Sunteți pe pagina 1din 2

CURRICULUM VITAE

1. Nume: Titinschneider 2. Prenume: Vladimir 3. ata !i l"cul na!terii: #$. #1. 1%$&' Cern(u)i * Ucraina $. Cet()enie: R"m+n( ,. -tare ci.il(: C(s(t"rit &. -tudii: Institu)ia Peri"ada Institutul Politehnic Galai septembrie 1963 - iunie Facultatea de Mecanic 1968 2. Titlul !tiin)i3ic: %ercettor $tiini!ic principal #radul II& doctorand 4. E50erien)a 0r"3esi"nal(: Institutia Peri"ada 6unc)ia 'coala pro!esional petrol-chimie au#ust 1968Pro!esor "ulcea mai 19()

/rade sau di0l"me "1)inute Diplom de licen n pro!ilul "ehnolo#ia construciei de ma$ini

escriere Predat cursuri de specialitate

%entrala Delta Dunrii mai 19() *au#ust In#iner - Mecanic se! %oordonare acti+iti de reparaii la %entrala "ulcea 19() Delta Dunrii Institutul de cercetare si au#ust 19() * In#iner proiectant -e! proiect utila.e pentru recoltare si transport proiectare pentru delta Dunrii septembrie 19(, stu! si utila.e pentru mecani/are n piscicultur "ulcea Institutul de cercetare si septembrie 19(, In#iner proiectant -e! proiect utila.e pentru mecani/are si transport proiectare pentru produse plate si iunie 1980 principal #radul III tehnolo#ic1 acoperiri metalice Proiectant tehnolo#ii speci!ice n metalur#ie %. Lim1i straine cun"scute: 2us& en#le/ 1#. 7re.ete de in.en)ii 3ma4im cinci56 %erti!icat 7r1 138 9 1983 Ministerul Metalur#iei :re+et 7r1 68963 9 19(, :re+et 7r1 10,613 9 1986 :re+et 7r11180,, - Procedeu de reproducere diri.at a racului de balt 3Astacus leptodactylus ;sch15 <ecu ;lena& Pecheanu %onstantin& Popa %armen& Paltenea ;lpida& "enciu Ma#dalena& Gheor#he =aleriu& Titinshneider Vladimir :re+et 7r1 1180,3 - Procedeu de cre$tere a racului de balt 3Astacus leptodactylus ;sch15 n policultur cu specii de pe$ti pa$nici 11. Lucr(ri 0u1licate 3ma4im cinci lucrari& cele mai rele+ante pentru acti+itatile ce urmea/a a !i des!asurate cu in!rastructura ce !ace obiectul proiectului56 1. ;%>IP?M;7" P;7"2@ A7"2;BI7;2;? %C7DIBIIDC2 D; M;DI@ A7 ?%=?%@D"@2E& Ducrrile -impo/ionului 'tiini!ic *F2e/ultate obinute n cadrul proiectelor de cercetare !inanate prin pro#ramul ?G2?DG& :ucure$ti-(11110))3& pa#1 399-,), Titinshneider Vladimir& Pecheanu %onstantin& Patriche 7eculai 01 ;%>IP?M;7" P;7"2@ %CM:?";2;? =;G;"?BI;I ?%=?"I%; -@:M;2-; 3P2C"C"IP5& FC!erta cercetrii $tiini!ice pentru trans!er tehnolo#ic n a#ricultur& industria alimentar $i sil+iculturG& ;ditura "ehnic 0))3& I-:7 9(3-31-00)3-3& %ap1 IH FMecani/are $i mbuntiri !unciareG& pa#1 ,8) Titinshneider Vladimir, %1 Pecheanu& 71 Patriche 31 P2C%;D;@ 'I @"ID?< P;7"2@ A7"2;BI7;2;? -I-";M@D@I D; %?7?D; DI7 ?M;7?<E2ID; PI-%I%CD;& -impo/ionul I?limentele $i -ntatea la nceputul mileniului IIIG& ;ditura ?cademica& I-:7 9(3-8316-18-,& pa#1 ,,,-,,(& 0))1 Titinshneider Vladimir& Pecheanu %onstantin& %ristea =ictor ,1 P2C%;D;@ D; %C7%;7"2?2; ?%@-"I%E ? P;'";D@I DI7 ;%C-I-";M;D; ?%=?"I%; A7 =;D;2;? ;FI%I;7"IJE2II P;-%@I"@D@I& -impo/ionul I?limentele $i -ntatea la nceputul mileniului IIIG& ;ditura ?cademica& I-:7 9(3-8316-18-,& pa#1 ,83-,88& ?dam ?drian& %ristea =ictor& Titinshneider Vladimir 12. Mem1ru al as"cia)iil"r 0r"3esi"nale: Membru n ?sociaia Piscicultorilor $i Pescarilor din 2omKnia - 1998 pKn n pre/entL 13. -0eciali8(ri !i cali3ic(ri: -peciali/ri n strintate6 %entrala pe$telui =ar$o+ia - Polonia 1986&198(& 19891 Mecani/area lucrrilor n piscicultur %ursuri de speciali/are 6 19(( - %entrul de per!ecionare - Ministerul Metalur#iei 1986 - ?cademia de 'tiine ?#ricole $i -il+ice :ucure$ti 1988 - @ni+ersitatea M Dunrea de <os M Galai 1996 - ?dmis la concursul de doctorat n cadrul @ni+ersitii M Dunrea de <os MGalai 1$. E50erien)a acumulat( 9inclusi. mana:eriala; <n alte 0r":rame=0r"iecte na)i"nale=interna)i"nale:

Pr":ramul=Pr"iectul 6unc)ia Pro#ramul de %--D"-IP" n domeniul mecani/rii operaiunilor& proceselor si 2esponsabil tehnolo#iilor n piscicultur si a pescuitului n apele interioare& Delta Dunrii si Cceanul pro#ram Mondial Pro#ramul C2IJC7" 0))) - %ercetri pri+ind mecani/area si automati/area proceselor tehnolo#ice n domeniilor reproducerii& de/+oltrii postembrionare& cre$terii pe$tilor& 2esponsabil proiect +alori!icrii bioresurselor ac+atice& ntreinerii si mbuntirii condiiilor de mediu n ac+acultur1 Pro#ramul C2IJC7" 0))) - %ercetri re!eritoare la reali/area de utila.e $i echipamente 2esponsabil proiect pentru asi#urarea per!ormanelor economice $i ecolo#ice n !ermele piscicole Pro#ramul ?G2?D - ;chipament pentru controlul de/+oltrii +e#etaiei ac+atice Director proiect Pro#ramul ?G2?D - ;chipament de aerare - mobili/are a sedimentelor n ba/inele Director proiect piscicole Pro#ramul 2;D?7-I7 - ;cotehnolo#ie de control a de/+oltrii +e#etaiei din ba/inele Director proiect ac+atice Pro#ramului ?G2?D - Procedeu comple4 pentru conser+area durabil a bioresurselor %olaborator ac+atice n uniti sistematice din sectorul piscicol Pro#ramului ?G2?D - -istem inte#rat de cre$tere intensi+ a pe$tilor autohtoni %olaborator "ehnici a+ansate de control automat al calitii e!luenilor sistemelor recirculante de 2esponsabil proiect ac+acultur intens P7%DII - %ercetarea $i de/+oltarea unei tehnolo#ii pentru cre$terea superintensi+ a %olaborator pe$tilor ntr-un sistem recirculant cu optimi/area parametrilor tehnolo#ici $i asi#urarea proteciei sanitar-+eterinare

Peritada 1980 - 1989

1989 - 0))1 0))) - 0))0 0))1 - 0))3 0))1- 0))3 0))1 - 0))3 0))6-0))( 0))6-0))8 0))(-0))8 0))(-0))8