Sunteți pe pagina 1din 11

Produsul Studiu de caz.

Descrierea produsului:

În luna iunie 2014, Societatea de Asigurari „Y” a încheiat următoarele contracte de asigurare:

Contracte încheiate de angajatul Societății:

I. la 12 iunie 2014 asigurătorul a preluat riscul de asigurare a autovehiculelor – CASCO de la asigurat persoană juridică. Termenul de valabilitate a contractului 12.06.2014 11.06.2015. Prima de asigurare subscrisă constituie 7000(n) lei care va fi achitată în 2 rate:

 • - prima rată – la încheierea contractului (30%- din prima subscrisă pe contract);

 • - a doua rată – peste 2 luni de la intrarea în vigoare a contractului (70% - din primă).

 • 1 La 18 iunie 2014 asigurătorul a preluat riscul de asigurare obligatorie a răspunderii civile auto de la asigurat persoană fizică. Termenul de valabilitate a contractului 18.06.2014 17.06.2015. Prima de asigurare subscrisă constituie 500(n) lei.

Remunerarea angajatului constituie 7% din prima subscrisă pe contractele de asigurare și se achită conform condițiilor contractului de muncă după încasarea acesteia de la asigurat.

Contract încheiat prin intermediul brokerului de asigurare:

 • 2 La 05 iunie 2014 Societatea de Asigurări „Y” a încheiat prin intermediul brokerului de asigurare „ACM” contractul de asigurare a răspuderii civile a transportatorilor (CMR) cu întreprinderea de transport „ALEX” SRL. Comisionul intermediarului în asigurări conform condițiilor contractului de mandat pe tipul dat de asigurare este stabilit în mărime de 12%. Riscul asigurat constituie răspunderea pentru distrugerea și/sau deteriorarea încărcăturii supuse transportării. Termenul de valabilitate a contractului: 05.06.2014-04.06.2015. Prima subscrisă constituie 17025 (n) lei. Riscul dat a fost transmis în reasigurare pe același termen de valabilitate a contractului de asigurare directă. Răspunderea reasigurătorului constituie 70% din riscul preluat, iar comisionul cedentului este de 5% din prima calculată pe riscul cedat. Prima de asigurare pe contractele încheiate a fost achitată:

  • - în casieria asigurătorului – „Casă în monedă națională” pe contractul de asigurare a autovehiculelor – CASCO conform ratelor stabilite și pe contractul de asigurare obligatorie a răspunderii civile auto în momentul încheierii acestuia;

  • - la contul curent în valută națională – „Numerar la conturi curente nelegat” pe contractul de asigurare a răspuderii civile a transportatorilor de către intermediarul în asigurări conform raportului prezentat. Societatea de Asigurari „Y” a înregistrat următoarele cereri cu privire la rezilierea

contractelor de asigurare:

I. la 9 septembrie 2014 a încetat acțiunea contractului de asigurare facultativă CASCO a asiguratului persoană juridică din motivul neachitării ratei a doua a primei de asigurare de către asigurat. Pe contractul dat asigurătorul beneficiază de un comision în mărime de 3% pentru deservirea acestuia. II. la 11 august 2014 s-a reziliat contractul de asigurare obligatorie a răspunderii civile auto ca rezultat al vânzării acestuia. Cheltuielile de gestiune a asigurătorului constituie 20% de la prima subscrisă. Prima anulată pe contractele reziliate a fost restituită din casieria asigurătorului.

Cerințe de elaborare:

1. Descrieți

operațiile

economice

cu

contractele de asigurare directă și reasigurare.

privire

la

înregistrarea primei de asigurare pe

 • 2. Prezentați operațiile economice cu privire la decontările cu angajatul societății de

asigurări și intermediarul în asigurări privind încasarea primelor subscrise pe contractele de asigurare directă și remunerare a acestora.

3. Înregistrați

operațiile

economice

în

conturile

Standardelor Internaționale de Raportare Financiară.

contabile

prin

aplicarea

cerințelor

 • 4. Calculați primele de asigurare și comisionul cedentului pe riscul cedat în reasigurare.

 • 5. Îdentificați operațiile economice pe riscul transmis în reasigurare în contabilitatea

cedentului.

 • 6. Identificați și înregistrați operațiile economice cu privire la decontările pe contractele de

asigurare încetate pînă la expirarea termenului de valabilitate în contabilitatea asigurătorului.

 • 7. Determinați rezerva de prime necâștigate conform prevederilor Regulamentului privind

rezervele tehnice de asigurare pe contractele încheiate de societatea de asigurări „Y” și

argumentați contabilizarea formării și modificării acestora:

 • - la 30.06.2014;

 • - la 30.09.2014;

Soluţionarea cazului

Contabilizarea operaţiunilor economice la Societatea de Asigurări „Y” aferente contractelor de asigurare încheiate în luna iuie 2014.

5 iunie 2014

1) Contabilizarea primelor de asigurare subscrise de către asigurător pe contractul de asigurare a răspuderii civile a transportatorilor (CMR) încheiat prin intermediul brokerului de asigurare ,,ACM”:

Debit 222 „Creanțe curente ale intermediarilor în asigurări”, subcont 222.1 ”Creanţe ale intermediarilor pe prime subscrise” – 1 702 510 lei Credit 611„Venituri din primele de asigurare”, subcont 611.1 ”Prime brute subscrise” – 1 702 510 lei

2) Înregistrarea rezervei de pirme necâștigate la suma primelor de asigurare subscrise pe contractual de asigurare a răspuderii civile a transportatorilor încheiat prin intermediul brokerului de asigurare:

Debit 611„Venituri din primele de asigurare”, subcont 611.7 ”Modificarea rezervei de prime necâștigate” – 1 702 510 lei Credit 525 ”Rezerva de prime necâștigate” – 1 702 510 lei

3) Încasarea primei de asigurare de către asigurător de la broker, dat fiind faptul că prima de asigurare la încheierea contractului a fost achitată acestuia de către asigurat:

Debit 252 „Numerar la conturi curente în valută naţională”, subcont 252.1 ”Numerar la conturi curente nelegat” – 1 702 510 lei Credit 222 „Creanțe curente ale intermediarilor în asigurări”, subcont 222.1 ”Creanţe ale intermediarilor pe prime subscrise” – 1 702 510 lei

4) Înregistrarea cheltuielilor asigurătorului la suma comisionului calculat brokerului de asigurare:

Debit 712 „Cheltuieli de achiziție aferente contractelor de asigurare”, subcont 712.1 ”Chel- tuieli privind comisioanele și onorările intermediarilor în asigurări” 204 301,20 lei Credit 524 „Datorii față de intermediari”, subcont 524.1 ”Datorii privind comisi- oanele și onorările” 204 301,20 lei (1 702 510 lei 12 % = 204 301,20 lei)

5) Achitarea comisionului brokerului de asigurare pe primele de asigurare achitate asigurătorului conform condițiilor contractului de mandat:

Debit 524 „Datorii față de intermediari”, subcont 524.1 „Datorii privind comisioanele și onorările” 204 301,20 lei Credit 252 „Numerar la conturi curente în valută naţională”, subcont 252.1 ”Numerar la conturi curente nelegat” 204 301,20 lei

6) Înregistrarea primelor cedate pe riscurile transmise în reasigurare:

Debit 611„Venituri din primele de asigurare”, subcont 611.3 „Prime cedate pe riscurile transmise în reasigurare și retrocesie” – 1 191 757 lei Credit 523„Datorii curente asociate contractelor de reasigurare”, subcont 523.1„Datorii pe

prime cedate în reasigurare” – 1 191 757 lei (1 702 510 lei

70 %)

7) Înregistrarea venitului cedentului la suma comisionului calculat pe riscurile cedate în reasigurare conform condiţiilor reasigurării:

Debit 224 „Creanțe curente ale reasigurătorilor”, subcont 2241„Creanțe aferen- te comisioanelor pe riscurile cedate” – 59 587,85 lei Credit 612 „Venituri din comisioane”, subcont 612.1„Comisioane primite de la reasigurători” – 59 587,85 lei (1 191 757 lei 5 %)

8) Micșorarea datoriei cedentului pe primele cedate în reasigurare la suma comisionului calculat ce îi revine pe riscul cedat:

Debit 523„Datorii curente asociate contractelor de reasigurare”, subcont 523.1„Datorii pe prime cedate în reasigurare” – 59 587,85 lei Credit 224 „Creanțe curente ale reasigurătorilor”, subcont 224.1„Creanțe aferente comisioanelor pe riscurile cedate” – 59 587,85 lei

9) Achitarea primei de asigurare pe riscurile cedate în reasigurare de către cedent reasigurătorului:

Debit 523„Datorii curente asociate contractelor de reasigurare”, subcont 523.1„Datorii pe prime cedate în reasigurare” Credit 252 „Numerar la conturi curente în valută naţională”, subcont 252.1 ”Numerar la conturi curente nelegat” 1 132 169,15 lei (1 191 757 lei 59 587,85 lei = 1 132 169,15 lei)

 • 12 iunie 2014

10) Contabilizarea primelor de asigurare subscrise de către asigurător pe contractul de asigurare a autovehiculelor – CASCO de la asigurat persoană juridică, contract încheiat de angajatul societăţii de asigurare:

Debit 221 „Creanţe curente ale asiguraților”, subcont 221.1 ”Creanţe ale asiguraților pe prime subscrise” 700 010 lei

Credit 611„Venituri din primele de asigurare”, subcont 611.1 ”Prime brute subscrise” 700 010 lei

11) Înregistrarea rezervei de pirmă necâștigată la suma primei de asigurare subscrise pe contractul de asigurare a autovehiculelor CASCO:

Debit 611„Venituri din primele de asigurare”, subcont 611.7 ”Modificarea rezervei de prime necâștigate” ” 700 010 lei

Credit 525 ”Rezerva de prime necâștigate” 700 010 lei

12) Încasarea primei rate a primei de asigurare de către asigurător de la asigurat, la momentul încheierii contractului:

Debit 251 „Numerar în casierie”, subcont 251.1 ”Casa în monedă națională” Credit 221 „Creanţe curente ale asiguraților”, subcont 221.1 ”Creanţe ale asiguraților pe

prime subscrise” 210 003 lei (700 010

30 % )

 • 18 iunie 2014

13) Contabilizarea primelor de asigurare subscrise de către asigurător pe contractul de asigurare obligatorie a răspunderii civile auto de la asigurat persoană fizică, contract încheiat de angajatul societăţii de asigurare:

Debit 221 „Creanţe curente ale asiguraților”, subcont 221.1 ”Creanţe ale asiguraților pe prime subscrise” 50 010 lei Credit 611„Venituri din primele de asigurare”, subcont 611.1 ”Prime brute subscrise” 50 010 lei

14) Înregistrarea rezervei de pirmă necâștigată la suma primei de asigurare subscrise pe contractul de asigurare obligatorie a răspunderii civile auto:

Debit 611„Venituri din primele de asigurare”, subcont 611.7 ”Modificarea rezervei de prime necâștigate” 50 010 lei

Credit 525 ”Rezerva de prime necâștigate” 50 010 lei

15) Încasarea primei de asigurare de către asigurător de la asigurat pe contractul de asigurare obligatorie a răspunderii civile auto, încheiat de angajatul entităţii:

Debit 251 „Numerar în casierie”, subcont 251.1 ”Casa în monedă națională” Credit 221 „Creanţe curente ale asiguraților”, subcont 221.1 ”Creanţe ale asiguraților pe prime subscrise” 50 014 lei

16) Înregistrarea cheltuielilor asigurătorului privind remunerarea calculată angajatului pe contractul de de asigurare a autovehiculelor – CASCO şi pe contractul de asigurare obligatorie a răspunderii civile auto:

Debit 712 „Cheltuieli de achiziție aferente contractelor de asigurare”, subcont 712.2 ”Cheltuieli privind remunerarea angajaților aferente vânzărilor” Credit 531 „ Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”, subcont 531.1”Datorii salariale” 52 501,40 lei

(700 010 + 50 010)

7% = 750 020

7% = 52 501,40 lei

17) Înregistrarea cheltuielilor asigurătorului privind asigurările sociale și asigurările obligatorii de asistenţă medicală la suma remunerării calculate angajatului:

Debit 712 „Cheltuieli de achiziție aferente contractelor de asigurare”, subcont 712.3 „Cheltuieli privind asigurările sociale și medicale din remunerările angajaților aferente vânzărilor” – 14 175,53 lei Credit 533 „Datorii privind asigurările sociale şi medicale”, subcont 5331 ”Datorii faţă de

bugetul asigurărilor sociale de stat” - 12 075,32 lei (52 501,40 23% = 12 075,32) Credit 533 „Datorii privind asigurările sociale şi medicale”, subcont 5332 ”Datorii faţă de

fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală” – 3 150,08 lei (52 501,40

150,08)

6% =

3

18) Contabilizarea reținerilor obligatorii din remunerarea calculată angajatului asigurătorului:

Debit 531 „ Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”, subcont 5311”Datorii salariale” – 4 370,59 lei Credit 534 „ Datorii faţă de buget”, subcont 5342 ”Datorii privind impozitul pe venit din salariu” - 2 550,50 lei Credit 533 „Datorii privind asigurările sociale şi medicale”, subcont 5331 ”Datorii faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat” – 1 092,05 lei (18 200,91 6 %)

Credit 533 „Datorii privind asigurările sociale şi medicale”, subcont 5332”Datorii faţă de

fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală” – 728,04 lei (18 200,91

4 %)

a) Determinarea mărimii primei de asigurare încasate de către asigurător, de la care se va calcula salariul angajatului:

210 003 lei + 50 010 lei = 260 013 lei

 • b) 260 013

7 % = 18 200,91 lei

 • c) Baza impozabilă: 18 200,91 1 092,05 728,04 793 = 15 587,82 lei

 • d) IV = 2 321 lei

7 % + (15 587,82 lei 2 321 lei)

18 % = 162,47 + 2 388,03 = 2 550,50 lei

19)

Achitarea datoriilor față de angajat privind retribuirea muncii de către asigurător:

Debit 531 „ Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii”, subcont 531.1”Datorii salariale” – 13 830,32 lei Credit 251 „Numerar în casierie”, subcont 251.1 ”Casa în monedă națională” 13 830,32 lei

(18 200,91 1 092,05 728,04 2 550,50 = 13 830,32 lei)

30 iunie 2014

20) La finele lunii iunie se actualizează rezerva de prime necâștigate de către asigurător aferentă contractului de asigurare a autovehiculelor CASCO și se înregistrează în contabilitate sumele eliberate din rezervă:

Nr.

Tipul de

Prima

Termenul

Nr. de zile

Nr. de zile

Rezerva de

o/d

asigurare

brută

de acţiune a

de la

care au

prime

subscrisă

contractului

începutul

rămas pînă

necâştigate

acţiunii

la expirarea

contractului

contractului

1.

Asigurare a

510

753

365

zile

 • 26 zile

339

zile

474

370,59

răspunderii

       

civile a

transporturilor

(CMR)

2.

Asigurare a

700

010

365

zile

 • 19 zile

346

zile

663

571,12

autovehiculelor

       

CASCO

3.

Asigurare

50 010

365

zile

zile

 • 13 48 228,82

352

zile

 

obligatorie a

 

răspunderii

civile auto

TOTAL

1 260 782,2

X

X

X

1 186 170,53

 • 20.1 La 30 iunie 2014 se actualizează rezerva de prime necâștigate de către asigurător aferentă

contractului de asigurare a răspuderii civile a transportatorilor (CMR) și se înregistrează în contabilitate sumele eliberate din rezervă:

Debet 525 ”Rezerva de prime necâștigate” Credit 611„Venituri din primele de asigurare”, subcont 6117”Modificarea rezervei de prime necâștigate” – 36 382,41 lei (510 753 lei 474 370,59 lei)

RPNi = PBSi = 510 753 lei = 474 370,59 lei

 • 20.2 La 30 iunie 2014 se actualizează rezerva de prime necâștigate de către asigurător aferentă

contractului de asigurare a autovehiculelor CASCO și se înregistrează în contabilitate sumele

eliberate din rezervă:

Debit 525 ”Rezerva de prime necâștigate” Credit 611„Venituri din primele de asigurare”, subcont 611.7”Modificarea rezervei de prime necâștigate” – 36 438,88 lei (700 010 lei 663 571,12 lei)

RPNi = PBSi = 700 010 lei = 663 571,12 lei

 • 20.3 La 30 iunie se actualizează rezerva de prime necâștigate de către asigurător aferentă

contractului de asigurare obligatorie a răspuderii civile auto și se înregistrează în contabilitate

sumele eliberate din rezervă:

Debit 525 ”Rezerva de prime necâștigate” Credit 611„Venituri din primele de asigurare”, subcont 611.7”Modificarea rezervei de prime necâștigate” – 1 781,18 lei (50 010 lei 48 228,82 lei)

RPNi = PBSi = 50 010 lei = 48 228,82 lei

11 august 2014

23) Înregistrarea primelor de asigurare anulate pe contractelul de asigurare obligatorie a răspunderii civile auto încetat:

Debit 611„Venituri din primele de asigurare”, subcont 6114„Prime de asigurare anulate” Credit 542„Datorii pe prime anulate” 34 089,01 lei.

[50 010 lei / 365

311 (perioada neexpirată a contractului)] – {[50 010 lei / 365

311 (perioada

neexpirată a contractului)] 34 089,01

20% } = 42 611,26 (42 611,26

20%) = 42 611,26 8 522,25 =

24) Achitarea primei anulate de către asigurător asiguratului din casierie:

Debit 542„Datorii pe prime anulate” Credit 251„Numerar în casierie”, subcont 2511”Casa în monedă națională” – 34 089,01 lei.

9 septembrie 2014

25) Înregistrarea primelor de asigurare anulate pe contractul de asigurare a autovehiculelor CASCO încetat:

Debit 611„Venituri din primele de asigurare”, subcont 6114„Prime de asigurare anulate” Credit 542„Datorii pe prime anulate”529 322,63 lei (700 010 lei / 365 276)

26) Stingerea creanței asiguratului față de asigurător pe etapa neachitată:

Debit 542„Datorii pe prime anulate” Credit 221„Creanțe curente ale asiguraților”, subcontul 221.1„Creanțe ale asiguraților pe

prime subscrise” 490 007 lei (700 010 lei

70%)

27) Înregistrarea venitului asigurătorului din comision aferent deservirii contractului de asigurare:

Debit 221 „Creanțe curente ale asiguraților”, subcontul 221.3„Creanțe aferente deservirii contractelor de asigurare” Credit 612 „Venituri din comisioane”, subcontul 612.2„Comisioane din deservirea contractelor de asigurare” – 15 879,68 lei (529 322,63 lei 3 %). 28) Stingerea creanței asiguratului la suma comisionului calculat asigurătorului pentru deservirea contractului:

Debit 542„Datorii pe prime anulate” 15 879,68 lei Credit 221„Creanțe curente ale asiguraților”, subcontul 221.3„Creanțe aferente deservirii contractelor de asigurare” 15 879,68 lei

29) Achitarea primei anulate de către asigurător asiguratului:

Debit 542„Datorii pe prime anulate” Credit 251 „Numerar în casierie”, subcont 251.1 ”Casa în monedă națională” – 23 435,95 lei (529 322,63 lei 490 007 lei 15 879,68 lei)

30 septembrie 2014

30) La 30 septembrie 2014 se actualizează rezerva de prime necâștigate de către asigurător aferentă contractului de asigurare a răspuderii civile a transportatorilor (CMR) și se înregistrează în contabilitate sumele eliberate din rezervă:

Debit 525 ”Rezerva de prime necâștigate” Credit 611„Venituri din primele de asigurare”, subcont 611.7 „Modificarea rezervei de prime necâștigate” – 165 120,54 lei (510 753 lei 345 633,66 lei)

RPNi = PBSi = 510 753 lei = 345 632,85 lei

Acte legislative şi normative

 • Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 29.06.2007, nr. 90-93/399.

 • Legea nr. 407-XVI din 21.12.2006 „cu privire la asigurări”. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 06.04.2007, nr.47-49/213.

 • Legea nr. 414 – XVI din 22.12.2006 „cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule”. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 09.03.2007, nr. 32-35/112.

 • Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 1/5 din 11.01.2011 „cu privire la aprobarea Regulamentului privind rezervele tehnice de asigurare”. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 11.03.2011, nr. 37-38/205.

Articole:

 • Cobzari Ludmila, Fotescu Stanislav, Rezultatul financiar al asigurărilor şi conţinutul economic al acestuia, Analele ASEM, Ediţia a VII-a, Chişinău, 2009, pag. 269-275.

 • Dolghi Cristina, Contabilitatea cheltuielilor legate de cererile de despăgubire și operațiilor cu privire la realizarea dreptului de regres a asigurătorului. Conferința Științifică Internațională Jubiliară, ediția a VIII-a, 01-02 noiembrie 2013, CEP USM, 2013, pag. 228-233.

 • Dolghi Vladimir, Politici contabile conform SIRF în contabilizarea primelor de asigurare subscrise pe contractele de asigurare directă. Conferința Științifică Internațională Jubiliară, ediția a VIII-a, 01-02 noiembrie 2013, CEP USM, 2013, pag. 264-269.

 • Dolghi Cristina, Dolghi Vladimir, Politici generale contabile internaționale conform SIRF în contabilizarea operațiilor de reasigurare. Conferința Științifică Internațională Jubiliară, ediția a VIII-a, 01-02 noiembrie 2013, CEP USM, 2013, pag. 234-242.

 • Dolghi Igor, „Problemele asigurării riscurilor în afaceri și direcțiile principale de dezvoltare a acestora în Republica Moldova”, Academia de Studii Economice a Moldovei, Revista științifico-didactică „Economica”, Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM, nr.3 (85), septembrie 2013, pag. 19-27.