Sunteți pe pagina 1din 75

Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 4760/26.07.

2006
MINISTERUL EDUCAIEI I CERCETRII
CENTRUL NAIONAL PENTRU DEZVOLTAREA
NVMNTULUI PROFESIONAL I TEHNIC
STANDARD DE PREGTIRE PROFESIONAL
CALIFICARE: TEHNICIAN NUTRIIONIST
NIVELUL 3 avansa
!UCURETI
"##$
Tehnician nutriionist 2
AUTORI
1. ANDREI CRISTINA % pro. !radul deiniti"# $rup %colar Econo&ic Ad&inistrati" 'O.
Onicescu' (oto)ani
2. !UCURA DANA ALICE & pro. !radul *# Cole!iul Econo&ic +*. $hica' T,r!o"i)te
-. !URUIAN GIANINA & pro. !radul **# $rup %colar Econo&ic )i Ad&inistrati" .iatra /ea&
4. COSTACHE RODICA 0 pro. !radul *# $rupul %colar 12oie"odul $elu1 3al4u
5. DUMITRASCU & NICU DUMITRA % 'ro. !radul *# Cole!iul Econo&ic +2iilor' (ucure)ti
6. ISMAIL NELIDA 0 pro. !radul **# Cole!iul Econo&ic Man!alia
7. DINC FLORIN CRISTIAN & pro. !radul **# Cole!iul Econo&ic 67ionisie .op Marian' Al8a
*ulia
CONSULTAN:
CIO!ANU GA!RIELA LILIANA 0 *nspector de specialitate Centrul /aional de 7e9"oltare a
:n"44&,ntului .roesional )i Tehnic
Tehnician nutriionist -
UNITI DE COMPETENE
UNITI DE COMPETENE CHEIE: CREDITE: ()#
1. Co&unicarea proesional4 ;n li&8a &odern4 2#0
2. Tehnolo!ia inor&aiei )i co&unicaiei aplicat4 < T*C= 1#0
-. Co&unicare proesional4 1#0
4. Mana!e&entul proiectelor 2#0
5. Mana!e&entul calit4ii 1#0
UNITI DE COMPETENE TEHNICE SPECIALIZATE: *)#
6. .rincipiile ali&entare )i "aloarea nutriti"4 1#5
7. Metode de !astrotehnie 0#5
>. Ali&entaia copiilor )i adolescenilor 1#0
?. Ali&entaia sporti"ilor 0#5
10. Ali&entaia e&eii !ra"ide 0#5
11. Ali&entaia 84tr,nilor 0#5
12. Ali&entaia raional4 ;n colecti"it4i 1#0
1-. Ali&entaia ;n dierite 8oli 1#5
14. :ntoc&irea &eniurilor 1#0
Tehnician nutriionist 4
T+,-, -n+./++: 01 C23-n+4a56 '5276s+2na,. 8n ,+39a 32:65n.
N+v6,: 3 avansa
Va,2a56 456:+: "1#
C23'66n/6:
01 O8ine inor&aii prin receptarea de &esa@e orale# le!ate de
;ndeplinirea de sarcini de ser"iciu# ;n contexte proesionale
se&niicati"e
"1 O8ine inor&aii prin receptarea de &esa@e scrise speciali9ate# le!ate
de ;ndeplinirea de sarcini de ser"iciu# ;n contexte proesionale
se&niicati"e
31 Expri&4 &esa@e orale ;n li&8a@ co&plex# ;n contexte proesionale
se&niicati"e# ;n scopul ;ndeplinirii de sarcini de ser"iciu
;1 Ela8orea94 &esa@e scrise speciali9ate# ;n contexte proesionale
se&niicati"e# ;n scopul ;ndeplinirii de sarcini de ser"iciu
<1 .articip4 la interaciuni orale )i ;n scris le!ate de ;ndeplinirea de
sarcini de ser"iciu# ;n contexte proesionale se&niicati"e
Tehnician nutriionist 5
T+,-, -n+./++: 01 C23-n+4a56 '5276s+2na,. 8n ,+39a 32:65n.
C23'66n/a 0: O8ine inor&aii prin receptarea de &esa@e orale# le!ate de ;ndeplinirea
de sarcini de ser"iciu# ;n contexte proesionale se&niicati"e
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> *dentiicarea inor&aiilor necesare )i suiciente pentru decodarea sensului !lo8al ;n &esa@e orale
care olosesc un li&8a@ co&plex )i conin "oca8ular speciali9at
=9> Extra!erea inor&aiilor/detaliilor speciice necesare )i rele"ante pentru sarcinile de ser"iciu# din
&esa@e orale di"erse
=4> *dentiicarea de opinii )i atitudini# )i distin!erea lor de inor&aii actuale sau de alt4 natur4 <le!i#
idei# concepte=
=:> *dentiicarea# cu a@utorul coninutului# intonaiei )i al sensului i&plicit# a inor&aiilor pri"ind
priorit4i )i ur!ene
=6> *dentiicarea )i utili9area de indicii "er8ale# nonA"er8ale )i/sau de asocieri/conexiuni pentru
clariicarea sensului unor ele&ente de "oca8ular sau de accent nea&iliare
=7> :nele!erea de instruciuni# solicit4ri )i ;ntre84ri orale# care olosesc un li&8a@ co&plex )i conin
"oca8ular speciali9at# )i reali9area de aciuni adec"ate pe 8a9a inor&aiilor o8inute pe
cale oral4
C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:
ContexteB acti"it4i de ser"iciu# contexte sociale rele"ante pentru acti"itatea
proesional4 <t,r!uri# conerine# ;nt,lniri# )edine=# situaii or&ale
situaii inor&ale
Curse )i tipuri de
&esa@e oraleB Texte care conin unele ele&ente de "oca8ular/de accent nea&iliare#
e&ise la "ite94 nor&al4# ;n di"erse re!istre# de lun!i&e "aria8il4B
mesaje, formale i informale directe, emise clieni, colegi sau de cei din
jur; discursuri, rapoarte, conferine (inclusiv video-conferine);
prezentri (formale/informale) de produse/servicii; transmisiuni radio i
TV, anunuri pulice; conversaii telefonice, inclusiv mesaje telefonice
!nregistrate.
*nor&aii o8inuteB ideea principal4 <sensul !lo8al=D inor&aii# inclusi" nu&erice# pe te&e
proesionaleB instruciuni# solicit4ri# ;ntre84ri# explicaiiD inor&aii actuale#
inclusi" nu&erice# pri"ind speciicaii de procese# produse )i ser"iciiD
opinii# puncte de "edere# atitudini <pro# contra# neutr4=# priorit4i.
Ei&8a@B li&8a@ )i structuri a&iliare )i &ai puin a&iliare# ;n re!istre sociale )i
proesionale u9uale# ter&eni speciici &esa@elor &ass &ediaD "oca8ular
speciic cu ni"el &ediu de speciali9are# rele"ant pentru do&eniul
ocupaionalD "or8ire la "ite94 nor&al4D
Tehnician nutriionist 6
Moduri de aciuneB ;ntre84ri# intonaie# li&8a@ corporal/non"er8al# "eriicarea sensului prin
alte surseD co&unicarea inor&aiilor/detaliilor c4tre alte persoaneD
aciuni proprii <reali9area de operaii# acti"it4i=.
P5296 :6 6va,-a56
P5296 s45+s6 sa- 25a,6 prin care candidatul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 identiice )i o8in4 prin
ascultare inor&aii/detalii# a)a cu& se preci9ea94 ;n criteriile de peror&an4 <a= )i <8= )i ;n condiiile
de aplica8ilitate.
P5296 25a,6 ?+@sa- '5a4+46 prin care candidatul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 identiice opinii )i
atitudini )i s4 le distin!4 de inor&aii de alt4 natur4# a)a cu& se preci9ea94 ;n criteriul de peror&an4
<c= )i ;n condiiile de aplica8ilitate.
P5296 25a,6 ?+@sa- '5a4+46 prin care candidatul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 identiice inor&aii
pri"ind priorit4i )i ur!ene cu a@utorul coninutului# intonaiei )i al sensului i&plicit# a)a cu& se
preci9ea94 ;n criteriul de peror&an4 <d= )i ;n condiiile de aplica8ilitate.
P5296 25a,6 ?+@sa- '5a4+46 prin care candidatul de&onstrea94 c4 ;nele!e instruciuni# solicit4ri )i
;ntre84ri )i c4 este capa8il s4 acione9e pe 8a9a inor&aiei o8inute prin ascultare# a)a cu& se
preci9ea94 ;n criteriul de peror&an4 <= )i ;n condiiile de aplica8ilitate.
P5296 25a,6 ?+@sa- '5a4+46 prin care candidatul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 oloseasc4 strate!ii
de ;nele!ere prin ascultare# a)a cu& se preci9ea94 ;n criteriile de peror&an4 <a=# <8=# <c=# <d=# <e= )i
<= )i ;n condiiile de aplica8ilitate.
.ro8ele pot "i9a# inte!rat# e"aluarea candidailor pe &ai &ulte criterii de peror&an4.
.entru certiicare# se consider4 suicient4 de&onstrarea cel puin o dat4 a peror&anei pentru iecare
criteriu de peror&an4 ;n iecare dintre condiiile de aplica8ilitate rele"ante pentru acesta.
Tehnician nutriionist 7
T+,-, -n+./++: 01 C23-n+4a56 '5276s+2na,. 8n ,+39a 32:65n.
C23'66n/a ": O8ine inor&aii prin receptarea de &esa@e scrise speciali9ate# le!ate de
;ndeplinirea de sarcini de ser"iciu# ;n contexte proesionale se&niicati"e
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> *dentiicarea )i locali9area pro&pt4 )i corect4 de inor&aii )i opinii rele"ante pentru sarcini de
ser"iciu# ;n texte de specialitate
=9> *dentiicarea sensului unor ele&ente de text nea&iliare prin utili9area de &ateriale de reerin4
)i/sau de asocieri/conexiuni# atunci c,nd este necesar
=4> Corelarea ;n &od coerent a &ai &ultor inor&aii din di"erse p4ri ale unui text/din texte dierite#
;n scopul ;ndeplinirii unei sarcini de ser"iciu.
=:> :nele!erea de re!le&ent4ri# instruciuni# )i reco&and4ri speciice din texte care conin li&8a@
co&plex )i speciali9at )i reali9area de aciuni adec"ate pe 8a9a inor&aiilor din astel de
texte de specialitate
C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:
ContexteB acti"it4i proesionale# contexte proesionale or&ale# contexte
proesionale inor&ale# contexte sociale rele"ante pentru acti"itatea
proesional4 <t,r!uri# conerine# ;nt,lniri# )edine=
Tipuri de textB Texte# care conin )i ele&ente de "oca8ular nea&iliare# ;n di"erse
re!istre# de lun!i&e "aria8il4B docu&ente proesionale speciice
speciali94riiB manuale, rapoarte, reclame, oferte, fie te"nice; te#te de
popularizare pe teme profesionale$ articole de pres, prezentri,
reclame, anunuri; te#te cu coninut operaional profesional$
coresponden, fa#uri, circulare, formulare, instruciuni cereri,
reclamaii, procese verale;
*nor&aii o8inuteB ele&ente cheie din docu&ente rele"ante# inor&aii actuale# inclusi"
nu&erice# relati" co&plexe# pe te&e de interes co&unD inor&aii
proesionaleB instruciuni# explicaii# date tehnice ale unor produse )i
ser"icii# e"alu4riD date pri"indB &aterii pri&e# &ateriale )i produse inite#
operaii )i procese tehnolo!ice
Materiale de reerin4B dicionareD dia!ra&e )i alte &ateriale "i9ualeD instruciuni# &anuale
tehnice# prospecte# 8a9e de date# pa!ini *nternet.
For&e de pre9entareB ta8ele# !raice# sche&eD pre9ent4ri# notie.
Moduri de aciuneB co&unicarea inor&aiilor/detaliilor c4tre alte persoaneD transerul
inor&aiilor ;n di"erse or&e de pre9entareD aciuni propriiB reali9area
de operaii# &odiicarea unor operaii# luarea de deci9ii.
Tehnician nutriionist >
P5296 :6 6va,-a56
P5296 25a,6 sa- s45+s6 prin care candidatul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 identiice )i s4 locali9e9e
inor&aii# detalii )i opinii# a)a cu& se preci9ea94 ;n criteriul de peror&an4 <a= )i ;n condiiile de
aplica8ilitate.
P5296 25a,6 sa- '5a4+46 prin care candidatul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 utili9e9e &ateriale de
reerin4 adec"ate )i strate!ii de se&anti9are pentru identiicarea sensului# atunci c,nd este necesar#
a)a cu& se preci9ea94 ;n criteriul de peror&an4 <8= # )i ;n condiiile de aplica8ilitate.
P5296 25a,6) s45+s6 sa- '5a4+46 prin care candidatul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 prelucre9e
inor&aii ;n di"erse &oduri# a)a cu& se preci9ea94 ;n criteriul de peror&an4 <c= )i ;n condiiile de
aplica8ilitate.
P5296 25a,6) s45+s6 ?+@sa- '5a4+46 prin care candidatul de&onstrea94 c4 ;nele!e re!le&ent4ri#
instruciuni# )i reco&and4ri citite )i c4 este capa8il s4 acione9e adec"at pe 8a9a inor&aiei o8inute
prin lectur4# a)a cu& se preci9ea94 ;n criteriul de peror&an4 <d= )i ;n condiiile de aplica8ilitate.
.ro8ele pot "i9a# inte!rat# e"aluarea candidailor pe &ai &ulte criterii de peror&an4.
.entru certiicare# se consider4 suicient4 de&onstrarea cel puin o dat4 a peror&anei pentru iecare
criteriu de peror&an4 ;n iecare dintre condiiile de aplica8ilitate rele"ante pentru acesta.
:n unele ca9uri poate i necesar ca pro8ele de e"aluare s4 includ4 li&ite de ti&p realiste pentru
reali9area sarcinilor de lucru# ;n concordan4 cu cerinele speciice contextului proesional.
Tehnician nutriionist ?
T+,-, -n+./++: 01 C23-n+4a56 '5276s+2na,. 8n ,+39a 32:65n.
C23'66n/a 3: Expri&4 &esa@e orale ;n li&8a@ co&plex# ;n contexte proesionale
se&niicati"e# ;n scopul ;ndeplinirii sarcinilor de ser"iciu
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> Oerirea )i solicitarea# ;n discuii# de inor&aii )i de instruciuni pentru ;ndeplinirea unei sarcini
de ser"iciu# olosind expresii )i structuri "ariate
=9> Geali9area de pre9ent4ri orale de apte# idei )i opinii proesionale# pre!4tite ;n preala8il# olosind
un li&8a@ speciali9at corect )i &ateriale suport adec"ate
=4> For&ularea clar4# precis4 )i structurat4 lo!ic a ideilor# aptelor )i opiniilor )i susinerea lor cu
ar!u&ente
=:> Oerirea de clariic4ri )i explicaii atunci c,nd inor&aia/instruciunea nu este corect ;neleas4 de
ceilali
=6> Expri&area luent4# cu intonaie corect4 )i ;ntrAun re!istru adec"at contextului
=7> Htili9area adec"at4 )i suicient de corect4 a unei "ariet4i de ter&eni de specialitate
co&uni/a&iliari )i de structuri lin!"istice astel ;nc,t s4 se asi!ure co&unicarea deplin4 a
sensului# chiar dac4 exist4 ;n text unele deicienele de pronunie )i/sau intonaie# de
!ra&atic4# )i/sau de re!istru
C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:
Tipuri de inor&aiiB con"ersaii )i pre9ent4ri de lun!i&i "ariate# care coninB informaii
factuale (inclusiv numerice), idei, opinii; instruciuni, e#plicaii, detalii
de operare, sfaturi; descrieri i specificaii de oiecte, procese, operaii.
Tipuri de discursB discuii proesionale or&ale )i inor&aleD pre9ent4riD scurte rapoarte
proesionale.
ContexteB contexte proesionale# situaii speciice ;n or!ani9aie# la locului de
&unc4D contexte sociale care au le!4tur4 cu proesia <t,r!uri# conerine#
;nt,lniri# )edine=D contexte or&ale )i contexte inor&ale.
Tipuri de pre9ent4riB rapoarte <relat4ri de e"eni&ente# ;nt,lniri=D de&onstraii operaionaleD
pre9ent4ri detaliate de procese/produse/ser"icii.
Materiale suport
pentru pre9ent4ri notie# plan de pre9entare# docu&ente# i)e de lucruD i&a!ini# !raice#
sche&e# olii# plan)e# o8iecte <&ostre=# &odeleD
Ei&8a@B luent# la "ite94 nor&al4# ;n di"erse re!istreD expresii speciice )i structuri
"ariateD "oca8ular speciali9at a&iliar# speciic do&eniului ocupaional.
Moduri de co&unicareB a4 ;n a4# indi"idual sau ;n !rupD la teleon# ro8ot teleonic.
Tehnician nutriionist 10
Moduri de aciuneB co&unicarea/trans&iterea de inor&aii/instruciuni c4tre interlocutor/iD
susinerea unei pre9ent4ri .
P5296 :6 6va,-a56:
P5296 25a,6 sa- '5a4+46 prin care candidatul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 oere )i s4 solicite
inor&aii )i instruciuni# a)a cu& se preci9ea94 ;n criteriul de peror&an4 <a=# )i ;n condiiile de
aplica8ilitate
P5296 25a,6 sa- '5a4+46 prin care candidatul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 reali9e9e pre9ent4ri
orale pre!4tite ;n preala8il# a)a cu& se preci9ea94 ;n criteriul de peror&an4 <8=# )i ;n condiiile de
aplica8ilitate
P5296 25a,6 sa- '5a4+46 prin care candidatul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 or&ule9e clar# precis
)i structurat apte# idei )i opinii )i s4 le susin4 cu ar!u&ente# a)a cu& se preci9ea94 ;n criteriul de
peror&an4 <c= )i ;n condiiile de aplica8ilitate
P5296 25a,6 sa- '5a4+46 prin care candidatul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 oere )i s4 solicite
clariic4ri )i explicaii# a)a cu& se preci9ea94 ;n criteriul de peror&an4 <d= )i ;n condiiile de
aplica8ilitate
P5296 25a,6 sa- '5a4+46 prin care candidatul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 se expri&e luent# cu
intonaie corect4 )i ;ntrAun re!istru adec"at contextului# a)a cu& se preci9ea94 ;n criteriul de
peror&an4 <e= )i ;n condiiile de aplica8ilitate
P5296 25a,6 sa- '5a4+46 prin care candidatul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 utili9e9e adec"at
ter&inolo!ia speciic4 pentru a se asi!ura co&unicarea deplin4 a sensului# chiar dac4 exist4 unele
deiciene# a)a cu& se preci9ea94 ;n criteriul de peror&an4 <= )i ;n condiiile de aplica8ilitate
.ro8ele pot "i9a# inte!rat# e"aluarea candidailor pe &ai &ulte criterii de peror&an4.
.entru certiicare# se consider4 suicient4 de&onstrarea peror&anei cel puin de dou4 ori pentru
iecare criteriu de peror&an4 ;n condiiile de aplica8ilitate rele"ante pentru acesta# o dat4 ;n contexte
or&ale )i o dat4 ;n contexte inor&ale.
.re9ent4rile pot a"ea o durat4 "ariat4# dar nu &ai puin de 10 &inute. Candidaii "or putea olosi
planul de pre9entare/notiele# dar pre9entarea "a i li8er4 )i ;n nici un ca9 nu "a i citit4.
Tehnician nutriionist 11
T+,-, -n+./++: 01 C23-n+4a56 '5276s+2na,. 8n ,+39a 32:65n.
C23'66n/a ;: Ela8orea94 &esa@e scrise speciali9ate# ;n contexte proesionale
se&niicati"e# ;n scopul ;ndeplinirii sarcinilor de ser"iciu
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> Co&pletarea de docu&ente )i or&ulare proesionale speciice sarcinilor de ser"iciu ale locului de
&unc4
=9> Gedactarea unor texte uncionale &ai co&plexe# speciice sarcinilor de ser"iciu# cu olosirea de
expresii )i structuri adec"ate "ariate
=4> Trans&iterea ;n scris# ;n li&8a@ speciic clar )i precis# de inor&aii corecte pe te&e din do&eniul
de speciali9are
=:> Htili9area de &ateriale de reerin4 speciice adec"ate pentru a "eriica corectitudinea inor&aiei
)i li&8ii olosite
=6> Ela8orarea de texte astel ;nc,t deicienele de !ra&atic4# orto!raie )i/sau de re!istru nu ;&piedic4
;nele!erea deplin4 a lor
=7> Adec"area or&atului )i li&8a@ului la context# la tipul de text )i la su8iect
C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:
Tipuri )i or&ate de docu&ente
)i texte uncionaleB or&ulare )i alte docu&ente speciice speciali94rii <acturi# acturi proA
or&a# oerte# i)e tehnice# coresponden4 proesional4B scrisori# note
circulare# axuri# &esa@e <inclusi" eA&ail=D procese "er8ale# &inute#
reerate# rapoarte. or&ate or&aleD or&ate inor&ale.
Tipuri de inor&aiiB ;n texte# care conin )i ele&ente de "oca8ular nea&iliare# ;n di"erse
re!istre# de lun!i&i "ariateB informaii factuale de specialitate (inclusiv
descrieri i date te"nice), despre produse i servicii; aranjamente i
instruciuni de serviciu; idei, opinii, puncte de vedere; raportri privind
desfurarea unor evenimente, edine%
Ei&8a@B li&8a@ul speciic do&eniului de speciali9are# or&ule de co&unicare
standardi9ate# or&ule de politee.
Te&e speciiceB or!ani9area locului de &unc4D operaii# acti"it4i speciice locului de
&unc4D calitatea ser"iciilor/produselor.
ContexteB contexte proesionale# situaii speciice ;n or!ani9aie# la locul de &unc4D
contexte sociale care au le!4tur4 cu proesiaD contexte or&aleD contexte
inor&ale.
Tehnician nutriionist 12
Materiale de reerin4B dicionare# !losare de ter&eni speciali9ai/sinta!&e speciiceD standarde
tehnice )i proesionale speciice# re"iste de specialitate# 8a9e de date#
&odele de docu&ente )i or&ulare.
P5296 :6 6va,-a56
P5296 s45+s6 sa- '5a4+46 prin care candidatul de&onstrea94 c4 este capa8il co&plete9e or&ulare )i
docu&ente )i s4 redacte9e texte uncionale &ai co&plexe# speciice sarcinilor de ser"iciu# a)a cu& se
preci9ea94 ;n criteriile de peror&an4 <a= )i <8= )i ;n condiiile de aplica8ilitate.
P5296 s45+s6 sa- '5a4+46 prin care candidatul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 trans&it4# ;n li&8a@
speciic clar )i precis# inor&aii corecte pe te&e din do&eniul de speciali9are# a)a cu& se preci9ea94
;n criteriul de peror&an4 <c= )i ;n condiiile de aplica8ilitate.
P5296 s45+s6 sa- '5a4+46 prin care candidatul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 utili9e9e &ateriale de
reerin4 adec"ate pentru a "eriica corectitudinea inor&aiei )i li&8ii olosite# a)a cu& se preci9ea94
;n criteriul de peror&an4 <d= )i ;n condiiile de aplica8ilitate.
P5296 s45+s6 sa- '5a4+46 prin care candidatul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 utili9e9e li&8a
&odern4 4r4 deiciene de !ra&atic4# orto!raie )i/sau de re!istru care s4 ;&piedice ;nele!erea
deplin4 a textului# a)a cu& se preci9ea94 ;n criteriul de peror&an4 <e= )i ;n condiiile de
aplica8ilitate.
P5296 s45+s6 sa- '5a4+46 prin care candidatul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 utili9e9e un or&at
reco&andat )i un li&8a@ adec"at la context# la tipul de text )i la su8iect# a)a cu& se preci9ea94 ;n
criteriul de peror&an4 <= )i ;n condiiile de aplica8ilitate.
.ro8ele pot "i9a# inte!rat# e"aluarea candidailor pe &ai &ulte criterii de peror&an4.
.entru certiicare# se consider4 suicient4 de&onstrarea peror&anei cel puin de dou4 ori pentru
iecare criteriu de peror&an4 ;n condiiile de aplica8ilitate rele"ante pentru acesta# o dat4 ;n contexte
or&ale )i o dat4 ;n contexte inor&ale.
.ro8ele tre8uie s4 "i9e9e de&onstrarea# cel puin o dat4# a capacit4ii de a co&pleta/redacta 7+64a56
dintre tipurile )i or&atele de texte <doar cele care sunt speciice do&eniului de speciali9are=
pre"49ute ;n condiiile de aplica8ilitate.
Ea ela8orarea de texte se "a per&ite utili9area dicionarului )i a altor &ateriale de reerin4 pre"49ute
;n condiiile de aplica8ilitate.
Tehnician nutriionist 1-
T+,-, -n+./++: 01 C23-n+4a56 '5276s+2na,. 8n ,+39a 32:65n.
C23'66n/a <: .articip4 la interaciuni orale )i ;n scris le!ate de ;ndeplinirea de sarcini
de ser"iciu# ;n contexte proesionale se&niicati"e
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> .articiparea cu inor&aii actuale )i cu opinii proprii la discuii proesionale# pe te&e le!ate de
sarcini de ser"iciu
=9> Co&unicarea teleonic4 adec"at4# pe te&e de interes proesional# ;n contexte le!ate de sarcini de
ser"iciu
=4> Ela8orarea de coresponden4 proesional4 ;n di"erse or&ate )i c4tre di"er)i destinatari# ;n
contexte le!ate de sarcini de ser"iciu
=:> 2eriicarea ;nele!erii )i solicitarea/oerirea de clariic4ri/explicaii c,nd inor&aia nu este clar
;neleas4# ;n con"ersaii directe )i teleonice )i ;n pre9ent4ri
=6> Expri&area clar4# luent4 )i adec"at4 ter&inolo!ic# cu li&8a@ul )i re!istrul adaptate la su8iect# la
context )i la interlocutor/destinatar# cu respectarea con"eniilor )i nor&elor sociale )i
culturale# ;n uncie de rol )i de relaiile cu interlocutorul/destinatarul# ;n co&unicarea
oral4 )i ;n scris
C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:
Tipuri de inor&aii
)i opiniiB inor&aii actuale 0 inclusi" date nu&erice 0 pe te&e proesionaleD
anali9e# e"alu4ri deB produse# ser"icii# preerineD ar!u&ente pro )i
contra ;n susinerea unor idei/opinii proesionale personaleD ipote9eD
Te&eB discuii proesionale )i con"ersaii# co&unic4ri teleonice )i
coresponden4 proesional4# care pot conine )i ele&ente de "oca8ular
nea&iliare# ;n di"erse re!istre# pri"indB proleme de serviciu curente,
aranjamente la locul de munc, cum ar fi planuri, activiti i
aranjamente operaionale; relaii cu clienii i partenerii, negocieri,
contractri etc% (!n funcie de specializare); solicitri i rspunsuri la
solicit4ri di"erse# instruciuni# explicaiiD e"aluarea de inor&aii# de
produse# de ser"icii.
ContexteB a. 7iscuii proesionaleB situaii sociale si proesionale or&ale )i
inor&aleD ;nt,lniri or&ale/inor&ale proesionale de rutin4# acti"it4i
proesionale 9ilniceD
8. Co&unicare teleonic4B contacte de rutin4 cu cole!i# su8alterni#
superiori# ;n acti"it4i proesionale 9ilniceD co&unic4ri or&ale/inor&ale
cu parteneri )i clieniD
c. Coresponden4 proesional4B or&al4 )i inor&al4# le!at4 de sarcini de
ser"iciuD ;n interiorul or!ani9aieiB cu su8alterni# cu cole!i# cu
Tehnician nutriionist 14
superioriD ;n aara or!ani9aieiB cu clieni# cu parteneri# cu poteniali
clieni/parteneri
Tipuri )i &oduri
de interaciuneB ;n discuii proesionale# schi&8uri de opiniiB a4 ;n a4# ;n perechi sau
;n !rupuri &iciD la teleonB apeluri date# apeluri pri&ite#
preluare/trans&itere de &esa@e teleoniceD ;n scrisB scrisori# note
circulare# oerte# axuri# &esa@e <inclusi" eA&ail=.
Ei&8a@ )i con"eniiB co&unic4ri directe/teleonice derulate cu "ite94 nor&al4# or&ule de
iniiere# ;ntreinere )i ;ncheiere a unei discuii directe/teleonice# li&8a@
non"er8al# or&ule standard olosite ;n corespondena de di"erse tipuri
<scrisori# circulare# ax# e&ail=# "oca8ularul speciali9at necesar
;ndeplinirii sarcinilor de ser"iciu )i re9ol"4rii situaiilor pre"i9i8ile
speciice contextelor proesionale.
P5296 :6 6va,-a56:
P5296 25a,6 sa- '5a4+46 prin care candidatul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 participe la discuii
proesionale# ;n care s4 pre9inte inor&aii )i opinii )i s4 le ar!u&ente9e# a)a cu& se preci9ea94 ;n
criteriile de peror&an4 <a= )i <e= )i ;n condiiile de aplica8ilitate.
P5296 '5a4+46 prin care candidatul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 co&unice teleonic ;n &od
adec"at# a)a cu& se preci9ea94 ;n criteriul de peror&an4 <8= )i ;n condiiile de aplica8ilitate
P5296 s45+s6 sa- '5a4+46 prin care candidatul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 ela8ore9e
coresponden4 proesional4 ;n di"erse or&ate# pe di"erse te&e )i c4tre di"er)i destinatari# a)a cu& se
preci9ea94 ;n criteriul de peror&an4 <c= )i ;n condiiile de aplica8ilitate
P5296 25a,6 sa- '5a4+46 prin care candidatul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 "eriice ;nele!erea# s4
solicite clariic4ri )i s4 acione9e ;n "ederea clariic4rii# a)a cu& se preci9ea94 ;n criteriul de
peror&an4 <d= )i ;n condiiile de aplica8ilitate
P5296 25a,6) s45+s6 ?+@sa- '5a4+46 prin care candidatul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 utili9e9e o
expri&are clar4# luent4 )i adec"at4 ter&inolo!ic# cu un li&8a@ )i re!istru adaptate la su8iect# la
context )i la interlocutor/destinatar# )i respect,nd con"enii olosite ;n co&unicarea oral4 )i ;n scris#
a)a cu& se preci9ea94 ;n criteriul de peror&an4 <e= )i ;n condiiile de aplica8ilitate
.ro8ele pot "i9a# inte!rat# e"aluarea candidailor pe &ai &ulte criterii de peror&an4. .ro8ele se "or
ela8ora astel ;nc,t e"aluarea candidailor pe aceast4 co&peten4 s4 ie inte!rat4 cu e"aluarea pe
co&petenele de producere <co&petenele - )i 4=.
.entru certiicare# se consider4 suicient4 de&onstrarea peror&anei cel puin de dou4 ori pentru
criteriul de peror&an4 <a= ;n condiiile de aplica8ilitate rele"ante pentru acestea# o dat4 ;n contexte
or&ale )i o dat4 ;n contexte inor&ale.
:n ca9ul con"or8irilor teleonice <8=# peror&ana "a i de&onstrat4 at,t pentru apeluri date c,t )i
pentru apeluri pri&ite.
:n ca9ul corespondenei <c=# pro8ele tre8uie s4 "i9e9e de&onstrarea# cel puin o dat4# a capacit4ii de a
co&pleta/redacta 7+64a56 dintre tipurile )i or&atele de texte <doar cele care sunt speciice do&eniului
de speciali9are= pre"49ute ;n condiiile de aplica8ilitate.
Tehnician nutriionist 15
T+,-, -n+./++: "1T6An2,2B+a +n7253a/+6+ ?+ 423-n+4a/++,25 a',+4a.
N+v6,: 3 avansa
Va,2a56 456:+: 0
C23'66n/6:
0. Co&par4 repre9ent4ri !raice ;n aplicaiile Iord )i Excel
"1 Ad&inistrea94 o 8a94 de date
3. Co&unic4 prin *nternet
;1 Ctructurea94 )i pre9int4 inor&aii din surse "ariate
Tehnician nutriionist 16
T+,-, -n+./++: "1T6An2,2B+a +n7253a/+6+ ?+ 423-n+4a/++,25 a',+4a.
C23'66n/a 0: Co&par4 repre9ent4ri !raice ;n aplicaiile Iord )i Excel
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> Operarea asupra structurii unui ta8el )i a oilor de calcul
=9> For&atare docu&ente )i oi de calcul
=4> .relucrarea inor&aiilor dintrAun ta8el
=:> Trasarea dia!ra&elor
=6> *nserarea o8iectelor
C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:
OperaiiB inserare/)ter!ere# copiere/lipire# redenu&ire# !rupare linii )i coloane#
exploatare oi de calcul# consultarea docu&entaiei auxiliare
For&atareB setare pa!in4# stil# ont# &4ri&e ont# tip caracter# aliniere# chenare#
selectare culori# !rosi&ea liniei# antet# su8sol
.relucr4riB sortare# iltrare# su8totaluri# reerine a8solute )i relati"e# uncii si&ple
<adunare# sc4dere# &edie arit&etic4=
7ia!ra&eB tip# sursa datelor# supraa4 dia!ra&4# or&atare# locali9are# tip4rire
O8iecteB i&a!ini# !raice# )a8loane pre9ent4ri# ecuaii# i)iere &ulti&edia#
docu&ente text
P5296 :6 6va,-a56:
.ro8e practice )i orale prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 opere9e asupra structurii unui
ta8el )i a oilor de calcul# a)a cu& se preci9ea94 ;n criteriul de peror&an4 <a=# conor& condiiilor de
aplica8ilitate.
.ro8e orale )i practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 or&ate9e un docu&ent )i oi
de calcul )i s4 prelucre9e inor&aiile dintrAun ta8el# a)a cu& se preci9ea94 ;n criteriile de peror&an4
<8= )i <c=# conor& condiiilor de aplica8ilitate.
.ro8e orale )i practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 trase9e dia!ra&e )i s4 insere9e
o8iecte# a)a cu& se preci9ea94 ;n criteriile de peror&an4 <d= )i <e=# conor& condiiilor de
aplica8ilitate.
Tehnician nutriionist 17
T+,-, -n+./++: "1T6An2,2B+a +n7253a/+6+ ?+ 423-n+4a/++,25 a',+4a.
C23'66n/a ": Ad&inistrea94 o 8a94 de date
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> *dentiicarea tipurilor de date )i unciilor olosite pentru date
=9> Anali9area structurii unei 8a9e de date
=4> Ad&inistrarea datelor dintrAun ta8el al 8a9ei de date
=:> :nc4rcarea unei 8a9e de date
=6> Exploatarea unei 8a9e de date
C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:
Tipuri de dateB nu&erice# alanu&erice# lo!ice# date calendaristice# )ir de caractere#
&e&o
Funcii pentru date de tipB nu&eric# )ir de caractere# date calendaristice# con"ersii# de u9 !eneral
Ctructura 8a9ei de dateB ta8ele <nu&e co&ponente# tip# di&ensiune=
Operaii asupra ta8eluluiB creare# po9iionare pe o ;nre!istrare# actuali9are# sortare# indexare
:nc4rcareB introducere )i "alidare date
Exploatarea 8a9ei de dateB deschidere# ;nchidere 8a94 de date )i ta8ele
P5296 :6 6va,-a56:
.ro8e practice )i orale prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 identiice tipurile de date )i
unciile olosite pentru date )i s4 anali9e9e structura unei 8a9e de date# a)a cu& se preci9ea94 ;n
criteriile de peror&an4 <a= )i <8=# conor& condiiilor de aplica8ilitate.
.ro8e practice )i orale prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 ad&inistre9e datele dintrAun
ta8el al 8a9ei de date# a)a cu& se preci9ea94 ;n criteriul de peror&an4 <c=# conor& condiiilor de
aplica8ilitate.
.ro8e practice )i orale prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 ;ncarce )i s4 exploate9e o 8a94
de date# a)a cu& se preci9ea94 ;n criteriile de peror&an4 <d= )i <e=# conor& condiiilor de
aplica8ilitate.
Tehnician nutriionist 1>
T+,-, -n+./++: "1T6An2,2B+a +n7253a/+6+ ?+ 423-n+4a/++,25 a',+4a.
C23'66n/a 3: Co&unic4 prin *nternet
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> Htili9area tehnicilor de c4utare adec"ate surselor de inor&aii
=9> Extra!erea inor&aiilor rele"ante ;n *nternet# olosind &otoare de c4utare
=4> Trans&iterea inor&aiei su8 or&a de eA&ail# crearea unui cont )i olosirea de pro!ra&e
speciali9ate pentru eA&ail
=:> Folosirea &etodelor de schi&8 al inor&aiilor
C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:
Curse de inor&aiiB *nternet# i)iere de pe dischete# C7AGOMAuri
Tehnici de c4utareB &otoare c4utare *nternet# cu"inteAcheie# !rupuri de cu"inte
Operaii pentru
trans&itere inor&aiiB crearea unui cont# accesare cont# expediere &esa@e
Metode de schi&8B eA&ail# dialo!# de98atere onAline# oru&# liste de discuie a inor&aiilor
P5296 :6 6va,-a56:
.ro8e practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 utili9e9e tehnici de c4utare adec"ate
surselor de inor&aii )i s4 extra!4 inor&aii rele"ante in *nternet# olosind &otoare de c4utare# a)a
cu& se preci9ea94 ;n criteriile de peror&an4 <a= )i <8=# in,nd cont de condiiile de aplica8ilitate.
.ro8e practice )i orale prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 trans&it4 inor&aia su8 or&4
de eA&ail# s4 cree9e un cont# s4 oloseasc4 pro!ra&e speciali9ate pentru eA&ail )i s4 oloseasc4 &etode
de schi&8 al inor&aiilor# a)a cu& se preci9ea94 ;n criteriile de peror&an4 <c= )i <d=# in,nd cont de
condiiile de aplica8ilitate.
Tehnician nutriionist 1?
T+,-, -n+./++: "1T6An2,2B+a +n7253a/+6+ ?+ 423-n+4a/++,25 a',+4a.
C23'66n/a ;: Ctructurea94 )i pre9int4 inor&aii din surse "ariate
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> Cule!erea inor&aiilor din &ai &ulte surse
=9> :&8inarea inor&aiilor ;ntrAun &od coerent
=4> .re9entarea &aterialului reali9at
C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:
Curse de inor&aiiB 8a9e de date# &ateriale scanate# *nternet# i)iere de pe loppJ )i C7A
GOM# dicionare# cataloa!e# nor&ati"e
Mod coerentB coninut unitar# de la si&plu la co&plex# li&8a@
.re9entareB operaii co&plexe de calcul ta8elar# dia!ra&e# !raice# 8a9e de date
corespun94toare do&eniului de acti"itate
P5296 :6 6va,-a56:
.ro8e practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 culea!4 )i s4 ;&8ine inor&aii din &ai
&ulte surse# a)a cu& se preci9ea94 ;n criteriile de peror&an4 <a= )i <8=# in,nd cont de condiiile de
aplica8ilitate.
.ro8e practice )i orale prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 pre9inte &aterialul reali9at# a)a
cu& se preci9ea94 ;n criteriul de peror&an4 <c=# in,nd cont de condiiile de aplica8ilitate
Tehnician nutriionist 20
T+,-, -n+./++: 31 C23-n+4a56 '5276s+2na,.
N+v6,: 3 avansa
Va,2a56 456:+: 01#
C23'66n/6:
01 Ela8orea94 strate!ii indi"iduale pentru o co&unicare eicient4
"1 Aplic4 tehnici de co&unicare oral4
31 Geali9ea94 un raport or&al
Tehnician nutriionist 21
T+,-, -n+./++: 31 C23-n+4a56 '5276s+2na,.
C23'66n/a 0: Ela8orea94 strate!ii indi"iduale pentru o co&unicare eicient4
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> Cta8ilirea scopului co&unic4rii
=9> *dentiicarea surselor de inor&aii
=4> Celectarea &etodelor de co&unicare adec"ate
=:> *dentiicarea &etodelor de "eriicare a eicienei co&unic4rii
C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:
Ccopul co&unic4riiB pri&irea )i trans&iterea inor&aiilor# ;ntreinerea unor discuii#
pre9entarea unor inor&aii
Curse de inor&aiiB inor&aii interne )i externe# 8uletine inor&ati"e# &anuale# se&inare#
rapoarte# procese "er8ale# pu8licaii de specialitate# internet# discuii#
statistici# docu&entaie# &ass &ediaD
Metode de co&unicareB scrise# "er8ale# audio# inor&ati9ate
Metode de
"eriicare a eicieneiB o8inerea eed8acK A ului# docu&entaie ;ntoc&it4 corect
P5296 :6 6va,-a56:
.ro8e orale/scrise/practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 ela8ore9e cel puin o
strate!ie dierit4 de co&unicare ;n 2 contexte cu !rade de co&plexitate dierite# conor& criteriilor de
peror&an4 )i condiiilor de aplica8ilitate date.
Tehnician nutriionist 22
T+,-, -n+./++: 31 C23-n+4a56 '5276s+2na,.
C23'66n/a " Aplic4 tehnici de co&unicare oral4
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> *dentiicarea strate!iilor de ascultare necesare o8inerii inor&aiilor
=9> Cusinerea oral4 a ideilor )i a inor&aiilor ;n aa unui auditoriu
=4> Ar!u&entarea unui punct de "edere
=:> Facilitarea unei co&unic4ri eiciente
C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:
Ctrate!ii de ascultareB ;n uncie deB situaie# oca9ie# su8iectul ;n cau94# "or8itori# &etode de
ascultare <acti"4 sau pasi"4=#
CusinereB ;n situaii or&ale sau inor&ale# ;n uncie de nu&4rul de "or8itori
<&are# &ic# 2 persoane=# prin &odulaia "ocii# prin ale!erea tonului )i a
"oca8ularului# prin structur4# prin co&unicare non "er8al4 <!esturi#
li&8a@ul trupului# contactul "i9ual=# prin articulare
Ar!u&entare idei clare# rele"ante# concise# persuasi"e# adaptate contextului si
interlocutorului
Facilitarea
co&unic4rii eicienteB accept4 opinii dierite# ;ncura@ea94 discuia# asi!ur4 posi8ilitatea de
expri&are# oer4 eedA8acK# sti&ulea94 creati"itatea# ;ncadrarea ;n ti&p#
"ite9a "or8irii# adaptarea co&unic4rii la ni"elul de ;nele!ere al
auditoriului# olosirea unui suport speciic
P5296 :6 6va,-a56:
.ro8e orale/practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 aplice tehnici de co&unicare
oral4 unui auditoriu de di&ensiuni &edii olosind .oLer.oint# s4 reali9e9e o discuie ;ntrAun !rup &ic
<de exe&plu sa explice sarcini de lucru= )i o discuie cu o alt4 persoan4 <de exe&plu s4 oere eedA
8acK unei persoane pentru &unca reali9at4=# conor& criteriilor de peror&an4 )i condiiilor de
aplica8ilitate date.
Tehnician nutriionist 2-
T+,-, -n+./++: 31 C23-n+4a56 '5276s+2na,.
C23'66n/a 3: Geali9ea94 un raport or&al
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> Celectarea inor&aiilor necesare te&ei propuse
=9> Or!ani9area coninutului )i structurii raportului
=4> Ela8orarea unui raport or&al
C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:
CelectareB ;n uncie de co&plexitatea te&ei# pu8licul int4# rele"an4#
Or!ani9areB tipul inor&aiei# succesiune lo!ic4# suportul <!raic4# standardul de
pre9entare# or&atul=
Gaport or&alB docu&ent coerent# 8ine structurat# adec"at scopului propus
P5296 :6 6va,-a56:
.ro8e scrise/practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 reali9e9e un raport or&al <de
exe&plu s4 ;ntoc&easc4 un raport la s,r)itul reali94rii unei acti"it4ii=# conor& criteriilor de
peror&an4 )i condiiilor de aplica8ilitate date.
Tehnician nutriionist 24
T+,-, -n+./++: ;1 ManaB636n-, '52+646,25
N+v6,: 3 avansa
Va,2a56 456:+: "1#
C23'66n/6:
01 .articip4 la identiicarea &ediului de proiect.
"1 .articip4 la planiicarea proiectului ;n li&ita responsa8ilit4ilor de la
locul de &unc4.
31 *&ple&entea94 proiectul.
;1 Monitori9ea94 proiectul ;n li&ita sarcinilor pri&ite ;n cadrul
proiectului.
Tehnician nutriionist 25
T+,-, -n+./++: ;1 ManaB636n-, '52+646,25
C23'66n/a 0: .articip4 la identiicarea &ediului de proiect.
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> Particip4 la ela8orarea a9elor )i proceselor proiectului.
=9> .articip4 la esti&area re9ultatelor proiectului.
C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:
Fa9ele de proiectB initiati"a de proiect# studiul preli&inar# studiul principal# studiul de
detaliu# ela8orarea conceptului# i&ple&entarea
.rocesele proiectuluiB initiali9are# planiicare# executie# &onitori9are# incheiere
Esti&area re9ultatelor: indicatori# standarde de calitate1
P5296 :6 6va,-a56:
.ro8e orale/scrise )i practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 ela8ore9e a9ele
proiectului# conor& criteriului de peror&an4 <a= )i condiiilor de aplica8ilitate.
.ro8e orale/scrise )i practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 esti&e9e re9ultatele
proiectului# conor& criteriului de peror&an4 <8= )i condiiilor de aplica8ilitate.
Tehnician nutriionist 26
T+,-, -n+./++: ;1 ManaB636n-, '52+646,25
C23'66n/a ": .articip4 la planiicarea proiectului ;n li&ita responsa8ilit4ilor de la
locul de &unc4.
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> Cta8ilirea pachetelor de acti"it4i din cadrul proiectului
=9> Ela8orarea proiectului )i o8inerea docu&entelor speciice ;n conor&itate cu standardele/
&etodolo!iile ;n "i!oare.
C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:
.achete de acti"it4iB studii de pia4# anali9e de ne"oi <CIOT=# contacte cu urni9orii de
ser"icii )i produse# achi9iii de produse )i ser"icii in uncie de speciicul
proiectului.
7ocu&entelor speciiceB planul de proiect# list4 de produse# planul de iniiere al proiectului.
P5296 :6 6va,-a56:
.ro8e orale/scrise )i practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 deineasc4 pachetele de
acti"it4i# s4 ela8ore9e proiectul ;n conor&itate cu standardele ;n "i!oare conor& criteriilor de
peror&an4 <a=# <8= )i condiiilor de aplica8ilitate.
Tehnician nutriionist 27
T+,-, -n+./++: ;1 ManaB636n-, '52+646,25
C23'66n/a 3: *&ple&entea94 proiectul
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> Eansarea proiectului ;n 8a9a !raicului de derulare.
=9> Asi!urarea ;ncadr4rii ;n ter&enele sta8ilite ;n planul de proiect .
=4> :ntoc&irea docu&entaiei de proiect# conor& sarcinilor pri&ite ;n cadrul proiectului.
=:> Ei"rarea ser"iciului conor& cerinelor speciicate ;n docu&entaia de proiect.
C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:

.rodusAser"iciuB re9ultatul/ re9ultatele o8inute ;n ur&a inali94rii proiectului
7ocu&entaie de proiectB raport de s,r)it de etap4# raport de pro!res# re!istru de pro8le&e#
reco&and4ri de aciune.
P5296 :6 6va,-a56:
.ro8e orale/scrise )i practice prin care ele"ul de&onstrea94# prin ;ntoc&irea unui !raic de derulare# c4
este capa8il s4 lanse9e proiectul# conor& criteriului <a= de peror&an4 )i condiiilor de aplica8ilitate.
.ro8e orale/scrise )i practice prin care ele"ul de&onstrea94 prin repre9entare !raic4# c4 este capa8il
s4 asi!ure ;ncadrarea ;n ti&p# conor& criteriului de peror&an4 <8= )i condiiilor de aplica8ilitate.
.ro8e orale/scrise )i practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 ;ntoc&easc4
docu&entaia de proiect# conor& criteriilor de peror&an4 <c= )i condiiilor de aplica8ilitate.
.ro8e orale/scrise )i practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 li"re9e produsul /
ser"iciul# conor& criteriilor de peror&an4 <d= )i condiiilor de aplica8ilitate.
Tehnician nutriionist 2>
T+,-, -n+./++: ;1 ManaB636n-, '52+646,25
C23'66n/a ;: Monitori9ea94 proiectul ;n li&ita sarcinilor pri&ite ;n cadrul
proiectului.
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> Anali9area riscurilor ;n uncie de sursele de risc )i conse&narea ;n docu&ente speciice.
=9> $estionarea schi&84rilor )i crearea docu&entelor speciice.
C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:
GiscuriB de e"eni&ent# de proiectD de acti"itate.
Curse de riscB asociate cu costurile# pro!ra&area calendaristic4 )i execuia ;n toate
a9ele proiectului conor& sarcinilor pri&ite ;n proiect.
7ocu&ente speciiceB re!istru de schi&84ri# cerere de schi&8are# re!istru de riscuri#
plan de &ana!e&entul riscurilor# raportul de proiect .
P5296 :6 6va,-a56:
.ro8e orale/scrise )i practice prin care ele"ul de&onstrea94 prin eectuarea unei anali9e de risc#c4 este
capa8il s4 anali9e9e riscurile proiectului# conor& criteriului <a= de peror&an4 )i condiiilor de
aplica8ilitate.
.ro8e orale/scrise )i practice prin care ele"ul de&onstrea94 prin ela8orarea docu&entelor speciice
&ana!e&entului schi&84rii# c4 este capa8il s4 !estione9e schi&84rile# conor& criteriului de
peror&an4 <8= )i condiiilor de aplica8ilitate.
Tehnician nutriionist 2?
T+,-, -n+./++: <1 ManaB636n-, 4a,+./++
N+v6,: 3 avansa
Va,2a56 456:+: 01#
C23'66n/6:
01 Acionea94 pentru i&ple&entarea )i 8una uncionare a siste&elor de
&ana!e&ent al calit4ii
"1 Aplic4 aciuni corecti"e si pre"enti"e pentru ;&8un4t4irea continu4 a
calit4ii
Tehnician nutriionist -0
T+,-, -n+./++: <1 ManaB636n-, 4a,+./++
C23'66n/a 0: Acionea94 pentru i&ple&entarea )i 8una uncionare a siste&elor de
&ana!e&ent a calit4ii
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> *dentiicarea cerinelor pentru i&ple&entarea unui siste& de &ana!e&ent al calit4ii

=9> E"aluarea actorilor care aectea94 costurile calit4ii

C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:
CerineB proceduri# &anualul calit4ii# satisacerea clienilor# costuri# standarde de
ir&4# le!islaie# eedA8acK# !raice de docu&entare
E"aluareB &4surare# anali94 )i ;&8un4t4ire
Factori care aectea94
costurile calit4iiB re8uturi# recondiion4ri# reparaii# produse neconor&e# recla&aii
clieni# produse returnate# penali94ri pentru ;nt,r9iere# desp4!u8iri pentru
daune
P5296 :6 6va,-a56
P5296 25a,6@ s45+s6 prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 identiice cerinele pentru
i&ple&entarea unui siste& de asi!urarea calit4ii conor& criteriului de peror&an4 <a= )i ;n
concordan4 cu condiiile de aplica8ilitate.
P5296 25a,6@ s45+s6 prin care ele"ul de&onstrea94# prin ela8orarea )i pre9entarea unui raport# c4 este
capa8il s4 e"alue9e actorii care aectea94 costurile calit4ii conor& criteriului de peror&an4 <8=# ;n
concordan4 cu condiiile de aplica8ilitate.
Tehnician nutriionist -1
T+,-, -n+./++: <1 ManaB636n-, 4a,+./++
C23'66n/a ": Aplic4 aciuni corecti"e si pre"enti"e pentru ;&8un4t4irea continu4 a calit4ii
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> Htili9area $hidului pentru ;&8un4t4ire a calit4ii
=9> .ropunerea de strate!ii de ;&8un4t4ire a calit4ii la locul de &unc4

=4> Aplicarea instru&entelor de ;&8un4t4ire a calit4ii

C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6 :
Ctrate!ii de
;&8un4t4ire a calit4iiB strate!ia Mai9en# Ciclul .E2A <planiic4Aexecut4A"eriic4Aacionea94=#
principiul +9ero deecte'# *CO ?001A2001
$hid pentru
;&8un4t4irea calit4iiB conor& standardului *CO ?004A4 )i standardelor *CO speciice
do&eniului de acti"itate
*nstru&ente de
;&8un4t4irea calit4iiB instru&ente a@ut4toare <8rainstor&in!# stratiicare# &etoda ;ntre84rilor=#
instru&entele calit4ii <!raice# dia!ra&e# histo!ra&e# i)e de control
statistic=
P5296 :6 6va,-a56
P5296 25a,6@'5a4+46 prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 utili9e9e $hidul pentru
;&8un4t4irea calit4ii# conor& criteriului de peror&an4 <a=# ;n concordan4 cu condiiile de
aplica8ilitate
P5296 25a,6@'5a4+46 prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 propun4 si sa aplice
instru&entele de ;&8un4t4ire a calit4ii conor& criteriului de peror&an4 <8= )i <c=# ;n concordan4
cu condiiile de aplica8ilitate
Tehnician nutriionist -2
T+,-, -n+./++: $1 P5+n4+'++,6 a,+36na56 ?+ va,2a56a n-5++v.
N+v6,: 3 avansa
Va,2a56 456:+: 0)<
C23'66n/6:
01 Caracteri9ea94 principiile ali&entare cu rol structural )i ener!etic
"1 Caracteri9ea94 principiile ali&entare cu rol 8iocatalitic )i al apei din
ali&ente
31 .re9int4 ele&entele speciice "alorii ali&entare
;1 7escrie i9iolo!ia ali&entaiei
<1 Aprecia94 i&portana raiei 9ilnice pentru or!anis&ul u&an
Tehnician nutriionist --
T+,-, -n+./++: $1 P5+n4+'++,6 a,+36na56 ?+ va,2a56a n-5++v.
C23'66n/a 0: Caracteri9ea94 principiile ali&entare cu rol structural )i ener!etic
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> *dentiicarea principiilor ali&entare cu rol structural )i ener!etic
=9> 7escrierea caracteristicilor proteinelor
=4> .re9entarea caracteristicilor lipidelor
=:> 7escrierea caracteristicilor !lucidelor
C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:
.rincipii ali&entareB rol structural 0 proteine# lipideD rol ener!etic 0 !lucide# proteine# lipide.
Caracteristicile proteinelorB unciile proteinelor <co&ponente ale esuturilor# ele&ente structurale ale
en9i&elor )i hor&onilor# au rol ;n ap4rarea or!anis&ului# eli8erea94
ener!ie=D structura chi&ic4 <a&inoaci9i )i lanuri de a&inoaci9i=D
"aloarea 8iolo!ic4D pro"enien4D ali&ente 8o!ate ;n proteine
Caracteristicile lipidelorB unciile lipidelor <rolul structural )i ener!etic# &ediul de "ehiculare a
"ita&inelor liposolu8ile=D structura chi&ic4 <esteri ai aci9ilor !ra)i cu
alcooli superiori# polialcooli )i steroli=D "aloare 8iolo!ic4D pro"enien4D
ali&ente 8o!ate ;n lipide.
Caracteristicile !lucidelorB unciile !lucidelor <rolul ener!etic# i&portan4 ;n &eta8oli9area
lipidelor )i proteinelor=D structura chi&ic4 <!rupare polialcoolic4 )i
car8onilic4=D "aloare 8iolo!ic4D pro"enien4D ali&ente 8o!ate ;n !lucide.
P5296 :6 6va,-a56:
.ro8e orale )i scrise prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 identiice principiile ali&entare
cu rol structural )i ener!etic# conor& criteriului de peror&an4 <a= )i condiiilor de aplica8ilitate.
.ro8e scrise )i orale prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 descrie principiile ali&entare cu
rol structural )i ener!etic# conor& criteriilor de peror&an4 <8=# <c= )i <d= )i condiiilor de
aplica8ilitate.
Tehnician nutriionist -4
T+,-, -n+./++: $1 P5+n4+'++,6 a,+36na56 ?+ va,2a56a n-5++v.
C23'66n/a ": Caracteri9ea94 principiile ali&entare cu rol 8iocatalitic )i al apei din
ali&ente
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> *dentiicarea principiilor ali&entare cu rol 8iocatalitic
=9> 7escrierea caracteristicilor ele&entelor &inerale
=4> .re9entarea caracteristicilor "ita&inelor
=:> .reci9ea94 rolul apei ;n or!anis&
C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:
.rincipii ali&entare cu rol 8iocataliticB su8stane &inerale# "ita&ine# en9i&e# hor&oni.
Caracteristicile ele&entelor &ineraleB rolul ;n or!anis&D i&portana &acroele&entelor <calciu#
osor# potasiu# &a!ne9iu=D i&portana &icroele&entelor
<ier# cupru# iod# luor# sul=
Caracteristicile "ita&inelorB clasiicare <hidrosolu8ile# liposolu8ile=D repre9entanii
"ita&inelor liposolu8ile <A#7#E#M=# repre9entanii
"ita&inelor hidrosolu8ile <(
1
# (
2
# (
6
# (
12
# ..# .# C=
Golul apei ;n or!anis&B &ediul reaciilor &eta8oliceD &eninerea constant4 a
te&peraturii corpuluiD echili8ru hidric.
P5296 :6 6va,-a56:
.ro8e orale )i scrise prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 identiice principiile ali&entare
cu rol 8iocatalitic# conor& criteriului de peror&an4 <a= )i condiiilor de aplica8ilitate.
.ro8e scrise )i orale prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 descrie caracteristicile
ele&entelor &inerale )i a "ita&inelor# conor& criteriilor de peror&an4 <8= )i <c= )i condiiilor de
aplica8ilitate.
.ro8e scrise )i orale prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 preci9e9e rolul apei ;n or!anis&#
conor& criteriului de peror&an4 <d= )i condiiilor de aplica8ilitate.
Tehnician nutriionist -5
T+,-, -n+./++: $1 P5+n4+'++,6 a,+36na56 ?+ va,2a56a n-5++v.
C23'66n/a 3: .re9int4 ele&entele speciice "alorii ali&entare
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> *dentiicarea co&ponentelor "alorii ali&entare
=9> .reci9area eectului ener!etic al unit4ii de &as4 a su8stanelor ener!etice
=4> .re9entarea or&ulei de calcul a "alorii ener!etice
C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:
Co&ponentele "alorii ali&entareB "aloare nutriti"4D "aloare ener!etic4D inocuitate <"aloarea
sanitar4=D "aloare estetic4 <sen9orial4=.
Eect ener!etic al unit4ii de &as4B 1! proteine 0 4#1 KcalD 1! lipide 0 ?#- KcalD 1! !lucide 0 4#1
Kcal.
For&ula de calcul a "alorii ener!eticeB "aloarea ener!etic4 este su&a ener!iilor eli8erate prin
desco&punerea proteinelor# lipidelor )i !lucidelor <I N 4#1 x
! . O ?#- x ! EO 4#1 x ! $=D expri&are la 100!# la porie# la
1!D unit4i de &4sur4 Mcal sau M@.
P5296 :6 6va,-a56:
.ro8e orale )i scrise prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 identiice co&ponentele "alorii
ali&entare# conor& criteriului de peror&an4 <a= )i condiiilor de aplica8ilitate.
.ro8e scrise )i orale prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 preci9e9e eectul ener!etic al
unit4ii de &as4 a su8stanelor ener!etice# conor& criteriului de peror&an4 <8= )i condiiilor de
aplica8ilitate.
.ro8e scrise )i orale prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 pre9inte or&ula de calcul a
"alorii ener!etice# conor& criteriului de peror&an4 <c= )i condiiilor de aplica8ilitate.
Tehnician nutriionist -6
T+,-, -n+./++: $1 P5+n4+'++,6 a,+36na56 ?+ va,2a56a n-5++v.
C23'66n/a ;: 7escrie i9iolo!ia ali&entaiei
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> .re9entarea ele&entelor caracteristice di!estiei
=9> 7escrierea particularit4ilor a8sor8iei
=4> *dentiicarea co&ponentelor &eta8olis&ului
C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:
Ele&ente caracteristice di!estieiB locali9are ;n tu8ul di!esti"D or&area 8olului ali&entarD en9i&e
speciice di!estiei <a&ila9a sali"ar4# pepsina# la8er&entul#
tripsina# en9i&e proteolitice# etc.=D transor&4ri speciice ale
su8stanelor nutriti"e <desco&puneri=.
.articularit4ile a8sor8ieiB 9ona intestinal4D structuri chi&ice si&pliicate <&ono&oleculare=D
parcur!erea 8arierelor intestinale <perete=# ale "aselor de s,n!e
spre icat.
Co&ponentele &eta8olis&uluiB ana8olis& <sinte94 )i reacerea esuturilor=D cata8olis&
<desco&punere ;n scop ener!etic=.
P5296 :6 6va,-a56:
.ro8e orale )i scrise prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 pre9inte ele&entele caracteristice
di!estiei# conor& criteriului de peror&an4 <a= )i condiiilor de aplica8ilitate.
.ro8e scrise )i orale prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 descrie particularit4ile
a8sor8iei# conor& criteriului de peror&an4 <8= )i condiiilor de aplica8ilitate.
.ro8e scrise )i orale prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 identiice co&ponentele
&eta8olis&ului# conor& criteriului de peror&an4 <c= )i condiiilor de aplica8ilitate.
Tehnician nutriionist -7
T+,-, -n+./++: $1 P5+n4+'++,6 a,+36na56 ?+ va,2a56a n-5++v.
C23'66n/a <: Aprecia94 i&portana raiei 9ilnice pentru or!anis&ul u&an
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> *dentiicarea ne"oilor ener!etice ale or!anis&ului u&an
=9> Cta8ilirea supli&entului ener!etic pentru dierite !rupe de proesii
=4> .re9entarea aportului de su8stane nutriti"e ;n raia 9ilnic4
C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:
/e"oi ener!etice pentruB &eta8olis& 8a9al <ener!ie &ini&4 indispensa8il4=D ne"oi de relaieD
ne"oi pentru aciunea dina&ic4 speciic4D supli&ent pentru
&eninerea constant4 a ener!ieiD supli&ent ener!etic pentru acti"it4i
i9ice )i intelectuale.
$rupe de proesiiB proesii care necesit4 cheltuial4 &ic4 de ener!ie <uncionar#
ceasornicar# proesori# etc.=D proesii care necesit4 cheltuial4 &oderat4
de ener!ie <&ecanici# strun!ari# 9u!ra"i# )oeri# &ilitari# etc.=D proesii
care necesit4 cheltuial4 &are de ener!ie <dul!heri# &ineri# 8etoni)ti#
l4c4tu)i# etc.=D proesii care necesit4 cheltuial4 oarte &are de ener!ie
<ierari# &uncitori a!ricoli# ;not4tori# etc.=D proesii care necesit4
cheltuial4 excesi"4 de ener!ie <sp4r!4tori de piatr4# cosa)i# s4p4tori ;n
p4&,nt# etc.=.
Aportul de su8stane nutriti"eB proteine 1A1#2 !/K!c/9i <11A1-P din necesarul ener!etic=D lipide 1A2
!/K!c/9i <25A-5P din necesarul ener!etic=D !lucide 4A> !/K!c/9i <55A
6?P din necesarul ener!etic=D cantit4ile necesare de &inerale )i
"ita&ine.
P5296 :6 6va,-a56:
.ro8e orale )i scrise prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 identiice ne"oile ener!etice ale
or!anis&ului u&an# conor& criteriului de peror&an4 <a= )i condiiilor de aplica8ilitate.
.ro8e scrise/orale )i practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 sta8ileasc4 supli&entul
ener!etic pentru dierite !rupe de proesii )i aportul de su8stane nutriti"e ;n raia 9ilnic4# conor&
criteriilor de peror&an4 <8= )i <c= )i condiiilor de aplica8ilitate.
Tehnician nutriionist ->
T+,-, -n+./++: (1 M62:6 :6 Bas526An+6
N+v6,: 3 avansa
Va,2a56 456:+: #)<
C23'66n/6:
01 7eter&in4 starea de salu8ritate a ali&entelor
"1 Geali9ea94 prelucrarea pri&ar4 a ali&entelor
31 Aplic4 trata&ente ter&ice de prelucrare a ali&entelor
Tehnician nutriionist -?
T+,-, -n+./++: (1 M62:6 :6 Bas526An+6
C23'66n/a 0: 7eter&in4 starea de salu8ritate a ali&entelor
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> *dentiicarea tipurilor de anali9e speciice pentru deter&inarea calit4ilor i!ienico A
sanitare a ali&entelor
=9> Geali9area anali9ei or!anoleptice a ali&entelor
=4> 7eter&inarea st4rii de prospei&e a ali&entelor
C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:
Tipuri de anali9eB anali9a or!anoleptic4 <sen9orial4=D anali94 i9icoAchi&ic4.
Anali9a or!anoleptic4B aspect exterior )i ;n seciuneD or&4D culoareD &irosD !ustD aro&4.
Ctare de prospei&eB &o&entul o8inerii <recolt4rii=D durata <ter&enul= de p4strare <&eninerea
caracteristicilor ali&entare )i tehnolo!ice opti&e=.
P5296 :6 6va,-a56:
.ro8e orale )i scrise prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 identiice tipurile de anali9e
speciice pentru deter&inarea calit4ilor i!ienico A sanitare a ali&entelor# conor& criteriului de
peror&an4 <a= )i condiiilor de aplica8ilitate.
.ro8e scrise/orale )i practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 reali9e9e anali9a
or!anoleptic4 a ali&entelor# conor& criteriului de peror&an4 <8= )i condiiilor de aplica8ilitate.
.ro8e scrise/orale )i practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 deter&ine starea de
prospei&e a ali&entelor# conor& criteriului de peror&an4 <c= )i condiiilor de aplica8ilitate.
Tehnician nutriionist 40
T+,-, -n+./++: (1 M62:6 :6 Bas526An+6
C23'66n/a ": Geali9ea94 prelucrarea pri&ar4 a ali&entelor
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> :ndep4rtarea p4rilor neco&esti8ile din structura &ateriilor pri&e
=9> Geali9area operaiilor de sp4lare
=4> Aplicarea &etodelor de &4runire a &ateriilor pri&e
C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:
.4ri neco&esti8ileB la le!u&e )i ructe <co@iD ;n"eli)uriD run9e "e)tede )i oiliteD corpuri
str4ine=D la cereale )i produse cerealiere <corpuri str4ine=D la carne )i
or!ane <asciiD chea!uriD tendoaneD oaseD "ase de s,n!e=D la ou4 <co@i=D la
pe)te <sol9i=D la p4s4ri <pene# pu# intestine=.
Operaii de sp4lareB sp4lare ;n ap4 receD sp4lare ;n ap4 cald4D &eninere ;n ap4 rece# ;n ap4
rece cu sare# ;n ap4 rece cu oet.
Metode de &4runireB porionareD t4iere <;n 8uc4i &ari# cu8uri# rondele# elii# ,)ii# t4iei# 8are#
@ulien=D r49uireD tocare.
P5296 :6 6va,-a56:
.ro8e practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 ;ndep4rte9e p4rile neco&esti8ile din
structura &ateriilor pri&e# conor& criteriului de peror&an4 <a= )i condiiilor de aplica8ilitate.
.ro8e practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 reali9e9e operaiile de sp4lare#
conor& criteriului de peror&an4 <8= )i condiiilor de aplica8ilitate.
.ro8e practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 aplice &etode de &4runire a
&ateriilor pri&e# conor& criteriului de peror&an4 <c= )i condiiilor de aplica8ilitate.
Tehnician nutriionist 41
T+,-, -n+./++: (1 M62:6 :6 Bas526An+6
C23'66n/a 3: Aplic4 trata&ente ter&ice de prelucrare a ali&entelor
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> .re9entarea trata&entelor ter&ice aplicate ;n !astrotehnie
=9> Aplicarea &etodelor !astrotehnice eiciente care reduc pierderile de su8stane utile
=4> *dentiicarea transor&4rilor care au loc ;n ali&ente ti&pul trata&entelor ter&ice
C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:
Trata&ente ter&iceB op4rireD ier8ere ;n ap4D ;n48u)ireD po)areD 8re9areD coacereD pr4@ireD
ri!ere.
Metode !astrotehnice
eicienteB ier8erea le!u&elor ;n "apori su8 presiune <se &ic)orea94 pierderile ;n
"ita&ine )i &inerale=D ier8ere ;n "ase acoperite er&etic < se e"it4
pierderile ;n "ita&ine <C# E# (
1
= )i a&inoaci9i=D sotarea )i ri!erea
pentru ;nlocuirea pr4@irii ;ndelun!ate# utili9area &icroundelor# tratarea
ter&ic4 ;n co&8istea&er.
Transor&4ri ;n ti&pul
trata&entelor ter&iceB i9icoAchi&ice <cre)terea di!esti8ilit4ii )i sapidit4ii# inacti"area
su8stanelor antinutriti"e# etc.=D &icro8iolo!ice <inacti"area )i
distru!erea &icroor!anis&elor=D 8iochi&ice <coa!ularea proteinelor#
distru!erea unor actori nutriti"i# desco&punerea unor su8stane
P5296 :6 6va,-a56:
.ro8e orale )i practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 pre9inte trata&entele ter&ice
aplicate ;n !astrotehnie# conor& criteriului de peror&an4 <a= )i condiiilor de aplica8ilitate.
.ro8e practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 aplice &etodele !astrotehnice eiciente
care reduc pierderile de su8stane utile# conor& criteriului de peror&an4 <8= )i condiiilor de
aplica8ilitate.
.ro8e scrise )i orale prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 identiice transor&4rile care au
loc ;n ali&ente ti&pul trata&entelor ter&ice# conor& criteriului de peror&an4 <c= )i condiiilor de
aplica8ilitate.
Tehnician nutriionist 42
T+,-, -n+./++: *1 A,+36na/+a 42'++,25 ?+ a:2,6s46n/+,25
N+v6,: 3 avansa
Va,2a56 456:+: 0)#
C23'66n/6:
01 Caracteri9ea94 ali&entaia su!arilor
"1 .re9int4 particularit4ile ali&entaiei pre)colarilor
31 Caracteri9ea94 ali&entaia copiilor de ",rst4 )colar4
;1 .reci9ea94 aspecte speciice ali&entaiei adolescenilor
Tehnician nutriionist 4-
T+,-, -n+./++: *1 A,+36na/+a 42'++,25 ?+ a:2,6s46n/+,25
C23'66n/a 0: Caracteri9ea94 ali&entaia su!arilor
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> .reci9area ne"oilor ener!etice )i nutriti"e ale su!arului ;n pri&ul an de "ia4
=9> Caracteri9area ali&entaiei la s,n
=4> *dentiicarea ali&entelor opti&e pentru ali&entaia su!arilor
C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:
/e"oi ener!etice )i nutriti"e
;n pri&ul an de "ia4B necesarul ener!etic Kcal/K!c/9i# ;n pri&ul# al **Alea# al ***Alea )i al *2A
lea tri&estru de "ia4D necesar de proteine# lipide# !lucide pentru
copilul ali&entat natural )i pentru copilul ali&entat artiicialD ne"oia
de lichide.
Ali&entaia la s,nB calitatea laptelui &aternD &ecanis&ul secret4rii laptelui &aternD
inter"alul dintre al4pt4riD necesarul de lapte &atern.
Ali&ente opti&e pentru su!arB lapte de "ac4D 8a8eurre <lapte acidulatD lapte calcicD lapte al8u&inos=D
lapte pra# sucuri de ructe )i le!u&e# supe de le!u&eD piureuri de
le!u&eD &ere raseD supe de carneD preparate 4inoaseD di"ersiicarea
ali&entaiei treptat dup4 5 luni spre toate !rupele de ali&ente.
P5296 :6 6va,-a56:
.ro8e orale )i scrise prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 preci9e9e ne"oile ener!etice )i
nutriti"e ale su!arului ;n pri&ul an de "ia4# conor& criteriului de peror&an4 <a= )i condiiilor de
aplica8ilitate.
.ro8e orale )i scrise prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 caracteri9e9e ali&entaia la s,n#
conor& criteriului de peror&an4 <8= )i condiiilor de aplica8ilitate.
.ro8e scrise/orale )i practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 identiice ali&entele
opti&e pentru ali&entaia su!arilor# conor& criteriului de peror&an4 <c= )i condiiilor de
aplica8ilitate.
Tehnician nutriionist 44
T+,-, -n+./++: *1 A,+36na/+a 42'++,25 ?+ a:2,6s46n/+,25
C23'66n/a ": .re9int4 particularit4ile ali&entaiei pre)colarilor
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> .reci9area ne"oilor ener!etice )i nutriti"e ale copiilor pre)colari
=9> .re9entarea ali&entelor )i "ariantelor de &eniuri pentru copiii pre)colari
=4> *dentiicarea interdiciilor pentru ali&entaia pre)colarilor
C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:
/e"oi ener!etice )i nutriti"e
ale copiilor pre)colariB necesarul ener!etic Kcal/K!c/9i# pentru copiii ;ntre 1 )i - ani )i
pentru copiii ;ntre 4 )i 7 aniD necesar de proteine# lipide# !lucideD
ne"oia de lichide.
Ali&ente pentru pre)colariB lapte )i produse lactateD ou4D p,ine )i produse de paniicaieD supe de
"it4 )i pas4re cu le!u&eD salate de le!u&eD paste 4inoaseD ripturi
din carne sla84 cu !arnituri din le!u&eD deserturi din le!u&e )i pe
8a94 de lapte )i ou4D 84uturi r4coritoare naturale )i ap4.
2ariante de &eniuri pentruB &ic de@unD de@unD cin4D !ustarea de di&inea4D !ustarea de dup4A
a&ia94.
*nterdicii pentru ali&entaia
pre)colarilorB ali&ente condi&entate# !rase )i pr4@iteD &e9eluri )i conser"e din
carne )i pe)teD &ur4turi ;n oetD caeaD alcool
P5296 :6 6va,-a56:
.ro8e orale )i scrise prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 preci9e9e ne"oile ener!etice )i
nutriti"e ale copiilor pre)colari# conor& criteriului de peror&an4 <a= )i condiiilor de aplica8ilitate.
.ro8e scrise/orale )i practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 pre9inte ali&entele )i
"ariantele de &eniuri pentru copiii pre)colari# conor& criteriului de peror&an4 <8= )i condiiilor de
aplica8ilitate.
.ro8e orale )i scrise prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 identiice interdiciile pentru
ali&entaia pre)colarilor# conor& criteriului de peror&an4 <c= )i condiiilor de aplica8ilitate.
Tehnician nutriionist 45
T+,-, -n+./++: *1 A,+36na/+a 42'++,25 ?+ a:2,6s46n/+,25
C23'66n/a 3: Caracteri9ea94 ali&entaia copiilor de ",rst4 )colar4
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> .reci9area ne"oilor ener!etice )i nutriti"e ale copiilor )colari <7 0 12 ani=
=9> .re9entarea "ariantelor de &eniuri pentru copiii )colari
=4> *dentiicarea nor&elor le!ate de ser"irea &esei de c4tre )colari
C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:
/e"oi ener!etice )i nutriti"e
ale copiilor )colariB necesarul ener!etic Kcal/K!c/9i# pentru copiii )colariD necesar de
proteine# lipide# !lucideD ne"oia de ali&ente din dierite !rupe.
2ariante de &eniuri pentruB &ic de@unD de@unD cin4D !ustarea de di&inea4D !ustarea de dup4A
a&ia94.
/or&e le!ate de ser"irea &esei
de c4tre )colariB nor&e de i!ien4 indi"idual4D re!uli de &estecare repetat4 a
&,nc4riiD condiiile de ser"ire a &esei )i re!uli de co&porta&entD
e"itarea o8ser"aiilor ;n ti&pul &eselorD respectarea tuturor &eselor
9ilnice.
P5296 :6 6va,-a56:
.ro8e orale )i scrise prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 preci9e9e ne"oile ener!etice )i
nutriti"e ale copiilor )colari# conor& criteriului de peror&an4 <a= )i condiiilor de aplica8ilitate.
.ro8e orale/scrise )i practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 pre9inte "ariantele de
&eniuri pentru copiii )colari# conor& criteriului de peror&an4 <8= )i condiiilor de aplica8ilitate.
.ro8e scrise/orale )i practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 identiice interdiciile
nor&e le!ate de ser"irea &esei de c4tre )colari# conor& criteriului de peror&an4 <c= )i condiiilor de
aplica8ilitate.
Tehnician nutriionist 46
T+,-, -n+./++: *1 A,+36na/+a 42'++,25 ?+ a:2,6s46n/+,25
C23'66n/a ;: .reci9ea94 aspecte speciice ali&entaiei adolescenilor
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> .reci9area ne"oilor ener!etice )i nutriti"e ale adolescenilor <1-A1?ani=
=9> *dentiicarea pro8le&elor din ali&entaia adolescenilor
=4> .re9entarea scopurilor )i re!ulilor ali&entaiei adolescenilor
C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:
/e"oi ener!etice )i nutriti"e
ale adolescenilorB necesarul ener!etic Kcal/9i# pentru adolesceniD necesar de
proteine# lipide# !lucideD ali&ente din dierite !rupe.
.ro8le&e din ali&entaia
adolescenilorB tendine de a &,nca preparate de astAood# sand"i)uri#
conser"eD e"itarea le!u&elor# ructelor# p,inii )i pastelor
4inoase din ali&entaieD consu& excesi" de caea )i alcoolD
apelarea la cure de sl48ire nesupra"e!heateD etc.
Ccopurile ali&entaiei adolescenilorB urni9area raiei de ;ntreinereD urni9area raiei necesare
pentru eort i9ic )i intelectualD urni9area raiei necesare
cre)terii )i de9"olt4rii.
Ge!ulile ali&entaiei adolescenilorB respectarea necesarului caloricD e"itarea exceselor de 4inoase#
!r4si&i# &e9eluri# conser"eD inter9icerea caelei# tutunului )i
alcooluluiD respectarea celor 4A5 &ese de peste 9iD i&portana
&icului de@unD &ese de cin4 u)oareD respectarea nor&elor de
i!ien4D etc.
P5296 :6 6va,-a56:
.ro8e orale )i scrise prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 preci9e9e ne"oile ener!etice )i
nutriti"e ale adolescenilor# conor& criteriului de peror&an4 <a= )i condiiilor de aplica8ilitate.
.ro8e orale )i scrise prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 identiice pro8le&ele din
ali&entaia adolescenilor# conor& criteriului de peror&an4 <8= )i condiiilor de aplica8ilitate.
.ro8e scrise/orale prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 pre9inte scopurile )i re!ulile
ali&entaiei adolescenilor# conor& criteriului de peror&an4 <c= )i condiiilor de aplica8ilitate.
Tehnician nutriionist 47
T+,-, -n+./++: C1 A,+36na/+a s'25+v+,25
N+v6,: 3 avansa
Va,2a56 456:+: #)<
C23'66n/6:
01 Caracteri9ea94 ali&entaia sporti"ilor
"1 Geparti9ea94 consu&ul 9ilnic de ali&ente pentru sporti"i
31 Anali9ea94 pro8le&ele care pot ap4rea ;n ali&entaia sporti"ilor
Tehnician nutriionist 4>
T+,-, -n+./++: C1 A,+36na/+a s'25+v+,25
C23'66n/a 0: Caracteri9ea94 ali&entaia sporti"ilor
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> E"idenierea cerinelor ;n ali&entaia sporti"ilor
=9> .reci9area ne"oilor ener!etice )i nutriti"e ale sporti"ilor
=4> *dentiicarea particularit4ilor raiei 9ilnice a sporti"ilor
C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:
Cerine ;n ali&entaia sporti"ilorB asi!urarea necesarului ener!etic )i de su8stane structuraleD
cre)terea re9istenei i9iceD accelerarea perioadei de rea8ilitare
i9ic4D cre)terea posi8ilit4ilor de adaptare la condiii specialeD
etc.
/e"oi ener!etice )i nutriti"e
ale sporti"ilorB aport caloric ;ntre 4000A4500 Kcal/9i pentru eorturi &edii )i
5000A6000Kcal/9i pentru eorturi &ariD raport opti& ;ntre
su8stanele nutriti"eD respectarea raiei de proteine# !lucide#
lipide# "ita&ine# &inerale )i ap4.
Gaia 9ilnic4 a sporti"ilorB ali&entaie corect4 cu respectarea raiei de proteine# !lucide#
lipide# "ita&ine# &inerale )i ap4.
P5296 :6 6va,-a56:
.ro8e orale )i scrise prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 e"idenie9e cerinele ;n
ali&entaia sporti"ilor# conor& criteriului de peror&an4 <a= )i condiiilor de aplica8ilitate.
.ro8e orale )i scrise prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 preci9e9e ne"oile ener!etice )i
nutriti"e ale sporti"ilor# conor& criteriului de peror&an4 <8= )i condiiilor de aplica8ilitate.
.ro8e scrise/orale )i practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 identiice
particularit4ile raiei 9ilnice a sporti"ilor# conor& criteriului de peror&an4 <c= )i condiiilor de
aplica8ilitate.
Tehnician nutriionist 4?
T+,-, -n+./++: C1 A,+36na/+a s'25+v+,25
C23'66n/a ": Geparti9ea94 consu&ul 9ilnic de ali&ente pentru sporti"i
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> Caracteri9area &eselor 9ilnice ale sporti"ilor
=9> .re9entarea situaiilor speciale ;n ali&entaia sporti"ilor
=4> .reci9area &odalit4ilor de rehidratare a sporti"ilor
C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:
Mese 9ilniceB &ic de@un su8stanial dar nu a8undentD de@un cu preparate u)or
di!era8ile )i "olu& &icD cina este principala &as4 de reacere dup4
eortul i9icD ser"irea cinei.
Cituaii specialeB ali&entaia pe parcursul derul4rii acti"it4ii sporti"e <&aratonD ciclis&D
canota@D sporturi co&8inate=D ali&ente lichide )i se&ilichide 8o!ate ;n
actori nutriti"i <8ulion de carne# supe de 9ar9a"at# cre&e de le!u&e#
8udinci# ciocolat4# etc.=.
Modalit4i de rehidratareB sucuri naturale de ructe )i le!u&e <portocale# l4&,i# &ere# ro)ii=D ap4
&ineral4D necesar de ap4 6 lD adaos de clorur4 de sodiu ;n lichide <0#2 A
0#5 P=.
P5296 :6 6va,-a56:
.ro8e scrise/orale )i practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 caracteri9e9e &esele
9ilnice ale sporti"ilor# conor& criteriului de peror&an4 <a= )i condiiilor de aplica8ilitate.
.ro8e orale )i scrise prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 pre9inte situaiile speciale ;n
ali&entaia sporti"ilor# conor& criteriului de peror&an4 <8= )i condiiilor de aplica8ilitate.
.ro8e orale )i scrise prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 preci9e9e &odalit4ile de
rehidratare a sporti"ilor# conor& criteriului de peror&an4 <c= )i condiiilor de aplica8ilitate.
Tehnician nutriionist 50
T+,-, -n+./++: C1 A,+36na/+a s'25+v+,25
C23'66n/a 3: Anali9ea94 pro8le&ele care pot ap4rea ;n ali&entaia sporti"ilor
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> .re9entarea co&petiiilor des4)urate ;n condiii speciale
=9> E"idenierea condiiilor pri"ind e"oluia !reut4ii corporale
=4> *dentiicarea i&portanei aportului de "ita&ine
C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:
Co&petiii cu cerine specialeB la te&peraturi ridicate <inapeten4 )i intoleran4 la !r4si&i=D la
altitudini &ari <ali&entaie adapta8il4=.
E"oluia !reut4ii corporaleB re!i&uri pentru &eninerea !reut4ii idealeD e"itarea "ariaiilor de
!reutateD re!i&uri pentru reducerea rapid4 a !reut4iiD re!i&uri
pentru cre)terea !reut4ii.
Aportul de "ita&ineB rolul "ita&inelorD e"itarea suprado94rii "ita&inelorD li&ite ale
ad&inistr4rii unor "ita&ine.
P5296 :6 6va,-a56:
.ro8e orale )i scrise prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 pre9inte co&petiiile des4)urate
;n condiii speciale# conor& criteriului de peror&an4 <a= )i condiiilor de aplica8ilitate.
.ro8e orale )i scrise prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 e"idenie9e condiiile pri"ind
e"oluia !reut4ii corporale# conor& criteriului de peror&an4 <8= )i condiiilor de aplica8ilitate.
.ro8e orale )i scrise prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 identiice i&portana aportului
de "ita&ine# conor& criteriului de peror&an4 <c= )i condiiilor de aplica8ilitate.
Tehnician nutriionist 51
T+,-, -n+./++: 0#1 A,+36na/+a 7636++ B5av+:6
N+v6,: 3 avansa
Va,2a56 456:+: #)<
C23'66n/6:
01 Caracteri9ea94 ali&entaia e&eii !ra"ide )i a celei care al4ptea94
"1 Ar!u&entea94 restriciile ali&entare pentru e&eile !ra"ide )i l4u9e
31 For&ulea94 "ariante de &eniuri pentru e&eile !ra"ide )i care
al4ptea94
Tehnician nutriionist 52
T+,-, -n+./++: 0#1 A,+36na/+a 7636++ B5av+:6
C23'66n/a 0: Caracteri9ea94 ali&entaia e&eii !ra"ide )i a celei care al4ptea94
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> *dentiicarea &odiic4rilor produse de sarcin4
=9> .reci9area ne"oilor ener!etice )i nutriti"e ale e&eii !ra"ide )i a celei care al4ptea94
=4> Geco&andarea ali&entelor opti&e ;n ali&entaia e&eii !ra"ide )i a celei care al4ptea94
C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:
Modiic4ri produse de sarcin4B transor&4ri structuraleD transor&4ri i9iolo!iceD transor&4ri ale
!landelor endocrineD transor&4ri psihice.
/e"oi ener!etice )i nutriti"eB plus de 400 Kcal pentru pri&a @u&4tate a sarciniiD plus de 700 Kcal
pe perioada al4pt4riiD aport supli&entar de proteine <cu "aloare
8iolo!ic4 &are=D consu& &oderat de !lucideD aport &4rit de
&inerale )i "ita&ine.
Ali&ente opti&eB carne )i deri"ateD lapteD 8r,n9eturiD ou4D p,ine )i deri"ate
cerealiereD !r4si&i "e!etale )i ani&aleD le!u&eD ructe.
P5296 :6 6va,-a56:
.ro8e orale )i scrise prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 identiice &odiic4rile produse
de sarcin4# conor& criteriului de peror&an4 <a= )i condiiilor de aplica8ilitate.
.ro8e orale )i scrise prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 preci9e9e ne"oile ener!etice )i
nutriti"e ale e&eii !ra"ide )i a celei care al4ptea94# conor& criteriului de peror&an4 <8= )i
condiiilor de aplica8ilitate.
.ro8e scrise/orale )i practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 reco&ande ali&entele
opti&e pentru ali&entaia e&eii !ra"ide )i a celei care al4ptea94# conor& criteriului de peror&an4
<c= )i condiiilor de aplica8ilitate.
Tehnician nutriionist 5-
T+,-, -n+./++: 0#1 A,+36na/+a 7636++ B5av+:6
C23'66n/a ": Ar!u&entea94 restriciile ali&entare pentru e&eile !ra"ide )i l4u9e
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> .reci9area restriciilor deter&inate de perioada de sarcin4
=9> .re9entarea restriciilor ;n perioada de al4ptare
C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:
Gestricii ;n perioada sarciniiB cantit4i &ici de le!u&inoase# produse !rase# dulciuriD se "or
e"ita &,nc4ruri preparate prin pr4@ire# cu sosuri !rase#
&,nc4ruri condi&entate# au&4turile# ali&entele prea s4rate#
conser"ele din carne )i pe)te# alcoolul# caeaua
Gestricii ;n perioada de al4ptareB se "or e"ita ali&ente care dau !ust nepl4cut lapteluiB ceap4#
usturoi# produse oarte aro&ateD ali&ente excitanteB caea#
alcool# cacao# ciocolat4D
P5296 :6 6va,-a56:
.ro8e orale )i scrise prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 preci9e9e restriciile deter&inate
de perioada de sarcin4# conor& criteriului de peror&an4 <a= )i condiiilor de aplica8ilitate.
.ro8e orale )i scrise prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 pre9inte restriciile ;n perioada
de al4ptare# conor& criteriului de peror&an4 <8= )i condiiilor de aplica8ilitate.
Tehnician nutriionist 54
T+,-, -n+./++: 0#1 A,+36na/+a 7636++ B5av+:6
C23'66n/a 3: For&ulea94 "ariante de &eniuri pentru e&eile !ra"ide )i care al4ptea94
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> Geali9area "ariantelor de &eniuri pentru &esele reco&andate e&eii ;ns4rcinate
=9> :ntoc&irea unor "ariante de &eniuri pentru e&eia care al4ptea94
C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:
2ariante de &eniuri
pentru e&eia ;ns4rcinat4B &ic de@un <lapte )i 84uturi calde# p,ine cu unt )i le!u&e=D pentru e&eia
;ns4rcinat4 !ustarea de di&inea4 <san"i)uri cu preparate proaspete )i
unt# sucuri de le!u&e )i ructe sau ructe=D de@un <supe u)oare# preparate
de 8a94 din carne sla84 cu !arnituri din cartoi )i paste )i salate
proaspete# deserturi din ructe=D !ustarea de dup4 a&ia94 <produse lactate
sla8e# 8r,n9eturi# le!u&e )i ructe=D cina <preparate din pe)te# soteAuri
din le!u&e# deserturi din produse lactate sau din ructe=.
2ariante de &eniuri pentru
e&eia care al4ptea94B &ic de@un <lapte )i 84uturi calde# p,ine cu unt )i )unc4# )i le!u&e#
&iere=D !ustarea de di&inea4 <san"i)uri )i tartine cu preparate proaspete#
8r,n9eturi )i unt# iaurt# 8iscuii# sucuri de le!u&e )i ructe sau ructe=D
de@un <supe )i cior8e u)oare# le!u&e u&plute# preparate de 8a94 din
carne sla84 cu !arnituri din cartoi )i paste )i salate proaspete# deserturi
din aluaturi )i ructe=D !ustarea de dup4 a&ia94 <produse pe 8a94 de paste
)i lapte# nectare# ructe# !elatine=D cina <&4&4li!u4 cu 8r,n94 sau paste
cu 8r,n94# preparate din pe)te# soteAuri din le!u&e# ripturi la !r4tar#
deserturi din produse lactate sau din ructe=# ;nainte de culcare# lapte )i
8iscuii.
P5296 :6 6va,-a56:
.ro8e orale )i practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 reali9e9e "ariante de &eniuri
pentru &esele reco&andate e&eii ;ns4rcinate# conor& criteriului de peror&an4 <a= )i condiiilor de
aplica8ilitate.
.ro8e orale )i practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 ;ntoc&easc4 "ariante de
&eniuri pentru e&eia care al4ptea94# conor& criteriului de peror&an4 <8= )i condiiilor de
aplica8ilitate.
Tehnician nutriionist 55
T+,-, -n+./++: 001 A,+36na/+a 9.5Dn+,25
N+v6,: 3 avansa
Va,2a56 456:+: #)<
C23'66n/6:
01 Caracteri9ea94 ali&entaia 84tr,nilor
"1 .reci9ea94 reco&and4rile )i restriciile ali&entare pentru 84tr,ni
31 For&ulea94 "ariante de &eniuri pentru ali&entaia 84tr,nilor
Tehnician nutriionist 56
T+,-, -n+./++: 001 A,+36na/+a 9.5Dn+,25
C23'66n/a 0: Caracteri9ea94 ali&entaia 84tr,nilor
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> *dentiicarea &odiic4rilor produse de ;&84tr,nire
=9> *dentiicarea transor&4rilor &eta8olice datorate ;&84tr,nirii
=4> .reci9area ne"oilor ener!etice )i nutriti"e ale 84tr,nilor
C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:
Modiic4ri produse de ;&84tr,nireB alterarea danturiiD sc4derea secreiilor !astriceD atroierea
&ucoaselor di!esti"eD tul8ur4ri la ni"elul tu8ului di!esti"D
&odiic4ri de a8sor8ie.
Transor&4ri &eta8oliceB ;ncetinirea &eta8olis&ului 8a9alD pertur8area &eta8olis&ului
lipidicD accentuarea cata8olis&ului proteicD &odiic4ri ;n
&eta8olis&ul hidroelectrolitic <de&inerali9area scheletului=.
/e"oi ener!etice )i nutriti"eB sc4derea necesarului caloric !radual cu 7#5A10PD necesarul de
nutrieniB proteine 12P# lipide 2>A2?P# !lucide5>A5?P din
"aloarea caloric4 a raiei 9ilnice.
P5296 :6 6va,-a56:
.ro8e orale )i scrise prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 identiice &odiic4rile produse
de ;&84tr,nire# conor& criteriului de peror&an4 <a= )i condiiilor de aplica8ilitate.
.ro8e orale )i scrise prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 identiice transor&4rile
&eta8olice datorate ;&84tr,nirii# conor& criteriului de peror&an4 <8= )i condiiilor de aplica8ilitate.
.ro8e orale )i scrise prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 preci9e9e ne"oile ener!etice )i
nutriti"e ale e&eii 84tr,nilor# conor& criteriului de peror&an4 <c= )i condiiilor de aplica8ilitate.
Tehnician nutriionist 57
T+,-, -n+./++: 001 A,+36na/+a 9.5Dn+,25
C23'66n/a ": .reci9ea94 reco&and4rile )i restriciile ali&entare pentru 84tr,ni
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> .re9entarea reco&and4rilor ;n ali&entaia 84tr,nilor
=9> Ar!u&entarea restriciilor ali&entare pentru 84tr,ni
C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:
Geco&and4ri ;n ali&entaia 84tr,nilorB lapte# produse lactate )i 8r,n9eturi sla8eD carne de pas4re
)i "it4D pe)te sla8D uleiuri )i &ar!arin4 <unt oarte puin=D
paste 4inoaseD le!u&e )i ructe proaspeteD le!u&e
preparate su8 dierite or&eD preparate lichide u)oareD
84uturi nealcooliceD ceaiuriD sucuri de le!u&e )i ructe.
Gestricii ali&entare pentru 84tr,niB lapte# produse lactate )i 8r,n9eturi !raseD carne !ras4D
preparate din carne !rase )i au&ateD !r4si&i ani&aleD ou4
)i &aione94D le!u&inoase uscateD sosuri !rase# r,nta)uriD
supe )i cior8e cu s&,nt,n4D 84uturi alcoolice tariD 84uturi
oarte dulciD dulciuri 8o!ate ;n 9ah4r rainatD pr4@ituri )i
torturi cu cre&e )i ri)c4D etc.
P5296 :6 6va,-a56:
.ro8e orale )i scrise prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 preci9e9e reco&and4rile ;n
ali&entaia 84tr,nilor# conor& criteriului de peror&an4 <a= )i condiiilor de aplica8ilitate.
.ro8e orale )i scrise prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 ar!u&ente9e restriciile
ali&entare pentru 84tr,ni# conor& criteriului de peror&an4 <8= )i condiiilor de aplica8ilitate.
Tehnician nutriionist 5>
T+,-, -n+./++: 001 A,+36na/+a 9.5Dn+,25
C23'66n/a 3: For&ulea94 "ariante de &eniuri pentru ali&entaia 84tr,nilor
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> 7escrierea particularit4ilor &eselor ser"ite pentru 84tr,ni
=9> :ntoc&irea "ariantelor de &eniuri pentru 84tr,ni
C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:
.articularit4ile &eselor
ser"ite pentru 84tr,niB &ese rec"ente# 5A6 pe 9i puin a8undenteD ali&ente pre!4tite c,t &ai
si&plu )i c,t &ai proaspeteD pre9entare atr4!4toareD ceaiul )i caeaua
reco&andate cu &oderaie.
2ariante de &eniuriB pentru persoane nor&oponderaleB trei &ese principale )i dou4 !ust4ri <se
includ ali&ente reco&andate=D pentru persoane cu exces ponderalB trei
&ese principale )i dou4 !ust4ri 8a9ate pe le!u&e )i ructe proaspete sau
prelucrate u)or )i sucuri din le!u&e )i ructe <la reco&andarea )i
supra"e!herea &edicului# cu repaus la pat=.
P5296 :6 6va,-a56:
.ro8e orale )i scrise prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 descrie particularit4ile &eselor
ser"ite pentru 84tr,ni# conor& criteriului de peror&an4 <a= )i condiiilor de aplica8ilitate.
.ro8e orale )i practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 ;ntoc&easc4 "ariante de
&eniuri pentru 84tr,ni# conor& criteriului de peror&an4 <8= )i condiiilor de aplica8ilitate.
Tehnician nutriionist 5?
T+,-, -n+./++: 0"1 A,+36na/+a 5a/+2na,. 8n 42,64+v+./+
N+v6,: 3 avansa
Va,2a56 456:+: 0)#
C23'66n/6:
01 Caracteri9ea94 ali&entaia ;n colecti"it4i
"1 E"idenia94 or!ani9area )i uncionarea cantinei
31 For&ulea94 "ariante raionale de &eniuri
;1 Or!ani9ea94 producia )i ser"irea ;n cantin4
Tehnician nutriionist 60
T+,-, -n+./++: 0"1 A,+36na/+a 5a/+2na,. 8n 42,64+v+./+
C23'66n/a 0: Caracteri9ea94 ali&entaia ;n colecti"it4i
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> *dentiicarea tipurilor de colecti"it4i pentru care se poate pre!4ti &asa
=9> .reci9area aspectelor po9iti"e oerite de ali&entaia ;n co&un
=4> Gespectarea cerinelor or&ulate pentru ali&entaia ;n co&un
C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:
Tipuri de colecti"it4iB personal din ;ntreprinderiD uncionari din instituiiD ele"i interniD
studeniD
Aspecte po9iti"e ;n
ali&entaia ;n co&unB inluen4 po9iti"4 asupra producti"it4iiD &4rirea re9istenei la actori de
riscD ali&entaie raional4D rol educati"D posi8ilit4i de co&unicareD
educarea !usturilor )i preerinelor ali&entare.
CerineB structura caloric4 )i nutriti"4 a preparatelor/&eniuluiD respectarea
nor&elor i!ienicoAsanitareD asi!urarea calit4ii estetice a preparatelorD
oert4 "ariat4D ser"ire de calitateD etc.
P5296 :6 6va,-a56:
.ro8e orale )i scrise prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 identiice tipurile de colecti"it4i
pentru care se poate pre!4ti &asa# conor& criteriului de peror&an4 <a= )i condiiilor de
aplica8ilitate.
.ro8e orale )i scrise prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 preci9e9e aspectele po9iti"e
oerite de ali&entaia ;n co&un# conor& criteriului de peror&an4 <8= )i condiiilor de aplica8ilitate.
.ro8e orale )i practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 respecte cerinele or&ulate
pentru ali&entaia ;n co&un# conor& criteriului de peror&an4 <c= )i condiiilor de aplica8ilitate.
Tehnician nutriionist 61
T+,-, -n+./++: 0"1 A,+36na/+a 5a/+2na,. 8n 42,64+v+./+
C23'66n/a ": E"idenia94 or!ani9area )i uncionarea cantinei
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> Or!ani9area sectoarelor cantinei
=9> .re9entarea tipurilor de utila@e )i dot4ri necesare pentru uncionarea cantinei
=4> .reci9area particularit4ilor de ;ntreinere a spaiilor )i utila@elor
C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:
Cectoarele cantineiB sectorul de consu& <sala de &ese# sala de a)teptareD !ardero84# !rup
sanitar# oiciu=D ;nc4perile pentru pre!4tirea &,nc4rurilor <8uc4t4rie#
la8orator de patiserieAcoet4rie# ca&era de pre!4tire la rece# etc.=D spaii
pentru depo9itareD ;nc4peri cu caracter socialAsanitar )i ad&inistrati".
Tipuri de utila@e )i dot4riB utila@ )i aparatur4 pentru producia ali&entar4D "ase )i ustensile necesare
;n ti&pul prelucr4rii ali&entelorD in"entarul speciic ser"irii preparatelor
)i 84uturilorD &o8ilier pentru sala de ser"ire )i anexele acesteiaD
.articularit4i de ;ntreinereB operaii de cur4ire )i i!ieni9are a spaiilor cantinei ;nainte )i dup4
ter&inarea lucruluiD i!iena la locul de &unc4D sp4larea )i i!ieni9area
utila@elor# aparatelor# "aselor )i ustensilelor olositeD i!ieni9area
o8iectelor de in"entar pentru ser"irea preparatelor )i 84uturilorD
P5296 :6 6va,-a56:
.ro8e orale )i practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 or!ani9e9e sectoarele cantinei#
conor& criteriului de peror&an4 <a= )i condiiilor de aplica8ilitate.
.ro8e orale )i scrise prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 pre9inte tipurile de utila@e )i
dot4ri necesare pentru uncionarea cantinei# conor& criteriului de peror&an4 <8= )i condiiilor de
aplica8ilitate.
.ro8e orale )i practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 preci9e9e particularit4i de
;ntreinere a spaiilor )i utila@elor# conor& criteriului de peror&an4 <c= )i condiiilor de
aplica8ilitate.
Tehnician nutriionist 62
T+,-, -n+./++: 0"1 A,+36na/+a 5a/+2na,. 8n 42,64+v+./+
C23'66n/a 3: For&ulea94 "ariante raionale de &eniuri
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> *dentiicarea ne"oilor de ali&entaie ale colecti"it4ii
=9> Alc4tuirea "ariantelor de &eniuri pentru o perioad4 dat4
=4> Monitori9area calit4ii ali&entaiei pentru perioada de reerin4
C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:
/e"oi de ali&entaie uncie deB ",rst4D eort i9icD tipul de &as4 9ilnic4 ser"itD pre9ena persoanelor
care necesit4 re!i&uri/diete ali&entareD etc.
2ariante de &eniuriB respectarea criteriilor corecte de ;ntoc&ire a &eniurilor <&aterii
pri&e dieriteD trata&ente ter&ice "ariate# ar&onie de culoareD
ali&ente de se9onD aport echili8rat de nutrieni )i "aloare
ener!etic4D etc.=D ali&entaie "ariat4 pentru perioada dat4 <o
s4pt4&,n4=.
Calitatea ali&entaieiB calitatea nutriti"4 <aport de !lucide# proteine# lipide# "ita&ine#
s4ruri &inerale# etc.=D "aloarea ener!etic4D inocuitateD calitate
estetic4.
P5296 :6 6va,-a56:
.ro8e orale )i practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 identiice ne"oile de
ali&entaie ale colecti"it4ii# conor& criteriului de peror&an4 <a= )i condiiilor de aplica8ilitate.
.ro8e scrise/orale )i practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 alc4tuiasc4 "ariante de
&eniuri pentru o perioad4 dat4# conor& criteriului de peror&an4 <8= )i condiiilor de aplica8ilitate.
.ro8e scrise/orale )i practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 &onitori9e9e calit4ile
ali&entaiei pentru perioada de reerin4# conor& criteriului de peror&an4 <c= )i condiiilor de
aplica8ilitate.
Tehnician nutriionist 6-
T+,-, -n+./++: 0"1 A,+36na/+a 5a/+2na,. 8n 42,64+v+./+
C23'66n/a ;: Or!ani9ea94 producia )i ser"irea ;n cantin4
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> Or!ani9area produciei de preparate ;n cantin4
=9> Asi!urarea deser"irii corecte ;n cantin4
=4> Geali9area &oti"4rii personalului din cantin4
C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:
.roducia de preparateB respectarea reetei de preparareD aplicarea trata&entelor ter&ice corecteD
respectarea nor&elor de protecia &uncii de i!ien4 )i protecia &ediuluiD
&anipularea corect4 a &ateriilor pri&e# a se&ia8ricatelor )i a
preparatelorD
7eser"irea corect4B a&ena@area s4lii de &ese <estetic )i conorta8il=D aplicarea corect4 a
tehnicilor de ser"ireD respectarea ordinii de ser"ire a preparatelor ;n
cadrul &eseiD respectarea te&peraturii de ser"ire a preparatelorD
Moti"area personaluluiB reco&pense &orale <elicit4ri personale# e"idenierea ;n aa echipei=D
reco&pense &ateriale )i 84ne)ti <8onusuri# sti&ulente indi"iduale sau de
!rup=D pro&o"are.
P5296 :6 6va,-a56:
.ro8e orale )i practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 or!ani9e9e producia de
preparate ;n cantin4# conor& criteriului de peror&an4 <a= )i condiiilor de aplica8ilitate.
.ro8e orale )i practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 asi!ure deser"irea corect4 ;n
cantin4# conor& criteriului de peror&an4 <8= )i condiiilor de aplica8ilitate.
.ro8e scrise/orale )i practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 reali9e9e &oti"area
personalului din cantin4# conor& criteriului de peror&an4 <c= )i condiiilor de aplica8ilitate.
Tehnician nutriionist 64
T+,-, -n+./++: 031 A,+36na/+a 8n :+765+6 92,+
N+v6,: 3 avansa
Va,2a56 456:+: 0)<
C23'66n6:
01 Caracteri9ea94 dietele ;n 8olile aparatului di!esti"
"1 Caracteri9ea94 dietele ;n 8olile cardio"asculare.
31 E"idenia94 particularit4ile dietelor ;n 8olile hepato8iliare.
;1 E"idenia94 particularit4ile dietelor ;n 8olile renale.
<1 Caracteri9ea94 dietele ;n 8olile de &eta8olis&.
Tehnician nutriionist 65
T+,-, -n+./++: 031 A,+36na/+a 8n :+765+6 92,+
C23'66n/a 0: Caracteri9ea94 dietele ;n 8olile aparatului di!esti"
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> .re9entarea caracteristicilor dietelor pentru aeciuni ale aparatului di!esti".
=9> O8inerea preparatelor pentru diete ;n 8olile aparatului di!esti"# prin trata&ente ter&ice adec"ate
=4> E"aluarea calit4ii dietei ;n 8olile aparatului di!esti"
C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:
(olile aparatului di!esti"B ulcer !astric# !astrit4 hiperacid4 )i hipoacid4# enterocolit4 acut4# colit4
de er&entaie.
Caracteristicile dietelorB diete nor&ocaloric4# nor&olipidic4# nor&ohiper!lucidic4# hipolipidic4#
hiperprotidic4# hipo!lucidic4.
Trata&ente ter&ice
adec"ateB ier8ere# ;n48u)ire# coacere# ri!ere.
Calitatea dieteiB calitatea nutriti"4 <aport de !lucide# proteine# lipide# "ita&ine# s4ruri
&inerale# etc.=D "aloarea ener!etic4D inocuitateD calitate estetic4.
P5296 :6 6va,-a56:
.ro8e orale )i scrise prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 pre9inte caracteristicile# dietelor
pentru aeciuni ale aparatului di!esti" conor& criteriul de peror&an4 <a=# ;n condiiile de
aplica8ilitate.
.ro8e orale )i practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 o8in4 preparate pentru diete ;n
8olile aparatului di!esti"# aplic,nd trata&ente ter&ice adec"ate# conor& criteriul de peror&an4 <8=#
;n condiiile de aplica8ilitate.
.ro8e orale )i practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 e"alue9e calitatea dietei ;n
8olile aparatului di!esti"# conor& criteriul de peror&an4 <c=# ;n condiiile de aplica8ilitate.
Tehnician nutriionist 66
T+,-, -n+./++: 031 A,+36na/+a 8n :+765+6 92,+
C23'66n/a ": Caracteri9ea94 dietele ;n 8olile cardio"asculare.
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> .re9entarea caracteristicilor dietelor pentru aeciuni cardio"asculare.
=9> O8inerea preparatelor pentru diete ;n 8olile cardio"asculare prin trata&ente ter&ice
adec"ate
=4> E"aluarea calit4ii dietei ;n 8olile cardio"asculare
C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:
(olile cardio"asculareB insuicien4 cardiac4# hipertensiune arterial4# aterosclero94.
Caracteristicile dietelorB diete nor&ohipocaloric4# hipolipidic4# hiposodat4.
Trata&ente ter&ice
adec"ateB ier8ere# ;n48u)ire# coacere# ri!ere.
Calitatea dieteiB calitatea nutriti"4 <aport de !lucide# proteine# lipide# "ita&ine# s4ruri
&inerale# etc.=D "aloarea ener!etic4D inocuitateD calitate estetic4.
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
P5296 :6 6va,-a56:
.ro8e orale )i scrise prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 pre9inte caracteristicile# dietelor
pentru aeciuni cardio"asculare conor& criteriul de peror&an4 <a=# ;n condiiile de aplica8ilitate.
.ro8e orale )i practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 o8in4 preparate pentru diete ;n
8olile cardio"asculare# aplic,nd trata&ente ter&ice adec"ate# conor& criteriul de peror&an4 <8=# ;n
condiiile de aplica8ilitate.
.ro8e orale )i practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 e"alue9e calitatea dietei ;n
8olile cardio"asculare# conor& criteriul de peror&an4 <c=# ;n condiiile de aplica8ilitate.
Tehnician nutriionist 67
T+,-, -n+./++: 031 A,+36na/+a 8n :+765+6 92,+
C23'66n/a 3: E"idenia94 particularit4ile dietelor ;n 8olile hepato8iliare
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> .reci9area caracteristicilor dietelor pentru aeciuni hepato8iliare.
=9> Geali9area preparatelor pentru diete ;n 8olile hepato8iliare prin trata&ente ter&ice
adec"ate
=4> Aprecierea calit4ii dietei ;n 8olile hepato8iliare
C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:
(olile hepato8iliareB hepatite )i colecistit4 cronic4.
Caracteristicile dietelorB diete nor&ohipocaloric4# nor&ohipolipidic4# nor&ohiperprotidic4#
hiposodat4.
Trata&ente ter&ice
adec"ateB ier8ere# ;n48u)ire# coacere# ri!ere.
Calitatea dieteiB calitatea nutriti"4 <aport de !lucide# proteine# lipide# "ita&ine# s4ruri
&inerale# etc.=D "aloarea ener!etic4D inocuitateD calitate estetic4.
P5296 :6 6va,-a56:
.ro8e orale )i scrise prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 preci9e9e caracteristicile# dietelor
pentru aeciuni hepato8iliare conor& criteriul de peror&an4 <a=# ;n condiiile de aplica8ilitate.
.ro8e orale )i practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 reali9e9e preparate pentru diete
;n 8olile hepato8iliare# aplic,nd trata&ente ter&ice adec"ate# conor& criteriul de peror&an4 <8=# ;n
condiiile de aplica8ilitate.
.ro8e orale )i practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 aprecie9e calitatea dietei ;n
8olile hepato8iliare# conor& criteriul de peror&an4 <c=# ;n condiiile de aplica8ilitate.
Tehnician nutriionist 6>
T+,-, -n+./++: 031 A,+36na/+a 8n :+765+6 92,+
C23'66n/a ;: E"idenia94 particularit4ile dietelor ;n 8olile
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> .reci9area caracteristicilor dietelor pentru aeciuni renale.
=9> Geali9area preparatelor pentru diete ;n 8olile renale prin trata&ente ter&ice adec"ate
=4> E"aluarea calit4ii dietei ;n 8olile renale
C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:
(olile renaleB !lo&erulonerite# insuiciene renale# litia9e renale.
Caracteristicile dietelorB diete nor&ocaloric4# nor&olipidic4# nor&o!lucidic4# hiposodat4#
alcalini9ant4# alternati" acidiiant4.
Trata&ente ter&ice
adec"ateB ier8ere# ;n48u)ire# coacere# ri!ere.
Calitatea dieteiB calitatea nutriti"4 <aport de !lucide# proteine# lipide# "ita&ine# s4ruri
&inerale# etc.=D "aloarea ener!etic4D inocuitateD calitate estetic4.
P5296 :6 6va,-a56:
.ro8e orale )i scrise prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 preci9e9e caracteristicile# dietelor
pentru aeciuni renale conor& criteriul de peror&an4 <a=# ;n condiiile de aplica8ilitate.
.ro8e orale )i practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 reali9e9e preparate pentru diete
;n 8olile renale# aplic,nd trata&ente ter&ice adec"ate# conor& criteriul de peror&an4 <8=# ;n
condiiile de aplica8ilitate.
.ro8e orale )i practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 e"alue9e calitatea dietei ;n
8olile renale# conor& criteriul de peror&an4 <c=# ;n condiiile de aplica8ilitate.
Tehnician nutriionist 6?
T+,-, -n+./++: 031 A,+36na/+a 8n :+765+6 92,+
C23'66n/a <: Caracteri9ea94 dietele ;n 8olile de &eta8olis&.
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> .re9entarea caracteristicilor dietelor pentru 8olile de &eta8olis&.
=9> Geali9area preparatelor pentru diete ;n 8olile de &eta8olis& prin trata&ente ter&ice
adec"ate
=4> E"aluarea calit4ii dietei ;n 8olile de &eta8olis&
C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:
(olile ale &eta8olis&B dia8et 9aharat )i o8e9itate.
Caracteristicile dietelorB diete nor&ocaloric4# nor&oprotidic4# hipo!lucidic4# nor&olipidic4D
hipocaloric4# hipo!lucidic4# hipolipidic4# hiposodat4.
Trata&ente ter&ice
adec"ateB ier8ere# ;n48u)ire# coacere# ri!ere.
Calitatea dieteiB calitatea nutriti"4 <aport de !lucide# proteine# lipide# "ita&ine# s4ruri
&inerale# etc.=D "aloarea ener!etic4D inocuitateD calitate estetic4.
P5296 :6 6va,-a56:
.ro8e orale )i scrise prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 pre9inte caracteristicile# dietelor
pentru 8olile de &eta8olis& conor& criteriul de peror&an4 <a=# ;n condiiile de aplica8ilitate.
.ro8e orale )i practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 reali9e9e preparate pentru diete
;n 8olile de &eta8olis&# aplic,nd trata&ente ter&ice adec"ate# conor& criteriul de peror&an4 <8=#
;n condiiile de aplica8ilitate.
.ro8e orale )i practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 e"alue9e calitatea dietei ;n
8olile de &eta8olis&# conor& criteriul de peror&an4 <c=# ;n condiiile de aplica8ilitate.
Tehnician nutriionist 70
T+,-, -n+./++: 0;1 n243+56a 36n+-5+,25
N+v6,: 3 avansa
Va,2a56 456:+: 0)#
C23'66n/6:
01 Caracteri9ea94 necesarul i9iolo!ic de calorii )i su8stane nutriti"e
"1 Asocia94 ali&entele )i preparatele ;n structura &eniului
31 Cta8ile)te "ariante de &eniuri pentru &esele 9ilnice
;1 Anali9ea94 calitatea nutriti"4 a &eniurilor
Tehnician nutriionist 71
T+,-, -n+./++: 0;1 n243+56a 36n+-5+,25
C23'66n/a 0: Caracteri9ea94 necesarul i9iolo!ic de calorii )i su8stane nutriti"e
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> .reci9area principiilor pentru ;ntoc&irea &eniurilor.
=9> E"idenierea structurii nutriti"e a &eniului
=4> Caracteri9area calit4ii sanitare )i estetice a &eniurilor
C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:
.rincipii pentru ;ntoc&irea
&eniurilorB asi!urarea necesarului i9iolo!icD asocierea corect4 a ali&entelor )i
preparatelorD ordonarea raional4 a preparatelor )i asocierea cu 84uturiD
asi!urarea "ariet4ii# se9onalit4ii )i puterea de saietate.
Ctructura nutriti"4B proteine "e!etale )i ani&ale <1#2A1#5 !/K!c/9i=D lipide <1A2 !/K!c/9i=D
!lucide <-A7 !/K!c/9i=D "ita&ine# su8stane &inerale.
Calitate sanitar4 <inocuitate=B aspectul salu8ru al ali&entelorD respectarea le!islaiei ;n "i!oare pri"ind
producerea# transportul# depo9itarea )i desacerea preparatelor pentru
asi!urarea st4rii de s4n4tate a consu&atorilor.
Calitatea estetic4B atracia produs4 de ali&entD &oti"aiile psihosen9orialeD &ontarea
estetic4 pentru pre9entare )i ser"ire.
P5296 :6 6va,-a56:
.ro8e orale )i scrise prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 preci9e9e principiile pentru
;ntoc&irea &eniurilor# conor& criteriul de peror&an4 <a=# ;n condiiile de aplica8ilitate.
.ro8e orale )i scrise prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 e"idenie9e structura nutriti"4 a
&eniului# aplic,nd trata&ente ter&ice adec"ate# conor& criteriul de peror&an4 <8=# ;n condiiile de
aplica8ilitate.
.ro8e orale )i scrise prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 caracteri9e9e calitatea sanitar4 )i
estetic4 a &eniurilor# conor& criteriul de peror&an4 <c=# ;n condiiile de aplica8ilitate.
Tehnician nutriionist 72
T+,-, -n+./++: 0;1 n243+56a 36n+-5+,25
C23'66n/a ": Asocia94 ali&entele )i preparatele ;n structura &eniului
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> .re9entarea necesarului de ali&ente din iecare !rup4.
=9> .reci9area reco&and4rilor pentru asi!urarea aportului actorilor nutriti"i
C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:
/ecesar de ali&ente din
iecare !rup4B carne )i produse de carne 4A>P# lapte )i deri"atele lui 10P# oua -A4P#
!r4si&i 12A17P# cereale )i deri"ate ale lor 25A45P# le!u&e )i ructe 17A
1>P# 9ah4r )i produse 9aharoase 7A>P# 84uturi nealcoolice 2A-P
Geco&and4riB asocierea de produse ani&ale cu produse "e!etaleD asocierea
preparatelor proaspete cu preparate culinare prelucrate ter&icD asi!urarea
"ariet4ii preparatelor ;n &eniuD raportarea consu&urilor 9ilnice la raia
s4pt4&,nal4.
P5296 :6 6va,-a56:
.ro8e orale )i scrise prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 pre9inte necesarul de ali&ente
din iecare !rup4# conor& criteriul de peror&an4 <a=# ;n condiiile de aplica8ilitate.
.ro8e orale )i scrise prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 preci9e9e reco&and4rile pentru
asi!urarea aportului actorilor nutriti"i# conor& criteriul de peror&an4 <8=# ;n condiiile de
aplica8ilitate.
Tehnician nutriionist 7-
T+,-, -n+./++: 0;1 n243+56a 36n+-5+,25
C23'66n/a 3: Cta8ile)te "ariante de &eniuri pentru &esele 9ilnice
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> :ntoc&irea &eniurilor pentru &ic de@un.
=9> Cta8ilirea "ariantelor de &eniu pentru de@un
=4> :ntoc&irea &eniurilor pentru cin4
C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:
Meniuri pentru &ic de@unB &eniuri si&ple <84uturi calde# produse lactate acide# unt# !e&# dulcea4#
&iere# produse de paniicaie=D &eniuri consistente <&inuturi din ou#
&inuturi din 8r,n94# 8r,n9eturi# preparate din carne# le!u&e# 84uturi
r4coritoare# sucuri# ap4=.
Meniuri pentru de@unB &eniu si&plu <preparat lichide# preparat de 8a94/&,nc4ruri# desert=D
preparate se&ico&plete <!ustare# preparat lichide# preparat de
8a94/&,nc4ruri# desert=D &eniu co&plet/consistent <!ustare# antreu#
preparat lichide# preparat din pe)teD preparat de 8a94 /&,nc4ruri sau
ripturi cu !arnituri )i salate# desert=.
Meniuri pentru cin4B &eniu si&plu )i &eniuri co&plete <!ust4ri# antreuri# salate de crudit4i#
preparate din pe)te# ripturi la !r4tar cu !arnituri asortate )i salate d
se9onD dulciuri de 8uc4t4rie# desert de coet4rie# 8r,n9eturi# ructe=
P5296 :6 6va,-a56:
.ro8e scrise/orale )i practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 ;ntoc&easc4 &eniuri
pentru &ic de@un# conor& criteriul de peror&an4 <a=# ;n condiiile de aplica8ilitate.
.ro8e scrise/orale )i practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 sta8ileasc4 "ariante de
&eniu pentru de@un# conor& criteriul de peror&an4 <8=# ;n condiiile de aplica8ilitate.
.ro8e scrise/orale )i practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 ;ntoc&easc4 &eniuri
pentru cin4# conor& criteriul de peror&an4 <c=# ;n condiiile de aplica8ilitate.
Tehnician nutriionist 74
T+,-, -n+./++: 0;1 n243+56a 36n+-5+,25
C23'66n/a ;: Anali9ea94 calitatea nutriti"4 a &eniurilor
C5+65++ :6 '657253an/.:
=a> Geali9area calculelor pentru sta8ilirea ni"elului caloric al &eniului.
=9> Eectuarea anali9ei re9ultatelor/a8ateri
=4> .reci9area repartiiei ni"elului caloric pentru &esele 9ilnice
C2n:+/++ :6 a',+4a9+,+a6:
Calcule de ni"el caloricB reeteD ta8ele de co&po9iie a produselor ali&entareD or&ula de calcul a
"alorii ener!etice <su&a ener!iilor eli8erate de proteine# lipide )i
!lucide=.
Anali9a re9ultatelorB a8ateri &ai &ari de 10P a4 de reco&and4riB &eniuri hiperproteice#
hiperlipidice# hiper!lucidice# hipercalorice.
Gepartiia ni"elului caloric
pentru &esele 9ilniceB &ic de@un <27P=D de@un <50P=D cin4 <2-P=D &eniuri cu !ustare <10P# de
la &ic de@un )i de@un=D &eniuri cu dou4 !ust4ri <15P la !ust4ri de la
toate &esele=.
P5296 :6 6va,-a56:
.ro8e scrise/orale )i practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 calcule9e ni"elul caloric
al &eniului# conor& criteriul de peror&an4 <a=# ;n condiiile de aplica8ilitate.
.ro8e scrise/orale )i practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 eectue9e anali9a
re9ultatelor# conor& criteriul de peror&an4 <8=# ;n condiiile de aplica8ilitate.
.ro8e scrise/orale )i practice prin care ele"ul de&onstrea94 c4 este capa8il s4 preci9e9e repartiia
ni"elului caloric pentru &esele 9ilnice# conor& criteriul de peror&an4 <c=# ;n condiiile de
aplica8ilitate.
Tehnician nutriionist 75