Sunteți pe pagina 1din 8

Literatura, altfel.

Receptarea fantasticului eliadesc din


perspectiva TIC
Mihaela Chiribu-Albu, Colegiul Naional ,,!erdinand I", #acu,
$ihaelachiribau%&ahoo.co$
Abstract
Proiectul interdisciplinar (literatur, TIC, muzic, educaie plastic, art fotografic)
a crescut din mai multe rdcini, toate la fel de importante: elevul sec !!I,
fascinat de virtualitate "i TIC, cursul IntelTeac# care a urmrit familiarizarea cu
metoda proiectului, fenomenul informatizrii pe scar larg a profesiilor care implicit
vizeaz "i domeniul $nvm%ntului, con"tientizarea importanei valorificrii
inteligenelor multiple, participarea la dou cursuri de formare continu Comenius
care vizau $nvarea prin investigare "i introducerea te#nologiei, a muzicii "i a
filmului $n predare, precum "i admiraia pentru creaia lui &liade
'. Introducere
Proiectul a stabilit conexiuni ntre mai multe arte, valorificndu-se inteligenele
multiple. Lucrul n echipe i utilizarea puterii !" au favorizat l#rgirea granielor
creativit#ii n predare-nv#are i evaluare. $fectele asupra sintalit#ii colectivului s-au
concretizat n creterea coeziunii, a cooper#rii ntre elevi.
%ezolvarea sarcinilor de nv#are a constat, n primul rnd, din aplicarea
elementelor de coninut n diferite contexte interdisciplinare, analiza creaiei eliadeti
dup# diferite criterii, compararea creaiei supuse studiului cu altele similare din
literatura romn# i universal#. Proiectul s-a finalizat cu un portofoliu electronic, att
individual, ct i de grup. &alorificarea inteligenelor multiple i a diferitelor stiluri de
nv#are a contribuit la o mai bun# nsuire a elementelor de coninut.
(. )biective
'copurile i obiectivele educaionale ale proiectului au vizat nsuirea elementele
de coninut ntr-o nou# abordare, prin intermediul nv##rii bazat# pe utilizarea
proiectului i a valorific#rii !" n context interdisciplinar, precum i valorificarea
inteligenelor multiple- lingvistic (literatura), spaial (pictura), $u*ical (muzica),
+ineste*ic (dramaturgia), logico-$ate$atic (informatica i !"). Proiectul a fost
preg#tit pentru ca elevii s# i nsueasc# coninuturi din domeniul literaturii n context
interdisciplinar, pentru a descoperi ntr-un mod pl#cut viaa i opera unuia dintre cei
mai celebri romni, *ircea $liade. $chipa de proiect a sperat c# utilizarea puterii
tehnologiei informaiei pentru stimularea inteligenei elevilor i pentru transferul
achiziiilor va constitui contextul favorabil pentru l#rgirea granielor creativit#ii n
procesul de predare-nv#are-evaluare.
+
,biectivele proiectului au vizat toate disciplinele implicate-
s# creeze un portofoliu electronic, coninnd materiale lucrate cu diferite
programe.
s# precizeze momentele-cheie din viaa lui *ircea $liade, pornind de la
m#rturisirile audio ale lui *ircea /andoca
s# identifice tr#s#turile fantasticului n nuvela 0La ig#nci1
s# relaioneze reeaua de mituri i simboluri identificate cu persona2ul
principal.
s# asocieze cola2e muzicale, fotografii, picturi ilustrative, secvene de film cu
textul studiat. s# dramatizeze episoade semnificative.
,. -tabilirea standardelor curriculare
'tandardelor naionale au n vedere dezvoltarea cunotinelor inter- i trans-
disciplinare, dezvoltarea capacit#ii de argumentare a perspectivei proprii asupra unui
text studiat, performarea vocabularului i utilizarea adecvat# a unui vocabular
specializat, receptarea nuanat# a textului literar i critic ca etap# constitutiv# n
formarea lectorului avizat i performarea capacit#ilor de identificare a elementelor de
structur# n opera literar#.
$evii i-au dezvoltat cunotinele interdisciplinare i transdisciplinare prin
asocierea textului literar cu fragmente muzicale, picturi celebre, fragmente de art#
cinematografic# sau dramatizarea secvenelor semnificative din nuvela ,,La ig#nci1.
3u creat materiale electronice folosind programe ca Po4er Point, 5lash, *ovie *a6er,
Photodex etc n care au folosit elemente de coninut literare i lingvistice, muzicale, din
domeniul artei fotografice sau al cinematografiei.
'tandardele curriculare de performan# au reprezentat un criteriu de evaluare a
proiectului. 'pecific#rile de performan# viznd cunotine, competene,
comportamente stabilite prin curriculum au evideniat progresul elevilor n timpul
derul#rii, precum i la finalizarea proiectului.
'-au avut n vedere n special acele standarde centrate pe elev, relevante din
perspectiva motiv#rii acestuia pentru nv#are.
,biectivele proiectului au fost adaptate standardele curriculare de coninut, att
celor naionale, ct i n "7' (!"). 8ivelul performanelor elevilor, ateptate n
achiziiile acestora prin proiect, a fost stabilit cu a2utorul standardelor de performan#.
5iecare obiectiv a fost formulat astfel nct s# fie cuantificabil9 m#surabil prin
descriptorii de performan#.
.. Resurse
Resurse u$ane/ elevii clasei a !:-a ", profesorii implicai n proiect, analistul
programator.
Resurse $ateriale/ computer, scanner, imprimant#, sistem de proiecie, video
camera, aparat foto digital, conexiune !nternet, etc.
Resurse spaiale- laboratorul 3$L.
Resurse te$porale/ trei s#pt#mni, patru ore pe s#pt#mn#.
;
Resurse soft0are/ *icrosoft <indo4s :P Professional, *icrosoft ,ffice ;==>,
!nternet $xplorer, *ovie*a6er, 3dobe Photoshop, Photodex, ?!*P, Paint
Resurse hard0are/ "omputer- !ntel "eleron sau Pentium @, %3* - +A; *B
C. 1lanificarea 2i originea proiectului
Participarea n martie ;==D la cursul 'sing Tec#nolog(, )usic * +rama in t#e
&,- Classes (PlEmouth, *area Britanie) a nsemnat contientizarea importanei
utiliz#rii tehnologiei n predare-nv#are-evaluare, precum i nelegerea faptului c#
elevul va nv#a eficient doar ntr-un context interdisciplinar care va favoriza transferul
de informaii. "ursul .n &n/uir(01ased .pproac# to Teac#ing and -earning for
Teac#ers of 2u34ects 5t#er t#an &nglis# (-iterature, 6istor(, 7eograp#(, etc) F
Limeric6, !rlanda, august ;==G- a creat contextul necesar pentru a lucra intr-o echip#
multinaional# al#turi de care am descoperit prin investigare coninuturile necesare
realiz#rii unui proiect. 'piritul de echip#, cooperarea, coeziunea de atunci m-au
determinat s# iniiez un proiect n care elevii de liceu s# descopere aceleai valori,
atitudini i s#-i formeze aceleai deprinderi de munc# n grup.
Hn februarie ;==I, am participat la cursul IntelTeach-Instruire 3n societatea
cunoa2terii care a avut drept obiectiv i predarea prin proiecte. Planificarea unei
unit#i de nv#are prin metoda proiectului m-a determinat s# cooptez i ali profesori
colegi, cu a2utorul c#rora am stabilit etapele implement#rii unui proiect interdisciplinar,
care s# le ofere elevilor contextul favorabil unei nv##ri integrate i aplic#rii de
cunotine din diferite arii curriculare n studiul literaturii. Pentru a face un succes din
acest proiect a fost necesar# cooperarea permanent# ntre profesorii implicai, stabilirea
unor strategii comune i a unor forme de evaluare care s# vizeze contextul
interdisciplinar n care s-a lucrat. 7in punctul de vedere al elevilor, proiectul s-a
dovedit a fi unul de succes deoarece a demonstrat eficiena bibliotecii virtuale, att de
mult contestat# de unii specialiti n domeniu. Hn concluzie, succesul s-a datorat
faptului c# am contientizat c#, datorit# revoluiei !", cine va spune n contextul
actual ,,persoan# care nva#1, nu-i imagineaz# n contextul actual un elev ncon2urat
de c#ri, ci unul aezat n faa calculatorului.
4. 5tape de derulare
a. %ealizarea unei publicaii Po4erPoint pentru explicarea proiectului elevilor,
p#rinilor acestora.
b. Planificarea unei unit#i de nv#are prin metoda proiectului care a vizat urm#toarele
rezultate- identificarea competenelor necesare n secolul ::! care vor fi urm#rite n
cadrul unit#ii de nv#are, identificarea standardelor de performan# (obiective de
referin# sau competene specifice) pentru unitatea de nv#are, formularea obiectivelor
operaionale, formularea ntreb#rilor-cheie ale curriculumului, identificarea unor
strategii eficiente de evaluare i crearea unei prezent#ri n vederea evalu#rii iniiale a
nevoilor de nv#are.
c. !ntroducerea factorului de progres- valorificarea ehnologiei !nformaiei i a
"omunicaiilor (!"), a transdisciplinarit#ii, a inteligenele multiple i a strategiilor
didactice active n abordarea nuvelei fantastice.
>
d. $valuarea intern# i extern# a proiectului, prin portofoliile electronice ale elevilor i
ale coordonatorului de proiect, prin autoevalaure, interevaluare i evaluarea realizat#
de c#tre profesorii formatori !nteleach de la "asa "orpului 7idactic, Bac#u.
e. 7iseminarea informaiei dobndite prin aplicarea metodei proiectului.
6. Manage$entul de proiect
Hn primul rnd, s-a stabilit gradul n care acetia st#pnesc instrumentele !",
deoarece produsele finale ale activit#ii vor fi constituite din portofoliile electronice
individuale i de grup ale elevilor.
Proiectul s-a desf#urat timp de trei s#pt#mni, cte patru ore pe s#pt#mn#, n
clas#, elevii lucrnd la proiect i acas#. "lasa a fost organizat# pe grupe.
Hn primul rnd, s-a stabilit gradul n care elevii st#pnesc instrumentele !",
deoarece produsele finale ale activit#ii au fost constituite din portofoliile electronice
de grup.
Hnainte de nceperea proiectului, profesorul de informatic# i-a ndrumat pe elevi
care au creat pagina personal# pe un 4i6i al clasei, unde au postat ulterior o parte
dintre produsele realizare, impresii, etc.
Profesorul coordonator al proiectului a organizat s#pt#mnal o edin# de lucru cu
ceilali profesori pentru a se pune de acord n leg#tur# cu elementele de coninut
transferabile, cu evoluia proiectului, munca elevilor, etc.
$levii au realizat sarcinile de nv#are, parcurgnd toate elementele de coninut, dar
n acelai timp mp#rindu-i n cadrul grupului diferite responsabilit#i. %esponsabilul
fiec#rei grupe a transmis permanent dificult#ile ap#rute n timpul derul#rii proiectului.
$valuarea formativ# a oferit un feed-bac6 permanent profesorilor n leg#tur# cu
realizarea obiectivelor.
7. 8escrierea unei aplicaii reali*ate 3n cadrul proiectului
Portofoliul de grup cuprinde mai multe foldere (8iaa "i opera lui )ircea &liade,
2acrul "i profan, 2tructuri narative, )ituri "i sim3oluri, Caracterizarea persona4ului,
,older personalizat), fiecare dintre ele coninnd materiale electronice create de c#tre
elevi cu a2utorul a diferite programe. 3m selectat pentru descriere materialul
Po4erPoint realizat de c#tre grupa ; i inserat n folderul 92tructuri narative. 3cesta
cuprinde +C slide-uri. 5iecare slide are esenializat coninutul, care este detaliat intr-un
document <ord, inserat ca ob2ect sau hEperlin6. 7e asemenea, elevii au folosit picturi
celebre (%enoir, 7elacroix, ?rigorescu) sau fotografii realizate de c#tre fotografi
profesioniti, reprezentative pentru textul propriu-zis. 3u asociat elementele de art#
plastic# i fotografic# cu melodii reprezentative. Hn folderul ,,Caracterizarea
persona4ului1, elevii au inserat att documete <ord, Po4erPoint sau Photodex, cu
imagini ale persona2elor din dramatizarea realizat# n amfiteatrul colii sau de la
dramatiz#ri celebre, cum ar fi cea a teatrului ,deon, imaginile fiind disponibile pe site-
ul http-99agenda.liternet.ro9articol9@A>+95otograf-de-teatru9?alerie-foto-La-
tiganci.html, ct i materiale realizate cu programul *ovie *a6er sau 5lash, n care au
inserat fragmente filmate n timpul dramatiz#rii.
@
!maginile sunt selectate de pe un panou de prezentare a proiectului.
Figura 1. Imagini din materialele descrise


9. 8escrierea unor ativiti din cadrul proiectului
Activitatea . -o or# n cadrul orei de literatura romn#, o or# n cadrul orei de
educaie plastic#, o or# n cadrul orei de muzic#.
$levii identific# miturile i simbolurile din text, completnd o hart# conceptual#
dup# modelul ( pe care l-au avut de studiat ca tem#)
http-99educate.intel.com9en9Pro2ect7esign9!nstructional'trategies9?raphic,rgani
zers9"onceptJ*aps.htm
'e caut# apoi, pe grupe de elevi, informaii despre fiecare mit i simbol, i se
relaioneaz# cu textul nuvelei. $x - http-99lett.ubbclu2.ro9Korma9nr+Jan+9=>.html
C
7up# identificarea tuturor miturilor i simbolurilor, precum i a semnificaiilor
acestora, elevii vor realiza un material Po4erPoint pe care l vor salva n folderul @ cu
titlul Mit i simbol n nuvela La ignci.
!maginile potrivite fiec#rui mit i simbol, fragmentele muzicale vor fi selectate
n cadrul orelor de educaie plastic#, respectiv muzic#, care se vor desf#ura tot n
laboratorul de informatic#. $levii realizeaz# creaii personale care ilustrez# miturile i
simbolurile. de asemenea realizeaz# cola2e muzicale.
Figura 2. Model de hart conceptual realizat de c tre elevi
1959
La ignci de
Mircea Eliade
mirosul i umbra nucilor
i deodat, adineauri, intrnd aici, la voi, mi-am adus
aminte c am cunoscut i eu o pasiune nobil, mi-am adus
aminte c am iubit-o pe Hildeard!"""#
tramvaiul
cldura
rdina
$ata i baba
casa vec%e
rcoarea
loica literar loica absurdului
timpul e&terior
timpul interior
nuvel $antastic
'naintea celui de-al
((-lea r)boi mondial amintirea visului
bordeiul
*ianca,
recoaica,
evreica
+ucureti
ta&atorul,
studen*ii, doamna
,oitinovici, -tilia
structura. / episoade 0 / trepte e&isten*iale
patru $a)e ale aventurii lui 1avrilescu care
comite eroarea alegerii
ca urmare. ceasul devine un instrument inutil,
1avrilescu descoper i redescoper spaiul
tiut, nu i timpul
%icitul, ca$eaua,
2ocul
3tr" 4reoteselor, nr" 1/ i ,ama 4otei nr" 151
bir2arul cu $ire de artist#
E637 0 H(68E1798
D
Activitatea : - dou# ore
$levii au identificat tr#s#turile persona2ului principal, lucrnd pe grupe de elevi, i
postnd informaiile pe 4i6i. 3poi au privit imagini din spectacolul de la eatrul
,deon, acccesnd lin6ul http-99galerie.liternet.ro9slidesho4.phpL
setJalbum8ameMlatiganci
Li se ofer# lin6 c#tre o caracterizare, pe care eleviii o citesc si identifica punctele
forte si punctele slabe http-99444.referatele.com9referate9noi9;9+8N&$L3
O;=5383'!"3O;=-O;=caracterizareaO;=persona2uluiO;=principalO;=-O;=La
O;=iganciO;=-O;=*irceaO;=$liade.php
Lucreaz# propria caracterizare pe care o salveaz# n folederul C ,,Caracterizarea
personajului. "aracteriz#rile vor fi evaluate pe baza grilei pentru eseu, notndu-se
att elementele de coninut, ct i cele de redactare. *aterialele electronice pot fi
realizate att sub form# de document <ord, fiierul putnd fi apoi ncapsulat, sau
trimis un lin6 c#tre el, ct i cu alte programe.
$levii selecteaz# melodii care s# ilustreze parcursul existenial al persona2ului,
fotografii din spectacolul eatrului ,deon, sau fotografii realizate n timpul
dramatiz#rii unui fragment de c#tre colegii de clas#.
7e asemenea pot salva n acest folder nregistrarea video a fragmentului
dramatizat.
$levii vor avea ca sarcin# de lucru crearea unui folder personalizat n care s#
insereze materiale create de ei nii sau mpreun# cu colegii, cum ar fi- identificarea
unui alt sfrit nuvelei. o interpretare inedit# i motivat# prin text a unor simboluri,
gesturi.
Figura 3. Imagini din dramatizarea realizat de c tre elevi
';. 8ise$inarea proiectului
7iseminarea n cadrul colii s-a desf#urat astfel- am prezentat n cadrul unei
lecii deschise portofoliile electronice realizate de c#tre elevi. realizarea 2ocului de rol
n amfiteatrul colii, invitnd ali profesori colegi, profesorul diriginte i directorul
colii. n cadrul "onsiliului Profesoral din data de ; mai ;==I.
G
Figura 4. Diseminarea proiectului prin panou de prezentare
''. Conclu*ii
$levii clasei a !:-a ", profil matematic#-informatic# (intensiv informatic#), au
fost motivai n studiul nuvelei fantastice, mai mult dect n abordarea altor unit#i de
nv#are, deoarece acest proiect le-a oferit posibilitatea de a lucra, de a c#uta informaii,
de a le aplica, folosind domeniul de care sunt atrai n mod deosebit, informatica.
5ormele de evaluare diverse au demonstrat o mai bun# nsuire a coninuturilor.
*unca pe grupe a determiant creterea coeziunii la nivel de colectiv, aceast#
dezvoltare a cooper#rii ntre elevi avnd rezultate pe termen lung la nivelul sintalit#ii
colectivului.
'ingurul dezavanta2 al aplic#rii proiectului ca metod# de predare-nv#are a fost
identificat deopotriv#, de c#tre elevi i de c#tre profesor, n faptul c# e o activitate
cronofag# i energofag#.
Ntiliznd P%,!$"NL ca metod# de predare-nv#are ce valorific# ehnologia
!nformaiei i a "omunicaiilor (!"), transdisciplinaritatea, inteligenele multiple i
strategii didactice active n abordarea textului fantastic, elevii i-ai nsuit coninuturile
foarte bine, dar i-au dezvoltat de asemenea i competenele specifice secolului n care
tr#im, crescnd astfel nu doar randamentul colar, ci i ansele unei integr#ri sociale,
profesionale reuite.
'(. #ibliografie
P+Q 'uport de curs, IntelTeach-Instruire n societatea cunoaterii, Bac#u, ianuarie-martie
;==G
P;Q http-99444.radio>net.ro9eliade9
P>Q http-99444.intel.com9education9teach9index.htm
I

S-ar putea să vă placă și