIpoFiii, flor#rii, sera colii, piaa liGer#, OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO P!':" ," "0al$a!"# *roGe orale i practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# eIecute recoltarea "anual#, sortarea i a"Galarea speciilor floricole, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# D aE i DGE cuprinF7nd ele"entele din condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# 4alorifice produsele floricole, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DcE cuprinF7nd ele"entele din condiiile de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii# .<. DNGRIJIREA SPECIILOR POMICOLE I RECOLTAREA FRUCTELOR IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII Ni0"l# 1

Val'a!" !",i&# 1 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO C'+*"&")3"#

2&.1. $Iecut# lucr#ri "anuale de 3ntreinere a solului 3n plantaiile po"icole 2&.2. Aplic# lucr#ri de 3ngri+ire a speciilor po"icole 2&.!. $Iecut# lucr#ri recoltare "anual# i depoFitare a fructelor

Ti&l$l $)i&%3ii# .< DNGRIJIREA SPECIILOR POMICOLE I RECOLTAREA FRUCTELOR OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO

C'+*"&")3a# 2&.1 $Iecut# lucr#ri "anuale de 3ntreinere a solului 3n plantaiile po"icole OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ ?:@ ? @ $Iecutarea lucr#rilor "anuale de 3ntreinere a solului 3n plantaiile po"icole Aplicarea 3ngr# #"intelor prin "etodele de 3ngr# are locale $Iecutarea irig#rii speciilor po"icole

?,@ Aplicarea nor"elor de igien# i protecie a "uncii OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# =ucr#ri specifice: 3n f7 ii H pr# itul, s#patul, fertiliFarea pe cercul de suG coroan#, fertiliFare H irigarea 3n copci, irigarea prin picurare 8etode de fertiliFare : H fertiliFarea pe cercul de suG copc# H fertiliFarea 3n f7 ii H fertiliFarea 3n gropi 8ateriale i unelte: H sap#, caF"a, 3ngr# #"inte organice i "inerale

.i e de protecie a "uncii, ec0ipa"ent de protecie a "uncii OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO P!':" ," "0al$a!"# *roGe orale i practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# eIecute lucr#ri "anuale de 3ntreinere a solului 3n plantaii po"icole a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DaE cuprinF7nd ele"entele din condiiile de aplicaGilitate. *roGe orale i practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# eIecute irigarea i fertiliFarea speciilor po"icole, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# DGE, DcE i DdE cuprinF7nd ele"ente din condiiile de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii# .< DNGRIJIREA SPECIILOR POMICOLE I RECOLTAREA FRUCTELOR OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO C'+*"&")3a# 2&.2 Aplic# lucr#ri de 3ngri+ire a speciilor po"icole OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ $Iecutarea co"Gaterii Golilor i d#un#torilor prin "etode fiFicoH"ecanice (b) Executarea lucrrilor manuale de ntreinere a coroanelor (c) Efectuarea lucrrilor de protejare a pomilor mpotriva accidentelor climatice ?,@ Aplicarea nor"elor de igien# i protecie a "uncii OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# =ucr#ri specifice: H captarea insectelor H r#Fuirea trunc0iului i a arpantelor H li"itarea 3n#li"ii po"ilor H supri"area ra"urilor Golna4e i uscate H prote+area po"ilor 3"potri4a 3ng0eurilor t7rFii de pri"#4ar# i a

grindinei 8ateriale i unelte: H Gr7ie capcan#, inele cleioase, foarfec fer#str#ui, lapte de 4ar gunoi u"ed, produse fu"igene Dcauciucuri uFate, Gric0ete fu"igeneE .i e de protecie a "uncii, ec0ipa"ent de protecie OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO P!':" ," "0al$a!"# *roGe orale i practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# eIecute co"Gaterea Golilor i d#un#torilor prin "etode fiFicoH"ecanice, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DaE cuprinF7nd ele"entele din condiiile de aplicaGilitate.

*roGe orale i practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# efectueFe lucr#rile "anuale de 3ntreinere a coroanelor i de prote+are a po"ilor 3"potri4a accidentelor cli"atice, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# DGE, DcE i DdE cuprinF7nd ele"entele din condiiile de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii# .< DNGRIJIREA SPECIILOR POMICOLE I RECOLTAREA FRUCTELOR OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO C'+*"&")3a# 2&.! $fectueaF# lucr#ri de recoltare "anual# i depoFitare a fructelor OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ $Iecutarea recolt#rii "anuale ?:@ Sortarea fructelor pe "#ri"i, calit#i i a"Galarea fructelor ? @ *reg#tirea spaiilor i depoFitarea fructelor OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# =ucr#ri specifice: H recoltarea fructelor, sortarea, a"Galarea, preg#tirea spaiilor de depoFitare, depoFitarea fructelor

8ateriale i unelte: H sc#ri, l#die, g#lei, saci, containere palete H l#Fi, Gra 4iGrator Spaii de depoFitare: H celule frigorifice, depoFite, 0ale OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO P!':" ," "0al$a!"# *roGe orale i practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# eIecute recoltarea, sortarea i a"Galarea fructelor a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# DaE i DGE cuprinF7nd ele"ente din condiiile de aplicaGilitate. *roGe orale i practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# preg#teasc# spaiile de depoFitare i s# depoFiteFe fructele, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DcE cuprinF7nd ele"ente din condiiile de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii#

.=. DNGRIJIREA VIEI DE VIE I RECOLTAREA STRUGURILOR OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO Ni0"l# 1

Val'a!" !",i& # 1 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO C'+*"&")3"# 2'.1. Aplic# lucr#ri de 3ntreinere a solului 3n plantaiile 4iticole 2'.2. Aplic# lucr#ri de 3ngri+ire la 4ia de 4ie 2'.!. $Iecut# recoltarea "anual# i depoFitarea strugurilorde "as#

Ti&l$l $)i&%3ii#

.= DNGRIJIREA VIEI DE VIE I RECOLTAREA STRUGURILOR OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO C'+*"&")3a# 2'.1 Aplic# lucr#ri de 3ntreinere a solului 3n plantaiile de 4i# de 4ie OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ ?:@ ? @ $Iecutarea s#patului de pri"#4ar# i de toa"n# $Iecutarea lucr#rilor "anuale de co"Gatere a Guruienilor 3n plantaiile de 4ii $fectuarea lucr#rilor de fertiliFare a plantaiilor 4iticole pe cale radicular#

?,@ Aplicarea nor"elor de igien# i protecie a "uncii OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# (ipuri de plantaii: H tinere H pe rod =ucr#ri specifice: - s#patul de pri"#4ar# i toa"n# H pra ile, pentru af7narea solului i co"Gaterea Guruienilor

H fertiliFarea organic# i c0i"ic# 8ateriale i unelte: H sap#, g#lei, caF"ale, 3ngr# #"inte organice i "inerale, erGicide Dsiste"ice, de contactE .i e de protecie a "uncii, ec0ipa"ent de protecie ________________________________________________________________ ___ P!':" ," "0al$a!"# *roGe oral i practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# eIecute lucr#rile "anuale de 3ntreinerea solului 3n plantaiile 4iticole, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# DaE i DGE cuprinF7nd ele"entele din condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# eIecute fertiliFarea, a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# DcE i DdE cuprinF7nd ele"ente din condiiile de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii# .=. DNGRIJIREA VIEI DE VIE I RECOLTAREA STRUGURILOR OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOO C'+*"&")3a# 2'.2. Aplic# lucr#ri de 3ngri+ire 4iei de 4ie OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ ?:@ ? @ ?,@ $Iecutarea lucr#rilor de conducere i diri+are a coardelor dup# t#iere $Iecutarea lucr#rilor i operaiilor 3n 4erde la 4ia de 4ie $fectueaF# lucr#rile de co"Gatere a Golilor i d#un#torilor 3n plantaiile 4iticole ;tiliFarea progra"elor pe calculator pentru protecia plantelor 4iticole

?"@ Aplicarea nor"elor de igien# i protecie a "uncii OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# =ucr#ri specifice: D se"icercE H conducerea coardelor pe direcia 4ertical# i oriFontal# H pli4itul l#starilor, legatul l#starilor, c7rnitul, copcitul H co"Gaterea Golilor D"an#, f#inarea, putregaiul cenu iuE H co"Gaterea d#un#torilor Dpaian+enul ro u,G# icarea,"olia strugurilorE 8ateriale i unelte: H foarfece, rafie, sape, r#c0it#, 4er"orel H produse insectoHfungicide, a"estec de p#"7nt *rogra"e pe calculator utiliFate : H pentru a4ertiFarea atacului de Goli i d#un#tori .i e de protecie a "uncii, ec0ipa"ent specific de lucru OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO P!':" ," "0al$a!"# *roGe orale i practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# eIecute lucr#rile de conducere, diri+are a coardelor dup# t#iere, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DaE cuprinF7nd ele"entele din condiiile de aplicaGilitat. *roGe orale i practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# eIecute lucr#ri i operaii 3n 4erde la 4ia de 4ie, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DGE cuprinF7nd ele"ente din condiiile de aplicaGilitate. *roGe practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# co"Gat# Golile i d#un#torii, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DcE, DdE i DeE cuprinF7nd ele"entele din condiiile de aplicaGilitate.

Ti&l$l $)i&%3ii#

.= DNGRIJIREA VIEI DE VIE I RECOLTAREA STRUGURILOR OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO C'+*"&")3a# 2'.! $Iecut# recoltarea "anual# i p#strarea strugurilor de "as# OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO

C!i&"!ii ," *"!f'!+a)3%# ?a@ ?:@ $Iecutarea recolt#rii "anuale a strugurilor de "as# i de 4in Sortarea strugurilor de "as#, pe calit#i i a"Galarea

?a@ *reg#tirea spaiilor de depoFitare i p#strarea strugurilor de "as# ?,@ Aplicarea nor"elor de igien# i protecie a "uncii OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO C'),i3ii ," a*li a:ili&a&"# =ucr#ri specifice: 8ateriale i unelte: H recoltarea, sortarea strugurilor, a"Galarea, preg#tirea spaiilor de depoFitare pentru p#strarea strugurilor H foarfece, Gricege, l#die, co uri

*reg#tirea spaiilor: H reparaii, deFinfecia, deFinsecia .i e de protecie a "uncii, ec0ipa"ent de protecie a "uncii OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO P!':" ," "0al$a!"# *roGe orale i practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# eIecute recoltarea, sortarea i a"Galarea strugurilor a a cu" se specific# 3n criteriile de perfor"an# DaE i DGE cuprinF7nd ele"ente din condiiile de aplicaGilitate. *roGe orale i practice prin care ele4ul treGuie s# de"onstreFe c# este capaGil s# preg#teasc# spaiile de depoFitare i s# p#streFe strugurii, a a cu" se specific# 3n criteriul de perfor"an# DcE cuprinF7nd ele"ente din condiiile de aplicaGilitate.