Sunteți pe pagina 1din 34

BACAU

FILIERA VOCATIONALA
PROFIL SPORTIV
INDRUMATOR:
Prof. MIHALCEA MIHAI
- 2006 -
1
BACAU
ETAPIZAREA PROCESULUI DE
SELECTIE SI PREGATIRE IN
HANDBAL
FILIERA VOCATIONALA
PROFIL SPORTIV
INDRUMATOR:
Prof. MIHALCEA MIHAI
- 2006 -
2
PLANUL LUCRARII
I. CAPITOLUL I
- Importanta si actualitatea temei .............................................. 4
II. CAPITOLUL II
- Bazele teoretice ale lucrarii ........................................................ 6
- Perioada.Perspectiva.Etapa incepatori .............................6
A. Sarcini si obiective ............................................................6
B. i!loace de realizare ........................................................."
- Perioada.Perspectiva.Etapa avansati ................................1#
A. Sarcini si obiective ..........................................................1#
B. i!loace de realizare ......................................................1"
- Perioada.Perspectiva.Etapa per$ormanta............................26
A. Sarcini si obiective ..........................................................26
B. i!loace de realizare.........................................................2"
III. CAPITOLUL III
- %oncluzii .....................................................................................&&
IV. CAPITOLUL IV
- Biblio'ra$ie ....................................................................................&4
&
CAPITOLUL I
(andbalul este incadrat in 'rupa ramurilor sportive care cer indeosebi
viteza si viteza $orta) alaturi de celelalte !ocuri sportive) sprint) !udo)
scrima) lupte) *altere. +aca urmarim speci$icul e$ortului in *andbal) se
observa ca intervine ca destul de importanta) calitatea mortica rezistenta)
ceea ce $ace ca varsta de , 1- ani) citata in unele lucrari ca $iind optima
pentru incadrarea copiilor in 'rupele de incepatori) sa nu $ie reala.
a!oritatea materialelor de specialitate care se re$era la aceasta problema
arata ca varsta optima pentru selectia initiala in *andbal este cuprinsa in
intervalul 1- 12 ani) cand substratul mor$o $unctional si psi*ic al
or'anismului este apt sa sustina cerintele de e$ort ale antrenamentului ai
competitiei de *andbal.
In conceptul contemporan despre antrenamentul in *andbal) instruirea
copiilor este o parte inte'ranta a sistemului de pre'atire pentru *andbalul de
per$ormanta. In acest conte.t) cantitatea dar mai ales calitatea procesului de
instruire a copiilor si !uniorilor) care de $apt constituie baza de masa a
sportului de per$ormanta) reprezinta un $actor *otarator al asi'urarii unei
capacitati superioare de per$ormanta a *andbalistilor) la nivelul e.i'entelor
!ocului actual si in perspectiva evolutiei lui.
%alitatea bazei de masa a *andbalului de per$ormanta este determinata de
mai multi $actori) dintre care unii se detaseaza ca importanta.
Preluand din teoria antrenamentului sportiv ideea potrivit careia
antrenamentul soprtiv trebuie sa aiba un caracter stadial) teoria si metodica
*andbalului au stabilit o strati$icare a instruirii copiilor si !uniorilor) in
concordanta cu particularitatile de varsta si cu obiectivele instructiv
educative si de per$ormanta) $i.ate pe $iecare esalon al bazei de masa a
*andbalului de per$ormanta. Ast$el) au $ost stabilite urmatoarele stadii de
instruire/
ini*andbalul varsta 6 1- ani0
%opii incepatori varsta 1- 12 ani0
%opii avansati proveniti din 'rupele de incepatori) care au evolutie
lenta) dar cu perspectiva) 12 14 ani0
%opii de per$ormanta) !uniorii III) cu evolutie $oarte rapida) varsta
1& 1# ani0
1uniori II) avansati) care provin din 'rupele de copii de per$ormanta si
de avansati) la care se adau'a si !uniorii nou selectionati) ale caror
calitati le $aciliteaza o inte'rare rapida in esalon varsta 1# 1" ani0
4
1uniori I) de per$ormanta) promovati din 'rupele de !uniori II varsta
1" 1, ani0
%opiii si !uniorii isi des$asoara activitatea in doua cate'orii de unitati
sportive. 2 prima cate'orie este proprie bazei de masa) cuprinzand numai
'rupe si ec*ipe de copii si !uniori. +in aceasta cate'orie $ac parte %luburile
Sportive Scolare. %ea de-a doua cate'orie este $ormata din 'rupele si
ec*ipele de copii si !uniori din cadrul sectiilor de *andbal ale cluburilor)
asociatiilor sportive si liceelor cu pro'ram sportiv. 3nitatile cuprinse in
prima cate'orie sunt cele sportive scolare) subordonate .E.4) iar celelalte
sunt subordonate %.4.E.5.S sau departamentelor de care apartin.
In con$ormitate cu re'lemetarile in vi'oare ale $orului tutelar) 'rupele si
ec*ipele de *andbal din cadrul cluburilor sportive scolare si liceelor cu
pro'ram sportiv trebuie sa-si des$asoare activitatea dupa cum urmeaza /
6rupele de copii cu e$ectiv de apro.imativ 17 2- elevi) des$asoara &
lectii de antrenament pe saptamana cu o durata de apro.imativ 12-
minute $iecare0
6rupele de !uniori II cu e$ectiv de apro.imativ 1# 17 elevi)
des$asoara 4 # antrenamente pe saptamana cu durata de apro.imativ
12- minute $iecare0
6rupele de !uniori I cu e$ectiv de apro.imativ 14 16 elevi)
des$asoara # 6 antrenamente pe saptamana cu durata de apro.imativ
12- minute $iecare0
Practica arata ca e$ectivul 'rupelor de copii trebuie sa $ie mai mare)
deoarece la acest nivel se produc $luctuatii) stabilitatea $iind $oarte mare.
%onceptiile privind raportul dintre volumul si intensitatea antrenamentelor
au cunoscut variate reconsiderari) dar se pare ca totusi la aceste varste
volumul trebuie sa $ie aspectul controlabil) intensitatea crescand odata cu
varsta.
#
CAPITOLUL II
I. PERIOADA. PERSPECTIVA. ETAPA - INCEPATORI.
A. SARCINI SI OBIECTIVE
1. Cons!"!r#$ %r"&#'or (# !n)#&$or!
2. Pr#%$!r#$ f!*!)$ %#n#r$'$ /
$+ +ezvoltarea vitezei / - de deplasare
- de reactie
- de repetitie
,+ +ezvoltarea indemanarii 'enerale 8mobilitate) suplete)
coordonare) ec*ilibru90
)+ +ezvoltarea detentei musculare 8membrele in$erioare si
superioare90
(+ Secundar / - dezvoltarea $ortei 'enerale 8abdomen si trunc*i in
special90
- dezvoltarea rezistentei 'enerale8aerobe90
&. In!!#r#$ !n #-n!)$ -$n(,$'"'"!
a9 Invatarea si per$ectionarea miscarii in teren 8aler'area corecta) opriri)
pozitia $undamentala) deplasarea in pozitie $undamentala si iesirea la
adversarul cu min'ea90
b9 Invatarea si per$ectionarea prinderii si pasarii min'ii 8zvarlita
deasupra umarului) de pe loc si din aler'are90
c9 Invatarea si per$ectionarea aruncarii la poarta 8azvarlita de deasupra
umarului) de pe loc) cu pas adau'at) cu pas incrucisat si din saritura90
d9 Invatarea si per$ectionarea conducerii min'ii8driblin'ului90
e9 Invatarea si per$ectionarea atacarii aversarului a$lat in posesia min'ii0
$9 Invatarea si per$ectionarea blocarii min'ii aruncate la poarta0
4. In!!#r#$ !n $)!)$ -$n(,$'"'"!
a9 Invatarea marca!ului si demarca!ului0
b9 Invatarea utilizarii procedeelor te*nice in mod e$icient0
c9 Invatarea $azei I0
6
d9 Invatarea replierii0
#+ Invatarea apararii om la om si 6 / -0
f+ Invatarea atacului cu un pivot) pozitional.
#. Pr#%$!r#$ #or#!)$
a9 Invatarea principalelor notiuni de re'ulament0
6. Pr#%$!r#$ &s!-o'o%!)$
a9 Educarea si dezvoltarea pasiunii pentru *andbal si pentru munca0
b9 +ezvoltarea calitatilor morale si de vointa0
c9 +ezvoltarea cura!ului si a dirzeniei0
". S"(!"' )o.&or$.#n"'"! &s!-o / .or!) !n(!0!("$'
B. MI1LOACE DE REALI2ARE

1. Cons!"!r#$ %r"&#'or (# !n)#&$or! are ca principal 8 si sin'ular de
alt$el9 mi!loc de realizare selectia initiala. etodolo'ia initiala
8preselectia9 a $ost prezentata mai inainte si de aceea vom descrie doar
criteriile dupa care se $ace selectia pe etape /
Cr!#r!! .#(!)o / ,!o'o%!)# (# s#'#)!#

$+ S$r#$ (# s$n$$#
M!3'o$)# (# !n0#s!%$r# /
Anamneza medico sportiva $acuta de antrenorul respectiv) in care se vor
urmari datele privitoare la antecedentele *eredo colaterale si personale)
precum si cele le'ate de potentialul biomotric personal.
E.amenul clinic e$ectuat de cabinetul medical sportiv. Se vor urmari in
principal e.amenele clinice de interne) cardiolo'ie si 2.:.;. 4u vor $i
acceptati copii care prezinta / stari *epatice si renale) mal$ormatii cardiace)
valvulopatii) distro$ii ale coloanei si ale aparatului locomotor.
,+ D#*0o'$r#$ f!*!)$
M!3'o$)# (# !n0#s!%$r# /
asuratorile antropometrice e$ectuate de catre antrenor8pro$esor9.
E.amenul somatoscopic e$ectuat tot de antrenor.
"
c+ S$r#$ f"n)!on$'$
M!3'o$)# (# !n0#s!%$r#:
Proba Pac*o artinet) de adaptare la e$ort0
<ensiunea arteriala) $recventa cardiaca0
%apacitatea vitala0 $recventa respiratorie0
Cr!#r!! so.$!)#
a9 T$'!$ este principalul criteriu somatic de selectie si din aceasta cauza
trebuie sa i se acorde o deosebita importanta. %on$orm cerintelor
actuale ale *andbalului modern) talia trebuie sa $ie cat mai ridicata.
+in aceasta cauza) si la 1- 12 ani) se impun anumite criterii de talie)
dupa cum urmeaza /
VARSTA BAIETI FETE
PORTARI 4 M SEMICERC PORTARI 4 M SEMICERC
1- A4I 144 147 141 14" 1#1 14&
11 A4I 1#- 1#4 147 1#4 1#7 1#-
12 A4I 1#6 16- 1#2 161 164 1#6
b9 An0#r%"r$ trebuie sa depaseasca sau cel mai mult sa $ie e'ala cu
1-2 = din inaltime. ;a portari este necesara o alon!a superioara procentului
de 1-2 =. In $unctie de tabelul anterior) anver'ura trebuie sa se prezinte
ast$el /
VARSTA BAIETI FETE
PORTARI 4M SEMICERC PORTARI 4M SEMICERC
1- A4I 146., 1#1.- 14&.7 14,., 1#4.- 14#.,
11 A4I 1#&.- 1#".1 1#1.- 1#".- 161.1 1#&.-
12 A4I 1#,.1 16&.2 1##.- 164.2 16".& 1#,.1
c9 L"n%!.#$ &$'.#! avanta!eaza !ucatorii cu cat este mai mare. +eci
trebuie sa $ie de peste 1-.4 = din talie /
VARSTA BAIETI FETE
PORTARI 4M SEMICERC PORTARI 4M SEMICERC
1- A4I 1# 1#.4 14." 1#.& 1#." 14."
11 A4I 1#.6 16 1#.4 16 16.4 1#.6
12 A4I 16.2 16.6 1#.7 16." 1" 16.2
7
c9 D!$.n#r"' ,!$)ro.!$' s! ,!ro-$n#r!$n trebuie sa se 'aseasca intr-
un raport supraunitar) adica diametrul biacromial sa $ie mai mare ca
cel bitro*anterian. +in criteriile somatice reiese ca talia trebuie sa $ie
eliminatorie. %and e.ista copii su posibilitati reale de crestere vor $i
selectionati c*iar daca au o talie mai mica decat baremurile $i.ate.
Cr!#r!! .or!)#
$+ 5#n#r$'#
%alitatea motrica i!loc de testare
1. viteza de deplasare #- m sprint
2. detenta saritura in lun'ime de pe loc
&. rezistenta aeroba 6-- > 1--- m plat
4. $orta - in brate
- abdominala
mentinut in atarnat > tractiuni
ridicarea trunc*iului la verticala
#. indemanarea 'enerala naveta si aruncarea min'ii de oina
6. mobilitatea mobilitatea co.o $emurala
,+ S&#)!f!)#
%alitati motrice i!loace de testare
1. $orta in re'im de indemanare aruncarea min'ii de *andbal la distanta
2. indemanare in re'im de viteza 2 deplasari in triun'*i
&. viteza in re'im de rezistenta # . &- m sprint 8media9
Cr!#r!! &s!-o'o%!)#
Principalele trasaturi psi*ice care intereseaza la aceasta varsta si etapa
sunt urmatoarele /
a) Viteza de reactie poate $i remarcata prin observatia peda'o'ica)
prin unele !ocuri 8 ?$ripta@ de e.emplu9) prin e$ectuarea unor
sarituri la semnalele sonore) vizuale) mi!loace subiective sau prin
utilizarea unui test mi!loc obiectiv. Acesta consta prin oprirea unei
ri'le) careia i se da drumul sa alunece pe un perete vertical)
'radatia - $iind la nivelul bratului intins orizontal. 2prirea se va
,
$ace cu de'etele mainii) a$late la 2 & cm de perete. 6radatia la
care ri'la va $i oprita nu trebuie sa $ie mai mare de # cm.
b) Trasaturile mrale si de !i"ta se pot observa cu usurinta in
timpul des$asurarii probelor de concurs / aler'are de rezistenta si
mai ales la mentinerea in atarnat la bara $i.a) unde abandonul usor
se datoreaza si unei vointe slabe.
c) A#titudi"ile si tem#erame"tul se urmaresc prin observatia
peda'o'ica asupra comportamentului psi*o motric al copiilor.
3n rol determinant in relevarea acestora il are e.perienta in acest
domeniu al selectiei.
In ceea ce priveste temperamentul) cel mai potrivit speci$icului !ocului de
*andbal este temperamentul san'vin 8puternic ec*ilibrat mobil9.
2. Pr#%$!r#$ f!*!)$ %#n#r$'$ are ca mi!loace de realizare atat 'rupa
mi!loacelor speci$ice *andbalului) cat si 'rupa mi!loacelor nespeci$ice
8e.ercitii preluate din procesul de pre'atire al altor ramuri sportive9.
a) Dezvoltarea vitezei de deplasare se realizeaza prin utilizarea in
principal a mi!loacelor de atletism) din scoala aler'arii) atat pentru
invatarea te*nicii de aler'are) cat si pentru cresterea vitezei de
aler'are. Ast$el pot $i $olosite cu e$icienta crescuta e.ercitii ca /
aler'ari lansate pe distante scurte 8&- m90
aler'ari accelerate0
aler'ari in panta) mai ales in vale 8inclinatie mica90
aler'ari cu !oc de 'lezna) cu aruncarea 'ambelor in spate) cu
'enunc*ii la piept0
aler'area tropotita0
b) Dezvoltarea vitezei de reactie se poate realiza prin utilizarea
di$eritilor stimuli 8vizuali) auditivi9) in cadrul tuturor mi!loacelor si
mai ales la trecerile dintr-unul in altul. Spre e.emplu / la primul
semnal) aler'are de viteza) la doua doua semnale oprire si mers
'*emuit) etc. ai pot $i utilizate mi!loace ca /
deplasarea in o'linda) pe perec*i0
panou de re$le.e0
sta$ete simple0
c) Dezvoltarea vitezei de repetitie cuprinde atat cresterea vitezeu de
pasare) cat si cea de deplasare 8speci$ica miscarii in teren9. Pentru
cresterea vitezei de pasare se utilizeaza mi!loacele speci$ice
invatarii si per$ectionarii prinderii si pasarii min'ii) dar e.ecutate in
1-
mare viteza. Se pot incadra in timp si or'aniza sub $orma de
concurs / ?cine $ace mai multe pase in A minuteB@ sau ?cine $ace
mai repede A paseB@.%resterea vitezei de repetitie a miscarii
membrelor in$erioare se realizeaza utilizand mi!loace pentru
dezvoltarea vitezei de deplasare) avand ca obiective cresterea
ritmului si a $recventei pasilor.
d) Dezvoltarea indemanarii generale se poate realiza mai ales prin
mi!loace luate din 'imnastica.pot $i $olosite cu e$icienta/
rosto'oliri0
sarituri0
sta$ete aplicative0
mers si aler'ari pe supra$ete in'uste) cu si $ara in'reuieri0
e.ercitii comple.e de brate si picioare) cu accent pe
coordonare0
le'area unor elemente din 'imnastica cu sprinturi0
e.ercitii speci$ice de 'imnastica pentru dezvoltarea
mobilitatii articulare si supletei musculare 8e.tensii) $le.ii)
circumductii9.
e) Dezvoltarea detentei se poate realiza prin /
sarituri de pe loc in di$erite variante0
sarituri $ara elan in lun'ime0
pasul sarit si pasul saltat 8cu di$erite le'ari) un pas sarit un pas
saltat0 doi pasi sariti un pas saltat) etc90
sarituri peste obstacole naturale si arti$iciale0
aruncari la poarta din saritura peste banca de 'imnastica.
f) Dezvoltarea fortei generale si a rezistentei aerobe.
:ezistenta 'enerala 8aeroba9 se poate realiza la aceasta varsta
utilizand aler'arile in tempo uni$orm) pe distante cuprinse intre
4-- 7-- m. Este indicata ale'erea unor trasee plate si in cadrul
natural 8parcuri) paduri9. In ceea ce priveste $orta) este necesara
dezvoltarea ei la nivelul musc*ilor abdominali si ai trunc*iului.
5orta la nivelul membrelor superioare si in$erioare se dezvolta prin
utilizarea mi!loacelor speci$ice pre'atirii te*nice si tactice.
5orta musc*ilor abdominali se poate dezvolta prin $olosirea unor
e.ercitii la spaliere 8din atarnat9) precum si prin miscari ale
picioarelor ridicate oblic) din culcat sau sezand. Este contraindicata
utilizarea in'reuierilor $oarte mari.
11
&. In!!#r#$ !n #-n!)$ -$n(,$'"'"!

a) Invatarea si perfectionarea miscarii in teren. Mijloace de realizare.
e.plicatia teoretica si demonstratia0
!ocurile pre'atitoare 8leapsa) ulii si porumbei) navodul90
sta$etele) ce cuprind / porniri) opriri) intoarceri) aler'ari cu
$ata si cu spatele) sc*imbari de directie) sarituri0
aler'ari cu pasi incrucisati si adau'ati0
'alop lateral0
deplasari in pozitie $undamentala 8inainte) inapoi) lateral
stan'a si dreapta9.
b) Invatarea prinderii si pasarii
i!loace din scoala min'ii/
- !ocuri pre'atitoare) cu di$erite variante de transmitere a
min'ii 8min'ea calatoare) min'ea prin tunel90
- sta$ete cu transportul min'ii) cu di$erite variante0
- sta$ete cu rosto'olirea min'ii0
i!loace speci$ice /
- pase in 2 si & de pe loc0
- pase in triun'*i) patrat) stea) in zi'za'0
- pase din aler'are / suveica simpla si dubla0 in 2 si &
!ucatori0
c) Invatarea si perfectionarea aruncarilor la poarta
i!loace din scoala min'ii/
- concursuri de aruncari la distanta 8min'i de tenis) min'i
de cauciuc) di$erite obiecte90
- !ocuri pre'atitoare 8 apara cetatea) intre 2 si 4 $ocuri9.
i!loace speci$ice /
- aruncari de pe loc) pe un sir) aruncari din pozitie
$undamentala0
- aruncare precedata de prinderea min'ii0
- pase in potcoava) aruncari de pe loc din di$erite pozitii
$ata de poarta0
- aruncari cu pasi adau'ati si incrucisati0
- e.ecutia pasului incrucisat $ara min'e0
- e.ecutarea elanului cu imitarea aruncarii0
- aler'are prindere aruncare0
12
- pasare aler'are prindere aruncare0
- aruncari din saritura0
- sarituri cu imitarea miscarii de aruncare0
- pasire pe banca de 'imnastica si aruncare la poarta0
- aler'are prindere aruncare0
- aruncare din saritura peste banca0
d) Invatarea si perfectionarea driblingului :
- driblin' pe loc) cu o mana si cu cealalta0
- driblin' in aler'are) in linie dreapta0
- suveica simpla cu driblin'0
- driblin' cu ocolirea unor obstacole0
- sta$eta cu driblin'0
- driblin' urmat de pasa0
- driblin' aruncare la poarta0
e) Invatarea si perfectionarea atacarii adversarului :
- deplasari in o'linda) pe perec*i0
- din deplasare in pozitie $undamentala) pe perec*i)
lovirea usoara cu mainile a 'ambelor sau umerilor
partenerului0
- deplasare laterala in pozitie $undamentala pe semicerc)
cu iesire si atin'erea unor puncte $i.e de reper0
- deplasare laterala in pozitie $undamentala pe semicerc)
cu iesire si atin'erea unor puncte $i.e de reper0
- per$ectionarea in cadrul !ocurilor scoala &.&) 4.4) #.#)
6.6.
f) Invatarea si perfectionarea blocarii mingilor aruncate la poarta:
- !ocuri pre'atitoare din scoala min'ii0
- individual) blocarea min'ilor aruncate de pe un sir0
- blocarea min'ii pe perec*i0
- blocarea min'ilor aruncate alternativ de cei doi interi0
4. In!!#r#$ !n $)!)$ 3o)"'"! (# -$n(,$'
Invatarea marcajului si demarcajului :
a9 deplasari in o'linda0
b9 !oc ?cine tine mai mult min'ea@0
c9 e.plicatii in cadrul !ocurilor scoala0
Invatarea fazei I a atacului (contraatacului):
a9 'lobal0
b9 pe veri'i) in $unctie de cele care sunt de$icitare0
1&
c9 accent pe anticipare si prinderea min'ii venite din urma.
Invatarea replierii:
a9 aler'area cu spatele0
b9 pe perec*i) unul e.ecuta driblin') celelalt se retra'e0
c9 contraatac cu repliere0
Invatarea apararii om la om :
a9 !oc ?cine tine min'ea mai mult@0
b9 deplasare la o'linda pe perec*i0
c9 !oc scoala0
Invatarea apararii 6 : zona si atacul cu un pivot:
a9 la o poarta atac aparare0
b9 !oc scoala0
#. In0$$r#$ &r!n)!&$'#'or no!"n! (# r#%"'$.#n se realizeaza atat prin
e.plicarea teoretica a unor re'uli) cat mai ales prin e.plicarea
situatiilor aparute in timpul des$asurarii !ocului.
6. Pr#%$!r#$ &s!-o'o%!)$
!ducarea si dezvoltarea pasiunii pentru "adbal si pentru munca
constituie o necesitate in aceasta perioada de inceput.
Prezentarea unor rezultate ale *andbalistilor romani) prezentarea
unor personalitati ale *andbalului) vizionarea unor !ocuri
constituie tot atatea mi!loace pentru realizarea acestui obiectiv.
+e asemenea) discutiile in care sa se prezinte necesitatea unei
pre'atiri continue) intense) pentru realizarea unor per$ormante
deosebite) sunt $oarte utile.
Dezvoltarea calitatilor morale si de vointa se poate realiza prin
utilizarea unor mi!loace repetate pe $ond pe oboseala si
plictiseala8de e.emplu pase9) prin discutii cu privire la spiritul
de ec*ipa) cole'ialitate) prin $olosirea mi!loacelor stimulative si
de constran'ere) prin respectarea stricta a unor re'uli
prestabilite) de punctuabilitate) corectitudine.
Dezvoltarea curajului se poate realiza prin mi!loace speci$ice /
rosto'oliri) sarituri) blocarea min'ilor 8 $ara sa se $ereasca sau sa
inc*ida oc*ii9) dar si prin mi!loace nespeci$ice / discutii)
incura!ari) stimularea unor actiuni.
". S"(!"' )o.&or$.#n"'"! &s!-o / .or!) este o sarcina cu caracter
permanent) pe toata durata acestei etape de incepatori. 3tilizand ca
14
puncte de reper criteriile de selectie pe baza observatiei peda'o'ice)
dar si pe baza probelor si normelor de control) a controlului medical) a
masuratorilor antrometrice) putem avea o ima'ine reala) in orice
moment) a posibilitatilor individuale de invatare si per$ectionare.
Practic) aceasta sarcina se realizeaza prin continuarea selectiei pe toata
durata etapei.
II. PERIOADA. PERSPECTIVA. ETAPA / AVANSATI.
Aceasta etapa a procesului de selectie si pre'atire in *andbal cuprinde
doua subetape. Subimpartirea este $acuta datorita unor necesitati de ordin
or'anizatoric si competitiv) respectiv datorita celor 2 niveluri de !uniori
8!unioare9 / III si II. Ast$el) nivelului III ii corespunde varsta de 1& 14 ani)
iar nivelul II varsta de 1# 16 ani. Acestor doua niveluri le corespund cele
doua subetape de pre'atire si selectie.
+i$erentele ce apar intre subetape se re$era atat la criteriile de selectie) cat
si la proceul de pre'atire 8in toti $actorii acestuia9. Pentru a usura ratarea
acestei etape) nu se vor prezenta di$erentiat sarcinile) obiectivele) criteriile de
selectie si mi!loacele de realizarea acestora) ci se vor mentiona doar acele
elemente noi ce intervin alaturi de elementele primei subetape) pentru
constituirea etapei de avansati in totalitate.
A. SARCINI SI OBIECTIVE
1. Cons!"!r#$ %r"&#'or (# $0$ns$! 8ec*ipele de !uniori III si II9.
2. Con!n"$r#$ &r#%$!r!! f!*!)# 'enerale si inceperea pre'atirii $izice
speci$ice /
$+ dezvoltarea vitezei de deplasare0
,+ dezvoltarea vitezei de reactie0
)+ dezvoltarea indemanarii 'enerale 8mobilitate) suplete)
coordonare90
(+ $ormarea si dezvoltarea indemanarii speci$ice 8simtul min'ii90
#+ dezvoltarea detentei0
f+ dezvoltarea $ortei 'enerale 8 brate) picioare) abdomen) trunc*i90
%+ dezvoltarea reistentei 'enerale0
-+ dezvoltarea vitezei de e.ecutie0
!+ dezvoltarea $ortei speci$ice0
3+ dezvoltarea rezistentei speci$ice.
6. D#s$0$rs!r#$ &r#%$!r!! #-n!)#:
1#
a9 per$ectionarea tuturor procedeelor te*nice invatate in etapa
anterioara 8incepatori90
b9 initierea in e.ecutia paselor speciale0
c9 an'a!area pivotului 8 ca procedeu90
d9 aruncarea la poarta din plon!on0
e9 aruncarea la poarta de pe e.trema0
$9 scoaterea min'ii de la adversar0
'9 te*nica portarului0
*9 pasele din pronatie) lateral din articulatia pumnului si voleibalate
cu o mana si doua maini0
i9 aruncarea la poarta cu evitare0
!9 $enta de aruncare urmata de pasa) an'a!are sau driblin'.
7. D#s$0$rs!r#$ &r#%$!r!! $)!)#:
a9 per$ectionarea actiunilor tactice insusite in prima etapa0
b9 an'a!area pivotilor si e.tremelor8continutul tactic90
c9 incrucisarile simple si duble0
d9 paravanul0
e9 contraatacul sustinut8$aza a II-a90
$9 circulatia min'ii si a !ucatorilor0
'9 marca!ul strans0
*9 sc*imbul de oameni0
i9 sistemul de aparare combinat #C1 om la om0
!9 bloca!ul0
D9 bloca! plecare din bloca!0
l9 atacul in momente $i.e ale !ocului0
m9 or'anizarea atacului0
n9 dubla!ul si inc*iderea patrunderilor adversarului0
8. Pr#%$!r#$ #or#!)$:
a9 re'uli re$eritoare la or'anizarea si des$asurarea atacului si apararii0
b9 cerintele tactice ale !ocului0
c9 notiuni de re'ulament0
d9 $i.area re'ulilor tactice pentru bloca!) bloca! plecare) an'a!ari0
e9 $i.area re'ulilor atacului in circulatie0
6. Pr#%$!r#$ &s!-o'o%!)$:
a9 %ontinuarea muncii educative pentru per$ectionarea celitatilor
morale) de vointa) de cura!) solicitate de !oc0
b9 Pre'atirea pentru competitii8o$iciale si amicale9.
16
9. S"(!"' )o.&or$.#n"'"! &s!-o / .or!)
B. MI1LOACE DE REALI2ARE
1. Cons!"!r#$ %r"&#'or (# $0$ns$! se realizeaza prin selectia
intermediara I 8!uniori III9 si selectia intermediara II 8!uniori II9.
Cr!#r!! &#nr" s#'#)!$ !n#r.#(!$r$ I s! II
#riterii medico $ biologice
- %tarea de sanatate se apreciaza de catre medicii
cabinetului sportiv prin e.amenele clinice de / interne)
c*irur'ie) cardiolo'ie) ortopedie) o$talmolo'ie) 2:;.
- Dezvoltarea fizica se apreciaza prin /
a9 E.amenul antropometric0
b9 E.amenul somatoscopic8ambele se $ac de catre antrenor90
c9 E.amenul mobilitatii articulare0
d9 E.amenul $ortei) prin dinamometrie / $le.ori palmari8stan'a si
dreapta9) musc*ii centurii scapulare si ai re'iunii lombare.
- %tarea functionala se apreciaza mai ales la nivelul
aparatelor cardiovascular si respirator0
#riterii somatice
- &alia trebuie sa corespunda valorilor indicate in tabelele
urmatoare/
S#'#)!$ !n#r.#(!$r$ I : 3"n!or!! III; 16 / 17 $n!+
portari ,m Semicerc
$ete
baieti
1"-
1"7
1"-
172
166
1"#
S#'#)!$ !n#r.#(!$r$ II : 3"n!or!! II; 18 / 16 $n!+
portari , m Semicerc
1"
$ete
baieti
1"4
174
1""
177
16,
174
- 'reutatea trebuie sa corespunda taliei) ast$el raportul
8talie 1-& 'reutate9 trebuie sa aiba urmatoarele valori/
portari ,m Semicerc
$ete
baieti
1.-7
1.-6
1.1-
1.-"
1.-7
1.-6
%orespunzator acestor indici) 'reutatea trebuie sa aiba urmatorele valori /
portari ,m Semicerc
1uniori $ete
III baieti
64.7
"&.6
64.7
"".&
6-.7
"-.&
portari ,m Semicerc
!uniori $ete
II baieti
67.#
",.2
"1.&
71.#
62."
"7.#
- (nvergura la !uniori III trebuie sa reprezinte cel putin
1-2 = din talie) iar la !uniori II) cel putin 1-& = din
talie. Ast$el) valorile anver'urii trebuie sa $ie mai mari
sau cel mult e'ale cu valorile din tabelele urmatoare /
portari , m Semicerc
1uniori $ete
III baieti
1"&.4
171.6
1"&.4
17#.6
16,.&
1"7.#
portari , m Semicerc
1uniori $ete
II baieti
1",.2
17,.#
1",.4
1,&.6
1"4.1
17,.#
17
- )alma pastreaza raportul de 1-.4 = din talie) deci trebuie
sa aiba cel putin urmatoarele valori /
portari , m Semicerc
1uniori $ete
III baieti
1"."
17.#
1"."
17.,
1".&
17.2
portari ,m Semicerc
1uniori $ete
II baieti
17.1
1,.1
17.4
1,.#
1".#
1,.1
- Diametrul biacromial trebuie sa $ie mai mare decat cel
bitro*anterian.
#riterii motrice
Pentru ambele selectii 8niveluri9 sunt testate aceleasi calitati motrice s
prin aceleasi probe /
%alitatile motrice Proba de control
1. Eiteza de deplasare #- m plat
2. +etenta Saritura in lun'ime de pe loc
&. :ezistenta 'enerala8aeroba9 7-- m 1--- m
4. indemanarea 'enerala8deprinderea
naturala de aruncare9
Aruncarea min'ii de oina
#. $orta 8in brate9 entinut in atarnat8tractiuni9
6. $orta 8abdominala9 :idicarea trunc*iului din culcat la verticala
". indemanarea 'enerala8mobilitatea9 obilitate co.o $emurala
7. indemanare 'enerala 4aveta
,. $orta in re'in de indemanare Aruncarea min'ii de *andbal la distanta
1-. viteza in re'im de rezistenta # . &- m sprint
11. viteza in re'in de indemanare +riblin' &- m si driblin' &- m printre !aloane
12. indemanare in re'im de viteza <rei deplasari in triun'*i
1,
1& indemanare in re'im de viteza si $orta %ule'erea min'ii si aruncare la poarta
#riterii psi"ologice
- Inteligenta se poate remarca din discutiile si intrebarile
puse) care sa solicite procese de !udecata) din modul
cum se e.prima8lo'ic sau incoerent9.
- (tentia poate $i testata prin utilizarea unor semnale
comple.e la sc*imbari de ritm e.ercitii sau $ormatii)
sau prin di$erite !ocuri.
- *ointa se poate observa la probele de control 8mentinur
in atarnat) tractiuni) abdomen9 si din comportamenul
motric in antrenament.
- (ptitudinile) temperamentul si trasaturile de
personalitate se pot releva printr-o continua observare a
copiilor in timpul antrenamentelor si in a$ara lor) din
modul cum se mani$esta.
;a aceasta varsta inca nu este necesara utilizarea unor baterii de
teste speci$ice psi*olo'iei) deoarece mani$estarea comportamentala a
copiilor caracterizeaza destul de evident substratul psi*ic pe care-l au.
2. Con!n"$r#$ &r#%$!r!! f!*!)# %#n#r$'# s! !n)#&#r#$ &r#%$!r!! f!*!)#
s&#)!f!)#.
%+ Dezvoltarea vitezei de deplasare se realizeaza utilizand in
continuare mi!loacele speci$ice atletismului)prezentate la prima
etapa dar introducand si unele elemente care sa le apropie de
utilizarea lor in *andbal /
- starturi din picioare) din pozitie $undamentala de aparare0
- intoarceri la 17-
-
si aler'are de viteza0
- aler'ari cu spatele0
- sprinturi cu opriri bruste0
- sprint oprire intoarcere sprint) etc.
Se vor utiliza si mi!loace speci$ice *andbalului/
- repetari de contraatac0
- pase in viteza ma.ima0
- replieri in viteza mare.
-+ Dezvoltarea vitezei de reactie continua sa aiba ca principale
mi!loace de realizare stimuli auditivi) dar acum mai ales vizuali)
utilizati la di$erite e.ercitii comple.e/
2-
- deplasari in pozitie $undamentala la semicerc si aler'are
pe contraatac in momentul cand pro$esorul arunca o
min'e spre poarta0
- panoul de re$le.e0
- aruncarea min'ii in perete si prinderea ei imediat0
- pasarea alternativa a min'ii de catre doi !ucatori spre cel
de al treilea0
!+ Dezvoltarea indemanarii generale8mobilitate) suplete)
coordonare9 are 'rupele de mi!loace de 'imnastica principale/
- rosto'oliri peste obstacole0
- sarituri urmate de rosto'oliri0
- e.ercitii la spaliere0
- e.ercitii cu bastoane de 'imnastica0
- indoiri) aplecari) rasuciri) circumductii de trunc*i)
membre in$erioare si superioare0
$% Dezvoltarea fortei generale:
- 'enu$le.iuni cu variante0
- $lotari cu variante0
- e.ercitii la scara $i.a pentru dezvoltarea musc*ilot
abdominali si ai trunc*iului0
- catarari pe $ran'*ie.
&% Dezvoltarea rezistentei generale:
- aler'ari de durata cu tempo constant0
- aler'ari in teren denivelat0
- aler'ari cu tempo variabil.
l% Dezvoltarea fortei specifice:
- pase si aruncari cu min'i umplute8medicinale sau cu
'reutate mai mare90
- utilizarea *alterelor si *elcometrelor prin imitarea
miscarii de aruncare0
- sarituri peste obstacole imitand miscarea de aruncare0
- marirea numarului de aruncari din saritura0
- cresterea timpului de deplasare in pozitie $undamentala.
m% Dezvoltarea rezistentei specifice:
- repetarea tuturor e.ercitiilor cu pauze mai scurte0
- utilizarea mi!loacelor speci$ice pe $ondul oboselii $izice
si psi*ice0
- !oc de *andbal cu reprize mai lun'i decat cele normale.
21
6. D#s$0$rs!r#$ &r#%$!r!! #-n!)#
$+ )erfectionarea procedeelor te"nice invatate i etapa anterioara
se realizeaza pe baza acelorasi mi!loace) dar care sunt
modi$icate in sensul apropierii lor de aplicarea in
loc8modelare9.
'% Initierea in pasele speciale:
- e.plicarea si demonstrarea practica0
- pase in 2) & sau mai multi) de pe loc si din aler'are) cu si
$ara elan0
)+ (ngajarea pivotului/
- pase azvarlite de la umar intre !ucatorii asezati intre cele
doua semicercuri0 pase speciale0
- an'a!area pivotului a$lat lan'a un aparator sau intre doi
aparatori) aler'area procedului te*nic de pasare in
$unctie de pozitia lui0
d% (runcarea la poarta din plonjon(lateral sau in fata):
- pe iarba) nisip sau saltea de 'imnastica) rosto'oliri pe
umar) caderi inainte si lateral0
- aceleasi e.erctii cu imitarea miscarii de aruncare0
- aruncare cu cadere inainte si lateral) din stand pe
'enunc*i si din picioare0
- aruncari din plon!on precedate de prindere) aler'are)
driblin' sau an'a!are.
e% (runcarea la poarta de pe e+treme:
- cu 1 & pasi de elan aruncari de pe e.treme) cu marcarea
locului de bataie si aterizare0
- driblin' aruncare0
- aler'are prindere driblin' aruncare.
(% %coaterea mingii de la adversar:
- pe perec*i) unul e.ecuta driblin') celelalt cauta sa scoata
min'ea0
- unul din parteneri alear'a in driblin' in linie dreapta)
celalalt din spate cauta sa-i scoata min'ea0
- scoaterea min'ii tinuta ec*ilibrat8cand paseaza sau
arunca arunca la poarta9.
)% &e"nica portarului:
22
- in pozitia $undamentala deplasari laterale0
- $andari si sarituri) dreapta stan'a0
- lucru cu min'ea8prinderi) blocari) respin'eri9 cu mainile)
picioarele) pieptul0
- pase la distante mici si mari0
- recuperarea min'ilor0
- lucru cu min'ea prastie.
-+ (runcarea la poarta cu evitare/
- de pe loc $ara plon!on0
- de pe loc cu plon!on0
- precedata de pas adau'at) incrucisat sau saltat0
- precedata de saritura0
7. D#s$0$rs!r#$ &r#%$!r!! $)!)#
$+ )erfectionarea actiunilor tactice insusite in etapa precedenta se
realizeaza pe baza repetarii mi!loacelor prezentate anterior)
urmarindu-se in principal constientizarea copiilor asupra
necesitatii principiilor tactice.
,+ (ngajarea pivotilor si e+tremelor /
- accentul cade pe continutul tactic al an'a!arii0
- !oc &.&) 4.4 cu tema0
- !oc 6.6 cu tema / an'a!area pivotilor si e.tremelor0
- lucru pe unitati de !oc / interi centru pivot) e.trema
inter pivot) inter pivot inter.
c% Incrucisarile simple si duble:
- pase in 2 si & !ucatori cu sc*imb de locuri0
- aruncari la poarta precedate de incrucisare simpla si
dubla0
- pase in 2 din aler'are) incrucisare) aruncare0
- incrucisare) an'a!area pivotului0
(+ )aravanul /
- un !ucator $i. paseaza min'ea) ceilalti arunca peste el0
- pase in 2 din aler'are) cel care este mai avansat paseaza
se se retra'e in paravan0
- paravan de 2 si & !ucatori la , m) cu si $ara adversari.
#+ #ontraatacul sustinut /
- pase in &) cu !ucatori laterali avansati si cu aruncare
e.ecutata de cel din centru0
2&
- acelasi e.ercitiu) dar aruncarea este precedata de
incrucisare0
- contraatac cu trei var$uri) dubla incrucisare si se intoarce
min'ea unui al patrulea !ucator venit mai tarziu care
arunca la poarta0
(% %c"imbul de oameni in aparare:
- pase in patrundere la , m) pe doua siruri cu deplasare la
sirul opus) in aparare cate doi !ucatori isi predau si
preiau adversarul0
- in conditii de !oc 4.4) #.#) 6.60
- !oc scoala cu accent pe sc*imbul de oameni0
)% (tacul in momente fi+e:
- la lovitura de colt0
- la aruncarile de la , m0
- la aruncarile de la " m0
-+ ,rganizarea atacului/
- pasele 1 " cu un pivot si cu 2 pivoti0
i% Dublajul si inc"iderea patrunderii:
- inc*iderea patrunderii e.tremelor care pleaca in
circulatie0
- inc*iderea patrunderii pivotilor in$iltrati la semicerc0
- dubla!ul0
- !oc &.&) 4.4) #.#) 6.6) cu tema pentru aparare.
8. Pr#%$!r#$ #or#!)$
a% -eguli referitoare la organizarea si desfasurarea atacului si
apararii:
- atacarea permanenta a !ucatorului cu min'ea0
- revenirea in dispozitiv de aparare dupa iesire0
- a!utorarea coec*ipierilor0
- sa nu se abuzezeze de driblin'0
- patrunderea permanenta spre poarta0
- pastrarea posturilor0
'% )rincipii tactice:
- asi'urarea permanenta a min'ii0
- e$ectuarea actiunilor in timp util0
- crearea raportului supranumeric0
- asi'urarea ec*ilibrului de$ensiv0
- anticiparea actiunilor coec*ipierilor si adversarilor0
24
c% .otiuni de regulament:
- studierea re'ulamentului de catre sportivi0
- veri$icarea cunostintelor8concurs9.
d% -eguli tactice pentru blocaje/ blocaj $ plecare.
e% -eguli ale atacului in circulatie.
6. Pr#%$!r#$ &s!-o'o%!)$
$+ )erfectionarea calitatilor morale/ de vointa si curaj / se
utilizeaza discutii cu scopul de a sublinia principiile morale ale
colectivitatii) ale spiritului de ec*ipa) ale cinstei) ale dra'ostei
$ata de club) de ec*ipa. Se urmareste educarea
patriotismului)dra'ostei $ata de munca) prin e.emplu personal)
prin discutii) e.empli$icari din presa) radio) televizor) prin
invitarea unor *andbalisti $undasi.
%a mi!loace speci$ice vor $i utilizate/
- aruncarile din plon!on0
- blocarea min'ilor0
- lucru pe $ond pe oboseala $izica si psi*ica0
- !ocuri cu adversari mai slabi si mai puternici.
'% )regatire pentru competitie:
- sedinta de pre'atire0
- incura!ari0
- prezentarea importantei !ocului0
- prezentarea aspectelor tactice ale !ocului.
9. S"(!"' )o.&or$.#n"'"! &s!-o / .or!) este o continuare a
studiului inceput in etapa anterioara) care poate capata la acest nivel
mai mult aspectul cunoasterii apro$undate a copiilor decat aspectul
selectiei. %a punct de reper raman tot criteriile selectiei.
2#
III. PERIOADA. PERFORMANTA. ETAPA / PERFORMANTA
A. SARCINI SI OBIECTIVE
1. Cons!"!r#$ %r"&#! (# &#rfor.$n$.
2. Pr#%$!r#$ f!*!)$ %#n#r$'$/
$+ per$ectionarea vitezei de deplasare si de reactie.
,+ per$ectionarea $ortei 'enerale.
)+ per$ectionarea rezistentei 'enerale.
(+ per$ectionarea indemanarii 'enerale.
Speci$ica /
#+ dezvoltarea $ortei de aruncare.
f+ dezvoltarea rezistentei speci$ice in re'im de viteza.
%+ dezvoltarea detentei pentru aruncarea la poarta din saritura.
-+ per$ectionarea indemanarii speci$ice8manuirea min'ii9.
!+ dezvoltarea calitatilor motrice combinate) speci$ice *andbalului.
&. Pr#%$!r#$ #-n!)$
a9 per$ectionarea pana la maiestrie a procedeelor te*nice de baza.
b9 Per$ectionarea te*nicii necesare $azei I si sustinerii $azei a II-a.
c9 Per$ectionarea te*nicii speci$ice aruncarilor la poarta in
momentele $i.e.
d9 Per$ectionarea te*nicii pe posturi pentru atac si aparare.
e9 Per$ectionarea te*nicii portarului.
4. Pr#%$!r#$ $)!)$

a9 Per$ectionarea mi!loacelor te*nico tactice simple si comple.e.
b9 Per$ectionarea $azelor a II-a si a III-a ale atacului.
c9 Atacul in superioritate numerica.
d9 Apararea in in$erioritate numerica.
e9 Per$ectionarea atacului si apararii la momente $i.e.
#. Pr#%$!r#$ #or#!)$
a9 %unoasterea per$ecta a re'ulamentului.
26
b9 %unoasterea teoretica a conceptiei de !oc.
c9 %unoasterea notiunilor de baza ale metodicii antrenamentului
sportiv) ale conditiilor necesare atin'erii $ormei sportive
ma.ime si ale mentinerii ei.
6. Pr#%$!r#$ &s!-o'o%!)$
a9 %ultivarea dorintei de a a!un'e !ucator de mare valoare.
b9 %onsolidarea deprinderilor de munca intensa si or'anizata.
c9 %ultivarea si $undamentarea trasaturilor de personalitate.
d9 Per$ectionarea pre'atirii pentru competitiile interne si
internationale.
B. SELECTIA FINALA
1. Cons!"!r#$ %r"&#! (# &#rfor.$n$.
Este poate cea mai importanta sarcina a acesteie etape) deoarece de
modul in care este realizata depinde per$ormanta viitoare. Selectia
$inala) ca mi!loc de realizare) trebuie $acuta cu mai mare atentie) iar
criteriile stabilite trebuie ri'uros urmatire si analizate. 6radul mai
mare de compensatie de la celelalte etape de selectie trebuie redus
pentru a crea premisa alcatuirii unei 'rupe de sportivi de valoare.
2. S#'#)!$ f!n$'$.
Cr!#r!! .#(!)o / ,!o'o%!)#
- %tarea de sanatate este urmarita prin e.amenul clinic)
e$ectuat la cabinetul medical sau de medicii sportivi. Se
vor e$ectua/
a9 e.amenul clinic de interne0
b9 c*irur'ie0
c9 endocrinolo'ie0
d9 'inecolo'ie0
e9 neurolo'ie0
$9 cardiolo'ie0
'9 ortopedie0
*9 o$talmolo'ie0
2"
i9 2.:.;.
- Dezvoltarea fizica se va veri$ica prin /
a9 e.amen antropometric8talie) 'reutate) anver'ura) bust)
membre superioare) perimetrele corpului) etc9
b9 e.amen somatoscopic0
c9 e.amen al mobilitatii articulare0
d9 e.amen al $ortei 8$le.orii palmari) musculatura centurii
scapulare si a re'iunii lombare9.
- %tarea functionala urmareste veri$icarea aparatelor/
a9 cardiovascular
b9 respirator
Cr!#r!! so.$!)#
- &alia trebuie sa aiba urmatoarele valori minime /
Earsta Se. Post
portari semicerc , m
1" 17 ani $ete
baieti
1"#
17"
1"-
17#
1"7
1,-
- 'reutatea in $unctie de talie si indicii
'
& 1--

prezentati trebuie sa aiba urmatoarele valori /
Portari Semicerc , m
$ete
baieti
6,.4
72.1
6&.6
",.4
"2.2
74.,
- (nvergura la aceasta varsta trebuie sa reprezinte 1-6 =
din talie) valorile minime trebuie sa $ie urmatoarele /
Portari Semicerc ,m
$ete
baieti
17#.#
1,7.2
17-.2
1,6.1
177."
2-1.4
27
- Inaltimea bustului reprezinta #2 = din talie la barbati si
#& = la $emei. Ealorile minime trebuie sa $ie /
Portari Semicerc , m
$ete
baieti
,2."
,".2
,-.1
,6.2
,4.&
,7.7
- 0ungimea membrelor inferioare trebuie sa aiba valorile
minime /
Portari Semicerc , m
$ete
baieti
72.&
7,.7
",.,
77.7
7&."
,1.2
- 0ungimea mainii / valoarea minima /
Portari Semicerc , m
$ete
baieti
17.&
1,.4
1"."
1,.2
17.#
2-.&
Cr!#r!! &s!-o'o%!)#
;a acest nivel este recomandata aplicarea unor baterii de teste de catre
laboratoarele de psi*olo'ie sportiva) care sa prezinte in$ormatii obiective cu
privire la unele particularitati psi*olo'ice importante in activitatea sportiva.
6. Pr#%$!r#$ f!*!)$
Pre'atirea $izica 'enerala se va realiza in principal in cadrul etapelor
pre'atitoare sau in taberele de pre'atire si se va continua in cadrul
$iecarui antrenament) concomitent cu pre'atirea $izica speci$ica. In
principal) mi!loacele utilizate sunt din cadrul acelorasi 'rupe prezentate
anterior 8 atletism) 'imnastica) !ocuri a!utatoare9) dar ele vot trebui
2,
adaptate in $unctie de particularitatile conditiilor si 'rupei cu care se
lucreaza.
7. Pr#%$!r#$ #-n!)$
a. )erfectionarea pana la maiestrie a procedeelor te*nice de baza
are ca mi!loace de realizare cele utilizate in etapele precedente)
dar asi'urandu-le un 'rad sporit de di$icultate) prin cresterea
dozarii si prin micsorarea spatiului portii) a un'*iului de
aruncare) cresterea distantei de unde se arunca.
b. )erfectionarea te"nicii necesare fazei I si sustinerea fazei a II1a
se poate realiza prin utilizarea unot mi!loace care sa se adreseze
per$ectionarii analiticesau 'lobale. Ast$el) pentru per$ectionarea
analitica se pot utiliza /
- pasele la distante variate) mai tari sau mai incete) de pe
loc si din deplasare0
- di$erite procedee de aruncare e.ecutate cu viteza
ma.ima si de la distante di$erite0
- de'a!area min'ii de catre portar) la punct $i. sau mobil)
cu bolta sau drepte) de pe loc sau cu elan.
c. )erfectionarea te"nicii specifice aruncarilor in momente fi+e
are ca mi!loace de realizare /
- aruncari de la " m depe picioare sau cu plon!on) in
diverse puncte ale portii) cu portari care stau pe locsau
ies inainte)pe linia portii sau avansati0
- aruncari de la , m directe sau cu paravan 8plon!on)
evitare) de pe loc90
d. )erfectionarea te"nicii pe posturi :
Pentru !ucatorii din linia de , m /
- aruncari din saritura) cu semievitare sau evitare) peste si
printre !ucatori0
- aruncari cu paravan sau $ara) cu adversari activi0
- $ente de aruncare sau pasa si patrundere0
- aruncari de la mare distanta0
Pentru !ucatorii de semicerc/
- aruncari cu plon!on0
- prinderea min'ilor deasupra semicercului si aruncare0
- aruncari pe la spate cu si $ara pirueta) cu si $ara rotarea
bratului0
&-
- aruncari de pe e.trema precedate de an'a!are deasupra
semicercului0
e. )erfectionarea te"nicii portarului se realizeaza atat prin
utilizarea unor mi!loace necesare pre'atirii $izice speciale)
pre'atirii psi*olo'ice) cat si prin utilizarea unor mi!loace
speci$ice /
- min'ea prastie0
- prinderea si respin'erea unor min'i aruncate de aproape
8 2 & m9) de pe semicerc 8e.treme) pivot9 sau de la
distanta) cu si $ara aparatori0
- scurtarea timpului de recuperare a min'ilor0
- de'a!ari lun'i si scurte) la !ucatorii care stau pe loc sau
alear'a0
- aruncari directe din poarta in poarta.
8. Pr#%$!r#$ $)!)$
In cadrul acestei etape se recomanda per$ectionarea izolata a bloca!elor)
incrucisarilor) paravanelor) patrunderilor succesive) reluarii bloca!elor)
plecarile din bloca! prin introducerea lor in cadrul mi!loacelor utilizate in
per$ectionarea procedeelor te*nice.
In acelasi timp) pe baza antrenamentelor comune de ansamblare a
tacticii colective si antrenamentelor pe cupluri de !ucatori) compartimentele
de !oc si posturi alaturate precum si prin !ocurile scoala sau de antrenament
cu adversari special alesi se vor realiza sarcinile si obiectivele le'ae de
e.ersarea unor variate sisteme de !oc in atac si aparare) atacul in
superioritate numerica si apararea in in$erioritate numerica.
". Pr#%$!r#$ #or#!)$
+etine un rol important la acest nivel) iar ca mi!loace de realizare a
obiectivelor pot $i $olosite cu e$icienta /
- lectiile teoretice speciale0
- sedintele de analiza a !ocurilor sau de pre'atire a celor
care urmeaza0
- discutii in timpul liber) in pauze) dupa antrenamente0
- vizionarea unor !ocuri internationale sau din cadrul
diviziei A) cu discutii pe baza celor remarcate0
- e.plicarea unor notiuni de baza ale i'ienei) metodicii
antrenamentului si $ormei sportive.
&1
<. Pr#%$!r#$ &s!-o'o%!)$
Se realizeaza practic prin toate celelalte mi!loace utilizabile in
aceasta etapa8pentru pre'atirea $izica) te*nica) tactica si mai ales
teoretica9) deoarece cultivarea pasiunii pentru *andbalsi a
deprinderilor de munca intensa si or'anizata depinde in mare masura
tocmai de continutul si or'anizarea antrenamentelor.
&2
CAPITOLUL III
CONCLU2II
Aici se inc*eie prezentarea etapizarii procesului de selectie si
pre'atire pentru practicarea *andbalului de per$ormanta. Aspectele
respective se re$era doar la nivelul !uniorilor) dar acest proces
comple. care este selectia nu se inc*eie aici. Insasi alcatuirea ec*ipei
care va !uca este un proces de selectie si orice alta activitate
8 deplasari) tabere) cantonamente) alcatuirea loturilor reprezentative9
este le'ata de selectie.
+atele prezentate sunt pe departe de a $i complete sau de a cuprinde
toate aspectele le'ate de procesul de pre'atire sau selectie. <otusi)
prezentarea lor etapizata si alcatuirea criteriilor de selectie pe baza
ultimelor materiale elaborate este un real $olos activitatii practice.
Prezentarea sarcinilor si obiectivelor urmarite precum si a
principalelor metode) 'rupe de mi!loace sau mi!loace de realizare a
acestora a $ost $acuta pentru a crea o idee unitara despre le'area
selectiei de procesul de pre'atire) despre interdependenta e.istenta
intre cele doua notiuni teoretice di$erite una de cealalta) darm practic)
a$late intr-un tot unitar. Ast$el) apare clara comple.itatea acestui
sistem ca si a le'aturii acestuia de teoria unei $undamentari stiinti$ice
a acestuia.
+aca nu au $ost prezentate toate sarcinile si obiectivele sau toate
mi!loacele) acest lucru a $ost $acut pentru a lasa o oarecare lar'*ete in
a materializa in practica aceasta etapizare in ceea ce priveste procesul
de pre'atire) unde se stie ca e.ista o diversitatede moduri de a-l
aborda. :e$eritor la criteriile de selectie) este necesara preluarea lor in
totalitate8bineinteles in limita posibilitatilor materiale9) deoarece ele
au o $undamentare teoretica stiinti$ica) bazata pe cercetari din cele mai
diverse domenii. Impreuna cu posibilitatile obiective de
predictie8pro'nozare9 a valorii sportive sau a unor caracteristici
motrice) somatice sau psi*ice) criteriile de selectie $ormeaza o baza de
plecare in procesul de pre'atire e viitorilor *andbalisti.
&&
CAPITOLUL IV
BIBLIO5RAFIE
1. I2A4 B2<A) A:IA B2<A (andbal. Pre'atirea si $ormarea
ec*ipelor de per$ormanta) Bucuresti) Editura Sport <urism 1,7".
2. %212%A:3 EI%<2: Pre'atirea ec*ipelor de *andbal)
Bucuresti) Editura <ineretului %ultura $izica si sport) 1,#6
&. A;EAA4+:3 A%SI4<E) E5<E4E A;EAA4+:3 (andbal de
la initiere la marea per$ormanta) Bacau) Editura edia <) 2---
&4