Contabilitatea datoriilor

Conf. Grigoroi Lilia ASEM, 2008 Obiectivele:
1. 2. 3. 4. 5. Caracteristica, componenta si clasificarea datoriilor Contabilitatea datoriilor financiare Contabilitatea datoriilor comerciale Contabilitatea datoriilor calculate Contabilitatea altor datorii

Datorii
 Datoriile reprezintă angajamente de plată ale întreprinderii faţă de furnizori pentru bunurile procurate şi serviciile prestate, faţă de personalul angajat privind retdibuirea muncii, faţă de stat privind plata impozitelor şi taxelor, faţă de alte persoane fizice şi juridice, sau  Datoriille reprezinta valori furnizate de terti, pentru care intreprinderea trebuie sa acorde o prestaţie sau in echivalent valoric.  Persoanele fizice şi juridice, faţă de care intreprinderea are obligaţii, sunt denumite creditori.

Clasificarea datoriilor in functie de termenul de achitare

Datorii

Pe termen lung

Pe termen scurt

Cu termenul de achitare mai mare decat un an

Cu termenul de achitare mai mic decat un an

Datorii pe termen lung financiare 411 “Credite bancare pe termen lung” 412 “Credite bancare pe termen lung pentru salariati” 413 “Imprumuturi pe termen lung” 414 “Alte datorii financiare pe termen lung” calculate 421 ”Datorii de arenda pe termen lung” 422 “Venituri anticipate pe termen lung” 423 “Finanatari si incasari cu destinatie speciala” 424 “Avansuri pe termen lung primite” 425 Datorii amanate privind impozitul pe venit 426 “Alte datorii pe termen lung calculate” Clasificarea datoriilor pe termen scurt 51 financiare Datorii Pe termen scurt 53 calculate 52 comerciale .

Datorii fiananciare Pe termen scurt 511 “Credite bancare pe termen scurt” 512 “Credite bancare pe termen scurt pentru salariati” 513 “Imprumuturi pe termen scurt” 514 “Cota parte Curenta a datoriilor pe termen lung” 515 “Venituri anticipate curente” 516 “Alte datorii financiare pe termen lung” Datorii pe termen scurt comerciale 521”Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale” 522 “Datorii pe termen scurt fata de partile legate” 523 “Avansuri pe termen scurt primite” .

Datorii pe termen scurt calculate 531 “Datorii fata de personal privind retribuirea muncii” 532 “Datorii fata de personal privind alte operatii” 533 “Datorii privind asigurarile” 534 “Datorii privind decontarile cu bugetul” 535 “Datorii preliminare” 536 “datorii privind platile extrabugetare” 537 “Datorii fata de fondatori si alti participanti” 537 “Rezerve pentru cheltueli si plati preiliminare” 539 “Alte datorii pe termen scurt” Datoriile financiare  Datoriile financiare cuprind datoriile legate de angajarea capitalului atras. 412. Contabilitatea creditelor si imprumuturilor  Primirea creditelor si imprumuturilor Dt 242. 413. 511. 511. 513.  Modul de creditare. Dt 521 Ct 411. pe un termen stabilit şi pentru o anumită plată. 512. 243 Ct 411. şi anume creditele si imprumuturile primite de către întreprindere de la alte persoane fizice şi juridice. primire si rambursare a creditelor şi împrumuturilor este reglementat de contractele de credit si actele normative bancare in vigoare. .  Creditele bancare si imprumuturile pot fi primite in valuta nationala si straina.

în care au fost suportate de întreprindere. 511.  Calculul dobanzii Dt 714 Ct 511. 811 Ct 511. inclusiv overdraftul bancar. Capitalizarea acestor cheltuieli se efectuează cu respectarea următoarelor condiţii: a) cheltuielile de împrumut sînt legate nemijlocit de achiziţionarea. b) există o certitudine justificată că activul calificat creat sau achiziţionat. . Rambursarea creditelor si imprumuturilor Dt 511. b) amortizarea reducerilor (scontului) sau premiilor privind împrumuturile. 411. 513 Ct 242. c) amortizarea altor cheltuieli ce ţin de primirea împrumuturilor. Constatarea si contabilizarea cheltuielilor privind imprumuturile  Metoda recomandata de SNC 23: o Cheltuielile de împrumut se consideră drept cheltuieli în acea perioadă de gestiune.  Metoda alternativ admisibila prevazuta de SNC 23: o Cheltuielile de împrumut se capitalizează.  Cheltuielile de împrumut cuprind: a) dobînzile privind împrumuturile pe termen scurt şi pe termen lung. adică se includ în valoarea de bilanţ a activelor calificate. 513. 512. 412. d) diferenţele de curs generate de împrumuturile în valută străină şi considerate drept corecţii ale cheltuielilor aferente plăţii dobînzilor. 121. 512. 513 sau Dt 112. în valoarea căruia se includ cheltuielile de împrumut. 513 Cheltuielile privind imprumuturile  Modul de determinare si contabilizare a cheltuielilor privind imprumuturile este reglementat de SNC 23 “Cheltuieli privind imprumuturile”  Cheltuielile de împrumut reprezinta cheltuielile pentru plata dobînzilor şi/sau alte cheltuieli suportate de întreprindere în legătură cu primirea mijloacelor împrumutate. 512. 243. indiferent de destinaţia specială şi de utilizarea efectivă a împrumuturilor primite. Dt 714 Ct 411. 413. construcţia sau producţia activului calificat. 413. va aduce în viitor avantaje economice întreprinderii.

511. 121. 413. 413. (dobânda se calculă şi se achită trimestrial). 513 Cheltuielile de împrumut care nu corespund condiţiilor sus-numite se consideră drept cheltuieli în acea perioadă de gestiune. Exemplu  La 02 ianuarie întreprinderea „Vicol” S.credit bancar sub formă de mijloace băneşti în sumă de 300000 pe un termen de 4 ani.A. în care au fost suportate de întreprindere.  Se cere: de reflectat în conturi operaţiunile de primire si rambursare a creditelor şi împrumuturilor. pe un termen de 10 luni. Dt 714 Ct 411. lei Debit Reflectarea creditului bancar primit pentru achitarea datoriei privind procurarea mijloacelor fixe Reflectarea sumei creditului bancar pe termen lung primit Calculul lunar al dobânzii aferente creditului bancar pe termen scurt (850000 × 18 % / 12) Credit 1 850000 521 511 2 300000 242 411 3 12750 714 511 . cu o dobândă anuală de 18 % (dobânda se calculă şi se achită lunar). 513. 811 Ct 411. Dt 112. cu o dobândă anuală de 15 %. a primit următoarele credite:credit bancar prin achitarea de către bancă a datoriei pentru mijloacele fixe procurate în valoare de 850000 lei. 511.c) cheltuielile de împrumut suportate efectiv pot fi determinate cu exactitate. Rezolvarea: № Formula contabila Conţinutul operaţiei Suma.

creditului bancar pe termen lung (trimestrial) 15000 714 411 5 12750 511 242 15000 411 242 Particularitatile contabilitatii emisiei de obligatiuni  Obligatiunea este un document care atesta dreptul proprietarului de a primi suma varsata in contul achitarii obligatiunii si dobanda sau un alt profit aferent in marimea si in termenul stabilit prin decizia de emitere a obligatiunilor. in caz contrar (daca valaorea de piata depaseste valoarea nominala) acestea se vand cu prima.  Daca obligatiunile se vand la valoarea de piata mai mica decat valoarea nominala. acestea se vand cu discont.  Metoda liniara prevede amortizarea proportionala pe perioada detinerii imprumutului.creditului bancar pe termen scurt (lunar) .  Metodele de amortizare a discontului sau primei – metoda liniara si metoda dobânzii efective.  Obligatiunile pot fi emise si vandute la o valoare de piata egala cu valoarea nominala sau care difera de aceasta. deaceea discontul si prima se amortizeaza pe parcursul primirii imprumutului prin trecerea la cheltuieli sau venituri.4 Calculul trimestrial al dobânzii aferent creditului bancar pe termen lung (300000 × 15 % / 12 × 3) Achitarea dobânzilor aferente: .  Valoarea primei sau discontului se determina prin diferenta dintre valoarea nominala si valoarea de piata a obligatiunilor emise si vandute. La scadenta imprumutului valoarea lui trebuie sa fie egala cu valoarea nominala.  Obligatiunea are stabilita valoare nominala si aceasta trebuie sa se imparta la o 100 lei. .  Valoarea primei sau discontului reprezinta suma care resctifica valoarea imprumutului pana la valoarea de rambursat (valoarea nominala).

o Amortizarea primei Dt 513 Ct 622. Obligaţiunile au fost vândute la valoarea de piaţă de 330 lei. amortizarea lunară a primei / scontului Rezolvarea: Formula contabila Debit 1 2 Înregistrarea valorii obligaţiunilor emise Încasarea mijloacelor băneşti din vânzarea obligaţiunilor Calculul dobânzii aferente obligaţiunilor emise (600000 × 10 % /12) Achitarea lunară a dobânzii Trecerea primei de amortizat în categoria datoriilor pe termen scurt ((660000-600000) / 4 ani / 12 luni) 660000 660000 229 242 Credit 413 229 № Conţinutul operaţiei Suma. o Amortizarea discontului Dt 722 CT 513 Exemplul  La 15 februarie anul curent. pe termen de 4 ani. Metoda dobanzii efective presupune utilizarea ratei de piata a dobanzii la momentul emisiunii asupra sumei ramas de rambursat in fiecare perioada de plata a dobanzilor. Se cere de reflectat în conturi: operaţiunea de vânzare a obligaţiunilor. rata anuală a dobânzii – 10 %. calculul şi plata lunară a dobânzii. întreprinderea „Industrial D” a emis 2000 obligaţiuni cu valoarea nominală de 300 lei. lei 3 4 5000 5000 714 413 413 242 5 1250 413 513 .

la preţul de piaţă de 180 lei / obligaţiunea.  Se cere: de contabilizat operaţiile aferente emiterii obligaţiunilor. amortizarea primei / scontului la fiecare dată de calcul a dobânzii. Valoarea nominală a obligaţiunilor emise este de 200 lei.6 Amortizarea lunară a primei 1250 513 622 Exemplul  La 15 aprilie anul curent întreprinderea „Astra” SRL a emis şi vândut 1000 obligaţiuni pe un termen de 3 ani. rata anuală a dobânzii – 15 %. Rezolvarea: Formula contabila № Conţinutul operaţiei Înregistrarea emisiunii de obligaţiuni (1000 × 180) Încasarea mijloacelor băneşti emisiunea de obligaţiuni din Suma. calculul lunar al dobânzii pentru aceste obligaţiuni. se plateste lunar. lei Debit 1 2 180 000 180 000 229 242 Credit 413 229 3 Calculul lunar al dobânzii aferente obligaţiunilor emise (200000 × 15 % / 12) Trecerea scontului de amortizat în categoria datoriilor pe termen scurt (20000 / 3 ani / 12 ) Amortizarea lunară a scontului aferent obligaţiunilor emise 2 500 714 413 4 555 413 513 5 555 722 513 .