Sunteți pe pagina 1din 8

Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaiei i cercetrii nr. 3919 / 20.04.

2005 MINISTERUL EDUCAIEI I CERCETRII CONSILIUL NAIONAL PENTRU CURRICULUM

PROGRAME COLARE PENTRU CLASA A IV-A

EDUCAIE TEHNOLOGIC

Aprobat prin ordin al ministrului r. 3919 ! 20.04.2005

Bucureti, 2005

NOT DE PREZENTARE Revizuirea programelor colare pentru clasele a III-a i a IV-a, la nivelul ariei curriculare Tehnologii, a avut n ve ere racor area, nc! in nv!"!m#ntul primar, a o$iectivelor i a con"inuturilor nv!"!rii la cerin"ele %ormulate pentru e uca"ia e $az!& 'e creeaz! ast%el premisele ca, pe parcursul colarit!"ii o$ligatorii, to"i elevii s! o$#n easc! un sistem e cunotin"e, a$ilit!"i i atitu ini care s! le %aciliteze viitoarea integrare n via"a social! i pro%esional!& Rezultatul este $ene%ic at#t pentru in ivi c#t i pentru societate& (lanurile-ca ru e nv!"!m#nt n vigoare cuprin Educaia tehnologic ca isciplin! e trunchi comun at#t n nv!"!m#ntul primar c#t i n cel gimnazial& (rin urmare proiectarea curriculum-ului acestei iscipline pentru cele ou! etape e colaritate impune asigurarea coeren"ei orizontale i verticale& (rin mo i%ic!rile pe care le a uce noul curriculum, comparativ cu cel anterior, s-a avut n ve ere asigurarea corela"iei ntre ceea ce au nv!"at elevii n clasele I a II-a, la isciplina Abiliti practice, i ceea ce se urm!rete prin noile programe colare e Educaie tehnologic pentru clasele a V-a ) a VIII-a& '-a mai avut n ve ere %aptul c! e uca"ia tehnologic! are un caracter inter isciplinar& *urriculum-ul e Educaie tehnologic pentru clasa a IV-a con"ine+ ,$iectivele ca ru ,$iective e re%erin"! i e.emple e activit!"i e nv!"are *on"inuturile nv!"!rii 'tan ar ele curriculare pentru %inele nv!"!m#ntului primar, reprezent#n

reperele necesare pentru construirea escriptorilor e per%orman"! n ve erea evalu!rii rezultatelor nv!"!rii la %inele acestei etape a colarit!"ii o$ligatorii&

*are sunt schim$!rile/ - e.tin erea ariei e cuprin ere a o$iectivului ca ru 0 ) 12ezvoltarea sim"ului practic, a celui estetic i a responsa$ilit!"ii pentru mo i%icarea me iului natural, ca r!spuns la nevoile i dorinele oamenilor pentru sporirea i accentuarea componentei valoric-atitudinale a disciplinei; - re%ormularea unor o$iective e re%erin"!, pentru a e.prima clar i concret ce se ateapt! ca elevul s! tie s! %ac!, n progresie, e la o clas! la alta- completarea i iversi%icarea e.emplelor e activit!"i e nv!"are ) pentru a veni n spri3inul ca rului i actic n proiectarea, preg!tirea i es%!urarea activit!"ii la clas!- intro ucerea categoriei e con"inuturi ale nv!"!rii 'ugestii e pro use ce pot %i realizate, n locul categoriei 'u$iecte orientative ) pentru ezvoltarea creativit!"ii i pentru valori%icarea tra i"iilor i a e.perien"elor pozitive locale&

Educaie tehnologic clasa a IV-a

OBIECTIVE CADRU

4& 5tilizarea unor tehnici e lucru cu iverse materiale i ustensile 2& (roiectarea, con%ec"ionarea i evaluarea unor pro use simple 6& 2ezvoltarea capacit!"ii e cooperare n scopul realiz!rii unui pro us 0& 2ezvoltarea sim"ului practic, estetic i a responsa$ilit!"ii pentru mo i%icarea me iului natural, ca r!spuns la nevoile i orin"ele oamenilor

Educaie tehnologic clasa a IV-a

OBIECTIVE DE REFERIN I EXEMPLE DE ACTIVITI DE NVARE


1. "tili#area unor te$nici de lucru cu di%erse materiale i ustensile Obiecti e !e "e#e"i$%& La sfritul clasei a IV-a, elevul va fi capabil s! o$serve rela"ii ntre p!r"ile componente ale unui sistem %amiliar E'e()*e !e +cti it&%i !e ,$ &%+"e !e parcursul clasei a IV-a, se reco"and ur"toarele activiti - identificarea relaiilor dintre plantele i animalele care triesc ntr-un anumit mediu de via (terestru, acvatic), pentru a realiza albume, colaje etc., pentru a reproduce condiiile de via n cazul amenajrii unor acvarii/ terarii; - realizarea de colecii diverse de mostre de roci, soluri dintr-un anumit areal, e plante i componente ale acestora 7r! !cini, tulpini, %runze, %lori, semin"e8, e esen"e lemnoase etc&, in perspectiva investi!rii acestora n cadrul unitilor tematice; - epozitarea colec"iilor n locuri special amena3ate, etichetarea lor etc&- observarea unor sc"imbri# transformri n mediile de via, n funcie de felul prin care omul acioneaz asupra lor; - %olosirea corect! a tehnicilor+ ,()*eti"e manual!, cu croet! sau an rele- c-.-t- 9croitorie- %olosirea corect! a tehnicilor legate e c-*t-"+ )*+$te*/" 9i de creterea animalelor- reprezentarea prin construcii etc. a unor fenomene observate n mediu; - utilizarea unor instrumente 7rigl! gra at!, rulet!, vase e capacit!"i iverse, 9crono"etru, 9ter"o"etre8, n scopul etermin!rii unor propriet!"i ale corpurilor: %enomenelor investigate i veri%ic!rii propriilor estim!ri etc&- e.erci"ii-3oc %olosin tehnica T;<=R;> 73ocul celor apte %iguri geometrice8- (nfru"usearea clasei, a colii i a locuinei personale&

4&4

4&2

s! com$ine tehnici i instrumente variate n ve erea n eplinirii unui scop propus

#$%&

s utili'e'e tehnicile (nvate (n (nfru"usearea "ediului apropiat

2. &roiectarea' con(ecionarea i e%aluarea unor produse simple 2&4 Obiecti e !e "e#e"i$%& s! creeze pro use utile n via"a e zi cu zi, up! un plan sta$ilit, com$in#n tehnicile nv!"ate sau #alte tehnici E'e()*e !e +cti it&%i !e ,$ &%+"e - o$"inerea e o$iecte %olosin tehnica ,rigami- prezentarea su$ %orm! e pro us a o$serva"iilor e.perimentale realizate la tiin"e, geogra%ie etc&- respectarea regulilor e protec"ia muncii n timpul lucrului- construirea unor instrumente e m!sur! simple, n scopul utiliz!rii lor n activit!"ile o$inuite sau n investiga"ii practice 7$alan"a, ceasul etc&8- ela$orarea e proiecte simple pentru amena3area unor spa"ii, pentru realizarea unor o$iecte e esign vestimentar etc&- )"/iect+"e+ unor mi3loace e transport pe ap!, n urma stu iului e%ectuat asupra con i"iei e plutire pe ap! a unor corpuri in materiale i%erite- ameliorarea condiiilor de cultivare a anumitor plante# de cretere a anumitor animale, n urma observaiilor asupra mediului; - c/$.t"-i"e+ unui acvariu, terariu, r!sa ni"e: sere pentru stu iul mo i%ic!rilor su%erite e un animal: plant! i: sau a
0

Educaie tehnologic clasa a IV-a

Obiecti e !e "e#e"i$%& 2&2 s! aprecieze calitatea unui pro us %init, n %unc"ie e criterii ate Obiecti e !e "e#e"i$%& La sfritul clasei a IV-a, elevul va fi capabil s!-i asume anumite roluri n proiectarea, e.ecutarea i evaluarea unui pro us

E'e()*e !e +cti it&%i !e ,$ &%+"e in%luen"ei %actorilor e me iu- analiza pro usului o$"inut, up! criterii %unc"ionale, estetice i economice& E'e()*e !e +cti it&%i !e ,$ &%+"e !e parcursul clasei a IV-a, se reco"and ur"toarele activiti - 3ocuri e rol- i enti%icarea con"inutului activit!"ilor ce urmeaz! s! se es%!oare- %i.area rolului n echip! n %unc"ie e interesele i aptitu inile in ivi uale- analiza critic! a pro usului o$"inut, n %unc"ie e e%ortul in ivi ual i colectiv epus- aplicarea i eilor personale n realizarea e pro use n ca rul unui grup&

3. )e#%oltarea capacitii de cooperare *n scopul reali#rii unui produs

6&4

6&2

s! mani%este ini"iativ! n rela"iile interpersonale, n grupul e lucru n care i es%!oar! activitatea

4. Dezvoltarea simului practic, estetic i a responsabilitii pentru modificarea mediului natural, ca rspuns la nevoile i dorinele oamenilor Obiecti e !e "e#e"i$%& La sfritul clasei a IV-a, elevul va fi capabil s! rezolve pro$leme practice in realitatea coti ian!, utiliz#n tehnicile nv!"ate s foloseasc (n "od econo"ic resursele +ti"p, spaiu, instru"ente de lucru, resurse u"ane, pentru reali'area unei sarcini s! contri$uie, prin activit!"i practice, la prevenirea polu!rii me iului n care tr!iesc E'e()*e !e +cti it&%i !e ,$ &%+"e !e parcursul clasei a IV-a, se reco"and ur"toarele activiti - repararea unor o$iecte- ntre"inerea rechizitelor colare, a mo$ilierului clasei etc&- erularea e proiecte integrate, urm!rin e uca"ia pentru calitate- reali'area de "iniproiecte (n care elevii s ("bine cunotinele dobndite- esti"area costurilor unor produse pe care ar dori s le reali'e'e- realizarea unor al$ume, postere, cola3e, machete etc& re%lect#n o$serva"ii proprii, in perspectiva investig!rii unor surse e eteriorare a me iului apropiat, a risipei e resurse naturale, a colect!rii eeurilor etc&- #organi'area unor concursuri de cola.e avnd ca subiect "odificrile unui areal sub influena o"ului, efectele nocive ale aciunilor sale, ale polurii asupra "ediului i asupra vieii sale- a optarea unor reguli e con uit! %a"! e me iu, prin amena3area i ntre"inerea spa"iului ver e in curtea colii: acas! 7$alcon, gr! ini"!8, ngri3irea plantelor i: 9 sau ani"alelor de la colul viu al clasei , colectarea i epozitarea eeurilor intr-un anumit areal etc&- 9organi'area unui concurs de proiecte +co"po'iii pe te"e tiinifice, postere, plane, "ateriale publicitare, "achete etc%, privind efecte nocive ale "ediului asupra propriului organis", din perspectiva populari'rii (n colectivitate, infor"rii responsabililor locali etc%

0&4

#)%*

0&6

Educaie tehnologic clasa a IV-a

CONINUTURI
01 E*e(e$te !e )"/iect+"e + +cti it&%ii - planul e lucru pentru realizarea unui pro us- reguli e protec"ia muncii i e igien! a munciiesenul 7schi"a8 pro usului& 21 Acti it&%i c- (+te"i+*e $+t-"+*e 3i4.+- )"e*-c"+te - tehnici com$inate aplicate pentru o$"inerea e pro use utile- tehnici e prelucrare a lemnului- 9tehnici de prelucrare a argilei- cultura plantelor ) tehnici simple e cultivare i ngri3ire& 51 Acti it&%i c- (+te"i+*e /b%i$-te )"i$ )"e*-c"+"e 67"ti+ - tehnica $%&'(%) 7construirea %igurilor, %olosin p!tratul mp!r"it n apte %iguri geometrice8- tehnica ,rigami- tehnici com$inate aplicate pentru o$"inerea e pro use utile M+.e )*+.tice - tehnici com$inate aplicate pentru o$"inerea e pro use utile - construc"ii in mase plastice& Fi"e 3i (+te"i+*e te'ti*e - cus!turi ecorative 7puncte e cus!turi la alegere, n %unc"ie e tra i"ia zonei8- 9noiuni de croitorie ae'area i fi/area tiparului pe "aterial- trasarea conturului dup tipar +ablon,- decuparea dup contur +croirea dup tipar,- asa"blarea "aterialelor te/tile croite prin (nsilare& 81 G/.)/!&"ie Re%ete .i()*e - salate e legume, %ructe etc&- 9pregtire pentru dru"eie aran.area rucsacului, folosirea sacului de dor"it, instalarea cortului etc% - ngri3irea animalelor e apartament : cas! ) tehnici speci%ice iverselor animale& S-9e.tii !e )"/!-.e ce )/t #i "e+*i:+te o$iecte e esign interior+ rame, ta$louri, panouri ecorative, cola3e pentru sala e clas!, coal! sau camera proprie etc&o$iecte e esign vestimentar+ $atic, cravat!, cor on etc&o$iecte speci%ice s!r$!torilor, n %unc"ie e anotimpuri+ *r!ciun, (ati etc& 7se vor urm!ri i valori%ica tra i"iile locale8o$iecte e uz personal+ suport pentru creioane, cutii e i%erite %orme i m!rimi, clasor, semn e carte, ram! orar3ocuri i 3uc!rii, mini-machete etc&mecanisme simple realizate in ?@=,o$iecte in materiale re%olosi$ile 7resturi te.tile, plastice8- vezi =hi colare e ;$ilit!"i practice i @ uca"ie tehnologic!& e aplicare a programei

Educaie tehnologic clasa a IV-a

Educaie tehnologic clasa a IV-a

STANDARDE CURRICULARE DE PERFORMAN *+ .#7"3it-* ,$ &%&(7$t-*-i )"i(+"


OBIECTIV CADRU 5tilizarea unor tehnici e lucru cu iverse materiale i ustensile (roiectarea, con%ec"ionarea i evaluarea unor pro use simple STANDARD '4& ;plicarea corect! a tehnicilor e lucru cu materiale iverse& '2& Cntocmirea unui plan e lucru n ve erea o$"inerii unui pro us '6& 'electarea materialelor i a ustensilelor n %unc"ie e scopul urm!rit& '0& Respectarea etapelor e realizare n con%ec"ionarea unor pro use simple& '5& ;precierea unui pro us n %unc"ie e i%erite criterii& 2ezvoltarea capacit!"ii e cooperare n scopul realiz!rii unui pro us 2ezvoltarea sim"ului practic, estetic i a responsa$ilit!"ii pentru mo i%icarea me iului natural, ca r!spuns la nevoile i orin"ele oamenilor 'A& Realizarea unei p!r"i intr-un ntreg ce urmeaz! a %i asam$lat n ca rul grupului& 'B& *on%ec"ionarea e pro use utile i e calitate, ce pot %i valori%icate n via"a e zi cu zi& 'D& 2emonstrarea unei con uite responsa$ile %a"! e me iu&

Educaie tehnologic clasa a IV-a

S-ar putea să vă placă și