Sunteți pe pagina 1din 150

PROF. UNIV. DR.

IOAN LE
ORGANIZAREA PROFESIILOR JURIDICE LIBERALE
Manual
pentru uzul studenilor la forma de nvmnt la distan

Editura Universitii Lucian Blaga din Sibiu
2009
1
CUPRINS
E!" 1# "u$iliarii %&artenerii' (ustiiei # Pr)*esia de av)cat# C)nsideraii intr)ductive+ ist)ric# R)lul
av)catului# I,aginea av)catului # Princi&iile av)caturii # Structurile av)caturii # Bar)ul # Uniunea
"v)cail)r---------------------------------#&ag# .
E!" 2 # Princi&iile activitii# /)r,ele de e$ercitare a &r)*esiei# "ctivitatea
av)catului---------------------------------#&ag# 19
E!" 0 # Statutul av)cail)r 1 c)ndiii de 2nscriere 2n &r)*esie3 ca4uri de nede,nitate 5i
inc),&atibilitate3 ,)daliti de &ri,ire 2n &r)*esie3 av)catul stagiar3 tabl)ul av)cail)r
-------------------------------------#&ag# 02
E!" 6# Interdicii3 sus&endarea 5i 2ncetarea calitii de av)cat 3 trans*erul # 7re&turile 5i )bligaiile
av)catului # --------------------------------##&ag# 60
E!" 8# Ra&)rtul (uridic av)cat9client# Rs&underea (uridic 1 rs&underea &enal3 rs&underea civil3
rs&underea disci&linar# "sistena (udiciar # -------------------&ag# 8:
E!" :# C)nsilierii (uridici 5i (urisc)nsulii# "tribuii# ;rgani4area 5i &r)tecia &r)*esiei de c)nsilier
(uridic# 7re&turile 5i )bligaiile c)nsilieril)r (uridici# Statutul c)nsilieril)r (uridici ###############-&ag# :.
E!" .# E$ecut)rii (udect)re5ti # C)nsideraii generale# Princi&iile activitii# ;rgani4area activitii#
Structurile )rgani4at)rice 1 Ca,era e$ecut)ril)r3 Uniunea Nai)nal# C),&etena 1 c),&etena
,aterial3 c),&etena terit)rial# Statutul 1 nu,irea 2n *uncie # -----------###&ag# <.
E!" <# 7re&turile 5i )bligaiile e$ecut)ril)r (udect)re5ti# Rs&underea (uridic # Sus&endarea 5i
2ncetarea *unciei---------------------------## --&ag# 10<
E!" 9# ;rgani4area activitii n)tariale# N)iune+ i,&)rtan# Princi&iile activitii n)tariale#
Structurile )rgani4at)rice# Natura (uridic a bir)ului n)tarial 5i a activitii n)tariale# C),&etena 2n
,aterie n)tarial 1 c),&etena general3 c),&etena terit)rial3 c)n*lictele de c),&eten###&ag# 120
E!" 10# Statutul n)tarului &ublic 1 investirea 2n *uncie+ sus&endarea calitii de n)tar &ublic+
2ncetarea calitii+ inc),&atibiliti 5i interdicii+ dre&turi 5i )bligaii# Rs&underea (uridic 9
rs&underea civil3 rs&underea disci&linar# ----------------###########&ag# 10<
R=SPUNSURI L" ESELE 7E
"U;E>"LU"RE##################################################################################################################&ag# 180
2
GHID DE UTILIZARE A MANUALULUI DE STUDIU
Introducr
Pre4entul ,anual de studiu re&re4int ) sinte4 a c)ninutului disci&linei Or!"n#$"r" %ro&'##(or
)ur#d#c (#*r"(+ care este c),un 2nv,?ntului la *)r,a de 4i 5i la *)r,a de 2nv,?nt la distan+
c)n*)r, &lanuril)r de 2nv,?nt 2n vig)are#
El este destinat studenil)r de la *)r,a de 2nv,?nt la distan %I7' 5i c)nstituie ,aterialul bibli)gra*ic
,ini, necesar &entru &arcurgerea+ 2nsu5irea 5i evaluarea disci&linei res&ective#
!anualul este structurat 2n c)n*)r,itate cu standardele 5i &r)cedurile de u4 larg 2n 2nv,?nt nai)nal
5i internai)nal+ care se adresea4 2nvrii individuale &e ba4e interactive# Parcurgerea ,anualului+ &e
ba4a &re4entel)r instruciuni asigur reinerea in*)r,aiil)r de ba4+ 2nelegerea *en),enel)r
*unda,entale 5i a&licarea cun)5tinel)r d)b?ndite la re4)lvarea un)r &r)ble,e s&eciali4ate#
!anualul este structurat &e t+ de studiu# e,a de studiu re&re4int ) &arte ),)gen din c),&)nena
,anualului+ caracteri4at de un nu,r li,itat de ter,eni de re*erin %cuvinte9c@eie'+ care &)ate *i
&arcurs 5i 2nsu5it &rintr9un e*)rt c)ntinuu de c)ncentrare intelectual care s nu de&5easc 29: )re
%intervalul se re*er la c)ninutul de idei al ,)dulului de studiu 5i nu ia 2n calcul 2ntrebrile
reca&itulative+ te,ele &entru acas+ testele de aut)evaluare sau &e cele de evaluare'#
/iecare unitate de studiu are ) structur &r)iectat din &ers&ectiva e$igenel)r "uto#n'tru#r###
Re4ultatele e*ective ale utili4rii ,anualului se v)r su&ra&une &e re4ultatele a5te&tate d)ar cu c)ndiia
res&ectrii 2nt)c,ai a &r)cedurii de &arcurgere a ,)dulel)r de studiu+ &r)cedur care este &re4entate 2n
cele ce ur,ea4#
Procdur" d ,n-./"r ,n '#'t+ d "uto#n'tru#r
Utili4area ,anualului de studiu individual se *ace &e ba4a unui &r)gra, de aut)instruire#
Rec),and, c?teva reguli de ba4 2n &r)cedura de reali4are a &r)gra,ului de aut)instruire &e ba4a
,anualului de *aA
1# e,ele de studiu se &arcurg 2n )rdinea 2n care sunt &re4entate 2n ,anual+ c@iar 2n ca4ul 2n care
0
studentul a&recia4 c ar &utea BsriB direct la ) alt unitate de studiu# Criteriile 5i ,)dalitatea de
B2nlnuireB a ,)dulel)r de studiu sunt &re4entate la *iecare ,)dul de studiu 5i ele trebuie res&ectate
2nt)c,ai+ sub sanciunea nereali4rii la &ara,etrii ,a$i,ali a &r)gra,ului de aut)instruire3
2# /iecare ,)dul de studiu c)nine 5i un test de evaluare 5iCsau te, &entru acas &e care studentul
trebuie s le reali4e4e+ cu sc)&ul evalurii gradului 5i c)rectitudinii 2nelegerii *en),enel)r 5i &r)cesel)r
descrise sau &re4entate 2n ,)dulul de studiu3
0# Dntrebrile de aut)c)ntr)l+ testele de evaluare sau te,a &entru acas nu sunt de &ers&icacitate+ deci nu
trebuie re4)lvate c)ntra cr)n),etru3
6# Ord#n" (o!#c. a &arcurgerii unitii de studiu este ur,t)areaA
se citesc )biectivele 5i c),&etenele ,)dulului de studiu
se citesc ter,enii de re*erin %cuvintele c@eie'
se &arcurg ideile &rinci&ale ale ,)dulului sinteti4ate 2n re4u,at
se &arcurge c)ninutul de4v)ltat de idei al ,)dulului
se &arcurge bibli)gra*ia rec),andat
se rs&unde la 2ntrebrile reca&itulative+ rev4?nd+ dac este necesar+ c)ninutul de4v)ltat de idei
al ,)dulului
se e*ectuea4 testul de aut)evaluare 5i se veri*ic+ &rin c)n*runtare cu rs&unsurile date la
s*?r5itul ,anualului+ c)rectitudinea rs&unsuril)r
se e*ectuea4 testul de evaluare 5iCsau te,a &entru acas sau de c)ntr)l %du& ca4'
OBS.0 Este rec),andabil ca+ 2nainte de e*ectuarea testel)r de aut)evaluare+ s se *ac ) &au4 de 00 de
,inute sau ) )r# 7e ase,enea este rec),andabil ca la *iecare 2 )re de studiu s se *ac ) &au4 de 00
de ,inute#
8# Nu este rec),andabil s se &arcurg ,ai ,ult de un ,)dul de studiu &e 4i+ &entru a nu se &ericlita
2nsu5irea te,einic 5i structural a ,ateriei# Dn *uncie de necesitile 5i &)sibilitile de studiu ale
studentului+ studiul unui ,)dul &)ate *i *raci)nat &e ,ai ,ulte 4ile+ dedic?nd cel &uin 00 de ,inute &e
4i studiului#
6
TEMA PENTRU ACAS1 2TA3 re&re4int un e$erciiu )bligat)riu de re*lecie &entru *iecare te, de
studiu# Ea se c)nstituie 2ntr9un instru,ent indis&ensabil de studiu individual necesar 2nsu5irii 5i ,ai ales
2nelegerii te,ei# Re4)lvarea ei se &)ate *ace 2n a&r)$# 192 )re #
TEMA DE CONTROL 2TC30 re&re4int un e$erciiu )bligat)riu ,ai a,&lu+ cu caracter integrativ+ care
are r)lul de a reali4a un liant n)i)nal 5i c)gnitiv 2ntre te,ele studiate anteri)r 5i de a &r)v)ca
ca&acitatea sintetic 5i creativ a studentului# Pregtirea ei necesit un e*)rt ,ai 2ndelungat %a&r)$#10
)re'+ i,&lic st&?nirea te,el)r anteri)are &recu, 5i c)nsultarea tut)relui de disci&lin# Cele d)u te,e
de c)ntr)l se regsesc &e &arcursul ,anualului ast*el 2nc?t s ac)&ere cele ,ai i,&)rtante &ri ale
acestuia#
PREZENTAREA MANUALULUI DE STUDIU I A DISCIPLINEI
!anualul de studiu B;rgani4area &r)*esiil)r (uridice liberaleB re&re4int ) sinte4 reali4at 2n
,anier interactiv a cursului c)res&)ndent utili4at la *)r,a de 2nv,?nt 4i#
C)ninutul de idei nu a *)st redus ci d)ar sinteti4at+ 2n &rinci&iu+ 2ntr9) ,anier ,ai accentuat
enuniativ+ ele,entele de detaliu sau de e$&licaie redundant %necesare &entru atingerea sc)&ului
&edag)gic al *i$rii 5i c)relrii cun)5tinel)r' &ut?nd *i gsite de ctre student 2n bibli)gra*ia de
s&ecialitate rec),andat#
O*#ctu( cur'u(u# 4Or!"n#$"r" %ro&'##(or )ur#d#c (#*r"(40
;biectul cursului 2l re&re4int r)lul 5i &rer)gativel)r *iecrei &r)*esii (uridice liberale s&eci*ice
siste,ului (uridic din R),?nia#
O*#ct#-( d#'c#%(#n#0
!anualul de ;rgani4are a &r)*esiil)r (uridice liberale 25i &r)&une ca )biectiv cun)a5terea 5i
2nsu5irea de ctre studenii anului I a regi,ului legal al &r)*esiil)r (uridice liberale %structuri
)rgani4at)rice+ &rinci&ii )rgani4at)rice 5i *unci)nale+ statut &r)*esi)nal+ rs&undere (uridic+ etc#'#
O*#ct#- %r#nc#%"(0
a' cun)a5terea &rinci&alel)r &r)*esii e$ercitate de liber &r)*esi)ni5ti3
b' 2nsu5irea cun)5tinel)r &rivind activitatea 2ntre&rins de au$iliarii (ustiiei+ a dre&turil)r 5i )bligaiil)r
care le revin+ )rgani4area acest)r &r)*esii+ rs&underea (uridic a liber &r)*esi)ni5til)r3
c' 2nsu5irea &rinci&iil)r 5i regle,entril)r legale care guvernea4 &r)*esiile liberale3
8
D'cr#r" 'tructur## +"nu"(u(u#0
!anualul este structurat 2n c)n*)r,itate cu rig)rile studiului individual %aut)instruire' 5i este
c),&arti,entat 2n t+ de studiu# Structura *iecrei te,e de studiu este ur,t)areaA
I# ;biective %re4ultatele a5te&tate ale te,ei'
II# C),&etenele d)b?ndite de student %utilitatea te,ei &entru student'
III# er,eni de re*erin %c)nce&te c@eie'
I># Structura te,ei de studiu
># Re4u,atul ideil)r &rinci&ale
>I# C)ninutul de4v)ltat de idei al ,)dulului
>II# Bibli)gra*ia rec),andat
>III# Dntrebri reca&itulative
IE# este de aut)evaluare+ teste de evaluare+ te,e de cas
I. Pr$ntu( +"nu"( con't#tu# *#*(#o!r"&#" !nr"(. +#n#+"(. o*(#!"tor# %ntru 'tud#u(
d#'c#%(#n# 5Or!"n#$"r" %ro&'##(or )ur#d#c (#*r"(4. El re&re4int ,ini,ul de in*)r,aie necesar
&entru 2nelegerea 5i 2nsu5irea n)iunil)r *unda,entale ale disci&linei#
II. B#*(#o!r"&#" !nr"(. co+%(+nt"r.0
Studiul 5tiini*ic al disci&linei i,&une &arcurgerea ur,t)arei liste de bibli)gra*ie selectivA
!ini,al A
I)an Le5 1 Instituii (udiciare c)nte,&)rane+ Editura C#F#BecG+ Bucure5ti+ 200. #
I)an Le5 1 !anual de dre&t n)tarial+ Editura "ll BecG+ Bucure5ti+ 2001#
:
C),&le,entarA
I)an Le5 1 ;rgani4area siste,ului (udiciar+ a av)caturii 5i a activitii n)tariale+ Editura Lu,ina Le$+
Bucure5ti+ 199.#
III. Pntru r"(#$"r" unor 'tud## 6t##n/#&#c7 " t+(or %ntru "c"'.7 " t+(or d contro(7 " (ucr.r##
d (#cn/. %rcu+ 6# %ntru "%ro&und"r" d#'c#%(#n# 'tudntu( ' -" "dr'" %ntru *#*(#o!r"&#
'u%(#+nt"r. tutor(u# d d#'c#%(#n..
HHHHHHHHHHHHHHH ....................... HHHHHHHHHHHHHHH
T+" I. Au8#(#"r## 2%"rtnr##3 )u't#/## . Pro&'#" d "-oc"t. Con'#dr"/## #ntroduct#-7 # 'tor#c.
Ro(u( "-oc"tu(u#. I+"!#n" "-oc"tu(u# . Pr#nc#%##( "-oc"tur## . Structur#( "-oc"tur## . B"rou(.
Un#un" A-oc"/#(or.
I. O*#ct#-( '%c#&#c "( t+# 9 intr)ducerea 2n ter,in)l)gia au$iliaril)r (ustiiei+ &re4entarea ist)ricului+
i,aginii 5i r)lului &r)*esiei de av)cat+ a &rinci&iil)r care ) guvernea4+ a structurii bar)ului 5i Uniunii
av)cail)r#
II. Co+%tn/ '%c#&#c do*9nd#t d 'tudnt A studentul va *i ca&abil s identi*ice au$iliarii (ustiiei+ s
enu,ere 5i s e$&lice &rinci&iile &r)*esiei de av)cat 5i structura av)caturii#
III. Cu-#nt c:# 1 auxiliarii justiiei, istoricul avocaturii, rolul avocatului, structura avocaturii#
IV. Structur" +odu(u(u# d 'tud#u A 1# "u$iliarii (ustiiei# 2# Ist)ricul &r)*esiei de av)cat# 0#R)lul av)catului
2n &r)cedura (udiciar# 6# Princi&iile )rgani4at)rice 5i *unci)nale ale av)caturii#
V. R$u+"t 1 e,a anali4ea4 n)iunea de au$iliari ai (ustiiei+ &un?nd un accent de)sebit &e &r)*esia de
av)cat# Pre4int un ist)ric succint al av)caturii+ e$&une &rinci&iile care stau la ba4a )rgani4rii 5i *unci)nrii
bar)ului 5i Uniunii Nai)nale a Bar)uril)r din R),?nia+ res&ectivA c)legialitatea )rganel)r de c)nducere+
)rgani4area av)caturii 2n structuri de,)cratice+ aut)n),ia av)caturii#
VI. Con/#nutu( t+# 0 ;. Au8#(#"r## 2%"rtnr##3 )u't#/##. ;biectul investigaiil)r ce ur,ea4 este c)nsacrat
&ers)anel)r care &artici&+ 2n di*erite caliti+ la activitatea (udiciar 5i care sunt cun)scute sub denu,irea
tradii)nal de au$iliari sau &arteneri )ri c)lab)rat)ri ai (ustiiei# )ate aceste &ers)ane c)ntribuie+ une)ri 2ntr9)
,anier *)arte se,ni*icativ+ la s)lui)narea &r)cesului civil sau &enal# Unele dintre aceste &ers)ane s&ri(in
activitatea (udect)rului 2n 2nde&linirea sarcinil)r sale# "5a este ca4ul &ers)nalului ad,inistrativ al instaneiA
gre*ieri+ secretari+ a&r)4i+ ageni &r)cedurali etc# ; a d)ua categ)rie de &ers)ane este acea care c)nsilia4
.
&rile 2n des*5urarea &r)cedurii 5i s&ri(in activitatea l)r# Este ca4ul ,andataril)r+ av)cail)r+ e$ecut)ril)r
(udect)re5ti#
)i ace5ti au$iliari ai (ustiiei nu sunt legai &rin *unciuni de aceea5i natur *a de instana de
(udecat sau *a de aut)ritatea (udiciar# Nu,ai unii dintre ace5tia a&arin aut)ritii (udect)re5ti+ 2n
calitate de *unci)nari+ cu, suntA gre*ierii+ secretarii sau agenii &r)&rii ai instanel)r# "lii a&arin un)r
&r)*esii liberale+ cu, este ca4ul av)cail)r+ n)taril)r sau e$ecut)ril)r (udect)re5ti#
Dntr9un sens larg+ t)ate aceste &ers)ane *)r,ea4 categ)ria au$iliaril)r (ustiiei#
<. Pro&'#" d "-oc"t. Con'#dr"/## #ntroduct#-. I'tor#c. "v)catura este ) instituie cu ) 2ndelungat tradiie
ist)ric# Se &)ate a*ir,a c av)catura a ev)luat &aralel cu (ustiia 5i a *)st in*luenat de )rgani4area &)litic 5i
statal#
;riginea av)caturii este &lasat+ de ,a()ritatea aut)ril)r+ 2n R),a# Instituia av)caturii este
atribuit lui R),ulus+ 2n e&)ca cruia *unci)nau a5a nu,iii I&atr)niB3 ei aveau ,isiunea de a asista+ 2n
*)r, gratuit+ &e (ustiiabili# Dn e&)ca legii aciunil)r+ I&atr)niiB au *)st utili4ai nu,ai de ctre
&atricieni# Ulteri)r+ 2n &eri)ada &r)cedurii *)r,ulare+ av)catura a d)b?ndit valenele unei adevrate
&r)*esiuni# Dn aceast e&)c av)catura a 2ncetat s *ie un serviciu gratuit# Ea a 2nce&ut s *ie e$ercitat de
adevrai (urisc)nsuli+ nu,ii IadvocatiB# 7e aici &r)vine 5i denu,irea actual a &ers)anel)r ce e$ercit
*uncia de a&rare 2n *aa )rganel)r (udiciare#
Dn e&)ca lui Justinian av)catura era )rgani4at 2n c)legii 5i c)r&)raii cu caracter &r)*esi)nal#
/uncia av)caial era retribuit &rin &lata de )n)rarii#
;rgani4area av)caturii &e ba4e &r)*esi)nale a 2nce&ut s *ie ) caracteristic a s)cietil)r
,)derne# )tu5i+ nu au li&sit tendinele de des*iinare a c)r&)raiil)r &r)*esi)nale de av)cai# "5a s9a
2nt?,&lat la 2nce&uturile Rev)luiei *rance4e# Se c)nsidera 2n aceast tu,ultu)as e&)c ist)ric c
,)n)&)lul un)r &r)*esii legale c)nstituie ) I)*ens adus libertii individualeB# "v)catura a devenit
ast*el ) &r)*esie liber 2ntr9un ,)d abs)lutA li&sit de c)ndiii &r)*esi)nale 5i de )rice c)ntr)l &ublic#
Prin ur,are+ (ustiiabilul *rance4 era liber s95i aleag un a&rt)r din r?ndul )ricr)r categ)rii de
ceteni 5i c@iar *r nici) &regtire &r)*esi)nal# E$&eri,entul a *)st de scurt durat# Printr9) lege din
2. august 1<00 s9a &us ba4ele )rgani4rii Bar)ului *rance4#
Dn ist)ria av)caturii s9a ,ani*estat 2ns 5i ) alt tendin se,ni*icativ &entru a *i &re4entat 2n
aceast Isc@i ev)lutivB a instituiei# Lu?nd 2n c)nsiderare r)lul esenial al *unciei av)caiale 2n
ad,inistrarea (ustiiei+ s9a ev)cat 5i &)sibilitatea )rgani4rii unei ,agistraturi av)caiale si,ilare
)rdinului (udect)resc# Dn aceast c)nce&ie+ av)caii ar *i trebuit s *ie retribuii de stat+ 2nt)c,ai ca 5i
(udect)rii+ 5i nu,ii din )*iciu &entru *iecare ca4 2n &arte#
; 2ncercare de )rgani4are a unei I,agistraturi a a&rriiB a avut l)c 2n Prusia lui /rederic cel
!are# "cesta a des*iinat av)catura 2n anul 1.<1 c)nsider?nd c ) atare s)luie re&re4int cel ,ai bun
<
siste, &entru restabilirea (ustiiei# Dn l)cul av)cail)r+ )rgani4ai &?n atunci 2ntr9) c)r&)raie
&r)*esi)nal liber+ erau nu,ii din )*iciu de ctre tribunal c)nsilieri asisteni %Assistenzrat' &entru
*iecare ca4 2n &arte# C)nsilierii asisteni erau nu,ii dintre ,e,bri tribunalului sesi4at cu s)lui)narea
unei cau4e c)ncrete# E$&eriena &rusian nu a dat re4ultate satis*ct)are+ iar 2n anul 1.90 s9a revenit la
siste,ul anteri)r#
Rusia s)vietic a *)st ,art)ra unui e$&eri,ent s)ldat cu Ire4ultateB si,ilare cel)r din Prusia#
Printr9un decret din anul 191< a *)st des*iinat av)catura vec@iului regi,# Dn l)cul acesteia s9au
)rgani4at c)legii 2ncadrate cu *unci)nari de stat# re&tat s9a revenit 2ns la siste,ul )rgani4rii &e ba4e
liberale a av)caturii#
Dn ara n)astr )rgani4area av)caturii 2nce&e )dat cu ad)&tarea Regula,entel)r )rganice# Pe
ba4a Regula,entel)r )rganice se c)nstituie 2n !untenia 5i !)ld)va c?te un c)r& restr?ns de av)cai+
care la 2nce&ut erau salariai de stat 5i *unci)nau &e l?ng instanele &enale# "v)catura a *)st )rgani4at
&e ba4e ,)derne &rintr9) lege din anul 1<:6# !)delul n)ii legislaii a *)st cel *rance4# Regle,entarea
i,&us 2n anul 1<:6 stabilea c av)catura &)ate *i e$ercitat nu,ai de &ers)anele care dein Idi&l),a de
studiul dre&tului de la una din *acultile de dre&t r),?ne sau strineB#
Legislaiei ad)&tate 2n anul 1<:6 i s9au adus succesive 2,buntiri &rin actele n)r,ative
&r),ulgate la 2nce&utul acestui sec)l# Una din cel ,ai i,&)rtante legi a *)st cea &entru )rgani4area
c)r&ului de av)cai din 19 *ebruarie 1920# Princi&iile )rgani4rii &e ba4e liberale a av)caturii s9au
,eninut 2n 2ntreaga &eri)ad interbelic# Prin 7ecretul nr# 2<1C1986 &entru )rgani4area 5i e$ercitarea
av)caturii s9a renunat 2n ,are ,sur la siste,ul liberal tradii)nal# Dn te,eiul acestei regle,entri+
av)caii erau )rgani4ai 2n bir)uri c)lective de asisten (uridic# P)trivit acestei regle,entri+ ra&)rturile
&rivit)are la ac)rdarea asistenei (uridice se stabileau 2ntre c)nducerea bir)ului c)lectiv de asisten
(uridic 5i (ustiiabil# "v)catul era asi,ilat+ 2n s&ecial 2n ,ateria rs&underii (uridice+ cu *unci)narul de
stat#
Dn &re4ent s9a revenit la siste,ul de )rgani4are de,)cratic a av)caturii# "ctuala regle,entare
este c)nsacrat 2n Legea nr# 81C1998# Princi&iile )rgani4rii 5i e$ercitrii &r)*esiei de av)cat au *)st
detaliate 2n Statutul ad)&tat de C)nsiliul Uniunii Nai)nale a Bar)uril)r din R),?nia la data de 00
se&te,brie 1998# Legea nr# 81C1998 a su*erit ,)di*icri succesive+ cea ,ai i,&)rtant *iind de dat
recent+ res&ectiv cea reali4at &rin Legea nr# 288C2006#
=. Ro(u( "-oc"tu(u# ,n %rocdur" )ud#c#"r.. "v)catul este &ers)ana care+ av?nd ) cali*icare (uridic
su&eri)ar+ asigur a&rarea (ustiiabilil)r 2n *aa instanel)r (udect)re5ti sau a alt)r aut)riti &ublice+ 2n
c)ndiiile deter,inate de lege# R)lul av)catului nu &)ate *i redus la a&rarea interesel)r legiti,e ale
(ustiiabilil)r 2n *aa )rganel)r (udiciare# Este adevrat 2ns c acesta a *)st sensul )riginar al *unciei
av)caiale# rebuie s recun)a5te, c aceast *uncie este &ri,)rdial 5i 2n dre&tul ,)dern#
9
Dntr9adevr+ 2n t)ate rile civili4ate av)catura a *)st )rgani4at cu sc)&ul de a asigura
&ers)anel)r i,&licate 2ntr9un &r)ces ) a&rare c)res&un4t)are# Prile litigante nu au+ cel ,ai adesea+
&regtirea 5i cun)5tinele necesare &entru a *ace *a Iduelului (udiciarB# 7e aceea+ &rile sunt nev)ite s
recurg la serviciile un)r &r)*esi)ni5ti ai dre&tului+ buni cun)sct)ri ai legislaiei 5i (uris&rudenei+ abili
,?nuit)ri ai IverbuluiB 5i a *)r,el)r de &r)cedur#
R)lul av)catului nu &)ate *i redus 2ns+ a5a cu, a, subliniat+ la *uncia de re&re4entare sau
asistare a (ustiiabilil)r# El este unul dintre cei ,ai a&r)&iai c)lab)rat)ri ai (udect)rului# Prin &asiune
&entru adevr 5i (ustiie+ av)catul &)ate c)ntribui 2ntr9) ,anier decisiv la ) c)rect stabilire a *a&tel)r+
la inter&retarea adecvat a legii a&licabile c)n*lictului dedus (udecii 5i+ 2n *inal+ la &r)nunarea unei
@)tr?ri te,einice 5i legale# Sunt ,)tive eseniale ce au deter,inat c)nsiderarea av)catului ca un
au$iliar al (ustiiei# Iar ) atare caracteri4are se 2nt?lne5te 5i 2n e&)ca c)nte,&)ran#
Dntr9adevr+ 2n li&sa av)catului (udect)rul ar &utea 2nt?,&ina adese)ri di*iculti 2n
deter,inarea adevrului# "v)catul se inter&une 2ntre &arte 5i (udect)r+ iar &rin activitatea sa &er,ite
instanei s se a*le deasu&ra IdueluluiB dintre &ri 5i s95i &stre4e )biectivitatea necesar# El &re4int
(udect)rului cererile &ril)r 5i *acilitea4 ad,inistrarea ,aterialului &r)bat)riu &ertinent 5i c)ncludent
2n s)lui)narea cau4el)r su&use (udecii# ; atare ab)rdare+ *ireasc+ a &r)*esiei n)bile de av)cat
c)ntribuie 5i la ) s)lui)nare ra&id a cau4el)r#
/unciile activitii av)caiale re4ult+ cu eviden+ 5i din regle,entrile actuale &rivit)are la
e$ercitarea &r)*esiei de av)cat# "st*el+ &)trivit art# %2' din Statutul &r)*esiei de av)catA ISc)&ul
e$ercitrii &r)*esiei de av)cat 2l c)nstituie &r),)varea 5i a&rarea dre&turil)r+ libertil)r 5i interesel)r
legiti,e ale &ers)anel)r *i4ice 5i (uridice de dre&t &ublic 5i &rivat# Dn e$ercitarea dre&tului de a&rare
recun)scut 5i garantat de C)nstituie+ de lege+ de &actele 5i de tratatele la care R),?nia este &arte+
av)catul are dre&tul 5i )bligaia de a strui+ &rin t)ate ,i(l)acele legale+ &entru reali4area liberului acces
la (ustiie+ &entru un &r)ces ec@itabil 5i s)lui)nat 2ntr9un ter,en re4)nabil+ indi*erent de natura cau4ei
sau de calitatea &ril)rB#
e$tul citat enun+ 2n &ri,ul su alineat+ &rinci&ala *uncie a av)catului+ aceea de
Ire&re4entareB a (ustiiabilil)r# El sugerea4+ 2n cel de9al d)ilea alineat+ 5i *uncia de c)lab)rare cu
)rganele (udiciare# "ceast din ur, *uncie &)ate *i dedus 5i din re*erirea te$tului la Iasigurarea
liberului acces la (ustiieB 5i la dre&tul la un I&r)ces ec@itabilB#
/uncia de c)lab)rare cu )rganele de (ustiie este 2ns *)arte sugestiv deter,inat 2n art# . alin#
%1' din Statutul &r)*esiei de av)cat# e$tul &reci4ea4 2n acest sens cA IDntr9) s)cietate de,)cratic
2nte,eiat &e val)rile de,)craiei 5i ale statului de dre&t+ av)catul are un r)l esenial# "v)catul este
indis&ensabil (ustiiei 5i (ustiiabilil)r 5i are sarcina de a a&ra dre&turile 5i interesele acest)raB#
Reali4area cel)r d)u *uncii &are s *ie irec)nciliabil# "&arent nu,ai cele d)u *uncii sunt
10
antag)nice# Dn realitate+ a&rarea interesel)r (ustiiabilil)r nu trebuie &us 2n antite4 cu )biectivele
,a()re ale (ustiiei# /uncia &rinci&al a av)catului este 5i va r,?ne aceea de a&rare a interesel)r
legiti,e ale (ustiiabilil)r# 7in acest &unct de vedere se &)ate susine c av)caii 2nde&linesc ) *uncie de
interes &rivat3 av)caii sunt au$iliari ai &ril)r# ; atare cali*icare re4ult+ 2n ,)d indirect+ din
regle,entarea re&re4entrii (udiciare 2n itlul I %intitulat IPrileB' din Cartea a II9a din C)dul de
&r)cedur civil#
/uncia de c)lab)rare cu (ustiia nu este ,ai &uin i,&)rtant+ de5i trebuie s recun)a5te, c
aceasta nu a&are+ adese)ri+ 2n &ri, &lanul activitii av)caiale# Ea este c)nsiderat ca ) *uncie de
interes &ublic+ iar av)catul ca un au$iliar al (ustiiei sau un &artener )ri c)lab)rat)r al (udect)rului#
Reali4area unui ec@ilibru 2ntre cele d)u *uncii nu este adese)ri u5)r de reali4at# Interese
une)ri c)nvergente *ac t)tu5i di*icil ) ar,)ni4are &)sibil 5i de)&)triv necesar# Ea se *ace adese)ri
c@iar 5i 2n activitatea e$tra(udiciar a av)catului# "ve, 2n vedere 2nde)sebi ,unca &reventiv a
av)catului reali4at 2n cadrul c)nsultaiil)r (uridice ac)rdate de ctre acesta 5i care c)nduce nu arare)ri
la evitarea un)r litigii#
7ar Iar,)ni4areaB *unciil)r av)caiale de&inde de ,)dul 2n care av)catul 2nelege s95i
2nde&lineasc )bligaiile sale &r)*esi)nale# Pentru aceasta av)catul trebuie s dea d)vad de ) te,einic
&regtire &r)*esi)nal+ de ) &r)*und cun)a5tere a d)ctrinei 5i (uris&rudenei+ de ) verticalitate ,)ral
inc)ntestabil+ res&ect *a de lege 5i &asiune &entru adevr#
Ist)ria av)caturii a ilustrat+ &rin nu,e a cr)r celebritate este cun)scut+ )n)rabilitatea 5i
&restigiul &r)*esiei de av)cat# Un Cicer) 2n R),a+ un 7e,)stene+ Pericle 5i S)crate 2n Krecia+ un
RaL,)nd P)incarM sau un "le$andre !illerand la *rance4i %*)5ti &re5edini ai Re&ublicii' au *cut &arte
din elita av)caturii# Ni la n)i &r)*esiunea de av)cat a *)st )n)rat 2n ,)d strlucit de aGe I)nescu+
Barbu Nte*nescu 7elavrancea+ !ircea I# !an)lescu+ I)nel e)d)reanu+ "le$andru 7(uvara 5i de Istrate
!icescu#
7ar nu au li&sit nici v)cile care s9au ridicat 2,&)triva av)cail)r# Sunt cun)scute criticile aduse
c)r&ului av)cail)r de !)ntesOuieu+ La /)ntaine 5i de Racine# Se i,&ut adese)ri av)cail)r c a&r &e
)ricine 5i c@iar &e cri,inali# Critici ase,nt)are se aud 5i a4i+ uit?ndu9se c 5i cri,inalii au nev)ie de
a&rare# "&rarea este 2nt)tdeauna util 5i ea trebuie *cut cu )nestitate+ de,nitate 5i ec@ilibru# Ideea
este *)arte sugestiv e$&ri,at de E# Fer)vanu+ care re,arcA ICeea ce 2ns )rice ), de bun si, trebuie
s vad 5i s 2neleag e c+ 2ntr9) s)cietate liber+ )*iciul de av)cat+ e$ercitat de ceteni lu,inai+ )ne5ti
5i inde&endeni+ e t)t at?t de indis&ensabil ideii de (ustiie+ ca 5i acel de ,agistrat destinat la r?ndul su
cel)r ce re&re4int cu,&tarea+ de,nitatea 5i i,&arialitateaB#
>.Structur#( or!"n#$"tor#c "( "-oc"tur##. Pr#nc#%##( or!"n#$"tor#c 6# &unc/#on"( "( "-oc"tur##.
Legea nr# 81C1998 c)nsacr un 2ntreg ca&it)l )rgani4rii &r)*esiei de av)cat %art# 6.9:.'# "ceste
11
dis&)4iii legale sunt detaliate 2n Ca&it)lul al IE9lea din Statutul &r)*esiei de av)cat %art# :29<<'#
P)trivit art# 1 din Legea nr# 81C1998+ &r)*esia de av)cat Ieste liber 5i inde&endent+ cu
)rgani4are 5i *unci)nare aut)n),e+ 2n c)ndiiile &re4entei legi 5i ale statutului &r)*esieiB# e$tul enunat
este detaliat 2ntr9) ,anier+ 2n &arte di*erit+ 2n art# :2 din Statut+ te$t &)trivit cruiaA IInde&endena
&r)*esiei+ aut)n),ia bar)ului 5i e$ercitarea liber a &r)*esiei de av)cat nu &)t *i 2ngrdite sau li,itate
&rin actele aut)ritil)r ad,inistraiei &ublice+ ale !inisterului Public sau ale alt)r aut)riti+ dec?t 2n
ca4urile 5i 2n c)ndiiile e$&res &rev4ute de legeB#
"ctuala legislaie nu reali4ea4 ) siste,ati4are a &rinci&iil)r )rgani4at)rice ale av)caturii#
)tu5i+ aceste &rinci&ii nu se c)n*und 2ntru t)tul cu acelea ale e$ercitrii &r)*esiei de av)cat# Li&sa unei
atare siste,ati4ri se e$&lic t)c,ai dat)rit interde&endenei dintre cele d)u categ)rii de &rinci&ii# Dn
sc@i,b+ &)trivit art# 2 din Statut+ e$ercitarea &r)*esiei de av)cat este su&us ur,t)arel)r &rinci&ii
*unda,entaleA &rinci&iul legalitii+ &rinci&iul libertii+ &rinci&iul inde&endenei+ &rinci&iul aut)n),iei
5i descentrali4rii 5i &rinci&iul &strrii secretului &r)*esi)nal#
C)nsider, c &)t *i a&reciate ca &rinci&ii de ba4 ale )rgani4rii av)caturiiA aut)n),ia
bar)uril)r+ e$istena un)r structuri de,)cratice de )rgani4are a av)caturii 5i c)legialitatea )rganel)r de
c)nducere# >), &re4enta 2n c)ntinuare+ 2n ,)d succint+ &rinci&iile enunate#
". Pr#nc#%#u( "utono+## "-oc"tur##. "v)catura este )rgani4at 2ntr9) structur &r)&rie+ aut)n), *a
de t)ate celelalte aut)riti &ublice# Dn adevr+ &)trivit art# 6. alin# %1' din Legea nr# 81C1998+ IPr)*esia
de av)cat este )rgani4at 5i *unci)nea4 2n ba4a &rinci&iului aut)n),iei+ 2n li,itele c),&etenel)r
&rev4ute 2n &re4enta legeB#
E$ercitarea av)caturii ar *i greu de c)nce&ut 2n li&sa unui ase,enea &rinci&iu# Singura li,itare
2n e$ercitarea activitii av)caiale este deter,inat de necesitatea res&ectrii legii 5i a c),&etenel)r
&rev4ute 2n c@iar legea de )rgani4are a &r)*esiei# "cest &rinci&iu se ra&)rtea4 la &)4iia structuril)r
)rgani4at)rice ale av)caturii *a de celelalte aut)riti &ublice# Ea trebuie &rivit 2n &ri,ul r?nd 2n
ra&)rturile cu aut)ritile (udect)re5ti# "cestea din ur, nu &)t e$ercita nici) ingerin &rivit)are la
activitatea bar)uril)r sau la ,)dul de reali4are a asistenei (uridice# Dntre aut)ritile (udiciare 5i
av)catur trebuie s se de4v)lte relaii de c)lab)rare 2n vederea unei )&ti,e ad,inistrri a (ustiiei# ;
atare c)lab)rare se 2n*&tuie5te 2n &ractic+ 2nde)sebi+ &rin ac)rdarea asistenei (uridice )bligat)rii 2n
ca4urile &rev4ute de lege#
"st*el cu, a, re,arcat de(a art# :2 din Statutul &r)*esiei de av)cat se re*er 2n ,)d e$&res 5i
la aut)n),ia bar)ului 2n ra&)rt cu aut)ritile ad,inistraiei &ublice# 7in acest te$t re4ult 2ns c
aut)n),ia av)caturii se ,ani*est 5i 2n ra&)rturile acesteia cu !inisterul Public 5i celelalte aut)riti#
*. Pr#nc#%#u( or!"n#$.r## "-oc"tur## ,n 'tructur# d+ocr"t#c. Ele,entul )rgani4at)ric de ba4 al
av)caturii este bar)ul# "cesta este alctuit din t)talitatea av)cail)r dintr9un (ude sau din ,unici&iul
12
Bucure5ti# Sediul bar)ului este 2n )ra5ul de re5edin al (udeului+ res&ectiv 2n ,unici&iul Bucure5ti#
Bar)ul are &ers)nalitate (uridic+ &atri,)niu 5i buget &r)&riu# C)ntribuia av)cail)r la
alctuirea bugetului este stabilit de c)nsiliul bar)ului# ;rganele de c)nducere ale bar)ului suntA
adunarea general+ c)nsiliul 5i decanul#
"dunarea general este c)nstituit din t)talitatea av)cail)r 2nscri5i 2n tabl)ul bar)ului+ cu dre&t
de e$ercitare a &r)*esiei# Ea are ur,t)arele atribuiiA stabile5te ,suri &entru e$ercitarea &r)*esiei 2n
bar)ul res&ectiv+ 2n li,itele legii 5i ale statutului3 alege 5i rev)c decanul+ ,e,brii c)nsiliului+ ,e,bri
c),isiei de cen4)ri 5i &e cei ai c),isiei de disci&lin %decanul este ales &entru un ,andat de 6 ani 5i
&)ate *i reales ) singur dat'3 alege delegaii bar)ului la C)ngresul av)cail)r3 a&r)b &r)iectul de
buget al bar)ului 5i d descrcare c)nsiliului cu &rivire la activitatea 5i gestiunea sa %art# 80 din Legea nr#
81C1998'#
C)nsiliul bar)ului este *)r,at din 8 &?n la 18 ,e,bri+ ale5i &e ) &eri)ad de 6 ani# 7ecanul 5i
&r)decanul se includ 2n acest nu,r# "rt# 80 alin# %2' din Legea nr# 81C1998 stabile5te ur,t)arele
atribuii ale c)nsiliuluiA ad)&t @)tr?ri &entru a&licarea 5i res&ectarea &revederil)r legii de )rgani4are a
&r)*esiei 5i ale statutului3 aduce la 2nde&linire @)tr?rile C)nsiliului Uniunii Nai)nale a Bar)uril)r din
R),?nia 5i ale adunrii generale a bar)ului3 2nt)c,e5te+ ,)di*ic 5i d &ublicitii tabl)ul anual al
av)cail)r+ ,e,bri ai bar)ului+ 5i 2l c),unic cel)r 2n dre&t3 ad)&t ,suri &entru )rgani4area
c)ntr)lului &r)*esi)nal+ disci&linar 5i de)nt)l)gic+ &entru s)lui)narea sesi4ril)r 5i recla,aiil)r+ 2n
c)ndiiile &rev4ute de lege 5i statut3 veri*ic 5i c)nstat 2nde&linirea c)ndiiil)r legale ale cereril)r de
&ri,ire 2n &r)*esie 5i a&r)b &ri,irea 2n &r)*esie cu e$a,en sau cu scutire de e$a,en3 @)tr5te asu&ra
strii de inc),&atibilitate 5i asu&ra ridicrii acesteia3 s)lui)nea4 cererile de trans*er 2n c)n*)r,itate cu
&revederile legii 5i ale statutului3 veri*ic 5i c)nstat dac actele &rivind c)nstituirea+ ,)di*icarea 5i
sc@i,barea *)r,el)r de e$ercitare a &r)*esiei+ &recu, 5i c)nveniile de gru&are sau de c)nlucrare
&r)*esi)nal 2nde&linesc c)ndiiile &rev4ute de lege 5i de statutul &r)*esiei3 c))rd)nea4 activitatea
*ilialel)r sau sucursalel)r Casei de "sigurri a "v)cail)r din ra4a de c),&eten3 )rgani4ea4
c)n*erinele de stagiu+ cercurile de studii 5i editea4 &ublicaiile bar)ului3 )rgani4ea4 5i 2ndru,
activitatea serviciil)r de asisten (uridic din (ude3 sesi4ea4 c),isia de disci&lin cu (udecarea
abateril)r disci&linare ale av)cail)r3 sus&end av)caii din e$erciiul &r)*esiei &e durata ne&lii ta$el)r
5i c)ntribuiil)r &rev4ute de lege 5i de statut ti,& de 0 luni de la scadena acest)ra+ dac au *)st
averti4ai des&re ne&lat 5i nu s9au c)n*)r,at )bligaiei3 s)lui)nea4 c)ntestaiile 2,&)triva deci4iei
decanului &rivind )n)rariile3 stabile5te c)ta de c)ntribuie a av)cail)r la bugetul bar)ului+ acce&t
d)naiile 5i legatele *cute bar)ului3 a&r)b statul de *uncii 5i anga(ea4 &ers)nalul bar)ului3 2nt)c,e5te
&r)iectul de buget anual+ &e care 2l su&une adunrii generale 5i ad,inistrea4 &atri,)niul bar)ului3
&re4int anual adunrii generale+ s&re a&r)bare+ ra&)rtul su de activitate 5i a decanului+ de gestiune
10
curent 5i de gesti)nare a &atri,)niului bar)ului3 alege &e &r)decanul bar)ului3 s)lui)nea4 &l?ngerile
5i c)ntestaiile 2,&)triva deci4iil)r decanului bar)ului3 2nde&line5te )rice alte atribuii &rev4ute de lege
sau @)tr?te de C)nsiliul U#N#B#R# )ri de bir)ul e$ecutiv al U#N#B#R#
7ecanul bar)ului are unele atribuii de re&re4entare 5i de ad,inistraie# "ceste atribuii se re*er
laA re&re4entarea bar)ului 2n ra&)rturile cu &ers)anele *i4ice 5i (uridice din ar 5i strintate3 c)nv)carea
5i &re4idarea 5edinel)r c)nsiliului3 a&r)barea cereril)r de asisten gratuit3 e$ercitarea cil)r de atac
2,&)triva @)tr?ril)r c),isiei de disci&lin 5i 2,&)triva deci4iil)r c)nsiliului bar)ului &entru care sunt
&rev4ute ci de atac3 )rd)nanea4 c@eltuielile &entru bar)u3 ad)&tarea de ,suri &rivind c)nducerea
bar)ului+ cu e$ce&ia acel)ra ce sunt de c),&etena adunrii generale sau a c)nsiliului %art# 88 din Legea
nr# 81C1998'#
Pr)decanul 2l 2nl)cuie5te &e decan la cererea sau 2n absena acestuia#
Uniunea Nai)nal a Bar)uril)r din R),?nia 1 U#N#B#R# 1 este *)r,at din t)ate bar)urile din
R),?nia 5i are sediul 2n ca&itala rii# Uniunea este &ers)an (uridic de interes &ublic+ are &atri,)niu 5i
buget &r)&rii#
Uniunea Nai)nal a Bar)uril)r din R),?nia are ur,t)arele )rgane de c)nducereA
1 C)ngresul av)cail)r3
1 C)nsiliul U#N#B#R#3
1 C),isia &er,anent a U# N# B# R3
1 Pre5edintele U#N#B#R#
C)ngresul av)cail)r este c)nstituit din delegai ai *iecrui bar)u+ &)trivit n)r,ei de
re&re4entare stabilite de statut 5i din ,e,bri ai C)nsiliului# /)rul su&re, al av)cail)r se 2ntrune5te
anual 2n sesiune )rdinar+ la c)nv)carea c)nsiliului# C)nsiliul+ la s)licitarea a cel &uin unei trei,i din
nu,rul bar)uril)r+ este )bligat s c)nv)ace c)ngresul 2n 5edin e$tra)rdinar#
"tribuiile c)ngresului sunt diverse 5i se re*er laA anali4area 5i a&r)barea ra&)rtului anual al
C)nsiliului3 alegerea C),isiei centrale de cen4)ri 5i a C)nsiliului de c)nducere al Casei de "sigurri a
"v)cail)r3 &r)&uneri ctre aut)ritile cu dre&t de iniiativ legislativ &rivind &r)*esia de av)cat3
ad)&tarea 5i ,)di*icarea statutul &r)*esiei 5i statutul Casei de "sigurri a "v)cail)r+ 2n c)n*)r,itate cu
&revederile legii 5i &e ba4a &r)iectel)r 2nt)c,ite de C)nsiliul U#N#B#R#3 ad)&tarea de @)tr?ri &rivit)are
la relaiile dintre bar)uri+ &er*eci)narea &regtirii &r)*esi)nale 5i res&ectarea regulil)r de)nt)l)gice ale
&r)*esiei3 alegerea 5i rev)carea ,e,bril)r C),isiei centrale de disci&lin %*iecare bar)u are dre&tul de a
&r)&une c?te un candidat'3 a&r)barea bugetului anual al Casei de "sigurri a "v)cail)r 5i e$ecuia
bugetar anual3 a&r)barea bugetului anual a U#N#B#R# 5i e$ecuia bugetar anual a acestuia 5i stabilirea
c)tei de c)ntribuie a bar)uril)r la *)r,area bugetului U#N#B#R#
C)nsiliul Uniunii este *)r,at din decanii bar)uril)r 5i din re&re4entani bar)uril)r ale5i &)trivit
16
n)r,ei de re&re4entare stabilite 2n statutul &r)*esiei# !e,brii C)nsiliului Uniunii sunt ale5i &e ti,& de 6
ani# C)nsiliul se reune5te tri,estrial+ la c)nv)carea &re5edintelui U#N#B#R#
"tribuiile C)nsiliului Uniunii suntA este )rganul re&re4entativ 5i deliberativ al bar)uril)r din
R),?nia 5i asigur activitatea &er,anent a U#N#B#R#3 duce la 2nde&linire @)tr?rile C)ngresului
av)cail)r3 re4)lv )rice &r)ble,e interes?nd &r)*esia de av)cat 2ntre sesiunile C)ngresului+ cu e$ce&ia
acel)ra care sunt date 2n c),&etena C)ngresului av)cail)r3 e$ercit c)ntr)lul asu&ra activitii 5i
asu&ra @)tr?ril)r C),isiei &er,anente a U#N#B#R#3 )rgani4ea4 e$a,enul de veri*icare a cun)5tinel)r
de dre&t r),?nesc 5i de li,ba r),?n ale av)cail)r strini3 )rgani4ea4 5i c)nduce activitatea
Institutului Nai)nal de Pregtire 5i Per*eci)nare Pr)*esi)nal a "v)cail)r+ c)nstituit ca &ers)an
(uridic de dre&t &rivat n)n&r)*it 5i care nu *ace &arte din siste,ul nai)nal de 2nv,?nt 5i nu este
su&us &r)ceduril)r de aut)ri4are 5i acreditare3 ad)&t @)tr?ri 2n t)ate &r)ble,ele &rivind &regtirea 5i
&er*eci)narea &r)*esi)nal a av)cail)r+ &recu, 5i rec),andri &rivind relaiile dintre bar)uri3 asigur
caracterul unitar al e$a,enel)r de &ri,ire 5i de de*initivare 2n &r)*esie3 )rgani4ea4 5i su&raveg@ea4
serviciul statistic general al U#N#B#R#3 )rgani4ea4 5i editea4 &ublicaiile U#N#B#R# 5i s&ri(in
&ublicaiile bar)uril)r3 2nt)c,e5te &r)iectul de buget al U#N#B#R# 5i 2l su&une s&re a&r)bare C)ngresului
av)cail)r+ &recu, 5i e$ecuia bugetar anual a bugetului U#N#B#R#3 2nt)c,e5te ra&)rtul anual de
activitate 5i de gestiune a &atri,)niului U#N#B#R# 5i le su&une s&re a&r)bare C)ngresului av)cail)r3
struie &entru reali4area bugetului U#N#B#R# 5i e$ecutarea de ctre bar)uri a @)tr?ril)r ad)&tate de
C)ngresul av)cail)r 5i de C)nsiliul U#N#B#R3 alege 5i rev)c &re5edintele 5i vice&re5edinii U#N#B#R# 5i
,e,bri C),isiei &er,anente+ dintre ,e,brii si+ av)cai cu ) vec@i,e ,ai ,are de 10 ani 2n &r)*esie+
&entru un ,andat de 6 ani3 veri*ic legalitatea 5i te,einicia deci4iil)r de &ri,ire 2n &r)*esie+ date de
ctre c)nsiliile bar)uril)r+ la cererea &ers)anel)r interesate3 anulea4 @)tr?rile bar)uril)r &entru cau4e
de nelegalitate 5i re4)lv &l?ngerile 5i c)ntestaiile *cute 2,&)triva @)tr?ril)r ad)&tate de c)nsiliile
bar)uril)r+ 2n ca4urile &rev4ute de lege 5i de statutul &r)*esiei3 2n*iinea4 Casa Central de Credit 5i
"(ut)r a "v)cail)r 5i c)ntr)lea4 activitatea acesteia3 c))rd)nea4 activitatea Casei de "sigurri a
"v)cail)r 5i ad)&t regula,entul acesteia3 ac)rd+ la &r)&unerea C),isiei &er,anente a U#N#B#R#+
titlul de ,e,bru de )n)are+ res&ectiv de &re5edinte de )n)are al U# N# B# R3 2nde&line5te alte atribuii
&rev4ute de lege 5i ad)&t @)tr?ri 2n interesul &r)*esiei %art# :0 din Legea nr# 81C1998'#
C),isia Per,anent se c)nstituie din 18 ,e,bri+ dintre care 8 din Bar)ul ,unici&iului
Bucure5ti 5i 10 din celelalte bar)uri din ar# C),isia &er,anent are ur,t)arele atribuiiA este )rganul
e$ecutiv al C)nsiliului U#N#B#R#+ cu activitate &er,anent 5i de legtur cu bar)urile Uniunii3 duce la
2nde&linire @)tr?rile C)ngresului av)cail)r 5i ale C)nsiliului U#N#B#R# 5i su&raveg@ea4 e$ecutarea
acest)r @)tr?ri de ctre bar)uri+ ad)&t?nd deci4i c)res&un4t)are3 )rgani4ea4 serviciile C)nsiliului 5i
serviciile &r)&rii 5i anga(ea4 &ers)nalul acest)ra3 asigur e$ecuia bugetar 5i ur,re5te reali4area
18
resursel)r bugetului
U# N# B# R3 acce&t d)naiile 5i legatele *cute U#N#B#R# %art# :8 din Legea nr# 81C2006'#
Pre5edintele uniunii are unele atribuii de re&re4entare 5i de ad,inistrare# "cestea suntA
re&re4int U#N#B#R# 2n relaiile cu &ers)ane *i4ice 5i (uridice din ar 5i strintate3 2nc@eie c)nvenii+
ac)rduri 5i c)ntracte 2n nu,ele U#N#B#R#+ cu aut)ri4area C)nsiliului3 c)nv)ac 5i c)nduce 5edinele
C)nsiliului Uniunii 5i ale C),isiei &er,anente3 )rd)nanea4 c@eltuielile bugetare 5i e$trabugetare ale
Uniunii3 se,nea4 actele C)nsiliului 5i ale C),isiei &er,anente ale U#N#B#R3 su&raveg@ea4 relaiile
dintre structurile centrale ale &r)*esiei 5i bar)uri+ &recu, 5i relaiile dintre bar)uri3 ac)rd s&ri(in 5i
a(ut)r bar)uril)r 2n relaiile l)r cu aut)ritile centrale 5i l)cale3 veg@ea4 la asigurarea c)ndiiil)r
c)res&un4t)are de des*5urare a activitii av)cail)r la instanele (udect)re5ti 5i la )rganele de
ur,rire &enal %art# :: din Legea nr# 81C1998'#
c. Co(!#"(#t"t" or!"n(or d conducr. ;rganele de c)nducere ale bar)uril)r 5i ale Uniunii 25i
des*5)ar activitatea &e ba4a &rinci&iului c)legialitii# "st*el+ adunarea general a bar)ului este legal
c)nstituit cu &artici&area ,a()ritii ,e,bril)r si# 7ac nu,rul legal nu se &)ate 2ntruni+ &re4idiul
adunrii generale+ de *a cu cei &re4eni+ stabile5te ) n)u adunare general 2n ter,en de cel ,ult 18
4ile# 7e data aceasta adunarea este legal c)nstituit d)ar dac sunt &re4eni cel &uin ) trei,e din
nu,rul t)tal al ,e,bril)r si# F)tr?rile se ad)&t cu v)tul ,a()ritii ,e,bril)r &re4eni+ 2n a*ar de
ca4urile 2n care legea &revede alt cv)ru, de 5edin 5i de v)t#
C)nsiliul bar)ului lucrea4 2n ,)d legal d)ar 2n &re4ena a d)u trei,i din nu,rul ,e,bril)r
si# F)tr?rile se ad)&t cu v)tul ,a()ritii ,e,bril)r &re4eni#
Princi&ii ase,nt)are sunt ad)&tate de legiuit)r 5i 2n legtur cu )rganele de c)nducere ale
uniunii# "st*el+ C)nsiliul uniunii lucrea4 legal 2n &re4ena a d)u trei,i din nu,rul ,e,bril)r si 5i
ad)&t @)tr?ri cu v)tul ,a()ritii ,e,bril)r &re4eni# C),isia &er,anent lucrea4 valabil 2n &re4ena
,a()ritii ,e,bril)r si 5i t)t ast*el ad)&t deci4iile#
VII. B#*(#o!r"&#" rco+"nd"t.0
I)an Le5 1 Instituii (udiciare c)nte,&)rane+ Editura C#F#BecG+ Bucure5ti+ 200. #
I)an Le5 1 ;rgani4area siste,ului (udiciar+ a av)caturii 5i a activitii n)tariale+ Editura Lu,ina Le$+
Bucure5ti+ 199.#
T#+%u( nc'"r 'tud#u(u#0 = : '"u =? +#n. @ $#
VIII. Antr*.r# rc"%#tu("t#-
1# Se,ni*icaia n)iunii Iau$iliari ai (ustiieiB#
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
1:
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
2# R)lul 2nde&linit de av)cat 2n structura (udiciar#
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
0# "tribuiile c)nsiliului bar)ului#
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
6# ;rganele de c)nducere ale Uniunii Nai)nale a Bar)uril)r din R),?nia#
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
8# Se,ni*icaia &rinci&iului c)legialitii#
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
IB. T't d "uto-"(u"r0
1.
1# Partici& la activitatea (udiciar 2n calitate de c)lab)rat)ri ai (ustiieiA
a# av)caii+ e$ecut)rii (udect)re5ti+ ,agistraii3
b# av)caii+ n)tarii &ublici+ &r)cur)rii3
c# av)caii+ e$ecut)rii (udect)re5ti+ c)nsilierii (uridici3
2# "v)catul 2nde&line5te ur,t)arele *uncii &rinci&aleA
a# de re&re4entare 5i asistare a &ril)r 5i de c)lab)rare cu )rganele (udiciare3
b# de c)lab)rare cu )rganele (udiciare 5i de acu4are3
c# de re&re4entare a (ustiiabilil)r 5i de acu4are3
0# ;rganele de c)nducere ale bar)ului suntA
a# "dunarea general+ c),isia bar)ului 5i decanul3
b# C)nsiliul bar)ului+ adunarea general 5i decanul3
c# "dunarea general+ c),isia 5i &re5edintele3
6# 7ecanul este ales &entru un ,andat deA
a# 8 ani 5i nu &)ate *i reales3
b# 6 ani 5i &)ate *i reales ) singur dat3
c# 6 ani 5i nu &)ate *i reales3
8# "re *uncia de )rgan e$ecutiv al C)nsiliului U#N#B#R#A
a# C)ngresul av)cail)r3
b# C),isia &er,anent a U# N# B# R3
c# Pre5edintele U#N#B#R#
R.'%un'ur#( corct ' !.''c (" '&9r6#tu( +"nu"(u(u# C
B. T't d -"(u"r A
1# "dunarea general este c)nstituit dinA
a# t)talitatea av)cail)r 2nscri5i 2n tabl)ul bar)ului+ cu dre&t de e$ercitare a &r)*esiei3
b# 8 &?n la 18 ,e,bri+ ale5i &e ) &eri)ad de 6 ani3
c# t)talitatea av)cail)r dintr9un (ude sau din ,unici&iul Bucure5ti3
2# Sunt )rgane de c)nducere ale Uniunii Nai)nale a Bar)uril)r din R),?niaA
a# C)nsiliul U#N#B#R#+ C),isia &er,anent a U# N# B#R# 5i Pre5edintele U#N#B#R#3
b# C)ngresul av)cail)r+ C)nsiliul U#N#B#R#+ C),isia &er,anent a U# N# B#R# 5i
Pre5edintele U#N#B#R#3
c# C)ngresul av)cail)r+ C)nsiliul U#N#B#R#+ C),isia &er,anent a U# N# B#R# 5i
1<
7ecanul U#N#B#R#3
0# C)nsiliului Uniunii are ur,t)arele atribuiiA
a# alege C),isia central de cen4)ri 5i a C)nsiliului de c)nducere al Casei de "sigurri a "v)cail)r3
b# re&re4int U#N#B#R# 2n relaiile cu &ers)ane *i4ice 5i (uridice din ar 5i strintate3
c# este )rganul re&re4entativ 5i deliberativ al bar)uril)r din R),?nia3
6# Sunt atribuii ale C)ngresului av)cail)rA
a# anali4area 5i a&r)barea ra&)rtului anual al C)nsiliului3
b# e$ercitarea c)ntr)lului asu&ra activitii 5i asu&ra @)tr?ril)r3
c# alege 5i rev)c &re5edintele 5i vice&re5edinii U#N#B#R#3
8# Pre5edintele uniunii are ur,t)arele atribuiiA
a# duce la 2nde&linire @)tr?rile C)ngresului av)cail)r 5i ale C)nsiliului U#N#B#R#3
b# re&re4int U#N#B#R# 2n relaiile cu &ers)ane *i4ice 5i (uridice din ar 5i strintate3
c# veri*ic legalitatea 5i te,einicia deci4iil)r de &ri,ire 2n &r)*esie+ date de ctre c)nsiliile bar)uril)r3
BI. T+ %ntru "c"'.
Care sunt *unciile &e care le e$ercit av)catul 2n *aa )rganel)r (udiciareP
T+" < . Pr#nc#%##( "ct#-#t./##. Act#-#t"t" "-oc"tu(u# . For+( d 8rc#t"r " %ro&'##.
I# O*#ct#-( '%c#&#c "( t+# 1 &re4entarea &rinci&iil)r care guvernea4 &r)*esia de av)cat &)trivit
Statutului 5i Legii nr# 81C1998+ a ,)dului 2n care se des*5)ar activitatea 5i a *)r,el)r de e$ercitare a &r)*esiei
de av)cat#
II# Co+%tn/ '%c#&#c do*9nd#t d 'tudnt A studentul va *i ca&abil s enu,ere 5i s de4v)lte &rinci&iile
care stau la ba4a &r)*esiei de av)cat+ s e$&lice ce &resu&une activitatea av)catului+ care sunt *)r,ele de
e$ercitare a &r)*esiei de av)cat 5i 2n ce c)nstau acestea#
III# Cu-#nt c:# 1 principii, activitatea avocatului, cabinet, societate civil#
I># Structur" +odu(u(u# d 'tud#u A 1# Princi&iile activitii av)cai)nale# 2# "ctivitatea av)catului# 0#
/)r,ele de e$ercitare a &r)*esiei de av)cat#
># R$u+"t 1 e,a reali4ea4 ) e$&unere a &rinci&iil)r care stau la ba4a &r)*esiei de av)cat %&rinci&iul
legalitii+ &rinci&iul libertii+ &rinci&iul inde&endenei+ &rinci&iul aut)n),iei 5i descentrali4rii+
&rinci&iul &strrii secretului &r)*esi)nal+ &rinci&iul &arialitii+ &rinci&iul c)lab)rrii cu )rganele
(udiciare 5i &rinci&iul de)nt)l)giei &r)*esi)nale' ast*el cu, sunt &rev4ute de Legea nr# 81C1998 &rivind
)rgani4area 5i e$ercitarea &r)*esiei de av)cat 5i Statutul &r)*esiei de av)cat# 7e ase,enea+ te,a &re4int
19
activitatea av)catului 5i *)r,ele de e$ercitare a &r)*esiei de av)cat+ res&ectivA cabinetul individual+
cabinetele as)ciate+ s)cietatea civil &r)*esi)nal 5i s)cietatea civil &r)*esi)nal cu rs&undere li,itat#
VI. Con/#nutu( t+#0 ;. Pr#nc#%##( "ct#-#t./## "-oc"/#"(. Dn literatura de s&ecialitate au *)st
c)nsiderate ca &rinci&ii de ba4 ale activitii av)caiale &rinci&iul legalitii+ inde&endenei+ libertii+
i,&arialitii+ c)lab)rrii cu )rganele (udiciare &enale+ r)lului activ 5i &rinci&iul de)nt)l)giei
&r)*esi)nale# Dn &re4ent+ &rinci&iile de e$ercitare ale &r)*esiei de av)cat sunt enunate e$&res de art# 1
alin# %2' din Statutul &r)*esiei de av)cat# "cestea suntA
1 &rinci&iul legalitii3
1 &rinci&iul libertii3
1 &rinci&iul inde&endenei3
1 &rinci&iul aut)n),iei 5i descentrali4rii+ 5i
1 &rinci&iul &strrii secretului &r)*esi)nal#
Cu t)ate acestea+ c)nsider, c ,ai &)t *i c)nsiderate ca &rinci&ii de ba4 ale &r)*esiei 5i
&rinci&iul &arialitii+ &rinci&iul c)lab)rrii cu )rganele (udiciare 5i &rinci&iul de)nt)l)giei &r)*esi)nale#
". Pr#nc#%#u( (!"(#t./### Princi&iul legalitii este c)nsacrat 2n ,)d e$&res 2n actuala legislaie &rivind
e$ercitarea av)caturii# Lucru cu t)tul e$&licabil+ 2ntruc?t legalitatea c)nstituie un &rinci&iu inerent
)ricrui stat de dre&t# Prin ur,are+ legalitatea trebuie res&ectat de ctre t)i cetenii 5i de t)ate
aut)ritile &ublice# Ea trebuie )bservat cu strictee at?t de )rganele de c)nducere ale av)caturii+ c?t 5i
de *iecare av)cat 2n activitatea &e care ) des*5)ar#
"cest &rinci&iu se &)ate des&rinde 5i din &ri,ul artic)l al Legii nr# 81C1998+ care statuea4 c
&r)*esia de av)cat este liber 5i inde&endent+ cu )rgani4are 5i *unci)nare aut)n),e+ I2n c)ndiiile
&re4entei legi 5i ale statutului &r)*esieiB# Princi&iul legalitii este enunat+ 2n ,)d i,&licit+ 5i 2n alte
te$te legale# 7e)sebit de se,ni*icative sunt 2n aceast &rivin dis&)4iiile art# 0 alin# %1' din Legea nr#
81C1998# Se &reci4ea4 de legiuit)r c I2n e$ercitarea &r)*esiei av)catul este inde&endent 5i se su&une
nu,ai legii+ statutului &r)*esiei 5i c)dului de)nt)l)gicB#
Dntreaga activitate a av)catului+ 2n ra&)rturile sale cu aut)ritile &ublice 5i cu (ustiiabilii+
trebuie s se ba4e4e 2n &er,anen &e actele n)r,ative 2n vig)are# /uncia de a&rare se &)ate reali4a
&rin a&rarea 5i re&re4entarea cu I,i(l)ace (uridice s&eci*ice a dre&turil)r 5i interesel)r legiti,e ale
&ers)anel)r *i4ice 5i (uridiceB+ &rin I,i(l)ace 5i ci &r)&rii e$ercitrii dre&tului de a&rare+ 2n c)ndiiile
legiiB %art# 0 din Legea nr# 81C1998'# Dn e$ercitarea *unciei de a&rare av)catul trebuie s ur,reasc 5i
res&ectarea cel)rlalte dis&)4iii de dre&t ,aterial 5i &r)cesual c)nsacrate 2n legislaia n)astr#
*. Pr#nc#%#u( (#*rt./##. Libertatea &r)*esiei &re4int ,ulti&le as&ecte# Dn &ri,ul r?nd+ ea se ra&)rtea4 la
alegerea *)r,ei de e$ercitare a &r)*esiei# "cest &rinci&iu este enunat 2n art# 8 alin# %1' 5i %.' din Legea
nr# 81C1998+ &recu, 5i 2n art# 1: alin# %1' din Statutul &r)*esiei de av)cat# P)trivit art# 8 alin# %1' din
20
Legea nr# 81C1998+ *)r,ele de e$ercitare a &r)*esiei sunt+ la alegereA cabinetele individuale+ cabinetele
as)ciate+ s)cietile civile &r)*esi)nale sau s)cietile civile &r)*esi)nale cu rs&undere li,itat# La
r?ndul su+ art# 8 alin# %.' din Lega nr# 81C1998+ &reci4ea4 c av)catul &)ate sc@i,ba )ric?nd *)r,a de
e$ercitare a &r)*esiei+ cu 2n5tiinarea bar)ului din care *ace &arte# "ceste &rinci&ii sunt detaliate 5i 2n art#
: din Statutul &r)*esiei de av)cat# Se,ni*icative 2n acest sens sunt &revederile art# : alin# %2' din lege+
te$t &)trivit cruia+ av)catul este liber s95i aleag+ s sc@i,be 5i s dis&un 2n t)t sau 2n &arte de *)r,a
de e$ercitare a &r)*esiei+ 2n c)ndiiile &rev4ute de lege 5i de &re4entul statutB#
Un as&ect esenial al libertii &r)*esiei c)nst 2n &)sibilitatea de alegere a clienil)r 5i de
renunare la calitatea de a&rt)r 2ntr9) cau4 civil sau &enal c)ncret# "ctivitatea av)caial se
reali4ea4 2n te,eiul unui c)ntract 2nc@eiat+ 2n *)r, scris+ cu &ers)ana care s)licit asisten (uridic#
Dnc@eierea unui ase,enea c)ntract este d),inat de &rinci&iul libertii c)ntractuale# Legea recun)a5te
av)catului 5i dre&tul de a renuna la c)ntractul de asisten (uridic Qart# 2< alin# %2' din Legea nr#
81C1998R# ; atare renunare se &)ate *ace 2n c)ndiiile Statutului &r)*esiei de av)cat#
Legea 2i recun)a5te 5i clientului dre&tul de a95 alege 2n ,)d liber av)catul# "cest &rinci&iu este
enunat 2n ,)d e$&res 2n art# : alin# %0' din Statutul &r)*esiei+ &)trivit cruiaA I;rice &ers)an are dre&tul
s 25i aleag 2n ,)d liber av)catul# Ni,eni nu &)ate i,&une unei &ers)ane un av)cat+ cu e$ce&ia
ca4uril)r &rivit)are la asistena (udiciar )bligat)rie 5i asistena gratuit# ;rice clau4 )ri c)nvenie
c)ntrar+ &r)@ibitiv sau restrictiv+ este l)vit de nulitate abs)lutB#
c. Pr#nc#%#u( #nd%ndn/# "-oc"tu(u#. Inde&endena av)catului este ) c)nsecin a aut)n),iei
instituiei av)caturii# 7e alt*el aut)n),ia av)caturii nici nu ar &utea *i c)nce&ut 2n li&sa unei
inde&endene adecvate a av)catului#
Princi&iul inde&endenei nu are un caracter abs)lut+ reali4area sa *iind c)ndii)nat de
su&unerea av)catului nu,ai *a de lege# ; atare c)ndii)nare+ ce nu &)ate *i a&reciat ca ) 2ngrdire a
e$erciiului natural al &r)*esiei+ re4ult 2n ,)d e$&res din &revederile art# 2 alin# %l' din Legea nr#
81C1998#
Inde&endena av)catului se reali4ea4 at?t 2n ra&)rturile acestuia cu aut)ritile &ublice+ c?t 5i
cu (ustiiabilii# Dn ra&)rturile cu aut)ritile &ublice+ 2n *aa cr)ra se e$ercit *uncia de a&rare+
inde&endena av)catului este garantat &rin n)r,ele dre&tului &r)cesual# E$ist 2ns 5i alte n)r,e legale
i,&)rtante+ ce sunt destinate a garanta inde&endena av)catului# "st*el+ &)trivit art# 6 din Legea nr#
81C1998 I2n e$ercitarea &r)*esiei 5i 2n legtur cu aceasta+ av)catul este &r)te(at de legeB#
;cr)tirea legal la care se re*er te$tele a,intite se reali4ea4 5i &rin sanci)narea un)r *a&te
&enale sv?r5ite 2,&)triva av)catului+ cu, suntA a,eninarea+ l)virea sau alte acte de vi)len Qart# 0.
alin# %2' 5i %0' din Legea nr# 81C1998R# Un te$t cu nuane &articulare este &rev4ut 5i 2n art# 0. alin# %:'
din Legea nr# 81C1998# P)trivit legiiA I"v)catul nu rs&unde &enal &entru susinerile *cute )ral sau 2n
21
scris+ 2n *)r,a adecvat 5i cu res&ectarea &revederil)r alin# %8'+ 2n *aa instanel)r de (udecat+ a
)rganel)r de ur,rire &enal sau a alt)r )rgane ad,inistrative de (urisdicie 5i nu,ai dac aceste
susineri sunt 2n legtur cu a&rarea 2n acea cau4 5i sunt necesare stabilirii adevruluiB#
Circu,stanierile din &artea *inal a te$tului sunt binevenite 5i trebuie 2nelese 2n c)nc)rdan cu regulile
de)nt)l)giei av)caiale# 7ac susinerile av)catului ar le4a )n)area )ri de,nitatea un)r &ers)ane sau
&restigiul (ustiiei un atare c),&)rta,ent &)ate deter,ina rs&underea disci&linar sau c@iar &enal a
celui 2n cau4# Inter&retarea enunat este ne2nd)ielnic 5i decurge din regulile dre&tului c),un 2n
,aterie#
)tu5i+ )bserv, c ideea rs&underii &enale a av)catului 2n ca4ul 2n care susinerile acestuia
de&5esc cadrul &rev4ut de art# 0. alin# %:' din Legea nr# 81C1998 nu este enunat 2n ,)d e$&res# Pe de
alt &arte+ art# .0 alin# %1' din Legea nr# 81C1998 se re*er la rs&underea disci&linar 5i 2n acele ca4uri 2n
care av)catul sv?r5e5te *a&te I2n legtur cu &r)*esia sau 2n a*ara acesteiaB+ dac Isunt de natur s
&re(udicie4e )n)area 5i &restigiul &r)*esiei sau ale instituieiB#
E$istena rs&underii disci&linare nu e$clude 2n ,)d *iresc 5i eventuala rs&undere &enal a
av)catului+ dac sunt 2ntrunite ele,entele c)nstitutive ale unei in*raciuni# e4a rs&underii &enale &)ate
*i des&rins 5i din &artea *inal a art# .0 din Legea nr# 81C1998+ care i,&une )bligaia instanel)r 5i
&arc@etel)r de a 2nainta bar)ului I)rice &l?ngere *cut 2,&)triva unui av)cat 5i s 2l 2n5tiine4e des&re
)rice aciune de ur,rire &enal sau de (udecat &)rnit 2,&)triva unui av)catB# ;r+ sv?r5irea unei
*a&te &enale &)ate *i deter,inat 5i de susinerile )*ensat)are ale av)catului#
"&recie, c ar *i *)st binevenit 5i circu,stanierea rs&underii &enale 2n legtur cu
susinerile *cute de av)cat 2n a*ara cadrului &rev4ut de art# 0. alin# %:' din Legea nr# 81C1998# Ea s9ar *i
i,&us 5i ca ) c)nsecin *ireasc a )bligaiei i,&use de alineatul &recedent+ anu,e aceea ca av)catul Is
nu *)l)seasc cuvinte sau e$&resii de natur a aduce atingere aut)ritii+ de,nitii 5i )n)arei
c),&letului de (udecat+ &r)cur)rului+ cel)rlali av)cai 5i &ril)r )ri re&re4entanil)r acest)ra din
&r)cesB#
Inde&endena av)catului i,&lic cu necesitate 5i li&sa )ricr)r ingerine 2n legtur cu
e$ercitarea &r)*esiei# Dntr9) *)r,ulare *)arte general+ art# 2 alin# %0' din Legea nr# 81C1998 se re*er la
)bligaia aut)ritil)r 5i &ers)anel)r 2n *aa cr)ra se reali4ea4 *uncia de a&rare de a &er,ite 5i asigura
Ides*5urarea nesting@erit a activitiiB av)catului+ I2n c)ndiiile legiiB# "ceast )bligaie i,&lic+ 2n
)&inia n)astr+ 5i abinerea de la )rice ingerin ce ar &utea a*ecta e$erciiul liber al &r)*esiei# Ideea este
c)ncreti4at+ 2n ter,eni de)sebii de &ertineni+ de art# . alin# %0' din Statutul &r)*esiei de av)cat#
7is&)4iia legal ,eni)nat dis&une cA IDn e$ercitarea &r)*esiei+ av)catul nu &)ate *i su&us niciunei
restricii+ &resiuni+ c)nstr?ngeri sau inti,idri din &artea aut)ritil)r sau instituiil)r &ublice sau a alt)r
&ers)ane *i4ice sau &ers)ane (uridiceB# C)nsider, c ) atare &revedere legal trebuia 2nscris c@iar 2n
22
Legea nr# 81C1998#
Princi&iul inde&endenei are ) inciden s&eci*ic 5i 2n ra&)rturile av)catului cu &r)&riul su
client# R)lul esenial al av)catului este acela de a asigura a&rarea clientului su# Dn acest sc)&+ av)catul
este 2ndre&tit s *)l)seasc t)ate ,i(l)acele de e$ercitare a dre&tului de a&rare# Inde&endena
av)catului nu &)ate &re(udicia interesele clientului su# "ceast regul este c)nsacrat 2n ,)d e$&res 2n
art# . alin# %6' din Statutul &r)*esiei de av)cat# "cela5i te$t instituie &entru av)cat )bligaia de a da
clientului su Is*aturi (uridice c)res&un4t)are legii 5i s aci)ne4e nu,ai 2n li,itele legii+ statutului+
c)dului de)nt)l)gic 5i cre4ului su &r)*esi)nalB#
Dn ra&)rturile cu (ustiiabilii inde&endena av)catului este c)ncreti4at 5i 2n alte reguli 5i
)bligaii# "st*el+ av)catul este )bligat s de&un t)at diligena &entru a&rarea libertil)r+ dre&turil)r 5i
interesel)r legiti,e ale clientului# Inde&endena av)catului trebuie s in sea,a 5i de 2ntinderea
,andatului 2ncredinat# Dn acest sens art# 110 alin# %0' din Statutul &r)*esiei de av)cat dis&une c
Iav)catul nu &)ate aci)na dec?t 2n li,itele c)ntractului 2nc@eiat cu clientul su+ cu e$ce&ia ca4uril)r
&rev4ute de legeB#
d. Pr#nc#%#u( "utono+## 6# d'cntr"(#$.r##. Princi&iul enunat se dega( din ansa,blul
regle,entril)r legale &rivit)are la )rgani4area &r)*esiei 5i la *unci)narea )rganel)r de c)nducere ale
U#N#B#R#
"ut)n),ia structuril)r )rgani4at)rice ale av)caturii re4ult de ase,enea din e$&unerile
anteri)are &rivit)are la atribuiile structuril)r )rgani4at)rice ale av)caturii 5i la ra&)rturile l)r cu alte
instituii sau aut)riti &ublice#
La &rinci&iul enunat se re*er+ *)arte su,ar+ 5i art# 6 din Statutul &r)*esiei de av)cat# "cest te$t
dis&une+ 2n &ri,ul su alineat+ cA IPr)*esia de av)cat este )rgani4at 5i *unci)nea4 2n ba4a &rinci&iului
aut)n),iei 5i descentrali4rii+ 2n c)ndiiile &rev4ute de Lege 5i de &re4entul statutB# Re*erindu9se la
alegerea )rganel)r de c)nducere ale &r)*esiei+ acela5i te$t+ 2n alineatul d)i+ dis&une c aceasta se I*ace
nu,ai &rin v)t secretB# /r 2nd)ial+ ,)dul de alegere a )rganel)r de c)nducere 5i+ ast*el cu, a,
re,arcat de(a+ atribuiile acest)ra+ e$&ri, 2n cel ,ai 2nalt grad &rinci&iul enunat#
. Pr#nc#%#u( %.'tr.r## 'crtu(u# %ro&'#on"(. "cest &rinci&iu este s&eci*ic tutur)r &r)*esiil)r liberale
din s*era activitii (uridice# El se c)ncreti4ea4 2n )bligaia de a &stra secretul &r)*esi)nal &rivit)r la
)rice as&ect al cau4ei care i9a *)st 2ncredinat av)catului+ cu e$ce&ia ca4uril)r e$&res deter,inate de
lege %art# 10 din Legea nr# 81C1998'# ; atare )bligaie este+ a5a cu, ) &revede 2n ,)d e$&res 5i *iresc art#
9 din Statutul &r)*esiei de av)cat+ abs)lut 5i neli,itat 2n ti,&# 7e)sebit de se,ni*icativ este 5i
&reci4area *cut de art# < din Statutul &r)*esiei de av)cat+ te$t 2n c)n*)r,itate cu careA ISecretul
&r)*esi)nal este de )rdine &ublicB#
Prin ur,are+ )bligaia de &strare a secretului &r)*esi)nal se rs*r?nge asu&ra tutur)r
20
activitil)r reali4ate de av)cat 2n e$erciiul *unciei de a&rare# Ea se 2ntinde 5i asu&ra as)ciail)r+
c)lab)rat)ril)r 5i av)cail)r salari4ai 2n cadrul &r)*esiei+ inclusiv asu&ra ra&)rturil)r cu ceilali av)cai#
;bligaia de &strare a secretului &r)*esi)nal revine 5i &ers)anel)r cu care av)catul c)nlucrea4
2n e$ercitarea &r)*esiei+ &recu, 5i salariail)r si# "v)catul este dat)r s le aduc la cun)5tin aceast
)bligaie#
Dn c)n*)r,itate cu &revederile art# 9 alin# %0' din Statut+ aceast )bligaie este e$tins 5i la
)rganele &r)*esiei de av)cat 5i la salariaii acest)ra cu &rivire la in*)r,aiile cun)scute 2n e$ercitarea
*unciil)r 5i atribuiil)r l)r# Dn acest sens+ art# 10 din Statut ,ai &reci4ea4 cA I;rice c),unicare sau
c)res&)nden &r)*esi)nal 2ntre av)cai+ 2ntre av)cat 5i client+ 2ntre av)cat 5i )rganele &r)*esiei+
indi*erent de *)r,a 2n care a *)st *cut este c)n*idenialB#
7is&)4iii s&eciale 2nt?lni, 2n Statutul &r)*esiei de av)cat 5i 2n &rivina ra&)rturil)r av)cail)r
din ara n)astr cu c)legii l)r din Uniunea Eur)&ean# Dn acest sens+ art# 10 alin# %2' din Statut dis&une
c 2n relaiile cu av)caii 2nscri5i 2ntr9un bar)u dintr9un stat ,e,bru al Uniunii Eur)&ene+ av)catul este
)bligat s res&ecte &revederile s&eciale &rev4ute de C)dul de)nt)l)gic al av)cail)r din Uniunea
Eur)&ean#
7is&)4iii legale de e$ce&ie 2nt?lni, 2n Statut 5i 2n &rivina de4legrii av)catului de )bligaia
de &strare a secretului &r)*esi)nal# Dn aceast &rivin+ art# < alin# %0' instituie ,ai 2nt?i &rinci&iul
&)trivit cruiaA I"v)catul nu &)ate *i de4legat de secretul &r)*esi)nal nici de ctre clientul su 5i nici de
ctre ) alt aut)ritate sau &ers)anB# "cest te$t e$ce&tea4 2ns ca4urile 2n care av)catul este ur,rit
&enal+ disci&linar+ sau atunci c?nd e$ist ) c)ntestaie 2n &rivina )n)rariil)r c)nvenite+ e$clusiv &entru
necesiti stricte &entru a&rarea sa#
7e ase,enea+ )bligaia de a &stra secretul &r)*esi)nal nu 2,&iedic av)catul s *)l)seasc
in*)r,aiile cu &rivire la un *)st client+ dac acestea au devenit &ublice#
Neres&ectarea regulil)r 2nscrise 2n art# < din Statut+ 5i la care ne9a, re*erit anteri)r+ Ic)nstituie
abatere disci&linar gravB+ s)luie &rev4ut 2n ,)d e$&res 2n acela5i te$t Qalin# %8'R# "5adar+ ne a*l, 2n
&re4ena unei situaii 2n care )dat stabilit nes)c)tirea )bligaiei de &strare a secretului &r)*esi)nal
abaterea este cali*icat c@iar de lege ca *iind grav#
&. Pr#nc#%#u( %"r/#"(#t./##. "cest &rinci&iu este dedus+ de ctre unii aut)ri+ din caracterul unilateral al
*unciei de a&rare# Parialitatea i,&lic )bligaia av)catului ca+ &rin t)ate ,i(l)acele legale+ s susin 5i
s argu,ente4e t)ate 2,&re(urrile de *a&t 5i de dre&t care &ledea4 2n *av)area clientului su#
Prin reali4area &rinci&iului &arialitii activitatea av)caial se &articulari4ea4 de cea reali4at
de ali &arteneri ai (ustiiei %&r)cur)ri+ e$&eri etc#'# E$istena &rinci&iului &arialitii+ dar 5i li,itele
acestuia+ re4ult din natura activitii av)caiale 5i din c)ninutul c)ntractului de asisten (uridic# Dn
acest sens sunt 5i &revederile art# 110 din Statutul &r)*esiei de av)cat# 7is&)4iiile a,intite
26
circu,stania4 ,unca av)caial la Ili,itele c)ntractului 2nc@eiat cu clientul suB#
;bligaiile de &arialitate ale av)catului sunt ilustrate sugestiv &rin dis&)4iiile art# 118 5i 11:
din Statutul &r)*esiei de av)cat# P)trivit &ri,ului te$t av)catul este dat)r Is de&un t)at diligena
&entru a&rarea libertil)r+ dre&turil)r 5i interesel)r legiti,e ale clientuluiB# Cel de9al d)ilea te$t
instituie 2n sarcina av)catului )bligaia de a s*tui clientul Icu &r),&titudine+ 2n ,)d c)n5tiinci)s+ c)rect
5i cu diligenB#
!. Pr#nc#%#u( co("*or.r## cu or!"n( )ud#c#"r. Princi&iul c)lab)rrii cu )rganele (udiciare are
inciden at?t 2n ,aterie civil+ c?t 5i 2n ,aterie &enal# El decurge din *unciile activitii av)caiale# Dn
&aginile anteri)are ne9a, re*erit 5i la se,ni*icaiile art# . din Statutul &r)*esiei# e$tul se re*er la r)lul
esenial al av)catului 2ntr9) s)cietate 2nte,eiat &e val)rile de,)craiei 5i ale statului de dre&t# "cela5i
te$t dis&une cA I"v)catul este indis&ensabil (ustiiei 5i (ustiiabilil)r 5i are sarcina de a a&ra dre&turile
5i interesele acest)raB# La r?ndul su+ art# 2 alin# %2' din Statut se re*er la dre&tul 5i )bligaia av)catului
de a strui+ &rin t)ate ,i(l)acele legale+ &entru reali4area liberului acces la (ustiie+ &entru un &r)ces
ec@itabil 5i s)lui)nat 2ntr9un ter,en re4)nabil+ indi*erent de natura cau4ei sau de calitatea &ril)r# ;r+
reali4area tutur)r acest)r i,&erative+ &rev4ute 5i 2n C)nvenia eur)&ean a dre&turil)r ),ului+ i,&lic+
2n ,)d necesar+ 5i c)lab)rarea av)catului cu )rganele (udiciare#
Princi&iul c)lab)rrii cu )rganele (udiciare este deter,inat de statutul av)catului+ dar 5i de
e$istena un)r n)r,e &r)cesuale a&licabile a&rt)rului# Cu titlu e$e,&li*icativ enu,er, )bligaia
e$ercitrii dre&turil)r &r)cesuale cu bun9credin %art# .20 C# &r)c# civ#'+ )bligaia &ril)r de a de&une
c)nclu4ii scrise 2n c)ndiiile art# 16: C# &r)c# civ# 1 )bligaie c)ncreti4at &entru av)cat 2n dis&)4iia din
art# 21: alin# %6' din Statutul &r)*esiei de av)cat 1+ )bligaia de a ac)rda asisten (uridic 2n ca4ul
dese,nrii av)catului din )*iciu sau c?nd e$ercit &r)*esia 2n ,)d gratuit Qart# 21. alin# %1' din Statutul
&r)*esiei de av)catR etc#
:. Pr#nc#%#u( donto(o!## %ro&'#on"(. Cuv?ntul de)nt)l)gie se,ni*ic+ 2n general+ un gru& de n)r,e
etice &rivit)are la e$ercitarea unei &r)*esiuni# Legea nr# 81C1998 5i Statutul &r)*esiei de av)cat c)nin un
v)lu, satis*ct)r de n)r,e &rivit)are la )bligaiile (uri5til)r ce e$ercit *uncia de a&rare# "ceste
n)r,e *ac &arte din Statutul &r)*esiei de av)cat# !a()ritatea )bligaiil)r i,&use de lege av)catului au
c)n)taii (uridice+ dar 5i etice# La unele din aceste )bligaii ne9a, re*erit 5i 2n &aginile anteri)are+ iar
altele v)r *i &re4entate c?nd v), anali4a statutul av)catului# Dn acest c)nte$t enun, c?teva din
&rinci&iile de)nt)l)gice ale activitii av)caiale# Ele trebuie anali4ate sub un tri&lu as&ect+ res&ectiv 2n
ra&)rturile av)catului cu aut)ritile &ublice %2n s&ecial cu instanele (udect)re5ti'+ 2n ra&)rturile cu
(ustiiabilii 5i 2n ra&)rturile cu ceilali ,e,bri ai &r)*esiei#
Regulile de de)nt)l)gie &r)*esi)nal 2n ra&)rt cu instana de (udecat sau cu alte aut)riti
&ublice se c)ncreti4ea4 2nA cun)a5terea te,einic de ctre av)cat a cau4el)r ce i9au *)st 2ncredinate3
28
&re4ena la ter,enele stabilite de )rganele (udiciare3 c)n5tiinci)4itate 5i &r)bitate 2n 2nde&linirea
serviciului 2ncredinat3 res&ectarea s)le,nitii 5edinel)r de (udecat 5i *)l)sirea unui li,ba( adecvat 2n
*aa instanei3 c),&)rta,ent civili4at 5i l)ial *a de t)ate aut)ritile &ublice cr)ra av)catul li se
adresea4#
Dn ra&)rturile cu &r)&riul client av)catul este )bligat s res&ecte ur,t)arele reguliA s struie
&entru reali4area liberului acces la (ustiie 5i &entru un &r)ces ec@itabil3 s aci)ne4e 2n li,itele
c)ntractului 2nc@eiat3 s de&un diligen &entru a&rarea dre&turil)r 5i interesel)r clientului su3 s95i
s*tuiasc clientul cu &r),&titudine+ 2n ,)d c)rect 5i cu 2ntreaga diligen3 s asigure substituirea sa )ri
de c?te )ri s9ar a*la 2n i,&)sibilitate de a95i e$ercita atribuiile3 s in*)r,e4e clientul asu&ra c@eltuielil)r
&e care le i,&lic un eventual &r)ces3 s res&ecte secretul &r)*esi)nal# 7e ase,enea av)catul nu &)ate
asista sau re&re4enta &ri cu interese c)ntrare 2n aceea5i cau4 sau 2n cau4e c)ne$e3 el nu &)ate &leda
2,&)triva &rii care l9a c)nsultat ,ai 2nainte de declan5area &r)cesului 2n legtur cu as&ectele
litigi)ase ale ca4ului Qart# 66 alin# %1' din Legea nr# 81C1998R#
Legislaia actual nu siste,ati4ea4 regulile eticii &r)*esi)nale ale av)catului+ iar 2n ra&)rturile
acest)ra cu &rile adverse sau cu ceilali c)legi ele sunt su,are# !eni)n, 2n acest sensA )bligaia de a
&leda cu de,nitate3 interdicia de a *)l)si Ie$&resii care ar &utea le4a instana 5i &artici&anii 2n &r)ces+
at?t 2n 5edina de (udecat+ c?t 5i 2n a*ara acesteiaB %art# 21: din Statut'#
)tu5i un te$t legal 2ncearc s sinteti4e4e )bligaiile etice ale av)catului at?t 2n activitatea sa
&r)*esi)nal+ c?t 5i 2n viaa &rivat# Este v)rba de art# 216 din Statutul &r)*esiei de av)cat# P)trivit
acestui te$tA IE$erciiul liber al &r)*esiei+ de,nitatea+ c)n5tiina+ inde&endena+ &r)bitatea+ u,anis,ul+
)n)area+ l)ialitatea+ delicateea+ ,)deraia+ tactul 5i senti,entul de c)n*raternitate sunt &rinci&ii
eseniale ale &r)*esiei de av)cat 5i c)nstituie 2ndat)riri ale acesteiaB# "v)catul este )bligat s res&ecte
aceste &rinci&ii 2n activitatea sa &r)*esi)nal+ &recu, 5i 2n viaa &rivat Qart# 216 alin# %2' din StatutR#
Dn ce &rive5te r)lul educativ al av)catului+ acesta este inc)ntestabil+ dar el nu c)nstituie un
&rinci&iu s&eci*ic activitii av)caiale# ;rganele (udiciare c)ntribuie+ &rin s)lui)narea cau4el)r civile 5i
&enale+ la educarea cetenil)r 2n s&iritul res&ectrii )rdinii de dre&t# Dn activitatea sa 2n instan av)catul
c)ntribuie+ alturi de &r)cur)r+ la reali4area acestui r)l educativ# "v)catul e$ercit un r)l educativ 5i 2n
cadrul c)nsultaiil)r &e care le ac)rd (ustiiabilil)r 2n *a4a &realabil (udecii# 7ar aceast activitate
este sub2neleas 5i i,&licat de 2ns5i natura &r)*esiei#
"v)caii sunt )bligai s res&ecte 5i n)r,ele stat)rnicite 2n C)dul de)nt)l)gic al av)cail)r din
Uniunea Eur)&ean+ care a *)st ad)&tat 2n Sesiunea Plenar a C)nsiliului Bar)uril)r din Uniunea
Eur)&ean din 2< )ct),brie 199<+ ,)di*icat 2n Sesiunile Plenare din 2< n)ie,brie 199< 5i din :
dece,brie 2002# "cest c)d c)nine &rinci&iile de ba4 ale de)nt)l)giei &r)*esi)nale 5i stat)rnice5te
n)r,e cu &rivire la relaiile av)cail)r cu clienii+ la relaiile l)r cu ,agistraii 5i la ra&)rturile dintre
2:
av)cai#
<. Act#-#t"t" "-oc"tu(u# se c)ncreti4ea4+ 2n &rinci&al+ 2n re&re4entarea 5i asistarea clientului 2n *aa
instanel)r (udect)re5ti+ a )rganel)r de ur,rire &enal+ a aut)ritil)r cu atribuii (urisdici)nale+ a
n)taril)r &ublici 5i a e$ecut)ril)r (udect)re5ti+ a )rganel)r ad,inistraiei &ublice 5i a instituiil)r+
&recu, 5i a alt)r &ers)ane (uridice+ 2n c)ndiiile legii# Ea se &)ate reali4a 5i &rinA c)nsultaii 5i cereri cu
caracter (uridic3 a&rarea cu ,i(l)ace (uridice s&eci*ice a dre&turil)r 5i interesel)r legiti,e ale
&ers)anel)r *i4ice 5i (uridice 2n ra&)rturile cu aut)ritile &ublice+ cu instituiile 5i cu )rice &ers)an
r),?n sau strin3 activiti de ,ediere3 redactarea de acte (uridice+ atestarea identitii &ril)r+ a
c)ninutului 5i a datei actel)r &re4entate s&re autenti*icare3 activiti *iduciare c)nst?nd 2n &ri,irea 2n
de&)4it+ 2n nu,ele 5i &e sea,a clientului+ de *)nduri *inanciare 5i bunuri re4ultate din val)ri*icarea sau
e$ecutarea de titluri e$ecut)rii+ du& 2nc@eierea &r)cedurii succes)rale sau a lic@idrii+ &recu, 5i
&lasarea 5i val)ri*icarea acest)ra+ 2n nu,ele 5i &e sea,a clientului+ activiti de ad,inistrare a *)nduril)r
sau a val)ril)r 2n care acestea au *)st &lasate3 stabilirea te,&)rar a sediului &entru s)cieti c),erciale
la sediul &r)*esi)nal al av)catului 5i 2nregistrarea acest)ra+ 2n nu,ele 5i &e sea,a clientului+ a &ril)r de
interes+ a &ril)r s)ciale sau a aciunil)r s)cietil)r ast*el 2nregistrate %art# 0 din Legea nr# 81C1998'#
!eni)n,+ de ase,enea+ c activitatea av)cail)r se &)ate c)ncreti4a 5i 2n ad,inistrarea &r)bel)r 2n
c)ndiiile art# 261
1
9261
22
C# &r)c# civ##
=. For+( d 8rc#t"r " %ro&'## d "-oc"t. Legea nr# 81C1998+ ast*el cu, aceasta a *)st ,)di*icat
&rin Legea nr# 288 din 1: iunie 2006+ c)nsacr ur,t)arele *)r,e de e$ercitare a &r)*esiei de av)catA
". C"*#ntu( #nd#-#du"(. Dn cabinetul individual 25i &)ate e$ercita &r)*esia un av)cat de*initiv+ singur
sau 2,&reun cu ali av)cai c)lab)rat)ri# "v)catul titular al cabinetului trebuie s 2nc@eie c)nvenii
scrise de c)lab)rare cu av)caii ce au calitatea de c)lab)rat)ri# Legea nr# 81C1998 nu cu&rinde &reci4ri
detaliate &rivit)are la c)nvenia de c)lab)rare# Ne a*l,+ *r 2nd)ial+ 2n &re4ena unei c)nvenii de
natur civil#
*. C"*#nt( "'oc#"t. Cabinetele as)ciate iau na5tere 2n ur,a unirii un)r cabinete individuale 2n
sc)&ul e$ercitrii 2n c),un a &r)*esiei# "s)cierea se reali4ea4 &e ba4a unei c)nvenii 2nc@eiate 2n *)r,
scris 2ntre av)caii titulari ai cabinetel)r individuale#
"s)cierea nu &)ate restr?nge 2ns dre&turile av)cail)r as)ciai+ cu e$ce&ia interdiciei de a
anga(a clieni cu interese c)ntrare# Relaiile (uridice dintre av)cai 5i clieni se stabilesc 2n nu,ele
cabinetel)r as)ciate#
c. Soc#t"t" c#-#(. %ro&'#on"(.. S)cietatea civil &r)*esi)nal se c)nstituie din d)i sau ,ai ,uli
av)cai de*initivi# Dn s)cietatea &r)*esi)nal civil 25i &)t des*5ura &r)*esia 5i av)cai c)lab)rat)ri sau
av)cai salari4ai#
P)trivit art# 8 alin# %8' din Legea nr# 81C1998+ 2n s)cietatea civil &r)*esi)nal 25i &)t e$ercita
2.
&r)*esia 5i av)cai c)lab)rat)ri sau av)cai salari4ai# 7is&)4iiile acestui te$t se c),&letea4 2n ,)d
c)res&un4t)r cu cele cu&rinse 2n Statut# Dn acest c)ndiii+ anga(area unui av)cat salari4at 2n cadrul
s)cietil)r &r)*esi)nale este &er*ect legal#
"ceea5i s)cietate &r)*esi)nal nu &)ate ac)rda asisten (uridic un)r &ers)ane cu interese
c)ntrare# C)ndiiile as)cierii 5i c)lab)rrii sunt c)nvenite 2ntre &ri &)trivit legii civile# "v)caii as)ciai
c)ntribuie 2n natur sau %5i' 2n nu,erar la c)nstituirea &atri,)niului de a*ectaiune necesar des*5urrii
activitii &r)*esi)nale %art# 1<8 alin# %1' din Statutul &r)*esiei de av)cat'#
d. Soc#t"t" c#-#(. %ro&'#on"(. cu r.'%undr (#+#t"t.. S)cietatea civil &r)*esi)nal cu rs&undere
li,itat se c)nstituie &rin as)cierea a cel &uin 2 av)cai de*initivi 5i a*lai 2n e$erciiul &r)*esiei+ are
&ers)nalitate (uridic 5i &atri,)niu &r)&riu#
"v)caii as)ciai care 25i e$ercit &r)*esia 2n cadrul s)cietii civile &r)*esi)nale cu rs&undere
li,itat 25i anga(ea4 rs&underea nu,ai 2n li,itele ca&italului s)cial subscris 5i vrsat Qart# 1<< alin# %6'
din StatutR#
"&)rturile as)ciail)r la ca&italul s)cial &)t *i 2n industrie+ 2n bani sau 2n natur+ re&re4entat de
activitatea &r)*esi)nal+ inclusiv a&)rtul de clientel# Ca&italul s)cial al s)cietii este re&re4entat de
&ri s)ciale+ trans,isibile 5i neg)ciabile 5i este de cel &uin ec@ivalentul 2n lei a 10#000 eur)#
"ctivitatea &r)*esi)nal se reali4ea4 de ctre av)cai as)ciai+ av)cai c)lab)rat)ri 5i av)cai
salariai# "v)caii care 25i e$ercit &r)*esia 2n cadrul s)cietii civile &r)*esi)nale cu rs&undere li,itat
25i anga(ea4 rs&underea &r)*esi)nal nu,ai 2n li,itele ca&italului s)cial subscris 5i vrsat#
"rt# 8
1
alin# %0' din Legea nr# 81C2006 dis&une c s)cietile civile &r)*esi)nale cu rs&undere
li,itat sunt su&use regi,ului i,&)4itrii &e &r)*it#
Statutul enun+ 2n art# 1.2+ &rinci&iile c),une tutur)r *)r,el)r de e$ercitare a &r)*esiei de
av)cat# "ceste &rinci&ii suntA
1 &atri,)niul c),un este a*ectat e$clusiv activitii &r)*esi)nale 5i are regi,ul &atri,)niului de
a*ectaiune &r)*esi)nal3
1 titularul cabinetului individual 5i av)catul as)ciat nu &)t &resta activiti &r)*esi)nale 2n a*ara *)r,ei
de e$ercitare a &r)*esiei &entru care au )&tat3
1 av)catul titular al cabinetului individual nu &)ate avea calitatea de av)cat c)lab)rat)r sau de av)cat
salariat 2n cadrul &r)*esiei3
av)catul as)ciat nu &)ate avea calitatea de av)cat sau de av)cat salari4at 2n cadrul &r)*esiei3
1 av)catul c)lab)rat)r 5i av)catul salari4at 2n interi)rul &r)*esiei nu au dre&tul la clientel &ers)nal3
1 )bligaia de a c),unica de 2ndat bar)ului+ 2n scris+ ,)di*icrile &rivind as)cierea+ c)lab)rarea sau
anga(area revine at?t av)catului c?t 5i titularului cabinetului individual sau c))rd)nat)rului cabinetel)r
2<
as)ciate+ s)cietil)r civile &r)*esi)nale sau s)cietil)r civile &r)*esi)nale cu rs&undere li,itat3
1 *)r,ele de e$ercitare a &r)*esiei se individuali4ea4 &rin denu,ire+ c)n*)r, Legii nr# 81C1998 5i
Statutului3
1 ne2nelegerile dintre av)cai &rivind *)r,ele de e$ercitare a &r)*esiei se s)lui)nea4 &e cale a,iabil3
2n ca4ul 2n care ne2nelegerile nu se s)lui)nea4 &e cale a,iabil+ av)catul este )bligat s cear
c)ncilierea decanului bar)ului+ 2n c)ndiiile deter,inate de Statut3 dac nu se a(unge la ) c)nciliere
e*ectiv+ av)catul este )bligat s recurg la arbitra(ul regle,entat de Statutul &r)*esiei %art# 1.6 din
Statut'#
VII. B#*(#o!r"&#" rco+"nd"t.0
I)an Le5 1 Instituii (udiciare c)nte,&)rane+ Editura C#F#BecG+ Bucure5ti+ 200. #
I)an Le5 1 ;rgani4area siste,ului (udiciar+ a av)caturii 5i a activitii n)tariale+ Editura Lu,ina Le$+
Bucure5ti+ 199.#
VIII. Antr*.r# rc"%#tu("t#-0
1# Enu,erai &rinci&iile care stau la ba4a &r)*esiei de av)cat#
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
2# Care este se,ni*icaia &rinci&iului &strrii secretului &r)*esi)nalP
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
0# Dn ce c)nst activitatea av)catuluiP
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
29
6# Care sunt *)r,ele de e$ercitare a &r)*esiei de av)catP
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
8# Enu,erai av)caii care 25i &)t e$ercita &r)*esia 2n s)cietatea civil &r)*esi)nalP
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
H
IB. T't d "uto-"(u"r0
1# Princi&iul libertii garantea4 av)catuluiA
a# &)sibilitatea de alegere a clienil)r3
b# &)sibilitatea divulgrii secretului &r)*esi)nal3
c# a&rarea )ricr)r clieni+ inclusiv a cel)r cu interese c)ntrare3
2# Sunt &rinci&ii s&eci*ice &r)*esiei de av)catA
a# &rinci&iul legalitii+ inde&endenei+ aut)n),iei 5i descentrali4rii3
b# &rinci&iul &arialitii+ de)nt)l)giei &r)*esi)nale 5i dis&)nibilitii3
c# &rinci&iul libertii+ inde&endenei 5i )*icialitii3
0# "ctivitatea av)catului se c)ncreti4ea4 2n re&re4entarea 5i asistarea clientuluiA
a# 2n *aa )rganel)r (udiciare 5i e$tra(udiciare3
b# e$clusiv 2n *aa )rganel)r (udiciare3
c# e$clusiv 2n *aa )rganel)r e$tra(udiciare3
6# Dn cabinetul individual 25i &)ate e$ercita &r)*esiaA
a# e$clusiv un av)cat de*initiv3
b# un av)cat de*initiv+ singur sau 2,&reun cu ali av)cai c)lab)rat)ri3
c# un av)cat de*initiv 2,&reun cu ali av)cai c)lab)rat)ri3
8# S)cietatea civil &r)*esi)nal cu rs&undere li,itat se c)nstituie &rinA
00
a# as)cierea a cel &uin 0 av)cai c)lab)rat)ri3
b# as)cierea a cel &uin 2 av)cai de*initivi+ a*lai 2n e$erciiul &r)*esiei3
c# as)cierea a cel &uin 2 av)cai a*lai 2n e$erciiul &r)*esieiA
R.'%un'ur#( corct ' !.''c (" '&9r6#tu( +"nu"(u(u# C
VIII. T't d -"(u"r0
1# Dn s)cietatea &r)*esi)nal civil 25i &)t des*5ura &r)*esiaA
a# av)cai c)lab)rat)ri3
b# av)cai salari4ai3
c# av)cai c)lab)rat)ri sau av)cai salari4ai3
2# "v)catul c)lab)rat)r 5i av)catul salari4at 2n interi)rul &r)*esieiA
a# au dre&tul la clientel &ers)nal3
b# nu au dre&tul la clientel &ers)nal3
c# au dre&tul la clientel &ers)nal d)ar 2n ba4a unei c)nvenii3
0# "nga(area unui av)cat salari4at 2n cadrul s)cietil)r civile &r)*esi)nale esteA
a# &er,is de lege3
b# &r)@ibit de lege3
c# &er,is d)ar dac 2n cadrul ei 25i des*5)ar activitatea 8 av)cai de*initivi3
6# "v)catul titular al cabinetului individualA
a# &)ate avea calitatea de av)cat c)lab)rat)r sau de av)cat salariat 2n cadrul &r)*esiei3
b# nu &)ate avea calitatea de av)cat c)lab)rat)r sau de av)cat salariat 2n cadrul &r)*esiei3
c# &)ate avea d)ar calitatea de av)cat salariat 2n cadrul &r)*esiei3
8# "v)caii as)ciai care 25i e$ercit &r)*esia 2n cadrul s)cietii civile &r)*esi)nale cu rs&undere
li,itat 25i anga(ea4 rs&undereaA
a# 2n ,)d neli,itat3
b# 2n ,)d egal3
c# nu,ai 2n li,itele ca&italului s)cial subscris 5i vrsat3
IB. T+. %ntru "c"'.
C),&arai cabinetul individual de av)catur cu s)cietatea civil &r)*esi)nal cu rs&undere li,itat#
01
T+" = . St"tutu( "-oc"/#(or D cond#/## d ,n'cr#r ,n %ro&'#E c"$ur# d nd+n#t"t 6#
#nco+%"t#*#(#t"tE +od"(#t./# d %r#+#r ,n %ro&'#E "-oc"tu( 't"!#"rE t"*(ou( "-oc"/#(orE
I. O*#ct#- '%c#&#c "( t+#0 Pre4entarea c)ndiiil)r de 2nscriere 2n &r)*esie+ a ca4uril)r de
nede,nitate 5i inc),&atibilitate+ a ,)dalitil)r de &ri,ire 2n &r)*esie+ situaiei av)catului stagiar 5i
tabl)ului av)cail)r &rev4ute 2n Statutul &r)*esiei de av)cat#
II. Co+%tn/( do*9nd#t d 'tudnt0 Studentul va *i ca&abil s enu,ere 5i s e$&lice c)ndiiile
de 2nscriere 2n &r)*esia de av)cat+ ca4urile de nede,nitate 5i inc),&atibilitate 5i ,)dalitile de &ri,ire
2n &r)*esie3 5i s &re4inte situaia av)catului stagiar 5i tabl)ul av)cail)r#
III. Cu-#nt c:#0 nscriere n profesie, nedemnitate, incompatibilitate, modaliti de primire n
profesie, avocat stagiar, tabloul avocailor.
IV. Structur" t+# d 'tud#u0 1#C)ndiiile de 2nscriere 2n &r)*esie# 2#Ca4urile de nede,nitate 5i de
inc),&atibilitate# 0#!)dalitile de &ri,ire 2n &r)*esie# 6#"v)catul stagiar# 8#abl)ul av)cail)r#
V. R$u+"tu( t+#0 e,a anali4ea4 c)ndiiile care trebuie s *ie 2nde&linite &entru d)b?ndirea
calitii de ,e,bru 2ntr9un bar)u din R),?nia+ enu,er 5i de4v)lt ca4urile de nede,nitate 5i de
inc),&atibilitate+ enun activitile 5i calitile cu care &r)*esia de av)cat este c),&atibil+ e$&une
,)dalitile de &ri,ire 2n &r)*esia de av)cat+ situaia av)catului stagiar 5i tabl)ul av)cail)r#
VI. Con/#nutu( t+#0;. St"tutu( "-oc"/#(or. Cond#/##( d ,n'cr#r ,n %ro&'#. Legea nr# 81C1998
deter,in c)ndiiile &entru 2nscrierea 2n av)catur+ &recu, 5i ca4urile de nede,nitate 5i de
inc),&atibilitate#
P)ate d)b?ndi calitatea de ,e,bru 2ntr9un bar)u din R),?nia d)ar &ers)ana ce 2nde&line5te
ur,t)arele c)ndiiiA
a' este cetean r),?n 5i are e$erciiul dre&turil)r civile 5i &)litice3
b' este liceniat al unei *aculti de dre&t sau d)ct)r 2n dre&t3
c' nu se gse5te 2n vreunul dintre ca4urile de nede,nitate &rev4ute de lege3
d' este a&t+ din &unct de vedere ,edical+ &entru e$ercitarea &r)*esiei %art# 11 din Legea nr#
81C1998' #
;rice &ers)an ce 2nde&line5te c)ndiiile anteri)r ,eni)nate se &)ate adresa decanului
bar)ului+ 2n cadrul cruia d)re5te s95i e$ercite &r)*esia+ cu ) cerere de &ri,ire# Cererea de &ri,ire 2n
&r)*esie se de&une 2n dublu e$e,&lar 5i trebuie s cu&rind ur,t)arele ,eniuniA
a' nu,ele+ &renu,ele 5i d),iciliul s)licitantului3
b' l)cul 5i data na5terii3
c' ele,entele actului de identitate 5i )rganul e,itent3
d' indicarea di&l),ei de licen eliberat de ) instituie de 2nv,?nt su&eri)r acreditat 2n
c)ndiiile legii care atest calitatea de liceniat al unei *aculti de dre&t3
02
e' declaraia c nu se a*l 2n vreuna din situaiile de nede,nitate &rev4ute de art# 10 din Legea
nr# 81C19983
*' declaraia s)licitantului c nu se a*l 2n niciunul din ca4urile de inc),&atibilitate &rev4ute la
art# 16 din Lege )ri c 2nelege s renune la )rice stare de inc),&atibilitate+ 2n cel ,ult d)u luni de la
data c),unicrii deci4iei de &ri,ire 2n &r)*esia de av)cat+ sub sanciunea &rev4ut la art# 26 alin# %2'
din Lege3
g' anga(a,entul de a reali4a *)r,area &r)*esi)nal iniial 2n &r)*esia de av)cat+ &e &eri)ada
stagiului 2n c)ndiiile &rev4ute de Lege 5i de Statutul &r)*esiei3
@' declaraia e$&res c nu este sau nu a *)st 2nscris 2ntr9un alt bar)u din R),?nia+ iar 2n ca4
c)ntrar se v)r indicaA bar)ul+ &eri)ada+ cau4ele retragerii sau 2ncetrii activitii#
La cerere s)licitantul va ane$a 2nscrisurile d)vedit)are &rivit)are la 2nde&linirea c)ndiiil)r+
&recu, 5i c)&ii du& actele de stare civil+ certi*icat ,edical &rivind starea sntii+ e$tras (udiciar etc#
Legea regle,entea4 5i &)sibilitatea e$ercitrii &r)*esiei de ctre un cetean strin# Pentru
aceasta strinul trebuie s *ie ,e,bru al unui bar)u din strintate 5i s 2nde&lineasc c)ndiiile
&rev4ute de legea r),?n+ ,ai &uin cele cu &rivire la cetenia r),?n#
Legea nr# 81C1998 a i,&us 2ns ) li,itare a e$erciiului &r)*esiunii de av)cat de ctre un
cetean strin# "st*el+ &)trivit art# 12 alin# %6' din Legea nr# 81C1998+ av)catul strin nu &)ate &une
c)nclu4ii )rale sau scrise 2n *aa instanel)r (udect)re5ti 5i a cel)rlalte )rgane (urisdici)nale 5i
(udiciare+ cu e$ce&ia cel)r de arbitra( internai)nal#
P)trivit art# 12 alin# %0' din Legea nr# 81C2006+ av)catul strin &)ate e$ercita &r)*esia de av)cat
2n R),?nia+ la alegere+ 2n cadrul uneia dintre *)r,ele de )rgani4are &rev4ute de art# 8# Dn &)*ida acestei
asi,ilri a av)catului strin cu av)catul r),?n+ discri,inrile &rivit)are la e$ercitarea &r)*esiei de
av)cat sunt evidente+ ,ai ales dat)rit i,&)sibilitii de a &une c)nclu4ii )rale sau scrise 2n *aa
instanel)r (udect)re5ti# "ceast restricie are un caracter abs)lut# Este s)luia ce se des&rinde din te$tul
i,&erativ al legii 5i care nu ne &er,ite ) alt inter&retare Qart# 12 alin# %0' din Legea nr# 81C2006R# Prin
ur,are+ interdicia 25i gse5te a&licare indi*erent de *a&tul c av)catul strin cun)a5te sau nu dre&tul
r),?nesc 5i+ de)&)triv+ inde&endent de cun)a5terea sau necun)a5terea li,bii r),?ne#
; alt restricie vi4ea4 ac)rdarea de c)nsultan strin de ctre av)catul strin# Dn adevr+
&)trivit art# 12 alin# %2' din Legea nr# 81C2006+ &entru a ac)rda c)nsultan (uridic &rivind dre&tul
r),?nesc+ av)catul strin are )bligaia de a susine un e$a,en de veri*icare a cun)5tinel)r de dre&t
r),?nesc 5i de li,ba r),?n+ )rgani4at de U#N#B#R#
<. C"$ur#( d nd+n#t"t 6# d #nco+%"t#*#(#t"t. E$ercitarea &r)*esiei de av)cat &resu&une 5i )
c)nduit civic e$e,&lar+ cci av)catul este un a&r)&iat al (ustiiei+ de5i 2nde&line5te ) &r)*esie liberal#
7e aceea+ Legea nr# 81C1998 instituie 5i unele ca4uri de nede,nitate# P)trivit art# 10 este nede,n de a *i
00
av)catA a' cel c)nda,nat de*initiv &rin @)tr?re (udect)reasc la &edea&sa cu 2nc@is)are &entru
sv?r5irea unei in*raciuni inteni)nate+ de natur s aduc atingere &restigiului &r)*esiei3
b' cel ce a sv?r5it abu4uri &rin care au *)st 2nclcate dre&turi 5i liberti *unda,entale ale
),ului+ deter,inate &rin @)tr?re (udect)reasc3
c' cel cruia i s9a a&licat &edea&sa interdiciei de a e$ercita &r)*esia+ &e durata stabilit &rin
@)tr?re (udect)reasc sau disci&linar3
d' *alitul *raudul)s+ c@iar reabilitat#
e$tul ,eni)nat ne &rile(uie5te unele )bservaii 5i c)nstatri# Dn &ri,ul r?nd+ legea se re*er+ 2n
&ri,ele trei ca4uri+ la e$istena unei @)tr?ri &rin care se c)nstat 2,&re(urrile ce c)nstituie )
nede,nitate# 7e5i art# 10 din Legea nr# 81C1998 nu ) enun+ in terminis+ 2n ,)d evident @)tr?rea
trebuie s *i r,as de*initiv# "t?ta ti,& c?t @)tr?rea nu a r,as de*initiv )&erea4 &re4u,ia de
nevin)vie a &ers)anei creia i se i,&ut una din *a&tele &rev4ute 2n te$tul a,intit# ; ase,enea
aseriune este+ desigur+ valabil 5i 2n ca4ul @)tr?rii disci&linare la care se re*er art# 10 lit# c din Legea
nr# 81C1998#
Dn al d)ilea r?nd+ )bserv, c 2n ca4ul *alitului *raudul)s legea nu se re*er la e$istena unei
@)tr?ri de*initive de c)nstatare a acestei situaii# ;&in, 5i n)i c e$istena unei @)tr?ri de declarare a
*ali,entului este necesar &entru acelea5i raiuni cu cele artate ,ai sus#
7is&)4iiile art# 10 alin# %1' lit# a' din Legea nr# 81C1998 au un caracter restrictiv+ 2n sensul c
intr)duc ) tri&l li,itare a ca4uril)r de nede,nitate# Dntr9adevr+ legea are 2n vedere nu )rice
c)nda,nare+ ci d)ar ) c)nda,nare &entru ) in*raciune inteni)nat de natur a aduce atingere
&restigiului &r)*esiei 5i nu,ai dac sanciunea a&licat este 2nc@is)area# ;r+ este evident c 5i a&licarea
unei a,en4i &enale este de natur s a*ecte4e &restigiul &r)*esiei de av)cat# Dn &re4ent+ nu,rul *a&tel)r
ce &)t *i sanci)nate cu &edea&sa alternativ a 2nc@is)rii sau a,en4ii este ridicat# Printre aceste *a&te se
enu,er 5i unele care+ 2n ,)d inc)ntestabil a*ectea4 &restigiul &r)*esiei de av)cat+ cu, ar *i divulgarea
secretului &r)*esi)nal %art# 19: C# &en#'+ 2ncercarea de a deter,ina ,rturia ,incin)as %art# 2:1 C# &en#'
sau reinerea )ri distrugerea de 2nscrisuri %art# 2.2 C# &en#'# Nu,rul *a&tel)r care dunea4 &restigiului
&r)*esiei de av)cat este 2ns ,ult ,ai ,are# Printre acestea se &)t indica+ cu titlu de e$e,&lu+ 5i acelea
care aduc atingere relaiil)r de c)nvieuire s)cial+ cu, ar *i ultra(ul c)ntra bunel)r ,)ravuri 5i
tulburarea lini5tii &ublice %art# 021 C# &en#' sau c@iar acelea 2ndre&tate 2,&)triva &r)&rietii )ri c)ntra
de,nitii#
Pe de alt &arte+ )rice c)nda,nare la &edea&sa 2nc@is)rii este de natur+ du& &rerea n)astr+
s aduc ) atingere grav &restigiului &r)*esiei de av)cat# ; atare situaie se re&ercutea4 negativ 5i
asu&ra activitii de 2n*&tuire a (ustiiei# Este greu de ad,is c)lab)rarea (ustiiei cu &r)*esi)ni5ti ai
dre&tului care au e$ecutat ) &edea&s &rivativ de libertate#
06
Legea enun 5i unele inc),&atibiliti de natur a garanta inde&endena 5i &restigiul &r)*esiei
de av)cat# P)trivit art# 16 din Legea nr# 81C1998+ e$ercitarea &r)*esiei de av)cat se a*l 2ntr9un ra&)rt de
inc),&atibilitate cuA Ia' activitatea salari4at 2n cadrul alt)r &r)*esii dec?t cea de av)cat3
b' )cu&aiile care le4ea4 de,nitatea 5i inde&endena &r)*esiei de av)cat sau bunele ,)ravuri3
c' e$ercitarea ne,i(l)cit de *a&te ,ateriale de c),erB#
7is&)4iiile re&r)duse ,ai sus au *)st detaliate 2n Statutul &r)*esiei de av)cat# Dn &ri,ul r?nd+
t)ate aceste inc),&atibiliti trebuie s *ie avute 2n vedere nu d)ar la &ri,irea 2n &r)*esie+ ci 5i &entru
e$ercitarea acesteia# Prin ur,are+ av)catul devenit inc),&atibil este )bligat s 2ncun)5tine4e 2n scris
c)nsiliul bar)ului+ s)licit?nd trecerea sa &e tabelul av)cail)r inc),&atibili# "lt,interi+ c)ntinuarea
activitii+ du& intervenirea ca4ului de inc),&atibilitate+ c)nstituie e$ercitarea *r dre&t a &r)*esiei de
av)cat Q%art# 01 alin# %0' din Statutul &r)*esiei de av)catR#
Pri,a inc),&atibilitate se re*er+ ast*el cu, re4ult neec@iv)c din lege+ la activitatea salariat
2n a*ara &r)*esiei#
"v)catul salariat 2n cadrul &r)*esiei are c)ntract de ,unc+ iar acesta d)b?nde5te *)r (uridic
d)ar du& ce a *)st avi4at de c)nsiliul bar)ului# Dn e$ercitarea &r)*esiei av)catul 25i &strea4
inde&endena3 sub)rd)narea s&eci*ic ra&)rtului (uridic de ,unc se regse5te nu,ai 2n &rivina
c)ndiiil)r de ,unc %salari4are+ dre&t de c)ncediu+ dre&turi de asigurri s)ciale etc#'#
Legea nr# 81C1998 5i Statutul &r)*esiei de av)cat nu cu&rind &reci4ri cu &rivire la c)ninutul
inc),&atibilitii &rev4ute 2n art# 16 lit# b# Dn ,)d evident legiuit)rul are 2n vedere )rice 2ndeletniciri de
natur a le4a Ide,nitatea 5i inde&endena &r)*esiei de av)catB sau Ibunele ,)ravuriB# 7u& )&inia
n)astr ar avea acest caracter+ 2n &ri,ul r?nd+ )rgani4area )ricr)r activiti inter4ise e$&res de lege sau
a cr)r e$erciiu ar duna val)ril)r indicate 2n art# 16 lit# b' din Legea nr# 81C1998#
Dn ce &rive5te inc),&atibilitatea &rivit)are la Ie$ercitarea ne,i(l)cit de *a&te ,ateriale de
c),erB Statutul &r)*esiei de av)cat aduce i,&)rtante clari*icri# P)trivit art# 00 alin# %1' din Statut
inc),&atibilitatea ,eni)nat vi4ea4 *a&te &rin care av)catul se anga(ea4 &ers)nal sau 2n nu,ele unui
c),erciant s e*ectue4e ) )&eraiune c),ercial# Sunt c)nsiderate ca av?nd acest caracterA
a' *a&tele &ers)nale de c),er e$ercitate cu sau *r aut)ri4aie legal3
b' calitatea de as)ciat 2ntr9) s)cietate c),ercial 2n nu,e c)lectiv+ de c),anditar 2ntr9)
s)cietate c),ercial 2n c),andit si,&l sau 2n c),andit &e aciuni3
c' calitatea de ad,inistrat)r 2ntr9) s)cietate c),ercial 2n c),andit &e aciuni3
d' calitatea de &re5edinte al c)nsiliului de ad,inistraie+ ad,inistrat)r unic sau ,e,bru 2n
c),itetul de direcie al unei s)cieti c),erciale &e aciuni sau cu rs&undere li,itat Qart# 00 alin# %1'
din Statutul &r)*esiei de av)catR #
E$ercitarea &r)*esiei de av)cat este c),&atibil cu ur,t)arele activiti sau caliti e$&res
08
deter,inate de art# 18 din Legea nr# 81C1998+ res&ectiv cuA
a' calitatea de de&utat sau senat)r+ c)nsilier 2n c)nsiliile l)cale sau (udeene3
b' activiti 5i *uncii didactice 2n 2nv,?ntul (uridic su&eri)r3
c' activitatea literar 5i &ublicistic3
d' calitatea de arbitru+ ,ediat)r+ c)nciliat)r+ sau neg)ciat)r+ c)nsilier *iscal+ c)nsilier 2n
&r)&rietate intelectual+ c)nsilier 2n &r)&rietate industrial+ traduct)r aut)ri4at+ ad,inistrat)r sau
lic@idat)r 2n cadrul &r)ceduril)r de re)rgani4are 5i lic@idare (udiciar+ 2n c)ndiiile legii#
Situaiile enu,erate li,itativ de art# 18 din Legea nr# 81C1998 sunt c)nsiderate c),&atibile cu
e$ercitarea &r)*esiei de av)cat+ 2ntruc?t ele nu sunt de natur s &re(udicie4e inde&endena 5i &restigiul
instituiei# Dn &rinci&iu+ c)nstatarea n)astr nu &)ate deter,ina alte s)luii# )tu5i trebuie s ,ani*est,
) re4erv *a de n)r,a 2nscris 2n art# 18 lit# a' din Legea nr# 81C1998# Calitatea de &arla,entar 5i de
c)nsilier nu este de natur+ 2n &rinci&iu+ s a*ecte4e &restigiul &r)*esiei de av)cat# 7i,&)triv+ av)catul
care accede+ 2n ur,a su*ragiului+ la un *)t)liu &arla,entar sau c@iar de c)nsilier %l)cal sau (udeean'
2ntre5te &restigiul c)r&ului av)caial#
7ar ) atare &)4iie &)ate genera 5i sus&iciuni asu&ra ra&)rturil)r av)catului 2n cau4 cu
)rganele &uterii (udect)re5ti# I,unitatea &arla,entar &)ate c)nstitui c@iar un ad&)st e*icient *a de
eventualele in()nciuni ce ar &utea *i e$ercitate de ctre av)cai asu&ra )rganel)r de (ustiie#
; s)luie &articular este regle,entat de lege 2n &rivina cau4el)r &enale# P)trivit art# <2
1
alin#
%2' din Legea nr# 1:1C2000+ av)catul &arla,entar Inu &)ate ac)rda asisten (uridic 2nvinuiil)r sau
incul&ail)r 5i nici nu 2i &)ate asista 2n instane 2n cau4ele &enale &rivindA
a' in*raciunile de c)ru&ie+ in*raciunile asi,ilate in*raciunil)r de c)ru&ie+ in*raciunil)r 2n
legtur direct cu in*raciunile de c)ru&ie+ &recu, 5i in*raciunile 2,&)triva interesel)r *inanciare ale
C),unitil)r Eur)&ene+ &rev4ute 2n Legea nr# .<C2000 &entru &revenirea+ desc)&erirea 5i sanci)narea
*a&tel)r de c)ru&ie+ cu ,)di*icrile 5i c),&letrile ulteri)are3
b' in*raciunile &rev4ute 2n Legea nr# 160C2000 &rivind c),baterea tra*icului 5i c)nsu,ului
ilicit de dr)guri+ cu ,)di*icrile 5i c),&letrile ulteri)are3
c' in*raciunile &rivind tra*icul de &ers)ane 5i in*raciunile 2n legtur cu tra*icul de &ers)ane+
&rev4ute 2n Legea nr# :.<C2001 &rivind &revenirea 5i c),baterea tra*icului de &ers)ane+ cu ,)di*icrile
5i c),&letrile ulteri)are3
d' in*raciunea de s&lare a banil)r+ &rev4ut 2n Legea nr# :8:C2002 &entru &revenirea 5i
sanci)narea s&lrii banil)r+ cu ,)di*icrile ulteri)are3
e' in*raciunile c)ntra siguranei statului+ &rev4ute 2n art# 18891.0 din C)dul &enal3
*' in*raciunile care 2,&iedic 2n*&tuirea (ustiiei+ &rev4ute de art# 28992.2 din C)dul &enal3
g' in*raciunile c)ntra &cii 5i ),enirii+ &rev4ute 2n art# 08:90:1 din C)dul &enalB#
0:
Interdiciile ,eni)nate 2n te$tul citat sunt de strict inter&retare+ cci ele vi4ea4 nu,ai
in*raciunile e$&res deter,inate de lege# )ate aceste interdicii au ) (usti*icare de&lin 5i i,&un )
c)nduit adecvat din &artea unui &arla,entar care trebuie s a&ere val)rile de,)cratice ale s)cietii 5i
&restigiul instituiei din care *ace &arte#
7e n)tat t)tu5i c interdiciile la care ne9a, re*erit nu se a&lic 2n cau4ele 2n care av)catul
&arla,entar este &arte 2n &r)ces sau ac)rd asisten )ri re&re4entare s)ului )ri rudel)r &?n la gradul
I> inclusiv Qart# <2
1
alin# %6' din Legea nr# 1:1C2000R#
)ate inc),&atibilitile &rev4ute de lege sunt de strict inter&retare+ ast*el c nu &)t *i e$tinse
&rin anal)gie 5i la alte situaii ase,nt)are# Inter&retarea c)rect a dis&)4iiil)r legale &rivit)are la
inc),&atibiliti trebuie s in sea,a 5i de dis&)4iiile legale care declar c),&atibil e$ercitarea
&r)*esiei de av)cat cu alte activiti+ ast*el cu, acestea sunt &reci4ate 2n art# 18 din Legea nr# 81C1998#
; )bservaie a&arte trebuie *cut+ 2n acest c)nte$t+ 5i 2n legtur cu c),&atibilitatea
e$erciiului &r)*esiei de av)cat cu activitatea didactic universitar# "dese)ri ) atare c),&atibilitate este
inter&retat 2ntr9) ,anier e$tensiv e$agerat+ anu,e 2n sensul c av)catului 2i este &er,is s e$ercite
5i unele *uncii de c)nducere 2n instituiile de 2nv,?nt su&eri)r sau de cercetare 5tiini*ic# ; atare
inter&retare este 2n *lagrant c)ntradicie+ du& &rerea n)astr+ at?t cu dis&)4iiile Legii nr# 81C1998 c?t
5i cu cele c)nsacrate 2n Statutul cadrel)r didactice# Criticile *)r,ulate de n)i 2n &ri,a ediie a lucrrii
Siste,e (udiciare c),&arate 25i ,enin actualitatea 5i aceasta 2n &)*ida ,)di*icril)r aduse art# 18 lit# b'
din Legea nr# 81C1998+ &rin Legea nr# 288C2006#
Dntr9adevr+ &e de ) &arte art# 16 lit# a' din Legea nr# 82C1998 declar inc),&atibil e$ercitarea
&r)*esiei de av)cat cu )rice activitate salari4at 2n cadrul alt)r &r)*esii+ iar art# 18 lit# b' din acela5i act
n)r,ativ declar c),&atibilitatea ei cu Iactiviti 5i *uncii didactice 2n 2nv,?ntul (uridic su&eri)rB#
;r+ este evident c acest din ur, te$t nu *ace dec?t ) e$ce&ie de la inc),&atibilitatea c)nsacrat de art#
16 lit# a' din Legea nr# 81C199<# ; ase,enea e$ce&ie este 2n ,)d *iresc de strict inter&retare#
Pe de alt &arte+ este de re,arcat *)r,ularea *)arte clar a legii 5i care cant)nea4
c),&atibilitatea la care ne re*eri, la Iactiviti 5i *uncii didacticeB# La r?ndul su+ Statutul cadrel)r
didactice 1 Legea nr# 12<C199. 1 distinge 2ntre *unciile didactice 5i *unciile de c)nducere Qart# 2 lit# b'+
art# 6 alin# %1' 5i %8'R# Prin ur,are+ av)caii &)t accede nu,ai la una din *unciile didactice &rev4ute de
lege+ iar nu 5i la cele de c)nducere#
Inc),&atibilitile &rev4ute 2n art# 16 din Legea nr# 81C1998 se c)nstat de ctre c)nsiliul
bar)ului 2n care av)catul 2n cau4 25i des*5)ar activitatea# C)nsiliul bar)ului nu &)ate e,ite din )*iciu
deci4ie de trecere &e tabl)ul av)cail)r inc),&atibili *r ascultarea av)catului# )tu5i+ li&sa
ne(usti*icat a av)catului la data indicat 2n c)nv)carea e$&ediat nu 2,&iedic ad)&tarea ,surii Qart#
02 alin# %2' din StatutR#
0.
=. Mod"(#t./#( d %r#+#r ,n %ro&'#. P)trivit art# 1: alin# %1' din Legea nr# 81C1998+ ,)dalitatea
&rinci&al de &ri,ire 2n &r)*esia de av)cat ) c)nstituie e$a,enul# "cesta se )rgani4ea4 de *iecare
bar)u#
; ,)dalitate secundar de &ri,ire 2n &r)*esie este scutirea de e$a,en# P)ate *i &ri,it 2n
&r)*esie cu scutire de e$a,enA
a' titularul di&l),ei de d)ct)r 2n dre&t3
b' cel care+ anteri)r sau la data &ri,irii 2n &r)*esia de av)cat a 2nde&linit *uncia de (udect)r+
&r)cur)r+ n)tar+ c)nsilier (uridic sau (urisc)nsult ti,& de cel &uin 10 ani 5i dac nu i9a 2ncetat activitatea
din ,)tive disci&linare care 2l *ac nede,n &entru &r)*esia de av)cat#
7e la &revederile art# 1: alin# %1' din Legea nr# 81C1998 sunt e$ce&tate &ers)anele care au
deinut *uncia de (udect)r la Dnalta Curte de Casaie 5i Justiie#
>. A-oc"tu( 't"!#"r. Stagiul este de*init de art# 2.8 alin# %1' din Statutul &r)*esiei de av)cat ca &eri)ada
&arcurs la 2nce&utul e$ercitrii &r)*esiei 5i are dre&t sc)& &regtirea 5i *)r,area &r)*esi)nal iniial 2n
vederea )binerii titlului &r)*esi)nal de av)cat de*initiv# C)n*)r, aceluia5i te$t+ stagiul este )bligat)riu
5i e*ectiv+ cu e$ce&ia situaiil)r anu,e &rev4ute de lege#
7urata stagiului este de 2 ani+ calculat de la data 2nscrierii 2n tabl)ul av)cail)r stagiari#
P)trivit art# 1. alin# %0' din Legea nr# 81C1998+ stagiul se sus&end &e ti,&ul serviciului ,ilitar sau al
c)ncentrrii )ri 2n ca4 de li&s ,)tivat din &r)*esie )ri 2n ca4 de 2ncetare a 2ndru,rii &r)*esi)nale *r
cul&a av)catului stagiar# "su&ra 2,&re(urril)r ce (usti*ic li&sa din &r)*esie se va &r)nuna c)nsiliul
bar)ului# El va decide 5i asu&ra duratei sus&endrii 5i asu&ra 2ntinderii &eri)adei de stagiu e*ectuat
anteri)r sus&endrii#
Candidatul reu5it la c)ncurs are dre&tul de a *i 2nscris 2n &r)*esie# "v)catul stagiar va avea
ur,t)arele )bligaii su&li,entareA
a' s95i &er*eci)ne4e &regtirea &r)*esi)nal te)retic 5i s95i 2nsu5easc te@nica de &ractic av)caial3
b' s &artici&e la t)ate c)n*erinele de stagiu )rgani4ate de c)nsiliul bar)ului+ s &regteasc 2n scris
subiectele c)n*erinel)r 5i lucrrile av)caiale re&arti4ate de c))rd)nat)rul c)n*erinel)r de stagiu3
c' s e*ectue4e lucrrile av)caiale re&arti4ate de av)catul 2ndru,t)r 5i de serviciul de asisten
(udiciar al bar)ului3
d' s &artici&e la t)ate ,ani*estrile &r)*esi)nale la care este c)nv)cat de ctre )rganele de c)nducere
ale &r)*esiei3
e' s des*5)are ) activitate e*ectiv 2n &r)*esie 5i s anune 2n scris )rice ,)tiv de sus&endare a
stagiului Qart# 2.9 alin# %2' din Statutul &r)*esiei de av)catR#
Bar)urile )rgani4ea4 lunar c)n*erine de stagiu# e,atica c)n*erinei cu&rinde e$&uneri asu&ra
&r)ble,el)r (uridice+ studii de d)ctrin 5i (uris&ruden+ lucrri av)caiale scrise 5i de4bateri de s&ee#
0<
C)n*erinele sunt c)nduse de ctre un c)nsilier c))rd)nat)r#
C)nsilierul c))rd)nat)r va in*)r,a tri,estrial c)nsiliul bar)ului cu &rivire la 2nde&linirea de
ctre stagiari a )bligaiil)r l)r# "ctivitatea av)catului stagiar se a&recia4+ la *inele *iecrui an+ cu n)te de
la 1 la 10# N)trile se v)r lua 2n c)nsiderare la avi4area 2nscrierii la e$a,enul de de*initivare#
P)trivit art# 290 din Statutul &r)*esiei de av)cat stagiarul are dre&tul de a &une c)nclu4ii nu,ai
la (udect)rii# El &)ate ac)rda asisten (uridic la t)ate aut)ritile &rev4ute de art# 0 lit# b' din Lege+
&recu, 5i de a ac)rda c)nsultaii 5i de a redacta cereri cu caracter (uridic#
7u& e$&irarea stagiului+ c)nsiliul bar)ului+ &rin deci4ie ,)tivat+ va c)nstata 2nde&linirea
e*ectiv a acestuia# C)nstatarea se *ace &e ba4a ra&)rtului 2nt)c,it de av)catul 2ndru,t)r 5i a celui de
la serviciul de asisten (udiciar+ &recu, 5i a n)tril)r ac)rdate de c)nsilierul c))rd)nat)r al stagiului
&r)*esi)nal# Dn ba4a deci4iei de c)nstatare av)catul stagiar &)ate s)licita c)nsiliului bar)ului avi4ul
&entru 2nscrierea la e$a,enul de de*initivare#
E$a,enul de de*initivare se )rgani4ea4 de ctre *iecare bar)u# C)nsiliul U#N#B#R este )bligat
s asigure caracterul unitar al e$a,enului &rin Regula,entul de des*5urare a e$a,enului# C),isia de
e$a,en a *iecrui bar)u este *)r,at din av)cai de*initivi cu c),&eten &r)*esi)nal de&lin 5i cu
re&utaie &r)*esi)nal ne5tirbit# Pr)cedura de dese,nare se stabile5te &rin Regula,entul de e$a,en#
Regula,entul se c),unic bar)uril)r inclusiv &rin a*i5are &e internet cu ,ini,u, :0 de 4ile 2naintea
datei e$a,enului 5i se aduce la cun)5tina candidail)r &rin gri(a c)nsiliil)r bar)uril)r# Re4ultatele
e$a,enului sunt su&use validrii de ctre c)nsiliul bar)ului 5i se c),unic Uniunii Nai)nale a
Bar)uril)r din R),?nia 1 Institutului Nai)nal &entru Pregtirea 5i Per*eci)narea "v)cail)r#
F. T"*(ou( "-oc"/#(or. Candidaii reu5ii la e$a,enul de de*initivat d)b?ndesc calitatea de av)cai
de*initivi# "ce5tia v)r *i 2nscri5i 2n tabl)ul av)cail)r de*initivi# La 2nce&utul *iecrui an+ decanul
bar)ului su&une s&re a&r)bare c)nsiliului tabl)ul av)cail)r de*initivi 5i stagiari# Re*u4ul 2nscrierii 2n
tabl)u se &)ate c)ntesta la c)nsiliul bar)ului#
Dnscrierea 2n tabl)u a av)cail)r se &)ate *ace d)ar du& de&unerea (ur,?ntului &rev4ut de art#
21 din Legea nr# 81C1998# P)trivit acestui te$t+ (ur,?ntul se de&une+ 2ntr9un cadru s)le,n+ 2n *aa
c)nsiliului bar)ului 5i are ur,t)rul c)ninutA IJur s res&ect 5i s a&r C)nstituia 5i legile rii+
dre&turile 5i libertile ),ului 5i s e$ercit &r)*esia de av)cat cu cinste 5i de,nitate# "5a s9,i a(ute
7u,ne4euB#
abl)ul anual al av)cail)r 5i ,)di*icrile intervenite se c),unic instanel)r (udect)re5ti+
)rganel)r de ur,rire &enal 5i aut)ritil)r ad,inistrative (udeene &recu, 5i Uniunii Nai)nale a
Bar)uril)r din R),?nia#
7e ase,enea+ c)nsiliile bar)uril)r e,it deci4ii de trecere &e tabl)ul av)cail)r inc),&atibili+ la
cerere sau din )*iciu3 re2nscrierea &e tabl)u se *ace nu,ai+ la cerere+ du& 2ncetarea strii de
09
inc),&atibilitate#
E$ercitarea )ricrei activiti de asisten (uridic s&eci*ic &r)*esiei de av)cat de alte &ers)ane
dec?t cele 2nscrise 2n tabl)ul av)cail)r c)nstituie in*raciune %art# 28 din Legea nr# 81C1998'#
Si,&la 2nscriere 2n tabl)ul av)cail)r nu c)n*er aut),at dre&tul de a &une c)nclu4ii la t)ate
instanele# "st*el+ &)trivit art# 22 alin# %1' din Legea nr# 81C1998+ av)catul stagiar &)ate &une c)nclu4ii
nu,ai la (udect)rii# "v)catul de*initiv &)ate &une c)nclu4ii la t)ate instanele+ cu e$ce&ia Dnaltei Curi
de Casaie 5i Justiie 5i Curii C)nstitui)nale+ unde va &utea &une c)nclu4ii dac are ) vec@i,e
ne2ntreru&t 2n &r)*esie de cel &uin 8 ani de la de*initivare#
"v)catul care d)re5te s &r)*ese4e 2n R),?nia sub titlu &r)*esi)nal din statul ,e,bru 2n care
5i9a )binut cali*icarea &r)*esi)nal se 2nscrie 2n tabl)ul s&ecial inut de bar)urile r),?ne %art# <0
<
din
Legea nr# 81C1998'#
VII. B#*(#o!r"&#" rco+"nd"t.0
I)an Le5 1 Instituii (udiciare c)nte,&)rane+ Editura C#F#BecG+ Bucure5ti+ 200. #
I)an Le5 1 ;rgani4area siste,ului (udiciar+ a av)caturii 5i a activitii n)tariale+ Editura Lu,ina Le$+
Bucure5ti+ 199.#
VIII. Antr*.r# rc"%#tu("t#-0
1# Enu,erai ca4urile de nede,nitate#
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
2# Enu,erai ca4urile de inc),&atibilitate#
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
0# Enu,erai activitile cu care &r)*esia de av)cat este c),&atibil#
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
60
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
6# Care sunt ,)dalitile de &ri,ire 2n &r)*esia de av)catP
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
8# Dn ce c)nst tabl)ul av)cail)rP
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
IB. T't d "uto-"(u"r0
1#Pr)*esia de av)cat este inc),&atibil cuA
a# calitatea de senat)r3
b# e$ercitarea ne,i(l)cit de *a&te ,ateriale de c),er3
c# *uncii didactice 2n 2nv,?ntul (uridic su&eri)r3
2# Este nede,n de a *i av)cat+ cel careA
a# e$ercit ne,i(l)cit *a&te ,ateriale de c),er3
b# des*5)ar ) activitate &ublicistic3
c# are calitatea de neg)ciat)r3
0# Pr)*esia de av)cat este c),&atibil cuA
a# activitatea salari4at 2n cadrul alt)r &r)*esii dec?t cea de av)cat3
b# calitatea de c)nsilier 2n c)nsiliile (udeene3
c# e$ercitarea ne,i(l)cit de *a&te ,ateriale de c),er3
6# P)ate d)b?ndi calitatea de ,e,bru 2ntr9un bar)u din R),?nia d)ar &ers)ana careA
a# este cetean r),?n 5i are e$erciiul dre&turil)r civile 5i &)litice3
61
b# este liceniat al unei *aculti3
c# are 10 ani de vec@i,e 2n &r)*esie3
8# "v)catul stagiar are dre&tul de a &une c)nclu4ii nu,ai laA
a# (udect)rii 5i tribunale3
b# (udect)rii+ tribunale 5i curi de a&el3
c# (udect)rii3
R.'%un'ur#( corct ' !.''c (" '&9r6#tu( +"nu"(u(u# C
B. T't d -"(u"r A
1# 7urata stagiului este de d)i ani 5i se calculea4 de la dataA
a# 2nscrierii 2n tabl)ul av)cail)r stagiari3
b# de&unerii (ur,?ntului3
c# 2nc@eierii c)ntractului de c)lab)rare cu av)catul 2ndru,t)r3
2# Re*u4ul 2nscrierii 2n tabl)u se &)ate c)ntesta laA
a# decanul bar)ului3
b# adunarea general a bar)ului3
c# c)nsiliul bar)ului3
0# Pr)*esia de av)cat este c),&atibil cuA
a# calitatea de c)nsilier 2n &r)&rietate industrial3
b# calitatea de as)ciat 2ntr9) s)cietate c),ercial 2n nu,e c)lectiv3
c# calitatea de ad,inistrat)r 2ntr9) s)cietate c),ercial 2n c),andit &e aciuni3
6# "v)catul &arla,entar nu &)ate ac)rda asisten (uridic 2nvinuiil)r sau incul&ail)r 5i nici nu 2i &)ate
asista 2n instane 2n cau4ele &enale &rivindA
a# in*raciunea de ),)r &rev4ut de art# 1.6 C#&en#3
b# in*raciunea de t?l@rie &rev4ut de art# 211 C# &en#3
c# in*raciunile c)ntra siguranei statului+ &rev4ute 2n art# 18891.0 din C)dul &enal3
8# E$ercitarea )ricrei activiti de asisten (uridic s&eci*ic &r)*esiei de av)cat de alte &ers)ane dec?t
cele 2nscrise 2n tabl)ul av)cail)r c)nstituieA
a# c)ntravenie3
b# in*raciune3
c# abatere disci&linar3
BI. T+. %ntru c"'.0
"se,nri 5i de)sebiri 2ntre ca4urile de nede,nitate 5i cele de inc),&atibilitate#
62
T+" >. Intrd#c/##E 'u'%nd"r" 6# ,nct"r" c"(#t./## d "-oc"t E tr"n'&ru( . Dr%tur#( 6#
o*(#!"/##( "-oc"tu(u# .
I# O*#ct#- '%c#&#c "( t+#0 &re4entarea interdiciil)r i,&use av)catului+ a ca4uril)r de
sus&endare 5i 2ncetarea a calitii de av)cat+ a trans*erului 5i a dre&turil)r 5i )bligaiil)r av)catului#
II# Co+%tn/(0 Studentul va *i ca&abil s enu,ere 5i s de4v)lte interdiciile i,&use av)catului+
ca4urile de sus&endare 5i 2ncetare a calitii de av)cat+ s &re4inte ,)dul 2n care se &)ate e*ectua
trans*erul dintr9un bar)u 2n altul 5i s cun)asc dre&turile de care se bucur 5i )bligaiile care sunt
i,&use av)catului#
III. Cu-#nt c:# : interdicie, suspendare, ncetare, transfer, drepturi, obligaii
IV. Structur" t+# d 'tud#u0 1# Interdicii# 2# Sus&endarea 5i 2ncetarea calitii de av)cat#
0# rans*erarea av)cail)r# 6# 7re&turile 5i )bligaiile av)catului#
V. R$u+"tu( 0 e,a e$&une 5i anali4ea4 interdiciile i,&use &entru a 2nltura )rice sus&iciune
cu &rivire la &r)bitatea &r)*esi)nal a av)catului# Preci4ea4 care sunt ca4urile de sus&endare 5i 2ncetare
a &r)*esiei de av)cat# Pre4int care este &r)cedura trans*erului dintr9un bar)u 2n altul# Enu,er 5i
de4v)lt dre&turile 5i )bligaiile care guvernea4 &r)*esia de av)cat#
VI. Con/#nutu( d$-o(t"t d #d# "( +odu(u(u#0 ;. Intrd#c/##. 7re&tul de a ac)rda asisten (uridic
este general+ 2n sensul c av)catul care 2nde&line5te c)ndiiile &rev4ute de lege 25i &)ate e$ercita
&r)*esia 2n *aa )ricrei instane 5i 2n )rice cau4 civil sau &enal# 7e la aceast regul legea *ace 5i
unele e$ce&ii# Ele au ca sc)& )cr)tirea av)catului de )rice sus&iciune cu &rivire la &r)bitatea sa
&r)*esi)nal#
"se,enea interdicii sunt &reci4ate 2n art# 09 5i art# 60 din Statutul &r)*esiei de av)cat# P)trivit
art# 09 alin# %6' din Statut+ I"v)caii 1 *)5ti (udect)ri nu &)t &une c)nclu4ii la instanele unde au
*unci)nat+ ti,& de 2 ani de la 2ncetarea *unciei res&ectiveB# Prin instane 2n sensul legii se 2nelegA
(udect)riile+ tribunalele+ tribunalele s&eciali4ate+ curile de a&el+ Dnalta Curte de Casaie 5i Justiie 5i
Curtea C)nstitui)nal+ inclusiv instanele ,ilitare la care av)caii au *unci)nat ca (udect)ri+ indi*erent
de secia la care au *unci)nat#
Ce se 2nt?,&l 2n ca4ul 2n care av)catul a *unci)nat 2n cei d)i ani anteri)ri &ri,irii 2n &r)*esie
ca (udect)r la ,ai ,ulte instaneP Rs&unsul ne este )*erit de art# 09 alin# %2' din Statutul &r)*esiei de
av)cat+ care &reci4ea4 c 2ntr9) atare situaie interdicia )&erea4 &entru *iecare instan 2n &arte 5i se
calculea4 de la data 2ncetrii activitii la instana res&ectiv#
Interdicia anali4at se a&lic 5i ,agistrail)r asisteni de la Dnalta Curte de Casaie 5i Justiie 5i
Curtea C)nstitui)nal+ e$ecut)ril)r (udect)re5ti+ gre*ieril)r 5i &ers)nalului au$iliar al instanel)r
(udect)re5ti 5i al Curii C)nstitui)nale#
" d)ua interdicie este c)nsacrat 2n art# 60 din Statutul &r)*esiei de av)cat# P)trivit acestei
60
n)r,e legale I"v)caii 1 *)5ti &r)cur)ri 5i cadre de &)liie nu &)t ac)rda asisten (uridic la )rganul de
ur,rire &enal la care 5i9au des*5urat activitatea ti,& de 2 ani de la 2ncetarea *unciei res&ectiveB# Dn
ca4ul 2n care av)catul9*)st &r)cur)r sau cadru de &)liie a *unci)nat 5i 2n calitate de (udect)r+
interdicia &rive5te at?t instanele+ c?t 5i )rganele de ur,rire &enal+ durata *iind calculat 2n ,)d
c)res&un4t)r# "ceast interdicie se a&lic av)cail)r9*)5ti &r)cur)ri 5i cu &rivire la dre&tul de a &une
c)nclu4ii la instanele c)res&un4t)are &arc@etului 2n care au *unci)nat#
; &reci4are e$tre, de i,&)rtant este *cut 2ns de art# 61 din Statutul &r)*esiei de av)cat#
P)trivit acestui te$tA IInterdicia e$ercitrii &r)*esiei de av)cat 2n ca4urile &rev4ute de Lege &rive5te
instanele+ &arc@etele de &e l?ng acestea+ 5i )rganele de cercetare &enal la care lucrea4 ruda+ s)ul sau
a*inul av)catului &?n la gradul al treilea inclusivB# e$tul aduce ) li,itare+ ne(usti*icat du& &rerea
n)astr+ a ca4uril)r 2n care se a&lic interdiciile &rev4ute de lege#
"&recie, 2ns ca e$tre, de &)4itive regle,entrile cu&rinse 2n art# 62960 din Statut# P)trivit
&ri,ului te$t+ 2nclcarea de ctre av)cai a alt)r restricii sau interdicii la care sunt su&u5i c)n*)r,
legil)r s&eciale+ c)nstituie abatere disci&linar grav# 7e ase,enea+ &)trivit art# 60 din Statut+ av)catul
care nu res&ect &revederile art# 09962 din acest statut sau care se *)l)se5te de *)r,a de )rgani4are
&r)*esi)nal )ri de ra&)rturile de c)nlucrare &r)*esi)nal stabilite 2n c)ndiiile legii+ 2n sc)&ul eludrii
interdiciil)r &rev4ute de Legea nr# 81C1998 &rivind )rgani4area 5i e$ercitarea &r)*esiei de av)cat sau de
alte legi s&eciale+ sv?r5e5te abatere disci&linar grav# C)nsiliul bar)ului se &)ate sesi4a 5i din )*iciu cu
&rivire la ase,enea abateri#
<. Su'%nd"r" 6# ,nct"r" c"(#t./## d "-oc"t. Ca4urile de sus&endare 5i de 2ncetare a calitii de
av)cat sunt &reci4ate+ 2n ,)d li,itativ+ de art# 2:92. din Legea nr# 81C1998# P)trivit art# 2. din Legea nr#
81C1998 calitatea de av)cat se sus&endA
a' 2n ca4 de inc),&atibilitate+ &e durata e$istenei acestei stri3
b' &e &eri)ada interdiciei de a &r)*esa+ dis&us &rin @)tr?re (udect)reasc sau disci&linar3
c' 2n ca4 de ne&lat t)tal sau &arial a ta$el)r 5i a c)ntribuiil)r &r)*esi)nale ctre bar)u+ ctre
U#N#B#R 5i ctre siste,ul &r)&riu de asigurri s)ciale+ ti,& de 0 luni de la scadena acest)ra 5i &?n la
lic@idarea l)r integral3
d' la cererea scris a av)catului#
7re&tul de a e$ercita &r)*esia de av)cat &)ate *i sus&endat 2n ca4ul 2n care 2,&)triva av)catului
s9a &us 2n ,i5care aciunea &enal sau s9a dis&us tri,iterea 2n (udecat &entru sv?r5irea unei in*raciuni
de natur s aduc atingere &restigiului &r)*esiei+ &?n la &r)nunarea unei @)tr?ri (udect)re5ti
de*initive %art# 80 din Statutul &r)*esiei'# Dn acest ca4+ sus&endarea av)catului nu este )bligat)rie+ s)luie
care re4ult cu ,ult claritate din 2ns5i ,)dul de redactare a te$tului care c)nsacr acest ca4 de
sus&endare#
66
Statutul &r)*esiei i,&une av)catului dat)ria de a 2ncun)5tina de 2ndat c)nsiliul bar)ului
des&re )rice situaie care ar &utea duce la sus&endarea e$erciiului dre&tului de a &r)*esa# 7ecanul 5i
c)nsiliul bar)ului se &)t sesi4a 2ns &e )rice cale cu &rivire la a&licarea dis&)4iiil)r legale 2n ,aterie# Dn
t)ate aceste situaii ascultarea &realabil a av)catului 2n cau4 este )bligat)rie#
7eci4ia c)nsiliului bar)ului este e$ecut)rie+ 2n &ri,ele d)u ca4uri de sus&endare enunate ,ai
sus# D,&)triva deci4iei ad)&tate de c)nsiliul bar)ului se &)ate *ace c)ntestaie la C)nsiliul Uniunii
Nai)nale a Bar)uril)r din R),?nia+ 2n ter,en de 18 4ile de la c),unicarea acesteia# C)ntestaia nu
sus&end e$ecutarea#
Dncetarea sus&endrii &)ate *i dis&us de c)nsiliul bar)ului+ 2n ca4ul 2n care ,sura sus&endrii
a *)st luat &entru ne&lata t)tal sau &arial a ta$el)r 5i c)ntribuiil)r &r)*esi)nale+ la cererea
av)catului+ dar nu,ai du& veri*icarea te,eiuril)r cererii sau a d)ve4ii ac@itrii ta$el)r 5i c)ntribuiil)r
&rev4ute de lege 5i de statut#
Calitatea de av)cat 2ncetea4 2n ur,t)are 2,&re(urriA
a' &rin renunare scris la e$erciiul &r)*esiei3
b' &rin deces3
c' dac 2,&)triva av)catului s9a luat ,sura e$cluderii din &r)*esie ca sanciune disci&linar3
d' dac av)catul a *)st c)nda,nat de*initiv &entru ) *a&t &rev4ut de legea &enal 5i care 2l
*ace nede,n de a *i av)cat+ c)n*)r, legii %art# 2: din Legea nr# 81C1998' #
Situaiile ,eni)nate sunt 2,&re(urri )bi5nuite care deter,in 2ncetarea calitii de av)cat#
Pri,ele d)u situaii re&re4int+ de regul+ cau4e de 2ncetare a )ricrui ra&)rt (uridic de ,unc# Ulti,ele
d)u situaii sunt c)nsecine *ire5ti ale a&licrii unei sanciuni disci&linare sau al survenirii unei
inc),&atibiliti#
Dncetarea calitii de av)cat se c)nstat &rin deci4ie a c)nsiliului bar)ului3 ea are dre&t
c)nsecin radierea celui 2n cau4 din abl)ul av)cail)r# Dn ca4ul renunrii la &r)*esie av)catul va
*)r,ula ) cerere 2n acest sens# Cu cel &uin :0 de 4ile 2nainte de data &rev4ut &entru 2ncetarea
activitii+ av)catul este )bligat s95i *inali4e4e t)ate cau4ele anga(ate sau s95i asigure substituirea#
"v)catul renunt)r va &re4enta bar)ului lista cau4el)r ne*inali4ate 5i va indica nu,ele av)cail)r care le
v)r &relua#
Cau4ele av)catului decedat v)r *i &reluate de ctre c)lab)rat)rii )ri as)ciaii de*unctului+ iar 2n
li&sa l)r+ de ctre av)caii dese,nai de c)nsiliul bar)ului#
=. Tr"n'&r"r" "-oc"/#(or. Legea nr# 81C1998 nu c)nine &revederi s&eciale &rivit)are la trans*erarea
av)cail)r# "rtic)lul 80 alin# %2' lit# g' din lege deter,in d)ar atribuia c)nsiliului bar)ului de a
s)lui)na cererile de trans*er# Statutul &r)*esiei de av)cat regle,entea4 2ns c)ndiiile 2n care se &)ate
e*ectua trans*erul %art# 8898.'# "ceste c)ndiii nu re&re4int altceva dec?t ) a&licare a &rinci&iil)r de
68
dre&t c),un &rivit)are la trans*er#
Prin ur,are+ 5i 2n ca4ul av)cail)r trans*erul i,&lic ac)rdul de v)in al bar)ului s)licitant 5i a
celui 2n care av)catul 5i9a des*5urat activitatea# Dn acest sc)&+ av)catul care+ din ,)tive (usti*icate+
s)licit trans*erul 2ntr9un alt bar)u se va adresa 2n scris decanului bar)ului de la care d)re5te s se
trans*ere#
Cererea de trans*er trebuie 2ns)it de d)ve4ile &e care se 2nte,eia4 5i de un certi*icat eliberat
de bar)ul de la care se s)licit trans*erul3 certi*icatul va indica datele &ers)nale+ &r)*esi)nale+
disci&linare ale s)licitantului 5i va atesta c s)licitantul a ac@itat ta$ele 5i c)ntribuiile &r)*esi)nale ctre
bar)u+ Uniunea Nai)nal a Bar)uril)r din R),?nia 5i siste,ul &r)&riu de asigurri s)ciale# Pe ba4a
acest)r acte c)nsiliul bar)ului de la care se s)licit trans*erul &)ate avi4a cererea3 2n ca4 de avi4are
cererea se va tri,ite+ 2,&reun cu d)sarul de 2nscriere 2n &r)*esie+ bar)ului la care se s)licit trans*erul#
Pe ba4a d)sarului trans,is c)nsiliul bar)ului la care s9a s)licitat trans*erul va s)lui)na cererea+
c)n*)r, ra&)rtului 2nt)c,it de un c)nsilier delegat+ cruia 2i revine sarcina de a veri*ica t)ate d)ve4ile
inv)cate#
C)nsiliul bar)ului se &r)nun &rintr9) deci4ie# Dn ca4 de res&ingere a cererii+ deci4ia &)ate *i
c)ntestat 2n ter,en de 18 4ile de la c),unicare la C)nsiliul Uniunii Nai)nale a Bar)uril)r din
R),?nia#
>. Dr%tur#( 6# o*(#!"/##( "-oc"tu(u#. 7re&turile 5i )bligaiile av)catului sunt &reci4ate detaliat at?t 2n
Legea nr# 81C1998 %art# 2<96:'+ c?t 5i 2n Statutul &r)*esiei de av)cat %art# 20<9229'# E$ist 5i unele
dre&turi ce sunt c)nsacrate 2n C)dul de &r)cedur civil 5i 2n C)dul de &r)cedur &enal# "cestea &)t *i
e$ercitate de av)cat 2n nu,ele clientului su# 7e ase,enea+ legea i,&une unele )bligaii &artici&anil)r
la activitatea (udiciar+ 2ndat)riri ce trebuie res&ectate 5i de ctre av)cai#
A. Dr%tur#( "-oc"tu(u#. ". Dr%tu( d " "'#'t" 6# r%r$nt". P)trivit art# 2< alin# %1' din Legea nr#
81C1998 Iav)catul 2nscris 2n tabl)ul bar)ului are dre&tul s asiste 5i s re&re4inte )rice &ers)an *i4ic
sau (uridic+ 2n te,eiul unui c)ntract 2nc@eiat 2n *)r, scrisB "cela5i te$t &reci4ea4 c dre&tul enunat
se e$ercit 2n te,eiul unui c)ntract 2nc@eiat 2n *)r, scris 5i care d)b?nde5te dat cert &rin
2nregistrarea 2n registrul )*icial de eviden#
;bserv, 2ns c art# 20< alin# %1' din Statut c)n*er av)catului dre&tul de a e$ercita
Iactivitile s&eci*ice &r)*esiei+ &)trivit Legii+ &re4entului statut+ c)dului de)nt)l)gic 5i regula,entului
bar)ului din care *ace &arteB#
S*era &uteril)r ce revin av)catului deriv din c)ninutul c)ntractului de asisten (uridic
2nc@eiat+ 2n *)r, scris+ 2ntre av)cat 5i client# Dn li&sa un)r &revederi c)ntrare+ av)catul este 2ndre&tit
s e*ectue4e )rice act s&eci*ic &r)*esiei+ &e care 2l c)nsider necesar &entru reali4area interesel)r
clientului su# "ceast regul este &rev4ut 2n ,)d e$&res 2n art# 209 alin# %2' din Statutul &r)*esiei de
6:
av)cat 5i este 2n c)nc)rdan cu dis&)4iiile art# :< alin# %0' C# &r)c# civ# P)trivit acestui din ur, te$t
I,andatul este &resu&us dat &entru t)ate actele (udecii+ c@iar dac nu cu&rinde nici) artare 2n aceast
&rivinB# Sunt a&licabile 2ns 5i &revederile art# :9 C# &r)c# civ# Prin ur,are+ &entru 2nde&linirea un)r
acte de dis&)4iie+ av)catul are nev)ie de ) 2,&uternicire s&ecial 2n acest sc)&# Ea &)ate re4ulta c@iar
din c)ninutul c)ntractului de asisten (uridic#
7re&tul de a ac)rda asisten (uridic re&re4int substana activitii av)caiale# El are d)u
c),&)nente esenialeA asistarea 5i re&re4entarea &rii 2n *aa )rganel)r (udiciare# Strlucirea activitii
av)caiale se &)ate ,ani*esta t)c,ai cu &rile(ul e$ercitrii *unciei de asistare sau de re&re4entare#
!),entul cul,inant al acestei activiti se c)ncreti4ea4 2n &led)aria av)catului# Ea este cea care &)ate
deter,ina re&utaia de e$ce&ie sau c@iar celebritatea unui av)cat#
*. Dr%tu( d " "(! 6# d " &# "(' ,n or!"n( d conducr "( %ro&'### "rtic)lul 29 din Legea nr#
81C1998 enun dre&tul de a alege 5i de a *i ales 2n )rganele de c)nducere ale &r)*esiei# E$ercitarea
acestui dre&t vi4ea4 t)ate structurile )rgani4at)rice ale &r)*esiei# El se re*er at?t la )rganele de
c)nducere c)lectiv+ c?t 5i la cele de c)nducere uni&ers)nal# "legerea se *ace cu res&ectarea c)ndiiil)r
de vec@i,e i,&use de lege# "st*el+ de &ild+ decanul bar)ului se alege nu,ai dintre av)caii cu )
vec@i,e de ,ini,u, < ani 2n &r)*esie#
c. Dr%tu( "-oc"tu(u# (" onor"r#u. P)trivit art# 00 din Legea nr# 81C1998 I&entru activitatea sa
&r)*esi)nal+ av)catul are dre&tul la )n)rariu 5i la ac)&erirea tutur)r c@eltuielil)r *cute 2n interesul
&r)cesual al clientului suB#
;n)rariile se stabilesc 2n ra&)rt de di*icultatea+ a,&l)area sau durata ca4ului# Statutul+ 2n art#
102 alin# %0'+ deter,in 5i ur,t)arele ele,ente+ 2n ra&)rt cu care se stabilesc )n)rariile av)catuluiA
a' ti,&ul 5i v)lu,ul de ,unc s)licitat &entru e$ecutarea ,andatului &ri,it sau activitii s)licitate de
client3
b' natura+ n)utatea 5i di*icultatea ca4ului3
c' i,&)rtana interesel)r 2n cau43
d' 2,&re(urarea c acce&tarea ,andatului ac)rdat de client 2l 2,&iedic &e av)cat s acce&te un alt
,andat+ din &artea unei alte &ers)ane+ dac aceast 2,&re(urare &)ate *i c)nstatat de client *r
investigaii su&li,entare3
e' n)t)rietatea+ titlurile+ vec@i,ea 2n ,unc+ e$&eriena+ re&utaia 5i s&eciali4area av)catului3
*' c)nlucrarea cu e$&eri sau ali s&eciali5ti i,&us de natura+ )biectul+ c),&le$itatea 5i di*icultatea
ca4ului3
g' avanta(ele 5i re4ultatele )binute &entru &r)*itul clientului+ ca ur,are a ,uncii de&use de av)cat3
@' situaia *inanciar a clientului3
i' c)nstr?ngerile de ti,& 2n care av)catul este )bligat de 2,&re(urrile cau4ei s aci)ne4e &entru a
6.
asigura servicii legale &er*)r,ante#
;n)rariile se stabilesc liber 2ntre av)cat 5i client+ 2n li,itele legii 5i ale statutului &r)*esiei Qart#
100 alin# %1' din StatutR# Ele se deter,in 5i se &revd 2n c)ntractul de asisten (uridic la data 2nc@eierii
acestuia 2ntre av)cat 5i client+ 2nainte de 2nce&erea asistenei 5iCsau re&re4entrii clientului Qart# 100 alin#
%2' din StatutR#
P)trivit art# 06 alin# %1' din Legea nr# 81C1998A IC)ntractul dintre av)cat 5i clientul su nu
&)ate *i st?n(enit sau c)ntr)lat+ direct sau indirect+ de niciun )rgan al statuluiB# "ceast &revedere legal
are c)n)taia evident de a se re*eri la t)ate ele,entele ra&)rtului (uridic dintre av)cat 5i client+ inclusiv
la )n)rariu# /a de aceste dis&)4iii legale Qart# 06 alin# %1' din Legea nr# 81C1998R este evident c nici)
aut)ritate &ublic nu &)ate e$ercita un c)ntr)l asu&ra ,)dului de stabilire a )n)rariului av)caial# Prin
ur,are+ 2n s&ri(inul unei s)luii c)ntrare nu ar &utea *i inv)cate nici &revederile art# 2.6 alin# %0' C# &r)c#
civ#+ te$t &)trivit cruia (udect)rii Iau dre&tul s ,reasc sau s ,ic5)re4e )n)rariile av)cail)rB# 7e
alt*el+ dis&)4iiile &r)cedurale ,eni)nate vi4ea4+ ast*el cu, s9a artat+ nu,ai ra&)rturile (uridice dintre
av)cat 5i client+ iar nu 5i cele de natur &r)cesual 5i care vi4ea4 lic@idarea c@eltuielil)r de (udecat#
S)luia 25i &strea4 5i 2n &re4ent actualitatea# )tu5i+ 2n d)ctrina recent s9a )&inat c aceast te4 nu
,ai &)ate *i susinut+ 2ntruc?t art# 2.6 alin# %0' C# &r)c# civ# a devenit ina&licabil+ 2n c)ndiiile 2n care nu
,ai e$ist )n)rarii ,ini,ale#
Pe te,eiul dis&)4iiil)r 2nscrise 2n n)ua legislaie &rivind e$erciiul &r)*esiei de av)cat s9a
)&inat c este &)sibil 5i 2nc@eierea unui &act de quota litis# Dn te,eiul unui atare &act &rile
c)ntractului de asisten (uridic ar &utea stabili )n)rariul &rintr9un &r)cent din ceea ce se va )bine &rin
@)tr?re# Dn *)r,a iniial a legii ) interdicie e$&res 2n acest sens nu e$ista+ ast*el cu, ea e$ist 2n alte
legislaii+ cu, este ca4ul celei ger,ane+ sau cu, a e$istat 2n R),?nia+ 2n unele din regle,entrile
anteri)are celui de9al d)ilea r4b)i ,)ndial# ; atare s)luie nu este 2n c)nc)rdan cu regulile
de)nt)l)giei &r)*esi)nale#
7e alt*el+ 2n s&ri(inul s)luiei d)ctrinare &e care ) &r),)v, este necesar s adug, c
av)caii din Uniunea Eur)&ean au ad)&tat 2n 5edina &lenar des*5urat la LL)n+ la data de 2<
n)ie,brie 199<+ un c)d de)nt)l)gic care cu&rinde dis&)4iii *)arte &recise cu &rivire la &actul de quota
litis# Preci4, c un te$t e$&res al acestui c)d de)nt)l)gic inter4ice 2nc@eierea unui ase,enea &act#
7e,n de a *i &re4entat este 5i de*iniia dat de acest c)d &actului la care ne re*eri,# P)trivit &ct# 0#0#2#
++Pactul de IOu)ta litisB este ) c)nvenie 2nc@eiat 2ntre av)cat 5i clientul su+ 2nainte de 2nc@eierea
de*initiv a unei cau4e 2n care este i,&licat res&ectivul client+ c)nvenie &rin care clientul se anga(ea4
s 2i verse av)catului ) &arte din ceea ce re4ult de &e ur,a cau4ei+ *ie c aceasta c)nst 2ntr9) su, de
bani+ *ie 2n )rice alt bun sau val)areB#
Ulti,ele ,)di*icri aduse Statutului &r)*esiei au clari*icat 5i aceast i,&)rtant &r)ble,# Dn
6<
acest sens+ art# 108 alin# %1' din Statut+ &reci4ea4 2n ter,eni categ)rici cA IEste inter4is av)catului s95i
*i$e4e )n)rariile 2n ba4a unui &act Sde quota litisTB# !ai ,ult+ Statutul de*ine5te &actul Ide quota litisB
ca I) c)nvenie 2nc@eiat 2ntre av)cat 5i clientul su+ 2nainte de s)lui)narea de*initiv a unei cau4e+
c)nvenie care *i$ea4 e$clusiv t)talitatea )n)rariil)r av)catului+ 2n *uncie de re4ultatul (udiciar al
cau4ei+ indi*erent dac aceste )n)rarii c)nstau 2ntr9) su, de bani+ un bun sau )rice alt val)areB#
)tu5i+ deter,inarea &rin statut a un)r )n)rarii de succes nu ni se &are a *i c)n*)r, cu litera 5i
s&iritul art# 108 alin# %1' din Statut+ cci ase,enea )n)rarii se stabilesc t)c,ai 2n c)nsiderarea unui
anu,it re4ultat (udiciar# Dn adevr+ &)trivit art# 106 alin# %1' )n)rariile &)t *iA a' )n)rarii )rare+ b' )n)rarii
*i$e+ c' )n)rarii de succes sau d' )n)rarii *)r,ate din c),binarea cel)r trei )n)rarii anteri)are# La
r?ndul su+ art# 106 alin# %:' din Statut de*ine5te )n)rariul de succes ca I) su, *i$ sau variabil
stabilit &entru atingerea de ctre av)cat a unui anu,it re4ultatB# Dn )&inia n)astr+ stabilirea un)r
ase,enea )n)rarii are ca *inalitatea t)c,ai eludarea evident a &revederil)r art# 106 alin# %1' din Statut#
Stabilirea un)r )n)rarii 2n c)nsiderarea unui anu,it re4ultat (udiciar este inc),&atibil nu nu,ai 2n
ra&)rt cu regulile ele,entare ale de)nt)l)giei &r)*esi)nale+ ci 5i cu natura )bligaiil)r asu,ate de av)cat
&rin c)ntractul de asisten (uridic+ care nu &)t *i cali*icate 2n niciun ca4 ca )bligaii de re4ultat#
C)ntestaiile 5i recla,aiile &rivind )n)rariile se s)lui)nea4 de ctre decanul bar)ului# 7eci4ia
decanului &)t *i atacat la c)nsiliul bar)ului# S)luia ,eni)nat este &rev4ut 2n ,)d e$&res 2n art# 01
din Legea nr# 81C1998 5i &rin art# 10. din Statut# Legalitatea @)tr?rii c)nsiliului bar)ului &)ate *i
veri*icat 2n c)ndiiile legii de C)nsiliul U#N#B#R# la sesi4area decanului sau a &rii interesate+ 2n ter,en
de 18 4ile de la c),unicare#
d. Dr%tu( (" "'#!ur.r# 'oc#"(. "cest dre&t se asigur 2n c)ndiiile deter,inate de lege# Dn sc)&ul
stabilirii 5i ac)rdrii &ensiil)r 5i a(ut)arel)r s)ciale cuvenite av)cail)r 5i ur,a5il)r acest)ra cu dre&turi
&r)&rii la &ensie s9a c)nstituit+ 2n cadrul Uniunii Nai)nale a Bar)uril)r din R),?nia+ Casa de "sigurri
a "v)cail)r#
P)trivit art# .: alin# %1' din Legea nr# 81C1998+ sunt ,e,bri ai Casei de "sigurri a "v)cail)r
t)i av)caii 2n activitate+ av)caii &ensi)nari 5i ur,a5ii acest)ra cu dre&turi la &ensie 5i la a(ut)are
s)ciale# Dn sc)&ul c)nstituirii *)nduril)r Casei de "sigurri+ av)caii 2nscri5i 2n bar)u+ cu dre&t de
e$erciiu al &r)*esiei+ au )bligaia de a c)ntribui la c)nstituirea *)ndului Casei de "sigurri a "v)cail)r#
C)ntribuia nu &)ate *i ,ai ,ic dec?t su,a stabilit de C)nsiliul Uniunii Nai)nale a Bar)uril)r din
R),?nia+ ast*el 2nc?t s ac)&ere nev)ile curente de &lat ale Casei de "sigurri a "v)cail)r# 7re&tul la
&ensie 5i alte dre&turi de asigurri s)ciale ale av)catului se e$ercit 2n c)ndiiile deter,inate de
;rd)nana de urgen nr# 221C2000# Prin acest act n)r,ativ s9a instituit un siste, unic+ &r)&riu 5i
aut)n), de &ensii 5i alte dre&turi de asigurri s)ciale+ gesti)nat de Casa de "sigurri a "v)cail)r din
R),?nia Qart# 1 alin# %1' din ;rd)nana de urgen nr# 221C2000R#
69
Casa de "sigurri a "v)cail)r are &ers)nalitate (uridic+ &atri,)niu 5i buget &r)&riu# Sediul su
este 2n ,unici&iul Bucure5ti# Ea este c)ndus 5i ad,inistrat de un c)nsiliu *)r,at din 8 ,e,bri+ dintre
care 0 av)cai 2n activitate 5i 2 av)cai &ensi)nari# Ei sunt ale5i de C)ngres &e ) &eri)ad de 6 ani#
C)nsiliul alege din r?ndurile sale un &re5edinte 5i un vice&re5edinte#
. Dr%tu( (" %.'tr"r" 'crtu(u# %ro&'#on"(. Dn sc)&ul asigurrii secretului &r)*esi)nal+ legea
instituie unele garanii i,&)rtante# "st*el+ &)trivit art# 00 din Legea nr# 81C1998+ actele 5i lucrrile cu
caracter &r)*esi)nal a*late asu&ra av)catului sau 2n cabinetul su sunt invi)labile# 7e ase,enea
&erc@e4ii)narea av)catului+ a d),iciliului )ri a cabinetului su sau ridicarea de 2nscrisuri 5i bunuri nu
&)ate *i *cut dec?t de &r)cur)r 5i nu,ai 2n te,eiul unui ,andat e,is 2n c)ndiiile legii#
Legea inter4ice ascultarea 5i 2nregistrarea c)nv)rbiril)r tele*)nice ale av)catului+ &recu, 5i
interce&tarea )ri 2nregistrarea c)res&)ndenei cu caracter &r)*esi)nal a acestuia+ cu e$ce&ia ca4uril)r
ad,ise de lege# "ceste reguli sunt reluate 5i 2n art# 218 din Statutul &r)*esiei de av)cat#
&. Dr%tu( (" 'd#u %ro&'#on"(. "v)catul care &r)*esea4 individual+ cabinetele as)ciate+ s)cietatea
civil &r)*esi)nal 5i s)cietatea civil &r)*esi)nal cu rs&undere li,itat au dre&tul la sediu &r)*esi)nal
2n circu,scri&ia bar)ului 2n care sunt 2nscri5i 5i la sedii secundare 2n alt bar)u din ar sau din
strintate unde sunt luai 2n eviden %art# 08 din Legea nr# 81C1998'# "&r)barea c)nstituirii de sedii
secundare se d de ctre c)nsiliul bar)ului 2n circu,scri&ia cruia ur,ea4 s se desc@id sediul
res&ectiv# D,&)triva re*u4ului de a&r)bare a desc@iderii sediului secundar av)catul &)ate *ace &l?ngere+
2n ter,en de 18 4ile de la c),unicare+ la C)nsiliul Uniunii Nai)nale a Bar)uril)r din R),?nia#
!. Dr%tu( (" ocrot#r (!"(.. Dn e$ercitarea &r)*esiei Iav)caii sunt )cr)tii de legeB Qart# 0. alin# %1' din
Legea nr# 81C1998R# Cu t)ate acestea+ ei nu &)t *i asi,ilai *unci)narului &ublic sau altui salariat# Dn
&)*ida &revederil)r e$&rese ale legii 2n sensul artat+ trebuie s &reci4, t)tu5i c sub as&ectul un)r
dre&turi s)ciale av)catul este asi,ilat cu ) &ers)an 2ncadrat 2n ,unc# "st*el+ de &ild+ &)trivit art# 02
alin# %0' din Lega nr# 81C1998+ ti,&ul servit 2n av)catur este c)nsiderat vec@i,e 2n ,unc#
P)trivit dis&)4iiil)r c)nsacrate 2n art# 0. din Legea nr# 81C1998+ 2n e$ercitarea &r)*esiei l)r+
av)caii bene*icia4 de ) larg )cr)tire legal#
B. O*(#!"/##( "-oc"tu(u#. ". O*(#!"/#" d " d%un to"t d#(#!n/( ,n %r't"r" "dc-"t. "
'r-#c#u(u# "-oc"/#"(. ;bligaia enunat este esenial &entru e$erciiul n)r,al al &r)*esiei 5i c)nstituie
2ns5i )biectul c)ntractului de asisten (uridic# "ceast )bligaie are un caracter c),&le$+ ast*el cu,
re4ult 5i din &revederile art# 0< din Legea nr# 81C1998#
P)trivit te$tului a,intitA I"v)catul este dat)r s studie4e te,einic cau4ele care i9au *)st
2ncredinate+ anga(ate sau din )*iciu+ s se &re4inte la *iecare ter,en la instanele de (udecat sau la
)rganele de ur,rire &enal )ri la alte instituii+ c)n*)r, ,andatului 2ncredinat+ s ,ani*este
c)n5tiinci)4itate 5i &r)bitate &r)*esi)nal+ s &lede4e cu de,nitate *a de (udect)ri 5i de &rile din
80
&r)ces+ s de&un c)nclu4ii scrise sau n)te de 5edin )ri de c?te )ri natura sau di*icultatea cau4ei cere
aceasta )ri instana de (udecat dis&une 2n acest sensB# e$tul citat c)nine 5i n)r,e de c)nduit
&r)*esi)nal 2n ra&)rt cu instana 5i cu &rile din &r)ces#
7e)sebit de el)cvente sunt 5i &revederile art# 221 alin# %1' din Statutul &r)*esiei de av)cat#
P)trivit acestui te$tA I"v)catul are )bligaia s de&un t)ate diligenele necesare &entru 2nde&linirea
serviciului &r)*esi)nal ce i9a *)st 2ncredinatB#
Neres&ectarea i,&utabil a acestei )bligaii &ri,)rdiale a av)catului c)nstituie+ ast*el cu,
dis&une 2n ,)d e$&res art# 0< din Lege+ abatere disci&linar#
*. O*(#!"/#" d " "cord" "'#'tn/. )ur#d#c. ,n c"u$( ,n c"r " &o't d'+n"t d#n o&#c#u '"u !r"tu#t
d c.tr *"rou. "v)catul trebuie s de&un acelea5i diligene 5i 2n ceea ce &rive5te &restaia av)caial
2n cau4ele 2n care a *)st dese,nat din )*iciu sau gratuit de ctre bar)u#
c. O*(#!"/#" d " "c/#on" cu (o#"(#t"t ,n %r't"r" "ct#-#t./## "-oc"/#"(. "ceast 2ndat)rire are un
caracter c),&le$ 5i se re*er 2n s&ecial la relaiile av)catului cu (ustiiabilii# Unele as&ecte ale )bligaiei
,eni)nate sunt &reci4ate 2n art# 66 alin# %1' din Legea nr# 81C1998# P)trivit n)r,ei inv)cate av)catul nu
&)ate asista sau re&re4enta &ri cu interese c)ntrare 2n aceea5i cau4 sau 2n cau4e c)ne$e3 el nu &)ate
&leda 2,&)triva &rii care l9a c)nsultat ,ai 2nainte 2n legtur cu as&ectele litigi)ase c)ncrete ale
&ricinii#
d. O*(#!"/#" d " %.'tr" 'crtu( %ro&'#on"(. "v)catului 2i este inter4is s dea relaii vreunei aut)riti
sau &ers)ane+ cu &rivire la cau4a care i9a *)st 2ncredinat+ dec?t dac are de4legarea &realabil+ e$&res
5i scris din &artea tutur)r clienil)r si interesai 2n cau4 Q%art# 66 alin# %2' din Legea nr# 81C1998R# 7e
ase,enea+ av)catul nu &)ate *i ascultat ca ,art)r 2n cau4a care i9a *)st 2ncredinat3 el nu &)ate 2nde&lini
nici *uncia de e$&ert sau traduct)r 2ntr9) ase,enea cau4#
Calitatea de ,art)r are 2ns 2nt?ietate *a de cea de av)cat cu &rivire la *a&tele 5i 2,&re(urrile
&e care le9a cun)scut 2nainte de a *i devenit a&rt)r sau re&re4entant al vreunei &ri 2n cau4# 7ac a
*)st audiat ca ,art)r+ av)catul nu ,ai &)ate des*5ura vre) activitate &r)*esi)nal 2n acea cau4 Qart# 66
alin# %0' 5i %6' din Legea nr# 81C1998'#
7is&)4iiile legale ,eni)nate sunt detaliate+ 2n ,)d se,ni*icativ+ 5i 2n art# 218 din Statutul
&r)*esiei de av)cat# Este de reinut deter,inarea )biectului secretului &r)*esi)nal de ctre art# 218 alin#
%2' din Statut# P)trivit acestui te$tA ISecretul &r)*esi)nal vi4ea4 t)ate in*)r,aiile 5i datele de )rice ti&+
2n )rice *)r, 5i &e )rice su&)rt+ *urni4ate av)catului de ctre client 2n sc)&ul ac)rdrii asistenei
(uridice 5i 2n legtur cu care clientul a s)licitat &strarea c)n*idenialitii+ &recu, 5i )rice d)cu,ente
redactate de av)cat+ care c)nin sau se *unda,entea4 &e in*)r,aiile sau datele *urni4ate de client 2n
sc)&ul ac)rdrii asistenei (uridice 5i a cr)r c)n*idenialitate a *)st s)licitat de clientB#
7e*iniia enunat este cu&rin4t)are 5i de)sebit de util &entru deter,inarea )biectului
81
secretului &r)*esi)nal# ; anu,it a,biguitate &)ate *i t)tu5i creat de *a&tul c legea instituie cerina
s)licitrii de ctre client a c)n*idenialitii in*)r,aiil)r 5i datel)r *urni4ate av)catului# ;r+ este de
&rinci&iu c ni,eni nu este interesat s9i *ie divulgate acele in*)r,aii care au 2nde)b5te un caracter
c)n*idenial# Pe de alt &arte+ legea nu deter,in *)r,a 2n care se ,ateriali4ea4 cererea clientului de a
se &stra c)n*idenialitatea un)r date 5i in*)r,aii# Ra&)rturile dintre client 5i av)cat trebuie s se
2nte,eie4e &e 2ncredere reci&r)c# 7e aceea+ n)i crede, c ) atare cerin instituie ) restricie inutil 5i
de*av)rabil (ustiiabilil)r ,ai &uin diligeni#
. O*(#!"/#" d " r't#tu# "ct( ,ncrd#n/"t. Dn e$ercitarea &r)*esiei av)catul se *)l)se5te de di*erite
acte sau 2nscrisuri )riginale &entru d)vedirea ra&)rturil)r (uridice inv)cate de clientul su# "v)catul este
d)ar de&)4itarul acest)r acte 5i trebuie s le restituie &ers)anei de la care le9a &ri,it# Dn ,)d )bi5nuit
restituirea se *ace la ter,inarea (udecii %art# 60 din Legea nr# 81C1998'#
&. O*(#!"/#" d " %"rt#c#%" (" "ct#-#t./#( 6# 6d#n/( 't"*#(#t d or!"n( "-oc"tur##. P)trivit art# 61
din Legea nr# 81C1998 av)catul este dat)r s &artici&e la t)ate activitile &r)*esi)nale+ la 5edinele
c)nv)cate de c)nsiliul bar)ului 5i de )rganele de c)nducere din care *ace &arte# "bsena re&etat 5i
ne(usti*icat c)nstituie abatere disci&linar#
!. O*(#!"/#" "-oc"tu(u# d " or!"n#$" -#dn/( #+%u' d (!. "v)catul este )bligat s )rgani4e4e
t)ate evidenele &rev4ute de lege 5i de statut cu &rivire la cau4ele &e care le9a anga(at %art# 62 din Legea
nr# 81C1998'# "ceste evidene suntA c)ntractele de asisten (uridic3 registrul de eviden a c)ntractel)r
2nc@eiate cu clienii3 registrul de 2nregistrare a actel)r (uridice atestate de av)cat cu &rivire la identitatea
&ril)r+ a c)ninutului 5i a datei actel)r3 registrul de 2nregistrare a activitil)r *iduciare3 registrul de
2nregistrare a &ril)r de interes+ a &ril)r s)ciale 5iCsau a aciunil)r s)cietil)r 5i evidenele cerute de
legislaia *iscal %art# 22: din Statut'#
:. O*(#!"/#" "-oc"tu(u# d " "c:#t" t"8( 6# contr#*u/##( %r-.$ut d (! 6# 't"tut# "v)catul este
dat)r s ac@ite cu regularitate ta$ele 5i c)ntribuiile sale la *)r,area bugetului bar)ului 5i al Casei de
"sigurri a "v)cail)r#
#. O*(#!"/#" d " %urt" ro*.. "v)catul este )bligat s &)arte r)b 2n *aa instanel)r (udect)re5ti %art#
68 din Legea nr# 81C2006'# Statutul &r)*esiei de av)cat instituie 5i )bligaia de a &urta insign 5i de a
deine legiti,aia de av)cat %art# 226'#
). O*(#!"/#" d " &o(o'# %rocd d %u*(#c#t"t con&or+ cu d+n#t"t" %ro&'##. "v)catul nu &)ate
*)l)si+ direct sau &rin &ers)ane inter&use+ &r)cedee inc),&atibile cu de,nitatea &r)*esiei 2n sc)&ul
d)b?ndirii clientelei# 7e ase,enea+ este inter4is av)catului s *)l)seasc ,i(l)ace de recla, sau de
&ublicitate 2n acela5i sc)& %art# 6: din Legea nr# 81C1998'#
Statutul c)nine n)r,e detaliate &rivit)are la &ublicitatea *)r,el)r de e$ercitare a &r)*esiei %art#
200920:'# Ne li,it,+ 2n acest c)nte$t+ s re,arc, c art# 200 din Statut c)nsacr &rinci&iul &)trivit
82
cruia+ I&ublicitatea trebuie s *ie veridic+ s res&ecte secretul &r)*esi)nal 5i s *ie reali4at cu
de,nitate 5i &rudenB# )t Statutul dis&une c neres&ectarea )bligaiil)r &rivit)are la &ublicitatea
*)r,el)r de e$ercitare a &r)*esiei c)nstituie abatere disci&linar grav %art# 20.'#
VII. B#*(#o!r"&#" rco+"nd"t.0
I)an Le5 1 Instituii (udiciare c)nte,&)rane+ Editura C#F#BecG+ Bucure5ti+ 200. #
I)an Le5 1 ;rgani4area siste,
ului (udiciar+ a av)caturii 5i a activitii n)tariale+ Editura Lu,ina Le$+ Bucure5ti+ 199.#
i,&ul necesar studiuluiA 0 @ sau 00 ,in# C 4i
VIII. Antr*.r# rc"%#tu("t#-0
1#Care sunt interdiciile i,&use av)catuluiP
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
2#Care sunt ca4urile de sus&endare ale &r)*esiei de av)catP
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
0#Care sunt ca4urile de 2ncetare ale &r)*esiei de av)catP
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
6#7e*inii &actul Ide quota litisB#
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
80
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
8#Dn ce c)nst dre&tul la &strarea secretului &r)*esi)nalP
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
IB. T't d "uto-"(u"r
1# "v)caii 1 *)5ti (udect)ri nu &)t &une c)nclu4ii la instanele unde au *unci)nat+ ti,& deA
a# 0 ani de la 2ncetarea *unciei res&ective3
b# 2 ani de la 2ncetarea *unciei res&ective3
c# 6 ani de la 2nscrierea 2n tabl)ul av)cail)r3
2# "v)catul care nu res&ect interdiciile i,&use de Legea nr# 81C1998 &rivind
)rgani4area 5i e$ercitarea &r)*esiei de av)cat sau de alte legi s&eciale+ sv?r5e5te )A
a# in*raciune3
b# c)ntravenie3
c# abatere disci&linar grav3
0# Cererile de trans*er se s)lui)nea4 deA
a# c)nsiliul bar)ului3
b# adunarea general3
c# decanul bar)ului3
6# Pr)*esia de av)cat 2ncetea4A
a# dac av)catul a c),is ) in*raciune &entru care nu a *)st c)nda,nat de*initiv3
b# &rin renunare )ral la e$erciiul &r)*esiei3
c# &rin deces3
8# Pr)*esia de av)cat se sus&endA
a# dac 2,&)triva av)catului s9a luat ,sura e$cluderii din &r)*esie ca sanciune disci&linar3
b# 2n ca4 de inc),&atibilitate+ &e durata e$istenei acestei stri3
86
c# la cererea )ral a av)catului3
R.'%un'ur#( corct ' !.''c (" '&9r6#tu( +"nu"(u(u# C
B. T't d -"(u"r A
1# ;n)rariile &)t *iA
a# )rare+ *i$e+ de succes sau *)r,ate din c),binarea &ri,el)r d)u )n)rarii anteri)are3
b# )n)rarii *i$e+ de succes 5i ,ini,ale3
c# )rare+ *i$e+ de succes sau *)r,ate din c),binarea cel)r trei )n)rarii anteri)are3
2# i,&ul servit 2n av)caturA
a# este c)nsiderat vec@i,e 2n ,unc3
b# nu este c)nsiderat vec@i,e 2n ,unc3
c# este c)nsiderat vec@i,e 2n ,unc d)ar du& )binerea e$a,enului de de*initivat3
0# Sunt ,e,bri ai Casei de "sigurri a "v)cail)rA
a# d)ar av)caii 2n activitate3
b# t)i av)caii 2n activitate+ av)caii &ensi)nari 5i ur,a5ii acest)ra cu dre&turi la &ensie 5i la a(ut)are
s)ciale3
c# t)i av)caii 2n activitate 5i av)caii &ensi)nari3
6# "v)catul are dre&tul laA
a# sediu &r)*esi)nal 2n circu,scri&ia bar)ului 2n care este 2nscris 5i la sedii secundare 2n alt bar)u
din ar sau din strintate unde este luat 2n eviden3
b# sediu &r)*esi)nal 2n circu,scri&ia bar)ului 2n care este 2nscris3
c# sediu &r)*esi)nal 2n circu,scri&ia bar)ului 2n care este 2nscris 5i la sedii secundare 2n alt bar)u
din ar3
8# Calitatea de ,art)r are 2nt?ietate *a de cea de av)cat cu &rivire la *a&tele 5i 2,&re(urrile &e care
le9a cun)scutA
a# du& ce a devenit a&rt)r sau re&re4entant al vreunei &ri 2n cau43
b# *a&tele 5i 2,&re(urrile &e care le9a cun)scut 2nainte de 2nce&erea &r)cesului3
c# 2nainte de a *i devenit a&rt)r sau re&re4entant al vreunei &ri 2n cau43
BI. T+ d c"'.0
C),&arai &actul Ide quota litisB cu )n)rariul de succes#
88
T+" F. R"%ortu( )ur#d#c "-oc"tGc(#nt. R.'%undr" )ur#d#c. D r.'%undr" %n"(.E r.'%undr"
c#-#(.E r.'%undr" d#'c#%(#n"r.. A'#'tn/" )ud#c#"r. .
I# O*#ct#- '%c#&#c "( t+#0 "nali4a ra&)rtului (uridic dintre av)cat 5i client+ a c)ntractului de
asisten (uridic# E$&unerea ca4uril)r 2n care av)catul rs&unde din &unct de vedere &enal+ civil 5i
disci&linar# Pre4entarea instituiei asistenei (udiciare#
II# Co+%tn/0 Studentul va &utea s e$&lice 2n ce c)nst ra&)rtul (uridic dintre av)cat 5i client+ s
de*ineasc 5i s anali4e4e c)ntractul de asisten (uridic+ s enu,ere 5i s de4v)lte ca4urile care atrag
rs&underea av)catului din &unct de vedere &enal+ civil 5i disci&linar+ &recu, 5i s &re4inte asistena
(udiciar#
III. Cu-#nt c:#0 raport juridic avocatclient, contract de asisten juridic, rspundere penal,
civil, disciplinar, asisten judiciar#
IV. Structur" t+# d 'tud#u0 1#Ra&)rtul (uridic av)cat9client# 2#Rs&underea (uridic#
0#"sistena (udiciar#
V. R$u+"t0 e,a anali4ea4 ra&)rtul (uridic dintre av)cat 5i client+ &recu, 5i c)ntractul de
asisten (uridic sub as&ectul *)r,ei+ naturii 5i ele,entel)r eseniale# Pre4int ca4urile 2n care av)catul
&)ate *i tras la rs&undere &enal ca subiect activ al unei in*raciuni+ situaiile 2n care rs&unde civil
&entru &re(udiciile &r)duse clientului+ &recu, 5i ca4urile care atrag rs&underea disci&linar 2n ur,a
sv?r5irii unei abateri 5i sanciunile care i se &)t a&lica# E$&une instituia asistenei (udiciare 5i c)ndiiile
2n care bar)urile sunt )bligate s ) asigure#
VI. Con/#nutu( t+#0 ;. R"%ortu( )ur#d#c d#ntr "-oc"t 6# c(#nt. "ctivitatea av)caial se
reali4ea4+ 2n ,)d )bi5nuit+ 2n ba4a c)ntractului de asisten (uridic# Prin acest act bilateral se
deter,in li,itele 2n care av)catul ur,ea4 s aci)ne4e &entru a&rarea interesel)r legiti,e ale
clientului su %art# 90 din Statutul &r)*esiei de av)cat'#
C)ntractul de asisten (uridic se 2nc@eie 2n *)r, scris# "ceasta este necesar &entru *i$area
cu &reci4ie a ele,entel)r eseniale ale c)ntractului de asisten (uridic 5i &entru evitarea un)r litigii#
/)r,a scris este cerut de lege ad probationem %art# 12: din Statut'# 7e re,arcat 2ns c+ &)trivit
actualel)r regle,entri+ c)ntractul de asisten (uridic &)ate *i 2nc@eiat 5i &rin )rice ,i(l)ace de
c),unicare la distan+ care &)t re&r)duce legal se,nturile &ril)r# Dn ,)d e$ce&i)nal+ un atare
c)ntract &)ate *i 2nc@eiat 5i 2n *)r, verbal 2n *aa unei aut)riti sau a )ricr)r &ers)ane *i4ice sau
(uridice cu c)ndiia ca acestea s ateste c au *)st de *a la e$&ri,area ac)rdului de v)in 2ntre av)cat
5i client# Statutul dis&une 2ns c+ 5i 2n acest ca4+ Ic)ntractul 2n *)r, scris va *i 2nc@eiat 2n cel ,ai
scurt ti,& &)sibilB#
7in anali4a ele,entel)r c)ntractuale se des&rind &articularitile care guvernea4 regi,ul
8:
(uridic al c)nveniei de asisten (uridic# C)ntractul de asisten (uridic se *)r,ea4 &rin liberul ac)rd
de v)in al &ril)r# P)trivit art# 2 alin# %6' din Legea nr# 81C1998A I;rice &ers)an are dre&tul s 25i
aleag 2n ,)d liber av)catulB# 7e ase,enea+ &ril)r le este recun)scut 5i dre&tul de a renuna la
c)ntractul de asisten (uridic+ 2n c)ndiiile &rev4ute de statut#
Dn e$ercitarea *unciil)r sale+ av)catul este inde&endent 5i se su&une nu,ai legii+ statutului 5i
regulil)r eticii &r)*esi)nale# Cu t)ate acestea+ actele 5i aciunile 2ntre&rinse de ctre av)cat 2n cadrul
activitii (udiciare se rs*r?ng asu&ra clientului su# "cestea sunt ele,ente eseniale ale c)ntractului de
asisten (uridic# Ele deter,in 2n ,)d @)tr?t)r 5i natura (uridic a c)ntractului de asisten (uridic# Dn
,)d evident+ c)ntractul de asisten (uridic &re4int 5i alte &articulariti *a de t)ate celelalte
c)nvenii regle,entate de legislaia civil# "cestea au *)st &re4entate 5i cu &rile(ul e$a,inrii dre&turil)r
5i )bligaiil)r av)catului %dre&tul la un )n)rariu+ )bligaia de a &stra secretul &r)*esi)nal etc#'#
C)ntractul de asisten (uridic nu &)ate *i identi*icat 2ntru t)tul cu celelalte c)ntracte de dre&t
civil# El este destinat s asigure re&re4entarea &ril)r 2n (ustiie# 7e aceea c)ntractul de asisten (uridic
trebuie cali*icat ca un ,andat (udiciar# El se &articulari4ea4 de c)ntractul de ,andat regle,entat de
C)dul civil %art# 180291889' sub ,ulti&le as&ecteA ,andatul civil 2ncetea4 &rin ,)artea ,andantului+ 2n
ti,& ce av)catul 2,&uternicit &rin c)ntractul de asisten (uridic trebuie s95i c)ntinue &restaia la care
s9a )bligat &?n la retragerea ,andatului de ctre ,)5tenit)ri %art# .1 C# &r)c# civ#'3 retragerea sau
renunarea la ,andatul de re&re4entare 2n (ustiie nu este )&)4abil &rii adverse dec?t de la
c),unicare+ cu e$ce&ia ca4ului 2n care s9a *cut 2n 5edin &ublic 5i 2n &re4ena acesteia Qart# .2 alin#
%1' C# &r)c# civ#R#
E$ist 5i alte &articulariti 2n ceea ce &rive5te rs&underea ,andatarului+ &lata )n)rariului 5i a
cel)rlalte c@eltuieli+ c),&etena 5i &r)cedura de s)lui)nare a ne2nelegeril)r dintre &ri#
7is&)4iiile C)dului de &r)cedur civil c)n*ir,+ 2n ,)d &ertinent+ te4a &)trivit creia
c)ntractul de asisten (uridic este un ,andat (udiciar# Dntr9adevr+ &)trivit art# :. alin# %1' C# &r)c# civ#
&rile &)t s95i e$ercite dre&turile &ers)nal sau &rin ,andatar# N)r,ele &r)cedurale cu&rinse 2n
Ca&it)lul al I>9lea %intitulat IRe&re4entarea &ril)r 2n (udecatB' din itlul I al Crii a II9a cu&rinde 5i
alte reguli &rivit)are la ,andatul (udiciar# 7esigur+ aceste dis&)4iii &r)cedurale se c),&letea4 2n ,)d
c)res&un4t)r cu cele cu&rinse 2n Legea nr# 81C1998# 7ar ele c)n*ir,+ ne2nd)ielnic+ t)c,ai *a&tul c ne
a*l, 2n &re4ena unui c)ntract (udiciar#
S9a )bservat 2ns+ 2nte,eiat+ 5i 2n literatura n)astr de s&ecialitate c sarcinile av)catului nu se
reduc nu,ai la activitatea de re&re4entare# Ea se c)ncreti4ea4 5i 2n c)nsultaii (uridice+ redactarea de
acte (uridice+ &recu, 5i a&rarea 2n *aa alt)r aut)riti &ublice dec?t instanele (udect)re5ti# Dn ulti,ele
d)u situaii c)ntractul de asisten (uridic 2n*i5ea4+ du& &rerea n)astr+ trsturile unui ,andat
%*r c)n)taii (udiciare'#
8.
7i*iculti s9ar &utea ridica t)tu5i 2n ceea ce &rive5te deter,inarea naturii c)ntractului dintre
av)cat 5i client 2n ca4ul ac)rdrii de c)nsultaii (uridice# Un atare c)ntract nu 2ntrune5te trsturile unui
,andat+ ci a unui c)ntract sui generis+ nenu,it#
/a de cele e$&use re4ult c+ &entru deter,inarea naturii (uridice a c)ntractului de asisten
(uridic+ trebuie s ave, 2n vedere c)ninutul c)nveniei dintre &ri# Sc)&ul 5i )biectul esenial al
activitii av)caiale este re&re4entarea sau asistarea &ril)r 2n *aa )rganel)r (udiciare# ;ri de c?te )ri
c)ntractul de asisten (uridic cu&rinde ase,enea ele,ente ne a*l, 2n &re4ena unui ,andat (udiciar#
Dn ca4ul re&re4entrii &ril)r 2n *aa alt)r aut)riti &ublice 9 aut)riti ad,inistrative sau de alt natur 9
c)ntractul de asisten (uridic se 2n*i5ea4 ca un ,andat guvernat de dis&)4iiile Legii nr# 81C1998 5i
de &rinci&iile dre&tului c),un#
<. R.'%undr" )ur#d#c.. A. R.'%undr" %n"(. " "-oc"tu(u#. ;bligaiile i,&use av)catului &rin
lege 5i statut nu ne &)t c)nduce la c)nclu4ia neres&)nsabilitii &enale a av)catului 2n legtur cu
activitatea sa &r)*esi)nal# "st*el+ de &ild+ neres&ectarea dis&)4iiil)r art# 0. alin# %8' din Legea nr#
81C1998+ &rivit)are la s)le,nitatea 5edinel)r de (udecat+ la abinerea de la *)l)sirea un)r e$&resii
(ignit)are la adresa instanei+ &ril)r sau cel)rlali av)cai &)ate antrena rs&underea &enal a &ers)anei
vin)vate# Evident c *a&ta c)nstituie in*raciune d)ar dac sunt 2ntrunite ele,entele c)nstitutive ale
uneia din in*raciunile &rev4ute de legea &enal#
Rea,inti, 2ns c av)catul nu rs&unde &enal &entru susinerile *cute 2n *aa instanei sau
alt)r )rgane dac acestea sunt I2n legtur cu a&rarea 2n acea cau4 5i sunt necesare stabilirii
adevruluiB Qart# 0. alin# %:' din Legea nr# 81C1998R#
"v)catul &)ate sv?r5i+ 2n e$erciiul *unciei sale+ 5i alte in*raciuni+ cu, ar *i in*raciunile de
*als+ 2ncercarea de a deter,ina ,rturia ,incin)as etc# 7e ase,enea+ av)catul &)ate *i subiect 5i a alt)r
in*raciuni &rev4ute de legea &enal+ rs&underea ur,?nd s se stabileasc 2n c)ndiiile dre&tului
c),un# Sv?r5irea un)r ase,enea in*raciuni &)ate deter,ina+ 2n c)ndiiile art# 10 lit# a' din Legea nr#
81C1998+ nede,nitatea &r)*esi)nal a av)catului#
B. R.'%undr" c#-#(. " "-oc"tu(u## Legea nr# 81C1998 nu c)nine &revederi legale &rivit)are la
rs&underea civil a av)catului# Cu t)ate acestea+ este evident c 2n cursul activitii sale av)catul &)ate
sv?r5i unele *a&te de natur s aduc &re(udicii &ril)r din &r)ces# Princi&ial+ &r)ble,a rs&underii
civile a av)catului se &)ate inv)ca 2n ra&)rturile acestuia cu &r)&riul su client# 7e alt*el+ una din
)bligaiile *unda,entale ale av)catului este aceea de a de&une It)at diligena &entru a&rarea
libertil)r+ dre&turil)r 5i interesel)r legiti,e ale clientuluiB# Dn acela5i sens+ art# 221 din Statut i,&une
av)catului )bligaia de a de&une t)ate diligenele necesare &entru 2nde&linirea serviciului &r)*esi)nal ce
i9a *)st 2ncredinat#
Ne&re4entarea av)catului la &r)ces+ de5i s9a )bligat &rin c)ntractul de asisten (uridic s
8<
asigure a&rarea+ &ierderea un)r ter,ene &r)cedurale %de e$e,&lu+ &rescrierea dre&tului la aciune+
dat)rit nede&unerii cererii de c@e,are 2n (udecat 2n ter,en+ de5i av)catul avea 2,&uternicire 2n acest
sens 5i se a*la 2n &)sesia tutur)r actel)r necesare'+ 2nde&linirea un)r acte &r)cedurale cu rea9credin etc#
c)nstituie 2,&re(urri ce &)t cau4a adese)ri clientului un &re(udiciu irecu&erabil#
Rs&underea civil a av)catului &)ate *i anga(at nu,ai 2n c)ndiiile dre&tului c),un# Ea nu
este 2ns )&erant &entru si,&lul *a&t al &ierderii &r)cesului# Ea trebuie s se ra&)rte4e la )bligaiile
av)catului+ la c)ninutul c)ntractului de asisten (uridic 5i ,ai cu sea, la natura )bligaiil)r asu,ate
de av)cat# ;bligaiile av)catului nu sunt+ 2n &rinci&iu+ )bligaii de re4ultat+ ci de ,i(l)ace# Pe de alt
&arte+ &)4iia av)catului *a de client nu este una de strict sub)rd)nare+ ci de relativ inde&enden#
)ate aceste ele,ente trebuie s *ie avute 2n vedere de instanele (udect)re5ti sesi4ate cu aciuni 2n
stabilirea rs&underii civile a av)catului# 7e aceea+ s&eci*icul activitii de av)cat nu (usti*ic 2n niciun
*el li,itarea rs&underii &e care ) instituie art# 06 alin# %2' din lege+ cu c?t ,ai ,ult cu c?t+ &e &lan civil+
rs&underea av)catului este aceea a unui s&ecialist+ 2,&re(urare care+ &rin de*iniie+ nu &)ate c)nduce la
2nlturarea rs&underii &entru cul&#
; &revedere n)tabil &rivit)are la c)ninutul rs&underii civile a av)catului regsi, t)tu5i 2n
art# 21< alin# %2' din Statut# P)trivit acestui te$t+ &rin Irs&undere &r)*esi)nalB se 2nelege ac)&erirea
daunel)r e*ective su*erite de client 5i re4ultate din e$ercitarea &r)*esiei cu neres&ectarea &revederil)r
Legii+ ale statutului 5i ale regulil)r de)nt)l)gice#
P)trivit art# 60 din Legea nr# 81C1998+ av)catul este )bligat s se asigure &entru rs&undere
&r)*esi)nal+ 2n c)ndiiile stabilite &rin statutul &r)*esiei#
Statutul deter,in 5i li,itele 2n care av)caii sunt )bligai s se asigure &entru rs&undere
&r)*esi)nal# "st*el+ av)caii stagiari trebuie s se asigure &entru un risc asigurat 2n val)are de ,ini,u,
0#000 de eur) anual+ iar av)caii de*initivi+ &entru un risc anual 2n val)are de ,ini,u, :#000 de eur)
anual Qart# 21< alin# %0' din Statutul &r)*esiei de av)catR#
Pri,ele de asigurare &r)*esi)nal+ ac@itate de av)cat 5i de s)cietile civile &r)*esi)nale de
av)cai re&re4int c@eltuieli &r)*esi)nale )bligat)rii+ legal dat)rate 5i integral deductibile &entru anul
*iscal 2n curs# Statutul deter,in 5i care sunt c)nsecinele neres&ectrii )bligaiei &r)*esi)nale anteri)r
,eni)nate# P)trivit art# 21< alin# . din Statut+ ne2nde&linirea )bligaiil)r de &lat a &ri,el)r de asigurare
&)ate atrage ne2nscrierea 2n abl)ul anual al av)cail)r cu dre&t de e$ercitare a &r)*esiei+ cu t)ate
c)nsecinele &rev4ute de lege 5i de statut#
C. R.'%undr" d#'c#%(#n"r. " "-oc"tu(u#. Princi&iul rs&underii disci&linare a av)catului este 2nscris
2n art# .0 din Legea nr# 81C1998# P)trivit acestui te$tA I"v)catul rs&unde disci&linar &entru
neres&ectarea &revederil)r &re4entei legi sau ale statutului+ &entru neres&ectarea deci4iil)r )bligat)rii
ad)&tate de )rganele de c)nducere ale bar)ului sau ale uniunii+ &recu, 5i &entru )rice *a&te sv?r5ite 2n
89
legtur cu &r)*esia sau 2n a*ara acesteia+ care sunt de natur s &re(udicie4e )n)area 5i &restigiul
&r)*esiei sau ale instituieiB#
e$tul citat are un caracter general# El este reluat+ 2ntr9) *)r,ulare &arial di*erit+ 2n art# 282
alin# %2' din Statutul &r)*esiei de av)cat# 7in c)r)b)rarea cel)r d)u dis&)4iii legale re4ult c+ virtual+
)rice 2nclcare a n)r,el)r de e$ercitare a &r)*esiei c)nstituie abatere disci&linar# Pentru anga(area
rs&underii disci&linare ,ai este necesar ca av)catul s aci)ne4e cu vin)vie+ iar *a&ta sa s *ie de
natur a &re(udicia I)n)area 5i &restigiul &r)*esiei sau ale instituieiB# "5adar+ c)ndiiile rs&underii
disci&linare sunt cele de dre&t c),un+ ast*el c nu este ca4ul s insist, 2n ,)d de)sebit asu&ra l)r#
Legea deter,in sanciunile disci&linare ce &)t *i a&licate av)cail)r# "cestea suntA
a' ,ustrarea3
b' avertis,entul3
c' a,enda de la 80 lei la 800 lei+ care se *ace venit la bugetul bar)ului3 Plata a,en4ii se va *ace
2n ter,en de 00 de 4ile de la data r,?nerii de*initive a @)tr?rii disci&linare# Neac@itarea 2n acest
ter,en atrage sus&endarea de dre&t din e$erciiul &r)*esiei+ &?n la ac@itarea su,ei#
d' interdicia de a e$ercita &r)*esia &e ) &eri)ad de la ) lun la un an3
e' e$cluderea din &r)*esie %art# .0 din Legea nr# 81C1998'#
;rganele de (urisdicie disci&linar suntA C),isia de disci&lin a bar)ului+ C),isia central de
disci&lin 5i C)nsiliul Uniunii Nai)nale a Bar)uril)r din R),?nia#
C),isia de disci&lin a bar)ului are c),&etena de a (udeca abaterile sv?r5ite de av)caii din
bar)ul res&ectiv# Ea este inde&endent de )rganele de c)nducere ale bar)ului 5i este alctuit din 8 &?n
la 11 ,e,bri+ ale5i de adunarea general &e ) &eri)ad de 6 ani# C),isia este c)ndus de ctre un
&re5edinte+ ales de ctre ,e,bri acesteia# /uncia de gre*ier se 2nde&line5te de ctre un secretar
dese,nat de c)nsiliul bar)ului#
P)trivit art# 28< din Statutul &r)*esiei+ c),isia de disci&lin a bar)ului (udec+ 2n &ri,
instan+ 2n c),&let de 0 ,e,bri+ abaterile disci&linare sv?r5ite de av)caii 2nscri5i 2n cadrul acestuia+
cu e$ce&ia abateril)r sv?r5ite de decan 5i de ,e,brii )rganel)r de c)nducere ale Uniunii Nai)nale a
Bar)uril)r din R),?nia#
C),isia central de disci&lin este alctuit din re&re4entanii bar)uril)r+ dese,nai de
adunrile generale# /iecare bar)u are dre&tul la c?te un re&re4entant ales de C)ngresul av)cail)r dintre
candidaii dese,nai de adunrile generale ale bar)uril)r# !e,brii C),isiei centrale de disci&lin se
aleg dintre av)caii cu ) vec@i,e ,ai ,are de 18 ani 2n &r)*esie#
Legea 2i recun)a5te C),isiei centrale de disci&lin at?t ) c),&eten de *)nd+ c?t 5i una de
recurs# Ca instan de *)nd+ (udec abaterile sv?r5ite de decanii bar)uril)r 5i de ,e,brii C)nsiliului
Uniunii Nai)nale a Bar)uril)r din R),?nia# Dn acest ca4 c),&letul este *)r,at din 0 ,e,bri#
:0
Ca instan de c)ntr)l+ C),isia central de disci&lin (udec c)ntestaiile declarate 2,&)triva
deci4iil)r &r)nunate de c),isiile de disci&lin ale bar)uril)r+ &recu, 5i cele &r),)vate 2,&)triva
s)luiil)r &rivind interdicia de a e$ercita &r)*esia c)n*)r, art# .6 din Legea nr# 81C1998# C),&letul
instanei disci&linare este *)r,at 2n acest ca4 din 8 ,e,brii# C)ntestaia &)ate *i declarat de av)catul
interesat+ de decanul bar)ului 5i de &re5edintele Uniunii Nai)nale a Bar)uril)r din R),?nia#
C)nsiliul Uniunii Nai)nale a Bar)uril)r din R),?nia se c)nstituie+ ca instan disci&linar+ 2n
&lenul su 5i are c),&etena de a s)lui)na recursurile declarate 2,&)triva deci4iil)r &r)nunate+ 2n *)nd+
de C),isia central de disci&lin#
D,&)triva @)tr?ril)r &r)nunate de Plenul C)nsiliului+ 2n c)ndiiile de(a artate+ &artea
interesat &)ate declara recurs la secia de c)ntenci)s a Curii de "&el Bucure5ti+ a crei @)tr?re este
de*initiv 5i irev)cabil#
Legea nr# 81C1998 5i Statutul &r)*esiei de av)cat cu&rind 5i regle,entri detaliate &rivit)are la
&r)cedura de s)lui)nare a abateril)r disci&linare#
"ciunea disci&linar &)ate *i e$ercitat de c)nsiliul bar)ului# Dn ca4ul abateril)r sv?r5ite de
ctre decanii bar)uril)r sau de ,e,brii Uniunii dre&tul de e$ercitare a aciunii disci&linare a&arine
C)nsiliului Uniunii#
C)nsiliul bar)ului se &)ate sesi4a din )*iciu sau &rin ,)dalitile &rev4ute de art# .0 alin# %2' 5i
%0' din Legea nr# 81C1998# P)trivit acest)r te$te legale+ av)catul care c)nduce asistena (udiciar de &e
l?ng *iecare instan este )bligat s sesi4e4e 2n scris c)nsiliul bar)ului &entru abaterile disci&linare
sv?r5ite de av)cai3 instanele (udect)re5ti 5i &arc@etele sunt )bligate s 2nainte4e c)nsiliului bar)ului
)rice &l?ngere *cut 2,&)triva unui av)cat+ &recu, 5i s9l in*)r,e4e des&re )rice aciune de ur,rire
&enal sau de (udecat declan5at c)ntra unui av)cat# 7e ase,enea+ c)nsiliul bar)ului se &)ate sesi4a 5i
din )*iciu Qart# 2:6 alin# %2' din StatutR#
"&recie, c dre&tul la sesi4area c)nsiliului bar)ului a&arine 5i )ricrei &ers)ane interesateA
av)cat+ client+ &arte advers etc# ; atare s)luie re4ult 5i din &revederile art# 2:6 alin# %1' din Statutul
&r)*esiei de av)cat+ &)trivit cruia I&l?ngerea 2ndre&tat 2,&)triva unui av)cat se adresea4 c)nsiliului
bar)ului &e al crui tabl)u av)catul *igurea4 cu dre&t de e$ercitare a &r)*esieiB# Sublinie, c dre&tul la
e$ercitarea aciunii disci&linare a&arine 2ns nu,ai c)nsiliului bar)ului+ res&ectiv C)nsiliul Uniunii#
7u& sesi4are+ c)nsiliul bar)ului &r)cedea4 la anc@etarea abaterii# Dn acest sc)&+ c)nsiliul va
dese,na un c)nsilier &entru e*ectuarea cercetrii disci&linare &realabile# "nc@etarea abaterii disci&linare
a unui ,e,bru al C)nsiliului U#N#B#R# sau a unui decan se e*ectuea4 de ctre C)nsiliul U#N#B#R#
C)nsiliul va dese,na &e unul dintre c)nsilierii si &entru e*ectuarea cercetrii disci&linare &realabile#
Cercetarea abaterii nu se &)ate 2n*&tui *r citarea av)catului acu4at de sv?r5irea acesteia#
C)nv)carea av)catului se *ace 2n scris+ &rin scris)are rec),andat cu c)n*ir,are de &ri,ire# Ea &)ate *i
:1
*cut 5i &rin 2n5tiinare scris &rintr9un ,i(l)c de c),unicare ce asigur c)nservarea d)ve4ii 5i a datei la
care s9a *cut 2n5tiinarea+ )ri &rin luarea la cun)5tin &rin se,ntur# "v)catul va *i 2ncun)5tinat 5i cu
&rivire la )biectul anc@etei disci&linare &rin luarea la cun)5tin a c)ninutului &l?ngerii )ri al sesi4rii#
Re*u4ul de a se &re4enta la c)nv)carea *cut nu 2,&iedic des*5urarea anc@etei#
Dn cursul cercetrii va *i ascultat &ers)ana care a *)r,ulat &l?ngerea+ &recu, 5i )rice alte
&ers)ane ale cr)r declaraii &)t elucida ca4ul# 7e ase,enea se v)r *ace veri*icri de 2nscrisuri 5i se v)r
culege in*)r,aiile c)nsiderate utile+ &rin )rice ,i(l)ace legale#
"ctivitatea c)nsilierului delegat se *inali4ea4 2ntr9un re*erat scris ce va cu&rinde ,eniuni cu
&rivire la *a&tele i,&utate+ &r)bele ad,inistrate+ &)4iia av)catului cercetat 5i &r)&uneri &entru
s)lui)narea &l?ngerii sau sesi4rii# Re*eratul trebuie de&us 5i 2nregistrat la secretariatul decanului+
res&ectiv al U#N#B#R#+ 2n cel ,ult 00 de 4ile de la &ri,irea 2nsrcinrii#
Dn &ri,a 5edin a c)nsiliului 1 ulteri)ar 2nregistrrii re*eratului 1 c)nsiliul bar)ului
&r)cedea4 la anc@etarea abaterii &e ba4a re*eratului 5i a lucrril)r de la d)sar# 7u& e*ectuarea anc@etei
disci&linare+ c)nsiliul bar)ului va dis&une una din ur,t)arele s)luiiA e$ercitarea aciunii disci&linare+
c),&letarea cercetril)r sau clasarea cau4ei#
7ac se decide c sunt ,)tive &entru e$ercitarea aciunii disci&linare c)nsiliul bar)ului va
dese,na 5i c)nsilierul 2nsrcinat cu susinerea acesteia 2n *aa instanei disci&linare# Statutul &r)*esiei de
av)cat indic 5i ele,entele &e care trebuie s le cu&rind aciunea disci&linar# /)r,a scris este
)bligat)rie 5i ea cu&rinde+ &)trivit art# 2:< alin# %6' din Statut+ ,)tivele de *a&t 5i de dre&t+ artarea
&ers)anel)r ce ur,ea4 s *ie audiate 5i se,ntura decanului sau+ du& ca4+ a &re5edintelui U#N#B#R#
Pri,ind sesi4area+ &re5edintele c),isiei de disci&lin va *i$a ter,en de (udecat cu citarea
av)catului+ a )rganului ce a e$ercitat aciunea 5i a cel)rlalte &ers)ane indicate 2n cerere# Citarea se *ace
5i 2n *aa instanei disci&linare &rin scris)are rec),andat cu c)n*ir,are de &ri,ire# Dn *aa instanei
disci&linare+ av)catul se va &re4enta &ers)nal# El &)ate *i asistat 2ns de un alt av)cat# Nedinele de
(udecat ale instanei disci&linare nu sunt &ublice# )ate lucrrile instanei disci&linare se c)nse,nea4
2n 2nc@eieri# Li&sa &ril)r regulat citate 2n *aa instanei disci&linare nu 2,&iedic (udecata#
7eci4ia disci&linar se ad)&t cu ,a()ritate de v)turi# ;dat r,as de*initiv+ deci4ia este
)bligat)rie *a de &ri 5i *a de )rganele &r)*esiei# Dn acest sens+ art# 2.2 din Statut dis&une c@iar c )
atare deci4ie are Iaut)ritate de lucru (udecatB# 7eci4ia de a&licare a unei sanciuni disci&linare+ &recu,
5i cea de 2ncetare a aciunii disci&linare se c),unic av)catului 2n cau4+ decanului bar)ului 2n care
av)catul este 2nscris 5i &re5edintelui Uniunii Nai)nale a Bar)uril)r din R),?nia#
Pr)cedura (udecrii abateril)r disci&linare este stabilit 2n statutul &r)*esiei 5i se c),&letea4 cu
&revederile C)dului de &r)cedur civil#
Dn cursul (udecii+ instana disci&linar &)ate dis&une 5i sus&endarea av)catului din &r)*esie#
:2
P)trivit art# .6 din Legea nr# 81C1998A IDn ca4 de abatere evident 5i grav+ instana disci&linar &)ate lua
,sura sus&endrii av)catului din e$erciiul &r)*esiei &?n la (udecarea de*initiv a cau4eiB# Dn acest ca4
instana disci&linar &r)nun+ a5a cu, ) &revede 2n ,)d e$&res te$tul ,eni)nat anteri)r+ ) 2nc@eiere#
D,&)triva acestei 2nc@eieri se &)ate declara recurs 2n ter,en de 8 4ile de la c),unicare# "ceasta
2nsea,n c instana disci&linar trebuie s c),unice 2nc@eierea 5i av)catului 2n cau4#
Sus&endarea &rev4ut de art# .6 din Legea nr# 81C1998 vi4ea4 ad)&tarea unei ,suri 2n cursul
(udecrii aciunii de ctre instana disci&linar# Prin ur,are+ legea are 2n vedere ) ,sur a&licabil
I&?n la (udecarea de*initiv a cau4eiB# Dn sc@i,b+ art# 2.2 alin# %1' din Statutul &r)*esiei de av)cat
c)nsacr &rinci&iul aut)ritii de lucru (udecat a deci4iei disci&linare r,as de*initiv# Cel de9al d)ilea
alineat al art# 2.2 din Statut se re*er at?t la deci4ia de e$cludere+ c?t 5i la cea de sus&endare# Pri,a
c)nstituie ) sanciune disci&linar Qart# .0 alin# %1' lit# e' din Legea nr# 81C1998R+ iar cea de9a d)ua )
,sur &r)vi4)rie luat 2n cursul (udecii# Sus&endarea din &r)*esie este ) ,sur grav+ *a&t &entru
care legea a desc@is calea de atac a recursului 2,&)triva 2nc@eierii#
Statutul deter,in 5i l)cul de&unerii cererii de recurs# P)trivit art# 2.2 recursul declarat
2,&)triva ,suril)r luate &rin 2nc@eiere 2n c)ndiiile art# .6 alin# %2' din lege 5i 2,&)triva deci4iei
disci&linare se 2nregistrea4 la decanatul bar)ului+ res&ectiv la secretariatul Uniunii Nai)nale a
Bar)uril)r din R),?nia#
Instana disci&linar de recurs e$ercit un c)ntr)l asu&ra legalitii 5i te,einiciei @)tr?rii
atacate# Dnaintea ,)di*icrii Legii nr# 81C1998+ &rin Legea nr# 288C2006+ s9au &urtat discuii cu &rivire la
&)sibilitatea atacrii 2n (ustiie a deci4iil)r disci&linare &r)nunate de )rganele disci&linare din cadrul
&r)*esiei# Juris&rudena Curii C)nstitui)nale 5i literatura de s&ecialitate au &r),)vat &unctul de vedere
&)trivit cruia actele )rganel)r &r)*esiei+ &entru care nu este instituit ) cale de atac+ 2n cadrul
)rgani4at)ric al av)caturii+ &)t *i atacate 2n (ustiie c)n*)r, art# : din Legea nr# 29C1990+ res&ectiv la
tribunalul sau curtea de a&el 2n a crei ra4 terit)rial 25i are d),iciliul recla,antul# "tare s)luii au *)st
c)nsiderate ca *iind singurele 2n c)nc)rdan cu dis&)4iiile art# 21 din C)nstituie+ &rivit)are la liberul
acces la )rganele de (ustiie#
"ctuala regle,entare 2nltur 2ns )rice c),entariu 2n aceast &rivin# Dntr9adevr+ &)trivit art#
.2 alin# %6' din Legea nr# 81C1998+ 2,&)triva @)tr?ril)r &r)nunate &)trivit alin# %2' 5i %0'+ &artea
interesat &)ate declara recurs la secia de c)ntenci)s a Curii de "&el Bucure5ti+ a crei @)tr?re este
de*initiv 5i irev)cabil#
=. A'#'tn/" )ud#c#"r.. Legea nr# 81C1998 5i Statutul &r)*esiei de av)cat deter,in c)ndiiile 2n care
bar)urile sunt )bligate s asigure asistena (udiciar# Instituia asistenei (udiciare are r)lul de a asigura
a&rarea 2n ca4urile 2n care aceasta este )bligat)rie+ &recu, 5i 2n situaiile de vdit i,&)sibilitate de
anga(are a unui av)cat#
:0
Dn acest sens+ art# :< alin# %1' din Legea nr# 81C1998 dis&une c bar)ul asigur asistena (udiciar
I2n t)ate ca4urile 2n care a&rarea este )bligat)rie &)trivit legiiB+ &recu, 5i 2n situaiile 2n care instana
de (udecat+ )rganele de ur,rire &enal sau )rganele ad,inistraiei &ublice l)cale Ia&recia4 c
&ers)anele se gsesc 2n i,&)sibilitate vdit de a &lti )n)rariulB#
Bar)ul )rgani4ea4 servicii de asisten (udiciar la sediul tutur)r instanel)r de (udecat din
(udeul res&ectiv# "cestea v)r asigura 5i asistena (udiciar la )rganele de ur,rire &enal l)cale#
Serviciile de asisten (udiciar sunt c)nduse de ctre un av)cat de*initiv+ nu,it de c)nsiliul bar)ului#
"sistena (udiciar se ac)rd nu,ai &e ba4a unei c),unicri scrise din &artea instanei+
)rganului de ur,rire &enal sau )rganului ad,inistraiei &ublice l)cale# Serviciul de asisten (udiciar
dese,nea4 un av)cat &entru e$ercitarea a&rrii# "v)catul dese,nat 2n aceste c)ndiii nu &)ate re*u4a
2nsrcinarea &ri,it dec?t &entru ,)tive te,einice# ;bligaiile av)catului dese,nat din )*iciu 2ncetea4
la data la care se &re4int un av)cat ales#
P)trivit art# 189 din Statut+ av)catul care ac)rd asisten (udiciar )bligat)rie are dre&tul de a
2ncasa )n)rariul &)trivit tari*el)r stabilite de c),un ac)rd de !inisterul Justiiei 5i Uniunea Nai)nal a
Bar)uril)r din R),?nia+ 2n ra&)rt cu natura 5i cu di*icultatea cau4el)r#
VII. B#*(#o!r"&#" rco+"nd"t. 0
I)an Le5 1 Instituii (udiciare c)nte,&)rane+ Editura C#F#BecG+ Bucure5ti+ 200. #
I)an Le5 1 ;rgani4area siste,ului (udiciar+ a av)caturii 5i a activitii n)tariale+ Editura Lu,ina Le$+
Bucure5ti+ 199.#
T#+%u( nc'"r 'tud#u(u#0 = : '"u =? +#n. @ $#
VIII. Antr*.r# rc"%#tu("t#-0
1# Stabilii natura (uridic a c)ntractului de asisten (udiciar#
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
2# Enu,erai sanciunile disci&linare ce &)t *i a&licate av)cail)r#
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
:6
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
0# S&eci*icai care sunt )rganele de (urisdicie disci&linar#
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
6# Cine &)ate s e$ercite aciunea disci&linarP
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
8# E$e,&le de &re(udicii &entru care av)catul &)ate rs&unde civil#
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
IB. T't d "uto-"(u"r0
1# Dn ca4ul c)ntractului de asisten (udiciar *)r,a scris este cerut de legeA
a. ad validitatem!
b. solo consensu!
c. ad probationem!
2# C)ntractul de asisten (uridic este unA
a. ,andat (udiciar3
b. ,andat regle,entat de C)dul civil3
c. c)ntract nenu,it3
0# "v)catul nu rs&unde &enal &entru susinerile *cute 2n *aa instanei dac acesteaA
a# au legtur cu a&rarea 2n acea cau43
:8
b# au legtur cu a&rarea 2n acea cau4 5i sunt necesare stabilirii adevrului3
c# sunt necesare stabilirii adevrului3
6# ;rganele de (urisdicie disci&linar suntA
a# e$clusiv C),isia central de disci&lin3
b# e$clusiv C)nsiliul U#N#B#R#3
c# C),isia de disci&lin a bar)ului+ C),isia central de disci&lin 5i C)nsiliul U#N#B#R#3
8# Rs&underea civil a av)catuluiA
a# este 2nt)tdeauna anga(at 2n ca4ul &ierderii &r)cesului3
b# nu )&erea4 &entru si,&lul *a&t al &ierderii &r)cesului3
c# )&erea4 2n ca4ul &ierderii &r)cesului+ dac &artea asistat *)r,ulea4 ) cerere 2n acest sens3
R.'%un'ur#( corct ' !.''c (" '&9r6#tu( +"nu"(u(u# C
B. T't d -"(u"r A
1#C)ntractul dintre av)cat 5i client 2n ca4ul ac)rdrii de c)nsultaii (uridice esteA
a# un ,andat3
b# c)ntract sui generis+ nenu,it3
c# ,andat (udiciar3
2#7eci4ia disci&linar se ad)&t cuA
a# (u,tate din v)tul cel)r &re4eni3
b# ,a()ritate de v)turi3
c# (u,tate din v)tul ,e,bril)r adunrii generale3
0# C)nsiliul U# N# B# R# are c),&etena de a s)lui)naA
a# recursurile declarate 2,&)triva deci4iil)r &r)nunate+ 2n *)nd+ de C),isia central de disci&lin3
b# a&elurile declarate 2,&)triva deci4iil)r &r)nunate+ 2n *)nd+ de C),isia central de disci&lin3
c# recursurile declarate 2,&)triva deci4iil)r &r)nunate+ 2n *)nd+ de C)nsiliul bar)ului3
6# Bar)ul )rgani4ea4 servicii de asisten (udiciarA
a# la )rganele de ur,rire &enal l)cale 5i la sediul tutur)r instanel)r de (udecat din (udeul
res&ectiv3
b# d)ar la )rganele de ur,rire &enal l)cale3
c# e$clusiv la sediul tutur)r instanel)r de (udecat din (udeul res&ectiv3
8# Sanciunile disci&linare ce &)t *i a&licate av)cail)r suntA
a# ,ustrarea+ avertis,entul+ a,enda de la 80 lei la 800 lei+ interdicia de a e$ercita &r)*esia &e )
::
&eri)ad de la ) lun la un an 5i e$cluderea din &r)*esie3
b# avertis,entul+ a,enda de la 80 lei la 800 lei+ interdicia de a e$ercita &r)*esia &e ) &eri)ad de la
) lun la un an 5i e$cluderea din &r)*esie3
c# ,ustrarea+ avertis,entul+ a,enda de la 100 lei la 1000 lei+ interdicia de a e$ercita &r)*esia &e )
&eri)ad de la ) lun la un an 5i e$cluderea din &r)*esie3
BI. T+. %ntru "c"'.0 Pre4entai &r)cedura de s)lui)nare a abateril)r disci&linare#
T+" H. Con'#(#r## )ur#d#c# 6# )ur#'con'u(/##. Atr#*u/##. Or!"n#$"r" 6# %rotc/#" %ro&'## d
con'#(#r )ur#d#c. Dr%tur#( 6# o*(#!"/##( con'#(#r#(or )ur#d#c#. St"tutu( con'#(#r#(or )ur#d#c#.
I. O*#ct#- '%c#&#c "( t+#0 E$&unerea ist)ricului c)nsilieril)r (uridici 5i a atribuiil)r ce le revin+
&re4entarea )rgani4rii 5i &r)teciei &r)*esiei de c)nsilier (uridic+ a dre&turil)r de care se bucur 5i a
)bligaiil)r care le revin+ &recu, 5i a Statutului c)nsilieril)r (uridici#
II# Co+%tn/ do*9nd#tA Studentul va &utea s enu,ere atribuiile c)nsilieril)r (uridici+ s anali4e4e
)rgani4area 5i &r)tecia &r)*esiei de c)nsilier (uridic+ s 2n5ire 5i s de4v)lte dre&turile 5i )bligaiile
c)nsilieril)r (uridici 5i s cun)asc Statutul c)nsilieril)r (uridici#
III. Cu-#nt c:#0 atribuii, organizarea "i protecia profesiei, drepturi "i obligaii, statut.
IV. Structur" t+# d 'tud#u0 1# C)nsilierii (uridici 5i (urisc)nsulii# 2# "tribuii#
0# ;rgani4area 5i &r)tecia &r)*esiei# 6# 7re&turi 5i )bligaii# 8# Statutul c)nsilieril)r (uridici#
V. R$u+"tu( 0 e,a e$&une legislaia a&licat c)nsilieril)r (uridici &?n 2n &re4ent# Enu,er 5i
de4v)lt atribuiile care le revin c)nsilieril)r (uridici# Pre4int )rgani4area 5i &r)tecia &r)*esiei+ &recu,
5i dre&turile 5i )bligaiile care le revin# "nali4ea4 Statutul c)nsilieril)r (uridici#
VI. Con/#nutu( d$-o(t"t d #d# "( +odu(u(u#0 ;. Con'#(#r## )ur#d#c# 6# )ur#'con'u(/##. Con'#dr"/##
!nr"(. Cadrul (uridic al re&re4entrii &ers)anel)r (uridice a *)st stat)rnicit+ ti,& de a&r)a&e cinci
decenii+ &rin 7ecretul nr# 160C1988# "cest act n)r,ativ a c)nstituit ) regle,entare care+ 2n &eri)ada
ulteri)ar Rev)luiei din dece,brie 19<9+ nu a ,ai c)res&uns realitil)r s)cial9ec)n),ice din ara
n)astr#
C)nsilierii (uridici 5i9au des*5urat activitatea+ 2n trecut+ 2n cadrul )*iciil)r (uridice+ )rgani4ate+
&)trivit actului n)r,ativ ,eni)nat+ la nivelul ,inisterel)r+ )rganel)r centrale ale ad,inistraiei &ublice+
aut)ritil)r l)cale ale ad,inistraiei+ 2ntre&rinderil)r 5i )rgani4aiil)r ec)n),ice cu ,ai ,ult de 000 de
anga(ai# ;*iciile (uridice au *)st )rgani4ate 5i la nivelul )rgani4aiil)r centrale 5i l)cale ale c))&eraiei#
La celelalte uniti+ )rgani4area )*iciil)r (uridice era &)sibil d)ar dac necesitile &ractice ) i,&uneau
%v)lu, ,are de litigii &e r)lul instanel)r (udect)re5ti etc#'#
Recent a *)st ad)&tat ) n)u regle,entare &rivit)are la e$ercitarea &r)*esiei de c)nsilier
(uridic# Ea este c)ncreti4at 2n Legea nr# 816C2000 &rivind )rgani4area 5i e$ercitarea &r)*esiei de
:.
c)nsilier (uridic# N)ua regle,entare deter,in ,)dul de e$ercitare a &r)*esiei+ c)ndiiile de ad,itere 2n
&r)*esie 5i statutul c)nsilieril)r (uridici#
P)trivit art# 1 din Legea nr# 816C2000A IC)nsilierul (uridic asigur a&rarea dre&turil)r 5i
interesel)r legiti,e ale statului+ ale aut)ritil)r &ublice centrale 5i l)cale+ ale instituiil)r &ublice 5i de
interes &ublic+ ale cel)rlalte &ers)ane (uridice de dre&t &ublic+ &recu, 5i ale &ers)anel)r (uridice de dre&t
&rivat+ 2n slu(ba cr)ra se a*l 5i 2n c)n*)r,itate cu C)nstituia 5i legile riiB# e$tul citat &re4int )
dubl i,&)rtan# Pe de ) &arte+ el deter,in *unciile &rinci&ale ale c)nsilierului (uridic+ anu,e acelea
de a&rarea a dre&turil)r 5i interesel)r legiti,e ale &ers)anel)r *i4ice 5i (uridice &reci4ate 2n acest &ri,
artic)l al legii# 7in acest &unct de vedere nu e$ist de)sebiri eseniale 2ntre *unciile *)5til)r (urisc)nsuli
5i cele ale actualil)r c)nsilieri (uridici# Pe de alt &arte+ legea deter,in s*era &ers)anel)r *i4ice 5i
(uridice a cr)r interese &)t *i a&rate de c)nsilierii (uridici+ 2n c)ndiiile &rev4ute de Legea nr#
816C2000# 7is&)4iiile art# 1 din Legea nr# 816C2000 cu&rind ) *)r,ulare larg+ care &er,ite *)l)sirea
serviciil)r c)nsilieril)r (uridici de ctre stat+ de aut)ritile 5i instituiile &ublice+ &recu, 5i de )rice alte
&ers)ane (uridice de dre&t &ublic sau de dre&t &rivat#
<. Atr#*u/##( con'#(#r#(or )ur#d#c#. "tribuiile c)nsilieril)r (uridici sunt stabilite 2n ,)d su,ar 2n
actuala regle,entare &rivit)are la e$ercitarea &r)*esiei de c)nsilier (uridic# Practic+ 2n a*ara dis&)4iiil)r
generale ale art# 1 din Legea nr# 816C0000+ care enun sarcinile &rinci&ale ale c)nsilieril)r (uridici+ d)ar
art# 6 din acest act n)r,ativ cu&rinde &reci4ri cu &rivire la atribuiile l)r# S)c)ti, c 5i aceste dis&)4iii
au un caracter de ,a$i, generalitate#
P)trivit art# 6 din Legea nr# 816C2000 IC)nsilierul (uridic 2n activitatea sa asigur c)nsultan 5i
re&re4entarea aut)ritii sau instituiei &ublice 2n serviciul creia se a*l )ri a &ers)anei (uridice cu care
are ra&)rturi de ,unc+ a&r dre&turile 5i interesele legiti,e ale acest)ra 2n ra&)rturile l)r cu aut)ritile
&ublice+ instituiile de )rice natur+ &recu, 5i cu )rice &ers)an (uridic sau *i4ic+ r),?n sau strin3
2n c)ndiiile legii 5i ale regula,entel)r s&eci*ice unitii+ avi4ea4 5i c)ntrase,nea4 actele cu caracter
(uridicB# 7in acest te$t &ute, des&rinde trei categ)rii de atribuii care le sunt c)n*erite de lege
c)nsilieril)r (uridici#
; &ri, categ)rie de atribuii vi4ea4 ac)rdarea de c)nsultan 5i re&re4entarea aut)ritii sau
instituiei &ublice 2n serviciul creia se a*l )ri a &ers)anei (uridice cu care are ra&)rturi de ,unc#
"ceste atribuii nu sunt cu t)tul inedite+ cci ele se reali4au 2n ,)d c)res&un4t)r 5i sub i,&eriul
vec@il)r regle,entri+ c@iar dac litera legii era 2n &arte di*erit# C)nsultana 5i re&re4entarea sunt
sarcini care se &)t reali4a 2n ra&)rt cu t)ate &ers)anele (uridice deter,inate de lege 1 art# 1 5i art# 6 din
Legea nr# 816C2000#
C)nsultana este destinat s c)ntribuie la l,urirea tutur)r &r)ble,el)r (uridice cu care se
c)n*runt )rganele de c)nducere ale aut)ritii+ instituiei sau &ers)anei (uridice# Ea intervine )ri de c?te
:<
)ri este s)licitat de )rganele de c)nducere ale &ers)anei (uridice la care c)nsilierul (uridic 25i des*5)ar
activitatea# Dn )&inia n)astr+ intervenia c)nsilierului (uridic este &)sibil+ c@iar din &r)&ria sa iniiativ+
)ri de c?te )ri acesta c)nsider necesar+ cu, ar *i ca4ul intrrii 2n vig)are a unui act n)r,ativ ce i,&une
sarcini &articulare &entru &ers)ana (uridic res&ectiv#
Re&re4entarea aut)ritii+ instituiei sau &ers)anei (uridice la care este anga(at c)nsilierul (uridic
se ,ateriali4ea4 2n 2nde&linirea un)r acte (uridice 2n nu,ele 5i interesul acesteia# e$tul+ la care ne
re*eri,+ are un caracter e$tre, de general+ sub acest as&ect+ 2ntruc?t el nu deter,in 2n c)ncret )rganele
sau aut)ritile 2n *aa cr)ra se &)ate e$ercita ) atare re&re4entare# 7e aceea+ ) 2ntrebare ar &utea strui+
anu,e aceea dac re&re4entarea se &)ate reali4a nu,ai 2n *aa instanel)r (udect)re5ti sau 5i 2n *aa alt)r
aut)riti# Dn ceea ce ne &rive5te+ re&re4entarea &rev4ut de art# 6 din Legea nr# 816C2000 vi4ea4 at?t
instanele (udect)re5ti+ c?t 5i celelalte aut)riti sau instituii &ublice# Re&re4entarea &ers)anel)r
(uridice 2n *aa instanel)r (udect)re5ti c)nstituie 5i 2n &re4ent una dintre cele ,ai i,&)rtante sarcini ale
c)nsilieril)r (uridici# Prin *)l)sirea ter,enului general de re&re4entare legiuit)rul nu a ur,rit+ 2n niciun
ca4+ s instituie ) e$ce&ie de la &rinci&iul re&re4entrii &ers)anel)r (uridice 2n *aa instituiil)r 5i
aut)ritil)r &ublice# 7e alt*el+ re&re4entarea aut)ritil)r+ instituiil)r &ublice 5i a &ers)anel)r (uridice 2n
*aa instanel)r (udect)re5ti 5i a alt)r )rgane de (urisdicie c)nstituie+ cel ,ai adesea+ &rinci&alul ,)tiv a
2ncadrrii sau nu,irii unui c)nsilier (uridic# "ceast 2,&re(urare nu &)ate c)nduce+ 2n ,)d *iresc+ la
c)nclu4ia &)trivit creia activitatea de c)nsultan ar avea un r)l cu t)tul secundar 5i c@iar li&sit de
se,ni*icaii (uridice de)sebite# 7i,&)triv+ este de &resu&us c i,&)rtana c)nsultanei va cre5te &e
,sura e$tinderii sect)rului &rivat din ec)n),ie+ cci 2ntre&rin4t)rii au nev)ie acut de c)nsiliere
t)c,ai &entru a reali4a )&eraii (uridice viabile 5i a evita ast*el litigiile#
Dn siste,ul )rganel)r ad,inistraiei &ublice l)cale+ asistena (uridic 5i c)nsultana se &)t
ac)rda 5i 2n c)ndiiile e$&res deter,inate de art# 1< din Legea nr# 816C2000# P)trivit acestui te$t+
c)nsilierii (uridici din structurile ad,inistraiei &ublice (udeene 5i l)cale sunt )bligai s ac)rde
c)nsultan 5i asisten (uridic+ la cerere+ c)nsiliil)r c),unale 5i &ri,riil)r+ iar re&re4entarea acest)ra
se &)ate *ace &e ba4a delegaiei e,ise de &ri,ar# "c)rdarea de asisten (uridic 5i de c)nsultan+ 2n
c)ndiiile te$tului ,eni)nat+ c)nstituie ) )bligaie de serviciu a c)nsilieril)r (uridici# Este de )bservat
2ns c re&re4entarea c)nsiliil)r l)cale 5i a &ri,riil)r se *ace &e ba4a delegaiei e,ise de &ri,ar#
Serviciile ,eni)nate se ac)rd c)nsiliil)r l)cale 5i &ri,riil)r d)ar la cerere+ ceea ce ar trebui s
i,&lice 5i ac)rdul aut)ritii ad,inistrative la care 25i des*5)ar activitatea c)nsilierul (uridic res&ectiv#
" d)ua categ)rie de atribuii ale c)nsilieril)r (uridici se re*er la a&rarea dre&turil)r 5i
interesel)r legiti,e ale aut)ritil)r+ instituiil)r 5i &ers)anel)r (uridice vi4ate de lege I2n ra&)rturile l)r
cu aut)ritile &ublice+ instituiile de )rice natur+ &recu, 5i cu )rice &ers)an (uridic sau *i4ic+ r),?n
sau strinB# ; &ri, )bservaie 2n legtur cu aceast categ)rie de atribuii 5i care se cuvine s *ie
:9
*cut vi4ea4 caracterul e$tre, de general al acesteia# Practic+ 2n c)n*)r,itate cu dis&)4iiile art# 6 din
Legea nr# 816C2000+ c)nsilierii (uridici au sarcina de a a&ra dre&turile 5i interesele legiti,e ale
&ers)anel)r (uridice care i9au nu,it 2n *uncie sau cu care se a*l 2n ra&)rturi de ,unc cu )rice
aut)riti sau instituii &ublice 5i cu )rice alte &ers)ane (uridice sau *i4ice#
Legea nu deter,in ,i(l)acele c)ncrete &rin care se &)ate reali4a sarcina ,eni)nat ,ai sus#
!)dalitatea &rinci&al de a&rare a dre&turil)r 5i interesel)r legiti,e ale &ers)anel)r (uridice la care 25i
des*5)ar activitatea c)nsilierii (uridici se reali4ea4 &e calea re&re4entrii# "ceast sarcin se &)ate
reali4a 5i &rin de&unerea de cereri la di*erite aut)riti+ 2nscrisuri+ &artici&area la neg)cieri+ &artici&area
la ,edieri etc#
" treia categ)rie de atribuii ale c)nsilieril)r (uridici are ca )biect avi4area 5i c)ntrase,narea
actel)r cu caracter (uridic# Ni aceste atribuii &re4int se,ni*icaii (uridice i,&)rtante+ reali4area l)r
e$e,&lar *iind destinat s s&ri(ine activitatea &ers)anei (uridice 5i s evite a&ariia un)r litigii#
"se,enea de4iderate se &)t reali4a d)ar 2n ,sura 2n care c)nsilierii (uridici dau d)vad de ) bun
&regtire &r)*esi)nal 5i ,ani*est ) c)nduit ,)ral ire&r)5abil#
Statutul &r)*esiei de c)nsilier (uridic deter,in ,)dalitile &ractice &rin care se reali4ea4
atribuiile c)nsilierului (uridic# P)trivit art# 10 din Statut+ activitatea &r)*esi)nal a c)nsilierului (uridic
se reali4ea4 &rinA
# c)nsultaii 5i cereri cu caracter (uridic 2n t)ate d),eniile dre&tului3
# redactarea de )&inii (uridice cu &rivire la as&ecte legale ce &rivesc activitatea acestuia3
# asistena+ c)nsultana 5i re&re4entarea (uridic a &ers)anel)r (uridice 5i a alt)r entiti
interesate3
# redactarea de acte (uridice+ atestarea identitii &ril)r+ a c)nsi,,?ntului+ a c)ninutului 5i a
datei actel)r 2nc@eiate+ care &rivesc &ers)ana (uridic 2n *av)area creia c)nsilierul (uridic e$ercit
&r)*esia3
# avi4area 5i c)ntrase,narea actel)r cu caracter (uridic3
# veri*icarea legalitii actel)r cu caracter (uridic 5i ad,inistrativ &ri,ite s&re avi4are3
# se,narea la s)licitarea c)nducerii+ 2n cadrul re&re4entrii+ a d)cu,entel)r cu caracter (uridic
e,anate de la &ers)ana (uridic sau de la instituia &ublic re&re4entat#
!unca de &revenire a abateril)r de la lege+ de in*)r,are a c)nducerii instituiei sau unitii
des&re n)ile acte n)r,ative 5i sarcinile care le revin acest)ra+ de avi4are a un)r acte (uridice %deci4ii de
sanci)nare disci&linar etc#' ce ur,ea4 s *ie elab)rate de unitate sau instituie re&re4int c),&)nente
e$tre, de i,&)rtante ale activitii c)nsilieril)r (uridici# C)nsilierul (uridic nu &)ate *i &rivit ca un
si,&lu anga(at al unitii 5i instituiei+ ci ca unul dintre cei ,ai i,&)rtani 5i a&r)&iai c)lab)rat)ri ai
)rganel)r de c)nducere# C)nsilierul (uridic+ la *el ca ,agistratul c)nte,&)ran+ trebuie s &)sede ) vast
.0
&regtire (uridic+ care trebuie s ac)&ere ) &alet t)t ,ai larg a s&eciali4ril)r (uridice+ de&5ind cadrul
&regtirii (uridice tradii)nale# Dntr9adevr+ 5i 2n s)cietatea n)astr asist, la ) s&)rire a i,&)rtanei
dre&tului c),ercial+ *inanciar+ dre&tului a*aceril)r+ dre&tului c)ncurenei+ dre&tului ,ediului etc# Dn
&)*ida acestei realiti inc)ntestabile &regtirea c)nsilierului (uridic nu &)ate *ace abstracie de
necesitatea a&r)*undrii cun)5tinel)r din d),eniul dre&tului civil 5i a dre&tului &r)cesual civil# "cestea
din ur, re&re4int &il)ni de ba4 ai unei c),&etente 5i te,einice *)r,ri &r)*esi)nale 2n cele ,ai varii
d),enii#
Dn c)ncret+ c)nsilierul (uridic &)ate avea statutul de *unci)nar &ublic sau de salariat# Cu t)ate
acestea+ du& &rerea n)astr+ aceast realitate nu &)ate ign)ra &articularitile activitii &r)*esi)nale ale
c)nsilierului (uridic# Dn cadrul activitii de re&re4entare 2n *aa instanel)r (udect)re5ti+ c)nsilierul
(uridic trebuie s *ie 5i un c)lab)rat)r al (ustiiei+ care s c)ntribuie la a&rarea dre&turil)r 5i interesel)r
legiti,e ale &ers)anel)r re&re4entate+ dar 5i la desc)&erirea adevrului 5i la &revenirea un)r litigii#
Statutul &r)*esiei de c)nsilier (uridic c)nine 2ns unele dis&)4iii de)sebit de i,&)rtante sub
as&ectul deter,inrii &)4iiei &r)*esi)nale a acestuia at?t 2n ra&)rt cu &ers)ana (uridic la care
*unci)nea4+ c?t 5i 2n ra&)rturile sale cu terii# "st*el+ art# 2 din Statut &reci4ea4 c &r)*esia de c)nsilier
(uridic este inde&endent 5i )rgani4at aut)n),+ *iind e$ercitat integrat 2n siste,ul de (ustiie r),?nesc#
7e ase,enea+ &)trivit art# 8 din Statut+ 2n e$ercitarea &r)*esiei 5i 2n legtur cu aceasta+ c)nsilierul
(uridic este inde&endent &r)*esi)nal 5i nu &)ate *i su&us niciunei 2ngrdiri sau &resiuni de )rice ti&+ el
*iind &r)te(at de lege 2,&)triva acest)ra# )ate aceste &revederi n)r,ative trebuie 2nelese 2n
c)nc)rdan cu dis&)4iiile art# 11 din Statut+ te$t &)trivit cruia Idre&tul la )&inie &r)*esi)nal a
c)nsilierului (uridic este garantatB#
7re&tul la )&inie &r)*esi)nal este recun)scut c)nsilierului (uridic 5i 2n ra&)rt cu instituia+
aut)ritatea sau s)cietatea c),ercial al crui anga(at este+ 2ntruc?t legea nu *ace nici) distincie 2n
aceast &rivin# 7e alt*el+ din acest &unct de vedere+ sunt i,&)rtante a *i ,eni)nate 5i &revederile art#
10 lit# d' din Statut# P)trivit acestui te$t+ c)nsilierul (uridic+ indi*erent de *)r,a 2n care 25i des*5)ar
activitatea &r)*esi)nal+ se sub)rd)nea4+ nu,ai &e linie ad,inistrativ+ &ers)anei (uridice 2n *av)area
creia 25i e$ercit &r)*esia# "ceast inde&enden &r)*esi)nal nu trebuie e$agerat sau abs)luti4at )ri+
,ai c)rect s&us+ ea &)ate *unci)na nu,ai at?ta ti,& c?t )biectivitatea 5i c)rectitudinea c)nsilierului
(uridic este ire&r)5abil# 7e aceea+ art# . din Statut sublinia4 c relaia &r)*esi)nal dintre c)nsilierul
(uridic 5i bene*iciarul serviciil)r sale se ba4ea4 &e )nestitate+ &r)bitate+ c)rectitudine+ c)n*idenialitate
5i inde&endena )&iniil)r &r)*esi)nale#
N)ua regle,entare &rivind e$ercitarea &r)*esiei de c)nsilier (uridic nu cu&rinde dis&)4iii
si,ilare cu cele din 7ecretul nr# 160C1988+ 2n legtur cu ,)dul de reali4are a re&re4entrii instituiil)r+
aut)ritil)r &ublice 5i a cel)rlalte &ers)ane (uridice de ctre c)nsilierii (uridici# 7e aceea+ n)i crede, c
.1
nici 2n &re4ent nu &)t *i ign)rate &rinci&iile dre&tului c),un &rivit)are la re&re4entare+ &recu, 5i
)rientrile d)ctrinare 5i (uris&rudeniale anteri)are#
P)trivit art# 08 alin# %1' din 7ecretul nr# 01C1986+ &ers)ana (uridic 25i e$ercit dre&turile 5i 25i
2nde&line5te )bligaiile &rin )rganele sale# Cel de9al d)ilea alineat al te$tului citat dis&une c Iactele
(uridice *cute de )rganele &ers)anei (uridice+ 2n li,itele &uteril)r ce le9au *)st c)n*erite+ sunt actele
&ers)anei (uridice 2ns5iB# Reali4area acest)r &rinci&ii eseniale 2nt?,&in+ cel ,ai adesea+ seri)ase
di*iculti &ractice+ 2,&re(urare ce ea 2ns5i (usti*ic 2ncadrarea sau nu,irea un)r c)nsilieri (uridici+ care
s aib sarcina &ri,)rdial de re&re4entare a &ers)anei (uridice+ ,ai cu sea,+ 2n *aa )rganel)r
(urisdici)nale de )rice *el#
C)nsilierii (uridici &)t *ace )rice acte &r)cedurale care sunt necesare &entru a&rarea dre&turil)r
5i interesel)r legiti,e ale &ers)anei (uridice re&re4entate# Ei au c@iar )bligaia+ ast*el cu, s9a statuat 5i
2n (uris&rudena ,ai vec@e+ de a 2nde&lini actele &r)cedurale &e care le i,&lic susinerea a&rrii+
2ntruc?t d)ar ast*el 25i &)t reali4a sarcinile ce le9au *)st 2ncredinate# Este adevrat c+ 2n &re4ent+ nu ,ai
ave, un te$t si,ilar cu cel &rev4ut 2n art# . din 7ecretul nr# 160C1988+ care dis&unea cA I;*iciile
(uridice sunt )bligate s susin interesele )rgani4aiei 2n instan sau 2n *aa )rganului arbitral+ s
e$ercite+ dac este ca4ul+ cile de atac legale 5i s ia )rice alte ,suri necesare a&rrii interesel)r legale
ale unitil)r 2n cadrul cr)ra *unci)nea4B# )tu5i+ art# 16 din Legea nr# 816C2000 i,&une c)nsilierului
(uridic ca I2n c)nclu4iile )rale sau scrise+ s susin cu de,nitate 5i c),&eten dre&turile 5i interesele
legiti,e ale aut)ritii sau &ers)anei (uridice &e care ) re&re4int 5i s res&ecte n)r,ele de de)nt)l)gie
&r)*esi)nal &rev4ute 2n legea &entru )rgani4area 5i e$ercitarea &r)*esiei de av)cat 5i statutul acestei
&r)*esiiB# "se,enea )bligaii nu au 2ns nu,ai un caracter strict &r)*esi)nal+ ci trebuie s *ie re&utate 5i
ca )bligaii de serviciu ale c)nsilieril)r (uridici#
Unele acte de dis&)4iie &)t *i 2nde&linite de ctre c)nsilierii (uridici nu,ai 2n te,eiul unei
delegaii date anu,e 2n acest sc)&# "se,enea acte de dis&)4iie+ care sunt re4ervate+ 2n &rinci&iu+
)rganel)r de c)nducere+ suntA &r),)varea aciunil)r 2n (ustiie+ renunarea la aciune+ renunarea la dre&t+
renunarea la e$erciiul cil)r legale de atac+ 2nc@eierea unei tran4acii+ &recu, 5i darea rs&unsului la
inter)gat)riu# ; dis&)4iie e$&res 2n aceast &rivin ar *i *)st util a *i 2nserat 5i 2n cu&rinsul Legii nr#
816C2000# ;ricu,+ c@iar 5i 2n li&sa un)r ase,enea &reci4ri+ va trebui s se in sea,a de dis&)4iiile
art# :9 alin# %1' C# &r)c# civ#+ te$t &)trivit cruia recun)a5terile &rivit)are la dre&turile 2n (udecat+
renunrile+ cu, 5i &r)&unerile de tran4acie nu se &)t *ace dec?t 2n te,eiul unei &r)curi s&eciale#
C)nsilierii (uridici trebuie s95i d)vedeasc calitatea l)r de re&re4entani 2n *aa )rganel)r
(urisdici)nale de )rice *el 5i c@iar 5i 2n *aa alt)r instituii sau aut)riti )ri &ers)ane (uridice# Dn ,aterie
&r)cedural ) atare e$igen este i,&us+ sub sanciunea nulitii+ de dis&)4iiile art# 112 alin# %1' &ct# 2
5i art# 100 C# &r)c# civ# Justi*icarea calitii de re&re4entant trebuie *cut 2ns indi*erent de &)4iia
.2
&r)cesual activ sau &asiv &e care ) are 2n &r)ces &ers)ana (uridic re&re4entat# Dn c)ncret+
c)nsilierul (uridic va trebui s95i (usti*ice calitatea de re&re4entant cu delegaia se,nat de 5e*ul
aut)ritii+ instituiei sau &ers)anei (uridice res&ective# )tu5i+ este de )bservat c Statutul cu&rinde )
&reci4are general &rivit)are la d)vada calitii de c)nsilier (uridic# P)trivit art# 22 alin# %1' din Statut+
calitatea de c)nsilier (uridic 1 cu dre&t de e$ercitare a &r)*esiei 1 se d)vede5te cu ILegiti,aia de
c)nsilier (uridicB 5i insigna &r)*esiei+ eliberate de *iecare c)legiu c)nsilierului (uridic 2nscris 2n abl)ul
C)legiului#
Si,&la lectur a dis&)4iiil)r legale &rivit)are la atribuiile c)nsilieril)r (uridici relev cu ,ult
eviden caracterul c),&le$+ dar 5i i,&)rtana s)cial a ,uncii din acest d),eniu de activitate# 7e
aceea+ s)c)ti, c ,unca c)nsilierului (uridic nu trebuie &rivit ca una care se a*l &e ulti,ul &lan al
actualitii (uridice sau ca ) activitate cu t)tul secundar+ ast*el cu, ea a *)st c)nsiderat 2n ulti,ii 80 de
ani# S&er, c n)ua regle,entare va c)ntribui la reabilitarea acestei &r)*esii (uridice+ ast*el 2nc?t ea s
devin un d),eniu atractiv 5i &entru nu,rul destul de ,are de abs)lveni ai *acultil)r de dre&t+ care+
2n ulti,ii ani+ 2n ,)d )biectiv+ acced t)t ,ai greu la ) carier (udiciar#
=. Or!"n#$"r" 6# %rotc/#" %ro&'## d con'#(#r )ur#d#c. Legea nr# 816C2000+ 2n Ca&it)lul III+
cu&rinde 5i dis&)4iii &articulare cu &rivire la )rgani4area 5i &r)tecia &r)*esiei de c)nsilier (uridic# ;
dis&)4iie general+ dar de ,a$i, i,&)rtan+ este cea &rev4ut 2n art# 8 din actul n)r,ativ ,eni)nat#
P)trivit acestui te$tA IC)nsilierii (uridici &)t c)nstitui as)ciaii &r)*esi)nale 2n sc)&ul a&rrii 5i
&r),)vrii interesel)r &r)*esi)nale+ 2n c)ndiiile legii &rivind as)cierea 5i c)nstituirea &ers)anel)r
(uridiceB#
e$tul citat i,&une c)nclu4ia &)trivit creia c)nstituirea de as)ciaii &r)*esi)nale nu este
)bligat)rie# "ceast te4 ne a&are ca *iind (udici)as dac ine, sea,a 5i de celelalte &revederi legale
2nserate c@iar 2n ca&it)lul al III9lea al legii# Dn acest sens &)t *i inv)cate+ de &ild+ dis&)4iiile art# 20 alin#
%0' din Legea nr# 816C2000+ te$t 2n c)n*)r,itate cu care Ic)nstituirea as)ciaiil)r &r)*esi)nale are la ba4
&rinci&iile c)nstitui)nale ale dre&tului de as)ciere 5i regle,entrile legale &rivind as)cierea 5i
c)nstituirea de &ers)ane (uridiceB# /r 2nd)ial+ 2ns+ c ) &r)*esiune de ) ase,enea i,&)rtan+ ca cea
de c)nsilier (uridic+ nu &)ate r,?ne 2n a*ara unui cadru )rgani4at)ric destinat a a&ra interesele
&r)*esi)nale ale c)r&)raiei res&ective# 7is&)4iiile art# 8 din Legea nr# 816C2000 c)nstituie te,eiul
actualel)r structuri &r)*esi)nale ale c)nsilieril)r (uridici#
Legea (al)nea4 5i direciile )rgani4at)rice 2n cadrul cr)ra trebuie s *ie structurate as)ciaiile
&r)*esi)nale ale c)nsilieril)r (uridici# Dntr9adevr+ &)trivit art# 20 alin# %1' din Legea nr# 816C2000+
c)nsilierii (uridici se &)t as)cia 2n structuri (udeene+ &e ra,uri sau d),enii de activitate+ &)trivit
interesel)r &r)*esi)nale+ 5i du& ca4+ la nivel nai)nal+ cu res&ectarea legii &rivind as)ciaiile 5i
*undaiile# 7e ase,enea+ acela5i te$t stabile5te+ 2n alineatul ur,t)r+ 5i &rinci&iul &)trivit cruia *)r,ele
.0
de as)ciere 5i de )rgani4are la nivel (udeean 5i nai)nal sunt stabilite &rin statutul as)ciaiei# Prin
ur,are+ legea a &re*igurat )rgani4area un)r *)r,e as)ciative at?t la nivel (udeean+ nai)nal+ &recu, 5i
&e ra,uri sau d),enii de activitate#
"ctualele structuri )rgani4at)rice ale &r)*esiei sunt re&re4entate at?t 2n terit)riu+ c?t 5i la nivel
central# Statutul c)nsacr un ca&it)l 2ntreg 1 Ca&it)lul I> %art# :19<8' 1 structuril)r )rgani4at)rice ale
&r)*esiei#
Dn *iecare (ude *unci)nea4 un c)legiu al c)nsilieril)r (uridici# P)trivit art# :1 din Statut+
C)legiul terit)rial este )rgani4aia &r)*esi)nal creat &entru t)i c)nsilierii (uridici as)ciai 2n aceast
*)r, de )rgani4are dintr9un (ude sau din ,unici&iul Bucure5ti+ indi*erent de ra,ura+ d),eniul de
activitate )ri l)cul e$ercitrii &r)*esiei+ ce asigur )rgani4area 5i e$ercitarea &r)*esiei de c)nsilier (uridic
2n ,)d unitar 5i a&r dre&turile 5i interesele legiti,e ale c)nsilieril)r (uridici#
C)legiul terit)rial este &ers)an (uridic de interes general 5i are sediul 2n )ra5ul re5edin al
(udeului+ res&ectiv 2n ,unici&iul Bucure5ti# El are buget 5i &atri,)niu &r)&riu# C)legiile au )
inde&enden )rgani4at)ric de)sebit# Dn acest sens sunt se,ni*icative c?teva din dis&)4iiile &rev4ute
de statut# "st*el+ &)trivit art# :1 alin# %8' din Statut+ c)legiul terit)rial activea4 &e ba4a statutului
&r)&riu# 7e ase,enea+ )rganele de c)nducere ale c)legiil)r terit)riale sunt stabilite 2n statutele &r)&rii
%art# :2 din Statut'# Dn *ine+ atribuiile 5i rs&underile )rganel)r de c)nducere ale c)legiil)r terit)riale
sunt stabilite 2n statutele &r)&rii#
Cu t)ate acestea+ art# :6 din Statut dis&une c 2n *iecare c)legiu terit)rial *unci)nea4 un
secretar general 5i un tre4)rier+ ) c),isie de cen4)ri c),&us din 098 ,e,bri+ a cr)r atribuii sunt
stabilite &rin regula,entele &r)&rii de *unci)nare a&r)bate de "dunarea general a C)legiului+ 2n ba4a
@)tr?ril)r C)nsiliului Uniunii C)legiil)r C)nsilieril)r Juridici#
La nivel central *unci)nea4 Uniunea C)legiil)r C)nsilieril)r Juridici din R),?nia 1
U#C#C#J#R# Uniunea este *)r,at din t)ate c)legiile c)nsilieril)r (uridici din R),?nia 5i cu&rinde t)i
c)nsilierii (uridici 2nscri5i 2n abl)ul acest)ra+ cu dre&tul de e$ercitare a &r)*esiei de c)nsilier (uridic 5i
are dre&t sc)& )rgani4area unitar a e$ercitrii &r)*esiei de c)nsilier (uridic 2n R),?nia# Ea este
&ers)an (uridic de interes general+ are &atri,)niu 5i buget &r)&riu#
;rganele de c)nducere ale U#C#C#J#R# suntA
a' C)ngresul C)legiil)r C)nsilieril)r Juridici3
b' C)nsiliul U#C#C#J#R3
c' bir)ul e$ecutiv3
d' &re5edintele3
e' &ri,9vice&re5edintele3
*' vice&re5edinii#
.6
Dn structura central a Uniunii *unci)nea4A
a' secretarul general3
b' C),isia central de cen4)ri3
c' C),isia central de disci&lin3
d' C),isia ,et)d)l)gic de )rgani4are 5i e$ercitare a &r)*esiei de c)nsilier (uridic3
e' a&aratul te@nic9ad,inistrativ %art# :< din Statut' #
C)ngresul este c)nstituit din c?te un delegat &entru 100 de c)nsilieri (uridici din *iecare c)legiu
5i decanii c)legiil)r# C)ngresul )rdinar se 2ntrune5te )dat &e an+ la c)nv)carea C)nsiliului sau a
&re5edintelui Uniunii# El este legal c)nstituit 2n &re4ena a cel &uin d)u trei,i din nu,rul ,e,bril)r
si 5i ad)&t @)tr?ri cu v)tul ,a()ritii ,e,bril)r &re4eni#
P)trivit art# .2 din Statut+ C)nsiliul U#C#C#J#R# este c)nstituit din decanii c)legiil)r terit)riale#
!andatul ,e,bril)r C)nsiliului U#C#C#J#R# este de 6 ani# C)nsiliul se 2ntrune5te tri,estrial sau )ri de
c?te )ri este nev)ie+ la c)nv)carea &re5edintelui U#C#C#J#R# C)nsiliul U#C#C#J#R# lucrea4 2n &re4ena a
cel &uin d)u trei,i din nu,rul ,e,bril)r si 5i ad)&t @)tr?ri cu v)tul ,a()ritii ,e,bril)r
&re4eni#
Bir)ul e$ecutiv este *)r,at din &re5edinte+ &ri,9vice&re5edintele+ &recu, 5i din cei trei
vice&re5edini+ ale5i de C)ngres dintre ,e,brii si+ &entru un ,andat de 6 ani#
;rganele de c)nducere ,eni)nate au atribuiile deter,inate &rin Statutul Uniunii# Statutul
&r)*esiei de c)nsilier (uridic deter,in atribuiile &re5edintelui 5i &ri,9vice&re5edintelui %art# .:9..'#
"tribuiile as)ciaiil)r &r)*esi)nale ale c)nsilieril)r (uridici trebuie s *ie stabilite+ ast*el cu,
a, artat+ &rin statutele de 2n*iinare ale acest)ra# P)trivit art# 28 alin# %1' din Legea nr# 816C2000+
as)ciaiile &r)*esi)nale se 2n*iinea4 5i statutele acest)ra se ad)&t 2n ter,en de 90 de 4ile de la data
intrrii 2n vig)are a legii#
Legea cu&rinde d)ar &reci4ri e$tre, de su,are &rivit)are la sarcinile as)ciaiil)r &r)*esi)nale#
; &ri, atribuie a as)ciaiei &r)*esi)nale a c)nsilieril)r (uridici este aceea de a ine evidena l)r#
"ceast eviden se ine 2n c)ndiii si,ilare evidenei bar)uril)r de av)cai %art# 21 din Legea nr#
816C2000'# Evidenele c)nsilieril)r (uridici 5i actuali4area &er,anent a acest)ra se reali4ea4 de ctre
)rgani4aiile &r)*esi)nale la s*?r5itul *iecrui an 5i se c),unic &re*ecturii+ c)nsiliului (udeean+
instanel)r (udect)re5ti+ )rganel)r de ur,rire &enal 5i bar)ului din (udeul res&ectiv %art# 2: din Legea
nr# 816C2000'#
; a d)ua atribuie vi4ea4 calitatea as)ciaiei &r)*esi)nale de a sesi4a aut)ritatea c),&etent a
&r)ceda la a&licarea sanciunil)r disci&linare Qart# 22 alin# %0' din Legea nr# 816C2000R#
Legea nr# 816C2000 cu&rinde 5i ) &reci4are se,ni*icativ &rivit)are la &r)tecia &r)*esiei de
c)nsilier (uridic# P)trivit art# 20 din acest act n)r,ativ+ 2n activitatea sa &r)*esi)nal c)nsilierul (uridic se
.8
bucur de &r)tecia legii+ 2n c)ndiiile &rev4ute de legea &entru )rgani4area 5i e$ercitarea &r)*esiei de
av)cat# "5adar+ din acest &unct de vedere+ c)nsilierul (uridic este asi,ilat cu av)catul+ dis&)4iiile art# 0.
din Legea nr# 81C1998 *iind a&licabile 2ntrut)tul#
>. Dr%tur#( 6# o*(#!"/##( con'#(#r#(or )ur#d#c#. Statutul &r)*esiei de c)nsilier (uridic c)nsacr acestei
,aterii un 2ntreg ca&it)l 1 Ca&it)lul III %art# 089:0'#
A. Dr%tur#. ". Dr%tu( d " r%r$nt" 6# "'#'t" %r'o"n" )ur#d#c. (" c"r ,6# d'&.6o"r. "ct#-#t"t"
"cest dre&t are un caracter c),&le$+ 2n sensul c include 2n c)ninutul su t)ate activitile inerente
calitii sale# Dn acest sens+ art# 08 alin# %1' din Statut dis&uneA IC)nsilierul (uridic are dre&tul s *ie
2nscris 2n abl)u+ cu dre&t de e$ercitare a &r)*esiei+ 5i are dre&tul s ac)rde c)nsultan (uridic+ s
redacte4e+ s c)ntrase,ne4e+ s avi4e4 &entru legalitate acte (uridice+ s asiste 5i s re&re4inte )rice
instituie+ aut)ritate &ublic+ &ers)an (uridic sau )rice entitate interesat 2n t)ate d),eniile de dre&t+ 2n
c)ndiiile Legii nr# 816C2000 5i ale &re4entului statutB#
La activitile &e care le &)ate 2nde&lini c)nsilierul (uridic se re*er 5i art# < 5i 10 din Legea nr#
816C2000#
*. Dr%tu( d " "(! 6# d " &# "(' ,n or!"n( d conducr "( %ro&'##. P)trivit art# 0: din Statut+
c)nsilierii (uridici au dre&tul de a alege 5i de a *i ale5i 2n )rganele de c)nducere ale c)legiil)r 5i ale
U#C#C#J#R+ 2n c)ndiiile &rev4ute de statutele acest)r )rgani4aii &r)*esi)nale# "cest dre&t se re*er la
t)ate structurile )rgani4at)rice ale &r)*esiei# El se re*er at?t la )rganele de c)nducere c)lectiv+ c?t 5i la
cele de c)nducere uni&ers)nal#
Legea i,&une 2ns une)ri c)ndiii de vec@i,e &entru )cu&area un)r *uncii 2n cadrul
structuril)r )rgani4at)rice ale &r)*esiei# "st*el+ de &ild+ 2n C),isia central de disci&lin &)t *i ale5i
d)ar c)nsilierii (uridici cu ) vec@i,e ,ai ,are de 10 ani 2n activiti (uridice#
c. Dr%tu( (" r+unr"/#. 7re&tul la ) re,uneraie c)res&un4t)are este inerent calitii de &ers)an
2ncadrat sau de *unci)nar &ublic# Dn acest sens+ art# 10 lit# b din Statut dis&une c &entru activitatea
de&us+ c)nsilierul (uridic are dre&tul s *ie re,unerat c)n*)r, &revederil)r *)r,ei scrise a ra&)rtului
(uridic care st la ba4a e$ercitrii &r)*esiei *a de bene*iciar#
La acest dre&t se re*er+ 2n c)ncret+ 5i art# :0 din Statut# e$tul ,eni)nat stabile5te &rinci&iul
&)trivit cruia c)nsilierul (uridic are dre&tul la ) re,uneraie de ba4+ stabilit &rin neg)ciere &entru
c)nsilierul (uridic ce are statutul de salariat+ sau c)n*)r, legil)r s&eciale &entru cel nu,it 2n *uncie#
Legea 2i c)n*er c)nsilierului (uridic 5i &)sibilitatea de a neg)cia 5i I&restaii su&li,entare 2n bani
re&re4ent?nd clau4a de ,)bilitate 5i clau4a de c)n*idenialitateB# "5adar+ ne a*l, 2n &re4ena unui dre&t
salarial+ distinct de )n)rariul cuvenit av)cail)r#
d. Dr%tu( (" ocrot#r (!"(.. P)trivit art# 20 din Legea nr# 816C2000+ IDn activitatea sa &r)*esi)nal
c)nsilierul (uridic se bucur de &r)tecia legii+ 2n c)ndiiile &rev4ute de legea &entru )rgani4area 5i
.:
e$ercitarea &r)*esiei de av)catB# Prin ur,are+ sunt a&licabile 5i 2n acest ca4 dis&)4iiile &rev4ute de
Legea nr# 81C1998 cu &rivire la )cr)tirea av)catului#
Statutul &r)*esiei se re*er 5i el la unele ,suri de )cr)tire c)ncret a c)nsilierului (uridic#
"st*el+ &)trivit art# 10 lit# c' din Statut+ actele 5i lucrrile a*late asu&ra c)nsilierului (uridic sau la l)cul de
e$ercitare a &r)*esiei sunt invi)labile# 7e ase,enea+ &)trivit aceluia5i te$t+ &erc@e4ii)narea c)nsilierului
(uridic+ a d),iciliului )ri a bir)ului su nu &)ate *i *cut dec?t de &r)cur)r+ 2n te,eiul unui ,andat
e,is 2n c)ndiiile legii# Nu v)r &utea *i ascultate 5i 2nregistrate+ cu niciun *el de ,i(l)ace te@nice+
c)nv)rbirile tele*)nice ale c)nsilierului (uridic 5i nu va &utea *i interce&tat 5i 2nregistrat c)res&)ndena
cu caracter &r)*esi)nal+ dec?t 2n c)ndiiile 5i cu &r)cedura &rev4ute de lege#
. Dr%tu( (" o%#n# %ro&'#on"(.. P)trivit art# 11 din Statut+ dre&tul la )&inie &r)*esi)nal a
c)nsilierului (uridic este garantat# "cesta este unul din cele ,ai i,&)rtante dre&turi de natur
&r)*esi)nal &e care legislaia le ac)rd c)nsilierului (uridic#
Unele din &revederile cu&rinse 2n art# 60 din Statut sunt e$tre, de se,ni*icative 2n
circu,stanierea acestui dre&t &r)*esi)nal# P)trivit art# 60 alin# %2' din Statut+ c)nsilierul (uridic
*)r,ulea4 &unctul su de vedere &)trivit &revederil)r legale 5i cre4ului su &r)*esi)nal#
"cela5i te$t deter,in 2n alineatele ur,t)are unele garanii i,&)rtante ale dre&tului enunat#
"st*el+ &)trivit art# 60 alin# %0' din Statut+ c)nsilierul (uridic ,ani*est inde&enden 2n relaia cu
)rganele de c)nducere ale &ers)anei (uridice unde e$ercit &r)*esia+ &recu, 5i cu )rice alte &ers)ane din
cadrul acesteia3 &unctul de vedere *)r,ulat de ctre c)nsilierul (uridic 2n legtur cu as&ectul (uridic al
unei situaii nu &)ate *i sc@i,bat sau ,)di*icat de ctre nici) &ers)an+ c)nsilierul (uridic ,enin?ndu95i
)&inia legal *)r,ulat iniial+ indi*erent de 2,&re(urri#
7re&tul la )&inie &r)*esi)nal este strict circu,staniat la as&ectele de )rdin (uridic al ca4ului
su&us s&re avi4are sau s)lui)nare# Dn acest sens+ art# 60 alin# %0' din Statut dis&uneA IC)nsilierul (uridic
va avi4a 5i va se,na acte cu caracter (uridic+ avi4ul &)4itiv sau negativ+ &recu, 5i se,ntura sa *iind
a&licate nu,ai &entru as&ectele strict (uridice ale d)cu,entului res&ectivB#
B. O*(#!"/##( con'#(#r#(or )ur#d#c# sunt sinteti4ate nu nu,ai 2n Legea nr# 816C2000+ 2n Statutul
&r)*esiei de c)nsilier (uridic+ ci 5i 2n C)dul de)nt)l)gic al c)nsilierului (uridic# Re,arc, c &)trivit art#
61 din C)dul de)nt)l)gic+ neres&ectarea n)r,el)r de)nt)l)gice atrage rs&underea c)nsilierului (uridic#
>), ev)ca+ 2n c)ntinuare+ d)ar c?teva din )bligaiile cele ,ai i,&)rtante ale c)nsilierului (uridic#
". O*(#!"/#" d " "%.r" dr%tur#( 6# #ntr'( (!#t#+ "( %r'o"n# ,n '(u)*" c.r#" 8rc#t.
%ro&'#". ;bligaia ,eni)nat este una de sinte4 5i cu caracter c),&le$+ 2ntruc?t se re*er la reali4area
activitil)r &r)*esi)nale inerente calitii de c)nsilier (uridic# P)trivit art# 60 alin# %1' din Statut+
c)nsilierul (uridic a&r dre&turile 5i interesele legiti,e ale instituiei+ &ers)anei (uridice+ aut)ritii sau
entitii &entru care e$ercit &r)*esia+ asigur c)nsultan 5i re&re4entare (uridic+ avi4ea4 5i
..
c)ntrase,nea4 actele cu caracter (uridic e,ise de acestea#
Dn sc)&ul reali4rii acestei )bligaii de sinte4+ c)nsilierii (uridici sunt )bligai s res&ecte 5i
&rescri&iile statuate 2n art# 61 din Statut# P)trivit acestui te$t+ c)nsilierii (uridici sunt dat)ri s studie4e
te,einic cau4ele 2n care asist sa re&re4int instituiile+ aut)ritile )ri entitile interesate+ s se &re4inte
la ter,ene la instanele de (udecat sau la )rganele de ur,rire &enal )ri la alte instituii+ s ,ani*este
c)n5tiinci)4itate 5i &r)bitate &r)*esi)nal+ s &lede4e cu de,nitate *a de (udect)r 5i de &rile 2n
&r)ces+ s de&un c)nclu4ii )rale sau n)te de 5edin )ri de c?te )ri c)nsider acest lucru sau instana de
(udecat dis&une 2n acest sens#
*. O*(#!"/#" d " %.'tr" 'crtu( %ro&'#on"(. ; atare )bligaie este stat)rnicit at?t 2n art# 1: din
Legea nr# 816C2000+ c?t 5i 2n art# 68 din Statutul &r)*esiei# "cest din ur, te$t este e$tre, de i,&)rtant+
2ntruc?t el deter,in natura 5i 2ntinderea )bligaiei la care se re*er# P)trivit acestui te$t+ )bligaia de a
&stra secretul &r)*esi)nal Ieste abs)lut 5i li,itat 2n ti,&+ c)n*)r, clau4ei de c)n*idenialitateB#
e$tul &reci4ea4 de)&)triv c aceast )bligaie Ise e$tinde asu&ra tutur)r activitil)r c)nsilierului
(uridicB#
I,&)rtante &entru a *i subliniate sunt 5i &revederile art# 68 alin# %2' din Statut# P)trivit acestui
te$t+ c)nsilierul (uridic nu &)ate *i )bligat 2n nici) circu,stan 5i de ctre nici) &ers)an *i4ic sau
(uridic s divulge secretul &r)*esi)nal# La unele din garaniile de care dis&une c)nsilierul (uridic &entru
res&ectarea acestei )bligaii *unda,entale ne9a, re*erit de(a#
c. O*(#!"/#" d " r't#tu# "ct( ,ncrd#n/"t. P)trivit art# 66 din Statut+ c)nsilierii (uridici sunt )bligai
s restituie actele ce le9au *)st 2ncredinate instituiei+ aut)ritii sau entiti de la care le9au &ri,it# Este
) )bligaie i,&us de lege 5i av)cail)r# ; atare )bligaie este *ireasc+ 2ntruc?t c)nsilierul (uridic este
d)ar de&)4itarul actel)r 5i d)cu,entel)r &ri,ite de la entitatea 2n *av)area creia 25i des*5)ar
activitatea#
d. O*(#!"/#" d " %"rt#c#%" (" "ct#-#t./#( %ro&'#on"( or!"n#$"t d or!"n( co+%tnt.
C)nsilierii (uridici sunt )bligai s &artici&e la 5edinele c)nv)cate de C)nsiliul C)legiului+ la activitile
&r)*esi)nale 5i la 5edinel)r )rganel)r de c)nducere din care *ac &arte Qart# 62 alin# %1' din StatutR#
"bsentarea re&etat 5i ne(usti*icat de la ase,enea aciuni este re&utat+ de acela5i te$t+ ca abatere
disci&linar#
. O*(#!"/#" d " %(.t# t"8( 6# contr#*u/##( 't"*#(#t d or!"n( %ro&'##. C)nsilierii (uridici sunt
)bligai s ac@ite cu regularitate ta$ele 5i c)ntribuiile stabilite &entru *)r,area bugetului C)legiului 5i
bugetului U#C#C#J#R# %art# 60 din Statut'#
&. O*(#!"/#" d " or!"n#$" -#dn/( %r-.$ut d (!. C)nsilierul (uridic este )bligat s in
evidena 2n ca4urile litigi)ase sau nelitigi)ase 2n care a *)st sesi4at %art# 18 din Legea nr# 816C2000 5i art#
6. din Statut'#
.<
Indi*erent de regle,entrile &ers)anei (uridice sau entitii 2n *av)area creia 25i e$ercit
&r)*esia+ c)nsilierul (uridic este )bligat s in evidena ur,t)arel)r activitiA
1 intrrile 5i ie5irile de c)res&)nden (uridic nu,er)tate 5i datate3
1 registrul de eviden &rivind )rice situaie litigi)as cu care a *)st sesi4at3
1 registrul de eviden &rivind avi4ele scrise+ datate 5i nu,er)tate3
1 registrul de 2nregistrare a actel)r (uridice atestate de c)nsilierul (uridic cu &rivire la identitatea
&ril)r+ a c)ninutului 5i a datei actel)r#
!. O*(#!"/#" d " %urt" ro*.# C)nsilierii (uridici sunt )bligai s &)arte r)b 2n *aa tutur)r instanel)r
(udect)re5ti# Caracteristicile r)bei sunt identice cu cele ce &rivesc e$ercitarea &r)*esiei de av)cat+
di*ereniindu9se &rin 2nse,nele &r)&rii ale c)r&ului &r)*esi)nal 5i &rin c),binaiile cul)ril)r negru cu
galben9auriu %art# 6. din Statut'#
F. St"tutu( con'#(#r#(or )ur#d#c#. Legea nr# 816C2000 cu&rinde un ca&it)l distinct 1 Ca&it)lul II 1
&rivit)r la d)b?ndirea 5i 2ncetarea calitii de c)nsilier (uridic# 7is&)4iiile din acest ca&it)l+ &recu, 5i
alte &revederi ale legii+ c)nturea4 un statut &articular+ care nu se identi*ic 2ntrut)tul cu acela al alt)r
categ)rii de &r)*esi)ni5ti ai dre&tului#
Dn &ri,ul ca&it)l al legii sunt c)nsacrate d)u te$te de ,a$i, i,&)rtan &entru statutul
c)nsilierului (uridic# 7e)sebit de se,ni*icativ este dis&)4iia care *ace distincie 2ntre c)nsilierul (uridic
nu,it 2n *uncie 5i cel anga(at 2n ,unc# P)trivit art# 2 din Legea nr# 816C2000+ c)nsilierul (uridic &)ate
s *ie nu,it 2n *uncie sau anga(at 2n ,unc+ 2n c)ndiiile legii# "ceast &reci4are legal are in*luen
c)v?r5it)are asu&ra dre&turil)r 5i )bligaiil)r care revin c)nsilieril)r (uridici+ dar 5i asu&ra 2ntregului l)r
statut# 7e alt*el+ art# : din Legea nr# 816C2000 c)nsacr regula &)trivit creiaA IC)nsilierii (uridici au
dre&turile 5i )bligaiile &rev4ute de lege &)trivit statutului &r)*esi)nal 5i regle,entril)r legale &rivind
&ers)ana (uridic 2n serviciul creia se a*l sau cu care are ra&)rturi de ,uncB#
Dn s&iritul aceluia5i &rinci&iu sunt 5i dis&)4iiile &rev4ute 2n art# 0 din Legea nr# 816C2000#
P)trivit &ri,ului alineat al acestui te$tA IC)nsilierul (uridic nu,it 2n *uncie are statutul *unci)narului+
&)trivit *unciei 5i categ)riei acesteiaB# Cel de9al d)ilea alineat al te$tului ,eni)nat 2i c)n*er+ 2n ,)d
e$&res+ c)nsilierului (uridic anga(at 2n ,unc statutul de salariat# 7re&t ur,are+ c)nsilieril)r (uridici
ur,ea4 s li se a&lice+ du& ca4+ 5i dis&)4iiile cu&rinse 2n Legea nr# 1<< din < dece,brie 1999 &rivind
Statutul *unci)naril)r &ublici+ res&ectiv cele cu&rinse 2n n)ul C)d al ,uncii# C)nsilierii (uridici sunt
asi,ilai cu *unci)narii &ublici+ 5i res&ectiv cu salariaii+ nu nu,ai 2n ceea ce &rive5te dre&turile 5i
)bligaiil)r acest)ra+ ci 5i 2n legtur cu rs&underea (uridic &entru 2nclcarea )bligaiil)r l)r
&r)*esi)nale# C)nsilierii (uridici au 2ns 5i unele dre&turi care sunt &rev4ute 2n Legea nr# 816C2000 5i 2n
statutele l)r &r)*esi)nale# 7e ase,enea+ ast*el cu, a, re,arcat de(a+ c)nsilierii (uridici se bucur 5i de
&r)tecia legii+ 2n c)ndiiile &rev4ute de legea &entru )rgani4area 5i e$ercitarea &r)*esiei de av)cat#
.9
E$ist 5i alte dis&)4iii ale Legii nr# 81C1998 care sunt a&licabile+ ast*el cu, se va )bserva 2n c)ntinuare+
5i c)nsilieril)r (uridici# )ate aceste 2,&re(urri (usti*ic c)nclu4ia &)trivit creia c)nsilierii (uridici
bene*icia4 de un statut c),&le$ 5i &articular#
C)nsideraiile de ,ai sus i,&un 5i ) alt c)nclu4ie+ anu,e aceea c+ 2n c)ndiiile actualei
legislaii+ c)nsilierul (uridic nu 25i &)t des*5ura activitatea &r)*esi)nal dec?t 2n *)r,ele &rescrise de
lege+ res&ectiv 2n calitate de *unci)nar nu,it sau de &ers)an anga(at 2n ,unc#
Calitatea de c)nsilier (uridic &)ate *i d)b?ndit de )rice &ers)an *i4ic care 2nde&line5te
c)ndiiile e$&res deter,inate de art# < din Legea nr# 816C2000# P)trivit acestui te$t+ &)ate d)b?ndi
calitatea de c)nsilier (uridic acela care 2nde&line5te cu,ulativ ur,t)arele cerineA
1 este cetean r),?n 5i are d),iciliul 2n R),?nia3
1 are e$erciiul dre&turil)r civile 5i &)litice3
1 este liceniat al unei *aculti de dre&t3
1 este a&t din &unct de vedere ,edical &entru e$ercitarea &r)*esiei+ cerin ce se d)vede5te cu certi*icat
,edical eliberat 2n c)ndiiile legii3
1 nu se a*l 2n vreunul din ca4urile de nede,nitate &rev4ute de lege#
7in dis&)4iiile legale ,eni)nate se &)ate des&rinde c)nclu4ia &)trivit creia cerinele &entru
ad,iterea 2n &r)*esie sunt ase,nt)are cu cele &rev4ute de lege 5i &entru alte &r)*esii (uridice+
av)cai+ n)tari 5i c@iar ,agistrai# )tu5i c)nstat, c Legea nr# 816C2000 nu c)ndii)nea4 ad,iterea 2n
&r)*esie de susinerea unui e$a,en sau c)ncurs+ ast*el cu, este ca4ul cel)rlalte &r)*esii (udiciare#
"ceasta nu 2nsea,n c aut)ritatea+ instituia &ublic sau &ers)ana (uridic la care ur,ea4 s *ie nu,it
sau anga(at c)nsilierul (uridic nu &)ate )rgani4a un e$a,en sau c)ncurs &entru veri*icarea cun)5tinel)r
de s&ecialitate ale acestuia+ iar une)ri este c@iar )bligat s ) *ac# "st*el+ &)trivit art# 00 alin# %1' C#
,uncii+ 2ncadrarea salariail)r la instituiile 5i aut)ritile &ublice 5i la alte uniti bugetare se *ace nu,ai
&rin c)ncurs sau e$a,en+ du& ca4# 7e ase,enea+ &)trivit art# 69 alin# %1' din Legea nr# 1<<C1999+
intrarea 2n c)r&ul *unci)naril)r &ublici se *ace nu,ai &rin c)ncurs )rgani4at de aut)ritatea sau instituia
&ublic interesat#
!eni)n, c nici Statutul nu se re*er+ 2n ,)d e$&res+ la necesitatea )rgani4rii unui e$a,en
sau c)ncurs# 7i,&)triv+ &revederile acestuia sugerea4 ) c)nclu4ie c)ntrar# "st*el+ &)trivit art# 18 din
Statut+ 2nscrierea 2n &r)*esia de c)nsilier (uridic se *ace 2n ,)d individual+ &e ba4a unei cereri adresate
C)legiului C)nsilieril)r Juridici &e a crei ra4 terit)rial d),icilia4+ c)n*)r, regula,entului 5i
statutului *iecrui c)legiu terit)rial# 7e ase,enea+ art# 1: alin# %2' din Statut i,&une c)legiului terit)rial
sarcina de a veri*ica I2nde&linirea c)ndiiil)r generale 5i s&eciale &rev4ute de legea 5i statutul &r)*esieiB
5i de a avi4a Iad,iterea 2n c)legiul res&ectivB#
Ca4urile de nede,nitate 5i de inc),&atibilitate sunt 5i ele e$&res deter,inate de lege# "st*el+
<0
&)trivit art# 9 din Legea nr# 816C2000 5i art# 1< din Statut+ este nede,n de a *i c)nsilier (uridicA
1 cel care a *)st c)nda,nat de*initiv &entru sv?r5irea unei in*raciuni de natur a aduce atingere
&r)*esiei de c)nsilier (uridic3
1 cel care+ 2n e$ercitarea &r)*esiei de c)nsilier (uridic+ a sv?r5it abu4uri &rin care au *)st 2nclcate
dre&turi 5i liberti *unda,entale ale ),ului+ stabilite &rin @)tr?re (udect)reasc irev)cabil3
1 cel care este declarat nede,n &entru alte cau4e de lege#
E$ercitarea &r)*esiei de c)nsilier (uridic este inc),&atibil+ &)trivit art# 10 din Legea nr#
816C2000 5i art# 19 din Statut+ cuA
1 calitatea de av)cat3
1 activitile care le4ea4 de,nitatea 5i inde&endena &r)*esiei de c)nsilier (uridic sau bunele ,)ravuri3
1 )rice alt &r)*esie aut)ri4at sau salari4at 2n ar sau 2n strintate3
1 *uncia 5i activitatea de ad,inistrat)r sau lic@idat)r 2n cadrul &r)ceduril)r de re)rgani4are 5i lic@idare
(udiciar3
1 activitatea &ublicistic salari4at3
1 alte inc),&atibiliti &rev4ute de lege sau re4ultate din c)n*lict de interese+ 2n c)ndiiile legii#
Inc),&atibilitile ,eni)nate e$&ri, gri(a legiuit)rului &entru c)n*igurarea unui statut
adecvat &entru t)i c)nsilierii (uridici+ statut care s9i *ereasc de )rice in()nciuni e$teri)are 2n
e$ercitarea sarcinil)r l)r &r)*esi)nale# Prin e$ce&ie de la n)r,ele anali4ate+ art# 11 din Legea nr#
816C2000 declar c e$ercitarea &r)*esiei de c)nsilier (uridic este c),&atibil cuA
1 activitatea didactic universitar 5i de cercetare (uridic+ activitatea literar+ cultural 5i &ublicistic
nesalari4at3
1 *uncia de arbitru+ ,ediat)r sau e$&ert+ 2n c)ndiiile legii 5i cu res&ectarea &revederil)r legale &rivind
c)n*lictul de interese3
1 &artici&area la c),isii de studii+ de 2nt)c,ire a &r)iectel)r de regle,entri (uridice#
Ca4urile de inc),&atibilitate+ ca 5i cele de c),&atibilitate+ sunt li,itativ deter,inate de lege 5i
dre&t ur,are )rice asi,ilri e$ced c?,&ul de a&licare a legii# Ne 2ngdui, s re,arc, c 2n &)*ida
substanialel)r ase,nri cu situaiile de c),&atibilitate &rev4ute de lege 2n ca4ul c)nsilieril)r (uridici
5i al av)cail)r %art# 18 din Legea nr# 81C1998'+ legea este une)ri ,ai e$igent 2n ca4ul cel)r dint?i+ lucru
care nu ni se &are 2ntrut)tul *iresc# "st*el+ calitatea de av)cat este c),&atibil cu cea de senat)r+ de&utat
5i c)nsilier 2n c)nsiliile l)cale sau (udeene# ; ase,enea c),&atibilitate nu este &rev4ut de lege 5i
&entru c)nsilierii (uridici#
Legea aduce ) restricie+ du& &rerea n)astr discutabil+ 2n &rivina c),&atibilitii &rev4ute
de art# 11 lit# a' din Legea nr# 816C2000# Dntr9adevr+ &)trivit acestui te$t+ e$ercitarea &r)*esiei de
c)nsilier (uridic este c),&atibil cu activitatea didactic universitar 5i de cercetare (uridic+ activitatea
<1
literar+ cultural 5i &ublicistic nesalari4at#
Legea nr# 816C2000 c)nine &revederi 5i cu &rivire la 't"tutu( con'#(#ru(u# )ur#d#c 't"!#"r.
;bligaia e*ecturii unui stagiu de ctre c)nsilierul (uridic debutant este &rev4ut 2n ,)d e$&res de art#
12 alin# %1' din Legea nr# 816C2000# 7urata stagiului este+ &)trivit acestui te$t+ de d)i ani# C)ndiiile
e*ecturii stagiului+ asigurarea c)nsilierului (uridic 2ndru,t)r+ de*initivarea 5i celelalte c)ndiii din
&eri)ada stagiului sunt cele &rev4ute 2n legea &entru e$ercitarea &r)*esiei de av)cat 5i statutul
&r)*esi)nal al acesteia+ care se a&lic 2n ,)d c)res&un4t)r Qart# 12 alin# %2'R#
Prevederile legale &rivit)are la )bligaia de e*ectuare a unui stagiu sunt destinate a asigura )
&regtire &r)*esi)nal c)res&un4t)are a c)nsilieril)r (uridici stagiari# 7e aceea+ statutele &r)*esi)nale
ale c)nsilieril)r (uridici v)r trebui s ada&te4e 2n ,)d c)res&un4t)r s)luiile &rev4ute &entru av)cai
de Legea nr# 81C1998# ; atare &reci4are ni se &are util dat)rit *a&tului c la ,ulte instituii &ublice 5i
,ai ales la s)cietile c),erciale &rivate *unci)nea4 c?te un singur c)nsilier (uridic# ;r+ )bligaia de
e*ectuare a stagiului *unci)nea4 &entru t)i c)nsilierii debutani+ indi*erent de &ers)ana (uridic la care
25i des*5)ar activitatea# 7e aceea+ se i,&une ca )rganele &r)*esi)nale s ad)&te ,suri
c)res&un4t)are &entru dese,narea+ 2n t)ate ca4urile+ a un)r c)nsilieri 2ndru,t)ri 5i &entru veri*icarea
&eri)dic a cun)5tinel)r acu,ulate de ctre stagiari# ; i,&)rtan c)nsiderabil va trebui ac)rdat 5i
e$a,enului de de*initivare+ care+ du& &rerea n)astr+ ar trebui )rgani4at la nivel nai)nal 5i cu acelea5i
e$igene ca 5i 2n ca4ul cel)rlalte &r)*esii (uridice#
7re&turile 5i )bligaiile c)nsilierului stagiar sunt cele &rev4ute 2n actul de nu,ire sau 2n
c)ntractul de ,unc+ inclusiv t)ate celelalte dre&turi ale *unciei+ &e &eri)ada stagiului Qart# 12 alin# %6'R#
Legea nr# 816C2000 deter,in+ 2n ,)d e$&res+ activitile de re&re4entare care &)t *i reali4ate de
ctre c)nsilierii (uridici stagiari# P)trivit art# 10 alin# %1' din lege+ c)nsilierul (uridic stagiar &)ate &une
c)nclu4ii la (udect)rie 5i la tribunale ca instan de *)nd+ la )rganele de ur,rire &enal+ &recu, 5i la
celelalte )rgane ad,inistrative cu atribuii (urisdici)nale# C)nsilierul (uridic de*initiv are 2ns
&)sibilitatea de a &une c)nclu4ii la instanele (udect)re5ti de t)ate gradele+ la )rganele de ur,rire
&enal+ &recu, 5i la t)ate aut)ritile 5i )rganele ad,inistrative cu atribuii (urisdici)nale Qart# 10 alin#
%2'R# 7in acest &unct de vedere dre&turile c)nsilierului (uridic nu cu&rind acelea5i li,itri cu cele
&rev4ute de lege &entru av)cai+ care &)t &une c)nclu4ii la instana su&re, 5i la Curtea C)nstitui)nal
d)ar du& ) &eri)ad de cel &uin 8 ani de la &r),)varea e$a,enului de de*initivat#
Statutul &r)*esiei de c)nsilier (uridic cu&rinde 5i dis&)4iii care circu,stania4 c"$ur#( d
'u'%nd"r 6# d ,nct"r " c"(#t./## d con'#(#r )ur#d#c. P)trivit art# 01 din Statut+ e$ercitarea
&r)*esiei de c)nsilier (uridic se sus&end 2n ur,t)arele ca4uriA
a' 2n ca4 de inc),&atibilitate3
b' &e &eri)ada de interdicie de a e$ercita activiti &r)*esi)nale+ dis&us &rin @)tr?re
<2
(udect)reasc sau disci&linar3
c' 2n ca4 de ne&lat a ta$el)r 5i a c)ntribuiil)r ti,& de 0 luni de la scadena acest)ra &?n la
lic@idarea l)r integral3
d' 2n c)ndiiile 2n care c)nsilierul (uridic 2nde&line5te alte *uncii (uridice sau &r)*esii salari4ate#
Dncetarea calitii de c)nsilier (uridic se dis&une+ &)trivit art# 00 din Statut+ 2n )ricare dintre
ur,t)arele situaiiA
a' &rin renunarea scris la e$ercitarea &r)*esiei3
b' &rin deces3
c' dac 2,&)triva c)nsilierului (uridic s9a luat ,sura e$cluderii din &r)*esie#
7is&)4iii i,&)rtante+ dar cu caracter general+ cu&rinde Legea nr# 816C2000 5i 2n &rivina
r.'%undr## )ur#d#c " con'#(#r#(or )ur#d#c#. ; dis&)4iie de &rinci&iu este cea &rev4ut de art# 1. din
lege+ te$t &)trivit cruiaA IC)nsilierul (uridic rs&unde (uridic &entru 2nclcarea )bligaiil)r &r)*esi)nale+
&)trivit legii 5i regle,entril)r s&eci*ice ale d),eniului activitii &ers)anei (uridice 2n slu(ba creia se
a*lB# 7)u &reci4ri i,&)rtante sunt de *cut 2n legtur cu se,ni*icaiile (uridice ale te$tului citat#
Pri,a &reci4are c)nst 2n *a&tul c legea se re*er+ 2n ter,eni generali+ la rs&underea (uridic
I&entru 2nclcarea )bligaiil)r &r)*esi)naleB# S&re a stabili dac ne a*l, sau nu 2n &re4ena unei
nes)c)tiri a )bligaiil)r &r)*esi)nale ale c)nsilierului (uridic trebuie s ne ra&)rt, at?t la )bligaiile
&rev4ute 2n Legea nr# 618C2000+ 2n Statutul &r)*esiei de c)nsilier (uridic+ c?t 5i la cele statuate+ du&
ca4+ de Statutul *unci)narului &ublic sau de C)dul ,uncii# 7e ase,enea+ este de re,arcat *a&tul c
legea nu *ace distincie 2ntre di*eritele *)r,e de rs&undere (uridic care ar &utea deveni incidente 2n
ca4ul nes)c)tirii )bligaiil)r &r)*esi)nale# Prin ur,are+ dac c)ndiiile legii sunt 2ntrunite+ c)nsilierul
(uridic va &utea rs&unde+ du& ca4+ civil+ &enal sau disci&linar#
" d)ua &reci4are c)nst 2n *a&tul c rs&underea c)nsilierului (uridic )&erea4 2n c)ndiiile
Ilegii 5i regle,entril)r s&eci*ice ale d),eniului activitii &ers)anei (uridice 2n slu(ba creia se a*lB# Dn
&rivina rs&underii civile va trebui s se in sea,a 5i de &revederile cu&rinse 2n art# ..9.< din Statutul
*unci)naril)r &ublici 5i ale art# 2.092.1 C# ,uncii#
Unele regle,entri generale 2nt?lni, 2n Legea nr# 816C2000 2n legtur cu r.'%undr"
d#'c#%(#n"r. a c)nsilieril)r (uridici# "st*el+ &)trivit art# 22 alin# %1' din Legea nr# 816C2000+ c)nsilierul
(uridic rs&unde disci&linar &entru neres&ectarea &revederil)r &re4entei legi 5i ale regle,entrii &rivind
activitatea &ers)anei (uridice 2n slu(ba creia se a*l# 7is&)4iiile alineatului ur,t)r al te$tului citat sunt
5i ,ai clare 2n aceast &rivin# P)trivit acest)r &revederi legale+ c)nstatarea abaterii disci&linare+
cercetarea acesteia+ &r)cedura de (udecat 5i sanciunile disci&linare sunt cele &rev4ute 2n
regle,entarea s&eci*ic &ers)anei (uridice 2n slu(ba creia se a*l c)nsilierul (uridic# 7is&)4iiile legale
,eni)nate sunt el)cvente 2n stabilirea &rinci&iului c 5i 2n ,aterie disci&linar sunt incidente n)r,ele
<0
c)res&un4t)are din Statutul *unci)naril)r &ublici 5i din C)dul ,uncii# "ceste dis&)4iii nu vi4ea4 d)ar
c)ndiiile de inciden ale rs&underii disci&linare+ ci 5i &r)cedura de a&licare a acest)ra#
)tu5i+ aceste dis&)4iii legale nu se ar,)ni4ea4 2ntru t)tul cu cele &rev4ute 2n Statutul
&r)*esiei# Este de )bservat 2n aceast &rivin c+ &)trivit art# 22 alin# %0' din Legea nr# 816C2000A
I"ut)ritatea disci&linar &)ate *i sesi4at de &ers)ana vt,at sau+ du& ca4+ de as)ciaia
&r)*esi)nalB# )ate aceste dis&)4iii ale legii sugerea4 c singura aut)ritate disci&linar este cea
c)nstituit 2n cadrul &ers)anei (uridice la care c)nsilierul (uridic 25i des*5)ar activitatea#
Statutul a instituit 2ns aut)riti disci&linare+ ast*el cu, a, v4ut+ at?t la nivel terit)rial+ c?t 5i
la nivel central# "st*el+ c),isia de disci&lin c)nstituit la nivelul c)legiil)r este *)r,at din 098
,e,bri+ iar cea central din 899 ,e,bri+ ale5i de C)ngres &entru un ,andat de 6 ani# !e,brii C),isiei
centrale de disci&lin se aleg dintre c)nsilierii (uridici cu ) vec@i,e ,ai ,are de 10 ani 2n activiti
(uridice# C),isiile disci&linare *unci)nea4 &e ba4a un)r regula,ente &r)&rii#
Legat de rs&underea disci&linar a c)nsilieril)r (uridici este necesar s ,eni)n, 5i d)u
)bligaii &r)*esi)nale i,&)rtante care nu au *)st &re4entate 2n cele ce au &recedat# Pri,a )bligaie
vi4ea4 evidenele activitii c)nsilierului (uridic# P)trivit art# 18 din Legea nr# 816C2000 aceste evidene+
5i d)cu,entele a*erente+ sunt inute de c)nsilierul (uridic+ &)trivit regle,entril)r &rivind activitatea
&ers)anei (uridice 2n slu(ba creia se a*l# " d)ua )bligaie se re*er la res&ectarea dis&)4iiil)r legale
&rivit)are la interesele c)ntrare 2n aceea5i cau4 sau 2n cau4e c)ne$e )ri la c)n*lictul de interese &e care
&ers)ana (uridic ce ) re&re4int le &)ate avea# 7e ase,enea+ c)nsilierul (uridic este )bligat s res&ecte
secretul 5i c)n*idenialitatea activitii sale#
Dn *inalul acest)r c)nsideraii a&recie, c 2n stabilirea )ricreia dintre *)r,ele de rs&undere
(uridic nu &)ate *i ign)rat nici *a&tul c Iactivitatea des*5urat de c)nsilierul (uridic este ) activitate de
,i(l)ace 5i nu de re4ultatB %art# 69 din Statut'#
VII. B#*(#o!r"&#" rco+"nd"t.0
I)an Le5 1 Instituii (udiciare c)nte,&)rane+ Editura C#F#BecG+ Bucure5ti+ 200. #
I)an Le5 1 ;rgani4area siste,ului (udiciar+ a av)caturii 5i a activitii n)tariale+ Editura Lu,ina Le$+
Bucure5ti+ 199.#
T#+%u( nc'"r 'tud#u(u#0 = : '"u =? +#n. @ $#
VIII. Antr*.r# rc"%#tu("t#-0
1# Enu,erai atribuiile c)nsilieril)r (uridici#
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
<6
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
2# "nali4ai dre&tul la re,uneraie#
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
0# Enu,erai ca4urile 2n care &r)*esia de c)nsilier (uridic este c),&atibil cu alte activiti sau
*uncii#
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
6# Enu,erai ca4urile de nede,nitate#
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
8# Enu,erai ca4urile de 2ncetare ale &r)*esiei de c)nsilier (uridic#
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
IB. T't d "uto-"(u"r0
1# Pr)*esia de c)nsilier (uridic este c),&atibil cuA
a# activitatea didactic universitar3
b# cea de ,agistrat3
c# calitatea de av)cat3
2# Calitatea de c)nsilier (uridic se sus&end 2n ur,t)arele ca4uriA
a# 2n ca4 de ne&lat a ta$el)r 5i a c)ntribuiil)r ti,& de : luni de la scadena acest)ra &?n la lic@idarea
l)r integral3
<8
b# 2n ca4 de ne&lat a ta$el)r 5i a c)ntribuiil)r ti,& de 2 ani de la scadena acest)ra &?n la lic@idarea
l)r integral3
c# 2n ca4 de ne&lat a ta$el)r 5i a c)ntribuiil)r ti,& de 0 luni de la scadena acest)ra &?n la lic@idarea
l)r integral3
0# C)nsilierul (uridic 25i &)ate des*5ura activitatea d)ar 2n *)r,ele &rev4ute de lege+ res&ectivA
a# 2n calitate de *unci)nar nu,it sau de &ers)an anga(at 2n ,unc3
b# e$clusiv 2n calitate de *unci)nar nu,it3
c# e$clusiv 2n calitate de &ers)an anga(at 2n ,unc3
6# C)legiul c)nsilieril)r (uridici *unci)nea4 2nA
a# *iecare )ra53
b# *iecare (ude3
c# ,unici&iul Bucure5ti3
8# E$ercitarea &r)*esiei de c)nsilier (uridic este inc),&atibil cuA
a# *uncia de e$&ert3
b# *uncia de ,ediat)r3
c# ad,inistrat)r sau lic@idat)r 2n cadrul &r)ceduril)r de re)rgani4are 5i lic@idare (udiciar3
R.'%un'ur#( corct ' !.''c (" '&9r6#tu( +"nu"(u(u# C
B. T't d -"(u"r0
1# Dncetarea calitii de c)nsilier (uridic se dis&uneA
a# 2n situaia decesului3
b# 2n ca4 de inc),&atibilitate3
c# &rin renunarea )ral la e$ercitarea &r)*esiei3
2# C),isia de disci&lin central este *)r,at din A
a# 899 ,e,bri3
b# 098 ,e,bri3
c# 2 ,e,bri3
0# C)nsilierul (uridic debutant este )bligat s e*ectue4e un stagiu &e ) durat deA
a# 0 ani3
b# : luni3
c# 2 ani3
6# C)nstituirea de as)ciaii &r)*esi)naleA
a# este )bligat)rie3
b# este )bligat)rie d)ar 2n ca4urile e$clusiv &rev4ute de lege3
c# nu este )bligat)rie3
<:
8# Calitatea de c)nsilier (uridic este c),&atibil cuA
a# activitatea &ublicistic salari4at3
b# calitatea de av)cat3
c# activitatea didactic universitar3
BI. T+. %ntru "c"'.0 Reali4ai ) c),&araie 2ntre ca4urile de nede,nitate ale av)cail)r 5i
cele ale c)nsilieril)r (uridici#
T+" I. E8cutor## )udc.tor6t# . Con'#dr"/## !nr"(. Pr#nc#%##( "ct#-#t./##. Or!"n#$"r"
"ct#-#t./##. Structur#( or!"n#$"tor#c D C"+r" 8cutor#(orE Un#un" N"/#on"(.. Co+%tn/" D
co+%tn/" +"tr#"(.E co+%tn/" tr#tor#"(.. St"tutu( D nu+#r" ,n &unc/# .
I O*#ct#- '%c#&#c "( t+#0 &re4entarea n)iunii de e$ecut)r (udect)resc+ a &rinci&iil)r care stau la
ba4a &r)*esiei+ a )rgani4rii activitii+ structuril)r )rgani4at)rice+ c),&etenei 5i Statutului e$ecut)ril)r
(udect)re5ti#
II# Co+%tn/( do*9nd#t0 Studentul va *i ca&abil s enu,ere 5i s de4v)lte &rinci&iile care stau la
ba4a &r)*esiei+ s anali4e4e )rgani4area activitii+ structurile )rgani4at)rice+ c),&etena 5i Statutul
e$ecut)ril)r (udect)re5ti#
III. Cu-#nt c:#0 executori judectore"ti, principii, structuri organizatorice, competen, statut.
IV. Structur" t+# d 'tud#u0 1#E$ecut)rii (udect)re5ti# 2#Princi&iile &rivind activitatea e$ecut)ril)r
(udect)re5ti# 0#;rgani4area activitii e$ecut)ril)r (udect)re5ti# 6#C),&etena e$ecut)ril)r
(udect)re5ti# 8#Statutul e$ecut)ril)r (udect)re5ti#
V.R$u+"t 0 e,a reali4ea4 ) &re4entare a &r)*esiei de e$ecut)r (udect)resc+ a &rinci&iil)r care stau
la ba4a acesteia+ a )rgani4rii activitil)r 5i a structuril)r )rgani4at)rice care vi4ea4 ca,era
e$ecut)ril)r 5i Uniunea Nai)nal# "nali4ea4 c),&etena sub as&ect ,aterial 5i terit)rial 5i e$&une
statutul &r)*esiei+ &un?nd un accent de)sebit &e nu,irea 2n *uncie#
VI.Con/#nutu( d$-o(t"t d #d# "( +odu(u(u#0 ;. E8cutor## )udc.tor6t#. Prc#$.r# %r"("*#(.
E$ecut)rii (udect)re5ti sunt acele &ers)ane cr)ra legea le9a 2ncredinat sarcina de a &r)ceda la
e$ecutarea silit a dis&)4iiil)r civile cu&rinse 2ntr9) @)tr?re (udect)reasc )ri 2ntr9un alt titlu
e$ecut)riu#
Dn ulti,ele decenii+ e$ecut)rii (udect)re5ti au *)st c)nsiderai ca *unci)nari &ublici cr)ra
legea le9a trasat sarcina de a &r)ceda la ur,rirea silit a creanel)r recun)scute &rin @)tr?ri
(udect)re5ti sau alte titluri e$ecut)rii# Ei erau nu,ii de ,inistrul (ustiiei 5i 25i des*5urau activitatea
sub c)ntr)lul ad,inistrativ al &re5edinil)r de instane# Legiuit)rul a renunat+ 2n ur, cu ,ai &uin de
un deceniu+ la vec@ea regle,entare 5i a creat &ractic ) instituie n)u )rgani4at &e ba4e liberale#
Prin n)ua regle,entare+ c)ncreti4at 2n Legea nr# 1<< din 1 n)ie,brie 2000 &rivind e$ecut)rii
<.
(udect)re5ti+ s9a ur,rit+ *r 2nd)ial+ ) ,ai ,are e*icienti4are a activitii de e$ecutare silit+ dar+
s)c)ti, n)i+ 5i ) degrevare i,&)rtant a statului de c@eltuielile &e care le i,&lic un atare serviciu de
interes &ublic#
Ec)n),ia r),?neasc se c)n*runt+ adese)ri+ cu di*iculti ,a()re+ unele dintre ele deter,inate
de ne2ncasarea un)r creane la ti,&# N)ua regle,entare ar &utea c)ntribui la ) ,ai &r),&t ur,rire a
dis&)4iiil)r cu&rinse 2n titlurile e$ecut)rii# Ea &)ate deter,ina ) sc@i,bare a r)lului e$ecut)ril)r
(udect)re5ti 2n reali4area e$ecutrii silite 5i c)nsiderarea l)r nu nu,ai ca au$iliari ai (ustiiei ci 5i ai
&ril)r#
Dntr9adevr+ &)trivit art# 2 din Legea nr# 1<<C2000+ Ie$ecut)rii (udect)re5ti sunt 2nvestii s
2nde&lineasc un serviciu de interes &ublicB# Pe de alt &arte+ Iactul 2nde&linit de e$ecut)rul
(udect)resc+ 2n li,itele c),&etenel)r legale+ &urt?nd 5ta,&ila 5i se,ntura acestuia+ &recu, 5i
nu,rul de 2nregistrare 5i data+ este act de aut)ritate &ublic 5i are *)ra &r)bant &rev4ut de legeB# Dn
*ine+ ,ai este de )bservat c+ 2n &rinci&iu+ activitatea e$ecut)ril)r (udect)re5ti se des*5)ar la cererea
&ers)anei interesate %art# 69 din Legea nr# 1<<C2000'+ iar &entru serviciile &restate ace5tia au dre&tul la
un )n)rariu %art# 0. din Legea nr# 1<<C2000'#
E$ecut)rii (udect)re5ti care *unci)nea4+ 2n &re4ent+ 2n c)n*)r,itate cu dis&)4iiile Legii nr#
1<<C2000+ nu sunt singurele &ers)ane sau )rgane cr)ra li s9a c)n*erit dre&tul de a &r)ceda la e$ecutarea
silit a titluril)r e$ecut)rii# Dntr9adevr+ creanele bugetare se e$ecut de )rganele *inanciare+ 2n
c)n*)r,itate cu dis&)4iiile cu&rinse 2n C)dul de &r)cedur *iscal+ unele creane se e$ecut de
e$ecut)rii &r)&rii ai instituiil)r de credit+ &)trivit dis&)4iiil)r ;#U#K# nr# 99C200:+ iar activele bancare
se &)t e$ecuta 5i &rin inter,ediul e$ecut)ril)r &r)&rii ai "ut)ritii &entru >al)ri*icarea "ctivel)r
Bancare#
<. Pr#nc#%##( %r#-#nd "ct#-#t"t" 8cutor#(or )udc.tor6t## ". Pr#nc#%#u( (!"(#t./##. Pre4entarea
&rinci&iil)r care guvernea4 activitatea de e$ecutare silit+ 2n general+ nu &)ate 2nce&e dec?t cu &rinci&iul
de ,a$i, i,&)rtan 5i generalitate+ care este &rinci&iul legalitii# /ace, re*erire aici la un &rinci&iu
de ,a$i, generalitate+ 2n sensul c acesta are v)caie de a se a&lica tutur)r instituiil)r 5i aut)ritil)r
&ublice+ care nu95i &)t des*5ura alt*el activitatea dec?t 2n li,itele stricte ale C)nstituiei 5i cel)rlalte
acte n)r,ative edictate 2ntr9un stat#
; c)ncreti4are a &rinci&iului legalitii este *cut de legiuit)r 2n art# 81 din Legea nr# 1<<C2000#
P)trivit acestui te$tA IE$ecut)rul (udect)resc 25i 2nde&line5te atribuiile cu res&ectarea dis&)4iiil)r
&re4entei legi+ a statutului &r)*esiei 5i a regula,entului de a&licare a &re4entei legi+ &recu, 5i ale
C)dului de &r)cedur civil 5i ale alt)r legi a&licabile 2n ,aterieB# ;bserv, c te$tul citat i,&une ca+
2n activitatea l)r+ e$ecut)rii (udect)re5ti s se c)n*)r,e4e tutur)r regle,entril)r de dre&t substanial 5i
&r)cesual a&licabile 2n ,aterie de ur,rire silit#
<<
Practic+ &aleta )bligaiil)r ce revin e$ecut)ril)r (udect)re5ti 5i care decurg din &rinci&iul
anali4at+ este e$tre, de larg+ ele ac)&erind 5i t)ate *)r,ele de &r)cedur ce trebuiesc ur,rite 2n
activitatea de e$ecutare silit# 7e ase,enea+ e$ecut)rii (udect)re5ti trebuie s )bserve cu strictee 5i
dis&)4iiile legale &rivit)are la c),&etena l)r ,aterial 5i terit)rial+ la l)cul 5i ti,&ul 2n care trebuie
aduse la 2nde&linire actele de &r)cedur+ la c),unicarea actel)r de &r)cedur+ la 2nde&linirea un)r *)r,e
de &ublicitate etc#
Legalitatea i,&lic 5i cerina de ,a$i, i,&)rtan a res&ectrii tutur)r dre&turil)r
&artici&anil)r la e$ecutarea silit+ res&ectiv nu nu,ai &r),)varea interesel)r credit)ril)r care sunt 5i cei
care s)licit e$ecutarea 5i ac@it )n)rariul dat)rat &entru activitatea &restat+ ci 5i a dre&turil)r legiti,e
ale debit)ril)r# "cesta este 5i s&iritul art# 8 din Legea nr# 1<<C2000+ te$t &)trivit cruia activitatea
e$ecut)ril)r (udect)re5ti se 2n*&tuie5te 2n c)ndiiile legii+ cu res&ectarea dre&turil)r 5i interesel)r
legiti,e ale &ril)r 5i ale alt)r &ers)ane interesate#
Un as&ect &articular al activitii e$ecut)ril)r (udect)re5ti vi4ea4 5i )bligaia acest)ra de a da curs
cereril)r de e$ecutare 5i cel)rlalte acte *)r,ulate de &rile interesate# Dntr9adevr+ &)trivit art# : din
Legea nr# 1<<C2000+ e$ecut)rii (udect)re5ti nu &)t re*u4a 2nde&linirea unui act dat 2n c),&etena l)r
dec?t 2n ca4urile 5i 2n c)ndiiile &rev4ute de lege# D,&)triva re*u4ului ne(usti*icat de 2nt)c,ire a unui
act n)tarial &artea vt,at are desc@is calea &r)cedural a &l?ngerii la (udect)ria c),&etent#
*. Pr#nc#%#u( !"(#t./## d tr"t"+nt. "&licarea &rinci&iului egalitii de trata,ent 2n activitatea
e$ecut)ril)r (udect)re5ti este ) c)nsecin a &rinci&iului c)nstitui)nal al egalitii tutur)r cetenil)r 2n
*aa legii 5i a aut)ritil)r &ublice Qart# 1: alin# %1' din C)nstituieR# Princi&iul anali4at are 5i )
c)ncreti4are 2n dis&)4iiile art# 8 din Legea nr# 1<<C2000# C)n*)r, acestui te$tA I"ctivitatea e$ecut)ril)r
(udect)re5ti se 2n*&tuie5te 2n c)ndiiile legii+ cu res&ectarea dre&turil)r 5i interesel)r legiti,e ale
&ril)r 5i ale alt)r &ers)ane interesate+ *r de)sebire de ras+ de nai)nalitate+ de )rigine etnic+ de
li,b+ de religie+ de se$+ de a&artenen &)litic+ de avere sau de )rigine s)cialB#
Prin ur,are+ niciun e$ecut)r (udect)resc nu &)ate re*u4a e*ectuarea unei ur,riri sau
2nde&linirea vreunui act de e$ecutare &e vreunul din ,)tivele discri,inat)rii &rev4ute de te$tul citat#
;rice atitudine c)ntrar &rescri&iil)r legale &rivit)are la egalitatea de trata,ent este de natur s
a*ecte4e 2n ,)d grav &restigiul instituiei 5i c@iar statutul e$ecut)rului (udect)resc#
c. Pr#nc#%#u( r"(#$.r## unu# 'r-#c#u d #ntr' %u*(#c. "ctivitatea e$ecut)ril)r (udect)re5ti este
)rgani4at &e &rinci&iile e$ercitrii unei &r)*esii liberale# 7ar+ activitatea e$ecut)ril)r (udect)re5ti nu
c)res&unde nu,ai unui interes strict &rivat+ c@iar dac acesta a&are+ cel ,ai adesea+ &e &ri,ul &lan al
activitii &r)*esiei liberale la care ne re*eri,# Dntr9adevr+ 2n activitatea de e$ecutare silit interesul
&ublic este i,&licat 2n cel ,ai 2nalt grad+ cci &restigiul (ustiiei at?rn nu nu,ai de &r)nunarea un)r
s)luii te,einice 5i legale+ ci 5i de aducerea e*ectiv la 2nde&linire a dis&)4iiil)r &e care le c)nsacr
<9
@)tr?rea (udect)rului sau alt titlu e$ecut)riu#
7e aceea+ art# 2 alin# %1' din Legea nr# 1<<C2000 dis&une cA IE$ecut)rii (udect)re5ti sunt
2nvestii s 2nde&lineasc un serviciu de interes &ublicB# "ceast realitate (uridic se re&ercutea4 5i
asu&ra actel)r 2nde&linite de e$ecut)rii (udect)re5ti# Prin ur,are+ 2n c)ntinuarea &rinci&iului enunat de
&ri,ul alineat al art# 2 din Legea nr# 1<<C2000+ cel de9al d)ilea alineat al aceluia5i te$t statuea4 cA
I"ctul 2nde&linit de e$ecut)rul (udect)resc+ 2n li,itele c),&etenel)r legale+ &urt?nd 5ta,&ila 5i
se,ntura acestuia+ &recu, 5i nu,rul de 2nregistrare 5i data+ este act de aut)ritate &ublic 5i are *)ra
&r)bant &rev4ut de legeB#
d. Pr#nc#%#u( %.'tr.r## 'crtu(u# %ro&'#on"(. E$ecut)rul (udect)resc este )bligat s &stre4e secretul
&r)*esi)nal cu &rivire la actele &e care le aduce la 2nde&linire# Dn acest sens+ art# 0 alin# %2' din Legea nr#
1<<C2000 dis&une c Ie$ecut)rul (udect)resc este )bligat s &stre4e secretul in*)r,aiil)r &ri,ite+ cu
e$ce&ia ca4uril)r &rev4ute de legeB#
P)trivit art# 0 alin# %1' din Legea nr# 1<<C2000A ILa cererea e$ecut)rului (udect)resc cei care
dat)rea4 su,e de bani debit)rului ur,rit )ri dein alte bunuri ale acestuia+ su&use ur,ririi &)trivit
legii+ au )bligaia s dea in*)r,aiile necesare &entru e*ectuarea e$ecutrii siliteB#
"ceste dis&)4iii sunt detaliate 2ns 5i 2n art# 61 din Legea nr# 1<<C2000# P)trivit acestui te$t+
e$ecut)rii (udect)re5ti 5i &ers)nalul bir)uril)r de e$ecut)ri (udect)re5ti au )bligaia s &stre4e
secretul &r)*esi)nal cu &rivire la actele 5i *a&tele des&re care au luat cun)5tin 2n cadrul activitii l)r+
c@iar 5i du& 2ncetarea *unciei+ cu e$ce&ia ca4uril)r 2n care legea sau &rile interesate 2i eliberea4 de
aceast )bligaie# e$tul ,eni)nat c)n*er un caracter ,ai e$tins )bligaiei de &strare a secretului
&r)*esi)nal+ 2n sensul c ) atare )bligaie se re*er la t)ate actele 5i *a&tele de care e$ecut)rul
(udect)resc a luat cun)5tin 2n cadrul activitii sale#
Princi&iul anali4at este 2ns c)ncreti4at 2n )bligaiile 5i interdiciile enunate 2n ,)d e$&res de
art# 8: din Regula,entul de a&licare a Legii nr# 1<<C2000# "st*el+ li se inter4ice e$ecut)ril)r
(udect)re5ti de a da in*)r,aii cu &rivire la actele 5i *a&tele des&re care au luat cun)5tin 2n cadrul
activitii l)r+ &recu, 5i de a &er,ite accesul la actele din ar@iva bir)ului a alt)r &ers)ane+ 2n a*ara
&ril)r+ succes)ril)r 5i re&re4entanil)r acest)ra+ &recu, 5i acel)ra care (usti*ic un dre&t sau un interes
legiti,# ; atare )bligaie trebuie res&ectat 5i de &ers)nalul anga(at la bir)ul e$ecut)rului (udect)resc#
E$ecut)rul (udect)resc c@e,at ca ,art)r 2n *aa unei instane (udect)re5ti sau a unui )rgan de
ur,rire &enal &)ate *i scutit de &strarea secretului &r)*esi)nal nu,ai de cei interesai 2n a&rarea
secretului sau 2n c)ndiiile &rev4ute de lege# "ceast &revedere legal este cu&rins 2n art# 8: alin# %0'
din Regula,entul de a&licare a Legii nr# 1<<C2000 5i ea este 2n c)nc)rdan 5i cu dis&)4iiile art# .9 alin#
%1' C# &r)c# &en# Dntr9adevr+ &)trivit acestui te$t+ &ers)ana )bligat a &stra secretul &r)*esi)nal nu
&)ate *i ascultat ca ,art)r cu &rivire la *a&tele 5i 2,&re(urrile de care a luat cun)5tin 2n e$erciiul
90
&r)*esiei+ *r 2ncuviinarea &ers)anei sau )rgani4aiei *a de care este )bligat a &stra secretul#
!ai trebuie subliniat c+ 2n c)ndiiile legii+ 2nscrisurile )riginale a*late 2n ar@iva e$ecut)rului
(udect)resc &)t *i cercetate de un ,agistrat+ delegat 2n acest sc)& de aut)ritatea (udiciar c),&etent+
iar dac sunt cercetate &entru *als+ &)t *i ridicate 5i r,?n la d)sarul cau4ei dac sunt declarate *alse3 2n
ca4 c)ntrar actul se va restitui# e$tul care c)nsacr aceast n)r, 1 art# 8: alin# %6' din Regula,entul
de a&licare a Legii nr# 1<<C2000 1 este de)sebit de i,&)rtant at?t &entru &r)te(area secretului
&r)*esi)nal+ c?t 5i &entru &r)tecia ar@ivei bir)ului e$ecut)rului (udect)resc#
. Pr#nc#%#u( d#'%on#*#(#t./## ,n &"$" 8cut.r## '#(#t. Princi&iul dis&)nibilitii &r)cesuale guvernea4
2ntreaga &r)cedur (udiciar 2n ,aterie civil# Un ase,enea &rinci&iu nu este a&licabil 2n ,aterie &enal+
unde &r),)varea aciunii 5i &unerea 2n e$ecutare a @)tr?ril)r (udect)re5ti este i,&erativ#
P)trivit art# 69 alin# %1' din Legea nr# 1<<C2000+ IE$ecutarea silit 5i celelalte acte care sunt de
c),&etena e$ecut)rului (udect)resc se 2nde&linesc la cerere+ dac legea nu dis&une alt*elB# 7in si,&la
lectur a te$tului se des&rinde c)nclu4ia c ne a*l, 2n &re4ena unui &rinci&iu general 2n ,ateria
e$ecutrii silite# "cest &rinci&iu vi4ea4+ desigur+ titlurile e$ecut)rii care se val)ri*ic de ctre e$ecut)rii
(udect)re5ti+ ast*el cu, &reci4ea4 art# 1 alin# %1' din Legea nr# 1<<C2000# e$tul se re*er la e$ecutarea
silit a dis&)4iiil)r cu caracter civil din titlurile e$ecut)rii#
Dns5i te$tul citat *ace re*erire 5i la ca4urile 2n care legea dis&une alt*el#
&. Pr#nc#%#u( &o(o'#r## (#+*## ro+9n ,n ,nd%(#n#r" "ct(or d 8cut"r. Princi&iul &e care9l
anali4, este a&licabil 2n 2ntreaga &r)cedur (udiciar# El se a&lic 5i 2n *a4a e$ecutrii silite# P)trivit
art# 69 alin# %2' din Legea nr# 1<<C2000+ It)ate actele e*ectuate de e$ecut)rul (udect)resc se redactea4
2n li,ba r),?nB#
S)luia legii este 2n c)nc)rdan cu dis&)4iiile c)nstitui)nale &)trivit cr)ra li,ba )*icial 2n
ara n)astr este li,ba r),?n %art# 10 din C)nstituie'# 7e ase,enea+ &rinci&iul *)l)sirii li,bii r),?ne
2n cadrul &r)cedurii (udiciare este &rev4ut 5i 2n art# 16 alin# %1' din Legea nr# 006C2006 &rivind
)rgani4area (udiciar# 7is&)4iiile art# 69 alin# %2' din Legea nr# 1<<C2000 c)nsacr d)ar un as&ect
&articular al &rinci&iului enunatA *)l)sirea li,bii r),?ne 2n 2nde&linirea actel)r de e$ecutare silit#
Legea nr# 1<<C2000 c)nsacr 5i &)sibilitatea &entru &ers)anele care nu cun)sc li,ba r),?n de
a lua cun)5tin de cu&rinsul actel)r &rin inter,ediul unui inter&ret sau traduct)r# P)trivit art# 69 alin#
%0' din Lege+ I&ers)anele interesate care nu v)rbesc sau nu 2neleg li,ba r),?n au dre&tul s ia
cun)5tin de cu&rinsul actului &rin inter,ediul unui inter&ret sau traduct)rB#
e$tul citat are ) *)r,ulare cu caracter general+ ceea ce a &er,is a&licarea lui 2n t)ate situaiile
2n care &ers)anele interesate 2n &r)cedura e$ecui)nal nu v)rbeau sau nu 2nelegeau li,ba r),?n# Dn
&re4ent+ 2n a&licarea te$tului trebuie s ine, sea,a de n)ile dis&)4iii ale art# 12< din C)nstituie+ ast*el
cu, acest te$t a *)st revi4uit 2n ur,a recentei re*)r,e c)nstitui)nale#
91
=. Or!"n#$"r" "ct#-#t./## 8cutor#(or )udc.tor6t#. "ctivitatea de e$ecutare silit a *)st &us &e
ba4e n)i 5i ea se reali4ea4+ 2n &re4ent+ 2n cadrul unei &r)*esii liberale# Legea nr# 1<<C2000 a c)nsacrat un
ca&it)l 2ntreg 1 Ca&it)lul III+ cu&rin4?nd art# 12906 1 ,)dului de )rgani4are a activitii e$ecut)ril)r
(udect)re5ti#
Structura de ba4 a activitii e$ecut)ril)r (udect)re5ti este bir)ul acest)ra# P)trivit art# 12 alin#
%1' din Legea nr# 1<<C2000+ Iactivitatea e$ecut)ril)r (udect)re5ti se des*5)ar 2n cadrul unui bir)u 2n
care &)t *unci)na unul sau ,ai ,uli e$ecut)ri (udect)re5ti as)ciai+ cu &ers)nal au$iliar
c)res&un4t)rB# 7in acest te$t re4ult c activitatea de e$ecutare se &)ate reali4a at?t 2n cadrul unui
bir)u 2n care *unci)nea4 unul sau ,ai ,uli e$ecut)ri as)ciai+ c?t 5i 2n cadrul unei s)cieti civile
&r)*esi)nale# S)luia este evideniat 5i de dis&)4iiile art# 12 alin# %2' din Legea nr# 1<<C2000 &)trivit
cr)ra+ &rin as)cierea 2n cadrul unei s)cieti civile &r)*esi)nale e$ecut)rul (udect)resc nu 25i &ierde
dre&tul la bir)ul individual# 7e ase,enea+ &)trivit art# 0< din Statutul Uniunii Nai)nale Ie$ecut)rii
(udect)re5ti 25i des*5)ar activitatea 2n cadrul un)r bir)uri+ individual sau &rin as)ciere 2n ba4a unui
c)ntract de s)cietate civilB#
Legea deter,in+ 2n ter,eni generali+ 5i structura &ers)nalului ce &)ate *i anga(at 2n cadrul unui
bir)u individual# P)trivit art# 12 alin# %0' din Legea nr# 1<<C2000+ Ie$ecut)rul (udect)resc sau e$ecut)rii
(udect)re5ti as)ciai+ titulari ai unui bir)u+ &)t anga(a e$ecut)ri (udect)re5ti stagiari+ alt &ers)nal de
s&ecialitate+ &recu, 5i &ers)nal au$iliar c)res&un4t)r+ necesar &entru des*5urarea activitii bir)uluiB#
e$tul citat n),inali4ea4 trei categ)rii de &ers)ane ce &)t *i anga(ate de e$ecut)rii
(udect)re5ti titulari de bir)uri individuale sau as)ciate# Pri,a categ)rie de &ers)nal ce &)ate *i anga(at
direct de e$ecut)rul (udect)resc este aceea a e$ecut)ril)r stagiari# C)ndiiile de 2ncadrare a e$ecut)ril)r
stagiari sunt deter,inate de art# 19 din Legea nr# 1<<C2000#
" d)ua categ)rie de &ers)nal este cel de s&ecialitate# Legea nr# 1<<C2000 nu deter,in
c)ninutul acestei *)r,ule# )tu5i+ &rin &ers)nal de s&e cialitate trebuie s 2nelege, &ers)nalul care
2nde&line5te c)ndiiile de cali*icare necesare &entru des*5urarea activitii s&eci*ice bir)ului
e$ecut)rului (udect)resc#
Pr)gra,ul de activitate al bir)ului e$ecut)rului (udect)resc este )bligat)riu de cel &uin < )re
4ilnic+ dintre care : )re de activitate cu &ublicul# Bir)ul e$ecut)rului (udect)resc 5i s)cietatea civil
&r)*esi)nal nu sunt &ers)ane (uridice %art# 61 din Statutul Uniunii Nai)nale a E$ecut)ril)r
Judect)re5ti'# Patri,)niul bir)ului e$ecut)rului (udect)resc are regi,ul (uridic al bunuril)r a*ectate
e$ercitrii &r)*esiei sale# Patri,)niul bir)ului e$ecut)ril)r (udect)re5ti as)ciai are regi,ul (uridic
c)res&un4t)r a&)rtului *iecrui ,e,bru al s)cietii civile *r &ers)nalitate (uridic c)nstituite 2n acest
sc)&#
Dn *ine+ e$ecut)rii (udect)re5ti &)t anga(a 5i &ers)nal au$iliar c)res&un4t)r+ necesar &entru
92
des*5urarea activitii bir)ului %secretari+ c)ntabili+ in*)r,aticieni etc#'#
Nu,rul e$ecut)ril)r (udect)re5ti se stabile5te 5i se actuali4ea4 anual de ,inisterul (ustiiei+
la &r)&unerea C)nsiliului Uniunii Nai)nale a E$ecut)ril)r Judect)re5ti+ av?ndu9se 2n vedere 5i
nu,rul e$ecut)ril)r (udect)re5ti stagiari care au &r),)vat e$a,enul de ca&acitate# 7e ase,enea+
!inisterul Justiiei+ &rin direcia de s&ecialitate+ 2nt)c,e5te evidena bir)uril)r de e$ecut)ri (udect)re5ti
5i lucrrile &rivind nu,irea 5i 2ncetarea *unciei de e$ecut)r (udect)resc#
Dn circu,scri&ia unei (udect)rii &)t *unci)na unul sau ,ai ,ulte bir)uri de e$ecut)ri
(udect)re5ti+ a cr)r c),&eten terit)rial se 2ntinde &e t)t cu&rinsul acelei circu,scri&ii#
P)trivit art# 62 alin# %1' din Statutul Uniunii Nai)nale a E$ecut)ril)r Judect)re5ti+ t)ate
ne2nelegerile de natur &atri,)nial dintre e$ecut)rii (udect)re5ti+ &recu, 5i cele &rivind *)r,ele
as)ciative de des*5urare a activitii e$ecui)nale ur,ea4 s *ie re4)lvate &e cale a,iabil# Dn ca4 de
nes)lui)nare a litigiului &e cale a,iabil e$ecut)rul (udect)resc va cere c)ncilierea &re5edintelui
ca,erei#
>eriga i,ediat su&eri)ar bir)ului e$ecut)rului (udect)resc este ca,era# Ea se )rgani4ea4 2n
circu,scri&ia *iecrei curi de a&el 5i este alctuit din t)i e$ecut)rii (udect)re5ti din circu,scri&ia
curii de a&el res&ective#
Ca,era e$ecut)ril)r (udect)re5ti are &ers)nalitate (uridic 5i este c)ndus de un c)legiu
direct)r *)r,at dintr9un &re5edinte+ un vice&re5edinte 5i 09. ,e,bri# C)legiul direct)r este ales+ &)trivit
statutului+ de adunarea general a e$ecut)ril)r (udect)re5ti+ &e ) &eri)ad de trei ani+ dintre ,e,brii
acelei ca,ere a e$ecut)ril)r (udect)re5ti %art# 2: din Legea nr# 1<<C2000'# Pre5edintele c)legiului
direct)r este cel care re&re4int ca,era 2n ra&)rt cu terii#
C)legiul direct)r al ca,erei e$ecut)ril)r (udect)re5ti are ur,t)arele atribuii &rinci&aleA
a' re4)lv &l?ngerile &ril)r 2,&)triva e$ecut)ril)r (udect)re5ti 5i e$ecut)ril)r (udect)re5ti stagiari+
lu?nd ,surile c)res&un4t)are+ &e care le aduce la cun)5tina Uniunii Nai)nale a E$ecut)ril)r
Judect)re5ti3
b' deleag+ 2n ca4uri e$ce&i)nale+ &entru ) &eri)ad deter,inat de cel ,ult : luni+ un e$ecut)r
(udect)resc+ &entru a asigura *unci)narea unui alt bir)u de e$ecut)r (udect)resc+ cu 2ncun)5tinarea
&re5edintelui Uniunii Nai)nale a E$ecut)ril)r Judect)re5ti 5i a &re5edintelui (udect)riei 2n a crei
circu,scri&ie ur,ea4 s 25i e$ercite atribuiile3 delegarea nu &)ate *i re&etat dec?t du& un an+ 2n
a*ara ca4ului 2n care e$ecut)rul (udect)resc delegat 25i d ac)rdul3
c' in*)r,ea4 Uniunea Nai)nal a E$ecut)ril)r Judect)re5ti 2n legtur cu activitatea bir)uril)r
e$ecut)ril)r (udect)re5ti asu&ra necesarului de e$ecut)ri (udect)re5ti 5i e$ecut)ri (udect)re5ti
stagiari3
d' 2nt)c,e5te d)cu,entarea (uridic 5i asigur c)nsultarea 5i in*)r,area curent a e$ecut)ril)r
90
(udect)re5ti3
e' ine evidena venituril)r 5i c@eltuielil)r ca,erei e$ecut)ril)r (udect)re5ti 5i a c)ntribuiei ,e,bril)r
si3
*' &r)cur datele 5i lucrrile necesare &entru Buletinul e$ecut)ril)r (udect)re5ti 5i asigur di*u4area
acestuia3
g' 2nde&line5te alte atribuii &rev4ute de &re4enta lege+ de regula,entul de a&licare a acesteia 5i de
Statutul Uniunii Nai)nale a E$ecut)ril)r Judect)re5ti %art# 2. din Legea nr# 1<<C2000'#
La nivel nai)nal se c)nstituie Uniunea Nai)nal a E$ecut)ril)r Judect)re5ti+ )rgani4aie
&r)*esi)nal cu &ers)nalitate (uridic+ *)r,at din t)i e$ecut)rii (udect)re5ti nu,ii 2n *uncie de
,inistrul (ustiiei+ 2n c)ndiiile art# 1: din Legea nr# 1<<C2000# ;rganele de c)nducere ale Uniunii
Nai)nale a E$ecut)ril)r Judect)re5ti suntA c)ngresul+ c)nsiliul 5i &re5edintele#
C)ngresul este c)nstituit din delegai ai *iecrei ca,ere a e$ecut)ril)r (udect)re5ti+ &)trivit
n)r,ei de re&re4entare stabilite &rin statut+ &re5edinii ca,erel)r e$ecut)ril)r (udect)re5ti 5i ceilali
,e,bri ai C)nsiliului Uniunii Nai)nale a E$ecut)ril)r Judect)re5ti# C)ngresul se 2ntrune5te anual la
c)nv)carea c)nsiliului acestuia# C)nv)carea C)ngresului Uniunii Nai)nale a E$ecut)ril)r Judect)re5ti
se *ace 2n ter,en de . 4ile de la data @)tr?rii C)nsiliului Uniunii Nai)nale a E$ecut)ril)r Judect)re5ti
5i se va ine 2n ter,en de cel &uin ) lun 5i de cel ,ult d)u luni de la data c)nv)crii# Ca,erele
e$ecut)ril)r (udect)re5ti sunt )bligate s aleag delegaii cu cel &uin 10 4ile 2nainte de C)ngresul
Uniunii Nai)nale a E$ecut)ril)r Judect)re5ti#
P)trivit art# 29 din Legea nr# 1<<C2000+ C)ngresul Uniunii Nai)nale a E$ecut)ril)r
Judect)re5ti este legal c)nstituit 2n &re4ena a d)u trei,i din nu,rul ,e,bril)r 5i ad)&t @)tr?ri cu
v)tul ,a()ritii ,e,bril)r &re4eni# Dn ca4ul nereali4rii cv)ru,ului ,eni)nat se *ace ) n)u
c)nv)care a C)ngresului Nai)nal a E$ecut)ril)r Judect)re5ti 2n acelea5i c)ndiii+ &este cel ,ult ) lun#
La aceast c)nv)care C)ngresul este legal c)nstituit &rin &re4ena ,a()ritii delegail)r# 7ac nici 2n
acest ca4 nu se reali4ea4 cv)ru,ul legal+ C)ngresul se a,?n din n)u 5i va *i rec)nv)cat de *iecare dat
&?n la reali4area cv)ru,ului &rev4ut ,ai sus#
C)nsiliul Uniunii Nai)nale a E$ecut)ril)r Judect)re5ti+ la cererea unei trei,i din nu,rul
,e,bril)r ca,erel)r e$ecut)ril)r (udect)re5ti sau la cererea ,a()ritii c)legiil)r direct)are+ va
c)nv)ca un c)ngres e$tra)rdinar# C)ngresul e$tra)rdinar se va ine 2n ter,en de cel ,ult 00 de 4ile de la
data c)nv)crii#
Legea nr# 1<<C2000 c)n*er C)ngresului Uniunii Nai)nale a E$ecut)ril)r Judect)re5ti
ur,t)arele atribuiiA
a' ad)&t Statutul Uniunii Nai)nale a E$ecut)ril)r Judect)re5ti 5i &e cel al Casei de "sigurri3
b' alege &re5edintele 5i vice&re5edinii C)nsiliului Uniunii Nai)nale a E$ecut)ril)r Judect)re5ti+
96
&recu, 5i alte )rgane stabilite &rin statut3
c' alege C),isia de cen4)ri 5i C)nsiliul de c)nducere al Casei de "sigurri3
d' alege 5i rev)c ,e,brii C),isiei su&eri)are de disci&lin+ *iecare Ca,er av?nd dre&tul la c?te un
re&re4entant3
e' anali4ea4 5i a&r)b ra&)rtul anual al C)nsiliului Uniunii Nai)nale a E$ecut)ril)r Judect)re5ti3
*' a&r)b bugetul Uniunii Nai)nale a E$ecut)ril)r Judect)re5ti 5i al Casei de "sigurri3
g' 2nde&line5te )rice alte atribuii &rev4ute de Legea nr# 1<<C2000+ de regula,entul de a&licare a
acesteia sau de statut#
F)tr?rile ad)&tate de c)ngres sunt )bligat)rii &entru t)i ,e,brii Uniunii Nai)nale a
E$ecut)ril)r Judect)re5ti %art# 01 din Legea nr# 1<<C2000'#
C)nsiliul Uniunii Nai)nale a E$ecut)ril)r Judect)re5ti este c)nstituit din re&re4entani ai
*iecrei ca,ere a e$ecut)ril)r (udect)re5ti+ &)trivit n)r,ei de re&re4entare stabilite &rin statut+ dintre
care sunt ale5i &re5edintele 5i 2 vice&re5edini# C)nsiliul Uniunii Nai)nale a E$ecut)ril)r Judect)re5ti
are ur,t)arele atribuiiA
a' s)licit ,inistrului (ustiiei sus&endarea+ rev)carea )ri 2ncetarea *unciei de e$ecut)r (udect)resc3
b' a&r)b c)tele de c)ntribuie ale bir)uril)r e$ecut)ril)r (udect)re5ti la Ca,era e$ecut)ril)r
(udect)re5ti+ &recu, 5i cele ale Ca,erel)r e$ecut)ril)r (udect)re5ti la Uniunea Nai)nal a
E$ecut)ril)r Judect)re5ti+ &)trivit statutului acesteia3
c' &r)&une ,inistrului (ustiiei c)ndiiile de des*5urare a e$a,enului de ad,itere 2n &r)*esia de
e$ecut)r (udect)resc 5i a e$a,enului de de*initivat3
d' 2nde&line5te alte atribuii &rev4ute de Legea nr# 1<<C2000+ de Regula,entul de a&licare a acesteia sau
de statut#
Bir)ul e$ecutiv al C)nsiliului Uniunii nu este &rev4ut de art# 2< alin# %2' din Legea nr#
1<<C2000 &rintre )rganele de c)nducere ale Uniunii Nai)nale a E$ecut)ril)r Judect)re5ti# Dn strict
c)n*)r,itate cu aceste dis&)4iii legale+ art# 10 din Statutul Uniunii Nai)nale a E$ecut)ril)r
Judect)re5ti stabile5te c )rganele de c)nducere ale Uniunii sunt C)ngresul+ C)nsiliul 5i &re5edintele#
Cu t)ate acestea+ art# 20921 deter,in c),&)nena Bir)ului e$ecutiv al C)nsiliului Uniunii 5i atribuiile
acestuia# 7in aceste dis&)4iii legale se &)ate des&rinde c)nclu4ia &)trivit creia Bir)ul e$ecutiv al
C)nsiliului Uniunii este un )rgan de c)nducere curent a activitii C)nsiliului Uniunii Nai)nale a
E$ecut)ril)r Judect)re5ti#
Bir)ul e$ecutiv al C)nsiliului Uniunii e$ercit ur,t)arele atribuii &rinci&aleA
a' asigur activitatea &er,anent a C)nsiliului Uniunii3
b' &regte5te &r)iectele de d)cu,ente ce v)r *i &re4entate s&re de4batere 5i a&r)bare C)nsiliului
Uniunii3
98
c' elab)rea4 &r)iectul ra&)rtului anual de activitate al Uniunii3
d' elab)rea4 &r)iectul de buget al Uniunii3
e' &r)&une c)tele de c)ntribuie a e$ecut)ril)r (udect)re5ti la Uniune 2n ra&)rt cu venitul
reali4at de ace5tia3
*' &r)&une C)nsiliului Uniunii cuantu,ul su,ei de &artici&are a e$ecut)ril)r (udect)re5ti la
Casa de "sigurri a E$ecut)ril)r Judect)re5ti &entru garantarea res&)nsabilitii civile a acest)ra3
g' ine evidena e$ecut)ril)r (udect)re5ti 5i a bir)uril)r de e$ecut)ri (udect)re5ti 5i
centrali4ea4 datele statistice &rivind activitatea e$ecui)nal &e ba4a ra&)artel)r anuale ale Ca,erel)r3
@' aduce la 2nde&linire @)tr?rile C)nsiliului Uniunii 5i e$ercit )rice atribuii stabilite de
acesta#
Pre5edintele Uniunii Nai)nale a E$ecut)ril)r Judect)re5ti are+ &)trivit art# 22 din Statut+
ur,t)arele atribuiiA
a' re&re4int Uniunea 2n ra&)rturile cu aut)ritile &ublice din R),?nia+ cu )rgani4aiile
guverna,entale 5i neguverna,entale+ cu cele &r)*esi)nale 5i cu alte &ers)ane (uridice+ iar 2n &lan e$tern+
cu )rgani4aiile internai)nale ale e$ecut)ril)r (udect)re5ti3
b' anga(ea4 &ers)nalul de s&ecialitate 5i ad,inistrativ al Uniunii 5i stabile5te &rin neg)ciere
salariile acest)ra3
c' c)nv)ac 5i c)nduce 5edinele C)nsiliului Uniunii 5i ale Bir)ului e$ecutiv al acestuia3
d' )rd)nanea4 c@eltuielile bugetare ale Uniunii3
e' c),unic e$ecut)ril)r (udect)re5ti+ &rin inter,ediul ca,erel)r+ t)ate actele cu caracter
n)r,ativ ad)&tate de C)nsiliul Uniunii 5i+ du& ca4+ de Bir)ul e$ecutiv al acestuia3
*' stabile5te atribuiile cel)r d)i vice&re5edini ai C)nsiliului Uniunii3
g' e$ercit )rice alte atribuii &rev4ute de lege+ de regula,ent sau de &re4entul statut#
Dn situaia 2n care &re5edintele li&se5te acesta este re&re4entat de unul dintre vice&re5edini+ &e
care 2l dese,nea4 2n acest sc)&#
/uncia de &re5edinte nu &)ate *i e$ercitat dec?t &e durata a d)u ,andate# 7urata unui
,andat este de trei ani# 7e n)tat 5i *a&tul c+ &)trivit art# 22 din Statutul Uniunii Nai)nale a
E$ecut)ril)r Judect)re5ti+ &e &eri)ada ,andatului at?t &re5edintele+ c?t 5i vice&re5edinii au )bligaia de
a e$ercita *uncia de e$ecut)r (udect)resc#
>. Co+%tn/" 8cutor#(or )udc.tor6t#. Legea nr# 1<<C2000 deter,in at?t c),&etena ,aterial+
c?t 5i c),&etena terit)rial a e$ecut)ril)r (udect)re5ti+ &recu, 5i &r)cedura de s)lui)nare a
c)n*lictel)r de c),&eten# 7e ase,enea+ 2n cu&rinsul art# 10 din Legea nr# 1<<C2000 2nt?lni, 5i
dis&)4iii &r)cedurale &rivit)are la &)sibilitatea recu4rii e$ecut)ril)r (udect)re5ti#
". Co+%tn/" +"tr#"(. a e$ecut)ril)r (udect)re5ti este deter,inat &rin dis&)4iiile art# . din Legea
9:
nr# 1<<C2000# P)trivit acestui te$t+ e$ecut)rii (udect)re5ti 2nde&linesc ur,t)arele atribuiiA
a' &unerea 2n e$ecutare a dis&)4iiil)r cu caracter civil din titlurile e$ecut)rii3
b' n)ti*icarea actel)r (udiciare 5i e$tra(udiciare3
c' c),unicarea actel)r de &r)cedur3
d' recu&erarea &e cale a,iabil a )ricrei creane3
e' a&licarea ,suril)r asigurt)rii dis&use de instana (udect)reasc3
*' c)nstatarea un)r stri de *a&t 2n c)ndiiile &rev4ute de C)dul de &r)cedur civil3
g' 2nt)c,irea &r)cesel)r9verbale de c)nstatare+ 2n ca4ul )*ertei reale ur,ate de c)nse,narea
su,ei de ctre debit)r+ &)trivit dis&)4iiil)r C)dului de &r)cedur civil3
@' 2nt)c,irea+ &)trivit legii+ a &r)testului de ne&lat a ca,biil)r+ biletel)r la )rdin 5i a cecuril)r+
du& ca43
i' )rice alte acte sau )&eraiuni date de lege 2n c),&etena lui#
Dn deter,inarea c),&etenei ,ateriale trebuie s ine, sea,a 5i de regula stat)rnicit 2n art#
0.0 alin# %1' C# &r)c# civ# P)trivit acestui te$tA IF)tr?rile (udect)re5ti 5i celelalte titluri e$ecut)rii se
e$ecut de e$ecut)rul (udect)resc din circu,scri&ia (udect)riei 2n care ur,ea4 s se e*ectue4e
e$ecutarea )ri+ 2n ca4ul ur,ririi bunuril)r+ de ctre e$ecut)rul (udect)resc din circu,scri&ia
(udect)riei 2n care se a*l acestea# 7ac bunurile ur,ribile se a*l 2n circu,scri&iile ,ai ,ult)r
(udect)rii+ este c),&etent )ricare dintre e$ecut)rii (udect)re5ti care *unci)nea4 &e l?ng acesteaB#
"cest te$t are se,ni*icaii de)sebite cu &rivire la deter,inarea c),&etenei terit)riale a e$ecut)ril)r
(udect)re5ti# 7ar+ dis&)4iiile citate c)r)b)rate cu cele cu&rinse 2n art# . din Legea nr# 1<<C2000 &re4int
i,&)rtan 5i &entru deter,inarea regulii care guvernea4 c),&etena ,aterial a e$ecut)ril)r
(udect)re5ti#
7in t)ate aceste dis&)4iii legale se &)ate trage c)nclu4ia c legea recun)a5te e$ecut)ril)r
(udect)re5ti ) c),&eten general 2n &rivina actel)r de e$ecutare silit# Dn acest sens+ de)sebit de
se,ni*icativ este &ri,a dintre atribuiile recun)scute de art# . lit# a' din Legea nr# 1<<C2000 e$ecut)ril)r
(udect)re5ti# "tribuia la care ne re*eri, vi4ea4 I&unerea 2n e$ecutare a dis&)4iiil)r cu caracter civil
din titlurile e$ecut)riiB# ;bserv, *)r,ularea general a acestei atribuii care trebuie inter&retat ca
av?nd ca )biect )rice titlu e$ecut)riu re*erit)r la dis&)4iii cu caracter civil# Punerea 2n e$ecutare a
dis&)4iiil)r cu caracter civil i,&lic 2nde&linirea unei ,ultitudini de acte de ur,rire silit# )ate aceste
acte se aduc la 2nde&linire de e$ecut)rul (udect)resc c),&etent+ cu e$ce&ia ca4ului 2n care &rintr9)
dis&)4iie e$&res a legii actul este dat 2n c),&etena altui )rgan#
C),&etena e$ecut)rului (udect)resc nu este li,itat nu,ai la actele de e$ecutare legate de
val)ri*icarea un)r dre&turi c)nstatate &rintr9) @)tr?re (udect)reasc sau &rintr9un alt titlu e$ecut)riu#
Dn aceast &rivin+ c)nstat, c 2ns5i art# . lit# b'9@' din Legea nr# 1<<C2000 c)n*er e$ecut)ril)r
9.
(udect)re5ti 5i alte atribuii s&eci*ice+ di*erite de cele &rivit)are la e$ecutarea silit a creanel)r# C?teva
&reci4ri 2n legtur cu aceste atribuii sunt utile 2n c)ntinuare#
Pri,a dintre aceste atribuii vi4ea4 n)ti*icarea actel)r (udiciare sau e$tra(udiciare# /)r,ularea
legii este destul de general+ ast*el c deter,inarea d),eniului su de aciune &)ate 2nt?,&ina di*iculti
&ractice# S)c)ti, c este v)rba de n)ti*icarea actel)r (udiciare &entru care legea i,&une ) ase,enea
)bligaie 5i care &)t *i trans,ise 2n acest sc)& e$ecut)rului (udect)resc de ctre instanele (udect)re5ti#
Legea vi4ea4 5i actele e$tra(udiciare care &)t *i n)ti*icate de ctre e$ecut)rii (udect)re5ti+ la cererea
&ers)anel)r interesate#
" d)ua categ)rie de atribuii este cea &rivit)are la c),unicarea actel)r de &r)cedur# S)c)ti,
c se 2nscriu 2n cadrul acestei atribuii+ 2nde)sebi+ actele de &r)cedur su&use c),unicrii &)trivit
dis&)4iiil)r C)dului de &r)cedur civil# "se,enea acte+ cereri de investire a instanei+ citaii+
2nt?,&inri+ cereri de intervenie+ cereri rec)nveni)nale etc# se &)t c),unica 5i &rin inter,ediul
e$ecut)ril)r (udect)re5ti+ t)c,ai 2n te,eiul dis&)4iiil)r de &rinci&iu c)nsacrate 2n art# . lit# c' din
Legea nr# 1<<C2000#
Dntr9adevr+ &)trivit art# <: alin# %1' C# &r)c# civ# c),unicarea cereril)r 5i a tutur)r actel)r de
&r)cedur se *ace+ de regul+ &rin ageni &r)cedurali ai instanei sau &rin )rice salariat al acesteia+
&recu, 5i &rin ageni sau salariai ai alt)r instane# Dn ca4ul 2n care c),unicarea+ 2n c)ndiiile artate nu
este &)sibil+ aceasta se va *ace &rin &)5t+ cu scris)are rec),andat cu d)vad de &ri,ire Isau &rin
)rice alte ,i(l)ace ce asigur trans,iterea te$tului actului 5i c)n*ir,area &ri,irii acestuiaB Qart# <: alin#
%0' C# &r)c# civ#R# Prin ur,are+ dis&)4iiile art# <: alin# %0' C# &r)c# civ# &)t c)nstitui te,eiul de dre&t al
c),unicrii un)r acte de &r)cedur 5i &rin inter,ediul e$ecut)ril)r (udect)re5ti#
; dis&)4iie s&ecial 2n acest sens 2nt?lni, 2n Legea nr# 26.C2008 &rivind re*)r,a 2n d),eniile
&r)&rietii 5i (ustiiei+ &recu, 5i unele ,suri adiacente# P)trivit art# 0 alin# %1' din itlul al EIII9lea al
actului n)r,ativ ,eni)natA ICu e$ce&ia citrii &rii &entru &ri,ul ter,en de (udecat sau &entru
&ri,ul ter,en ulteri)r re&unerii cau4ei &e r)l+ &recu, 5i a c),unicrii @)tr?ril)r (udect)re5ti &rin care
se s)lui)nea4 &r)cesul 2n curs+ )ricare dintre &ri &)ate 2nde&lini+ &rin inter,ediul e$ecut)rului
(udect)resc+ &r)cedura de citare sau de c),unicare a cereril)r )ri 2nscrisuril)r ctre cealalt &arteB#
Cea de9a treia atribuie a e$ecut)ril)r (udect)re5ti vi4ea4 recu&erarea &e cale a,iabil a
)ricrei creane# 7is&)4iiile art# . lit# d' din Legea nr# 1<<C2000 c)nstituie d)ar te,eiul de &rinci&iu al
recu&errii unei creane &e cale a,iabil 5i &rin inter,ediul e$ecut)rului (udect)resc# "ceste dis&)4iii
trebuie 2ns c)r)b)rate 5i cu cele &rev4ute 2n art# 8 din ;rd)nana Kuvernului nr# 8 din 19 iulie 2001#
P)trivit acestui te$t+ 2n ca4ul 2n care credit)rul &ri,e5te &lata dat)riei )ri declar c este ,ulu,it cu
2nelegerea asu&ra &lii+ (udect)rul va lua act des&re aceasta 5i va &r)ceda la 2nc@iderea d)sarului+
&r)nun?nd ) 2nc@eiere irev)cabil# Dnc@eierea &rivind 2nelegerea &ril)r asu&ra &lii+ dis&une acela5i
9<
te$t &r)cedural+ c)nstituie titlu e$ecut)riu# )c,ai ) atare 2nc@eiere &)ate *i val)ri*icat de e$ecut)rul
(udect)resc 2n te,eiul dis&)4iiil)r art# . lit# d din Legea nr# 1<<C2000#
; alt atribuie i,&)rtant este cea &rivit)are la a&licarea ,suril)r asigurt)rii dis&use de
instana (udect)reasc# ;ricare dintre ,surile asigurt)rii dis&use de ctre ) instan 2n ba4a
dis&)4iiil)r &r)cedurale 2n vig)are &)ate *i adus la 2nde&linire+ la cerere+ de ctre e$ecut)rul
(udect)resc c),&etent#
Dn al 5aselea r?nd+ e$ecut)rul (udect)resc are 5i c),&etena de a &r)ceda la c)nstatarea un)r
stri de *a&t 2n c)ndiiile &rev4ute de C)dul de &r)cedur civil# C)ndiiile 2n care se &)ate dis&une )
atare c)nstatare sunt deter,inate de dis&)4iiile art# 2199220 C# &r)c# civ# P)trivit &ri,ului te$t+ )rice
&ers)an care are interes s c)nstate de urgen ) anu,it stare de *a&t care ar &utea s 2ncete4e )ri s se
sc@i,be &?n la ad,inistrarea d)ve4il)r+ va &utea cere instanei 2n circu,scri&ia creia ur,ea4 s se
*ac c)nstatarea s delege un e$ecut)r (udect)resc din aceea5i circu,scri&ie s c)nstate la *aa l)cului
aceast stare de *a&t#
"st*el cu, re4ult din te$tul citat+ c)nstatarea va *i dis&us de ctre instana c),&etent 1 2n
circu,scri&ia creia ur,ea4 s se *ac c)nstatarea 1+ ea *iind singura 2n dre&t a se &r)nuna 5i asu&ra
urgenei ce (usti*ic ad)&tarea unei ase,enea ,suri# E$ecut)rul (udect)resc va c)nse,na cele
c)nstatate 2ntr9un &r)ces9verbal#
; alt atribuie a e$ecut)rului (udect)resc se re*er la 2nt)c,irea &r)cesel)r9verbale i,&licate
de &r)cedura )*ertei reale regle,entate de art# 8<:9890 C# &r)c# civ# Dntreaga &r)cedur a )*ertei reale
debutea4 &rin s),aia tri,is credit)rului de ctre e$ecut)rul (udect)resc# E$ecut)rul (udect)resc
este )bligat s 2nt)c,easc cuvenitele &r)cese9verbale 2n care ur,ea4 s c)nse,ne4e atitudinea
credit)ruluiA de acce&tare a )*ertei de &lat sau de re*u4 de &ri,ire a su,ei dat)rate %)ri de ne2n*i5are
la l)cul stabilit de e$ecut)rul (udect)resc'#
E$ecut)rul (udect)resc are 5i atribuia de a 2nt)c,i &r)testele de ne&lat a ca,biil)r+ biletel)r
la )rdin 5i a cecuril)r# "ceast atribuie a e$ecut)ril)r (udect)re5ti se reali4ea4 2n c)n*)r,itate cu
dis&)4iiile legii s&eciale 2n ,aterie#
Dn *ine+ &)trivit art# . lit# i' din Legea nr# 1<<C2000+ e$ecut)rul (udect)resc &)ate 2nt)c,i )rice
acte sau )&eraiuni date de lege 2n c),&etena lui# Dn ba4a acestei dis&)4iii legale e$ecut)rului
(udect)resc i se &)t c)n*eri 5i alte atribuii legate de e$ecutarea silit sau c)ne$e cu aceast activitate#
*. Dn ceea ce &rive5te co+%tn/" tr#tor#"(. aceasta este deter,inat t)t &rin dis&)4iiile art# 0.0 alin#
%1' C# &r)c# civ# 5i &rin art# < alin# %1' din Legea nr# 1<<C2000# Pri,ul te$t a *)st &re4entat de(a# Cel de9al
d)ilea te$t dis&une cA IE$ecut)rii (udect)re5ti 25i 2nde&linesc atribuiile 2n circu,scri&ia (udect)riei
&e l?ng care *unci)nea4+ dac &rin lege nu se dis&une alt*elB# "ceasta 2nsea,n c regula
*unda,ental+ 2n aceast ,aterie+ este cant)narea c),&etenei terit)riale a e$ecut)ril)r nu,ai la
99
circu,scri&ia terit)rial a (udect)riei &e l?ng care *unci)nea4# Regula de c),&eten enunat are
un caracter general 2n sensul c se re*er la atribuiile deter,inate 2n art# . din Legea nr# 1<<C2000#
Legea instituie 2ns 5i alte criterii de c),&eten# "st*el+ 2n &rivina atribuiei &rev4ute de art#
. lit# a' din Legea nr# 1<<C2000 Ieste c),&etent e$ecut)rul (udect)resc din circu,scri&ia (udect)riei
2n a crei ra4 terit)rial ur,ea4 s se *ac e$ecutarea Qart# 9 alin# %1' din Legea nr# 1<<C2000R# 7e
ase,enea+ &)trivit art# 9 alin# %2' din Legea nr# 1<<C2000+ 2n ca4ul ur,ririi silite a bunuril)r este
c),&etent e$ecut)rul (udect)resc din circu,scri&ia (udect)riei 2n a crei ra4 terit)rial sunt situate
sau se a*l acestea# 7ac bunurile ur,ribile se a*l 2n circu,scri&iile ,ai ,ult)r (udect)rii+
c),&etena a&arine )ricruia dintre e$ecut)rii (udect)re5ti care *unci)nea4 &e l?ng acestea#
7is&)4iiile &r)cedurale enunate sunt c)nc)rdante#
Dn ca4ul &rev4ut la art# . lit# e' din Legea nr# 1<<C2000 este c),&etent e$ecut)rul (udect)resc
din circu,scri&ia (udect)riei unde sunt situate sau se a*l bunurile 2n &rivina cr)ra s9a dis&us
a&licarea ,surii asigurt)rii# 7e ase,enea+ 2n ca4ul &rev4ut de art# . lit# *' este c),&etent e$ecut)rul
(udect)resc din circu,scri&ia (udect)riei 2n a crei ra4 terit)rial se va *ace c)nstatarea# Dn *ine+
legea stabile5te 5i ) c),&eten terit)rial alternativ+ dis&un?nd c 2n celelalte ca4uri deter,inate de art#
. din Legea nr# 1<<C2000 este c),&etent )rice e$ecut)r (udect)resc 2nvestit de &artea interesat#
Legea nr# 1<<C2000 regle,entea4 5i #n't#tu/#" rcu$.r## 8cutor#(or )udc.tor6t## Instituia
recu4rii e$ecut)ril)r (udect)re5ti este regle,entat 2ntr9) ,anier *)arte ase,nt)are cu cea a
recu4rii (udect)ril)r# Dn &ri,ul r?nd+ re,arc, *a&tul c art# 10 alin# %1' din Legea nr# 1<<C2000 *ace
re*erire la acelea5i ca4uri de recu4are# e$tul nu enu,er 2ns &rintre ca4urile de recu4are 5i &e cele
&rev4ute 2n art# 2. &ct# 6 5i . C# &r)c# civ# 1 dac el+ s)ul sau rudele l)r &?n la gradul al &atrulea
inclusiv au ) &ricin ase,nt)are cu cea care se (udec sau dac au ) (udecat la instana unde una din
&ri este (udect)r )ri dac 5i9a s&us &rerea cu &rivire la &ricina ce se (udec 1 acestea *iind s&eci*ice
recu4rii (udect)ril)r# Dn t)ate ca4urile de recu4are &rev4ute de lege+ e$ecut)rul (udect)resc &)ate
declara c se abine#
Recu4area &)ate *i s)licitat instanei de e$ecutare de ctre &artea interesat i,ediat ce a a*lat
des&re una din situaiile ce c)nstituie ,)tive de recu4are+ dar nu,ai &?n la 2nc@eierea e$ecutrii silite#
Instana de e$ecutare se &r)nun asu&ra cererii de recu4are &rintr9) 2nc@eiere# Regi,ul (uridic al
2nc@eierii este si,ilar cu cel &rev4ut de lege &entru recu4area (udect)ril)r# Dntr9adevr+ art# 10 alin# %0'
din Legea nr# 1<<C2000 dis&une c 2nc@eierea &rin care s9a 2ncuviinat )ri res&ins abinerea+ &recu, 5i
cea &rin care s9a ad,is recu4area nu sunt su&use niciunei ci de atac# Dnc@eierea &rin care s9a res&ins
recu4area &)ate *i atacat cu recurs 2n ter,en de 8 4ile de la c),unicare# Dnc@eierea &rin care s9a ad,is
recu4area va arta 2n ce ,sur actele 2nde&linite de e$ecut)rul (udect)resc recu4at v)r *i &strate#
P)sibilitatea ivirii un)r con&(#ct d co+%tn/. nu este e$clus nici 2n activitatea )rganel)r de
100
e$ecutare silit# 7e aceea+ art# 11 din Legea nr# 1<<C2000 regle,entea4 5i &r)cedura de s)lui)nare a
un)r ase,enea c)n*licte# Dn c)n*)r,itate cu aceste dis&)4iii legale+ c)n*lictele de c),&eten dintre
bir)urile e$ecut)ril)r (udect)re5ti situate 2n aceea5i circu,scri&ie a unei (udect)rii se s)lui)nea4 de
acea (udect)rie+ la sesi4area &rii interesate# 7ac bir)urile 2ntre care s9a ivit c)n*lictul sunt situate 2n
circu,scri&ii terit)riale di*erite+ c),&etena de s)lui)nare va a&arine (udect)riei 2n a crei
circu,scri&ie se a*l bir)ul e$ecut)rului (udect)resc cel dint?i sesi4at#
C)n*lictele de c),&eten se s)lui)nea4 de urgen 5i cu &recdere Qart# 11 alin# %0' din Legea
nr# 1<<C2000R# Dn t)ate ca4urile instana se &r)nun &rintr9) 2nc@eiere ,)tivat 5i care+ &)trivit art# 11
alin# %6' din Legea nr# 1<<C2000+ este irev)cabil# S)luia este ast*el di*erit de cea din dre&tul c),un
unde (udect)rul se &r)nun &rintr9) @)tr?re susce&tibil de a *i cen4urat &e calea recursului# ; atare
re4)lvare este 2n c)nc)rdan cu necesitatea restabilirii grabnice a dre&tului subiectiv recun)scut &rintr9
un titlu e$ecut)riu#
F. St"tutu( 8cutor#(or )udc.tor6t#. ".Prc#$.r# %r"("*#(. E$ecut)rii (udect)re5ti e$ercit )
&r)*esie Iliberal 5i inde&endentB %art# 1
1
din Statut'+ 2n c)ndiiile strict deter,inate de regle,entrile 2n
vig)are+ cci+ 2n ulti, instan+ ei reali4ea4 ) activitate de interes &ublic# 7at)rit acestui *a&t+ ca 5i 2n
ca4ul cel)rlalte &r)*esii ce i,&lic e$erciiul unei *uncii sau aut)riti &ublice 1 (udect)rii+ &r)cur)ri+
n)tari &ublici etc# 1+ legiuit)rul ,ani*est un interes s&)rit &entru deter,inarea unui statut (uridic
adecvat#
Statutul e$ecut)ril)r (udect)re5ti i,&lic recun)a5terea un)r dre&turi 5i i,&unerea un)r
)bligaii care se &er,it e$ercitarea 2n c)ndiii )&ti,e a &r)*esiei+ dar 5i reali4area interesului s)cial 2n
vederea cruia a *)st )rgani4at *uncia de e$ecut)r (udect)resc# 7e ase,enea+ statutul &r)*esiei de
e$ecut)r (udect)resc se ra&)rtea4 5i la c)ndiiile de nu,ire 2n *uncie+ de sus&endare din *uncie 5i de
2ncetare a activitii+ &recu, 5i la rs&underea (uridic a acest)ra#
*. Nu+#r" ,n &unc/# " 8cutor#(or )udc.tor6t#. P)trivit art# 18 din Legea nr# 1<<C2000+ calitatea de
e$ecut)r (udect)resc &)ate *i d)b?ndit nu,ai de &ers)ana care 2nde&line5te ur,t)arele c)ndiiiA
a' are cetenia r),?n 5i d),iciliul 2n R),?nia3
b' are ca&acitatea de&lin de e$erciiu3
c' este liceniat 2n dre&t3
d' nu are antecedente &enale 5i se bucur de ) bun re&utaie3
e' cun)a5te li,ba r),?n3
*' este a&t din &unct de vedere ,edical &entru e$ercitarea *unciei3
g' a 2nde&linit ti,& de 2 ani *uncia de e$ecut)r (udect)resc stagiar 5i a &r),)vat e$a,enul de
de*initivat sau+ du& ca4+ a e$ercitat ti,& de 0 ani ) *uncie de s&ecialitate (uridic 5i a &r),)vat
c)ncursul sau e$a,enul de ad,itere 2n &r)*esie# Sunt scutite de e$a,en &ers)anele care au e$ercitat
101
ti,& de 8 ani *uncia de (udect)r+ &r)cur)r sau av)cat+ cu c)ndiia s *i &r),)vat e$a,enul de
de*initivat 2n &r)*esia din care &r)vin#
C)ndiiile enunate de te$tul ,eni)nat sunt cu,ulative 5i ele enun e$igene 2n ,are ,sur
c),une tutur)r *unciil)r ce i,&lic e$erciiul aut)ritii &ublice# E$igenele de )rdin &r)*esi)nal sunt 5i
ele ridicate la standarde dintre cele ,ai se,ni*icative+ 2n sensul c &entru &ri,a dat legea i,&une
cerina ca viit)rul e$ecut)r (udect)resc s *ie liceniat 2n dre&t 5i s *i &r),)vat e$a,enul de de*initivat
sau de ad,itere 2n &r)*esie#
Selecia candidail)r &entru ad,iterea 2n &r)*esie se *ace &e ba4a unui e$a,en sau c)ncurs
)rgani4at anual sau )ri de c?te )ri este necesar de Uniunea Nai)nal a E$ecut)ril)r Judect)re5ti+ sub
c))rd)narea 5i c)ntr)lul !inisterului Justiiei %art# 19
1
din Legea nr# 1<<C2000 5i art# 1: din
Regula,entul de a&licare a Legii nr# 1<<C2000'# La e$a,enul &entru )cu&area &)sturil)r de e$ecut)ri
(udect)re5ti stagiari se &)t 2nscrie nu,ai &ers)anele care 2nde&linesc c)ndiiile &rev4ute de art# 18 lit#
a'9*' din Legea nr# 1<<C2000#
Cererea de 2nscriere 2,&reun cu d)ve4ile &rivit)are la 2nde&linirea c)ndiiil)r &rev4ute de
lege se de&un+ cu cel &uin 20 de 4ile 2nainte de data susinerii e$a,enului+ la ca,era e$ecut)ril)r
(udect)re5ti din l)calitatea unde d),icilia4 candidatul# Dn ter,en de 0 4ile de la e$&irarea ter,enului
&entru de&unerea d)sarului+ c)legiul direct)r al ca,erei e$ecut)ril)r (udect)re5ti va veri*ica
2nde&linirea cerinel)r legale &entru 2nscrierea la c)ncurs sau e$a,en 5i &entru d)b?ndirea calitii de
e$ecut)r (udect)resc stagiar+ 2nt)c,ind &entru *iecare candidat re*eratul de ad,itere sau+ du& ca4+ de
res&ingere a cererii de 2nscriere la e$a,en# Re*eratul de ad,itere sau de res&ingere este c)nsultativ#
Pr)bele de c)ncurs vi4ea4 ,ateriile dre&tului civil+ dre&tului &r)cesual civil+ 5i )rgani4rii
&r)*esiei de e$ecut)r (udect)resc# e,atica se trans,ite ca,erel)r e$ecut)ril)r (udect)re5ti cu cel
&uin 00 de 4ile 2naintea datei e$a,enului 5i va *i a*i5at de 2ndat la sediul acest)ra# 7e ase,enea+
te,atica se &ublic 5i &e &agina de Internet ale Uniunii Nai)nale a E$ecut)ril)r Judect)re5ti 5i
!inisterului Justiiei#
Regula,entul de a&licare a Legii nr# 1<<C2000 enun+ 2n ,)d detaliat+ regulile de des*5urare a
e$a,enului sau c)ncursului# N)ta ,ini, de &r),)vare este .#00+ n)ta )binut 2ns la *iecare ,aterie
ne&ut?nd s *ie ,ai ,ic de 8#00#
Eventualele c)ntestaii se de&un la Ca,era e$ecut)ril)r (udect)re5ti unde s9a de&us cererea de
2nscriere la e$a,en sau c)ncurs+ 2n ter,en de 0 4ile de la data a*i5rii re4ultatel)r la sediul ca,erei
res&ective#
Dn ter,en de 10 4ile de la s)lui)narea c)ntestaiil)r C)nsiliul Uniunii Nai)nale a E$ecut)ril)r
Judect)re5ti va &r)ceda la validarea re4ultatel)r+ &e care le va 2nainta !inisterului Justiiei 2n ter,en de
8 4ile de la validare#
102
;cu&area &)sturil)r de e$ecut)ri (udect)re5ti stagiari se va *ace 2n )rdinea ,ediil)r
candidail)r+ 2n *uncie de )&iunile e$&ri,ate 2n cererea de 2nscriere#
7u& &r),)varea e$a,enului de ad,itere+ candidatul este )bligat s e*ectue4e un stagiu de cel
&uin 2 ani 2n &r)*esie# Stagiul este de*init de art# 12 alin# %1' din Regula,entul de &unere 2n a&licare a
Legii nr# 1<<C2000 ca I&eri)ada &re,ergt)are d)b?ndirii calitii de e$ecut)r (udect)resc 5i are dre&t
sc)& &regtirea &r)*esi)nal a e$ecut)rului (udect)resc la 2nce&utul e$ercitrii &r)*esieiB# 7urata
stagiului este de 2 ani+ calculat de la 2nce&utul 2nc@eierii c)ntractului individual de ,unc#
P)trivit art# 19 alin# %2' din Legea nr# 1<<C2000+ calitatea de e$ecut)r stagiar &)ate *i )binut
nu,ai de &ers)ana care 2nde&line5te c)ndiiile &rev4ute de art# 18 a &r),)vat c)ncursul sau e$a,enul
de ad,itere 2n &r)*esie+ se a*l 2n &eri)ada de stagiu 5i este anga(at 2ntr9un bir)u de e$ecut)r
(udect)resc# Prin ur,are+ 5i aceast ulti, c)ndiie 1 anga(area 2ntr9un bir)u de e$ecut)r (udect)resc 1
se 2n*i5ea4 ca ) cerin esenial &entru d)b?ndirea calitii de e$ecut)r (udect)resc stagiar# 7e
aceea+ 2n c)ncreti4area dis&)4iiil)r legale ,eni)nate+ art# 16 alin# %0' din Regula,entul de a&licare a
Legii nr# 1<<C2000 &reci4ea4 c cel care a &r),)vat e$a,enul de ad,itere 2n &r)*esie devine e$ecut)r
(udect)resc stagiar &rin 2nc@eierea unui c)ntract individual de ,unc cu e$ecut)rul (udect)resc 2n al
crui bir)u 25i va des*5ura activitatea# C)ntractul de ,unc al e$ecut)rului (udect)resc stagiar se
2nc@eie &e durat deter,inat+ egal cu durata stagiului# Este &reci4area de)sebit de i,&)rtant 5i
*ireasc &e care ) *ace acela5i te$t din Regula,ent# 7re&tul de a anga(a e$ecut)ri (udect)re5ti stagiari
este ac)rdat de art# 6. din Statutul Uniunii Nai)nale a E$ecut)ril)r Judect)re5ti nu,ai e$ecut)ril)r
(udect)re5ti care au ) vec@i,e de ,ini,u, 8 ani 2n &r)*esie#
Dn &eri)ada stagiului+ e$ecut)rul (udect)resc stagiar are )bligaia de a95i 2nsu5i cun)5tinele
te)retice 5i &ractice necesare &entru e$ercitarea 2n bune c)ndiii a &r)*esiei# La r?ndul su+ ca,era
e$ecut)ril)r (udect)re5ti este )bligat s veri*ice lunar stadiul de &regtire 5i *)r,are &r)*esi)nal a
e$ecut)rului (udect)resc stagiar+ &recu, 5i ,)dul 2n care acesta 5i9a 2nde&linit atribuiile care i9au *)st
delegate de e$ecut)rul (udect)resc 2ndru,t)r#
Peri)dic+ ca,erele e$ecut)ril)r (udect)re5ti )rgani4ea4 c)n*erine de stagiu+ &)trivit te,aticii
)rientative c),unicate de C)nsiliul Uniunii Nai)nale a E$ecut)ril)r Judect)re5ti# Pr)gra,ul
c)n*erinel)r este a&r)bat de c)legiul direct)r al ca,erei e$ecut)ril)r (udect)re5ti 5i cu&rinde
cun)a5terea legislaiei la 4i+ de4bateri de s&ee+ e$&uneri asu&ra &r)ble,el)r ivite 2n activitatea
e$ecut)ril)r 5i studiul d)ctrinei#
7u& e$&irarea &eri)adei de stagiu e$ecut)rii (udect)re5ti stagiari sunt )bligai s se 2nscrie
&entru susinerea e$a,enului de de*initivat+ care se )rgani4ea4 cel &uin ) dat &e an de Uniunea
Nai)nal a E$ecut)ril)r Judect)re5ti+ sub c))rd)narea 5i c)ntr)lul !inisterului Justiiei#
Ne&r),)varea sau+ du& ca4+ ne&re4entarea ne(usti*icat a e$ecut)rului (udect)resc stagiar la d)u
100
e$a,ene de de*initivat c)nsecutive atrage de dre&t 2ncetarea c)ntractului su de ,unc 5i &ierderea
calitii de e$ecut)r stagiar# Pers)ana a*lat 2ntr9) ase,enea situaie nu se ,ai &)ate 2nscrie la un
e$a,en de &ri,ire 2n &r)*esie#
E$a,enul de de*initivat c)nst 2ntr9) &r)b te)retic 5i ) &r)b &ractic &rivit)are la 2nt)c,irea
unui act &r)cedural#
Cererile candidail)r+ 2,&reun cu d)ve4ile c)res&un4t)are 5i cu re*eratul e$ecut)rului
(udect)resc 2ndru,t)r se de&un cu 20 de 4ile 2nainte de data e$a,enului la ca,era e$ecut)ril)r
(udect)re5ti 2n a crei circu,scri&ie candidatul a e*ectuat stagiul# Re*eratul e$ecut)rului (udect)resc
anga(at)r re&re4int ) sinte4 a activitii des*5urate de candidat 2n ti,&ul stagiului# Re*eratul va
cu&rindeA data anga(rii stagiarului+ c)nduita e$ecut)rului stagiar &e durata stagiului3 &re)cu&area &entru
&regtirea &r)*esi)nal+ v)lu,ul de activitate &e categ)rii de )&eraiuni+ c),&)rta,entul e$ecut)rului
stagiar 5i &r)&unerea ,)tivat de ad,itere sau de res&ingere a avi4ului de 2nscriere la e$a,enul de
ca&acitate#
Dn ter,en de 8 de 4ile de la validarea re4ultatel)r C)nsiliul Uniunii Nai)nale a E$ecut)ril)r
Judect)re5ti va 2nainta ,inistrului (ustiiei &r)&unerile de nu,ire a e$ecut)ril)r (udect)re5ti#
E$ecut)rul (udect)resc este nu,it &rin )rdin al ,inistrului (ustiiei+ &e ba4a re*eratului
2nt)c,it de direcia de s&ecialitate din cadrul !inisterului Justiiei &rivind 2nde&linirea c)ndiiil)r de
nu,ire &rev4ute de lege# Dn )rdinul de nu,ire se va s&eci*ica (udect)ria 2n a crei circu,scri&ie 25i va
avea sediul bir)ul de e$ecut)r (udect)resc+ &recu, 5i )bligaia acestuia ca 2n ter,en de 90 de 4ile s 25i
2nregistre4e bir)ul individual sau+ du& ca4+ 2n as)ciere cu alt e$ecut)r (udect)resc %art# : din
Regula,ent'#
Dnregistrarea bir)ului se *ace+ la cererea e$ecut)rului (udect)resc+ 2ntr9un registru s&ecial inut
de &ri,ul9gre*ier al curii de a&el 2n a crei circu,scri&ie 25i are sediul bir)ul+ &e nu,ele e$ecut)rului
(udect)resc sau+ du& ca4+ al e$ecut)ril)r (udect)re5ti as)ciai# La cererea de as)ciere se ata5ea4
ur,t)arele acteA )rdinul de nu,ire a e$ecut)rului (udect)resc3 d)vada e$istenei sediului bir)ului %act
de &r)&rietate sau de 2nc@iriere etc#' 5i c)n*ir,area c)legiului direct)r al ca,erei e$ecut)ril)r
(udect)re5ti cu &rivire la *a&tul c bir)ul dis&une de s&aiul c)res&un4t)r des*5urrii activitii 5i
c)nservrii ar@ivei 2n bune c)ndiii# La 2nregistrarea bir)ului e$ecut)rului (udect)resc se &re4int
5ta,&ila 5i s&eci,enul de se,ntur# Pri,ul9gre*ier va elibera 2n ter,en de cel ,ult 0 4ile un certi*icat
care atest e*ectuarea 2nregistrrii+ &e care e$ecut)rul (udect)resc 2l va &re4enta de 2ndat ca,erei
e$ecut)ril)r (udect)re5ti+ iar aceasta 2l va c),unica !inisterului Justiiei 5i C)nsiliului Uniunii
Nai)nale a E$ecut)ril)r Judect)re5ti#
Pr)cedura de 2nregistrare a bir)ului este ase,nt)are cu cea &rev4ut de Legea nr# 0:C1998
&rivind activitatea n)tarial# 7e alt*el+ acest act n)r,ativ a c)nstituit+ *r 2nd)ial+ un ,)del i,&)rtant
106
&entru )rgani4area activitii e$ecut)ril)r (udect)re5ti#
7u& nu,irea 2n *uncie+ e$ecut)rul (udect)resc va de&une (ur,?ntul 2n *aa ,inistrului
(ustiiei 5i a &re5edintelui Uniunii Nai)nale a E$ecut)ril)r Judect)re5ti sau a re&re4entanil)r acest)ra#
P)trivit art# 1< alin# %2' din Legea nr# 1<<C2000+ (ur,?ntul are ur,t)rul c)ninutA IJur s res&ect
C)nstituia 5i legile rii+ s9,i 2nde&linesc cu )n)are 5i &r)bitate+ cu c)n5tiin 5i *r &rtinire
atribuiile ce9,i revin 5i s &stre4 secretul &r)*esi)nal# "5a s9,i a(ute 7u,ne4eu UB# 7e n)tat c
re*erirea la divinitate se sc@i,b &)trivit credinei religi)ase a e$ecut)rului+ iar cel *r c)n*esiune
de&une (ur,?ntul *r *)r,ula religi)as+ &e c)n5tiin 5i )n)are#
E$ecut)rii (udect)re5ti &)t intra 2n *unciune nu,ai du& de&unerea (ur,?ntului %art# 1< alin#
%8' din Legea nr# 1<<C2000'#
VII. B#*(#o!r"&#" rco+"nd"t.0
I)an Le5 1 Instituii (udiciare c)nte,&)rane+ Editura C#F#BecG+ Bucure5ti+ 200. #
I)an Le5 1 ;rgani4area siste,ului (udiciar+ a av)caturii 5i a activitii n)tariale+ Editura Lu,ina Le$+
Bucure5ti+ 199.
T#+%u( nc'"r 'tud#u(u#0 = : '"u =? +#n. @ $#
VIII. Antr*.r# rc"%#tu("t#-0
1# Enu,erai &rinci&iile care stau la ba4a &r)*esiei de e$ecut)r (udect)resc#
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
2# "nali4ai c),&etena terit)rial a e$ecut)ril)r (udect)re5ti#
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
0# Enu,erai atribuiile e$ecut)ril)r (udect)re5ti#
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
108
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
6# "nali4ai &rinci&iul dis&)nibilitii 2n *a4a e$ecutrii silite#
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
8# Pre4entai &r)cedura de s)lui)nare a c)n*lictel)r de c),&eten#
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
IB. T't d "uto-"(u"r
1# Princi&iul dis&)nibilitii &r)cesualeA
a# guvernea4 2ntregul &r)ces civil3
b# este s&eci*ic *a4ei e$ecutrii silite3
c# se a&lic at?t &r)cesului civil c?t 5i celui &enal3
2# C)n*lictele de c),&eten dintre bir)urile e$ecut)ril)r (udect)re5ti situate 2n circu,scri&ia
aceleia5i (udect)rii se s)lui)nea4 deA
a# tribunal3
b# curtea de a&el3
c# (udect)rie3
0#7urata stagiului este deA
a# 6 ani+ calculat de la 2nce&utul 2nc@eierii c)ntractului individual de ,unc3
b# 2 ani+ calculat de la 2nce&utul 2nc@eierii c)ntractului individual de ,unc3
c# 2 ani+ calculat de la 2nscrierea 2n tabl)u3
6# 7ac bir)urile de e$ecut)ri 2ntre care s9a ivit c)n*lictul sunt situate 2n circu,scri&ii terit)riale
di*erite+ c),&etena de s)lui)nare a&arineA
a# tribunalului 2n a crei circu,scri&ie se a*l bir)ul e$ecut)rului (udect)resc cel dint?i sesi4at3
b# (udect)riei 2n a crei circu,scri&ie se a*l bir)ul e$ecut)rului (udect)resc cel dint?i sesi4at3
10:
c# (udect)riei 2n a crei circu,scri&ie se a*l bir)ul e$ecut)rului (udect)resc sesi4at cel din ur,3
8# Prin as)cierea 2n cadrul unei s)cieti civile &r)*esi)nale e$ecut)rul (udect)rescA
a# 25i &ierde dre&tul la bir)ul individual3
b# nu 25i &ierde dre&tul la bir)ul individual3
c# nu 25i &ierde dre&tul la bir)u individual dac Pre5edintele Uniunii Nai)nale a E$ecut)ril)r
Judect)re5ti 25i d ac)rdul 2n acest sens3
R.'%un'ur#( corct ' !.''c (" '&9r6#tu( +"nu"(u(u# C
B. T't d -"(u"rA
1# Recu4area e$ecut)rului (udect)resc &)ate *i s)licitat instanei de e$ecutareA
a# nu,ai &?n la 2nc@eierea e$ecutrii silite3
b# 2nainte de 2nce&erea e$ecutrii silite3
c# 2nainte de 2nc@eierea e$ecutrii silite+
2#Bir)ul e$ecut)rului (udect)resc 5i s)cietatea civil &r)*esi)nalA
a# sunt &ers)ane (uridice3
b# sunt &ers)ane *i4ice aut)ri4ate3
c# nu sunt &ers)ane (uridice3
0# /uncia de &re5edinte a Uniunii Nai)nale a E$ecut)ril)r Judect)re5ti nu &)ate *i e$ercitat dec?t &e
durataA
a# unui ,andat3
b# a d)u ,andate3
c# a trei ,andate3
6# Ca,era e$ecut)rului (udect)resc se )rgani4ea4 2n circu,scri&iaA
a# *iecrei curi de a&el3
b# *iecrui tribunal3
c# *iecrei (udect)rii3
8# Dn cadrul bir)ului *unci)nea4A
a# un singur e$ecut)r (udect)resc3
b# ,ai ,uli e$ecut)ri (udect)re5ti as)ciai3
c# unul sau ,ai ,uli e$ecut)ri (udect)re5ti as)ciai3
EI# T+. %ntru "c"'.0
C),&araie 2ntre instituia recu4rii e$ecut)ril)r (udect)re5ti 5i cea a recu4rii (udect)ril)r#
10.
T+" J. Dr%tur#( 6# o*(#!"/##( 8cutor#(or )udc.tor6t# .R.'%undr" )ur#d#c. .
Su'%nd"r" 6# ,nct"r" &unc/##.
I# O*#ct#- '%c#&#c "( t+#0 Enu,erarea 5i de4v)ltarea dre&turil)r 5i )bligaiil)r e$ecut)ril)r
(udect)re5ti+ &re4entarea situaiil)r 2n care este antrenat rs&underea (uridic a e$ecut)ril)r
(udect)re5ti+ &recu, 5i a ca4uril)r de sus&endare 5i 2ncetare a *unciei#
II# Co+%tn/( do*9nd#t d 'tudnt0 2nsu5irea cun)5tinel)r re*erit)are la dre&turile 5i )bligaiile
e$ecut)ril)r (udect)re5ti+ *i$area situaiil)r 2n care intervine rs&underea (uridic %civil+ &enal 5i
disci&linar' 5i a ca4uril)r de sus&endare 5i 2ncetare a *unciei#
III. Cu-#nt c:#0 drepturi, obligaii, rspundere civil, penal "i disciplinar , suspendare, ncetare.
I> . Structur" t+# d 'tud#u0 1# 7re&turile 5i )bligaiile e$ecut)ril)r (udect)re5ti# 2# Rs&underea
(uridic a e$ecut)rului (udect)resc# 0# Sus&endarea 5i 2ncetarea *unciei de e$ecut)r (udect)resc#
V. R$u+"t0 e,a &re4int dre&turile 5i )bligaiile care revin e$ecut)ril)r (udect)re5ti+ e$&une
situaiile 2n care e$ecut)rul (udect)resc rs&unde din &unct de vedere civil+ &enal 5i disci&linar+
enu,er 5i anali4ea4 ca4urile 2n care &r)*esia de e$ecut)r (udect)resc se sus&end sau 2ncetea4#
VI. Con/#nutu( d$-o(t"t d #d# "( +odu(u(u#0 ;. Dr%tur#( 6# o*(#!"/##( 8cutor#(or
)udc.tor6t#. Prc#$.r# %r"("*#(. Legea nr# 1<<C2000 c)nsacr un ca&it)l 2ntreg 1 Ca&it)lul I>+
cu&rin4?nd artic)lele 0896< 1 dre&turil)r 5i )bligaiil)r e$ecut)ril)r (udect)re5ti# "ceea5i &re)cu&are
&entru regle,entarea detaliat a dre&turil)r 5i )bligaiil)r e$ecut)ril)r (udect)re5ti se regse5te 5i la
nivelul Regula,entul de a&licare a Legii nr# 1<<C2000 5i a Statutului Uniunii Nai)nale a E$ecut)ril)r
Judect)re5ti 5i a &r)*esiei de e$ecut)r (udect)resc#
A. Dr%tur#( 8cutor#(or )udc.tor6t## 7re&turile e$ecut)ril)r (udect)re5ti au un caracter c),&le$+
2n sensul c unele dintre ele sunt destinate s garante4e e$erciiul liber 5i 2n c)ndiii c)res&un4t)are a
&r)*esiei+ iar altele sunt de natur s asigure ) re,unerare a activitii des*5urate 5i c@iar ) &r)tecie
s)cial a acestei categ)rii de liber &r)*esi)ni5ti#
Dn &ri,ul r?nd+ &entru &r)tecia e$ecut)ril)r (udect)re5ti+ legea c)nsacr &rinci&iul &)trivit
creia ace5tia se bucur de 't"*#(#t"t ,n &unc/#+ ne&ut?nd *i trans*erai 2n alt l)calitate+ *r ac)rdul
l)r+ cu e$ce&ia ca4uril)r &rev4ute de lege# Este un &rinci&iu si,ilar celui c)nsacrat de lege &entru
&r)tecia &r)cur)ril)r 5i care este c)nsacrat ca atare 2n art# 6 din Legea nr# 000C2006# Ra&)rturile (uridice
&e care le i,&lic calitatea de ,e,bru a unui &arc@et 5i a celei de e$ecut)r (udect)resc sunt *unci)nal
5i )rgani4at)ric *unda,ental di*erite#
7e aceea+ s)c)ti, c nu este v)rba de ) stabilitate 2n *uncie si,ilar celei recun)scute de lege
10<
&r)cur)ril)r+ c@iar dac 2n c)ninut ea este ase,nt)are+ ci de ) stabilitate s&eci*ic &r)*esiil)r liberale#
; ase,enea stabilitate nu este c)nsacrat de lege nici 2n ca4ul n)taril)r &ublici 5i nici a av)cail)r+ de5i
statutul tutur)r *unciil)r liberale c)nduce la c)nclu4ia e$istenei unei stabiliti 2n *uncie a categ)riil)r
&r)*esi)nale ,eni)nate# Stabilitatea 2n *uncie 2n t)ate aceste situaii+ este deter,inat+ 2n ,)d
inc)ntestabil+ de 2ns5i statutul *unciil)r res&ective+ de c)ndiiile de nu,ire 2n *uncie 5i de 2ncetare a
*unciei#
Legea ad,ite 2ns e$ce&ii de la &rinci&iul stabilitii 2n *uncie+ iar ) &ri, e$ce&ie este
c)nsacrat t)c,ai de art# 08 din Legea nr# 1<<C2000+ care enun &rinci&iul anali4at# e$tul &er,ite
trans*erul e$ecut)ril)r (udect)re5ti cu ac)rdul acest)ra# 7e ase,enea+ art# 08 din Legea nr# 1<<C2000
ad,ite 5i alte e$ce&ii anu,e c)nsacrate &rintr9) alt n)r, (uridic# Dn aceast &rivin+ art, c
stabilitatea 2n *uncie &)ate *i a*ectat 5i &rin sus&endarea e$ecut)rului (udect)resc din *uncie+ &e )
&eri)ad de la ) lun la : luni+ cu titlu de sanciune disci&linar# 7e ase,enea+ ,eni)n, c+ &)trivit
art# 2. lit# b' din Legea nr# 1<<C2000+ c)legiul direct)r al ca,erei e$ecut)ril)r (udect)re5ti &)ate delega+
2n ca4uri e$ce&i)nale+ &entru ) &eri)ad de cel ,ult : luni+ un e$ecut)r (udect)resc+ &entru a asigura
*unci)narea unui alt bir)u de e$ecut)r (udect)resc#
E$ecut)rii (udect)re5ti au 5i dr%tu( (" onor"r## %ntru 'r-#c#u( %r't"t %art# 0. din Legea
nr# 1<<C2000'# ;n)rariile ,ini,ale 5i ,a$i,ale &entru serviciile &restate de e$ecut)rii (udect)re5ti se
stabilesc de ,inistrul (ustiiei+ c)nsultarea C)nsiliului Uniunii Nai)nale a E$ecut)ril)r Judect)re5ti
%art# 0. din Legea nr# 1<<C2000+ ast*el cu, a *)st ,)di*icat &rin ;rd)nana de urgen nr# 190C2008'#
Stabilirea )n)rariil)r trebuie s aib 2n vedere tari*e care s re*lecte c@eltuiala e$ecut)rului+ e*)rtul
intelectual+ c),&le$itatea 5i val)area actului+ &recu, 5i rs&underea e$ecut)rului &entru actul 2nde&linit#
"ceste criterii sunt stabilite de art# 88 alin# %0' din Regula,entul de a&licare a Legii nr# 1<<C2000 5i sunt
destinate a evita )rice abu4 2n deter,inarea )n)rariil)r#
E$ecut)rii (udect)re5ti au 5i dr%tu( (" concd#u+ 2n c)ndiiile stabilite &rin Statutul Uniunii
Nai)nale a E$ecut)ril)r Judect)re5ti# Dn acest sens+ art# 11 lit# e' din Statut+ &reci4ea4 c e$ecut)rii
(udect)re5ti bene*icia4 anual de c)ncediu de )di@n &e ) &eri)ad de 00 de 4ile lucrt)are# 7ac 2n
circu,scri&ia unei (udect)rii *unci)nea4 un singur bir)u de e$ecut)ri (udect)re5ti 5i e$ecut)rul
(udect)resc se a*l 2n c)ncediu de )di@n sau absentea4 ,ai ,ult de 8 4ile+ *r a de&5i : luni+ 2n
li&sa unui e$ecut)r (udect)resc as)ciat ca,era e$ecut)ril)r (udect)re5ti va delega un alt e$ecut)r
(udect)resc &entru a asigura *unci)narea acestui bir)u+ 2n a*ar de ca4ul 2n care e$ecut)rul
(udect)resc titular se 2ngri(e5te &ers)nal de substituirea sa+ 2ncun)5tin?nd 2n acest sc)& ca,era
e$ecut)ril)r (udect)re5ti#
109
Legea le c)n*er e$ecut)ril)r (udect)re5ti 5i dr%tur# d "'#!ur.r# 'oc#"(+ &e ba4a c)ntribuiei la
siste,ele de asigurri s)ciale# "ceste dre&turi se stabilesc &rin lege s&ecial %art# 09 din Legea nr#
1<<C2000'#
B. O*(#!"/##( 8cutor#(or )udc.tor6t#. ; &ri, )bligaie i,&)rtant a e$ecut)ril)r (udect)re5ti este
cea &rivit)are la %.'tr"r" 'crtu(u# cu %r#-#r (" "ct( 6# &"%t( d'%r c"r "u (u"t cuno6t#n/. ,n
c"dru( "ct#-#t./## (or+ c@iar 5i du& 2ncetarea *unciei+ cu e$ce&ia ca4uril)r 2n care legea sau &rile
interesate 2i eliberea4 de ) atare )bligaie# "ceast )bligaie a *)st anali4at cu &rile(ul &re4entrii
&rinci&iil)r &rivit)are la activitatea e$ecut)ril)r (udect)re5ti#
Una dintre )bligaiile i,&)rtante care revin e$ecut)ril)r (udect)re5ti este cea &rivit)are la
#ntrd#c/#" d " do*9nd# *unur#( 'u%u' %rocdur## d 8cut"r '#(#t.# P)trivit art# 60 din Legea nr#
1<<C2000A IEste inter4is e$ecut)ril)r (udect)re5ti s d)b?ndeasc direct sau &rin &ers)ane inter&use+
&entru ei sau &entru alii+ bunurile ce au *cut )biectul activitii de e$ecutare silitB# /)r,ularea legii nu
las nici) 2nd)ial asu&ra *a&tului c aceast interdicie este de natur s )cr)teasc nu nu,ai interesul
debit)rului+ ci 5i interesul derivat din necesitatea des*5urrii e$ecutrii silite 2n ,)d i,&arial 5i cu
res&ectarea legalitii+ iar nu 2n interesul &r)&riu al )rganel)r de e$ecutare silit# 7e aceea+ s)c)ti, c
nes)c)tirea acestei interdicii antrenea4 nulitatea abs)lut a e$ecutrii silite#
; )bligaie i,&)rtant a e$ecut)ril)r (udect)re5ti este 5i cea &rivit)are la +odu( ,n c"r
8cutor## )udc.tor6t# ,6# %ot &"c rc("+. cu &rivire la activitatea des*5urat de ei 2n vederea
atragerii clientelei# Dn acest sens art# 8. din Regula,entul de a&licare a Legii nr# 1<<C2000 statuea4 cA
IPrestigiul &r)*esi)nal 2i i,&une e$ecut)rului (udect)resc interdicia de a95i *ace recla, &rin )rice
,i(l)ace+ 2n a*ar de ca4urile 2n care se recurge la anunuri re*erit)are e$clusiv la e$istena 5i sediul
bir)ului+ &r)gra,ul de lucru 5i c)ninutul activitiiB# Uniunea Nai)nal a E$ecut)ril)r Judect)re5ti
este 2ndre&tit 2ns s *ac &ublicitate &rin ,ass9,edia asu&ra 2ntregii activiti a e$ecut)ril)r
(udect)re5ti#
E$ecut)rii (udect)re5ti au 5i alte )bligaii care sunt &rev4ute 2n Regula,entul de a&licare a
Legii nr# 1<<C2000 5i 2n Statutul Uniunii Nai)nale a E$ecut)ril)r Judect)re5ti# ; categ)rie i,&)rtant
de )bligaii sunt cele &rivit)are la evidena activitii e$ecut)rului (udect)resc#
"st*el+ &)trivit art# <0 din Regula,entul de a&licare a Legii nr# 1<<C2000+ e$ecut)rul
(udect)resc trebuie '. /#n. (ucr.r#( d r!#'tr"tur.7 'crt"r#"t 6# "r:#-.+ &recu, 6# o -#dn/.
&#n"nc#"rGcont"*#(. &entru activitatea des*5urat de bir)ul su# El trebuie s dein 5i s&aii
c)res&un4t)are &entru des*5urarea lucrril)r#
Pentru buna *unci)nare a bir)ului+ e$ecut)rul (udect)resc este )bligat s in ur,t)arele
registreA registrul general+ )&isul registrului general+ registrul de val)ri+ registrul de 2nregistrare a
n)ti*icril)r 5i registrul de c)res&)nden#
110
7e)sebit de i,&)rtante sunt 5i )bligaiile &rev4ute 2n art# 12 din Statutul Uniunii Nai)nale a
E$ecut)ril)r Judect)re5ti &rivit)are laA res&ectarea dis&)4iiil)r Legii nr# 1<<C2000 5i a Regula,entului
de a&licare a acestei legi+ dis&)4iiil)r Statutului+ a @)tr?ril)r Uniunii 5i ale ca,erel)r3 res&ectarea
n)r,el)r eticii 5i &rinci&iil)r de)nt)l)giei &r)*esi)nale3 &artici&area la adunrile 5i ,ani*estrile iniiate
de )rganele de c)nducere ale Uniunii 5i ca,erel)r+ la activitile &r)*esi)nale 5i la 5edinele )rganel)r de
c)nducere din care e$ecut)rii *ac &arte3 ac@itarea cu regularitate a c)tel)r de c)ntribuie 5i a c)ti4aiil)r
stabilite de Uniune 5i de ca,ere3 ur,area unui c),&)rta,ent de,n at?t 2n a*ara &r)*esiei+ c?t 5i 2n
e$ercitarea acesteia#
Dn legtur cu dre&turile 5i )bligaiile e$ecut)ril)r (udect)re5ti se cuvine s anali4, &e scurt
5i #nco+%"t#*#(#t./#( 2n *uncie# P)trivit art# 60 din Legea nr# 1<<C2000A IE$ercitarea *unciei de
e$ecut)r (udect)resc este inc),&atibil cuA
a' activitatea salari4at 2n cadrul alt)r &r)*esii+ e$ce&t?nd activitatea didactic universitar+
activitatea artistic+ literar 5i &ublicistic3
b' calitatea de de&utat sau de senat)r )ri de c)nsilier 2n c)nsiliile (udeene sau l)cale+ &e durata
,andatului3
c' des*5urarea un)r activiti c),erciale+ direct sau &rin &ers)ane inter&use3
d' calitatea de as)ciat 2ntr9) s)cietate 2n nu,e c)lectiv+ as)ciat c),anditat 2n s)cietile 2n
c),andit si,&l sau &e aciuni+ ad,inistrat)r al unei s)cieti cu rs&undere li,itat+ &re5edinte al unui
c)nsiliu de ad,inistraie+ ,e,bru al c)nsiliului de c)nducere+ direct)r general sau direct)r al unei
s)cieti &e aciuni+ ad,inistrat)r al unei s)cieti civileB#
Inc),&atibilitile 2n *uncie nu sunt s&eci*ice &r)*esiei de e$ecut)r (udect)resc+ ele sunt
c)nsacrate 5i 2n regle,entrile &rivit)are la statutul ,agistrail)r+ al n)taril)r &ublici 5i al av)cail)r#
)ate inc),&atibilitile sunt destinate s cree4e &ers)anel)r la care se re*er un statut de i,&arialitate
5i s 2nlture in*luenele ce s9ar &utea e$ercita din &artea un)r *act)ri e$terni ad,inistrativi+ &)litici+
ec)n),ici sau de alt natur# Este de )bservat c unele dintre aceste inc),&atibiliti se regsesc+ 2n
*)r,e ase,nt)are sau c@iar identice+ la nivelul tutur)r *unciil)r anteri)r ,eni)nate# "ve, 2n vedere
2nde)sebi inc),&atibilitile &rev4ute de art# 60 lit# a'+ c' 5i d' din Legea nr# 1<<C2000#
)tu5i+ nu acela5i lucru se &)ate s&une 5i des&re inc),&atibilitatea &rev4ut de art# 60 lit# b'
din Legea nr# 1<<C2000# !ai ,ult+ art# 08 din Legea nr# 0:C1998+ du& ce enun inc),&atibilitatea
&r)*esiei de n)tar &ublic cu des*5urarea unei activiti salari4ate+ *ace e$ce&ie t)c,ai 2n &rivina
calitii de de&utat sau senat)r+ de c)nsilier 2n c)nsiliile (udeene sau l)cale# )t ast*el+ art# 18 lit# a' din
Legea nr# 81C1998 declar+ 2n ,)d e$&res+ c),&atibil e$ercitarea &r)*esiei de av)cat cu calitatea de
de&utat sau senat)r 5i de c)nsilier 2n c)nsiliile l)cale sau (udeene#
7u& )&inia n)astr inc),&atibilitatea la care ne re*eri, se (usti*ic 5i 2n ca4ul e$ecut)ril)r
111
(udect)re5ti+ de5i situaia acest)ra este ,ult di*erit *a de cea a ,agistrail)r sau c@iar a av)cail)r# Un
e$ecut)r (udect)resc este )bligat s aci)ne4e 2n strict c)nc)rdan cu dis&)4iiile cu&rinse 2n titlul
e$ecut)riu+ iar in*luenele ad,inistrative sau &)litice ar &utea vi4a ,ai degrab nee$ecutarea @)tr?rii
sau e$ecutarea acesteia cu 2nt?r4iere# 7esigur c 5i ) atare atitudine are c)nsecine negative 5i adese)ri
grave+ 2,&re(urare ce (usti*ic ast*el cu, a, artat+ c)nsacrarea inc),&atibilitii &rev4ute de art# 60
lit# b' din Legea nr# 1<<C2000# Cu at?t ,ai ,ult+ ) atare inc),&atibilitate s9ar (usti*ica+ du& &rerea
n)astr+ 2ntru t)tul 2n &rivina e$ercitrii &r)*esiei de av)cat# "lt,interi+ inc),&atibilitatea &rev4ut de
art# 60 lit# b' din Legea nr# 1<<C2000 este greu de acce&tat de e$ecut)rii (udect)re5ti 2n ra&)rt cu
c),&atibilitatea e$&res c)nsacrat de art# 18 lit# a' din Legea nr# 81C1998+ 2n &rivina e$ercitrii
&r)*esiei de av)cat#
<. R.'%undr" )ur#d#c. " 8cutoru(u# )udc.tor'c. 7is&)4iiile legale &rivit)are la rs&underea
e$ecut)rului (udect)resc sunt relativ su,are# !ai e$act+ trebuie s art, c d)ar r.'%undr"
d#'c#%(#n"r. este tratat ,ai a,&lu at?t de Legea nr# 1<<C2000+ c?t 5i de Regula,entul de a&licare a
acesteia# Dn &rivina r.'%undr## %n"(7 Legea nr# 1<<C2000 nu c)nine n)r,e der)gat)rii de la dre&tul
c),un# )tu5i+ rs&underea &enal a e$ecut)rului (udect)resc este vi4at 2n ,)d i,&licit de unele
dis&)4iii cu&rinse 2n regle,entrile &rivit)are la e$ercitarea &r)*esiei# "st*el+ de &ild+ &)trivit art# 66
din Statutul Uniunii Nai)nale a E$ecut)ril)r Judect)re5ti 5i al &r)*esiei de e$ecut)r (udect)resc+
ace5tia sunt )bligai s res&ecte regle,entrile legale 5i statutare 2n ,aterie *inanciar9c)ntabil+ sub
sanciunea atragerii rs&underii (uridice+ c)n*)r, legii# Este evident c 2n acest ca4 legiuit)rul are 2n
vedere 5i nes)c)tirea legii &enale# ransgresarea legii &enale &)ate 2,brca 5i alte *)r,e de ,ani*estare+
cu, sunt *alsul+ u4ul de *als etc#
Dn ceea ce &rive5te r.'%undr" c#-#(. a e$ecut)rului (udect)resc aceasta este regle,entat 2n
art# 62 alin# %1' din Legea nr# 1<<C2000# P)trivit acestui te$tA IRs&underea civil a e$ecut)rului
(udect)resc &)ate *i anga(at+ 2n c)ndiiile legii civile+ &entru cau4area de &re(udicii &rin 2nclcarea
)bligaiil)r sale &r)*esi)naleB#
Cel de9al d)ilea alineat al te$tului citat este 5i el de ) i,&)rtan cardinal+ cci stabile5te
,)dul de reali4are a asigurrii de rs&undere &r)*esi)nal a e$ecut)rului (udect)resc# P)trivit te$tului
,eni)natA I"sigurarea de rs&undere &r)*esi)nal a e$ecut)rului (udect)resc se reali4ea4 &rin Casa
de asigurri c)nstituit 2n acest sc)&+ &)trivit art# 06B# Regula,entul de a&licare a Legii nr# 1<<C2000
&revede+ 2n art# 89 alin# %2'+ c la 2nce&utul activitii sale e$ecut)rul (udect)resc devine ,e,bru al
casei de asigurri &entru garantarea rs&underii civile+ care *unci)nea4 2n cadrul Uniunii Nai)nale a
E$ecut)ril)r Judect)re5ti+ &)trivit statutului &r)&riu#
"sigurarea de rs&undere &r)*esi)nal a *)st stabilit de lege du& ,)delul regle,entril)r
ad)&tate 5i 2n legtur cu e$ercitarea &r)*esiei de n)tar &ublic Qart# 0< alin# %2' din Legea nr# 0:C1998R 5i
112
de av)cat %art# 60 din Legea nr# 81C1998'# ; atare asigurare este bene*ic at?t &entru e$ecut)rul
(udect)resc+ c?t 5i &entru &ers)anele &re(udiciate &rin ,)dul de*ectu)s de 2nde&linire a sarcinil)r
&r)*esi)nale# Pentru e$ecut)rul (udect)resc asigurarea de rs&undere civil evit di*icultile legate de
declan5area unei &r)ceduri (udiciare 2,&)triva sa 5i 2n *inal c@iar )bligarea sa la des&gubiri+
desdunarea &rii ur,?nd s se *ac din *)ndul de asigurare &entru rs&undere &r)*esi)nal# Siste,ul
de asigurare ,eni)nat este de)sebit de avanta()s 5i &entru ceteanul &re(udiciat cruia i se )*er ast*el
) cale ,ai ra&id 5i e*icient de des&gubire#
7es&gubirea &rii din *)ndul de asigurare &entru rs&undere &r)*esi)nal este 2ns
c)ndii)nat de sv?r5irea unui *a&t &re(udiciabil de ctre e$ecut)rul (udect)resc 2n legtur cu
2nde&linirea atribuiil)r sale &r)*esi)nale# Cu alte cuvinte+ c)ndiiile rs&underii civile trebuie s *ie
2ntrunite+ 2n &realabil+ 2n &ers)ana e$ecut)rului (udect)resc res&ectiv# "ceast &reci4are este i,&)rtant
5i necesar+ dar ea ridic 5i &r)ble,a de a cun)a5te care este natura (uridic a rs&underii e$ecut)rului
(udect)resc# Este ea ) rs&undere civil delictual+ care ur,ea4 &rinci&iile stat)rnicite 2n art# 99< C#
civ# sau ) rs&undere c)ntractualP C)nsider, c rs&underea e$ecut)rului (udect)resc este de natur
c)ntractual+ iar nu delictual# Dntr9adevr+ credit)rul are libertatea de a95i alege e$ecut)rul (udect)resc
din ra4a terit)rial a instanei de e$ecutare+ iar )n)rariile se stabilesc &e ba4a ac)rdului dintre &ri#
Rs&underea disci&linar are+ ast*el cu, a, artat+ ) regle,entare a,nunit 2n actele
n)r,ative &rivit)are la e$ercitarea &r)*esiei de e$ecut)r (udect)resc# "cestea cu&rind n)r,e &rivit)are
la abaterile disci&linare+ la sanciunile disci&linare ce &)t *i a&licate e$ecut)ril)r (udect)re5ti 5i la
&r)cedura de a&licare a acest)ra#
A*"tr#( d#'c#%(#n"r ce &)t *i sv?r5ite de e$ecut)rii (udect)re5ti suntA
a' neres&ectarea secretului &r)*esi)nal3
b' 2nclcarea inc),&atibilitil)r 5i interdiciil)r &rev4ute de lege3
c' sv?r5irea un)r *a&te care aduc atingere )n)arei+ &r)bitii &r)*esi)nale )ri bunel)r ,)ravuri3
d' ne2nde&linirea )bligaiil)r &rivind *)r,area &r)*esi)nal a e$ecut)ril)r (udect)re5ti stagiari+
anga(ai &e ba4 de c)ntract3
e' 2nt?r4ierea siste,atic 5i negli(ena 2n e*ectuarea lucrril)r3
*' absena ne(usti*icat de la bir)u#
Enu,erarea abateril)r disci&linare+ 2n art# 66 din Legea nr# 1<<C2000+ are un caracter li,itativ+
unele dintre acestea *iind *)arte rigur)s circu,staniate la sv?r5irea anu,it)r *a&te+ cu, sunt cele
legate de neres&ectarea secretului &r)*esi)nal3 2nclcarea inc),&atibilitil)r 5i interdiciil)r &rev4ute
de lege 5i ne2nde&linirea )bligaiil)r &rivind *)r,area &r)*esi)nal a e$ecut)ril)r (udect)re5ti stagiari#
)tu5i+ c)nstat, 5i e$istena un)r abateri disci&linare ce &er,it 2ncadrarea 2n c)ninutul l)r a
unui c),&le$ ,ai larg de 2,&re(urri sau de *a&te ce aduc atingere disci&linei ce trebuie ur,at de )rice
110
e$ecut)r (udect)resc# Pri,a dintre aceste abateri este cea &rivit)are la sv?r5irea un)r I*a&te care aduc
atingere )n)arei+ &r)bitii &r)*esi)nale )ri bunel)r ,)ravuriB# 7eter,inarea c)ncret a *a&tel)r care se
2ncadrea4 2n s&aiul n)r,ativ al acestei abateri nu &)ate *i *cut dec?t &rin ra&)rtarea la ga,a relativ
variat a )bligaiil)r de natur &r)*esi)nal 5i de de)nt)l)gie 5i care sunt &reci4ate 2n Legea nr#
1<<C2000+ 2n Regula,entul de a&licare+ 2n Statutul Uniunii Nai)nale a E$ecut)ril)r (udect)re5ti 5i al
&r)*esiei de e$ecut)r (udect)resc#
"5a *iind+ c)nsider, c se 2ncadrea4 2n aceast abatere 5i nes)c)tirea )bligaiil)r &rev4ute
de art# 12 din Statutul Uniunii Nai)nale a E$ecut)ril)r Judect)re5ti 5i al &r)*esiei de e$ecut)r
(udect)resc+ cu, sunt cele &rivit)are la res&ectarea n)r,el)r eticii 5i &rinci&iil)r de)nt)l)giei
&r)*esi)nale sau la un c),&)rta,ent de,n at?t 2n a*ara &r)*esiei+ c?t 5i 2n e$ercitarea acesteia#
Inter&retarea n)astr este legiti,at 5i &rin dis&)4iiile art# 80 din Statutul Uniunii Nai)nale a
E$ecut)ril)r Judect)re5ti 5i al &r)*esiei de e$ecut)r (udect)resc# P)trivit acestui te$tA INeres&ectarea
&revederil)r &re4entului statut c)nstituie abatere disci&linarB#
" d)ua abatere av?nd un caracter generic este cea &rev4ut de art# 66 lit# e' din Legea nr#
1<<C2000A 2nt?r4ierea siste,atic 5i negli(ena 2n e*ectuarea lucrril)r# "ceast abatere disci&linar
&re4int d)u ,)daliti de reali4areA 2nt?r4ierea siste,atic 5i negli(ena 2n e*ectuarea lucrril)r# ;ricare
dintre aceste *a&te &)ate antrena rs&underea disci&linar a e$ecut)rului (udect)resc vin)vat# Pri,a
,)dalitate se &)ate reali4a nu,ai 2n ca4ul unei 2nt?r4ieri I&erseverenteB 2n e*ectuarea lucrril)r+
res&ectiv siste,atice+ *)r,ul care &resu&une du& &rerea n)astr cel &uin trei ase,enea 2nt?r4ieri#
Cea de9a d)ua ,)dalitate este 5i cea care c)n*er un caracter de relativ generalitate abaterii anali4ate+
2ntruc?t se ra&)rtea4 la ) ga, variat de aciuni de natur a re&re4enta ) e$ercitare de*ectu)as a
)bligaiil)r &r)*esi)nale#
S"nc/#un#( d#'c#%(#n"r ce &)t *i a&licate e$ecut)ril)r (udect)re5ti+ &)trivit art# 6: din Legea
nr# 1<<C2000+ suntA
a' ,ustrarea3
b' avertis,entul3
c' a,enda de la 800 la 0000 lei+ care se *ace venit la bugetul Ca,erei e$ecut)ril)r (udect)re5ti
2n a crei ra4 terit)rial este situat bir)ul e$ecut)rului (udect)resc res&ectiv3
d' sus&endarea din *uncie &e ) durat de la ) lun la : luni3
e' e$cluderea din &r)*esie#
Pri,ele d)u sanciuni sunt 5i cele ,ai u5)are+ ele av?nd un caracter ,)ral sanci)nat)riu#
)ate celelalte sanciuni au 5i c)n)taii de )rdin &atri,)nial+ ulti,a c)nduc?nd c@iar la &ierderea calitii
de e$ecut)r (udect)resc# 7in si,&la enu,erare a sanciunil)r disci&linare+ de ctre art# 6: din Legea nr#
1<<C2000+ se &)ate des&rinde 5i c)nclu4ia c ele sunt &rev4ute 2n )rdinea gravitii l)r#
116
)ate sanciunile disci&linare se a&lic+ ast*el cu, dis&une c@iar te$tul anteri)r ,eni)nat+ I2n
ra&)rt cu gravitatea *a&tel)rB# Individuali4area sanciunil)r se *ace de ctre instana disci&linar 2n ra&)rt
cu 2ntreg c),&le$ul de 2,&re(urri de *a&t 5i de dre&t care &articulari4ea4 abaterea sv?r5it 5i &ers)ana
e$ecut)rului (udect)resc vin)vat#
!eni)n, 2n acest c)nte$t 5i &)sibilitatea c)nvertirii sanciunii a,en4ii 2n sus&endarea de
dre&t din *uncie a e$ecut)rului (udect)resc 2n ca4ul neac@itrii de ctre acesta a a,en4ii 2n ter,en de
00 de 4ile de la data r,?nerii de*initive a @)tr?rii &rin care s9a stabilit sanciunea disci&linar# P)trivit
art# 6: lit# c+ din Legea nr# 1<<C2000 @)tr?rea de*initiv c)nstituie titlu e$ecut)riu# Re,arc, caracterul
cu t)tul &articular al sanciunii 2n acest ca4+ anu,e 2n sensul c ea )&erea4 de dre&t %sus&endarea de
dre&t din *uncie'+ *r s ,ai *ie necesar ) alt (udecat disci&linar#
Dn *ine+ ,ai art, c e$cluderea din &r)*esie se dis&une 2n ,)d )bligat)riu de ctre ,inistrul
(ustiiei 2n ca4ul c)nda,nrii de*initive a e$ecut)rului (udect)resc la ) &edea&s &rivativ de libertate
&entru sv?r5irea unei in*raciuni#
Ac/#un" d#'c#%(#n"r. 2,&)triva e$ecut)ril)r (udect)re5ti &)ate *i e$ercitat at?t de ,inistrul
(ustiiei+ c?t 5i de C)legiul direct)r al ca,erei e$ecut)ril)r (udect)re5ti# P)trivit art# :0 din
Regula,entul de a&licare a Legii nr# 1<<C2000 aciunea disci&linar se &)ate e$ercita 2n ter,en de 1 an
de la data c?nd titularul aciunii a luat cun)5tin de e$istena abaterii+ dar nu ,ai t?r4iu de 0 ani de la
data sv?r5irii ei#
Sesi4area C)nsiliului de disci&lin se &)ate *ace nu,ai du& cercetarea &realabil a abaterii#
Dntr9adevr+ &)trivit art# 68 alin# %2' din Legea nr# 1<<C2000+ &entru sus&endarea din *uncie sau
e$cluderea din &r)*esie este )bligat)rie cercetarea &realabil+ care se e*ectuea4 de ins&ect)ri generali
din cadrul direciei de s&ecialitate din !inisterul Justiiei sau de C)legiul direct)r al ca,erei
e$ecut)ril)r (udect)re5ti# 7in aceste &revederi legale+ care sunt de)sebit de clare+ re4ult c cercetarea
&realabil este )bligat)rie nu,ai 2n ca4ul ulti,el)r d)u sanciuni disci&linare#
Nu,ai c alineatul ur,t)r al aceluia5i te$t ar &utea genera ) seri)as 2nd)ial# P)trivit acestei
&revederi legaleA I"udierea celui 2n cau4 este )bligat)rie+ acesta *iind 2ndre&tit s ia cun)5tin de
c)ninutul d)sarului 5i s95i *)r,ule4e a&rareaB# 7is&)4iia citat ar &utea *i inter&retat 2n sensul c
ascultarea celui 2n cau4 este )bligat)rie nu,ai 2n cele d)u situaii 2n care legea i,&une 5i e*ectuarea
anc@etei &realabile 5i la care se re*er c@iar alineatul &recedent#
Dn &)*ida acestei &)sibile inter&retri n)i s)c)ti, c ascultarea &ers)anei cercetate este
)bligat)rie 2n t)ate situaiile+ ea re&re4ent?nd ) ,ini, 5i ele,entar garanie a dre&tului la a&rare+
garanie ce trebuie res&ectat 5i 2n ,aterie disci&linar# 7e aceea cercetarea &realabil ar trebui s *ie
reali4at 2n ca4ul tutur)r abateril)r disci&linare#
Pe de alt &arte+ cercetarea &realabil nu se reduce la si,&la ascultare a celui &resu&us a *i
118
sv?r5it ) abatere disci&linar# Ea trebuie s se c)ncreti4e4e 2n stabilirea 2,&re(urril)r 2n care s9a
sv?r5it *a&ta+ ascultarea &ers)anei 2n cau4 5i 2n veri*icarea susineril)r *cute de ea 2n a&rare# Cu alte
cuvinte+ sintag,ei *)l)site de legiuit)r 9 Icercetarea &realabilB 9 trebuie s i se c)n*ere acelea5i
se,ni*icaii ca 5i 2n dre&tul c),un disci&linar#
7e alt*el+ aceast inter&retare este 2n c)nc)rdan cu dis&)4iiile cu&rinse 2n Regula,entul de
a&licare a Legii nr# 1<<C2000# Dntr9adevr+ &)trivit art# :< alin# %1' din Regula,entul de a&licare a Legii
nr# 1<<C2000A IDn ter,en de :0 de 4ile de la data sesi4rii+ res&ectiv a aut)sesi4rii+ ,inistrul (ustiiei+
&rin ins&ect)ri de s&ecialitate+ sau C)legiul direct)r e*ectuea4 cercetarea &realabil+ anc@etea4
e$ecut)rul (udect)resc 2n cau4 5i s 2i aduce la cun)5tin c)ninutul d)sarului+ ur,?nd a &r),)va sau
nu aciunea disci&linarB# ; dis&)4iie general+ 2n sensul artat ,ai sus+ e$ist 5i 2n Regula,ent# Dn
acest sens+ art# :. alin# %2' din Regula,ent dis&une cA IDn ca4ul e$ercitrii aciunii disci&linare+
cercetarea &realabil este )bligat)rie 5i se e*ectuea4 de ins&ect)ri de s&ecialitate din !inisterul Justiiei
sau de c)legiul direct)r al Ca,erei e$ecut)ril)r (udect)re5tiB# Prin ur,are+ aceste din ur, dis&)4iii
legale i,&un cercetarea &realabil inde&endent de natura sanciunil)r ce ar &utea *i a&licate#
E$ecut)rul (udect)resc 2,&)triva cruia a *)st &r),)vat aciunea disci&linar are dre&tul s
cun)asc t)ate actele d)sarului+ s s)licite &r)be 2n a&rare 5i s *ie asistat de un av)cat# Re*u4ul
e$ecut)rului (udect)resc cercetat de a *ace declaraii sau de a se &re4enta la cercetri se c)nstat &rin
&r)ces9verbal 5i nu 2,&iedic *inali4area cercetrii %art# :9 din Regula,entul de a&licare a Legii nr#
1<<C2000'#
C),&etena de s)lui)nare a abateril)r disci&linare a&arine c)nsiliului de disci&lin a ca,erei
e$ecut)ril)r (udect)re5ti# "cesta este ales de adunarea general a ca,erei e$ecut)ril)r (udect)re5ti
&entru ) &eri)ad de 0 ani 5i este *)r,at din 0 ,e,bri#
7u& c)n*ir,area de ctre c)legiul direct)r al ca,erei+ c)nsiliul de disci&lin 25i dese,nea4
&re5edintele 5i vice&re5edintele#
; dis&)4iie &r)cedural de)sebit de i,&)rtant este cea &rev4ut 2n art# :1 alin# %0' din
Regula,entul de a&licare al Legii nr# 1<<C2000 5i &)trivit creia c)nsiliul de disci&lin 25i des*5)ar
activitatea 2n ,)d inde&endent 5i nu se sub)rd)nea4 c)legiului direct)r al ca,erei#
Nedinele de (udecat se in la sediul ca,erei e$ecut)ril)r (udect)re5ti# Judecata se *ace cu
citarea &ril)r# Citarea &ril)r este ) c)ndiie esenial+ ast*el c neres&ectarea ei atrage nulitatea
@)tr?rii &r)nunate# Dn ca4ul 2n care+ de5i legal citat+ e$ecut)rul (udect)resc nu se &re4int la ter,en+
(udecata se &)ate *ace 2n li&s#
La ter,enul *i$at+ du& ce &re5edintele e$&une c)ninutul sesi4rii+ se ascult &rile+ eventualii
,art)ri 5i se ad,inistrea4 alte &r)be 5i d)ve4i necesare re4)lvrii cau4ei# 7eclaraiile se c)nse,nea4
2n scris 5i v)r *i se,nate de &ri+ &recu, 5i de &re5edinte# Prile au )bligaia ca la cererea &re5edintelui
11:
c),&letului s 2i &un la dis&)4iie t)ate in*)r,aiile 5i actele s)licitate# Dn ca4 de a,?nare a (udecii se
2nt)c,e5te un &r)ces9verbal+ art?ndu9se ,)tivele care au deter,inat a,?narea# La 5edinele de (udecat
&)ate asista )rice e$ecut)r (udect)resc din cadrul ca,erei res&ective#
7u& ad,inistrarea tutur)r &r)bat)riil)r )rd)nate+ &re5edintele d cuv?ntul &ril)r+ iar c?nd
c)nsider necesar+ &)ate da cuv?ntul 5i alt)r &ers)ane care asist la de4bateri+ du& ce se stabile5te
identitatea acest)ra#
Regula,entul de a&licare a Legii nr# 1<<C2000 deter,in 5i s)luiile ce &)t *i a&licate de
instana disci&linar# "st*el+ dac se c)nstat c e$ecut)rul (udect)resc a sv?r5it abaterea+ c),&letul
dis&une a&licarea uneia dintre sanciunile &rev4ute de art# 6: din lege# 7i,&)triv+ 2n ca4ul 2n care
e$ecut)rul (udect)resc nu a *)st gsit vin)vat+ c),&letul dis&une 2nc@iderea d)sarului %art# .6 din
Regula,ent'#
Evidena lucrril)r C)nsiliului de disci&lin va *i inut de un secretar#
F)tr?rea C)nsiliului de disci&lin se ia cu ,a()ritatea v)turil)r c),&letului 5i se c),unic
&ril)r 2n ter,en de 18 4ile# Legea nr# 1<<C2000 se li,itea4 d)ar la &reci4area &)trivit creia @)tr?rea
&r)nunat trebuie ,)tivat Qart# 68 alin# %6'R# Dn sc@i,b+ art# .8 alin# %2' 5i %0' din Regula,entul de
a&licare a Legii nr# 1<<C2000 deter,in t)ate ele,entele &e care trebuie s le cu&rind @)tr?rea
ad)&tat de C)nsiliul de disci&lin 5i anu,eA nu,rul d)sarului+ nu,ele ,e,bril)r c),&letului 5i al
secretarului+ nu,ele 5i+ du& ca4+ d),iciliul sau sediul &ril)r+ susinerile acest)ra+ descrierea &e scurt a
abaterii disci&linare+ &r)bele ad,inistrate+ te$tele de lege a&licate+ s)luia 5i data &r)nunrii+ indicarea
cii de atac 5i ,eniunea dac &r)nunarea s9a *cut 2n &re4ena sau 2n li&sa &ril)r# 7e ase,enea+
@)tr?rea trebuie s *ie se,nat de &re5edintele c),&letului 5i de secretar#
D,&)triva @)tr?rii &rile au desc@is calea &r)cedural a c)ntestaiei+ 2n ter,en de 18 4ile de
la c),unicare# S)lui)narea c)ntestaiei este de c),&etena C),isiei su&eri)are de disci&lin a Uniunii
Nai)nale a E$ecut)ril)r Judect)re5ti# "ceast instan disci&linar este aleas de ctre C)ngresul
Uniunii Nai)nale a E$ecut)ril)r Judect)re5ti+ *iecare ca,er a e$ecut)ril)r (udect)re5ti av?nd dre&tul
la c?te un re&re4entant %art# 01 lit# d din Legea nr# 1<<C2000'#
C),isia Su&eri)ar de 7isci&lin (udec 2n c),&let *)r,at din 8 ,e,bri# F)tr?rea ei este
de*initiv 5i &)ate *i atacat cu recurs la curtea de a&el 2n a crei ra4 terit)rial se a*l sediul bir)ului
e$ecut)rului (udect)resc 2n cau4#
Statutul Uniunii Nai)nale a E$ecut)ril)r Judect)re5ti 5i al &r)*esiei de e$ecut)r (udect)resc
regle,entea4 5i instituia &rescri&iei sanciunil)r disci&linare# P)trivit art# 81 alin# %2' din Statut+
&ri,ele d)u sanciuni &rev4ute de art# 6: din Legea nr# 1<<C2000 se &rescriu 2n ter,en de : luni3 cea
&rev4ut de art# 6: lit# c' se &rescrie 2ntr9un ter,en de un an de la a&licarea a,en4ii+ iar ce statuat 2n
art# 6: lit# d' se &rescrie 2n 0 ani de la e$&irarea &eri)adei de sus&endare#
11.
=. Su'%nd"r" 6# ,nct"r" &unc/## d 8cutor )udc.tor'c. C"$ur#( d 'u'%nd"r din *uncia
de e$ecut)r (udect)resc sunt &reci4ate 2n ,)d li,itativ 2n art# 20 din Legea nr# 1<<C2000# P)trivit
acestui te$t+ e$erciiul *unciei de e$ecut)r (udect)resc se sus&endA
a' 2n situaiile &rev4ute la art# 6: lit# d 5i la art# 6. alin# %1'3
b' 2n ca4urile de inc),&atibilitate &rev4ute de art# 60+ &recu, 5i 2n ca4ul interdiciil)r
&rev4ute de lege3
c' 2n ca4 de ne&lat a c)ntribuiei bne5ti &r)*esi)nale+ ti,& de 0 luni de la scadena acest)ra+
&?n la ac@itarea l)r integral3
d' 2n ca4 de inca&acitate te,&)rar de ,unc3
e' la cererea e$ecut)rului (udect)resc+ &entru ,)tive 2nte,eiate#
Sus&endarea are ca e*ect i,&)sibilitatea e$ercitrii 2n c)ntinuare a *unciei de ctre e$ecut)rul
(udect)resc a*lat 2ntr9una din situaiile e$&res &rev4ute de art# 20 din Legea nr# 1<<C2000# Ea durea4
at?ta ti,& c?t dinuie 5i 2,&re(urrile care au deter,inat9)# Dn acest sens art# 26 alin# %6' din Legea nr#
1<<C2000 dis&une c sus&endarea 2ncetea4 dac au dis&rut 2,&re(urrile care au deter,inat9)#
Dn &ri,ele trei ca4uri &rev4ute de art# 20 din Legea nr# 1<<C2000 sus&endarea se dis&une de
,inistrul (ustiiei+ din )*iciu sau la cererea C)nsiliului Uniunii Nai)nale a E$ecut)ril)r Judect)re5ti# Dn
cel de9al &atrulea ca4 1 inca&acitate te,&)rar de ,unc 1 e$ecut)rul (udect)resc are )bligaia de a
in*)r,a de 2ndat ca,era e$ecut)ril)r (udect)re5ti din care *ace &arte des&re situaia ivit+ iar aceasta
va s)licita ,inistrului (ustiiei s ia act de 2,&re(urarea ce deter,in sus&endarea# Dn ulti,ul ca4+
&rev4ut de art# 20 din Legea nr# 1<<C2000+ sus&endarea se a&r)b de ,inistrul (ustiiei+ cu avi4ul
C)nsiliului Uniunii Nai)nale a E$ecut)ril)r Judect)re5ti# E$ecut)rul (udect)resc va arta 2n cererea
sa ,)tivele (usti*icate ce l9au deter,inat s s)licite sus&endarea#
C"(#t"t" d 8cutor )udc.tor'c ,nct"$.+ &)trivit art# 22 din Legea nr# 1<<C2000+ 2n
ur,t)arele situaiiA
a' la cerere3
b' &rin &ensi)nare sau 2n ca4ul c)nstatrii inca&acitii de ,unc+ 2n c)ndiiile legii3
c' &rin des*iinarea bir)ului e$ecut)rului (udect)resc+ ur,at de nee$ercitarea *r (usti*icare
de ctre titularul acestuia a &r)*esiei+ 2n c)ndiiile legii+ 2ntr9un alt bir)u+ 2n ter,en de : luni3
d' &rin e$cluderea din &r)*esie+ dis&us ca sanciune disci&linar3
e' 2n ca4ul c)nda,nrii de*initive &entru sv?r5irea cu intenie a unei in*raciuni care aduce
atingere &restigiului &r)*esiei3
*' 2n ca4ul c)nstatrii vditei sale inca&aciti &r)*esi)nale+ e$&ri,at 5i &rin anularea sau
des*iinarea irev)cabil de ctre instana de (udecat a unui nu,r de e$ecutri silite re&re4ent?nd 10V
din d)sarele de e$ecutare instru,entate sau a un)r acte de e$ecutare 2nt)c,ite 2n cel ,ult 20V din
11<
d)sarele de e$ecutare instru,entate 2ntr9un an calendaristic3
g' 2n ca4ul 2n care e$ecut)rul (udect)resc nu ,ai 2nde&line5te c)ndiiile &rev4ute la art# 18 lit#
a'+ b'+ d'+ e' 5i *'3
@' &rin deces#
Dncetarea calitii de e$ecut)r (udect)resc este deter,inat de situaii di*erite+ dintre care unele
re&re4int cau4e naturale+ *ire5ti+ de 2ncetare a *unciei+ iar altele sunt deter,inate de c)nduita &ers)anei
2n cau4# "st*el+ 2n &ri,ul ca4+ ceea ce deter,in 2ncetarea *unciei este v)ina e$clusiv a e$ecut)rului
(udect)resc+ care din varii ,)tive nu ,ai d)re5te s e$ercite &r)*esia res&ectiv# Dn acest sc)&+
e$ecut)rul (udect)resc va de&une cererea la ca,era e$ecut)ril)r (udect)re5ti+ care ) va 2nainta
,inistrului (ustiiei &rin C)nsiliul Uniunii Nai)nale a E$ecut)ril)r Judect)re5ti#
Pensi)narea atrage 5i ea 2ncetarea calitii de e$ecut)r (udect)resc &e data deci4iei de
&ensi)nare# Situaia este si,ilar 2n ca4ul c)nstatrii inca&acitii de ,unc a e$ecut)rului (udect)resc#
7es*iinarea bir)ului e$ecut)rului (udect)resc este ) c)nsecin a atitudinii e$ecut)rului (udect)resc
care nu 5i9a e$ercitat &r)*esia ti,& de cel &uin : luni+ cu e$ce&ia ca4ului 2n care c)legiul direct)r
a&recia4 ca 2nte,eiate ,)tivele inv)cate de e$ecut)rul 2n cau4 %art# 86 alin# %0' din Regula,entul de
a&licare a Legii nr# 1<<C2000'#
E$cluderea din &r)*esie+ ca sanciune disci&linar+ atrage du& sine 2n ,)d inevitabil &ierderea
calitii de e$ecut)r (udect)resc# C)ndiiile a&licrii acestei sanciuni au *)st de(a &re4entate#
Un ca4 *iresc de 2ncetare a calitii de e$ecut)r (udect)resc este re&re4entat 5i de c)nda,narea
de*initiv a acestuia &entru sv?r5irea cu intenie a unei in*raciuni# Dntr9adevr+ &)trivit art# 18 lit# d' din
Legea nr# 1<<C2000 calitatea de e$ecut)r (udect)resc &)ate *i d)b?ndit nu,ai de &ers)ana care nu are
antecedente &enale# 7in dis&)4iiile art# 22 lit# e' din Legea nr# 1<<C2000 se des&rinde 2ns c)nclu4ia c
2ncetarea calitii de e$ecut)r (udect)resc se &)ate dis&une nu,ai 2n ca4ul c)nda,nrii acestuia &entru
sv?r5irea cu intenie a unei in*raciuni# !ai &reci4, c e$cluderea din &r)*esie se dis&une 5i 2n acest
ca4 de ,inistrul (ustiiei+ 2nce&?nd cu data r,?nerii de*initive a @)tr?rii (udect)re5ti de c)nda,nare#
>dita inca&acitate &r)*esi)nal c)nduce 5i ea la 2ncetarea calitii de e$ecut)r (udect)resc# Dn
*)r,a sa iniial legea nu de*inea c)nce&tul de inca&acitate &r)*esi)nal# Era 2ns *iresc ca aceast
sintag, s *ie ra&)rtat+ 2n t)ate situaiile+ la a&titudinile &r)*esi)nale ale e$ecut)rului 2n cau4 5i la
,)dul de 2nde&linire a atribuiil)r sale# ; si,&l 2nt)c,ire de*ectu)as a unei lucrri nu &utea c)nduce
2ns la a&licarea dis&)4iiil)r art# 22 lit# *' din Legea nr# 1<<C2000+ cci acest te$t i,&unea c)ndiia unei
vdite inca&aciti &r)*esi)nale+ ceea ce i,&lic at?t ) anu,it c)nstan 2n li&sa de &r)*esi)nalis, a
e$ecut)rului (udect)resc+ c?t 5i ) ina&titudine &r)*esi)nal ,ani*est#
Sintag,a Ivdit inca&acitate &r)*esi)nalB a *)st ,eninut 5i 2n *)r,a iniial a te$tului la
care ne re*eri,# Prin ;#U#K# nr# 198C2008 te$tul c),entat a *)st ,)di*icat 2n sensul cuanti*icrii vditei
119
inca&aciti &r)*esi)nale a e$ecut)rului (udect)resc#
Calitatea de e$ecut)r (udect)resc 2ncetea4 5i 2n acele situaii 2n care e$ecut)rul (udect)resc
nu ,ai 2nde&line5te c)ndiiile necesare &entru a deveni e$ecut)r (udect)resc 5i care sunt &reci4ate 2n
art# 18 lit# a'+ b'+ d'+ e' 5i *' din Legea nr# 1<<C2000# ;bserv, c legiuit)rul nu a reinut t)ate c)ndiiile
&rev4ute de te$tul anteri)r ,eni)nat ca situaii ce c)nduc la &ierderea calitii de e$ecut)r
(udect)resc# Ni aceasta 2n ,)d *iresc &entru c d)u dintre aceste c)ndiii 1 cea &rivit)are la licena 2n
dre&t 5i cea &rivit)are la 2nde&linirea ti,& de 2 ani a *unciei de e$ecut)r (udect)resc stagiar 5i
&r),)varea e$a,enului de de*initivat )ri+ du& ca4+ e$ercitarea ti,& de 0 ani a unei *uncii de
s&ecialitate (uridic 5i &r),)varea e$a,enului de ad,itere 2n &r)*esie 1 se re*er la dre&turi ce nu sunt
susce&tibile a se &ierde 2n ti,&#
Dn *ine+ un ca4 natural de 2ncetare a calitii de e$ecut)r (udect)resc+ 5i care nu i,&une
c),entarii &articulare+ este decesul acestuia#
Ulti,a &reci4are &e care ) *ace, este aceea c 2ncetarea calitii de e$ecut)r (udect)resc se
c)nstat sau se dis&une+ du& ca4+ de ,inistrul (ustiiei+ la s)licitarea C)nsiliului Uniunii Nai)nale a
E$ecut)ril)r Judect)re5ti sau din )*iciu#
VII. B#*(#o!r"&#" rco+"nd"t.0
I)an Le5 1 Instituii (udiciare c)nte,&)rane+ Editura C#F#BecG+ Bucure5ti+ 200.3
I)an Le5 1 ;rgani4area siste,ului (udiciar+ a av)caturii 5i a activitii n)tariale+ Editura Lu,ina Le$+
Bucure5ti+ 199.3
T#+%u( nc'"r 'tud#u(u#0 = : '"u =? +#n. @ $#
VIII. Antr*.r# rc"%#tu("t#-0
1# Cine &)ate s e$ercite aciunea disci&linar 2,&)triva e$ecut)ril)r (udect)re5tiP
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
2# "nali4ai rs&underea civil a e$ecut)rului (udect)resc#
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
120
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
0# Enu,erai ca4urile de inc),&atibilitate 2n *uncie#
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
6# "nali4ai interdicia de a d)b?ndi bunurile su&use &r)cedurii de e$ecutare silit#
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
8# Enu,erai abaterile disci&linare care &)t *i c),ise de e$ecut)rii (udect)re5ti#
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
IB. T't d "uto-"(u"r0
1#;n)rariile ,ini,ale 5i ,a$i,ale se stabilesc deA
a# ,inistrul (ustiiei+ cu c)nsultarea C)nsiliului Uniunii Nai)nale a E$ecut)ril)r Judect)re5ti3
b# C)nsiliului Uniunii Nai)nale a E$ecut)ril)r Judect)re5ti3
c# C)legiul direct)r al ca,erei3
2# "ciunea disci&linar se &)ate e$ercita 2n ter,en deA
a# 2 ani de la data sv?r5irii ei3
b# 1 an de la data c?nd titularul aciunii a luat cun)5tin de e$istena abaterii+ dar nu ,ai t?r4iu de 0 ani
de la data sv?r5irii ei3
c# 0 ani de la data c?nd titularul aciunii a luat cun)5tin de e$istena abaterii+ dar nu ,ai t?r4iu de : ani
de la data sv?r5irii ei3
0# Calitatea de e$ecut)r (udect)resc 2ncetea4A
121
a# 2n ca4 de ne&lat a c)ntribuiei bne5ti &r)*esi)nale+ ti,& de 0 luni3
b# &rin &ensi)nare3
c# 2n ca4 de inca&acitate te,&)rar de ,unc3
6# Sunt sanciuni disci&linare ce &)t *i a&licate e$ecut)ril)r (udect)re5tiA
a# ,ustrarea+ avertis,entul+ a,enda de la 800 la 0000 lei3
b# a,enda de la 800 la 0000 lei+ sus&endarea din *uncie &e ) durat de la ) lun la : luni 5i 2nc@is)area
de la 0 luni la 0 ani3
c# avertis,entul+ a,enda de la 800 la 0000 lei 5i ,unca 2n *)l)sul c),unitii3
8# C),&etena de s)lui)nare a abateril)r disci&linare a&arineA
a# C)nsiliului de disci&lin a ca,erei e$ecut)ril)r (udect)re5ti3
b# "dunarea general a ca,erei e$ecut)ril)r (udect)re5ti3
c# C),isia Su&eri)ar de 7isci&lin3
R.'%un'ur#( corct ' !.''c (" '&9r6#tu( +"nu"(u(u# C
B. T't d -"(u"r A
1#Calitatea de e$ecut)r (udect)resc se sus&end 2n ca4 deA
a# inca&acitate te,&)rar de ,unc3
b# 2n ca4ul c)nstatrii inca&acitii de ,unc3
c# &rin e$cluderea din &r)*esie+ dis&us ca sanciune disci&linar3
2#F)tr?rea C),isiei Su&eri)are de 7isci&lin &)ate *i atacatA
a# cu recurs la Dnalta Curte de Casaie 5i Justiie3
b# cu recurs la curtea de a&el 2n a crei ra4 terit)rial se a*l sediul bir)ului e$ecut)rului (udect)resc 2n
cau43
c# cu a&el la tribunalul 2n a crui ra4 terit)rial se a*l sediul bir)ului e$ecut)rului (udect)resc 2n
cau43
0# /uncia de e$ecut)r (udect)resc este inc),&atibil cu
a# activitatea didactic universitar3
b# activitatea artistic3
c# calitatea de de&utat3
6# Sanciunea disci&linar a avertis,entului se &rescrie 2n ter,en deA
a' 1 an3
b' 0 ani3
c' : luni3
8# C),isia Su&eri)ar de 7isci&lin (udec 2n c),&let *)r,at dinA
a' 8 ,e,bri3
122
b' 2 ,e,bri3
c' 0 ,e,bri3
BI. T+. %ntru "c"'.0
"se,nri 5i de)sebiri 2ntre )bligaiile e$ecut)ril)r (udect)re5ti 5i cele ale av)cail)r#
BII. TEM1 DE CONTROL 0 E*ectuai ) c),&araie 2ntre )rganele de c)nducere ale av)cail)r+
c)nsilieril)r (uridici 5i e$ecut)ril)r (udect)re5ti#
T+" K. Or!"n#$"r" "ct#-#t./## not"r#"(. No/#un7 #+%ort"n/.. Pr#nc#%##( "ct#-#t./## not"r#"(.
Structur#( or!"n#$"tor#c. N"tur" )ur#d#c. " *#rou(u# not"r#"( 6# " "ct#-#t./## not"r#"(.
Co+%tn/" ,n +"tr# not"r#"(. D co+%tn/" !nr"(.E co+%tn/" tr#tor#"(.E con&(#ct( d
co+%tn/..
I# O*#ct#- '%c#&#c "( t+#0 Pre4entarea n)iunii 5i i,&)rtanei &r)*esiei de n)tar+ a )rgani4rii
activitii n)tariale 5i a structuril)r )rgani4at)rice# Enu,erarea 5i de4v)ltarea &rinci&iil)r care stau la
ba4a &r)*esiei de n)tar# E$&unerea naturii (uridice a bir)ului n)tarial 5i a activitii n)tariale# "nali4a
c),&etenei 2n ,aterie n)tarial+ sub as&ect general 5i terit)rial+ &recu, 5i a c)n*lictel)r de c),&eten#
II# Co+%tn/( do*9nd#t0 Studentul va *i ca&abil s e$&lice 2n ce c)nst &r)*esia de n)tar+ care
este i,&)rtana acesteia 5i cu, se )rgani4ea4 activitatea n)tarial# >a &utea s &re4inte &rinci&iile 2n
(urul cr)ra gravitea4 &r)*esia de n)tar# >a &utea s stabileasc natura (uridic a bir)ului de n)tar 5i a
activitii n)tariale# >a d)b?ndi cun)5tine cu &rivire la c),&etena general 5i terit)rial 2n ,aterie
n)tarial# >a &utea s de*ineasc 5i s e$&lice cu, se s)lui)nea4 c)n*lictele de c),&eten#
III. Cu-#nt c:#0 activitate notarial, principii, biroul de notar, natur juridic, competen
teritorial, conflict de competen.
IV. Structur" t+# d 'tud#u0 1#Pr)*esia de n)tar &ublic# 2#Princi&iile )rgani4rii &r)*esiei#
0#;rganele &r)*esiei# Ca,era N)taril)r Publici# 6#Princi&ii ale activitii n)tariale# 8#"ctivitatea
n)tarial# :#Reguli de c),&eten# .#C)n*lictele de c),&eten#
V. R$u+"t0 e,a &re4int n)iunea+ i,&)rtana 5i )rgani4area activitii n)tariale+ &rinci&iile
care stau la ba4a )rgani4rii &r)*esiei 5i activitii n)tariale# Enu,er )rganele &r)*esiei 5i stabile5te
atribuiile care le revin# Enun regulile care guvernea4 c),&etena general 5i terit)rial a n)taril)r
&ublici 5i anali4ea4 c)n*lictele de c),&eten#
VI. Con/#nutu( d$-o(t"t d #d# "( +odu(u(u# 0;. Pro&'#" d not"r %u*(#c. Con'#dr"/##
#ntroduct#- . Ro(u( 6# &unc/##( %ro&'## . Sur' nor+"t#-. "ctivitatea n)tarial asigur &ers)anel)r
*i4ice 5i (uridice+ &)trivit c@iar legii de )rgani4are a &r)*esiei+ c)nstatarea ra&)rturil)r (uridice civile sau
c),erciale nelitigi)ase+ &recu, 5i e$erciiul dre&turil)r 5i )cr)tirea interesel)r+ 2n c)n*)r,itate cu legea#
120
7is&)4iiile a,intite nu sunt su*icient de gener)ase 2n sublinierea r)lului de)sebit de i,&)rtant &e
care 2l are activitatea n)tarial 2n siste,ul n)stru de dre&t+ 2n siste,ele de *actur r),an)9ger,anic 2n
general+ &rin garantarea )rdinii de dre&t+ a securitii ra&)rturil)r (uridice #
"ctivitatea n)tarial+ c)ncreti4at 2n &rinci&al 2n 2nt)c,irea actel)r autentice+ se des*5)ar 2n
d),enii &recu, dre&tul c)ntractel)r+ dre&tul succesiunil)r+ dre&turile reale 5i &ublicitatea i,)biliar+
dre&tul c),ercial 5i dre&tul a*aceril)r+ etc#
rebuie s a,inti,+ de ase,enea+ *a&tul c actul n)tarial se c)nstituie 2ntr9un su&)rt esenial 2n
activitatea de &r)baiune (urisdici)nal+ 2nscrisurile 2nt)c,ite de n)tarul &ublic *iind &r)be cu gradul cel
,ai ridicat de veracitate #
"ceste su,are c)nsideraii (usti*ic 2n ,)d de&lin cali*icarea de serviciu &ublic sau de interes
&ublic atribuit activitii n)tariale #
P)trivit legislaiei n)tariale+ actul 2nde&linit de n)tarul &ublic+ &urt?nd sigiliul 5i se,ntura acestuia+
este de aut)ritate &ublic 5i are *)ra &r)bant &rev4ut de lege #
E$ercitarea activitil)r In)tarialeB de ctre ) &r)*esiune liberal s&eciali4at c)nstituie ) realitate a
dre&tului ,)dern+ *r a *i 2ns+ cel &uin la )rigini+ de esena acestei activiti #
Dntr9adevr+ ast*el cu, s9a re,arcat+ activitatea de c)nse,nare 2n scris a )&eraiunil)r (uridice a
&recedat instituia n)tarului &ublic 2n *)r,a sa ,)dern #
Dn /rana ,edieval+ scriptor sau notarius erau gre*ieri ata5ai (urisdiciil)r e&)cii+ care aveau
sarcina de a redacta anu,ite 2nscrisuri#
Dn ara n)astr+ 2n e&)ca ,)dern+ activitatea n)tarial era 2nde&linit de instanele (udect)re5ti 2n
cadrul &r)ceduril)r nec)ntenci)ase#
"ctivitatea n)tarial este+ a5adar+ ) activitate deta5at din activitatea (udiciar 5i delegat )ri
c)ncesi)nat 2n &rinci&al unei &r)*esiuni liberale c)nsacrate+ n)tariatul+ dar 5i alt)r aut)riti &ublice )ri
instituii iar ,ai recent+ &r)*esiei de av)cat#
Relaia dintre activitatea (udiciar 5i cea n)tarial &)ate *i evideniat 5i &rin e$a,inarea
&articularitil)r ra&)rturil)r e$istente 2n &re4ent 2ntre aut)ritatea (udiciar+ &e de ) &arte+ 5i &r)*esia de
n)tar &ublic 5i actul n)tarial+ &e de alt &arte # Este v)rba des&re e$istena d)ar a unei aut)n),ii relative a
&r)*esiei+ e$istena c)ntr)lului &r)*esi)nal ad,inistrativ al (ustiiei asu&ra n)taril)r+ etc#
Dn R),?nia+ instituia n)tarului 25i are )riginea+ se &are+ 2n sec# EII %2n ransilvania' 5i EI> %2n Wara
R),?neasc 5i !)ld)va'#
Cu, a, artat+ 2n e&)ca ,)dern+ activitatea n)tarial era 2nde&linit+ 2n >ec@iul Regat+ de
instanele (udect)re5ti #
7ecretul nr# .9 din 00 ,artie 1980 a 2n*iinat 5i )rgani4at instituia N)tariatului de Stat+ a*lat sub
2ndru,area 5i c)ntr)lul !inisterului Justiiei #
126
Pr)*esia a *)st re)rgani4at &rin Legea nr# 0:C1998 a n)taril)r &ublici 5i a activitii n)tariale+ 2n
vig)are 5i 2n &re4ent # "ctualele regle,entri ale &r)*esiei ,ai includ A Regula,entul de &unere 2n a&licare
a Legii nr# 0:C1998+ ad)&tat &rin ;rdinul !inisterului Justiiei nr# .10CC din 8 iulie 1998 3 Statutul Uniunii
Nai)nale a N)taril)r Publici din R),?nia+ ad)&tat de C)ngresul al >III9lea al N)taril)r Publici din
R),?nia+ &rin F)tr?rea nr# 12C21#11#200< 3 alte acte n)r,ative#
<. Pr#nc#%##( or!"n#$.r## %ro&'##. 7e5i ne&rev4ute e$&res )ri unitar 2n regle,entrile )rgani4rii
&r)*esiei+ aceasta are la ba4 ) serie de &rinci&ii *unda,entale+ 2ntre care &ute, a,inti &rinci&iul
%ro&'#on#'+u(u#+ &rinci&iul +ono%o(u(u# asu&ra activitii n)tariale+ &rinci&iul )rgani4rii 5i *unci)nrii
&r)*esiei 2n ,)d d+ocr"t#c )ri &rinci&iul co(!#"(#t./###
Un &rinci&iu i,&)rtant+ care st la ba4a )rgani4rii *iecrei &r)*esiuni (uridice
liberale+ este acela al aut)n),iei+ care se,ni*ic *a&tul c &r)*esia res&ectiv nu *ace &arte din nici una din
structurile statului 5i nu este sub)rd)nat nici unei alte entiti &ublice sau &rivate # "cest &rinci&iu are 2ns+ 2n
ca4ul &r)*esiei de n)tar &ublic+ ) &articularitate+ 5i anu,e *a&tul c &r)*esia de n)tar se bucur d)ar de )
"utono+# r("t#-.+ dat *iind natura activitii des*5urate+ res&ectiv *a&tul c atribuiile &r)*esiei sunt
delegate de &uterea &ublic #
Ca 5i 2n alte siste,e+ 2n ara n)astr ,inisterul (ustiiei+ dar 5i instanele e$ercit ) serie de &rer)gative
legate de cariera 5i activitatea n)taril)r &ublici #
"st*el+ +#n#'tru( )u't#/## nu,e5te 2n *uncie n)tarii &ublici+ dis&une asu&ra as)cierii dintre n)tari+
asu&ra sus&endrii+ rev)crii din *uncie 5i 2ncetrii sus&endrii+ asu&ra 2ncetrii calitii de n)tar &ublic 3
stabile5te 5i actuali4ea4 nu,rul n)taril)r &ublici 5i al bir)uril)r 2n care ace5tia 25i des*5)ar activitatea 3
a&r)b )n)rariile ,ini,ale &entru serviciile 2nde&linite 5i ,)delul sigiliului n)taril)r &ublici 3 &)ate )rd)na
c)ntr)lul activitii n)taril)r &ublici &rin #n'%ctor# generali de s&ecialitate 3 sanciunile disci&linare de
sus&endare din *uncie 5i de e$cludere din &r)*esie se &un 2n a&licare &rin )rdin al ,inistrului (ustiiei 3 n)tarul
&ublic de&une (ur,?ntul 2n *aa ,inistrului (ustiiei 3 evidena bir)uril)r de n)tari &ublici 5i lucrrile &rivind
nu,irea 5i 2ncetarea *unciei n)taril)r &ublici se 2nt)c,esc de %r'on"(u( d '%c#"(#t"t n)tarial din
!inisterul Justiiei 3 n)tarul &ublic este )bligat s95i 2nregistre4e bir)ul la Curt" d "%( 2n circu,scri&ia
creia 25i are sediul+ etc#
7e ase,enea+ c)n*)r, legii+ ar@iva activitii n)tariale este &r)&rietatea statului#
0#Or!"n( %ro&'##. C"+r" Not"r#(or Pu*(#c## Pr)*esia de n)tar &ublic este )rgani4at la nivel l)cal 5i la
nivel nai)nal # Structura *unda,ental a &r)*esiei este Ca,era N)taril)r Publici+ )rgan cu &ers)nalitate
(uridic+ a,&lasat 2n circu,scri&ia *iecrei Curi de a&el 5i din care *ac &arte t)i n)tarii care *unci)nea4 2n
circu,scri&ia res&ectiv#
/iecare Ca,er 25i are sediul &rinci&al 2n l)calitatea 2n care *unci)nea4 Curtea de "&el# La nivelul
*iecrui (ude c),&)nent al Ca,erei &)t *unci)na unul sau ,ai ,ulte sedii secundare ale Ca,erei#
128
Ca,era are &atri,)niu 5i buget &r)&rii#
;rganele de c)nducere ale Ca,erei sunt A "dunarea general a n)taril)r &ublici3 C)legiul direct)r3
Pre5edintele C)legiului direct)r#
Adun"r" !nr"(. se 2ntrune5te tri,estrial 2n 5edin )rdinar#
P)trivit art# 00 al# %1' din Statut A "dunarea general a Ca,erei are ur,t)arele "tr#*u/##
&rinci&aleA 1# a&r)b Regula,entul de )rgani4are 5i *unci)nare a Ca,erei3
2# alege 5i rev)c C)legiul direct)r 5i stabile5te cuantu,ul inde,ni4aiil)r acest)ra3
0# alege 5i rev)c re&re4entantul Ca,erei 5i su&leantul acestuia 2n C)nsiliul Uniunii3
6# )rgani4ea4 alegerile &entru &re5edintele 5i vice&re5edinii C)nsiliului Uniunii3
8# alege re&re4entanii Ca,erei c)n*)r, n)r,ei de re&re4entare la C)ngres3
:# alege 5i rev)c ,e,brii C),isiei de cen4)ri a Ca,erei 5i stabile5te inde,ni4aia cen4)ril)r3
.# alege 5i rev)c re&re4entanii Ca,erei 2n C)nsiliul de disci&lin al Uniunii3
<# &r)&une C)nsiliului Uniunii nu,rul de bir)uri n)tariale 5iCsau de n)tari &ublici din circu,scri&ia
*iecrei (udect)rii din ra4a sa de activitate+ &recu, 5i actuali4area acest)ra3
9# a&r)b bugetul anual 5i ra&)rtul C),isiei de cen4)ri 5i descrcarea de gestiune3
10# ac)rd+ 2n ca4uri (usti*icate+ s&ri(in *inanciar+ la cererea n)tarului &ublic+ &entru situaia &reva4ut la
art# 11 lit# (3
11# anali4ea4 anual activitatea C)legiului direct)r 5i a re&re4entantului Ca,erei 2n C)nsiliul Uniunii3
12# stabile5te )rganigra,a secretariatului+ sc@e,a de *uncii 5i de salari4are+ &recu, 5i c)ndiiile de
anga(are a &ers)nalului de s&ecialitate 5i ad,inistrativ3
10# ac)rd 5i retrage+ la &r)&unerea C)legiului direct)r+ titlul )n)ri*ic de Pre5edinte de ;n)are+ n)taril)r
&ublici care au deinut calitatea de &re5edinte al C)legiului direct)r3
16# 2nde&line5te )rice alte atribuii &rev4ute de lege+ de regula,ent 5i de statut #
Co(!#u( d#rctor este *)r,at dintr9un &re5edinte+ un vice&re5edinte 5i 098 ,e,bri # C)legiul
direct)r este ales de adunarea general a ,e,bril)r Ca,erei+ &entru ) &eri)ad de 0 ani# P)trivit art# 2: al#
%:' din Lege+ acesta are ur,t)arele "tr#*u/##A a' re4)lv &l?ngerile &ril)r 2,&)triva n)taril)r &ublici 5i a
n)taril)r stagiari+ lu?nd ,surile c)res&un4t)are 5i aduc?ndu9le la cun)5tina Uniunii Nai)nale a
N)taril)r Publici3 b' deleag+ 2n ca4uri e$ce&i)nale+ &entru ) &eri)ada deter,inat+ un n)tar &ublic+ din
aceea5i circu,scri&ie a (udect)riei+ care s asigure *unci)narea unui alt bir)u de n)tar &ublic+ cu
2ncun)5tinarea Uniunii Nai)nale a N)taril)r Publici3 c' in*)r,ea4 Uniunea Nai)nala a N)taril)r Publici
2n legtur cu activitatea bir)uril)r n)taril)r &ublici+ asu&ra necesarului de n)tari &ublici 5i n)tari stagiari 5i
*ace rec),andri cu &rivire la &ers)anele ce ur,ea4 sa *ie &r)&use de uniune &entru nu,irea l)r 2n *uncia
de n)tar &ublic de ctre ,inistrul (ustiiei3 d' re&re4int Ca,era 2n relaiile cu terii la nivelul
circu,scri&iei Curii de a&el3 e' 2nt)c,e5te d)cu,entarea (uridic 5i asigur c)nsultarea 5i in*)r,area
12:
curent a n)taril)r &ublici3 *' ine evidena venituril)r 5i c@eltuielil)r Ca,erei 5i a c)ntribuiei ,e,bril)r
si3 g' &r)cur datele 5i lucrrile necesare &entru Buletinul N)taril)r Publici 5i asigur di*u4area acestuia3
@' 2nde&line5te alte atribuii &rev4ute de lege 5i de regula,ent#
Pr6d#nt( C)legiului direct)r este 5i &re5edintele Ca,erei # Dn e$ercitarea atribuiil)r sale
e,ite+ dac natura l)r &er,ite+ dis&)4iii # P)trivit art# 09 al# %1' din Statut A Pre5edintele are ur,at)arele
"tr#*u/##A a' re&re4int Ca,era 2n ra&)rturile cu &ers)anele *i4ice 5i (uridice3
b' aduce la 2nde&linire @)tr?rile C)legiului direct)r 5i re4)lv lucrrile curente3
c' anga(ea4 &ers)nalul de s&ecialitate 5i ad,inistrativ al secretariatului Ca,erei+ cu res&ectarea
c)ndiiil)r de c)ncurs sau interviu3
d' &re4int 2n *iecare adunare generala ra&)arte &rivind activitatea des*5urat de C)legiul direct)r 5i
*ace &r)&uneri &entru 2,buntirea acesteia3
e' c)nv)ac 5i c)nduce 5edinele "dunrii generale 5i ale C)legiului direct)r al Ca,erei3
*' )rd)nanea4 c@eltuielile bugetare ale Ca,erei3
g' c),unic n)taril)r &ublici actele de interes general+ ad)&tate sau e,ise de )rganele de c)nducere ale
Uniunii+ &recu, 5i cele ad)&tate de "dunarea general+ C)legiul direct)r 5i dis&)4iiile &r)&rii3
@' 2nde&line5te )rice alte atribuii &rev4ute de lege+ de regula,ent 5i de statut #
Un#un" N"/#on"(. " Not"r#(or Pu*(#c## N)tarii &ublici din R),?nia se c)nstituie 2n Uniunea Nai)nal a
N)taril)r Publici #
"ceasta re&re4int 5i a&r interesele &r)*esi)nale ale ,e,bril)r si 5i aci)nea4+ &rin )rganele sale+
&entru asigurarea &restigiului 5i aut)ritii &r)*esiei de n)tar &ublic#
Uniunea are ,isiunea de a asigura res&ectarea n)r,el)r C)dului de)nt)l)gic+ &er*eci)narea activitii
&r)*esi)nale 5i &regtirea &r)*esi)nal a n)taril)r# 7e ase,enea+ &)ate *)r,ula &r)&uneri aut)ritil)r sau
&ers)anel)r cu iniiativ legislativ+ &entru &r)iecte de acte n)r,ative re*erit)are la activitatea n)tarial#
;rganele de c)nducere ale Uniunii suntA C)ngresul n)taril)r &ublici 3 C)nsiliul Uniunii3 Bir)ul
e$ecutiv al C)nsiliului Uniunii3 Pre5edintele#
Con!r'u( este c)nstituit din re&re4entanii n)taril)r &ublici+ ale5i de adunarea general a *iecrei
Ca,ere+ &)trivit unei n)r,e de re&re4entare de 1 la 8 #
C)ngresul se 2ntrune5te 2n sesiuni )rdinare 5i e$tra)rdinare# P)trivit art# 1.#%1' din Statut A C)ngresul
n)taril)r &ublici are ur,t)arele "tr#*u/##A a' ad)&t+ &rin @)tr?re+ c),&letarea sau ,)di*icarea Statutului
Uniunii 5i a Statutului Casei de "sigurari &entru Karantarea Res&)nsabilitii Civile a N)taril)r Publici #
Rati*ic @)tar?rile C)nsiliului Uniunii+ ad)&tate 2ntre C)ngrese3
b' ad)&t C)dul de)nt)l)gic al n)taril)r &ublici+ c),&letrile 5i ,)di*icrile care i se aduc3
c' validea4+ &rin @)tar?re+ alegerea re&re4entanil)r Ca,erel)r 5i a su&leanil)r acest)ra 2n C)nsiliul
Uniunii#
12.
d' &)ate invalida alegerea re&re4entanil)r Ca,erel)r 2n C)nsiliul Uniunii nu,ai 2n ca4ul 2n care se
c)nstat 2nclcarea c)ndiiil)r de eligibilitate sau 2n situaia 2n care alegerea c)nsilierului s9a reali4at &rin
*raud3
e' validea4+ &rin @)tr?re+ alegerea+ dintre re&re4entanii Ca,erel)r 2n C)nsiliul Uniunii+ a &re5edintelui 5i
vice&re5edinil)r3
*' validea4+ &rin @)tr?re+ alegerea ,e,bril)r C)nsiliului de disci&lin3
g' ac)rd 5i retrage+ la &r)&unerea C)nsiliului Uniunii+ titlul )n)ri*ic de Pre5edinte de ;n)are+ n)taril)r
&ublici care au deinut calitatea de &re5edinte al C)nsiliului Uniunii3
@' alege n)tarii &ublici ,e,bri ai C),isiei de cen4)ri a Uniunii3
i' stabile5te &la*)nul c)tei de c)ntribuie a n)taril)r &ublici la Ca,er 5i Uniune+ &e ba4a &r)&unerii
C)nsiliului Uniunii3
(' anali4ea4 5i a&r)b ra&)rtul de activitate al C)nsiliului Uniunii3
G' anali4ea4 5i a&r)b ra&)rtul de activitate al C),isiei de cen4)ri cu &rivire la e$ecuia bugetar 5i
descrcarea de gestiune3
l' ad)&t 2nse,nele Uniunii3
,' anali4ea4 situaia general a n)tariatului 5i stabile5te strategia acestuia+ &)litica de integrare 2n
structurile n)tariatel)r din Eur)&a+ r)lul activ al Uniunii 2n cadrul UINL3
n' de4bate &r)ble,e &r)*esi)nale de interes general+ sens 2n care ad)&t+ cu ,a()ritate si,&la+ re4)luii3
)' ,)di*ic 5i c),&letea4 unele acte n)r,ative &r)&rii 5i ia ,suri c)res&un4t)are3
&' 2nde&line5te )rice alte atribuii date 2n c),&etena sa &rin lege+ regula,ent sau statut #
Con'#(#u( Un#un## este c)nstituit+ &)trivit Legii+ din c?te un re&re4entant al *iecrei Ca,ere a
N)taril)r Publici+ din care se aleg &re5edintele 5i d)i vice&re5edini# P)trivit art# 21 al#%1' din Statut A
C)nsiliul Uniunii are ur,t)arele "tr#*u/## &rinci&aleA a' &r)&une ,inistrului (ustiiei nu,rul de bir)uri
n)tariale+ &e care le actuali4ea4 anual3 &r)&une ,inistrului (ustiiei nu,rul de n)tari &ublici+ care se
actuali4ea4 anual+ &)trivit &r)&uneril)r Ca,erel)r3
b' )rgani4ea4 e$a,enul sau+ du& ca4+ c)ncursul &entru )cu&area l)curil)r vacante de n)tar &ublic 5i
elab)rea4 regula,entul de )rgani4are 5i des*5urare a acestuia3
c' &r)&une ,inistrului (ustiiei nu,irea+ as)cierea+ sus&endarea+ rev)carea 5i 2ncetarea calitii de n)tar
&ublic3
d' elab)rea4 n)r,e &rivind c)ndiiile9cadru de 2nc@eiere a c)ntractului individual de ,unc 2ntre
n)tarii &ublici 5i stagiari+ &recu, 5i cele cu &rivire la &regtirea &r)*esi)nal a n)taril)r stagiari3
e' stabile5te+ cu a&r)barea ,inistrului (ustiiei+ )n)rariile ,ini,ale &entru serviciile inde&linite de n)tarii
&ublici3
*' e$a,inea4 5i a&r)b bilanul c)ntabil 5i e$ecuia bugetului de venituri 5i c@eltuieli &entru e$erciiul
12<
*inanciar 2nc@eiat3 e$a,inea4 in*)r,area C),isiei de cen4)ri asu&ra gestiunii ec)n),ic)9*inanciare a
Uniunii3
g' a&r)b bugetul de venituri si c@eltuieli al Uniunii3
@' a&r)b c)tele de c)ntribuie ale bir)uril)r n)taril)r &ublici la Ca,er+ &recu, 5i cele ale Ca,erel)r la
Uniunea Nati)nala3
i' &r)&une C)ngresului &la*)nul c)tei de c)ntribuie dat)rat de n)tarii &ublici la Ca,er 5i la Uniune3
(' &r)&une C)ngresului ac)rdarea 5i retragerea titluril)r )n)ri*ice &rev4ute la art# 1. lit# *'3
G' s)lui)nea4+ ca )rgan (urisdici)nal+ c)ntestaiile 2,&)triva @)tr?ril)r C)nsiliului de disci&lin al
Uniunii3
l' re&re4int Uniunea 2n ra&)rturile cu terii+ &e &lan intern 5i internai)nal+ &rin &re5edintele su sau
&rintr9un alt re&re4entant dese,nat de acesta3
,' stabile5te ,)delul sigiliului n)taril)r &ublici 5i 2l su&une a&r)brii ,inistrului (ustiiei+ &recu, 5i
,)delul unitar al *ir,el)r bir)uril)r n)tariale 5i ale Ca,erel)r3
n' e$ercit c)ntr)lul &r)*esi)nal9ad,inistrativ asu&ra ,)dului de )rgani4are a Ca,erel)r 5i a bir)uril)r+
&recu, 5i asu&ra calitii actel)r 5i lucrril)r 2nc@eiate de n)tarii &ublici+ cel &uin ) dat la 2 ani+ 5i
dis&une ,surile necesare3
)' stabile5te inde,ni4aiile &re5edintelui+ vice&re5edinil)r+ ,e,bril)r C)nsiliului 5i ale alt)r ,e,bri ai
structuril)r 5i )rganis,el)r Uniunii3
&' stabile5te structura )rgani4at)ric 5i nu,rul &ers)nalului de s&ecialitate 5i ad,inistrativ al Uniunii+
li,itele de salari4are ale acestuia+ &recu, 5i c)ndiiile de anga(are3
O' alege+ &rin v)t+ 6 dintre ,e,brii si 2n c),&)nena Bir)ului e$ecutiv al C)nsiliului Uniunii3
r' re&arti4ea4 sarcinile 5i res&)nsabilitile vice&re5edinil)r 5i ale cel)rlali ,e,bri ai C)nsiliului
Uniunii3
s' )rgani4ea4 5i c))rd)nea4 activitatea Buletinului n)taril)r &ublici 5i a alt)r &ublicaii &rivind
activitatea n)tarial+ dese,nea4a redact)rul 5e* 5i c)lectivul redaci)nal+ la &r)&unerea redact)rului 5e*3
5' re&re4int+ la cerere+ interesele n)taril)r &ublici 5i ale Ca,erel)r 2n *aa instanel)r de (udecat+ &rin
delegarea unui c)nsilier (uridic din a&aratul &r)&riu3
t' )rgani4ea4 activiti ec)n),ice c)ne$e s&eci*ice3
u' ine+ &rin a&aratul &r)&riu+ evidena n)taril)r &ublici 5i a bir)uril)r n)tariale 5i centrali4ea4 datele
statistice &rivind activitatea n)tarial+ &e ba4a ra&)artel)r anuale ale Ca,erel)r3
v' &r)&une candidai &entru structurile Uniunii Internai)nale a N)tariatului 5i ale alt)r )rgani4aii
internai)nale+ la rec),andarea Ca,erel)r N)taril)r Publici3
X' avi4ea4 cererile n)taril)r &ublici de sc@i,bare a sediil)r bir)uril)r l)r 2n circu,scri&ia altei
(udect)rii3
129
$' re4)lv ne2nelegerile dintre Ca,ere+ &recu, 5i dintre Ca,ere 5i ,e,brii acest)ra+ 2n legtur cu
e$ercitarea atribuiil)r &r)*esi)nale stabilite de lege+ regula,ent si statut3
L' a&r)b a*ilierea Uniunii la )rgani4aii internai)nale &r)*esi)nale ale n)taril)r 5i c)tele de c)ntributie
la acestea3
4' acce&t d)naiile 5i legatele *cute Uniunii+ a&r)b s&)ns)ri4ari+ ,ecenate+ a(ut)are+ d)naii+ &recu,
5i )rice alte acte de dis&)4iie3
4
1
' c)nstat alegerea de ctre Ca,ere a su&leanil)r re&re4entanil)r Ca,erel)r 2n C)nsiliul Uniunii+ 2n
ca4urile 2n care su&leantul titularului 2n C)nsiliul Uniunii a devenit c)nsilier+ du& alegerea &re5edintelui
5i vice&re5edinil)r3
4
2
' nu,e5te &re5edintele 5i ,e,brii C)nsiliului de ad,inistraie al Casei de "sigurari &entru Karantarea
Res&)nsabilitii Civile a N)taril)r Publici3
40' 2nde&line5te )rice alte atribuii &rev4ute de Lege+ de Statutul Casei de "sigurri &entru Karantarea
Res&)nsabilitii Civile a N)taril)r Publici 5i de statut#
B#rou( 8cut#- al C)nsiliului Uniunii se c),&une din &re5edinte+ vice&re5edini 5i 6 ,e,bri+
ale5i de C)nsiliul Uniunii # Bir)ul e$ecutiv se 2ntrune5te 2n 5edin )rdinar+ lunar+ 5i 2n 5edine
e$tra)rdinare+ )ri de c?te )ri este nev)ie+ la c)nv)carea &re5edintelui # "rt# 28#%1' din Statut c)n*er
bir)ului e$ecutiv ur,t)arele "tr#*u/## &rinci&ale A 1# asigur activitatea &er,anent a C)nsiliului
Uniunii3 2# &regte5te &r)iectele de d)cu,ente care v)r *i &re4entate+ s&re de4batere 5i a&r)bare+
C)nsiliului Uniunii3 0# elab)rea4 &r)iectul ra&)rtului anual al activitii Uniunii3 6# elab)rea4
&r)iectul de buget anual al Uniunii+ asigur gesti)narea curent a &atri,)niului+ ur,are5te 2nt)c,irea
bilanului *inanciar9c)ntabil 5i e$ecutarea bugetului3 8# 2nt)c,e5te &r)iectul tari*el)r ,ini,ale de
)n)rarii ale n)taril)r &ublici3 :# &r)&une C)nsiliului Uniunii distribuirea c)tel)r de c)ntribuie ale
n)taril)r &ublici la Ca,er 5i la Uniune3 .# aduce la 2nde&linire @)tr?rile C)nsiliului Uniunii 5i e$ercit
)rice alte atribuii+ stabilite de acesta #
Pr6d#nt( C)nsiliului Uniunii este 5i &re5edintele Uniunii # Dn e$ercitarea atribuiil)r sale+
&re5edintele Uniunii e,ite dis&)4iii #
Dn absen+ &re5edintele este 2nl)cuit de unul dintre vice&re5edini+ &e care 2l dese,nea4 2n acest sc)& #
P)trivit art# 2: al# %1' din Statut A &re5edintele are ur,t)arele "tr#*u/##
&rinci&ale A 1# re&re4int Uniunea 2n ra&)rturile cu aut)ritile &ublice din R),?nia+ cu )rgani4aiile
guverna,entale 5i neguverna,entale+ cu cele &r)*esi)nale 5i cu alte &ers)ane (uridice+ iar 2n &lan e$tern+ cu
)rgani4aiile nai)nale 5i internai)nale ale n)taril)r &ublici 5i )riunde va *i invitat )*icial+ 2n calitate de
&re5edinte al Uniunii3 2# )rd)nanea4 c@eltuielile bugetare ale Uniunii3 &re5edintele &)ate delega aceast
atribuie unuia dintre vice&re5edini3
0#c)nv)ac 5i c)nduce 5edinele C)nsiliului 5i ale Bir)ului e$ecutiv3 6# c),unic n)taril)r &ublici+ &rin
100
inter,ediul Ca,erel)r+ t)ate actele de interes general ad)&tate de C)nsiliul Uniunii 5i+ du& ca4+ de Bir)ul
e$ecutiv3 e' anga(ea4 &ers)nalul de s&ecialitate 5i ad,inistrativ al Uniunii#
>. Pr#nc#%## "( "ct#-#t./## not"r#"(. Princi&iul (!"(#t./## este unul din &rinci&iile generale ale statului de
dre&t # El trebuie )bservat cu at?t ,ai ,ult de &r)*esiile (uridice+ c@e,ate s a&lice 5i s c)nsilie4e 2n sensul
res&ectrii n)r,el)r legale #
Princi&iul res&ectrii 2nt)c,ai a dis&)4iiil)r legale se a&lic 2n 2ntreaga activitate n)tarial+
2nce&?nd de la n)r,ele de )rgani4are a &r)*esiei 5i ter,in?nd cu *)r,ele &r)cedurale cerute actel)r
2nde&linite # Neres&ectarea n)r,ei atrage sanciunile legale a&licabile n)tarului )ri actel)r 2nc@eiate de
acesta#
Princi&iul ,nd%(#n#r## unu# 'r-#c#u d #ntr' %u*(#c re4ult din natura 5i se,ni*icaia atribuiunil)r
delegate &r)*esiei # El este e$&res &rev4ut 2n legislaia &r)*esiei#
La reali4area de&lin a acestui &rinci&iu c)ntribuie c?teva &rinci&ii 5i reguli subsidiare #
",inti, &rinci&iul %ro8#+#t./##+ te)reti4at 2n dre&tul *rance4+ care re4ult 2ns 5i din regle,entrile
n)astre nai)nale A la actuali4area anual a nu,rului de n)tari &ublici 5i de bir)uri n)tariale+ &r)&us de
Ca,ere C)nsiliului Uniunii 5i de acesta din ur, ,inistrului (ustiiei+ trebuie avut 2n vedere nu,rul
n)taril)r &ublici 2n e$erciiu ra&)rtat la cerinele l)cale+ re4ultate din 2ntinderea terit)riului+ nu,rul
l)cuit)ril)r 5i v)lu,ul s)licitril)r#
Princi&iul cont#nu#t./## serviciului n)tarial nu este e$&res ,eni)nat+ 2ns &)ate *i dedus dintr9) serie de
dis&)4iii a&licabile un)r i&)te4e &articulare #
9 $olegiul director al Ca,erei este obligat s asigure continuitatea serviciului n)tarial 2n ca4ul 2n care
2n l)calitatea din care ur,ea4 s 25i sc@i,be te,&)rar sediul n)tarul &ublic+ 2n vederea as)cierii+ nu 25i ,ai
des*5)ar activitatea un alt n)tar &ublic#
9 $amera va delega un alt n)tar &ublic &entru a asigura *unci)narea singurului bir)u n)tarial dintr9)
anu,it circu,scri&ie terit)rial+ dac titularul unic se a*la 2n c)ncediu de )di@na sau absentea4 ,ai ,ult
de 8 4ile %*r a de&5i : luni'+ afar de cazul 2n care n)tarul &ublic titular se 2ngri(e5te &ers)nal de
substituirea sa # Dn situaia 2n care 2n circu,scri&ia res&ectiv *unci)nea4 ,ai ,ulte bir)uri+ Ca,era va
lua ,suri &entru a se asigura continuarea lucrrilor de ctre un alt bir)u din aceea5i circu,scri&ie#
9 %otarul public este )bligat s asigure substituirea sau preluarea activitii sale &rintr9un alt n)tar din
aceea5i circu,scri&ie terit)rial+ 2n ca4ul 2n care nu95i &)ate e$ercita &r)*esia &e ) &eri)ad ,ai ,are de :
luni#
9 7ac 2n l)calitatea din care ur,ea4 s 25i sc@i,be sediul n)tarul &ublic nu 25i ,ai des*5)ar
activitatea un alt n)tar+ $olegiul director al Ca,erei este obligat s asigure continuitatea serviciului
n)tarial#
Princi&iul %.'tr.r## 'crtu(u# %ro&'#on"(+ al !"(#t./## d tr"t"+nt+ al d'&.6ur.r## "ct#-#t./##
101
not"r#"( nu+"# (" crr" %r'o"n(or #ntr'"t+ al ,ntoc+#r## "ct(or s)licitate de &ri 5i al
)ricr)r acte de &r)cedur n)tarial ,n (#+*" ro+9n.+ al ,nd%(#n#r## "ct(or n)tariale (" 'd#u(
*#rou(u# n)tarului &ublic caracteri4ea4+ de ase,enea+ activitatea n)tarial #
Un &rinci&iu s&eci*ic este acela al o*(#!"t#-#t./## ,nd%(#n#r## "ctu(u# 'o(#c#t"t+ n)tarul ne&ut?nd re*u4a
e*ectuarea acestuia dec?t 2n circu,stanele s&eciale &rev4ute de art# : din Lege#
F. Act#-#t"t" not"r#"(. se c)ncreti4ea4 2n 2nde&linirea de acte n)tariale 5i ac)rdarea de c)nsultaii
(uridice n)tariale#
Actele ce &)t *i e*ectuate de n)tarul &ublic sunt A a' redactarea 2nscrisuril)r cu c)ninut (uridic+ la
s)licitatea &ril)r3 b' autenti*icarea 2nscrisuril)r redactate de n)tarul &ublic+ de &arte &ers)nal sau de
av)cat3 c' &r)cedura succes)ral n)tarial3 d' certi*icarea un)r *a&te+ 2n ca4urile &rev4ute de lege3 e'
legali4area se,nturil)r de &e 2nscrisuri+ a s&eci,enel)r de se,ntura+ &recu, 5i a sigiliil)r3 *' darea de
dat cert 2nscrisuril)r &re4entate de &ri3 g' &ri,irea 2n de&)4it a 2nscrisuril)r 5i a d)cu,entel)r
&re4entate de &ri3 @' actele de &r)test al ca,biil)r+ al biletel)r la )rdin 5i al cecuril)r3 i' legali4area
c)&iil)r de &e 2nscrisuri3 (' e*ectuarea 5i legali4area traduceril)r3 G' eliberarea de du&licate de &e actele
n)tariale &e care le9a 2nt)c,it3
l' )rice alte )&eraiuni &rev4ute de lege#
Dn egal ,sur+ n)tarii &ublici dau consultaii (uridice n materie notarial %altele dec?t cele
re*erit)are la c)ninutul actel)r &e care le 2nde&linesc' 5i &)t &artici&a+ 2n calitate de s&eciali5ti dese,nai de
&ri+ la &regtirea 5i 2nt)c,irea un)r acte juridice cu caracter notarial#
P)trivit art# 69 din Lege A &ndeplinirea actelor n)tariale+ 2n a*ar de redactarea 2nscrisuril)r 5i de
c)nsultaiile (uridice n)tariale+ se c)nstat &rin ,nc:#r+ care va cu&rindeA a' sediul bir)ului n)tarial3 b'
denu,irea 2nc@eierii si nu,rul acesteia3 c' data 2nde&linirii actului n)tarial3 d' nu,ele 5i &renu,ele
n)tarului &ublic3 e' l)cul unde s9a 2nde&linit actul n)tarial+ 2n ca4ul 2nde&linirii 2n a*ara sediului bir)ului+
&reci4?ndu9se 2,&re(urarea care (usti*ic 2nt)c,irea 2nscrisului 2n acel l)c3 *' nu,ele sau denu,irea
&ril)r+ d),iciliul sau sediul acest)ra 5i ,eniunea *a&tului &re4entrii l)r 2n &ers)an+ re&re4entate )ri
asistate+ &recu, 5i ,)dul 2n care li s9a c)nstatat identitatea+ cu e$ce&ia 2nc@eieril)r &rin care se d dat
cert 2nscrisuril)r sau se legali4ea4 c)&ii de &e 2nscrisuri3 g' artarea 2nde&linirii c)ndiiil)r de *)nd 5i
de *)r, ale actului n)tarial 2nt)c,it 2n ra&)rt cu natura acelui act3 @' c)nstatarea 2nde&linirii actului
n)tarial 5i a citirii acestuia de ctre &ri3 i' ,eniunea &erce&erii ta$el)r de ti,bru+ a )n)rariului 5i
cuantu,ul acest)ra3 (' se,ntura n)tarului &ublic3 G' sigiliul bir)ului n)tarului &ublic#
"rt# 81 dis&une cA n situaia n care se refuz ndeplinirea actului n)tarial+ ,nc:#r"
d r'%#n!r se va da nu,ai dac &rile struie 2n cerere+ du& ce li s9a atras atenia c actul s)licitat
este c)ntrar legii sau bunel)r ,)ravuri # Dnc@eierea va cu&rinde 5i ,)tivarea re*u4ului+ calea de atac la
(udect)rie 5i ter,enul de e$ercitare #
102
P)trivit art# :8+ 2nc:#r" c"r con't"t. "utnt#&#c"r" unui 2nscris va cu&rinde+
sub sanciunea nulitii+ &e l?ng datele &rev4ute la art# 69+ 5i ur,t)arele ,eniuniA
a' c)nstatarea c s9a luat c)nsi,,2ntul &ril)r3 b' c)nstatarea c 2nscrisul a *)st se,nat 2n *aa
n)tarului de t)i cei inui s9l se,ne4e # !eniunea n)tarului &ublic c una dintre &ri nu a &utut se,na
ine l)c de se,ntur &entru aceasta3 c' nu,rul ane$el)r cu&rinse 2n actul autentic3 d' dis&)4iia de
investire cu *)r,a autentic+ care se e$&ri,a &rin cuvinteleA YSe declar autentic &re4entul 2nscrisY#
H. R!u(# d co+%tn/. . N)iunea de c),&eten dese,nea4+ 2n general+ ca&acitatea unei aut)riti )ri
&ers)ane de a s)lui)na ) anu,it &r)ble, # Dn dre&tul (udiciar+ de*ini, c),&etena ca *iind ca&acitatea
)ri 2ndre&tirea unui )rgan (urisdici)nal de a s)lui)na anu,ite cereri sau litigii#
Dn ra&)rt cu siste,ul instanel)r+ care are c),&etena general de a s)lui)na cereri 5i &r)cese+
c),&etena n)tarului este una de e$ce&ie 1 *iind incident e$clusiv 2n ,ateria (urisdiciei nec)ntenci)ase
5i li,itat la activitile e$&res 2ncredinate &rin lege #
Dn interi)rul &r)*esiei+ c),&etena ratione materiae este aceea5i &entru )rice n)tar %t)ate
activitile re4ervate &r)*esiei &)t *i e$ercitate de )rice n)tar &ublic' #
Dn &rivina c),&etenei terit)riale+ n)r,ele de )rgani4are stabilesc regula &)trivit creia
c),&etena n)tarului &ublic se 2ntinde 2n 2ntreaga circu,scri&ie a (udect)riei 2n care 25i are sediul bir)ul
su# C),&etena terit)rial a bir)uril)r de n)tari &ublici cu sediul 2n ,unici&iul Bucure5ti se 2ntinde &e t)t
cu&rinsul ,unici&iului#
Regle,entrile &r)*esiei instituie 5i c?teva reguli de c),&eten terit)rial e$clusiv
%e$ce&i)nal'#
"st*el+ procedura succesoral notarial este de c),&etena n)tarului &ublic din bir)ul n)tarial
situat 2n circu,scri&ia terit)rial a (udect)riei 2n care defunctul a avut ultimul domiciliu 3 2n ca4ul
mo"tenirilor succesive va *i c),&etent unul din n)tarii din circu,scri&ia (udect)riei 2n care a avut ulti,ul
d),iciliu autorul care a decedat cel din urm3 actele de protest al ca,biil)r+ biletel)r la )rdin 5i cecuril)r
se *ac de n)tarul &ublic din circu,scri&ia terit)rial a (udect)riei n care urmeaz a se face plata 3
eliberarea duplicatelor "i reconstituirea actelor n)tariale se *ac de n)tarul &ublic 2n al crui bir)u se afl
originalul acest)ra #
I. Con&(#ct( d co+%tn/. sunt situaii 2n care unul sau ,ai ,ulte bir)uri n)tariale+ sesi4ate *iind de
&ri di*erite ale aceluia5i ra&)rt (uridic+ s9ar c)nsidera *iecare c),&etent )ri+ di,&)triv+ nec),&etent#
C)n*lictele de c),&eten dintre bir)urile n)taril)r &ublici situate 2n circu,scri&ia aceleia5i
(udect)rii se s)lui)nea4 de acea (udect)rie+ la sesi4area &rii interesate # F)tr?rea (udect)riei este
de*initiv #
C?nd c)n*lictul intervine 2ntre bir)uri n)tariale situate 2n circu,scri&ii di*erite+ c),&etena
a&arine (udect)riei 2n a crei circu,scri&ie se a*l bir)ul de n)tar &ublic cel din ur, sesi4at#
100
A(t or!"n cu "tr#*u/## not"r#"( . N)tarii &ublici au c),&eten general 2n
,ateria actel)r dese,nate de lege ca *iind acte n)tariale # E$ist 2ns 5i alte )rgane care e$ercit atribuiuni
n)tariale#
Secretarii c)nsiliil)r l)cale ale c),unel)r 5i )ra5el)r unde nu *unci)nea4 bir)uri ale n)taril)r
&ublici v)r 2nde&lini+ la cererea &ril)r+ ur,t)arele acte n)tarialeA a' legali4area se,nturil)r de &e
2nscrisurile &re4entate de &ri3 b' legali4area c)&iil)r de &e 2nscrisuri+ cu e$ce&ia 2nscrisuril)r sub
se,ntura &rivat #
"ceste acte+ 2n ca4ul 2n care de&unerea l)r este necesar la unele instituii sau ageni ec)n),ici+
v)r *i 2nde&linite de acestea#
La cererea &ers)anel)r *i4ice av?nd cetenia r),?na+ &recu, 5i a &ers)anel)r (uridice r),?ne+
,isiunile di&l),atice 5i )*iciile c)nsulare ale R),?niei 2nde&linesc ur,t)arele acte n)tarialeA a'
redactarea de 2nscrieri 2n vederea autenti*icrii sau legali4rii se,nturii 3
b' autenti*icarea 2nscrisuril)r+ cu e$ce&ia trans,isiunil)r i,)biliare 2nc@eiate &rin acte (uridice 2ntre vii3
c' legali4area sigiliil)r 5i a se,nturil)r3 d' darea de dat cert 2nscrisuril)r &re4entate de &ri3 e'
certi*icarea un)r *a&te3 *' legali4area de c)&ii de &e 2nscrisuri3
g' e*ectuarea si legali4area traduceril)r3 @' &ri,irea 2n de&)4it a 2nscrisuril)r 5i d)cu,entel)r &re4entate
de &ri3 i' eliberarea de du&licate de &e actele n)tariale 2nt)c,ite de ,isiunile di&l),atice sau )*iciile
c)nsulare#
J. Or!"n#$"r" "ct#-#t./## not"r#(or %u*(#c#. Structurile 2n cadrul cr)ra n)tarii 25i e$ercit activitatea
sunt bir)ul n)tarului &ublic sau s)cietatea civil &r)*esi)nal#
Dntr9un bir)u &)t *unci)na unul sau ,ai ,uli n)tari &ublici as)ciai#
Nici bir)ul 5i nici s)cietatea civil &r)*esi)nal nu au &ers)nalitate (uridic#
Bir)ul n)tarial va avea un sediu c)res&un4t)r &entru des*5urarea activitii cu &ublicul 5i &entru
de&)4itarea+ &strarea 5i c)nservarea+ 2n *)arte bune c)ndiii+ a ar@ivei# N)tarul &ublic are dre&tul de a
desc@ide cel ,ult d)u sedii secundare+ 2n l)calitile din circu,scri&ia lui+ 2n care nu *unci)nea4a un
sediu de bir)u n)tarial#
La sediul bir)ului se va afi"a nu,ele n)tarului &ublic sub care a *)st 2nregistrat bir)ul sau+ 2n ca4
de as)ciere+ nu,ele stabilit &rin c)ntractul de s)cietate civil#
N)tarul &ublic &)ate anga(a personal auxiliar 9 n)tari stagiari+ traduct)ri+ alt &ers)nal de
s&ecialitate+ &recu, 5i &ers)nal ad,inistrativ 5i de serviciu necesar activitii n)tariale#
'rogramul de activitate al bir)ului n)tarial este+ 2n ,)d )bligat)riu+ de cel &uin < )re 4ilnic+ din
care : )re activitate cu &ublicul+ 2n *iecare 4i lucrt)are # Pr)gra,ul de activitate al sediului secundar este
de cel &uin 2 )re s&t,?nal#
Bir)ul ine ur,t)arele r!#'tr A registrul general3 )&isul registrului general3
106
registrul de succesiuni3 )&isul succesiunil)r3 registrul de ter,ene succes)rale3 registrul de de&)4ite3
registrul de &r)teste3 registrul de c)nsultaii (uridice n)tariale3 registrul de traduceri3 registrul de
c)res&)nden#
"rt# 82 din Regula,ent dis&une c 2nainte de utili4are+ t)ate registrele v)r
*i nu,er)tate+ sigilate 5i se,nate de n)tarul &ublic+ 2nc@eindu9se 2n acest sens un &r)ces9verbal &e &ri,a
&agina a registrului # Iar alin# %2' &revede c la ter,inarea registrului sau anului calendaristic se va 2nt)c,i
sub ulti,a 2nregistrare un &r)ces9verbal de 2nc@idere#
P)trivit art# 80 alin#%1' 2nregistrrile se *ac 2n ,),entul 5i 2n )rdinea &ri,irii lucrril)r # "lin# %2'
dis&une c er)rile de 2nregistrare se 2ndrea&t *r a se 5terge vec@iul te$t+ &este care se trage ) linie+ ast*el
ca acesta s &)at *i citit #
"rt# 86 al# %1' &revede c 2n a*ara registrel)r+ la *iecare bir)u n)tarial se v)r ine +"% cu
"ct( ,ntoc+#t#
Regle,entrile &r)*esiei &revd 5i &)sibilitatea sc(imbrii sediului *)r,ei de e$ercitare a activitii
n)tariale # "ceasta se reali4ea4 &rin c)ncurs#
"rt# 80 din Statut dis&une 2n alin# %1' c la ,nct"r" "ct#-#t./## bir)ului n)tarial+ Co(!#u( D#rctor
va ,n6t##n/" de 2ndat Curtea de "&el 5i ad,inistraia *inanciar c),&etent+ 5i va aduce la cun)5tin
des&re aceasta Uniunii 5i tutur)r n)taril)r &ublici din Ca,er # P)trivit al# 2 C)legiul 7irect)r va dese,na
de 2ndat ) Co+#'# care va 2nde&lini+ 2n ter,en de 6< de )re+ ur,t)arele %rocdur#A a' 2nc@iderea
registrel)r n)tariale3 b' ridicarea sigiliil)r+ a ti,brului sec 5i a *ir,ei bir)ului n)tarial3 c' veri*icarea te@nicii
de calcul+ &entru 5tergerea d)cu,entel)r ce c)nin date cu caracter &ers)nal sau alte in*)r,aii su&use
secretului &r)*esi)nal3 d' 2nt)c,irea unui &r)ces9verbal &rivind reali4area &r)ceduril)r &rev4ute la lit#a'9
c'3
"l# 0 dis&une c du& 2ncetarea activitii bir)ului n)tarial+ C)legiul 7irect)r va 2nde&lini 5i
ur,t)arele "tr#*u/##A a' inventarierea 5i &reluarea ar@ivei n)tariale+ &)trivit legii3 b' &reluarea 5i
re&arti4area lucrril)r nes)lui)nate3 c' &strarea sigiliil)r la sediul Ca,erei+ ti,& de : luni+ 2n vederea
*inali4rii *)r,alitil)r *inanciar9c)ntabile 5i de resurse u,ane du&a 2ncetarea activitii bir)ului n)tarial3
d' ar@iva *inanciar9c)ntabil se &reia de Ca,er du& c)ntr)larea acesteia de ctre )rganul *iscal
c),&etent3 e' redistribuirea+ la cerere+ a &ers)nalului bir)ului n)tarial3
*' ac)rdarea de asisten (uridic 5i ec)n),ic &entru alte as&ecte legate de 2ncetarea activitii bir)ului
n)tarial #
VII. B#*(#o!r"&#" rco+"nd"t.0
I)an Le5 1 Instituii (udiciare c)nte,&)rane+ Editura C#F#BecG+ Bucure5ti+ 200.3
I)an Le5 1 ;rgani4area siste,ului (udiciar+ a av)caturii 5i a activitii n)tariale+ Editura Lu,ina Le$+
Bucure5ti+ 199.3
108
I)an Le5 1 !anual de dre&t n)tarial+ Editura "ll BecG+ Bucure5ti+ 2001#
T#+%u( nc'"r 'tud#u(u#0 = : '"u =? +#n. @ $#
VIII. Antr*.r# rc"%#tu("t#-0
1# Enu,erai )rganele care e$ercit atribuii n)tariale#
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
2# Pre4entai &rinci&iul c)ntinuitii#
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
0# Enu,erai actele e*ectuate de n)tarii &ublici#
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
6# Enu,erai atribuiile &rinci&ale ale Bir)ului e$ecutiv al C)nsiliului Uniunii#
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
8# Care sunt )rganele de c)nducere ale Uniunii Nai)nale a N)taril)r PubliciP
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
10:
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
IB. T't d "uto-"(u"r0
1# Bir)ul 5i s)cietatea civil &r)*esi)nal A
a# au &ers)nalitate (uridic 3
b# nu au &ers)nalitate (uridic 3
c# d)ar s)cietatea civil &r)*esi)nal are &ers)nalitate (uridic 3
2# Dn ca4ul 2n care c)n*lictul de c),&eten intervine 2ntre bir)uri n)tariale situate 2n circu,scri&ii di*erite+
c),&etena de s)lui)nare a&arineA
a# (udect)riei 2n a crei circu,scri&ie se a*l bir)ul de n)tar &ublic cel din ur, sesi4at3
b# (udect)riei 2n a crei circu,scri&ie se a*l bir)ul de n)tar &ublic cel dint?i sesi4at3
c# )ricrei (udect)rii3
0# ;rganele de c)nducere ale Ca,erei sunt A
a# "dunarea general a n)taril)r &ublici3
b# C)ngresul n)taril)r &ublici3
c# Pre5edintele C)legiului direct)r3
6# Pr)gra,ul de activitate al bir)ului n)tarial este+ 2n ,)d )bligat)riu+ de cel &uinA
a# < )re 4ilnic3
b# : )re 4ilnic3
c# 12 )re 4ilnic3
8# C),&etena n)tarului &ublic se 2ntinde 2n 2ntreaga circu,scri&ie aA
a# tribunalului 2n care 25i are sediul bir)ul su3
b# curii de a&el 2n care 25i are sediul bir)ul su3
c# (udect)riei 2n care 25i are sediul bir)ul su3
R.'%un'ur#( corct ' !.''c (" '&9r6#tu( +"nu"(u(u# C
B. T't d -"(u"r A
1#Pr)cedura succes)ral n)tarial este de c),&etena n)tarului &ublic din bir)ul n)tarial situat 2n
circu,scri&ia terit)rial a (udect)riei 2n careA
a# de*unctul a avut ulti,ul d),iciliu 3
b# se a*l d),iciliul ales al de*unctului3
c# rudele a&r)&iate ale lui de cuius au d),iciliul3
10.
2#"ctele de &r)test al ca,biil)r+ biletel)r la )rdin 5i cecuril)r se *ac de n)tarul &ublic din circu,scri&ia
terit)rial aA
a# tribunalului 2n care ur,ea4 a se *ace &lata3
b# (udect)riei 2n care ur,ea4 a se *ace &lata3
c# curii de a&el 2n care ur,ea4 a se *ace &lata3
0# Eliberarea du&licatel)r 5i rec)nstituirea actel)r n)tariale se *ac deA
a# (udect)rie3
b# n)tarul &ublic 2n al crui bir)u se a*l )riginalul acest)ra3
c# c)nsiliul l)cal3
6# C),&etena n)tarului este una de e$ce&ie *iind incidentA
a# e$clusiv 2n ,ateria (urisdiciei c)ntenci)ase3
b# at?t 2n ,ateria (urisdiciei c)ntenci)ase c?t 5i a celei nec)ntenci)ase3
c# e$clusiv 2n ,ateria (urisdiciei nec)ntenci)ase3
8# Sunt )rgane de c)nducere ale Uniunii Nai)nal a N)taril)r PubliciA
a# C)ngresul n)taril)r &ublici + C)nsiliul Uniunii3
b# "dunarea general a n)taril)r &ublici3 C)legiul direct)r3
c# Bir)ul e$ecutiv al C)nsiliului Uniunii+ Pre5edintele3
BI. T+. %ntru "c"'.0
Pre4entai )rgani4area activitii n)taril)r &ublici#
T+" ;?. St"tutu( not"ru(u# %u*(#c D #n-'t#r" ,n &unc/#7 'u'%nd"r" c"(#t./## d not"r %u*(#c7
,nct"r" c"(#t./##7 #nco+%"t#*#(#t./# 6# #ntrd#c/##7 dr%tur# 6# o*(#!"/##. R.'%undr" )ur#d#c. G
r.'%undr" c#-#(.E r.'%undr" d#'c#%(#n"r..
I# O*#ct#- '%c#&#c "( t+#0 E$&unerea ,)dalitil)r de 2nvestire 2n *uncie+ a ca4uril)r de
sus&endare 5i 2ncetare a &r)*esiei de n)tar# Pre4entarea inc),&atibilitil)r 5i interdiciil)r+ &recu, 5i a
dre&turil)r 5i )bligaiil)r n)taril)r# Indicarea 5i de4v)ltarea situaiil)r 2n care n)tarul &ublic &)ate *i tras
la rs&undere civil 5i disci&linar+ &recu, 5i a ,)dului 2n care este reali4at c)ntr)lul activitii
n)tariale#
II# Co+%tn/( do*9nd#t d 'tudnt0 2nsu5irea cun)5tinel)r re*erit)are la 2nvestirea 2n *uncie a
n)taril)r &ublici+ &recu, 5i a ca4uril)r de sus&endare 5i 2ncetare a &r)*esiei# /i$area inc),&atibilitil)r
5i interdiciil)r i,&use n)taril)r &ublici+ a dre&turil)r 5i )bligaiil)r care le revin+ &recu, 5i a situaiil)r
2n care intervine rs&underea (uridic %civil+ &enal 5i disci&linar' a n)taril)r &ublici#
III. Cu-#nt c:#0 nvestire n funcie, suspendare, ncetare, incompatibilitate, interdicie,
drepturi, obligaii, rspundere civil, penal "i disciplinar, controlul activitii notariale.
10<
IV. Structur" t+# d 'tud#u0 1#Statutul n)tarului &ublic#Investirea 2n *uncie#
2#Inc),&atibiliti 5i interdicii# 0#Dncetarea 5i sus&endarea calitii de n)tar &ublic#
6#7re&turile 5i )bligaiile n)tarului &ublic# 8#Rs&underea (uridic a n)tarului# :#C)ntr)lul activitii
n)tariale#
V. R$u+"t0 e,a e$&une investirea 2n *uncie a n)tarului &ublic+ ca4urile de inc),&atibilitate 5i
interdiciile i,&use n)tarului &ublic# Pre4int situaiile 2n care calitatea de n)tar se sus&end sau
2ncetea4+ &recu, 5i dre&turile de care se bucur 5i )bligaiile i,&use n)tarului &ublic# Stabile5te care
sunt ca4urile 2n care intervine rs&underea n)tarului &ublic+ din &unct de vedere &enal+ civil 5i
disci&linar+ &recu, 5i care este &r)cedura 2n ca4ul c)ntr)lului activitii n)tariale 5i care sunt )rganele
c),&etente s 2l e*ectue4e#
VI. Con/#nutu( d$-o(t"t d #d# "( +odu(u(u#0 ;.St"tutu( not"ru(u# %u*(#c. In-'t#r" ,n &unc/#.
P)ate *i n)tar &ublic cel care 2nde&line5te ur,t)arele c)ndiii A
a' are cetenia r),?n 5i d),iciliul 2n R),?nia 5i are ca&acitatea de e$erciiu a dre&turil)r civile3 b' este
liceniat 2n dre&t 1 5tiine (uridice 1 sau d)ct)r in dre&t3 c' nu are antecedente &enale3 d' se bucur de )
bun re&utaie3 e' cun)a5te li,ba r),?n3 *' este a&t din &unct de vedere ,edical &entru e$ercitarea
*unciei3 g' a 2nde&linit ti,& de 2 ani *uncia de n)tar stagiar 5i a &r),)vat 8"+nu( de n)tar &ublic sau a
e$ercitat ti,& de 8 ani *uncia de n)tar+ (udect)r+ &r)cur)r+ av)cat sau ) alt *uncie de s&ecialitate (uridic
5i d)vede5te cun)5tinele necesare *unciei de n)tar &ublic+ &rin &r),)varea unui concur'#
N)tarul &ublic este nu,it de ,inistrul (ustiiei+ la &r)&unerea C)nsiliului Uniunii Nai)nale a
N)taril)r Publici+ 2n ba4a cererii celui interesat 5i du& ce *ace d)vada 2nde&linirii cerinel)r ,ai sus
,eni)nate#
Dnainte de a95i 2nce&e activitatea+ 2n ter,en de :0 de 4ile de la nu,ire+ n)tarul
&ublic este )bligat s95i nregistreze biroul la $urtea de apel 2n circu,scri&ia creia 25i are sediul#
"rt# 19 din Lege dis&une c du& 2nde&linirea c)ndiiil)r &rev4ute la art# 1<+ n)tarul
&ublic va de&une jurmntul 2n *aa ,inistrului (ustiiei 5i a &re5edintelui Uniunii Nai)nale a N)taril)r
Publici sau a re&re4entanil)r acest)ra #
Jur,?ntul are ur,t)rul c)ninutA YJur s res&ect C)nstituia 5i legile rii+ s9,i 2nde&linesc
cu )n)are 5i credibilitate &ublic+ cu c)n5tiin 5i *r &rtinire atribuiile ce9,i revin 5i s &stre4
secretul &r)*esi)nal# "5a s9,i a(ute 7u,ne4euUY
Re*erirea la divinitate din *)r,ula (ur,2ntului se sc@i,b &)trivit credinei religi)ase a
n)tarului &ublic#
N)tarul &ublic *r c)n*esiune va de&une (ur,?ntul *r *)r,ula religi)as+ &e c)n5tiin 5i
)n)are #
Not"ru( 't"!#"r.Stagiatura este cel de al d)ilea traiect &r)*esi)nal care &)ate *i &arcurs 2n sc)&ul
109
d)b?ndirii calitii de n)tar &ublic #
P)ate *i n)tar stagiar cel care A are ,ai &uin de 8 ani vec@i,e 2ntr9) *uncie de s&ecialitate
(uridic3 2nde&line5te c)ndiiile &rev4ute la art# 1: lit# a' 9 *' din Lege 3 este anga(at 2ntr9un bir)u de n)tar
&ublic 3 se a*l 2n &eri)ada de stagiu &?n la &r),)varea e$a,enului de n)tar &ublic#
Legea stabile5te &rinci&iul &)trivit cruia n)tarii &ublici &)t anga(a+ 2ntre alte categ)rii de
&ers)nal+ n)tari stagiari# Nu,rul n)taril)r stagiari care &)t *i anga(ai 2n bir)urile n)tariale se stabile5te+ de
regul+ anual de ctre C)legiul direct)r al *iecrei Ca,ere a n)taril)r &ublici#
P)trivit artic)lului 82 din Statut A %1' Pot "n!")" n)tari stagiari nu,ai n)tarii &ublici care au )
vec@i,e de cel &uin 8 ani 2n &r)*esia de n)tar# Iar al# %2' &revede c n)tarul &ublic &)ate anga(a+ 2n
aceea5i &eri)ad+ un singur n)tar stagiar# P)trivit al# %0' anga(area n)taril)r stagiari se *ace nu,ai cu
avi4ul C)legiului direct)r al Ca,erei# La ac)rdarea avi4ului se va ine sea,a de &regtirea &r)*esi)nal
a n)tarului 2ndru,t)r 5i de dis&)nibilitatea sa ,aterial de a anga(a n)tari stagiari+ &recu, 5i de ,)dul
2n care acesta 5i9a 2nde&linit )bligaiile ce decurg din Statut 5i din C)dul de)nt)l)gic 5i Regula,entul
&rivind &r)cedura d)b?ndirii calitii de n)tar stagiar 5i de des*5urare a stagiului #
"rt# 0 din Regula,entul &rivind &r)cedura d)b?ndirii calitii de n)tar stagiar
5i de des*5urare a stagiului dis&une 2n al# %1' c &)t anga(a 5i 2ndru,a n)tari stagiari+ n)tarii &ublici
care ,ntrun'c c)ndiiile legale 5i statutare 6# nu ' "&(. 2n vreuna din ur,t)arele situaiiA a' 2n ur,a
avi4el)r ac)rdate anteri)r+ n)tarul &ublic a re*u4at 2nc@eierea c)ntractului de ,unc cu n)tarul stagiar
)ri a des*cut c)ntractul de ,unca al acestuia din ,)tive nei,&utabile stagiarului3
b' a 2nregistrat ,ai ,ult de 0 restane &e ) &eri)ad ,ai ,are de 00 de 4ile+ la &lata c)tei de c)ntribuie
&r)*esi)nal3
c' a absentat ne,)tivat la 2 adunri generale+ 2n cursul anului calendaristic &recedent3
d' a *)st sanci)nat disci&linar 2n ulti,ii 0 ani+ cu una din sanciunile &rev4ute la art# 61 lit# a 5i b din
Legea 0:C1998+ sau 2n ulti,ii 8 ani i9a *)st a&licat sanciunea &rev4ut la art# 61 lit#c din Legea
0:C1998+ )ri 2n ur,a c)ntr)alel)r &r)*esi)nale s9au c)nstatat de*iciene de natur s a*ecte4e i,aginea
instituiei n)tariale )ri a re*u4at e*ectuarea c)ntr)lului &r)*esi)nal ad,inistrativ3
e' nu dis&une de s&aiu adecvat &entru bir)ul su n)tarial 5i &ers)nal su*icient des*5urrii 2n bune
c)ndiii a activitii n)tariale+ *a&t c)nstatat de C)legiul 7irect)r#
Regle,entrile &r)*esiei instituie c)ndiia &r),)vrii unui 8"+n &entru d)b?ndirea calitii de
n)tar stagiar#
e,atica 5i bibli)gra*ia de e$a,en sau c)ncurs sunt a&r)bate de C)nsiliul Uniunii+ din d),eniile
dre&tului civil 5i legislaiei n)tariale+ c),unicate Ca,erel)r+ &use la dis&)4iia candidail)r 5i &)t *i
actuali4ate anual#
"d,iterea candidail)r se *ace 2n )rdinea n)tel)r )binute 5i 2n li,ita l)curil)r vacante e$istente
160
la nivelul Ca,erei la care 5i9au de&us cererea de 2nscriere la e$a,en sau c)ncurs#
N)tarul stagiar este "n!")"t %r#n contr"ct d +unc. individual+ 2nc@eiat &e durat deter,inat
cu n)tarul &ublic# Rec),andarea dat de n)tarul &ublic &entru anga(area n)taril)r stagiari 2l )blig &e
acesta la 2nc@eierea c)ntractului de ,unc cu n)tarul stagiar#
7u& &ri,irea certi*icatului de &r),)vare a e$a,enului sau c)ncursului 5i 2nde&linirea
*)r,alitil)r de anga(are+ &ers)ana d)b?nde5te calitatea de n)tar stagiar#
Dur"t" 't"!#u(u# este de 2 ani+ calculat de la data 2nc@eierii c)ntractului individual de ,unc #
Peri)ada de stagiu este )bligat)rie# C)legiul direct)r+ la cerere+ &)ate a&r)ba reducerea perioadei
de stagiu cu cel ,ult un an+ &entru n)tarii stagiari care s9au re,arcat 2n &r)*esie 5i+ anteri)r anga(rii ca
n)tar stagiar+ au e$ercitat 5i alte *uncii de s&ecialitate (uridic cel &uin ) &eri)ad de un an#
Pe l?ng )bligaiile legale+ c)ntractuale 5i statutare+ n)tarul stagiar are ur,t)arele ,nd"tor#r#
'u%(#+nt"r A a' s95i &er*eci)ne4e &regtirea &r)*esi)nal te)retic 5i s95i 2nsu5easc cun)5tinele de
&ractic n)tarial3 b' s &artici&e 5i s &r),)ve4e testrile &r)*esi)nale+ se,estriale+ )rgani4ate de Ca,era
N)taril)r Publici3 c' s e*ectue4e lucrrile re&arti4ate de n)tarul &ublic 2ndru,t)r %anga(at)r'3 d' s
&artici&e la t)ate ,ani*estrile &r)*esi)nale la care este c)nv)cat de ctre )rganele de c)nducere 5i la
c)l)cviile &r)*esi)nale3
e' s des*5)are ) activitate e*ectiv 5i s anune 2n scris Ca,era N)taril)r Publici des&re )rice ,)tiv de
sus&endare a stagiului#
Dn &eri)ada de stagiu+ C"+r" n)taril)r &ublici -" -r#&#c" se,estrial stadiul de &regtire 5i
*)r,are &r)*esi)nal a n)tarului stagiar+ &recu, 5i ,)dul cu, acesta 5i9a 2nde&linit atribuiile care i9au *)st
delegate de n)tarul &ublic#
N)tarul stagiar nu &)ate 2nde&lini t)ate actele date 2n c),&etena &r)*esiei+ ci este li,itat la unele
acte de i,&)rtan ,ai redus+ &ut?nd *i delegat de n)tarul &ublic 2ndru,t)r s 2nde&lineasc ur,t)arele
"tr#*u/## A e*ectuarea lucrril)r de secretariat3 legali4area c)&iil)r de &e 2nscrisuri3 legali4area se,nturii
traduct)rului3 darea de dat cert 2nscrisuril)r &re4entate de &ri3 redactarea un)r &r)iecte de 2nscrisuri cu
c)ninut (uridic#
"rt# 61 din Regula,ent dis&une 2n alin# %1' c n)tarul 2ndru,t)r are obligaia de a organiza,
conduce "i ndruma activitatea n)tarului stagiar# Iar alin# %2' &revede c n)tarul &ublic 2ndru,t)r+ &rin
)rgani4area &r)gra,ului de lucru+ va asigura n)tarului stagiar condiiile necesare pentru studiu# P)trivit
alin# %0'+ &r)gra,ul de &regtire al n)tarului stagiar va asigura exercitarea tuturor activitilor &rev4ute de
art# 21 lit# a9e din Legea n)taril)r &ublici # N)tarul &ublic 2ndru,at)r va asigura c)ndiii &entru ca stagiarul
s &)at asista la ndeplinirea tuturor procedurilor notariale din cadrul bir)ului #
P)trivit art# 62A n)tarul &ublic 2ndru,t)r rspunde+ 2n c)ndiiile legii civile+ &entru
prejudiciile cau4ate &ril)r de ctre n)tarul stagiar 2n 2nde&linirea actel)r e*ectuate sub 2ndru,area sa 5i
161
&entru care a *)st delegat#
"rt# 8: din Statut dis&une 2n alin# %1' c n cazul ncetrii calitii de notar public sau al
suspendrii exercitrii funciei acestuia+ &e ) &eri)ada ,ai ,are de : luni+ obligaiile din c)ntractul
individual de ,unc al n)tarului stagiar v)r *i preluate de $amer, sub aspectul plii salariului+ $olegiul
director al Ca,erei nominaliznd notarul public 2n bir)ul cruia 25i va desf"ura activitatea n)tarul stagiar+
&?n la susinerea e$a,enului de n)tar &ublic#
"lin# %2' dis&une c &revederile alin# 1 nu sunt a&licabile 2n ca4ul 2n care un alt notar public l angajeaz &e
n)tarul stagiar+ &relu?nd c)ntractul individual de ,unc #
7u& e*ectuarea stagiului+ n)tarul stagiar este )bligat s se &re4inte la 8"+nu( d not"r %u*(#c+
)rgani4at anual de Uniunea Nai)nal#
"rt# 86 alin %2' din Statut c)n*er C)legiului 7irect)r &uterea de deci4ie asu&ra ne&re4entrii
la e$a,enul de n)tar &ublic a n)tarului stagiar+ de5i a 2,&linit 2 ani de stagiu+ &relungind stagiul cu 2nc
un an+ 2n ur,t)arele situaiiA a' n)tarul stagiar nu 25i des*5)ar activitatea+ 2n ,)d c)ntinuu+ la bir)ul
n)tarului &ublic 2ndru,t)r+ as&ect c)nstatat &rin c)ntr)ale e$ercitate de ctre C)legiul 7irect)r3 b'
n)tarul stagiar nu d d)vad de ) bun &regtire &r)*esi)nal+ as&ect c)nstatat 2n ur,a testril)r
&r)*esi)nale3 c' n)tarul stagiar absentea4 ne,)tivat la una sau ,ai ,ulte testri &r)*esi)nale #
P)trivit alin# %0'+ dac 5i du& &relungirea stagiului cu 2nc 1 an+ ,)tivele care au c)ndus la aceast
&relungire &ersist+ not"ru( 't"!#"r ,6# %#rd "c"'t. c"(#t"t #
P)trivit art#88 A Calitatea de n)tar stagiar %o"t ,nct" 6# la cerere )ri &rin aband)n al
stagiului+ c)nstatat de C)legiul 7irect)r #
Ca,erele v)r 2nainta Uniunii Nai)nale cererile candidail)r &entru susinerea e$a,enului de
n)tar &ublic+ 2,&reun cu re*eratele n)taril)r 2ndru,t)ri+ n)tele sau cali*icativele )binute &e &eri)ada de
stagiu 5i d)ve4ile &rivind 2nde&linirea c)ndiiil)r de la art# 1: lit# a'9*' din Lege#
E$a,enul va c)nsta din &r)be scrise cu caracter te)retic 5i &ractic din d),eniile dre&tului civil+
dre&tului *a,iliei+ dre&tului c),ercial+ dre&tului internai)nal &rivat+ &r)cedurii n)tariale+ dre&tului
c)nstitui)nal 5i legislaiei n)tariale#
"rt#18 al# %2' din Regula,ent dis&une c respingerea sau+ du& ca4+ lipsa nejustificat a n)tarului
stagiar la dou examene de notar public consecutive+ du& e*ectuarea stagiului+ atrage ,nct"r"
contr"ctu(u# individual de ,unc 6# %#rdr" c"(#t./## d not"r 't"!#"r#
Cel care a &r),)vat e$a,enul de n)tar &ublic 't nu+#t 2n aceast calitate de ,inistrul (ustiiei#
2# Inco+%"t#*#(#t./# 6# #ntrd#c/### E$ercitarea &r)*esiei de n)tar &ublic este #nco+%"t#*#(. cu A
a' des*5urarea unei activiti salari4ate sau de e$ecut)r (udect)resc+ av)cat )ri c)nsilier (uridic+ cu
excepia A activitii didactice universitare3 activitii literare 5i &ublicistice3 calitii de de&utat sau senat)r
)ri a celei de c)nsilier 2n c)nsiliile (udeene sau l)cale+ &e durata ,andatului3 calitii de ,e,bru 2n
162
)rganele de c)nducere sau 2n alte )rganis,e ale Uniunii Nai)nale a N)taril)r Publici+ Ca,erel)r N)taril)r
Publici )ri 2n alte )rgani4aii interne 5i internai)nale la care Uniunea Nai)nal a N)taril)r Publici 5i
Ca,erele N)taril)r Publici sunt a*iliate sau cu care c)lab)rea4 3
b' des*5urarea un)r activiti c),erciale+ direct sau &rin &ers)ane inter&use3
c' calitatea de as)ciat 2ntr9) s)cietate 2n nu,e c)lectiv+ de as)ciat c),anditat 2n s)cietile 2n c),andit
si,&la sau &e aciuni+ ad,inistrat)r al unei s)cieti cu rs&undere li,itat+ &re5edinte al unui c)nsiliu de
ad,inistraie+ ,e,bru al c)nsiliului de c)nducere+ direct)r general sau direct)r al unei s)cieti &e aciuni+
ad,inistrat)r al unei s)cieti civile#
N)tarul &ublic nu %o"t 2nde&lini acte n)tariale+ sub sanciunea nulitii+ dacA a' 2n cau4 sunt
&ri sau interesai 2n )rice calitate+ el+ s)ul+ ascendenii 5i descendenii l)r 3 b' este re&re4entantul legal )ri
2,&uternicitul unei &ri care &artici& la &r)cedura n)tarial#
=. Anct"r" 6# 'u'%nd"r" c"(#t./## d not"r %u*(#c. P)trivit art# 20 din Lege+ calitatea de n)tar &ublic
,nct"$. 2ntr9una din ur,t)arele situaii A a' la cerere3 b' &rin &ensi)nare sau 2n ca4ul c)nstatrii
inca&acitii de ,unc+ 2n c)ndiiile legii3 c' &rin des*iinarea bir)ului+ ur,at de nee$ercitarea *r
(usti*icare de ctre titularul acestuia a &r)*esiei+ 2n c)ndiiile legii+ 2ntr9un alt bir)u de n)tar &ublic+ 2n
ter,en de : luni3 d' &rin e$cluderea din &r)*esie+ dis&us ca sanciune disci&linar3 e' 2n ca4ul vditei sale
inca&aciti &r)*esi)nale+ c)nstatat 2n ur,a un)r ins&ecii re&etate3 *' 2n ca4ul c)nda,nrii de*initive
&entru sv2r5irea cu intenie a unei in*raciuni grave sau care aduce atingere &restigiului &r)*esiei3 g' 2n
ca4ul 2n care n)tarul &ublic nu ,ai 2nde&line5te c)ndiiile &rev4ute de art# 1: lit# a'+ d' 5i *' #
"cela5i te$t ,ai &reci4ea4 c 2ncetarea calitii de n)tar &ublic se constat sau se dispune+ du&
ca4+ de ministrul justiiei#
Legea &revede 5i 2,&re(urri care atrag 'u'%nd"r" din e$erciiul *unciei A inc),&atibilitatea3
situaiile &rev4ute la art# 61 lit# c' 5i art# 62 din Lege3 neac@itarea )bligaiil)r bne5ti &r)*esi)nale %du& :
luni de la scaden+ &?n la ac@itarea debitului'3 inca&acitatea te,&)rar de ,unc #
Sus&endarea se dispune de ministrul justiiei+ la s)licitatea C)nsiliului Uniunii Nai)nale a
N)taril)r Publici#
Anct"r" 'u'%nd.r## n)tarului &ublic se dis&une de ,inistrul (ustiiei la s)licitarea C)nsiliului
Uniunii Nai)nale+ dac au dis&rut cau4ele care au deter,inat9)#
"rt# 1< din Regula,ent dis&une 2n alin# %1' cA &n toate cazurile de ncetare a calitii de n)tar
&ublic+ de suspendare din *uncie pe o perioad mai mare de ) luni+ &recu, 5i 2n alte cazuri &rev4ute
de lege 2n care n)tarul &ublic nu "i poate exercita profesia pe o perioad mai mare de ) luni+ 2n li&sa
unui n)tar &ublic as)ciat sau a unui alt n)tar &ublic 2n aceea5i circu,scri&ie terit)rial+ $olegiul
director al Ca,erei %o"t d(!" un not"r %u*(#c &entru 2nde&linirea activitii n)tariale+ 2n c)ndiiile
160
statutului+ pn la nu,irea unui n)tar &ublic+ 2ncetarea sus&endrii din *uncie sau+ du& ca4+ 2ncetarea
cau4ei care a i,&us delegarea #
Iar alin# %2' &revede c n)tarul &ublic delegat va putea funciona+ dac este &)sibil+ n sediul biroului
notarului public cruia ia ncetat calitatea sau+ 2n ca4 c)ntrar+ $olegiul director al Ca,erei va stabili+
&e &eri)ada delegrii+ un nou sediu &entru bir)ul n)tarial #
P)trivit alin# %0' se va &r)ceda la inventarierea "i sigilarea ar(ivei n)tarului &ublic care 5i9a 2ncetat
activitatea de ctre ) c),isie *)r,at din d)i re&re4entani dese,nai de C)legiul direct)r al Ca,erei#
7ac este &)sibil c)ntinuarea activitii 2n acela5i sediu+ ar@iva inventariat va *i &reluat de n)tarul
&ublic delegat sau+ du& ca4+ nu,it+ iar 2n ca4 c)ntrar se va &relua 5i se va &reda de C)legiul direct)r al
Ca,erei unui alt n)tar &ublic care va *i nu,it 2n acea circu,scri&ie #
6# Dr%tur#( 6# o*(#!"/##( not"ru(u# %u*(#c. ; &ri, gru&are de ,eniuni re*erit)are la dr%tur#(
n)tarului &ublic se a*l 2n cu&rinsul art# 00106 din Lege A
Gdre&tul la stabilitate 2n *uncie %n)tarul nu &)ate *i ,utat 2n alt l)calitate *r ac)rdul su' 3
Gdre&tul la )n)rarii &entru serviciile &restate3
Gdre&tul la c)ncediu de )di@n #
Gdre&tul la asigurri s)ciale+ &e ba4a c)ntribuiei la siste,ul asigurril)r s)ciale de stat #
; a d)ua categ)rie de dre&turi ale n)tarului &ublic este cea care cu&rinde dr%tur#( dcur!9nd d#n
c"(#t"t" d ++*ru "( %ro&'##+ res&ectiv al Uniunii Nai)nale a N)taril)r Publici+ &rev4ute de art#
11 din Statut #
"st*el &)trivit art# 11 din Statut+ n)tarul este 2ndre&tit A a# s aleag "i s fie ale"i 2n )rganele de
c)nducere ale Uniunii 5i ale Ca,erel)r3
b# s se adreseze organelor Uniunii 5i ale Ca,erel)r "i s primeasc informaiile s)licitate3 c# s poarte
nsemnele Uniunii3
d# s beneficieze de concediu de odi(n anual3
e# s aiba acces la toate datele care privesc organizarea ad,inistrativ a activitii n)tariale+ at?t la
nivelul Ca,erel)r+ c?t 5i al Uniunii3
*# s primeasc, pentru merite deosebite, recompense, diplome de onoare "i de excelen+ la &r)&unerea
adunril)r generale sau a C)nsiliului Uniunii3
g# s adere individual la *niunea +nternaional a N)tariatului Latin3
@# s participe, la cerere, la "edinele organelor Ca,erel)r 5i ale Uniunii+ atunci c?nd au un interes
&r)&riu+ 2n vederea susinerii acestuia3
i# s beneficieze de sprijin financiar 2n ca4 de 2ntreru&ere a activitii bir)ului din cau4a inca&acitii
te,&)rare de ,unc+ &e ) durat de cel ,ult : luni3
166
(# s beneficieze, la cerere, de asisten juridic din &artea Uniunii+ &rin &ers)nalul de s&ecialitate+ 2n
cau4ele care au legatur cu activitatea &r)*esi)nal3
G# s beneficieze de orice alte drepturi &rev4ute de lege 5i statut#
N)tarului &ublic 2i incu,b 5i ) serie de o*(#!"/## &r)*esi)nale #
"st*el+ n)tarii &ublici 5i &ers)nalul bir)uril)r n)tariale au )bligaia s &stre4e 'crtu(
%ro&'#on"( cu &rivire la actele 5i *a&tele des&re care au luat cun)5tin 2n cadrul activitii l)r+ c@iar 5i
du& 2ncetarea *unciei+ cu e$ce&ia ca4uril)r 2n care legea sau &rile interesate 2i eliberea4 de aceast
)bligaie#
"rt# 29 din Regula,ent i,&une 2l alin# %1' )bligaia n)taril)r &ublici de a &stra secretul
Pr)*esi)nal+ res&ectivA interdicia de a da in*)r,aii+ &recu, 5i de a &er,ite accesul la actele n)tariale
ale alt)r &ers)ane 2n a*ara &ril)r+ succes)ril)r 5i re&re4entanil)r acest)ra+ &recu, 5i acel)ra care
(usti*ic un dre&t sau un interes legiti, #
P)trivit alin# %2' aceea5i )bligaie revine 5i &ers)nalului anga(at la bir)ul n)tarial #
"lin %0' dis&une c n)tarul &ublic c@e,at ca ,art)r 2n *aa unei instane (udect)re5ti sau a unui )rgan
de ur,rire &enal &)ate *i scutit de &strarea secretului &r)*esi)nal nu,ai de cei interesai 2n a&rarea
secretului+ &)trivit legii #
"lin# %6' &revede c 2n c)ndiiile legii+ 2nscrisurile )riginale a*late 2n ar@iva bir)ului n)tarial &ublic
&)t *i cercetate de un ,agistrat+ delegat 2n acest sc)& de aut)ritatea (udiciar c),&etent+ iar dac
acestea sunt cercetate &entru *als+ &)t *i ridicate 5i r,?n la d)sarul cau4ei daca sunt declarate *alse+ cu
)bligaia c),unicrii @)tr?rii sau a )rd)nanei &r)cur)rului3 2n ca4 c)ntrar+ actul se va restitui #
N)tarul &ublic nu %o"t "*'nt" ,ai ,ult de 8 4ile c)nsecutiv+ *r a asigura *unci)narea
bir)ului su#
N)r,ele &r)*esiei instituie 5i un regi, s&ecial 2n &rivina %u*(#c#t./## "ct#-#t./## n)tariale #
Prestigiul &r)*esi)nal al n)tarului &ublic 2i i,&une interdicia de a95i *ace
recla, &rin )rice ,i(l)ace+ a*ar de ca4urile 2n care se recurge la anunuri re*erit)are e$clusiv la
e$istena 5i sediul bir)ului+ &r)gra,ul de lucru 5i c)ninutul activitii#
; categ)rie i,&)rtant de )bligaii este &rev4ut de "rt. H d#n L! # "cestea vi4ea4
nu d)ar &r)*esia+ ci 2n general activitatea de acest ti&+ &re4int val)are de &rinci&ii+ revin at?t n)taril)r
&ublici c?t 5i cel)rlalte instituii care des*5)ar activitate n)tarial+ 5i i,&un acest)ra A '. -r#&#c ca
actele &e care le instru,entea4 s nu cu&rind clau4e c)ntrare legii 5i bunel)r ,)ravuri3 '. c"r. 6# '.
d" (.+ur#r# &ril)r asu&ra c)ninutului acest)r acte s&re a se c)nvinge c le9au 2neles sensul 5i le9au
acce&tat e*ectele+ 2n sc)&ul &revenirii litigiil)r 3 '. r&u$ ,ntoc+#r" actului dac acesta este c)ntrar
legii 5i bunel)r ,)ravuri 3 '. "tr"!. "tn/#" &ril)r asu&ra c)nsecinel)r (uridice la care se e$&un 6# '.
&"c. +n/#un e$&res 2n act+ dac 2nscrisul &re4entat are un c)ninut 2nd)ielnic iar instru,entarea nu se
168
&)ate re*u4a3 '. r&u$ ,ntoc+#r" acestui act+ dac &artea se )&une la inserarea ,eniunii #
"rt# 16 al# %1' din Statut ,ai stabile5te ) serie de o*(#!"/## care revin n)taril)r &ublici ,n r"%ort
cu %ro&'#"+ )ri 2n c)nsiderarea calitii l)r de ,e,bri ai Uniunii A
a# s respecte dispoziiile legii+ regula,entel)r+ statutului 5i ale C)dului de)nt)l)gic3
b# s execute (otrrile organelor alese ale Uniunii 5i ale Ca,erel)r+ s ndeplineasc sarcinile ce le9au
*)st 2ncredinate 5i s acioneze pentru realizarea scopului Uniunii3
c# s participe la "edinele organelor de c)nducere din care *ac &arte3
d# s participe la "edinele Adunrilor generale3
e# s participe la manifestrile )rgani4ate de Uniune+ de Ca,ere 5i de alte )rgani4aii interne 5i
internai)nale av?nd sc)&uri 5i &rinci&ii si,ilare3
*# s ac(ite, la termen, cotele de contribuie stabilite &entru *)r,area bugetului Ca,erel)r 5i al Uniunii3
g s pstreze secretul &r)*esi)nal3
@# s pstreze confidenialitatea+ *a de teri+ a de4bateril)r+ )&iniil)r 5i v)turil)r e$&ri,ate 2n )rganele
de c)nducere3
i# s respecte normele, principiile "i ndatoririle deontologiei n)tariale 5i s aib un comportament
demn 2n e$ercitarea &r)*esiei3
(# s"i perfecioneze continuu pregtirea &r)*esi)nal3
G# s asigure pregtirea &r)*esi)nal a notarilor stagiari+ &recu, 5i a personalului angajat#
N)tarul &ublic are )bligaia d " "c:#t"+ lunar+ ) t"8. cu titlu de c)t de c)ntribuie la bugetul
Uniunii# 7e ase,enea+ n)tarul este )bligat s in r!#'tr( &rev4ute de lege+ -#dn/" *inanciar9
c)ntabil+ 5i s 2nt)c,easc -#dn/" 't"t#'t#c. a lucrril)r 5i )&eraiunil)r n)tariale#
; serie de &rinci&ii *unda,entale 5i reguli c)ncrete &rivit)are la c)nduita n)tarului &ublic 2n
cadrul relaiil)r (uridice 5i s)ciale 2n care este &arte sunt enunate de Codu( donto(o!#c al n)taril)r
&ublici din R),?nia#
F. R.'%undr" )ur#d#c. " not"ru(u#. ".R.'%undr" %n"(..
Dn i&)te4a 2n care n)tarul &ublic aduce atingere+ 2n cadrul 5i 2n legtur cu activitatea sa &r)*esi)nal+
un)r val)ri s)ciale )cr)tite de legea &enal+ &)t *i declan5ate ,ecanis,ele rs&underii &enale #
Dn activitatea sa+ n)tarul &)ate *i subiect activ al un)r in*raciuni &recu, divulgarea secretului
&r)*esi)nal &rev4ut de art# 19: C# &en#
P)trivit art# 62 din LegeA dac @)tr?rea de c)nda,nare a r,as de*initiva si ea se re*er la
in*raciunile &rev4ute de art# 20 lit# *' din lege+ la acea data ,inistrul (ustiiei dis&une e$cluderea din
&r)*esie a n)tarului &ublic c)nda,nat#
*. R.'%undr" c#-#(.. Princi&iul instituit de art# 99< c#civ# )&erea4 5i 2n activitatea n)tarului &ublic # El
este trans&us 2n legislaia n)tarial de un te$t e$&res %art# 0< al# 1 din Lege'+ care &revede c rs&underea
16:
civil a n)tarului &ublic &)ate *i anga(at+ 2n c)ndiiile legii civile+ &entru 2nclcarea )bligaiil)r sale
&r)*esi)nale+ atunci c?nd acesta a cau4at un &re(udiciu #
Ni 2n ca4ul rs&underii civile a n)tarului a *)st i,&le,entat un siste, de asigurare )bligat)rie de
rs&undere &r)*esi)nal+ *iind creat 5i ) instituie care *unci)nea4 2n interi)rul &r)*esiei %2n cadrul
Uniunii' 5i care 2nde&line5te r)lul unei s)cieti de &r)*il 1 Casa de "sigurri &entru Karantarea
Res&)nsabilitii Civile a N)taril)r Publici#
P)trivit art# 1: din Statutul Casei+ asigurarea ac)&er A a' &re(udiciile cau4ate de n)tarul &ublic+
din cul&+ &rin *a&te &r)&rii sau ale anga(ail)r si+ 2n e$ercitarea atribuiil)r &r)*esi)nale3 b' &re(udiciile
&r)duse de n)tarul &ublic &entru val)rile 2ncredinate 2n de&)4it+ a*ar de ca4urile 2n care dis&ariia+
distrugerea sau &ierderea acest)ra este ur,area unui ca4 *)rtuit sau de *)r ,a()r3 c' &re(udiciile &r)duse
de n)tarul &ublic+ ca ur,are a &ierderii+ distrugerii sau deteri)rrii d)cu,entel)r )riginale date de clieni 2n
de&)4it+ 2n vederea 2nt)c,irii actel)r s)licitate+ li,itate la c)stul de re*acere al d)cu,entel)r #
c. R.'%undr" d#'c#%(#n"r. a n)tarului &ublic intervine &entru ur,t)arele abateri A
a' 2nt?r4iere sau negli(en 2n e*ectuarea lucrril)r3
b' li&s ne(usti*icat de la bir)u3
c' neres&ectarea secretului &r)*esi)nal3
d' c),&)rta,ent care aduce atingere )n)arei sau &r)bitii &r)*esi)nale#
Sanciunile disci&linare se a&lic 2n ra&)rt cu gravitatea *a&tel)r 5i sunt ur,t)arele A a' )bservaie
scris3
b' a,end de la 80#000 lei la 200#000 lei3
c' sus&endarea din *uncie &e ) durata de ,a$i,u, : luni3
d' e$cluderea din &r)*esie#
"ciunea disci&linar se e$ercit de C)legiul direct)r 5i se (udec de C)nsiliul de disci&lin#
"cesta citea4 &rile 5i &r)nun ) @)tr?re ,)tivat+ care se c),unica acest)ra#
D,&)triva @)tr2rii &rile &)t *ace c)ntestaie la C)nsiliul uniunii+ 2n ter,en de 10 4ile de la c),unicare#
F)tr2rea C)nsiliului uniunii &)ate *i atacat la instana (udect)reasc c),&etent# F)tr?rea de*initiv
se c),unic 5i !inisterului Justiiei#
Sanciunile disci&linare de sus&endare din *uncie 5i de e$cludere din &r)*esie se &un 2n
a&licare &rin )rdin al ,inistrului (ustiiei#
P)trivit art# :. din Statut+ n)tarul &ublic sanci)nat disci&linar nu &)ate e$ercita *uncii eligibile
2n cadrul &r)*esiei+ nu95i &)ate de&une candidatura &entru *uncii eligibile 2n ur,t)rul ,andat+ nu va
&utea anga(a 5i 2ndru,a n)tari stagiari ti,& de 1 an#
VIII. B#*(#o!r"&#" rco+"nd"t.0
I)an Le5 1 Instituii (udiciare c)nte,&)rane+ Editura C#F#BecG+ Bucure5ti+ 200.3
16.
I)an Le5 1 ;rgani4area siste,ului (udiciar+ a av)caturii 5i a activitii n)tariale+ Editura Lu,ina Le$+
Bucure5ti+ 199.3
I)an Le5 1 !anual de dre&t n)tarial+ Editura "ll BecG+ Bucure5ti+ 2001#
T#+%u( nc'"r 'tud#u(u#0 = : '"u =? +#n. @ $#
VIII. Antr*.r# rc"%#tu("t#-0
1# Pre4entai 2nvestirea 2n *uncie a n)tarului &ublic#
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
2# Enu,erai ca4urile de inc),&atibilitate#
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
0# Pentru ce abateri &)ate *i tras la rs&undere disci&linar n)tarul &ublicP
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
6# Enu,erai dre&turile care decurg din calitatea de ,e,bru al Uniunii Nai)nale a N)taril)r
Publici#
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
16<
8# Pre4entai )bligaia &strrii secretului &r)*esi)nal#
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
IB.T't d "uto-"(u"r0
1# Calitatea de n)tar &ublic 2ncetea4A
a# 2n ca4ul c)nda,nrii de*initive &entru sv2r5irea cu intenie a unei in*raciuni grave3
b# neac@itarea )bligaiil)r bne5ti &r)*esi)nale %du& : luni de la scaden+ &?n la ac@itarea debitului'3
c# inca&acitatea te,&)rar de ,unc3
2# Pr)*esia de n)tar &ublic este inc),&atibil cuA
a# des*5urarea activitii de av)cat3
b# des*5urarea unei activiti &ublicistice3
c. calitatea de senat)r3
0# 7urata stagiului este de 2 ani calculat de la dataA
a# 2nc@eierii c)ntractului de c)lab)rare3
b# 2nc@eierii c)ntractului individual de ,unc3
c# 2nce&erii activitii n)tariale3
6# Sunt sanciuni disci&linare a&licate n)taril)r &ubliciA
a# )bservaia scris3
b# a,enda de la 80#000 lei la 200#000 lei3
c# e$cluderea din &r)*esie3
8# Pr)*esia de n)tar &ublic este c),&atibil cuA
a# &r)*esia de e$ecut)r (udect)resc3
b# &r)*esia de c)nsilier (uridic3
c# &r)*esia de c)nsilier 2n c)nsiliile (udeene3
R.'%un'ur#( corct ' !.''c (" '&9r6#tu( +"nu"(u(u# C
B.T't d -"(u"r0
1#"ciunea disci&linar se e$ercit deA
a#C)legiul direct)r3
b#C)nsiliul de disci&lin3
c#C)ngresul n)taril)r3
169
2#N)tarul &ublic nu &)ate absenta+ *r a asigura *unci)narea bir)ului suA
a# ,ai ,ult de 8 4ile c)nsecutiv3
b# ,ai ,ult de ) s&t,?n3
c# ,ai ,ult de 8 4ile3
0# C)nstituie abatere disci&linarA
a# 2nt?r4ierea sau negli(ena 2n e*ectuarea lucrril)r3
b# li&sa ne(usti*icat de la bir)u3
c# neres&ectarea secretului &r)*esi)nal3
6# Sus&endarea din e$erciiul *unciei se dis&une 2n ca4 deA
a# c)nstatare a inca&acitii de ,unc+
b# &rin e$cluderea din &r)*esie+ dis&us ca sanciune disci&linar3
c# inc),&atibilitate3
8# N)tarul stagiar este anga(at &rinA
a# c)ntract de c)lab)rare3
b# c)ntract individual de ,unc+ 2nc@eiat &e ) durat deter,inat cu n)tarul &ublic3
c# c)ntract individual de ,unc+ 2nc@eiat &e ) durat nedeter,inat cu n)tarul &ublic3
BII. T+. %ntru "c"'.0
Pre4entai rs&underea civil a n)tarului &ublic#
BIII. TEM1 DE CONTROL 0 E*ectuai ) c),&araie 2ntre ca4urile de inc),&atibilitate ale
n)tarului &ublic+ ale av)catului 5i cele ale e$ecut)rului (udect)resc#
R.'%un'ur#( corct (" t't( !r#(. d "uto-"(u"r 0
e,a IA 19c+ 29a+ 09b+ 69b+ 89b# e,a IIA 19a+ 29a+ 09 a+ 69 b+ 89b# e,a IIIA 19b+ 29a+ 09b+ 69a+ 89c#
e,a I>A 19b+ 29c+ 09a+ 69c+ 89b# e,a >A 19c+ 29a+ 09b+ 69c+ 89b# e,a >IA 19a+ 29c+ 09a+ 69b+ 89
a#e,a >IIA 19a+ 29c+09b+ 69b+ 89b# e,a >IIIA 19a+ 29b+ 09b+ 69a+ 89a# e,a IEA 19b+ 29a+ 09a+c+ 69
a+ 89c# e,a EA 19a+ 29a+ 09b+ 69a+b+c+ 89c#
180