Sunteți pe pagina 1din 61

MINISTERUL EDUCAIEI , CERCETRII I INOVRII UNIVERSITATEA DIN BUCURETI FACULTATEA DE PSIHOLOGIE I TIINE ALE EDUCAIEI

EDUCAIA ESTETIC N LICEU. COMPONENTE I MODALITI DE REALIZARE

REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT

CONDUCTOR TIINIFIC, PROF.UNIV.DR.EMIL PUN DOCTORAND, GURLUI ILEANA

BUCURETI 2009
1

CUPRINS
Pa !"a I# F$%&a'"%!" !"( "!)*".
Ca+)!(,$, I# C(%-)&" a.)) /"%" a," + )0)%& !"'a &" *" *"!a ".
11. Introducere.8
1.2. Importana temei...12 1.3.Actualitatea tiinific a temei...14 1.4. Motivaia alegerii temei........15

Ca+)!(,$, II# E-!"!)*1. O2)"*! 3) '"!(&1.


2.1. curt i!torie a conceptului i o"iectului..1#
2.2.A!pecte metodologie ale e!teticii22

Ca+)!(,$, III# E&$*a.)a +"%! $ 0a,( ). 3.1.$onceptul de a%iologie.2&


3.2. 'aloarea........28 3.3.("iectivele educaiei pentru valori....31

Ca+)!(,$, IV# S! $*!$ ) "-!"!)*".


4.1.'aloarea e!tetic......38
4.2. Atitudini )Atitudini e!tetice.4& 4.2.1. Atitudini......4& 4.2.2. *unciile atitudinilor...5+ 4.2.3. *actorii ce condiionea, formarea atitudinilor. 4.2.3.1. *actori afectivi..51 4.2.3.2. *actori comportamentali...52 4.2.3.3. *actori cognitivi................53 4.2.4.Atitudini e!tetice53 4.2.5.-u!tul e!tetic......55 4.2.../udecata e!tetic.5& 4.2.&. entimente i convingeri e!tetice....1 4.2.8.Idealul e!tetic..2

Ca+)!(,$, V# Va,( )," "&$*a.)(%a," 3) '"&)$, 3*(,a .


5.1.*enomenul educaional 0ntre a%iologia educaiei i educaia
a%iologic.3 5.2.'alori educaionale1delimitri conceptuale i cla!ificare... 5.3.'alorile educaionale din per!pectiva filo!ofiei educaiei&+ 5.4.2elaia dintre cultur3 valori3 educaie. 5.4.1.$ultura 4 mediul de fiinare a valorilor..&3 5.5.Mediul colar4iniiator al elevului 0n lumea valorilor.......&5 5...$onflictul valorilor educaionale i re,olvarea lor...&#

Pa !"a a II a. E&$*a.)a "-!"!)*1 3*(,a 1.


Ca+)!(,$, VI# E&$*a.)a "-!"!)*1#,a!$ 1 a "&$*a.)") /"%" a,".
..1.5imen!iunea e!tetic a e%i!tenei umane......83 ..2.6ducaia e!tetic din per!pectiva !copurilor.8. ..3.6ducaia e!tetic din per!pectiva o"iectivelor urmrite................88 ..4.7ormativitatea e!tetic..8# ..5.Interpretarea ca activitate de de!coperire a valorilor e!tetice#2

Ca+)!(,$, VII # E&$*a.)a "-!"!)*1 4% ,)*"$. C('+(%"%!" 3) '(&a,)!1.) &" "a,)5a ".
&.1.5inamica pra%i!ului i e!teticului educaional#4 &.2.8rofilul educatorului..#8 &.3.8rofilul elevului de liceu..1+2 &.4.2eflecii umani!te a!upra educaiei e!tetice colare1+3 &.5.Modaliti de reali,are a educaiei e!tetice 0n 0nvm9ntul liceal. &.5.1.:iteratura ) art a cuv9ntului..1+# &.5.2.*ormarea !en!i"ilitii prin intermediul literaturii.............111 &.5.3.6ducaia e!tetic prin mu,ic.118 &.5.4.6ducaia e!tetic prin intermediul artelor pla!tice 11# &.5.5.6ducaia e!tetic prin intermediul orelor de con!iliere...122 &.5...6ducaia e!tetic prin ma!!4media.123

Pa !"a a III a. C(%! )2$.)) +" -(%a," + )0)%& "&$*a.)a "-!"!)*1 4% ,)*"$.
Ca+)!(,$, VIII. M"!(&(,(/)a *" *"!1 )) 3!))%.)6)*" , &"'" -$, (+" a.)(%a,.
8.1. copul cercetrii.125 8.2. 8remi!ele cercetrii.125 8.3. ("iectivele cercetrii..12. 8.4. Ipote,ele cercetrii..12& 8.5. Metode i te;nici de cercetare128 8... (rgani,area cercetrii.13+ 8...1. u"iecii i locul cercetrii.13+ 8...2. 6tapele cercetrii... 13+ 8...3. arcinile cercetrii......132

Ca+)!(,$, I7. D"-613$ a "a *" *"!1 )) 3) !"8%(,(/)a &" a*.)(%a ".
#.1.$on!ideraii generale privind evaluarea predictiv a grupelor implicate 0n cercetare...132 #.2.2epere ale programei de lim"a i literatura rom9n3cla!a a I< a.133 #.3.$erinele te!tului iniial134 #.4.=e!tul iniial4cla!a a < a.......13. #.5.=e;nica de corectare a te!tului iniial.......13& #...2e,ultatele o"inute de elevii celor dou cla!e la te!tul iniial.........13#

Ca+)!(,$, 7. P" )(&)5a "a + "/1!) )) +" +" )(a&a *" *"!1 )). E3a,(%a "a '"!(&)*1 a 4%01.1 )) ,)!" a!$ )) ('9%" ,a *,a-"," *$+ )%-" 4% *" *"!a ".
1+.1.Metodologia predrii lim"ii i literaturii rom9ne...143 1+.1.1.Metode !pecifice in!truirii elevilor..14. A. Metode de predare ) a!imilare. >. Metode de evaluare. 1+.1.2.2eceptarea te%tului literar...14.

1+.2.:ocul di!ciplinei lim"a i literatura rom9n 0n planurile de 0nvm9nt..........14& 1+.3.$on!ideraii generale privind programa colar.....14# 1+.4.:i!ta cu "i"liografia o"ligatorie la lim"a i literatura rom9n 4 cla!a a <4 a..15+ 1+.5.Manualul ) in!trument fundamental 0n formarea deprinderilor de !tudiu individual.151 1+...8lanificarea pregtirii cu grupele de elevi cuprin!e 0n cercetare. 1+...1.8lanificarea anual i !eme!trial la lim"a i literatura rom9n.152 1+...2.8roiectul unitii de 0nvare. 5ramaturgia.....15& 1+...3.8roiectul unitii de 0nvare .2omanul......1.+ 1+...4.8roiectul unitii de 0nvare. 8oe,ia......1.2 1+...5.8roiectul unitii de 0nvare. >a!mul.1.& 1+.....Anali,a unui te%t liric.....1&1 1+...&.$aracteri,area per!ona?ului !tudiat. 1+.&.1.$aracteri,area nr.1.1&3 1+.&.2. $aracteri,area nr.21&4 1+.&.3. $aracteri,area nr.31&5 1+.&.4. $aracteri,area nr4.1&5

Ca+)!(,$, 7I. E0a,$a "a + "/1!) )) +" +" )(a&a *" *"!1 )). ::.:.Accentuarea caracterului formativ al evalurii permanente1&&
11.2. $omponenta creativ18+ 11.3.6valuarea coninutului in!truirii pe !eme!trul I. 11.3.1.=e!t !umativ......................................................................182 11.3.2.>arem de corectare183 11.3.3. 2e,ultatele o"inute la te!tul !umativ !em. I ..185 11.4. 6valuarea !eme!trial..1#1 11.4.1. >arem de corectare .......1#2 11.5. 2e,ultate la lucrarea !cri! pe !eme!trul I.....1#4 11... 6valuarea coninutului in!truirii 0n !eme!trul al II4 lea. 11...1. =e!t !umativ. 8oe,ia...2+1 11...2.>arem de corectare......2+2 11...2.2e,ultatele la te!tul !umativ din !em al II4 lea... 2+4 11.&. 6valuare !eme!trial. 11.&.1. :ucrare !cri! la lim"a i literatura rom9n pe !em. II.2+8 11.&.2. >arem de corectare.21+ 11.&.3. 2e,ultatele la lucrarea !cri!4 !em. II.211 11.8. 6valuarea final a coninutului in!truirii.214 11.8.1. >arem de corectare.21.
5

11.8.2. 2e,ultatele o"inute la evaluarea final..21&

Ca+)!(,$, 7II. C"%! a,)5a "a "5$,!a!",( (2.)%$!" &" ","0)) *,a-") a 7#A.
12.1. 8uncta?ele o"inute de elevii cla!ei a <4a A la te!tul predictiv i la te!tul final222 12.2. 8uncta?ele o"inute de elevii cla!ei a <4a A la te!tele !umative !em. I i II225 12.3.8uncta?ele o"inute de elevii cla!ei a <4a A la te!tele !umative !em. II i la te!tul final.22# 12.4.$omponenta creativ. 8uncta?ele o"inute de elevii cla!ei a <4a A la te!tul predictiv i la te!tul final232 12.5.$omponenta creativ. 8uncta?ele o"inute de elevii cla!ei a <4a A la te!tul !umativ !em I i II..235 12...$omponenta creativ. 8uncta?ele o"inute de elevii cla!ei a <4a A la te!tul !umativ !em II i la te!tul final..23& 12.&.8uncta?ele o"inute de elevii cla!ei a <4a A la lim"a i literatura rom9n la !f9ritul anului colar 2++.42++& i la te!tul final.

Ca+)!(,$, 7III. C"%! a,)5a "a "5$,!a!",( (2.)%$!" &" ","0)) *,a-") a 7#a E.
13.1.8uncta?ele o"inute de elevii cla!ei a <4a 6 la te!tul predictiv i la te!tul final243 13.2.8uncta?ele o"inute de elevii cla!ei a <4a 6 la te!tele !umative !em I i II...24. 13.3.8uncta?ele o"inute de elevii cla!ei a <4a 6 la te!tele !umative !em II i te!tul final.24# 13.4.$omponenta creativ. 8uncta?ele o"inute de elevii cla!ei a <4a 6 la te!tul predictiv i la te!tul final252 13.5.$omponenta creativ. 8uncta?ele o"inute de elevii cla!ei a <4a 6 la te!tul !umativ !em .I i II.255 13...$omponenta creativ. 8uncta?ele o"inute de elevii cla!ei a <4a 6 la te!tul !umativ !em. II i la te!tul final.258 13.&. 8uncta?ele o"inute de elevii cla!ei a <4a 6 la lim"a i literatura rom9n la !f9ritul anului colar 2++.42++& i la te!tul final..2.+

Ca+)!(,$, 7IV. A%a,)5a *('+a a!)01 a "5$,!a!",( (2.)%$!" &" *"," &($1 *,a-" ,a "0a,$1 )," + "&)*!)0", 6( 'a!)0" 3) 6)%a,.
14.1. Anali,a comparativ a re,ultatelor o"inute de elevii celor dou cla!e la te!tul predictiv .....2.3 14.2. Anali,a comparativ a re,ultatelor o"inute de elevii celor dou cla!e la te!tul !umativ din !em.I.2.5 14.3. 8uncta?ele o"inute de elevii celor dou cla!e la te!tul !umativ !em. II..2.8 14.4. 8uncta?ele o"inute de elevii celor dou cla!e la te!tul final.......2&1 14.5. 2e,ultatele o"inute de elevii celor dou cla!e la componenta creativ. 14.5.1.$omponenta creativ. 8uncta?ele o"inute la te!tul predictiv de elevii celor dou cla!e..2&3 14.5.2.$omponenta creativ. 8uncta?ele o"inute de elevii celor dou cla!e la te!tul !umativ3 !eme!trul I..2&. 14.5.3.$omponenta creativ. 8uncta?ele o"inute de elevii celor dou cla!e la te!tul !umativ3 !eme!trul II 28+ 14.5.4.$omponenta creativ. 8uncta?ele o"inute de elevii celor dou cla!e la te!tul final...285 14... Anali,a comparativ a re,ultatelor o"inute de elevii celor dou cla!e la lim"a i literatura rom9n la !f9ritul anului colar 2++.4 2++&.2.3

Ca+)!(,$, 7V. C(%*,$5)) 3) + (+$%" ). 15.1. $onclu,ii teoretice...28& 15.2. $onclu,ii practice........288 15.3. 8ropuneri. B)2,)(/ a6)" A%";"

&

PARTEA I
FUNDAMENTE TEORETICE
:.:.INTRODUCERE 6ducaia e!tetic 0n coal 3 reali,at prin intermediul di!ciplinelor arti!tice3 0n !pecial al literaturii3 con!tituie un mod de tran!mitere3 de comunicare ctre elev a dimen!iunilor frumo!ului3 0ncorporat 0n imagini arti!tice. @n proce!ul 0nvrii literaturii3 g9ndirea literar4arti!tic 0m"in at9t o dimen!iune cognitiv3 c9t i una afectiv4motivaional 3 prin intermediul crora elevul 0i formea, o anumit imagine de!pre modul 0n care !e poate o"ine3 0n mod creator3 pla!ticul i figurativul. 8rin intermediul operelor literare 3 elevul parcurge etapele unui proce! creator 0n !en!ul c el devine !u"iect care !imte3 !e emoionea,3 dar totodat contienti,ea, c particip indirect la ace!t act de creaie3 devenind co4autor. Imaginea !au cunotina are caracter operaional3 0n !en!ul c a!igur !u"iectului po!i"ilitatea ! ptrund 0n interiorul proce!ului de creaie literar4arti!tic3 mai preci! 0l a?ut ! treac de la cuv9nt la imagine3 vi,uali,9nd mintal o"iectul materiali,at 0n e%pre!ia arti!tic. @n proce!ul de 0nvare a literaturii3 modelul ;ermeneutic tre"uie 0m"inat cu cel interactiv3 evit9ndu4!e a!tfel centrarea e%agerat pe predare i d9nd po!i"ilitatea elevului ! devin creator 0n activitatea de!furat i nu doar !implu !pectator. :.2.IMPORTANA TEMEI *r art3 0n !pecial fr lim"a?ul ei !pecific3 e%i!tena uman3 ca unitate 0n diver!itate3 e!te de neconceput. Importana educaiei e!tetice con!t 0n aceea c1

4!olicit i cultiv at9t planul afectiv3 c9t i cel intelectiv4operaional3 deoarece 0n proce!ul de percepere a frumo!ului apare cu nece!itate i 0nelegerea emoionalA 4urmrete reali,area unor o"iective cum !unt1 B!en!i"ili,area elevilor fa de lim"a?ul arteiA Bcultivarea capacitilor de apreciereCgu!tul i ?udecata e!teticDA Bformarea atitudinii e!teticeA Bmodelarea per!onalitii prin intermediul artelor3etc. . 4urmrete nu doar crearea operei de art3 ci i reali,area frumo!ului la nivelul profe!iei3 comportamentului3 familiei3 iar cultura e!tetic pre!upune de,voltarea capacitii de a percepe frumo!ul !u" toate a!pectele !ale 4 natur3 !ocietate3 cultur. . 4crea, premi!e favora"ile formrii per!onalitii elevilor3 datorit valorilor e!tetice care !e formea, at9t 0n activitile din cla!3 c9t i 0n afara ei i care !e o"iectivea, 0n comportamentul manife!tat de receptorul educaionalA $ondiia e!enial a reali,rii educaiei e!tetice e!te aceea ca elevul ! ia contact cu frumo!ul3 0n primul r9nd 0n mediul colar3 deoarece 0n in!tituia colar va tre"ui ! re!pecte anumite cerine ) !cri! 0ngri?it3caiete i cri curate3 curenie3etc. i crora li !e acord o atenie deo!e"it de ctre educator. :.<. ACTUALITATEA TIINIFIC A TEMEI. $ercetarea educaiei e!tetice e!te o tem de actualitate deoarece1 ) e%ercit o puternic influen a!upra de,voltrii per!onalitii umane3 a!igur9nd condiii favora"ile !timulrii i promovrii creativitii 0n toate domeniile 3 inclu!iv 0n activitatea de 0nvareA )ofer elevului po!i"ilitatea !4i forme,e o imagine c9t mai complet de!pre lume3 ! o ptrund i ! o recon!truia!c din punct de vedere e!teticA

) a!igur at9t o cunoatere pla!tic3 concret3 c9t i una cognitiv4afectiv3 ea adre!9ndu4!e at9t afectivitii i imaginaiei3 c9t i g9ndirii i voineiClatura formativ4educativDA ) ofer po!i"ilitatea 0nelegerii multiplelor forme ale vieii3 ea afl9ndu4!e 0n interdependen cu celelalte laturi ale educaieiA ) are !arcina de a de,volta capacitatea de percepere i 0nelegere a frumo!ului !u" toate a!pectele lui3 de a forma contiina e!tetic3 gu!tul i !imul e!tetic3 dar i de a a!igura condiiile de participare la crearea valorilor arti!ticeA i!temul de educaie tre"uie ! acorde mai mult atenie educaiei e!tetice a tinerilor deoarece per!onalitatea uman a mileniului III3 tre"uie ! fie nu numai "ine informat3 ci i frumo! con!truit. :.=.MOTIVAREA ALEGERII TEMEI =ran!formrile produ!e 0n 0nvm9ntul rom9ne!c dup 1#8#3 generea, nece!itatea educrii tinerilor3 nu doar 0n plan intelectual3 moral3 religio!3 ci i 0n plan e!tetic. Acea!t nece!itate e!te generat de1 E 4degradarea gu!tului tinerilor pentru frumo!ul autentic i o preferin a unora pentru non4valoriA E 4participarea mai mult artificial a elevilor la activitile colare i c;iar o 0ndeprtare a lor de acea!t in!tituieA E 4rigoarea operaional ma%im a fcut ca coala ! piard din vedere latura afectiv i frumo!ul3 ca elemente intrin!eci umanuluiA E 4in!en!i"ilitatea elevului la dimen!iunea e!tetic a propriului comportament fapt ce poate determina apariia unor efecte negative3 di!tructive la nivelul per!onalitii3 cum !unt1pornografia3 criminalitatea3 etc.A

1+

4tendina tinerilor de a4i con!titui grupuri ce manife!t atitudini o!tile fa de

familie3 coal3 !ocietate i care pot fi premi!e ale delicvenei ?uvenileA E 4creterea ponderii televi,iunii i a internetului 0n educaia tinerilor3 care !unt nu doar in!trumente de educare3 ci i mi?loace de manipulare3 me!a?ul tran!mi! fiind !electat dup intere!ele comerciale ale ace!tora i nu dup un curriculum colar.

CAPITOLUL II
ESTETIC. OBIECT I METOD. 2.:. S*$ !1 )-!( )" a *(%*"+!$,$) 3) a (2)"*!$,$).
E 6!tetic343e!tetici34e 1.An!am"lul 0n!uirilor i al fenomenelor !tudiate de e!tetic3 domeniul e!teticii. 2.Ftiin care !tudia, arta con!iderat ca forma cea mai 0nalt de creare i receptare a frumo!ului.C5icionar al lim"ii rom9ne contemporane31#8+3p.1#+D. =ermenul de e!tetic a fo!t introdu! 0n anul 1&5+3 de ilumini!tul german Ale%ander >aumgartenC Ae!t;etica 1&5+41&58D. 8erioada antic a tran!mi! o motenire e!tetic "ogat3 alctuit din ideii i teorii3 concepii i vi,iuni3 care !4au concreti,at 0n ample !i!teme e!tetice. C8laton3Ari!totelD. 6vul Mediu !e caracteri,ea, printr4o vi,iune 0n care arta era impregnat de elemente religioa!e3 divinitatea fiind con!iderat G!ur!a oricrei frumu!ei i frumu!eea !upremHHCAugu!tinD. 2enaterea !e caracteri,ea, printr4o re0ntoarcere la ideile antic;itii3 apel9nd la principiul mime!i!ului atunci c9nd caracteri,ea, arta ca pe o oglind a realitiiCde!coper frumo!ul naturalD. I.Iant promovea, ideea c frumo!ul e!te ceea ce place 0n mod univer!al fr concept3 o finalitate fr !cop.

11

Jegel con!ider c o"iectul e!teticii 0l con!tituie arta3 e%clu,9nd frumo!ul natural. $ercetarea e!tetic !4a "ucurat i de contri"uia mai multor filo!ofi i e!teticieni cum !unt1Jer"art36d.Jartman3-. antaKana3>erg!on3>.$roce36t. ouriau3etc. 8rintre e!teticienii rom9ni amintim =.Maiore!cu3 =.'ianu3 care 0n L6!teticaMafirma cMe!tetica e!te tiina frumo!ului arti!ticMC1#.83p.#D. 2.2.ASPECTE METODOLOGICE ALE ESTETICII. 6!tetica !e "a,ea, pe un !i!tem propriu de metode3 care de4a lungul evoluiei !ale !4au dive!ificat1 40n antic;itate1 4intuiia intelectualC8latonD 4inducia N deducia3 anali,a N !inte,aCAri!totelD 40n etapa modern1 4metoda e%perimental analiticC*ec;nerD 4metoda p!i;analiticC .*reudD 4metoda fenomenologicCM.5ufrenne3/.8. arteD 4metodele p!i;ologice. 40n epoca actual1 4comparaia 4metoda !ociologic 4metoda !ociologic4genetic 4metode de inve!tigareCanali,a conte%tual3!tili!tic3!tructuralD.

12

CAPITOLUL III.
EDUCAIA PENTRU VALORI <.:.C(%*"+!$, &" a;)(,(/)".
A%iologia e!te teoria general a valorilorC1#&83p.&5#D3care evidenia, faptul c valoarea implic un raport 0ntre33 ceva L demn de preuit i 33cinevaM 0n m!ur ! acorde preuire3 un raport 0ntre o"iectul valori,at i !u"iectul valori,ator. A%iologia !4a con!tituit ca tiin 0n a doua ?umtate a !ec.al <I< 4lea i a dat po!i"ilitatea 0nelegerii omului ca fiin care crea, valori i totodat ! !e cree,e prin valoriC1#&23p.4&448D. <.2.Va,(a "a. @n lim"a? curent valoarea e!te un lucru util3 nece!ar3 de pre !au o calitate care core!punde nece!itilor3 ateptrilor umane. 'aloarea e!te !uma calitilor care dau pre unui o"iect3 unei fiine3 unui fenomen etc.C56<3 8.145D. 'aloarea !e definete ca relaie 0ntre !u"iectul3 care aprecia, i o"iectul valori,atA pre,ena ei ine de imanena lucrului3 de !imire !au raiune. @n proce!ul in!tructiv4educativ 0nt9lnim valori al cror a!pect creator poate fi pu! 0n eviden de produ!ele imaginativeC reveria3 "a!mul3fante,iile etc.D3 care mi?loce!c valorile 0n ca,ul creaiilor arti!tice Ce%. la literatura rom9nD. <.< OBIECTIVELE EDUCAIEI PENTRU VALORI 6ducaia pentru valoriCeducaia a%iologicD3e!te autonom3 finalitatea ei fiind cea a educrii omului3 ca !cop al 0ntregii educaii. 8entru acea!ta educaia pentru valori 0i propune1 E 4 reactuali,area 0n orice act de valori,are a mo"ilurilor interioare i a normelor a!imilate i interiori,ate de !u"iect.
13

E 4 re!tructurarea periodic a 33 referenialului a%iologic L3 a!tfel 0nc9t ! a!igure o !elecie a%iologic a unor noi o"iective. E 4 diver!ificarea efectelor formative la fiecare individ3 d9nd po!i"ilitatea ace!tuia de a4i c9tiga autonomia interioar i de a aciona pe "a,a unor norme autocon!truite. E 4 formarea capacitii de cutare i de!coperire a unor noi relaii 0ntre valori3 in9nd de creativitatea valoric. E 4 autoreglarea permanent a criteriilor valorice3 a!tfel 0nc9t ! !e o"in ma%imum de operaionalitate a valorii.

CAPITOLUL IV
STRUCTURI ESTETICE
=.:. Va,(a "a "-!"!)*1. 'alorile e!tetice !unt acele valori !piritualeC !u"lim3 tragic3 graio!D3grupate !u" categoria de frumo! i pe care le reg!im 0n ceea ce numim a!pectul e%pre!iv al o"iectelor3 fiinelor etc. 'aloarea e!tetic d operei de art unitate i decodificare !emantic3 adic pre!upune unitatea dintre form i coninut. Arta tre"uie integrat 0n proce!ul de educaie deoarece ignorarea ei 0n!eamn privarea !u"iectului de a accede la valoarea e!tetic i de a4i con!titui o e%perien care !4i permit ace!tuia ! devin li"er. 'aloarea e!tetic !e con!tituie 0n cadrul relaiei dintre !u"iect i o"iecte3 apare pe un teren ontic3 dar pre!upune !u"iectivitatea uman. 'aloarea e!tetic pre!upune 0nelegere i ?udecat dar i dinuie 0n timp3 c;iar dac operele au di!prut.

14

=.2.A!)!$&)%) > A!)!$&)%) "-!"!)*" E Atitudinea e!te un 33fel de a fi !au de a !e comporta3 repre,ent9nd ade!ea o anumit concepieMC56<31##8D. E Atitudinea determin comportamentul individului ce !e manife!t prin reacii adoptate fa de o"iectele ce !e a!ocia, i generea, atitudinea OP c motivaia declanea,3 orientea, i !u!ine energetic atitudinea. E Atitudinile !unt componente ale per!onalitii umane3 re,ultate din educaie i influene !ociale. E Atitudinile au o !erie de proprieti3 cum !unt1 polaritatea3 inten!itatea3 acce!i"ilitatea. E Atitudinile 0ndepline!c multiple funcii1 de cunoatere3 de adaptare3 e%pre!iv3 de aprare. E Atitudinile e!tetice repre,int reaciile !pirituale ale omului fa de valorile e!tetice. E Atitudinea e!tetic d po!i"ilitatea !u"iectului uman ! reflecte3! contemple3 ! valori,e,e3 ! con!truia!c. E Atitudinea e!tetic con!t 0n perceperea fenomenelor realitii 0n raport cu e!ena individului !ocial i pre!upune formarea gu!tului e!tetic i a idealului arti!tic. =.<. G$-!$, "-!"!)*. E $apacitatea de a 0nelege !au de a aprecia frumo!ulC56<38.43D. E $apacitatea de a reaciona !pontan printr4un !entiment de !ati!facie !au in!ati!facie fa de o"iectele naturale3 de actele i reali,rile umane !au operele de artC I. 7icola3 p.248D. 8re,ena gu!tului !e manife!t prin !en!i"ilitate la tot ceea ce e!te frumo! i prin capacitatea de orientare i alegere 0n funcie de legile frumo!ului.
15

-u!tul e!tetic !e remarc la toate fiinele umane3 indiferent de v9r!t3 fiind determinat de o multitudine de factori3 cum !unt1condiii !ociale3 tr!turi intelectuale3 e%periena de via3 cultur3 educaie etc. =.=.?$&"*a!a "-!"!)*1 /udecata e!tetic e!te o e%primare e%plicit3 la nivel conceptual3 a atitudinii apreciative i interpretative a celui ce receptea, arta. 6!tetica !4a orientat 0n !pecial !pre ?udecile de valoare3 av9nd 0n vedere c formulea, aprecieri a!upra operelor de art3 dar i a!upra evenimentelor din natur i !ocietate3 contri"uind la identificarea i ve;icularea valorilor arti!tice. /udecata de valoare e!te forma !uperioar a ?udecii e!tetice3 care e%prim aprecierea deli"erat3 prin pri!ma nu numai a gu!tului 3 dar i a idealului e!tetic a!upra o"iectului e!tetic 0n genere3 a operei de art 0n !pecial. =.@. S"%!)'"%!" 3) *(%0)%/" ) "-!"!)*". entimentul e!tetic e%prim configuraia emoional format 0n urma unor triri profunde i repetate3 produ!e de frumo!ul 0n toate ipo!ta,ele !aleC natural3 !ocial3 arti!ticD. $onvingerile e!tetice repre,int modaliti proprii de aciune dup mo"ilurile interne ale !u"iecilor formate pe "a,a ideii de frumo!. Au ca atri"ute ) fermitatea3 ;otr9rea3 !igurana3 entu,ia!mul dup care fiecare individ 0i orientea, i 0i conduce propria via.

1.

CAPITOLUL V VALORILE EDUCAIONALE I MEDIUL COLAR. @.:.Va,( )," "&$*a.)(%a," 4%! " a;)(,(/)a "&$*a.)") 3) "&$*a.)a a;)(,(/)*1
A%iologia educaiei a"ordea, fenomenul educaional din per!pectiv teoretic3fiind preocupat de1 E 4valorile educaionale !pecifice !paiului educat3 E 4finalitile educaiei3 E 4coninutul 0nvm9ntului3 E 4metodologia in!truirii. 6ducaia a%iologic Ceducaia pentru valori i prin valoriD3 anali,ea, fenomenul educaional din per!pectiv practic3 fiind preocupat de crearea valorilor educaionale3 propun9nd reali,area unei educaii e!tetice integrate3 la care particip o !erie de di!cipline colareC literatura3 mu,ica3 educaia pla!tic etc.D3!u" patrona?ul e!teticii. 8roce!ul in!tructiv 4 educativ urmrete reali,area educaiei a%iologice prin 0m"inarea 0ntre teoretic i practic3 fundamentarea educaiei pe a%iologie3 deoarece valorile3 indiferent de domeniul 0n care apar3 !e afl 0n interdependen3 altfel !pu! !pecificulC "inele pentru educaia moral3 adevrul pentru educaia intelectual3 frumo!ul pentru educaia e!tetic etc.D3 !e corelea, cu ne!pecificulC "ine3 adevr 0n educaia e!tetic3 frumo!3 adevr 0n educaia moral etc.D. @.2.Va,( )," "&$*a.)(%a,". 'aloarea educaional repre,int un raport optim dintre mi?loacele de reali,are a educaiei i finalitatea ace!teia3 adic formarea !u"iectului pentru umanitate.

1&

'aloarea educaional !e pre,int ca un proiect ce urmea, ! !e reali,e,e3 altfel !pu! ea !e refer la ceea ce tre"uie ! fie a!imilat3 materiali,at3 conte%tuali,at C $.$ucoD. @n c9mpul educaional 0nt9lnim o diver!itate de valori3 dar ele !e pot multiplica 0n funcie de elementele noi care intervin 0n ace!t perimetruCevenimente3 !u"ieciD. @n anali,a valorilor educaionale tre"uie ! avem 0n vedere dou elemente1 E 4coninutul ) adic ceea ce ?udecm3 apreciem. E 4deci,ia ) !ituarea !u"iectului pe o anumit po,iie fa de coninut1 adevrat3 fal!3 pro"a"il etc. @.<.M"&)$, "&$*a.)(%a, > )%).)a!( a, ","0$,$) 4% ,$'"a 0a,( ),( . Mediul colar a!igur1 E 4acce!ul elevului la lumea a%iologic3 care 0l a?ut !4i de!v9rea!c interioritatea i ! devin autonom din punct de vedere moral. E 4acce!ul !u"iectului la univer!alitate3 d9nd po!i"ilitatea ace!tuia ! !ta"ilea!c legturi 0ntre el i cultur3 ! vi"re,e la 0nt9lnirea cu operele din !fera !piritual. E 4comunicarea afectiv prin care !e con!olidea, tririle interioare ale elevilor care !e pregte!c ! !e 0nt9lnea!c cu frumu!eea3 iar dup ace!t proce! de !pirituali,are3 fiecare 0i crea, propria oper. E 4formarea capacitii elevului de a aciona3 de a ?udeca3 de a !e cultiva3 de a4i croi drumul !pre univer!alitate3 altfel !pu!3 ace!ta poate fi la un moment dat interpret3 critic3 i!toric al artei etc. E OP coala crea, condiii pentru ca fiecare elev ! intre 0n legtur cu arta3 cu lumea i cu !ine i 0n ace!t fel ! ptrund 0n dimen!iunea univer!alitii. @.=.C(%6,)*!$, 0a,( ),( "&$*a.)(%a," 3) "5(,0a "a ,( . 8ractica educaional ofer o multitudine de conflicte valorice3 determinate de ten!iunile care apar 0ntre agenii educaiei3 in!tituii3 0ntre planul teoretic i practic3 0ntre a!piraii i po!i"ilitii etc.
18

5iminuarea conflictului valoric i folo!irea lui 0n dinami,area i mo"ili,area agenilor educaiei 0n activitatea de in!truire i educaie !e impune1 E 4creterea intere!ului elevilor i a !ocietii fa de in!tituia colar. E 4promovarea 0n r9ndul elevilor a unei vi,iuni pro!pective3 de proiectare i a!umare a viitorului. E 4cunoaterea preala"il a conflictelor valorice a!tfel 0nc9t impactul ! nu4i afecte,e foarte mult pe elevi. E 4!elecia i con!ervarea valorilor autentice. E 4anali,a intere!elor3 a cilor de 0mpcare3 de !oluionare3 fapt ce tran!form conflictul 0n ceva con!tructiv3 "enefic 0nvrii i elevului. E 4promovarea unor principii care ! medie,e relaionarea elevilor1cola"orarea3 tolerana3 de!c;iderea i acceptarea celor de l9ng ei etc. E OPge!tionarea conflictelor pre!upune depirea planului a%iologic3 motiv pentru care educatorii tre"uie ! manife!te di!cernm9nt3 !tp9nirea de !ine i ! accepte dreptul tuturor elevilor la li"er e%primare i opiune per!onal3 reali,9nd un con!en! a!upra valorilor.

Pa !"a a II a E&$*a.)a "-!"!)*1 3*(,a 1.


Ca+)!(,$, VI. E&$*a.)a "-!"!)*1 > *('+(%"%!1 a "&$*a.)") /"%" a,".
A.:.D)'"%-)$%"a "-!"!)*1 a ";)-!"%.") $'a%". 8er!onalitatea uman nu !e poate 0mplini fr dimen!iunea e!tetic a educaiei3 av9nd 0n vedere c frumo!ul e%i!t pretutindeni3 iar omul crea, "unurile3 reunind utilul cu plcutul.

1#

Modalitatea prin care !e reali,ea, relaia dintre om i realitate o con!tituie arta3 altfel !pu!3 prin intermediul imaginii arti!tice !e 0nfptuiete !inte,a dintre individual i general3 dintre !u"iectiv i o"iectiv. Me!a?ul arti!tic3 pre,ent 0n opera de art pune 0n eviden valenele formative ale ace!teia3 dar i cele mai profunde laturi ale per!onalitii umane3 oferind 0n !c;im" po!i"ilitatea formrii convingerilor i acceptarea unor adevruri. A.2.E&$*a.)a "-!"!)*1 &)% +" -+"*!)0a -*(+$ ),( . 6ducaia tre"uie ! cree,e un nou conte%t educaional 0n care ! acione,e valori3 cum !unt1adevrul3 "inele3 frumo!ul. 6ducarea comportamentului e!tetic al individului pre!upune1 ) cultivarea capacitii de receptare a operei de artA ) 0n!uirea lim"a?ului e!tetic nece!ar receptrii operei de art3 c9t i reali,rii comunicriiA ) de,voltarea aptitudinilor arti!ticeA ) promovarea frumo!ului 0n via3 mediul colar i relaiile interumane. A.<.E&$*a.)a "-!"!)*1 &)% +" -+"*!)0a (2)"*!)0",( $ '1 )!". 6ducaia e!tetic urmrete dou categorii de o"iective1 1.("iective care urmre!c formarea capacitii de a percepe3 0n!ui i utili,a adecvat valorile e!tetice1 ) formarea !en!i"ilitii e!tetice i a lim"a?ului prin care !e manife!t valorile e!teticeA ) formarea gu!tului e!teticA ) formarea !entimentelor i convingerilor e!teticeA ) formarea atitudinii e!tetice. 2.("iective ce prive!c de,voltarea capacitilor de a crea noi valori e!tetice1 4 formarea capacitii de a comunica trirea arti!ticA

2+

4 de,voltarea imaginaiei creatoare3 inventivitatea3 autocontrolul i !pirit autocritic fa de propria creaieA 4 formarea capacitii de a recepta i e%prima frumo!ul3 ca valoare e!tetic fundamentalA 4 0ncura?area elevilor pentru a4i de,volta aptitudinile pentru mu,ic3 dan!3 literatur etc. A.=.N( 'a!)0)!a!"a "-!"!)*1. 8rincipiile didactice 0i p!trea, vala"ilitatea i 0n ca,ul educaiei e!tetice3dar !e impune corelarea lor cu o !erie de principii !pecifice i anumeCdup /inga Ioan i I!trate 6lenaD1 E 4 principiul educrii e!tetice prin valori autenticeA E 4 principiul perceperii profunde i creatoare a operelor de art i a valorilor e!tetice 0n generalA E 4 principiul perceperii unitare a coninutului i formeiA E 4 principiul 0nelegerii i !iturii conte%tuale a fenomenului e!tetic. 5up orin $ri!tea principiile educaiei e!tetice !unt1 E 4 principiul de!c;iderii educaiei e!tetice !pre frumo!ul din natur3 art i !ocietate OPvi,ea, per!onalitatea uman 0n termeni de produ! e!tetic. E 4 principiul interdependenei dintre receptarea e!tetic3 evaluarea e!tetic i creaia e!tetic3 reali,a"il la nivelul artei3 !ocietii i al naturii OP vi,ea, per!onalitatea uman 0n termeni de proce! e!tetic. E 4 principiul 0nelegerii unitare i conte%tuale a raporturilor e%i!tente 0ntre coninutul i forma o"iectelor e!tetice din art3 !ocietate3 natur OP vi,ea, per!onalitatea uman 0n termenii unor tr!turi aptitudinale i atitudinale generale. E 4 principiul modelrii e!tetice a per!onalitii umane OP vi,ea, per!onalitatea uman 0n !en!ul integrrii valorilor !uperioare ale creativitii la nivel atitudinal3 0n plan afectiv3 motivaional i caracterial.
21

A.@.I%!" + "!a "a *a a*!)0)!a!" &" &"-*(+" ) " a 0a,( ),( "-!"!)*". Interpretarea e!te principala activitate raportat la opera de art3 adic modul 0n care receptorul de,vluie !emnificaia ace!teia. Interpretarea de!emnea, 0nelegerea am"iguitii lim"a?ului arti!tic i a e%i!tenei diver!itii !en!ului arti!tic. Interpret9nd3 receptorul de,vluie !emnificaia operei de art3 altfel !pu!3 0neleg9nd opera de art ne 0nelegem mai "ine pe noi OP c prin interpretare a?ungem la valoarea operei de art3 dar direcia ne4o d g9ndirea. @n activitatea la cla!3 la nivelul literaturii3 opera capt !tatutul unei tran!mi!ii permanente3 !uport activi!mul receptorului3 adic ace!ta actuali,ea, i de!coper potenialul !emantic i e!tetic al operei de artC !e utili,ea, o !erie de alu,ii3 imitaii3 re!crierea unui te%t3 traducerea etc.D.

CAPITOLUL VII E&$*a.)a "-!"!)*1 4% ,)*"$. C('+(%"%!" 3) '(&a,)!1.) &" "a,)5a ".
B.:.E&$*a.)a "-!"!)*1 + )% )%!" '"&)$, ,)!" a!$ )). e reali,ea, concret prin poe,ie3 pro,3 dram3 "a!m etc.3 i !e produce de,voltarea intere!ului pentru lectur3 formarea unor !entimente i convingeri e!tetice3 la contactul cu ace!tea. :iteratura contri"uie la formarea !en!i"ilitii arti!tice prin intermediul cuv9ntului3 !tr9n! legat de modul 0n care !unt !olicitate !imurile umane. Imaginea literar po!ed calitatea de a ne face ! utili,m mentalul pentru a re,ona cu o"iectul e!tetic.

22

@n activitatea didactic3 valorile e!tetice literare !e tran!mit prin forme concrete3 cum !unt1 lecia de lectur i anali, literar3 lecia de compunereCcreativitatea e!teticD3 cercuri literare3 concur!uri3 ec;ipe de teatru etc. B.2. A,!" '(&a,)!1.) *(%* "!" &" "a,)5a " a "&$*a.)") "-!"!)*". E 6ducaia e!tetic prin intermediul mu,icii. E 6ducaia e!tetic prin intermediul artelor pla!tice. E 6ducaia e!tetic prin intermediul orelor de con!iliere. E 6ducaia e!tetic prin intermediul ma!! ) media.

PARTEA A III A CONTRIBUII PERSONALE PRIVIND EDUCAIA ESTETIC N LICEU. CAPITOLUL VIII.
M"!(&(,(/)a *" *"!1 )) 3!))%.)6)*", &"'" -$, (+" a.)(%a,.
C.:.O2)"*!)0"," *" *"!1 )). $a o"iective generale am urmrit formarea la elevi a unei atitudini e!tetice3 de,voltarea aptitudinilor e!tetice i integarea lor 0n activitile umane Cart3 tiin3 te;nologie etc.D. 5in categoria o"iectivelor !pecifice am pu! accent pe1 1. 5e,voltarea receptivitii prin1 E 4educarea !en!i"ilitii e!teticeA E 4educarea g9ndirii e!tetice care ! a!igure formarea ?udecilor e!teticeA E 4educarea gu!tului e!tetic.
23

2. 5e,voltarea motivaiei e!tetice cuprinde1 E 4 educarea intere!elor e!teticeA E 4 reali,area unor convingeri e!teticeA 3. 5e,voltarea creativitii e!tetice3 mai preci!1 E 4cultivarea deprinderilor i a"ilitilor nece!are lim"ii i literaturii rom9neA E 4cultivarea atitudinilor creative3 apreciate ca fiind factorul principal al creativitii. C.2.I+(!"5"," *" *"!1 )). S*(+$, *" *"!1 )) 1. 6levii de orientare colar umani!t3 pot ! a!imile,e mult mai uor i mai eficient valorile e!tetice3 promovate de di!ciplinele din categoria artelor CliteraturD3 de,volt9ndu4i !en!i"ilitatea3 gu!tul i ?udecata e!tetic. 2. 6levii cu o orientare colar umani!t pot ! e%prime 0n creaiile lor cu mai mare acuratee valorile e!tetice a!imilate 0n proce!ul de 0nvare3 d9nd dovad de compre;en!iune i di!cernm9nt 0n ierar;i,area valoric a produ!elor arti!tice. copul principal al lucrrii e!te de a argumenta ideea c prin intermediul colii3 care reali,ea, condiiile umani,rii !u"iectului3 !e a!igur acce!ul ace!tuia la univer!alitate3 implicit la valorile e!tetice i 0n ace!t fel3 contri"uie la formarea per!onalitii adole!centului. C.<.METODE SI TEHNICI DE CERCETARE FOLOSITE $ercetarea tiinific pe care am reali,at4o !4a "a,at pe diferite metode3 din care cele mai !emnificative !unt1 E Metoda anali,ei i generali,rii teoretice a datelor literaturii de !pecialitate. E ("!ervaia. E Anali,a produ!elor activitii. E Metoda e%perimental.
24

E Metoda !tati!tico ) matematic. E Metoda ta"elar i grafic. C.=.O /a%)5a "a *" *"!1 )) S$2)"*.)) 3) ,(*$, *" *"!1 )). ("!ervaiile a!upra de!furrii proce!ului de in!truire le4am reali,at de4a lungul timpului3 dar cercetarea propriu4,i!3 cea referitoare la educaia e!tetic 0n liceu3 am efectuat4o re!pect9nd cerinele tiinifice3 0n perioada anilor colari 2++5 ) 2++&. Locul: E :iceul 8edagogic MMircea carlat Ldin Ale%andria. E :iceul LAl. 5. -;ica L) Ale%andria. E :otul de !u"ieci1 2 cla!e alctuite din 2. de elevi3 re!pectiv 25 de elevi3 fiecare cu v9r!te cuprin!e 0ntre 1. ) 1& ani3 la 0nceputul cercetrii. E 5i!ciplina vi,at1 :iteratura rom9n. E >a,a material1 E ala de cla!. E $a"inetul de informatic. E Mu,eul /udeean. E >i"lioteca /udeean. E Materiale au%iliare1 cri3 dicionare3 revi!te3 etc. E Aparate1 calculator3 laptop3 imprimant3 etc. C.@.E!a+"," *" *"!1 )). Activitatea metodologic i de cercetare a cuprin! o perioad de 2 ani i anume3 !eptem"rie 2++5 ) iunie 2++&. Acea!t perioad e!te 0mprit 0n dou etape3 dup cum urmea,1

25

E 15 !eptem"rie 2++5 ) 15 !eptem"rie 2++. ) etapa de documentare i de formulare a ipote,elor. E 1. !eptem"rie 2++. ) 15 iunie 2++& ) etapa de in!truire3 te!tare i evaluare a !u"iecilor cuprini 0n cercetare3 dar i prelucrarea !tati!tico ) matematic a re,ultatelor o"inute.

CAPITOLUL I7. D"-613$ a "a *" *"!1 )).


#.1.2epere ale programei de lim"a i literatura rom9n ) cla!a a I< a. #.2. =e!tul predictiv ) cerine3 coninut3 te;nica de corectare3 re,ultatele o"inute de cele dou cla!e implicate 0n cercetare. R"5$,!a!"," (2.)%$!" &" *,a-a a 7 a A ,a !"-!$, + "&)*!)0.
Va -!a N$'"," 3) + "%$'"," A%!(% La$ "%!)a C )-!"a Oa%a D a/8)*) Ma&a,)%a G"a%!a Da%a G )/( "-*$ A'",)a G (-$ A%a Ma )a G8)'6$- Ca!a,)%a L$*a M)8a",a M) *"a I(%"," Ma&a,)%a M)!)*a% A,";a%& $ C )-!)a% M$-a! A%& a S!"6a%)a N"/() La0)%)a O+ "a C( )%a O+ "a I(a%a R(;a%a O+ "a Va-),)*a C )-!)%a P)*8)%" $ E,"%a Ga2 )"," P)%/a M)8a",a P(+a R(;a%a I(%",a P "&)*a A%!(a%"!a R(-$ A&",)%a R$-a%$ P"! )*a S(a " L)0)$ Ma )a% Ta*8" D()%a A,";a%& a Ta*8" I )%a A,)%a A%) :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A L$%) C 2 :0 B B @ A 2 @ C < C < 9 :0 2 2 B C 2 = < :0 9 G"%" a, C0 B0 B0 B@ B@ C0 B0 C0 C@ A@ C0 C< B0 B@ B< C= B: B@ B0 B@ A@ C0 C0 B0 P$%*!aD D)% C('+(%"%!a * "a!)0a 20 :0 :0 :0 :@ :A :0 20 22 @ 20 2: :0 :@ := 22 :0 :A 9 :0 B 20 2: := C.00 B.00 B.00 B.@0 B.@0 C.00 B.00 C.00 C.@0 A.@0 C.00 C.<0 B.00 B.@0 B.<0 C.=0 B.:0 B.@0 B.00 B.@0 A.@0 C.00 C.00 B.00 *a " N(!a *( "-+$%5a!(a "

2.

T$ ,") A%& ""a Da)a%a T)/a%a-!"a%$ Da%)",a

:A :A

:: C

B@ B0

22 :C

B.@0 B.00

4 puncta?ele o"inute !e !ituea, 0ntre .5 i 83 de puncte 0n care !e include i

componenta creativ Cnotat cu 4+ de puncte din totalul de 1++D3 la care !4au 0nregi!trat valori cuprin!e 0ntre 5 i 22 de puncte. E 4 re,ultatele te!tului predictiv ne4a permi! cunoaterea !ituaiei elevilor raportate la propriile cunotine3 atitudini3 cla!ate pe o"iective i totodat ne4a a?utat 0n determinarea dificultilor3 a erorilor3 a punctelor !la"e i la ela"orarea remediilor. E 4 la componenta creativ elevii au o"inut valori de nivel mediu i !u" medie3 0n !en!ul c au argumentat !impli!t3 nu au comentat metaforele3au evideniat parial !emnificaiile cuvintelor3 au interpretat intuitiv3 !pontan i mai puin tiinific cerinele te!tului. E OPelevii manife!t e,itri 0n evidenierea valenelor !tili!tice ale cuvintelor i e%pre!iilor c;eie din te%t3 nu nuanea, !uficient elementele de lim"a? arti!tic3 di!cur!ul argumentativ nu r!punde cerinelor din punct de vedere al !tructurii3 al conectorilor i al te;nicilor argumentative.

R"5$,!a!"," (2.)%$!" &" *,a-a a 7 a E ,a !"-!$, + "&)*!)0.


N . * ! N$'"," 3) + "%$'"," A%/"a $ C( )%a D)a%a A%/8", F,( )% Ca a'a% A%& ") V)*!( Ca+,"-*$ F,( "%!)%a Da%)",a Ca+,"-*$ V)( ", I(%$! C8) a% A,)%a M)8a",a C('a% A$ ",)a% A,";a%& $ Va -!a A%) :A :A :A :A :A :A :A L$%) 2 B < 9 @ C :: G"%" a, @@ A0 @0 B@ A0 B0 A0 P$%*!aD &)% *a " C('+(%"%!a * "a!)0a @ B = :0 B :0 B N(!a *( "-+$%5a!(a " @.@0 A.00 @.00 B.@0 A.00 B.00 A.00

: 2 < = @ A B

2&

C 9 :0 :: :2 :< := :@ :A :B :C :9 20 2: 22 2< 2= 2@

C a*)$% M)8a",a Ga2 )",a C$,*"a V,a& P"! )*a Da%*)$ N)*(,a" E'a%$", D"%a Ma )a%a F,( "%!)%a D)*a A%& ") Ga2 )", D $/a Ma )$- I(%$! Ia*(2 A%& ") E&$a & N)!a Ca '"% E,"%a N)!a Ra50a% C(-!)%", P(+"-*$ A%& ") C,a$&)$ Ra&$ C )-!)a% R(-$ L)0)$ N)%", S)'a P"! $!a Da%)",a S+) )&(% A%& ""a S!"6a%)a S!()*a G8. A,";a%& a T"+$- B"%"a')% V)%!),a G8"( /8" A,";a%& $ Va-),"-*$ D)a%a V) /)%)a

:A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A

: 9 :0 A @ :0 9 C = 2 B A 2 A < 9 :

A= @@ A0 @0 B2 A= A: A@ @0 =@ B0 @0 A0 A@ @0 B0 A@ A@

C A C = :0 9 C C @ 2 :0 @ B C @ :0 B C

A.=0 @.@0 A.00 @.00 B.20 A.=0 A.:0 A.@0 @.00 =.@0 B.00 @.00 A.00 A.@0 @.00 B.00 A.@0 A.@0

4 4 elevii cla!ei a < 6 au o"inut un puncta? !ituat 0ntre 5+ i &2 de puncte3 din care componenta creativ !4a !ituat 0ntre 2 i 1+ puncte . 4 valorile 0nregi!trate ilu!trea, cunotine minimale3 ceea ce demon!trea, c elevii3 la 0nceput de an 0nt9mpin dificulti 0n reactuali,area cunotinelor3 re!pect9nd cerinele vi,ate de programa fiecrei di!cipline. 4 elevii nu au dat dovad de creativitate3 fapt evideniat de r!pun!urile !uperficiale3 laconice3 lapidare pe care le4au dat la te!t.

Ca+)!(,$, 7. P" )(&)5a "a + "/1!) )) +" +" )(a&a *" *"!1 )).
E3a,(%a "a '"!(&)*1 a 4%01.1 )) ,)!" a!$ )) ('9%" ,a *,a-"," *$+ )%-" 4% *" *"!a ".
1+.1.Metodologia predrii lim"ii i literaturii rom9ne. 1+.2.:ocul di!ciplinei lim"a i literatura rom9n 0n planurile de 0nvm9nt. 1+.3.$on!ideraii generale privind programa colar. 1+.4.:i!ta cu "i"liografia o"ligatorie pentru cla!a a < a.
28

1+.5. Manualul ) in!trument fundamental 0n formarea deprinderilor de !tudiu individual. 1+... 8lanificarea pregtirii cu grupele de elevi cuprin!e 0n cercetateC anual i !eme!trialD. 1+.&.8roiectul unitii de 0nvareC 5ramaturgia32omanul38oe,ia3>a!mulD. 1+.8.Modele de caracteri,are a per!ona?ului preferat dintr4o comedie !tudiat3 reali,ate de elevii din cele dou cla!e.

Ca+)!(,$, 7I. E0a,$a "a + "/1!) )) +" +" )(a&a *" *"!1 )).
11.1. $omponenta creativ ) concept de afirmare original a per!onalitii elevului la orele de lim"a i literatura rom9n Cliteratura ca o"iect arti!tic e!te o concreti,are a creativitii ma%ime3 ocup9nd 0n programa colar un loc preponderent3 ca di!ciplin cu multe ore i cu multiple relaii cu celelalte di!cipline umani!teD. 11.2. 6valuarea coninutului in!truirii pe !eme!trul I. B=e!tul !umativ )2omanul. B>arem de corectare. R"5$,!a!"," (2.)%$!" &" *,a-a a 7#a A ,a !"-!$, -$'a!)0 > -"'"-! $, I
N . * ! N$'"," 3) + "%$'"," A%!(% La$ "%!)a C )-!"a Oa%a D a/8)*) Ma&a,)%a G"a%!a Da%a G )/( "-*$ A'",)a G (-$ A%a Ma )a G8)'6$- Ca!a,)%a L$*a M)8a",a M) *"a I(%"," Ma&a,)%a M)!)*a% A,";a%& $ C )-!)a% M$-a! A%& a S!"6a%)a N"/() La0)%)a O+ "a C( )%a O+ "a I(a%a R(;a%a :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A Va -!a A%) L$%) C 2 :0 B B @ A 2 @ C < C < 9 CA B@ B2 B: BA C= BC C@ C= AB C@ CB B@ BA P$%*!aD G"%" a, &)% *a " N(!a

: 2 < = @ A B C 9 :0 :: :2 :< :=

C('+(%"%!a *( "-+$%5a!(a " * "a!)0a 22 C.A0 := B.@0 :2 B.20 :: B.:0 :B B.A0 2: C.=0 := B.C0 2< C.@0 2= C.=0 B A.B0 2= C.@0 2@ C.B0 :: B.@0 :B B.A0

2#

:@ :A :B :C :9 20 2: 22 2< 2= 2@ 2A

O+ "a Va-),)*a C )-!)%a P)*8)%" $ E,"%a Ga2 )"," P)%/a M)8a",a P(+a R(;a%a I(%",a P "&)*a A%!(a%"!a R(-$ A&",)%a R$-a%$ P"! )*a S(a " L)0)$ Ma )a% Ta*8" D()%a A,";a%& a Ta*8" I )%a A,)%a T$ ,") A%& ""a Da)a%a T)/a%a-!"a%$ Da%)",a

:A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A

:0 2 2 B C 2 = < :0 9 :: C

B2 CA B= BA B0 B2 AA C: C= B2 90 B<

:= 22 :2 :A :0 :2 C 22 22 :A 2A 20

B.20 C.A0 B.=0 B.A0 B.00 B.20 A.A0 C.:0 C.=0 B.20 9.00 B.<0

E 4puncta?ul 0nregi!trat !e !ituea, 0ntre .+ i #+ de puncteC cu meniunea c un !ingur elev !4a !ituat !u" &+ de puncteD3 iar componenta creativ 0ntre & i 2.3 din 4+ po!i"ile. E 4elevii au utili,at corect lim"a literar3 au organi,at ideile 0n !cri!3 au dat dovad de a"iliti de anali,3 au re!pectat ortografia3 punctuaia3li,i"ilitatea. E 4nu au reuit ! folo!ea!c un lim"a? c9t mai apropiat 0nceputului de !ecol <<3 nu au redactat !cri!oarea re!pect9nd conveniile !pecificeC formula de adre!are3de 0nc;eiere etc.D3 e%plicaiile oferite nu au fo!t !uficient argumentate3 nu !4au 0ncadrat 0n limita de !paiu etc. E 4la componenta creativ valorile !unt de nivel mediu i !u"medie3 fapt datorat lip!ei unui voca"ular adecvat Celevii cite!c tot mai puinD3dar i faptului c a"ia !e familiari,ea, cu anumite noiuni i cu lucrul pe te%t la prima vedere. R"5$,!a!"," (2.)%$!" &" *,a-a a 7 a E ,a !"-!$, -$'a!)0 > -"'"-! $, I.
N . * ! N$'"," 3) + "%$'"," A%/"a $ C( )%a D)a%a A%/8", F,( )% Ca a'a% A%& ") V)*!( Ca+,"-*$ F,( "%!)%a Da%)",a Ca+,"-*$ V)( ", I(%$! C8) a% A,)%a M)8a",a C('a% A$ ",)a% A,";a%& $ C a*)$% M)8a",a Ga2 )",a C$,*"a V,a& P"! )*a Da%*)$ N)*(,a" E'a%$", D"%a Ma )a%a F,( "%!)%a Va -!a A%) :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A L$%) 2 B < 9 @ C :: : 9 :0 A P$%*!aD &)% *a " G"%" a, @@ AB @2 C@ A2 B0 A@ B0 A= AC @: C('+(%"%!a * "a!)0a A C @ :2 C :0 9 9 B C @ N(!a *( "-+$%5a!(a " @.@0 A.B0 @.20 C.@0 A.20 B.00 A.@0 B.00 A.=0 A.C0 @.:0

: 2 < = @ A B C 9 :0 ::

3+

:2 :< := :@ :A :B :C :9 20 2: 22 2< 2= 2@

D)*a A%& ") Ga2 )", D $/a Ma )$- I(%$! Ia*(2 A%& ") E&$a & N)!a Ca '"% E,"%a N)!a Ra50a% C(-!)%", P(+"-*$ A%& ") C,a$&)$ Ra&$ C )-!)a% R(-$ L)0)$ N)%", S)'a P"! $!a Da%)",a S+) )&(% A%& ""a S!"6a%)a S!()*a G8. A,";a%& a T"+$- B"%"a')% V)%!),a G8"( /8" A,";a%& $ Va-),"-*$ D)a%a V) /)%)a

:A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A

@ :0 9 C = 2 # B A 2 A < 9 :

BC B0 A: B0 A0 @@ B0 AA B< C0 AA B: B0 B0

:: :0 9 :0 B B :2 C C 9 A :2 9 :0

B.C0 B.00 A.:0 B.00 A.00 @.@0 B.00 A.A0 B.<0 C.00 A.A0 B.:0 B.00 B.00

E #elevii au o"inut valori cuprin!e 0ntre 5+ i 85 de puncteC cu meniunea c doar doi !4au !ituat pe!te 8+ de puncteD3 din care componenta creativ a 0nregi!trat valori 0ntre 5 i 12 puncte. E 4nivelul cla!ei e!te !u"medie3 elevii pove!tind3 reproduc9nd !au prelu9nd identic noiuni. E 4 !e recomand3 pentru ameliorarea re,ultatelor3 lectura integral a te%telor3 cunoaterea corect a !en!ului termenilor utili,ai3 cunoaterea normelor gramaticale i aplicarea lor 0n lucrrile redactate. E 4 componenta creativ e!te un de,iderat. ::.<. E0a,$a "a -"'"-! )a,1. L$* a " -* )-1 ,a ,)'2a 3) ,)!" a!$ a ('9%1 +" -"'"-! $, I. B u"iecte. B>arem de corectare. R"5$,!a!"," *,a-") a 7 a A ,a !"5a ,a L)'2a 3) ,)!" a!$ a ('9%1 # -"'"-! $, I.
N . * ! N$'"," 3) + "%$'"," A%!(% La$ "%!)a Va -!a A%) :A L$%) C P$%*!aD &)% G"%" a, 90 *a " N(!a C('+(%"%!a *( "-+$%5a!(a " * "a!)0a 29 9.00

31

2 < = @ A B C 9 :0 :: :2 :< := :@ :A :B :C :9 20 2: 22 2< 2= 2@ 2A

C )-!"a Oa%a D a/8)*) Ma&a,)%a G"a%!a Da%a G )/( "-*$ A'",)a G (-$ A%a Ma )a G8)'6$- Ca!a,)%a L$*a M)8a",a M) *"a I(%"," Ma&a,)%a M)!)*a% A,";a%& $ C )-!)a% M$-a! A%& a S!"6a%)a N"/() La0)%)a O+ "a C( )%a O+ "a I(a%a R(;a%a O+ "a Va-),)*a C )-!)%a P)*8)%" $ E,"%a Ga2 )"," P)%/a M)8a",a P(+a R(;a%a I(%",a P "&)*a A%!(a%"!a R(-$ A&",)%a R$-a%$ P"! )*a S(a " L)0)$ Ma )a% Ta*8" D()%a A,";a%& a Ta*8" I )%a A,)%a T$ ,") A%& ""a Da)a%a T)/a%a-!"a%$ Da%)",a

:A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A

2 :0 B B @ A 2 @ C < C < 9 :0 2 2 B C 2 = < :0 9 :: C

C2 C0 C= C2 CC CC C9 90 B0 92 C0 B< 90 C2 90 C0 C2 C@ 90 C@ CC CA C0 90 C@

20 :C 20 :9 2= :C 2= 2A :0 2@ 2A :2 22 :A 22 :C :9 :C 2< :0 22 2< :C 2C 22

C.20 C.00 C.=0 C.20 C.C0 C.C0 C.90 9.00 B.00 9.20 C.00 B.<0 9.00 C.20 9.00 C.00 C.20 C.@0 9.00 C.@0 C.C0 C.A0 C.00 9.00 C.@0

E 4elevii au o"inut un puncta? !ituat 0ntre &+ i #2 componenta creativ 0ntre 1+ i 2# puncte.

de puncte3 din care

E 4la !u"iectul I i al II lea3 toi elevii au r!pun! corect3 adic au reali,at o compunere de!pre viaa de elev3 re!pect9nd cerinele privind coninutul c9t i redactarea3au preci,at tipul de portret3 au identificat funciile e!tetice etc. E 4 la !u"iectul al III lea3 ma?oritatea elevilorC2+D3 au reali,at e!eul preci,9nd caracteri!ticile "a!mului3 elementele de con!trucie a !u"iectului i a di!cur!ului narativ3au comentat particularitile de lim"a? al pro,ei narative3 au organi,at ideile 0n !cri!3 au utili,at lim"a literar3 au formulat ?udeci de valoare i de interpretare critic3 au re!pectat ortografia3 punctuaia etc. E 4puncta?ul la componenta creativ e!te pe!te medieC pe!te 2+ de puncteD3 fapt ce demon!trea, c elevii cla!ei de profil vocaional au dovedit capaciti de evideniere a raporturilor dintre erou i celelalte per!ona?e din "a!m3 de comentare a particularitilor de lim"a? al pro,ei narative3 de a4i e%prima un punct de vedere
32

argumentat prin referire la opera literar !tudiat3 de a redacta lucrarea 0ntr4o form e!tetic c9t mai original. R"5$,!a!"," (2.)%$!" &" *,a-a a 7 E ,a !"5a ,a ,)'2a 3) ,)!" a!$ a ('9%1 > -"'"-! $, I.
N . * ! N$'"," 3) + "%$'"," A%/"a $ C( )%a D)a%a A%/8", F,( )% Ca a'a% A%& ") V)*!( Ca+,"-*$ F,( "%!)%a Da%)",a Ca+,"-*$ V)( ", I(%$! C8) a% A,)%a M)8a",a C('a% A$ ",)a% A,";a%& $ C a*)$% M)8a",a Ga2 )",a C$,*"a V,a& P"! )*a Da%*)$ N)*(,a" E'a%$", D"%a Ma )a%a F,( "%!)%a D)*a A%& ") Ga2 )", D $/a Ma )$- I(%$! Ia*(2 A%& ") E&$a & N)!a Ca '"% E,"%a N)!a Ra50a% C(-!)%", P(+"-*$ A%& ") C,a$&)$ Ra&$ C )-!)a% R(-$ L)0)$ N)%", S)'a P"! $!a Da%)",a S+) )&(% A%& ""a S!"6a%)a S!()*a G8. A,";a%& a T"+$- B"%"a')% V)%!),a G8"( /8" A,";a%& $ Va-),"-*$ D)a%a V) /)%)a Va -!a A%) :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A L$%) 2 B < 9 @ C :: : 9 :0 A @ :0 9 C = 2 B A 2 A < 9 : P$%*!aD &)% G"%" a, A0 B0 @B C2 AC B: AC B= B0 B0 @A C0 B@ A@ AC @C @A B@ B0 B2 BC A@ BC B2 B@ *a "N(!a C('+(%"%!a *( "-+$%5a!(a " * "a!)0a C A.00 9 B.00 A @.B0 := C.20 9 A.C0 :2 B.:0 :0 A.C0 :0 B.=0 9 B.00 :0 B.00 B @.A0 := C.00 :@ B.@0 :0 A.@0 :2 A.C0 C @.C0 C @.A0 := B.@0 9 B.00 9 B.20 :: B.C0 C A.@0 := B.C0 :0 B.20 :2 B.@0

: 2 < = @ A B C 9 :0 :: :2 :< := :@ :A :B :C :9 20 2: 22 2< 2= 2@

E 4 elevii cla!ei de profil real au reali,at un puncta? !ituat 0ntre 5& i 82 de puncte3 iar componenta creativ 0ntre . i 15 puncte 3 din 4+ po!i"ile. E 4 la !u"iectul I3 doar 15 elevi au !cri! compunerea 3 integr9nd termenii argotici i re!pect9nd !paiul indicat. E 4 la !u"iectul al II lea 3 21 de elevi au identificat per!ona?ul3 au preci,at tipul de portret 3 re!tul au 0ncercat dar neconvingtor.

33

E 4 la !u"iectul al III lea3 parial C .4&eleviD3 au preci,at caracteri!ticile "a!mului cult3 au pre,entat argumentat elemente ale con!truciei !u"iectului i ale di!cur!ului narativ3 au comentat particularitile de lim"a? al pro,ei narative etc. E 4 ma?oritatea C1541# eleviD3 nu au reuit ! organi,e,e ideile 0n !cri!3 ! utili,e,e lim"a literar3 ! po!ede a"iliti de anali, i argumentare. E 4 la componenta creativ re,ultatele !unt !u"medie C!u" 2+ de puncteD3fapt ce conduce la ideea c !e impun e%erciii inten!e de lectur i interpretare a te%telor3 cunoaterea i aplicarea conceptelor operaionale3 e%erciii de cultivare a lim"ii i creativitii. ::.=.E0a,$a "a *(%.)%$!$,$) )%-! $) )) 4% -"'"-! $, a, II ,"a. =e!tul !umativ. 8oe,ia. B>arem de corectare. R"5$,!a!"," (2.)%$!" &" *,a-a a 7 a A ,a !"-!$, -$'a!)0 > -"'"-! $, a, II ,"a
N . * ! N$'"," 3) + "%$'"," A%!(% La$ "%!)a C )-!"a Oa%a D a/8)*) Ma&a,)%a G"a%!a Da%a G )/( "-*$ A'",)a G (-$ A%a Ma )a G8)'6$- Ca!a,)%a L$*a M)8a",a M) *"a I(%"," Ma&a,)%a M)!)*a% A,";a%& $ C )-!)a% M$-a! A%& a S!"6a%)a N"/() La0)%)a O+ "a C( )%a O+ "a I(a%a R(;a%a O+ "a Va-),)*a C )-!)%a P)*8)%" $ E,"%a Ga2 )"," P)%/a M)8a",a P(+a R(;a%a I(%",a P "&)*a A%!(a%"!a R(-$ A&",)%a R$-a%$ P"! )*a Va -!a A%) :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A L$%) C 2 :0 B B @ A 2 @ C < C < 9 :0 2 2 B C 2 = P$%*!aD &)% G"%" a, 9< C: BC C0 C@ CC C0 C= C2 B0 C< CC C0 C2 BB CC BC C0 B@ B: B0 *a " N(!a C('+(%"%!a *( "-+$%5a!(a " * "a!)0a <0 9.<0 22 C.:0 20 B.C0 2: C.00 20 C.@0 2@ C.C0 :C C.00 2@ C.=0 2B C.20 :2 B.00 2B C.<0 2C C.C0 := C.00 2< C.20 :C B.B0 2< C.C0 20 B.C0 2: C.00 22 B.@0 2= B.:0 :2 B.00

: 2 < = @ A B C 9 :0 :: :2 :< := :@ :A :B :C :9 20 2:

34

22 2< 2= 2@ 2A

S(a " L)0)$ Ma )a% Ta*8" D()%a A,";a%& a Ta*8" I )%a A,)%a T$ ,") A%& ""a Da)a%a T)/a%a-!"a%$ Da%)",a

:A :A :A :A :A

< :0 9 :: C

CA C9 C0 90 C0

2< 2A 20 <0 2=

C.A0 C.90 C.00 9.00 C.00

E 4 re,ultatele o"inute de elevii cla!ei a < A !unt cuprin!e 0ntre &+ i #3 de puncte3 din care componenta creativ !e !ituea, 0ntre 12 i 3+ de puncte. E 4 la !u"iectul I toi elevii au r!pun! corect3 o"in9nd puncta? ma%im. E 4 la !u"iectul al II lea toi elevii au o"inut puncta? ma%im3identific9nd !im"olul central al poe,iei i coment9nd po!i"ilele !emnificaii ale cuv9ntului 33plum"HH. E 4 la !u"iectul al III lea pe!te 22 de elevi au preci,at tema i motivele literare3 tipul de liri!m3 elementele de compo,iie3 au comentat particularitile de lim"a? i e%pre!ivitate3 au utili,at lim"a literar3 au dat dovad de a"iliti de anali, i interpretare etc. E 4 la componenta creativ elevii au 0nregi!trat valori pe!te medie C 21 de elevi au o"inut 0ntre 2+ i 3+ de puncteD. R"5$,!a!"," (2.)%$!" &" *,a-a a 7 a E ,a !"-!$, -$'a!)0 # -"'"-! $, a, II ,"a
7r. crt 7umele i prenumele Angearu $orina 5iana Ang;el *lorin $araman Andrei 'ictor $aple!cu *lorentina 5aniela $aple!cu 'iorel Ionut $;iran Alina Mi;aela $oman Aurelian Ale%andru $raciun Mi;aela -a"riela $ulcea 'lad 8etrica 5anciu 7icolae 6manuel 5ena Mariana *lorentina 5ica Andrei -a"riel 5ruga Mariu! Ionut Iaco" Andrei 6duard 7ita $armen 6lena 7ita 2a,van $o!tinel 8ope!cu Andrei $laudiu 2adu $ri!tian 2o!u :iviu 7inel ima 8etruta 5aniela 'ar!ta Ani 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. :uni 2 & 3 # 5 8 11 1 # 1+ . 5 1+ # 8 4 2 & . 8uncta? din -eneral 52 .& 54 8# .5 &2 .& &5 .8 &+ .+ 8+ &2 .4 &1 .+ .2 && .3 &+ care7ota $omponenta core!pun,atoare creativa 8 5.2+ # ..&+ . 5.4+ 15 8.#+ 1+ ..5+ 13 &.2+ 11 ..&+ 11 &.5+ 1+ ..8+ 12 &.++ # ..++ 15 8.++ 1. &.2+ 12 ..4+ 13 &.1+ # ..++ # ..2+ 1. &.&+ 1+ ..3+ 1+ &.++

1 2 3 4 5 . & 8 # 1+ 11 12 13 14 15 1. 1& 18 1# 2+

35

21 22 23 24 25

piridon Andreea tefania toica -;. Ale%andra =epu! >eneamin 'intila -;eorg;e Ale%andru 'a!ile!cu 5iana 'irginia

1. 1. 1. 1. 1.

2 . 3 # 1

81 .2 &5 &2 81

13 1+ 15 12 14

8.1+ ..2+ &.5+ &.2+ 8.1+

E elevii cla!ei de profil real au 0nregi!trat valori cuprin!e 0ntre 52 i 8# de puncte 3 din care componenta creativ 0ntre 8 i 1. puncte. E 4 la !u"iectul I3 la ma?oritatea itemilor elevii au r!pun! corect3 o"in9nd puncta? ma%im. E 4 la !u"iectul al II lea3 doar 13 elevi au comentat po!i"ilele !emnificaii ale cuv9ntului 33plum"HH3 identific9nd !im"olul central al poe,iei. E 4 la !u"iectul al III lea3 ma?oritatea elevilor C 2+ D3 au identificat parial tema3 motivele literare3 tipul de liri!m3 in!tanele comunicrii3elementele de compo,iie3particularitile de lim"a? i e%pre!ivitate. E 4 la componenta creativ au 0nregi!trat un nivel !c,ut3 0n !en!ul c toi elevii !4 au !ituat !u" media puncta?uluiC !u" 2+ de puncte din 4+ po!i"ileD. E elevii cla!ei de profil real au 0nregi!trat valori cuprin!e 0ntre 52 i 8# de puncte 3 din care componenta creativ 0ntre 8 i 1. puncte. E 4 la !u"iectul I3 la ma?oritatea itemilor elevii au r!pun! corect3 o"in9nd puncta? ma%im. E 4 la !u"iectul al II lea3 doar 13 elevi au comentat po!i"ilele !emnificaii ale cuv9ntului 33plum"HH3 identific9nd !im"olul central al poe,iei. E 4 la !u"iectul al III lea3 ma?oritatea elevilor C 2+ D3 au identificat parial tema3 motivele literare3 tipul de liri!m3 in!tanele comunicrii3elementele de compo,iie3particularitile de lim"a? i e%pre!ivitate. E 4 la componenta creativ au 0nregi!trat un nivel !c,ut3 0n !en!ul c toi elevii !4 au !ituat !u" media puncta?uluiC !u" 2+ de puncte din 4+ po!i"ileD. ::.@. E0a,$a "a -"'"-! )a,1. B:ucrare !cri! la lim"a i literatura rom9n pe !eme!trul al II lea.
3.

B u"iecte. B>arem de corectare. R"5$,!a!"," (2.)%$!" &" *,a-a a 7 a A !"5a ,a ,)'2a 3) ,)!" a!$ a ('9%1 # -"'"-! $, a, II ,"a.
N . * ! N$'"," 3) + "%$'"," A%!(% La$ "%!)a C )-!"a Oa%a D a/8)*) Ma&a,)%a G"a%!a Da%a G )/( "-*$ A'",)a G (-$ A%a Ma )a G8)'6$- Ca!a,)%a L$*a M)8a",a M) *"a I(%"," Ma&a,)%a M)!)*a% A,";a%& $ C )-!)a% M$-a! A%& a S!"6a%)a N"/() La0)%)a O+ "a C( )%a O+ "a I(a%a R(;a%a O+ "a Va-),)*a C )-!)%a P)*8)%" $ E,"%a Ga2 )"," P)%/a M)8a",a P(+a R(;a%a I(%",a P "&)*a A%!(a%"!a R(-$ A&",)%a R$-a%$ P"! )*a S(a " L)0)$ Ma )a% Ta*8" D()%a A,";a%& a Ta*8" I )%a A,)%a T$ ,") A%& ""a Da)a%a T)/a%a-!"a%$ Da%)",a Va -!a A%) :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A L$%) C 2 :0 B B @ A 2 @ C < C < 9 :0 2 2 B C 2 = < :0 9 :: C P$%*!aD &)% G"%" a, 9A C@ CA C@ C@ 90 CA 9= 9@ B: 90 CC CA 92 CA 9< C@ C@ CA 9= C0 C@ 90 CB 9A CA *a "N(!a C('+(%"%!a *( "-+$%5a!(a " * "a!)0a <: 9.A0 2< C.@0 22 C.A0 2= C.@0 2: C.@0 2A 9.00 20 C.A0 2B 9.=0 2C 9.@0 := B.:0 2C 9.00 <0 C.C0 :A C.A0 2= 9.20 20 C.A0 2@ 9.<0 2: C.@0 2< C.@0 2= C.A0 2A 9.=0 := C.00 2A C.@0 2B 9.00 2: C.B0 <: 9.A0 2@ C.A0

: 2 < = @ A B C 9 :0 :: :2 :< := :@ :A :B :C :9 20 2: 22 2< 2= 2@ 2A

E 4la lucrarea !cri! din !eme!trul al II lea elevii cla!ei de profil vocaional au 0nregi!trat un nivel de pregtire ridicat3 at9t la componenta de cunoatere tiinific3 c9t i la cea creativ3 mai preci! valorile 0nregi!trate !e !ituea, 0ntre&1 i #. de puncte3 din care componenta creativ 14C un elevD i 31 de puncte. E 4 la !u"iectul I3 toi elevii au o"inut puncta? ma%im. E 4 la !u"iectul al II lea3 toi elevii au r!pun! corect3 relev9nd caracteri!ticile lim"a?ului poetic "acovian.

3&

E 4 la !u"iectul al III lea3 25 de elevi au pentru redactare3 organi,area ideilor 0n !cri!3 utili,area lim"ii literare3 ortografie3 punctuaie3a"iliti de anali, i interpretare etc. R"5$,!a!"," (2.)%$!" &" *,a-a a 7 a E ,a !"5a ,a ,)'2a 3) ,)!" a!$ a ('9%1 > -"'"-! $, a, II ,"a
N . * ! N$'"," 3) + "%$'"," A%/"a $ C( )%a D)a%a A%/8", F,( )% Ca a'a% A%& ") V)*!( Ca+,"-*$ F,( "%!)%a Da%)",a Ca+,"-*$ V)( ", I(%$! C8) a% A,)%a M)8a",a C('a% A$ ",)a% A,";a%& $ C a*)$% M)8a",a Ga2 )",a C$,*"a V,a& P"! )*a Da%*)$ N)*(,a" E'a%$", D"%a Ma )a%a F,( "%!)%a D)*a A%& ") Ga2 )", D $/a Ma )$- I(%$! Ia*(2 A%& ") E&$a & N)!a Ca '"% E,"%a N)!a Ra50a% C(-!)%", P(+"-*$ A%& ") C,a$&)$ Ra&$ C )-!)a% R(-$ L)0)$ N)%", S)'a P"! $!a Da%)",a S+) )&(% A%& ""a S!"6a%)a S!()*a G8. A,";a%& a T"+$- B"%"a')% V)%!),a G8"( /8" A,";a%& $ Va-),"-*$ D)a%a V) /)%)a Va -!a A%) :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A L$%) 2 B < 9 @ C :: : 9 :0 A @ :0 9 C = 2 B A 2 A < 9 : P$%*!aD &)% G"%" a, @@ A@ @C 90 AB B< A9 B2 A= B: A= C2 B0 AC B2 A2 A= BC A2 B: C2 A@ B= B: C= *a "N(!a C('+(%"%!a *( "-+$%5a!(a " * "a!)0a 9 @.@0 :0 A.@0 B @.C0 :C 9.00 :2 A.B0 := B.<0 :< A.90 :< B.20 :2 A.=0 := B.:0 :0 A.=0 :A C.20 :B B.00 :< A.C0 :@ B.20 :0 A.20 :2 A.=0 :B B.C0 :2 A.20 := B.:0 :@ C.20 :: A.@0 :A B.=0 :< B.:0 :@ C.=0

: 2 < = @ A B C 9 :0 :: :2 :< := :@ :A :B :C :9 20 2: 22 2< 2= 2@

E 4elevii cla!ei a < 63 au o"inut valori cuprin!e 0ntre 55 i #+ C un !ingur elevD3 de puncte iar la componenta creativ valorile !4au !ituat 0ntre # i 1# puncteC !u" media de 2+ din 4+ po!i"ileD. E 4 la !u"iectul I 3 elevii au r!pun! parial C 0ntre 13 i 2+D la cerine. E4 la !u"iectul al II lea3 15 elevi din 253 au o"inut puncta? ma%im3 re!tul au identificat parial tema poe,iei i caracteri!tici ale lim"a?ului poetic "acovian.

38

E 4 la !u"iectul al III lea ) componenta creativ3 elevii au 0nregi!trat valori !c,ute3 mai preci! au pre,entat parial !tatutul !ocial3 p!i;ologic i moral al per!ona?ului ale!3 locul per!ona?ului i rolul lui 0n comedia !tudiat3 au 0nregi!trat carene 0n utili,area lim"ii literare3 0n organi,area ideilor 0n !cri!3 0n argumentare i interpretare. ::.A.EVALUAREA FINAL A CONINUTULUI INSTRUIRII. E u"iecte. B >arem de corectare. R"5$,!a!"," (2.)%$!" &" *,a-a a 7 a A ,a "0a,$a "a 6)%a,1.
N . * ! N$'"," 3) + "%$'"," A%!(% La$ "%!)a C )-!"a Oa%a D a/8)*) Ma&a,)%a G"a%!a Da%a G )/( "-*$ A'",)a G (-$ A%a Ma )a G8)'6$- Ca!a,)%a L$*a M)8a",a M) *"a I(%"," Ma&a,)%a M)!)*a% A,";a%& $ C )-!)a% M$-a! A%& a S!"6a%)a N"/() La0)%)a O+ "a C( )%a O+ "a I(a%a R(;a%a O+ "a Va-),)*a C )-!)%a P)*8)%" $ E,"%a Ga2 )"," P)%/a M)8a",a P(+a R(;a%a I(%",a P "&)*a A%!(a%"!a R(-$ A&",)%a R$-a%$ P"! )*a S(a " L)0)$ Ma )a% Ta*8" D()%a A,";a%& a Ta*8" I )%a A,)%a T$ ,") A%& ""a Da)a%a T)/a%a-!"a%$ Da%)",a Va -!a A%) :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A L$%) C 2 :0 B B @ A 2 @ C < C < 9 :0 2 2 B C 2 = < :0 9 :: C P$%*!aD &)% G"%" a, 9C 90 CC CB 90 9B CA 9C 9B B2 C9 9: C= 9< C@ 9A CC CB C9 9C CB 92 CA 9@ CA CC *a "N(!a C('+(%"%!a *( "-+$%5a!(a " * "a!)0a =0 9.C0 <0 9.00 29 C.C0 2C C.B0 2B 9.00 <: 9.B0 2B C.A0 <C 9.C0 <B 9.B0 2A B.20 <= C.90 <B 9.:0 2= C.=0 <0 9.<0 29 C.@0 <= 9.A0 29 C.C0 <0 C.B0 <: C.90 <2 9.C0 22 C.B0 29 9.20 <0 C.A0 2C 9.@0 <= C.A0 <0 C.C0

: 2 < = @ A B C 9 :0 :: :2 :< := :@ :A :B :C :9 20 2: 22 2< 2= 2@ 2A

3#

E la te!tul final elevii cla!ei a < A3 au o"inut valori 0ntre &2Cun elevD i #8 de puncte3 din care componenta creativ 0ntre 24 i 4+ de puncte. E 4 la !u"iectul I3 toi elevii au o"inut puncta? ma%im. E 4 la !u"iectul al II lea3 toi elevii au o"inut puncta? ma%im. E 4 la !u"iectul al III lea3 elevii au dat dovad de e%erciiu de creativitate3 0nelegere i interpretare3o"in9nd puncta? pe!te medieC toi elevii au o"inut pe!te 24 de puncte la componenta creativD. R"5$,!a!"," (2.)%$!" &" *,a-a a 7 a E ,a "0a,$a "a 6)%a,1.
N . * ! N$'"," 3) + "%$'"," A%/"a $ C( )%a D)a%a A%/8", F,( )% Ca a'a% A%& ") V)*!( Ca+,"-*$ F,( "%!)%a Da%)",a Ca+,"-*$ V)( ", I(%$! C8) a% A,)%a M)8a",a C('a% A$ ",)a% A,";a%& $ C a*)$% M)8a",a Ga2 )",a C$,*"a V,a& P"! )*a Da%*)$ N)*(,a" E'a%$", D"%a Ma )a%a F,( "%!)%a D)*a A%& ") Ga2 )", D $/a Ma )$- I(%$! Ia*(2 A%& ") E&$a & N)!a Ca '"% E,"%a N)!a Ra50a% C(-!)%", P(+"-*$ A%& ") C,a$&)$ Ra&$ C )-!)a% R(-$ L)0)$ N)%", S)'a P"! $!a Da%)",a S+) )&(% A%& ""a S!"6a%)a S!()*a G8. A,";a%& a T"+$- B"%"a')% V)%!),a G8"( /8" A,";a%& $ Va-),"-*$ D)a%a V) /)%)a Va -!a A%) :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A :A L$%) 2 B < 9 @ C :: : 9 :0 A @ :0 9 C = 2 B A 2 A < 9 : P$%*!aD &)% G"%" a, @A AC @: CA A@ B= B: B0 AA B< A: C0 B2 AC B: @C A0 C: A: AC C2 A2 B@ B: C= * "a!)0a :0 :: C 20 := :A := :@ :< :@ :2 :C 20 :@ :A :: := 20 := :A :B :2 :C :C 20 *a "N(!a *( "-+$%5a!(a " @.A0 A.C0 @.:0 C.A0 A.@0 B.=0 B.:0 B.00 A.A0 B.<0 A.:0 C.00 B.20 A.C0 B.:0 @.C0 A.00 C.:0 A.:0 A.C0 C.20 A.20 B.@0 B.:0 C.=0 C('+(%"%!a

: 2 < = @ A B C 9 :0 :: :2 :< := :@ :A :B :C :9 20 2: 22 2< 2= 2@

4+

E 4 elevii cla!ei a < 63 au 0nregi!trat valori cuprin!e 0ntre 51 i 8. de puncte3 din care componenta creativ 0ntre 8 i 2+ de puncte. E 4 la !u"iectul I3 15N1& elevi au r!pun! corect3 re!tul nu !4au 0ncadrat 0n cerinele te!tului. E 4 la !u"iectul al II lea3 21 elevi din 253 au o"inut puncta? ma%im. E 4 la !u"iectul al III lea3 mai mult de ?umtate din elevi nu utili,ea, corect lim"a literar3 nu dovede!c a"iliti de anali, i de argumentare3 nu !tp9ne!c cunotine de ortografie i punctuaie3 nu !unt capa"ili ! reali,e,e un e%erciiu de creativitate3 0nelegere i interpretare.

CAPITOLUL 7V. C(%*,$5)) 3) + (+$%" ).


@.:.C(%*,$5)) !"( "!)*".
6ducaia e!tetic3 prin o"iectivele pe care le urmrete 4 !en!i"ili,area elevilor fa de lim"a?ul artei3 cultivarea capacitilor de apreciere4gu!tul i ?udecata e!tetic3 formarea atitudinii e!tetice3 etc3 contri"uie la formarea per!onalitii elevului. @n lucrarea de fa am cutat ! !urprind rolul educaiei e!tetice 0n coal3 acela de a a!igura po!i"ilitatea elevului de a trece de la !tarea de contemplare pa!iv3 la aciuni de !timulare a capacitilor creatoare i de implicare a ace!tuia 0n reali,area idealului e!tetic. 6ducaia prin intermediul artelor3 !olicit de la elevi3 0n afar de caliti intelectuale etice3 morale3 etc. i caliti e!tetice3 prin care acetia aprecia, o"iectele din ?urul lor pe "a,a unor valori fundamentale cum !unt1"inele3 adevrul3 frumo!ul. 6levul poate avea acce! la valoare3 mai ale! la cea e!tetic3 dac !e implic 0n activitate3 dac manife!t preferin pentru a 0nva3 a acumula e%perien i a aciona 0n funcie de acea!ta.

41

7ece!itatea artei 0n educaie e!te impu! de faptul c ea apropie elevul de realitate3 0i de,volt !en!i"ilitatea30i cultiv gu!tul e!tetic3 0l a?ut ! 0nvee ! tria!c mai "ine i mai frumo!. 8e "a,a artei3 elevul de!coper c adevrul ine de e%perien3 c valorile fundamentale3 raiunea i frumo!ul nu !e opun3 c proce!ul de cunoatere implic nu numai raiune3 ci i frumo!.

:@.2.C(%*,$5)) &"-+ )%-" &)% *" *"!a ".


6levii de orientare umani!t a!imilea, mult mai uor i mai eficient valorile e!tetice promovate de di!ciplinele arti!tice3 0n ca,ul no!tru3 lim"a i literatura rom9n3 de,volt9ndu4i !en!i"ilitatea3 gu!tul i ?udecata e!tetic. A!tfel3 0n urma te!tului predictiv3 aplicat la 0nceputul anului colar 2++. la lim"a i literatura rom9n3 am con!tatat o diferen !emnificativ 0ntre cla!a a < a A profil vocaional ) con!iderat grupa e%perimental3 i cla!a a < a 6 4 grupa de control3 0n ceea ce privete puncta?ul acumulat i evideniat prin urmtorii indicatori !tati!tici1
C,a-a T(!a, ","0) a7A 2A M"&)a a )!'"!)*1 B=,C@ M"&) #a%a B@ B0 M(&$, A2a!"# A'+,) %"a 20 A2a!" # "a -!a% #&a & B,@: C('+(# %"%!a * "a!)01 :=,CC "a '"&)" #!$&) =,@A

a7E

2@

A0,==

A0

A0

A,=A

<0

B,@:

B,:2

E 4 la cla!a a < A3media aritmetic e!te de &43853 din care componenta creativ repre,int 143883 valori ce !ituea, elevii la un nivel mediu din punct de vedere al re,ultatelor o"inute. E 4 ma?oritatea elevilor po!ed i aplic 0n !oluionarea !arcinilor de lucru3 informaii referitoare la !inonimia3 derivarea3 valoarea morfologic a cuvintelor3 dar

42

manife!t unele e,itri 0n evidenierea valenelor !tili!tice ale cuvintelor i e%pre!iilor utili,ate 0n te%t3 iar lim"a?ul arti!tic nu a fo!t !uficient de "ine nuanat. E 4 la cla!a a < 63 media aritmetic e!te de .+3443 din care componenta creativ repre,int &3123valori ce !ituea, elevii la nivel !u"mediu privind performanele colare. E 4elevii cla!ei de profil real po!ed cunotine minimale3 altfel !pu!3 argumentarea3 comentarea3 interpretarea !e cuantific 0n performane minime. E 4diferenele dintre cele dou cla!e pot fi evideniate i prin valorile la ceilali indicatori1 modulul3 mediana3a"aterea medie3 amplitudinea3 a"aterea !tandard. E OPdiferenele dintre cla!ele implicate 0n cercetare !e datorea, unei orientri umani!te a elevilor i a inteligenei literare 3 pe care o po!ed acetia i care 0i a?ut ! a!imile,e mult mai eficient valorile e!tetice ! !4i de,volte !en!i"ilitatea 3 gu!tul i ?udecata e!tetic. E 4re,ultatele o"inute confirm prima ipote, a lucrrii noa!tre. 8entru evaluarea !umativ din !eme!trul I3 am folo!it un te!t ela"orat 0n concordan cu coninutul demer!ului in!tructiv4educativ3 iar 0n urma aplicrii lui3 re,ultatele o"inute vin ! confirme din nou3 ipote,a3 ca i la te!tul predictiv. 5iferena dintre cla!e !e menine 0n continuare3 fiind evideniat de urmtoarele valori1

C,a-a

N .

M"&)a ","0) a )!'"!)*1

M"&)a%a

M(&$, A2a!" "a '"&)"

A'+,)!$&)%"a C("6)*)"%! &" C('+(%"%!a 0a )a.)" * "a!)01

a7A

2A

BB,@C

BA

B2

@,90

2=

C,BB

:B

43

a7 E

2@

AA,BA

B0

B0

A,:9

<=

C,BB

C,A

E 4 la cla!a a < A 3media aritmetic e!te de &&3583 fa de ..3&. a cla!ei a < 63 diferena fiind de 1+3823 ceea ce ne confirm progre!ul ace!tora fa de te!tul predictiv3 dar i o meninere a unei diferene con!idera"il 0ntre cele dou cla!e3 nu doar la ace!t indicator3 ci i la ceilali. E 4 componenta creativ a 0nregi!trat valori !uperioare fa de te!tul predictivC 1& la cla!a a < A D3 fapt ce evidenia, e%i!tena al elevi a unor aptitudini creatoare 0n domeniul literar3 a unei creativiti e!tetice 0n ela"orarea ideilor3 0n utili,area lim"a?ului literar adecvat cerinelor te!tului3 imaginaie3 g9ndire creatoare3 o anumit cultur e!tetic format 0n proce!ul 0n!uirii literaturii. E 4 la cla!a a < 6 3 elevii c;iar dac au o"inut re,ultate pe!te cele 0nregi!trate la te!tul predictiv3 nu au reuit dec9t 0ntr4o mic proporie ! e%plice logic i coerent3 re!pect9nd normele gramaticale3! re!pecte conveniile !cri!orii3 ! !e 0ncadre,e 0n limita de !paiu etc. E 4 la componenta creativ elevii au 0nregi!trat de a!emenea re,ultate !u"medie3 0n !en!ul c ei nu au pre,entat concepia !criitorului cu privire la roman3 nu au integrat conceptele operaionale3 nu au preci,at tipologia per!ona?elor prin referire la epi!oadele !emnificative. E OP elevii cu o orientare colar umani!t e%prim 0n creaiile lor cu o mai mare acuratee valorile e!tetice a!imilate 0n 0nvare3 d9nd dovad de di!cernm9nt 0n ierar;i,area valoric a produ!elor arti!tice. e confirm a!tfel cea de4a doua ipote, a lucrrii noa!tre. :a te!tul !umativ din !eme!trul al II lea3 !4au o"inut urmtoarele valori1

44

C,a-a

T(!a, ","0)

M"&)a a )!'"!)*1 C:,=A

M"&)a%a

M(&$,$,

A2a!" " '"&)"

A'+,)!$&)%"

C("6)*) #"%! &" 0a )a.)"

C('+( #%"%!a * "a!)01 22,:

a7a A a7a E

2A

C:

C0

=,A@

2<

B,<C

2@

A9,:A

B0

B2

A,CB

<B

B,<C

::,@

E 4 elevii cla!ei a < A3 au 0nregi!trat un nivel ridicat la toi indicatorii !tati!tici C medie aritmetic3 mediana3 modul3 componenta creativD3 fapt ce demon!trea, c ei po!ed o cultur e!tetic 3 altfel !pu! 0n urma proce!ului de in!truire ei i4au format priceperile e!teticeCaprecierea3 interpretarea3 integrarea frumo!ului 0n activitateD3atitudinea e!tetic3 i4au 0n!oit lecturile de intere! e!tetic3 form9ndu4i ?udeci e!tetice prin care i4au pu! 0n valoare gu!tul e!tetic. ipote,ele lucrrii. . 4elevii cla!ei a < 63 au o"inut valori !u" nivelul celor de profil vocaional3 mai preci! la media aritmetic valoarea e!te de .#31. Ca < A ) 8134.D3mediana &+ Ca < A 4 81D3 componenta creativ 1135 Ca < A 4 2231D3ceea ce demon!trea, c elevii de la profilul real !unt mai puin intere!ai de lectur3 nu po!ed priceperile de a aprecia e!tetic3 de a interpreta arti!ticCliterarD3de a integra frumo!ul 0n activitatea de!furat3 nu i4au format o atitudine e!tetic3 o ?udecat e!tetic prin care !4i e%prime gu!tul e!tetic. :a te!tul final3 re,ultatele o"inute au fo!t la fel de relevante3 ca i la evalurile anterioare i anume1 e confirm a!tfel

C,a-a

T(!a, ","0)

M"&)a a )!# '"!)*1

M"&)a%a

M(&$,$,

A2a!" "a -!a%&a &

A2a!" " '"&)"

A'+,)!$# &)%"

C("6)*)# "%! &" 0a )a.)"

C('+(# %"%!a * "a!)01

45

a7a A a7a E

2A

C9,CC

C9

9C

@,B9

=,<=

2A

A,==

29,0A

2@

A9,<A

B0

AC

9,00

B,0B

<@

A,==

:@,0=

e poate o"!erva c elevii din cla!a de profil vocaional3 au o"inut re,ultate mult mai "une la te!tele aplicate3 fapt ce demon!trea, c orientarea lor umani!t le permite ! a!imile,e mult mai uor i mai eficient valorile e!tetice promovate de di!ciplinele din categoria artelor3 0n ca,ul no!tru literatura3 de,volt9ndu4i !en!i"ilitatea3 gu!tul i ?udecata e!tetic3 fapt ce vine ! confirme ceea ce am !u!inut 0n prima ipote, din lucrare. 8entru a confirma !au infirma cea de4a doua ipote, din lucrare3 am fcut o comparaie 0ntre cele dou cla!e3 pornind de la puncta?ul o"inut la componenta creativ de ctre toi elevii3 ce aparin celor dou grupe3 implicate 0n cercetare.
C,a-a T(!a, ","0) a7a A a7a E 2@ B,:2 2A M"&)a a )!'"!)*1 :=,CC @ B C B2 : :0 @9 :, C <@,B2 M"&)a%a M(&$,$, A2a!" "a '"&)" =, :B A'+,)!$&)%" C("6)*)"%! &" 0a )a.)" <@,B2

:a te!tele !umative din em. I i em. al II4lea !ituaia puncta?ului o"inut de cele dou cla!e !e pre,int a!tfel1
C,a -a T(!a, ","0) M"&)a a )!'"!)*1 M"&)a%a M(&$,$, A2a!" " '"&)" A'+,)!$ &)%" C("6)*)"%! 0a )a.)" &"

4.

SI a7a A a7a E 2A 2@ :B C,A0

S II 22,:2 ::,@2

S I :B 9

S II 2< ::

S I 22 C

S II 20 :0

SI =,92 2,02

S II <,A@ 2,22

SI :9 B

S II :C :0

SI <<,=C <<,=C

S II 2:,A= 2:,A=

Aceeai component creativ a fo!t urmrit i la te!tul final3 unde re,ultatele o"inute !unt i mai concludente3 a!tfel1
C,a-a T(!a, ","0) M"&)aa )!'"!)*1 M"&)a%a M(&$,$, A2a!" " '"&)" A'+,)!$&)%" C("6)*)"%! &" 0a )a.)"

a7a A a7a E

2A

<0,A2

<0

<0

<,22

:C

:<,C9

2@

:@,0C

:@

20

2,A@

:2

:<,C9

5atele !tati!tice ce e%prim re,ultatele o"inute de cele dou cla!e !upu!e cercetrii vin ! confirme cea de4a doua ipote, a lucrrii noa!tre. @n !f9rit3 la final am reali,at o comparaie 0ntre mediile la lim"a i literatura rom9n a celor dou cla!e3 iar re,ultatele confirm 0nc odat ipote,ele pe care !4a "a,at cercetarea noa!tr.

@n indicatori !intetici3 ace!te re,ultate !e pre,int a!tfel1


C,a-a T(!a, ","0) M"&)a a )!'"!)*1 M"&)a%a M(&$,$, A'+,)!$&)%" C("6)*)"%! &" 0a )a.)"

4&

a7a A

2A

92,:2

90

90

2@

A,90

a7a E

2@

B2,C0

B@

B@

<@

A,90

=oate ace!te re,ultate ne arat c elevul prin intermediul operelor literare parcurge etapele unui proce! creator3 0n !en!ul c devine !u"iect care !imte3 !e emoionea,3 dar i contienti,ea, c particip la ace!t act de creaie. @n conclu,ie3 elevii cu o orientare umani!t3 percep 0ntr4un mod mult mai adecvat !im"olurile arti!tice CliterareD 3 di!criminea, mai uor efectul arti!tic3 po!ed capacitate de con!trucie metaforic3 raionament analogic)!im"olic3 compre;en!iune i di!cernm9nt 0n ierar;i,area valoric a produ!elor arti!tice. :@.<.P (+$%" ) 8entru a4i 0ndeplini mi!iunea3 coala i 0n !pecial activitatea e!tetic de!furat 0n cadrul ei3 nece!it profunde tran!formri . @n ace!t !en! facem urmtoarele propuneri1 1.6ducaia e!tetic 0n liceu3 din punctul no!tru de vedere3 cu tot ceea ce implic ea3 di!cipline3 o"iective3 metode3 modaliti i te;nici de 0n!uire a lim"a?ului !pecific3 pentru a participa la formarea per!onalitii elevului3 tre"uie ! devin o educaie complet i permanent3 adic at9t aciunile3 e%perienele3 !ituaiile arti!itice3 c9t i cele e%tra4arti!itice3 ca domenii ale artei ce au un lim"a? comun Cnoiuni de gramatic3 de form3 de !til3 culoare3etcD3 ! fie acce!i"ile3 pentru a fi !tudiate3 0nvate de ctre toi elevii. 2.@nvm9ntul actual Cde cultur general !au profil arti!ticD3 nu mai poate fi g9ndit 0n afara unei educaii e!tetice complete3 care nece!it pe l9ng !paii didactice funcionale i medierea3 reali,at de cadrul didactic3 pregtit 0n ace!t !en!.

48

3.6ducaia e!tetic ! fie centrat pe elev i3 treptat ! devin per!onali,at deoarece ea pune accent pe curio,itatea de inve!tigare3 pe !pontaneitate3 dorina de formare i autoformare a ace!tuia. 4.6ducaia e!tetic3 ca educaie de!c;i! fa de natur i art3 a!igur prin intermediul di!ciplinelor colare i e%tracolare at9t iniiera elevilor 0n pro"lematica artelor Clim"a?3 te;nic3 etcD3 c9t i pregtirea nece!ar care ! le permit integrarea !ocio4profe!ional de mai t9r,iu. =re"uie ! !e pornea!c de la ideea c coala e!te la"oratorul 0n care !e pun "a,ele unei educaii e!tetice3 care va fi premi!a continuitii ace!teia la v9r!ta adult. 6ducaia e!tetic 0n coal 0n general3 0n liceu 0n !pecial3 are nevoie de a fi reg9ndit 0n !en!ul c !e impune1 E E 4 introducerea unor orientri didactice moderne care ! permit educarea 4 introducerea 0n cadrul curriculumului a unui numr !uficient de ore de!tinate e!tetic a elevilor 0n funcie de cele mai noi de!coperiri 0n domeniul artelorA educrii elevilor prin intermediul artelor3 av9nd 0n vedere c3 0n afar de literatur care "eneficia, de un numr mai mare de ore3 celelalte di!cipline Ceducia pla!tic3 mu,icalD le !unt alocate c9te o or pe !aptm9n3 cu e%cepia colilor de art3 unde lucrurile !tau mai "ine. E 4 de!furarea orelor la di!ciplinele arti!tice3 0n !paii !pecial amena?ate Cateliere3 la"oratoareD av9nd 0n vedere c 0n formarea per!onalitii elevului3 tre"uie ! !e pun accent3 nu doar pe latura teoretic3 ci i pe cea practic3 reali,9ndu4!e a!tfel un ec;ili"ru la nivelul comportamentului3 0ntre fi,ic i p!i;ic. E 4 formarea !en!i"ilitii e!tetice3 a gu!tului i inter!ului e!tetic prin de,voltarea tuturor di!poni"ilitilor vi,uale3 auditive3 Qine!te,ice3 dar i mentale ale elevului3 a!tfel 0nc9t ace!ta ! !e tran!forme din !implu receptor3 0n creator de frumo!.

4#

E 4 formarea !en!i"ilitii e!tetice3 a gu!tului i inter!ului e!tetic prin de,voltarea tuturor di!poni"ilitilor vi,uale3 auditive3 Qine!te,ice3 dar i mentale ale elevului3 a!tfel 0nc9t ace!ta ! !e tran!forme din !implu receptor3 0n creator de frumo!. E 4 iniierea 0n lim"a?ul artei ! !e reali,e,e prin corelarea tuturor formelor Cmimico4ge!tual3 ver"al3 !cri!3 lim"a?ul artei3 de!ignului3 etcD3reali,9ndu4!e a!tfel o 0nelegere c9t mai complet a fiecrui domeniu arti!tic 0n parte i o cretere a gradului de atractivitate a elevilor fa de ace!tea. E 4 recon!iderarea raporturilor dintre cadrul didactic i elevi prin 0ndeprtarea rigiditii3 ineriei3 unor da!cli3 care 0neleg c totul eman de la ei i3 c elevul tre"uie ! e%ecute. ( a!tfel de atitudine generea, 0ncordare3 !u!piciune i ne9ncredere3 din partea elevilor3 fapt ce afectea, per!onalitatea ace!tora i3 implicit re,ultatele 0n activitatea de 0nvare. @n vederea prevenirii unor a!tfel de incidente !e va aciona pentru 0m"untairea climatului afectogen din cla! i creterea rolului componentei motivaionale3 !ingura ce poate determina !c;im"area care !e impune. E 4 0m"inarea activitii e!tetice din cla! cu cea e%trae!tetic3 acea!ta a!igur9nd premi!ele unei integrrii !ociale3 economice3 culturale3 etc.3 i reali,rii unui ec;ili"ru p!i;ic3 av9nd 0n vedere c arta induce o !tare !pecial3 fiind reconfortant i !timulativA E 4 0n organi,area coninuturilor in!truirii ! !e pun accent nu doar pe receptarea valorilor e!tetice3 ci i pe actul creator3 av9nd 0n vedere c prin intermediul lui !e reali,ea, o eli"erare de !ine a individului pe plan afectiv3 ceea ce conduce la o readaptare a ace!tuia la mediu. E a!igurarea po!i"ilitii autoformrii arti!tice a per!onalitii !u"iectului3 deoarece arta are puterea de a uni oamenii pe "a,a drago!tei fa de frumo!A E 4 favori,area do"9ndirii autonomiei !pirituale3 care alturi de cea intelectual !4 i dea po!i"ilitatea elevului !4i valorifice potenialul arti!tic3 av9nd 0n vedere c di!poni"ilitatea pentru art o 0nt9lnim la toi !u"iecii educa"ili i nu numai.
5+

E 4 e%tinderea educrii e!tetice la nivelul tuturor cadrelor didactice3 nu doar a celor care predau artele3 deoarece ignorarea principiilor e!teticii 0nvm9ntului poate diminua eficiena educativ a oricrei tiine din programul colar. 7umai 0n ace!t fel3 arta poate educa copilul 0n drumul parcur! de la grdini i p9n la !f9ritul liceului. E 4 programele colare !pecifice di!ciplinelor din categoria artelor3 inclu!iv lim"a !i literatura roman ! organi,e,e coninuturile3 nu doar pe an de !tudiu3 ci i3 0n funcie de tipul de cla!e Cprofil uman3 real3 te;nic3etcD3 a!tfel 0nc9t volumul priceperilor e!tetice ! concorde cu intere!ele elevilor3 iar creativitatea ace!tora ! fie c9t mai productivA E 4 introducerea 0n planul de 0nvm9nt a unei di!cipline3 cu caracter e!tetic Ce%.6lemente de e!teticD3 care !4i familiari,e,e pe elevi cu noiuni fundamentale de!pre art i care ! con!tituie o "a, pentru toate di!ciplinle arti!tice i nu numai. :a final3 conclu,ia care !e de!prinde e!te aceea c arta3 prin valorile pe care le promovea, e!te un mi?loc de "a, 0n de!furarea proce!ului in!tructiv4educativ i formarea per!onalitii elevului.

BIBLIOGRAFIE
1.Alain3 C1#48D3 P (+(- -$ ,F"&$*a!)(%, 8R*. 2.Allport3S.3-ordon3 C1##1D, S! $*!$ a 3) &"50(,!a "a +" -(%a,)1.))3 6.5.83
51

>ucureti. 3.Al"u3 M3 8itariu3J.3 C1##3D3 P ()"*!a "a !"-!",( &" *$%(3!)%." 3) ";a'"%$, a-)-!a! &" *a,*$,a!( 3 6ditura $a!a $rii de Ftiin3 $lu?47apoca. 4.Andrei38etre3 C1##&D3 F),(-(6)a 0a,( ),( 3 6ditura 8olirom3Iai. 5.Antone!ei3:iviu3 C1##.D3 Pa)&")a#F$%&a'"%!" *$,!$ a," a," "&$*a.)"), 6ditura 8olirom3Iai3. ..Ardonin3I!a"elle3 C1##&D3 LF"&$*a!)(% a !)-!)G$" a ,F"*(,"3 6. .*. &.Ari!totel3 C1#.5D3 P(,)!)*a,:<<93 trad. rom. Mi;ai -ramatopol3 0n vol. Metafi,ica3 6d.Academiei3 >ucureti. 8.Ari!totel3 P("!)*a, >ucureti3 6d.Academiei. #.>aumgarten3 C1&5+D3 A"-!8"!)*a3 vol I. 1+.>laga3:ucian3C 1##+D3Z1 ) 3) "!a+"3 6ditura Minerva3 >ucureti. 11.>urcQ;ardt3IaQo"3C1#81D3 C$,!$ a R"%a3!" )) 4% I!a,)a3 >ucureti36ditura pentru literatur3cap. 5e!coperirea frumu!eii naturii. 12.>o"oc3 Ale%andru3 C1#&3D3 N)*(,a) Ha !'a% 3) "a,)-'$, *(%!"'+( a% 3 6ditura Ftiinific3 >ucureti. 13.>ucQ;ard3Iaco"3 C 1#13D3A-!8"!)H $%& S(5)a,I)--"%-*8a6!. 14.>erg!on3J3 C1#12D3 L" ) "3 ed .'III38ari!3 p.1&+41&1. 15.>em35./3C1#.&D3 S",6 +" *"+!)(%Ja% a,!" %a!)0" )%!" + "!a!)(% (6 *(/%)!)0" &)--(%a%*" +8"%('"%a3 8!Kc;ological 2evieT3 &4N33 p.183. 1..>arlogeanu3:avinia3 C2++2D3 P-)8(+"&a/(/)a a !")3 8olirom3 p.38. 1&.>ru"ac;er3 ./o;n3 C1#.#D3 M(&" % P8),(-(+8)"- (6 E&$*a!)(% ,Mc-raT Jill >ooQ $ompanK3 7eT UorQ3 :ondon. 18.>oTKer3 J.$arlton3 C1#&+D3 P8),(-(+8)*a, P" -+"*!)0"- 6( E&$*a!)(%3 *ore!man and $ompanK -lenvieT3 Illinoi!3. 1#.>orge!3/orge3 :ui!3 C1#88D3 C1 .)," 3) %(a+!"a3 Iai 3 p.32. 2+.>laga3 :ucian3 C1#8&D3 (pere3 vol1+3 T ),(/) a0a,( ),( 3 6d.Minerva3 >ucreti3
52

cott

p.51+. 21.>ourdieu38ierre3 C1#88D3 C"," ! ") -!a ) a," *a+)!a,$,$) *$,!$ a,3 0n 1 E&$*a.)a )" ),a-!a5),'9)%"3 >uletinul $a"inetului 8edagogic3Iai3 nr.43p.&24&3. 22.>ourdieu38ierreA 8a!!eron3 2.(1#&+D,La "+ (&$*!)(%3 6d. de Minuit38ari!3. 23.>ertrand3'aloi!3 C1###D3F(%&"'"%!- "&$*a!)63 6d. 7ouvelle!. 24.>o"oc3Ale%andru, C1###D3 Hermeneutic i ontologie3 6583>uc. 25.>ourdieu38ierre3 C1##8D3 R"/$,)," a !")3 6d.Rniver!3>uccureti. 2..>runner32.3C2+++D3P-)8a,%a,)51 3) -(*)"!a!" +(-!'(&" %13 6d. Amarcord3 =imioara. 2&.$;om"art de :auTe3 8aul JenrK3 C1#82D3 VC$,!$ a 3) +$!" "aV3 >uc3p.&5. 28.$uco3$on!tantin3 C1##.D3 8edagogie38olirom3Iai3p.2.3.&. 2#.$lin3Marin3 C1##.D3T"( )a "&$*a.)")36d. A::3 >uc3p.14. 3+.$uillen"urg3 /./.'on3 c;olten3 (37oomen3 -3S.3 C2+++D3 !))%.a *('$%)*1 ))3 >uc3 6d.Jumanita!3 p.584.1. 31.$o,ma3=eodor3C1#88D3S*(a,a VAl.I.$u,aV3Iai3 p.5+ 32.$omeniu!3 C1#&+D3D)&a*!)*a Ma/%a3 6.5.8.3>ucureti3 p.2+. 33.$roce3>enedetto, C223D3E-!"!)*a3>ucureti36d.Rniver!31#&+3p. 34.$uco!3$on!tantin3 C1##5D3P"&a/(/)" -) a;)(,(/)"3 6.5.832A3>uc3 p.5+. 35.$uco!3$on!tantin3 C2+++D3 E&$*a!)a,D)'"%-)$%) *$,!$ a," -) )%!" *$,!$ a,"3 8olirom. 3..$orneille3(, L" '(&", &" + (2a2),)!" &F",a2( a!)(%J $%" %"*"--a) " ')-" a$ +()%t.$a;ier! Internationale! de 8!Kc;ologie ociale31.342 3&.$roitoru32odica3C1#82D3 ?$&"*a!a )%! " "-!"!)* -) '"!a6)5)*3 6d. tiintifica !i 6nciclopedica3 >ucureti3p.4+. 38.$;ar"onnel37anine, C1##3D3 P8),(-(+8)" &$ '(&",3 8R 3 tra!!"ourg3 p.#2. 3#.$;ar"onnel37anine3 C1##3D3 P8),(-(+8)" &$ '(&","3 8ree! Rniver!itaire de
53

3)

"&$*a.)),"

+a a,","3Rniver!itatea

tra!!"ourg3 tra!!"ourg 3 p.11&N11#. 4+.$urti!3 ./CcoordD3C1#.5D3 A% I%! (&$*!)(% !( !8" P8),(-(+8K (6 "&$*a!)(%3 Rniver!itK =utorial 8re!! :=5.:ondon. 41.$rtre!cu3M3 C1###D3 P(-!'(&" %)-'$, ('a%"-*36d.Jumanita!3>ucureti. 42.$annor3 teven3 C1###D3 C$,!$ a +(-!'(&" %136d.Meridiane3>ucureti. 43.$ri!tea3 orin3C1##8D3 >ucureti3pag.35+. 43.5a! neue :e%icon der 8edagogiQ31#&13vol.I'3pag.353. 44.5eTeK3/o;n3C1#&2D3 D"'(* a!)" -) "&$*a!)"3 6583>ucureti3p.&+. 45.5e"e!!e3Maurice3C1#81D3 E!a+"," "&$*a!)")36583p.112. 4..5eTeK3/o;n3C1##+D3 D"'(* a!)" "! &F"&$*a!)(%3Armand $olin38ari!33p.4+#. 4&.5eelK3/o;n3 C1##&D3 Ba5"," -"')(!)*))36d.A::3>ucureti. 48.5evelaK3M3C1##.D35onner du !en! a lWecole36 *. 4#.D)*.)(%a &" "-!"!)*1 /"%" a,13C1#&2D3>ucureti3pag.1+3. 5+.D)*.)(%a a, ,)'2)) ('9%" *(%!"'+( a%" , C1#8+D3 6ditura Ftiinific i 6nciclopedic3 >ucureti3 pag.1#+. 51.56<36d.Rniver!ul 6nciclopedic3 C1##8D3>ucureti3 6diia aII4a3pag.1453348. 52.D)*.)(%a &" 6),(-(6)"3 C1#&8D3 >ucureti3 pag.&5#. 53.5urand3-3C2+++D3S! $*!$ )," enciclopedic3 >ucureti. 54.6dgar3*aure3C1#&1D3A 4%01.a -1 6))36583>ucureti3p.&14&2 55.6puran3Mi;ai,L:9C@M,P"&a/(/)" 3) P-)8(,(/)"3:ecia a II a3 $unoaterea p!i;ologica a elevilor3 >ucureti3 M6I36* . 5..6gan3Iieran3C1#8.D3=eac;ing a! $;icago 8re!!. 5&.*ec;ner3 E-!"!)*a ";+" )'"%!a,13C1#&1D3 :eip,ig.
54

D)*.)(%a

&"

!" '"%)

+"&a/(/)*),

6.5.8.2.A.3

a%! (+(,(/)*"

a,"

)'a/)%a $,$) 3

Rniver!

torK =elling.A% A,!" %a!)0" A++ (a*8 !(

T"a*8)%/ a%& C$ )*$,$' )% !8" E,"'"%!a K S*8((l3 $;icago3=;e Rniver!itK of

58.*at; -erard3C1##1D3 La)*)!" "! 6( 'a!)(% &"- 'a4! "- )% R"0$" 6 a%*a)-" &" +"&a/(/)"3 nr.#&3 p..#. 5#.*errol3-ille!3C1##8D3 D)*.)(%a &" -(*)(,(/)"3 65.8olirom3 pag.21#. .+.*ourXuin3/ean $laude3C1#&3D3 P($ G$() ,F"&$*a!)(% "-!8"!)G$"3 0n :oui! 8orc;erCcoordD :Weducation e!t;etiXue3 Arman $olin38ari!3. .1.*reud3 igmund3 C1##.D3P-)8a%a,)51 3) a !136ditura =rei3>ucureti. .2.-adamer3J.-3C2+++D3 A*!$a,)!a!"a 6 $'(-$,$)36d.8olirom3Ia!i. .3.-olu38antelimon3C2++1D3 P-)8(,(/)a 4%01.1 )) 3) &"50(,!1 ))3 6d.*undaiei Jumanita!3p.32+. .4.-run"erg3:3C1#&2D3 A;)(,(/)" 3) *(%&).)a $'a%13>ucureti3p.4&448 .5.-ei!!ler36.63 A,,/"'")%" D)&aH!)H G $%&,"/$%& ")%"" 5)*8"%&"% U%!" )*8!-3 6.Ilett 'erlag3 tuttgart3p.&8. ...G a%& La ($--" E%*K*,(+"&)G$",vol.438ari!31#.13pag.&15. .&.-roo!3I3C1#+&D3 A-!8"!)H,D)" +8),(-(+8)" )' B"/)%% &"20 S!"% Na8 8$%&" !-, Jeidel"erg. .8.-ardner3J.3C1##.D3L"- )%!",)/"%*"- '$,!)+,"-36d.2et,38ari!. .#.-enette3-erard3C1##2D3:a relation e!t;etiXue36d.du euil. &+.-lei,al3 /./3C1###D3A !a 3) +(,)!)*$,36d.Meridiane3>ucureti. .4.-om"ric;36rn!t3C1#84D3LFa ! "! ,F),,$-)(%36d.-allimard. &1.Jer"art3/.J3C1#&.D3P ","/" ) &" +"&a/(/)"36583>ucureti3p..2. &2.Ju"ert32ene3C1#.5D3T a)!" &" +"&a/(/)" /"%" a,"38R*38ari!3p.58. &3.Jegel3-3S3C1##.D3P ","/" ) &" "-!"!)*13vol.I38.&48. &4.Je!!en3/o;anne!3C1#3&D3O" !+8),(-(+8)",Ra)'$%& F$ ,)%/" 3'iena3p.3&. &5.Jartman37icolai3E!8)H,citat din vol *ilo!ofia contemporan3=e%te ale!e3tradu!e i comentate de Ale%andru >o"oc i I.7.2oca3p.1.2. &..Ju!en3=or!ten3C1#&4D3T8" ,"a %)%/ -(*)"!K M"!8"% $( :td .:ondon. &&.Jartman37icolai,(1974)E-!"!)*a36d. Rniver!3>ucureti.
55

&8.Jomer,I,)a&a3C1#55D3>ucureti36 8:A3ver!.4334438. &#.5WJainaut3C1#81D3E,a2( a "a %(),( *(.)%$!$ )30n 8rograme de 0nvm9nt i educaie permanent36583>ucureti3p.1.#. 8+.Jof!tede3-3C1##.D3 Ma%a/"'"%!$, -! $*!$ ),( /a%&) )). 81.Ianoi3Ion3C1#83D3S$2,)'$, 4% "-!"!)*136d.Meridiane3>ucureti. 82.Ianoi3Ion,L:9C=M,S$2,)'$, 4% a !136d.Meridiane3>ucureti. 83.Ianoi3Ion3C1#8.D3L)!" a!$ 1 3) 6),(-(6)"36d.Minerva3>ucureti. 84./oia36lena,(1999),P"&a/(/)"38olirom3p.33. 85./acXue!3 ervan c;rei"er3C1##+D3S6)&a "a '(%&)a,136d.Jumanita!. 8..:avelle3:oui!e3C1#51D3T a)!" &"- 0a,"$ -3vol I38R*38ari!3p.15. 8&./inga3I.3I!trate3 6 .3C2++1D3 4Ma%$a, &" P"&a/(/)"3p.13#414+. 88./au!!3J.23C1#&8D3P($ $%" "-!8"!)G$" &" ,a "*"+!)(%36d.-allimard. 8#./ung3$3-3C1##&D3T)+$ ) +-)8(,(/)*"3 6d. Jumanita!3>ucureti. #+./ung3$3-3C1###D3S)'2(,$ ) a," ! a%-6( '1 ))36d.=eora3>ucureti. #1.Iant3I3C1##2D3VT a!a! &" +"&a/(/)", R",)/)a 3) ,)')!"," a.)$%))3 6d.Agora3 Iai3 p.1& #2.Iat,,D.,T8" 6$%*!)(%a, a++ (a*8 !( !8" -!$&K (& a!!)!$&"-.P$2,)* O+)%)(% P$a !" ,K324C2D3p.1.342+4 #3.Iant3I3C1#81D3C )!)*a 6a*$,!a!)) &" D$&"*a "3 trad din l". german3 6d. Ft. i 6nciclopedic3 >ucureti. #4.Iant3I.3C1#85D3L(/)*a /"%" a,13 trad. rom. A. >ucureti3 p.8#4#2. #5.Iant3I3C1#&2D3C )!)*a a.)$%)) + a*!)*"36d. Ft.3>ucureti. #..:and!;eere3 ' de.3:and!;eere3-3de.3C1#&#D3 D"6)%) "a (2)"*!)0",( 6583>ucureti3p.5... #&.:ipp!4C1#+8D3A-!8"!)H,Q$,!$ &" G"/"%Ia !3=eil I3p.35833.233.3.
5.

'$,!)*$,!$ a,",S(6!Ia "#$,

urdu3 6d.Ft. Fi 6nciclopedic3

"&$*a.)"),

#8.:and!;eere3'ivianne3C1##2D3LF"&$*a!)(% "! ,a 6( 'a!)(%38R*38ari!3p.#. ##.:e!!ing,O+" "3vol I3>ucureti36 8:A3p.1.5. 1++.:efter3/.>3C2+++D3P(-!'(&" %)-'36d.8aralela 4538iteti. 1+1.:iiceanu3-a"riel3C1##4D3D"-+ " ,)')!136d.Jumanita!3>ucureti. 1+2.:o!!Qi37icolai3C1##&D3C(%&).))," 2)%",$) a2-(,$!36d.Jumanita!3>ucureti. 1+3.Mitrofan3 7.3Mitrofan3I.3C1#84D3D)a/%(5a 3) 6( 'a "a )%!",)/"%.") ,)!" a "30n V2evi!ta de p!i;ologieV3nr.2. 1+4.Marin3$lin3C1##.D3T"( )a "&$*a.)")36ditura A::3p.13. 1+5.Mun!ter"erg3Jugo3C1#21D3P8),(-(+8)" &" O" !",G $%&5$/" ")%" O",!a%-*8a$$%/3'erlag von /.A >art;3:eip,ig3p.5#3&548&. 1+..Meirien38;ilippe3C1##1D3L"- *8(); &F"&$G$" 36 *38ari!3p.14& 1+&.Muller3*reinfel!3P-K*8(,/)" &" Q$%-!3:eip,ig und >erlin3>d.I3p.514. 1+8.MuraQov!QK3/an3C1#&4D3S!$&)) &" "-!"!)*136d.Rniver!. 1+#.MaeQ3'.63C1#&2D3A !a &" a 6) -+"*!a!( 36d.Meridiane3>ucureti. 11+.Mole!3 A"ra;am3 C1#8+D3 P-)8(,(/)a Q)!-*8#$,$)3 6d.Meridiane3 >ucureti3 p..&. 111.Mitrofan3 7.3C2++5D3T"-!a "a +-)8(,(/)*a, 6d.8olirom3p.81. 112.Maiore!cu3=itu3C1#&8D3C )!)*"3>ucureti3p..2 113.Mialaret3-a!ton3C1#81D3I%! (&$*" " 4% +"&a/(/)"36583>ucureti3p.53. 114.Moi!e3$3$o,ma3=3C1##.D3R"*(%-! $*.)" +"&a/(/)*136d. AnQaron3Ia!i. 115.Me!ure3 Klvie3C1##8D3La a!)(%%a,)!" &"- 0a,"$ -38R*. 11+.7eveanu38.8.3C1#&8D3D)*.)(%a &" P-)8(,(/)"36d.Al"atro!. 11..7icola3Ioan3C1##.D3T a!a! &" +"&a/(/)" 3*(,a 1365832.A3>ucureti3p.22. 11&.7iet,!c;e3*riedric;3?"%-")!- 0(% G$! $%& B(-" )% Da- Ha$+!I" H,Ba%& III,N)'+8"%2$ /" 3Munc;en31##+3p.535. 118.7icule!cu32.M3C1#8.D3G8)& +"%! $ + (6"-( )3vol I3Rniver!itatea Al.I.$u,a3Ia!i. 11#.7iet,!c;e3*r3C1##1D3D)%*(,( &" 2)%" 3) &" 1$36d.Jumanita!. 12+.(pre!cu3'3C1##1D3A+!)!$&)%) -) a!)!$&)%)3>ucureti36ditura Ftiinific.
5&

121.8laton3 C1#&+D 6dituraRniver!3 p.125.

tatul3 0n vol. A !" +("!)*", A%!)*8)!a!"a >ucureti3

122.8a!cadi3I3 C1#.&D3E&$*a.)a "-!"!)*1 + )% + ","/" ) &" "-!"!)*13658. 123.8eirce3$;3C1##+D3S"'%)6)*a.)" 3) a*.)$%"3Jumanita!3>ucureti. 124.8rince3Iing!leK3E&$*a!)(% a%& P8),(-(+8)*a, !8($/8!,A,,K% a%& Ba*(%, >o!ton3p.#. 125.8arintele -aleriu3C1##2D3?" !61 3) 1-*$'+a a "36d. Jari!ma3>ucureti3p..#. 12..8;ilippe3Marie 5ominiXue3C1##1D3 P8),(-(+8)" &" ,Fa !3 =ome I3 6d.Rniver!itaire!3 8ari!3p.211. 12&.8iaget3/ean3C1#.8D3L" -! $*!$ a,)-'"38R*38ari!. 128.8aveleu3'.C1#&2D3D a'a +-)8(,(/)")36583>ucureti. 12#.8un3 638otolea353CcoordD3C2++2D3 P"&a/(/)",F$%&a'"%!a ) !"( "!)*" -) &"'" -$ ) a+,)*a!)0"36d.8olirom. 13+.8ii3:,re!cu3Mi;aela CcoordD3C2++.D3 C('+"&)$ &" P-)8(,(/)" -) +"&a/(/)", 6d.8m9ntul. 231.8eretti3A3C1#.#D3L"- *(%! a&)*!)(%- &" ,a *$,!$ " "! &" ,a +"&a/(/)"36d.6pi. 132.8ourtoi!A5e!met3C1##&D3LF"&$*a!)(% +(-!'(&" %"38R*. 133.2icoer383C1##5D3D" ,FI%!" + "!a!)(%38ari!3:e euil. 134.2adule!cu3$.M3C1#84D3P" -(%a,)-'$, -* )" )36d.6mine!cu3>ucureti. 135.29m"u3 7icolaeC1##&D3,Filosofia valorilor365832.A3>ucureti3p.3.. 13..2evi!ta de 8!i;ologie3C1##2D3>ucureti3nr.2. 13&.2icQert3 Jeinric;,L:92:M,D" *u"ingen3p.1#8. 138.2oK3:e36d3C1#13D3U% +8),(-(+8)" %($0",,",H"% ) B" /-(%3p.51 13#.2e"oul3(livier3C1##1D3R"0$" F a%*a)-" &" P"&a/(/)"37r.#&3oct4dec.3p.11. 14+.2e"oul3(livier,(1971),La +8),(-(+8)" &" ,F"&$*a!)(%38R*38ari!3p.14.
58

"%" /"!)*

-)

a,!"

G"/"%-!a%& &"

E H"%%! )-3 /.$.>3Mo;r3

141.2e"oul3(livier3C1##2D3L"- 0a,"$ - &" ,F"&$*a!)(%38R*38ari!3p.#. 142.2acle3-a"riel3C1#83D3La +"&a/(/)" )%!" a*!)0"32et,38ari!3p.14# 143.2e"oul3(livierC1#&&D,LFE%&(*! )%"'"%t38R*38ari!3p.1#.. 144.2ead3Jer"ert3LFE&$*a!)(% a !)-!)G$" "! %(! " "+(G$", rev.I7 6A3nr. 2N1#.5 145.2ead3Jer"ert,(1971),O )/)%)," 6( '") 4% a !13 trad. rom3 $.* 8avlovici3 6d. Rniver!3 >ucureti3 p.1824184 13#.2i"ot3=;eodule3C1##.#3 L(/)*a -"%!)'"%!",( 36d. I2I3>ucureti. 14..2icoeur38aul3C1#8.D3E-"$ ) &" 8" '"%"$!)*136d.Jumanita!3>ucureti. 14&. antaKana3-3C18#.D3The Sense of Beauty37eT UorQ. 148. ouriau36t,(1921),LFa0"%) &" ,F"-!8"!)G$"3p.#. 14#. c;eler3Ma%3C1#2&D3D" F( 'a,)-'$- )% &" E!8)H $%& &)" 'a!" )a," O" !"!8)H3Ma% 7iemeKer 'erlag3Jalle3p.1#1. 15+. taat!3A.S3 taat!3$.IC1#58D A!!)!$&"- "-!a2,)-8"& 2K *(%&)!)(%)%/ D($ %a, (6 A2%( 'a, a%& S(*)a, P-K*8(,(/K3p.3&44+. 151. cott3M.83>urton32.'3UarroT3M.2.3C1#1&D3S(*)a, %a!$ a, *(%&)!)(%.C8),& D0",(+'"%!338C1D3p.534.3. 152. alade3 5.$iurea3 2odica3 C1#&3D3 E&$*a.)a + )% a !1 3) ,)!" a!$ a3 6583 >ucureti3 p.1&. 153. c;rei"er3 ervan3C1##+D3S6)&a "a '(%&)a,136d.Jumanita!. 154. egall3M35a!en38.>errK3I38oortKnga3I3Juman3C1###D3B"8a0)( >acon3:ondon. 155. lva!tru3$on!tantin3C1##.D3Ra.)(%a,)!a!" 3) &)-*$ -36583>ucureti. 15.. immel3-eorg3C1#81D3S(*)(,(/)" "! "+)-!"'(,(/)"38R*. 15&.Fc;iopu3Rr!ula3C1###D3P-)8(,(/)a a !"),6583>ucureti. 158.'ideanu3-eorge3C1##.D3UNESCO#@0 E&$*a.)",E&)!$ a $raiova3p.51. 15#.'ideanu3 -eorge3 C1#88D3 E&$*a.)a ,a 6 (%!)" a &)%! " '),"%))3 6d.8olitic3 824
5#

")%

6( *"'"%!

$%&"

)%

G,(2a,

P" -+"*!)0".A% I%! (&$*!)(% !( C (--#C$,!$ a, P-K*8(,(/K,6ditia a II a3AllKn and

83. 1.+.'ianu3=udor,L:9ACM, E-!"!)*a3 p.#. 1.1.'igano3 2enata3 8armenteor38;.3U%" &"'a *8" '"!8(&(,(/)G$" +($ 0a,"$ 30n 8edagogie et vita34N1##3. 1.2.'ianu3=udor3C1#82D3I%! (&$*" " )% !"( )a 0a,( ),( 30n vol.V tudii de filo!ofia culturiiV36d.6mine!cu3>ucureti3p.84. 1.3.'alerK3Pa$,,LF)%6)%) "-!8"!)G$"30n ediia V8leiadeV3vol.II3p.1344. 1.4.'ianu3=udor3C1#82D3S!$&)) &" 6),(-(6)a *$,!$ ))36d.6mine!cu3p..#. 1.5.Srig;t3von3-.J.3C1#&#D3L(/)*a &"(%!)*1 3) !"( )a /"%" a,1 a a*.)$%)) 4% "Norme,valori,ac iuneV3>ucureti3p.14+. 1...Sundt3S3SK-!"' &" P8),(-(+8)",B&.II,A-!8"!)-*8" A%-8a$$%/3p.2.+. 1.&.So?nar3Irena3C1#.3D3E-!8"!)G$" "! +"&a/(/)"38R*38ari!3p.2.#. 1.8.SelleQ323Sarren3A C1#.&D3T"( )a ,)!" a!$ ))3>ucureti3pag..2. 1.#.Ya?onac32.>3C1#.8D,A!!)!$&)%a, "66"*!(6 '" " ";+(-$ ".?($ %a, (6 P" -(%a,)!K a%& S(*)a, P-K*8(,(/K,+.9. 1&+.Ylate3M3C2++.D3F$%&a'"%!"," +-)8(,(/)")36d. Rniver!itar3p.3&1. 1&1.Yi!ule!cu3 t3C1#&1D3A+!)!$&)%) 3) !a,"%!"36583>ucureti3p.1#. 1&2.TTT.edu.ro4%01.1'9%! + "$%)0" -)!a 3 programe colare 0n vigoare. ,a "*8" *8" "% "&$*a!)(%,$% (%!), &Fa%a,K-" &"- &"6)%)!)(%- &" "! (a*!)(% "! &"

.+

.1