Sunteți pe pagina 1din 85

MINISTERUL EDUCAIEI SI CERCETRII

Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 3172/30.01.2006

CURRICULUM
CLASA A II ! A NI"EL 3 DOMENIUL# $A%RICAREA &RODUSELOR DIN LEMN CALI$ICAREA# TE'NICIAN IN &RELUCRAREA LEMNULUI

200(

A)*+r,# In-. D+,n,.a A"RAM/ 0r+1e2+r -rad d,da3*,3 I/ 4r)0 53+lar 6I+n "la2,)7 T-. M)re8 In-. Adela CIULEA/ 0r+1e2+r -rad d,da3*,3 I/ 4r)0 53+lar 6I+n "la2,)7 T-. M)re8 In-. El9,ra 4EOR4ESCU/ 0r+1e2+r -rad d,da3*,3 I/ 4r)0 53+lar Nr.2 S)3ea9a In-. Mar,a ISO&ESCU/ 0r+1e2+r -rad d,da3*,3 I/ 4r)0 53+lar $+re2*,er Arad In-. M:r,3).a MA4DA/ 0r+1e2+r -rad d,da3*,3 I/ 4r)0 53+lar 6I+an C,+rda87 %e,)8 Dr. In-. Mar,a &ENTILESCU/ 0r+1e2+r/ 4r)0 53+lar Nr.2 S)3ea9a In-. Den,2a!Elena SITA/ 0r+1e2+r de1,n,*,9a*/ 4r)0 53+lar 6I+n "la2,)7 T-. M)re8 In-. T,n3a STRE;A/ 0r+1e2+r -rad d,da3*,3 I/ 4r)0 53+lar 6I+n "la2,)7 T-. M)re8

C+n2)l*an.,# &r+1. dr. ,n-. Ca*,n3a S3r,+8*ean) ex0er* CNDI&T %)3)re8*, &r+1. ,n-. $el,3,a Nea38) -rad I ex0er* l+3al &,*e8*,

&LAN DE <N"M=NT LICEUL TE'NOLO4IC Cla2a a II !a Ar,a 3)rr,3)lar: Te>n+l+-,, Cal,1,3area# Te>n,3,an ?n 0rel)3rarea le@n)l), C)l*)r: de 20e3,al,*a*e 8, ,n2*r),re 0ra3*,3: 2:0*:@Anal: M+d)l)l I Te>n+l+-,a 3>ere2*ele, Total ore / an: din care: Instruire practic M+d)l)l II Te>n+l+-,a @+B,le, Total ore / an: din care:

60 36 150 90 60 36

Instruire practic

M+d)l)l III $aBr,3area )8,l+r 8, 1ere2*rel+r Total ore / an: din care: Instruire practic

M+d)l)l I" Te>n+l+-,a @+B,le, 3)rBa*e 8, @)la*e Total ore / an: 60 din care: Instruire practic 36 T+*al +re / an# 10 +re / 2:0*:@An: x 33 2:0*:@An, / an C 330 +re / an S*a-,, de 0re-:*,re 0ra3*,3: M+d)l)l " Te>n+l+-,a 2e@,1aBr,3a*el+r 2)0er,+are d,n le@n Total ore / an: din care: Instruire practic

60 60

M+d)l)l "I I-,ena 8, 0r+*e3.,a @)n3,, ?n d+@en,)l 0rel)3r:r,, le@n)l), Total ore / an: 60 din care: Instruire practic 60 T+*al +re / an# 30 +re / 2:0*:@An: x D 2:0*:@An, / an C 120 +re / an C)rr,3)l)@ ?n deE9+l*are l+3al: M+d)l)l "II C+n*r+l)l 3al,*:.,, Total ore / an: din care:

Laborator tehnologic

66 33

M+d)l)l "III <n*re.,nerea 8, ex0l+a*area )*,laFel+r Total ore / an: 66 din care: Laborator tehnologic 33 T+*al +re/an# D +re / 2:0*:@An: x 33 2:0*:@An, / an C 132 +re / an TOTAL ORE# (G2 +re / an

ALCTUIREA MODULELOR ! CLASA a II Ha Cal,1,3area# Te>n,3,an ?n 0rel)3rarea le@n)l), Un,*a*ea de 3+@0e*en.: 5. Co unicare S*a-,, de 0re-:*,re 0ra3*,3: M." M."I CDL D +re /2:0*. M."II M."III "e r,1, 3are

C+@0e*en.a 5.1 !oderea" de"bateri #i #edin$e. 5.3 %laborea" docu ente pe te e pro&esionale 9.1 (sigur aplicarea legisla$iei pri)ind securitatea #i sntatea la locul de unc 9.* !onitori"ea" acti)it$ile de e)itare a riscurilor legate de igiena #i protec$ia uncii 9.3 +tabile#te acti)it$ile de inter)en$ie 'n ca" de accident 1,.1 Coordonea" opera$iile din depo"itul de bu#teni 1,.* -rgani"ea" &lu.ul tehnologic 'n hala de &abrica$ie 1,.3 /r re#te asigurarea calit$ii cherestelei 15.1 (pro)i"ionea" cu aterie pri &abricile de &urnire 15.* /r re#te procesul debitrii bu#tenilor 'n &urnire 15.3 /r re#te procesul de uscare a &urnirelor 15., -rgani"ea" &lu.ul tehnologic la 'ncleierea placa0elor

M.I

M.II

M.III

M.I"

9. Igiena #i protec$ia uncii 'n do eniul prelucrrii le nului 1,. Tehnologia cherestelei

15 Tehnologia se i&abricatelor superioare pe ba" de le n

16. Tehnologia obilei

15.5 1regte#te ateria pri &olosit la &abricarea 1(L 2 ului #i 13L 2 ului 15.6 +upra)eghea" linia de &or are #i presare a co)orului din a#chii 1(L 16.1 -rgani"ea" &lu.ul tehnologic pentru obila corp. 16.* 1lani&ic succesiunea opera$iilor de prelucrare a reperelor pentru obila din cadre 16.3 Coordonea" acti)it$ile 'n sectorul de &inisa0 16., !onitori"ea" opera$iile de tapi$are a obilierului. 16.5 -rgani"ea" &lu.ul tehnologic pentru obila 'n construc$ie i.t. 14.1 +tabile#te procedeul opti de debitare a se i&abricatelor pentru repere curbe 14.* -rgani"ea" traseele &lu.ului tehnologic de curbare 14.3 -rgani"ea" prelucrarea ecanic a reperelor curbate pentru o linie de &abrica$ie 14., Coordonea" acti)itatea de asa blare a obilierului curbat 14.5 !onitori"ea" &lu.ul tehnologic de &abricare a obilierului din ele ente ulate 15.1 %laborea" docu enta$ii tehnice pentru di&erite tipuri de u#i #i &erestre 15.* +tabile#te necesarul de accesorii pentru u#i #i &erestre. 15.3 -rgani"ea" &lu.ul tehnologic de &abricare a u#ilor #i &erestrelor.

14. Tehnologia obilei curbate #i ulate

15. 3abricarea u#ilor #i &erestrelor

19 6ntre$inerea #i e.ploatarea utila0elor

*3. Controlul calit$ii

19.1 7eri&ic preci"ia de prelucrare a utila0elor 19.* Coordonea" acti)it$ile de 'ntre$inere a utila0elor 'n siste pre)enti) 19.3 (sigur e&ectuarea opera$iilor de reglare a utila0elor 19., Co pletea" docu ente de e)iden$ tehnic #i &unc$ional 19.5 /r re#te asigurarea calit$ii supra&e$elor prelucrate prin &olosirea de scule corespun"toare *3.1 -rgani"ea" controlul calit$ii ateriilor pri e #i aterialelor &olosite la &abricarea produselor din le n. *3.* /tili"ea" instru ente #i aparate de sur #i control. *3.3 Coordonea" acti)itatea de control a calit$ii produselor din le n.

MODULUL I. TE'NOLO4IA C'ERESTELEI I. N+*: ,n*r+d)3*,9: 8o eniul 1aBr,3area 0r+d)2el+r d,n le@n are o i portan$ &iind apreciate at:t pe plan intern9 c:t #i pe cel e.tern. $aBr,3area 0r+d)2el+r d,n le@n este unul dintre principalele do enii 'n care se 'nregistrea" in)esti$ii directe de capital strin9 ceea ce conduce la 'n&iin$area de noi 'ntreprinderi de pro&il. Cali&icrile din do eniul 1aBr,3area 0r+d)2el+r d,n le@n sunt recunoscute la ni)el interna$ional #i o&er anga0atorilor personal cali&icat pentru acest do eniu. 1regtirea tinerilor la ni)elul trei 'n do eniul 1aBr,3area 0r+d)2el+r d,n le@n asigur ob$inerea cali&icrii de *e>n,3,an ?n 0rel)3rarea le@n)l),. %laborarea curriculu ului #colar pentru clasa a ;II2a s2a &cut pe ba"a +tandardului de pregtire pro&esional9 pentru ni)elul 3 de cali&icare9 din do eniul &abricrii produselor din le n. Cali&icarea *e>n,3,an ?n 0rel)3rarea le@n)l), o&er posibilitatea dob:ndirii de ctre ele)i a cuno#tin$elor tehnice de specialitate pri)ind tehnologiile de &abrica$ie a principalelor se i&abricate #i produse &inite din le n9 a co peten$elor de deser)ire9 e.ploatare #i 'ntre$inere a utila0elor pentru prelucrarea le nului9 a abilit$ilor de organi"are #i coordonare a produc$iei #i a uncii9 de coordonare a acti)it$ilor de control a calit$ii. 1entru cali&icarea *e>n,3,an ?n 0rel)3rarea le@n)l), se parcurg unit$ile de co peten$ tehnice generale: Igiena #i protec$ia uncii 'n do eniul prelucrrii le nului9 !anage entul uncii9 %laborarea docu enta$iei calit$ii 'n prelucrarea le nului9 -rgani"area produc$iei #i a a0or 'n cadrul econo iei na$ionale9 a):nd un aport substan$ial 'n cadrul produc$iei industriale9 produsele pe ba" de le n

tehnice pentru produse si ple din le n9 %)iden$a #i gestiunea econo ic 'n industria le nului #i unit$ile tehnice speciali"ate: Tehnologia cherestelei9 Tehnologia se i&abricatelor superioare pe ba" de le n9 Tehnologia obilei9 Tehnologia obilei curbate #i ulate9 3abricarea u#ilor #i a#ini cu co and &erestrelor9 6ntre$inerea #i e.ploatarea utila0elor9 1relucrarea reperelor pe nu eric9 %stetica produselor de

obil9 !ar<eting #i antreprenoriat #i Controlul calit$ii. unc9 integr:ndu2se 'n )ia$a social9 &ie

1rin cali&icarea corespun"toare ni)elului 39 ele)ii )or dob:ndi abilit$i9 cuno#tin$e #i deprinderi care le )or per ite s '#i gseasc un loc de

s '#i deschid propria a&acere9 sau s2#i continue pregtirea la un ni)el a)ansat9 prin accederea 'n 'n)$ :ntul superior. - pondere Co unicare 'n li ba are 'n pregtirea ele)ilor o are &or area abilit$ilor cheie #i anu e: odern9 =:ndire critic #i re"ol)are de proble e9 !anage entul rela$iilor

interpersonale9 /tili"area calculatorului #i prelucrarea in&or a$iei9 Co unicare9 1rocesarea datelor nu erice9 8e")oltarea carierei pro&esionale9 Ini$ierea unei a&aceri 8intre acestea9 'n curriculu ul pentru clasa a ;II2a se e)aluea" doar cele preci"ate 'n tabelul de corelare co peten$e2con$inuturi9 respecti) Co unicare +tructura de pregtire prin #coala de arte #i ur toarele trei cali&icri: I l)3r:*+r ?n 1aBr,3area 0r+d)2el+r 2e@,1,n,*e d,n le@n I l)3r:*+r ?n *A@0l:r,e I l)3r:*+r ?n 23)l0*)r: 8up parcurgerea clasei a ;I2a9 anul de co pletare9 se ob$in 5 cali&icri9 corespun"tor ni)elului *: I +0era*+r la 0r+d)3erea 2e@,1aBr,3a*el+r 0e BaE: de le@n I +0era*+r la 1aBr,3area 3>ere2*ele, I *A@0lar )n,9er2al I *a0,.er ! 0l:0)@ar H 2al*elar I 23)l0*+r ! ,n*ar2,er 8up parcurgerea claselor a ;II2a #i a ;III2a se ob$ine cali&icarea *e>n,3,an ?n 0rel)3rarea le@n)l),9 corespun"tor ni)elului 3. !odulul Te>n+l+-,a 3>ere2*ele, este integrat 'n pregtirea din clasa a ;II2a9 alturi de odulele: Tehnologia e.ploatarea utila0elor. 1arcurgerea acestui odul asigur dob:ndirea de ctre ele)i a co peten$elor #i abilit$ilor suri pentru asigurarea calit$ii cherestelei la prelucrarea de coordonare a opera$iilor din depo"itul de bu#teni9 de organi"are a &lu.ului tehnologic 'n hala de &abrica$ie9 capacitatea de a stabili dup debitare9 la sti)uirea #i la aburirea acesteia. obilei9 Controlul calit$ii9 Tehnologia obilei curbate #i ulate9 3abricarea u#ilor #i &erestrelor9 Tehnologia se i&abricatelor superioare din le n9 6ntre$inerea #i eserii are o &or arborescent9 cu o pregtire de ba" 'n clasa a I;2a9 cu trei pregtiri 'n clasa a ;2a9 corespun"tor ni)elului 19 'n

!odulul Te>n+l+-,a 3>ere2*ele, ocup pri a po"i$ie 'n cadrul curriculu ului pentru clasa a ;II2a9 cali&icarea *e>n,3,an ?n 0rel)3rarea le@n)l),9 do eniul 1aBr,3area 0r+d)2el+r d,n le@n. !odulul Te>n+l+-,a 3>ere2*ele, este constituit din unitatea de co peten$ tehnic speciali"at cu aceea#i denu ire9 iar nu rul de ore alocat este de 60 ore/an9 din care pregtire practic 36 ore/an. R)*a 3)rr,3)lar: a 0re-:*,r,, ?n d+@en,)l 1aBr,3area 0r+d)2el+r d,n le@n n,9el)l 3 Te>n,3,an ?n 0rel)3rarea le@n)l), Cla2a a II!a 8, a III!a

O0era*+r la 0r+d)3erea 2e@,1aBr,3a*e! l+r 0e BaE: de le@n An)l de 3+@0le*are Cla2aa I!a

O0era*+r la 1aBr,3area 3>ere2*ele, An)l de 3+@0le*are

TA@0lar )n,9er2al An)l de 3+@0le*are Cla2a a I!a

Ta0,.er 0l:0)@ar!2al*elar An)l de 3+@0le*are Cla2a a I!a

S3)l0*+r! ,n*ar2,er An)l de 3+@0le*are Cla2a a I!a

Cla2a a I!a

&re-:*,re -eneral: ?n 1aBr,3area 0r+d)2el+r 2e@,1,n,*e d,n le@n Cla2a a !a

&re-:*,re -eneral: ?n *A@0l:r,e Cla2a a !a

&re-:*,re -eneral: ?n 23)l0*)r: Cla2a a !a

&re-:*,re de BaE: Cla2a a I !a

II. L,2*a )n,*:.,l+r de 3+@0e*en.: rele9an*e 0en*r) @+d)l Un,*a*ea de 3+@0e*en.: *e>n,3: 20e3,al,Ea*:# 1,. Tehnologia cherestelei

III. TaBel de 3+relare a 3+@0e*en.el+r 8, 3+n.,n)*)r,l+r Un,*:., de C+@0e*en.e C+n.,n)*)r, *e@a*,3e 3+@0e*en.: ,nd,9,d)ale 1,.1 Coordonea" O0era.,, ?n de0+E,*)l de B)8*en, opera$iile din depo"itul de bu#teni > opera$ii de pregtire a bu#tenilor 'n )ederea debitrii acestora 'n cherestea: rete"are9 sec$ionare9 co0ire? 2 )alori&icarea opti a bu#tenilor prin opera$iile de pregtire? > docu ente de e)iden$ pentru e.pedi$ie9 registre de e)iden$ a )ederea debitrii? 1,.*. -rgani"ea" &lu.ul tehnologic 'n hala de &abrica$ie 1,. Tehnologia cherestelei > ali entarea halei de &abrica$ie cu butuci. $l)x)l *e>n+l+-,3 ?n >ala de 1aBr,3a.,e > +iste e de debitare a bu#tenilor: debitarea pe plin9 pe pris 9 pe s&erturi9 nordic9 sla)on? > !odele de tiere 2 condi$iile pentru alegerea odelelor de tiere: co en"i9 specia le noas9 calitatea #i dia etrul bu#teanului? > /tila0e pentru debitat bu#teni 2 condi$iile care asigur &unc$ionarea utila0elor la para etrii opti i: starea tehnic a sculelor9 1,.3. /r re#te asigurarea calit$ii cherestelei ontarea sculelor9 corelarea )ite"elor de a)ans cu dia etrele bu#tenilor. C+nd,,, 0en*r) a2,-)rarea 3al,*:.,, 3>ere2*ele, > suri pre)enti)e pentru declasarea cherestelei: reglarea #i ontarea 'ntre$inerea corespun"toare a utila0elor9 ascu$irea #i corect a p:n"elor? > ur rirea procesului de aburire a cherestelei: reglarea consu ului de abur9 corespun"tor etapelor de aburire? > suri pentru asigurarea calit$ii cherestelei pe durata depo"itrii: cur$irea pieselor de cherestea 'nainte de sti)uire9 respectarea condi$iilor de sti)uire pe grosi i #i specii9 prote0area sti)elor cu acoperi#uri. ateria pri : a)i" de ateriei pri e pregtite 'n

10

I". C+nd,.,, de a0l,3are d,da3*,3: 8, de e9al)are 3or area co peten$elor pre)"ute 'n progra se poate reali"a nu ai prin aplicarea unor etode de predare2'n)$are acti)e9 care asigur participarea direct a ele)ilor 'n procesul de 'n)$are. Tehnicile de instruire re)in pro&esorului9 care trebuie s adapte"e procesul didactic la particularit$ile ele)ilor. 6n elaborarea strategiei didactice9 pro&esorul )a trebui s $in sea a de ur toarele: ele)ii 'n)a$ cel ele)ii 'n)a$ 'n)$are? ele)ii au stiluri proprii de 'n)$are? ei 'n)a$ 'n din e.perien$e di&erite? participan$ii contribuie cu cuno#tin$e se ni&icati)e #i i portante la procesul de 'n)$are? ele)ii 'n)a$ ai bine atunci c:nd li se acord ti p pentru a @ordonaA in&or a$iile noi #i a le asocia cu @cuno#tin$ele )echiA. 1rocesul de predare 2 'n)$are trebuie s aib un caracter acti) #i centrat pe ele). 6n acest sens cadrul didactic trebuie s aib 'n )edere ur toarele aspecte #i J D,1eren.,erea 2ar3,n,l+r 8, *,@0)l), al+3a*/ 0r,n# > gradarea sarcinilor de la u#or la di&icil9 utili":nd 'n acest sens &i#e de lucru? > &i.area unor sarcini deschise9 pe care ele)ii s le aborde"e 'n rit uri #i la ni)eluri di&erite? > &i.area de sarcini di&erite pentru grupuri sau indi)i"i di&eri$i9 'n &unc$ie de abilit$i? > pre"entarea te elor 'n ai ulte oduri Braport9 discu$ie sau &or gra&icC. J D,1eren.,erea 3)n+8*,n.el+r ele9,l+r/ 0r,n# > abordarea tuturor tipurilor de 'n)$are Bauditi)9 )i"ual9 practic sau prin contact directC? > &or area de perechi de ele)i cu aptitudini #i stiluri de 'n)$are di&erite9 care se pot co pleta #i a0uta reciproc? > utili"area )eri&icrii de ctre un coleg9 )eri&icrii prin 'ndru tor9 grupurilor de studiu. J D,1eren.,erea r:20)n2)l),/ 0r,n# odalit$i de lucru: oduri di&erite9 cu rit uri di&erite #i ai bine atunci c:nd consider c 'n)$area rspunde ne)oilor lor? ai u#or9 c:nd &ac ce)a #i c:nd sunt i plica$i acti) 'n procesul de

11

> utili"area autoe)alurii #i solicitarea ele)ilor de a2#i stabili obiecti)e. 1entru &or area co peten$elor tehnice speciali"ate pre)"ute 'n progra 9 pro&esorul propune ele)ilor probe practice prin care ace#tia de onstrea" c sunt capabili s asigure )alori&icarea opti a bu#tenilor prin opera$iile de pregtire a acestora9 s stabileasc siste ul de debitare #i s elabore"e )eri&icarea strii #i odelul de tiere bu#tenilor 'n &unc$ie de specie9 dia etru9 clas de calitate #i co en"i9 s asigure &unc$ionarea utila0elor de debitat la para etrii opti i9 prin ontrii sculelor #i corelarea )ite"elor de a)ans cu dia etrele bu#tenilor9 s suri pentru pre)enirea onitori"e"e opera$iile 'n asigurarea calit$ii. odele de tiere pentru bu#teni de odul de reparti"e"e sarcini de lucru 'n sectoarele de acti)itate9 s stabileasc declasrii cherestelei9 s

6n acti)it$ile organi"ate pentru predare #i e)aluare9 ele)ii sunt pu#i 'n situa$ia de a s stabili siste e de debitare pentru bu#teni9 de a elabora r#inoase #i &oioase. 6n cadrul acti)it$ilor de instruire practic9 ele)ii se )or putea &a iliari"a cu co pletare a docu entelor de e)iden$ Ba)i" de e.pedi$ie9 registre de e)iden$ a pregtiteC9 s e&ectue"e opera$ii de )eri&icare a strii sculelor9 de ur reasc procesul de aburire a cherestelei %)aluarea continu a ele)ilor )a &i reali"at de ctre cadrele didactice pe ba"a unor probe care se re&er e.plicit la criteriile de per&or an$ #i la condi$iile de aplicabilitate din +11 2 uri9 iar ca etode de e)aluare pot &i utili"ate: > -bser)area siste atic a co porta entului ele)ilor9 acti)itate care per ite e)aluarea conceptelor9 capacit$ilor9 atitudinilor lor &a$ de o sarcin dat > In)estiga$ia > (utoe)aluarea9 prin care ele)ul co par ni)elul la care a a0uns cu obiecti)ele #i standardele educa$ionale #i '#i poate i pune / odi&ica progra ul propriu de 'n)$are obilier9 reali"area unor )ariante de > !etoda e.erci$iilor practice9 a aplica$iilor Bde e.e plu: repre"entarea 'n desen a ele entelor decorati)e9 a di&eritelor obiecte de obilareC +e )a asigura corelarea instru entelor de e)aluare cu criteriile de per&or an$9 condi$iile de aplicabilitate #i probele de e)aluare pre)"ute 'n +tandardul de pregtire pro&esional9 corespun"tor &iecrei co peten$e. 7or &i e)aluate nu ai co peten$ele e)iden$iate 'n Ca instru ente de e)aluare se pot &olosi: odul. ateriei pri e

ontare a sculelor9 s

1*

> 3i#e de obser)are #i &i#e de lucru > Chestionarul > 3i#e de autoe)aluare > %.te poralul Blucrarea de controlC > Teste cu ite i di&eri$i B'ntrebri cu rspuns scurt9 cu rspuns e.tins9 cu alegere cu alegere dual9 de tip pereche9 de co pletare #.a.C > 1roiectul > Te a de lucru > 1orto&oliul9 ca instru ent de e)aluare &le.ibil9 co ple.9 integrator9 ca o 'nregistrare a per&or an$elor #colare ale ele)ilor. 1robele de e)aluare )or re&lecta 39 tehnician 'n prelucrarea le nului. ". S)-e2*,, @e*+d+l+-,3e Con$inuturile corespun"toare co peten$elor se corelea" cu nu rul de credite acordate pentru unit$ile de co peten$9 care corespund nu rului de ore din planul de 'n)$ :nt pentru cele dou tipuri de instruire. 1entru odulul Te>n+l+-,a 3>ere2*ele, sunt alocate un nu r total de 60 ore9 din care sunt reparti"ate pentru pregtire practic 36 ore. !odul de parcurgere a con$inutului acestui odul este pre"entat orientati) 'n tabelul de ai 0os: C+n.,n)*)r, *e@a*,3e O0era.,, ?n de0+E,*)l de B)8*en, > opera$ii de pregtire a bu#tenilor 'n )ederea debitrii acestora 'n cherestea: rete"are9 sec$ionare9 co0ire D )alori&icarea opti a bu#tenilor prin opera$iile de pregtire > docu ente de e)iden$ pentru registre de e)iden$ a ateria pri : a)i" de e.pedi$ie9 ateriei pri e pregtite 'n )ederea debitrii? 6 K N)@:r de +re al+3a*e In2*r),re Instruire *e+re*,3: practic sura 'n care ele)ii au dob:ndit abilit$ile #i co peten$ele pre)"ute 'n +tandardul de pregtire pro&esional9 corespun"tor cali&icrii de ni)el odalitate de ultipl9

> ali entarea halei de &abrica$ie cu butuci $l)x)l *e>n+l+-,3 ?n >ala de 1aBr,3a.,e 12 1G

13

> +iste e de debitare a bu#tenilor: debitarea pe plin9 pe pris 9 pe s&erturi9 nordic9 sla)on? > !odele de tiere 2 condi$iile pentru alegerea > /tila0e pentru debitat bu#teni 2 condi$iile #i opera$ii care asigur &unc$ionarea utila0elor la para etrii opti i: starea tehnic a sculelor9 de a)ans cu dia etrele bu#tenilor C+nd,,, 0en*r) a2,-)rarea 3al,*:.,, 3>ere2*ele, > suri pre)enti)e pentru declasarea cherestelei: reglarea #i ontarea corect a 'ntre$inerea corespun"toare a utila0elor9 ascu$irea #i p:n"elor? > ur rirea procesului de aburire a cherestelei: reglarea consu ului de abur9 corespun"tor etapelor de aburire: > suri pentru asigurarea calit$ii cherestelei pe durata depo"itrii: cur$irea pieselor de cherestea 'nainte de sti)uire9 respectarea condi$iilor de sti)uire9 pe grosi i #i specii9 prote0area sti)elor cu acoperi#uri TOTAL ORE# 60 2D 36 ontarea sculelor9 corelarea )ite"elor odelelor de tiere: co en"i9 specia le noas9 calitatea #i dia etrul bu#teanului 6 K

Eu rul de ore alocat pe te e este orientati)9 r :n:nd la latitudinea pro&esorului s reparti"e"e orele 'n &unc$ie de: > speci&icul socio2econo ic al "onei geogra&ice? > co ple.itatea #i )arietatea aterialului didactic e.istent 'n #coal? > condi$iile agentului econo ic? > cerin$ele speci&ice ale cali&icrii? > di&icultatea te elor? > ni)elul de cuno#tin$e anterioare ale grupului instruit? > rit ul de asi ilare a cuno#tin$elor #i de &or are a deprinderilor proprii grupului instruit. 1rocesul de predare2'n)$are9 trebuie s &ie a.at pe &or area co peten$elor cheie9 #i co peten$elor tehnice cerute de cali&icarea de ni)el 3.

1,

8intre

etodele acti)e9 speci&ice 'n)$rii centrate pe ele)9 pe care pro&esorul le poate

utili"a 'n procesul didactic9 pot &i reco andate: proble ati"area9 obser)a$ia diri0at9 studiul de ca"9 de onstra$ia9 e.erci$iul. -rgani"area clasei )a &i &cut9 de pre&erin$ pe grupe de ele)i. (st&el9 se )a putea ur ri #i &or area abilit$ilor cheie legate de co unicare9 re"ol)area de proble e9 concreti"ate prin asu area responsabilit$ii9 colaborarea cu colegii9 coordonarea acti)it$ii unei grupe. 8e ase enea9 'n ti pul acti)it$ii9 ai ales a celei de instruire practic9 se )a pune uncii. accentul pe asigurarea calit$ii9 lucrul 'n echip9 asigurarea igienei #i protec$iei i puse opera$iilor #i lucrrilor e&ectuate. +trategiile didactice pe care cadrul didactic le poate aplica sunt di&erite9 'n &unc$ie de etodele abordate #i resursele disponibile. /n ast&el de e.e plu 'l constituie o lec$ie 'n care se tratea" te a re&eritoare la Forgani"area &lu.ului tehnologic 'n hala de &abrica$ieA utili":nd aplica$ia9 e.plica$ia9 obser)a$ia diri0at. %le)ii sunt pu#i 'n situa$ia de elabora odele de tiere pentru bu#teni de di&erite specii9 di ensiuni #i clase de calitate9 corespun"tor co en"ilor. 1robele de e)aluare #i autoe)aluare pot &i concepute sub &or de 1,8e de +B2er9a.,e9 1,8e de e9al)are9 1,8e de a)*+e9al)are/ *e2*e cu di&erite tipuri de ite i . %.e plu de &i# de e)aluare: $I5A DE E"ALUARE N)@ele 3and,da*)l),# Cla2a# L+3)l de e9al)are: Da*a 9er,1,3:r,,# N)@:r de ?nre-,2*rare# N)@ele e9al)a*+r)l),# Se@n:*)ra e9al)a*+r)l),# ReE)l*a* $eedBa3L etode9 cu ar &i: studiul de ca"9

6n acti)it$ile concrete cu ele)ii se ur re#te per anent utili"area nor elor de calitate

M+d)l)l I# Te>n+l+-,a 3>ere2*ele,

15

Un,*a*ea de 3+@0e*en.: *e>n,3: 20e3,al,Ea*: 1D# Te>n+l+-,a 3>ere2*ele, C+@0e*en.a 1D.2: Or-an,EeaE: 1l)x)l *e>n+l+-,3 ?n >ala de 1aBr,3a.,e Cr,*er,, de 0er1+r@an.:# aC +tabilirea siste elor de debitare bC %laborarea odelelor de tiere cC (sigurarea &unc$ionrii utila0elor la para etri opti i C+nd,.,, de a0l,3aB,l,*a*e: S,2*e@e de deB,*are: ElaB+rare @+dele: A2,-)rarea 1)n3.,+n:r,,: pe plin9 pe pris 9 pe s&erturi9 nordic9 sla)on &unc$ie de co en"i9 specie le noas9 calitate #i dia etrul bu#tenilor )eri&icarea strii #i dia etrele bu#tenilor In2*r)3.,)n, 0en*r) 3and,da., > Citi$i cu aten$ie toate cerin$ele &i#ei de e)aluare 'nainte de a 'ncerca s le re"ol)a$i ? > 8ac a)e$i )reo neclaritate legat de cerin$e9 cere$i l uriri supli entare e)aluatorului 'nainte de a 'ncepe re"ol)area? > 6nainte de 'nceperea e)alurii asigura$i2) c dispune$i de echipa entul9 instru entele9 aterialele necesare re"ol)rii cerin$elor? > Ge"ol)a$i toate cerin$ele 'nscrise 'n aceast &i#? > 6n ca" de insucces9 sarcinile de lucru se pot repeta de a.i 3 ori. ontrii sculelor9 corelarea )ite"elor de a)ans cu

E9al)a*+r)l 0r+0)ne 3and,da.,l+r 20re reE+l9are ?n 23r,2 8, 0ra3*,3/ )r@:*+area a0l,3a.,e# 1rin co and se cere producerea #i li)rarea de cherestea de &ag 'n grosi i de *5 40 l$i ile pieselor de cherestea &iind de la 15 c 'n sus. 9 ,0 #i 9 repre"ent:nd 'n propor$ie de 40H cherestea neti)it9 'n clasele de calitate ( #i I9 iar

aM ReE+l9a., )r@:*+arele 3er,n.e 8, ?n23r,e.,!le ?n *aBel)l de @a, F+2 Nr.3r*. 1. Sar3,na de l)3r) %nu era$i patru siste e de debitare u"uale &olosite la debitarea bu#tenilor de r#inoase #i &oioase 'n cherestea: 2 2 2 2 +crie$i siste ul de debitare care se )a aplica: E9al)a*+r Da*a

*.

16

3.

=rupa de dia etre a bu#tenilor utili"a$i:

BM De*er@,na., @+del)l de *:,ere de la -a*er)l I 8, 3+@0le*a., *aBel)l de @a, F+2 Nr.3r*. Sar3,na de l)3r) 1. 3or ula de calcul pentru grosi ea pris ei: 1J *. 7aloarea deter inat prin calcul a grosi ii pris ei: 1J 3. 3or ula de calcul pentru grosi ea piesei de cherestea care se a plasea" l:ng pris : =J ,. 7aloarea deter inat prin calcul a grosi ii piesei de cherestea care se a plasea" l:ng pris : =J 5. !odelul de tiere de la gaterul I: =ater I J E9al)a*+r Da*a

3M <n23r,e., ?n *aBel)l de @a, F+2 +0era.,,le de re-lare 8, 3+relare 3are *reB),e e1e3*)a*e 0en*r) a2,-)rarea 1)n3.,+n:r,, )*,laFel+r de deB,*a* B)8*en, la 0ara@e*r,, +0*,@, 8, a0+, real,Ea.,!le 0ra3*,3# Nr.3r*. 1. 7eri&icare: 2 2 *. Corelare: 2)ite"aKK.cuK.. Sar3,na de l)3r) E9al)a*+r Da*a

dM De*er@,na., @+del)l de *:,ere de la -a*er)l II 8, 3+@0le*a., *aBel)l de @a, F+2# Nr.3r*. 1. Sar3,na de l)3r) 7aloarea l$i ii descoperite a pris ei9 deter inat cu a0utorul &or ulei de calcul sau din tabelul 1: bJ *. 8eter inarea grosi ilor ele entare ale pieselor de cherestea din co and9 a cror grosi i no inale sunt: *5 9 ,0 #i 40 2 grosi ea tieturii: E9al)a*+r Da*a

14

2 supradi ensiunea pentru contragere: *5 ,0 40 2 )alorile grosi ilor ele entare ale pieselor de cherestea: *5 LK.LK. J K.. ,0 LK.L.K J K.. 40 LK.L.K J K.. 3. ,. 8eter inarea nu rului de sc:nduri cu grosi i de *5 ,0 din odelul de tiere de la gaterul II: !odelul de tiere de la gaterul II: =aterul II J TaBel)l 1 L$i ea descoperit a pris ei de &oioase9 'n &unc$ie de dia etrul bu#teanului #i grosi ea pris ei <n:l.,@ea <n:l.,@ea n+@,nal: a 0r,2@e,/ ?n 3@ 0r,2@e,/ ?n 3@ 16 17 1G 1K 20 21 22 23 Ca*e-+r,a de <n:l.,@ea real: a 0r,2@e,/ ?n 3@ d,a@e*re a 1699 1590 1990 *091 *191 **9* *393 *,93 B)8*en,l+r/ ?n 3@ 6 31 H 3( 36 H D0 D1 H D( D6 H (0 (1 H ((
(6 H 60

#i

2D *59,*

* *59* 3191 3695 ,*93 ,494


!

5 *,9, 3095 3693 ,195 ,49*


5*96

1 *995 3594 ,193 ,695


5*9*

9 *991 3591 ,095 ,693


5195

*599 3194 3493 ,*94 2


!

3,9, ,093 ,599


519,

3994 ,593
5099

3990 ,,95
09,

,,9*
,995

TaBel)l 2 +upradi ensiuni pentru contragere la cheresteaua de &oioase9 a):nd u iditatea ini$ial de peste 50H9 iar u iditatea de re&erin$ de 15H Nr. 3r*. S)0rad,@en2,)n, la 3>ere2*ea)a de 1+,+a2e/ @@ D,@en2,)nea n+@,nal: a 3>ere2*ele,/ @@ 1. *5 S)0rad,@en2,)nea 0en*r) 3+n*ra-ere/ @@ 195 D,@en2,)nea real: a 3>ere2*ele,/ @@ *695

15

*. 3. ,. 5. 6. 4. 5. 9. 10. 11. 1*. 13. 1,. 15. 16. 14. 15. 19.

3* ,0 50 60 40 50 90 100 1*0 1,0 150 140 *00 **0 *,0 *50 *50 300

*91 *94 39* 395 ,9 590 596 69* 49* 59, 990 109* 1199 1390 1,9* 1,99 1695 1495

3,91 ,*94 539* 6395 4,9, 5590 9596 1069* 1*49* 1,59, 15990 1509* *1199 *3390 *5,9* *6,99 *9695 31495

N+*:: Ge"ol)area &iecrei sarcini de lucru )a &i arcat prin bi&area csu$ei corespun"toare din tabel. 6n o entul 'n care au &ost bi&ate toate csu$ele e)aluarea s2a 'ncheiat. 6n ca"ul 'n care e)aluatorul consider c ele)ul nu #i2a 'ndeplinit corect sarcina de lucru &ace reco andri pentru ' bunt$irea per&or an$ei ele)ului #i propune o ree)aluare. 1entru &or area co peten$elor tehnice speciali"ate este necesar ca acti)itatea s se des&#oare 'n spa$iul special a ena0at #i dotat9 respecti) la agentul econo ic. (cestea sunt c:te)a sugestii9 r :n:nd la latitudinea pro&esorului s2#i instru ente"e lec$ia 'n &unc$ie de resursele u ane #i ateriale de care dispune. Geco and &olosirea &rec)ent a aplica$iilor practice. MODULUL II. TE'NOLO4IA MO%ILEI I. N+*: ,n*r+d)3*,9: 1roiectarea curricular pentru clasa a ;II2a9 pentru ruta Mcoala de (rte #i !eserii9 este reali"at pe ba"a unit$ilor de co peten$ din +tandardul de 1regtire 1ro&esional. (ceast rut

19

de pregtire este singura din siste ul de 'n)$ :nt care asigur cali&icarea progresi)9 de la ni)elul unu la ni)elul doi #i trei. La ni)elul trei ele)ii continu pregtirea de specialitate 'n do eniul &abricrii produselor din le n 'n cali&icarea tehnician 'n prelucrarea le nului 'n cadrul crora )or parcurge unit$i de co peten$ pentru abilit$i cheie #i unit$i de co peten$ tehnice speciali"ate. Cali&icarea *e>n,3,an ?n 0rel)3rarea le@n)l), o&er posibilitatea dob:ndirii de ctre ele)i a cuno#tin$elor tehnice de specialitate pri)ind tehnologiile de &abrica$ie a principalelor se i&abricate #i produse &inite din le n9 a co peten$elor de deser)ire9 e.ploatare #i 'ntre$inere a utila0elor pentru prelucrarea le nului9 a abilit$ilor de organi"are #i coordonare a produc$iei #i a uncii9 de coordonare a acti)it$ilor de control a calit$ii9 de elaborare a docu enta$iilor tehnice pentru produse de obilier. uncii 'n do eniul prelucrrii le nului9 !anage entul uncii9 %laborarea docu enta$iei 1entru cali&icarea *e>n,3,an ?n 0rel)3rarea le@n)l), se parcurg unit$ile de co peten$ tehnice generale: Igiena #i protec$ia calit$ii 'n prelucrarea le nului9 -rgani"area produc$iei #i a

tehnice pentru produse si ple din le n9 %)iden$a #i gestiunea econo ic 'n industria le nului #i unit$ile de co peten$ tehnice speciali"ate: Tehnologia cherestelei9 Tehnologia se i&abricatelor superioare pe ba" de le n9 Tehnologia obilei9 Tehnologia obilei curbate #i ulate9 3abricarea u#ilor #i &erestrelor9 6ntre$inerea #i e.ploatarea utila0elor9 1relucrarea reperelor pe a#ini cu co and nu eric9 %stetica produselor de Controlul calit$ii. 1rin cali&icarea corespun"toare ni)elului 39 ele)ii )or dob:ndi abilit$i9 cuno#tin$e #i deprinderi care le )or per ite s '#i gseasc un loc de 'n 'n)$ :ntul superior. !odulul Te>n+l+-,a @+B,le, ocup locul * 'n planul de 'n)$ :nt de la aria curricular tehnologii 6n cadrul acestui odul ele)ii )or &i &a iliari"a$i cu 'ntoc irea #i interpretarea obilier9 cu odul de organi"are a locurilor de obilier corp9 onitori"area unc9 obilier din docu enta$iilor tehnice pentru produse de cadre9 obilier 'n construc$ie i.t9 unc9 integr:ndu2se 'n )ia$a social9 &ie s '#i deschid propria a&acere9 sau s2#i continue pregtirea la un ni)el a)ansat9 prin accederea obil9 !ar<eting #i antreprenoriat #i

cu organi"area &lu.urilor tehnologice de &abricare a produselor de obilier tapi$at9 dar #i

odului de e.ecu$ie a

opera$iilor plani&icate pe aceste &lu.uri tehnologice. 8e ase enea tehnicianul 'n prelucrarea

*0

le nului )a dob:ndi abilit$i de plani&icare a acti)it$ii de control a calit$ii

obilierului &abricat

prin stabilirea punctelor de control pe &lu. #i anali"area re"ultatelor controlului e&ectuat !odulul Te>n+l+-,a @+B,le, are aceea#i denu ire cu a unit$ii de co peten$ tehnic speciali"at 169 iar con$inuturile sunt corelate cu ni)elul de pregtire #i acoper toate condi$iile de aplicabilitate. R)*a 3)rr,3)lar: a 0re-:*,r,, ?n d+@en,)l 1aBr,3area 0r+d)2el+r d,n le@n n,9el)l 3 Te>n,3,an ?n 0rel)3rarea le@n)l), Cla2a a II!a 8, a III!a

O0era*+r la 0r+d)3erea 2e@,1aBr,3a*e! l+r 0e BaE: de le@n An)l de 3+@0le*are Cla2aa I!a

O0era*+r la 1aBr,3area 3>ere2*ele, An)l de 3+@0le*are

TA@0lar )n,9er2al An)l de 3+@0le*are Cla2a a I!a

Ta0,.er 0l:0)@ar!2al*elar An)l de 3+@0le*are Cla2a a I!a

S3)l0*+r! ,n*ar2,er An)l de 3+@0le*are Cla2a a I!a

Cla2a a I!a

&re-:*,re -eneral: ?n 1aBr,3area 0r+d)2el+r 2e@,1,n,*e d,n le@n Cla2a a !a

&re-:*,re -eneral: ?n *A@0l:r,e Cla2a a !a

&re-:*,re -eneral: ?n 23)l0*)r: Cla2a a !a

II. L,2*a )n,*:.,l+r de 3+@0e*en.: rele9an*e 0en*r) @+d)l Un,*a*ea de 3+@0e*en.: *e>n,3: 20e3,al,Ea*:# 16. Tehnologia obilei

&re-:*,re de BaE: Cla2a a I !a

III. TaBel)l de 3+relare a 3+@0e*en.el+r 8, 3+n.,n)*)r,l+r

*1

Un,*a*ea de 3+@0e*en.: 16. Tehnologia obilei

C+@0e*en.e ,nd,9,d)ale 16.1 -rgani"ea" &lu.ul tehnologic pentru obila corp produselor de

C+n.,n)*)r, *e@a*,3e (plicarea speci&ica$iile din docu enta$ia tehnic a obilier: aterii pri e #i ateriale9 di ensiunile reperelor #i subansa blurilor9 nor e de consu 9 nor e de ti p9 solu$ii constructi)e de asa blare9 preci"ie de prelucrare -rgani"area locurilor de echipa ente de protec$ie (pro)i"ionarea locurilor de unc cu repere9 scule9 ecanice cu nu r ateriale tehnologice9 accesorii -rgani"area sectorului de prelucrri unc &olosind: utila0e9 +87 N unc9 uri9 spa$ii pentru a plasarea locurilor de

16. Tehnologia obilei

16.* 1lani&ic succesiunea opera$iilor de prelucrare a reperelor pentru obila din cadre.

locuri de

unc9 necesar de

a#ini ontare a acestora9 a

(sigurarea &unc$ionrii utila0elor la para etrii opti i: )eri&icarea sculelor9 a odului de siste elor de reglare9 a para etrilor regi ului de lucru #i a echipa entelor de protec$ia surare9 co parare +tabilirea necesarului de uncii 7eri&icarea &or ei #i a calit$ii reperelor prelucrate: ateriale de &inisare con&or

16. Tehnologia obilei

16.3 Coordonea" acti)it$ile 'n sectorul de &inisa0

&i#elor de consu +electarea tehnicilor de &inisare 'n &unc$ie de co en"i 7eri&icarea odului de &unc$ionare a instala$iilor #i a liniilor de &inisare9 a racordurilor de e.haustare9 a echipa entelor de protec$ie a uncii #i de pre)enire #i stingere a incendiilor (pro)i"ionarea locurile de unc cu ateriale de

16. Tehnologia obilei

16., !onitori"ea" opera$iile de tapi$are a obilierului.

tapi$erie pentru: sus$inere #i arcuire9 u plutur9 acoperire9 legtur #i &i.are9 decorare #i ade"i)i. Calcularea necesarul de ateriale de tapi$erie pentru un produs 'n &unc$ie de &or a #i di ensiunile produsului. +tabilirea succesiunii opera$iilor 'n &unc$ie de tipul tapi$eriei:

**

Tapi$erii cu schelet aparent sau acoperit9 tapi$erii &i.e sau deta#abile9 clasice sau oderne

+uccesiunea opera$iilor pentru ob$inerea reperelor #i 16. Tehnologia obilei 16.5 -rgani"ea" &lu.ul tehnologic pentru obila 'n i.t construc$ie +ubansa blurilor 'n &unc$ie de structura produselor9 ateriilor pri e #i ateriale9 +872 uri !onitori"area opera$iilor de e.ecu$ie: debitare9 curbare9 Mtan$are9 burghiere9 sudare9 &inisare9 #le&uire9 asa blare I". C+nd,.,, de a0l,3are d,da3*,3: 8, e9al)are !odulul Te>n+l+-,a @+B,le, poate &i parcurs independent de celelalte odule ce alctuiesc curriculu 2ul de ni)elul trei9 clasa a ;II2a9 cali&icarea *e>n,3,an ?n 0rel)3rarea le@n)l),/ o&erind ele)ilor cuno#tin$e9 abilit$i #i co peten$e re&eritoare la organi"area &lu.ului tehnologic pentru di&erite tipuri de Con$inuturile pre)"ute 'n obilier: din cadre9 din panouri9 tapi$at9 'n construc$ie i.t. a odulul pre"entat sunt o apro&undare #i o e.tindere i0loacele de produc$ie utili"ate unc cu: aterii pri e9 (pro)i"ionarea locurilor de

con$inuturilor pre)"ute la ni)elul * 'n unit$ile de co peten$ tehnice generale #i tehnice speciali"ate 'n cadrul cali&icrilor: t: plar uni)ersal9 sculptor 2 intarsier9 tapi$er N plpu ar 2 saltelar9 alturi de con$inuturi noi de organi"are9 plani&icare9 coordonare9 opera$iilor9 locurilor de uncii9 ateriilor pri e #i onitori"are #i control a unc9 utila0elor9 +87 2 urilor9 echipa entelor de lucru #i protec$ie a aterialelor &olosite la &abricarea produselor din le n. unc9 de a

+trategiile pe care cadrele didactice le )or aplica trebuie s o&ere ele)ilor posibilitatea de a se i plica acti) 'n procesul de instruire9 de a participa la organi"area locurilor de plani&ica acti)it$i de apro)i"ionare a locurilor de opera$iilor plani&icate pentru &abricarea obilei. etodelor ca: studiul de ca"9 unc #i de a onitori"a odul de e.ecu$ie a

(legerea strategiei didactice )a a)ea 'n )edere utili"area

descoperirea9 proble ati"area9 brainstor ing2ul9 0ocul de rol9 lucrul pe ateliere9 de"baterea etc.9

*3

care au e&icien$

a.i 'n procesul de 'n)$are9 sti ulea" g:ndirea logic9 cau"al9 analitic ca

#i i agina$ia #i creati)itatea ele)ilor. 1entru &or area co peten$elor tehnice speciali"ate9 probele de e)aluare pre)"ute 'n +tandardul de 1regtire 1ro&esional sunt probe practice prin care ele)ii trebuie s de onstre"e c sunt capabili s: 2 2 2 2 2 2 2 ur reasc aplicarea cerin$elor i puse 'n docu enta$ia tehnic a produselor? organi"e"e locurile de unc? unc cu ateriale? aterii pri e #i ateriale plani&ice apro)i"ionarea locurilor de calcule"e necesarul de onitori"e"e aterii pri e #i

necesare tipului de produs a&lat 'n &abrica$ie? stabileasc succesiunea opera$iilor de prelucrare pe &lu.? odul de e.ecu$ie a opera$iilor plani&icate? etodele enu erate ai sus9 )a scoate 'n e)iden$ oti)a9 abilit$ile de lucru stabileasc punctele de control pe &lu.? odul 'n care ace#tia '#i e.pri propriile opinii9 abilit$ile de

%)aluarea acestor co peten$e &olosind ni)elul de pregtire al ele)ilor9

organi"are9 coordonare #i control9 cura0ul de a &ace propuneri #i de a le 'n echip #i de ce nu abilit$ile de lider.

!etodele de e)aluare utili"ate )or &i 'nso$ite de instru ente de e)aluare 'ntoc ite de pro&esor sau de pro&esor 'n colaborare cu ele)ii ca de e.e plu: proiectarea unor ele ente constructi)e9 stabilirea di ensiunilor pentru di)erse repere de a plasare locuri de unc etc. obilier9 tipuri de ' binri9

". S)-e2*,, @e*+d+l+-,3e Co peten$ele tehnice speciali"ate: Or-an,EeaE: 1l)x)l *e>n+l+-,3 0en*r) @+B,la 3+r0/ &lan,1,3: 2)33e2,)nea +0era.,,l+r de 0rel)3rare a re0erel+r 0en*r) @+B,la d,n 3adre/ C++rd+neaE: a3*,9,*:.,le ?n 2e3*+r)l de 1,n,2aF/ M+n,*+r,EeaE: +0era.,,le de *a0,.are a @+B,l,er)l), 8, Or-an,EeaE: 1l)x)l *e>n+l+-,3 0en*r) @+B,la ?n 3+n2*r)3.,e @,x*: se &or ea" prin acti)it$i de instruire teoretic #i instruire practic pe parcursul a 15 spt :ni cu un nu r total de 150 de ore Con$inuturile corespun"toare co peten$elor se corelea" cu nu rul de credite acordate 'n +tandardul de 1regtire 1ro&esional #i corespund nu rului de ore din planul de 'n)$ :nt.

*,

!odul de parcurgere a con$inutului acestui C+n.,n)* *e@a*,3 $aBr,3area @+B,le, 3+r0 3lu.ul tehnologic 'ntr2o &abric de !aterii pri e #i

odul este pre"entat Borientati)C 'n tabelul de

ai 0os:

N)@:r de +re al+3a*e In2*r),re In2*r),re *e+re*,3: 20 0ra3*,3: 30

obil corp obila corp

ateriale &olosite pentru

+olu$ii constructi)e de asa blare a panourilor (pro)i"ionarea locurilor de ateriale tehnologice9 accesorii 1lani&icarea opera$iilor tehnologice de debitare9 prelucrare9 asa blare9 ontare $aBr,3area @+B,le, d,n 3adre 3lu.ul tehnologic 'ntr2o sec$ie de (pro)i"ionarea locurilor de tehnologice9 accesorii 1lani&icarea opera$iilor tehnologice de debitare9 prelucrare9 asa blare9 ontare Te>n,3, de 1,n,2are a @+B,le, 3+r0 8, a @+B,le, d,n 3adre 1regtirea supra&e$elor pentru &inisare Tehnologia aplicrii lacurilor #i )opselelor /scarea #i prelucrarea peliculelor de lacuri #i )opsele Tehnologia &inisrii opace Tehnologii oderne de &inisare 'n &lu. continuu G 12 3inisarea supra&e$elor cu &olii sintetice #i din &ibre celulo"ice $aBr,3area @+B,l,er)l), *a0,.a* !ateriale &olosite 'n structura tapi$eriilor 3abricarea tapi$eriilor clasice 3abricarea tapi$eriilor oderne obilierului G 12 !onitori"area opera$iilor de tapi$are a G 12 obil din cadre asi) ateriale +olu$ii constructi)e de asa blare a ele entelor din le n 16 2D unc cu repere9 scule9 +87 N uri9

unc cu repere9 scule9 +872uri9

$aBr,3area @+B,l,er)l), ?n 3+n2*r)3.,e @,x*:

*5

!aterii pri e9

ateriale9 +87 N uri #i

i0loace de produc$ie utili"ate

/tili"area se i&abricatelor superioare 'nnobilate +olu$ii constructi)e speci&ice Condi$ii speci&ice de prelucrare Tehnologii de &abricare a obilierului 'n construc$ie TOTAL ORE i.t 60 K0

S)-e2*,, 3) 0r,9,re la 0r+3e2)l 8, @e*+dele de 0redare H ?n9:.are Eu rul de ore alocat pe te e este orientati)9 pro&esorul put:nd distribui orele 'n &unc$ie de speci&icul "onei9 resursele ateriale ale #colii #i ale agentului econo ic din "on. 1rocesul de predare N 'n)$are trebuie s &ie a.at pe &or area co peten$elor tehnice speciali"ate cerute de cali&icarea de ni)el 39 tehnician 'n prelucrarea le nului. (cti)it$ile des&#urate la ni)elul 3 )or &olosi etode acti)e centrate pe ele)i cu ar &i: proble ati"area9 studiu de ca"9 brainstor ingul9 e.erci$iul etc. 'n di)erse situa$ii. Con$inuturile pre)"ute a &i parcurse 'n cadrul acestui legate de organi"area9 plani&icarea9 coordonarea9 odul cuprind 'n general te e onitori"area #i controlarea &lu.urilor etode care s de")olte la ele)i

capacitatea de lua deci"ii pentru 'ndeplinirea cu succes a sarcinilor #i asu area responsabilit$ii

tehnologice9 adic a opera$iilor9 calit$ii e.ecutrii acestora #i calitatea produselor &inite. 1entru e)aluarea co peten$ei +r-an,Earea 1l)x)l), *e>n+l+-,3 0en*r) @+B,la ?n 3+n2*r)3.,e @,x*: s N a 'ntoc it o &i# de obser)are prin care ele)ii )or proba co peten$ele de organi"are a unui sector de &abricare a schi$ pentru pro&esori sau obilierului 'n construc$ie i.t. (cti)itatea )a &i aterii pri e #i des&#urat pe grupe de , 25 ele)i care se )or consulta9 )or 'ntoc i un desen de ansa blu sau su$a care )a &i &abricat9 )or 'ntoc i o &i# cu necesarul de ai#trii instructori care )or aprecia dac sarcinile au &ost 'ndeplinite. ateriale9 )or schi$a &lu.ul tehnologic apoi )or e&ectua sarcinile de lucru &iind supra)eghea$i de %.e plu: $I5 DE O%SER"ARE N)@ele 3and,da*)l),# Cla2a# L+3)l de e9al)are:

*6

Da*a 9er,1,3:r,,# N)@:r de ?nre-,2*rare# N)@ele e9al)a*+r)l),# Se@n:*)ra e9al)a*+r)l),# ReE)l*a* $eedBa3L

MODULUL II. Te>n+l+-,a @+B,le, T,*l)l )n,*:.,, 16. Te>n+l+-,a @+B,le, C+@0e*en.a 16.( Or-an,EeaE: 1l)x)l *e>n+l+-,3 0en*r) @+B,la ?n 3+n2*r)3.,e @,x*: Cr,*er,, de 0er1+r@an.:# BaC +tabilirea succesiunii opera$iilor pentru ob$inerea reperelor #i subansa blurilor BbC (pro)i"ionarea locurilor de BcC !onitori"area C+nd,.,, de a0l,3aB,l,*a*e S)33e2,)nea +0era.,,l+r# 'n &unc$ie de structura produselor9 i0loacelor de produc$ie utili"ate A0r+9,E,+narea# M+n,*+r,Eare +0era.,,# In2*r)3.,)n, 0en*r) 3and,da., Citi$i cu aten$ie toate cerin$ele &i#ei de obser)are 'nainte de a 'ncerca s le re"ol)a$i ? 8ac a)e$i )reo neclaritate legat de cerin$e9 cere$i l uriri supli entare e)aluatorului 'nainte de a 'ncepe re"ol)area? 6nainte de 'nceperea e)alurii asigura$i2) c dispune$i de echipa entul9 instru entele9 aterialele necesare re"ol)rii cerin$elor? Ge"ol)a$i toate cerin$ele din aceast &i#? 6n ca" de insucces9 sarcinile de lucru se pot repeta de a.i 3 ori. aterii pri e9 asa blare ateriale9 +87 N uri debitare9 curbare9 #tan$are9 burghiere9 sudare9 &inisare9 #le&uire9 ateriilor pri e #i unc odului de e.ecu$ie a opera$iilor plani&icate

*4

1ro&esorul cere ele)ilor s ur reasc #i s coordone"e acti)itatea de e.ecu$ie a unui lot de 15 %&ectua$i ur toarele sarcini de lucru: S*aB,l,rea 2)33e2,)n,, +0era.,,l+r 0en*r) +B.,nerea re0erel+r 8, 2)Ban2a@Bl)r,l+r ! 3r,*er,)l de 0er1+r@an.: a Nr. 3r*. Sar3,n, de l)3r) +tabili$i succesiunea opera$iilor pentru ob$inerea reperelor su$ei 1laca esei N 1(L N 'nnobilat 15 2 opera$ii 2 2 2 2 cadru etalic N $ea) ptrat ,0 . ,0 2opera$ii: 2 2 2 2 E9al)a*+r Da*a su$e de hol pe schelet etalic9 din $ea) ptrat9 iar placa esei din 1(L 2 'nnobilat de

A0r+9,E,+narea l+3)l), de @)n3: H 3r,*er,)l de 0er1+r@an.: B Nr. 3r*. 1. 2. 3. D. (. 6. Sar3,n, de l)3r) 1regte#te plcile de su$ Identi&ic odul de ' binare a plcii su$ei cu cadrul etalic 1regte#te ele entele din $ea) ptrat pentru cadrul etalic +olicit de la aga"ie accesoriile necesare (pro)i"ionea" locul de unc cu +87 N urile necesare 7eri&ic calitatea aterialelor de &inisare E9al)a*+r Da*a

M+n,*+r,Earea @+d)l), de exe3).,e a +0era.,,l+r 0lan,1,3a*e ! 3r,*er,)l de 0er1+r@an.: 3 Nr. 3r*. 1. 2. 3. D. (. Sar3,n, de l)3r) 7eri&ic di ensiunile plcilor de su$ !onitori"ea" odul de e.ecu$ie a cadrului etalic 7eri&ic calitatea e.ecu$iei opera$iilor de debitare9 sudare9 burghiere +tabile#te tehnica de &inisare #i aterialele &olosite Ia suri pentru e)itarea e)entualelor de&ecte #i eli inarea E9al)a*+r Da*a

*5

6.

cau"elor /r re#te respectarea nor elor de protec$ia

uncii #i 1+I

MODULUL III. $A%RICAREA U5ILOR 5I $ERESTRELOR I. N+*: ,n*r+d)3*,9: 8o eniul 1aBr,3area 0r+d)2el+r d,n le@n este unul dintre principalele do enii 'n care se 'nregistrea" in)esti$ii directe de capital strin9 ceea ce conduce la 'n&iin$area de noi 'ntreprinderi de pro&il sau &ir e speciali"ate pe un tip de produse &inite din le n cu #i &erestrele. (ceste produse au e)oluat &oarte &or ei9 tipului constructi) c:t ai ales al tipurilor de aterii pri e #i ar &i #i u#ile ult 'n ulti ii ani at:t din punct de )edere al ateriale &olosite care

*9

asigur o bun ilu inare natural a 'ncperilor #i o bun i"olare ter ic #i &onic9 &apt care necesit #i personal cali&icat 'n acest do eniu. 1entru cali&icarea *e>n,3,an ?n 0rel)3rarea le@n)l), se parcurg unit$ile de co peten$ tehnice generale: Igiena #i protec$ia uncii 'n do eniul prelucrrii le nului9 !anage entul uncii9 %laborarea docu enta$iei calit$ii 'n prelucrarea le nului9 -rgani"area produc$iei #i a

tehnice pentru produse si ple din le n9 %)iden$a #i gestiunea econo ic 'n industria le nului #i unit$ile tehnice speciali"ate: Tehnologia cherestelei9 Tehnologia se i&abricatelor superioare pe ba" de le n9 Tehnologia obilei9 Tehnologia obilei curbate #i ulate9 3abricarea u#ilor #i a#ini cu co and &erestrelor9 6ntre$inerea #i e.ploatarea utila0elor9 1relucrarea reperelor pe nu eric9 %stetica produselor de

obil9 !ar<eting #i antreprenoriat #i Controlul calit$ii. unc9 integr:ndu2se 'n )ia$a social9 &ie

1rin cali&icarea corespun"toare ni)elului 39 ele)ii )or dob:ndi abilit$i9 cuno#tin$e #i deprinderi care le )or per ite s '#i gseasc un loc de 'n 'n)$ :ntul superior. - pondere Co unicare 'n li ba are 'n pregtirea ele)ilor o are &or area abilit$ilor cheie #i anu e: odern9 =:ndire critic #i re"ol)are de proble e9 !anage entul rela$iilor s '#i deschid propria a&acere9 sau s2#i continue pregtirea la un ni)el a)ansat9 prin accederea

interpersonale9 /tili"area calculatorului #i prelucrarea in&or a$iei9 Co unicare9 1rocesarea datelor nu erice9 8e")oltarea carierei pro&esionale9 Ini$ierea unei a&aceri !odulul $aBr,3area )8,l+r 8, 1ere2*rel+r este construit pe unitatea de co peten$ tehnic speciali"at nu rul 15 din +tandardul de 1regtire 1ro&esional cu aceea#i denu ire cu a odulului #i se )a parcurge 'n 6 spt :ni cu un nu r total de 60 de ore9 din care 36 de ore sunt alocate pentru pregtirea practic care se )a des&#ura de pre&erin$ la agentul econo ic care dispune de tehnici de lucru oderne. odul )iitorul *e>n,3,an ?n 0rel)3rarea le@n)l), )a acu ula o ai largi9 care s de onstre"e ai pu$in predictibile #i structurate #i s 1rin parcurgerea acestui

ga de co peten$e9 cuno#tin$e #i capacit$i de 'n$elegere e.tinderea abilit$ilor anterioare 'n cadrul unor conte.te pregteasc absol)entul s 'nregistre"e )iitoare reali"ri.

/nitatea de co peten$ tehnic speciali"at &abricarea u#ilor #i &erestrelor9 ce alctuie#te odulul cu aceea#i denu ire $aBr,3area )8,l+r 8, 1ere2*rel+r &or ea" ele)ilor abilit$i pri)ind: elaborarea docu enta$iilor tehnice pentru di&erite tipuri de u#i #i &erestre9 stabilirea necesarului de accesorii pentru u#i #i &erestre #i organi"area &lu.ului tehnologic de &abricare a acesteia.

30

!odulul $aBr,3area )8,l+r 8, 1ere2*rel+r este integrat 'n pregtirea de specialitate din clasa a ;II2a9 iar con$inuturile sunt corelate cu ni)elul de pregtire #i acoper toate condi$iile de aplicabilitate pre)"ute 'n +tandardul de 1regtire 1ro&esional. R)*a 3)rr,3)lar: a 0re-:*,r,, ?n d+@en,)l 1aBr,3area 0r+d)2el+r d,n le@n n,9el)l 3 Te>n,3,an ?n 0rel)3rarea le@n)l), Cla2a a II!a 8, a III!a

O0era*+r la 0r+d)3erea 2e@,1aBr,3a*e! l+r 0e BaE: de le@n An)l de 3+@0le*are Cla2aa I!a

O0era*+r la 1aBr,3area 3>ere2*ele, An)l de 3+@0le*are

TA@0lar )n,9er2al An)l de 3+@0le*are Cla2a a I!a

Ta0,.er 0l:0)@ar!2al*elar An)l de 3+@0le*are Cla2a a I!a

S3)l0*+r! ,n*ar2,er An)l de 3+@0le*are Cla2a a I!a

Cla2a a I!a

&re-:*,re -eneral: ?n 1aBr,3area 0r+d)2el+r 2e@,1,n,*e d,n le@n Cla2a a !a

&re-:*,re -eneral: ?n *A@0l:r,e Cla2a a !a

&re-:*,re -eneral: ?n 23)l0*)r: Cla2a a !a

II. L,2*a )n,*:.,l+r de 3+@0e*en.: rele9an*e 0en*r) @+d)l# Un,*a*ea de 3+@0e*en.: *e>n,3: 20e3,al,Ea*:# 15. 3abricarea u#ilor #i &erestrelor III. TaBel)l de 3+relare a 3+@0e*en.el+r 8, 3+n.,n)*)r,l+r Un,*a*ea de C+@0e*en.e C+n.,n)*)r, *e@a*,3e 3+@0e*en.: 15. 3abricarea u#ilor #i &erestrelor ,nd,9,d)ale 15.1 %laborea" docu enta$ii tehnice pentru Ele@en*e# Cantitatea de lu in necesar 'ncperii9 schi bul de aer interior /e.terior9 i"olare ter ic9 i"olare &onic.

&re-:*,re de BaE: Cla2a a I !a

31

di&erite tipuri de u#i #i &erestre

M+d de de23>,dere# cu deschidere e.terioar9 cu 8eschidere interioar9 cu deschidere interioar2e.terioar9 pi)otante9 basculante9 glisante9 culisante9 pliante. De*al,, de exe3).,e# pro&iluri de &erestre si ple9 cuplate9 duble9 culisante9 batante9 din le n9 alu iniu9 aterial plastic9 le n strati&icat? detalii de &i.are a gea ului si plu #i ter opan9 pro&iluri speciale cu garnituri de etan#are. A33e2+r,,# &or 9 di ensiuni9 culoare9

15. 3abricarea u#ilor #i &erestrelor

15.* +tabile#te necesarul de accesorii pentru u#i #i &erestre.

aterial ane)rare9

R+l# 'nchidere9 deschidere9 blocare9 &i.are9

sus$inere9 cuplare9 li itare curs9 suspendare #i culisare9 consolidare9 etan#ei"are9 rigidi"are9 acoperire. M+d de @+n*are# po"i$ionare9 &i.are. Da*e ne3e2are# denu irea opera$iei9 schi$a cu indicarea a#ini9 a#ini2unelte9 utila0e9 agregate. ontan$i9 tra)erse9 lon0eroane9

15. 3abricarea u#ilor #i &erestrelor

15.3 -rgani"ea" &abricare a u#ilor #i &erestrelor.

&lu.ul tehnologic de &a"ei de lucru9 nu r de buc$i9 nu r de treceri prin Ele@en*e 3+@0+nen*e# borduri. Ma*er,, 0r,@e 8, @a*er,ale# le n alu iniu #i asi)9 pro&iluri din aterial plastic9 accesorii9 ade"i)i9 abra"i)i9

&oi de u#9 praguri9 adaosuri pentru accesorii9 plci9

ateriale de &inisare9 de etan#are9 de &i.are9 gea uri. I". C+nd,.,, de a0l,3are d,da3*,3: 8, e9al)are !odulul $aBr,3area )8,l+r 8, 1ere2*rel+r poate &i parcurs independent de celelalte odule #i este construit pe unitatea de co peten$ 15 cu aceea#i denu ire cu a +tandardul de 1regtire 1ro&esional. 1arcurgerea con$inuturilor acestui oderne cu gea ter opan. odul pentru a se odul se &ace 'n perioada practicii co asate la &inele anului #colar9 de pre&erin$ la agentul econo ic care este speciali"at pe &abricare de u#i #i &erestre +trategiile pe care cadrele didactice le )or aplica trebuie s le o&ere ele)ilor posibilitatea de a se i plica acti) 'n procesul de &or are a co peten$elor pre)"ute la acest odulului9 din

3*

integra e&icient la locul de

unc sau pentru a accede la ni)elul superior Bad iterea 'n

'n)$ :ntul superior pro&il prelucrarea le nuluiC. 1rocesul de instruire trebuie s aib 'n )edere dob:ndirea ur toarelor abilit$i9 cuno#tin$e #i co peten$e necesare pentru ocuparea unui loc de unc 'n do eniu: 2 cuno#tin$e despre organi"area &lu.urilor tehnologice de &abricare a u#ilor #i &erestrelor 2 co peten$e de elaborare a docu enta$iilor tehnice pentru di&erite tipuri de u#i #i &erestre 2 abilit$i de calcul a necesarului de &erestrelor 2 cuno#tin$e despre estetica u#ilor #i &erestrelor 2 co peten$e de control a calit$ii produselor e.ecutate 3or area acestor abilit$i #i co peten$e este posibil prin &olosirea tipurilor de 'n)$are care &olosesc didacticeC9 i0loace de 'n)$ :nt audio2)i"uale Bproiec$ii &i.e9 e isiuni radio2T79 &il e ateriale gra&ice #i &igurati)e9 obiecte 'n &or natural Bu#i #i &erestreC9 ur rite 'n aterii pri e9 ateriale #i accesorii speci&ice u#ilor #i

ti pul &a"elor de lucru pe &lu.ul tehnologic de la agentul econo ic. !etodele de lucru )or a)ea 'n )edere stilurile de 'n)$are ale ele)ilor. +e )or &olosi etode acti)e ba"ate 'n general pe e.erci$iu9 proiect de cercetare9 lucrri practice etc.9 speci&ice acestui odul. etode care )or asigura e.ecutarea 'n ordine logic a tuturor opera$iilor necesare dob:ndirii aptitudinilor ". S)-e2*,, @e*+d+l+-,3e Co peten$ele tehnice speciali"ate: ElaB+reaE: d+3)@en*a.,, *e>n,3e 0en*r) d,1er,*e *,0)r, de )8, 8, 1ere2*re/ S*aB,le8*e ne3e2ar)l de a33e2+r,, 0en*r) )8, 8, 1ere2*re #i Or-an,EeaE: 1l)x)l *e>n+l+-,3 de 1aBr,3are a )8,l+r 8, 1ere2*rel+r se &or ea" prin acti)it$i de instruire teoretic #i pregtire practic pe parcursul a #ase spt :ni cu un nu r total de 60 de ore din care 36 de ore sunt alocate pentru pregtirea practic. Locul de des&#urare a acti)it$ii practice este pre&erabil a &i o societate co ercial ce &abric u#i #i &erestre #i de$ine #i tehnici de lucru oderne. a#ini unelte

Con$inuturile corespun"toare co peten$elor se corelea" cu nu rul de credite acordate 'n +tandardul de 1regtire 1ro&esional #i corespund nu rului de ore din planul de 'n)$ :nt. !odul de parcurgere a con$inutului acestui odul este pre"entat Borientati)C 'n tabelul de In2*r),re ai 0os: C+n.,n)* *e@a*,3 N)@:r de +re al+3a*e In2*r),re

33

*e+re*,3: $aBr,3area 1ere2*rel+r +iste e constructi)e9 clasi&icare Tipuri constructi)e de &erestre Tehnologia de &abricare a &erestrelor $aBr,3area )8,l+r +iste e constructi)e9 clasi&icare Tipuri constructi)e de u#i Tehnologia de &abricare TOTAL ORE S)-e2*,, 3) 0r,9,re la 0r+3e2)l 8, @e*+dele de 0redare H ?n9:.are Te atica 2D 12 12

0ra3*,3: 1G

1G

36

odulului $aBr,3area )8,l+r 8, 1ere2*rel+r este orientati) ca #i nu rul de ore

alocate9 catedra tehnic de specialitate din #coal 'n colaborare cu agen$ii econo ici pot stabili te e supli entare #i con$inuturi noi. (cestea pot &i necesare ca ur are a schi brilor ce pot aprea 'n &or a #i tehnicile de &abricare a u#ilor #i &erestrelor9 iar co peten$ele &or$ei de trebuie continuu actuali"ate pentru e)itarea e.cluderii sociale. 1rocesul de instruire trebuie a.at pe &or area co peten$elor tehnice speciali"ate pre)"ute de acest pri e #i odul9 ca #i a co peten$elor co ple entare9 c:nd este ca"ul9 &olosind unc9 apro)i"ionare cu etode aterii ba"ate pe acti)it$i de proiectare produse9 organi"are locuri de unc

ateriale9 calcule econo ice9 &abricare u#i #i &erestre9 dar #i

onitori"are &lu. tehnologic

+pre e.e pli&icare s2a 'ntoc it un instru ent de e)aluare corespun"tor co peten$ei 15.* $I5 DE O%SER"ARE N)@ele 3and,da*)l),# Cla2a# L+3)l de e9al)are: Da*a 9er,1,3:r,,# N)@:r de ?nre-,2*rare# N)@ele e9al)a*+r)l),# Se@n:*)ra e9al)a*+r)l),#

3,

ReE)l*a*

$eedBa3L

MODULUL III. $A%RICAREA U5ILOR 5I $ERESTRELOR Un,*a*ea de 3+@0e*en.: *e>n,3: 20e3,al,Ea*: 1G. $aBr,3area )8,l+r 8, 1ere2*rel+r C+@0e*en.a 1G.2. S*aB,le8*e ne3e2ar)l de a33e2+r,, 1+l+2,*e la )8, 8, 1ere2*re. Cr,*er,, de 0er1+r@an.:# NaM Identi&icarea accesoriilor NBM N3M A33e2+r,,# R+l# /r rirea odului de etalice #i din aterial plastic.

(pro)i"ionarea cu accesorii 'n &unc$ie de rolul acestora 'n produs. ontare a accesoriilor. aterial ane)rare9 sus$inere9 cuplare9

C+nd,.,, de a0l,3aB,l,*a*e# &or 9 di ensiuni9 culoare9 'nchidere9 deschidere9 blocare9 &i.are9 acoperire. M+d de @+n*are# po"i$ionare9 &i.are.

li itare curs9 suspendare #i culisare9 consolidare9 etan#ei"are9 rigidi"are9

In2*r)3.,)n, 0en*r) 3and,da*# Citi$i cu aten$ie sarcinile de lucru #i dac este ca"ul solicita$i l uriri e)aluatorului? 6nainte de 'nceperea e)alurii asigura$i2) c dispune$i de echipa ent9 instru ente #i ateriale necesare re"ol)rii sarcinilor de lucru? Ge"ol)a$i toate sarcinile din &i#a de obser)are? 6n ca" de insucces9 sarcinile de lucru se pot repeta de Nr. 3r*. 1. 2. 3. D. a.i 3 ori.

Iden*,1,3area a33e2+r,,l+r @e*al,3e 8, d,n @a*er,al 0la2*,3 ! 3r,*er,)l de 0er1+r@an.: a Sar3,n, de l)3r) (nali"ea" &or a loca#urilor &re"ate pentru accesorii +tabile#te tipurile de accesorii necesare (lege accesoriile 'n &unc$ie de &or 9 culoare9 aterial =rupea" accesoriile selectate 'n &unc$ie de odul de ontare E9al)a*+r Da*a

A0r+9,E,+narea 3) a33e2+r,, ?n 1)n3.,e de r+l)l a3e2*+ra ?n 0r+d)2!3r,*er,)l de 0er1+r@an.: B Nr. 3r*. 1. Sar3,n, de l)3r) 8eter in nu rul de accesorii necesare pentru 'nchidere9 deschidere #i blocare E9al)a*+r Da*a

35

2. 3. D. (.

+olicit de la aga"ie accesorii pentru ac$ionare9 glisare etc. (lege #uruburi cu &ilet lung pentru ontare accesorii 'n 1(L (lege #ilduri9 buc#e9 chei9 ti0e &iletate9 piuli$e etc. (pro)i"ionea" locul de unc cu accesorii9 dispo"iti)e9 #abloane

Ur@:r,rea @+d)l), de @+n*are a a33e2+r,,l+r ! 3r,*er,)l de 0er1+r@an.: 3 Nr. 3r*. 1. 2. 3. D. (. 6. 7. Sar3,n, de l)3r) E9al)a*+r 7eri&ic e.isten$a tuturor accesoriilor necesare u#ilor #i &erestrelor ce ur ea" a se onta 7eri&ic buna &unc$ionare a accesoriilor 'nainte de ontare 1regte#te #abloanele de po"i$ionare a accesoriilor 1regte#te #urubelni$ele anuale9 electrice sau pneu atice 1o"i$ionea" accesoriile 'n loca#urile practicate sau aplicat pe supra&e$e 3i.ea" accesoriile cu #uruburi pentru le n sau ti0e &iletate #i piuli$e 7eri&ic buna &unc$ionare a ele entelor obile B&oi de u# sau cerce)eleC pe care s2au ontat accesorii Da*a

MODULUL I". TE'NOLO4IA MO%ILEI CUR%ATE 5I MULATE I. N+*: ,n*r+d)3*,9: 8o eniul 1aBr,3area 0r+d)2el+r d,n le@n a cunoscut o de")oltare i portant 'n ulti ii ani9 asigur:nd un cli at &a)orabil pentru in)esti$ii #i oportunit$i legate de e.port. 6n acest conte.t au luat &iin$ un nu r necesit &or$ de unc cali&icat 'n do eniu. obil include #i produc$ia de obilier curbat #i ulat care 8e")oltarea produc$iei de le n 'n )ederea curbrii #i /tila0ele9 ulrii. obil #i cele de cherestea 'n nu r tot ai are #i 'n aterialelor are de I!!2uri #i &ir e particulare care

&olose#te tehnici noi de prelucrare #i tratare a le nului #i a se i&abricatelor superioare pe ba" de a#inile unelte pentru prelucrarea le nului echipate cu siste e de co and ai co ple.e9 a0ut:nd la trans&or area ateriilor pri e #i

nu eric se 'nt:lnesc 'n &abricile de )ariante constructi)e tot 'n produse &inite de calitate.

La ni)elul 3 ele)ii )or &i &a iliari"a$i cu aceste tehnologii #i le nului9 dar #i cu proble e legate de organi"area #i nor area

a#ini de prelucrare a

uncii9 controlul calit$ii9

36

e)iden$ #i gestiune econo ic9

ar<eting #i antreprenoriat. 8e ase enea se )a pune accent pe uncii.

anage entul calit$ii9 asigurarea igienei #i securit$ii

8e")oltarea abilit$ilor necesare cali&icrii de ni)el trei se )a reali"a9 prin parcurgerea unit$ilor de co peten$ pentru abilit$i cheie #i a celor tehnice speciali"ate. 3iecare unitate de co peten$ tehnic speciali"at alctuie#te un odul cu aceea#i denu ire. !odulul Te>n+l+-,a @+B,le, 3)rBa*e 8, @)la*e are aceea#i denu ire cu a unit$ii de co peten$ tehnic speciali"at 14 din +tandardul de 1regtire 1ro&esional de ni)el 39 cali&icarea *e>n,3,an ?n 0rel)3rarea le@n)l),. (cest total de 60 de ore. 1arcurgerea acestui odul )a asigura dob:ndirea de ctre ele)i a unor co peten$e tehnice speciali"ate re&eritoare la: stabilirea procedeelor opti e de debitare a se i&abricatelor pentru repere curbe9 organi"area traseelor &lu.ului tehnologic de curbare9 organi"area prelucrrii ecanice a reperelor curbate pentru o linie de &abrica$ie9 coordonarea acti)it$ii de asa blare a obilierului curbat #i le@n)l),. R)*a 3)rr,3)lar: a 0re-:*,r,, ?n d+@en,)l 1aBr,3area 0r+d)2el+r d,n le@n n,9el)l 3 Te>n,3,an ?n 0rel)3rarea le@n)l), Cla2a a II!a 8, a III!a
O0era*+r la 0r+d)3erea 2e@,1aBr,3a*e! l+r 0e BaE: de le@n An)l de 3+@0le*are Cla2aa I!a O0era*+r la 1aBr,3area 3>ere2*ele, An)l de 3+@0le*are Cla2a a I!a Cla2a a I!a Cla2a a I!a Cla2a a I!a TA@0lar )n,9er2al An)l de 3+@0le*are Ta0,.er 0l:0)@ar!2al*elar An)l de 3+@0le*are S3)l0*+r! ,n*ar2,er An)l de 3+@0le*are

odul )a &i parcurs 'n #ase spt :ni cu un nu r

onitori"area &lu.ului tehnologic de &abricare a

obilierului din ele ente

ulate 'n scopul de&initi)rii cali&icrii pro&esionale de ni)el 3 *e>n,3,an ?n 0rel)3rarea

&re-:*,re -eneral: ?n 1aBr,3area 0r+d)2el+r 2e@,1,n,*e d,n le@n Cla2a a !a

&re-:*,re -eneral: ?n *A@0l:r,e Cla2a a !a

&re-:*,re -eneral: ?n 23)l0*)r: Cla2a a !a

&re-:*,re de BaE: Cla2a a I !a

34

II. L,2*a )n,*:.,l+r de 3+@0e*en.: rele9an*e 0en*r) @+d)l# Un,*a*ea de 3+@0e*en.: *e>n,3: 20e3,al,Ea*:# 17. Te>n+l+-,a @+B,le, 3)rBa*e 8, @)la*e C+@0e*en.e# 14.1 +tabile#te procedeul opti 14.3 -rgani"ea" prelucrarea &abrica$ie 14., Coordonea" acti)itatea de asa blare a ulate III. TaBel)l de 3+relare a 3+@0e*en.el+r 8, 3+n.,n)*)r,l+r Un,*a*ea de 3+@0e*en.: 14. Tehnologia #i ulate C+@0e*en.e ,nd,9,d)ale 14.1 +tabile#te de debitare a se i&abricatelor pentru repere curbe 14. Tehnologia 14.* -rgani"ea" C+n.,n)* *e@a*,3 DeB,*are a 2e@,1aBr,3a*el+r 0en*r) re0ere 3)rBe -rdinea opera$iilor: rete"are N spintecare9 spintecare N Gete"are +cule #i dispo"iti)e: dispo"iti) de a)ans9 &erstru circular de spintecat9 p:n"e circulare !od de organi"are: 'n &unc$ie de etoda de debitare Or-an,Earea 1l)x)l), *e>n+l+-,3 de 3)rBare obilierului curbat obilierului din ele ente 14.5 !onitori"ea" &lu.ul tehnologic de &abricare a de debitare a se i&abricatelor pentru repere curbe ecanic a reperelor curbate pentru o linie de 14.* -rgani"ea" traseele &lu.ului tehnologic de curbare

obilei curbate procedeul opti

35

obilei curbate traseele &lu.ului #i ulate tehnologic de curbare

1rincipiile curbrii: cre#terea capacit$ii de de&or are9 reducerea "onei tensionate Gepre"entare gra&ic: si boluri9 nota$ii9 cote Gegi de tratare: para etrii opti i %li inare cau"e: respectarea tehnologiilor de lucru &rel)3rarea @e3an,3: a re0erel+r 3)rBa*e 0en*r) + l,n,e de 1aBr,3a.,e 1lan de opera$ii: tabelar9 denu ire reper9 opera$ia9 schi$a opera$iei9 utila0 #i +87 2 uri -rgani"area: asa blarea ra$ional a utila0elor9 instala$iilor #i &or$ei de unc 7eri&icare: di ensiuni9 calitatea supra&e$elor C++rd+narea a3*,9,*:.,, de a2a@Blare a @+B,l,er)l), 3)rBa* +uccesiunea opera$iilor: 'n ordine con&or de lucru !od de organi"are: 'n &unc$ie de etoda de asa blare 7eri&icare: ' binri &i.e #i de ontabile M+n,*+r,Earea 1l)x)l), *e>n+l+-,3 de 1aBr,3are a +uccesiunea opera$iilor: 'n ordinea prescris de tehnologia de lucru /tila0e #i +87 2 uri: &erstraie circulare9 &erstru panglic9 &oar&ec ghilotin9 aplicat ade"i)9 pres9 utila0elor Tehnici de &inisare# 'n repere9 'n produse ontate a#ini de ' binat9 a#ini de atri$e9 patri$e9 instala$ii CI3 odul de e.ecutare9 starea tehnologiei

14. Tehnologia #i ulate

14.3 -rgani"ea" ecanic a reperelor curbate pentru o linie de &abrica$ie

obilei curbate prelucrarea

14. Tehnologia #i ulate

14., Coordonea" asa blare a obilierului curbat

obilei curbate acti)itatea de

14. Tehnologia #i ulate

14.5 !onitori"ea" &abricare a obilierului din ele ente ulate

obilei curbate &lu.ul tehnologic de @+B,l,er)l), d,n ele@en*e @)la*e

7eri&icare: ordinea opera$iilor9

I".

C+nd,.,, de a0l,3are d,da3*,3: 8, e9al)are

39

!odulul Te>n+l+-,a @+B,le, 3)rBa*e 8, @)la*e se )a parcurge 'n 60 de ore pe parcursul a 6 spt :ni a):nd reparti"ate un nu r de 36 de ore pentru pregtirea practic ce se reco and a se des&#ura la agentul econo ic care are 'n &abrica$ie 1entru atingerea obiecti)elor acestui reco and utili"area cu precdere a ca"9 descoperirea9 aplica$ii practice etc. %le)ii &olosesc cuno#tin$ele dob:ndite la ni)elul doi pentru de")oltarea abilit$ilor9 cuno#tin$elor #i co peten$elor de ni)el trei care s le posibilitatea s e.ecute sarcini de co ple.itate ridicat9 caracteri"ate prin colaborarea la un ni)el responsabilitate #i autono ie personal. 1entru e)aluarea acestor co peten$e se )or utili"a di)erse instru ente de e)aluare a.ate 'n special pe acti)it$i practice9 elaborate 'n corelare cu criteriile de per&or an$ #i probele de e)aluare din +tandardul de 1regtire 1ro&esional. (legerea strategiei didactice )a a)ea 'n )edere &or area abilit$ilor #i co peten$elor legate de : 2 organi"area &lu.ului tehnologic de curbare a ele entelor 2 stabilirea procedeului opti de debitare a se i&abricatelor pentru repere curbe ecanic a reperelor curbate obilierului din ele ente unc9 ulate obilierului curbat uncitor din sec$ia ai#trii #i 2 organi"area unei linii de &abrica$ie pentru prelucrarea 2 coordonarea acti)it$ii de asa blare a 2 onitori"area &lu.ului tehnologic de &abricare a ai 'nalt cu ceilal$i9 prin obilier curbat #i ulat. odul #i de")oltarea la ele)i a co peten$elor )i"ate

etodelor ba"ate pe ac$iune: proble ati"area9 studiu de

(ceste co peten$e pot &i dob:ndite printr2o bun colaborare cu personalul sau sectorul 'n care se des&#oar acti)itatea9 cu responsabilii locurilor de inginerii care conduc acele sec$ii de produc$ie. ". S)-e2*,, @e*+d+l+-,3e

Co peten$ele tehnice speciali"ate# S*aB,le8*e 0r+3ede)l +0*,@ de deB,*are a 2e@,1aBr,3a*el+r 0en*r) re0ere 3)rBe/ Or-an,EeaE: *ra2eele 1l)x)l), *e>n+l+-,3 de 3)rBare/ Or-an,EeaE: 0rel)3rarea @e3an,3: a re0erel+r 3)rBa*e 0en*r) + l,n,e de 1aBr,3a.,e/ C++rd+neaE: a3*,9,*a*ea de a2a@Blare a @+B,l,er)l), *e>n+l+-,3 de 1aBr,3are a @+B,l,er)l), se estrul al II2lea. 3)rBa* #i M+n,*+r,EeaE: 1l)x)l d,n ele@en*e @)la*e se &or ea" prin acti)it$i de

instruire teoretic #i practic pe parcursul a 6 spt :ni cu un nu r total de 60 de ore 'n

,0

Con$inuturile corespun"toare co peten$elor se corelea" cu nu rul de credite acordate 'n +tandardul de 1regtire 1ro&esional #i corespund nu rului de ore din planul de 'n)$ :nt. !odul de parcurgere a con$inutului acestui odul este pre"entat Borientati)C 'n tabelul de ai 0os: N)@:r de +re al+3a*e In2*r),re In2*r),re *e+re*,3: 16 0ra3*,3: 2D

C+n.,n)* *e@a*,3 $aBr,3area @+B,le, 3)rBa*e 8, @)la*e 1rocesul tehnologic al &abricrii 1re"entarea produselor9 8ebitarea #i prelucrarea obilei curbate aterii pri e &olosite ecanic a reperelor obila curbat

1rincipiile curbrii #i plasti&ierea ele entelor pentru Curbarea #i uscarea pieselor curbate 6ncleierea ra elor #i prelucrarea produselor curbate 1rocesul tehnologic al &abricrii 1articularit$i ale pieselor !aterii pri e #i 8e&ecte de Tehnologia asa blrii #i ulate ulrii &urnirelor obilei din piese

ecanic pe linii de &abricare G ulate 12

Mle&uirea9 colorarea Bbi$uireaC9 asa blarea 'n produs #i &inisarea

ateriale au.iliare

ulare9 cau"e9 re edieri TOTAL ORE S)-e2*,, 3) 0r,9,re la 0r+3e2)l 8, @e*+dele de 0redare H ?n9:.are Eu rul de ore alocat pe te e este orientati)9 pro&esorii #i &or ea" co peten$ele speciali"ate. %.e pli&ic re0ere 3)rBe.

2D

36

ai#trii instructori put:nd

propune acti)it$i di&erite 'n nu rul de ore dorit9 des&#urate la agentul econo ic la care se printr2o &i# de obser)are prin care se )a e)alua co peten$a 14. 1. S*aB,le8*e 0r+3ede)l +0*,@ de deB,*are a 2e@,1aBr,3a*el+r 0en*r) +copurile ur rite prin aceast &i# sunt acelea de a o&eri ele)ilor posibilitatea de a2#i de")olta abilit$ile de g:ndire9 de re"ol)are a unor proble e de organi"are a locurilor de de luare a deci"iilor pentru debitarea reperelor prin de curbare. unc9 etoda spintecare ur at de rete"are. (ceast

etod &ace posibil debitarea reperelor cu &ibrele paralele9 ceea ce duce la reducerea de&ectelor

,1

/n alt scop este acela de a o&eri ele)ilor con&runtarea cu pia$a echip9 preocuparea pentru asigurarea calit$ii produselor. %.e plu de &i# de obser)are: $I5 DE O%SER"ARE N)@ele 3and,da*)l),# Cla2a# L+3)l de e9al)are: Da*a 9er,1,3:r,,# N)@:r de ?nre-,2*rare# N)@ele e9al)a*+r)l),# Se@n:*)ra e9al)a*+r)l),# ReE)l*a* $eedBa3L

uncii9 disciplina

uncii9 lucrul 'n

MODULUL I". TE'NOLO4IA MO%ILEI CUR%ATE 5I MULATE T,*l)l )n,*:.,, 17. Te>n+l+-,a @+B,le, 3)rBa*e 8, @)la*e C+@0e*en.a 17.1 S*aB,le8*e 0r+3ede)l +0*,@ de deB,*are a 2e@,1aBr,3a*el+r 0en*r) re0ere 3)rBe Cr,*er,, de 0er1+r@an.:# NaM +tabilirea ordinii opera$iilor de debitare a se i&abricatelor pentru repere curbe NBM N3M +i boli"area sculelor #i dispo"iti)elor &olosite la debitarea +tabilirea odului de organi"are a locului de unc ateriei pri e

C+nd,.,, de a0l,3aB,l,*a*e# Ord,nea +0era.,,l+r# rete"are N spintecare9 spintecare N rete"are S3)le 8, d,20+E,*,9e# dispo"iti) de a)ans9 &erstru circular de spintecat9 p:n"e circulare M+d de +r-an,Eare# 'n &unc$ie de In2*r)3.,)n, 0en*r) 3and,da., Citi$i cu aten$ie toate cerin$ele &i#ei de e)aluare 'nainte de a 'ncerca s le re"ol)a$i ? 8ac a)e$i )reo neclaritate legat de cerin$e9 cere$i l uriri supli entare e)aluatorului 'nainte de a 'ncepe re"ol)area? 6nainte de 'nceperea e)alurii asigura$i2) c dispune$i de echipa entul9 instru entele9 aterialele necesare re"ol)rii cerin$elor? Ge"ol)a$i toate cerin$ele din aceast &i#? etoda de debitare

,*

S*aB,l,rea +rd,n,, +0era.,,l+r de deB,*are a 2e@,1aBr,3a*el+r 0en*r) re0ere 3)rBe H 3r,*er,)l de 0er1+r@an.: a Nr. 3r*. 1. 2. 3. D. (. 6. Sar3,n, de l)3r) 7eri&ic piesele de cherestea din sti)a cu piese uscate +ortea" piesele care pot &i supuse curbrii 8ebitea" piesele cu &ibrele c:t ai paralele prin spintecare Getea" piesele eli in:nd #i e)entualele de&ecte !soar di ensiunile reperelor debitate Bau supradi ensiuniC +ti)uie#te reperele debitate E9al)a*+r Da*a

S,@B+l,Earea 23)lel+r 8, d,20+E,*,9el+r 1+l+2,*e la deB,*area @a*er,e, 0r,@e ! 3r,*er,)l de 0er1+r@an.: B Nr. 3r*. 1. 2. 3. D. Sar3,n, de l)3r) +electea" dispo"iti)ele #i sculele necesare debitrii 7eri&ic starea tehnic a dispo"iti)elor 7eri&ic odul de ascu$ire #i ceapra"uire a p:n"elor circulare 3olose#te si boluri pentru scule #i dispo"iti)e la 'ntoc irea sche elor de organi"are a locurilor de unc E9al)a*+r Da*a

S*aB,l,rea @+d)l), de +r-an,Eare a l+3)l), de @)n3: ! 3r,*er,)l de 0er1+r@an.: 3 Nr. 3r*. 1. 2. 3. D. (. Sar3,n, de l)3r) (plic tehnologia de debitare prin spintecare N rete"are +tabile#te odul de a plasare a a#inilor Gespect distan$a pre)"ut 'n nor ele de protec$ia uncii (sigur a#inile cu dispo"iti)ele #i echipa entele necesare pentru reducerea e&ortului &i"ic #i protec$ia lucrtorului /r re#te &olosirea ra$ional a spa$iului de lucru arcat de ctre e)aluator prin E9al)a*+r Da*a

N+*: ?n a*en.,a e9al)a*+r)l),# Ge"ol)area &iecrei sarcini )a &i bi&area csu$ei corespun"toare. 6n

o entul 'n care au &ost bi&ate toate csu$ele e)aluarea s2a

'ncheiat. 6n ca"ul 'n care e)aluatorul consider c ele)ul nu #i2a 'ndeplinit corect sarcina de lucru &ace reco andri pentru ' bunt$irea per&or an$ei ele)ului #i propune o ree)aluare. 1entru &or area abilit$ilor cheie #i a co peten$elor tehnice speciali"ate este necesar ca acti)itatea s se des&#oare 'n spa$iul special a ena0at #i dotat9 respecti) la agentul econo ic. (cestea sunt c:te)a sugestii9 r :n:nd la latitudinea pro&esorului s2#i instru ente"e lec$ia 'n

,3

&unc$ie de resursele u ane #i aplica$iilor practice.

ateriale de care dispune. Geco and

&olosirea &rec)ent a

MODULUL ". TE'NOLO4IA SEMI$A%RICATELOR SU&ERIOARE DIN LEMN I. N+*: ,n*r+d)3*,9: %laborarea curriculu 2ului #colar pentru clasa a ;II2a s2a &cut pe ba"a +tandardului de 1regtire 1ro&esional9 pentru ni)elul 3 de cali&icare9 din do eniul &abricrii produselor din le n. Cali&icrile din do eniul 1aBr,3area 0r+d)2el+r d,n le@n sunt recunoscute la ni)el interna$ional #i o&er anga0atorilor personal cali&icat pentru acest do eniu. 1regtirea tinerilor la ni)elul trei 'n do eniul 1aBr,3area 0r+d)2el+r d,n le@n asigur ob$inerea cali&icrii de *e>n,3,an ?n 0rel)3rarea le@n)l),. Cali&icarea *e>n,3,an ?n 0rel)3rarea le@n)l), o&er posibilitatea dob:ndirii de ctre ele)i a cuno#tin$elor tehnice de specialitate pri)ind tehnologiile de &abrica$ie a principalelor se i&abricate #i produse &inite din le n9 a co peten$elor de deser)ire9 e.ploatare #i 'ntre$inere a utila0elor pentru prelucrarea le nului9 a abilit$ilor de organi"are #i coordonare a produc$iei #i a uncii9 de coordonare a acti)it$ilor de control a calit$ii9 de elaborare a docu enta$iilor tehnice pentru produse de obilier.

,,

+tructura de pregtire prin #coala de arte #i

eserii are o &or arborescent9 cu o

pregtire de ba" 'n clasa a I;2a9 cu trei pregtiri 'n clasa a ;2a9 corespun"tor ni)elului 1 de cali&icare9 5 cali&icri dup parcurgerea clasei a ;I2a9 anul de co pletare9 corespun"tor ni)elului * de cali&icare9 iar dup parcurgerea claselor a ;II2a #i a ;III2a se ob$ine cali&icarea *e>n,3,an ?n 0rel)3rarea le@n)l),9 corespun"tor ni)elului 3. !odulul Te>n+l+-,a 2e@,1aBr,3a*el+r 2)0er,+are 0e BaE: de le@n este integrat 'n pregtirea din clasa a ;II2a pentru cali&icarea *e>n,3,an ?n 0rel)3rarea le@n)l), #i se parcurge 'n perioada practicii co asate9 de pre&erin$ la agentul econo ic. 1arcurgerea acestui odul )a asigura dob:ndirea de ctre ele)i a unor co peten$e tehnice aterie pri a &abricii de &urnire9 ur rirea procesului ateriei pri e &olosit la &abricarea 1(L2ului #i speciali"ate pri)ind: apro)i"ionarea cu

debitrii bu#tenilor 'n &urnire9 ur rirea procesului de uscare a &urnirelor9 organi"area &lu.ului tehnologic la 'ncleierea placa0elor9 pregtirea de&inirii cali&icrii pro&esionale. 1roducerea acestor se i&abricate superioare pe ba" de le n este i portant deoarece prin tehnica de a eliorare a le nului prin tiere 'n &oi sub$iri9 asociate 'n plci cu a0utorul unui ade"i) se ob$in produse strati&icate cu di ensiuni ari #i cu propriet$i apro.i ati) egale pe ai ulte direc$ii Bun loc principal 'l ocup placa0ulC. 8e ase enea produsele aglo erate 1(L 2 ul #i 13L N ul au aprut #i s2au de")oltat9 ele i pun:ndu2se ca principali 'nlocuitori ai le nului 'n ulte #i )ariate do enii de utili"are. asi)9 13L2ului9 supra)egherea liniei de &or are #i presare a co)orului din a#chii pentru 1(L / 'n scopul

O0era*+r la O0era*+r la TA@0lar Ta0,.er S3)l0*+r! 0r+d)3erea 1aBr,3area )n,9er2al 0l:0)@ar!2al*elar ,n*ar2,er I portan$a produselor aglo erate este cu at:t ai are cu c:t producerea acestor plci 2e@,1aBr,3a*e! 3>ere2*ele, l+r 0e le BaE:nul de de calitate in&erioar An)l de 3+@0le*are An)l de 3+@0le*are An)l nos9 de 3+@0le*are utili"ea" #i r #i$ele industriale de aterial le asigur:nd le@n An)l de 3+@0le*are de a I!a Cla2a a I!a Cla2a a I!a ast&el o An)l ai bun )alori&icare a asei le Cla2a noase. 3+@0le*are Cla2a a I!a Cla2aa I!a Te>n+l+-,a 2e@,1aBr,3a*el+r 2)0er,+are 0e BaE: de le@n ocup po"i$ia a 72a !odulul

'n planul de 'n)$ :nt #i este construit pe unitatea de co peten$ tehnic speciali"at 15 cu aceea#i denu ire cu a odulului. Te>n,3,an ?n 0rel)3rarea le@n)l),
&re-:*,re -eneral: ?n 1aBr,3area 0r+d)2el+r 2e@,1,n,*e d,n le@n Cla2a a !a &re-:*,re -eneral: Cla2a a II!a 8, a ?n III!a *A@0l:r,e Cla2a a !a &re-:*,re -eneral: ?n 23)l0*)r: Cla2a a !a

R)*a 3)rr,3)lar: a 0re-:*,r,, ?n d+@en,)l 1aBr,3area 0r+d)2el+r d,n le@n n,9el)l 3

&re-:*,re de BaE: Cla2a a I !a

,5

II. L,2*a )n,*:.,l+r de 3+@0e*en.: rele9an*e 0en*r) @+d)l Un,*a*ea de 3+@0e*en.: *e>n,3: 20e3,al,Ea*:# 15. Tehnologia se i&abricatelor superioare pe ba" de le n III. TaBel)l de 3+relare a 3+@0e*en.el+r 8, 3+n.,n)*)r,l+r Un,*a*ea de 3+@0e*en.: 15. Tehnologia se i&abricatelor superioare pe ba" de le n C+@0e*en.e ,nd,9,d)ale 15.1 (pro)i"ionea" cu aterie pri a &abricile de &urnire C+n.,n)*)r, *e@a*,3e A0r+9,E,+narea 3) @a*er,e 0r,@: a 1aBr,3,, de 1)rn,re Consu ul speci&ic de aterie pri a la &abricarea 3urnirelor estetice: rela$ii de calcul 'n &unc$ie de co en"ile &abricii9 sorti ente Bplaca09 &urnir estetic9 tehnicC Capacitatea de produc$ie a a#inilor de derulat9 deter inri pe ba"a duratei ciclului de derulare a unui 15. Tehnologia se i&abricatelor superioare pe 15.* /r re#te procesul debitrii bu#tenilor 'n &urnire butuc9 rela$ii de calcul &r+3e2)l deB,*:r,, B)8*en,l+r ?n 1)rn,re -pera$ii de pris uire sau &asonare: pe patru &e$e9 'n 0u t$i9 'n s&erturi9 seg en$i #i tratare ter ic a

,6

ba" de le n

bu#tenilor: aburire direct9 aburire indirect9 tratare hidroter ic9 B&ierbereC 7eri&icarea grosi ii &urnirelor la debitare: grosi i standard 'n &unc$ie de destina$ia &urnirelor9 )eri&icare cu icro etrul 7eri&icarea calitati) a &urnirelor: &r a#chieri9 rupturi9 &isuri #i cantitati) 'n * &urnire / &r+3e2)l de )23are a 1)rn,rel+r
3

bu#teni

15. Tehnologia se i&abricatelor superioare pe ba" de le n

15.3 /r re#te procesul de uscare a &urnirelor

1regtirea instala$iilor de uscare: cu band9 cu role9 cu du"e rela$ii de calcul9 diagra e9 no ogra e pentru deter inare. +tabilirea para etrilor regi ului de uscare: te peratur9 durat de uscare9 u iditatea relati) a aerului9 u iditate &urnir9 )ite"a de circula$ie a aerului 'n usctor. 'n &unc$ie de specie #i grosi e. 7eri&icarea instala$iilor de uscare? co#uri de )entila$ie9 clapete de reglare9 para etrii regi de uscare. $l)x)l *e>n+l+-,3 la ?n3le,erea 0la3aFel+r +uccesiunea opera$iilor la 'ncleierea placa0elor 'n ordinea prescris de tehnologia de 'ncleiere Calcularea duratei de presare? 'n &unc$ie de grosi e9 te peratur9 tipul ade"i)ului9 rela$ii de calcul 7eri&icarea )alorilor para etrilor regi ului de presare Ma*er,a 0r,@: 1+l+2,*: la 1aBr,3area &AL!)l), 8, a -b$inere a#chii ori de prin tocare: &olosind toctoare9

15. Tehnologia se i&abricatelor superioare pe ba" de le n

15., -rgani"ea" &lu.ul tehnologic la 'ncleierea placa0elor

15. Tehnologia se i&abricatelor superioare pe ba" de le n

15.5 1regte#te la &abricarea 1(L2 ului #i 13L2ului

ateria pri &olosit &$L!)l), a#chietoare9 run$it9 sortatoare de a#chii

8e&ibrarea le nului &olosind de&ibratoare #i ra&inarea pastei pentru 13L 'n ra&inatoare /scarea a#chiilor 'n usctoare9 sortarea 15. Tehnologia 15.6 +upra)eghea" ecanic #i pneu atic #i 'nsilo"area a#chiilor 'n buncre sau silo"uri &re2area 3+9+r)l), d,n a83>,, 8, 1,Bre 0en*r) &AL 7eri&icarea instala$iilor de presrare a a#chiilor? starea de

,4

se i&abricatelor superioare pe ba" de le n

linia de &or are #i presare a co)orului

&unc$ionare a instala$iilor9 grosi ea #i structura co)orului9 u iditatea depuneri /r rirea diagra ei de presare? )alori te peratur9 durat de presare9 presiune.

din a#chii pentru 1(L Controlul presei hidraulice? u"ur platane9 distan$iere9

I". C+nd,.,, de a0l,3are d,da3*,3: 8, e9al)are 3or area co peten$elor pre)"ute 'n acest unor odul se poate reali"a nu ai prin aplicarea etode acti)e9 care asigur participarea direct a ele)ilor 'n procesul de 'n)$are. Tehnicile de instruire re)in pro&esorului9 care trebuie s adapte"e procesul didactic la particularit$ile ele)ilor. 1entru &or area co peten$elor tehnice speciali"ate ale acestui capabili s coordone"e acti)it$i de apro)i"ionare cu calcule"e consu uri speci&ice de consu uri9 s deter ine capacit$ile de produc$ie ale odul9 pro&esorul )a propune ele)ilor 'n cadrul acti)it$ilor probe practice prin care ace#tia s de onstre"e c sunt aterie pri a &abricilor de &urnire9 s a#inilor de derulat #i a celor de tiat plan aterii pri e #i s )eri&ice 'ncadrarea 'n li itele acestor

&urnire9 s ur reasc procesul de uscare a &urnirelor #i buna &unc$ionare a instala$iilor de uscare9 s organi"e"e &lu.ul tehnologic la 'ncleierea placa0elor9 s supra)eghe"e ciclurile de lucru la presarea co)oarelor din a#chii de le n pentru 1(L #i &ibre de le n pentru 13L s )eri&ice starea de &unc$ionare a instala$iilor de presrat9 a preselor hidraulice #i s ur reasc diagra ele de presare pentru ob$inerea plcilor din a#chii #i a celor din &ibre de le n de calitate corespun"toare. %)aluarea continu a ele)ilor )a &i reali"at de ctre cadrele didactice pe ba"a unor probe care se re&er e.plicit la criteriile de per&or an$ #i la condi$iile de aplicabilitate din +tandardele de 1regtire 1ro&esional9 iar ca @e*+de de e9al)are reco and : -bser)area siste atic a co porta entului ele)ilor9 acti)itate care per ite e)aluarea conceptelor9 capacit$ilor9 atitudinilor acestora &a$ de o sarcin dat? In)estiga$ia? (utoe)aluarea9 prin care ele)ul co par ni)elul la care a a0uns cu obiecti)ele #i standardele educa$ionale #i '#i poate i pune / odi&ica progra ul propriu de 'n)$are?

,5

!etoda e.erci$iilor practice. +e )a asigura corelarea instru entelor de e)aluare cu criteriile de per&or an$9 condi$iile de aplicabilitate #i probele de e)aluare nu ai co peten$ele e)iden$iate 'n en$ionate 'n +112uri la &iecare co peten$. 7or &i e)aluate odul.

Ca ,n2*r)@en*e de e9al)are se pot &olosi: 3i#e de obser)are #i &i#e de lucru? %.erci$iul practic Bproba practicC? 1orto&oliul9 ca instru ent de e)aluare &le.ibil9 co ple.9 integrator9 ca o 'nregistrare a per&or an$elor #colare ale ele)ilor. %)aluarea )a scoate 'n e)iden$ sura 'n care se &or ea" co peten$ele tehnice speciali"ate din +tandardul de 1regtire 1ro&esional. ". S)-e2*,, @e*+d+l+-,3e Co peten$ele tehnice speciali"ate se &or ea" prin acti)it$i de instruire practic. Con$inuturile corespun"toare co peten$elor se corelea" cu nu rul de credite acordate pentru unitatea de co peten$ care corespund nu rului de ore din planul de 'n)$ :nt. 1entru odulul Te>n+l+-,a 2e@,1aBr,3a*el+r 2)0er,+are d,n le@n sunt alocate un odul este pre"entat orientati) 'n tabelul de ateriale ale #colii #i ale nu r de 60 de ore ce se )or parcurge 'n perioada practicii co asate la &inele anului #colar. !odul de parcurgere a con$inutului acestui ai 0os cu preci"area c nu rul de ore alocat &iecrei te e #i ordinea parcurgerii con$inuturilor r :ne la latitudinea pro&esorului 'n &unc$ie de speci&icul #i resurselor agentului econo ic. Te@a*,3a @+d)l)l), "# Te>n+l+-,a 2e@,1aBr,3a*el+r 2)0er,+are 0e BaE: de le@n C+n.,n)*)r, *e@a*,3e $aBr,3area 0r+d)2el+r 2*ra*,1,3a*e d,n le@n N1)rn,r/ 0la3aF 8, 0anelM !aterii pri e &olosite pentru &abricarea &urnirelor tehnice #i estetice 1regtirea ateriei pri e: sec$ionare9 &asonare Bpris uireC9 tratare ter ic9 etalice9 co0ire bu#teni detectare inclu"iuni N)@:r de +re al+3a*e 20 odalitate de

8ebitarea &urnirelor prin derulare sau prin tiere plan /scarea #i sortarea &urnirelor

,9

1relucrarea9 depo"itarea9 a balarea #i transportul &urnirelor $aBr,3area 0la3aF)l), 8, a 0anel)l), Clasi&icare9 condi$ii tehnice9 propriet$i 6ncleierea &urnirelor pentru &abricarea placa0elor 1resarea placa0elor 3inisarea placa0elor 3abricarea placa0elor speciale 3abricarea panelelor $aBr,3area 0l:3,l+r d,n a83>,, de le@n Clasi&icare9 procedee de &abricare a plcilor din a#chii de le n 8epo"itul de aterie pri 8ebitarea a#chiilor pentru plci din a#chii de le n /scarea a#chiilor pentru plci din a#chii de le n +ortarea a#chiilor pentru plci din a#chii de le n 6nsilo"area tocturii #i a a#chiilor 6ncleierea a#chiilor 3or area co)orului de a#chii 1resarea plcilor din a#chii de le n Condi$ionarea #i &inisarea plcilor din a#chii de le n Controlul &abrica$iei plcilor din a#chii de le n $aBr,3area 0l:3,l+r d,n 1,Bre de le@n Clasi&icare9 procedee de &abricare a plcilor din &ibre de le n !ateria pri #i pregtirea acesteia pentru &abricarea plcilor din &ibre de le n 3abricarea plcilor din &ibre de le n dure #i se idure prin procedeul u ed 3abricarea plcilor din &ibre de le n oi prin procedeul u ed TOTAL ORE 60 10 20 10

Eu rul de ore alocat pe te e este orientati)9 r :n:nd la latitudinea pro&esorului s reparti"e"e orele 'n &unc$ie de speci&icul "onei9 resursele &unc$ie de: cerin$ele speci&ice ale cali&icrii? ateriale ale #colii #i ale agentului econo ic. Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra nu rului de ore alocat &iecrei te e 'n

50

di&icultatea te elor? ni)elul de cuno#tin$e anterioare ale grupului instruit? co ple.itatea #i )arietatea aterialului didactic utili"at?

rit ul de asi ilare a cuno#tin$elor #i de &or are a deprinderilor proprii grupului instruit.

S)-e2*,, 3) 0r,9,re la 0r+3e2)l 8, @e*+dele de 0redare/?n9:.are 6ntre co peten$e #i con$inuturi este o rela$ie biuni)oc9 co peten$ele deter in con$inuturile te atice9 iar parcurgerea acestora asigur dob:ndirea de ctre ele)i a co peten$elor speciali"ate. 1entru dob:ndirea de ctre ele)i a co peten$elor pre)"ute 'n +112uri9 etodele de ai 'n)$are utili"ate de cadrele didactice )or a)ea un caracter acti)9 interacti) #i centrat pe ele)9 cu pondere sporit pe acti)it$ile de 'n)$are #i nu pe cele de predare9 pe acti)it$ile practice #i pu$in pe cele teoretice. 1entru de")oltarea la ele)i a co peten$elor tehnice speciali"ate )i"ate de parcurgerea odulului9 reco and a3.,)ne9 cu 8intre ca 'n procesul de instruire s se utili"e"e cu precdere @e*+de BaEa*e 0e are de aplica$ii #i lucrri practice9 de onstra$ia. ai pot &olosi: 2*)d,) de 3aE/ F+3 de ar &i: e&ectuarea unui nu r

etodele acti)e speci&ice 'n)$rii centrate pe ele) se

r+l/ reE+l9:r, de 0r+Ble@e 8, 2,@)l:r,/ +B2er9a.,a d,r,Fa*:. +trategiile didactice pe care cadrul didactic le poate aplica sunt di&erite 'n &unc$ie de etodele abordate #i resursele disponibile. 2 /n e.e plu ar putea &i o lec$ie de aplica$ii practice 'n care se )i"ea" &or area etode cu ar &i co peten$ei? 1(.3 Ur@:re8*e 0r+3e2)l de )23are a 1)rn,rel+r utili":nd

e.plica$ia9 obser)a$ia diri0at9 de onstra$ia #i e.erci$iul practic. -rgani"area acti)it$ii de instruire practic are rolul at:t de 'n)$are c:t #i de e)aluare a capacit$ilor ele)ilor de a stabili #i regla para etrii regi ului de uscare 'n &unc$ie de specia #i grosi ea &urnirelor9 de a )eri&ica starea tehnic a instala$iilor de uscare9 co#urile de )entila$ie9 clapetele de reglare #i de a &olosi diagra a de uscare cu a0utorul creia )or stabili durata de trecere a &urnirului prin usctor 'n &unc$ie de specia #i grosi ea &oilor. Instru entele de e)aluare #i autoe)aluare pot &i concepute sub &or de &i#e de lucru9 &i#e de obser)are9 chestionare de autoe)aluare9 teste cu cele trei tipuri de ite i Bobiecti)i9 se iobiecti)i9 subiecti)iC9 porto&olii9 te de lucru9 probe practice.

51

+e d un e.e plu de 'ntoc ire a unui instru ent de e)aluare B&i# de obser)areC: $I5 DE O%SER"ARE N)@ele 3and,da*)l),# Cla2a# L+3)l de e9al)are: Da*a 9er,1,3:r,,# N)@:r de ?nre-,2*rare# N)@ele e9al)a*+r)l),# Se@n:*)ra e9al)a*+r)l),# ReE)l*a* $eedBa3L

M+d)l)l "# Te>n+l+-,a 2e@,1aBr,3a*el+r 2)0er,+are d,n le@n Un,*a*ea de 3+@0e*en.: *e>n,3: 20e3,al,Ea*: 1(# Te>n+l+-,a 2e@,1aBr,3a*el+r 2)0er,+are d,n le@n C+@0e*en.a 1(.3# Ur@:re8*e 0r+3e2)l de )23are a 1)rn,rel+r Cr,*er,, de 0er1+r@an.:# NaM NBM N3M 1regtirea instala$iilor de uscare +tabilirea para etrilor regi ului de uscare 7eri&icarea instala$iilor de uscare

C+nd,.,, de a0l,3aB,l,*a*e# In2*ala.,, de )23are# &ara@e*r,,# S*aB,l,re# "er,1,3are# instala$ii de uscare cu band9 cu role9 cu du"e te peratur9 durat de uscare9 u iditate relati) a aerului9 u iditate &urnir9 )ite"a aerului 'n usctor 'n &unc$ie de specie #i grosi e co#uri de )entila$ie9 clapete de reglare9 para etrii regi de uscare

In2*r)3.,)n, 0en*r) 3and,da*# Citi$i cu aten$ie sarcinile de lucru #i dac este ca"ul solicita$i l uriri e)aluatorului? 6nainte de 'nceperea e)alurii asigura$i2) c dispune$i de echipa ent9 instru ente #i ateriale necesare re"ol)rii sarcinilor de lucru?

5*

50 ,6 ,* D)ra*a de )23are/ @,n 3, 30 *6 ** 15 16 1, 10 6


$a&l+0 R:8,n+a2e S0e3,a 4r+2,@ea 1)rn,r)l),/ ?n @@ 1/0 1/( 2/0 3/0 1/( 2/0 2/0 Te@0era*)ra de l)3r)/ ?n 0C 130O1D0 120O1D0 120 D)ra*a de )23are/ ?n @,n 7 10 16 23 12 17 1K TaBela 1 1lop9ste0ar9 pin

(nin9 esteacn

3ag9

olid

Re-,@)r, de )23are 0en*r) )nele 20e3,, ,nd,-ene Ge"ol)a$i toate sarcinile din &i#a de obser)are? 6n ca" de insucces9 sarcinile de lucru se pot repeta de a.i 3 ori.

%)aluatorul pune la dispo"i$ia ele)ilor 'n cadrul acti)it$ii o &i# de lucru pe care este trasat diagra a pentru stabilirea duratei de uscare la usctorul cu role #i o tabel de )eri&icare 'n care se pre"int unele date orientati)e pri)ind regi urile de uscare a unor &urnire indigene 'n usctoare cu role. * 0 1 * 3 , 5 6

4r+2,@ea 1)rn,r)l),/ @@ &re-:*,rea ,n2*ala.,,l+r de )23are ! 3r,*er,)l de 0er1+r@an.: a 8eter ina$i capacitatea de produc$ie a instala$iilor #i a duratei de uscare9 re"ol):nd ur toarele proble e:

53

1. Mtiind c un usctor de &urnir usuc *95 *. /n usctor are )ite"a de 'naintare de 1* &urnir uscat O

/ or &urnir de &ag de 195 /

grosi e9 care )a

&i capacitatea lui de uscare pentru &urnir de 1

'n acelea#i condi$ii de u iditate. in #i &unc$ionea" cu , eta0e. Care )a &i

)ite"a usctorului c:nd &unc$ionea" nu ai cu trei eta0e dar are aceea#i producti)itate de S*aB,l,rea 0ara@e*r,l+r re-,@)l), de )23are ! 3r,*er,)l de 0er1+r@an.: B 3olosind diagra a din i aginea de pe &i#a de lucru stabili$i para etrii regi ului de uscare pentru un lot de &urnire de &ag cu grosi ea de *95 "er,1,3area ,n2*ala.,,l+r de )23are ! 3r,*er,)l de 0er1+r@an.: 3 Nr. 3r*. 1. 2. 3. D. Sar3,n, de l)3r) E9al)a*+r 7eri&ic grosi ea &urnirelor supuse uscrii Bs nu &ie sub 190 grosi e pentru c se 'ndoaie9 a0ung sub role9 bloc:ndu2leC 7eri&ic buna &unc$ionare a clapetelor de reglare a co#urilor de e)acuare a aerului utili"at 7eri&ic instala$ia de )entila$ie B)entilatoare centri&ugaleC 7eri&ic instala$ia de 'ncl"ire a aerului Bbaterii din $e)i cu aripioare plasate 'n e.terior #i baterii din $e)i lise 'n serpentin (. ontate 'n interiorC Controlea" para etrii regi ului de uscare cu aparatele de sur #i control Bter o etre9 dispo"iti)e pentru deter inarea 6. 7. G. K. 10. )ite"ei de trecere a &urnirului prin usctorC Geglea" te peratura aerului 'n instala$ia de uscare 'n li itele 150K160 0C Geglea" )ite"a de circula$ie a aerului de *K5 /sec. +tabile#te durata de trecere a &oilor de &urnir prin usctor /r re#te BconduceC procesul de uscare pe toate c: purile de uscare Bde ali entare9 de uscare9 de rcire9 de e)acuareC 7eri&ic buna &unc$ionare a colectorului pentru e)acuarea &oilor de &urnir uscate. N+*: ?n a*en.,a e9al)a*+r)l),# Ge"ol)area &iecrei sarcini )a &i corespun"toare 'n ca"ul criteriului de per&or an$ c. 6n arcat de ctre e)aluator &ie Da*a

prin acordarea unui nu r de puncte ce se )or con)erti apoi 'n note9 &ie prin bi&area csu$ei o entul 'n care au &ost bi&ate toate csu$ele e)aluarea s2a 'ncheiat. 6n ca"ul 'n care e)aluatorul consider c ele)ul nu #i2a 'ndeplinit

5,

corect sarcina de lucru &ace reco andri pentru ' bunt$irea per&or an$ei ele)ului #i propune o ree)aluare. 1entru &or area abilit$ilor cheie #i a co peten$elor tehnice speciali"ate este necesar ca acti)itatea s se des&#oare 'n spa$iul special a ena0at #i dotat9 respecti) la agentul econo ic. (cestea sunt c:te)a sugestii9 r :n:nd la latitudinea pro&esorului s2#i instru ente"e lec$ia 'n &unc$ie de resursele u ane #i Geco and ateriale de care dispune. &olosirea &rec)ent a aplica$iilor practice

55

MODULUL "I. I4IENA 5I &ROTECIA MUNCII <N DOMENIUL &RELUCRRII LEMNULUI I. N+*: ,n*r+d)3*,9: %laborarea curriculu 2ului #colar pentru clasa a ;II2a s2a &cut pe ba"a +tandardului de 1regtire 1ro&esional9 pentru ni)elul 3 de cali&icare9 din do eniul &abricrii produselor din le n. Cali&icarea *e>n,3,an ?n 0rel)3rarea le@n)l), o&er posibilitatea dob:ndirii de ctre ele)i a cuno#tin$elor tehnice de specialitate pri)ind tehnologiile de &abrica$ie a principalelor se i&abricate #i produse &inite din le n9 a co peten$elor de deser)ire9 e.ploatare #i 'ntre$inere a utila0elor pentru prelucrarea le nului9 a abilit$ilor de organi"are #i coordonare a produc$iei #i a uncii9 de coordonare a acti)it$ilor de control a calit$ii9 de elaborare a docu enta$iilor tehnice pentru produse de obilier. eserii are o &or arborescent9 cu o +tructura de pregtire prin #coala de arte #i

pregtire de ba" 'n clasa a I;2a9 cu trei pregtiri 'n clasa a ;2a9 corespun"tor ni)elului 1 de cali&icare9 5 cali&icri dup parcurgerea clasei a ;I2a9 anul de co pletare9 corespun"tor ni)elului * de cali&icare9 iar dup parcurgerea claselor a ;II2a #i a ;III2a se ob$ine cali&icarea *e>n,3,an ?n 0rel)3rarea le@n)l),9 corespun"tor ni)elului 3. !odulul I-,ena 8, 0r+*e3.,a @)n3,, ?n d+@en,)l 0rel)3r:r,, le@n)l), este integrat 'n pregtirea din clasa a ;II2a pentru cali&icarea *e>n,3,an ?n 0rel)3rarea le@n)l), #i se parcurge 'n perioada practicii co asate9 de pre&erin$ la agentul econo ic. 1arcurgerea acestui la locul de odul )a asigura dob:ndirea de ctre ele)i a unor co peten$e onitori"area acti)it$ilor de e)itare a a#ini2unelte9 tehnice generale #i speciali"ate prin asigurarea aplicrii legisla$iei pri)ind securitatea #i sntatea unc9 pre)enirea #i stingerea incendiilor9 riscurilor legate de igiena #i protec$ia uncii9 stabilirea acti)it$ilor de inter)en$ie 'n ca" de uncii.

accident/ ast&el 'nc:t e.ecutarea tuturor opera$iilor de prelucrare a le nului pe utila0e #i agregate s se reali"e"e 'n condi$ii de securitate a

!odulul I-,ena 8, 0r+*e3.,a @)n3,, ?n d+@en,)l 0rel)3r:r,, le@n)l), ocup po"i$ia a 7I2a 'n planul de 'n)$ :nt #i este construit pe unitatea de co peten$ tehnic general 9 cu aceea#i denu ire cu a 3+@)n,3are. odulului9 agregat cu unitatea de co peten$ pentru abilit$i cheie

56

R)*a 3)rr,3)lar: a 0re-:*,r,, ?n d+@en,)l 1aBr,3area 0r+d)2el+r d,n le@n n,9el)l 3 Te>n,3,an ?n 0rel)3rarea le@n)l), Cla2a a II!a 8, a III!a

O0era*+r la 0r+d)3erea 2e@,1aBr,3a*e! l+r 0e BaE: de le@n An)l de 3+@0le*are Cla2a a I!a

O0era*+r la 1aBr,3area 3>ere2*ele, An)l de 3+@0le*are

TA@0lar )n,9er2al An)l de 3+@0le*are Cla2a a I!a

Ta0,.er 0l:0)@ar!2al*elar An)l de 3+@0le*are Cla2a a I!a

S3)l0*+r! ,n*ar2,er An)l de 3+@0le*are Cla2a a I!a

Cla2a a I!a

&re-:*,re -eneral: ?n 1aBr,3area 0r+d)2el+r 2e@,1,n,*e d,n le@n Cla2a a !a

&re-:*,re -eneral: ?n *A@0l:r,e Cla2a a !a

&re-:*,re -eneral: ?n 23)l0*)r: Cla2a a !a

&re-:*,re de BaE: Cla2a a I !a

II.

L,2*a )n,*:.,l+r de 3+@0e*en.: rele9an*e 0en*r) @+d)l

Un,*a*ea de 3+@0e*en.: 0en*r) aB,l,*:., 3>e,e# 5. Co unicare Bco peten$a 5.* #i 5.3C Un,*a*ea de 3+@0e*en.: *e>n,3: -eneral:# 9. Igiena #i protec$ia uncii 'n do eniul prelucrrii le nului

54

III TaBel de 3+relare 3+@0e*en.e ! 3+n.,n)*)r, Un,*:., de 3+@0e*en.: Cr,*er,, de 0er1+r@an.: 5.* !oderea" de"bateri #i #edin$e. C+n.,n)*)r, 6ntoc irea unui plan de ac$iune 'n ca" de accident la o situa$ie dat9 a):nd la ba" pregtirea #i participarea la o de"batere #i/sau #edin$ pe o te dat: - eli inarea cau"elor9 e)acuarea accidenta$ilor9 anun$area organelor abilitate9 acordarea pri ului a0utor - &ace obser)a$ii constructi)e9 are 'n )edere obiecti)ul propus9 ra$ionea"9 d do)ad de recepti)itate +tabilirea sarcinilor pe echipe de inter)en$ii9 prin e.pri area opiniilor #i ideilor 'n condi$ii de respect reciproc: - sarcini indi)iduale #i de grup - ascult cu aten$ie9 in)it interlocutorul s )orbeasc9 'ncura0ea" discu$ia prin 'ntrebri9 argu ente9 aprobri9 accept opinii di&erite de cele proprii9 nu &ace discri inri (plicarea planului de ac$iune 'n ca" de accident #i pre"entarea succint a con$inutului9 conclu"iilor9 deci"iilor #i ac$iunilor: - inter)en$ie9 'ncadrarea 'n ti p9 )ite" de reac$ie9 esti area pagubelor - e.pri are concis9 clar9 conciliant9 corect din punct de )edere ling)istic #i gra atical Identi&icarea &actorilor de risc din sectorul supra)egheat: - no.e9 "go ote9 te peratura #i u iditatea aerului9 )ibra$ii9 radia$ii Pinerea e)iden$ei locurilor de unc periculoase9 prin scrierea unui docu ent clar #i corect: - 0urnale9 registre9 statistici9 accidente de unc9 boli pro&esionale9 a)arii - respectarea nor elor ortogra&ice #i de punctua$ie9 a regulilor gra aticale9 a coeren$ei9 &olosirea i aginilor9 a sche elor9 gra&icelor #i diagra elor +tabilirea necesarului de echipa ent indi)idual de protec$ie: - pentru cap9 corp9 :ini #i picioare C+n.,n)*)r, 55

5. Co unicare 9.3 +tabile#te acti)it$ile de inter)en$ie 'n ca" de accident.

9. Igiena #i protec$ia uncii 'n do eniul prelucrrii le nului

5.3 %laborea" docu ente pe te e pro&esionale. 9.* !onitori"ea" acti)it$ile de e)itare a riscurilor legate de igiena #i protec$ia uncii.

Un,*:., de 3+@0e*en.:

Cr,*er,, de 0er1+r@an.:

9. Igiena #i protec$ia uncii 'n do eniul prelucrrii le nului

9.1. (sigur aplicarea legisla$iei pri)ind securitatea #i sntatea la locul de unc #i pre)enirea #i stingerea incendiilor.

Instruirea persoanelor din subordine asupra riscurilor la care acestea sunt e.puse la locul de unc: 2 instructa0e: introducti) general9 periodic9 la locul de unc9 aten$ional9 nor e speci&ice industriei le nului9 a&i#e9 &il e9 cataloage9 bro#uri9 pliante Controlarea odului de aplicare a surilor tehnice9 sanitare #i organi"atorice: 2 utili"area echipa entelor de lucru #i de protec$ie9 truse de pri a0utor9 ateriale igienico2sanitare9 ali enta$ia de protec$ie 7eri&icarea siste elor #i dispo"iti)elor de protec$ie: 2 speci&ice locului de unc Baprtori de protec$ieC

I". C+nd,.,, de a0l,3are d,da3*,3: 8, e9al)are 3or area co peten$elor pre)"ute 'n acest unor odul se poate reali"a nu ai prin aplicarea etode acti)e9 care asigur participarea direct a ele)ilor 'n procesul de 'n)$are. Tehnicile de instruire re)in pro&esorului9 care trebuie s adapte"e procesul didactic la particularit$ile ele)ilor. 1entru &or area co peten$elor tehnice generale ale acestui odul9 pro&esorul )a unc9 propune ele)ilor 'n cadrul acti)it$ilor probe practice prin care ace#tia s de onstre"e c sunt capabili s asigure aplicarea legisla$iei pri)ind securitatea #i sntatea la locul de pre)enirea #i stingerea incendiilor9 s igiena #i protec$ia uncii9 s stabileasc acti)it$ile de inter)en$ie 'n ca" de accident. onitori"e"e acti)it$ile de e)itare a riscurilor legate de

%)aluarea continu a ele)ilor )a &i reali"at de ctre cadrele didactice pe ba"a unor probe care se re&er e.plicit la criteriile de per&or an$ #i la condi$iile de aplicabilitate din +tandardele de 1regtire 1ro&esional9 iar ca @e*+de de e9al)are reco and : -bser)area siste atic a co porta entului ele)ilor9 acti)itate care per ite e)aluarea conceptelor9 capacit$ilor9 atitudinilor acestora &a$ de o sarcin dat? In)estiga$ia9 0oc de rol? (utoe)aluarea9 prin care ele)ul co par ni)elul la care a a0uns cu obiecti)ele #i standardele educa$ionale #i '#i poate i pune / !etoda e.erci$iilor practice. odi&ica progra ul propriu de 'n)$are?

59

+e )a asigura corelarea instru entelor de e)aluare cu criteriile de per&or an$9 condi$iile de aplicabilitate #i probele de e)aluare e)aluate nu ai co peten$ele e)iden$iate 'n 3i#e de obser)are #i &i#e de lucru? %.erci$iul practic Bproba practicC? 1orto&oliul9 ca instru ent de e)aluare &le.ibil9 co ple.9 integrator9 ca o 'nregistrare a per&or an$elor #colare ale ele)ilor. ". S)-e2*,, @e*+d+l+-,3e Co peten$ele tehnice generale se &or ea" prin acti)it$i de instruire practic. Con$inuturile corespun"toare co peten$elor se corelea" cu nu rul de credite acordate pentru unitatea de co peten$ care corespund nu rului de ore din planul de 'n)$ :nt. 1entru #colar. !odul de parcurgere a con$inutului acestui odul este pre"entat orientati) 'n tabelul de ateriale ale #colii #i ale ai 0os cu preci"area c nu rul de ore alocat &iecrei te e #i ordinea parcurgerii con$inuturilor r :ne la latitudinea pro&esorului 'n &unc$ie de speci&icul #i resurselor agentului econo ic. Te@a*,3a @+d)l)l), "I# I-,ena 8, 0r+*e3.,a @)n3,, ?n d+@en,)l 0rel)3r:r,, le@n)l), N)@:r de +re al+3a*e 6 unc odulul I-,ena 8, 0r+*e3.,a @)n3,, ?n d+@en,)l 0rel)3r:r,, le@n)l), sunt alocate un nu r de 60 de ore ce se )or parcurge 'n perioada practicii co asate la &inele anului odalitate de en$ionate 'n +112uri la &iecare co peten$. 7or &i odul.

Ca ,n2*r)@en*e de e9al)are se pot &olosi:

C+n.,n)*)r, *e@a*,3e N+.,)n, -enerale 3) 0r,9,re la a3*ele n+r@a*,9e 1re)ederi pri)ind dreptul de unc 1re)ederile codului uncii #i a altor nor ati)e cu pri)ire la ti pul de #i de odihn9 unca tinerilor #i a &e eilor9 asigurarea social de stat. Le-,2la.,a 0r+*e3.,e, @)n3,, Legisla$ia pri ar Legisla$ia secundar Legisla$ia ter$iar

60

&r,n3,0,, de +r-an,Eare a l+3)l), de @)n3: ( plasarea a#inilor9 utila0elor +pa$iul de lucru9 li itele stocurilor tehnologice de ateriale pe &lu.. Transportul #i depo"itarea ateriilor pri e9 aterialelor la locul de unc #i a produselor &inite 'n depo"it. M:2)r, de 0r+*e3.,a @)n3,, 0en*r) *ran20+r*)l ,n*ern (cte nor ati)e care regle entea" transportul intern 3olosirea cilor de circula$ie +iste e de se nali"are a pericolelor. N+.,)n, de er-+n+@,e 0en*r) 0re9en,rea a33,den*el+r de @)n3: 8, a ?@B+ln:9,r,l+r 0r+1e2,+nale 1rincipii ergono ice de ba" -boseala organis ului u an B&actorii care o in&luen$ea" #i suri de di inuare a oboseliiC Ioli pro&esionale A33,den*e de @)n3: Clasi&icarea accidentelor de unc Cau"ele care conduc la apari$ia accidentelor de unc 8eclararea9 cercetarea #i e)iden$a accidentelor de unc Consecin$ele sociale #i econo ice ale accidentelor de unc !suri de pri a0utor 'n ca" de accident !i0loace de protec$ie a capului9 a ochilor #i a &e$ei9 protec$ia :inilor #i a bra$elor9 a corpului Ba pieliiC9 protec$ia picioarelor A0:rarea ?@0+*r,9a ,n3end,,l+r Incendii #i e.plo"ii !suri de protec$ia uncii la transportul9 depo"itarea #i ane)rarea aterialelor e.plo"i)e !suri de pre)enire a incendiilor -rgani"area locului de unc. !ateriale #i i0loace de stingere a incendiilor N+.,)n, de ,-,ena @)n3,, Igiena locului de unc #i igiena personal !icrocli atul industrial 7entila$ia9 ilu inatul industrial9 "go otele #i )ibra$iile Gadia$iile !aterialele igienico2sanitare (li enta$ia de protec$ie TOTAL ORE

12

12

60

61

Eu rul de ore alocat pe te e este orientati)9 r :n:nd la latitudinea pro&esorului s reparti"e"e orele 'n &unc$ie de speci&icul "onei9 resursele te e 'n &unc$ie de: cerin$ele speci&ice ale cali&icrii? di&icultatea te elor? ni)elul de cuno#tin$e anterioare ale grupului instruit? co ple.itatea #i )arietatea aterialului didactic utili"at? ateriale ale #colii #i ale agentului econo ic. Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra nu rului de ore alocat &iecrei

rit ul de asi ilare a cuno#tin$elor #i de &or are a deprinderilor proprii grupului instruit.

S)-e2*,, 3) 0r,9,re la 0r+3e2)l 8, @e*+dele de 0redare/?n9:.are 6ntre co peten$e #i con$inuturi este o rela$ie biuni)oc9 co peten$ele deter in con$inuturile te atice9 iar parcurgerea acestora asigur dob:ndirea de ctre ele)i a co peten$elor generale. 1entru dob:ndirea de ctre ele)i a co peten$elor pre)"ute 'n +112uri9 etodele de ai 'n)$are utili"ate de cadrele didactice )or a)ea un caracter acti)9 interacti) #i centrat pe ele)9 cu pondere sporit pe acti)it$ile de 'n)$are #i nu pe cele de predare9 pe acti)it$ile practice #i pu$in pe cele teoretice. 1entru de")oltarea la ele)i a co peten$elor tehnice generale )i"ate de parcurgerea odulului9 reco and 0e a3.,)ne9 cu 8intre ca 'n procesul de instruire s se utili"e"e cu precdere @e*+de BaEa*e are de aplica$ii #i lucrri practice9 de onstra$ia. ai pot &olosi: 2*)d,) de 3aE/ F+3 ar &i: e&ectuarea unui nu r

etodele acti)e speci&ice 'n)$rii centrate pe ele) se

de r+l/ reE+l9:r, de 0r+Ble@e 8, 2,@)l:r,/ +B2er9a.,a d,r,Fa*:. +trategiile didactice pe care cadrul didactic le poate aplica sunt di&erite 'n &unc$ie de etodele abordate #i resursele disponibile. /n e.e plu ar putea &i o lec$ie de aplica$ii practice 'n care se )i"ea" &or area co peten$ei? K.1 A2,-)r: a0l,3area le-,2la.,e, 0r,9,nd 2e3)r,*a*ea 8, 2:n:*a*ea la l+3)l de @)n3: 8, 0re9en,rea 8, 2*,n-erea ,n3end,,l+r utili":nd etode cu ar &i e.plica$ia9 obser)a$ia diri0at9 de onstra$ia #i e.erci$iul practic. -rgani"area acti)it$ii de instruire practic are rolul at:t de 'n)$are c:t #i de e)aluare a capacit$ilor ele)ilor de a instrui persoanele din subordine asupra riscurilor la care acestea sunt e.puse la locul unc9 de control a odului de aplicare a

6*

surilor tehnice9 sanitare #i organi"atorice9 c:t #i de )eri&icare a siste elor #i dispo"iti)elor de protec$ie. Instru entele de e)aluare #i autoe)aluare pot &i concepute sub &or de &i#e de lucru9 &i#e de obser)are9 chestionare de autoe)aluare9 teste cu cele trei tipuri de ite i Bobiecti)i9 se iobiecti)i9 subiecti)iC9 porto&olii9 te de lucru9 probe practice. +e d un e.e plu de 'ntoc ire a unui instru ent de e)aluare B&i# de obser)areC:

$I5 DE O%SER"AIE In2*r),re 0ra3*,3: 3+@a2a*: Un,*a*ea de 3+@0e*en.: # I-,ena 8, 0r+*e3.,a @)n3,, ?n d+@en,)l 0rel)3r:r,, le@n)l), N)@ele 8, 0ren)@ele ele9)l), Da*a# N)@ele e9al)a*+r)l), Se@n:*)ra e9al)a*+r)l), C+@0e*en.a K.1. (sigur aplicarea legisla$iei pri)ind securitatea #i sntatea la locul de #i pre)enirea #i stingerea incendiilor. Cr,*er,, de 0er1+r@an.:# BaC Instruirea persoanelor din subordine asupra riscurilor la care acestea sunt e.puse la locul de unc. BbC Controlarea odului de aplicare a surilor tehnice9 sanitare #i organi"atorice. unc

BcC 7eri&icarea siste elor #i dispo"iti)elor de protec$ie. C+nd,.,, de a0l,3aB,l,*a*e# In2*r),re# instructa0e: introducti) general9 periodic9 la locul de unc9 aten$ional9 nor e speci&ice industriei le nului a&i#e9 &il e9 cataloage9 bro#uri9 pliante C+n*r+l# utili"area echipa entelor de lucru #i de protec$ie9 truse de pri a0utor9 ateriale igienico2sanitare9 ali enta$ia de unc Baprtori de protec$ie S,2*e@e/ d,20+E,*,9e 8, e3>,0a@en*e de 0r+*e3.,e# speci&ice locului de protec$ieC

63

NaM Nr. 3r*. 1.

In2*r),rea 0er2+anel+r d,n 2)B+rd,ne a2)0ra r,23)r,l+r la 3are a3e2*ea 2)n* ex0)2e la l+3)l de @)n3:. Sar3,na de l)3r) En)@era., @,Fl+a3ele 1+l+2,*e 0en*r) e1e3*)area ,n2*r)3*aF)l), la l+3)l de @)n3:. OOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOO E9al)a*+r Da*a

NBM C+n*r+larea @+d)l), de a0l,3are a @:2)r,l+r *e>n,3e/ 2an,*are 8, +r-an,Ea*+r,3e.: Nr. 3r*. 1 * Sar3,na de l)3r) 7eri&ica$i odul de utili"are a echipa entului de lucru #i de protec$ie la a#ina de #le&uit cu band ori"ontal. 7eri&ica$i dotarea trusei de pri atrelier/sec$ie. a0utor e.istent 'n E9al)a*+r Da*a

N3M "er,1,3area 2,2*e@el+r 8, d,20+E,*,9el+r de 0r+*e3.,e. Nr. 3r*. 1 Sar3,na de l)3r) 7eri&ica$i e.isten$a #i &unc$ionarea corect a dispo"iti)elor de protec$ie din dotarea a#inii de rindeluit la grosi e. E9al)a*+r Da*a

N+*:# %)aluarea co peten$elor din standardul de pregtire pro&esional se )a &ace la agentul econo ic sau 'n atelierul #coal. 1entru &iecare criteriu de per&or an$ s2au elaborat sarcini de lucru. Geali"area acestora de ctre ele)i se archea" prin bi&area csu$elor respecti)e. 6n o entul 'n care au &ost bi&ate toate csu$ele9 e)aluarea s2a 'ncheiat cu succes. 6n ca"ul 'n care co peten$a nu s2a )alidat9 se &ac reco andri de ctre e)aluator #i se )a &ace o ree)aluare

6,

MODULUL "II. CONTROLUL CALITII I. N+*: ,n*r+d)3*,9: 1roiectarea curriculu ului #colar pentru ni)elul trei9 s2a &cut dup un &or are #i de cali&icarea *e>n,3,an ?n 0rel)3rarea le@n)l),. 6n cadrul acestui curriculu 9 procesul de 'n)$are )a o&eri ele)ilor e.perien$ practic 'n do eniul &abricarea produselor din le n9 e.perien$ care )a &i dob:ndit 'n cadrul acti)it$ilor practice la locul de unc9 prin reali"area unor proiecte9 dar #i prin inter ediul unor acti)it$i de instruire 'n cadrul &or al al #colii. -biecti)ul strategic al pregtirii pre)ede cre#terea calit$ii #i e&icien$ei siste elor educa$ionale #i de &or are pro&esional9 &acilitarea accesului pentru to$i tinerii la siste ele de educare #i &or are #i deschiderea ctre lu e a acestor siste e. Calitatea siste ului educa$ional atrage dup sine #i asigurarea calit$ii produselor de obilier9 produsele cele Calitatea e.ecu$ie #i control. (cti)itatea de control a calit$ii )a &i organi"at #i coordonat9 respect:nd pre)ederile standardelor na$ionale #i interna$ionale 'n )igoare re&eritoare la calitate. !odulul C+n*r+l)l 3al,*:.,, este construit pe unitatea de co peten$ *3 din +tandardul de 1regtire 1ro&esional cu aceea#i denu ire 1rin parcurgerea pentru ca acti)itatea de producere a Eu ai produsele de concuren$ei de pe pia$. !odulul C+n*r+l)l 3al,*:.,, este integrat 'n pregtirea de specialitate de la ni)elul 39 clasa a ;II2a9 cali&icarea *e>n,3,an ?n 0rel)3rarea le@n)l), #i ocup po"i$ia a #aptea 'n planul de 'n)$ :nt &iind integrat 'n cadrul curriculu ului 'n de")oltare local. Con$inuturile acestui odul sunt corelate cu criteriile de per&or an$ #i condi$iile de aplicabilitate din +tandardul de odulului C+n*r+l)l 3al,*:.,, surile organi"atorice de asigurare a calit$ii. ele)ii )or dob:ndi abilit$i #i cuno#tin$e9 care le )or per ite s ia toate obilierului s se des&#oare 'n regi ai i portante ale industriei de prelucrare a le nului. ateriilor pri e #i aterialelor &olosite 'n obilierului depinde de calitatea odel nou centrat pe co peten$e pentru abilit$i cheie #i co peten$e tehnice speciali"ate9 cerute de ni)elul de

procesul de &abrica$ie9 de calitatea prelucrrii9 dar #i de cali&icarea #i disciplina personalului de

obilier corespun"toare calitati) )or &i co petiti)e #i )or re"ista

1regtire 1ro&esional #i se )or parcurge 'n 33 spt :ni cu un nu r total de 66 de ore de instruire teoretic #i laborator tehnologic. +copul curriculu ului 'n de")oltare local poate &i sinteti"at 'n ur toarele: lrgirea do eniului ocupa$ional #i de")oltarea abilit$ilor cheie? dob:ndirea cuno#tin$elor #i deprinderilor de de")oltare a unei a&aceri proprii pornind de la &or area pro&esional 'ntr2o cali&icare? pro o)area )alorilor de ocratice 'n curriculu care s le per it )iitorilor

absol)en$i s de)in cet$eni responsabili ai unei societ$i deschise . R)*a 3)rr,3)lar: a 0re-:*,r,, ?n d+@en,)l 1aBr,3area 0r+d)2el+r d,n le@n n,9el)l 3 Te>n,3,an ?n 0rel)3rarea le@n)l), Cla2a a II!a 8, a III!a

O0era*+r la 0r+d)3erea 2e@,1aBr,3a*e! l+r 0e BaE: de le@n An)l de 3+@0le*are Cla2aa I!a

O0era*+r la 1aBr,3area 3>ere2*ele, An)l de 3+@0le*are

TA@0lar )n,9er2al An)l de 3+@0le*are Cla2a a I!a

Ta0,.er 0l:0)@ar!2al*elar An)l de 3+@0le*are Cla2a a I!a

S3)l0*+r! ,n*ar2,er An)l de 3+@0le*are Cla2a a I!a

Cla2a a I!a

&re-:*,re -eneral: ?n 1aBr,3area 0r+d)2el+r 2e@,1,n,*e d,n le@n Cla2a a !a

&re-:*,re -eneral: ?n *A@0l:r,e Cla2a a !a

&re-:*,re -eneral: ?n 23)l0*)r: Cla2a a !a

&re-:*,re de BaE: Cla2a a I !a

66

II. L,2*a )n,*:.,l+r de 3+@0e*en.: rele9an*e 0en*r) @+d)l# Un,*a*ea de 3+@0e*en.: *e>n,3: 20e3,al,Ea*:# *3. Controlul calit$ii TaBel)l de 3+relare a 3+@0e*en.el+r 8, 3+n.,n)*)r,l+r Un,*a*ea de 3+@0e*en.: *3. Controlul calit$ii C+@0e*en.e ,nd,9,d)ale *3.1 -rgani"ea" controlul calit$ii ateriilor pri e #i la &abricarea produselor din le n. Controlul calit$ii C+n.,n)* *e@a*,3 ateriilor pri e #i a aterialelor &olosite

la &abricarea produselor din le n Cerin$e de calitate pentru: produse &inite din le n9 produse aglo erate9 produse strati&icate9 ateriale de ateriale abra"i)e9 'ncleiere9 a ateriale de &inisare9

aterialelor &olosite cherestea9

ateriale de tapi$erie9

ateriale de a balare. ateriilor pri e #i

Gecep$ionarea calitati) #i cantitati) a aterialelor

Co pletarea docu entelor: de intrare de ie#ire99 &i#e de consu 9 buletine de anali" #i 'ncercri9 certi&icate de calitate9 certi&icate de calitate #i garan$ie Instru ente #i aparate: rigle9 #ublere9 icro etre9 *3. Controlul calit$ii *3.* /tili"ea" instru ente #i aparate de #i control sur Co parator cu cadran9 opti etru9 cale9 raportoare9 echere #i ni)ele 7eri&ic: di ensiuni9 paralelis 9 perpendicularitate9 rugo"itate 6ntre$inerea: depo"itare9 pstrare9 ordonare9 pliere9 gresare9 *3. Controlul calit$ii *3.3 Coordonea" acti)itatea de control a calit$ii produselor din le n. Cur$are +copul acti)it$ii de control: satis&acerea cerin$elor bene&iciarilor (cti)it$i de control: controlul total al calit$ii9 autocontrolul9 controlul 'n lan$9 controlul integral9 controlul statistic9 curba lui =auss 8ocu ente de control: buletine de anali" #i 'ncercri9 certi&icate de calitate #i garan$ie

64

I". C+nd,.,, de a0l,3are d,da3*,3: 8, e9al)are Conceperea #i reali"area acti)it$ilor didactice )or &i orientate spre &or area co peten$elor pre)"ute 'n acestora. 1ro&esorii #i produselor din le n. !etodele acti)e/interacti)e9 cu ar &i: descoperirea9 proble ati"area9 studiul de ca"9 proiecte de lucru9 porto&olii9 con)ersa$ia9 acti)it$i practice9 utili"ate corespun"tor 'n cadrul acti)it$ilor proiectate consolidea" cuno#tin$e9 de")olt atitudini #i co porta ente #i deter in ele)ii s respecte disciplina tehnologic la locul de unc. (ceast disciplin trebuie respectat ateriilor pri e #i aterialelor at:t de personalul de e.ecu$ie9 care are #i obliga$ia controlului9 c:t #i de personalul speciali"at 'n controlul calit$ii pe 'ntregul &lu. de &abrica$ie9 de la recep$ia p:n la 'ncrcarea obilierului 'n 1entru a reali"a o e)aluare c:t co peten$elor pre)"ute 'n i0loacele de transport 'n )ederea li)rrii la bene&iciar. ai co plet a acti)it$ilor des&#urate #i respecti) a ai ales atitudinile de")oltate #i ai#trii instructori )or utili"a etode acti)e de 'n)$are care orientea" ele)ii spre ac$iuni de descoperire #i achi"i$ionarea de cuno#tin$e re&eritoare la asigurarea calit$ii odulul C+n*r+l)l 3al,*:.,, dar #i spre e)aluarea &or ati) a

odulul C+n*r+l)l 3al,*:.,,9 se )or &olosi instru ente de e)aluare suri tehnico2organi"atorice pentru ca acti)itatea de producere a de asigurare a calit$ii.

&or ati)e care )or ur ri at:t achi"i$ionarea de cuno#tin$e9 c:t i plicarea ele)ilor 'n luarea de obilierului s se des&#oare 'n regi

Eu ai prin i plicarea direct a ele)ilor 'n procesul de 'n)$are #i e)aluare sau autoe)aluare9 se )or 'nregistra re"ultate bune9 rele)ante #i se )a asigura corelarea instru entelor de e)aluare continu cu criteriile de per&or an$9 condi$iile de aplicabilitate #i probele de e)aluare en$ionate 'n +tandardul de 1regtire 1ro&esional la &iecare co peten$ a odulului. %)aluarea )a scoate 'n e)iden$ la ce ni)el se a&l ele)ii9 dac ace#tia au dob:ndi su&iciente cuno#tin$e #i deprinderi pe care s le poat &olosi9 &ie pentru a accede spre ni)ele superioare de cali&icare Bad itere la &acultateC9 &ie pentru a se integra e&icient la locul de unc. !etodele de e)aluare utili"ate trebuie s bene&icie"e de o serie de instru ente de e)aluare elaborate sub &or de: &i#e de obser)are9 probe practice9 proiecte9 porto&olii9 &i#e de e)aluare #i autoe)aluare etc. ". S)-e2*,, @e*+d+l+-,3e

65

Co peten$ele tehnice speciali"ate: Or-an,EeaE: 3+n*r+l)l 3al,*:.,, @a*er,,l+r 0r,@e 8, @a*er,alel+r 1+l+2,*e la 1aBr,3area 0r+d)2el+r d,n le@n/ U*,l,EeaE: ,n2*r)@en*e 8, a0ara*e de @:2)r: 8, 3+n*r+l 8, C++rd+neaE: a3*,9,*a*ea de 3+n*r+l a 3al,*:.,, 0r+d)2el+r d,n le@n se &or ea" prin acti)it$i de instruire teoretic #i laborator tehnologic pe parcursul a 33 spt :ni cu un nu r total de 66 de ore Con$inuturile corespun"toare co peten$elor se corelea" cu nu rul de credite acordate 'n +tandardul de 1regtire 1ro&esional #i corespund nu rului de ore din planul de 'n)$ :nt. !odul de parcurgere a con$inutului acestui C+n.,n)* *e@a*,3 C+n3e0*)l de 3al,*a*e %)olu$ia istoric a conceptului de calitate +atis&acerea ne)oilor societ$ii 'n condi$iile protec$iei consu atorilor #i a ediului 'ncon0urtor. +copul principal al odul este pre"entat Borientati)C 'n tabelul de ai 0os: N)@:r de +re al+3a*e In2*r),re LaB+ra*+r *e+re*,3: *e>n+l+-,3 D D

asigurrii calit$ii produselor #i ser)iciilor. Contribu$ia calit$ii produselor #i ser)iciilor la de")oltarea econo iei na$ionale. Golul calit$ii 'n asigurarea co petiti)it$ii produselor din industria de prelucrare a le nului. Cal,*a*ea 0r+d)2el+r 8, 3+n*r+l)l a3e2*+ra Caracterul dina ic al calit$ii Indicatorii de calitate !etode pentru controlul calit$ii &re3,E,e de 0rel)3rare. Me*+de 8, @,Fl+a3e de @:2)rare 8, 3+n*r+l 8e&inirea preci"iei de prelucrare. !etode #i le@n)l), +ortarea le nului rotund pentru industriali"are Controlul calit$ii la &abricarea cherestelei i0loace de surare #i control 13 13 C+n*r+l)l 3al,*:.,, 0r+d)2el+r ?n ,nd)2*r,a de 0rel)3rare a G G G G

69

Controlul calit$ii la &abricarea placa0ului Controlul calit$ii la &abricarea &urnirelor estetice Controlul calit$ii la &abricarea plcilor din &ibre de le n Bprocedeul u edC Controlul calit$ii la &abricarea plcilor din a#chii de le n Controlul calit$ii la &abricarea obilierului din le n TOTAL ORE S)-e2*,, 3) 0r,9,re la 0r+3e2)l 8, @e*+dele de 0redare H ?n9:.are 6ntregul de ers didactic trebuie a.at pe &or area co peten$elor tehnice speciali"ate cerute de cali&icarea de ni)elul 39 *e>n,3,an ?n 0rel)3rarea le@n)l),. 1entru &or area co peten$elor cerute prin odulul C+n*r+l)l 3al,*:.,,/ etodele de predare2'n)$are utili"ate de cadrele didactice )or a)ea un caracter acti)9 interacti) #i centrat pe ele) cu pondere sporit pe acti)it$i de 'n)$are9 acti)it$i practice #i nu pe cele de predare. 1entru atingerea obiecti)elor progra ei #i de")oltarea la ele)i a co peten$elor )i"ate de odulul C+n*r+l)l 3al,*:.,, se reco and utili"area cu precdere a cu etodelor ba"ate pe ac$iune ar &i: 0ocul de rol9 e.erci$iul practic9 proble ati"area #i obser)area diri0at. +pre e.e pli&icare s2a 'ntoc it un instru ent de e)aluare prin care se ur re#te9 &or area #i e)aluarea co peten$ei 23.2 U*,l,EeaE: ,n2*r)@en*e 8, a0ara*e de @:2)r: 8, 3+n*r+l. (cti)itatea presupune e)aluarea celor trei criterii de per&or an$ BaC9 printr2o prob scris9 iar BbC #i BcC printr2o acti)itate practic des&#urat 'n sector9 la agentul econo ic sau 'n laboratorul tehnologic. 1ri a parte a &i#ei presupune co pletarea spa$iilor punctate cu in&or a$iile corecte pentru identi&icarea #i descrierea aparatelor de instru entele #i aparatele de produselor &inite din le n. (ceast acti)itate sti ulea" ele)ii #i 'i oblig s &oloseasc #i alte cuno#tin$e de la odulele Te>n+l+-,a 3>ere2*ele, #i Te>n+l+-,a @+B,le, pentru a &ace &a$ sarcinilor de lucru pre)"ute 'n &i#a de obser)are. 1ro&esorul sau aistrul )a ur ri dac ele)ul '#i 'ndepline#te unc 'n ca"ul suri pentru sarcinile9 dac ur re#te re"ultatele9 dac sesi"ea" conductorii locurilor de depistrii unor de&ecte de e.ecu$ie a reperelor sau unor opera$ii #i solicit luarea de sur #i control9 iar a doua parte presupune operarea cu surat pentru )eri&icarea reperelor9 subansa blurilor #i a 33 33

40

di inuarea nu rului de de&ecte ce apar pe &lu.ul de &abrica$ie9 eli inarea cau"elor sau 'nlturarea de&ectelor. Co pletarea #i interpretarea re"ultatelor acestui instru ent de e)aluare 'i deter in pe ele)i s2#i co plete"e cuno#tin$ele #i s &ie interesa$i de controlul calit$ii )iitori tehnicieni s &ie capabili s ia 2 2 2 suri 'n ce pri)e#te: ateriilor pri e9 introducerea 'n &abrica$ie #i pro o)area pe &lu. nu ai a en$inerea siste ei de obilierului9 iar ca

aterialelor #i se i&abricatelor care se 'ncadrea" 'n para etrii prescri#i? a#ini la preci"ia de prelucrare necesar? oti) pe &lu. cali&icarea #i disciplina personalului de e.ecu$ie #i control9 care trebuie s cunoasc opera$ia e.ecutat #i s nu pro o)e"e sub nici un repere9 subansa bluri sau %.e plu de &i# de e)aluare $I5 DE E"ALUARE N)@ele 3and,da*)l),# Cla2a# L+3)l de e9al)are: Da*a 9er,1,3:r,,# N)@:r de ?nre-,2*rare# N)@ele e9al)a*+r)l),# Se@n:*)ra e9al)a*+r)l),# ReE)l*a* $eedBa3L para etrii tehnico2calitati)i prescri#i. ateriale tehnologice ce nu se 'ncadrea" 'n

M+d)l)l "II# CONTROLUL CALITII T,*l)l )n,*:.,, 23. C+n*r+l)l 3al,*:.,, C+@0e*en.a 23.2 U*,l,EeaE: ,n2*r)@en*e 8, a0ara*e de @:2)r: 8, 3+n*r+l Cr,*er,, de 0er1+r@an.:# BaC -perarea cu instru ente #i aparate de obil BcC 6ntre$inerea aparatelor de sur #i control sur #i control BbC 7eri&icarea reperelor #i subansa blurilor ce intr 'n alctuirea produselor de

41

C+nd,.,, de a0l,3aB,l,*a*e In2*r)@en*e 8, a0ara*e# rigle9 #ublere9 u ido etru "er,1,3:# <n*re.,nere# In2*r)3.,)n, 0en*r) 3and,da., Citi$i cu aten$ie toate cerin$ele &i#ei de e)aluare 'nainte de a 'ncerca s le re"ol)a$i ? 8ac a)e$i )reo neclaritate legat de cerin$e9 cere$i l uriri supli entare e)aluatorului 'nainte de a 'ncepe re"ol)area? 6nainte de 'nceperea e)alurii asigura$i2) c dispune$i de echipa entul9 instru entele9 aterialele necesare re"ol)rii cerin$elor? Ge"ol)a$i toate cerin$ele din aceast &i#? 6n ca" de insucces9 sarcinile de lucru se pot repeta de a.i 3 ori. di ensiuni9 paralelis 9 perpendicularitate9 rugo"itate9 u iditate depo"itare9 pstrare9 ordonare9 pliere9 gresare9 cur$are icro etre9 co parator cu cadran9 opti etru9 cale9 raportoare echere #i ni)ele9 cupa +T(+9 )'sco"i etru9

1ro&esorul ' parte ele)ilor &i#a de e)aluare 'n care sunt speci&icate sarcinile de lucru . O0erarea 3) ,n2*r)@en*e 8, a0ara*e de @:2)r: 8, 3+n*r+l H 3r,*er,)l de 0er1+r@an.: a Co pleta$i spa$iile punctate cu in&or a$iile care lipsesc: 1. 1entru )eri&icarea preci"iei de e.ecu$ie a reperelor se &olosesc ur toarele aparate #i instru ente: aQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ cQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ bQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ dQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

*. 8ispo"iti)ele pentru )eri&icarea e.ecu$iei reperelor sunt denu ite QQQQQQQQQQQQQQQQ 3. 1entru )eri&icarea #i recep$ia lacurilor9 e ailurilor9 diluan$ilor9 ade"i)ilor etc. se &olosesc QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

"er,1,3area re0erel+r 8, 2)Ban2a@Bl)r,l+r 3e ,n*r: ?n al3:*),rea 0r+d)2el+r de @+B,l: H 3r,*er,)l de 0er1+r@an.: B Nr. 3r*. Sar3,n, de l)3r) E9al)a*+r Da*a

4*

1. 2. 3. D. (. 6. 7. G.

!soar di ensiunile de gabarit ale dulapului de haine cu dou u#i: lungi e9 l$i e #i 'nl$i e Co par #i notea" di ensiunile con&or cu docu enta$ia tehnic pus la dispo"i$ie 7eri&ic di ensiunile subansa blurilor #i reperelor: u#i9 poli$e9 pere$i laterali9 plci superioare #i in&erioare9 socluri etc. 7eri&ic distan$a dintre poli$e Controlea" paralelis ul #i perpendicularitatea supra&e$elor plane 7eri&ic preci"ia de e.ecutare a di ensiunilor gurilor #i loca#urilor pentru broa#te9 bala ale9 opritori etc. #i po"i$ionarea acestora &a$ de supra&a$a de re&erin$ 7eri&ic preci"ia de ontare a u#ilor (precia" calitatea &inisa0ului

<n*re.,nerea a0ara*el+r de @:2)r: 8, 3+n*r+l H 3r,*er,)l de 0er1+r@an.: 3 Nr. 3r*. 1. 2. 3. D. (. Sar3,n, de l)3r) E9al)a*+r !:nuie#te corect aparatele de sur #i control 7eri&ic buna &unc$ionare a aparatelor de )eri&icat Cur$ aparatele #i instru entele la ter inarea lucrului 1lia"9 gresea" sau ordonea" aparatele #i instru entele de sur #i control (sigur condi$ii opti e de depo"itare a aparatelor #i instru entelor de sur #i control Da*a

N+*: ?n a*en.,a e9al)a*+r)l),# Ge"ol)area &iecrei sarcini )a &i apreciat de ctre e)aluator prin acordarea unui nu r de puncte pentru &iecare ite 9 puncte care apoi )or &i con)ertite 'n note. 6n ca"ul 'n care e)aluatorul consider c ele)ul nu #i2a 'ndeplinit corect sarcina de lucru &ace reco andri pentru ' bunt$irea per&or an$ei ele)ului #i propune o ree)aluare. 1entru &or area abilit$ilor cheie #i a co peten$elor tehnice speciali"ate este necesar ca acti)itatea s se des&#oare 'n spa$iul special a ena0at #i dotat9 respecti) la agentul ateriale de care dispune. econo ic. (cestea sunt c:te)a sugestii9 r :n:nd la latitudinea pro&esorului s2#i instru ente"e lec$ia 'n &unc$ie de resursele u ane #i Geco and &olosirea &rec)ent a aplica$iilor practice.

43

MODULUL "III. <NTREINEREA 5I E &LOATAREA UTILAPELOR NCDLM

I. N+*: ,n*r+d)3*,9: 8o eniul 1aBr,3area 0r+d)2el+r d,n le@n are o i portan$ apreciate pe plan intern #i pe plan e.tern. $aBr,3area 0r+d)2el+r d,n le@n este unul dintre principalele do enii 'n care se 'nregistrea" in)esti$ii directe de capital strin9 ceea ce conduce la 'n&iin$area de noi 'ntreprinderi de pro&il. Cali&icrile din do eniul 1aBr,3area 0r+d)2el+r d,n le@n sunt recunoscute la ni)el interna$ional #i o&er anga0atorilor personal cali&icat pentru acest do eniu. 1regtirea tinerilor la ni)elul trei 'n do eniul 1aBr,3area 0r+d)2el+r d,n le@n asigur ob$inerea cali&icrii de *e>n,3,an ?n 0rel)3rarea le@n)l),. %laborarea curriculu 2ului #colar pentru clasa a ;II2a s2a &cut pe ba"a standardului de pregtire pro&esional9 pentru ni)elul 3 de cali&icare9 din do eniul &abricrii produselor din le n. Cali&icarea *e>n,3,an ?n 0rel)3rarea le@n)l), o&er posibilitatea dob:ndirii de ctre ele)i a cuno#tin$elor tehnice de specialitate pri)ind tehnologiile de &abrica$ie a principalelor se i&abricate #i produse &inite din le n9 a co peten$elor de deser)ire9 e.ploatare #i 'ntre$inere a utila0elor pentru prelucrarea le nului9 a abilit$ilor de organi"are #i coordonare a produc$iei #i a uncii9 de coordonare a acti)it$ilor de control a calit$ii9 de elaborare a docu enta$iilor tehnice pentru produse de obilier. uncii 'n do eniul prelucrrii le nului9 !anage entul uncii9 %laborarea docu enta$iei 1entru cali&icarea *e>n,3,an ?n 0rel)3rarea le@n)l), se parcurg unit$ile de co peten$ tehnice generale: Igiena #i protec$ia calit$ii 'n prelucrarea le nului9 -rgani"area produc$iei #i a a0or 'n cadrul econo iei na$ionale9 cu un aport substan$ial 'n cadrul produc$iei industriale9 produsele pe ba" de le n &iind

tehnice pentru produse si ple din le n9 %)iden$a #i gestiunea econo ic 'n industria le nului #i unit$ile tehnice speciali"ate: Tehnologia cherestelei9 Tehnologia se i&abricatelor superioare pe ba" de le n9 Tehnologia obilei9 Tehnologia obilei curbate #i ulate9 3abricarea u#ilor #i a#ini cu co and &erestrelor9 6ntre$inerea #i e.ploatarea utila0elor9 1relucrarea reperelor pe nu eric9 %stetica produselor de

obil9 !ar<eting #i antreprenoriat #i Controlul calit$ii.

1rin cali&icarea corespun"toare ni)elului 39 ele)ii )or dob:ndi abilit$i9 cuno#tin$e #i deprinderi care le )or per ite s '#i gseasc un loc de 'n 'n)$ :ntul superior. - pondere Co unicare 'n li ba are 'n pregtirea ele)ilor o are &or area abilit$ilor cheie #i anu e: odern9 =:ndire critic #i re"ol)are de proble e9 !anage entul rela$iilor unc9 integr:ndu2se 'n )ia$a social9 &ie s '#i deschid propria a&acere9 sau s2#i continue pregtirea la un ni)el a)ansat9 prin accederea

interpersonale9 /tili"area calculatorului #i prelucrarea in&or a$iei9 Co unicare9 1rocesarea datelor nu erice9 8e")oltarea carierei pro&esionale9 Ini$ierea unei a&aceri !odulul ?n*re.,nerea 8, ex0l+a*area )*,laFel+r este integrat 'n pregtirea din clasa a ;II2 a pentru cali&icarea *e>n,3,an ?n 0rel)3rarea le@n)l), #i este parcurs pe parcursul 'ntregului an #colar 'n curriculu 2ul 'n de")oltare local. 1re"entul sau regionaleC -p$iunea pentru ast&el de co ponent a curriculu 2ului #colar se integrea" strategiei de descentrali"are con&or cet$eni. 1arcurgerea acestui odul )a asigura dob:ndirea de ctre ele)i a unor co peten$e tehnice speciali"ate: 9er,1,3: 0re3,E,a de 0rel)3rare a )*,laFel+r/ 3++rd+neaE: a3*,9,*:.,le de ?n*re.,nere a )*,laFel+r ?n 2,2*e@ 0re9en*,9/ @+n,*+r,EeaE: +0era.,,le de re-lare a )*,laFel+r/ 3+@0le*eaE: d+3)@en*e de e9,den.: *e>n,3: 8, 1)n3.,+nal:/ )r@:re8*e a2,-)rarea 3al,*:.,, 0r,n 1+l+2,rea de SD" ! )r, 3+re20)nE:*+are/ 'n scopul de&inirii cali&icrii pro&esionale. +copul curriculu ului 'n de")oltare local poate &i sinteti"at 'n ur toarele: lrgirea do eniului ocupa$ional #i de")oltarea abilit$ilor cheie? dob:ndirea cuno#tin$elor #i deprinderilor de de")oltare a unei a&aceri proprii pornind de la &or area pro&esional 'ntr2o cali&icare? pro o)area )alorilor de ocratice 'n curriculu care s le per it )iitorilor creia autorit$ile publice locale trebuie s 0oace un rol i portant 'n 'n)$ :ntul pro&esional #i tehnic datorit responsabilit$ii #i anga0a entelor pe care le au &a$ de odul presupune participarea ai ultor &actori i plica$i 'n procesul de educa$ie: ele)i9 cadre didactice9 parteneri sociali Bagen$i econo ici9 institu$ii #i organi"a$ii locale

absol)en$i s de)in cet$eni responsabili ai unei societ$i deschise .

45

R)*a 3)rr,3)lar: a 0re-:*,r,, ?n d+@en,)l 1aBr,3area 0r+d)2el+r d,n le@n n,9el)l 3 Te>n,3,an ?n 0rel)3rarea le@n)l), Cla2a a II!a 8, a III!a

O0era*+r la 0r+d)3erea 2e@,1aBr,3a*e! l+r 0e BaE: de le@n An)l de 3+@0le*are Cla2aa I!a

O0era*+r la 1aBr,3area 3>ere2*ele, An)l de 3+@0le*are

TA@0lar )n,9er2al An)l de 3+@0le*are Cla2a a I!a

Ta0,.er 0l:0)@ar!2al*elar An)l de 3+@0le*are Cla2a a I!a

S3)l0*+r! ,n*ar2,er An)l de 3+@0le*are Cla2a a I!a

Cla2a a I!a

&re-:*,re -eneral: ?n 1aBr,3area 0r+d)2el+r 2e@,1,n,*e d,n le@n Cla2a a !a

&re-:*,re -eneral: ?n *A@0l:r,e Cla2a a !a

&re-:*,re -eneral: ?n 23)l0*)r: Cla2a a !a

&re-:*,re de BaE: Cla2a a I !a

II. L,2*a )n,*:.,l+r de 3+@0e*en.: rele9an*e 0en*r) @+d)l Un,*a*ea de 3+@0e*en.: *e>n,3: 20e3,al,Ea*:# 19. 6ntre$inerea #i e.ploatarea utila0elor

46

III. TaBel)l de 3+relare a 3+@0e*en.el+r 8, 3+n.,n)*)r,l+r Un,*:., de 3+@0e*en.: 19. 6ntre$inerea #i e.ploatarea utila0elor C+@0e*en.e ,nd,9,d)ale 19.1. 7eri&ic preci"ia de prelucrare a utila0elor C+n.,n)*)r, *e@a*,3e &re3,E,a -e+@e*r,3: 8, *e>n+l+-,3: a )*,laFel+r# 1reci"ia de prelucrare: di ensional9 preci"ia &or ei9 preci"ia po"i$iei reciproce a supra&e$elor9 rugo"itatea supra&e$elor? +tabilitatea #i rigiditatea utila0elor: deter inare de&or a$ii cu a0utorul co paratoarelor cu cadran #i a dina o etrelor cu arc? +ursele de "go ot #i acustic li it !suri necesare e)itrii )ibra$iilor: echilibrare scule9 19. 6ntre$inerea #i e.ploatarea utila0elor 19.* Coordonea" acti)it$ile de 'ntre$inere a utila0elor 'n siste pre)enti) )eri&icare de&ec$iuni trans isii. A3*,9,*:., de ?n*re.,nere ?n 2,2*e@ 0re9en*,9 (sigurarea cur$irii #i predrii utila0elor "ilnic9 la ter inarea schi bului Controlul utila0elor: lan$uri cine atice9 &i.are scule9 co en"i9 stare echipa ent de protec$ie9 &unc$ionare instala$ie de e.haustare +upra)egherea co portrii utila0elor 'n ti pul &unc$ionrii: respectare regi 19. 6ntre$inerea #i e.ploatarea utila0elor 19.3(sigur de lucru9 co portare 'n e.ploatare &r,n3,0,, de BaE: ale re-l:r,, *e>n+l+-,3e# anual9 dup piesa de ri ile care le caracteri"ea"9

suri de reducere? asigurarea unor ni)ele de presiune

e&ectuarea opera$iilor !etode de reglare: static de reglare a utila0elor prob9 dup etaloane?

Geglare lan$uri cine atice: )ite"e de a#chiere9 )ite"e de a)ans9 continuu #i 'n trepte? Gegi uri de lucru opti e: adaptare )ite"e de a#chiere #i a)ans &unc$ie de tipul opera$iei #i specia

44

19. 6ntre$inerea #i e.ploatarea utila0elor

19.,. Co pletea" docu ente de e)iden$ tehnic #i &unc$ional

le noas ce se prelucrea". D+3)@en*e de e9,den.: *e>n,3: a )*,laFel+r 6nregistrarea ti pului de &unc$ionare a utila0elor9 co pletarea &i#ei @/A #i a li)retului utila0ului. Gespectarea ciclului de repara$ii: re)i"ii tehnice9 repara$ii curente9 repara$ii capitale pentru e)itarea a)ariilor9 accidentelor de unc #i a bolilor pro&esionale. S3)le/ d,20+E,*,9e 8, 9er,1,3a*+are 0en*r) )*,laFele d,n ,nd)2*r,a le@n)l),# +cule: p:n"e de gater9 p:n"e circulare9 p:n"e panglic9 &re"e9 burghie9 cu$ite? Calitate scule: ascu$ire corect9 ceapr"uire9 'ndreptare #i tensionare p:n"e? Calitate supra&e$e prelucrate: rugo"itate.

19. 6ntre$inerea #i e.ploatarea utila0elor

19.5 /r re#te asigurarea calit$ii supra&e$elor prelucrate prin &olosirea de scule corespun"toare

I". C+nd,.,, de a0l,3are d,da3*,3: 8, de e9al)are 3or area co peten$elor pre)"ute 'n progra se poate reali"a nu ai prin aplicarea unor etode de predare2'n)$are acti)e9 care asigur participarea direct a ele)ilor 'n procesul de 'n)$are. Tehnicile de instruire re)in pro&esorului9 care trebuie s adapte"e procesul didactic la particularit$ile ele)ilor. 1entru &or area co peten$elor tehnice speciali"ate pre)"ute 'n progra 9 pro&esorul )a propune ele)ilor 'n cadrul acti)it$ilor de laborator tehnologic probe practice prin care ace#tia s de onstre"e c sunt capabili s )eri&ice preci"ia de prelucrare a utila0elor9 s coordone"e acti)it$i de 'ntre$inere a utila0elor 'n siste pre)enti)9 s onitori"e"e opera$ii de reglare a utila0elor9 s co plete"e docu entele de e)iden$ tehnic #i &unc$ional a utila0elor9 s asigure calitate prin utili"area sculelor9 dispo"iti)elor #i )eri&icatoarelor B+87 2 urilorC corespun"toare. %)aluarea continu a ele)ilor )a &i reali"at de ctre cadrele didactice pe ba"a unor probe care se re&er e.plicit la criteriile de per&or an$ #i la condi$iile de aplicabilitate din +11 2 uri9 iar ca @e*+de de e9al)are reco and :

45

-bser)area siste atic a co porta entului ele)ilor9 acti)itate care per ite e)aluarea conceptelor9 capacit$ilor9 atitudinilor lor &a$ de o sarcin dat? In)estiga$ia? (utoe)aluarea9 prin care ele)ul co par ni)elul la care a a0uns cu obiecti)ele #i standardele educa$ionale #i '#i poate i pune / !etoda e.erci$iilor practice. +e )a asigura corelarea instru entelor de e)aluare cu criteriile de per&or an$9 condi$iile de aplicabilitate #i probele de e)aluare nu ai co peten$ele e)iden$iate 'n en$ionate 'n +112uri la &iecare co peten$. 7or &i e)aluate odul. ultipl9 cu odi&ica progra ul propriu de 'n)$are?

Ca ,n2*r)@en*e de e9al)are se pot &olosi: %.te poralul Blucrarea de controlC9 cu di)er#i ite i de e)aluare Bcu alegere rspuns e.tins9 cu rspuns restr:ns9 cu rspuns scurt9 cu rspunsuri co pletare9 de tip gril9 de tip perecheC? 3i#e de obser)are #i &i#e de lucru? %.erci$iul practic Bproba practicC? Chestionarul? 3i#e de autoe)aluare? 1orto&oliul9 ca instru ent de e)aluare &le.ibil9 co ple.9 integrator9 ca o 'nregistrare a per&or an$elor #colare ale ele)ilor. %)aluarea )a scoate 'n e)iden$ sura 'n care se &or ea" co peten$ele tehnice speciali"ate din standardul de pregtire pro&esional. ". S)-e2*,, @e*+d+l+-,3e Co peten$ele tehnice speciali"ate se &or ea" prin instruire teoretic #i laborator tehnologic. Con$inuturile corespun"toare co peten$elor se corelea" cu nu rul de credite acordate pentru unit$ile de co peten$ care corespund nu rului de ore din planul de 'n)$ :nt pentru cele dou tipuri de instruire. 1entru odulul <n*re.,nerea 8, ex0l+a*area )*,laFel+r sunt alocate un nu r de 66 de ore din care 33 de ore re)in laboratorului tehnologic. odalitate de

ultiple9 cu alegere dual9 de

49

!odul de parcurgere a con$inutului acestui

odul este pre"entat orientati) 'n tabelul de ateriale ale #colii #i ale

ai 0os cu preci"area c nu rul de ore alocat &iecrei te e #i ordinea parcurgerii con$inuturilor r :ne la latitudinea pro&esorului 'n &unc$ie de speci&icul #i resurselor agentului econo ic. Te@a*,3a @+d)l)l), "III# <n*re.,nerea 8, ex0l+a*area )*,laFel+r C+n.,n)*)r, *e@a*,3e &re3,E,a -e+@e*r,3: 8, *e>n+l+-,3: a )*,laFel+r# 1reci"ia de prelucrare: di ensional9 preci"ia &or ei9 preci"ia po"i$iei reciproce a supra&e$elor9 rugo"itatea supra&e$elor ? +tabilitatea #i rigiditatea utila0elor: deter inare de&or a$ii cu a0utorul co paratoarelor cu cadran #i a dina o etrelor cu arc? +ursele de "go ot #i ri ile care le caracteri"ea"9 suri de reducere? !suri necesare e)itrii )ibra$iilor: echilibrare scule9 )eri&icare de&ec$iuni trans isii. &r,n3,0,, de BaE: ale re-l:r,, *e>n+l+-,3e# !etode de reglare: static 'n trepte? Gegi uri de lucru opti e: adaptare )ite"e de a#chiere #i a)ans &unc$ie de tipul opera$iei #i specia le noas ce se prelucrea". D+3)@en*e de e9,den.: *e>n,3: 8, 1)n3.,+nal: a )*,laFel+r# 3i#a @/A #i li)retul utila0ului? Ciclul de repara$ii al utila0elor. S3)le/ d,20+E,*,9e 8, 9er,1,3a*+are 0en*r) )*,laFele d,n ,nd)2*r,a le@n)l),# +cule: p:n"e de gater9 p:n"e circulare9 p:n"e panglic9 &re"e9 burghie9 cu$ite? Calitate scule: ascu$ire corect9 ceapra"uire9 'ndreptare9 tensionare? Calitate supra&e$e prelucrate: rugo"itate. TOTAL ORE# 66 33 33 7 7 2 2 anual9 dup piesa de prob9 dup etaloane? Geglare lan$uri cine atice: )ite"e de a#chiere9 )ite"e de a)ans9 continuu #i 12 12 N)@:r de +re al+3a*e In2*r),re LaB+ra*+r *e+re*,3: 12 *e>n+l+-,3 12

50

Eu rul de ore alocat pe te e este orientati)9 r :n:nd la latitudinea pro&esorului s reparti"e"e orele 'n &unc$ie de speci&icul "onei9 resursele &unc$ie de: cerin$ele speci&ice ale cali&icrii? di&icultatea te elor? ni)elul de cuno#tin$e anterioare ale grupului instruit? co ple.itatea #i )arietatea aterialului didactic utili"at? ateriale ale #colii #i ale agentului econo ic. Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra nu rului de ore alocat &iecrei te e 'n

rit ul de asi ilare a cuno#tin$elor #i de &or are a deprinderilor proprii grupului instruit.

S)-e2*,, 3) 0r,9,re la 0r+3e2)l 8, @e*+dele de 0redare/?n9:.are 6ntre co peten$e #i con$inuturi este o rela$ie biuni)oc9 co peten$ele deter in con$inuturile te atice9 iar parcurgerea acestora asigur dob:ndirea de ctre ele)i a co peten$elor speciali"ate. 1entru dob:ndirea de ctre ele)i a co peten$elor pre)"ute 'n +112uri9 etodele de 'n)$are 2 predare utili"ate de cadrele didactice )or a)ea un caracter acti)9 interacti) #i centrat pe ele)9 cu pondere sporit pe acti)it$ile de 'n)$are #i nu pe cele de predare9 pe acti)it$ile practice #i ai pu$in pe cele teoretice. 1entru atingerea obiecti)elor progra ei #i de")oltarea la ele)i a co peten$elor tehnice speciali"ate )i"ate de parcurgerea odulului9 reco and ca 'n procesul de 'n)$are 2 predare s ar &i: e&ectuarea unui nu r are de se utili"e"e cu precdere @e*+de BaEa*e 0e a3.,)ne9 cu aplica$ii #i lucrri practice9 de onstra$ia. 8intre ele) se ai pot &olosi

etodele acti)e speci&ice 'n)$rii centrate pe

etode de predare 'n)$are sub &or de: 2*)d,) de 3aE/ F+3 de r+l/

reE+l9:r, de 0r+Ble@e 8, 2,@)l:r,/ +B2er9a.,a d,r,Fa*:. +trategiile didactice pe care cadrul didactic le poate aplica sunt di&erite 'n &unc$ie de etodele abordate #i resursele disponibile. /n e.e plu ar putea &i o lec$ie de laborator tehnologic 'n care se )i"ea" &or area co peten$ei de @+n,*+r,Earea +0era.,,l+r de re-lare a )*,laFel+r/ utili":nd ex0l,3a.,a/ +B2er9a.,a d,r,Fa*: de@+n2*ra.,a 8, exer3,.,)l 0ra3*,3. Co bina$ia pe ac$iune cu etode cu ar &i etodelor ba"ate

etode e.plorati)e #i e.po"iti)e poate conduce la dob:ndirea de ctre ele)i a

51

co peten$elor speci&ice cali&icrii. Concreti":nd cele spuse suger 2 e&ectuarea instructa0ului de protec$ie 2 deplasarea la atelierul #coal? uncii de ctre pro&esor?

pentru lec$ia cu te a:

@+n,*+r,Earea +0era.,,l+r de re-lare a )*,laFel+r ur torul scenariu didactic:

2 prelucrarea cu ele)ii a regula entului de ordine interioar speci&ic atelierului #coal? 2 ' pr$irea clasei 'n grupe de 32, ele)i? 2 reparti"area grupelor de ele)i la locurile de unc? 2 reparti"area &i#elor de lucru9 'ntoc ite de ctre pro&esor? 2 studierea de ctre ele)i a cerin$ele &i#elor de lucru? 2 de onstrarea din partea pro&esorului9 prin reali"area sarcinilor practice 'n &a$a ele)ilor9 dup care #i ele)ii )or e&ectua opera$iile9 grupa$i la locurile de atent a pro&esorului? 2 reali"area &eed2bac<2ului. S)-e2*,, 3) 0r,9,re la )*,l,Earea ,n2*r)@en*el+r de e9al)are Instru entele de e)aluare #i autoe)aluare pot &i concepute sub &or de &i#e de lucru9 &i#e de obser)are9 chestionare de autoe)aluare9 teste cu cele trei tipuri de ite i Bobiecti)i9 se iobiecti)i9 subiecti)iC9 porto&olii9 te de lucru9 probe practice. +e d un e.e plu de 'ntoc ire a unui instru ent de e)aluare B&i# de obser)areC: $I5 DE O%SER"ARE N)@ele 3and,da*)l),# Cla2a# L+3)l de e9al)are: Da*a 9er,1,3:r,,# N)@:r de ?nre-,2*rare# N)@ele e9al)a*+r)l),# Se@n:*)ra e9al)a*+r)l),# ReE)l*a* $eedBa3L unc de0a stabilite? 2 re"ol)area sarcinilor de lucru de ctre ele)i prin probe practice #i orale9 sub supra)egherea

5*

M+d)l)l "III# <NTREINEREA 5I E &LOATAREA UTILAPELOR Un,*a*ea de 3+@0e*en.: *e>n,3: 20e3,al,Ea*: 1K# <n*re.,nerea 8, ex0l+a*area )*,laFel+r C+@0e*en.a 1K.(. /r re#te asigurarea calit$ii supra&e$elor prelucrate prin &olosirea de scule corespun"toare Cr,*er,, de 0er1+r@an.:: NaM (sigurarea sculelor pentru utila0e NBM 7eri&icarea strii sculelor N3M Controlarea calit$ii supra&e$elor prelucrate C+nd,.,, de a0l,3aB,l,*a*e: S3)le# p:n"e de gater9 p:n"e circulare9 p:n"e panglic9 &re"e9 burghie9 cu$ite "er,1,3are# ascu$irea sculelor9 ceapra"uirea din$ilor9 'ndreptarea #i tensionarea p:n"elor C+n*r+l# rugo"itatea supra&e$elor In2*r)3.,)n, 0en*r) 3and,da*# Citi$i cu aten$ie sarcinile de lucru #i dac este ca"ul solicita$i l uriri e)aluatorului? 6nainte de 'nceperea e)alurii asigura$i2) c dispune$i de echipa ent9 instru ente #i ateriale necesare re"ol)rii sarcinilor de lucru? Ge"ol)a$i toate sarcinile din &i#a de obser)are? 6n ca" de insucces9 sarcinile de lucru se pot repeta de a.i 3 ori.

%)aluatorul pune la dispo"i$ia ele)ilor 'n cadrul laboratorului tehnologic ur toarele tipuri de scule: p:n"e de gater9 p:n"e circulare9 p:n"e panglic9 &re"e9 burghie9 cu$ite pentru 'ndreptat #i rindeluit #i trei repere din le n prelucrate prin &erstruire9 'ndreptare 2 rindeluire #i &re"are #i solicit re"ol)area ur toarelor sarcini de lucru: aM Ale-e., 0en*r) 1,e3are d,n*re )*,laFele d,n *aBel)l de @a, F+2/ 23)la ne3e2ar: 8, ?n23r,e., den)@,rea a3e2*e,a ?n *aBel)l de @a, F+2 Nr. 3r*. 1. *. 3. ,. 5. 6. A2+3,ere )*,laF!23)l: =ater 2 3erstru panglic 2 3erstru circular 2 !a#in nor al de &re"at 2 !a#in de burghiat #i scobit 2 !a#in de rindeluit 2 E9al)a*+r Da*a

53

4.

!a#in de 'ndreptat 2

BM "er,1,3a., 2*area 3al,*a*,9: a d+): 23)le# 0AnE: de 1er:2*r:) 3,r3)lar 8, 3).,*e 0en*r) ?ndre0*are Nr. 3r*. 1. S*area 3al,*a*,9: a 23)lel+r 1:n" de &erstru: 2 ascu$ire: 2 ceapra"uire: Cu$ite pentru a#ina de 'ndreptat: 2 ascu$ire: 2 para etri unghiulari: E9al)a*+r Da*a

*.

3M Anal,Ea., 2)0ra1e.ele a *re, re0ere d,n le@n @a2,9 0rel)3ra*e 3) d,1er,*e 23)le 8, ?n23r,e., ?n *aBel +0era.,a 3are a 1+2* exe3)*a*: Nr. 3r*. 1. *. 3. N)@:r re0er Geper nr.1 Geper nr.* Geper nr.3 O0era.,a E9al)a*+r Da*a

N+*: ?n a*en.,a e9al)a*+r)l),# Ge"ol)area &iecrei sarcini )a &i bi&area csu$ei corespun"toare. 6n

arcat de ctre e)aluator prin

o entul 'n care au &ost bi&ate toate csu$ele e)aluarea s2a

'ncheiat. 6n ca"ul 'n care e)aluatorul consider c ele)ul nu #i2a 'ndeplinit corect sarcina de lucru &ace reco andri pentru ' bunt$irea per&or an$ei ele)ului #i propune o ree)aluare. 1entru &or area abilit$ilor cheie #i a co peten$elor tehnice speciali"ate este necesar ca acti)itatea s se des&#oare 'n spa$iul special a ena0at #i dotat9 respecti) la agentul econo ic. (cestea sunt c:te)a sugestii9 r :n:nd la latitudinea pro&esorului s2#i instru ente"e lec$ia 'n &unc$ie de resursele u ane #i Geco and ateriale de care dispune. &olosirea &rec)ent a aplica$iilor practice.

5,

TaBel de 3+relare a @+d)lel+r D+@en,)l $aBr,3area 0r+d)2el+r d,n le@n/ 3la2a a II!aH*e>n,3,an ?n 0rel)3rarea le@n)l), S:0*.
1. 2. 3. D. (. 6. 7. G. K. 10. 11. 12. 13.

MI
T+*al +re 60 In2*r. 0ra3*. 36

M II

M III

M.I"

NCDLM M"II M"III

Se@e2*r)l I

T+*al +re

In2*r. 0ra3*.

1D. 1(. 16. 17. 1G. 1K. 20. 21. 22. 23. 2D. 2(. 26. 27. 2G. 2K. 30. 31. 32. 33. 3D. 3(. 36. 37.

1(0 K0 S*a-,, de 0re-:*,re 0ra3*,3:M "

T+*al +re 66 T+*al +re 60 In2*r. 0ra3* 36

T+*al +re 66

Se@e2*r)l II

T+*al +re 60

In2*r. 0ra3* 36

S*a-,, de 0re-:*,re 0ra3*,3: M "Q M "I.