Sunteți pe pagina 1din 66

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA Facultatea CONTABILITATE Catedra CONTABILITATE I AUDIT

TEZA DE LICEN Tema CONTABILITATEA STOCU!ILO! DE MATE!IALE "#e $a%a mater&alel'r e(t&t)*&& VALI+!I+O! S,!,L, C-&.&()u/

Adm&0 la 0u0*&(ere e1 catedr) ____________________________ _____ _________________20__ . Ela$'rat 0tude(ta 2r, CON34567 8(9)*)m:(t cu 1rec9e(*) redu0)7 M'ca(u Ludm&la ;'(duc)t'r Lect'r 0u#er&'r Bu0u&'c Vlad&m&r

C-&.&()u < 4=>4

Cu#r&(0

I(tr'ducere ...................................................................................................................................3 Ca#&t'lul I, Consideraii generale privind stocurile de materiale..................................................8 1.1. 1.2. Caracteristica, componena i clasificarea stocurilor de materiale.....................................8 Constatarea i evaluarea stocurilor de materiale................................................................1

Ca#&t'lul II, Conta!ilitatea stocurilor de materiale la ".#.$. %&'$()#()*#+,,,,,,2 2.1. 2.2. 2.3. 2.1. Conta!ilitatea materiilor prime i materialelor..................................................................2 Conta!ilitatea o!iectelor de mic- valoare i scurt- durat- i u.urii acestora....................38 /re.entarea stocurilor de m-rfuri i materiale 0n rapoartele financiare.............................11 (nventarierea stocurilor de materiale i reflectarea re.ultatelor inventarierii 0n conta!ilitate........................................................................................................................12 Ca#&t'lul III, 3etode i c-i de ameliorare a conta!ilit-ii a stocurilor de materiale....................41 3.1. 3.2. /erfecionarea conta!ilit-ii stocurilor de materiale..........................................................41 3-suri privind sporirea eficienei stocurilor de materiale.................................................4

?(c-e&ere,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.......................20 B&$l&'2ra1&a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.......................22 A(e@e

I(tr'ducere 5n conte6tul relaiilor economiei de pia- o atenie deose!it- tre!uie s- se acorde eficienei utili.-rii factorilor de producie, deoarece at0t cantitatea, c0t i calitatea lor au o influen- esenial- asupra re.ultatelor economico7financiare o!inute de 0ntreprindere 0n urma activit-ii desf-urate. /erformanele 0ntreprinderii, fora i capacitatea acesteia de a r-spunde la cerinele i reaciile pieei sunt dependente de gradul de asigurare cu resurse umane, materiale i financiare, precum i de eficacitatea folosirii lor. "tocurile de materiale repre.int- !unurile care particip- la procesul de producie prin 0m!inarea efortului i a eficienei depuse at0t de conducere c0t i de salariai 0n calea atingerii scopului principal8 i anume cel de a genera profit. 'cesta constituie scopul final al fiec-rui agent economic indiferent de domeniul 0n care activea.-. 'ctualmente, orice unitate de producie tre!uie s- asigure necesit-ile 0n resurse materiale de sine st-t-toare, precum i utili.area lor eficient-. 9olosirea raional- a resurselor materiale este re.ultatul 0m!in-rii :ustificate a aspectelor cantitative i calitative care presupun respectiv utili.area lor integral- 0n procesul de producie. 'sigurarea 0ntreprinderii cu mi:loace fi6e productive, precum i cu materie prim- de 0nalt- calitate, folosirea lor eficient- 0n activitatea operativ- constituie premisa poten-rii resurselor materiale i financiare i totodat- a valorific-rii, 0n avanta:ul acesteia, a condiiilor pe care le ofer- mediul natural i social. Ca urmare a competitivit-ii dure a economiei de pia- din #epu!lica 3oldova, pentru a o!ine re.ultate !une 0n procesul de producie este nevoie de a 0m!ina perfect calitatea materiilor prime i a materialelor cu munca. Consecina acestui fapt a fost de.voltarea mai accentuat- a unor domenii ca mar;etingul, managementul calit-ii etc. Scopul lucrrii const- 0n studierea componenei i caracteristicii stocurilor de materiale, metodelor de evaluare i constatare a stocurilor de materiale, studierea modului de conta!ili.are a intr-rilor i ieirilor materialelor, 0n interior i str-in-tate, precum i includerea consumurilor 0n costul acestora, de a parcurge toate etapele evidenei conta!ile legate de aceste operaiuni, de la 0ntocmirea documentelor primare p0n- la cele centrali.atoare i urm-rirea modului de transmitere a acestor date 0n documentele care se pre.int- ulterior utili.atorilor e6terni. /entru reali.area scopului propus se impun 0ndeplinirea urm-toarelor obiective: 1. 2. <6punerea concepiilor aferente noiunilor generale privind stocurilor de materiale= "tudierea modului de evaluare i constatare a stocurilor de materiale= 3

3.

"tudierea modului de conta!ili.are analitic- i sintetic- a materiilor prime i materialelor, precum i a o!iectelor de mic- valoare i scurt- durat- i reflectarea acestora 0n documentele primare i centrali.atoare utili.ate 0n acest proces=

1.

"tudierea metodelor de gestionare a stocurilor de materiale, precum i m-surile, strategiile a!ordate 0n vederea sporirii eficienei stocurilor de materiale. /entru reali.area o!iectivelor propuse, pe parcursul lucr-rii au fost utili.ate datele

furni.ate de S.R.L. VALIGRIGOR. "ocietatea cu r-spundere limitat- >&aligrigor+ ".#.$. ?0n continuare ".#.$@ este 0nregistrat- la Camera 5nregistr-rii de "tat pe l0ng- 3inisterul Austiiei cu Br. 1003200121C02 din 2 .11.2003 si eli!erat la data de 01.12.2004, 3D 001 411 ?'ne6a 1@ pe adresa8 or. CEiin-u, str. 3itrolpolit &arlaam nr.24, ?conform 'ne6a 3@. "ociet-ii cu r-spundere limitat- >&aligrigor+ 0i este atri!uit- $icena cu Br.03 1C0, seria ' 33(( din 2 .01.2011 care include genurile de activitate, integral sau parial pe care le desf-oar- 0ntreprinderea ?'ne6a 2@. /rincipalele genuri de activitate ale ".#.$. >&aligrigor+ s0nt8 Construcia de locuine Construcia de sedii socio7culturale i administrative Construcia de reele inginereti "ervicii reparaii, reconstrucii Confecionarea construciilor metalice *!iecte de tFmpl-rie cu termopan /refa!ricate, !etoane... Compania de construcii ".#.$. ,,&aligrigor+ creat - la 1 decem!rie 2004 este o 0ntreprindere de construcie din #epu!lica 3oldova care pe parcursul anilor a cFtigat 0ncrederea multor cet-eni av0nd ca principal gen de activitate construcia de cl-diri, infrastructuri i reconstrucii. ".#.$. >&aligrigor+ are ca o!iectiv crearea posi!ilit-ilor pentru fiecare familie din 3oldova de a avea locuina sa proprie. /rin activitatea sa intenionea.- s- contri!uie la formarea 0n #epu!lica 3oldova a unei piee civili.ate de spatiu locativ, s- ofere modalit-i noi i sigure de finanare, s- implemente.e cele mai performante teEnologii naionale i mondiale de construcie, care crea.- posi!ilitatea de a construi case calitativ, la preuri accesi!ile. $ucr-rile acestor case sunt e6ecutate 0n conformitate cu legislaia #epu!licii 3oldova i la standartele europene. $a construcia comple6elor locative sunt folosite teEnologii moderne. Glocurile din aceste comple6e au o structura de re.istena format- din scEelet de !eton armat 1

cu umplutura din GC' ?!loc din calcar autoclavi.at@ cu proprietatea de a a!sor!i .gomotul si a respinge ume.eala. $ucr-rile au loc in 3 etape8 prima etapa include ciclul .ero, lucr-ri de construcie i montare. ' doua etap- include lucr-rile e6terioare de finisare, montarea instalaiilor pentru ferestre i !alcoane de tip %termopan+, trasarea comunicaiilor, montarea sistemului de 0nc-l.ire, ca.an instalat in apartament i conectat la calorifere, !ranamentul apei reci si calde, montarea sistemului de canali.are, !ranamentul electric, conectarea la linia telefonica, acces la internet i la liniile de leg-tur- interioara, instalarea unei ui de intrare din metal, lucr-ri interioare de finisare, prelucrarea pereilor cu amestec uscat ?cu e6cepia, !-ii i a viceului@, instalarea aparatelor de eviden- a consumului ?contoare@ pentru ga. si apa. 'sigurarea calit-ii lucr-rilor e6ecutate si sporirea nivelului de competitivitate pe piaa construciilor se afl- permanent 0n atenia Companiei i se manifest- prin conformarea lucr-rilor e6ecutate normelor si standardelor europene in domeniul construciilor, adaptFndu7le la sistemele noi de asigurare a calit-ii. /otenialul comercial al ".#.$. ,,&aligrigorHH este mediu pe activitatea de construcii monta:. &alorificarea oportunit-ilor de pia- 0n fiecare dintre cele dou- activit-i depinde de capacitatea 0ntreprinderii de a r-spunde prompt la acestea prin servicii i lucr-ri de calitate corespun.-toare la nivelul tarifelor medii e6istente pe pia-. PUNCTE TARI: 7 <6perien- !ogat- 0n domeniul lucr-rilor de construcii I monta: 7 *fert- relativ variat-, care asigur- premisele reali.-rii unui grad ridicat de utili.area capacit-ilor de producie 7 Dispunerea de personal calificat 7 Dispunerea de relaii tradiionale cu o serie de clieni i furni.ori strategic 7 Dispunerea de suprafee considera!ile care pot fi destinate 0ncEirierii 7 'mplasamentul central al unor imo!ile destinate 0ncEirierii, ceea ce le confer- un vid comercial consistent, asigurFndu7se premisele pentru o!inerea unei cEirii ridicate. Jema este actual- deoarece la o 0ntreprindere este foarte important s- se conta!ili.e.e activele circulante. Din moment ce ele generea.- numeroase operaiuni, acestea fiind consemnate 0n diferite documente i reflectate 0n evidena operativ-. 5n vederea 0ndeplinirii o!iectivelor prev-.ute de programul de producere este necesar s- se in- o eviden- foarte stricta stocurilor de m-rfuri i materiale la 0ntreprindere.

Tabelul 1 Indicatorii economico-financiari ai ntre rinderii S.R.L.! VALIGRIGOR "Ane#a $% Nr, dA' 1. I(d&cat'r& Ve(&t d&( 98(%)r&7 M&& le& C'0tul 98(%)r&l'r7 M&& le& Alte 9e(&tur& '#era*&'(ale7 M&& le& Cr'1&tul $rut7 M&& le& Sur0ele #aportul privind re.ultatele financiare, #0ndul 010 #aportul privind re.ultatele financiare, #0ndul 020 #aportul privind re.ultatele financiare, #0ndul 010 #aportul privind re.ultatele financiare, #0ndul 030 #aportul privind re.ultatele financiare, #0ndul 130 #aportul privind re.ultatele financiare, #0ndul 140 #aportul privind re.ultatele financiare #aportul financiar A(ul 4=>= 328C8202 A(ul 4=>> 421C8110 A$aterea "B7 3/ K1C4CC831 !&tmul de cre0tere 143.11

2.

34 C3C03

44232C48

K1C13C044

141.30

3.

322 4

12CC1

7 23281

34.81

1.

1101 01

1224182

K120

111.44

4.

Cr'1&t #8() la &m#'%&tare M&& le&

2C181C

?4C13

7 302428

203.24

2.

Cr'1&t (et "#&erdere (et)/ M&& le&

2C181C

?4C13

7 302428

203.24

!e(ta$&l&tatea 9&(%ar&l'r7 D "rd,6Ard,>/E>== C'mderea "D/ mater&alel'r &( t'tal act&9e

2.CC

2.23

7 0. 2

1.48

8.

.24

1.84

7 4.1

24.41

Din datele pre.entate 0n ta!elul 1 re.ult-, c- la ".#.$. ,,&'$()#()*#+ 0ncep0nd cu anul 2010 p0n- 0n anul 2011 indicatorii anali.ai 0nregistrea.- at0t sc-deri c0t i creteri. *!serv-m o cretere considera!il- a indicatorilor venitul din v0n.-ri i a costului v0n.-rilor cu apro6imativ 2

1C2CC831 mii lei si respectiv cu 1C13C044 mii lei, ceea ce a generat creterea profitului !rut pe 2011 cu 120 8 mii lei i care ne demons trea.- capacitatea 0ntreprinderii de a7i folosi re.ervele cu mai mult- 0ndem0nare. * descretere ma:or- se o!serv- la indicatorii alte venituri operaionale cu 23281 mii lei fa- de anul de gestiune 2010, c0t i a profitului p0n- la impo.itare cu 302428 mii lei. Jotodat- se o!serv- o sc-dere a ponderii materialelor 0n total active cu apro6imativ 4,1 puncte procentuale. 'ceste re.ultate o!inute influenFnd direct profitul net, reducFndu7l 0n comparaie cu anul precedent. 5n ansam!lu putem meniona c- activitatea S,!,L, 77VALI+!I+O!FF a 0nregistrat scEim!-ri eseniale 0n anul 4=>> fa- de anul precedent i anume creterea venitului din vFn.-ri, costul v0n.-rilor i a profitului !rut cu 143,11, 141,30 i respectiv 111,44 puncte procentuale, 0ntreprinderea tre!uie s-7i diminue.e activele i costurile, acordFnd o atenie deose!itcapacit-ii de plat- a 0ntreprinderii i lu0nd m-suri de sporire a nivelului de eficien- a utili.-rii activelor i capitalului propriu, pentru generarea unui profit suplimentar. 5n fine, putem conclu.iona c- la S,!,L, 77VALI+!I+O!FF dispune de re.erve interne de ma:orare a indicatorilor economico7financiari pe viitor cu condiia mo!ili.-rii acestora 0n perspectiv-.

Ca#&t'lul I C'(0&dera*&& 2e(erale #r&9&(d 0t'cur&le de mater&ale G >,>, Caracter&0t&ca7 c'm#'(e(*a .& cla0&1&carea 0t'cur&l'r de mater&ale,

5n procesul desf-ur-rii activit-ii economice, pe l0ng- activele pe termen lung un rol important 0n gestiunea i activitatea unit-ilor economice 0l au i activele circulante ?pe termen scurt@, cum ar fi stocurile de materiale. 'ctivele curente sunt acele !unuri care se caracteri.ea.prin faptul c- particip- la procesul de producie cu 0ntreaga lor valoare de utilitate i care se consum- i 0i transmit dintr7o dat- valoarea de utilitate asupra noului produs. 'cestea la r0ndul lor sunt utili.ate 0n procesul de producie cu scopul de a fi consumate la prima lor utili.are i sunt 0nregistrate ca producie 0n curs de e6cuie sau sunt v0ndute 0n aceeai stare dupprelucrarea lor 0n procesul de producie. Datorit- destinaiei i naturii lor din punct de vedere economic i financiar, activele curente nu au vocaia de a r-m0ne dura!il 0n 0ntreprindere, ele afl0ndu7se 0ntr7o continu- fluentvaloric-, scEim!0ndu7i forma material- i funcional- 0n cadrul circuitului economic al patrimoniului. "u! aspectul licEidit-ii caracteristica de !a.- a acestora este aceea c- perioada lor de rotaie este mai mic- de un an, ele intr- i ies din unitate de mai multe ori sau cel puin o singur- dat- 0n decursul unui e6erciiu financiar. "pre deose!ire de celelalte categorii de !unuri aflate 0n 0ntreprindere, stocurile i producia 0n curs de e6ecuie se caracteri.ea.- prin faptul c- se consum- la prima lor utili.are 0n procesul de producie i tre!uie 0nlocuite cu e6emplare noi. Stocurile de materialeI 0n conformitate cu paragraful 2 din "tandardul Baional de Conta!ilitate 2, >"tocuri de m-rfuri i materiale+ repre.int- activele8 1. 2. 3. Destinate v0n.-rii 0n cadrul activit-ii economice ordinare= 5nregistrate ca producie 0n curs de e6ecuie= Destinate consumului 0n procesul de producie i la prestarea de servicii= inclusiv terenurile i alte active materiale acEi.iionate i destinate rev0n.-rii. "tocurile i producia 0n curs de e6ecuie repre.int- dup- ca., !unuri materiale, lucr-ri i servicii, destinate s- fie consumate la prima lor utili.are, s- fie v0ndute 0n situaia 0n care au starea de marf- sau produse re.ultate din prelucrare, precum i producia 0n curs de e6ecuie aflat- su! forma produciei neterminate. "pre deose!ire de celelalte categorii de !unuri aflate la 0ntreprindere, stocurile se caracteri.ea.- prin faptul c- se consum- la prima lor utili.are 0n procesul de producie pe m-sura 0ntre!uin-rii lor, transfer0ndu7i integral valoarea 0n cEeltuieli de producie sau de circulaie i tre!uie 0nlocuite cu e6emplare noi. Clasa 28 'ctive curente, grupa 21 7 "tocurile de materiale cuprind8 1. 2. >3ateriale+= >'nimale la cretere i 0ngr-at+= 8

3. 1.

>*!iecte de mic- valoare i scurt- durat-+= >L.ura o!iectelor de mic- valoare i scurt- durat-+= 5n conta!ilitatea financiar- a 0ntreprinderii, stocurile de materiale sunt clasificate i

delimitate 0n funcie de patru criterii8 fi.ic, fa.a ciclului de e6ploatare, destinaia i locul de creare a gestiunilor. Corespun.-tor acestor criterii sunt individuali.ate urm-toarele structuri8 materii rime &i materiale con'umabileH sunt !unurile ce particip- direct la fa!ricarea produselor, reg-sindu7se 0n componena lor integral sau parial, 0n starea iniial- sau transformat-= materialele consuma!ile sunt !unuri care particip- direct la procesul de producie f-r- a se reg-si 0n coninutul material al noilor produse ?com!usti!il, fura:e etc.@= materiale( sau furniturile, care cuprind materialele au6iliare, com!usti!ilii, am!ala:ele, seminele i material de plantat etc= 5n componena materialelor se includ urm-toarele su!conturi8 Ambala)e &i materiale entru ambalat: 'm!ala:ul repre.int- o!iectul am!al-rii, produselor finite, materiei prime, materialelor, transport-rii i p-str-rii m-rfurilor,

com!usti!ilului i a altor !unuri materiale din diferite ramuri ale economiei. /entru asigurarea p-str-rii i utili.-rii raionale a am!ala:ului, este necesar s- se organi.e.e perfectarea documentar- la timp a mic-rii i p-str-rii lui la 0ntreprinderi, evidena veridic-, eficient- i controlul acestuia. 5n acest scop, se recomand- inerea evidenei am!ala:ului dup- tipurile lui8 1. 2. 3. 1. 4. 2. . 'm!ala:e din lemn I !utoaie pentru licEide, !utoaie pentru marf- uscat-, !acuri, l-.i, panere etc= 'm!ala:e de p0n.-, plas- i rogo:in- I saci de p0n.- pentru .aE-r, pentru produse de panificaie, saci mici i mari, plase, es-turi de am!alat etc= 'm!ala:e de metal ?cu e6cepia containerilor@ I l-.i, !utoaie, !acuri, couri, !idoane, !aloane, palete pentru l-.i speciale etc= 'm!ala:e polimerice I l-.i din mas- plastic-, !utoaie, containere, saci, plase, pelicul- de polietilen-= 'm!ala:e de carton I l-.i, cutii, saci din E0rtie etc= 'm!ala:e de sticl- I sticle, !orcane, !aloane= Containere I pentru var.-, castravei, pepeni, cartofi i alte tipuri de legume. 'm!ala:ul, 0n funcie de valoarea unitar- i durata de funcionare util-, poate fi inclus 0n categoria mi:loacelor fi6e, a o!iectelor de mic- valoare i scurt- durat-, materialelor sau C

m-rfurilor. 'm!ala:ul de folosin- 0ndelungat-, cu durata de funcionare util- mai lung- de un an i valoarea iniial- mai mare de 1000 lei se conta!ili.ea.- la proprietari 0n calitate de mi:loace fi6e. Dac- valoare iniial- a am!ala:ului este mai mic- de 100 lei sau durata de funcionare util- mai mic- de un an atunci el se evidenia.- 0n calitate de o!iecte de micvaloare i scurt- durat-. 5n procesul utili.-rii acestuia, 0ntreprinderea calculea.- u.ura. 'm!ala:ul de unic- folosin-, utili.at 0n procesul de producie, este inclus 0n categoria materialelor, iar 0n comer I 0n categoria m-rfurilor. $a am!ala: de asemenea, se refer- materialele i accesoriile destinate fa!ric-rii sau separaiei lui, materiale de am!alat. 'm!ala:ul intr- la 0ntreprindere 0mpreun- cu materia prim-, materialele, precum i am!ala:ul fa!ricat pentru p-strarea i v0n.area produselor se 0nregistrea.ca >3ateriale+ i anume >'m!ala:e i materiale de am!alat+. 'm!ala:ul acEi.iionat de la produc-tori sau furni.ori se evaluea.- la preul de procurare, care include8 preul am!ala:ului potrivit facturilor furni.orului= adaosul pl-ii 0ntreprinderii care organi.ea.- v0n.area lui= cEeltuieli de transport i ta6e pentru transportarea am!ala:ului= cEeltuieli i ta6e vamale pentru am!ala:ul de import= cEeltuieli de desc-rcare a am!ala:ului= cEeltuieli de deplasare privind acEi.iia am!ala:ului. *ombu'tibilul: include car!urani i lu!rifiani. (ntrarea car!uranilor i lu!rifianilor la 0ntreprindere are loc 0n urma8 procur-rii contra plat- de la alte 0ntreprinderi= altor operaiuni ?primirea de la fondatori ca cot- 0n capitalul statutar al 0ntreprinderii= primirea cu titlu gratuit= 0nregistrarea plusurilor constatate la inventariere etc.@. /rocurarea car!uranilor i lu!rifianilor contra plat- de la alte 0ntreprinderi se poate efectua 0n form- de ticEete, cu acEitarea prin virament sau 0n numerar ?prin intermediul titularilor de avans I oferilor@. Drept temei pentru 0nregistrarea 0n conta!ilitate a intr-rii car!uranilor i lu!rifianilor, indiferent de modul de procurare a acestora, servesc8 facturi fiscale ale furni.orilor= !onurile mainilor de cas- i control= !onuri de cas-= precum i alte documente prev-.ute de legislaia 0n vigoare.

10

Com!usti!ilul particip- direct sau indirect la procesul de producie. 5n funcie de destinaia lui distingem8 1. 2. 3. Com!usti!il teEnologic folosit 0n procesul teEnologic de modificare a materiilor prime= Com!usti!ilul energetic utili.at la producerea energiei electrice necesare procesului de producie sau pentru punerea 0n micare a mainilor= Com!usti!il ne industrial sau gospod-resc folosit pentru 0nc-l.irea !irourilor, atelierelor etc. +ateriale de con'truc,ie: /entru reali.area activit-ii de construcii I monta:, pe antiere se utili.ea.- i gestionea.- un volum important de valori materiale 0n condiiile unei mari dispers-ri a locurilor de depo.itare, folosire i p-strare a acestora. )estionarea materialelor constituie o condiie important- pentru desf-urarea normal- a procesului de producie pe antierele de construcii I monta: i contri!uie 0n mod nemi:locit la reducerea costurilor de materiale i creterea pe aceast- cale a acumul-rilor !-neti. 5n construcii I monta:, pentru evidena i micarea valorilor materiale se utili.ea.- at0t formulare cu caracter general, c0t i formulare specifice, care se folosesc 0n funcie de necesit-i. Joate mic-rile de valori materiale, pentru reali.area activit-ii de construcii I monta:, se consemnea.- 0n documente 0n momentul efectu-rii operaiei respective. 'ceste documente se 0ntocmesc pentru8 0nsoirea materialelor pe timpul transportului= intrarea valorilor materiale= ieirea valorilor materiale. Animale tinere &i la n-r.&at( precum i animalele adulte pentru producie, cuprind !unurile de natur- agricol- respectiv animalele tinere e6istente la 0ntreprindere 0n scopul creterii pentru a fi trecute la 0ngr-at, sau pentru a fi trecute 0n categoria mi:loacelor fi6e. *rgani.area conta!ilit-ii animalelor 0n unit-ile agricole tre!uie s- corespundcerinelor8 evidena operativ- i conta!il- a efectivului de animale e6istent la 0nceputul anului de plan, pe categorii, specii, rase i se6e= evidena evoluiei efectivului de animale su! aspect numeric i calitativ ?creteri 0n greutate vie@= 0nregistrarea produciei .ooteEnice o!inute 0n cursul anului de plan= trecerea de la o categorie la alta a animalelor 0n cadrul unit-ii agricole=

11

0nregistrarea corect- i la timp a cEeltuielilor oca.ionate cu 0ntreinerea i e6ploatarea animalelor= 0nregistrarea distinct- a cump-r-rii de animale din afara unit-ii i a trecerii animalelor la turma de !a.-= cunoaterea gradului de 0ndeplinire a planului de producie, a livr-rii produciei, 0ncasarea contravalorilor i sta!ilirea re.ultatelor financiare finale= reducerea continu- a cEeltuielilor cu 0ntreinerea i e6ploatarea animalelor 0n vederea o!inerii produciei la cost minim= furni.area de informaii necesare adopt-rii celor mai eficiente deci.ii ale factorilor de conducere din unit-ile agricole. 3icarea animalelor se 0nregistrea.- 0n conta!ilitate numai pe !a.a documentelor

:ustificative. Documentele primare :ustificative care stau la !a.a 0nregistr-rii 0n conta!ilitate a operaiunilor economice privind micarea efectivului de animale care se folosesc 0n unit-ile agricole sunt8

Actul de f.tare I se 0ntocmete .ilnic pentru produii o!inui 0n termenul limit- de 21 de ore de la o!inerea produilor prin f-tare( Actul de muta,ie I se 0ntocmete la trecerea animalelor dintr7o categorie 0n alta= Actul de cnt.rire a animalelor I se 0ntocmete la c0nt-rirea animalelor I c0nt-ririi totale sau prin lot martor lunar sau trimestrial i servete la determinarea sporului de cretere 0n greutate vie a animalelor. Jotodat-, 0n cadrul 0ntreprinderii se pot afla, la un moment dat, !unuri aparin0nd altor

0ntreprinderi, 0n scopul p-str-rii sau prelucr-rii. 'cestea vor fi evideniate separat. Joate aceste !unuri i servicii pot face o!iectul conta!ilit-ii stocurilor i produciei 0n curs de e6ecuie numai 0n m-sura 0n care ele sunt 0n proprietatea 0ntreprinderii, inclu.0ndu7le i pe cele aflate 0n custodie, 0n prelucrare sau consignaie la teri. Clasificarea stocurilor de materiale pe categorii corespunde 0n mare m-sur- necesit-ii de organi.are a conta!ilit-ii stocurilor, e6ist0nd o str0ns- leg-tur- 0ntre denumirea categoriilor de stocuri de m-rfuri i materiale i titlul conturilor cu a:utorul c-rora se organi.ea.- conta!ilitatea acestora. /entru a evita unele greeli ce se pot strecura 0n operaiile de depo.itare i eli!erare a stocurilor de m-rfuri i materiale din depo.it pentru producie prin confundarea diferitelor stocuri de materiale i pentru a crea condiiile necesare pentru organi.area evidenei operative i a conta!ilit-ii stocurilor de m-rfuri i materiale e necesar s- se clasifice pe feluri de stocuri atri!uind fiec-ruia c0te o denumire 12

Dup- cum a fost spus mai sus de c-tre autor materialele intr- la 0ntreprindere din diferite surse pe care autorul le arat- in scEema urm-toare8 Sc-ema (r > A#r'9&%&'(area cu mater&ale

Sur0a de &(trare

Fur(&%'r&

Cr'duc*&a #r'#r&e

Tra(01er &(ter(

D&( alte 0ur0e

>,!etur(area de#'%&t 0u$d&9&%&u(&

la d&(

>,tra(01erul 2ratu&t 4,de#u(er& &(

4,tra(01erul &(tre 0u$d&9&%&u(&

ca#&tal 0tatutar, I,0c-&m$

>,t&tular&& a9a(0 4,#er0'a(ele 1&%&ce

de

13

STOCU!I DE MA!FU!I I MATE!IALE

3icarea stocurilor d- loc la o mare varietate de operaii, ce urmea.- a fi consemnate 0ntr7un num-r 0nsemnat de documente primare. Dintre aceste documente se pot meniona urm-toarele8 1. /entru intr-rile de stocuri se pot folosi8 A/i0ul de n'o,ire a materialului I se emite la livrarea stocurilor i servete ca document pentru eli!erarea i sc-derea din depo.it a stocurilor, ca document de 0nsoire a !unurilor pe timpul transportului, ca document pentru 0ntocmirea facturii i ca document de 0nc-rcare a gestiunii 0ntreprinderii.

1actura I 9ormular cu regim special, servete ca8 document pe !a.a c-ruia se 0ntocmete instrumentul de decontare a produselor i m-rfurilor livrate, a lucr-rilor e6ecutate sau a serviciilor prestate= document de 0nsoire a m-rfii pe timpul transportului= document :ustificativ de 0nregistrare 0n conta!ilitatea furni.orului i a comparatorului. "e 0ntocmete manual sau cu a:utorul teEnicii de calcul, 0n trei e6emplare, 0n momentul livr-rii !unurilor, constituind, pe lFng- funcia de intrare7ieire din gestiune, pe cea de act :ustificativ pentru decontarea ?0ncasarea7plata@ contravalorii !unurilor sau serviciilor consemnate."e 0ntocmete 0n momentul livr-rii !unurilor, cu sau f-r- e6istena avi.ului de 0nsoire a m-rfii. 9actura 0ndeplinete, pe l0ng- funciile avi.ului de 0nsoire a m-rfii i funcia de act :ustificativ pentru decontarea livr-rilor. <a atest- trecerea propriet-ii materialului de la v0n.-tor la cump-r-tor.

2on de

redare- rimire I folosit at0t pentru depo.itarea unor !unuri provenite din

producia proprie, c0t i pentru transferul lor 0ntre depo.ite sau pentru restituirea lor la locurile de depo.itare iniiale. 9olosit pentru predarea la maga.ie a stocurilor ?produse, semifa!ricate, etc@ o!inute prin producie proprie sau pentru transmiterea !unurilor de la un loc de depo.itare la altul 0n cadrul aceleai unit-i. Bu servete ca document pe timpul transportului."ervete ca document de predare la maga.ie a produselor finite, a materialelor refolosi!ile, a semifa!ricatelor re.ultate din producie= document :ustificativ 11

pentru 0nc-rcarea 0n gestiune= document :ustificativ de 0nregistrare 0n evidenta maga.iei i 0n conta!ilitate= sursa de date pentru urm-rirea reali.-rii produciei= sursa de date pentru calculul i plata salariilor= dispo.iie de transfer a valorilor materiale= dispo.iie de restituire la maga.ie a valorilor materiale ne folosite= document :ustificativ pentru sc-derea din gestiunea pred-torului i de 0nc-rcare 0n gestiunea primitorului. "e 0ntocmete 0n doua e6emplare pe m-sura pred-rii la maga.ie a produselor, a materialelor refolosi!ile, a semifa!ricatelor de c-tre secii, ateliere= pe m-sura ce se efectuea.transferuri, de c-tre organul care dispune transferul= pe m-sura restituiri la maga.ie a valorilor materiale. 2. /entru ieirile de stocuri se pot folosi8 A/i0ele de n'o,ire &i factura I pentru ieirile 0n afara 0ntreprinderii. 2onul de con'um I pentru materiile prime i materialele date 0n consumul productiv care au o frecven- mai redus- la eli!erarea din depo.it. "ervete ca document de eli!erare din maga.ie pentru consumul materialelor= document :ustificativ de sc-dere din gestiune= document :ustificativ de 0nregistrare 0n evidena maga.iei i 0n conta!ilitate. "e 0ntocmete 0n dou- e6emplare, pe m-sura lans-rii, respectiv eli!er-rii materialelor Din maga.ie pentru consum, de compartimentul care efectuea.- lansarea, pe !a.a /rogramului de producie i a consumurilor normate, sau de alte compartimente ale Lnit-ii, care solicit- materiale pentru a fi consumate. Gonul de consum se poate 0ntocmi 0ntr7un e6emplar 0n condiiile utili.-rii teEnicii de calcul. Gonul de consum ?colectiv@, 0n principiu, se 0ntocmete pe formulare separate pentru materialele din cadrul aceluiai cont de materiale, loc de depo.itare i loc de consum. 1i&a limit. de con'um I utili.at- la consumul materiilor prime cu o frecven- mare la eli!erarea din maga.ii. <a servete ca8 7 Document de sta!ilire a cantit-ii limit- dintr7un material sau pentru mai multe materiale necesare e6ecut-rii unui produs ?comanda@ sau unei lucr-ri. - Document de eli!erare succesiva a aceluiai fel de material pentru acelai produs = 7 Document :ustificativ de sc-dere din gestiune= 7 Document de sta!ilire a economiilor sau dep-irilor de materiale= 7 Document :ustificativ de 0nregistrare in evidenta maga.iei si in conta!ilitate. "e 0ntocmete manual sau cu a:utorul teEnicii de calcul, in doua e6emplare, la inceputul lunii sau lans-rii produsului ?comen.ii@ sau lucr-rii, de compartimentul de planificare 14

?teEnic@ sau de lansare, pe !a.a programului de producie si a consumurilor normate. 2on de /n0are I utili.at pentru v0n.area de m-rfuri prin unit-ile cu am-nuntul. Documentele primare c0t i de eviden- operativ- a stocurilor se refer- la urm-toarele 3omente mai importante8 e6pedierea stocurilor de m-rfuri i materiale de c-tre 9urni.ori, intrarea i p-strarea stocurilor 0n depo.itul cump-r-torului, eli!erarea acestora din depo.ite. Dac- e s- facem o comparaia 0ntre stocurile de m-rfuri i materiale la o 0ntreprindere de tip agricol vom avea urm-toarele deose!iri. 5n unit-ile agricole se folosesc o diversitate de materiale cum s0nt8 seminele i materialul de plantat= fura:ele= aternutul= medicamentele= 0ngr--mintele cEimice i naturale= er!icide= materiale !iologice de u. veterinar= car!urani i lu!rifiani= piese de scEim! pentru reparaii= o!iecte de inventar etc. <le particip- 0n mod direct sau indirect la o!inerea produselor i implicit la formarea costurilor de producie. 'ceasta impune o grupare a lor i anume8 materiale rinci ale, care se folosesc nemi:locit la o!inerea produciei agricole vegetale i animale ?semine, fura:e etc.@= materiale au#iliare, folosite la o!inerea i reali.area produselor la des-v0rirea procesului de producie, f-r- a se reg-si 0n produsul finit ?car!urani i lu!rifiani, medicamente, aternut etc.@= du . 'ur'a de a ro/i0ionare, materialele pot fi8 materiale o!inute din producia proprie necesare autoconsumului= materiale aprovi.ionate de la furni.orii interni, materiale aprovi.ionate de la furni.orii e6terni ?din import@. *!iectul conta!ilit-ii materialelor 0l formea.-8 seminele pentru sem-nat, !utaii pentru plantat, r-sadurile, fura:ele i aternutul pentru animale, 0ngr--mintele cEimice, medicamentele, ier!icidele, laptele pentru fura:area vieilor ne0n-rcai i a mieilor, car!uranii i lu!rifianii, piesele de scEim! pentru reparaii la mi:loacele fi6e, anvelope, o!iecte de mic- valoare i scurtdurat-, animale tinere i la 0ngr-at, materialele i produsele aflate la teri etc. 'sigurarea unei operativit-i a informaiei conta!ilit-ii materialelor se reali.ea.- prin organi.area evidenei primare i a purt-torilor de informaii, organi.area conta!ilit-ii sintetice i analitice a materialelor. Din punctul de vedere al conta!ilit-ii, stocurile de m-rfuri i materiale s0nt active curente I parte din mi:loacele economice ale unit-ii agricole destinate s- asigure continuitatea produciei i circulaiei !unurilor materiale.

12

5n conclu.ie pot spune c- luate 0n ansam!lu stocurile de materiale la 0nreprinderile cu orice tip de activitate, fie ele de producere, de construcii sau agricole, alc-tuiesc o parte important- 0n desf-urarea procesului economic al acesteia. <le constituie o !a.- materialimportant- f-r- de care nu ar putea avea loc etapa iniial- a 0nceperii procesului activit-ii 0ntreprinderii.

G >,4, C'(0tatarea .& e9aluarea 0t'cur&l'r de mater&ale Declanarea i derularea operaiunilor i tran.aciilor economico7financiare, procur-rile de !unuri economice, consumul sau v0n.area lor, anga:area unor cEeltuieli, o!inerea veniturilor, 0ncasarea creanelor, plata datoriilor i altele necesit- 0nregistrarea oportun- i corect- a acestora 0n conta!ilitate. 5n vederea reali.-rii acestui o!iectiv conta!ilitatea tre!uie s- constate i sevalue.e corect !unurile economice intrate sau ieite din 0ntreprindere, precum i alte mi:loace, surse sau procese economice generate de micarea acestor !unuri. 5n conformitate cu 2a0ele conce tuale ale re-.tirii &i re0ent.rii ra oartelor financiare! constatarea este un proces de includere 0n rapoartele financiare a postului care corespunde definiiei elementului din raportul financiar i urm-toarelor criterii de constatare8 avanta:ele economice viitoare aferente postului pot fi o!inute ?pierdute@ de 0ntreprindere= postul are o valoare care poate fi evaluat- cu un grad 0nalt de e6actitate. /entru a determina corespunderea acestor criterii i ca urmare recunoaterea activelor sau altor posturi 0n rapoartele financiare, este necesar de inut cont de noiunea de esenialitate. $eg-tura reciproc- dintre posturile unui sau altui raport financiar face ca postul care corespunde definiiei i criteriilor de constatare a unui element s- impun- 0n mod automat constatarea altui element. De e6emplu, procurarea materialelor de la furni.ori generea.- automat i datoria 0ntreprinderii fa- de acestea, iar livrarea produselor finite, m-rfurilor c-tre clieni conduce la apariia creanelor cump-r-torilor fa- de 0ntreprindere. 3aterialele acEi.iionate se constat- 0n conta!ilitate, indiferent de acEitarea contravalorii acestora, cu condiia e6istenei o!ligatorii a documentului primar 0nsoitor ?factura de e6pediie, factura fiscal-, actul de acEi.iie, !onul de intrare etc.@.

/otrivit prevederilor Standardului 3a,ional de *ontabilitate 4 Stocurile de m.rfuri &i materiale1, valoarea materialelor v0ndute se constat- drept cEeltuial- a perioadei 0n care se determin- veniturile din aceste v0n.-ri, fapt care asigur- concordana dintre cEeltuielile efectuate i veniturile o!inute. 5n ca.ul c0nd 0ntreprinderea evaluea.- stocurile la valoarea reali.a!ilnet-, se 0nregistrea.- pierderi ?apar ca diferena dintre cost i valoarea reali.a!il- net-@ care tre!uie s- fie constatate drept cEeltuieli 0n perioada 0n care s7a efectuat evaluarea i s7a utili.at valoarea reali.a!il- net-. <ste de menionat c- 0n practic- pot fi ca.uri c0nd 0n urm-toarea perioad- de gestiune valoare reali.a!il- net- a materialelor se ma:orea.- i, ca re.ultat, diferena din aceasta 0n limitele costului materialelor se constat- ca venit 0n perioada 0n care s7a produs ma:orarea valorii reali.a!ile nete. /otrivit prevederilor actelor normative 0n vigoare, materialele pot fi evaluate 0n urm-toarele momente repre.entative ale perioadei de gestiune8 1. 4. 5. 6. la intrarea n atrimoniu "n ntre rindere%( la ie&irea "trecerea n con'um% din atrimoniu( la in/entariere( la data ntocmirii ra oartelor financiare. <ste de menionat c- 0n literatura de specialitate e/aluarea la intrarea n atrimoniu este denumit- evaluare iniial- ?istoric-@, evaluarea la ieire I evaluare curent-, iar la data 0ntocmirii rapoartelor financiare I evaluare de !ilan. /reurile folosite la evaluarea activelor curente 0nregistrate 0n conta!ilitate se numesc preuri de 0nregistrare. <le pot fi diferite 0n funcie de opiunea unit-ilor patrimoniale i de natura stocurilor i pot fi 0nregistrate 0n conta!ilitate, astfel8 costul de acEi.iie folosit la 0nregistrarea intr-rilor stocurilor este format din preul de facturare al furni.orului, ta6ele i am!ala:ele nerecupera!ile, cEeltuielile de transport aprovi.ionare i alte cEeltuieli incluse 0n factura furni.orului. Ln asemenea pre devine cost istoric i va fi luat 0n considerare la eli!erarea stocurilor din depo.it. 5ntrucFt costul de acEi.iie, devenit pre de 0nregistrare 0n conta!ilitate cEiar pentru aceleai sortimente, difer- de la o perioad- la alta 0n funcie de m-rimea preurilor de livrare practicate de furni.ori sau a cEeltuielilor de transport, aprovi.ionare, se ridic- pro!lema preurilor unitare care tre!uie practicate la ieirea stocurilor 0n cau.- de la locurile de depo.itare. #egula general- de evaluare i 0nregistrare a stocurilor este evaluarea la valoarea de intrare ?istoric-@ care poate fi8

"tandardul Baional de Conta!ilitate nr. 2 %"tocuri de m-rfuri i materiale+*rdinul 3inistrului 9inanelor nr.1 1 din 24.12.1CC = 3onitorul *ficial al #epu!licii 3oldova nr.887C1 din 30.12.1CC

18

pentru !unurile acEi.iionate de la teri I valoarea de cump-rare plus cEeltuielile privind acEi.iionarea= pentru !unurile o!inute din producia proprie I costul efectiv al consumurilor de producie care cuprinde consumurile materiale directe, consumurile directe privind retri!uirea muncii, precum i consumurile indirecte de producie=

0n ca.ul scEim!ului de materiale 0n procesul operaiunilor comerciale 0ntre p-rile independente I valoare venal- a !unurilor primite sau predate 0n procesul scEim!ului= pentru materialele aduse ca aport la capital o!inute cu titlu gratuit sau prin donaie I valoarea de utilitate. $a intrarea 0n patrimoniu materialele se evaluea.- i se 0nregistrea.- 0n conta!ilitate astfel8

1.

3ateriale i alte !unuri cump-rate I la /aloarea de intrare, care const- din urm-toarele elemente8 valoarea ?preul@ de cump-rare a stocurilor= ta6e vamale aferente materialelor importate= cEeltuieli accesorii de acEi.iionare. 'cestea sunt cEeltuieli directe sau indirecte legate de aprovi.ionare p0n- la intrarea

!unurilor 0n gestiune8 comisioane, cEeltuieli de tran.it, asigurare, transport e6tern, transport pe parcursul intern, cEeltuieli de 0nc-rcare I desc-rcare, recepie etc. 5n costul de acEi.iie nu se includ impo.itele care ulterior urmea.- a fi restituite 0ntreprinderii de c-tre organele fiscale i ra!aturile acordate de furni.ori 2. 3aterialele primite 0n urma scEim!ului ?!arter@ sunt evaluate 0n felul urm-tor8 la valoarea venal- a stocurilor primite 0n urma scEim!ului, corectat- cu suma mi:loacelor !-neti pl-tite sau ecEivalentul acestora= la valoarea venal- a materialelor eli!erate 0n procesul scEim!ului, corectat- cu suma mi:loacelor !-neti pl-tite sau ecEivalentul acestora= la valoarea de !ilan a materialelor destinate scEim!ului, 0n ca.ul c0nd nu e6ist- valoarea venal- confirmat-= la valoarea contractual-. <ste de menionat c- cEeltuielile accesorii procesului de aprovi.ionare se includ direct sau indirect 0n costul de acEi.iie al materialelor, conform prevederilor politicii de conta!ilitate a 0ntreprinderii. 5n ca.ul efectu-rii cEeltuielilor proprii ?transport, 0nc-rcare, desc-rcare@, de regul-, nu este posi!il- determinarea imediat- a acestora i, ca urmare, reparti.area lor. 5n cursul perioadei de gestiune 0nregistrarea acestor cEeltuieli are loc 0n conturi separate, iar la sf0ritul ei sunt reparti.ate ?incluse 0n costul materialelor acEi.iionate@, potrivit !a.ei de reparti.are, care poate fi valoarea de cump-rare sau cantitatea materialelor acEi.iionate. 1C

$a conta!ili.area stocurilor de m-rfuri i materiale tre!uie respectate urm-toarele reguli de !a.-8 1. "tocurile de m-rfuri i materiale care intr- la 0ntreprindere se reflect- 0n conturile conta!ile la valoarea de intrare ?costul@ a acestora, care include consumurile de acEi.iionare, consumurile pentru prelucrare i alte consumuri aferente aducerii stocurilor de !unuri materiale la locul p-str-rii i 0n starea de utilitate2. *on'umurile de ac7i0i,ionare a 'tocurilor de m.rfuri &i materiale includ valoarea cump-r-turilor, ta6ele vamale i alte impo.ite prev-.ute de legislaia 0n vigoare ?cu e6cepia impo.itelor recupera!ile@, precum i cEeltuielile de transport legate de procurarea i acEi.iionarea stocurilor de m-rfuri i materiale. #a!aturile comerciale, sumele aferente stocurilor de m-rfuri i materiale returnate i alte corect-ri nu se includ 0n valoarea de intrare3. *on'umurile entru relucrarea 'tocurilor de m.rfuri &i materiale includ consumurile directe privind retri!uirea muncii i consumurile indirecte de producie suportate de prelucrarea materialelor la produse finite1. 5n alte con'umuri se includ consumurile suplimentare care apar 0n procesul acEi.iion-rii, prelucr-rii i v0n.-rii stocurilor de m-rfuri i materiale. 'cestea se su!divi.ea.0n consumuri incluse i cele neincluse 0n costul stocurilor de m-rfuri i materiale4. 'lte consumuri incluse 0n costul stocurilor de m-rfuri i materiale cuprind consumurile aferente comen.ilor individuale sau consumurile aferente aducerii stocurilor de m-rfuri i materiale ?produselor finite i m-rfurilor@ 0n starea de utilitate la solicitarea cump-r-torului, precum i consumurile suplimentare pentru transportare legate de efectuarea acestora. 5n conformitate cu paragraful 12 din "tandardul Baional de Conta!ilitate 2, la alte consumuri neincluse 0n costul stocurilor de m-rfuri i materiale i constatate ca cEeltuieli ale perioadei de gestiune 0n care acestea au fost suportate se atri!uie8 pierderile supranormative oca.ionate de nivelul e6trem de 0nalt al consumului de materiale, retri!uirii muncii i altor consumuri de producie neplanificate= consumurile aferente depo.it-rii, dac- acestea nu s0nt prev-.ute de procesul teEnologic= cEeltuielile administrative care nu s0nt oca.ionate de transportarea stocurilor de m-rfuri i materiale p0n- la locul p-str-rii i aducerea acestora 0n stare de utilitate la solicitarea cump-r-torilor=
2 3

cEeltuielile de desfacere.

/aragraful 8 din "tandardul Baional de Conta!ilitate nr. 2 >"tocuri de m-rfuri i materiale +. /aragraful C din "tandardul Baional de Conta!ilitate nr. 2 >"tocuri de m-rfuri i materiale +. 1 /aragraful 11 din "tandardul Baional de Conta!ilitate nr. 2 >"tocuri de m-rfuri i materiale + 4 /aragraful 11 din "tandardul Baional de Conta!ilitate nr. 2 >"tocuri de m-rfuri i materiale +.

20

2.

<valuarea stocurilor de m-rfuri i materiale a c-ror valoare este e6primat- 0n valutstr-in- se efectuea.- 0n lei moldoveneti prin recalcularea valutei str-ine la cursul de scEim! al G-ncii Baionale a 3oldovei sta!ilit la data 0ntocmirii declaraiei vamale ?daccontractul nu prevede o alt- dat- de trecere c-tre 0ntreprindere a dreptului de proprietate asupra stocurilor de m-rfuri i materiale procurate@. 8iferen,ele de cur' /alutar, care apar dup- 0nregistrarea la intr-ri a stocurilor de m-rfuri

i materiale, la acEitarea datoriilor fa- de furni.ori iMsau la data 0ntocmirii rapoartelor financiare se recunosc ca venituri sau cEeltuieli ale activit-ii financiare i nu afectea.- valoarea de intrare a stocurilor de m-rfuri i materiale. 3. <valuarea stocurilor de m-rfuri i materiale procurate de la re.idenii #epu!licii 3oldova i a c-ror valoare este e6primat- 0n unit-i convenionale ?valut- str-in-@ se efectuea.- 0n lei moldoveneti, prin recalcularea unit-ilor convenionale ?valutei str-ine@ 0n modul sta!ilit 0n contracte, la data trecerii c-tre 0ntreprindere a dreptului de proprietate asupra stocuri de m-rfuri i materiale procurate. 8iferen,ele de 'um., care apar dup- 0nregistrarea la intr-ri a stocurilor de m-rfuri i materiale, la acEitarea datoriilor fa- de furni.or se recunosc ca venituri sau cEeltuieli ale activit-ii financiare i nu afectea.- valoarea de intrare a stocurilor de m-rfuri i materiale. 1. <valuarea stocurilor de m-rfuri i materiale la ieirea acestora ?v0n.area, eli!erarea 0n producie, transmiterea c-tre teri etc.@ se efectuea.- prin una din urm-toarele metode8 de identificare ?paragraful 22 din ".B.C. 2@, 1I1O9! LI1O:! co'tului mediu onderat ?paragraful 23 din ".B.C. 4@. 'plicarea uneia dintre metodele nominali.ate pentru un tip concret de stocuri de m-rfuri i materiale se efectuea.- 0n cursul anului de gestiune i urmea.- a fi sta!ilit- 0n politica de conta!ilitate a 0ntreprinderii. +etoda de identificare se aplic- pentru evaluarea unit-ilor de stocuri de m-rfuri i materiale care, de regul-, nu s0nt reciproc su!stitui!ile i a stocurilor fa!ricate i destinate unor proiecte speciale ?paragraful 22 din ".B.C. 2@. +etoda 1I1O presupune c- stocurile de m-rfuri i materiale primele intrate s0nt i primele ieite, de aceea evaluarea stocurilor de m-rfuri i materiale ieite se efectuea.- 0n aceeai consecutivitate. "oldul stocurilor de m-rfuri i materiale la finele perioadei de gestiune se evaluea.- la valoarea de intrare a ultimelor loturi de stocuri intrate ?paragraful 21 din ".B.C. 2@.

9(9* I din engle.- >9irst in first out+ ?primul intrat, primul ieit@. $(9* I din engle.- >$ast in first out+ ?ultimul intrat, primul iesit@.

21

+etoda LI1O presupune c- stocurile de m-rfuri i materiale ultimele intrate s0nt primele ieite, de aceea evaluarea stocurilor de m-rfuri i materiale ieite se efectuea.- 0n aceeai consecutivitate. &aloare stocurilor de m-rfuri i materiale ieite 0n cursul perioadei de gestiune se evaluea.- la valoarea de intrare a ultimelor loturi de stocuri intrate. "oldul stocurilor de m-rfuri i materiale la finele perioadei de gestiune se evaluea.- la valoarea de intrare a primelor loturi de stocuri intrate ?paragraful 24 din ".B.C. 2@. +etoda co'tului mediu onderat prevede c- costul stocurilor de m-rfuri i materiale ieite i a celor r-mase la finele perioadei de gestiune se determin- 0n !a.a costului mediu ponderat al unit-ilor similare aflate 0n stoc la 0nceputul perioadei de gestiune i procurate sau fa!ricate de 0ntreprindere 0n cursul acestei perioade. Costul mediu ponderat poate fi calculat pentru o anumit- perioad- de timp sau pe m-sura intr-rii lotului ordinar de stocuri ?paragraful 22 din ".B.C. 2@. +etoda re,ului 'tandart const- 0n evidenierea stocurilor la preuri fi6e, sta!ilite anterior, pe !a.a preurilor medii ale !unurilor respective, reali.ate 0n perioada precedent-, cu condiia evidenierii distincte a diferenelor de pre fa- de costul de acEi.iie sau de producie. Diferenele de pre se reparti.ea.- la sf0ritul lunii asupra valorii !unurilor ieite i asupra stocului e6istent cu a:utorul coeficientului de reparti.are al diferenelor de pre. Cota parte din diferenele de pre aferente ieirilor se calculea.- 0nmulind valoarea !unurilor ieite cu coeficientul calculat. /entru evaluarea curent- a stocurilor de m-rfuri i materiale, 0n conformitate cu paragraful 1C din "tandardul Baional de Conta!ilitate 2, pot fi aplicate urm-toarele metode8 4. metoda costului normativ= metoda v0n.-rilor cu am-nuntul. "tocurile de m-rfuri i materiale se reflect- 0n rapoartele financiare la suma cea mai micdintre valoarea de intrare ?cost@ i valoarea reali.a!il- net- ?paragraful care re re0int. re,ul roce'ul acti/it.,ii economice ordinare diminuat cu c7eltuielile din ".B.C. 2@, robabil de /n0are a stocurilor de m-rfuri i materiale n robabile nece'are

entru com letarea &i or-ani0area /n0.rii ?paragraful 2 din ".B.C. 2@. <valuarea stocurilor la 0ncEiderea e6erciiului prin !ilan conta!il se face la valoarea de intrare, respectiv la valoarea conta!il- pus- de acord cu re.ultatele evalu-rilor la inventariere, astfel pot fi posi!ile urmatoarele ca.uri8

22

pentru stocurile la care au re.ultat diferene 0n plus 0ntre valoarea de inventar i valoarea de intrare, 0n !ilan acestea sunt evaluate la valoarea lor de intrare, deci plusul de valoare nu se 0nregistrea.- 0n conta!ilitate.

pentru stocurile la care s7au constatat diferene 0n minus 0ntre valoarea de inventar i valoarea lor de intrare, acestea se evaluea.- 0n !ilan la valoarea de inventar. 5n conta!ilitate aceste stocuri vor continua s- fie 0nregistrate la valoarea lor de intrare, iar minusul de valoare datorat unor deprecieri se 0nregistrea.- prin intermediul conturilor de provi.ioane. Dac- din valoarea de intrare a stocurilor se deduce valoarea deprecierilor pentru care au

fost calculate i 0nregistrate provi.ioane, se o!ine valoarea de inventar ca valoare neta ce se 0nscrie 0n !ilan. /e !a.a celor ar-tate mai sus se desprinde regula general- de evaluare i 0nregistrare a stocurilor i anume8 0nregistrarea lor 0n conta!ilitate la valoarea de intrare, sta!ilit- la nivelul costului de acEi.iie sau a costului de producie, dup- ca., ca forme a costului istoric. /rin aceasta se asigur- aplicarea principiului realit-ii, costurile efective de acEi.iie i de producie fiind parametrii reali ai valorii stocurilor. 5n scopul impo.it-rii se accept- metodele de eviden- a stocurilor de m-rfuri i materiale aplicate de 0ntreprindere conform legislaiei cu privire la conta!ilitate8. ;/aluarea cu oca0ia in/entarierii 'tocurilor: #egula general- de evaluare i 0nregistrare a stocurilor, la inventar este evaluarea la valoarea actual- sau de utilitate denumit- i valoare de inventar. 'ceste valori se sta!ilesc 0n funcie de utilitatea !unului 0n 0ntreprindere sau preul pieei i se identific-, 0n funcie de destinaia lor, astfel8 1. "tocurile destinate v0n.-rii, li se sta!ilesc valoarea de inventar su! forma valorii nete de reali.are, care este dat- de preul de v0n.are previ.ionat, din care se scad cEeltuielile de transport, comisioane etc. 2. 3. "emifa!ricatele i producia 0n curs de e6ecuie se evaluea.- la valoarea componentelor materiale 0ncorporate la care se adaug- costurile stadiilor de prelucrare. 3ateriile prime i materialele consuma!ile destinate utili.-rii 0n e6ploatare se evaluea.la costul lor de 0nlocuire. $a sta!ilirea valorii de inventar se va aplica principiul prudenei, potrivit c-ruia nu este admis- supraevaluarea elementelor de activ i a veniturilor, respectiv su!evaluarea elementelor de pasiv i a cEeltuielilor. 5n acest sens8 0n ca.ul 0n care se constat- c- valoarea de inventar,
8

'rt. 12, alin. ?3@ din Codul fiscal.

23

sta!ilit- 0n funcie de utilitatea !unului pentru unitate i preul pieei, este mai mare dec0t valoarea cu care s0nt acestea 0nregistrate 0n conta!ilitate, 0n listele de inventariere vor fi 0nscrise valorile din conta!ilitate. 5n ca.ul 0n care valoarea de inventar este mai mica dec0t valoarea din conta!ilitate, 0n listele de inventariere se vor scrie valorile de inventar. /entru asigurarea imaginii fidele a patrimoniului, 0n ca.ul constat-rii unor deprecieri relative ?nedefinitive@ tre!uie constituit provi.ion pentru deprecieri, care s- reflecte situaia reale6istent-, cEiar i 0n ca.ul 0n care aceste cEeltuieli nu sunt recunoscute din punct de vedere fiscal. /rovi.ioanele constituite cu oca.ia inventarierii, pentru deprecierile constatate, nu sunt deducti!ile fiscal. 5n ca.ul constat-rii unor lipsuri 0n gestiune, imputa!ile, administratorii vor lua m-sura imput-rii acestora la valoarea lor de 0nlocuire. /rin valoarea de 0nlocuire se 0nelege costul de acEi.iie, 0n care sunt incluse costul de cump-rare practicat pe pia-, ta6ele nededucti!ile, inclusive J&', cEeltuieli de transport, aprovi.ionare. 3ai e6ist- i ca.uri particulare de evaluare a stocurilor i anume8 ;/aluarea 'tocurilor n func,ie de re,ul de /n0are: 5n ca.urile e6cepionale 0n care nu este posi!il s- se determine costul de acEi.iie sau de producie al !unurilor 0n stoc prin aplicarea regulilor generale de evaluare pot fi aplicate urm-toarele metode8 1. !unurile 0n stoc sunt evaluate la costul de acEi.iie sau de producie al !unurilor ecEivalente constatate sau estimate la data cea mai apropiat- de acEi.iia, sau producia !unurilor= c0nd aceast- evaluare este superioar- valorii de inventar a !unurilor la data !ilanului, tre!uie constituit un provi.ion pentru depreciere= 2. 3. dac- metoda precedent- nu este practica!il-, !unurile 0n stoc sunt evaluate la valoarea de inventar de la data !ilanului= dacmetodele precedente antrenea.constr0ngeri e6cesive pentru gestiunea 0ntreprinderii, !unurile 0n stoc sunt evaluate practic0nd asupra preurilor de v0n.are la data !ilanului o a!atere corespun.0nd mar:ei practicate de 0ntreprindere pentru fiecare categorie de !unuri. Dac- e s- facem o comparaie la evaluarea stocurilor de materiale la o 0ntreprindere de producere i una de tip agricol vom depista c- e6ist- urm-toarele diferene. $a o 0ntreprindere de tip agricol pentru reali.area unei conta!ilit-i clare i precise, o 0nsemn-tate deose!it- o are evaluarea materialelor i cunoaterea preurilor de 0nregistrare a acestora. /reurile de 0nregistrare a materialelor care se practic- 0n pre.ent 0n unit-ile agricole sunt8 1. re,ul de facturare < 'e 0nregistrea.- materialele cump-rate din afara unit-ii=

21

4. 5. 6. $.

re,ul de roduc,ie < pentru materialele cump-rate de la alte ferme de producie din cadrul aceleiai unit-i agricole= co'tul intern de decontare "normat% I pentru materialele provenite din producia proprie a fermelor agricole de producie= re,ul o'ibil < de valorificare se folosete numai pentru acele materiale, re.ultate 0n urma cas-rii mi:loacelor de munc-= re,ul intern - sta!ilit pentru materialele procurate din import, in0ndu7se seama de corelaiile e6istente pe piaa mondial- sau prin transformarea 0n lei a preurilor e6terne. $a 0ntreprinderea anali.at- ".#.$. ,,&'$()#()*#HH conform politicii de conta!ilitate

?'ne6a 1@ stocurile de m-rfuri i materiale s0nt evaluate 0n modul urm-tor8 stocurile de m-rfuri i materiale se evaluea.- conform "tandardului Baional de Conta!ilitate 2 >"tocuri de m-rfuri i materiale+. Costul stocurilor de materiale include cEeltuielile de acEi.iie, cEeltuielile de prelucrare i alte cEeltuieli, ce in de transportarea activelor curente la locul de p-strare i aducerea lor 0n starea cuvenit-. CEeltuielile de acEi.iie includ8 costul cump-r-rilor= ta6a la import i alte impo.ite= cEeltuieli de transport, ce in de acEi.iia stocurilor de m-rfuri i materiale, inclusiv cEeltuieli de delegaie a oferilor= valoarea serviciilor altor organi.aii.

CEeltuielile pentru prelucrare includ8 cEeltuieli directe pentru remunerarea muncii= cEeltuieli indirecte varia!ile i permanente de producie, suportate la prelucrarea materialelor 0n producie finit-. <valuarea curent- a materialelor se evaluea.- lunar la valoarea medie ponderat-, in0nd cont de soldul la depo.it la 0nceputul lunii i flu6ului 0n luna curent-. /roducia finit- i producia 0n curs de e6ecuie se evaluea.- la costul real. Costul efectiv se determin- reieind din nivelul normativ a consumurilor materiale directe, consumurilor directe de remunerare a muncii i consumuri indirecte de producie. &aloarea iniial- a o!iectelor de mic- valoare i scurt- durat- se determin- 0n evidena curent- la valoarea de acEi.iie. *!iectele de mic- i scurt- durat- valoarea unei unit-i ai c-ror este mai mic- de 3000 lei ?de la 01.01.2012 72000 lei@, se casea.- la consumuri sau cEeltuieli pe m-sura intr-rii lor 0n e6ploatare 0n m-rime de 100N de la valoarea lor iniial-. 24

/entru o!iectele de mic- valoare i scurt- durat-, valoarea unei unit-i ai c-ror este mai mare de 3000 lei, se calculea.- u.ura pe m-sura intr-rii 0n e6ploatare 0n m-rime de 100N de la valoarea lor iniial-. /ierderile, lipsurile i deterior-rile de !unuri materiale 0n procesul de producere, precum i 0n timpul p-str-rii la depo.it, la transportare se casea.- conform normelor ela!orate i apro!ate. 5n opinia autorului modul de organi.are a activit-ii de aprovi.ionare i livrare, depo.itare i micare a stocurilor de materiale constituie premise de !a.- a conta!ilit-ii, 0ntruc0t operaiile specifice lor generea.- o mare diversitate de documente primare de a c-ror corect0ntocmire i completare depinde gradul de e6actitate a informaiilor furni.ate. Caracteristicile teEnico7productive ale activelor curente, 0n funcie de care se face clasificarea acestora= se sta!ilesc principalele categorii i conturile sintetice corespun.atoare lor= se ela!orea.- nomenclatorul stocurilor i pe aceast- !a.- se organi.ea.- evidena operativ- i conta!ilitatea analitic-. "ursele de provenien- a stocurilor de m-rfuri i materiale aprovi.ionate ?furni.ori, din producie proprie, din prelucrare la teri@ influenea.-, 0n principal, conturile sintetice utili.ate i preurile de evaluare. 3odul de evaluare a activelor curente influenea.-, 0n special, modul de 0nregistrare a acestora 0n conta!ilitatea sintetic-, dar i alegerea metodelor de determinare a preurilor de ieire a stocurilor .

22

Ca#&t'lul II C'(ta$&l&tatea 0t'cur&l'r de mater&ale la S,!,L 77VALI+!I+O!FF 4,>, C'(ta$&l&tatea mater&&l'r #r&me .& mater&alel'r, +ateriile rime sunt !unurile care particip- direct la fa!ricarea produselor i se reg-sesc 0n produsul finit integral sau parial, fie 0n starea lor iniial-, fie transformat-. 3ateria primconstituie su!stana principal- care intr- 0n componena produsului finit 0n care se reg-sesc total sau parial, 0n forma ei iniial- sau transformat-, cum sunt8 f-ina din industria de panificaie, oelul din industria constructoare de maini, caolinul 0n industria de porelan etc. 5n procesul de producie, materialele au6iliare se adaug- materiei prime 0n scopul de a a:uta la transformarea ei ?dro:dia 0n industria panificaiei, aa, lipiciul, su!stanele de vopsit 0n industria de 0nc-l-minte@, sunt consumate de ecEipamentele de lucru ?c-r!unii folosii la ca.ane pentru producerea a!urului@ sau se folosesc pentru asigurarea funcion-rii acestora ?uleiurile pentru ungerea mainilor@. Tabelul 4 3ic-rile stocurilor de materii prime se grupea.- astfel8 O era,ii ri/ind intrarea de materii rime: O era,ii ri/ind ie&irea de materii rime:

'cEi.iionarea de la furni.ori8 acEi.iionate din avansuri de tre.orerie= reinute din producia proprie a

1. incluse pe cEeltuieli ?consum@= 2. constatate lips- la inventar= 3. pierderi din deprecieri= 1. retrase din aport de 0ntreprin.-torul individual= 4. v0ndute ca atare= 2. livrate la grup, unitate sau su!unit-i ?prin decont-ri interne@= . ieite prin donaie= 8. pierderi din calamit-i= C. transmise spre prelucrare sau 0n custodie la teri.

produselor= aduse de la teri= aduse ca aport 0n natural

0ntreprin.-torului individual= aport 0n natur- al asociailor= primite cu titlu gratuit= constatate plus la inventar= primite de la grup, unitate sau su!unit-i ?prin decont-ri@

<videna materiilor prime se ine la preul de 0nregistrare presta!ilit. 5ntre preul de 0nregistrare presta!ilit i costul de acEi.iie pot apare diferene 0n plus sau 0n minus. Diferene de pre 0n plus apar atunci c0nd costul de acEi.iie este mai mare dec0t preul presta!ilit al materiilor prime, intrate 0n gestiune. Diferenele de pre 0n minus se determin- 0n situaia 0n care costul de acEi.iie este mai mic dec0t preul presta!ilit. /entru deprecierea stocurilor de materii prime, de regul-, la sf0ritul e6erciiului financiar, se constituie, suplimentea.-, diminuea.- sau anulea.- provi.ioane. +aterialele repre.int- activele curente destinate fa!ric-rii produselor, prest-rii serviciilor, necesit-ilor comerciale, administrative ale 0ntreprinderii. /entru generali.area informaiei privind e6istena i micarea materialelor 0nregistrate 0n !ilanul 0ntreprinderii este destinat contul de activ 411=+ateriale=. 5n debitul contului 411 se reflect-8 valoarea de procurare a materialelor procurate contra plat- sau 0ntr7un alt mod= consumurile aferente acEi.iion-rii= costul efectiv al materialelor fa!ricate la 0ntreprindere= valoarea materialelor neutili.ate, returnate din seciile de producie i alte su!divi.iuni ale 0ntreprinderii=

28

valoarea reali.a!il- net- a materialelor o!inute 0n urma preg-tirii activelor pe termen lung pentru utili.area dup- destinaie, reparaiei i cas-rii o!iectelor de mi:loace fi6e i o!iectelor de mic- valoare i scurt- durat-=

valoarea de pia- a plusurilor de materiale constatate la inventariere. 5n creditul contului 411 se reflect-8 valoarea materialelor consumate pentru necesit-ile de producie i alte necesit-i ale 0ntreprinderii, 0n evaluarea sta!ilit- 0n politica de conta!ilitate a 0ntreprinderi= valoarea de !ilan a materialelor ieite la v0n.area acestora, transmiterea 0n capitalul statutar al altei 0ntreprinderi, transmiterea cu titlu gratuit, constatarea lipsurilor la inventariere=

diferena dintre valoarea de intrare a materialelor i valoarea reali.a!il- net- a acestora. "oldul contului 411 este debitor= repre.int- valoarea materialelor la finele perioadei de

gestiune i se reflect- 0n capitolul 2 =Acti/e curente= din 2ilan,ul contabil. 5n >lanul de conturi pentru contul 411 s0nt prev-.ute urm-toarele su!conturi8 411.1 =+aterii rime &i materiale de ba0.=( 411.4 =Semifabricate cum .rate &i articole de com letare=( 411.5 =*ombu'tibil=( 411.6 =Ambala)e &i materiale entru ambalat=( 411.$ =>ie'e de 'c7imb=( 411.9 =Alte materiale=( 411.: =+ateriale tran'mi'e entru relucrare=( 411.? =+ateriale de con'truc,ie=( 411.@ =+ateriale cu de'tina,ie a-ricol.=. <videna analitic- a materialelor se ine pe locurile de p-strare, tipurile, sortimentele i dimensiunile acestora, precum i pe alte direcii prev-.ute 0n politica de conta!ilitate a 0ntreprinderii. 3aterialele care nu aparin 0ntreprinderii date, dar care se afl- temporar 0n gestiunea acesteia conform contractului cu proprietarul se reflect- 0n conturile e6tra!ilaniere 0n evaluarea prev-.ut- 0n contract. (ntrarea materialelor la 0ntreprindere are loc 0n urma8 primirii de la alte 0ntreprinderi i persoane fi.ice= 0nregistr-rii la intr-ri re.ultate din operaiunile efectuate 0n cadrul 0ntreprinderii.

2C

$a conta!ili.area i impo.itarea operaiunilor de intrare tre!uie s- se acorde atenie urm-toarelor aspecte8 5nregistarea materialelor se efectuea.- 0n !a.a documentelor :ustificative ?facturi fiscale, facturi de e6pediie, acte de acEi.iie a m-rfurilor, !onuri de intr-ri, deconturi de avans cu documente de decontare i de plat- :ustificative etc.@ 0ntocmite 0n mod corespun.-tor. 3aterialele procurate contra plat- sau 0ntr7un alt mod se 0nregistrea.- 0n conturile conta!ile la valoarea de intrare care este egal-8 0n ca.ul procur-rii contra plat- de la alte 0ntreprinderi i persoane I cu valoarea de cump-rare i consumurile aferente procur-rii= 0n ca.ul primirii ca aport 0n capitalul statutar al 0ntreprinderii I cu valoare venalsta!ilit- 0n actele de constituire= 0n ca.ul fa!ric-rii la 0ntreprindere I cu costul efectiv care include consumurile directe de materiale, consumurile directe privind retri!uirea muncii i consumurile indirecte de producie. $a intrarea materialelor se 0ntocmesc urm-toarele formule conta!ile8 1. 5nregistrarea materialelor ?la valoarea reali.a!il- net-@ o!inute 0n urma reparaiei mi:loacelor fi6e utili.ate 0n procesul de creare iMsau 0m!un-t-ire a calit-ilor iniiale ale activelor nemateriale8 8ebit contul 411 +ateriale *redit contul 114 Acti/e nemateriale n cur' de e#ecu,ie. 2. 5nregistrarea materialelor ?la valoarea reali.a!il- net-@ o!inute 0n urma preg-tirii mi:loacelor fi6e ?inclusiv a reparaiei@ pentru utili.are dup- destinaie8 8ebit contul 411 +ateriale *redit contul 141 Acti/e materiale n cur' de e#ecu,ie. 3. 5nregistrarea materialelor ?la valoarea reali.a!il- net-@ o!inute 0n urma reparaiei o!iectelor de mi:loace fi6e i efectu-rii investiiilor capitale ulterioare8 8ebit contul 411 +ateriale *redit contul 141 Acti/e materiale n cur' de e#ecu,ie. 1. 5nregistrarea materialelor ?la valoarea reali.a!il- net-@ o!inute 0n urma preg-tirii terenurilor utili.ate dup- destinaie8 8ebit contul 411 +ateriale *redit contul 144 Terenuri. 30

4.

5nregistrarea materialelor ?la valoarea reali.a!il- net-@ o!inute 0n urma cas-rii o!iectelor de mi:loace fi6e ?demontarea utila:ului, demolarea cl-dirilor i construciilor etc.@, 0n limita valorii pro!a!ile r-mase a unor astfel de o!iecte8 8ebit contul 411 +ateriale *redit contul 145 +i)loace fi#e.

2.

5nregistrarea materialelor ?la valoarea reali.a!il- net-@ o!inute 0n urma 0nsuirii unor tipuri noi de produse, reparaiei !unurilor primite 0n arend- operaional- ?leasing, locaiune@, efectu-rii lucr-rilor se.oniere i altor consumuri atri!uite la cEeltuielile anticipate pe termen lung i curente8 8ebit contul 411 +ateriale *redit contul 161 *7eltuieli antici ate e termen lun-( 'au *redit contul 14$ Re'ur'e naturale.

5nregistrarea materialelor ?la valoarea reali.a!il- net-@ o!inute 0n urma cas-rii o!iecte de mic- valoare i scurt- durat- 0n limita valorii pro!a!ile r-mase a acestora sta!ilitanterior8 8ebit contul 411 +ateriale *redit contul 415 Obiecte de mic. /aloare &i 'curt. durat..

8.

5nregistrarea materialelor ?la valoarea reali.a!il- net-@ o!inute 0n urma reparaiei o!iectelor de mi:loace fi6e, consumurile c-reia au fost atri!uite la cEeltuielile perioadei de gestiune curente8 8ebit contul 411 +ateriale *redit contul 914 Alte /enituri o era,ionale.

C.

5nregistrarea deeurilor recupera!ile ?la valoarea reali.a!il- net-@ primite din seciile activit-ii de !a.-8 8ebit contul 411 +ateriale *redit contul ?11 >roduc,ia de ba0.

10.

5nregistrarea materialelor ?la costul efectiv@ fa!ricate 0n seciile activit-ilor au6iliare8 8ebit contul 411 +ateriale *redit contul ?14 Acti/it.,i au#iliare $a 0ntreprindere este foarte important s- se in- evidena operaiunilor ce in de micarea

intern- a materialelor i de returnare celor neutili.ate. /rin micarea intern- a materialelor se presupune transmiterea acestora de la depo.it la depo.it, precum i 0ntre su!divi.iunile interne ale 0ntreprinderii care nu au un !ilan separat. 31

3icarea intern- a materialelor se efectuea.- 0n evaluarea la care acestea sunt 0nregistrate 0n conta!ilitate. 5n afar- de micarea intern- a materialelor, pot avea loc i operaiuni de returnare a materialelor neutili.ate din seciile activit-ilor de !a.- i au6iliare, precum i din alte su!divi.iuni structurale ale 0ntreprinderii. #eturnarea materialelor neutili.ate se efectuea.- 0n evaluarea la care anterior a fost efectuat- eli!erarea acestora pentru necesit-ile respective. ConsumurileMcEeltuielile aferente mic-rii interne i return-rii materialelor neutili.ate se 0nregistrea.- 0n componena consumurilor indirecte de producie ?0n contul 813@ sau cEeltuieli generale i administrative ?0n contul 13@. $a micarea intern- i returnarea materialelor neutili.ate se 0ntocmesc urm-toarele formule conta!ile8 1. #eflectarea mic-rii interne a materialelor ?de la depo.it la depo.it= 0ntre su!divi.iunile interne ale 0ntreprinderii care nu au un !ilan separat@8 8ebit contul 411 +ateriale *redit contul 411 +ateriale. 2. #eturnarea materialelor casate anterior la cEeltuielile activit-ii operaionale8 8ebit contul 411 +ateriale( *redit contul 914 Alte /enituri o era,ionale. 3. #eturnarea materialelor casate anterior la cEeltuielile activit-ii de investiii8 8ebit contul 411 +ateriale *redit contul 941 Venituri din acti/itatea de in/e'ti,ii. 1. #eturnarea materialelor casate anterior la cEeltuielile casate anterior la cEeltuielile ?pierderile@ e6cepionale8 8ebit contul 411 +ateriale *redit contul 945 Venituri e#ce ,ionale. 4. #eturnarea materialelor eli!erate anterior 0n activitatea de !a.- a 0ntreprinderii pentru fa!ricarea produselor, prestarea serviciilor i e6ecutarea lucr-rilor8 8ebit contul 411 +ateriale *redit contul ?11 >roduc,ia de ba0.. 2. #eturnarea materialelor eli!erate anterior 0n seciile activit-ilor au6iliare. 8ebit contul 411 +ateriale *redit contul ?14 Acti/it.,i au#iliare. . #eturnarea materialelor casate anterior la cEeltuielile generale de producie8 8ebit contul 411 +ateriale 32

*redit contul ?15 *on'umuri indirecte de roduc,ie. $a conta!ili.area operaiunilor aferente eli!er-rii materialelor pentru fa!ricarea produselor i alte necesit-i ale 0ntreprinderii tre!uie s- se acorde atenie urm-toarelor aspecte8 1. <li!erarea materialelor 0n producie i pentru alte necesit-i ale 0ntreprinderii se efectuea.- 0n !a.a documentelor primare 0ntocmite 0n mod corespun.-tor ?fie I limitde consum, comen.i, !onuri de consum I la eli!erarea 0n cadrul 0ntreprinderii= facturi de e6pediie I la eli!erarea c-tre su!divi.iunile amplasate teritorial 0n afara 0ntreprinderii@. 2. <li!erarea materialelor tre!uie efectuat- dup- greutate, volum iMsau cantitate, adic- 0n strict- concordan- cu normele sta!ilite de consum al acestora i programul de producie. 3. $ista persoanelor care au dreptul s- solicite eli!erarea materialelor de la depo.it, precum i specimentele semn-turilor acestora tre!uie s- fie apro!ate prin ordinul conduc-torului 0ntreprinderii coordonat cu conta!ilul7ef. 1. Consumul efectiv de materiale 0n producie sau pentru alte necesit-i ale 0ntreprinderii se reflect- 0n creditul contului 411 0n coresponden- cu conturile de eviden- a activelor, consumurilor i cEeltuielilor. 9ormulele conta!ile pentru operaiunile de transmitere a materialelor 0n producie i alte 0ntreprinderi8 1. <li!erarea materialelor pentru reparaia o!iectelor de mi:loace fi6e transmise 0n arenda operaional- i pentru alte necesit-i aferente activit-ii de arend-8 8ebit contul ?11 >roduc,ia de ba0. *redit contul 411 +ateriale. 2. <li!erarea materialelor 0n seciile activit-ilor au6iliare8 8ebit contul ?14 Acti/it.,i au#iliare *redit contul 411 +ateriale. 3. <li!erarea materialelor pentru necesit-ile gospod-reti generale aferente contractelor de construcii8 8ebit contul ?16 *on'umuri -enerale aferente contractelor de con'truc,ii *redit contul 411 +ateriale. 1. Casarea materialelor utili.ate la ieirea mi:loacelor fi6e i altor active pe termen lung8 8ebit contul :41 *7eltuieli ale acti/it.,ii de in/e'ti,ii *redit contul 411 +ateriale. 4. Casarea materialelor utili.ate la prevenirea i licEidarea consecinelor evenimentelor e6cepionale8 33

8ebit contul :45 >ierderi e#ce ,ionale *redit contul 411 +ateriale. 5n afar- de ieirile o!inuite de materiale de la 0ntreprindere mai sunt i alte ieiri de materiale conform evidenei conta!ile a materialelor. 1ormule contabile entru o era,iuni ri/ind alte ie&iri de materiale: 1. #eflectarea valorii de !ilan a materialelor care urmea.- a fi v0ndute ca m-rfuri8 8ebit contul 41: +.rfuri *redit contul 411 +ateriale. 2. #eflectarea valorii de !ilan a materialelor transmise altor 0ntreprinderi i persoane ca 0mprumuturi pe termen scurt 0n natur-8 8ebit contul 451 In/e'ti,ii e termen 'curt n .r,i nele-ate *redit contul 411 +ateriale. 3. #eflectarea sumei micor-rii valorii materialelor intrate 0n anii precedeni8 8ebit contul 551 *orectarea re0ultatelor erioadelor recedente *redit contul 411 +ateriale. 1. #eflectarea diferenei dintre valoarea de intrare a materialelor i valoarea reali.a!ilnet- a acestora. 9ormula conta!il- se 0ntocmete la finele perioadei de gestiune 0n ca.ul c0nd valoarea de intrare a soldului de materiale dep-ete valoarea reali.a!il- net- a acestuia8 8ebit contul :16 Alte c7eltuieli o era,ionale *redit contul 411 +ateriale. 4. Decontarea valorii de !ilan a materialelor transmise cu titlu gratuit altor 0ntreprinderi i persoane8 8ebit contul :44 *7eltuieli ale acti/it.,ii financiare *redit contul 411 +ateriale. 2. Casarea materialelor distruse 0n urma accidentelor, incendiilor, calamit-ilor naturale i altor evenimente e6cepionale8 8ebit contul :45 >ierderi e#ce ,ionale *redit contul 411 +ateriale. 5n cursul perioadei de gestiune 2011 0n cadrul 0ntreprinderii, &'$()#()*#+ au avut loc urm-toarele operaiuni de 0nregistrare a materiilor prime i materialelor8 1. $a data de 1C.0 2011 s7au 0nregistrat intr-ri de materiale 0n !a.a facturii fiscale 9G 0 42238 ?'ne6a 2@ de la ".#.$ >J#'B"')#*/#*3+, s7a procurat ciment 0n sum- de 310 0.10 lei8 31

8ebit contul 411 +ateriale < 4?5@4!AA lei *redit contul $41 8atorii e termen 'curt ri/ind facturile comerciale < 4?5@4!AA lei #eflect-m Ja6a pe &aloare 'd-ugat-8 8ebit contul $56 8atorii ri/ind decont.rile cu bu-etul < $9:?.6A lei *redit contul $41 8atorii e termen 'curt ri/ind facturile comerciale < $9:?.6A lei 'cEitarea a avut loc din contul de decontare8 8ebit contul $41 8atorii e termen 'curt ri/ind facturile comerciale < 56A:A!AA lei *redit contul 464 *ont de decontare 2. $a data de 0C.02.2011 s7au procurat materiale ?armatura@ 0n !a.a facturii fiscale 9G 02C4321 ?'ne6a @ de la ".#.$. >Constanta+, 0n sum- de 328202,C3 lei8 8ebit contul 411 +ateriale < 4:5?5$!:: lei 8ebit contul $56 8atorii ri/ind decont.rile cu bu-etul < $6:9:!1$ lei *redit contul $41 8atorii e termen 'curt ri/ind facturile comerciale < 54?9A4!@5 lei 'cEitarea a avut loc din contul de decontare8 8ebit contul $41 8atorii e termen 'curt ri/ind facturile comerciale < 54?9A4!@5 lei *redit contul 464 *ont de decontare < 54?9A4!@5 lei. 3. $a data 21.04.2011 de la 0ntreprinderea ".#.$. >(3G*$D7/#(3+ 0n !a.a facturii 3O 3C14C30 ?'ne6a 8@ s7a procurat cEerestea tivit- 0n sum- de 4C114,00 lei8 8ebit 411 +ateriale < 6@494!$A lei 8ebit $56 8atorii ri/ind decont.rile cu bu-etul < @?$4!$A lei *redit $41 8atorii e termen 'curt ri/ind facturile comerciale < $@11$!AA lei 'cEitarea a avut loc8 8ebit contul $41 8atorii e termen 'curt ri/ind facturile comerciale < $@11$!AA lei *redit contul 464 *ont de decontare <$@11$!AA lei. 1. De la ".#.$. >#L$J<PC*3+ la data de 1 .12.2011 0n !a.a facturii fiscale 9& 221114C ?'ne6a C@ s7au procurat materiale 0n sum- de 282C1,21 lei8 8ebit contul 411 +ateriale < $9@A@!9: lei 8ebit contul $56 8atorii ri/ind decont.rile cu bu-etul < 115?1!@6 lei *redit contul $41 8atorii e termen 'curt ri/ind facturile comerciale <9?4@1!91 lei 'cEitarea s7a efectuat8 8ebit contul $41 8atorii e termen 'curt ri/ind facturile comerciale < 9?4@1!91 lei *redit contul 464 *ont de decontare < 9?4@1!91 lei 4. De la ".#.$. >"J(C*$LQ+ a fost procurat ciment pentru lucr-ri de constructie 0n !a.a facturii fiscale 9& 1 3128 ?'ne6a 10@8 34

8ebit contul 411 +ateriale < 5:$91!66 lei 8ebit contul $56 8atorii ri/ind decont.rile cu bu-etul < 949A!46 lei *redit contul $41 8atorii e termen 'curt ri/ind facturile comerciale < 5:$91!66 lei 'cEitarea s7a efectuat8 8ebit contul $41 8atorii e termen 'curt ri/ind facturile comerciale < 5:$91!66 lei *redit contul 464 *ont de decontare < 5:$91!66 lei 2. $a data de 0 .11.2011 0n !a.a facturii 9& 11C1421 ?'ne6a 11@ de la >B(&<$' /$L"+ ".#.$. s7au procurat materiale 0n sum- de 8CC10,00 lei8 8ebit contul 411 +ateriale < :6@$A!AA lei 8ebit contul $56 8atorii ri/ind decont.rile cu bu-etul < 16@@A!AA lei *redit contul $41 8atorii e termen 'curt ri/ind facturile comerciale < ?@@6A!AA lei 'cEitarea s7a efectuat din contul de decontare8 8ebit $41 8atorii e termen 'curt ri/ind facturile comerciale < ?@@6A!AA lei *redit 464 *ont de decontare < ?@@6A!AA lei Joate intr-rile de materii prime i materiale sunt 0nregistrate 0n documentele primare i se ine o eviden- strict- a acestora i la sf0ritul procesului de gestiune sunt fi6ate 0n documentele centrali.atoare i se efectuea.- d-ri de seam-. (eirea materialelor din activitatea economico7financiar- a 0ntreprinderii se conta!ili.ea.- 0n dependen- de direciile de utili.are ce oca.ionea.- ieirea acestora. 5n cursul perioadei de gestiune 2011 au avut loc urm-toarele operaiuni de ieire a materiilor prime i materialelor8 1. $a data de 14.0C.2011 0n !a.a facturii 9& 1 32201 ?'ne6a 12@ pentru >9#()*7 /#*DL"+ ".#.$. s7au vindut materiale 0n sum- de 4380,00 lei8 8ebit 441 *rean,e e termen 'curt aferente facturilor comerciale= - 66?5!55 lei *redit 411! +ateriale - 66?5!55 lei 5nregistrarea venitului din vFn.area materialelor la ".#.$. >&'$()#()*#+

8ebit 441 *rean,e e termen 'curt aferente facturilor comerciale= - $5?A!AA lei *redit $56 8atorii ri/ind decont.rile cu bu-etul= -?@9!9: lei *redit 914 Alte /enituri o era,ionale=- 66?5!55 lei "tingerea creanei aferente reali.-rii materialelor

8ebit 464 *onturi curente n /alut. na,ional.= $5?A!AA lei 32

*redit 441 *rean,e e termen 'curt aferente facturilor comerciale= $5?A!AA lei

2.

$a data de 11.0 .2011 s7au vindut la ".#.$., J<PB*<B)(B<<#(B) )#L/HH materiale in suma de 2240,00 lei ?'ne6a 13@

8ebit 441 *rean,e e termen 'curt aferente facturilor comerciale= - 49$A!AA lei *redit 411! +ateriale - 49$A!AA lei 5nregistrarea venitului din vFn.area materialelor la ".#.$. >&'$()#()*#+

8ebit 441 *rean,e e termen 'curt aferente facturilor comerciale= - 49$A!AA lei *redit $56 8atorii ri/ind decont.rile cu bu-etul= -661.9: lei *redit 914 Alte /enituri o era,ionale=- 44A?!55 lei "tingerea creanei aferente reali.-rii materialelor

8ebit 464 *onturi curente n /alut. na,ional.= 49$A!AA lei *redit 441 *rean,e e termen 'curt aferente facturilor comerciale= 49$A!AA lei 3. ".#.$. ,,<Q9'CJ*#7)#L/HH a procurat materiale de la ".#.$. ,,&'$(#()*#HH la data de 01.0 .2011 conform facturii nr. 9&284431 in suma de 18182.20 lei ?'ne6a 11@ 8ebit 441 *rean,e e termen 'curt aferente facturilor comerciale= - 1?6?9!4A lei *redit 411 !! +ateriale - 1?6?9!4A lei 5nregistrarea venitului din vFn.area materialelor la ".#.$. >&'$()#()*#+

8ebit 441 *rean,e e termen 'curt aferente facturilor comerciale= - 1?6?9!14 lei *redit $56 8atorii ri/ind decont.rile cu bu-etul= -5A?1!A4 lei *redit 914 Alte /enituri o era,ionale=- 1$6A$!1A lei "tingerea creanei aferente reali.-rii materialelor

8ebit 464 *onturi curente n /alut. na,ional.= 1?6?9!14 lei *redit 441 *rean,e e termen 'curt aferente facturilor comerciale= 1?6?9!14 lei 1. $a data de 11.0 .2011 s7au vindut la ".#.$., Q*#*J<$HH materiale in suma de 220128, 4 lei conform facturii nr. 9&2411210. ?'ne6a 11@ 8ebit 441 *rean,e e termen 'curt aferente facturilor comerciale= - 44A69?!:$ lei 3

*redit 411! +ateriale - 44A69?!:$ lei 5nregistrarea venitului din vFn.area materialelor la ".#.$. >&'$()#()*#+ ?'ne6a@

8ebit 441 *rean,e e termen 'curt aferente facturilor comerciale= - 44A69?.:$ lei *redit $56 8atorii ri/ind decont.rile cu bu-etul= -59:66!:@ lei *redit 914 Alte /enituri o era,ionale=- 1?5:45!@9 lei "tingerea creanei aferente reali.-rii materialelor 8ebit 464 *onturi curente n /alut. na,ional.= 44A69?.:$ lei *redit 441 *rean,e e termen 'curt aferente facturilor comerciale= 44A69?.:$ lei 4. Consumul de materiale pentru fa!ricarea productiei de !a.-. <6emplu la fa!ricarea fortanului ".#.$., &'$()#()*#+ foloseste cimentul ?'ne6a 2@ 8ebit ?11B:11 >roduc,ia de ba0.= - 4?5@4!AA lei *redit 411! +ateriale - 4?5@4!AA lei Conform politicii de conta!ilitate a 0ntreprinderii ".#.$. >&'$()#()*#+ si a regulilor sta!ilite de c-tre administratorul unit-ii alte ieiri cum ar fi consumul in seciile au6iliare etc. Bu se 0nregistrea.-.

4,4, C'(ta$&l&tatea '$&ectel'r de m&c) 9al'are .& 0curt) durat) .& u%ur&& ace0t'ra, 5n activitatea economic- i administrativ- a 0ntreprinderilor se folosesc diferite mi:loace care prin specificul utilit-ii i circulaiei valorii lor nu 0ntrunesc cele dou- condiii ce caracteri.ea.- mi:loacele fi6e, fiind mi:loace cu o valoare unitar- nu mai mare dec0t limita sta!ilit- pentru mi:loacele fi6e sau cu o durat- de funcionare util- nu mai mare de un an. 'ceste o!iecte de regul-, nu se consum- 0ntr7un singur ciclu de e6ploatare, ci 0i transfervaloarea lor 0n mai multe cicluri, pe m-sura 0ntre!uin-rii lor, 0n cEeltuielile activit-ilor su! form- de u.ur- calculat- 0n proporie de 100N din valoarea acestora, diminuat- cu valoarea r-mas- pro!a!il-. <6cepie fac o!iectele de mic- valoare i scurt- durat-, a c-ror valoare unitarnu dep-ete R din limita sta!ilit-. 5n conformitate cu "tandardul Baional de Conta!ilitate 2 >"tocurile de m-rfuri i materiale+, acestea se trec la cEeltuieli sau consumuri pe m-sura d-rii lor 0n folosin-. 38

Obiectele de mic. /aloare &i 'curt. durat. s0nt activele valoarea unitar- a c-rora este mai mic- dec0t limita sta!ilit- de legislaie ?0ncep0nd cu 1 ianuarie 2012 limita valorii unitare a o!iecte de mic- valoare i scurt- durat- constituie 2000 lei, art. 22 alin.2 I Codul 9iscal. /0n- la 1 ianuarie 2012 aceast- limit- a constituit 3000 lei@, indiferent de durata de serviciu mai mic- de un an, indiferent de valoarea unitar- ?paragraful 34 din ".B.C. 2@. 5n componena o!iectelor de mic- valoare i scurt- durat- se includ8 instrumentele i dispo.itivele cu destinaie general- i special-= utila:ul de scEim!= am!ala:ul teEnologic= inventarul de producie i gospod-resc= 0m!r-c-mintea i 0nc-l-mintea special-, dispo.itivele de protecie= construciile i dispo.itivele provi.orii= alte o!iecte ?vesela, inventarul sportiv i turistic etc.@. 5n ceea ce privete su!sistemul documentelor primare utili.ate, acesta cuprinde documentele de intrare i de ieire similare celorlalte stocuri ?factura fiscal-, factura de e6pediie, actul de acEi.iie@ i 0n plus se mai utili.ea.- fia o!iectelor de inventar 0n folosin-, 0n care se ine evidena cantitativ- a o!iectelor de inventar folosite, precum i a persoanelor care le gestionea.-. <videna analitic- a o!iectelor de mic- valoare i scurt- durat- se ine pe grupe omogene, pe tipuri i pe gestionari. Conta!ilitatea o!iectelor de mic- valoare i scurt- durat- presupune re.olvarea a doupro!leme principale8 1. 2. Lrm-rirea e6istenei i mic-rii o!iectelor de mic- valoare i scurt- durat- de la intrarea lor 0n patrimoniu i p0n- la scoaterea lor din folosin-= Calculul i 0nregistrarea u.urii o!iectelor de mic- valoare i scurt- durat-, 0n conformitate cu prevederile politicii de conta!ilitate a 0ntreprinderii. /entru generali.area informaiei privind e6istena i micarea o!iectelor de mic- valoare i scurt- durat-, precum i u.urii acestora s0nt destinate8 contul de activ 415 Obiecte de mic. /aloare &i 'curt. durat. contul de pasiv 416 C0ura obiectelor de mic. /aloare &i 'curt. durat..

5n contul 213 se conta!ili.ea.- o!iectele de mic- valoare i scurt- durat- aflate 0n stocuri i 0n e6ploatare, precum i construciile provi.orii ?neprev-.ute 0n lista de titluri@ edificate de 0ntreprindere. 3C

1.

*ontul 415 >*!iecte de mic- valoare i scurt- durat-+ se de!itea.- cu valoarea o!iectelor intrate i se creditea.- cu suma trecut- la cEeltuieli a valorii u.ura!ile, precum i cu valoarea !unurilor materiale utili.a!ile o!inute din licEidarea o!iectelor=

2.

*ontul 416 >L.ura o!iectelor de mic- valoare i scurt- durat-+ se creditea.- cu valoarea u.ura!il- a o!iectelor de mic- valoare i scurt- durat- inclus- 0n cEeltueli sau consumuri 0n momentul d-rii lor 0n folosin- i se de!itea.- cu suma u.urii calculate decontataferent- o!iectelor scoase din folosin-.

"oldul contului 213 este de!itor i repre.int- valoarea ?costul@ o!iectelor de mic- valoare i scurt- durat- la finele perioadei de gestiune i se reflect- 0n capitolul 2 >'ctive curente+ din Gilanul conta!il. 5n planul de conturi pentru contul 213 s0nt prev-.ute urm-toarele su!conturi8 213.1 >*!iecte de mic- valoare i scurt- durat- 0n stoc+= 213.2 >*!iecte de mic- valoare i scurt- durat- 0n e6ploatare+= 213.3 >Construcii provi.orii ?neprev-.ute 0n lista de titluri@+,

(ar pentru contul 211 I urm-toarele conturi8 211.1 >L.ura o!iectelor de mic- valoare i scurt- durat-+= 211.2 >L.ura construciilor provi.orii ?neprev-.ute 0n lista de titluri@+. 5n cursul perioadei de gestiune o!iectele de mic- valoare i scurt- durat- se 0nregistrea.0n conta!ilitate, 0n !a.a facturilor fiscale, facturilor de e6pediie, actelor de acEi.iie, !onurilor de intrare. (ntrarea o!iectelor de mic- valoare i scurt- durat- la 0ntreprindere are loc 0n urma8 1. 2. 3. 1. 4. 2. /rocurarea contra plat- de la alte 0ntreprinderi i persoane= /rimirii su! form- de aport 0n capitalul statutar= /rimirii cu titlu gratuit= Cas-rii o!iectelor de mi:loace fi6e= 9a!ric-rii 0n seciile activit-ilor de !a.- i au6iliare ale 0ntreprinderii= 'ltor operaiuni ?ram!ursarea 0mprumuturilor acordate anterior 0n natur-= ma:orarea valorii o!iectelor de mic- valoare i scurt- durat-@ intrate 0n anii precedeni= reflectarea lipsurilor constatate la inventariere etc.@. *!iectele de mic- valoare i scurt- durat- se 0nregistrea.- 0n conturile conta!ile la valoarea de intrare care include valoarea de cump-rare ?contractual-@ i consumurile aferente procur-rii ?transportarea, 0nc-rcarea, desc-rcarea, pl-ile de comision, asigurarea etc.@.

10

$a intrarea o!iectelor de mic- valoare i scurt- durat- se 0ntocmesc urm-toarele formule conta!ile8C 1. Dac- 0ntreprinderea procur- o!iecte de mic- valoare i scurt- durat- de la furni.ori8 cu plata ulterioar- a valorii acestora= 8ebit contul 415 Obiecte de mic. /aloare &i 'curt. durat. *redit contul $41 8atorii e termen 'curt ri/ind facturile comerciale cu plata imediat- a contravalorii acestora= 8ebit contul 415 Obiecte de mic. /aloare &i 'curt. durat. *redit contul 461 *a'a *redit contul 464 *ont de decontare *redit contul 465 *ont /alutar *redit contul 466 *onturi ' eciale la b.nci 2. /rin intermediul titularilor de avans8 0n ca.ul eli!er-rii avansului= 8ebit contul 415 Obiecte de mic. /aloare &i 'curt. durat. *redit contul 44: *rean,e e termen 'curt ale er'onalului f-r- eli!erarea avansului= 8ebit contul 415 Obiecte de mic. /aloare &i 'curt. durat. *redit contul $54 8atorii fa,. de er'onal ri/ind alte o era,ii 3. 5nregistrarea o!iecte de mic- valoare i scurt- durat- ?la valoarea contractual-@ primite conform contractului de 0mprumut pe termen lung ?termen scurt@ 0n natur-8 8ebit contul 415 Obiecte de mic. /aloare &i 'curt. durat. *redit contul 615 Dm rumut e termen lun- *redit contul $15 Dm rumut e termen 'curt 1. #eflectarea o!iectelor de mic- valoare i scurt- durat- primite cu titlu gratuit8 8ebit contul 415 Obiecte de mic. /aloare &i 'curt. durat. *redit contul 944 Venituri din acti/itatea financiar. 4. 5n ca.ul constat-rii plusurilor 0n urma inventarierii o!iectelor de mic- valoare i scurtdurat-, acestea se 0nregistrea.- 0n felul urm-tor8 8ebit contul 415 Obiecte de mic. /aloare &i 'curt. durat. *redit contul 914 Alte /enituri o era,ionale
C

>Corespondena conturilor conta!ile+ M Bederia '. CE. >Gi!lioteca conta!ilului+ I ane6- la revista >Conta!ilitate i audit+, 200 p. 230

11

2.

5nregistrarea o!iectelor de mic- valoare i scurt- durat- ?la costul efectiv@ fa!ricate 0n seciile activit-ii de !a.-8 8ebit contul 415 Obiecte de mic. /aloare &i 'curt. durat. *redit contul ?11 Acti/it.,i de ba0.

5nregistrarea o!iectelor de mic- valoare i scurt- durat- ?la costul efectiv@ fa!ricate 0n seciile activit-ilor au6iliare8 8ebit contul 415 Obiecte de mic. /aloare &i 'curt. durat. *redit contul ?14 Acti/it.,i au#iliare

8.

#eflectarea valorii de !ilan a produselor ?m-rfurilor@ care urmea.- a fi utli.ate 0n calitate de o!iecte de mic- valoare i scurt- durat-8 8ebit contul 415 Obiecte de mic. /aloare &i 'curt. durat. *redit contul 419 >rodu'e *redit contul 41: +.rfuri

C.

5nregistrarea o!iectelor de mic- valoare i scurt- durat- ?la valoarea pev-.ut- 0n actele de constituire@ primite de la fondatori ca aport la capitalul statutar al 0ntreprinderii la 0nfiinarea acesteia8 8ebit contul 415 Obiecte de mic. /aloare &i 'curt. durat. *redit contul 515 *a ital ne/.r'at (eirea o!iectelor de mic- valoare i scurt- durat- se conta!ili.ea.- astfel8

&aloarea o!iectelor cu preul unitar nu mai mare de 1400 lei date 0n folosin-8 8ebit contul ?15 *on'umuri indirecte de roduc,ie 'au 8ebit contul :14 *7eltuieli comerciale 8ebit contul ?14 Acti/e nemateriale n cur' de e#ecu,ie *redit contul 415 Obiecte de mic. /aloare &i 'curt. durat.

&aloarea o!iectelor cu pre unitar mai mare de 1400 lei8 8ebit contul 415 Obiecte de mic. /aloare &i 'curt. durat. 'ubcontul 415.4 Obiecte de mic. /aloare &i 'curt. durat. n e# loatare. *redit contul 415 Obiecte de mic. /aloare &i 'curt. durat. 'ubcontul 415.4 Obiecte de mic. /aloare &i 'curt. durat. n 'toc.

&aloarea o!iectelor constatate lips- cu oca.ia inventarierii sau v0ndute8 8ebit contul :16 Alte c7eltuieli o era,ionale *redit contul 415 Obiecte de mic. /aloare &i 'curt. durat.

&aloarea materialelor primite din licEidarea o!iectelor de mic- valoare i scurt- durat-8 12

8ebit contul 411 +ateriale *redit contul 415 Obiecte de mic. /aloare &i 'curt. durat.. Dup- cum s7a menionat anterior, pentru o!iectele de mic- valoare i scurt- durat- cu o valoare unitar- mai mare de 1400 lei, se calculea.- u.ura. 'cesta se reflect- 0n conta!ilitate cu a:utorul contului 211 >L.ura o!iectelor de mic- valoare i scurt- durat-+. L.ura calculat- aferent- o!iectelor de mic- valoare i scurt- durat- date 0n folosin- se trec la consumuri, cEeltuieli sau la valoarea activelor la care acestea sunt utili.ate, 0ntocmindu7se urm-toarele formule conta!ile8 8ebit contul ?15 *on'umuri indirecte de roduc,ie 8ebit contul :14 *7eltuieli comerciale 8ebit contul :15 *7eltuieli -enerale &i admini'trati/e 8ebit contul 141 Acti/e materiale n cur' de e#ecu,ie 8ebit contul 161 *7eltuieli antici ate e termen lun- 8ebit contul 4$1 *7eltuieli antici ate curente *redit contul 416 C0ura obiectelor de mic. /aloare &i 'curt. durat.. /e m-sura scoaterii din funciune a o!iectelor de mic- valoare i scurt- durat- se procedea.- la casarea u.urii calculate aferente acestor o!iecte, efectu0ndu7se 0nregistrarea conta!il-8 8ebit contul 416 C0ura obiectelor de mic. /aloare &i 'curt. durat. *redit contul 415 Obiecte de mic. /aloare &i 'curt. durat.. <videna analitic- a u.urii o!iectelor de mic- valoare i scurt- durat- se ine pe grupe sau o!iecte distincte i pe perioade. <ste de menionat c-, dac- valoarea r-mas- a o!iectelor de micvaloare i scurt- durat- determinat- 0n preala!il este mai mare dec0t valoarea materialelor sau deeurilor o!inute la scoaterea din folosin- a o!iectelor, difena 0n cau.- se 0nregistrea.- prin formula8 8ebit contul :16 Alte c7eltuieli o era,ionale *redit contul 415 Obiecte de mic. /aloare &i 'curt. durat.. Documentele centrali.atoare 0n care se prelucrea.- datele din documentele primare referitoare la micarea o!iectelor de mic- valoare i scurt- durat- cuprind8 1. 2. 3. #egistrul pentru conturile 213 >*!iecte de mic- valoare i scurt- durat-+ i 211 >L.ura o!iectelor de mic- valoare i scurt- durat-+= Galana de verificare= Cartea mare.

13

5n Gilanul conta!il valoarea o!iectelor de mic- valoare i scurt- durat-, diminuat- cu valoarea u.urii calculat-, se reflect- pe postul >*!iecte de mic- valoare i scurt- durat-+, r0ndul 210. 5n !a.a d-rii de seam- referitor la intrarea o!iectelor de mic- valoare i scurt- durat- s7 au 0ntocmit urm-toarele formule conta!ile8 1. $a 14.01.2011 de la ".#.$. >3ultistar+ conform facturii nr. AG0 41110 ?'ne6a12@ au fost procurate o!iecte de mic- valoare i scurt- durat- 0n valoare de 1320,00 lei8 8ebit contul 415 Obiecte de mic. /aloare &i 'curt. durat. < 154A!AA lei 8ebit contul $56 8atorii ri/ind decont.rile cu bu-etul -44A!AA lei *redit contul $41 8atorii e termen 'curt ri/ind facturile comerciale < 154A!AA lei 'cEitarea a avut loc din contul de decontare8 8ebit contul $41 8atorii e termen 'curt ri/ind facturile comerciale < 154A!AA lei *redit contul 464 *ont de decontare < 154A!AA lei 2. De la >('C*G+ ".#.$. 0n !a.a facturii fiscale 9& 2131C3 ?'ne6a 1 @ sau procurat o!iecte de mic- valoare i scurt- durat-@ la data de 22.01.2011 0n sum- de 2413,24 lei8 8ebit contul 415 Obiecte de mic. /aloare &i 'curt. durat. < 4$15!4$ lei 8ebit contul $56 8atorii ri/ind decont.rile cu bu-etul-61?!@1 lei *redit contul $41 8atorii e termen 'curt ri/ind facturile comerciale < 4$15!4$ lei 'cEitarea s7a efectuat8 8ebit contul $41 8atorii e termen 'curt ri/ind facturile comerciale < 4$15!4$ lei *redit contul 464 *ont de decontare < 4$15!4$ lei 3. $a data de 01.10.2011 0n !a.a facturii fiscale 9L 0 32322 ?'ne6a 18@ s7au procurat o!iecte de mic- valoare i scurt- durat- ?fa6@ 0n sum- de 2C28,00 lei8 8ebit contul 415 Obiecte de mic. /aloare &i 'curt. durat. < 4@4?!AA lei 8ebit contul $56 8atorii ri/ind decont.rile cu bu-etul-6??!AA lei *redit contul $41 8atorii e termen 'curt ri/ind facturile comerciale < 4@4?!AA lei 'cEitarea s7a efectuat8 8ebit contul $41 8atorii e termen 'curt ri/ind facturile comerciale < 4@4?!AA lei *erdit contul 464 *ont de decontare < 4@4?!AA lei. 1. $a data de 02.02.2011 0n !a.a facturii fiscale 9G 0280131 ?'ne6a 1C@ de la ".#.$. >#adop7*pt+ au fost procurate recEi.ite de !irou 0n sum- de 3C1,C1 lei8 8ebit contul 415 Obiecte de mic. /aloare &i 'curt. durat. < 5@6!@1 lei 8ebit contul $56 8atorii ri/ind decont.rile cu bu-etul-9$!?5 lei *redit contul $41 8atorii e termen 'curt ri/ind facturile comerciale < 5@6!@1 lei 'cEitarea s7a efectuat8 11

8ebit contul $41 8atorii e termen 'curt ri/ind facturile comerciale < 5@6!@1 lei *erdit contul 464 *ont de decontare < 5@6!@1 lei. /entru a conclu.iona se poate spune c- la 0ntreprinderea ".#.$. >&aligrigor+ o!iectele de mic- valoare i scurt- durat- dup- ce au fost procurate o!iectele de mic- valoare i scurt- durat-, s7au 0nregistrat 0n documentele primare de eviden- conta!il-, apoi sunt reparti.ate muncitorilor. Cu toate c- o!iectele de mic- valoare i scurt- durat- nu particip- la procesul de producie, acestea sunt indispensa!ile pentru munca anga:ailor.

4,I Cre%e(tarea 0t'cur&l'r de m)r1ur& .& mater&ale 8( ra#'artele 1&(a(c&are, #apoartele financiare ca instrumente sinteti.atoare ale situaiei financiare a 0ntreprinderilor repre.int- una din primele surse de informaii sigure nu numai pentru investitori, ci i pentru o serie de ali utili.atori, cum sunt8 salariaii, 0mprumut-torii, furni.orii i ali creditori, clienii, guvernul i diverii lui repre.entani, precum i pu!licul. "tocurile tre!uie s- fie clasificate 0n !ilan sau 0nregistrate 0n notele7ane6e la rapoartele financiare 0ntr7un mod care s- ai!- leg-tur- cu activitatea 0ntreprinderii i s- indice valorile incluse 0n fiecare din categoriile principale ale stocurilor. 5n acest conte6t este de remarcat cstocurile de m-rfuri i materiale e6istente 0n 0ntreprindere se reflect- 0n rapoartele financiare. Conform paragrafului 38 din "tandardul Baional de Conta!ilitate 2, 0n rapoartele financiare tre!uie s- fie pre.entate8 metodele de evaluare a stocurilor de m-rfuri i materiale adoptate. *rice modificare 0ntr7o metod- de conta!ilitate sau de evaluare tre!uie menionat- i fundamentat-= valoarea de !ilan a stocurilor de m-rfuri i materiale, valoarea de !ilan pe grupe de clasificare acceptate de 0ntreprindere, precum i valoarea r-mas- a o!iectelor de micvaloare i scurt- durat-= valoarea de !ilan a stocurilor de m-rfuri i materiale evaluate la valoarea reali.a!ilnet-= costul v0n.-rilor stocurilor de m-rfuri i materiale constatat drept cEeltuial- 0n perioada de gestiune= suma oric-rei ma:or-ri a valorii reali.a!ile nete a stocurilor de m-rfuri i materiale 0n limitele costului acestora, decontat- anterior ca pierderi re.ultate din evaluarea acestora la valoarea reali.a!il- net-, care se constat- ca venit 0n perioada de gestiune respectiv-= 14

circumstanele sau evenimentele activit-ii economice care au condus la ma:orarea valorii reali.a!ile nete a stocurilor de m-rfuri i materiale 0n limitele costului acestora= valoarea de !ilan a stocurilor de m-rfuri i materiale ipotecate cu titlu de garanie a datoriilor.

<ste de menionat c- 0n !ilan nu pot ap-rea dec0t posturile aferente conturilor din clasa 2 de stocuri, care repre.int- stocuri la costul efectiv, 0n ca.ul c0nd acesta este egal cu valoarea reali.a!il- net- sau inferior acesteia i, invers, la valoarea reali.a!il- net-, atunci c0nd aceasta este mai mic- dec0t costul efectiv. $a intrarea 0n gestiune a stocurilor de m-rfuri i materiale, acestea se evaluea.- i se 0nregistrea.- la valoarea de intrare denumit- cost istoric sau cost de producie ce cuprinde consumurile directe de materiale, deasemenea evaluarea la ieire I evaluare curent-, iar la data 0ntocmirii rapoartelor financiare I evaluare de !ilan. (ntrarea materialelor i materiilor prime are loc la 0ntreprinderea ".#.$. >&aligrigor+ prin procur-ri 0n !a.a facturilor fiscale. (ar darea acestora 0n e6ploatare 0n !a.a !onurilor de primire Ipredare, !onurilor de consum. 9actorul principal la inerea conta!ilit-ii stocurilor de m-rfuri i materiale i 0n special al materiilor prime i a produselor finite o repre.int- concordana dintre seciile de 0m!uteliere, depo.ite i conta!ilitate. Seful depo.itului al 0ntreprinderii ".#.$. >&aligrigor+ este o persoancu r-spundere material-, purtat- de persoana aflat- 0n serviciul dat. 5n timpul sta!ilit de conducerea 0ntreprinderii persoana respectiv- este o!ligat- s- pre.inte 0n conta!ilitate d-rile de seam- privind circulaia produselor finite. "ecia 0m!uteliere pre.int- 0n conta!ilitate lunar un #aport despre circulaia materialelor i materiilor prime 0n aceast- secie, acesta conine stocul la 0nceputul perioadei i stocul la sf0ritul perioadei. 'cest raport poate s- mai conin- i informaia cu privire la cantitatea de sticle trimise 0n secia de la!orator pentru controlul calit-ii. De asemenea eful seciei 0ntocmete lunar o dare de seam- cu privire la calculul pierderilor ma6ime admisi!ile ?'ne6a 12, 13@, 0n dependen- de secii, care se efectuea.- 0n !a.a unei instruciuni 0n domeniul vinificaiei, care reflectpierderile din secia de produse finite, secia de cupa:are precum i pe fa.e de producie8 0ncleiatul m-rcilor de acci.= oformarea sticlelor= am!alarea lor etc. $a sf0ritul lunii se 0ntocmete registrul !onurilor de primire I predare a materialelor care conine data 0ntocmirii, num-rul documentului ?'ne6a 14@. Joate operaiunile sunt reflectate 0n #egistrul operaiilor pe fiece cont i secie aparte, in0nd cont de operaiunile

12

efectuate i conin0nd denumirea documentului, num-rul 0n !a.a c-ruia a fost efectuat- operaia respectiv-. 5n #aportul privind re.ultatele financiare 0n postul >&enituri din v0n.-ri+ ?r0ndul 010@ ?'ne6a 4@ se reflect- valoarea stocurilor de produse finite e6pediate, lucr-rilor e6ecutate, serviciilor prestate la preuri de livrare f-r- J&' i acci.e. 5n postul >Costul v0n.-rilor+ ?r0ndul 020@ ?'ne6a 4@ se reflect- costul stocurilor de produse finite v0ndute, serviciilor prestate, reflectat 0n de!itul contului 11 >Costul v0n.-rilor+. * importan- primordial- pentru reflectarea 0n rapoartele financiare a costului v0n.-rilor o are respectarea principiului speciali.-rii e6erciiului, potrivit c-ruia resursele consumate se reflect- 0n componena costului v0n.-rilor 0n perioada 0n care a avut loc livrarea, la fa!ricarea c-rora acestea au fost consumate. #aportul financiar i ane6ele la acesta deseori nu pot cuprinde toat- informaia necesarutili.atorilor pentru luarea deci.iilor economice. De aceea, 0n Bota e6plicativ- la raportul financiar anual al 0ntreprinderii, de o!icei, se efectuea.- o anali.- i descifrarea datelor, coninute 0n rapoartele financiare 0n conformitate cu "tandardele Baionale de Conta!ilitate i include informaii suplimentare, care cuprind i pre.int- indicatorii financiari de !a.-, situaia financiar- a 0ntreprinderii i anali.a influienei diverilor factori asupra modific-rii acesteia.

4,6, I(9e(tar&erea mater&alel'r .& re1lectarea re%ultatel'r &(9e(tar&ere 8( c'(ta$&l&tate

Conform prevederilor !e2ulame(tulu& #r&9&(d &(9e(tar&erea7 apro!at prin ordinul 3inisterului 9inanelor al #epu!licii 3oldova nr.2 din 28.01.2001, inventarierea repre.int- 7 un ansam!lu de operaiuni prin care se constat- e6istena tuturor elementelor de activ i de pasiv, 0n e6presie cantitativ7valoric- sau numai valoric-, dup- ca., 0n patrimoniul sau gestiunea 0ntreprinderii la data efectu-rii acestora. ?art. 11 din #egulamentul privind inventarierea@. (ar sarcina de !a.- a controalelor i inventarierilor o constituie efectuarea controlului asupra integrit-ii !unurilor. /entru efectuarea nemi:locit- a inventarierii patrimoniului se formea.- o comisie de inventariere prin ordinul de inventariere ?ane6a 20@ constituit- din8 7 Seful comisiei= 7 3em!rii comisiei, ?art.30 din #egulamentul privind inventarierea@. 1

'stfel, conform #egulamentului privind inventarierea ?art.21@ materialele, care se afl- 0n e6ploatare, se inventaria.- la locul afl-rii lor i se trec 0n liste separate, pe fiecare denumire separate. 3-rfurile i materialele, intrate 0n gestiune 0n timpul efectu-rii inventarierii, se primesc de gestionari 0n pre.ena mem!rilor comisiei de inventariere. 'ceste stocuri de m-rfuri i materiale se trec 0ntr7o list- de inventariere separat-. 5n list- se indic- data primirii acestora, de la cine au fost primite, data i num-rul documentului de intrare, denumirea, cantitatea, preul i valoarea. Jotodat-, pe documentul de intrare, dup- semn-tura preedintelui comisiei de inventariere, se face meniunea T/rimite 0n timpul inventarieriiT. ?art.42 din #egulamentul privind inventarierea@. (nventarierea se efectuea.- prin metoda e@am&()r&& 1&ec)ru& '$&ect, #e.ultatele inventarierii se sta!ilesc prin compararea datelor constatate efectiv i 0nscrise 0n listele de inventariere ?ane6a 21@ cu cele din evidena analitic- ?fiele de maga.ie@ i conta!ilitate, ?art. 104 din #egulamentul privind inventarierea@. 'stfel, diferenele depistate la inventariere se reglementea.- 0n felul urm-tor8 plusurile de !unuri i diferenele valorice 0n urma compens-rii lipsurilor cu plusuri se 0nregistrea.- la ma:orarea veniturilor. 5ntreprinderea cercetat- 0n urma efectu-rii inventarierii materialelor nu a depistat divergene, iat- de ce vom utili.a date convenionale la 0ntocmirea formulelor conta!ile #eflectarea valorii de pia-8 a@ plusurilor de materiale constatate la inventariere ?0ntreprinderea data nu a 0ntFlnit aa situaii@8 8ebit contul 411 +ateriale= *redit contul 914 Alte /enituri o era,ionaleT #eflectarea valorii de pia- a lipsurilor de materiale constatate la inventariere8 G@ lipsurile de !unuri se trec la cEeltuielile perioadei= 8ebit contul :16 Alte c7eltuieli o era,ionale= *redit contul 411 +ateriale= C@ lipsurile de !unuri care dep-esc normele perisa!ilit-ii naturale, precum i

pre:udiciile legate de deteriorarea lor, se 0ncasea.- de la persoanele vinovate, 0n m-rimea sta!ilitde legislaia 0n vigoare=

18

D@

0n ca.ul c0nd nu sunt sta!ilite persoanele vinovate, pierderile legate de deteriorarea

!unurilor sau lipsurile care dep-esc normele perisa!ilit-ii naturale se trec la cEeltuielile perioadei, ?art. 10 din #egulamentul privind inventarierea@. Conform art. 111, #e.ultatele inventarierii se 0nscriu de comisia de inventariere 0ntr7un proces7ver!al, dup- confirmarea de c-tre conta!ilitate a soldurilor scriptice. ?ane6a 22@ Conform art. 114, /rocesul7ver!al privind re.ultatele inventarierii conine urm-toarele elemente8 U data 0ntocmirii= numele i prenumele mem!rilor comisiei de inventariere, num-rul i data deci.iei ?ordinului@ de instituire a comisiei de inventariere, gestiunea inventariat-, data 0nceperii i termin-rii operaiunii de inventariere= U re.ultatele inventarierii= U conclu.iile i propunerile comisiei privind cau.ele plusurilor i minusurilor constatate i persoanele vinovate, precum i m-surile luate ?propuse@ 0n leg-tur- cu acestea= U propunerile privind scoaterea din u. a o!iectelor de inventar i declasarea ?trecerea dintr7o categorie 0n alta@ sau casarea unor !unuri= U constat-rile privind p-strarea, depo.itarea, conservarea, asigurarea integrit-ii !unurilor din gestiune= U alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate. /ropunerile cuprinse 0n procesul7ver!al ?procesele7ver!ale@ al comisiei de inventariere se pre.int-, 0n termen de 3 .ile de la data 0ncEeierii operaiunilor de inventariere, dup- ca., pe gestiuni aparte, conduc-torului 0ntreprinderii. 'cesta, cu avi.ul serviciului conta!il i efului serviciului :uridic, decide, 0n termen de cel mult 4 .ile, asupra soluion-rii propunerilor 0naintate, ?art. l12 din #egulamentul privind inventarierea@. #e.ultatele inventarierii vor fi 0nregistrate 0n evidena teEnico7operativ-, c0t i 0n conta!ilitate, 0n termen de cel mult 4 .ile de la data lu-rii deci.iei privind re.ultatele inventarierii. Diferenele depistate la inventariere se reglementea.- 0n felul urm-tor8 '@ plusurile de !unuri i diferenele valorice 0n urma compens-rii lipsurilor cu plusuri se 0nregistrea.- la ma:orarea veniturilor= G@ lipsurile de !unuri se trec la cEeltuielile perioadei=

1C

C@ lipsurile de !unuri care dep-esc normele perisa!ilit-ii naturale, precum i pre:udiciile legate de deteriorarea lor, se 0ncasea.- de la persoanele vinovate, 0n m-rimea sta!ilit- de legislaia 0n vigoare= D@ 0n ca.ul c0nd nu s0nt sta!ilite persoanele vinovate, pierderile legate de deteriorarea !unurilor sau lipsurile care dep-esc normele perisa!ilit-ii naturale se trec la cEeltuielile perioadei. 5n ca.urile 0n care lipsurile din gestiune nu s0nt recunoscute infraciuni, la sta!ilirea valorii de!itului se ia 0n consideraie posi!ilitatea compens-rii lipsurilor cu eventualele plusuri constatate, dac- s0nt 0ndeplinite urm-toarele condiii8 7 <6istena riscului de confu.ie 0ntre sorturile aceluiai !un material, din cau.a asem-n-rii 0n ceea ce privete aspectul e6terior8 culoarea, desenul, modelul, dimensiunile, am!ala:ul sau alte elemente. $istele cu sorturile de produse, m-rfuri, am!ala:e i alte !unuri care 0ntrunesc condiiile de compensare datorit- riscului de confu.ie se apro!- anual la propunerea comisiei de c-tre administratori i se 0nregistrea.- 0n politica de conta!ilitate a 0ntreprinderii= 7 Diferenele constatate 0n plus sau lips- tre!uie s- se refere la aceeai perioad- de gestiune, aceeai gestiune i acelai gestionar= 7 $ipsurile constatate cu oca.ia inventarierii nu tre!uie s- provin- ca sustragere sau degradare a !unurilor respective din vina persoanelor responsa!ile de gestionarea lor. /entru efectuarea compens-rilor persoanele responsa!ile pre.int- e6plicaii detaliate. Comisia de inventariere pre.int- propuneri privind posi!ilitatea efectu-rii compens-rii. Pot-r0rea definitiv- o decide conduc-torul 0ntreprinderii care, dup- studierea minuioas- a tuturor materialelor pre.entate, ia deci.ia respectiv-. Compensarea resortului se face pentru cantit-i egale 0ntre plusurile i lipsurile constatate la sorturile supuse compens-rii. 5n ca.ul c0nd cantit-ile sorturilor supuse compens-rii, la care s7au constatat plusuri, s0nt mai mari dec0t cantit-ile sortimentelor admise la compensare la care s7au constatat lipsuri, se va proceda la sta!ilirea egalit-ii cantitative prin e6cluderea din calcul a diferenei 0n plus. 'ceaste6cludere se face 0ncep0nd cu sorturile care au cele mai sc-.ute preuri unitare, 0n ordine cresc0nd-= 5n ca.ul c0nd cantit-ile sorturilor supuse compens-rii, la care s7au constatat lipsuri, s0nt mai mari dec0t cantit-ile sorturilor admise la compensare, la care s7au constatat plusuri, se va 40

proceda la sta!ilirea egalit-ii cantitative prin e6cluderea din calcul a cantit-ii care dep-ete totalul cantitativ al plusurilor, 0ncep0nd cu sorturile care au cele mai sc-.ute preuri unitare, 0n ordine cresc0nd-. 5n nota e6plicativ- la rapoartele financiare se de.v-luie urm-toarele informaii cu privire la8 '@ confirmarea datelor reflectate 0n rapoartele financiare prin intermediul inventarierii= G@ efectuarea total- sau parial- a inventarierii patrimoniului i indicarea gestiunilor care nu au fost inventariate= C@ re.ultatele inventarierii ?plusurile i lipsurile finale, compens-rile efectuate, valoarea !unurilor supuse perisa!ilit-ii naturale etc.@= D@ reflectarea re.ultatelor inventarierii 0n evidena conta!il-8 <@ m-surile luate pentru 0nl-turarea lipsurilor constatate= 9@ minusurile i plusurile constatate din vina persoanelor, modul de recuperare de la acetia ?acEitarea pe loc, reineri din salariu, prin :udecat- etc.@= )@ recuperarea de la persoanele vinovate 0n anul curent a sumelor aferente pierderilor re.ultate din anii precedeni.

Ca#&t'lul III Met'de .& c)& de amel&'rare a c'(ta$&l&t)*&& a 0t'cur&l'r de mater&ale, I,>, Cer1ectarea c'(ta$&l&t)*&& 0t'cur&l'r de mater&ale, $a momentul actual 0n #epu!lica 3oldova crete 0nsemn-tatea profesiei de conta!il i concomitent cererea pentru serviciile conta!ililor i auditorilor care demonstrea.- un 0nalt grad de profesionalism. 'titudinea societ-ii fa- de profesia de conta!il este dictat- de o 0nsemn-tate cresc0nd-, de calitatea serviciilor acordate de aceast- categorie de specialiti, de 41

care depinde 0n mare m-sur- funcionarea normal- a sistemului economic I financiar al unei -ri. De.voltarea economiei de pia- 0n #epu!lica 3oldova, intensificarea relaiilor economice internaionale au argumentat necesitatea modific-rii sistemului informaional economico I financiar, nucleul c-ruia 0l constituie conta!ilitatea. "istemul de conta!ilitate creat 0n anii economiei administrative planificate, fiind orientat 0n principiu spre satisfacerea necesit-ilor de informaie economic- autorit-ilor fiscale, altor autorit-i de stat nu corespundea intereselor utili.atorilor pe m-sura trecerii economiei la relaiile de pia-, pe parcurs au fost operate unele modific-ri i complet-ri 0n metodologia conta!ilit-ii, dar ele nu au avut efecte adecvate infrastructurii economiei de pia- care se crea 0n #epu!lica 3oldova, !a.ei legislative 0n vederea de.volt-rii !usinessului i atragerii de investiii. 5n condiiile economiei de pia- sistemul de conta!ilitate 0ncetea.- s- e6ercite funcii de simpl- eviden- conta!il- i statistic- i se transform- 0ntr7un mi:loc important de colectare, prelucrare i transmitere a datelor privind activitatea economico7financiar- a agenilor economici. 'cesta tre!uie s- reflecte toate aspectele activit-ii 0ntreprinderii, utili.atorii fiind 0n stare s- aprecie.e situaia i s- ia deci.ii fundamentale privind8 asigurarea calit-ii conducerii de c-tre administraia 0ntreprinderii= capacitatea 0ntreprinderii de a retri!ui munca anga:ailor i de a le acorda diverse 0nlesniri= m-rimea veniturilor ce urmea.- a fi reparti.ate, inclusiv a celor su! form- de dividende= politica fiscal-. /rin urmare, e6ercitarea cu succes a noilor funcii de conta!ilitate a fost i este posi!ilnumai pe calea reali.-rii reformelor 0n conformitate cu cerinele standardelor internaionale. Becesitatea reformelor conta!ilit-ii 0n #epu!lica 3oldova a fost determinat-, de asemenea, de integrarea economic- a -rii i respectiv, de necesitatea armoni.-rii diverilor sisteme conta!ile la !a.a c-rora se afl- standardele internaionale de conta!ilitate. "copul principal al reformei conta!ilit-ii 0l constituie crearea unei !a.e informaionale financiare, care s- corespund- cerinelor economiei de pia- i s- reflecte starea i modificarea situaia financiare, re.ultatele activit-ii 0ntreprinderii in0nd cont de interesele tuturor categoriilor de utili.atori. #eforma conta!ilit-ii are drept o!iectiv crearea unei !a.e informaionale 0n vederea de.volt-rii pieelor de capital, atragerea investiiilor, aprecierii o!iective a activit-ii 42

0ntreprinderii, e6tinderea relaiilor economice internaionale, o!inerii unui sistem unic de indicatori financiari. #eforma conta!ilit-ii are drept o!iectiv crearea unei !a.e informaionale 0n vederea de.volt-rii pieelor de capital, atragerea investiiilor, aprecierii o!iective a activit-ii 0ntreprinderii, e6tinderea relaiilor economice internaionale, o!inerii unui sistem unic de indicatori financiari. 'ctele legislative, normative i instructive constituie !a.a sistemului de reglamentare normativa conta!ilit-ii i sunt o!ligatorii pentru toate 0ntreprinderile, indiferent de tipul de proprietate, forma de organi.are :uridic- i apartenena ramural-. 5n procesul activit-ii sale ".#.$. >&aligrigor+ utili.ea.- urm-toarele acte principale legislative i normative privind conta!ilitatea stocurilor de m-rfuri i materiale= $egea Conta!ilit-ii nr. 1137Q&( din 2 .01.200 = "tandardul Baional de Conta!ilitate 1 >/olitica de conta!ilitate+ apro!at prin ordinul 3inistrului 9inanelor al #epu!licii 3odova nr. 1 1 din 24.12.1CC = Comentarii cu privire la aplicarea "tandardului Baional de Conta!ilitate 1 >/olitica de conta!ilitate+, apro!ate prin ordinul 3inistrului 9inanelor al #epu!licii 3oldova nr. 12 din 2C.01.1CCC= /lanul de conturi conta!ile al activit-ii economico7financiare a 0ntreprinderilor, apro!at prin ordinul 3inistrului 9inanelor al #epu!licii 3oldova nr. 1 1 din 24.12.1CC = "tandardele Baionale de Conta!ilitate= "tandardul Baional de Conta!ilitate nr. 4 >/re.entarea rapoartelor financiare+= $egea Conta!ilit-ii sta!ilete principiile metodologice unice ale conta!ilit-ii i rapoartelor financiare, modul de organi.are i inere a conta!ilit-ii, 0ntocmire i pre.entare a rapoartelor financiare. Conta!ilitatea se ine 0n lim!a de stat. 'lte ca.uri se reglementea.conform legislaiei 0n vigoare. Conta!ilitatea se ine 0n moned- naional-. <videna stocurilor de producie, m-rfurilor i altor valori materiale, 0n locurile p-str-rii lor, se ine 0n e6presie numeric-. 5n anumite su!divi.iuni structurale ale agenilor economici din comer i din alimentaia pu!lic- se admite inerea evidenei numai 0n e6presie !-neasc-. Drept !a.- pentru 0nscriere 0n registrele conta!ile, servesc documentele :ustificative, 0ntocmite la momentul efectu-rii operaiunii economice, iar dac- aceasta e imposi!il 7 nemi:locit dup- sf0ritul operaiunii. Documentele ce servesc drept !a.- pentru primirea i eli!erarea valorilor materiale, mi:loacelor !-neti, precum i pentru efectuarea operaiunilor de decontare, 0ndeplinirea 43

o!ligaiilor creditare i financiare, contractelor economice, a c-ror onorare urmea.- s- se facdin contul fondurilor cu destinaie special- i altor surse de finanare, f-r- semn-tura efului serviciului conta!il, s0nt considerate nevala!ile pentru e6ecutori. Bu s0nt admise corect-ri nestipulate 0n documentele :ustificative i 0n registrele conta!ile. Corectarea greelii tre!uie s- fie confirmat- documentar prin semn-tura persoanelor care semnea.- documentul, cu indicarea datei corect-rii. /lanul de conturi al activit-ii economico7financiare a 0ntreprinderii este ela!orat 0n !a.a "tandardelor Baionale de Conta!ilitate, in0nd cont de cerinele 0ntocmirii rapoartelor financiare i necesit-ile conta!ilit-ii de gestiune. 'cesta repre.int- un act normativ important apro!at de 3inisterul 9inanelor. <l sta!ilete nomenclatorul i caracteristica conturilor conta!ile, precum i metodologia reflect-rii principalelor tipuri de operaiuni economice 0n conturile conta!ile. 5n planul de conturi se utili.ea.- terminologia adoptat- 0n practica mondial- i coninut0n "tandardele Baionale de Conta!ilitate, aceasta se !a.ea.- pe clasificarea conturilor dupconinutul economic i include clasele de conturi, grupele de conturi, conturi de gradul ( ?conturi sintetice@, conturi de gradul (( ?su!conturi@. (nformaia coninut- 0n conturile de gradul ( se reflect- 0n rapoartele financiare, iar informaia din conturile de gradul (( I 0n ane6ele la rapoartele financiare. /entru conta!ili.area stocurilor de materiale 0n planul de conturi este destinat- clasa ((8 4>>3 JMATE!IALEK 0n de.voltarea c-ruia pot fi descEise conturi de gradul ((. /entru fiecare cont 0n parte sunt destinate conturi de gradul ((, cu toate acestea fiecare 0ntreprindere poate s- detalie.e, dup- ca., su!conturile, utili.0nd sistemul .ecimal de sim!oli.are ?conturi de gradul (((@. Conform legislaiei 0n vigoare orice agent economic la constituire este o!ligat sela!ore.e o politic- de conta!ilitate. /olitica de conta!ilitate se preci.ea.- pentru fiecare an de gestiune. 3odul de ela!orare i pre.entare a politicii de conta!ilitate este reglementat de prevederile "tandardului Baional de Conta!ilitate 1 %/olitica de Conta!ilitate+. #esponsa!ilitatea pentru formarea i respectarea politicii de conta!ilitate o poart- conduc-torul 0ntreprinderii. /olitica de conta!ilitate este unul din documentele principale i o!ligatorii care determin- modul de inere a conta!ilit-ii la orice 0ntreprindere. 5n politica de conta!ilitate se sta!ilesc procedeele conta!ile utili.ate de 0ntreprindere care influienea.- nemi:locit re.ultatul financiar i cel fiscal, alegerea corect- a procedeelor conta!ile permite a asigura concordana dintre conta!ilitate i fiscalitate. 9-r- o politic- de conta!ilitate proprie 0ntreprinderea nu poate asigura inerea conta!ilit-ii i 0ntocmirea rapoartelor financiare 0n conformitate cu cerinele 41

"tandardelor Baionale de Conta!ilitate, care recomand- diverse variante de evaluare i conta!ili.are a activelor, datoriilor veniturilor, cEeltuielilor i re.ultatelor financiare. /olitica de conta!ilitate ?'ne6a 1@ tre!uie s- conin- un ir de elemente o!ligatorii care pot fi grupate 0n trei compartimente8 1. 2. 3. Dispo.iii generale= /rocedee conta!ile pentru care actele normative prev-d diferite variante= /rocedee conta!ile ela!orate de 0ntreprindere de sine st-t-tor "tocurile de materiale se evaluea.- conform "tandardului Baional de Conta!ilitate 2 >"tocuri de m-rfuri i materiale+. Costul stocurilor de m-rfuri i materiale include cEeltuielile de acEi.iie, cEeltuielile de prelucrare i alte cEeltuieli, ce in de transportarea activelor curente la locul de p-strare i aducerea lor 0n starea cuvenit-. CEeltuielile de acEi.iie includ8 costul cump-r-rilor= ta6a la import i alte impo.ite= cEeltuieli de transport, ce in de acEi.iia stocurilor de m-rfuri i materiale, inclusiv cEeltuieli de delegaie a oferilor= valoarea serviciilor altor organi.aii. CEeltuielile pentru prelucrare includ8 cEeltuieli directe pentru remunerarea muncii= cEeltuieli indirecte varia!ile i permanente de producie, suportate la prelucrarea materialelor 0n producie finit-. 3aterialele se evaluea.- lunar la valoarea medie ponderat-, in0nd cont de soldul la depo.it la 0nceputul lunii i flu6ului 0n luna curent-. /roducia finit- i producia 0n curs de e6ecuie se evaluea.- la costul real. Costul efectiv se determin- reieind din nivelul normativ a consumurilor materiale directe, consumurilor directe de remunerare a muncii i consumuri indirecte de producie. &aloarea iniial- a o!iectelor de mic- valoare i scurt- durat- se determin- 0n evidena curent- la valoarea de acEi.iie. *!iectele de mic- valoare i scurt- durat- valoarea unei unit-i ai c-ror este mai mic- de 1400 lei ?3000 din 01.01.2012@, se casea.- la consumuri sau cEeltuieli pe m-sura intr-rii lor 0n e6ploatare 0n m-rime de 100 N de la valoarea lor iniial-. /entru o!iectele de mic- valoare i scurt- durat- valoarea unei unit-i ai c-ror este mai mare de 1400 lei, se calculea.- u.ura pe m-sura intr-rii 0n e6ploatare 0n m-rime de 100N de la valoarea lor iniial-. /ierderile, lipsurile i dererior-rile de !unuri materiale 0n procesul de producere, precum i 0n timpul p-str-rii la depo.it, la transportare se casea.- conform normelor ela!orate i apro!ate. #egulile de evaluare a stocurilor de materiale, calcularea costului acestora i reflectarea 0n rapoartele financiare sunt sta!ilite 0n "tandardul Baional de Conta!ilitate 2 %"tocuri de 44

m-rfuri i materiale+ apro!at prin ordinal 3inistrului de 9inane nr. 1 1 din 24.12.1CC . "tandardul dat indic- regulile de !a.- care tre!uie s- fie respectate la conta!ili.area stocurilor de materiale, modul de evaluare a stocurilor de materiale la pre.entarea rapoartelor financiare, calcularea costului stocurilor de materiale. Calcularea costului st- la !a.a conta!ili.-rii stocurilor de materiale, care se consider- ca active p0n- la momentul calcul-rii venitului din v0n.-ri. /re.entul standart constituie un 0ndrumar practic de determinare a costului stocurilor de m-rfuri i materiale i de constatare ulterioar- a acestuia drept cEeltuial-, inclusiv a diferenei dintre cost i valoarea reali.a!il- net- a stocurilor. /entru evidena materialelor 0n conta!ilitate la ".#.$. >&aligrigor+ se utili.ea.urm-toarele documente8 #egistru de eviden- a materialelor= 9acturi fiscale ?0n !a.a c-rora se procur- materialele la 0ntreprindere@= 9acturi de acEi.iie= Gon de consum ?0n !a.a c-rora are loc consumul de materiale 0n activit-ile au6iliare@= 'nali.a Contului 211 >3ateriale+. )estiunea stocurilor este important- pentru 0ntreprindere, deoarece apariia unei erori 0n sta!ilirea nivelurilor stocurilor poate conduce la pierderi de v0n.-ri i profituri ori la costuri e6cesive i, ca urmare, apariia de pro!leme de renta!ilitate. *rice procedeu care permite 0ntreprinderii s- o!in- un volum dat de v0n.-ri cu o investiie sc-.ut- 0n stocuri va crete rata de venit a acionarilor i deci valoarea 0ntreprinderii. 5n acelai timp, aciunile de reducere a stocurilor pot conduce, de asemenea, la pierderi de v0n.-ri datorate golurilor 0n aprovi.ionarea sau 0ncetinirii costisitoare a produciei. De aceea, managerii tre!uie s- menin- stocurile la niveluri care ecEili!rea.- !eneficiile din reducerea nivelului investiiei cu costurile provocate de sc-derea stocurilor. "tocul nu tre!uie s- fie nici foarte mic i nici e6agerat de mare, 0ntruc0t stocul prea redus va produce disfuncionalit-i 0n procesul de producie, iar stocul prea mare va soliciata un necesar e6agerat i ne:ustificat de capitaluri. )estiunea stocurilor 0i concentrea.- atenia pe trei pro!leme principale8 c0te unit-i din fiecare element de stoc tre!uie s- menin- la dispo.iia fa!ricaiei 0ntreprindereaV c0te unit-i tre!uie s- comande sau s- produc- la un moment datV 0n ce moment tre!uie s- comande stocurileV )estionarea eficient- a stocurilor reclam-8 42

sta!ilirea de leg-turi directe i de durat- cu furni.orii i alegerea acestora i dupcriteriu distanei= sta!ilirea i urm-rirea unor grafice de aprovi.ionare= licEidarea 0nt0r.ierilor 0n aprovi.ionare= reducerea cEeltuielilor de transport7aprovi.ionare= reducerea !loc-rilor de fonduri 0n stocuri inutile= 0m!un-t-irea condiiilor de p-strare i manipulare a resurselor= reducerea pierderilor 0n timpul transport-rilor i la depo.itare= reducerea cEeltuielilor cu e6pansiunea i gospod-rirea depo.itelor.

Conform documentelor anali.ate referitoare la un 0ntreg ciclu de producie au fost depistate i unele nereguli de genul8 1. 2. Din depo.itul central s7a eli!erat materie prim-, materiale au6iliare 0n secia de cupa:are f-r- 0ntocmirea actelor corespun.-toare ?!onul de primire 7 predare@= Gonurile de primire I predare i cele de consum sunt completate incorect conform regulamentului privind inventarierea. /entru eliminarea acestor a!ateri se propune 0nl-turarea greelillor comise= o evidenmai strict- din partea persoanelor responsa!ile. Creterea eficienei activelor circulante reclam-, 0ntre altele, sta!ilirea nivelului optim al stocului. *peraiile de optimi.are tre!uie s- preceaddefinitivarea relaiilor contractuale spre a se asigura o gestiune tiinific- i eficient- a stocurilor.

I,4, M)0ur& #r&9&(d 0#'r&rea e1&c&e(*e& 0t'cur&l'r de m)r1ur& .& mater&ale, *!inerea unei eficiene c0t mai 0nalte a activit-ii economice, reali.area unui profit c0t mai mare este 0n fond raiunea oric-rui manager, a oric-rui 0ntreprin.-tor. *ptimi.area raportului dintre efort i efect, dintre capitalul investit i !eneficiul o!inut constituie preocuparea de c-petenie a agenilor economici, 0n condiiile economiei de pia-, sursa de supravieuire economic-, i.vorul relu-rii i continu-rii pe scar- tot mai mare a activit-ii productive 0n toate domeniile.

5n cadrul acestei preocup-ri deose!ite, a acestui de.iderat sine Wua non al raiunii e6istenei unei 0ntreprinderi, un loc cu totul aparte 0l ocup- folosirea raional-, cu randamente superioare a resurselor materiale 0n procesul de fa!ricaie. 'ceasta, pentru c- reali.area unui volum tot mai mare de produse dintr7o tot mai redus- cantitate de materiale este, 0n final, e6presia potenialului teEnic, a capacit-ii de creaie, dar i a forei de atac i de reuit- 0n lupta de concuren- pe pia-. Ca atare, gradul de eficien- 0n utili.area resurselor materiale se m-soar0n procesul de producie, respectiv 0n consumul productiv al acestora, 0n activitatea de transformare i de 0nglo!are a lor 0n produse finite. Dac- aprovi.ionarea acestor resurse, stocarea, depo.itarea i consumarea lor, transportul, manipularea etc. "unt factori care aduc sau pot aduce o contri!uie ane6-, ataat- re.ultatului de eficien- economic- general- a 0ntreprinderii, modul 0n care sunt utili.ate, deci consumate, resursele materiale repre.inte6presia de fond a conceptului i gradului de randament economic. Consumul resurselor materiale se supune, se 0nglo!ea.- teEnologic fa!ricaiei, devenind mi:locul i scopul reali.-rii e6istenei 0ntreprinderii 0ns-i, cu alte cuvinte, consumul productiv care transform- resursele materiale 0n produse finite se desprinde de circuitul aprovi.ionare7stocare7depo.itare trec0nd i 0nregistr0ndu7se procesului de fa!ricaie, complinind astfel metamorfo.a acestor resurse i 0ncEeind ciclul teEnic i teEnologic al reali.-rii materiale a produciei. 'sigurarea reconstruciei i a reteEnologi.-rii, reclam- o preocupare sistematic- pentru folosirea 0ntregului potenial al materiilor prime i materialelor, a capacit-ilor de producie i a forei de munc-, accelerarea vite.ei de rotaie a capitalului, reducerea costurilor, asigurarea licEidit-ii i creterea renta!ilit-ii i eficienei 0ntregii activit-i. Creterea cifrei de afaceri atrage dup- sine o sporire a volumului activelor circulante, cu meniunea c- acestea din urm- tre!uie s- ai!- un nivel mai redus pentru a se asigura un plus de eficien-. 9olosirea eficient- a activelor circulante repre.int- o cale de cretere a profitului, de eli!erare a unor fonduri, care pot fi replasate 0n scopul o!inerii de noi c0tiguri. 'ctivele circulante 0i 0ncep circuitul din forma iniial- de capital licEid, continu0nd cu trecerea lor 0n materii prime i diferite materiale i asimilate ale acestora, care apoi 0n urma procesului de producie, se transform- succesiv 0n stocuri de producie neterminat- i produse finite, iar ultimele, prin v0n.area lor devin din nou un capital licEid. /rin circuitul activelor de e6ploatare se 0nelege drumul pe care 0l parcurg din forminiial- de capital licEid p-n- la 0ntoarcerea lor 0n aceeai stare, iar rotaia este procesul de transformare succesiv- i continu- a formelor funcionale ale acestora. #otaiei activelor de e6ploatare 0i corespunde un anumit timp, denumit timp de roaie care cuprinde timpul de producie i timpul de circulaie. 5n timpul de producie se includ perioda 48

0ntreruperilor i perioada 0n care fondurile se g-sesc su! forma stocurilor de materii prime i materiale. /erioda de munc- i cea de 0ntrerupere 0n procesul de producie alc-tuiesc durata ciclului de fa!ricaie. Jimpul de circulaie conine perioada necesar- transform-rii produselor 0n licEidit-i i perioada transform-rii acestora 0n re.erve sau stocuri de materii i materiale. &ite.a de rotaie este un indicator de e6primare a modului 0n care se utili.ea.- activele circulante i se e6prim- prin doi indicatori generali8 num-rul de rotaie denumit i coeficientul de rotaie= durata unui ciclu denumit i vite.a e6primat- 0n .ile. #atele generale e6prim- vite.a de rotaie a tuturor capitalurilor circulante, at0t 0n num-r de rotaie, c0t i 0n .ile. &ite.a de rotaie va fi cu at0t mai accelerat- cu c0t coeficientul va fi mai mare i num-rul de .ile mai redus. C-ile de accelerare a vite.ei de rotaie a activelor circulante tre!uie s- fie urm-rite i c-utate 0n fiecare fa.- a procesului de aprovi.ionare, e6ploatarea, producie sau transformare i comerciali.are. *.ile de accelerare a /ite0ei de rota,ie n fa0a a ro/i0ion.rii: 'ceast- fa.- are un rol foarte important 0n desf-urarea normal- ritmic- a produciei, astfel csunt necesare deci.ii i aciuni care s- asigure eliminarea perioadelor de inactivitate din cau.a insuficienei aprovi.ion-rii 'limentarea la timp, comple6- i complet-, a produciei impune desf-urarea f-r0ntrerupere a procesului de aprovi.ionare i e6istena unui stoc permanent de materii prime i materiale, ceea ce repre.int- o premis- pentru creterea produciei i productivit-ii muncii, reducerea costurilor i accelerarea vite.ei de rotaie. /erfecionarea aprovi.ion-rii poate avea loc prin8 creterea operativit-ii= adaptarea prompt- la condiiile noi de pia-= 0nl-turarea circulaiei greoaie a materiilor prime i materialelor= selectarea furni.orilor dup- anumite criterii= 0ncEeierea la timp i respectarea contractelor= transformarea contractelor 0n instrumente de fundamentare a programelor de producie.

9olosirea eficient- a activelor circulante mai reclam- 0nl-turarea supra i su!dimensionarea stocurilor de materii prime i materiale i a programelor de aprovi.ionare, reducerea

4C

consumurilor specifice i a pierderilor 0n timpul transporturilor, manipul-rii i depo.it-rii, a cEeltuielilor de transport I aprovi.ionare, e6tinderea calculelor de optimi.are a stocurilor. *.ile de accelerare a /ite0ei de rota,ie n fa0a roduc,iei: 5n stadiul produciei, volumul activelor circulante depinde 0n cea mai mare m-sur- de costuri i de durata ciclului de fa!ricaie, astfel c- orice cale de reducere a acestora repre.int- i o cale de accelerare a vite.ei de rotaie. /rintre c-ile de reducere a duratei ciclului de fa!ricaie ?i implicit de accelerare a vite.ei de rotaie@ menion-m8 organi.area corespun.-toare a produciei i a muncii prin utili.area tuturor capacit-ilor de producie= sta!ilirea unor flu6uri raionale de fa!ricaie= alegerea teEnologiilor adecvate= folosirea integral- a timpului de lucru= organi.area raional- a mic-rii i manipul-rii resurselor materiale= alimentarea locurilor de munc-= creterea calific-rii= mecani.aera, automati.area i ro!oti.area proceselor de fa!ricaie= micorarea 0ntreruperilor 0n producie, 0ntreruperi care apar ca efect al lipsei de materii prime i materiale, prelungirea e6ecut-ii unor lucr-ri de reparaii= dimensionarea corect- a stocurilor a produciei 0n curs de e6ecuie. De asemenea la organi.area conta!ilit-ii activelor materiale tre!uie considerai i ali factori ca8 documente 0nsoitoare la intrarea stocurilor= amplasarea depo.itelor= separarea mi:loacelor circulante proprii de cele ce aparin terilor= fa.ele procesului de aprovi.ionare= precum i mi:loacele folosite pentru e6ecutarea lucr-rilor de eviden- i calcul.

?(c-e&ere Ca re.ultat a cercet-rilor efectuate la 0ntocmirea te.ei de licen-, s7a sta!ilit o parte component- indispensa!il- a conta!ilit-ii financiare cum ar fi >Conta!ilitatea stocurilor de materiale+. 20

Conform anali.ei efectuate pe parcursul lucr-rii s7au evideniat urm-toarele momente importante8 1. 2. 3. 1. 4. Componena i structura stocurilor de materiale la ".#.$. >&aligrigor+= <valuarea acestora 0n cadrul 0ntreprinderii= Documentarea operaiilor privind intr-rile i ieirile de stocuri= <6plicarea modului de conta!ili.are a operaiunilor privind stocurile de materiale i a modului de reflectare a acestora 0n registrele conta!ile= /re.entarea componentelor de !a.- ale costului e acEi.iie. #eieind din cele e6puse anterior putem defini c- 'tocurile de materiale cuprind categoriile de !unuri economice aflate la dispo.iia 0ntreprinderii i destinate pentru a fi consumate la prima lor utili.are, pentru a fi 0nregistrate ca producie 0n curs de e6ecuie, pentru a fi v0ndute 0n aceeai stare sau dup- prelucrarea lor 0n procesul de producie. <valuarea stocurilor de materiale 0n cadrul 0ntreprinderii se efectuea.- dup- metoda costului mediu ponderat. 5n costul de acEi.iie a stocurilor de m-rfuri i materiale se includ8 valoarea cump-r-turilor= cEeltuielile de transport legate de procurare i acEi.iionare= ta6ele vamale i impo.itele prev-.ute de legislaia 0n vigoare. *rice agent economic pentru a iniia un proces de producie sau pentru a presta servicii are nevoie s- dein- un anumit stoc de m-rfuri i materiale care i7ar permite ca 0n urma folosirii raionale a acestora s- o!in- avanta:e economice. 5n capitolul doi al te.ei a fost anali.at aspectul practic al conta!ilit-ii stocurilor de m-rfuri i materiale la ".#.$. >&aligrigor+, 0ntreprindere de construcii a c-rei activitate principal- o constituie construciile. 5n urma studiului de conta!ili.are a stocurilor de m-rfuri i materiale la ".#.$. >&aligrigor+ precum i micarea lor, autorul a constatat8 1. 5ntreprinderea respect- cerinele generale privind modul de conta!ili.are a stocurilor de materiale i anume8 se ine evidena 0n documentele :ustificative= datele din documentele :ustificative se centrali.ea.- la nivel de 0ntreprindere 0n registre= documentele centrali.atoare servesc drept surs- pentru 0nregistrarea 0n Cartea mare, iar aceste 0nregistr-ri, la r0ndul lor servesc la 0ntocmirea #aportului financiar= 2. Calcularea costului stocurilor de materiale are loc 0n conformitate cu actele normative 0n vigoare i instruciuni din domeniu sau ramura vinificaiei=

21

3.

$a depo.it evidena stocurilor de m-rfuri i materiale se ine pe nomenclatoare ceea ce permite uurarea controlului.

Dei, 0n general, sunt respectate regulamentele i prevederile "tandardelor Baionale de Conta!ilitate ale actelor normative 0n vigoare, la 0ntreprindere au fost depistate i unele nea:unsuri8 fiind o 0ntreprindere cu activitate de construcii acesta efectuea.- inventarierea stocurilor anual i nu parial, ceea ce nu permite o pre.entare veridic- asupra integrit-ii stocurilor la depo.it= la calcularea consumurilor indirecte de producie ".#.$. >&aligrigor+ include toate consumurile indirecte de producie 0n costul produselor finite, ceea ce pre.int- un moment negativ, o parte din consumurile indirecte de producie fiind destinate la cEeltuielile perioadei= $a soluionarea momentelor negative constatate autorul pre.int- urm-toarele momente 0n vederea remedierii situaiei create i anume8 inventarierea 0ntregului lot de stocuri de m-rfuri i materiale efectuat- trimestrial cu formarea a 273 comisii de inventariere, iar controlul s- fie efectuat at0t cantitativ, c0t i valoric= reflectarea a unei p-ri din consumurile indirecte de producie ale perioadei= (ntroducerea 0n practic- a acestor recomand-ri i sugestii va face ca datele conta!ile s- fie pre.entate cu o mai mare e6actitate i astfel vor fi respectate 0n totalitate prevederile, regulamentele i recomand-rile actelor normative 0n vigoare aferente procesului de producie, se va facilita accesi!ilitatea informaiei conta!ile pentru utili.atorii interni, precum i se va efectua un control riguros cantitativ i calitativ a stocurilor de materiale.

B&$l&'2ra1&e Acte le2&0lat&9e .& ('rmat&9e 1. $egea Conta!ilit-ii nr. 1137Q&( din 2 .01.200 = 22

2. 3. 1. 4. 2. .

Codul fiscal al #epu!licii 3oldova = "tandardul Baional de Conta!ilitate 1 >/olitica de conta!ilitate+ apro!at prin ordinul 3inistrului 9inanelor al #epu!licii 3odova nr. 1 1 din 24.12.1CC = "tandardul Baional de Conta!ilitate nr. 2 >"tocuri de m-rfuri i materiale+= "tandardul Baional de Conta!ilitate nr. 4 >/re.entarea rapoartelor financiare+= Comentarii cu privire la aplicare "tandardelor Baionale de Conta!ilitate din 2C.01.1CCC 3inisterul 9inanelor= /lanul de conturi conta!ile al activit-ii economico7financiare a 0ntreprinderilor, apro!at prin ordinul 3inistrului 9inanelor al #epu!licii 3oldova nr. 1 1 din 24.12.1CC , 3onitorul *ficial al #3 nr. C3 7C2 din 30.12.1CC2=

8.

#egulamentul privind inventarierea I *rdinul 3inistrului 9inanelor nr. 2 din 28.01.2001, 3onitorul *ficial al #3 din 2 .0 .2001 nr. 1237121 p. (((, art. 228=

Ma(uale7 m'('2ra1&&7 c)r*&7 $r'.ur& 1. Bederia, '. Corespondena conturilor conta!ile conform prevederilor ".B.C. i Codului fiscalM'le6andru Bederia= CE. >Gi!lioteca conta!ilului+ I ane6- la revista >Conta!ilitate i audit+, 200 p. 221 I 301. 2. Gucur &. 'specte metodice ale evalu-rii ulterioare a activelor nemateriale i materiale petermen lung8 conta!ilitate i efectele acestora. Conferina internaional- >Stiina, !usinessul, societatea8 evoluii i intercorel-ri 0n condiiile integr-rii 0n spaiul economic european ?12718fe!ruarie 2001@, vol. (, CEiin-u, '"<3, 2001, p.1087111 3. Gucur &. /ro!leme ale conta!ilit-ii activelor nemateriale i materiale pe termen lung. #eferat tiinific al te.ei de doctor Ea!ilitat 0n economie 0n !a.a lucr-rilor pu!licate. CEiin-u8 Jipografia '"<3, 2004, p. 2 1. Gucur &., Xutcanu &. >Conta!ilitatea impo.itelor+ 2004= 4. Dr. Dragan C.3. prof univ. Conta!ilitatea agenilor economiciMDragan C.3.= Guc. Percules, 1CC1 p. C2 I 11C. 2. Go:ian *. Conta!ilitatea 0ntreprinderilor8 conta!ilitate financiar- i de gestiune, aplicaii, actuali.-riM*ctavian Go:ian= Guc. <ditura <conomic-, 1CCC p. 108 I 120. . Dr. /-tru &. conf. Lniv. Conta!ilitatea financiar- a 0ntreprinderiiM/-tru &asile= (ai, 1CC1 p. 23 I 240. 8. (onescu C. Conta!ilitate I Ga.ele teoriei i practicii conta!ile, ediia ((MCicilia (onescu= Guc. <d. 9undaiei #omFnia de m0ine, 2004 p. 204 I 212. C. Colasse,G. Conta!ilitate general-MGernard Colasse= traducere conf. Lniv. Beculai Ja!-r-= CE. <d. 3oldova, ed. 1, 1CC3 p. 130 I 118. 23

10. Coman, 9. Conta!ilitate financiar-8 ediia (( rev-.ut- i ad-ugat-M9lorin Coman= univ. "piru Paret, <d. 9undaiei #omFnia de m0ine, 2001 p. 2 I 8 . 11. JuEari J. Conta!ilitatea operaiilor 0n comerMJudor JuEari= CE. <d. '"<3, 2002 p. 114 I 120. 12. "tancu (. )estiunea financiar- a ageniloe economiciM(on "tancu= Guc. <d. <conomic-, 1CC1 p. 1C3 I 20C. 13. Dumitru, 3. )estiunea financiar- a 0ntreprinderiiM3arin Dumitru= Guc. <d. 9undaiei #omFnia de m0ine, 2003 p. 110 I 11C. 11. )rigoroi, $. Ga.ele teoretice ale conta!ilit-iiM$ilia )rigoroi, $iliana $a.ari= CE. <d. Cartier, 2003 p. 132 I 132. 14. Bederia, '. Conta!ilitate financiar- I ediia ((M'le6andru Bederia, &asile Gucur, 3iEai Carau, 'dela "andu, Batalia Xiriulnicova= <d. '"<3, 2003 p. 1C4 I 231. Art&c'le d&( re9&0te .& %&are, 1. Comentarii cu privire la aplicarea ".B.C 2 >CEeltuieli privind

0mprumuturile+MMConta!ilitate i audit, 4M1CC8, p.110 I 123. 2. Xurcanu &. >Cum s- implement-m noul sistem conta!il MMConta!ilitate i audit, 1CC8, nr.1, p.C I 13. 3. Caciuc $. Calculul costului de acEi.iie i importana lui 0n conta!ilitateM9inane, Credit, Conta!ilitate.nr.2 1CC4 p.1471C 1. Criveanu B. 'precieri privind conta!ilitatea stocurilor i a produciei 0n curs de e6ecuieM9inane, Credit, Conta!ilitate nr.4 1CC p.41742 4. Conta!ilitate i audit Dumitreanu <. Conta!ilitatea operativ- privind acEi.iiile i v0n.-rile m-rfurilor. 9inane, Credit, Conta!ilitate. Br 78 1CC8 p.2472C. 2. 9ratea B. /ro!lemele conta!ilit-ii stocurilor de m-rfuri i materiale conform "BC7 2MCulegere %#eformele economice 0n #.3oldova i #omFnia. &ol. (( CEiin-u7'"<3 1CCC . $eco ). <valuarea valorilor materialeMCulegere+ #eforma economic- 0n #. 3oldova &ol. 2 CEiin-u7'"<3 1CC8 p. 11 7141

21

24

ANELE

22

S-ar putea să vă placă și