Sunteți pe pagina 1din 33

ANUNT DE PARTICIPARE Nr.inreg: 0715.6/15.07.

2015

In vederea achizitionarii HRANA CURS BABY SITTER in cadrul proiectului Proactivitate


pe piata muncii, cu accent pe zone foste industrializate din regiunile Sud-Vest, Centru si Nord-
Vest", contract nr. POSDRU/182/2.3/S/152578.
Asociatia Pro Civica Oltenia cu sediul n localitatea Craiova, bld. Dacia, bl.14-16, sc.2, ap.13
judeul Dolj si sediul de implementare proiect : Craiova, str. Mihai Viteazu, nr.14, jud. Dolj,
beneficiar al finatarii nerambursabile din Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, in baza contractului nr. POSDRU/182/2.3/S/152578 anun
organizarea seleciei de oferte de servicii de catering/organizare de evenimente.
Obiectul i locul de implementare a contractului:
Achizitie servicii de catering (CPV 5552 Servicii de catering) sau servicii organizare de
evenimente (CPV 79952 - servicii organizare de evenimente) in scopul implementarii proiectului
Proactivitate pe piata muncii, cu accent pe zone foste industrializate din regiunile Sud-Vest,
Centru si Nord-Vest", Contract de finanare POSDRU/182/2.3/S/152578
Locul de implementare: localitatea ORADEA, jud. Bihor
Prestatorii de servicii de catering vor trebui s oferteze servicii care s ndeplineasc
criteriile de calificare si prevederile specificatiilor tehnice.
Neindeplinirea criteriilor de calificare si/sau a specificatiilor tehnice d dreptul
achizitorului la respingerea ofertei ca neconform.
Servicii de catering solicitate
Prestarea serviciilor de catering consta in pregatirea, prepararea si/sau livrarea hranei
pentru 28 persoane care frecventeaza cursurile din cadrul proiectului sus mentionat in
perioadele convenite stabilite conform graficului de activiati, din intervalul 03.08.2015-
09.12.2015, in conformitate cu specificatiile tehnice
Tip i durat contract: contract de prestri servicii, pe o perioada de 90 de zile, in
intervalul 03.08.2015-09.12.2015
Valoarea estimat: 23.119,27 lei fara TVA
Criteriul de atribuire: Conform Ordinului MFE nr. 1120/2013: compararea avantajelor
tehnice i financiare (raportul calitate / pret / costuri operationale) care motiveaz alegerea n
raport cu celelalte oferte / specificaii tehnice primite, in acord cu principiul transparentei,
economicitatii, eficientei si eficacitatii
Data i ora limit de depunere a ofertei: 24.07.2015 ora 12:00
Data i ora limit de primire a solicitrilor de clarificri: 21.07.2015 ora 10.00
Data i ora limit de raspuns la solicitrile de clarificri: 22.07.2015 ora 10.00
Data i ora deschiderii/analizei ofertelor: 24.07.2015, ora 13:00
Adresa la care se transmit ofertele:
ASOCIATIA Pro Civica Oltenia (Sediul de implementare mai sus mentionat) situat in:
Localitatea Craiova, str. Mihai Viteazu, nr.14, jud. Dolj.
Pentru mai multe detalii ne putei contacta la adresa de
E-mail: procivicaoltenia@gmail.com sau la
Tel 0723254631, 0723254630
Persoana de contact: Sanda Cora Gabriela Organizator formare, tel. 0773854970
DOCUMENTAIA DE ATRIBUIRE

Pentru

ACHIZIIA HRANA CURS BABY SITTER


PROCEDURA DE ACHIZITIE CONFORM ORDINULUI MINISTERULUI FONDURILOR EUROPENE
NR.1120/15.11.2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privai
n cadrul proiectelor finanate din instrumente structurale, obiectivul "Convergen", precum
i n cadrul proiectelor finanate prin mecanismele financiare SEE i norvegian pentru
atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrri
CUPRINS
1. Sectiunea I DOCUMENTATIA ACHIZITIEI
2. Sectiunea II SPECIFICATII TEHNICE
3. Sectiunea III FORMULARE
4. Model contract
Sectiunea I DOCUMENTATIA ACHIZITIEI
1. Informatii generale

Achizitor ASOCIATIA PRO CIVICA OLTENIA

Titlul proiectului POSDRU Proactivitate pe piata muncii, cu accent pe


zone foste industrializate din regiunile Sud-
Vest, Centru si Nord-Vest"
ID proiect/Contract de finantare ID152578, contract
nr. POSDRU/182/2.3/S/152578
Partener , ONG, Beneficiar privat
Calitatea achizitorului n cadrul proiectului

1.1. Achizitor:

Denumire ASOCIATIA PRO CIVICA OLTENIA


Adresa Craiova, bld. Dacia, bl.14-16, sc.2, ap.13
Persoana de contact Sanda Cora Gabriela
Tel. 0723254631, 0723254630
E-mail procivicaoltenia@gmail.com
Adresa de Internet www.procivicaoltenia.org

Ofertanii au obligaia de a analiza cu atenie documentele achizitiei i de a pregti ofertele conform


tuturor instruciunilor, formularelor, prevederilor i specificaiilor tehnice din cuprinsul acesteia.
Nici un cost suportat de operatorii economici pentru pregtirea i depunerea ofertelor nu va fi
rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de ofertani, indeferent de rezultatul procedurii.

1.2
Contractul se inscrie intr-un proiect/program DA
finantat din fonduri comunitare

Tipul procedurii de atribuire PROCEDURA SIMPLIFICAT conform Ordinului


Ministerului Fondurilor Europene (MFE) nr.
1120/15.10.2013

Criteriul de atribuire Conform Ordinului MFE nr. 1120/2013:


compararea avantajelor tehnice i financiare
(raportul calitate / pret / costuri operationale)
care motiveaz alegerea n raport cu celelalte
oferte / specificaii tehnice primite, in acord cu
principiul transparentei, economicitatii,
eficientei si eficacitatii

1.3. Alte informatii si/sau clarificari pot fi obtinute:

Sediul de implementare al proiectului


Localitatea Craiova, str. Mihai Viteazu, nr.14, jud. Dolj

Termen limit de depunere a ofertelor (data i ora): 24.07.2015 ora 12:00

Data limit de primire a solicitrilor de clarificri (data i ora): 21.07.2015 ora 10.00

Data limit de raspuns la solicitrile de clarificri (data i ora): 22.07.2015 ora 10.00

Adresa unde se primesc ofertele i solicitrile de clarificri de la poteniali ofertani:


SEDIUL DE IMPLEMENTARE :
Localitatea Craiova, str. Mihai Viteazu, nr.14, jud. Dolj
E-mail procivicaoltenia@gmail.com
Data i ora deschiderii/analizei ofertelor (data i ora): 24.07.2015, ora 13:00

Orice ofert primit dup termenul limit de depunere a ofertelor stabilit n documentaia
pentru ofertani sau la o alt adres dect cea indicat mai sus nu va fi evaluat de achizitor,
si va fi returnata nedeschisa.

1.4. Sursa de finantare:

Se specifica sursele de finantare ale Dupa caz, proiect/program finantat din


contractului ce urmeaza a fi atribuit: fonduri comunitare
DA NU

Fondul Social European - Programul


Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane POSDRU, Axa prioritara nr. 2
Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu
piata muncii, Domeniul major de interventie
2.3 Acces si participare la formarea
profesionala continua.
si
- Surse proprii;

2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIIE


2.1. Descriere
2.1.1. Denumirea contractului de achiziie:
Titlul: Achizitie HRANA CURS BABY SITTER
2.1.2. Descrierea produselor/serviciilor/lucrarilor ce vor fi achizitionate
Vor fi achizitionate servicii de catering (CPV 5552 Servicii de catering) sau servicii organizare de
evenimente (CPV 79952 - servicii organizare de evenimente) in scopul implementarii proiectului
Proactivitate pe piata muncii, cu accent pe zone foste industrializate din regiunile Sud-Vest,
Centru si Nord-Vest", Contract de finanare POSDRU/182/2.3/S/152578
Serviciile vor fi prestate pe perioada de desfurare a cursurilor de calificare BABY SITTER.
Numrul total de zile in care se presteaza serviciile de catering va fi de 90 de zile iar numarul de
persoane pentru care se presteaza serviciul va fi de 28.
Prestarea serviciilor de catering consta in pregatirea, prepararea si/sau livrarea hranei pentru 28
persoane care frecventeaza cursurile din cadrul proiectului sus mentionat in perioadele
convenite stabilite conform graficului de activiati, din intervalul 03.08.2015-09.12.2015.
Numarul este de 28 persoane.
Locatia de livrare: localitatea Oradea, jud Bihor
Aceste aspecte organizatorice se comunica furnizorului cu cel putin 24 ore inaintea prestarii
serviciului, n conformitate cu nota de comanda .
Prestarea serviciilor de catering se va efectua 5 zile/saptamana in perioada 03.08.2015-
09.12.2015, pentru 28 persoane.
Continutul pachetului individual de hrana consta in:
- pizza(felie)/sandwich
Sandwich-ul /felie pizza livrate trebuie sa aiba un gramaj minim de 150 g si sa aiba in compozitie
un gramaj minim de: carne/preparate din carne (ntre 40-50 g.), brnzeturi (ntre 25 g - 30 g ),
legume (ntre 30 40 g.), blat pizza /paine sandwich (ntre 50 60 g).
- apa 250 ml
- cafea/ceai 100 ml.
Furnizorul va pune la dispozitie min. 50 pahare de unica folosinta, zahar ambalat, spatule pentru
amestecat, servetele. Acestea vor fi asigurate pentru toate livrarile .
Produsele vor fi ambalate in ambalaje specifice tipului de produs.
Prestatorul va asigura i serviciile conexe, respectiv: transportul produselor la locul de
desfurare a cursului (transportul se va realiza in conditii de siguranta a alimentelor), aranjarea
i debarasarea mesei, logistica de prezentare i servire, servirea participanilor.
2.1.3. Denumire contract

(a) Lucrri (b) Produse (c) Servicii X

Cod CPV: Cod CPV: Cod CPV:


5552 Servicii de catering
79952 Servicii organizare evenimente
Ofertele alternative sunt acceptate DA NU

Ofertele se depun pe: Un singur lot Unul sau mai multe Toate loturile

2.1.4. Durata contractului de achiziie:


03.08.2015-09.12.2015

3. PROCEDURA:
3.1. Procedura selectata: Procedura simplificata aplicata de beneficiarii privati in cadrul
proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul Convergenta precum si in cadrul
proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si Norvegian pentru atribuirea
contractelor de furnizare bunuri, servicii sau lucrari aprobata prin Ordinul de ministru
1.120/2013.

3.2. Principii care stau la baza derularii prezentei proceduri de achizitie: prezenta procedura de
achizitie se va derula tinand cont de principiile transparentei si tratamentului egal, astfel
documentatia de atribuire a fost intocmita astfel incat sa permita tratamentul egal si
transparenta in fata furnizorilor, inlaturand din documentatie orice prevederi care ar fi putut
favoriza anumite categorii de furnizori. Pe parcursul intregului proces de achizitie, la adoptarea
oricarei decizii se vor avea in vedere principiile stipulate in Ordinul nr. 1.120 /2013 si anume:
principiul transparentei, al economicitatii, al eficientei si eficacitatii.

3.3. Informatii privind locul si modul de obtinere a documentatiei de atribuire:


Documentatia de atribuire este disponibila pe site-ul http://www.fonduri-ue.ro/ sectiunea
Achizitii privati/Anunturi

4. CRITERII DE CALIFICARE

4.1. Situatia personala a candidatului/ofertantului


Scrisoarea de naintare Formular 1
Declaraie privind eligibilitatea Formular 2
Operatorii economici participani la procedur - Declaraie privind eligibilitatea (Formular 2)
nu trebuie s se ncadreze n situaiile
prevzute la art. 180 din OUG 34/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare n cazul unei asocieri, fiecare asociat este
obligat s prezinte acest formular.
Respectiv,
Operatorii economici participani la procedur
nu trebuie s se ncadreze n situaiile
prevzute la art. 181 din OUG 34/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare
Solicitat [x] Nesolicitat [ ]
Declaratie pe propria raspundere a Formular 3
ofertantului ca nu se afla in conflict de
Declaraie privind conflictul de interese -
interese cf. OUG nr.66/2011
conform Formular 3
Se solicita prezentarea declaratiei pe propria
raspundere a ofertantului ca nu se afla in
conflict de interese asa cum este acesta definit
la art. 14 din OUG nr. 66/2011 privind
prevenirea, constatarea si sanctionarea
neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea
fondurilor europene si/sau a fondurilor publice
nationale aferente acestora, prin completarea
formularului nr. 23 din Sectiunea a III-a
Solicitat Nesolicitat

4.2. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)


Certificat constatator eliberat de Oficiul Pentru persoanele juridice romane -
Registrului Comertului Certificatul constatator eliberat de Oficiul
Registrului Comertului de pe langa instanta
Persoane juridice/fizice romane
competenta, in oricare din formele, original,
Solicitat Nesolicitat copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea
conform cu originalul , din care sa rezulte
numele complet, sediul, persoanele
autorizate/ administratorii si domeniul de
activitate. Domeniul de activitate autorizat al
ofertantului trebuie sa fie relevant obiectului
prezentei proceduri.
Informatiile cuprinse in certificatul constatator
trebuie sa fie reale/actuale la data limita de
depunere a ofertelor.
Pentru persoanele juridice straine -
Documente care dovedesc o forma de
inregistrare/ atestare ori apartenenta din
punct de vedere profesional in conformitate cu
prevederile legale din tara in care
candidatul/ofertantul este rezident, din care sa
rezulte numele complet, sediul, persoanele
autorizate/administratorii si domeniul de
activitate, in copie.
Documentele vor fi insotite de traducere
autorizata in limba romana.

Autorizatie specifice Autorizatii specifice obiectului de activitate


catering
Autorizatii specifice obiectului de activitate
organizare de evenimente

5. PREZENTAREA OFERTEI

5.1. Limba de redactare a ofertei Limba romn


5.2. Moneda n care este exprimat preul Lei
contractului

Valoarea estimata, fara TVA, 23.119,27 lei


5.3. Perioada minim de valabilitate a ofertei 30 de zile
5.4. Modul de prezentare a ofertei (tehnic i Propunerea financiar va fi exprimat n lei i
financiar) va cuprinde valoarea total a contractului. De
asemenea se va face si o oferta detaliata,
Formularul de ofert (Formular 4) i Anexa,
Formular 5 Propunere tehnica.
Propunerea tehnica va respecta obligatoriu
prevederile din Sectiunea a II-a: Specificatii
tehnice.
Propunerea tehnica va contine descrierea
detaliata a serviciilor solicitate si va fi intocmita
astfel incat, in procesul de evaluare,
informatiile din propunerea tehnica sa permita
identificarea facila a corespondentei cu
specificatiile tehnice din Specificatiile tehnice.
Propunerea tehnica va avea un caracter ferm si
obligatoriu din punct de vedere al continutului,
pe toata perioada de valabilitate a ofertei,
stabilita de Beneficiar.
Prezentarea unei propuneri tehnice care nu
este in concordanta cu cerintele solicitate in
Sectiunea a II-a - Specificatii tehnice are ca
efect considerarea ofertei respective ca
neconforma.
Oferta are caracter ferm, preul rmnnd
ferm pe toat durata de ndeplinire a
contractului.
Propunerea tehnic va fi prezentat n
conformitate cu cerinele din Specificatiile
tehnice. Oferta trebuie s ndeplineasc
cerinele tehnice minime specificate n
prezenta documentaie, n caz contrar oferta
va fi declarat ca fiind neconform.
Prezentarea ofertei: Prezentarea ofertei:
Oferta se va prezenta n format tiprit, n dou
exemplare: original i copie. Ofertele vor fi
sigilate ntr-un plic care va fi inscripionat cu
denumirea achiziiei, adresa achizitorului, data
i ora limit pn la care se pot depune
ofertele.
5.5. Posibilitatea retragerii sau modificrii Ofertele nregistrate nu mai pot fi modificate.
ofertei
Orice ofert primit dup termenul limit de
depunere a ofertelor stabilit n documentaia
pentru ofertani sau la o alt adres dect cea
indicat mai sus nu va fi evaluat de achizitor,
si va fi returnata nedeschisa.
5.6. Informaii referitoare la termenele Serviciile de catering vor fi prestate pe
pentru prestarea serviciilor perioada 03.08.2015-09.12.2015, perioada de
desfurare a cursurilor de calificare BABY
SITTER care se vor desfura n cadrul
proiectului Proactivitate pe piata muncii, cu
accent pe zone foste industrializate din
regiunile Sud-Vest, Centru si Nord-Vest", in
localitatea Oradea, Jud Bihor. Numrul total
de zile in care se presteaza serviciile de
catering va fi de 90 de zile iar numarul de
persoane participante va fi de 28.
Prestatorul va primi cate o nota de comanda
ferma pentru livrare cu minim 24 ore inainte
de prestarea serviciului.
5.7 Clauzele contractuale obligatorii, inclusiv Clauzele contractuale obligatorii detaliate in
condiiile de actualizare/ modificare a prezentul document pe care ofertantul se
preului contractului de achiziie obliga a si le asuma la data semnarii
contractului sunt cele cu privire la:
obiectul contractului;
pretul serviciilor furnizate;
perioada de valabilitate a ofertei;
modalitatea de plata;
durata contractului.

6. CRITERII DE ATRIBUIRE:

6.1. Pretul cel mai scazut

6.2. Compararea avantajelor tehnice i financiare (raportul calitate / pret / costuri operationale)
care motiveaz alegerea n raport cu celelalte oferte /specificaii tehnice primite, in acord cu
principiul transparentei, economicitatii, eficientei si eficacitatii (cnf. Ordinului MFE nr.
1120/2013)

7. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

7.1. Ajustarea pretului contractului Pe durata derularii contractului pretul acestuia


nu se ajusteaza/modifica.
Da Nu
7.2. Garantia de buna executie a contractului Nu se solicita garantie de buna executie.
Da Nu

8. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICATII TEHNICE)

Obiectul contractului const n prestarea de servicii de catering in perioada desfurrii


cursurilor de calificare BABY SITTER n cadrul proiectului Proactivitate pe piata muncii, cu
accent pe zone foste industrializate din regiunile Sud-Vest, Centru si Nord-Vest".
Va fi organizat un curs de calificare nivel 1 pentru 28 de persoane din grupul int, in localitatea
Oradea.
Serviciile vor fi prestate pe perioada de desfurare a cursurilor de calificare BABY SITTER.
Numrul total de zile in care se presteaza serviciile de catering va fi de 90 de zile iar numarul de
persoane pentru care se presteaza serviciul va fi de 28.
Prestarea serviciilor de catering consta in pregatirea, prepararea si/sau livrarea hranei pentru 28
persoane care frecventeaza cursurile din cadrul proiectului sus mentionat in perioadele
convenite stabilite conform graficului de activitati, din intervalul 03.08.2015-09.12.2015.
Numarul este de 28 persoane. Locatia de livrare: localitatea Oradea, jud Bihor. Aceste aspecte
organizatorice se comunica furnizorului cu cel putin 24 ore inaintea prestarii serviciului, n
conformitate cu nota de comanda .
Prestarea serviciilor de catering se va efectua 5 zile/saptamana in perioada 03.08.2015-
09.12.2015, pentru 28 persoane.
Prestatorul va asigura i serviciile conexe, respectiv: transportul produselor la locul de
desfurare a cursului (transportul se va realiza in conditii de siguranta a alimentelor), aranjarea
i debarasarea mesei, logistica de prezentare i servire, servirea participanilor.
Prestatorul trebuie sa se asigura ca poate furniza serviciile la care se angajeaza pe tot teritoriul
localitatii Oradea in functie de locatiile si orele precizate de achizitor .
Prestatorul va furniza serviciile de catering ca urmare a emiterii unor note de comanda ferma
transmise prestatorului cu minimum 24 ore inaintea prestarii serviciului, de catre achizitor.
Notele de comanda vor cuprinde toate detaliile legate de locatie, numar de participanti si orele
de livrare.

SERVICIILE DE CATERING vor consta n:


Prestarea serviciilor de catering consta in pregatirea, prepararea si livrarea hranei pentru 28
persoane care frecventeaza cursul din cadrul proiectului sus mentionat in perioadele convenite
stabilite conform graficului de activiati, din intervalul 03.08.2015-09.12.2015.
Numarul este de 28 persoane.
Locatia de livrare: localitatea Oradea, jud Bihor.
Aceste aspecte organizatorice se comunica furnizorului cu cel putin 24 ore inaintea prestarii
serviciului, n conformitate cu nota de comanda .
Prestarea serviciilor de catering se va efectua 5 zile/saptamana in perioada 03.08.2015-
09.12.2015, pentru 28 persoane.
Continutul pachetului individual de hrana consta in:
- pizza (felie) /sandwich
Sandwich-ul /felie pizza livrate trebuie sa aiba un gramaj minim de 150 g si sa aiba in compozitie
un gramaj minim de: carne/preparate din carne (ntre 40-50 g.), brnzeturi (ntre 25 g - 30 g ),
legume (ntre 30 40 g.), blat pizza /paine sandwich (ntre 50 60 g).
- apa 250 ml
- cafea/ceai 100 ml.
Furnizorul va pune la dispozitie min. 50 pahare de unica folosinta, zahar ambalat spatule pentru
amestecat, servetele. Acestea vor fi asigurate pentru toate livrarile .
Produsele vor fi ambalate in ambalaje specifice tipului de produs.
Prestatorul va asigura i serviciile conexe, respectiv: transportul produselor la locul de
desfurare a cursului (transportul se va realiza in conditii de siguranta a alimentelor), aranjarea
i debarasarea mesei, logistica de prezentare i servire, servirea participanilor.
ATENTIE!!! Trebuie sa se asigure si varianta de meniu vegetarian. Numarul si necesitatea
meniurilor vegetariene se va specifica in fiecate nota de comanda daca este cazul.
Dupa fiecare prestare se va intocmi un proces verbal de receptie a serviciilor.

Sectiunea II SPECIFICATII TEHNICE


Caracteristicile prezentate n Specificatiile tehnice sunt obligatorii i minimale, ele putnd fi
ofertate la un nivel superior.
Serviciile vor fi prestate pe perioada de desfurare a cursurilor de calificare BABY SITTER.
Numrul total de zile in care se presteaza serviciile de catering va fi de 90 de zile iar numarul de
persoane pentru care se presteaza serviciul va fi de 28.
Prestarea serviciilor de catering consta in pregatirea, prepararea si/sau livrarea hranei pentru 28
persoane care frecventeaza cursurile din cadrul proiectului sus mentionat in perioadele
convenite stabilite conform graficului de activiati, din intervalul 03.08.2015-09.12.2015.
Numarul este de 28 persoane. Locatia de livrare: localitatea Oradea, jud Bihor. Aceste aspecte
organizatorice se comunica furnizorului cu cel putin 24 ore inaintea prestarii serviciului, n
conformitate cu nota de comanda .
Prestarea serviciilor de catering se va efectua 5 zile/saptamana in perioada 03.08.2015-
09.12.2015, pentru 28 persoane.
Prestatorul va asigura i serviciile conexe, respectiv: transportul produselor la locul de
desfurare a cursului (transportul se va realiza in conditii de siguranta a alimentelor), aranjarea
i debarasarea mesei, logistica de prezentare i servire, servirea participanilor.

SERVICIILE DE CATERING, pentru curs vor consta n:


- pregatirea, prepararea si/sau livrarea hranei pentru 28 persoane care frecventeaza cursurile
din cadrul proiectului sus mentionat in perioadele convenite stabilite conform graficului de
activiati, din intervalul 03.08.2015-09.12.2015.
Numrul total de zile in care se presteaza serviciile de catering va fi de 90 de zile iar numarul de
persoane pentru care se presteaza serviciul va fi de 28.
Numarul este de 28 persoane. Locatia de livrare: localitatea Oradea, jud Bihor. Aceste aspecte
organizatorice se comunica furnizorului cu cel putin 24 ore inaintea prestarii serviciului, n
conformitate cu nota de comanda .
Continutul pachetului de hrana alocat fiecarei persoane consta in:
-pizza (felie)/sandwich
Sandwich-ul /felie pizza livrate trebuie sa aiba un gramaj minim de 150 g si sa aiba in compozitie
un gramaj minim de: carne/preparate din carne (ntre 40-50 gr.), brnzeturi (ntre 25 g - 30 g ),
legume (ntre 30 40 gr.), blat pizza /paine sandwich (ntre 50 60 gr).
-apa 250 ml
- cafea/ceai 100 ml.
Furnizorul va pune la dispozitie min. 50 pahare de unica folosinta, zahar ambalat spatule pentru
amestecat, servetele. Acestea vor fi asigurate pentru fiecare livrare .
Produsele vor fi ambalate in ambalaje specifice tipului de produs.
ATENTIE!!! Trebuie sa se asigure si varianta de meniu vegetarian. Numarul si necesitatea
meniurilor vegetariene se va specifica in fiecate nota de comanda daca este cazul.
Prestatorul va asigura i serviciile conexe, respectiv: transportul produselor la locul de desfurare a
cursului (transportul se va realiza in conditii de siguranta a alimentelor), aranjarea i debarasarea mesei,
logistica de prezentare i servire, servirea participanilor.

Prestatorul are obligaia de a garanta pentru serviciile oferite.


Dupa fiecare prestare se va intocmi un proces verbal de receptie a serviciilor.

Sectiunea III FORMULARE


Formular 1
Operator economic

Inregistrat la sediul Achizitorului


nr..../..........

SCRISOARE DE NAINTARE A OFERTEI


Ctre,
ASOCIAIA PRO CIVICA OLTENIA
Ca urmare a anuntului de achizitie publica lansat de Asociaia Pro Civica Oltenia in data de
.........................., prin care suntem invitati sa prezentam oferta in scopul atribuirii contractului
de achiziie Hrana curs Baby Sitter din cadrul proiectului Proactivitate pe piata muncii, cu
accent pe zone foste industrializate din regiunile Sud-Vest, Centru si Nord-Vest", ID: 152578,
noi ................................. (denumirea/ numele ofertantului) va transmitem alaturat
oferta noastra.
Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.
Data completarii .......//............
Cu stima,
Ofertant
....................................
(semnatura autorizata)

Formular 2
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/

DECLARAIE PRIVIND ELIGIBILITATEA


Subsemnatul, reprezentant mputernicit al _________________________________
(denumirea/ numele si sediul/ adresa operatorului economic) declar pe propria rspundere, sub
sanciunea excluderii din procedur i a sanciunilor aplicate faptei de fals n acte publice, c nu
ne aflm in situaia prevazut la art. 180 si art. 181 din Ordonana de urgena a Guvernului nr.
34/ 2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de
lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii.
De asemenea, declar c la prezenta procedur nu particip n dou sau mai multe asocieri de
operatori economici, nu depun candidatur/ofert individual i o alta candidatur/ofert
comun, nu depun ofert individual, fiind nominalizat ca subcontractant n cadrul unei alte
oferte.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg
c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaraie este valabil pn la data de ...........................(minim 30 zile de la data
ofertei),

Data completrii ......................

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizat)

Formular 3
OFERTANTUL............................................... (denumirea/numele)
DECLARATIE de respectare a OUG 66/2011 privind conflictul de interese
in cadrul procedurilor de achizitie
Subscrisa................................................................, cu sediul in, str., inregistrata la
Oficiul Registrului Comertului., sub nr, reprezentanta legal
prin..............................................................................., in calitate de ofertant la procedura de
achizitie.........................................................................., cod(uri)
CPV: ................................................... avand ca Achizitor ........................................,
strada .......................................... (adresa completa), declar pe propria raspundere sub
sanctiunea excluderii din procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de
fals in acte publice, ca societatea:
- Nu se afl n conflict de interese, aa cum este acesta definit la art. 14 din Ordonana de
Urgen a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor
aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale
aferente acestora, i anume:
nu exist legturi ntre subscrisa si structurile acionariatului Achizitorului
nu exista legaturi ntre subscrisa si membrii comisiei de evaluare
nu dein pachetul majoritar de aciuni n dou firme participante la prezenta procedura de
achizitie.
- De asemenea, declar c am luat cunotin de obligaia pe care o am de a notifica n scris
Achizitorul de ndat ce apare o situaie de conflict de interese pe perioada derulrii procedurii
de achiziie i de a lua msuri pentru nlturarea situaiei respective, n conformitate cu art. 15
alin. (2) din O.U.G. nr.66/2011.

Subsemnatul declar ca voi informa imediat achizitorul daca vor interveni modificari in prezenta
declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie
publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de
achizitie publica.
De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii
datelor din prezenta declaratie.
nteleg de asemenea c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt
pasibil de nclcarea prevederilor legislaiei penale, iar oferta va fi respins
Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume)____________________,
(semnatura si stamplia),
in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
____________________________________.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

Formular 4
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/ numele)

FORMULAR DE OFERT
Ctre,
Asociaia Pro Civica Oltenia

1. Examinnd documentaia pentru ofertanti aferenta atribuirii contractului de Achizitie Hrana


curs Baby Sitter, in cadrul proiectului Proactivitate pe piata muncii, cu accent pe zone foste
industrializate din regiunile Sud-Vest, Centru si Nord-Vest", subsemnaii, reprezentani ai
ofertantului ___________________________ (denumirea/ numele ofertantului), ne oferim ca,
n conformitate cu prevederile i cerinele cuprinse n documentaia mai sus menionat, s
furnizam serviciile solicitate pentru suma de ________________________________ (lei)(suma
in litere si in cifre) la care se adaug taxa pe valoarea adaugat n valoare de
_________________________(suma in litere si in cifre)
2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigatoare, s prestam serviciile
la comanda beneficiarului.
3. Ne angajm s meninem aceast ofert valabil pn la data de ...........................(minim 30
zile de la data ofertei), ea va rmne obligatorie pentru noi i poate fi acceptat oricnd nainte
de expirarea perioadei de valabilitate.

Data _____/_____/_____
___________________________, n calitate de ___________________________ autorizat s
semnez oferta pentru i n numele

Anexa Formular 4
Centralizator de preuri

Nr.crt. Descrierea Nr. Nr.zile Pret/participant/zi Preul total


serviciului participanti (lei) fara TVA
(fara TVA)

1. Hrana pentru
cursurile de
calificare nivel I

TOTAL, fara TVA

TVA
TOTAL INCLUSIV TVA

Operator economic,
_________________
(semnatura autorizat)

Formular 5
Propunere tehnica

Total materiale Nr uniti Specificatii tehnice Valoare adaugata


catering ofertate
OBS.

PROPUNERE CONTRACT DE SERVICII


nr. ............. din .................
(MODEL)
Preambul
n temeiul ordinului 1120 din 15 octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate
aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor de finantare din instrumente structurale,
obiectivul Convergenta, precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare
SEE si norvegian pentru atribuirea contractelor de servicii sau lucrari, cu modificrile i
completrile ulterioare, s-a ncheiat prezentul contract de prestri servicii, ntre

ASOCIAIA Pro Civica Oltenia cu sediul n localitatea Craiova, bld. Dacia, bl.14-16, sc.2, ap.13,
judeul Dolj, CIF 27443247, numr de nregistrare 44/14.07.2010 n Registrul Asociailor i Fundaiilor ,
reprezentat prin dna. Sanda Cora Gabriel n calitate de achizitor, pe de o parte

i
., cu sediul in , str. ., nr.., judetul , tel/fax
. inmatriculata la Registrul Comertului Cluj, sub nr. , cod fiscal nr. ,
cont IBAN , deschis la ., reprezentata legal prin, .., in calitate de
prestator, pe de alta parte,

2. Definiii
2.1 - n prezentul contract urmtorii termeni vor fi interpretai astfel:
a. contract reprezint prezentul contract i toate Anexele sale.
b. achizitor (autoritate contractanta) i prestator (contractant) prile contractante, aa cum
sunt acestea numite n prezentul contract;
c. preul contractului - preul pltibil prestatorului de ctre achizitor, n baza contractului,
pentru ndeplinirea integral i corespunztoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract;
d. servicii - activiti a cror prestare fac obiect al contractului;
e. produse - echipamentele, mainile, utilajele, piesele de schimb i orice alte bunuri cuprinse n
anexa/anexele la prezentul contract i pe care prestatorul are obligaia de a le furniza aferent
serviciilor prestate conform contractului;
f. fora major - un eveniment mai presus de controlul parilor, care nu se datoreaz greelii sau
vinei acestora, care nu putea fi prevzut la momentul ncheierii contractului i care face
imposibil executarea i, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: rzboaie, revoluii, incendii, inundaii sau orice alte catastrofe naturale, restricii
aprute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiv ci enuniativ.
Nu este considerat for major uneveniment asemenea celor de mai sus care, fr a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaiilor uneia din pri;
g. zi - zi calendaristic; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 n prezentul contract, cu excepia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor
include forma de plural i vice-versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezint zile calendaristice dac nu se
specific in mod diferit.
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Prestatorul se oblig s presteze servicii de catering, conform specificatiilor tehnice si
ofertei tehnice, respectiv:
- pregatirea, prepararea si livrarea hranei pentru 28 persoane care frecventeaza cursurile din
cadrul proiectului Proactivitate pe piata muncii, cu accent pe zone foste industrializate din
regiunile Sud-Vest, Centru si Nord-Vest", in perioadele convenite stabilite conform graficului de
activiati, din intervalul 03.08.2015-09.12.2015.
Numrul total de zile in care se presteaza serviciile de catering va fi de 90 de zile iar numarul de
persoane pentru care se presteaza serviciul va fi de 28. Locatia de livrare: localitatea Oradea, jud
Bihor. Alte aspecte organizatorice se comunica furnizorului cu cel putin 24 ore inaintea prestarii
serviciului, n conformitate cu nota de comanda .
- Prestarea serviciilor de catering se efectueaza 5 zile/saptamana in perioada 03.08.2015-
09.12.2015, pentru 28 persoane.
Continutul pachetului de hrana alocat fiecarei persoane consta in:
- pizza (felie )/sandwich
Sandwich-ul /felie pizza livrate trebuie sa aiba un gramaj minim de 150 g si sa aiba in compozitie
un gramaj minim de: carne/preparate din carne (ntre 40-50 gr.), brnzeturi (ntre 25 g - 30 g ),
legume (ntre 30 40 gr.), blat pizza /paine sandwich (ntre 50 60 gr).
-apa 250 ml
- cafea/ceai 100 ml.
Furnizorul pune la dispozitie min. 50 pahare de unica folosinta, zahar ambalat spatule pentru
amestecat, servetele. Acestea vor fi asigurate pentru fiecare livrare .
Produsele sunt ambalate in ambalaje specifice tipului de produs.
Trebuie sa se asigure si varianta de meniu vegetarian. Numarul si necesitatea meniurilor
vegetariene se va specifica in fiecate nota de comanda daca este cazul.
- Prestatorul asigura i serviciile conexe, respectiv: transportul produselor la locul de desfurare a
cursului(transportul se va realiza in conditii de siguranta a alimentelor), aranjarea i debarasarea mesei,
logistica de prezentare i servire, servirea participanilor.

- Dupa fiecare prestare se va intocmi un proces verbal de receptie a serviciilor.


4.2 - Achizitorul se oblig s plteasc preul convenit n prezentul contract pentru serviciile
prestate.
4.3 Prestatorul se obliga sa presteze serviciile conform ofertei si documentelor achizitiei
(inclusiv specificatii tehnice) atasate prezentului contract .

5. Preul contractului
5.1 Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, pltibil prestatorului de ctre achizitor,
este de ................. lei la care se adauga ................. lei TVA. Pretul contractului este ferm.
Preul contractului de achiziie nu se actualizeaz/modific pe perioada de derulare a
contractului.
5.2 Factura se va emite lunar dupa predarea serviciilor din luna respectiva, pe baza de proces
verbal de predare-primire, in termen de maxim 90 de zile de la data receptionarii serviciilor.
5.3 Platile vor fi efectuate prin Mecanismul cererilor de plata/cererilor de rambursare conform
Instructiunii nr. 103 AMPOSDRU. Termenul de plata al facturilor va fi de maxim 90 de zile de la
data primirii facturii de catre achizitor.
6. Durata contractului
6.1 Durata de valabilitate a prezentului contract este 03.08.2015-09.12.2015.
6.2 Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la data indeplinirii tuturor obligatiilor
contractuale .
6.3 Termenele pentru prestarea serviciului vor fi stabilite de comun acord cu achizitorul, in
functie de necesitatile proiectului, pe baza de nota de comanda
6.4. Data perfectarii contractului este data inregistrarii la achizitor
7. Executarea contractului
7.1 Executarea contractului ncepe dup emiterea notei de comanda.
8. Documentele contractului
8.1 Documente ale contractului: Contract de finanare POSDRU/182/2.3/S/152578;
documentele de achizitie, specificatiile tehnice, oferta tehnica si financiara a prestatorului.
8.2. - In situatia in care anumite clauze ale prezentului contract contravin contractului de
finantare nr. POSDRU/182/2.3/S/152578, sau instructiunilor POSDRU, aceste clauze se considera
nescrise, prioritate avand contractul de finantare si instructiunie POSDRU.
9. Obligaiile principale ale prestatorului
9.1- Prestatorul se oblig s presteze serviciile la standardele i/sau performanele, respectiv in
concordanta cu obligatiile stabilite in sarcina acestuia de prevederile legale in materie.
9.2. Prestatorul se oblig s presteze serviciile la termenele prevazute in contract si conform
cerintelor achizitorului impuse prin notele de comanda ferma;
9.3. - Prestatorul se oblig s despgubeasc achizitorul mpotriva oricror:
i) reclamaii i aciuni n justiie, ce rezult din nclcarea unor drepturi de proprietate
intelectual (brevete, nume, mrci nregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalaiile sau utilajele folosite pentru sau n legtur cu produsele achiziionate, i declar n
mod ferm faptul c acioneaz i va aciona doar conform tuturor normelor legale n vigoare i
uzanelor comerciale, de bun credin;
ii) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natur, aferente, cu excepia situaiei n
care o astfel de nclcare rezult din respectarea sarcinilor impuse de ctre achizitor.
9.4. - Prestatorul are obligaia de a garanta pentru serviciile oferite.

10. Obligaiile principale ale achizitorului


10.1 - Achizitorul se oblig s recepioneze serviciile prestate n termenul de maxim 1 zi de la
finalizarea acestora, conform notelor de comanda ferma. Achizitorul poate refuza recepionarea
serviciilor dac acestea nu sunt corespunztoare calitativ sau cantitativ, caz n care obligaia de
plat se suspend pn la remedierea deficienelor constatate. Dac deficienele nu sunt
remediate n termenul cerut de ctre achizitor, obligaia de plat a achizitorului nceteaz,
prestatorul asumndu-i toate pierderile i daunele, att ale sale, ct i ale achizitorului, care
decurg din neexecutarea sau executarea necorespunztoare a obiectului contractului.
10.2 Achizitorul se oblig s plteasc preul ctre prestator n termen de 90 de zile de la
emiterea facturii de ctre acesta sub rezerva meniunilor de la art. 10.1 din prezentul contract.
10.3 - Dac achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 45 de zile de la expirarea perioadei
prevzute la art. 10.2 sub rezerva prevederilor de la art. 10.1, prestatorul are dreptul de a sista
prestarea serviciilor, respectiv sa solicite penalitati de intarziere conform art. 11. Imediat ce
achizitorul onoreaz factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor n cel mai scurt timp
posibil.
10.4 n situaia n care exist ntrzieri din partea finanatorului achizitorului, respectiv
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU plata preului
contractului se va prelungi pn la data virrii banilor de ctre finanator n contul achizitorului.
Achizitorul are obligaia de a notifica prestatorul cu privire la aceast situaie.
11. Sanciuni pentru nendeplinirea culpabil a obligaiilor
11.1 - n cazul n care, din vina sa exclusiv, prestatorul nu reuete s-i execute obligaiile
asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preul contractului, ca
penaliti, o sum echivalent cu partea din contract neexecutata la care se adauga penalitati
egale cu jumatate din valoarea serviciului neprestat.
11.2 - n cazul n care achizitorul nu onoreaz facturile n termen de 28 de zile de la expirarea
perioadei convenite la art. 10.2, atunci acesta are obligaia de a plti, ca penaliti, o sum
echivalent cu o cot procentual din plata neefectuat de 0,1% pentru fiecare zi de ntrziere
din suma ramasa neachitata, fara ca suma solicitata sa poata depasi jumatate din valoarea
facturii.
11.3 - Nerespectarea obligaiilor asumate prin prezentul contract de ctre una dintre pri, n
mod culpabil i repetat, d dreptul prii lezate de a pretinde plata de daune-interese.
11.4 - Achizitorul i rezerv dreptul de a renuna oricnd la contract, printr-o notificare scris
adresat prestatorului, fr nici o compensaie, cu condiia ca aceast anulare s nu prejudicieze
sau s afecteze dreptul la aciune sau despgubire pentru prestator. n acest caz prestatorul are
dreptul de a pretinde numai plata corespunztoare pentru partea din contract ndeplinit pn
la data denunrii unilaterale a contractului, fr a emite pretenii asupra sumelor pe care le-ar
fi ncasat prin continuarea contractului.
Clauze specifice
12. Garania de bun execuie a contractului
Nu este cazul.
13. Alte responsabiliti ale prestatorului
13.1 - (1) Prestatorul are obligaia de a executa serviciile prevzute n contract cu
profesionalismul i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat i n conformitate cu
prevederile legale , cerinele achizitorului.
(2) Prestatorul se oblig s supravegheze prestarea serviciilor, s asigure resursele umane,
materialele, instalaiile, echipamentele i orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie
definitiv cerute de i pentru contract, n msura n care necesitatea asigurrii acestora este
prevzut n contract sau se poate deduce n mod rezonabil din contract.
13.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuia serviciilor. Totodat, este
rspunztor att de sigurana tuturor operaiunilor i metodelor de prestare utilizate, ct i de
calificarea personalului folosit pe toat durata contractului.

14. Alte responsabiliti ale achizitorului


14.1 Achizitorul se oblig s pun la dispoziia prestatorului orice faciliti i/sau informaii pe
care acesta le va solicita i pe care achizitorul le considera necesare ndeplinirii contractului.
15. Recepie i verificri
15.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor.
15.2 Verificrile vor fi efectuate n conformitate cu legislatia in vigoare, de catre achizitor in
ceea ce priveste termenele de executie, respectiv elementele de ordin cantitativ i calitativ.
Achizitorul are obligaia de a notifica, n scris, prestatorului, identitatea reprezentanilor si
mputernicii pentru acest scop.
16. ncepere, finalizare, ntrzieri, sistare
16.1 - (1) Prestatorul are obligaia de a ncepe prestarea n termenul prevzut n nota de
comanda ferma.
16.2 - (1) Serviciile prestate n baza contractului sau, dac este cazul, oricare faz a acestora
prevzut a fi terminat ntr-o perioad stabilit n contract, trebuie finalizate n termenul
comunicat de ctre achizitor, termen care se calculeaz de la data nceperii prestrii serviciilor.
(2) n cazul n care:
i) orice motive de ntrziere, care nu puteau fi prevzute sub nici o form la data semnrii
contractului, ce nu se datoreaz prestatorului, sau
ii) alte circumstane neobinuite susceptibile de a surveni, altfel dect prin nclcarea
contractului de ctre prestator, ndreptesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de
prestare a serviciilor sau a oricrei faze a acestora, atunci prile vor revizui, de comun acord,
perioada de prestare i vor semna un act adiional. Dac achizitorul refuz semnarea actului
adiional, atunci prestatorul este inut de termenele i condiiile iniiale.

16.3 - Dac pe parcursul ndeplinirii contractului, prestatorul nu respect durata de execuie,


acesta are obligaia de a notifica acest lucru, n timp util, achizitorului. Modificarea
datei/perioadelor de prestare asumate n contract se face cu acordul prilor, prin act adiional.
Dac achizitorul refuz semnarea actului adiional, atunci prestatorul este inut de termenele i
condiiile iniiale.
16.4 - n afara cazului n care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuie
sau cu remedierea produselor livrate i a serviciilor prestate, orice ntrziere n ndeplinirea
contractului, orice neexecutare parial sau integral a contractului sau o executare
necorespunztoare d dreptul achizitorului de a rezilia unilateral contractul, fr punere n
ntrziere sau alte formaliti i fr intervenia instanelor de judecat i, de asemenea, de a
solicita penaliti, dar i daune-interese prestatorului.
17. Ajustarea preului contractului
17.1 -Pentru serviciile prestate, plile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate
n propunerea financiar, anex la contract.
17.2 - Preul contractului nu se actualizeaz .
18. Amendamente
18.1 - Prile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni
modificarea clauzelor contractului, prin act adiional, numai n cazul apariiei unor circumstane
care lezeaz interesele comerciale legitime ale acestora i care nu au putut fi prevzute la data
ncheierii contractului. Dac achizitorul refuz semnarea actului adiional, atunci prestatorul
este inut de termenele i condiiile iniiale.
19. Subcontractani
19.1 - Prestatorul are obligaia, n cazul n care pari din contract le subcontracteaz, de a
ncheia contracte cu subcontractanii desemnai, n aceleai condiii n care el a semnat
contractul cu achizitorul.
19.2 - (1) Prestatorul are obligaia de a prezenta la ncheierea contractului, toate contractele
ncheiate cu subcontractanii desemnai.
(2) Lista subcontractanilor, cu datele de recunoatere ale acestora, ct i contractele ncheiate
cu acetia se constituie in anexe la contract.
19.3 - (1) Prestatorul este pe deplin rspunztor fa de achizitor de modul n care ndeplinete
contractul inclusiv sub aspectul prevederilor art. 16.4 din prezentul contract.
(2) Subcontractantul este pe deplin rspunztor fa de prestator de modul n care i
ndeplinete partea sa din contract.
(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanilor dac acetia nu i
ndeplinesc partea lor din contract.
19.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu i-a ndeplinit
partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preul contractului i se va
face numai cu aprobarea achizitorului pe baza de act adiional.
20. Cesiunea
20.1 - Prestatorul are obligaia de a nu transfera total sau parial obligaiile sale asumate prin
contract, fr s obin, n prealabil, acordul scris al achizitorului sub sanciunea prevzut de
art. 16.4 din prezentul contract.
20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind orice obligaii
asumate prin contract.
20.2 Cei in folosul crora se face transferul vor trebui sa ndeplineasc criteriile de eligibilitate
aplicabile pentru acordarea contractului
21. Fora major
21.1 - Fora major este constatat de o autoritate competent.
21.2 - Fora major exonereaz prile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin
prezentul contract, pe toat perioada n care aceasta acioneaz.
21.3 - ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a forei majore, dar fr
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia.
21.4 - Partea contractant care invoc fora major are obligaia de a notifica celeilalte pri,
imediat i n mod complet, producerea acesteia i s ia orice msuri care i stau la dispoziie n
vederea limitrii consecinelor.
21.5 - Dac fora major acioneaz sau se estimeaz ca va aciona o perioad mai mare de 6
luni, fiecare parte va avea dreptul s notifice celeilalte pari ncetarea de plin drept a prezentului
contract, fr ca vreuna din pari s poat pretind celeilalte daune-interese.
22. Soluionarea litigiilor
22.1 - Achizitorul i prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabil, prin
tratative directe, orice nenelegere sau disput care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legtur
cu ndeplinirea contractului. Cu toate acestea, achizitorul se poate prevala n mod direct de
prevederile art. 16.4 din contract.
22.2 - Dac, dup 15 de zile de la nceperea acestor tratative neoficiale consemnate n orice
form scris, achizitorul i prestatorul nu reuesc s rezolve n mod amiabil o divergen
contractual, fiecare poate solicita ca disputa s se soluioneze, de ctre instanele judectoreti
din Craiova.
23. Limba care guverneaz contractul
23.1 - Limba care guverneaz contractul este limba romn.
24. Comunicri
24.1 - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie
s fie transmis n scris.
(2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii ct i n momentul
primirii.
24.2 - Comunicrile ntre pri se pot face i prin telefon, telegram, telex, fax sau e-mail cu
condiia confirmrii n scris a primirii comunicrii.
25. Legea aplicabil contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia.

Fiecare Parte garanteaz i declar c persoanele pe care le-au desemnat s semneze prezentul
contract sunt pe deplin autorizate, la data semnrii contractului, s semneze acest contract.
Prile au neles s ncheie azi, ........................, prezentul contract n doua exemplare, cate
unul pentru fiecare parte

Achizitor,
...........................................
..............................

Prestator
.

Intocmit,
Catalina Ganea Enceanu
Expert tehnic implementare