Sunteți pe pagina 1din 8

Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea Ştiinţe Economice

Catedra „Contabilitate şi Informatică Economică”

Lucrul individual

Studiul de caz
la Contabilitatea în comerţ

Prenumele, numele studentului:


Grupa: CON1503

Coordonator:Malai Ela, lect.univ.

Chişinău, 2017
Anexa 2
Studiul de caz
Documentarea şi contabilitatea aprovizionării şi vânzării mărfurilor în unităţile de comerț
cu ridicata şi amânuntul
Date generale necesare pentru rezolvarea aplicației
Unitatea comercială cu amânuntul «Fraţie» SA are in gestiune un depozit, seful depozitului
Gonţa N si 2 secţii:
1. Secţia de panificaţie, şeful secţiei Vasilicov R;
2. Secţia de lactate, şeful secţiei Albu E

Evidenţa mărfurilor se ţine la preţ de vînzare cu amânuntul cu TVA care include:


- Adaosul comercial:
-pentru lactate şi produse de de panificaţie de 10%
- pentru celelalte mărfuri de 30%
- Taxa pentru valoarea adăugată
- pentru lactate şi produse de panificaţie 8%
- pentru celelalte mărfuri 20%
Se cere:
1. Întocmiţi din numele furnizorului factura fiscală privind mărfurile livrate;
2. Întocmiţi actele de achiziţie a mărfurilor de la persoane fizice;
3. Repartizaţi costurile de transport-aprovizionare proporţional valorii mărfurilor
achiziţionate
( conform tab. de mai jos)
4. Calculaţi preţul de vânzare cu amânuntul pentru fiecare unitate de marfă
aprovizionată(calcului de efectuat in tabelele de mai jos)
5. Înregistraşi facturile fiscale în registru de evidenţă a cumpărărilor şi livrărilor

Datele aplicaţiei:
1. Facturile fiscale privind mărfurile livrate de către furnizori cuprind următoarele
elemenete:
a) Data emiterii facturii fiscale – 20.10.2016
b) Date privind furnizorul şi transportatorul: «Forward Internaţional» SRL, adresa mun.
Chişinău , str. V.Alecsandri,35
c) c/f nr TVA 253802/0204284,
d) contul curent 22246010000307/in Mobiasbanca fil.1
Elementele facutii fiscale privind mărfurile livrate de furnizor
Nr.d/o Denumirea mărfurilor Unit. Cantitatea Valoarea Cota
de mărfurilor uni TVA,%
masură articol
fără TVA
1 Caşcaval Rîşcani Kg 10,5 77,50 20%
2 Cascaval Olandez Kg 10,5 76,67 20%
3 Caşcaval Rîşcani amb. Kg 35,5 78,33 20%
4 Caşcaval Olandez amb. Kg 34,5 34,5 20%
Cheltuieli de transport 230 lei
2. La recepţie s-a constatat lipsa de 0,88 kg Caşcaval Olandsez la preţul unitar de 76,67
lei/kg în sumă de 49,86 lei fară TVA din vina furnizorulu

Repartizarea costurilor de transport –aprovizionare în costul efectiv al mărfurilor


Denumirea Can Preţ, Baza de Coef. de CTA Cost efectiv al
mărfurilor tit. lei reaprtiz repartizare aferen mărfurilor
unit are t total unitar
mărfu
rilor
procu
rate
Caşcaval Rîşcani 10,5 77,5 813,75 0,041649388206 33,89 847,64 80,73

Cascaval 9.62 76,6 737,57 0,041649388206 30,72 768,29 79,86


Olandez 7

Caşcaval Rîşcani 35,5 78,3 2780,72 0,041649388206 115,82 2896,54 81,59


amb. 3

Caşcaval 34,5 34,5 1190,25 0,041649388206 49,57 1239,82 35,94


Olandez amb.

Total 91 X 5522,29 X 230 5752,29

Denumirea Cant Valoarea ADC Valoare TVA Valoare Preţul


sortimentului itate de cost de OM a la preţ inclusă a la preţ de
de marfă a, achiziţie,l de în de vînzare
unit ei vînzare preţul vînzare pe o
fără de inclusiv unitate
TVA,lei vînzare TVA,lei incl.
TVA,
lei
Caşcaval 10,5 847,64 84,76 932,40 74,59 1007 95,90
Rîşcani

Cascaval 9.62 768,29 76,83 845,12 67.61 912.73 94,87


Olandez

Caşcaval 35,5 2896,54 289,65 3186,19 254,90 3441,09 96,93


Rîşcani amb.

Caşcaval 34,5 1239,82 123,98 1363,80 109,10 1472,9 42,69


Olandez amb.

Determinarea preţului de vânzare cu amânuntul a mărfurilor, inclusiv TVA

3. Date necesare pentru întocmirea actului de achiziţie


- Actul de achiziţie AE 149185 din 30.10.2015
Persoana fizica:Morozan C. Cod personal 200048190361 viza de reşedinţă s. Bubuieci
Denumirea, cantitatea şi preţul mărfii achiziţionate:1420 kg de mere la preţ de achiziţie de
5,00 lei/kg
- Actul de achiziţie AE 149186 din 31.10.2015
Persoana fizică Levinte N cod personal 200042190365 viza de reşedinţă s. Durleşti
Denumirea, cantitatea şi preţul mărfii achiziţionate 1320 kg cartofi la preţ de achiziție de
4,00 lei/kg

Determinarea preţului de vînzare cu amamnuntul a mărfurilor inclusiv TVA


Denumirea Cantitatea, Valoarea ADCom Valoarea la TVA Valoarea la
sortimentului unit la cost preţ de inclusă in preţde
de marfa de vînzare preţul de vinzare
achizitie fara vînzare,lei inclusiv
TVA,lei TVA,lei
Total/unitar
Mere 1420 7100 2130 9230 1846 11076
Cartofi 1320 5280 1584 6864 1372,8 8236,8
Varianta I
Se cere:
1. Înregistrați operaţiunile economice ce ţin de aprovizionarea şi livrarea mărfurilor, în
registrul operaţiunilor economice din perioada 29-31 octombrie 201_.
2. Întocmiți registrele sintetice pentru conturile 217 Mărfuri, 521 Datorii comerciale,
221 Creanțe comerciale, 241 Casa, 242 Conturi curente în valuta naţională, 831
Adaos comercial pe perioada de referinţă octombrie 2016.

Registrul operaţiunilor economice pe perioada 29-31 octombrie 201_ la unitatea


comerciala Fraţie SA
Nr Conţinutul operaţiunii economice conform Suma, lei Dt Ct
documentelor anexate
1. Raportul de gestiune prezentat de şeful depozitului Gonţa N,
conţine următoarea informaţie
Stoc iniţial la 29.10.201_ la contul:
2172 Mărfuri în unitățile de comerţ cu amânuntul la preţ de 202868,38
vînzare cu amânuntul
2173 Ambalaje 2722,50

2. Conform documentelor primare anexate au avut loc


aprovizionări cu mărfuri de la
1. Furnizorul «Forward Internaţional» SRL conform
facturii fiscale SY 0871307 care cuprinde
- Mărfuri 11400,62 217 521
- Cheltuieli de transport 345,00 217 521
- TVA 20% 2349,74 534 521
- Total spre plata 14094,74
2. Se calculează şi înregistrează Ad Com aferent 3523,69 217 831
mărfurilor achiziţionate
3. Furnizorul Credoprim SRL conform facturii fiscale
SZ 0237820 care cuprinde: 23433,24 217 521
- Mărfuri 4686,65 534 521
- TVA 20% 28119,89
Total spre plată
La recepţie s-a constat lipsa de marfă Caşcaval Olandez 49,86 714 217
0,88 kg la preţ unitar de 76,67 lei/kg în suma de 49,86
lei fară TVA provenită din vina furnizorului.
Furnizorul a recunoscut reclamaţia înaintată în sumă de 49,86 234 612
59,83 lei inclusiv TVA 9,97 534 612
4. Furnizorul ÎM «Fabrica de produse lactate din
Hînceşti» SA conform facturii fiscale AY 0149185
care cuprinde:
-mărfuri 1045,20 217 521
Ambalaj 118,20 217 521
TVA 20% 209,04 534 521
Total spre plată 1372,44
5. Se calculează şi inregistrează ADCom aferent
mărfurilor achiziţionate 349,02 217 831
6. Conform actului de achiziţie AE 14185, AE149186
au fost achiziţionate:
- Mărfuri 12380,00 217 521
- Impozit pe venit reţinut la sursa de plată 7% 866,6 521 534
- Suma achitată persoanei fizice în numerar 11513,4 521 241
7. Se calculează şi înregistrează ADCom aferent 3714 217 831
3. mărfurilor achiziţionate
Din depozit au fost livrate mărfuri cumpărătorilor care
urmau sa le achite ulterior prin virament
- «Asociaţiei Salvaţi copii» conform facturii fiscale
XY nr. 0597651 care cuprinde:
-mărfuri 80045,30 221 611
-TVA 20% 16009,06 221 534
Total spre plată 96054,36
- Asociaţiei Foisor conform facturii fiscale XY nr.
0597653 care cuprinde:
- Mărfuri 4520,00 221 611
- TVA 20% 904,00 221 534
- Total spre plată 5424,00
4.
Din depozit s-au transmis în secţia de:
- Panificaţie
Mărfuri, la preţ de vînzare cu amanuntul cu 12480,00 217.2 217.1
TVA(cota TVA 20%) 90,40 217.3 217.1
Ambalaj
- Lactate
Mărfuri la preţ de vînzare cu amanuntul cu TVA 8110,74 217.2 217.1
(cota 20%) 90,40 217.3 217.1
Ambalaj
5.
De determinat şi reflectat ADCom aferent mărfurilor 25369,59 831 217
6. vîndute
De reflectat în conturi costul mărfurilor vîndute 59195,71 711 217
217 „Marfuri”
Sold initial=205590,88
11400,62
345,00 49,86
3523,69 12480,00
23433,24 90,40
1045,20 8110,74
118,20 90,40
349,02 25369,59
12380,00 59195,71
3714
12480,00
90,40

8110,74
90,40
Total rulaj debitor = 77080,51 Total rulaj creditor =105386,7
Sold final = 177284,69

221 „Creante comerciale”


Sold initial =0

80045,30
16009,06
4520,00
904,00
Total rulaj debitor = 101478,36 Total rulaj creditor = 0
Sold final = 101478,36

241 „Casa”
Sold initial = 0

11513,4
Total rulaj debitor = 0 Total rulaj creditor = 11513,4

Sold final = (11513,4)


521 „Datorii comerciale”
Sold iniţial = 0
866,6 11400,62
11513,4 345,00
2349,74
23433,24
4686,65
1045,20
118,20
209,04
12380,00
Total rulaj debit = 12380 Total rulaj credit = 55967,69
Sold final = 43587,69

831 „Adaos comercial”


Sold initial = 0

3523,69
25369,59 349,02
3714

Total rulaj debitor = 25369,59 Total rulaj creditor = 7586,71

Sold final = (17782,88)